Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
696001
  Болгов Р.О. "Кіберсуїцідальність" - новий виклик суспільству // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 235-237. – ISSN 2219-5521
696002
  Коваль Р. "Кіборг" Геннадій Олександрович Дубров (Друг "Бізон") // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Травень (число 5). – С. 3


  Загинув Геннадій Дубров під час бою проти російських окупантів на Харківщині, в Ізюмському районі 10.04.2022 р.
696003
  Пащенко А. "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва: зброя і музика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 2-4. – ISSN 1562-3238
696004
  Плахта Д. "Кіборги": переглянути, щоб згадати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 5


  Режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв наголошує на тому, що його кіно - для молоді, адже воно - про надію, про переможців, про нових людей нової країни.
696005
  Довгич В.А. "Кіевская речь" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 150-151. – ISBN 978-966-02-6814-2
696006
  Палієнко М.Г. "Кіевская старина" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 151. – ISBN 978-966-02-6814-2
696007
  Сидоренко Н.М. "Кіевскія губернскія въдомости" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 153. – ISBN 978-966-02-6814-2
696008
  Вітовська І. "Кінематограф - це інформаційна самоідентифікація нації..." / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 22-23
696009
  Кощенко А. "Кінець доктрини Монро"? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 59-67


  Світове панування Сполучених Штатів Америки
696010
  Гальчинський А. "Кінець євроцентризму: що далі?" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 1, 7


  "Наша нинішня бесіда з екс-головою ради НБУ та екс-директором Національного інституту стратегічних досліджень Анатолієм Гальчинським стала логічним продовженням попередньої розмови на тему "куди рухається світ?" (див. DT.UA №4 от 3 февраля с.г.), в ...
696011
  Лук"янчук Г. "Кінець ідилії"..."Гнані і голодні"..."Гробовище"... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-24 травня (№ 15/16). – С. 10-11


  Виставка "Слово, обірване у Биківні".
696012
  Битюк І.В. "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається феномен "моральної паніки" навколо теми кінця світу в матеріалах журналі стів телеканалу "1+1" через характеристику поведінкових реакцій членів суспільства на цю проблемукрізь призму ціннісних орієнтацій та соціальних змін. In ...
696013
  Крушинська О.Г. "Кінець сезону тугу наганяє, зникає в тіні стомлена блакить..." Матеріали конкурсу поетичного перекладу серед студентів // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 248-260


  Виразна мелодійність у поєднанні зі свідомим володінням виражальними засобами української мови, яскрава поетичність цих рядків мала б, напевно, належати комусь із відомих, фахових перекладачів французької поезії. Проте їхній автор – Олександр ...
696014
  Данилишин Б. "Кінець" науки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 жовтня (№ 194). – С. 3


  Думки, після присудження Нобелівської премії з економіки за 2019 рік.
696015
  Холод Г.Я. "Кіно-газета" (1930): специфіка висвітлення проблематики : монографія / Ганна Холод. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 146-171 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7616-01-5
696016
  Титаренко Дмитро "Кіно під німцями..." : до питання про умови функціонування кінематографа під час німецької окупації України у зоні військової адміністрації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 33-39
696017
  Брюховецька Л. "Кіно стало мистецтвом мільйонів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 22-23


  Микола Бажан як засновник української кінокритики.
696018
  Сологуб Н. "Кінь на вечірній зорі" (мова художньої прози М. Вінграновського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – C. 13-20. – ISSN 0201-419
696019
  Коробкова Н.К. "Кіт у чоботях" Миколи Хвильового: особливості алюзійного поля // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 57-61. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
696020
  Делійоргі А. [Кінець золотого місяця / Александра Делійоргі. – 2-е перевидання. – Афіни : Естія, 1991. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0005-3
696021
  Політіс К. [Кінцева зупинка / Козмас Політіс ; за ред. Гавриїла Н. Пендзикіса. – 2-е вид. – Афіни : Ерміс, 1985. – 205 с. – Видання новогрецькою мовою
696022
   К-края поглощения компонентов тройных сплавов на никель-кобальтовой основе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр, С.М. Каральник, Е. Куценко. – Киев : КГУ, 1955. – [3] с. – Отд. оттиск
696023
  Гамаліна К. Кібер-освіта – системоутворюючий фактор майбутнього національної безпеки: досвід Ізраїлю // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7814-10-7
696024
  Цимбалюк В.С. Кібер-право-відгук на загрози безпеці інформаційного суспільства // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 283-286
696025
   Кібер-ризики в муніціпальному господарстві в період пандемії: збитки та боротьба за кібербезпеку / М.Д. Василенко, О.Б. Козін, М.О. Козіна, В.О. Рачук // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 80-87. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
696026
   Кібер-ризики та страхування: глобальна проблема сучасності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 54-55. – ISSN 1810-7923
696027
  Гончар М. Кібер-ядерні хитрощі в Остланді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 9


  "16—20 жовтня вперше в Україні відбулися командно-штабні навчання із захисту критичної електроенергетичної інфраструктури Coherent Resilience-2017. Навчання було організовано за сприяння Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки та ...
696028
  Глушков В.М. Кібернетика і технічний прогрес / В.М. Глушков. – Київ : Знання, 1970. – 32с.
696029
  Палагін О.В. Кібернетика та керована еволюція // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (13). – С. 5-12. – ISSN 2707-4501


  Розглянуто місце і роль методів кібернетики у рішенні глобальної проблеми керованої еволюції. Досліджено евентуальний феномен взаємодії двох корифеїв української науки В.І. Вернадського і В.М. Глушкова в становленні цих наукових напрямів і ...
696030
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 4 (12). – 2022. – 92 с. – DOI: 10.34229/2707-451X.22.3 - Резюме укр., англ. мовами
696031
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 1 (13). – 2023. – 88 с. – DOI: 10.34229/2707-451X.23.1 - Резюме укр., англ. мовами
696032
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 2 (14). – 2023. – 90 с. – DOI: 10.34229/2707-451X.23.2 - Резюме укр., англ. мовами
696033
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 3 (15). – 2023. – 100 с. – DOI: 10.34229/2707-451X.23.3 - Резюме укр., англ. мовами
696034
   Кібернетика та комп"ютерні технології = Cybernetics and computer technologies : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2020-. – ISSN 2707-4501
Вип. 4 (16). – 2023. – 96 с. – DOI: 10.34229/2707-451X.23.4 - Резюме укр., англ. мовами
696035
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 59, № 6, листопад - грудень. – 2023. – 200 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
696036
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 59, № 5, вересень - жовтень. – 2023. – 204 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
696037
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 59, № 3, травень - червень. – 2023. – 178 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
696038
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 59, № 4, липень - серпень. – 2023. – 194 с. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
696039
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 59, № 2, березень- квітень. – 2023. – 202 c. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
696040
   Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965-. – ISSN 1019-5262
Т. 60, № 1, січень - лютий. – 2024. – 198 c. – До № 4 1991 року мав назву "Кибернетика". - Резюме укр., англ. мовами
696041
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) : монографія / В.М. Антонов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-229. – ISBN 978-617-646-294-1
696042
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної людини : технології, методики колективно-індивідуального комп"ютерного тестування та діагностики : [довідник] / В.М. Антонов. – Київ : В.М. Антонов, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-107. – ISBN 978-966-439-011-5
696043
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях : монографія / В.М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 236, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 978-617-646-301-6
696044
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; МОНУ, Укр. акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
696045
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
696046
  Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи : монографія / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-233. – ISBN 978-966-439-379-6
696047
  Мовчан А.В. Кібернетична безпека України в умовах глобальної нестабільності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 159-163. – ISSN 1609-0462
696048
  Демченко П. Кібернетична безпека як новітній напрям інформаційної складової національної безпеки України: конституційно-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 170-179. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
696049
  Демченко П. Кібернетична безпека як новітня складова національної безпеки української держави: конституційно - правовий // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 54-55
696050
  Грищук Р.В. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 3 (46). – С. 94-101. – ISSN 2411-3816
696051
  Хорошко В.О. Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї / В.О. Хорошко, Р.В. Грищук // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 30-36. – ISSN 2411-3816
696052
  Яковів І. Кібернетична модель APT атаки // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2018. – Vol. 6, iss. 1 (10). – С. 46-58. – ISSN 2411-1031
696053
  Гарбачук В.І. Кібернетичний підхід до моделювання процесу управління державою : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 11-25 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
696054
  Мікловда В.П. Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентноспроможності / В.П. Мікловда, О.В. Пулянович, С.М. Мошак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 5-8. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
696055
  Мукомела І. Кібернетичний тероризм - загроза національній безпеці XXI ст. // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7220-78-6
696056
  Іваненко Л.М. Кібернетичний фітотрон : імітац. гра на теми: агрономії, економіки с/г виробництва, екології землепорядкування, почасти - інформатики : посібник для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. – Київ ; Харків : Права людини, 2012. – 253, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Ігростудія ; вип. 1). – ISBN 978-617-587-080-8
696057
  Сікорський П. Кібернетичні вимоги до освітнього процесу у вищих навчальних закладах / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 29-37. – ISSN 2078-1016
696058
  Коломієць О.Б. Кібернетичні засади програмованого навчання (за матеріалами публікацій у польській і радянській педагогічній періодиці 1960-х рр.). / О.Б. Коломієць, Г.С. Бондаренко, О.О. Головата // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 99-105. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
696059
  Чубукова О.Ю. Кібернетичні засади управління об"єктами державної власності / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 99-109. – ISSN 1993-6788
696060
  Загорський В. Кібернетичні засади формування систем державного управління сучасними соціально-економічними системами / В. Загорський, Є. Борщук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 36-44. – (Серія економічна ; вип. 56). – ISSN 2078-6115
696061
  Івахненко О.Г. Кібернетичні системи з комбінованим керуванням / О.Г. Івахненко. – Київ, 1963. – 488с.
696062
  Даник Ю. Кіберосвіта та її особливості / Ю. Даник, А. Зінченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 67-84. – ISSN 2617-1775
696063
  Телелим В.М. Кіберосвіта у сфері оборони / В.М. Телелим, Ю.Г. Даник, А.О. Зінченко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42
696064
  Утіралов Т. Кіберпанк-юрист // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 9, 27


  Як змінюється професія юриста і які вимоги вона ставить до юристів майбутнього.
696065
  Демедюк С.В. Кіберполіція України / С.В. Демедюк, В.В. Марков // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 87-93
696066
  Коваленко О.В. Кіберпростір – гуманістичний потенціал цивілізації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  У статті висвітлено результати дослідження моральних аспектів поведінки в кіберпросторі. Проаналізовано фактори, здатні впливати на формування і трансформацію моральних регуляторів поведінки у віртуальному світі. Зроб-лено висновки апробації ...
696067
  Морська Л.І. Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 51-55


  У статті обгрунтовано можливий позитивний та негативний вплив сучасного інформаційного суспільства на формування та розвиток особистісних якостей дітей шкільного віку. Автором досліджені особливості кіберсоціалізації людини та моделювання її наслідків ...
696068
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як місце зіткнення суспільних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 248-251


  В статті переглядається поняття суспільних інтересів та розглядається досить новий плацдарм для їх вирішення політичних питань - кіберпростір. Аналізується постійно зростаючий фактор впливу віртуальних спільнот на політичне життя та державні структури.
696069
  Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д.В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326, [1] с. – Покажчик: с. 318-326. – Бібліогр.: с. 276-314 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-240-7
696070
  Гахов С.О. Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 53-57. – ISSN 2409-7292
696071
  Матвєєва О.В. Кіберпростір як сучасна платформа міжнародних відносин та політичних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 210-211
696072
  Медведєва О. Кіберпростір як сфера діяльності розвідувальних служб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 116-117. – бібліогр. в кінці ст.


  Будь-яка держава, яка претендує на роль вагомого актора на міжнародній арені, потребує сучасної, належно оснащеної, висококласної розвідки, діяльність якої створює умови для надійного захисту національних інтересів у непростих жорстких конкурентних ...
696073
  Рибка С.В. Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека / С.В. Рибка, Є.В. Кільчицький, О.М. Післегін // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-134
696074
  Горова С.В. Кіберпрофесіонали і кіберзлочинність // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 170-173. – ISSN 1609-0462
696075
  Мозоль М.В. Кіберрелігія як наслідки впливу інформаційних технологій на релігійне життя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 162-163
696076
   Кіберризики в освітньому секторі / О.Г. Трофименко, Н.І. Логінова, С.Ю. Манаков, О.Г. Янковський // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (69). – С. 111-117. – ISSN 2411-3816
696077
  Кравцова Л.В. Кіберризики під час воєннних дій / Л.В. Кравцова, Н.Г. Камінська // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 63-64. – ISBN 978-617-8037-62-8
696078
   Кіберрозвідка в інформаційному просторі / В.Ю. Артемов, В.І. Васько, В.Д. Козюра, В.О. Хорошко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (69). – С. 7-22. – ISSN 2411-3816
696079
  Біленчук П. Кіберсвіт у новому тисячолітті. Хто вони: кіберзлочинці, кібершахраї, кібертерористи? / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
696080
  Мисник Н. Кіберсквотинг та особливості захисту прав на доменні імена // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Деякі практичні аспекти".
696081
  Неділько Б. Кіберсквотинг як вид порушення права інтелектуальної власності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 268-271
696082
  Булеца С.Б. Кіберсквотинг як порушення права інтелектуальної власності / С.Б. Булеца, А.В. Тегза // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 91-98. – ISBN 978-617-8046-04-0
696083
  Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 40-45
696084
  Стародуб І. Кіберсквотинг: як захистити "візитівку" бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
696085
  Бугайчук А. Кіберсоціалізація. Життя в новій віртуальній реальності // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
696086
  Козленко Д.М. Кіберспорт - новітній напрям в готельній індустрії / Д.М. Козленко, О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 15-23. – ISSN 2308-135X


  Мета. Стаття розкриває основні тенденції розвитку кіберспорту та його перспективи в готельній індустрії України. Методика. У ході досліджень використано абстрактно-логічний метод, який дозволив розкрити теоретичні аспекти функціонування кіберспорту. ...
696087
  Карєв І.Ю. Кіберсталкінг: відображення у національному законодавстві / І.Ю. Карєв, В.М. Фурашев // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 29-34. – ISSN 2616-6798
696088
  Костроміна М.О. Кіберстійкість і кібербезпека: у чому різниця? / М.О. Костроміна, Л.О. Гарнатко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (52). – С. 71-75. – ISSN 2409-7292
696089
  Пацурія Н. Кіберстрахування як засіб забезпечення господарського правопорядку в інформаційній сфері: поняття, механізм та умови реалізації / Н. Пацурія, О. Заярний // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 13-29. – ISSN 1026-9932
696090
  Когут Ю.І. Кібертероризм (історія, цілі, об"єкти) : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-299 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-617-95100-0-7
696091
  Гуцалюк М. Кібертероризм та заходи протидії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7220-78-6
696092
  Матвєєва О.В. Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 184-190


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кібертероризм", "віртуальна спільнота", "маргінальний процес", визначає їх особливості, вплив на відносини між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових ...
696093
  Литвиненко Н.П. Кібертероризм як агроза інформаційній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 36-47.
696094
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 159-161
696095
  Сербіна К. Кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 268-269
696096
  Кучмій О.П. Кібертероризм як загроза сучасній системі міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.81-86. – Бібліогр. в кінці ст.
696097
  Коваленко С. Кібертероризм як проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 142-144
696098
  Гнатюк С. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2. – С. 118-129. – ISSN 2225-5036
696099
  Карчевський М. Кібертероризм: поняття та питання кримінально-правові кваліфікації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 137-142. – ISBN 978-617-7220-78-6
696100
  Кузьменко Б.В. Кібертероризм: світові і українські реалії / Б.В. Кузьменко, Ю.А. Заіка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 92-98
696101
  Трофименко В.А. Кібертероризм: спроба філософсько-правового осмислення / В.А. Трофименко, А.В. Мішанчук // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 93-104. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
696102
  Єршова О.Л. Кіберфізичні системи як основа смарт-економіки / О.Л. Єршова, В.І. Одноволик, Л.І. Бажан // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 1/2 (60/61). – C. 69-79. – ISSN 2520-6834
696103
   Кіберхондрія: небезпеки самодіагностики по інтернету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 40 : фото, рис.
696104
   Кібірєв Володимир Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 196. – ISBN 978-966-439-754-1
696105
   Кібірєв Володимир Костянтинович (1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 216. – ISBN 978-966-933-054-3
696106
  Чаплінська Ю.С. Кіборгізація людського тіла: світові дослідження та Український досвід / Ю.С. Чаплінська, П.С. Кабанова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 201-219. – ISSN 2309-8287
696107
   Ківерцівський Національний природний парк "Цуманська Пуща" / П. Савчук, Ю. Грицюк, С. Штокало, С. Глінська // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город" ; голов. ред.: М. Халимоненко. – Київ, 2018. – № 1 (161), лютий. – С. 25-28. – ISSN 1814-5043
696108
  Гетьман В.І. Ківерцівський НПП "Цуманська пуща" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 38-41 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
696109
  Ільницька І.М. Ківі - користь і шкода для організму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 10 : фото
696110
  Костик В. Кідещук Іван Михайлович // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 3/4 (125-126). – С. 271-274. – ISBN 966-7109-34-8


  Кідещук Іван Михайлович (1945-2022) - фольклорист, письменник, журналіст., педагог.
696111
   Кіевскій телеграфъ. – Київ, 2000
696112
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 1. – 2001
696113
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 2. – 2001
696114
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 3. – 2001
696115
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 4. – 2001
696116
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 5. – 2001
696117
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 6. – 2001
696118
   Кіевскій телеграфъ. – Київ
№ 7. – 2001
696119
  Шевченко Л.В. Кізченко Анатолій Федорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 214. – ISBN 96966-8060-04-0
696120
  Шевченко Л. Кізченко Анатолій Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 83. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
696121
  Капелюшний В.П. Кізченко Анатолій Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 155. – ISBN 978-966-02-6814-2
696122
   Кізченко Анатолій Федорович (1924-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 196-197. – ISBN 978-966-439-754-1
696123
   Кізченко Анатолій Федорович (1924-1991) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 216-217. – ISBN 978-966-933-054-3
696124
  Білецький В.С. Кіл / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 160. – ISBN 978-966-02-6814-2
696125
  Волкова Г. Кілер друкованих видань // Україна молода. – Київ, 2023. – 2 серпня (№ 31). – С. 10


