Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>
702001
  Малаков Д. "Конвалія: кохаю тебе вже давно!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 16


  Кілька історій про дореволюційну "кореспонденцію за допомогою квітів".
702002
  Вєткін А. "Конвертаційні центри": інституціональні особливості і роль у тіньовій економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
702003
  Гандзій О. "Конвоїри намагалися добити прикладами, але люди не давали" // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 21 жовтня (№ 85). – С. 20


  Володимира Свідзінського живцем спалили на корівнику.
702004
  Машкин В.К. "Кондор" оставляет следы / В.К. Машкин. – М., 1983. – 207с.
702005
  Машкин В.К. "Кондор" оставляет следы / В.К. Машкин. – М., 1984. – 207с.
702006
  Травкина Н.М. "Конец" президентства Б. Обамы : (по итогам промежуточных выборов в Конгресс) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 65-77. – ISSN 0321-2068


  Итоги промежуточных выборов 2014 г. в Конгресс США. Анализ причин победы кандидатов Республиканской партии.
702007
   [Конверський Анатолій Євгенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 81. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
702008
   [Кондилакіс та літописання. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 33])
Ч. 1. – 315, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
702009
   [Кондилакіс та літописання. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; т. 34])
Ч. 2. – 330, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
702010
  Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : Навчальний посібник / Г.В. Осовська; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2003. – 218с. – ISBN 966-8251-05-9


  Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів , аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
702011
  Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Осовська ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с. – ISBN 966-8251-05-9


  Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів , аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
702012
  Босак А.О. Комунікації в системі менеджменту: суть та види // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 12-21. – ISSN 0321-0499
702013
   Комунікації в теорії і практиці // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 6


  Тренінг "Ефективні державні комунікації. Безпека, довіра і сильна репутація" є одним із прикладів співпраці науковців і комунікаційників державних органів влади. Захід відбувався за ініціативи Інституту конструктивної журналістики та нових медіа та за ...
702014
  Макаренко Л.П. Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 395-401. – ISSN 2076-1554
702015
  Костюченко Ю. Комунікації ризиків у пост-апокаліптичну добу, або Про що розповідала Грета Тунберг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 10
702016
  Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
702017
  Холодова О.О. Комунікаційна компетентність - основа професіоналізму спеціаліста у сфері маркетингу туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 166-173


  В статті обґрунтовується взаємозв"язок між критеріями професіоналізму і комунікаційною компетентністю спеціаліста в сфері маркетингу туризму. Аналізуються соціально-психологічні аспекти стратегії індивідуальної маркетингової комунікації. Комунікаційна ...
702018
   Комунікаційна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров"я / Ю.В. Вороненко, О.П. Гульчій, Н.М. Захарова, І.М. Хоменко, К.В. Балашов, С.М. Туряниця, Е.В. Іорк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 309-310. – ISSN 2077-6594
702019
  Будка Р.В. Комунікаційна концепція маркетингу та її роль у розвитку підприємницької діяльності в умовах інформаційного суспільства // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 299-312. – ISBN 978-966-2075-11-3
702020
  Шолухо Н.Є. Комунікаційна модель естетики (Бруно Латур і Грем Гарман) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 68-75. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333
702021
  Чернявська Л.В. Комунікаційна модель медіапростору України : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чернявська Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 445 арк. – Додатки: арк. 408-445. – Бібліогр.: арк. 10-13, 348-407 та в додатках: арк. 408-411
702022
  Чернявська Л.В. Комунікаційна модель медіапростору України : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чернявська Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
702023
  Кудлай В.О. Комунікаційна модель освіти в контексті впровадження онлайн-технологій в Маріупольському державному університеті / В.О. Кудлай, А.В. Коваленко // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 165-167
702024
  Чужиков А.В. Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання / А.В. Чужиков, К.А. Лещенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806
702025
  Штейн О.І. Комунікаційна політика у стратегії комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 102-106
702026
  Шелестова А.М. Комунікаційна політика харківських університетів у соціальних мережах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 110-119 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  Розглянуто провадження комунікаційної політики закладами вищої освіти (ЗВО) державної форми власності ІІІ–IV рівнів акредитації м. Харкова через соціальні мережі. На основі отриманих даних визначено, які саме соціальні мережі використовуються та які з ...
702027
  Гребенюк А.В. Комунікаційна система правової сфери: характерні риси та поняття (в аспектах галузевого документознавста) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 76-84. – ISSN 2409-9805
702028
  Бурмістенко Т.Б. Комунікаційна специфіка французької офіційної промови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 68-74


  У даній статті розглядається комунікація в політичному дискурсі, а саме в жанрі офіційної мови. Аналізуються особливості офіційних промов перших осіб Франції. Детально аналізується такий феномен офіційних промов як спонукання. В данной статье ...
702029
   Комунікаційна стратегія Міністерства освіти і науки України на 2017-2020 роки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
702030
  Педченко Г.П. Комунікаційна та інформаційна політика при формуванні іміджу вищих навчальних закладів / Г.П. Педченко, Ю.О. Власюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 166-173. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
702031
   Комунікаційне рішення для готелів // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 45 : фото, табл.
702032
  Перехейда В.В. Комунікаційне середовище автентики та архаїки у внутрішньому туризмі в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Досліджене комунікаційне середовище автентики та архаїки, що створюється в туристичних продуктах етнічного туризму. На підставі результататів первинних емпіричних досліджень практик внутрішнього туризму в Україні встановлено концептуальні особливості ...
702033
   Комунікаційне середовище... з хмари / за інформацією секретаріату Президії та пресслужби НАН України // Світ. – Київ, 2020. – Лютий (№ 7/8). – С. 3


  Про підсумки виконання програми інформатизації НАН України на 2015 - 2019 роки розповів академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України академік Пилип Андон.
702034
  Вонсович С.Г. Комунікаційний аспект неототалітаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 92-102
702035
  Яковлєва Н.І. Комунікаційний аспект політичної пропаганди // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 181-188
702036
  Бадюл Л.В. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 289-301. – ISSN 2309-1797
702037
   Комунікаційний менеджмент в сучасних організаціях / М.І. Іщенко, Є.В. Міщук, В.С. Адамовська, Д.Д. Усик // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 39-45. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
702038
  Маковецька І.М. Комунікаційний менеджмент на підприємстві / І.М. Маковецька, В.Ю. Югов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 32-36. – ISSN 2415-8089
702039
  Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 30-33
702040
  Стародуб С.А. Комунікаційний процес як елемент інформаційної війни та впливу на маси // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 17-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
702041
  Веремчук Т.Ю. Комунікаційний ресурс ЄС в контексті парламентських виборів в Україні:структурний аналіз // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 184-189


  У статті аналізуються політичні заяви Європейського Союзу стосовно виборчого процесу в Україні на предмет комунікаційних технологій. Зокрема досліджуються інформаційні повідомлення офіційного видан ня Представництва ЄС в Україні "Євробюлетень", а також ...
702042
  Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано та уточнено визначення мультимедійного лонгріду в сучасному медіапросторі, з"ясовано способи представлення й структуризації інформації. Здійснено дослідження комунікаційних ознак мультимедійних лонгрідів та окреслено їхні комунікаційні ...
702043
  Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 197-210. – ISSN 2616-7948
702044
  Берегова О.М. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Берегова О.М.; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; НАНУ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
702045
  Супруненко О. Комунікаційні аспекти трансформації політичної віри в сучасному суспільстві // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 159-164
702046
  Галюк І.Б. Комунікаційні аспекти управлінської праці на засадах лідерства / І.Б. Галюк, Л.С. Вербовська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 75-83. – ISSN 2313-8246
702047
  Снурнікова Ю. Комунікаційні ефекти взаємодії телеведучого з аудиторією: сучасні українські реалії // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 258-264
702048
  Скорик А.Я. Комунікаційні інновації мас-медійного суспільства у рефлексії зарубіжних культурологів // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 117-127


  "У світі вже давно поширюються сучасні медійні індустрії за допомогою нових технологій та на основі економічних можливостей цих процесів. Український мас-медійний простір опановує нові інформаційні системи, долучаючись до світових комунікаційних ...
702049
  Пугач С.О. Комунікаційні мережі регіону: теорія, методологія, практика соціально-географічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Пугач Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 461 арк. – Додатки: арк. 397-461. – Бібліогр.: арк. 353-396
702050
  Пугач С.О. Комунікаційні мережі регіону: теорія, методологія, практика соціально-географічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Пугач Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
702051
  Якушев О.В. Комунікаційні механізми психотехнік // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 75-78


  Метою написання нашої статті є пошук зв"язку між усталеними комунікаційними процесами в сучасному суспільстві та їх психологічним підґрунтям. Спираючись на усталене визначення психологічних мотивів комунікації, автор намагається виокремити та ...
702052
  Комащенко І.І. Комунікаційні моделі презентації інновацій в сучасному інформаційному просторі : дис. ... д-ра філософії в галузі журналістики : 061 / Комащенко Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 250 арк. – Додатки: арк. 217-250. – Бібліогр.: арк. 199-216
702053
  Бикова О. Комунікаційні параметри модифікацій на теренах репортажу в сучасній пресі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 126-135


  У статті наведено результати комплексного генологічного аналізу модифікацій репортажу в сучасній українській пресі. Розглянуто та систематизовано погляди науковців щодо здатності жанрів соціальних комунікацій до модифікації. Уточнено категорії жанру та ...
702054
  Досенко А.К. Комунікаційні платформи: ідентифікація терміна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 93-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
702055
  Паливода Ю.В. Комунікаційні ролі учасників тандема "автор-редактор" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 233-240


  Досліджуються комунікаційні ролі, моделі й інструменти учасників редакційно-видавничого процесу - автора та редактора, - які вони використовують під час підготовки навчальної книги.
702056
  Башук А.І. Комунікаційні стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства : монографія / А.І. Башук. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2019. – 583, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 531-583, [1]. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 442-529. – ISBN 978-617-7626-64-9
702057
  Башук А.І. Комунікаційні стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Башук Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
702058
  Погранична Комунікаційні стратегії журналу "The New Yorker" у соціальних мережах: характерні особливості (на прикладі профільних сторінок у соціальних мережах Фейсбук, Твіттер та Інстаграм) / Погранична, (Козачок) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 222-230. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
702059
  Костирко Т.М. Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 26-35. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
702060
  Ковпак В.А. Комунікаційні стратегії успішних спецпроєктів нативної реклами / В.А. Ковпак, Н.О. Троценко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 98-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
702061
  Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Холод. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. – Предм. покажч.: с. 198-199. - Імен. покажч.: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203-211 та наприкінці глав. – ISBN 978-617-673-152-8
702062
  Сищук О.А. Комунікаційні технології в діяльності виконавчої влади України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 46-51


  У статті здійснено аналіз застосування комунікаційних технологій вітчизняними центральними органами виконавчої влади, визначено особливості урядових паблік рилейшнз, маркетингових комунікацій, мані пуляцій та спін-докторингу, запропоновано шляхи ...
702063
  Сухаревська Г.В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сухаревська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: с. 9 назв
702064
  Сухаревська Г.В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері - брендів : дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.06 / Сухаревська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 216 арк. – Додатки: арк. 188-216. – Бібліогр.: арк. 168-187
702065
  Корнєєв В.М. Комунікаційні технології як засоби проектування соціальної дійсності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 176-181


  У дослідженні комунікаційні технології кваліфікуються як засоби і форми здійснення соціальних комунікацій. Такий підхід забезпечив можливість виявлення технологічних аспектів використання комунікаційних технологій для соціальнокомунікаційних процесів. ...
702066
  Бессараб А.О. Комунікаційні технології як трансформаційний ресурс інформаційної культутри та культури читання в сучасному суспільстві (на прикладі ІЖМК класичного приватного університету) / А.О. Бессараб, Я.В. Зоська, В.А. Ковпа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 172-178. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
702067
  Федонюк С. Комунікаційні фактори білоруських протестів 2020 // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 83-99. – ISSN 2522-1663
702068
  Серажим К.С. Комунікаційні характеристики журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 132-137


  Проаналізовано комунікаційні характеристики журналістського тексту, охарактеризовано специфіку вербальної та невербальної комунікації, окреслено принципи кодування-декодування у новинному дискурсі. Communication characteristics of a journalistic text ...
702069
  Бикова О.М. Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С 151-155


  У статті розглядаються жанрові особливості художнього репортажу. Особлива увага приділяється літе-атурним засобам художнього репортажу, які допомагають яскравіше розкрити подію, явище чи зобразити людину. Наголошується на літературно-художній цінності ...
702070
  Рач В.А. Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої нікс-методології менеджерів проектів / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 109-123 : рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2222-8810
702071
  Король В.Г. Комунікаційно-контентні агресії Кремля: характеристика, тенденції, організація спротиву // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 128-146. – ISSN 2518-7546
702072
   Комунікація : науково-практичний збірник / редкол.: Авксентьєв Ю., Бакіров В., Батанов О. [та ін.]. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф"
№ 3, березень. – 2013. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
702073
  Фіялка С. Комунікація автора наукової статті з редакцією та рецензентами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Узагальнено рекомендації щодо комунікації авторів, які подають наукові статті до журналів, що належать до провідних наукометричних баз, із редакцією та рецензентами. Визначено роль супровідного листа - документа, що ініціює діалог між автором і ...
702074
  Бурбело В.Б. Комунікація в глобалізованому світі: повернення до першооснов? // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 139-150


  Статтю присвячено особливостям організації комунікативних процесів у сучасному глобалізованому світі, які розглядаються в історико-типологічній перспективі. Статья посвящена особенностям организации коммуникативных процессов в современном ...
702075
  Скороварова Є.В. Комунікація в інформаційну епоху // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 182-184. – ISSN 2076-1554
702076
  Щербина Віктор Комунікація в контексті діалогу культур // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-86
702077
  Почепцов Г. Комунікація в органах влади: проблеми, причини і наслідки / Г. Почепцов, Н. Дніпренко // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Про проблеми комунікації в органах влади говорять багато. Проте ця стаття відкриває науковий дискурс між фахівцями, що працюють у різних сферах.
702078
  Маглам’ян К.А. Комунікація в професійнопедагогічній діяльності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 219-228. – ISSN 2518-7600
702079
  Хіренко О.О. Комунікація в сучасних друкованих змк як складова видавничої проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 83-87. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
702080
  Рубан Ю.Г. Комунікація в сучасному публічному просторі та зміни в публічному управлінні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 4. – С. 130-139. – ISSN 2220-1394
702081
  Мачинська Н.І. Комунікація в умовах модернізації освіти: педагогічний дискурс // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 2078-1687
702082
  Єжижанська Т. Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
702083
  Крупина В. Комунікація громадян із владою в Українській РСР (середина 1950-х - перша половина 1960-х рр.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 5-7
702084
  Ковадло Г. Комунікація з "іншим" та толерантність // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 53-64. – ISBN 978-966-02-6741-1
702085
  Бурдак В. Комунікація з клієнтом: інструкція з використання // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
702086
  Бистрицький Є. Комунікація і культура в глобальному світі / Євген Бистрицький, Роман Зимовець, Сергій Пролеєв. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 415, [1] с. – Покажчик: с. 410-415. – Бібліогр.: с. 395-409. – ISBN 978-966-378-799-2
702087
  Даниленко С.І. Комунікація і становлення громадянського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 111-119
702088
  Ониськів М.І. Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського й Перемишльського ґродів Руського воєводства (1674-1683 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 161-178. – ISSN 0130-5247
702089
  Зернецька О. Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 48-51. – (Історичні науки)
702090
  Врадій І. Комунікація партій як форма реалізації політичного інтересу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 142-145
702091
  Токарська А.С. Комунікація професійного правового спрямування: перспективи оновлення змісту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2219-5521
702092
  Вільчик Т.Б. Комунікація суддів та адвокатів: міжнародні стандарти та практика України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 259-262. – ISBN 978-617-7096-97-8
702093
  Кібець В.О. Комунікація судів з громадськістю // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 111-115. – ISSN 2519-2353


  "Проведені дослідження щодо видів комунікації судів з громадськістю. Висвітлені актуальні питання даного напрямку. Зокрема, проаналізовані проблемні питання щодо комунікативної діяльності суддів. Визначені можливі шляхи налагодження взаємодії органів ...
702094
  Середа О.Ю. Комунікація як засіб становлення професійної самосвідомості старшокласника шляхом підвищення його компетентності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 242-251. – ISSN 2309-8287
702095
  Бєляков О.О. Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бєляков О.О.; КУ ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 1999. – 180 л. – Бібліогр.: л. 158-180
702096
  Бєляков Олександр Олександрович Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Бєляков Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1999. – 20л.
702097
  Слющинський Б. Комунікація як ключовий чинник формування сучасної соціокультурної реальності // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 117-124. – ISSN 2224-0306
702098
  Цвібель А.О. Комунікація як механізм "гри" індивіда зі світом // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 186-195
702099
  Култаєва М. Комунікація як предмет філософської рефлексії: пошуки методологічних можливостей // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-18. – ISBN 978-966-2141-69-9
702100
  Маленко О.О. Комунікація як складник професійного іміджу: проблеми успішності / неуспішності // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 219-234. – ISSN 2312-0665


