Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
682001
  Єременко О. "Метаморфозні" балади Тараса Шевченка (до проблеми вивчення у вищій школі) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 125-134


  Стаття присвячена дослідженню специфічних ознак та національної своєрідності балад Т. Шевченка, в яких наявні метаморфози й чарування. Статья посвящена исследованию специфических особенностей и национального своеобразия баллад Т. Шевченко, в которых ...
682002
  Апулей "Метаморфозы" и другие сочинения / Апулей ; перев. с латинского, сост. и научн. подгот. текста М. Гаспарова ; вступит. стат. Н. Григорьевой и [др.]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 399 с. – (Библиотека античной литературы / ред. С. Аверинцева и [ и др. ])
682003
  Базилевич В. "Метафізика економіки": ідея, смисл, призначення // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
682004
  Нагина К.А. "Метельный" мир в творчестве А. Блока, А. Белого, В. Брюсова на фоне литературной традиции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 47-55. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
682005
  Дзьовас Д. [Метаморфози націоналізму та ідеологія грецького характеру / Дімітрис Дзьовас. – Афіни : Одіссеас, 1989. – 170 с., 3 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-210-050-8
682006
  Апулей [Метаморфозы] // Метаморфозы//Петроний Арбитр. Сатирикон. : [Сборник] / Апулей, Петроний Арбитр. – Москва : Правда, 1991. – С.155-329. – (Библиотека "Огонек" ;Библиотека юмора и сатиры). – ISBN 5-253-00374-6
682007
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-96
682008
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.84-109
682009
  Бабич Є.П. Металографія сталі та чавуну / Є.П. Бабич. – К., 1930. – 87с.
682010
  Бартельс М.Р. Металографія та термічне оброблення металів / М.Р. Бартельс. – Х.-Дніпропетр., 1932. – 352с.
682011
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
682012
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
682013
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
682014
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
682015
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
682016
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2000. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
682017
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов
682018
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
682019
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
682020
   Металознавство та обробка металів. МОМ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
682021
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
682022
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
682023
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
682024
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
682025
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
682026
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682027
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682028
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682029
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682030
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682031
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682032
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682033
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов". З 2015 див. назву "Металознавство та термічна обробка металів"
682034
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
682035
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1. – 2002
682036
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 3. – 2003
682037
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1 (68). – 2015. – До 2013 назв "Металознавство та обробка металів"
682038
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-
№ 2 (69). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
682039
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (70). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
682040
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (72). – 2016. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
682041
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (73). – 2016. – 79 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
682042
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (74). – 2016. – 59 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
682043
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (75). – 2016. – 65 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
682044
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (76). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
682045
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (77). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
682046
  Манько Д.Ю. Металооптика: аморфні та шаруваті структури : монографія / Д.Ю. Манько, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-189. – ISBN 978-966-439-825-8
682047
  Горічко М.В. Металоорганічні похідні гетероциклічних сполук : для студентів хімічного факультету / М.В. Горічко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 33 с.
682048
  Лавров Ю.П. Металурги України в авангарді революційної боротьби / Ю.П. Лавров. – Київ, 1970. – 191с.
682049
  Властюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 91-103. – ISBN 978-617-571-134-7
682050
  Пікус А.Ю. Металургійна галузь України: тенденції і перспективи : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 92-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
682051
  Богаченко О.Г. Металургійна наука як справа життя (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.І. Медовара) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 103-104. – ISSN 1027-3239
682052
  Довжук І.В. Металургійна промисловість півдня України в умовах економічної кризи 1900-1903 рр. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.24-27
682053
  Лютий О.П. Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 17-27. – ISSN 2415-7422
682054
  Барчуков А.С. Металургія на крутому піднесенні / А.С. Барчуков. – Дніпропетровськ, 1959. – 56с.
682055
  Буданова К.Т. Метамагматические формации Юго-Западного Памира. / К.Т. Буданова, В.И. Буданов. – Душанбе, 1983. – 276с.
682056
  Щербакова К.Ф. Метамарфозы горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щербакова К.Ф.; Укр. геологоразведоч. трест "Укргеолтрест". – Кривой Рог - Киев, 1958. – 141, 9л. – Бібліогр.:л.1-9
682057
  Апулей Метамарфозы, или Золотой осел / Апулей; Пер. М.Кузмина. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 320с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00425-2
682058
  Шиханова Н.М. Метамерная изменчивость свойств вегетативных и репродуктивных органов у пшеницы, ячменя и овса : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиханова Н.М. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1965. – 20 с.
682059
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Белоконь И.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
682060
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. 1 : Дис... доктор биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 778л.
682061
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. II : Дис... докт. биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 779-1428л.
682062
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. III : Дис... докт. биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 1429-1906л. – Бібліогр.:л.1601-1902
682063
   Метамова // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 824. – ISBN 966-316-069-1
682064
  Бондар М.В. Метамова дослідження національно-культурного компонента // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 119-128. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується термінологічний апарат дослідження національно-культурного компонента (поява нових термінів, їхня систематизація, особливості вживання). The article analyses the terminological apparatus for the national-and-cultural component"s ...
682065
  Бібікова Д. Метамова у франкомовних творах письменників арабського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 25-32. – ISBN 966-581-481-8
682066
  Трифонов Р.А. Метамова: теоретичні аспекти дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
682067
  Зеленін В.В. Метамодель як анти-сугестивна психотехнологія сучасної інформаційно-пропагандистської війни // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 69-76. – ISSN 2310-4368
682068
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 03.05.03 - математ. та прог. забезпечення обчислювальнних машин і систем / Карпусь І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
682069
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Карпусь І.В.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки каф-ра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2008. – 170л. + Додатки: л.149-170. – Бібліогр.: л.140-148
682070
  Никитина Л.П. Метаморфизм архейских пород западной части хребта Хамар-Дабан : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никитина Л. П.; АН СССР, Лабор. геол. локембрия. – Л., 1960. – 24л.
682071
  Мишкин М.А. Метаморфизм в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану. / М.А. Мишкин. – М., 1981. – 196с.
682072
  Полканов А.А. Метаморфизм горных пород / А.А. Полканов. – Л., 1931. – 200с.
682073
  Грубенман У. Метаморфизм горных пород / У. Грубенман, П. Ниггли. – Ленинград-Москва, 1933. – 376с.
682074
   Метаморфизм горных пород главной вулканогенной зоны Урала. – Москва : Наука, 1969. – 228с.
682075
  Щербаков К.Ф. Метаморфизм горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Щербаков К.Ф.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1960. – 11л.
682076
   Метаморфизм докембрийских комплексов. /Кольский полуостров/.. – Апатиты, 1976. – 147с.
682077
   Метаморфизм докембрия в районе Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Наука, 1983. – 232с.
682078
  Воллосович Н.Н. Метаморфизм железистых кварцитов и гнейсов нижнего архея Алданского щита / Н.Н. Воллосович. – Владивосток, 1988. – 108с.
682079
  Щербаков И.П. Метаморфизм и гранитизация архейских пород в бассейне рек Сакукан и Катугин : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Щербаков И.П.; Моск.геол-развед.ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
682080
  Венидиктов В.М. Метаморфизм и гранитизация в кристаллицеском фундаменте Приднестровья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Венидиктов В.М.; АН УССР. – К., 1971. – 24л.
682081
  Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса / А. Миясиро. – Москва : Мир, 1976. – 535 с.
682082
  Ходоревская Л.И. Метаморфизм и метасоматоз гранулитовой фации в габбро-анортозитах Колвицкого массива, Кольский полуостров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 298-315 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
682083
  Голицын М.В. Метаморфизм и прогноз качества углей Большой Караганды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Голицын М.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. Центр.-Казахст. геол. упр. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
682084
  Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование / В.А. Буряк. – М., 1982. – 256с.
682085
   Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. – Свердловск, 1984. – 139с.
682086
  Порфирьев В.Б. Метаморфизм ископаемых углей / В.Б. Порфирьев. – Львов, 1948. – 182с.
682087
  Голицын М.В. Метаморфизм каустобиолитов Карагандинского бассейна / М.В. Голицын, Л.Е. Козлова, А.А. Кузнецова. – Москва : Наука, 1970. – 135 с.
682088
  Московченко Н.И. Метаморфизм кианит-силлиманитового типа и сульфидное оруденение / Н.И. Московченко, С.И. Трученко. – Л, 1975. – 139с.
682089
  Березкин В.И. Метаморфизм нижнего протерозоя Алданского щита / В.И. Березкин; Отв.ред.С.П.Мурзаев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 120с.
682090
  Богатырева Н.А. Метаморфизм нижнепротерозойски х толщ южной части Улутавского антиклинория (Центр. Казахстан) : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Богатырева Н. А.; МГУ, каф. петрограф. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
682091
  Кременецкий А.А. Метаморфизм основных пород докембрия и генезис амфиболитов / А.А. Кременецкий. – М., 1979. – 112с.
682092
  Семененко Н.П. Метаморфизм подвижных зон / Н.П. Семененко. – 2-е изд., доп. и переработ. – Киев : Наукова думка, 1966. – 298с.
682093
  Наумов В.П. Метаморфизм пород железисто-кремнистой формации Курской магнитной аномалии (КМА) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Наумов В.П.; ВСЕГЕИ. – Л., 1972. – 28л.
682094
   Метаморфизм раннего докембрия : (Докл. симпоз. 12-14 сент. 1979 г.).. – Апатиты, 1980. – 149с.
682095
   Метаморфизм супракрустальных комплексов раннего докембрия = (Северо-Восточная часть Балтийского щита). – Ленинград : Наука, 1986. – 272с.
682096
  Маракушев А.А. Метаморфизм Тихоокеанского пояса / А.А. Маракушев. – М., 1971. – 134с.
682097
  Фролов В.И. Метаморфизм углей Алдано-Чулманского района. / В.И. Фролов. – Новосибирск, 1975. – 76с.
682098
   Метаморфизм углей и эпигенез вмещающих пород. – Москва : Недра, 1975. – 256с.
682099
   Метаморфизм Украинского щита. – К., 1982. – 306с.
682100
   Метаморфизм Украинского щита и его обрамления. – К., 1978. – 157с.
682101
  Кориковский С.П. Метаморфизм, гранитизация и постмагматические процессы в докембрии Удокано-Становой зоны / С.П. Кориковский. – Москва : Наука, 1967. – 299с.
682102
  Елисеев Н.А. Метаморфизм. / Н.А. Елисеев. – Ленинград : ЛГУ, 1959. – 415с.
682103
  Елисеев Н.А. Метаморфизм. / Н.А. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 428с.
682104
  Байкова В.С. Метаморфизмы архейских пород центральной части Алданского щита : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 04127 / Байкова В.С.; ЛГУ. – Л, 1972. – 19л.
682105
  Танатар И.И. Метаморфизованный глинистый сланец (дистеновый сланец) из Криворожского бассейна. / И.И. Танатар. – 35-48с.
682106
  Шерстюк А.И. Метаморфизы горных пород / А.И. Шерстюк. – Свердловск, 1970. – 84с.
682107
  Гиллен К. Метаморфическая геология / К. Гиллен. – Москва : Мир, 1984. – 174с.
682108
  Кононов Ю.В. Метаморфическая дифференциация горных пород докембрия в зонах надвигов / Ю.В. Кононов, М.М. Кононова. – Киев, 1987. – 206с.
682109
   Метаморфическая зональность и метасорфические комплексы. – М., 1983. – 108с.
682110
  Садецки-Кардош Метаморфическая эволюция континентальных коровых частей в свете опытов с высоким давлением / Садецки-Кардош. – Москва : Наука, 1969. – 20 с.
682111
  Смелов А.П. Метаморфическая эволюция Олекминской гранит-зеленокаменной области : (Южная Якутия) / А.П. Смелов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 127с.
682112
  Кортусов М.П. Метаморфические горные породы / М.П. Кортусов. – Томск, 1984. – 120с.
682113
   Метаморфические и метасоматические комплексы Кировоградского блока Украинского щита / С.В. Горяйнов, В.Н. Бухтатый, Д.С. Горяйнов, Е.П. Исаева, А.А. Курило, Ю.А. Литвиненко; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – 174 с. – ISBN 966-7655-18-0
682114
   Метаморфические и метасоматические комплексы Приазовья и Южного Донбасса / Горяйнов С.В. [ и др. ] ; МОНУ ; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-7655-44-0
682115
  Горяйнов С.В. Метаморфические и метасоматические комплексы Среднего Побужья / С.В. Горяйнов, Д.В. Денисенко, О.А. Дивицкий; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2003. – 168 с. – ISBN 966-7655-17-2
682116
  Этингоф И.М. Метаморфические и ультраметаморфические породы ингуло-ингулецкого района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Этингоф И.М.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 23л.
682117
  Димитров Г.Х. Метаморфические и ультраметаморфические формации Среднего Побужья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Димитров Г.Х.; АН УССР. – К, 1972. – 22л.
682118
   Метаморфические комплексы Востока СССР. – М., 1973. – 239с.
682119
   Метаморфические комплексы восточной окраины и склона Украинского щита.. – М., 1990. – 250с.
682120
   Метаморфические комплексы фундамента Русской плиты. – Ленинград : Наука, 1978. – 224с.
682121
  Покровский А.В. Метаморфические комплексы Южного Узбекистана / А.В. Покровский; АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент : Фан, 1974. – 229с.
682122
  Бакиров А.Б. Метаморфические коплексы Восточной части Средней Азии / А.Б. Бакиров, Н.Л. Добрецов. – Фрунзе : Илим, 1972. – 137с.
682123
   Метаморфические образования докембрия Восточной Сибири. – Новосибирск, 1988. – 127с.
682124
  Силантьев С.А. Метаморфические породы дна Атлантического океана / С.А. Силантьев. – Москва : Наука, 1984. – 103с.
682125
  Махлаев Л.В. Метаморфические породы и гранитоиды берега Харитона Лаптева (Центральный Таймыр) : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Махлаев Л.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Красноярск, 1963. – 24л.
682126
   Метаморфические породы Памира.. – Л., 1935. – 1-138с.
682127
   Метаморфические пояса СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 296с.
682128
  Вернон Р.Х. Метаморфические процессы. / Р.Х. Вернон. – Москва, 1980. – 227с.
682129
  Файф У.С. Метаморфические реакции и метаморфические фации / У.С. Файф. – М, 1962. – 414с.
682130
  Плюснина И.И. Метаморфические реакции низкотемпературного кремнеза в земной коре / И.И. Плюснина. – М., 1983. – 225с.
682131
  Добрецов Н.Л. Метаморфические фации и формации : Учебное пособие / Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, Е.Н. Ушакова. – Новосибирск, 1980. – 91с.
682132
   Метаморфические формации Западного Узбекистана и их рудоносность : (Сев. и Юж. Нуратау). – Ташкент, 1988. – 204с.
682133
   Метаморфические формации зоны Байкало-Амурской магистрали.. – Л., 1987. – 75с.
682134
   Метаморфические формации и их метаморфогенные месторождения. / Добрецов Н.Л. – Новосибирск, 1981. – 80с.
682135
   Метаморфические формации и метасоматиты Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1977. – 152с.
682136
   Метаморфические формации Узбекистана.. – Ташкент, 1977. – 237с.
682137
   Метаморфические формации.Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1986. – 245с.
682138
   Метаморфический комплекс Алданских месторождений флогопита.. – Новосибирск, 1975. – 151с.
682139
  Родионов С.П. Метаморфический комплекс Большого Кривого Рога : Дис... наук: / Родионов С.П.;. – К, 1945. – 620л.
682140
  Степанова А.С. Метаморфический мир карельких причитаний / А.С. Степанова. – Ленинград : Наука, 1985. – 222 с.
682141
  Арбиб М. Метаморфический мозг / М. Арбиб. – Москва, 1976. – 296с.
682142
  Агаркоза Е.В. Метаморфическое словоупотребление М.Горького и его отражение в переводах на немецкий язык (на материале автобиографической трилогии) : Автореф... кан. филолог.наук: / Агаркоза Е.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 19л.
682143
  Щербак О.В. Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 96-100. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті представлені результати дослідження хімічного складу питних підземних вод верхньоміоценового водоносного комплексу на території Херсонської області. Встановлено що в умовах антропогенного навантаження в часі відбулася зміна середнього ...
682144
  Данилович Ю.Р. Метаморфізм домезозойських кристалічних сланців Українських Карпат / Ю.Р. Данилович. – Київ : Наукова думка, 1970. – 118с.
682145
  Парфенов В.Д. Метаморфогенная апатитоносность древних толщ Центрального Алдана. / В.Д. Парфенов, Н.И. Юдин. – М., 1982. – 131с.
682146
  Сапрыкин Е.П. Метаморфогенно-гидротермальное рудообразование / Е.П. Сапрыкин. – Москва : Наука, 1980. – 171с.
682147
   Метаморфогенное рудообразование. – К., 1972. – 331с.
682148
   Метаморфогенное рудообразование. – К., 1972. – 356с.
682149
   Метаморфогенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 278с.
682150
  Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование / Я.Н. Белевцев. – Москва : Недра, 1979. – 275 с.
682151
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии : Геол. основы метаморфоген. рудообразования) / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1985. – 189с.
682152
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Закономерности размещения и поисковые критерии метаморфогенных месторождений / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188с.
682153
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Физ.-хим. основы метаморфоген. рудообразования. / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1985. – 203с.
682154
   Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Формации метаморфогенных рудных месторождений / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1986. – 167 с.
682155
   Метаморфогенное рудообразование низких фаций метаморфизма складчатых областей фанерозоя / Белевцев Я.Н. – Киев : Наукова думка, 1988. – 215с.
682156
   Метаморфогенное рудообразование низкотемпературных фаций и ультраметаморфизма. / Белевцев Я.Н. – К., 1981. – 302с.
682157
   Метаморфогенные месторождения апатитовых и комплексных апатитосодержащих руд и их перспективная оценка : Обзор.. – М., 1976. – 57с.
682158
  Соколов Ю.М. Метаморфогенные мусковитовые пегматиты / Ю.М. Соколов. – Ленинград : Наука, 1970. – 192с.
682159
  Ежиков И.И. Метаморфоз насекомых. / И.И. Ежиков. – М, 1929. – 52с.
682160
  Формозов Н. Метаморфоз одной метафоры. Комментарий зоолога к прологу "Архипелаг ГУЛАГ" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 154-157. – ISSN 0130-7673