  Укрпошта проти українців: як Смілянський знищує друковані видання і доступ до них селян. НСЖУ зазначає, що газети опинилися на межі банкрутства через скорочення кількості листонош, закриття передплатних відділів обласних дирекцій, поштових відділень, ...
696126
  Дубовик Ольга Кіліманджаро, або Схід сонця над Африкою / Дубовик Ольга, Перерва Валерій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 28-35 : фото
696127
  Триліський Володимир Кіліманджаро. Jambo! Україно! : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106 : Фото
696128
  Град Л Р. Кілія / Л Р. Град, В.Т. Галяс. – Одеса : Маяк, 1968. – 95 с.
696129
  Варзар Тамара Кілок у грудях чорноти : (про нову збірку поезій Марини Павленко і не тільки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 311-312
696130
   Кілочицький Петро Якович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197. – ISBN 978-966-439-754-1
696131
   Кілочицький Петро Якович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 217. – ISBN 978-966-933-054-3
696132
  Челецька М. Кілька "іскорок блакитних" з литовської пустелі Юрги Іванаускайте // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 147-151. – ISSN 0320-8370
696133
  Мицик Ю.А. Кілька архівних документів до історії сім"ї композитора Дмитра Бортнянського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 175-178. – ISSN 2218-4805
696134
  Гвоздик О. Кілька аспектів похмурого дня : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 121-126
696135
  Зубкова С.М. Кілька безкомпромісних кроків на шляху до сутності фізичних явищ (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Глинчук) / С.М. Зубкова, Г.М. Морозовська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 94-98. – ISSN 0372-6436
696136
  Маслійчук В. Кілька біографій діячів української освіти XVIII–XIX ст. (Іван Переверзєв, Федір Каруновський, Іван Халанський) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 3-23. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
696137
  Горбик Р. Кілька вражень про професора // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 59-61


  Про І. Мегелу.
696138
  Овчаренко А. Кілька дискусійних питань щодо правового статусу пацієнтів та лікарів / А. Овчаренко, С. Овчаренко, Н. Межирова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 35-38
696139
  Мицик Ю. Кілька документів до історії України та Кримського ханства XVII - початку XVIIIст. // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 205-214. – ISBN 5-7702-0877-5
696140
  Мицик Ю. Кілька документів з історії Батурина в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648 - 1958 рр. // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 62-72. – ISBN 978-966-355-023-7
696141
  Пивовар А.В. Кілька документів з історії Запорозького Війська та його вольностей в останній рік існування // Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Дрогобич, 2020. – Вип. 5. – С. 124-135. – ISBN 978-617-8003-11-1
696142
  Юрченко С.Б. Кілька документів про діяльність Андрія Квасова у Глухові // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 14-24. – ISSN 2218-4805
696143
  Грицик Л. Кілька думок про "вірменський" "Всесвіт" : лист до редакції // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7/8 (1003/1004). – С. 198-200. – ISSN 0320 - 8370


  Автор статті вважає, що за відсутності знавців мов (на прикладі перекладачів вірменської мови), адекватний переклад можливий при співпраці досвідченого перекладача та фахово виконаного підрядника (переклади В. Дроздовського, О. Тереха, та ін.). У ...
696144
  Орел А. Кілька думок про творчість О. Ізарського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 185, червень : червень. – С. 18-19
696145
  Калинович І. Кілька думок про Термопіли і Крути // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 35-37
696146
  Вірченко Т. Кілька епізодів із життя поета // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 18


  Про прим"єру вистави за п"єсою Григорія Штоня "Його сіятельство Поет"
696147
  Зубов М.І. Кілька етимологічних зауважень до назв слов"янських міфологічних персонажів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 113-123. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 43 п. – ISSN 0027-2833


  У статтіобгрунтовуються нові етимології деяких найвідоміших назв слов"янських міфологічних персонажів, починаючи від номінації богів вищого рівня дохристиянської доби і завершуючи збереженими до наших днів народною традицією назвами демонів так званого ...
696148
  Мандзюк Д. Кілька євреїв за працю нічого не отримують. Більше того - платять самі // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 16 вересня (№ 75). – С. 20


  Станіслав Лем залишив Львів після окупації міста Радянським Союзом.
696149
  Сойфер О. Кілька задач і одна нерозв"язана проблема // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
696150
  Пригодій С.М. Кілька зауваг щодо "Емерсона" Лоренса Б"юела: ідея людської спільноти в американському трансценденталізмі та українській філософії серця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 331-338. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкривається типологія концепту суспільства в американському трансценденталізмі (Дж. Ріплі, Дж. Дуайт) та українській філософії Серця (Г. Сковорода, П. Юркевич)
696151
  Михайлов Д.Є. Кілька зауваг щодо філософії техніки Брюно Латура // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 41-43
696152
  Дивний І. Кілька зауважень до початкової історії Києво-Кирилівської церкви: (спроба інтерпретації джерел) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 301-339. – (Нова серія ; вип. 21/22)
696153
  Доломан С.Є. Кілька зауважень на полях сучасних газет стосовно дотримання мовних норм // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 147-155


  Об"єктом дослідження стала мова кількох чисел республіканського та обласного тижневиків. Описано й класифіковано типові для цих видань помилки. The research object is the language of a few numbers of republican and regional weeklies. The most frequent ...
696154
  Наєнко М. Кілька зустрічей з Павлом Тичиною // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Лютий (№ 2)


  «Сміливіше: крісло Мирного і Толстого не зайняте!» (Павло Тичина). Ця його підказка адресувалася мені. А за яких обставин…. Про 130-ліття Павла Тичини інформації було чимало. Зокрема і з Київського Музею поета. Навіть із кавою та усмішками. Але все ...
696155
  Стрельбицький М. Кілька іменних маршів для перманентної української революції // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 93. – ISSN 0130-321Х
696156
  Громенко С. Кілька людей, два диктатори і одне місто: оборона Львова 1939 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 вересня (№ 31). – С. 15
696157
  Щербина Володимир Кілька маловідомих пам"яток 18 ст. в Києві // Остання грамота Києву на Магдебурзьке право. / В.І. Щербина. – Б.м. – С. 307-314
696158
  Боронь О. Кілька незайвих уточнень // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 17


  З приводу публікації Віталія Абліцова "Перші томи "Шевченківської енциклопедії": що на жаль, залишилося поза увагою авторів" ("УЛГ" 23 серпня 2013р. № 17)
696159
  о. Мицик Ю. Кілька незнаних документів з історії Московської держави кінця XVI - початку XVII ст. // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 153-163. – ISBN 966-625-040-3
696160
  Зелінська Н. Кілька неформальних міркувань напередодні ювілею // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 105-106


  В. Різун.
696161
  Процюк С. Кілька поєдинків Остапа Вишні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 208). – С. 7


  130 років від дня народження Остапа Вишні.
696162
  Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-25. – ISSN 0372-6436


  Наближаються 150-ті роковини від дня народження видатного природознавця, мінералога, геохіміка, філософа й футуролога, дійсного члена Національної академії наук України, першого президента НАН України В.І. Вернадського - основоположника вчення про роль ...
696163
  Білозерський М. Кілька приміток до "Чернігівського літопису" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 157-232. – ISBN 978-617-7023-51-6
696164
  Протасов І.В. Кілька проблем з комбінаторики розфарбувань // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 61. – ISSN 1029-4171
696165
  Войтович Л. Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність "Слова о полку Ігоревім" // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 595-605
696166
  Ворлошин Л. Кілька рефлексій з приводу появи у світ альбому рисунків і малярства Євгена Лисика // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 106-107. – ISSN 0130-1799
696167
  Зленко Г. Кілька рисок до портрета Миколи Костомарова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 12-13.
696168
  Терлецький В. Кілька років зими : роман-притча / Валентин Терлецький. – Львів : Кальварія, 2016. – 237, [3] с. : іл. – Спеціальна відзнака Всеукр. об"єднання любителів фантастики "ВОЛФ". – ISBN 978-966-663-358-6
696169
  Агеєва Н.Є. Кілька років із життя моряка-художника Олексія Боголюбова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 48-53. – ISSN 2518-7104
696170
  Абліцов В. Кілька слів від адресата // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 158-190. – ISSN 0130-1608
696171
  Павлюк І. Кілька слів до майбутньої книги Святослава Праска про Романа Шухевича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 червня (№ 25). – С. 6
696172
   Кілька слів на захист Ключевського... / І. Сюндюков, В. Панченко, К. Галушко, С. Кульчицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 7


  Про виступ Президента Порошенка на зустрічі зістудентами-істориками: чому конкретні вчинки є важливішими, ніж правильні гасла.
696173
  Богачевська-Хомяк Кілька слів про амеріканську освіту // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.19-23. – ISBN 966-01-0371-9
696174
  Булаховська Ю.Л. Кілька слів про батька (живе слово) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 276-279. – ISSN 2075-437X


  У статті представлені спогади про видатного українського славіста Л. Булаховського.
696175
  Колесса Ф.М. Кілька слів про збиранє і гармонізованє українських народних пісень : з доданням листів Миколи Лисенка / Філярет Колесса. – Львів : Накл. ред "Артичтичног вістника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1905. – 35 с.
696176
  Окпиш Б. Кілька слів про літні пластові табори // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 76-79
696177
  Кирпа Г. Кілька слів про поета // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 225-226. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про норвезького поета У.Г. Гауге (Olav H. Hauge, 1908-1994).
696178
  Роздольська М. Кілька слів про поетичні конкурси в Україні, або як автору-початківцю "вийти в люди" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 3. – С. 154-159. – ISSN 0130-321Х
696179
  Радзивілл О.А. Кілька слів про початок літературної діяльності В.С. Іконникова // Ukrainica: архівні студії : Щорічний збірник наукових статей / Ін-т української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 242-248. – ISBN 5-7702-08-40-6
696180
  Онищенко Геннадій Кілька слів про стан справ у медичній галузі (Зустріч з головою ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров"я Л.В.Канаровською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
696181
  Крапивина С. Кілька слів про Тараса Шевченка / С. Крапивина. – Харків-Київ, 1931. – 48с.
696182
  Холодний М.Г. Кілька спогадів за С.Г. Навашина / М.Г. Холодний. – Київ, 1931. – С. 23-26. – Окр.відбиток з: Вісник Київського Ботанічного Саду, вип. ХІІ-ХІІІ, 1931
696183
  Мезенцева Н.І. Кілька сторінок з життя Павла Чубинського : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-71. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто життєвий шлях та творчий доробок П. Чубинського з питань етнографії та статистичних досліджень окремих територій України.
696184
  Тудор С. Кілька схвильованих уваг про генія. / С. Тудор. – Київ, 1961. – 16 с.
696185
  Панькевич І. Кілька уваг до вияснення прізвища боярина і перемиського воєводи Дмитра Детка. / І. Панькевич. – Ужгород. – 195-196с.
696186
  Липинський В.К. Кілька уваг з приводу книжки Д. Васілєвського "Ukraina i sprawa ukrainska" / [псевд.] В. Правобережець // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 19-21. – ISBN 966-7272-00-1
696187
  Слабошпицький М. Кілька уваг про Міхала Чайковського і про "отамана Чайку" Івана Корсака // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 162-171. – ISSN 0208-0710
696188
  Бучко Д.Г. Кілька уваг про принципи номінації в ойконімії України // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 13-23. – ISBN 966-02-0225-3
696189
  Савчук М. Кілька уточнень до життєпису Вадима Лесича // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 75-79. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Біографія відомого діаспорного поета Вадима Лесича (1909-1982).
696190
  Скакун І. Кілька фрагментів про книги, гумор, Євгена Дударя і механізми Всесвіту, натхнені "Вибраними творами" Є. Дударя // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 299-302
696191
  Привалова С. Кілька чуттєвих штрихів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 69-70
696192
  Школьна О. Кілька штрихів // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 73-74


  В. Різун.
696193
  Шашук І.Ю. Кілька штрихів до історії Українського радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 155-157


  У статті подано історію становлення та розвитку радіоновинок у світі загалом, а також українського радіо зокрема. The article represents formation and development of the broadcasting in the world, as well as in Ukraine. В статье в общих чертах подано ...
696194
  Поліщук В. Кілька штрихів до осмислення життя і творчості Тодосія Осьмачки // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 263-270. – ISBN 978-966-2980-81-3
696195
  Пастух Б. Кілька штрихів про рух сучасної гуманітаристики або Рицидиви генетичного страху // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 16, 17


  Роздуми над нарисами-спогадами, присвячених до 75-ліття Василя Стуса
696196
  Лебедь В.В. Кількісна діагностика грунтів різного ступеню гідроморфності на однолесових терасах річок Лівобережного Лісостепу України / В.В. Лебедь, В.Б. Соловей // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
696197
  Корнійчук І. Кількісна методика оцінювання ефективності праці керівного кладу банківських установ та ризики її впровадження // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
696198
  Іващук І. Кількісна оцінка банківських ризиків : ризик у банківській справі / І. Іващук, О. Оконська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 7-9
696199
  Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
696200
  Чорний С.Г. Кількісна оцінка вітрової ерозії грунту: можливості WEQ // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 23-28. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0587-2596
696201
  Огняник М.С. Кількісна оцінка вмісту легких нафтопродуктів у підземному середовищі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
696202
  Горошко О.О. Кількісна оцінка впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечні об"єкти (стосовно ЧАЕС) / О.О. Горошко, В.П. Легеза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті вперше в Україні розроблено методику кількісної оцінки впливу деяких динамічних ефектів торнадо на екологічно небезпечний об"єкт типу ЧАЕС. На основі цієї методики отримано граничні оцінки головних параметрів можливих локальних пошкоджень ...
696203
  Стирський М.В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6814
696204
  Жукинський В.М. Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 579-585 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
696205
  Голівер В.П. Кількісна оцінка ефективності діяльності виконавчого органу з використанням концепції піраміди ефективності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 60-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
696206
  Захарченко А.П. Кількісна оцінка ефективності інтернет- комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 51-53


  У статті розробляється методологічна база для чіткого кількісного обрахунку ефективності інтернет-комунікацій. Вона базується на визначенні кількості осіб в межах цільової аудиторії, до яких було донесено певну інформацію, розміщену на певній ...
696207
  Осокіна И.П. Кількісна оцінка забруднення донних відкладів Дніпровських водосховищ органічними токсикантами / И.П. Осокіна, А.Ю. Митропольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
696208
  Затула В. Кількісна оцінка зв"язності часових рядів хмарності у Києві та його передмісті / В. Затула, Н. Затула // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 148-154 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
696209
  Самчук Є. Кількісна оцінка інтегральних та динамічних характеристик баричних утворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 165-169. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Сформовано комплекс параметрів для опису особливостей існування та переміщення баричних утворень у нижній та середній тропосфері на основі тривимірного підходу. Розроблено методи об"єктивного визначення ключових синоптичних показників. Програмно ...
696210
  Дорожинський О. Кількісна оцінка інтерпретаційних властивостей аерокосмічних зображень способом дуального шкалування // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 98-100 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
696211
  Малицька Л.В. Кількісна оцінка комфортності погодних умов та клімату // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 97-106. – ISSN 2306-5680


  У статті розглянуто сучасні методи оцінки комплексного впливу метеорологічних факторів на стан людини. Представлено огляд біокліматичних показників, як непрямих індикаторів стану навколишнього середовища. Надана об"єктивна оцінка можливостей їх ...
696212
  Ковальчук А.Ю. Кількісна оцінка наукового потенціалу наукових установ України / А.Ю. Ковальчук, Д.М. Квашук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 195-204. – ISSN 2072-8670
696213
  Прісняков В.Ф. Кількісна оцінка нерівності розподілу доходів : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
696214
  Чорноморець Ю.О. Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 6-16. – ISSN 2306-5680


  В роботі проаналізовано умови формування стоку води р. Дністер –м. Заліщики та обчислено внесок окремих видів живлення. За результатами розрахунків визначено, що для вказаної ділянки Дністра найбільш характерним є дощове живлення. В работе ...
696215
  Зайцева І.О. Кількісна оцінка посухостійкості інтродуцентів роду Syringa L. в умовах Степового Придніпров"я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 76-81 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
696216
  Калиниченко Д.О. Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 11-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
696217
  Гурнак О.В. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 99-104. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
696218
  Савченко О.Г. Кількісна оцінка систематичного ризику крізь призму його особливостей в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 235-238
696219
  Лажник В.Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення із застосуванням синтетичних показників // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 25-31. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
696220
  Масляк П. Кількісна оцінка суспільно-географічного положення території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну в сучасній суспільній географії проблему кількісної оцінки суспільно-географічного положення на основі зміни в психолого-просторовій орієнтації населення України після початку російської агресії. У суспільній географії це питання ...
696221
  Юрківський В.М. Кількісна оцінка териториальних промислових утворень світу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 68-75. – Бібліогр.: 5 назв
696222
  Бадьоріна Л.М. Кількісна оцінка термінологічної відповідальності текстових опитувань в інтелектуальній інформаційній системі оцінювання знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 50-54
696223
  Сидорова А. Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб"єктів іноземного інвестування / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 49-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
696224
  Мельникова М.О. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 117-123. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано найбільш відомі моделі оцінювання фінансового стану підприємства, які придатні для прогнозування. На евристичному рівні показано, що неможливо підібрати параметри однієї моделі так, щоб вона давала рівномірно адекватну оцінку фінансового ...
696225
  Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
696226
  Шипнівська О.О. Кількісна та якісна характеристика типів морфологічних омонімів сучасної української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 36-41.
696227
  Нестеренко О. Кількісна теорія грошей в контексті еволюції грошово-кредитних відносин / О. Нестеренко, Н. Онопко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні складові кількісної теорії грошей та проаналізовано механізми практичної реалізації даних положень у сфері грошового обігу України. The theoretical making evolutions of a quantitative monetary theory are investigated and the ...
696228
  Буняк В. Кількісна теорія грошей про рівновагу в сфері грошового обігу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 573-577. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
696229
  Яворський Тарас Ігорович Кількісна теорія критичних явищ у слаборозведених та кубічних феромагнетиках : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:01.04.02 / Яворський Т.І.; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
696230
  Лелюк А. Кількісне визначення білків в рослинах сої та соняшника за дії важких металів і регуляторів росту методом електрофорезу в поліакриламідному гелі / А. Лелюк, О. Терек // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено білкові електрофореграми в екстрактах дослідних рослин (сої та соняшника) за дії важких металів (CdCl2 CuSO4 та регуляторів росту (6-БАП, вмістим С) за допомогою методу електрофореза. Встановлено, що за тривалої дії (7 діб) важких металів і ...
696231
  Мар"єнко А.В. Кількісне вимірювання ефективності проміслового виробництва / А.В. Мар"єнко. – Київ, 1971. – 208с.
696232
  Бук С. Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка "BOA CONSTRICTOR" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 179-192. – ISSN 0130-528Х
696233
  Долінський Л. Кількісне оцінювання основних економічних показників вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви
696234
  Захарченко А.П. Кількісне оцінювання потенціалу впливу пошукової видачі Google на репутацію публічної особи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-60. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
696235
  Вітлінський В.В. Кількісне оцінювання ризку у фінансово-економічній сфері : фінансовий механізм / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 16-24. – Бібліогр.: 11 назв
696236
  Сбитнєва О. Кількісне пом"якшення як нестандартний інструмент монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 49-51
696237
  Михайловський В.В. Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень / В.В. Михайловський, Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіда // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 46-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
696238
  Канонік Н. Кількісне співвідношення значень простору й часу в семантичній структурі прикметників сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 89-93. – ISSN 2410-0927
696239
  Алексеевський Е.В. Кількісний аналіз / Е.В. Алексеевський. – Харків, 1937. – 353с.
696240
   Кількісний аналіз. – К., 1940. – 24с.
696241
  Бабко А.К. Кількісний аналіз : [підручник для хім. спеціальностей ун-тів] / А.К. Бабко, І.В. П"ятницький. – [Пер. з 3-го рос. вид. ("Высш. школа", 1968)]. – Київ : Вища школа : Головне вид-во, 1974. – 351с. : іл. – Бібліогр.: с. 340-343 і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
696242
  Кім О.С. Кількісний аналіз активації іонного каналу TRPC4 // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Канали транзієнтного рецепторного потенціалу (Transient Receptor Potential, TRP) формують несективні Са2+- проникні катіонні канали. Дослідження було проведено на іонному каналі TRPC4, який є рецептор-керованим іонним каналом. Моделі, які б чітко ...
696243
  Колесниченко О.М. Кількісний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Біологія ; Вип. 30)


