Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
705001
  Лопаткин Владимир "Кто в лес, кто по дрова" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 40-47 : фото. – ISSN 1029-5828
705002
  Кабанков Ю.Н. "Кто служит ветром...". / Ю.Н. Кабанков. – М, 1986. – 139с.
705003
  Наєнко М. "Кто сшил костюм?", або українська наука перед катастрофою // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голв. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2014. – № 2 (31). – С. 104-106. – ISSN 2075-1222
705004
  Богданова О. "Кто тут прав, кто виноват...решить не берусь...": "Отцы и дети" Тургенева // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-80. – ISSN 0042-8795
705005
  Хонін В.М. "Куб мотивів" суб"єктів міжнародних інтеракцій. Координата перша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 85-99. – ISSN 2308-6912


  Простір міжнародних взаємодій завжди достатньо складно організований. Його складають просторово-відокремлені сегментарні ряди, секторально-галузеві ансамблі та комплекси, що в своїй сукупності і складають конфігурацію реальних систем міжнародних ...
705006
  Грабовський С. "Кубанський вузол" і головний біль Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
705007
  Горин А.О. "Кубинский вопрос" в американо-аргентинских отношениях в 1961 г. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 48-52. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
705008
  Лукашенко Л. "Кугутання" в зимовій обрядовості північно-західної України: наспів та контекст // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 50-55. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Розвідка присвячена наспіву, приуроченому до новорічного обряду «Кугутання», який донедавна побутував на теренах Підляшшя, Західної Берестейщини та Західної Волині. Коротко описано історію фіксації та досліджень обряду, ареал побутування творів, що ...
705009
  Лавренченко Мария "Куда ты ведешь нас?" 10 мифов об Иване Сусанине // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 126-131 : фото
705010
  Скочко Н. "Куди біжить дорога?" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Документальний фільм "Євген Гуцало. Куди біжить дорога".
705011
  Базилевський В. "Куди не кинь, підстеріга чужизна..." / Спілкувався В. Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 4-5


  Розмова з поетом, критиком, публіцистом В. Базилевським про його творчий шлях, українську еліту
705012
  Плетенчук Н. "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв"язку життєвої та художньої філософії Уласа Самчука // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.445-451. – ISBN 966-7053-09-1
705013
  Кубанев В.М. [Кто знает, что значит любить?] : лирический дневник / Василий Кубанев ; [вступ. ст. А.М. Абрамова ; худож. А.В. Старилов]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 111 с. – Миниатюрное издание
705014
  Дорошенко Ірина Юріївна К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Дорошенко І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 137л. – Додатки: л. 126 - 134. – Бібліогр.: л. 108 - 126
705015
  Дорошенко Ірина Юріївна К-структура рідких одноатомних спиртів з даних коливальної спектроскопії : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Дорошенко І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
705016
  Мищенко А.С. К-теория на категори бесконечных комплексов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мищенко А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1968. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
705017
  Каруби М. К-теория: Введение / М. Каруби. – Москва, 1981. – 360 с.
705018
  Чельцов И.А. К-Тривиальные расслоения на унилинейчатых многообразиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Российская АН. – М., 1998. – 8л.
705019
  Никаноркин А.И. Крымские этюды / А.И. Никаноркин. – Симферополь, 1979. – 207с.
705020
  Милявский А.И. Крымские этюды. / А.И. Милявский. – К, 1984. – 111с.
705021
   Крымский Агатангел Ефимович // Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов : дооктябрьский период / Акад. наук СССР, Отд-ние лит. и языка, Советский комитет тюркологов, Ин-т востоковедения ; подготовил А.Н. Кононов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1989. – С. 137-138
705022
   Крымский государственный музей излбразительных искусств в Алупке. – К, 1959. – 12с.
705023
   Крымский краеведческий музей. – Симферополь, 1969. – 120с.
705024
   Крымский краеведческий музей. – симферополь, 1984. – 112с.
705025
  Орлов В. Крымский кризис и вопрос гарантий безопасности Украине // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 50-63. – ISSN 0130-9625
705026
  Марксен К. Крымский кризис с позиции международного права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 5 (102). – С. 56-72. – ISSN 1812-7126
705027
  Перегудт М.Ф. Крымский лук и чеснок / М.Ф. Перегудт. – Симферополь, 1950. – 60с.
705028
   Крымский обласной государственный архив. – Симферополь, 1961. – 326с.
705029
   Крымский областной краеведческий музей. – Симферополь, 1963. – 128с.
705030
  Дейч Б.Д. Крымский парламент: результаты и перспективы : (выступления, статьи, интервью) / Б.Д.Дейч. – Симферополь : Ре.-издат отдел управ. делами Верх.Рада Автоном. Республики Крым, 2006. – 280с.
705031
   Крымский пейзаж. – К, 1990. – 24с.
705032
  Ена В.Г. Крымский полуостров : географический очерк / В.Г. Ена, М.Е. Кострицкий. – Симферополь : Крым, 1966. – 62 с. – (Природа Крыма)
705033
  Романько О. Крымский полуостров в геополитических планах нацистского руководства (1941-1944) // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2009. – Вип. 8. – С. 94-102. – ISBN 978-966-389-260-3
705034
  Шиллингер Ф.Ф. Крымский полуостров, его роль и значение в СССР / Ф.Ф. Шиллингер ; под ред. В.Н. Макарова. – Москва : кооп. изд-во "Жизнь и знание"
Описание Крыма и проблема его переустройства путем обогащения его природных ресурсов, развития мирового туризма и курортного дела. – 1935. – 200 с. : с илл., картой и прил. + прил. 1: Охрана природы в Крыму / И.И. Пузанов ; прил. 2: Районная планировка южного берега Крыма / М.Я. Гинзбург
705035
   Крымский сезон // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 58-59 : фото
705036
  Раевский Н.Н Крымский хлопок / [соч.] Н.Н. Раевского. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1864. – 15 с. – Без обл.
705037
  Аршинник Татьяна Крымский шлях : Крым. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 36-45 : Іл, карта
705038
   Крымским студентам разрешили переводиться в другие украинские вузы по упрощенной схеме // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 22 марта (№ 51). – С. 1
705039
   Крымское лето 2012 - результаты маркетинговых исследований // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 22-27 : фото
705040
  Дзятковский А.В. Крымское правительство и проблема орошения северного Крыма водами Днепра (1929-1935 гг.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 146-152. – ISSN 2076-8982
705041
  Тунманн Крымское ханство / Тунманн ; пер. с нем. изд. 1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л. Белявской ; примеч., предисл. и прилож. Н.Л. Эрнста. – Симферополь : Таврия, 1991. – 92, [4] c. – Печ. по изд.: Тунманн. Крымское ханство. Симферополь: Крымгосиздат, 1936. - Сер. осн. в 1990 г. – (Библиотека редкой книги о Крыме). – ISBN 5-7780-0382-X
705042
  Орешкова С.Ф. Крымское ханство в 70-е годы XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 121-127. – ISSN 0042-8779
705043
  Ягьяева Г.С. Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского: основные аспекты деятельности // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 58-60
705044
  Урсу Д.П. Крымскотатарская диаспора в Добрудже: формирование, социальная и культурная эволюция / Д.П. Урсу, Э.Х. Сейдаметов // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 381-413. – ISBN 978-966-02-6446-5
705045
   Крымскотатарская литература : учеб. пособие по интегрированному курсу "Литература". – Симферополь : Крымучпедгиз, 2005. – 215, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7283-92-5
705046
  Ганиева Э.С. Крымскотатарские грамматики 20–40 гг. XX века как источник формирования современной лингвистической терминологии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 1608-0599
705047
   Крымскотатарские имена: происхождение и значение // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 3-8
705048
  Усеинов Л.Б. Крымскотатарские сказки : происхождение и развитие / Ленур Бекирович Усеинов ; Крымский инженерно-педагогический ун-т. – Симферополь : ДиАйПи, 2006. – 185, [1] с. – Библиогр.: с. 175-185. – ISBN 966-8180-41-0
705049
  Хаяли Р.И. Крымскотатарский народ: без права на Родину (первая половина 1940-х-начало 1990-х гг.) : Вступ. статья, составление, комментарии, именной указатель, географический указатель, перечень документов, список сокращений / Р.И. Хаяли; Республиканская ассоциация Крымскотатарских работников образования "Маарифчи". – 2-е изд., перераб. – Симферополь : ДОЛЯ, 2006. – 252с. – ISBN 966-366-043-0
705050
   Крымскотатарско-русский словарь : Свыше 20000слов. – Тернополь : СМНПП+Диалог, 1994. – 395с.
705051
   Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Ашыка Омера : 3400 слов / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [сост.: А. Меметов, Т.Б. Усеинов]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2010. – 130 с. – Библиогр.: с. 8-9. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 4). – ISBN 978-966-354-340-6
705052
   Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы Джевхери : 2800 слов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; [сост.: Грицик Л.В., Усеинов Т.Б.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 131, [1] с. – Библиогр.: с. 8-9. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 6). – ISBN 978-966-354-478-6
705053
  Гамбарян П.П. Крыса / П.П. Гамбарян, Н.М. Дукельская. – М., 1955. – 255с.
705054
   Крыса : наш многоликий сосед и враг. – Минск, 1991. – 59с.
705055
  Гаррисон Г. Крыса из нержавеющей стали / Г. Гаррисон. – Москва, 1991. – 460с.
705056
  Гаррисон Г. Крыса из нержавеющей стали. Билл - герой Галактики / Гарри Гаррисон. – Москва : Всесоюзный молодежный книжный центр ; Полиграфия, 1992. – 560 с. – В кн. также : Месть крысы из нержавеющей стали ; Крыса из нержавеющей стали спасет мир. – (Миры фантастики ; Т.2). – ISBN 5-7012-0327-1
705057
  Гаррисон Г. Крыса из нержавеющей стали. Месть крысы из нержавеющей стали. Крыса из нержавеющей стали спасет мир / Гарри Гаррисон. – Тбилиси : Ганатлеба, 1991. – 320с.
705058
  Шют Н. Крысолов / Н. Шют. – М, 1991. – 507с.
705059
  Грин А.С. Крысолов / А.С. Грин. – Москва, 1991. – 62с.
705060
  Дал Р. Крысолов / Р. Дал. – М., 1992. – 147с.
705061
  Атанасова П. Крыстю Раковский, 1873-1941 : страницы жизни выдающегося болгарского революционера - интернационалиста / Атанасова П. – София : София Пресс, 1988. – 58 с.
705062
  Кубатьян Григорий Крысы-саперы : Профессия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 1029-5828
705063
  Гауптман Г. Крысы / Г. Гауптман. – Москва, 1958. – 143с.
705064
  Козланюк П.С. Крысы в бочке : сатира и юмор / П.С. Козланюк. – Москва : Советский писатель, 1959. – 266 с.
705065
  Кащенко Н.Ф. Крысы и заместители их в Западной Сибири и Туркестане : (Представлено 29 февраля 1912 г.) / Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1913. – 20 с., 1 л. карт. : карт. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императоской Академии наук. 1912, т. XVII, с. 370-389


  На обл. автограф - Белинг
705066
  Оболенский С.И. Крысы и мыши. / С.И. Оболенский. – М.-Л., 1926. – 48с.
705067
  Сыцько В.М. Крытыка трацкісцкай тэорыі імперыялізма. / В.М. Сыцько. – Минск, 1934. – 55с.
705068
  Тышковская Леся Крыша : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 3-28. – ISSN 0131-8136
705069
  Салная Мерседе Крыша и небо. / Салная Мерседе. – РИга, 1965. – 185с.
705070
  Григорьев С.Г. Крыша мира.( Памир) : географический очерк / С.Г. Григорьев. – Москва, 1922. – 48 с.
705071
  Городецкий Е.А. Крыша над головой / Е.А. Городецкий. – М., 1985. – 1985с.
705072
  Лысенко Г.М. Крыша над головой: Лирика. / Г.М. Лысенко. – Владивосток, 1979. – 303с.
705073
  Гампер Г.С. Крыши / Г.С. Гампер. – Л., 1965. – 57с.
705074
  Воеводин Е.В. Крыши наших домов / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1979. – 396с.
705075
  Илюшина И. Крышу снесло : современная архитектура // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 12 (449) : Самые эксцентричные выходки и поступки известных соотечественников, которые тормозят эволюцию страны. – С. 48-51


  Заха Хадид (1950, Ирак) - британский архитектор арабского происхождения, ученица Рэма Кулхаса, представительница деконструктивизма. В 2004 г. стала первой в истории женщиной-архитектором, награждённой Притцкеровской премией.
705076
  Дедюхин А В. Крэк / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1974. – 168с.
705077
  Эглофф Г. Крэкинг мировых нефтей. Сб. ст. / Г. Эглофф. – М.-Л.-Новосибирск, 1933. – 148с.
705078
  Франс А. Крэнкебиль / А. Франс. – М, 1935. – 39с.
705079
  Бурбело В.Б. Крювков Георгій Георгійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 598. – ISBN 978-966-02-7305-4
705080
  Ледянко М.А. Крюйспеленг / М.А. Ледянко. – К.
2. – 1936. – 647с.
705081
  Озолин В.Я. Крюкова Север знает / В.Я. Озолин. – Барнаул, 1988. – 271с.
705082
  Евселевский Л.И. Крюковский вагоностроительный / Л.И. Евселевский, П.Н. Пустовит. – Х., 1967. – 210с.
705083
   Крючин Андрій Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 285 : фото
705084
   Крючин Андрій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240-241. – ISBN 978-966-439-754-1
705085
   Крючков Георгій Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 241. – ISBN 978-966-439-754-1
705086
   Крючков Георгій Георгійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 163-164. – ISBN 978-966-439-757-2
705087
  Зернов С.А. Крючной лов белуги в Черном море Крыма : Третий отчет по исследованию рыболовства Таврической губернии, произведенному, согласно постановления Таврического губернского земского собрания 36-й очередной сессии / С.А. Зернов. – Симферополь : Тип. Тавр. Губерн. земства, 1904. – 27, [3], 8 л. ил., карт. с.
705088
  Лисовская Э.А. Крючок и фантазия / Э.А. Лисовская. – Минск, 1989. – 119с.
705089
  Бортник С.Ю. Кряж (- лінійно витягнута додатня макроформа рельєфу земної поверхні) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 598-599. – ISBN 978-966-02-7305-4
705090
   КС подвел итоги года : Москвичи будут любоваться Биг-Беном, а лондонцы - храмом Василия Блаженного. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 8 : Фото
705091
  Уразова Л.Н. Ксаверий Дуниковский / Л.Н. Уразова. – М., 1965. – 34с.
705092
  Уразова Л.Н. Ксаверий Дуниковский / Л.Н. Уразова. – М., 1986. – 244с.
705093
  Миколаєнко М. Ксана / М. Миколаєнко. – Дніпропетровськ, 1959. – 132с.
705094
  Суворина Е.И. Ксана Муратова, фронтовая артистка. / Е.И. Суворина. – М., 1965. – 254с.
705095
  Суворина И Е. Ксана Муратова, фронтовая артистка. / И Е. Суворина, . – М., 1966. – 256с.
705096
  Дугинец А.М. Ксанкина бригантина / А.М. Дугинец. – М, 1971. – 191с.
705097
  Хачиров С. Ксанское ущелье : повесть / Сергей Хачиров; пер. с осет. Л.Ханбекова. – Москва : Детская литература, 1989. – 222 с.
705098
   Ксантогенантные комплексы некоторых лантаноидов (ІІІ) / В.В. Скопенко, А.Ф. Савостьянова, М.Я. Рахлин, Т.А. Сухан // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 1
705099
  Васильев А.В. Ксантогенирование щелочной целлюлозы в среде органицеских растворителей : Автореф... канд техн.наук: 354 / Васильев А.В.; Всесоюз. НИИ искусств. волокна. – М, 1968. – 20л.
705100
   КСБ "Радуга" : Быстрота и надежность. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18 : Фото
705101
  Волков А. Ксения : пьеса в 4-х д., 8-ми карт. / Арсий Волков; пер. с марийск. А.Успенского. – Москва : Искусство, 1952. – 72 с.
705102
  Сергиенко К.К. Ксения / К.К. Сергиенко. – М., 1987. – 317с.
705103
  Хазанов Б. Ксения // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С. 6-27. – ISSN 0321-1878
705104
  Клементьева К.А. Ксения Александровна Клементьева : графика. Каталог выставки / К.А. Клементьева, ; Сост.: Н.П. Мальцева; авт. вступ. ст.: М.А. Дудин. – Москва : Советский художник, 1984. – [32] с.
705105
   Ксения Георгиевна Держинская. – М., 1953. – 16с.
705106
  Купецио К.К. Ксения Конрадовна Купецио : графика, Каталог выставки / К.К. Купецио; Авт.вступ. ст.: Н.М. Иванов; сост.: Н.Н. Изюмская, Н.А. Савельева; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1984. – [32] с.
705107
   Ксения Нечитайло. – М., 1990. – 59с.
705108
  Кравченко К.Н. Ксения Николаевна Кравченко / К.Н. Кравченко. – М., 1983. – 16с.
705109
  Белоконь И.П. Ксения Юльевна Кострюкова / И.П. Белоконь. – М.-Л., 1962. – С. 1701-1703
705110
  Крючков Г.Г. Ксенізми французького високого графостилю // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 74-81. – ISSN 2521-1218
705111
   Ксенія Колотило. – К., 1991. – 112с.
705112
  Штабський Б.М. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини / Б.М. Штабський, М.Р. Гжегоцький. – Львів : Наутілус, 1999. – 308с. – ISBN 966-02-1206-2
705113
   Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів : монографія / Цудзевич Б.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Київ ; Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-381. – ISBN 978-966-305-041-6