  Авторка статті торкається проблем успішності / неуспішності ділової міжперсональної комунікації, що є складником формування бажаного професійного іміджу, який будується насамперед у корпоративному спілкуванні й вимірюється як фаховими компетентностями ...
702101
  Романенко О.В. Комунікація як умова існування людини у добу глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 226-235
702102
  Лупак Н.М. Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 37-47. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
702103
  Похресник А. Комунікологія adversus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 41-47. – ISSN 2078-1016
702104
  Мартинюк В. Комунікування як структурний елемент образної системи у драмі М.Куліша "Мина Мазайло" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 311-321. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
702105
  Зайвий О.Ф. Комуніст : поема / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 22 с.
702106
   Комуніст. – Київ, 2000
702107
   Комуніст. – Київ
№ 1. – 2001
702108
   Комуніст. – Київ
№ 2. – 2001
702109
   Комуніст. – Київ
№ 3. – 2001
702110
   Комуніст. – Київ
№ 4. – 2001
702111
   Комуніст. – Київ
№ 5. – 2001
702112
   Комуніст. – Київ
№ 6. – 2001
702113
   Комуніст. – Київ
№ 7. – 2001
702114
   Комуніст. – Київ
№ 8. – 2001
702115
  Кольяк Т.М. Комуніст Влас Чубар (1891-1938) / Т.М. Кольяк. – К., 1963. – 147с.
702116
  Співак Б.І. Комуніст Іван Мондок / Б.І. Співак. – Ужгород, 1969. – 96с.
702117
  Савков Д.К. Комуніст працює в профспілці. / Д.К. Савков. – К., 1985. – 68с.
702118
  Макухін І.Я. Комуніст. Наука. Виробництво / І.Я. Макухін. – Харків, 1973. – 71с.
702119
  Пономаренко П.М. Комуністи -- господарі партії / П.М. Пономаренко. – Київ, 1966. – 48с.
702120
  Соколова Л.С. Комуністи - (не) більшовики: про переведення членів Комуністичної партії Закарпатської України до складу ВКП(Б) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 77-94. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Досліджується питання переведення членів Комуністичної партії Закарпатської України до складу Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) в період Закарпатської України та перші роки радянської влади в Закарпатській області. Автор зазначає, що, ...
702121
   Комуністи. – К, 1958. – 200с.
702122
  Джеджула К.О. Комуністи Великобританії в боротьбі проти опортунізму і ревізіонізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – (Серія історії ; № 18)
702123
  Цимбал Є.І. Комуністи водного транспорту України у Великій Вітчизняній війні. / Є.І. Цимбал. – К, 1971. – 175с.
702124
  Максимов С.Г. Комуністи Волині на чолі революційно-визвольної боротьби трудчщих в 1929-39 рр. : Дис... канд істроричнихнаук: / Максимов С.Г.; Український ін-т інженерів водного господарства. – Ровно, 1968. – 388л. – Бібліогр.:л.1-ХХП
702125
  Білак С.М. Комуністи Закарпаття в боротьбі проти профашистської ідеології та політики українських буржуазніх націоналістів (1935-1939 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Білак С. М.; Ужгородський держ. ун-т. Кафедра наукового комунізму. – Ужгород, 1971. – 254л. – Бібліогр.:л.I-XXXVIII
702126
  Кашкарьов М.Г. Комуністи і дисципліна праці / М.Г. Кашкарьов. – Донецьк, 1970. – 48с.
702127
  Андрієнко В.Д. Комуністи і мир / Андрієнко В.Д., Горлач М.І. – Київ : Знання, 1988. – 48 с. – Список літ.: с. 47. – (Т-во "Знання" УРСР. Серія ІV "Міжнародна" ; № 6)
702128
  Шиндеров Б.В. Комуністи і революційно-демократичні партії. / Б.В. Шиндеров. – 102. – Київ, 1972. – 102с.
702129
  Воробйов О.І. Комуністи і сучасний молодіжний рух у країнах Заходу. / О.І. Воробйов. – Київ, 1975. – 48с.
702130
  Міщенко Г.П. Комуністи Києва-організатори партизанської і підпільної боротьби в роки Великої Вітчизняної війни / Г.П. Міщенко. – Київ : Знання, 1982. – 19 с. – Без тит. л.
702131
   Комуністи на чолі мас. – К, 1969. – 151с.
702132
  Лавренко Я. Комуністи передового колгоспу / Я. Лавренко. – Ужгород, 1958. – 64с.
702133
  Фетісов Є.П. Комуністи сільскої школи / Є.П. Фетісов. – Одеса, 1964. – 60с.
702134
   Комуністи сільської школи. – Одеса, 1964. – 60с.
702135
   Комуністи, вперед!. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 214, [2] с.
702136
  Скоробогатов В.П. Комуністина партія - мгутня перетворююча сила в житті українського народу / В.П. Скоробогатов. – Київ, 1954. – 40с.
702137
  Тишківський В.М. Комуністична ідейність викладання історії СРСР в Х-х классах середньої школи : Дис... канд. пед.наук: / Тишківський В.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1949. – 250л. – Бібліогр.:л.244-249
702138
  Вільховик О. Комуністична освіта як один із інструментів нівелювання червоноармійського світогляду у 1918 - 1920 рр. // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 108-115
702139
  Кучеров М.К. Комуністична парті Східної Галичини на чолі революційно-визвольної боротьби трудящихся Західної України в 1918-1923 рр. : Дис... канд. іст.наук: / Кучеров М. К.; ІПКВ суспільн. наук при КДУ. – К., 1963. – 260л. – Бібліогр.:л.1-23
702140
  Кравцев І.Є. Комуністична партіч - вихователь радянського народу в дусі соціалістичного патріотизму та інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1953. – 35с.
702141
  Гольнєв М.С. Комуністична партія -- натхненник і організатор будівництва комунізму в СРСР. / М.С. Гольнєв. – Київ, 1953. – 36с.
702142
  Гольнєв М.С. Комуністична партія -- натхненник і організатор будівництва комунізму в СРСР. : Стенограма публічної лекції / М.С. Гольнєв; Т-во для поширення політичних та наукових знань. – Київ, 1953. – 36с.
702143
   Комуністична партія - керівна і спрямовуюча сила будівництва соціалізму і комунізму. – К, 1963. – 55с.
702144
  Сафонова Є.В. Комуністична партія - натхненик і організатор перемоги / Є.В. Сафонова. – Київ, 1958. – с.
702145
  Супруненко М.І. Комуністична партія - натхненник і керівник боротби українського народу за створення і зміцнення Української Радянської держави / М. Супруненко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 130 с. – (300 рокiв возз’еднания Украiни з Росiею)
702146
  Бабій М.Л. Комуністична партія - натхненник і організатор боротьби трудящих Поділля проти німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни (червень 1941 - березень 1944 рр.) : Дис... канд.істор.наук: / Бабій М.Л.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 284л.
702147
   Комуністична партія - натхненник і організатор братського союзу і непорушної дружби народів СРСР. – К, 1954. – 191с.
702148
  Юрчук В.І. Комуністична партія - натхненник і організатор будівництва комунізму в нашій країні. / В.І. Юрчук. – Київ, 1956. – 88с.
702149
  Цвєтков В.Ф. Комуністична партія - натхненник і організатор Великої Жовтневої соціалістичної революції / В.Ф. Цвєтков. – К, 1957. – 28с.
702150
  Чаленко Р.К. Комуністична партія - натхненник і організатор непорушної дружби народів СРСР / Р.К. Чаленко. – К, 1954. – 39с.
702151
   Комуністична партія - натхненник і організатор об"єднавчого руху українського народу за утворення СРСР. – Київ, 1963. – 409 с.
702152
  Мултих Г.М. Комуністична партія - натхненник і організатор перемоги / Г.М. Мултих. – Київ, 1957. – с.
702153
  Гурін О.О. Комуністична партія - організатор боротьби українського народу за зміцнення воєнно-політичного союзу радянських республік (історіографія проблеми) : Дис... канд. іст.наук: / Гурін О.О.; КДУ. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1973. – 241л. – Бібліогр.:л.185-241
702154
  Буцько М.О. Комуністична партія - організатор братерської допомоги народів СРСР українському народові у відбудові промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війні (1943-1945 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. із Збірника Кафедри історії КПРС КДУ, №3, 1958. – 223-250с.
702155
  Величко М.П. Комуністична партія - організатор будівництва Кременчуцької і Київської гідроелектростанцій складових частин Дніпровського каскаду : Дис... канд. іст.наук: / Величко М. П.; КДУ. – К., 1970. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XIV
702156
  Буцько М.О. Комуністична партія - організатор відбудови важкої промисловості Української РСР в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 25-38. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
702157
  Бовсунівський М.С. КОмуністична партія - організатор відбудови промисловості України в роки Великої Вітчизняної війни. (1943-1945 рр). : Дис. ... канд. ист. наук: / Бовсунівський М.С. ; МВ и ССО УРСР, Інст. підвищ. квал. виклад. суспільних наук при КДУ ім.Т.Шевченка. Кафедра історії КП. – К., 1973. – 187л. – Бібліогр.:л.1-22
702158
  Костриця Н.Ю. Комуністична партія - організатор всенародної боротьби за здійснення ленінських ідей електрифікації на Україні / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1967. – 288с.
702159
   Комуністична партія - організатор здійснення ленінської національної політики на Україні. – Київ, 1972. – 324с.
702160
  Саженюк С.Н. Комуністична партія - організатор і керівник боротьби трудящих мас проти білопольских загарбників на Україні в 1920 р / С.Н. Саженюк. – Київ, 1959. – 20с.
702161
  Білан Ю.Я. Комуністична партія - організатор і керівник вітчизняної війни українського народу проти німецьких окупантів в 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 35-45. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
702162
   Комуністична партія - організатор і натхненник здійснення союзу робітничого класу і селянства. – К, 1957. – 344с.
702163
  Білоцерківський В.Я. Комуністична партія - організатор культурної революції на Україні (1926-1937 рр.) / В.Я. Білоцерківський. – Харків : ХДУ, 1985. – 176 с.
702164
  Пшеничний П.Д. Комуністична партія - організатор перемог (у громадянській війні на Україні) / П.Д. Пшеничний. – Харків, 1933. – 64с.
702165
  Бугайов М.В. Комуністична партія - організатор розгрому воєнної інтервенції і внутрішньої контрреволюції / М.В. Бугайов. – Київ, 1957. – 43с.
702166
  Шморгун П. Комуністична партія - організатор спільної боротьби російського і українського народів проти царизму / П. Шморгун. – Київ, 1957. – 106с.
702167
  Зозуля І.А. Комуністична партія / І.А. Зозуля. – Київ, 1957. – 64с.
702168
   Комуністична партія Англії. – К, 1936. – 96с.
702169
   Комуністична партія в боротьбі за здійснення ленінського плану. – К, 1967. – 281с.
702170
  Уваров В.Д. Комуністична партія в боротьбі за колективізацію / В.Д. Уваров. – Київ, 1954
702171
  Кудлай О.С. Комуністична партія в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. / О.С. Кудлай. – Київ, 1959. – 68с.
702172
  Бяков Б. Комуністична партія в період наступ соціалізму по всьому фронту / Б. Бяков, І. Черненко. – К, 1959. – 72с.
702173
  Шатилюк І.Ф. Комуністична партія в початковий період громадянської війни / І.Ф. Шатилюк, В.І. Щусь. – Київ, 1957. – 51с.
702174
  Хайнас В.В. Комуністична партія Закарпатської України - організатор і керівник боротьби трудящих Закарпаття та возз"єднання з Радянською Україною (жовтень 1944 - 1945 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хайнас В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. суспільних наук при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – 291л. – Бібліогр.:л.278-291
702175
  Ярошенко А.Д. Комуністична партія Західної України - організатор і керівник революційно-визвольної боротьби трудящих західноукраїнських земель / Ярошенко А.Д. – Київ, 1959. – 48 с.
702176
  Шумейко Комуністична партія Західної України у боротьбі за народний фронт / Шумейко, П.М. Яцків. – Львів, 1985. – 167с.
702177
  Машотас В.В. Комуністична партія Західної України. Бібліогр. покажч. матеріалів і публікацій за 1919-1967 рр. / В.В. Машотас. – Львів, 1969. – 439с.
702178
  Лавров Ф.І. Комуністична партія і В.І. Ленін в українській народній поетичній творчості / Ф.І. Лавров. – Київ, 1957. – 35с.
702179
  Куценко В.І. Комуністична партія і наука / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 48с.
702180
  Швидак Олег Михайлович Комуністична партія Польщі і Комуністична партія Західної України в боротьбі за єдність революційних дій трудящих (1929-1938 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Швидак Олег Михайлович; МВ ССО УРСР. КДУ. – К., 1974. – 380, ХХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
702181
  Война А.Д. Комуністична партія Радянського Союзу - "Ударна бригада" світового революційного руху. : стенограма публічної лекції / А.Д. Война, канд. іст. наук. – Київ, 1953. – 28 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
702182
  Попов П.М. Комуністична партія Радянського Союзу / П.М. Попов, 1957
702183
  Ткаченко В.К. Комуністична партія Радянського Союзу в боротьбі за відбудову машинобудівельної промисловості в 1921-1925 рр. (на мат. України) : Дис... канд. історич.наук: / Ткаченко В.К.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів марксизму-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 266, XVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
702184
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 7. – 1981. – 534 с.
702185
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1981. – 540 с.
702186
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1979. – 524 с.
702187
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 3 : 1898-1970. – 1979. – 532 с.
702188
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 4 : 1927-1931. – 1980. – 560 с.
702189
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 5. – 1980. – 472с.
702190
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій, пленумів ЦК. – К
Т. 6. – 1980. – 524с.
702191
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференій і пленумів ЦК. – Київ : Політична література УРСР
Ч. 2 : 1898-1954. – 1954. – 632с.
702192
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 783с.
702193
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 652с.
702194
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав
Т. 1. – 1978
702195
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 9. – 1981. – 501 с.
702196
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 10 : 1969-1971. – 1981. – 509 с.
702197
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 11 : 1972-1975. – 1982. – 535 с.
702198
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 12 : 1975-1977. – 1983. – 581 с.
702199
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 13 : 1978-1980. – 1984. – 629 с.
702200
   Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Київ : Політвидав України
Т. 14 : 1980-1981. – 1985. – 550 с.
702201
  Держалюк М.С. Комуністична партія Угорщини - організатор антифашистських сил опору (вересень 1944 - квітень 1945 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 8-14. – (Серія історії ; № 18)
702202
  Лавринович М.І. Комуністична партія України -- організатор відбудови сільського господарства в 1943-1945 рр. (На матеріалах Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей) : Дис... канд. іст.наук: / Лавринович М. І.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1964. – 280л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
702203
  Гуменюк Є.Г. Комуністична партія України -- організатор допомоги трудящих міста колгоспному селянству в дальшому розвитку сільского господарства (1959-1961 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Гуменюк Є.Г.; КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 294л. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
702204
  Черниш Й.П. Комуністична партія України -- організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР (1939-1958) / Й.П. Черниш. – Львів : Львівський університет, 1963. – 268 с.
702205
  Горішня Л.Л. Комуністична партія України -- організатор широких колгоспних мас на боротьбу за дальші соціалістичні перетворення на селі в роки третьої п"ятерічки : Дис... канд. іст.наук: / Горішня Л.Л.; КПІ. Кафедра історії КПРС. – К., 1966. – 290л. – Бібліогр.:л.І-Х
702206
   Комуністична партія України - бойовий загін в боротьбі за побудову соціалізму і комунізму. – Дніпропетровськ, 1968. – 232 с.
702207
  Ремезовський Й.Д. Комуністична партія України - бойовий загін КПРС у боротьбі за побудову комунізму / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 40с.
702208
  Хорошайлов М.Ф. Комуністична партія України - організатор відбудови і розвитку промисловості Донбасу (1943-1945 рр.) / М.Ф. Хорошайлов. – Харків : Вид. Харьківського ун-ту, 1967. – 172с.
702209
  Денисенко П.І. Комуністична партія України - організатор відбудови народного господарства республіки / Денисенко П.І. – Київ, 1968. – 176 с.
702210
  Полурєз В.І. Комуністична партія України - організатор трудової активності робітничого класу / В.І. Полурєз. – Київ : Вид. Київського університету, 1969. – 132 с.
702211
  Кондратюк А.І. Комуністична партія України - організатор трудової акттивноті металургів республіки в період між ХХІІ і ХХІІІ з"їздами КПРС (1961-1966 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кондратюк А.І.; КГУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1968. – 338л. – Бібліогр.:л.311-338
702212
   Комуністична партія України - організатор успішного виконання семирічного плану. – Одеса, 1966. – 158с.
702213
   Комуністична партія України. – К, 1972. – 106с.
702214
   Комуністична партія України. – К, 1976. – 143с.
702215
  Карабанов Михайлов Михайлович Комуністична партія України в 1985-1991 роках: еволюція до політичного краху : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Карабанов Михайлов Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 48л.
702216
  Самофалов В.М. Комуністична партія України в боротьбі з а відбудову народного господарства (1921-1925 рр.) / Самофалов В.М. – Київ, 1963. – 378 с.
702217
  Бессарабов М.А. Комуністична партія України в боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного суспільства. (1937-червень 1941 рр.) / М.А. Бессарабов. – Київ : Вид. Київського ун-ту, 1971. – 176 с.
702218
  Хомич П.А. Комуністична партія України в боротьбі за колективізацію сільського господарства (1927-1934 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Хомич П.А.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 253, XVл. – Бібліогр.:л.I-XV
702219
  Пантелейчук О.О. Комуністична партія України в боротьбі за піднесення технічної оснащеності сільского господарства республики в роки комуністичного будівництва / О.О. Пантелейчук. – Київ, 1968. – 27с.
702220
   Комуністична партія України в боротьбі за побудову соціалізму і комунізму. – К, 1964. – 128с.
702221
  Калакура Я.С. Комуністична партія України в боротьбі за розв"язання завдань будіництва комунізму. Історіогр. нарис / Я.С. Калакура. – Київ, 1976. – 207с.
702222
  Паніотов І.І. Комуністична партія України в боротьбі за розвиток народної освіти / Паніотов І.І. – Харків, 1973. – 186 с.
702223
  Вірник Д.Ф. Комуністична партія України в боротьбі за створення і розквіт індустріально-колгоспної республіки / Д.Ф. Вірник. – Київ : Академвидав, 1958. – 81 с.


