Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
709001
  Козій О. "Колиска" Івана Чендея: концепт дому у творчості письменника // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 39-42
709002
  Круглікова М. "Колискова сину" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 110-114
709003
  Колтакова Н. "Колись в сонетах Данте і Петрарка..." Івана Франка: культуротворча роль жанру // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 164-170. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
709004
  Щербак Ю. "Колись Путіна проклене не лише украпїнський, а й російський народ / розиову вів Юрій Дорошенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 4-5


  Розмова з полвтиком і письменником Юрієм Щербаком про літературу, сьогодення, своє бачення розвитку подій.
709005
  Абліцов В. "Колись я буду там - на місяці" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 15-23. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Юрій Васильович Кондратюк — український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
709006
  Шмалюх А.А. "Колишні люди" в соціально-класовій структурі українського радянського суспільства 1920-х - 1930-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шмалюх Альона Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
709007
  Ярмошик Іван "Коліївщина" у висвітленні польського мемуариста кінця XVIII - початку XIX століття Яна Дуклана Охотського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 286-290. – ISBN 978-966-89991-7-8
709008
  Пильнова Ю. "Колір мрії" : есе // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 108-115


  Опубліковано есе: "Колір мрії", "Іванка" , "Соля", "Суперечка", "Діалог", "Важко сперечатися з Богом", "Віра", "Загадка", "Кіра", "Інтерв"ю небес", "Моя ода дощу", "Саме тоді", "Ті, хто мандрує", поезія.
709009
  Півень В. "Колірна" мова творів Тараса Шевченка та С. Гординського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 523-527. – ISSN 1728-9572
709010
  Кононова К.О. "Коллективные контрмеры": к вопросу о правомерности их существования и векторе развития в международном праве XXI века // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 13-15. – ISSN 1812-3910


  В представленной статье автором проанализирована проблема так называемых контрмер в коллективных интересах, тенденции ее развития и противопоставления современному международному праву с учетом содержания Проекта Статей об ответственности государств. ...
709011
  Лис "Коллекция материалов по истории, науке, культуре" из рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси как важный источник документов белорусоведческой тематики / Лис, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 289-298
709012
  Патрус-Карпатський Колиска орлина / Патрус-Карпатський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 162 с.
709013
  Шупта Д.Р. Колиска поколінь : поезії / Дмитро Шупта. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 79 с.
709014
  Кешеля Д.М. Колиска сонця : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1982. – 127 с.
709015
  Збруцький О.В. Колиска творців нової техніки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
709016
  Цимбалюк В.І. Колиска українського народу : Навч.-метод.посібник / В.І. Цимбалюк, Ю.І. Пасічник. – Київ : Видавець Ешке, 2000. – 232с. – ISBN 966-577-021-8
709017
   Колиская на орбіті : оповідання. – Київ : Веселка, 1983. – 367с. – (Пригоди фантастика)
709018
  Кузьменко В.Ф. Колискова для матері / В.Ф. Кузьменко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 87с.
709019
   Колискова для Світлани : юнацькі листи та ранні вірші Миколи Вінграновського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 163-181. – ISSN 0208-0710
709020
   Колискова для Світлани : Юнацькі листи та ранні вірші Миколи Вінграновського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 144-167. – ISSN 0208-0710
709021
  Яковлєв Ю. Колискова для чоловіків / Ю. Яковлєв. – Київ, 1985. – 288с.
709022
  Петрарка Петро Колискова на Арбаті, або ж Син-індиго // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 112. – ISSN 0130-5212
709023
  Тарасюк Н. Колискова пісня як невичерпна скарбниця виховних засобів усної народної творчості // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 78-81
709024
  Лозова А. Колискова пісня як символ трагічного у творчості М.П. Мусоргського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 96-108
709025
   Колискові пісні / [упор. Г.С. Сухобрус та Й.Ю. Федаса ; худож Г.І. Галинська]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 207 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
709026
  Друзюк А. Колискові пісні Східної Волині (за матеріалами експедиційних записів) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 91-101. – ISSN 1728-6875
709027
  Погрібний А.Г. Колисниченко Анатолій Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 59. – ISBN 978-966-02-7304-7
709028
  Коломієць Т. Колись і пальми, й сакури цвітуть // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Щорічна екскурсія «Зимові оранжерейні рослини Ботанічного саду» традиційно відбулася у рамках проєкту Ради ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Озон». Цьогорічна лагідна зимова погода покликала на прогулянку ...
709029
  Бедный Д. Колись і тепер / Д. Бедный; Д. Бедний ; пер. Микола Терещенко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 39 с. – (Бібліотека селянина. Серія Красного письменника ; 22)
709030
  Орлова Ж.І. Колись і тепер / Ж.І. Орлова. – К., 1981. – 119с.
709031
  Іршад Улла Хан Колись ми стрічались в іншому світі: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
709032
  Горбачов Д. Колись у Києві... Мої зустрічі з Вандою Монастирською-Богомазовою // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 2/3 (126) : Спадок і доля. – С. 88-101. – ISSN 2222-436X
709033
  Харчук Р. Колись хтось обов"язково напише: я є учнем Володимира Перетца, Олександра Назаревського і Станіслава Росовецького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 120-123. – ISSN 0236-1477
709034
  Гримич Г.М. Колись я напишу останній рядок ... / Галина Гримич. – Київ : Поезія, 2018. – 366, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2170-96-2
709035
  Дзюба С. Колись я напишу останнього вірша : збірка віршів / С. Дзюба. – Київ : Смолоскип, 1995. – 126 с. – ISBN 0-914834-37-1
709036
  Левитан М.Х. Колиты / М.Х. Левитан, С.М. Болотин. – Л, 1982. – 143с.
709037
  Ковальский Е.Н. Количесвтенные изменения витаминов А, В12 и каротина в организме коров при скармливании им различных концентрированных кормов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковальский Е.Н.; Львов.зооветеринарн.ин-т. – Львов, 1965. – 16л.
709038
  Джермен М. Количественная биология в задачах и примерах / М. Джермен. – М, 1972. – 151 с.
709039
  Коган Л.А. Количественная газовая хроматография / Л.А. Коган. – Москва : Химия, 1975. – 181 с.
709040
  Гиошон Ж. Количественная газовая хроматография : в 2-х ч. / Ж. Гиошон, К. Гейемен. – Москва
Ч. 1. – 1991. – 582 с.
709041
  Гиошон Ж. Количественная газовая хроматография : в 2-х ч. / Ж. Гиошон, К. Гейемен. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 375с.
709042
  Андреев Андрей Николаевич Количественная и качественная редукция гласных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Андреев Андрей Николаевич; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1983. – 20л.
709043
  Авдулов М.В. Количественная интерпретация гравитационных аномалий над телами правильной формы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авдулов М.В.;. – Москва, 1965. – 8л.
709044
   Количественная интерпретация данных гамма-каротажа скважин.. – М., 1961. – 20с.
709045
  Коузов А.П. Количественная интерпретация индуцированных ИК-спектров некоторых простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Коузов А.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
709046
  Онофраш Н.И. Количественная интерпретация макросейсмического поля / Н.И. Онофраш, А.А. Роман. – Кишинев, 1979. – с.
709047
  Пеннер С.С. Количественная молекулярная спектроскопия и излучательная способность газов / С.С. Пеннер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 493 с.
709048
  Моржеедова Е.К. Количественная оценка влияния интенсификации на экономическую эффективность земледелия : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Моржеедова Е.К.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 20л.
709049
  Сарвиро В.С. Количественная оценка влияния переменной температуры на обмен и рост Gammarus lacustris : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Сарвиро В.С.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
709050
   Количественная оценка влияния рекреации на растительность, подстилку и плотность почв лесопарков Москвы / В.А. Кузнецов, И.М. Рыжова, В.М. Телеснина, Г.В. Стома // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 21-29 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
709051
  Киндюк Б.В. Количественная оценка гидрографической сети некоторых рек Закарпатья // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 103-109. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
709052
  Шибанов Г.П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек - техника / Г.П. Шибанов. – М., 1983. – 263с.
709053
  Жидкин А.П. Количественная оценка интенсивности вертикальной транслокации твердофазного вещества почв с помощью метода магнитного трассера / А.П. Жидкин, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 785-793 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
709054
  Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества продукции - квалиметрия : (Некоторые актуальные проблемы) / Азгальдов Г.Г. ; Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. совет научно-техн. обществ. – Москва : Знание, 1986. – 116 [1] с. : граф. – В изд. также: Организационное обеспечение качества конструкторских разработок / Баранчеев В.В. ; Обобщенные показатели при исследовании сложных систем / Погожев И.Б., Аничкина В.Л. – Библиогр.: с. 84-85 (20 назв.), 11 (8 назв.)
709055
  Ермошенко Николай Николаевич Количественная оценка качетсва управления промышленным предприятием. (на примере машиностроит. заводов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ермошенко Николай Николаевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
709056
  Новиков А.П. Количественная оценка медного оруднения в месторождениях Алмалыкского района методом нейтронного активационного каротажа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков А.П.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
709057
  Несмеянов С.А. Количественная оценка новейших движений и неотектоническое районирование горной области / С.А. Несмеянов. – М., 1971. – 142с.
709058
   Количественная оценка перспектив нефтегазоносности слабоизученных регионов. – Москва : Недра, 1988. – 223с.
709059
  Козлов М.Ф. Количественная оценка питания грунтовых вод в северной части Припятского Полесья / М.Ф. Козлов, Я.М. Шилинская. – Минск, 1972. – 95с.
709060
   Количественная оценка прогнозных запасов и перспективных ресурсов минерального сырья при региональных металлогенических исследованиях.. – Л., 1978. – 176с.
709061
  Булкин Г.А. Количественная оценка прогнозных запасов руд / Г.А. Булкин. – Москва : Недра, 1984. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (50 назв.)
709062
  Стрешневский В.С. Количественная оценка прогнозных ресурсов скрытого оруденения по наблюдаеммым параметрам их ореолов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 112-115 : рис. – Библиогр.: 5 назв.
709063
  Чертов О.Г. Количественная оценка продуктов метаболизма и мортмассы почвенной фауны как материала для гумификации в лесных почвах // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 87-99 : рис., табл. – Библиогр.: 82 назв. – ISSN 0032-180Х
709064
  Ларин В.И. Количественная оценка процессов газонакопления / В.И. Ларин. – М, 1982. – 160с.
709065
  Ван Юань-цин Количественная оценка прочности элементов стальных конструкций с учетом хрупкого разрушения : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.01 / Ван Ю.; Днепропетр.инженерно-строит ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 22л.
709066
  Демина Л.Л. Количественная оценка роли живого вещества в геохимической миграции микроэлементов в океане // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 234-251 : рис., табл. – Библиогр.: с. 249-251. – ISSN 0016-7525
709067
  Зияудинов Ф.Ф. Количественная оценка сейсмичесой опасности Западного Узбекистана по геологичесикм и геофизическим данным / Ф.Ф. Зияудинов, Ю.М. Садыков. – Ташкент, 1987. – 152с.
709068
  Вавилин В.Ф. Количественная оценка современных этнокультурных процессов в Мордовской АССР / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1989. – 166с.
709069
  Кочкина Н.В. Количественная оценка содержательности труда / Н.В. Кочкина. – Москва : Экономика, 1987. – 156 с.
709070
  Терещенко В.М. Количественная оценка состояний слуховой системы в условиях психофизического эксперимента по маскировке тональных сигналов шумом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Терещенко В. М.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
709071
   Количественная оценка тяжести труда : межотрасл. методические рекомендации. – М., 1984. – 151с.
709072
  Луппол Е.М. Количественная оценка экономической эффективности приватизационных процессов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 91-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
709073
  Варганова Г.В. Количественная парадигма в научных исследованиях: преодолен ли "кризис числа"? // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 1815-3186


  Рассматриваются проблемы, связанные с проведением научных исследований в библиотековедении в рамках количественной парадигмы. Определяются основные методы количественных исследований, подчеркиваются их преимущества и недостатки применительно к предмету ...
709074
   Количественная сейсмология : теория и методы : в 2 т. / Аки Кэйити, Ричардс, , Пол Дж; Кейити Аки, Пол Дж. Ричардс. – Москва : Мир
Ч. 1 : / пер. А.Л. Левшина. – 1983. – 519 с. : ил. – Библиогр.: с. 502-515 и в конце глав
709075
  Аки Кэйити Количественная сейсмология : теория и методы : в 2 т. / Кейити Аки, Пол Дж. Ричардс. – Москва : Мир
Ч. 2 : / пер. А.В. Калинина. – 1983. – 880 с. : ил. – Библиогр.: с. 858-868 и в конце глав
709076
  Фенина З.Н. Количественная спектральная классификация звезд спектральных классов В8-GО в применении к пульсирующим переменным звездам типа RR лиры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Фенина З.Н. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1976. – 14 с. – Бібліогр.: с. 12-13
709077
  Аревшатян А.А. Количественная спектрофотометрия сверхслабого свечения некоторых биологических объектов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аревшатян А.А. ; АН Арм.ССР, Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 16 с.
709078
   Количественная стратиграфическая корреляция. – Москва : Мир, 1985. – 376с.
709079
  Рыбин А.И. Количественная тектоника на примере Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.04 / Рыбин А.И.; ЛГУ. – Москва, 1974. – 20л.
709080
   Количественная теория геокриологического прогноза. – М., 1987. – 265с.
709081
  Березкин В.Г. Количественная тонкослойная хроматография : инструм. методы / В.Г. Березкин, А.С. Бочков ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва : Наука, 1980. – 183 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
709082
  Покотило К.И. Количественная характеристика взаимных систем в расплавах : Автореф... кандид. химич.наук: / Покотило К.И.; Ростовский-на-Дону гос. педагогический институт. Кафедра химии. – Ростов-на-Дону, 1951. – 10 с.
709083
  Нурметова Г.Н. Количественная характеристика обмена углеводов и жиров в преджелудках и последующих отделах пищеварительного тракта буйволиц и коров при включении в рацион синтетических азотистых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Нурметова Г.Н.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1966. – 25л.
709084
  Усова Э.П. Количественная хроматография w-аминокислот на бумаге : Автореф... канд. хим.наук: / Усова Э.П.; Гос. науч.-исслед. и проектн. ин-т азотной промышленности и продуктов органического синтеза. – М., 1964. – 16л.
709085
  Шеллард Э. Количественная хроматография на бумаге и в тонком слое / Э. Шеллард. – Москва : Мир, 1971. – 192 с.
709086
  Грейг-Смит Количественная экология растений / Грейг-Смит. – Москва : Мир, 1967. – 359с.
709087
  Седов Н.Н. Количественная электронная микроскопия в эмиссионных, зеркальных и растровых сестемах. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 046 / Седов Н.Н.; АН СССР.Физ.ин-ть. – М, 1972. – 26л.
709088
  Макитра Р.Г. Количественнй учет сольватационных эффектов в процессах растворения газов экстракции и комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Макитра Р. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1990. – 32л.
709089
  Агамалова Сусанна Рубеновна Количественное изменение нуклеиновых кислот в онтогенезе озимых пшениц и их гибридов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Агамалова Сусанна Рубеновна ; МГУ. Биологический фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
709090
  Ипатов Ю.П. Количественное изучение адсорбции органических соединений в гранях монокристаллического цинкового электрода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ипатов Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 18л.
709091
  Цященко Ю.П. Количественное изучение влияния температуры на колебательные спектры поглощения хлороформа и бромоформа в различных агрегатных состояниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цященко Ю. П.; ХГУ. – Х., 1961. – 12л.
709092
  Акопян С.Х. Количественное изучение влияния универсальных (вандерваальсовских) межмолекулярных взаимодействий на инфракрасные спектры многоатомных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Акопян С.Х.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1971. – 24л.
709093
  Балахнин В.П. Количественное изучение механизма горения водорода методом электронного парамагнитного резонанса /ЭПР/. : Автореф... канд. хим.наук: / Балахнин В.П.; АН СССР. – М., 1966. – 16л.
709094
  Сидорович А.В. Количественное изучение отвердевания - размягчения аморфных полимеров дилатометрическим и термомеханическим методами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 10.02.01 / Сидорович А.В. ; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Ленинград, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
709095
  Харченко Л.И. Количественное исследование взаимодействия кислорода с белками в процессе гамма-облучения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Харченко Л.И.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1977. – л.
709096
  Туулмете Анта Вольдемаровна Количественное исследование взаимодействия магниторганических соединений с кетонами : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Туулмете Анта Вольдемаровна; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 48л.
709097
  Кирюхин Ю.И. Количественное исследование двухквантовых реакций : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Кирюхин Ю.И.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
709098
  Хартманн Г.П. Количественное исследование и оптимизация процессов синтеза L- и B- нафталинсульфокислот. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.05 / Хартманн Г.П.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1973. – 32л.
709099
  Красс М.С. Количественное исследование некоторых задач о формировании структур земной коры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Красс М.С.; МГУ. Мех-мат. ф-тет. – М., 1969. – 13л.
709100
  Леушин В.В. Количественное исследование пекулярностей звезд Арна на основе спектральной классификации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Леушин В.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 8 c.
709101
  Маркарян Ш.А. Количественное исследование поляризации ядер в магнитных эффектов в химических реакциях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маркарян Ш.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 22л.
709102
  Перельман Лия Анатольевна Количественное исследование процесса образования а-аминокарбонильных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Перельман Лия Анатольевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
709103
  Пумпурс В.М. Количественное локальное исследование электронной эмиссии высокотемпературных эмиттеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Пумпурс В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
709104
   Количественное обоснование единого индекса вреда. – Москва, 1989. – 87с.
709105
  Солнышков Ю.С. Количественное обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – М., 1971. – 32с.
709106
  Бураев В.И. Количественное описание изомерных превращений замещенных ароматических соединений протекающих под влиянием кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бураев В. И.;. – Новосибирск, 1978. – 16л.
709107
  Родионов В.И. Количественное описание изомерных превращений метилированных нафтолинопротекающих пол влиянием кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Родионов В. И.; АН СССР, Сиб. отд.Новосиб. ин-т орг. хим. – Новосибирск, 1981. – 16л.
709108
  Петин В.Г. Количественное описание модификации радиочувствительности / В.Г. Петин, В.П. Комаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 190с.
709109
  Озерни А.Н. Количественное описание радикаллизационных процессов при отжиге ориентированных пленок линейного полиэтилена : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Озерни А. Н.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
709110
  Мосьпан В.С. Количественное описание фильтрации флуктуаций / В.С. Мосьпан. – Ташкент, 1990. – 111с.
709111
  Куликов А.Ю. Количественное определение Se в волосах методом мицеллярной жидкостной хроматографии / А.Ю. Куликов, О.С. Чернышёва // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 126-131. – ISSN 1991-0290


