Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
707001
  Рачас А. "Литва була розвиненішою за Фінляндію до 1939 року" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 5 (208). – С. 31-33


  Чому литовці добиваються суду над військовими, які керували розгоном протестів у Вільнюсі 1991-го, розповідає журналіст Артур Рачас.
707002
  Януконіс Марюс "Литва готова допомагати Україні захищати свою країну" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)


  Посол Литви в Україні Марюс Януконіс поділився з "літньошколярами" литовським досвідом інтеграції, безпеки й оборони.
707003
  Сергійчук В. "Литва квитнет русчизною..." // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-24 квітня (№ 15/16). – С. 7
707004
  Сергійчук В. "Литва квитнет русчизною..." // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 6
707005
  Остер Г. "Литература замедленного действия" // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 261-272. – ISSN 0042-8795


  Беседу вела Е. Калашниковпа
707006
  Горбунова А.В. "Литература по культуре и искусству": серия реферативно-библиографических баз данных на CD / Анна Викторовна Горбунова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-37
707007
  Кулініч А.В. "Литература русского зарубежья": принципы построения курса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Мова йде про новий, сучасний підхід до величезного історико-літературного матеріалу - літератури російської еміграції, про принципи побудови курсу "Література російського зарубіжжя".
707008
  Савицкий П.Н. "Литература факта" в "Слове о Полку Игореве". / Савицкий П.Н. – Москва. – 344-354 с. – Отд. оттиск
707009
  Вчерашняя А.В. "Литература" и "словесность" в стихотворении Б.Кенжеева "Словно тетерев песней победной..." // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – 251-260. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглянуто протистояння творчих принципів "літератури" та "словесності" (як їх трактує С.С.Аверінцев) в свідомості ліричного героя Б. Кєнжеєва.
707010
  Летенков Э.В. "Литературная промышленность" / Э.В. Летенков. – Ленинград, 1988. – 173с.
707011
  Джебраилова С. "Литературно-джазовый" нарратив как важный компонент американского постмодернисткого романа (на примре романа Т. Моррисон "Джаз") // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 261-263. – ISBN 978-9952-404-72-2
707012
  Навицкас К. Литва и Антанта. / К. Навицкас. – Вильнюс, 1970. – 140с.
707013
  Грот Я. Литва или Скандинавия ?. – [Санкт-Петербург] : [Б. и.], 1901. – 377-388 с. – Без обл. и тит. л.. - Авт. указан в конце текста
707014
  Черкас Б. Литва і Крим: причини конфлікту // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 55-66. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
707015
   Литва на шляху в 21 сторіччя. – Вільнюс, 1998. – 40с.
707016
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Вільнюсі відбулося Сьоме засіданні українсько-литовської Комісії з питань співробітництва у сфері науки і технологій під головуванням заступника Міністра освіти і науки України Максима Стріхи та Директора Департаменту вищої освіти, науки та ...
707017
  Стріха М. Литва наукова: уроки і приклади для України // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 3
707018
  Кумжа Альгірдас Литва обрала шлях до Євросоюзу : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні А. Кумжею] / Кумжа Альгірдас, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0130-5212
707019
  Никжентайтис А. Литва, Европа и Россия // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 99-102. – ISBN 978-5-94067-261-6
707020
  Любіцева О.О. Литва, Литовська Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 264-268. – ISBN 978-966-02-7999-5
707021
  Мицкевич-Капсукас Литва. / Мицкевич-Капсукас. – М.-Л., 1931. – 63с.
707022
  Малко Ромко Литва. Бурштинова країна : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-58 : Фото
707023
  Кравченко В. Литва. Лицар без страху і докори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
707024
  Птахів Семен Литва: туристична вишуканість у міжсезоння // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
707025
  Литвин В. Литвин В. Володимир Литвин: "Я пропонував вихід із ситуації". // Дзеркало тижня, 2004. – 17-23 січня.


  [Бесіда з Головою Верховної Ради України ]
707026
  Литвин В. Литвин В. Криза парламентаризму // Україна і світ сьогодні, 2004. – 17-23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України щодо ситуації у парламенті ]
707027
   Литвин В.М. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 230-231. – ISSN 1993-0909


  У квітні 2016 р. виповнилося 60 років від дня народження визначного українського вченого-правознавця в галузі проблем новітньої історії України, питань теорії функціонування органів державної влади, становлення правової системи, конституційного ...
707028
  Слюсаренко А.Г. Литвин Володимир Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 236. – ISBN 96966-8060-04-0
707029
  Губерський Л.В. Литвин Володимир Михайлович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 724. – ISBN 966-316-039-X
707030
   Литвин Володимир Михайлович // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 11. – ISBN 978-966-96823-1-4
707031
  Капелюшний В.П. Литвин Володимир Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 277. – ISBN 978-966-02-7999-5
707032
  Литвин В. Литвин вступився за суддів: герой тижня // Закон і бізнес, 2004. – 29 травня - 4 червня


  [Стаття Голови Верховної Ради України про роль суддів в суспільстві]
707033
   Литвин Леонід Єгорович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 6 : Литвин Леонід. – С.3-15
707034
   Литвиненко Сергій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 297 : фото
707035
   Литеpатуpный збиpнык, зложеный на спомын Олександpа Кониського (1836-1900). – У Кыиви : З друк. Петра Барського, 1903. – 401, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На окр. аpк.: Пам"яти незабутного трудовныка на ныви народній Олександра Кониського. - Авт. поет., пpозових творів, доpожних наpисів та спогадів: О. Білоусенко [О.Г. Лотоцький], П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, Г. Гpигоpенко, Дніпрова Чайка, О.О. ...
707036
   Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та
[за 1888 г.]. – 1889. – VII, 434, XIX, 121, [1] с. – Отд. позиции в Галицко-русской библиографии за 1888 г. - на укр. яз.