  Визначено числові показники інформаційної ємності колекції фанерофітів і виявлено тенденції її розвитку.
696244
  Харазішвілі Ю. Кількісний аналіз можливих наслідків зміцнення та знецінення обмінного курсу гривня/долар* : Проблеми економічної теоріі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-49. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
696245
  Мельник Т.М. Кількісний аналіз оцінки ризику // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
696246
  Романенко М.О. Кількісний аналіз ризику діяльності персоналу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
696247
  Шалений В.А. Кількісний аналіз рівня ризикованості діяльності підприємств: ключові показники // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 79-86 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
696248
  Назаровець С.А. Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у окремих галузях науки // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 110-117. – ISSN 1815-2066


  Для розвитку науки в Україні важливо вивчати успішний досвід співпраці співробітників вітчизняних наукових установ з провідними світовими вченими та науковими центрами, адже спільна наукова робота полегшує процес отримання нових знань, сприяє взаємному ...
696249
  Іванов О.В. Кількісний аналіз тексту чи продукування числових артефактів: аудит контен-аналітичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 11-15. – ISSN 1996-5931
696250
  Геселева Н.В. Кількісний аналіз циклічної макродинаміки технологічного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-133 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
696251
  Ковтун Н. Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-26. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі удосконалення авторської методики оцінювання рівня глобалізації визначені закономірностей посилення глобалізаційних процесів на рівні компаній та ринків, а також оцінено і проаналізовано вплив рівня глобалізації компанії на ...
696252
  Ергард Н.М. Кількісний вміст холестерину та його ефірів в тканині надниркових залоз як діагностична ознака зажиттєвості повішення // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 150-157. – ISSN 2077-1096
696253
  Толстой М.І. Кількісний елементний аналіз провідних петротипів гранітоїдів докембрію українськоого щита з метою з"ясування їх металогенічних особливостей / М.І. Толстой, Н.В. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-12. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кількісного аналізу розподілу хімічних елементів у провідних петротипах ряду гранітоїдних комплексів УЩ з метою визначення серед них найбільш перспективних для пошуків рідкіснометалічних рудопроявів. The results are demonstrated ...
696254
  Воловенко Ю.М. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук : методичні вказівки для студ. хім. і біолог. факультетів / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 32с.
696255
  Кожухар П.В. Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кожухар Павло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв
696256
  Бойко К.Є. Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки засобами ГІС на прикладі південного берега Криму / К.Є. Бойко, О.Є. Кошляков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
696257
  Павленко С. Кількісний склад збройних формувань Гетьманщини у військовій кампанії 1708 - 1709 рр. // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 191-198. – ISBN 978-966-8591-31-0
696258
  Богдановський С.О. Кількісний та якісний аналіз міжгалузевої статичної моделі Леонтьєва великої розмірності / С.О. Богдановський, О.Ф. Волшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються алгоритми кількісного та якісного аналізу моделі Леонтьєва.
696259
  Сич Т. Кількісний та якісний аналіз наукової продукції з методології досліджень проблем управління освітою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 169-176. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
696260
  Жерновей Є.Г. Кількісний та якісний склад запозичень у релігійній термінології французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 86-91. – (Іноземна філологія ; № 32/33)


  Аналізується етимологія запозичень релігійної терміносистеми французької мови. Встановлено абсолютну і відносну характеристику запозичень із усіх мов, які мали певний вплив на формування французької релігійної термінології.
696261
   Кількісний та якісний склад мікробіоти дистального відділу товстої кишки щурів у різні терміни експериментального 6-OHDA-викликаного паркінсонізму (пілотні дослідження) / В. Стецька, Н. Шуставецька, Т. Сергійчук, Т. Довбинчук, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  В аспекті існування осі "кишечник-мозок" розглянуто кількісні зміни мікробіоти дистального відділу товстої кишки за умов експериментального паркінсонізму. Дослідження здійснено на лабораторних нелінійних щурах-самцях (140-160 г, n = 7). Паркінсонізм ...
696262
  Алексєєнко Д.Д. Кількісні аспекти виміру соціального капіталу // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 31-38. – ISSN 2073-9982
696263
  Сухан В. Кількісні вимірювання в сорбційно-твердофазно-спектроскопічному аналізі із застосуванням пінополіуретанів і гетерополікомплексів / В. Сухан, О. Трохименко, З. Клокова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні чинники, що впливають на величину дифузного відбиття окиснених і відновлених гетерополікомплексів сорбованих на поверхні пінополіуретанів: товщина шару, вологість, тип сорбенту, а також природа і ступінь відновлення ...
696264
  Мазуренко В.І. Кількісні ефекти регіональних торговельних угод / В.І. Мазуренко, Л.С. Поліщук, Т.О. Жолос // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 163-172. – ISSN 2308-6912
696265
   Кількісні закономірності розвитку клітинної загибелі в гамма-опромінених сперматозоїдах щурів / Д. Ватліцов, А. Клепко, К. Андрейченко, С. Андрейченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-99. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив іонізуючої радіації на рухливість сперматозоїдів, розвиток в них апоптозу та некрозу. Встановлено кількісні закономірності апоптичної та некротичної морталізації сперматозоїдів після опромінення в діапазоні доз 1-100 Гр, а також дозові ...
696266
  Заболоцька Т.М. Кількісні зміни хмарності як індикатор періоду глобального потепління / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 23-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
696267
  Молочко П. Кількісні індикатори розвитку партійної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 337-352. – ISSN 2524-0137
696268
  Буряковський В.В. Кількісні критерії оцінки невизначеності макроекономічних фінансових потоків : фінансові ризики / В.В. Буряковський, О.М. Грабчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
696269
  Звірід Н.В. Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 48-52
696270
  Грисенко М.В. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин : [навч. посібник] / М.В. Грисенко, О.А. Чугаєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-234


  Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі. Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника ...
696271
  Кобєлєв О.М. Кількісні методи аналізу публікацій в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 167-174


  Визначаються особливості використання та перспективи бібліометричного аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
696272
  Корольов Б.І. Кількісні методи в історичному дослідженні (математичні, кліометричні методи, квантитативна історія) / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 191-192. – ISBN 966-642-073-2
696273
   Кількісні методи в суспільних науках / Т.І. Мамчич, А.Я. Оленко, М.М. Осипчук, В.Г. Шпортюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена розробці навчального курсу "Кількісні методи в суспільних науках".
696274
  Демченко М.В. Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контекст і сучасних маркетингових комунікацій // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 41-47. – ISSN 2617-1813
696275
  Булкот О. Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено узагальненню теоретичних концепцій до вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Проаналізовано існуючі підходи до трактування та вимірювання інтернаціоналізації і транснаціоназіції діяльності компанії. Запропоновано комплексну ...
696276
  Булкот О. Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено узагальненню теоретичних концепцій до вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Проаналізовано існуючі підходи до трактування та вимірювання інтернаціоналізації і транснаціоназіції діяльності компанії. Запропоновано комплексну ...
696277
  Гончаренко І.В. Кількісні методи дослідження різноманітності, структури і антропогенної трасформації рослинності : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Гончаренко Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
696278
  Чайковська М.П. Кількісні методи макроекономіки : навч.-метод. посібник для студ. ден. та заоч. форми навчання спец. "менеджмент організацій" / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Ф-т економіки, Каф. менеджменту тм матем. моделювання ринкових процесів. – Одеса : Астропринт, 2011. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-190-337-0
696279
  Мриголд О. Кількісні методи оцінювання наукової періодики : як і для чого // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 286-302. – ISSN 1563-3969


  Основним полігоном для дослідження стала база даних українського наукового журнала "Condensed Matter Physics"
696280
  Скворцов І.Б. Кількісні методи планування маркетингової діяльності підприємства : економічна наука / І.Б. Скворцов, У.О. Балик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 128-130 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
696281
  Красоха Л.М. Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Красоха Л.М. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
696282
  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 62-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-8810
696283
  Задоя К.П. Кількісні ознаки складів злочинів проти власності // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 35-40. – ISBN 978-617-7020-87-4
696284
  Качинський А.Б. Кількісні оцінки пріоритетів системи кібернетичної безпеки / А.Б. Качинський, Д.І. Варичева, С.В. Свириденко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 114-126


  Запропоновано алгоритм вибору раціональної структури системи кібернетичної безпеки з елементами потенційних кіберзагроз в умовах високої ймовірності їх реалізації. Алгоритм базується на аналізі ієрархічних структур. Розглядаються основні кібернетичні ...
696285
  Дащенко Н. Кількісні параметри питомих і запозичених термінів у галузі журналістики // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 130-139. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
696286
  Сиротинська І.Д. Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів : Дис. ...канд.хім.наук Спец. 02-00-06 - хімія високомолекулярних сполук / Ірина Дмитрівна Сиротинська: МОН України; Прикарпат. нац. унів. ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 134л. – Додатки л.126-134. – Бібліогр.: л.106-125
696287
  Сиротинська І.Д. Кількісні параметри фотооксидаційної деградації поліолефінів : Автореф. дис. ...канд. хім. наук; Спец. 02.00.06 / Ірина Дмитрівна Сиротинська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
696288
  Бандура О. Кількісні показники прямого контролю монополій на різних ієрархічних рівнях економічної системи / О. Бандура, В. Ткачова // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 2. – С. 67-89 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
696289
  Ярмоленко І.А. Кількісні показники розвитку сільського розселення Української РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 63-69 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
696290
  Єрко І.В. Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 66-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
696291
  Ліщитович Л. Кількісні проблеми теорії природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
696292
  Шабатура О.В. Кількісні речовинно-фізичні особливості докембрійських гранітоїдів пізніх етапів формування Українського щита, порівняльна петрогенетична і металогенічна оцінка : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Шабатура Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 350 арк. – Додатки: арк. 325-350. – Бібліогр.: арк. 300-324
696293
  Шабатура О.В. Кількісні речовинно-фізичні особливості докембрійських гранітоїдів пізніх етапів формування Українського щита, порівняльна петрогенетична і металогенічна оцінка : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Шабатура Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 65 назв
696294
  Гавриленко О. Кількісні співвідношення у формулі винаходу (корисної моделі) / О. Гавриленко, А. Тофіло // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
696295
   Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів / А.В. Путніков, Ю.В. Голота, Т.М. Сергійчук, А.М. Остапчук, Л.В. Закордонець, Л.І. Остапченко, Г.М. Толстанова // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 2 (30). – С. 89-100. – ISSN 2076-0558


  Метою даної роботи було визначити референс-діапазони мікробіологічних показників фекального та пристінкового кишкового біотопу лабораторних щурів та провести порівняльний аналіз з існуючими даними для показників людини. The aim of this study was to ...
696296
  Приходько А.М. Кількісні та якісні методи дослідження у вивченні зв"язку між первинною територією підлітків та суверенністю їх особистості / А.М. Приходько, Рудоміно-Дусятська // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 51-60
696297
  Москотіна Р.Ю. Кількісні та якісні методи у соціологічному дослідженні: причини поєднання // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 247-249
696298
  Назаров М.С. Кількісні та якісні підходи до типологізації партійних систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 42-46. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
696299
  Чорнобров О.Ю. Кількісні та якісні показники грубого детриту у лісах з домінуванням Carpinus betulus L. Канівського природного заповідника / О.Ю. Чорнобров, В.Л. Шевчик, І.В. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 42-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
696300
  Іванова І.С. Кількісні та якісні показники оцінки інтелектуального капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 181-185
696301
  Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82-87. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено взаємозв"язок секторальної структури та стадій економічного розвитку на основі цивілізаційного та формаційного підходів. Проаналізовано секторальну структуру через горизонтальний та вертикальний розвиток, а також через модель ...
696302
  Перебийніс В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови / В.С. Перебийніс. – Київ : Наукова думка, 1970. – 272 с.
696303
  Нетреба І.О. Кількісні те якісні показники ефективності інформаційних систем управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 25-28
696304
  Пикалюк В.С. Кількісні характеристики в морфології : Навчальний посібник / В.С. Пикалюк, М.Х. Абакаров, Я.А. Омельковець; МОУ.Мін.охорони здоров"я України.Волинськ.держ.ун-т.Луганськ.держ.мед.ун-т. – Вид.2-ге,доп.і переробл. – Луцьк : Вежа, 1999. – 108 с. – ISBN 966-7294-47-1
696305
   Кількісні характеристики нормального та патологічного скорочення лівого шлуночка серця людини як спірально побудованої структури. Оцінка діагностичних можливостей методу / Г.В. Книшов, О.О. Броварець, Є.А. Настенко, Ю.Ф. Забашта, В.М. Бешляга, В.Б. Максименко, В.П. Захарова, Ю.А. Костенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 148-154. – ISSN 1023-2427
696306
  Ананова І.В. Кількісні характеристики переживання почуття провини // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (12). – С. 7-26. – ISSN 2520-6265
696307
  Чинчик А.А. Кількісно-динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (250). – С. 107-116. – ISSN 2522-1620
696308
  Кудрявцева О. Кількісно-якісні особливості сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників у сучасній німецькій мові : на матеріалі текстів художньої літератури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 84-99. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
696309
  Марчук О.А. Кількісно–якісний показник педагогічних кадрів в повоєнне двадцятиріччя (1945–1965 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 73-78. – ISSN 2076-1554
696310
  Семенюк Н.Є. Кількістне різноманіття фітопланктону водойм м. Києва в залежності від гідрохімічного режиму // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 206-213. – Бібліогр.: 9 назв
696311
   Кількість абітурієнтів з окупованих територій зростає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 204). – С. 11
696312
   Кількість вступників з окупованих територій збільшується // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
696313
  Левчук Н. Кількість втрат від Голодомору: наука чи ідеологія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 15


  4 жовтня 2016 р. в Києві за ініціативи Національного музею "Меморіал жертв Голодомору, двох академічних інститутів та кількох громадських організацій відбулася конференція, за підсумками якої було прийнято резолюцію, поширену 5 жовтня 2016 р. на ...
696314
   Кількість ізомерів в ікосоедральних фулеренах серій С60 та С80 / М.Ю. Корнілов, Т.В. Любчук, С.Д. Ісаєв, В.В. Плахотнік, В.І. Замковий // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
696315
  Кулик Н. Кількість ІТ-спеціалістів - збільшити, закон про вищу освіту - ухвалити / Н. Кулик, А. Цяцько, О. Коваленко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 лютого (№ 8)


  14 лютого в Кабміні відбулася зустріч Миколи Азарова з ректорами і викладачами провідних українських вишів, що готують технічну еліту країни. Основною метою зібрання стали заходи щодо сприяння розвитку ІТ- галузі в Україні.
696316
  Айстраханов Д.Д. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 28-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
696317
  Ганущак Ю. Кількість районів в Україні скоротять. На скільки, і що насправді відбувається? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
696318
  Авдєєва Т.В. Кількість сагайдаків артінових бірядних кілець / Т.В. Авдєєва, О.Г. Ганюшкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі доводяться дві теореми, перша з них дозволяє ефективно оцінити згори кількість сагайдаків артінових бірядних кілець, а в другій підраховується кількість тих сагайдаків, усі компоненти зв"язності яких є циклами.
696319
  Діордієва І.П. Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тратикале / І.П. Діордієва, Ж.М. Новак // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311-6609
696320
   Кільком вишам анульовано ліцензії : вісті ДАКУ (Держ. акредитаційної комісії) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  На черговому засіданні Держ. акредитаційної комісії, крім питань надання ліцензій і акредитації спеціальностей, розглядалися результати перевірки дотримання Ліцензійних умов вищими навч. закладами.
696321
  Кикоть В. Кількома мазками акварелі : поезії / Валерій Кикоть. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-920-265-9
696322
  Полонський О.М. Кількосний аналіз. Теорія та практика вагового й тітрирного аналізу, пристосована до програму агротехнікумів та с/г ін-тів України. / О.М. Полонський. – Кам"янець на Поділлі, 1927. – 42 с.
696323
  Кочерга Ю.Т. Кільце горизонту / Кочерга Ю.Т. – Київ, 1988. – 334 с.
696324
  Ле І. Кільце порятунку : новели / І. Ле. – Київ : Лім, 1934. – 79 с.
696325
  Пархомчук Т. Кільцева чинної польської влади. Опозиція Посполитої на низькому старті наведення порядку в країні // Україна молода. – Київ, 2023. – 6 грудня (№ 49)


  Дивний політичний період настав для світу: зірковий час для клоунів і диктаторів. Польська опозиція на чолі з Дональдом Туском назвала клоунадою все те, що наразі відбувається у процесі створення нового польського уряду. І ця клоунада безпосередньо ...
696326
  Пугач І.П. Кільцевий неплощинний квазіізотропний резонатор // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 222-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Аналізуються характеристики власних хвиль неплощинного квазіізотропного кільцевого резонатора. Встановлено зв"язки цих характеристик з інтегральними параметрами анізотропії системи дзеркал. Показано, що зміною інтегрального геометричного параметра ...
696327
  Пугач І.П. Кільцевий резонатор з плавною зміною поляризацій зустрічних хвиль / І.П. Пугач, С.С. Скорик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розраховані характеристики власних станів кільцевого ізотропного резонатора, в якому розміщені дві чвертьхвильові платівки з поляризатором між ними. Ортогональність азимутів однойменних осей даних платівок при їх оберненні зумовлює плавну зміну власних ...
696328
  Плахотник М. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між кільцевими нерівностями з означення горенштейнової матриці та умовою невід"ємності елементів матриці Кириченка. Описано всі перестановки, для яких з невід"ємності елементів матриці Кириченка випливає виконання кільцевих ...
696329
  Плахотник М.В. Кільцеві нерівності для матриць Кириченка, цикловий тип яких складається з двох чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано вигляд кільцевих співвдношень для матриці Кириченка в термінах параметрів, ввдених таким чином, що дозволяє підрахувати їх кількість для випадку, коли відповідна перестановка є добутком двох циклів. Ці співвідношення уточнено для випадку, коли ...
696330
  Птиця Г.О. Кільця дружби над Токіо / Г.О. Птиця. – К., 1966. – 166с.
696331
  Романів Олег Миколайович Кільця елементарних дільників і зв"язані з ними алгебраїчні структури : Дис... канд.фіз-мат.наук: 01.01.06. / Романів Олег Миколайович;. – Львів, 1999. – 111л.
696332
  Тушницький Ігор Ярославович Кільця і гратки з локально визначеними структурами. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Тушницький Ігор Ярославович; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 167л. – Бібліогр.:л.139-146
696333
  Колтун О.В. Кільця Лізеганга у лесово-грунтовій серії як об"єкт досліджень у науках про Землю (приклади з Хмельницького плато, Подільська височина) / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
696334
  Панченко В.Є. Кільця на древі : [дослідж. з історії укр. літ. XIX-XX ст.] / Володимир Панченко. – Київ : Кліо, 2015. – 557, [3] с. : іл. – Покажч. імен: с. 547-558. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-35-16


