Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
709001
  Свириденко О.М. "Котляревщина" як бурлескна практика та її елементи в епістолярній романтичній манері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 113-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
709002
  Кархут Ю. "Кохайте жінку" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
709003
  Чернов А. "Кохайте щиро правдоньку..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 15


  До 190-річчя Леоніда Глібова.
709004
  Тинченко Я. "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...". Царская армия в творчестве Т.Г. Шевченко // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 3/4 (81), март - апрель : Искусство и революция. – С. 50-62 : фото. – ISSN 2222-436X


  Военная тематика в художественном наследии Т.Г. Шевченко.
709005
  Гуменюк В. "Кохання в стилі бароко" Ярослава Стельмаха на сцені Кримського академічного українського музичного театру = До 60-річчя від дня народження драматурга // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 123-131. – ISSN 1997-4264


  Ярослав Михайлович Стельмах (1949-2001) - укр. дитячий письменник, драматург, кіносценарист, перекладач. Син письменника Михайла Стельмаха.Закінчив Київ. педагог. інститут іноземних мов, Вищі літературні курси в Москві, аспірантуру
709006
  Лілік О.О. "Кохань багато, і прагнень ще більше": моделі любовних стосунків у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 79-86. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
709007
  Чистяк Д. "Кочурфест" відкриває Ірпінь і Україну світові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 22
709008
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники-перекладачі - для України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 243-247. – ISSN 0320-8370


  "10-13 жовтня в Ірпені та Києві відбудеться перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів "Кочур-Фест". У заходах фестивалю візьмуть участь провідні світові письменники й перекладачі. Метою фестивалю є популяризація української літератури в ...
709009
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники - перекладачі - для України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
709010
  Семенюк Олена "Кошик мудрості" як структуроутворюючий елемент уроку : (з практики вивчення п"єси-казки С. Маршака "Дванадцять місяців") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-31
709011
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
709012
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
709013
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
709014
  Бондар Л. «Кохання без тями» (штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці І. Франка «Із днів журби») // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 0236-1477
709015
  Зеров М. Котляревський і Осипов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 10-11. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
709016
  Чмир О.Р. Котляревський Олександр Олександрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200-201. – ISSN 2075-437X
709017
  Зеров М. Котляревщина 40-50-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 41-49. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
709018
  Зеров М. Котляревщина. П.П. Білецький-Носенко // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 25-29. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
709019
  Зеров М. Котляревщина. П.П. Гулак-Артемовський // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 29-35. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
709020
  Коток В.Ф. Котнституция СССР / В.Ф. Коток, Куприц, Я. – М., 1950. – 224с.
709021
  Коток В.Ф. Котнституция СССР / В.Ф. Коток, Куприц, Я. – 2-е, переработ. и доп. – М., 1954. – 272с.
709022
  Коток В.Ф. Котнституція СРСР / В.Ф. Коток, Купріц, Я. – К., 1952. – 224с.
709023
  Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 223. – ISBN 96966-8060-04-0
709024
  Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 29. – ISBN 978-966-02-7305-4
709025
   Котов Віктор Никифорович (1912-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229. – ISBN 978-966-439-754-1
709026
  Жадько В. Котова Олена Костівна // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 466-467. – ISBN 978-966-8567-14-8
709027
  Грибоедова Г.Л. Котовск / Г.Л. Грибоедова. – Одесса, 1963. – 119с.
709028
  Дубровин В.Ф. Котовск / В.Ф. Дубровин, К.Д. Смолин. – Кишинев, 1974. – 32с.
709029
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – Москва-Ленинград, 1937. – с.
709030
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – Кишинев, 1950. – 288с.
709031
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – М.-Л., 1953. – 208с.
709032
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М, 1961. – 607с.
709033
  Четвериков Б. Котовский / Б. Четвериков. – Кн.2. – Москва
Эстафета Жизни. – 1964. – 464 с.
709034
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М
1. – 1968. – 614с.
709035
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – Кн.1-2. – М
2. – 1968. – 463с.
709036
  Ананьев Г.А. Котовский / Ананьев Г.А. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 206 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографическая. Основана в 1933 г. / М. Горький ; вып. 4 (623))
709037
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М, 1986. – 634с.
709038
  Барсуков М. Котовський / М. Барсуков ; пер. С. Карабай. – Харків : ДВУ, 1929. – 59 с.
709039
  Шмерлінг В.Г. Котовський / В.Г. Шмерлінг. – К., 1938. – 223с.
709040
  Шмерлинг В.Г. Котовський / В.Г. Шмерлинг. – К., 1954. – 160с.
709041
  Тардов М.С. Котовський. / М.С. Тардов. – К., 1940. – 86с.
709042
  Есауленко А.С. Котовцы - кавалеры Золотой Звезды / А.С. Есауленко, В.Л. Цетлин. – Кишинев, 1967. – 62с.
709043
   Котовцы. – Кишинев, 1979. – 183с.
709044
  Иванова Г.Д. Котоку - революционер и литератор / Г.Д. Иванова. – Москва, 1959. – 128 с.
709045
  Шаферова Л.А. Котор ХІІ - начала XV веков : соц.-экон. отношения южнодалматин. города / Шаферова Л.А. – Красноярск : : Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. – 188 с. – Библиогр.: с. 186-188 и в примеч.: с. 153-186
709046
  Михеев М.П. Которая ждет / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1966. – 96с.
709047
  Русс А. Которая никому // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-70. – ISSN 0130-7673
709048
  Філянський М. Которкий путівник / М. Філянський. – Х, 1928. – 351с.
709049
  Беликов А. Который час / Беликов А. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 104 с. : рис.
709050
  Кудрявцев В.Д. Который час в Каире? / В.Д. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1976. – 200с.
709051
  Гольдин З.Д. Который час? / З.Д. Гольдин. – М., 1965. – 51с.
709052
  Рейн Е. Который час? // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 10. – С.96-105. – ISSN 0130-7673
709053
  Ердаков Л.Н. Который час? О том, как животные и растения соблюдают режим дня / Л.Н. Ердаков. – Новосибирск, 1979. – 59 с. – (Рассказы сибирских ученых)
709054
  Шаронов В.В. Который час? Простейшие способы определения времени по Солнцу, Луне и звездам с помощью самодельных приборов / В.В. Шаронов. – Ленинград : Научн. книгоиздательство, 1929. – 64 с.
709055
  Панова В.Ф. Который час?: Книга для чтения с комментарием на французском языке и словарем. / В.Ф. Панова. – Москва, 1990. – 166с.
709056
  Волошина Т.В. Котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень Тn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень Тn. Встановлено зв"язок котранзитивності піднапівгрупи із її Sn - нормальністю. Cotransitive subsemigroups of the full transformation semigroup Тn are described. The relations of a ...
709057
  Корбозерова Н.М. Котрастивний аналіз приголосних фонем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 122-129. – ISSN 2413-5593
709058
  Халимоненко Г. Котрою ж мовою розмовляв та писав князь Володимир? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 6-7
709059
  Островский Г.С. Котсис. Художник 1836-1877. / Г.С. Островский. – М., 1963. – 38с.
709060
   Коттедж. – Ленинград, 1990. – 63 с.
709061
  Глуховский М.З. Котуйканская кольцевая структура: возможное свидетельство масштабного импактного события на севере Сибирского кратона / М.З. Глуховский, М.И. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 3-26 : рис. – Библиогр.: с. 23-26. – ISSN 0016-7886
709062
  Артюшков А. Котурн и маски : Эврипид, Плавт, Теренций в худож. пер. / А. Артюшков. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – [6], 382, [2] с.


  Содерж.: Ион / [соч.] Еврипида; Циклоп / [соч.] Еврипида; Домовой / [соч.] Плавта. Евнух / [соч.] Теренция
709063
  Вели Н. Котхла-Ярве : экскизы к портрету / Н. Вели. – Таллин : Периодика, 1989. – 62с.
709064
  Михалков С.В. Коты и мыши / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 79с.
709065
  Кипшидзе Ц.Ш. Котэ Макашвили : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кипшидзе Ц.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузин. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1975. – 29л.
709066
  Гугугшвили Э.Н. Котэ Марджанишвили / Э.Н. Гугугшвили. – Тбилиси, 1962. – 40 с.
709067
  Гугушвили Н Э. Котэ Марджанишвили / Н Э. Гугушвили, . – М, 1979. – 400 с.
709068
   Котюк Володимир Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-754-1
709069
   Котюк Іван Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
709070
  Ахтирська Н.М. Котюк Іван Ілліч // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 41. – ISBN 978-966-02-7305-4
709071
  Фурса С.Я. Котюк Олександр Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 53. – ISBN 978966-97130-0-1
709072
  Киселевский В.Е. Котята / В.Е. Киселевский. – Ростов -на-Дону, 1988. – 1988с.
709073
  Мишаткин Ю.И. Котька Галкин - великий выдумщик : Три истории для читателей не старше шестнадцати / Ю.И. Мишаткин; [ил.: А. Блох]. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 142 с. : ил.
709074
   Коуровская тетрадь. – 2-е изд. – Новосибирск, 1967. – 36с.
709075
   Коуровская тетрадь. – 3-е изд. – Новосибирск, 1969. – 64с.
709076
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1979
709077
   Коуровская тетрадь. – 8-е изд. – Новосибирск, 1982. – 116с.
709078
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1986. – 132с.
709079
   Коуровская тетрадь. – 11-е изд. – Новосибирск, 1990. – 125с.
709080
  Диденко Н.В. Коуч-менеджмент как средство управления персоналом / Н.В. Диденко, Л.Г. Макарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 36-39
709081
  Слободянюк Н.А. Коучинг - эффективный инструмент управления человеческим капиталом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 137-143. – ISSN 2226-8820
709082
  Кирлик Н.В. Коучинг – сучасний iнструмент впливу на людський капiтал працiвника підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 214-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
709083
  Парслоу Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Эрик Парслоу, Моника Рэй. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 204с. – (Практическая психология). – ISBN 5-88782-233-3
709084
  Борова Т.А. Коучинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 61-64


  Проаналізовано поняття коучингу як сучасної технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Виокремлено основні етапи становлення коучингу, описано інструментарій формування коучингової компетентності у керівників і ...
709085
  Фокс М. Коучинг изменений: оптимизация организационных процессов // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 29-31.
709086
  Дяків О. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера / О. Дяків, Ю. Хрустальова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
709087
  Коваленко О.М. Коучинг у системі чинників ефективного управління людськими ресурсами підприємства / О.М. Коваленко, Н.П. Воробйова, І.М. Вінічук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (216). – С. 80-87. – ISSN 2522-1620
709088
  Аванесова Н. Коучинг як ефективна технологія формування емоційної компетентності майбутніх менеджерів / Н. Аванесова, О. Гетьман, Ю. Сергієнко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 108-112. – ISSN 1562-529Х
709089
  Захарова О.В. Коучинг як ефективний інструмент нагромадження людського капіталу підприємства / О.В. Захарова, Ю.О. Тарасенко, Е.В. Коляда // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2020. – С. 33-44. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (28)). – ISSN 2078-1628
709090
  Подольчак Н.Ю. та інш. Коучинг як мистецтво підвищення ефективної реалізації управлінського потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 147- 153. – ISSN 1993-6788
709091
  Поберезська Г.Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (58). – С. 99-107. – ISSN 2077-7264
709092
  Кочубей А. Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ / А. Кочубей, З. Сасюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 33-37. – ISSN 2308-4634
709093
  Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-39
709094
  Громова Х. Коучинг як стиль управління // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-52.
709095
  Турчин А. Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови / А. Турчин, І. Цар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 321-329. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
709096
  Примак И. Коучинг: upgrade личности? // Управление компанией. – Киев, 2004. – № 9. – С. 15-25
709097
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 9 : фото
709098
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 12 : фото
709099
  Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова ; [ред. укр. тексту Л.М. Гарань]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-521-582-0
709100
  Вінтюк Ю.В. Коучінг у професійній підготовці майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 31-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті розглянуті особливості застосування коучінгу у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчені праці що стосуються коучінгу в професійній підготовці ...
709101
  Рудницьких О.В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 173-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
709102
  Пауль А.А. Коуэн С.М. Социально-экономические детерминанты межэтнических браков и межэтнической дружбы // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 128-134. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
709103
  Аликуклов З.А. Кофактор, общий для молибденосодержащих ферментов: нитратредуктазы бактероидов клубеньков люпина и ксантидоксидазы молока : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Аликуклов З.А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1979. – 28л.
709104
  Долгопят Е. Кофе : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 84-94. – ISSN 0130-7673
709105
  Петрова Ю. Кофе и счет : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 27-35. – ISSN 0131-8136
709106
   Кофейное путешествие : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 106-107 : Іл.
709107
  Миловидова Елена Кофейный бум: напиток №1 в мире. Какой кофе любят в разных странах и почему? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 52-55 : фото
709108
   Кофейный пояс мира : Кофе-клуб // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-79 : Іл.
709109
  Муратов П. Кофейня / П. Муратов. – Москва, 1922. – 64с.
709110
  Карпентер Мюррей Кофемания набирает обороты. Запахло жареным // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 56-57 : фото
709111
  Лобжанидзе А.А. Коференция Российской ассоциации учителей географии в Краснодарском крае : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
709112
  Мартыненко А.А. Кофермент А и процессы ацетилирования в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Мартыненко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 26 c.
709113
  Грансберг А.Х. Кофи Антибам. / А.Х. Грансберг. – М., 1976. – 56с.
709114
  Юрьев Г.П. Кофигуративный ум исповедника Луки Войно-Ясенецкого // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 334-341. – ISSN 1606-951Х


  Архиепископ Лука ( Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 1877-1961) - проф. медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 г. - архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии первой степени. ...
709115
  Білецький В.С. Кофініт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 43. – ISBN 978-966-02-7305-4
709116
  Кононов В.И. Кофлер Л. Социология идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 234-246. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
709117
  Гастон Ж. Коффи. Действительный роман Чернокожего. / Ж. Гастон. – Л., 1924. – 111с.
709118
  Семашко Н.А. Кох. Вирхов / Н.А. Семашко. – Москва, 1934. – 168 с.
709119
  Кирпа І. Кохайтеся, чорнобриві. За шість місяців цього року населення України зменшилось відразу на 122, 5 тисячі осіб // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 11
709120
  Мельниченко Т.Й. Кохан-зілля / Т.Й. Мельниченко. – Київ, 1987. – 98 с.
709121
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чатерлей = Lady Chatterley"s Lover / Д.Г. Лоуренс; Пер. з англ.С.Павличко. – Київ : Основи, 1999. – 462с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-141-8
709122
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлі : Роман / Девід Лоуренс; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Д.Радієнко. – Харків : Фоліо, 2005. – 382с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2893-1
709123
  Ковтун Ю.І. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2004. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 966-524-136-2
709124
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [ пер. з польської Н.В. Сняданко ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4595-9
709125
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [пер. з пол. Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 184, [4] с. – Загл. та авт. ориг.: Kochanka / Janusz L. Wisniewski. – (Література). – ISBN 978-966-03-6118-8
709126
  Іванова Н.В. Кохання - це життя чи смерть? / Н.В. Іванова, М.А. Перменова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 10-15