  Hа отд. л.: Блаженной памяти Великодеpжавной импеpатpиці Маpии Теpезии и... Импеpатоpу Иосифу II... с благоговением посвящает Сочинитель. Содержание: Сводная Галичско-pусская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / А.С. Петpушевич ; ...
707037
  Басина М.Я. Литейный, 36 / М.Я. Басина. – Л., 1971. – 255с.
707038
  Дроздов И.Л. Литейщики. / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1968. – 256с.
707039
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
707040
  Сендерович Э.А. Литератера по истории Московского университета. 1917-1967. Библиографич. указатель / Э.А. Сендерович, М.Г. Степанова. – М., 1969. – 112с.
707041
  Каверин В.А. Литератор / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 304 с.
707042
  Лурье С.А. Литератор Писарев : роман / С.А. Лурье. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 352 с.
707043
  Охтников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охтников. – 2-е. – Л., 1968. – 48с.
707044
  Охотников И.В. Литераторские мостики / И.В. Охотников. – 3-е. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 37с.
707045
   Литераторы Забайкалья : Читин. писат. орг. сегондя: Библиогр. справ. – Чита, 1989. – 247с.
707046
  Эскарпи Р. Литератрон / Р. Эскарпи. – М, 1966. – 159с.
707047
  Бурмистенко Е.Д. Литератуно-критические взгляды Яна Неруды : Дис... канд. филол.наук: / Бурмистенко Е. Д.; МВССО УССР, КГУ, Каф-ра славчнской филол. – Киев, 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.I-XIII
707048
  Шаталов С.Е. Литература - вид искусства / С.Е. Шаталов. – Москва, 1981. – 160 с.
707049
  Истратова С.П. Литература - глазами писателя / С.П. Истратова. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
707050
  Соколов-Ремизов Литература - каллиграфия - живопись / Соколов-Ремизов. – М., 1985. – 311с.
707051
  Бондарев Ю.В. Литература - народу / Ю.В. Бондарев, С.В. Михалков. – М, 1974. – 36с.
707052
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература / Д.С. Лихачев. – Л. : Советский писатель, 1981. – 215 с.
707053
  Лихачев Д.С. Литература - реальность - литература : (cборник) / Д.С. Лихачев. – Л. : Советский писатель, 1984. – 271 с.
707054
  Эйхенбаум Б.М. Литература / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
707055
   Литература. – Москва, 1954. – 436 с.
707056
  Бутовская А.Б. Литература / А.Б. Бутовская. – Ленинград, 1977. – 188 с.
707057
  Желева Д.Ж. Литература / Д.Ж. Желева, М.Д. Фурнаджиева. – София, 1979. – 145с.
707058
  Северикова Н.М. и др. Литература / Н.М. и др. Северикова. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 656с.
707059
  Северикова Н.М. и др. Литература / Н.М. и др. Северикова. – 4-е изд., испр. – М., 1983. – 639с.
707060
   Литература : справочные материалы. – Москва : Просвещение, 1988. – 334 с.
707061
  Маранцман В.Г. Литература / В.Г. Маранцман. – М., 1992. – 317с.
707062
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-9-003953-4
Ч. 1. – 1992. – 224 с.
707063
  Лебедев Ю.В. Литература : учебное пособие для уч-ся 10 кл. ср. шк. : в 2-х ч. / Ю.В. Лебедев. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1992. – 224 с.
707064
  Александрова В.М. Литература : учеб. пособие для студентов-иностранцев / В.М. Александрова, Л.А. Бондарь ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 245, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-439-371-0
707065
  Василевич Е.А. Литература "поколения 1990-х" : учеб. пособие / Е.А. Василевич, А.Ю. Мережинская ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Логос, 2018. – 193, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7446-34-6
707066
  Гудзий Н.К. Литература "Слова о полку Игореве" за последнее двадцатилетие (1894-1913) : (критико-библиографический обзор). – Санкт-Петербург, 1914. – 37 с.
707067
  Маранцман В.Г. Литература (метод разработки для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам) / В.Г. Маранцман. – Л., 1973. – 160 с.
707068
  Разумовская М.В. Литература 17-18 веков / М.В. Разумовская. – Минск, 1989. – 283с.
707069
   Литература 20-21 веков: история и поэтика. Исследования. Наблюдения. Публикации : к 70-летию филологического фак-та Орловского госуд. университета. – Орёл : Картуш, 2002. – 150 с.
707070
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит. 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 2, №249-476. – 1985. – 28с.
707071
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 3, №477-730. – 1985. – 29 с.
707072
   Литература 20-го века стран Западной Европы : Франц. лит. Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 7. – 1987. – 32с.
707073
  Лапидус Н.И. Литература XIX века : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус, С.Д. Малюкович. – Минск, 1992. – 270с.
707074
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях. Английская литература : Натурализм в Англии. Озерная школа. Байрон и его группа / Г. Брандес; Пер. с нем. М. Иолшина. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1898. – [6], 340 стб. – Кн. в разных тип. переплетах
707075
  Брандес Г. Литература XIX века в ее главнейших течениях.Французская литература : Литература эмигрантов. Реакция во Франции. Романтическая школа ; С 13 портр. и вступ. ст. Е.А. Соловьева / Г. Брандес ; Пер. с нем. Эл. Зауер. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1895. – [6], XIV с., 408, 392 стб., 1 л. фронт. (портр.)
707076
  Ариф М. Литература азербайджанского народа / Мамед Ариф. – Баку : Азернешр, 1958. – 85 с.
707077
   Литература Англии. 20-й век : [уч. пособие] / К.А. Шахова, Н.Ю. Жлуктенко, С.Д. Павлычко, Н.П. Михальская, Г.Э. Йонкис, Н.П. и др. Михальская; Под ред. К.А.Шаховой. – Киев : Вища школа, 1987. – 397 с. : ил. – Авт. указ. на обор. тит.л. – Библиогр.: Бииблиогр.:с.395
707078
   Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы 1939-1945. Сб. ст.. – М., 1972. – 595с.
707079
  Герасимова А.С. Литература Афганистана / А.С. Герасимова, Г.Г. Гирс. – М., 1963. – 195с.
707080
  Гетегежев В.А. Литература борьбы и созидания / В.А. Гетегежев. – Нальчик, 1976. – 135с.
707081
   Литература в 6 классе. Метод руководство. – М., 1973. – 319с.
707082
  Анашенков Б.А. Литература в век научно-технической революции : кн. для учащихся / Б.А. Анашенков; Анашенко Б.А. – Москва : Просвещение, 1979. – 112 с.
707083
   Литература в воспитании школьника. Сб.с т.. – Москва : Просвещение, 1964. – 120 с.
707084
  Фридлендер Г.М. Литература в движении времени / Г.М. Фридлендер. – М., 1983. – 300с.
707085
  Белая Г.А. Литература в зеркале критики : современные проблемы : [монограф.] / Г. Белая. – Москва : Советский писатель, 1986
707086
  Ковский В.Е. Литература в изменяющемся мире / В.Е. Ковский. – М., 1974. – 64с.
707087
   Литература в изменяющемся мире. – М., 1975. – 463с.
707088
  Сенько И.М. Литература в контексте истории, этнологии, компаративистики : науч.-метод. пособие для студентов-филологов / И.М. Сенько ; Гос. ВУЗ "Ужгород. нац. ун-т", Филол. фак. – Ужгород : Говерла, 2016. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в примеч.: с. 121-124. – ISBN 978-617-7333-21-9
707089
   Литература в контексте культуры: Памяти К.В.Цуринова. – М., 1986. – 272с.
707090
   Литература в контексте культуры: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1993. – 155с.
707091
   Литература в контексте художественной культуры : сб. ст. – Новосибирск
Вып. 1. – 1991. – 147с.
707092
  Земсков В.Б. Литература в латиноамериканском культуростроительном процессе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 71-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 10 п. – ISSN 044-748Х
707093
  Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности : статьи, эссе, заметки / Лидия Гинзбург. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 397 с.
707094
   Литература в Свердловской области. 1961 г.. – вып. 1. – Свердловск, 1962. – 78с.
707095
  Есина А.Ф. Литература в средней школе / А.Ф. Есина. – Новосибирск, 1956. – 80 с.
707096
   Литература в школе : Рекоменд. список литературы в помощь пед. практике студ. – Саратов, 1986. – 24с.
707097
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1995
707098
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1995
707099
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1995
707100
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1995
707101
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1995
707102
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1996
707103
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1996
707104
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1996
707105
   Литература в школе. – Москва
№ 4. – 1996
707106
   Литература в школе. – Москва
№ 5. – 1996
707107
   Литература в школе. – Москва
№ 6. – 1996
707108
   Литература в школе. – Москва
№ 1. – 1997
707109
   Литература в школе. – Москва
№ 2. – 1997
707110
   Литература в школе. – Москва
№ 3. – 1997
707111
  Яковлев Б.Г. Литература в эпоху НТР / Б.Г. Яковлев. – М., 1979. – 39с.
707112
  Ивашева В.В. Литература Великобритании XX века : учебник / В.В. Ивашева. – Москва : Высшая школа, 1984. – 488с.
707113
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 2. – М., 1975. – 352с.
707114
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 3. – М., 1980. – 588с.
707115
   Литература великого подвига. ВОВ в литературе. – вып. 4. – М., 1985. – 343с.
707116
   Литература великого подвига. ВОВ в сов. литературе : Сб. ст. – М., 1970. – 439с.
707117
  Трифонова Т.К. Литература Великой революции / Т.К. Трифонова. – М, 1957. – 47с.
707118
  Владиславлев И.В. Литература велиского десятилетия (1917 - 1927) / И.В. Владиславлев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство иностранных и национальных словарей
1. – 1928. – 300 с.
707119
  Умнякова Е.В. Литература Венгерской Советской Республики 1919 года. / Е.В. Умнякова. – М., 1969. – 64с.
707120
   Литература возрождения народа : Сб. критич. ст. – Саранск, 1959. – 167с.
707121
   Литература Востока. – вып. 1. – Пб., 1919. – 69с.
707122
   Литература Востока. – вып. 2. – Пб., 1920. – 175с.
707123
   Литература Востока : Сб. ст. – М., 1969. – 222с.
707124
   Литература Востока в новейшее время (1917-1945) : Уч. для филол. спец. – Москва, 1977. – 560 с.
707125
   Литература Востока в новое время : Уч. для вузов. – М., 1975. – 705с.
707126
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 1. – 1970. – 472с.
707127
   Литература Востока в средние века. – М.
Ч. 2. – 1970. – 464с.
707128
  Китанов Борис Литература вьрху висшата флора и растительната география на Бьлгария 1959-1968 / Китанов Борис; Бьлгарска академия на науките. – София : Изд-ние на БАН, 1975. – 270с.
707129
  Зуев А.Н. Литература ГДР / А.Н. Зуев, К.К. Мартенс. – М., 1974. – 256 с.
707130
   Литература ГДР : проза, поэзия, драматургия, лит. портреты. – Киев : Вища школа, 1982. – 192с.
707131
   Литература Германской Демократической Республики : Сб. ст. – М., 1958. – 575с.
707132
   Литература Германской демократической республики. Аннотир. каталог 1945-1949 гг.. – М., 1950. – 251с.
707133
  Озмитель Е.К. Литература горного края / Е.К. Озмитель. – Фрунзе, 1971. – 136с.
707134
  Корзун В.Б. Литература горских народов Северного Кавказа. / В.Б. Корзун. – Грозный, 1966. – 132с.
707135
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1984. – 112с.
707136
   Литература Дагестана и жизнь: сб.. – Махачкала, 1986. – 126с.
707137
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. лит.-критич. ст.. – Махачкала, 1978. – 115с.
707138
   Литература Дагестана и жизнь: Сб. ст.. – Махачкала, 1963. – 180с.
707139
   Литература двух континентов : сб. статей. – Москва, 1979. – 182с.
707140
  Лейтес А.М. Литература двух миров / А.М. Лейтес. – Москва, 1934. – 184с.
707141
  Мухина С.Л. Литература декабризма о нерусских народах / С.Л. Мухина. – Фрунзе, 1972. – 192 с.
707142
   Литература древнего Востока. – М., 1962. – 467с.
707143
   Литература древнего Востока : Учебник. – Москва : Московский университет, 1971. – 411с.
707144
   Литература древнего Востока: Иран. Индия. Китай : тексты. – Москва : Московский университет, 1984. – 352 с.
707145
   Литература древнего Китая : Сб. ст. – М., 1969. – 288с.
707146
  Артамонов С.Д. Литература древнего мира : кн. для учащихся ст. классов / С.Д. Артамонов. – Москва : Просвещение, 1988. – 254, [2] с. : ил.
707147
   Литература Древней Греции и Рима. – Санкт-Петербург : Скрипториум, 2001. – 667с. – (Мировое наследие). – ISBN 5-9271-0023-6
707148
  Переверзев В.Ф. Литература Древней Руси / В.Ф. Переверзев. – Москва : Наука, 1971. – 302 с.
707149
  Творогов О.В. Литература Древней Руси / О.В. Творогов. – М., 1981. – 129с.
707150
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – М., 1986. – 151с.
707151
   Литература Древней Руси : межвуз. сб. науч. тр. – Москва, 1988. – 151 с.
707152
   Литература Древней Руси : Хрестоматия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 544с. – ISBN 5-06-001585-8
707153
  Еремин И.П. Литература Древней Руси (этюды и характеристики) / И.П. Еремин. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 264 с.
707154
  Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья 11-13 вв: очерки лит.-ист. типологии. / А.Н. Робинсон. – М., 1980. – 336с.
707155
   Литература Древней Руси: источниковедение : сб. ст. – Л. : Наука, 1988. – 311 с.
707156
   Литература Древней Руси: межвуз. сб. науч. тр.. – вып. 2. – Москва, 1978. – 151 с.
707157
  Тимофеева В.М. Литература европейских социалистических стран / В.М. Тимофеева. – Минск : БГУ, 1979. – 264с.
707158
  Владова J. Литература за деца / Jадранка Владова. – Скопje : Гурга, 2001. – 162, [2] с. – (Едициjа Синтези ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-952-15-Х
707159
  Перцов В. Литература завтрашнего дня / В. Перцов. – М, 1929. – 176с.
707160
   Литература зарубежных социалистических стран в 60-70-е годы: Реф. сб.. – Москва, 1977. – 233с.
707161
  Млечина И.В. Литература и "общество потребления" / И.В. Млечина. – М, 1975. – 240с.
707162
  Кузнецов М.М. Литература и антилитература / М.М. Кузнецов. – М., 1975. – 96с.
707163
  Лепилов В.П. Литература и астрономия / В.П. Лепилов. – Астрахань, 1991. – 46с.
707164
  Плоткин Л.А. Литература и война / Л.А. Плоткин. – М-Л : Советский писатель, 1967. – 358 с.
707165
  Свирин Н. Литература и война. Сб. критич. ст. / Н. Свирин. – Л., 1931. – 149с.
707166
  Роговер Е.С. Литература и воспитание нравственности: личность и коллектив в современ. сов. прозе. / Е.С. Роговер. – Л., 1986. – 31с.
707167
  Пехтелев И.Г. Литература и время / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1964. – 112с.
707168
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1964. – 348с.
707169
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – Москва, 1966. – 137с.
707170
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1967. – 368с.
707171
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – Москва, 1976. – 352с.
707172
  Амбрасас К. Литература и время : лит.-крит. ст. и исслед. : [пер. с лит.] / К. Амбрасас ; [вступ. ст. В. Арешки]. – Вильнюс : Vaga, 1982. – 574 с.
707173
  Леонов Л.М. Литература и время / Л.М. Леонов. – М, 1983. – 365с.
707174
  Бочаров А.Г. Литература и время / А.Г. Бочаров. – М., 1988. – 383с.
707175
   Литература и время. Сб. ст.. – Минск, 1970. – 180с.
707176
   Литература и время. Сб. ст.. – Москва, 1973. – 279с.
707177
   Литература и время. Сб. ст.. – Кишинев, 1973. – 142 с.
707178
   Литература и время: вопр. рус. яз. и лит.: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1987. – 133 с.
707179
   Литература и время: лит.-худож. критика в ЧССР. – Москва, 1977. – 460с.
707180
  Урнов Д. Литература и движение времени / Д. Урнов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 269 c.
707181
  Благой Д.Д. Литература и действительность : Вопросы теории и истории литературы / Д.Д. Благой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 515 с.
707182
  Левидов А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. – Л., 1987. – 429с.
707183
  Надъярных Н.С. Литература и духовная жизнь / Н.С. Надъярных. – М., 1979. – 64с.
707184
  Старкова З.С. Литература и живопись / З.С. Старкова. – М., 1985. – 112с.
707185
   Литература и живопись. – Пермь, 1990. – 78с.
707186
   Литература и живопись: сб. ст.. – Л., 1982. – 288с.
707187
  Михайловский Н.К. Литература и жизнь : (Письма о разных разностях) / Н.К. Михайловский. – Санкт-Петербург : Тип. газеты "Новости", 1892. – [6], 394 с. – Экз. без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Из предисл.: "Эта книжка составилась из фельетонов, напечатанных в "Русских ведомостях", (один - в "Волжском вестнике") за 1890 и 1891 годы под загл. "Письма о разных разностях", и нескольких статей, напечатанных в "Русской мысли" за 1891 г. под загл. ...
707188
  Перец И.-Л. Литература и жизнь / И.-Л. Перец. – Вильно, 1926. – 286 с.
707189
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 339с.
707190
  Фадеев А.А. Литература и жизнь / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 168с.
707191
  Рюриков Б.С. Литература и жизнь / Б.С. Рюриков. – М., 1953. – 382с.
707192
  Веленгурин Н. Литература и жизнь / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1959. – 116с.
707193
  Волков И.Ф. Литература и жизнь / И.Ф. Волков. – Москва, 1972. – 32с.
707194
  Инжеватов И.К. Литература и жизнь / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1982. – 272с.
707195
  Хепке К. Литература и жизнь / К. Хепке. – Москва, 1984. – 320с.
707196
   Литература и жизнь народа: Лит.-худож. критика в СРР. Сб. ст.. – М., 1981. – 479с.
707197
  Титов В.Г. Литература и жизнь. Политика КПСС в области литературы / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 20 с.
707198
   Литература и журналистика США : Анннот. указ. – Москва, 1987. – 268с.
707199
  Батай Ж. Литература и зло : Эмили Бронтэ. Бодлер. Мишле. Блейк. Сад. Пруст. Кафка. Жене / Батай Ж.; пер. с фр. и коммент. Н.В.Бунтман и Е.Г.Домогацкой. – Москва : МГУ, 1994. – 166 с. – ISBN 5-211-03159-8
707200
   Литература и идейно-нравственное воспитание учащихся: сб. ст.. – Пермь, 1975. – 142 с.
707201
  Крук И.Т. Литература и идеологическая борьба / И.Т. Крук. – Киев, 1988. – 192 с.
707202
  Сотников А.Т. Литература и изобразительное искусство в 10-м классе средней школы / А.Т. Сотников. – Москва, 1959. – 73с.
707203
  Астафьева Г.Г. Литература и изобразительное искусство на уроках географии : Современный урок географии. Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 78-79
707204
  Арагон Л. Литература и искусство : избр. ст. и речи : пер. с фр. / Луи Арагон ; [ред. и послесл. Б.А. Песиса]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 343 с., [1] л. портр. : 1 л. портр.
707205
   Литература и искусство в нравственном и эстетическом воспитании школьника: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1983. – 158с.
707206
  Вайнберг И.И. Литература и искусство в романе М.Горького "Жизнь Клима Самгина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайнберг И.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 18л.
707207
   Литература и искусство в системе культуры : сборник. – Москва : Наука, 1988. – 500 с.
707208
   Литература и искусство Воронежа. – Воронеж, 1958. – 46 с.
707209
   Литература и искусство КНР, 1976-1985. – М., 1989. – 235с.
707210
  Колосенок С.В. Литература и искусство советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – М., 1959. – 34с.
707211
   Литература и искусство Советской Украины к декаде в Москве. – К., 1960. – 222с.
707212
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – Москва : Художественная литература, 1969. – 528 с.
707213
  Козьмин Б.П. Литература и история / Б.П. Козьмин. – 2-е. – Москва : Художественная литература, 1982. – 512с.
707214
  Лобин А.М. Литература и история: к вопросу о методах изображения истории в современной беллетристике // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 453-457. – Библиогр.: Лит.: с.457; 9 п. – ISSN 1606-951Х
707215
   Литература и история: Освободит. война 1877-1878 г. и болгарская литература. – М., 1979. – 368с.
707216
   Литература и Кавказ. – Ставрополь, 1972. – 178 с.
707217
  Старкова З.С. Литература и кино / З.С. Старкова. – М., 1978. – 96 с.
707218
   Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России: сб.. – Новосибирск, 1987. – 254с.
707219
  Плеханов Г.В. Литература и критика / Г.В. Плеханов. – Москва : Новая Москва
1. – 1922. – 373 с.
707220
  Динеков П. Литература и культура / П. Динеков. – София, 1982. – 419с.
707221
   Литература и культура древней и средневековой Индии. – М., 1987. – 272с.
707222
   Литература и культура древней и средневековой Индии: сб. ст.. – М., 1979. – 238с.
707223
   Литература и культура Древней Руси: словарь-справочник. – М., 1994. – 336с.
707224
   Литература и культура Китая. Сб. ст.. – М., 1972. – 360с.
707225
  Якимова Л.П. Литература и литераторы Сибири / Л.П. Якимова. – Новосибирск, 1988. – 176с.
707226
  Цехновицер О. Литература и мировая война / О. Цехновицер. – Москва, 1938. – 342 с.
707227
   Литература и мифология: сб. науч. тр.. – Л., 1975. – 143с.
707228
   Литература и музыка : сборник статей. – Ленинград, 1975. – 227 с.
707229
  Дымшиц А.Л. Литература и народ / А.Л. Дымшиц. – Л, 1958. – 383 с.
707230
  Рыльский Литература и народ / Рыльский, Ф. – М., 1959. – 317с.
707231
  Елеонский С.Ф. Литература и народное творчество. / С.Ф. Елеонский. – М : УЧПЕДГИЗ, 1956. – 239 с.
707232
   Литература и новый человек. – Москва, 1963. – 432 с.
707233
  Кузьмичев И.К. Литература и нравственное воспитание личности / И.К. Кузьмичев. – М : Просвещение, 1980. – 175 с.
707234
  Кунчева Л.И. Литература и нравственность / Л.И. Кунчева. – Москва, 1969. – 48с.
707235
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч..1. – 1983. – 120 с.
707236
   Литература и нравственные проблемы современности. – Саратов
Ч.2. – 1983. – 154 с.
707237
  Днепров В.Д. Литература и нравственный опыт человека / В.Д. Днепров. – Ленинград, 1970. – 424с.
707238
   Литература и общественное сознание Запада : сб. научн. трудов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 266 с.
707239
  Иванов-Разумник Литература и общественность / Иванов-Разумник. – [1911-1912]. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Прометей" И.И. Михайлова, 1911. – [4], 194, [1] с. – (Сочинения ; [Т. 1])
707240
  Жечев Т. Литература и Общество / Т. Жечев. – София, 1976. – 342с.
707241
  Бредсдорф Э.Л. Литература и общество в Скандинавии / Э.Л. Бредсдорф. – М., 1971. – 199с.
707242
  Полонский В. Литература и общество: Сб. ст. / В. Полонский. – М., 1929. – 404с.
707243
  Иванова Т.И. Литература и перестройка / Т.И. Иванова. – М, 1989. – 63с.
707244
  Теунов Х.И. Литература и писатели Кабарды / Х.И. Теунов. – Изд. 20е, доп. – М, 1958. – 382с.
707245
  Шагинян М.С. Литература и план / М.С. Шагинян. – М, 1934. – 159с.
707246
   Литература и познание дейсвительности. Проблемы истории рус. лит.. – Душанбе, 1973. – 147с.
707247
  Хорев В.А. Литература и политическая борьба в Польше (1980-1981) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 68-81. – ISSN 0132-1366
707248
   Литература и природа : Сб. – Москва, 1987. – 93с.
707249
   Литература и природа: Сб.. – Москва : Знание, 1985. – 94 с.
707250
  Адамович А.М. Литература и проблемы века : (Задачи сов. лит. в борьбе за мир, за жизнь на Земле) / Адамович А.М. – Москва : Знание, 1986. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Литература ; 11/1986)
707251
  Маца И.Л. Литература и пролетариат на Западе / И.Л. Маца. – Москва, 1927. – 214с.
707252
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 1. – 1902. – VIII, 213 с.
707253
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 2. – 1902. – VI, 272 с.
707254
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 2. – 1902. – VI, [2], 271 с. – Экз. № 39326 без обл.
707255
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 3. – 1902. – [2], 199 с.
707256
  Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. : Материалы, исследования и заметки : Т. 1-4 / Евгений Бобров, проф. – 1901-1902. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та
Т. 4. – 1902. – [2], 312 с.