  До нової книги дітературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівні аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, ...
696335
  Волошко Н. Кільця часу : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 21-24. – ISSN 0868-4790
696336
   Кільчевський Микола Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 156-158. – ISBN 966-02-0537-6
696337
   Кільчевський Микола Олександровна (1909-1979) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 217. – ISBN 978-966-933-054-3
696338
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 266-267 : фото
696339
   Кільчицька Світлана Сергіївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-439-757-2
696340
  Шевчук Н. Кім (Ір Сен), (Чен ІР), (Чен Ин) // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С.49


  17 грудня помер 69-річний Кім Чен Ір, голова Корейської Народно-Демократичної Республіки. Батько Кім Чен Іра - Кім Ір Сен - засновник КНДР. Наступником покійного став його син - Кім Чен Ин. Кожен п"ятий кореєць є його однофамільцем.
696341
  Ігнатьєва О.В. Кім Шутенко / О. Ігнатьєва. – Київ : Музична Україна, 2000. – 47, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Творчі портрети українських композиторів). – ISBN 966-950024-2-X


  У прим. № 2898BR напис: В дарунок Науковій бібліотеці КНУ з найкращими побажаннями від автора. О. Ігнатьєва, м. Кіровоград, 25.09.2014 р.
696342
  Відейко М. Кімерійці // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 51-65. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
696343
  Кіндратенко А. Кіммерійці і скіфи в Малій та Передній Азії // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 113-119. – ISBN 978-966-372-737-0
696344
  Борисова О.В. Кіммерійці у "Формації української нації" Вадима Щербаківського // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 152-155
696345
   Кімната-музей великого українця // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 4


  "Університетська громада вшанувала 100-літній ювілей від дня народження патріарха української літератури Олеся Гончара. Програма заходу 3 квітня 2018 року видалася насиченою: урочисте відкриття в одній із аудиторій Інституту філології Музею-кімнати ...
696346
  Климчук Віталій Кімната 696 : містична новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 9-16. – ISSN 0130-321Х
696347
  Суховецький М.М. Кімната для ігор. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1989. – 238с.
696348
  Василевська В. Кімната на горищі / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 110 с.
696349
  Шерех Ю. Кімната номер 101 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 227-240
696350
  Левицький В. Кімнатами музею Марійки Підгірянки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 211-214. – ISSN 08-68-4790-1
696351
  Вільчинский М.М. Кімнатна культура лимона / М.М. Вільчинский. – Київ, 1953. – 40 с.
696352
  Дирдовський В. Кімнатні квіти та догляд за / В. Дирдовський. – Київ, 1962
696353
  Ященко Є. Кіна не буде // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 7-8


  Книга Вадима Скуратівського "Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття: генеза, структура, функція."
696354
   Кіна не буде ?.. : Матеріали парламентських слухань у ВРУ на тему: "Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", 23 лютого 2005 р., тематичні матеріали. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 336с. – ISBN 966-611-421-6
696355
  Тримбач С. Кіна не буде. А буде що? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 29


  Колізії сучасної культурної політики і кінематограф.
696356
  Кінах А. Кінах А. Держава і реальний сектор: необхідний активний діалог // Дзеркало тижня, 2003


  Пробл. соц.-екон. політики: Ст. президента Укр. спілки промисловців і підприємців
696357
  Кінах А. Кінах А. Інтелект: випробування монетизацією: [Пробл. інвестиц. політики] // Дзеркало тижня, 2003


  Відповіді на запитання президента Укр. спілки промисловців і підприємців А.Кінаха та голови правл. Укр. держ. інновац. компанії В.Рижова
696358
  Губерський Л.В. Кінах Анатолій Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 616. – ISBN 966-316-039-X
696359
   Кінах: з Росією разом до Євр... Азії // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С. 6 : Фото
696360
  Глушко О.К. Кінбурн / О.К. Глушко. – Київ, 1988. – 300 с.
696361
  Велика Валерія Кінбурнська коса. Комфорт серед дикої природи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 20-21 : фото
696362
  Твердовська Л. Кінбурнський соляний промисел, історія розвитку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 63-79. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
696363
  Кремінський Ярослав Кінгір = Музична трагедія (за спогадами політв"язнів) : драматургія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 31-46
696364
  Гребенник В. Кіндрат Лохвицький як дослідник київських старожитностей // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 166-171. – ISSN 2312-9697
696365
  Ігнатенко Г.Г. Кіндрат Рилєєв / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1979. – 225с.
696366
  Ксензенко М.І. Кіндрашівка / М.І. Ксензенко. – К, 1967. – [11] с.
696367
   Кіндюку Б.В. - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 275
696368
  Смущинська І.В. Кінема як об"єкт лінгвостилістичного аналізу / І.В. Смущинська, О.А. Стародубцева // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 524-531. – (Бібліотека Інституту філології)


  Проаналізовано кінетичну лексику художнього твору, як складову частину лексичної системи французької мови на матеріалі французького роману ХХ ст. Визначено головні функції кінем та кінетичних комплексів у художньому тексті, з"ясовуються основні ...
696369
  Коваленко В.Ф. Кінематика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 175-177. – ISBN 978-966-02-6814-2
696370
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 1 (205). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
696371
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 3 (207). – 2019. – 79, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
696372
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 2 (206). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
696373
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 4 (208). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
696374
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 5 (209). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
696375
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 35, № 6 (210). – 2019. – 81, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назва жерн. укр. мовою
696376
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 1 (211). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
696377
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 2 (212). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
696378
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 3 (213). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
696379
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 4 (214). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
696380
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 5 (215). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
696381
   Кінематика і фізика небесних тіл = Kinematics and Physics of Celestial Bodies = Кинематика и физика небесных тел : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1985-. – ISSN 0233-7665
Т. 36, № 6 (216). – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовою. - З 2019 р. назв. журн. укр. мовою
696382
  Моісеєнко В.О. Кінематична структура хвильових полів у ортотропних просторових хвилеводах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі в тривимірній постановці досліджена кінематична структура хвильових полів у просторових хвилеводах із анізотропних матеріалів орторомбічної структури. Побудована спеціальна форма зображення загального визначального рівняння для хвилевого ...
696383
  Зражевський Г.М. Кінематичний та енергетичний аналіз руйнування пружною хвилею / Г.М. Зражевський, В.Ф. Зражевська // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7021-27-7
696384
  Козак П. Кінематичні параметри метеорів за результатами базисних телевізійних спостережень в період осіннього рівнодення 2001 року / П. Козак, О Рожило, Ю. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати кінематичної обробки двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів в період осіннього рівнодення 2001 року. Для спостережень використовувалися телевізійні установки "інтроскоп", оснащені високочутливими передавальними ...
696385
  Лісняк В.С. Кінематичні поля у матеріальному континуумі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано лінійчато-геометричну інтерпретацію векторних полів швидкостей і прискорень у рухомому твердому тілі в евклідовому тривимірному просторі. Для всіх диференціальних інваріантів одержано зручні обчислювальні формули.
696386
   Кінематичні характеристики вересневих метеорів за базисними телевізійними спостереженнями 2003 року / П.М. Козак, О.О. Рожило, Ю.Г. Тарануха, В.Г. Кручиненко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 53-64. – ISSN 1561-8889
696387
  Дубина О. Кінематограф 60 - 80-х рр. XX ст. як важлива складова радянської ідеології // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 37-38
696388
  Мусієнко О. Кінематограф братів Коенів: іронія постмодерну // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Джоел Давід Коен (н. 1954) та Ітан Джессе Коен (н.1957), відомі під збірним ім"ям Брати Коен - америк. кінорежисери, сценаристи та продюсери, які відомі своїми фільмами у жанрі нуар. Завдяки спільній роботі над своїми фільмами братів називають ...
696389
  Яремчук Андрій Кінематограф доби Василя Цвіркунова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року Київська національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка відзначатиме 80-літній ювілей.
696390
  Мусієнко О. Кінематограф Еріка Ромера: Віра і краса врятують світ // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 119-122


  Ерiк Ромер — французький кінорежисер, один з найвизначніших представників "Новой хвилі" в післявоєнному кінематографі Франції, головний редактор журналу Cahiers du Cinema в 1958—1963 рр.
696391
  Сидор-Гібелінда Кінематограф і фрустрація // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 187-192
696392
  Орлов О.І. Кінематограф незалежної України як "дзеркало" кордоцентричної ментальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 109-113. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
696393
  Зубавіна І.Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Ірина Зубавіна ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2007. – 296 с. : іл. – ISBN 978-966-651-773-2
696394
  Заза І.І. Кінематограф Сірії, Лівану та Палестини : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.03 / Заза І.І.; НАН України, ін-т мистецтвозн., фолькльористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 1995. – 23 с.
696395
  Бабишкін О.К. Кінематограф сучасного заходу : нотатки по буржуаз. кіномистецтво / О.К. Бабишкін ; передм. Н. Капельгородської. – Київ : Мистецтво, 1984. – 143 с.
696396
  Андреєва Н. Кінематограф України: історія і сучасність // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 8-11
696397
  Мусієнко Оксана Кінематограф Фелліні : парадигма природи і культури // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 182-201. – ISSN 1997-4264


  Федеріко Фелліні (1920-1993) - впливовий італ. режисер і сценарист
696398
  Пижик А.М. Кінематограф як засіб поширення комуністичної ідеології в УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.) // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 140-141
696399
  Брайко О. Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 36-46. – ISSN 0236-1477
696400
  Тарасенко В. Кінематографічна інтерпретація роману М. Хвильового "Вальдшнепи" О. Муратовим // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 27-35. – ISSN 1728-9572
696401
  Брайко О. Кінематографічна колористика пленеру в малій прозі Володимира Дрозда 1960-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 28-47. – ISSN 0236-1477
696402
  Германчук Вікторія Віталіївна Кінематографічна модель інтуїтивізму в контексті культуротворчих процесів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Германчук В.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
696403
   Кінематографічна ревізія Донбасу : [збірка] / [упоряд.: С. Мензелевський ; наук. ред.: О. Телюк та ін. ; пер.: К. Міщенко, С. Мензелевський]. – 2015 : АРТ КНИГА ; Національний центр Олександра Довженка, 2015. – 158, [1] с. : фот. – Авт. ст. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-18-4
696404
  Шестопал О. Кінематографічна транспозиція коду Сервантеса у фільмі "Дон Кіхот" Орсона Веллса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 130-135. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Присвячена проблемі транспозиції коду Сервантеса в кінематографічній адаптації роману "Дон Кіхот" Орсона Веллса (1957-1992). Фокус дослідження спрямований на виявлення та розкриття естетичної й ідеологічної спорідненості кіноадаптації американського ...
696405
  Казьмирчук М. Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. / М. Казьмирчук, Г. Казьмирчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 91-98. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
696406
  Шевчук Ю.С. Кінематографічний Product Placement як соціально-комунікаційна технологія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
696407
  Горболіс Л. Кінематографічний арсенал "Камінного хреста" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 32-40. – ISSN 0236-1477


  У статті на матеріалі новели "Камінний хрест" українського письменника-модерніста В. Стефаника висвітлено ефективність застосування різноманітного арсеналу кінематографічних прийомів для моделювання складного психосвіту українця, формування концепції ...
696408
  Новікова Людмила Кінематографічний імідж України й українців : західна складова // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 202-215. – ISSN 1997-4264
696409
  Трифонов Р.А. Кінематографічний лінгвокультурний код у мас-медіа / Р.А. Трифонов, Ю.О. Гарюнова, В.І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 166-172. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Мовні одиниці, що походять із кінодискурсу і використовуються для вторинної номінації в мас-медіа, розглянуто як системне утворення - кінематографічний лінгвокультурний код. Визначено базові складники цього коду (ім"я концепту, назви кіножанрів, назви ...
696410
  Зуєв С. Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 330-343


  "...Проаналізовано документальний фільм Ю. Сальникова «Композитор Глієр» у контексті культурологічної моделі В. Паперного «культура 1 – культура 2». Виявлено механізми взаємодії візуального і музичного кодів у фільмі-портреті. Особливості ...
696411
  Савчук Г.О. Кінематографічний потенціал лірики Івана Світличного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 87-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
696412
  Брайко П. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделювання простору у творчості В. Дрозда // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 274-291. – ISBN 978-966-921-243-6


  У статті поетику прози В. Дрозда зінтерпретовано з погляду теорії кіномистецтва. Автор доводить, що характерні засоби кінематографічного членування простору можна виявити й у манері візуалізації викладу в доробку відомого українського письменника ...
696413
  Брайко О. Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделюванняпростору у творчості В. Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 41-56. – ISSN 0236-1477
696414
  Лелюх С.Г. Кінематографічний пошук / С.Г. Лелюх. – К., 1970. – 16с.
696415
  Трошкіна О.А. Кінематографічний принцип монтажу в побудові сценарію сприйняття архітектурного середовища // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 194-204. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
696416
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 54-72. – ISSN 0236-1477
696417
  Брайко О. Кінематографічний темпоритм у прозі Євгена Гуцала для дітей // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
696418
  Савчук Г.О. Кінематографічні елементи у збірці Василя Симоненка "Тиша і грім" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 29-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864
696419
  Мусієнко О. Кінематографічні й театральні здобутки артиста = До 95-річчя від дня народження Л.О.Масохи // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 392-394. – ISBN 966-7170-47-0


  Масоха Лаврентій Омелянович - укр., рос. актор, засл. артист Росії (1969).
696420
  Доценко Н. Кінематографічні стратегії прози Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 122-124
696421
  Бова К.О. Кінематографічність літератури (на прикладі романів Ф. Бегбедера) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 33-38
696422
  Тимощук Т.І. Кінесика в художньому тексті: міждисциплінарний підхід // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 77-79
696423
  Богдан С.К. Кінесика в щоденникових та листовних текстах Ольги Кобилянської // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 16-23. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
696424
   Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин, В.В. Овсієнко, Я.В. Редько // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
696425
   Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В.Д. Лук"янчук, Н.В. Мелещенко, І.Й. Сейфулліна, О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 117-120. – ISSN 1681-276Х


  "...Актуальною проблемою сучасної медицини є лікування синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), що є поліетіологічним невідкладним станом, та потребує патогенетично обґрунтованої раціональної фармакотерапії. Раніше доведено, що оригінальна координаційна ...
696426
  Топиго К.Б. Кінетика біполярної фотоелектрорушійної сили в ізольованому напівпровіднику / К.Б. Топиго, заславська. – С. 201-210
696427
  Радченко Тарас Михайлович Кінетика близького порядку та еволюція картини розсіяння випромінювань і електроопору в щільно впакованих твердих розчинах : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Радченко Т.М.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
696428
  Павлюк С.П. Кінетика виникнення коливань у n+ - n - n+ структурах при проходженні через них потужних імпульсів струму з екстремальною густиною / С.П. Павлюк, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження перехідного процесу між моментом утворення шнура струму та його стаціонарним існуванням у польовому КНІ транзисторі та КСДІ кремнієвому дифузійному резисторі із n+ - n - n+ структурою. Отримані результати пояснені моделлю ...
696429
  Булавін Л.А. Кінетика випаровування крапель рідин в паро-газовому середовищі : навчальний посібник для студ. фізичного факультету / КНУТШ; Фізичний факультет ; Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська, В.М. Нужний. – Київ : Київський університет, 2003. – 48 с.
696430
  Альохін О.Д. Кінетика встановлення рівноваги розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження кінетики встановлення рівноважного гравітаційного ефекту в подвійному розчині метанол-гексан для температур нижчих критичної температури розшарування Т<Тк. За даними висотної залежності ...
696431
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 162 л. + Додаток: л. 149 - 162. – Бібліогр.: л. 128 - 149
696432
  Остапчук Юрій Леонідович Кінетика встановлення рівноваги та властивості розчину метанол-гексан в гравітаційному полі поблизу критичної температури : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Остапчук Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
696433
   Кінетика газофазного бромування активованого вугілля / К. Клипа, О. Задерко, В. Діюк, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику газофазного бромування активованого вугілля в температурному інтервалі 200–500.С. Показано, що бромування активованого вугілля парами Br2 забезпечує прищеплення до 20–25 мас.% (2,5–3,1 ммоль/г) брому. Встановлено, що оптимальним ...
696434
  Сторожук Н.В. Кінетика дифузії, ефектів Кіркендала та Френкеля при нерівноважності дефектів та неідеальності стоків : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сторожук Надія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв
696435
  Стадник Р.В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibridus) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Стадник Роман Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
696436
  Затонацька Т.Г. Кінетика здатних деформуватися частинок в градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано рівняння обертального та поступального рухів пружно-в"язкого овоїда, що деформується, в довільних градієнтних течіях ньютонівського дисперсійного середовища. Досліджується вплив асиметрії, відносного видовження та здатності деформуватися ...
696437
  Рагуля А.В. Кінетика і механізм спікання ультрадисперсних порошків речовин з різною прородою хімічного зв"язку в умовах швидкісного нагріву. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.16.06 / Рагуля А.В.; Ан Укр.Ін-т проблем матеріалознав. – К, 1992. – 15л.
696438
  Чернюк С.О. Кінетика індукованої флуоресценції хлорофілу рослин пшениці (Triticum Aestivum) при ураженні їх різними ізолятами вірусу смугастої мозаїки пшениці / С.О. Чернюк, Д.Ю. Корнєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Вивчали вплив різних ізолятів вірусу смугастої мозаїки пшеніці на показники індукованої флуоресценції рослин пшениці Triticum aestivum. Отримали числові показники, які показують різну ступінь патогенності виділених нами ізолятів вірусу смугастої ...
696439
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Додатки: арк. 100-120. – Бібліогр.: арк. 121-135
696440
  Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
696441
  Мазур Ю.П. Кінетика кристалізації аморфних сплавів на основі Fe-Si-B / Ю.П. Мазур, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 45-46
696442
  Іванісік А.І. Кінетика лазерної ерозійної плазми на пізніх стадіях розвитку / А.І. Іванісік, В.І. Малий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена кінетика ерозійної плазми, що утворюється під дією сфокусованого випромінювання рубінового лазера на поверхні алюмінієвої мішені. Дослідження проводились трьома методами: прямим тіньовим, шлірен-методом та інтерференційним з використанням ...
696443
  Сакун В.П. Кінетика люмінесценції домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 393-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обговорюються результати дослідження кінетики загасання фотолюмінесценції 1В1-1А1 домішкових аніонів NO2- в лужно-галоїдних кристалах. The investigation results of the 1В1-1А1-luminescence kinetics decay of the NO2-impurity unions in the alkali-halide ...
696444
   Кінетика метанування CO2 НА Ni-Co каталізаторах / Д.Е. Османова, М.Г. Жлуденко, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 144
696445
  Богініч І.О. Кінетика накопичення пошкоджень в металевах матеріалах при статичному навантаженні : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.07 / Богініч І. О.; НАН України, Ін-т проблем міцності. – К., 1996. – 18л.
696446
  Тимошенко О.В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Тимошенко О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
696447
  Шевченко Є.В. Кінетика неадіабатичних переходів у молекулярних системах з сильною релаксацією : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Шевченко Є.В.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
696448
  Черніцький С.В. Кінетика нейтронів підкритичного швидкого гібридного реактора та термоядерного джерела нейтронів на основі комбінації стеларатора та відкритої пастки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Черніцький Сергій Віцентійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
696449
   Кінетика окислення графіту / В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, О.М. Вязьмітіна, А.Ф. Угрімов, Н.М. Смєрднова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
696450
  Голуб Н.П. Кінетика окиснення етану в нестаціонарних умовах / Н.П. Голуб, В.І. Гомонай, Н.О. Болдирєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 96-100. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчена кінетика відновлення етаном та етиленом поверхні Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] і CuO. Встановлено, що основними продуктами перетворення етану на Fe[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3] є СН[нижній індекс 2]О, СО, СО[нижній індекс 2] та ...
696451
  Олексенко Л.П. Кінетика окиснення монооксиду вуглецю на мідьвмісному цеоліті Cu/ZSM-5 // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 84-89. – ISSN 0041-6045
696452
  Яцимирський В.К. Кінетика окиснення СО на Fe-Cu оксидних зразках / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, Л.В. Філіпова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидах заліза і міді та двокомпонентному Fe-Cu каталізаторі. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що ...
696453
   Кінетика окиснення СО на Pd, Pd-Ag нанесеного на ZrO2 / О.В. Іщенко, Н.О. Болдирєва, А.В. Яцимирський, Н.Я. Нещименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 38)