  Вельмишановному ректору Київського університету Леоніду Васильовичу Губерському з вдячністю і найкращими побажаннями від авторів. 9.10.2012 р. Підписи.
705114
  Цимбал С.М. Ксенокристи мантійних мінералів із лужно-ультраосновних порід Болярківської інтрузії (Волинський мегаблок Українського щита) / С.М. Цимбал, Ю.С. Цимбал, В.Б. Соболев // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 5-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
705115
  Федорченко В.И. Ксенолиты в лавах Курильских острово (вещественный состав, происхождение, геологическое значение). / В.И. Федорченко, Р.И. Родионова. – Новосибирск, 1975. – 140с.
705116
   Ксенолиты и гомеогенные включения : (Материалы симпозиума, 1967 г.). – Москва : Наука, 1969. – 108с.
705117
  Угрюмов А.Н. Ксенолиты из мезозойских интрузий Алданского щита и их значение для познанния его глубинного строения : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 04.127 / Угрюмов А.Н.; Воронежский гос ун-т. – Воронеж, 1971. – 26л.
705118
  Чирвинский В.Н. Ксенолиты, эрруптивные брекчии и явления ассимилиции в докембрийский породах Киевской губ. и прилегающих частей Подолии / В.Н. Чирвинский. – К., 1930. – 21с.
705119
   Ксеноліти з рапаківіподібних гранітів Пугачівської та Малинської ділянок Коростенського плутону та їх петрогенетичне значення / О. Грущинська, О. Митрохин, О. Зінченко, О. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Авторами досліджено ксеноліти порід "рами" з рапаківіподібних гранітоїдів Пугачівської та Малинської ділянок Коростенського плутону. Встановлено, що ксеноліти з обох ділянок мають місцеве "неглибинне" походження. Ксеноліти біотит-польовошпатових ...
705120
  Якимчук Н.А. Ксеноновые "ловушки" на поверхности Земли // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 15-23 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
705121
  Білецький В.С. Ксенотим ( - мінерал класу фосфатів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 600-601. – ISBN 978-966-02-7305-4
705122
  Кононенко Т.П. Ксенофан з Колофону // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 127-128. – ISBN 966-316-069-1
705123
  Каушанський П.Л. Ксенофобия и религия // Справа Бейліса: погляд із сьогодення : тези міжнар. наук. конф. до 80-річчя закінчення процесу у справі Бейліса : Київ, 28-29 жовт. 1993 р. / [Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; упоряд. О.Б. Беренштейн та ін. ; редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін.]. – Київ : Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – С. 11-14. – ISBN 5-7702-0792-2
705124
  Явір В.А. Ксенофобія в російсько-українських відносинах як продовження політичних спекуляцій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 582-588. – ISSN 1563-3349
705125
  Нахманович І. Ксенофобія і толерантність у добу кризи постмодерну // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 26-33
705126
  Явір В. Ксенофобія у ставленні до ромів // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 517-522. – ISBN 978-966-02-4789-5
705127
  Явір В. Ксенофобія як виклик етнополітичній безпеці України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 119-124
705128
  Мостепанюк Л.О. Ксенофобія як негативне соціальне явище в державі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 54-60
705129
  Шостаковский С.А. Ксеродия и / С.А. Шостаковский, 1955. – Отд. оттиск
705130
  Новикова Н.Г. Ксероморфизм верхушечных листьев сорных растений и его эволюционное значение / Н.Г. Новикова. – Пенза, 1957. – 59с.
705131
  Горбачев В.И. Ксерорадиографический метод дефектоскопии / В.И. Горбачев. – М., 1973. – 128с.
705132
  Уджмаджуридзе И.Д. Ксерофиты низины и предгории Восточной Грузии и возможность использования в декоративно-ландшафтных композициях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Уджмаджуридзе И.Д.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 38л.
705133
  Попов П.М. Ксилографічні дошки Лаврського музею / П.М. Попов. – Київ, 1927. – 22 с.
705134
  Корольова О. Ксилотрофні мікроміцети на інтродуцентах родини Rosaceae в умовах Південно-західного Причорномор"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 136-137. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті подаються результати вивчення видового складу мікроскопічних грибів з класів Dothideomycetes (Ascomycota) та Coelomycetes (Anamorphic fungi), асоційованих з деревними рослинами-інтродуцентами родини Rosaceae; обговорюються їх таксономічні і ...
705135
  Лукашева Н.В. Ксилофильные двукрылые Северо-Западного Кавказа / Н.В. Лукашева. – Л., 1987. – 142с.
705136
  Калинина Н.А. Ксли наклониться к земле / Н.А. Калинина. – М, 1985. – 48с.
705137
  Усенко П.М. КСМ / П.М. Усенко. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 68 с.
705138
  Бартнинкайте Ксовершенствование микробиологического метода борьбы с капустной белянкой на базе исследования биологии вредителя и функциональной морфологии клеток гемолимфы : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.11 / Бартнинкайте Илона-Тереса Сасевна; Всес. научно-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1980. – 22л.
705139
  Ковальчук Я. Ксьондзи на Україні / Я. Ковальчук. – Х, 1930. – 56с.
705140
  Заневская Ольга Станиславовна Кталитическое окисление микропримесей углеводородов в воздух : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Заневская Ольга Станиславовна; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
705141
  Марголина И. Ктиторская композиция в Кирилловской церкви Киева // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 461-477. – ISSN 2310-3310
705142
  Василиев А. Ктиторски портрети : изследования и статии за творчеството му / А. Василиев; Българска Академия на науките, Ин-тут за изобразителни изкуства. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1960. – 273 с.
705143
  Рясная Т.М. Ктиторський напис Петра Могили про дату закладин Софії Київської // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 136-141. – ISBN 978-966-2377-29-3
705144
  Гранин Д.А. Кто-то должен : повести и рассказы / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 256с.
705145
  Робер Ж. Кто-то за дверью / Жак Робер ; [пер. с фр. Н. Нолле] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 193-318 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
705146
  Шириков В.Л. Кто-то помнит... / В.Л. Шириков. – М., 1989. – 330с.
705147
  Кобринский А.Е. Кто - кого? / А.Е. Кобринский. – М, 1967. – 302с.
705148
  Демьянов В.А. Кто "за скобками"? (квинт-эссе) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 40-45. – ISBN 966-7943-03-8
705149
  Карапетян Г. Кто "заказал" Параджанова. Версия Александра Яковлева // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 139-144.
705150
  Тищенко Елена Кто "тормозит" круизный продукт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
705151
   Кто активней в интернете? : рейтинги // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 14 : Фото. – ISSN 1998-8044
705152
  Степанов И.И. Кто багатеет и кто разоряется от войны. / И.И. Степанов. – Птгр., 1918. – 30с.
705153
  Тернер С Кто боится истории социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 115-120. – ISSN 0132-1625
705154
   Кто боится попугая Кеа? // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 162 : Іл.
705155
  Ахуба Д. Кто бросит камень : повесть : пер. с абхаз. / Ахуба Д. – Москва : Советский писатель, 1991. – 191 с.
705156
  Скотт Д. Кто будет лидером ХХІ века ? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-36. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
705157
  Каппос Д. Кто будет финансировать следующую многообещающую идею? // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 54-58. – ISSN 0208-0621


  Миниатюрные роботы, персонализированные лекарства и другие способные изменить мир технологии пылятся в лабораториях, не встречая поддержки. Вот как можно решить эту проблему
705158
  Городецкий Е.А. Кто бывал в экспедиции... / Е.А. Городецкий. – Новосибирск, 1973. – 239с.
705159
  Федоров В.Г. Кто был автором "Слова о полку Игореве" и где расположена река Каяла / В.Г. Федоров. – Москва, 1956. – 176с.
705160
   Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945 . Люди. События. Факты. : Справочник. – 2-е изд., доп. – Москва : Республика, 2000. – 431с.
705161
  Лещинский М.Я. Кто был ничем... / М.Я. Лещинский. – Москва, 1976. – 119с.
705162
  Иконников В.С. Кто был первый самозванец? : По поводу сочинения Н.И. Костомарова: "Кто был первый Лжедмитрий". Спб. 1864. – Киев : В университетской типографии И. Завадского, 1865. – 45 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1864, февр.
705163
  Костомаров Н.И. Кто был првый Лжедмитрий? / историческое исследование Н. Костомарова. – Санкт-Петербург : В типогр. В. Безобразова, 1864. – 63 с.
705164
  Щеглов Д. Кто были варяги-Русь, то есть что мы такое? - Разбор мнения г. Костомарова о жмудском происхождении первых князей. – [Санкт-Петербург], 1860. – [88] с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Отечественные записки. 1860, т. 131, июль, отд. 1, с. 143-198; авг., с. 427-458
705165
  Дружинин Н.М. Кто были декабристы и за что они боролись? / Н.М. Дружинина. – Москва : Изд. Всес. о-ва политкаторжан и с.с. поселенцев, 1925. – 111, [1] с., [1] л. фронт. ил. : ил. – Библиография "Что читать по истории декабристов": с. 110-111. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 15-19)


  На обл. № 158981 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Владимировичу Майкову от автора
705166
  Лахтинен Татьяна Юрьевна Кто в "Теремке" живет? : русская библиотека общества "Родник" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 37-38. – ISSN 1727-4893


  Островок русской культуры, место, где можно найти и практическую помощь, и "хлеб духовный", да и просто уголок для тёплых встреч и дружеского общения - это библиотека "Теремок".
705167
  Черкашина М.А. Кто в дружбу верит горячо / М.А. Черкашина. – Владивосток, 1956. – 195с.
705168
  Черкашина М.А. Кто в дружбу верит горячо / М.А. Черкашина. – Владивосток, 1965. – 188с.
705169
  Черкашина М.А. Кто в дружбу верит горячо / М.А. Черкашина. – Владивосток, 1965. – 188с.
705170
  Дьяконова Ксения Кто в любви не знает, с чего начать... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 88-89. – ISSN 0321-1878
705171
  Кузьмин Н.П. Кто в ответе / Н.П. Кузьмин. – Л, 1989. – 157с.
705172
  Добрович А.Б. Кто в семье психотерапевт? / А.Б. Добрович. – М, 1985. – 80с.
705173
  Козловский Борислав Кто в Чернобыле живет? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1029-5828
705174
  Ловчикова М.И. Кто в этом виноват? / М.И. Ловчикова. – Л, 1976. – 160с.
705175
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1948. – 255с.
705176
  Мдивани Г.Д. Кто виноват / Г.Д. Мдивани. – М, 1951. – 80с.
705177
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1953. – 232с.
705178
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Петрозаводск, 1954. – 216с.
705179
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1969. – 192с.
705180
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1969. – 232с.
705181
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Л., 1976. – 256с.
705182
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1977. – 384с.
705183
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1977. – 270с.
705184
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1977. – 207с.
705185
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Кишинев, 1979. – 232с.
705186
  Герцен А.И. Кто виноват : роман; Повести; Рассказы / А.И. Герцен; Вст. ст. Э. Бабаева. – Москва : Художественная литература, 1979. – 351 с. – (Класски и современники ; Русская классическая литература)
705187
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Москва, 1980. – 214с.
705188
  Герцен А.И. Кто виноват / А.И. Герцен. – Днепропетровск, 1984. – 208с.
705189
  Дубсон Б.И. Кто виноват в их судьбе? / Б.И. Дубсон. – М, 1987. – 124с.
705190
  Щербаков Е. Кто виноват в потерях СССР во Второй мировой войне или Чего не понимают восстановители истории войны // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 135-139. – ISSN 0201-7083
705191
  Шеллер А. Кто виноват? : (По поводу романа того-же названия), 1865. – 15 с. – Отд. оттиск : Русское слово, отд. 2, 1865, с.1-15
705192
  Помрой У.Д. Кто виноват? / У.Д. Помрой. – М., 1969. – 48с.
705193
  Захаров А.Т. Кто виноват? / А.Т. Захаров, Т.Н. Шакалинис. – Тула, 1982. – 95с.
705194
  Герцен А.И. Кто виноват? / А.И. Герцен. – Москва, 1985. – 253с.
705195
  Герцен А.И. Кто виноват? / А.И. Герцен. – Л., 1986. – 333с.
705196
  Герцен А.И. Кто виноват? / А.И. Герцен. – Москва, 1988. – 254с.
705197
  Герцен А.И. Кто виноват? / А.И. Герцен. – Москва : Советская Россия, 1989. – 202с. – ISBN 5-268-00038-1
705198
  Жебин А.З. Кто виноват? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 11 (652). – С. 51-57. – ISSN 0321-5075


  Сначала 90-х гг. прошлого века ядерная проблема Корейского полуострова (ЯПКП) стала занимать центральное место в комплексе проблем, связанных с корейским урегулированием.
705199
  Тихонов Павел Иванович Кто виноват? Короткие басни / Тихонов Павел Иванович. – Ярославль : Кн. изд., 1962. – 30с.
705200
  Герцен А.И. Кто виноват? Повести. Рассказы / А.И. Герцен. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
705201
  Бобылева С.И. Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны / С.И. Бобылева, Т.Л. Петрова // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 82-103
705202
  Москаленко А.З. Кто воздержался?.. / А.З. Москаленко, В.И. Андриянов. – Киев, 1987. – 185с.
705203
  Суханов Е.А. Кто возместит причиненный ущерб? / Е.А. Суханов. – М., 1989. – 126с.
705204
  Храпов В.Е. Кто воспитывает воспитателя? / В.Е. Храпов. – Москва, 1988. – 191 с. – В кн. статья: Труд души / Олещук Ю.Ф., с. 93-191
705205
  Леенсон И.А. Кто впереди по Нобелевским премиям? // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-61. – ISSN 1727-5903
705206
  Бикмашев В.А. Кто вправе отменить казнь? / В.А. Бикмашев, В.Н. Яловая // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
705207
  Хазри Н. Кто вспомнит меня : стихи и поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1965. – 96 с.
705208
  Сухенко К.М. Кто Вы, snowperson, he, she, it ? / К.М. Сухенко, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 452-456. – ISBN 966-7890-03-1
705209
  Сухенко К.М. Кто вы, snowperson, he, she, it? / К.М. Сухенко, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
705210
  Таксами Ч.М. Кто вы, айны?: очерк истории и культуры. / Ч.М. Таксами, В.Д. Косарев. – М., 1990. – 318с.
705211
  Черкасов Петр Кто вы, Астольф де Кюстин? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089
705212
  Мейснер Г.О. Кто вы, доктор Зорге? / Г.О. Мейснер. – М., 1966. – 150с.
705213
  Кривошеина А. Кто вы, кельты? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 1818-2968