  На кн. печать: Редакция журнала Киевская старина
707257
  Троцкий Л.Д. Литература и революция / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 399 с.
707258
   Литература и русский язык. Контр. задания. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 128 с.
707259
  Трифонова Т.К. Литература и современность / Т.К. Трифонова. – М, 1962. – 350с.
707260
   Литература и современность. – Кишинев, 1963. – 264с.
707261
   Литература и современность. – Москва : Художественная литература
Сборник 15. – 1977. – 400 с.
707262
   Литература и современность. Статьи о литературе 1959-1960 годов. – Москва
Вып. 1. – 1960. – 503 с.
707263
   Литература и современность. Статьи об укр. советской лит.. – Москва, 1959. – 322с.
707264
   Литература и современность: сб. ст.. – Саратов, 1978. – 103 с.
707265
   Литература и современный мир. – Ташкент, 1970. – 198с.
707266
  Серебрянский М.И. Литература и социализм. / М.И. Серебрянский. – М, 1935. – 216с.
707267
   Литература и социология : сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1977. – 414 с.
707268
  Канторович В.Я. Литература и социология : статьи, воспоминания / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
707269
   Литература и страноведение: сб. ст.. – М., 1978. – 143с.
707270
  Берковский Н.Я. Литература и театр / Н.Я. Берковский. – М, 1969. – 639с.
707271
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М : Современник, 1978. – 283 с.
707272
  Палиевский П.В. Литература и теория / П.В. Палиевский. – М : Советская Россия, 1979. – 287 с.
707273
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 199 с.
707274
   Литература и ты. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 232 с.
707275
  Азадовский М.К. Литература и фольклор : очерки, этюды / М.К. Азадовский. – Ленинград : ГИХЛ, 1938. – 295 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
707276
  Пошатаева А.В. Литература и фольклор / А.В. Пошатаева. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
707277
  Далгат У.Б. Литература и фольклор / У.Б. Далгат. – М., 1981. – 303с.
707278
   Литература и фольклор. – Волгоград, 1990. – 190 с.
707279
   Литература и фольклор Восточной Сибири. – Иркутск, 1977. – 160 с.
707280
   Литература и фольклор Восточной Сибири: Респ. сб.. – Иркутск, 1978. – 146 с.
707281
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск
1. – 1975. – 172 с.
707282
   Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1976. – 184 с.
707283
   Литература и фольклор Казахстана. – Караганда, 1983. – 122 с.
707284
   Литература и фольклор народов Востока. – М., 1967. – 256с.
707285
   Литература и фольклор народов СССР. – Москва : Книга, 1975. – 237 с.
707286
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1978. – 96с.
707287
   Литература и фольклор Урала. – Пермь, 1979. – 84с.
707288
  Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция / Д.Н. Медриш. – Саратов, 1980. – 296 с.
707289
  Медриш Давид Наумович Литература и фольклорная традиция (Проблемы поэтики) : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.08, 10.01.09 / Медриш Давид Наумович; Ин-т литературы АН УССР. – К., 1983. – 53л.
707290
  Ликова Р. Литература и художественни тьроения / Р. Ликова. – София, 1982. – 492с.
707291
  Канторович В.Я. Литература и читатель / В.Я. Канторович. – Москва, 1976. – 63с.
707292
  Гус М.С. Литература и эпоха / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1963. – 363 с.
707293
  Тамарченко Д.Е. Литература и эстетика / Д.Е. Тамарченко. – Л, 1936. – 236с.
707294
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 1. – 1958. – 614 с.
707295
  Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 2. – 1958. – 670 с.
707296
   Литература и эстетика : сб. статей. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1960. – 336 с.
707297
  Рачинская Н.Н. Литература и язык: уч. пособие на нем. яз. для студ.-заоч. 1 и 2 курсов пед. ин-тов. / Н.Н. Рачинская. – М., 1978. – 111с.
707298
   Литература издательского объединения "Вища школа" 1981-1985. – Киев : Вища школа, 1986. – 394с.
707299
  Плавскин З.И. Литература Испании : [уч. пособие для филол. спец. вузов] / З.И. Плавскин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 172 с. – Бібліогр. : с.175
707300
  Выгодский Д. Литература Испании и испанской Америки 1898-1929 / Д. Выгодский. – Ленинград, 1929. – 41с.
707301
  Штейн А.Л. Литература испанского барокко / А.Л. Штейн. – Москва : Наука, 1983. – 177с.
707302
  Владимирский-Буданов М.Ф. Литература истории русского права за 1880-1882 гг. : Государства Московское и Литовское. – [Киев] : [В Унив. тип.], 1882. – 48 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882, № 5 (с. 203-226), № 6 (с. 289-313)


  Обзор кн.: Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, по Высочайшему повелениюизд. Имп. Рус. Истор. О-вом (Сборник, т. 35). - Спб., 1882, под ред. Г.Ф. Карпова
707303
   Литература исторического оптимизма. – Москва, 1977. – 389с.
707304
  Волков И.Ф. Литература как вид художественного творчества : кн. для учителя / И.Ф. Волков. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
707305
  Чичерин А.В. Литература как искусство слова : очерк теории литературы / А.В. Чичерин. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 148 с.
707306
  Шумская О.Н. Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна "Ф") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 206-212. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
707307
  Каримтаева Т.К. Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. казах. сов. лит. 20-30-х гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Т. К.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
707308
  Каримтаева Толеу Кабжановна Литература как фактор эстетического воспитания (на прим. Казахской советской литературы 20-30-х годов) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Каримтаева Толеу Кабжановна; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1989. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
707309
  Яфаров Б.А. Литература камско-волжских булгар X-XIV вв. и рукопись "Нахж-Эль-Фарадис" : Автореф... кандид. филологич.наук: / Яфаров Б.А.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 15 с.
707310
   Литература капиталистических стран в оценке современной зарубежной критики: Сб. обзоров.. – М., 1989. – 241с.
707311
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и древнейшие инословянские литературы / Н.К. Гудзий. – М, 1958. – 67 с.
707312
  Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII-XVIII веков / Н.К. Гудзий; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 374, [2] с.
707313
  Ларин С.И. Литература крылатой мечты / С.И. Ларин. – Москва, 1961. – 48с.
707314
   Литература Латинской Америки: история и современные процессы. – М., 1986. – 166с.
707315
  Ганиева А. Литература Лесбоса // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-2036
707316
  Джордж К.М. Литература малаялам. Краткий очерк / К.М. Джордж. – М., 1972. – 206с.
707317
  Прожогина С.В. Литература Марокко и Туниса / С.В. Прожогина. – М., 1968. – 92с.
707318
  Метляева М. Литература Молдовы на стыке веков. Литературная критика. Переводы. Эссе / Мирослава Метляева ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chisinau : Profesional Service, 2014. – 791, [1] с. – ISBN 978-9975-4460-3-7
707319
  Герасимович Л.К. Литература Монгольской Народной Республики 1921-1964 годов / Л.К. Герасимович. – Л, 1965. – 312с.
707320
  Георгиев Емил Литература на втората бълграска дъержава / Георгиев Емил. – София
1. – 1977. – 294 с.
707321
  Георгиев Емил Литература на изострени борби в средновековка / Георгиев Емил. – София, 1966. – 322 с.
707322
  Сукиасян Э.Р. Литература на иностранных языках в каталогах и картотеках библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 38-51. – ISSN 0130-9765


  Рассматривается проблема отражения в системе каталогов библиотеки литературы на иностранных языках - одна из интересных и наиболее сложных в методическом отношении.
707323
  Кирпотин В. Литература на новом этапе / В. Кирпотин, Л. Субоцкий. – Москва, 1933. – 80 с.
707324
  Цветков И. Литература на човешкия подвиг / И. Цветков. – София, 1980. – 232с.
707325
   Литература народов Востока.. – М., 1970. – 190с.
707326
   Литература народов Дагестана. – Махачкала, 1966. – 272 с.
707327
  Гамзатов Г.Г. Литература народов Дагестана дооктябрьского периода / Г.Г. Гамзатов. – М., 1982. – 527с.
707328
  Исаков С.Г. Литература народов Закавказья / С.Г. Исаков. – Тарту, 1990. – 85с.
707329
  Василенок С.И. Литература народов СССР / С.И. Василенок. – Москва, 1961. – 47с.
707330
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР / П.Ф. Славгородский. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1970. – 535с.
707331
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Москва
Ч. 1. – 1971. – 520 с.
707332
  Климович Л.И. Литература народов СССР / Л.И. Климович. – Изд. 3-е, перераб. – Москва
Ч. 2. – 1971. – 478 с.
707333
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – Москва, 1977. – 191с.
707334
  Воловников Г.М. Литература народов СССР / Г.М. Воловников. – Москва
1. – 1981. – 142с.
707335
  Шошин В.А. Литература народов СССР / В.А. Шошин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 223с.
707336
   Литература народов СССР : кн. для внеклас. чтения. – М., 1986. – 319с.
707337
  Славгородский П.Ф. Литература народов СССР в средней школе / П.Ф. Славгородский. – М., 1958. – 200с.
707338
   Литература народов СССР: хрестоматия. – 4-е изд., дораб. – М., 1987. – 448с.
707339
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – Москва, 1976. – 448 с.
707340
  Климович Л.И. Литература народов СССР: Хрестоматия / Л.И. Климович. – 3-е изд., испр. – Москва, 1982. – 431 с.
707341
  Никифорова И.Д. Литература национального возрождения / И.Д. Никифорова. – Москва, 1968. – 48с.
707342
   Литература некрасовских журналов. – Иваново, 1987. – 173 с.
707343
  Птушкина И.Г. Литература немецкого просвещения в оценке А.И.Герцена : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Птушкина И.Г. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
707344
  Гирс Г.Ф. Литература непокоренного народа / Г.Ф. Гирс. – М., 1966. – 196с.
707345
  Луначарский А.В. Литература нового мира / А.В. Луначарский. – М : Советская Россия, 1982. – 320 с.
707346
  Фрадкин И.М. Литература новой Германии / И.М. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 402 c.
707347
  Фрадкин И. Литература новой Германии / И. Фрадкин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 508 с.
707348
  Соколов В.П. Литература нравственных исканий. / В.П. Соколов. – М., 1978. – 64с.
707349
  Александрова А.А. Литература о Бродском 2004-2007 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 205-214. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
707350
   Литература о войне и проблемы века.. – Минск, 1986. – 270с.
707351
  Голлербах Ф Э. Литература о Детском Селе. / Ф Э. Голлербах. – Ленинград, 1933. – 66 с.
707352
   Литература о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова : Библиогр. указ., 1825-1916 гг. – Ленинград, 1991. – 344с.
707353
   Литература о Западной Сибири.. – Новосибирск, 1962. – 364с.
707354
  Шулик П.Л. Литература о кибуцах в контексте развития израильской литературы // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 21-23
707355
   Литература о Липецкой области за 1957 год.. – Липецк, 1959. – 200с.
707356
   Литература о М. Горьком : Библиогр. указ. – Ленинград, 1987. – 207с.
707357
  Лукирская К.П. Литература о М.Горьком / К.П. Лукирская, А.С. Морщихина. – М.-Л., 1965. – 406с.
707358
  Лукирская К.П. Литература о М.Горьком : Библиография 1961 - 1965 / К.П. Лукирская. – Ленинград, 1970. – 292 с.
707359
   Литература о М.Горьком : Библиогр. указ., 1966-1970 гг.: В 2-х Частях. – Ленинград
Ч. 1. – 1985. – 368с.
707360
   Литература о М.Горьком : Библ. указ., 1966-1970: В 2-х частях. – Ленинград
Ч. 2. – 1985. – 235с.
707361
   Литература о Марксе и Энгельсе за 20 лет.. – М., 1990. – 85с.
707362
   Литература о международном революционном движении. – Москва, 1959. – 191с.
707363
   Литература о минералах Южного Урала.. – Л., 1933. – 160с.
707364
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1955. – 344с.
707365
  Успенская С.Л. Литература о музыке / С.Л. Успенская. – М., 1958. – 275с.
707366
   Литература о народонаселении : Библ. указ. – Москва, 1987. – 286с.
707367
   Литература о населении: Библ. указ.. – Москва, 1981. – 255с.
707368
  Демешева Г.А. Литература о науке и научно-исследовательской работе в Казахстане 1917-1966 / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1970. – 980с.
707369
   Литература о Ростовской области за 1-е полугодие 1962 г.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 159с.
707370
   Литература о Свердловской области 1961 г.. – Свердловск
4. – 1962. – 60с.
707371
   Литература о Свердловской области 1962 г.. – Свердловск
3-4. – 1963. – 136с.
707372
  Саармаа Эха Литература о Тартуском Университете : Библиогр. указ. за 1940-1980 гг. / Саармаа Эха. – Тарту, 1983. – 368с.
707373
   Литература о типах насаждений Европейской России., 1909. – 6с.
707374
  Устинов И.А. Литература о Харьковской губернии : (библиографический указатель) / [составление] И.А. Устинова. – Харьков : Изд. Харьк. губ. статис. комитета 4 Тип. Губ. правления, 1886. – 239 с.
707375
   Литература партии "Народная воля".. – М. – с.
707376
   Литература Партии Народной Воли.. – Спб.
1. – 287с.
707377
  Диев В.А. Литература первых лет социалистической революции / В.А. Диев. – Москва : Знание, 1957. – 32 с.
707378
   Литература периода Великой Отечественной войны.. – Л., 1973. – 32с.
707379
  Зайцев А.Н. Литература по вопросам документоведения 1924-1975 гг. : Аннотированный указатель / А.Н. Зайцев, В.А. Нарышкин. – Москва, 1979. – 180с.
707380
   Литература по вопросам народного образования.. – Минск, 1960. – 34с.
707381
   Литература по вопросам советского строительства.. – Минск, 1964. – 28с.
707382
   Литература по воспросам экономики и организации социалистической промышленности.. – Минск, 1960. – 20с.
707383
  Ошерович Э.Я. Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. / Э.Я. Ошерович. – Москва
Вып. 1 : Книги. поступившие в Гос. б-ку им. В.И.Ленина в 1966-1975 гг. на араб., вьетнам., дари, китайск., корейск., монгольск., персидск., турецк., хинди и япон. яз. – 1978. – 155с.
707384
   Литература по искусству стран Азии и Африки : Аннот. указ. – Москва
Вып. 2 : Книги поступившие в гос. б-ку СССР им. В.И.Ленина в 1976-1980 гг. на араб. . вьетнам., китайском, корейском, турецком, хинди и япон. языках. – 1985. – 60с.
707385
  Мотроненко И.Л. Литература по искусству: лингвистическое обеспечение каталога РГБИ / И.Л. Мотроненко, Ю.В. Катковская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29-36. – ISSN 1560-7968


  Авторы статьи, сотрудники Российской государственной библиотеки по искусству (РГБИ) рассматривают искусствоведческую терминологию как инструментарий для развития предметизационной системы РГБИ при формировании рубрик в формате RUSMARC.
707386
   Литература по истории КПСС, организационно-партийной и идеологической работе.. – Минск, 1970. – 30с.
707387
  Ощепкова М.М. Литература по истории Средних веков и раннего Нового времени, вышедшая в России в 2003 г. = Библиография // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С.154-216. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
707388
  Лазаренко Е.К. Литература по минералогии Украины за 1953 год / Е.К. Лазаренко, Ф.Ф. Максименко. – с.
707389
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1959 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1960. – 28с.
707390
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1961 и 1962 годы / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1963. – 16с.
707391
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1963 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1964. – 15с.
707392
  Максименко Ф.Ф. Литература по минералогии Украины за 1964 год / Ф.Ф. Максименко. – Львов, 1965. – 17с.
707393
  Юнович М. Литература по мировому хозяйству и мировой политике за 10 лет (1917-1927) : Библиогр. указ. книг и статей на русс. яз. / М. Юнович. – Москва, 1929. – 248с.
707394
  Рошкован Е.И. Литература по молдавскому языкознанию. / Е.И. Рошкован. – Кишинев, 1979. – 54с.
707395
  Ефремов Г.В. Литература по неорганическому химическому анализу / Г.В. Ефремов. – 2-е изд. – Л, 1967. – 76с.
707396
  Омельченко В.И. Литература по палеонтологии Укаины за 1967-1977 гг. / В.И. Омельченко, Ф.Ф. Максименко; Научная библиотека Львовского унивенситета им. И. Франко. – Львов, 1980. – 24с.
707397
   Литература по паразитологии Казахстана.. – Алма-Ата, 1957. – 312с.
707398
  Ильина В.А. Литература по педагогическим наукам и народному образованию / В.А. Ильина. – М.
3. – 1963. – 224с.
707399
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д,И.Менделеева . / В.И. Семишин. – М., 1969. – 240с.
707400
  Семишин В.И. Литература по периодическому закону Д.И.Менделеева. / В.И. Семишин. – М., 1975. – 95с.
707401
   Литература по проблемам астробиологии.. – Л., 1967. – 76с.
707402
   Литература по проблемам планетологии.. – Л., 1965. – 164с.
707403
  Бочевер А.М. Литература по сельскому хозяйству. / А.М. Бочевер, Л.М. Раскин. – М., 1975. – 158с.
707404
   Литература по советскому праву.. – Москва, 1960. – 280с.
707405
   Литература правды и мечты.. – Кемерово, 1966. – 204 с.
707406
  Мотылева Т.Л. Литература против фашизма : по страницам новейшей зарубежной прозы / Т. Мотылева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 382 с.
707407
   Литература развивающихся стран 1970-е годы.. – М., 1981. – 178с.
707408
   Литература русского зарубежья : Антология. – М.
2. – 1991. – 559с.
707409
   Литература русского зарубежья : Третья волна эмиграции: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – Киев : Рута, 2003. – 456с. – ISBN 966-7795-31-4
707410
   Литература русского зарубежья (1920-1990) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 520300 и специальности 021700 - филология / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. и др. Карпов; С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников, А.С. Карпов и др. ; под общей ред. А.И. Смирновой. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 640 с. – ISBN 5-89349-674-4
707411
   Литература русского зарубежья.. – М.
Т. 1. – 1990. – 430с.
707412
  Буслакова Т.П. Литература русского зарубежья. Курс лекций : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Т.П. Буслакова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 365с. – ISBN 5-06-004236-7
707413
   Литература русского зарубежья: Антология.. – М.
1,2. – 1990. – 398с.
707414
  Омельянчук М. Литература серебряного века в советской филателии // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246-252. – (Бібліотека інституту філології)