  Эта брошюра посвящена краткому освещению жизненного пути профессионального революционера и выдающегося ученого экономиста, академика Академии наук Украинской ССР Александра Григорьевича Шлихтера. В ней частично использованы ранее опубликованные статьи ...
702224
  Куліченко М.І. Комуністична партія України в боротьбі за утворення СРСР / М. Куліченко. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 190 с.
702225
  Піджарий Ф.Д. Комуністична партія України в боротьбы за перемогу колгоспного ладу / Ф. Піджарий. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 104 с.
702226
  Власенко В.І. Комуністична партія України в період боротьби проти деніківщини (травень 1919 р. -- березень 1920 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Власенко В. І.; КДУ, Каф-ра історії КПРС. – К., 1963. – 265л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
702227
  Бондар Т.Д. Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та громадянської війни : (лютий 1918-січень 1919 рр.) / Т.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
702228
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
Ч. 1 : (1918-1941). – 1976
702229
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів. – Київ
Ч. 2 : (1941-1976). – 1977. – 704с.
702230
   Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з"іздів і конференцій 1918-1956. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 704 с.
702231
  Масний О.С. Комуністична партія України на чолі всенародної боротьби за відбудову важкої промисловості республіки в роки Великої Вітчизняної війни 1943-45 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Масний О.С.; КДУ. – К., 1964. – 320л. – Бібліогр.:л.1-ХХ!У
702232
  Булкин Г.П. Комуністична партія України у боротьбі за посилення масово-політичної роботи на селі в період четвертої п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. іст. наук: / Булкин Г. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1958. – 278л. – Бібліогр.: л. I-XXIV
702233
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 1998 р. / Ю.В. Латиш, Р.І. Малиновський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 85-93. – ISBN 978-966-581-930-1
702234
  Латиш Ю.В. Комуністична партія України у виборчій кампанії 2002 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 88-92. – ISBN 966-614-021-7
702235
   Комуністична партія України: з"їзди і конференції. – Київ : Україна, 1991. – 478с. – ISBN 5-319-00705-1
702236
  Серьогіна Н.С. Комуністична партія України: міфологія задумів та реальність президентських виборів / Н.С. Серьогіна, О.М. Хорошев // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 231-237. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
702237
  Сухарєв В.В. Комуністична партія Чехословаччини - бойовий авангард трудящих / В.В. Сухарєв. – К., 1961. – 48с.
702238
   Комуністична партія Японії. – К, 1936. – 77с.
702239
  Цьох Й.Т. Комуністична преса в Західній Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1958. – 87с.
702240
  Лісовий П.М. Комуністична преса Закарпаття 20-30-х років / П.М. Лісовий. – Львів, 1982. – 140с.
702241
  Цьох Й.Т. Комуністична преса Західної України / Цьох Й.Т. – Львів, 1966. – 269 с.
702242
  Бикова Т. Комуністичне будівництво // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 6
702243
  Прощарук Г.П. Комуністичне будівництво і кадри / Г.П. Прощарук. – Київ, 1968. – 184с.
702244
  Ніжинський М.П. Комуністичне виховання дітей в сім"ї / М.П. Ніжинський. – Київ, 1952. – 24 с.
702245
  Крупська Н.К. Комуністичне виховання дітей у сім"ї / Н.К. Крупська. – Київ, 1976. – 158с.
702246
  Андреев А.А. Комуністичне виховання молоді і завдання комсомолу : промова на X з"їзді ВЛКСМ 15 квітня 1936 р. / А.А. Андреев. – Вид. 2-е. – Київ : Мол. Більшовик, 1938. – 31с.
702247
  Хижняк В.П. Комуністичне виховання трудівників села. / В.П. Хижняк. – Київ, 1973. – 153с.
702248
  Еневич Ф.Ф. Комуністичне виховання трудящих і подолання пережитків капіталізму в свідомості людей. / Ф.Ф. Еневич. – К., 1940. – 24с.
702249
  Смаглюк Ф.Ф. Комуністичне виховання у школах подовженного дня. / Ф.Ф. Смаглюк. – К., 1963. – 135с.
702250
  Тесленко І.Ф. Комуністичне виховання учнів на уроках математики / І.Ф. Тесленко. – К, 1983. – 88с.
702251
  Карась А. Комуністичне коріння політичного терору й укаїнського геноциду у 20 столітті // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С.7-10
702252
  Польцін Ю. Комуністичне трудове виховання / Ю. Польцін. – Київ, 1983. – 256 с.
702253
  Середюк О. Комуністичний експеримент // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 12-13


  З книги "Злий геній - вождь тероризму".
702254
  Керда О. Комуністичний капіталізм / Ольга Керда. – Миколаїв, 2009. – 314 с.
702255
  Маркс К. Комуністичний маніфест / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Харків, 1930. – 188с.
702256
  Штонь Г.М. Комуністичний морально-етичний ідеал в сучасній радянській прозі / Г.М. Штонь. – Київ, 1979. – 32с.
702257
  Яровенко Т. Комуністичний режим в Україні: мистецький вердикт Яра Славутича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 313-323. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
702258
   Комуністичний рух на пострадянському просторі // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-8276-6
702259
  Андрущенко В.П. Комуністичний світогляд - Основа соціалізації особи / В.П. Андрущенко. – Київ : Знання, 1981. – 48с. – ("Знання" УРСР.Молодь і суспільство ; Х ; 3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
702260
  Іванченко П.С. Комуністичний світогляд і закономірності його формування / П.С. Іванченко. – Львів, 1973. – 157с.
702261
  Довгаль О.О. Комуністичний світогляд і трудова діяльність / О.О. Довгаль, І.П. Стогній. – К, 1980. – 48с.
702262
  Карась А. Комуністичні джерела та імперське підгрунтя українського геноциду: проблема відповідальності // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 16-41. – ISBN 978-966-397-111-2


  Колективізація, Голодомор і репресії принесли фізичне винищення людності українського села й стали смертельним ударом по морально-етичних цінностях та етнокультурних устоях народу. Руйнувалися сім"ї, родинні зв"язки, цілі пласти етнічної культури. ...
702263
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – К., 1965. – 171с.
702264
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – К., 1968. – 159с.
702265
  Черненко І.С. Комуністичні і робітничі партії світу / І.С. Черненко, Я.С. Яшин. – 2-е, перероб. і доп. вид. – К., 1968. – 159с.
702266
  Гринюк П.Ф. Комуністичні і робітничі партії світу / П.Ф. Гринюк. – 3-е вид. перероб. доп. – Київ, 1970. – 328с.
702267
  Гринюк П.Ф. Комуністичні і робітничі партії світу / П.Ф. Гринюк. – 4-е вид. перероб. доп. – Київ, 1977. – 252с.
702268
  Надольний І.Ф. Комуністичні ідеї - комуністичні діла / І.Ф. Надольний. – Київ, 1964. – 40с.
702269
   Комуністичні партії Прибалтики. – К, 1936. – 66с.
702270
   Комуністичній партії України - 50 років. – Київ : Політвидав України, 1968. – 36 с.
702271
  Летюк Є.М. Комуністичній праці - слава! / Є.М. Летюк. – Сталіно, 1959. – 36с.
702272
  Гнатюк М. Комунітаризація політичної складової зовнішних зносин ЄС: спільна зовнішня і безпекова політика (1992-2009 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 84-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
702273
  Корх О.М. Комунітаризм та індивідуалізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
702274
  Титюк С.М. Комунітаризм як критика ліберальної теорії справедливості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 135-137
702275
  Сирінський Р.А. Комунітаристська інтерпретація поняття патріотизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядається ставлення до патріотизму у сучасних філософських школах, аналізуються їх точки зору щодо його місця і ролі в становленні інститутів демократії. Особливу увагу приділено поглядам Е. Макінтайра та Ч. Тейлора ...
702276
  Матвієнко А. Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-67. – ISSN 2308-9636
702277
  Михайлов Р.В. Комунітарна політика страхового ринку в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 21-23
702278
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському союзі : Дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Поліщук Ліна Сергіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 234 л. + Додатки:л.:213-234. – Бібліогр.:л.:203-213
702279
  Поліщук Ліна Сергіївна Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:08.05.01 / Поліщук Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
702280
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
702281
  Желінська Н.О. Комутації як риторичний прийом зображення світу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 130-141. – ISBN 966-581-231-9
702282
  Пархомчук Т. Комфорт вище ефективності. Кадровий Зеапокаліпсис на тлі міжнародного медіа тріумфу // Україна молода. – Київ, 2022. – 21 грудня (№ 40)


  Черговий розрив шаблону: провідні міжнародні ЗМІ віншують президента України Володимира Зеленського як людину 2022 року, а в нас вирують підозри в зрадах персонажів як на найвищих щаблях (котрих призначав сам президент), так і на низовому рівні. ...
702283
  Зеленський В. Комфорт і спокій у своєму домі. Як реалізувати мрію українців? // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 33/34 (724), 20.08.2021. – С. 8-9. – ISSN 2075-7093
702284
  Будько Євген Комфорт як кредо : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 130-133 : Фото
702285
  Рибянцева І. Комфортний простір - підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С.10-11


  У статті автор розповідає , що структурована по-новому бібліотека стає справді сучасною, має більше можливостей для реалізації креативних проектів, формування оновленого, інформаційно-комфортного бібліотечного середовища
702286
  Бойченко С. Комфортні кліматичні умови на території України за період 1991-2020 рр. / С. Бойченко, О. Забарна, Т. Кучма // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 91-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
702287
  Холявчук Д. Комфортні риси клімату низькогірних долин (на прикладі м. Яремче) / Д. Холявчук, О. Питюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 52-56. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розподіл біокліматичних характеристик низькогірних долин Українських Карпат та їхню мінливість. На прикладі долини р. Прут у м. Яремче визначено, що низькогірним долинам притаманний комфортний клімат через вітрову захищеність, теплі та сухі ...
702288
  Кізлова А. Комфортність комунікації навколо Києво-Лаврських святинь (ХІХ - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено тому, наскільки актуальним братія Києво-Печерської лаври вважала в XIX - на початку ХХ ст. забезпечення фізичного й морального комфорту для учасників комунікації безпосередньо навколо святинь обителі. Розглянуто спроби зробити ...
702289
   Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку" : Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж. 8 липня 2009 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 1682-2366


  Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, 8 липня 2009 року.
702290
   Комюніке польсько-радянської надзвичайної комісії. – К, 1944. – 16с.
702291
   Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі "Гсел проти Швейцарії" ("Gsell v. Switzerland") // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 105-106
702292
  Конески Б. Кон Македонската преродба / Б. Конески. – Скопjе, 1959. – 100 с.
702293
  Куновска-Нули Кон небесата / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 109с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
702294
  Лялецький О.В. Кон"юктивні дерева і пошук суперечності / О.В. Лялецький, В.В. Юрчишин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 225-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядається коретний і повний метод дедуктивних виведень, який базується на резолюційній техніці, зображенні вхідних формул так званими кон"юктивними диз"юнктами, а механізм виведення забезпечується спеціальними деревовидними структурами.
702295
  Набок І.І. Кон"юктура світових товарних ринків : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.І. Набок ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 176, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 166-168. – Бібліогр.: с. 169. – ISBN 978-966-932-093-3
702296
  Батченко Л.В. Кон"юктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.В. Батченко, О.Г. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 197-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
702297
  Тюха І.В. Кон"юктура українського ринку пива / І.В. Тюха, Н.В. Опря // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 135-138
702298
  Круківська О.В. Кон"юкція й диз"юнкція у законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круківський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 195-209
702299
  Ковальський І.А. Кон"юнктура впровадження пасивних та енергоефективних будинків // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 298-304. – ISSN 2225-7586


  " Наукова новизна роботи полягає в тому, що доведено важливість зведення пасивних та енергоефективних будинків відповідно до розвитку технологій. У висновках представлено результати дослідницької роботи. Враховуючи економічну ситуацію в країні, ...
702300
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Г.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки : л.179-199. – Бібліогр. : л.200-215
702301
  Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
702302
  Зінчук Т.О. Кон"юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 96-105. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
702303
  Франчук І.А. Кон"юнктура європейського ринку енергоносіїв як фактор впливу на розвиток паливно-енергетичного комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
702304
  Олефір В. Кон"юнктура зовнішніх ринків у 2010 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 18-20. – ISSN 1810-3944
702305
  Кондратюк О.І. Кон"юнктура ринку зерна в України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 95-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
702306
  Мельник Т. Кон"юнктура світових ринків: методологічні аспекти аналізу та прогнозування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
702307
  Пазуха М.Д. Кон"юнктура світових товарних ринків : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Д. Пазуха; МОНУ; Українська акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-612-1
702308
  Березовенко С.М. Кон"юнктура світових товарних ринків : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Березовенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-027-6
702309
  Вергун В.А. Кон"юнктура світових товарних ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 14-21. – ISSN 2308-6912
702310
  Рубцова М.Ю. Кон"юнктура світових товарних ринків / Рубцова М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : VADEX, 2017. – 358, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-358. – ISBN 978-966-9725-34-9
702311
  Голик С.І. Кон"юнктура світового ринку зернових культур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 156-158. – ISSN 2221-1055
702312
  Заблоцька Р.О. Кон"юнктура світового ринку послуг : навчальний посібник / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-439-490-8
702313
  Синюченко М.І. Кон"юнктурна теорія грошей М.І.Туган-Барановського : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 19-24. – Бібліогр.: 8 назв
702314
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження в моделях нерівноваги для дослідження стану промисловості України та Німеччини / М.В. Пугачова, Г. Нерб // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 8-15
702315
  Пугачова М.В. Кон"юнктурні обстеження як нове джерело інформації для економічного аналізу та прогнозування тенденцій макропоказників // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті наведено досвід проведення кон"юктурних обстежень у європейських країнах та Україні, показано можливість використання інформації з обстежень для економіко-статистичного аналізу, наведено різні види синтетичних індикаторів, побудованих на базі ...
702316
  Арбат Ю.А. Конаковские умельцы / Ю.А. Арбат. – Калинин : Кн. изд-во, 1957. – 208 с.
702317
  Бубнова Е.А. Конаковский фаянс. / Е.А. Бубнова. – М., 1978. – 230с.
702318
  Медведев Д. Конан в лаврах // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Дойл Артур Конан (Sir Arthur Ignatius Conan Doyle; 1859-1930) - английский писатель (по образованию врач) ирландского происхождения, автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. ...
702319
  Пирсон Х. Конан Дойл. Его жизнь и творчество : (гл. из романа) / Х. Пирсон // Жизнь сэра Артура Конан Дойла / Д.Д. Карр. – Москва : Книга, 1989. – С. 255-320. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00116-1
702320
  Грант К. О"Найт Конан и Время Жалящих Стрел / К. О"Найт Грант. – Санкт-Петербург : Тролль, 1996. – 512с. – ISBN 5-87365-026-8
702321
  Говард Р. Конан принимает бой / Р. Говард. – СПБ., 1995. – 447с.
702322
  Грабовський В.Н. Конари / В.Н. Грабовський. – Київ, 1983. – 95 с.
702323
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 170 с.
702324
  Бабель И.Э. Конармия / И. Бабель. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 123 с.
702325
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – М, 1956. – 560с.
702326
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 640с.
702327
  Листовский П А. Конармия / П А. Листовский, . – Йошкар-Ола, 1977. – 640с.
702328
  Бабель И.Э. Конармия : новеллы : [для ст. шк. возраста] / И. Бабель ; вступ. ст. И. Эренбурга. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 222, [1] с. : ил.
702329
  Бабель И.Э. Конармия / И.Э. Бабель. – Баку : [б. и.], 1989. – 303 с.
702330
  Бабель И.Э. Конармия : Избранные произведения / И.Э. Бабель. – Київ : Дніпро, 1989. – 350с. – ISBN 5-308-00397-1
702331
  Бабель И.Э. Конармия : рассказы, дневники, публицистика / Исаак Бабель. – Москва : Правда, 1990. – 477, [1] с. – (Б-ка журн. "Знамя")
702332
  Бабель И.Э. Конармия : повесть, Одесские рассказы / И. Бабель. – Одесса : Маяк, 1990. – 300, [3] с. : ил. – ISBN 5-7760-0323-7
702333
  Бабель И.Э. Конармия / Исаак Бабель. – Иркутск : Илим, 1991. – 426, [1] с. – Библиогр.: с. 401-424
702334
  Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы / Исаак Бабель. – Москва : АСТ, 2007. – 480 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-018856-7
702335
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Закат / И. Бабель. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 416с. – (Мастера прозы. ХХ век). – ISBN 5-306-00120-3
702336
  Бабель И. Конармия. Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Санкт- Петербург : Кристалл, Респекс, 1998. – 607c. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-8191-0030-1
702337
  Гаджиев М.И. Конахкендский говор татарского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев М.И. ; АН АзССР , Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1966. – 24 с.
702338
  Іваницька Л.В. Конашевич Алла Павлівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 47-48 : фото
702339
  Іваницька Л. Конашевич Алла Павлівна // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 126
702340
  Годованець М.П. Конвалії і лопухи. Байки. / М.П. Годованець. – К, 1966. – 83с.
702341
  Бреквольдт Петер Конвалії цвітуть усюди / Бреквольдт Петер. – К., 1966. – 271с.
702342
  Лаврунов К.О. Конвалії. / К.О. Лаврунов. – Одеса, 1966. – 119с.
702343
  Панченко В. Конвеєр м"якої сили. Про китайську модель поєднання ідеології та економіки / В. Панченко, Н. Резнікова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 4 (688), 29.01.-4.02.2021. – С. 47-49. – ISSN 1996-1561


  Наш науковий інтерес не вперше фокусується на китайському феномені. Нині спробуємо на прикладі локальної галузі переконати читача в надзвичайно потужному й дивовижно неозорому вмінні китайського керівництва комплексно застосовувати інструменти ...
702344
  Клименко Б. Конвеєр страт. 5 серпня світова спільнота відзначатиме Міжнародний день пам"яті Сандормоху // Україна молода. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 85). – С.4-5