  Як виник цей народ, звідки прийшов?
705214
   Кто вы, менеджер HoReCa? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 50-51 : Фото
705215
  Капитонова Наталия Кто вы, мистер Браун? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
705216
  Оганесян А. Кто вы, мистер Теффт? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 128-130. – ISSN 0130-9625
705217
  Багоцкий С.В. Кто вы, профессор Ломоносов? // Химия и жизнь - ХХI век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 1727-5903
705218
  Баландин Р.К. Кто вы, рудокопы России ? / Р.К. Баландин. – М, 1990. – 47с.
705219
  Туголуков В.А. Кто вы, юкагиры? / В.А. Туголуков. – М., 1979. – 152с.
705220
  Петрович Н.Т. Кто вы? / Н.Т. Петрович. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 240 с.
705221
  Петрович Н.Т. Кто вы? / Н.Т. Петрович. – 2-е изд. – Москва : Знание, 1974. – 240 с.
705222
  Холланд Дженифер Кто выживет? Кому повезет? / Холланд Дженифер, Сартури Джоул // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 142-151 : фото
705223
  Белоусов В.М. Кто главнее? / В.М. Белоусов. – Л, 1979. – 190с.
705224
  Белоусов В.М. Кто главнее? / В.М. Белоусов. – 2-е испр. изд. – Л, 1985. – 190с.
705225
  Каграманов Ю.М. Кто готовит апокалипсис / Ю.М. Каграманов. – М, 1988. – 118с.
705226
  Булатов А. Кто готовит сценарии конфликтов в Крыму7 // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2011. – № 5, август (1432). – С. 36-39
705227
  Сводос Г. Кто дал вам музыку? / Г. Сводос. – М., 1972. – 144с.
705228
  Воскобойников М.Г. Кто дал эвенкам солнце / М.Г. Воскобойников. – Иркутск, 1972. – 242с.
705229
  Польская Л.И. Кто делает кино? / Л.И. Польская. – М., 1987. – 206с.
705230
  Юрский С.Ю. Кто держит паузу / С.Ю. Юрский. – Москва : Искусство, 1989. – 318с.
705231
  Юрский С.Ю. Кто держит паузу. / С.Ю. Юрский. – Л., 1977. – 175с.
705232
  Карасаева В.Е. Кто детский сад сторожит? / В.Е. Карасаева. – К, 1984. – 31с.
705233
  Романов В.И. Кто должен возмещать ущерб / В.И. Романов. – Л., 1980. – 88с.
705234
  Гавриленко В.Н. Кто дорог мне / В.Н. Гавриленко. – Х., 1964. – 215с.
705235
  Арсеньев В. Кто есть кто : альбом / В. Арсеньев; авт. текста: А.Б. Пумпянский; ред.: А.Ю. Стеркин. – Москва : Советский художник, 1986. – 6 с.
705236
  Матюхин С.Л. Кто есть кто / С.Л. Матюхин. – Свердловск, 1991. – 110с.
705237
   Кто есть кто. – Минск : Литература. – (Энциклопедический справочник). – ISBN 985-437-270-7
Т. 1 : А - Й. – 1997. – 736 с.
705238
   Кто есть кто. – Минск : Литература. – (Энциклопедический справочник). – ISBN 985-437-271-2
Т. 2 : К - О. – 1997. – 736 с.
705239
   Кто есть кто. – Минск : Литература. – (Энциклопедический справочник). – ISBN 985-437-272-3
Т. 3 : П - Я. – 1997. – 736 с.
705240
   Кто есть кто : Ученые Чувашского гос. университета имени И.Н. Ульянова.(Опыт справочника). – Чебоксары : Чувашский университет, 1999. – 123с. – ISBN 5-7677-0325-6
705241
  Сумаруков Г.В. Кто есть кто в "Слове о полку Игореве" / Г.В. Сумаруков. – Москва : Московский университет, 1983. – 144 с.
705242
   Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : Справочник. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ГПНТБ России. – ISBN 5-85638-019-3
Т.1. – 2001. – 404с.
705243
   Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : Справочник. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : ГПНТБ России. – ISBN 5-85638-019-3
Т.2. – 2001. – 802с.
705244
   Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ : Справочник. – Изд. 3-е доп.и испр. – Москва : ГПНТБ России, 1999. – 283с. – ISBN 5-85638-019-3
705245
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
1. – 1992. – 197с.
705246
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
2. – 1992. – 295с.
705247
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
3. – 1992. – 181с.
705248
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
4. – 1992. – 241с.
705249
   Кто есть кто в высшей школе. – Москва
5. – 1992. – 197с.
705250
  Комей Джоан Кто есть кто в истории евреев : от 135 г. Р,Х. / Комей Джоан. – 2-е изд., подгот. Лавинией Кон-Шербок. – Москва : Внешсигма, 1998. – 528с. – ISBN 5-86290-308-9
705251
   Кто есть кто в Крыму. Персоналии. Структуры = Хто є Хто в Криму : альманах. – Симферополь : Таврич. издат. Дом, 2000-
2002 - 2003. – 2003
705252
   Кто есть кто в культуре Эстонии. – Таллин, 1996. – 223с.
705253
   Кто есть кто в мировой политике. – Москва : Политиздат, 1990. – 559с.
705254
   Кто есть кто в российско-германских отношениях. 1991-2011 / [пред. ред. совета: В.С. Ягья ; рук. группы пер. Л.Н. Григорьева]. – Санкт-Петербург : [б. и., 2011. – 290, [1] с. : ил. – (Петербургский диалог = Petersburger dialog). – ISBN 978-5-9903443-1-0
705255
  Алексеев А. Кто есть кто в советском роке. Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки / А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров. – Москва : Останкино, 1991. – 320 с.
705256
   Кто есть кто в современной культуре : эксклюзивные биографии: многотомное издание / Н.И. Шадрина, М.М. Плисецкая, С.М. Семенов, Р.В. Пигарев, Н.Н. Аловерт, Т.Э. и др. Батагова; [ авторы и составители: Н.И. Шадрина, М.М. Плисецкая, С.М. Семенов, Р.В. Пигарев, Н.Н. Аловерт, Т.Э. Батагова и др.; глав. ред. С.М. Семенов ]. – Москва : Межд. объединенный биограф. центр; МК- Периодика. – ISBN 5-93696-007-3
Вып. 1. – 2006. – 784с.
705257
   Кто есть кто в современной культуре : эксклюзивные биографии: многотомное издание. – Москва : Межд. объединенный биограф. центр; МК- Периодика. – ISBN 5-93696-010-2
Вып. 2. – 2007. – 736с.
705258
   Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. – Киев : Одекс Плюс. – ISBN 966-7727-17-3
Книге 1. – 2000. – 188 с.
705259
   Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. – Киев. – ISBN 966-7953-06-8
Т. 2 : 2001-2002. – 2001. – 304с.
705260
   Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма. – Киев : Украинский издательский консорциум. – ISBN 966-7953-17-3
Вып.3. – 2002. – 280 с.
705261
   Кто есть кто на туристском рынке : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-17 : Фото
705262
  Горин Г.И. Кто есть кто? / Г.И. Горин. – Москва, 1978. – 192 с.
705263
  Шатько Е.И. Кто ждет тебя? / Е.И. Шатько. – М., 1965. – 240с.
705264
  Комов В.Е. Кто же богаче? (Статьи и очерки). / В.Е. Комов. – М., 1973. – 224с.
705265
  Гусев М. Кто же будет править всемирной уммой // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 11-16. – ISSN 0321-5075
705266
  Баттал С.В. Кто же восьмой? : повесть / С.В. Баттал ; пер. с татар. Е. Имбовиц. – Москва : Советская Россия, 1974. – 85 с.
705267
  Баттал С. Кто же восьмой? : повесть / Салих Баттал ; пер. с татар. Е. Имбовиц. – 2-е изд., испр. – Москва : Советская Россия, 1979. – 96 с.
705268
  Дюкло Жак Кто же они, коммунисты? / Дюкло Жак. – М, 1973. – 152с.
705269
  Сагателян М.Р. Кто же убил Джона Кеннеди? / М.Р. Сагателян. – Москва, 1972. – 174 с.
705270
   Кто живет в мертвом море? // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 137 : Фото
705271
  Чиладзе Т.И. Кто живет на звездах : рассказы и повести / Тамаз Чиладзе ; авториз. пер. с груз. А. Беставашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256 с.
705272
  Зюбин Л.М. Кто за это в ответе? / Л.М. Зюбин. – Л., 1966. – 40с.
705273
  Белоусов В.М. Кто зажигает "Радугу"? / В.М. Белоусов. – Л, 1980. – 141с.
705274
  Мельников Н.А. Кто зажигает звёзды / Н.А. Мельников. – М., 1972. – 160с.
705275
  Юдасин Л.С. Кто зажигает сигнальные огни. / Л.С. Юдасин. – М, 1960. – 210с.
705276
  Юдасин Л.С. Кто зажигает сигнальные огни... / Л.С. Юдасин. – Москва, 1959. – 210с.
705277
  Пархомовский Э.Я. Кто зажигает фонари / Э.Я. Пархомовский. – М., 1988. – 237с.
705278
  Оганесян А. Кто защитит христиан Востока? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 34-36. – ISSN 0130-9625


  За последние семь лет количество случаев физической расправы и террористических акций против христиан в Африке, Азии и на Ближнем Востоке увеличилось на 309%.
705279
  Мишвеладзе Р.А. Кто здесь хозяин? : новеллы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 320 с.
705280
  Гребенщиков Б.Б. Кто здесь? = Who"s there? : альбом / Борис Гребенщиков. – Одесса : Астропринт, 2019. – 111, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-966-927-538-7
705281
  Журий И.Г. Кто и где видел тороидальную звезду? / И.Г. Журий. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 36с.
705282
  Четвериков С.Б. Кто и как делает политику США / С.Б. Четвериков. – М, 1974. – 240с.
705283
  Малицкий Б.А. Кто и как должен оценивать научные результаты ученого // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 34-53. – ISSN 0374-3896
705284
  Рихтер Е. Кто и как жил на земле Эстонии / Е. Рихтер. – Таллин, 1996. – 96с.
705285
  Разумович Н.Н. Кто и как правит в Латинской Америке / Н.Н. Разумович. – Москва, 1967. – 264с.
705286
  Александров С.В. Кто и как пытается подорвать союз революционных сил / С.В. Александров, Е.С. Троицкий. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 152 с. – (В помощь агитатору и политинформатору)
705287
  Резник С.Д. Кто и как руководит аспирантами. Результаты мониторинга деятельности научных руководителей : Результаты мониторинга деятельности научных руководителей / С.Д. Резник, С.Н. Макарова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 65-72. – ISSN 1026-955X


  Представлены результаты мониторинга деятельности научных руководителей аспирантов в вузах. Внимание уделено качествам и компетенциям научных руководителей, организации руководства группой аспирантов, координации и контролю их деятельности, а также ...
705288
  Цейтлин И. Кто и как управляет Японией / И. Цейтлин. – Москва : Военное издательство, 1939. – 61 с.
705289
  Поппє А. Кто и когда строил каменную Софию в Киеве? // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (52). – С. 17-24. – ISSN 2071-9574
705290
   Кто и сколько зарабатывает на подготовке к тестированию // Деловая столица. – Киев, 2013. – 18 ноября (№ 46). – С. 27


  "...Впечатляют расценки и на вузовские подготовительные курсы. К примеру, в Национальном университете им. Т. Шевченко подготовка к тестированию по одному предмету обойдется в 3,1 тыс. грн...".
705291
  Савицкий П.Н. Кто и что делает русскую культуру "провинциальной"? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 63-66. – ISSN 0235-1188
705292
  Достян Р.М. Кто идет? / Р.М. Достян. – Л, 1958. – 139с.
705293
  Ястребова Светлана Кто из животных самый умный, да? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 9 (2936). – С. 80-83 : фото
705294
  Степная А.Ф. Кто ищет, тот найдет / А.Ф. Степная. – М., 1961. – 144с.
705295
  Аграновский В.А. Кто ищет... : повести, очерки, заметки / В.А. Аграновский. – Москва : Совецкий писатель, 1988. – 544 с.
705296
  Лавренченко Мария Кто к нам с мечом придет... 11 мифов об Александре Невском // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 106-111 : фото
705297
  Бурмистрова Т.Ю. Кто клевещет на советский народ / Т.Ю. Бурмистрова, О.А. Дмитриев. – Л., 1985. – 111с.
705298
  Покидова Елена Кто кого - старый арендатор или новый собственник?.. : Рэкет в туризме. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 34-36
705299
  Сафронов Виталий Кто кого : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 103 : Іл.
705300
  Шрагин В. Кто командует американской армией / В. Шрагин. – М., 1952. – 96с.
705301
   Кто кому угрожает. – М, 1981. – 87с.
705302
  Храмова Елена Кто куда, а я в библиотеку : хроника одного дня // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 8. – ISSN 1727-4893
705303
  Храмова Елена Кто куда, а я в библиотеку : хроника одного дня // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 8. – ISSN 1727-4893
705304
  Зернов В.А. Кто лидирует в сфере образования на постсоветском пространстве? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1726-667Х
705305
  Трифонова Г.И. Кто лучше знает и помнит? : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 48. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
705306
   Кто лучше страхует туристов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 20-21 : Фото. – ISSN 1998-8044
705307
   Кто лучший в авиации? : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 15 : Фото. – ISSN 1998-8044
705308
   Кто лучший в авиации? Точка зрения туристических компаний // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 33. – ISSN 1998-8044
705309
  Домбровский А.И. Кто любит меня / А.И. Домбровский. – М., 1979. – 223с.
705310
  Вибе Ф.И. Кто меня оклеветал? / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1964. – 65с.
705311
  Гладкий Ю.Н. Кто меняет глобальный климат: homo sapiens, природа или... шарлатаны от науки? // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-11. – Бібліог.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
705312
  Мо Мо Инья Кто мне поможет? / Мо Мо Инья. – Москва, 1980. – 144 с.
705313
  Карпов М.П. Кто может быть членом партии / М.П. Карпов. – Москва, 1978. – 59с.
705314
  Катков В. Кто может провести реструктуризацию промышленного предприятия // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 1. – С. 5-9.
705315
  Тетюев С.В. Кто может участвовать в допросе несовершеннолетних по уголовным делам в качестве педагога? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 67-76. – ISSN 0132-0769
705316
  Абишев А. Кто мой отец? : сб. пьес / А. Абишев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 272 с., [1] л. портр.
705317
  Булычев В.Н. Кто мы? / В.Н. Булычев. – М., 1989. – 158,1с.
705318
   Кто мы?. – Ставрополь, 1991. – 266с.
705319
  Штрбанова С. Кто мы? Книга о жизни, клетках и ученых / С. Штрбанова. – Москва : Прогресс, 1984. – 138с.
705320
  Виноградова Виктория Кто на новенького? : ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 66 : фото
705321
  Вилленброк Харальд Кто накормит мир : экономика / Вилленброк Харальд, Лейтхольд Руди, Тюгель Ханна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
705322
  Болотин А.Ю. Кто нам ломает крылья / А.Ю. Болотин. – Москва, 1990. – 45с.
705323
   Кто написал "Тихий Дон" ?. – М, 1989. – 192с.
705324
  Дмитрук А. Кто написал Пьесы Шекспира? : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 79-80 : Іл.
705325
  Попок В.Б. Кто нас накормит? / В.Б. Попок. – Кемерово, 1990. – 125с.
705326
  Мойлайнен Таня Кто наставил викингам рога. Рогатый миф // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 60 : фото
705327
  Беляев В.С. Кто не боится молний / В.С. Беляев. – Москва, 1971. – 395с.
705328
  Полькен К. Кто не молчит, тот должен умереть / К. Полькен, Х. Сцепоник. – М., 1982. – 384с.
705329
  Полькен К. Кто не молчит, тот должен умереть = Факты против мафии / К. Полькен, Х. Сцепоник. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 380с.
705330
  Кондакова Н.П. Кто не работает -тот не ест / Н.П. Кондакова. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 31с.
705331
  Шандра В.А. Кто не работает, тот не ест / В.А. Шандра. – Свердловск, 1961. – 56с.
705332
  Устинов С.Л. Кто не спрятался. / С.Л. Устинов. – М., 1991. – 160с.
705333
  Макбэйн Э. Кто ненавидит полицеских // Вечный сон / Р. Чандлер. – Харьков : Рубикон, 1995. – С. 376. – (Игра без правил). – ISBN 5-7707-7852-0
705334
  Астафьев Т.Д. Кто обгонит солнце? / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1986. – 223с.
705335
  Шкирманков Ф.В. Кто обидел медведя? / Ф.В. Шкирманков. – Минск, 1990. – 173с.
705336
  Ребров В. Кто обрезал "Антонову" крылья // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. В 4


  "31 мая исполнился 71 год со дня основания в Киеве исследовательского конструкторского бюро (ныне ГП «Антонов»), где генеральным конструктором был назначен Олег Антонов. О достижениях авиастроительной отрасли до 2005 г. и о нынешнем состоянии завода мы ...
705337
  Куусберг П. Кто он был? : повести, рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1988. – 364 с.
705338
  Семенов Г.В. Кто он и откуда / Г.В. Семенов. – М., 1968. – 255с.
705339
  Медведев А.Н. Кто он? / А.Н. Медведев. – М : Искусство, 1968. – 126 с.
705340
  Арнштам Л. Кто она? / Л. Арнштам, Б. Чирсков. – Москва, 1943. – 127с.
705341
  Носик Б.М. Кто они были, дороги? / Б.М. Носик. – М, 1973. – 271с.
705342
   Кто они? : от Адама до Мухаммада, мир Им : вера мусульманина / Духовное управление мусульман Украины. – 9-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2010. – 44 с. – (Ислам для всех)
705343
   Кто Они? : от Адама до Мухаммада, мир Им : Вера мусульманина. – Изд. 4-е. – Киев : Аль-Иршад, 2006. – 48 с. – (Серия "Ислам для всех")
705344
  Киреев А.П. Кто оплатит "звездные войны?" / А.П. Киреев. – М., 1989. – 261с.
705345
  Лазарев А. Кто опоздал. тот не увидел // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-22


