Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
709001
   [Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско]. The United Nations Conference on International Organization. Commission 3. Security Council. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 32 листа разд. паг.
709002
   [Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско]. Комиссия Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 4. Комитет N 4: Международный суд = The United Nations Conference International Organization. Commission 4. Judicial Organization. Comite 1. Cour Internationale de Justice. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 60 лист. разд. паг. – краткие отчеты о заседаниях и документы комитета. Франц.. яз. 2 экз.
709003
   [Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско]. Материалы конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. Исполнительный Комитет = The United Nations Conference International Organization. Commission 1. General Provisions. Committee2. Membership and General. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 30 лист. разд. паг.
709004
   [Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско]. Материалы конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 4. Комитет N 1-Международній суд = The United Nations Conference on International Organization. Commission 4. Judicial Organization. Committee 1. Internation court of Justice. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 165 лист. разд. паг.
709005
   [Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско]. Материалы конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 4. Комитет N 2-Юридические проблемы = The United Nations Conference on International Organization. Commission 4.Judicial Organization Committee 2. Legal problems. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 106 лист. разд. паг.
709006
  Владимирова В. Контр-революция в 1917 г. : (Корниловщина) / Вера Владимирова [парт псевд.] ; ИСТПАРТ. Комиссия по истории Октябрьской революции и Р,К.П. (б-ков). – Москва : "Красная Новь". Главполитпросвет, 1924. – 244 с.
709007
  Петровский Д. Контр-революция и еврейские погромы / Д. Петровский. – М., 1920. – 14с.
709008
   Контроль-гарантия качества. – М., 1969. – 272с.
709009
  Анищенко П.М. Контроль з соблюдением правил торговли / П.М. Анищенко, А.И. Губенков. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 88с.
709010
  Чичирко Т. Контроль за банківськими установами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.24-25
709011
  Борисполець Ю. Контроль за безпекою посилюється // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.23-24


  Охорна праці в будівництві
709012
  Луценко Контроль за безпекою продукції: досвід ЄС для України / Луценко, дм. // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.40-48
709013
  Козодавлев О.А. Контроль за благонадежностью студентов и преподавателей Харьковского университета (1804-1825 гг.): к постановке проблемы // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.279-287.


  1804-1825
709014
  Гура Р. Контроль за виконанням покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.232-238
709015
  Машков К.Є. Контроль за виконанням працівниками трудових обов"язків за проектом трудовогго кодексу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 97-99. – ISBN 978-966-7166-36-6
709016
  Носов К. Контроль за використанням землі. Можливі наслідки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
709017
  Малюга Л. Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 51-57. – ISSN 2663-5313
709018
  Суворова Р.В. Контроль за вчиненням злочину як ефективний захід отримання доказів у кримінальному провадженні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 117-121
709019
   Контроль за ГМО // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 8
709020
  Терещук О.А. Контроль за делегованими повноваженнями органів місцевого самоврядування: польський досвід та українські перспективи // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 92-95. – ISBN 978-617-644-044-4
709021
  Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР / Е.В. Шорина. – М, 1981. – 301с.
709022
  Дацій О.І. Контроль за дієвістю податкової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-42. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
709023
  Іванов В. Контроль за діяльністю засобів масової комунікації: ознака авторитаризму чи необхідність / Валерій Іванов, Тетяна Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 56-67. – (Журналістика ; Вип. 3)
709024
  Яценко О.А. Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у Криму : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 102-105. – Бібліогр.: 32 назви
709025
  Лубенець І. Контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 82-85
709026
  Синчук В.Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади : монографія / В.Л. Синчук ; [за заг. ред. С.М. Гусарова]. – Харків : НікаНова, 2014. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 380-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-95-0
709027
  Мельник І.С. Контроль за діяльністю приватніх виконавців: проблемні аспекти // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8830-75-4
709028
  Волохов О.С. Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 203-207
709029
  Криштопа І.І. Контроль за ефективністю використання нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-113. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
709030
  Султанов С.А. Контроль за заводением нефтяных пластов / С.А. Султанов. – М., 1974. – 223с.
709031
   Контроль за захистом населення від наслідків аварії на ЧАЕС : монографія / В.К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 294-320. – ISBN 978-966-423-089-3
709032
  Янок Д. Контроль за здійсненням стягнень грошових коштів у сфері безготівкових розрахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 71-74
709033
  Саблук С. Контроль за злочинністю в умовах реалізації репресивної політики під час колективізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 305-311. – ISSN 2663-5313
709034
  Саблук С. Контроль за злочинністю на визволених територіях України під час Другої світової війни // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 197-202. – ISSN 2663-5313
709035
  Евдокимов В.А. Контроль за использование Государственного бюджета СССР / В.А. Евдокимов. – М., 1974. – 224с.
709036
  Филюк В.В. Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 15-22
709037
  Новікова О.С. Контроль за концентрацією як один із намрямків регулювання монопольного становища суб"єктів господарювання / О.С. Новікова, Н.О. Тимчур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 60-62. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
709038
  Соловей Д. Контроль за концентраціями в Україні: як це відбувається // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 22-23
709039
   Контроль за лютеовірусними інфекціями в різних агроценозах України / В.П. Поліщук, А.Л. Бойко, І.Г. Будзанівська, Т.П. Тивончук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено поширення вірусів групи Luteovirus (ВЖКЯ, ВСПБ, ВСЛК) у різних екологічних регіонах України за допомогою ELISA-тесту. Показано неоднакову частоту вияву цих вірусів у досліджених агроценозах та виявлено можливі резерванти вірусів в умовах ...
709040
  Чубенко А. Контроль за надходженням і використанням коштів в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-64
709041
  Шпілька Ю. Контроль за нотаріальною діяльністю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 441
709042
  Чижмарь К. Контроль за нотаріальною діяльністю: окремі аспекти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 16-17
709043
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением продуктивных пластов методами промысловой геофизики / Б.М. Орлинский, В.М. Арбузов. – Москва : Недра, 1971. – 153с.
709044
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением Ромашкинского нефтяного месторождения нейтронными методами радиометрии. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлинский Б.М.; Моск.ин-т нефтехим.и газовой промышленности. – М, 1966. – 27л.
709045
  Тимербаев Р.М. Контроль за ограничением вооружений и разоружением / Р.М. Тимербаев. – Москва : Междунар. отношен., 1983. – 215 с.
709046
  Данюк В Л. Контроль за організацією нотаріальної діяльності (проблемні питання) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 36-39. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
709047
  Вівчаренко О.А. Контроль за охороною земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 421-426. – ISSN 1563-3349
709048
  Федотов О.П. Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.14-20
709049
  Тропіна О. Контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності через митний кордон України // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.101-104. – ISSN 1561-4999
709050
  Петрова Т. Контроль за переміщенням товарів на митному кордоні України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.32-35. – ISSN 1608-6422
709051
  Козодавлев О.А. Контроль за политической благонадежностью высших учебных заведений Харьковского учебного округа в годы революционного кризиса 1905-1907 гг. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 111-120. – ISSN 1993-5560
709052
  Голутвина М.М. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержанием / М.М. Голутвина, Ю.В. Абрамов. – Москва, 1989. – 173с.
709053
   Контроль за преподаванием истории и обществоведения. – Новосибирск, 1970. – 15с.
709054
   Контроль за преподаванием учебных предметов. – К., 1988. – 143с.
709055
   Контроль за процесами створення, реорганізації суб"єктів господарювання,придбання, передачі в оренду майна // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.133-232
709056
  Махонько К.П. Контроль за радиоактивным загрязнением природной среды в окрестностях АЭС / К.П. Махонько, А.Н. Силантьев, И.Г. Шкуратова. – Ленинград, 1985. – 136 с.
709057
   Контроль за разработкой газовых и газокондентсатных местородений. – М., 1979. – 270с.
709058
  Орлинский Б.М. Контроль за разработкой залежей нефти геофизическими методами / Б.М. Орлинский. – Москва : Недра, 1977. – 239 с.
709059
  Шаповаленко О.Г. Контроль за расходами на управление / О.Г. Шаповаленко. – М., 1976. – 95 с.
709060
  Жиляков В.В. Контроль за расходованием средств на содержание аппарата управления / В.В. Жиляков, В.П. Безруков. – Москва, 1981. – 94 с.
709061
  Якушев Ю.В. Контроль за расходованием средств социального страхования / Ю.В. Якушев. – Москва, 1976. – 64 с.
709062
  Дядин В.И. Контроль за расходованием фондов заработной платы в строительстве. / В.И. Дядин. – М., 1955. – 116с.
709063
  Стеклова А.Н. Контроль за расходованием фондов заработной платы. / А.Н. Стеклова. – Москва : Финансы, 1976. – 80 с.
709064
  Держалюк О.М. Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі міністерств і відомств) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 210-215. – ISSN 1563-3349
709065
  Кульпінський С.В. Контроль за рухом іноземного капіталу в системі контролю за фінансовими ринками // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 92-97
709066
  Воронцов С.М. Контроль за соблюдением правил торговли / С.М. Воронцов. – Москва, 1980. – 55с.
709067
  Голутвина М.М. Контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме человека. / М.М. Голутвина, Н.М. Садикова. – Москва, 1979. – 135с.
709068
   Контроль за сохранностью социалистического имущества на предприятиях. – М., 1983. – 118с.
709069
  Ващенко Ю.В. Контроль за справлянням акцизного збору за законодавством ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип.286)
709070
  Синекоп О.С. Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С.42-47. – ISSN 1815-2066


  Розглядається проблема контролю у навчанні студентів технічних спеціальностей написання іншомовних колективних публікацій; проаналізовано досвід учених щодо розробки критеріїв для оцінювання одноосібних письмових текстів та визначено критерії з ...
709071
  Лажеа Контроль за температурной бетона / Лажеа, Марэи и. – М., 1962. – 15с.
709072
  Ломейко Ю.А. Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 127-135. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
709073
  Ткаченко М.Л. Контроль за тренировочными нагрузками различной направленности и адаптации к ним в годичном цикле подготовки квалифицированных легкоатлетов-спринтеров. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ткаченко М.Л.; Киев. ин-т физ. культуры. – К., 1986. – 23л.
709074
  Маланчук Т.В. Контроль за якістю і безпечністю продукції як фундаментальна функція держави щодо гарантування захисту прав споживачів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 62-67


  У статті досліджуються питання щодо закріпленого ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів" права споживача на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров"я, ...
709075
  Коваль Н. Контроль за якістю освіти в Україні // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 39
709076
  Бойко І.В. Контроль забезпечення проведення перевірок службової діяльності органів Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 60-71. – ISSN 2072-8670
709077
  Волков Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС / Э.П. Волков. – Москва, 1986. – 255с.
709078
  Штраус В. Контроль загрязнения воздушного бассейна / В. Штраус, С.Д. Мэйнуорринг. – Москва : Стройиздат, 1989. – 139с.
709079
  Критенко О.О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 323-341
709080
  Кривуля Г. Контроль залишкових знань / Г. Кривуля, О. Шкіль, В. Каук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 1682-2366
709081
  Горська С. Контроль заради ефективності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Яким чином розвивати та покращувати вищу школу в Україні? Нарада-семінар з питань забезпечення якості вищої освіти, що відбулася в приміщенні конференц-зали Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного
709082
  Кривоклякина С.С. Контроль затрат по оказанию маркетингових услуг // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 38-41
709083
  Чуйко М.М. Контроль змочування рідинами твердих тіл імпедансним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Чуйко Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
709084
  Панфилов С.А. Контроль знаний на ЭВМ : Учеб. пособие / С.А. Панфилов. – Саранск, 1987. – 75с.
709085
  Мирошникова М.М. Контроль знаний по математике с применением ЭВМ / М.М. Мирошникова, В.Б. Ожегов, Л.А. Черкас; Под ред. М.М. Мирошниковой. – Москва : Высшая школа, 1990. – 191с.
709086
   Контроль знаний студентов по курсу теоретической механики. – Алма-Ата, 1990. – 30с.
709087
  Рысс В.Л. Контроль знаний учащихся / В.Л. Рысс. – Москва : Педагогика, 1982. – 81 с.
709088
   Контроль знаний учащихся по физике. – Москва : Просвещение, 1982. – 208 с.
709089
  Прісовська Г.Є. Контроль знань іноземних студентів з мови (елементарний рівень) за допомогою тестування на сайті Online Test Pad / Г.Є. Прісовська, О.В. Іванова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 32. – С. 80-88. – ISSN 2307-4558
709090
  Панченко Г.В. Контроль знань студентів дистанційної форми навчання / Г.В. Панченко, Л.С. Устюгова // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 249-257. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
709091
  Гаврилюк О. Контроль знань та вмінь з англійської мови у майбутніх учителів у закладі вищої освіти як педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 155-165. – ISSN 2312-5993
709092
  Андерс В.Р. Контроль и автоматизация процессов переработки нефти и газа / В.Р. Андерс. – Москва, 1964. – 390с.
709093
  Добролюбов И А. Енин Контроль и диагностика дискретных схем управления / И А. Енин Добролюбов. – Минск, 1974. – 160с.
709094
   Контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры и изделий электронной техники. – Пенза, 1990. – 152 с.
709095
   Контроль и диагностика систем управления : учеб. пособие для студентов направления бакалавр. подгот. 6.050201 "Системная инженерия" и спец. 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии" (факультативно) / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т ; сост.: А.Г. Кисель, С.А. Положаенко. – Одесса : Экология, 2017. – 75, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 75. – ISBN 978-617-7046-38-6
709096
  Ярмолик В.Н. Контроль и диагностика цифровых узлов ЭВМ / В.Н. Ярмолик. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 240с.
709097
  Сергеев Б.Г. Контроль и диагностика ЭВМ / Б.Г. Сергеев, Б.М. Басок. – М., 1986. – 63с.
709098
  Малинский В.Д. Контроль и испытания радиоаппаратуры / В.Д. Малинский. – Москва, 1970. – 336 с.
709099
  Рожков Л.И. Контроль и комутация оборудования в системах передачи данных / Л.И. Рожков. – М, 1979. – 240с.
709100
  Улиско А.Н. Контроль и надзор в капитальном строительстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Улиско А.Н.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов, 1974. – 16л.
709101
  Беляев В.П. Контроль и надзор как средства реализации правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.40-52. – ISSN 1608-8794
709102
  Краснов С.К. Контроль и настройка цветных телевизионных приёмников / С.К. Краснов, В.Г. Иванов. – Москва, 1973. – 104 с.
709103
  Сухов А.Н. Контроль и обеспечение достоверности информации в АСУ. / А.Н. Сухов. – М, 1977. – 64с.
709104
  Апресян В.Ю. Контроль и отрицание: взаимодействие значений // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 3-26. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается семантическая структура разных типов предикатов и их взаимодействие с отрицанием.
709105
   Контроль и оценка качества материалов геологосъёмочных работ. – Л., 1986. – 62с.
709106
  Писарева И Л. Контроль и оценка качества образования в ФРГ / Л.И. Писарева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-107. – ISSN 0869-561Х
709107
  Кузнецов П.И. Контроль и поиск неисправностей в сложных системах / П.И. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
709108
  Богомолов А.М. Контроль и преобразования дискретных автоматов / А.М. Богомолов, И.С. Грунский, Д.В. Сперанский ; АН УССР, Ин-т прикл. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 1975. – 174 с. – Библиогр.: с. 172-173
709109
  Гончаренко Б.Т. Контроль и проверка исполнения - важное средство воспитания ответственности кадров / Б.Т. Гончаренко. – Москва, 1980. – 65с.
709110
  Шорина Е.В. Контроль и проверка исполнения - важные средства укрепления государственной дисциплины / Е.В. Шорина. – М, 1978. – 37с.
709111
  Веселов Н.А. Контроль и проверка исполнения в деятельности КПСС / Веселов Н.А. – Москва, 1984. – 172 с.
709112
  Шаибов Вайдулла Мхмудович Контроль и проверка исполнения как средство повышения активности и ответственности коммунистов в современных условиях : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шаибов Вайдулла Мхмудович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1975. – 24л.
709113
  Пыркин Н.В. Контроль и проверка исполнения как средство повышения ответственности кадров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.14 / Пыркин Н.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
709114
  Егорова С.К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании / С.К. Егорова. – М., 1990. – 207с.
709115
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия в оптовой торговле / В.М. Мурашко. – Киев, 1982. – 152с.
709116
  Смирнов А.И. Контроль и ревизия в сберегательных кассах / А.И. Смирнов. – М., 1949. – 80с.
709117
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве : [учеб. для вузов по спец. "Бухгал. учет и анализ хоз. деятельности в сел. хоз-ве"] / Н.Г. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 319, [1] с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов)
709118
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. : учебник / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1981. – 308 с.
709119
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях : учебник для студентов с.-х. вузов по спец. "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1976. – 360 с.
709120
  Бутынец Ф Ф. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – К., 1979. – 271с.
709121
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1980. – 183 с.
709122
  Крамаровский Л.М. Контроль и ревизия в строительстве / Л.М. Крамаровский. – М., 1974. – 232с.
709123
   Контроль и ревизия в строительстве. – М., 1989. – 303с.
709124
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета / Р.И. Криницкий. – М., 1990. – 117с.
709125
  Скородумов В.А. Контроль и ревизия в условиях АСУ. / В.А. Скородумов. – Л, 1985. – 53с.
709126
  Гайдуцкий П.И. Контроль и ревизия деятельности межхозяйственных предприятий и организаций / П.И. Гайдуцкий. – Москва, 1986. – 142с.
709127
  Штейнман М.Я. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман, Н.Ф. Евсеев. – М, 1985. – 288с.
709128
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях : учеб. пособие для обучения работников учета и контрольно-измерительного аппарата / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 256 с. – (Учеб. пособие для факультктов повышения квалификации)
709129
  Савицкий А.М. Контроль и ревизия с применением средств вычислительной техники. / А.М. Савицкий. – М., 1985. – 104с.
709130
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. / В.М. Митрофанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 280с.
709131
  Бобыр С.И. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий : [учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет"] / С.И. Бобыр. – Москва : Высшая школа, 1975. – 392 с
709132
  Новиченко П.П. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий / П.П. Новиченко. – Изд. 2-е, перераб. доп. – М, 1987. – 158с.
709133
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий. / В.М. Митрофанов. – М., 1965. – 259с.
709134
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности торговых организаций / В.М. Мурашко. – Киев, 1974. – 271с.
709135
   Контроль и регулирование процесса алмазного бурения по диаграммам затрат мощности. – Л., 1976. – 41с.
709136
   Контроль и регуляция имунного ответа. – Л., 1981. – 311с.
709137
  Леонтьев О.П. Контроль и рекулирование режима колонкового бурения / О.П. Леонтьев, П.М. Бройтман. – М, 1972. – 20с.
709138
  Каренко Г.П. Контроль и руководство завучем школы учебно-воспитательным процессом на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Каренко Г.П. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
709139
   Контроль и стандартизация средств специфической профилактики и диагностики туберкулёза, бруцеллеза и вирусных болезней животных. – М., 1988. – 174с.
709140
  Шульгин В.А. Контроль и управление в больших системах / В.А. Шульгин. – Ленинград, 1981. – 170 с.
709141
  Арипов М.И. Контроль и управление в стеях передачи данных с коммутацией пакетов / М.И. Арипов, С.П. Присяжнюк, Р.А. Шарифов ; Ташк. электротехн. ин-т связи. – Ташкент, 1988. – 160 с. – Библиогр.: с. 155-158
709142
   Контроль и управление в технических системах. – Винница, 1992. – 253с.
709143
  Аристов О.В. Контроль и управление качеством в радиоэлектронике и элкетротехнике : учеб. пособие / Аристов О.В., Богданов В.М., Зекунов А.Г. – Москва : Издательство стандартов, 1977. – 212 с. – Библиогр.: с. 208-210
709144
   Контроль и управление работой электрических сетей. – Ташкент, 1990. – 124 с.
709145
  Стукова А.А. Контроль издержек производства в машиностроении и металлообработке. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Стукова А.А.; Моск.экон-ста.ин-т. – М, 1968. – 26л.
709146
  Левин В.С. Контроль издержек производства в условиях нормативного учета. / В.С. Левин. – М., 1990. – 158с.
709147
  Вовк И.В. Контроль излучения звука потоком в нерегулярном канале / И.В. Вовк, В.С. Малюга // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
709148
   Контроль интегральных микросхем на герметичность по большим и средним течам. – М., 1976. – 15с.
709149
  Кордеро Контроль инфляции на основе кривой Филлипса / Кордеро, Х.-М // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-43. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
709150
  Иванищева Н.П. Контроль исполнения в деятельности местных Советов депутатов трудящихся / Н.П. Иванищева. – Саратов, 1967. – 108с.
709151
  Харитонов М.И. Контроль исполнения решений Совета / М.И. Харитонов. – Ленинград, 1971. – 52с.
709152
  Федорова Н.В. Контроль использования трафика в мультисервисной макросети / Н.В. Федорова, К.К. Елиссави // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 4 (48). – С. 43-48. – ISSN 2518-7678
709153
  Сушарник Я. Контроль і бюджетування при впливі на прийняття рішень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 95-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
709154
  Роїк О.М. Контроль і діагностика радіоелектронної апаратури на етапах її виробництва : монографія / О.М. Роїк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2000. – 170 с. – ISBN 966-641-022-2
709155
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технологія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-530-9
Кн. 1 : Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
709156
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технолія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-531-6
Кн. 2 : Керування хіміко-технологічними процесами. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
709157
  Козинець О. Контроль і координація як елементи механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
709158
  Єсаулов С.М. Контроль і моделювання параметрів для теплової діагностики порушень силового електрообладнання / С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева, М.М. Ковалик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
709159
  Мазна Ю.І. Контроль і моніторинг бром- та йодвмісних аніонів у водних об"єктах довкілля : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Мазна Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
709160
  Делікатний К.Г. Контроль і оцінка знань учнів : Навчальний посібник / К.Г. Делікатний; МВ і ССО УКраїни. Навч.-метод каб.з вищої освіти КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : НМК ВО, 1991. – 136с.
709161
  Майєр Н.В. Контроль і оцінювання тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 19-25. – ISSN 1817-8510
709162
  Повар О.О. Контроль і перевірка виконання партійних рішень - ленінський стиль в роботі. / О.О. Повар. – Львів, 1970. – 31с.
709163
  Білуха М.Т. Контроль і ревізія : практикум з госп. діяльності пром. підприємств : [навч. посіб. для студентів екон. ін-тів з спеціальності "Бухгалтерський облік"] / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1974. – 96 с. : схем.
709164
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : Навч.-метод. посібник / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 166с. – ISBN 966-574-149-7
709165
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / Б.Ф. Усач. – 4-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 253с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-46-9