  Целью данного исследования было количественное определение содержания селена в волосах. Исследованы образцы волос 48 детей в возрасте от 1 до 8 лет, проживающих в Харькове и Харьковской области. Содержание селена в волосах определяли методом ...
709112
  Коваленко П.Н. Количественное определение алюминия гексаметилентерамином и отделение его от магния, цинка и никеля / П.Н. Коваленко, Н.С. Терпугова, 1941. – С. 63-72
709113
  Коваленко П.Н. Количественное определение висмута нехаметну / П.Н. Коваленко, И.Т. Карпеченко, 1941. – С. 53-62
709114
  Гусейнов И.К. Количественное определение висмута посредством комплексного соединения трехвалентного хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнов И.К.; Азерб.ордена Труд.Красного Знамени индустр.ин-т. – Баку, 1959. – 15л.
709115
  Швыркова Количественное определение водородсодержащих кремнийорганических соединений алкилхоросиланов : Автореф... канд. хим.наук: / Швыркова Л. А; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1963. – 16л.
709116
  Расулбекова Р.А. Количественное определение гафния через его арсенаты : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Расулбекова Р.А.; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1972. – 27л.
709117
  Лауденбах Ю.П. Количественное определение гемоглобина в крови по спектрофотометрическому методу vierordt"a : (Посмертное издание) / Ю.П. Лауденбах, проф. ; [Ред. С. Чирьев]. – Киев : Типография Имп. Универ. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 23, [2] с., 1 л. ил. : ил. – Оттиск из Университетских Известий за 1909 год. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Ред.: Чирьев, Сергей Иванович (1850-1915)
709118
  Елчиев Аллахяр Бахтияр оглы Количественное определение иттербия в присутствии некоторых сопутствующих и других металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Елчиев Аллахяр Бахтияр оглы; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1975. – 30л.
709119
  Казаринов Н.А. Количественное определение лекарственных препаратов, содержащих карбонильную группу, методом титрования в неводных растворителях : Автореф... канд. фармацевт.наук: 792 / Казаринов Н.А.; Харьк. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1968. – 18л.
709120
  Фам Тхи Хой Количественное определение молибдена, сурьмы, ванадия, олова, кремния и свинца в органических соединениях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.003 / Фам Тхи Хой; МГУ. Хим. ф-тет. Каф. орган. химии. – М., 1972. – 16л.
709121
  Драницкая Р.М. Количественное определение натрия при помощи 1,8 нафтиламинсульфокислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Драницкая Р.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1953. – 12 с.
709122
  Драницкая Р.М. Количественное определение натрия при помощи 1.8 нафталаминсульфокислоты : Дис... канд. хим.наук: / Драницкая Р.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
709123
  Мухин О.С. Количественное определение ниобия и тантала через их арсенаты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухин О.С.; Совет.по присуждению учен.степеней хим.-технол.фак.Азебр.ин-та нефти и химии. – Баку, 1973. – 25л.
709124
  Мамедкулиева М.М. Количественное определение серебра комплексным соединением тетрароданодиамминхромиата аммония : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедкулиева М.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
709125
  Абдукаримова М Количественное определение серы в органических веществах, содержащих различные сернистые функции : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Абдукаримова М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 16 с.
709126
  Пузанкова Н.В. Количественное определение серы в рудах, флюсах, сплавах и шлках черной металлургии. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Пузанкова Н.В.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
709127
  Егорова Т.А. Количественное определение тиолов методом кислотно-основного потенциометрического титрования в неводных средах. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Егорова Т.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 13л.
709128
  Коссович П.С. Количественное определение углекислоты, выделяемой корнями во время их развития : (Из С.-х. хим. лабор. Минист. Земл.) / П. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1904. – 19 с. – Без тит. л. - Пар. наз. и статья в конце нап. на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал опытной агрономии 1904, кн. 4
709129
   Количественное прогнозирование при региональных металлогенических исследованиях.. – Л., 1979. – 88с.
709130
  Русанов А.К. Количественное спектральное определение редких и рассеянных элементов в рудах и минералах / А.К. Русанов, В.М. Алексеева, В.Г. Хитров. – Москва : Гогеолтехиздат, 1960. – 196с.
709131
  Вепрев А.Г. Количественное теоретическое исследование электронных свойств ванадия в рамках зонной модели. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Вепрев А.Г.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
709132
  Чернышева Э.В. Количественное цитохимическое исследование ганглиозных клеток сетчатки в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Чернышева Э.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1969. – 12л.
709133
  Ляпунова Н.А. Количественное цитохимическое исследование гистонов в сперматогенезе сверчка. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ляпунова Н.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
709134
  Чичерина Е.П. Количественное, одновременное микроопределение углерода, водорода и серы в органических соединениях методом газовой хроматографии. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чичерина Е.П.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 23л.
709135
  Бабко А.К. Количественные анализы / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – Москва : Госхимиздат., 1956. – 736с.


  Изложены теоpетические основы и пpактические методы количественного анализа. Описаны пpиемы pаботы,аппаpатуpы,пpибоpы, методы вычислений pезультатов анализа.
709136
   Количественные аспекты роста организмов.. – М., 1975. – 292с.
709137
  Чернюк Н.И. Количественные градации в системе имени английского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чернюк Н.И. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Минск, 1978. – 16 с.
709138
  Царапкин Л.С. Количественные закономерности действия радиации на хромосомы в покоящихся семенах гороха : Автореф... докт. биол.наук: 003.00.01 / Царапкин Л. С.; АН УССР, Ин-т физиол. растен. – Киев, 1974. – 42л.
709139
  Яковенко Константин Николаевич Количественные закономерности действия тиофосфамида на хромосомы лимфоцитов человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Яковенко Константин Николаевич; АН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 27л.
709140
   Количественные закономерности и дозиметрия в радиобиологии : мкждународная комиссия по радиационным единицам и измерениям. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 104 с. : табл., ил. – Библиогр.: 189 назв.
709141
  Курченко Людмила Петровна Количественные закономерности и механизм реакций аминолиза производных тиокарбоновых кислот в протоинертных растворителях, бифункциональный катализ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Курченко Людмила Петровна; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1980. – 26л.
709142
  Пейчева А.И. Количественные закономерности ингибирующего действия диоксибензолов в реакциях жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Пейчева А.И.; МВ и ССО УССР.Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 19л.
709143
  Капульцевич Ю.Г. Количественные закономерности лучевого поражения клеток / Ю.Г. Капульцевич. – Москва : Атомиздат, 1978. – 231 с. : ил., табл. – Список лит.: 218 назв
709144
  Сущеня Л.М. Количественные закономерности питания ракообразных / Л.М. Сущеня. – Минск, 1975. – 207с.
709145
  Мальцев В.Н. Количественные закономерности радиационной иммунологии / В.Н. Мальцев. – М, 1983. – 88с.
709146
  Перцов Олег Львович Количественные закономерности реакции экспериментальных опухолей на действие ионизирущих излучений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Перцов Олег Львович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 27л.
709147
  Терскова М.И. Количественные закономерности роста эмбрионов птиц : Автореф... канд .биол.наук: 03.00.02 / Терскова М. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т физ. – Красноярск, 1975. – 24л.
709148
  Аррениус Св. Количественные законы в биологической химии / Аррениус Св. ; пер. с англ. П.П. Павлова ; с предисловием Н.К. Кольцова. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1925. – IX, 123 с. – (Современные проблемы естествознания / под общ. ред. А.Д. Архангеоьского, В.Ф. Кагана [и др.] ; кн. 26)
709149
  Максимовский Л.Ф. Количественные и качесвенные изменения РНК нейронов как пользователь функциональной активности их ядерного аппарата : Автореф... канд. биол.наук: / Максимовский Л. Ф.; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед.уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
709150
  Ракшаев Д.Р. Количественные и качественные изменения в составе рабочего класса Восточно-Сибирского экономического района : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракшаев Д.Р.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 18л.
709151
  Шелест Д.С. Количественные и качественные изменения в составе рабочего класса УССР / Д.С. Шелест. – Днепропетровск, 1971. – 173с.
709152
  Смирнов Евгений Петрович Количественные и качественные изменения в составе рабочих - строителей Украинской ССР (1959-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Евгений Петрович; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 215л. – Бібліогр.:л.180-215
709153
  Гурбич А.Н. Количественные и качественные изменения в составе рабочих Донбасса : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : 07.00.02 / Гурбич А.Н. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 29 с.
709154
  Смирнов Евгений Петрович Количественные и качественные изменения в составе рабочих строителей Украниской ССР (1959-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Смирнов Евгений Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
709155
  Гиенко А.Я. Количественные и качественные критерии оценки рек в процессе создания топографических карт и планов. : Автореф... Канд.геогр.наук: 05.24.03 / Гиенко А.Я.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 18л.
709156
  Абруков В.С. Количественные и качественные методы : соединяем и властвуем ! / В.С. Абруков, Я.Г. Николаева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.142-145. – ISSN 0132-1625
709157
  Жупанский Я.И. Количественные и качественные показатели экономико-географического исследования территориально-производственных комлпексов : (учебное пособие) / Я.И. Жупанский, Н.Г. Игнатенко. – Черновцы : ЧГУ, 1981. – 64 с.
709158
  Успенский Владимир Леонидович Количественные и структурные модификации вокалических и консонантных сегментов немецкого языка в речевом потоке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Успенский Владимир Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 15л.
709159
  Катречко Л.И. Количественные изменения амилолитичеких микроорганизмов и азитистых соединений в содержимом рубца жвачных в зависимости от кормовых факторов : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Катречко Л.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1970. – 20л.
709160
  Сотницкий М.Ф. Количественные изменения некоторых серусодержащих соединений в крови и печени коров при скармливании им различных концентрированных кормов о мочевины. : Автореф... канд. биол.наук: / Сотницкий М.Ф.; Мин. с.-х. СССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 15л.
709161
  Киселева З.Ф. Количественные изменения нуклеиновых кислот при иммунизации животных различными антигенами : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Киселева З.Ф.; Объедин. межвузовский совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 17л.
709162
  Слабицкий Я.И. Количественные изменения фосфорных соединений в жидкости рубца коров при скармливании различных концентрированных кормов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Слабицкий Я.И. ; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 15 с.
709163
  Дубов Р.И. Количественные исследования геохимических полей для поисков рудных месторождений / Р.И. Дубов. – Новосибирск : Наука, 1974. – 277с.
709164
  Лисица М.П. Количественные исследования инфракрасного поглощения и дисперсии хлороформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко. – Москва-Ленинград, 1959. – [11] с.
709165
  Ву Ньы Кыонг Количественные исследования спектров вынужденного и обращенного комбинационного рассеяния света в кристаллах жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ву Ньы Кыонг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
709166
   Количественные методы анализа в маркетинге. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 384с. – На тит. листе: К 100-летию Российской экономической акад. им. Г.В. Плеханова. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-469-00622-0
709167
   Количественные методы анализа и синтеза структур организационных систем.. – М., 1983. – 180с.
709168
   Количественные методы анализа растительности : Ч.2. – Рига, 1971. – 308с.
709169
   Количественные методы анализа растительности.. – Уфа, 1974. – 238с.
709170
  Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности : Пер. с англ. / Р. Томас. – Москва : Дело и Сервис, 1999. – 432с. – ISBN 5-8018-0044-1
709171
  Мелихов С.В. Количественные методы в американской политологии / С.В. Мелихов. – М., 1979. – 203с.
709172
   Количественные методы в географии.. – Москва : Московский университет, 1964. – 160с.
709173
   Количественные методы в гуманитарных науках.. – М., 1981. – 206с.
709174
   Количественные методы в дидактике : Уч.пособ. – Днепропетровск, 1988. – 76с.
709175
   Количественные методы в зарубежной исторической науке.. – М., 1988. – 40с.
709176
  Хвостова К.В. Количественные методы в истории // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.60-68. – ISSN 0042-8744
709177
   Количественные методы в исторических исследованиях.. – Москва : Высшая школа, 1984. – 384 с.
709178
  Красеха Е.Н. Количественные методы в почвоведении / Е.Н. Красеха. – Одесса, 1983. – 108с.
709179
   Количественные методы в советской и американской историографии.. – М., 1983. – 427с.
709180
   Количественные методы в социологии.. – М., 1966. – 356с.
709181
  Паниотто В.И. Количественные методы в социологических исследованиях / В.И. Паниотто. – Киев, 1982. – 272 с.
709182
  Уотшем Т.Дж. Количественные методы в финансах : Учеб. пособие / Т.Дж. Уотшем, К. Паррамоу. – Москва : Финансы, Юнити, 1999. – 527с. – ISBN 5-238-00036-7
709183
   Количественные методы в экологии животных.. – Ленинград, 1980. – 155с.
709184
   Количественные методы в экологии и биоценологии животных суши.. – Ленинград : Наука, 1975. – 76с.
709185
   Количественные методы в экологии позвоночных.. – Свердловск, 1983. – 160с.
709186
  Кади Дж. Количественные методы в экономике / Дж. Кади. – Москва, 1977. – 246 с.
709187
   Количественные методы исследования в экономической географии : (Сборник докладов на семинаре). – Москва : Московский университет, 1964. – 175с.
709188
  Сипицын В.П. Количественные методы оценки в территориальных системах управления качеством продукции / В.П. Сипицын, В.С. Дубинин. – М., 1987. – 103с.
709189
  Смуров А.В. Количественные методы оценки основных популяционных показателей : статический и динамический аспекты / Смуров А.В., Полищук Л.В. – Москва : Изд–во МГУ, 1989. – 208 с.
709190
   Количественные методы оценки погрешностей сейсморазведки.. – М., 1975. – 63с.
709191
  Карр Ч. Количественные методы принятия решений в управлении и экономике / Ч. Карр, Ч. Хоув. – М., 1966. – 464с.
709192
  Чистотинов Л.В. Количественные методы прогноза криогенного пучения грунтов / Л.В. Чистотинов, В.Л. Невечеря. – М., 1975. – 68с.
709193
   Количественные методы прогноза нефтегазоносности.. – Минск, 1976. – 256с.
709194
   Количественные методы прогнозирования месторождений.. – Л., 1980. – 52с.
709195
  Боровко Н.Н. Количественные методы прогнозирования оловорудных месторождений Дальнего Востока : обзор / Н.Н. Боровко, Л.Т. Мишин, В.И. Латикайнен. – Москва : ВИЭМС, ОЦНТИ, 1973. – 68 с. : схем. – Библиогр: с. 66-67 (22 назв.). – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных ископаемых / М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т разведочной геофизики)
709196
   Количественные методы районирования и классификации.. – Казань, 1985. – 119с.
709197
  Мелузова Г.Б. Количественные определения продуктов окисления алифатических углеводородов по спектрам поглощения в инфрактарссной области. : Автореф... Канд.лохим.наук: / Мелузова Г.Б.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1959. – 12л.
709198
  Афанасьев М.А. и др. Количественные опыты по химии / М.А. Афанасьев и др. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1972. – 191 с.
709199
   Количественные опыты по химии в средней школе : пособ. для учителей / М.А. Афанасьев, М.А. Агаханянц, Д.П. Королев, Г.М. Тулякова. – Москва : Просвещение, 1964. – 183 с. : ил.
709200
  Калашников В.В. Количественные оценки в теории надежности / В.В. Калашников. – М., 1989. – 48с.
709201
  Фаткин Л.В. Количественные оценки деятельности оператора системы централизованного контроля и управления. : Автореф... канд. пед.наук: / Фаткин Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 13л.
709202
  Сейдль Ласло Количественные оценки непрерывности многоканальных систем массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Сейдль Л; МГУ. – Москва, 1979. – 13 с.
709203
  Жилин В.А. Количественные оценки непрерывности приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Жилин В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1980. – 20л.
709204
  Карташов Н.В. Количественные оценки скорости сходимости в теореме восстановления и их применение в теории массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Н. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 14 с.
709205
   Количественные параметры природной среды в плейстоцене. – Владивосток, 1988. – 216с.
709206
  Гродзинский М.Д. Количественные показатели устойчивости геосистем к мелиоративным воздействиям и методы их оценивания : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 10-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
709207
  Штибе У.Л. Количественные показатели элементов крон ели в спелых ельниках-кисличниках Латвийской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 562 / Штибе У.Л.; Латв. с.-х. Академия. – Елгава, 1967. – 24л.
709208
  Куделина Д.А. Количественные прилагательные в группе существильеного в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Куделина Д.А.; Ленинг.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 21л.
709209
  Доис Э. Количественные проблемы биохимии / Э. Доис. – Москва : Мир, 1983. – 376 с. : ил.
709210
  Лосева Л.Е. Количественные рентгеноспектральный микроанализ и его применение к исследованию прородных объектов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Лосева Л.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 20л.
709211
  Бондаренко Валентина Николаевна Количественные характеристики внутренней структуры пограничного слоя атмосферы при различных метеорологических условиях : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Бондаренко Валентина Николаевна; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 18л.
709212
  Ехнич Марина Петровна Количественные характеристики и физические модели речной турбулентности при различном рельефе дна (на примере рек Турунчу, Рион, Хоби, Техури и Ханисцкали) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Ехнич Марина Петровна; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 22л.
709213
  Тер-Захарян Количественные характеристики некоторых алгорифмических языков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Тер-Захарян Н. П.; АН СССР, Вычисл. центр. – М., 1973. – 9л.
709214
  Финкельберг К.И. Количественные характеристики образования циклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Финкельберг К.И.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 7л.
709215
  Аркадьева О.М. Количественные характеристики словоформ общенаучной лексики : начальный этап обучения / О.М. Аркадьева. – Москва : МГУ, 1971. – 56 с.
709216
  Степаненко С.Н. Количественные характеристики структуры планетареного пограничного слоя атмосферы и их использование при решении прикладных задач. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Степаненко С.Н.; Одесск.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1982. – 19л.
709217
  Божко Ю Количественные характеристики экономического качества объемно-пространственной структуры градостоительных композиций : Автореф... канд. архитект.наук: / Божко Ю, Г.; Харьк. инж. строит. ин-т. – Х., 1969. – 30л.
709218
  Шишкин Б.Б. Количественные электроннооптические исследования эффективных термоэмиттеров : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Шишкин Б.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 16л.
709219
  Крапивин С.Г. Количественный анализ / С.Г. Крапивин. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1925. – 272 с.
709220
  Крапивин С.Г. Количественный анализ / С.Г. Крапивин. – М.-Л., 1930. – 204с.
709221
  Крапивин С.Г. Количественный анализ / С.Г. Крапивин. – М.-Л., 1931. – 204с.
709222
  Шидловская А. Количественный анализ / А. Шидловская. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1932. – 148с.
709223
  Бильц Г. Количественный анализ / Г. Бильц, В. Бильц ; пер. Б.Я. Гордона ; под ред. Е.С. Пржевальского. – Москва ; Ленинград. : ОНТИ Госхимтехиздат, 1933. – 414 с.
709224
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский. – Ленинград, 1936. – 383с.
709225
  Кольтгоф И.М. Количественный анализ / И.М. Кольтгоф, В.В. Сендэл. – Москва, 1938. – 712с.
709226
  Шапиро С.А. и Количественный анализ / С.А. и Шапиро. – М.-Л., 1941. – 210с.
709227
  Шапиро С.А. и Количественный анализ / С.А. и Шапиро. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1944. – 274с.
709228
  Шапиро С.А. Количественный анализ / С.А. Шапиро. – М.-Л., 1947. – 144с.
709229
  Шапиро С.А. Количественный анализ / С.А. Шапиро. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1948. – 144 с.
709230
  Кольтгоф И.М. Количественный анализ / И.М. Кольтгоф, Е.В. Сендэл. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1948. – 824 с.
709231
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский. – Ленинград-Москва, 1948. – 512с.
709232
  Селезнев К.А. Количественный анализ / К.А. Селезнев. – Москва, 1949. – 180 с.
709233
  Шапиро С.А. Количественный анализ / С.А. Шапиро. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1953. – 172с.
709234
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский. – 4-е изд. – Ленинград-Москва, 1953. – 640с.
709235
  Алексеев В.Н. Количественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1954. – 474с.
709236
  Бабко А.К. Количественный анализ : [учебник для хим. специальностей вузов] / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – Москва : Госхимиздат, 1956. – 736 с. : ил.
709237
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский, Р.К. Гольц, А.П. Мусакин. – Ленинград, 1957. – 631с.
709238
  Алексеев В.Н. Количественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1958. – 559с.
709239
  Бабко А.К. Количественный анализ / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – 3-е перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1962. – 508с.


