Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>
696001
  Гломозда К.Е. "Крещение Руси" в концепциях современной буржуазной историографии : ( критический анализ) / К.Е. Гломозда. – Київ, 1988. – 165с.
696002
   "Крещение Руси" в трудах русских и советских историков. – Москва : Мысль, 1988. – 334, [2] с. – (Научно-атеистическая библиотека)
696003
  Гордиенко Н.С. "Крещение Руси": факты против легенд и мифов / Н.С. Гордиенко. – Л, 1984. – 287с.
696004
  Прусенко Г.Е. "Крещеный китаец" и "Записки чудака" Андрея Белого: архитекстуальные особенности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 230-241. – ISBN 978-966-8906-28-2
696005
  Горблянський Ю. "Кривава фієста сучасності" в одкровенні Ліни Костенко (зауваги про "Записки українського самашедшего") / Ю. Горблянський, М. Кульчицька


  Здійснено аналітичний зондаж сучасного українського літературного процесу в контексті постмодерного сьогодення, що позиціонує себе як буфонадний балаган. Проаналізовано роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" крізь призму специфіки ...
696006
  Чубик В. "Кривавий літопис" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 70-74. – ISSN 08-68-4790-1


  "Гіркими сльозьми плаче Україна", "В листопадовій сирості минає цей день", "В душі повеселіло. Аж хочеться жити", "І тяжко, і важко, і гірко до болю...", "Рідна мово - мамина молотво", "Подвиг".
696007
  Балан Н.В. "Кривавий меридіан" К. Маккарті як антивестерн // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 68-73


  Стаття присвячена дослідженню антивестерну "Кривавий меридіан" К. Маккарті. Окреслюються риси канонічного вестерну та визначаються їх авторські модифікації цих рис, а також значення мотиву насилля в контексті роману. Статья посвящена исследованию ...
696008
  Савчук В. "Кривавий тан" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 131-151. – ISSN 08-68-4790-1


  Драма на три дії.
696009
  Жолтікова Г. "Криваві землі..." // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 7 (177). – С. 45-49


  Видатний американський історик Тімоті Снайдер, автор бестселера "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним." За радянських часів існувало неписане правило округляти числа, особливо якщо йшлося про жертви та кількість загиблих на полі бою. ...
696010
  Демартіно А. "Криве дзеркало": роль соціальних мереж в операції Російської Федерації з анексії Криму = "False mirror": the role of social media in the Russian Federation"s operation to annex Crimea = "Кривое зеркало": роль социальных сетей в операции Российской Федерации по аннексии Крыма : аналіт. записка / Андрій Демартіно ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 240, [3] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці кн. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-02-9243-7
696011
  Рягузова Г.М. "Криві дзеркала" сатири і дійсність / Г.М. Рягузова. – Київ : Манускрипт, 1996. – 195с.
696012
  Крылова И.А. "Кривые зеркала" библиометрии и наукометрии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 41-51. – ISSN 0235-1188


  В статье анализируется проблема адекватности количественной оценки эффективности научной деятельности в России, обсуждается проблема объективности показателей научной продукции на основе биометрических данных, исследуются причины недооценки вклада ...
696013
  Тарнакоп П. "Крига під сонцем" : повість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 45-67
696014
  Супрун-Яременко "Криза самоідентифікації - страшний процес на Кубані, який лише посилюється" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Дослідниця традиційного мелосу та культури на Кубані розповіла про трансформації традиційного середовища й історичної пам"яті кубанських українців.
696015
  Павленко В.В. "Криза" як субконцепт концепту "війна" в британському воєнному медіадискурсі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 86-90. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один з основних субконцептів концепту «війна» в сучасному британському воєнному медіадискурсі – «криза». Проаналізовано тенденції досліджень концептів у когнітивній науці та обгрунтовано можливість застосування їхніх результатів у ...
696016
  Ачкасов В.А. "Кризис будущего" - кризис универсальных ценностей? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 31-35. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
696017
  Лукьянова Е.Л. "Кризис где-то и параллельно": особенности изучения молодежи в условиях экономического спада / Е.Л. Лукьянова, Г.А. Сабирова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 79-88. – ISSN 0132-1625
696018
  Кирис А.Ю. "Кризис основного закона" и усиление исполнительной власти в конституции буржуазной Эстони 1933 года : Автореф... канд. юрид.наук: / Кирис А.Ю.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 48л.
696019
  Барзыкин Юрий "Кризис подтолкнет к созданию эффективных механизмов развития туризма..." : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23
696020
  Кременюк В.А. "Кризисная стратегия" на службе империализма / В.А. Кременюк. – К., 1979. – 145с.
696021
  Покровская И.С. "Кризисная стратегия" США в Центральной Америке на рубеже 70-80-х годов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 42-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
696022
  Гончар Б.М. "Кризова дипломатія": СРСР і США в конфліктах "третього світу" (70-80-і роки) / Б.М. Гончар. – Київ, 1992. – 172 с.
696023
  Pyrlic N. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 148-152. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
696024
  Опимах И. "Крик" Эдварда Мунка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 9. – С. 69-81
696025
  Тимочко І. "Криком розрубані..."; "Голод. Під ребрами томиться смерть..."; "Зморщений вечір у пошуках смерті..."; "Розжарені леза на ржавих терезах..."; "Чуєш, сиплеться пісок..."; "Розбивається день..."; Вовк; "Чуєш? Згортається спалена кров..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 212-218
696026
  Гайворонський О. "Крим був країна небагата. Податків на власне утримання хани не збирали" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 47 (150). – С. 54-57


  Столиця кримського ханства почалася з альтанки посеред саду. У Бахчисарайському палаці кожен хан намагався щось добудувати. Турецький культурний вплив на Крим посилювався з кожним століттям, навіть десятиліттям. Він був тотальним.
696027
  Стус В. "Крим знову стане частиною України в найближчі п"ять років" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 19-21


  Широка антиросійська коаліція формується навколо України, але вона не є проукраїнською. США, ісламський світ і Китай найбільше зацікавлені в розпаді авторитарної Росії. Події в Україні - нагода реалізувати глобальні стратегічні плани - вважає ...
696028
  Папенко М. "Крим лише для росіян" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 60). – С. 10


  На півострові - "хвиля" переселення з Росії.
696029
  Марчук Є. "Крим можна повернути" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 березня (№ 54). – С. 4
696030
  Сигалов А. "Крим пов"язаний з Україною набагато більше, ніж з Росією". 65 років тому Крим повернувся в лоно матері-України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 19). – С. 8-9


  "Коли Путін і його оточення розробляли плани відторгнення Криму, вони спрямували нищівну критику на одну-однісіньку людину. Ця людина - Микита Хрущов. Мовляв, зініційована ним передача Криму Україні - це чистісінький волюнтаризм, порушення всіх ...
696031
  Стус В. "Крим, який ми любимо" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 15


  Під такою назвою в київському університетському видавництві "Пульсари" надруковано тематичну антологію творів про Крим.
696032
  Строкова Л. "Крим. Золотий острів у Чорному морі" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 3


  Хроніка боротьби за "скіфське золото" України.
696033
   [Крехівський літопис]. Кройніка від Різдва Христового, для пам"яті записана (1494-1648) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7023-51-6
696034
  Кориневич А. «Крим завжди був і буде частиною України» / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Представником Президента України в Автономній Республіці Крим став заступник директора Інституту міжнародних відносин Антон Кориневич.
696035
  Тансыкбаева С.И. Крестьянство Бангладеш / С.И. Тансыкбаева. – М, 1985. – 154с.
696036
  Фролкин Н.М. Крестьянство в алжирской революции. / Н.М. Фролкин. – К, 1967. – 126с.
696037
  Марьина В.В. Крестьянство в революциях 40-х нодов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы / В.В. Марьина. – М., 1984. – 312с.
696038
   Крестьянство в социальной структуре стран социалистического содружества. – М., 1987. – 69с.
696039
  Смиренская Ж.Д. Крестьянство в странах Азии. / Ж.Д. Смиренская. – М., 1979. – 157с.
696040
  Лучицкий И.В. Крестьянство во Франции XVIII в.. – Б. м. : б. и. – С. 244-290


  На с. 244 дарств. надпись: Василенко от автора
696041
  Гордон А.В. Крестьянство Востока : историчческий субъект, культурная траадиция, социальная общность / А.В. Гордон. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1989. – 219 с.
696042
  Кравец Н.Н. Крестьянство Восточной Галиции и Северной Буковины во второй половине XIX в. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кравец Н.Н. ; АН УССР , Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 47 с.
696043
  Кузнецов А.С. Крестьянство Восточной Сибири в первой половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Кузнецов А.С. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 21 с.
696044
   Крестьянство Дальнего Востока СССР (XIX - XX вв.). – Владивосток, 1979. – 142с.
696045
   Крестьянство Дальнего Востока СССР XIX - XX в.. – Владивосток, 1991. – 416с.
696046
  Кирьянов Б.И. Крестьянство Екатеринославской губернии в годы первой мировой войны (1914-1916 гг.) / Б.И. Кирьянов. – М., 1960. – 36с.
696047
  Гриднев В.М. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецго-фашистской оккупации (1941-1944) : Автореф... канд. ист.наук: 0.7.571 / Гриднев В.М.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 17л.
696048
  Гриднев В.М. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецко-фашистской оккупации 1941-1944 гг. / В.М. Гриднев. – Москва, 1975. – 86с.
696049
  Ленин В.И. Крестьянство и аграрный вопрос / В.И. Ленин. – 2-е. – Днепропетровск; Краснодар, 1924. – 244с.
696050
   Крестьянство и крестьянское движение в Башкирии в XVII - начале XX в.. – Уфа, 1981. – 127с.
696051
  Бедин В.В. Крестьянство и крестьянское движение в Поолтавской губернии на рубеже XIX-XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Бедин В.В.; Ин-т истории Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние. – Л., 1961. – 19л.
696052
  Коломойцев П. Крестьянство и революция / П. Коломойцев. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – [4], 142 с.
696053
  Ленин Н. (В. Ульянов) И. Крестьянство и революция в России / Н. (В. Ульянов) И. Ленин. – Ленинград : Рабочее издательство "ПРИБОЙ"
Вып. 20. – 1925. – 64 с.
696054
   Крестьянство и сельское хозяйство Сибири, 1960-1980-е гг.. – Новосибирск, 1991. – 489с.
696055
  Тансыкбаева С.И. Крестьянство Пакистана / С.И. Тансыкбаева. – Ташкент : Фан, 1969. – 160 с.
696056
   Крестьянство Поволжья в Октябрьской революции и гражданской войне. – Куйбышев, 1983. – 158с.
696057
  Дейч Г.М. Крестьянство Псковской губернии в конце XVIII и первой половине XIX века / Г.М. Дейч. – Псков, 1957. – 89с.
696058
  Тюкавкин В.Г. Крестьянство России в период трех революций / В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с.
696059
   Крестьянство России периода разложения феодализма и развития капитализма. – Новосибирск, 1978. – 119с.
696060
  Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. / А.И. Копанев. – Л., 1978. – 245с.
696061
   Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капиталлизма. – Ростов -на-Дону, 1990. – 256с.
696062
   Крестьянство Сибири XVIII - начала XX в. Классовая борьба, обществ. сознание и культура. – Новосибирск, 1975. – 219с.
696063
  Алферов М.С. Крестьянство Сибири в 1917 году / М.С. Алферов. – Новосибирск, 1958. – 68с.
696064
   Крестьянство Сибири в период строительства социализма, 1917-1937 гг.. – Новосибирск, 1983. – 389с.
696065
   Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. – Новосибирск, 1983. – 399с.
696066
   Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. – Новосибирск, 1982. – 504с.
696067
   Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и развития капитализма. – Новосибирск, 1979. – 122с.
696068
   Крестьянство СССР в условиях агропромышленной интеграции. – М., 1985. – 182с.
696069
  Легкий В.И. Крестьянство Украины в начальный период освободительной войны 1648-1654 гг. / В.И. Легкий. – Ленинград, 1959. – 176 с.
696070
   Крестьянство Урала в эпоху феодализма. – Свердловск, 1988. – 152с.
696071
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1984. – 131с.
696072
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1985. – 110с.
696073
   Крестьянство Центрального промышленного района. – Калинин, 1987. – 131с.
696074
   Крестьянство Центрального промышленного района (XVIII - XIX вв.). – Калинин, 1983. – 120с.
696075
   Крестьянство Центрального промышленного района: история, историография, источники. – Калинин, 1982. – 144с.
696076
  Степынин В.А. Крестьянство Черноземного центра в революции 1905-1907 гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1991. – 166с.
696077
  Живолуп Е.К. Крестьяское движение в Харьковской губернии в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд .ист.наук: / Живолуп Е. К.; ЛГУ, ИПКП макрс. лен. – Ленинград, 1950. – 16 с.
696078
  Машара М. Кресы борются : роман / М. Машара; Исхак Машбаш ;. – Москва
1. – 1971. – 319 с.
696079
  Машара М. Кресы борются : роман / М. Машара; Исхак Машбаш ;. – Москва
1. – 1980. – 300 с.
696080
  Александравичус И. Кретингский говор. 661 "Языки народов СССР. Литов. яз." : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александравичус И. ; ВГУ. – Вильнюс, 1968. – 17 с.
696081
  Губерський Л.В. Кретьєн Жан // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 694-695. – ISBN 966-316-039-X
696082
  Грень В.П. Крехів : роман-трилогія / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2007. – 420с. – ISBN 978-966-658-110-8
696083
   Крехів. Василіянський монастир Святого Миколая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 8-9 : фото
696084
  Бенцони Ж. Кречет / Ж. Бенцони. – М, 1993. – 448с.
696085
  Бенцони Ж. Кречет / Ж. Бенцони. – М, 1993. – 416с.
696086
  Лэм Ч. Крещендо / Ч. Лэм. – М., 1992. – 189с.
696087
  Иоанн Богомил Крещендо добра : кн. муз. откровений, или концепции, сообщен. во время исполн. : написано в Коста-Брава-Бельмонте, апр. 2013 - март 2015 / блаженный Иоанн Богомил ; [сост. Л. Белов]. – Ужгород : Світ Софії, 2016. – 498, [1] с. : ил. – Сер. осн. в 2012 г. – (Серия "Фортепиано как орфеон" ; кн. 2). – ISBN 978-617-7222-54-4
696088
  Акулов И.И. Крещение : роман / И.И. Акулов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 464 с.
696089
  Акулов И.И. Крещение / И.И. Акулов. – Москва, 1977. – 672с.
696090
  Филиппов Л.А. Крещение / Л.А. Филиппов. – М, 1977. – 80с.
696091
  Акулов И.И. Крещение : роман / Иван Акулов. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 575 с. – (Лауреаты государственной премии РСФСР им. М. Горького)
696092
  Акулов И.И. Крещение : роман / Иван Акулов ; худож. В.Н. Рыжов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 510 с. – (Современный военный роман)
696093
  Попов П. Крещение на Диксоне // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.36-43. – ISSN 0321-0669
696094
  Грамзин С.А. Крещение огнем / С.А. Грамзин. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 128с.
696095
  Грэхэм Л. Крещение огнем / Л. Грэхэм. – М., 1993. – 240с.
696096
  Штрамм А. Крещение огнем : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 103-114. – ISSN 0130-6545
696097
  Белопольский Б. Крещение Руси / Б. Белопольский, А. Тайдышко. – Л, 1939. – 54с.
696098
   Крещение Руси. – М., 1990. – 15с.
696099
  Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 415-441. – ISSN 2310-3310
696100
  Клибанов А.И. Крещение Руси: история и современность / А.И. Клибанов, Л.Н. Митрохин. – М, 1988. – 64 с.
696101
   Крещение: Повести и рассказы молодых писателей о современной армии. – М., 1991. – 460с.
696102
  Кузьмин В. Крещение: у истоков российской государственности // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 12. – С. 2-10. – ISSN 0028-1263


  По летописям, история христианства в России начинается не с крещения, а с выбора веры. Это один из драматических эпизодов, получивший название "Россия на распутье". На картине "Великий князь Владимир избирает религию" художника Ивана Эггинка изображён ...
696103
  Жукровский В. Крещенные огнем / В. Жукровский. – Москва, 1970. – 175 с.
696104
  Мисюк Б.С. Крещенный огнем / Б.С. Мисюк. – М., 1986. – 189с.
696105
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы: Повести и рассказы. / В.Д. Ляленков. – Л., 1980. – 264с.
696106
  Ляленков В.Д. Крещенские морозы; Записки старого солдата; Сложный объект; Сестры Строгалевы; Жизнь покажет; Завязь; Маруся. / В.Д. Ляленков. – Л., 1985. – 479с.
696107
  Белый А. Крещеный китаец / А. Белый. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 235 с.
696108
  Белый А. Крещеный китаец / А. Белый. – М., 1992. – 235с.
696109
  Шудря Є. Кржемінський Костянтин Іполитович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 76-78. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
696110
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – М., 1980. – 383с.
696111
  Карцев В.П. Кржижановский / В.П. Карцев. – 2-е изд. – М., 1985. – 383с.
696112
  Дузу П. Крибиохимия / П. Дузу. – М., 1980. – 283с.
696113
  Чайкін О. Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
696114
  Твердохліб І.П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 270-280 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
696115
  Гребінь В.В. Крива Руда (- річка у Глобинському та Семенівському районах Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 309. – ISBN 978-966-02-7305-4
696116
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 20
696117
   Крива співіснування розчину ізомасляна кислота-вода в термінах різних параметрів порядку / А.М. Репула, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 55
696118
  Осауленко Євген Крива усмішка лукавого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 78-81. – ISSN 0130-5212
696119
  Лизанчук В. Кривава "йолка" Януковича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 4-5
696120
  Білян П. Кривава бійня від Льєжа до Львова // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 25-28. – ISSN 1230-2759