  Жіночі долі у творах М. Коцюбинського "Дорогою ціною" та В. Шекспіра "Ромео і Джульєта"
709127
  Чемерис Валентин Кохання в Україні : Повість / Чемерис Валентин. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-51-7
709128
  Жигун С.В. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників "Ланки") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 20-28. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
709129
  Красножон К. Кохання до смерті. Матей Вішнєк, "Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті"; вистава київського театру-студії "Міст" : критика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 275-279
709130
  Грабович Г. Кохання з відьмами // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 19-24


  Проблема демонізації жінок в літературі. Твори Валерія Шевчука та Оксани Забужко.
709131
  Талалай Р. Кохання з першого погляду // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 2. – С. 36-40. – ISSN 0585-8365
709132
  Кісіль Олександр Кохання з першого погляду. Секрети фотосесії готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 48-53 : фото
709133
  Забашта Ю.Ф. Кохання здатне здолати будь які перешкоди... навіть гравітацію!? // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 65. – ISSN 1605-9875
709134
  Баган О. Кохання і дух позитивізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  Про деякі типологічні паралелі романів Івана Франка "Перехресні стежки" і Болеслава Пруса "Лялька"
709135
  Лемко І. Кохання і смерть : (Львів, 1594 р.) / Ілько Лемко ; [художники: І. Качор, М. Качор]. – Львів : Апріорі, 2009. – 128 с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-10-8
709136
  Угрин Т. Кохання кольору розлуки / Т. Угрин. – Львів, 1994. – 110 с.
709137
  Милашевська З.М. Кохання мужніх / З.М. Милашевська. – Київ, 1976. – 148 с.
709138
  Мозолевський Б.М. Кохання на початку осені : вірші та поеми / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 134 с.
709139
  Прилюк Д.М. Кохання не залишу : художньо-документальні оповіді, новели / Д.М. Прилюк. – Київ : Молодь, 1980. – 168 с.
709140
  Коляда І. Кохання супрематиста. Жінки у житті Казимира Малевича // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (201), травень 2018. – С. 37-40
709141
  Патика М. Кохання Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 12-13


  У 29 років Тарас Шевченко пережив два найяскравіші романи.
709142
  Коляда І. Кохання у долі Володимира Івасюка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Квітень (№ 7). – С. 5-10
709143
  Коляда І. Кохання у житті Миколи Лисенка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 40-45
709144
  Кравчук Р. Кохання у житті Тараса // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 8-11


  Дослідження теми любові в житті Тараса Шевчека.
709145
  Мельникова А.С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 12 (340). – С. 24-28
709146
  Даниленко П. Кохання чи виживання: знову про шлюбні договори // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 12-13
709147
  Литвинюк Л.О. Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 177-183


  Присвячено дослідженню соціальних, морально-естетичних проблем поеми Івана Перепеляка "Остання любов гетьмана" у висвітленні аспектів національної проблематики.
709148
  Наумова О.О. Кохання як експеримент у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 393-398. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
709149
  Клочков І.В. Кохання як єдність людського духу з екзистенцією природного та космічного буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
709150
  Колінько О.П. Кохання як таїна буття в новелістиці українських і російських письменників межі XIX-XX ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 66-71. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
709151
   Кохання, вареники чи підбори: що допомагає українкам підкорювати світ / упоряд. Тетяна Лебедєва ; [художнє оформ. О.Я. Остапов ; відп. за вип. В. Соловйова]. – Київ : Кліо, 2018. – 189, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7023-65-3
709152
  Черкаська Г. Кохання, народжене в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14


  У 1847 р. другий і третій благодійні концерти Ференца Листа проходили в колонному залі Університету Св. Володимира.
709153
  Криштопа О. Кохання, секс і смерть - гарантовані : Роман / Криштопа Олег. – Київ : Нора-Друк, 2006. – 256с. – ISBN 966-8321-99-5
709154
  Дубина О. Кохання. Влада. Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 8


  Що штовхнуло гетьмана Мазепу перейти на бік шведського короля?
709155
  Сянь Чжан Коханням забутий куточок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 149-158. – ISSN 0320 - 8370
709156
   Кохановська Олена Велеонінівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
709157
  Майданик Р.А. Кохановська Олена Велеонінівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 50. – ISBN 978-966-02-7305-4
709158
   Кохаю ту квітку маленьку : тематична антологія : [вибрані поезії] / упоряд. Анненкова Л.М. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2016. – 222, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-627-088-1


  Збірка вміщує близько 200 авторів: Шевченко Т.Г., Вороний М.К., Чупринка Г.А., Клен Ю., Сосюра В.М., Мазуренко Г.С., Воронько П.М., Веретенников О.А., Зайвий О.Ф., Гуцало Є.П., Сокульський І.Г., Миколаєнко М.А., Костенко Л.В., Крищенко Б.І., Бурлаков ...
709159
  Дроздов А. Кохейлан IV. / А. Дроздов. – Москва, 1931. – 191с.
709160
  Короткий В.А. Кохер Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 300-301. – ISBN 966-06-0393-2
709161
  Амонов А.Ш. Кохлеарная имплантация при аномалии Мондини у детей // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 28-31. – ISSN 0044-4650
709162
  Андрєєв О.А. Кохлеовестибулярні порушення при черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості в гострому періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Андрєєв Олександр Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
709163
  Марксоо А.Х. Кохтла-Ярве / А.Х. Марксоо. – Таллин, 1959. – 26с.
709164
   Коцан Наталія Несторівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-48-4
709165
   Коцаренко Микола Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
709166
   Коцаренко Микола Якович (1941-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230-231. – ISBN 978-966-439-754-1
709167
  Квалиашвили Г.А. Коцахурский (онкофоровый) горизонт Грузии : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Квалиашвили Г.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 18 с.
709168
  Кушнір І. Коцептуальне та конструктивне значення символу землі в літературі кін. XIX - поч. XX ст. (французько-українсько-латвійський контекст) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 218-227. – ISSN 2078-340X


  Досліджено концепт землі в літ. кін. 19 – поч. 20 ст. на прикл. роману Е. Золя “Земля”, повісті О. Кобилянської “Земля” і драми Р. Блауманіса “Індрани”. Все, що відбувається у творах, ілюстує непорушний зв’язок людини і землі. Персонажі показані ...
709169
  Сахарук О. Коцептуальні засади забезпечення соціального розвитку територіальної громади органами місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7069-14-9
709170
   Коцур А. Демуз І.О. Наукові товариства на теренах України ХІХ - початку ХХ ст.:Полілог учених і епох: Монографія / І.О. Демуз. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич о.м., 2014. - 681 с. с. 138 // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С.
709171
  Казьмирчук Г.Д. Коцур Анатолій Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 224. – ISBN 96966-8060-04-0
709172
  Колесник В.Ф. Коцур Анатолій Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 22-24 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Коцур Анатолій Петрович - доктор історичних наук, професор.
709173
   Коцур Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
709174
   Коцур Галина Георгіївна // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7107-25-4
709175
  Казьмирчук Г. Коцур Галина Георгіївна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 137-138. – ISBN 978-617-7107-52-0
709176
  Коцюбинская-Ефименко Коцюбинский в Крыму / Коцюбинская-Ефименко. – Симферополь, 1962. – 40с.
709177
  Приходько Ф.А. Коцюбинський - новеліст / Федір Антонович Приходько. – Харків : Прапор, 1965. – 290 с., [4] арк. іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
709178
  Колесник П.Й. Коцюбинський - художник слова / П.Й. Колесник ; АН Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 536 с.


  На екз. № 1513766 дарчий надпис: Дорогому Григорію Давидовичу Вервесу на добрую память 30.V.64. автор
709179
  Коцюбинський Михайло Коцюбинський : збірка статтів за ред. Ол. Дорошкевича / Коцюбинський Михайло; Інститут Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав "Література і мистецтво "
Т.1. – 1931. – 285 с.


  Ред.: Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946)
709180
  Зеров М. Коцюбинський і Чехов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 508-542. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
709181
   Коцюбинський М., Горький М. Листування. – К.-Х., 1929. – 78с.
709182
  Бутрин М.Л. Коцюбинський М.М. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1963. – 17с.
709183
  Марочко В. Коцюбинський Юрій Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 214. – ISBN 978-617-642-388-1
709184
  Самойленко О.О. Кочаков Б.М. і його дослідження походження Російського законодавчого документа XIX-XX ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 50-56. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
709185
  Задорожна Л.М. Кочар Рачія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 71. – ISBN 978-966-02-7305-4
709186
  Фурса С.Я. Кочар"янц Рафаель Гевондович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11-13. – ISBN 978966-97130-0-1


  Кафедра правосуддя була створена в червні 1988 року на базі раніше існуючої кафедра радянського процесуального права (1968-1985 рр.) Фото кафедри радянського процесуального права 1975 рік, екзаменаційної комісії.
709187
  Губерський Л.В. Кочарян Роберт // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 690. – ISBN 966-316-039-X
709188
  Нава С.С. Кочевая культура в экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 85-88. – ISSN 2073-9702


  В статье автор анализирует элементы, составляющие экзистенциальную тодологию исследования культуры, разработанную Г.Д. Гачевым. Это – пространство и время, вертикаль и горизонталь, мужское и женское, растительный или животный символизм, генезис или ...
709189
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Федерация, 1931. – 210с.
709190
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград; Москва : ГИХЛ, 1933. – 152с.
709191
  Адаров А. Кочевники : стихи и поэмы "Зеленая ветка" и "Гоби-Алтай"] : авториз. пер. с алт. / Аржан Адаров ; [ил.: Ю.И. Селиверстов]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 88 с. : ил.
709192
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ;пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 720 с.
709193
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 684 с.
709194
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1986. – 220 с.
709195
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1986. – 222 с.
709196
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1986. – 229 с.
709197
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 672 с.
709198
  Марков Г.Е. Кочевники Азии / Г.Е. Марков. – М, 1976. – 320с.
709199
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы в X-XIV веках : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Федоров-Давыдов Г.А. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1966. – 38 с.
709200
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов / Федоров-Давыдов. – М., 1966. – 274с.
709201
  Асеев И.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья / И.В. АсеевИ.И. Кириллов, Е.В. Ковычев ; отв. ред. В.Е. Медведев ; АН СССР, Ин-т ист. филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сиб. отделение, 1984. – 201 с. – Библиогр.: с. 136-152
709202
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – Москва, 1957. – 128с.
709203
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – М., 1961. – 143с.
709204
   Кочевники на границах Хорезма. – М, 1979. – 192с.
709205
  Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – № 136 : Кочевники на пути в Индию. Труды Таджикской археологической экспедиции / Мандельштам А.М. – С. 1-232
709206
  Братченко С.Н. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце : (по материалам исслед. 1978 г. Донецкой экспедиции Ин-та археологии) / С.Н. Братченко, М.В. Квитницкий, М.Л. Швецов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2012. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-149. – ISBN 978-966-02-6580-6


  У пр. № 1717325 напис: Шановному Ростиславу Всеволодовичу з глибокою повагою від автора. 24.01.2013 р. Підпис.
709207
  Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья / А.О. Добролюбский. – К, 1986. – 137с.
709208
  Плетнева С.А. Кочевники южно-русских степей IX-XIII вв. (По археологическому материалу и письменным источникам) : Автореф. дис. ...канд. ист. наук / Плетнева С.А. – Москва, 1952. – 16 с.
709209
  Комаров А.Н. Кочевники. / А.Н. Комаров. – К., 1990. – 221с.
709210
  Щербакова Т.А. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т.А. Щербакова., Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т культурного наследия АН Молдовы, 2008. – 138 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 4). – ISBN 978-9975-66-105-8
709211
  Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХУІІ - начале ХХ века. / С.Е. Толыбеков. – Алма-Ата, 1971. – 634с.
709212
  Исмаил-заде Д.И. Кочевое хозяйство и процесс оседания кочевников Азербайджана в ХІХ веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаил-заде Д.И.; АН СССР. Ин-тут истории. – М., 1962. – 16л.
709213
  Тимохин Д.М. Кочевые и оседлые народы государства Хорезмшахов в период монгольского нашествия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 0869-1908


  Хорезмшах - титул феодальних правителів Хорезма
709214
  Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. – Київ : Абрис, 1999. – 196, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-531-064-X


  У виданні вміщено вибрані наукові твори автора за 1998-2008 рр., присвячені найбільш важливим і все ще не до кінця вирішеним питанням історії Києва і Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Написані на основі аналізу писемних і археологічних джерел, вони відбивають ...
709215
  Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья ХV - ХVII вв. / Т.И. Султанов. – Москва, 1982. – 132 с.
709216
  Демин Михаил Кочевье : стихи / Михаил Демин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 103 с., 1 л. портр.
709217
  Воинов А.А. Кочевье / А.А. Воинов. – Иркутск, 1972. – 232с.
709218
  Соломатов В.И. Кочевье : стихи / В.И. Соломатов. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1977. – 80 с.
709219
  Айзеншарф А.Н. Кочевье : стихи / А.Н. Айзеншарф. – Кишинёв : Лит. артистикэ, 1977. – 139 с.
709220
  Шаповалов В.И. Кочевье / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1979. – 52с.
709221
  Сулейманлы М. Кочевье : роман, повести / Мовлуд Сулейманлы ; пер. с азерб. Т.Калякиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
709222
  Гольцман Я.Я. Кочевье. / Я.Я. Гольцман. – М., 1987. – 172с.
709223
   Коченевская школа общественных профессий. – Новосибирск, 1961. – 56с.
709224
   Кочерга І."Ярослав Мудрий". "Свіччине весілля" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Посібник для 11 класу. – Харків : Ранок, 1999. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-013-0
709225
  Семенюк Г.Ф. Кочерга Іван Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 74. – ISBN 978-966-02-7305-4
709226
  Халимоненко Г.І. Кочерган Юлія Федорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 75-76. – ISBN 978-966-02-7305-4
709227
  Кочергіна Т.І. Кочергін Сергій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 76-77. – ISBN 978-966-02-7305-4
709228
  Кочергін С.В. Кочергіна Тетяна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 77. – ISBN 978-966-02-7305-4
709229
  Шмаков Ю.І. Кочеров Віктор Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 78. – ISBN 978-966-02-7305-4
709230
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
709231
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
709232
  Закруткин В.А. Кочетовцы / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1969. – 147с.
709233
  Котлярчук Андрій Кочівники Заполяр"я : Modus vivend! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-112 : Фото
709234
  Володарець-Урбанович Кочівницькі елементи з ареалу пеньківських старожитностей басейну рік Сули та Ворскли // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 49-52