  В статье представлен краткий анализ того, каким образом литература Серебряного века и ее представители были отображены на марках Советского Союза, что помогает проследить официальное отношение власти к каждому отдельно взятому писателю в то или иное ...
707415
  Чмыхало Б.А. Литература Сибири XVII-XVIIIвв. / Б.А. Чмыхало. – Красноярск, 1983. – 72с.
707416
   Литература Сибири: история и современность. – Новосибирск : Наука, 1984. – 255 с.
707417
  Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870-1970): Учеб. пособие для филол. спец. вузов. / В.П. Неустроев. – М., 1980. – 279с.
707418
   Литература славянских и балканских народов конца ХІХ - начала ХХ веков. : реализм и другие течения. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
707419
   Литература славянских народов.. – М.
1. – 1956. – 164с.
707420
   Литература славянских народов.. – М.
2. – 1957. – 144с.
707421
   Литература славянских народов.. – М.
3. – 1958. – 184с.
707422
   Литература славянских народов.. – М.
4. – 1959. – 283с.
707423
   Литература славянских народов.. – Москва
5. – 1960. – 276с.
707424
   Литература славянских народов.. – М.
6. – 1961. – 279с.
707425
   Литература славянских народов.. – М.
7. – 1962. – 220с.
707426
   Литература славянских народов.. – М.
8. – 1963. – 266с.
707427
  Жданов И.Н. Литература слова о Полку Игореве / Иван Жданов. – Киев : В университетской типографии (І. Зпавадского), 1880. – 57 с. – Оттиск из Университетских известий.
707428
   Литература Советского Дона.. – Ростов-на-Дону, 1969. – 324 с.
707429
   Литература Советской Бурятии.. – Улан-Удэ, 1973. – 240с.
707430
   Литература советской Хакасии.. – Абакан, 1962. – 152с.
707431
  Лейтес А.М. Литература современного американского империализма / А.М. Лейтес. – Москва, 1947. – 24с.
707432
   Литература созидания и борьбы.. – М., 1973. – 360с.
707433
   Литература социалистических стран.. – М., 1981. – 191с.
707434
   Литература социалистического реализма : Аактуальные проблемы теории и художественной практики: Сб. обзоров и реф. – Москва, 1983. – 188с.
707435
  Бернштейн И.А. Литература социалистической Чехословакии. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1965. – 248с.
707436
  Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии : [уч. пособие] / М.П. Алексеев; М.П. Левин ; [предисл. и ком. Ю.Д. Левина]. – Москва : Высшая школа, 1984. – 351, [1] с. – Библиогр.: порт.
707437
  Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения : учебн. пособие для студ. филол. фак. вузов / Т.В. Ковалева, И.Л. Лапин, Н.А. Паньков ; под ред. Я.Н. Засурского. – Минск : Университетское, 1988. – 237 с. – (История зарубежной литературы). – ISBN 5-7855-0036-1
707438
  Гелфанд Н.В. Литература средних веков. Западная Европа. Византия : Указ. работ., изд. на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Н.В. Гелфанд. – Москва, 1978. – 317с.
707439
   Литература стран Африки.. – М., 1964. – 199с.
707440
   Литература стран Африки.. – М.
2. – 1966. – 280с.
707441
  Ивашева В.В. Литература стран Западной Африки / В.В. Ивашева. – Москва, 1967. – 258с.
707442
   Литература стран зарубежного Востока 70-х годов. – Москва, 1982. – 311с.
707443
   Литература стран зарубежного Востока и советская литература.. – Москва, 1977. – 318с.
707444
   Литература США в 70-е годы ХХ века.. – М., 1983. – 368с.
707445
  Беляев А.А. Литература США и действительность / А.А. Беляев. – Москва, 1965. – 40с.
707446
  Канторович И.Б. Литература США новейшего времени. / И.Б. Канторович. – Свердловск
1. – 1976. – 101с.
707447
   Литература США ХІХ-ХХ вв.. – Краснодар, 1985. – 144 с.
707448
   Литература США ХХ века.. – М., 1978. – 568с.
707449
   Литература США.. – М., 1973. – 269с.
707450
  Корнев В. Литература Таиланда. / В. Корнев. – М., 1971. – 240с.
707451
  Гуров Н.В. Литература телугу / Н.В. Гуров, З.Н. Петруничева. – М., 1967. – 250с.
707452
  Маджиди Р. Литература Узбекистана / Р. Маджиди. – М, 1934. – 36с.
707453
   Литература Узбекистана.. – М., 1935. – 387с.
707454
  Глебов Н.В. Литература урду. / Н.В. Глебов, А.С. Сухочев. – М., 1967. – 232с.
707455
  Фогельсон И.А. Литература учит. 10 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 302с.
707456
  Фогельсон И.А. Литература учит. 11 кл. / И.А. Фогельсон. – М, 1990. – 206с.
707457
  Ловцова О.В. Литература Франции / О.В. Ловцова. – М, 1966. – 224с.
707458
  Евнина Е.М. Литература французского сопротивления. / Е.М. Евнина. – М., 1951. – 172с.
707459
  Обломиевский Д.Д. Литература Французской революции 1789-1794 гг. Очерки. / Д.Д. Обломиевский. – М., 1964. – 356с.
707460
  Челышов Е.П. Литература хинди / Е.П. Челышов. – М, 1968. – 325с.
707461
  Флоринский С.М. Литература ХІХ-ХХ веков / С.М. Флоринский, Н. Трифонов. – М, 1935. – 320с.
707462
  Флоринский С.М. Литература ХІХ века / С.М. Флоринский, Б. Рождественский. – Х.К., 1933. – 223с.
707463
  Поляк Л.М. Литература ХХ века / Л.М. Поляк, Е.Б. Тагер. – М., 1940. – 415 с.
707464
   Литература ХХ века : Хрестоматия для 11 класса школ с русским языком обучения. – 3-, доп., перераб. – Киев : Освіта, 1998. – 672 с. – ISBN 966-04-0105-1
707465
   Литература ХХ века стран Западной Европы : Франц. лит.: Указ. лит., 1960-1980 гг. – Воронеж
Ч. 1, №1-248. – 1985. – 36с.
707466
   Литература человеконенавистничества: Сб. статей.. – М., 1980. – 318с.
707467
   Литература Чехословакии и советская литература 20-30х годов.. – М., 1980. – 368с.
707468
   Литература Швейцарии.. – М., 1969. – 432с.
707469
   Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы.. – Москва : Наука, 1967. – 516 с.
707470
  Багратион-Мухранськая Литература эпохи романтизма: как заинтнресовать? (На материале творчества Р.Бернса, В.Скотта) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-35


  Статья открывает цикл работ, посвященных вопросу формирования мотивации учеников, развитию желания узнать больше о литературе эпохи романтизма, по-новому посморреть на творчество таких ее знаменитых представителей, как Р.Бернс и В.Скотт.
707471
   Литература эпохи феодализма.. – М.Л., 1927. – 102 с.
707472
   Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе.. – М., 1982. – 311с.
707473
  Вольпе М.Л. Литература Эфиопии. / М.Л. Вольпе. – Москва, 1981. – 223с.
707474
  Толстой Л.Н. Литература, искусство / Л.Н. Толстой. – Москва, 1978. – 272с.
707475
   Литература, искусство и формирование личности в социалистическом обществе.. – М., 1974. – 365с.
707476
  Чаковский А.Б. Литература, политики, жизнь / А.Б. Чаковский. – Москва : Политиздат, 1982. – 367с.
707477
  Керимжанова Б. Литература, рождённая Октябрём / Б. Керимжанова. – Фрунзе, 1969. – 64с.
707478
   Литература, рожденная Октябрем (советская литература за 60 лет), выставка.. – Москва, 1977. – 40с.
707479
   Литература, рожденная Октябрем.. – Якутск, 1969. – 120с.
707480
  Голубков В.В. Литература. / В.В. Голубков, Л.С. Мирский. – 6-е изд. перераб. – М., 1938. – 296 с.
707481
   Литература.. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 440 с.
707482
  Сарычев Д.П. Литература. / Д.П. Сарычев. – М., 1963. – 79с.
707483
  Теплинский М.В. Литература. 9 класс : [пробный учебник для средних общеобразов. школ с русским языком обучения] / М.В. Теплинский, Ю.И. Султанов. – Киев; Ирпень : Перун, 1997. – 448с. : илл. – ISBN 966-569-130-9
707484
  Михалков С.В. Литература. Время. Жизнь / С.В. Михалков. – Москва, 1978. – 288с.
707485
   Литература. Контрольные задания. – 3-е изд. – М., 1966. – 88с.
707486
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
707487
   Литература. Контрольные задания. – М., 1967. – 75с.
707488
   Литература. Контрольные задания. – М., 1968. – 76с.
707489
   Литература. Контрольные задания. – Москва, 1969. – 128 с.
707490
   Литература. Контрольные задания. – Москва : Высшая школа, 1970. – 87 с.
707491
   Литература. Контрольные задания с программой и методич. указаниями.. – М., 1968. – 80с.
707492
   Литература. Метод. пособие для учащихся заоч. сред. спец. уч. заведений. – Киров, 1964. – 78с.
707493
  Леков Д. Литература. Общество. Культура. / Д. Леков. – София, 1982. – 365с.
707494
   Литература. Программа для сред. спец. уч. завед., в которых изуч. лит. союзной республики. – М., 1966. – 52с.
707495
   Литература. Программа, задания для контрольных работ. – Москва : Высшая школа, 1965. – 59 с.
707496
   Литература. Программа, метод. указ. и контр. задания. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1961. – 144 с.
707497
   Литература. Русская литература для сред. уч. спец. завед.. – М., 1967. – 59с.
707498
   Литература. Язык. Культура : сб. ст. – М., 1986. – 293с.
707499
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига, 1989. – 69с.
707500
   Литература: Науч.-информац. сообщения. – Рига
ч. 2. – 1990. – 50с.
707501
   Литература: Уч.-хрестоматия для 7 кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1993. – 384с.
707502
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003944-5
Ч. 1. – 1992. – 222с.
707503
   Литература: Уч. хрестоматия для 5-го кл. ср. шк. : в 2-х ч. – Москва : Просвещение. – ISBN 5-09-003946-1
Ч. 2. – 1992. – 222с.
707504
   Литература: Уч. хрестоматия для 6-го кл. ср. шк.. – Москва : Просвещение, 1992. – 415 с. – ISBN 5-09-003948-8
707505
   Литература: Уч. хрестоматия для 8-го кл. ср. шк.. – М., 1993. – 383с.
707506
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-026-6
Книга първа. – 1995. – 406с.
707507
  Ликова Розалия Литературен живот между двете войни / Ликова Розалия. – София : Изд-ка къща "Иван Вазов". – ISBN 954-604-027-4
Книга втора. – 1996. – 445с.
707508
   Литературен кръг "Стрелец". – Велико Търново : СЛОВО, 1995. – 260с. – Библиогр.:с.258-260. – (Литературни кръгове и издания N2)
707509
  Гин М. Литератури и время. Исследования и статьи. / М. Гин. – Петрозаводск, 1969. – 274с.
707510
  Шишмановъ Ив.Д. Литературна история на възраждането въ Италия / Ив.Д. Шишмановъ. – София : Придворна печатница, 1934. – 464 c.
707511
  Димов Г. Литературна критика и литературен процес / Г. Димов. – София, 1979. – 275с.
707512
  Бончев Н. Литературна критика и публицистика / Н. Бончев. – София : Български писател, 1962. – 258 с.
707513
  Радически Н. Литературна раскрсница : огледи и критики за автори и дела од струшкиот регион / Науме Радически. – Скопjе : Македонска реч, 2006. – 300, [ 1 ] с. – (Библиотека Критики и есеи). – ISBN 9989-163-21-9
707514
  Тахов Г. Литературна София / Г. Тахов. – София, 1983. – 194с.
707515
   Литературната задруга "Хиперион". – Велико Търново : Слово, 1996. – 349 с. – (Литературни кръгове и издания ; 3). – ISBN 954 439 430-3
707516
  Давыдова М.И. Литературная библиография : Учеб.-практ. пособ. / М.И. Давыдова. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 96с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 23). – ISBN 5-85129-175-3
707517
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1977. – 114с.
707518
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1989. – 110с.
707519
  Стеженский В.И. Литературная борьба в ФРГ / В.И. Стеженский, Л.Б. Черная. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 448с.
707520
  Стеженский В.И. Литературная борьба в ФРГ. / В.И. Стеженский, Л.Б. Черная. – М., 1978. – 430с.
707521
   Литературная газета. – Москва, 1929-
17-23 апреля № 16. – 2013. – 16 с.
707522
  Иговская О.Н. Литературная гостиная "Он времени глядел в глаза...", посвященная Владимиру Высоцкому // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 42-45


  Мета даної літературної вітальні - ознайомлення учнів з цікавими і трагічними моментами життя В.С. Висоцького, розвиток творчого потенціалу учнів, пізнавальної активності, образного мислення, формування інформаційної культури; розвиток навички ...
707523
  Курова К.С. Литературная деятельность А.Я.Панаевой. (Сотрудничество писательницы в "Современнике") : Автореф... кандид. филологич.наук: / Курова К.С.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1951. – 18 с.
707524
  Воробченко В.И. Литературная деятельность В. В. Воровского-фельетониста. Прилож. : Дис... канд. филол.наук: / Воробченко В. И.; МП УССР, КГУ. – К., 1973. – 49л.
707525
  Воробченко В.И. Литературная деятельность В. В. Воровского-фельетониста. Прилож. : Дис... канд. филол.наук: / Воробченко В. И.; МП УССР, КГУ. – К., 1973. – 188л. – Бібліогр.:л.I-XIII
707526
  Воробченко Валерий Иванович Литературная деятельность В.В. Воровского-фельетониста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.01.01 / Воробченко Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
707527
  Пыльнев А.И. Литературная деятельность В.П.Ставского : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Пыльнев А.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 19 с.
707528
  Языков Д. Литературная деятельность И.А.Гончарова. / Д. Языков. – 135-142с.
707529
  Ямпольский И. Литературная деятельность И.И.Панаева. / И. Ямпольский. – Л., 1950. – с.
707530
  Маслов В.И. Литературная деятельность К. Рылеева / В.И. Маслов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – VI, 371, [3], 144 с., 2 л. портр., факс. – Библиогр.: "Обзор источников и литературы" (с. 1-56)
707531
  Прилипко Р.В. Литературная деятельность русских писателей в Грузии в 1920-1930-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Прилипко Р.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 35л.
707532
  Вартанян В.М. Литературная деятельность Тифлисского и Кавказского армянских издательских товариществ : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Вартанян В.М.; АН Арм.ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1968. – 25л.
707533
  Попова Т.В. Литературная деятельность Флавия Клавдия Юлина. (К истории греческой лит. IV в. н.э.) : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Попова Т.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – Москва, 1969. – 23л.
707534
  Окунев Б.Г. Литературная деятельнсоть П.Ф. Якубовича 1870-1980-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Окунев Б. Г.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1971. – 20л.
707535
  Изергина Н.П. Литературная жизнь Вятки (1870-1917 гг.) / Н.П. Изергина. – Киров, 1990. – 205 с.
707536
  Кустова Л.С. Литературная журналистика США и основные тенденции развития современной журнальной новеллы : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Кустова Л.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Каф-ра зарубежной печати и лит-ры. – М., 1969. – 20л.
707537
  Криль Е.А. Литературная и общественная деятельность Натальи Кобринской (В обществ. и лит. связах) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Криль Е.А.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1971. – 22л.
707538
  Руденко М.Б. Литературная и фольклорные версии курдской поэмы "Юсуф и Зелиха". / М.Б. Руденко. – М., 1986. – 367с.
707539
  Дюма Р. Литературная и художественная собственность / Р. Дюма. – М., 1989. – 335,1с.
707540
  Дюма Р. Литературная и художественная собственность / Р. Дюма. – М., 1993. – 379с.
707541
  Смирнов В.Б. Литературная история "Отечественных записок".ё / В.Б. Смирнов. – Пермь, 1974. – 315с.
707542
  Браун Е.Г. Литературная история типа Дон-Жуана / Е.Г. Браун // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 144 с.
707543
  Браун Е.Г. Литературная история типа Дон-Жуана : историко-литературный этюд / Е.Г. Браун. – Санкт-Петербург : Изд. ж-ла "Пантеон литературы" ; Тип. Н. А. Лебедева, 1889. – 144 с.