  Розглядаються організація і методика контрольноревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Вперше в навчальній літературі описано прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтер-ського обліку. Визначено ...
709166
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник / Б.Ф. Усач. – 5-те вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 253с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-019-8


  Розглянуто організацію і методику контрольно-ревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Висвітлено прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтерського обліку
709167
  Павлюк В.В. Контроль і ревізія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, Ш.М. Акаєв; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 196с. – ISBN 966-364-161-4
709168
  Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія : практикум: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.М. Стрєльніков, Т.В. Свірідова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-364-502-5
709169
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 327 с. – ISBN 966-346-345-7
709170
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2007. – 264с. – Шифр. дубл. 65 Усач. Доп.карт всем каб. – ISBN 978-966-346-419-0


  Викладено систему організації і методику контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку і фінансової звітності, застосування нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку.
709171
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-311-059-2
709172
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Гуляєва К.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 155-231. – Бібліогр.: с. 146-154. – ISBN 978-966-676-494-5
709173
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : навч. посібник / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; МОі НУ. ЖІТІ ; за ред.Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2000. – 384 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-57-6
709174
  Найдьонов О.Г. Контроль і регулювання витрат на підприємстві / О.Г. Найдьонов, І.П. Мережко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 238-241. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
709175
  Циба Т.Є. Контроль і регулювання діяльності корпорації - необхідний етап забезпечення ефективності управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 102-107.
709176
   Контроль і управління в складних системах (КУСС - 2001) = Мeasurement and control in complex systems (MCCS-2001): Proceedings of VI International conference : Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції м. Вінниця, 8-12 жовтня 2001 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – ISBN 966-641-039-7
Том 2. – 2002. – 219с.
709177
   Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97) : Книга за матеріалами четверто міжнародно науково-технічно конференці , м.Вінниця,21-23 жовтня 1997 р. – Вінниця : УHІВЕРСУМ. – ISBN 966-7199-09-6
Том 2. – 1997. – 208с.
709178
  Янчев А.В. Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 199-204. – ISSN 2222-4459
709179
  Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М., 1987. – 175с.
709180
  Мажуолене З.К. Контроль как средство интенсификации обучения изчающему чтению научной литературы (англ. яз. неязыков. вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мажуолене З. К.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1988. – 24л.
709181
  Мецаев Б.К. Контроль как средство правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.15-19. – ISSN 1608-8794
709182
  Беляев В.П. Контроль как форма юридической деятельности и гарантия законности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.9-20. – ISSN 1811-9018
709183
  Сулейманов А.Ф. Контроль как функция управления // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 109-113. – (0). – ISSN 2078-9165
709184
  Кот О.С. Контроль капіталу банків у площині міжнародної інтеграції // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 73-77
709185
  Федоров А.В. Контроль карбованцем / А.В. Федоров. – К., 1970. – 32с.
709186
  Хэнсен Б.Л. Контроль качества / Б.Л. Хэнсен. – М, 1968. – 520с.
709187
  Гульмира Тусибаева Контроль качества аудиторской работы / Гульмира Тусибаева, Мурат Алиев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 459-464 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
709188
   Контроль качества биологических ветеринарных препаратов. – М., 1987. – 156с.
709189
  Гуревич М.С. Контроль качества бытовых электротоваров в торговле / М.С. Гуревич, В.А. Трепель. – М., 1978. – 94с.
709190
  Седых Н.В. Контроль качества в биотехнологии / Н.В. Седых, М.Ж. Кристапонс. – Рига, 1990. – 333с.
709191
   Контроль качества в мелиоративном строительстве. – К., 1990. – 190с.
709192
  Антонов Г.А. Контроль качества в системах управления качеством продукции : учеб. пособие / Г.А. Антонов, С.К. Розанова ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. финан.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1982. – 64 с.
709193
  Емцова М.К. Контроль качества галантерейных товаров в торговле / М.К. Емцова, В.С. Дианов. – Москва, 1981. – 64с.
709194
  Зыков А.К. Контроль качества и ремонта оборудования электростанций / А.К. Зыков. – М., 1982. – 112с.
709195
  Жукова И.В. Контроль качества игрушек в торговле. / И.В. Жукова. – М., 1979. – 64с.
709196
  Карипиди С.Д. Контроль качества кинопоказа / С.Д. Карипиди. – 2-е изд. – М, 1964. – 172с.
709197
  Румянцев С.В. Контроль качества металлов гамма-лучами / С.В. Румянцев, Ю.А. Григорович. – Москва, 1954. – 248с.
709198
  Панасенко В.А. Контроль качества обувных товаров. / В.А. Панасенко, Р.М. Магомедов. – К., 1985. – 88с.
709199
  Легкун Я.А. Контроль качества одежды в торговле / Я.А. Легкун. – М., 1977. – 80с.
709200
   Контроль качества поверхностных вод. – Л,, 1988. – 140с.
709201
  Басов Н.И. Контроль качества полимерных материалов / Н.И. Басов, В.А. Любартович, С.А. Любартович ; под ред. В.А. Брагинского. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Химия ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 111, [2] с.
709202
  Клюев В.В. Контроль качества продукции / В.В. Клюев. – Москва, 1979. – 38с.
709203
  Фейгенбаум А.В. Контроль качества продукции / А.В. Фейгенбаум. – М, 1986. – 470с.
709204
  Бухтияров И.Д. и др. Контроль качества продукции / И.Д. и др. Бухтияров. – М., 1988. – 62с.
709205
  Иванов В.С. Контроль качества продукции в машиностроении. / В.С. Иванов, А.Н. Зуев. – М., 1990. – 96с.
709206
  Голодницкий А.Б. Контроль качества радиотоваров в торговле / А.Б. Голодницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 71с.
709207
  Артемов М.Е. Контроль качества ремонта сельскохозяйственных машин : справочник / М.Е. Артемов, Г.Г. Ковалевский, Ю.П. Шатров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 190 с.
709208
  Мишкинис Б.Я. Контроль качества рентгенодиагностического процесса / Б.Я. Мишкинис. – Москва, 1991. – 191с.
709209
   Контроль качества с помощью персональных компьютеров. – Москва, 1991. – 221с.
709210
  Яковлева З.Т. Контроль качества тканей в торговле / З.Т. Яковлева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Экономика, 1983. – 56 с.
709211
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в тоговле / А.Ф. Цветкова. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 3с.
709212
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в торговле / А.Ф. Цветкова. – М., 1978. – 72с.
709213
   Контроль качества химиотерапевтических препаратов. – Москва, 1987. – 139с.
709214
  Вагин Л.М. Контроль качества хлебных изделий в торговле / Л.М. Вагин. – Москва, 1982. – 47с.
709215
  Томас Л.Ф. Контроль качества. / Л.Ф. Томас. – М., 1968. – 184с.
709216
  Глузман Л.Д. Контроль коксохимического производства / Л.Д. Глузман, И.И. Эдельман. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Металлургиздат, 1946. – 455 с.
709217
  Бойцов П.А. Контроль коллективный, действенный / П.А. Бойцов, И.Б. Западалов. – Л., 1964. – 56с.
709218
  Рабінович П. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-52
709219
  Малько А.О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
709220
  Панченко Є. та інш. Контроль кредитного портфеля як складова частина банківського менеджменту // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-15. – ISSN 0131-775Х
709221
  Цыркин Э.З. Контроль лопаточного аппарата паровых турбин / Э.З. Цыркин. – М., 1978. – 96с.
709222
  Баянов Б.Я. Контроль масс в условиях развитого социализма / Б.Я. Баянов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 217 с.
709223
  Рыбкин В.А. Контроль материалов и работ в литейном производстве / В.А. Рыбкин. – М., 1980. – 128с.
709224
  Костів М.А. Контроль матеріальних витрат на підприємствах електротехнічної галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 53)


  Проблема обліку і калькулювання витрат на виробництво набуває особливої актуальності у сучасних умовах, коли результати роботи кожного підприємства, конкурентоздатність його продукції знаходиться у все більшій залежності від рівня здійснених ним ...
709225
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении / Ф.И. Котик, С.Г. Ибрагимов. – Москва, 1983. – 248 с.
709226
  Авторгов А. Контроль Мін’юсту за приватними виконавцями: захист прав сторін чи засіб тиску? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 14-15
709227
   Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи / Л.П. Шевчук, А.В. Драбаніч, О.П. Казмір, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 181-184. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
709228
  Ведміцький Ю.Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ведміцький Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
709229
  Скобелев Г.Н. Контроль на уроках математики / Г.Н. Скобелев. – Минск, 1986. – 104 с.
709230
  Кальнік О.П. Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 313-321. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У статті узагальнюється досвід реалізації контролю навчальних досягнень в класичних університетах ХІХ століття, відслідковується процес утвердження основних форм і методів контролю навчальних досягнень, які використовуються у сучасних ВНЗ". "Згідно ...
709231
  Староста В.І. Контроль навчальних досягнень студентів: мотиваційний аспект / В.І. Староста, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 39-42. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
709232
  Власов В. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках історії // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-38.
709233
  Мартиненко О.В. Контроль навчальної діяльності студентів педагогічних університетів при вивченні фундаментальних математичних дисциплін / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 252-255. – ISSN 2413-1571
709234
  Харт Дж. Контроль над біологічною зброєю і роззброєння / Харт Джон // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 383-385. – ISBN 978-966-2050-07-3
709235
  Ляховскі Ждіслав Контроль над звичайними озброєннями / Ляховскі Ждіслав, Свеня Пост // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 361-383. – ISBN 978-966-7272-95-1
709236
  Тікк Енекен Контроль над кібернетичною зброєю і стійкість // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 421-440. – ISBN 978-0-19-883999-6
709237
  Кучеренко А. Контроль над миграционными процессами в США: тенденции эволюции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
709238
  Бромлі М. Контроль над передачами технологій і прямими іноземними інвестиціями: обмеження експортного контролю / М. Бромлі, К. Брокманн // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 475-482. – ISBN 978-0-19-883999-6
709239
  Казанський Д. Контроль над Північчю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 27 (503), 7-13.07.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
709240
  Почепцов Г.Г. Контроль над розумом / Георгій Почепцов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 349, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-586-4


  "В книге на большом объеме материала рассматриваются информационные механизмы современного общества. Объектом анализа становятся такие исторические феномены, как перестройка и ГКЧП, оккультизм и масонство, Голливуд и гарвардский проект, мегацеркви и ...
709241
  Санжаровець В. Контроль над соціальними послугами громадянського суспільства / В. Санжаровець, М. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Громадянське суспільство має бути активним, контролювати здійснення соціальних послуг, тому що воно є замовником якісної соціальної роботи. Вибір фахової соціальної допомоги клієнтами соціальної роботи допоможе подолати негативні наслідки на місцевому ...
709242
  Бромлі Марк Контроль над торгівлею товарами подвійного використання і зброєю // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 441-442. – ISBN 978-0-19-883999-6
709243
  Шеннон Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Шеннон, Кайл // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 335-360. – ISBN 978-966-7272-95-1
709244
  Кайл Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Кайл, Шеннон // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 339-363. – ISBN 978-966-7272-99-9
709245
  Арбатов А.Г. Контроль над ядерным оружием: конец истории? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0131-2227