  "У статті розглянуто пам’ятки пеньківської культури з кочівницькими елементами, досліджені в Полтавській області. Ці старожитності представлені житлобудівною традицією та поховальними пам’ятками. Хронологічно вони поділяються на два періоди: ранній ...
709235
  Нариньяни С.Д. Кочка зрения / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1952. – 6 с.
709236
  Рудич Т.О. Кочова складова населення Середнього Подніпров"я (Правобережжя) давньоруської доби за матеріалами антропології // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0235-3490
709237
  Жданович О. Кочовий вектор зовнішньої політики Візантії в другій половині VI ст.( на основі свідчень Менандра Протектора) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
709238
  Одрін О.В. Кочовики й торгівля зерном у Надчорномор"ї VI-III ст. до н. е. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.85-98. – ISSN 0130-5247
709239
  Комар О. Кочові народи Півдня України у VII - середині XI ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 224-257. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
709240
  Єнко Я. Кочубеївська садиба як осередок культури та духовності на Полтавщині у XIX столітті // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 182-187. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
709241
  Золотайко Г.І. Кочубеївські дуби: історичні факти, міфи і легенди // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 90-97. – ISBN 978-966-7723-82-8
709242
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 1. – 1937. – 72 с.
709243
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 2. – 1937. – 60 с.
709244
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1948. – 276с.
709245
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 352с.
709246
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1951. – 284с.
709247
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Л, 1953. – 260с.
709248
  Первенцев А. Кочубей / А. Первенцев. – Москва : Советская Россия, 1958. – 267 с.
709249
  Первенцев А. Кочубей / А. Первенцев. – Москва, 1974. – 256 с.
709250
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Воениздат, 1974. – 256с. – (Советский военный роман)
709251
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1974. – 270с.
709252
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1986. – 237с.
709253
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Современник, 1987. – 239с.
709254
  Первенцев А.А. Кочубей // Чапаев : роман / Д.А. Фурманов. – Москва : ДОСААФ, 1989. – С. – (Отчизны верные сыны)
709255
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1991. – 267с.
709256
  Сторожевский Н.К. Кочубей и Искра : Историческая монография / Соч. Н.Г. Сторожевского. – Житомир : типо-лит. М. Дененмана, 1890. – [2], 68 с.
709257
  Андриан Архимандрит Кочубей и Искра, герои мученики за Родину Православную, соседи П.А.Столыпина по месту погребения в Киево-Печерской Лавре. / Архимандрит Адриан. – [Киев] : [Тип. Е.А.Синькевича], 1912. – 48 с. : 9 ил. в тексте
709258
  Маленька Т.Ф. Кочубей Юрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 88. – ISBN 978-966-02-7305-4
709259
  Клейменова Ольга Кочубей, птах співучий // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 68-72


  Графік, наділений скрупульозністю ювеліра, Микола Кочубей існує в багатошаровому світі, безкінечно реанімуючи його деталі. Дослідницька увага до них - лише частка того, що в цьому разі зветься індивідуальним стилем. А от віртуозне поєднання традиції та ...
709260
  Жадько В. Кочугур Леонід (Леонтій) Якович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 469. – ISBN 978-966-8567-14-8
709261
  Чистяк Д. КочурФест. Закордонні письменники-перекладачі - для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
709262
  Отрада Н.К. Кочуют зеленые звезды / Н.К. Отрада. – Волгоград, 1965. – 42с.
709263
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1976. – 255с.
709264
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1983. – 288с.
709265
  Снегова И.А. Кочующее солнце / И.А. Снегова. – М., 1981. – 94с.
709266
  Беляев И.С. Кочующий трубач : сатирическая поэма / И.С. Беляев. – Симферополь : Крым, 1964. – 29 с. : ил.
709267
  Ларина Елена Кош-Агачские казахи-мигранты / Ларина Елена, Наумова Ольга // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 44-65. – ISSN 1727-1770
709268
  Астаф"єв О.Г. Кошарська Галина Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
709269
  Гребінь В.В. Кошача (- річка у Березівському, Ширяївському та Іванівському районах Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
709270
  Сергеева Е. Кошачий стиль Луиса Уэйна, или Заслуги кота Питера // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.67-77.


  Художник Луіс Уейн
709271
  Куллэ В. Кошачий уют : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
709272
  Москвин Н.Я. Кошачий характер / Н.Я. Москвин. – Харьков. – 150с.
709273
  Непомнящий Н.Н. Кошачье царство: домашние и дикие животные / Н.Н. Непомнящий. – Москва, 1993. – 190с.
709274
  Давыдов Д. Кошва в кумышке = Народная медицина в татарском селе в 1920-е годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 114-115. – ISSN 0235-7089
709275
  Новиков Н.И. Кошелек : Еженедельный журнал. Воспроизведение издания 1774 г. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1900. – 81 с.


  Содерж.: Повести: Калина в палисаднике; Душка; Рассказы: Варенька из Прилеп; Жанна д"Арк; Двойной орешек; Серебряная свадьба; Хитрое перо; Антон Павлович; Живой Толстой; Пешком от Толстого к Тургеневу; Тургенев - художник слова (о "Записках охотника")
709276
  Крянгэ И. Кошелек с двумя денежками : сказка / Ион Крянгэ; пер. с молд. Е.Златовой. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 30 с.
709277
   Кошеленко Віктор Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
709278
  Астаф"єв О.Г. Кошелівець Іван Максимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 96-97. – ISBN 978-966-02-7305-4
709279
  Онищенко Надія Кошелівецькі читання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 106. – ISSN 0236-1477
709280
  Перевезенцев Сергей Кошель на царство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 106-112 : фото
709281
   Кошель смеха (Сатирический сборник). – Чебоксары, 1969. – 184с.
709282
  Дука М.В. Кошик Олександр Кузьмич / М.В. Дука, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 225. – ISBN 96966-8060-04-0
709283
  Капелюшний В.П. Кошик Олександр Кузьмич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
709284
   Кошик Олександр Кузьмич (1905-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
709285
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 56-57
709286
   Кошик Юрій Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 112-113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
709287
  Палієнко Е.Т. Кошик Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
709288
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
709289
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 62-63. – ISBN 966-95774-3-5
709290
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
709291
   Кошик Юрій Олександрович (1936–1994) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
709292
  Рижов С.М. Кошилівське поселення (Кошилівці-Обоз) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
709293
  Чернецький Є. Кошиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 6
709294
  Непомнящий Н.Н. Кошка в вашем доме / Н.Н. Непомнящий. – М., 1990. – 228с.
709295
  Пестушко В. Кошка действительно лечит : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 73 : Іл.
709296
  Токарева В. Кошка на дороге / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 400 с. – (Очарованная душа). – ISBN 5-04-000396-X
709297
  Успенская Т.Л. Кошка на промокашке : Повести / Т.Л. Успенская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
709298
  Уильямс Т. Кошка на раскаленной крыше / Т. Уильямс. – М., 1979. – 113с.
709299
  Нечаев Сергей Кошка с собакой против повара : наполеоника // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 82-90 : Фото
709300
  Яр А. Кошка хвойной, колючей породы : стихотворения и рассказы / Ангелина Яр. – Санкт-Петербург ; Киев : Алетейя ; Бизнесполиграф, 2012. – 108, [4] с. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 978-5-91419-742-8 ; 978-966-1645-81-2
709301
  Киплинг Р. Кошка, гулявшая сама по себе. / Р. Киплинг. – Москва, 1983. – 26с.
709302
  Зарубина Тата Кошка, которой негде гулять // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 108-115 : фото
709303
  Грасс Г. Кошки-мышки / Г. Грасс. – Пер. с нем. – М. : Радуга, 1985. – 412с.
709304
  Магда Е. Кошки-мышки по-нормандски // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 22 (838), 22 ноября 2019 года. – С. 12. – ISSN 2305-3364
709305
   Кошки - 2 : Египет. Африка. Греция. Дикие кошки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 52-87 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
709306
  Хаузер А. Кошки / А. Хаузер. – Бухарест, 1970. – 40с.
709307
  Зарубина Тата Кошки высокого полета // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 104-111 : фото
709308
  Маршак С.Я. Кошкин дом / С.Я. Маршак. – М., 1991. – 80с.
709309
  Гребінь В.В. Кошківка ( - річка в Іванівському районі Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 103. – ISBN 978-966-02-7305-4
709310
   Кошляков Володимир Миколайович (1922-.2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231-232. – ISBN 978-966-439-754-1
709311
  Коваленко Ю. Кошляков и пустота // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 60-63. – ISSN 0131-0097


  Художник Валерій Кошляков
709312
   Кошляков Олексій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
709313
  Вижва С.А. Кошляков Олексій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 105-106. – ISBN 978-966-02-7305-4
709314
  Куюн А. Кошмар із вулиці Володимирської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 8


  "У другій половині листопада трейдери скрапленого газу заговорили про труднощі з митним оформленням імпорту. Ближче до кінця місяця чутки набули конкретних обрисів: Енергетична митниця за дорученням СБУ розпочала гальмувати ряд трейдерів, що в ...
709315
   Кошмарное лето - 2007: европейский турбизнес в нокауте : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8 : Фото
709316
  Биррел Х. Кошмарный сон. Золотой век университетов подходит к концу // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2020. – № 47 : Мир в 2021. – С. 102


  Прошедший год оказался непростым для первокурсников. Многим студентам было отказано в общежитии. Другие не смогли въехать в страну, в которой мечтали учиться. А тех, кому все же удалось, ожидали посвящение в первокурсники по Zoom и строгие правила ...
709317
  Винтер Р. Кошмары Америки / Р. Винтер. – Москва, 1973. – 248с.
709318
  Самман Гада Кошмары Бейрута / Самман Гада. – Москва, 1987. – 400с.
709319
  Воиску Э. Кошмары и мечты / Э. Воиску. – Москва, 1985. – 224с.
709320
   Кошова Світлана Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
709321
   Кошова Світлана Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
709322
  Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М.М. Гернета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті відображено соловецьке ув"язнення кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського та його висвітлення у дослідженні М.М. Гернета "Історія царської тюрми". The article shows the Solovetsky imprisonment of Zaporozhian ataman P. Kalnyshevsky ...
709323
  Демуз І. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 189-190


  У біобібліографічному покажчику Г. Г. Коцур вперше акумульовано практично весь науковий доробок, що стосується постаті П. Калнишевського. Покажчик відрізняється чіткою, логічною структурою, скрупульозним викладом матеріалу, шанобливим відношенням до ...
709324
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Іван Сірко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 226-248. – ISBN 978-966-373-429-3
709325
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Петро Калнишевський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 364-385. – ISBN 978-966-373-429-3
709326
   Кошрабадский гранитный массив в Узбекистане: петрогенезис, металлогения и геодинамическая обстановка формирования / Д.Л. Конопелько, Ю.С. Бискэ, К. Куллеруд, Р. Зельтманн, Ф.К. Диваев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1987-2000 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1998-2000. – ISSN 0016-7886
709327
  Якимчук Н. Кошти бюджету як об"єкт права власності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 68-75
709328
   Кошти для галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793
709329
   Кошти для розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На позачерговому засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти, передбачених у державному бюджеті".
709330
   Кошти ЄС - на нашу освіту // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
709331
   Кошти за пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 листопада (№ 204)
709332
  Гвоздю С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
709333
  Лобанова А. Кошти комерційних банків у фінансуванні інноваційних проектів технологічних парків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 78-80 : Рис. – ISSN 1605-2005
709334
   Кошти на енергоефективність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський Інвестиційний Банк надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь сім українських вишів. Грантову Угоду з ЄІБ підписала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у межах ...
709335
   Кошти на квантові технології


  "...новий механізм фінансування в проекті Quantum Technologies. З бюджетом понад 37 млн. євро, в тому числі з урахуванням коштів з боку ".
709336
   Кошти на моніторинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Кабмін профінансує участь України у Програмі оцінювання PISA та впровадження Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної".
709337
  Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-103
709338
  Kopж T.I. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 434-440. – ISSN 1563-3349
709339
  Гуляшки А. Коштовний камінь. / А. Гуляшки. – Київ, 1958. – 140с.
709340
   Коштовність клану Форте // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 58-61 : фото
709341
  Приходнюк О.М. Коштовності з с.Коробчине на Дніпропетровщині / О.М. Приходнюк, Л.М. Чурилова // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.96-105. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
709342
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 7
709343
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 1,4-5
709344
  Козирєва Т. Коштом Євросоюзу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 2