  Из подзаголовка к "Архипелагу ГУЛАГ" А. Солженицына о представителях ископаемой фауны тритонах автор статьи Н. Формозов, биолог по образованию, нашел интересную научную информацию.
682161
  Дацюк В. Метаморфоза : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 39-41
682162
  Єременко О. Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 2-5
682163
  Качмар М. Метаморфоза в українських демонологічних оповіданнях // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 16-24
682164
  Качмар М. Метаморфоза в українських народних баладах: генетично-функціональний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 741-747. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
682165
  Качмар М. Метаморфоза в українських чарівних казках (зе матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка та "Народных южнорусских сказок" Івана Рудченка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 136-150. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534
682166
  Шевчук Т.С. Метаморфоза образу нарциса та метаморфози його інтерпретації в європейській гуманістиці // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 503-514. – ISBN 978-966-2303-00-1
682167
  Брацка М.В. Метаморфоза постаті Іншого на культурному пограниччі (на прикладі роману "З бурхливої хвилі" Теодора Томаша Єжа) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-19. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
682168
  Сидор-Гібелинда Метаморфоза профанічного артефакту (Візитівки українських митців) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 166-177. – ISBN 966-8917-08-1
682169
  Юсова Н. Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії: від "абсолютного зла" до "безумовного блага" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 98-105
682170
  Овідій Публій Назон Метаморфози / Овідій Публій Назон. – Київ : Дніпро, 1985. – 300с.
682171
  Овідій Метаморфози / Овідій [ Публій Назон ] ; пер. з лат. А. Содомори ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4387-0
682172
  Сошніков А.О. Метаморфози «хуторянської філософії» П.Куліша // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 43-47. – ISSN 2077-1800
682173
  Апулей Метаморфози або Золотий осел / Апулей. – Київ, 1982. – 240с. – (Вершина світового письменства ; т.42)
682174
  Грідіна І.М. Метаморфози антирелігійної пропаганди радянської влади в Україні під час Другої світової війни // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 74-80. – ISSN 1728-3671
682175
  Грідіна І.М. Метаморфози антирелігійної пропаганди радянської влади в Україні під час Другої світової війни // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 74-80. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена з’ясуванню причин зміни рад. антирелігійної політики та пропаганди в Україні протягом Другої світової війни. Особлива увага приділяється важелям впливу, які вирисовувались для маніпулювання свідомістю та почуттями віруючих. ...
682176
  Дикарева Л. Метаморфози в системі сновидінь "Петербурзьких повістей" М.Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Порушуються питання про позасвідому природу міфу та сновидінь як складного психологічного феномену. Засоби втілення ідеї перетворення у художньо-мовній системі М. Гоголя аналізується на основі універсальних принципів міфотворчості.
682177
  Лінецький С.В. Метаморфози державного режиму України (політико-правовий аналіз) / С.В. Лінецький. – Київ : Атіка, 2003. – 168с. – ISBN 966-8074-52-1


  Дається юридичний, політико-правовий аналіз поняття державного режиму, підкреслюється необхідність суттєвого прискорення державно-правової реформи
682178
  Мельник В.В. Метаморфози діяльнісного екзистенціалу любові в християнстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 39-42. – ISSN 2077-1800
682179
  Степаненко І.В. Метаморфози духовності в ландшафтах буття / І.В. Степаненко ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ОВС, 2002. – 255, [1] с. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: в прим. та комент.: с. 230-244 та с. 244-252. – ISBN 966-7858-22-7
682180
  Зозуля О.В. Метаморфози літературної пародії в постмодерністському романі Д. Бартельма "Білосніжка" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 175-181. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Автор статті досліджує проблематику еволюції літературної пародії в контексті літератури амер. постмодернізму. Розглядаються трансформаційні процеси, в результаті яких постмодерністська пародія зазнала суттєвих змін. Пародійний модус постмодерністських ...
682181
  Кривошея І. Метаморфози локальних конструкцій "центр-периферія" на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб "Пилява") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 45-50. – ISSN 1998-4634
682182
  Тверська Л. Метаморфози Олександра Рєзника // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
682183
  Андрущенко В Метаморфози освітнього планування (Огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня) / В Андрущенко, В. Савельєв // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016


  Основа модернізації освіти, впровадження конкретних інновацій - це освітня політика довгострокової дії.
682184
  Савич К. Метаморфози роз"єднаності як визначальної ментальної риси українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 233-234. – ISBN 978-966-439-357-4
682185
  Мартен Д. Метаморфози світу: соціологія глобалізації = Lex metamorphoses du monde.Sociologie de la mondialisation / Д.Мартен , Ж.-Л.Мецжер, Ф.П"єр ; Переклад з франц. Є.Марічева. – Київ : Академія, 2005. – 302с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-281-1
682186
  Петрик В.В. Метаморфози стародавнього народного музичного інструменталізму в часі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 190-199
682187
  Воропаєва В.Г. Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 175-191. – ISSN 2072-1692
682188
  Попова О.В. Метаморфози терміна "ідентичність" у західній філософській традиції // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.37-42. – ISSN 1728-3671
682189
  Петрушов В.М. Метаморфози філософської думки від онтології до граматології у площині адогматичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 94-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  З позиції розробленої автором концепції європейського адогматизму розглядається проблема руху філософської думки від онтології до граматології, на матеріалі постмодерністських побудов розкриваються особливості і перспективи цього руху. С позиции ...
682190
  Апулей Метаморфози, або Золотий осел / Апулей; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка; Пер. латинської Й. Кобова і Ю. Цимбалюка. – Харків : Фоліо, 2004. – 319с. – Шифр дубл.8.2атАпул( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2352-2
682191
  Шишкин В.А. Метаморфозный комплекс Приколмыкского поднятия / В.А. Шишкин. – М, 1976. – 123с.
682192
  Овидий Публий Назон Метаморфозы / Овидий Публий Назон. – 118 с.
682193
  Муратов И.Л. Метаморфозы : стихи, поэмы / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 120 с.
682194
  Овидий Публий Назон Метаморфозы / Овидий Публий Назон. – М, 1977. – 430с.
682195
  Баженов Г.В. Метаморфозы / Г.В. Баженов. – М., 1990. – 490с.
682196
  Вагабзаде Б. Метаморфозы : стихотворения и поэмы / Б. Вагабзаде. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 112с.
682197
  Овидий П.Н. Метаморфозы : Иллюстрации Пабло Пикассо / П.Н. Овидий. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 560с. – (Антология мудрости). – ISBN 5-04-005121-2
682198
  Цветков А. Метаморфозы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
682199
  Разумов А.Е. Метаморфозы "вертикали власти" в истории России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.85-100. – ISSN 0235-1188
682200
   Метаморфозы "огненной профессии".. – М., 1977. – 48с.
682201
  Никольский В.С. Метаморфозы академической свободы в новое время // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 5, май. – С. 98-101. – ISSN 1026-955X


  Выявлены специфические изменения, которые претерпела идея академической свободы в эпоху Нового времени. Сделан вывод о том, что европейские университеты явились неотъемлемой частью того же самого процесса, что породил индустриальный экономический ...
682202
  Свиридов Р.В. Метаморфозы бумажной клетки. Классическое японское искусство оригами // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-1908
682203
  Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия . К постановке вопроса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.52-67. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
682204
  Султанов А.Р. Метаморфозы в решениях Европейского союза по правам человека: миф или реальность? // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-37. – ISSN 1812-8696
682205
  Султанов А.Р. Метаморфозы в решениях Европейского Суда по правам человека-миф или реальность // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 28-31. – ISSN 1812-3910
682206
   Метаморфозы воспитания. – Харьков : НУА, 2004. – 276 с. – ISBN 966-8558-11-1
682207
  Колосова Н.А. Метаморфозы времени. От полифонии А.С. Пушкина до полифонии А. Белого / Н.А. Колосова ; НАНУ, Ін-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Фолиант, 2006. – 509 с. – ISBN 966-8474-43-0
682208
  Хиллинг Гетц Метаморфозы Г.Г.Ващенко : Die Metamorphosen des G.G.Vascenko:Дополнительные штрихи к портрету украинского ученого, которому не удалось выйти из тени А.С.Макаренко / Хиллинг Гетц, Окса Николай. – Марбург, 2000. – 68с. – (Opuscula Makarenkiana ; N 23). – ISBN 3-8185-0320-6
682209
  Джавадова В.Ч. Метаморфозы гоголевского Петербурга в советском киноискусстве : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 109-113. – ISSN 2073-9702