  Перша світова війна.
696121
  Ольховський І. Кривава Волинь / Іван Ольховський. – Київ : Гарт. – ISBN 978-966-2964-00-4
Кн. 1 : Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Шацького районів у 1939-1945 роках. – 2008. – 248 с. – На тит. арк. Невинно убієнним у 1939-1945 роках волинянам присвячую
696122
  Глінн А. Кривава земля = Bloodland : роман / Алан Глінн ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2015. – 476, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ірландія). – ISBN 978-966-03-7209-2
696123
  Барбюс Анрі Кривава нафта : з франц. / Барбюс Анрі; А. Барбю. – Київ : ДЛВ, 1960. – 18 с.
696124
  Чобіт Д.В. Кривава п"ятниця Одеси : корот. іл. нарис / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 48 с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-7544-70-6
696125
  Конашевич С. Кривава риска на незавершеному ескізі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Стаття присвячена дослідженню творчості кримського художника Михайла Казаса (1889–1918).
696126
  Фостій І. Кривава розправа комуністичної влади над банилівчанами // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 82-89


  Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Йдеться про спроби опору українського населення с. Банилова Чернівецької обл. політиці радянізації ВКП(б) у 1940-1941 рр.
696127
  Нікітенко К. Криваве "золото" вересня 1939-го. Радянізація Західної України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 15


  1 вересня 1939 р. нападом Адольфа Гітлера на Польщу розпочалася Друга світова війна. Вже 17 верес. у війну на боці фашистської Німеччини вступив СРСР. Сил боротися одразу з двома наддержавами Польща, звісно, не мала. Країну було окуповано і згідно з ...
696128
  Гарсіа Лорка Федеріко Криваве весілля : Драматичні твори / Гарсіа Лорка Федеріко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 460с.
696129
  Бондар-Терещенко Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212


  Родоначальник українського авангарду Василь Єрмілов
696130
  Бондар-Терещенко Ігор Криваве колесо долі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0130-5212
696131
  Файзулін Я. Кривавий Базар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  21 листопада 1921 року більшовики зупинили Другий зимовий похід Армії УНР, який мав стати сигналом для загальної боротьби проти радянської влади.
696132
  Кашин В.Л. Кривавий блиск алмазів : роман / В.Л. Кашин. – Київ : Український письменник, 1992. – 186 с.
696133
  Майданська Софія Кривавий скарб : культурологічний проект часопису "Наш Гоголь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0868-9644
696134
  Цивірко Микола Кривавий тайнопис // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
696135
  Гук Б. Кривавий терор на Любачівщині у 1944 - 1946 роках // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  За 17 місяців органи Республіки Польщі вбили 609 українців.
696136
  Баар Г.І. Кривавий ювілей / Баар Г.І. – [Б. м.] : На варті. – 39 с.
696137
  Лукьянович Я Д. Криваві вибори / Я Д. Лукьянович, . – Львів, 1953. – 48с.
696138
  Лізов Б. Криваві заграви : Інтервенції проти СРСР. Минулі та загроза майбутніх / Б. Лізов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 168 с.
696139
  Сорока П. Криваві зарубки на серці, або літопис становлення душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 4


  Рецензія на книжку Олеся Волі "Щоденник. Сорок років (1969-2009 рр.)
696140
  Филипчук О. Криваві ландшафти Буковини: пам"ять і забуття // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 133-137
696141
  Голованов С.О. Криваві процеси в Афінському полісі наприкінці V ст. до н.е. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 92-97. – ISBN 966-614-021-7
696142
  Орсаг-Гвєздослав Криваві сонети / Орсаг-Гвєздослав. – Пряшів, 1961. – 56с.
696143
  Сапиро С.И. Кривая инженера Стрепетова / С.И. Сапиро. – Пермь, 1962. – 247с.
696144
  Федосеев Семен Кривая наводка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 102-108 : фото, рис.
696145
  Янес Х. Кривая падения / Х. Янес. – Алма-Ата, 1987. – 159 с.
696146
  Янсен Х.Я. Кривая падения // Не прикасайтесь к лезвию / Н.С. Сватков. – Киев : Молодь, 1988. – С. 109-229. – ISBN 5-7720-0233-3
696147
  Киреев В. Кривая разбега / В. Киреев. – Москва, 1933. – 83 с.
696148
  Барышев М.И. Кривая роста / М.И. Барышев. – М., 1971. – 400с.
696149
  Никольский Н.Н. Кривая сила -- длительности как показатель возбудимости и скорости реагирования : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский Н. Н.; Ин-т физиол. – Л., 1958. – 18л.
696150
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования жидкость-пар смеси Не-СО в переменных плотность-температура и концетрация-температура / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Журнал физ. хим, 1987. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
696151
  Булавин Л.А. Кривая сосуществования этана / Л.А. Булавин, Ю.Б. Майстренко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1982. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
696152
  Дмитриев Т. Кривая тропа. / Т. Дмитриев. – Москва, 1928. – с.
696153
   Кривда Наталія Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235. – ISBN 978-966-439-754-1
696154
  Іщук-Пазуняк Кривда, помста і каяття в поемах Т. Шевченка "Варнак" і "Москалева криниця" // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 180-193. – ISBN 978-966-355-044-2
696155
  Дорохов М. Криве дзеркало // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 26-27


  Примітивізм, схоластика і невідповідність історичним реаліям - ось неповний перелік тих "чеснот", якими нашпиговані "опуси" зі шкільних підручників
696156
  Соколов Б. Криве дзеркало "Молодої гвардії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С.17-18


  Полказаний у Росії серіал став головною прем"єрою до 70-річчя Перемоги. Тему обрано було не випадково - з проекцією на нинішню війну на Донбасі.
696157
  Нечуй-Левицький І.С. Криве дзеркало української мови Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова, 1912. – 96 с.
696158
  Головенкін В. Криве дзеркало: ЗНО-2015 з математики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 73-87. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються особливості дворівневого зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2015 році. Розкриваються позитивні аспекти цього тестування, так і помилки, що привели до викривлення реального рівня знань школярів.
696159
  Турелик Галина Криве люстерце : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 65-66
696160
  Білоцерківець Н. Кривенька качечка, або Ще раз про трагедію Центрально-Східної Європи // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 4-6
696161
   Кривець Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
696162
   Кривець Ольга Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 118. – ISBN 978-966-439-961-3
696163
  Яно К. и Бохнер С. Кривизна и числа Бетти / К. и Бохнер С. Яно. – Москва, 1957. – 152 с.
696164
   Кривий Ріг = Кривой Рог : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – [13] с., [57] арк. фотоіл. : фотоіл. – Текст кн. на укр. та рос. мовах
696165
   Кривий Ріг = It is devoted to the 225th anniversary of Kryvyi Rih : Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу. – Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – 120с. : з іл. – ISBN 966-7089-75-4
696166
   Кривий ріг. Сталеве серце України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 114-115 : фото
696167
   Кривий ріг. Тур & Індустрія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 126-128 : фото
696168
  Будько Євген Кривий Ріг. Усе буде індастріал! / Будько Євген, Герасименко Арсеній // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 106-109 : фото
696169
  Пацюк Вікторія Кривий ріг: промисловість - теж атракція! / Пацюк Вікторія, Казаков Володимир // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
696170
  Самойлов Юрій Кривий Ріг: ставка на індустріальний туризм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
696171
   Кривий Сергій Лук"янович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 235-236. – ISBN 978-966-439-754-1
696172
  Седов В.В. Кривичи и словяне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Седов В.В. ; АН СССР , Ин-т истории материальной культуры. – Москва, 1954. – 109 с.
696173
  Чурюмов К.І. Криві блиску комет з урахуванням фазової залежності / К.І. Чурюмов, В.С. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано метод побудови фазових залежностей блиску комет на основі надійних візуальних кривих блиску. Досліджено 9 комет, для побудови кривих блиску яких застосовано більше 6000 оцінок блиску. Для 5 комет побудовано фазові криві та знайдено фазові ...
696174
  Величко Ф. Криві блиску, показники кольору, фазові залежності блиску астероїдів 433 ЕРОС та 1627 ІВАР / Ф. Величко, А. Ріхтегар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати фотометричних спостережень астероїдів 433 Ерос та 1627 Івар, які наближаються до Землі. Спостереження проведені на 70-см рефлекторі Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. ...
696175
  Мовчан В.П. Криві Коліна крізь терни і роки : історії села - історія України : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В.П. Мовчан, І.А. Нерубайський, В.Й. Олійник. – Київ : КВІЦ, 2010. – 712 с. – ISBN 978-966-2003-56-7
696176
  Власюк Ганна Григорівна Криві скінчених сум у геометричнному моделюванні просторових обводів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Власюк Г.Г.; КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2000. – 32 с.
696177
  Кириченко В.В. Криві та поверхні другого порядку : Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.В. Кириченко. – Київ, 1997. – 64с.
696178
  Кришталева О. Криво, рівно і чарівно : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 144-145 : Фото
696179
  Хан-Магометодв Кривоарбатский переулок / Хан-Магометодв. – Москва, 1984. – 61 с.
696180
  Бурба Георгий Кривобокий магнит : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 83-90 : Іл.
696181
  Казанцева Л.В. Криводубський Валерій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 359. – ISBN 978-966-02-7305-4
696182
  Кристи А. Кривой дом : сборник детективных романов / Агата Кристи ; [перевод с англ. О. Кучеров]. – Киев : Мистецтво, 1993. – 343, [9] с. – В кн. также : Леди в озере / Р. Чандлер. – ISBN 5-7715-0673-7
696183
  Синицына Л.А. Кривой четверг / Л.А. Синицына. – М., 1991. – 93с.
696184
  Дубов П.Л. Криволинейная симметрия : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дубов П.Л.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Ленинград, 1971. – 11л.
696185
  Пилипишин Б.В. Криволинейное суммирование сейсмических сигналов / Б.В. Пилипишин, М.И. Червонский. – Москва : Недра, 1974. – 80с.
696186
  Кравцов Г.С. Криволинейные профили регистрации в сейсмической разведке : Автореф... канд. техн.наук: / Кравцов Г.С.; М-во высш. образования СССР. Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1955. – 14л.
696187
   Криволинейные суммирование сейсмических сигналов. – М., 1974. – 80с.
696188
   Кривому Рогу 200. – Днепропетровск, 1975. – 207с.
696189
  Іваничук Роман Криворівенські етюди : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 103-120. – ISSN 0130-1608
696190
  Новицька Лариса Криворізька подолянка : Любов Іванівна Гавриленко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 14
696191
  Лисенко В.С. Криворізька сторінка Катинської трагедії / В.С. Лисенко, В.А. Булгакова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 96-98. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
696192
  Думанський В. Криворізька сторінка Катинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  Жахлива загибель президента Польщі Леха Качинського 10 квіт. 2010 р. під Смоленськом, змусила світові, ще раз нагадати про лиховістну Катинь, - символ сталінських злочинів. Трагедія яка розігралася в 1940 р., де загинуло бл. 15 тис. польських ...
696193
   Криворізьке рудоуправління імені Ф.Е. Дзержинського.. – Дніпропетровськ, 1973. – 216 с.
696194
   Криворізький державний педагогічний університет : на шляху до оновлення змісту освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-19. – ISSN 1682-2366
696195
   Криворізький ДУЕТ презентував науково-освітній простір ТехноНUB // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  В м. Кривий Ріг під час координаційної наради на тему "Технологічна освіта у твоєму місті" за ініціативи Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі Державного університету економіки і технологій (ДУЕТ) відбулася презентація Концепції майбутнього ...
696196
   Криворізький національний: 90-ліття // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  Університет займає одне із провідних місць серед ВНЗ України. Йдучи до свого ювілею, університет готується гідно зустріти своє 90 - ліття. Тут постійно проводиться цілеспрямована робота з модернізації змісту освіти, впровадження нових технологій.
696197
  Готше О. Криворізький прапор / О. Готше. – Дніпропетровськ, 1961. – 232с.
696198
  Тарабара О. Криворізькими стежками Панаса Феденка // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 128-140
696199
   Криворізькі усмішки : гумор та сатира письменників Криворіжжя. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 63
696200
   Криворізькому державному педагогічному університету - 70. – Кривий Ріг, 2000. – 152с. – ISBN 966-7793-02-8
696201
   Криворожский ботанический сад: Путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1989. – 94с.
696202
   Криворожский железо-рудній бассейн
1. – 60с.
696203
   Криворожский железо-рудній бассейн. – Москва
1. – 1951. – 178 с.
696204
   Криворожский металлургический завод. – Л., 1929. – 426с.
696205
  Бордунов И.Н. Криворожско-Курская эвгеосинклиналь / И.Н. Бордунов; Отв.ред. Н.П.Семененко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 302с.
696206
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. / В.В. Кутас, В.Д. Омельченко, Г.М. Дрогицкая, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 42-52 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-52. – ISSN 0203-3100
696207
   Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. Инструментальные данные / А.В. Кендзера, О.Е. Старовойт, В.Д. Омельченко, Л.И. Надежка, Ю.М. Вольфман, И.П. Габсатарова, С.П. Пивоваров, Ю.В. Лесовой; А.В. Кендзера // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
696208
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1971. – 463с.
696209
  Готше О. Криворожское знамя / О. Готше. – М, 1977. – 437с.
696210
   Криворожье. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
696211
   Кривоченко Людмила Миколаївна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 127-128


  Привітання з 80-річчям.
696212
  Терес Н.В. Кривошея Галина Мефодіївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 51-52 : фото
696213
   Кривошея Григорій Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 164. – ISBN 978-966-2726-03-9
696214
   Кривошея Григорій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236. – ISBN 978-966-439-754-1
696215
   Кривошея Сергiй Арсенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
696216
   Кривошея Сергій Арсентійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 160. – ISBN 978-966-439-757-2
696217
  Байдебура П.А. Кривою дорогою / Павло Байдебура. – Сталіно : Донбас. кн. вид., 1959. – 31с. : іл. – (Оповідання-газета ; № 3)
696218
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 57-58
696219
   Кривченко Георгій Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-115 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
696220
   Кривченко Георгій Олексійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 118-120. – ISBN 978-966-439-961-3
696221
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 63-64. – ISBN 966-95774-3-5
696222
   Кривченко Георгій Олексійович (1883-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236. – ISBN 978-966-439-754-1
696223
   Кривые в кинематиках и смежные вопросы физики и космологии. – Сыктывкар
22. – 1976. – 16 с.
696224
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразвии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
696225
  Эпштейн Л.А. Кривые в многообразии с обобщенным чебышевским линейным элементом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Эпштейн Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
696226
  Мордашова Г.Ф. Кривые второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 13с.
696227
  Ямщиков Е.Ф. Кривые дисперсии некоторых органических и неорганических жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Ямщиков Е.Ф. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16 с.
696228
  Бураков Д.А. Кривые добегания и расчет гидрографа весеннего половодья. / Д.А. Бураков. – Томск, 1978. – 130с.
696229
  Брус Д. Кривые и особенности / Д. Брус, П. Джиблин. – Москва : Мир, 1988. – 262 с.
696230
   Кривые и сопряжения. – Л., 1962. – 80с.
696231
  Демьянова С.М. Кривые поверхности / С.М. Демьянова. – М., 1979. – 43с.
696232
  Мариничев А.Н. Кривые постоянства распределения компонента между фазами и азеотропные свойства тройных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Мариничев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 10л.
696233
  Липкин М.И. Кривые распределения в экономических исследованиях. / М.И. Липкин. – М., 1972. – 144с.
696234
  Лахтин Л.К. Кривые распределения и построение для них интнрполяционных формул по способам Пирсона и Бунса / Л.К. Лахтин. – М, 1922. – 152с.
696235
  Митропольский А.К. Кривые распределения. Лекции по мат. статистике / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1960. – 172 с.
696236
  Земманекк Е.Н. Кривые роста и магнитное усиление спектральных линий солнечных пятен : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Земманекк Е.Н.; Одесский ун-т. – Одесса, 1967. – 8л.
696237
  Залгаллер В.А. Кривые с ограниченной вариацией поворота на выпуклой поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Залгаллер В.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 8 с.
696238
  Блохин А.В. Кривые силы света, структура комы и амплитудно-временные характеристики метеоров с учетом дробления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Блохин А.В.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
696239
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1962. – 64с.
696240
  Ромашов А.М. Кривые тропы / А.М. Ромашов. – М, 1965. – 80с.
696241
  Аверченко А.Т. Кривые углы : рассказы / Аверченко А.Т. – Рассказы. – Москва : Советская Россия, 1989. – 304 с. : ил.
696242
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Однородный шар / Е.Г. Рудникова, Н.А. Яковкин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Решена десятиуровенная задача для водородного атома в однородном шаре в приближении усредненных по объему параметров. Определены населенности второго - десятого уровней, оптические толщины и энергии излучения в водородных линиях, бальмеровский ...
696243
  Рудникова Е.Г. Кривые энергий бальмеровских линий для протуберанцев. Плоский слой // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основе решения десятиуровенной задачи для водородного атома в плоском вертикальном слое с приближённым учетом диффузии излучения построены кривые энергий На-Н10, а также определены бальмеровские декременты для протуберанцев в широком диапазоне ...
696244
  Голубев В.Н. Кривыми тропами / В.Н. Голубев. – Москва, 1965. – 102с.
696245
  Козупєєв Олександр Крига зрушила, або красивим дворам і паркам бути // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 94-95 : фото
696246
  Сорока В. Крига потроху скресає // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 13. – ISSN 2219-5793
696247
  Птахів Семен Крига скресла? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 55 : фото. – ISSN 1998-8044
696248
  Мізюн Г.М. Криголам / Г.М. Мізюн. – Київ, 1967. – 79с.
696249
  Моляко В.О. Криголами. / В.О. Моляко. – К., 1972. – 701с.
696250
  Кубанов Р.А. Кридитно-модульна організація навчального процесу студентів у вищому навчальному закладі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 245-254. – ISSN 2312-5993
696251
  Сафонова І. Криж (хрест) - найголовніший сакрально-лапідарний об"єкт ставрографії // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 27-28


