Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
702001
  Павличко Я. "...крізь усі перепони віщі і вічні слова": "Кобзар" Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 154-157. – ISSN 0868-4790
702002
  Машкін Алєксандр "...Кровь Талергофа к небу вопиет!" : (або дещо про відношення українських ліберал-демократів до русинів Галичини, Буковини та Закарпаття в роки Першої Світової війни) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-9. – Бібліогр. в кінці ст.
702003
   "Критика" (1928-1935). Хронологічний та систематичний покажчик змісту журналу / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: Н.О. Кикоть, О.А. Ляшенко ; передм. О. Сінченко]. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2019. – 191 с. – Алф. покажч.: с. 168-189. – Бібліогр. в підрядк. прим.
702004
  Прокопов Д.Є. "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка тлумачення Кантової філософії у дослідженнях Ніколая Гартмана. Автор визначає місце Н. Гартмана з-поміж представників "метафізичної інтерпретації" Кантової філософії, вказує на головні положення, що кладуться ним в ...
702005
  Сегол Р. "Критичне мислення для освітян" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Курс із такою назвою, створений на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus за підтримки Чеської республіки в межах програми Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Проведено шість конференцій у різних містах України. Перші дві ...
702006
  Гарет "Критичний підхід і вільне висловлення думок є вирішальним для демократії в Європі" / Гарет, О"Нейл; бесіду вела О. Романенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "Європейська рада докторантів і молодих учених (Євродок) є неурядовою організацією зі штаб-квартирою у Брюсселі. Вона об"єднує національні організації докторантів і молодих учених з 35 країн Європи, що репрезентують інтереси молодих учених на ...
702007
  Сюндюков І. "Крихт не потребую!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 вересня (№ 165). – С. 6


  Фільм про Василя Стуса на перехресті думок.
702008
  Зав"язкін О. "Крихти на ножі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 28-33. – ISSN 0208-0710
702009
  Гончар Олександр "Кришталева ніч": міф і реальність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
702010
  Прокаева В. "Крізь людський біль проступає вселюдське" (О. Гончар) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 34-36


  Зіставлення трагедії Й.В. Гете "Фауст" і поеми Т. Шевченка "Катерина"
702011
  Антонишин С. "Крізь хащі віків" : критика // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 181-184. – ISSN 0208-0710


  Олег Святославич, син Київського князя Святослава, онук великого Ярослава Мудрого, князь Чернігівський і Тмутараканський, полоняник хозар і Візантії, вигнанець з отчої землі... Хто він, названий автором «Слова о полку Ігоревім» Гориславичем? У романі ...
702012
  Зек Б. "Крім Бандери, були й інші такі, як Олег Штуль" / розмовляла Наталія Малімон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 184). – С. 11


  Провідний науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек відкриває малознані сторінки української історії.
702013
  Дочинець М. "Крім моїх, в Україні підробляють книги ще трьох авторів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 23


  Цьогорічний лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець - про свободу творчості і ...Майдану.
702014
  Салига Т. "Кров запеклася чорним гнівом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 10


  Нотатки про "Чорні вірші" Євгена Маланюка
702015
  Зятьєв С. "Кров людська лилася ріками..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 5


  Із 1927-го до 1990 року радянською владою було заарештовано понад мільйон осіб, більшість із яких було засуджено чи розстріляно.
702016
  Рогозинский А.М. "Кройника" Феодосия Софоновича и ее отношение "к Киевскому синопсису" Иннокентия Гизеля / А.М. Рогозинский. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1911. – 17 с. – Отд. отт. из "Известие отд. русс. языка и словесности". Т. 15 (1910 г.), кн. 4
702017
  Мыцык Ю.А. "Кройника" Феодосия Софоновича как исторический источник и памятник украинской историографии 17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 0700.09 / Мыцык Ю.А.; МВ и ССО СССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24л.
702018
  Козирєва Т. "Крок до України" - як барометр // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 серпня (№ 136). – С. 10


  "У Львові триває Міжнародна літня школа україністики. Опановувати нашу мову приїхали студенти з Німеччини, Польщі та Чехії."
702019
   "Крок за кроком" - новий інструмент освіти для сталого розвитку / В. Михайленко, М. Близнюк, К. Минджов, В. Вербицький // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 118-124. – ISSN 0868-6939
702020
  Волощук О. "Крок у невідомість з надією на щастя" / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 113/114). – С. 30-31


  Журналіст і мандрівник Олександр Волощук - про життя українців Парагваю.
702021
  Ігнатенко О. "Кроки на горищі" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 123-125


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
702022
   [Критико-библиографический отдел], 1909. – С. 169-204. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. обозр.", № 1-2, июнь, 1909 г.
702023
   [Крісті А. Справа багатої жінки] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 258, [14] с. : табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.:The case of the rich woman. Eight stories by Agatha Christie. Abridged and adapted for academic purposes. – ISBN 966-7890-91-0


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
702024
  Стиліанос Алексіос [Крітська література та її епоха : історичне та філологічне дослідження / Стиліанос Алексіос. – Афіни : Стигмі, 1985. – 89 с. – Видання новогрецькою мовою
702025
  Шах-Паронианц Л.М. Критик-самобытник Аполлон Александрович Григорьев : (к XXXV летию со дня его смерти) ; Биографический очерк : с портретом / Л.М. Шах-Паронианц. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1899. – 170, IV с., 1 л. фронт. (портр.)
702026
  Чалин М.Л. Критика экзистенциализма К.Ясперса. : Автореф... канд. филос.наук: / Чалин М.Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – М., 1959. – 16л.
702027
  Свиридова З.П. Критика экономического учения А.Маршалла : Автореф... канд. экон.наук: / Свиридова З. П.; АН СССР, ин-т эконом. – Москва, 1950. – 13 л.
702028
  Тавадзе Г.Ш. Критика эмпиристического понимания истины и теория познания Б.Рассела : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Тавадзе Г.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
702029
  Алексеева Г.Д. Критика эсеровской концепции Октябирьской ревоюции / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1989. – 313с.
702030
  Прозерский В.В. Критика эстетики философского натурализма. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Прозерский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
702031
  Бломквист Е.Б. Критика эстетических воззрений Андре Мальро. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Бломквист Е.Б.; Моск.ин-т.Философ.фак-т. – М, 1971. – 26л.
702032
  Куликова И.С. Критика эстетических концепций современного буржуазного искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1976. – 65с.
702033
  Торшилова Е.М. Критика эстетической концепции Герберта Рида. : Автореф... канд. филос.наук: / Торшилова Е.М.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. маркс.-лен. эстетики. – М., 1965. – 16л.
702034
  Коник В.В. Критика эсхатологии свидетелей Иеговы: очередные пророчества о конце мира / В.В. Коник. – Москва, 1976. – 55с.
702035
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Бренман Р.А.; Объединен. совет ин-т философии и ин-та гос. и права. – Киев, 1969. – 28л.
702036
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Бренман Р.А.; АН УССР... – К., 1970. – 28л.
702037
  Гайдис А.А. Критика этического учения современного католицизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гайдис А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
702038
  Шушенашвили Г.Г. Критика этического формализма Канта. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шушенашвили Г.Г.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1971. – 23л.
702039
  Кузьмина Т.А. Критика этической концепции "неоородоксального" протестантизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузьмина Т.А. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1965. – 22 с.
702040
  Суворова Д.Г. Критика этнопсихологических концепций современной буржуазной социологии.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Суворова Д.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
702041
  Гаджиєв В.В. Критика Я. Хінтіккою "Трихотомії Фреге" (теоретико-ігровий підхід) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 77-79
702042
  Яровий О. Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час"


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
702043
  Пунченко О.П. Критика як метод формування екологічної свідомості та вирішення екологічних суперечностей // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
702044
  Суходуб Т. Критика як функція філософії та умова інтелектуальних дискусій у суспільстві // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 149-160. – ISBN 966-8797-20-5
702045
  Ковалева Алла Дмитриевна Критика"советологических"интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Дис... канд ист.наук: 07.00.01 / Ковалева Алла Дмитриевна; КГУ. – К, 1987. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
702046
  Димитров Г.Г. Критика, идеология, журналистика / Г.Г. Димитров. – София : Наука и изкуство, 1987. – 205 с.
702047
   Критика, претензія, вибачення. Як попередити конфлікти з гостями та клієнтами // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 50-54 : фото
702048
  Залыгин С.П. Критика,публицистика / С.П. Залыгин. – Москва : Современник, 1987. – 383 с.
702049
  Цанев Г. Критика. / Г. Цанев. – София, 1961. – 536с.
702050
  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан ; упорядкув., передм. та прим. Н. Шумило. – Київ : Основи, 1998. – 658 с. – ISBN 966-500-081-0
702051
  Новиченко Л. Критика: проблеми й турботи // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 342-351. – ISBN 978-966-00-1462-6
702052
  Моторнюк І. Критика: проблеми майстерності // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 368-378. – ISBN 978-966-00-1462-6
702053
  Стус Д. Критика: соТВОРЕНИЕ контекста // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.192-194. – ISSN 0131-8136


  Украинское литературоведение и литературная критика 1985-1995гг. в пересмотре и анализе литературного процесса советского периода и пересмотре оценок процессов и творчества отдельных писателей предыдущих литературных эпох в украинской литературе. ...
702054
  Дорошенко І. Критика: чи всі проблеми розв"язані? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 378-385. – ISBN 978-966-00-1462-6
702055
  Радев Р. Критике неотомизма / Р. Радев. – Москва, 1975. – 448с.
702056
  Соколов Н.И. Критики и литература / Н.И. Соколов. – Л., 1977. – 183с.
702057
  Конончук Т. Критики про драму театру // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Публікація про засідання творчого об"єднання критиків Київської організації НСПУ, на якому йшлося про сучасну драматургію
702058
   Критики ХІХ века о класиках русской литератуы. – Ростов-на-Дону, 1974. – 288 с.
702059
  Радзієвська Т.В. Критико-аналітичний компонент у дискурсі історико-філологічних студій XIX ст.: текстотворення і прагматика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-42. – ISSN 0027-2833


  "Пропонується комплексна лінгвопрагматична характеристика текстів критико-аналітичного спрямування - так званих розборів, які у складі славістичного дискурсу другої половини ХІХ ст. репрезентували динамічні норми рецензування. Аналіз грунтується на ...
702060
  Володкевич Н. Критико-библиографическая заметка Н.Н. Володкевича : Dr. Karl Elbs. Die Synthetischen Darstellungsmethoden der Kohlenstoffverbindungen. Erster Band. 1899. Zweiter Band. 1. Abtheilung. 1890 // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 10 c.
702061
  Алексеев П. Критико-библиографическая заметка профессора П. Алексеева // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [6] с.
702062
  Иконников В.С. Критико-библиографический обзор литературы русской истории за 1874-1876 гг. / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завдского)
[Вып.] 2 : (периодические издания, ученые записки, сборники). – 1880. – [124] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878-1879 (с. 155-278)
702063
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [3] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702064
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 4 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 40 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702065
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [5] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702066
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. VI : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 45 с.
702067
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. VII : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 47-89
702068
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. VIII : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 42 с.
702069
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 6 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 45 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702070
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 7 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702071
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 8 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702072
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 9 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 53 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702073
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. X : [1]-16 // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 139-180
702074
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 10 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702075
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. XII : I-XVI // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 93-141
702076
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 11 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 47 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702077
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 13 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 48 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702078
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 14 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 39 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702079
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. XV : I-XVI // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 139-174
702080
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 15 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 36 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702081
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 16 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 52 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
702082
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографи. / С.И. Маслов. – К., 1918. – 17с.
702083
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии. 1 / С.И. Маслов // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 17 с.
702084
  Александровский Г. Критико-библиографический обзор трудов по русскому богатірскому єпосу / Г. Александровский. – Ревель (Таллинн) : Печ. в тип. "Ревельских известий", 1898. – 129, 78b-119, 14 с. разд. паг. – Издание журн. "Гимназия"
702085
   Критико-библиографический обзор убебной литературы по истории на русском языке с 1890-1912 г. : учебники по русской литературе. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – XII, 165 с. – Предисловие П.Н. Ардашева переплетено в конце книги
702086
  Флоринский Т.Д. Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1898 г. - Конволют. Перепл. с 13 отд. оттисками той же работы.
702087
  Маслов С.И. Критико-биографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
1. – 1918. – [2], 17 с.


  На обл. дарств. надпись: В Библиотеку Киевского Археологического ин-та. Маслов
702088
  Голубовский П.В. Критико-биографический обзор трудов по древнейшему периоду Русской истории. Гл. III : критико-библиографический обзор // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 13-80


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
702089
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 1, вып. 1-21 : А. – 1889. – XXII, 992 с. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
702090
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 2 (вып. 22-30) : Бабаджанов - Бензенгр. – 1891. – 442 с.
702091
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И.А. Ефрона)
Т. 3 : Бенни - Боборыкина. – 1892. – [10], 444, [18] с.
702092
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 4 : Отдел 1 : Боборыкин - Богоявленский. Отдел 2 : Материалы для критико-биографического словаря русских писателей и ученых. Вавилов - Введенский. – 1895. – 212 с.
702093
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : С алф. указ. ко всем 5 т. – 1897. – XV, 466 с. – Библиогр.: С алфавитным указателем ко всем 5 т.
702094
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : с алф. указ. ко всем 6 т. – 1897. – X, 465 с.
702095
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С. Венгеров. – 2-е совершенно перераб. изд. – Петроград : Т-во художественной печати
Т. 1 (вып. 1-3) : Предварительный список русских писателей и первые о них справки (Аарон - Куликов) : с табл. групповых портр. – 1915. – LXX, 436 с. : 18 л. портр. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
702096
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованости до наших дней) / Проф. С. Венгеров. – 2-е изд., сов. перераб., ил. – Петроград : Т-во худож. печати
Т. 1, (вып. 1-3) : Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. – 1915. – LXIX, 112 с. : С 6 табл. групповых портр
702097
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованости до наших дней) / Проф. С. Венгеров. – 2-е изд., сов. перераб., ил. – Петроград : Т-во худож. печати
Т. 1, (вып. 2) : Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. – 1915. – 113-272 с. : С 7 табл. групповых портр
702098
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованости до наших дней) / Проф. С. Венгеров. – 2-е изд., сов. перераб., ил. – Петроград : Т-во худож. печати
Т. 1, (вып. 3) : Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. – 1915. – 273-436 с. : С 6 табл. групповых портр
702099
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых / С. Венгеров. – 2-е изд., перераб. – Петроград
2. – 1916. – 128с.
702100
  Нелюбин Г. Критико-биографический этюд. – Санкт-Петербург, 1902. – 247 с.
702101
  Литовченко А. Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы / А. Литовченко, О. Нехаенко // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 16-23. – ISSN 2306-3974
702102
  Барац Г.М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией : Восстановление текста, пер., коммент. и сравнение с др. правовыми памятниками, в частности - с Русскою Правдою / Г.М. Барац. – Киев : Тип.. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1910. – XII, 266 с.
702103
  Дідух А.Я. Критико-таксономічний аналіз видів роду Trapa L. флори України на основі морфології плоду / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2014. – Т. 50, № 2 (296). – С. 50-59. – ISSN 0375-8990
702104
  Шестопалова Т. Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 317-320
702105
  Радев И. Критическа вечерня / И. Радев. – София : Български писател, 1990. – 300 c.
702106
  Давыдова М.И. Критическая библиография... есть ли она? // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1560-7968
702107
  Гнида Е.С. Критическая влажность торфяных почв : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гнида Е.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 26 с.
702108
  Колосов В.А. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 31-52. – ISSN 1998-1775
702109
  Ливанова Т.Н. Критическая деятельность русских композиторов / Т.Н. Ливанова. – М.-Л., 1950. – 103с.
702110
  Вакилов А.Н. Критическая динамика неупорядоченных систем и ее численное моделирование методов Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вакилов А.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1994. – 16л.
702111
  Булавин Л.А. Критическая изотерма раствора изомасляная кислота - тяжелая вода / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко // УФЖ, 1990. – №8


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
702112
  Новикова Е. Критическая интерпретация в мемуарах русской эмиграции 1920-40-х годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 40-46. – ISBN 966-594-431-2
702113
  Разеев Д.Н. Критическая интерпретация кантовской аналитики телеологической способности суждения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.74-87. – ISSN 0235-1188
702114
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – Москва : Соцекгиз
Т. 1. – 1936. – 730 с.
702115
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – Москва : Соцекгиз
Т. 2. – 1936. – 560 с.
702116
   Критическая литература о произведениях А.Н. Островского : Вып. 1-4 : с портр. и биограф. очерком / сост. Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 3 : (1868-1873 гг.) ; Статьи: В. буренина, А. Суворина, А.И. Селина, А. Плещева и др. – 1906. – VIII, 392 с.