  Процесс переговоров по сокращению ядерного оружия (ЯО) и его нераспространению зашел в небывало глубокий тупик, а система договоров и институтов подвергается политической и военно-технической эрозии. Она может быть разрушена уже в ближайшее время. ...
709246
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – Киев, 1968. – 24с.
709247
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – К, 1968. – 24с.
709248
   Контроль надёжности элементов и систем автоматики. – Рига, 1976. – 129с.
709249
   Контроль народный, действенный. – Минск, 1979. – 231с.
709250
  Пришляк Г. Контроль народу за діяльністю органів місцевого самоврядування (теоретичний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 96-99
709251
  Журавльова Г.С. Контроль органів державної податкової служби України: питання теорії іпрактики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 85-88. – ISSN 1563-3349
709252
  Барышев В.А. Контроль ориентации метеорологических спутников / В.А. Барышев, Г.Н. Крылов. – Ленинград : ГИМИЗ, 1968. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-210
709253
  Барышев В.А. Контроль ориентации спутников с помощью визирования земного горизонта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Барышев В.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 6л.
709254
   Контроль оценок прогнозных ресурсов рудоносных объектов : Методические рекомендации. – Ленинград, 1990. – 101с.
709255
  Батавин В.В. Контроль параметров полупроводниковых материалов и эпитаксиальных слоев / В.В. Батавин. – Москва : Совтское радио, 1976. – 102 с. : ил. – Список лит.: с. 95-101. – (Массовая б-ка инженера : Электроника ; 9)
709256
  Абу Хадид Салах Мустафа. Контроль параметров электропотребления промышленных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Абу Хадид Салах Мустафа.; КПИ. – К, 1993. – 15л.
709257
  Крупка І.К. Контроль парійний, народний / І.К. Крупка. – Х, 1965. – 56с.
709258
  Кузьмінський Б.Ю. Контроль переоцінки конфіскованих активів суб"єктів міжнародної економічної діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 136-137. – ISBN 978-611-01-0721-1
709259
  Доценко Є. Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом / Є. Доценко, М. Карпаш // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 3 (71). – С. 88-98. – ISSN 1727-7108
709260
  Гаврилов Николай Николаевич Контроль пленочных схем в процессе производства по тепловому излучению : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Гаврилов Николай Николаевич; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – М., 1973. – 16л.
709261
  Самойлов Юрий Контроль по-европейски. Что дальше? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
709262
  Москалев М.А. Контроль по-ленински / М.А. Москалев. – Москва
. – 1963. – 32с.
709263
  Дударчик А.И. Контроль полупроводниковых приборов жидкими кристаллами / А.И. Дударчик, В.А. Семин, Б.И. Горбунов. – Минск, 1983. – 119 с.
709264
   Контроль постоянный, действенный. – Калининград, 1981. – 88с.
709265
  Калюга Є. Контроль правомірності надання, розрахунку та відображення в обліку відпусток // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.22-27
709266
  Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 75-77. – ISSN 0132-1331
709267
  Хома І.Б. Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 103-108. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
709268
  Байбаков Ф.Б. Контроль примесей в сжатых газах / Ф.Б. Байбаков, В.М. Шарапов. – Москва : Химия, 1989. – 157, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 151-158
709269
  Попович А.Ф. Контроль производства азотной кислоты нитратов и аммиачных солей / А.Ф. Попович. – М.-Л., 1934. – 167с.
709270
  Майзель Ц.Г. Контроль производства аммиака, азотной кислоты и их солей / Ц.Г. Майзель, Р.И. Меламед. – Х.-К, 1934. – 149с.
709271
  Ицкович Э.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин / Э.Л. Ицкович. – М., 1975. – 417с.
709272
  Шрайбман С.С. Контроль производства хлора и каустика электролизом поваренной соли / С.С. Шрайбман. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 196 с.
709273
  Сошникова Контроль профкома за соблюдением законодательства о труде / Сошникова, Б.А. Шеломов. – М, 1987. – 157с.
709274
  Назаров А.Б. Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства на предприятии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.05 / Назаров А.Б.; Высш.школа движинея ВЦСПС. – 24л.
709275
  Золотницкий Д.М. Контроль процессов обработки кинопленки / Д.М. Золотницкий. – Л, 1967. – 356с.
709276
  Гордон Г.М. Контроль пылеулавливающих утановок / Г.М. Гордон, И.Л. Пеисахов. – М, 1961. – 308с.
709277
  Зайченко А.И. и др. Контроль радиационной безопасности / А.И. и др. Зайченко. – М, 1989. – 192с.
709278
  Кравченко Т.В. Контроль рецептивних видів діяльності у ВНЗ на базі тестів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7037-08-7


  "Студентів ВНЗ треба навчити різним стратегіям аудіювання та усного мовлення (аудіювання з загальним розумінням тексту, детальним розумінням та вибірковим здобуванням інформації, монолог, діалог та ін.). Незнання стратегій аудіювання або усного ...
709279
   Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам. – М., 1970. – 120с.
709280
  Шубчинський В.Д. Контроль розвитку технологічної компетентності у вищій школі при викладанні спеціальних дисциплін / В.Д. Шубчинський, Ю.В. Мєнафова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-174. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
709281
   Контроль розрахункових операцій - основа фінансової стабільності місцевих бюджетів / Л.П. Шевчук, В.В. Рафальський, А.В. Шаварський, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 168-171. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто розвиток контролю розрахункових операцій в умовах децентралізації. Передумовою розвитку економіки кожного регіону є достатня наявність фінансових ресурсів, які прямо пов’язані з новим баченням контролю розрахункових операцій ...
709282
  Сосновский А.В. Контроль рублем за оборотом и состоянием запасов товарно-материальных ценностей снабженческо-сбытовых и оптовых торговых организаций. : Автореф... канд. экон.наук: / Сосновский А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1966. – 20л.
709283
  Гастер Л.М. Контроль рублем и вопросы совершенствования калькулирования себестоимости продукции домостроительных комбинатов : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Гастер Л.М.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 16л.
709284
  Авдеева А.А. Контроль сжигания газообразного топлива / А.А. Авдеева. – Москва : Энергия, 1971. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 246-254
709285
   Контроль состояний окружающей среды. – М., 1983. – 95с.
709286
  Шилин Б.В. Контроль состояния окружающей среды тепловой аэросъемкой / Б.В. Шилин, И.А. Молодчинин. – Москва : Недра, 1992. – 62с.
709287
  Приходько Н.Е. Контроль сохранности социалистической собственности на предприятии / Н.Е. Приходько. – Москва, 1987. – 95с.
709288
  Шилін С.І. Контроль спінового стану та явище спінового переходу в комплексах заліза(ІІ) з заміщеними піразинами / С.І. Шилін, І.О. Гуральский, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 61
709289
  Афонин Д.А. Контроль стабильности пунктов плановой геодезической сети при геодезическом контроле деформаций инженерных сооружений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 6-11 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
709290
  Коломієць Т.В. Контроль стану біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку у процесі фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Коломієць Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
709291
  Татулич І.Ю. Контроль суду за виконанням судових рішень в цивільному судочинстві // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 101-103. – ISBN 978-966-8830-75-4
709292
  Пальченкова В.М. Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
709293
  Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Голова Державної інспекції навчальних закладів Руслан Гурак розповів про контрольно-моніторингові системи оцінювання якості освіти, які діють у країнах Європейського Союзу.
709294
  Сімоненко Л. Контроль сформованості методичної компетентності як наукове поняття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 156-166
709295
  Тарасюк М.В. Контроль та аналіз в системі контролінгу в управління торговельними мережами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 107-112. – ISSN 0321-0499
709296
  Гнилицька Л. Контроль та аналіз у бюджетуванні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-24
709297
  Пісьмаченко Л.М. Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-154. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
709298
  Шарманська В.М. Контроль та бухгалтерський облік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-173. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається проблема, пов"язана з висвітленням співвідношення місця і ролі бухгалтерського обліку та контролю діяльності робітників в управлінні виробництвом.
709299
  Космач О.П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Космач Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
709300
   Контроль та керування корпоративними комп"ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.М. Гуржій, С.Ф. Коряк, В.В. Самсонов, О.Я. Соляров. – Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 544с. – ISBN 966-8530-18-7
709301
  Чорна В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничних контактних електровозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Чорна Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
709302
  Ярмакі Х.П. Контроль та нагляд в діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 32-36
709303
  Гнот Х.Я. Контроль та нагляд за виконанням судових рішень установами виконання покарань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 473-480. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
709304
  Гузир В. Контроль та нагляд за діяльністю спеціальних служб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 13-17.
709305
  Власенко Д.О. Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб"єктами публічної адміністрації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
709306
  Швець В.Д. Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 225-229. – ISSN 2306-9082
709307
  Чорна В.Г. Контроль та нагляд як адміністративно-правові засоби регулювання у сфері позашкільної освіти України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 92-98. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується поняття засобів адміністративно-правового регулювання у сфері позашкільної освіти, контролю, нагляду, їх ознаки та особливості у сфері позашкільної освіти. This article analyzes the concept of "means of the administrative and ...
709308
  Комзюк М.А. Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 53-59
709309
  Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
709310
  Стражнікова І. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 92-102
709311
  Шостачук А.М. Контроль та оцінювання загальноінженерної та математичної підготовки студентів-механіків перед вивченням дисципліни "Теорія механізмів та машин" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 243-246 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
709312
  Локшина О.І. Контроль та оцінювання навчальних досягнень шкільної молоді: сучасні підходи // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 23-34. – ISBN 966-96711-2-4
709313
  Курило Л.В. Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (76). – С. 29-34. – ISSN 1817-8510
709314
  Кавицька Т.І. Контроль та оцінювання у навчанні граматики англійської мови студентів-філологів / Т.І. Кавицька, В.В. Осідак // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 45-55. – ISBN 978-617-7507-84-9
709315
   Контроль та перевірки в Україні. Нормативна база. – 3-є вид., випр. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 468с. – ISBN 966-373-042-0
709316
  Максимович В.О. Контроль та поліпшення теплового стану людини : монографія / В.О. Максимович, І.І. Солдак, О.С. Горецький; Під ред. І.І. Солдак. – Донецьк, 1997. – 158 с. : табл., іл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 5-86938-094-4
709317
  Русінко П.М. Контроль та прогноз утворення радіоактивних відходів діючих АЕС України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Русінко Павло Михайлович ; НАН України, Ін-т ядерних дослідж. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
709318
  Палійчук О.В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної безпеки в районі Калуського гірничопромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палійчук О.В. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
709319
  Добровольська В. Контроль та ревізія у сфері господарювання: поняття та види // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 34-37
709320
  Калашнік І.І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 53-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
709321
  Шохін Б.П. Контроль та управління якістю процесів на стадіїї виробництва продукції / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається методологія управління якістю процесів. На основі елементів прикладної статистики пояснюються основні інструменти контролю та управління якістю на стадії виробництва продукції. Ключові слова: якість, прикладна статистика, In ...
709322
  Белосельский Б.С. Контроль твердого топлива на электростанциях / Б.С. Белосельский, В.С. Вдовченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 176 с.
709323
  Балабанов А.Н. Контроль технической документации / А.Н. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Изд-во стандартов, 1988. – 350, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 350 (18 назв.)
709324
  Готра З.Ю. Контроль технологии гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра. – Львов, 1981. – 96 с.
709325
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – М., 1954. – 496с.
709326
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – М., 1954. – 496с.
709327
  Тищенко В.О. Контроль тренувальної діяльності як основа успішної реалізації підготовки гандбольних команд вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 35-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
709328
   Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л.В. Дікань та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук. проф. Л.В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 330, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-208. – ISBN 978-966-676-625-3
709329
  Барбаш Є.М. Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки XX століття) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
709330
  Деркач А.Л. Контроль у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: призначення, основні риси, поняття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 356-362. – ISSN 1563-3349
709331
  Бобровник С. Контроль у демократичному ракурсі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 271-273. – ISSN 1026-9932
709332
  Фріс П. Контроль у кримінально-правовій політиці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 16-22
709333
  Філіпенко А.С. Контроль у системі адміністративно-правового регулювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 90-95
709334
  Франчук Т. Контроль у системі компетентнісної професійної освіти як умова забезпечення її неперервності // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 255-258


  Досліджуються проблеми модернізації системи контролю в умовах переходу на стандарти компетентнісної професійної освіти, що набуває тенденцію до саморозвитку впродовж життя.
709335
  Роман О.Т. Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 131-139
709336
  Малков Д. Контроль у сфері боротьби із згубною податковою конкуренцією як новий вид міжнародного контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 112-115
709337
  Щукін О.М. Контроль у сфері державних закупівель // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 29-38. – ISSN 2222-5374
709338
  Чечетов М. Контроль у сфері приватизації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-30 : Табл.1. – ISSN 0131-775Х
709339
  Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с. – Бібліогр.: с. 444-467. – ISBN 966-619-041-9
709340
  Харрис П.Т. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / П.Т. Харрис, А. Трейнор. – М, 1960. – с.
709341
  Трейнор А. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / А. Трейнор, П.Т. Харрис. – М., 1960. – 8с.
709342
  Бабиков О.И. Контроль уровня с помощью ультразвука / О.И. Бабиков. – Ленинград : Энергия, 1971. – 79 с. : ил. – Список лит.: с. 77-78 (22 назв.). – (Б-ка по автоматике ; вып. 459)
709343
  Гура В.А. Контроль уровня языковой компетенции иностранных студентов подготовительного факультета // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 50-55. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті розглянуто питання контролю у процесі системного формування граматичної компетенції як необхідної складової комунікативно-мовленнєвої компетенції іноземних студентів підготовчого факультету. Мета статті – визначення змісту лексико-граматичної ...
709344
  Скакун В.А. Контроль уроков производственного обучения. / В.А. Скакун. – М., 1985. – 64с.
709345
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения и его рациональная организация и эффективность в обучениии : Обзорная информация / Тихонов Иван Иванович; НИИ проблем высш. школы; Отд. науч. информации. – Москва : МВ и ССО УССР, 1976. – 82с. – Автор указ. на обор. тит. л. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних спец. учеб.заведениях)
709346
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения, организация и эффективность при программированном обучении / Тихонов Иван Иванович. – Москва : Знание, 1967. – 37с.
709347
   Контроль усилий бесклеевыми тензорезисторными датчиками. – К., 1971. – 160с.
709348
  Шипицо Л.В. Контроль устной речи. : на начальном этапе обучения / Л.В. Шипицо. – Москва : Московский государственный университет, 1985. – 88 с.
709349
  Жердев Н.К. Контроль устройств на интегральных схемах / Н.К. Жердев, Б.П. Креденцер, Р.Н. Белоконь. – Киев, 1986. – 159 с.
709350
  Косицын Ю.Д. Контроль ФЗМК за соблюдение законодательства о заработной плате. Справочная книга. / Ю.Д. Косицын. – М., 1968. – 143с.
709351
  Цепин А.И. Контроль ФЗМК за соблюдением законодательства о труде. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 175с.
709352
  Рябчиков М.П. Контроль финансово-хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях / М.П. Рябчиков. – М., 1989. – 159 с.
709353
  Ладиняк А.Б. Контроль фізичних навантажень на уроках фізичної культури / А.Б. Ладиняк, В.В. Ліщук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 8 назв.
709354
  Кужельний М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання : Навчально методичний посібник для студ.економ.спец.і прац.обліково-аналіт.і контр.-ревізійних служб підприємств, орг.і установ / М.В. Кужельний, Є.В. Калюга, О.В. Калюга; Мін-во освіти і науки України. Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2001. – 240с. – ISBN 966-521-118-8


