Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
702001
  Сохань С.В. "Книга-архів" як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 210-220. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
702002
  Оганесян Д.А. "Книга поэзии и поэтов" Ибн Кутайбы (828-889 гг.) / Д.А. Оганесян. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1986. – 148 с.
702003
  Рибалкін В.С. "Книга різновидів" ал-Халіла ібн Ахмада в історії арабського мовознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 91-98. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується місце і роль в історії афразійського мовознавства одного з найдавніших лінгвістичних трактатів арабського філолога ал-Халіла ібн Ахмада ал-Фарагіді (719-791) "Кітаб ал-джумал" ("Книга різновидів").
702004
  Гутковський В. "Книга року ВВС": подвійні стандарти? / В. Гутковський, М. Воробйов, Г. Пагутяк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 18


  Звернення до організаторів літературної премії "Книга року ВВС", Української служби ВВС та громадськості.
702005
  Калугин В.В. "Книга Св. Августина": ошибки перевода или разночтения оригинала? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-124. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
702006
  Зборовський А. "Книга сили" Валентина Терлецького // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
702007
  Данильчук А. "Книга сильних сенсів" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Бібліотека газети "День" формує колекитивний імунітет проти імперських "вірусів".
702008
  Васенко П.Г. "Книга степенная царского родословия" и ее значение в древнерусской исторической письменности / Пл.Гр. Васенко. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова. – (Записки Историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета ; Ч. 73)
Ч. 1. – 1904. – IV, 260 с. – Библиогр.: "Перечень рукописей, упомянутых в этой книге" (с. 245-248)
702009
  Эстулина С.Б. "Книга трехсот новелл" Франко Саккетти - памятник языка Треченто : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эстулина С.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 14 с.
702010
  Піддубний Д. "Книга української слави і сили" - це цілісна концепція нашого історичного минулого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 5
702011
  Шупта Д. "Книга української слави і сили" - це цілісна концепція нашого історичного минулого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 5


  Дослідження історика-краєзнавця Сергія Піддубного "Книга української слави і сили" - про наші родові пам"ятки та історичні коштовності, про предковічних богів та їхні святині.
702012
  Дрофань Л. "Книга художника" у просторі минуле/майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 48-52
702013
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2013. – 230 л. – Додатки : л. 197-230. – Бібліогр.: л. 161-196
702014
  Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
702015
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – М., 1955. – 376с.
702016
  Поло "Книга" Марко Поло / Поло, , Марко. – Москва : Географгиз, 1956. – 376с.
702017
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
702018
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
702019
  Федосеева Ольга Викторовна "Книга, без сомнения, движение вперед!" : Мурманский Центр чтения - новый формат // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Идея масштабного продвижения книги и чтения в нашей стране нашла свое яркое воплощение в уникальных по значимости проектах, организованных в начале нового тысячелетия Некоммерческим фондом поддержки и книгоиздания, образования и новых информационных ...
702020
  Белей Л. "Книга, що в ній є все" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 51 (371), 19-25 грудня. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Історія першої української енциклопедії: Української загальної енциклопедії (УЗЕ).
702021
  Ватуляк М. "Книгарні повинні бути добрими професіоналами / спілкувався Богдан Залізняк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 5


  Розмова із засновником Української книгарні імені Маркіяна Шашкевича у Львові - заслуженим працівником культури України Михайлом Ватуляком.
702022
  Весна М. "Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 17-20
702023
  Лебідь Світлана "Книги - мовні скарби" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-52
702024
  Мовчанюк В. "Книги буття українського народу" - питомо український історіософський твір і політичний маніфест (у силовому полі Шевченка слов"янської ідеї, польського месіанізму А. Міцкевича) // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 2-7. – ISSN 0130-7037


  Згадується Кирило-Мефодіївське братство, М. Костомаров, Д. Чижевський.
702025
  Зеров М. "Книги буття українського народу" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 139-145. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
702026
  Григорчук Ю. "Книги Естери" Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів персонажів // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 77-82. – ISSN 2307-2261
702027
  Вилегжаніна Т. "Книги служать для того, щоб ними користуватися" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 4-5
702028
  Чижиков Г. "Книговидання - це соціальна місія держави й бізнесу" / спілкувався Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 7
702029
  Квасюк Л. "Книжиця" Василя Суразького в контексті полемічної літератури кінця XVI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 258-260


  Розглядається полемічний трактат Василя Суразького "Книжиця" (1588) у контексті полемічної літератури кінця XVI ст., поява якого була зумовлена європейськими процесами Реформації, Контрреформації та Католицької Реформи й завданнями внутрішнього ...
702030
  Сидоржевський М. "Книжка про моє рідне село - це мій щит і мій меч у війні за рідну землю проти ворога" / записав С. Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Інтерв"ю з Сидоржевським Михайлом.
702031
  Коваль Р. "Книжка про хороших людей" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 4


  Передмова Романа Коваля до т. 2 енциклопедії визвольної боротьби "Подебрадський полк" армії УНР, яка вийшла друком 1 серпня 2017 р.
702032
  Константинова К. "Книжка року - 2019": виклики і контексти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 16


  "Під завісу року традиційно активізує роботу відомий проєкт "Книжка року". Очільник цього проєкту Костянтин Родик розповідає про ситуацію на книжковому ринку України, взаємодію з Мінкультом та Українським інститутом книги. "Про Двадцятилітню війну ...
702033
  Картузов К. "Книжкова альтанка" чекає // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.37-38. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено інноваційний досвід популяризації книги та заохочення до читання мешканців міста Миколаєва
702034
  Лук"янчук Г. "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" під загрозою існування // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
702035
  Толочко П. Книга-енциклопедія "Острозька Академія" // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 21-22, 28


  Острог 2011. Національний Університет "Острозька академія".
702036
   Книга-мемориал воинов, погибших при защите Родины в Великую Отечественую войну 1941-1945 гг.. – Калинин, 1986. – 357с.
702037
  Мороз Л. Книга-симфонія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Книга Андрія Топачевського "З Божого саду: рослини і тварини у Святому Письмі".
702038
  Гюнтер Г. Книга о радио. Элементарное введение в радиотелеграфию и радиотелефонию / Г. Гюнтер. – Москва-Ленинград, 1927. – 252 с.
702039
  Егоров Г.В. Книга о разведчиках / Г.В. Егоров. – М, 1984. – 365с.
702040
  Егоров Г.В. Книга о разведчиках / Г.В. Егоров. – 6-е изд., доп. – Барнаул, 1989. – 462с.
702041
  Поло М. Книга о разнообразии мира / Марко Поло ; предисл. Х.Л. Борхеса ; [пер. со старофр. И.П. Минаева]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 380, [2] с. : ил. – (Личная библиотека Борхеса). – ISBN 5-8301-0023-1
702042
   Книга о Рауле Кастро представлена в МИД России // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – C. 4-6. – ISSN 0044-748Х
702043
  аш-Шахрастани Мухаммад Книга о религиях и сектах (Китаб ал-Милал Ва-н-нихал) / аш-Шахрастани Мухаммад, ибн Абд, Ал-Карим. – Москва : Наука. – (Памятники письменности Востока)
Ч. 1 : Ислам. – 1984. – 270с.
702044
  Михайлов Н.Н. Книга о России / Н.Н. Михайлов. – М., 1982. – 510с.
702045
  Гараджа В.И. Книга о российском образовании : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
702046
  Горький М. Книга о русских людях / Максим Горький. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с., [ 16л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0410-7
702047
  Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии 19 века / В.В. Кожинов. – Москва : Современник, 1978. – 303 с.
702048
  Томпакова О.М. Книга о русской музыке для детей / О.М. Томпакова. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 92 с. – Библиогр.: Нотогр.: с. 78-91
702049
  Соловцов А.А. Книга о русской опере / А.А. Соловцов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 222 с.
702050
  Осетров Е.И. Книга о русской поэзии / Е.И. Осетров. – М : Советская Россия, 1982. – 352 с.
702051
  Самойлов Д.С. Книга о русской рифме / Д.С. Самойлов. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351 с.
702052
  Самойлов Д.С. Книга о русской рифме. / Д.С. Самойлов. – М, 1973. – 278с.
702053
  Колпакова Н.П. Книга о русском фольклоре : пособие для учащихся средней школы / Н. Колпакова. – Ленинград : Ленингр. отд-ние Учпедгиза, 1948. – 192 с. : ил.
702054
   Книга о русском языке. – М., 1969. – 224с.
702055
  Никол Глория Книга о свечах : Увлекательные советы о том, как применять и делать свечи / Никол Глория; Специальные фотосъемки Дебби Паттерсон. – Москва : Профиздат, 2000. – 152с. – ISBN 5-255-01355-2
702056
  Борисов И.Б. Книга о силачах / И.Б. Борисов. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 199 с.


  Очерки о С. Елисееве, И. Поддубном, Г. Гаккеншмидте, Н. Вахтурове, В. Пытлясинском, П. Крылове, Г. Лурихе, Г. Кащееве, А. Бухарове, Я. Краузе, К. Павленко, Г. Пыльнове, Я. Спарре, Я. Куценко, С. Амбарцумяне, И. Коткасе, Г. Новаке, В. Балавадзе, А. ...
702057
  Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве / И.Т. Посошков. – М., 1937. – 353с.
702058
  Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения / И.Т. Посошков. – Москва, 1951. – 410с.
702059
  Посошков И.Т. Книга о скудости и о богатстве и некоторые более мелкие сочинения / И. Посошков ; С предисл. А.А. Кизеветтера. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова, 1911. – VIII, 135 с. – (Памятники русской истории, изданные под редакцией преподавателей русской истории в Московском университете: профессоров В.О. Ключевского, М.К. Любавского и других)
702060
  аль-Джахиз Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва, 1965. – 287с.
702061
  аль-Джахиз Книга о скупых / аль-Джахиз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 477с. – В изд. также : Чудесное ожерелье / Ибн Абд Раббих


  В сборник включены "Книга о скупых", созданная великим писателем Арабского Востока аль Джахизом, и фрагменты из знаменитой антологии Ибн Абд Раббихи "Чудесное ожерелье"
702062
  Бауэр Ганс Книга о слонах = Das Elefantenbuch : [пер. с нем.] / Бауэр Г. – Москва : Географгиз, 1957. – 152 с., [8] л. ил. – (Рассказы о природе)
702063
  Бауэр Г. Книга о слонах = Das Elefantenduch : [пер. с нем.] / Бауэр Г. – Изд 2-е испр. – Москва : Мысль, 1964. – 160 с., [8] л. ил. – (Рассказы о природе)
702064
  Данилевич Л.В. Книга о советской музыке / Л.В. Данилевич. – М, 1962. – 444с.
702065
  Низюрский Э. Книга о сорванцах / Э. Низюрский. – Москва, 1957. – 429с.
702066
  Асафьев Б.В. Книга о Стравинском / Б.В. Асафьев ; предисл. Б. Ярустовского. – Ленинград : Музыка, 1977. – 279 с.
702067
   Книга о судах и судьях. – М., 1975. – 311с.
702068
   Книга о судах и судьях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 380с.
702069
   Книга о судах и судьях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 380с.
702070
  Каиро Книга о судьбе и счастье: палмистри, нумерология, астрология. / Каиро. – М., 1992. – 460с.
702071
  Мухаммад Книга о судьях / Мухаммад, ибн Харис, ал-Хушани. – М., 1992. – 231с.
702072
  Долгий В.Г. Книга о счастливом человеке : Повесть о Николае Баумане / В.Г. Долгий. – Москва, 1970. – 448с. – (Пламенные революционеры)
702073
  Долгий В. Книга о счастливом человеке : повесть о Николае Баумане / В. Долгий. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1971. – 448 с. – (Пламенные революционеры)
702074
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : (Дневник с воспоминаниями и отступлениями) / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 287 с. : ил. – (Эврика)
702075
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : Дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия. – (Эврика)
Кн. 2. – 1986. – 238, [1] с. : ил.
702076
  Амосов Н.М. Книга о счастье и несчастьях : Дневник с воспоминаниями и отступлениями / Н.М. Амосов. – Москва : Молодая гвардия. – (Эврика). – ISBN 5-235-01486-3
Кн. 2. – 1990. – 240с.
702077
  Калмановский Е.С. Книга о театральном актере / Е.С. Калмановский. – Л., 1984. – 223с.
702078
  Фома Кемпийский Книга о Христове подражании / Фома Кемпийский; Орест Настурел. – [Б.м.], 1646. – 317, [из них 1 чистый] л.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- дошка, шкіра
702079
  Паустовский К.Г. Книга о художниках / К.Г. Паустовский. – Москва, 1966. – 152 с.
702080
  Лада Й. Книга о художнике / Й. Лада. – Ленинград : Искусство, 1971. – 151с.
702081
  Громов М.П. Книга о Чехове / М.П. Громов. – Москва, 1989. – 384с.
702082
  Верховский Н.Ю. Книга о чтецах : очерки развития сов. искусства худож. чтения / Н.Ю. Верховский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 284 с., [13] л. ил.
702083
  Юхма М.Н. Книга о Чувашии. / М.Н. Юхма. – Москва, 1970. – 96с.
702084
  Городецкий В.Б. Книга о шашках / В.Б. Городецкий. – М., 1980. – 239с.
702085
  Городецкий В.Б. Книга о шашках / В.Б. Городецкий. – М., 1984. – 271с.
702086
  Галимова Е.Ш. Книга о Шергине / Е.Ш. Галимова. – Архангельск, 1988. – 127с.
702087
  Ардов М. Книга о Шостаковиче // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 6. – С.118-146. – ISSN 0130-7673
702088
  Трахтенберг И.М. Книга о ядах и отравлениях : Очерки токсикологии / И.М. Трахтенберг. – Київ : Наукова думка, 2000. – 368с. – ISBN 966-00-0617-9
702089
  Фолсом Ф. Книга о языке : Человек разумный - это Человек говорящий / Фолсом Франклин ; [пер. с англ. А.А. Раскиной ; ред. Н.Т. Беляева]. – Москва : Прогресс, 1974. – 159 с., ил. : с ил. и карт. – The language dook/ Franklin Folsom, 1963. – Библиогр. : 153-154. – ISBN 966-00-0617-9
702090
   Книга об архитектуре. – Москва, 1973. – 160 с.
702091
  Хишам Книга об идолах / Хишам, ибн Мухаммад, ал-Калби. – М., 1984. – 64с.
702092
   Книга об избрании на царство Великаго государя, царя и великаго князя Михаила Федоровича. – Москва, 1856
702093
  Короленко С.В. Книга об отце / С.В. Короленко. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 382 с.
702094
  Нансен-Хейер Книга об отце / Нансен-Хейер. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 512с.
702095
  Васильева Л.Н. Книга об Отце / Л.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 224с.
702096
  Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе / Ф.Н. Гоноболин. – Москва, 1965. – 260с.
702097
  Королевич А.И. Книга об эсперанто / А.И. Королевич ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев : Наукова думка, 1989. – 253 с.
702098
  Сичук Юрій Книга оповідей : Оповіді // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 5-34
702099
  Езник Кохбаци Книга опровержений. / Езник Кохбаци. – Ереван, 1968. – 175с.
702100
  Анненский И.Ф. Книга отражений : кн. [1]-2 / И.Ф. Анненский. – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковых ; Тип. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"
[Кн. 1] : Проблема Гоголевского юмора; Достоевский до катастрофы; Умирающий Тургенев; Три социальных драмы; Драма настроений; Бальмонт-лирик. – 1906. – IV, 213, [2] с. – Загл. 2 кн.: Вторая книга отражений. - Экз. № 30055 дефектный, без пред. (с. I-IV)
702101
  Анненский И.Ф. Книга отражений : кн. [1]-2 / И.Ф. Анненский. – Санкт-Петербург : [Тип. М. Стасюлевича]
[Кн. 2] : Вторая книга отражений : Изнанка поэзии; Белый экстаз; Иуда; Гейне прикованный; Проблема Гамлета; Бранд-Ибсен; Искусство мысли : (с черт.). – 1909. – [6], 135 с., 1 л. черт. – Загл. 2 кн.: Вторая книга отражений
702102
  Дрозд В. Книга отца Йосипа : Роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 11/12. – С. 28-164. – ISSN 0130-1608
702103
  Араз М. Книга отца моего : стихи и поэма / Мамед Араз ; пер. с азерб. Н. Горохова ; [худож. М. Эльконина]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 160 с. : ил.
702104
  Левада О.С. Книга п"єс / О.С. Левада. – Київ, 1975. – 668 с.
702105
  Зленко Г.Д. Книга пам"яті / Г.Д. Зленко. – Одеса, 1971. – 252с.
702106
  Процюк В. Книга пам"яті / В. Процюк. – Львів, 1996. – 320с.
702107
   Книга пам"яті випускників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського - учасників АТО / [М-во оборони України], Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Н.-д. центр воєнної історії ; [над кн. працювали: Д. Вєдєнєєв, В. Горєлов, В. Грицюк та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 2018. – 59, [1] с. : іл., портр.
702108
   Книга пам"яті воїнів-євреїв, загиблих під час Великої Вітчизняної війни : 1941-1945 Київ. – Київ : Єврейська рада України, 2001. – 768с. – ISBN 966-522-132-9
702109
   Книга пам"яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО / [КП "ЦНТ Дивокрай" ДОР ; Дніпропетр. облрада, Фракція УКРОП Дніпропетр. облради ; авт.-упоряд.: Т.В. Войцеховська, С.О. Капустіна, В.В. Якушенко ; редкол.: В.В. Боняк (голова) та ін.]. – Дніпро : Свідлер А.Л., 2017. – 191, [2] с. : іл., портр. – Кн. містить поіменний список, короткі біографії мешканців Дніпропетр. обл., загиблих на сході у 2017 р. – ISBN 978-617-627-106-2
702110
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги
Т.1 : Рівненська область, Костопільський район. – 2001. – 452с. : іл.
702111
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-55-8
Т. 2, ч. 1 : Рівненська область, Рівненський район / Олександр Денищук. – 2001. – 440 с. : іл. – 10 річниці незалежності України присвячується
702112
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-60-4
Т. 2, ч. 2 : Рівненська область, Рівненський район / О.С. Денищук. – 2001. – 436 с. : іл. – 10 річниці незалежності України присвячується
702113
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : Волинські обереги. – ISBN 966-7518-63-9
Т.3 : Рівненська область, Березнівський район/О.С. Денищук. – 2001. – 308с. : іл. – На титул. листі: 59-ій річниці створення УПА присвячується
702114
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-96174-0-5
Т.4 : Рівненська область, Гощанський район/О.С. Денищук. – 2002. – 464с. : іл. – 11 річниці незалежності України присвячується
702115
   Книга пам"яті і слави Волині. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-8424-15-8
Т.7 : Рівненська область, Здолбунівський район/О.С. Денищук. – 2004. – 848с. : іл.
702116
   Книга пам"яті і слави Волині : В 16-ти томах. – Рівне : ППДМ. – ISBN 966-8-424-31-X
Т.9 : Рівненська область, Сарненський район/О.С. Денищук. – 2005. – 442с. : іл.
702117
  Галик Я.І. Книга пам"яті Лемківщини 1944-1946 = A Book of Memory dedicated to the Lemkoland 1944-1946 : мартиролог лемківських родин / осіб лемків, виселених з Польщі до УРСР у 1944-46 рр. / авт. ідеї, керівник та упоряд.: Ярослава Галик ; [вступ. слово: А. Хомик]. – Львів : Тріада Плюс. – ISBN 978-966-486-188-2
Т. 1 : Повіти: Новий Санч, Новий Торг, Коросно, Ясло. – 2015. – 673, [1] с. : іл., табл. – 70-річчю депортації Лемків з рідного краю приурочується . - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 20-21