  Содержание т.: Вып. 1 : (1852-1859 гг.). - 1906. - VII, 389 с., 1 л. портр.; Вып. 2 : (1860-1867 гг.). - 1906. - V, 377 с.; Вып. 3 : (1868-1873 гг.). - 1906. - VIII, 392 с.; Вып. 4 : (1874-1892 гг.). - 1907. - [2], 423 с.
702117
   Критическая литература о произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина : с портр. и биографическим очерком Н. Ф. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 2 : (1864-1875 гг.). – 1905. – VI, 327 с.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
702118
  Денисюк Н. Критическая литература о произведениях Н.Г. Чернышевского : С портр., биогр. очерком и примеч. Н. Денисюк / Сост. Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 1. – 1908. – X, 336 с. – Вышел только вып. 1
702119
   Критическая литература об А.Н. Островском
1. – 389с.
702120
  Раковская Н.М. Критическая модель Н. Страхова (диалог с учителем) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 31-41. – ISSN 2312-6809


  Актуализация изучения наследия Н. Страхова связана с противоречивостью суждений о его критической рефлексии в современном литературоведении. Имя Н. Страхова не заняло должного места в системе литературоведческих исследований. До сегодняшнего времени не ...
702121
  Чертков А.Б. Критическая оценка философских основ религиозной морали / А.Б. Чертков. – Москва, 1979. – 64с.
702122
  Жеребкин М.С. Критическая правовая теория и антидискриминационное право // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 40-44. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
702123
  Волковинская В.А. Критическая составляющая феноменологической социологии Альфреда Шютца // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 362-370
702124
  Литовченко А. Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 24-29. – ISSN 2306-3974
702125
  Костылев О.Л. Критическая статья на уроке литературы / О.Л. Костылев. – Ленинград, 1967. – 192с.
702126
  Титаренко Евгений Максимович Критическая температура : Повести: Для ст.школ.возраста / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1978. – 174с.
702127
  Голик А.З. Критическая точка / А.З. Голик (Днепропетровск0, 1940. – [7] c. – Отд. оттиск из: Успехи физических наук, 1940, Т.23, вып.1. – Библиогр.: Бибилиогр.: Литература: с. 73 (11 назв)
702128
   Критическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1988. – 152с.
702129
   Критически изследвания върху съвременната буржоазна философия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 2. – 1989. – 172 с.
702130
   Критически изследвания върху съвременната буржоазна философия и социология. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1983. – 193 с.
702131
  Славов И. Критически резонанси. / И. Славов. – София, 1983. – 235с.
702132
  Бенбасат А. Критически срещи в минало и сегашно време / А. Бенбасат. – София : Народна младеж, 1991. – 205 с.
702133
  Терц П. Критические анализ буржуазной доктрины о неизменности обстоятельств в праве международных договоров // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 42-47. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
702134
  Фейгин Г. Критические аргументы антиглобалистов и перспективы развития национальных хозяйственных систем в условиях глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 45-65. – ISSN 0207-3676
702135
  Шварев Ю.И. Критические беседы об апостольских мифах. / Ю.И. Шварев. – Воронеж, 1981. – 107с.
702136
  Фисенко В.В. Критические двухфазные потоки / В.В. Фисенко. – Москва : Атомиздат, 1972. – 159 с.
702137
  Зенгер Г.Э. Критические заметки / Г.Э. Зенгер. – Харьков : Тип."Печатное дело", 1913. – 18 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества
702138
  Зенгер Г.Э. Критические заметки : Памяти Ф.Е. Корша / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1915. – [1], 201-240 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1915
702139
  Быховская С.Л. Критические заметки // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 167-177
702140
  Зенгер Г.Э. Критические заметки к тексту эпиграмм Конрада Цельтиса / [соч.] Г.Э. Зенгера. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1911. – 119 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1911, отд. класс. филол.
702141
  Дорошкевич А.К. Критические заметки о преподавании древней русской литературы : (для педагогов-практикантов) / А.К. Дорошкевич. – Москва : Синодальная тип., 1915. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник
702142
  Андрусов Н.И. Критические заметки о русском неогене. – Киев : Тип. Имп. Ун-та. Св. Владимира, Акц. О-во Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 54 с. – Отд. оттиск из Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей, т. 21
702143
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1954. – 184с.
702144
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1970. – 119 с.
702145
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу : В.И. Ленин. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1973. – 248 с. – Текст парал. на рус. и калм. яз. - Миниатюрное издание
702146
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1974. – 111с.
702147
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1978. – 111с.
702148
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1979. – 111с.
702149
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1982. – 111с.
702150
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1984. – 93с.
702151
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1990. – 108с.
702152
  Щерба Л.В. Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 233-251
702153
  Зенгер Г.Э. Критические замечания к сборнику проф.Вержбовского "Политические стихи и предсказания, сатиры и пасквили XVIвека" / Г.Э. Зенгер. – 21 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
702154
  Феофанов А.Н. Критические замечания на некоторые пункты "Правил подработки..." // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 9-13. – ISSN 0041-5804
702155
  Лозицкая Н.И. Критические замечания об одном методе оценки эффективных факторов Ланде / Н.И. Лозицкая, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 38-45. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Анализируется метод Соланки - Стенфло, позволяющий по наблюдениям солнечного спектра оценивать эмпирически эффективные факторы Ланде.
702156
  Пришляк Д.А. Критические значения функции на замкнутой крутой / Д.А. Пришляк, М.В. Лосева // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 75
702157
  Ситников А.Б. Критические и стандартные показатели состояния мигрирующих веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 83-87. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
702158
  Венелин Ю.И. Критические исследования об истории болгар : с прихода Болгар на Фракийский полуостров до 968 года, или покорения Болгарии Великим Князем Русским, Святославом / Ю.И. Венелин. – Москва : В типографии Николая Степанова, 1849. – III, 342, VI с.
702159
  Ойзерман Т.И. Критические историко-философские заметки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 136-146. – ISSN 0042-8744
702160
  Шаповал Б.С. Критические концентрации мицилообразования и солюбилизирующая способность бинарных смесей анионных поверхностно-активных веществ. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаповал Б.С.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1967. – 16л.
702161
  Прахов А.В. Критические наблюдения над формами изящных искусств / соч. Андриала Прахова, действ. чл. Герм. археол. ин-та в Риме ... – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Русского Археологического о-ва ; Тип. Имп. Академии наук
Вып. 1 : Зодчество Древнего Египта. – 1880. – [4], VIII, 103 с., 20 л. ил. : ил., табл.
702162
  Григолюк Э.И. Критические нагрузки трехслойных цилиндрических и конических оболочек / Э.И. Григолюк, П.П. Чулков. – Новосибирск, 1966. – 224 с.
702163
  Согрин В.В. Критические направления немарксистской историографии США ХХ века / В.В. Согрин; Отв ред. Г.П. Куропятник. – Москва : Наука, 1987. – 268 с.
702164
  Фабрициус В. Критические начала задачи определения орбит по трем наблюдениям / В. Фабрициус. – 141 с.
702165
  Капиева Н Критические новеллы / Н Капиева. – М., 1969. – 144с.
702166
  Тэн И. Критические опыты / И. Тэн; Перев. под ред. В. Чуйко. – 291-458 с.
702167
  Гаршин Е.М. Критические опыты : Испорченная жизнь : [Биогр. и письма Ф.М. Достоевского]; Наши духовные отцы; Поэзия Я.П. Полонского; Драмы Островского, как основа народного репертуара; ; Русская драма на новом пути; Русская литература за 1886 год / Евгений Гаршин. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Стасюлевича, 1888. – XII, 260 с.
702168
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / [соч.] А. Павлова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Отд. оттиск: Отчет о присуждении наград гр. Уварова
702169
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / А Павлов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Извлечено из: Отчет о присуждении наград гр. Уварова, № 19
702170
  Романов К.К. (Великий князь) Критические отзывы : [Литературно-критические статьи о русской поэзии за 1905-1913 г.г.] / К.Р. – Петроград : [Тип. "Сельского Вестника"], 1915. – [2], 449 с.
702171
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236 с.
702172
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236с.
702173
  Батюшков Ф.Д. Критические очерки и заметки о современниках : в 2 т. / Э.Д. Батюшков. – 1900-1902. – Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга бывш. Мелье и К*
Ч. 2. – 1902. – XXVI, 296, IV, [2] с.
702174
  Ла-Барт Ф. де Критические очерки по истории романтизма. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго
1. – 1908. – 57с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф. Кн. без тит.л.
702175
   Критические очерки по философии Канта. – Киев, 1975. – 365 с.
702176
   Критические параметры делящихся материалов и ядерная безопасность. – М, 1984. – 175с.
702177
   Критические параметры систем с делящимися веществами и ядерная безопасность. – Москва, 1966. – 226 с.
702178
  Вернидуб М.Ф. Критические периоды в развитии яиц и личинок рыб и их практическое значение / М.Ф. Вернидуб, канд. биолог. наук. – Ленинград, 1949. – С. 69-98. – Библиогр.: Литература с. 97-98


  На с. 1 дарственная надпись: В библиотеку Киевского Ун-та автор
702179
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – Москва, 1932. – 168 с.
702180
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – Москва
2. – 1934. – 284 с.
702181
  Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина на вторый том истории князя Щербатова. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Корпуса чужестранных единоверцев, 1794. – 479 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- шкіра, корінець з тисн., картон
702182
  Болтин Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том истории князя Щербатова. – СПб, 1793. – 353 с.
702183
  Нойман О Критические простые числа эллиптических кривых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нойман О ; МГУ. – Москва, 1966. – 6 с.
702184
  Зелинский В.А. Критические разборы "Дворянского гнезда" и "Накануне" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – 4, 230 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева
702185
  Зелинский В.А. Критические разборы "Записок охотника" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 171 с. – Перепечатано без изменений из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
702186
  Зелинский В.А. Критические разборы повести И.С. Тургенева "Рудин" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
702187
  Зелинский В.А. Критические разборы романа "Дым" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. И.И. Пашкова, 1907. – IV, 98 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
702188
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Новь" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Типо-лит. В. Рихтер, 1905. – [4], 188 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
702189
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1909. – IV, 150 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
702190
  Ивашов А. Критические размышления на тему организации противодействия пандемии COVID-19 в США : есе // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7768-14-1
702191
  Дюбо Критические размышления о поэзии и живописи / Дюбо, Жан-Батист. – М, 1976. – 767с.
702192
   Критические разъяснения о древних русских монетах. – Спб, 1807. – 275с.
702193
   Критические разъяснения о древних русских монетах.. – В Санкт-Петербурге : Изданные Императорскою Академиею Наук, 1807. – 275с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
702194
  Чуковский К. Критические рассказы / К. Чуковский. – СПб
1. – 1952. – 235с.
702195
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. ("Современник" 1854-1861 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1893. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан


  Чернышевский, Николай Гаврилович; Пушкин, Александр Сергеевич Гоголь, Николай Васильевич Тургенев, Иван Сергеевич Островский, Александр Николаевич Толстой, Лев Николаевич Салтыков, Михаил Евграфович
702196
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. : ("Современник" 1854-1861 гг.). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1895. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан
702197
  Протопопов М.А. Критические статьи / М. Протопопов. – Москва : Изд. С. Скирмунта, 1902. – [4], 500 с.