  Дефіцит ставрографічних та історико-археологічних досліджень, брак достатньої кількості мистецтвознавчих розвідок хрестів (крижів) обумовили пошук, аналіз і вивчення наявних опублікованих матеріалів, які їх аналізують. Отже, недостатня ...
696252
  Германн Ю. Крижана блакить // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.364-389.
696253
  Крижанівський А.. Крижана усмішка. : гуморески, афоризми, пародії / А. Крижанівський. – Київ : Молодь, 1972. – 116с.
696254
  Усик С. Крижане щастя. За рибою - по краєчку життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 28
696255
  Лажечников І.І. Крижаний дім. / І.І. Лажечников. – Київ, 1965. – 310с.
696256
  Лажечников І.І. Крижаний палац. / І.І. Лажечников. – Х.-К., 1930. – 264с.
696257
  Сартаков С.В. Крижаний скарб / С.В. Сартаков. – К., 1965. – 442с.
696258
   Крижанівський (Крижановський) Олег Прокопович (1944-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
696259
  Фурса С.Я. Крижанівський Віктор В"ячеславович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 45. – ISBN 978966-97130-0-1
696260
   Крижанівський Володимир Прокопович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 236-237. – ISBN 978-966-439-754-1
696261
  Матвієнко В.М. Крижанівський Володимир Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 395. – ISBN 978-966-02-7305-4
696262
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 226. – ISBN 96966-8060-04-0
696263
   Крижанівський Олег Прокопович / Колектив кафедри історії стародавнього світу середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Крижанівський Олег Прокопович (1944 - 2010) - доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Некролог
696264
  Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 397-398. – ISBN 978-966-02-7305-4
696265
  Коцур Г.Г. Крижановський Володимир Степанович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 53-54 : фото
696266
   Крижановський Олег Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 45. – ISBN 966-8352-11-4
696267
  Сливинський О. Крижмо : З українських медитацій перед народженням нового віку / О. Сливинський. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2002. – 296с. – ISBN 966-7825-52-3
696268
  Івченко Володимир Крижні у великому місті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 20-21 : Фото
696269
  Огнев"юк В. Криза - момент істини для університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовано доцільність запровадження нових принципів розвитку університетської освіти в умовах сучасності : академічна свобода, диверсифікація фінансової бази, оптимизація науково-дослідної роботи тощо.
696270
  Акімова Ірина Михайлівна Криза - це не завжди погано : [інтерв"ю з народним депутатом України І.М. Акімовою] / Акімова Ірина Михайлівна, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
696271
  Доломан О. Криза - це шлях до очищення // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х


  Перший Президент України, Л. Кравчук про кризову ситуацію в країні та шляхи виходу з неї.
696272
  Войцеховський Віктор Криза - час оновлення! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
696273
  Андрєєва О.М. Криза "локального" та "універсального" вимірів української національної ідентичності пострадянського періоду // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 7-14. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
696274
  Кандзюба М.О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кандзюба Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
696275
  Шишка Р. Криза авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 14-19
696276
  Кан Д.С. Криза американо-північнокорейських відносин нелегке завдання уряду Мун Дже Іна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 197-207. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
696277
  Полубатко Н.С. Криза американських геостратегій "уніполя" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 243-249


  У статті розглядаються наслідки світової фінансової кризи для національної безпеки США, трансформація зовнішньої політики та геостратегій у постбіполярному світі, аналізуються проблеми і перспективи збереження глобального лідерства США у видимому ...
696278
  Зайцев М. Криза антропоцентризму і проблема людської індивідуальності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 179-185. – ISBN 978-966-8009-72-3
696279
  Атамась Н.І. Криза банківської системи в доларизованій економіці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 29-34. – (Економічні науки)
696280
  Ликун Н. Криза банківської системи України: передумови та наслідки // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 6)
696281
  Табачковський В.Г. Криза буржуазного раціоналізму та проблема людської особистості / В.Г. Табачковський. – Киев, 1974. – 159с.
696282
  Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології / В.К. Забігайло. – Київ, 1981. – 48 с.
696283
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ : Політвидав України, 1968. – 107 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
696284
  Бабкін В.Д. Криза буржуазної теорії держави і права / В.Д. Бабкін. – Київ, 1968. – 107с.
696285
  Зубарева М.А. Криза в газорозподільній галузі: комунікативним аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 36-38


  Виконано системний аналіз кризи з погляду різних теоретико-методологічних підходів, визначено її особливості в контексті теорії комунікації. Розглянуто проблемне поле та специфіку кризи у газорозподільчій галузі сучасної України. Охарактеризовані ...
696286
  Домрачев В.М. Криза в єврозоні та перспективи євроінтеграції України / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов, Д.В. Баранов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 145-152
696287
  Ніколайчук С. Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів? / С. Ніколайчук, В. Хом"як // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
696288
  Варуфакіс Я. Криза в Іспанії - шанс для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10


  Як у майбутньому уникнути виникнення живильного середовища для націоналізму?
696289
  Паніотто В. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / В. Паніотто, Н. Харченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1563-3713
696290
  Ягольник О. Криза в порядку денному // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
696291
  Петренко Є. Криза в Туркменистані // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5
696292
  Сіренко В.Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 8-13. – ISSN 2524-017X
696293
  Держалюк О.М. Криза в Україні 2006 року та її наслідки / О.М. Держалюк. – Київ : Преса України, 2006. – 128с. – ISBN 966-8373-38-3
696294
  Павленко О.О. Криза в фізиці на рубежі XIX - XX ст. і ії філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 40-42
696295
  Гончаров Н.К. Криза в школі і педагогіки в США / Н.К. Гончаров. – К, 1950. – 32с.
696296
  Степаненко В.П. Криза валютно-фінансової системи капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 47с.
696297
  Андрушків Б. Криза взаємовідносин у загальній теорії криз / Б. Андрушків, Ю. Вовк, О. Погайдак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 121-131. – ISSN 1684-906Х
696298
  Макаренко П.О. Криза видобування енергоресурсів в Україні (географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 2308-135X
696299
  Тапол А.І. Криза візуальних практик Модерну // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 41-47. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу розмивання базових настанов візуальних практик Модерну, зокрема режиму та способу сигніфікації. Описується загальна динаміка історичних типів візуальних практик та місце режиму бачення Модерну в ній. Визначаються візуальні ...
696300
  Іванова А.Ю. Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917-1921 рр // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16-20. – ISSN 2219-5521
696301
  Балинська О.М. Криза влади: філософсько-правовий погляд // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – C. 3-11. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
696302
  Залогіна К.І. Криза власників в умовах перехідної економіки України: можливості вирішення в рамках антикризового управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
696303
  Мандрик І.О. Криза Габсбурзької імперії та перші спроби примирення з Угорщиною в кінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – C. 210-216. – (Історія ; Вип. 25)
696304
  Сорос Дж. Криза глобального капіталізму : Відкрите суспільство під загрозою / Дж. Сорос. – Київ : Основи, 1999. – 259с. – ISBN 966-500-131-0
696305
  Замікула М. Криза грузинської мрії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "З 31 травня у Грузії тривають масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи від влади справедливості та правосуддя. Дуже скоро громадянський спротив набув політичного забарвлення, - протестувальники наполягають на відставці уряду Георгія ...
696306
  Давиденко Е.М. Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 7-18. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
696307
  Кіндрачук Н. Криза демократії глобального світу в умовах пандемії коронавірусу // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 14. – С. 37-38
696308
  Барабаш О.В. Криза демократії і складнощі лібералізму: причини виникнення, механізми та перспективи розвитку // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 103-117. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
696309
  Бороденко А.В. Криза держави за визначенням Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 125-128. – ISBN 978-617-7133-95-6
696310
  Чабан А.А. Криза державного управління та шляхи її подолання // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 48-53
696311
  Шарий В. Криза державного управління: виникнення. наслідки. шляхи запобігання // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-64
696312
  Литвиненко О.М. Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Протягом ХХ ст. спостерігається процес зміни парадигми міжнародних відносин, який пов"язаний з розвитком наддержавних і субдержавних структур і одночасним зниженням рівня державного суверенітету на їх користь. Його причини мають в основному об"єктивний ...
696313
  Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 281-285. – ISSN 1563-3349
696314
  Петрик О. Криза довіри : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 6-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
696315
  Горбулін В. Криза довіри: у пошуках нового фундаменту стійких альянсів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 1, 3


  "Трохи провокаційний футуролог і адепт технологічної сингулярності Реймонд Курцвейл дуже точно зауважив, що еволюційний процес має тенденцію прискорюватися, а його результати, за складністю та можливістю, - змінюються експоненційно. Те, що ми сьогодні ...
696316
  Рудий Б.А. Криза еволюціонізму / Богдан Рудий. – Київ : Четверта хвиля, 2003. – 116с. – ISBN 966-529-034-7
696317
  Довбенко М.В. Криза економіки - не криза науки : монографія / Михайло Довбенко. – Київ : Академія, 2009. – 301, [3] с. – Бібліогр.: с. 292-301 та у підрядк. прим. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-306-5
696318
  Степанков В.В. Криза елітотворення у козацькій Україні // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 181-194. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
696319
  Жовтянський В.А. Криза енергетична // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 406-407. – ISBN 978-966-02-7305-4
696320
  Гуссерль Е. Криза європейських наук: трансцендентальна феноменологія. Вступ до феноменологічної філософії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.134-149
696321
  Лапаєв Ю. Криза за розкладом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Які ризики несе ймовірний аншлюс Білорусі Росією.
696322
  Яворська Є.Ф. Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 80-86. – ISBN 978-966-171-498-3
696323
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами в країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-66


  В статті розглядаються особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний ...
696324
  Ткач А.О. Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-34. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості зовнішньої політики США щодо країн Латинської Америки; проаналізовано концептуальне забезпечення зовнішньої політики США, здійснено порівняльний аналіз зовнішньої політики щодо Латинської Америки, подано докладний аналіз впливу ...
696325
   Криза і видавничі перспективи // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 28-33
696326
  Гудзяк Б. Криза і реформа : Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Гудзяк; Ін-тут Історії Церкви. Львів.Богослов.Акад.;Пер. з англ. М.Габлевич; Під.ред.О.Турія. – Львів, 2000. – 430c. – ISBN 966-7034-17-8
696327
  Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-187-045-0
696328
  Сисак М.М. Криза ідей світського гуманізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 66-68
696329
  Зварич О.Р. Криза ідентичності у творчості Юрія Косача (на матеріалі повістей "Рубікон Хмельницького", "Еней та життя інших") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
696330
  Вірченко А.А. Криза ідеології економічного лібералізму в контексті глобальних фінансово-економічних потрясінь 2008-2010 рр. // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-89
696331
  Андрієвський Т.Г. Криза інституту демократії в умовах гібридної війни: електоральний ракурс // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 4-15. – ISSN 2411-7587
696332
  Бовсунівська Т.В. Криза класичних понять у XXI ст.: мімесис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 49-54


  Поняття мімесису зазнало значних трансформацій від античності до ХХІ ст. У сучасній теорії мистецтва воно має суперечливі визначення і часто заперечується теоретиками. У статті описані постулати декількох із них: Вейдле, Беньямін, Краусс, Манн, ...
696333
  Оніщук М. Криза Конституційного Суду України: причини та наслідки // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-37.
696334
  Барчій І.М. Криза контркультури в США в другій половині XX століття / І.М. Барчій, О.І. Шафраньош // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 77-82. – ISSN 2077-1800
696335
  Сміт Ден Криза контролю над ядерною зброєю // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 4-9. – ISBN 978-0-19-883999-6
696336
  Онікієнко С.В. Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 23-28


  Розглядаються теоретичні і практичні аспекти регулювання банківської діяльності в контексті положень, запропонованих Базельським комітетом. Проаналізовано можливі пояснення невдач пруденційного регулювання, що пропонуються Базель ІІ.
696337
  Перга Т. Криза кризою, а екологія - пріоритет // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-49
696338
  Чорнолуцька Тетяна Криза крокує світом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
696339
   Криза культури : Матеріали парламентських слухань і ВРУ 5 листопада 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 104 с. – ISBN 966-611-326-0
696340
  Карпова С. Криза культури чи культура кризи? // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 604-616. – ISBN 978-966-423-392-4
696341
  Жилюк Т.А. Криза ліквідності банківської системи України та заходи щодо її подолання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 422-423. – ISBN 978-966-188-219-4
696342
  Безнощенко М.В. Криза ліквідності як наслідок кризи довіри в банківській системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article analyzes the roots of liquidity crisis in banking systems of the developed countries and peculiaritises of the liquidity crisis in Ukraine in 2007-2009. The author shows the nature of liquidity risks in banking system and analyzes the ...
696343
  Моісєєнков М. Криза маскулінності в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 321-323
696344
  Рябчук С.М. Криза маскулінності в україхнській експериментальній прозі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-26. – (Гуманітарні науки ; № 1/2). – ISSN 1813-341Х


  Статья затрагивает вопрос "авангардности" четырех єкспериментальных романов, написаных между 1928-1932 гг. украинскими писателями Д. Бузьком, М. Йогансеном, Л. Скрипником и Г. Шкурупием
696345
  Ороховська Л.А. Криза медіакультури інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості розвитку медіакультури інформаційної доби та основні виміри її кризи: дегуманізація культури, перетворення мас-медіа на засіб маніпулювання свідомістю, розміщення в ЗМІ недостовірної інформації, комерціалізація ...
696346
  Юськів Б. Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито проблеми біженців із країн Близького Сходу до Європи, яка актуалізувалась і становить реальний виклик як Шенгенській системі, так і ЄС загалом. Доведено, що така ситуація з біженцями містить ознаки кризи міграційної системи ЄС і ...
696347
  Пасько М.В. Криза міжнародної заборгованості та сучасна система регулювання зовнішнього боргу через міжнародні економічні організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити кризу міжнародної заборгованості та практику регулювання зовнішнього боргу країн через міжнародні економічні організації. Розглянуто історію виникнення кризи та поступову зміну ролей МВФ та МБРР у врегулюванні ситуації. ...
696348
  Гон Максим Криза міжнаціональних взаємин часів Другої світової війни: витоки трагедії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.
696349
  Філіпенко Л.В. Криза моральних цінностей в результаті глобалізації культурного простору // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 132-141. – ISSN 2618-1274
696350
  Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
696351
  Кильчинська Ю. Криза на ринку електроенергії: як із неї вийти? / Ю. Кильчинська, О. Городнюк // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 липня (№ 14). – С. 6-7
696352
  Остапчук Я. Криза на ринку МБК другої половини 1990-х років: причини та наслідки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 6 назв
696353
  Гой В.А. Криза на терені колишньої Югославії та міжнародне співтовариство / В.А. Гой, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Наведено реакцію світу на конфлікти в колишній Югославії в 1991-1995 рр. Проаналізовано різні підходи світового співтовариства до війни та терені колишньої Югославії. Головний висновок полягає в тому, що, на жаль, світовому співтовариству не вдалося ...
696354
  Ленін В.І. Криза наблизилась / В.І. Ленін. – Харків. – 23с.
696355
  Виговський Л.А. Криза навколишнього середовища як чинник екологізації релігійного феномена / Л.А. Виговський, Т.В. Виговський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 62-63. – ISSN 2521-6570
696356
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України ( про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-56
696357
  Яворська Г.М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиі) // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-56
696358
  Менон Р. Криза насувається / Р. Менон, О. Мотиль // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-3