  "Віктор Ющенко був першим і єдиним із президентів країн на пострадянському просторі, хто на державному рівні затвердив необхідність такого відзначення, видавши указ «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій ...
702345
  Азаров О.Д. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю : монографія / О.Д. Азаров, О.В. Шапошніков, С.М. Захарченко ; МОНУ, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 158 с. – ISBN 966-641-165-2
702346
  Ерметов Юрій Олегович Конвеєрні процесори швидких ортогональних перетворень з дійсними фазовими множниками : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ерметов Юрій Олегович; МО і НУ НУ "Львів. політех.". – Львів, 2000. – 16 с.
702347
  Коваленко Р.М. Конвейер / Р.М. Коваленко. – М, 1981. – 392с.
702348
  Разлогов К.Э. Конвейер грез и психологическая война / К.Э. Разлогов. – М, 1986. – 236 с.
702349
  Кашлев Ю.Б. Конвейер деззинформации и лицемерия / Ю.Б. Кашлев. – М., 1985. – 63с.
702350
   Конвейер завода Volkswagen. Автомобиль из проката // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 122-124 : фото
702351
  Шестопалов Г.Г. Конвейер стальных артерий / Г.Г. Шестопалов. – Днепропетровск, 1977. – 128с.
702352
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 53-58 : карта. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
702353
  Карнацевич И.В. Конвейер твердого стока рек - главный механизм орогенеза и геотектоники. Окончание. Начало см. Геодезия и картография. -2012.-№3.- С. 53-58. // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 59-63 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
702354
  Памфилов С.А. Конвейеры на базе двухшарнирной цепи Д160 / С.А. Памфилов, В.А. Лазуренко. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1968. – 81 с.
702355
  Левинский И.В. Конвейеры общего назначения / И.В. Левинский. – К, 1971. – 152с.
702356
  Пшеничников А.Ф. Конвективная колебательная неусточивость равновесия жидкости в связанных вертикальных каналах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Пшеничников А.Ф.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 19л.
702357
  Шмидт В.М. Конвективная неустойчивость горизонтального слоя раствора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Шмидт В.М.; НИИ механики МГУ. – М., 1980. – 18л.
702358
  Эйсмонт О.А. Конвективная неусточивость проводящей жидкости с током в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Эйсмонт О.А.; Пермский ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т., 1973. – 14л.
702359
  Лис Л. Конвективная теплопередача в пограничном слое при добавлении массы и наличии химических реакций / Л. Лис, 1960. – 54с.
702360
  Гершуни Г.З. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости / Г.З. Гершуни, Е.М. Жуховицкий. – Москва, 1972. – 392 с.
702361
  Ястребов Георгий Владимирович Конвективная устойчивость равновесия вращающегося цилиндрического слоя жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ястребов Георгий Владимирович; М-во В и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
702362
  Саранин В.А. Конвективная устойчивость равновесия и некоторые задачи конвенции проводящих жидкостей в электрическом поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Саранин В. А.; ХГУ. – Х., 1984. – 18л.
702363
  Симановский И.Б. Конвективная Усточивость двухслойной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Симановский И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 19л.
702364
  Баран О.А. Конвективні варіації тиску в сонячній фотосфері / О.А. Баран, М.І. Стоділка // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 46
702365
   Конвективное перемешивание в море. – Москва, 1977. – 239с.
702366
  Жиляев Конвективные процессы в звездах на критических стадиях эволюции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жиляев Б. Е; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – К., 1970. – 7л.
702367
   Конвективные процессы в невесомости. – Москва : Наука, 1991. – 239 с.
702368
   Конвективные течения. – Пермь
Вып. 1. – 1979
702369
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1981. – 138 с.
702370
   Конвективные течения : Сб.науч.трудов. – Пермь : ПГПИ, 1987. – 96с.
702371
   Конвективные течения : сб. науч. статей. – Пермь : ППИ, 1989. – 118 с.
702372
  Юровская Т.Н. Конвективные течения в водохранилищах-охладителях : Автореф... канд. техн.наук: 05.278 / Юровская Т.Н.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
702373
  Романовский С.Г. Конвективный и комбинированный тепло- и массообмен при термической обработке капиллярнопористых материалов / С.Г. Романовский. – Минск, 1977. – 160с.
702374
   Конвективный и лучистый теплообмен. – М, 1960. – 256с.
702375
  Сполдинг Д.Б. Конвективный массоперенос / Д.Б. Сполдинг. – М.-Л., 1965. – 384с.
702376
  Кэйс В.М. Конвективный тепло- и массообмен : пер. с англ. / В.М. Кэйс. – Москва : Энергия, 1972. – 446 с.
702377
  Вайнберг Р.Ш. Конвективный тепло- и массообмен при неадиабатческом испарении легколетучих жидкостей в турбулентный пограничный слой пористой пластины. : Автореф... Канд.техн.наук: 274 / Вайнберг Р.Ш.; АН БССР. – Минск, 1968. – 24л.
702378
   Конвективный тепло- и массоперенос : сб. науч. статей. – Минск : ИТМ, 1979. – 221 с.
702379
   Конвективный тепло- и массоперенос. – Москва, 1980. – 46с.
702380
  Аскарова А.С. Конвективный тепло- и массоперенос в неизотермических струях капельных жидкостей : Автореф. дис. ... наук: 01.04.14 / Аскарова А.С. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Физ. факультет. – Алма-Ата, 1977. – 22 с.
702381
  Шульман З.П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей / З.П. Шульман. – Москва : Энергия, 1975. – 351с.
702382
  Дыбан Е.П. Конвективный теплообмен при струйном обтекании тел / Е.П. Дыбан, А.И. Мазур. – Киев : Наукова думка, 1982. – 302 с.
702383
   Конвективный теплообмен. Методы и результаты исследований. – Москва : ИВТАН, 1982. – 208 с.
702384
  Себиси Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислительные методы. : Пер. с англ. / Т. Себиси, П. Брэдшоу. – Москва : Мир, 1987. – 590с.
702385
   Конвективный теплоперенос. – Киев, 1982. – 164 с.
702386
  Тараканов Г.Г. Конвекция и системы движения в тропиках. / Г.Г. Тараканов. – Л., 1986. – 66с.
702387
  Лыков А.В. Конвекция и тепловые волны. / А.В. Лыков, Б.М. Берковский. – М., 1974. – 335с.
702388
  Вандакуров Ю.В. Конвекция на Солнце и 11-летний цикл / Ю.В. Вандакуров. – Ленинград : Наука, 1976. – 156 с.
702389
  Ляхов Ю.Н. Конвекция от сосредоточенных источников тепла вблизи твердой границы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Ляхов Ю.Н.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 14л.
702390
  Шаталова А. Конвент в контексте. Модернизации нужна поддержка дипломатии. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Одно из главных мировых событий в области политических и дипломатических исследований завершилось на прошлой неделе в стенах Московского государственного института международных отношений МИД России. Здесь проходил VII Конвент Российской ассоциации ...
702391
  Алешина А В Конвенции о применимом праве как разновидность международных договоров / А В Алешина, В.А. Косовская // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 8-9. – ISSN 1812-3910
702392
   Конвенции по окружающей среде : разработаны под эгидой Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК-ООН). – Нью-Йорк : ООН, 1992. – 188с.
702393
  Коськов С.Н. Конвенционализм как синтез рациональности и антропологичности научного знания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.91-98. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
702394
  Лебедев С.А. Конвенционалистская эпистемология / С.А. Лебедев, С.Н. Коськов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-34. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
702395
  Ворников В.И. Конвенциональные принципы взаимоотношений в самоорганизующемся обществе : монография / В.И. Ворников ; М-во образования и науки Украины, Гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского". – Одесса : Астропринт, 2017. – 402, [2] с. – Библиогр.: с. 377-402. – ISBN 978-966-927-304-8
702396
  Коськов С.Н. Конвенция в метафоре и языке науки : эпистемологический подход // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-18. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
702397
  Булгаков Н.Н. Конвенция в океане / Н.Н. Булгаков. – Москва : Наука, 1975. – 272с.
702398
  Канторович Я.А. Конвенция между Россией и Францией для защиты литературных и художественных произведений : ... / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского], 1912. – Прод. назв. в анотации. - Алф. указ.: с. 71


  русский и французский тексты Конвенции с разъяснениями, извлеченными из журнала Особого Совещания образованного при Министерстве Юстиции для предварительного рассмотрения проекта Конвенции, и с сравнительным обзором постановлений французского ...
702399
   Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Москва : Финпол, 1996. – 64с. – ISBN 5-7637-0024-4
702400
  Бурков Антон Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 121-135. – ISSN 1812-7126
702401
   Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий = Convention on the transboundary effects of industrial accidents = Convention sur les effets transfrontieres des accidents industriels. – Нью-Йорк; Женева : ООН, 1994. – 77с.
702402
  Иванов Г.Г. Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
702403
   Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте : Составлено в Эспо (Финляндия), 25 февраля 1991 года. – Женева : ООН, 1991. – 22с.
702404
  Шведова Н.А. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: в США 35 лет "под сукном" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 36-46. – ISSN 0321-2068


  Среди семи стран, которые до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, числятся и США. В статье анализируется история вопроса и рассматривается современное положение дел в этой сфере.
702405
  Богуш Г.И. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 22-40. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
702406
  Хосе Анжело Эстрелла Фария Конвенция Организации Объединеных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1812-3910
702407
  Арбур Л. Конвенция по исчезновениям // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 141-144. – ISSN 1607-7334
702408
   Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер : Совершено в Хельсинки 17 марта 1992 года. – Женева : ООН, 1992. – 23с.
702409
  Андрусевич А. Конвенция Эспо: трансграничная оценка воздействия на окружающую среду : практ. пособие для граждан и НПО / Андрей Андрусевич ; [отв. ред.: М. Силина ; ил.: М. Гречух-Демьянчук]. – Львов : Укрпол, 2010. – 28 с. : ил.
702410
  Грицик Л. Конвенції М. Калиновича - прояв дисциплінарного кредо // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 144-148. – ISBN 978-966-374-533-6
702411
  Ласько І. Конвенції Міжнародної організації праці, як джерела права соціального забезпечення України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 25-28
702412
  Дроб"язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 18-25. – ISSN 2308-0361
702413
  Медвідь А.В. Конвенційне закріплення вікового цензу та інших кваліфікаційних вимог до судів Європейського суду з прав людини // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 184-192. – ISSN 2310-6166
702414
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 арк. – Додатки: арк. 221-230. – Бібліогр.: арк. 181-220
702415
  Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
702416
  Пініч І.П. Конвенційні норми та основні стратегії емоційних інтеракцій у сучасному англомовному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 170-177
702417
  Яновський В.Ф. Конвенційні тарифи СРСР. / В.Ф. Яновський. – 87-118с.
702418
  Чуйко В.Л. Конвенціоналізм і "нові філософи": розмежування методології та епістемології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізуючи вплив конвенціоналізму на структуралізм, постструктуралізм і постмодернізм, визначається, що останні не вирізняють епістемологічні та методологічні проблеми.
702419
  Олексієнко Л.П. Конвенціональне та неконвенціональне вживання формул прощання з лексичними одиницями звертання / Л.П. Олексієнко, О.К. Яскевич // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 98-100. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядається проблема конвенціонального та неконвенціонального вживання формул прощання в поєднанні з лексичними одиницями звертання. Вищезгадані одиниці мови аналізуються з урахуванням їх диференціації залежно від сфери вживання: при ...
702420
  Майоров В. Конвенціональний механізм протидії міжнародному тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 150-153.
702421
  Спіжавка Н.В. Конвенціональні метафори емоційного концепту ГНІВ (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 37-41. – Бібліогр.: С. 41; 13 назв
702422
  Судакова В.М. Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 13-15. – ISBN 978-966-171-498-3
702423
  Гордієнко М. Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Здійснюється пошук оптимальних стандартів політичної участі громадян в умовах постколоніального синдрому. У фокусі нашого дослідження є аналіз легітимних концептів політичних відносин як алгоритму європейської перспективи розвитку держави.Зроблено ...
702424
  Ворніков В.І. Конвенціональність в просторі суспільства, що самоорганізується : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ворніков Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 31, [1] с. – Бібліогр.: 17 назв
702425
  Брагіна М.О. Конвенція "Лугано"-перспективи для України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 144-148
702426
  Фесенко Є.В. Конвенція 1988 p. про боротьбу з наркоманією та проблеми вдосконалення КК України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналіз норм КК України дає підстави для висновку, що вони не враховують рекомендації Конвенції 1988 р. Отже діюче законодавство України по боротьбі з наркоманією потребує змін та доповнень.
702427
  Шаповалов В.В. Конвенція ООН (1988 р.) "Червонийсписок" (2006 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в удосконаленні контрольно-дозвільної системи обігу прекурсорів в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 154-166. – ISSN 0201-7245
702428
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2000. – 38с. – ISBN 966-7722-68-6
702429
   Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування : Методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.37. – ISBN 966-7722-68-6
702430
   Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональноюорганізованою злочинністю та додаткові протоколи до неї 15 листопада 2000 р. // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 155-157
702431
  Блажівська Н. Конвенція ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-101.
702432
   Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього 1948 року
702433
   Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього 1948 року // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 205-209. – ISBN 978-966-518-655-7
702434
   Конвенція ООН про незастосувапня строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 року // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 212-215. – ISBN 978-966-518-655-7
702435
   Конвенція ООН про права дитини : [прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 р. : ратифікована Постановою Верховної Ради Укр. №789XII (78912) від 27 лютого 1991 р. та набула чинності для Укр. 27 вересня 1991 р. – Київ. – 48 с.
702436
  Маринець В.С. Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство у сфері соціального захисту осіб з порушенням слуху // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 503-513. – ISSN 1563-3349
702437
  Мельник В.П. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та її роль у здійсненні кодифікації законодавства про соціальний захист // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 93-97. – ISSN 2617-5967
702438
  Мельник О. Конвенція ООН про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 56-61. – ISSN 1814-3385
702439
  Сінчук О. Конвенція ООН проти корупції: правовий базис запобігання та протидії корупції в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 59-60
702440
  Попко В.В. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (Палермська конвенція): умови прийняття, структура, зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 226-232. – ISSN 2219-5521
702441
   Конвенція Організації Об"єднаних націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 71-104
702442
  Ольховик Л.А. Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти корупції // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 49-86. – ISSN 1561-4999
702443
   Конвенція Організації Об"єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію : Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми,і покарання за неї, що доповнює Конвенцію. – Київ, 2003. – 56с.


  Неофіційне видання призначене для юристів, що займаються питаннями ратифікації Палермської Конвенції 2000 року
702444
   Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність і участь. – Київ : Стилос, 1997. – 154 с.
702445
   Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : Мін-во охорони навколишнього природного середовища України ; [ упоряд. Тимочко Т.В. ]. – Київ, 2007. – 34 с. – ISBN 978-966-8670-50-3
702446
   Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. – [Б. м.] : [б. в.]. – 25 с.
702447
  Валлє В. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Стокгольмська конвенція) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 108-110. – ISBN 978-966-378-141-9
702448
  Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 24-42. – ISSN 0132-1331
702449
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 215-233. – ISSN 0132-1331
702450
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 542-566. – ISBN 978-966-8865-81-7
702451
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (стаття 7) // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 210. – ISBN 978-966-518-655-7
702452
  Бехруз Х. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та ісламські міжнародно-правові документи (компаративістський аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
702453
  Тарнавська М. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях судів у справі Urgenda // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 295-300. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
702454
  Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 158-165. – ISSN 0132-1331
702455
   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіційне видання. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7630-16-1
702456
  Грабовська О.О. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: значення та специфіка застосування у цивільному процесі України // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 162-170. – ISBN 978-966-520-178-6
702457
  Кампо В. Конвенція про захист прав людини і основополохних свобод 1950 року та Конституційний Суд України (окремі аспекти міжнародно-конформного тлумачення Конституції України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 186-198. – ISSN 0132-1331
702458
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав-членів Ради Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.175-204
702459
  Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав - членів Ради Європи : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Климович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
702460
  Ярошенко О.М. Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини як джерело трудового права України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
702461
   Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин [Боннська конвенція] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 1-27. – (Серія "Європейська інтеграція")
702462
   Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації що до жінок. – К, 1995. – 24с.
702463
  Комарук І. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
702464
  Пламенецька О. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0131-2685
702465
  Шпарик Н. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) як джерело екологічного права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 67-70
702466
  Валлє В. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женевська конвенція) (1973) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 112-114. – ISBN 978-966-378-141-9
702467
  Левада М. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 126-135. – ISSN 0131-2685
702468
   Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. – Київ, 2018. – С. 3-13. – (Європейська інтеграція ; № 2 (170), лютий)
702469
   Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (ЕСПОО, Фінляндія) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. – Київ, 2018. – С. 1-2. – (Європейська інтеграція ; № 2 (170), лютий)


  (Конвенцію ратифіковано Законом N 534-XIV ( 534-14) від 19.03.99 )
702470
   Конвенція про передачу засуджених осіб // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 149-154


  Підписали Конвенцію держави-члени Ради Європи в Страсбурге, 20 березня 1983 року.
702471
   Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об"єднаних Націй. – Київ, 2008. – 40 с.
702472
   Конвенція про права інвалідів (неофіційний переклад) : резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / (неофіційний переклад) : Організація Об"єднаних Націй. – Київ, 2009. – 48с.
702473
  Буяджи Г. Конвенція про право, що застосовується до трастів та їх визначення: перспективи для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 124-132. – ISSN 1026-9932
702474
  Литвинчук О. Конвенція Ради Європи: від підписання - до імплементації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 108-112
702475
  Виговський О.І. Конвенція ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі як етап уніфікації вексельного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105


  Уданій статті аналізуються ключові положення Конвенції ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі 1988 року. Автор визначає концептуальну основу нормативного матеріалу Конвенції, звертає увагу на неоднозначність її формулювань і ...
702476
  Гальчинський А.С. Конвергентний ринок - методологія перспективи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 4-20. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
702477
  Мельяченко О.О. Конвергентний шлях розвитку - реальна ідеологічна альтернатива розвитку сучасного суспільства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 126-128. – ISBN 978-966-654-490-5
702478
  Огар Е.І. Конвергентні медіа для дітей в українському інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 184-191. – ISSN 0554-4866
702479
  Мудрак Л.М. Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013-квітня 2014 // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 122-129. – ISSN 2310-2837
702480
  Яковченко О.Д. Конвергентні процеси в контексті розвитку української служби "Радіо Свобода" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 15-20. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
702481
  Стєкольщикова В.А. Конвергентність класичних та інноваційних інструментів інформаційного досьє крізь призму ефективності журналістського розслідування // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (74). – С. 128-136. – ISSN 0554-4866
702482
  Ригованова В. Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямку у дослідженні мовної особистості // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 38-44. – Бібліогр.: С. 43; 13 назв
702483
  Гражевська Н.І. Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації / Н.І. Гражевська, І.В. Шемахіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 14-19. – ISSN 2222-4459
702484
  Конах В.К. Конвергентно-регуляторні органи управління інформаційною сферою за кордоном // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 32-40. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
702485
  Перестюк М.О. Конвергентность систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, Ю.А. Метропольский // Докл. АН УССР Сер. А. : АН УССР, 1983. – С.11-14
702486
  Ярмолюк В.И. Конвергентные границы западно-тихоокеанского типа и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса / В.И. Ярмолюк, М.И. Кузьмин, А.А. Воронцов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1831-1850 : рис. – Библиогр.: с. 1847-1850. – ISSN 0016-7886
702487
  Гаркавец А.Н. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI-ХVII вв. / А.Н. Гаркавец. – Москва, 1979. – 100с.
702488
   Конвергенция библиометрических проектов / Л.И. Костенко, А.И. Жабин, А.Ю. Кузнецов, Е.А. Кухарчук, Т.В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 30-38. – ISSN 2224-1825