  На экз. № 25254 печать-фамилия Петр Павлович Кудрявцев
702198
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи. - Конволют. - Пер. Критические статьи (1861-1894), Киев, 1902, т. 2
702199
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894)
702200
  Белинский В.Г. Критические статьи / В.Г. Белинский. – Москва-Пг., 1923. – 227 с.
702201
  Соллертинский И.И. Критические статьи / И.И. Соллертинский. – Л., 1963. – 182с.
702202
  Бородин А.П. Критические статьи / А.П. Бородин. – 2-е изд. доп. – М, 1982. – 88с.
702203
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894) / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1902. – [2], II, 434, II с.
702204
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894). Т. 2 / Н. Страхов // Критические статьи / Н.Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова, 1908. – Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – [2], II, 434, II с.
702205
  Философов Д.В. Критические статьи и заметки, 1899-1916 / Д.В. Философов ; [сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева ; отв. ред. В.В. Полонский] ; Учреждение РАН ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : ИМЛИ РАН, 2010. – 680 с. – Библиогр.: с. 644-658. – ISBN 978-5-9208-0329-0
702206
  Егунова Н.А. Критические статьи и литературные пародии Теккерея. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егунова Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
702207
  Абрамович А.Ф. Критические статьи и очерки о творчестве сибирских писателей / А.Ф. Абрамович. – Иркутск : Книжное издательство, 1958. – 214 с.
702208
  Шелгунов Н.В. Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]
702209
   Критические статьи о произведениях Максима Горького : Михайловский, Скабичевский, Меньшиков, Минский, Поссе, Оболенский, Боцяновский, Игнатов, Геккер, А.Б., С.М. – Санкт-Петербург : Изд. С. Гринберга ; Склад изд. у Стасюлевича ; [Тип. А.Г. Александрова в Бендерах], 1901. – XVI, 254 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. № 292895 деф., отсутств.: обл., тит. л., с. I-XVI, 254 и 1 л. фронт. (портр.)
702210
  Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885) / Н. Страхов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. – [2], XX, 484 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894). - Экз. № 109057 дефектный, отс. с. I-,XX. - Экз. в разных тип. переплетах. На обл. назв.: Критические стати
702211
  Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки и рецензии. Из наследия конца десятых - начала тридцатых годов / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1967. – 300 с.
702212
  Серебряная И.Б. Критические суждения о языке русской литературы первой половины XIX в. как лингвистический источник // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 82-95. – ISSN 0373-658Х
702213
  Кемпбелл А. Критические токи в сверхпроводниках : Пер.с англ. / А. Кемпбелл, Д. Иветс. – Москва : Мир, 1975. – 332с.
702214
  Михеева М.Н. Критические токи и критические магнитные поля сверхпроводящих пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михеева М.Н.; Физ.-техн. ин-т низких температур АН УССР. – Харьков, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.14
702215
  Верещагин В.Г. Критические токи сверхпроводящих сплавов в продольном магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Верещагин В.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
702216
  Ермаков Виктор Иванович Критические точки функций Грина для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ермаков Виктор Иванович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
702217
  Султанова З.Т. Критические точкий линейных систем случай трехкратного вырождения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Султанова З.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 5л.
702218
  Жирмунский А.В. Критические уровни в процессах развития биологических систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Москва : Наука, 1982. – 180 с. : табл., ил. – Библиогр.: 359 назв
702219
  Жирмунский А.В. Критические уровни в развитии природных систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Ленинград : Наука, 1990. – 223 с. : ил., табл. – Библиогр.: 398 назв.
702220
  Буренин В.П. Критические этюды / [соч.] В. Буренина. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1888. – [4], 398, [1] с.
702221
  Арсентьев Критические этюды по русской литературе / Арсентьев
1. – 351с.
702222
  Арсеньев К.К. Критические этюды по русской литературе : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,
Т. 1. – 1888. – V, 350 с. – Экз. деф., отсутств.: ориг. обл., тит. л. с. I-V
702223
  Арсеньев К.К. Критические этюды по русской литературе : в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,
Т. 2. – 1888. – [2], 357, [3] с.
702224
   Критические явления (актуальные проблемы физики). – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
702225
  Киро С.А. Критические явления в дисперсных гетерогенных системах со стадийным образованием конечных продуктов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Киро С.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
702226
  Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах / М.А. Анисимов. – Москва : Наука, 1987. – 270, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 258-268. – (Современные проблемы физика)
702227
  Гагарина А.Б. Критические явления в реакции жидкофазного окисления углеводородов в присутствии ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: / Гагарина А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 11л.
702228
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 1 : Метод термодинамического разложения. – 1976. – 99 с.
702229
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 2 : Системы с несколькими упорядоченными подрешетками. – 1976. – 102 с.
702230
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 3 : Методы теоретического анализа. – 1976. – 102 с.
702231
  Шварц А.В. Критические явления высшего порядка в тройных системах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шварц А.В. ; Гос.науч-исслед. и проект. ин-т азотной и пром-ти и продуктов органического синтеза. – Москва, 1971. – 22 с.
702232
  Алехин А.Д. Критические явления жидкость-пар в гравитационном поле : дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 01.04.14 / Алехин Александр Давыдович ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1994. – 296 л. – Библиогр.: л. 248-281
702233
  Мельниченко Ю.Б. Критические явления и коллективные процессы в полуразбавленных системах полимер -- растворитель. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.19 / Мельниченко Ю.Б.; Ан УССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1991. – 36л.
702234
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
702235
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
702236
  Володин Юрий Емельянович Критические явления нетепловой природы в реакциях окисления на платине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Володин Юрий Емельянович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
702237
  Абдикаримов Б.Ж. Критические явления парообразования и расслоения в пространственно неоднородных системах : дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 285 л. – Библиогр.: л. 250-285
702238
  Шляпникова Ирина Александровна Критические явления при ингибированном окислении полипропилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шляпникова Ирина Александровна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
702239
  Широков Сергей Сергеевич Критический анализ "Духовного сионизма" Ахад Гаама : Автореф... канд. филоc.наук: 09.00.02 / Широков Сергей Сергеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
702240
  Добреньков В.И. Критический анализ авангардистских тенденций в современной протестантской идеологии / В.И. Добреньков. – Москва, 1975. – 64с.
702241
  Кочегарова А.Д. Критический анализ аксиологичесих установок современного русского православия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Кочегарова А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 18л.
702242
  Аппатов С.И. Критический анализ американской буржуазной историографии : концепции вост.-европ. политики США / Аппатов С.И., Коваль И.Н. – Киев ; Одесса : Высшая школа, 1984. – 142 с. – Библиогр.: с. 127-141 (365 назв.)
702243
  Гущина В.А. Критический анализ аналитической эстетики / В.А. Гущина. – М., 1986. – 110с.
702244
  Куликов Андрей Александрович Критический анализ британского консерватизма в XX веке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 58-68. – Бібліогр.: с. 59-68. – ISSN 0042-8744
702245
  Степаненко В.А. Критический анализ буржуазной теорий инфляции : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Степаненко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 41 с. – Бібліогр.:с.37-41
702246
  Ибрагимов И Т. Критический анализ буржуазных и реформистских концепций "качества жизни". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ибрагимов Т.И.оглы; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1979. – 22л.
702247
   Критический анализ буржуазных социологических концепций : Социология и идеол. борьба. – Москва, 1981. – 173 с.
702248
  Маслов П.П. Критический анализ буржуазных статистических публикаций. / П.П. Маслов. – М., 1955. – 479с.
702249
   Критический анализ буржуазных теорий и практики управления. – Москва : Прогресс, 1980. – 272 с.
702250
  Хартман В.Д. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными и разработками / В.Д. Хартман. – М, 1979. – 407с.
702251
  Степаненко Владимир Афанасьевич Критический анализ буржуазных теорий инфляции : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Степаненко Владимир Афанасьевич; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубежных стран. – К., 1981. – 400л. – Бібліогр.:л.376-400
702252
   Критический анализ буржуазных теорий модернизации. – М, 1985. – 240с.
702253
  Кутушев В.Г. Критический анализ буржуазных теорий управления: Лекция. / В.Г. Кутушев. – Хабаровск, 1988. – 21с.
702254
  Базаров Александр Владимирович Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 080001 / Базаров Александр Владимирович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
702255
  Базаров А.В. Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Дис... канд. экон .наук: 08.00.01 / Базаров А.В.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 219 л. – Бібліогр.:л.195-219
702256
   Критический анализ деятельности современных монополий. – Москва : Московский университет, 1985. – 110 с.
702257
  Дмитриев Г.Д. Критический анализ дидактической мысли в США / Г.Д. Дмитриев. – М., 1987. – 102с.
702258
  Ткачук П.К. Критический анализ идеалистических и метафизических трактовок информационных процессов / П.К. Ткачук, В.А. Гордилов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
702259
  Окулова Л.А. Критический анализ идейно-политических концепций движения протеста молодежи ФРГ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Окулова Л. А.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
702260
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.03 / Бычко А.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
702261
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Дис... докт. филос.наук: 09.00.03 / Бычко А. К.; КИСИ. – К., 1985. – 372л.
702262
  Попов А.С. Критический анализ идеологии корпоративизма (на материалах Чили). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попов А.С.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
702263
  Сергеев Н.В. Критический анализ интернационализации советской социалистической культуры накануне и в период Великой Отечественной Войны. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Сергеев Н.В.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1990. – 17л.
702264
  Яковлев Виктор Глебович Критический анализ интуитивизма во французской буржуазной философии истории (А.Бергсон, Ш.Пеги) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яковлев Виктор Глебович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 17л.
702265
  Рачин Евгений Иванович Критический анализ категорий "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рачин Евгений Иванович; АН СССР. Ин-т философии. Сектор истории марксистско-ленинской философии. – М., 1978. – 17л.
702266
  Овсиенко Ф.Г. Критический анализ католической "теологии труда" / Ф.Г. Овсиенко. – М, 1984. – 63с.
702267
  Романенко Л.М. Критический анализ классиками марксизма-ленинизма учения О. Бланки о революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Романенко Л. М.; МГУ. – Москва, 1988. – 21 с.
702268
  Кантеров Я И. Критический анализ клерикальных фальсификаций научного атеизма / Я И. Кантеров. – Москва, 1983. – 64с.
702269
  Копаница Михаил Максимович Критический анализ концепции "коммунистического христианства" современного русского православия : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Копаница Михаил Максимович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. унив. им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 47л.
702270
  Шургачиева М.Ц. Критический анализ концепции знания в философии французского структурализма (на матер. филос. и антропологич. трудов к.Леви-Срос). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургачиева М.Ц.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
702271
  Попова А.Е. Критический анализ концепции мифотворчества в современной буржуазной эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Попова А.Е. ; АН УССР, Ин-т философии
702272
  Любимова Б Т. Критический анализ концепции нормативности ценности в буржуазной философии и социологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Любимова Т.Б,; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 21л.
702273
  Румянцева Т.Г. Критический анализ концепций "человеческой агрессивности". / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1982. – 128с.
702274
  Чайковская Мария Андреевна Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Чайковская Мария Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
702275
  Чайковская М.А. Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Чайковская М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
702276
  Гиви И.Г. Критический анализ логических теорий значения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гиви И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 42л.
702277
  Клюев Н.Н. Критический анализ мелкобуржуазной революционности в странах Латинской Америки (60-70-е гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клюев Н.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 19л.
702278
  Фоминых Мария Потаповна Критический анализ методологических основ глоосематической теории языка : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фоминых Мария Потаповна; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
702279
  Седнев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца 19 - начала 20 веков. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Седнев В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 18л.
702280
  Сиднев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца XIX - начала ХХ веков. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.0 / Сиднев В.А.; КГУ. – К., 1975. – 18л.
702281
  Стешенко Н.В. Критический анализ методологических оснований концепции З. Фрейда о бессознательном в его отношении к физиологическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
702282
  Шегута Михаил Андреевич Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржазной философии ХІХ-ХХ вв. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Шегута Михаил Андреевич; Ворошиловград. гос. пед. ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.184-199
702283
  Шегута М.А. Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржуазной философии XIX-ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Шегута М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 21 с.
702284
  Задорожний А.В. Критический анализ мондиалистских политико-правовых концепций // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 40-44. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
702285
  Эфендиева Н.М. Критический анализ натурфилософии Эррола Харриса / Н.М. Эфендиева. – Баку, 1978. – 103с.
702286
  Зайцева М.И. Критический анализ некоторых концепций фрацузской буржуазной социологии труда : Автореф... канд. философ.наук: / Зайцева М.И.; АН СССР.Ин-т философии. – Москва, 1965. – 20л.
702287
  Лебединский В.А. Критический анализ некоторых немарксистких концепций значения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебединский В. А.; ЛГУ, Филос. фак. – Л., 1967. – 21л.
702288
   Критический анализ некоторых теорий и концепций в медицине буржуазных стран. – Москва : Медицина, 1972. – 264 с.
702289
   Критический анализ немарксистских теорий в курсе философии : методические рекомендации. – Киев, 1989. – 167 с.
702290
  Гончаренко М.В. Критический анализ нововведений в законодательстве Украины о благотворительных организациях (хозяйственно-правовой аспект) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 22-24. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
702291
  Ледников Е.Е. Критический анализ номиналистических и платонистских тенденций в современной логике / Е.Е. Ледников. – Киев, 1973. – 223с.
702292
   Критический анализ понимания общества и личности в православии. – Казань, 1985. – 91с.
702293
  Гуреева А.В. Критический анализ прагматистской эстетики Д.Дьюи / А.В. Гуреева. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 56 с.
702294
  Петров Василий Викторович Критический анализ проблемы несоизмеримости в современной "философии науки" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петров Василий Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
702295
  Стараньчак Ю. Критический анализ проблемы свободы и освобождения Польши : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.03 / Стараньчак Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 53 с.
702296
  Юзеф Стараньчак Критический анализ проблемы свободы и освобождения труда в католической философии Польши : Дис... док-ра филос.наук: 09.00.03 / Юзеф Стараньчак; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 416л. – Бібліогр.:л.387-416
702297
  Табачковский В.Г. Критический анализ проблемы соотношения личностного и надличного в философии французского персонализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Табачковский В.Г.; АН УССР... – К., 1971. – 28л.
702298
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
702299
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (Теоретико-методологический аспект исследования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
702300
  Братанич Б.В. Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (теоретико-методологический аспект исследования). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Б.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
702301
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций нации и национальные отношения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вилков В.Ю.; КГУ. – К., 1987. – 17л.
702302
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций наций и национальных отношений (социально-философский аспект) : Дис... канд. филос.наук: / Вилков В. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.178-192
702303
  Пазилова В.П. Критический анализ религиозно-философского учения Н. Ф. Федорова / В.П. Пазилова. – М., 1985. – 135с.
702304
  Козырева А.К. Критический анализ религиозного решения проблемы веры и знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Козырева А.К. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
702305
  Селиванов В.Н. Критический анализ современного развития государственного управления в США. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 37л.
702306
  Агаян П.Ц. Критический анализ современных буржуазных концепций философской аргументации / П.Ц. Агаян ; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1987. – 180 с.
702307
   Критический анализ современных буржуазных социологических концепций. – М, 1979. – 180с.
702308
  Федотов О.К. Критический анализ современных криминологических концепций США и Англии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.718 / Федотов О.К.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
702309
  Шери Т. Критический анализ современных теорий "африканского социализма" : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Шери Т.; Ун-т дружб. народ. – М., 1972. – 27л.
702310
  Яркина Т.Ф. Критический анализ состояния и тенденций развития буржуазной педагогики в ФРГ / Т.Ф. Яркина. – М., 1979. – 215с.
702311
  Кондаков Е.М. Критический анализ социально-психологических концепций источников международных конфликтов и путей их предотвращения : Автореф... канд. философ.наук: / Кондаков Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 17л.
702312
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мирук Степан Якимович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1985. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
702313
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мирук Степан Якимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
702314
  Вализаде Данат Разакович Критический анализ социальной культуры постиндустриального общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 2073-9702
702315
  Карпинская Р.С. Критический анализ социобиологии / Р.С. Карпинская, С.А. Никольский. – М., 1985. – 64с.
702316
  Краснухина Е.К. Критический анализ социологии Ж.Гурвича : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Краснухина Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 19л.
702317
  Попков В.В. Критический анализ стратегии буржуазного идеологического воздействия на сознание молодежи капиталистических стран. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попков В.В.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ,. – М., 1980. – 23л.
702318
  Годубович В.И. Критический анализ теистических и социально-этических концепций евангельских христиан-баптистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Годубович В.И.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 24л.
702319
  Багиров Анар Рамиз оглы Критический анализ тенденций развития права на получение правовой помощи на примере законодательства Украины // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 6-15. – ISSN 2413-1342
702320
  Воронкова Людмила Петровна Критический анализ теологической антропологии Р.Нибура : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Воронкова Людмила Петровна; МГУ. Филос. фак. – М., 1977. – 23л.
702321
  Боровикова Ольга Николаевна Критический анализ теории и практики малых групп в буржуазной педагогике и школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Боровикова Ольга Николаевна; АН пед. СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1980. – 18л.
702322
   Критический анализ теории и практики менеджмента. – Москва : Прогресс, 1976. – 431с. – (Новое в управлении производством за рубежом ; 10)
702323
  Еремеев Леонид Андреевич Критический анализ теории и художественной практики французского "нового романа" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Еремеев Леонид Андреевич; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 24л.
702324
  Луганская К.Ф. Критический анализ теории классов и классовой борьбы в социальной философии Р.Арона : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Луганская К.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 23л.
702325
  Овчаренко Виктор Иванович Критический анализ теории личности психоаналитической системы З.Фрейда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Овчаренко Виктор Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
702326
  Феоктистов А.М. Критический анализ теории полилинейного и замкнутого развития культур. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Феоктистов А.М.; КГУ. – К., 1975. – 25л.
702327
  Грищенко Александр Михайлович Критический анализ теории символической культры Э.Кассирера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Грищенко Александр Михайлович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1977. – 21л.
702328
  Феоктисов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Феоктисов А.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 206л. – Бібліогр.:л.1-18
702329
  Феоктистов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур (истор.-филос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Феоктистов А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
702330
  Карапетян А.А. Критический анализ философии Канта / А.А. Карапетян. – Ереван, 1958. – 568с.
702331
  Любивый Я.В. Критический анализ философии культуры Томаса Элиота / Я.В. Любивый. – К., 1982. – 108с.
702332
  Пичушков В.В. Критический анализ философии языка Л.Витгенштейна : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Пичушков В.В.; МГУ. Филос. фак. – М., 1968. – 12л.
702333
  Подорога Валерий Александрович Критический анализ философии языка Т.В.Адорно : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подорога Валерий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – М., 1979. – 22л.
702334
  Бычко А.К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства / А.К. Бычко. – Київ : Вища школа, 1985. – 149с.
702335
  Берлинский П.В. Критический анализ философских основ французской генетической психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Берлинский П.В.; М-во народного обр.Молд.ССР. – 20л.
702336
  Вачиадзе Г.Н. Критический анализ форм и методов империалистической пропаганды на СССР : Автореф... д-р ист.наук: 07.00.10 / Вачиадзе Г.Н.; МГУ. – М, 1978. – 30л.
702337
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
702338
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; Киевский гос. ун-т. – К., 1986. – 203л. – Бібліогр.:л.163-187
702339
  Силичев Д.А. Критический анализ эстетики Микеля Дюфрена. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Силичев Д.А.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1973. – 23л.
702340
  Граблеа А.Н. Критический анализ эстетической концепции Ганса Зедльмайра : Автореф... канд.филос.наук: / Граблеа А. Н.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 22л.
702341
  Колясников Иван Николаевич Критический анализ эстетической концепции русского конструктивизма (проблема формы и функции) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.04 / Колясников Иван Николаевич; МГУ. Философский фак-т. – М., 1972. – 24л.
702342
  Галинская И.Л. Критический анализ этики утилитаризма: англо-американские исследования 1970-1980 гг. / И.Л. Галинская. – М., 1984. – 46с.
702343
  Марченко Алексей Васильевич Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России канца Х1Х-начала ХХ века : Дис... канд.философ.наук: 09.00.05 / Марченко Алексей Васильевич; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1989. – 207л. – Бібліогр.:л.189-207
702344
  Марченко А.В. Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России конца XIX - начала ЗЗ века : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Марченко А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
702345
  Скромненко С.М. Критический взгляд на статью [О.И. Сенковского] под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения / Соч. Сергия Скромненки [псевд.]. – Москва : В унив. тип., 1834. – [2], 74 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958, т. 3, с. 117. - Экз. дефектный, без обложки
702346
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка : повести / А. Лийвес. – Москва : Советский писатель, 1979. – 192 с.
702347
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка / А. Лийвес. – Москва, 1979. – 192с.
702348
  Моргун О.В. Критический дискурс-анализ материалов русской периодической печати о государственных переворотах в Османской империи (1807–1808 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 125-132. – ISSN 2077-7280
702349
   Критический ежегодник "Современник". – М, 1979. – 431с.
702350
  Зенгер Г.Э. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. – Киев, 1886. – С. 6-10
702351
  Зелинский В. Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского : Ч. 1-4 / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. : 1901-1906. – Москва : Тип. И.А. Баландина
Ч. 1 : Биографические сведения о Ф.М. Достоевском ; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского ; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. – 1901. – XII, 204, [4] с.


  Содерж.: Ч. 1. Биографические сведения о Ф.М. Достоевском; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. Ч. 2. "Униженные и оскорбленные"; "Записки ...
702352
  Зелинский В. Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского. Ч. 2 : Ч. 1-4 / собрал В. Зелинский // Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского : Ч. 1-4 / В. Зелинский. – 3-е изд. : 1901-1906. – Москва : Тип. И.А. Баландина, 1901. – Ч. 1 : Биографические сведения о Ф.М. Достоевском ; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского ; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. – VIII, 196 с.


  Содерж.: Ч. 1. Биографические сведения о Ф.М. Достоевском; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. Ч. 2. "Униженные и оскорбленные"; "Записки ...
702353
  Зелинский В. Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского : Ч. 1-4 / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. : 1901-1906. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 3 : "Идиот"; "Бесы"; "Подросток"; Речь Ф.М. Достоевского об А.С. Пушкине. – 1907. – VIII, 552 с.