  У Львові стартував проєкт "Pinsel.Munich". Співробітництво Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та Баварського національного музею.
709345
  Сергійчук В.І. Коштом цієї нашої рани здобуто українську державну самостійність // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 252-254. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 75-річчя проголошення Карпатської України як держави нашого народу.
709346
  Шулікін Д. Кошторис галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про нове в законодавчих актах, які безпосередньо стосуються фінансування галузі освіти і науки в 2015 році.
709347
   Кошторис галузі: проект бюджету - 2020 / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
709348
   Кошторис НКЗС на 1926-27 рік. – Х., 1927. – 307с.
709349
  Шулікін Д. Кошторис освіти і науки: що в проєкті? // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 37/38)
709350
  Буковинський С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних усанов і організацій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 60-66 : табл.
709351
  Монаєнко А.О. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів на освіту та науку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-76. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
709352
  Рожков Г.С. Кошторисно-бюджетне фінансування охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 122-124
709353
  Сластников Н.С. Кошурниковы. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1972. – 263с.
709354
  Опарина Нина Кощей: разбор по косточкам / Опарина Нина, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 92-95 : фото
709355
   Кощунственная охота католиков на лисиц в православном храме. – Почаев : Тип. Почаево-Успенской Лавры, 1911. – 8 с.
709356
  Хомякова А.Н. Коэволюция природы и человека как главное условие рациональной организации общества // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.105-114. – ISSN 1684-2618
709357
  Барбанова С.А. Коэволюция экологии и экономики в постиндустриальный период // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 1728-8878
709358
  Головин В.Г. Коэн С. Атомная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 264-269
709359
  Головин В.Г. Коэн С. Военная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 277-280
709360
  Дымент Д.А. Коэрцитивная разрешимость линейных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дымент Д.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 7л.
709361
  Аносов В.П. Коэрцитивная разрешимость первой краевой задачи для линейного эллиптического уравнения второго порядка в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аносов В.П.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
709362
  Арбузова И.А. Коэрцитивная сила и тонкая кристаллическая структура сплавов на железной основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арбузова И.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т металлофизики. – К., 1956. – 11л.
709363
  Хачоян А.В. Коэффициент (константа) скорости неравновесных химических реакций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Хачоян А.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
709364
  Перемыслов А.С. Коэффициент будущего / А.С. Перемыслов. – Новосибирск, 1968. – 200 с.
709365
  Рубцов И.А. Коэффициент вредности пшеничного трипса. / И.А. Рубцов. – 41-46с.
709366
  Егоров М.А. Коэффициент дисперсности почвы при различных условиях / М.А. Егоров. – Х., 1926. – 15с.
709367
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – М., 1982. – 253с.
709368
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 253с.
709369
  Чернышев И.П. Коэффициент надежности / И.П. Чернышев. – Л., 1966. – 184с.
709370
  Гришпан Аркадий Захарович Коэффициент некоторых классов однолистных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гришпан Аркадий Захарович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 12л.
709371
  Котельников А.К. Коэффициент отражения в электрических линиях / А.К. Котельников, 1923. – С. 176-182
709372
  Федоренко В.А. Коэффициент полезного действия корма у карпов украинской чешучатой породы при сезонном и круглогодичном интенсивном выкармливании. : Автореф... канд. биол.наук: 03.551 / Федоренко В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 24л.
709373
  Троцевич Ф.Н. Коэффициент полезного действия рупорного электродинамического громкоговорителя : Автореф... кандид. технич.наук: / Троцевич Ф.Н.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский заочный индустриальный институт. – Ленинград, 1950. – 8 с.
709374
  Митрофанов С. Коэффициент Рузвельта // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 18-21