  Наведено каталітичні активності зразків та кінетичні закономірності реакції окислення СО на Pd/ ZrO2 та Pd-Ag/ ZrO2 каталізаторах. Причиною докорінної різниці кінетичних залежностей для паладію, з одного боку, та паладій-срібної системи, з іншого, ми ...
696454
   Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик, В.В. Овсієнко, Ю.О. Алексєйцев, Ю.І. Черевко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 36-45. – ISSN 2519-2396
696455
  Товбін М.В. Кінетика поліморфного перетворення йодиду ртуті / М.В. Товбін, О.М. Барам. – Київ, 1958. – С.163-166. – Окр. відбиток
696456
  Попова І.Б. Кінетика процесів структурної релаксації і кристалізації закалених оксидних скіл в умовах зовнішніх дій. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Попова І.Б.; НАН України. Донецький фіз.-мат. ін-т ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1995. – 19л.
696457
   Кінетика процесу гранулоутворення комплексних мінерально-гумінових добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
696458
   Кінетика процесу гранулоутворення органо-мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі при збільшенні об"єму зони диспергування / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій, Б.Я. Корнієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
696459
  Кривенко С.В. Кінетика процесу фільтрування при використанні твердої фази суспензії як допоміжного фільтрувального матеріалу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Кривенко С.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
696460
  Онанко А.П. Кінетика пружнно-непружного тіла сплаву Al0,5Be0,5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 394-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалась часова залежність модуля пружності та внутрішнього тертя (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву AL0,5Be0,5. При відпале має місце виділення когерентних зон. Ключові слова: структурні дефекти, внутрішнє тертя. Time ...
696461
  Остапчук П.М. Кінетика радіаційно-індукованих процесів у кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Остапчук Павло Миколайович ; НАН України ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
696462
   Кінетика рекомбінаційної люмінесенції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках / Г.В. Весна, А.Ф. Гуменюк, В.Я. Дегода, Ю.А. Маразуєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 171-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
696463
  Дегода В.Я. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів : колектив. могографія / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, Ю.А. Маразуєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151
696464
  Дегода В.Я. Кінетика рекомбінаційної люмінесценції та провідності кристалофосфорів при фото- і рентгенівському збудженні / В.Я. Дегода. – Київ : Фенікс, 2021. – 436, [3] с. : іл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 429-436. – ISBN 978-966-136-822-3
696465
  Протащук В.В. Кінетика релаксації фото-Е.Р.С в наоструктурах Si/SiGe / В.В. Протащук, О.О. Коротченков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 53-54
696466
  Дегода В. Кінетика рентгенопровідності ідеальних напівпровідників / В. Дегода, Г. Весна, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-60. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Аналіз експериментальних досліджень рентгенопровідності показав, що застосовувати класичну кінетичну теорію фотопровіднocтi для кінетики рентгенопровідності практично неможливо. Тому запропонована логічна схема для розробки кінетичної тeopii ...
696467
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
696468
  Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150л. – Бібліогр. : л.141-150
696469
  Слинявчук Г.Д. Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонізуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА (Avena sativa L.) : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Г.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
696470
  Слинявчук Галина Дмитрівна Кінетика ритмічних явищ у рослин при дії іонозуючого випромінювання на прикладі колеоптилів ВІВСА ( Avena sativa L. ) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Слинявчук Галина Дмитрівна; АНУ. Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2003. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
696471
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 107-118
696472
  Михалюк О.В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 / Михалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
696473
  Ляпченко Н.В. Кінетика розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності Et4N+.Br- та Et4N+.І- / Н.В. Ляпченко, В.М. Шуфлетюк, М.А. Туровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику розпаду трет-бутилгідропероксиду в присутності броміду та йодиду тетраетиламонію в ацетонітрилі. Показано, що галогеніди четвертинного амонію є каталізаторами розпаду гідропероксиду. Обґрунтовано кінетичну схему каталітичного розпаду ...
696474
  Дегода Володимир Якович Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Дис...док.фізико-математ.наук:01.04.05 / Дегода Володимир Якович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 284л. – Бібліогр.:л.254-284
696475
  Дегода В.Я. Кінетика розподілу електронних збуджень при рентгенівському опроміненні : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.05 / Дегода В.Я.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 29 - 32с.
696476
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 108-120
696477
  Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
696478
  Пилипенко А.П. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Пилипенко А.П.; МОіНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
696479
  Яцимирський В.К. Кінетика синтезу аміаку на залізомолібденових та залізовольфрамовому каталізаторах : хімія / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
696480
  Демірський Д.М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.16.06 / Демірський Д.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
696481
  Ісаєв М. Кінетика температурних розподілів в напівпровідникових структурах при дії імпульсного лазерного випромінювання / М. Ісаєв, А. Кузьмич, Р. Бурбело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати аналізу, які поясняють загальну тенденцію в особливостях процесу поширення тепла в напівпровідникових структурах з модифікованими властивостями приповерхневого шару при опроміненні їх коротким лазерним імпульсом. In ...
696482
  Мирошник М.М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 8 назв
696483
   Кінетика тетанусу musculus gastrocnemius в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою васкулярною ішемією задніх кінцівок за умов низькочастотної м"язової втоми / О.А. Мельничук, О.П. Мотузюк, С.Є. Швайко, О.М. Хома // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22 (1). – С. 8-18. – (Серія "Біологія, екологія"). – ISSN 2310-0842


  Досліджено зміну кінетики тетанусу m. gastrocnеmius (cap. med.) в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою унілатеральною васкулярною ішемією м’язів задніх кінцівок за умов прогресивної низькочастотної м’язової втоми. Кінетика тетанусу m. ...
696484
  Зінченко А.Є. Кінетика утворення та загартування NOx у високочастотній індукційній плазмі : дис. ... д-ра філософії : 105 / Зінченко Антон Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 138 арк. – Додатки: арк. 136-138. – Бібліогр.: 131-135
696485
  Кузьменко П.П. Кінетика фазових переходів в сплавах системи Cd-Mg / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна. – [7] с.
696486
   Кінетика фазоутворення та механічні характеристики реакційно пресованих матеріалів системи ТІ - В - АL / О. Попов, О. Сівак, О. Бобришев, Клепко., , О. Літовченко, М. Літовченко, Є. Балюк, Є. Бородянський, О. Федорчук, О. Осадчий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Гаряче пресування cyміші порошків системи TI-B-AL при температурі 1200 °С призводить до утворення дибориду титану. Остаточне ущільнення зразків відбувається протягом 8 хвилин при температурі 1700 С. Встановлено, що механічні характеристики виготовлених ...
696487
  Леонов В.О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
696488
   Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Висока ефективність реакцій фотостимульованого переносу електрона (ПЕ) в біологічних системах, в тому числі в структурі реакційних центрів, привертає увагу багатьох дослідників. Аналіз основних факторів, визначаючих швидкість таких реакцій, важливий як ...
696489
  Драпіковський М.А. Кінетика фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріальних реакційних центрів / М.А. Драпіковський, М.А. Заболотний, Ю.М. Барабаш // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 40
696490
  Іляш С.А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар"єрних структурах InGaAs/GaAs тa Ge/Si : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іляш Святослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 160 арк. – Додатки: арк. 159-160. – Бібліогр.: арк. 7-8, 145-158 та в додатках: арк. 159-160
696491
  Іляш С.А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар"єрних структурах InGaAs/GaAs та Ge/Si : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іляш Святослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
696492
  Павлюк С.П. Кінетика шнурування струму у КНІ транзисторах / С.П. Павлюк, І.Ю. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 238-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У напівпровіднику з ВАХ 5-типу, струм по перерізу розподілений нерівномірно. Відбувається утворення шнурів струму. Досліджено протікання імпульсу струму з густиною до 10[верхній індекс 4] А/кв.см крізь прямозміщений p-n перехід КНІ польового ...
696493
  Балабух В.О. Кінетична енергія атмосфери як кількісний показник інтенсивності синоптичних процесів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 54-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
696494
   Кінетична модель донор-акцепторної взаємодії у фотосинтетичних реакційних центрах бактерій / Т.В. Серденко, Ю.М. Барабаш, П.П. Нокс, Н.Х. Сейфулліна, М.А. Заболотний // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 4. – С. 711-727. – ISSN 1816-5230


  Виконано аналіз взаємодії фотостимульованих структурних змін у процесі електронного транспорту в пурпурових бактеріях Rhodobacter sphaeroides.
696495
  Дегода В.Я. Кінетична модель просторового розподілу електронних збуджень в рідинних люмінофорах / В.Я. Дегода, І.М. Мороз // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
696496
  Блох Е. Кінетична теорія газів : посібник для фіз.-мат. ф-тів пед. навч. закладів / Е. Блох ; пер. з рос. вид. І.М. Ковтунова. – Харків : НТВУ, 1938. – 137 с.
696497
  Тімірязев А.К. Кінетична теорія матерії / А.К. Тімірязев. – Київ, 1940. – 180 с.
696498
  Азарєнков М.О. Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навч. посібник / М.О. Азарєнков, І.Б. Денисенко, М.І. Гришанов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-285-494-7
696499
  Герасименко В.І. Кінетична теорія, Фізична кінетика // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 179-180. – ISBN 978-966-02-6814-2
696500
   Кінетична характеристика кофеїнової контрактури гладеньких м"язів caecum / Т.Л. Давидовська, О.В. Цимбалюк, Н.В. Давидовська, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 33)


  Проведено кінетичний аналіз кофеїнової контрактури гладенького м"яза кільцевого шару сліпої кишки (саесит) мурчаків у контролі та за умов попередньої дії на м"язовий препарат стафілококового токсину. Продемонстровано, що тлумачення експериментальних ...
696501
  Трохименко О.М. Кінетичне визначення йоду спектрофотометричним ферум(III)-нітрито-тіоціанатним методом у зразках молока / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев, Д.С. Бойченко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 3/4. – С. 125-128. – ISSN 0041-6045


  Поєднано суху, з використанням К2СО3, високотемпературну мінералізацію проб з органічною матрицею на прикладі молока з наступним визначенням загального йоду у формі йодиду кінетичним ферум (Ш)-нітрито-тіоціанатним методом.
696502
   Кінетичне охолодження атмосфери при взаємодії потужного лазерного випромінювання з сумішшю атмосферних газів / Г.П. Препеліца, О.М. Грушевський, О.Л. Пономаренко, В.В. Буяджи // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 242-245. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
696503
  Сіжук А.С. Кінетичне рівняння для системи однакових кульок з модельним механізмом обміну власними моментами імпульсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 347-354. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті розглядається класична система шестивимірних кульок з ненульовими власними моментами імпульсу (кожна кулька має три поступальні і три обертальні ступені свободи). Для кульок з негладкою поверхнею задається механізм обміну власними ...
696504
  Гуленко А.І. Кінетичне спектрофотометричне визначення ортофосфату за реакцією каталітичного відновлення молібдату / А.І. Гуленко, О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205
696505
  Діюк В.Є. Кінетичний аналіз гетерогенних і гетерогенно-каталітичних реакцій : навч. посібник / В.Є. Діюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2023. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137
696506
  Діюк В.Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навчальний посібник / В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 127
696507
   Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м"язів taenia coli / Н. Меленевська, О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Методом модифікованого одинарного "сахарозного містка" та тензометрії досліджено дію фактора переносу імунної реактивності до дифтерійно-правцевого анатоксину на спонтанну електричну, скорочувальну активність гладеньких м"язів taenia coli та ...
696508
  Хестанов С.О. Кінетичний аналіз процесу розслаблення гладких м"язів caecum / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 25)


  Запропоновано метод кінетичного аналізу розслаблення гладких м"язів (ГМ). Метод апробовано для тонких (100-150 мкм) інтактних та скінованих за допомогою сапоніну гладком"язових смужок caecum морських свинок. Передбачається наявність, як мінімум, двох ...
696509
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 130 л. – Бібліогр.: л. 123-130
696510
  Ткачов С.Ю. Кінетичні властивості водних розчинів сахаридів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Ткачов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
696511
   Кінетичні дослідження метакрилових мономерів на основі 2-стирилхіноліну / О. Харченко, В. Смокал, О. Крупка, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Кінетичними дослідженнями показано, що нові мономери на основі 2-стирилхіноліну радикально гомополімеризуються в розчині диметилформаміду. Полімеризація нових мономерів відбувається із достатньо високою швидкістю і проходить до високих конверсій. Усі ...
696512
  Баранський П.І. Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках / П.І. Баранський, О.Є. Бєляєв, Г.П. Гайдар ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2019. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 407-438. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1661-3
696513
   Кінетичні закономірності ni-fe каталізаторів в реакції метанування CO2 / Р. Мешкініфар, К. Святненко, О. Бєда, А. Дяченко, С. Гайдай // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 143
696514
   Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі / О. Іщенко, С. Гайдай, Т. Захарова, О. Бєда, Т. Карташова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетику окиснення СО на оксидній Cu-Co-Fe системі, що нанесена на вуглецеві нанотрубки, і показано, що експериментальні дані узгоджуються з кінетичною схемою Ілі-Ріділа у повній відповідності із результатами досліджень масивних оксидних ...
696515
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах з активною фазою Сu2(ОН)3NO3 / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Вивчено кінетичні закономірності перебігу реакції окиснення СО на оксидних Fe-Co-Cu каталізаторах. Запропоновано кінетичну схему, згідно з якою виведено кінетичне рівняння, що збігається з експериментальним. Показано, що швидкість стадії адсорбції ...
696516
  Яцимирський В.К. Кінетичні закономірності реакції окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах / В.К. Яцимирський, Т.С. Зубков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 106-111. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено кінетичні закономірності окиснення монооксиду вуглецю на Pd-Ag каталізаторах. Показано, що ці закономірності можна описати за допомогою механізму Ілі-Ріділа, в якому СО з газової фази реагує з адсорбованим киснем.
696517
  Діюк В.Є. Кінетичні особливості реакції окиснення нікелю киснем повітря // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-9. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено реакцію взаємодії нікелю з киснем. Доведено, що реакція спочатку проходить у зовнішньо-дифузійній області, а потім - у внутрішньо-дифузійній. Знайдено температурні залежності констант, що характеризують ці дві області.
696518
  Герасименко В.І. Кінетичні рівняння активної м"якої речовини / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5


  Побудовано немарковське узагальнення кінетичного рівняння для системи взаємодіючих стохастичних марковських процесів, якими моделюється еволюція активної м"якої конденсованої речовини.
696519
  Гап"як І. Кінетичні рівняння для системи пружних куль з початковими кореляціями // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 166-177. – ISSN 1815-2910
696520
  Радзієвська І.Г. Кінетичні ха рактеристики природних антиоксидантів рослинних олій / І.Г. Радзієвська, О.П. Мельник // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 32-37. – ISSN 1815-2066
696521
  Остапченко Л.І. Кінетичні характеристики Са 2+ -фосфоліпідзалежної протеїнкінази лімфоцитів опромінених щурів : біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 36-38 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
696522
  Монастирський Л.С. Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних і низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Монастирський Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв
696523
  Іванкін А.В. Кінець "Гончих псів" / А.В. Іванкін. – Київ : Молодь, 1990. – 296 с.
696524
  Карпенко М. Кінець "дідівщини" чи продовження боротьби з нею? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19.
696525
  Сидоренко С. Кінець "молдовської мови" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Для чого Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України?
696526
  Харарі Ювал Ной Кінець "нового миру". Яким буде глобальний устрій? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 23 грудня (№ 25/36)


  Яким буде глобальний лад, якщо Путіна вдасться зупинити і покарати - Ювал Ной Харарі. Володимир Путін підштовхує людство до епохи воєн, яка може виявитися найгіршою, що світ бачив раніше, - пише відомий ізраїльський історик Ювал Ной Харарі у своєму ...
696527
  Папакін Г. Кінець 1917 року: альтернативи Павла Скоропадського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 83-101. – ISBN 978-966-02-6038-2
696528
  Ямчук П. Кінець 1920-х років: причини і методи цькування імпресіоністів радянською владою та критикою // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2411-4146