  Політика адміністрації Віктора Януковича.
696359
  Міхньов Р.М. Криза НАТО / Р.М. Міхньов. – Київ, 1966. – 48с.
696360
  Метеленко Н.Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н.Г. Метеленко, М.В. Хацер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-73. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
696361
  Кузьменко Ю. Криза національної ідентичності в Японії першої третини ХХ ст. (на матеріалі романів Танідзакі Джюн"ічіро "Любов бовдура" і "Сипучий пісок") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 163-168


  Вестернізаційні, модернізаційні й урбанізаційні процеси в Японії кінця ХІХ - початку ХХ ст. справили значний вплив на становлення сучасного японського суспільства. Проте вони мали й негативні наслідки - тогочасні японці опинилися на роздоріжжі між ...
696362
  Черцова О.В. Криза неоліберальної моделі демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 248-257


  У статті висвітлено причини кризи неоліберальної моделі демократії. Доведено, що криза неоліберальної моделі демократії є важливою частиною криз глобальної системи, що триває з часу розпаду біполярної системи. Відмічено, що після ослаблення США ...
696363
  Циганов С.А. Криза неплатежів в економіці Україні: причини та шляхи подолання / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-26. – (Економіка ; вип. 44)


  Подана стаття присвячена надзвичайно актуальній проблемі подолання кризи неплатежів в економіці України. Платіжно-розрахункова криза як елемент загальної кризи, пов"язаної з ринковими перетвореннями, відрізняється від інших її видів тим, що вона є ...
696364
  Самсонова М. Криза ООН: системне чи тимчасове явище? // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 198-199
696365
  Горєлов М.Є. Криза організацій українського буржуазного націоналізму на сучасному етапі / М.Є. Горєлов. – К, 1985. – 133с.
696366
  Супрун А.Г. Криза освіти в контексті педагогічно-антропологічних проблем // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 208-210
696367
  Косова Б. Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 16-23. – ISSN 2078-1016


  Звернено увагу на можливості і роль університету й соціальних наук в епоху кризи освіти.
696368
  Подоляк Л.Г. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 8-19. – ISBN 978-966-8019-00-8
696369
  Зуєв В. Криза освіти: український контекст / В. Зуєв, В. Зуєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 7-13. – ISSN 2078-1016
696370
  Яговкін А.С. Криза Османської імперії завершальних років правління Сулеймана Кануні // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 346-354. – ISBN 978-617-689-216-8
696371
  Цвіліховський В. Криза очима Ремарка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 18, 19


  Криза. Наскільки співмірна світова економічна криза з українською? Що таке криза очима європейського письменника Е.М. Ремарка? Про це йдеться в дослідженні Віктора Цвіліховського "Криза очима Ремарка".
696372
  Шаров О.М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
696373
  Рассамакін М. Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Спираючись на німецькомовні документи і матеріали, автор висвітлює наслідки успіху Партії демократичного соціалізму у виборах різних рівнів 1998 року, які призвели до внутрішньопартійної кризи. Based on the documents and materials in German language, ...
696374
  Ставнюк Віктор Володимирович Криза патріархального укладу в Аттиці та пошуки шляхів її подолання. "Кілонова смута". З циклу "Антична цивілізація" : стаття сьома // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-53
696375
   Криза підвищила активність російських шпигунів у Німечині // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 2-3
696376
  Штангрет А.М. Криза підприємства: позитивні і негативні аспекти / А.М. Штангрет, В.І. Воробйов // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 157-163. – ISSN 1998-6912
696377
  Петраускас О.О. Криза політики врегулювання міжнародних конфліктів ООН у контексті війни в Іраку // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 160-169
696378
  Лібанова Е.М. Криза політики доходів в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 62-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
696379
  Грубов В.М. Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі / В.М. Грубов, Ю.І. Кулагін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 98-115


  Досліджується феномен політики мультикультуризму, механізми та проблеми її реалізації провідними країнами Європи на національному рівні. Ключові слова: політика, мультикультуралізм, еміграція неінформаційна культура, національні інтереси, ...
696380
  Павленко Р. Криза пострадянського парламентаризму? Напрями подальшої конституційної реформи в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-40.
696381
  Забігайло К.С. Криза правових основ зовнішньої політики імперіалізму / К.С. Забігайло. – К., 1981. – 48 с.
696382
  Бесараб Микола Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 3-5


  Упродовж останніх років в Україні дедалі більше поглиблюється криза державної влади та місцевого самоврядування. Першим драматичним кроком став невдалий політичний експеримент довільного запровадження в 2003 році виборів частково за пропорційною ...
696383
  Шевченко В. Криза професійного становлення студента-психолога / В. Шевченко, С. Макушева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 207-211. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
696384
  Латиш Ю. Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. І причини перебудови: історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 116-122. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
696385
  Бакаєв М.Ю. Криза раціональності і проблема ідеології / М.Ю. Бакаєв, В.Я. Пугач // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 75-77
696386
  Бєлєнцов В.М. Криза регіонів України: соціально-економічний і політичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 7-11. – ISSN 1729-7206
696387
  Васьківський Ю. Криза реклами в медіах: соціокультурні наслідки / Ю. Васьківський, І. Тихолаз // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 294-298
696388
  Козловський І.А. Криза реставраційного руху у США у другій половині XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 70-78. – ISSN 1728-3671
696389
  Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації "пенсійного портфеля" : аналітична доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Авчухова А.М. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-554-110-3
696390
  Козловська Л.Г. Криза світового капіталізма / Л.Г. Козловська. – Київ, 1970. – 158с.
696391
  Загородній В.И. Криза світового капіталізму / В.И. Загородній. – Київ, 1965. – 113с.
696392
  Сорос Д. Криза світового капіталізму. Відкрите суспільство в небезпеці // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 211-213. – ISBN 978-966-668-480-9
696393
  Цибулько Л.Г. Криза сім"ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 1817-3764


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню негативного впливу кризи сім"ї та сімейних стосунків на виникнення й посилення такого негативного явища, як соціальне сирітство.
696394
  Кац Е.Я. Криза сім"ї: аспект політичної соціалізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 136-145
696395
  Бойченко М.І. Криза соціальна / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 215-216. – ISBN 966-642-073-2
696396
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 арк. – Бібліогр.: арк. 182-224
696397
  Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
696398
  Галушко К.Ю. Криза соціальної теорії англосаксонського консерватизму в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано саморефлексію англосаксонського консерватизму, оцінено стан його соціальної теорії в умовах неготовності до виклику глобалізації. Охарактеризовано відхід від концепції індивідуалізму на користь комунітаризму - захисту спільноти замість ...
696399
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення
696400
  Денисенко І.Д. Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 298-305. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
696401
  Денисенко І.Д. Криза соціології:визначення, ознаки, причини виникнення / І.Д. Денисенко,
696402
  Бутук О. Криза спекулятивно-олігархічного капіталізму // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 10-16. – ISSN 1605-2005
696403
  Іщенко Н. Криза суспільного мовлення в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 25, 29
696404
  Хуткий Д.О. Криза суспільства чи криза світової системи суспільств? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 217-224. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
696405
  Верніков М.М. Криза сучасного ідеализму. / М.М. Верніков. – Київ, 1975. – 46с.
696406
   Криза сучасної буржуазної науки та марксизм : Збірник. – Харків : Держвидав України, 1929. – 72 с.
696407
  Гончаренко М.В. Криза сучасної буржуазної філософії / М.В. Гончаренко. – Київ, 1969. – 53с.
696408
  Антузінська К.Ю. Криза сучасної держави в поглядах Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 196-199. – ISBN 978-617-7133-95-6
696409
  Цвібель А.О. Криза сучасної моралі як проблема взаємодії "людина-культура-ідеологія" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-209
696410
  Ларіна О. Криза сучасної науки: знайти вихід // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Відбулися XVII Академічні читання пам"яті професора Віталія Стріхи. Академік АН вищої школи України А.С. Філіпенко (КНУ імені Тараса Шевченка) виступив с доповідю "Цифрова економіка: штрихи до портрету". З доповідями на конференції виступили ...
696411
   Криза сучасної системи міжнародної безпеки: причини та наслідки (за матеріалами наукової конференції) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  Про кризу сучасної системи міжнародної безпеки, її причини та наслідки говорили експерти вітчизняних і зарубіжних аналітичних установ, науковці та публіцисти, політики й дипломати під час міжнародної конференції, яку організував Центр дослідження Росії ...
696412
  Ігошкін Г.С. Криза сучасної соціал-демократії / Г.С. Ігошкін. – Київ, 1970. – 48с.
696413
  Ковбасюк С. Криза та "Компроміс": нідерландська політична еліта та Габсбурги в другій половині XVI ст. (1555 - 1568) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 482-485. – ISBN 978-966-171-893-6
696414
  Гаврилюк О.В. Криза та ефективність: нова парадигма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 13-19


  Розглянуто новий взаємозв"язок між ефективністю виробництва та конкурентоспроможністю економіки в умовах кризи. Аргументовано можливості та суперечності застосування таких інструментів, як валютний курс і протекціонізм для пом"якшення наслідків ...
696415
  Кривовов"язюк І.В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 218-223 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
696416
  Семенченко А.І. Криза та комплесний механізм антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки / А.І. Семенченко, В.К. Горовенко // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-6.
696417
  Бунецький Л.Л. Криза та політичний транзит України: інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 192-197. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми трансформації політичних інститутів держав транзитивного типу, характер та резерви їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів інституційної системи політичних відносин та влади ...
696418
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-23
696419
  Кравченко І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи : макроекономіка / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 19-28. – Бібліогр.: 9 назв
696420
  Живачівський А. Криза тімарної системи в Османській імперії XVI-XVII ст.: причини та наслідки / А. Живачівський, О. Жерноклеєв // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 17)


  Аналізуються причини та передумови, які призвели до занепаду військово-ленної системи в Османській державі. Тімарна система давала можливість утримувати численну армію при скромних фінансових видатках і нерозвиненій фіскальній організації. Ця система ...
696421
  Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 77-86. – ISSN 1993-6788
696422
  Макогон Ю.В. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети металургії України / Ю.В. Макогон, М.Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 86-95
696423
  Єщенко П. Криза української економіки і як з неї вийти // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 33-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
696424
  Тропін З.В. Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 351-355
696425
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1)
696426
  Бикова Т. Криза уряду Сулеймана Сулькевича // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 2)
696427
  Синиця А. Криза формалістського підходу до мови в аналітичній філософії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 201-210. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті проведено системно-критичний аналіз формалістського підходу до мови, який розвивали в ранній аналітичній філософії Г. Фреге, Дж. Е. Мур, Б. Рассел, Л. Вітґенштайн, Р. Карнап, А. Тарський. У межах цього підходу виокремлено епістемологічний, ...
696428
  Лясота А.Є. Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554
696429
  Корнівська В. Криза цінностей - криза професіоналізму - криза довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
696430
  Олексин І.Я. Криза цінностей сучасної цивілізації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 84-90


  В статті проводиться аналіз кризової ситуації, що склалась в техногенній цивілізації в цілому. Автор стверджує, що саме криза цінностей сучасної цивілізації лежить в основі загальнокультурних, загальноцив ілізаційних кризових процесів.
696431
  Вилегжаніна Т. Криза читання як одна із проблем українських реалій // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 4-7
696432
  Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 4-6
696433
  Тараненко О. Криза як міфологічний символ в сучасній українській журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27
696434
  Дудар О.М. Криза як об"єкт управління в антикризовому менеджменті // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-59.
696435
  Кисельов Сергій Криза як поштовх до реформ : [інтерв"ю з експертом Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" С. Кисельовим] / Кисельов Сергій, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0130-5212
696436
  Джерелюк Ю.О. Криза як фактор порушення стійкості в економічних системах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 15-21. – ISSN 2222-4459
696437
  Бодик О. Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця ХІХ ХІХ-- - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.42--51. – ISBN 966-8110-14-5
696438
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 5-7, 181-201
696439
  Петров А.М. Криза як чинник політичної модернізації України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петров Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
696440
  Старіков Н. Криза. Як це робиться : [криза не випадковість - це зброя] / Ніколай Старіков. – Київ : Саммит-книга, 2010. – 307, [1] с. : табл. – На обкл. також: Криза не випадковість - це зброя. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7889-37-1
696441
   Кризата на антисъветизма. – София : Издателство "Наука и изкуство", 1977. – 274 с.
696442
  Таран М.А. Кризи 1995-96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
696443
  Гринь В.П. Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 261-267. – ISSN 2222-4459
696444
  Тюріна Н.М. Кризи в економіці України: причини, наслідк, шляхи подолання / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-21. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
696445
   Кризи життєвого простору особистості, сім"ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (з міжнар. участю), 15-17 лют. 2013 р. / [Атаманчук Н.М. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 250, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 248-250. – Бібліогр. наприкінці ст.
696446
  Лавриненко Г.А. Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 94-99. – ISSN 2077-1800
696447
  Буряк О.П. Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 298-305. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
696448
  Тюріна Н.М. Кризи у розвитку соціально-економічних систем та причини їх виникнення / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 198-203. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
696449
  Верменич Я.В. Кризи українських регіональних самоідентифікацій: рефлексії та рецепції в координатах 1917-2017 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 104-128. – ISSN 0130-5247
696450
  Савельєв Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
696451
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
696452
  Алексашенко С. Кризис-2008: пора ставить диагноз // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 25-37. – ISSN 0042-8736
696453
  Переяслов Н. Кризис - категория управляемая // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-488Х