  В данной статье автор рассмотрел проблему интерпретации гоголевского Петербурга в отечественном киноискусстве. Для исследования были выбраны экранизации режиссеров Г.М. Козинцева, Л.З. Трауберга (1926) и А.В. Баталова (1959) повести Н.В. Гоголя "Шинель"
682210
  Семененко Ирина Станиславовна Метаморфозы европейской идентичности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
682211
  Карасев Вадим Юрьевич Метаморфозы и антиномии политического режима: Украина - 2006-2007 / Карасев Вадим Юрьевич, Кириенко Ульяна Владимировна // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 58-74. – ISSN 0131-2227
682212
  Полякова С.В. Метаморфозы или "Золотой осел" Апулея / С.В. Полякова. – Москва : Наука, 1988. – 150с.
682213
  Апулей Метаморфозы или Золотой осел / Апулей. – Москва, 1969
682214
  Апулей Метаморфозы или Золотой осел / Апулей. – Москва, 1991. – 191с.
682215
  Николина Ольга Метаморфозы индивидуальности в западной культуре // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 2 (1597). – С. 121-130. – ISSN 0869-44435
682216
  Вулис А.З. Метаморфозы комического / А.З. Вулис. – Москва, 1976. – 127 с.
682217
  Чиндин И.В. Метаморфозы культуры : от логоса мессианизма к мифу коммунизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 32-38. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается вопрос о духовном генезисе революционных устремлений русской интеллигенции начала ХХ в. Анализируется феномен рус. мессианизма и его превращений в послереволюционную эпоху. Делается попытка рассмотреть мессианство как ...
682218
  Пичугина Татьяна Метаморфозы лавы : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 6-14 : Фото
682219
  Афанасьева А.И. Метаморфозы массового сознания россиян ("Круглый стол") / А.И. Афанасьева, А.Б. Лиханова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.24-29. – ISSN 0132-1625
682220
  Голубева Л.Н. Метаморфозы массовой культуры: человек в виртуальном пространстве // Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 1 (56). – С. 35-43. – (Теория и история культуры). – ISSN 2073-5588
682221
  Шеметова Т.Г. Метаморфозы мифологемы "няня Пушкина" в русской литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 134-145. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
682222
  Каграманов Ю.М. Метаморфозы нигилизма / Ю.М. Каграманов. – М, 1986. – 158с.
682223
  Вольф Маркус Метаморфозы озера Эйр. Пустыня превращается в воду / Вольф Маркус, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 108-119 : фото. – ISSN 1029-5828
682224
  Волков А.Г. Метаморфозы политики / А.Г. Волков. – Запорожье : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-175-5
682225
  Мусатов В.Л. Метаморфозы политики Горбачева в отношении стран социалистического содружества // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0130-3864
682226
  Мартьянов В. Метаморфозы российского Модерна: выживет ли Россия в глобализирующемся мире / Виктор Мартьянов; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права. – Екатеринбург, 2007. – 344 с. – (Феноменология политического пространства). – ISBN 5-7691-1871-7
682227
  Запесоцкий А.С. Метаморфозы СМИ: новое качество или новые болезни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 7-17. – ISSN 0132-1625
682228
  Кондратьева Т.Н. Метаморфозы собственного имени : Опыт словаря / Т.Н. Кондратьева. – КАзань : Изд. Казанского ун-та, 1983. – 111 с. – Библ.: с. 9-15
682229
  Фалин В.М. Метаморфозы стратегии США во Второй мировой войне // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 5 (49) : Республиканская партия на современном этапе. Трения между Белым домом и Капитолием по вопросам американо-советских отношений. Основные источники формирования ресурсов пищевого белка. Использование трудовых ресурсов. Другие материалы о политике... – С. 112-127
682230
  Мальцева О.В. Метаморфозы философской иронии : от Сократа к постмодерну // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1728-3671
682231
  Дрозд И.К. Метаморфозы финансового контроля в условиях острого политического кризиса // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 7 (1). – С. 11-15. – ISSN 2306-0050
682232
  Ильичева Н.И. Метаморфозы художественного образа (образ Фауста в литературе и музыке) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
682233
  Гойденко В.С. Метаморфозы целительной иглы. / В.С. Гойденко, Т.Е. Норкина. – М., 1987. – 171с.
682234
  Апулей Метаморфозы, или Золотой осел / Апулей ; [вступ. ст. Л. Сумм ; пер. с древнегреч. С. Кондратьева, с греч. Б. Казанского, с лат. Б. Ярхо, М. Кузмина ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 604, [3] с. : ил. – Загл. обл.: Золотой осел. - В содерж. также: Лонг. Дафнис и Хлоя ; Петроний. Сатирикон ; Приложение: Лукиан. Лукий, или Осел. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-21668-0
682235
  Апулей Метаморфозы//Петроний Арбитр. Сатирикон. : [Сборник] / Апулей, Петроний Арбитр; Петроний Арбитр. – Москва : Правда, 1991. – 399с. – В изд. также: [Метаморфозы]/Апулей; Лукий, или Осел/ Лукиан.- С.348-367. – (Библиотека "Огонек" ; Библиотека юмора и сатиры). – ISBN 5-253-00374-6
682236
   Метаморфоченная металлогения Урала. – Свердловск, 1992. – 148с.
682237
  Шумейко Галина Ивановна Метамфорическая семантика и способы ее воссоздания в переводе художественного текста (на мат-ле англояз. переводов произвед. М.Коцюбинского) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Шумейко Галина Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 158л. – Бібліогр.:л.140-154
682238
  Зорькин Л.М. Метан в нашей жизни / Л.М. Зорькин. – М., 1986. – 149с.
682239
  Фастовский В.Г. Метан. / В.Г. Фастовский. – М-л, 1947. – 154с.
682240
   Метан.. – М., 1978. – 310с.
682241
  Канке В.А. Метанаучная подготовка преподавателя вуза // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 22-25. – ISSN 1026-955X


  Полновесная подготовка преподавателя включает цепочку: субнаука - метанаука - дидактика. Метанауке часто не уделяется должного внимания, следовательно, и дидактике, утверждает автор. По его мнению, метанаука не должна отождествляться и с философией ...
682242
  Тутевич В.Н. Метание диска / В.Н. Тутевич. – М., 1958. – 222с.
682243
  Григалка О.Я. Метание диска / О.Я. Григалка. – М., 1966. – 78с.
682244
  Марков Д.П. Метание диска и толкание ядра / Д.П. Марков. – М., 1957. – 80с.
682245
  Сулиев Л.Г. Метание копья / Л.Г. Сулиев. – М., 1961. – 255с.
682246
  Маззалитис В.Э. Метание копья / В.Э. Маззалитис. – М, 1967. – 64с.
682247
  Ненашев С.И. Метание м олота. / С.И. Ненашев. – М., 1967. – 61с.
682248
  Шукевич Метание молота / Шукевич, М.П. Кривоносов. – М, 1971. – 63с.
682249
  Бондарчук А.П. Метание молота / А.П. Бондарчук. – К, 1978. – 168с.
682250
  Никитин Г.А. Метановое брожение и биотехнологии / Г.А. Никитин. – Киев : Вища школа, 1990. – 204с.
682251
  Дубровский В.С. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов / В.С. Дубровский, У.Э. Виестур. – Рига, 1988. – 202с.
682252
  Осипов С.Н. Метановыделения в шахтах Донбасса при нормальных и аварийных режимах проветривания. : Автореф... докт.техн.наук: / Осипов С.Н.; Ленингр.горный ин-т. – Л, 1966. – 52л.
682253
  Боцманов Андрей Метановые озера // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 46 : фото
682254
   Метаногенерация в угольных пластах = Methangeneratiuon in coal layers / А.Ф. Булат, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, В.А. Анциферов ; НАН України ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-383-261-6
682255
   Метаногенерация и метаморфизм углей / С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, С.А. Омельченко, О.В. Хмеленко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 15-22 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
682256
  Побединский В.Н. Метанойя профессора Карсавина (к 130-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти мыслителя) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 45-51. – ISSN 2073-9702
682257
  Побединский В.Н. Метанойя профессора Карсавина (к 130-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти мыслителя) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-73. – ISSN 2073-9702
682258
  Малашенко Ю.Р. и др. Метанокисляющие микроорганизмы / Ю.Р. и др. Малашенко. – М., 1978. – 197с.
682259
   Метанонія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 824. – ISBN 966-316-069-1
682260
  Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.57-71. – ISSN 0321-2017
682261
  Кагановська О.М. Метаобразна функція сильних позицій в ідентифікації текстових концептів художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 239-243. – ISBN 966-594-420-7
682262
  Лактіонова А.В. Метаонтологічний дискурс про буття і активність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Становлення метаонтології і сучасні студії засвідчують про правомірність перегляду її проблематики з позицій практичної філософії, зокрема про зіставлення "каркасів" аналізу таких категорій як буття і активність. Суперечка між Р. Карнапом і В. Квайном ...
682263
  Лактіонова А.В. Метаонтологія в контексті практичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Метаонтологія - порівняно новий напрям в сучасній аналітичній традиції філософії. Його засновник, Пітер Ван Інваґена (Peter Van Inwagen), заперечує в своїх програмних тезах можливість суміщення буття і активності. З цим важко погодитися, що ...
682264
  Пересецький Р.Д. Метаопис у сучасному кіно: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 168-178
682265
  Пересецький Р. Метаопис у сучасному кіно: український контекст // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 58-64. – ISSN 1728-6875
682266
  Зражевська Н.І. Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 78-82


  У статті досліджено проблему використання політиками метаоповідей для саморепрезентації в медіа. Ми стверджуємо, що медійний образ політика формує геополітичні вподобання і впливає на електоральний вибір. У сучасних капіталістичних суспільствах ...
682267
   Метаплазия тканей.. – М., 1970. – 199с.
682268
  Ефимов И.М. Метаполитика / И.М. Ефимов. – Л, 1991. – 222с.
682269
  Гнезділова Я.В. Метапоняття в cучасній лінгвістиці: семантичний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 16-21. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті йдеться про зміни у семантиці лінгвістичних понять / термінів, утворених за допомогою префіксу “мета-”. Здійснюється зіставний аналіз метапонять, утворених за формулами “Х про Х” та “такі, що є про / поза Х, але не становлять Х”; аналізуються ...
682270
  Кравченко О.А. Метапоэтическая перспектива исследований возвышенного // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 30-43. – ISBN 966-72-77-79-8
682271
  Скрябіна В. Метапрограми мовців у міжкультурній комунікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 176-179. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
682272
  Ляшук Н.А. Метапростір системотворчого поняття "мова" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 76-87. – ISSN 1682-3540


  У статті упорядковано сучасну укр. лінгвістичну термінологію за системотворчим поняттям "мова", враховуючи її структурну організацію за тематичними групами та підгрупами.
682273
  Быстряков И. Метапространство глобальной экономи ки: принципы функционирования // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-17. – ISBN 966-7825-54-Х
682274
  Кальниш В. Метапсихологія гріха / В. Кальниш, Ю. Кальниш // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 121-130
682275
  Куприяшкина С.В. Метаречевые акты со значением речеактных функций в современной английской речи : Дис... канд. филол.наук: 10-.02.04 / Куприяшкина С. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 133л. – Бібліогр.:л.112-131
682276
  Купряшкина Светлана Владимировна Метаречевые акты со значениями речеактных функций в современной английской речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Купряшкина Светлана Владимировна; КГУ. – К., 1989. – 16л.
682277
  Коваль А.Я. Метарозповіді Ліотара та християнство (на основі книги Джеймса Сміта "Церква і постмодернізм") // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 108-111
682278
  Овсянников С. Метароман без роману в "житлі" Володимира Кашки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
682279
  Овсянников Сергій Метароман без роману в "Житлі" Володимира Кашки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано особливості категорії автора в романі В. Кашки "Житло". У суб"єктній структурі роману виявлено конфлікт мовної самоідентифікації автора. Зміна авторських текстуальних масок розглядається як конфлікт між текстуальними ...
682280
  Шаповал О.Г. Метароман у жанровій структурі "Паперових людей" В. Голдінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 84-85
682281
  Барболин М.П. Метасистемный подход к инновационному развитию образовательных систем // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (26). – С. 62-69. – ISSN 1811-0916
682282
  Казицын Ю.В. Метасоматизм в земной коре / Ю.В. Казицын. – Ленинград : Недра, 1978. – 208с.
682283
  Казицын Ю.В. Метасоматизм гиротермальных месторождений = (Введение в учение об околорудном метасоматизме) / Ю.В. Казицын. – Ленинград : Недра, 1972. – 145с.
682284
   Метасоматизм и другие вопросы физико-химической петрологии.. – М., 1968. – 383с.
682285
   Метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1974. – 363с.
682286
   Метасоматизм и рудообразование. – М. : Недра, 1975. – 363с.
682287
   Метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1978. – 216с.
682288
   Метасоматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1984. – 352с.
682289
   Метасоматизм и рудообразование : Краткие тезисы к конф. 16-20 мая 1972. / Казицын Ю.В. – Л., 1972. – 284с.
682290
   Метасоматизм и рудообразование : Тез. докл. V всесоюз. конф. (23-25 ноября).. – Л., 1982. – 212с.
682291
   Метасоматизм и рудообразование : Тезисы докл. на IV всесоюз. конф. 11-14 мая 1976 г. / Казицын Ю.В. – Л., 1976. – 217с.
682292
   Метасоматизм, минералогия и вопросы генезиса золотых и серебряных месторождений в вулканических толщах : (сб. ст.). – М., 1986. – 215с.
682293
  Шевченко В.І. Метасоматити золоторудного прояву Загадковий (Закарпаття) : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Висвітлюються закономірності будови зональних метасоматитів одного з рудопроявів золота Вишківського рудного поля в Закарпатті. Обгрунтовується їх належність до низькотемпературної формації березитів і можливість використання з практичною метою.
682294
  Ляшкевич З.М. Метасоматиты Восточного Приазовья / З.М. Ляшкевич; АН УССР, Инст. геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1971. – 203с.
682295
   Метасоматиты докембрия и их рудоносность. – М., 1989. – 271с.
682296
  Пухнаревич М.М. Метасоматиты железорудных месторождений Ангаро-Илимского района и особености их генезиса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пухнаревич М.М.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
682297
   Метасоматиты и их оруденение. – Москва : Наука, 1975. – 346с.
682298
   Метасоматиты месторождений благородных металлов Дальнего Востока.. – Владивосток, 1984. – 151с.
682299
   Метасоматиты пегматитовых полей. – Л, 1987. – 220с.
682300
  Кононов Ю.В. Метасоматиты центральной части Украинского щита / Ю.В. Кононов. – Киев : Наукова думка, 1970. – 160с.
682301
   Метасоматиты эндогенных месторождений Урала.. – Свердловск, 1989. – 125с.
682302
  Шаров В.Н. и др. Метасоматическая зональность и связь с ней оруденения : (Байкало-Патомское нагорье) / В.Н. и др. Шаров. – Новосибирск : Наука, 1978. – 104с.
682303
  Монахов В.С. Метасоматическая зональность Сурской синклинали / В.С. Монахов. – К., 1986. – 190с.
682304
   Метасоматические изменения боковых пород и их роль в рудообразовании : (Труды первой конференции по околорудному метасоматизму). – Москва : Недра, 1966. – 380с.
682305
   Метасоматические изменения литосферной мантии в районе кимберлитовой трубки им. В. Гриба, Архангельская алмазоносная провинция / Е.В. Щукина, А.М. Агашев, С.И. Костровицкий, Н.П. Похиленко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2153-2172 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2169-2172. – ISSN 0016-7886
682306
  Злобенко Д.И. Метасоматические образования южной части Корсунь-Миргородского плутона и их потенциальная рудоносность / Д.И. Злобенко, О.И. Лысяная // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 29-38 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
682307
  Соловьева Л.В. Метасоматические парагенезисы в глубинных ксенолитах из трубок Удачная и Комсомольская-Магнитная - индикаторы переноса флюидов через мантийную литосферу Сибирского кратона / Л.В. Соловьева, Т.А. Ясныгина, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1698-1721 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0016-7886
682308
  Тедиашвили Х.А. Метасоматические породы Квайсинского рудного поля / Х.А. Тедиашвили. – Тбилиси, 1982. – 102с.
682309
  Русинов В.Л. Метасоматические процессы в вулканических толщах / В.Л. Русинов. – Москва : Наука, 1989. – 213с.
682310
   Метасоматические процессы в докембрийских толщах. – С.-Петербург, 1991. – 259с.
682311
  Михайлов Д.А. Метасоматическое происхождение железистых кварцитов докембрия / Д.А. Михайлов. – Л, 1983. – 168с.
682312
  Лазаренко Е.О. Метасоматичні утворення у вулканічних породах Закарпаття. / Е.О. Лазаренко. – Львів : Львівський ун-т, 1960. – 140с.
682313
  Царев Д.И. Метасоматоз и конвергенция в петрологии и рудогенезе / Д.И. Царев. – Москва : Наука, 1978. – 308с.
682314
  Скрипов В.П. Метастабильная жидкость / В.П. Скрипов. – Москва : Наука, 1972. – 312с.
682315
  Коротков А.И. Метастабильные состояния атомов : учеб. пособие / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1990. – 62 с.
682316
  Завадский Э.А. Метастабильные состояния в сегнетоэлектриках / Э.А. Завадский, В.М. Ищук. – Киев : Наукова думка, 1987. – 252 с.
682317
  Илюшин А.С. Метастабильные состояния в сплавах Fe-Mn-Al, Fe-Co-Ti и тиконал : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Илюшин А.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 25 с.
682318
  Агишев Вакиль Мигранович Метастабильные состояния при распаде пересыщеных твердых растворов AlZnAg и их последовательность : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Агишев Вакиль Мигранович ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 23 с.
682319
   Метастабільні атоми і молекули / А.М. Завілопуло, Є.Ю. Ремета, О.В. Снігурський, О.Б. Шпеник; НАНУ; Ін-т електронної фізики НАНУ. – Львів : Євросвіт, 2001. – 440с. – (Біб-ка держ.фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-7343-25-1
682320
  Грабовський В. Метастази гріха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 12
682321
  Жижек С. Метастази насолоди = The metastases of enjoyment : шість нарисів про жінку й причинність / Славой Жижек ; [пер. О. Мокровольського]. – Київ : Альтернативи, 2000. – 186, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-12-4
682322
  Галата С. Метастази плагіату // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Академічне шахрайство у вищій школі України.
682323
  Жемойтелите Я. Метастазы // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 3. – С. 114-120. – ISSN 0131-8136
682324
  Емельянов Т.Ф. Метастазы коррупции / Т.Ф. Емельянов. – М., 1980. – 111с.
682325
  Контримавичук В.Л. Метастронгилоидои домашних и диких животных / В.Л. Контримавичук. – 237с.
682326
  Шевченко Л.О. Метатаксис як маркер кодових відхилень у синтаксичних структурах іспанського поетичного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 330-334. – ISBN 966-638-142-7
682327
  Шестопал О.Г. Метатеатральний дискурс у романі Альваро Кункейро "Людина, яка була схожа на Ореста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 468-475