  У пропонованій статті розглядається комплекс питань, пов"язаних із джерельною базою та самим феноменом української імпресіоністичної психологічної прози та, суголосно, з причинами й методами цькування її творців тоталітарною владою, прямо ...
696529
  Мартинов А. Кінець WikiLeaks // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "Днями Посольство Еквадору в Лондоні видало британським властям громадянина Австралії Джуліана Ассанжа. Він є засновником сайта «Вікілікс», який став джерелом поширення інформації про державні таємниці США. Перші публікації, присвячені військовим ...
696530
  Прокопович Еріх Кінець австрійського панування в Буковині = Das ende der Osterreichischen herrschaft in der Bukowina / Прокопович Еріх; Науково-дослідний центр буковинознавства при Черновицькому національному університеті ім.Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 70с. – ISBN 966-8029-13-5
696531
  Маловічко Є. Кінець агента "Нінель" / Є. Маловічко, Ю. Дума // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 20 вересня (№ 192). – С. 10
696532
  Мельник В. Кінець античності: як і коли слов"яни вийшли на світову арену міжнародних відносин? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 203-208. – ISSN 0320-8370
696533
  Агеєва В. Кінець вегетативного існування // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 30-31


  Українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця Мілена Рудницька як делегатка Української Парламентарної Репрезентації захищала в Лізі Націй українські петиції, зокрема в справі т. зв. пацифікації і голоду в Радянській Україні, мала ...
696534
  Ходжер Г.Г. Кінець великого дому / Г.Г. Ходжер. – К., 1987. – 691с.
696535
  Ситіна Т. Кінець Великого Юліуса. / Т. Ситіна. – Київ : Молодь, 1957. – 196с.
696536
  Азімов А. Кінець Вічності : вибрані твори : пер. з англ. / А. Азімов. – Київ : Дніпро, 1990. – 767с. – (Фантастика. Пригоди. Детектив)
696537
  Іщенко Н. Кінець влади твітера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 25, 28


  Як Трамп посварився із соціальними мережами і що це означає для політичних комунікацій.
696538
  Бердиховська Б. Кінець доби Гедройця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 22-23


  Єжи Гедройць - польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж). Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій.
696539
  Савінок В. Кінець доби Меркель: як головна партія Німеччини втрачає владу і вплив // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 13. – ISSN 1992-9277
696540
  Власюк В. Кінець договору про дружбу з РФ, або Чому не треба боятися називати речі своїми іменами? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 9. – ISSN 1992-9277
696541
  Соколов Б. Кінець договору РСМД. Що далі / Б. Соколов, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 лютого (№ 20). – С. 3


  "Німеччина і Франція не горять бажанням бачити на своїй території американські ракети. Але США без зайвих зусиль знайдуть їй заміну в особі Сполученого Королівства, Польщі, Румунії і країн Балтії."
696542
   Кінець дробноходівської авантюри! // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 81-85
696543
  Ворожбит О. Кінець епохи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 38 (722), 24- 30. 09. 2021. – С. 26-29. – ISSN 1996-1561
696544
  Грубінко А. Кінець епохи колоніалізму як чинник європейської політики Великобританії (1940-1950-ті рр.) / А. Грубінко, Н. Буглай // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 103-119. – ISSN 0130-5247


  Великобританія вписала у всесвітню історію яскравий приклад трансформації системи колоніалізму у формат Співдружності націй. Успіх деколонізації в перші повоєнні десятиліття, що великою мірою став можливим завдяки активній підтримці двох нових ...
696545
  Щириця П. Кінець епохи Путіна і початок великої боротьби за Україну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 15 лютого (№ 5/6). – С. 2-3


  У Києві відбулося засідання круглого столу довкола книжки підсумків і пророцтв Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру"
696546
   Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова" глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? : ( Закінчення. Початок статті в №8 за 2020 р.) / О.Г. Білорус, В.І. Власов, С.С. Гасанов, І.Г. Ханін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 53 назв.
696547
   Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова" глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку? / О.Г. Білорус, В.І. Власов, С.С. Гасанов, І.Г. Ханін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 7-25 : рис. – Бібліогр.: 77 назв. – ISSN 2305-7645
696548
  Тухтабаєв Х. Кінець жовтого дива : роман / Худайберды Тухтабаєв ;. – Київ, 1978. – 224 с.
696549
  Петриченко О. Кінець загального військового обов"язку: аналіз закону України " Про внесення змін до Закону України " Про загальний військовий обов"язок і військову службу" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-28
696550
  Рибась О. Кінець і початок; Музика у слові (гептаптих); Казка про втрачений час; Щастя; Далі; Квіти світу; передРАНКОВІСТЬ; передВЕЧІРНІСТЬ; Початок // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 68-74
696551
  Бойченко І.В. Кінець історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 192-193. – ISBN 966-642-073-2
696552
  Корнієнко Я.А. Кінець історії у політичних концепціях Фукуями та Хантінгтона // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 84-86
696553
  Котенко А. Кінець історії, або нотатки на берегах "історії пам"яті" // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 283-294. – ISSN 2078-659X


  "Спочатку цей текст мав бути рецензією на книжку Тані Ричардсон "Калейдоскопічна Одеса". Але, заохочений нею, а також закликом редакції «України Модерної» до дискусії, я хотів би торкнутися ще й деяких теоретичних питань, пов’язаних з «історією ...
696554
  Стародуб І. Кінець історії. Спори щодо інтелектуальної власності у разі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2021. – 6 липня (№ 13)
696555
  Канюка М.С. Кінець кар"єри доктора Гелєва / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1969. – 222 с.
696556
  Том Франсуаза Кінець комунізму / Том Франсуаза. – Київ : Козаки, 1999. – 198с. – ISBN 966-514-030-9; 966-514-031-0
696557
  Кульбачко Г.Л. Кінець кривої стежки / Г.Л. Кульбачко. – Київ : Молодь, 1960. – 104 с.
696558
  Воронін Сергій Кінець легенди про "Чорного принца" / Воронін Сергій, А. Некрасов // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 7-11 : Фото
696559
  Хайіна Д.Г. Кінець літа / Д.Г. Хайіна. – К., 1968. – 95с.
696560
  Сафулько С. Кінець любительської адвокатури, або Нові реалії адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
696561
  Роні Ж. Кінець людства / Ж. Роні, старший, 1930. – 104с.
696562
  Симонова Л. Кінець Марлезонського балету. Майданчики-посередники таки вилучені з ланцюжка реєстрації угод купівлі-продажу нерухомості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 9


  "Останні тижні шпальти газет і ТБ-етер були заповнені розмовами про хабарі, перевірки на детекторі брехні та іншим витрачанням часу й енергії на подолання однієї з найнахабніших корупційних схем в історії України. Чим усе закінчилося? Мабуть, ...
696563
  Смолич Ю.К. Кінець міста за базаром / Ю.К. Смолич : ДВУ, 1924. – 26с. – (Б-чка худ. літератури ; № 12)
696564
  Шльогель К. Кінець музею Донбасу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
696565
  Конрад Д. Кінець неволі / Д. Конрад. – 207 с.
696566
  Ане К. Кінець однієї епохи : роман / К. Ане ; пер. з фр. І. Рильський ; ред. М. Рильський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 167 с.
696567
  Брянцев Г. Кінець осиного гнізда / Г. Брянцев. – К., 1953. – 232с.
696568
  Брянцев Г.М. Кінець осиного гнізда / Г.М. Брянцев. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1956. – 232 с.
696569
  Косач Ю. Кінець отамана Козиря // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 60. – ISSN 0130-5263
696570
  Олійників О.С. Кінець отамана Чорного / О.С. Олійників. – Одеса : Маяк, 1990. – 182 с.
696571
  Тараба Н. Кінець офшорам? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 27-31
696572
  Тардов М. Кінець охотскього полку. / М. Тардов. – Харків-Одеса, 1933. – 226с.
696573
  Бродський Й. Кінець прекрасної епохі : вірші 1964-1971 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 8-26. – ISSN 0131-2561
696574
  Залка Матэ Кінець проходу / Залка Матэ. – Х-К, 1933. – 204с.
696575
  Кервуд Д.О. Кінець річки / Д.О. Кервуд. – Київ, 1929. – 275с.
696576
  Зудерман Г. Кінець Содомові : драма на 5 дій / переклала М. Загірня [М.М. Гpінченко]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 106, [2] с.
696577
  Коваль О. Кінець соціалізму в Бразилії? Імпічмент Русеф не зупинить кризу в країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  Президенту Бразилії оголошено імпічмент. В останній день літа Сенат визнав Ділму Русеф винною у протиправних махінаціях із бюджетними коштами. За таке рішення проголосував 61 сенатор із 81-го. Якщо врахувати, що в Сенаті було всього 11 прибічників ...
696578
  Бах М.Г. Кінець стабілізації капіталізму і революційне піднесення до першого травня 1933 р. / Бах М. ; Комуністичка акад., Ін-т світового господарства і світової політики. – [Б. м.] : Пролетар, 1933. – 48 с.
696579
  Сінклер Е. Кінець старого світу / Е. Сінклер. – Харків, 1925. – 93 с.
696580
  Чуйков В.І. Кінець Третього Рейху / В.І. Чуйков. – К, 1975. – 294с.
696581
  Козак Б.В. Кінець філософії як філософська проблема // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 76-81. – ISBN 966-7943-03-8
696582
  Кіш Є. Кінець Ялтинської ери в країнах Центральної Європи: концептуальні узагальнення системних трансформацій кінця XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 97-102. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
696583
  Алєксандрова О.В. Кініки // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 124-125. – ISBN 966-316-069-1
696584
  Капко А.Є. Кінічна контркультура // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.159-163
696585
   Кінкбанди - новий тип тектонічних дислокацій у вугільних пластах Донбасу / В.В. Лукінов, Л.І. Пимоненко, О.В. Бурчак, Д.П. Гуня, О.В. Ткаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
696586
  Лейченко А.Л. Кінний туризм як вид активного відпочинку // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 262-265
696587
  Колесников К.М. Кіннота античних армій Північного Причорномор’я. - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 106-117. – ISSN 2077-1800


  Ця стаття присвячена опису, аналізу та узагальненню особливостей організації і тактики кавалерійських частин армій античних держав Північного Причорномор"я: Ольвії, Херсонесу, Боспору. Автор упевнений, що основою збройних сил цих держав було ...
696588
  Юренєв Р.М. Кіно- найважливіше з мистецтв / Р.М. Юренєв. – К, 1959. – 40с.
696589
  Ерофеев В. Кіно-апарат на "Дахові світу" : подорож на Памір / В. Ерофеев. – Київ, 1931. – 114 с.
696590
  Лук"янчук Г. Кіно-вечір пам"яті Василя Стуса - "Рутенія" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 5


  "Рутенія. Повернення коду нації" - це науково-документальний фільм-дослідження про тисячолітню автентичну українську писемність.
696591
  Лук"янчук Г. Кіно-вечір пам"яті Василя Стуса - "Рутенія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10-22 вересня (№ 35/36). – С. 12


  "Рутенія. Повернення коду нації" - це науково-документальний фільм-дослідження про тисячолітню автентичну українську писемність.
696592
   Кіно-відео 1996-1997 : Анотований каталог кіно- і відеофільмів України. – Київ, 1999. – 232с. – ISBN 966-7192-15-6
696593
  Пасічник Н. Кіно-легенд-продюсування барона Фальц-Фейна. Кінематограф князівства Ліхтенштейн // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 32-45
696594
  Лучина Н.І. Кіно - важливий засіб комуністичного виховання / Н.І. Лучина. – Київ, 1962. – 34 с.
696595
  Ковалевська Ольга Кіно - та відеообрази Івана Мазепи: можливості використання у навчальному процесі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 45-49
696596
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1997
696597
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1997
696598
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1997
696599
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1997
696600
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1997
696601
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1997
696602
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 1998
696603
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 1998
696604
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 1998
696605
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 1998
696606
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 1998
696607
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 1998
696608
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 1. – 1999
696609
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 2. – 1999
696610
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 3. – 1999
696611
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 4. – 1999
696612
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 5. – 1999
696613
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 15612-3238
№ 6. – 1999
696614
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2000
696615
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2000
696616
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2000
696617
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2000
696618
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2000
696619
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2000
696620
   Кіно - Театр. – Київ. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2001
696621
   Кіно - Театр. – Київ
№ 2. – 2001
696622
   Кіно - Театр. – Київ
№ 3. – 2001
696623
   Кіно - Театр. – Київ
№ 4. – 2001
696624
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
696625
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
696626
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2003
696627
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2003
696628
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2003
696629
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2003
696630
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2003
696631
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2003
696632
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2004
696633
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2004
696634
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2004
696635
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2004
696636
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2004
696637
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2004
696638
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2005
696639
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2005
696640
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2005
696641
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2005
696642
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2005
696643
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2005
696644
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2006
696645
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2006
696646
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2006
696647
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2006
696648
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2006
696649
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2006
696650
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2007
696651
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2007
696652
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2007
696653
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2007
696654
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2007
696655
   Кіно - Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2007
696656
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2008
696657
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2008
696658
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2008
696659
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2008
696660
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2008
696661
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2008
696662
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (81). – 2009
696663
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (82). – 2009
696664
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (83). – 2009
696665
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (84). – 2009
696666
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (85). – 2009
696667
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (86). – 2009
696668
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (87). – 2010
696669
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (88). – 2010
696670
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (89). – 2010
696671
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (90). – 2010
696672
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (91). – 2010
696673
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (92). – 2010
696674
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (93). – 2011
696675
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (94). – 2011
696676
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (95). – 2011
696677
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (96). – 2011
696678
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (97). – 2011
696679
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (98). – 2011
696680
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (99). – 2012
696681
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (100). – 2012
696682
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (101). – 2012
696683
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (102). – 2012
696684
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (103). – 2012
696685
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (104). – 2012
696686
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (105). – 2013
696687
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (106). – 2013
696688
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (107). – 2013
696689
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (108). – 2013
696690
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (109). – 2013
696691
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (110). – 2013
696692
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (123). – 2016. – 48 с.
696693
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (124). – 2016. – 48 с.
696694
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (125). – 2016. – 48 с.
696695
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (126). – 2016. – 48 с.
696696
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (127). – 2016. – 48 с.
696697
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (128). – 2016. – 48 с.
696698
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (129). – 2017. – 48 с.
696699
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (130). – 2017. – 48 с.
696700
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (131). – 2017. – 48 с.
696701
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (132). – 2017. – 48 с.
696702
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (133). – 2017. – 48 с.
696703
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (134). – 2017. – 48 с.
696704
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (135). – 2018. – 48 с.
696705
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (136). – 2018. – 48 с.
696706
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (137). – 2018. – 48 с.
696707
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (138). – 2018. – 48 с.
696708
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (139). – 2018. – 48 с.
696709
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (140). – 2018. – 48 с.
696710
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (141). – 2019. – 48 c., включ. обкл.
696711
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (142). – 2019. – 48 с.
696712
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (143). – 2019. – .48 с., включ. обкл.
696713
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (144). – 2019. – 48 с.
696714
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (145). – 2019. – 48 с.
696715
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (146). – 2019. – 48 с.
696716
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (141). – 2020. – 48 с.
696717
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (148). – 2020. – 48 с.
696718
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (149). – 2020. – 48 с.
696719
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (150). – 2020. – 48 с., включ. обкл.
696720
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (151). – 2020. – 48 с., [1] арк. фот.
696721
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (152). – 2020. – 48 с.
696722
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1 (159). – 2022. – 48 с.
696723
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2 (160). – 2022. – 48 с.
696724
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (161). – 2022. – 48 с., включ. обкл.
696725
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (162). – 2022. – 48 с.
696726
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (163). – 2022. – 48 с., включ. обкл.
696727
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (164). – 2022. – 48 c., включ. обкл.
696728
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3 (167). – 2023. – 48 с.
696729
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4 (168). – 2023. – 48 с., включ. обкл.
696730
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5 (169). – 2023. – 48 с., включ. обкл.
696731
   Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6 (170). – 2023. – 48 с.
696732
   Кіно - школі.. – К., 1969. – 368с.
696733
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 1. – 2002
696734
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 2. – 2002
696735
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 3. – 2002
696736
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 4. – 2002
696737
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 5. – 2002
696738
   Кіно -Театр. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
№ 6. – 2002
696739
  Іванов С.П. Кіно / С.П. Іванов. – К, 1980. – 150с.
696740
  Тимошик М. Кіно в далекому селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 10-11


  Українське кіно ідеологи радянської тоталітарної системи воліли не згадувати і в прокат не пускати. Сьогодні "процеси духовної деградації на селі мало хвилюють тих, хто у владних кабінетах покликаний від імені держави відповідати за культуру, ...
696741
  Токаренко Я.П. Кіно в лекційній пропаганді / Я.П. Токаренко. – Київ : Знання, 1966. – 32 с.
696742
  Силіна В.К. Кіно в школі як засіб естетичного виховання / В.К. Силіна. – К., 1968. – 175с.
696743
  Коханівська Т. Кіно дає можливість суспільству побачити себе у дзеркалі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 158). – С. 6


  У Києві вперше зібрали синергетичний "Кінобукет".
696744
   Кіно і діти : (зб. метод. матеріалів) / Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: О.І. Кучма, С.М. Кольцова]. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-383-647-8
Вип. 3. – 2015. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
696745
   Кіно і діти.. – Ужгород, 1965. – 26с.
696746
  Тримбач С. Кіно і кіношка: для мене і для всіх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 8


  Перед"ювілейні історії кіномистецтва від Сергія Тримбача.
696747
  Шевчук Ю. Кіно і нація : Інтерв"ю / Юрій Шевчук ; [інтерв"ю взяла] Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 липня (№ 114)


  Про те, чи здатна українська нація репрезентувати себе не тільки в житті, а й на екрані, розмова із професором , викладачем української мови та засновником кіноклубу в Колумбійському університеті.
696748
  Лозинський А. Кіно і політика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 17


  50 років тому на кіноекранах з"явився фільм Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою".
696749
  Корнієнко І.С. Кіно і роки,Від німого до панорамного / І.С. Корнієнко. – К, 1964. – 259с.
696750
   Кіно і сучасність.. – К., 1961. – 263с.
696751
   Кіно і сучасність.. – К.
2. – 1963. – 223с.
696752
  Дюпон Е.А. Кіно і сценарій. / Е.А. Дюпон. – К., 1928. – 62с.
696753
  Світла В. Кіно і телебачення: арт-терапія душі, зачарованої екраном : вступ до екран. метаантропології / Вселена Світла. – Київ : КНТ, 2021. – 347, [11] с. : іл. – Бібліогр.: с. 314-347. – ISBN 978-966-373-900-7
696754
  Щербак А.І. Кіно Миколи Бажана / А.І. Щербак. – Київ, 1986. – 184с.
696755
  Чайковська П.І. Кіно на допомогу політехнічному навчанню у школі / П.І. Чайковська. – Київ, 1961. – 48 с.
696756
  Журов Г.В. Кіно на Заході / Г.В. Журов. – К., 1961. – 40с.
696757
  Барабаш К. Кіно на майдані Тахрір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Каїрський кінофестиваль та інші контрасти єгипетської столиці.
696758
  Тримбач С.В. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : [альбом антології укр. кіно] / Сергій Тримбач. – Київ : Техніка, 2016. – 377, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-575-212-7
696759
  Тримбач С.В. Кіно народжене Україною : іл. історія : [альбом антології укр. кіно] / Сергій Тримбач. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 384, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-986-283-9
696760
  Тримбач С. Кіно народилось зі снів, снів XIX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 29