  Nowy Sacz, Nowy Targ, Krosno and Jaslo
702118
   Книга пам"яті Лемківщини 1944-1946 = A Book of Memory dedicated to the Lemkoland 1944-1946 : мартиролог лемківських родин / осіб лемків, виселених з Польщі до УРСР у 1944-46 рр. / авт. ідеї, керівник та упоряд.: Ярослава Галик ; [вступ. слово: А. Хомик]. – Львів : Тріада Плюс. – ISBN 978-966-486-198-1
Т. 2 : Повіти: Горлиці, Сянік. – 2016. – 959, [1] с. : іл., табл. – 70-річчю депортації Лемків з рідного краю приурочується . - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 20-21


  У пр. № 1716708: напис: Вельмишановному професору Володимиру Сергійчуку з нагоди дня народження з великою повагою від автора книги. Підпис. 13.03.2018 р.
702119
   Книга пам"яті Лемківщини 1944-1946 = A Book of Memory dedicated to the Lemkoland 1944-1946 : мартиролог лемківських родин / осіб лемків, виселених з Польщі до УРСР у 1944-46 рр. / авт. ідеї, керівник та упоряд.: Ярослава Галик ; [вступ. слово: А. Хомик]. – Львів : Тріада Плюс. – ISBN 978-966-789-147-4
Т. 3 : Повіти: Лісько, Березів, додатково різні повіти. – 2016. – 810, [2] с. : іл., табл. – 70-річчю депортації Лемків з рідного краю приурочується . - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 20-21


  У пр. № 1716708: напис: Вельмишановному професору Володимиру Сергійчуку з нагоди дня народження та з щирою повагою від автора книги. Підпис. 13.03.2018 р.
702120
   Книга пам"яті МВС : Нац. поліція України. Держ. прикордон. служба України / Артем Шевченко, Олена Родіна, Ігор Лебедь, Ганна Кобиляцька. – Харків : Фоліо, 2017. – 367, [1] с. : портр. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-03-7954-1
702121
  Константиновский И.Д. Книга памяти / И.Д. Константиновский. – Москва, 1982. – 559с.
702122
   Книга Памяти. – Киев, 1991. – 134с.
702123
   Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В двух книгах. – Дніпропетровськ
Кн. 1. – 2000. – 332с.
702124
   Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В двух книгах. – Дніпропетровськ
кн.2. – 2000. – 325с.
702125
   Книга Памяти медикам Могилёвщины - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и других войн. – Могилев : АмелияПринт, 2007. – 432с. : илл. – ISBN 978-985-90141-1-6
702126
  Уолш Н.Д. Книга перемен : когда все меняется, измени все / Нил Доналд Уолш ; [пер. с англ. Е. Мирошниченко. – Москва : София, 2010. – 318, [2] с. : ил. – Загл. и авт. ориг.: When everything changes, change everything / Neale Donald Walsch. – ISBN 978-5-91250-968-1
702127
   Книга персидско-русских разговоров. – Изд. М.Н. Ашимова. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1883. – 192с. – Текст на персид. и русск. яз.
702128
  Хоменко О. Книга першого міністра міжнародних справ УНР Олександра Шульгина "Політика" в інтелектуальній історії українського самостійництва // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 73-97. – ISSN 2413-7065
702129
  Гейне Г. Книга песен : избранные стихотворения [в пер. рус. писателей] ; учебное пос. по иностр. лит-ре / Генрих Гейне ; под ред. Саши Черного. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва типографского дела, 1911. – 74 с, 1 л. портр. : портр. – (Всеобщая библиотека ; № 184)
702130
  Лебедев Книга песен / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1938. – 203с.
702131
  Вауни Сурен Книга песен / Сурен Вауни; авториз. пер. с арм. В.Баласана. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 64 с.
702132
  Гейне Г. Книга песен : [пер. с нем.] ; переводы русских поэтов / Генрих Гейне. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 203 с.
702133
  Петрарка Ф. Книга песен / Ф. Петрарка. – Москва, 1963. – 166 с.
702134
  Тарба И.К. Книга песен / Иван Тарба ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 79 с.
702135
  Саба У. Книга песен : [стихи] : пер. с итал. / У. Саба ; [сост. и предисл. Е. Солоновича]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 183 с., [1] л. портр. : портр.
702136
  Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани Книга песен / Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани ; [перевод с араб. А.Б. Халидова, Б.Я. Шидфар]. – Москва : Наука, 1980. – 671 с.
702137
   Книга песен : из европ. лирики XIII-XVI вв. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 636, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил.
702138
  Багно В.Е. Книга песчинок : фантастич. проза Латинской Америки : пер. с исп. / сост. всуп. ст. В.Е. Багно ; худож. П. Татарников. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отд-ние, 1990. – 412, [1] с. : ил. – ISBN 5-280-00971-7
702139
  Доктороу К. Книга печатная и электронная : из речи, посвященной электронным книгам // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 9-20.
702140
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне видання. – Київ : Hакладом Вид-ва "Сеpп і Молот" ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 1. – 1918. – 150 с. – Стор. I-XVI, на яких містився: Гайнріх Гайне : біографічний нарис / Д. Загул - вирізані. - Прим. № 241067 без обкл. і тит. стор.


  -Розд. кн.: Молодечі стpаждання; Ліpичне інтеpмеццо
702141
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – Київ : Серп і молот. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 1. – 1918. – 150 с. – Стор. I-XVI, на яких містився: Гайнріх Гайне : біографічний нарис / Д. Загул - вирізані. - Конволют. Перепл. з: Книга пісень, ч. 2 ; Нові поезії / Г. Гайне
702142
  Гейне Г. Книга пісень / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне вид. – Київ : Hакладом Вид-ва "Сеpп і Молот" ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
Ч. 2. – 1919. – 132 с.
702143
  Гейне Г. Книга пісень. Ч. 2 / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського // Книга пісень / Г. Гейне. – Київ : Серп і молот, 1918. – Ч. 1. – 132 с. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
702144
  Трифонов Н.А. Книга по литературному чтению. Для 5-го класса немецкой неполной средней и средней школы / Н.А. Трифонов. – Энгельс, 1958. – 115с.
702145
   Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : cб. документов. – Москва : РОССПЭН, 2006. – XXV, [I] с., 994, [2] с. – Загл. обл.: Книга погромов. - Имен. указ.: с. 924-948. - Геогр. указ.: с. 949-969. – Библиогр. в примеч.: с. 837-923 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0816-0
702146
   Книга погромов : погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : cб. документов. – Москва : РОССПЭН, 2007. – XXV, [I] с., 994, [2] с. – Загл. обл.: Книга погромов. - Имен. указ.: с. 924-948. - Геогр. указ.: с. 949-969. – Библиогр. в примеч.: с. 837-923 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0816-0
702147
  Чернухін Є. Книга пожертв Грецького братства у Ніжині (1696-1786) / Євген Чернухів // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 91-102
702148
  Тельман И.Г. Книга поисков / И.Г. Тельман. – К., 1969. – 190с.
702149
  Троицкий В.Ю. Книга поколений : о романе И.С.Тургенева "Отцы и дети" / В.Ю. Троицкий. – М, 1979. – 112 с.
702150
  Кафанов А.В. Книга Полдня. / А.В. Кафанов. – Москва, 1985. – 166с.
702151
  Рыленков Н.И. Книга полей / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1950. – 118с.
702152
  Нахшаби Зийа ад-Дин Книга попугая (Тути-наме) / Нахшаби Зийа ад-Дин. – М., 1979. – 348с.
702153
  Нахшаби Зийа ад-Дин Книга попугая (Тути-наме) / Нахшаби Зийа ад-Дин. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Наука, 1982. – 348с.
702154
  Смирнов С.В. Книга посвящений / С.В. Смирнов. – Москва, 1961. – 124с.
702155
  Василенко М. Книга потрібна, книга красива // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 52-54


  Про І. Мегелу.
702156
   Книга Пошани України : [біогр. відомості про ветеранів Великої Вітчизняної і Другої світової воєн] / [наук. ред.: І.М. Вей, О.В. Вишневська, А.Г. Гула]. – Київ : Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам"яті України". – ISBN 966-7605-10-8
[Ч. 1 ] / [заг. ред. Р.Г. Вишневський] : [заг. ред. Р.Г. Вишневський]. – 2009. – [720] с. : портр.
702157
  Марцинкявичюс Ю. Книга поэм / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
702158
  Медведева К.А. Книга поэм В.А. Луговского "Середина века" как итог творческой эволюции поэта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Медведева К.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 27 с.
702159
   Книга правителя области Шан. – Москва, 1968. – 352с.
702160
   Книга правителя области Шан (Шан Цзюнь Шу). – 2-е изд., доп. – Москва : Науч.-изд. центр "Ладомир", 1993. – 390, [2] с. – Рез. англ. - Указ. имен, геогр. назв. и терминов: с. 329-339. - Список лит. на кит. яз.: с. 324-328. – Библиогр. в примеч.: с. 243-324. – (Памятники письменности Востока / редкол. сер.: О.Ф. Акимушкин [и др.] ; вып. 20). – ISBN 5-86218-017-6392 с.
702161
   Книга практической мудрости, или Как перехитрить Закон Подлости : 1777 советов : афоризмы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 285, [3] с. – Сер. осн. в 1998 г. – Библиогр.: с. 280-283. – (За словом в карман). – ISBN 5-04-002608-0
702162
   Книга пригод : оповідання. – Київ : Веселка, 1983. – 318с.
702163
   Книга пригод. – К., 1986. – 279с.
702164
   Книга пригод. – К., 1991. – 176с.
702165
  Султан И. Книга признаний Навои / И. Султан. – Ташкент, 1979. – 327 с.
702166
  Султан И. Книга признаний Навои / И. Султан. – Ташкент, 1985. – 303 с.
702167
  Линник Ю.В. Книга природы / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1978. – 352с.
702168
   Книга природы. – Москва : Детская литература, 1990. – 397 с. : ил. + Додатки: Таблицы рисунков и фотографий энтомофатов зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-08-000604-8
702169
  Олесницкий А. Книга Притчей [Соломоновых (Мишле)] и ее новейшие критики. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – [4], 144 c.
702170
   Книга про академіка П.Т. Тронька / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  В університеті відбулася презентація книги "Петро Тимофійович Тронько" із серії "Видатні вихованці та педагоги Київського університету", яку відкрив ректор Л. Губерський. Автори книги: Г. Кривошея, Г. Семилєтка, Є. Скляренко.
702171
  Яблонська С. Книга про батька : з мого дитинства / Софія Яблонська. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 237, [1] с. – ISBN 978-611-01-1906-1
702172
   Книга про Батька. Українські поети XIX-XXI століть : антологія / упорядкув. та передм. В.Л. Чуйка. – Київ : Криниця, 2013. – 351, [1] с. : іл. – Розгорутий тит. арк. - На тит. арк. також: Батькам України присвячується. В обороні роду і держави. – ISBN 978-966-2434-18-7
702173
  Левченко М. Книга про безсмертя та красу людини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 15


  У Переяславі презентували роман Сергія Сингаївського "Дорога на Асмару".
702174
  Кривельов Й.А. Книга про Біблію / Й.А. Кривельов. – К., 1965. – 543с.
702175
  Василенко Р. Книга про великих // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 465, листопад : листопад. – С. 27-28


  Валеріян Ревуцький "Нескорені Березільці".
702176
  Мельник П. Книга про видатного вихованця : Дмитро Гаврилович Топчій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Університет започаткував серію видань книг про життєвий і творчий щлях видатних його вихованців, викладачів та співробітників. Перша книга присвячена Топчію Д.Г. - генеральному директору виробничого об"єднання "Київський радіозавод", випускніку ...
702177
  Іщук С.І. Книга про виробничо-територіальні комплекси / С.І. Іщук, Р.І. Литвиненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 152-155. – Бібліогр.: 2 назви
702178
  Кононенко В. Книга про Герб України : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39
702179
  Поліщук В.Т. Книга про двох побратимів-подвижників // Шевченківські студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2015. – С. 161-167. – ISBN 978-966-920-043-3
702180
  Данилюк П. Книга про забуті українські землі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 39-40


  Книга про Холмщину і Підляшшя Є. Пастернака.
702181
  Кіт Л. Книга про землю, що купається в променях сонця // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  У рамках святкування 180-річчя університету та року Тараса Шевченка професор Торонтського університету Пол-Роберт Магочій презентував свою нову книгу "Крим: наша благословенна земля". У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи В.А. ...
702182
  Крижанівський Б.М. Книга про кіно / Б.М. Крижанівський. – К., 1987. – 157с.
702183
   Книга про книги 1917 - 1963 рр. Бібліографічний покажчик : Бібліографія бібліографії. Техніка. Промисловість. Транспорт. Комунальне господарство. – Харків : Книжкова палата УРСР, 1964. – 246 с.
702184
  Вартанов Г. Книга про книгу // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 18 січня (№ 5). – С. 3


  Про книгу М. Тимошика "Її величність книга", присвячену історії видавничої справи Київського університету у 1834-1999 рр.
702185
   Книга про Крим видана англійською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про книгу професора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука "Український Крим" (2001 р.) що базується на численних документах, у тому числі з архівів Сімферополя й Севастополя, яку переклали на англійську мову.
702186
  Панченко М. Книга про Лева та Дарію Ребетів // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Серпень [№] 15. – С. 7


  Збірка вибраних прауць видатних діячів українського національно-визвольного руху, Лева та Дарії Ребетів.
702187
  Белей Л. Книга про ліс : [вірші] / Лесь Белей ; [худож. оформ. А. Семчишин ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 91, [5] с. : іл. – ISBN 978-617-679-209-3
702188
   Книга про матір : Українські поети 19 - 21 ст. Антологія. – Київ : Криниця, 2003. – 320с. – ISBN 966-7575-56-Х
702189
  Іжинєць Г. Книга про модерне об"єднання "АРТЕС" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 132-133. – ISSN 0130-1799
702190
  Чумаченко М. Книга про наукову діяльність академіка НАН України М. І. Долішнього : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.87-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
702191
  Мизак Н. Книга про обрядовий фольклор гуцулів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 15 січня (№ 1)
702192
  Зозуля С. Книга про першого в Україні доктора європейської історії [Штепа К.Т.] // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 147-149