  Изложены теоpетические основы и пpактические методы количественного анализа, описаны пpиемы pаботы, аппаpатуpа пpибоpы. Значительное место отведено совpеменным методам анализа: физическом, фотометpии, гомогенному осаждению.
709240
  Бабко А.К. Количественный анализ : [учебник для хим. специальностей ун-тов] / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – 2-е изд., (перераб. и доп.). – Москва : Высшая школа, 1962. – 508 с. : ил.
709241
  Алексеев В.Н. Количественный анализ : Учебное пособие / В.Н. Алексеев. – 3-е изд. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 568с.
709242
  Бабко А.К. Количественный анализ : Учебник / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – 3-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1968. – 495с.


  Изложены теоpетические основы и пpактические методы количественного анализа, описаны пpиемы pаботы, аппаpатуpа пpибоpы. Значительное место отведено совpеменным методам анализа: физическом, фотометpии, гомогенному осаждению.
709243
  Алексеев В.Н. Количественный анализ : учебник / В.Н. Алексеев. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Химия, 1972. – 504 с.
709244
  Фритц Дж. Количественный анализ / Дж. Фритц, Г. Шенк. – Москва : Мир, 1978. – 557 с.
709245
  Лисенко Н.Ф. Количественный анализ / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1979. – 80с.
709246
  Аванесов Г.А. Количественный анализ в исследованиях по исправительно-трудовому праву (с приложением методов математич. статистики) / Аванесов Г.А., Брушлинский Н.Н., Рутгайзер В.М. ; под общ. ред. д-ра юрид. наук проф. Н.А. Стручкова и канд. экон. наук В.М. Симчеры ; Высш. школа МВД СССР. – Москва, 1969. – 92 с.
709247
  Раяцкас Р.Л. Количественный анализ в экономике / Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакунов. – М., 1987. – 390с.
709248
  Московкин В. Количественный анализ взаимной торговли в регионе стран АТЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 22-40.
709249
  Шуваев А.М. Количественный анализ для химических техникумов / А.М. Шуваев, доц. Моск. ин-та инж. транс. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 1 : Весовой анализ. – 1932. – 95 с.
709250
  Кублик Л.Н. Количественный анализ закономерностей роста и лучевого подавления солидных опухолей в эксперименте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Кублик Л.Н.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
709251
  Холмухамедов Эхсон Лукманович Количественный анализ и изучение механизма автоколебаний ионных потоков в митохондриях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Холмухамедов Эхсон Лукманович; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1979. – 27л.
709252
  Ильина И.С. Количественный анализ карт природы с целью районирования : На примере геоботанической карты Среднего Приобья / И.С. Ильина, Н.В. Кобелева; Под ред. В.И. Василевича. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 276с.
709253
  Акимова Алина Андреевна Количественный анализ лдитологии терригенных пород при поисках ловушек нефти неструктурного типа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Акимова Алина Андреевна; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 18л.
709254
  Новак Й. Количественный анализ методом газовой хроматографии / Й. Новак. – Москва : Мир, 1978. – 179 с.
709255
  Дроздов-Тихомиров Количественный анализ многокомпонентных смесей по спектрам поглощения с использованием быстродействующих вычислительных машин : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Дроздов-Тихомиров Л.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 13л.
709256
  Златоверов Г.Ф. Количественный анализ мочи при наследственном сифилисе / Г.Ф. Златоверов, 1901. – 110 с.
709257
  Шафранский А.В. Количественный анализ научной информации в прикладной геофизике. / А.В. Шафранский. – М., 1971. – 20с.
709258
  Ларина О.Д. Количественный анализ оксидных и нейридных включений в сталях и сплавах / О.Д. Ларина, Н.Н. Тимошенко. – М, 1978. – 255с.
709259
  Бобранский Б. Количественный анализ органических сондинений : пер. с пол. / Б. Бобранский ; под ред.: канд. хим. наук Н.Э. Гельман. – Москва : Госхимиздат, 1961. – 270 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-262
709260
  Ахременко А.С. Количественный анализ политической динамики : статистический и детерминистский подходы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
709261
  Классен А. Количественный анализ посредством электролиза / А. Классен, проф. Королевск. Высш. техн. уч-ща в Аахене ; Пер. с послед. нем. изд. А.Н. Беляева, под ред. проф. С.-Петерб. ун-та Д.П. Коновалова. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.В. Щепанского, 1899. – [2], IV, 181 с., 4 л. черт. : ил. – Библиогр. в тексте
709262
  Коротаев А.В. Количественный анализ революционной волны 2013-2014 гг / А.В. Коротаев, Л.М. Исаев, А.М. Васильев // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 8 (376). – С, 119-128. – ISSN 0132-1625


  В 2013-2014 гг. мир столкнулся с новой довольно слабой (но при этом и достаточно своеобразной) революционной волной. Волна протестов в Каире, Киеве и Бангкоке привели к падению режимов (в первом и третьем случае при прямом участии военных); волны ...
709263
  Шаховалов Ю.А. Количественный анализ свойств потенциалозависимых кальциевых каналов мембраны сомы нервной клетки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Шаховалов Ю.А.; АН УССР.Ин-т физиолог. – К, 1981. – 20л.
709264
  Мартыненко Г.Я. Количественный анализ синтаксической сложности : Автореф... канд. филол.наук: 10.681 / Мартыненко Г.Я.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
709265
  Привалова В.Е. Количественный анализ состава и фотоэлектрические свойства сурьмяно-щелочных соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Привалова В.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 10л.
709266
  Герег Ш. Количественный анализ стероидов / Ш. Герег. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
709267
   Количественный анализ хроматографическими методами. – Москва : Мир, 1990. – 319 с.
709268
   Количественный анализ экзогенного рельефообразования.. – Казань, 1987. – 137с.
709269
  Селезнев К.А. Количественный анализ. : Учеб. пособие для студентов мед. ин-тов / К.А. Селезнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Медгиз, 1956. – 224 с.
709270
  Бахтерев В.В. Количественный гамма-спектрометрический активационный каротаж на медь на колчеданных месторождениях Урала и Башкирии : Автореф... канд. геолог.-минералогич.наук: 04.131 / Бахтерев В.В.; АН СССР. Уральский научный центр. ... – Свердловск, 1971. – 18л.
709271
  Григорьева М.В. Количественный и качественный анализ немецкой лексики. (Подъязык технологии стекла) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьева М.В.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 24л.
709272
  Заболотская К.А. Количественный и качественный рост рабочих кадров угольной промышленности Кузбасса : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Заболотская К.А. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1973. – 8 с.
709273
  Коренман И.М. Количественный микрохимический анализ / И.М. Коренман. – Л., 1936. – 292 с.
709274
  Коренман И.М. Количественный микрохимический анализ : Учебное пособие / И.М. Коренман. – Москва- Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 320 с.
709275
  Алимарин И.П. Количественный микрохимический анализ минералов и руд : практ. руководство / И.П. Алимарин, Б.И. Фрид. – Москва : Госхимиздат, 1961. – 399 с. : ил. – Библиогр.: с. 391-395
709276
   Количественный микрохимический анализ ниобо-танталовых минералов.. – М., 1966. – 76с.
709277
  Сиггиа С. Количественный органический анализ по функциональным группам / С. Сиггиа, Дж.Ж. Ханна ; Пер. с англ. А.П. Сергеева. – Москва : Химия, 1983. – 671 с. : ил.
709278
  Прэгль Ф. Количественный органический микроанализ / Ф. Прэгль. – Москва : Госхимтехиздат, 1934. – 203 с.
709279
  Хвостова К.В. Количественный подход в средневековой социально-экономической истории / К.В. Хвостова. – М, 1980. – 205с.
709280
  Голаган Количественный подход к вопросу надежности обеспечивает ее повышение / Голаган. – Москва, 1962. – 20с.
709281
  Копосов Г.Ф. Количественный подход к классификации серых лесных почв Волжско-Камской лесостепи / Г.Ф. Копосов, А.А. Валеева, А.Б. Александрова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1177-1183 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
709282
  Шпильман В.И. Количественный прогноз нефтегазоносности / В.И. Шпильман. – М., 1982. – 215с.
709283
  Зевин Л.С. Количественный рентгенографический фазовый анализ / Л.С. Зевин, Л.Л. Завьялова. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
709284
  Лосев Н.Ф. Количественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ / Н.Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1969. – 336 с.
709285
  Полянский В.А. Количественный спектральный анализ методом изотопного разбавления : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Полянский В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1971. – 18л.
709286
   Количественный спектральный анализ природных объектов.. – Ростов-на-Дону, 1989. – 118 с.
709287
  Абашидзе Ф Н. Количественный спектральный анализ сурьмяных руд на примере месторождений Горной Рачи : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абашидзе Н.Ф. ; Гос. ордена Ленина оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1963. – 11 с.
709288
  Кирк П. Количественный ультрамикроанализ / П. Кирк. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 376 с.
709289
  Спивак В.А. Количественный ультрамикроанализ аминокислот в форме их ДНС-производных и пути его применения в белковой химии. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Спивак В.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соед. им. М.М.Шемякина. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.17
709290
  Зенкевич Л.А. Количественный учет донной фауны Печорского района Баренцова моря и Белого моря / Л.А. Зенкевич. – Москва, 1927. – 64 с.
709291
  Зенкевич Л.А. Количественный учет донной фауны приканинского района / Л.А. Зенкевич. – М., 1931. – 7-23с.
709292
  Холин Ю.В. Количественный физико-химический анализ комплексообразования в растворах и на поверхности химически модифицированных кремнеземов: содержательные модели, математические методы и их приложения / Ю.В. Холин; Рец.: В.И. Лебедь, В.А. Тертых, Ю.Я. Фиалков, В.К. Яцимирский. – Харків : Фолио, 2000. – 288с. – ISBN 966-03-0792-6
709293
  Холин Ю.В. Количественный физико-химический анализ равновесий на поверхности комплексообразующих кремнеземов / Ю.В. Холин. – Харьков : Око, 1997. – 136 с.
709294
  Гарбузов А.И. Количественный химический полумикроанализ / А.И. Гарбузов, В.К. Тиле. – М, 1963. – 146с.
709295
   Количественный электронно-зондовый микроанализ : пер. с англ. / Т. Малви, В.Д. Скотт, Б С.Дж. Рид, К М.Дж. Кокс, Г. Лав; Скотт В. – Москва : Мир, 1986. – 351 с.
709296
  Дагестанян М.Г. Количествення оценка влияния различных факторов на влаго- и теплообмен над водоемами различных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Дагестанян М.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 15л.
709297
  Арапов Павел Павлович Количествення оценка потерь массы поверхности ледника за короткие промежутки времени : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Арапов Павел Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 21л.
709298
  Ву Ньы Кыонг Количественые исследования спектров вынужденного и обращенного комбинационного рассеяния света в кристаллах и жидкостях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ву Ньы Кыонг; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 130л. – Бібліогр.:л.122-130
709299
  Лимберг Е.Л. Количество бактерий и бактериальные процессы в прибрежной полосе Баренцова моря / Е.Л. Лимберг. – Б.м., 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из Трудов зоологического института АН СССР, 7, 1941
709300
  Лаптев В.И. Количество вещества в газовых и некоторых конденсированных средах: (Метод. разраб.) / В.И. Лаптев. – М., 1989. – 63с.
709301
  Лаптев В.И. Количество вещества в газовых и некоторых конденсированых средах / В.И. Лаптев. – М, 1991. – 160с.
709302
  Сус Н.Н. Количество выделяемой растениями пасоки как показатель мощности корневой системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Сус Н.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 20 с.
709303
  Туркевич Е.П. Количество и активность целлюлозолитических микроорганизмов в рубце крупного рогатого скота и условия, влияющие на целлюлозолитическую активность : Автореф... канд. биол.наук: / Туркевич Е.П.; Харьк. зоовет. ин-т. – Харьков, 1966. – 23л.
709304
  Быков А.Г. Количество и ассортимент продукции в договоре поставки / А.Г. Быков. – М., 1970. – 33с.
709305
  Костюченко Ю.Я. Количество и место омонимов в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: / Костюченко Ю.Я.;. – Х, 1954. – 307л. – Бібліогр.:л.303-307
709306
  Костюченко Ю.П. Количество и место омонимов в современном английском языке (по матер. словар. сред. объема -- 60 000 слов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Костюченко Ю.П. ; КГУ. – Х., 1954. – 15 с.
709307
  Луц В.В. Количество и сроки исполнения в договоре поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Луц В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 20 с.
709308
  Луц В.В. Количество и сроки исполнения в договоре поставки продукции производственно-технического назначения : Дис... канд. юрид.наук: / Луц В. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1962. – 293л. – Бібліогр.:л.I-XXXII
709309
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1904 г.г. / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1905. – XXVІІІ, 151 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России)
709310
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1905 г.г. / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1907. – XXXIV, 121 с. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Марта 26-го дня, № 288)
709311
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1907 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. жур. "Мирный труд", 1909. – ХХV, 144 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 25-го фев., № 339)
709312
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1908 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1905. – ХХІV, 205 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 25-го июня., № 238)
709313
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1908 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1910. – ХХVІІІ, 160 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 31-го янв., № 364)
709314
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1909 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – ХХХV, 176 с. + карт. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 25-го февр., № 396 ; Статистика потребления топлива и металлов; Вып. 4)
709315
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1911 г.г., вывоз донецкого минерального топлива для железных дорог за 1912 г. и предположения о вывозе на 1913 г. : с приложением общего очерка развития потребления и движения цен всех видов топлива на жел. дорогах и картограммы потребления разных видов топлива по участкам жел. дор. Европейской России / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1915. – LIV, 240 с. + карт. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 15-го февр., № 480 ; Статистика потребления топлива и металлов; Вып. 4)
709316
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1902, 1901 и 1900 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1905. – ХХІІІ, 77 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 29-го октября., № 177)
709317
  Хухия В.Л. Количество иода и брома в атмосферном воздухе на побережье Черного моря Аджарской АССР / В.Л. Хухия. – Тбилиси, 1941. – 111-122с.
709318
  Кобахидзе Д.Н. Количество крови, высосанной медицинсокй пиявкой при однократном питании и ее дальнейшее изиенение / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1943. – [6] с.
709319
  Пишкало Н.И. Количество спикул и их отождествление с образованиями, наблюдаемыми на диске / Н.И. Пишкало, В.И. Иванчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 3-14. – (Астрономия ; вып. 29)


  Проанализированы сведения о количестве спикул и отождествления их с образованиями, наблюдаемыми в хромосферных линиях на диске Солнца. Показано, что видимое число спикул резко растет с приближением к лимбу; наложение спикул по лучу зрения играет ...
709320
  Демяновский С.Я. Количество тирозина в коконной нити Вомвух Моri L. // Опыт изучения тутового шелкопряда Вомвух Моri L. / С.Я. Демяновский. – Москва : Моск. пед ин-т, 1935. – С. 24-44. – (Ученые записки факультета естествознания ; Вып. 1)
709321
  Тарнавський Ю. Колишій піяніст фітіпалду : мініроман // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1017/1018). – С. 117-129. – ISSN 0320 - 8370
709322
   Колишні військові території - випробування цивільним життям : Потрібність "непотрібних" територій. – Київ, 2003. – 40с. – ISBN 966-532-009-2
709323
  Сорокотяга П. Колишні ледарі / П. Сорокотяга. – Харків-Одеса, 1930. – 31с.
709324
  Андрієнко І. Колишні люди / І. Андрієнко. – [Харків] : Коопер. вид. Рух, 1926. – 94 с.
709325
  Нестрой Й.Н. Колишні справи : [водевіль-одноактівка] / Йоган Непомук Нестрой ; [пер., передм., примітки і концепція вид. Т. Гаврилів]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 72 с. : іл. – Книга описана за обкл. – ISBN 966-668-050-5
709326
  Козак І. Колишній олімпієць [Сергій Нагорний] жертвує на перемогу найдорожчі медалі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 липня (№ 149)
709327
  Гончарова М. Колишній політв"язень, радник міністра закордонних справ Юрій Яценко: "Я почуваюся потрібним" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 10


  "... На багатьох ефірах та в інтерв"ю Юрій уже розповідав, як став політв"язнем і провів рік і 5 днів у СІЗО російського міста Курська. Ми сиділи в затишній львівській кав"ярні, маленькими ковточками тягнули каву, Юрій тихо розповідав. Просто й ...
709328
  Кореньков О. Колишніх терористів не буває? Теракт у Лондоні ставить під сумнів ефективність програм дерадикалізації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 5


  "29 листопада Усман Хан атакував відвідувачів зустрічі з реабілітації колишніх в"язнів, організованої Кембриджським університетом у Лондоні. Озброєний двома кухонними ножами, Хан спочатку завдав смертельних поранень двом учасникам заходу, а потім вибіг ...
709329
  Стрельський І.В. Колишня військово-політична тюрьма "Косий капонір" в Києві та її в"язні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-76. – (Серія історії ; № 12)
709330
   Колишня Києво-Печерська лавра на службі експлуататорів., 1935. – 35с.
709331
  Ранцевіч Олена Колівінг - пасивний дохід чи активне життя? / Ранцевіч Олена, Постнікова Аліса // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 14-17 : фото
709332
  Голобородько Я. Колізей медитацій : Есей про Тараса Федюка - лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 14-16
709333
  Барков О. Колізі між кримінально-правовими та кримінально-виконавчими аспектами визначення виправлення засуджених і його роль при вирішенні питання застосування умовно-дострокового звільнення від відбування пок // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 129-133.
709334
   Колізії антропологічного розмислу / В. Табачковський, Г.І. Шаладенко, А.М. Дондюк, Н.В. та ін. Хамітов; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;Відповід.ред. В.Г.Табачковський. – Київ : Парапан, 2002. – 156с. – ISBN 966-95933-0-1
709335
  Кравчук Н. Колізії боргової безпеки держави: Україна в систнмі світових індикаторів безпеки глобального економічного простору // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 74-82. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
709336
  Гвоздик П.О. Колізії в екологічному законодавстві та шляхи їх подолання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 96-100. – ISSN 2220-1394
709337
  Музиченко Є. Колізії в законодавстві України: проблеми теорії // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 124-125
709338
  Коталейчук С.П. Колізії в законодавстві: засоби їх виявлення та шляхи подалання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-85
709339
  Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні : монографія / А.М. Мірошниченко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 225-266. – ISBN 978-966-2183-71-9
709340
  Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 272с. – ISBN 978-966-2183-71-9; 978-966-373-582-5; 978-966-364-977-1