  Стаття присвячена розгляду текстових стратегій театралізації роману відомого іспанського письменника-постмодерніста Альваро Кункейро «Людина, яка була схожа на Ореста». Провідну роль у театралізації тексту А.Кункейро відіграє актуалізація різних форм ...
682328
  Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лебідь Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
682329
  Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Лебідь Є. М.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. – Бібліогр.: л. 185-206
682330
  Лебідь Є.М. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба / Євгенія Лебідь ; [наук. ред. Н.П. Чамата ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва] ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 168, [4] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 153-165. – ISBN 978-966-00-1186-1
682331
  Лебідь Є. Метатекст як спосіб самовираження митця у своїй творчості (на матеріалі поезії Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
682332
  Фіялка С. Метатекстові одиниці в навчальних виданнях культурознавчого напряму // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 133-136


  У статті виокремлено найуживаніші в навчальних виданнях культурознавчого напряму метатекстові одиниці. Наведено їхню класифікацію залежно від комунікативної мети авторів. В статье выделены наиболее распространенные в учебных изданиях ...
682333
  Чайковська О.В. Метатекстуальні елементи в романі В.С. Моема "Театр" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 20-21
682334
  Титаренко Е.А. Метатекстуальные компоненты в гипертексте В. Пелевина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 236-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
682335
  Прусенко Г.Е. Метатекстуальные параметры прозы Андрея Белого 1916-1922-го годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 122-145. – ISBN 978-966-171-280-4
682336
  Рытхэу Ю.С. Метательница гарпуна : повесть / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 207 с.
682337
  Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, дослідження, програма розвитку : монографія / Л.Ф. Щербина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2012. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-283. – ISBN 978-617-674-001-8
682338
  Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 471 л. – Додатки: л. 432-471. – Бібліогр.: л. 381-431
682339
  Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
682340
  Цветкова Г. Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 380-391. – ISSN 2312-5993
682341
  М"ясоїд Петро Метатеоретичний аналіз у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.54-82. – ISSN 1810-2131
682342
  Бутиріна М. Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів масової свідомості // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 8-15. – ISSN 2078-1911
682343
  Скакун О. Метатеоретичні питання загального порівняльного правознавства як галузі юридичної науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 261-273. – ISSN 0132-1331
682344
  Тищенко К.Н. Метатеория языкознания : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19 / Тищенко К.Н.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 48 с.
682345
  Тищенко К. Метатеорія мовознавства / К. Тищенко. – Київ : Основи, 2000. – 341c. – ISBN 966-500-500-6
682346
  Дроздовський Д. Метатеорія одного вірша: три плани вираження поетичної матерії : Структурно-семантичний аналіз вірша "Цей пісок шелестить наче жито..." Тереня Масенка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 297-300.
682347
  Ференс Н. Метатропи і поетичний переклад ("The Sorrow of love" В. Б. Єйтса в інтерпретаціях О. Мокровольського та О. Зуєвського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 316-323


  Стаття присвячена українським перекладам поезії В. Б. Єйтса "The Sorrow of Love", виконаним О. Мокровольським та О. Зуєвським. Предметом дослідження виступає перенесення авторських метатропів у текст перекладу в процесі інтерпретації твору. Статья ...
682348
  Немцева Л.С. Метафазный метод учета перестроек хромосом / Л.С. Немцева. – Москва, 1970. – 128с.
682349
  Белов В.А. Метафизика - наука? // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.68-76
682350
  Аристотель Метафизика / Аристотель. – Пер. с греч. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 348с.
682351
  Аристотель Метафизика : Переводы. Комментарии. Толкования: Научное издание / Аристотель; Сост. и подгот. текст С.И.Еремеев. – Санкт-Петербург; К. : Алетейя; Эльга, 2002. – 832с. – ISBN 5-89329-503-Х
682352
  Уемов А.И. Метафизика : учеб. пособ. / А.И. Уемов. – Одесса : Астропринт, 2010. – 259, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-190-399-8
682353
  Айвазян С.М. Метафизика в астрофизике / С.М. Айвазян. – Ереван, 1970. – 59с.
682354
  Хилимов Ю. Метафизика дискретного контекста-бытия и его культурные формы // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702
682355
  Крекшин О.Н. Метафизика зла (Пролегомены к теодицее в философии позднего С.Л.Франка) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
682356
  Чернейко Л.О. Метафизика и поэтика в научном идиолекте // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 15-25. – ISSN 0130-9730
682357
  Халапсис А.В. Метафизика и спекулятивное мышление // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 21-35. – ISSN 2077-1800
682358
  Яковлев В.А. Метафизика и физика жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 14-23. – ISSN 0042-8744
682359
  Евтушенко Р.А. Метафизика истории философии // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 124-126
682360
  Яковлев В.А. Метафизика креативности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.44-54. – ISSN 0042-8744
682361
  Висленко А. Метафизика кризиса и кризис метафизики // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – С.42-45. – ISSN 2073-9702
682362
  Горбачев А.Ю. Метафизика любви // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 1 (91), январь - февраль. – С. 222-230. – ISSN 2073-6118
682363
  Кротов А.А. Метафизика Мальбранша // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.161-170. – ISSN 0042-8744
682364
  Павлова Н.С. Метафизика Рильке // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 15-24. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 2). – ISSN 0321-1711
682365
  Осипов Ю.М. Метафизика российской государственности // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 259-265. – ISSN 2073-6118
682366
  Бубнов Ю.А. Метафизика русского Просвещения : Монография / Ю.А. Бубнов. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2003. – 256с. – ISBN 5-9273-0326-9
682367
  Орлова В. Метафизика свободы в философии Шеллинга // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 201-216. – ISSN 0869-44435
682368
  Юсупова Метафизика сердца в русской философии и культуре второй половины XIX - первой половины ХХ вв. / Юсупова, Н // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 129-134. – ISSN 1684-2618
682369
  Лескин Д. Метафизика слова и имени в русской религиозно-философской мысли. – Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2008. – 576 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). – ISBN 978-5-903525-19-5
682370
  Варава В.В. Метафизика смерти: опыт "апофатитческой рациональности" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 77-93. – ISSN 0042-8744
682371
  Григорьева Т.П. Метафизика спасения // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 3 (май - июнь). – С. 85-95. – ISSN 0236-2007
682372
  Белодед Д В. Метафизика творения Г. Сковороды и её патристический контекст // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 104-115.
682373
  Белодед В.Д. Метафизика творения Г. Сковороды и её патристический контекст // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 104-115


  В статье исследуется наименее изученная в сковородоведении метафизика и богословие творения Г.С. Сковороды, вычленяется созвучный ей патристический, а отчасти, и историко-философский контекст. Автор опирается на корпус текстов Сковороды, творения ...
682374
  Пигров К.С. Метафизика творчества // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.173-181. – ISSN 1606-951Х
682375
  Кизима В.В. Метафизика тотальности: преодоление тупика в понимании сложности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 7-25. – ISSN 2077-8309
682376
  Розанов В. Метафизика христианства / В. Розанов. – Москва : АСТ, 2000. – 864с. – (Класическая философская мысль). – ISBN 5-17-000558-Х
682377
  Куровская Е.Б. Метафизика цитаты в романе Ш.Й. Агнона "Гахнасат кала" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
682378
  Базилевич В.Д. Метафизика экономики / В. Базилевич, В. Ільин. – 2-е изд., исправ. и доп. – Киев : Знання ; Рыбари, 2010. – 925 с. – (Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 175 лет). – ISBN 978-966-346-751-1


  Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики
682379
  Гаман-Голутвина Метафизика элитных трансформаций в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 4 (130). – С. 23-40. – ISSN 0321-2017
682380
  Клименко А. Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 110-134. – ISBN 978-966-8917-14-1
682381
  Яковлев В.А. Метафизика: эвристические программы и принципы науки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2013. – № 1 (56). – С. 3-19. – ISSN 1560-7488
682382
  Логвиненко Т.П. Метафизическая проблематика в поэтических текстах Юрия Шевчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 3-8
682383
  Панова О.Б. Метафизическая традиция философии культуры.От трансцендентального идеализма к философии жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 85-98. – ISSN 0235-1188
682384
  Сильнова Е. Метафизические аспекты теории образа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 2073-9702
682385
  Юдин А.А. Метафизические и культурные предпосылки понятия о целостности литературного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 23-31. – ISBN 966-72-77-79-8
682386
  Замай Е. Метафизические концепты поэтического произведения (на материале лирических стихотворений Дж.Г. Байрона) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 61-62
682387
  Мартышин О.В. Метафизические концепции права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 0132-0769
682388
  Кант Иммануил Метафизические начала естествознания / Кант Иммануил. – Москва : Мысль, 1999. – 1712с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-244-00943-5
682389
  Дубниченко В.Ю. Метафизические начала русской историософии // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.219-232
682390
  Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания. : опыт преодоления канта и кантианства / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Тип. "Руская печатня"], 1917. – 335 с.
682391
  Бреусенко-Кузнецов Метафизические теории личности: право на прописку в психологической науке // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 79-86. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
682392
  Дьяченко Г.В. Метафизический выбор лингвиста // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.173-181
682393
  Иванов А.В. Метафизический статус Московского университета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.69-86. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
682394
   Метафізика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 825. – ISBN 966-316-069-1
682395
  Аляєв Г.В. Метафізика XX століття // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 194-209. – ISSN 2307-3705
682396
  Юречко О. Метафізика абсурду в оповіданні Валер"яна Підмогильного "В епідемічному бараці" та роман Альбера Камю "Чума" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 258-265. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто метафізику абсурду в оповіданні В. Підмогильного "В епідемічному бараці" та романі А. Камю "Чума". Матеріалом для дослідження стали моделі поведінки персонажів у творах. Методологічний інструментарій охоплює здобутки екзистенціальної ...
682397
  Сосенко П. Метафізика астрального неба: затемнення сонця / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 530-536


  Досліджується мітологічний мотив викрадення світил, його демонологічна складова та символіка смерті в українських народних баладх. Балади можуть розгортатись як роздуми на теми любовні і астральні.
682398
  Яковина О.П. Метафізика в поезії = Metaphysics in the poetry : Україна XVII століття / Оксана Яковина ; НАН України [та ін.]. – Львів : Опілля-Л, 2010. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 198-209 та у підрядк. прим. – (Скарбниця Опілля : освіта і наука). – ISBN 978-966-553-966-7
682399
  Яковина О. Метафізика в українській поезії XVII століття: Іван Величковський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
682400
  Бедрик Ю. Метафізика восени / Ю. Бедрик. – К, 1996. – 78с.
682401
  Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05- історія філософії / Снігур С.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 167 л. – Бібліогр.: л. 158-167
682402
  Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 08.00.05 / Сергій Анатолійович Снігур; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назви
682403
  Снігур С.А. Метафізика всеєдності В. Соловйова // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 210-212
682404
  Дойчик М. Метафізика гідності людської особистості у творчості Ф. Достоєвського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 32-38. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
682405
   Метафізика Донецька : філософські есе / [Білокобильський О.В. та ін.]. – Донецьк : Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Східний видавничий дім, 2012. – 198, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 195-198. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-157-9
682406
  Волинка Г.І. Метафізика духовної впливовості Київської духовної академії (на прикладі сім"ї Булгакова) / Г.І. Волинка, В.О. Дорошкевич, Н.Г. Мозгова // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2013. – № 2. – С. 129-144. – ISSN 2307-4515


  Сім"я Булгакових суттєво вплинула на розвиток світової культури, вона являється частиною культурної спадщини Києва і нові знання про творчість представників цієї сім"ї Являють собою величезний історичний та науковий інтерес, а також доповнюють наші ...
682407
  Базилевич В.Д. Метафізика економіки / В. Базилевич, В. Ільїн; КНУТШ. – Київ : Знання, 2007. – 718 с. – ISBN 966-346-193-4
682408
  Базилевич В.Д. Метафізика економіки: методологія нового пошуку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817
682409
  Сафонік Л.М. Метафізика Жіля Дельоза як методологічне підгрунтя аналізу сенсу та смислів буття людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 98-103
682410
  Ріттер Й. Метафізика і політика = Metaphysik und politik / Йоахім Ріттер ; пер. з нім. В. Задорожного та О. Кислюка. – Київ : Юніверс, 2011. – 339, [5] с. – Дані тит. арк. частково парал. нім. – Бібліогр.: с. 340-341 та в прим.: c. 287-339. – (Філософська думка). – ISBN 978-966-8118-77-7
682411
  Возняк С.С. Метафізика ідеалу: про реальність та спроби її покращення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 23-32. – ISSN 1729-360Х
682412
  Бистрицький Євген Метафізика пізнього радянського марксизму : філософська теорія та її втрати // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.71-89. – ISSN 0235-7941
682413
  Явоненко О.О. Метафізика постмодернізму як реальність сучасної філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 103-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
682414
  Тімуш І. Метафізика права чи правовий реалізм? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 104-111. – ISSN 0132-1331
682415
  Панфілов В.О. Метафізика природи Канта як обгрунтування математики й природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
682416
  Снігур С.А. Метафізика свободи у філософії всеєдності В. Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
682417
  Ткаченко О.Є. Метафізика цвіту папороті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 254-262. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
682418
  Татаров Р. Метафізика чуттєвого життя в філософії М. Шелера // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті йдеться про вплив поділу усієї сфери чуттєвості, як розподілу на чуття та емоції, на відкриття світу людини.
682419
  Погрібна Д.В. Метафізика Ю.І. Вассияна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 37-39
682420
  Гусєв В.І. Метафізика як філософська наука // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – C. 3-11. – ISSN 1996-5931
682421
  Савинська І.В. Метафізична антропологія: буттєвий аспект людської особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 123-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена томістичній філософській антропології. Основний предмет якої структура буття особи. До розгляду взято аспект людського існування в світі "осіб" та "речей". The article is devoted thomistic philosophical anthropology. The basic topic ...
682422
  Дакаленко О.В. Метафізична лірика Даніеля Чепко у дзеркалі поетичного перекладу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 44-48. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х