  Предложено концепцию конвергенции международных и национальных библиометрических проектов. Обосновано целесообразность выбора Google Scholar в качестве базовой платформы консолидации библиометрических данных. Определены элементы коммуникативного ...
702489
  Дрейзис Ю.А. Конвергенция вербального и визуального в современной китайской поэзии // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 84-90. – (Востоковедение ; № 2, апрель - июнь). – ISSN 0201-7385
702490
  Медведкин Т.С. Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 105-112
702491
  Пак Е.М. Конвергенция жанров сетевой журналистики : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 268-276. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
702492
  Клочкова Ю.А. Конвергенция законодательств в геополитических рамках Европейского Союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910


  Создание единого политического союза невозможно без экономической интеграции, которая, в свою очередь, требует правового оформления. Правовое сближение представляется как устранение различий в национальном регулировании посредством договоренностей ...
702493
  Перегудов Сергей Петрович Конвергенция по-российски: "золотая середина" или остановка на полпути? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 91-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
702494
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. 3. Внешние паразиты животных из класса насекомых / Г.Г. Якобсон. – 2с.
702495
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. I. Способность животных свертываться в шар / Г. Якобсон // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – 2 с.
702496
  Якобсон Г.Г. Конвергенция признаков. II. Крылья мельчайших насекомых / Г. Якобсон // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – 2 с.
702497
  Величковский Б. Конвергенция сознания и технологический прогресс // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0208-0621


  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Успешное развитие нашей цивилизации возможно лишь при условии плодотворного сотрудничества фундаментального и прикладного в когнитивной науке.
702498
  Пивовар С.Ф. Конвергенції теорія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 204-205. – ISBN 966-642-073-2
702499
  Козюк В.В. Конвергенційні тенденції у сфері інституціональної організації центральних банків в умовах глобалізації: роль МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 170-175
702500
  Бойченко М.І. Конвергенція / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 205-206. – ISBN 966-642-073-2
702501
  Зінчук Т.О. Конвергенція агро-бізнес-структур в новій моделі глобалізаційної економіки / Т.О. Зінчук, Є.В. Левківський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
702502
  Черняк О.І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічного розвитку країни / О.І. Черняк, Г.О. Харламова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянута динаміка світових витрат на оборону та військові конфлікти та їх синергія з економічним розвитком. Використано аналіз сценаріїв та економетричний аналіз для дослідження ефекту конвергенції витрат на оборонний комплекс та економічним ...
702503
   Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи : зб. наук. праць / [Бажал Ю.М. та ін. ; редкол.: Бажал Ю.М. (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." (НаУКМА), Каф. екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НаУКМА. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 162, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-615-022-0
702504
   Конвергенція економічних моделей Польщі та України : монографія / [Лук"яненко Д.Г. та ін. ; пер. з пол. Л.М. Бондарчук, А.С. Міхайлєвич] ; за наук. ред. Д. Лук"яненка, В. Чужикова, М. Г. Вожняка ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 719, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 362-414. – Бібліогр.: с. 678-703. – ISBN 978-966-483-339-1
702505
  Ревчун Б.Г. Конвергенція макро- та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "економікс" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 31-36. – (Економічні науки ; вип. 24)
702506
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємств в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 268-273
702507
  Дикий О.В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємства в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 65-70
702508
  Дубовик О. Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу / О. Дубовик, Т. Ковальчук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 16-28. – ISSN 2409-9260
702509
  Зарицька І.А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-41. – ISSN 1993-6788
702510
  Кучерова І.М. Конвергенція національних податкових систем: здобутки та перспективи // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 400-404. – ISSN 2308-1988
702511
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
702512
  Михайлов Р.В. Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 196-232. – Бібліогр.: л. 174-195
702513
  Щербина В. Конвергенція приватного і публічного права в регулюванні відносин у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 21-33. – ISSN 1026-9932
702514
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35. – Бібліогр.: с. 26-31, 33-34


  Проаналізовано чинники та принципи розвитку конвергенції систем корпоративного управління в умовах глобалізації, надано окремі рекомендації щодо вдосконалення системи корпоративного управління в Україні.
702515
  Баюра Д.О. Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35.
702516
  Куцалб-Бонк Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення Європейської інтеграції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 37-40. – ISSN 2071-4653
702517
  Науменко Ж.Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 255-261
702518
  Чужиков В. Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель) : Упрвління економікою: теорія і практика / В. Чужиков, Ю. Ревенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
702519
  Панфілова Т.О. Конвергенція та дивергенція сфери державних фінансів країн - членів ЄС і України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 108-120 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
702520
  Тіщенко А. Конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 17-21. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається конвергенція традиційних та інноваційних форм професійного розвитку молодих кадрів у бібліотеках, а також мотивація молодих бібліотечних кадрів на систематичне удосконалення професійної компетентності
702521
  Катцоулі Е.Ф. Конвергенція у ПІІГІ (країнах - членах Єврозони) / Е.Ф. Катцоулі, Н. Капулас // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 436-448. – ISSN 1684-906Х


  ПІІГІ - Португалія, Ірландія, Італія, Греція, Іспанія.
702522
  Єфремов Д.П. Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 15-19
702523
  Мовсесян А.С. Конвергенція українського ринку медичних інструментів до ринку ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 246-250 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
702524
  Мушникова С.А. Конвергенція як системна основа побудови концепції управління безпекою розвитку промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 336-342. – ISSN 2222-4459
702525
  Федорчук Л.П. Конвергенція як стратегія розвитку сучасних ЗМІ // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 97 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 177-187
702526
  Блавацький С.Р. Конвергенція якісної та масової преси Великобританії (кінець XX - початок XXI століття) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 135-139


  Статтю присвячено аналізу конвергенції загальнонаціональної якісної та масової преси Великобританії наприкінці XX — на початку XXI століть. Автор аргументує, що основним фактором, який вплинув на зближення двох категорій преси, була таблоїдизація ...
702527
  Рубанець Т.В. Конверсиви в сучасній англійській мові: структурно-семантичні, функційні і лінгвокреативні аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Рубанець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
702528
  Кумахова Зарема Мухадиновна Конверсивные отношения в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кумахова Зарема Мухадиновна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 24л.
702529
  Громов К.Я. Конверсионные электроны нейтронодефицитных изотопов лютеция и тулия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Громов К.Я. ; Радиевый ин-т АН СССР. – Ленинград, 1957. – 13 с.
702530
  Загоруйко А.Я. Конверсия - морфолого-синтаксический способ словообразования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Загоруйко А.Я. ; МГУ. – Москва, 1961. – 24 с.
702531
  Высочинский Ю.И. Конверсия - один из способов пополнения словарного состава современного английского языка (на материале отименных глаголов, образованных в первой половине ХХ столетия) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Высочинский Ю.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 27л.
702532
  Сафронова С.П. Конверсия в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова С. П.; МП СРФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
702533
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В. Шекспира : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 218л. – Бібліогр.:л.193-216
702534
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
702535
  Васильченко О.Ю. Конверсия в языке В.Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильченко О.Ю.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
702536
  Мелман С. Конверсия и разоружение / С. Мелман. – М., 1990. – 150с.
702537
  Гаевая Л.В. Конверсия и фосфорилирование нуклеозидов иммобилизованными ферментами : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Гаевая, Любовь Валентиновна ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1985. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
702538
  Винслав Ю. Конверсия отечественного оборонно-промышленного комплекса: фрагменты ретроанализа и некоторые актуальные выводы // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-54. – ISSN 0130-9757
702539
  Рященко М.Э. Конверсия типа "прилагательно-глагол" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рященко М. Э.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1981. – л.
702540
  Варфоломеев С.Д. Конверсия энергии биокаталическими системами / С.Д. Варфоломеев. – Москва : Московский университет, 1981. – 256 с. : ил. – Бібліогр.: с. 231-254
702541
  Киреев А.П. Конверсия: разоружение во имя развития / А.П. Киреев. – М., 1990. – 61с.
702542
  Скнар Ю.Є. Конверсійна обробка цинкових покриттів в розчинах що містять танін : Автореф. дис. ...канд.техн. наук; Спец.05.17.00 / Юрій Євгенович Скнар; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:13 назв
702543
  Нода О.О. Конверсійний ресурс підприємств оборонно-промислового комплексу України як базовий фактор інноваційного розвитку АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.450-451. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
702544
  Куксенко С.П. Конверсійні електроди та функціональні електроліти для літієвих джерел струму : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 01.04.18 / Куксенко Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
702545
  Демчук І.М. Конверсія N-вмісних сполук конденсату сокової пари виробництва карбаміду в гідразин сульфат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Демчук Іванна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 26 назв
702546
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті еволюції міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 30-37.
702547
  Пархомчук О.С. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 37 назв
702548
  Пархомчук О.С. Конверсія в Україні в процесі трансформації сучасної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 152-162.
702549
   Конверсія джгута в постраждалих із масивною зовнішньою кровотечею в разі затримки часу догоспітального етапу / В.О. Крилюк, Д.М. Сурков, І.В. Кузьмінський, М.А. Максименко, О.Є. Крилюк // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 90-95. – ISSN 2312-7104
702550
  Тінка Й. Конверсія масової аудиторії та її вплив на конфігурацію медіа / Й. Тінка, Шт. Крульова // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 26-35. – ISSN 2312-5160


  Досліджено вплив революції в галузі інформаційних технологій та розширення комунікаційних можливостей на роз-виток соціальних і масових комунікацій. Показано, що поява віртуальної реальності змінила значення часопростору і призвела до нової ...
702551
  Лобойко В.О. Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Лобойко В.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
702552
  Сухорада А.В. Конверсія прикладної геофізики та її "екологізація" - навчально-методичні аспекти : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-33. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Проаналізовано тенденції сучасного етапу розвитку прикладної геофізики і принципові корективи навчального процесу вищої школи, які забезпечать адекватну її реакцію на виклик часу.
702553
  Пархомчук Олена Станіславівна Конверсія у контексті системної еволюції міжнародних відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Пархомчук О.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 451л. – Бібліогр.: л.377-451
702554
  Маторіна Н. Конверсія як лінгвістичне явище : (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 53-59. – ISSN 2411-6548
702555
  Пархомчук О.С. Конверсія як наукова категорія та об"єкт міжнародно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одній з найважливіших проблем - проблемі конверсії. Конверсію піддано науковому аналізу як наукову категорію та об"єкт міжнародно-політичного дослідження. Особливу увагу приділено методам дослідження та сучасному стану її розробки. This ...
702556
  Сандій Л.В. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 176-179
702557
  Катернюк В.В. Конверсія як спосіб утворення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 212-219. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
702558
  Кульчицький В.І. Конверсія: номінативна сутність та основні моделі (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 329-337


  В статті розглядаються найбільш продуктивні субстантивні моделі словотвору сучасної німецької мови. Аналізуються їх словотворчі значення і номінативна специфіка. Особлива увага приділяється найпоширенішим словотвірним моделям V- N, A -N, A - V, PI/, P ...
702559
  Зуева Э.В. Конверсные отношения в лексике современного английского языка : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуева Э.В.; Лениград. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1980. – 18л.
702560
  Руденко С.В. Конверський Анатолій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 245. – ISBN 978-966-02-7304-7
702561
   Конверський Анатолій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 213-214. – ISBN 978-966-439-754-1
702562
   Конверський Анатолій Євгенович (нар. 1948) // Логіка : словник-довідник / автор-уклад. М.Г. Тофтул ; [ред. Г.Т. Сенькович]. – Київ : Академія, 2012. – С. 138. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-407-9


  Український логик, який проводить дослідження в галузі логики та методології нацуки, автор кількох підручників із сучасної і традиційної логіки.
702563
  Бурмака М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи : ринок фінансових послуг / М.О. Бурмака, К.М. Борисюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 17-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
702564
  Марчук Б. Конвертація грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю на внесок до його статутного капіталу: проблемні питання застосування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 397-399
702565
  Заяць Т.А. Конвертація соціального капіталу в Україні: суперечності, принципи і перспективи / Т.А. Заяць, В.Л. Жаховська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 63-79. – ISSN 2072-9480
702566
  Марцинковский Д.Б. Конвертельные цехи большой производительности. / Д.Б. Марцинковский, В.А. Погребинский. – М, 1961. – 204с.
702567
  Шаров А. Конвертируемость валют / А. Шаров. – Фастов : Нива, 1996. – 258с. – ISBN 577079450
702568
  Анулова Г.Н. Конвертируемый рубль? / Анулова Г.Н., Доронин И.Г. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 6/1991)
702569
  Будько Євген Конвертовані цінності Саніна : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 14-18 : Фото
702570
  Андрусенко Г. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М.І. Новікова у фондах НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 261-272. – ISSN 2224-9516
702571
  Короткий В.А. Конгейм Юліус Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 222. – ISBN 966-06-0393-2
702572
  Аннинский Л. Конгениальная пара // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089
702573
  Медвідь Л. Конгеніальність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 7-15. – ISSN 2225-3246


  "Висвітлено філософський феномен двох геніїв українського народу - Тараса Шевченка і Лесі Українки. Акцентовано увагу на постаті Шевченка-філософа. З’ясовано зміст поняття “Шевченкової картини світу” як певної ойкумени виняткового етично-естетичного ...
702574
  Клочек Г. Конгеніальність шевченкіани Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 3-9. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
702575
  Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено та проаналізовано нові та традиційні систематизаційні форми. Представлено основні засади забезпечення пертинентності класифікаційних систем шляхом формування концептуальної моделі Індексаційного конгломерату іиформаційно-пошукових ...
702576
  Михайліченко М.В. Конгломерат форм організаційного буття університетської освіти: пошук солідарної форми управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 260-265. – ISSN 2076-1554
702577
  Герасимов В.В. Конгломераты в структуре финансового капитала: На материалах США / В.В. Герасимов. – Саратов, 1975. – 20 с.
702578
  Крылова М.Д. Конгломераты и псевдоконгломераты раннего докембрия / М.Д. Крылова, А.Н. Казаков, Ф.П. Митрофанов. – Ленинград : Наука, 1989. – 55с.
702579
  Чужиков В.І. Конгломерація медійного бізнесу в ЄС / В.І. Чужиков, А.В. Чужиков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 13-18. – ISSN 2306-6814
702580
  Глушкова Т. Конгнітивно-прагматичні аспекти газетно-публіцистичного мовлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с.199; 8 п. – ISSN 2078-1911
702581
  Олейников И.Н. Конго / И.Н. Олейников. – Москва, 1959. – 69с.
702582
  Манев Георги Конго / Манев Георги. – София : Наука и изкуство, 1962. – 163с.
702583
  Мілодан Конго / Мілодан, І. – Київ, 1964. – 44с.
702584
  Мерлие М. Конго от колонизации до независимости / М. Мерлие. – Москва, 1965. – 479с.
702585
  Мартынов В.А. Конго под гнетом империализма / В.А. Мартынов. – М, 1959. – 235с.
702586
  Григор"єва Леся Конго слухає Гайтану : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 8-12
702587
  Олейников И.Н. Конго. Нигерия / И.Н. Олейников. – Москва, 1956. – 30с.
702588
  Бертран Ян Артюс Конго. Река жизни // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
702589
  Штюренберг Михаэль Конго. Река жизни / Штюренберг Михаэль, Паннекук Крис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 124-134 : фото. – ISSN 1029-5828
702590
  Винокуров Ю.Н. Конго. Трудный путь к независимости / Ю.Н. Винокуров. – Москва, 1967. – 200с.
702591
  Бекназар-Юзбашев Конго... третий акт трагедии / Б.Г. Бекназар-Юзбашев. – Москва : Знание, 1964. – 32 с. : ил., карт. – (Новое в жизни, науке, технике : 7 серия. Международная ; 23)
702592
  Лебедев А. Конголезский конфликт и международное сообщество // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт в Африці, у Конго
702593
  Ромаш В.С. Конгрегації Києво-Могилянської академії у XVIII столітті // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ. православна богословська академія ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 53-56. – ISSN 2311-4258
702594
  Баран О. Конгрегація Пропаганди й українці / Олександер Баран. – Йорктон, 1974. – 37 с. : .
702595
  Пасемко І. Конгрес II: Українська освіта у світовому часопросторі // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 122-123
702596
  Дудко І.Д. Конгрес vs Д. Трамп (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 36-54. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
702597
   Конгрес місцевих та регіональних влад України - консолідація заради майбутнього місцевого самоврядування : Збірник документів і матеріалів (квітень 2002 р. - листопад 2003 р.). – Київ, 2003. – 136с.
702598
   Конгрес місцевих та регіональних влад України:Проблеми регіональної політики Украни. Стан місцевого самоврядування та правова політика Конгресу : Збірник документів і матеріалів (грудень 2003 р.). – Київ, 2004. – 176с. – ISBN 966-7270-35-1
702599
  Білоножко Є. Конгрес молодих дослідників релігії // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 227-228. – ISSN 2227-1503


  24 жовтня 2014 р. у КНУ ім. Т. Шевченка пройшов Конгрес молодих дослідниківрелігії "Релігія в сучасній культурі" (до 10-річчя Молодіжної асоціації релігієзнавців). Організаторами заходу виступили кафедра релігієзнавства університету, кафедра ...
702600
  Дудко І. Конгрес у системі зовнішньополітичного механізму США: тенденції постбіполярних часів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 9-13
702601
  Павлів Б.Д. Конгрес Українських Націоналістів: від збору до збору (1-2-4 8-1993 - 6-16 12 2001) / Павлів Богдан. – Київ, 2002. – 119с.
702602
  Грод П. Конгрес Українців Канади є голосом української громади / розмову вела Лариса Гринда // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 18 жовтня (число 40). – С. 10
702603
  Пономарьова С. Конгрес Українців Канади та його роль у визнанні міжнародною спільнотою Голодомору 1932 - 1933 років геноцидом українського народу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 34-35
702604
  Каліка В.П. Конгрес: роман-есе у віршах / В.П. Каліка. – Львів, 1989. – 182с.
702605
  Голіна В.В. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 169-177. – ISSN 0201-7245
702606
  Гнатюк О. Конгресова діягностика // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – С. 18-20