  Содерж.: Ч. 1. Биографические сведения о Ф.М. Достоевском; Общая характеристика литературной деятельности Ф.М. Достоевского; Критика "Бедных людей"; Критические разборы повестей и рассказов Ф.М. Достоевского. Ч. 2. "Униженные и оскорбленные"; "Записки ...
702354
  Манн Ю.В. Критический метод В.Г. Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Манн Ю.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – Москва, 1964. – 23л.
702355
  Петренко Г.И. Критический момент / Г.И. Петренко. – М, 1962. – 48с.
702356
  Стабавой Ю.М. Критический момент. / Ю.М. Стабавой. – Москва : Искусство, 1959. – 30 с.
702357
  Слизик Л.Н. Критический обзор барбарисов СССР и близкородственных зарубежных видов. : Автореф... канд.биол.наук: / Слизик Л.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1964. – 11л.
702358
  Каринский М.И. Критический обзор последнего периода Германской философии / [Соч.] М. Каринского. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Департамента Уделов, 1873. – [4], 333 с.
702359
  Спасский Георгий Критический обзор пъесы "Царь Иудейский". – Полтава, 1915. – 56 с.
702360
  Карпов Г. Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время: 8-е генваря 1654 - 30-е мая 1672 года / Соч. Геннадия Карпова. – Москва : Тип. Грачева и К°, 1870. – [4], 183 с.
702361
  Суханов К.Н. Критический очерк гносеологии интуиционизма / К.Н. Суханов. – Челябинск, 1973. – 228с.
702362
  Мейстер Г.К. Критический очерк основных понятий генетики / Г.К. Мейстер. – Москва: Ленинград, 1934. – 204 с.
702363
  Аллахвердян С.Д. Критический очерк социологического номинализма / С.Д. Аллахвердян ; АН АрмССР, Ин-т философии и права. – Ереван : АН АрмССР, 1978. – 98 с.
702364
  Рыбаковас В. Критический очерк теоретических оснований и методологии буржуазной демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рыбаковас В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
702365
  Прозерский В.В. Критический очерк эстетики эмотивизма / В.В. Прозерский. – М., 1983. – 175с.
702366
  Блинов А.И. Критический период истории Соединенных Штатов Америки. Реконструкция / А.И. Блинов. – Красноярск, 1957. – 211с.
702367
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений к недостаточному водоснабжению. / Ф.Д. Сказкин. – Москва, 1961. – 52с.
702368
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений по отношению к недостатку воды в почве. / Ф.Д. Сказкин. – Л., 1971. – 120с.
702369
  Батаева Е.В. Критический подход в современной социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 56-62. – ISSN 1993-5560
702370
   Критический рационализм. – Москва, 1981. – 309с.
702371
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – Москва, 1974. – 375с.
702372
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 359с.
702373
   Критический реализм в литературах западных и южных славян.. – Москва : Наука, 1965. – 340 с.
702374
  Измайлов В Н. Критический реализм в русской литературе 19 века / В Н. Измайлов, . – Л., 1957. – 47 с.
702375
  Стонис Ю. Критический реализм в художественной прозе А.Венуолиса 1917-1940 гг. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Стонис Ю. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
702376
  Горбунов Н.К. Критический реализм драматургии А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Н. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
702377
  Штейн А.Л. Критический реализм и русская драма XIX века / А.Л. Штейн. – М., 1962. – 398с.
702378
  Маникас П.Т. Критический реализм и социальная теория // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.3-13. – ISSN 0132-1625
702379
  Ходжсон Дж. Критический реализм и экономическая наука // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-8736
702380
  Флоровская О.В. Критический реализм новелл Мопассана : Автореф... канд. филол.наук: / Флоровская О.В.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
702381
  Мазецкий Г.П. Критический реализм Теодра Драйзера : Автореф... канд. филол.наук: / Мазецкий Г. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1955. – 16л.
702382
   Критический реализм ХХ века и модернизм. – Москва : Наука, 1967. – 289 с.
702383
  Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Ч. Райкрофт. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т психоанализа, 1995. – 250с. – ISBN 5-88787-001-Х
702384
  Алиев Р.М. Критический текст "Голестана" Са"ди : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 16л.
702385
  Асадуллаев С. Критический текст поэмы "Лайли и Маджнун" Абдулло Хотифи и сопоставление этой поэмы с одноименной поэомй Хилоли. : Автореф... наук: / Асадуллаев С.; Тадж. гос. унив. – Душанбе, 1963. – 18л.
702386
  Нестеров А.Е. Критическмя опалесценция растворов полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеров А. Е.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Ленинград, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
702387
  Фурсенко А.А. Критическое десятилетие Америки / А.А. Фурсенко. – Л, 1974. – 347с.
702388
  Астафьев А.И. Критическое исследование современной системы финансов западных государств : Прил. 2 [к кн. "О современном военном искусстве"] / Соч. Ген. штаба полк. Астафьева, состоящего при Николаев. акад. Ген. штаба. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. арт. упр., 1863. – [2], 38 с. – Из журн. "Промышленность"
702389
  Кузнецов В.Н. Критическое исследование философии Жан-Поля Сартра : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Кузнецов В.Н.; МГУ. – М, 1973. – 48л.
702390
  Тягло А.В. Критическое мышление на основе элементарной логики : учеб. пособие / А.В. Тягло; М-во образования и науки Украины, Центр усовершенствования соц. образования. – Харьков : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2001. – 210 с. – ISBN 966-623-105-0
702391
  Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 66-75. – ISSN 1728-2756
702392
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.Г. [Гогоцкий]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 156, [VII] с. – Конволют. Перепл. с: 11 оттисками и вырезками
702393
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение учения римской церкви о видимой главе церкви / С.Г. [Гогоцкий] // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 87 с.
702394
  Колесникова А Т. Критическое осмысление проблемы антисемитизма в современном христианском богословии на примере вероучения Украинской Реформированной Православной Церкви (УРПЦ) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 149-152
702395
  Булавин Л.А. Критическое поведение плотности системы 3 метил-пиридин-тяжелая вода вблизи точки расслоения. // Физика жидкого состояния., 1988. – №16


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
702396
  [Вейнберг Л.О.] Критическое пособие : Сборник выдающихся статей русской критики за 100 лет : (Киреевский ... Айхенвальд) : в 5 т. / Сост. преп. Лазар. ин-та и Торг. шк. Бирж. о-ва в Москве Л.О. Вейнберг. – 1913-1915. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина. – (Для школы и самообразования)
Т.5, вып. 1 : О Белинском. – 1915. – 299 с. : портр. – Отд. оттиск
702397
  Венелин Ю. Критическое разложение всех имен Аттилина семейства и прочих, так называемых, гуннских его вельмож, о которых только упоминает Приск, в своих путевых записках. – [Москва] : [Б. и.], 1888. – IV, 5-30 с. – С. I-IV: Пролог. - В конце текста авт.: д. чл. Юрий Венелин. - Без тит. л. и обл.
702398
  Пич Р. Критическое рассмотрение П. Д. Юркевичем философии Канта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.107-115. – ISSN 0042-8744
702399
  Авенариус М.П. Критическое состояние тел. / [соч.] Проф. М.П. Авенариуса. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – 14 с. черт. – Ж-л элемен. мат-ки изд.В.П.Ермаковым, проф. Ипер.ун-та Св.Владимира; Отд.оттиск.нап.рос.мов.стар.орф. – (Журнал элементарной математики, изд. В.П. Ермаковым, профессором Императорского университета Святого Владимира)
702400
  Шиманская Е.Т. Критическое состояние чистых веществ. / Е.Т. Шиманская, Ю.И. Шиманский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 40с.
702401
   Критички методи и толкуваньа = Critical methods and interpretations / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Витомир Митевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-230-6
Т. 1 : / приред., стручна ред. и предговор акад. К. Кулавкова. – 2018. – 434, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 411-415


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
702402
   Критички методи и толкуваньа = Critical methods and interpretations / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [уред. Витомир Митевски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-231-3
Т. 2 : / приред., стручна ред. акад. К. Кулавкова. – 2018. – 457, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 417-452 та в кінці ст.


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
702403
  Пригодій С.М. Критична бірсіана США 1910-х років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 208-214


  Стаття має на меті висвітлити суперечливу американську критику творчості А.Бірса у перших декадах минулого сторіччя. В статье освещается противоречивая американская критика творчества А.Бирса в первые декады прoшлого века. The article focuses on ...
702404
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 73-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
702405
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області
702406
  Кулик В.В. Критична інфраструктура в системі виробничих і фінансово-економічних взаємозв"язків "витрати -випуск" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 89-108 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2305-7645
702407
  Кудряшов В.П. Критична інфраструктура та фінансова безпека // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 29 назв
702408
  Вечканова Е. Критична історія Нортропа Фрая: Pro et Contra // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 6-25. – (Серія: Філологія)
702409
  Пригодій С.М. Критична історія роману Е. Вортон "Дім сміху" (1910-1930 роки) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 440-451


  У статті висвітлюється критична полеміка 1910-1930-х років довкола роману Е. Вортон "Дім сміху"
702410
  Іваненко С.М. Критична культурологічна публіцистика Людвіга Гаріга про відносини "регіон-федерація-Європа" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглядається висвітлення відносин "регіон-федерація-Європа" у публіцистиці Людвіга Гаріга (Саарланд), який визначає прикмети регіонального розвитку спільноти як утілення глобальних процесів і наголошує на непересічності внеску малих регіонів ...
702411
  Зеров М. Критична література про Котляревського // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 22-23. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
702412
  Копань Л.Ю. Критична маса : оповідання / Л.Ю. Копань. – Київ : Молодь, 1985. – 160 с.
702413
   Критична маса в докторантурі: між європейською політикою та місцевими проблемами / В. Канцер, Г. Кучурян, І. Холбан, І. Мінчуне // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 63-73. – ISSN 0374-3896
702414
  Кравчук П.Ф. Критична межа / П.Ф. Кравчук. – К., 1985. – 184с.
702415
  Морозова Т.В. Критична методологія Х. Уайта // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 26-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 26 (5 назв). – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
702416
  Решетняк В. Критична напруга переходу Фредерікса в нематичній рідкокристалічній комірці, наповненій фероелектричними наночастинками / В. Решетняк, Т. Слуцкін, С. Шелестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Ключовою характеристикою електрооптичних явищ у рідкокристалічних системах є критична напруга переходу Фредерікса. Нещодавні експериментальні дослідження рідкокристалічних колоїдних систем сегнетоелектричних наночастинок з сильним зчепленням на ...
702417
  Зражевська Н.І. Критична парадигма досліджень медіакультури (франкфуртська школа) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-96. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті виокремлено й охарактеризовано основні засоби критичного аналізу медіакультури Франкфуртської школи, що дає змогу більш чітко уявляти механізми аналітико-синтетичного критичного підходу, правильно використовувати категорії, положення, ...
702418
  Радіонова І.О. Критична педагогіка\народна (популярна) освіта: від демаркації до коаліції // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 19-30. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
702419
  Алексюк І.А. Критична програма Стросона щодо расселівського тлумачення визначених дескрипцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз критичної програми Стросона щодо тлумачення Расселом висловлювань із визначеними дескрипціями. Представлен анализ критической программы Стросона относительно толкования Расселом высказываний с определенными дескрипциями. The ...
702420
  Бернадська Н.І. Критична рецепція "якості" сучасної прози: парадокси і несподіванки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 94-97. – ISBN 978-966-171-217-0
702421
  Захарченко М.С. Критична рецепція ідей Людвіга Вітгенштайна (на прикладі робіт Юргена Габермаса) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116


  У статті виявлено впливи філософії Людвіга Вітгенштайна на представників комунікативної філософії. Автор звертається до термінології Шанталь Муф і розрізняє представників контекстуалістської та універсалістської позицій. In the article found out ...
702422
  Бугай С. Критична рецепція історії української літератури в наукових студіях Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 156-163. – ISBN 978-966-171-312-2
702423
  Антоновська М.А. Критична рецепція повістей Т. Шевченка: традиція та перспективи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 13-17. – (Б-ка Ін-ту філології)
702424
  Філіпова О. Критична рецепція преси на сторинках сатирично-гумористичного часопису "Страхопудъ" (Відень; Львів, 1863-1905 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 176-188. – ISSN 1561-6224
702425
  Козаченко Я.І. Критична рецепція Роберта Фроста у США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 201-209


  У статті розглядаються критична рецепція поезії Роберта Фроста кінця ХІХ сторіччя, 30-50 рр., 60-80 рр., 90 рр. - наш час
702426
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
702427
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
702428
  Мєшкова В.Л. Критична щільність популяцій комах-листогризів на дубі звичайному / В.Л. Мєшкова, Ж.І. Бережненко, О.М. Кукіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
702429
  Башкирова О.М. Критичне бачення жіночої ментальної пам"яті жінки (на матеріалі романів Любові Голоти та Марини Гримич) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 162-170. – ISBN 978-966-171-217-0
702430
  Терно С.О. Критичне мислення - сучасний вимір суспільнознавчої освіти / Сергій Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-653-208-7
702431
  Тягло О.В. Критичне мислення : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Тягло. – Харків : Основа, 2008. – 189с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 1(61)). – ISBN 978-966-495-110-1
702432
  Конверський А.Є. Критичне мислення : підручник для студентів навч. закл. вищої освіти усіх спец. / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-617-673-804-6
702433
   Критичне мислення на уроках української мови та літератури / [ упоряд. М.І. Крайня ]. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2(63)). – ISBN 978-611-00-0054-3
702434
  Пометун О.І. Критичне мислення як педагогічний феномен // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 89-98. – ISSN 2411-1317
702435
  Горохова І.В. Критичне мислення як предмет філософського дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 56-67
702436
  Конаржевська В.І. Критичне мислення як складова формування комунікативних якостей військового лідера / В.І. Конаржевська, А.Є. Сіренко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 90-99. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
702437
  Дудар С.К. Критичне мислення як спосіб пошуку нових ідей та фундаментальна мета сучасної юридичної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 43-47. – ISBN 978-617-7638-01-7
702438
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення як стратегія мислення // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 182-184
702439
  Ляшенко О.І. Критичне мислення як технологія компетентнісного навчання фізики / О.І. Ляшенко, С.І. Терещук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-165. – ISSN 1563-3713
702440
  Савельєв В.Л. Критичне мислення як умова продуктивної освіти / В.Л. Савельєв, В.В. Ільїн // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 126-135
702441
  Козаченко Н.П. Критичне мислення: гранічні підходи та оптимальні шляхи // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 165-178. – ISSN 2076-7382
702442
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
702443
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 171-185
702444
  Купцова Т. Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 80-82


  Подано критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій. Доведено, що вона є похідною від гендерної ідеології суспільства й формується під впливом традиційних поглядів на чоловічу роль, сучасних економічних реалій та соціальної ...
702445
  Примакова О.В. Критичне переосмислення О.М. Щербиною вчення І. Канта про річ у собі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
702446
  Симчич М. Критичне порівняльне видання текстів Теофана Прокоповича і Георгія Кониського про нескінченність і їхніх наявних українських перекладів // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 41-121. – ISSN 2075-6461
702447
  Корж Н.В. Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталів як складових частин корпоративного капіталу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
702448
  Лєсєв І.В. Критичний аналіз геополітичної концепції Челлена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-296. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
702449
  Кучухідзе А. Критичний аналіз європейської політики України 2010 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 37-38
702450
  Безверхий К. Критичний аналіз інтегрованої звітності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 126-139. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
702451
  Государська О.В. Критичний аналіз класичних моделей перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 17-25. – ISSN 2077-804X
702452
  Прокопчук С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 161-170. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
702453
  Савченко С.М. Критичний аналіз наявного методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6806
702454
  Пікашова Т.Д. Критичний аналіз неовіталістського розуміння співвідношення емпіричного та теоретичного в розвитку біологічних знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
702455
  Котюк І. Критичний аналіз оцфіційних визначень доказів / І. Котюк, О. Котюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
702456
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18л.
702457
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.176-187
702458
  Прушковська І. Критичний аналіз перекладу турецькою мовою поеми Тараса Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 402-408


  У статті проаналізовано інтерпретацію турецькою мовою поеми "Катерина" тАраса Шевченка. Основну увагу приділено особливостям передачі рими й ритмомелодики першотвору, а також реаліям оригуналу і способам їхньої передачі мовою перекладу
702459
  Тихомиров О. Критичний аналіз підходів до розуміння порівняльного правознавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
702460
  Сєднєв В.А. Критичний аналіз поглядів неокантіанців Росії на співвідношення філософського і фізико-математичпого знання
702461
  Похресник А. Критичний аналіз пропозицій-2017 Римського клубу щодо "нової філософії" і "нового просвітництва" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 34-41. – ISSN 2078-1016
702462
  Бушанський В. Критичний аналіз російських політико-історичних уявлень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 243-265
702463
  Кузенко О. Критичний аналіз структуралізму: постструктуралізм, деконструктивізм, неоструктуралізм // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 67-68
702464
  Колісник Г.М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
702465
  Діденко Л.В. Критичний аналіз таємниці світу Г. Кониським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
702466
  Худоба К. Критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності "затрат" і "витрат" в економічній теорії та бухгалтерському обліку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 117-121. – ISSN 1728-9343
702467
  Бернюков А.М. Критичний аналіз теорії інтегративної юриспруденції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 145-148
702468
  Честнов І. Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативна парадигма посткласичної теорії права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 84-90. – ISSN 2227-7153
702469
  Януш О.Б. Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 317-323. – Бібліогр.: Літ.:с. 317; 7 п.
702470
  Усов Д.В. Критичний дискурс "суспільної угоди" Д. Г"юма // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 67-72
702471
  Бочко М. Критичний дискурс у статтях Ф. Коваля про українську культуру // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 135-138


  У статті йде мова про маловідомого поета, публіциста, літературного критика, журналіста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Аналізуються статті, в яких Федір Коваль порушує окремі питання української народнопоетичної ...
702472
  Руденко Л.Г. Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92 / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 4-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
702473
  Лебідь-Гребенюк Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 37-45


  Статтю присвячено комплексному дослідженню полеміки Т. Шевченка з опонентами та його автокоментарів до власної творчості, їх залежність від функціонування критичного коментаря у традиції української літератури
702474
  Ясь О. Критичний метод та його роль у становленні академічної історіографії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 209-227
702475
  Білоус Д.Г. Критичний момент : сатира та гумор / Д.Г. Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 79 с.
702476
  Храмова В.Л. Критичний начерк філософії Карла Поппера. III // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 34-47. – ISSN 0374-3896
702477
  Терещенко О. Критичний огляд грецької жіночої прози // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
702478
  Швець Ю.О. Критичний огляд існуючих в економіці підходів до визначення поняття стратегічне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 79-83 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
702479
  Чухно А.А. Критичний огляд підходів до проблем розподілу / А.А. Чухно, А.В. Серебряков // Критика сучас. концеп. з питань розвитку економіки: Тез. допов. і виступ на респ. наук. конф., 1968
702480
  Дзера І.О. Критичний погляд на зміни до ст. 16 Цивільного кодексу України // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 40-45
702481
  Шерр Д. Критичний погляд на професіоналізацію вармії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-77
702482
  Охріменко О.А. Критичний погляд на ринок корпоративних облігацій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: на 10 пунктів
702483
  Шиманська О.Т. Критичний показник степені [бета] для параметра порядку SF6 / О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонований авторами новий підхід до аналізу експериментальних даних по густинах співіснуючих фаз поблизу критичної точки був застосований до експериментальних результатів дослідження SF[нижній індекс 6]. Знайдена величина критичного індексу [бета] ...
702484
  Култаєва М.Д. Критичний потенціал німецької філософської педагогіки як критика і самокритика освітніх реалій: німецький досвід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 3-15. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
702485
   Критичний реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 774-776. – ISBN 966-316-069-1
702486
  Доманицький В. Критичний розслід над текстом "Кобзаря" : друкувалося в журналі "Кіевская Старина". – У Київі (Київ) : Дpук. т-ва "Пpосвещеніе", 1907. – 365 с.