  О взаимосвязи состояния финансовой системы страны и текущего литературного процесса
696454
  Киш Г. Кризис / Г. Киш. – М, 1934. – 44с.
696455
  Иванов А. Кризис : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 6-59. – ISSN 0321-1878
696456
  Баграмян Н.С. Кризис "верхов" в период подготовки реформы 1861 года (по проектам и запискам помещиков) : Автореф... канд.ист.наук: / Баграмян Н.С.; Моск. гос. пед ин-т им В.И.Ленина. – М, 1964. – 19л.
696457
  Лазарев В.С. Кризис "деятельного подхода" в психологии и возможные пути его преодоления // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.33-47. – ISSN 0042-8744
696458
  Тартаковский Б.Г. Кризис "старых" буржуазных партий Германии накануне прихода фашизма к власти : Автореф... канд. ист.наук: / Тартаковский Б.Г.; Моск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
696459
  Лапыренок Р.В. Кризис 129 г. до н. э. и судьба аграрной реформы Тиберия Гракха / Р.В. Лапыренок, А.М. Сморчков // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 47-58. – ISSN 0321-0391
696460
  Кутаев О.Ю. Кризис 1929 г. и германский национал-социализм // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 92-108. – ISSN 0042-8779
696461
  Холодков В.Г. Кризис 1990-х годов как форма становления новой экономической системы в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-168. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
696462
  Ахрам А.И. Кризис авторитаризма и перспективы краха государственности в странах Арабского Востока // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-24. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
696463
   Кризис аграрной отрасли. Пути к ее возрождению и развитию : Материалы междун. науч.-практ. конференции 8 июля 2000 года. – Київ, 2000. – 184с. – ISBN 966-611-060-1
696464
  Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма на кануне первой российской революции / М.С. Симонова. – М., 1987. – 252с.
696465
  Гурко Л. Кризис американского духа / Л. Гурко. – М., 1958. – 309с.
696466
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – М., 1984. – 224с.
696467
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи / О.Г. Кирьянова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 238с.
696468
  Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи. / О.Г. Кирьянова. – Минск, 1986. – 215с.
696469
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К., 1979. – 280с.
696470
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
2. – 1979. – 307с.
696471
   Кризис антимарксистских концепций социализма а современном этапе соревнования двух систем. – К.
3. – 1979. – 124с.
696472
   Кризис антисоветизма. – М., 1978. – 270с.
696473
  Штаерман Е.М. Кризис античной культуры / Е.М. Штаерман. – М., 1975. – 183с.
696474
  Лифшиц М. Кризис безобразия. / М. Лифшиц, Л. Рейнгардт. – М., 1968. – 202с.
696475
  НазарчукМ.И и др. Кризис биржевой фондовой торговли и формирование стратегии развития фондовых бирж Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.164-169
696476
  Брейди Роберт Кризис Британии / Брейди Роберт. – М., 1952. – 428с.
696477
  Зигфрид А. Кризис Британии XX века / А. Зигфрид. – М.-Л, 1931. – 175с.
696478
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1954. – 587с.
696479
  Датт Палм Кризис Британии и Британской империи. / Датт Палм. – М., 1959. – 739с.
696480
  Кандуба Т.Ю. Кризис Британии: состояние экономики в 40-е - 70-е гг. ХХ в. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
696481
  Чернецкий С.А. Кризис британского империализма и Лейбористская партия Великобритании (1870-е - середина 1980-х годов) / С.А. Чернецкий ; отв. ред. Г.Г. Дилигенский ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Наука, 1988. – 188, [2] с.
696482
  Датт Палм Кризис Британской империи / Датт Палм. – Москва, 1950. – 232с.
696483
  Веселкин Е.А. Кризис британской социальной антропологии / Е.А. Веселкин. – Москва : Наука, 1977. – 171с.
696484
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1966. – 328с.
696485
  Замошкин Ю.А. Кризис буржуазного индивидуализма и личность / Ю.А. Замошкин. – М., 1967. – 62с.
696486
  Виноградов В.Н. Кризис буржуазного либерализма в Веймарской республике в 1928-1933 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Виноградов В.Н.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 26л.
696487
  Гарибджанян Б.Г. Кризис буржуазного общества и футурология в США / Б.Г. Гарибджанян. – Ереван, 1980. – 142с.
696488
  Гарибджанян Баграт Геворкович Кризис буржуазного общества и футурология в США. (Критика "оптимистического" направления) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гарибджанян Баграт Геворкович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 22л.
696489
  Баскин М.П. Кризис буржуазного сознания. Индивидуализм и его крах / М.П. Баскин. – Москва : Акад. наук СССР, 1962. – 304 с.
696490
  Можнягун С.Е. Кризис буржуазной "массовой культуры" / С.Е. Можнягун. – К., 1981. – 151с.
696491
  Митин М.Б. Кризис буржуазной демократии. / М.Б. Митин. – Москва, 1948. – 24с.
696492
  Колдаев В.М. Кризис буржуазной демократии. / В.М. Колдаев. – М., 1973. – 51с.
696493
  Зивс С.Л. Кризис буржуазной законности в современных империалистических государствах / С.Л. Зивс; Отв. ред. М.П.Карева. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 296 с.
696494
  Попов С.И. Кризис буржуазной идеологии как духовное выражение общего кризиса капитализма / С.И. Попов. – Москва, 1975. – 68 с.
696495
  Боголюбова Е.В. Кризис буржуазной культуры и "неогуманизм" / Е.В. Боголюбова. – М., 1969. – 49с.
696496
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – М.
Вып. 4. – 1983. – 235с.
696497
   Кризис буржуазной культуры и музыка. – Л.
Вып. 5. – 1983. – 216с.
696498
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М., 1972. – 288с.
696499
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
2. – 1973. – 245с.
696500
   Кризис буржуазной культуры и музыка.. – М.
3. – 1976. – 208с.
696501
  Афанасьев В.С. Кризис буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев. – Москва, 1963. – 62с.
696502
  Кон Ф.Я. Кризис буржуазной Польши / Ф.Я. Кон. – М, 1923. – 70с.
696503
   Кризис буржуазной социальной мысли. – М., 1980. – 220с.
696504
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философии антропологии (критический анализ концепций М.Шелера, Э.Кассирера и др.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
696505
  Решетник Михаил Дмитриевич Кризис буржуазной философской антропологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Решетник Михаил Дмитриевич; КГУ. – К, 1983. – 204л. – Бібліогр.:л.190-204
696506
   Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник. – Москва
Вып. 4. – 1985. – 212 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
696507
   Кризис буржуазных концепций "массового общества" : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1979. – 182 с. – Библиогр. в начале и в конце ст., а также в подстроч. примеч. – (Серия "Социология за рубежом" / редкол.: И.С. Андреева [и др.])
696508
  Шемятенков В.Г. Кризис буржуазных теорий прибыли. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 64с.
696509
  Коллонтай В.М. Кризис буржуазных теорий развития освободившихся стран / В.М. Коллонтай. – М., 1982. – 174с.
696510
  Дубинин С.К. Кризис бюджетно-финансового регулирования экономики капитализма / С.К. Дубинин. – М, 1984. – 99с.
696511
  Мельянцев В. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
696512
  Красильщиков В. Кризис в Восточной Азии: 10 лет спустя // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-48. – ISSN 0869-44435
696513
  Квашнин Ю. Кризис в Греции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-78. – ISSN 0131-2227
696514
  Прохоренко И.Л. Кризис в еврозоне как вызов испанской модели развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-99. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385
696515
  Черкасов В. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы / В. Черкасов, С. Шарова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 12-24. – ISSN 0131-2227
696516
  Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 82-94. – ISSN 0201-7083
696517
  Тоцкий Н.М. Кризис в науке государственного права / Николай Тоцкий. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда", 1914. – 122, [2] с. – Библиогр. в примеч.
696518
  Аль-Дин Сас Имад Кризис в Персидском заливе и эволюция ирано-иракских отношений // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 113-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
696519
  Федорова Е. Кризис в России и его распространение на страны СНГ: оценка каналов трансмиссии // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 78-92 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0042-8736
696520
  Некипелов А. Кризис в России: логика развития и варианты экономической политики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
696521
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-233-6
Ч.1 : Постановка и попытка решения проблемы. – 2000. – 144с.
696522
  Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века : В 2 частях / С.П. Рамазанов; МОПО РФ; ВГУ; Волжский гуманитарный ин-т. – Волгоград : Изд.ВГУ. – ISBN 5-85534-296-4
Ч.2 : Методологические искания послеоктябрьской исторической мысли. – 2000. – 164с.
696523
  Гуреев М.С. Кризис в Северной Ирландии в начале 1960-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 167-170. – ISSN 0042-8779
696524
  Коробков В.С. Кризис в Северо-американских соединенных штатах / В.С Коробков. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 176 с.
696525
  Пылин А. Кризис в странах СНГ на фоне глобального спада: механизмы и факторы распространения // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-69. – ISSN 2074-6040


  В статье дается обзор развития региона в докризисный период, исследуется воздействие внешних шоков на национальные экономики, проводится типология стран СНГ по каналам распространения кризиса.
696526
  Липкова Л. Кризис в южной периферии еврозоны - пример Кипра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 419-428. – ISSN 1993-6788
696527
  Комиссаров В.П. Кризис валютной системы капитализма / В.П. Комиссаров. – М., 1974. – 64с.
696528
  Лопоусов Ю.А. Кризис веры / Ю.А. Лопоусов. – М, 1991. – 319 с.
696529
  Владимиров С.А. Кризис внешней политики империализма / С.А. Владимиров. – Москва, 1965. – 48с.
696530
  Цветков Г.Н. Кризис внешнеполитической теории в США // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 3-11. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
696531
  Андрианова О.В. Кризис гватемальской герильи 1960-х годов: внешние и внутренние факторы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 64-79. – ISSN 0044-748Х
696532
  Космач Г.А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики: Идеология и политика Нем. демокр. партии в 1918-1929 гг. / Г.А. Космач. – Минск, 1989. – 188с.
696533
  Головачев В.Ц. Кризис глобальной идентичности и духовная деколонизация Тайваня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 38--39. – ISSN 0321-5075
696534
  Глазьев С. Кризис глобальной финансовой системы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 9 (1604). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
696535
   Кризис государственно-монополистического регулирования в развитых капиталистических странах. – М., 1982. – 225с.
696536
   Кризис государственно-монополистического регулирования экономики. – М., 1980. – 136с.
696537
  Гуревичев М.М. Кризис государственного регулирования капиталистической экономики / М.М. Гуревичев. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
696538
  Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны / М.Ф. Флоринский. – Ленинград, 1988. – 207с.
696539
  Колычев К.В. Кризис государственной власти в России: история и современность // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1812-3805
696540
  Павлова Л.П. Кризис государственных финансов современного капитализма / Л.П. Павлова. – Москва, 1981. – 175с.
696541
  Кормилец А.А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в годы гражданской войны. / А.А. Кормилец, С.А. Поршаков. – М., 1987. – 176с.
696542
  Ковлер А.И. Кризис демократии? : Демократия на рубеже ХХІ века / А.И. Ковлер; Ин.-т государства и права РАH. Отв. ред. Б.H.Топорин. – Москва, 1997. – 101 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-1351-1
696543
   Кризис денежно-кредитной и финансовой системы капитализма. – М., 1977. – 336с.
696544
  Смирнов А.М. Кризис денежной системы Французской революции / Проф. А.М.Смирнов : Право, 1921. – 150, [1] с. – (Экономика ; Вып.2)
696545
  Мирза Л. Кризис доверия суду // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-58. – ISSN 0132-0831
696546
  Груша А.И. Кризис доверия? = Crisis of trust? : появление и утверждение правового документа в Великом Княжестве Литовском (конец XIV - первая треть XVI в.) / А.И. Груша. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 607, [1] с. – Тит. л. и содерж. парал. рус., англ. - Резюме англ. - Сер. осн. в 2015 г. - Указатели: с. 535-590. – Библиогр.: с. 499-529 и в подстроч. примеч. – (MEDIAEVALIA / сост. и гл. ред. А.К. Гладков ; Средневековье как историко-культурный феномен). – ISBN 978-5-98712-845-9
696547
  Шишков Ю. Кризис Еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 13-22. – ISSN 0131-2227
696548
   Кризис европейской интеграции: уроки для постсоветского пространства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-174. – ISSN 0130-9625


  О Международной конференции, состоявшейся в Ялте в октябре 20123 г.
696549
  Комиссарова Л. Кризис жанра // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20 - 24. – ISSN 0869-4915
696550
  Юхневич М. Кризис жанра. Новые решения // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 9-12. – ISSN 0869-8171


  Образовательный музей: школьный и др.
696551
  Павлова О.Н. Кризис женской идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С.111-118. – ISSN 0235-1188
696552
  Померанц Г.С. Кризис Запада и ислам // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 44-60. – ISSN 0235-5620
696553
  Горелов Н.Е. Кризис зарубженых организаций украинских буржуазных националистов на современном этапе (начало 80-х г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горелов Н. Е.; Ужгрод.ГУ. – Ужгород, 1985. – 23л.
696554
  Кононов И.Ф. Кризис и война как травматические события в биографиях жителей Донбаса // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 143-156. – ISSN 2073-9591
696555
   Кризис и загнивание капиталистической промышленности. – Москва : Партиздат, 1934. – 239 с.
696556
  Клейнер В.Г. Кризис и коррупция: взаимосвязь и перспективы // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 63-77. – ISSN 0869-0499


  В статье автор анализирует состояние коррупции в России, которое существенно ухудшилось на рубеже 2003-2005 гг. и находится на крайне высоком уровне уже 10 лет. В результате коррупция пронизывает принятие решений в большинстве сфер жизни общества: в ...
696557
  Исмайлов К Я. Кризис и ликвидация монархии в Афганистане : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Исмайлов Я.К.оглы; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку, 1985. – 18 с.
696558
  Баканурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма / Г.Л. Баканурский. – Москва, 1980. – 64с.
696559
  Хамадан А. Кризис и обострение классовой борьбы в японской деревне / А. Хамадан, Г. Смольянинов. – Москва : Партиздат, 1934. – 72 с.
696560
  Бектемирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии / Н.Н. Бектемирова. – М., 1987. – 237с.
696561
  Яковлев П.П. Кризис и политический поворот в Испании // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-42. – ISSN 044-748Х
696562
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма / А.Г. Селиваненко. – Киев
1. – 1974. – 29с.
696563
  Селиваненко А.Г. Кризис и распад колониальной системы империализма. Особенности экономики империализма развивающихся стран / А.Г. Селиваненко. – Киев, 1975. – 32 с.
696564
  Масленников В.А. Кризис и распад колониальной системы империализма. Учеб. материал / В.А. Масленников. – Москва, 1956. – 36с.
696565
  Белоусов А.А. Кризис и распад колониальной системы империализма.Особенности экономики развивающихся стран / А.А. Белоусов. – М, 1970. – 136с.
696566
  Егоров Ю.В. Кризис и распад французской системы союзов в Дунайском бассейне. : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров Ю.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 20л.
696567
  Макогон Б.В. Кризис и социальное законодательство в современной России в условиях глобализации / Б.В. Макогон, И.С. Крамской // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-79. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
696568
  Яницкий О.Н. Кризис и социология // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.3-12. – ISSN 0132-1625
696569
  Малинецкий Г. Кризис и судьба российского образования // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 28-37. – ISSN 0130-1640
696570
  Гальчинский А.С. Кризис и циклы мирового развития / Анатолий Гальчинский. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Адеф-Украина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 462-472. – ISBN 978-966-187-054-2
696571
  Баландин А. Кризис и Япония // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 8. – С. 6-7
696572
  Труфанова Е.О. Кризис идентичности как следствие бытия человека в эпоху постмодерна // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 88-89
696573
  Шабад Б.А. Кризис идеологии антикоммунизма / Б.А. Шабад. – М., 1973. – 222с.
696574
  Голованов Б.Д. Кризис идеологии и маргинализация общественного сознания // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 305-314. – ISSN 2076-7382
696575
  Чернецовский Ю.М. Кризис идеологии и политики современного реформизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
696576
  Яроцкий П.Л. Кризис иеговизма / П.Л. Яроцкий. – К, 1979. – 303с.
696577
  Рябов В.Ф. Кризис или возрождение / В.Ф. Рябов. – Л., 1991. – 141с.
696578
  Покатаева Т. Кризис империалистического колониального господства в Бирме : Автореф... канд. экономич.наук: / Покатаева Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 c.
696579
  Замошкин Юрий Александрович Кризис индивидуализма и личность. (Социол. анализ некоторых тенденций в обществ. психологии США) : Автореф... д-ра филос.наук: / Замошкин Юрий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1963. – 30л.
696580
  Берлинраут А.Л. Кризис Интернаціонала / Л. Берлинраут. (Арский). – 4-е изд. – Москва : Книгоиздат "Перевал" ; Тип. "Наше слово", 1917. – 16 с.
696581
  Бердяев Н.А. Кризис искусства / Н.А. Бердяев. – Репринт. изд. – Москва : Интерпринт, 1990. – 47 с. – Вых. дан. ориг.: М.: Изд-во Лемана и Сахарова, 1918. – ISBN 5-7100-0005-1
696582
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 31-34. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте
696583
  Хренов Н.А. Кризис искусства в ХХ веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-52. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует развитие современного искусства в широком философском, социально-психологическом и историко-культурном контексте. Ключевые слова: культурология, культура, литература, история, искусство как социальный институт, гуманитарные науки
696584
  Качанов В.А. Кризис канадского федерализма. (Франко-канад. проблема в канад. федерации) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Качанов В.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
696585
  Колмаков Г.Е. Кризис капитализма и "интеграция". (Соц.-экон. очерк раннего периода капиталистич. "интеграции" (1947-1962 гг.) и основных черт ее развития в последние годы (1963-1965 гг.) : Автореф... доктора экон.наук: / Колмаков Г.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 69л.
696586
   Кризис капитализма и классовая борьба. – Прага, 1979. – 144с.
696587
  Лукачевский А.Т. Кризис капитализма и международный безбожный фронт / А.Т. Лукачевский. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 44 с.
696588
  Дзарасов Р.С. Кризис капитализма и общественный строй новой России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 41-59. – ISSN 0321-2017
696589
  Лапинский П. Кризис капитализма и социал-фашизм. Очерки о "третьем периоде" / П. Лапинский. – Москва ; Ленинград, 1930. – 237 с.
696590
  Декайо М. Кризис капитализма сегодня и завтра / М. Декайо, Ж.Л. Гомбо. – Москва, 1983. – 240 с.
696591
   Кризис капитализма: в поисках выхода. – М., 1980. – 287с.
696592
  Андерс Р.Я. Кризис капиталистического машиностроения и импорт машин в СССР / Р.Я. Андерс. – М.-Л., 1934. – 192с.
696593
  Али А.И. Кризис капиталистического пути развития (на примере стран Ближнего и Среднего Востока) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Али А. И.; Львов. ГУ им. Ивана Франко. – Львов, 1987. – 19 с.
696594
  Ларионов К.А. Кризис капиталистической валютной системы / К.А. Ларионов. – М., 1969. – 56с.
696595
   Кризис капиталистической экономики и идеологическая борьба. – М., 1985. – 206с.
696596
  Тонг Д. Кризис кипения и критический тепловой поток. : пер. с англ. / Д. Тонг. – Москва : Атомиздат, 1976. – 100с.
696597
  Ланда Р.Г. Кризис колониального режима в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1980. – 270с.
696598
   Кризис колониальной системы. – М.-Л., 1949. – 289с.
696599
  Антонов В.В. Кризис конституционной законности в современном империалистическом государстве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 20 с.
696600
  Кирабаев Н.С. Кризис корпоративного университета и возможные пути выхода из него / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлостанова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 1561-2465
696601
  Евлахов А.А. Кризис КПСС. / А.А. Евлахов. – Москва, 1991. – 64с.
696602
  Фирсова Е.И. Кризис крепостнического хозяйства Белоруссии и крестьянское движение в 40-50-х гг. XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Фирсова Е.И.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 20л.
696603
  Лысенко М.Г. Кризис крепостного хозяйства и реформа 1861 г. в Могилевской губернии. : Автореф... канд. ист.наук: / Лысенко М.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1955. – 26л.
696604
  Агапова Т.И. Кризис крепостной горной промышленности Сибири (конец XVIII - первая половина XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агапова Т.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 19 с.
696605
  Новинская М.И. Кризис культуры и "новые религии" в США // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 159-188. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
696606
  Мочульский Н.Ф. Кризис лейбористской партии в 1931 году / Н.Ф. Мочульский. – М, 1956. – 236с.
696607
  Щукин Д.А. Кризис межличностного доверия в моральном дискурсе современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
696608
  Кириленко Г.Г. Кризис методологических основ буржуазной "философии науки". / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1982. – 120с.
696609
  Неклесса А.И. Кризис мировидения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 6-29. – ISSN 0321-2017
696610
  Браславский И.М. Кризис мирового капитализма / И.М. Браславский. – Киев, 1969. – 35с.
696611
  Сорос Дж. Кризис мирового капитализма : Открытое общество в опасности / Дж. Сорос. – Москва : Инфра-М, 1999. – 262с. – ISBN 5-16-000002-Х
696612
  Батуева Т.М. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса / Т.М. Батуева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1976. – 24 с. – Список лит.: с. 24
696613
  Чередняк П.Г. Кризис мирового капитализма и революционное движение рабочего класса. / П.Г. Чередняк. – М., 1974. – 42с.
696614
  Арзуманян А.А. Кризис мирового капитализма на современном этапе / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : АН СССР, 1962. – 147 с.
696615
  Михальков Р.П. Кризис мирового капитализма. Учеб. пособие по курсу политической экономии для студентов заоч. фак-та. / Р.П. Михальков. – Куйбышев, 1962. – 72с.
696616
  Абрамишвили Г.Г. Кризис мирового капиталистического хозяйства, 80-е годы / Г.Г. Абрамишвили [и др.] ; под ред. А.Д. Бородаевского и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва : Международные отношения, 1986. – 430, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 416-428
696617
  Бовин А.Е. Кризис мирового социализма / А.Е. Бовин. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
696618
  Султан-Заде Кризис мирового хозяйства и новая военная гроза / Султан-Заде, 1921. – 150с.
696619
  Драбок Кризис мировой финансовой системы: пора спасать капитализм от него самого / Драбок, м. // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.14-17