  Розглядаються питання, щодо проведення контролю за правільностю трансформації статей фінансової звітності, в тому числі для відкритих акціонерних товариств, підприємств
709355
  Івахненков С.В. Контроль фінансової інформації: сучасні технології : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 87-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
709356
  Коломієць Л.П. Контроль фітопатогенних вірусів в агроекосистемах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено склад популяції вірусів картоплі в зоні Полісся України. Показано суттєву роль штаму вірусу в перебігу інфекції та необхідність вивчення штабового складу поширених у регіоні патогенів для об"єктивної оцінки розвитку вірусних інфекцій в ...
709357
  Фролов М.В. Контроль функционального состояния человека-оператора / М.В. Фролов. – Москва, 1987. – 195с.
709358
   Контроль функционирования больших систем. – М., 1977. – 356с.
709359
  Харт Дж. Контроль хімічної зброї і роззброєння / Джон Харт // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 376-382. – ISBN 978-966-2050-07-3
709360
  Петренко І.М. Контроль чисельності бур"янів у посівах буряків цукрових у Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 75-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
709361
  Гуляев В.А. Контроль ЭВМ / В.А. Гуляев. – К., 1977. – 168с.
709362
   Контроль эффективности нейроцитопротекторов с помощью биомаркеров ишемии головного мозга / К.Т. Алиев, Е.В. Бондаренко, Г.В. Пономарев, А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, Д.Г. Смолко, М.В. Шумилина // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 29-33. – ISSN 2524-0412
709363
  Стрельченко О.Г. Контроль як засіб забезпечення законності у сфері охорони здоров"я // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 66-72. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито суть контролю як засобу забезпечення законності у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано три ключових об"єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров"я: контроль за наркотиками; контроль за лікарськими засобами; ...
709364
  Дерзська В. Контроль як основа забезпечення законності діяльності органів Національної поліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 101-104. – ISSN 2663-5313
709365
  Шморгун О.С. Контроль як спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 57-61.
709366
  Шовкопляс Г.М. Контроль як форма державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 126-137. – ISSN 2224-9281
709367
  Полторак С.Т. Контроль як функція державного управління освітньою діяльністю у ВНЗ Збройних Сил України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 26-31. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
709368
  Остапенко Т. Контроль як функція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 29-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
709369
  Сахно В.П. Контроль якості - запорука високої ефективності застосування озброєння та військової техніки // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглянуті питання необхідності перевірки якості засобів індивідуального і колективного захисту при поставці їх у війська, зазначені відповідні організації, що забезпечують необхідну перевірку, та вимоги до них, наведені можливості ...
709370
  Дрозд І.К. Контроль якості аудиту фінансової звітності великих підприємств, що становлять суспільний інтерес // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 162-174. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
709371
  Доннік М.С. Контроль якості знань студентів під час виконання індивідуального завдання як вимога системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 23-30. – ISSN 2227-2844
709372
  Сисоєва І.М. Контроль якості надання аудиторських послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 104-107. – ISSN 2306-6806
709373
  Щирська О.В. Контроль якості надання аудиторських послуг у контексті зовнішніх перевірок / О.В. Щирська, Є.О. Кушнір // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 101-106 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
709374
  Дорощук В.О. Контроль якості харчових продуктів : навчальний посібник / В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко, С.А. Куліченко ; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-675-603-2
709375
  Махмудов Кабулджон Гафурович Контроль, диагностика и прогнозирование обработки металлов резанием по переходным процессам : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.01 / Махмудов Кабулджон Гафурович; КПИ. – К., 1994. – 37л.
709376
  Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталів в сучасному світі : навчальний посібник / Н.В. Кузнєцова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 396, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-439-358-9
709377
  Шевков Б.В. Контроль, наладка и тестирование // Программное обеспечение микроЭВМ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1988. – Кн. 10 : Контроль, наладка и тестирование / Б.В. Шевкопляс. – С. 1-79
709378
   Контроль, оценка качества и испытания печатных плат. – Челябинск, 1975. – 97с.
709379
  Богоявленский М.С. Контроль, регулирование и управление технологическими процессами : конспект лекций : учеб. пособ. для учащихся техникумов специальности "Контрольно-измерительные и регулирующие приборы" / М.С. Богоявленский ; Моск. техникум автомат. и телемеханики. – Москва : [б. и.], 1960. – 104 с., 2 вкл. л. : ил., табл. – (Московский техникум автоматики и телемеханики)
709380
   Контроль, управление и передача информации. – Л., 1970. – 224с.
709381
   Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 431, [1] с. : Бібліогр.: с. 431. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-680-279-1
709382
  Бутинець Ф.Ф. Контроль: недоліки та наслідки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 6-17. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
709383
  Петренко М.Є. Контрольна для вчителя : повісті / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 347 с.
709384
  Воронкова Олена Миколаївна Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : Дис...канд.економ.наук:08.04.01 / Воронкова Олена Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 206л. + Додатки:л.183-206. – Бібліогр.:л.170-182
709385
  Воронкова О.М. Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Воронкова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: с.14
709386
  Берназюк Я. Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 35-39
709387
   Контрольна робота з курсу економічної статистики. – К., 1971. – 45с.
709388
  Козлов В.А. Контрольна смуга / В.А. Козлов. – Київ, 1977. – 311с.
709389
  Шевердін М. Контрольна турбота // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Для підвищення ефективності судового контролю на етапі досудового розслідування необхідно внести системні зміни до процесуального законодавства, зокрема щодо розширення кола повноважень слідчих суддів".
709390
  Аулін О. Контрольна функція бібліотечно-інформаційних центрів у соціальних комунікаціях з ісламськими об"єднаннями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 112-123. – ISSN 2224-9516
709391
  Тимощук В.П. Контрольна функція держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 83-92. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено загальний огляд реалізації контрольної функції держави. Особлива увага приділяється проблематиці внутрішнього службового (антикорупційного) контролю в публічній адміністрації та проблематиці інспекційної діяльності. The article ...
709392
  Вівчаренко О.А. Контрольна функція охорони земель // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 103-110
709393
  Майданник О. Контрольна функція українського парламенту щодо виконання державного бюджету України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-65
709394
  Кузьмичева Г.А. Контрольная деятельность местных представительных органов. : Автореф... канд.юрид.наук: 711 / Кузьмичева Г.А.; Ин-т.гос-ва и права. – М, 1970. – 30л.
709395
  Черкес М.Е. Контрольная деятельность представительных органов государственной власти Польской Народной Республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Черкес М.Е.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 25л.
709396
  Слива А.Я. Контрольная деятельность Советов / А.Я. Слива. – М., 1987. – 303с.
709397
  Волошина С.В. Контрольная для взрослых. / С.В. Волошина, И.А. Шадхан. – Ленинград, 1981. – 109с.
709398
  Янченко С.Е. Контрольная и курсовая работа по политической экономии в учебном процессе / С.Е. Янченко, М.В. Сакович. – М., 1986. – 72с.
709399
  Шлыгин А. Контрольная полоса / А. Шлыгин. – Алма-Ата, 1974. – 48с.
709400
  Хорунжий Е.И. Контрольная полоса / Е.И. Хорунжий. – Киев : Молодь, 1984. – 104с.
709401
  Черный-Диденко Контрольная полоса. / Черный-Диденко. – К, 1962. – 198с.
709402
  Черный-Диденко Контрольная полоса. / Черный-Диденко. – К, 1968. – 430с.
709403
  Ивенская Д.С. Контрольная работа № 1 по методике преподавания английского языка. Для студ.-заоч. 2 курса пед. ин-тов. ин. яз. / Д.С. Ивенская, З.М. Цветкова. – М., 1957. – 72с.
709404
  Толстых Т.Н. Контрольная работа № 3 по грамматике английского языка. / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова. – М., 1954. – 72с.
709405
  Толстых Т.Н. Контрольная работа № 4 по грамматике английского языка. / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова. – М., 1955. – 78с.
709406
  Леганцева Н.И. Контрольная работа №1 / Н.И. Леганцева. – М., 1953. – 52с.
709407
  Измайлова Л.С. Контрольная работа №1 по истории русского языка / Л.С. Измайлова, Р.И. Лихтман. – Махачкала, 1966. – 44с.
709408
   Контрольная работа №2 по курсу "Современый русский язык". – Х., 1976. – 25с.
709409
  Шейнман З.А. др. Контрольная работа №3 по грамматике английского языка / З.А. др. Шейнман. – М, 1955. – 76с.
709410
  Вейф Э.Р. Контрольная работа №3 по лексике немецкого языка / Э.Р. Вейф, В.И. Родионова. – Москва, 1954. – 38с.
709411
  Леганцева Н.И. Контрольная работа №4 / Н.И. Леганцева, В.И. Родионова. – М., 1954. – 30с.
709412
  Симченко О.С. Контрольная работа №4 по грамматике английского языка / О.С. Симченко. – М., 1956. – 31с.
709413
  Приходько В.А. Контрольная работа по древнерусскому языку / В.А. Приходько. – Л., 1966. – 6с.
709414
   Контрольная работа по курсу "Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях" для курсов повышения квалификации экономистов-плановиков. – Х., 1960. – 16с.
709415
   Контрольная работа по курсу "Детсая литература". – М., 1956. – 8с.
709416
   Контрольная работа по русской литературе 19 века. – Л., 1954. – 6с.
709417
  Гуревич Г.Ф. Контрольная работа по русскому языку для студентов-заочников 1 курса казахского отделения филологического факультета педагогических институтов и университетов / Г.Ф. Гуревич. – Алма-Ата, 1975. – 32с.
709418
  Станчик М.К. и др. Контрольная работа... по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1955. – 76с.
709419
  Жигжитжапов Б.Ж. Контрольная функция законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ее роль в системе "сдержок и противовесов" // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 26-37. – ISSN 1812-8696
709420
  Иванова Ружа Контрольная функция и функция содействия государственных судов: законодательство, теория и практика // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 25-37
709421
  Селивон Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов / Н.Ф. Селивон. – К, 1980. – 147с.
709422
  Селиван Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов: сущность и эффективность осуществления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Селиван Н.Ф. ; АН УССР , Ин-т гос-ва и права. – Киев, 1978. – 27 с.
709423
  Нуруллаєв І.С. Контрольний механізм Ради Європи у сфері запобігання корупціЇ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 204-208. – ISSN 0201-7245
709424
  Товтин В.Ю. Контрольний поцілунок : гумор і сатира / Володимир Товтин. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2011. – 302, [2] с. – На форзацах - дружній шарж О. Кохана. – ISBN 978-966-2921-76-2
709425
  Ліщук А.В. Контрольний список сирфід роду Cheilosia національного природного парку Подільські Товтри України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 116-131 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
709426
  Куца О. Контрольні диктанти з української мови. 5-7 класи / О. Куца. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-120-3
709427
   Контрольні завдання з курсу "Вища математика". – Київ, 1995. – 29 с.
709428
   Контрольні завдання з курсу "Вища математика". – Київ, 1997. – 20 с.
709429
  Палкін Ю.І. Контрольні завдання з курсу політичної економії / Ю.І. Палкін, Н.Л. Файнберг. – Київ, 1968. – 80с.
709430
   Контрольні завдання з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с.
709431
   Контрольні завдання з якісного аналізу. – К., 1968. – 38с.
709432
   Контрольні завдання з якісного аналізу. – К., 1968. – 38с.
709433
   Контрольні запитання і завдання з якісного аналізу : навч. посібник для підгот. до практ. занять з нормат. курсу "Фундаментальні основи аналіт. хімії" для студ. хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Є. Кеда]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру
Ч. 1 : Аналіз катіонів. – 2014. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33
709434
   Контрольні запитання та задачі до спецкурсу "Аналітична хімія природного середовища" : для студ.хімічного фак-ту спеціалізац. "Хімічний контроль навколишнього середовища". – Київ : Київський університет, 2001. – 19с.
709435
   Контрольні запитання та задачі до спецкурсу "Основи хроматографічного аналізу" : для студ.хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". – Київ : Київський університет, 2001. – 18с.
709436
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин". – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
709437
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин". – Київ : Київський університет, 2003. – 35с.
709438
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин" [Електронний ресурс] / О.В. Брайон, О.О. Панюта, Т.В. Паршикова, П.С. Славний; За ред. М.М. Мусієнка. – Київ : КНУТШ, 2003. – 24 с.
709439
   Контрольні запитання та тесті з курсу "Фізіологія рослин". – Київ : Київський університет, 2000. – 94с.
709440
  Стоян О. Контрольні засоби // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 2 (2) лютий. – С. 21-27. – ISSN 2306-0050


  Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків.
709441
  Власенко Л.О. Контрольні карти в статистичних методах аналізу та синтезу автоматичних систем регулювання / Л.О. Власенко, А.П. Ладанюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 61-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
709442
  Богуславський І.П. Контрольні письмові роботи з арифметики : для 5-6-го кл. : посіб. для вчителів / І.П. Богуславський , О.Г. Черватюк. – Київ : Радянська школа, 1964. – 206 с.
709443
  Бахуринська М.М. Контрольні питання до змістовного модуля I // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 364-366. – ISBN 978-617-566-151-2
709444
   Контрольні питання до змістовного модуля II // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 709-710. – ISBN 978-617-566-151-2
709445
   Контрольні питання та практичні завдання для співбесіди з української мови та літератури для вступ. на підготовче відділення. – Київ : КДУ, 1984. – 16 с.
709446
  Француз-Яковець Контрольні повноваження двопалатних парламентів сучасних демократичних держав // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 20-26
709447
  Лінецький С. Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: правове регулювання та проблеми реалізації // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-52
709448
  Доронін І. Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 95-100. – ISSN 2663-5313
709449
  Шевчук О.М. Контрольні правовідносини у сфері обігу наркотичних засобів, їх зміст та особливості // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 167-174. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
709450
  Гаращук В. Контрольні провадження,їх види і тенденції розвитку та законодавчого вренгулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.86-94
709451
  Лагода О. Контрольні процедури в системі адміністративно-процедурної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
709452
  Левченко А. Контрольні процедури у сфері реклами: деякі колізії в законодавстві України // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7020-43-0
709453
  Мирошніченко А.Л. Контрольні роботи для 2-11 класів з поглибленим вивченням англійської мови / А.Л. Мирошніченко, Г.П. Харківська, В.П. Клікман. – Харків : Основа, 2004. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11(23)). – ISBN 966-333-107-0
709454
  Кобернік С.Г. Контрольні роботи для тематичного оцінювання навчальних досягнень школярів з географії у 8-9 класах / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 13-24. – Бібліогр.: 7 назв.
709455
  Корнієнко Н.П. Контрольні роботи з історії української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 38с.
709456
  Богданович М.В. Контрольні роботи з математики для початкових класів загальноосвітньої школи / М.В Богданович, В.С. Шпакова. – Київ : Техніка, 1997. – 64 с. – ISBN 966-575-061-5
709457
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників учит. ін-тів на 1952-53 навч. рік. – Київ, 1952. – 16 с.
709458
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників учит. ін-тів на 1952-53 навч. рік. – Київ, 1960
709459
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників фіз.-мат. фак-тів пед. ін-тів. – Київ, 1960. – 7 с.
709460
   Контрольні роботи з методики викладання української мови в середній школі. – Харків, 1982. – 26с.
709461
   Контрольні роботи з сучасної української літературної мови. – Київ, 1960. – 44с.
709462
   Контрольні роботи з сучасної української літературної мови для студентів-заочників 5 курсу відділу української мови і літератури фа-тів мови і літ-ри пед. ін-тів. – Київ, 1960. – 56с.
709463
  Мисечко Е.М. Контрольні роботи з фізики для 8-10 класів : посібник для вчителів / Е.М. Мисечко, С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 174 с.
709464
   Контрольні роботи по курсу "Українська діалектологія" для студ. філолог. фак-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 6 с.
709465
   Контрольні роботи та методичні вказівки з історичної граматики української мови для студентів заочників відділення українскьої мови та літератури філ. факультету. – Харків, 1980. – 22с.
709466
  Тишковець М. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / М. Тишковець, І. Драч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 175-181. – ISSN 2413-0923
709467
   Контрольні тести до курсу "Методика викладання української мови у середній школі". – К., 1998. – 23с.
709468
  Ігнатюк О. Контрольні функції слідчих та керівників слідчих підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 263-264
709469
  Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства : Монографія / А.Р. Туманянц; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Основа, 2000. – 108с. – ISBN 5-7768-0706-9
709470
   Контрольні цифри народного господарства УСРР на 1928-29 рік. – Харків : Держплан УСРР, 1928. – 80 с.
709471
   Контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 роки. – К., 1959. – 126с.
709472
   Контрольні цифри розвитку народнього господарства УСРР на 1929-30 рік. – Харків : Видання держпляну УСРР, 1929. – 394 с. : табл. с. 1-64
709473
   Контрольні цифри української промисловості на 1928-29 рік. – Х. – 21с.
709474
   Контрольні числа промкооперації України на 1933 рік. – Х., 1932. – 86с.
709475
  Угинчус А.А. Контрольно-измерительная аппаратура гидротехнических сооружений / А.А. Угинчус, В.П. Бомбчинский. – М, 1954. – 260с.
709476
   Контрольно-измерительная аппаратура и оборудование, применяемые для настройки и ремонта радиотелевизионной аппаратуры. – Ленинград, 1970. – 43с.
709477
  Горбунов Б.И. Контрольно-измерительная техника / Горбунов Б.И. – Минск, 1977. – 367 с.
709478
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 22. – 1977
709479
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 23. – 1978
709480
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 24. – 1978
709481
   Контрольно-измерительная техника. – Киев
№ 25. – 1979
709482
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 26. – 1979
709483
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 27. – 1980
709484
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 28. – 1980
709485
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 29. – 1981
709486
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
Вып. [?]. – 1982
709487
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 31. – 1982
709488
   Контрольно-измерительная техника. – Львов
№ 33. – 1983
709489
  Щепкин С.И. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы в химических производствах / С.И. Щепкин. – Москва : Госхимиздат, 1945. – 431 с.
709490
   Контрольно-измерительные приборы, 1958. – 20с.
709491
  Кобзев В.В. Контрольно-измерительные приборы / В.В. Кобзев. – М., 1989. – 471с.
709492
  Исакович Р.Я. Контрольно-измерительные приборы в добыче нефти / Р.Я. Исакович. – М, 1954. – 358с.
709493
   Контрольно-измерительные приборы и регуляторы, разработанные в ГИПХ. – Л,, 1962. – 63с.
709494
  Вайнберг И.Б. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / И.Б. Вайнберг, К.Л. Калитенко. – Москва, 1967. – 303с.
709495
   Контрольно-измерительные ультразвуковые приборы. – М., 1960. – 174с.
709496
  Панасюк О. Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 125-129. – ISSN 0132-1331
709497
  Шаталова Л.М. Контрольно-наглядова діяльність Міністерства освіти і науки України: теорія і практики // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 140-148. – ISSN 2412-8465
709498
  Бистрик Г.М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 115-123. – ISSN 1563-3349
709499
  Ігонін Р.В. Контрольно-наглядові повноваження вищої ради юстиції як критерій її позиціювання в системі поділу державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 121-125
709500
  Матвиенко Г.В. Контрольно-надзорные полномочия таможенных органов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-30. – ISSN 0132-0769
709501
  Білецький І. Контрольно-попереджувальний моніторинг виборчого процесу як засіб попередження злочинів проти виборчих прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 109-111.
709502
  Корсакова К.М. Контрольно-ревизионная работа в жилищно-коммунальном хозяйстве / К.М. Корсакова, Б.А. Касперович. – М., 1988. – 159с.
709503
  Бутынец Ф.Ф. Контрольно-ревизионная служба на селе / Ф.Ф. Бутынец. – М., 1986. – 156с.
709504
  Артемчук Д. Контрольно-судова влада: теоретико-правовий аналіз // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 305-309. – ISSN 1561-4999
709505
  Фомичева Л.И. Контрольно-тренировочные задачи по курсу зоология безпозвоночных / Л.И. Фомичева. – М., 1972. – 16с.
709506
  Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка / П.Ф. Ивченков. – М., 1983. – 176с.
709507
  Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка / П.Ф. Ивченков. – 2-е изд., испр. – М., 1987. – 191с.
709508
  Шоцкая Л.И. Контрольно-тренировочные упражнения по истории русского литературного языка / Л.И. Шоцкая. – М., 1969. – 96с.
709509
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1963. – 92с.
709510
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – 2-е изд. – М, 1968. – 88с.
709511
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин. – 2-е изд,. – М, 1968. – 92с.
709512
  Шанский Н.М. Контрольно-тренировочные упражнения по современному русскому языку (лексикология, фонетика, орфография) / Н.М. Шанский. – М., 1960. – 136с.
709513
   Контрольно-тренувальні вправи з історичної граматики української мови. – К., 1963. – 47с.
709514
   Контрольно-тренувальні вправи з історичної граматики української мови. – К., 1965. – 92с.
709515
  Ярхо В.Н. Контрольное задание №1 по латинскому языку / В.Н. Ярхо, Л.Л. Савельева. – М., 1956. – 104с.
709516
   Контрольные вопросы для проведения собеседования по математике с поступающими на подготовительное отделение. – Киев, 1983. – 63 с.
709517
   Контрольные вопросы и задания к практическим заданиям п курсу исторической фонетики русского языка. – К., 1982. – 50с.
709518
   Контрольные вопросы и задачи по химии для слушателей подготовительного отделения. – Ярославль
2. – 1989. – 17с.
709519
   Контрольные вопросы к курсу общей физики. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1984. – 54 с.
709520
   Контрольные вопросы к лабораторным работам по колебательному и молекулярному практикуму для студентов радиофизического факультета. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
709521
   Контрольные вопросы по аналитической химии для студентов 2-го курса химического факультета. – К., 1982. – 39с.
709522
   Контрольные вопросы по математике для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1983. – 7с.
709523
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 6с.
709524
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 6с.
709525
   Контрольные вопросы по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
709526
   Контрольные вопросы по математике на афганском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
709527
   Контрольные вопросы по математике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 8с.
709528
   Контрольные вопросы по химии для предварительной оценки знаний студентов подготовительного факультета. – Киев : КГУ, 1984. – 11с.
709529
  Изаксон С.С. Контрольные вычисления при подсчете запасов полезных ископаемых и определение погрешности подсчета / С.С. Изаксон. – Москва : Углетехиздат, 1953. – 103 с.
709530
  Станчик М.К. и др. Контрольные задания № 1-4 по грамматике немецкого языка для III курса заочн. отд. пед. ин-тов иностр. яз. / М.К. и др. Станчик. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
709531
  Станчик М.К. и др. Контрольные задания № 3-4 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1958. – 40с.
709532
  Непомнящая Г.А. Контрольные задания № 3 и 4 по грамматике английского языка. Для студ.-заоч. 2 основного и 4 курса уч. групп / Г.А. Непомнящая. – М., 1958. – 52с.
709533
  Кузнецова О.Ф. Контрольные задания №3-4 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1955. – 76с.
709534
  Кузнецова О.Ф. Контрольные задания №3-4 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1958. – 80с.
709535
   Контрольные задания и методические указания для студентов-заочников в историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1963. – 136с.
709536
   Контрольные задания и упражнения по географии. – Москва : Просвещение, 1982. – 191с.
709537
   Контрольные задания по биологии на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев, 1986. – 16с.
709538
   Контрольные задания по биологии на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев, 1986. – 16с.
709539
   Контрольные задания по биологии на испанском языке для определения начального общеобразвоательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1986. – 16 с.
709540
   Контрольные задания по биологии на французском языке для определения начального уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
709541
   Контрольные задания по курсу "Аналитическая химия. – Новочеркасск, 1963. – 32с.
709542
   Контрольные задания по курсу "Педагогика" для автоматизированной проверки знаний студентов ун-та. – Одесса, 1984. – 64с.
709543
   Контрольные задания по курсу "Педагогика" для автоматизированной проверки знаний студентов ун-та. – Одесса, 1984. – 63с.
709544
  Болдырева А.П. Контрольные задания по курсу "Русская литература 18-го века" : для студ.-заоч. 3 курса фак-тов русс. яз. и лит-ры пед. ин-тов / А.П. Болдырева ; Московский гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1969. – 32 с.
709545
  Белова Н.И. Контрольные задания по курсу "Русская литература XVIII века" : для студ.-заоч.3 курса фак-тов рус. яз. и лит-ры пед. ин-тов / Н.И. Белова ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1972. – 40 с.
709546
  Трюта К.Н. Контрольные задания по латинскому языку с методическими указаниями для студентов-заочников 3-4 семестров. / К.Н. Трюта. – К., 1958. – 64с.
709547
   Контрольные задания по математике. – М., 1971. – 4с.
709548
   Контрольные задания по математике для учащихся первого года обучения на подготовительных курсах. – М., 1972. – 4с.
709549
   Контрольные задания по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1986. – 8с.
709550
   Контрольные задания по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
709551
   Контрольные задания по математике на испанском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 10с.
709552
   Контрольные задания по математике на лаосском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 10с.
709553
   Контрольные задания по математике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10с.
709554
  Зимина М А. Контрольные задания по методике преподавания географии / М А. Зимина, . – М, 1964. – 24с.
709555
  Зимина М А. Контрольные задания по методике преподавания географии / М А. Зимина, . – М, 1969. – 26с.
709556
  Шептаев Л.С. Контрольные задания по народному поэтическому творчеству / Л.С. Шептаев. – М, 1967. – 52с.
709557
   Контрольные задания по народному поэтическому творчеству и древней русской литературе. – М., 1969. – 72с.
709558
  Позднеев А.В. Контрольные задания по народному поэтическому творчеству, древней русской литературе и русской литературе 18 в. / А.В. Позднеев, А.П. Болдырева. – М, 1962. – 52с.
709559
   Контрольные задания по общей теории статистики. – Рига, 1979. – 112с.
709560
   Контрольные задания по русскому языку и литературе. – Москва, 1962. – 14 с.
709561
  Бобер Э.Я. Контрольные задания по современному русскому языку : раздел "Морфология" : пособие для студентов-заочников / Э.Я. Бобер ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы : [б. и.], 1968. – 76 с.
709562
   Контрольные задания по темам "Лексическая стилистика", "Лексическая стилистика", "Изобразительно-выразительные средства языка" и методические указания к их выполнению для студентов 4 курса стационар. – Харків, 1976. – 30с.
709563
  Тихомирова М.М. Контрольные задания по топографии и картографии / Глав. упр. высш. и средн. пед. учебных заведений Мин-ва Просвещения РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1964. – 64 с.
709564
   Контрольные задания по устному народному творчеству древней русской литературе и русской литературе 18 века. – М., 1965. – 80с.
709565
   Контрольные задания по физике для студентов 4 концентра электро- и тепло-энергетического и механико-машиностроительного и химического факультетов и для специальностей "Горная электромеханика" горного факультета. – Москва : ВЗИИ, 1936. – 16 с.
709566
   Контрольные задания по физике для учащихся заочных курсов по подготовке в вуз. – М., 1968. – 12с.
709567
   Контрольные задания по физике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
709568
   Контрольные задания по физике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
709569
  Шарец Д.С. Контрольные задания по физической географии частей света / Д.С. Шарец. – Москва, 1961. – 40с.
709570
   Контрольные задания по физической химии. – М.
1. – 1978. – 52с.
709571
   Контрольные задания по физической химии. – Москва
1. – 1978. – 72с.
709572
   Контрольные задания по физической химии. – М.
2. – 1978. – 92с.
709573
   Контрольные задания по химии. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
709574
   Контрольные задания по химии на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10 с.
709575
   Контрольные задания по химии на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – К., 1986. – 11с.
709576
   Контрольные задания по химии на корейском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
709577
   Контрольные задания по химии на лаосском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10 с.
709578
   Контрольные задания по химии на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – К., 1986. – 8 с.
709579
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1960. – 44с.
709580
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 27с.
709581
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1967. – 24с.
709582
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1971. – 44с.
709583
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев математического факультета. – Харків, 1975. – 68с.
709584
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев математического факультета. – Харків, 1975. – 47с.
709585
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев физического факультета. – Харків, 1975. – 55с.
709586
  Гарматюк С.С. Контрольные задачи по курсу радиопередающие устройства / С.С. Гарматюк, Л.И. Телятников. – Таганрог, 1975. – 102 с.
709587
   Контрольные и курсовые работы для студентов филологических факультетов. – Калининград, 1977. – 92с.
709588
   Контрольные и самостоятельные работы по химии. – Х., 1988. – 52с.
709589
  Татур А.О. Контрольные измерительные материалы для единого госссударственного экзамена // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.28-33.
709590
  Мердок Д. Контрольные карты. / Д. Мердок. – М., 1986. – 150с.
709591
  Кузьмина Г.П. Контрольные работы / Г.П. Кузьмина, В.И. Родионова. – М, 1953. – 56с.
709592
  Девекин В.Н. Контрольные работы 1-2 по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1958. – 31с.
709593
  Девекин В.Н. Контрольные работы 1-2 по немецкомц языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1958. – 31с.
709594
  К Контрольные работы 1-го курса факультета литературы и языка / К. – Москва, 1953. – 39 с.
709595
  Мурашева Е.И. Контрольные работы N1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 103с.
709596
  Мурашева Е.И. Контрольные работы N1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 94с.
709597
  Выгодская А.Л. Контрольные работы № 1-2 по лексике немецкого языка / А.Л. Выгодская. – Москва, 1955. – 72 с.
709598
  Мурашева Е.И. Контрольные работы № 1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 103с.
709599
  Мурашева Е.И. Контрольные работы № 1-4 по фонетике немецкого языка. Для II курса заоч. отд-ний пед. ин-тов иностр. яз. / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 94с.
709600
  Рачинская Н.Н. Контрольные работы № 1-4. Немецкий язык : тексты для переводов : для студентов-заочников 1 и 2 курсов пед. ин-тов / Н.Н. Рачинская ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1977. – 96 с.
709601
  Гроссман Е.Я. и др. Контрольные работы № 3-4 по лексике английского языка / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1958. – 80с.
709602
  Линднер Е.Б. Контрольные работы № 3-4 по лексике немецкого языка / Е.Б. Линднер, Е.С. Фрадкина. – М., 1955. – 72с.
709603
  Шифрина П.А. Контрольные работы № 3 и № 4 по лексике немецкого языка / П.А. Шифрина. – Москва, 1954. – 66 с.
709604
  Ахшарумова Е.Е. Контрольные работы № 5-6 по английскому языку для студентов заочных отделений педагогических вузов : для студентов-заочников 3 курса фак. русского языка и лит-ры пед. институтов / Ахшарумова Е.Е., Левина Э.Л. ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 104 с.
709605
  Лазаревич Е.Ф. Контрольные работы №1-2 по английскому языку для студентов-заочников 5 курса фак-тов и пед.ин-тов ин. яз. / Е.Ф. Лазаревич, А.К. Томлянович. – М., 1965. – 32с.
709606
  Кузнецова О.Ф. Контрольные работы №1-2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1955. – 108с.
709607
  Крупник В.А. Контрольные работы №1-4 по лексике английского языка / В.А. Крупник. – Москва, 1968. – 128 с.
709608
  Вейф Э.Р. Контрольные работы №1-4 по лексике немецкого языка / Э.Р. Вейф, 1956. – 156 с.
709609
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 1-го курса. – Горький, 1968. – 20с.
709610
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 2-го курса. – Горький, 1968. – 15с.
709611
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 3-го курса. – Горький, 1968. – 26с.
709612
  Кузнецова О.Ф. Контрольные работы №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова. – Москва, 1954. – 72с.
709613
   Контрольные работы №1 и №2 по немецкому языку для студентов-заочников 1 курса. – Горький, 1968. – 19с.
709614
   Контрольные работы №1 и №2 по немецкому языку для студентов-заочников 2 курса. – Горький, 1968. – 31с.
709615
  Ахшарумова Е.Е. Контрольные работы №5-6 по английскому языку : для студентов-заочников 3 курса фак. русского языка и лит-ры пед. институтов / Ахшарумова Е.Е., Левина Э.Л. ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Успедгиз, 1958. – 32 с.
709616
  Девекин В.Н. Контрольные работы №5-6 по немецкому языку / В.Н. Девекин. – М, 1956. – 72с.
709617
   Контрольные работы №№ 1,2 варинат 1 по курсу "Экономика, организация и планирование производства для учащихся-заочников специальностей. – Иваново, 1960. – 8 с.
709618
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса факультета литературы и языка педагогических институтов. – М., 1953. – 128с.
709619
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса физико-математических факультетов педагогических институтов. – М., 1952. – 56с.
709620
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса физико-математических факультетов педагогических институтов. – М., 1952. – 72с.
709621
   Контрольные работы для студентов-заочников 2 курса физико-математических факультетов педогогических институтов. – Москва, 1952. – 48 с.
709622
   Контрольные работы для студентов-заочников 2 курса физико-математическоих факультетов учительских институтов. – Минск, 1952. – 64 с.
709623
  Медяник А.И. Контрольные работы и дифференцированные задания по геометрии : Методическое пособие / А.И. Медяник. – Київ : А.С.К. Гимназия, 1998. – 144с. – ISBN 966-7384-17-9
709624
   Контрольные работы и методические указания к курсу "дифференциальная геометрия" для студ. мех.-мат. фак.. – К., 1985. – 19с.
709625
   Контрольные работы и методические указания по старославянскому языку для студентов заоч. отделения филологич. факультета. – Киев, 1983. – 98 с.
709626
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы и тесты к изучению истории немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – М, 1965. – 32с.
709627
  Кирпичникова Н.В. Контрольные работы и упражнения по крусу "Современный русский язык. Синтаксис" / Н.В. Кирпичникова. – М., 1967. – 64с.
709628
  Шалауров Н.В. Контрольные работы к программе по курсу физики / Н.В. Шалауров. – Ч.1 Изд. 2-е. – Москва, 1940. – 7 с.
709629
  Моденов П.С. Контрольные работы по аналитической геометрии для студентов-заочников 1 курса физ.-мат.фак-тов.пед ин-тов. / П.С. Моденов. – М, 1954. – 96с.
709630
  Непомнящая Г.А. Контрольные работы по английскому языку для 1 и 2 курсов заоч. отд. / Г.А. Непомнящая. – М., 1953. – 88с.
709631
   Контрольные работы по английскому языку для студентов физического факультета. – Горький, 1970. – 12с.
709632
   Контрольные работы по античной литературе. – Петрозаводск, 1986. – 36с.
709633
  Попов П.И. Контрольные работы по астрономии : для студ.-заоч. / П.И. Попов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 23 с.
709634
  Попов П.И. Контрольные работы по астрономии : для студ.-заоч. / П.И. Попов. – Москва : ГУПИ, 1954. – 16 с.
709635
  Богачев В.К. Контрольные работы по ботанике : для студентов-заочников I и II курсов фак-тов естествознания пед. ин-тов / В.К. Богачев, О.Д. Шаханина ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учебных заведений М-ва просвещения РСФСР, Научно-метод. каб. по заочн. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 24 с.
709636
  Стржемеская А.И. Контрольные работы по ботанике и зоологии / А.И. Стржемеская, Л.И. Фомичева. – М., 1966. – 32с.
709637
  Жуковский А.В. Контрольные работы по ботанике. Систематика низших растений и высших до типа цветковых (покрытосеменных) растений. / А.В. Жуковский. – Москва, 1954. – 16с.
709638
   Контрольные работы по введению в языкознание. – Горький, 1962. – 53с.
709639
  Бухштаб А.А. Контрольные работы по высшей алгебре / А.А. Бухштаб. – Москва, 1952. – 15 с.
709640
  Микешин Г.В. Контрольные работы по географии растений. Для студ.-заоч. пед. ин-тов. / Г.В. Микешин, 1950. – 31с.
709641
  Васильева Н.Е. Контрольные работы по гистологии с основами эмбриологии / Н.Е. Васильева. – Москва, 1964. – 8с.
709642
  Миссюра Н.А. Контрольные работы по грамматике для факультетов и отделений немецкого языка педвузов / Н.А. Миссюра, Н.в. Смирнова. – М.
1-2. – 1967. – 144с.
709643
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы по грамматике немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – М, 1969. – 88с.
709644
  Смирнова Н.В. Контрольные работы по грамматике немецкого языка / Н.В. Смирнова. – Вып.7. – Москва, 1969. – 176с.
709645
  Иоанисиани И.А. Контрольные работы по детской литературе. / И.А. Иоанисиани. – М, 1958. – 16с.
709646
   Контрольные работы по диалектическому и историческому материализму для студентов нефилософских фак-тов заочн. высш. учебн. заведен. и заочн. отд.. – М., 1953. – 52с.
709647
  Баранникова Л.И. Контрольные работы по диалектологии : для студентов -заочников фак. языка и литературы пед. ин-тов / Л.И. Баранникова. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 56 с.
709648
  Леонова Е.П. Контрольные работы по динамической геоолгии с элементами минералогии / Е.П. Леонова. – М, 1963. – 72с.
709649
  Гончаров В.Л. Контрольные работы по дифференциальным уравнениям для студентов-заочников III курса физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов / В.Л. Гончаров, 1953. – 16 с.
709650
  Соколова В.К. Контрольные работы по древней русской литературе / В.К. Соколова. – М., 1954. – 23с.
709651
  Болдырева А.П. Контрольные работы по древней русской литературе и литературе 18-го века : для студ.-заочн. 2-3 курсов фак-та рус. языка и литературы пед. ин-тов / А.П. Болдырева, А.В. Позднеев ; Моск. гос. заочный пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 40 с.
709652
  Ловцова О.В. Контрольные работы по зарубежной литературе 19 в. для студентов-заочников. / О.В. Ловцова, 1953. – 16 с.
709653
  Миримский И.В. Контрольные работы по зарубежной литературе XIX века. / И.В. Миримский. – М., 1961. – 44с.
709654
  Ловцова О.В. Контрольные работы по зарубежной литературе19 века для студентов-заочников 3-4 курсов фак-тов русского языка и литературы. / О.В. Ловцова. – М, 1958. – 36с.
709655
  Гофман А.Б. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Б. Гофман. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 26 с.
709656
  Гофман А.Б. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Б. Гофман. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 36 с.
709657
  Гофман А.Б. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Б. Гофман. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 48 с.
709658
  Бокщанин А.Г. Контрольные работы по истории древнего мира : для студ.-заочников пед. и учит. ин-тов / А.Г. Бокщанин ; Глав. упр. подготовки учителей М-ва просвещения РСФР, Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 52 с.
709659
  Бокщанин А.Г. Контрольные работы по истории древнего мира : для студ.-заочников ист. фак. пед. ин-тов / А.Г. Бокщанин ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 36 с.
709660
  Крушов Ю.С. Контрольные работы по истории древнего мира / Ю.С. Крушов. – М., 1957. – 35с.
709661
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая. – М, 1960. – 22с.
709662
   Контрольные работы по истории древнего мира. – Горький, 1962. – 48с.
709663
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – Москва : Просвещение, 1964. – 35 с.
709664
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – М, 1968. – 40с.
709665
   Контрольные работы по истории древнего мира и средних веков. – Л., 1973. – 31с.
709666
  Копылов И.И. Контрольные работы по истории древнего мира. / И.И. Копылов. – Алма-Ата, 1960. – 71с.
709667
  Сиводедов Г.Т. Контрольные работы по истории нового времени. Для студентов заоюников пед. институтов / Г.Т. Сиводедов. – М, 1950. – 23с.
709668
  Семенов В.Ф. Контрольные работы по истории средних веков / В.Ф. Семенов. – Москва, 1953. – 63с.
709669
  Абрамсон М.Л. Контрольные работы по истории средних веков : для студентов-заоч. 2-го курса ист. фак. пед. ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1964. – 36 с.
709670
  Абрамсон М.Д. Контрольные работы по истории средних веков : для студентов заочников 2-го курса ист. фак. пед.ин-тов / М.Л. Абрамсон ; Гл. упр.высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. заоч. пед. ин-т. – изд.2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1967. – 40 с.
709671
  Корхов Ю.А. Контрольные работы по истории средних веков. / Ю.А. Корхов. – М., 1952. – 46с.
709672
  Колесницкий Н.Ф. Контрольные работы по истории средних веков. / Н.Ф. Колесницкий. – М., 1957. – 24с.
709673
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1956. – 40с.
709674
   Контрольные работы по истории СССР. – М., 1972. – 39с.
709675
   Контрольные работы по истории СССР 19 века. – М., 1971. – 40с.
709676
  Захарова Л.Ф. Контрольные работы по истории СССР XIX в. / Л.Ф. Захарова. – М., 1978. – 32с.
709677
  Глаголев В.П. Контрольные работы по истории СССР XIX века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 34с.
709678
   Контрольные работы по истории СССР и истории средних веков. – М., 1949. – 43с.
709679
   Контрольные работы по истории СССР с древнейших времён до конца 18 века / Глаголев В.П. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 56с.
709680
  Глаголев В.П. Контрольные работы по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 43с.
709681
  Глаголев В.П. Контрольные работы по истории СССР ХІХ века. / В.П. Глаголев, 1958. – 30с.
709682
  Карлова Л.А. Контрольные работы по истории СССР.Период империализма / Л.А. Карлова. – М, 1958. – 24с.
709683
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по картоведению и основам топографии / М.М. Тихомирова. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 656с.
709684
   Контрольные работы по курсам ботаники и зоологии. – М., 1949. – 72с.
709685
  Брадис Л.В. Контрольные работы по курску "Русская литература ХІХ века". / Л.В. Брадис. – М., 1964. – 87с.
709686
  Протопопов С.В. Контрольные работы по курсу "Введение в литературоведение". / С.В. Протопопов. – М., 1964. – 40с.
709687
  Соболевский Н.И. Контрольные работы по курсу "География животных" / Н.И. Соболевский. – М, 1956. – 7с.
709688
  Дойников Н.М. Контрольные работы по курсу "Машиноведение" / Н.М. Дойников. – М., 1957. – 23с.
709689
  Смирнов П.И. Контрольные работы по курсу "Методика преподавания естествознания" / П.И. Смирнов. – Москва, 1953. – 46с.
709690
  Унковский А.М. Контрольные работы по курсу "Основы сельского хозяйства" / А.М. Унковский. – М, 1955. – 48с.
709691
  Филько А.И. Контрольные работы по курсу "Основы физической и коллоидной химии" для студентов-заочников фак-тов естествознания пед.ин-тов / А.И. Филько, 1953. – 16с.
709692
  Баскевич И.З. Контрольные работы по курсу "Русская литература XX века и советская литература" для студентов-заочников фак-тов русского языка и литературы пед. ин-тов. / И.З. Баскевич ; Москов. гос. заочн. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 28 с.
709693
  Павлова Н.Н. Контрольные работы по курсу "Физическая география СССР" / Н.Н. Павлова. – Ленинград, 1955. – 56с.
709694
   Контрольные работы по курсу "Физическая география СССР" / Павлова НН. – Л., 1955. – с.
709695
  Филько А.И. Контрольные работы по курсу "Физическая и коллоидная химия" / А.И. Филько. – М, 1964. – 20с.
709696
  Алексеев В.А. Контрольные работы по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1953. – 52с.
709697
  Алексеев В.А. Контрольные работы по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1953. – 52с.
709698
  Алексеев А В. Контрольные работы по курсу дарвинизма / А В. Алексеев. – Москва, 1957. – 30с.
709699
  Андреев И.И. Контрольные работы по курсу зоологии беспозвоночных : для студентов-заочников фак-тов естествознания пед. ин-тов / Андреев И.И. ; Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР ; Науч.-метод. каб. по заочному обучению учитилей. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 39 с.
709700
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы по курсу истории немецкого языка. Фонетика / В.Ю. Цареградская. – Изд.2-е, испр. и доп. – М, 1967. – 40с.
709701
  Шабаева М.Ф. Контрольные работы по курсу истории педагогики для студентов-заочников пед. институтов / М.Ф. Шабаева. – М., 1953. – 40с.
709702
  Фельдт В.В. Контрольные работы по курсу методики преподавания химии для студентов-заочников пед. ин-тов / В.В. Фельдт, 1953. – 43с.
709703
  Агранат Б.А. Контрольные работы по курсу молекулярной физики для студентов-заочников педагогических и учительских институтов / Б.А. Агранат ; Глав. упр. высш. учебн. заведений Министерства просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 24 с.
709704
  Чернов М.С. Контрольные работы по курсу неорганической химии / М.С. Чернов. – М., 1961. – 11с.
709705
  Басов Ю.В. Контрольные работы по курсу общей физики (оптика) : для студентов-заочников физ.-мат. отд. учит. ин-тов / Ю.В. Басов ; Гл. упр. подгот. учителей М-ва просвещения РСФСР ; Научно-метод. кабинет по заочн.обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 21 с. : рис.
709706
   Контрольные работы по курсу органической и биологической химии для студентов-заочников пед. ин-тов, 1953. – 35с.
709707
  Конькова В.А. Контрольные работы по курсу органической и биологической химии. / В.А. Конькова. – М., 1958. – 22с.
709708
  Матисен В.А. Контрольные работы по курсу основы сельского хозяйства / В.А. Матисен. – М., 1956. – 40с.
709709
  Соколова В.К. Контрольные работы по курсу русской литературы ХУШ века / В.К. Соколова. – М., 1954. – 29с.
709710
  Маркосян А.А. Контрольные работы по курсу физиологии / А.А. Маркосян. – М, 1953. – 31с.
709711
  Строчкова А.В. Контрольные работы по курсу физиологии растений с основами микробиологии / А.В. Строчкова. – Москва, 1956. – 15с.
709712
  Строчкова А.В. Контрольные работы по курсу физиологии растений с основами микробиологии / А.В. Строчкова. – Москва, 1958. – 15с.
709713
  Александров И.С. Контрольные работы по курсу физиологии человека и животных : для студентов-заочников IV и V курсов факультета естествознания педагогических институтов / Александров И.С., Снопкова Р.А. ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. ; Мин-ва просв. РСФСР ; Моск. гос. заочн. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 22 с.
709714
  Васнецов А.И. Контрольные работы по латинскому языку и методика их выполнения / А.И. Васнецов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1954. – 48с.
709715
  Обновленский А.П. Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1961. – 32с.
709716
   Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к ним. – Х., 1970. – 69с.
709717
  Корж Н.Г. Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к ним. / Н.Г. Корж. – Х., 1970. – 69с.
709718
  Трусенев В.М. Контрольные работы по литературе XX века(дооктябрьский период) и русской советской литературе. – Москва, 1959. – 44 с.
709719
  Рау Е.Ф. Контрольные работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – Москва, 1958. – 24 с.
709720
   Контрольные работы по математике. – Ленинград, 1965. – 11с.
709721
   Контрольные работы по математике. – Л., 1974. – 9с.
709722
  Пахомов В.Ф. Контрольные работы по математике и методические указания к ним : для поступающих на экон. фак., фак. психологии, отд-ние структур. и прикл. лингвистики филол. фак., отд-ние прикл. социологии филос. фак. / Пахомов В.Ф. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Подгот. курсы гуманит. фак. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 87, [1] с.
709723
   Контрольные работы по математике. Вариант №2. – Л., 1974. – 9с.
709724
  Бадягина М.И. Контрольные работы по методике естествознания : для студ..-заоч. 4 курса фак. естествознания пед. ин-тов / М.И. Бадягина ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 14 с.
709725
  Березанская Е.С. Контрольные работы по методике математики / Е.С. Березанская ; Гл. упр. ввысш. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. каб. по заоч. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 30 с.
709726
  Прочухаев В.Г. Контрольные работы по методике математики / В.Г. Прочухаев. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1958. – 132 с.
709727
  Даринский А.В. Контрольные работы по методике преподавания географии. / А.В. Даринский. – М, 1957. – 31с.
709728
  Гора П.В. Контрольные работы по методике преподавания истории / П.В. Гора. – М., 1958. – 30с.
709729
   Контрольные работы по методике преподавания литературы. – Москва, 1948. – 18 с.
709730
  Тиховодов А.А. Контрольные работы по методике преподавания литературы / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1957. – 39с.
709731
  Чуватина Д.К. Контрольные работы по методике преподавания литературы / Д.К. Чуватина. – М, 1962. – 23с.
709732
  Рождественский Б.В. Контрольные работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1951. – 48 с.
709733
  Рождественский Б.В. Контрольные работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1953. – 56 с.
709734
  Шишов Г.П. Контрольные работы по методике физики / Г.П. Шишов. – Москва, 1967. – 134 с.
709735
  Серова М Л. Контрольные работы по методике. / М Л. Серова, . – М, 1968. – 18с.
709736
  Агранат Н.Н. Контрольные работы по молекулярной физике / Н.Н. Агранат. – Горький, 1951. – 23 с.
709737
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку : для студ.-заочников 2 курса пед. ин-тов / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская ; Глав. упр. высш. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заочн. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 56 с.
709738
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку : для студ.-заочников 2 курса ф-тов рус. яз. и лит-ры пед. ин-тов / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская; О.М. Белостоцка, Е.Ю. Мазурская ; Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 56 с.
709739
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку : для студ.-заочников 2курса / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская ; Моск. гос. заочн. пед. ин-т. – Москва : [б. и.], 1962. – 63 с.
709740
  Калинина Н.В. Контрольные работы по немецкому языку в средних профессионально-технических училищах / Н.В. Калинина. – М, 1978. – 83с.
709741
  Горохова И.М. Контрольные работы по немецкому языку для поступающих на филологический факультет / И.М. Горохова, Н.А. Филиппова. – М., 1978. – 19с.
709742
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку для студентов-заочников 1 курса педагогических институтов / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская ; Глав. упр. высш. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Научно-метод. кабинет по заочному обучению учителей. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 56 с.
709743
  Новгородова Е.С. Контрольные работы по немецкому языку. / Е.С. Новгородова, Г.И. Солина. – Л., 1968. – 30с.
709744
  Бубман А.С. Контрольные работы по немецкому языку. / А.С. Бубман, А.Г. Махлина. – М., 1977. – 15с.
709745
   Контрольные работы по неорганической химии, ботанике и зоологии беспозвоночных. – М., 1952. – 76с.
709746
   Контрольные работы по неорганической химии, ботанике и зоологии беспозвоночных. – М., 1953. – 80с.
709747
   Контрольные работы по новой и новейшей истории. – Л., 1969. – 124с.
709748
  Сомин Н.И. Контрольные работы по новой истории стран Востока / Н.И. Сомин. – М, 1956. – 55с.
709749
  Сомин Н.И. Контрольные работы по новой истории стран Востока для студентов заочников пед. ин-тов. / Н.И. Сомин, 1953. – 64 с.
709750
  Авксентьев С.И. Контрольные работы по общей физике : оптика : для студентов-заоч. II курса учительских ин-тов / С.И. Авксентьев ; Гл. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 124 с. : ил.
709751
  Родичев В.И. Контрольные работы по общей физике для студентов-заочников II курса учительских институтов / В.И. Родичев. – Ленинград, 1954. – 14 с.
709752
  Шубаев Л.П. Контрольные работы по общей физической географии. / Л.П. Шубаев. – М., 1956. – 23с.
709753
  Моденов П.С. Контрольные работы по основам высшей математики для студентов-заочников 2 курса физ.-мат.фак-тов.пед ин-тов. / П.С. Моденов. – М, 1953. – 16с.
709754
  Бируля А.Л. Контрольные работы по основам топографии и картоведению : для студ.-заочников пед. ин-тов / А.Л. Бируля ; ред. И.М. Иванов ; Глав. упр. высш. учебн. заведений М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заочн. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 46 с. – для студентов-заочников педагогических институтов
709755
  Зикеев Н.В. Контрольные работы по педагогике / Н.В. Зикеев. – М, 1956. – 40с.
709756
   Контрольные работы по педагогике. – М., 1963. – 36с.
709757
   Контрольные работы по педагогике. – М., 1965. – 32с.
709758
  Огородников И.Т. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников пед. ин-тов / И.Т. Огородников. – М., 1953. – 46с.
709759
  Корнева А.И. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников учительских институтов. / А.И. Корнева. – Москва, 1953. – 46 с.
709760
   Контрольные работы по педагогике и методические указания по организации и проведению педагогической практики студентов заочного отделения. – Омск, 1962. – 24с.
709761
  Игнатьева Т.Б. Контрольные работы по педагогике. Пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Б. Игнатьева, Л.А. Рувинская. – М., 1976. – 52с.
709762
  Монин С.А. Контрольные работы по почвоведению и географии почв. / С.А. Монин. – М., 1950. – 23с.
709763
  Гамезо М.В. Контрольные работы по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – Москва, 1975. – 80с.
709764
  Гамезо М.В. Контрольные работы по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1979. – 95с.
709765
  Болдырева А.П. Контрольные работы по русской литературе : для студ.-заочн. 4 курса историч. фак-та пед. ин-тов / А.П. Болдырева, Е.Д. Дмитриева, Трусенев В.М. ; Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Научно-метод. кабинет по заочн. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 46 с.
709766
  Болдырева А.П. Контрольные работы по русской литературе : для студ.-заочн. 4 курса историч. фак-та пед. ин-та / А.П. Болдырева, Е.Д. Дмитриева, И.В. Киреева ; Моск. гос. заочный пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 36 с.
709767
   Контрольные работы по русской литературе 19 века для студентов-заочников 4 курса фил. фак-тов пед. ин-тов. – К., 1960. – 39 с.
709768
  Александров Б.И. Контрольные работы по русской литературе XIX века : для студентов-заочников III-IV урсов факультета русского языка и литературы педагогических институтов / Б.И. Александров ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учедных завед ; Мин-ва просв. РСФСР ; Моск. гос. пед. заочн. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 40 с.
709769
  Морозова Т.Г. Контрольные работы по русской литературе XIX века (вторая половина XIX в.) / Т.Г. Морозова. – М., 1953. – 24 с.
709770
  Морозова Т.Г. Контрольные работы по русской литературе XIX века (первая половина) / Т.Г. Морозова. – Москва, 1954. – 30 с.
709771
  Брадис Л.В. Контрольные работы по русской литературе XIX века для студентов-заочников III-IV курсов. / Л.В. Брадис. – М., 1961. – 59с.
709772
  Головенченко Ф.М. Контрольные работы по русской литературе XIX и начала XX века / Ф.М. Головенченко. – М., 1953. – 52 с.
709773
   Контрольные работы по русскому языку. – Свердловск, 1946. – 37с.
709774
   Контрольные работы по русскому языку. – Киев, 1988. – 11с.
709775
   Контрольные работы по русскому языку для студентов первого курса факультета журналистики : заочное отделение. – Киев : КГУ, 1955. – 16 с.
709776
  Марфунина И.А. Контрольные работы по русскому языку и литературе. / И.А. Марфунина, Н.И. Герасимов. – М, 1969. – 8с.
709777
  Марфунина И.А. Контрольные работы по русскому языку и литературе. / И.А. Марфунина, Н.И. Герасимов. – М, 1970. – 8с.
709778
  Любарева Е.П. Контрольные работы по советской литературе / Е.П. Любарева, А.Г. Соколов. – Москва, 1955. – 44с.
709779
  Любарева Е.П. Контрольные работы по советской литературе для студентов-заочников пед. институтов / Е.П. Любарева, А.Г. Соколов. – Москва, 1953. – 48 с.
709780
  Сидельникова Т.Н. Контрольные работы по советской литературе Для студентов-заочников Укурса фак-та русского языка и лит-ры пед. ин-тов / Т.Н. Сидельникова. – М, 1964. – 44с.
709781
  Киреева И.В. Контрольные работы по советской литературе. / И.В. Киреева. – Москва, 1957. – 22 с.
709782
  Демиденко Л.П. Контрольные работы по современному русскому языку / Л.П. Демиденко. – Минск, 1987. – 187с.
709783
   Контрольные работы по современному русскому языку № 1-8 для студентов - заочников филологических факультетов. – Махачкала, 1967. – 83 с.
709784
  Калинин И.А. Контрольные работы по современному русскому языку для студ.-заоч. фак-та русс. языыка и л-ры / И.А. Калинин. – 4-е изд.. – Горький, 1960. – 38с.
709785
   Контрольные работы по современному русскому языку для студентов-заочников 4 курса отд. русского языка и литературы пед. ин-тов. – К., 1960. – 63с.
709786
  Брадис В.М. Контрольные работы по специальному курсу элементарной математики. / В.М. Брадис, Е.К. Нечаев. – М., 1954. – 23с.
709787
  Самохвалова Е.И. Контрольные работы по старославянскому языку для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1969. – 37с.
709788
  Комаров К.В. Контрольные работы по сурдопедагогике / К.В. Комаров. – М., 1972. – 32с.
709789
  Суетин Т.А. Контрольные работы по теоретической механике / Т.А. Суетин. – Москва, 1952. – 29 с.
709790
  Пояркова К.Д. Контрольные работы по теоретической механике / К.Д. Пояркова. – Москва, 1955. – 40 с.
709791
  Горшенин С.М. Контрольные работы по теории чисел / С.М. Горшенин, В.А. Александров. – Москва, 1957. – 16 с.
709792
  Пясецкий С.А. Контрольные работы по теории чисел и методичесие указания к ним. Метод. пособие / С.А. Пясецкий. – Саранск, 1958. – 44 с.
709793
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по топографии и картографии : для студ.-заочников географ. ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высш. и средн. пед. учебных заведений Мин-ва Просв. РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 59 с.
709794
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по топографии и картографии : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников географ. ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений Мин-ва Просвещения РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1968. – 64 с.
709795
  Горбунова В.Д. Контрольные работы по физике / В.Д. Горбунова. – М., 1971. – 19 с.
709796
   Контрольные работы по физике в 6-10 классах средней школы. – М., 1986. – 206с.
709797
   Контрольные работы по физике в 7-11 классах : дидакт. материал. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 207 с.
709798
  Горбунова В.Д. Контрольные работы по физике для поступающих на физических и мех.-мат. факультеты и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ / В.Д. Горбунова. – М., 1970. – 12 с.
709799
  Веденеев О.В. Контрольные работы по физике для поступающих на химический, геологический, географический факультеты и почвенное отделение биолого-почвенного факультета МГУ / О.В. Веденеев. – Москва : Издательство Михайлова В.А., 1970. – 15 с.
709800
  Чижевская З.А. Контрольные работы по физиологии растений с основами микробиологии для студентов-заочников 4 курса / З.А. Чижевская. – Москва, 1953. – 56с.
709801
   Контрольные работы по французскому языку для студ. 3-4 го курсов отделения "Русский язык как иностранный филол. фак.. – К., 1984. – 15с.
709802
  Иогансон С.Б. Контрольные работы по французскому языку. / С.Б. Иогансон. – М, 1965. – 56с.
709803
  Иогансон С.Б. Контрольные работы по французскому языку. / С.Б. Иогансон. – 2-е изд. – М, 1970. – 52с.
709804
   Контрольные работы по химии. – Москва, 1949. – 30с.
709805
  Тутыхин Б.А. Контрольные работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1955. – 40с.
709806
  Семевский Б.Н. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / Б.Н. Семевский. – Москва, 1955. – 55с.
709807
  Красюк И.Ф. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.Ф. Красюк. – М, 1957. – 22с.
709808
  Мамаев И.И. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – Москва, 1958. – 24с.
709809
  Мамаев И.И. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – Москва, 1960. – 36с.
709810
  Киссин В.Э. Контрольные работы по элементарной математике для студентов заочников учит.Инс-тов / В.Э. Киссин, С.В. Филичев. – М., 1952. – 32 с.
709811
  Станчик М.К. и др. Контрольные работы... по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1955. – 94с.
709812
  Карипиди С.Д. Контрольные фильмы / С.Д. Карипиди. – М, 1956. – 93с.
709813
  Симорот З.К. Контрольные функции профсоюзов при установлении и прекращении трудовых правоотношений. : Автореф... канд. юрид.наук: / Симорот З.К.; АН УССР. Секция обществ. наук. – К., 1965. – 16л.
709814
   Контрольные цифры второго пятилетнего плана развития легкой промышленности РСФСР на 1929-30 год. – Москва; Ленинград, 1930. – 874с.
709815
   Контрольные цифры второго пятилетнего плана развития легкой промышленности УССР. – Харьков, 1933. – с.
709816
   Контрольные цифры народного хозяйства на 1926-1927 год. – М., 1926. – 395с.
709817
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1927-1928 год. – Москва, 1928. – 587 с.
709818
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1928-1929 год. – М., 1929. – 702с.
709819
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1929-1930 год. – М., 1929. – 31с.
709820
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1926-1927 год. – Х., 1926. – 77с.
709821
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1927-1928 хозяйственный год : доклад комиссии по контрольным цифрам, утвержденный президиумом госплана УССР 28-IX 1927 года. – Харьков : Издание Госплана УССР, 1927. – 65 с.
709822
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1928-1929 год. – Харків : Госплпн УССР, 1928. – 194 с. + сводные таблицы : с. 1-79
709823
   Контрольные цифры народного хозяйства Якутской АССР на 1929-1930 год. – Якутск, 1929. – 309с.
709824
   Контрольные цифры пищевой промышленности на 1932 год. – М.-Л., 1932. – 292с.
709825
   Контрольные цифры по труду на 1928/29 год. – М., 1929. – 84с.
709826
   Контрольные цифры промышленности на 1929/30 г.. – М., 1929. – 151с.
709827
   Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана 1928/29-1932/33 по народному просвещению РСФСР. – М.-Л., 1929. – 398с.
709828
   Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана развития промышленности1928/29-1932/33 гг.. – Х., 1929. – 369с.
709829
   Контрольные цифры пятилетнего плана народного хозяйства и социально-культурного строительства РСФСР 1928/29-1932/33 гг.. – М.
2. – 1929. – 385с.
709830
  Куйбышев В.В. Контрольные цифры пятилетнего плана промышленности на 1928/2, 1932/33 гг. / В.В. Куйбышев. – М, 1929. – 260с.
709831
   Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы. – Кишинёв, 1959. – 64с.
709832
   Контрольные цифры системы потребительской кооперации на 1926/27 хоз. год. – М., 1926. – 79с.
709833
  Ливадный А. Контрольный выброс : фантастический роман / Андрей Ливадный. – Москва : Эксмо, 2009. – 384 с. – (S.T.A.L.K.E.R). – ISBN 978-5-699-32344-9
709834
  Мартынов В.Б. Контрольный вызов / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1985. – 208с.
709835
  Донцова Дарья Контрольный поцелуй : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004720-7
709836
  Донцова Д. Контрольный поцелуй : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007234-1
709837
  Палей М. Контрольный поцелуй в голову : в 3 кн. : любовная лирика 2011-2016 / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2017. – 219, [1] с. – Содерж.: Кн. 1: Портрет ; Кн. 2: Замужество Марии Браун ; Кн. 3: Контрольный поцелуй в голову. – (Универсальный донор : автор. сер. Марины Палей). – ISBN 978-617-7204-41-0
709838
  Бесстремянная Юлия Контрольный экземпляр РГБ: взгляд комплектатора // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 0869-4915
709839
  Костін М. Контрольована поставка як перспективний різновид слідчих дій у кримінальному процесі України: проблемні питання і перспективи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 85-91.
709840
  Базов В. Контрольовані іноземні компанії (CFC/КІК): поняття та принципи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 110-119. – ISSN 2707-6849
709841
  Кокорский В.Ф. Контропропаганда в средствах массовой информации Украины. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кокорский В.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 20л.
709842
  Петрова Т.О. Контрприклад у неперервному інтерполяційному q-опуклому наближенні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 118-121. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
709843
  Кужель О.В. Контрприклади в математиці : для серед. та ст. шк. віку / О.В. Кужель. – Київ : Радянська школа, 1988. – 93, [2] с. – (Коли зроблено уроки)
709844
  Гелбаум Б. Контрпримеры в анализе / Б. Гелбаум, Дж. Олмстед; Пер. с англ. Б.В. Голубкова под ред. П.Л. Ульяновой. – Москва : Мир, 1967. – 251с.
709845
  Хоменко І.А. Контрпродуктивний вплив ефірної драматургії на особистість:від "радіопанік" до "reality show" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 122-126
709846
   Контрпропаганда. – Киев, 1985. – 365 с.
709847
   Контрпропаганда в вузовских курсах общественных наук : Рекоменд. библиогр. указ. – Киев, 1985. – 61с.
709848
  Ножин Е.А. Контрпропаганда в лекционной деятельности / Е.А. Ножин. – М, 1983. – 48с.
709849
  Калина В.Ф. Контрпропаганда в правовоспитательной деятельности органов прокуратуры: понятие, сущность, задачи (в помощь работникам прокурат.) / В.Ф. Калина, Ю.П. Касаткин. – М., 1987. – 28с.
709850
  Ножин Е.А. Контрпропаганда в системе идеологической деятельности КПСС : (Пробл. структуры, методологии, методики) / Е.А. Ножин. – Москва : Знание, 1984. – 100 с. – (Библиотечка "Актуальные вопросы контрпропаганды")
709851
  Куляс П.П. Контрпропаганда в системе идеологической работы партии. / П.П. Куляс. – К., 1986. – 48с.
709852
  Кейзеров Н.М. Контрпропаганда: проблемы методологии и методики / Н.М. Кейзеров, Е.А. Ножин. – М, 1984. – 80с.
709853
   Контрпропаганда: Теория и практика. – Москва : Военное издательство, 1988. – 240 с.
709854
  Кокорский Валентин Францевич Контрпропаганде в средствах массовой информации Украины : опыт, проблемы, уроки (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Кокорский Валентин Францевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 205л. – Бібліогр.:л.178-206
709855
  Коняхин Геннадий Егорович Контрпропагандистская деятельность центральных газет в условиях обострения идеологической борьбы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коняхин Геннадий Егорович; АОН при ЦК КПСС. – М., 1985. – 25л.
709856
  Акопов М.А. Контрпропагандистская направленность лекционной деятельности : В помощь лектору / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР. – Киев : Знание, 1985. – 16с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
709857
   Контрпропагандистская работа в специализированном вузе. – Киев, 1987. – 180 с.
709858
  Дерфи Л. Контрразведчик-2 или Конец операции "Кольчуга" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [ Б.и. ], 2010. – 242 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецлужб)
709859
  Дерфи Л. Контрразведчик или Конец операции "Тайфун" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2012. – 208 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецлужб)
709860
  Дерфи Л. Контрразведчик или Операция "Кольчуга" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2009. – 292 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецcлужб)
709861
  Дерфи Л. Контрразведчик или Операция "Тайфун" : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2011. – 221 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецcлужб)
709862
   Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях. – М., 1956. – 64с.
709863
   Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях. – М., 1957. – 156с.
709864
   Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях, 1957. – 135с.
709865
  Панкевич И. Контрреволюционный путч Каппа и Лютвица в Германии в марте 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Панкевич И.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1964. – 31л.
709866
  Иванов Н.Я. Контрреволюция в России в 1917 году и ее разгром. / Н.Я. Иванов. – М, 1977. – 272с.
709867
  Чередниченко В.П. Контрреволюция на экспорт / В.П. Чередниченко. – К., 1985. – 168с.
709868
  Мурашкин А.И. Контрреволюция на экспорт / А.И. Мурашкин. – Минск, 1988. – 126с.
709869
  Гончар Б.М. Контрреволюція / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 210. – ISBN 966-642-073-2
709870
  Ісіченко І. Контрреволюція гідності. Її наслідки неважко спрогнозувати. Вища школа остаточно позбудеться креативних особистостей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 11