  Присвячене дослідженню колізій у правовому регулюванні земельних відносин в Україні, які розглядаються як розбіжності між правовими приписами, що поширюються на ті самі суспільні відносини щодо використання
709341
  Гаргун С. Колізії в правовому регулюванні статусу органів студентського самоврядування закладів вищої освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 15-19. – ISSN 2663-5313
709342
  Жуков В. Колізії в системі законодавства України з інтелектуальної власності: причини їх виникнення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-18. – ISSN 1608-6422
709343
  Жуков В. Колізії в системі законодавства України з інтелектуальної власності: причини їх виникнення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 4-12. – ISSN 1608-6422
709344
  Жуков В. Колізії в системі законодавства України з інтелектуальної власності: причини їх виникнення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 4-11. – ISSN 1708-7422
709345
  Ус М. Колізії виключних прав на об"єкти інтелектуальної власності (постановка проблеми) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-79.
709346
  Бойко Н.В. Колізії естетики постмодернізму. Постмодерністське трактування катарсичної функції мистецтва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.38-42. – (Філософські науки)
709347
  Дмитренко Е. Колізії законодавства про юридичну відповідальність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 112-118
709348
  Луцький М. Колізії законодавства щодо оподаткування адвокатських об"єднань та шляхи їх вирішення // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 47-49
709349
  Андрушко І.П. Колізії законодавчого забезпечення участі внутрішньо переміщених осіб у місцевих виборах // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 34-37. – ISBN 978-966-136-491-1
709350
  Кодинець А. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 11-18
709351
  Резнікова Н.В. Колізії конкуренції на діджиталізованих ринках в умовах техноглобалізму: ризики інноваційного та інформаційно-цифрового неопротекціонізму для міжнародного бізнесу та електронної комерції / Н.В. Резнікова, О.В. Булатова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 13-21. – ISSN 2306-6814
709352
  Ємець-Доброносова Колізії медіяосвіти // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 11-18
709353
  Єрьоменко В.В. Колізії між законами України про працю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 74-83. – ISSN 0201-7245
709354
  Єрьоменко В. Колізії між засадами та правовими нормами в законодавстві про працю // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 24-27
709355
  Єрьоменко В. Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 144-153. – ISSN 1993-0909
709356
  Коваль В.М. Колізії між нормами господарського права та нормами цивільного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 103-111.
709357
  Коваль В. Колізії між нормами господарського права, сфери дії яких частково збігаються, а частково виходять кожна за межі іншої // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 82-86
709358
  Мірошниченко А. Колізії між приписами земельного та цивільного законодавства: перспективи усунення та рекомендації щодо вирішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 126-131. – ISSN 0132-1331
709359
  Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття "законодавство" і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.48-51. – ISSN 0132-1331
709360
  Капліна О.В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 200-207. – (Право. Економіка. Управління)
709361
  Якубівська Ю.Є. Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 36-41. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
709362
  Соловей Е. Колізії повернення поета // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 23-25


  Творчість Володимира Свідзінського.
709363
  Бондаревич І.М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 83-89. – ISSN 2072-1692
709364
  Мірошниченко А.М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-89
709365
  Бездітий В. Колізії правового регулювання житлово-комунальних послуг в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Шкідливі нормативні явища".
709366
  Мирославський С.В. Колізії при застосуванні законодавства про вексельний обіг та шляхи їх подолання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-336. – ISSN 1563-3349
709367
  Туранська Д.О. Колізії принципів цивільного судочинства та закону України "Про судоустрій та статус суддів" та інших законодавчих актів // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 511-518. – ISBN 978-966-437-304-0
709368
  Зарва В. Колізії просвітницького антропологізму в прозі І.Тургенєва і М.Чернишевського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 188-195.
709369
  Черній В.А. Колізії сербо-болгарських взаємин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 584-597
709370
  Гетманець О.П. Колізії та пробіли бюджетного законодавства в Україні щодо контролю та відповідальності в бюджетному процесі // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 102-104. – ISBN 978-966-940-085-7
709371
  Сорока О.М. Колізії типологізації неурядових організацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 303-311
709372
  Бойко Є. Колізії трудового права: техніко-правова недбалість чи пряма дискримінація юрисконсультів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-78. – ISSN 0132-1331
709373
  Іорданов В.П. Колізії у законодавстві про банкрутство або різне застосування норми права судами України? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 143-153.
709374
  Ластовецький А. Колізії у законодавстві про оподаткування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.42-48. – ISSN 0132-1331
709375
  Ластовецький А. Колізії у законодавстві про підприємництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.46-51. – ISSN 0132-1331
709376
   Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – Київ : Генеза, 1996. – 122с.
709377
  Дружиніна І.Е. Колізії у кримінальному праві // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 36-40. – ISSN 2410-244Х
709378
  Пришва Н.Ю. Колізії у податковому законодавстві України як наслідок недосконалості податкових дефініцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-62.
709379
  Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Мірошниченко А.М. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 401 л. – Бібліогр. : л. 329-401
709380
  Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Мірошниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 5 назв
709381
  Давидова Н.О. Колізії у цивільно-правовому статусі дитини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 82-92.
709382
  Ковальова О. Колізії українського модернізму (на прикладі творчості Лесі Українки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються естетичні погляди і творча практика Лесі Українки як яскравого представника українського модернізму.
709383
  Ковалів Ю.І. Колізії шістдесятництва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 266-271. – (Б-ка Ін-ту філології)
709384
  Ярош І.С. Колізії щодо участі прокурора в цивільному процесі // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 87-95. – (Юридичні науки ; т. 7). – ISSN 2617-2607
709385
  Калюжний Р.А. Колізії як проблема господарського законодавства / Р.А. Калюжний, С А. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.3-15.
709386
  Пшеничнюк Д.В. Колізійна доктрина вирішального виконання та принцип тісного зв"язку: континентальна традиція // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 252-257
709387
  Шиб Т. Колізійне право: динаміка і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 181-182
709388
  Кисіль В.І. Колізійне регулювання в сучасному міжнародному приватному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 225-244. – ISBN 966-7196-06-2
709389
  Шупінська О. Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві деяких країн Європейского Союзу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
709390
  Діковська І.А. Колізійне регулювання відповідальності за недобросовісну поведінку під час переговорів // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 18-25. – ISBN 978-617-566-401-8
709391
  Діковська І.А. Колізійне регулювання відповідальності за недобросовісну поведінку під час переговорів: сучасний стан та перспективи // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 46-50
709392
  Кисіль В.І. Колізійне регулювання майнових відносин подружжя в Україні: теорія і практика / В.І. Кисіль, А.П. Пашинський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 48-57. – ISSN 2308-6912


  У цій статті ідеться про теоретичні і практичні аспекти колізійного регулювання майнових відносин подружжя за Законом України "Про міжнародне приватне право". Зокрема, у праці проаналізовано можливість вибору права, що застосовується до шлюбного ...
709393
  Трощенко І. Колізійне регулювання недоговірних зобов"язань у міжнародному приватному праві України та шляхи його вдосконалення на підставі досвіду європейських країн // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 111-126. – ISSN 1026-9932
709394
  Дворак М.Є. Колізійне регулювання порядку розірвання шлюбу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 382-388. – ISSN 1563-3349
709395
  Михайлів М. Колізійне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 127-146. – ISSN 1026-9932
709396
  Цукренко Я. Колізійне регулювання спадкування за заповітом // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 484-485. – ISBN 978-966-301-169-1
709397
  Лук"янов Д.В. Колізійне регулювання транскордонного спадкування авторських прав / Д.В. Лук"янов, І.А. Шуміло, М.О. Лукань // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 60-80. – ISSN 1993-0909
709398
  Степанюк А. Колізійний метод міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-11
709399
  Буквич А.В. Колізійний метод регулювання клірингово-розрахункової діяльності в acquis ЄС відповідно до директив 98/26 ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 85-92


  Світовий досвід свідчить, що використання новітніх технологій та сучасних фінансових інструментів для забезпечення функціонування фондового ринку неможливе без налагодження взаємодії системного комплексу взаємопов"язаних інститутів ринку капіталу, ...
709400
  Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 196-217
709401
  Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; НКУТШ. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 5 назв
709402
  Шевчук О. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств / О. Шевчук, Л. Герасименко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
709403
  Шевчук О. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств / О. Шевчук, Л. Герасименко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
709404
  Виговський О.І. Колізійні аспекти застави цінних паперів у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 272-275
709405
  Бартащук Олексій Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 1. Тектоніка зони зчленування з Донецькою складчастою спорудою // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 76-89 : рис. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 0869-0774
709406
  Бартащук Олексій Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 2. Кінематичні механізми тектонічної інверсії // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 32-44 : рис. – Бібліогр.: с. 43. – ISSN 0869-0774
709407
  Коваленко Т.О. Колізійні норми в земельному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 3 (47). – С. 329-335. – (0). – ISSN 2078-9165


  У статті на основі дослідження особливостей застосування колізійних норм з метою подолання юридичних колізій у механізмі правового регулювання земельних відносин в Україні обгрунтовується висновок про їх низьку ефективність внаслідок недосконалості ...
709408
  Єрьоменко В.В. Колізійні норми в проекті Трудового кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 34-40
709409
  Кравчук П.С. Колізійні норми регулювання трудових відносин наукових працівників // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 64-71. – (Юридичні науки ; № 4 (2))


  Присвячено питанням реалізації трудових правовідносин, ускладнених іноземним елементом у сфері наукових досліджень і підбору адекватних колізійних прив"язок для їх регулювання. Визначено характерні риси здійснення трудової діяльності у сфері ...
709410
  Радченко Л.І. Колізійні норми у системі регулювання міжнародних сімейних відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 469-471. – ISSN 2413-6433
709411
  Калакура В.Я. Колізійні норми у системі регулювання сімейних відносин у міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 116-121. – ISSN 2220-1394
709412
  Михайлів М. Колізійні норми щодо відкриття спадщини в міжнародному приватному праві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 172-174
709413
  Забара І.М. Колізійні питання відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 119-134
709414
  Діковська І.А. Колізійні питання договору повітряного чартеру в міжнародному приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Висвітлюються колізійні питання договору повітряного чартеру з іноземним елементом. The article deals with the issue which law should be applicable to the relations originating from an air charter contract.
709415
  Трояновський О.В. Колізійні питання міжнародного торговельного мореплавства // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 87-94
709416
  Виговський О.І. Колізійні питання обігу боргових цінних паперів у міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 81-86


  У статті аналізуються колізійні проблеми транскордонного обігу боргових цінних паперів - векселів та єврооблігацій.
709417
  Криволапов Б.М. Колізійні питання позовної давності в країнах романо-германської системи права. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – .С. 63-69
709418
  Азаров Ю.І. Колізійні питання процесуального статусу понятого // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 2222-5374
709419
  Бахуринська М.М. Колізійні питання систематизації законодавства зі сплати земельного податку за землі залізничного транспорту // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 164-169
709420
  Сивоконь А.Я. Колізійні питання спадкового права в новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
709421
  Вангородська Г. Колізійні питання у застосуванні норм міжнародного і внутрішнього права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 5-7
709422
  Попко В.В. Колізійні питання усиновлення та їх уніфікація в актах Гаазької конференції з міжнародного приватного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 460-466. – ISSN 1563-3349
709423
  Калакура В. Колізійні проблеми міжнародного приватного права у проекті нового Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 113-114


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
709424
  Кучерявенко М.П. Колізійні проблеми Податкового кодексу України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2014. – № 2 (28). – С. 7-10
709425
  Рабінович А.В. Колізійність господарсько- і цивільно-правового регулювання: об"єктивний та суб"єктивний чинники // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 218-223. – ISSN 2306-9082
709426
  Бідей О. Колізійність імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в національне законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 103-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
709427
  Шупінська О.В. Колізійно-правове регулювання відносин власності в Україні та Росії // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 137-139.
709428
  Смолин Я.В. Колізійно-правове регулювання міжнародних факторингових операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 108-123. – ISSN 2308-6912


  Ця стаття присвячена питанням колізійно – правового регулюванням договору міжнародного факторингу. Аналізується автономний вибір сторонами компетентного правопорядку, а також колізійно-правове регулювання факторингових відносин за принципом тісного ...
709429
  Ребриш Б. Колізійно-правове регулювання у сфері транскордонної недобросовісної конкуренції: європейська теорія та законодавча практика в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 147-165. – ISSN 1026-9932
709430
  Ярмоленко Н. Колізія "хаос-космос" як основа епічного конфлікту (на матеріалі архаїчного епосу) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 114-120.
709431
  Рябець К.А. Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю / К.А. Рябець, М.В. Самойлов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 40-46. – ISSN 2222-5374
709432
  Морозова О.М. Колізія законів в праві інтелектуальної власності України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 219-223
709433
  Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-20. – ISSN 0132-1331
709434
  Коваленко Т.О. Колізія компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 246-250
709435
  Танчер В. Колізія культурних ідентичностей у полікультурному суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 106-117. – ISSN 1563-3713
709436
  Скоропад Б. Колізія норм, щодо належного виконання податкового обов"язку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 165-166. – ISBN 978-617-7069-17-0
709437
  Коваленко Т.О. Колізія нормативно-правових актів земельного законодавства та її вплив на ефективність земельно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення колізій нормативно-правових актів у сфері регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних колізій в земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою підвищення ...
709438
  Іванова Л. Колізія особистість - особистість та особистість - натовп у творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 211-215
709439
  Глухенький М.Г. Колії / М.Г. Глухенький. – Київ, 1968. – 365 с.
709440
  Токаленко П. Коліївщина - ганьба чи слава української історії? / П. Токаленко, С. Левченко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 20). – С. 8-16


  "У контексті викладання проблематики на уроках історії України та української літератури". Йдеться про науковців, які досліджували феномен гайдамацького руху. Згадуються - М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович та ін.
709441
  Широцький К. Коліївщина : Гайдамаччина в 1768 році / К. Широцький. – Київ : Т-во "Час", 1918. – 48с.
709442
  Гуслистий К. Коліївщина : історичний нарис / К. Гуслистий. – Київ, 1947. – 48 с.
709443
  Глухенький М.Г. Коліївщина : історичний роман / М.Г. Глухенький. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 426с.
709444
  Мірчук П. Коліївщина // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 75-100
709445
  Глухенький М.Г. Коліївщина : ысторичний роман / М.Г. Глухенький. – Київ : Дніпро, 1989. – 393с. – (Бібліотека історичної прози). – ISBN 5-308-00338-6
709446
  Гуслистий К.Г. Коліївщина в творах Т.Шевченка / К.Г. Гуслистий, 1939. – [37] с. – Окрем. відб.: Пам"яті Т.Г.Шевченка. К., 1939, с. 121–157


  На 1 стор. прим. № 37238 дарчий надпис автора
709447
  Сегеда О.С. Коліївщина в творчості Т. Шевченка та польських романтиків // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 79- 82.
709448
  Ромащенко Л. Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і С. Гощинського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано художню інтерпретацію українського повстання, відомого під назвою "Коліївщина", у творах Шевченка та Гощинського.
709449
  Мірчук П. Коліївщина і Запорозька Січ // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 101-118
709450
  Крементуло В. Коліївщина у творчості польських романтиків "української школи": М. Чайковського ("Вернигора"), С. Гощинського ("Канівський замок") і "ГАйдамаки" Т. Шевченка // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 48-56
709451
  Сиротюк Ю. Коліївщина як перша національна революція / бесіду вела Л. Громадська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 45). – С. 9


  "Коліївщина 1768 року - Велике Повстання козаків-гайдамаків і українського селянства чи перша національна революція у Європі? Хто такі гайдамаки, проти кого повстали українці 250 років тому? Який вплив мала Коліївщина на історичні події України? Про це ...
709452
  Давиденко В. Коліївщина, Гайдамацьке повстання 1768 р. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 18-20
709453
  Панченко М. Коліївщина. (Повстання Максима Залізняка). / М. Панченко. – Х., 1927. – 103с.
709454
   Коліївщина. 1768 : матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. – Київ : Наукова думка, 1970. – 184, [2] с.
709455
   Коліївщина. Право на повстання : зб. наук. і наук.-популяр. ст., присвяч. 250-літтю нац.-визвол. повстання 1768-1770 р. / НДІ козацтва ім. Степана Бандери ; Недерж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; Іст. клуб "Холодний Яр" ; [упоряд., заг. ред. Є. Букет]. – Київ : Марко Мельник, 2020. – 343, [1] с. – Назва на корінці : Коліївщина: право на повстання. - Імен. покажч.: с. 322-332. - Геогр. покажч.: с. 333-343. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-05-9
709456
  Грабовський С. Коліївщина: без крайнощів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 травня (№ 93). – С. 4-5


  Українське повстання за російським приписом?
709457
  Таїрова-Яковлева Коліївщина: великі ілюзії / Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Тетяни Кришталовської. – Київ : Кліо, 2019. – 255, [1] с. : іл., портр. – Покажчик імен: с. 249-254. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-95-0
709458
  Суховий І. Коліївщина: гібридна війна XVIII століття Як поміняти "шило на швайку", або Танці під чужі інтереси // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15


  "14 квітня 1768-го вважається початком спротиву українців інородцям та чужій вірі, що має назву Коліївщина. Чи було повстання гайдамаків стихійним і які мало наслідки — ці питання ще довго будуть приводом для суперечок істориків. Ясно одне, українці ...
709459
  Сюндюков І. Коліївщина: грона українського гніву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 31


  Відомий російський історик Тетяна Таїрова-Яковлева опублікувала грунтовне дослідження про велику національну трагедію XVIII століття.
709460
  Букет Є. Коліївщина: міфи, факти і дати // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 6. – ISSN 2519-4429
709461
  Тереверко О. Коліївщина: трагедія, яка відіграла велику роль у формуванні визвольних традицій українського народу // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 33). – С. 22


  "У 1768 році на Правобережжі вибухнуло найгрізніше народно-визвольне повстання - Коліївщина. Головними діючими облича коліївщини стали гайдамаки та й взагалі весь гайдамацький рух. Цьому сприяли такі обставини: магнати і шляхта непомірно збільшили ...
709462
  Одудько Т.Р. Колір боротьби / Т.Р. Одудько. – К., 1978. – 91с.
709463
  Шевченко Л.І. Колір в ідіостилі Т. Г. Шевченка / Л.І. Шевченко, О.М. Ярошевич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 127-134
709464
  Дяк О. Колір вітру з України // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-129. – ISSN 0130-1799


  Художник Михайло Демцю
709465
  Довгий О.П. Колір вогню : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
709466
  Логвин Ю.Г. Колір для неба : повість, оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 184 с.
709467
  Гординський С. Колір і ритми / С. Гординський. – К, 1997. – 479с.
709468
   Колір океану // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 94-99 : фото
709469
  Говяда В.Д. Колір осіннього листя : Драми / В.Д. Говяда. – Київ : Молодь, 1973. – 133с.
709470
  Калошин В.Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 5 (158). – С. 69-76
709471
  Шевченко Л.І. Колір у дискурсивних практиках українських мовознавців / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 447-451. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються концептуальні підходи українських лінгвістів до розгляду питання природи та функцій кольороназв. Звертається увага на динаміку мовознавчих епістем у контексті розвитку знання про словесну колористику. В статье рассматриваются ...
709472
  Шевченко І.І. Колір у живопису. Мистецтво сприйняття художніх творів // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : (альманах) : зб. наук. праць / М-во освіти України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 289-296. – ISBN 966-7443-66-3
709473
  Шевченко Л.І. Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 185-192. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано концепцію семантичних універсалій А. Вежбицької, зокрема інтерпретацію семантики кольору. Окреслено локус проблеми і можливу лінгвістичну перспективу аналізу колоративів. В статье проанализировано концепцию семантических ...
709474
  Юшко В. Колір у системі візуальних засобів комунікації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 101-104


  У статті проаналізовані функції кольору на сучасному телебаченні як засобу візуальної комунікації, описано типи формування кольорів, засоби створення динаміки кольору. За допомогою анкетування та моніторингу коментарів аудиторії програм «Голос країни» ...
709475
  Драгінда О.В. Колір у творах англійських поетів-романтиків (на матеріалі сонета Дж. Кітса "Blue! "Tis the life of heaven") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – C/ 299-302
709476
  Нікуліна Л. Колір цирконію : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 103-110
709477
  Бичко В.В. Колір часу : поезії / В.В. Бичко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 103 с. : іл., 1 л. портр.