  На месте знаменитого токийского театра Кабуки вырастет огромная стеклянная призма : четыре нижние этажа займут театральные помещения, оборудованные по последнему слову техники.
705346
  Асеевский А.И. Кто организует и направляет международный терроризм? : из послужного списка ЦРУ / А.И. Асеевский. – Москва : Политиздат, 1982. – 112 с.
705347
  Чейз Д.Х. Кто останется жив - будет смеяться : [романы] / Джеймс Хэдли Чейз ; [перевод с англ. Г.А. Григорьев ; сост. Г.М. Залашко]. – Минск : Киноцентр, 1992. – 448 с. – Содерж. романы: Перемените обстановку ; Кто останется жив - будет смеяться ; Ты должен быть обманут. – (Криминальный роман ; т. 2). – ISBN 5-7240-0011-4
705348
  Федосеев Семен Кто остановит танки? : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 174-181 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
705349
  Самуйлов С.М. Кто отвечает в Вашингтоне за внешнюю и военную политику // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 55-68. – ISSN 0321-2068
705350
  Кронгауз М. Кто отвечает за русский язык // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 10. – С. 154-161. – ISSN 0012-6756


  Останнім часом часто замість літературної мови лінгвісти кажуть про стандартні варіанти мови. Російська мова була більш цілісною до розпаду Радянського Союзу. Це означає, що з"явилися більш-менш офіційні "іноземні" варіанти російської мови. В ...
705351
  Измайлов Иван Кто отравил птиц? : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 158 : Іл.
705352
  Волынка Г.И. Кто отстоял возможность философии - Гераклит или Кант? / Г.И. Волынка, В.А. Дорошкевич, Н.Г. Мозговая // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
705353
  Назаренко М.А. Кто передвигает камни / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1974. – 360с.
705354
  Гуро И. Кто пил воду из Зеравшана... / И. Гуро. – М., 1959. – 62с.
705355
  Баннов Б.Г. Кто пирует во время чумы / Б.Г. Баннов, Е.М. Кавелина. – М, 1983. – 79с.
705356
  Бернандт Г.Б. Кто писал о музыке. / Г.Б. Бернандт, И.М. Ямпольский. – Москва
1. – 1971. – 356с.
705357
  Бернандт Г.Б. Кто писал о музыке. / Г.Б. Бернандт, И.М. Ямпольский. – Москва : Советский композитор
Т. 2. – 1974. – 313 с.
705358
  Шмид Д. Кто победил во Второй мировой? Во Франции все меньше вспоминают о роли России // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 7-13 июня (№ 23). – С. 3


  "Отсутствие Владимира Путина на грядущем праздновании лидерами ведущих держав дня высадки союзных войск в Европе станет свидетельством стирания из памяти большинства французов понимания масштабного самопожертвования России в годы Второй мировой войны. ...
705359
  Богданова Светлана Кто поддержит малый бизнес при обращении в банк? : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 12-14
705360
   Кто подрывает Олимпийские идеалы. – М, 1984. – 68с.
705361
  Денисов Роман Кто поедет в Буковель? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 44-47 : фото
705362
  Голуб И. Кто получил дивиденды?: (Беседы о языке) // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 4. – С.139-140. – ISSN 0028-1263


  О грамматической форме сказуемого в русском языке
705363
  Журавлев Андрей Кто пользуется биокомпасом. Когда компас не работает // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 79 : фото
705364
   Кто помирит физиков с лириками? // Наука и жизнь : Научно-популярное издание / ЧП "Детская литература". – Киев, 2007. – № 2
705365
  Диб М. Кто помнит о море / М. Диб. – М., 1989. – 413с.
705366
  Метелкин Н. Кто помог ариям завоевать Европу и весь мир? // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 4. – С. 52-57


  Приблизно в IV столітті до н.е. на території сучасної України поселились арії
705367
  Майский И.М. Кто помогал Гитлеру / И.М. Майский. – Москва, 1962. – 198 с.
705368
  Война В.А. Кто поможет Вилли Ломену? / В.А. Война. – Москва, 1967. – 102с.
705369
  Камов Сергей Кто поможет истратить деньги : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-25 : Фото
705370
   Кто построил дом?. – М, 1977. – 48с.
705371
   Кто построил первый пароход? : Вопрос-ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 76 : Іл.
705372
  Гескин В.М. Кто посягает на олимпийский огонь? / В.М. Гескин. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 173с.
705373
  Тютчев Ф.Ф. Кто прав? / Ф.Ф. Тютчев. – М., 1985. – 512с.
705374
  Тютчев Ф.Ф. Кто прав? / Ф.Ф. Тютчев. – М., 1990. – 461с.
705375
  Корнилов Ю.Э. Кто правит Америкой / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Шишкин. – М. : Политиздат, 1986. – 336с.
705376
   Кто правит Америкой ?. – Ростов -на-Дону, 1940. – 171с.
705377
   Кто правит Англией. – Ростов -на-Дону, 1940. – 143с.
705378
  Моисеева Н. Кто правит Нью-Йорком? Исторический опыт конца XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 70-72
705379
  Боцманов Андрей Кто превратил Марка Антония в крокодила. Крокодил и Клеопатра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 45 : фото
705380
  Бондаренко И. Кто придет на "Мариине" / И. Бондаренко. – М, 1984. – 223с.
705381
  Юрьева Вера Кто придумал Неда Келли? : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 48-57 : Фото
705382
  Борейко В.Е. Кто придумал новогоднюю елку // Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов / В.Е. Борейко. – в.3. – К., 1996. – С. 61-63
705383
  Шенгелия Вера Кто придумал президента // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 84-90 : фото
705384
   Кто придумал пульт дистанционного управления? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 147 : Фото
705385
  Матвиенко Марина Кто придумал щелкунчика. Не Чайковский и не Гофман. Крепкий орешек // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 48-54 : фото
705386
  Захаренко М. Кто примет эстафету? : по результатам исследования проблем молодых кадров / Марина Захаренко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 14 (152). – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Автор рассказывает о проведенном исследовании "Молодые в библиотечном деле", раскрывающем кадровую ситуацию в библиотеках.
705387
  Бахманн Клаус Кто принес жизнь на Землю? Кометная лихорадка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
705388
  Бронз И.Л. Кто пытается реформировать адвокатуру Украины? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 37-39.
705389
  Юров Ю.М. Кто раз увидел. / Ю.М. Юров. – М., 1978. – 318с.
705390
  Песенко М.И. Кто развенчает "королеву" / М.И. Песенко. – Донецк, 1990. – 134с.
705391
  Корф Анастасия Кто ревет белугой. Белухи северные русалки // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 62-68 : фото
705392
  Домбровский А.И. Кто рядом чувствует плечо / А.И. Домбровский. – М., 1971. – 112с.
705393
   Кто с мечом. – М, 1973. – 126с.
705394
   Кто с мечом. – М, 1975. – 158с.
705395
  Мавродин В.В. Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет / В.В. Мавродин. – Москва, 1972. – 319с.
705396
  Рябчук М. Кто самая крупная рыба в украинском пруду? Новый взгляд на отношения меньшинства и большинства в постсоветском государстве // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 3. – С. 98-123. – ISSN 1810-228Х
705397
  Мошковская Э.Э. Кто самый добрый / Э.Э. Мошковская. – М, 1975. – 21с.
705398
  Катрич И. Кто сегодня готовит врачей завтрашнего дня // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 11-17 января (№ 2). – С. 24


  "...В течение последних трех лет в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца внедряются новые формы обучения будущих врачей, приобретается самое современное оборудование, расширяются международные связи".
705399
  Семина Н.В. Кто сегодня за рулем?. / Н.В. Семина. – М., 1989. – 48с.
705400
  Дыховичный В.А. Кто сеет ветер... / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – Москва : Советский писатель, 1952. – 83 с.
705401
  Пушков В.Д. Кто сеет ветер... / В.Д. Пушков. – М, 1957. – 399с.
705402
  Горышин Г.А. Кто сидит у костра / Г.А. Горышин. – Л., 1968. – 127с.
705403
  Островой С.Г. Кто сильнее всех? / С.Г. Островой. – М., 1963. – 127с.
705404
   Кто сильнее: человек или природа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
705405
  Мартыненко А. Кто сказал "король"? = Июль юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 4-10 июля (№ 27). – С. 6


  3 июля - 65 лет со дня рождения Виктора Колотова, футболиста киевского "Динамо" и сборной СССР; 8 июля исполняется 305 лет со дня Полтавской битвы; 9 июля - 355 лет назад - началась Конотопская битва; 12 июля - 120 лет со дня рождения писателя и ...
705406
  Дружинин В.Н. Кто сказал, что я убит? / В.Н. Дружинин. – М, 1969. – 174с.
705407
  Триппель Катя Кто следующий? / Триппель Катя, Лунд Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
705408
  Поволяев В.Д. Кто слышал крик аиста / В.Д. Поволяев. – М., 1981. – 544с.
705409
  Зеленин Д. Кто сменит Ольмерта? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 31/32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Ехуд Ольмерт (народ.у 1945 р.) — ізраїльський політ. і громад. діяч, дванадцятий прем"єр-міністр Ізраїля (з 14 квіт.2006; в даний час продовжує виконувати обов"язки після відставки 21 верес.2008), лідер партії Кадіма (січ.2006 — 30 лип.2008). У зв"язку ...
705410
  Конецкий В.В. Кто смотрит на облака / В.В. Конецкий. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 347 с.
705411
  Кашин В.А. Кто содержит буржуазное государство? / В.А. Кашин. – М., 1986. – 207с.
705412
  Никитюк З. Кто создал ангела? // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 5 (166), май. – С. 66-71


  Анна-Вікторія Геман-Тухольська або просто Анна Герман — польська естрадна співачка і авторка пісень.
705413
  Деникин А.И. Кто спас советскую власть от гибели / А.И. Деникин. – Москва : Студ. "ТРИТЭ" ; Альм. "Рос. архив", 1991. – 32 с. – В изд. также: Причины неудачи вооружённого выступления белых /А.А. фон Лампе. - на обл.: Трагедия Белой армии / А.И. Деникин, А.А. фон Лампе
705414
   Кто спас советскую власть от гибели : Избранное Деникина Антона // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 178-181 : Іл.
705415
  Заика Анатолий Кто спасет красавицу Лыбедь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 6-21 : Іл., карти
705416
  Мирзаян Г. Кто спасет Сомали // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 17 (606). – С. 76-78. – ISSN 1812-1896
705417
  Романов Б. Кто сражался с русским народом : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0131-2332
705418
  Андреева О. Кто стал и. о. ректора медуниверситета Богомольца // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 23 февраля (№ 28). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  "Громом среди ясного неба прозвучала новость о том, что Минздрав отстранил от обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову. Формальным поводом для этого стал срыв назначенного на 20 февраля экзамена "Крок 1. ...
705419
  Златогоров М.Л. Кто стоит рядом / М.Л. Златогоров. – М., 1962. – 128с.
705420
  Незнанский Ф. Кто стреляет последним : Роман / Ф. Незнанский. – Москва : Олимп, АСТ, 1996. – 480с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-7841-0083-1
705421
  Стрельников Б.Г. Кто стрелял в шерифа? / Б.Г. Стрельников. – М., 1976. – 48с.
705422
  Олещук Ф. Кто строит церкви в СССР / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1929. – 95 с.
705423
  Миль А.А. Кто стучится в дверь ко мне / А.А. Миль. – М., 1978. – 80с.
705424
  Дюбессе-Шатлен Лор Кто судит военных преступников? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
705425
  О"Тул Кто так строит? : история / донжоны Ирландии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 52-54 : Фото
705426
  Боровинский А.И. Кто такая ELIS? / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 70-73. – ISSN 1726-6726


  Пока пользователи продолжают мечтать о функциональных электронных библиотеках, разработчики пытаются оптимизировать старые и создавать новые продукты, учитывая тренды последних лет: всеобщую мобилизацию, возрастающую роль интерактивного контента в ...
705427
   Кто такая Кали? : Вопрос-ответ // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 121 : Фото
705428
  Леонтьев А. Кто такие "национал-социалисты" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 64с.
705429
  Полтава П. Кто такие бандеровцы и за что они борются. / П. Полтава. – 3-е изд., доп. – Дрогобыч, 1995. – 66с.
705430
  Мишке В.К. Кто такие латышские буржуазные националисты. / В.К. Мишке. – Рига, 1956. – 152с.
705431
  Ипантов А.Н. Кто такие меннониты / А.Н. Ипантов. – Алма-Ата, 1977. – 127с.
705432
  Шейнман М.М. Кто такие папы римские / М.М. Шейнман. – М, 1941. – 104с.
705433
  Шейнман М.М. Кто такие папы римские и кому они служат / М.М. Шейнман. – Москва, 1937. – 23с.
705434
  Граждан В.Д. Кто такие пятидесятники / В.Д. Граждан. – Алма-Ата, 1965. – 112с.
705435
  Ласкавый Л. Кто такие сектанты и что я видел у сектантов / Л. Ласкавый. – 4-е изд. – Одесса : Бип, 1930. – 43 с.
705436
   Кто такие сквайры? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 120 : Іл.
705437
   Кто такие троглодиты // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 209 : Іл.
705438
  Носков Н.Д. Кто такой Лев Толстой / Н.Д. Носков. – С-П. – 37с.
705439
  Бродский А.И. Кто такой Молчок / А.И. Бродский. – К, 1985. – 16с.
705440
  Чандра К. Кто такой Нарендра Моди // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 14-20 апреля (№ 15). – С. А. 5


  "19 марта невысокий человек с выбритой головой, облаченный в оранжевые монашеские одеяния, был приведен к присяге и занял пост главного министра индийского штата Уттар-Прадеш — крупнейшего региона Индии, по численности населения дающего фору России. ...
705441
  Носков Н.Д. Кто такой Тургенев? / Н.Д. Носков. – М. – 42с.
705442
  Носков Н.Д. Кто такой Тургенев? / Н.Д. Носков. – Спб.-М. – 42с.
705443
  Галкин Ю.Ф. Кто там стучит? / Ю.Ф. Галкин. – Архангельск, 1967. – 212с.
705444
  Кикнадзе А.В. Кто там стучится в дверь? / А.В. Кикнадзе. – М, 1976. – 314с.
705445
  Вольф С.Е. Кто там ходит так тихо в траве / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1971. – 240с.
705446
  Кобликов В.В. Кто там? / В.В. Кобликов. – Калуга, 1964. – 154с.
705447
  Журахович С.М. Кто твой друг : повесть / С.М. Журахович. – Москва : Политиздат, 1967. – 175 с.
705448
  Рыбинец В.Р. Кто твой друг / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1977. – 120с.
705449
  Беляев В.П. Кто тебя предал? / В.П. Беляев. – Москва, 1969. – 224с.
705450
  Беляев В.П. Кто тебя предал? / В.П. Беляев. – Москва, 1972. – 223с.
705451
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть / В.П. Беляев. – Москва : Детская литература, 1982. – 224 с.
705452
  Беляев В.П. Кто тебя предал? / В.П. Беляев. – Калининград, 1986. – 512с.
705453
  Шевченко М.П. Кто ты на земле / М.П. Шевченко. – М, 1988. – 271с.
705454
  Кондратов А.М. Кто ты, Адам? / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 56с.
705455
  Шапошникова С.С. Кто ты, Ленька? / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1967. – 112с.
705456
  Беселия А.Я. Кто ты, лирический герой? / А.Я. Беселия. – Сухуми, 1979. – 61с.
705457
  Греков Ю.Ф. Кто ты, марка? / Ю.Ф. Греков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1980. – 89с.
705458
  Давидович В.Е. Кто ты, человечество? : теорет. портрет / В.Е. Давидович, Р.Я. Аболина. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 172, [4] с. – (Б-ка "Университет молодого марксиста")
705459
  Цеслюк В.И. Кто убил Анатолия Вердеша? : (докум. повесть) / Цеслюк В.И. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 162 с.
705460
  Познер В. Кто убил Бэррела? / В. Познер. – М, 1953. – 164с.
705461
  Быков М. Кто убил Лермонтова? // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . июль. – С. 52-57


  Ответ, казалось бы, очевиден. 27 июля 1841 г. в нескольких верстах от Пятигорска у подножия горы Машук состоялась дуэль. Отставной майор Николай Мартынов, выстрелив из пистолета, нанес поручику Тенгинского пехотного полка Михаилу Лермонтову смертельное ...
705462
  Эрлихман Вадим Кто убил Мэрлин = Мэрилин: гибель богини // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 131-137 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
705463
  Варгас Л.М. Кто убил Паломино Молеро? / Л.М. Варгас. – Москва, 1989. – 190с.
705464
  Яллоп Дэвид Кто убил папу римского? / Яллоп Дэвид. – М., 1986. – 308с.
705465
  Ефимов И. Кто убил президента Кеннеди? / И. Ефимов. – М, 1991. – 334с.
705466
  Логинов Д. Кто убил человека с золотым носом? // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-45