  Потрясения на финансовых рынках мира.
696620
  Боголюбов Н.М. Кризис мифологического сознания в Индии и в Древней Греции / Н. Боголюбов, свящ. – Нежин : Типо-литогр. насл. В.К. Меленевского, 1912. – 60 с.
696621
  Мамаев А.В. Кризис муниципальных финансов в России в 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 0042-8779
696622
   Кризис на юге Африки. – М., 1984. – 269с.
696623
  Кальченко Т.В. Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 47 : Экономические науки. – С. 107-112
696624
  Ачкасов В.А. Кризис национальной идентичности и проблемы безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-67. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
696625
  Мельникова С.В. Кризис национальной идентичности и социальный вопрос в Ирландии начала XX века // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 171-180. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
696626
  Добреньков В.И. Кризис нашего времени в контексте теории социокультурной динамики П.А. Сорокина: пророчество о судьбах мира и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 5-21. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
696627
  Шаповалов В.А. Кризис нашего времени в научном наследии П.А. Сорокина / В.А. Шаповалов, В.В. Василенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-44. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
696628
  Фридлендер П. Кризис неоколониализма / П. Фридлендер, Г. Либшер. – Москва, 1981. – 130с.
696629
  Калашников М. Кризис неразвития // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 8. – С. 10-12.


  Методы, которыми США пытаются спасти свою финансовую систему, приведут к технологическому застою и социальным потрясениям.
696630
  Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире / Ф.Г. Кумбс. – М., 1970. – 262с.
696631
  Косова Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 25-30. – ISSN 2078-1016


  У статті дано загальну характеристику кризи освіти і її віявів, розглянуто чотири періоди науково-педагогічного осмислення освіти. Розкрито зміну сенсу освіти і її ролі в суспільстві у контексті зміни цінності освіти й цінностей у сучасній освіті. ...
696632
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617
696633
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 31-44. – ISSN 1561-2465


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления; освещаются идеалы образованного человека, а также затруднения и колебания в определении целей образования. Рассматриваются новые тенденции в формировании содержания образования (рефлексивность ...
696634
  Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 0869-3617


  Анализируется кризис образования и пути его преодоления. Переходность эпохи ставит педагогику в сложную ситуацию, поскольку становится невозможным понять, кого школа должна формировать, каковы идеалы образованного человека; как следствие, затруднения и ...
696635
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – М., 1985. – 191с.
696636
  Чередниченко Т.В. Кризис общества - кризис искусства / Т.В. Чередниченко. – 2-е изд. – М., 1987. – 187с.
696637
  Чумакова М.Л. Кризис общественной безопасности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 4-21. – ISSN 0044-748Х
696638
  Костенко И.П. Кризис отечественного математического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 41-49. – ISSN 0869-561Х


  Прослежена динамика изменения качества школьного математического образования, начиная с 1920-х гг. Сделаны сравнительные количественные оценки. Определены периоды роста и моменты падения качества знаний. Указаны некоторые факторы, влиявшие на рост и на ...
696639
  Ширков А.В. Кризис открытого регионализма в АТЭС и формирование новой концепции интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 57-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Принцип відкритого регіоналізму як політична основа організації Азіатсько-Тихоокеанского економічного співробітництва
696640
  Ленин, Н. Кризис партии. – М., 1921. – 16с.
696641
  Розин В.М. Кризис педагогики знания и становлений новой образовательной формации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 66-82. – ISSN 2073-8528
696642
  Сысоев И.Н. Кризис платежных балансов империалистических стран и проблема их балансирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Сысоев И.Н.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1972. – 18л.
696643
  Петрова Т.П. Кризис по-португальски // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 43-54. – ISSN 044-748Х
696644
   Кризис политической системы капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1982. – 233с.
696645
  Эльсберг Ж. Кризис попутчиков и настроения интеллигенции / Ж. Эльсберг. – Ленинград : Прибой, 1930. – 353с.
696646
  Морщакова Т. Кризис правосудия // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 98-101.
696647
  Мироненко Ирина Анатольевна Кризис психологии: перманентный и системный или локальный? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 119-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Оценка современного состояния психологической науки как кризисного, распространенная в науковедческой литературе, опирается на анализ кризиса мировой психологии конца XIX - начала XX в. Принято считать, что кризис имеет перманентный и системный ...
696648
  Патлажан Е.И. Кризис рабовладельсческого строя и революционное движение эксплуатируемых масс в восточной части Римоской империи в посредней трети 4 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Патлажан Е.И.; Ростовский гос.ун-т. – Станислав, 1953. – 15л.
696649
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1957. – 512с.
696650
  Штаерман Е.М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. : Автореф... док. ист.наук: / Штаерман Е.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1956. – 28л.
696651
  Русакова Т.Ю. Кризис режима? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 044-748Х
696652
  Кудряшов Г.Е. Кризис религии / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1981. – 112с.
696653
  Никифорова Б.З. Кризис религии в современном капиталистическом мире / Б.З. Никифорова. – Львов, 1986. – 74с.
696654
  Миропольский Валерий Петрович Кризис религии и немарксистские формы атеизма в современном буржуазном обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Миропольский Валерий Петрович; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
696655
  Арсенкин В.К. Кризис религиозности и молодежь : Методологические аспекти исследования / Арсенкин В.К. ; отв. ред. В.Д. Тимофеев ; АН СССР, Филос. о-во СССР. – Москва : Наука, 1984. – 264 с.
696656
  Большов Д.Г. Кризис реформистских иллюзий "демократического социализма" / Д.Г. Большов. – Москва, 1961. – 461с.
696657
  Бенклиев С.Н. Кризис римской демократии и заговор Катилины : Автореф... канд. историч.наук: / Бенклиев С.Н.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
696658
  Ващева И.Ю. Кризис римской идентичности в IV-VII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 110-117. – ISSN 0042-8779


  Разрушение традиционной системы римских ценностей, трансформация и переосмысление базовых понятий и установок римского менталитета, с одной стороны, стали проявлением системного кризиса античного общества, а с другой стороны, составили самостоятельное ...
696659
  Обижаева А. Кризис рубля в декабре 2014 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 66-86 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
696660
  Сперанский Н. Кризис русской школы : Торжество полит. реакции. Крушение ун-тов / Н. Сперанский. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. – VIII, 271 с.
696661
  Девятов А. Кризис с китайской спецификой // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 1. – С. 51-54. – ISSN 2074-6040
696662
   Кризис самодержавия в России, 1895-1917. – Л., 1984. – 664с.
696663
  Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов / П.А. Зайончковский. – М., 1964. – 511с.
696664
  Шеманский А. Кризис самодержавия. / А. Шеманский, С. Гейченко. – М.-Л., 1932. – 63с.
696665
   Кризис сельского хозяйства США и положение фиермеров. – Москва, 1955. – 211с.
696666
  Арендсе Д.Н. Кризис системы апартеида и проблемы перехода к демократии в ЮАР. : Дис. ... канд. политич. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 124 л. – Библиогр.: л. 116-124
696667
  Савчук Владимир Сафронович Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Савчук Владимир Сафронович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 446л. – Бібліогр.:л.415-446
696668
  Савчук В.С. Кризис системы мирохозяйственных отношений между империалистическими государствами и развивающимися странами : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Савчук В. С.;. – Киев, 1987. – 36 с.
696669
  Сабов З.А. Кризис системы социальной защиты в Германии: финансовый аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 64-73. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
696670
  Козеровская Н.М. Кризис современного буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд. филос.наук: 620 / Козеровская Н.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1968. – 19л.
696671
   Кризис современного государственно-монополистического регулирования. – Горький, 1983. – 108с.
696672
   Кризис современного западного общества в представлении основных политических течений : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 278, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Серия "Социально-политические проблемы капиталистических стран Европы")
696673
  Ойзерман Т.И. Кризис современного идеализма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1972. – 63с.
696674
  Иоффе И.И. Кризис современного искусства / И.И. Иоффе. – Л, 1925. – 64с.
696675
  Великович Л.Н. Кризис современного католицизма / Л.Н. Великович. – Москва, 1967. – 160с.
696676
  Губман Б.Л. Кризис современного неотомизма / Б.Л. Губман. – М, 1983. – 143с.
696677
  Новиков М.П. Кризис современного православного богословия. / М.П. Новиков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
696678
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания / П. Новгородцев. – Москва : [Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнарева и К], 1909. – XII, 392, [2] с. – (Введение в философию права ; [Ч.] 2)
696679
  Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Введение // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 328-339. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
696680
  Гараджа В.И. Кризис современного протестантизма и поиски "новой теологии" / В.И. Гараджа. – Москва, 1973. – 64с.
696681
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазно-этической мысли. : Автореф... Доктора филос.наук: / Шварцман К.А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 31л.
696682
  Лисицын Е.Н. Кризис современной буржуазной демократии. / Е.Н. Лисицын, Ю.С. Пивоваров. – М., 1986. – 39с.
696683
   Кризис современной буржуазной идеологии. – Л., 1978. – 119с.
696684
  Блюмин И.Г. Кризис современной буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М, 1959. – 564с.
696685
  Афанасьев В.С. Кризис современной буржуазной политической экономии / В.С. Афанасьев ; О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаг. эконом. теории и эконом. политики КПСС. – Москва : Б.и., 1979. – 48 с. : Библиогр.: с. 48. – (В помощь лектору)
696686
   Кризис современной буржуазной политэкономии. – М., 1980. – 287с.
696687
  Зыков П.Г. Кризис современной буржуазной социологии права / П.Г. Зыков. – М., 1963. – 32с.
696688
  Шварцман К.А. Кризис современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – М., 1969. – 32с.
696689
  Смыслов Д.В. Кризис современной валютной системы капитализма и буржуазная политическая экономия / Д.В. Смыслов. – Москва, 1979. – 423с.
696690
  Вышинский В.А. Кризис современной теоретической физики // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 2017. – № 3. – С. 39-49. – ISSN 2219-9365
696691
   Кризис современной христианской апологетики. – Москва, 1981. – 64с.
696692
  Задирако П.С. Кризис социально-экономических доктрин "свободного общества" / П.С. Задирако. – Киев, 1981. – 182 с.
696693
  Денисов Г.И. Кризис социальной политики современного буржуазного государства (на примере США) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Денисов Г. И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
696694
  Делокрамматик М.Н. Кризис социальной теории и практики империализма. (Критика методологии плюрализма) : Автореф... канд. философ.наук: / Делокрамматик М.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1966. – 12л.
696695
  Балацкий Е. Кризис социальных наук в свете эволюции рынков // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.14-35. – ISSN 0207-3676
696696
  Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304 / Дж. Феннел. – М, 1989. – 291с.
696697
  Вейс Алекс Кризис среднего возраста у обезьян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
696698
   Кризис стратегии современного антикоммунизма. – Москва, 1984. – 319с.
696699
   Кризис театра. – 187с.
696700
  Кесова Л.А. Кризис теплообмена в кольцевых каналах при высоких скоростях и низких давлениях : Автореф... канд. техн.наук: / Кесова Л.А.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра парогенераторстроения и инж. теплофизики. – К., 1966. – 24л.
696701
  Швецов В.Л. Кризис теплообмена при кипении воды в кольцевых каналах при обговоре внутренней поверхности : Автореф... канд. техн.наук: 01.058 / Швецов В. Л.; АН УССР, Ин-т техн. теплофиз. – К., 1972. – 20л.
696702
  Винярский Л.С. Кризис теплообмена при поверхностном кипении воды и водо-спиртовых растворов при вынужденном движении в трубах малого диаметра /0,4-1,0 мм/. : Автореф... канд. техн.наук: / Винярский Л.С.; Киев. политех. ин-т. – Киев, 1966. – 19л.
696703
  Тищенко А.М. Кризис традиционной энергетики в развивающихся странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 88-92. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
696704
  Выготский Л.С. Кризис трех лет // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 113-121. – ISBN 978-966-222-967-7
696705
  Казначеева Н.Л. Кризис труда и капитала: проявление и преодоление // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2007. – С. 23-34. – (Экономика ; № 1)
696706
  Мирзоян В.А. Кризис трудовой мотивации: опыт философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
696707
  Дергачев В. Кризис украинской государственности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 148-167.
696708
  Селиванов В.Н. Кризис управления капиталистическим производством / В.Н. Селиванов. – К, 1978. – 53с.
696709
  Конарева Л.А. Кризис управления: американские пророки и российская реальность // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 109-122. – ISSN 0321-2068
696710
  Паньков В. Кризис управляемости мировой экономики в условиях глобализации // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 327-334. – ISSN 1607-7334
696711
  Потемкин Ф.В. Кризис феодально-абсолютистского порядка и буржуазная революция 1789-1794 годов во Франции. / Ф.В. Потемкин, А.И. Молок. – Москва, 1952. – 47с.
696712
   Кризис феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве России. – Владимир, 1984. – 138с.
696713
  Кондрашов П.Н. Кризис философии как кризис в преподавании философии // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 20-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется кризис в отечественной философии через кризисное положение дел с преподаванием философии в современной России, в котором доминирует несистемный, некритический и эклектический подход к философии, а также отсутствие единой методологической ...
696714
  Коротков Н.Д. Кризис философии католицизма / Н.Д. Коротков. – К.., 1987. – 173с.
696715
  Момджян К.Х. Кризис фрагментации в современной социальной философии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 61-71. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
696716
  Гутермут Р. Кризис французского империализма после второй мировой войны / Р. Гутермут. – М., 1955. – 360с.
696717
  Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе. / Н.А. Иванов. – М, 1971. – 400с.
696718
  Мануильский Д.З. Кризис французской Коммунистической партии. / Д.З. Мануильский. – Х., 1923. – 36с.
696719
   Кризис хозяйственного механизма современного государственно-монополистического капитализма. – М., 1985. – 159с.
696720
  Загладин Н.В. Кризис цивилизации или гуманитарного знания ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 146-157. – ISSN 0321-2017
696721
   Кризис цитадели империализма. – Минск, 1972. – 311с.
696722
  Кальницкий Э.А. Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 63-73. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190
696723
  Плохотник Татьяна Михайловна Кризис чтения или смена модели? : особенности библиотечного обслуживания в закрытом городе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 39-42. – ISSN 1727-4893


  В городе Саров Нижегородской области 14-17 октября 2008 года состоялась научно-практическая конференция "Стратегия и мониторинг развития библиотечного обслуживания детей и подростков ЗАТО".
696724
  Гончаров Н.К. Кризис школы и педагогики в США / Н.К. Гончаров. – Москва, 1950. – 32с.
696725
  Альберди П.Г. Кризис экономики Аргентины / П.Г. Альберди. – Москва, 1950. – 160с.
696726
  Хасан А.М. Кризис экономики Египта / А.М. Хасан. – М, 1955. – 108с.
696727
  Ногаев И.В. Кризис экономической теории и концепция "рассеянного знания" Ф. Хайека // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 74-89. – ISSN 0321-2068
696728
  Глазьев С. Кризис, антикризисные меры и стратегия инновационного народнохозяйственного развития в зеркале теории долгосрочной мегатехнологической динамики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0130-9757
696729
  Савватеев И.М. Кризис, распад и крушение колониальной системы империализма / И.М. Савватеев. – Саратов, 1973. – 38с.
696730
  Зорькин Валерий Кризис, собственность и верховенство права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Проблема собственности выступает на первый план в современном мире, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Автор ставит конкретные вопросы, решение на которые нужно найти России. Как исправить ошибки, сделанные в ходе приватизации? ...
696731
  Клочковский Л.Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономике и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х
696732
  Шутова Наталья Кризис: все пройдет, только верить надо / Шутова Наталья, Ермилов Сергей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19
696733
  Ольшевский А. Кризис: каков он и каку с ним справиться? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 19-25.
696734
  Горшкова Т. Кризис: крах или обновление? // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.39-42
696735
  Блок Хана Кризисная картография : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 28 : Фото
696736
  Арпентьева М. Кризисная помощь и стихотерапия // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 16-31