  Цикли: Я прямо кажу. - Грані.
709478
  Бондар Л.О. Колір як атрибут буття діючих персонажів п"єси Ярослава Верещака "Зелений, чорний і рожевий" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 23-29. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Стаття м істить дослідження семантики кольору та його можливостей щодо конструювання художніх образів та картин світу засобами театрально-ігрового акту. У роботі розглядаються особливості жанру твору Я. Верещака, розкривається семантика назви. ...
709479
  Шевченко І.І. Колір як естетичний феномен : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Шевченко І. І.; КУ. – К., 2000. – 18л.
709480
  Шевченко Ірина Іванівна Колір як естетичний феномен. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Шевченко Ірина Іванівна; КНУ Будівництва і архітектури. – К., 2000. – 162л. – Бібліогр.:л.152-162
709481
  Ніколаєнко В. Колір як засіб художнього освоєння світу в ліро-епосі Івана Франка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 180-185
709482
  Вейке Ван Колір як зображальний принцип у художній мові китайського живопису: підходи та моделі репрезентації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 77. – С. 73-81. – ISSN 2410-5325
709483
  Турецький І. Колір як лабіринт / спілкувалася Ганна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 57-61. – ISSN 2222-436X


  Розмова з львівським художником Іваном Турецьким.
709484
  Молочко М.А. Колір як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту (мови) карти // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 57-63 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
709485
  Коваль Г. Колір як ознака образотворення в календарно-обрядовій поезії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 733-740. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
709486
  Супрун Л.О. Колірна картина світу О. Гончара // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 218-222. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
709487
  Іншакова І.О. Колірна палітра в художній спадщині Т. Шевченка / І.О. Іншакова, А.Є. Іншаков // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 156-162. – ISSN 2305-3852
709488
  Шостюк З.В. Колірна палітра поетичних текстів Дмитра Павличка // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 135-142. – ISBN 978-617-7092-36-9
709489
  Пашко Л. Колірне забарвлення українського мовлення // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 4. – С. 52-57
709490
  Руденко М.О. Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар"єрів / М.О. Руденко, Є.О. Івченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 444-451 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
709491
  Дика Л. Колірний епітет як обраний засіб мови художнього тексту // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 205-213. – ISSN 2411-4146
709492
  Гладких В.М. Колірний простір для виділення тексту на зображенні документа суворої звітності // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 6 (112). – С. 15-18


  Досліджено модель колірного простору перетвореня Карунена-Лоєва для друкованих бланків документа суворої звітності, заповненого кольоровим рукописним текстом.
709493
  Вакуленко О.В. Колірні тренди в сучасному веб-дизайні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 204-214. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
709494
   Колісник Петро Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 51
709495
   Колісник Петро Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 98-99 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
709496
   Колісник Петро Іванович (1921-1996) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 55. – ISBN 966-95774-3-5
709497
   Коліснік Петро Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 103-104. – ISBN 978-966-439-961-3
709498
  Грищук Б.А. Колія : повісті та оповідання / Б.А. Грищук. – Львів, 1982. – 290 с.
709499
  Жуковський С.В. Колія / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1986. – 79 с.
709500
  Дяченко К.І. Колія : роман / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 366 с.
709501
  Федчук В. Колки - Повстанська столиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 13


  1943 року містечко шість місяців було центром діяльності загонів УПА.
709502
  Крещук С.В. Колки. Макаревичі. Тростянець / С.В. Крещук. – Львів, 1977. – 20с.
709503
  Никончук О. Колківська республіка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 3. – С. 77-88. – ISSN 0042-9422
709504
  Давид А.И. Колкотова балка - уникальный памятник природы Молдавии / А.И. Давид; Отв. ред. Ганя И.М. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 40с.
709505
   Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина : материалы межд. круглого стола, состоявшегося 12 ноября 2009 года в РИСИ / Рос. ин-т стратег. исслед. ; [под ред. В.Д. Кузнечевского]. – Москва : [РИСИ], 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-7893-0119-7


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
709506
  Сергеев Александр Коллайдер как эволюционное преимущество человека // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 68-75 : фото
709507
  Далгатов Омар Ибрагимович Коллапс заряженной материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Далгатов Омар Ибрагимович; Ун-т Дружбы народов им. Путриса Лумумбы. – Москва, 1974. – 12л.
709508
  Старостенко В.И. Коллеге - 80 / В.И. Старостенко, В.П. Коболев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 143-145 : Фото. – ISSN 0203-3100
709509
  Аксенов В.П. Коллеги : повесть / Василий Аксенов. – Москва : Советский писатель, 1961. – 208 с.
709510
  Гулай А. Коллеги Клима Чурюмова: "После него настоящих астрономов в Украине не осталось" // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 17 октября (№ 229). – С. 1, 11. – ISSN 1997-1249