  Тихо Браге - датський астроном, астролог, алхімік епохи Відродження
705467
  Булгаков В.И. Кто угрожает миру / В.И. Булгаков, Ю.М. Чернецовский. – Л., 1983. – 72с.
705468
  Дорошенко В.С. Кто угрожает миру / В.С. Дорошенко. – К, 1985. – 88с.
705469
  Семина Н.В. Кто ускорит НТР? / Н.В. Семина. – М., 1988. – 48с.
705470
  Дюркгейм Э. Кто хотел войны? : очерк дипломатических переговоров, предшествовавших войне / Э.Дюркгейм и Э.Дени ; перевод С.И. Штейн. – Москва, 1914. – 88 с. – (Очерки и материалы по истории войны / под ред. Э. Лависс)
705471
   Кто хочет - тот добьется. – Молотов, 1956. – 63с.
705472
   Кто хочет - тот добьется. – Пермь, 1964. – 128с.
705473
  Дикштейн С.Р. Кто чем живет / Дикштейн. – Орел : Изд. Красная книга, 1924. – 52 с.
705474
  Барышников А.П. Кто честен и смел / А.П. Барышников. – М., 1954. – 540с.
705475
  Барышников А.П. Кто честен и смел / А.П. Барышников. – М, 1956. – 480с.
705476
  Барышников А.П. Кто честен и смел / А.П. Барышников. – Владивосток, 1957. – 468с.
705477
  Барышников А.П. Кто честен и смел / А.П. Барышников. – М., 1959. – 451с.
705478
  Булгакова Н. Кто шагает впереди. Национальный рейтинг вузов вновь возглавил МГУ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 3


  Первую ступеньку опубликованного на днях третьего ежегодного Национального рейтинга российских вузов, составленного “Интерфаксом” и “Эхом Москвы”, как и в прошлом году, занял Московский госуниверситет им. М.В.Ломоносова, лидирующий с большим отрывом. ...
705479
  Хайдар Куррат уль-Айн Кто шел с нами до рассвета / Хайдар Куррат уль-Айн. – М, 1983. – 317с.
705480
  Соколова А.И. Кто это Диззи Гиллеспи? / А.И. Соколова. – Л., 1978. – 141с.
705481
  Филоненко И.Е. Кто я на земле? / И.Е. Филоненко. – М, 1987. – 314с.
705482
  Тиллих П. Кто я такой? (Автобиографическое эссе) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.160-172. – ISSN 0042-8744
705483
  Санчес И.Р. Кто я? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 9. – С.202-217. – ISSN 1130-6545
705484
  Федоров И. Кто явился из "Вервольфа"?. : Фантастический очерк // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 162-175. – ISSN 1728-8568
705485
  Сквиренко Г.П. Кто, если не ты? / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1975. – 220с.
705486
  Герт Ю.М. Кто, если не ты?.. / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1964. – 557с.
705487
  Соколова И.Ю. Кто, как и зачем измеряет ВВП // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 41-56. – ISSN 0321-2068
705488
  Заседа И.И. Кто,как и почему бороется против Олимпиад / И.И. Заседа. – Киев, 1983. – 48с.
705489
  Бабкин П.В. Кто? Когда? Почему? Происхождение названий на карте области / П.В. Бабкин. – Магадан : Книжное изд-во, 1965. – 163 с. : ил., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 152-157
705490
  Штакельберг А.А. Ктыри (Asilidae) Петроградской губернии / А.А. Штакельберг. – Пб., 1922. – 21с.
705491
  Рихтер В.А. Ктыри (Diptera, Asilidae) Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Рихтер В. А.; Зоо. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
705492
  Борисенко В.Й. Куpс укpаїнської iстоpiї : З найдавніших часів до ХХ століття: Навч.посіб.для студ.ВНЗ / В.Й. Борисенко. – Київ : Либідь, 1996. – 616с. – ISBN 5325007793
705493
   Куайн (Quine) Вілард ван Орман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 779-781. – ISBN 966-316-069-1
705494
  Квашенко Мария Куала-Лампур : Новый Вавилон. Мегаполис // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 90-104 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
705495
  Горобець Марися Куала-Лампур. Вавилон ХХІ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 74-82 : фото
705496
  Горобець Ірина Куала-Лумпур. Азія майбутнього / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
705497
  Гомес Куаутемок, последний властитель Царства ацтеков / Гертрудис Гомес де Авельянеда; Пер. с исп. [предисл. и примеч.] М. Былинкиной; [Иллюстрации Б. Косульникова]. – Москва : Худож. лит., 1990. – 349, [1] с. – ISBN 5-280-01258-0 (В пер.)


  Исторический роман. Моктесума, верховный властитель Царства ацтеков, веря в легенду о приходе «Белого бога», открыл свои владения малочисленным войскам испанского конкистадора Эрнана Кортеса. После убийства Моктесумы его племянник Куатемок, ставший ...
705498
  Хиль М. Куба - да! Янки - нет. / М. Хиль. – М., 1961. – 283с.
705499
  Норс Д. Куба - надежда континента / Д. Норс. – М, 1961. – 103с.
705500
  Івашкевич Л.С. Куба - острів Свободи і свобода від неписьменності // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
705501
  Дарусенков О.Т. Куба - остров созидания / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1975. – 255 с.
705502
  Дарусенков О.Т. Куба - первое социалистическое государство западного полушария / О.Т. Дарусенков. – М, 1977. – 84 с.
705503
  Рока Б. Куба - свободная территория Америки / Б. Рока. – М, 1961. – 151с.
705504
   Куба - член СЭВ. – М, 1984. – 47с.
705505
  Зенцова А.И. Куба / А.И. Зенцова; Под. ред. Рубинштейна М.И. – Москва : Географиз, 1952. – 37с. – (У карты мира)
705506
   Куба. – М, 1961. – 68с.
705507
   Куба. – М, 1961. – 36с.
705508
  Никифоров Б.С. Куба / Б.С. Никифоров. – М, 1973. – 415с.
705509
   Куба // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 1 : Карта
705510
   Куба . Историко-этнографические очерки. – М, 1961. – 600с.
705511
   Куба .Справочная карта. – Москва, 1975. – с.
705512
   Куба : опыт общественного развития. – М, 1979. – 237с.
705513
   Куба : строительство социализма. – М, 1983. – 288с.
705514
  Новожилов С. Куба : Фидель ушел, да здравствует Фидель! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 9. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
705515
   Куба : четверть века по пути социалистического созидания. – К, 1984. – 230с.
705516
  Попов Г. Куба Libre // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 37. – С. 56-58


  Американо-кубинські відносини
705517
  Обыден К.М. Куба в борьбе за свободу и независимость / К.М. Обыден. – М., 1959. – 95с.
705518
   Куба в международном социалистическом разделении труда. – М, 1986. – 146с.
705519
  Владимиров В.Х. Куба в международных отношениях / В.Х. Владимиров. – Москва : Международные отношения, 1984
705520
  Гриневич Э.А. Куба в мировой политике / Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев. – М., 1984. – 576с.
705521
  Шустов К.С. Куба в планах империализма США до и после американо-испанской войны (1895-1902 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов К.С.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – АЛма-Ата, 1963. – 27л.
705522
   Куба в советской печати. – М, 1963. – 76с.
705523
   Куба в цифрах. – М, 1972. – 104с.
705524
   Куба далеко -Куба рядом. – Одесса, 1983. – 88с.
705525
  Біленко Василь Куба з ромом : спецрепортаж. Куба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 96-99 : Фото
705526
  Борейко А.В. Куба и Венесуэла: взаимовыгодное сотрудничество в социально-экономической сфере // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 61-71. – ISSN 0044-748Х
705527
  Кузнецов Д.В. Куба и общественное мнение США // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 044-748Х
705528
  Шустов К.С. Куба и экспансионистская политика США в эпоху империализма (1895-1959 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Шустов К.С.; Алма-Атин. ин-т нар. хоз. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1967. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
705529
   Куба идет вперед. – М, 1962. – 12с.
705530
  Гонионский С.А. Куба идет вперед / С.А. Гонионский. – М., 1962. – 32с.
705531
  Ларин Е.А. Куба конца XVIII -- первой трети XIX века. / Е.А. Ларин. – М., 1989. – 270с.
705532
  Велехов Леонид Куба напротив Кубы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 56-74 : фото
705533
  Ігнатьєв П. Куба після закінчення "холодної війни" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 34-37. – (Політичні науки)
705534
  Ефимов А.В. Куба планирует национальную экономику / А.В. Ефимов, А. Анчишкин. – Москва, 1963. – 80с.
705535
  Дарусенков О.Т. Куба строит социализм / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1976. – 64с.
705536
  Тепер Ефим Маркович Куба строит социализм : К 12-й годовщине нар. рев.: Беседы о кн. / Тепер Ефим Маркович. – Москва : Книга, 1979. – 14с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 66)
705537
  Боровський О. Куба Трампу не люба. CША запроваджують обмежувальні заходи щодо острова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 45). – С. 5
705538
  Князева Елена Куба. В общем котле / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 76-78 : фото
705539
   Куба. Гавана. Така сальса, що вам і не снилося! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-125 : Фото
705540
  Васильков И. Куба. Гаити; Ямайка. Доминиканская республика. Пуэрто-Рико / И. Васильков. – Москва : Географгиз, 1958. – 24с. – (Страны Америки. Географическая серия)
705541
   Куба. Дами з сигарами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 42-43 : фото
705542
  Літвінко Катерина Куба. Де в сигари ноги? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 42-48 : фото
705543
  Герасименко Арсеній Куба. Екзоти і раритети // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 86-93 : фото
705544
  Дудкін Іван Куба. Зелений алігатор : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 16-19
705545
  Симмес Патрик Куба. Зеленый социализм : тема номера / Симмес Патрик, Кройцман Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 66-77. – ISSN 1029-5828
705546
  Телевной Игорь Куба. Кубинские мотивы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 64-69 : фото
705547
  Чалабов Константин Куба. Машины времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 48-55 : фото
705548
   Куба. На Острові свободи танцюють усі! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-75 : фото
705549
  Шульц Роланд Куба. Назад в будущее : тема номера / Шульц Роланд, Кройцман Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 40-61. – ISSN 1029-5828
705550
   Куба. Наслаждайтесь, ведь вы - звезда! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 40-41 : фото
705551
  Майборода Наталя Куба. Острів пригоди - 2 : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 50-56 : Фото
705552
  Майборода Наталія Куба. Острів пригоди : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 106-112 : Фото
705553
   Куба. От Колумба до Кастро : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 64. – ISSN 1029-5828
705554
  Воронин Євген Куба. Подорож у часі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 26-31 : фото
705555
   Куба. С новой силой - куда? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 62-63. – ISSN 1029-5828
705556
  Біленко Василь Куба. Свобода в стилі ретро / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-112 : фото
705557
   Куба. Седьмой конгресс международной организации архитекторов : Гавана, Куба - сентябрь 1963 г. – Gabana : UIA, 1963. – 118 с. – (Архитектура в развивающихся странах)
705558
  Будько Євген Куба. Сім міст, або Рейд автобусних піратів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 20-38 : Фото
705559
   Куба. Социалистическая республика : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 98-107 : Карта
705560
  Малєй Антоніна Куба. Як Фідель Кастро пригостив мене шоколадкою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 98-101
705561
   Куба.Отраслевая и территориальная структура хозяйства в условиях социалистической интеграции. – М, 1989. – 142с.
705562
   Куба: "Ці люди мають високу концепцію краси" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7674-01-5
705563
  Владимиров В.Х. Куба: 20 лет новой внешней политики / В.Х. Владимиров, В.Г. Костин. – Москва : Международные отношения, 1980. – 240 с.
705564
  Каспрук Віктор Куба: 50 років "демократії" Фіделя Кастро // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 82-85. – ISSN 1812--514Х
705565
  Бекаревич А.Д. Куба: внешнеэкономические отношения. / А.Д. Бекаревич. – Москва, 1970. – 222с.
705566
   Куба: гостеприимная и перспективная! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 28-32 : фото. – ISSN 1998-8044
705567
   Куба: гостеприимная и перспективная! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : фото. – ISSN 1998-8044
705568
  Манасов М.А. Куба: дорогами свершений / М.А. Манасов. – М, 1988. – 131с.
705569
  Рубцов В. Куба: Заметки из дневника. / В. Рубцов. – Рига, 1984. – 135с.
705570
  Космина В. Куба: інституційні струси у XX столітті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 34-37. – (Історичні науки)
705571
  Абреу Р.Х. Куба: канун революции / Рамиро Х. Абреу ; пер. с исп. М.С. Зубаткина ; под ред. [и с послесл.]: О.Т. Дарусенкова ; [предисл. К. Рафаэля Родригеса]. – Москва : Прогресс, 1987. – 301, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 283-291
705572
  Колесников Н.С. Куба: народное образование и подготовка национальных кадров, 1959-1979. / Н.С. Колесников. – Москва, 1980. – 367с.
705573
  Пащук В.В. Куба: переможна хода революціі / В.В. Пащук. – Київ, 1988. – 47с.
705574
  Гриневич Э.А. Куба: путь к победе революции / Э.А. Гриневич. – Москва, 1975. – 239с.
705575
  Пащук В.В. Куба: революция и внешняя политика / В.В. Пащук. – Киев, 1989. – 315с.
705576
  Гавриков Ю.П. Куба: страницы истории / Ю.П. Гавриков. – Москва, 1979. – 167с.
705577
  Бекаревич А.Д. Куба: строительство социализма. / А.Д. Бекаревич. – Москва, 1988. – 254с.
705578
  Миржанова С.Ф. Кубалякский говор башкирского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Миржанова С.Ф.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 21л.
705579
   Кубани славные сыны. – Краснодар, 1963. – 415с.
705580
  Білецький В.С. Кубаніт ( - мінерал ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 611. – ISBN 978-966-02-7305-4
705581
  Знаменский А.Д. Кубанка с красным верхом / А.Д. Знаменский. – М, 1967. – 254с.
705582
  Знаменский А.Д. Кубанка с красным верхом / А.Д. Знаменский. – М, 1969. – 80с.
705583
  Багов П.М. Кубано-зеленчукские говоры кабардино-черкесского языка : Автореф... канд. филолнаук: / Багов П.М.; АН ГрузССР Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1967. – 20л.
705584
  Николаева Н Кубано-Терское междуречье в эпоху ранней и средней бронзы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Николаева Н, А.; ЛГУ. – Л., 1987. – 17л.
705585
  Гелдыш А А. Кубано-Черноморская партийная организация в борьбе за восстановление народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гелдыш А.А,; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – Ростов н/Д, 1960. – 20л.
705586
  Берия М.В. Кубано-Черноморский областной ревком в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Берия М.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21 с.
705587
  Турыгин В.В. Кубанская кухня / В.В. Турыгин. – 3-е изд. – Краснодар, 1988. – 156с.
705588
  Мирошниченко Г.И. Кубанская повесть / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1952. – 232с.
705589
  Коновалов А. Кубанская станица / А. Коновалов, А. Бакурский. – Краснодар, 1957. – 52с.
705590
  Слуцкий А. Кубанская тема в украинской периодике: библиографический аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 124-136. – ISSN 1728-9572
705591
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Москва, 1935. – 462с.
705592
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Москва, 1955. – 446с.
705593
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Краснодар, 1973. – 432с.
705594
   Кубанские зори. – Краснодар, 1955. – 96с.
705595
   Кубанские исторические чтения : III Всерос. с международным участием науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 20 июня 2012 г.) : [материалы] / Краснодар. центр науч.-техн. информации (ЦНТИ) - Филиал ФГУ "Рос. энергет. агентство" ; Европ. акад. естеств. наук (г. Ганновер, ФРГ) [и др. ; отв. ред.: Курусканова Н.П., Улезко Б.В.]. – Краснодар : Изд-во Краснодарского центра науч.-техн. информации, 2012. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. и в конце ст. – ISBN 978-5-91221-124-9
705596
  Юренев Р.Н. Кубанские казаки / Р.Н. Юренев. – М, 1950. – 44с.
705597
  Бабаевский С.П. Кубанские повести / Бабаевский С.П. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1956. – 264 с. : ил.
705598
   Кубанские рассветы. – Краснодар, 1989. – 288с.
705599
   Кубанские рассветы. – Краснодар, 1989. – 285с.
705600
  Ференчук А.Н. Кубанские рассказы / А.Н. Ференчук. – М, 1958. – 235с.
705601
  Суханова Е.Р. Кубанские рыбец и шемая и биологические основы их воспроизводства. : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Суханова Е.Р.; Калининград. техн. ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
705602
  Попов В.А. Кубанские сказки. / В.А. Попов. – Краснодар, 1969. – 350с.
705603
  Попов В.А. Кубанские сказы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1953. – 184с.
705604
  Попов В.А. Кубанские сказы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1961. – 332с.
705605
   Кубанские станицы. – М, 1967. – 356с.
705606
   Кубанский государственный университет. – Краснодар, 1979. – 18с.
705607
  Миненкова Вера Кубанский госуниверситет - первый в Краснодаре : образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45
705608
  Широков Валентин Кубанский госуниверситет - первый в Краснодаре : образование / Широков Валентин, Корольков Константин // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 46-48
705609
   Кубанский каравай. – Москва : Современник, 1972. – 414, [2] с.
705610
  Васильев П.И. Кубанский колхоз имени Ленина / П.И. Васильев. – 2-е изд., испр. – Москва, 1953. – 126с.
705611
  Караваев А. Кубанский колхоз миллионер / А. Караваев. – Москва, 1939. – 64с.
705612
   Кубанский коровай. – М, 1972. – 415с.
705613
  Чумаченко В. Кубанский краевед - украинофил В.Н. Орел: вехи жизни и творчества // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 139-155. – ISSN 1728-9572
705614
  Чурсина В. Кубанский фольклор и современные процессы трансформации // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 271-278. – ISSN 1728-9572
705615
  Соколов Г.В. Кубанский хлебороб Михаил Клепиков. / Г.В. Соколов. – М., 1977. – 224с.
705616
  Куценко И.Я. Кубанское казачество / И.Я. Куценко. – Краснодар, 1990. – 381с.
705617
  Бурдун В.Н. Кубанское казачество в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626
705618
  Варавва И.Ф. Кубанское лето / И.Ф. Варавва. – Москва, 1959. – 123с.
705619
  Супрун-Яремко Кубанська музична фольклористика: етапи становлення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С.11-18. – ISSN 0130-6936
705620
  Білокінь С.І. Кубанська операція // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 522-524. – ISBN 966-00-0025-1
705621
  Супрун-Яременко Кубанська трагедія українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 8 (874). – С. 166-177. – ISSN 0868-4790
705622
  Польовий Ренат Кубанська Україна / Польовий Ренат. – Київ : Діокор, 2002. – 304с. – ISBN 966-96038-5-4
705623
  Задорожний М.П. Кубанська Україна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 25-34 : фото
705624
  Коваль Р. Кубанське ім"я на українських прапорах // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Січень (число 1). – С. 1
705625
  Коваль Р. Кубанський ватажок Холодного Яру // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 10