  Нині запас сновидінь закінчується. До кожного окремо вони ще приходять, до народів, до націй - ніц, потроху забувають дорогу.
696761
  Зельдович Г.Б. Кіно служить людині. / Г.Б. Зельдович, С.В. Пономаренко. – К., 1963. – 36с.
696762
  Духота Т.Г. Кіно сьогодні і завтра / Т.Г. Духота. – К., 1966. – 177с.
696763
  Тримбач С. Кіно українське, совіцьке, бандерівське // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 11
696764
  Тримбач С. Кіно українське, хохлацьке, бандерівське // Критика. – Київ, 1997. – Серпень - Вересень, (число 1). – С. 30-34
696765
  Брюховецька Л.І. Кіно часів своєї юності : зб. статей / Лариса Брюховецька. – Київ : Задруга, 2008. – 174, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-049-5
696766
  Чміль Г. Кіно як дисциплінарний дискурс влади // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 217-223. – ISBN 966-7170-47-0
696767
  Сахно О. Кіно як інструмент антирелігійної політики в радянській Україні 1920-1930-х рр. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 50-58. – ISSN 2523-4234


  "Церква та релігія довгі століття були невід’ємними складовими частинами українського суспільства. Рушійні зміни щодо державно-церковних відносин відбулися в 1920–30-х рр. зусиллями більшовиків. У новій державі не було місця для Бога, тому з ...
696768
  Десятерик Д. Кіно, гроші й хаос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 23


  Черговий скандал (уже котрий за останній рік) вибухнув довкола фінансування української кіноіндустрії.
696769
  Соколова Я. Кіно, за яке не буде соромно. Про прийдешній кінематографічний ренесанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Український кінопроцес у році, що минає, можна сміливо оцінити на "4", причому на тверду таку "четвірку". Чому? Тому що багато фільмів вітчизняного виробництва виходять у широкий прокат, і за них справді не соромно. Ми робимо кінопрограму вже десять ...
696770
  Захарченко О. Кіно, що розвінчує радянські міфи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 21


  Розмова із одним із організаторів фестивалю "Криваві совєти" про злочини Радянської армії. Кінофестиваль покликаний спонукати молоде покоління до пошуку відповіді на питання - чи доцільно 23 лютого відзначати в Україні День захисників Вітчизни? В ...
696771
  Брюховецька Л. Кіноактор-"шпигун": повернення з небуття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 3). – С. 20-21
696772
  Слободян В.Р. Кіноактор і сучасність / В.Р. Слободян. – Київ : Мистецтво, 1987. – 282 с.
696773
  Чміль Г. Кіноархетипіка в екранному наративі // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 452-476. – ISBN 978-966-2241-22-8
696774
  Білецький В.С. Кіновар / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 186. – ISBN 978-966-02-6814-2
696775
  Кроп Т. Кіновсесвіт Іллєнка й Миколайчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 23). – С. 16
696776
  Ковальська Л.А. Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 1728-3671
696777
  Ємельянова Т.О. Кінодокументи з колекції хореографа і кінематографіста Василя Авраменка – джерела з історії української діаспори // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 125-136. – ISSN 0320-9466
696778
  Маркітан Л.П. Кінодокументознавство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 187. – ISBN 978-966-02-6814-2
696779
  Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 91-96. – ISSN 0236-1477
696780
  Клейман Л.Г. Кінодраматургія. / Л.Г. Клейман. – К, 1968. – 50с.
696781
  Ткаченко А.О. Кіноепопея про Т. Шевченка в освітньому процесі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 102-120
696782
  Зінич С.Г. Кіноестафета поколінь / С.Г. Зінич, Н.М. Капельгородська. – Київ, 1974. – 176 с.
696783
  Ількович В. Кіножурнал "Радянська Україна" як джерело дослідження державної політики у сфері кінематографу (1945 - 1955) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 14-17. – ISBN 978-966-171-783-9
696784
  Кохан Т.Г. Кінознавчі студії Любомира Госейка: культурологічний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 67-74


  Аналіз монографії "Історія українського кінематографа", написана відомим у Західній Європі істориком укр. кіномистецтва Любомиром Госейком. Монографія побачила світ у Парижі 2001 р., а нині видана українською в рамцях Програми сприяння видавничій ...
696785
  Гончаров Володимир. Самойлов Юрій Кіноіндустрія стимулює розвиток туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
696786
  Канівець А. Кіноіпостасі Миколи Вінгранвського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (160). – С. 44-45. – ISSN 1562-3238
696787
  Свято Р. Кіноісторія Анні Жирардо // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 57-59. – ISSN 1562-3238


  Анні Жирардо (1931-2011) - знаменита французька акторка театру і кіно. Її амплуа - самостійна, роботяща сучасна жінка, наділена сильною волею, але нещасна в особистому житті. Лауреатка трьох премій "Сезар", премій Каннського та Венеційського фестивалів.
696788
  Литвиненко С.А. Кіноклуб як форма професійної підготовки майбутніх психологів / С.А. Литвиненко, В.М. Ямницький // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 10-15
696789
  Черняк Ю.А. Кінокомедія німого періоду: між карнавалом та мистецтвом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 121-123
696790
  Зінич С.Г. Кінокомедія. Конфлікт, характер, жанри / С.Г. Зінич. – Київ, 1966. – 165с.
696791
  Черняк Ю.А. Кінокомедія: шлях від модерну до постмодерну // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 200-211


  Стаття розглядає етапи становлення жанру кінокомедії з метою аналізу трансформацій комічного в умовах нової культурної парадигми. Статья рассматривает этапы становления жанра кинокомедии с целью анализа трансформаций комического в условиях новой ...
696792
  Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського "Майстер корабля" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 41-50. – ISSN 0236-1477
696793
  Капельгородська Н.М. Кіноконтрасти / Н.М. Капельгородська. – К., 1978. – 117с.
696794
  Бублик О.Г. Кінокритика як складова медіаосвіти у науковій бібліотеці // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 130-136. – ISSN 2707-3335


  Звернуто увагу на кінокритику, як обов’язкову складову кіноперегляду у науковій бібліотеці. Запропоновано розглядати кінокритику в науковій бібліотеці як процес, який складається з двох рівнів. Перший рівень – критикамодератора чи/та спікера, другий – ...
696795
  Садовський Є.В. Кінолекторій / Є.В. Садовський. – Львів, 1959. – 12с.
696796
  Кузьменко Ю. Кінолекторій: творча зустріч літстудійців із кінознавцем Сергієм Тримбачем // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 170-172
696797
  Ткаченко Д. Кінолітература. Василь Симоненко: "Бенкет небіжчиків" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 47-52. – ISSN 0236-1477
696798
  Брюховецька Л. Кінолітопис українського спротиву // Літературна Україна. Спецвипуск : газета письменників України. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 1). – С. 9


  Наступного року минає десятиліття, відколи росія анексувала Крим, окупувала частину Донбасу і розв"язала війну з Україною. За ці роки український кінематограф запропонував свого роду літопис мужності українських воїнів. Відома кінокритикиня та ...
696799
  Сидорович О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 66-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
696800
  Федотов О.П. Кінологія в митній службі та її роль в боротьбі з контробандою наркотичних засобів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.85-86
696801
  Панфілов М.Д. Кінолюбителеві-початківцю. / М.Д. Панфілов. – К., 1973. – 228с.
696802
  Ципенюк А.О. Кінолюбителі створюють фільм / А.О. Ципенюк. – К, 1971. – 98с.
696803
  Карпов П.А. Кіном мікротрубочок як невід"ємна складова регуляції тубулінового коду у рослин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Карпов Павло Андрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 65 назв
696804
   Кіномандри до Маріуполя // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "«Жовтий автобус» – проект, що навчає школярів із прифронтових територій основам медіа- та кінограмотності. До Маріуполя «Жовтий автобус» приїхав за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Це дозволило розширити коло учасників ...
696805
   Кіномандри до Маріуполя // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Жовтий автобус" - проект, що навчає школярів із прифронтових територій основам медіа- та кінограмотності.
696806
  Брюховецька Л.І. Кіномистецтво : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 390, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5
696807
  Левчук Т.В. Кіномистецтво Радянської України сімедесятих років / Т.В. Левчук. – К, 1980. – 32 с.
696808
   Кіномистецтво соціалістичного реалізму. – Київ, 1974. – 135с.
696809
  Зінич С.Г. Кіномистецтво соціалістичного реалізму.Тенденції,пошуки,проблеми / С.Г. Зінич. – К, 1984. – 102с.
696810
  Бабишкін О.К. Кіномистецтво сьогоднi / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170с. – (Людина суспільство прогрес)


  Iлюстpована кадpами з кpащих фiльмiв, книжка висвiтлює сучасний стан свiтлого кiно, насампеpед художнього. Автоp наголошує на тому, що сучасне кiномистецтво є важливим знаpяддям iдеологiчного впливу на маси.
696811
  Бабишкін О. Кіномистецтво сьогодні : нотатки по буржуаз. кіномистецтво / О.К. Бабишкін ; передм. Н. Капельгородської. – Київ : Мистецтво, 1972. – 170 с.
696812
  Балєка А. Кіномистецтво України на сучасному етапі: стан, проблеми, перспективи розвитку // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 19-23
696813
   Кіномистецтво України.. – К., 1966. – 35с.
696814
  Сливка О. Кіномистецька вітальня як простір соціокультурної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 21-23
696815
  Фількевич Г. Кіномузика Б.М.Лятошинського // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 245-252. – ISBN 966-7170-47-0


  Укр. композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці
696816
  Казарян А.Р. Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 242-247. – ISSN 2226-3209
696817
  Касян Л.Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті комеморативних практик // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 129-138. – ISSN 0320-9466
696818
  Пашкова О. Кінообразність О. Довженка в контексті авангардних течій мистецтва 20-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 140-157. – ISSN 1997-4264
696819
  Миславський В.Н. Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 186-194. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  На основі маловідомих публікацій в українській та російській пресі 1920-х рр. розглядається становлення кіноосвіти в Україні в 1923-1930 рр. — відкриття й функціонування державних курсів кінематографії Б. Лоренцо в Одесі (склад викладачів, специфіка ...
696820
  Мукан А. Кінопам"ятники постануть оновлені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 10


  Про кінострічку режисера Петра Чардиніна "Тарас Шевченко", який був знятий у 1925 р. і відреставрований у 2011 р. на Одеській кіностудії. Демонстрація стрічки відбулася в Червоному корпусі Київського університету, а згодом - в актовій залі інституту ...
696821
  Серебрянська О.В. Кінопереклад: специфіка та сратегії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 294-297. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена особливостям перекладу кіно та проблемам, з якими зіштовхуються перекладачі в процесі своєї діяльності. В роботі аналізуються особливості мови кіно та інші його характеристики, що мають безпосередній вплив на роботу перекладача. ...
696822
   Кіноповісті : збірник. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1964. – 569 с.
696823
  Левада О.С. Кіноповісті / О.С. Левада. – Київ, 1977. – 239 с.
696824
   Кіноповісті.. – К.
1. – 1963. – 655с.
696825
  Довженко О. Кіноповісті. Оповідання / О. Довженко; Радянська укр. літ-ра: Упор. і прим. Ю.Е. Григор"єва. – Київ : Наукова думка, 1986. – 710 с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
696826
  Холод Г. Кіноповість "Партизанська іскра" Олеся Гончара та її екранізація: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 263-268. – ISSN 2520-6346


  "Проведено компаративний аналіз кіноповісті "Партизанська іскра" О. Гончара та однойменного фільму (режисери – Олексій Маслюков, Мечислав Маєвський), з"ясовано відмінності літературної та екранізованої версії, зумовлені, на нашу думку, концептуальним ...
696827
  Суховій А. Кіноповість та кінопритча // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 315-317


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
696828
  Тримбач С. Кінопоет // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Іван Миколайчук був актором магічного штибу. Носієм цілком конкретної естетики й етики, які скеровували нас у глиб культури, до пізнання себе як єдиної народної душі і тіла
696829
  Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 391-400


  В статті висвітлено деякі аспекти інтерактивності літературно-кінематографічної поетики в повістевій прозі М. Вінграновського. Розкрито домінування у творах письменника стереоскопічного зображення, символічних образів, пейзажів тощо. В статье ...
696830
  Черкасова Н.О. Кінопрокатна діяльність у контексті розвитку кінематографа // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 163-173
696831
  Росляк Р.В. Кінопрокатна політика в Україні 30-х років XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-136. – ISSN 2226-3209
696832
  Салата О. Кінопропаганда як складова інформаійного простору, сформованого на окупованій території України в 1941-1944 роках // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (125). – С. 30-33
696833
  Соколова С. Кінопрорив // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2519-4429
696834
  Брюховецька Л. Кінорежисер і його автопортрет // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 22-23. – ISSN 1562-3238


  У 1960-х, починаючи з фільму Ф. Фелліні "8 1/2", успішно розробляється в кіно (згодом утрачений) жанр автопортрета, ніби повторюючи на кінематографічному рівні й у скроченому часі кінематографічної історії поетику і долю автопортрета малярського: ...
696835
   Кінорежисер світової слави : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 213, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 211-214 та наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-171-680-2


  Зміст: Ще була свобода ; Кінорежисер в тоталітарній державі ; Притягальна сила генія
696836
  Клочек Г. Кінорежисер Тарас Шевченко і Голівуд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 3-25. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі поезії Т. Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." розкрито засоби візуалізації художнього тексту, здійснювані в манері, до якої вдаються кінорежисери сучасних голівудських "фільмів-катастроф". Проаналізовано біографічний матеріал, що ...
696837
  Брюховецька Л. Кінорежисура: міра витривалості : "Звірте свої годинники" - "Хто повернеться - долюбить". Сценарій і фільм // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 161-172. – ISSN 1997-4264


  Чому талановиті автори затвердженого усіма кінематографічними інстанціями сценарію "Звірте свої годинники" Аркадій Добровольський і Ліна Костенко зняли свої імена з титрів фільму Леоніда Осики "Хто повернеться - долюбить", посталеного за цим сценарієм? ...
696838
  Конончук І.С. Кінорепортаж / І.С. Конончук. – К., 1966. – 80с.
696839
  Холод Г.Я. Кінорецензії як засіб оприявнення кіносценарної кризи в "Кіно-газеті" за 1930 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Мета статті - з"ясувати особливості кінорецензій, уміщених у "Кіно-газеті" за 1930 р., як засобу оприявнення кіносценарної кризи. Для її досягнення використано аналіз публікацій, дискурс-аналіз, герменевтичний та описовий методи. У результаті ...
696840
  Романова О. Кінороман А. Роб-Грійє та жанр кіноповісті О. Довженка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 238-243. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
696841
  Романова О.В. Кіноромани Алена Роб-Грійє : (аспекти синтезу мистецтв) : монографія / Ольга Вікторівна Романова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 243, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 239-243. – Бібліогр.: с. 215-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-353-238-7
696842
  Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Лариса Брюховецька. – Київ : Кіно-Театр; Задруга, 2006. – 288 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 966-7944-93-X
696843
  Нікоряк Н.В. КіноСковорода: кінематографічна актуалізація біографії // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Вип. 106. – C. 7-24. – ISSN 2306-2908
696844
  Бабишкін О.К. Кіноспадщина Юрія Яновського / О.К. Бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1987. – 139, [2] с.
696845
  Щербак А.І. Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / А.І. Щербак. – Київ, 1976. – 216с.
696846
  Пилихина М Кіноспадщина, прочитана сьогодні. / М Пилихина, 1976. – с.
696847
   Кіностудії ім. О. Довженка - 90 / І. Размашкіна, О. Муратов, Л. Лемешева, К. Брондукова // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 2-4. – ISSN 1562-3238
696848
  Ігнатенко Д. Кіносценарій за оповіданням Е.А. По "Золотий жук" / Д. Ігнатенко, О. Гук // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 13-17
696849
  Тютюнник Г. Кіносценарій за романом Григорія Тютюнника "Вир" / Григір Тютюнник ; [підготовка тексту, передм. Неживий О.І.]. – Луганськ : Янтар, 2013. – 78, [2] с. – ISBN 978-966-678-466-0
696850
  Горбатенко О. Кіносценарій як засіб залучення до читання // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2018. – № 4 (442), квітень 2018. – С. 12-13
696851
  Ремізовський А.О. Кінотеатри у ситуації пандемії // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 81-83. – ISSN 2616-9967
696852
  Десятник Г.О. Кінотелемонтаж : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. – 180, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-100
696853
  Саква О. Кінотроя ВУФКУ "Перерваний політ" Лариси Брюховецької // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 14
696854
  Ачкасова В.В. Кінотуризм - інноваційний напрямок розвитку туризму в Україні / В.В. Ачкасова, С.С. Салімон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 164-172. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
696855
  Гурова Д.Д. Кінотуризм - перспективний напрямок ХХІ століття / Д.Д. Гурова, Я.О. Оліфер // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 101-110. – ISSN 2308-135X
696856
  Новікова Л.Є. Кінофестивальна парадигма Валентина Васяновича // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 322-324. – ISBN 978-966-2241-65-5
696857
  Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) : монографія / Ольга Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української л-ри і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 330, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: Донецький нац. ун-т 1937-2012. – Бібліогр.: с. 267-309 та с. 322-330. – ISBN 978-966-639-513-2
696858
  Ніколайчук А.В. Кінофільм як репрезентація соціальної реальності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 249-251
696859
  Маркітан Л.П. Кінофотодокументи про вшанування пам"яті В.І. Леніна на Україні засобами монументального мистецтва (1924-1941 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 97-102. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
696860
   Кінофотофонодокументи в архівознавстві : програма та навчально-методичні матеріали з курсу для магістрів історичного факультету за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Історичний факультет, Каф-ра укр. історіі та етнополітики, Каф-ра архів. та спец. галузей іст. науки ; [ укл. М.Г. Казмирчук ]. – Київ, 2009. – 56 с.
696861
  Казьмирчук М.Г. Кінофотофонодокументи в архівознавстві : навчальний посібник для студ. історичного факультету за спец. "Архівознавство" / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-2142-91-4
696862
  Слончак Н.М. Кінофотофонодокументи ЦКАКФФД УРСР про життєвий шлях О.Є.Корнійчука // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1985. – № 3 (191), травень - червень. – С. 33-37. – ISSN 0320-9466
696863
  Волошенюк О. Кінохроника 1940 - 1945 років: динамика стилю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-62. – ISSN 1728-6875
696864
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
696865
  Андрощук Г. Кінська сила: одиниця вимірювання чи товарний знак? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 28-29
696866
  Скрипник О. Кінські сили vs людське життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 12