  Пам"яті професора Клима Чурюмова.
709511
  Карпенко М.П. Коллегиальная среда в высшем образовании // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 29-33. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается вопрос создания студенческой коллегиальной среды в высшем образовании как элемента дидактики образовательного процесса. Любому выпускнику придется работать в коллегиальной среде, но получить такие навыки в вузе практически ...
709512
  Розов Николай Сергеевич Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного становления демократии в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 74-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
709513
  Прокопенко В.Н. Коллегиальность и единоначалие в государственном руководстве и управлении социалистической экономикой / В.Н. Прокопенко. – Алма-Ата, 1989. – 133с.
709514
  Козлов Ю.М. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / Ю.М. Козлов. – М, 1956. – 67с.
709515
  Шорина Е.В. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / Е.В. Шорина. – М, 1959. – 111с.
709516
  Давитнидзе И.Л. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / И.Л. Давитнидзе. – М., 1974. – 64с.
709517
  Здир Я.А. Коллегиальность и единоначалие в управлении органами внутренних дел / Я.А. Здир. – Москва, 1972. – 32с.
709518
  Краснов М.А. Коллегиальность и персональная ответственность в работе местных Советов / М.А. Краснов. – М., 1986. – 78с.
709519
  Бельсон Я.М. Коллегиальный и единоличный президент в странах народной демократии : автореф. дис. ... канд. юрид.. наук / Бельсон Я.М. – Ленинград, 1950. – 27 с.
709520
  Кулаковский Ю.А. Коллегии в древнем Риме : опыт по истории римских учреждений / [Соч.] Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [3], II, 137, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882. май 73-104, июль 105-120, авг. 121-152, сент. 153-178, окт. 179-208
709521
  Науменко В.П. Коллегия Павла Галагана в Киеве : (По поводу исполнившегося 1 окт. текущего года двадцатипятилетия ее существования) / [Соч.] В. Науменка. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1896. – [2], 16 с. – Отд. оттиск: Киев. старина
709522
  Головченко Г.А. Колледж прессы и телевидения. Твой успех в будущем! / Г.А. Головченко; Коледж преси та телебачення. – Николаев : Тетра, 2003. – 26 с. – ISBN 966-71-49-26-9
709523
  Филончик Г. Коллектив- главный экономист / Г. Филончик. – М, 1969. – 88с.
709524
  Князев Б.В. Коллектив-ассоциация коммунистической формации / Б.В. Князев. – Москва, 1979. – 117 с.
709525
  Кузнецов Е.М. Коллектив воспитывает / Е.М. Кузнецов. – Москва, 1972. – 192с.
709526
   Коллектив выбирает руководителя.. – М., 1989. – 63с.
709527
  Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности / А.С. Макаренко. – Москва : Педагогика, 1972. – 336 с.
709528
  Муцынов С.С. Коллектив и дисциплина / С.С. Муцынов. – М., 1989. – 106с.
709529
  Кубанков Е.С. Коллектив и дисциплина труда / Е.С. Кубанков, Ю.Г. Орлов. – М, 1981. – 95с.
709530
  Стырник Коллектив и качество продукции. / Стырник, Д.И. Пона. – Киев, 1988. – 47с.
709531
  Бакшутов Владимир Кузимич Коллектив и коллективизм в социалистическом обществе : Автореф... кандидата филос.наук: / Бакшутов Владимир Кузимич; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 16л.
709532
  Афанасьева А.И. Коллектив и личность / Афанасьева А.И., Нуруллаев А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. философии. – Москва : Мысль, 1965. – 259 с.
709533
  Иванов В.Г. Коллектив и личность / В.Г. Иванов. – Ленинград, 1971. – 120с.
709534
   Коллектив и личность. – Иркутск, 1972. – 186с.
709535
   Коллектив и личность. – Москва, 1974. – 95 с.
709536
   Коллектив и личность. – Москва : Наука, 1975. – 263с.
709537
  Строков Ю.П. Коллектив и личность : уч. пособие / Ю.П. Строков. – Тюмень, 1983. – 64с.
709538
  Пошатаев В.В. Коллектив и личность в науке. (Соц. аспекты). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пошатаев В.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1970. – 15л.
709539
  Басманов И.Е. Коллектив и личность в условиях научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Басманов И.Е .; Академия обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра философии. – Москва, 1969. – 24 с.
709540
   Коллектив и личность.. – М., 1968. – 149с.
709541
   Коллектив и личность.. – Москва, 1975. – 263с.
709542
   Коллектив и право.. – СПб., 1992. – 18с.
709543
  Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы / А.Г. Ковалев. – 2-е изд. – М, 1978. – 280с.
709544
  Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства / А.Г. Ковалев. – Москва : Политиздат, 1975. – 271с.
709545
   Коллектив и формирование нового человека.. – Йошкар-Ола, 1965. – 48с.
709546
  Кузнецов В.М. Коллектив и эффективность производства / В.М. Кузнецов. – М., 1977. – 272с.
709547
  Ратников В.П. Коллектив как социальная общность / В.П. Ратников. – Москва, 1978. – 216с.
709548
   Коллектив как фактор нравственного воспитания.. – М., 1983. – 64с.
709549
   Коллектив колхозников. : Социально-психологическое исследование. – Москва : Мысль, 1970. – 287 с.
709550
  Кондратенков А.Е. Коллектив отвечает за каждого / А.Е. Кондратенков. – М, 1967. – 286с.
709551
  Павловский В.В. Коллектив промышленного предприятия как объект и субъект социального планирования в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павловский В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1984. – 22л.
709552
  Слепенко И.М. Коллектив сельскохозяйственного предприятия. / И.М. Слепенко. – М., 1976. – 56с.
709553
  Голичев Владимир Дмитриевич Коллектив студенческого строительного отряда как фактор нравственного воспитания личности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Голичев Владимир Дмитриевич; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 15л.
709554
   Коллектив, личность ребенка, внутриколлективные отношения.. – М., 1970. – 304с.
709555
   Коллектив. Личность. Общение : словарь социально-психологических понятий. – Ленинград, 1987. – 144 с.
709556
   Коллектив. Общение.Личность.. – М., 1983. – 149с.
709557
  Васильев В. Коллективизация и крестьянское сопротивление на Украине (ноябрь 1929-март 1930г.г.) = Колективізаця і селянський опір на Україні (листопад 1929-березень 1930р.р.) / В. Васильев, Линн Виола. – Винница : Логос, 1997. – 536с. – Текст парал.на русск.и укр.языках. – Библиогр.:с.515-524. – ISBN 966-95264-0-Х
709558
  Трапезников С.П. Коллективизация крестьянских хозяйств и организационно-хозяйственное укрепление колхозов 91927-1934 гг.) (На матер. важнейших зерновых рай. РСФСР: Сев.-Кавказского, Нижне-Волжского и Средне-Волжског : Автореф... доктор ист.наук: / Трапезников С.П.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1955. – 32л.
709559
  Царанов В.И. Коллективизация крестьянских хозяйств правобережных районов Молдавской ССР (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Царанов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. сов. общества. – Москва, 1960. – 20л.
709560
  Абрамов Б.А. Коллективизация сельского хозяйства - великая революция в социально-экономических отношениях и во всем укладе жизни крестьянства. / Б.А. Абрамов. – Москва : Высшая школа, 1967. – 95 с. – (Материалы по истории КПСС / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Отд. преподавания обществ. наук)
709561
   Коллективизация сельского хозяйства. – Москва, 1957. – 575 с.
709562
  Подколзин А.М. Коллективизация сельского хозяйства в Курской области : Автореф... канд. эконом.наук: / Подколзин А.М.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 18 с.
709563
  Овчинникова М.И. Коллективизация сельского хозяйства в Сальском округе : Автореф... канд. итс.наук: / Овчинникова М. И.; Рост. гос. пед. ин-т, Каф. ист. СССР. – Ростов -на-Дону, 1952. – 19 с.
709564
   Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе.. – Л., 1970. – 424с.
709565
   Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье.. – Куйбышев, 1970. – 672с.
709566
   Коллективизация сельского хозяйства в СССР: пути, формы, достижения.. – М., 1982. – 399с.
709567
   Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области.. – Воронеж, 1978. – 320с.
709568
  Попов А.Г. Коллективизация сельского хозяйства в Чечено-Ингушетии. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов А.Г.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Каф. истории СССР. – Махачкала, 1965. – 28л.
709569
  Сытник М.К. Коллективизация сельского хозяйства и формирование класса колхозного крестьянства в Молдавии. / М.К. Сытник. – Кишинев, 1976. – 356с.
709570
   Коллективизация сельского хозяйства Казахстана.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 604с.
709571
   Коллективизация сельского хозяйства на Кубани.. – Краснодар
1. – 1959. – 204с.
709572
  Канцедалов П.З. Коллективизация сельского хозяйства на Тереко : Автореф... канд. ист.наук: / Канцедалов П.З.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1951. – 16 с.
709573
  Абдуазизова Н.Х. Коллективизация сельского хозяйства на юге Киргизии : автореф. дис. ... канд. ист наук. / Абдуазизова Н.Х. ; Моск. гос. пед ин-т. – Фрунзе, 1953. – 20 с.
709574
   Коллективизация сельского хозяйства Татарской АССР.. – Казань, 1968. – 355с.
709575
  Какабаев С.Д. Коллективизация сельского хозяйства Туркменской ССР (1927 - 1937) / С.Д. Какабаев. – Ашхабад : Ылым, 1978. – 67 с.
709576
   Коллективизация сельского хозяйства Туркменской ССР.
1. – с.
709577
  Шустов А.К. Коллективизация сельского хозяйства центрального промышленного района и ее социально-экономические результаты (1927-1931). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Шустов А.К.; Лен. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – л.
709578
   Коллективизация сельского хозяйства центрального промышленного района.. – Рязань, 1971. – 903с.
709579
  Сергеев И.С. Коллективизация сельского хозяйтва в Чувашской АССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергеев И.С. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 13 с.
709580
  Рогалина Н.Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. / Н.Л. Рогалина. – М., 1989. – 222с.
709581
  Лебедев Б.Н. Коллективизм - важная черта социалистического образа жизни / Б.Н. Лебедев. – М., 1984. – 64с.
709582
  Назарова Т.Ф. Коллективизм - ведущий принцип коммунистической морали / Т.Ф. Назарова. – Ленинград, 1972. – 20с.
709583
  Кузнецов В.М. Коллективизм - закон нашей жизни / В.М. Кузнецов. – Москва, 1975. – 63с.
709584
  Казаков А.П. Коллективизм - характерная черта социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Казаков А.П. – Ленинград, 1952. – 20 с..
709585
  Мурашова Валентина Васильевна Коллективизм и его воспитание в условиях развитого социалимза. (На материалах Моск. обл.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мурашова Валентина Васильевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 19л.
709586
  Ливач Е.А. Коллективизм и индивидуализм в системе ценностей студентов и курсантов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 316-324. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
709587
  Ферри Э. Коллективизм и позитивная наука : Дарвин - Спенсер - Маркс ; пер. с франц. / Энрико Ферри // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 110, [1] с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На стр. 1 надпись 1905 г.
709588
  Иванов В.Г. Коллективизм или конформизм?: Пробл. взаимосвязи коллектива и личности в соврем. идеол. борьбе. / В.Г. Иванов. – Л., 1980. – 167с.
709589
  Баинова М.К. Коллективизм как одна из основных черт личности советского человека. : Автореф... канд. философ.наук: / Баинова М.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КППС. Кафедра логики и психологии. – Москва, 1953. – 16 с.
709590
  Фисун Юрий Иванович Коллективизм как принцип воспитания личности социалистического общества (философско-социологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Фисун Юрий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
709591
  Артыкходжаев М. Коллективизм людей и его развитие при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Артыкходжаев М.;. – Ташкент, 1968. – 25л.
709592
  Артыкходжаев М. Коллективизм людей труда и его развитие в условиях строительства коммунизма / Артыкходжаев М. – Ташкент : Узбекистан, 1972. – 120 с.
709593
  Соловьева К.А. Коллективизм социалистического образа жизни. (Становление и развитие). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Соловьева К.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
709594
  Глазова Л.А. Коллективистическое самоопределение и индивидуально-типические особенности личности. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.05 / Глазова Л.А.; Акад.М-ва внутр.дел СССР. – М, 1978. – 18л.
709595
  Русецкая В.И. Коллективистская сущность общественных отношений при социализме / В.И. Русецкая. – Минск, 1984. – 157с.
709596
  Огирко Р.С. Коллективистские основы социалистической демократии / Р.С. Огирко. – К., 1987. – 47с.
709597
  Загуляева Л.А. Коллективистское сознание личности : Автореф... наук: 09.00.01 / Загуляева Л.А.;. – Л, 1979. – 18л.
709598
  Белинский Е.С. Коллективная (бригадная) материальная ответственность работников торговли / Е.С. Белинский. – Донецк, 1971. – 160с.
709599
  Собакин В.К. Коллективная безопасность - гарантия мирного сосуществования. / В.К. Собакин. – Москва, 1962. – 518с.
709600
  Собакин В.К. Коллективная безопасность в Европе. / В.К. Собакин. – М., 1956. – 119с.
709601
  Кулебякин В. Коллективная безопасность или новая конфронтация : кто что выбирает? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 58-65
709602
  Баринов Д.А. Коллективная биография студенчества Санкт-Петербургского университета 1884-1917 гг.: статистический анализ // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 42-49. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается традиция изучения истории Санкт-Петербургского университета на историческом факультете СПбГУ, дается обзор основных современных исследовательских проектов, намечаются перспективы дальнейшей работы. The article deals with ...
709603
  Пантелеев А.М. Коллективная борьба с насекомыми-вредителями сельского хозяйства. / А.М. Пантелеев. – Москва, 1929. – 72 с.
709604
  Пантелеев А.М. Коллективная борьба с насекомыми-вредителями сельского хозяйства. / А.М. Пантелеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1931. – 110с.
709605
  Маргулис Д.П. Коллективная деятельность учащихся: Пробл. обучения. / Д.П. Маргулис. – К., 1990. – 134с.
709606
   Коллективная динамика возбуждений и структурообразование в биологических тканях : сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 225 с.
709607
  Семенова А.Н. Коллективная духовность как объективное основание нации и этничности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.409-416. – ISSN 1606-951Х
709608
  Семенова А.Н. Коллективная духовность как объективное основание нации и этничности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 409-416. – ISSN 1606-951Х
709609
  Тарасенко Д.И. Коллективная заинтересованность работников предприятий на современном этапе коммунистического строительства. (На материале промышленности УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Тарасенко Д.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 20л.
709610
  Куликов В.Г. Коллективная защита социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1982. – 96с.
709611
  Лазор В.В. Коллективная защита трудовых прав работников как необходимый элемент развития современного правового и социального государства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.40-46
709612
  Хлгатян И.Е. Коллективная материальная заинтересованность и ее роль в развитии промышленности. (На материалах Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Хлгатян И.Е.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 22л.
709613
  Тумасов А.К. Коллективная материальная заинтересованность и экономическое стимулирование предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тумасов А.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 15 с.
709614
  Васильева Т.И. Коллективная материальная заинтересованность работников промышленности в результатах труда : Автореф... канд. экон.наук: / Васильева Т.И.; МГУ. – М, 1965. – 16л.
709615
  Белинский Е.С. Коллективная материальная ответственность в торговле / Е.С. Белинский ; отв. ред. Панкин М.Е. – Москва : Юридическая лит., 1987. – 94, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 90-93. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
709616
  Котов М.С. Коллективная оплата труда в промышленности СНХ БССР : Автореф... канд. экон.наук: / Котов М.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Каф-ра полит. экономии. – Минск, 1964. – 22л.
709617
  Власов М.А. Коллективная оплата труда за продукцию / М.А. Власов. – Москва, 1961. – 143с.
709618
  Серебряков А.В. Коллективная оплата труда и ее роль в развитии социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Серебряков А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
709619
  Жулего А.В. Коллективная оплата труда на промышленном предприятии / А.В. Жулего, Б.С. Щеглов. – Минск, 1980. – 70с.
709620
  Российский Н.А. Коллективная организация стахановского труда / Н.А. Российский. – Москва, 1949. – 16с.
709621
  Виноградова М.Д. Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников / М.Д. Виноградова. – Москва, 1977. – 159с.
709622
  Тарантей Виктор Петрович Коллективная работа учащихся на уроках как средство развития их познавательной самостоятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарантей Виктор Петрович; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общей педагогики. – М., 1979. – 16л.
709623
  Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология / В.М. Бехтерев. – Петроград : Колос
Ч. 1, 2. – 1921. – 432 с.
709624
  Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология / В.М. Бехтерев. – Петроград : Колос, 1931. – 432с.
709625
  Душенко Ю.А. Коллективная сдельная заработная плата и условия массового применения ее еффективных систем на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: / Душенко Ю.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 25л.
709626
  Кудратов Г. Коллективная учебно-познавательная работа учащихся на уроках как средство повышения эффективности обучения математике в 4-8 классах : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кудратов Г.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1982. – 23л.
709627
  Тихонов Владимир Александрович Коллективная форма материального стимулирования труда в колхозах и совхозах / Тихонов Владимир Александрович, . – Москва : Россельхозиздат, 1974. – 160с.
709628
  Илларионов Е. Коллективная форма собственности на землю: отдельные аспекты возникновения, распоряжения и прекращения // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 82-87.
709629
  Гребенюк Н.Г. Коллективная форма труда на этапе совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гребенюк Н. Г.; Харк.ГУ. – Х., 1985. – 25л.
709630
   Коллективная ядерная динамика : Сб.науч.трудов. – Ленинград : Наука, 1990. – 222с.
709631
  Жарков Б.Н. Коллективно-договорное регулирование труда в развивающихся странах Азии и Африки / Б.Н. Жарков. – Москва, 1972. – 122с.
709632
   Коллективное и приусадебное виноградарство в Донбассе. – Сталино, 1957. – 88 с.
709633
  Варшавский В.И. Коллективное поведение автоматов / В.И. Варшавский. – Москва, 1973. – 407с.
709634
  Шилейко А.В. Коллективное поведение автоматов / А.В. Шилейко. – М., 1975. – 63с.
709635
  Стефанюк В.Л. Коллективное поведение автоматов и задача устойчивого локального управления сетью радиосвязи : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стефанюк В.Л.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1968. – 16л.
709636
  Варшавский В.И. Коллективное поведение атоматов : Автореф... докт. техн. наук: 255 / Варшавский В.И.; Ин-т проблем управления. – М, 1970. – 42л.
709637
   Коллективное садоводство и огородничество:. – М., 1991. – 416с.
709638
   Коллективное садоводство и огородничество: Сб.норм.актов.. – Москва, 1987. – 192с.
709639
   Коллективное садоводство и огородничество: Справ.пособие для профсоюз. актива.. – М., 1987. – 176с.
709640
  Гордин Л.Ю. Коллективное самообслуживание школьников / Л.Ю. Гордин. – М, 1965. – 248с.
709641
  Ястребова Светлана Коллективное сознательное // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 86-90 : фото
709642
  Саранцев В.П. Коллективное ускорение ионов электронными кольцами / В.П. Саранцев, Э.А. Перельштейн. – М., 1979. – 216с.
709643
  Шитарев Г.И. Коллективность- высший принцип партийного руководства / Г.И. Шитарев. – М, 1956. – 38с.
709644
  Шитарев Г.И. Коллективность- высший принцип партийного руководства / Г.И. Шитарев. – М, 1959. – 114с.
709645
  Ключева З.И. Коллективность - высший принцип партийного руководства / З.И. Ключева. – Москва, 1961. – 39с.
709646
  Родионов П.А. Коллективность - высший принцип партийного руководства / П.А. Родионов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1974. – 359 с.
709647
  Сорокин Н.и. Коллективность - душа партийной работы / Н.и. Сорокин. – Л., 1968. – 39с.
709648
   Коллективность - основа социалистического производства.. – М., 1969. – 304с.
709649
  Киселева В.А. Коллективность как социально-экономическая основа социалистического общества / В.А. Киселева, М.С. Киселева. – М, 1985. – 38с.
709650
  Жуков В.И. Коллективность партийного руководства / В.И. Жуков. – Воронеж, 1985. – 165с.
709651
  Ключева З.И. Коллективность руководства большевистской партии во главе с В.И.Лениным - важнейшее условие осуществления Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Ключева З.И.; Акад. обществ наук при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1958. – 20л.
709652
  Царевская Е.А. Коллективность социалистических форм организации труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Царевская Е. А.; Куйб.ГУ. – Куйбышев, 1982. – 20л.
709653
  Платонов Ю.П. Коллективность труда и воспитание / Ю.П. Платонов. – Л., 1990. – 16с.
709654
  Шмелев В.В. Коллективные валюты - от счетных единиц к международным деньгам / В.В. Шмелев. – Москва, 1990. – 157с.
709655
  Волков Е.Д. Коллективные взаимодействия в плазме токового нагрева в стеллараторе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Волков Е.Д. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
709656
  Лайла Гад Эль-Хак Мохамед Гад Коллективные взамодействия в азимутальных газовых разрядах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лайла Гад Эль-Хак Мохамед Гад; ХГУ. – Х., 1976. – л.
709657
  Филиппов Г.Ф. Коллективные возбуждения атомных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппов Г.Ф. ; МГУ. – Москва, 1959. – 8 с.
709658
  Маломуж Николай Петрович Коллективные возбуждения в жидкостях : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02; 01.04.14 / Маломуж Николай Петрович; Одесский гос.ун-т. – ООдесса, 1990. – 346л. – Бібліогр.:л.326-346
709659
  Приезжев В.Б. Коллективные возбуждения в квазикристаллической модели жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Приезжев В.Б.; ОИЯИ. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
709660
  Брусов П.Н. Коллективные возбуждения в сверхтекучих квантовых жидкостях / П.Н. Брусов, В.Н. Попов ; отв. ред. Р.В. Ведринский ; Ростов. гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1984. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-198 (72 назв.)
709661
  Брусов Петр Никитович Коллективные возбуждения в сверхтекучих фазах Не : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Брусов Петр Никитович; Объедин. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 1987. – 17л.
709662
  Казаринов Михаил Иванович Коллективные возбуждения в ядерной материи с зависящим от плотности эффективным взаимодейстием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Казаринов Михаил Иванович; МВ и ССО УССР, Харьк. государственный ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
709663
  Чориев Б. Коллективные возбуждения и смешивание вращательных полос деформированных ядер. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чориев Б.; АН Узбекистана, Ин-т ядерн. физики. – Ташкент, 1991. – 27л.
709664
  Брусов Петр Никитович Коллективные возбуждения свертекучих ферми-систем типа Не3 : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.07 / Брусов Петр Никитович; Ленинградский политехнический ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1980. – л.
709665
  Васильев В.А. Коллективные возбуждения электронов в 3d-переходныз металлах и соединениях их с алюминием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Васильев В.А.; Ин-т металлофизики. – К, 1972. – 20л.
709666
  Епархина О.В. Коллективные действия и революции в исторической социологии Ч.Тилли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 94-111. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
709667
   Коллективные договоры в социалистических странах: Сб.ст. о работе профсоюзов.. – Москва, 1976. – 151с.
709668
   Коллективные договоры и классовая борьба пролетариата.. – М., 1983. – 215с.
709669
  Юдельсон С.К. Коллективные договоры на предприятиях и в организациях. / С.К. Юдельсон, В.С. Зленцов. – Саратов, 1979. – 121с.
709670
  Мальнев Вадим Николаевич Коллективные и релаксационные процессы в высоковозбужденных газах и плазме с учетом структуры молекул : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мальнев Вадим Николаевич; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 278л. – Бібліогр.:л.259=-278
709671
   Коллективные колебания в плазме / А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер, Р.В. Половин, А.Г. Ситенко, К.Н. Степанов. – Москва : Атомиздат, 1964. – 164 с.
709672
  Волков Сергей Наумович Коллективные конформационные возбуждения в макромолекулах типа ДНК : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волков Сергей Наумович; АН Украины. Институт теоретической физики. – К., 1992. – 26л.
709673
  Егиазарян Г.А. Коллективные материальные интересы при социализме / Г.А. Егиазарян. – М, 1968. – 254с.
709674
  Брык М.В. Коллективные материальные стимулы в системе хозяйственного расчета : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Брык М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
709675
  Спицын А.А. Коллективные могилы в верховьях Енисея и Чулыма / А.А. Спицын : Типография И.Н. Скороходова. – 8 с.
709676
  Спицын А.А. Коллективные могилы в верховьях Енисея и Чулыма / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 8 с.
709677
  Степаненко Д.И. Коллективные моды в сильно анизотропных проводниках с многолистной поверхностью Ферми // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 8. – С. 1004-1009. – ISSN 0132-6414
709678
  Фогель П. Коллективные неротационные состояния деформированных атомных ядер. 2628 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фогель П.; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.9-10
709679
   Коллективные опыты в Киевской 1911-1912 г / Киевское Губернское земство. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Ч. 1 : Текст к цыфровому материалу за 1911-1912 г сост. А.В. Краинский и Н.П. Фролов. – 1913. – 118 с. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
709680
   Коллективные опыты в Киевской 1912-1913 г / Киевское Губернское земство. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Ч. 1 : Текст к цыфровому материалу за 1912-1913 г сост. Н.П. Фролов и С.М. Москвичев. – 1915. – IV, 153 с. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
709681
  Засухин А.Н. Коллективные опыты в Киевской губернии / Киевское губернское земство; Сост.: а.Н. Засухин, Н.П. Флоров, Н.А. Торопова. – Киев : Тип. Круглянского
Ч. 1 : Цифровой материал за 1910-11 год. – 1912. – 326с.
709682
   Коллективные опыты и контрольные плантации в районах крестьянского свеклосеяния в 1928 г.. – Воронеж, 1929. – 114 с.
709683
  Флоров Н.П. Коллективные опыты с минеральными удобрениями в Киевской губ. и почвенные исследования в связи с этими опытами // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – 50 с., 2 л. фототип. : рис. в тексте


  Предварительный отчет начальника экспедиции по исследованию побережья Ледовитого океана от устья Колымы до Берингова пролива, снаряженной в 1909 г. Отделом торгового мореплавания Министерства торговли и промышленности.
709684
  Фролов Н.С. Коллективные опыты с минеральными удобрениями в Киевской губернии : Сводные результаты опытов 3-х лет - 1910/11, 1911/12 и 1912/13 г.г. : Прилож.: рис. основных почвенных типов Киевской губернии и объяснение к ним / сост. Н.П. Фролов, С.М. Москвичев и Г.Г. Махов ; Киевское Губернское земство. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – XXIV, 314, II с., 2 л. ил., диагр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Авт. сост.: Москвичев, Сергей Михайлович (1885- Махов, Григорий Григорьевич (1886- На тит. . дарвт. надпись: Глубокоуважаемому ... от Н. Фролова
709685
  Зыкина Т.А. Коллективные права работников и проблемы их реализации в современных условиях // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 211-218. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
709686
  Опанасенко Александр Владимирович Коллективные процессы в открытых плазменных системах с инжекцией и извлечением электронных потоков : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Опанасенко Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т ядерных исследований. – К., 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.128-144
709687
  Опанасенко А.В. Коллективные процессы в открытых плазменных системах с инжекцией электронных потоков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Опанасенко А.В.; КУ. – К., 1991. – 12л.
709688
   Коллективные процессы в плотных пучках отрицательных ионов и декомпенсация этих пучков. – Киев, 1979
709689
  Сагдеев Р.З. Коллективные процессы и ударные волны в плазме : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Сагдеев Р.З. ; АН СССР, Сиб. отд., Объед. уч. сов. по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 15 с.
709690
  Куокштис Эдмундас Пранович Коллективные свойства экситонов в монокристаллах селенида, теллурида и сульфида цинка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Куокштис Эдмундас Пранович; Вильнюск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 16л.
709691
  Ивасенко П.И. Коллективные системы оплаты труда рабочих в промышленности и пути их совершенствования в условиях хозяйственной реформы. (На примерах очистных и подготовит. забоев угольных шахт, доменных мартеновс. : Автореф... канд. экон.наук: / Ивасенко П.И.; Высш. школа профдвижения. – М., 1967. – 24л.
709692
  Закревский Н.В. Коллективные состояния и распределение вещества и заряда в четно-четных деформированных ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Закревский Н.В.; АН УзССР. Объединен. учен. срвет по физике. От-ние физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
709693
  Барабаш Ю.Л. Коллективные статистические решения при распознавании / Ю.Л. Барабаш. – Москва : Радио и связь, 1983. – 224 с. : граф. – Бібліогр.: с. 221-223 (50 назв)
709694
   Коллективные творческие дела Коммуны им.А.С.Макаренко.. – Л., 1970. – 232с.
709695
  Маслова Н.С. Коллективные формы материального стимулирования в промышленности СССР. / Н.С. Маслова. – М., 1966. – 238с.
709696
  Клиновой В.С. Коллективные формы материального стимулирования в социалистической промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Клиновой В.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
709697
   Коллективные формы организации и материального стимулирования труда в условиях хозрасчета.. – Горки, 1990. – 134с.
709698
  Макеева Л.И. Коллективные формы организации и оплаты труда рабочих / Л.И. Макеева. – Москва : Профиздат, 1978. – 128 с.
709699
   Коллективные формы организации труда и управления.. – М., 1989. – 192с.
709700
  Антонюк В.П. Коллективные формы организации труда как фактор интенсификации экономики на этапе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Антонюк В.П. ; КГУ. – Киев, 1984. – 25 с.
709701
  Антонюк В.П. Коллективные формы организации труда как фактор интенсификации экономики на этапе развитого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Антонюк В.П.; Киевский гос. ун-т. – К., 1984. – 221л.
709702
  Пашута Н.Т. Коллективные формы организации труда. / Н.Т. Пашута, Г.Т. Куликов. – Киев, 1983. – 175с.
709703
  Еськов А.Л. Коллективные формы труда в условиях экономического эксперимента / А.Л. Еськов. – К, 1985. – 49с.
709704
  Афанасьев Ю.С. Коллективные хозяйства в костромской деревне в 1917-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Афанасьев Ю.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 15л.
709705
  Столярова А.П. Коллективные экономические интересы и их роль в функционировании производственных отношений развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Столярова А.П.; Моск.ин-т нар.хоз. – М, 1979. – 24л.
709706
  Лившиц В.И. Коллективные экономические интересы и хозяйственный механизм / В.И. Лившиц. – Ростов -на-Дону, 1981. – 159с.
709707
  Хчеян Левон Хачикович Коллективные экономические интересы предприятия в системе производственных отношений социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Хчеян Левон Хачикович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 46л.
709708
  Попов В.Н. Коллективные эффекты в квантовой статистике излучения и вещества : Учеб.пособие / В.Н. Попов, В.С. Ярунин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 192с.
709709
  Марч Н. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях : Пер. с англ. / Н. Марч, М. Паринелло. – Москва : Мир, 1986. – 320 с.
709710
  Пашицкий Э.А. Коллективные эффекты и сверхпроводимость в системах с кулоновским взаимодействием : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашицкий Э.А.; АН УССР.Ин-т физики. – Киев, 1974. – 32л.
709711
  Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме / Б.Б. Кадомцев. – Москва : Наука, 1976. – 238 с.
709712
  Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме / Б.Б. Кадомцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 303с. – ISBN 5-02-014199-2
709713
  Трущенко А.А. Коллективные явления в твердых телах. : учеб.пособие / А.А. Трущенко. – Киев : КПИ, 1980. – 110с.
709714
   Коллективные явления в токонесущей плазме. – Киев : Наукова думка, 1979. – 137 с.
709715
  Жмудский А.З. Коллективные явления. Плазма. Сверхпроводимость : тексты лекций / А.З. Жмудский, А.А. Жмудский, С.П. Репецкий; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев : Киевский университет, 1987. – 56 с. – Библиогр.: с.56
709716
  Халфин С.А. Коллективный агитатор и организатор крестьянских масс. / С.А. Халфин. – Уфа, 1981. – 126с.
709717
  Петряков Г.В. Коллективный агитатор, пропагандист и организатор. / Г.В. Петряков. – М., 1967. – 211с.
709718
  Кочламазашвили И.Д. Коллективный договор -- один из важнейших факторов роста производительности труда и повышения благосостояния трудящихся : Автореф... канд. эконом.наук: / Кочламазашвили И.Д.; Моск. высш. школа фрофдвижения ВЦСПС. – М., 1953. – 16л.
709719
  Пашерстник А.Е. Коллективный договор / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1951. – 104с.
709720
  Бару М.И. Коллективный договор : текст лекции к курсу "Трудовое право" / М. И. Бару ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : [б. и.], 1973. – 26 с.
709721
  Архипова Б.А. Коллективный договор / Б.А. Архипова. – Москва : Профиздат, 1978. – 78 с. – (Пособие для профсоюзного актива)
709722
  Исмаилов И.И. Коллективный договор в Азербайджане до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. юридич.наук: / Исмаилов И.И.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1967. – 23л.
709723
  Очиченко Е. Коллективный договор в настоящем и будущем // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 101-103.
709724
  Лях Г.И. Коллективный договор в обществе развитого социализма. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.05 / Лях Г.И.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1978. – 14л.
709725
  Пашерстник А.Е. Коллективный договор в СССР / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1949. – 20 с.
709726
  Голяндин Н.Н. Коллективный договор в СССР и капиталистических странах / Н.Н. Голяндин. – М.-Л., 1931. – 84с.
709727
  Даниленко В.Н. Коллективный договор в СССР на современном этапе. (Правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Даниленко В.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – Москва, 1969. – 19л.
709728
  Жарков Б.Н. Коллективный договор в США : Автореф... канд. юрид.наук: / Жарков Б.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 18 с.
709729
  Архипова Б.А. Коллективный договор и профком / Б.А. Архипова , Л.Н. Писарева. – Москва : Профиздат, 1988. – 175, [1] с. – (Пособие для профсоюзного актива). – ISBN 5-255-00084-1
709730
  Архипова Б.А. Коллективный договор на предприятии / Б.А. Архипова. – Москва : Знание, 1975. – 32 с. – Библиогр.: с. 32 (7 назв.). – (В помощь лектору ; Библиотечка "Правовые вопросы организации управления промышленным предприятием")
709731
  Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии / Г.И. Лях. – Минск, 1981. – 175с.
709732
  Гребенщиков И.Л. Коллективный договор на предприятии / И.Л. Гребенщиков. – М., 1982. – 80с.
709733
   Коллективный договор на предприятии.. – Москва, 1968. – 80с.
709734
  Кленов Е.А. Коллективный договор. / Е.А. Кленов. – М, 1977. – 80с.
709735
  Корендясов Е.Н. Коллективный колониализм в действии / Е.Н. Корендясов. – Москва, 1969. – 214с.
709736
  Мелихова А.Л. Коллективный материальный интерес и его использование в реализации экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.1 / Мелихова А.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 19л.
709737
  Башлакова Е.К. Коллективный материальный интерес и его реализация в условиях экономической реформы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Башлакова Е.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит экономии. – Минск, 1971. – 21л.
709738
  Шамов А.А. Коллективный материальный интерес и проблемы формирования фонда материального поощрения. : Автореф... канд.экон.наук: 08.590 / Шамов А.А.; Ростов.гос.ун-т. – Махачкала, 1970. – 22л.
709739
  Нестик Т.А. Коллективный образ будущего: социально-психологические аспекты прогнозирования // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8841
709740
   Коллективный опыт совершенствования управления социалистической экономикой.. – М., 1983. – 232с.
709741
  Пихоцкий Иван Александрович Коллективный опыт социалистического строительство как важнейший фактор развития сотрудничества братских стран : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пихоцкий Иван Александрович; МВ и ССО УССР, киевск. инж.-строит. ин-т. – К, 1988. – 206л. – Бібліогр.:л.185-206
709742
   Коллективный организатор соревнования : По материалам всесоюз. науч.-практ. конф. в Вильнюсе (апр. 1975 г.). – Москва : Мысль, 1976. – 228 с. – (Серия "Актуальные вопросы идеологической работы")
709743
  Павлинов В. Коллективный организатор. / В. Павлинов. – М., 1946. – 59с.
709744
  Гнедич Т. Коллективный перевод сборника стихов // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 257-280