  Уваров Федір (н. 1919? ) — військовий діяч часів Громадянської війни 1918-1922 років; повстанський отаман Херсонщини та Холодного Яру.
705626
  Пукіш В. Кубанський вибір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Під час свого перебування на Кубані в 1902-1904 роках майбутній отаман УНР Симон Петлюра заклав основи співпраці, котрим не судилося перерости в міждержавні.
705627
  Костенко Павло Кубанські-чорноморські козаки й Україна / Павло Костенко ; Українська народна республіка. – Винниця на Поділлю : Вид. Народнього Міністерства преси й пропаганди У.Н.Г., 1919. – 23 с.
705628
  Супрун-Яременко Надія Кубанські зразки чумацької піснетворчості : етнос, культура // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 0130-6936
705629
  Шурхало Д. Кубанські козаки - українці // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 22-24
705630
   Кубанцы XXV съезду КПСС. – Краснодар, 1976. – 55с.
705631
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 4-11
705632
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 29-30
705633
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 218, березень : березень. – С. 13-19
705634
  Хохлов Н С. Кубань-река. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1972. – 81с.
705635
  Богданова Светлана Кубань - лидер во всех смыслах : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 56-58 : Фото
705636
  Соколов Г.В. Кубань - река быстрая. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1969. – 166с.
705637
   Кубань - стройкам коммунизма. – Краснодар, 1953. – 88с.
705638
  Лісовий П. Кубань / П. Лісовий. – Харків, 1928. – 100с.
705639
  Чумаченко В. Кубань в житті і творчості Симона Петлюри // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 79-89. – ISSN 1728-9572
705640
  Петренко І. Кубань в зовнішній політиці Української Держави П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 246-247. – ISBN 978-966-623-745-6
705641
   Кубань в советской художественной литературе. – Краснодар, 1961. – 82с.
705642
  Авраменко А. Кубань как историко-географический регион // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 47-80
705643
  Подкопаев В.С. Кубань моя / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1959. – 136с.
705644
  Софронов А.В. Кубань моя / А.В. Софронов. – Краснодар, 1981. – 283с.
705645
  Богданова Светлана Кубань намерена стать туристской Меккой : Осваивать туристско-ререационные зоны предполагается в три этапа. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 60-61 : Фото
705646
  Чичкина Светлана Кубань привлекает инвесторов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 62-63 : Фото
705647
   Кубань родная. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1957. – 354с.
705648
  Горицвіт С. Кубань стала на захист української балачки // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2012. – 1-21.8.2012 (ч. 22/24). – С. 24-25
705649
  Білий Д.Д. Кубань, козацтво і Україна в історико-політичній концепції Василя Мови (Лиманського) // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 18-22. – ISSN 1728-3671
705650
  Кривенок Я.И. Кубань, река весенняя. Очерки : очерки / Я.И. Кривенок. – Москва : Правда, 1962. – 48с. – (Библиотека "Огонек" ; №14)
705651
  Кубатьян Григорий Кубань. Китайцы на Кубани. Китайский агропром / Кубатьян Григорий, Алексей и Александра Бушовы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 92-103 : фото. – ISSN 1029-5828
705652
  Вержиковский В.П. Кубаторные формулы от осциллирующих функций для областей сложной формы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Вержиковский В.П.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
705653
  Коротич В.А. Кубатура яйца / В.А. Коротич. – М., 1978. – 222с.
705654
  Коротич В.О. Кубатура яйця : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1977. – 136 с.
705655
  Кузьменко В.А. Кубатурные формулы Гауссова типа и конечная проблема моментов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Кузьменко В.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 9л.
705656
  Салихов Г.Н. Кубатурные формулы для многомерных сфер. / Г.Н. Салихов. – Ташкент, 1985. – 102с.
705657
  Акопян Гагик Гургенович Кубатурные формулы для областей с вырожденными углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Акопян Гагик Гургенович; АН СССР. Сибирское отд-ние ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
705658
  Хаитов И Т. Кубатурные формулы с заданием производных : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Хаитов Т.И,; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета.по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
705659
  Магометов А.А. Кубачинский язык / А.А. Магометов. – Тбилиси, 1963. – 342с.
705660
  Титенков И.С. Кубенская нельма / И.С. Титенков. – М. : Рыбное хозяйство, 1961. – 52с.
705661
   Кубенское озеро. – Л, 1974. – 32с.
705662
  Колобродов А. Кубик Рубика и славянская душа Зеерсона : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 125-137. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Королевский гамбит", "Остров", "Отважная Марта".
705663
  Климовицкая Ирина Кубики : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 6-19. – ISSN 0321-1878
705664
  Елбаева М.В. Кубино-американский национальный фонд и его деятельность в отношении Кубы (1981-2009) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 72-88. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
705665
   Кубинская новелла ХХ века. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1965. – 514с.
705666
   Кубинская поэзия. – М, 1959. – 183с.
705667
   Кубинская публицистика : Сборник. – Москва : Прогресс, 1981. – 464с. – (Библиотека кубинской литературы)
705668
  Норт Д. Кубинская революция / Д. Норт. – М, 1960. – 43с.
705669
  Ле Риверенд Кубинская революция : зависимость и революция / Ле Риверенд. – Москва : Прогресс, 1970. – 255 с.
705670
   Кубинская революция 30-х годов, ее последние два года. / Табарес, де Реаль, , А. Хосе. – М., 1974. – 422с.
705671
  Сантистебан Пон С Фаусто Энрике Кубинская революция и ее влияние на национально-освободительное движение в Центральной Америке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сантистебан Пон С Фаусто Энрике; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
705672
  Сантистебан Понс Фаусто Энрике Кубинская революция и ее влияние на национально-освободительное движение в Центральной Америке : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сантистебан Понс Фаусто Энрике; КГУ. – К., 1987. – 182л. – Бібліогр.:л.161-182
705673
   Кубинская энография. – М, 1983. – 120с.
705674
   Кубинские народные сказки. – М, 1966. – 295с.
705675
   Кубинские рассказы. – М, 1957. – 128с.
705676
  Гринева О. Кубинский балет : азбука стилей // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 2-15
705677
  Леучсенринг Э.Г. Кубинский народ в борьбе против империализма США / Э.Г. Леучсенринг. – М., 1968. – 272с.
705678
   Кубинский рассказ ХХ века. – М, 1981. – 335с.
705679
  Божич Ю. Кубинский цугцванг // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 17/18 (573), 27.04.2018. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Рауль ушел, но дело Кастро живет. Надолго ли?
705680
  Сумбатзаде А.С. Кубинское восстание 1837 г. / А.С. Сумбатзаде ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 124 с.
705681
  Козунова Рітта Кубинська служба порятунку / Козунова Рітта, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 58-61


  Щороку в річницю Чорнобильської катастрофи на території стародавнього монастиря Сан-Франциско в Гавані, де розташована не велика, але дуже красива грецька православна церква Святого Миколая, служать панахиду. Відправляє її панотець ТІмотео, за ...
705682
  Козунова Рітта Кубинська служба порятунку / Козунова Рітта, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 58-61


  Щороку в річницю Чорнобильської катастрофи на території стародавнього монастиря Сан-Франциско в Гавані, де розташована не велика, але дуже красива грецька православна церква Святого Миколая, служать панахиду. Відправляє її панотець ТІмотео, за ...
705683
  Скляренко О. Кубинське лоббі як чинник формування зовнішньої та внутрішньої політики США (1960-ті рр. - початок XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 42-43
705684
  Ільченко Володимир Кубинський трикутник : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 66-67 : Фото
705685
  Козунова Рітта Кубинські лікарі в Євпаторії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27
705686
  Козунова Рітта Кубинські лікарі в Євпаторії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27
705687
   Кубинські народні казки. – К, 1988. – 134с.
705688
  Джозеф Кубинській ядерний кризі - 50 / Джозеф, Най-молодший // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  Цього місяця минає 50 років Кубинській ракетній кризі — тим 13 дням жовтня 1962 року, коли світ перебував, напевно, щонайближче до ядерної війни. Президент Джон Ф. Кеннеді публічно попередив Радянський Союз не розміщувати ворожі ракети на території ...
705689
   Кубинцам разрешили покупать скороварки и даже компьютеры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 12-13. – ISSN 0234-1670


  Перша реформа на острові при новому главі держави (Рауль Кастро)
705690
   Кубинцы объявили бойкот всему миру : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 10 : Іл.
705691
  Манин Ю.И. Кубические формы. Алгебра, геометрия, арифметика / Ю.И. Манин. – Москва : Наука, 1972. – 304 с.
705692
  Лучка Л. Кубишкіна Світлана Василівна - мудрий керівник, досвідчений фахівець, надзвичайна особистість // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 55-56. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Кубишкіній Світлані Василівні у зв"язку з 55-річним ювілеєм професійної діяльності та 30-річчям на посаді директора Наукової наукової бібліотеки Дніпропетровського нац. університету ім.Олеся Гончара.Висвітлено життєвий та професійний ...
705693
  Бур"ян О. Кубізм : мистецька майстерня // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х


  Кубізм - революційна течія в образотворчому мистецтві початку XX ст., яка передувала абстрактному мистецтву. Його засновники Ж. Брак і П. Пікассо, захоплювалися роботами П. Сезанна і були натхненні його спробою створити об"ємну структуру на поверхні ...
705694
  Хак Кубічне моделювання несправностей для аналізу якості тестів при проектуванні цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Хак Х.М.Джахірул; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
705695
   Кубічний дифосфат вольфраму (IV) / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, В.Я. Зуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 35)


  Фазоутворення у системі NH4H2PO4-WO3 визначено залежно від вихідного співвідношення P2O5/WO3 температурного режиму та відновного середовища розплаву. Проведено синтез дифосфату вольфраму (IV). На основі рентгенографічних даних знайдено параметри ...
705696
  Настасьєва Н.П. Кубічні сплайни дефекту два та їх застосування до крайових задач / Н.П. Настасьєва, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У роботі досліджено властивості кубічних сплайнів дефекту 2. Розглянуто їх застосування до знаходження наближеного розв"язку крайової задачі для нелінійного диференціального рівняння нейтрального типу.
705697
  Малевич К. Кубо-футуризм // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 637-646.
705698
   Кубовые красители на хлопчатобумажном волокне.. – М., 1938. – 14с.
705699
  Шиллер Ф. Кубок / Ф. Шиллер. – Москва, 1986. – 157с.
705700
  Северянин И. Кубок / И. Северянин. – М., 1990. – 417с.
705701
  Железняк Александр Кубок Америки : Регата // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 112-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
705702
   Кубок газеты "Молот" по футболу 1948 г.. – Ростов -на-Дону, 1948. – 30с.
705703
  Кешоков А.П. Кубок неба : стихи и поэма / Алим Кешоков; пер. с кабард. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 134 с.
705704
  Поперенко Л. Кубок олімпіади в оптиків // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Студенти кафедри оптики фізичного факультету нашого університету взяли участь у 8-ій Всеросійській студентській олімпіаді з оптотехніки (м. Санкт-Петербург). Наша команда у складі Т. Ганулі, Ю. Гирки, Р. Данила та С. Поліщука посіли 3 місце в ...
705705
  Шильдкрет К.Г. Кубок орла / К.Г. Шильдкрет. – Москва
Кн. 3. – 1935. – 399с.
705706
  Бігун Е. Кубок переможців у нас // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про I чемпіонат України з гандболу, який пройшов улітку на базі спорткомплексу КНУ імені Тараса Шевченка, на який з"їхалися гравці з гандболу світового рівня. З ініціативою провести чемпіонат виступила завідувачка кафедри фізичного виховання та спорту ...
705707
   Кубок полный надежд.. – К., 1975. – 95с.
705708
  Чернишова Т. Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Відбувся особисто-командний Кубок ректора університету серед науково-педагогічних працівників з більярду "Вільна піраміда". По закінченні змагань ректор Л.В. Губерський урочисто нагородив учасників та організаторів пам"ятними призами, дипломами, ...
705709
   Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Відбувся 3-й Кубок ректора з більярду. В командному змаганні перше місце зайняв Інститут міжнародних відносин, друге - Військовий інститут, третє поділили юридичний та філософський факультети. В особистому заліку перше місце виборов Олександр Курилко ...
705710
  Дзюба П. Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  В Більярдному клубі "ПРОМЕНАДА" відбувся головний турнір року - особисто-командний Кубок ректора серед науково-педагогічних працівників з більярду "Вільна піраміда". Володарем Кубка став О.О. Безносюк (ВІКНУ), друге місце посів Д.Д. Татаринов (ІМВ) і ...
705711
  Чернишова Т. Кубок ректора з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Відбулися змагання серед професорсько-викладацького складу на Кубок ректор, присвячені Євро-2012.
705712
   Кубок СССР по футболу 1950 года.. – М., 1950. – 47с.
705713
   Кубок СССР по футболу 1951 года.. – М., 1951. – 48с.
705714
   Кубок СССР по футболу.. – М., 1965. – 72с.
705715
   Кубок.. – М., 1958. – 224с.
705716
   Кубок.. – М., 1970. – 224с.
705717
   Кубок.. – М., 1975. – 240с.
705718
   Кубок.. – М., 1975. – 240с.
705719
   Кубок.. – Москва, 1990. – 223с.
705720
  Гриник Є. Кубометри вирубують - "зелень" стрижуть. Як недоброчесні науковці продають заповідні ліси // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 листопада (№ 107)