  Конгрес Міжнародної асоціації україністів(МАУ).
702607
  Сисин Ф. Конгресове життя на межі століть // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 6-8


  Шостий Світовий конгрес центрально-та східноєвропейських студій і дев"ятнадцятий Міжнародний конгрес історичних наук відбулися майже через десять років після того, як було відновлено незалежність України.
702608
   Конгресс-отель DON-PLAZA: как во время кризиса выходить на рынок делового туризма : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 25
702609
   Конгресс-холл "Югорский" расширяет потенциал курорта : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 30
702610
  Демишина Ольга Конгресс - отель "Дон Плаза" в Ростове-на-Дону : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 77 : Фото
702611
  Биджаретти Л. Конгресс / Л. Биджаретти ; пер. с итал. З. Потаповой и предисл. С. Ошерова. – Москва : Прогресс, 1965. – 143 с.
702612
  Травкина Н.М. Конгресс 110-го созыва: демократы у руля законодательной власти // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 71-86. – ISSN 0321-2068


  Внутрішня політика США
702613
  Лакиев Ал. Конгресс в Вашингтоне в 1857 году / Ал. Лакиев. – 333-372с.
702614
  Веремьева Е.М. Конгресс и администрация: новое в расстановке сил // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 5 (61) : Актуальные моменты. Особенности социально-политического положения в США. Формирование научно-технической политики. Положение инженерных кадров. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 29-56
702615
  Семенцов Н.Ю. Конгресс и гражданские права американцев (1945-1953 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 59-74. – ISSN 0321-2068
702616
  Климов Д.В. Конгресс и Договор по ПРО // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – C. 10-26
702617
  Троицкий М.А. Конгресс и политика США в отношении Азербайджана в середине 2010-х годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 63-73. – ISSN 0321-2068


  После периода самоограничения в отношении партнерства с Азербайджаном США с середины 2010-х годов перешли к активному взаимодействию в сфере экономики и безопасности. Роль Конгресса США в развитии американо-азербайджанских отношений.
702618
  Троицкий М.А. Конгресс и политика США в отношении России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 57-70. – ISSN 0321-2068
702619
  Самуйлов С.М. Конгресс и торговые отношения США с Россией / С.М. Самуйлов, М.В. Братерский // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 5 (533). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
702620
   Конгресс народов в защиту мира. – М, 1953. – 39с.
702621
   Конгресс народов в защиту мира : Вена 12-19 декабря 1952 года. – Москва, 1954. – 1112с.
702622
  Лазарев М.И. Конгресс народов в защиту мира и основные принципы международного права / М.И. Лазарев. – Москва, 1953. – 72с.
702623
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: тексты лекций и глоссарий, Финикс, Аризона, декабрь 1954 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 8. – 2005. – [ 7 ], 322 с. + 8 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : главный указатель... / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 9 -16 / Л. Р. Хаббард
702624
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: тексты лекций и глоссарий, Финикс, Аризона, декабрь 1954 / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 9 - 16. – 2005. – [ 7 ] с., с.323-634 + 8 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : главный указатель... / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 1 -8 / Л. Р. Хаббард
702625
  Хаббард Л.Р. Конгресс объединения : общение! свобода и способность: главный указатель, лекции, материалы для справки и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 9 ], 65 с. : ил. – Книга в одном футляре с : Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций и глоссарий ; лекц. 1 - 8 / Л. Р. Хаббард и Конгресс объединения : общение! свобода и способность : тексты лекций... ; лекц. 9 -16 / Л. Р. Хаббард
702626
  Михайлов Б.Я. Конгресс производственных профсоюзов США. 1935-1955. / Б.Я. Михайлов. – М., 1959. – 628с.
702627
  Иванов Ю.А. Конгресс США и внешняя политика. / Ю.А. Иванов. – М, 1982. – 214с.
702628
  Савельев В.А. Конгресс США и проблема ограничения вооружений // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 56-73
702629
   Конгресс США и проблемы внешней и военной политики. – М, 1989. – 146с.
702630
  Громыко А.А. Конгресс США. (Выборы, организация, полномочия) / А.А. Громыко. – Москва, 1957. – 191с.
702631
  Димитров Иван Конгрессный туризм выгоден : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 78
702632
   Конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 70-78
702633
   Конгрессный туризм: Диагноз ясен : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 70
702634
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 22). – ISBN 978-966-458-512-2
Кн. 1. – 2013. – 185, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины. – Библиогр. в подстроч. примеч.
702635
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-458-513-9
Кн. 2. – 2013. – 181, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины
702636
   Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов : в 3 кн.] / Науч.-исслед. ин-т изучения пробл. преступности им. В.В. Сташиса Нац. акад. правовых наук Украины ; [сост.: В.В. Голина, М.Г. Колодяжный] ; под общ. ред. В.В. Голины. – Киев ; Харьков : Ред. журнала "Право Украины" ; Право. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 24). – ISBN 978-966-458-514-6
Кн. 3. – 2013. – 167, [1] с. – Посвящается 20-летию Национальной академии правовых наук Украины
702637
  Саннікова О.П. Конгруентність як інтегральна властивість особистості психолога // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 36-41
702638
  Волошина Т.В. Конгруенції підстановочних зображень скінченної інверсної симетричної напівгрупи ISn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено степені транзитивних підстановочних зображень інверсної симетричної напівгрупи ISn . Ключові слова: конгруенція, інверсна симетрична напівгрупа, підстановочне зображення. We have counted the degrees of transitive permutation representations ...
702639
  Пинус А.Г. Конгруэнц-модулярные многообразия алгебр. / А.Г. Пинус. – Иркутск, 1986. – 131с.
702640
  Максимович Г.А. Конгурская ледяная пещера. / Г.А. Максимович. – Молотов. – 4с.
702641
  Шмігер Т. Кондакарна поетика житійної літератури як проблема перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 68-81. – ISSN 2078-340X
702642
  Жулковський Б. Кондаки в тріодях Київської митрополії доби єрусалимського типікону (самогласні, самоподобні, подобні) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 101-115. – ISSN 1728-6875
702643
  Буштян Л.В. Конденсаторно-динамическое торможение электроприводов с асинхронными к.-з. двигателями : Автореф... канд.техн.наук: 232 / Буштян Л.В.; Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
702644
  Семякин Ф.В. Конденсаторные микрофоны ненаправленного приема : методическое пособие / Ф.В. Семякин. – Ленинград
Ч. 1. – 1972. – 135 с..
702645
   Конденсаторные преобразователи в автоматике и системах управления. – М, 1969. – 72с.
702646
  Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий / В.П. Ильяшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 153 с.
702647
  Михайлов И.В. Конденсаторы / И.В. Михайлов, А.И. Пропошин. – М, 1965. – 32с.
702648
  Горячева Г.А. Конденсаторы / Г.А. Горячева, Е.Р. Добромыслов. – Москва, 1984. – 88 с.
702649
   Конденсаторы бумажные герметические проходные типа КПБ до 70а : ГОСТ 6760-53. – Москва, 1959. – 21с.
702650
  Незнайко А.П. Конденсаторы и резисторы / А.П. Незнайко, Б.Ю. Геликман. – Москва, 1974. – 111 с.
702651
  Малинин Р.М. Конденсаторы и сопротивления / Р.М. Малинин. – Москва, 1959. – 175 с.
702652
  Азарх С.Х. Конденсаторы переменной емкости / С.Х. Азарх. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 328 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (
702653
   Конденсаторы при несинусоидальных напряжениях. – Кишинев, 1977. – 100 с.
702654
  Жиров Г.А. Конденсаторы, применяемые в радиотехнике / Г.А. Жиров. – Москва-Ленинград, 1950. – 188 с.
702655
  Ерофеев Виктор Владимирович Конденсаты месторождений Восточной Туркмении как хим. сырье : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Ерофеев Виктор Владимирович; АН ТССР. ин-т химии. – Ашхабад, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
702656
  Левушкина С.В. Конденсации а и -гептилбутиролактонов с аренами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Левушкина С. В.; АН УзССР, Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 20л.
702657
  Лабудинский И.П. Конденсации двутретичных гликолей с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: / Лабудинский И.П.; Среднеазиатский гос. ун-т. Каф. органической хим. – Ташкент, 1951. – 8л.
702658
  Рачинский М.З. Конденсационные воды газовых и газоконденсатных залежей. / М.З. Рачинский. – М., 1981. – 83с.
702659
  Джандосова К.Д. Конденсационные катионообменники на оснвое дифенилоксаида : Автореф... канд. хим.наук: / Джандосова К. Д.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 30л.
702660
  Слесарева Л.А. Конденсация L, W --гликолей по реакции Марковникова-Гербе и исследование некоторых свойств полученных продуктов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Слесарева Л.А.; Моск.ин-т тонкой хим.технол. – М, 1980. – 24л.
702661
  Керимова Н.Г. Конденсация а-окисей с карбонильными соедиениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Керимова Н.Г.; Ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова АН АзССР. – Баку, 1969. – 29л.
702662
  Ильясов Е.Г. Конденсация альфа-тениллития с азот-, серусодержащими гетероциклическими кетонами, синтез некоторых потенциальлно биологически активных гетероциклов. : Автореф... кандидат хим.наук: 02.00.03 / Ильясов Е.Г.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
702663
  Мовсумзаде Э.М. Конденсация альфа, бета-ненасыщенным систем с гидридсиланами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мовсумзаде Э.М.; Ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1970. – 32л.
702664
  Нугуманов З.З. Конденсация ароматических шиффоновых оснований с циклическими b-дикетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Нугуманов З.З.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
702665
  Адомайтене С.В. Конденсация виниловых эфиров с амидами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адомайтене С.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1964. – 15 с.
702666
   Конденсация водяных паров в почвогрунтах и приземном слое : Библиораф. указ. 1877-1987 гг. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 76с. – ISBN 5-628-002206-2
702667
  Гончар Н.С. Конденсация и кристаллизация. Математические аспекты теории / Н.С. Гончар. – Киев : Наукова думка, 1991. – 200 с.
702668
  Шведов В.И. Конденсация иминов ацетилаценов с 1,4-хинонами : Автореф... канд .хим.наук: / Шведов В. И.; М-во здравоохран. ССР, Науч. иссл. хим-фарм. ин-т. – М., 1962. – 10л.
702669
  Паулиньш Я.Я. Конденсация индандиона -- 1,3, с алифатическими альдегидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 344 / Паулиньш Я.Я.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1969. – 22л.
702670
  Портнягина В.А. Конденсация карбонильных соединений в о-аминофенилмеркаптанами : Автореф... канд. хим.наук: / Портнягина В.А.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 14л.
702671
  Портнягина В.А. Конденсация карбонильных соединений с о-аминофенилмеркаптанами : Дис... канд. хим.наук: / Портнягина В.А.; КГУ. – Киев, 1954. – 142л.
702672
  Глонти Г.Ш. Конденсация крезолов и нафтолов с непредельными спиртами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Глонти Г.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 21л.
702673
  Мушкало Л.К. Конденсация неопределенных карбонильных соединений с 1,2- аминомеркаптанами, 1,2- диаминами и тиоамидами карбоновых кислот : Автореф. дис. ... док. хим. наук / Мушкало Л.К. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 27 с.
702674
  Мушкало Л.К. Конденсация О-алюмиофенолов с ненаст... / Л.К. Мушкало, 1953
702675
  Коваленко Л.Г. Конденсация о-аминоитеофенола с 2-цикленонами и эпоксикетонами : Дис... канд.хим.наук: / Коваленко Л.Г.; КГУ. – К, 1969. – 151л. – Бібліогр.:л.143-151
702676
  Щейко Д.И. Конденсация О-аминоселенофенола с непредельными карбонильными соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щейко Д.И. ; КГУ. – Киев, 1965. – 19 с.
702677
  Коваленко Л.Г. Конденсация о-аминотиофенола с 2-цикленонами и альфа-эпоксикетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Коваленко Л.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с.
702678
  Мушкало Л.К. Конденсация ортоаминомиофеско с ацетоном / Л.К. Мушкало, 1951
702679
  Исмаилов П.Х. Конденсация производных акриловой кислоты со спиртами и меркаптанами. : Автореф... канд. хим.наук: / Исмаилов П.Х.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1967. – 20л.
702680
  Астахова Н.К. Конденсация пропиофенона и метиленбис-пропиофенона с формальдегидом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Астахова Н.К.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1951. – 14 с.
702681
  Исаева Г.Т. Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме яз. экономии). : Автореф... наук: 10.02.04 / Исаева Г.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
702682
  Исаева Галина Тимофеевна Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии). : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева Галина Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.185-240
702683
  Исаева Г.Т. Конденсация пропозитивных структур в современном английском языке (к проблеме языковой экономии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева Г.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
702684
  Баранова А.И. Конденсация серной кислоты в аппаратах барботажного типа без применения холодильников. : Автореф... канд. техн.наук: / Баранова А.И.; Гос. ком-т Совета Министров СССР по химии. – М., 1958. – 18л.
702685
  Черняев Борис Владимирович Конденсация фенола с карбонильными соединениями в присутствии фенолята алюминия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Черняев Борис Владимирович; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1988. – 224л. – Бібліогр.:л.176-197
702686
  Харченко В.Г. Конденсация циклогесанона с бензальдегидом и фурфролом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харченко В.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1955. – 16л.
702687
  Солдатова В.А. Конденсация этилена а аллихлорида с алкилхлорциклогексанами и некоторые химические превращения продуктов реакции. : Автореф... канд. хим.наук: / Солдатова В.А.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
702688
  Вахрушев Б.А. Конденсаційна складова підземного живлення річок і джерел Кримсько-Кавказького карстового регіону // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 283-289 : Табл. – Бібліогр.: 17. – ISBN 966-521-129-3
702689
  Киричевский Г.А. Конденсаційний ріст мікронних крапель етанолу в перехідному режимі / Г.А. Киричевский, В.М. Нужний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 346-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Проведено експериментальне дослідження конденсаційного росту мікронних крапель етилового спирту за допомогою камери Вільсона в діапазоні температур 266...279 К та швидкостей росту (2.7...4.7)х10[верхній індекс -5] кв.см/с в перехідному режимі. З ...
702690
  Колісник П.І. Конденсація водяної пари повітря в грунтах степових районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 70-76. – Бібліогр.: 19 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
702691
  Ткаченко К.Д. Конденсація вологи в суглинистих грунтах лісостепу / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 144-148 : Табл.
702692
  Ушкац С.Ю. Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі граткового газу : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ушкац Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 185 арк. – Додатки: арк. 182-185. – Бібліогр.: арк. 172-181
702693
  Ушкац С.Ю. Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі граткового газу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ушкац Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 43 назви
702694
  Галущак І. Конденсоване сонце в кишені // Світ. – Київ, 2013. – травень (№ 17/18). – С. 3


  Про наукову розробку науковців НУ "Львівська політехніка" - гнучкі суперконденсатори.
702695
  Гись В.Ю. Конденсовані 1,2,4-тіадіазепін-3,3-діоксиди / В.Ю. Гись, Д.С. Мілохов, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 89
702696
   Конденсовані бензотіазоли і бензоімідазоли для ацидиметрії біологічних рідин / М.О. Борисова, В.О. Кир’якулов, А.М. Макеєв, Р.В. Шемеген, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10
702697
  Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
702698
  Солнцев П.В. Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Солнцев П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. + Додатки: л.192-199. – Бібліогр.: л.170-191
702699
  Затовський І. Конденсовані фосфати титану у розплавах поліфосфорних кислот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності утворення фосфатів титану в розплавах поліфосфорних кислот для систем типу Ti–P2O5–Н2O, Ti2O3–P2O5–Н2O, TiN–P2O5–Н2O та в присутності оксидів лужних металі (літій, натрій, калій). Встановлено особливості кристалізації фосфатів ...
702700
  Андреев Г.В. Кондерский массив ультраосновных и щелочных пород / Андреев Г.В. ; отв. ред. Э.Г. Конников ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Бурят. филиал, Геолог. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1987. – 80 с.
702701
   Кондитерская и макаронная промышленность СССР. – Москва : Государственное техническое издательство, 1930. – 331 с.
702702
  Френкель М.В. Кондитерская промышленность СССР за 15 лет. / М.В. Френкель. – М, 1932. – 32с.
702703
  Морозов Н. Кондитерское изделие времен Чаушеску-от восхищения к поношению. И обратно. // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.32-33. – ISSN 0234-1670