  Ленгстон Г"юз (Х"юз).
709745
   Коллективный подряд. – Л., 1987. – 62с.
709746
  Радостовец В.К. Коллективный подряд / В.К. Радостовец. – Алма-Ата, 1987. – 328с.
709747
  Денчик Б Н. Коллективный подряд / Б Н. Денчик, . – Минск, 1989. – 104с.
709748
  Шкурко С.И. Коллективный подряд в промышленности / С.И. Шкурко. – М., 1990. – 158с.
709749
   Коллективный подряд в промышленности.. – Пермь, 1988. – 172с.
709750
   Коллективный подряд в промышленности: Справочник.. – Харьков, 1989. – 174с.
709751
   Коллективный подряд в сельском хозяйстве : правовые вопросы. – Саратов, 1986. – 128с.
709752
  Остапа В.С. и др. Коллективный подряд в специализированном хозяйстве / В.С. и др. Остапа. – Киев, 1987. – 70с.
709753
   Коллективный подряд в хозрасчетных подразделениях животноводства.. – М., 1989. – 213с.
709754
   Коллективный подряд на арендной основе.. – М., 1989. – 159с.
709755
  Заблоцкий Е.И. Коллективный подряд на предпиятиях строительной индустрии. / Е.И. Заблоцкий. – К, 1989. – 110с.
709756
  Сомов В.А. Коллективный подряд на селе / В.А. Сомов. – М., 1987. – 223с.
709757
  Вершинин В.Ф. Коллективный подряд на селе / В.Ф. Вершинин. – Москва, 1988. – 64с.
709758
   Коллективный подряд на селе.. – М., 1983. – 272с.
709759
   Коллективный подряд на сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1984. – 304с.
709760
   Коллективный подряд: Стат.анализ рез.эксперим.. – Новосибирск, 1989. – 206с.
709761
  Колобов А.Д. Коллективный подряд: Теория, практика, методы / А.Д. Колобов, Б.П. Кутырев. – Новосибирск, 1989. – 304с.
709762
   Коллективный поиск.. – Куйбышев, 1966. – 65с.
709763
   Коллективный портрет Александра Зиновьева. На вопросы анкеты отвечают: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, В.М. Межуев, В.М. Толстых // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0042-8744
709764
  Ягодкина Е.О. Коллективный портрет студентов МГУ послевоенных лет (на материалах личных дел студентов) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 97-112. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
709765
  Попова Е.Н. Коллективный проект как одна из форм организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 128-133. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919


  Розглянуто проблему застосування методу колективного проекту в організації позааудиторної самостійної роботи студентів немовних спеціальностей з іноземної мови, що заснованийна творчості, самостійності студентів та залучає їх до дослідницької й ...
709766
  Лабунская Александра Коллективный разум улья : Путешествия, приключения, отдых / Лабунская Александра, Грибова Татьяна // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 6-20 : Іл.
709767
  Журавлев А.Н. Коллективный субъект : основные признаки, уровни и п сихологические типы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.72-80. – ISSN 0205-9592
709768
  Далбинь А.Б. Коллективный труд в системе производственных отношений социализма / А.Б. Далбинь. – Рига, 1982. – 157с.
709769
  Пермяков А.А. Коллективный труд школьников и его воспитательные возможности / А.А. Пермяков. – М., 1961. – 151с.
709770
   Коллективный труд: организация, стимулы, эффектив.. – Иваново, 1988. – 108с.
709771
  Кулеш В.И. Коллективный экономический интерес и его реализация в условиях изменения отношений собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кулеш В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1991. – 175л. – Бібліогр.:л.149-159
709772
  Кулеш Владимир Иванович Коллективный экономический интерес и его реализация в условиях изменения отношений собственности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кулеш Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
709773
  Бутырин Г.Н. Коллективы сельскохозяйственных предприятий: сущность и функции / Г.Н. Бутырин. – Москва : МГУ, 1988. – 119 с. – Библиогр.: с. 115-118 (70 наз.). – (Научный коммунизм). – ISBN 5-211-00009-9
709774
  Пихоцкий Иван Александрович Коллективый опыт социалистического строительства как важнейший фактор развития сотрудничества братских стран : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пихоцкий Иван Александрович; КГУ. – К., 1988. – 23л.
709775
  Круликовский Л. Коллектирование молюсков / Л. Круликовский. – Екатеринбург : Тип. В.Н. Алексеева, П.Н. Галина и Ко, 1909. – 5 с. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
709776
  Арест Я.И. Коллектор и библиотеки : из опыта Коллектора массовых б-к Москниги / Я.И. Арест ; Всесоюз. книжная палата, Центр. бюро науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований по полигр. пром-сти, изд. делу и книжной торговле. – Москва : Книга, 1975. – 56 с. – (Обзорная информация. Книжная торговля)
709777
  Шенфер К.И. Коллекторные двигатели переменного тока / К.И. Шенфер. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1933. – 240 с.
709778
  Дрейфус Л. Коллекторные каскады / Л. Дрейфус. – Москва-Ленинград, 1934. – 260 с.
709779
  Тульбович Б.И. Коллекторские свойства и химия поверхности продуктивных пород. / Б.И. Тульбович. – Пермь, 1975. – 196с.
709780
  Прошляков Б.К. идр. Коллекторские свойства осадочных пород на больших глубинах / Б.К. идр. Прошляков. – Москва : Недра, 1987. – 197с.
709781
   Коллекторские свойства пород на больших глубинах / Прошляков Б.К. – Москва : Наука, 1985. – 256с.
709782
  Дусмухамедов Ш.Н. Коллекторские свойства юрских меловых отложений Устюрта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дусмухамедов Ш.Н.; Ин-т.геологии и разедки нефт.и газ.месторождений. – Ташкент, 1967. – 19л.
709783
  Билык О.Д. Коллекторы верхней перми и триаса Днепровско-Донецкой впадины и их литологические особенности / О.Д. Билык, Р.Ф. Сухорский ; АН УССР, Ин-т гееологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1970. – 112 с., [3] л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 109-111 (93 назв.)
709784
  Билык О.Д. Коллекторы верхней пермии и триаса Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Билык О.Д.; Всесоюз.научн-исслед.ин-т.природных газов. – М, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
709785
  Аманов С.А. Коллекторы газа и нефти мезозойских отложений Центральных Каракумов / С.А. Аманов ; под ред. д-ра геол.-минерал. наук проф. А.А. Ханина ; Упр. геологии СМ ТССР ТуркменНИГРИ. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 228 с. : черт. – Библиогр.: с. 224-227
709786
   Коллекторы и покрышки нефтегазоносных районов: Тр.Всес.нефт. и н.-и. геол.развед.ин-та.. – Л., 1980. – 136с.
709787
  Безбородов Р.С. Коллекторы и природные резервуары нефтии газа : (конспект лекций) / Р.С. Безбородов ; Ун-т дружбы народов, Каф. нетрографе, минералогии и кристаллографии. – Москва, 1973. – 126 с.
709788
   Коллекторы нефти баженовской свиты Западной Сибири: Труды.. – Л., 1983. – 131с.
709789
   Коллекторы нефти и газа. – Москва, 1965. – 83с. – (Нефтегазовая геология и геофизика)
709790
   Коллекторы нефти и газа и флюидоупоры : [материалы совещания]. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1983. – 160 с. – Библиогр. в конце докл
709791
  Ханин А.А. Коллекторы нефти и газа месторождений СССР. / А.А. Ханин. – М., 1962. – 103с.
709792
  Кондрина К.С. Коллекторы нефти и газа неокомских отложений нижне-вартовского свода : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Кондрина К.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 18л.
709793
   Коллекторы нефти и газа юрских отложений Устюрта. – Ташкент : Фан, 1973. – 136 с.
709794
   Коллекторы нефти и газа.. – М., 1967. – 77с.
709795
  Нгуен Х.Б. Коллекторы нефти кристаллического фундамента месторождения Белый Тигр / Х.Б. Нгуен, В.И. Исаев // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 3-20 : рис. – Библиогр.: с. 16-20. – ISSN 0203-3100
709796
  Железнова А.П. Коллекторы теригенного нижнего кембрия северо-востока Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Железнова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1971. – 18л.
709797
  Зонн М.С. Коллекторы юрского нефтегазоносного комплекса севера Западной Сибири / М.С. Зонн, А.Д. Дзюбло. – М., 1990. – 85с.
709798
  Ярджанов Аннадурды Коллектроские свойства трещиноватых и гранулярных пород юрских и нижнемеловых отложений разведочных площадей Восточного Туркменистана : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Ярджанов Аннадурды; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. Туркм. филиал ВНИИ. – Ашхабад, 1965. – 18л.
709799
  Николаева Л.А. Коллектроский свойства пород кирмакинской свиты Апшеронской нефтегазоносной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Николаева Л. А.; Сов. Аз. Ин-та нефти и химии по присужд. уч. степ. по геол. минер. наукам. – Баку, 1967. – 14л.
709800
  Петров Н.И. Коллекции древних предметов и монет, пожертвованные церковно-археологическому музею при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 82, 2, 291 с. – С. [83]: Петров Н.И. Указатель церковно- археологического музея при Киевск. Дух. Акад., Киев, 1897
709801
  Петров Н.И. Коллекции древних предметов и монет, пожертвованные церковно-археологическому музею при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 82 с. – Отт. из журнала Труды Киевской дух. Академии за 1895 год
709802
   Коллекции Кавказского музея / сост. К.Ф.Ганом. – Тифлис : Тип. Канцелярии Главноначальствующего гражданскою
Т.6, ч.1, ч.2 : Автобиография Г.И.Радде. ; Биография Г.И.Радде. – 1912. – IV, 193 с. + С 32 табл.
709803
   Коллекции Кавказского музея, обработанные совместно с учеными специалистами и изданные Г. И. Радде. / сост. графиня П.С.Уварова. – Тифлис : Тип. Канцелярии Главноначальствующего гражданскою
Т.5 : Археология. – 1902. – XVI, 231 с. + С 3 портретами, 18 табл. фототиций и 22 рис. в тексте
709804
  Надсон Г.А. Коллекции низших споровых растений в Берлине, Гамбурге и Париже / Г. А. Надсон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "" Герольда, 1900. – 42 с. – Приложение к: Труды Императоского Ботанического сада. Т. XVIII
709805
   Коллекции. Книги.. – Л., 1989. – 130с.
709806
  Фаулз Д. Коллекционер / Д. Фаулз. – М, 1991. – 282с.
709807
  Фаулз Д. Коллекционер : романы / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной]. – Москва : Эксмо, 2012. – 572, [4] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-56290-9
709808
  Фаулз Д. Коллекционер : роман / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2012. – 398, [2] с. – (Pocket book / сост. А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-46389-3
709809
  Строганов О.А. Коллекционер из Норильска / О.А. Строганов. – М., 1963. – 47с.
709810
  Келдышева А. Коллекционер Павел Третьяков // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 2-21
709811
  Иваненко Анна Коллекционер. Один день с Андреем Шадриным = Истории в деталях : Справка / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 24-27 : Іл.
709812
  Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России / А.Н. Боханов; отв. ред.: К.Ф. Шацилло. – Москва : Наука, 1989. – 187, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч : с. 175-187. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-008479-4
709813
  Кантор Б.З. Коллекционирование минералов / Б.З. Кантор. – Москва : Недра, 1991. – 186с.
709814
  Кантор Б.З. Коллекционирование минералов. / Б.З. Кантор. – М., 1982. – 173с.
709815
  Голубева Ольга Коллекционируя путешествия : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 200 : Іл.
709816
   Коллекционный пляжный номер : Beachевание с умом. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 96-101 : Фото
709817
  Горбунов В.А. Коллекция / В.А. Горбунов. – М, 1982. – 447с.
709818
  Сеитмеметова С.А. Коллекция арабоязычной и тюркоязычной литературы религиозной тематики в личной библиотеке Исмаила Гаспринского // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-70. – ISSN 1608-0599
709819
  Ходосевич Т.А. Коллекция аудиодокументов Национальной библиотеки Беларуси в век электронной информации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 1. – С. 38-41
709820
  Рыдванская Л.Д. Коллекция В. Ганки в фондах ЦНБ Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина как отражение русско-чешских связей чешского Возрождения (обзор) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 164-173. – ISBN 966-544-258-9
709821
  Горницкая И. Коллекция видов семейства Arecaceae Schultz-Bip. в фондах Донецкого ботанического сада НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-86. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В фондах сада 26 видов из 18 родов в возрасте от одного до 35 лет (самые старые в коллекции виды Phoenix L., Chamaedorea Willd., Trachycarpus H. Wendl., Jubaea Kunth, Waschingtonia H. Wendl.). Проводится формирование фонда с целью создания пальмария и ...
709822
  Рыкачев Я.С. Коллекция геолога Картье / Я.С. Рыкачев, Л.Н. Тисов. – Москва, 1963. – 415с.
709823
  Дидух Н.Я. Коллекция декоративніх и красивоцветущих растений семейства Nymphaeaceae Salisb. ботанического сада имени академика А.В. Фомина / Н.Я. Дидух, Т.П. Мазур // Биологический вестник : Научно-теоретический журнал / Мін.освіти і науки України , Харківський нац. університет. – Харків, 2006. – Том 10, № 1. – С. 39-43. – ISSN 0453-8048
709824
  Минк А. Коллекция интервью с венгерскими беженцами 1956 г. в архиве "Открытое общество", Будапешт // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 27-32
709825
  Ранов В.А. Коллекция каменного века из Аравийской пустыни / В.А. Ранов, В.И. Буданов. – Москва, 1973. – 48с.
709826
   Коллекция книг и эпистолярный архив А.П. Скафтымова в фондах Зональной научной библиотеки Саратовского университета.. – Саратов, 1981. – 96с.
709827
  Буданцев С.Ф. Коллекция медных монет : пьеса в 4-х д. / С.Ф. Буданцев. – Москва : Искусство, 1959. – 88 с.
709828
   Коллекция оружия Петра 1: Из собр.Гос.музеев Моск.Кремля.. – М., 1983. – 92с.
709829
  Сапрыкина Н.Г. Коллекция портретов собрания Ф.Ф.Вигеля : гравюра и литография XVIII- первой половины XIX века. (Аннотированный каталог) / Н.Г. Сапрыкина. – Москва : Московский университет, 1980. – 189, [3] с.
709830
  Остроумова Т. Коллекция растений семейства зонтичных в Ботаническом саду Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова и проводимые на ее основе научные исследования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 173-174. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Участок систематики зонтичных существует в Ботаническом саду с 1974 года, за 35 лет проведены наблюдения над 1030 видами. Растения широко используются для изучения морфологии, анатомии, жизненных форм, химического состава, для определения хромосомных ...
709831
  Бочков В.Н. Коллекция рукописей государственного архива Костромской области : обзор подготовлен В.Н. Бочковым / В.Н. Бочков. – Кострома : [Б. и.], 1964. – 108 с. – (Архивный отдел Костромского Облисполкома)
709832
  Визирь Н. Коллекция рукописей Киевского университета, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 99-108
709833
  Чикун О.Н. Коллекция славистической литературы XV Международного съезда славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 233-238. – ISSN 2224-1825