  Псевдоніми — Василь Вітер, Звенигородец, Колодянин, В. Колодянський, Василь Потребитель; криптоніми: В. Д., Д., В. Д-ий, В. Д-ій, В. Д-й, В. Д-кий, В. Дом., Доман., В. Дом-ий, В. Д-ький, Н. Т., W. D.
702487
  Абдула А.І. Критичний розум та теорія раціональності // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 100-107. – ISSN 2076-7382
702488
   Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України / А. Халатов, А. Долінський, Д. Костенко, А. Боцула // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 0372-6436
702489
  Альохін О.Д. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі / О.Д. Альохін, А.К. Дорош, Є.Г. Рудніков. – Київ : Політехніка, 2008. – 404 с. – ISBN 978-966-585-063-2
702490
  Похресник А. Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 76-83. – ISSN 2078-1016
702491
  Юриняк Анатоль Критичним пером = Book reviews and articles / Юриняк Анатоль; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег
ч.3. – 1989. – 320с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
702492
  Дудка М.Л. Критичні властивості магнетиків: вплив структурного безладу, анізотропії, фрустрацій : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Дудка Максим Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 29 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
702493
  Булавін Л.А. Критичні властивості рідин / Л.А. Булавін; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7653-04-6
702494
  Булавін Л.А. Критичні властивості розчинів полімерів : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, В.В. Клепко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 125с. – ISBN 966-594-384-7
702495
  Доленго М.В. Критичні етюди / М. Доленго [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 71 с. – (Критична бібліотека)
702496
  Острик М.М. Критичні етюди / М.М. Острик. – Київ, 1970. – 181с.
702497
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 152с.
702498
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 150с.
702499
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 100с.
702500
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 133с.
702501
  Речицький В. Критичні зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого самоврядування)" // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – С. 2
702502
  Яковлєв Є.О. Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 34-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721X
702503
  Шиманський Ю.І. Критичні індекси та амплітуди в температурній залежності показника заломлення CO2 поблизу критичної точки. І. / Ю.І. Шиманський, О.Т. Шиманська, С.Ю. Єськова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 526-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено статистичний аналіз температурної залежності показника заломлення рідкої та газової фаз СО[нижній індекс 2] поблизу критичної точки (дані [14], серія І) з метою вивчення форми кривої співіснування та встановлення значень критичних індексів. ...
702504
  Головащенко С.І. Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 2 : Філософія та релігієзнавство. – C. 65-78. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 2). – ISSN 2617-1678
702505
  Михайленко О.Р. Критичні погляди щодо деяких положень реформування органів прокуратури України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-18.
702506
  Височан О.С. Критичні події при визнанні доходів і витрат в міжнародній теорії бухгалтерського обліку / О.С. Височан, О.О. Височан // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 46-48. – ISBN 978-611-01-0721-1
702507
  Альохін О.Д. Критичні показники і відповідні їм малі критичні показники 3-вимірних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 445-448. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі нерівностей для величин критичних показників введені відповідні до них малі критичні показники. За допомогою рівнянь, які пов"язують їх між собою, розраховані їх величини, а також величини самих критичних показників флуктуаційної ...
702508
  Куца О.П. Критичні рефлексії І.Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 149-154. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
702509
  Вєдров О. Критичні соціальні науки між двома формами знання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 62-73. – ISSN 0235-7941
702510
  Задорожна Л. Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Показано, що П. Куліш зображення народного характеру визначає як осьовий феномен літератури, а головною рисою характеру українця вважає високий рівень національної свідомості. The author claims that Peter. Kulish considered representation of the ...
702511
   Критичні статті з української літератури. 10 клас. Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-171-8
702512
   Критичні статті з української літератури.11 клас: Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-181-5
702513
  Боднарук А.В. Критичні та нелінійні властивості магнітних нанопорошків та магнітоактивних еластомерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боднарук Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
702514
  Діденко В.І. Критичні таксони роду Lotus L (Fabaceae Lindl.) / В.І. Діденко, О.С. Абдулоєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано критичні таксони роду Lotus L. (Fabaceae Lindl.) Проаналізовано точки зору різних дослідників стосовно об"єму роду Lotus L. загалом та таксономічного статусу окремих його видів. The description of critical taxons of genus Lotus L. ...
702515
  Величко О.Ф. Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави / О.Ф. Величко, О.І. Затинайко, П.П. Скурський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-30
702516
  Клеопов Ю.Д. Критичні уваги до де-яких рослин української флори / Ю.Д. Клеопов. – с.
702517
  Макаров Д.Г. Критичні умови існування фотоіндукованого спін-переорієнтаційного переходу у площині (001) фотомагнетика зі змішаною магнітною анізотропією / Д.Г. Макаров, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель змішаної анізотропії для випадку опромінення фотомагнетика Y[нижній індекс 3]Fe[нижній індекс 5-х]Si[нижній індекс х]O[нижній індекс 12] лінійно-поляризованим світлом у площині (001). Досліджено вплив критичних параметрів ...
702518
  Калюжна Н.Г. Критичні чинники та перспективи відновлення світової економіки в умовах глобальної рецесії COVID-19 / Н.Г. Калюжна, Т.К. Ковтун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 39-46. – ISSN 2222-4459
702519
  Булавін Л.А. Критичні явища в неоднорідних системах : навч. посібник для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 90 с. – ISBN 966-594-090-2
702520
   Критичні явища в полімерних розчинах та гелях. Ч.ІІ / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клапко, В.В. Шилов // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
702521
  Абдікарімов Б.Ж. Критичні явища пароутворення та розшарування у просторово неоднорідних системах : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Абдікарімов Бахитхан Жунайдович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 27 назв
702522
  Альохін Олександр Давидович Критичні явища рідина-пара в гравітаційному полі : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.14 / Альохін Олександр Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
702523
  Булавін Л.А. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі : [монографія] / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-275. – ISBN 978-966-00-1173-1
702524
   Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів : монографія / Л.А. Булавін [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 336 с. + Додаток: с. 272-314. – Бібліогр.: с. 315-335. – ISBN 978-966-182-100-1
702525
  Булавін Л.А. Критичні явища у рідинах : навч. посібник / Л.А. Булавін. – Київ : Київський університет, 1997. – 174 с., іл. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 171-174. – ISBN 966-594-011-2
702526
  Мороз Л. Критичність мислення як чинник зниження рівня тривоги в умовах інформаційно-психологічної війни / Л. Мороз, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовується можливість та доцільність застосування екологічного підходу для розуміння психічного стану населення, яке вважає себе потерпілим внаслідок інформаційно-психологічної війни, яку ведуть проти України ЗМІ РФ. На індивідуальному рівні ...
702527
  Десятник В.О. Критично-правове мислення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 2219-5521
702528
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2219-5521
702529
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 19-23. – ISSN 2219-5521
702530
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: природа наукового знання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 2219-5521
702531
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: прогрес науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 2219-5521
702532
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: теорії науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2219-5521
702533
  Кулиняк Н. Критично-публіцистична діяльність Антіна Рудницького (сторінками галицької преси першої третини XX століття) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 61-73. – ISSN 2310-0583
702534
  Возовикова Т. Критично о критериях. У депутатов свой взгляд на эффективность вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 11 октября (№ 41). – С. 6


  Менее чем через два месяца, 20 ноября, Минобрнауки обещает опубликовать результаты очередного мониторинга эффективности вузов. Однако согласие в оценке критериев, по которым определяется результативность работы учреждений ВПО, в обществе так и не ...
702535
   Критичноглибинні двоярусні грунторозпушувачі : монографія / С.В. Кравець, М.П. Скоблюк, О.В. Стіньо, Р.В. Зоря ; [за заг. ред. С.В. Кравця] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-193. – ISBN 978-966-327-384-6
702536
  Липкина А.И. Критичность и самооценка в учебной деятельности. / А.И. Липкина, Л.А. Рыбак. – М., 1968. – 142с.
702537
  Михальчук Сергей КРИТография лета : gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 66-77 : Фото
702538
  Микитась М.В. Криторіальний підхід оцінки ефективності адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 277-287. – ISSN 2077-3455
702539
   Критська гостинність готелів Aldemar : Греція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 70-71
702540
   Критська ідилія : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 34-35 : Фото
702541
  Горпенюк Максим Критська олія потекла в Україну : гастрономічний путівник // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-38 : Фото
702542
  Гофман А Е.Т. Крихітка Цахес / Ернст Теодор Амадей Гофман; у перекладах з німецької С. Сакидона, Є. Поповича. – Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 320с. – (Книги, які здолали час). – ISBN 966-7047-60-1
702543
  Джуда Б. Крихка імперія = Fragile empire: How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin : як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна / Бен Джуда ; [пер. з англ.: П. Білак, С. Мензелевський]. – Київ : Медуза, 2015. – 414, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: Newhaven ; London : Yale University press, 2013. – Бібліогр.: с. 409-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-15-3
702544
  Бельченко Наталя Крихкий вербарій споконвічний : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 85-94. – ISSN 0208-0710
702545
  Давидюк А.В. Крихкий горішок / А.В. Давидюк, О.М. Пальті // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 44-47. – ISSN 2518-7104


  Мова йде про мобільний телефон.
702546
  Тесленко К.М. Крихкий лід / К.М. Тесленко. – Донецьк, 1989. – 310с.
702547
  Іщенко Н. Крихкий мир Балкан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 11


  Белград міг планувати вторгнення в Косово.
702548
  Дячишин Б. Крихти живого часу Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 18-19
702549
  Якимович Б. Крихти споминів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 194-195. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
702550
  Слапчук В. Крихти хліба у бороді Конфуція : Фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 173. – С. 3-54
702551
  Забаштанський В.О. Крицею рядка : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Веселка, 1977. – 32 с.
702552
  Ребро П.П. Криця : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Дніпро, 1975. – 199 с.
702553
  Миценко М.П. Криця / М.П. Миценко. – Київ, 1976. – 336 с.
702554
  Малтынский Г.М. Кричат стрижи. Рассказы : рассказы / Г.М. Малтынский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 72с. – (Короткие повести и рассказы)
702555
  Елисеев Г.П. Кричащие батальоны. / Г.П. Елисеев. – М., 1967. – 128с.
702556
  Сапеляк С.П. Кричі часу / Степан Сапеляк. – Харків : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 104 с. : іл. – ISBN 978-966-2406-13-9
702557
  Харчиков А.Т. Кричу и бегу / А.Т. Харчиков. – Тула, 1991. – 426с.
702558
  Сухочев А.С. Кришан Чандар / А.С. Сухочев; Суворова А.А. – М., 1983. – 232с.
702559
   Кришна : Его увлекательная жизнь, учение, мысли, афоризмы; все лучшие из его наследия с комментариями; полный словарь Кришны с пояснениями. – Минск : Современное слово, 2004. – 352с. – ISBN 985-443-404-4
702560
  Лук"янчук Г. Кришталева чаша кобзаря Віктора Лісовола // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 липня (№ 29). – С. 13


  15 липня у Вишгороді було встановлено меморіальну дошку відомому бандуристу, композитору Віктору Лісоволу.
702561
  Страшко А.С. Кришталеве джерело : поезії / А.С. Страшко. – Харків : Прапор, 1976. – 71 с.
702562
  Талько Оксана Кришталевий експеримент : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-136 : Фото
702563
  Босак М.В. Кришталевий журавлик / Босак М.В. – Львів, 1988. – 102 с.
702564
  Бузько Д. Кришталевий край. / Д. Бузько. – Киев, 1959. – 140с.
702565
   Кришталевий ювілей : жииття як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 138-139 : Фото
702566
  Волошин І.І. Кришталеві вогні : оповідання, нариси / І.І. Волошин. – Київ : Дніпро, 1974. – 204 с.
702567
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1970. – 371 с.
702568
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1976. – 372 с.
702569
  Талько Оксана Кришталеві послання : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120 : Фото
702570
   Кришталеві роси : поетична антологія Київщини : [ поетично-науковий довідник ]. – Київ : Міленіум, 2007. – 544с. – До 1100-річчя першої літописної згадки про Переяслав. До 75-річчя Київської області. – ISBN 966-80-63-41-2
702571
  Кирпичникова І.П. Кришталеві таємниці / І.П. Кирпичникова. – К., 1975. – 87с.
702572
  Герасимчук В. Кришталь душі і слова Тетяни Майданович // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 6-7


  Штрихи до літературного портрета поетеси: До 60-річчя від дня народження.
702573
   Кришталь Олександр Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 32. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
702574
   Кришталь Олександр Пилипович (1908-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-966-439-754-1
702575
  Замлинський В. Криштоф Косинський // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 225-232. – ISBN 5-319-01062-1
702576
  Журавльов Д.В. Криштоф Косинський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 83-86. – ISBN 978-966-14-1182-0
702577
  Іващенко О. Криштоф Косинський і житомирська земля // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 110-112. – ISBN 966-95758-1-8
702578
  Виесе С. Кришьян Барон : (150 лет со дня рождения) : [пер. с лат.] / С. Виесе. – Москва : Знание, 1985. – 63 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия ; N 6 : Литература)
702579
  Виесе С. Кришьянис Барон : история жизни : [и деятельности выдающегося собирателя латыш. фольклора] / Саулцерите Виесе. – Рига : Лиесма, 1985. – 155 с. : ил, 9 л. ил.
702580
  Сергієнко О.М. Крищенко К.Є. Проблеми регіональної диференціації грошових доходів населення в регіонах та підвищення рівня життя // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 141-151
702581
   Крігер Герман Абрамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 121-123. – ISBN 978-617-573-038-6
702582
  Івченко Володимир Крізь біль реальний і уявний. Новий погляд на творчий шлях Миколи Гоголя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 22-25 : Фото
702583
  Микитин Т.Д. Крізь бурі : іст. повісті / Т.Д. Микитин. – Львів, 1976. – 320с.
702584
  Савицький Й.Т. Крізь бурі і грози / Савицький Й.Т. – Київ, 1966. – 224 с.
702585
  Рильський М.Т. Крізь бурю й сніг / М.Т. Рильський. – Київ, 1925. – 78с.
702586
   Крізь бурю часу. – К., 1982. – 296с.
702587
  Гірник М.А. Крізь відстані : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1969. – 78 с.
702588
  Мацибок-Стародуб Крізь відстані і роки : [випускники КДУ ім. Т. Г. Шевченка] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-27 червня (№ 23/25). – С. 3


  Минуло - п"ятдесят, як вони у 1969 році приїхали в Україну навчатись на факультеті кібернетики КДУ ім. Т.Г. Шевченка з Німецької демократичної республіки.
702589
  Черній В. Крізь відстані й роки : невигадані історії / Віталій Черній ; [ред. та упоряд.: В. Бойко]. – Київ : Вітчизна, 2010. – 189, [3] с. – ISBN 978-966-8623-16-5
702590
  Свєнціцька В. Крізь віки // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 478-491. – ISSN 0206-8001