  [Период правления Чаушеску.]
702704
  Олещук В.І. Кондифікована широтно-імпульсна модуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Олещук В. І.; НАН Укр., Ін-т електродинаміки. – К., 1999. – 34л.
702705
  Протасов Г.А. Кондиции и проекты 1730 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов Г.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 17л.
702706
  Волощук С.Н. Кондиционирование воздуха на глубоком руднике. / С.Н. Волощук. – Москва, 1975. – 151с.
702707
  Жадан В.З. Кондиционирование воздуха при хранении сочного растительного сырья : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 194 / Жадан В.З. ; Одес. технол. ин-т пищевой холодильной пром-сти. – Одесса, 1969. – 49 с.
702708
   Кондиционирование опресненной дистилляцией воды. – К, 1990. – 244с.
702709
  Чалий С. Кондиції опозиції // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36. – ISSN 1812--514Х
702710
  Кірічук Тетяна Кондиціонер - друг чи ворог? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 22-23 : фото
702711
  Ільченко Н.В. Кондиціонер чи вентилятор? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 24-25 : фото
702712
   Конділенко Іван Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 289. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
702713
   Конділенко Іван Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 275-276 : фото
702714
  Коротков П.А. Конділенко Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 251-252. – ISBN 978-966-02-7304-7
702715
   Конділенко Іван Іванович (1919-1933) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 214. – ISBN 978-966-439-754-1
702716
  Кононенко Т.П. Кондільяк Етьєн Бонно де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 346-347. – ISBN 966-316-069-1
702717
  Кусаинова А.К. Кондоминиум по законодательству республики Казахстан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
702718
  Яровой А.Ф. Кондопога / А.Ф. Яровой. – Петрозаводск, 1967. – 44с.
702719
  Грау Ш.Э. Кондор улетает / Ш.Э. Грау. – М., 1974. – 352с.
702720
  Бадентер Е. Кондорсе (1743-1794). Інтелектуал у політиці = Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique / Елізабет Бадентер, Роберт Бадентер ; з фр. пер. С. Глухова ; [худ. оформ. В. Василенка]. – Київ : Юніверс, 2008. – 566, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 966-8118-57-X
702721
  Кононенко Т.П. Кондорсе (Marquis de Condorcet) Марі Жан Антуан Нікола // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347. – ISBN 966-316-069-1
702722
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Ростов -на-Дону, 1951. – 420с.
702723
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Москва, 1955. – 470 с.
702724
  Петров Кондрат Булавин / Петров, (Бирюк). – Владимир, 1962. – 480 с.
702725
  Петров Кондрат Булавин : Роман / Петров, (Бирюк). – Москва : Художня література, 1970. – 496 с.
702726
  Казека Я. Кондрат Крапива. / Я. Казека. – Москва, 1967. – 142 с.
702727
  Куличкин С.П. Кондратенко / С.П. Куличкин. – М., 1989. – 286с.
702728
   Кондратенко Сергій Вікторивич // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 154. – ISBN 978-966-439-757-2
702729
   Кондратенко Сергій Вікторович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 43-44
702730
  Пронштейн А.П. Кондратий Афанасьевич Булавин / А.П. Пронштейн, Н.А. Минников. – М., 1988. – 133с.
702731
  Задонский Н.А. Кондратий Булавин / Н.А. Задонский. – Москва, 1959. – 207с.
702732
  Готовцева А. Кондратий Рылеев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2011. – № 2 (1004). – С. 53-59. – ISSN 0130-1640
702733
  Бестужев Н.А. Кондратий Федорович Рылеев : воспоминания Н.А. Бестужева / Н.А. Бестужев ; ред. вступ. ст. и прим. И.М. Троцкого. – Москва : Альциона, 1919. – 63 с. – На обл.: Рылеев. – (Декабристы)


  На кн. № 38744, на обл. фамилия и год 1922
702734
  Мордовченко Н. Кондратий Федорович Рылеев. / Н. Мордовченко. – М.-Л., 1948. – 3-22с.
702735
  Алферова Л.Н. Кондратий Федорович Рылеев. 1795-1826 / Л.Н. Алферова. – Москва, 1951. – 32с.
702736
  Линниченко А. Кондратий Федорович Страшкевич : Некролог / А. Линниченко // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 10с.
702737
  Кабелите Стефания Миколо Кондратович и Литва : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.63 / Кабелите Стефания Миколо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
702738
  Куренной Е.Е. Кондратово новоселье: Очерки, публицистика. / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1976. – 183с.
702739
  Курас І. Кондратюк Юрій Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 445-446. – ISBN 966-642-207-7
702740
  Галич О. Кондратьев і Україна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С.30-35. – ISSN 0236-1477
702741
   Кондратьев Н.Д., Макаров Н.П., Чаянов А.В., Челинцев А.Н. : Указатель литературы. – Москва, 1988. – 68с. – (Народное хозяйство СССР)
702742
   Кондратьевой Евдокии Николаевне - 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 57 : фото. – ISSN 0016-7126
702743
   Кондратьевщина : (сборник) ; Доклад В.П. Милютина ; Выступления С. Г.Ужанского, А. С. Бондаренко, И. Д. Лаптева...[и др.]. – Москва : Изд. Коммунистической акад., 1930. – 128 с.
702744
  Кассиль Л.А. Кондуит / Л.А. Кассиль. – М., 1988. – 605с.
702745
  Кассиль Л.А. Кондуит / Л.А. Кассиль. – Москва : Детская литература, 1988. – 607 с. – В одной книге : Респубика Шкид / Г.Белых, Л.Пантелеев ;
702746
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Петрозаводск, 1957. – 273с.
702747
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1967. – 368с.
702748
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания // Школа. Военная тайна. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1977. – 327-580 с.
702749
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – К., 1990. – 275с.
702750
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1990. – 254с.
702751
  Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания. Дорогие мои мальчишки. Линия связи / Лев Кассиль. – Москва : Правда, 1982. – 463 с.
702752
  Кассиль Л.А. Кондуит. Последняя повесть о гимназии / Л.А. Кассиль. – Москва, 1933. – 176с.
702753
  Бейсова М.П. Кондуктометрические методы анализа природных вод. : Автореф... канд. хим.наук: / Бейсова М.П.; АН СССР. Гидрохимич. ин-т. – Новочеркасск, 1961. – 14л.
702754
  Шауб Ю.Б. Кондуктометрические методы в морских исследованиях. / Ю.Б. Шауб. – М., 1988. – 247с.
702755
  Худякова Т.А. Кондуктометрический метод анализа / Т.А. Худякова, А.П. Крешков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 207 с.
702756
  Рабинович Ф.М. Кондуктометрический метод дисперсионного анализа / Ф.М. Рабинович. – Л., 1970. – 176с.
702757
  Буракова Т.П. Кондуктометрический метод титрования неводных ростворов органических кислот и аминов с индикацией по току : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Буракова Т. П.; Моск. хим.технол. ин-т им. Менделеева. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
702758
  Яковлева Т.И. Кондуктометрическое исследование каталогизаторов жидкофазной гидрогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Яковлева Т.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
702759
  Майофис С.Л. Кондуктометрическое определение слабых оснований и их солей : Автореф... канд. хим.наук: / Майофис С. Л.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
702760
  Арбатский А.П. Кондуктометрическое титрование электролитов в диоксан-водной среде и полиэлектролитов в воде : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Арбатский А.П.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27
702761
  Лопатин Б.А. Кондуктометрия / Б.А. Лопатин. – Новосибирск : АН СССР, 1964. – 280 с.
702762
  Лукьянов Ф. Кондуктор выходит из тени // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 32 (5141). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  20 лет спустя после казни Николае и Елены Чаушеску в Бухаресте, похоже, нашли их могилы
702763
  Стрельська Л.І. Кондуфор Юрій Юрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 217. – ISBN 96966-8060-04-0
702764
   Кондуфор Юрій Юрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 188-189. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
702765
   Кондуфор Юрій Юрійович (1922-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-966-439-754-1
702766
  Патик Кондуфора в контексті розвитку історичної науки в ХХ ст. в Україні (за матеріалами особового архівного фонду) / Патик, Ю.Ю. Постать // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 151-161. – ISSN 2520-2855
702767
  Мысовская Р.М. Кондцентрация напряжения в пластинках, ославленных криволинейными отверстиями с большими кривизнами в угловых точках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мысовская Р.М.; Ан УССР.Ин-т прикладной математики и механики Ан УССР. – Донецк, 1971. – 12л.
702768
  Акмолдоева Бубуира Бородоевна Коневодства в системе традиционного хозяйства киргизов (конец XIX - начало XXв.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Акмолдоева Бубуира Бородоевна ; МГу им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 23 с.
702769
  Рогалевич М.И. Коневодство Якутской АССР. / М.И. Рогалевич. – М.-Л., 1941. – 76с.
702770
   Коневоды. – М., 1987. – 48с.
702771
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1930. – 104с.
702772
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1944. – 112с.
702773
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Москва, 1947. – 96 с.
702774
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Москва, 1949. – 100 с.
702775
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – Ленинград : Советский писатель, 1951. – 216 с.
702776
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1955. – 73с.
702777
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1961. – 185с.
702778
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1965. – 96с.
702779
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1968. – 144с.
702780
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1974. – 108с.
702781
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов ; худож. М. Карпенко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 124 с. : ил. – Мниатюрное издание в суперобл.
702782
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 134с.
702783
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 134с.
702784
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1976. – 334с.
702785
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1979. – 134с.
702786
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1983. – 134с.
702787
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов ; [вступ. ст., с. 6-35, слов., прил. В.Г. Уткова ; худож. Г.К. Спирин]. – Москва : Книга, 1984. – 221с. : ил. – В вып. дан. авт.: Петр Петрович [!] Ершов. - Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
702788
   Конек-горбунок. – К., 1986. – 184с.
702789
  Ершов П.П. Конек-горбунок / П.П. Ершов. – М, 1987. – 108с.
702790
  Ершов П.П. Конек-горбунок : Книга для чтения для говорящих на французском языке / П.П. Ершов. – Москва : Русский язык, 1989. – 126с.
702791
   Конек-Горбунок. – Киев, 1986. – 182с.
702792
   Конек-горбунок [Електронний ресурс] : фильм-балет по сказке П. Ершова, по мотивам хореографии А. Сен-Леона, М. Петипа, А. Горского. – Москва : "Кордис&Медиа", 2006. – 1DVD. – заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Русский классический балет)
702793
  Верхоянцев С.А. Конек-Скакунок : русская сказка / С. Верхоянцев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Ручеек", 1906. – 72 с. – Экз. дефектный, без обл. и отс. с. 71-72
702794
  Басов-Верхоянцев С.А. Конек-Скакунок : русская сказка / С. Верхоянцев. – 2-е изд., перер. – Петроград : Книгоиздат "Народная воля", 1917. – 64 с.
702795
  Каменский А.А. Коненков / А.А. Каменский. – Москва, 1962. – 371с.
702796
   Коненков / Ю Бычков, А, , ; Ю.А. Бычков. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 11. – 1982. – 315 с.
702797
  Бычков Ю.А. Коненков / Ю.А. Бычков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 15. – 1985. – 315 с.
702798
   Коненков Сергей Тимофеевич. Альбом репродукций. – Москва, 1978. – 383с.
702799
   Коненков Сергей Тимофеевич. Альбом.. – Ленинград, 1978. – 19с.
702800
   Коненков Сергей Тимофеевич. Выставка произведений. Москва. 1975. Каталог. – М., 1975. – 44с.
702801
   Коненков Сергей. Альбом.. – Ленинград, 1977. – 240с.
702802
  Корогод Лариса Петрівна Конепція української національної самосвідомості в політичних поглядях М.Грушевського : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Корогод Лариса Петрівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 189л. – Бібліогр.:л.171-189
702803
  Рытхэу Ю.С. Конергинская волшебница / Ю.С. Рытхэу. – Магадан, 1960. – 28 с.
702804
  Пащенко Є.М. Конеський Блаже (Канески Блаже) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 277. – ISBN 978-966-02-7304-7
702805
  Дубровин Б.С. Конеу безмолвию / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 175с.
702806
  Гордеева В.И. Конец-молчание... / В.И. Гордеева. – М, 1976. – 235с.
702807
  Иванкин А.В. Конец "Гончих псов" / А.В. Иванкин. – Москва : Военное издательство, 1987. – 336с.
702808
  Ключарев Г.В. Конец "Зимней грозы" / Г.В. Ключарев. – Москва, 1983. – 238с.
702809
  Буханов М.С. Конец "Золотой пуговицы" / М.С. Буханов. – Вологда, 1957. – 142с.
702810
  Сизов Н.Т. Конец "Золотой фирмы" / Н.Т. Сизов. – М., 1972. – 47с.
702811
  Медведев Д.Н. Конец "осиного гнезда" // Это было под Ровно : повести / Д.Н. Медведев. – Москва : Правда, 1987. – С. 199-495. – (Мир приключений)
702812
  Зайченко Николай Конец "Пиратского Вавилона" : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 46-47 : Іл.
702813
  Вересов А.И. Конец "Русской Бастилии" / А.И. Вересов. – Ленинград, 1964. – 416с.
702814
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Москва, 1938. – 48с.
702815
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
702816
  Диковский С.В. Конец "Саго-Мару" / С.В. Диковский. – Чебоксары, 1983. – 256с.
702817
  Мыциков М.И. Конец "Тайфуна" / М.И. Мыциков. – Киев : Політвидав України, 1985. – 240с.
702818
  Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха" / Г.Л. Розанов. – М, 1985. – 350с.
702819
  Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха" / Г.Л. Розанов. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 380 с.
702820
  Семенов Ю.И. Конец "черной тропы" / Ю.И. Семенов. – Донецк, 1987. – 246с.
702821
  Ляпин А.Д. Конец "Чертовой пасти". (Докум. повесть о подвиге Героя Сов. Союза А.Буюклы). / А.Д. Ляпин. – Петропавловск-Камчатский, 1975. – 72с.
702822
  Муратов Сергей Конец 70-х : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 144-174
702823
  Чирва Ф.Е. Конец авантюры / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1989. – 222с.
702824
  Вольфсон Б. Конец авантюры барона Врангеля / Б. Вольфсон. – Симферополь, 1940. – 120с.
702825
  Сказкин С. Конец австро-русско-германского союза. / С. Сказкин. – Москва
1. – 1928. – 356с.
702826
  Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. / С.Д. Сказкин. – Москва, 1974. – 272с.
702827
  Булатов И. Конец Алмаса / И. Булатов. – Махачкала, 1973. – 79с.
702828
  Майборода Наталья Конец банковской тайны даже в Швейцарии. Секретные материалы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 34-41 : фото
702829
  Поляков Ю.А. Конец басмачества / Б.А. Поляков, А.И. Чугунов ; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1976. – 181, [3] с. – (Серия "История нашей Родины")
702830
  Чачко М.И. Конец белого ордена. / М.И. Чачко. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 110 с.
702831
  Зверев М.Д. Конец белого пятна (Об исследовании пустыни Бет-Пак-Далу зоологом В.А.Селевиным) / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1955. – 100с.
702832
  Рейн Гейнц Конец Берлина / Рейн Гейнц. – Москва, 1948. – 364с.
702833
  Демиденко Э.С. Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.29-44. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
702834
  Сепульведа Альмарса Альберто Конец биполярной системы и Латинская Америка // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С. 43-57. – ISSN 044-748Х


  [Международная политическая система в эпоху холодной войны.]
702835
  Якутенко Ирина Конец Биткоина. Куда заведет золотая лихорадка ХІ века. Новое золото / Якутенко Ирина, Апресов Сергей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 82-89 : фото
702836
  Хабиб А. Конец большого горя / А. Хабиб. – М., 1986. – 192с.
702837
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – М., 1965. – 112с.
702838
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – М., 1966. – 407с.
702839
  Ходжер Г.Г. Конец большого дома / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1969. – 367с.
702840
  Минна Р.Р. Конец Босого : рассказы и повесть : пер. с эст. / Ромуальд Минна. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 191 с.
702841
  Лемонье Камиль Конец буржуа / Лемонье Камиль. – Москва : Художественная литература, 1985. – 302с.
702842
  Лемонье Камиль Конец буржуа. / Лемонье Камиль. – М.Л., 1963. – 331с.
702843
  Ху Конец Ван-бо-ки / Ху, Лан-Чи. – Х, 1936. – с.
702844
  Ху Конец Ван-бо-ки / Ху, Лан-Чи. – Х, 1936. – с.
702845
  Толстой Л.Н. Конец века : О предстоящем перевороте : (Статья написана в дек. 1905 г.) / Л.Н. Толстой. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Обновление" ; Типо-литогр. [С.М. Муллер], 1906. – 64 с.
702846
  Толстой Л.Н. Конец века : (о предстоящем общественном перевороте) / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Солдат-гражданин" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. дел, 1917. – 64 с. – (Голос Толстого / Издание "Единение" под ред. В.С. Черткова ; № 13)
702847
  Толстой Л.Н. Конец века : (о предстоящем общественном перевороте) / Л.Н. Толстой // "Одумайтесь!" : Статья по поводу Русско-Японской войны / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Солдат-гражданин" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. дел, 1917. – 64 с. – (Голос Толстого ; № 7)
702848
  Антокольский П.Г. Конец века : стихи / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 80 с.
702849
  Садовяну И.М. Конец века в Бухаресте / И.М. Садовяну. – Москва, 1986. – 414с.
702850
  Исаев И. Конец вечного спора // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-44. – ISSN 0132-2036


  Порівняння християнства з іудаїзмом.Православіє в Росії.
702851
  Рытхэу Ю.С. Конец вечной мерзлоты : роман / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1984. – 352 с.
702852
  Туров О. Конец вечной революции // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 35. – С. 48-53


  Політика лівії, Муаммар Каддафи
702853
  Азимов А. Конец вечности : роман / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ю. Эстрина ; послесл. Э.А. Араб-оглы]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 255 с. : портр. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; т. 9)
702854
  Азимов А. Конец вечности : роман : пер. с англ. / А. Азимов ; [послесл.: Р.Б. Сулейманова, Н.Д. Ситько]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 288 с. : ил. – (Научная фантастика)
702855
  Азимов А. Конец вечности : науч.-фантаст. романы : пер. с англ. / Айзек Азимов ; послесл. Г. Гуревич ; ил. А. Кукушкина. – Москва : Правда, 1990. – 478, [2] с. : ил. – (Мир приключений)
702856
  Азимов А. Конец Вечности / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ю. Эстрина] // [Избранное] : [пер. с англ.] / А. Азимов, Г. Уэллс. – Кишинев : Штиинца, 1983. – С. 281-434 : ил. – (Серия научной фантастики "Икар")
702857
  Азимов А. Конец вечности. Я - робот / Айзек Азимов. – Москва : Все для вас, 1992. – 380, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 7). – ISBN 5-86564-008-9
702858
  Канторович В.Я. Конец Винокурова / В.Я. Канторович. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 68 с.
702859
  Чагадаева О. Конец винополии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 141-143. – ISSN 0235-7089