  Рассматривается история Международных съездов славистов. Дается описание выставки славистической литературы XV Международного съезда славистов в Минске и значимости коллекции славистической литературы для фонда ЦНБ НАН Беларуси.
709834
   Коллекция служит людям.. – Л., 1973. – 231с.
709835
   Коллекция старопечатных книг XVI-XVII вв. из собрания М.И.Чуванова.. – Москва, 1981. – 163с.
709836
  Харитонова И. Коллекция тропических и субтропических растений НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины, как источник перспективных видов для фитодизайна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье изложены современные подходы к вопросу о фитодизайне. Проведен анализ выращивания растений в условиях производственных помещений. Modern approaches to a question of phytodesign are stated in article. The analysis of cultivation of plants in ...
709837
  Прозоровский Д. Коллекция хранящихся в Императорской Академии Художеств гравюр на меди и резьбы на дереве, с изображением медалей, исторических событий и гербов / Д. Прозоровский. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1872. – X, 124 с.
709838
  Гедымин Анна Коллекция чудес : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 0012-6756
709839
   Коллекция. Что плохо лежит : Из гостиницы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 60-62 : Іл.
709840
  Ананьева Светлана Ивановна Коллемболы Западного Таймыра : Автореф... канд. биол.наук: 00.09 / Ананьева Светлана Ивановна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1972. – 20л.
709841
  Бронштейн В.В. Коллетивный подряд : проблемы и перспевтивы / В.В. Бронштейн. – Москва : Экономика, 1989. – 140, [4] с.
709842
  Доброносова Ю.Д. Коллизии и перспективы развития философских исследований медиа в украинском контексте // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 3545
709843
  Степанюк А.А. Коллизии наследования в международном частном праве / А.А. Степанюк; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков : Фолио, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2471-5
709844
  Денисенко В.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 28-33. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
709845
  Лысюк С.В. Коллизии применения норм конституционного и международного гуманитарного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 33-35. – ISSN 1812-3910
709846
  Зазулина М.Р. Коллизии реформирования местного самоуправления на селе (опыт экспертного опроса) / М.Р. Зазулина, В.В. Самсонов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.38-44. – ISSN 0132-1625
709847
  Куялла Антти Коллизии российско-финляндских отношений 1904-1917 гг. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 87-121. – ISSN 0869-6322
709848
  Короновський М.В. Коллизийный вулканизм Кавказского сектора Альпийського складчатого пояса / М.В. Короновський, Л.И. Демина // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 10-14
709849
  Гончар В.В. Коллизионная модель Крымского орогена - опыт исследования методом конечных элементов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 146-164 : рис. – Библиогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
709850
  Александрина М.А. Коллизионно-правовое регулирование ответственности по обязательствам из причинения вреда в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 20-22. – ISSN 1812-3910


  В данной статье говорится о проблематике коллизий законов об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда, несмотря на значительные успехи в кодификации и унификации коллизионных норм в рамках национальных и международных правовых актов. ...
709851
  Чайка И.Ю. Коллизионно-правовое регулирование трансграничной электронной торговли в КНР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 50-54. – ISSN 1812-3910
709852
  Поскачина М.Н. Коллизионно-правовое регулирование формы сделки в японском праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 1 (64). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
709853
  Звеков В.П. Коллизионное право и статут частноправных отношений, осложненных иностранным элементом // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 28-34. – ISSN 1991-3222
709854
  Воробьев Д.В. Коллизионное регулирование залоговых правоотношений в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С. 44-51. – ISSN 1812-3910
709855
  Дрижчаная Елена Григорьевна Коллизионные вопросы алиментирования детей в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Дрижчаная Елена Григорьевна; КГУ. – К., 1972. – 20л.
709856
  Сивоконь А.Я. Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сивоконь А.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
709857
  Ерпылева Н.Ю. Коллизионные нормы в международном частном праве России и Украины / Н.Ю. Ерпылева, У.Е. Батлер // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0132-0769
709858
  Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск, 1984. – 98с.
709859
  Кудашкин В.В. Коллизионные правоотношения в международном частном праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 52-64. – ISSN 0132-0769
709860
  Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права / С.А. Гуреев. – М., 1972. – 224с.
709861
  Короновский Н. Коллизионный вулканизм Кавказского сектора Альпийского складчатого пояса / Н. Короновский, Л. Демина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Проявление субаэрального вулканизма в пределах Кавказа происходило в условиях общего субмеридионального сжатия, которое продолжается и в настоящее время. Установившийся к позднему миоцену коллизионный режим, сменивший процессы субдукции, обусловил ...
709862
   Коллизия права и новые документы : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 10-13 : Фото
709863
  Махмудов Хикмат Махаматович Коллинеарное акустооптическое взаимодействие в кристаллах СаМоО4 и aBi(MoO4)2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Махмудов Хикмат Махаматович; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1991. – 20л.
709864
  Вингисаар Э.И. Коллинеарные методы астрономической редукции астрофотографий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Вингисаар Э.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 18л.
709865
  Богачев Н.В. Колличественное изучение влияния универсальных (Ван-дер-ваальсовских) межмолекулярных взаимодействий в спектрах комбинационного рассеяния и в некоторых других задачах молеулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Богачев Н. В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1973. – 21л.
709866
  Максимчук Н.Н. Колличественные градации уменьшения-увеличения в системе имени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимчук Н. Н.; Киев. гос. пед .ин-т ин. яз. – К., 1972. – 24л.
709867
  Шелест Д.С. Колличественные и качественные изменения в составе рабочего класса Украинской ССР в период коммунистического строительства (1959(1979 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Шелест Д. С.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1973. – 52л. – Бібліогр.:с.49-52
709868
   Коллінгвуд (Collingwood) Робін Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 772-773. – ISBN 966-316-069-1
709869
  Кононенко Т.П. Коллінз Антоні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 346. – ISBN 966-316-069-1
709870
  Хвошнянский Л.А. Коллкктивный договор в ФРГ. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хвошнянский Л.А.; МВ и ССР РСФСР.Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
709871
   Колллективизация крестьянских хозяйств в правобережных райнах Молдавской ССР.. – Кишинев, 1969. – 612с.
709872
  Гедройц К.К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения / К.К. Гедройц ; Бюро по Земледелию и Почвоведению Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – [Санкт-Петербург] : хТип. Альтшулераї. – (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия ; Сообщение 8)
I : Коллоидальные вещества в почвенном растворе. Образование соды в почве. Солонцы и солончаки. – 1912. – 58 с. : 1 карт.
709873
  Гедройц К.К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения / К.К. Гедройц ; Бюро по Земледелию и Почвоведению Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – [Санкт-Петербург] : хТип. Альтшулераї. – (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия ; Сообщение 15)
II : Скорость обменных реакций в почве. Коллоидальность почв, насыщенных различными основаниями, и красочный метод определения количества коллоидов в почве. – 1914. – 36 с. : 1 карт.
709874
  Поярков Э.Ф. Коллоидально-физиологические исследования над спермолизинами и сперматозоидами млекопитающих / Э.Ф. Поярков. – Птгр
Ч.1 : Исследования над спермолизинами. – 1918. – 86с.
709875
  Холодный П.И. Коллоидальный селен / П.И. Холодный. – С. 127-142
709876
  Федотов Г.Н. Коллоидная составляющая грануло-денсиметрических фракций почв / Г.Н. Федотов, З.С. Артемьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
709877
  Александер Д. Коллоидная химия : введение в теорию и некоторые практические приложения / Александер Дж. ; перев. М.К. Поповой ; под ред. Б.В. Бызова. – Ленинград, 1926. – 185 с.
709878
  Андреев Н.Н. Коллоидная химия / Н.Н. Андреев. – Ленинград : Науч. хим.-тех. издат. ВСЕХИМПРОМ ВСНХ СССР, 1930. – 122с.
709879
  Сведберг Т. Коллоидная химия / Т. Сведберг. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1930. – 237 с.
709880
  Зигмонди Р. Коллоидная химия / Р. Зигмонди. – Киев : УНИС"а
Ч. 1. – 1931. – 230 с.
709881
  Зигмонди Р. Коллоидная химия / Р. Зигмонди. – 2-е изд. – Харьков-Киев : Изд. НКСнаба УССР
1. – 1933. – 452 с.
709882
  Жуков И.И. Коллоидная химия / И.И. Жуков. – Ленинград
1 : Суспензоиды. – 1949. – 324 с.
709883
  Шелудко А.Д. Коллоидная химия / А.Д. Шелудко. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 332 с.
709884
   Коллоидная химия. – Изд. 2-е. – Л., 1961. – 24с.
709885
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия : Уч. пособие / А.Г. Пасынский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1963. – 297с.
709886
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия / А.Г. Пасынский. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1968. – 232 с.
709887
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учебник / В.Н. Захарченко. – Москва : Высшая школа, 1974. – 216 с.
709888
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин. – Москва : Московский университет, 1982. – 352 с.
709889
  Шелудко А.Д. Коллоидная химия / А.Д. Шелудко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1984. – 319 с.
709890
   Коллоидная химия. – Київ : Вища школа, 1988. – 167с.
709891
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учеб. для мед.-биол. спец. вузов / В.Н. Захарченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 237 с.
709892
  Зимон А.Д. Коллоидная химия : Учебник для вузов / А.Д. Зимон, Н.Ф. Лещенко; МГТА. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : АГАР, 2001. – 320с. – ISBN 5-89218-127-8
709893
  Гельфман М.И. Коллоидная химия : Учебник / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 336с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0478-6
709894
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия : Учеб. для студ. вузов, обучающихся по специальности "Химия" и направлению "Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 4-е изд., исп. – Москва : Высшая школа, 2006. – 444с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-06-005608-2
709895
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия : учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химия" и направлению "Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 5-е изд., исправлен. – Москва : Высшая школа, 2007. – 444с. – ISBN 978-5-06-005900-7
709896
  Паули В. Коллоидная химия белковых веществ / В. Паули, Э. Валько. – Москва : ОНТИ, 1936. – 392 с.
709897
  Бабак В.Г. Коллоидная химия в технологии микрокапсулирования : [в 2-х ч.] / Бабак В.Г. – Свердловск : Урал. ун-т
Ч. 1. – 1991. – 171 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-168 (361 назв.)
709898
  Фрейндлих Г. Коллоидная химия и биология / Г. Фрейндлих. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1925. – 37 с.
709899
  Менье Л. Коллоидная химия и ее применение в промышленности / Л. Менье. – Москва : Гостехиздат, 1926. – 148 с.
709900
  Петрянов-Соколов Коллоидная химия и научно-технический прогресс / Петрянов-Соколов. – Москва : Наука, 1988. – 178 с.
709901
  Измайлова В.Н. Коллоидная химия и химия высокомолекулярных соединений / В.Н. Измайлова, В.С. Пшежецкий. – М., 1988. – 48с.
709902
  Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнезема и силикатов / Р.К. Райлер ; под ред. действ. чл. Акад. строительства и архитектуры СССР проф. Н.А. Топорова ; пер. с англ. А.Н. Бойковой [и др.]. – Москва : Госстройиздат, 1959. – 288 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
709903
  Ледерер Э.Л. Коллоидная химия мыл / Э.Л. Ледерер. – Москва : Госиздат
Т. 1 : Свойства растворов мыл. – 1934. – 220 с.
709904
  Фукс Г.И. Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов / Г.И. Фукс. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
709905
  Овчаренко Ф.Д. Коллоидная химия палыгорскита / Ф.Д. Овчаренко, Е.Г. Куковский, С.П. и др. Ничипоренко. – Киев : АН УССР, 1963. – 120 с.
709906
  Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров / Ю.С. Липатов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 343 с.
709907
  Лебедев А.В. Коллоидная химия синтетических латексов / А.В. Лебедев. – Л., 1976. – 100с.
709908
   Коллоидная химия синтетических латексов. – Воронеж, 1984. – 196с.
709909
  Михайлов А.Н. Коллоидная химия таннидов / А.Н. Михайлов. – Москва-Л. : Гизлигпром, 1935. – 319 с.
709910
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия. Уч. пособие / А.Г. Пасынский. – Москва, 1959. – 265с.
709911
  Рулев Н.Н. Коллоидно-гидродинамическая теория флотации : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Рулев Н.Н.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии воды им. А.В.Думанского. – Киев, 1987. – 32л.
709912
  Седлецкий И.Д. Коллоидно-дисперсные минералы в помощь решению некоторых вопросов метаморфизма пород. / И.Д. Седлецкий, 1952. – 621-623с.
709913
  Кохановский П.П. Коллоидно-дисперсные минералы продуктов выветривания изверженных пород Ростовской области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кохановский П.П.; Ростовск. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1952. – 12 с.
709914
  Джумайло В.И. Коллоидно-дисперсные минералы.глинистых каменноугольных отложений некоторых разрезов Донбасса. : Автореф... канд.геолог-минерал.наук: / Джумайло В.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1952. – 8 с.
709915
  Беглецов В.В. Коллоидно-химические исследования в области битумных эмульсий и их применения в строительстве : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Беглецов В.В.; АН УССР. Ин-т колоидной химии и химии воды. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
709916
  Вдовченкова М.К. Коллоидно-химические исследования основных процессов латексной технологии : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовченкова М.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технол-и. – М, 1961. – 16л.
709917
   Коллоидно-химические основы нанонауки / А.П. Шпак, З.Р. Ульберг, В А. Перцов Перцов, Н.В. [и др.] Чураев; Шпак А.П. [и др.] ; под ред. А.П. Шпака, З.Р. Ульберг ; НАН Украины ; Ин-т биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчаренко ; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова [и др.]. – Киев : Академпериодика, 2005. – 462, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 461-462 и в конце глав. – ISBN 966-360-031-4
709918
  Валько Э. Коллоидно-химические основы текстильной технологии / Э. Валько. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – 328с.
709919
  Валько Э. Коллоидно-химические основы текстильной технологии / Э. Валько. – Москва, Ленинград : Гизлегпром
2 : Коллоидная химия крашения и отделки. – 1940. – 723 с.
709920
  Юсупова С.М. Коллоидно-химические свойства глин Узбекистана / С.М. Юсупова. – Ташкент, 1941. – 72с.
709921
  Позднышев Г.Н. Коллоидно-химические свойства неионогенных поверхностно-активных веществ и их деэмульгирующее действие на нефтяные эмульсии : Автореф... кандидата хим.наук: / Позднышев Г.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1966. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
709922
  Данюшин Г.В. Коллоидно-химические свойства растворов НПАВ и агрегативная устойчивость полистирольных латексов на их основе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 080 / Данюшин Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
709923
  Кругляков П.М. Коллоидно-химические свойства черных углеводородных пленок в водной среде и пленок на жидкой подложке. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Кругляков П.М.; МГУ. – М., 1977. – л.
709924
  Петрова Т.Т. Коллоидно-химическое взаимодействие гидродисперсий двуокиси титана и железной лазури : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Петрова Т.Т.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 15л.
709925
  Шабанова Н.А. Коллоидно-химическое взаимодействие полистирольного латекса и суспензии двуокиси титана : Автореф... канд. хим.наук: / Шабанова Н.А.; Моск. хим.-технологич. ин-т. – М., 1966. – 12л.
709926
  Натансон Э.М. Коллоидные металлы / Э.М. Натансон. – Киев : АН УССР, 1959. – 348 с.
709927
  Натансон Э.М. Коллоидные металлы и металлополимеры / Э.М. Натансон, З.Р. Ульберг. – Киев : Наукова думка, 1971. – 348 с.
709928
   Коллоидные поверхностноактивные вещества : Физико-химические свойства. – Москва : Мир, 1966. – 319 с.
709929
  Никитин Н.И. Коллоидные растворы и эфиры целлюлезы / Н.И. Никитин. – Ленинград : Химтехиздат, 1929. – 305 с.
709930
  Никитин Н.Н. Коллоидные растворы и эфиры целлюлозы / Н.Н. Никитин. – Ленинград, 1933. – 344 с.
709931
  Беликова М.И. Коллоидные явления при образовании осадков сульфата кальция : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Беликова М.И.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
709932
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 1. – 1995
709933
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 2. – 1995
709934
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 3. – 1995
709935
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 4. – 1995
709936
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 5. – 1995
709937
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 57, № 6. – 1995
709938
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 2. – 1996
709939
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 3. – 1996
709940
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 4. – 1996
709941
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 5. – 1996
709942
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 6. – 1996
709943
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 58, № 1. – 1996
709944
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 59, № 1. – 1997
709945
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 59, № 2. – 1997
709946
   Коллоидный журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0023-2912
Т. 59, № 3. – 1997
709947
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 5. – 2004
709948
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 66, № 6. – 2004
709949
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 2. – 2004
709950
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 66, № 3. – 2004
709951
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 4. – 2004
709952
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 66, № 1. – 2004
709953
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 67, № 1. – 2005
709954
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 2. – 2005
709955
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 67, № 3. – 2005
709956
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 6. – 2005
709957
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 4. – 2005
709958
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 67, № 5. – 2005
709959
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 1. – 2006
709960
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 2. – 2006
709961
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 4. – 2006
709962
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 5. – 2006
709963
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 68, № 6. – 2006
709964
   Коллоидный журнал : Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Том 68, № 3. – 2006
709965
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 1. – 2007
709966
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 2. – 2007
709967
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 3. – 2007
709968
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 4. – 2007
709969
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 5. – 2007
709970
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 69, № 6. – 2007
709971
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 1. – 2008
709972
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 2. – 2008
709973
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 3. – 2008
709974
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 4. – 2008
709975
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 70, № 6. – 2008
709976
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 1. – 2009
709977
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 2. – 2009
709978
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 3. – 2009
709979
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 4. – 2009
709980
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 5. – 2009
709981
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 71, № 6. – 2009
709982
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 1. – 2010
709983
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 2. – 2010
709984
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 3. – 2010
709985
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 6. – 2010
709986
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 4. – 2010
709987
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 72, № 5. – 2010
709988
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 1. – 2011
709989
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 4. – 2011
709990
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 5. – 2011
709991
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 6. – 2011
709992
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 2. – 2011
709993
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 73, № 3. – 2011
709994
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 1. – 2012
709995
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 2. – 2012
709996
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 4. – 2012
709997
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 5. – 2012
709998
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 3. – 2012
709999
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 74, № 6. – 2012
710000
   Коллоидный журнал : журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем / Российская акдемия наук. – Москва : Наука, 1935-. – ISSN 0023-2912
Т. 75, № 5. – 2013
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,