  Статья посвящена стихотерапии как одному из наиболее продуктивных методов психотерапевтической работы с детьми и взрослыми, в частности, работы, направленной на преодоление негативных переживаний и состояний, затруднения в функционировании и развитии ...
696737
  Карпова С.Г. Кризисное мышление русской религиозной философии конца XIX- начала XX века // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 89-95. – ISSN 2312-4342
696738
  Грушенко В.И. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодололения / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 2-9.
696739
  Веретенников Владимир Кризисное управление // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 80-84 : фото
696740
  Новикова О.Н. Кризисное урегулирование в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 65-93. – ISSN 0235-5620
696741
  Волкова Наталия Кризисные процессы,или три зла // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 55-56. – ISSN 0869-4915
696742
  Корыхалова Н.П. Кризисные тенденции в буржуазном массовом музыкальном воспитании / Н.П. Корыхалова. – М., 1989. – 111с.
696743
  Лобанов А.В. Кризисные черты музыкального театра экспессионизма. / А.В. Лобанов. – Киев, 1985. – 136с.
696744
  Судоплатов А.В. Кризисные явления в демографическом развитии России / А.В. Судоплатов, О.Б. Хорева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.55-63. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
696745
  Сахно А.В. Кризисные явления в медицине капиталистических стран / А.В. Сахно. – Москва : Медицина, 1986. – 205с. – (Империализм: фикты, события, документы)
696746
  Москаленко М.Н. Кризисные явления в сфере международного частного права и развитие цивилистических концепций // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 17-19. – ISSN 1812-3910
696747
  Парубоча Наталья Кризисный барометр от UN WTO : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 98-101 : Фото
696748
  Глущенко В. Кризисология: управленческий подход // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный ...
696749
  Авдошина З. Кризисы в развитии социально-экономических систем // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 2-9.
696750
  Шавшуков В.М. Кризисы глобальных финансов (1997-2013 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 87-109. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
696751
  Рапош П. Кризисы и современный капитализм. / П. Рапош. – М, 1986. – 223с.
696752
   Кризисы теплообмена и еколокритическая область. – Л., 1977. – 202с.
696753
  Предборський В.А. Кризова гібридизація як тіньовий засіб гальмування суспільного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 30-36
696754
  Синишина В.М. Кризова інтервенція у психологічній допомозі дітям, що пережили психотравмуючі події / В.М. Синишина, Т.М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 115-120
696755
  Подольська Є.А. Кризова свідомість : категоріальний аналіз та проблемне поле // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.28-31. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
696756
  Березко І.В. Кризова ситуація: біфуркація у життєвому сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – C. 109-122. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 8). – ISSN 2072-4772
696757
  Норкіна І. Кризове втручання у випадку психотравмуючої ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-78. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання діяльності психолога щодо допомоги особистості в кризовій ситуації. Важливим чинником кризового втручання є розуміння психологом сутності кризової ситуації, ступеню тяжкості й механізми її переживання. Важливе місце відведено ...
696758
  Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування : програма навчального курсу / Т.М. Титаренко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-63
696759
  Рихло П.В. Кризовий інтервал: німецькомовна література Буковини на зламі століть // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 142-156. – ISSN 2306-2908


  The article under studies deals with the German language literature of Bukovyna at the turn of the century, which may be referred to as the crisis interval of its development. It was the so-called “respite” between the two periods: the 60s-80s of the ...
696760
  Гусак О. Кризовий інформаційний менеджмент організації: теоретичны аспекти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 385-387
696761
  Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у сфері міжнародних відносин : Монографія / КНУШ; Ін-т міжнародних відносин; О.Ю. Запорожець. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 102с. – ISBN 966-7181-92-8
696762
  Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників = Crisis managment for managers and executives / Роберт Хіт; Пер. з англ. Р.Л.Ткачук, С.М.Рябчук, Н.І.Мішеніна. – Київ : Всеувито.Наукова думка, 2002. – 566 с. – (Усе про менеджмент). – ISBN 966-000-085-5
696763
  Ворожбит О. Кризовий менеджмент по-кремлівськи / О. Ворожбит, Л. Огризко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Сильний лівий рух, економічна криза та євроскептицизм створюють Кремлю широке поле для маніпуляцій у південних країнах ЄС.
696764
  Гусак О.П. Кризовий менеджмент як напрям зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 22-24


  У статті проаналізовано поняття "кризи" та "кризового менеджменту", розглянуто особливості кризового менеджменту як напряму PR. The concepts of crisis and crisis management are analysed in the article. Peculiarities of crisis management as a branch of ...
696765
  Віднянський Кризовий миротворець / Віднянський, с., А. Мартинов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 46-49. – ISSN 0372-6436
696766
  Мартинов А. Кризовий німецько-французький саміт // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 жовтня (№ 42). – С. 4


  Днями в Парижі відбулися переговори Емманюеля Макрона та Ангели Меркель.
696767
  Розумний М.М. Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-34
696768
  Пояркова Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України : причини виникнення та засоби подолання : монографія / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-351. – ISBN 978-966-680-734-5
696769
  Хомин П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 278-284. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
696770
  Яроцький П.Л. Кризовий стан і критерії реформування католицької церкви у верифікації її останніх понтифіків // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 28-33


  У статті досліджуються чинники, які в кінці II – на поч. III тис. спричинили інституалізаційну кризу сучасного католицизму, що виявилася передовсім у надмірній централізації і клерикалізації церковних структур, почавши від Ватикану до низових ...
696771
  Гридковець Л.М. Кризовий чинник у релігійному розвитку особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 49-56
696772
  Мойсеєнко Б. Кризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується досвід грошово-кредитної політики країн світу у подоланні наслідків фінансової кризи. In this paper is the experience of monetary policy countries in overcoming the consequences of financial crisis.
696773
  Кривоус В. Кризові вияви в інноваційній сфері, європейський формат та реалії України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 295-301. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
696774
  Любчик Л.М. Кризові моделі економічної динаміки / Л.М. Любчик, Г.Л. Грінберг, А.В. Воронін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 92-97. – ISSN 2222-4459
696775
  Карпова С.Г. Кризові побудови в філософії О. Зінов"єва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 70-72
696776
  Предборський В.А. Кризові процеси сучасної елітної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 62-65
696777
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. – Бібліогр.: л.180-201
696778
  Запорожець Оксана Юріївна Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Запорожець О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
696779
  Кулінська А.В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-55. – ISSN 2306-6806
696780
  Попова Н. Кризові тенденції розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі та їх вплив на відносини України-ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 151-160. – ISSN 2519-4518
696781
  Циганова Н.В. Кризові тенденції у банківській галузі: передумови та наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 118-124
696782
  Шингур М. Кризові цикли інвестиційних проектів та підходи до їх вирівнювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми практичної реалізації інвестиційних проектів. Обгрунтовано поняття кризових явищ, кризового циклу інвестиційного проекту та розглянуто підходи до їх подолання або вирівнювання. Проаналізовано нетехнічні фактори успішної реалізації ...
696783
  Головін Р. Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 96-106
696784
  Попельнюк Б. Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів (V - IV ст. до н.е.): історіогрфія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 112-117


  У статті розглянуті специфіка та сутність кардинальних перетворень в економіці полісногосуспільства у зазначений період. Здійснено аналіз опублікованих вітчизняних та зарубіжних історичних праць. Розглянуті здобутки та існуючі прогалини в історіографії ...
696785
  Ковалюк О. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 50-55. – ISSN 0201-758Х
696786
  Андрієвський І.Д. Кризові явища в мінерально-сировинному комплексі України: причини виникнення та небезпека подальшого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 68-75
696787
  Мазанова О.В. Кризові явища в Польщі та політика римсько-католицької церкви (70-80-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 37)
696788
  Приймак В. Кризові явища в соціальній політиці уряду східних земель Німеччини в кінці 1980-х років // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 516-519. – ISBN 978-966-171-893-6
696789
  Бурма Т.Г. Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України / Т.Г. Бурма, Є.В. Маказан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
696790
  Підопригора А.Ю. Кризові явища економічної історії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 53-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
696791
  Шаповаленко М.В. Кризові явища політичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 9-12. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
696792
  Шатілова О.В. Кризові явища як об"єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 155-159. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
696793
   Кризский Микола Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237. – ISBN 978-966-439-754-1
696794
  Панов М. Криінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 249-260. – ISSN 1026-9932
696795
  Осадчий В.І. Криінально-правові заходи протидії проявам злочинних угруповань у місцях позбавлення волі / В.І. Осадчий, О.І. Плужник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.229-231. – ISSN 1609-0462
696796
  Вільчинський О.К. Криївка : повість / Олександр Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2015. – 218, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-7188-0
696797
  Воробьев К.Д. Крик / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1976. – 464 с.
696798
  Бокеев О. Крик : повести / О. Бокеев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с.
696799
  Красников Г.Н. Крик / Г.Н. Красников. – М., 1988. – 112с.
696800
  Тарнавський Ю. Крик : Міні-роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
696801
  Олійник Б.І. Крик : поезії з життєвого шляху / Борис Олійник ; [передм. М.В. Шевченка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Український письменник, 2015. – 379, [1] с. – Зміст: Пора! ; В сльозі пророка ; Молитва з осені ; Це ти? ; Поеми. – (Серія "Бібліотека українського воїна"). – ISBN 978-966-579-463-9
696802
  Зуборев Л.И. Крик буревестника / Л.И. Зуборев. – Минск, 1989. – 326с.
696803
  Сухнев В.Ю. Крик в вышине, и другие рассказы. / В.Ю. Сухнев. – М, 1991. – 267с.
696804
  Ван Сона Крик в гортани немого : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 115-122. – ISSN 0130-7673
696805
  Шеметов А.И. Крик вещей птицы / А.И. Шеметов. – Москва, 1990. – 558с.
696806
  Вересов Д. Крик Ворона : Сериал "Черный Ворон" / Дмитрий Вересов. – СПб., Москва : Нева; ОЛМА-ПРЕСС. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-1710-8
Кн.3. – 2001. – 429с.
696807
  Вересов Д. Крик Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 479с. – На обл.: Литературный и телевизионный проект "Черный ворон". – ISBN 5-7654-2253-5
696808
  Вильпен Д. Крик горгульи : Главы из книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 221-245. – ISSN 1130-6545
696809
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 272с.
696810
  Черкашин Н.А. Крик дельфина / Н.А. Черкашин. – Краснодар, 1989. – 282с.
696811
   Крик дерева. – М., 1991. – 559с.
696812
  Шукрулло Крик души : пьесы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1991. – 284 с.
696813
  Ільчишин М.В. Крик душі / Микола Ільчишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – 168 с. – ISBN 978-611-7009-06-8


  У пр. 1723825 напис: Для бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка від М. Ільчишина. 08.04.2019 р. Підпис
696814
  Шавалюк Л. Крик душі в Давосі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції цьогорічної зустрічі Світового економічного форуму.
696815
  Сахнин А.Я. Крик из глубины / А.Я. Сахнин. – Москва, 1966. – 64с.
696816
  Евсеенко И.И. Крик коростеля / И.И. Евсеенко. – Москва, 1982. – 320с.
696817
  Колыхалов В. Крик коростеля / В. Колыхалов. – Томск, 1991. – 376с.
696818
   Крик мамонта. – М., 1991. – 222с.
696819
  Ли М. Крик молчания / М. Ли. – М., 1993. – 192с.
696820
  Кочетков Н. Крик на болоте / Н. Кочетков. – Москва, 1960. – 144 с.
696821
  Марчук Г.В. Крик на хуторе : романы / Теоргий Марчук ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 491 с.
696822
  Петросян В. Крик Немой горы : роман.повесть,рассказы / Вардгес Петросян ; пер. с арм. А.Тер-Акопян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352 с.
696823
  Кочетков В. Крик ночной птицы : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с.
696824
  Воронов Н.П. Крик о помощи / Н.П. Воронов. – Москва, 1986. – 46с.
696825
  Горлов А.Г. Крик певчей птицы / А.Г. Горлов. – Ставрополь, 1974. – 224с.
696826
  Михайленко В.М. Крик перелітного птаха : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
696827
  Шевчук В.О. Крик півня на світанку : повість / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1979. – 240 с.
696828
  Богачук О.Ф. Крик попелу / О.Ф. Богачук. – К, 1978. – 71с.
696829
  Павлюк І. Крик пораненого вогню : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 11-19. – ISSN 0868-4790
696830
  Кутырев Владимир Александрович Крик против небытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 60-72. – Бібліогр.: с. 62, 64-66, 69-71. – ISSN 0042-8744
696831
  Дрозд В.Г. Крик птаха в сутінках / В.Г. Дрозд. – Київ, 1982. – 312 с.
696832
  Фаик С. Крик птиц / С. Фаик. – Москва : Советский писатель, 1974
696833
  Каинчин Д. Крик с вершины : совр. сибир. повесть / Д. Каинчин. – Барнаул, 1983. – 288 с.
696834
  Базен Э. Крик совы = Cri de la chouette : кн. для чтения для студ. пед. ин-тов : на фр. языке / Эрве Базен ; обраб. и коммент. А.Н. Тетеревниковой. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 191 с.
696835
  Базен Э. Крик совы : роман / Эрве Базен ; пер. с фр Н. Брандис, А. Тетеревниковой. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 182 с.
696836
  Панченко П.Е. Крик сойки : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 142 с.
696837
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа : роман / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1969. – 247 с.
696838
  Бешлягэ В.В. Крик стрижа; У родного порога / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1981. – 575 с.
696839
  Акерман Г. Крик тривоги... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 30-31


  Французька письменниця Галя Акерман - про феномен "безсмертного полку" та мілітаризацію Росії.
696840
  Воронель А. Крик у Стены Плача // Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-25. – ISSN 0137-0723


  Израильско-палестинский конфликт
696841
  Воробьев К.Д. Крик. Вот пришел великан... : повести / К.Д. Воробьев; сост. В.В. Воробьева. – Москва : Советский писатель, 1985. – 476, [2] с. : [1] л.
696842
  Канониди З.М. Крикетный мяч. / З.М. Канониди. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 207 с.
696843
  Панасюк Л. Крики рук = Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин ; [послесл. О. Коцарева]. – Харьков : Kntxt, 2018. – 101, [10] с. : ил. – Текст укр., рус. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
696844
  Панасюк Л. Крики рук : стихотворения / Лесик Панасюк ; пер. с укр.: С. Бельский, Е. Деришева, Ия Кива, В. Коркунов, Д. Кузьмин. – Харьков : Kntxt, 2018. – 55, [5] с. : ил. – (Книжная серия журнала "Контекст" ; кн. 1)
696845
   Криклій Артур Станіславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 237-238. – ISBN 978-966-439-754-1
696846
  Кузьміч В. Крила / В. Кузьміч. – Х, 1930. – 605с.
696847
  Смілянський Л.І. Крила : Оповідання / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1954. – 144с.
696848
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 112с.
696849
  Корнійчук О.Є. Крила : П"єса на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1956. – 104с.
696850
  Нагнибіда М.Л. Крила : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1966. – 195с.
696851
  Скирда Л.М. Крила : поезії / Л.М. Скирда. – Київ, 1979. – 99 с.
696852
  Драч І.Ф. Крила : поезії / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2001. – 78с. – (Українська поезія 20 століття). – ISBN 966-03-1609-7
696853
   Крила : літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-057-1
Вип. 1. – 2001
696854
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-109-8
Вип. 2. – 2002
696855
   Крила : Літературно-художній альманах. – Київ, 2001-. – ISBN 966-622-193-4
Вип. 3 (за2003/2004). – 2004
696856
   Крила : літературно-художній альманах / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2001-
2005/2006. – 2009
696857
  Драч І. Крила : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
696858
  Драч І.Ф. Крила : поезії 1980-1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І.С. Рябчій ; передм. А. Ткаченка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 414, [2] с. – Бібліогр.: Бібілогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-7588-8
696859
  Забашта Л.В. Крила Арсена Дороша : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 171 с.
696860
  Антоненко-Давидович Крила Артема Летючого : оповідання / Б.Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Дитвидав УРСР, 1959. – 76 с.
696861
  Учурханова Л. Крила білої горлиці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 0868-4790
696862
  Стоян Ю.О. Крила Великого почину. / Ю.О. Стоян. – К., 1985. – 159с.
696863
  Гулько В Крила душі : [збірка духовної поезії] / Володимир Гулько. – Київ : ЛОТОС, 2017. – 95, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2263-86-2


  Інституту Філології з побажанням світла, добра, радості, любові від автора: вчителя захист Вітчизни гімназії № 283. Підпис. 22.11.2017 р.
696864
  Михайлевський А.Ф. Крила любові : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1983. – 96 с.
696865
  Божаткін М.І. Крила міцніють в польоті : документальна повість / М.І. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1965. – 99 с.
696866
  Полонський Р.Ф. Крила мого міста. / Р.Ф. Полонський. – Х., 1977. – 134с.
696867
  Шкварко І.П. Крила мужності / І.П. Шкварко. – К, 1989. – 47с.
696868
  Раков М В. Крила над морем. / М В. Раков. – К, 1979. – 460с.
696869
  Раков В.І. Крила над морем. / В.І. Раков. – К, 1986. – 431с.
696870
   Крила нашої весни. – Одеса, 1985. – 269с.
696871
  Остролуцька Л. Крила Олександра Лелеченка // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)