  Россия: государственная инициатива по борьбе с пьянством накануне Первой мировой войны.
702860
  Дженчураев Д. Конец волчьей стаи / Д. Дженчураев. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 267с.
702861
  Фомин Д. Конец воображаемого постсоветского благополучия / Д. Фомин, Г. Ханин // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
702862
  Щекин Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатологические эссе / Георгий Щекин; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 152с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-462-7
702863
  Федоров Л.А. Конец Гиблой елани / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1978. – 191с.
702864
  Голсуорси Д. Конец главы / Д. Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 880 с.
702865
  Голсуорси Д. Конец главы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 880 с.
702866
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 1 : Девушка ждет / пер. Е. Голышевой и Б. Изакова. – 1961. – 431 с.
702867
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Пустыня в цвету / пер. Е. Голышевой и Б. Изакова. – 1961. – 431 с.
702868
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия : пер. с англ. / Д. Голсуорси. – Москва : Гослитиздат
Кн. 3 : На другой берег / пер. В. Станевич. – 1961. – 431 с.
702869
  Голсуорси Д. Конец главы : трилогия / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1984. – 718 с.
702870
  Авдеев В.Ф. Конец Губана : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1959. – 322 с. : ил.
702871
  Берзин Ю.С. Конец девятого полка / Ю.С. Берзин. – Ленинград : [б. и.], 1929. – 160 с.
702872
  Берзин Ю.С. Конец девятого полка : повести и рассказы / Ю.С. Берзин : [ил. С.Н. Спицын]. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1968. – 262 с. : ил.
702873
  Лисянский А.С. Конец Дикого поля / А.С. Лисянский. – Донецк, 1973. – 127с.
702874
  Самойлов Д. Конец Дон-Жуана : Комедия // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С. 216-225. – ISSN 0042-8779
702875
  Толкунов А.Л. Конец дороги / А.Л. Толкунов. – М., 1985. – 96с.
702876
  Скворцов В.Н. Конец дороги мандаринов. / В.Н. Скворцов. – Москва : Мысль, 1979. – 236с.
702877
  Елисеев Е.С. Конец дощатого городка / Е.С. Елисеев. – Москва, 1959. – 94с.
702878
  Ходза Н.А. Конец дракона / Н.А. Ходза. – Л., 1967. – 151с.
702879
  Тухтабаев Х. Конец Желтого Дива : приключенческий роман / Худайберды Тухтабаев ;. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 271 с.
702880
  Валлерстайн И. Конец знакомого мира = The end of the world as we know it. Social science for the twenty-first century : Социология 21 века / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исследований постиндустриального общества; Иммануэль Валлерстайн. – Москва : Логос, 2003. – 368с. – ISBN 5-94010-255-7
702881
  Кук П.С. Конец Золотого зуба. / П.С. Кук. – Одесса, 1958. – 84с.
702882
  Рачков П.А. Конец и бесконечность философии (концепции, их истоки и историко-смысловое значение) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.3-28. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
702883
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1994. – 541с.
702884
  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало : [популярные лекции по народоведению] / Л.Н. Гумилев. – Санкт-Петербург ; Москва : Кристалл ; АСТ, 2002. – 416 с. – Библиогр.: с. 407-412. – (Б-ка мировой литературы ; Вехи истории). – ISBN 5-9503-0026-2
702885
  Райнис Я. Конец и начало : стихи / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1972. – 251с.
702886
  Митина Душан Конец игры / Митина Душан. – Москва : Радуга, 1988. – 256 с.
702887
  Коробков Г.Я. Конец игры / Г.Я. Коробков. – Волгоград, 1989. – 141с.
702888
  Кортасар Х. Конец игры / Хулио Кортасар; Пер. с испан. – Москва : АСТ. Ермак, 2003. – 192с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-019186-3; 5-9577-0238-2
702889
  Бондарев А. Конец империи зла // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 6 (183), 15 февраля 2018. – С. 54-58
702890
  Подцероб А. Конец исламизма в арабском мире? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 10. – С. 32-46. – ISSN 0130-9625
702891
  Билинский В. Конец каникулам : роман / Вацлав Билинский ; пер. с пол. М. Игнатова, В. Хорева. – Москва : Радуга, 1984. – 206 с. : ил.
702892
  Калиновский Г.М. Конец караванной тропы / Г.М. Калиновский. – Москва : Советский писатель, 1955. – 176 с.
702893
  Полянов Н.Е. Конец карнавального принца. / Н.Е. Полянов. – М., 1975. – 63с.
702894
  Увейс Я. Конец карьеры Глабба в Иордании / Я. Увейс. – М, 1958. – 111с.
702895
  Островер Л.И. Конец Княжеострова / Л.И. Островер. – Л., 1930. – 292с.
702896
  Левитин М.Е. Конец короля "липы" / М.Е. Левитин. – М, 1962. – 222с.
702897
  Котов Д.Н. Конец кривой тропы. / Д.Н. Котов, С.И. Честнов. – Алма-Ата, 1962. – 127с.
702898
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела : поэма в стихах / Чары Аширов; пер. с туркм. В.Бугаевский. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1952. – 167 с.
702899
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела : поэма в стихах / Чары Аширов; авториз. пер. с туркм. В.Бугаевского. – Москва : Советский писатель, 1953. – 168 с.
702900
  Аширов Ч. Конец кровавого водораздела : повесть в стихах / Чары Аширов; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1954. – 168 с.
702901
  Ефанов Л. Конец Крымского ханства : историческая хроника о времени Екатерины Великой с отступлениями, комментариями и документами // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 55-118. – ISSN 0131-8136
702902
  Локтионов М.Г. Конец крьеры / М.Г. Локтионов. – М., 1962. – 193с.
702903
  Якутенко Ирина Конец лампочки Ильича. Премия на будущее / Якутенко Ирина, Блосяк Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 130-135 : фото
702904
  Кекильбаев А. Конец легенды : роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 240 с.
702905
  Рамазанов Г.З. Конец лета : стихи / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1972. – 63 с.
702906
  Глинка М.С. Конец лета / М.С. Глинка. – М, 1985. – 327с.
702907
  Мазаев В.М. Конец лосиного камня / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1963. – 95с.
702908
   Конец лотереи "грин-кард"? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 84-85 : фото
702909
  Полыковский М.И. Конец Мадамин-бека / М.И. Полыковский. – Изд. 2-е, доп. – Ташкент, 1966. – 254с.
702910
  Рзаева Р.О. Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и вызовов будущего // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 0042-8744
702911
  Рубаков В. Конец науки или новая фаза ее развития? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С. 21-30. – ISSN 0130-1640


  Джон Хорган и его книга "Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки)", вышедшая в 1996-м, в ней автор заявил, что мир переживает закат фундаментальной науки. "Дальнейшие исследования не дадут великих открытий или революций, а ...
702912
  Баздырев А.Г. Конец Нахаловки : повесть / А.Г. Баздырев. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1958. – 199 с.
702913
  Баздырев А.Г. Конец Нахаловки : повесть / А.Г. Баздырев. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1962. – 228 с.
702914
  Бардем Х.А. Конец недели / Хуан Антонио Бардем, Хавьер Пальмеро, Даниэль Суэйро ; пер. с исп. Т. Злочевской ; вступ. ст. Х. Кобо. – Москва : Искусство, 1981. – 135 с. : ил. – (Б-ка кинодраматургии)
702915
  Бокарев Г.К. Конец недели : пьесы и киноповести / Геннадий Бокарев ; [ил. Ю.Н. Филаненко]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 381 с. : ил., 1 л. портр.
702916
  Мерль Р. Конец недели на побережье Зюйдкот / Р. Мерль. – Л., 1972. – 176с.
702917
  Рощина Н.А. Конец низшей ступени варварства у ительменов в первой половине XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: / Рощина Н.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 19 с.
702918
  Воробьев Л.И. Конец нового дома / Л.И. Воробьев. – Москва, 1966. – 136с.
702919
  Евдокимов Н.С. Конец ночи / Н.С. Евдокимов. – М., 1962. – 264с.
702920
  Безыменский Л.А. Конец одной легенды / Л.А. Безыменский. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 206 с. : ил.
702921
  Юнга Е. Конец ольской тропы / Е. Юнга, 1937. – 192с.
702922
  Насыбуллин М.Н. Конец опасной тропы : и др. очерки / Магсум Насыбуллин ;. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1968. – 157 с.
702923
  Меркурьев Г.С. Конец операции "Остайнзатц" / Г.С. Меркурьев, Г.В. Савин. – М., 1974. – 168с.
702924
  Каргалов В.В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. – Москва, 1980. – 152с.
702925
  Каргалов В.В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. – 2. – Москва, 1984. – 152с.
702926
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда / Г. Брянцев. – Ташкент, 1950. – 304с.
702927
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда / Г. Брянцев. – Новосибирск, 1952. – 216с.
702928
  Брянцев Г. Конец осиного гнезда : повесть / Г. Брянцев. – Москва : Детская литература, 1970. – 560 с. – В изд. также : Это было под Ровно / Д. Медведев; Продолжение подвига / Николай Томан. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
702929
  Брянцев Г.М. Конец осиного гнезда / Г.М. Брянцев. – Донецк : Донбас, 1989. – 239с.
702930
  Барбу Е. Конец отпуска / Е. Барбу. – Бухарест : [б. и.], 1964. – 34,[5] с. – (Библиогтека "Народная Румыния" ; № 8,1964)
702931
  Янг Яо Конец пекинского консенсуса. Уцелеет ли модель авторитарного роста Китая? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 12-16
702932
  Немченко Г.Л. Конец первой серии : Повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва : Міленіум, 1972. – 304с.
702933
  Кальницкий Я.И. Конец подземного города / Я.И. Кальницкий. – Харьков : Харьковское книжно-газетное издательство, 1950. – 216 с.
702934
  Кальницкий Я.И. Конец подземного города / Я.И. Кальницкий. – Х., 1955. – 216с.
702935
  Драчинский И.И. Конец полосатого заговора / И.И. Драчинский. – М., 1958. – 80с.
702936
  Бродский И. Конец прекрасной эпохи : Стихотворения 1964 - 1971 / И. Бродский. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2000. – 128с. – ISBN 5-89803-053-0
702937
  Федорович В.Ф. Конец пустыни. / В.Ф. Федорович. – Москва, 1931. – 215с.
702938
  Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / Ф.Ф. Юсупов. – М, 1990. – 246с.
702939
  Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / Ф.Ф. Юсупов. – Л, 1991. – 111с.
702940
  Овсянин.П Конец режима Муссолини / Овсянин.П. – М, 1965. – 96с.
702941
  Манов Э. Конец рода Делиц. / Э. Манов. – Москва, 1962. – 336с.
702942
  Гревцов Н.А. Конец романа / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1962. – 197с.
702943
  Пастухов В.Б. Конец русской идеологии (Новый курс или новый Путь?) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.49-63. – ISSN 0321-2017
702944
  Шелест Г.И. Конец рыжего идола / Г.И. Шелест. – Хабаровск, 1962. – 152с.
702945
  Дубровин В. Конец самодуровки / В. Дубровин. – М, 1934. – 296с.
702946
  Мурашкин М.Г. Конец света - конец всем / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2012. – 247, [3] с. – ISBN 978-966-511-407-7
702947
  Шелдон С. Конец света = Doomsday conspiracy : [роман] / Сидни Шелдон ; [пер. с англ. О. Романова]. – Москва ; Киев : Новости ; Альтерпрес, 1995. – 319, [1] с. : ил. – (Мир бестселлера). – ISBN 5-7707-4760-9
702948
  Шелдон С. Конец света / С. Шелдон. – Москва-Белгород, 1995. – 565с.
702949
  Копит А. Конец света с последующим сипозиумом : пьеса в 2-х действиях / Артур Копит ; [Пер. с англ. Е. Симоновой, В. Симонова]. – Москва : Искусство, 1987. – 116 с. – (Современная зарубежная пьеса)
702950
  Моргун Ф.Т. Конец света? / Ф.Т. Моргун. – К., 1991. – 236с.
702951
   Конец свободе : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 25 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
702952
  Кинжалов Р.В. Конец священного круга / Р.В. Кинжалов. – Л., 1988. – 230с.
702953
  Ивонин Ю.Е. Конец Священной Римской империи: новые оценки германской историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779
702954
  Усов В.В. Конец Сгинь-Барона / В.В. Усов. – Смоленск, 1988. – 220с.
702955
  Русаков Э.И. Конец сезона: рассказы. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1979. – 152с.
702956
  Надаш П. Конец семейного романа : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 2. – С. 42-105. – ISSN 0012-6756
702957
  Нардаш П. Конец семейного романа : Повесть // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С. 42-105. – ISSN 0042-8795
702958
  Москвин Н.Я. Конец старой школы / Н.Я. Москвин. – М, 1969. – 280с.
702959
  Черменский И.В. Конец тайной нити / И.В. Черменский. – Москва, 1965. – 80с.
702960
  Туренская В.И. Конец тихой обители / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – М., 1962. – 158с.
702961
  Шапошникова С.С. Конец Тихой улицы / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1968. – 192с.
702962
  Чуйков В.И. Конец Третьего Рейха / В.И. Чуйков. – М, 1973. – 303с.
702963
  Ратиани Г.М. Конец Третьей республики во Франции / Г.М. Ратиани. – Москва : Наука, 1964. – 283 с.
702964
  Миршакар М. Конец Тухматшаева : одноактные пьесы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Искусство, 1957. – 52 с.
702965
  Капустин М.П. Конец утопии? / М.П. Капустин. – М., 1990. – 590с.
702966
  Знаменский О.Н. Конец Учредительного собрания / О.Н. Знаменский. – Ленинград, 1967. – 111с.
702967
  Ленев Г.М. Конец фашистского логова / Ленев Г.М. – Москва : Сов. Россия, 1973. – 255 с., [8] л. ил.
702968
  Гаузнер Ж.В. Конец фильма / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1964. – 310с.
702969
  Сергацкова Е. Конец фильма // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 5 (418), 06.02.2015. – С. 48-51. – ISSN 2075-7093


  Как украинский кинорежиссер Олег Сенцов играет главную роль в фильме о "крымских террористах".
702970
  Василенко И.И. Конец фирмы Беняева / И.И. Василенко. – Київ, 1981. – 168с.
702971
  Каверин В.А. Конец хазы. / В.А. Каверин. – Л., 1926. – 191с.
702972
  Безуглов А.А. Конец Хитрова рынка / А.А. Безуглов. – М, 1981. – 640 с.
702973
  Безуглов А.А. Конец Хитрова рынка : В полосе отчуждения ; Покушение / Анатолий Безуглов, Юрий Кларов; [авт. послесловий Э. Хруцкий, В. Лессиг ; худож. В. Корольков, К. Фадин]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 558 с. – (Библиотека избранных произведений о советской милиции)
702974
  Хижняк В.П. Конец черного лета. / В.П. Хижняк. – М., 1990. – 302с.
702975
   Конец черного пирата. Рассказы о том, как был уничтожен америк. самолет-разведчик "Локхид U2". – М., 1960. – 64с.
702976
  Немировский К. Конец черной смерти / К. Немировский. – М., 1974. – 80с.
702977
  Немцев А.Т. Конец Шкандыбина : [повесть] / Немцев А.Т. ; [предисл. Б. Изюмского]. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1971. – 111 с. – (Молодая проза Дона)
702978
  Леонтьев А. Конец эпохи опиумных войн // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 23-29 августа (№34). – С. 3


  "Эпоха Британской империи, открывшаяся опиумными войнами в Китае, завершается Гонконгом и Брекзитом. Как именно завершится эпоха — для истории не суть важно. Но сомнений больших нет — она завершится победой относительно молодой и сегодня самой могучей ...
702979
  Дорошенко К. Конец эпохи позднего железа / Константин Дорошенко. – Киев : LAURUS, 2015. – 313, [2] с. : ил. – Указ. имен: с. 301-314. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2449-70-9
702980
  Васильев В.С. Конец эры академических экономистов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
702981
  Васильев В.С. Конец эры академических экономистов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
702982
  Мечетная Н. Конец юрского периода // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 37 (425). – С. 44-48


  Отставка Юрия Лужкова завершила єпоху єтого самого влиятельного московского градоначальника и стала самім кадровім решением президента Дмитрия Медведева
702983
  Цуру Сигето Конец японского "экономического чуда" / Цуру Сигето. – Москва, 1981. – 272 с.
702984
  Пшезьдзецкий Е. Конец. Повесть. / Е. Пшезьдзецкий. – М., 1965. – 144с.
702985
  Тихонова Т.П. Конецепция арабского национального Саты, Аль-Хусри : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Тихонова Т. П.; МГУ, ин-т Аз. и Афр. – М., 1980. – 22л.
702986
  Безыменский Л.А. Конецодной легенды / Л.А. Безыменский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 159 с.
702987
  Воронцов-Вельяминов Конечна ли вселенная? / Воронцов-Вельяминов. – Ленинград, 1947. – 40с.
702988
  Воронцов-Вельяминов Конечна ли вселенная? / Воронцов-Вельяминов. – Ленинград, 1947. – 40с.
702989
  Яглом И.М. Конечная алгебра, конечная геометрия и коды / И.М. Яглом. – Москва, 1980. – 64 с.
702990
  Головнев Александр Конечная вселенная : Физико-философская концепция / Головнев Александр. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-7825-43-4
Кн.1. – 2002. – 344с.
702991
  Головнев Александр Конечная вселенная : Физико-философская концепция / Александр Головнев. – Киев : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-7825-43-4
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
702992
  Василевский Б.А. Конечная Земля / Василевский Б.А. – Москва, 1988. – 430 с.
702993
  Житомирский М.Я. Конечная определенность и структура нормальных форм локальных отображений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Житомирский М. Я.; Хар.ГУ. – Х., 1983. – 16л.
702994
   Конечная остановка. Одноактные пьесы.. – Йошкар-Ола, 1968. – 36с.
702995
  Тайцлин М.А. Конечно порожденные коммутативные полугруппы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Тайцлин М.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.31-35
702996
  Новорусский В.В. Конечноавтоматные системы управления: принципы построения и анализ поведения. / В.В. Новорусский. – Новосибирск, 1982. – 269с.
702997
  Кармин А.С. Конечное и безконечное / А.С. Кармин. – Москва, 1966. – с.
702998
  Свидерский В.И. Конечное и бесконечное / В.И. Свидерский, А.С. Кармин. – Москва, 1966. – 320с.
702999
   Конечное и бесконечное. – К., 1982. – 347с.
703000
  Сайко Э.В. Конечное и бесконечное в динамике человеческого измерения пространственно-временных характеристик социального мира // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 185-195. – ISSN 2073-8528
<< На початок(–10)701702703704705706707708709710(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,