  Її наслідки неважко спрогнозувати. Вища школа остаточно позбудеться креативних особистостей.
709871
  Мотиль О. Контрреволюція Януковича // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 2-4
709872
  Череватенко Л. Контррельєфи // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-29. – ISSN 0130-321Х
709873
  Ожиганов Д. Контрреформа государственной деревни Муравьева и крестьянский вопрос: могло ли сохраниться крепостное право в России? // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 562-566. – ISBN 978-966-171-90295
709874
  Гуляшки А. Контррозвідка. / А. Гуляшки. – Київ, 1961. – 160с.
709875
  Юрченко О.М. Контррозвідувальне право-самостійна галузева юридична наука / О.М. Юрченко, І.В. Сервецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 156-164. – ISSN 2222-5374
709876
  Шишко О. Контррозвідувальні відділення у системі білого терору в Одесі (серпень 1919 р. - лютий 1920 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 85-92. – ISSN 1998-4634
709877
  Халіков Р.Х. Контрсекулярність: специфіка нової релігійності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 41-45
709878
  Коблан А. Контртерористичні аспекти політики США щодо режиму талібів (1996-2001) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 284-291
709879
  Дубинский И.В. Контрудар : Роман / И.В. Дубинский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 383с.
709880
  Дубинский И.В. Контрудар / И.В. Дубинский. – М, 1979. – 638с.
709881
  Малишевський І.Ю. Контрудар / І.Ю. Малишевський. – К., 1990. – 415с.
709882
  Зубрилин Ю.К. Контрудар по "Цеппелину" / Ю.К. Зубрилин. – Воронеж, 1967. – 54с.
709883
  Карасевич К. Контрудар южной группы по Колчаку / К. Карасевич. – Москва : Воениздат, 1938. – 36 с.
709884
  Рощин Г.И. Контруирование механизмов радиоэлектронной аппаратуры / Г.И. Рощин. – Москва : Высшая школа, 1973. – 392 с.
709885
  Пащенко Ф.Н. Контруктивно-технологические системы зданий книго-архивохранилищ / Ф.Н. Пащенко, П.И. Франов. – Москва, 1974. – 53 с.
709886
  Нехамкин В.А. Контрфактические исторические сценарии: сущность, виды, структура // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
709887
  Рагозина И.Ф. Контрфактическое объяснение в ирреально-условном предложении (на материале русского и французского языков) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С.46-60. – Библиогр.: Лит.: 59-60. – ISSN 0373-658Х
709888
  Гайдуцький А.П. Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 51-67
709889
  Брык К. Контсрутиционные основы государственной и общественной жизни в период строительства и совершенствования развитого социалистического общества : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Брык К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
709890
  Быстшицкая Зофья Контузия / Быстшицкая Зофья. – М, 1980. – 286с.
709891
  Сикорский В.В. Контур / В.В. Сикорский. – М., 1969. – 239с.
709892
   Контур грядущего. – М., 1970. – 144с.
709893
  Погребицкий Е.О. Контур проблемы большого Донбасса / Е.О. Погребицкий. – Ленинград;Москва : ОНТИ, 1935. – 19с.
709894
  Несмелова Л.И. Контур спектральной линии и межмолекулярное взаимодействие / Л.И. Несмелова. – Новосибирск : Наука, 1986. – 212 с.
709895
  Фомин В.В. Контур спектральных линий атмосферных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Фомин В.В.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 12л.
709896
   Контури базового закону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Як новий рамковий закон змінить систему освіти, повноваження органів управління, принципи освітньої політики й управління закладами - говорили під час презентації у Міністерстві освіти і науки.
709897
  Кириленко І.Г. Контури глобального три-Е економіка - енергетика - екологія) майбутнього та перспективи України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 93-103. – ISSN 2221-1055
709898
  Калиновський В.Б. Контури демократичної глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 131-134
709899
  Мельник В. Контури коронавірусної кризи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 26-27
709900
  Розумний О. Контури повоєнного суспільно-політичного ландшафту України // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 121-122
709901
  Прядка П.Г. Контури регулювання процесу депарафінізації мастила пропановим розчинником / П.Г. Прядка, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 24-25. – ISBN 978-966-622-803-4
709902
  Єгоров Г. Контури школи майбутнього: погляд із зарубіжжя // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 157-162. – ISBN 978-966-2633-02-3
709903
  Копилець Євгеній Контурні карти в шкільній географії на рубежі тисячоліть // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-45. – Бібліогр. 33 назви
709904
   Контурные карты. – М., 1952. – 18с.
709905
  Амфитеатров А.В. Контуры / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1906. – [4], 314 с.
709906
  Семенов В.П. Контуры / В.П. Семенов. – Мурманск, 1981. – 112с.
709907
   Контуры 2-ой пятилетки Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону : Северный Кавказ, 1932. – 95 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
709908
  Асташенков А.А. Контуры антинаркотической стратегии Энрике Пеньи Ньето // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 52-60. – ISSN 0044-748Х
709909
   Контуры будущего. – М., 1984. – 238 с.
709910
  Кондрашов С.Н. Контуры времени : Сб. очерков / С.Н. Кондрашов. – Москва : Известия, 1981. – 319с.
709911
   Контуры геологической проблемы севера Европейской части СССР. – Л.-М., 1935. – 60с.
709912
  Багатурия Г.А. Контуры грядущего : Энгельс о ком. обществе / Г.А. Багатурия. – Москва : Политиздат, 1972. – 224 с. – Библиогр.: с. 221-222 (75 назв.)
709913
  Лада И.В. Контуры грядущего. / И.В. Лада, О.Н. Писаржевский. – М, 1965. – 381с.
709914
  Иванов Д.К. Контуры жизни / Д.К. Иванов. – Москва : Современник, 1984. – 254 с.
709915
  Черная И.П. Контуры инновационной стратегии региональных предпринимательских вузов в контексте результатов саммита АТЭС-2012 // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 8, август. – С.82-92. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются проблемы формирования инновационной стратегии региональных предпринимательских вузов на новом этапе модернизации профессионального образования. В контексте решений Саммита АТЭС во Владивостоке автором предложена стратегия ...
709916
  Соловьев А.В. Контуры культурного пространства информационного общества // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 2. – С. 14-21
709917
  Евстигнеева Л. Контуры нового экономического пространства / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 140-155. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0042-8736
709918
  Кириленко Г.Г. Контуры новой онтологии // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 166-167
709919
  Овсейчик В.В. Контуры новой физики = The contours of the new physics : (Ответы на главные вопросы) / В. В. Овсейчик. – Б.м. : Б.в., 2006. – 28с. – Шифр дубл.53 Овсе.Доп.карт.фз.
709920
  Тлостанова М.В. Контуры университета XXI века в контексте кризиса модерна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 24-36. – ISSN 1726-667Х