  Книга "Історик Кость Штеппа: людина, учений, педагог" автори І. Верба та М. Самофалов
702193
  Огнев В.Ф. Книга про стихи / В.Ф. Огнев. – Москва, 1963. – 479с.
702194
  Мушкетик Л. Книга про суть і вияви політичного русинізму // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 261-270. – ISSN 2522-9834
702195
  Червінський В. Книга про талановитих ректорів / В. Червінський, С. Червінський // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 10. – ISSN 0868-8117


  Про книгу "Ректори Київського університету (1834-2006 рр).
702196
  Коваль Т. Книга про Тараса Силенка // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Серпень (число 8)
702197
  Талах В. Книга про те, як народжувалася Мексика // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5


  "...На історичному факультеті відбулася презентація книги "Историки Доколумбовой Америки и Конкисты: Иштлильшочитль. Помар" (упорядник і перекладач текстів В.М. Талах, наукове редагування В.А. Рубеля), яка вийшла у видавництві "Либідь" за рекомендацією ...
702198
  Соловейчик С.Л. Книга про тебя / С.Л. Соловейчик. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 125с.
702199
  Сидоренко Б. Книга про тихий подвиг // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 червня (№ 95). – С. 12-13


  У Донецькому національному технічному університеті (ДонНТУ) почали втілювати міжнародний проект "Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій" (EDUTIP), який фінансується Європейським Союзом. Його мета - провести заходи з ...
702200
  Захожай З. Книга про Україну, що постала у вогні як неопалима купина / З. Захожай, Ф. Проданюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-3 червня (№ 23). – С. 13


  Видавництво "Україна" на замовлення Державного телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р. перевидало науково-навчальний посібник "Історія України. Джерельний літопис" авторства В.І. Червінського і М.І. Обушного.
702201
  Богиня Д. Книга про управління інвестиційними ризиками / Д. Богиня, Т. Дерев"янкін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 93-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
702202
  Кара-Васильєва Книга про церковне малярство Закарпаття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 262-264. – ISSN 2413-4767
702203
  Рассадин С.Б. Книга про читателя. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1965. – 206с.
702204
  Кошова І. Книга про Шевченкове кохання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Червень (№ 6). – С. 35
702205
  Жданов Н.Г. Книга прозы : Октябрьские были. Рассказы. Повести. Роман. Из воспоминаний / Н.Г. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 640с.
702206
   Книга пророды и человеческой культуры в общепонятном изложении / А.Ф. фон Швейгер-Лерхенфельд, проф. В. Оствальд, проф. Шенихен и [др.]. – Санкт-Петербург : Вестн. знания (В.В. Битнера)
Т. 2. – 1913. – 304 с. : ил.
702207
   Книга пророка Єремії : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 224 с. – ISBN 966-8387-19-8
702208
   Книга пророка Ісаї : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8387-44-9
702209
  Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI-початок XIX ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам"ятки // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 21-30. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Найдавніші відомості про розвиток ремесла в пізньосередньовічному Дрогобичі належать XV ст. 1 Так, в актових джерелах тієї доби згадуються численні дрогобицькі ремісники: різники, кушніри, кравці, шевці, ковалі, солодовники, пекар, пивовар, ...
702210
  Олеша Ю.К. Книга прощания / Юрий Олеша. – Москва : Вагриус, 2006. – 480 с., 32с. илл. : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0248-X
702211
  Тимошик Г. Книга псалмів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 502-512
702212
   Книга псалмів. Книга приповістей Соломонових : у переспівах Миколи Карпенка / [ред. Д. Степовик ; худож. оформ. О. Карпенка]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 299, [1] с. – ISBN 966-7833-70-4
702213
  Ибн Хордабех Книга путей и стран / Ибн Хордабех. – Баку, 1986. – 427с.
702214
  Буковский К.И. Книга путешествий : очерки / К.И. Буковский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 306 с.
702215
  Палецкис Ю.И. Книга путешествий / Ю.И. Палецкис; пер. с литов. Д.Кыйв. – Москва : Советский писатель, 1975. – 431 с.
702216
  Битов А. Книга путешествий / Андрей Битов ; [послесл. Л. Аннинского]. – Москва : Известия, 1986. – 605, [2] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
702217
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М, 1961. – 339с.
702218
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М
2. – 1979. – 287с.
702219
  Эвлия Челеби Книга путешествия / Эвлия Челеби. – М
3. – 1983. – 376с.
702220
  Тихонов Николай Семенович Книга пути : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Худож. лит, 1968. – 96с.
702221
  Злобин А.П. Книга пути / А.П. Злобин. – М., 1983. – 350с.
702222
   Книга работника по кадрам. – М., 1983. – 319с.
702223
   Книга работника по кадрам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 319 с.
702224
  Лабутин В.К. Книга радиомастера / В.К. Лабутин. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 528 с.
702225
  Чулаки М.М. Книга радости - книга печали / М.М. Чулаки. – М, 1984. – 383с.
702226
  Молодчиков О.В. Книга Радянської України / О.В. Молодчиков. – Київ, 1974. – 176с.
702227
  Сологуб Ф.К. Книга разлук : рассказы / Федор Сологуб [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1908. – 195 с.


  Содержание: Они были дети; В толпе; Смерть по объявлению; Голодный блеск
702228
  Босняцкий Е.Г. Книга разных лет : роман, повести, рассказы / Е.Г. Босняцкий. – Москва : Советский писатель, 1968. – 656 с.
702229
  Кравчук П.А. Книга рекордів Волині / Петро Кравчук. – Луцьк ; Любешів : Волинська обласна друкарня ; Ерудит. – ISBN 966-361-079-4
Вип. 3 : 2005. – 2005. – 304 с. : іл.
702230
  Винниченко І. Книга рекордів Гіннеса України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 7


  "У тому, що закордонні туристи та відпочивальники витрачають в Україні не всі (призначені для цього) гроші, винні як чиновники всіх ланок, так і рядові гравці вітчизняної туристсько-рекреаційної індустрії. Вітчизняні чиновники, реагуючи на ...
702231
   Книга рекордов Гиннесса. 1991. – Москва : Прогресс, 1991. – 311с. – ISBN 5-01-002713-5
702232
   Книга рекордов Гиннесса. 1999. – Москва : АСТ, 1999. – 264 с. – ISBN 5-237-02778-4
702233
   Книга Рівненщини 2007 : анотований каталог видань : (з фондів Рівненської державної обласної бібліотеки) / Рівненська державна обласна бібліотека ; укладач та ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне. – ISBN 978-966-416-117-3
Вип. 5. – 2008. – 44с.
702234
  Долматовский Е.А. Книга ровесников / Е.А. Долматовский. – Москва, 1947. – 125с.
702235
  Мельник В.І. Книга розмов : письменницькі інтерв"ю / Віктор Мельник. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-924-840-4
702236
   Книга Року : [(в рамках Irpin-Chicago Rocks) : альм. перекладів творів світ. рок-музики на укр. мову] / [упоряд. Ю. Вротна ; вступ. слово: А. Попсуй та ін. ; іл. Ю. Журавель]. – Київ : САМІТ-КНИГА, 2018. – 207, [1] с. : іл. – Текст кн. парал. укр., англ. - Зміст англ. мовою. – ISBN 978-617-7672-69-1
702237
   Книга Русской Скорби. – 1908-1914. – Санкт-Петербург : Изд.Русского Народного Союза имени Михаила Архангела ; Типо-литограия Невский
Т. VI. – 1910. – [4], 197, II. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
702238
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1954. – 396 с.
702239
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1956. – 400 с.
702240
  Безыменский А.И. Книга сатиры / А.И. Безыменский. – 3-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1961. – 400 с.
702241
  Перов Г.С. Книга сатиры / Г.С. Перов. – М., 1976. – 176с.
702242
   Книга священнаго благовестия, 1658. – розд.паг. – Книга без титул. арк.


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- корінець з тисненн., відсутн. верх. та ніжня кришки
702243
   Книга сельского радиолюбителя. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1961. – 512с.
702244
  Веремійчик О. Книга Сергія Литвина "Суд історії" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)


  Книга військового історика Сергія Литвина "Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана". Згадються праці М. Тимошика та В. Сергійчука про С. Петлюру.
702245
  Сологуб Ф.К. Книга сказок / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1992. – 46с.
702246
  Паустовский К.Г. Книга скитаний / К.Г. Паустовский. – Кишинев, 1978. – 672 с.
702247
  Григор Н. Книга скорби : проэма / Н. Григор; пер. Н.Гребнева. – Ереван : Советакан Грох, 1977. – 493 с.
702248
  Нарекаци Г. Книга скорбных песнопений / Г. Нарекаци. – М., 1985. – 350с.
702249
   Книга скорботи України - місто-герой Київ. – Київ : Книга пам"яті України, 2003. – 728с. – ISBN 966-7605-12-4
702250
  Кундера М. Книга смеха и забвения : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 20-64. – ISSN 1130-6545
702251
  Рудая Л.П. Книга СНГ как зеркало интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 69-75. – ISBN 985-6798-15-9
702252
   Книга Советской Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 184с.
702253
   Книга Советской Эстонии. – Таллин, 1966. – 140с.
702254
  Сухая Т.Д. Книга современной хозяйки / Т.Д. Сухая. – Кишинев, 1988. – 288с.
702255
  Дурян Л. Книга солнца : стихи и поэма / Л. Дурян; пер. с арм. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 71 с.
702256
  Байкабулов Б. Книга сонетов : поэма в сонетах / Барот Байкабулов ; пер. с узб. и вступ. статья] В. Цыбина ; [худож. К. Башаров, М. Кагаров]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1977. – 262 с.
702257
  Гамзатов Р. Книга сонетов / Р. Гамзатов; пер. с авар. Н.Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 78 с.
702258
   Книга спогадів ветеранів : Спогади та роздуми. – Київ : ЛаймдотА, 2005. – 160с.
702259
   Книга спорит с фильмом. – Москва : Искусство, 1973. – 266 с.
702260
  Маланюк Е. Книга спостережень = Log-book : Проза / Е. Маланюк. – Toronto : Гомін України, 1962. – 525 с. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; Ч. 20)
702261
  Маланюк Е. Книга спостережень = Log-book : Проза / Е. Маланюк. – Торонто : Гомін України. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; Ч.29)
Т.2. – 1966. – 480с.
702262
  Маланюк Є Книга спостережень : статті про літературу / Є Маланюк. – Київ : Дніпро, 1997. – 430 с. – ISBN 5-308-01686-0
702263
  Маланюк Є. Книга спостережень: Фрагменти: Від Кобзаря до нації. Студії і роздуми / Є. Маланюк. – Київ : Атіка, 1995. – 240с. – ISBN 5-900195-03-1
702264
  Поздеева И.В. Книга сражается (1941-1945). / И.В. Поздеева. – М, 1987. – 383с.
702265
  Сорока П. Книга становлення душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 7


  Двотомник вибраних творів Івана Перепеляка.
702266
   Книга степенная царского родословия, содержащая историю российскую с начала оной до времен государя царя и великого князя Иоанна Васильевича, / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария ; напеч. под смотрением ... Герарда Фридерика Миллера. – В Москве : При императорском университете
Ч. 2. – 1775. – [2], 298 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария, ; А коллежскаго советника, и ...
702267
   Книга степенная царского родословия, содержащая историю Российскую с начала оныя до времен государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича, соч. трудами преосвящен.митрополитов Киприана и Макария / Сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария ; напеч. под смотрением ... Герарда Фридерика Миллера. – В Москве : При Императорском ун-те
Ч. 1. – 1775. – 580 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен., заставка, кінцівка
702268
  Васильев Ф.И. Книга стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
702269
  Мартынов Л.Н. Книга стихов / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 232с.
702270
   Книга стихов о крае Воронежском. – Воронеж, 1964. – 248с.
702271
  Островой С.Г. Книга стихов о любви / С.Г. Островой. – Москва, 1974. – 144с.
702272
  Баруздин С.А. Книга стихотворений / С.А. Баруздин. – Москва : Современник, 1977. – 238 с. – (Новинки "Современника")
702273
  Катулл Г.В. Книга стихотворений / Г.В. Катулл. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
702274
  Смеляков Я.В. Книга стихотворений. / Ярослав Смеляков. – Москва : Художественная литература, 1964. – 383 с. : 1 л. портр.
702275
  Прийма К.И. Книга столетия / К.И. Прийма. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
702276
  Якимчук Н. Книга странника : проза, эссеистика разных лет / Николай Якимчук. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2001. – 319 с. – ISBN 5-93762-007-0
702277
  Хечумян В. Книга странствий : рассказы / Виген Хечумян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1958. – 244 с.
702278
  Сафонов В. Книга странствий / В. Сафонов. – Москва : Советская Россия, 1962. – 392 с.
702279
  Константиновский И.Д. Книга странствий / И.Д. Константиновский. – Москва, 1972. – 447с.
702280
  Черный О. Книга судеб. / О. Черный. – Амстердам, 1974. – 342 с.
702281
  Марьяновский Г.И. Книга судеб. / Г.И. Марьяновский. – Ташкент, 1978. – 224с.
702282
  Кудаш С. Книга судьбы : стихи рахных лет / С. Кудаш; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 152 с.
702283
  Габрилович Е.о. Книга сценариев / Е.о. Габрилович. – Москва, 1959. – 423с.
702284
  Таронци С. Книга счастья / С. Таронци. – Ереван, 1952. – 116с.
702285
  Ганжа О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 2-3. – ISSN 2518-7341
702286
  Музичко О.Є. Книга та слово: історик І.А. Линниченко у культурному та громадському житті України кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. : монографія / Олександр Музичко. – Одеса : ОНУ, 2016. – 425, [1] с. : іл. – На звороті обкл. оригінал тит. арк. праці І.А. Линниченка: Книга и слово: (по поводу 40-летия Одесского славянского благотворительного общества) / И.Я. Линниченко. Одесса : тип. газ. "Одесских Новостей", 1910. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-177-2
702287
  Богуш Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 9-12
702288
  Нарекаці Г. Книга трагедії / Г. Нарекаці; Перекл. із старовірменської М.Нестерчука. – Львів : Каменяр, 2003. – 456 с. – ISBN 5-7745-1023-9
702289
  Романенко А.Н. и др. Книга тренера по футболу / А.Н. и др. Романенко. – К., 1988. – 256с.
702290
  Завальнюк О.М. Книга у житті Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 978-966-551-327-8
702291
  Бабич О.І. Книга у житті та діяльності постриженців Києво-Печерського монастиря домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 33-37


  У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який власне започаткував і всіляко підтримував традицію читання і культ книги в Києво-Печерському монастирі. It is ...
702292
  Бабич О. Книга у житті ченців Києво-печерського монастиря другої половини XI ст. -1240 р. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 23-29


  Досліджується місце книги в повсякденному житті ченців Києво-Печерського монастиря другої половини ХІ ст. – 1240 р. Exploring the significance of book indaily live of monks from Kiev-Perchersk Monastery of the second half of the XI century – till 1240 ...
702293
  Андрущенко В. Книга у структурі інформаційного простору освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
702294
  Диего Элисео Книга удивлений / Диего Элисео. – Москва : Художественная литература, 1983. – 271с.
702295
  Гачев Г.Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке / Г.Д. Гачев. – М., 1991. – 270с.
702296
  Мухаммад Ф. Книга упоминаний о мятеже / Ф. Мухаммад. – М., 1988. – 288с.
702297
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1897. – X, 242 с.
702298
  Мор Я.Г. Книга упражнений по греческой этимологии / сост. Я. Мор, дир. Спб. 6 гимназии. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. авт., 1900. – X, 242 с.
702299
   Книга Урантии. – 2-е изд. на рус. яз. – Chicago : Фонд УРАНТИЯ, 2001. – 2097с. – ISBN 0-911560-80-7
702300
  Кешоков А.П. Книга утра : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 343 с.
702301
  Новоселова Н.Г. Книга учит и воспитывает. / Н.Г. Новоселова. – Южно-Сахалинск, 1962. – 36с.
702302
  Теннова Н.И. Книга учителя иностранного языка / Н.И. Теннова. – Москва, 1944. – 86с.
702303
   Книга фактов. – М., 1962. – 200с.
702304
  Юренев Р.Н. Книга фильмов / Р.Н. Юренев. – М, 1981. – 338с.
702305
   Книга хожений. – М., 1984. – 447с.
702306
  Любарский Д.С. Книга царств / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1995. – 79с.
702307
  Рильке Райнер Мария Книга часов / Р.-М. Рильке ; [Предисл.: Юлиан Анисимов]. – Москва : Книгоиздат "Лирика"
Ч. 1 : О монашеской жизни : (24 избр. стихотворения). – 1913. – 46 с. – На обороте тит. л.: Стихи из Книги часов переложены Юлианом Анисимовым...
702308
   Книга Чесного Непорочного Євангелія, Світильника, що сяє й освітлює / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Посольство України в Ліван. Республіці ; Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Володимира ; упоряд., [авт. передм.] Ігор Осташ ; [вступ. слово: митрополит Олександр (Драбинко) ; пер. араб. мовою В. Даллул]. – Факсим. вид. Мазепин. араб. Євангелія 1708 р. – Київ : Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2021. – 90, 74, [242] с. : портр., кольор. іл. – Текст укр., араб. - Вих. дані ориг.: Алепо, 1708. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7533-69-5
702309
  Дар Д.Я. Книга чудес, или Несколько маловероятных историй. / Д.Я. Дар. – Л., 1968. – 142с.
702310
  Гамзатов Р. Книга юмора и сатиры / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 303 с.
702311
   Книга юнармейца. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 333с.
702312
  Серяков И.М. Книга юного автомобилиста / И.М. Серяков. – Москва, 1956. – 256с.
702313
   Книга юного натуралиста. – М-Л, 1950. – 320с.
702314
   Книга юного натуралиста. – Москва, 1981. – 207с.
702315
  Лабскир Г.З. Книга юного радиста / Г.З. Лабскир. – Киев, 1980. – 136 с.
702316
   Книга юного техніка. – К.
1. – 1956. – 168с.
702317
   Книга юных. – Л., 1962. – 92с.
702318
  Борделон, Л. Книга Язык / Переведена с франц. Сергеем Волчковым. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1761. – [6], 1-360, 351-355, [=365], [1] с. – Загл. ориг.: "La langue"