  125-річчя з дня народження Франкліна Рузвельта (1882-1945), президента США (1933-1945)
709375
  Белоусов А.П. Коэффициент шума / А.П. Белоусов, Ю.А. Каменецкий; К.И. Алмазов-Долженко, Ю.А. Каменецкий. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109 (30 назв.)
709376
  Бутыльский Ю.Т. Коэффициент шума транзисторов П-403 и П-411 на частотах от 0-15 до 60 Мгц / Ю.Т. Бутыльский. – Л., 1962. – с.
709377
  Сумская Н.Р. Коэффициенты активности пара- и мета- нитрофенолов и их анионов в водно-солевых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Сумская Н.Р.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1974. – 18л.
709378
  Авидон В.П. Коэффициенты для минералогических и петрохимических пересчетов / В.П. Авидон. – Москва : Недра, 1976. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160
709379
  Гамрат-Курек Коэффициенты затрат и экономическая оценка качества продукции / Гамрат-Курек. – Рига, 1977. – 102с.
709380
  Шорников С.И. Коэффициенты испарения оксидов, содержащихся в расплавах Ca-Al-включений в хондритах // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1110-1119 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1118-1119. – ISSN 0016-7525
709381
   Коэффициенты капиталоемкости в цветной металлургии США. – М., 1963. – 60с.
709382
  Годунов С.К. Коэффициенты Клебша-Гордана и специальные функции для решения инвариантных уравнений : учеб. пособие / С.К. Годунов. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1979. – 83 с.
709383
  Варшалович Д.А. Коэффициенты Клебша-Гордона / Д.А. Варшалович. – Ленинград, 1972. – 59с.
709384
  Керимов Гюльмирза Агаджан оглы Коэффициенты Клебша-Гордона трехмерной и четырехмерной группы Лоренца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Керимов Гюльмирза Агаджан оглы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
709385
  Гаврилюк А.Н. Коэффициенты Клобка-Гордона / А.Н. Гаврилюк. – К., 1971. – 20 с.
709386
  Кузюра А.В. Коэффициенты межфазового распределения редких элементов в карбонатно-силикатных материнских средах алмазов и парагенных включений (эксперимент при 7.0-8.5 ГПа) / А.В. Кузюра, Ю.А. Литвин, Т. Джеффрис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 286-299 : рис., табл. – Библиогр.: с. 296-299. – ISSN 0016-7886
709387
  Зельманович И.Л. Коэффициенты ослабления рассеяния и лучевого давления. / И.Л. Зельманович, К.С. Шифрин. – Л.
3. – 1968. – 432с.
709388
  Соколова И.А. Коэффициенты переноса и моменты интегралов столкновения высокотемпературного воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Соколова И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1972. – 25л.
709389
  Кротов В.Г. Коэффициенты разлоений по базисам функциональных пространств и представлений измеримых функций рядами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кротов В.Г.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
709390
   Коэффициенты распределения в сложных полупроводниковых системах. – Ташкент, 1987. – 145 с.
709391
  Коренман Я.И. Коэффициенты распределения органических соединений: Справочник. / Я.И. Коренман. – Воронеж, 1992. – 336с.
709392
  Антипин В.С. Коэффициенты распределения редких элементов в магматических породах = Distribution coefficients of rare elements in magmatic rocks / В.С. Антипин, В.И. Коваленко, И.Д. Рябчиков ; отв. ред. Л.В. Таусон, О.А. Богатиков ; в надзаг.: АН СССР, Совмест. сов.-монг. н.-и. геол. экспедиция, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, ... – Москва : Наука, 1984. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-251
709393
  Андрианов П.И. Коэффициенты расширения грунтов при замерзании; Температуры замерзания грунтов / П.И. Андрианов. – Москва-Ленинград, 1936. – 54с.
709394
  Петров С.М. КП в борьбе за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму в предвоенные годы / С.М. Петров. – Москва, 1955. – 96с.
709395
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 220). – 2016. – 16 с.
709396
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 175). – 2016. – 16 с.
709397
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 червня (№ 128). – 2016. – 16 с.
709398
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 229). – 2016. – 16 с.
709399
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 231). – 2016. – 16 с.
709400
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 мая (№ 112/113). – 2016. – 16 с.
709401
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
1 августа (№ 135). – 2017. – 16 с.
709402
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 170). – 2017. – 16 с.
709403
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 ноября (№ 188). – 2017. – 16 с.
709404
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 171). – 2017. – 16 с.
709405
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 июля (№ 116). – 2017. – 16 с.
709406
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
7 июля (№ 118/119). – 2017. – 16 с.
709407
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13 сентября (№ 159). – 2017. – 16 с.
709408
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 81/82). – 2017. – 16 с.
709409
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 181). – 2017. – 16 с.
709410
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
01 августа (№ 109). – 2018. – 16 с.
709411
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 ноября (№ 160). – 2018. – 32 с.
709412
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 ноября (№ 161). – 2018. – 16 с.
709413
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
02 августа (№ 110). – 2018. – 32 с.
709414
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 октября (№ 143). – 2018. – 16 с.
709415
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 144). – 2018. – 16 с.
709416
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 августа (№ 111). – 2018. – 16 с.
709417
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 июля (№ 92). – 2018. – 16 с.
709418
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 апреля (№ 48). – 2018. – 16 с.
709419
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 мая (№ 63). – 2018. – 32 с.
709420
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 декабря (№ 178). – 2018. – 16 с.
709421
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 апреля (№ 49). – 2018. – 16 с.
709422
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 июля (№ 93). – 2018. – 16 с.
709423
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 октября (№ 145). – 2018. – 32 с.
709424
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 сентября (№ 127). – 2018. – 16 с.
709425
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 октября (№ 146). – 2018. – 16 с.
709426
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 сентября (№ 128). – 2018. – 16 с.
709427
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 июля (№ 94). – 2018. – 32 с.
709428
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5-12 апреля (№ 50). – 2018. – 32 с.
709429
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 декабря (№ 179). – 2018. – 16 с.
709430
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 декабря (№ 180). – 2018. – 32 с.
709431
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 ноября (№ 162). – 2018. – 16 с.
709432
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 апреля (№ 51). – 2018. – 16 с.
709433
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 июля (№ 95). – 2018. – 16 с.
709434
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 июня (№ 78). – 2018. – 16 с.
709435
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6-13 сентября (№ 129). – 2018. – 32 с.
709436
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 сентября (№ 130). – 2018. – 16 с.
709437
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 июня (№ 79). – 2018. – 32 с.
709438
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 августа (№ 112). – 2018. – 16 с.
709439
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 ноября (№ 163). – 2018. – 16 с.
709440
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 декабря (№ 181). – 2018. – 16 с.
709441
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 ноября (№ 164). – 2018. – 32 с.
709442
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 августа (№ 113). – 2018. – 16 с.
709443
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 июня (№ 80). – 2018. – 16 с.
709444
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 августа (№ 114). – 2018. – 32 с.
709445
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9 октября (№ 147). – 2018. – 16 с.
709446
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
09 ноября (№ 165). – 2018. – 16 с.
709447
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 октября (№ 148). – 2018. – 16 с.
709448
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 115/116). – 2018. – 16 с.
709449
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 октября (№ 149). – 2018. – 32 с.
709450
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 сентября (№ 131). – 2018. – 16 с.
709451
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 декабря (№ 182). – 2018. – 16 с.
709452
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 декабря (№ 183). – 2018. – 16 с.
709453
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 сентября (№ 132). – 2018. – 16 с.
709454
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 октября (№ 150). – 2018. – 16 с.
709455
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13-20 сентября (№ 133). – 2018. – 32 с.
709456
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 июня (№ 82). – 2018. – 16 с.
709457
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 декабря (№ 184). – 2018. – 32 с.
709458
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 ноября (№ 166). – 2018. – 16 с.
709459
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 ноября (№ 167). – 2018. – 16 с.
709460
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 декабря (№ 185). – 2018. – 16 с.
709461
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 июня (№ 83). – 2018. – 32 с.
709462
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 сентября (№ 134). – 2018. – 16 с.
709463
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 июня (№ 84). – 2018. – 16 с.
709464
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 66). – 2018. – 16 с.
709465
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15-22 марта (№ 38). – 2018. – 32 с.
709466
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 ноября (№ 168). – 2018. – 32 с.
709467
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 ноября (№ 169). – 2018. – 16 с.
709468
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 мая (№ 67). – 2018. – 16 с.
709469
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 августа (№ 117/118). – 2018. – 32 с.
709470
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 июля (№ 100). – 2018. – 16 с.
709471
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 151). – 2018. – 16 с.
709472
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 мая (№ 68). – 2018. – 32 с.
709473
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 апреля (№ 55). – 2018. – 16 с.
709474
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 апреля (№ 56). – 2018. – 16 с.
709475
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 мая (№ 69). – 2018. – 16 с.
709476
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 сентября (№ 135). – 2018. – 16 с.
709477
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 июля (№ 101). – 2018. – 16 с.
709478
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 декабря (№ 186). – 2018. – 16 с.
709479
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 декабря (№ 187). – 2018. – 16 с.
709480
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 июля (№ 102). – 2018. – 16 с.
709481
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 сентября (№ 136). – 2018. – 16 с.
709482
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 153). – 2018. – 16 с.
709483
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 июня (№ 85). – 2018. – 16 с.
709484
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19-26 апреля (№ 57). – 2018. – 32 с.
709485
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 апреля (№ 58). – 2018. – 16 с.
709486
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июня (№ 86). – 2018. – 16 с.
709487
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20-27 сентября (№ 137). – 2018. – 32 с.
709488
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июля (№ 103). – 2018. – 16 с.
709489
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 декабря (№ 188). – 2018. – 32 с.
709490
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 ноября (№ 170). – 2018. – 16 с.
709491
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 ноября (№ 171). – 2018. – 16 с.
709492
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 декабря (№ 189/190). – 2018. – 16 с.
709493
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 сентября (№ 138). – 2018. – 16 с.
709494
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 июня (№ 87). – 2018. – 32 с.
709495
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 июня (№ 88). – 2018. – 16 с.
709496
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 70). – 2018. – 16 с.
709497
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 ноября (№ 172). – 2018. – 32 с.
709498
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 ноября (№ 173). – 2018. – 16 с.
709499
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 мая (№ 71). – 2018. – 16 с.
709500
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
23 февраля (№ 28). – 2018. – 16 с.
709501
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 августа (№ 119/120). – 2018. – 32 с.
709502
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 июля (№ 104). – 2018. – 16 с.
709503
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 155). – 2018. – 16 с.
709504
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 мая (№ 72). – 2018. – 32 с.
709505
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 апреля (№ 59). – 2018. – 16 с.
709506
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля (№ 60). – 2018. – 16 с.
709507
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 мая (№ 73). – 2018. – 16 с.
709508
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября - 1ноября (№ 156). – 2018. – 32 с.
709509
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября (№ 152). – 2018. – 16 с.
709510
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 сентября (№ 139). – 2018. – 16 с.
709511
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля (№ 105). – 2018. – 16 с.
709512
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июля - 2 августа (№ 106). – 2018. – 32 с.
709513
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
26 сентября (№ 140). – 2018. – 16 с.
709514
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 октября (№ 157). – 2018. – 16 с.
709515
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июня (№ 89/90). – 2018. – 16 с.
709516
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 апреля - 3 мая (№ 61). – 2018. – 32 с.
709517
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 апреля (№ 62). – 2018. – 16 с.
709518
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 сентября - 4 октября (№ 141). – 2018. – 32 с.
709519
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июля (№ 107). – 2018. – 16 с.
709520
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 ноября (№ 174). – 2018. – 16 с.
709521
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 декабря - 3 января (№ 191/192). – 2018. – 32 с.
709522
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 декабря (№ 193). – 2018. – 16 с.
709523
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября (№ 175). – 2018. – 16 с.
709524
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 сентября (№ 142). – 2018. – 16 с.
709525
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 августа (№ 121/122). – 2018. – 16 с.
709526
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
28 марта (№ 45). – 2018. – 16 с.
709527
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 июня - 5 июля (№ 91). – 2018. – 32 с.
709528
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа (№ 123/124). – 2018. – 16 с.
709529
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 ноября - 6 декабря (№ 176). – 2018. – 32 с.
709530
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 ноября (№ 177). – 2018. – 16 с.
709531
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 августа - 6 сентября (№ 125). – 2018. – 32 с.
709532
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 октября (№ 158). – 2018. – 16 с.
709533
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября (№ 159). – 2018. – 16 с.
709534
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 августа (№ 126). – 2018. – 16 с.
709535
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 мая (№ 75). – 2018. – 32 с.
709536
   КП в Украине. – Київ, 1925-
№ 52 : 11 апреля. – 2018. – 16 с.
709537
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
№ 53 : 12-19 апреля. – 2018. – 32 с.
709538
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 54 : 13 апреля. – 2018. – 16 с.
709539
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 64 : 10-17 мая. – 2018. – 32 с.
709540
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 65 : 11 мая. – 2018. – 16 с.
709541
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 76 : 1 июня. – 2018. – 32 с.
709542
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 81 : 12 июня. – 2018. – 16 с.
709543
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 96 : 10 июля. – 2018. – 16 с.
709544
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 97 : 11 июля. – 2018. – 16 с.
709545
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 98 : 12-19 июля. – 2018. – 32 с.
709546
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 99 : 13 июля. – 2018. – 32 с.
709547
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 108 : 31 июля. – 2018. – 16 с.
709548
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 октября (№ 142/145). – 2020. – 32 с.
709549
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 июля (№ 93/94). – 2020. – 32 с.
709550
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 сентября (№ 126/129). – 2020. – 32 с.
709551
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 декабря (№ 177/180). – 2020. – 32 с.
709552
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 марта (№ 31). – 2020. – 16 с.
709553
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 марта (№ 32). – 2020. – 16 с.
709554
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 февраля (№ 15). – 2020. – 16 с.
709555
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июня (№ 47/49). – 2020. – 32 с.
709556
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 февраля (№ 16). – 2020. – 16 с.
709557
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
05-11августа (№ 107/110). – 2020. – 32 с.
709558
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 ноября (№ 161/164). – 2020. – 32 с.
709559
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 марта (№ 33). – 2020. – 32 с.
709560
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 марта (№ 34). – 2020. – 16 с.
709561
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 февраля (№ 17). – 2020. – 32 с.
709562
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 августа (№ 111/114). – 2020. – 32 с.
709563
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 февраля (№ 18). – 2020. – 16 с.
709564
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 января (№ 1/2). – 2020. – 32 с.
709565
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 июля (№ 95/98). – 2020. – 32 с.
709566
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 сентября (№ 130/133). – 2020. – 32 с.
709567
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 декабря (№ 181/184). – 2020. – 32 с.
709568
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 июня (№ 50/65). – 2020. – 32 с.
709569
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 февраля (№ 19). – 2020. – 16 с.
709570
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 марта (№ 35). – 2020. – 16 с.
709571
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 марта (№ 36). – 2020. – 32 с.
709572
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 февраля (№ 20). – 2020. – 16 с.
709573
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 - 19 ноября (№ 165/168). – 2020. – 32 с.
709574
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-18 октября (№ 146/149). – 2020. – 32 с.
709575
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 марта (№ 37). – 2020. – 16 с.
709576
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 августа (№ 115/118). – 2020. – 32 с.
709577
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 февраля (№ 21). – 2020. – 32 с.
709578
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 февраля (№ 22). – 2020. – 16 с.
709579
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 января (№ 3). – 2020. – 16 с.
709580
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21мая (№ 41/42). – 2020. – 32 с.
709581
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 октября (№ 150/152). – 2020. – 32 с.
709582
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 января (№ 4). – 2020. – 16 с.
709583
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 января (№ 5). – 2020. – 32 с.
709584
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 июля (№ 99/102). – 2020. – 32 с.
709585
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 сентября (№ 134/137). – 2020. – 32 с.
709586
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 марта (№ 38). – 2020. – 16 с.
709587
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 декабря (№ 185/188). – 2020. – 32 с.
709588
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 января (№ 6). – 2020. – 16 с.
709589
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 февраля (№ 23). – 2020. – 16 с.
709590
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-28 июня (№ 66/75). – 2020. – 32 с.
709591
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 марта (№ 39/40). – 2020. – 32 с.
709592
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 ноября (№ 169/172). – 2020. – 32 с.
709593
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 февраля (№ 24). – 2020. – 16 с.
709594
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 февраля (№ 25). – 2020. – 32 с.
709595
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 августа (№ 119/122). – 2020. – 32 с.
709596
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 мая (№ 43/44). – 2020. – 32 с.
709597
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 февраля (№ 26). – 2020. – 16 с.
709598
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 января (№ 7). – 2020. – 16 с.
709599
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 января (№ 8). – 2020. – 16 с.
709600
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 октября (№ 153/156). – 2020. – 32 с.
709601
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 июля (№ 103/106). – 2020. – 32 с.
709602
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 января (№ 9). – 2020. – 32 с.
709603
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 января (№ 10). – 2020. – 16 с.
709604
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 сентября - 1 октября (№ 138/141). – 2020. – 32 с.
709605
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-21 декабря (№ 189/191). – 2020. – 32 с.
709606
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июня - 2 июля (№ 76/92). – 2020. – 32 с.
709607
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 февраля (№ 27). – 2020. – 16 с.
709608
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 февраля (№ 28). – 2020. – 16 с.
709609
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 ноября - 3 декабря (№ 173/176). – 2020. – 32 с.
709610
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 августа - 3 сентября (№ 123/125). – 2020. – 32 с.
709611
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 февраля - 5 марта (№ 29). – 2020. – 32 с.
709612
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля (№ 30). – 2020. – 16 с.
709613
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 января (№ 11). – 2020. – 16 с.
709614
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 мая - 4 июня (№ 45/46). – 2020. – 32 с.
709615
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 октября - 5 ноября (№ 157/160). – 2020. – 32 с.
709616
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 января (№ 12). – 2020. – 16 с.
709617
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 января - 6 февраля (№ 13). – 2020. – 32 с.
709618
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января (№ 14). – 2020. – 16 с.
709619
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 декабря 14 января (№ 192). – 2020. – 32 с.
709620
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 августа (№ 115). – 2019. – 32 с.
709621
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 мая (№ 65). – 2019. – 32 с.
709622
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 октября (№ 151). – 2019. – 32 с.
709623
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 апреля (№ 51). – 2019. – 32 с.
709624
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июля (№ 99). – 2019. – 32 с.
709625
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 сентября (№ 135). – 2019. – 32 с.
709626
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 декабря (№ 187). – 2019. – 32 с.
709627
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 июня (№ 84). – 2019. – 32 с.
709628
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 марта (№ 36/9). – 2019. – 32 с.
709629
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 февраля (№ 20). – 2019. – 32 с.
709630
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 ноября (№ 171). – 2019. – 32 с.
709631
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 августа (№ 119/31). – 2019. – 32 с.
709632
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 мая (№ 66). – 2019. – 32 с.
709633
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 января (№ 1/2). – 2019. – 32 с.
709634
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 октября (№ 155). – 2019. – 32 с.
709635
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 апреля (№ 55). – 2019. – 32 с.
709636
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11- 18 июля (№ 103). – 2019. – 32 с.
709637
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 сентября (№ 139). – 2019. – 32 с.
709638
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 декабря (№ 191). – 2019. – 32 с.
709639
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 июня (№ 88). – 2019. – 32 с.
709640
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 марта (№ 39). – 2019. – 32 с.
709641
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 февраля (№ 24). – 2019. – 32 с.
709642
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 ноября (№ 175). – 2019. – 32 с.
709643
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 августа (№ 123/32). – 2019. – 32 с.
709644
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 мая (№ 71). – 2019. – 32 с.
709645
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 января (№ 7). – 2019. – 32 с.
709646
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 октября (№ 159). – 2019. – 32 с.
709647
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 апреля (№ 59). – 2019. – 32 с.
709648
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 июля (№ 107). – 2019. – 32 с.
709649
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 сентября (№ 143). – 2019. – 32 с.
709650
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 декабря (№ 195). – 2019. – 32 с.
709651
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 июня (№ 92). – 2019. – 32 с.
709652
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 марта (№ 43). – 2019. – 32 с.
709653
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 февраля (№ 28). – 2019. – 32 с.
709654
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 ноября (№ 179). – 2019. – 32 с.
709655
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 августа (№ 127/33). – 2019. – 32 с.
709656
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 мая (№ 76). – 2019. – 32 с.
709657
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 января (№ 12). – 2019. – 32 с.
709658
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 октября (№ 163). – 2019. – 32 с.
709659
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля - 2 мая (№ 63). – 2019. – 32 с.
709660
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля - 1 августа (№ 111). – 2019. – 32 с.
709661
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 сентября - 3 октября (№ 147). – 2019. – 32 с.
709662
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 декабря - 2 января (№ 199). – 2019. – 32 с.
709663
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июня - 4 июля (№ 96). – 2019. – 32 с.
709664
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 марта - 4 апреля (№ 47). – 2019. – 32 с.
709665
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля - 7 марта (№ 38/8). – 2019. – 32 с.
709666
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября - 5 декабря (№ 183). – 2019. – 32 с.
709667
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа - 5 сентября (№ 131). – 2019. – 32 с.
709668
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 мая - 6 июня (№ 80). – 2019. – 32 с.
709669
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января - 7 февраля (№ 16). – 2019. – 32 с.
709670
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября - 7 ноября (№ 167). – 2019. – 32 с.
709671
  Петрова Г.А. КП СССР и вопросы литературы и искусства / Г.А. Петрова. – М., 1971. – 55с.
709672
  Шульга И.В. КП Украины - организатор помощи рабочего класса колхозному крестьянству в дальнейшем развитии сельского хозяйства республики (1953-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульга И.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 19 с.
709673
  Бова А.П. КП Украины в борьбе за выполнение требования Устава КПСС о развитии самокритики и критики снизу. : Дис... канд. истор.наук: / Бова А.П,; Инст. повышения квалификации преподав. маркс.-лен. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279 л. – Бібліогр.:л.1-16
709674
  Пономаренко Г.Я. КП Украины во главе политической и трудовой активности рабочего класа Донбасса в период построения фундамента социализма : Дис... д-ра. ист.наук: / Пономаренко Г.Я.; Донецкий политех. и-т. – Донецк, 1971. – 558л.
709675
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Липень. – К, 1978. – 56с.
709676
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Март. – К, 1978. – 32с.
709677
  Шульга І.В. КП України - організатор допомоги робітничого класу колгоспному селянству в дальшому розвитку сільського господарства республіки (1953-1955 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шульга І.В.; КДУ. Каф. історії КПРС. – К., 1959. – 254, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
709678
   КП України. З"їзд 27. 1986. Київ. – Київ, 1986. – 133 с.
709679
   КП України. З"їзд, 25-й. Київ. 1976. – К, 1976. – 473с.
709680
   КП Эстонии, ЦК. Торжественное заседание, посвященное 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 1977. – Таллин, 1978. – 50с.
709681
  Гусаров К В. КП(б) У -- организатор и руководитель Всеукраинской секции Международной организации помощи борцам революции и деятельность МОПР в республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Гусаров В.К. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 21 с.
709682
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Климко М.С.; МВО СССР. Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1951. – 258л. – Бібліогр.:л.246-256
709683
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Климко М.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 29 с.
709684
  Сердюк В.З. КП(б) Украины в период окончания иностранной военной интервенции и гражданской войны и перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (ноябрь 1920 - март 1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сердюк В.З. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
709685
  Бакуменко П.І. КП(б) України в боротьбі за зміцнення Радянської влади на селі (1921-1923 рр.) : дис... канд. іст. наук / П.І. Бакуменко ; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1952. – 322 л. – Бібліогр.: л. 307-322
709686
   КП(б)У в резолюциях ее съездов и конференций. – [Харьков] : Пролетарий, 1927. – V, [3], 422, [5] с.
709687
   КП(б)Украины. Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. – Київ, 1991. – 241 с.
709688
  Бакуменко П.И. КП/б/ Украины в борьбе за укрепление Советской власти в деревне /1921-1923 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакуменко П.И.; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
709689
  Липило П.П. КПБ -- организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. / П.П. Липило. – Минск, 1959. – 259с.
709690
  Шкляр Е.Н. КПБ - организтор социалистического соревнования в промышленности республики (1926-41 гг.) / Е.Н. Шкляр. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 272с.
709691
  Кюнрих Х. КПГ в борьбе против фашистской диктатуры 1933-1945 гг. / Х. Кюнрих. – М., 1986. – 260с.
709692
  Киселиновский С. КПГ и македонското национално прашане (1919 - 1940) / С. Киселиновский; Стоjан Киселиновски ; Гл. уред. Божин Павловски. – Скопіе : Мисла, 1981. – 183 с.
709693
  Ничипорович А.А. КПД зеленого листа / А.А. Ничипорович. – Москва, 1964. – 46с.
709694
  Ховратович И.П. КПЗБ - руководитель борьбы трудящихся западной Белоруссии за свое социальное и национальное освобождение в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ховратович И.П.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1966. – 22л.
709695
  Глинская Т.Ю. КПЗБ - руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии 1924-1928 гг. / Т.Ю. Глинская. – Минск, 1965. – 200с.
709696
  Савинец В.А. КПЗУ -- организатор и руководитель национально-освободительной борьбы трудящихся за воссоединение с Советской Украиной (1929-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савинец В. А.; Льв. ГУ. – Львов, 1969. – 24л.
709697
  Сахарчук И.М. КПЗУ -- организатор и руководитель революционно-освободительной борьбы трудящихся Западной Украины (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сахарчук И. М.; КГУ. – К., 1970. – 19л.
709698
  Пилипив Любовь Кирилловна КПЗУ - организатор и руководитель революционной деятельности МОПР на западноукраинских землях (1925-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипив Любовь Кирилловна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1974. – 30л.
709699
   КПЗУ - організатор революційної боротьби : Спогади колишніх членів Комуністичної партії Західної України. – Львів : Книжково-журнальне вид., 1958. – 316 с.
709700
  Лиховодов В.І. КПІ - від першого кроку до першого випуску / В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, Е.В. Лиховодова; Нц.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 104с. – ISBN 966-504-236-Х
709701
   КПІ - колиска інженерної освіти і науки в Україні / М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, В.О. Константинов, В.М. Сторчеус, І.В. Малінкін; Нац.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 149 с. – ISBN 966-504-007-3
709702
   КПІ - Укроборонпрому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" на замовлення Державного концерну "Укроборонпром" випустив першу групу слухачів за програмою підвищення кваліфікації "Впровадження стандартизації та системи менеджменту якості на ...
709703
   КПІ знову перший у рейтингу "ТОП-200 Україна" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 40. – ISBN 978-966-622-690-0