  Сегодня в мире существуют три основные модели реагирования на системный кризис модерности: ревестернизация, девестернизация и деколониальность. В статье рассматривается, как эти модели реализуются в основных тенденциях развития университета как ...
709921
  Слуцкий Л.М. Контуры эндшпиля / Л.М. Слуцкий, М.И. Шерешевский. – М., 1989. – 399с.
709922
  Вильчек В. Контуры. / В. Вильчек. – Ташкент, 1967. – 212с.
709923
  Жаботинский А.М. Контцентрационные автоколебания / А.М. Жаботинский. – Москва, 1974. – 178 с.
709924
  Юрчук І.А. Конус, як графік неперервної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено необхідну та достатню умову того, щоб конус над плоскою кривою був графіком неперервної функції. Вивчені властивості сукупності центрів зірковості замкненої, плоскої кривої, яка обмежує зіркову область. Ключові слова: конус, графік функції, ...
709925
  Чирвінський В.М. Конуси ровіювання провідних валунів у межах східної Прибалтики та Европейської частини СРСР і їх тлумачення в зв"язку з питаннм про рух материкового льоду / В.М. Чирвінський. – 3-28с.
709926
  Гаркушевський Володимир Савич Конусні оптичні системи : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.11.07 / Гаркушевський Володимир Савич; Нац. техн. ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – К., 1996. – 16л.
709927
  Бахтин И.А. Конусы линейных положительных операторов : учеб. пособие для спецкурса / И.А. Бахтин ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – Воронеж : Воронежский педагогический институт, 1978. – 88 с. – Библиогр.: с. 87 (14 назв.)
709928
  Мяловицька Н.А. Конфедеративні об"єднання: поняття, суть та види // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми визначення правового статусу конфедерацій та інших політико-територіальних об"єднань конфедеративного типу. The article examines issues of the problems of definition of the legal status of confederacies and other political and ...
709929
  Поштар Є.П. Конфедеративність і фінансова гармонізація ЄС: геоекономічні інтереси та виклики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 423-430. – ISSN 1811-9824