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка . ім.М. Максимовича Пал. XVIІIст.- картон, шкіра, корінець с тисненн.
702319
  Маркова Вікторія Книга як "універсальне джерело живого спілкування людей": до 120-річчя з дня народження Михайла Куфаєва (1888 -1948) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску Михайло Куфаєва у розвиток книгознавства. Особлива увага зосереджена на його думках, що викладені в роботі "Книга в процесі спілкування людей". Наголошується на необхідності продовження досліджень цієї проблеми.
702320
  Шандра І.О. Книга як відтворення життя автора: "Технический французско-русский словарь" А.Ф. Мевіуса (до 200-річчя від дня народження автора) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 30. – С. 41-58. – ISSN 2222-4203
702321
  Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  У сучасному світі формування позитивного іміджу країни і її лідера на міжнародній арені набуває все більшого значення для України, якій необхідно забезпечити інформаційну підтримку для входження в європейську спільноту з мінімум втрат, а також одержати ...
702322
  Сенченко О.М. Книга як інструмент "м"якої сили" в інформаційно-мережевих війнах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Сенченко Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
702323
  Сенченко О. Книга як інструмент інформаційних війн XX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 15-22. – ISSN 2076-9326


  У роботі розглянуто заборонені теми історичної й економічної наук Заходу, пов"язані з глобалізацією, демографічними кризами, протекціонізмом. Висвітлено роль книги як феномену "м"якої сили" в невидимих інформаційних війнах. Аналіз книг відомих авторів ...
702324
  Батуревич І. Книга як інструмент культурної дипломатії / підготувала Мрія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 30-31


  "Національні стенди на міжнардних книжкових ярмарках дають усім рівну можливість презентувати себе світу".
702325
  Чабак Л. Книга як культурний феномен та процес її віртуалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 67-72. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто процес віртуалізації книги як культурний феномен, трансформації її тексту в гіпертекст. Проаналізовано зміни у сприйнятті книги, пов’язані з розвитком сучасних інформаційних технологій, визначено характерні особливості віртуальної книги".
702326
  Грипич С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль книги у сучасному суспільстві, світовій і вітчизняній культурі, формуванні й розвитку духовної та інтелектуальної культури особистості. Розглянуто значення книги у функціонуванні наукових бібліотек, зокрема у структурі ...
702327
  Куфаєв М.М. Книга як поняття й предмет науки та бібліографія як докментальна наука про книгу / М.М. Куфаєв ; Укр. Науковий інститут книгозвавства. – Київ : [Київ-друк. ім. Леніна]
(Розділ з філософії книгознавства). – 1925. – 24 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
702328
  Маркова В. Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
702329
  Кушнарьова М. Книга як суб"єкт комунікації (ренесансна доля античної новації) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 42
702330
  Мельник І. Книга як фактор державотворення і суб"єкт ринкових відносин у суспільстві // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 296-301. – ISBN 966-7522-02-4
702331
  Тимошик М. Книга як чинник "денацифікації" українців імперською Москвою у 1940–1950-х роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 201-216. – ISSN 0320-9466
702332
   Книга, библиотечное дело-1981. – Новосибирск, 1982
702333
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1974. – Новосибирск, 1980
702334
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1976. – Новосибирск, 1977
702335
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1977. – Новосибирск, 1978
702336
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1978. – Новосибирск, 1979
702337
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1979. – Новосибирск, 1980
702338
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири -1980. – Новосибирск, 1981
702339
   Книга, библиотечное дело и библиография Сибири и Дальнего Востока : Указ. лит. 1984 - 1988 гг. – Новосибирск, 1991. – 256с.
702340
   Книга, графика, плакат Азербайджана.. – Баку, 1959. – 72с.
702341
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – М., 1967. – 255с.
702342
  Уроева А.В. Книга, живущая в веках / А.В. Уроева. – 2-е изд., доп. – М., 1972. – 318с.
702343
  Караваева А.А. Книга, которая обошла весь мир / А.А. Караваева. – М. : Книга, 1970. – 93 с.
702344
  Омелянчук І. Книга, на якій присягають президенти // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 141-144


  Пересопницьке Євангеліє — українське рукописне євангеліє з мініатюрами, написане 1561 року в Пересопницькому монастирі. Один із символів українського народу — на євангелії присягають президенти України.
702345
  Пасльон Ю. Книга, написана на основі архіву університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Вийшла книга Сергія Карамаша "Отто Шмідт у Києві", яка написана на основі архіву Київського університету. В ній розповідається про Шмідта-гімназиста, студента, професорського стипендіата, приват-доцента, славетного вченого і видатної людини.
702346
  Заславець Григорій Книга, написана серцем : [презентація книги: "Летючий промінь вічності..."] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14
702347
  Якимович Б. Книга, просвіта, нація = Book, enlightenment, nation : видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках XIX ст. / Богдан Якимович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; Нац. акад. наук України, 1996. – 312 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 245-248. – ISBN 5-7702-0998-4
702348
  Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике "Проснись, казах !" / В.З. Галиев. – Алматы : Мектеп, 2011. – 525, [3] с., [12] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-293-248-5
702349
   Книга, редактор, информация. – Л., 1973. – 148 с.
702350
  Пищулин Ю.П. Книга, ходившая в народ / Ю.П. Пищулин. – М : Книга, 1967. – 56 с.
702351
  Шантыко Н.И. Книга, художник, время / Н.И. Шантыко. – Москва : Искусство, 1962. – 144 с.
702352
   Книга, читач, сучасність. – Х., 1971. – 203 с.
702353
  Гудков Л.Д. и др. Книга, чтение, библиотека : Зарубежные исследования по социологии литературы. Аннотированный библиографический указатель за 1940 - 1980 гг. / Л.Д. и др. Гудков. – Москва, 1982. – 402 с.
702354
   Книга, чтение, библиотека. Советские исследования по социологии чтения, литературы, библиотечного дела 1965-1985 гг. : Аннотированный библиографический указатель. – Москва, 1987. – 80 с.
702355
  Лясота Г. Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 47-50. – ISSN 2076-9326


  Досліджено головний атрибут і символ періоду Реформації - Біблію Лютера, яка стала джерелом натхнення для багатьох послідовників цього руху, потужним стимулом нових культурних тенденцій у тогочасній Західній Європі, а також заклала підвалини сучасної ...
702356
  Короткий В. Книга, що об"єднує народи: видатна пам"ятка польської історіографії // Афіни Волинські / М. Роллє. – репринтне відтворення видання 1923 року. – Київ : Либідь, 2007. – С. I-XVII. – ISBN 978-966-06-0475-9
702357
  Іваницька С. Книга, як доля // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  "Щоріний Всеукраїнський бібліотечний рейтинг" започаткований у квітні травні 2018 року Інститутом біографічних досліджень з нагоди столітнього ювілею Національної бібліотеки України імені В. Вернадського."
702358
  Федотова О. Книга, як об"єкт цензурної політики // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2002. – № 6. – С.30-36
702359
  Лабович Л. Книга, яка допомогла будувати українство на Підляшші // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 12 квітня (№ 15). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга "Атлас східнослов"янських говірок Білосточчини".
702360
  Яблонська Т.Н. Книга, яку знищили : [худож. реконструкція альбому "Тетяна Яблонська" 1969 р. з віршами І. Драча] / Тетяна Яблонська, Іван Драч. – Київ : Мистецтво, 2017. – ХІ, [I], [38] с. : портр., репрод. – ISBN 978-966-577-247-7


  Пропоноване видання - художня реконструкція альбому "Тетяна Яблонська" з віршами Івана Драча, написаними до кожної конкретної картини, який був надрукований у 1969 році. З ідеологічних міркувань весь його наклад 4000 прим. було знищено...
702361
   Книга.. – Птгр., 1920. – 3с.
702362
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
702363
  Губанова Майя Книга. Время. Дети : к 85-летнему юбилею И.Н. Тимофеевой / Губанова Майя, Михеева Людмила // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 45. – ISSN 1727-4893


  12 ноября 2008 года библиотечная и педагогическая общественность отметила юбилей Иннесы Николаевны Тимофеевой - известного библиографа, библиотековеда и педагога, талантливого специалиста и ученого в области внешкольной педагогики и педагогики детского ...
702364
   Книга. Исследования и материалы = The book. Researches and materials : Сборник. – М. : Книга, 1959-
Вып. IX. – 1964. – 440 с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
702365
   Книга. Исследования и материалы = The book. Researches and materials : Сборник. – М. : Книга, 1959-
Вып. XXII. – 1971. – 256 с.: ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
702366
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 33. – 1976
702367
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 34. – 1977
702368
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 36. – 1978
702369
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 37. – 1978
702370
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 38. – 1979
702371
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 39. – 1979
702372
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 40. – 1980
702373
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 41. – 1980
702374
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 42. – 1981
702375
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Сб. 43. – 1981
702376
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. (?). – 1982
702377
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 15. – 1982
702378
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 44. – 1982
702379
   Книга. Исследования и материалы. – Москва
Вып. 46. – 1983
702380
   Книга. Проект и реальность. – Л., 1989. – 57 с.
702381
  Сикорский Н.М. Книга. Читатель. Библиотека / Н.М. Сикорский. – М., 1979. – 279с.
702382
  Бондар Ю.В. Книга: комунікаційний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 25-30


  У статті розглядаються питання використання друкованої продукції, зокрема книжок та окремих творів як засобів масової комунікації, публікуються результати соціологічного експрес-дослідження, метою якого було встановлення та окреслення книжкового ...
702383
  Шафаренко Ю.М. Книга: маркетинговий погляд, європейський досвід // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 461-470. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
702384
  Шкаруба Л.М. Книга: престол человечества // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 57-61
702385
  Чабан М.П. Книгар Дмитро Лисиченко // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 180-185. – ISBN 966-02-3600-х
702386
  Биковський Л. Книгарні - бібліотеки - Академія = Bookstores - libraries - academy : спомини : (1918 - 1922) / Лев Биковський ; [літ. ред. К. Туркало]. – Мюнхен ; Денвер : Дніпрова хвиля, 1971. – 152, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. у прим.: с. 120-140 і на с. 149-151. - Покажч.: с. 141-148. – (Мемуаристика / Украънське історичне товариство ; Ч. 2)
702387
  Сажок О. Книгарні церковних православних братств Волинскої губернії другої половини XIX - початку XX століть // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 270-276. – ISBN 966-7379-92-11
702388
  Дашкевич Я. Книгарь - журнал епохи революцій і контрреволюцій // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 26-44. – ISSN 0206-8001
702389
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
702390
  Глинская Наталья Книги - в люльку : акция "Здравствуй, малыш!" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 36. – ISSN 1727-4893
702391
  Николаев В. Книги - верные друзья / В. Николаев. – М.Л., 1952. – 96с.
702392
   Книги - детям. – М. – 32с.
702393
   Книги - детям. – М-Л, 1952. – 168с.
702394
   Книги - детям. – М., 1956. – 159с.
702395
   Книги - детям. – М., 1957. – 167с.
702396
   Книги - детям. – М., 1958. – 176с.
702397
   Книги - детям. – М., 1961. – 96с.
702398
   Книги - детям. – М., 1963. – 96с.
702399
   Книги - детям. – М., 1963. – 112 с.
702400
   Книги - детям. – М., 1965. – 112 с.
702401
   Книги - детям. – М., 1966. – 112с.
702402
   Книги - детям. – М., 1967. – 127с.
702403
   Книги - детям. – М., 1968. – 96с.
702404
   Книги - детям. – М., 1969. – 128с.
702405
   Книги - детям. – М., 1971. – 142с.
702406
   Книги - детям. – М., 1972. – 144с.
702407
   Книги - детям. – М., 1973. – 143с.
702408
   Книги - детям. – М., 1975. – 143с.
702409
   Книги - детям. – М., 1976. – 127с.
702410
   Книги - детям. – М., 1978. – 142с.
702411
   Книги - детям. – М., 1980. – 112с.
702412
   Книги - детям. – М., 1982. – 128с.
702413
   Книги 1950 года : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Тип. Би-ки им В.И.. Ленина
Вып. 2. – 1950. – II, 229 с.
702414
   Книги 1954 года для детских и школьніх библиотек. – М.
3. – 1954. – 96с.
702415
   Книги 1957 года для детских и школьных библиотек. – М.
2. – 1957. – 75с.
702416
  Костомаров М. Книги битія країнського народу / М. Костомаров. – Авгсбург, 1947. – 60 с.
702417
  Костомаров М. Книги битія українського народу // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
702418
  Костомаров М. Книги Битія Українського народу // Історія вчень про право і державу : хрестоматія для юрид. ВНЗ і ф-тів / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; авт.-уклад. Г.Г. Демиденко ; заг. ред. О.В. Петришни. – 4-те вид., допов. і змін. – Харків : Право, 2009. – C. 553-555. – ISBN 966-8467-49-3
702419
  Костів К. Книги буття українського народу / Д-р К. Костів. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 189, [1] с. : іл. – Текст кн. англ. мовою переклав Б. Янівський, фр. мовою переклав Г. Люсіяні, рос. мовою переклав М. Гулак. – Бібліогр.: с. 187-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2035-7
702420
   Книги в книге. – Москва, 1987. – 367с.
702421
   Книги в книге. – Москва, 1990. – 336с.
702422
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – ноябрь. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  Каковы преимущества и недостатки облачных решений? Насколько действительно применим облачный софт для электронного книгоиздания? Какова эффективность этого процесса и перспективы внедрения и развития облачных технологий? Для обсуждения этих и других ...
702423
   Книги в облаках : [современные тенденции развития облачных технологий в образовании и на книжном рынке] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В предыдущем номере обсуждались основные тенденции в сфере облачных технологий. В продолжение темы эксперты - представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения "облаков" в реальной практике ...
702424
   Книги в облаках // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  Представители различных сегментов книжного рынка предлагают ознакомиться с разными вариантами применения «облаков» в реальной практике книгоиздания и книгораспространения
702425
  Прокоп"юк О. Книги в парафіяльних храмах Київської митрополії (70-80-ті рр. 18 ст.): функції, кількість, репертуар, шляхи надходженн // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 91-112. – ISSN 0869-3595
702426
  Рожина Л.Н. Книги в семье / Л.Н. Рожина. – Минск, 1972. – 126с.
702427
  Чирва А.Н. Книги в твоей дружине / А.Н. Чирва. – М., 1989. – 110 с.
702428
  Багрич М.І. Книги видавництв України ... : список випущеної літератури : за 1972 рік / Держ. ком. Ради Міністрів УРСР у справах вид-в, поліграфії і книжкової торгівлі, Книжкова палата УРСР ; [укладачі.: М.І. Багрич, В.Ф. Дев"яткіна, В.В. Дремлюга та ін.]. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1973. – 677 с.
702429
   Книги видавництв України за 1960 рік.. – Харків, 1961. – 616с.
702430
   Книги видавництв України за 1961 рік. – Харків, 1972. – 648с.
702431
   Книги видавництв України за 1962 рік / Багрич М.І. – Харків, 1963. – 596с.
702432
   Книги видавництв України за 1964 рік / Багрич М.І. – Харків, 1965. – 720с.
702433
   Книги видавництв України за 1965 рік. – Харків, 1966. – 672с.
702434
   Книги видавництв України за 1966 рік. – Харків, 1967. – 668с.
702435
   Книги видавництв України за 1967 рік. – Харків, 1968. – 681с.
702436
   Книги видавництв України за 1968 рік. – Харків, 1969. – 652с.
702437
   Книги видавництв України за 1969 рік. – Харків, 1970. – 984с.
702438
   Книги видавництв України за 1970 рік. – Харків, 1971. – 1104с.
702439
   Книги видавництв України за 1971 рік. – Харків, 1972. – 933с.
702440
   Книги видавництв України за 1973 рік. – Харків, 1974. – 443с.
702441
   Книги видавництв України за 1974 рік. – Харків, 1975. – 432с.
702442
   Книги видавництв України за 1975 рік. – Харків, 1976. – 435с.
702443
   Книги видавництв України за 1976 рік. – Харків, 1977. – 395с.
702444
   Книги видавництв України за 1977 рік. – Харків, 1978. – 394с.
702445
   Книги видавництв України за 1978 рік. – Харків, 1979. – 376с.
702446
  Проць Н. Книги видавництва "Аквілон" у фондах Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету / Н. Проць, К. Байрамова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 18-22. – ISSN 2518-7341
702447
  Устіннікова О. Книги видавництва "Русская культура" у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 36-41. – ISSN 2076-9326
702448
   Книги від фонду Івана Франка // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 5