  Перше місце у рейтингу поділили Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2014 р.).
709704
   КПІ отримав ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказом Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич від 17 серпня 2016 року Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" присвоєно ім"я його колишнього студента, видатного авіаконструктора 20 століття І. І. ...
709705
   КПІ та "Львівська політехніка" приєднується до ENHANCE Alliance // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
709706
   КПІ. Крізь роки : Історичний огляд 6 етапів / Любомудрова А.Л.,Лиховодов В.І.,Лиховодова О.В. – Київ, 1997. – 147с
709707
   КПІ. Перше століття. Политехническій институтъ императора Александра 2 въ Кіевъ : історичний огляд / [ авт.-упоряд.: В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, О.В. Лиховодова; за заг. ред. М.З. Згуровського ]. – Київ : Такі справи, 2007. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-96222-9-8
709708
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 1992-9277
709709
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
709710
  Савчук В.М. Кпроблеме перехода от чувственного познания к логическому : Автореф... канд. филос.наук: / Савчук В. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
709711
  Литвиненко В.Ф. КПРС - вихователь комуністичної ідейності молоді / В.Ф. Литвиненко. – Київ, 1978. – 159с.
709712
   КПРС - керівна і організуюча сила комуністичного будівництва. – К, 1975. – 157с.
709713
  Гольнєв М.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила в боротьбі за побудову комунізму / М.С. Гольнєв. – Київ, 1959. – 48с.
709714
   КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського народу в будівництві комунізму. – К, 1962. – 63с.
709715
  Мултих Г.М. КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1978. – 64с.
709716
  Калакура Я.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила розвинутого соціалістичного суспільства / Я.С. Калакура. – Київ, 1979. – 64 с.
709717
  Бєлоусов С.М. КПРС - натхненник і організатор комуністичного будівництва на Україні / С.М. Бєлоусов. – Київ, 1960. – 60с.
709718
  Кравчук М.І. КПРС - натхненник і організатор перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / М.І. Кравчук. – Київ, 1975. – 48с.
709719
   КПРС - організатор братерського співробітництва народів СРСР. – К, 1982. – 344с.
709720
  Буцько М.О. КПРС - організатор всенародної допомоги трудящим західних областей УРСР у відбудові і дальшому розвитку народного господарства (1944-1950 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. з Збірника наукових праць викладачів і аспірантів каф, 1960. – [12] с.
709721
   КПРС - організатор і натхненник соціалістичного змагання у промісловості України. – Київ : Політвидав України, 1975. – 285 с.
709722
  Лось В.Є. КПРС - організатор культурного співробітництва народів СРСР у період будівництва комунізму / В.Є. Лось. – К, 1977. – 150с.
709723
  Шморгун П.М. КПРС - партія інтернаціоналістів-ленінців / П.М. Шморгун. – Київ, 1973. – 48с.
709724
  Мултих Г.М. КПРС - партія інтернаціоналістів / Г.М. Мултих. – Київ, 1976. – 104с.
709725
  Василенко В.К. КПРС - політичний керівник радянського народу / Василенко В.К. – Київ, 1976. – 48с.
709726
  Позняк В.Т. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / В.Т. Позняк, М.Г. Язвинський. – Київ, 1978. – 28с.
709727
  Мінгазутдінов А.Ф. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / А.Ф. Мінгазутдінов. – Київ, 1978. – 28 с.
709728
  Ющенко Д М. КПРС в період розгорнутого будівництва комунізму. / Д М. Ющенко, В.С. Ханенко. – Київ, 1962. – 130с.
709729
  Капітонов І.В. КПРС високо несе ленінський прапор / Капітонов І.В. – Київ, 1979. – 32 с.
709730
  Сергієнко П.П. КПРС і вдосконалення політичної культури розвинутого соціалізму / П.П. Сергієнко. – Київ, 1984. – 48с.
709731
  Комладзе В.С. КПРС і Радянський уряд про підготовку молоді до суспільної діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 13)
709732
   КПРС і розвиток науково-технічної революції на селі. – К, 1978. – 159с.
709733
   КПРС і творча активність мас. – К, 1980. – 384с.
709734
   КПРС про комсомол і молодь : Збірник резолюцій і рішень з"їздів, конференцій і постанов ЦК 1917-1956. – Київ : Молодь, 1958. – 378 с.
709735
  Штанько Л.Т. КПРС про роль організаторської діяльності вчителя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 10-13. – (Серія історії ; № 14)
709736
  Бачинський В.М. КПРС у боротьбі за підвищення добробуту трудящих : за мат. пром. підприємств України 1959-1966 рр. / В.М. Бачинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 175 с.
709737
  Шаповал Ю.І. КПРС у суспільстві розвинутого соціалізму / Ю.І. Шаповал. – Київ, 1985. – 16с.
709738
  Жеребченко И.П. КПСС -- вдохновитель и организатор борьбы советского народа за мир (1945-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жеребченко И. П.; КГУ. – К., 1967. – 29л.
709739
  Коровников Б.И. КПСС -- вдохновитель и организатор братского сотрудничества народов СССР в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства (сент. 1953-1955 гг.) (На матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровников Б. И. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
709740
  Сафронов Г.П. КПСС -- вдохновитель и организатор совоения целинных и залежных земель (на матер. Краснояр. края 1954-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафронов Г. П.; МВССО РСФСР, ИркутГУ. – Иркутск, 1961. – 21л.
709741
  Маргулис Т.Л. КПСС -- вдохновитель и организатор социалистического соревнования в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Маргулис Т.Л.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
709742
  Доброхотов В.Я. КПСС -- вдохновитель и организатор стахановского движения на железнодоржном транспорте СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Доброхотов В.Я.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1953. – 30 с.
709743
  Зинченко В.Т. КПСС -- вдохновитель и организатор творческой трудовой активности рабочего класса в годы пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Зинченко В.Т.; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1961. – 25л.
709744
  Бугаев Е.И. КПСС -- вождь всего советского народа. / Е.И. Бугаев. – Москва, 1966. – 72с.
709745
  Славина Л.А. КПСС -- организатор борьбы за высокую культуру производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 21л.
709746
  Епишев А.А. КПСС -- организатор и руководитель Вооруженных Сил. / А.А. Епишев. – Москва, 1977. – 64с.
709747
  Моисеев М.И. КПСС -- организатор мощного подъема сельского хозяйства в период развернутого строительства коммунизма / М.И. Моисеев. – М., 1963. – 30с.
709748
  Кочиева Ф.И. КПСС -- организатор патриотеческих подвигов женщин в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кочиева Ф.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 27л.
709749
  Кучеренко М.М. КПСС -- организатор подготовки и воспитания кадров сельских механизаторов в период развернутого строительства коммунизма (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кучеренко М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра ист. КПСС ист. фак. – М., 1964. – 22л.
709750
  Ривлин М.Э. КПСС -- организатор поиощи рабочего класса колхозному крестьянству в крутом подъеме сельского хозяйства 1953-1955 гг. (по мат. Лен. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ривлин М. Э.; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 17л.
709751
  Алексютин Н.М. КПСС -- организатор резвития и подъема промышленности в агро-индустриальных областях РСФСР (1956-1965) : Автореф... канд. истнаук: 07.00.01 / Алексютин Н. М.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1977. – 23л.
709752
  Лабур В.А. КПСС -- организатор социалистического соревнования смежных коллективов 1971-1980 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лабур В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
709753
  Лабур В.А. КПСС -- организатор социалистического соревнования смежных коллективов. 1971-1980 гг. (На материлах УССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лабур В. А.; КИСИ. – К., 1982. – 213л. – Бібліогр.:л.181-213
709754
  Лаврентьева М.А. КПСС -- организатор социалистического строительства у малых народов Севера : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лаврентьева М.А. ; ЛГУ. Каф. ист. КПСС. – Ленинград, 1964. – 21 с.
709755
  Литвиненко Н.М. КПСС -- организатор укрепления интернационального единства советского народа в ходе межреспубликанского социалистического соревнования. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Литвиненко Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 24л.
709756
  Кисеоев И.И. КПСС -- организатор шефства города над деревней в условиях развертывания строительства Коммунизма 1961-1967 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кисеоев И.И.; Вороне. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
709757
  Зверев Е.П. КПСС -- организатор шефства города над селом в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зверев Е.П.; Уральск. гос. у-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
709758
  Гусева С.И. КПСС -- организатор электрификации и механизации сельского хозяйства в 1953-1962 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусева С.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 15л.
709759
  Бутулова И.М. КПСС -- руководитель и организатор трудовой активности рабочего класса в годы пятой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутулова И.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 21л.
709760
  Швец И.А. КПСС - авангард советского народа / И.А. Швец. – М, 1981. – 64с.
709761
  Зубехин И.П. КПСС - вдохновитель и организатор героического труда советской инженерно-технической интеллигенции в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Зубехин И.П.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 с.
709762
   КПСС - вдохновитель и организатор Октябрьской революции, социалистического и коммунистического строительства в СССР. – М, 1967. – 130с.
709763
  Мошкин Николай Алексеевич КПСС - вдохновитель и организатор патриотических подвигов трудящихся в годы Великой Отечественной войны. (По материалам Удмурт. обл. парторганизации) : Автореф... канд. ист.наук: / МОшкин Николай Алексеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1957. – 16л.
709764
  Васильев Ю.А. КПСС - вдохновитель и организатор патриотического подъема советского народа в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев Ю.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1955. – 16л.
709765
   КПСС - вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Отечественной войне. – М, 1959. – 392с.
709766
  Конюхов В.Н. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.Н. Конюхов. – Москва, 1961
709767
  Савельев В.М. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.М. Савельев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 288с.
709768
  Буцко Н.А. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / Н.А. Буцко. – Киев, 1980. – 48с.
709769
  Чекалин М.В. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / М.В. Чекалин. – Л., 1955. – 64с.
709770
   КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отчественной войне. – Москва, 1973. – 262с.
709771
  Калинин В.Б. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в ВОВ / В.Б. Калинин, В.Н. Конюхов. – Москва, 1961. – 143с.
709772
  Западаев В.Д. КПСС - вдохновитель и организатор ратных и трудовых подвигов советского народа в Великой Отечественной войне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / западаев В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 23 с.
709773
  Хесин М.Ю. КПСС - вдохновитель и организатор строительства коммунизма в СССР. / М.Ю. Хесин. – Минск, 1973. – 302с.
709774
  Байшин А.А. КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов рабочего класса в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Байшин А.А. ; Казахский филиал ИМЭЛ при ЦК КПСС. – Алма-Ата, 1955. – 16 с.
709775
  Ильясов Б. КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов туркменского народа в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ильясов Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 15 с.
709776
  Ильясов Баба КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов туркменского народа в период Великой Отечественной войны. : Дис... канд. ист. наук: / Ильясов Баба ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1955. – 243 л.
709777
  Коровников Б.И. КПСС - вдохновитель иорганизатор братского сотрудничества народов СССР в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства : Дис... канд. ист.юнаук: / Коровников Б.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 290л. – Бібліогр.:л.1-ХІ
709778
  Ноткина О.Ю. КПСС - ведущая и направляющая сила советского общества / О.Ю. Ноткина. – Одесса, 1971. – 34с.
709779
  Александров Г.Ф. КПСС - добровольный боевой союз единомышленников-коммунистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1953. – 40с.
709780
   КПСС - опыт партийного строительства. – М, 1976. – 108с.
709781
   КПСС - опыт партийного строительства. – М, 1976. – 108с.
709782
  Черкесов Б.А. КПСС - организато подъема культурно-технического уровня тружеников села в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкесов Б.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
709783
   КПСС - организатор аграрных преобразований на Северном Кавказе. – Орджоникидзе, 1981. – 141с.
709784
   КПСС - организатор борьбы за крутой подъем сельского хозяйства. – М, 1960. – 360с.
709785
  Гальцев А.В. КПСС - организатор борьбы за ликвидацию фактического неравенства народов Северного Кавказа (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гальцев А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 22л.
709786
  Квасов Юрий Павлович КПСС - организатор борьбы рабочего класса за укрепление и развитие материально-технической базы сельского хязяйства в 1965-1970 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Квасов Юрий Павлович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 16л.
709787
  Ермаков Ф.И. КПСС - организатор братского сотрудничества советских республик в создании материально-технической базы коммунизма / Ф.И. Ермаков. – Саратов, 1964. – 84с.
709788
  Прусанов И.П. КПСС - организатор военно-политического союза рабочих и крестьян / И.П. Прусанов. – М., 1956. – 100с.
709789
  Шведов В.Н. КПСС - организатор военного производства в 1941-1942 гг. / В.Н. Шведов. – Л., 1982. – 144с.
709790
  Логунов В.И. КПСС - организатор восстановления народного хозяйства Центрального Черноземья. 1921-1927 гг. / В.И. Логунов. – Воронеж, 1970. – 296с.
709791
  Сурнина В.И. КПСС - организатор всенародной помощи освобожденным районам (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сурнина В.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 24л.
709792
  Симонцева Е.Н. КПСС - организатор всенародной помощи эвакуированному населению в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Симонцева Е.Н.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – 16л.
709793
   КПСС - организатор зациты социалистического Отечетва. – М, 1974. – 502с.
709794
   КПСС - организатор защиты социалистического Отечества. – М, 1977. – 462с.
709795
  Уогинтас В.Ю. КПСС - организатор и вдохновитель братского сотрудничества народов СССР в деле дальнейшего экономического развития советских республик в послевоенный период (1945-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Уогинтас В.Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
709796
  Арамбалык М.В. КПСС - организатор и руководител соцсоревнования в послевоенный период : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арамбалык М.В. ; Ин-т повышиния квалификации преподователей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