  Даніель Чепко - поет-містик з Німеччини. 17-те століття. Бароко.
682423
  Добрушина Т. Метафізична проблема "ніщоти" в поезії Болеслава Лесьмяна та Володимира Свідзинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 409-421. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
682424
  Кіптенко К.В. Метафізична теорія моралі: проблема обгрунтування // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 16-17
682425
  Яковина Оксана Петрівна Метафізична українська поезія другої половини 17 століття: семантико-художня парадигма : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Яковина О.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
682426
  Яковина Оксана Петрівна Метафізична українська поезія другої половини 17 століття:семантико-художня парадигма : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Яковина Оксана Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 195л. – Бібліогр.:с.173-195
682427
  Угляр Я.Ю. Метафізичне вчення І. Гізеля у контексті розвитку західноєвропейської філософії XVII-XVIII ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 76-82


  В статті розглядається метафізичне вчення у філософії І. Гізеля, яке відобра- жає погляди мислителя на низку проблем та були актуальними для західноєвро- пейської філософії XVII–XVIII ст. Серед них можна виокремити, зокрема, питання про природу та ...
682428
  Гретковська М. Метафізичне Кабаре / Мануела Гретковська; Пер. с пол. А.С. Павлишина. – Харків : Фоліо, 2005. – 127с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3058-8
682429
  Левченко Г. Метафізичний бунт у житті й творчості Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 77-83. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
682430
  Бурак О.С. Метафізичний вимір освіти як вектор формування особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 303-306. – ISSN 2076-1554
682431
  Ільїн В. Метафізичний дискурс економічної теорії // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-142.
682432
  Ніколенко О. Метафізичний зміст "Великої елегії Джону Донну" Й. Бродського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 97-103. – ISBN 966-638-152-4
682433
  Мельник В.В. Метафізичний страх смерті в протестантській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 74-76. – ISSN 2077-1800
682434
  Нежива О.М. Метафізичні аспекти характеру міста Кременця // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (9). – C. 91-99. – ISSN 2312-4342


  Найцініші породи Кременецького ботанічного саду було перевезено до Києва в сад університету Святого Володимира (нині ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна). В Кременці діяли Вища Волинська гімназія (1805-1819 рр.), Волинський ліцей ...
682435
  Ятченко Володимир Феодосійович Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : Дис... д-ра філос. наук:09.00.04 / Ятченко Володимир Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 375 л. – Бібліогр.:с.360-375
682436
  Ятченко Володимир Феодосійович Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.04. / Ятченко В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назв.
682437
  Крячко Ю.М. Метафізичні засади науково-біологічного пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 172-178. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
682438
  Радутний О.Е. Метафізичні методи пізнання кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 179-185. – ISSN 2224-9281
682439
  Сосенко П.П. Метафізичні моделі Гоголя / П.П. Сосенко, Т.М. Шевчук // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 24-36


  У статті з"ясовано мітологічну структуру та метафізичний смисл повісті М. Гоголя "Сорочинская ярмарка". У ній порівняно космогонійну і демонологічну моделі весілля та подано метафізичні схеми добра і зла. "Сорочинская ярмарка" є ключем метафізичного ...
682440
  Завгородній Ю.Ю. Метафізичні орієнтири в індуїстських правових текстах: до постановки питання (на прикладі Мокші у "Манава-дгарма-шастрі") // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 207-210
682441
  Колісник О.В. Метафізичні основи самості: до історії питання // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 209-218. – ISSN 2079-48-35
682442
  Мєлков Ю.О. Метафізичні передумови застосування герменевтичного методу в нелінійному природознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
682443
  Декарт Рене Метафізичні розмисли / Декарт Рене; Пер. з франц. З. Борисюк, О.Жупанський. – Київ : Юніверс, 2000. – 304с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-34-1
682444
  Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 171-190
682445
  Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля : автореф. ... дис. канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
682446
  Герасімова Ю.В. Метафоизація в поезії і прозі І.О.Буніна. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.02 / Герасімова Ю.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 17л.
682447
  Єщенко Т. Метафора-опредмечування в українській поезії 90-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 220-234. – ISSN 1728-9572
682448
  Логутов А.В. Метафора "живого слова" и некоторые аспекты изучения творчества Эмили Дикинсон // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 131-140. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
682449
  Дроботун В.М. Метафора "життя - боротьба" у мовній картині світу англоіндійців (XVIII - середини XX ст.) // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 46-51
682450
  Степанянц М.Ц. Метафора "золотая середина" как ключ к пониманию общего и частного в философии морали // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.42-49. – ISSN 0042-8744
682451
  Прянишников Н. Метафора библиообраза / Николай Прянишников // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 12 (102). – С. 5-9. – ISSN 1727-4893
682452
  Яременко Ю.А. Метафора в англійській географічній науковій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 575-581. – ISBN 978-966-171-092-3
682453
  Ільницька Л. Метафора в англомовному сугестивному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 157-162. – Бібліогр.: Літ.: С.161-162; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
682454
  Шевкун Е.В. Метафора в контексті гри або "гра" в метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються два окремі види метафор, уживаних у спеціальній мові економіки та фінансів: базова (ключова) та табуююча, суть яких є похідною з історико-філософського поняття соціальної гри.
682455
  Цуканов Г.О. Метафора в креолізованих текстах друкованої соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-154. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено дослідженню особливостей метафоризації креолізованих текстів соціальної реклами. Систематизовано й узагальнено наукові погляди на різноманітні способи використання цього стилістчного прийому.
682456
  Гулый Константин Владимирович Метафора в лирике романтиков (исследование на материале русских английских и французских текстов) : Дис... канд. филолог.наук: 01.02.20 / Гулый Константин Владимирович; Госкомитет СССР по народ. образ., Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1989. – 216л. – Бібліогр.:л.182-216
682457
  Гулый К.В. Метафора в лирике романтиков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.20 / Гулый К.В.; КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1989. – 24л.
682458
  Тарасова Татьяна Анатольевна Метафора в научной прозе (на материале англоязычной периодики физико-математического профиля) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тарасова Татьяна Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 185л. – Бібліогр.:л.171-185
682459
  Тарасова Татьяна Анатольевна Метафора в научной прозе (На материале англоязычной периодики физико-математического профиля) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Тарасова Татьяна Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
682460
  Довгий О.О. Метафора в поетичному мовленні Лесі Українки / О.О. Довгий, Л.В. Мужеловська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 11-14. – (Філологічні науки ; вип. 8)
682461
  Зводская Т.Ф. Метафора в поэзии Верхарна : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Зводская Т.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 20л.
682462
  Картава Т.В. Метафора в поэтическом дискурсе В.В. Маяковского // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 25-29. – ISSN 2307-4558
682463
  Юйин Лю. Метафора в пространственном континууме романа А. Иличевского "Матисс" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 192-195


  У статті розглядається проблема метафори як інструмента осмислення феномену простору в художньому творі. Метафоричне представлення простору формує в романі особливу художню картину світу – метафоричну, яка демонструє суб’єктивність і унікальність ...
682464
  Кам"янець А. Метафора в публіцистичному тексті як об"єкт перекладознавчого аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функції метафор в англомовному публіцистичному тексті й проаналізовано, як саме ці функції відтворено в українському перекладі. Теоретичним підґрунтям для аналізу слугують праці Дж. Лакоффа про роль метафори в політичному дискурсі. ...
682465
  Михненко О.А. Метафора в рекламному тексті вулиць м. Дніпропетровська // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 115-123
682466
  Литвин И.Н. Метафора в русских отсубстантивных наречиях // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 20-27. – (Філологічні науки)
682467
  Воркачев С.Г. Метафора в семантике концепта "счастье" // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 24-27. – ISBN 966-594-547-5
682468
  Фридрих С.А. Метафора в системе тропов. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол. наук: 663 / Фридрих С.А.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1971. – 24 л.
682469
  Краковецька Г.О. Метафора в системі медичної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 256-259. – ISBN 966-581-295-6
682470
  Лисенко Л. Метафора в структурі публіцистичної образності Євгена Сверстюка // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 237-242. – ISSN 2078-1911
682471
  Мартин Н. Метафора в сучасній лінгвістиці // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 263-265
682472
  Абрамова Г.А. Метафора в тексте англоязычной рекламы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Абрамова Г.А. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1980. – 24 с.
682473
  Міхненко Н. Метафора в термінології: перекладацький аспект бізнесу / Н. Міхненко, Т. Некряч // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 188-192
682474
  Слюсарчик А.Б. Метафора в україномовних європейських інтернет-ресурсах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 170-175


  У статті на матеріалі україномовних європейських інтернет-ресурсів BBC Україна та радіо "Свобода" розглядається метафора та її функціональне навантаження у медійному тексті. Аналізується природа метафоричного перенесення та її особливості у контексті ...
682475
   Метафора в языке и тексте. – М., 1988. – 174с.
682476
  Авеличев А.К. Метафора внепоэтического контекста : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.664 / Авеличев А.К. ; МГУ. – Москва, 1973. – 31 с.
682477
  Иванюк Б.П. Метафора и литературное произведение : (структурно-типологичекий, историко-типологический и прагматический аспекты исследования) / Б.П. Иванюк; МОУ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы : Рута, 1998. – 252с. – ISBN 966-568-211-3
682478
  Пихтовникова Л.С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л.С. Пихтовникова, С.Н. Коринь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-192. – ISBN 978-966-285-215-8


  В пр. №1699774 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. підпис (Л.С. Піхтовнікова)
682479
  Кулиев Г.Г. Метафора и научное познание / Г.Г. Кулиев. – Баку, 1987. – 155с.
682480
  Шевченко Е. Метафора и поэзия Чарльза Диккенса. "Тяжелые времена" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 2. – C. 172-192. – ISSN 0042-8795
682481
  Елоева Ф.А. Метафора и эвристическая функция языка (бывает ли язык без метафор) / Ф.А. Елоева, Е.В. Перехвальская, Э. Саусверде // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 78-99. – ISSN 0373-658Х
682482
  Козачек М. Метафора і диференціація жанрів (на матеріалі української новелістики) // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 69-77. – ISBN 966-587-057
682483
  Пархоменко О.М. Метафора і символ у романі Ж. Грака "Узбережжя Сирта" // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 53-64. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
682484
  Коваленко І.Д. Метафора і табу в історичному розвитку лексичних значень та у вивченні мовних картин світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 209-214. – ISBN 966-581-295-6
682485
  Козачек М. Метафора і фабула (на матеріалі української новелістики) // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 65-75. – ISBN 966-587-044-0
682486
  Кулініч Т.О. Метафора І. Калинця: інтертекстуальний аспект : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Кулініч Т.О.; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: 158 - 174
682487
  Кулініч Т.О. Метафора І. Калинця: інтертексуальний аспект : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.01..01 / Кулініч Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 11 назв
682488
  Богуш О. Метафора й метонімія в українській астрономічній термінології першої третини XX століття // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – C. 5-13. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто метафору й метонімію як cпособи лексико-семантичного словотворення української астрономічної термінології першої третини ХХ ст. Проаналізовано загальновживану лексику, що є джерелом метафоризації й метонімізації, а також базою ...
682489
  Маргелис Н.В. Метафора как концептуальная поэзия бытия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются "способы работы" метафоры в поэтическом и философском дискурсах с целью выявления ее потенциала в трансляции языка (сознания) как категоризации мира. The article deals with the means of the metaphor functioning in poetic and ...
682490
  Бажанов В.А. Метафора как критерий инновации / В.А. Бажанов, О.А. Васильева, С.Н. Сивелькина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 117-130. – ISSN 0235-1188
682491
  Горячковская А.Н. Метафора как потенциация смыслов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 32-34. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
682492
  Ополовникова М.В. Метафора как средство выражения оценки в немецкой прессе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 328-332. – ISSN 1606-951Х
682493
  Аристова Н.А. Метафора как средство выражения эмоциональности в произведениях Уильяма Сомерсета Моэма // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 42-49. – (Серія "Філологічні науки")
682494
  Вильчинская А.Г. Метафора как средство выражения языкового символа (на материале очерка "Мой Пушкин" М.И. Цветаевой) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 515-522. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
682495
  Фатющенко В.И. Метафора Маяковского и вопросы истории метафоры в русской поэзии. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фатющенко В.И.; МГУ. Фил. ф-тет. Каф. истории советской лит. – М., 1966. – 20л.
682496
  Глебкин В.В. Метафора механизма и теория концептуальной метафоры Лакоффа-Джонсона // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 51-68. – ISSN 0373-658Х
682497
  Вострякова В Н. Метафора на основі смакових відчуттів в іспанськомовному художньому тексті та його українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 139-143
682498
  Ласка І.В. Метафора перекладу як портрета-копії у французькому перекладознавчому дискурсі XVIII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 100-108. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
682499
  Савчук В.В. Метафора поворота в философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 135-150. – ISSN 0235-1188
682500
  Гузенко С. Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 31. – С. 43-46. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
682501
  Карпенко С.Р. Метафора потока и социальная успешность в концепции М. Чиксентмихайи. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 254-257. – ISSN 2076-1554
682502
  Горобець К. Метафора правової цінності // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 59-62. – ISSN 1561-4999
682503
  Коваленко Г.М. Метафора простору в англомовному психоаналітичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 265-271


  В статті розглядаються мовні засоби реалізації метафори простору в англомовному психоаналітичному дискурсі. Під психоаналітичним дискурсом автор розуміє теоретичні й прикладні праці, присвячені психоаналізу. Аналізуються лексичні засоби номінації ...
682504
  Тютенко А.А. Метафора пространства в дискурсе, связанном с "новыми медиа" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 213-220. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
682505
  Думцев В. Метафора серця і завдання філософії (про "філософію серця" П.Д. Юркевича) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається проблема визначення ролі серця в житті людини за теорією П. Юркевича. аналізується співвідношення понять "ідея", "розум" і "серце", їх значущість для філософії та метафізики.
682506
  Шекера Я. Метафора сну в даоській філософії та у поезії Су Ши (1037-1101) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу в філософії даосизму метафори сну як образу сутності життя. Особливості функціонування цієї метафори у середньовічній китайській поезії простежено на прикладі творчості відомого китайського поета доби Сун Су Ши (1037-1101). ...
682507
  Сакирко Е.А. Метафора стены: бинарная оппозиция "естественное-искусственное" в немецком языке и австрийской литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 112-118. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
682508
  Антонюк М.О. Метафора та ії роль в мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 15-19. – ISBN 966-581-388-9
682509
  Лучук І.В. Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті йдеться про поетичний образ і тропи. Прослідковано, яку увагу приділяли образності українські поети. Особливу увагу звернуто на метафору як найбільш культивований поетичний троп.
682510
  Панчук Г. Метафора та її граматичне вираження у збірці О. Пахльовської "Долина храмів" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 200-205. – ISSN 2411-4758
682511
  Лазер-Паньків Метафора у давньогрецькій музичній термінології / Лазер-Паньків, А.А. Гриценко // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 194-198