  "Книгозбірня Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича поповнилася цінними виданнями, поданими на здобуття щорічної Міжнародної премії Івана Франка. Урочисту подію було проведено 20 листопада 2020 року у Відділі рідкісних книг та рукописів Наукової ...
702449
  Мацибок-Стародуб Книги від фонду Івана Франка // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Нову партію актуальних книговидань, поданих до участі в щорічному конкурсі на здобуття Міжнародної премії Івана Франка, передано до фондів Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
702450
   Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття 10-18 ст. в оцінці українських істориків : Збірник рецензій. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 1. – 2007. – 156с.
702451
   Книги Володимира Грабовецького з історії Прикарпаття 10-19 ст. в оцінці українських істориків : Збірник рецензій. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 2. – 2007. – 148с.
702452
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин. – 1920-1930. – Петроград : Изд. Отд. русск. яз. и словесн. Рос. АН
Т. 1 : Текст. – 1920. – XVIII, 612, III с.
702453
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин. – 1920-1930. – Петроград : Изд. Отд. русск.яз. и слов. Российской АН
Т. 2 : а) Греческий текст "Продолжения Амартола" б) Исследование. – 1922. – XXXI,454 с.
702454
  Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мниха : Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе : текст, исследование и словарь / В.М. Истрин ; АН СССР. – 1920-1930. – Ленинград : Изд-во АН ССР
Т. 3 : Греко-славянский и славяно-греческий словарь. – 1930. – L, 348 с. – Перед. загл. название на старослав. яз.: Книги временные и образные Георгия Мниха
702455
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1967-1971 : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1973. – 227, [1] с.
702456
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1972-1978 гг. : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
702457
   Книги главной редакции восточной литературы издательства "Наука" : 1979-1983 : аннот. каталог. – Москва : Наука, 1987. – 205, [2] с.
702458
  Сажин В.Н. Книги горькой правды / В.Н. Сажин. – Москва : Книга, 1989. – 222 .
702459
  Кириченко Мария Ивановна Книги гражданской печати 18-го века: Послепетровская эпоха : Каталог коллекции / Кириченко Мария Ивановна; Мин. культуры УССР; Одес. гос. НБ им. А. М. Горького. – Одесса, 1981. – 134с.
702460
  Петров О С. Книги гражданской печати XVIII века / О С. Петров. – Киев, 1956. – 302 с.
702461
  Петров С.О. Книги гражданського друку, видані на Україні ХУШ - перша половина Х1Х ст. : каталог / С.О. Петров. – Харків, 1971. – 297 с.
702462
  Бахін С. Книги для Грушевського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 2519-4429


  Національна історична бібліотека України відгукнулася на ювілей Української революції 1917-1921 років. У рамках вшанування подій відкрилися дві книжкові виставки та була проведена лекція.
702463
   Книги для детей : Произведения зарубеж. писателей в пер. на рус. яз., 1918-1978 гг.: Библиогр. указ. – Москва, 1979. – 711с.
702464
   Книги для дітей та юнацтва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С.42-46
702465
  Харченко Н.Д. Книги для чтения в начальной школе К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Харченко Н.Д. ; МВО СССР , Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1952. – 14 с.
702466
  Радовський В.С. Книги живуть і борються / В.С. Радовський. – Ужгород, 1986. – 133 с.
702467
  Бондар Ю. Книги з-за "МУРУ" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто питання позацензурних видань, так званого самвидаву, у різні роки за межами СРСР.
702468
  Якубова Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С.36-41. – ISSN 2076-9326


  Досліджено видання з книгозбіреньЛьвова, Тернополя, Ужгорода тощо
702469
  Якубова Т.А. Книги з бібліотек Новоросійського університету // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 322-324. – ISBN 978-966-927-169-3


  За матеріалами фондів літератури німецькою, французькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ.
702470
   Книги з бібліотеки Вінницької "Просвіти" (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. вступ. ст., уклад. О.В. Сафронова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 107, [1] с. – Покажч.: с. 78–106. – Бібліогр. у підрядк. прим.
702471
  Таїрова-Яковлева Книги з бібліотеки Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорозького // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – .C. 103-111. – ISSN 0130-5247
702472
  Попельницька О. Книги з бібліотеки Хв. Вовка з автографами, екслібрисами та дарчими написами у книгозбірні Національного музею історії України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 32-38. – ISSN 2076-9326
702473
  Рудакова Ю.К. Книги з колекції Сержа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / Ю.К. Рудакова, А.В. Бондарчук // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 79-90. – ISSN 2707-3335


  У публікації представлено інформацію про раритети з колекції визначного українського митця, колекціонера та бібліофіла Сержа Лифаря у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Подано дані про шлях надходження книг до НБУВ, книжкові знаки С. ...
702474
  Соколов В. Книги з медицини та ветеринарії у фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIIІ столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 38-44. – ISSN 2076-9326
702475
  Бажінов І.Д. Книги з українського літературознавства (1945-1955) / І.Д. Бажінов. – Київ, 1957. – [11] с.
702476
  Тотев П. Книги за препрочитане / П. Тотев. – София, 1979. – 270с.
702477
  Ситий І. Книги Забіл (1671-1745) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 116-120
702478
  Горбунов А.М. Книги зарубежных писателей ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова, З.П. Шалашова. – Москва, 1960. – 244 с.
702479
  Татарчук Л. Книги зберігають минуле. Бібліотеки створюють майбутнє (до 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 53-55. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено історичний шлях становлення й розвитку Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук - провідної науково-дослідної установи, що забезпечує підвищення рівня інформаційно-бібліотечного й наукового ...
702480
  Полонский Л.А. Книги и годы / Л.А. Полонский, В.С. Портнов. – Баку, 1974. – 82 с.
702481
  Мотяшов И.П. Книги и дети / И.П. Мотяшов. – М, 1960. – 47с.
702482
  Усиевич Е.Ф. Книги и жизнь / Е.Ф. Усиевич. – Ленинград, 1949. – 187с.
702483
  Рымашевский В.В. Книги и жизнь / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1955. – 104 с.
702484
   Книги и жизнь. – Сталино, 1959. – 216с.
702485
   Книги и журналы издательства Академии Наук СССР за 1946 г. : Каталог. – Москва : Изд. АН СССР, 1947. – 106, [6] с.
702486
  Горнфельд А.Г. Книги и люди : Литературные беседы / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Изд. "Жизнь"
[Т.] 1. – 1908. – [8], 5-342 с.


  На тит. л. экз. № 28410 дарственная надпись от А. Горнфельда
702487
  Франс А. Книги и люди / А. Франс. – Москва-Птгр., 1923. – 189с.
702488
  Каримуллин А.Г. Книги и люди / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1985. – 303с.
702489
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 1. – 2000
702490
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 2. – 2000
702491
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 3. – 2000
702492
   Книги и периодика международных организаций : информационно-реферативное издание. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-3720
№ 4. – 2000
702493
   Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана. – М., 1989. – 462с.
702494
  Утков В.Г. Книги и судьбы / В.Г. Утков. – Москва, 1967. – 168с.
702495
  Смирнова В.В. Книги и судьбы : Статьи и воспоминания / В.В. Смирнова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 471с.
702496
  Дергачев А И. Книги и судьбы / А И. Дергачев. – Свердловск, 1973. – 207 с.
702497
  Утков В.Г. Книги и судьбы. / В.Г. Утков. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 223с.
702498
  Кузнецов М.М. Книги и фильмы / М.М. Кузнецов. – М., 1978. – 64с.
702499
   Книги издательства "Cовременник" за девятую и десятую пятилетки. – Москва : Современник, 1982. – 179 с.
702500
  Недра Книги издательства "Недра", вышедшие в 1971-73 гг. / Недра; Бражников В.И. – Москва : Недра, 1975. – 206 с.
702501
   Книги издательства "Радио и связь" 1981-1985 гг.. – Москва : Радио и связь, 1987. – 64с.
702502
   Книги издательства "Статистика" 1949-1965 гг.. – М., 1966. – 248с.
702503
   Книги издательства Академии Наук СССР за 1948 г. (первое полугодие) : Каталог. – Москва : Изд. АН СССР, 1948. – 50 с.
702504
   Книги издательства Ленинградского университета за девятую и десятую пятилетку. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1981. – 103с.
702505
  Изюмов А.Ф. Книги икряной и поташной отдачи в 1653-1654 (7162) гг. в гор. Архангельске / А.Ф. Изюмов. – Москва : Изд. Имп. О-ва Истории и древн. Российских при Моск. ун-те ; Синод. тип., 1913. – [2], 25 с., ил., табл. – Библиогр.в подстроч. примеч
702506
  Дрюбин Г.Р. Книги имеют свою судьбу / Г.Р. Дрюбин, П.И. Левашов. – Москва : Искусство, 1963. – 183 с.
702507
   Книги иудейских мудрецов. – Санкт-Петербург : СПбГУ ; Амфора, 2005. – 230, [1] с. – (Александрийская библиотека). – ISBN 5-94278-925-8
702508
  Велегжаніна Т. Книги і бібліотеки у вихорі війни // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (96). – С. 4-5
702509
   Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик. – Одеса : Друк, 2002. – 367 с.
702510
  Дояр Л.В. Книги і періодика України в історичному контексті: 1917-1928 роки : монографія / Л.В. Дояр ; Кн. палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Ліра-К, 2021. – 223, [2] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 195-203. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Серія "Документальна пам"ять України"). – ISBN 978-617-7910-85-4
702511
  Зернова А.С. Книги кирилловской печати изданные в Москве в XVI-XVII веках : свод. кат. / А.С. Зернова. – Москва, 1958. – 152 с.
702512
   Книги М.А.Шолохова на языках народов мира. – Москва, 1975. – 98 с.
702513
  Кара Д. Книги монгольских кочевников / Д. Кара. – Москва, 1972. – 195с.
702514
   Книги Мурманского книжного издательства в 11-й пятилетке. – Мурманск, 1987. – 24с.
702515
  Щиглинская М.М. Книги на белорусском языке в документном потоке Украины (1991-2016) / М.М. Щиглинская, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 45-51. – ISBN 978-985-7125-33-3
702516
  Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства : С примеч. и прил. / Адам Мицкевич; Пер. Анатолия Виноградова. – Москва : Изд. В.В. Пашуканиса, 1917. – 114, 70, [2] с. – С. 1-70: Заметки исторические и литературные, касающиеся мессианизма Мицкевича как автора книг народа польского и польского пилигримства / А.К. Виноградов
702517
  Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства / А. Мицкевич. – 2-е изд. – Москва, 1918. – 112с.
702518
  Петровский М.С. Книги нашего детства / М.С. Петровский. – Москва : Книга, 1986. – 286 с.
702519
  Анастасьев Н. Книги не для чтения (Гертруда Стайн) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 135-177. – ISBN 978-966-359-360-9
702520
   Книги не молчат. – Москва, 1989. – 285с.
702521
   Книги о Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи и о пионерской организации им. В.И.Ленина. – Москва : Высшая школа, 1960. – 48 с.
702522
   Книги о героях Великой Отечественной войны. – Москва, 1945. – 40с.
702523
  Семенова В.А. Книги о героях социалистического труда : Беседа о книгах / В.А. Семенова. – Москва, 1949. – 80с. – (Беседы о книгах)
702524
  Непомнящая Т.Ф. Книги о замечательных людях как тип издания. (Серия ЖЗЛ изд. "Молодая гвардия") : Автореф... канд. филол.наук: 679 / Непомнящая Т.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра ред.-изд. дела и книговедения. – М., 1969. – 17л.
702525
  Богатова Г.П. Книги о замечательных путешествиях / Г.П. Богатова ; М-во культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : [б. и.], 1956. – 13 с. – (Беседы о новых науч.-попул. книгах ; вып. 1)
702526
   Книги о комсомоле и молодежи. – Москва
Вып. 9. – 1977
702527
   Книги о комсомоле и молодежи. – Москва
Вып. 10. – 1978
702528
   Книги о комсомоле и молодежи. – Москва
Вып. 8 : История ВЛКСМ. – 1979
702529
  Захаров П. Книги о Конституции СССР / П. Захаров, Ю. Доровских. – Москва : ВААП-Информ, 1979. – 39 с.
702530
   Книги о Кубани. вышедшие в 1960 году. – Краснодар, 1961. – 35с.
702531
  Линкова И.Я. Книги о Ленине : библиогр. очерки / Авт.-сост. И.Я. Линкова, В.И. Панков, А.К. Кудрова. – Москва : Книга, 1980. – 144 с.
702532
   Книги о Ленине : Библиографические очерки / Сост: И.Я. Линкова, А.К. Кудрова, О.И. Михайловская. – Москва : Книжная палата, 1989. – 128 с.
702533
   Книги о Москве. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 56с.
702534
   Книги о природе и ее законах. – Москва
Т. 1. – 1953. – 68с.
702535
   Книги о природе и ее законах. – М.
3. – 1953. – 44с.
702536
   Книги о природе и ее законах. – 2-е изд, доп. и перераб. – М.
1. – 1956. – 143с.
702537
   Книги о природе и ее законах. – 2-е изд., доп. и переработ. – М.
5. – 1956. – 1956с.
702538
   Книги о природе и ее законах. – М.
4. – 1995. – 152с.
702539
  Свиридова З.И. Книги о труде. Рекоменд. указ. худож., науч.-худож. и науч.-попул. лит-ры для уч-ся 1-7 классов. / З.И. Свиридова. – Москва-Л. : Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 1953. – 48с.
702540
   Книги о школе и детях. – М.-Л., 1953. – 64с.
702541
  Анненский И.Ф. Книги отражений / И.Ф. Анненский. – Москва : Наука, 1979. – 679с. – (Литературные памятники)
702542
  Бондар Ю. Книги пишуть президенти, або "Диктаторська проза" чи одкровення посвячених ? // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізований досвід створення провідними політиками, президентами та лідерами держав літературних авторських творів, книжкових видань, використання книг у політичній практиці.
702543
   Книги по ботанике. – М-Л, 1952. – 24с.
702544
   Книги працюють на українську дипломатію // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56


  Близько 50 видань із власної бібліотеки презентував МЗС України Ю.М. Мацейко - доктор історичних наук, відомий вітчизняний історик-міжнародник, який понад 10 років присвятив дипломатичній службі в Постійному представництві УРСР при ООН у Нью-Йорку.
702545
  Шитюк М.М. Книги про автора (до 80-річчя професора Григорія Гончарука) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 271-280. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
702546
  Якубова Т. Книги професора Віленського університету Єнджея Снядецького: матеріали до вивчення та атрибуції книжкових знаків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (296), березень. – С. 38-46. – ISSN 2076-9326