  Гордість Львівського музею українського мистецтва є збірки давньоруського та давньоукраїнського мистецтва і культури 11-18, частково 19 ст.
702591
   Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві 12-20 ст. = Через века. Киев в изобразительном искусстве 12-20 столетий = Through the Ages. Kiev in 12th-20th century visual arts. – Київ : Мистецтво, 1982. – 336 с.
702592
  Сосюра В. Крізь вітри і роки : Поезії / В. Сосюра. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 131с.
702593
  Поволоцький Г.Ф. Крізь віхолу / Г.Ф. Поволоцький. – К., 1989. – 362с.
702594
  Клименко О.П. Крізь вогонь і сльози = Through the fire and tears : альбом / Випущено на замовлення Держ. комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга". – Київ : Прес-КІТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-611-528-002-5
702595
  Табачник Д. Крізь гарячі комсомольські серця // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
702596
  Пухняк-Олыйник Оксана. Камоликова Ольга Крізь гортензіїву Бретань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-95 : фото
702597
  Лісовська М.П. Крізь громовицю / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1961. – 199с.
702598
  Пильненький С.О. Крізь десятиліття / С.О. Пильненький. – К, 1973. – 118с.
702599
  Дмитерко Л.Д. Крізь дні і ночі : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1968. – 247 с.
702600
  Крохмальний Р. Крізь епохи та світи: трансфінурація і трансферність як форми когерентності художнього образу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 28-37. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні - погляд на тексти української літератури крізь призму пошуку справжнього обличчя національної культури; виявлення глибинних зв"язків міфологічного і концептуального. Зроблено спробу довести позитивність методу інтерпретації тексту на ...
702601
   Крізь кінооб"єктив часу. – Київ, 1970. – 318с.
702602
  Андрієвич М.А. Крізь лет років : оповідання, новели / М.А. Андрієвич; Андріевич М.А. ; [худ. С.І. Іванов]. – Ужгород : Карпати, 1987. – 110 с.
702603
  Терещенко М.С. Крізь лет часу / М.С. Терещенко. – К., 1974. – 166с.
702604
  Воскресенська З.І. Крізь льодяну імлу / З.І. Воскресенська. – Київ, 1966. – 159с.
702605
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Дніпропетровськ, 1972. – 135 с.
702606
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Київ, 1975. – 79 с.
702607
  Гончаренко Е. Крізь мармурові скелі Джойсових оповідань: "Після перегонів" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 260-263. – ISSN 0320-8370
702608
  Головко Т. Крізь муки - з любов"ю і правдою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Художньо-документальна повість "Любов і муки Магди Хоманн", авторами якої є Сергій Сай-Боднар та Петер Хоманн. Обох цих людей - заслуженого журналіста України та німецького історика єднають кровні узи та спільна благородна мета - увічнення пам"яті ...
702609
  Череватенко Л. Крізь непрозірний час : поезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 686-701.
702610
  Веркалець М. Крізь орієнт - до рідних оберегів : (до 125-річчя народження А. Кримського) / Михайло Веркалець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 67-80. – (Журналістика ; Вип. 3)
702611
  Бобюк А.Т. Крізь осикову борону / А.Т. Бобюк. – Львів, 1961. – 44с.
702612
  Мороз В.Л. Крізь пам"ять : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1982. – 72 с.
702613
  Доломан Є.М. Крізь пасма літ : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 88 с.
702614
   Крізь патину часу. Відроджене минуле : каталог виставки, відреставрованих творів декорат.-ужиткового мистец. з музейних колекцій України. – Київ : ННДРЦУ, 2005. – 183, [1] с. : іл. – Резюме англ. – ISBN 966-8275-03-9
702615
  Василів-Базюк Крізь пекло на землі!.. : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2012. – 506, [2] с. – ISBN 978-966-399-468-0
702616
  Черкес Н. Крізь перешкоди тоталітаризму неопалимою купиною української ідентичності // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 264-269. – ISBN 978-617-7196-23-4
702617
  Ворпок Х. Крізь поетику онейричного простору: семантика та поетика вертикалі у прозі Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 584-595
702618
  Савич І.С. Крізь полярні завої : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 61 с.
702619
  Совачова Г. Крізь пориви життя // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 220-230. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
702620
  Рупнік Ж. Крізь постімперські терни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 21 (341). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Французький дослідник повоєнної Східної Європи Жак Рупнік: "Коли імперія розвалюється, потрібні десятиліття, щоб установився новий порядок і настала стабілізація".
702621
  Александрович-Павличко Крізь призму біографічного аспекту: Віра Свєнціцька -відомий музейник і дослідник українського сакрального мистецтва // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 188-195. – ISBN 978-966-651-576-9
702622
  Кабаненко І. Крізь призму державного лідерства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 листопада (№ 212). – С. 5


  Індустріальний погляд на впровадження стандартів НАТО в Україні.
702623
  Довгань М. Крізь призму десятиліть: Чернівецькій обласній бібліотеці – 80 // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 44-46. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлюється діяльність однієї з провідних книгозбірень краю - Чернівецької обласної бібліотеки на різних історичних етапах. Зокрема, створення та функціонування структурних підрозділів, динаміку формування фондів, еволюцію форм і методів ...
702624
  Зарудня І. Крізь призму діалогу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 23-25
702625
  Кузьменко В. Крізь призму душі і серця


  Рецензія на книжку Колінько О. "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ - початку ХХ ст.
702626
  Островський С. Крізь призму закону до питання про реабілітацію батька Віктора Медведчука : Документи і коментарі / Семен Островський. – Броди : Просвіта, 2003. – 48с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 2). – ISBN 966-7544-14-1
702627
  Нехайчук Д.В. Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
702628
  Кобченко К. Крізь призму історичної пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  Про проект "Сталінізм та націонал-соціалізм: історичне вивчення та осмислення в Німеччині й Україні", здійснений КНУ імені Тараса Шевченка спільно з партнерським університетом м. Констанц. Керували проектом з українського боку доцент історичного ...
702629
  Головко Т. Крізь призму історії людства. Звідки, як і чому виникли нерівності між народами // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 3. – ISSN 2519-4429
702630
  Бандрівський Д.Г. Крізь призму літ / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1969. – 119 с.
702631
   Крізь призму прадавнього роду // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "Вийшла з друку книга "Сулими: спадщина предків" журналістки й науковця, випускниці нашого університету Людмили Сулими. В ній подано воєнну історію Центральної та Східної Європи, хроніки подій і персоналій (представників прадавнього роду герба Sulima) ...
702632
  Кривецька О. Крізь призму спогадів і прагнень // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Київський інститут міжнародних відносин (до 3 грудня 1990 р. - кафедра міжнародних відносин і міжнародного права) був свідком важливих подій державного значення. Професор Г.М. Цвєтков відіграв вирішальну роль у відновленні факультету міжнародних ...
702633
  Литвинець В. Крізь призму судової практики. Поновлення договорів оренди землі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 20-21
702634
  Тарахан М. Крізь призму творчості Василя Кричевського // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 40-41
702635
  Коцарев О. Крізь призму фактів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 31


  У збірнику статей "Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації" Ігор Гирич переосмислює визначну постать нашої історії.
702636
  Мирошниченко М.М. Крізь призму часу / М.М. Мирошниченко. – Київ, 1988. – 32с.
702637
  Ятченко В. Крізь проминальне - до вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 липня (№ 131). – С. 6


  Про нові грані наших прадавніх текстів у книжках Вадима Пепи.
702638
  Грищенко О.В. Крізь простори часу: до проблеми історичної пам"яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
702639
  Гедін С. Крізь пустині Азиї / С. Гедін. – Львів : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарского
Ч. 2 : В країні гробової тишини. (Подорож по пустині Такля-Макан). – 1907. – 52 с.
702640
  Гедін Свен Крізь пустинї Азиї. – Львів : З друк Науковго Т-ва імені Шевченка / Виданє Руского Т-ва педагогічного ; Ч. 124
Т. 2 : В країні гробової тишини (Подорож по пустині Такля-Макан). – 1907. – 52с. : з іл.
702641
  Ярмолюк М.Я. Крізь рожевий туман : повісті / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2016. – 390, [2] с. – ISBN 978-966-655-844-5


  В пр. №1711813 напис: Гордості Пустохи - Володимиру Сергійчуку, з повагою, на добро та прочитання. 23.04.2017 р.
702642
  Головач П.Р. Крізь роки : роман / П.Р. Головач. – Київ, 1963. – 379 с.
702643
  Килимник О.В. Крізь роки / О.В. Килимник. – Київ, 1968. – 228с.
702644
  Головач П.Р. Крізь роки : роман / П.Р. Головач. – Київ, 1972. – 400 с.
702645
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки : вибрані статті / Є.Г. Адельгейм. – Київ : Дніпро, 1979. – 304 с. : іл.
702646
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки / Є.Г. Адельгейм ; упоряд. І.Є. Гітович. – Київ : Дніпро, 1987. – 396, [2] с. : іл., портр.
702647
  Храмченко К. Крізь роки знову в Зірки. Історія "Yurcash" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Юрко Юрченко — український співак, композитор, лідер гурту "Юркеш". Заслужений артист України (2009).
702648
  Голиш Г.М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи / Г.М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-2256-15-4
702649
  Зимомря М. Крізь сад письменницьких портретів / М. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 431-436. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
702650
  Степанюк Б.П. Крізь сльози любові : поема / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 74 с.
702651
  Стебельський Степан ("Хрін") Крізь сміх заліза : (Хроніки) / Стебельський Степан ("Хрін"), Конопадський Олекса ("Островерх") // Літопис Української Повстанської Армії / Ред. П.Й. Потічний. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2000. – Том 30 : Крізь сміх заліза/ С.Стебельський, О. Конопадський. – с.1-550. – ISBN 966-95674-2-4; 0-920092-42-X
702652
  Різник Л. Крізь сміх, крізь сльози // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
702653
  Андрієвський Л. Крізь спогади - до сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С.9, 11


  Презентація книжки В. Корнійчука "Портрет хору з мозаїки. Маестро Анатолій Авдієвський" ("Криниця", 2012)
702654
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1982. – 418 с.
702655
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ
Кн. 2. – 1987. – 565 с.
702656
  Буткевич В. Крізь судово-правові лабіринти до осягнення положень ст. 6 Європейської конвенції з прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 7-74
702657
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1956. – 112с.
702658
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1957. – 108 с.
702659
  Дереч Д.Г. Крізь тенета : повість / Д.Г. Дереч. – Київ, 1957. – 336 с.
702660
  Кіслова Вікторія Крізь терни до життя (Інтерв"ю з мамою дитини з особливими потребами Т.В.Шубською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 39-40
702661
  Короткий В. Крізь терни до зірок : 160-літній поступ Київського університету / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 5-24. – ISBN 5-7707-1061-6
702662
  Буркут К. Крізь терни до зірок. Катерина Білокур // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 13


  Подорож до батьківщини видатної української художниці.
702663
  Гінтов П. Крізь терни до... Борткевича / П. Гінтов, О. Найдюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 55). – С. 7


  Чому зі "скрипом" на Батьківщину повертається музика "останнього українського романтика".
702664
  Поліщук В. Крізь терни часу і спокус // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 16-17


  До 90-річчя з дня народження Миколи Негоди.
702665
   Крізь терни... : Нариси становлення приватної вищої освіти в Україні. – Харків, 2001. – 356с. – ISBN 966-7557-32-4
702666
  Василенко М. Крізь трохи прочинені двері в день. Дещо суб"єктивні враження від прочитаного // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 183-190. – ISSN 08-68-4790-1


  Про Миколу Рачук.
702667
  Тараканова А. Крізь усе життя // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Роки навчання на юридичному факультеті стали незабутніми для випускників 1956 року. Характерний для них вогник щирих розмов, піднесений настрій, жагу до знань, повагу до викладачів та дух академізму вони змогли пронести крізь усе життя. А найціннішими ...
702668
  Ламонова О. Крізь чарівне скло // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710


  Вітражний розпис укр. художниць Маріанни Острогляд та Оксани Шапкаріної
702669
  Карпенко В.О. Крізь шторми / В.О. Карпенко. – К., 1981. – 120с.
702670
  Токмань Г. Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас"
702671
  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого і жіночого одягу / Л.П. Цибенко. – Київ : Техніка, 1992. – 160 с.
702672
   Кріогелі полівінілового спирту та хітозану, зшиті глутаровим альдегідом / Є.В. Діхтярук, В.В. Паєнтко, О.К. Матковський, С.О. Алексєєв // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 18
702673
  Мелков Г.А. Кріогенна електроніка : Навчальний посібник / Г.А. Мелков; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 87с. – ISBN 966-594-369-3
702674
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство : Конспект лекцій / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; КДУ. – Київ : Київський університет, 1973. – 211с.
702675
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; За заг. ред. М.М. Новикова. – Київ : Вища школа, 1979. – 208с.
702676
   Кріогенний комплекс // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 195-196
702677
  Арапетьян Е.Р. Кріоконсервація насіння - сучасний підхід для збереження біорізноманіття / Е.Р. Арапетьян, Г.В. Тимчишин, М.Р. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Rhododendron luteum seeds conservation in liquid nitrogen doesn"t influence on germination, it even increase germination rate. Seedlings development both in control and in cryoconserved seeds was the same. Зберігання насіння Rhododendron luteum у ...
702678
  Гольцев А.М. Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання / А.М. Гольцев, М.П. Петрушко, В.І. Піняєв ; НАНМ України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Київ : Наукова думка, 2020. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 97-109. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1757-3
702679
  Тихвинська О.О. Кріоконсервування, тривимірне культивування і ранозагоювальна дія мезенхімальних стромальних клітин у середовищах на основі плазми крові : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Тихвинська Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
702680
  Білецький В.С. Кріоліт (- мінерал класу галогенідів, флуоридів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 518. – ISBN 978-966-02-7305-4
702681
   Кріохірургія первинного раку молочної залози комбінована з інтраопераційною ін"єкцією металенового фарбника під контролем ультразвуку / М.М. Корпан, О О. Сушко Литвиненко, В.М. Лещенко, Б.П. Сандомирський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 124-133 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
702682
  Мордвінцев В.М. Кріпацтво / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216-218. – ISBN 966-642-073-2
702683
  Губицький Л.В. Кріпацька верства Київської губернії під час польського повстання 1830-1831 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 15-24. – ISBN 978-966-581-772-1
702684
  Ядловська Зіновія Кріпацький театр в Україні : здобутки інструментального музикування // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-17. – ISSN 1728-6875
702685
  Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
702686
  Мордвінцев В.М. Кріпосне право / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 218-219. – ISBN 966-642-073-2
702687
  Крістєва Е. Кріпосництво у творчості Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 228-236. – ISBN 978-966-2710-51-9
702688
  Кондратьєв А.І. КРІР. Бойове мистецтво українських характерників = KRIR. The martial art of Ukrainian kharakternyks / Анатолій Кондратьєв, Сергій Горелишев ; [ред. О. Карпенко]. – Київ : Схід-Захід, 2009. – 477, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 477. – (Серія видань "Від автора" 2006). – ISBN 978-966-2134-00-03
702689
  Яцканин І. Крісло-гойдалка в осінній мряці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 94-101. – ISSN 0868-4790
702690
  Гургула І. Крісло : Гедоністика творчості // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 96-109. – ISSN 0130-321Х
702691
   Крістєва (Kristeva) Юлія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 776-777. – ISBN 966-316-069-1
702692
  Журунова Т. Крістіна Жілінскайте // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 5 : Жілінскайте Крістіна. – С.3-14
702693
  Поліщук В.С. Крістофер Худ про концептуальні засади нового державного менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 135-137
702694
  Матвєєв В.О. Крішнаїти в Україні: проблеми і тенденції культурно-релігійного діалогу : монографія / Матвєєв В.О. – Київ : Міленіум, 2005. – 224, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-224. – ISBN 966-8063-90-Х
702695
  Карівець І.В. Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 30-44. – ISSN 2075-1443
702696
  Караджале И.Л. Крмедии / И.Л. Караджале. – Москва, 1963. – 390с.
702697
  Демидюк Л. Крнцепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеггера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 61-71. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
702698
  Коростелева В.А. Кроаснояр / В.А. Коростелева. – М, 1986. – 125с.
702699
  Воїнович Олександр Кров - це ще не все // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 349-478. – (Зарубіжний антифашистський роман)
702700
  Червакова И.М. Кров / И.М. Червакова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 160 с.
702701
  Мордатенко К.Л. Кров з-під криги : [поезії] / Костянтин Мордатенко ; [ред. П. Розвозчик]. – Тернопіль : Сорока Г.І., 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-8927-44-7
702702
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 298 с.
702703
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1985. – 183 с.
702704
  Будзиновський В. Кров за кров! : оповіданє з другої половини 17-сотих років / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Накл. книг. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 128 с.
702705
  Яновський Ю. Кров землі : новели / Ю.І. Яновський. – Київ, 1927. – 171 с.
702706
  Бурлакова В. Кров і вогонь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінився Майдан.
702707
  Бласко Ибаньєс Кров і пісок / Бласко Ибаньєс. – К, 1928. – 367с.
702708
  Нурпеїсов А.К. Кров і піт / А.К. Нурпеїсов. – К., 1977. – 788с.
702709
  Опанасюк О.Є. Кров і фата / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1967. – 155с.
702710
  Бабенко М. Кров історії сходить маком; Життя; Бумеранг... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 133-134
702711
  Шеремет М.С. Кров їх не пройшла даремно / М. Шеремет. – Київ : ЦК ЛКСМУ Молодий більшович, 1938. – 80 с. – На обкл.: КІМ. 20 років ВЛКСМ
702712
  Шкляр В. Кров кажана : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 220с. – ISBN 966-663-084-3
702713
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
1. – 1957. – 664с.
702714
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
2. – 1957. – 792с.
702715
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1958. – 272с.
702716
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 266 с.
702717
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця : Роман / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1966. – 294 с.
702718
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1970. – 274с.
702719
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1978. – 254 с.
702720
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1986. – 348с.
702721
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1992. – 384с.
702722
  Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформаційному просторі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 6
702723
  Торба В. Кров Майдану як пролог окупації / В. Торба, В. Наливайченко, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 5
702724
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 408 с.
702725
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1976. – 367 с.
702726
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1986. – 374 с.
702727
  Нечай М.П. Кров на камені / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1968. – 375с.
702728
  Медвідь В"ячеслав Кров на соломі : Роман / Медвідь В"ячеслав. – Львів : Кальварія, 2002. – 400с. – ISBN 966-663-026-5
702729
  Куртяк Є.Г. Кров на стежках : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1968. – 237 с.
702730
  Горак Р.Д. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [4] с. – На тит. арк. та обкл.: Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. – ISBN 978-966-580-340-9