  У статті досліджується метафоричний компонент у давньогрецькій музичній термінології. Виділяються типи метафоричного та метафорико-метонімічного перенесення, які стали основою творення давньогрецьких музичних термінів. Описано лексичні одиниці, які ...
682512
  Беркещук І.С. Метафора у мовній картині світу Марії Дзюби // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 80-81
682513
  Сардарян К.Г. Метафора у структурі поетичного тексту І.В. Жиленко // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 404-409


  Розглянуто домінантні типи метафоричних перенесень у поетичних текстах І.В. Жиленко, як основи образної системи твору. Увагу зосереджено на аналізі метафоричного вживання слів, що є конструктивним елементом мовної композиції поетичного тексту. ...
682514
  Нетичук О.М. Метафора у формуванні сюрреалістичної образності (Б.-І. Антонич) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 229-235. – ISSN 1729-360Х
682515
  Матвійчук Ю.В. Метафора у французькому публіцистичному дискурсі економічної тематики та особливості ії відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 425-433. – ISBN 966-581-481-8
682516
  Сукаленко Т. Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 23-27. – Бібліогр.: С. 30-31; 30 назв
682517
  Вітко Я. Метафора як засіб вербалізації мовного образу української та польської жінки // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 12-16. – ISBN 978-617-689-129-1
682518
  Данилюк І. Метафора як засіб вираження концепту "сміх" у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект) // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 167-172. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
682519
  Васильєва Т.О. Метафора як засіб впливу на свідомість громадськості у мовленнєвому жанрі прес-конференції // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 25-31
682520
  Фадєєва О. Метафора як засіб втілення авторського задуму в професійному дискурсі: перекладацький аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 271-275. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
682521
  Павлюс І.А. Метафора як засіб зображення персонажів роману Дж. Голсуорсі "Власник" (трилогія "Сага про Форсайтів") // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 113-115
682522
  Працьовита Н. Метафора як засіб кодування лінгвістичних концептів (на текстодискурсній базі роману “Прощавай, зброє”) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 49-54. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
682523
  Воробйова Г.Ю. Метафора як засіб конструювання іміджу політика // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 386-390. – ISSN 2076-1554
682524
  Шкарбан І.В. Метафора як засіб онтологізації соціальних реалій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 253-256. – ISBN 966-581-550-4
682525
  Казимір В.О. Метафора як засіб пізнання реальності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 109-111
682526
  Моштаг Є.С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
682527
  Мазепова О.В. Метафора як засіб створення мовної картини світу (на прикладі поезії Сокраба Сепехрі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 21-27
682528
  Ліщина Т. Метафора як засіб увиразнення газетних заголовків // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 121-128
682529
  Чендей Н.В. Метафора як засіб формування нових смислів у художній картині світу оригіналу й перекладу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 487-493. – ISSN 2311-0821
682530
  Блощінська О.В. Метафора як засіб формування термінолексики футболу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 55-60


  У статті йдеться про метафору як засіб поповнення словникового складу спортивної лексики. Звертається особлива увага на творення нових футбольних термінів в іспанській мові під впливом різних сфер людської діяльності. В статье идет речь о метафоре как ...
682531
  Кравець Л. Метафора як лінгвоментальний феномен // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (111). – С. 39-43
682532
  Носова Б. Метафора як окреслення культурного простору інтелектуала в есеях О. Забужко "З мапи книг і людей" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 136-146


  Статтю присвячено філософському осмисленню метафори в есе О. Забужко. Розглянуто, як метафоричний ряд, моделюючи події, сприяє їх новому прочитанню в середовищі нового покоління. Розширена метафора посилює сприйняття тематики есе, маркуючи ...
682533
  Скибицька Н.В. Метафора як основа оформлення нових термінів у комп"ютерній лексиці сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 324-329


  Статтю присвячено дослідженню комп"ютерної лексики в сучасній англійській мові, розкриттю ролі метафори як одного із основних засобів творення лексичних одиниць, особливо вторинних номінацій. Статья посвящена изучению компьютерной лексики современного ...
682534
  Коваль О.П. Метафора як продуктивний засіб вторинної номінації: на матеріалі настільного тенісу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 212-219


  У статті розглянуто метафору як продуктивний засіб вторинної номінації та проаналізовано її роль у появі нових термінів у підмові настільного тенісу. Виокремлено основні типи метафоричної номінації, та проілюстровано їх на прикладах. Аналіз термінів ...
682535
  Селігей П. Метафора як спосіб номінації емоцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається метафорична номінація емоцій в українській мові. У цьому процесі використовуються образи бурі, тиші, вогню, води, бінарні опозиції "низ-верх", "важке-легке", "темрява-світло". Семантичні мотивації низки слів інтерпретують емоції як ...
682536
  Тхорук Р.Л. Метафора ярмарку у пророчій ритотиці Шевченкового посланія "І мертвим, і живим..." // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 85-93. – ISBN 978-966-7359-72-0
682537
  Бильченко А.А. Метафора: мифопоэтика тропов (на примере документального романа Д. Гамшика, И. Пражака "Бомба для Гейдриха") // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 65-75. – ISBN 966-72-77-79-8
682538
  Слухай Н.В. Метафори "мысли" в аспекті теорій ноосфери // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 182-187
682539
  Зеленюк М. Метафори Майдану // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 0130-321Х
682540
  Кравець Л. Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.(3-104. – ISBN 966-7773-70-1
682541
  Борисюк І.В. Метафори смерті в поезії Сергія Жадана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 93-99


  В статті проаналізовано метафори смерті в поезії С. Жадана. На думку авторки статті, такі метафори, як дорога, рай, вода, риба пов"язані з ідеєю смерті. Крім того, ці метафори включено в сюжети Жаданових поезій як взаємопов"язані елементи. В статье ...
682542
  Батримєнко Н. Метафори та епітети в поезії Ю. Клена // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 61-69
682543
  Жукова Н.М. Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності в австралійській англомовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 158-164. – Бібліогр.: Літ. : с. 164; 19 п.
682544
  Мисик О.А. Метафори як маркери поетичної картини світу Ігоря Калинця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 432-437


  Статтю присвячено аналізу різних за структурою, значенням, морфологічним вираженням метафор у поетичній картині світу Ігоря Калинця. Виявлено специфіку метафоричних конструкцій, які визначають світобачення поета-шістдесятника
682545
  Дзюбенко О.М. Метафори як репрезентанти концепту учень (на матеріалі творів Івана Франка та Чарльза Діккенса) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 148-155. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядаються експлікації концепту УЧЕНЬ на основі аналізу метафор у творах Івана Франка та Чарльза Діккенса. В результаті зіставлення метафоричних одиниць виділено універсальні й етнокультурні компоненти. The article discusses explications ...
682546
  Герасимова Юлия Валентиновна Метафоризация в поэзии и прозе И.А.Бунина : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Герасимова Юлия Валентиновна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 174л. – Бібліогр.:л.160-174
682547
  Гречаный А.Л. Метафоризация как определитель индивидуального стиля Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: / Гречаный А.Л.; МГУ,Каф. герман. филол. – М., 1962. – 16л.
682548
  Краковецкая Галина Алексеевна Метафоризация как средство формирования медицинской терминологии (на материале древнегреческого , латинского , русского и латинского языков) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Краковецкая Галина Алексеевна; Полтавский мед. стоматолог.ин-т. – Полтава, 1979. – 188л. – Бібліогр.:л.172-188
682549
  Краковецкая Г.А. Метафоризация как средство формирования медицинской терминологии (на материале древнегреческого, латинсокго, русского и украинского языков) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Краковецкая Г.А.; Кроковецкая Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
682550
  Антоненко З.В. Метафоризації концепту "глобальна економічна криза" в аспекті перекладу (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 7-11


  У статті розглядаються основні моделі метафоризації концепту "глобальна економічна криза" та особливості їхнього відтворення мовою перекладу. В статье рассматриваются основные модели метафоризации концепта "глобальный экономический кризис" и ...
682551
  Ткаченко Т. Метафоризація буття у малій прозі Миколи Вінграновського // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 15-19
682552
  Жуйкова М. Метафоризація і комізм // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 51-61. – ISSN 2311-5165
682553
  Берегова О.А. Метафоризація іспанської народної загадки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 35-41


  У статті йдеться про метафоризацію іспанської народної загадки як основної форми стилістичного забарвлення ; принципи класифікації та функціональну особливість у художніх текстах. В статье идет речь о метафоризации испанской народной загадки как ...
682554
  Колесникова Я. Метафоризація ключових слів у романі Уласа Самчука "Марія" // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 57-61
682555
  Заболотна Т. Метафоризація концептів "природа" І "людина" у творі Ернеста Хемінгуея "Старий і море" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – C. 179-188


  У статті розглянуто лексико-семантичні засоби пейзажного опису; проаналізовано особливості вербального наповнення концептів ПРИРОДА і ЛЮДИНА та їх лексико-семантичні поля в англомовному художньому творі Ернеста Хемінгуея "Старий і море". Опис моря як ...
682556
  Івахова А.А. Метафоризація концепту "Україна" в американському та британському газетному тексті // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 20-21
682557
  Кравець Л. Метафоризація концепту ЗЕМЛЯ в мові української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто особливості метафоризації концепту ЗЕМЛЯ в мові української поезії XX ст. Визначено концептуальні метафори з реципієнтною зоною ЗЕМЛЯ, з"ясовано їхнє походження та схарактеризовано напрями розгортання їх у досліджуваних джерелах. ...
682558
  Кравець Л. Метафоризація концепту МІСТО в мові української поезії XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 38-40. – ISSN 0130-5263
682559
  Бабенко Ю. Метафоризація міста в трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 259-265. – ISSN 0130-528Х
682560
  Макар І. Метафоризація мовної картини світу Лонга // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 101-107. – ISSN 2078-340X
682561
  Діброва О.В. Метафоризація образу людини в мовно-поетичній площині Бориса Олійника // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 126-130. – ISSN 2312-0665
682562
  Государська О.В. Метафоризація технічних термінів із соматизмом голова у слов"янських і романських мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 59-65. – ISSN 2311-0821
682563
  Телешун К.О. Метафоризація як лексико-семантичний спосіб творення турецьких термінів торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 290-296


  Статтю присвячено аналізу термінів торгівлі турецької мови, утворених шляхом метафоризації. Проаналізовано головні моделі метафоричних конструкцій, що є продуктивними у терміносистемі, зокрема розглядаються метафоричні перенесення за функціональною ...
682564
  Чадюк О. Метафоризація як прийом комунікативного впливу у сучасних засобах масової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 309-312
682565
  Дзюбинська Х. Метафоризація як семантичний чинник творення економічного терміна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 139-148. – Бібліогр.: Літ.: С.147-148; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
682566
  Довбищенко Ф.В. Метафоризація як спосіб словотвору термінів мореплавства в давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 386-391


  У статті розглядаються типи метафор, покладених в основу мореплавських термінів давньогрецької мови, та лексико-семантичні розряди цих термінів. В статье рассматриваются типы метафор, которые лежат в основе мореходных терминов древнегреческого языка, ...
682567
  Нікульшина Т.М. Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина I) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С.
682568
  Лященко О.А. Метафоризовані терміни в геологічному дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 218-226. – ISBN 978-966-8906-60-2
682569
  Румбешт Г.Ю. Метафорика "усамітнення" в англомовній прозі постмодернізму: концептуальний аналіз // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 178-184. – Літ.: С. 182-184; Бібл.: 20 поз; Довід.: 1 поз.; Ілюстр.;


  Когнітивна лінгвістика, яка вивчає принципи, способи отримання, обробки, передачі та збереження інформації про навколишній світ у свідомості людини, ознаменувала поворот у дослідженні семантики художнього тексту та появу нової, когнітивно-дискурсивної ...
682570
  Жиліна М. Метафорика і флористика: біла акація в поезії Володимира Свідзінського "Темна" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 63-71. – ISSN 0236-1477
682571
  Кудрин С.А. Метафорика спортивного дискурса: "футбол - война" // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 127-131. – Библиогр.: с. 131; 9 назв. – ISSN 1562-1391
682572
  Афанасьєва О.М. Метафорика сучасного політологічного дискурсу в зіставному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 63-68


  Розвідку присвячено зіставному семантико-когнітивному аналізу та класифікації метафор, які використовують сучасні англо- та франкомовні політологи. Данное исследование посвящено сопоставительному семантико-когнитивному анализу и классификации метафор, ...
682573
  Шовкопляс Г.Є. Метафорика шахової гри в романі Володимира Набокова "Захист Лужина" / Г.Є. Шовкопляс, Ю.В. Ковдій // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 61-64
682574
  Кравцова Ю.В. Метафорическая модель мира М. Цветаевой // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 78-86. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
682575
  Ненарочкина А.Г. Метафорическая образность художественной прозы. Ч. Диккенс "Рождественский хорал" / А.Г. Ненарочкина, Д.Н. Корецыкая // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 24-30
682576
  Шумейко Г.И. Метафорическая семантика и способы ее воссоздания в переводе художественного текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Шумейко Г.И.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
682577
  Жантурина Б.Н. Метафорическая соотнесённость по роду при переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 80-89. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
682578
  Шебанова В.И. Метафорические ассоциативные карты в психокоррекции пищевого поведения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 37-52