709797
  Лельчук В.С. КПСС - организатор и руководитель всенародного движения за коммунистический труд / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – Москва : [б. и.], 1961. – 56 с.
709798
  Козлов В.Н. КПСС - организатор и руководитель массовой партийно-советской печати / В.Н. Козлов. – Ленинград, 1978. – 167с.
709799
  Утенков А.Я. КПСС - организатор и руководитель социалистического соревнования в промышленности в послевоенные годы. / А.Я. Утенков. – М., 1970. – 164с.
709800
  Арамбалык М.В. КПСС - организатор и руководитель соцсоревнования в послевоенный период (1946-1950 гг. На материалах Сталинской области) : дис. ... канд. ист. наук / М.В. Арамбалык ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – IX, 283, XIX л.
709801
  Левыкин К.Г. КПСС - организатор колхозного производства в годы второй пятилетки (1933-1937) / К.Г. Левыкин. – Москва : Московский университет, 1969. – 144 с.
709802
  Балацкий Н.Р. КПСС - организатор колхозного строя. / Н.Р. Балацкий, В.Д. Талалаев. – Москва, 1980. – 96с.
709803
  Молетотов И.А. КПСС - организатор крупного научного центра в Сибири (1957-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Молетотов И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
709804
  Шеуджен Э.А. КПСС - организатор культурного строительства в национальных областях Северного Кавказа (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шеуджен Э.А.; Дагест. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 21л.
709805
  Украинцев В.В. КПСС - организатор культурного строительства в период развитого социализма. / В.В. Украинцев. – М., 1975. – 143с.
709806
  Сидоренко В.Н. КПСС - организатор культурного строительства на селе в 1959 - 1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Сидоренко В.Н.; Лен. гос. ун-т. – Л., 1971. – 20л.
709807
   КПСС - организатор массового социалистического соревнования. – Москва, 1986. – 58с.
709808
  Стеценко Светлана Власовна КПСС - организатор межреспубликанского сотрудничества рабочего класса в осуществлении аграрной политики. 1971-1980 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Стеценко Светлана Власовна; Киевск. инженерно-строительн. ин-т. – Киев, 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.157-194
709809
  Булатов В.Н. КПСС - организатор освоения Арктики и Северного морского пути (1917-1980) / В.Н. Булатов. – Москва, 1989. – 155,1с.
709810
  Средин Г.В. КПСС - организатор победы советского народа в Великой отечественной войне / Г.В. Средин. – М, 1975. – 64с.
709811
  Монахов В.С. КПСС - организатор подъема сельского хозяйства в 1953-1960 гг. (По матер. Сев.-Зап. обл. РСФСР). : Автореф... канд. ист.наук: / Монахов В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
709812
  Куценеко К.А. КПСС - организатор помощи советских народов трудящимся Закарпатья в социалистическом переустройстве народного хозяйства (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Куценеко К.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
709813
  Гуревич В.Я. КПСС - организатор развёрнутого строительства коммунизма / В.Я. Гуревич. – Москва, 1964. – 64 с.
709814
  Исаков П.Ф. КПСС - организатор разгрома фашизма в годы Великой Отечественной войны / П.Ф. Исаков. – М, 1970. – 48с.
709815
  Рейтман А.Б. КПСС - организатор создания железо-рудной и топливной базы северо-западной металлургии (1918-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Рейтман А.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
709816
   КПСС - организатор создания, развития советской национальной государствености, экономики, культуры и совершенствования национальных отношений в автономных республиках Поволжья и приуралья. – Секция 2. – Чебоксары, 1990. – 63с.
709817
  Воронина А.И. КПСС - организатор сотрудничества братских республик в развитии советской науки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронина А. И.; КГУ им. Т. Шевченког. – К., 1979. – 204л.
709818
  Воронина Анна Ивановна КПСС - организатор сотрудничества братских республик в развитии советской науки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронина Анна Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
709819
  Криводед В.В. КПСС - организатор сотрудничества и взаимомощи рабочего класса и колхозного крестьянства в 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Криводед В.В.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
709820
  Гербач В.В. КПСС - организатор сотрудничества рабочего класса со старой технической интеллигенции / В.В. Гербач. – М, 1980. – 124с.
709821
   КПСС - организатор социалистического соревнования строителей коммунизма. – М, 1976. – 228с.
709822
  Каменчук Николай Иосифович КПСС - организатор социалистического соревнования труженников сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (На материалах парт. организаций Владимир., Иван., Костр. и Яр. о : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Каменчук Николай Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
709823
  Зыков А.Н. КПСС - организатор строительства гидроэлектростанций Восточной Сибири (1950-1967). : Автореф... доктор ист.наук: / Зыков А.Н.; МГУ. – М., 1969. – 41л.
709824
  Черняк Э.В. КПСС - организатор строительства предприятий черной металлургии Центрального Казахстана (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черняк Э.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 22л.
709825
  Касьяненко В.И. КПСС - организатор строительства развитого социализма / В.И. Касьяненко. – Москва, 1974. – 279с.
709826
  Олейниченко Н.Д. КПСС - организатор стротительства Днепровского каскада гидроэлектростанций (1927-1970 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Олейниченко Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 46-47 с.
709827
  Конюшая Ю.П. КПСС - организатор творческого содружества работников науки и производства / Ю.П. Конюшая. – М, 1956. – 127с.
709828
  Ахметзянов Узбек Саитзянович КПСС - организатор трудового подвига рабочего класса в годы Великой Отечественной войны. (На примере БашкАССР0 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ахметзянов Узбек Саитзянович; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
709829
  Прошунин Я.Ф. КПСС - организатор трудового подъема работников химической промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прошунин Я.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
709830
  Шутов В.А. КПСС - организатор трудового подъема рабочего класса в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Шутов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
709831
  Данилюк М.З. КПСС - организатор трудовых патриотических подвигов колхозного крестьянства Советской Украины в Великой Отечественной войне (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Данилюк М.З.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 16 л.
709832
  Кузьмин С.В. КПСС - организатор укрепления союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период между 22 и 24 съездами партии. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кузьмин С.В. ; Кабард-Балкан. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 24 с.
709833
  Форстман Георгий Васильевич КПСС - организатор шефства города над деревней (1953-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Форстман Георгий Васильевич; МГУ. Кафедра истории КПСС естеств. фак. – М., 1964. – 21л.
709834
  Саядов С.А. КПСС - организаторо братского сотрудничества и взаимопомощи народов СССР в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Саядов С. А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
709835
  Баграмов Э.А. КПСС - партия интернационалистов-ленинцев / Э.А. Баграмов. – Москва : Политиздат, 1975. – 63 с. – (Библиотечка "Интернационализм в действии")
709836
  Дербинов Ю.В. КПСС - партия научного коммунизма / Ю.В. Дербинов. – Москва, 1973. – 96 с.
709837
   КПСС - партия научного коммунизма. – М, 1974. – 248с.
709838
  Колесников С.В. КПСС - партия новаторов, партия революционного действия / С.В. Колесников. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Библиотечка "70 лет Великого Октября")
709839
  Слепов Л.А. КПСС - партия пролетарского интернационализма / Л.А. Слепов. – Москва, 1973. – 366с.
709840
   КПСС - партия пролетарского интернационализма. – К, 1983. – 295с.
709841
   КПСС - партия пролетарского интернационализма : Межвуз. сб. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1987. – 167, [2] с.
709842
  Ермолаев А.И. КПСС - партия рабочего класса, авангард советского народа / А.И. Ермолаев. – М., 1983. – 230 с.
709843
   КПСС - партия революционной мысли и революционного действия. – К, 1978. – 248с.
709844
  Молочко В.К. КПСС - партия советского народа. : Автореф... канд. ист.наук: / Молочко В.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. история КПСС. – М., 1966. – 18л.
709845
  Степанов В.П. КПСС - партия созидателей / В.П. Степанов. – Москва, 1969. – 95с.
709846
  Кричевский Э.Л. КПСС - руководитель и организатор братской помощи республике Куба в подготовке национальных кадров рабочих для промышленности и сельского хозяйства (1961-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кричевский Э.Л.; Кабард.-Балкар. гос. ун-тет. – Нальчик, 1967. – 16л.
709847
   КПСС - руководящая и направляющая сила в строительстве социализма и коммунизма. – Горький, 1974. – 102с.
709848
   КПСС - руководящая и направляющая сила коммунистического строительства. – Москва, 1980. – 54с.
709849
   КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества : Указ. кн. и ст., опубл. на рус. яз. в 1981-1984 гг. – Москва, 1985. – 65с.
709850
   КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества. – Москва, 1985. – 46с.
709851
   КПСС - руководящая и организующая сила революционного обновления общества. – М, 1988. – 62с.
709852
   КПСС - руководящая сила нашего общества : Библиографический указатель (май - август 1988 г.). – Москва, 1989. – 173с.
709853
   КПСС - руководящая сила нашего общества : Библиографический указатель (сентябрь - декабрь 1988 г.). – Москва, 1989. – 175с.
709854
   КПСС - руководящая сила советского общества. – Москва, 1987. – 48с.
709855
   КПСС - руководящая сила советского общества : Указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с января по июль 1987 г. – Москва, 1988. – 128с.
709856
   КПСС - руководящая сила советского общества : Библиографический указатель (июль - декабрь 1987 г.). – Москва, 1988. – 135с.
709857
  Глезерман Г.Е. КПСС - руководящая сила социалистического государства / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 64с.
709858
   КПСС - руководящее ядро политической системы советского общества. – М, 1977. – 287с.
709859
   КПСС - ядро политической системы советского общества. – К, 1979. – 271с.
709860
   КПСС. – М, 1963. – 343с.
709861
   КПСС. – М, 1971. – 415с.
709862
   КПСС : справочник. – 4-е изд.,доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1978. – 399 с.
709863
   КПСС : справочник. – 4-е изд. доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1980. – 399 с.
709864
   КПСС : Справочник. – М, 1982. – 446с.
709865
   КПСС : Справочник. – М, 1983. – с.
709866
   КПСС. – Минск, 1986. – 96с.
709867
  Шевчук М.Ф. КПСС в борьбе за вовлечение женщин в Советы (на матер. зап. обл. Украины 1939-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевчук М. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 15л.
709868
  Шевчук М.Ф. КПСС в борьбе за вовлечение женщин в Советы депутатов трудящихся (на мат-лах западных обл. Украины 1939-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Шевчук М.Ф.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 209, Хл.
709869
  Потоцкий Г.К. КПСС в борьбе за воспитание трудящихся западных областей Украины в духе пролетарского интернационализма (1944-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Потоцкий Г.К.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
709870
  Бородин А.А. КПСС в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства / А.А. Бородин. – Киев, 1954. – 40с.
709871
  Бородин А.А. КПСС в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства СССР в послевоенный период. (На правах рукописи) / А.А. Бородин; МВО СССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1954. – 39с.
709872
  Ловцов Л.В. КПСС в борьбе за восстановление и развитие железнодорожного транспорта. / Л.В. Ловцов. – М, 1980. – 173с.
709873
  Безродная Алла Тимофеевна КПСС в борьбе за всестороннее, гармоническое развитие человека в период между XXI и XXIV съездами партии. (На материалах Краснодарской краевой парт. организации). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Безродная Алла Тимофеевна; МВиССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 32л.
709874
  Шевченко Г.И. КПСС в борьбе за дальнейшее укрепление связей с массами в период завершения строительсва социализма и проведения новой Конституции (1935-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шевченко Г. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
709875
  Кубраков Н.Д. КПСС в борьбе за дальнейшее укрепление связи с массами (1952-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кубраков Н.Д.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1955. – 16л.
709876
  Сыч Е.Г. КПСС в борьбе за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в период 1930-1934 гг. (На матер. Укр.ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Сыч Е.Г. ; МВО УССР, Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 20 с.
709877
  Брежнев Л.И. КПСС в борьбе за единство всех революционных и миролюбивых сил / Л.И. Брежнев. – Москва, 1972. – 303с.
709878
  Шутов А.Д. КПСС в борьбе за единство и сплоченность мирового коммунистического движения / А.Д. Шутов. – Москва, 1972. – 32с.
709879
  Кузнецов Г.М. КПСС в борьбе за коммунистический труд в условиях строительства комунизма : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кузнецов Г.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1970. – 21л.
709880
  Гурлади С Н. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи западных областей УССР в годы первой послевоенной пятилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гурлади Н.С. ; М-во высш. образования УССР. – Киев, 1955. – 18 с.
709881
  Гурлади Н.С. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание молодежи западных областей УССР в годы первой послевоенной пятилетки. : Дис... канд. ист.наук: / Гурлади Н.С.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 261л. – Бібліогр.:л.І-XV
709882
  Слесарь Н.Н. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание трудящихся в годы третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Слесарь Н.Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л, 1955. – 16л.
709883
  Титаренко В.И. КПСС в борьбе за коммунистическое воспитание трудящихся в послевоенных период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Титаренко В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
709884
  Протопопов А.С. КПСС в борьбе за мир и международную безопасность. / А.С. Протопопов. – М., 1971. – 32с.
709885
   КПСС в борьбе за научно-технический прогресс в лесной промышленности. – Л, 1983. – 141с.
709886
  Ризун Н.И. КПСС в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов в послевоенных период (1945-1952 гг.) (На матер. Полт. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Ризун Н. И.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Полтава, 1954. – 19л.
709887
  Балдаев В.Н. КПСС в борьбе за организацию власти Советов в Иркутской губернии и Забайкалье и образование Бурятской АССР / 1917-1923 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Балдаев В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
709888