  "...За роки незалежності жертвами ДТП стали понад 160 тис. людей. Це неповні дані. Експерти вважають, що їх від 200 до 300 тис. Для багатьох людей в Україні життя розділилося на два етапи - до аварії та після. Що можна і треба робити для порятунку ...
696867
  Батенчук М. Кінцевий бенефіціарний власник у публічних закупівлях // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 133-136
696868
  Білинський Б. Кінцевий звіт міжнародної комісії щодо голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 48-54. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
696869
  Хом"яков Д.О. Кінцевий споживач як суб"єкт експортного контролю // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 169-173. – (Серія "Право" ; вип. 2)
696870
  Закревська Г.В. Кінцеві морени Київщини : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
696871
  Ткаченко А. Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 85-98. – ISSN 0236-1477
696872
  Корольков Ю.М. Кіо Ку Міцу! : Цілком таємно, в разі небеспеки- спалити ! / Ю.М. Корольков. – Київ : Дніпро, 1974. – 658с.
696873
  Мороз А.Т. Кіоскерка на перехресті : роман-притча / А.Т. Мороз. – Київ : Молодь, 1971. – 336 с.
696874
  Непийвода В. Кіото - Париж - Глазго: еволюція інструментів міжнародного довкільного права у питанні зміни клімату / В. Непийвода, І. Непийвода // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6 : Права людини в Україні: сучасні виклики. – С. 111-127. – ISSN 1026-9932
696875
  Довбенко М. Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34. – ISSN 0372-6436
696876
  Григорук В. Кіотські враження : розмову вела Т. Воротняк / інтерв"ю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Проректор з наукової роботи Валерій Григорук повернувся з міста-побратима Кіото. Враження про поїздку. Була розроблена спеціальна програма, що дала змогу поспілкуватися з ректорами і проректорами двох університетів Кіотського національного університету ...
696877
  Ооморі Кейко Кіотські свята і народний календар // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 86-90. – ISSN 0130-6936
696878
   Кіплінг на Майдані // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 14


  Як "Книга джунглів" пов"язана з подіями на головній пощі України?
696879
  Стріха Максим Кіплінг справжній і вигаданий : матеріал до уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43
696880
   Кіпр - Лімасол. Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 12-13 : фото
696881
   Кіпр - Лімасол. Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 10-11 : фото
696882
  Дем"янюк О. Кіпр - острів мрій, романтики чи розбрату, розділений навпіл рай на землі чи промінь надії на єднання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 32-35
696883
  Прохорова Тетяна Кіпр та Україна стають ближчими : подія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90 : Фото
696884
   Кіпр та Україна: оновлення бізнес середовища // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 травня (№ 23/24). – С. 3


  "23 травня у Києві відбувся бізнес-форум «Кіпр та Україна: останні досягнення та оновлення бізнес-середовища»".
696885
  Малко Ромко Кіпр. Love story : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-68
696886
  Велика Валерія Кіпр. Айя-Напа столиця розваг : Кіпр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 78-79 : Фото
696887
  Пирогів Андрій Кіпр. Більше Пафосу! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 30-37 : фото
696888
  Марися Горобець Кіпр. ЕкоОстрів, або Від красот до смакот // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 106-112 : фото
696889
  Горобець Ірина Кіпр. На кораблі серед Землі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 74-83 : фото
696890
  Герасименко Арсеній Кіпр. Острів задоволень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 40-49 : фото
696891
  Некрасов Андрій Кіпр. Пірнути в музей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 20-27 : фото
696892
  Москаленко Леся Кіпр. Портвейн та Афродіта / Москаленко Леся, Акімочкін Олександр, Косарєв Олександр // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
696893
  Горобець Ірина Кіпр. Професійний вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 96-99 : фото
696894
  Будько Євген Кіпр. Сезон фламінго, або Вони завжди повертаються // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 72-79 : фото
696895
  Будько Євген Кіпр. Слідами Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 62-66 : фото
696896
   Кіпр. Тиша центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 86-87 : фото
696897
  Гончар Б. Кіпр: за справедливе врегулювання // Під прапором ленінізму. – Київ, 1979. – № 19
696898
  Вріонідес Евагорас Кіпр: не тільки море! / Вріонідес Евагорас, Зубарев Сергій, Мадьярова Ірина // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
696899
  Федоренко К. Кіпр: примарний шанс єдності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  "Кіпрська проблема" — фактичний поділ острова на грецьку Республіку Кіпр і невизнану Турецьку Республіку Північного Кіпру — вже давно, здавалося б, стала "вічно замороженим конфліктом". Але останнім часом з"явився цілком реальний шанс на возз"єднання ...
696900
  Каспрук В. Кіпр: чи стикуються європейська й "ердоганівська" ідентичності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Припинення переговорів щодо возз"єднання турецької та грецької частин Кіпру провокує нову невизначеність у кіпрському питанні. А неможливість узгодження спільної позиції вкотре заводить у глухий кут усі спроби сторін досягти остаточної згоди в питанні ...
696901
   Кіпріанов Андрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 407. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
696902
   Кіпріанов Андрій Іванович (1896-1972) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197. – ISBN 978-966-439-754-1
696903
   Кіпріанов Андрій Іванович (1896-1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 217. – ISBN 978-966-933-054-3
696904
  Якимчук Наталя Кіпрська проблема у контексті європолітики Туреччини // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-48
696905
   Кіпрська річниця в Україні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 97 : фото
696906
  Гордіюк О.М. Кіпрський конфлікт: історія та уроки для сучасності // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2664-1933
696907
  Панчук Р. Кіпрський офшор. Перспективи українського бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
696908
  Стойко О.М. Кіпрський та хорватський досвід миротворчих операцій як ймовірні сценарії для України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 125-133. – ISSN 2413-1342
696909
   Кіптенко (Бабарицька) Вікторія Костянтинівна (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 52-53. – ISBN 966-95774-3-5
696910
   Кіптенко Вікторії Костянтинівні - 50! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80-81. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  25 грудня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри країнознавства та туризму, кандидата географічних наук Кіптенко Вікторії Костянтинівни.
696911
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 91-92 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
696912
   Кіптенко Вікторія Костянтинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 96-97. – ISBN 978-966-439-961-3
696913
  Треніна А.С. Кір - жахлива та небезпечна хвороба! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 10-11 : фото
696914
  Олешко Л.Д. Кір у дітей та його профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6
696915
  Зубавіна І. Кіра Муратова = До дня народження // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 78-84. – ISBN 966-7170-47-0


  Кіра Георгіївна Муратова (Короткова,1934р.) - укр. кінорежисер, нар. артистка Української РСР, лауреат Державної премії України, спеціальний приз Берлінського кінофестивалю 1990 р. Лауреат Держ. премії України ім. О.Довженка 2002 р.; премію присуджено ...
696916
  Вергеліс О. Кіра Муратова. Вічне повернення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 13


  "Це інтерв"ю з Кірою Муратовою записане восени 2012 р. Раніше воно не публікувалося ніколи й ніде. Через шість років, мабуть, варто повернутися в ту осінь, щоб почути цей голос. Кіри Георгіївни Муратової не стало дев"ять днів тому - 6 червня 2018 р. ...
696917
  Тримач С. Кіра Муратова: "Для мене абсолютним щастям було знімати кіно" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 22
696918
  Іванов М. Кіра Муратова: вічне повернення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 24). – С. 12-13
696919
  Жлуктенко Н.Ю. Кіра Шахова - дослідниця зарубіжної літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 151-155. – ISBN 966-8188-10-1
696920
  Фурса С.Я. Кіреєва Наталія Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 38-39. – ISBN 978966-97130-0-1
696921
  Алєксандрова О.В. Кіренська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 125-126. – ISBN 966-316-069-1
696922
  Мезенцев К.В. Кірибаті, Республіка Кірибаті // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 211-212. – ISBN 978-966-02-6814-2
696923
  Маланюк Василь Кірибаті. Де стартує Новий рік // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 44-49 : фото
696924
  Синельников С.С. Кіров / С.С. Синельников. – Київ, 1975. – 324с.
696925
   Кіровоград. – Київ, 1967. – 96с.
696926
   Кіровоград. – Київ, 1983. – 96с.
696927
  Неділько С. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету: досягнення та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
696928
  Міщенко Г.П. Кіровоградська область / Г.П. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 137с.
696929
   Кіровоградська область. – Кіровоград, 1966. – 159с.
696930
   Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - 95 років в історії та розвитку Центральної України : [тексти доп. регіональної наук. конф.] / [редкол.: Семенюк О.А. (голова) та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7406-88-2
696931
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 187-274. – Бібліогр.: л. 166-186
696932
  Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
696933
  Крамаренко В.С. Кіровоградщина / В.С. Крамаренко, І.П. Оліфіренко. – Дніпропетровськ, 1967. – 127с.
696934
   Кіровоградщина. – Київ : Мистецтво, 1978. – 152с.
696935
   Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945. – Днепропетровск, 1965. – 307с.
696936
  Перепелиця Г.М. Кіровоградщина в українсько-югославських зв"язках 1991 - 2000 рр. / Г.М. Перепелиця, С.І. Шевченко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 149-158. – ISBN 966-628-014-0
696937
  Чорний О. Кіровоградщина козацька // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 18-22
696938
  Чорний О. Кіровоградщина у вимірі століть // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 4-6


  Стаття присвячена особливостям історичного розвитку Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.
696939
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-020-3
Т. 1. – 2005. – 496с. : фотоіл.
696940
  Кузик Б.М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : [в 2 т.] / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 966-348-021-1
Т. 2. – 2005. – 452 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 441-442
696941
   Кірсенко Михайло Володимирович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 218. – ISBN 978-966-933-054-3
696942
  Короткий В.А. Кірхгофф Густав Роберт / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 202. – ISBN 966-06-0393-2
696943
  Сірук М. Кіска однозначно засуджує анексію Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 квітня (№ 58). – С. 7


  У Словаччині вперше обрано президентом не політика.
696944
   Кісмет Йорган. Тепла матриця поколінь = Kismet Jorgan. Silta likimo matrica : [каталог виставки укр. та лит. мовами / Міжнар. ін-т культурної дипломатії та ін. ; пер.: Беатріче Белявців, Аушряле Тараненко ; фот. А. Марченко та ін.]. – Київ : Вістка, 2021. – [14] с., [1] арк. іл. склад. водинадцятеро : іл. – Текст укр, лит. - Крізь віки :набута Батьківщина - 2021. В рамках Року литовських татар
696945
   Кіспептин-опосередкована регуляція морфофункціонального стану сім"яників щурів за дії наночастинок золота / В.Є. Калиновський, А.С. Пустовалов, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина, М.Е. Дзержинський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 359-363. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  З"ясовано особливості впливу наночастинок золота на функціональну активність сім"яників щурів різного віку. За інтраперитонеального уведення наночастинок золота в дозі 0,1 мг/100 г маси тіла гістологічна структура сім"яника залишається в межах норми. ...
696946
  Грищенко Т.А. Кіссінджер Генрі-Альфред // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 245. – ISBN 978-966-02-6814-2
696947
  Терський С.В. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 3-12. – ISSN 0321-0499
696948
   Кістерський Леонід Леонідович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37


  Член Спеціалізованої вченої ради.
696949
   Кісти первинної кишки у дітей / В.К. Літовка, С.В. Веселий, К.В. Латишов, Г.О. Сопов, О.В. Черкун, П.О. Лепіхов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 33-37. – ISSN 2226-1230
696950
  Кондратик Л.Й. Кістяківський Богдан Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 54-59. – ISBN 5776391970
696951
  Огородник І.В. Кістяківський Богдан Олександрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 112-117. – ISBN 5-325-00792-0
696952
  Максимов С.І. Кістяківський Богдан Олександрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / за заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, Є.О. Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн. 1. – С. 258-262. – ISBN 966-8088-02-6
696953
  Бойко А.А. Кістяківський Богдан Олександрович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 263-266. – ISBN 966-551-090-8
696954
  Курас І. Кістяківський Богдан Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 440-441. – ISBN 966-642-207-7
696955
   Кістяківський Богдан Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 434-435. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
696956
  Гриценко І.С. Кістяківський Богдан Олександрович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 230. – ISBN 978-966-06-0557-2
696957
   Кістяківський Богдан Олександрович (1868-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 197-198. – ISBN 978-966-439-754-1
696958
   Кістяківський Богдан Олександрович (1868-1920) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 218. – ISBN 978-966-933-054-3
696959
   Кістяківський Василь Федорович (1841-1901) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
696960
   Кістяківський Василь Федорович (1841-1901) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 218. – ISBN 978-966-933-054-3
696961
  Шульга В. Кістяківський О.Ф., Щоденник (1874-1885) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 350-351. – ISSN 0041-6061


  Рец. на кн.: О.Ф. Кістяківський, Щоденник (1874-1885). У двох томах: т.І (1874-1879), Київ, Наукова думка, 1994, 648 стор.; т. 2 (1880-1885), Київ, Наукова думка, 1995, 648 стор.; Упорядники: В.С. Шандра (ст. упорядник), М.І. Бутич, І.І. Глизь, О.О. ...
696962
   Кістяківський Олександр Богданович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 29. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
696963
  Голда Д.М. Кістяківський Олександр Богданович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 249. – ISBN 978-966-02-6814-2
696964
   Кістяківський Олександр Богданович (1904-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
696965
   Кістяківський Олександр Богданович (1904-1983) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 218. – ISBN 978-966-933-054-3
696966
  Огородник І.В. Кістяківський Олександр Федорович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 117-118. – ISBN 5-325-00792-0
696967
  Хижняк В.П. Кістяківський Олександр Федорович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 222. – ISBN 966-7419-44-4
696968
  Бутич І. Кістяківський Олександр Федорович / І. Бутич, А. Стельмашова // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 256-260. – ISBN 966-02-3529-1
696969
  Гриценко І.С. Кістяківський Олександр Федорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 112. – ISBN 978-966-06-0557-2
696970
   Кістяківський Олександр Федорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 281-282. – ISBN 978-617-573-038-6
696971
  Короткий В. Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 415-416. – ISBN 5-7707-1062-4
696972
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198. – ISBN 978-966-439-754-1
696973
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 333. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
696974
   Кістяківський Олександр Федорович (1833-1885) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 219. – ISBN 978-966-933-054-3
696975
  Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату = Kistiakovsky: The struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Сьюзен Хейман ; пер.з англ. – Київ : Основні цінності, 2000. – 304 с. – (Спадщина ; Кн. 9). – ISBN 966-7856-04-6
696976
  Майко І. Кістяківського цвіту по всьому світу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 83). – С. 10-11


  Історія великого роду Кістяківських.
696977
  Грицик Ю.О. Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 71-76. – ISSN 1996-9872
696978
  Паустовський К.Г. Кіт-злодюга / К.Г. Паустовський. – Київ, 1981. – 24 с.
696979
  Грасс Г. Кіт і миша : повість / Гюнтер Грасс; {пер. з нім Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2008. – 187с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4139-5
696980
  Сагата Ю. Кіт у польській та українській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 282-290. – ISSN 0203-9494
696981
  Хвильовий М. Кіт у чоботях / М. Хвильовий. – 2-е вид. – Харків, 1925. – 30с.
696982
  Тік Людвіг Кіт у чоботях : дитяча казка на три діїз інтермедіями, прологом і епілогом // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 118-154. – ISSN 0320 - 8370
696983
  Гэрмановіч Я. Кітай - Сібір - Масква : (успаміны) / Язэп Гэрмановіч. – Мюнхэн : Logos, 1962. – 292, [2] с. : портр.
696984
  Гундорова Т. Кітч і література : травестії / Тамара Гундорова. – Київ : Факт, 2008. – 280, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 267-281. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-292-3


  У пр. № 1746424 напис: Дорогому Михайлу Кузьмовичу з повагою до Вашої невтомності і провокативності, а також із побажанням усіляких ювілейних гараздів - від автора. 25.11.2008 р. Підпис.
696985
  Дубровний Т. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 278-283. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Порушено питання появи і розвитку явища кітчу. Будучи складовою естетики постмодернізму, кітч вийшов за межі культури, зайнявши місце в суспільстві, побуті й зрештою, позначився на формуванні мислення і сприйняття людиною навколишнього світу та її ...
696986
  Дубровний Т.М. Кітч як рушійна сила еволюції жанру пісні в Україні XIX - першої половини XX століття // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 132-134. – ISBN 978-966-2241-65-5
696987
  Муха О. Кітч: смислові трансформації поняття у XX-XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 250-561. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджено виникнення поняття кітчу та його етимологічний аналіз. У межах авторської концепції переосмислено погляди К. Грінберга, У. Еко, Т. Адорно, Ж. Бодрійяра, А. Моля та низки вітчизняних та російських науковців. Простежується поступове ...
696988
   Кіфоренко Борис Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 198-199. – ISBN 978-966-439-754-1
696989
   Кіфоренко Борис Микитович (1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 219. – ISBN 978-966-933-054-3
696990
  Струцюк Й. Кіцик : проза: новела // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 60-65. – ISSN 0131-2561
696991
  Пашніна О. Кіша-прес-клуби як невід"ємна частина японської журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 248-251. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
696992
  Шибалов Є. ККД вертикалі - 18,3 % // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)


  В 2007 року в Донецькій області було підписано Віктором Януковичем ( тоді він був прем"єром) Закон "Про стимулювання розвитку регіонов". Які зміни прийшли в цей край? Які перспективи?
696993
  Новікова-Вигран Ккиївська фортеця як об"єкт культурної спадщини / Новікова-Вигран, Л.О. Гріффен // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 15 квіт. 2022 р., м. Львів, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 119-120. – ISBN 978-617-8037-62-8
696994
  Щестюк О. Ккласифікація земельних прав громадян України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 192-200. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
696995
  Колісник Л. Кколекція декоративних форм Sambucus L. (Sambucaceae ) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / Л. Колісник, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-133. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію бузини (Sambucus L.) Національного ботанічного саду ім. M.M. Гришка НАН України, представлену 4 видами та 20 формами. Наведено дані про сезонний розвиток рослин та їх зимостійкість. The collection of elderberry (Sambucus L.) of ...
696996
  Мусатов А.И. Клава Назарова / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 303с.
696997
  Мусатов А.И. Клава Назарова // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 7. – С. 5-296. – (Б-ка пионера)
696998
  Гуцало Е. Клава, мать пиратская / Е. Гуцало. – М., 1968. – 47с.
696999
  Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей: ІІ век н. э. / В.А. Бронштэн; В.А. Бронштейн ; отв. ред. А.А. Груштейн ; АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 240 с. – (Научно-биографическая литература)
697000
  Морозова В.А. Клавдичка / В.А. Морозова. – М., 1974. – 176с.
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,