  В издательских коленкоровых переплетах с тиснением названия и орнамента золотом № 146214 тв. влад. пер, корешок кож., крышки переплета оклеены мраморной бумагой
707544
  Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене / [Е.В. Вановская] ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской, Каф. сценической речи, М-во культуры РСФСР. – Ленинград : [б. и.], 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78
707545
  Григорьев А.А. Литературная критика / А.А. Григорьев. – Москва : Художественная литература, 1967. – 631 с.
707546
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 262 с.
707547
  Шелгунов Н.В. Литературная критика / Н.В. Шелгунов. – Л., 1974. – 415с.
707548
  Добролюбов Н.А. Литературная критика / Н.А. Добролюбов. – М. : Художественная литература, 1979. – 447 с.
707549
  Писарев Д.И. Литературная критика : в 3-х томах / Д.И. Писарев. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Статьи 1859-1864 гг. – 1981. – 384с.
707550
  Дружинин А.В. Литературная критика / А.В. Дружинин. – М : Советская Россия, 1983. – 384 с.
707551
  Страхов Н.Н. Литературная критика / Н.Н. Страхов. – М, 1984. – 431с.
707552
  Соловьев В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. – М., 1990. – 421с.
707553
  Кормилов С.И. Литературная критика в период Великой Отечественной войны
707554
  Кузьменков А.С. Литературная критика Н.К. Михайловского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузьменков А.С. ; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1951. – 19 с.
707555
  Боцвадзе Нуну Иосифовна Литературная критика на страницах газет "Дроэба" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Боцвадзе Нуну Иосифовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 32л.
707556
  Коновалов В.Н. Литературная критика народничества / В.Н. Коновалов. – Казань, 1978. – 116 с.
707557
  Кочетова С.А. Литературная критика О. Мандельштама : Монография / С.А. Кочетова. – Горловка : ГГПИИЯ, 2003. – 184с. – ISBN 966-8469-02-X
707558
  Новикова Елена Владимировна Литературная критика русской эмиграции 20-30-х гг. ХХ века. Этико-эстетические и жанрово-стилевые параметры : Дисс. канд. филолог. наук: 10.01.02 / Новикова Елена Владимировна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 2002. – 181л. – Библиогр.: л.165 - 181
707559
  Петрова Т.Г. Литературная критика русской эмиграции первой волны : современные отечественные исследования : аналитический обзор / Т.Г. Петрова ; РАН ; Ин-т науч. информации по общественным наукам. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 136 с. – Библиогр.: с. 121-134. – (Теория и история литературоведения). – ISBN 978-5-248-00541-3
707560
  Боткин В.П. Литературная критика. Публицистика. Письма / В.П. Боткин. – М., 1984. – 320с.
707561
  Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2-х т. / Н.А. Добролюбов. – Л. : Художественная литература
Т. 1. – 1984. – 398 с.
707562
  Добролюбов Н.А. Литературная критика: В 2-х т. / Н.А. Добролюбов. – Л. : Художественная литература
Т. 2. – 1984. – 518 с.
707563
  Перелыгин Л.М. Литературная лениниана в школе. / Л.М. Перелыгин. – М. : Просвещение, 1970. – 128 с.
707564
  Илличевский А.Ф. Литературная лениниана Франции, Великобритании, США : Автореф. дис. ... д-ра филологич. наук : 10.644 / Илличевский А.Ф. ; Мин-во высш. и средн. спец. образ. УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 46 с.
707565
  Ашукин Н. Литературная мозаика : очерки - неизданные материалы / Н. Ашукин. – [Москва] : Московское т-во писателей, 1931. – 212 с.
707566
  Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков / Лисевич И.С. – Москва : Наука, 1979. – 266 с. – Библиогр.: с. 240-250
707567
   Литературная Одесса 20-х годов. : Программа республиканской научной конференции 21-24 ноября 1964 г. – Одесса, 1964. – 16 с.
707568
  Кухар-Онышко Литературная организация "Молодняк" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Кухар-Онышко А.С. ; КГУ. – Киев, 1971. – 20 с.
707569
  Кухар-Онышко Литературная организация "Молодняк" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10642 / Кухар-Онышко А.С. ; КГУ. – Киев, 1971. – 20 с.
707570
  Мельникова Т.В. Литературная пародия И.С. Тургенева "Нечто, или чемодан" // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 37-40
707571
  Нымм Е. Литературная позиция Иеронима Ясинского (1880 - 1890-е годы) / Елена Нымм. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 170с. – (Dissertationes philologiae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 12). – ISBN 9985-56-797-8
707572
  Стрельникова И.П. Литературная полемика в Риме второй половины первого века н.э. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стрельникова И.П.; Акад.наук СССР.Ин-т мировой литературы. – Москва, 1954. – 16л.
707573
   Литературная премия имени Юрия Долгорукого // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 161-162. – ISSN 0131-8136
707574
  Ласунский О.Г. Литературная прогулка по Воронежу / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1985. – 255 с.
707575
  Лубэ С.М. Литературная работа И.Эренбурга в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лубэ С.М.; Лит.ин-т им.Горького при СССР. – М, 1955. – 16л.
707576
  Балухатый С.Д. Литературная работа М.Горького. / С.Д. Балухатый. – М.-Л., 1936. – 522с.
707577
  Балухатый С.Д. Литературная работа М.Горького. / С.Д. Балухатый, К. Муратова. – М.-Л., 1941. – 195с.
707578
  Сумцов Н.Ф. Литературная родня рассказа гр. Л.Н. Толстого "Чем люди живы" : (Легенды о покаянии ангела, преимущественно малорус.) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 8 с.
707579
  Трушкин В.А. Литературная Сибирь первых лет революции. / В.А. Трушкин. – Иркутск, 1967. – 312с.
707580
  Супронюк О.К. Литературная среда раннего Гоголя / О.К. Супронюк ; НАНУ ; НБУ им. В.И. Вернадского ; Ин-т русской лит. (Пушкинский Дом) РАН ; [ отв. ред. А.С. Онищенко ]. – Киев : Академпериодика, 2009. – 177с. : илл. – ISBN 978-966-360-113-7
707581
  Смирнов Александр Андреевич Литературная теории русского классицизма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.01.01 / Смирнов Александр Андреевич ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 28 с.
707582
  Желоховцев А.Н. Литературная теория и политическая борьба в КНР / А.Н. Желоховцев. – М, 1979. – 208с.
707583
  Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма : [ учебное пособие ] / А.А. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-06-005578-8
707584
  Попович К. Литературная тетрадь : (страницы русской литератури Молдовы) / Константин Попович ; АН Республики Молдова, Ин-т межэтнических исследований. – Кишинэу : Парагон, 1999. – 240 с. – ISBN 9975-916-10-4
707585
   Литературная учёба. – Москва
№ 2/3. – 1995
707586
   Литературная учёба. – Москва
№ 4. – 1995
707587
   Литературная учёба. – Москва
№ 5/6. – 1995
707588
   Литературная учёба. – Москва
№ 2. – 1996
707589
   Литературная учёба. – Москва
№ 3. – 1996
707590
   Литературная учёба. – Москва
№ 4. – 1996
707591
   Литературная учёба. – Москва
№ 5. – 1996
707592
   Литературная учёба. – Москва
№ 6. – 1996
707593
   Литературная учёба. – Москва
№ 2. – 1997
707594
   Литературная учёба. – Москва
№ 3. – 1997
707595
   Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
№ 3, кн. 3. – 2014
707596
   Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
№ 4, кн. 4, июль - август. – 2014
707597
   Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
№ 1, кн. 1, январь - февраль. – 2015
707598
   Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
№ 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – 2015. – 240 с.
707599
  Зелинская Надежда Васильевна Литературная форма научного текста в аспекте его редактирования : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Зелинская Надежда Васильевна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
707600
  Алексеев С. Литературная хрестоматия : пособие при прохождении курса теории словесности в средних классах средне-учебных заведений / С. Алексеев. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1913. – [2], VIII, 159 с.
707601
  Черных Л.В. Литературная экспедиция 1855 года : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черных Л.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 14 с.
707602
   Литературная энциклопедия терминов и понятий. – Москва : Интелвак, 2003. – 1600 с. – ISBN 5-93264-026-Х
707603
  Верховский Н.Ю. Литературная эстрада / Н.Ю. Верховский. – Ленинград-Москва, 1939. – 227с.
707604
  Захариев Д. Литературни бдения / Д. Захариев. – София, 1975. – 228с.
707605
  Конев И. Литературни взаимоотношения и литературен процес / И. Конев. – София, 1974. – 426с.
707606
  Стаев С. Литературни вълнения. / С. Стаев. – Пловдив, 1982. – 166с.
707607
  Тонков П. Литературни светове и проблеми. / П. Тонков. – Пловдив, 1981. – 247с.
707608
  Бакалов Г. Литературни статии и изследвания / Г. Бакалов. – София : Български писател, 1973. – 442 с.
707609
  Прозоров И.Е. Литературно-библиографическая деятельность Научно-исследовательского института сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (1921-1930 гг.) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-44. – ISSN 0869-608Х
707610
  Давыдова Т.Е. Литературно-издательский отдел Наркомпроса и его место в истории советской книги : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Давыдова Т.Е. ; Ленингр. гос. библиотечный ин-т им. Н.К.Крупской. – Ленинград, 1950. – 16 с.
707611
  Касимов Н.Л. Литературно-краеведческий музей в школе / Н.Л. Касимов. – М., 1963. – 55с.
707612
  Кедрина З.С. Литературно-критеские статьи / З.С. Кедрина. – М : Советский писатель, 1956. – 319 с.
707613
  Самойленко Григорий Васильевич Литературно-критическая деятельность А.А.Фадеева и развитие советской критической мысли 20-50-х гг. : Автореф... доктора филол.наук: 10.01.02 / Самойленко Григорий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 36л.
707614
  Миклошнэ Надь Литературно-критическая деятельность А.В.Луначарского : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Миклошнэ Надь; МГУ. Кафедра советской литературы. – М., 1971. – 20л.
707615
  Семеновский О.В. Литературно-критическая деятельность В.В. Вороского в 1908-1912 годах. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Семеновский О.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 16 с.
707616
  Егоров Б.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского / Б.Ф. Егоров. – М, 1982. – 175с.
707617
  Бацула И.Г. Литературно-критическая деятельность Ивана Франко (на материалах "Літературно-наукового вісника" : Автореф... канд. филол.наук: / Бацула И.Г.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Кривой Рог, 1964. – 21л.
707618
   Литературно-критическая деятельность русских писателей ХІХ века. – Казань, 1989. – 174 с.
707619
  Трофимов И.Т. Литературно-критическая деятельность Щедрина в "Современнике" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Трофимов И.Т. ; Московский гос. педагогический ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
707620
  Золотухин Г.А. Литературно-критическая деятельность: диалектика объективного и субъективного / Г.А. Золотухин. – Киев : Наукова думка, 1992. – 120 с.
707621
  Дурус Т.А. Литературно-критическая и публицистическая деятельность Альфреда Дуруса : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Дурус Т.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва, 1980. – 19л.
707622
  Илиев А. Литературно-критически и теоретически статии / А. Илиев. – София, 1983. – 346с.
707623
  Алексеев А.Ф. Литературно-критические взгляды А. Т. Твардовского : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеев А. Ф.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1968. – 19л.
707624
  Баранова Н.Д. Литературно-критические взгляды А.М.Горького /1918-1928 гг. Проблема традиций и новаторства/. : Автореф... канд. филол.наук: / Баранова Н.Д.; Казан. гос. ун-т. – Горький, 1961. – 23л.
707625
  Назарян Д.О. Литературно-критические взгляды Байрона. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Назарян Д.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 23л.
707626
  Алимирзове Х.А. Литературно-критические взгляды Джалила Мамедкулимзаде : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алимирзове Х. А. ; Аз. ГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 20 с.
707627
  Халилов А.М. Литературно-критические взгляды Джафара Джабарлы : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Халилов А.М.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1968. – 15л.
707628
  Добровольски Ю. Литературно-критические взгляды И.А.Бунина. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Добровольски Ю.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 16л.
707629
   Литературно-критические взгляды Н. А. Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Джиоева С. Г,; Джиоева С. Г,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 20л.
707630
  Векилов Р.М. Литературно-критические взгляды Самеда Вургуна : Автореф... канд. филос.наук: / Векилов Р.М.; Ин-т лит-ры и языка. – Баку, 1966. – 28л.
707631
  Бурмистренко Е.Д. Литературно-критические взгляды Яна Неруды : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.04 / Бурмистренко Е.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
707632
  Фризман Л.Г. Литературно-критические и литературоведческие статьи / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 339-490. – ISBN 966-303-006-2
707633
   Литературно-критические опыты и наблюдения: Вопр. рус. яз. и лит.. – Кишинев, 1982. – 156 с.
707634
  Казаркин А.П. Литературно-критические оценки. / А.П. Казаркин. – Томск, 1987. – 240с.
707635
  Абрамович Н.Я. Литературно-критические очерки : [в 2-х кн.] / Н.Я. Абрамович. – Москва : Заря
Кн. 2 : Художники и мыслители. – 1911. – 233, [2] с.
707636
  Меринг Ф. Литературно-критические работы : в 2 т. / Ф. Меринг; [вступ.] статья Георга Лукача. – Москва ; Ленинград : Академия. – (Литературоведение и литературоведческие пособия / под общ. ред. В. Полянского ; Комакадемия при ЦИК СССР, НИИ литературі и искусств)
Т. 1 : Легенда о Лессинге. Литературно-критические статьи. – 1934. – 747 с. : 1 портр.
707637
  Семагина О.А. Литературно-критические работы А.М.Горького 1928-1936 гг. и их роль в развитии советской критики : Автореф... Канд.филол.наук: / Семагина О.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
707638
  Меринг Ф. Литературно-критические работы в двух томах / Ф. Меринг; [вступ.] статья Георга Лукача. – Москва ; Ленинград : Академия. – (Литературоведение и литературоведческие пособия / под общ. ред. В. Полянского ; Комакадемия при ЦИК СССР, НИИ литературі и искусств)
Т. 2 : Литературно-критические статьи. – 1934. – 603 с.
707639
   Литературно-критические работы декабристов.. – Москва, 1978. – 381 с.
707640
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – М. : Художественная литература, 1935. – 488 с.
707641
  Лафарг П. Литературно-критические статьи / П. Лафарг. – М, 1936. – 302с.
707642
  Белинский В.Г. Литературно-критические статьи : (Избранные) / В.Г. Белинский. – Москва : Художественная литература, 1936. – 471 с.
707643
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 560 с.
707644
  Шаумян С.Г. Литературно-критические статьи / С.Г. Шаумян. – Москва, 1952. – 92с.
707645
  Добролюбов Н.А. Литературно-критические статьи / Н.А. Добролюбов. – Минск, 1953. – 252 с.
707646
  Упит А.М. Литературно-критические статьи / А.М. Упит. – Рига, 1955. – 396с.
707647
  Антонович М.А. Литературно-критические статьи / М.А. Антонович. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1961. – 516 с. : портр. – (Русская критика)
707648
  Добрушин И.М. Литературно-критические статьи / И.М. Добрушин. – М, 1964. – 268с.
707649
  Меринг Ф. Литературно-критические статьи : пер. с нем. / Ф. Меринг; [сост. и авт. вступ. статьи (с. 5-38) Г. Фридлендер ; коммент. Л. Генина]. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1964. – 535 с. : 1 л. портр. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
707650
  Замбахидзе Вл. Литературно-критические статьи / Вл. Замбахидзе. – Тбилиси, 1971. – 175с.
707651
  Гурвич А.С. Литературно-критические статьи / А.С. Гурвич. – М. : Художественная литература, 1973. – 280 с.
707652
  Гончаров И.А. Литературно-критические статьи и письма / И.А. Гончаров. – Л, 1938. – 404с.
707653
  Шаумян С.Г. Литературно-критические статьи. / С.Г. Шаумян. – 2-е изд. – М., 1955. – 88с.
707654
  Маргвелашвили Г.Г. Литературно-критические статьи. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1958. – 266с.
707655
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1966. – 176с.
707656
  Джибути В.А. Литературно-критические статьи. / В.А. Джибути. – Тбилиси, 1971. – 136с.
707657
  Писарев Д.И. Литературно-критические статьи. Избранные / Д.И. Писарев. – Москва, 1940. – 279 с.
707658
  Протопопов М.А. Литературно-критические характеристики / М. Протопопов. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Русское Богатство" ; Типо-лит. Б.М. Вольфа, 1896. – [4], 523 с.;. – Экз. в разныз тип. переплетах