  "Досліджено аспекти надходження книг ученого до фондів бібліотеки Університету св. Володимира..."
702547
   Книги Радянської України. – К., 1975. – 40с.
702548
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1. Разделы 0-29. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
702549
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2. Разделы 3-347.2/.3. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
702550
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3. Разделы 347.4-373.167.1. – 2004. – Издание в 10-ти т.т
702551
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 4, разделы 374-59. – 2004
702552
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2003 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 5. разделы 6-629.3. – 2004
702553
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1. Разд. 0-28. – 2005
702554
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2. Разд. 2/338. – 2005
702555
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3 Разд. 339/37. – 2005
702556
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 4, разд. 373\549. – 2005. – Издание в 10-ти т.т.
702557
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 5, р.55-625.1\.5. – 2005. – Издание в 10-ти т.т.
702558
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6. – 2005
702559
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7. – 2005
702560
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8. – 2005
702561
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9. – 2005
702562
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2004 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10. – 2005
702563
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 1 : Разделы 0-17. – 2006
702564
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 2 : Разделы 2-338(470-571). – 2006
702565
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 3 : Разделы 339-37. – 2006
702566
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 37.0-377. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702567
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 378-615.9. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702568
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 616-639.2/.6. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702569
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 64-821.111(73). – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702570
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Том 8 : Разделы 821.111(73)-821.161.1-93. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702571
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1-93-94(47) Именной ук. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702572
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2005 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели. Ук.заглавий,ук. книг,изд.не на русском аз. Предметный ук. – 2006. – Издание в 10-ти т.т.
702573
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-17. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702574
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 2-338(470-571). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702575
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 339-373. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702576
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 373-51. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702577
   Книги Российской Федерации : Ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 51- 619. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702578
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 62-662. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702579
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 6663/664-821.111(73). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702580
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006 Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 821.111(411)-821.9. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702581
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821-93-94(47). – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702582
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели: именной указатель, указатель заглавий. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702583
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2006. Государственный библиографический указатель. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели: указатель книг, изданных не на русском языке, предметный указатель. – 2007. – Издание в 11-ти т.т.
702584
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-1/14. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702585
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-332. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702586
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 334-37.0. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702587
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-379.8. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702588
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 39-616.9. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702589
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 617-658. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702590
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 659- 821.111(73). – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702591
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 821.112,2-821,113-93. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702592
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.124-93-94(47). – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702593
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Вспомогательные указатели . Именной указатель, указатель заглавий . – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702594
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2007 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, указатель книг,изданных не на русском языке, предметный указатель. – 2008. – Издание в 11-ти т.т.
702595
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0-1/14. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702596
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-332. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702597
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 334-37.0. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702598
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 37.0 - 373.167.1. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702599
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-550.8. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702600
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 551- 622.1/.2. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702601
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 622.3-745/749. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702602
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 75/76-821. 161. 1. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702603
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1- 821.14-93. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702604
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы 821.161.1-93 - 94(47). – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702605
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательніе указатели .Именной указатель.Предметный указатель. – 2009. – Издание в 11-ти т.т.
702606
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702607
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9 -336. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702608
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 336-366. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702609
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 368-373.167.1. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702610
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-539.2/.6. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702611
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 54-621.37. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702612
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 621.38-666.3/.7. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702613
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 666.9-821.111. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702614
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.111-821.161.1. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702615
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы 821.111-94(47). – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702616
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2009 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели . Именной указатель. Предметный указатель. – 2010. – Издание в 11-ти т.т.
702617
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702618
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.2). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9-339.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702619
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.3). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 339.1-371. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702620
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-75-3 (т.4). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-373.167.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702621
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 5). – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 373.167.1-614. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702622
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 614-631.4. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702623
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы :631.4-811.111. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702624
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-79-1(т.8). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы: 811.111- 821.161.1. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702625
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы: 821.161.1- 821.0. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702626
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы: 821.111.0-- 94(47). Именной укаатель (А - Р). – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702627
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, именной указатель, предметный указзатель. – 2011. – Издание в 11-ти т.т.
702628
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 : Разделы 0 - 159.9. – 2012
702629
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.2). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159.9 - 339.1. – 2012
702630
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.3). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы - 339.1-373. – 2012
702631
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.4). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы - 373-378. – 2012
702632
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.5). – ISSN 0201-6354
Т .5 : Разделы 378 -615.8. – 2012
702633
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.6). – ISSN 0201-6354
Т .6 : Разделы 615.8 - 635.1/.8. – 2012
702634
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы: 635.1/.8-811.111. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
702635
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.8). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы: 811.111--821.161.1. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
702636
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.9). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы: 821.161.1-_821.58.0. – 2012. – Издание в 11-ти т.т.
702637
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.10). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Разделы: 902/904-94(47). Именной указатель (А - Т). – 2012. – Издание в 11-ти т.
702638
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.11). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Вспомогательные указатели, Именной указатель, Предметный указатель. – 2012. – Издание в 11-ти т.
702639
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 1 за 2012 год : Разделы 0 - 159.9. – 2013
702640
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 2 : Разделы 159,9- 338 (470+571). – 2013
702641
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 3 : Разделы 338(470+571)-371. – 2013
702642
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 4 : Разделы 371-373. 167. 1. – 2013
702643
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 5 : Разделы 374-614. – 2013
702644
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 6 : Разделы 614-631.3. – 2013
702645
   Книги Российской Федерации : ежегодник : 2012 : государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Т. 7 : Разделы 631.4-811.111. – 2013
702646
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 8 : Разделы 811.111-821.161.1. – 2013
702647
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 9 : Разделы 821.161.1-908. – 2013
702648
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
Т. 10 : Именной указатель(А-Х). – 2013
702649
   Книги Российской Федерации : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2(т.11). – ISSN 0201-6354
Т. 11 : Именной указатель (Х-Я). Предметный указатель. Предметный указатель художественно литературы для взрослых идетей. – 2013
702650
   Книги РСФСР. – Москва : Советская Россия, 1985. – 56с.
702651
  Аранс Дэвид Книги русской эмиграции: библиографический контроль и возможности комплектования фондов библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 38 - 46. – ISSN 0130-9765
702652
  Бахчиванжи А.П. Книги с автографами П.М. Бицилли в университетской библиотеке // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 89-97. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  Бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
702653
   Книги Северо-Западного книжного издательства. – Архангельск, 1986. – 33с.
702654
   Книги Советской Латвии. – Рига, 1970. – 72с.
702655
   Книги старого Урала. – Свердловск, 1989. – 239с.
702656
  Ковальська Л. Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 27-32. – ISSN 2076-9326


  Вміщено інформацію щодо дослідження документально-інформаційних ресурсів
702657
   Книги України : бланк для замовлень. – Київ, 2000
702658
   Книги України : бланк для замовлень. – Київ
№ 1. – 2001
702659
  Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг " за 2019 рік) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 9-16. – ISSN 2076-9326
702660
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2016 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 20-26. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2016 р. із застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової класифікації (УДК)
702661
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2018 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
702662
  Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2017 р.) / О. Клюшніченко, Л. Очеретяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326


  У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис книг" за 2017 р. із застосуванням бібліометричного методу аналізу за класами Універсальної десяткової класифікації (УДК)
702663
  Очеретяна Л. Книги України у дзеркалі державної бібліографії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
702664
  Очеретяна Л. Книги України у дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2020 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 11-17. – ISSN 2076-9326
702665
   Книги українською мовою у фондах ХДНВ ім.В.Г.Короленка (1798-1923). – Харків
8. – 1996. – 158с.
702666
   Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. – Київ, 1991. – 79 с.
702667
   Книги ХП малых пророков с толкованиями в древне-славянском переводе. – Сергиев Посад
1. – 1918. – 77с.
702668
  Шудря М.А. Книги як люди / М.А. Шудря. – Київ, 1977. – 72 с.
702669
  Бережной А.Ф. Книги, брошюры, сборники по вопросам печати, радио и телевидения, опубликованные в СССР в 1964-1974 гг : материалы к библиографии / Бережной А.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград, 1975. – 68 с.
702670
  Дрюбин Г.Р. Книги, восставшие из пепла. / Г.Р. Дрюбин. – М, 1966. – 183с.
702671
  Миронюк Н.Д. Книги, газети, журнали - історичне джерело вивчення суспільно-політичного життя Буковини кінця XIX – початку XX століть // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 177-179. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
702672
  Фролов Ю. Книги, и не только. Заметки о библиотеках США // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 5. – С. 95-102. – ISSN 0028-1263
702673
   Книги, изданные сотрудниками Института философии РАН в 2007 г. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 187-190. – ISSN 0042-8744
702674
   Книги, изданные сотрудниками Института философии РАН в 2007 г. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 187-190. – ISSN 0042-8744
702675
  Бавин С.П. Книги, которые читают все : библиогр. очерки / Сергей Павлович Бавин, Ольга Анатольевна Гурболикова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книжная палата, 1989. – 174, [1] с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 5-7000-0068-7
702676
  Хаткевич Василий Книги, которых они боятся... : Пестрый мир / Хаткевич Василий, Саенко Андрей // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 61 : Іл.
702677
   Книги, открывающие мир. – М., 1984. – 334с.
702678
  Белічко Ю. Книги, оформлені Леонідом Андрієвським. Хронологічний покажчик книг, оформлення яких здійснив (або брав участь в оформленні) Леонід Андрієвський // Леонід Андрієвський - художник книги : літопис життя і творчості : [худож. кн., живописець, графік, проектант-оформлювач, журналіст, мистецтвознавець, публіцист, видавець : мистецтвознав. дослідж.] / Ю.В. Белічко. – Київ : Криниця, 2012. – С. 381-386. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-99-1


  Брав участь у оформленні видань про Київський університет, який у 1984 р. відзначив своє 150-річчя. На сторінках 120-123 є фото видань.
702679
  Фоменко Л.Н. Книги, проблемы, герои / Л.Н. Фоменко. – М, 1967. – 32с.
702680
  Глухов А.Г. Книги, пронизывающие века / А.Г. Глухов. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1975. – 141 с.
702681
  Глухов А.Г. Книги, пронизывающие века / А.Г. Глухов. – 3-е изд. – Київ : Радянська школа, 1979. – 152 с.
702682
  Фельдман С. Книги, що формують спільноту однодумців / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Важливо, щоб діти відчували, що читати - це модно і престижно".
702683
  Глухов А.Г. Книги,пронизывающие века / А.Г. Глухов. – К, 1973. – 176с.
702684
   Книги. Библиотеки, История. – Тверь, 1995. – 96с.
702685
   Книговедение - литературоведение - фольклор - искусство. – Москва, 1961. – 196с.
702686
   Книговедение. – Вильнюс
Вып. (7) 14. – 1979
702687
   Книговедение : энциклопедический словарь : А-Я. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 664 с. : илл.
702688
  Функе Ф. Книговедение / Ф. Функе. – М, 1982. – 296с.
702689
   Книговедение : энциклопедический словарь : А-Я. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 664 с. : илл.
702690
   Книговедение в Белоруссии. – Минск, 1977. – 160с.
702691
  Мильчин А.Э. Книговедческие заметки на полях изданий. Организация комментариев в научной книге // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726
702692
  Горобець О.О. Книговидавництво в умовах цифрової економіки: статистичний аналіз // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 28-37. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
702693
  Малиш Мирослава Михайлівна Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.10 / Малиш Мирослава Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 1994. – 22л.
702694
  Малиш М.М. Книговидавнича діяльність Бориса Грінченка : Дис... канд.філолог.наукнаук: 10.01.10 / Малиш М.М.; МО УКраїни. КПІ. – Київ, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.149=156
702695
  Крик Н.В. Книговидавнича діяльність в період Директорії УНР // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 58-65. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
702696
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 5-13. – ISSN 2076-9326
702697
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2018 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 9-17. – ISSN 2076-9326
702698
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 12-20. – ISSN 2076-9326
702699
  Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2020 року / С. Буряк, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 7-14. – ISSN 2076-9326
702700
  Воронцова А. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2021 року / А. Воронцова, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 5-13. – ISSN 2076-9326
702701
  Оніпко Т.В. Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 20-і роки ХХ століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 66-75. – ISSN 2075-1451
702702
  Демуз І.О. Книговидавнича діяльність П.Я. Стебницького (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 171-192. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
702703
  Цебенко А. Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 579-588. – ISSN 2078-6077
702704
  Буряк С. Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 10-21. – ISSN 2076-9326
702705
  Васьківська О. Книговидавнича діяльність у УСРР у 1926 р.: тенденції та особливості розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 38-42. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
702706
  Босак О.І. Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 116-122. – ISSN 0554-4866
702707
  Шафаренко Ю. Книговидавнича справа в Бельгії: до питання ціноутворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.22-23
702708
  Васьківська О. Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917-1920): тенденції розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 38-48. – ISSN 2076-9326
702709
  Васьківська О. Книговидавнича справа в Києві: 1917-1920 роки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 37-43. – ISSN 2076-9326
702710
  Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки (порівняльно-системний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Бершов Олександр Володимирович ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 1999. – 203 л. – Бібліогр.: л. 139-144
702711
  Бершов О.В. Книговидавнича справа в Сполучених Штатах Америки. : Автореф... Канд.філософ.наук: 10.01.08 / Бершов О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
702712
  Гнатюк Д.І. Книговидавнича справа на Україні в післявоєнні роки / Д.І. Гнатюк. – К, 1965. – 192 с.
702713
  Кароєва Т.Р. Книговидавничі практики у поширенні політичних ідей на підросійських українських теренах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 308-321. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
702714
  Філінюк А.Г. Книговидавнцтво та бібліотечна справа в Подільській губернії наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, В.В. Моздір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 282-287. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
702715
  Буряк Світлана Книговидання - 2008: аналіз і прогноз випуску книжкової продукції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 4-8
702716
  Корнієнко О. Книговидання в Україні // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 2/3 (76/77). – С. 42-45
702717
  Довжук І. Книговидання в Україні у XIX ст. (інформаційно-комунікаційний підхід) / І. Довжук, Г. Січкаренко // Society. Document. Communication : збірник наукових праць / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: Vitalii V. Kotsur, Halyna H. Sitchkarenko, Аlla M. Zlenko [at al.]. – Pereiaslav, 2022. – Вип. 17. – С. 60-83. – (Серія "Соціальні крмунікації" ; вип. 17). – ISSN 2518-7600
702718
  Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 276 л. – Додатки: л. 261-276. – Бібліогр.: л. 217-258
702719
  Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
702720
  Сенченко Микола Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-9
702721
  Сенченко Микола Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-6
702722
  Червак Б. Книговидання: культура, бізнес, національна безпека // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 21


  Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак - про участь нашої країни у Франкфуртському книжковому ярмарку і перспективи програми "Українська книга".
702723
  Петров С.О. Книгодрукування в Київському університеті // Книга і друкарство на Україні / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Держ. публ. б-ка ; [за ред. П.М. Попова]. – Київ : Наукова думка, 1964. – С. 118-121
702724
  Сенченко М.І. Книгодрукування і мас-медіа Канади : аналітичний огляд / Микола Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 36 с. – ISBN 966-00-0710-8
702725
   Книгодрукування на Україні 1574-1974. – К., 1974. – 48с.
702726
  Фоміних В.В. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ / В.В. Фоміних, С.Б. Мартинюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 215-219. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
702727
  Мойсеєнко В.О. Книгозбірні - основа нашої національної духовності / В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 83-85. – ISSN 2413-5461


  У статті в історичному аспекті подано інформацію про збереження та відновлення співробітниками Національної наукової медичної бібліотеки України книжкових фондів, пошук шляхів поповнення їх новою медичною літературою, покращення умов праці, шлях до ...
702728
  Рубан А.І. Книгозбірні ЗВО мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України крізь призму видавничої діяльності (2013-2017 рр.): методичний аспект // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 207-213. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
702729
  Кривенко М.О. Книгозбірня "Студіону" (1909-1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ - першої половини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 156-172. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
702730
  Олійник А.В. Книгозбірня гетьмана Кирила Розумовського: наукове дослідження та реконструкція // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 72-75. – ISSN 2218-4805
702731
  Кондратюк Л. Книгозбірня Григорія Кочура: перше знайомство // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 178-187. – ISSN 2078-340X
702732
  Афанасьєва З.Б. Книгозбірня Київського комерційного інституту (1905-1920): організація бібліотеки та її місце у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 106-115. – ISSN 2222-4203


  Підкреслюється роль проф. Університету Св. Володимира М.В. Довнар-Запольського в організації цього приватного вищого спеціалізованого навчального закладу та його бібліотеки
702733
  Ціборовська-Римарович Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 139-155. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
702734
  Пасемко Іван Книгозбірня Онуферків працює на українознавство у престольному місті Києві // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 260-265
702735
  Боровський Я.Є. Книгозбірня Печерського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 38-40
702736
  Ольчак З. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 96–105. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
702737
   Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. Н.І. Моісеєнко ; редкол.: Т.В. Добко та ін. ; вступ. ст. Л.А. Дубровіної]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [3] с. – Імен. покажч.: с. 79-84. – ISBN 978-966-02-6859-3
702738
  Дегтяренко Л. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326
702739
  Ковальчук Г.І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880-1957) : бібліографічний нарис / Г.І. Ковальчук, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1995. – 43, [1] с. – Видатні діячі української книги, вип. 4
702740
  Казакова Н. Книгознавець, публіцист, історик (115-річчя від дня народження Л.Биковськьго) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 16-19
702741
   Книгознавство та бібліографія. – К., 1983. – 150с.
702742
  Медвєдєва В. Книгознавча культура в контексті українського државотворення // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
702743
   Книгознавча полоністика Ярослава Ісаєвича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
702744
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200
702745
  Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їхня роль у консолідації українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 10-15. – ISSN 2520-2626


  "Досліджено замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавстваНаціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ) як один із засобів консолідації українства таборотьби за Українську незалежну державу. ...
702746
   Книгознавча школа : антологія / [В.С. Бабич та ін. ; уклад. В.М. Медведєва ; редкол.: М.М. Поплавський, С.Д. Безклубенко, Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 642, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на с. 619-623. - Список дис., захищ. в КНУКіМ: с. 625-641. – Бібліогр. в текстах та в кінці ст. – (Серія "Наукові школи"). – ISBN 978-617-7320-59-2
702747
  Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір / Галина Ковальчук, Тетяна Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 40-41. – ISSN 1029-7200
702748
  Ковальчук Г. Книгознавчі дослідження як основа експертизи книжкових пам"яток // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 396-406. – ISSN 2224-9516
702749
  Ковальчук Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 42-50. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується зміст понять «наукова школа», «книгознавча наукова школа». Охарактеризовано творчі здобутки лідерів книгознавчих шкіл Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено історіографічний огляд відповідних наукових ...
702750
  Фрис В. Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 42-46. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена творчому доробку в книгознавчій царині відомого вітчизняного вченого, академіка Ярослава Ісаєвича, а саме - становленню книгознавчих інтересів ученого, його напрацюванням у галузі історії вітчизняної книги та книговидання, друкарства ...
702751
  Здановська В. Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200