  На 35-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС на території НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" відкрито пам"ятник одному з перших ліквідаторів, колишньому випускнику електроенергетичного факультету КПІ, заступнику начальника електричного цеху на ЧАЕС ...
696872
  Дабіжа Н.Т. Крила під сорочкою / Н.Т. Дабіжа. – К., 1989. – 37с.
696873
   Крила подвигу : поезії / [упоряд.: Л. Кривошеєнко, В. Березінський]. – Одеса : Волгоград : Маяк ; Нижньо-Волз. кн. вид-во, 1981. – 189, [1] с. : іл. – Текст укр. і рос. мовами. - Мініатюрне видання
696874
   Крила почину. – К., 1979. – 168с.
696875
  Новицька Лариса Крила птахи людського щастя : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-31 : Іл.
696876
  Харук А. Крила революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Попри матеріально-технічні та кадрові труднощі періоду Визвольних змагань, в українських арміях було створено власну авіацію, що виконувала допоміжні функції під час бойових дій.
696877
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : вибрані твори / Микола Трублаїні. – Київ : Веселка, 1972. – 274 с. – (Шкільна бібліотека)
696878
  Трублаїні М.П. Крила рожевої чайки : оповідання: Для дошкільн. та мол. шкільн. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1982. – 31 с.
696879
  Тростянецький А.А. Крила романтики / А.А. Тростянецький. – Київ, 1962. – 175 с.
696880
  Гей В.С. Крила світязя : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 87 с.
696881
  Самсонова М. Крила соколині : повість / М. Самсонова. – Київ : Молодь, 1958. – 311 с.
696882
  Самсонова М.Б. Крила соколині : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1958. – 314 с.
696883
   Крила сучасності. – Львів, 1963. – 71с.
696884
  Ковтюк М.Г. Крила України / М.Г. Ковтюк, М.Б. Ляховецький. – К., 1971. – 48с.
696885
  Бурбак М.І. Крила фламінго / М.І. Бурбак. – Ужгород, 1969. – 69с.
696886
  Іваненко І.П. Крила юності / І.П. Іваненко. – К., 1970. – 48с.
696887
  Яворівський В.О. Крила, вигострені небом / В.О. Яворівський. – Київ, 1975. – 112 с.
696888
  Манов Г. Крилат Димо. Роман / Г. Манов. – София, 1975. – 167с.
696889
  Ковальова В. Крилата доля. Київському авіазаводу виповнилося сто років // Україна молода. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 86). – С. 13


  "Державний авіаційний завод № 12" - така перша назва Київсь- кого авіазаводу. Організований він був за рішенням Ради воєнної промисловості № 15187 від 9 вересня 1920 року на базі розріз- нених напівкустарних майстерень з ремонту авіаційної техніки, ...
696890
  Віват Г.І. Крилата душа : поезія : [збірка] / Ганна Віват ; [худож. Л.А. Швидко ]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2002. – 70, [1] с. : іл., портр. – ISBN 966-691-039-X
696891
  Лубенський П.О. Крилата молодість / П.О. Лубенський, О. Артамонов. – К., 1959. – 118с.
696892
  Терещенко М.І. Крилате відлуння : вибране / Микола Терещенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 199 с.
696893
  Ворошилюк І. Крилате дерево = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 23-29. – ISSN 0868-4790
696894
  Волошин І.І. Крилате зерно : нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1956. – 68 с.
696895
  Коваль А.П. Крилате слово / А.П. Коваль. – К, 1983. – 222с.
696896
  Воронько П.М. Крилатий ведмідь / П.М. Воронько. – Київ, 1992. – 78 с.
696897
  Дмитерко Л.Д. Крилатий кінь : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 103 с.
696898
   Крилатий кінь. – К., 1983. – 208с.
696899
  Лютий Г.І. Крилатий корінь / Г.І. Лютий. – К., 1984. – 62с.
696900
  Соколов Н. Крилатият град / Н. Соколов. – София, 1956. – 80с.
696901
  Карпов О.О. Крилаті акакують. (Спогоді про бойові подвиги льотчиків штурмового авіац. полку у роки Великої Вітчизн. війни.) / О.О. Карпов. – К., 1975. – 228с.
696902
  Арсланов Максим Крилаті амбіції українських перевізників // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
696903
  Коваль А.П. Крилаті вислови в українській літературній мові / А.П. Коваль, В.В. Коптілов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1975. – 335с.
696904
  Борух О.Є. Крилаті вислови з Біблії й Корану та їх трансформація в сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 109-115


  У статті розглянуто вплив релігійних текстів на формування фразеологічного фонду турецької мови, зокрема, проаналізовано крилаті вислови з Біблії та Корану та виявлено типові моделі їх трансформації. Статья показывает влияние религиозных текстов на ...
696905
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження в аспекті психолінгвістичних досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 3-19


  В основі пропонованої наукової розвідки лежить асоціативний експеримент, респондентами якого стали носії української мови, які проживають у різних регіонах України. Дослідження скеровано на визначення семантичних асоціативних полів крилатих висловів ...
696906
  Дядечко Л.А. Крилаті вислови рекламного походження. Асоціативно-атрибутивний словник / Л.А. Дядечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 96, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
696907
  Гнатюк Л. Крилаті вислови Шевченка в лексикографічному висвітленні / Л. Гнатюк, Л. Дяченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 31-36
696908
  Цимбалюк Ю.В. Крилаті латинські вислови / Ю.В. Цимбалюк, Г.О. Краковецька. – Київ, 1976. – 191с.
696909
  Флеріке К. Крилаті мандрівники / К. Флеріке. – Х., 1930. – 94с.
696910
  Недбайло А.К. Крилаті месники: Повість. / А.К. Недбайло. – Київ, 1983. – 256с.
696911
  Забашта Л.В. Крилаті мої кораблі : роман-хроніка / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1983. – 328 с.
696912
  Дядечко Людмила Петрівна Крилаті слова в російській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 48 назв
696913
  Забіяка В.І. Крилаті слова, вислови, фразеологізми. Лексич. завд. і головоломки : Посібник для початкової школи / В.І. Забіяка, І.М. Забіяка. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 72с. – ISBN 966-562-221-8
696914
   Крилете на дружбата. – София, 1976. – 445 с.
696915
  Караславов Г. Крилете на човека / Г. Караславов. – София, 1955. – 172с.
696916
  Олійник Б.І. Крило : Поема: Для средн. та ст. шк. віку / Б.І. Олійник. – Київ : Веселка, 1982. – 48с.
696917
  Демків Б.М. Крило зорі / Б.М. Демків. – К, 1978. – 96с.
696918
  Сич М.С. Крило Ікара : поезїі / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1988. – 92 с.
696919
  Рубчак Б. Крило Ікарове / Б. Рубчак. – К., 1991. – 204с.
696920
  Черкас Б. Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 127-138
696921
  Соколов В.В. Крило під вітром. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1966. – 103с.
696922
  Мороз В.Л. Крило трави : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1978. – 78 с.
696923
  Деркач Б.А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б.А. Деркач. – Київ : Наукова думка, 1977. – 312 с.
696924
  Короткий В.А. Крилов Микола Митрофанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 309. – ISBN 966-06-0393-2
696925
  Пертрик В. Крилоський катедральний монастир 16 - 18 ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 0131-2685
696926
  Ступицын Антон Крилья России : Мозаїка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-32 : Фото. – Бібліогр 1 назва. – ISSN 1029-5828
696927
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 4. – ISSN 1992-9277
696928
  Навроцький В. Крим - анексований, злочини - продовжуються // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
696929
   Крим - диво України. Фотолітопис // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-63. – ISSN 0869-3595
696930
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
696931
  Лебедько Сергій Крим - інвестиційний магніт // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-51


  Сумарний інвестринок Криму оцінюється значною, як для України, сумою - в 20 млрд. дол. США. Поки що. На переконання Жана Тьєррі, президента швейцарського консорціуму SWISSTEAMS Group, Україна в найближчі 60 років потребуватиме 10 трлн. євро ...
696932
  Світличанин І. Крим - колиска українських "есерів"? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 6


  До 130-річчя Миколи Залізняка.
696933
   Крим - Кубань. – Сімферополь, 1979. – 56 с.
696934
  Кочевих Олег Крим - місце наступної "кольорової" революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
696935
  Малко Роман Крим - не російський // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 37 (86). – С. 32-35
696936
  Буткевич В. Крим - не тільки зона відпочинку / В. Буткевич, Б. Горинь, А. Свідзинський. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 104с.


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
696937
  Шушарін Д. Крим - сьогоднішній Перл-Харбор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 4


  Припущення, що одним із завдань Путіна є денонсація Біловезьких угод.
696938
  Матат Д. Крим - Україна, Донбас - Україна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Розроблено нові механізми проходження ДПА та прийому до вишів для абітурієнтів із Криму і Донбасу: визначили окремі терміни та перелік навчальних закладів.
696939
  Газін В.В. Крим - Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663-1665 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.62-73. – ISSN 0130-5247
696940
  Крисаченко В. Крим — чия благословенна земля? / В. Крисаченко, О. Чирков // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 241-246
696941
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 105с.
696942
  Кур"янов М.С. Крим / М.С. Кур"янов. – Київ, 1955. – 102с.
696943
   Крим = Крым = Crimea = Krim : Фотоальбом. – Сімферополь : Світ-Крымсоюзпечать, 2004. – [48] л. фот. – ISBN 966-8112-04-0
696944
  Байцар А.Л. Крим : нариси історичної, природничої і суспільної географії : навч. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 224 с.
696945
  Гарбуз Володимир Крим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-206. – ISSN 0869-3595
696946
  Магочій П.-Р. Крим : наша благословенна земля / Павло-Роберт Магочій ; [пер. з англ. О. Сидорчука, Н. Кушко ; карти П.-Р. Магочія]. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2014. – 159, [1] с. : фотоіл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 154-158. – ISBN 978-966-387-080-9
696947
  Сацький П.В. Крим : Шлях до України (1945-1954 рр.) : монографія / П.В. Сацький ; М-во освіти і освіти України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 522, [1] с. – Анот. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 507-522 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-295-0
696948
  Скляренко Г. Крим XX століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 311-318. – ISSN 1992-5514
696949
   Крим в етнополітичному вимірі. – Київ : Світогляд, 2005. – 533с. – ISBN 966-96360-8-6
696950
  Шумська О. Крим в стратегіях регіональних та позарегіональних акторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 88-91
696951
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т іст. України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін.] ; [упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Імен. покажч. : с. 1027-1088. - Текст рос., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 1089-1090 та в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії. Джерела). – ISBN 978-966-02-7838-7
696952
   Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України [та ін. ; упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Кліо, 2016. – 1090, [2] с. : табл. – Ст. укр., рос. - Покажчики: с. 1027-1085. – Бібліогр.: с. 1021-1026, 1089-1090 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-48-6
696953
  Біленко Василь Крим для загару. Нотатки з пляжу поблизу Євпаторії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 24-28 : фото
696954
  Литвтн В. Крим дружби, відчуження та ворожнечі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 15 травня (№ 89). – С. 12-13
696955
  Малей Антоніна Крим екстремальний // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-48 : Іл.
696956
  Поровський М. Крим з Україною / розмовляв Олександр Ярошевський // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 3


  Рубіж 80 - 90-х років XX століття - час вибухового зростання громадської активності демократичних та патріотичних сил у конаючому Радянському Союзі та виникнення незалежних держав на його просторі.
696957
  Ленкавський С. Крим і кремлівська "любов" до українського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 6-7
696958
  Верховський В. Крим і кримчани // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2
696959
  Киричок П. Крим і українська театральна культура // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 6
696960
   Крим на шляху до стабільності й розвитку: проблеми та перспективи : Матеріали круглого столу, (Севастополь, 26-27 жовтня 2006 р.). – Сімферополь : СФ НІСД, 2006. – 136с. – (Серія додатків до наукового журналу "Кримський Архів"). – ISBN 966-435-094-X
696961
  Крушельницька Л. Крим після 1783 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 21
696962
  Болебрух К. Крим та кримські татари очима західноєвропейських мандрівників кінця XVIII - початку XIX століття // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 178-214. – ISBN 978-966-981-012-0
696963
  Макаров Ю. Крим татарський. Територія справедливості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 17. – ISSN 1996-1561
696964
  Бачинська К. Крим тепер у КНУ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 3 вересня (№ 128). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка відкрили кафедру кримськотатарської філології.
696965
  Литвин В. Крим у геополітичному вимірі революційної доби 1917-1920 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 4-6
696966
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 8
696967
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 8


  Німецький письменник Генріх Белль - з 1939 р. солдат Другої світової війни, воював у Криму.
696968
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури / В. Верховський, Веремко-Бережний // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 8


  Пригодницькі повісті про українського козака Клита, на позивний "Вовк" американського письменника Гарольда Лемба.
696969
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 8
696970
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 8
696971
  Рудницький Г. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 8


  Перший історичний твір Генрика Сенкевича.
696972
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 8


  Роман англійської письменниці Берил Бейнбридж "Майстер Джорджі".
696973
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 8
696974
  Верховський В. Крим у творах іноземної літератури // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Травень (№ 21/22). – С. 8


  В історичних романах класика румунської літератури Міхаїла Садовяну описане далеке минуле Молдавського князівства.
696975
  Оліфіренко В. Крим у художньому баченні Христі Алчевської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 135-141. – ISSN 1728-9572
696976
  Овчаренко Е. Крим Федора Захарова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 15


  До 100-річчя від дня народження заслуженого діяча мистецтв, народного художника України Федора Захарова.
696977
  Трикменіді А. Крим як багатоквіття націй // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 14-15
696978
  Короленко Б.А. Крим як місце пам"яті // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 86-99
696979
  Вітман К.М. Крим як потенційне джерело етнополітичного конфлікту між Україною та Росією // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 643-648. – ISSN 1563-3349
696980
  Короленко Б.А. Крим як соціокультурний феномен: моделі пам"яті в історичному контексті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 223-232
696981
  Батурін Д. Крим як суб"єкт і об"єкт регіональної політики // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 48-54. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
696982
  Кисельов Ю.О. Крим як український геопростір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 48-52. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Відзначено, що Кримський півострів посідає непересічне місце в геопросторі Східної Європи. Розглянуто деякі геополітичні та геософічні аспекти різноманіття ландшафтів Криму та їхньої "внутрішньої сутності". Висвітлено історико-географічні особливості ...
696983
  Демчук Р.В. Крим як Храмова гора // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 10-17. – ISSN 1996-5931
696984
  Кіт Л. Крим, Берегове: літо триває // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про ОСК Берегове, в якому за літній період 2010 року відпочило 860 викладачів та співробітників, 405 студентів університету.
696985
  Конашевич С. Крим, Шевченко і Хоткевич // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 7
696986
  Прокопенко М. Крим, який ми знали і не знали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 16-17


  "У "Мистецькому Арсеналі" триває масштабний проект про культури, що творили історію півострова."
696987
   Крим, який ми любимо : антологія / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. спілка письменників України ; [упоряд. Л.Б. Тарнашинська]. – Київ : Пульсари, 2016. – 598, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-617-615-064-0


  До тематичної антології ввійшли твори про Крим як класиків української, кримськотатарської літератури (частково - російської, коли ім"я автора особливим чином пов"язане з Кримом), так і наших сучасників.
696988
   Крим.. – Сімферополь, 1969. – 175с.
696989
  Малєй Антоніна Крим. $ 100 за 100 г равликової ікри : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-50 : Фото
696990
  Сулейманов І. Крим. 25 років боротьби за Україну / розмову вів Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  У Херсоні продовжують працювати над документальним фільмом про історію півострова за часів незалежності.
696991
  Чалова Ганна Крим. Екскурс у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 136-139 : фото
696992
  Котлярчук Андрій Крим. Кам"яна в"язь : Україна чудес / Котлярчук Андрій, Короп Михайло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-135 : Фото
696993
  Велика Валерія Крим. Король левів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 8-10 : фото
696994
  Татар-заде Алі Крим. Легенди про неприступність. Три шляхи захоплення й утримання півострова // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 64-65
696995
  Ільченко Руслана Крим. Лікування і не тільки / Ільченко Руслана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 18-21 : фото
696996
   Крим. Миттєвості і вічність : [фотолітопис] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 220-239. – ISSN 0869-3595
696997
  Велика Валерія Крим. Про що говорять дельфіни // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 10-12 : фото
696998
  Шульгіна Лілія Крим. Та ну його, те море! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 24-27 : Фото
696999
  Кравченко Е. Крим. У пошуках храму Діви // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0131-2685


  Присвячена особливостям і результатам археологічних досліджень на території Кримського півострова, зокрема пошукам так званого храму Діви – святилища на честь верховної богині таврів (в інших джерелах – Херсонеса Таврійського) Партенос.
697000
  Іващенко Микола Крим. Чарівний несезон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 144-148 : Фото
<< На початок(–10)691692693694695696697698699700(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,