  Содержание: В.Г. Белинский; Лев Толстой; Н.В. Шелгунов; Всеволод Гаршин; С.Т. Аксаков; А.М. Жемчужников; Глеб Успенский; Ф.М. Решетников; Златовратский; Н.Е. Петропавловский. (Каронин) На экз. № 31826 печать-книжного маг.: Книжный магазин П.Я. ...
707659
   Литературно-критические чтения.. – М.Л., 1951. – 128с.
707660
   Литературно-критические чтения.. – М., 1953. – 8с.
707661
  Барковская А.Ф. Литературно-критический отдел /Правды* в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. филол.наук: / Барковская А.Ф.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1956. – 19л.
707662
  Березовская Ж.И. Литературно-критический отдел журнала "Русское богатство" 1892-1905 годов и В.Г. Короленко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Березовская Ж.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 20 с.
707663
  Гришина Валентина Андреевна Литературно-критическое и публицистическое наследие Исикава Такубоку : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Гришина Валентина Андреевна ; МГУ , Ин-т стран Азии и Африки. – Минск, 1973. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
707664
  Кираль С.С. Литературно-критическое и публицистическое наследине О.Терлецкого и его место в идейно-эстетической борьбе на Украине 70-90-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03; 10.01.10 / Кираль С.С. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1985. – 24 с.
707665
  Солод Ю.Д. Литературно-критическое наследие Максима Рильского. (Основные проблемы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Солод Ю.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
707666
  Годованюк О. Литературно-критическое творчество В.Ф. Ходасевича в научной рецепции // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 51-58
707667
  Кочетова С.А. Литературно-критическое творчество русских писателей-модернистов: жанрология, композиция, ритм, стиль / С.А. Кочетова. – Донецк : Норд- Пресс, 2006. – 240с. – ISBN 966-380-099-2
707668
  Редькин В.А. Литературно-культурологическая антитеза в романах Гончарова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 50-55. – ISSN 1684-2618
707669
   Литературно-мемориальный музей А.М.Горького.. – Х. : Прапор, 1975. – 32 с.
707670
   Литературно-мемориальный музей А.П.Довженко в Соснице.. – К., 1972. – 24с.
707671
   Литературно-мемориальный музей Г.С.Сковороды.. – Харьков, 1979. – 31с.
707672
   Литературно-мемориальный музей Леси Украинки в Новгород-Волынском.. – К., 1972. – 23с.
707673
   Литературно-мемориальный музей М.М.Коцюбинского в Чернигове.. – К., 1972. – 24с.
707674
   Литературно-мемориальный музей Ярослава Галана.. – Львов, 1975. – 24с.
707675
   Литературно-методический сборник.. – Ставрополь, 1963. – 194 с.
707676
  Саксонова М.М. Литературно-общественная борьба 60-х годов XIX века. / М.М. Саксонова. – Ташкент, 1975. – 35с.
707677
  Ласунский О.Г. Литературно-общественное движение в русской провинции / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1985. – 211 с.
707678
   Литературно-педагогические труды Дм.Ив. Тихомирова. – Москва : типо-лит. Кушнерева, 1900. – 36, 36 с. парал. паг. – Парал. текст на фр. яз. – (Всемирная выставка 1900 года в Париже. Русский отдел, 1 группа воспитания и образования ; № 420)
707679
  Руднева И. Литературно-психоаналитические заметки о романе "Евгений Онегин" // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 111-124. – ISSN 0132-2036
707680
  Тенюшев И.Я. Литературно-публицистическая деятельностть чувашского просветителя И. Я. Яковлева : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тенюшев И. Я.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 25л.
707681
  Рзаев С.М. оглы Литературно-публицистическая деятельность Омара Фаика Неман-заде : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Рзаев С. М. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
707682
  Адамбаева Жанылхан Досымбековна Литературно-стилистические и языковые особенности казахских загадок : Автореф... канд. филол.наук: / Адамбаева Жанылхан Досымбековна; АН Каз. ССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
707683
  Крамарев А.П. Литературно-творческий кружок в сельской школе (5-7 классы) / А.П. Крамарев. – М., 1961. – 88с.
707684
   Литературно-творческий кружок учащихся старших классов как средство соединения обучения литературы с жизнью.. – Таганрог, 1962. – 40с.
707685
  Кононенко А.И. Литературно-тематические вечера в школе. / А.И. Кононенко, Е.Д. Удалова. – К., 1966. – 98 с.
707686
  Комышанченко М.П. Литературно-теоретическая борьба в 70-х гг. XIX ст. на Украине. (Литературная дискуссия 1873-1878 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Комышанченко М.П. ; Киевский гос. педагогический институт им. Горького. – Киев, 1949. – 23 с.
707687
  Алиев К.И. оглы Литературно-теоретические взгляды азербайджанских романтиков начала ХХ в. (1905-1907 гг) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Алиев К.И. оглы ; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку. – 23 с.
707688
  Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский. – Москва, 1988. – 586с.
707689
  Паси И. Литературно-философские этюды / И. Паси. – М., 1974. – 230с.
707690
  Ивбулис В.Я. Литературно-худдожественное творчество Рабиндраната Тагора: пробл. метода / В.Я. Ивбулис. – Рига, 1981. – 390с.
707691
  Баранов В.И. Литературно-художественная критика : Учеб. пособие / В.И. Баранов, А.Г. Бочаров, Ю.И. Суровцев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 208 с.
707692
  Шустова С.Р. Литературно-художественная критика в публицистике Джона Рескина (1819-1900) и судьба его наследия в России (1888-1970) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Шустова С.Р. ; МГУ. – Москва. – 25 с.
707693
  Федченко П.М. Литературно-художественная периодика Украинской ССР в борьбе за коммунистическую партийность литературы (1930-1940 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Федченко П.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
707694
  Федченко П.М. Литературно-художественная периодика Украинской ССР в борьбе за коммунистическую партийность литературы (1930-1940 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Федченко П.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 20 с.
707695
  Белый О.В. Литературно-художественная ценность : методологические аспекты и критика буржуазныъ концепций / О.В. Белый ; АН Укр. ССР, Ин-т лит. – Киев : Наукова думка, 1986. – 358 с.
707696
  Белый Олег Васильевич Литературно-художественная ценность. (Методологические аспекты и критика буржуазных концепций) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.01.08, 09.00.04 / Белый Олег Васильевич ; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1986. – 35 с.
707697
  Купреянов Н.Н. Литературно-художественное наследие / Н.Н. Купреянов. – М, 1973. – 457с.
707698
   Литературно-художественные альманахи и сборники.. – М.
1. – 1957. – 484с.
707699
   Литературно-художественные альманахи и сборники.. – Москва
Т. 2. – 1958. – 529 с.
707700
   Литературно-художественные альманахи и сборники.. – М.
4. – 1959. – 727с.
707701
   Литературно-художественные альманахи и сборники.. – Москва
Т. 3. – 1960. – 494с.
707702
  Буркина М.М. Литературно-художественные взгляды Н. А. Некрасова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буркина М.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
707703
  Антабян Пайлак Литературно-художественные произведения Вардана Аревелци : Автореф... канд. филол.наук: / Антабян Пайлак; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1968. – 23л.
707704
   Литературно-художественные связи и взаимодействия.. – Казань, 1990. – 172 с.
707705
  Дмитриева Л.С. Литературно-эстетическая концепция Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Дмитриева Л.С.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1974. – 32л.
707706
  Долгая Е.А. Литературно-эстетическая проблематика переписки Н.В. Станкевича / Е.А. Долгая, Л.В. Синявина // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 108-112. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
707707
  Баранов В.И. Литературно-эстетические взгляды А.Н.Толстого : Автореф... канд. филос.наук: / Баранов В.И.; Горьк. гос ун-т. – Горький, 1957. – 24л.
707708
  Семенова В.И. Литературно-эстетические взгляды А.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенова В.И.; М-во высш.образования СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 17л.
707709
  Новиков А.И. Литературно-эстетические взгляды Анри Барбюса. : Автореф... канд. филолог.наук: 10644 / Новиков А.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
707710
  Астахов В.Г. Литературно-эстетические взгляды Г.В. Плеханова в советской критике / В.Г. Астахов. – Душанбе, 1973. – 218с.
707711
  Мицкевич В.А. Литературно-эстетические взгляды Демьяна Бедного. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мицкевич В.А.; МВО СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1958. – 20л.
707712
  Тараненко Н.А. Литературно-эстетические взгляды и творческая практика И.С. Нечуя-Левицкого : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.642 / Тараненко Н.А. ; АН УССР, Ин-т литературы. – Киев, 1972. – 88 с.
707713
  Жукова Л.К. Литературно-эстетические взгляды К. А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова Л. К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1959. – 15л.
707714
  Шуканов А.Г. Литературно-эстетические взгляды Константина Паустовского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шуканов А.Г.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
707715
  Солнцев П. Литературно-эстетические взгляды Л.Н.Толстого 90-х годов XIX в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солнцев П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 15л.
707716
  Мальцева Е.А. Литературно-эстетические взгляды Л.Н.Толстого в период до "Войны и мира" : Автореф... канд. филол.наук: / Мальцева Е.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 18л.
707717
  Пасичный В.А. Литературно-эстетические взгляды М.М.Коцюбинского : Автореф... канд.филол.наук: / Пасичный В.А.; М-во высш.образования СССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1955. – 15л.
707718
  Ревишвили Ш.И. Литературно-эстетические взгляды Маркса и Энгельса : Автореф. дис. ... доктора филол. наук / Ревишвили Ш.И. ; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 57 с.
707719
  Сенкевич В.М. Литературно-эстетические взгляды П.Н Ткачева : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенкевич В.М.; М-во просвещения РСФСР.моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1963. – 19л.
707720
  Гюльмалиев М.М. Литературно-эстетические взгляды писателей журнала "Сервети-Фюнун". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гюльмалиев М.М.; АН АзССР. – Баку, 1969. – 24л.
707721
  Головко Н.В. Литературно-эстетические взгляды поэтов "Искры" / Н.В. Головко. – Минск, 1972. – 144с.
707722
  Бартенев В.А. Литературно-эстетические и критические взгляды В.Г.Короленко : Автореф... канд. филол.наук: / Бартенев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
707723
   Литературно-эстетические концепции в России конца XIX - начала XX вв.. – Москва : Наука, 1975. – 416 с.
707724
   Литературно-эстрадный и методический сборник.. – Иркутск, 1956. – 148с.
707725
  Алова М.А. Литературно-языковые игры : на материале нем. яз. : пособие для учителей и учащихся по внеклассной работе / М.А. Алова. – Ленинград : Учпедгиз, 1959. – 116 с. : ил.
707726
  Златаров А. Литературно обществени статии / А. Златаров. – София : Български писател, 1959. – 288 с.
707727
   Литературное воспитание в семье: Сб.науч. тр.. – М., 1989. – 130с.
707728
  Бача Юрай Литературное движение в Закарпатье конца 40-х - начала 50-х годов ХIX ст. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бача Юрай ; КГУ. – Киев, 1960. – 18 с.
707729
  Ла-Барт Ф. де Литературное движение на Западе в первой половине XIX столетия : Гр. Ф. де Ла- Барт. Лекции. – Москва : Типо-Литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К
1. Люди семеречной 2. Романтический синтез (1780-1830). – 1914. – 245с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф.
707730
  Шмидт Х. Литературное движение начала XIX века и традиции литературы русского просвещения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шмидт Х. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 25 с.
707731
   Литературное движение советской эпохи: Материалы и докум.. – М., 1986. – 360с.
707732
   Литературное Забайкалье : Рек. указ. – Чита, 1979. – 116с.
707733
   Литературное и философское наследие Вольтера и современность: Доклады и тезисы докладов международ. науч. конфер., посвящ. 300-летию со дня роожд.(1694-1778) выдающ. фр. просветит., писат. и филос. – Харьков, 1994. – 179с.
707734
  Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение / Н.Ф. Бельчиков ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1983. – 272 с. : 1 л. портр.
707735
  Милонов Н.А. Литературное краеведение / Н.А. Милонов. – М., 1985. – 192с.
707736
  Пасечник Е.А. Литературное краеведение в системе изучения украинской литературы в средений школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Пасечник Е.А.; М-во просвещения УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1963. – 16л.
707737
  Прессман Л.П. Литературное краеведение в средней школе / Л.П. Прессман. – Куйбышев, 1955. – 100 с.
707738
   Литературное краеведение в школе.. – Иваново, 1955. – 132 с.
707739
   Литературное краеведение в школе.. – М., 1976. – 95с.
707740
   Литературное краеведение: учеб. пособ. к спецкурсу.. – Волгоград
11. – 1975. – 56 с.
707741
  Глинка М.И. Литературное наследие / М.И. Глинка. – Ленинград ; Москва : Музгиз
Т. 1. – 1952. – 512 с.
707742
  Глинка М.И. Литературное наследие / М.И. Глинка. – Л
2. – 1953. – 892с.
707743
  Рахманинов С.В. Литературное наследие / С.В. Рахманинов. – М
1. – 1978. – 648с.
707744
  Рахманинов С.В. Литературное наследие / С.В. Рахманинов. – М
2. – 1980. – 648с.
707745
  Рахманинов С.В. Литературное наследие / С.В. Рахманинов. – М
3. – 1980. – 648с.
707746
  Харисов А.И. Литературное наследие башкирского народа. : Автореф... Доктора филол.наук: / Харисов А.И.; АН Каз.ССР.Ин-т литературы и искусства. – Уфа-Алма-Ата, 1966. – 99л. – Бібліогр.:с.98
707747
  Харисов А.И. Литературное наследие башкирского народа. / А.И. Харисов. – Уфа, 1973. – 312с.
707748
   Литературное наследие декабристов.. – Л. : Наука, 1975. – 400 с.
707749
  Белоусов Александр Федорович Литературное наследие Древней Руси в народной словесности русских старожилов Прибалтики : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Белоусов Александр Федорович; Тартуск. гос. ун-т. – Тарту, 1980. – 21л.
707750
  Лущик Л.Г. Литературное наследие Древней Руси и советская историческая проза : Дис... канд. филол.наук: / Лущик Л. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1953. – 403л.
707751
  Лущик Л.Г. Литературное наследие Древней Руси и советская историческая проза : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лущик Л.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
707752
  Долидзе Н.Г. Литературное наследие Дуту Мегрели (тексты и исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Долидзе Н.Г.; Ин-т истории грузинской литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 19л.
707753
   Литературное наследие и его изучение.. – Алма-Ата, 1961. – 376с.
707754
  Охрименко О.П. Литературное наследие К.Д.Ушинского : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Охрименко О.П.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 14л.
707755
  Иванов А.И. Литературное наследие Максима Грека. Характеристика, атрибуции, библиография / А.И. Иванов. – Ленинград, 1969. – 248с.
707756
  Шавгулидзе Л.П. Литературное наследие Мамия Гуриели : Автореф... канд. филол.наук: / Шавгулидзе Л.П.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1971. – 23л.
707757
   Литературное наследие молдадвского народа.. – Кишинев, 1962. – 71с.
707758
   Литературное наследие народов Урало-Поволжья и современность.. – Уфа, 1980. – 166с.
707759
  Амангельдыева Г. Литературное наследие Талиби / Г. Амангельдыева ; под ред. И.А. Сосонкина, М.О. Овезгельдыева ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1988. – 114, [3] с.
707760
  Овезгельдыев Мухаммедджума Литературное наследие Шабенде : Автореф... канд. филол.наук: / Овезгельдыев Мухаммедджума; АН Туркм. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1966. – 21л.
707761
  Гайдебуров П.П. Литературное наследие: воспоминания / П.П. Гайдебуров. – Москва, 1977. – 464с.
707762
   Литературное наследство. – Москва
Т. 49-50 : Н.А. Некрасов. – 1946
707763
   Литературное наследство. – Москва
Т. 65 : Новое о Маяковском. – 1958. – 628, [2] с.
707764
   Литературное наследство. – Москва
Т. 85 : Валерий Брюсов. – 1976
707765
   Литературное наследство. – Москва
Т. 94 : Первая завершенная редакция романа "Война и мир". – 1983
707766
   Литературное наследство К.Маркса и Ф.Энгельса.. – Москва, 1969. – 512с.
707767
  Михайлов Г.И. Литературное наследство монголов / Г.И. Михайлов. – М, 1969. – 176с.
707768
   Литературное наследство Сибири. – Новосибирск
Том 2. – 1972. – 446 с.
707769
   Литературное наследство Сибири. – Новосибирск
Том 4. – 1979. – 351 с.
707770
   Литературное наследство Сибири.. – Новосибирск
3. – 1974. – 351с.
707771
   Литературное наследство Сибири.. – Новосибирск
5. – 1980. – 408с.
707772
   Литературное наследство Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 408с.
707773
   Литературное обозрение. – Москва
№ 2. – 1995
707774
   Литературное обозрение. – Москва
№ 3. – 1995
707775
   Литературное обозрение. – Москва
№ 4/5. – 1995
707776
   Литературное обозрение. – Москва
№ 6. – 1995
707777
   Литературное обозрение. – Москва
№ 2. – 1996
707778
   Литературное обозрение. – Москва
№ 3. – 1996
707779
   Литературное обозрение. – Москва
№ 4. – 1996
707780
   Литературное обозрение. – Москва
№ 5. – 1996
707781
   Литературное обозрение. – Москва
№ 6. – 1996
707782
   Литературное обозрение. – Москва
№ 2. – 1997
707783
   Литературное обозрение. – Москва
№ 3. – 1997
707784
  Имангулиева А.Н. Литературное объединение "Ассоциация пера" и Михаил Нуайме. : Автореф... канд. филолог.наук: / Имангулиева А.Н.; АН АзССР. Отд. обществ. наук. – Баку, 1967. – 25л.
707785
   Литературное пародирование : Метод. указ. к спецкурсу для студ. 5-го курса дневного отд. и 6-го курса вечернего отд.: Библиогр. указ. лит. – Куйбышев, 1985. – 87с.
707786
  Кузнецов А.И. Литературное Петровско-Разумовское / А.И. Кузнецов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 104 с.
707787
   Литературное Подмосковье. – Москва, 1950. – 156 с.
707788
   Литературное Прикамье: Сб.стихов, рассказов, очерков о Каме и ее труженниках.. – Пермь, 1989. – 204с.
707789
   Литературное Притомье: Проза, поэзия.. – Томск, 1991. – 318с.
707790
  Урнов Д.М. Литературное произведение в оценке англо-американской "новой критики" / Д.М. Урнов. – М., 1982. – 263с.
707791
  Урнов Дмитрий Михайлович Литературное произведение в оценке англо-американской "Новой критики" : Автореф... д-ра филос.наук: 10.01.08 / Урнов Дмитрий Михайлович; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – Москва, 1981. – 30л.
707792
  Гришман М.М. Литературное произведение в свете философии и филологии диалога // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 6-14. – ISBN 966-72-77-79-8