  Наприкінці листопада 2016 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулися перші Книгознавчі читання на пошану Віктора Федоровича Іваницького (1881–1955?) - гебраїста, історика Давнього Сходу, ...
702752
  Заєць О. Книгознавчі читання, присвячені 200-річчю заснування бібліотеки Київської духовної академії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 45-46. – ISSN 1029-7200


  розпочалася робота з реорганізації бібліотечної класифікації та розміщення фонду, зокрема укладання алфавітного каталогу (який у подальшому періодично перероблявся). Паралельно відбувалися перерозподіл книжок сукупного фонду, надання їм нових ...
702753
  Шеметова Елена Петровна Книгоиздание в контексте теории социокультурных взаимодействий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 84-96. – Бібліогр.: с. 84-93, 95-96. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
702754
  Москаленко В.В. Книгоиздание в США. Организация, экономика, распространение / В.В. Москаленко; Всесоюзн. кн. палата, ЦБНТИ по печати. – Москва : Книга, 1976. – 64с.
702755
  Лаптенок И.Н. Книгоиздание и книгораспространение в Беларуси: по материалам Министерства информации за 2006–2007 гг. // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 172-187. – ISBN 978-985-6798-53-8
702756
  Лавров Н.П. Книгоиздание и литературный процесс / Н.П. Лавров. – М., 1988. – 196с.
702757
   Книгоиздание и фонды массовых библиотек. – Л., 1977. – 177 с.
702758
  Захариева Л.И. Книгоиздание НРБ. Основные закономерности и тенденции становления и развития книгоиздательской системы социалистического пита : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Захариева Л.И.; МГУ. – М., 1981. – 20л.
702759
  Зайченко А.И., Платова М.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : к 60-летию образования СССР / [авт. текста А.И. Зайченко ; табл. и диаграммы сост. М.Л. Платовой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1982. – 239 с. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
702760
  Немировский Е.Л. Книгоиздание СССР : цифры и факты : 1917-1987 / [авт. текста Е.Л. Немировский ; табл. сост. М.Л. Платовой при участии Н.П. Степановой и Е.Г. Ягановой ; худож. М.М. Медведев]. – Москва : Книга, 1987. – 319 с. : ил. – Авт. указ. на об. тит. л. - Миниатюрное издание
702761
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили; Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – Изд-е 2-е перераб. и дополн. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 304с. – ISBN 5-238-00315-3
702762
   Книгоиздание: направление перестройки. – М., 1988. – 238с.
702763
  Белов С.В. Книгоиздатели Сабашниковы / С.В. Белов. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 176 с. : ил.
702764
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Ленинград, 1930. – 148с.
702765
  Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин / С.Я. Гессен. – Москва, 1987. – 147с.
702766
  Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков / И.Ф. Мартынов. – М, 1981. – 176с.
702767
  Малыхин Н.Г. Книгоиздательская деятельность в союзных республиках СССР. / Н.Г. Малыхин. – М., 1978. – 64с.
702768
  Петров С.О. Книгоиздательская и книготорговая деятельсность Н. И. Новикова : Дис... канд. филол.наук: / Петров С. О.; АН УССР, Гос. публ. библ. УССР. – К., 1951. – 262л. – Бібліогр.:л.249-262
702769
  Росовецкая Татьяна Николаевна Книгоиздательская и просветительная деятельность Павмы Берынды и Миха ила Слезки (Формирование идейно-эстетического своеобразия украинской старопечатной книги XVII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 05.25.04 / Росовецкая Татьяна Николаевна; Моск. ин-т культуры. – Москва, 1988. – 16л.
702770
  Леман В.В. Книгоиздательская продукция СССР в 1927 г. / В.В. Леман, Л. Музи. – М., 1930. – 503с.
702771
  Волк А.А. Книгоиздательское дело в Белоруссии / А.А. Волк, А.И. Ракович. – Минск, 1977. – 280с.
702772
  Мартиросян Е.М. Книгоиздательское дело в Италии / Е.М. Мартиросян. – М, 1976. – 31с.
702773
  Чернышева Л.А. Книгоиздательское дело в Среднем Поволжье и его роль в осуществлении задач социалистического строительства (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чернышева Л.А.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1978. – 17л.
702774
  Пайчадзе С.А. Книгоиздательское дело в СССР в послевоенный период. (некоторые тенденции развития и вопросы типологии) : Автореф... канд. филолог.наук: 679 / Пайчадзе С.А.; Лен. гос. ин-т культуры. – Л., 1971. – 20л.
702775
  Кудрявцева Л.Н. Книгоиздательское дело на современном этапе. / Л.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Семенова. – М, 1981. – 48с.
702776
  Эриашвили Н.Д. Книгоиздательство: менеджмент и маркетинг / Н.Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 207с. – ISBN 5-238-00133-9
702777
  Онищук М. Книгоіндустрія в Німеччині // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 18-26. – ISSN 2076-9326
702778
  Найдич Эрик Эзрович Книголюбу : Рек. указ. лит. / Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Сост.: Э. Э. Найдич; Науч. ред. М. В. Машкова. – Москва : Книга, 1978. – 48с.
702779
  Фаст Г. Книгоноша : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 192-201. – ISSN 1130-6545
702780
  Батхен Н. Книгоноша // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 151-155. – ISSN 1728-8568
702781
   Книгоноша Менделе : проза М. Мойхер-Сфорима : воспоминания и статьи о нем / Междунар. центр яз. и культуры идиш при Всемир. Еврейском Конгр. (Вильнюс), Междунар. евр. общин. центр "Мигдаль" (Одесса) ; [сост.: А.А. Мисюк, Е.Л. Яворская]. – Одесса : Экология, 2017. – 239, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 229–237. – ISBN 978-617-7046-40-9
702782
  Забелина О.Б. Книгообеспеченность учебного процесса в условиях информатизации вуза // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 48-52. – ISSN 0130-9765
702783
  Самченко В. Книгообіг в "Арсеналі" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 12


  П"ять днів і ніч шостого книжкового форуму в Києві.
702784
  Суворова В. Книгообмен, книговорот – что дальше? / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-16
702785
   Книгообменные фонды библиотек Советского Союза. – М., 1978. – 140с.
702786
  Лучка Л.М. Книгообмін у процесі формування фондів катеринославських бібліотек XIX - початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 94-102. – ISSN 2312-2587


  "Розглянуто питання книгообмінних зв’язків між бібліотеками різного підпорядкування, визначено роль обміну виданнями у процесах комплектування багатогалузевих фондів, у створенні науково-освітнього та інтелектуального простору Катеринославщини. ...
702787
  Малолєтова Н. Книгообмінні зв"язки Національної біблітеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32. – ISSN 1029-7200
702788
  Мостовик Т. Книгообмінні зв"язки НБУВ з національними бібліотеками світу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 110-112
702789
  Фирсов Г.Г. Книгоописание и организация алфавитного каталога / Г.Г. Фирсов. – М, 1971. – 224с.
702790
  Попов П.Н. Книгопечатание в Киеве XVII в. / П.Н. Попов. – Москва, 1964. – С. 85-217
702791
   Книгопечатание и книжные собрания в России до середины Х1Х века. – Л., 1979. – 171с.
702792
   Книгопечатание как искусство : Типографы и издатели XVIII-XX веков о секретах своего ремесла. – Москва : Книга, 1987. – 382 с.
702793
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 30с.
702794
  Тимошик М.С. Книгописання в давньоукраїнській державі після прийняття християнства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 32-43
702795
  Романюк Н.С. Книгорозповсюдження в Єлисаветграді наприкінці XIX — на початку XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 221-224


  У статті аналізується система книготоргівлі в Єлисаветграді наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.На основі публікацій тодішньої періодики, архівних матеріалів, свідчень сучасників та попередніх досліджень краєзнавців описується діяльність книгарень, їх ...
702796
  Белова В. Книготворческая стратегия раннего Игоря Северянина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
702797
  Осипов В.О. Книготорговая библиография / В.О. Осипов. – 2, перераб и доп. – Москва : Книга, 1984. – 344 с.
702798
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Великої Британії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 3-19. – ISSN 2076-9326
702799
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Німеччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
702800
  Сенченко М. Книготорговельна бібліографія США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
702801
   Книготорговое и библиотечное делов россии в ХУП - первой половине Х1Х в.. – Л., 1981. – 159с.
702802
  Ольсен Э.Б. Книготорговцу не спится / Э.Б. Ольсен. – М., 1967. – 67с.
702803
   Книгочей. – Москва. – ISBN 5-85129-154-0
№ 8. – 2002
702804
  Иноземцев В.Л. Книгочей : Библиотека современной обществоведческой литературы в рецензиях / В.Л. Иноземцев. – Москва : Ладомир, 2005. – 464с. – На тит. листе: Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21". – ISBN 5-86218-465-1
702805
  Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
702806
  Конський В.М. Книгу-механізаторам / В.М. Конський. – К., 1963. – 36с.
702807
  Приступенко Г.В. Книгу -- в маси. / Г.В. Приступенко, А.П. Єленьова. – Львів, 1959. – 16с.
702808
  Попова З.И. Книгу - в каждую семью / З.И. Попова. – Ульяновск, 1960. – 20с.
702809
  Агуф М.А. Книгу - в маси. Книжкова торгівля в Радянській Україні. 1918-1964. / Агуф М.А., Коваль М.Т. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 165 с.
702810
  Фомина К.И. Книгу - в массы / К.И. Фомина. – Воронеж, 1950. – 56с.
702811
   Книгу - на службу воспитанию. – Смоленск, 1973. – 99с.
702812
   Книгу - промисловому виробництву. – К., 1965. – 51с.
702813
  Соколова Н. Книгу - рабочей молодежи. / Н. Соколова. – М., 1952. – 48с.
702814
   Книгу в помощь специалисту с.-х. процессов : указатель литературы 1974. – Москва, 1975
702815
   Книгу в помощь специалисту с.-х. процессов : указатель литературы 1975. – Москва, 1976
702816
  Коваль А.В. Книгу памяти пишет народ / А.В. Коваль. – К, 1991. – 47с.
702817
   Книгу про воєнну розвідку України презентували на Kyiv Book Weekend / наш кореспондент // Літературна Україна. Спецвипуск : газета письменників України. – Київ, 2023. – Листопад (№ 4). – С. 2


  На книжковому фестивалі Kyiv Book Weekend презентували документальну книгу Артема Шевченка «Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі». Як передає Укрінформ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у ...
702818
  Веретина К.Г. Книгу читают в каждой семье. Опыт работы библиотек. / К.Г. Веретина. – Вып.1. – Таш-Кумыра, 1963. – 45с.
702819
  Ігнатенко М. Книгу, яку помітили на Заході (роздуми услід) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 523-549. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
702820
   Книжевни истражуваньа : Прилози од вработените во Институтот за македонска литература. – Скопje, 1997. – 261c.
702821
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Македонска акад. на науките и уметностите, фондациjа "Трифун Костовски". – Скопje : МАНУ. – ISBN 9989-101-41-8
Том 1 : Галериjа универзум. – 2005. – 606 с. : портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
702822
  Jаневски С. Книжевно наследство = Literary heritage / Славко Jаневски ; Макед. акад. на науките и уметностите, фонд Трифун Костовски. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-101-41-8
Т. 2 : Разговори со Jаневски / предг., поговор, ред., комент.: Г. Старделов ; уред.: Т. Серафимовски. – 2007. – LXXVII, 495, [1] с., 7 л. ил. – Парал. тит. лист англ. мовою
702823
  Калинець І. Книжечка для Дзвінки: вірши та казка / І. Калинець. – К., 1991. – 48с.
702824
  Сулима М.М. Книжиця у семи розділах : літературно-критичні статті й дослідження / Микола Сулима ; Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Фєнікс, 2006. – 424 с. – ISBN 966-651-286-6
702825
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – К, 1973. – 112с.
702826
  Угрімова Т.О. Книжка - мій друг. Книжка для читання французькою мовою до підручника 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова, Я І. Розенталь, . – 2-є вид. – К, 1976. – 112с.
702827
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 8-10. – 1922. – С. 101-156
702828
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 1-3, март. – 1922. – С. 1-48
702829
   Книжка : вісник Українського книжкового руху. – Станіславів : Бистриця
Рік 2, ч. 4-7. – 1922. – С. 49-100
702830
  Гриценко М.С. Книжка / М.С. Гриценко. – Суми : BONA MENTE, 2000. – 112с. – ISBN 966-95229-4-3
702831
  Юрчук О. Книжка "з годинником" (про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем") // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 5
702832
   Книжка (1921-1923) : вістник українського книжкового руху : системат. покажч. змісту. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2003. – 97, [5] с. – На обкл. назва: Книжка. - Покажчики: с. 81-92. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-23-31-5
702833
  Іващук О. Книжка в радіоефірі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-57
702834
  Червінський В. Книжка варта томів // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  Рецензія на кн.: "Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біографічні нариси", що вийшла у 2011 р. Підготовлена викладачами-істориками нашого університету, які раніш видали першу книгу з цієї серії "Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст".
702835
  Веремійчик О. Книжка Володимира Зарицького "Крутянська подія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
702836
  Заборский А. Книжка вопросов и замечаний к произведениям наших писателей : Составлена в связи с "Разборами литературных произведений" того же автора / Александр Заборский. – 2-е изд., спр. и доп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 124, IV с.
702837
  Базилевський В. Книжка глибокого дихання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 січня (№ 2). – С. 7


  Філософська проза Мирослава Дочинця. Роздуми над новою книжкою "Криничар"
702838
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1973. – 176с.
702839
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – К, 1977. – 131с.
702840
  Старков А.П. Книжка для вчителя до підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ : Радянська школа, 1975. – 135 с.
702841
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 10 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1987. – 75 с.
702842
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 288с.
702843
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 4 класу середньої школи / А.П. Старков. – 2-е вид. – Київ, 1986. – 273с.
702844
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класів середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1982. – 192с.
702845
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 5 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1973. – 238с.
702846
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 6 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1983. – 152с.
702847
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 176с.
702848
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 7 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1984. – 120с.
702849
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – Київ, 1972. – 134с.
702850
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 8 класу середньої школи / А.П. Старков. – Київ, 1985. – 87с.
702851
  Старков А.П. Книжка для вчителя до Підручника англійсьної мови для 9 класу середньої школи / А.П. Старков, Б.С. Островський. – Київ, 1986. – 77 с.
702852
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 4 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1986. – 279 с.
702853
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 5-го класу серед. школи / І.Л. Бім, О.О. Голотина. – Київ : Радянська школа, 1990. – 224 с.
702854
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 6 класу середньої школі / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ : Радянська школа, 1983. – 142 с.
702855
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 7 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім. – Київ : Радянська школа, 1984. – 136 с.
702856
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до Підручника німецької мови для 8 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 97 с. : іл.
702857
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9-10 класів середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1979. – 216с.
702858
  Гез Н.І. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу / Н.І. Гез. – К., 1973. – 179с.
702859
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецької мови для 9 класу середньої школи : [пер. з рос.] / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 79 с.
702860
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 10 класу середньої школи : пер. з рос. / І.Л. Бім, Ю.І. Пассов. – Київ : Радянська школа, 1987. – 78, [1] с.
702861
  Бім І.Л. Книжка для вчителя до підручника німецькой мови для 5 класу середньої школи / І.Л. Бім, О.О. Голотіна. – Київ : Радянська школа, 1982. – 176 с.
702862
  Угрімова Т.О. Книжка для вчителя до підручника французської мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 132 с.
702863
  Кулігіна А.С. Книжка для вчителя до підручника французької мови / А.С. Кулігіна, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1979. – 192с.
702864
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 10 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1987. – 79с.
702865
  Слободчиков В.О. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 4 класу середньої школи / В.О. Слободчиков, А.П. Шапко. – Київ, 1981. – 264с.
702866
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до Підручника французької мови для 6 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – К., 1983. – 157с.
702867
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 8 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1985. – 87 с.
702868
  Шапко А.П. Книжка для вчителя до підручника французької мови для 9 класу середньої школи / А.П. Шапко, В.О. Слободчиков. – Київ, 1986. – 81с.
702869
  Жукова Н.Б. Книжка для вчителя. До підручника франц. мови для 8-го класу сред. школі / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – Київ, 1972. – 80с.
702870
  Вернигора Н.М. Книжка для дітей як основне джерело формування загальнолюдських цінностей // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 87-90. – ISSN 2312-5160