  Аналіз особливостей процесів використання бюджету ЄС, єдиної податкової політики на сучасному етапі фінансової гармонізації, дається характеристика її важливим тенденціям і перспективам в умовах фінансово-боргової кризи.
709930
  Бойко Ю.П. Конфедеративные истоки федерализма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
709931
  Пивовар С.Ф. Конфедерація / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 210. – ISBN 966-642-073-2
709932
  Плахтій Ю. Конфедерація як суб"єкт міжнародно-правових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-103. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему наявності міжнародної правосуб"єктності у конфедерації. Досліджено найбільш важливі спірні питання міжнародної правосуб"єктності у конфедерації. Сформульовано особливості конфедерації як суб"єкта міжнародно-правових ...
709933
   Конференции по научным проблемам строительства и архитектуры в Белорусской ССР. – Минск, 1967. – 143с.
709934
  Борсук О.А. Конференции по экологии речных бассейнов : информация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 57-58. – ISSN 0016-7207
709935
   Конференции, совещания, семинары, выставки. – М., 1975. – 31с.
709936
   Конференция "Актуальные проблемы современного молодёжного движения .Критика антимарксистских и антикоммунистических концепций". – М., 1971. – 216с.
709937
  Сукиасян Э.Р. Конференция "Библиотеки и образование". Кострома, 2007. Впечатления участника // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Два года назад (в 2005 г.) стараниями Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) России родился еще один, новый спутник ежегодных (с 1994 г.) Крымских конференций - конференция "Библиотеки и образование" (уже принята аббревиатура ...
709938
   Конференция "О.М. Бодянский и проблемы истории славяноведения (к 200-летию со дня рождения ученого)" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 6. – С. 96-99. – ISSN 0132-1366
709939
  Болотин И.С. Конференция "Роль гуманитарных и социально-экономических дисциплин в трудоустройстве выпускников вузов и развитии их профессиональной карьеры" / И.С. Болотин, А.А. Михайлов, Н.Д. Сорокина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 22-56. – ISSN 1561-2465


  15–16 апреля 2013 г. в «МАТИ – Российском государственном технологическом университете им. К.Э. Циолковского» (МАТИ) прошла 14-я Межвузовская научно-практическая конференция специалистов по социологии образования. Были обсуждены проблемы цикла ...
709940
  Клопова М.Э. Конференция "Романовы в дороге: путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу" // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 0132-1366
709941
  Либерман А.А. Конференция "Школа В.В. Давыдова: фундаментальные проблемы образования и развития" / А.А. Либерман, О.К. Репина // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 183-185. – ISSN 0042-8841
709942
   Конференция 10 Украинского общества паразитологов : В 2-х ч. ; материалы конференции (Одесса, 1986 г.). – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1986. – 372 с.
709943
   Конференция 10 Украинского общества паразитологов : В 2-х ч.; материалы конференции (Одесса, 1986 г.). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1986. – 412 с. : табл.
709944
   Конференция в Колумбийском университете / Я.Л. Шрейберг, К.Ю. Волкова, Е.В. Линдеман, И.В. Ермилина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 51-61. – ISSN 0130-9765
709945
  Гайшун И.В. Конференция директоров национальных библиотек Европы (CENL) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0869-608Х


  О проведении 28-го ежегодное заседание Совета директоров национальных библиотек Европы в Российской государственной библиотеке (25-27 мая 2014 г.).
709946
   Конференция европейских коммунистических и рабочих партий по вопросам безопасности в Европе : Карловы Вары 24-26 апреля 1967 г. – Москва : Политиздат, 1967. – 288 с.
709947
   Конференция издательств социалистических стран. – М., 1957. – 272 с.
709948
  Ткалич С.К. Конференция как модель обмена организационным опытом и научными достижениями педагогов в системе российского дизайн-образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 8. – С. 58-66. – ISSN 1609-4646


  Продуктивным для профессиональной самопрезентации исследователя, его экспериментальных достижений является участие в ежегодных конференциях, организованных на базе университетских комплексов (вузов). Они призваны создавать условия для обмена опытом, ...
709949
   Конференция молодых учёных Молдавии, 9-я. – Кишинёв, 1975. – 275с.
709950
   Конференция молодых учёных по математике и механике. – Тбилиси, 1976. – 176с.
709951
  Коровин Е.А. Конференция объедененных наций и международная безопасность / Е.А. Коровин. – М., 1945. – 29с.
709952
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия 1 (пленарные заседания). Комитет 1 (вступление, цель, принципы) = The United Nations Conference International Organization. Commission 1. General Provisions. Committee 1. Preambule, Buts et Principes. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 91 л. – документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709953
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия 1. Комитет 1: вступление, цели, принципы = The United Nations Conference on International Organization. Commission 1. General Provisions. Committee 1. Preamble, Purposes and Principles. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 164 листа разд. паг. – Англ. яз. 2 экз.
709954
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия 1. Комитет 2 = The United Nations Conference International Organization. Commission 1. General Provisions. Committee2. Membership and General. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 134 л. – документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709955
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия 2: Генеральная Ассамблея. Комитет 1: Структура и порядок ведения дел = The United Nations Conference on International Organization. Commission 2. General Assembley. Committee 1. Structure and Procedures. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 130 лист. разд. паг. – документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709956
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 1: общие положения = The United Nations Conference on International Organization. Commission 1. General Provisions. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 76 лист. разд. паг. – Англ. яз. 2 экз.
709957
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 2. Комитет N 2 = The United Nations Conference on International Organization. Commission 2. General Assembly. Committee 2. Political and Security Functions. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 169 лист. разд. паг. – документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709958
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 2. Комитет N 2 = The United Nations Conference International on Organization. Commission 2. General Assembly. Comitte"2. Fonctions, Politique et de Securite". – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 30 листа разд. паг. – документы комитета. Франц. яз. 2 экз.
709959
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 2. Комитет N 3: Социальное и экономическое сотрудничество = The United Nations Conference on International Organization. Commission 2. General Assembly. Commttee 3. Economic and Social Cooperation. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 66 лист. разд. паг. – документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709960
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 2. Комитет N 4: опека = The United Nations Conference on International Organization. Commission 2. General Assembly. Committee 4. Trusteeship System. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 84 листа разд. паг. – краткие отчеты заседаний и документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709961
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 2: Генеральная Ассамблея = The United Nations Conference on International Organization. Commission 2. General assembly. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 45 лист. разд. паг. – отчеты о пленарных заседаниях и документы комиссии. Англ. яз. 2 экз.
709962
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 3. Комитет N 1: Структура и порядок ведения дел Совета Безопасности = The United Nations Conference on International Organization. Commission 3. Security Council. Committee 1. Structure and Procedures. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 144 листа разд. паг. – краткие отчеты заседаний и документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709963
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 3. Комитет N 2 = The United Nations Conference on International Organization. Commission 3. Security Council. Committee 2. Peaceful Settlement. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 82 листа разд. паг. – краткие отчеты заседаний и документы комитета. Англ. яз. 2 экз.
709964
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 3. Комитет N 3 = The United Nations Conference on International Organization. Commission 3. Security Council . Comite 1. Organisation et rocedure. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 83 листа разд. паг. – краткие отчеты заседаний и документы комитета. Франц. яз. 2 экз.
709965
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Комиссия N 3. Комитет N3: принудительные мероприятия = The United Nations Conference on International Organization. Commission 3. Security Council. Committee 3. Enforcement Arrangements. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 124 листа разд. паг. – повестка дня и краткие отчеты заседаний комитета. Англ. яз. 2 экз.
709966
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Координационный комитет. Секр. Переписка с МИД СССР = The United Nations Conference on International Organization. Coordination Committee. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 72 листа разд. паг. – Англ. яз. 2 экз.
709967
   Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Р/1-8 = The United Nations Conference on International Organization. Plenary. – Сан-Франциско : ООН, 1945. – 140 лист. разд. паг. – отчеты пленарных заседаний. Англ. яз. 2 экз.
709968
  Ениколопов С.Н. Конференция памяти Ю.Ф. Полякова / С.Н. Ениколопов, Н.В. Зверева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 185-187. – ISSN 0042-8841
709969
   Конференция переводчиков литовской литературы. – Вильнюс, 1979. – 85с.
709970
   Конференция по аналитической химии радиоактивных элементов. – М., 1977. – 83с.
709971
   Конференция по біохімії мускульної діяльності. – К., 1983. – 80с.
709972
   Конференция по вопросам истории балтийских языков 19-21 ноября 1964 года. – Вильнюс, 1964. – 19с.
709973
   Конференция по вопросам истории балтийских языков 19-21 ноября 1964 года. – Вильнюс, 1964. – 19с.
709974
   Конференция по вопросам научной организации труда в промышленности. – Свердловск, 1958. – 151с.
709975
   Конференция по вопросам программированного обучения иностранным студентов. – К., 1964. – 52с.
709976
   Конференция по вопросам теории и методики преподавания перевода. – М., 1964. – 68с.
709977
   Конференция по высокомолекулярным соединениям, 18-я. – Казань, 1973. – 266с.
709978
   Конференция по высокомолекулярным соединениям, 22-я. – Алма-Ата, 1985. – 213с.
709979
   Конференция по галактической и внегалактической радиоастрономии : тезисы докладов. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1976. – 113 с.
709980
  68 Конференция по гидравлике / 68. – Будапешт, 1960. – с.
709981
   Конференция по изучению производительных сил Иркутской области 4-11 августа 1947 г. : тезисы докладов. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1947. – 344 с.
709982
   Конференция по итогам научной работы за 1965 год : Общественно-политические, пед., филологич. и физ.-мат. науки: Тезисы докл. – Белгород, 1965. – 137с.
709983
   Конференция по каталитическим реакциям в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1962. – 160с.
709984
   Конференция по квантовой химии твёрдого тела. – Рига, 1990. – 317с.
709985
   Конференция по методическим вопросам преподавания русского языка и литературы. – Братислава, 1975. – 61с.
709986
   Конференция по поверхностным силам. – М., 1985. – 71с.
709987
   Конференция по поляризационно-оптическому методу исследования напряжений. – Л., 1958. – 47с.
709988
  Щедрина Е.В. Конференция по проблемам взаимодействия психологии и общества // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 182-185. – ISSN 0042-8841
709989
  Труфанова Е.О. Конференция по проблемам конструктивизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 175-179. – ISSN 0042-8744
709990
   Конференция по проблемам управления хозяйственными организациями, 7-я. – Таллин, 1985. – 155с.
709991
  Сапогова Е.Е. Конференция по проблемам человека в современном социуме // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 181-182. – ISSN 0042-8841
709992
   Конференция по проблеме колебания механических систем. – К., 1968. – 128с.
709993
  Зобков В.А. Конференция по психологии отношений / В.А. Зобков, И.Е. Задорожнюк // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 185-188. – ISSN 0042-8841
709994
  Любимов С.Е. Конференция по творчеству Ф.А. Степуна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 0042-8744
709995
   Конференция Пражской группы партии социалистов-революционеров 1931 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 3-18. – ISSN 0042-8779
709996
   Конференция Пражской группы партии социалистов-революционеров 1931 г. / сост. А.П. Новиков, А.Ю. Суслов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 3-26. – ISSN 0042-8779


  Публикуются материалы Конференции Пражской группы партии ПСР (1931 г. ).
709997
   Конференция Пражской группы партии социалистов-революционеров 1931 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-27. – ISSN 0042-8779
709998
   Конференция Пражской группы партии социалистов-революционеров 1931 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
709999
  Штуден Л.Л. Конференция цветных королей / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1991. – 168с.
710000
  Щелбанова Е.И. Конференция, посвященная развитию научного наследия A.M. Матюшкина // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 175-178. – ISSN 0042-8841
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,