  В статье представлено описание метафоричесих ассоциативных карт в психокоррекции пищевого поведения. Описаны психологические функции метфорических ассоциативных карт, реализация которых позволяет эффективно использовать их как диагностический и ...
682579
  Кулинич И.А. Метафорические инновации как способ формирования языковой картины мира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 108-114. – ISBN 966-8906-05-5
682580
  Туранина Н.А. Метафорический контекст и его структура в прозе В. Тендрякова / Н.А. Туранина, Н.А. Меженская // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 151-155. – ISSN 1684-2618
682581
  Кравцова Ю.В. Метафорический концепт "сон" в русской поэзии и прозе первой половины XX в. // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 300-302. – ISSN 2219-4290
682582
  Красильникова Н.А. Метафорический образ президента Грузии в дискурсе общественности на медиа-сайтах Великобритании в 2008 году // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 136-146. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
682583
  Лазуренко А.Я. Метафорический перенос в словообразования французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Лазуренко А.Я.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 24л.
682584
  Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте (на материале произведений русских поэтов-прозаиков первой половины XX в.) : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлия Валентиновна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013. – 543 л. – Прил.: л. 448-543. – Библиогр.: л. 410-447
682585
  Бастрыкина Т.Н. Метафорическое словоупотребление в прозе Вс. Иванова : Автореф... канд. филол.наук: / Бастрыкина Т.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 22л.
682586
  Хасанов Б. Метафорическое употребление слов в казахском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хасанов Б.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 28л.
682587
  Суслова М.О. Метафорична актуалізація концепту РАМАДАН в іспанській та французькій мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 145-148. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті пропонується аналіз метафоричних номінацій концепту РАМАДАН у рамках дослідження вербальної репрезентації концептосистеми ІСЛАМ в іспанській та французькій мовах.
682588
  Волкова О.М. Метафорична база українських народних загадок // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 13-19
682589
  Дмитренко Н. Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 79-84. – ISSN 2075-1486
682590
  Мазепова О.В. Метафорична концептуалізація емоцій у перській мові (на прикладі концепту страх ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 1608-0599
682591
  Шкарбан І.В. Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 384-388.
682592
  Голобородько Я. Метафорична культура "Діви Обиди" : Про поезію Ігоря Римарука // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 32-37
682593
  Серебрянська І.М. Метафорична модель ОСВІТА - ВІЙНА в сучасній терміносистемі української мови (на матеріалі медіа-текстів) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 153-162. – ISSN 2313-4593


  У статті йдеться про вживання в українських медіа лексики на позначення понять вищої освіти в контексті репрезентації воєнного конфлікту в країні. .
682594
  Комінко Ю. Метафорична модель як репрезентант публіцистичного образу: ювілей хрещення Київської Русі очима ЗМК // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 83-93
682595
  Вакулик І.І. Метафорична номінація як семантична універсалія анатомічного термінополя // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 199-212. – ISSN 2311-2697
682596
  Білюк І. Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 164-172


  У статті розглянуто явище метафоричної номінації як компонента іміджу мегаполісів у сучасному комунікативному просторі, проаналізовано назви міст, що утворені способом вторинної номінації. На прикладі найменувань міст описано процес метофоризації, який ...
682597
  Мединська А.В. Метафорична парадигма "сонце-течія" в асоціативно-образній системі медитативної лірики В. Свідзинського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 254-259. – ISSN 1729-360Х
682598
  Філінюк В. Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 90-94
682599
  Огаркова Г.А. Метафорична презентація концепту "кохання" англомовному дискурсі
682600
  Огаркова Г.А. Метафорична презентація концепту "кохання" в англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 466-473. – ISBN 966-581-481-8
682601
  Комендант О.В. Метафорична природа інтелектуального капіталу в умовах нової економіки // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 434-441. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
682602
  Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 252 л. – Додаток: л. 237-252. – Бібліогр.: л. 180-236
682603
  Сандига Л.О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандига Лілія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
682604
  Коваленко Г. Метафорична репрезентація концепту DREAM в англомовному психоаналітичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються засоби метафоричної репрезентації концепту DREAM у англомовному психоаналітичному дискурсі. Дається визначення психоаналітичного дискурсу, визначається місце концепту DREAM в межах цього типу дискурсу, а також проводиться аналіз ...
682605
  Кравець Л. Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 371-377. – ISBN 966-7053-09-1
682606
  Дороніна Т. Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії "гендер" у сучасному літературознавствстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 23-29. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
682607
  Дороніна Т. Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії "гендер"№ у сучасному літературознавстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 23-29. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
682608
  Соболєва О. Метафорична та метонімічна спрямованість рекламних повідомлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-45. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються креолізовані тексти малої форми, а саме рекламні повідомлення, в яких активно використовуються візуальні стилістичні тропи. Вони є потужними риторичними засобами, легко сприймаються, не вимагаючи великих мовленнєвих зусиль з боку ...
682609
  Коротіч Т.А. Метафорична функція позначень кольору та світла в казковому та біблійному текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 129-133. – ISBN 966-581-550-4
682610
  Моклиця М. Метафорична, алегорична й символічна інтерпретація тексту: до питання універсальних методологій // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 49-58. – ISSN 2304-9383
682611
  Нечитайло Ірина Миколаївна Метафоричне вживання дієслів фізичної дії у пам"ятках давньоруської писемності (10 - перша половина 13 ст.) : Дис... кандид. філол.наук: 10.02.02 / Нечитайло Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 239л. – Бібліогр.:л.213-232
682612
  Нечитайло І.М. Метафоричне вживання дієслів фізичної дії у пам"ятниках Давньоруської писемності (Х-перша половина ХІІІ ст.ст.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02. / Нечитайло І. М.; КУ. – К., 1997. – 25л.
682613
  Подовіннікова В. Метафоричне вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі (на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 200-210


  Статтю присвячено дослідженню метафоричного вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради. Особливу увагу приділено аналізу ролі метафори у процесі формування ...
682614
  Настенко С.В. Метафоричне відтворення текстових концептів у іспанській поезії XVI-XVII століть // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 120-124
682615
  Коваленко Р.В. Метафоричне втілення концепту war в англомовній пресі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 35-39
682616
  Склярова О.П. Метафоричне зображення американської нації у сучасних науково-популярних текстах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – C. 160-165


  In the article the author analyses the metaphorical depiction of the components of the concept AMERICAN NATION, represented by the frames migration, territory, political, religious, social and intellectual life in the popular science texts about the USA.
682617
  Філатенко І.О. Метафоричне моделювання концептуальної картини політичної дійсності в сучасних ЗМІ України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 331-334
682618
  Кравцова Ю.В. Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів російських поетів-прозаїків першої половини XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
682619
  Малікова О.В. Метафоричне порівняння як засіб відтворення релігійних концептів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 18-24. – Бібліогр.: Літ.: С. 24; 5 поз.


  В статті розглядається порівняння як засіб відтворення релігійних концептів, зокрема, концепту БОГ в англійському теологічному дискурсі. В статье рассматривается сравнение как способ языковой реализации религиозных концептов в англоязычном ...
682620
  Бражук Ю.Б. Метафоричний компонент у медичній термінології (на матеріалі анатомічних і клінічних термінів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 224-228
682621
  Сукаленко Т.М. Метафоричний образ жінки у мовній свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 54-58. – Бібліогр.: Літ.: с. 58; 6 п. – ISSN 1729-360Х
682622
  Шебанова В.І. Метафоричні асоціативні карти у психокорекції харчової поведінки (Закінчення) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 29-35
682623
  Корпан Л.С. Метафоричні безособові конструкції // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 102-108
682624
  Завражина Г. Метафоричні значення у внутрішньому лексиконі носія російської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 103-106
682625
  Білка Олена Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологіческой термінології // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 115-119. – Бібліогр.: Літ.: С.118; 5 поз. – ISSN 2075-1486
682626
  Дельва О. Метафоричні кореляції концепту ЖИТТЯ в образному просторі художніх текстів О"Генрі та Дж. Джойса // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 13-17. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
682627
  Аладько Д.О. Метафоричні моделі артефактуальних номінацій в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 345-348. – ISSN 1729-360Х
682628
  Мазепова О.В. Метафоричні моделі емоційних концептів сум та радість у перській мові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 1608-0599
682629
  Мінцис Е.Є. Метафоричні моделі концепту "word" (на матеріалі художнього дискурсу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 96-100. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті на матеріалі сучасної англомовної художньої прози зроблено спробу класифікувати концептуальні метафори, в основі яких лексема "слово", та визначити метафоричні моделі однойменного концепту.
682630
  Григор"ев О. Метафоричні моделі мовлення в публіцистиці Миколи Хвильового // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 8-17. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена практично недослідженій в сучасному українському мовознавстві проблемі - метафориці публіцистичних творів Миколи Хвильового. Основна увага приділена ключовим метафоричним моделям війни, спорту, космосу, живої і неживої природи, ...
682631
  Кущ Ю.В. Метафоричні моделі найменувань транспортних засобів (на матеріалі німецької, англійської та української розмовних мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 83-89. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
682632
  Басиров Ш.Р. Метафоричні моделі орнітонімів у різноструктурних мовах // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 20-24. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
682633
  Дембицька Н.М. Метафоричні моделі особистої власності в економічній свідомості підлітків // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 36-41. – ISBN 978-966-189-358-9
682634
  Шумейко О.В. Метафоричні моделі представлення емоційного концепту "страх" в прозових творах сучасних американських письменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 471-475


  Стаття присвячена аналізу метафоричних моделей представлення емоційного концепту "страх" y прозових творах сучасних американських письменників. Статья посвящена анализу метафорических моделей представления эмоционального концепта "страх" в ...
682635
  Мазепова О.В. Метафоричні моделі у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Сохраба Сепехрі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 228-234. – Бібліогр.: Літ.: с. 233-234
682636
  Ігнатенко Д.Є. Метафоричні моделі фразеологізмів на позначення інтенсивності руху в англійській, німецькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 46-51. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
682637
  Лехніцька С.І. Метафоричні найменування лікарських засобів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 173-176. – Бібліогр.: Літ.: с. 176; 18 п.


  У статті розглядаються причини виникнення метафоричних найменувань у номенклатурі лікарських засобів. The article observes the main reasons, which provoke the metaphorical names in the nomenclature of drugs.
682638
  Кущ Е.О. Метафоричні номінації іноземців як засоби експлікації упереджень американських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 45-48
682639
  Пилипенко Р.Є. Метафоричні репрезентації концепту пам"ять (на матеріалі немецькомовних фахових текстів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 378-384. – Бібліогр.: Літ.: с. 381; 10 п.
682640
  Ільченко О.А. Метафоричні словосполучення в проекції на мову української преси поч. XXI ст.: лінгвістичний статус, засоби актуалізації // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 127-133
682641
  Ісмаїлова Е.А. Метафоричність алюзивних антропонімів (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 82-85
682642
  Жаданова Т. Метафоричність мови К.С. Льюїса у "Хроніках Нарнії" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 71-76
682643
  Воробйова Г.Ю. Метафоричність мови політика як засіб впливу на суспільство // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 384-386
682644
  Чорнодон М.І. Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті реалізовано дослідження концептуального сприйняття і метафоричності образу чоловіка, що висвітлюється на сторінках сучасних глянцевих видань для жінок та чоловіків в Україні на прикладі журналів ("Men"s Health", "EGO", "Наталі", "Жіночий ...
682645
  Покровська І. Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 189-193. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
682646
  Тимченко Є.П. Метафоричність у німецьких публіцистичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються метафори в публіцистичних текстах на основі аналізу німецьких періодичних видань останніх трьох років. Виявляються особливості найбільш поширених моделей, роль національно-культурних компонентів та асоціативних зв"язків. Аналізуються ...
682647
  Гребінь К. Метафоричність усного мовлення українських письменників у радіоефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 140-142
682648
  Двуличанська О. Метафоричність як поле вираження світоглядних позицій В. Яворівського (на прикладі малої прози письменника) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 98-103. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто особливості метафорики та жанрова специфіка ранніх творів про дитинство, що впливають на оригінальність індивідуального стилю прозаїка. Метафорика - органічний складник художнього мислення автора, який здебільшого виражає ...
682649
  Кушнір О. Метафорічність прислів"їв та приказок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 143-148. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
682650
  Тиха Л. Метафорічність прози Володимира Лиса (на матеріалі роману "Країна гіркої ніжності") // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 166-173. – ISSN 2311-5165
682651
  Потапова Э. Метафоры / Э. Потапова. – Воронеж, 1968. – 72с.
682652
  Винокуров Е.М. Метафоры : Новые стихи / Е.М. Винокуров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 126с.
682653
  Рекунчак М.П. Метафоры в психологии как инструмент изучения Я // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 68-78. – ISSN 0205-9592
682654
  Сапарбаев А. Метафоры в эпосе "манас" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Сапарбаев А.; М-во нар. образ. Кир.ССР, Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1975. – 34л.
682655
  Комарова В.П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира / В.П. Комарова. – Л., 1989. – 199с.
682656
  Какорина Е.В. Метафоры Интернета // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 65-93


  Автор приводит новые понятия и метафоры современного русского языка, относящиеся к Интернету и сети WWW. Указывается, что они часто создаются под влиянием английской терминологии, которая в русском языке получает новые коннотации и осмысление. ...
682657
  Войскунский А.Е. Метафоры Интернета. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.64-79. – ISSN 0042-8744
682658
  Уланек М. Метафоры света и звука в "стихотворениях Юрия Живаго" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 53-59. – ISSN 2075-1486
682659
  Ксенофонт Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Сост. Э. Черный, преп. древн. яз. при Моск. 3 гимназии. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [2], IV, 52 с. – Конволют. - Пер. с 2 кн.


  Сост.: Черный, Эмилий Вячеславович/ Содержание конволюта: 1. . Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. ...
682660
  Ксенофонт Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : с прибавлением главных синтаксических правил об употреблении залогов и наклонений : для 4 и 5 кл. гимназий / Сост. Э. Черный, преп. древн. яз. при Моск. 3 гимназии. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман], 1887. – VI, 92 с.