  Існує такий термін - академічна доброчесність. Ви, певно, не раз чули його в контексті науковців із купленими науковими регаліями. Але проблеми академічної доброчесності в Україні набагато ширші за плагіаторські дисертації, виконані методом ...
705721
  Бендюк Н. Кубофутуризм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 10/12. – С. 166-171. – ISSN 0130-321Х
705722
  Кашуба-Вольвач Кубофутуризм О. Богомазова: Стилістичні особливості творів 1914-1916 років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 287-298. – ISBN 978-966-8911-9
705723
  Хабибуллин М.М. Кубрат-хан : роман / М.М. Хабибуллин; пер. с татар. В.Тублина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 584 с.
705724
  Маландій О. Кувала зозуля : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 2000. – 208с. – ISBN 5-308-01731-Х
705725
  Волгин С. Кувалдин и его сын / С. Волгин. – Ташкент, 1958. – 419с.
705726
  Плахтін І.О. Кували щастя ми ключі : повісті / І.О. Плахтін. – Київ : Дніпро, 1964. – 396 с.
705727
  Длин Н.А. Кувейт / Н.А. Длин, Л.С. Зверева. – Москва : Мысль, 1968. – 48с. – (У карты мира)
705728
  Михин В.Л. Кувейт / В.Л. Михин. – Москва : Мысль, 1984. – 120с.
705729
  Мелкумян Е.С. Кувейт в 60-80-е годы / Е.С. Мелкумян. – М., 1989. – 172с.
705730
  Зверева Л.С. Кувейт. / Л.С. Зверева. – М., 1964. – 111с.
705731
  Князев А.Г. Кувейт. / А.Г. Князев. – М., 1982. – 64с.
705732
  Шагаль В.Э. Кувейтская проза / В.Э. Шагаль, Е.В. Кухарева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
705733
  Хренков А. Кувейтские реалии и надежды // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0321-5075
705734
  Сергуненков Б.Н. Кувшин / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1980. – 174с.
705735
  Владимирова Ада Кувшин синевы / Владимирова Ада. – Москва, 1922. – 17с.
705736
  Дубына Д.В. Кувшинковые Украины / Д.В. Дубына. – Киев : Наукова думка, 1982. – 230с.
705737
   Кувшинський Микола Георгійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 141
705738
   Кувшинський Микола Георгійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 286 : фото
705739
   Кувшинський Микола Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 241-242. – ISBN 978-966-439-754-1
705740
  Кьору П.И. Кувынтельник русо-молдавнеск / П.И. Кьору. – Тиришполя, 1930. – 220с.
705741
  Бианки В.В. Кувырк и другие рассказы / В.В. Бианки. – Калуга, 1960. – 238с.
705742
  Глазков М.И. Кувырком с Олимпа / М.И. Глазков. – Ярославль, 1975. – 192с.
705743
  Канторович Лев Куган Торгоев / Канторович Лев. – Ленинград : Советский писатель, 1937. – 129 с.
705744
  Чедвик Дуглас Кугуары. Пумы - призраки / Чедвик Дуглас, Уинтер Стив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 92-107 : фото
705745
  Жоль К.К. Куда бредет пилигрим / К.К. Жоль, Д.И. Выдрин. – Киев, 1988. – 231с.
705746
  Шутова Наталья Куда будет склоняться горнолыжный турпоток : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 54-57 : Фото
705747
  Копьев Н.Я. Куда ведет "святая" тропа. / Н.Я. Копьев. – Петрозаводск, 1968. – 81с.
705748
  Жерневская И.И. Куда ведет аллея сфинксов / И.И. Жерневская, Л.В. Ласкина. – М, 1963. – 119с.
705749
  Видаль Э Ж. Куда ведет Китай группа Мао Цзе-дуна / Э Ж. Видаль, . – Москва, 1967. – 300с.
705750
  Кирьянов О.В. Куда ведет КНДР молодой лидер? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 8 (673). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
705751
  Крутогоров Ю.А. Куда ведет Нептун / Ю.А. Крутогоров. – М., 1990. – 270с.
705752
  Жуков В.Г. Куда ведет политика Мао / В.Г. Жуков. – М., 1967. – 56с.
705753
  Волчков В.Е. Куда ведет та дорога / В.Е. Волчков. – Благовещенск, 1988. – 112с.
705754
  Потапов М. Куда ведет экономическая интеграция в Восточной Азии? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 59-73. – ISSN 0131-2227
705755
  Костюк В.Н. Куда ведут вещи, свойства и отношения? // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 197-204. – ISBN 978-966-318-900-0
705756
  Пенкин М.С. Куда ведут декаденты. / М.С. Пенкин. – М, 1963. – 134с.
705757
  Тибушкин П.В. Куда ведут дороги / П.В. Тибушкин. – Куйбышев : Кн. изд., 1964. – 436 с.
705758
  Мир Джалал Куда ведут дороги : повесть и роман / Мир Джалал ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 447 с.
705759
  Мир Джалал Куда ведут дороги. : повесть и роман / Мир Джалал. – Москва : Советский писатель, 1966. – 411 с.
705760
  Мукерджи Ш. Куда ведут дороги... / Ш. Мукерджи. – М., 1981. – 112с.
705761
  Беркова Н.М. Куда ведут следы легенды / Н.М. Беркова. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 94с.
705762
   Куда ведут следы.. – Л, 1988. – 61с.
705763
  Иойрыш А.И. Куда ведут следы... / А.И. Иойрыш, Б. Сергеев. – 2-е изд. – М, 1965. – 152с.
705764
  Лазарев Г. Куда ведут ступени профессионального образования? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0869-3617
705765
  Ветчинов И.А. Куда ведут теории "Рыночного социализма" / И.А. Ветчинов. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 142с.


  В книге критикуются разнообразные модели адептов "рыночного социализма".С позиций марксистско-ленинской теории автор рассматривает позиции западных экономистов по проблемам конкурентно-рыночного регулирования пропорций общественного производства при ...
705766
  Лебедев А.А. Куда влечет тебя свободный ум / А.А. Лебедев. – Москва : Детская литература, 1982. – 176 с.
705767
  Якименко Л.Г. Куда вы, белые лебеди?.. / Л.Г. Якименко. – М, 1968. – 288с.
705768
  Чугаевский Ю.В. Куда движется физика? Солитон от кванта до нечистой силы / Ю.В. Чугаевский. – Кишинев : Штиинца, 1995. – 128 с. – ISBN 5-376-01991-8
705769
  Ясперс К. Куда движется ФРГ? / К. Ясперс. – М., 1969. – 224с.
705770
  Шир Луна Куда движутся три четверти Земли. Движущиеся картинки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 44 : фото
705771
  Зернов С.А. Куда девается зимой султанка в Черном море : Зоологическая экскурсия на параходе "Федя" 11-14 апреля 1909 г. : (Представлено 20 мая 1909 года) : (с 1 фотографией и 1 картой таблицей) / [соч.] С.А. Зернова // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
705772
  Йорн Ауф дем Кампе Куда девать отходы АЭС? Куда все это девать? / Йорн Ауф дем Кампе, , Бишофф Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 106-121 : фото. – ISSN 1029-5828
705773
  Лиферов А.П. Куда дрейфуют украинское образование и наука? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 59-70.


  Взгляд на состояние 18 лет после распада СССР.
705774
  Кокорев А.А. Куда же ты идешь, Америка? / А.А. Кокорев. – М, 1984. – 248с.
705775
  Кокорев А.А. Куда же ты идешь, Америка? / А.А. Кокорев. – Минск, 1986. – 249с.
705776
  Захаров М.Ф. Куда зовут "братья во Христе" / М.Ф. Захаров. – Симферополь, 1978. – 62с.
705777
  Эрлих А.И. Куда зовут ракеты / А.И. Эрлих. – М, 1963. – 462с.
705778
   Куда зовут речные дали.. – М, 1988. – 48с.
705779
  Емельянов Валерий Куда и зачем едут в Польшу : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-65 : Фото
705780
   Куда и зачем едут люди.. – М, 1979. – 111с.
705781
  Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М., 1979. – 134с.
705782
  Романовский Н.В. Куда идет "Sociology on The Move" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – C. 79-89. – ISSN 0132-1625


  В статье рассмотрены процессы развития современной социологии. Обьективные различия ее положения в регионах мира создают фон столкновений социологов по проблемам науки и общества. Ведущую роль при этом играет вовлеченность социологов в формирование ...
705783
  Клод А. Куда идет американский империализм / А. Клод. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 305, [2] с.
705784
  Раш Г. Куда идет Западная Германия? / Г. Раш. – М., 1965. – 140с.
705785
  Курц Х.Д. Куда идет история экономических учений: медленно двигается в никуда? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-25. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
705786
   Куда идет комсомол?. – М, 1990. – 221с.
705787
  Хенкин В.Л. Куда идет король... / В.Л. Хенкин. – М., 1979. – 159с.
705788
  Петровский П. Куда идет НАТО? / П. Петровский, В. Дедушкин // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-57. – ISSN 0130-9625
705789
  Сотников В. Куда идет Пакистан? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 137-146. – ISSN 1998-1813
705790
  Кушин М.А. Куда идет перестройка: вопросы и ответы / М.А. Кушин. – Минск, 1990. – 150с.
705791
   Куда идет российская культура? (материалы "круглого стола") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-59. – ISSN 0042-8744


  Особое внимание в выступлениях уделено роли и месту рос. культуры в общемировом культурном контексте, взаимовлиянию традиционалистских и техногенных культур в эпоху глобализации. Участники дискуссии отмечают резкий контраст между технологическим ...
705792
  Авдуевский В.С. Куда идет советская космонавтика? / Авдуевский В.С., Лесков Л.В. – Москва : Знание, 1990. – 63, [1] c. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4/1990 ; Космонавтика, астрономия). – ISBN 5-07-001274-6
705793
  Гагкуев Р. Куда идет социологическое образование? / Р. Гагкуев, Т.Ю. Богомолова, В.А. Ядов // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2004. – № 10. – С.8-15. – ISSN 1726-667Х
705794
  Жаров К. Куда идет Турция - по следам Ататюрка или к исламизации // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670
705795
  Кайо Ж. Куда идет Франция? Куда идет Европа? / Ж. Кайо ; Пер. с фр. А. Сперанского ; Вводная ст. М. Павловича. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Тип. "Красный печатник"], 1923. – 208 с. – (Библиотека современных мемуаров)
705796
  Казанцев А. Куда идет Центральная Азия: Меняющиеся роли глобальных игроков в перспективе до 2020 г. // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 6 (252). – С. 44-54. – ISSN 1998-1813
705797
  Шахназаров Г.Х. Куда идет человечество / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1985. – 192 с.
705798
  Уолтон Д. Куда идет Южная Африка / Д. Уолтон. – Москва, 1948
705799
  Сенкевич Г. Куда идешь : роман / Г. Сенкевич; пер. с пол. Е. Лысенко; послесл. и прим. А. Столярова. – Москва : Правда, 1986. – 608 с. : ил.
705800
  Сенкевич Г. Куда идешь = Quo vadis : роман / Г. Сенкевич; [пер. с пол. Е. Лысенко ; послесл. и примеч. А. Столярова]. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – 605, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. пол. – ISBN 83-03-02771-9
705801
  Сенкевич Г. Куда идешь / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 605с.
705802
  Сенкевич Г. Куда идешь / Г. Сенкевич. – Москва, 1993. – 496с.
705803
  Хинт А. Куда идешь товарищ директор? : пьеса в 5-ти карт. / Ааду Хинт. – Таллин : Эстон. гос. издат., 1950. – 90 с.
705804
  Гуревич П.С. Куда идёшь человек? / П.С. Гуревич. – М,, 1991. – 46с.
705805
  Эггерт Ф. Куда идешь, Германия? / Ф. Эггерт. – М., 1968. – 328с.
705806
  Моргун Ф. Куда идешь, Украина? : Национальная идея, родной язык и украинка / Федор Моргун. – 3-е изд., доп. – Полтава : Полтавский литератор, 2005. – 484с. – ISBN 966-8304-41-1
705807
   Куда идут российские вузы. Двухступенчатое высшее образование // Обучение в России и за рубежом / ЗАО "Издательский дом "МНЕМО". – Москва, 2007. – № 5. – С.13-16.
705808
  Валько И. Куда летишь, журавлик? / И. Валько. – Москва, 1973. – 174с.
705809
  Валько И.В. Куда летишь, журавлик? / И.В. Валько. – Изд. 2-е. – Москва, 1978. – 175с.
705810
  Доронин Алексей Куда любят ездить американцы и где отдыхают россияне : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 26-27 : Фото
705811
   Куда мы идем? : Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств..... Сборник статей и ответов. – Москва : Изд. "Заря", 1910. – VI, 177 с.
705812
  Боделан Р.Б. Куда мы идем? : эссе / Руслан Боделан. – Одесса : Астропринт, 2019. – 178, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-477-8
705813
  Ивлев В.М. Куда мы идем?: состояние и перспективы соц.-эконом. развития нашей страны / В.М. Ивлев. – Новосибирск, 1990. – 64с.
705814
  Пшеничников В.Л. Куда не идут поезда. / В.Л. Пшеничников. – М., 1979. – 159с.
705815
  Помозов Ю.Ф. Куда ни поеду, куда ни пойду / Ю.Ф. Помозов. – М., 1987. – 283с.
705816
  Яган И.П. Куда ни поеду, куда ни пойду... / И.П. Яган. – Челябинск, 1989. – 220с.
705817
  Тригуб В. Куда НКВД подевал 4676 молдован? // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 8-9
705818
  Кузнецова Л.И. Куда плывут материнки / Л.И. Кузнецова. – М., 1962. – 118с.
705819
  Эбралидзе Р. Куда плывут облака? / Р. Эбралидзе. – М, 1960. – 72с.
705820
  Ульяновский Ю. Куда поведет Францию Николя Саркози? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Новий президент Франції
705821
  Лейтхольд Руди Куда податься бедному ягуару? : природа / Лейтхольд Руди, Уинтер Стив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 42-51 : Фото. – ISSN 1029-5828
705822
   Куда поехать в 2021? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 18-19 : фото
705823
   Куда поехать зимой.. – М, 1934. – 144с.
705824
  Архангельская О. Куда поехать летом : справочник ЦС ОПТЭ для рабочего отпускника / сост. О. Архангельская, Е. Лукашова. – Москва : Физкульткра и туризм, 1934. – 224 с.
705825
  Дебрин И.И. Куда поехать на охоту. / И.И. Дебрин. – М., 1951. – 173с.
705826
   Куда пойти работать и учиться в городе Ставрополе.. – Ставрополь, 1971. – 120с.
705827
   Куда пойти учиться. – Москва, 1956. – 215с.
705828
   Куда пойти учиться. – Москва, 1957. – 270с.
705829
   Куда пойти учиться. – Москва, 1959. – 272с.
705830
   Куда пойти учиться. – Москва, 1960. – 264с.
705831
   Куда пойти учиться. – Кишинев, 1967. – 204с.
705832
   Куда пойти учиться. – Москва, 1974. – 96с.
705833
   Куда пойти учиться. – М, 1991. – 64с.
705834
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 1. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705835
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 2. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705836
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 3. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705837
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 4. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705838
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 5. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705839
   Куда пойти учиться : всеукраинский журнал. – Киев
№ 6. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705840
   Куда пойти учиться.. – Москва, 1951. – 176 с.
705841
   Куда пойти учиться.. – М, 1951. – 96с.
705842
   Куда пойти учиться.. – М, 1954. – 135с.
705843
   Куда пойти учиться.. – Кишинев, 1968. – 211с.
705844
   Куда пойти учиться?. – Москва, 1990. – 80с.
705845
  Чичкина Светлана Куда пойти учиться? Выбор вуза : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 36-37
705846
  Неделина А. Куда поступить, чтобы найти работу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 29 января (№ 5)
705847
   Куда поступить, чтобы с работой быть // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 16 травня (№ 103). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Новый ретинг "Компас" показал, в каких вузах можно получить знания, которые действительно востребованы на рынке труда. Первая тройка: "КПИ", КНУ имени Тараса Шевченка, КНУЭУ имени В. Гетьмана.
705848
  Пестушко Валерий Куда пропали звезды?! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54
705849
  Герасимов Е.Н. Куда речка течет / Е.Н. Герасимов. – М., 1966. – 216с.
705850
  Медведев Ю.М. Куда спешишь, муравей? // Чердак Вселенной / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. – (Роман-газета для юношества ; 10). – ISBN 5-280-02212-8
705851
  Воробьев Е.З. Куда ступала нога человека / Е.З. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 95 с.
705852
  Новиков И.Д. Куда течет река времени? / И.Д. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 238 с.
705853
  Торчинский О. Куда ты скачешь, гордый конь? // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 45.