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
702731
  Медвідь В. Кров по соломі : роман // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 18-58.
702732
  Войтович Л. Кров Рюриковичів у жилах шотландських королів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 94-101
702733
  Собко В.М. Кров України / В.М. Собко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 212с.
702734
   Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
702735
  Клименко П.П. Кров"ю святою : Фронтові записки / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 294с.
702736
  Каллио И. Кровавая весна / И. Каллио. – Петрозаводск, 1961. – 103с.
702737
  Ершова Галина Кровавая жертва или воззвание к небесам? : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 120-129 : Іл., карта
702738
  Резник С.Е. Кровавая карусель. / С.Е. Резник. – М., 1991. – 232с.
702739
  Роджерс Д.Т. Кровавая правая рука / Джоель Таунсли Роджерс. – Харьков : Основа, 1992. – 249, [7] с. – В кн. также: Билеты на тот свет / Б. Холидей. – ISBN 5-7768-0078-1
702740
  Глуховский Б. Кровавая сталь / Б. Глуховский. – М, 1977. – 253с.
702741
  Маслов В.Я. Кровавая цепь : Роман / В.Я. Маслов. – Харьков, Ростов-на Дону : Грампус-Эйт, Феникс, 1997. – 416с. – (Перехват). – ISBN 5-85880-510-8
702742
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка : необыкновенный роман / Шолом-Алейхем; пер. с идиш. – Москва, 1991. – 206 с.
702743
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка / Шолом-Алейхем. – Ленинград, 1991. – 270 с.
702744
  Маковей Осип Кроваве поле : Нариси. – Львів-Київ, 1921. – 71с. : Мал. Г. Колцуняка. – (Новітня бібліотекака; ; Ч. 38)


  Накладом видавн. спілки "Нові шляхи". Друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорака Зміст: Хрест поміж липами; Цариця світа; Вічна память; За що?; Мертве місто; Кров; Границя; Інвалід; Розлука; На окопах; Кроваве поле; Народ; Свобода; Гранат; Відмова; ...
702745
  Семанов С.Н. Кровавое воскресенье / С.Н. Семанов. – Л., 1965. – 143с.
702746
  Виленский-Сибиряков Вл. Кровавое воскресенье 9/22 января 1905 г.. – [Москва], 1925. – С. 3-14. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка", М. Политкаторжан, 1925, № 11
702747
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – МоскваЛ., 1931. – 32с.
702748
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – 2-е изд. – Москва, 1933. – 32с.
702749
  Павлов М. Кровавое воскресенье. 115 лет назад в городе на Неве была расстреляна мирная демонстрация трудящихся // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 4


  "115 лет назад, 9-го (по старому стилю) января 1905 года в Петербурге войска и полиция расстреляли несанкционированное властями мирное шествие рабочих, желавших обратиться к "первому лицу" государства - Царю - с петицией о необходимости устранения ...
702750
  Сяо Сань (Эми Сяо) Кровавое письмо. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1935. – 91с.
702751
  Арцыбашев М.П. Кровавое пятно. В деревне : рассказы / М.п. Арцыбашев. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. "Север" А. М. Лесмана], 1906. – 63 с. – (Дешевая библиотека : Серия беллетристическая / изд. С. Скирмунта ; № 8)
702752
  Скрипник Л.В. Кровавой дорогой / Л.В. Скрипник; Лев Скрыпник ; обложка И. Француза. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с. – (Художественная библиотека рабоче-крестьянской молодежи)
702753
  Рабинович А. Кровавые дни / А. Рабинович. – Москва, 1992. – 272 с.
702754
  Кассу Ж. Кровавые дни Парижа / Ж. Кассу. – М., 1937. – 392с.
702755
  Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
702756
   Кровавые злодеяния Оберленда. – М, 1960. – 54с.
702757
  Нгути Ва Тхионго Кровавые лепестки: Роман. / Нгути Ва Тхионго. – Москва, 1981. – 431с.
702758
  Атрян В.О. Кровавые перепутья : роман / В.О. Атрян ; авториз. пер. с арм. В. Баблояна и Н. Стальского ; [ил.: В.Д. Медведева]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 496 с. : ил.
702759
   Кровавые следы. – М, 1983. – 254с.
702760
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1982. – 303с.
702761
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1983. – 296с.
702762
  Чернявский С. Кровавые уроки очередного переворота в Киргизии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 78-91. – ISSN 1998-1813
702763
  Чернявский С. Кровавые уроки очередной революции в Киргизии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 66-77
702764
  Кунина А.Е. Кровавый американский империализм / А.Е. Кунина. – М, 1952. – 132с.
702765
   Кровавый бизнес. – М, 1985. – 351с.
702766
  Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович. – Київ : Кордон, 2015. – 990, [2] с. : фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97331-3-9
702767
  Барбюс А. Кровавый источник : рассказы : пер. с франц. / А. Барбюс; А. Барбю. – Москва : Правда, 1949. – 36, [4] с. – (Библиотека "Огонек" ; № 38, 1949)
702768
  Арсентьев И.А. Кровавый крест : роман / Арсентьев И.А. ; ил.: В.К. Иванов. – Москва : Московский рабочий
[Кн. 1]. – 1968. – 352 с. : ил.
702769
  Бонч-Бруевич Кровавый навет на христиан / Бонч-Бруевич. – Пг., 1918. – 100с.
702770
  Бонч-Бруевич В.Д. Кровавый навет на христиан / Владимир Бонч-Бруевич. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. Ком. памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; [17-я гос. тип. (бывш. Кушнерев)], 1919. – (Издание комитета памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; Кн. 18)
702771
  Бович А. Кровавый опыт / А. Бович. – М, 1919. – 16с.
702772
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – Москва
Кн. 1. – 1995. – 603с.
702773
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – Москва
Кн. 2. – 1995. – 574с.
702774
  Богучарский В.Я. Кровавый синодик : смертная казнь по политическим делам в России / В.Я. Богучарский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1904. – 31 с. 1 л. портр.
702775
  Павич М. Кровать для троих. Краткая история человечества // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.57-88. – ISSN 1130-6545
702776
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Вечгелов / Зигмуд Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 366 с.
702777
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Веягелов / З. Скуинь; Зигмуд Скуїнь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература
22. – 1989. – 127 с.
702778
  Койфман М.И. Кровельные сланцы побережья Черного моря / М.И. Койфман. – М., 1931. – 192с.
702779
  Соколов П.Н. Кровельный сланец / П.Н. Соколов. – М-Л, 1946. – с.
702780
  Гончаренко К.С. Кровеносная система свободного отдела тазовой конечности свиньи : Автореф... канд. биол.наук: / Гончаренко К.С.; Донецкий сельскохоз. ин-т. – Новочеркасск, 1965. – 24л.
702781
  Мажуга П.М. Кровеносные капилляры и ретикуло-эндотелиальная система костного мозга / П.М. Мажуга. – Киев, 1978. – 191с.
702782
  Карасеферян Э.Т. Кровепаразиты птиц в Армении : Автореф... канд. биол.наук: / Карасеферян Э. Т.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1956. – 16л.
702783
  Любинский Г.А. Кровепаразиты птиц и низших позвоночных и экология хозяев : Дис... наук: / Любинский Г. А.;, 1940. – 131л. – Бібліогр.:л.98-131
702784
  Зернов Н.Г. Кроветворение у ребенка. / Н.Г. Зернов, В.Е. Поляков. – Москва, 1981. – 96с.
702785
  Лауденбах Ю.П. Кроветворная деятельность селезенки. – [Киев], 1894. – 66 с.


  1894 р. захистив докторську дисертацію на тему „Кровотворна діяльність селезінки”
702786
  Переверзев А.Е. Кроветворные колониеобразующие клетки и физические стресс-фактроры / А.Е. Переверзев. – Л, 1986. – 172с.
702787
  Пряхин В.М. Кровинки / В.М. Пряхин. – Нальчик, 1974. – 24с.
702788
  Капутикян С.Б. Кровля Армении / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448 с.
702789
  Андріяшик Р.В. Кровна справа : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 208 с.
702790
  Незнанский Ф.Е. Кровная месть / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 432с.
702791
  Кисляков В.Я. Кровная родня / В.Я. Кисляков. – М, 1983. – 62с.
702792
  Вьюхин В.Н. Кровная связь / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар, 1978. – 111с.
702793
  Буравкин Г.Н. Кровное : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1980. – 127 с.
702794
  Андрияшик Р.В. Кровное дело : роман / Роман Андрияшик ; авториз. пер. с укр. В. Тетерина ; [рис. В.И. Кочкина]. – Москва : Совецкий писатель, 1980. – 263 с. : ил.
702795
   Кровное дело. – М, 1989. – 397с.
702796
  Зрезарцев Б.С. Кровное дело народов / Б.С. Зрезарцев. – К, 1986. – 46с.
702797
  Иванов С.Н. Кровное слово / С.Н. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусств им.Гафура Гуляма, 1981. – 607 с.
702798
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – М., 1971. – 472 с.
702799
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – 2-е изд. – М., 1975. – 487с.
702800
  Шапошникова В.Д. Кровные заботы / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 344с.
702801
  Авилов Сергей Кровные запчасти : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 124-127 : Фото
702802
  Тонких В.И. Кровные узы : роман / В.И. Тонких ; [ил.: Т. Трофимов]. – Москва : Моск. рабочий, 1968. – 319 с.
702803
  Иванова Л.М. Кровные узы / Л.М. Иванова. – М, 1973. – 96с.
702804
  Фугард А. Кровные узы / А. Фугард. – М, 1982. – 319с.
702805
  Харчук Б.Н. Кровные узы : роман / Борис Харчук ; пер. с укр. Вл. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 491 с.
702806
  Посниченко С.В. Кровный причал / С.В. Посниченко. – Донецк, 1963. – 72 с.
702807
   Кровожадібний вампір // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 40 : фото
702808
  Ижевский Сергей Кровожадные скакуны. Скакуны всех догонят // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 60-62 : фото
702809
   Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу / В.В. Лазоришинець, В.В. Попов, Б.М. Гуменюк, О.М. Гуртовенко, В.Л. Дяченко, А.І. Хрипаченко, Л.І. Тихоненко, К.В. Пукас // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 80-86. – ISSN 2413-7944
702810
  Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 20-24
702811
  Марченко О. Кровообіг / О. Марченко. – Х, 1971. – 71с.
702812
  Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології / В.О. Цибенко. – Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНП, 2010. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-290. – ISBN 978-966-8120-91-6
702813
   Кровообращение в скелетных мышцах. – Рига : Зинатне, 1991. – 203с.
702814
  Тыныбеков А.Т. Кровообращение и возраст в горных условиях / А.Т. Тыныбеков. – Фрунзе, 1985. – 92с.
702815
  Кілочицька Н. Кровосисні комарі (Diptera; culicidae) Пирятинського району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-38. – (Біологія ; вип. 2 (74)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення видового різноманіття та екологічних особливостей кровосисних комарів є важливим етапом у розробці методів контролю чисельності цих комах. Моделлю для таких досліджень можуть слугувати території з незначним антропогенним впливом, серед яких ...
702816
  Шеремет В.П. Кровосисні комарі України : Навч. посібн. для студ. біолог. ф-ту / В.П. Шеремет; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998
702817
   Кровосисні членистоногі, їх медико-ветеринарне значення та заходи боротьби / О.П. Маркевич, Г.В. Бошко, Є.М. Ємчук, Г.К. Шевченко; АН УРСР, Ін-т зоології. – Київ : Наукова думка, 1964. – 142с.
702818
  Курцин И.Т. Кровоснабжение главных пищеварительных желез в норме и при экспериментальном неврозе / И.Т. Курцин. – Л, 1976. – 164с.
702819
  Теплов С.И. Кровоснабжение и функция органов / С.И. Теплов. – Л, 1987. – 123с.
702820
  Боровик П.И. Кровоснабжение коленного и тазобедренного суставов при прямом и окольном кровообращении. (Эксперим. - морфол. исследование на собаках) : Автореф... канд. мед.наук: / Боровик П.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
702821
   Кровоснабжение коры головного мозга в норме и патологии. – Москва, 1952. – 128 с.
702822
  Власова К.К. Кровоснабжение мышц кисти человека : Автореф... канд. биол.наук: / Власова К.К.; Оренб. с.-х. ин-т. – Оренбург, 1966. – 17л.
702823
  Пастухов В.А. Кровоснабжение некоторых органов в связи с их деятельностью и общая гемодинамика в норме и при функциональной патологии высших отделов головного мозга : Автореф... Доктора мед.наук: 14.766 / Пастухов В.А.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 34л.
702824
  Судзиловский Ф.В. Кровоснабжение сухожилий мышц голени человека : Автореф... канд. мед.наук: / Судзиловский Ф.В.; Воен.-мед. Акад. им. С.М.Кирова. – Ленинград, 1950. – 19 с.
702825
  Молєв Є.В. Кровососні комахи і кліщі тварин / Є.В. Молєв. – К., 1959. – 68с.
702826
   Кровососущие двукрылые и их контроль. – Л, 1987. – 160с.
702827
  Молотова Л.А. Кровососущие двукрылые насекомы курортных районов Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Молотова Л.А.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
702828
  Трухан М.Н. Кровососущие двукрылые насекомые Белоруссии / М.Н. Трухан, Н.В. Пахолкина. – Минск, 1984. – 173с.
702829
  Камолов Валерий Иванович Кровососущие двукрылые насекомые в рекреационной зоне города Воронежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Камолов Валерий Иванович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1976. – 27л.
702830
  Соколова Э.И. Кровососущие двукрылые Приуральской тайги : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова Э.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 15л.
702831
  Балашов Ю.С. Кровососущие клещи /ixodoidea/ - переносчики болезней человека и животных / Ю.С. Балашов ; АН СССР. Зоологический ин-т. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1967. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 296-317
702832
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казахстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
4. – 1949. – 388с.
702833
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казстана / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
2. – 1947. – 281с.
702834
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Кахастана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
1. – 1946. – 145с.
702835
  Дубиций А.М. Кровососущие комары / А.М. Дубиций. – Алма-Ата, 1970. – 223с.
702836
  Рязанцева А.Е. Кровососущие комары (Dipotera, Culigidae) Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: / Рязанцева А. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1970. – 27л.
702837
  Шарков А.А. Кровососущие комары (Diptera, culicidae) Мурманской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарков А.А.; МВ и ССО РСФСР.Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1974. – 24л.
702838
  Прыгунова И.Г. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Северного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Прыгунова И.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
702839
  Кухарчук Л.П. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Сибири: Систематика. / Л.П. Кухарчук. – Новосибирск, 1980. – 223с.
702840
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л. – с.
702841
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л., 1927. – с.
702842
  Щербань З.П. Кровососущие комары Ферганской долины УзССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Щербань З.П. ; АН УзССР, Объед.Учен.совет. по зоолог. профилю отд.боилог. наук. – Ташкент, 1972. – 25 с.
702843
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – Москва-Л., 1960. – 132с.
702844
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – М., 1973. – 1-270с.
702845
  Бабаджанова Л.Р. Кровососущие мокрецы (Diptera , Cerapogonidaf) Ташкентской области УзССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Бабаджанова Л.Р. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 19 с.
702846
  Мирзаева А.Г. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Сибири и Дальнего Востока. / А.Г. Мирзаева. – Новосибирск, 1989. – 229с.
702847
  Шевченко А.К. Кровососущие мокрецы (Diptera, ceratopogonidae, Leptoconopidae) Украины : Автореф... докт. биол.наук: 098 / Шевченко А. К.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1971. – 57л. – Бібліогр.:с.55-57
702848
  Сматов Ж.С. Кровососущие мокрецы бассейна р.Или. : Автореф... канд.биол.наук: / Сматов Ж.С.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-та зологии и ин-та эксперим.биологии. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
702849
  Джафаров М.М. Кровососущие мокрецы Закавказья / М.М. Джафаров. – Баку, 1964. – 414с.
702850
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
702851
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
702852
  Каплич В.М. Кровососущие мошки лесной зоны / В.М. Каплич, В З. Усова, . – Минск, 1990. – 175с.
702853
   Кровососущие членистоногие Европейского Севера. – Петрозаводск, 1980. – 176с.
702854
  Балашов Ю.С. Кровососущие членистоногие и риккетсии / Ю.С. Балашов ; А.Б. Дайтер ; АН СССР, Зоологический ин-т. – Ленинград : Наука, 1973. – 251 с. – Библиогр.: с. 213-247
702855
  Зубковський Георгій Кровотеча - загроза життю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
702856
  Мостова Ю. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну / Ю. Мостова, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1-4