  У статті розглянуто поняття "книжка для дітей" під кутом осмислення природи книжки та її функціонального призначення. Автор пропонує розглянути видання для дітей не тільки в контексті освітньо-виховного процесу, а насамперед, як предмет забезпечення ...
702871
  Михайлин І. Книжка для кмітливих людей. Про повість Віктора Бурмаки "Мир і війна" // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 138
702872
   Книжка для читання. – К., 1975. – 176с.
702873
  Боровик М.О. Книжка для читання : до підручника англ. мови для 10 класу середньої школи / М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1980. – 128 с.
702874
  Юровський І.М. Книжка для читання англ. мовою для учнів старш. класів. / І.М. Юровський, Н.І. Лихошерст. – К., 1968. – 72с.
702875
  Ціпен Е.Х. Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів / Е.Х. Ціпен. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
702876
   Книжка для читання англійською мовою для учнів старших класів і студентів вузів. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80 с.
702877
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 5 класу середньої школи / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1982. – 95с.
702878
  Васильєва І.Б. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6-го класу середньої школи / І.Б. Васильєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 126 с.
702879
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 6 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1984. – 95с.
702880
   Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 176 с.
702881
  Дубровін М.І. Книжка для читання до підручника англійської мови для 7-го класу середньої школи / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – К, 1978. – 1978с.
702882
  Копил Є.Г. Книжка для читання до підручника англійської мови для 8 класу середньої школи. / Є.Г. Копил, М.О. Боровик. – К, 1978. – 143с.
702883
  Боровик М.О. Книжка для читання до підручника англійської мови для 9 класу середньої школи / укладачі: М.О. Боровик, Є.Г. Копил. – Київ : Радянська школа, 1979. – 128 с.
702884
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника нім. мови для 9 класу серед. школи / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 128 с.
702885
  Гез Н.І. Книжка для читання до підручника німецької мови для 10 класу середньої школи / Н.І. Гез. – К., 1976. – 176с.
702886
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 144 с.
702887
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 5 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1985. – 107 с.
702888
  Розов О.О. Книжка для читання до підручника німецької мови для 6 класу середньої школи / О.О. Розов. – Київ : Радянська школа, 1984. – 112 с.
702889
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до Підручника французської мови для 6 класу средньої школі / Н.Б. Жукова. – Київ, 1984. – 105с.
702890
  Жукова Н.Б. Книжка для читання до підручника французької мови для 5 класу сред. школи / Н.Б. Жукова. – Київ, 1982. – 112с.
702891
   Книжка для читання з неорганічної хімії. – Київ : Радянська школа, 1985. – 289 с.
702892
  Іванов О.С. Книжка для читання з фізики : 8 клас / О.С. Іванов, О.Т. Проказа. – Київ : Радянська школа, 1982. – 240 с.
702893
  Гончаренко С.У. Книжка для читання з фізики: 6 класс / С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 239 с.
702894
  Журавльова Є.В. Книжка для читання німецькою мовою. До підручника 7-го класу / Є.В. Журавльова. – К., 1975. – 112с.
702895
  Угрімова Т.О. Книжка для читання французською мовою до підручника 5-6 классів серед. школи / Т.О. Угрімова, Б.І. Турчина. – К, 1976. – 192с.
702896
   Книжка для читання французькою мовою. – К., 1972. – 132с.
702897
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1975. – 112 с.
702898
  Ройзенбліт Є.Б. Книжка для читання французькою мовою / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1977. – 111с.
702899
   Книжка для читання французькою мовою. – 2-е вид. – К., 1977. – 111с.
702900
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою / А.С. Кулігіна. – К., 1978. – 112с.
702901
  Крітська О.В. Книжка для читання французькою мовою для учнів 9 класу / О.В. Крітська. – Київ : Радянська школа, 1970. – 104 с.
702902
  Кулігіна А.С. Книжка для читання французькою мовою до підручника 10-го класу середньої школи / А.С. Кулігіна. – К., 1975. – 112с.
702903
  Жукова Н.Б. Книжка для читання французькою мовою до підручника 8-го класу середньої школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1975. – 111с.
702904
  Ткачук Г. Книжка життя // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 323-332.
702905
  Десятерик Д. Книжка з картинками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 березня(№ 41)


  "В український прокат вийшов повнометражний документальний фільм Володимира Луцького "Малевич".
702906
   Книжка заборон і таємниць : [антологія сучас. літ. для підлітків] / [уклад., авт. передм. Володимир Арєнєв ; пер. з пол. Ю.В. Гордієнко ; пер. з рос. А.А. Пітек та ін.]. – Харків : Vivat, 2016. – 365, [3] с. – На обкл., тит. арк. зазначені призвища авт. творів книги. – (Teens only!). – ISBN 978-617-690-705-3
702907
  Боева Людмила Алексеевна Книжка на каникулах, или Летняя библиотечная страда // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Закончен учебный год, у наших читателей - долгожданные каникулы. Как и чем привлечь уставших за трудный учебный год школьников, мечтающих об интересном летнем отдыхе?
702908
  Ющук І. Книжка на полиці : [до 85-річчя Івана Пасемка.] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 5


  З 1996 по 2002 роки він обіймав посаду наукового співробітника Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
702909
  Рубель В. Книжка на яку чекали студенти // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-112.


  [Рецензія]:Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. посіб. - К., 2006. - 336 с.
702910
  Чужмир А.А. Книжка неповторимых сказок / А.А. Чужмир. – М, 1965. – 111с.
702911
   Книжка о маленьких трехгорцах. – М., 1948. – 247с.
702912
   Книжка о Сибири : (С картой). – Полтава : Єлектрическая Типо-литография И.Л. Фришберга, 1914. – 85 с.
702913
  Кусак А. Книжка о хорошем вкусе / А. Кусак, 1963. – 176 с.
702914
  Івакін Ю.О. Книжка пародій / Ю.О. Івакін. – Київ : Дніпро, 1973. – 154 с.
702915
  Шумаков Книжка партийного активиста / Шумаков, В.В. Зудин. – М, 1973. – 208с.
702916
   Книжка партийного активиста. – М., 1987. – 255с.
702917
   Книжка партийного активиста. – Москва, 1990. – 254с.
702918
   Книжка партийного активиста 1975. – Москва : Политиздат, 1974. – 207 с.
702919
   Книжка партийного активиста 1976. – Москва : Политиздат, 1975. – 192 с.
702920
   Книжка партийного активиста 1977 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1976. – 207 с.
702921
   Книжка партийного активиста 1978. – Москва : Политиздат, 1977. – 198 с.
702922
   Книжка партийного активиста 1979. – Москва : Политиздат, 1978. – 192 с.
702923
   Книжка партийного активиста 1981 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1980. – 173 с.
702924
   Книжка партийного активиста 1982 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1981. – 160 с.
702925
   Книжка партийного активиста 1983 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1982. – 255 с.
702926
   Книжка партийного активиста 1984 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1983. – 255 с.
702927
   Книжка партийного активиста 1985 / Шумаков А.В. – Москва, 1984. – 223с.
702928
   Книжка партийного активиста 1986. – Москва : Политиздат, 1985. – 224 с.
702929
   Книжка партийного активиста 1987 / Шумаков А.В. – Москва : Политиздат, 1986. – 223 с.
702930
   Книжка партийного активиста 1989. – Москва : Политиздат, 1988. – 255 с.
702931
   Книжка партийного активиста. 1980 / Шумаков А.В. – Москва, 1979. – 176с.
702932
  Журавлев В.А. Книжка полевая / В.А. Журавлев. – М., 1976. – 176с.
702933
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 96с.
702934
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 128с.
702935
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки / Б.Е. Галанов. – М., 1978. – 144с.
702936
  Галанов Б.Е. Книжка про книжки, которые вы непременно прочитаете, если еще не читали / Б.Е. Галанов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 175с.
702937
  Зубков Б.В. Книжка про книжку / Б.В. Зубков. – М, 1984. – 24с.
702938
   Книжка про нас із Вами : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
702939
  Сюндюков І. Книжка про світлі душі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30


  Іванна Мащак, незламна українка з незвичайною долею, розповіла про свій життєвий шлях.
702940
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
702941
  Александрова О. Книжка року"2007 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – Бібліогр. в кінці ст.
702942
  Франсис Д. Книжка с картинками по топологии : Как рисовать математические картинки / Д. Франсис; Пер. с англ. Н.Ю. Нецветаева под ред. Н.В. Иванова. – Москва : Мир, 1991. – 240 с.
702943
  Дюдин В.А. Книжка судоводителя-любителя / В.А. Дюдин, В.К. Елисеев. – К, 1986. – 175с.
702944
  Нестеренко П. Книжка у житті й долі Дмитра Степовика // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 7. – ISSN 2519-4429
702945
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Санкт-Петербург, 1898
702946
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – Орджоникидзе, 1939. – 28с.
702947
  Успенский Г.И. Книжка чеков / Г.И. Успенский. – М, 1985. – 528с.
702948
  Успенский Г.И. Книжка чеков, и другие очерки и рассказы. / Г.И. Успенский. – М-Л, 1959. – 131с.
702949
  Платонова Н.Д. Книжка эта про поэта / Н.Д. Платонова. – Фрунзе, 1965. – 108с.
702950
  Мігель Ю. Книжка як оголений нерв / підготувала Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)
702951
  Сайко Л. Книжка, після якої хочеться вмитися святою водою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 21


  Дара Корній й Тала Владимирова представили роман "Зозулята зими".
702952
  Якимович Б. Книжка, що випередила свій час. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.130-143. – ISSN 0868-4790
702953
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – С. 13
702954
  Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 11
702955
  Тимошик М. Книжки-обманки як недосліджене явище видавничої діяльності української еміграції: генеза, типологія, шляхи переправляння в СРСР, масштаби, джерела фінансування // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 113-129. – ISSN 2413-7065
702956
  Дмитренко М Книжки - скарбниці таємниць // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 18-24 січня (№ 2)
702957
   Книжки друкуватимуть мовами національних меншин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 3
702958
  Дубинянська Я. Книжки з невідомої полиці : (Несподівані романи Марини Соколян) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 203-206. – ISBN 978-966-8201-83-7
702959
  Лубчак В. Книжки Івана Огієнка з"являться в Інтернеті! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 18


  Видавець 15-ти томів праць митрополита Микола Тимошик переконаний, що таким чином виконає заповіт автора.
702960
  Ціборовська-Римарович Книжки нерелігійної тематики у фондах книгозбірень католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії XVII – першої половини XIX ст.: історико-книгознавчий огляд // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 170-188. – ISSN 2224-9516
702961
  Говоров А.А. Книжки петровской поры / А.А. Говоров. – 2-е изд. – М, 1989. – 453с.
702962
  Білокінь С. Книжки про Київ - пам"ятка боротьби довкола правди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  "Провідник Федора Ернста "Київ", що вийшов у світ 1930 року, - ще одна яскрава пам"ятка боротьби тодішнього українства за правду й справедливість."
702963
  Коваль Р. Книжки Романа Коваля повертають із забуття імена Героїв України / спілкувалася Лариса Громадська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 13


  Розмова з дослідником історії Визвольної боротьби I пол. XX ст. Романом Ковалем присвячена 20-річному ювілею патріотичної організації Історичний клуб "Холодний Яр".
702964
  Терен М. Книжки як внесок у цілісність країни / розмовляла Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 30-31


  Українська письменниця Марко Терен: "У нас унікальна історія. Давно настав час говорити про неї вголос, з гордістю та впевнено".
702965
  Бабак Г. Книжки, закоханості й повсякдення диктатури та окупації. Щоденник юної киянки 1940-1945 років // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 28-31


  «Київський щоденник. 1940–1945» Вікторії Колосової - це унікальне приватне джерело авторських роздумів про мирне життя, війну, повсякденний побут окупованого міста, повернення радянської влади та відновлення Київського університету.
702966
  Саєнко Н. Книжки, килими і майстер-клас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  У Культурно-інформаційному центрі в Парижі закривали Рік Шевченка. На запрошення Посольства України у Франції та за сприяння Міністерства культури України до Парижа прибула делегація у складі якої Марина Гримич, член Національної спілки письменників ...
702967
  Маранчак М. Книжки, які ми ніколи не прочитаємо // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 101-104. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою короткий огляд загубленої впродовж людської історії літературної спадщини. Розглянуто долю творів Гомера й Гіпократа, Пушкіна та Гоголя, Пруста й Гюго, творів "Троянського циклу" - головного претендента на звання "римської ...
702968
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
702969
  Кириченко Г. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37
702970
  Устіннікова О. Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 29-35. – ISSN 2076-9326
702971
  Мельник О.Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мельник О. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
702972
  Ламонова О. Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 - початку 1980 х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 70-79. – ISSN 1728-6875
702973
  Торлін І. Книжкова знахідка // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 14. – ISSN 2518-7341


  У науковій бібліотеці Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова знайдено автограф В.В. Городецького, який додає новий штрих до біографії видатного архітектора.
702974
  Сенченко М. Книжкова індустрія Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
702975
  Гуржій І.О. Книжкова колекція історика та громадського діяча графа Олексія Мусіна-Пушкіна у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 401-409
702976
  Удод Наталія Книжкова колекція митрополита Флавіана - історичне минуле і сьогодення // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 59-70
702977
  Орєхова В. Книжкова колекція Петра Голубовського у фондах бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 333-342


  Характеризується особиста книжкова колекція відомого українського історика ХIХ століття П.В. Голубовського, яка має вагому історико-культурну цінність. Висвітлено основні етапи науково-педагогічної, та культурно-просвітницької діяльності вченого.
702978
  Левченко В.В. Книжкова колекція професора Б.В. Варнеке у фондах бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: історія, огляд, провенієнції // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 120-138. – ISBN 978-617-689-359-2
702979
  Бєльницька О. Книжкова колекція та особистий архів Г.Д. Зленка у фонді Одеської національної наукової бібліотеки / О. Бєльницька, О. Кривогуз // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 12-17. – ISSN 2518-7341
702980
  Ковпак В.А. Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 100-104. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1/2 (36/37)). – ISSN 1813-341X


  У статті проаналізовано поняття "книжкова комунікація", "видавнича комунікація" як сегмент інформаційно комунікаційної діяльності української діаспори в Канаді в повоєнний період. М. Тимошик виокремив тематичний репертуар книговидавничої діяльності ...
702981
  Солонська Н. Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 152-155


  "Книга – узагальнений образ дійсності. Це – книжна модель епохи, що зберігає об`єктивний образ реальності, побудована на основі репертуару видавництв, видавничих організацій, діяльності книготорговельної мережі, книгарень, формування фондів бібліотек ...
702982
  Михайлова Ю О. Книжкова культура в незалежній Україні: тенденції, виклики, перспективи / Ю О. Михайлова, // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (50). – С. 60-69. – ISSN 2306-5664
702983
  Стамбол І.І. Книжкова культура та бібліотечна справа в життєвому і творчому просторі Лесі Українки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 166-180. – ISSN 2520-2855
702984
  Ахунджанов Е. Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 10-21. – ISSN 1029-7200
702985
  Антоник О. Книжкова культура як об"єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу. Йдеться про необхідність розширення ареалу досліджень в умовах конвергенції книжкової та інформаційної ...
702986
  Грипич С. Книжкова культура як складова сучасної духовної культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 44-46. – ISSN 2076-9326
702987
  Вертіль О. Книжкова ластівка до ювілею Кобзаря // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 жовтня (№ 181). – С. 16


  У сумському видавництві "Мрія" вийшла друком книжка "Осяйний вінок Кобзареві", присвячена маловідомим або ж новим епізодам перебування Тараса Шевченка на землі Конотопського району і Сумщини в цілому.
702988
  Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
702989
  Сенченко М.І. Книжкова палата України : історія і сьогодення : 1919-2004 / М.І. Сенченко. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, 2004. – 163, [1] с. : іл., портр. – До 85-річчя Книжкової палати України. – ISBN 966-647-046-2
702990
   Книжкова палата України ( 1919-1998 рр. ) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 184с. – ISBN 966-7308-25-1
702991
   Книжкова палата України (1919-1998 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.:П.М.Сенько,В.В.Журавльова,Н.М.Сенченко;Книжкова палата України. – Київ, 1999. – 183с. – ISBN 966-7308-25-1
702992
  Сенченко М. Книжкова палата України імени Івана Федорова - підсумки і перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
702993
  Сенченко Н.М. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / Н.М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 116с. – Бібліогр.: с.111-113. – ISBN 966-7308-35-09
702994
  Сенченко М.І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій : 1919-2018 / Сенченко Микола Іванович ; [наук. редагування Н.О. Петрової]. – Київ : Книжкова палата України, 2019. – 200 с. : іл., табл., портр. – До 100-річчя Книжкової палати України. Шифр. дубл. 01 Сенч. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-647-210-9
702995
  Сенченко М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
702996
  Сенченко М. Книжкова палата: як працювати, коли доводиться виживати / підготувала Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 квітня (№ 61). – С. 12
702997
  Миколаєнко А.Ю. Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 164-168. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
702998
  Вакаренко О.Г. Книжкова продукція Видавничого дому "Академперіодика" Національної академії наук України як джерело з історії книжкової та рукописної спадщини України (у контексті співпраці з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 216-223. – ISSN 2222-4203
702999
  Козаченко А. Книжкова продукція УСРР. 1923-1926 / А. Козаченко. – Київ, 1927. – 24с.
703000
  Ключковська Галина Миронівна Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та змі (засади формування української моделі) : Дисертація... кандидата філологічних наук Спеціальність 10.01.08 / Ключковська Галина Миронівна; Українська академія друкарства. – Львів, 2000. – 208л. – Бібліогр.:л.199-208
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,