  У доповіді розглядається як одна з важливих подій в історії гуманітарного знання другої половини ХХ століття і початку ХХІ століття зустріч теорії літературного твору з філософією та філологією діалогу. У світлі діалогічних ідей розкривається специфіка ...
707793
  Науман М. Литературное произведение и история литературы : сб. избранных работ / Макфред Науман. – Москва : Радуга, 1984. – 423 с.
707794
   Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики.. – Кемерово, 1988. – 189с.
707795
   Литературное произведение и читательское восприятие.. – Калинин, 1982. – 161 с.
707796
   Литературное произведение как целое и проблемы его анализа. : межвуз. сб. науч. тр. – Кемерово, 1979. – 216 с.
707797
   Литературное произведение как целое и проблемы его анализа.. – Кемерово, 1980. – 216с.
707798
  Титов В.Г. Литературное произведение. Композиция : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 30 с.
707799
  Титов В.Г. Литературное произведение. Литературный образ : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 18 с.
707800
  Титов В.Г. Литературное произведение. Поэтический язык. / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 60 с.
707801
  Титов В.Г. Литературное произведение. Структура литературного произведения. Тема и идея : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 34 с.
707802
  Петров В.П. Литературное произношение некоторых наименований, освоенных киргизским языком в советскую эпоху / В.П. Петров, А.О. Осмонкулов. – Фрунзе, 1969. – 231с.
707803
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. обучению при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
1. – 1962. – 106 с.
707804
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова. – Вып. 2. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 112 с.
707805
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему образованию Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета
Вып. 1. – 1968. – 100 с.
707806
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак-тов и отд. журналитики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучения МГУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета
Вып. 2. – 1970. – 92 с.
707807
  Терехова В.С. Литературное редактирование / В.С. Терехова. – Л., 1975. – 93с.
707808
  Киреева И.В. Литературное творчество Джона Рида. / И.В. Киреева. – Горький, 1974. – 150с.
707809
  Ибрагимов А.И. Литературное творчество Мухаммеда Салиха. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ибрагимов А.И.; Мин. высш. образования СССР. Средне-Азиат. гос. ун-тет. – Ташкент, 1950. – 12 с.
707810
  Бершадская Н.Р. Литературное творчество учащихся в школе. / Н.Р. Бершадская, В.З. Халимова. – Москва, 1986. – 173с.
707811
  Клейн В.Г. Литературное чтение / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 318с.
707812
  Клейн В.Г. Литературное чтение в 5-6 классах школ с расширенной программой по немецкому языку. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – М, 1963. – 295с.
707813
  Клейн В.Г. Литературное чтение в 5-6 классах школ с расширенной программой по немецкому языку. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – М, 1965. – 359с.
707814
  Клейн В.Г. Литературное чтение в5-6 классах школ с преподаванием немецкого языка. / В.Г. Клейн, И.А. Варкентин. – 4-е изд. – М, 1970. – 295с.
707815
  Лебедев А.М. Литературное чтение на русском языке в национальной школе / А.М. Лебедев. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 160 с.
707816
  Лебедев А.М. Литературное чтение на русском языке в национальной школе / А.М. Лебедев. – 3-е изд. – М., 1956. – 152 с.
707817
  Димова В. Литературното дело и рецепиентот : прилози за методиката на наставата по литература, прилози од методиката на наставата по литература и од наставната практика / Виолета Димова. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 278 с. – ISBN 9989-163-45-6
707818
  Вилинский С.Г. Литературные беседы в Пироговское время / С.Г. Вилинский. – Одесса : Тип. "Техник", 1911. – 14 с.
707819
  Сушицкий Ф.П. Литературные беседы, рефераты и сочинения в средней школе : (Опыт методики : Практическое руководство для начинающаго преподавателя словесности) / Ф. Сушицкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1916. – [2], II, 207 с. – Экз. деф.: без обл., тит. л. и отсутств. с. 205-207. – Библиогр. в примеч.
707820
  Лежнев А. Литературные будни / А. Лежнев. – М., 1929. – 320 с.
707821
  Бефани В.П. Литературные вечера : сборник беллетристических произведений в прозе и стихах для публичных чтений : в 2 ч. / сост. и изд. В.П. Бефани. – Санкт-Петербург : В тип. Ф.С. Сущинского, 1873. – XII, 523 с.
707822
  Гальперин Ю.М. Литературные вечера / Ю.М. Гальперин. – М, 1974. – 167с.
707823
  Кондрашов В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – М, 1957. – 164с.
707824
  Кондрашов В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – 2-е изд. – М, 1968. – 248с.
707825
  Анненков П.В. Литературные воспоминания : с портретом автора / П. В. Анненков. – Санкт-Петербург : [Тип. М. Стасюлевича], 1909. – VIII, 590, [1] с., 1 л. портрет. – Экз. без ориг. обл.


  Содержание: Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года. – Идеалисты 1830-х годов. – Записка о Н.П. Огареве. – Письма Н.П. Огарева. – Замечательное десятилетие, 1838-1848 гг. – Н.В. Станкевич. – Молодость И.С. Тургенева. – Шесть лет переписки с И.С. ...
707826
  Елпатьевский С.Я. Литературные воспоминания : Л..Н. Толстой, П.Ф. Якубович, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.Ф. Анненский, В.М. Соболевский / С. Елпатьевский. – Москва : Книгоиздат Писателей, 1916. – 142 с. : портр. – (Близкие тени ; Ч. 2)
707827
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; предисл. Н. Пиксанова ; вступ. ст., ред. и примеч. Б.М. Эйхенбаума. – Ленинград : Академия, 1928. – XXIV, 661 с., [32] л. ил. : ил. – (Памятники литературного быта. Воспоминания П.В. Анненкова)
707828
  Телешов Н. Литературные воспоминания / Н. Телешов. – М., 1931. – 170с.
707829
  Панаев И.И. Литературные воспоминания / И.И. Панаев. – Л., 1950. – 472с.
707830
  Финк В.Г. Литературные воспоминания / В.Г. Финк. – М, 1960. – 304с.
707831
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст., с. 5-43, подгот. текста и примеч. В.П. Дорофеева. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 686 с., [11] л. ил. : ил. – (Серия литературных мемуаров / под общ. ред. С.Н. Голубова [и др.])
707832
  Финк В.Г. Литературные воспоминания / В.Г. Финк. – М, 1963. – 336с.
707833
  Финк В.Г. Литературные воспоминания / В.Г. Финк. – Москва : Художественная литература, 1968. – 296 с.
707834
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст. В.И. Кулешова, с. 5-32 ; коммент. А.М. Долотовой [и др.]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 694 с., [9] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 539-653. – (Серия литературных мемуаров / редкол. сер.: В.Э. Вацуро [и др.])
707835
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания / Д.В. Григорович. – М, 1987. – 333с.
707836
  Панаев И.И. Литературные воспоминания / И.И. Панаев. – М. : Правда, 1988. – 442 с.
707837
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст. В.И. Кулешова ; коммент.: А.М. Долотовой, Г.Г. Елизаветиной, Ю.В. Манна [и др.]. – Москва : Правда, 1989. – 684, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: в примеч.: с. 517-542. – (Литературные воспоминания)
707838
  Панаев И.И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском / [соч.] И.И. Панаева. – Санкт-Петербург : Изд.В. Ковалевского, 1876. – [6], 420 с., 1 л. портр. – Экз. деф., без тит. л.
707839
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания. / Д.В. Григорович. – Л, 1928. – 515 с.
707840
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания. / Д.В. Григорович. – М : Художественная литература, 1961. – 215 с.
707841
  Станько А.И. Литературные газеты первой половины ХІХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Станько А.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 16 с.
707842
  Каллаш В.В. Литературные дебюты А.П. Чехова / В.В. Каллаш. – Отд. отт. из Русской мысли. – 73-89 с.
707843
  Слинина Э.В. Литературные дебюты А.П. Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Слинина Э.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 15 с.
707844
  Воронин Литературные деятели и литературные места в Мордовии / Воронин, и.Д. – Саранск, 1951. – 170с.
707845
  Воронин И.Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии / И.Д. Воронин. – Саранск, 1976. – 336с.
707846
  Сурков Е. Литературные дуэли / Е. Сурков. – М, 1969. – 48с.
707847
  Айхенвальд Ю. Литературные заметки / Ю. Айхенвальд // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [8] с.
707848
  Каландадзе Л.Г. Литературные заметки / Л.Г. Каландадзе. – Тбилиси, 1974. – 315с.
707849
  Каландадзе Л.Г. Литературные зарисовки / Л.Г. Каландадзе. – Тбилиси, 1980. – 250с.
707850
  Вулис А.З. Литературные зеркала / А.З. Вулис. – Москва, 1991. – 478с.
707851
  Данилевич В.Е. Литературные и вещественные источники русской истории. – Киев : Изд.студ.-фил. унив. Св.Владимира и слушат.Высших Женских ; Типо-литограф. "Труд" М.В.Ельника, 1914. – II, 284, II с. – Литография, напечатано на машике
707852
  Тургенев И.С. Литературные и житейские воспоминания / И.С. Тургенев. – М.-Птрг., 1923. – 148с.
707853
  Тургенев И.С. Литературные и житейские воспоминания / И.С. Тургенев. – Л., 1934. – 347с.
707854
  Крупская Л.И. Литературные игры и инсценировки школьников / Л.И. Крупская. – М, 1960. – 48с.
707855
  Розанов В.В. Литературные изгнанники. – Санкт-Петербург, 1913. – 581 с.
707856
  Розанов В.В. Литературные изгнанники = Literary exiles / В.В. Розанов; Rozanov V.V. – London : Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. – 547с. – ISBN 1-870128-23-0
707857
  Бахрамова У.Т. Литературные имена и фамилии узбекских авторов в русской транскрипции / У.Т. Бахрамова, Э.А. Бегматов. – Ташкент, 1981. – 200с.
707858
  Клявениек Э.В. Литературные интересы и их роль в эстетическом воспитании учащихся вечерней (сменной) школы (с латышским языком обучения). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Клявениек Э.В.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1975. – 39л.
707859
  Тухарели Д.А. Литературные источники и художественное произведение / Д.А. Тухарели. – Тбилиси, 1976. – 107с.
707860
  Липшиц С.Ю. Литературные источники по флоре СССР / С.Ю. Липшиц. – Л., 1975. – 231с.
707861
   Литературные композиции.. – М., 1950. – 376с.
707862
  Бессонов Л.П. Литературные кружки и литературно-музыкальные вечера в средней школе / Л.П. Бессонов. – Л., 1960. – 199с.
707863
  Любичанковский А.В. Литературные ландшафты Г.Г. Маркеса как ментальные карты Карибского культурно-географического макрорегиона (к 85-летнему юбилею Г.Г. Маркеса и 100-леьнему юбилею Л.Н. Гумилева) // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 226-234. – ISSN 2227-8249
707864
  Веденин Ю.А. Литературные ландшафты как объект наследия : География и литература // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 15-21. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
707865
   Литературные листки
1. – 1823. – Видання старою орфографією
707866
   Литературные листки
1. – 1824. – Видання старою орфографією
707867
   Литературные листки
2. – 1824. – Видання старою орфографією
707868
   Литературные листки
3. – 1824. – Видання старою орфографією
707869
   Литературные листки
4. – 1824. – Видання старою орфографією
707870
   Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – Москва : Московский университет, 1980. – 617 с.
707871
   Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – Москва : Московский университет, 1980. – 638с.
707872
   Литературные манифесты французских реалистов.. – Л., 1935. – 207с.
707873
   Литературные места Вологодской области.. – Вологда, 1971. – 18 с.
707874
  Чернов Н.М. Литературные места Орловского края / Н.М. Чернов. – 2-е изд., доп. – Орел, 1961. – 155с.
707875
  Чернов Н.М. Литературные места Орловской области / Н.М. Чернов. – Орел, 1959. – 128с.
707876
   Литературные места России. – Москва, 1971. – 24с.
707877
   Литературные места России. – Москва, 1987. – 283с.
707878
  Нямцу А. Литературные метаморфозы традиционных структур (теоретические аспекти) // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 5-20. – ISBN 966-587-057
707879
  Шапошников Б.В. Литературные музеи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шапошников Б.В. ; Акад. наук СССР. Ин-т русской лит. – Ленинград, 1950. – 12 с.
707880
   Литературные музеи Ленинграда. – Л., 1987. – 85 с.
707881
  Котляревский Н.А. Литературные направления Александровской эпохи / Н.А. Нестора Котляревский, проф. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.Э. Венеке, 1907. – XII, 276 с. – (Библиотека "Светоча" / Под ред. С.А. Венгерова ; №№ 71-75)


  5 печатей разных на кн., в том числе еврейская
707882
  Котляревский Н.А. Литературные направления Александровской эпохи : Пособие для приступающих к изучению русской изящной словесности XIX в. / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 407 с.
707883
  Котляревский Н.А. Литературные направления Александровской эпохи : Пособие для приступающих к изучению русской изящной словесности XIX в. / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1917. – 405 с. – Экз. в разных тип. переплетах
707884
   Литературные направления в русской поэзии начала XX века. Поэзия Саши Черного.. – Ашхабад, 1983. – 75 с.
707885
  Гуляев Н.А. Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII - XIX веков / Н.А. Гуляев. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
707886
   Литературные направления и стили.. – М., 1976. – 391с.
707887
  Петряев Е.Д. Литературные находки: очерки культ. прошлого Вят. земли. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1966. – 239 с.
707888
  Петряев Е.Д. Литературные находки: очерки культ. прошлого Вят. земли. / Е.Д. Петряев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1981. – 288 с.
707889
   Литературные новинки.. – Воронеж, 1969. – 271с.
707890
  Сергеева Н.В. Литературные образы биоэтики // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 69-72. – Библиогр.: Лит.: с. 72; 4 п. – ISSN 2073-9702
707891
  Жигулев А.М. Литературные образы Гоголя в произведениях В.И. Ленина и И.В. Сталина / А.М. Жигулев. – Москва : Знание, 1952. – 24 с.
707892
  Жаворонков А.З. Литературные образы и цитаты в призведениях В.И.Сталина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жаворонков А.З. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1951. – 20 с.
707893
  Лихолат С.В. Литературные особенности историко-публицистических произведений начала 17 века : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Лихолат С.В. ; М-во высш и сред. спец. образовани УССР. – Киев, 1963. – 20 с.
707894
   Литературные отклики. – Москва : Т-во "Книгоиздат писателей в Москве", 1923. – 82 с.