  "Світ змінюється, а разом із ним і причини міграції. Якщо раніше, в 90 відсотках випадків, населення з рідних країн виштовхували бідність, переслідування, голод і епідемії, то тепер, у 60 відсотках, його приваблюють можливості розвинених країн. Ні для ...
702857
  Брюсов П.Г. Кровотечение при травмах / П.Г. Брюсов. – Москва, 1983. – 96с.
702858
  Бадиан С. Кровоточащие маски : роман / Сейду Бадиан ; пер. с фр. Ю. Стефанова. – Москва : Прогресс, 1980. – 271 с.
702859
  Зырянов В. Кровяная земля / В. Зырянов. – Москва-Л., 1925. – 96с.
702860
  Мордвилко А.К. Кровяная тля / А.К. Мордвилко. – Л., 1924. – 109с.
702861
  Зинковская Л.А. Кровяная тля в Молдавии / Л.А. Зинковская. – К, 1987. – 135с.
702862
  Прессман Л.П. Кровяное давление и сосудистый тонус в физиологии и патологии кровообращения. : Автореф... доктор мед.наук: / Прессман Л.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – М,-Л., 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
702863
  Тоцкая А.А. Кровяные пластинки человека в норме, при тромбастении, тромбоцитопении и тромбоцитемии (фазовоконтрастная и электронная микроскопия). : Автореф... канд. биол.наук: / Тоцкая А.А.; Центр. ин-т гематологии и переливания крови. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
702864
  Догель А.С. Кровь : Из чего она состоит и для чего она нужна животному организму : с 13 рис. / [Соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1914. – [4], 48 с., 13 ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
702865
  Юлтый Д. Кровь : роман / Даут Юлтый ; пер. с башк. С.Сафиулина. – Уфа : Башккнигоиздат, 1964. – 212 с.
702866
  Зима В.А. Кровь желто-синего цвета... / Василий Зима ; [худож.-оформитель Л.П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2014. – 76, [4] с., [8] л. фот. : фот. – На укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-03-7085-2
702867
   Кровь за кровь. – Алма-Ата, 1941. – 16с.
702868
   Кровь за кровь. – М, 1942. – 152с.
702869
  Червинский П.Л. Кровь за кровь : [записки партизана] / П. Червинский. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 248 с., 1 л. карт.
702870
  Моисеева Надежда Кровь за Неаполь : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 124-131 : Фото
702871
  Ковалев Л.Р. Кровь земли / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1951. – 468с.
702872
  Фатхуллин З. Кровь земли : пьесы / Зиннат Фатхуллин ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с.
702873
  Пестушко В. Кровь земли : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 75 : Іл.
702874
  Леу К. Кровь и вода : [новелла] / Корнелиу Леу ; пер. Д. Рошка. – [Бухарест], 1960. – 64 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; [9])
702875
  Давыдова С.Я. Кровь и ее движение / С.Я. Давыдова. – Москва, 1953. – 68с.
702876
  Ястржембский Сергей Кровь и красота : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 87-95 : Фото
702877
  Хамидов Д.Х. Кровь и кроветворение у позвоночных животных. / Д.Х. Хамидов. – Ташкент, 1978. – 165с.
702878
   Кровь и кровотворение позвоночных при лучевых поражениях. – Ташкент, 1986. – 174с.
702879
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит А.Межиров. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 161 с.
702880
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 111 с.
702881
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
702882
  Марцинкявичус Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичус; Юстинас Марцинкявичюс ;. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 127 с.
702883
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Киев : Дніпро, 1986. – 198 с.
702884
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. А.Межиров. – Москва : Детская литература, 1987. – 141 с.
702885
  Бласко Ибаньес Кровь и песок / Бласко Ибаньес. – Смоленск, 1956. – 339с.
702886
  Бласко Ибаньес Висенте Кровь и песок // Треугольная шляпа / Аларкон Педро Антонио де. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
702887
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1,2. – 1973. – 431 с.
702888
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 3. – 1973. – 303 с.
702889
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / А. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 764 с.
702890
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / Абдижамил Нурпеисов ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 800 с.
702891
  Федоров И.И. Кровь и применение ее в медицине / И.И. Федоров, Е.А. Гринберг. – К., 1963. – 100с.
702892
  Жданов Н.Г. Кровь лейтенанта / Н.Г. Жданов. – М, 1968. – 263с.
702893
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1957. – 104с.
702894
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1959. – 293с.
702895
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1960. – 270с.
702896
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1961. – 599с.
702897
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1964. – 640с.
702898
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1968. – 271с.
702899
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 286с.
702900
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 622 с.
702901
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Киев, 1980. – 288с.
702902
  Стельмах М.А. Кровь людская не водица : роман // Всадники : роман : пер. с укр. / Ю.И. Яновский. – Киев : Дніпро, 1988. – с. 91-349. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-308-00214-2
702903
  Миняйло В.А. Кровь моего сына / В.А. Миняйло. – Москва, 1974. – 342 с.
702904
  Балаян Б.П. Кровь на алмазе "Шах" : трагедия А.С. Грибоедова / Б.П. Балаян ;. – Ереван : Айастан, 1983. – 179 с. : ил.
702905
  Шукуров Я. Кровь на камне : повесть / Якубджан Шукуров ; пер. с узб.Н.Ивашев. – Москва : Детская литература, 1972. – 224 с.
702906
  Каменкович З.Б. Кровь на камнях. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1983. – 407 с.
702907
  Борзенко С.А. Кровь на песке / С.А. Борзенко. – М., 1961. – 111с.
702908
  Королев В. Кровь на Святой Земле / Вячеслав Королев ; предисл. А. Паршева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 573, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 565-575. – (Андрей Паршев в проекте "Без грифа секретно"). – ISBN 5-17-041485-4
702909
  Барбегенов С. Кровь на снегу : роман в новеллах / С. Барбегенов; Саурбек Бакбергенов ; пер. с казах. А. Орлева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 360 с., [1] л. портр.
702910
   Кровь на черных тюльпанах. – М, 1986. – 380с.
702911
   Кровь на черных тюльпанах. – Минск, 1987. – 327с.
702912
  Кузнецов В.Н. Кровь отцов. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1961. – 94с.
702913
  Цыркун Н. Кровь поэта : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 73-83. – ISSN 0130-6405


  Дэвид Сэмюэл (1925-1984) - американский кинорежиссер и сценарист. Один из наиболее значимых новаторов кинематографа XX в., крупнейший ревизионист жанра вестерн.
702914
  Собко В. Кровь Украины : Глава из романа / В. Собко; Пер. с укр. – Москва : Правда, 1942. – 48с. – (Б-ка "Огонек"№ 56)
702915
  Пикуль В.С. Кровь, слезы и лавры : миниатюры и роман / В.С. Пикуль. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 653с. – ISBN 5-265-00279-0
702916
  Лаврик С.С. Кровь, холод и жизнь / С.С. Лаврик, Г.И. Когут. – К., 1984. – 72с.
702917
  Бакрадзе Д.И. Кровью героев : [записки участника партизанского соединения Ковпака] / Д.И. Бакрадзе ; авториз. пер. с груз. Н.Г. Аккермана и П.П. Вершигора ; [илл. И. Гурро]. – Тбилиси : Госиздат Грузии
Кн. 1. – 1953. – 344 с., 4 л. ил. : ил.
702918
  Бакрадзе Д.И. Кровью героев : [записки участника партизанского соединения Ковпака] / Д.И. Бакрадзе ; [авториз. пер. с груз. Н.Г. Аккермана и П.П. Вершигоры ; илл. И. Гурро]. – Тбилиси : Заря Востока, 1956. – 587 с., 9 л. ил. : ил. – Кн. в пер.
702919
  Бакрадзе Д. Кровью героев : [записки участника партизанского соединения Ковпака : авториз. пер. с груз.] / Д.И. Бакрадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 516 с., 8 л. ил.
702920
  Кондратенко В.А. Кровью сердца / В.А. Кондратенко. – Киев, 1946. – 63с.
702921
  Броделе А.Ю. Кровью сердца : роман / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1957. – 351 с.
702922
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Киев, 1958. – 292 с.
702923
  Броделе А.Ю. Кровью сердца : роман / Анна Броделе; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1959. – 336 с.
702924
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Москва : Советский писатель, 1960. – 336 с.
702925
  Красильникова-Ященко Кровью сердца / Красильникова-Ященко. – Ставрополь, 1966. – 260с.
702926
  Барсток М.Н. Кровью сердца : избранная поэзия / [пер. с белорус. / сост. М.Н. Барсток ; вступ. ст. А.С. Велюгина ; худож. В.А. Тарасов]. – Минск : Мастуц. літ., 1985. – 190 с. : ил.
702927
  Бочин Н.Д. Кровью скрепленная / Н.Д. Бочин. – Москва, 1966. – 61с.
702928
  Захарченко В. Кровью этой земли... / В. Захарченко. – Москва, 1943. – 48с.
702929
  Бланк А.Ф. Кройка женского платья / А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. – М., 1950. – 160с.
702930
   Кройка и шитье. – К, 1954. – 448с.
702931
   Кройка и шитье. – 2-е изд. – К, 1956. – 560с.
702932
   Кройцберг: анархический флер восточного Берлина : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 80-83 : фото
702933
  Палінська О КРОК-1 : укр. мова як іноземна : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 100, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-617-607-572-1
702934
  Гужва В.Ф. Крок : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1985. – 94 с.
702935
   Крок. – Київ, 2000
702936
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
702937
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
702938
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
702939
  Щербак Ю. Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 170-175. – ISBN 978-966-2374-12-4
702940
  Палінська О КРОК 1 : укр. мова як інозем. : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 80, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-607-573-8
702941
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : базовий рівень В1 : кн. для студента / Олеся Палінська ; [за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків с діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехника". – Львів : Дон Боско, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл., карти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-966-2090-24-6
702942
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : [базовий рівень В1] : робочий зошит / [Олеся Палінська ; за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою. – Львів : Дон Боско, 2014. – 55, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-2090-24-6
702943
  Околітенко Н.І. Крок вікінга : наук.-фантаст.оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1990. – 173 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
702944
  Дрофенко І. Крок вперед і два назад // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 10-11
702945
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін, 1932. – 244с.
702946
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 204с.
702947
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 308с.
702948
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 400с.
702949
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 277с.
702950
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 275с.
702951
   Крок вперед, два назад. Cтановище ЛГБТ в Україні в 2010-2011 рр. / [Зінченков О.О. та ін.] ; Рада ЛГБТ-організацій України ; Центр "Наш світ"; ЛГБТ-центр "Донбас-Соцпроект". – Київ : Центр "Наш світ", 2011. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-152
702952
  Прудко Є. Крок до європейських стандартів. Які новації в трудове законодавство принесе законопроект №5054 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
702953
  Гончаров С. Крок до зірок // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 38-39


  7 листопада цього року легендарному конструктору авіаційної та ракетної техніки Михайлу Янгелю виповнилося б 100 років
702954
   Крок до інноваційного майбутнього держави. Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 2


  Серед членів Наукового комітету - Олексій Колежук, професор Інституту високих технологій; Ігор Анісімов, декан факультета радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем, професор - КНУ ім. Т. Шевченка
702955
  Саклакова М.М. Крок до любові. Осяяння : вірші, оповідання, гуморески / Марина Саклакова. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 158, [1] с. – ISBN 978-617-7218-78-3
702956
   Крок до майстерності : Методич. посібник з підготовки консультантів телефонної лінії довіри для вихованців та випускників шкіл-інтернатів. – Київ, 2002. – 106с. – ISBN 966-7902-32-3
702957
  Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань / В. Ковганич, А. Гель // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73
702958
   Крок до належного фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Необхідно розробити законодавство, яке б зміцнювало ланцюг "освіта - наука - інновації - економіка". На цьому наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
702959
  Райхель Ю. Крок до нормалізації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Прем"єр-міністр Туреччини Ердоган висловив свої співчуття нащадкам жертв геноциду 1915 року.
702960
   Крок до профільної школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "...Міністерство освіти і науки презентує проект Типового навчального плану для учнів 10-11 класів та запрошує до його обговорення".
702961
  Шеїн К. Крок до справедливого судочинства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 12-13
702962
  Грень В. Крок за горизонти : Збірка літературних творів у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів, 2006. – 608с. – ISBN 966-658-057-8
702963
  Касаткін В.М. Крок за кроком до ЕОМ: нариси. / В.М. Касаткін. – К., 1979. – 160с.
702964
  Ткач М.М. Крок за обрій : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Дніпро, 1982. – 176 с.
702965
  Грушевська Н. Крок назад чи два кроки вперед? Податкові нововведення Дія. City / Н. Грушевська, Д. Скумбрій // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 14-15
702966
  Ступак В. Крок назустріч Людині : "Цвіт яблуні"Михайла Коцюбинського на уроках позакласного читання
702967
  Ющенко В. Крок перший: здолати безробіття // Без цензури, 2004


  -------------------------------------------------------------------------------- Ст. кандидата у президенти, лідера блоку "Наша Україна" щодо його передвиборчої програми
702968
  Задура Б. Крок Сіітонена : вірш // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 171-176
702969
  Калнауз І.К. Крок у безсмертя : док. повість / І.К. Калнауз, Б.О. Прищепа. – Київ : Молодь, 1982. – 168 с.
702970
  Третяк-Басмановська Крок у вічність з недоспіваною піснею / Третяк-Басмановська. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 128с. – ISBN 9667276031
702971
  Тудор С. Крок у жовтень. Пісня пісень / С. Тудор. – Київ, 1953. – 16 с.
702972
  Одотюк І.В. Крок уперед і два назад - декларації та реальність державної політики розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 127-141 : табл., рис. – ISSN 2522-9303
702973
  Шавалюк Л. Крок уперед, два назад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Про причини та наслідки рекордного розміщення внутрішніх держоблігацій.
702974
  Бережнюк О. Крок чи STEP? Які проблеми і тенденції проявив цьогорічний ліцензійний тест для студентів-медиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 99/100). – С. 11


  "Зазвичай іспит КРОК не складають дуже мало студентів. Тому, на думку експертів, він не може бути показником якості знань студента. Для українських медиків планують запровадити багаторівневу систему перевірки знань".
702975
  Ятко М.М. Кроками семирічки / М.М. Ятко. – К, 1960. – 90с.
702976
  Таран Л.В. Крокви. / Л.В. Таран. – К., 1990. – 101с.
702977
  Гончаренко В.В. Кроки : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
702978
   Кроки. – К, 1985. – 143с.
702979
  Милюха В.Т. Кроки в безсмертя. / В.Т. Милюха, Я.П. Шаповал. – 2-е изд. – Х, 1968. – 131с.
702980
  Рига О.О. Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 5-10. – ISSN 2226-1230
702981
   Кроки до національної ідентичності // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 185-185. – ISBN 978-966-2133-74-5
702982
   Кроки до національної ідентичності : [відгук п"ятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 194. – ISBN 978-617-7480-98-2


  З нагоди 90-річчя Юрія Шевельова (Шереха) філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Український науковий інститут Гарвардського університету (США) провели в актовому залі гуманітарного корпусу ...
702983
  Боголіб Т. Кроки до нової моделі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Треба провести освітній аудит дослідницьких і національних ВНЗ. 14 дослідницьких і 116 національних вишів - це дуже велика розкіш для країни в сучасних умовах
702984
  Матат Д. Кроки до нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
702985
  Старченко В.І. Кроки до обрію / В.І. Старченко. – Дніпропетровськ, 1990. – 79с.
702986
  Подолян М.П. Кроки до професіоналізму / М.П. Подолян; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики, ЦВП. – 2-е доп. вид. – Київ, 1998. – 64с. – (Теорія і практика журналістики.Першооснови журналістсько творчості). – ISBN 9667181200
702987
  Сокол Є. Кроки до успіху // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
702988
  Павлунь М. Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 4-14 : фото. – ISSN 2078-6220
702989
  Осадчук В. Кроки зростання (до 20-ої річниці створення кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка)


  Розглянуто завдання та діяльність однієї з наймолодших кафедр Інституту мови та літератури ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. Висвітлено привітання з нагоди виповнення 20-річчя кафедри.
702990
  Швець В.С. Кроки і роки : поеми / В.С. Швець. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 207 с.
702991
  Почепцов Г.Г. Кроки історії, або Що зараз найголовніше / Г.Г. Почепцов. – К, 1986. – 16с.
702992
   Кроки крізь полум"я. – Львів, 1988. – 76 с.
702993
  Дмитерко Л.Д. Кроки на шляху : повість / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 270 с.
702994
  Кричун Людмила Кроки назустріч розумінню : місце лінгвістичного алгоритму в сучасній системі інтерактивного навчання
702995
   Кроки п"ятерічок. – К, 1989. – 63с.
702996
  Казидуб М.В. Кроки поезії : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1970. – 58 с.
702997
  Кучма Л.Д. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0516-9
Кн.1 : Подолання кризи. Радикальні економічні реформи, 1994-1999 роки. – 2008. – 520с.
702998
  Кучма Л. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0517-6
Кн.2 : Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ, 2000-2004 роки. – 2008. – 544с.
702999
  Максимейко Ю.В. Кроки у мінорному мажорі : Поезії / Ю.В. Максимейко. – Харьков : Крок, 2002. – 28с. – ISBN 966-652-031-1
703000
  Сорока М.М. Кроки у незвідане : зустрічі й діалоги з видатними людьми / Михайло Сорока. – Київ : Київська правда, 2003. – 448 с. – ISBN 966-7270-06-8
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,