  Коні та живопис
705854
  Хотимский Б.И. Куда тянутся ветви / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 246с.
705855
  Ефремов А.Е. Куда тянутся щупальца НАТО / А.Е. Ефремов. – М, 1985. – 127с.
705856
  Кравченко И.Н. Куда уводят рабочих США лидеры АФТ-КПП. / И.Н. Кравченко. – М., 1975. – 120с.
705857
  Башенко Е. Куда уже не приеду / Е. Башенко. – Донецк, 1969. – 84с.
705858
  Волхонская Л.В. Куда улетели ласточки? : Повесть / Л.В. Волхонская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 216с.
705859
  Ябжанов Б.Н. Куда ускакал конь : повесть / Балдан Ябжанов ; авториз. пер. с бурят. Э.Сафонова. – Москва : Современник, 1974. – 135 с.
705860
  Курский И. Куда уходят дни / И. Курский. – М, 1978. – 173с.
705861
   Куда уходят чемпионы?. – Москва, 1980. – 223 с.
705862
  Шометт Куда шишмаревцу податься? : Аляска. Климат / Шометт, Ги-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 136-142 : Фото. – ISSN 1029-5828
705863
  Трестиень А.Н. Куда? / А.Н. Трестиень. – Бухарест, 1974. – 48с.
705864
  Акимушкин И.И. Куда? и как? / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1965. – 263 с.
705865
   Кударские пещерные палеолитические стоянки в Юго-Осетии.. – М, 1980. – 182с.
705866
  Аравин П.В. Куддус Кужамьяров : [композитор] / П.А. Аравин. – Москва : Советский композитор, 1962. – 47 с. : ил. – Список произведений композитора К. Кужамьярова: с. 43-46
705867
  Насыри И. Кудей : роман, повесть / Имай Насыри; пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 306 с.
705868
  Фалатов Ю.Н. Кудесник Подмосковья / Ю.Н. Фалатов. – М, 1967. – 304с.
705869
  Лоренс М. Кудесники / М. Лоренс. – Москва, 1988. – 445 с.
705870
   Кудесники в мире органики. – М, 1984. – 47с.
705871
  Козлов М.М. Кудесники у духовному та громадському житті східних слов’ян язичницької та ранньохристиянської доби // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 25-30
705872
  Радауцан С.И. Кудесница алмазоподобных полупроводников / С.И. Радауцан. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 102с.
705873
  Полянская Н.В. Кудесницы шашек.. / Н.В. Полянская. – М., 1988. – 193с.
705874
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника: в 3-х кн. / Н.И. Костомаров. – Москва : Изд. и тип. В.С. Суворина, 1882. – [4], 444, II с.
705875
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника в 3-х книгах / Н.И. Костомаров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 408 с.
705876
  Костомаров М.І. Кудеяр : Історична повість / М.І. Костомаров. – Львів, 1928. – 264с.
705877
  Абрамов И.В. Кудеяр : роман / И.В. Абрамов ; [худож. А.С. Макаров]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1988. – 269, [1] с. : ил. – (Приокская проза)
705878
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника: в 3-х кн. / Н.И. Костомаров. – Москва, 1989. – 254 с.
705879
  Александров Ю.А. Кудеяров стан : повесть : для сред. и старш. школьного возроста / Александров Ю.А. – Воронеж : Центр.-Черноземное книжное издательство, 1965. – 202 с.
705880
  Мамиева И.В. Кудзаг Дзесов / И.В. Мамиева. – Владикавказ, 1990. – 223с.
705881
  Жерневська І.І. Куди веде алея сфінксів / І.І. Жерневська, Л.В. Ласкіна. – К, 1965. – 191с.
705882
  Прилипко О. Куди ведуть сліди біженців // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 10


  Чому перемога талібів у Афганістані викликала емоційний шок і прикувала увагу мільйонів людей на всіх континентах?
705883
  Мудрий М. Куди ви українці?..- я йду до вас!!! Не дайте гонгу вдарить - Продали! : іст. живопис та поезії Миколи Мудрого. – Київ : [б. в.], 2011. – [32] с. : іл. – Без тит. арк.
705884
  Андрощук Ф. Куди віє вітер? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 6


  Скандинавський флюгер і незаконне розкрадання культурної спадщини України.
705885
  Голуб А. Куди вказує роза вітрів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 39 (567), 28.09-4.10.2018. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Чи багато українці знають про НАТО та як відрізняються їхні настрої щодо Альянсу від настроїв європейських сусідів.
705886
   Куди вступити найскладніше? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Топ-10 спеціальностей із найвищим прохідним балом у 2017 році.
705887
  Малімон Н. Куди втікає Світязь? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 140). – С. 9


  Зміління найглибшого в Україні озера загрожує екологічною катастрофою півночі Волині.
705888
  Ботанова К. Куди входить Фортінбрас (Роздуми про шизонарцисизм) // Критика. – Київ, 2000. – Вересень, (число 9). – С. 22-23


  Книга Оксани Забужко "Хроніки від Фортінбраса" відкриває проблему гендерних стереотипів і тоталітарних заборон минулого.
705889
   Куди діваються наші податки? Бюджет як криве дзеркало українських реформ / К. Жаліло, А. Максюта, А. Дешко, С. Ковалівська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 7


  "Понад третина ВВП України розподіляється через державний бюджет. Тобто призначення цих коштів визначається і контролюється не безпристрасними механізмами ринку, а рішеннями законодавців і діями чиновників різного рівня. Рух бюджетних коштів ...
705890
  Колодійчук Є.С. Куди зникла жінка? / Є.С. Колодійчук. – К., 1987. – 221с.
705891
   Куди і ким спрямована національна університетська освіта і наука? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Відкрите звернення до державного керівництва.
705892
   Куди й навіщо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 110-117 : фото
705893
  Горбатенко В. Куди й навіщо йдемо? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 111). – С. 7


  "Уже стало аксіомою, що еклектичне копіювання будь-яких систем зазвичай зумовлює стагнацію в певній галузі або й у загальнонаціональному масштабі. Зазначене, зокрема, стосується намагання Міністерства освіти і науки України форсованими ...
705894
  Лєсной В. Куди йде Росія? // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 273-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
705895
  Неєжмаков П.І. Куди йде світова метрологія? : (за результатами аналізу європейських програм і документів) / П.І. Неєжмаков, Ю.Ф. Павленко, Ю.Ю. Буняєва // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 23-29. – ISSN 2306-7039
705896
  Масляк П. Куди йде Україна: геостратегічний прогноз футуролога // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 10


  Петро Масляк, проф. КНУ ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук про циклічність розвитку подій в Україні та остаточне подолання пострадянського етапу.
705897
  Плачинда С.П. Куди йдемо? : публіцистичні роздуми / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 94 с.
705898
  Кононенко П. Куди йдемо? (рецензія на книгу Василя Ткаченка "Україна. Куди йдемо?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-47. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817
705899
  Гайдуцький І. Куди йдуть кіотські гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 12


  Паризька кліматична конференція: досягнення та упущення. Наприкінці 2015 р. в Парижі відбулася 21-ша Міжнародна конференція ООН з питань клімату. На конференції глави делегацій усіх країн узгодили текст Угоди, спрямованої на скорочення викидів ...
705900
  Сапожникова О. Куди йти вчитися? допомагає підготовче відділення // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 5 : фото


  "...Одним із видів профорієнтаційної роботи підготовчого відділення [КНУ імені Тараса Шевченка], крім інформаційної та роз"яснювальної, стали зустрічі з викладачами та науковцями факультетів та інститутів університету, яких ми запрошуємо для ...
705901
  Кравець Н. Куди летить двоголовий орел // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Політолог Надія Кравець: "Путін початку 2000-х років не є Путіним ниніщньої декади".
705902
   Куди мандрують українці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
705903
  Макаров Ю. Куди несе тебе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Російський фактор: задовольнити імперські комплекси й захопити рештки власності.
705904
  Хаустов В. Куди переміщується столиця світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Починаючи з 2000 р., КНР майже у 20 разів збільшила обсяги свого патентування, тоді як США збільшили відповідні обсяги трохи більш ніж в 1,9 разу. Україна відстає від світових лідерів у сотні разів за показниками патентної активності. Донедавна ...
705905
  Осадчук Б. Куди піде Україна після виборів? - запитують західні оглядачі і роблять різні прогноси // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19
705906
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 1. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705907
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 2. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705908
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 3. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705909
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 4. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705910
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 5. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705911
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 6. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
705912
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705913
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 5. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705914
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 6. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705915
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705916
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705917
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 3. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705918
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 4. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705919
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 5. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705920
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 6. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
705921
  Кавуненко Олександр Куди плинеш, сивий Славуто? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 8


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
705922
  Коваль Н. Куди повертається Франція? Дилема духу і літери у франко-російському діалозі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 6


  "Франція повертається" - останніми місяцями це гасло поступово впліталося в промови президента Емманюеля Макрона та його міністрів, аж поки не пролунало на весь світ під час економічного форуму в Давосі. Поки посутня реформа Європейського Союзу на час ...
705923
  Калинчук Д. Куди подівся генерал Натієв? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 28 (296). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Виходець із Аджарії, командувач Окремої Запорізької дивізії Олександр Натієв присвятив найкращі роки своєї військової кар"єри боротьбі за незалежність України.
705924
  Грузін В. Куди поділися кияни? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 6


  "У щорічному дослідженні Київ помістили в десятку найменш придатних для життя міст — 131-ше місце зі 140. Кожна душа прагне хороших новин. Особливо восени, коли за вікном дощ і сльота. Але приходять погані. Виявляється, нас ніхто більше не любить, ...
705925
   Куди поїхати у травні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 46-47 : фото
705926
  Сухомлинський В.О. Куди поспішали мурашки / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1981. – 20 с.
705927
  Лосєв І. Куди привів Росію Путін : Сумні підсумки урядування "найкращого" президента великого сусіда // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 16-25.
705928
  Сотня Ю. Куди прямує електричка : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 11/12. – С.73-82. – ISSN 0130-321Х
705929
  Колесник А. Куди прямує наш "космічний корабель"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Космос не такий уже й далекий. До нього всього годину подорожі, якщо ваше авто спроможне рухатися вертикально вгору. У такій довгостроковій справі як космічна діяльність не варто очікувати конкретних цифр за конкретний період. Тому й можемо лише ...
705930
  Петренко Є. Куди прямує ОДКБ? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 41). – С. 5
705931
  Ніколаєв Є. Куди прямує система атестації наукових кадрів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 12


  "За словами директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрія Шевцова, мета нового розпорядку – якнайшвидше вирішення питань впровадження нових положень у сфері захисту дисертацій і присудження наукових ступенів, ...
705932
  Бутейко А.Д. Куди прямує Україна / А.Д. Бутейко. – Київ : Юридична книга, 2001. – 56с. – ISBN 966-7791-16-5
705933
  Озден Хакан Куди рухається зовнішня політика Туреччини? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 лютого (№ 30). – С. 8
705934
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 113-116. – ISBN 978-966-2133-74-5
705935
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика"? // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 33-37. – ISBN 978-966-439-809-8
705936
  Карасьов М. Куди рухається молода проза? // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 58-59


  В оповіданні Марина Єщенко "Поговори зі мною, Колю" ділиться своєю історією.
705937
  Грицак Я. Куди рухається світ : [статті та есеї] / Ярослав Грицак. – [Вид. 2-ге]. – Київ : Грані-Т, 2015. – 190, [2] с. – Сер. засн. 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-399-9
705938
  Сосса Р.І. Куди рухається українська геодезія та картографія? / Р.І. Сосса, І.С. Тревого // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 6-12. – ISSN 2311-9780
705939
  Кулішенко А. Куди тече стипендії ріка? // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Про роль і соціальне значення стипендії для студента.
705940
  Самчук У. Куди тече та річка ? [Електронний ресурс] / У. Самчук; студія "Книга вголос"; макет О. Федько;читає Народний артист України Євген Шах. – Київ : Українська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 1.Великий похід 2.День Божий 3.Світе тихий 4.Будні 5.За землю 6.Купіть мене 7.На Різдво 8.Там, де казка родиться 9.По там той бік добра 10.Велике літо 11.Прийди і пий воду життя даром 12.Найбільше щастя 13.Прийшла ...
705941
  Глушко О.К. Куди ти йдеш, Україно? : нариси, есе, журналістські розслідування : практ. посібник / Олександр Глушко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 258, [1] с. – (Бібліотека Університету "Україна" : Відновимо правду про Україну / редкол.: Таланчук П.М. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-388-417-2
705942
  Єфремов О.Є. Куди тягнуться щупальця НАТО / О.Є. Єфремов. – К., 1987. – 111с.
705943
  Опанащук П.В. Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901 - 1906 гг.: региональное измерение: монография / Д.И. Кудинов. - Сумы: 000"Печатный дом "Папирус", 2013. - 160 с. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 87-90. – ISSN 2227-183Х


  Рецензія на книгу.
705944
   Кудін В"ячеслав Олександрович (1925-2018) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-754-1
705945
  Ляшко С.І. Кудін Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 632. – ISBN 978-966-02-7305-4
705946
   Кудін Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-754-1
705947
  Залізняк Л.Л. Кудлаївська культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 636. – ISBN 978-966-02-7305-4
705948
  Лавров И.М. Кудлатая хорошая собака / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1970. – 248с.
705949
  Браиловский С.Н. Кудоярова пещера : (рассказ-предание) / Сергей Браиловский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-новицкого, 1894. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
705950
  Шамшурин В.А. Кудрина / В.А. Шамшурин. – Москва, 1984. – 80с.
705951
  Колыхалов В.А. Кудринская хроника / В.А. Колыхалов. – Новосибирск, 1984. – 334 с.
705952
  Колыхалов В. Кудринская хроника : повести / Владимир Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 412 с.
705953
   Кудруна. – Москва : Наука, 1983. – 399 с. – (Литературные памятники)
705954
   Кудруна. – М., 1984. – 399с.
705955
   Кудруна. – Москва : Наука, 1984. – 399с.
705956
  Аляєв Г.Є. Кудрявцев (Кудрявцев-Платонов) Віктор Димитрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1030-1031. – ISBN 966-316-069-1
705957
   Кудрявцев Володимир Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 126-129. – ISBN 978-617-573-038-6
705958
  Бойко А.А. Кудрявцев Петро Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 648. – ISBN 978-966-02-7305-4
705959
  Теркулов В.І. Кудрявцева Людмила Олексіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 648. – ISBN 978-966-02-7305-4
705960
   Кудрявцева Людмила Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243. – ISBN 978-966-439-754-1
705961
  Бойко А.А. Кудрявцєв Петро Павлович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 266-272. – ISBN 966-551-090-8
705962
  Хаританович Э. Кудрявый вяз. / Э. Хаританович. – Л., 1946. – 483с.
705963
  Кузнецов Е Кудыкины горы / Е Кузнецов. – М., 1991. – 285с.
705964
   Кужелев Эдуард Петрович. – Саратов, 1962. – 8с.
705965
   Кузбас. Между Москвой и Владивостоком. Туризм на земле Кузнецкой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-46 : Фото
705966
  Харит Я. Кузбасс / Я. Харит. – Новосибирск, 1933. – 36с.
705967
  Колобков М.Н. Кузбасс / М.Н. Колобков. – Новосибирск, 1939. – 72с.
705968
   Кузбасс : Альбом. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 116с. : Ил.
705969
   Кузбасс в годы Великой Отечественной войны : сб. науч. тр. – Кемерово, 1986. – 136с.
705970
   Кузбасс в шестой пятилетке. – Кемерово, 1956. – 127с.
705971
   Кузбасс. Результаты переписи городского населения 1931 г.. – Новосибирск, 1931. – 44с.
705972
  Костюковский В.В. Кузбасс: жаркое лето 89-го: хроника, документы Впечатления очевидца. Размышления публициста / Виктор Владимирович Костюковский. – Москва : Современник, 1990. – 202 с.
705973
  Александров С.И. Кузбасс: стратегия социально-экономической реконструкции / С.И. Александров, Г.Н. Рачко, Ю.А. Фридман ; отв. ред. А.Г. Гранберг ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука, 1991. – 186 с.
705974
  Никитин М.А. Кузбасские записи / М.А. Никитин. – М, 1953. – 192с.
705975
  Лисенко В.М. Кузема Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 657. – ISBN 978-966-02-7305-4
705976
  Трубенко А.І. Кузен (Cousin) Віктор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 610-611. – ISBN 966-316-069-1
705977
  Бальзак Оноре де Кузен Понс / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. И. Татариновой. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 312 с.
705978
   Кузенко Володимир Федорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 65-66. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
705979
  Бальзак Оноре де Кузина Бетта / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н. Яковлевой ; примеч. И. Лилеевой ]. – Калуга : Знамя, 1957. – 448 с.
705980
  Бальзак Оноре де Кузина Бетта. Полковник Шабер. Обедняя безбожника : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак. – Краснодар : Книжное издательство, 1988. – 491, [2] с.
705981
  Кизеветтер А.А. Кузнец-гражданин (из 60-х годов) : Очерк деятельности Н.А. Милютина / А.А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд.и [тип.] "Донская речь", 1904. – 47 с.
705982
  Кизеветтер А.А. Кузнец-гражданин (из 60-х годов) : Очерк деятельности Н.А. Милютина / А.А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь" ; [Тип. Г.М. Пуховича], 1905. – 37 с.
705983
  Сунь Ли Кузнец и плотник / Сунь Ли. – М., 1963. – 83с.
705984
  Толкиен Джон Роналд Руэл Кузнец из большого Вуттона / Толкиен Джон Роналд Руэл; Пер. с англ. Ю. Нагибина, Е. Гиппиус. – Москва : Советский композитор, 1992. – 32 с.
705985
  Петерс Я.Я. Кузнец кует на небе : повесть о Р.Паулсе. лит. портреты, эссе / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1988. – 283 с.
705986
  Омоллон С. Кузнец Кюкюр / Суорун Омоллон; пер. с якут. – Москва, 1937. – 104 с.
705987
  Сивцев-Омоллон Кузнец Кюкюр / Сивцев-Омоллон. – М, 1960. – 88с.
705988
  Келлер Г. Кузнец своего счастья : [новелла] / Готфрид Келлер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 35 с.
705989
  Козлов Григорий Кузнец степной морали : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 24-38 : Іл., карта
705990
  Черниченко Ю.Д. Кузнец, пахарь и мельник / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1982. – 80с.
705991
  Позин Я.С. Кузнецк / Я.С. Позин. – Саратов, 1979. – 55с.
705992
  Чуднов Г.М. Кузнецкие были / Г.М. Чуднов. – Тула, 1989. – 222с.
705993
  Кушникова М.М. Кузнецкие дни Федора Достоевского / М.М. Кушникова. – Кемерово, 1990. – 102 с.
705994
  Чураков А.Н. Кузнецкий Алатау. / А.Н. Чураков. – Л., 1932. – 1-119с.
705995
  Чураков А.Н. Кузнецкий Алатау. / А.Н. Чураков. – М.-Л., 1935. – с.
705996
  Хренов И. Кузнецкий металлургический гигант / И. Хренов. – М, 1931. – 14с.
705997
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост : Роман / С.А. Дангулов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 551с.
705998
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1973. – 112с.
705999
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1975. – 487с.
706000
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 367с.
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,