  Содержание: П. Сакулин, "В веках"; В. Львов-Рогачевский "Последний подвижник великой русской литературы"; Леонид Гроссман, "Заметки о языке Достоевского"; В. Вересаева, "Редактор" ( из воспоминаний); М. Цябловский "Критика и история литературы за ...
707895
  Розанов В.В. Литературные очерки : Сборник статей. – Издание П.Перцева. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1899. – 285 с.
707896
  Веселовский Ю.А. Литературные очерки / Юрий Веселовский. – Москва : Типо-литография А.В. Васильева, 1900. – 592 с. – Экэ № 11087 дефектный, без тит. стр., описан по интернету
707897
  Розанов В.В. Литературные очерки : Сборник статей. – Издание 2-е. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1902. – 278 с.
707898
  Андреевский С.А. Литературные очерки : (3-е доп. изд. "Литературных чтений") / С.А. Андреевский. – Санкт-Петербург : Тип. А.Е. Колпинского, 1902. – [4], 498 с.
707899
  Грузинский А.Е. Литературные очерки : Дант, Шиллер, Гейне, Амброзиус, имп. Екатерина, Жуковский, Глинка, Тургенев, Толстой / А.Е. Грузинский. – Москва : Сотрудник школ, 1908. – [6], 302 с.
707900
  Данилов В.В. Литературные очерки : 1. Очерки поэзии А.В. Кольцова; 2. Юношеская драма В.Г. Белинского "Дмитрий Калинин" / В.В. Данилов. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1910. – С. 19-94. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. 1910
707901
  Веселовский Ю.А. Литературные очерки : [в 2-х т.] / Юрий Веселовский. – 2-е изд. – Москва : [Тип. "Печатное дело Ф.Я. Бурче"]
Т. 1. – 1910. – [4], 545 с.
707902
  Веселовский Ю.А. Литературные очерки : [в 2 т.] / Юрий Веселовский. – Москва : [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев]
Т. 2. – 1910. – 429 с.
707903
  Андреевский С.А. Литературные очерки / С.А. Андреевский. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1913. – [8], 460 с. – В 1-м изд. загл.: Литературные чтения
707904
  Кожевников С.Е. Литературные очерки / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1949. – 176 с.
707905
  Постнов Ю.С. Литературные очерки / Ю.С. Постнов. – Новосибирск, 1985. – 220 с.
707906
  Надсон С.Я. Литературные очерки (1883-1886) С.Я. Надсона : с портретом автора. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва для пос. нуждающимся литераторам ; Тип. И.Н. Скороходова, 1887. – [6], 239, [2] с., 1 л. портр. (фронт.)


  На форзаце дарств. надпись (зачеркнута) 1902 г.
707907
  Скатов Н.Н. Литературные очерки. / Н.Н. Скатов. – М., 1985. – 366с.
707908
   Литературные памятники : Справочник. – Москва : Наука, 1964. – 137 с.
707909
   Литературные памятники : Справочник. – Москва : Наука, 1978. – 129с.
707910
   Литературные памятники.. – М., 1967. – 125с.
707911
   Литературные памятники.. – М., 1973. – 116с.
707912
   Литературные памятные места Ленинграда.. – Л., 1959. – 586 с.
707913
   Литературные памятные места Ленинграда.. – 2-е, доп. – Л., 1968. – 671 с.
707914
   Литературные памятные места Ленинграда.. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1976. – 544 с.
707915
  Кузьмичев И.К. Литературные перекрестки / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1983. – 208с.
707916
   Литературные портреты. – К.
Т. 1. – 1960. – 736с.
707917
   Литературные портреты. – К.
Т. 2. – 1960. – 688с.
707918
  Крамов И.Н. Литературные портреты / И.Н. Крамов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 336 с.
707919
  Веленгурин Н. Литературные портреты / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1966. – 344 с.
707920
  Кобылецкий Ю.С. Литературные портреты / Ю.С. Кобылецкий. – Москва, 1967. – 167с.
707921
  Крамов И.Н. Литературные портреты / И.Н. Крамов. – М., 1976. – 368с.
707922
   Литературные портреты : [сборник очерков]. – Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, Кировское отд., 1977. – 223 с. : портр. – Списки лит. в конце очерков
707923
  Ключевский В.О. Литературные портреты / В.О. Ключевский. – Москва : Современник, 1991. – 461 с.
707924
  Трушкин В.П. Литературные портреты. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1961. – 220с.
707925
  Грудцова О.М. Литературные портреты: (Луговской, Светлов, Симонов, Наровчатов) / О.М. Грудцова. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.
707926
   Литературные портфели : Статьи, заметки и неизданные материалы по новой русской литературе из собраний Пушкинского дома. – Петербург : Атеней
[Вып.] 1 : Время Пушкина. – 1923. – 104 с.
707927
  Быкова Е.А. Литературные праздники в школе / Е.А. Быкова. – К, 1986. – 192 с.
707928
  Быкова Е.А. Литературные праздники в школе / Е.А. Быкова. – К, 1986. – 191с.
707929
   Литературные премии Японии, 1960-1980 гг.. – М., 1987. – 312с.
707930
  Мышковская Л.М. Литературные проблемы пушкинской поры / Л.М. Мышковская. – М., 1934. – 188 с.
707931
   Литературные произведения XVIII-XX веков в историческом и культурном контексте.. – М., 1985. – 180с.
707932
   Литературные произведения в движении эпох.. – Москва : Наука, 1979. – 288 с.
707933
   Литературные разыскания., 1943. – 277с.
707934
   Литературные разыскания., 1949. – 384с.
707935
  Ласунский О.Г. Литературные раскопки / О.Г. Ласунский. – Воронеж, 1972. – 255 с.
707936
  Минеев П.Г. Литературные редакции "Тихого Дона" М. Шолохова. (Из творческой лаборатории писателя) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Минеев П.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с. – Бібліогр. : с. 18-19
707937
  Розанов И.Н. Литературные репутации / И.Н. Розанов. – М, 1990. – 462с.
707938
   Литературные связи. – Ереван, 1984. – 287с.
707939
   Литературные связи и литературный процесс.. – М., 1986. – 349с.
707940
   Литературные связи и проблема взаимовлияния. – Горький, 1978. – 156с.
707941
   Литературные связи и проблема взаимовлияния. – Горький, 1983. – 89с.
707942
   Литературные связи и проблема взаимовлияния.. – Горький, 1984. – 116с.
707943
   Литературные связи и традиции.. – Горький, 1976. – 124с.
707944
  Осадченко И.Е. Литературные связи молдавии и России в 19 в. / И.Е. Осадченко. – Кишинев, 1983. – 263с.
707945
   Литературные связи Монголии. – М., 1981. – 432с.
707946
  Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в 19 веке (первая половина) / В.И. Кулешов. – Москва, 1965. – 462 с.
707947
  Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в 19 веке (первая половина) / В.И. Кулешов. – М., 1977. – 349с.
707948
  Фетисов М.И. Литературные связи России и Казахстана. 30-50-е годы XIX в. / М.И. Фетисов. – М, 1956. – 333с.
707949
  Крутикова Н.Е. Литературные связи русского и украинского народов / Н.Е. Крутикова. – Москва, 1954. – 52 с.
707950
   Литературные связи славянских народов: Исследования. Публикации. Библиография.. – Л., 1988. – 344с.
707951
  Ахмедов Нурулла Литературные связи Узбекистана и Прибалтики : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Ахмедов Нурулла; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 21л.
707952
  Катаев В.Б. Литературные связи Чехова / В.Б. Катаев. – М., 1989. – 261с.
707953
   Литературные связи.. – Ереван, 1973. – 354с.
707954
   Литературные связи. Русско-армянские литературные связи. – Ереван, 1981. – 295с.
707955
  Ефименко А. Литературные силы провинции. В.Б. Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 13-20. – ISBN 966-7272-00-1
707956
   Литературные сказки зарубежных писателей. Сборник.. – М., 1982. – 655с.
707957
   Литературные сказки народов СССР.. – М., 1989. – 751с.
707958
  Дашкова Е.Р. Литературные сочинения / Е.Р. Дашкова. – М., 1990. – 363с.
707959
   Литературные суды в Грузии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жваниа В. Г,; Жваниа В.Г. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 30 с.
707960
  Бучис А.А. Литературные судьбы / А.А. Бучис. – М., 1982. – 406с.
707961
   Литературные традиции в зарубежной литературе XIX-XX веков.. – Пермь, 1983. – 163с.
707962
  Шаталов С.Е. Литературные традиции демократической беллетристики 60-х гг. в новеллистике Чехова 80-х гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаталов С.Е.; Узбекск.гос.ун-т. – Самарканд, 1954. – 18л.
707963
  Илешин Б.И. Литературные тропинки отчего края / Б.И. Илешин. – Москва, 1986. – 204с.
707964
  Венгерова З.А. Литературные характеристики : [в 3-х кн.] / Зин. Венгерова, [предисл. авт.]. – Санкт-Петербург : Типо-Литография А.Э.Винеке
[Кн. 1] : Прерафаэлитское движение в Англии: Д. Г. Россети, В. Моррис, О. Уайльд, Дж. Мередит, Р. Броунинг, В. Блейк ; Француз. поэты-символисты: П. Верлен, Ж. К. Гюисманс, Г. Ибсен ; Влияние Данте на современность: Г. Гауптман, Ф. Ассизский, Данте, Боттичелли. – 1897. – [2], III, [3], 392 с. – Критические статьи Венгеровой были собраны в двух томах, под заглавием
707965
  Венгерова З.А. Литературные характеристики : [в 3-х кн.] / Зин. Венгерова. – Санкт-Петербург : Изд. кн. склада, книгоизд. и типо-лит. А.Э. Винеке
Кн. 2 : Литературные характеристики : Метерлинк как художник и мыслитель ; Э. Золя ; А. Франс ; Г. Кан ; Ж. Роденбах ; Э. Верхарн ; А.-де Ренье ; Д. Рёскин ; В. Моррис ; В. Пэтер ; Г. Сенкевич ; Ф. Ведекинд. – 1905. – [4], 337 с. – Критические статьи Венгеровой были собраны в двух томах, под заглавием
707966
  Андреевский С.А. Литературные чтения : Баратынский. Достоевский. Гаршин. Некрасов. Лермонтов. Лев Толстой / С.А. Андреевский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1891. – [8], 460 с
707967
  Бухбиндер Н.А. Литературные этюды / Н.А. Бухбиндер. – Л, 1927. – 91с.
707968
  Луппол И.К. Литературные этюды / И.К. Луппол. – Москва : Художественная литература, 1940. – 326с.
707969
  Веленгурин Н.Ф. Литературные этюды / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1963. – 180 с.
707970
  Кружков Н.Н. Литературные этюды / Н.Н. Кружков. – М, 1974. – 48с.
707971
  Амфитеатров А.В. Литературный альбом / А. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1904. – [4], 315 с.
707972
  Амфитеатров А.В. Литературный альбом / А. Амфитеатров. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1907. – [6], 334 с. – На обл.: 4-я тысяча
707973
   Литературный архив. – Москва-Ленинград, 1938. – 488 с.
707974
  Виноградов Ф.В. Литературный вечер : сборник поэтических произведений в прозе для чтения на литературных вечерах в школах и семье : в 2 ч. / сост. Ф.В. Виноградов. – Казань : Изд. лито-тип. Л.П. Антонова
Ч.1, 2 : Теория выразительно чтения ; Хрестоматия. – 1902. – 436, [1] с.
707975
  Савоськина Т. Литературный дневник героя в структуре романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 98-105. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Стаття присвячена дослідженню жанрових властивостей літературного щоденника героя на матеріалі «Журналу Печорина», включеного в структуру роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Акцентується увага на специфіці щоденникових записів Печоріна в ...
707976
  Генова Е. Литературный интертекст в фильмах Андрея Тарковского "Андрей Рублёв" и "Зеркало" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 24-27. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
707977
  Трушкин В.П. Литературный Иркутск. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1981. – 351с.
707978
  Славина И.И. Литературный клуб старшеклассников. / И.И. Славина. – Л., 1969. – 112с.
707979
  Сашин Я.А. Литературный комплекс / Я.А. Сашин. – Москва, 1957. – 112 с.
707980
  Заярная И.С. Литературный контекст рубежа XVIII - XIX ст. в поэзии В. Капниста // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 4-17. – ISBN 978-966-8906-28-2
707981
  Духан Я.С. Литературный Ленинград / Я.С. Духан. – Л., 1974. – 61 с.
707982
  Купреянова Е.Н. Литературный музей / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1955. – 192 с.
707983
  Лощинин Н.П. Литературный музей и школа / Н.П. Лощинин. – Москва : Просвещение, 1976. – 135 с.
707984
  Грызлова И.К. Литературный музей. Очерк-путеводитель / И.К. Грызлова, В.А. Лебедева. – Тула, 1966. – 224с.
707985
  Измайлов А.А. Литературный олимп : Лев Толстой, Чехов, Андреев, Куприн, Горький, Сологуб, Ясинский, Брюсов, Салиас, Соловьев : Характеристики, встречи, портреты, автографы / А. Измайлов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – VIII, [2], 472 с., 18 л. прортр. факс
707986
  Барахов В.С. Литературный портрет : Истоки, поэтика, жанр / В.С. Барахов; отв. ред. Иезуитов А.Н. – Ленинград : Наука, 1985. – 311, [1] с.
707987
  Ковский В.Е. Литературный процесс 60-70-х годов / В.Е. Ковский. – М., 1983. – 336с.
707988
  Лещиловская И.И. Литературный процесс в Хорватии и Славонии в XVIII веке // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 1. – С. 79-94. – ISSN 0132-1366
707989
  Забелин П.В. Литературный разъезд / П.В. Забелин. – Иркутск, 1974. – 143 с.
707990
  Дуличенко А.Д. Литературный русинский язык Югославии : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Дуличенко А.Д.; АН СССР. – Москва, 1974. – 30л.
707991
  Багрий А.В. Литературный семинарий : (Из отчета ист.-фил. факультета) / А.В. Багрий. – Баку
Ч. 3. – 1927. – С. 50-85, II, 1 л. портр. – Библиограф.: Печатные работы А.В. Багрия. (с. I-II)
707992
  Клюев Е.В. Литературный сказ как проблема стилистики художественной и публицистической речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Клюев Е.В.; МГУ. – М., 1981. – 17л.
707993
  Резников П.Р. Литературный телеэкран. / П.Р. Резников. – М., 1979. – 128с.
707994
   Литературный язык XVIII века : проблемы стилистики. – Ленинград : Наука, 1982. – 201 с.
707995
  Кожин А.Н. Литературный язык допушкинской России / А.Н. Кожин. – Москва : Русский язык, 1989. – 283с.
707996
  Кожин А.Н. Литературный язык Киевской Руси / А.Н. Кожин. – 1-е изд. – М., 1981. – 188с.
707997
  Кожин А.Н. Литературный язык Московской Руси / А.Н. Кожин. – Москва : Русский язык, 1984. – 184с.
707998
  Залыгин С.П. Литературных заботы / С.П. Залыгин. – Москва : Современник, 1972. – 303с. – (О времени и о себе)
707999
  Залыгин С.П. Литературных заботы / С.П. Залыгин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1979. – 366с.
708000
  Залыгин С.П. Литературных заботы / С.П. Залыгин. – Изд. 3-е, доп. – М., 1982. – 457с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,