  Мурастый А.Д. КПСС в борьбе за осуществление ленинского принципа мирного сосуществования (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мурастый А.Д.; КГУ. – Киев, 1969. – 25л.
709889
  Барбашев В.М. КПСС в борьбе за перестройку работы массовых организаций трудящихся в период проведения в жизнь Конституции 1936-1937 года. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Барбашев В.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16 с.
709890
  Чумбаров Н.И. КПСС в борьбе за переход к индустриализации СССР. / Н.И. Чумбаров. – М., 1959. – 68с.
709891
  Сошникова О.Г. КПСС в борьбе за победу блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет Союза ССР в 1937 году. (На матер. УССР) : автореф. дс. ... канд. ист. наук / Сошникова О.Г. ; Мин. культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
709892
  Бачинский В.М. КПСС в борьбе за повышение благосостояния рабочего класса. (на материалах Украины 1959-1966 гг.). : Дис... докт. истор.наук: 07.00.01 / Бачинский В.М.; Укр. инст. инженеров водного хозяйства. – Ровно, 1979. – 438л.
709893
  Никитин П.А. КПСС в борьбе за повышение культурно-технического уровня рабочей молодежи в послевоенный период (1946-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин П.А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1958. – 16л.
709894
  Монин Я.М. КПСС в борьбе за повышение материального благосостояния трудящихся в период строительства коммунизма. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Монин Я.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л.
709895
  Иванов А.П. КПСС в борьбе за повышение роли трудящихся в охране общественного порядка. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов А.П.; Уральск. гос. ун-тет им. А.И.Горького. – Свердловск, 1977. – 24л.
709896
  Ковалев К.М. КПСС в борьбе за повышение урожайности сельскохозяйственных культур в послевоенный период. : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалев К.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 15л.
709897
  Брылев К.А. КПСС в борьбе за подготовку и воспитание квалифицировнных рабочих кадров в системе трудовых резервов в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брылев К. А.; Иркут.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Иркутск, 1958. – 15л.
709898
  Прокопенко Н.И. КПСС в борьбе за подготовку массового колхозного движения. / Н.И. Прокопенко. – М, 1961. – 184с.
709899
   КПСС в борьбе за подъем народного хозяйства на современном этапе. – М, 1962. – 327с.
709900
  Васин П.А. КПСС в борьбе за пропаганду и внедрение достижений науки и передового опыта в колхозное земледелие : Автореф... канд. ист.наук: / Васин П.А.; Моск.гор. пед. ин-т. – М, 1954. – 15л.
709901
  Чумбаров Н.И. КПСС в борьбе за развертывание индустриализации страны (1926-1929 годы). / Н.И. Чумбаров. – М., 1959. – 48с.
709902
  Юров А.Т. КПСС в борьбе за развитие материально-технической базы сельского хозяйства. (50-е годы) / А.Т. Юров. – Ростов -на-Дону, 1982. – 167с.
709903
  Бичиков В.Ф. КПСС в борьбе за развитие новых форм социалистического соревнования в промышленности (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Бичиков В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1953. – 300л. – Бібліогр.:л.I-XII
709904
  Бичиков В.Ф. КПСС в борьбе за развитие новых форм социалистического соревнования в промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бичиков В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 16л.
709905
  Кузьмина А.Е. КПСС в борьбе за реконструкцию железнодорожного транспорта Западной Сибири в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмина А.Е.; Моск.ордена Ленина и Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
709906
  Бурамбаев Г.Х. КПСС в борьбе за решение основной экономической задачи СССР. / Г.Х. Бурамбаев. – Алма-Ата, 1959. – 78с.
709907
   КПСС в борьбе за социализм и коммунизм. – М, 1982. – 115с.
709908
   КПСС в борьбе за социализм и коммунизм Нектороные вопросы истории историографии. – М, 1983. – 116с.
709909
   КПСС в борьбе за социалистическое преобразование сельского хозяйства. – М, 1961. – 232с.
709910
  Парфенов А.В. КПСС в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парфенов А.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
709911
  Папьян З.Т. КПСС в борьбе за техниченский прогресс в промышленности : Автореф... канд.ист.наук: / Папьян З.Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПССР. – Москва, 1967. – 16л.
709912
  Покровский Б.Г. КПСС в борьбе за технический прогресс / Б.Г. Покровский. – М., 1960. – 40с.
709913
  Потапов П.Д. КПСС в борьбе за технический прогресс в машиностроительной промышленности в период ХХ и XXII съездами партии. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Потапов П.Д.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 26л.
709914
  Бородина М.М. КПСС в борьбе за укрепление дружбы народов в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах нац. автономий Сев. Кавказа) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Бородина М.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1970. – 17л.
709915
  Маслов И.И. КПСС в борьбе за укрепление единства своих рядов и осуществление политики социальной индустриализации страны (1925-1927 гг). / И.И. Маслов. – М., 1955. – 176с.
709916
  Чечик М.О. КПСС в борьбе за укрепление и совершенствование советского государственного аппарата в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чечик М.О.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 22л.
709917
  Кожемякин П.П. КПСС в борьбе за укрепление своих рядов в период между 19 и 20 съездами партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кожемякин П.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 19л.
709918
  Лопаткин М.И. КПСС в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лопаткин М.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1958. – 20л.
709919
  Утенков А.Я. КПСС в борьбе за укрепление творческого содружества науки с производством (1946-1950 гг.) : [Учеб. пособие по курсу истории КПСС] / А.Я. Утенков. – Москва : Высшая школа, 1971. – 142 с.
709920
  Кожевников Е.М. КПСС в борьбе за упрочнение и развитие социалистического общества за постепенный переход к коммунизму / Кожевников Е.М. – Москва, 1958. – 60 с.
709921
  Березов Т.Т. КПСС в борьбе за ускорение научно-технического прогресса / Т.Т. Березов. – М, 1979. – 39с.
709922
  Ваганов Ф.М. КПСС в борьбе за ускорение темпов социалистического строительства / Ф.М. Ваганов. – Москва, 1967. – 116с.
709923
  Конюхов Г.А. КПСС в борьбе с хлебными затруднениями в стране. (1928-1929) / Г.А. Конюхов. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 243 с.
709924
   КПСС в период завершения строительства социализмаи перехода к коммунизму. – М, 1967. – 277с.
709925
  Халевин В.М. КПСС в период подготовки и проведения Октябрьской революции в западногерманской буржуазной историографии. : Автореф... канд.ист.наук: / Халевин В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 14л.
709926
   КПСС в период развернутого строительства коммунизма. – Светдловск, 1962. – 32с.
709927
   КПСС в период развернутого строительства коммунизма. – Минск, 1963. – 256с.
709928
  Петренко Ф.Ф. КПСС в период развернутого строительства коммунизма / Ф.Ф. Петренко. – М, 1963. – 48с.
709929
  Акимов Н.Н. КПСС в период развернутого строительства коммунизма / Н.Н. Акимов. – Минск, 1963. – с.
709930
  Ермолаев А.И. КПСС в период развернутого строительства коммунизма / А.И. Ермолаев. – Москва, 1965. – 80с.
709931
  Бондарь В.Я. КПСС в политической системе советского общества / В.Я. Бондарь. – М, 1984. – 64с.
709932
  Виноградов Н.Н. КПСС в системе государственных и общественных организаций / Виноградов Н.Н. – Москва, 1983. – 64 с.
709933
  Петренко Ф.Ф. КПСС в советской политической системе / Ф.Ф. Петренко. – М, 1978. – 143 с.
709934
   КПСС в условиях развитого социализма. – Л, 1977. – 158с.
709935
  Ломовская М.Т. КПСС во главе движения новаторов в годы четвертой пятилетки / М.Т. Ломовская. – Москва, 1960. – 56с.
709936
   КПСС во главе культурной революции в СССР. – М, 1972. – 376с.
709937
  Мартынов В.Ф. КПСС во главе народных масс в борьбе за подъем промышленности в предвоенные годы. (1939 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мартынов В.Ф.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1959. – 18л.
709938
   КПСС во главе научно-технического прогресса. – Одесса, 1978. – 242с.
709939
  Тельпуховский Б.С. КПСС во главе строитеьства Вооруженных Сил СССР / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1983. – 285 с.
709940
   КПСС и вовлечение рабочих в научно-технический прогресс. – Куйбышев, 1982. – 164с.
709941
   КПСС и вовлечение рабочих в управление произвдством. – Куйбышев, 1985. – 143с.
709942
   КПСС и военное строительство. – М, 1982. – 311с.
709943
   КПСС и возрастание ведущей роли рабочего класса в строительстве коммунизма : Указ. сов. лит., изд. в 1959-1976 гг. – Свердловск, 1979. – 104с.
709944
  Шевцов В.С. КПСС и государство в развитом социалистическом обществе. / В.С. Шевцов. – М, 1974. – 144с.
709945
  Сулейманова Г.А. КПСС и движение международного пролетариата, трудящихся всех стран за оказание помощи советскому народу в строительстве социализма. 1921-1937 гг. (Историография вопроса). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сулейманова Г.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 25л.
709946
  Федоринов Е.И. КПСС и демократия в условиях развитого социализма / Е.И. Федоринов. – Воронеж, 1978. – 191с.
709947
  Шкварец Валентин Павлович КПСС и колхозная демократия: опыт, проблемы, уроки. (На мат-лах Украины. 1965-1985 гг.) : Дис... доктор ист.наук: 07.00.01 / Шкварец Валентин Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 343л. – Бібліогр.:л.308-343
709948
  Шкварец Валентин Павлович КПСС и колхозная демократия: опыт, проблемы, уроки: (на материалах Украины. 1965-1985 гг.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.01 / Шкварец Валентин Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 58л.
709949
  Криводед В.В. КПСС и колхозное крестьянство в 1945-1959 гг. / В.В. Криводед. – Ростов-на-Дону, 1984. – 192с.
709950
   КПСС и культурное преобразование села. – М, 1981. – 239с.
709951
   КПСС и массовые организации трудящихся : Историография проблемы : Межвуз. сб. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 193 с.
709952
   КПСС и массовые организации трудящихся в период строительства коммунизма. – М, 1970. – 255с.
709953
  Загладин В.В. КПСС и междуародное коммунистическое движение / В.В. Загладин. – М., 1983. – 64с.
709954
  Побережный И.Н. КПСС и мировой революционный прогресс / И.Н. Побережный. – Киев, 1981. – 20с.
709955
  Тепер Ефим Маркович КПСС и мировой революционный процесс / Тепер Ефим Маркович. – Москва, 1976. – 16с.
709956
  Дмитрук А.А. КПСС и мировой революционный процесс / А.А. Дмитрук. – Минск, 1977. – 79с.
709957
   КПСС и научно-техническая революция. – К, 1978. – 479с.
709958
  Майстренко О.Н. КПСС и общественно-политическая жизнь села: опыт, проблемы (на матер. Укр. 1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Майстренко О. Н.; Киев. ВПШ. – К., 1990. – 17л.
709959
  Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР / Е.А. Беляев. – Москва : Политиздат, 1982. – 143 с.
709960
  Чикин С.Я. КПСС и охрана здооровья народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1977. – 191с.
709961
  Чикин С.Я. КПСС и охрана здоровья народа / С.Я. Чикин. – Москва, 1972. – 175с.
709962
   КПСС и повышение идейно-политического уровня рабочих. – Куйбышев, 1984. – 164с.
709963
   КПСС и повышение общественно-политической и трудоваой активности рабочих. – Куйбышев, 1981. – 160с.
709964
  Черненко К.У. КПСС и права человека / К.У. Черненко. – Москва, 1981. – 208с.
709965
  Черненко К.У. КПСС и права человека / К.У. Черненко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 296с.
709966
  Слюсаренко А.И. КПСС и прогресс науки в развитом социалистическом обществе / Слюсаренко А.И. – Киев, 1978. – 199 с.
709967
   КПСС и развитие советской политической системы. – М, 1987. – 291с.
709968
  Немиря Григорий Михайлович КПСС и разоружение: критический анализ советологических интерпретаций (вторая половина 70-х - 80-е гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Немиря Григорий Михайлович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1988. – 243л. – Бібліогр.:л.187-243
709969
  Немиря Григорий Михайлович КПСС и разоружение: критический анализ советологических интерпретаций (вторая половина 70-х - 80-е годы) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Немиря Григорий Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
709970
   КПСС и решение глобальных проблем современности. – М, 1983. – 235с.
709971
   КПСС и рост духовной культуры советского рабочего класса. – Томск, 1982. – 224с.
709972
  Лукин Ю.А. КПСС и советская литература / Ю.А. Лукин. – Москва, 1986. – 158с.
709973
  Чхиквадзе В.М. КПСС и советское государство и право / В.М. Чхиквадзе. – М, 1984. – 286с.
709974
   КПСС и современная научно-техническая революция. – К, 1974. – 455с.
709975
   КПСС и современный мировой революционный процесс. – К, 1985. – 165с.
709976
  Тонких В.А. КПСС и социальная активность рабочего класса: мифы "советологов" и реальность / В.А. Тонких. – Воронеж, 1987. – 162с.
709977
   КПСС и строительство коммунизма. – Казань, 1963. – 352с.
709978
   КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. – М, 1965. – 471с.
709979
   КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. – Москва, 1967. – 464с.
709980
  Семин А.А. КПСС и формирование национальной художественной интеллигенции в годы первых пятилеток : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Семин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1981. – 20л.
709981
   КПСС и школа. – М, 1976. – 244с.
709982
   КПСС на завершающем этапе строительства социализма. – М, 1966. – 111с.
709983
  Сикорский В.М. КПСС на этапе развитого социализма / В.М. Сикорский. – Минск, 1975. – 334с.
709984
   КПСС о боевом потенциале Советских Вооруженных Сил : Всемерное повышение боевой готовности армии и флота - важнейшая задача военных кадров. – Москва, 1986. – 64с.
709985
  Майоров С.М. КПСС о возможности предотвращения войны в современную эпоху / С.М. Майоров. – Москва, 1961. – 46с.
709986
   КПСС о вооруженных силах Советского Союза. – Москва, 1969. – 472с.
709987
   КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза : Сборник документов 1917 - 1958. – Москва, 1958. – 420 с.
709988
   КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. – М, 1981. – 624 с.
709989
   КПСС о воспитании на трудициях рабочего класса СССР. – Л, 1983. – 120с.
709990
   КПСС о дальнейшем развитии наступательного характера пропаганды и агитации в современных условиях антикоммунизма. – М, 1980. – 48с.
709991
   КПСС о комсомоле и молодежи. – М, 1962. – 400с.
709992
   КПСС о космосоле и молодежи. – М, 1957. – 384 с.
709993
   КПСС о культуре, просвещении и науке. – М, 1963. – 552с.
709994
  Толстиков О.В. КПСС о необходимости совершенствования гражданской обороны / О.В. Толстиков. – М., 1967. – 28с.
709995
  Толстиков О.В. КПСС о необходимости совершенствования гражданской обороны / О.В. Толстиков. – 2-е изд., пререработ. и доп. – М., 1970. – 40с.
709996
   КПСС о перестройке. – М, 1988. – 480с.
709997
  Андрухов Н.Р. КПСС о повышении политической культуры масс / Н.Р. Андрухов, Л.А. Блатова, Т.В. Мухина. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике. История и политика КПСС ; № 9)
709998
   КПСС о повышении роли и ответственности военных кадров за оуение и воспитание личного состава. – М, 1986. – 62с.
709999
   КПСС о профсоюзах. – М, 1967. – 666с.
710000
   КПСС о профсоюзах. – М, 1986. – 430с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,