  Сост.: Черный, Эмилий Вячеславович
682661
  Трубенко І.А. Метафтонімія та ії різновиди у прозі англійського модернізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 435-448


  У статті йдеться про функціонування метафтонімії як концептуально й вербально значущої одиниці у творах англійського модернізму в аспекті когнітивної поетики. Виокремлення різних типів метафтонімії у прозі В. Вулф і Д.Г. Лоуренса відбувається шляхом ...
682662
  Трубенко І.А. Метафтонімія як засіб вербалізації емоцій у прозі англійського модернізму // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 290-299


  У статті йдеться про текстову реалізацію метафтонімії як одного з способів взаємодії метафори та метонімії у творах англійського модернізму, уточнено типологію концептуальних метафтонімічних моделей в їх художньому втіленні.
682663
  Ізергіна М.С. Метацикл моди: етосфера як супорт акратичного смислу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-139. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Мета даної статті - проаналізувати феномен моди як соціальний механізм утворення акратичних ідеологій та визначити етичні функції цього утворення. The aim of the article is to analyse the phenomenon of fashion as the social trigger that produces ...
682664
  Кургаев А.Ф. Метаязык нормальных форм знаний / А.Ф. Кургаев, С.Н. Григорьев // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 6. – С. 11-20. – ISSN 0023-1274


  Представлена метамова нормальних форм знань, дано її текстовий й графічний описи. У текстовій і графічній формах дано формальні описи множини лінгвістичних прикладів, у тому числі синтаксису підмножини простих речень англійської мови й метамови ...
682665
  Шумарина М.Р. Метаязыковая рефлексия в фольклорном тексте // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 56-65. – ISSN 0130-9730
682666
  Брилинг Р.С. Метдическое пособие по начертательной геометрии / Р.С. Брилинг. – Х, 1958. – 83с.
682667
  Горшенков В.Н. Метдо фазовых функций распределений в задачах квантовой теории : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горшенков В. Н.; Ун-т Дружбы народов. – М., 1980. – 12л.
682668
   Метды и аппаратура для исследования включений минералообразующих сред. – М., 1980. – 199с.
682669
  Мльцев Анатолий Андеевич Метды инфракрасной синхротронной диагностики в ускорительном эксперименте : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.01 / Мльцев Анатолий Андеевич; Объед. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1996. – 31л.
682670
  Крейцберг В.Э. Метды карантинной дезинсекции растительных грузов. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крейцберг В.Э.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. – Л., 1960. – 18л. – Бібліогр.:с.18
682671
  Москвин Л.Н. Метды разделения и концентрирования в аналитической химии / Л.Н. Москвин, Л.Г. Царицына. – Л, 1991. – 254с.
682672
  Сидоренко Н. Метели и лебеди / Н. Сидоренко. – Москва, 1970. – 94с.
682673
  Ледков В.Н. Метели ложатся у ног : повесть / В.Н. Ледков. – Москва, 1968. – 224 с.
682674
  Мележ И.П. Метели, декабрь : роман / И.П. Мележ. – Москва : Известия, 1987. – 378 с.
682675
  Шарр"єр А. Метелик : Роман / А. Шарр"єр. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 495с.
682676
  Коцур Г. Метелик на його долоні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 178-182. – ISSN 0208-0710
682677
  Волков В.А. Метелица-жизнь / В.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 94с.
682678
  Фадеев А.А. Метелица / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 28с.
682679
  Фадеев А.А. Метелица / А.А. Фадеев. – М, 1961. – 31с.
682680
  Фадеев А.А. Метелица / А.А. Фадеев. – М, 1972. – 31с.
682681
  Данильченко А.Б. Метелица / А.Б. Данильченко. – Москва, 1988. – 491с.
682682
  Панова В.Ф. Метелица. / В.Ф. Панова. – Ленинград-Москва, 1957. – 78с.
682683
  Пушкін О.С. Метелиця / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 28с.
682684
  Більський Б. Метелиця або лучний метелик та як запобігти шкоди від його гусені / Б. Більський. – К., 1930. – 23с.
682685
   Метелка. – Ростов-на-Дону, 1969. – 98с.
682686
  Пратолини Васко Метелло / Пратолини Васко. – М., 1958. – 301с.
682687
  Пратоліні Васко Метелло. / Пратоліні Васко. – К., 1960. – 292с.
682688
  Симонов Ю.А. Метель-трава / Ю.А. Симонов. – Х., 1964. – 56с.
682689
  Пушкин А.С. Метель / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
682690
  Пушкин А.С. Метель / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
682691
  Пушкин А.С. Метель / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
682692
  Пушкин А.С. Метель / А.С. Пушкин. – Л, 1936. – 16с.
682693
  Ольшанский А.Н. Метель / А.Н. Ольшанский. – М., 1957. – 39с.
682694
  Севостьянников Э.Т. Метель / Э.Т. Севостьянников. – М., 1960. – 118с.
682695
  Дамиан Е.С. Метель : повесть / Е.С. Дамиан. – Кишинев, 1964. – 258 с.
682696
  Дамиан Е.С. Метель : повесть / Е.С. Дамиан. – Кишинев, 1970. – 275 с.
682697
  Толстой Л.Н. Метель / Л.Н. Толстой. – М., 1975. – 128с.
682698
  Дамиан Е.С. Метель : повесть / Е.С. Дамиан. – Кишинев, 1976. – 232 с.
682699
  Ахмадулина Б.А. Метель / Б.А. Ахмадулина. – Москва, 1977. – 103с.
682700
  Толстой Л.Н. Метель / Л.Н. Толстой. – Тула, 1980. – 159с.
682701
  Шиян А.И. Метель / А.И. Шиян. – Москва : Советский писатель, 1985. – 527 с.
682702
  Друнина Ю.В. Метель : Стихи, поэмы / Ю.В. Друнина. – Москва : Советский писатель, 1988. – 160с.
682703
  Шавкута А.Д. Метель в Рязани / А.Д. Шавкута. – Москва, 1978. – 285 с.
682704
  Романина М.А. Метель вишневая / М.А. Романина. – Москва, 1963. – 56 с.
682705
  Куняев С. Метель заходит в город / С. Куняев. – М, 1966. – 100с.
682706
  Алдан-Семенов Метель и солнце / Алдан-Семенов. – Москва, 1963. – 140с.
682707
  Ругин Р.П. Метель на ладони : стихотворения / Р.П. Ругин; пер. с хантыйск. – Москва : Современник, 1986. – 91 с.
682708
  Попович Л. Метель на перевалах / Л. Попович. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222с.
682709
  Никишин Н.И. Метель на хуторе / Н.И. Никишин. – М, 1981. – 64с.
682710
  Шевченко М.П. Метельная ночь / М.П. Шевченко. – М, 1979. – 254с.
682711
  Машбаш И. Метельные годы : роман / И. Машбаш; авториз. пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Современник, 1977. – 319 с.
682712
  Калишкин А.А. Метельные тропы / А.А. Калишкин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1974. – 199 с.
682713
  Ушаков Д.А. Метельный май / Д.А. Ушаков. – Москва, 1974. – 86с.
682714
  Балк М.Б. Метематика после уроков / М.Б. Балк, Г.Д. Балк. – М, 1971. – 462с.
682715
  Виленкин Метематический анализ / Виленкин, Куницкая, А.Г. Мордкович. – Москва, 1978. – 159с.
682716
  Кононенко Т.П. Метемпсихоза // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 136-137. – ISBN 966-316-069-1
682717
  Самофалов Л.В. Метеор / Л.В. Самофалов. – Москва, 1981. – 271 с.
682718
  Носань С.Л. Метеори / С.Л. Носань. – Київ, 1986. – 351с.
682719
  Шатаев А. Метеорит : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 82-98. – ISSN 0012-6756
682720
  Краковский В.Л. Метеорит Долгая Лужа / В.Л. Краковский. – Владимир, 1961. – 62с.
682721
  Вдовыкин Г.П. Метеорит Каньон-Дьябло / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1971. – 176 с.
682722
  Сушицький П.Й. Метеорити і метеоритні дощі / П.Й. Сушицький. – Київ : Знання, 1957. – 24с.
682723
  Пестушко Валерій Метеорити спричинювали зміни життя на землі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37
682724
  Боровикова Р. Метеоритное железо : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 38-44. – ISSN 0027-8238
682725
   Метеоритные и метеорные исследования. – Новосибирск : Наука, 1983. – 239 с.
682726
   Метеоритные исследования в Сибири: 75 лет Тунгусскому феномену. – Новосибирск : Наука, 1984. – 216 с.
682727
  Хрянина Л.П. Метеоритные кратеры на Земле / Л.П. Хрянина. – Москва : Недра, 1987. – 112 с.
682728
   Метеоритные структуры на поверхности планет. – Москва : Наука, 1979. – 238с.
682729
  Флоренский П.В. Метеоритный кратер Жаманшин / П.В. Флоренский, А.И. Дабика. – М, 1980. – 128с.
682730
  Лаврухина А.К. Метеориты - зонды вариаций космических лучей / А.К. Лаврухина, Г.К. Устинова. – Москва : Наука, 1990. – 261 с.
682731
  Симоненко А.Н. Метеориты - осколки астероидов / А.Н. Симоненко. – Москва : Наука, 1979. – 224 с.
682732
  Кринов Е.Л. Метеориты : инструкция для наблюдений над падением метеоритов и указания для их сбора / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 51с.
682733
  Кринов Е.Л. Метеориты / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 336 с.
682734
  Кринов Е.Л. Метеориты / Е.Л. Кринов. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 108 с.
682735
  Левин Б.Ю. Метеориты / Б.Ю. Левин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Знание, 1961. – 46 с.
682736
  Мэйсон Б. Метеориты : пер. с англ. / Б. Мэйсон. – Москва : Мир, 1965. – 306 с.
682737
  Вдовыкин Г.П. Метеориты (метеориты Кавказа и метеоритные дожди) / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1974. – 183 с.
682738
  Вуд Дж. Метеориты и происхождение солнечной системы / Дж. Вуд. – Москва : Мир, 1971. – 174с.
682739
  Заварицкий А.Н. Метеориты СССР : Коллекция АН СССР / А.Н. Заварицкий, Л.Г. Кваша. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 248с.
682740
  Семененко В.П. Метеориты Украины / В.П. Семененко, Э.В. Соботович, Б.В. Тертычная. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216 с.
682741
  Юдин И.А. Метеориты Урала / И.А. Юдин. – Свердловск : Свердловское Книжное Издательство, 1958. – 34 с.
682742
  Левин Б.Ю. Метеориты. / Б.Ю. Левин. – М., 1952. – 32с.
682743
  Козловский Борислав Метеориты. Атака сверху // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 40-47 : фото. – ISSN 1029-5828
682744
  Додд Р.Т. Метеориты: Петрология и геохимия : пер. с англ. / Р.Т. Додд. – Москва : Мир, 1986. – 383 с.
682745
  Фіалко Є.Й. Метеорна радіоелектроніка / Є.Й. Фіалко. – Київ : Знання, 1969. – 64 с.
682746
  Ловелл Б. Метеорная астрономия : Пер.с англ. / Б. Ловелл. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 488 с.
682747
   Метеорная материя в атмосфере Земли : Сборник статей. – Москва : Наука, 1966. – 107 с.
682748
  Крамер Е.Н. Метеорная материя в атмосфере Земли и околосолнечном космическом пространстве / Е.Н. Крамер, И.С. Шестака. – Москва : Наука, 1983. – 184 с.
682749
  Фесенков В.Г. Метеорная материя в междупланетном пространстве / В.Г. Фесенков. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 276 с.
682750
   Метеорная радиосвязь на ультракоротких волнах.. – М., 1961. – 287с.
682751
  Кручиненко В.Г. Метеорные исследования в Киевском университете / В.Г. Кручиненко, Р.И. Мойся // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 69-83. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Подведены итоги научно-исследовательской работы в Киевском университете по метеорной тематике, проводимой в Астрономической обсерватории и на радиофизическом факультете в течение 25 лет. Приведены самые существенные результаты, полученные за последние ...
682752
  Кащеев Б.Л. Метеорные явления в атмосфере земли / Б.Л. Кащеев. – М., 1967. – 260с.
682753
  Мельников Е.З. Метеорный дождь / Е.З. Мельников. – Саратов, 1982. – 159с.
682754
  Жуковский Е.Е. Метеорологическая информация и экономические решения / Е.Е. Жуковский. – Л., 1981. – 303с.
682755
   Метеорологические и гидрологические наблюдения, произведенные летом 1914 года на транспорте "Пахтусов" в Северном ледовитом океане. – Петроград : Тип. Морского министерства, 1915. – 33 с.
682756
  Кузьмин Л.А. Метеорологические наблюдения в школе / Л.А. Кузьмин, Г.Б. Матинян. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 168с.
682757
  Визе В.Ю. Метеорологические наблюдения полярной экспедиции / В.Ю. Визе. – Ленинград
2. – 1933. – 170с.
682758
  Логвинов К.Т. Метеорологические параметры стратосферы. / К.Т. Логвинов. – Ленинград, 1970. – 220с.
682759
  Кедроливанский В.Н. Метеорологические приборы / В.Н. Кедроливанский. – Л, 1947. – 438с.
682760
  Стернзат М.С. Метеорологические приборы и измерения. / М.С. Стернзат. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 392с.
682761
  Стернзат М.С. Метеорологические приборы и наблюдения / М.С. Стернзат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 463с.
682762
  Стернзат М.С. Метеорологические приборы, наблюдения и их обработка. / М.С. Стернзат, А.А. Сапожников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 520с.
682763
  Новиков А.И. Метеорологические приборы. /Ремонт и регулировка/. / А.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Л., 1952. – 106с.
682764
  Кедроливанский В.Н. Метеорологические проборы / В.Н. Кедроливанский. – М, 1937. – 321с.
682765
  Кедроливанский В.Н. Метеорологические проборы = Измерение метеорологических элементов : Учебное пособие для вузов / В.Н. Кедроливанский, М.С. Стернзат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 544с.
682766
  Белов Н.П. Метеорологические радиолокационные станции. : Уч. пос для техникумов / Н.П. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 367с.
682767
  Пчелко И.Г. Метеорологические условия полетов сверхзвуковых самолетов / И.Г. Пчелко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 162с.
682768
  Пономаренко С.И. Метеорологические факторы загрязнения атмосферы / С.И. Пономаренко. – Обнинск, 1975. – 16с.
682769
  Софотеров Н.К. Метеорологический обзор вегетационного периода / Н.К. Софотеров. – Одесса, 1925. – 27с.
682770
  Гайворонский И.И. Метеорологический практикум : Учебное пособие для техникумов / И.И. Гайворонский, М.С. Аверкиев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 311 с.
682771
  Евневич Т.В. Метеорологический практикум. / Т.В. Евневич. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 176с.
682772
  Тимофеев М.П. Метеорологический режим водоемов / М.П. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 292с.
682773
  Пасецкий В.М. Метеорологический центр России: История основания и становления / В.М. Пасецкий. – Л., 1978. – 262с.
682774
  Кондратьев К.Я. Метеорологическое зондирование атмосферы из космоса / К.Я. Кондратьев, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 280с.
682775
  Ковылин Г.Д. Метеорологическое обеспечение задач гражданской обороны / Г.Д. Ковылин, И.С. Берников, В.Н. Василишин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 89-98. – ISSN 2311-0902
682776
  Аверкиев М.С. Метеорология / М.С. Аверкиев. – Москва. – 384с.
682777
  Аверкиев М.С. Метеорология / М.С. Аверкиев. – Москва. – 167с.
682778
   Метеорология : Учебное пособие для техникумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 398 с.
682779
  Дубинский Г.П. Метеорология / Г.П. Дубинский. – Л, 1960. – 455с.
682780
  Аверкиев М.С. Метеорология / М.С. Аверкиев. – Учебник для географ.фак-тов ун-тов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ч. 2 : Назва частини: Световые и электрические явления в атмосфере. – 1960. – 167с.
682781
  Дубинский Г.П. Метеорология / Г.П. Дубинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 449с.
682782
  Гуральник И.И. Метеорология : Учебник для техникумов / И.И. Гуральник, Г.П. Дубинский, С.В. Мамиконова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 416с.
682783
  Захаржевский Я.В. Метеорология / Я.В. Захаржевский. – Одесса, 1974. – 64с.
682784
  Мозжухин О.А. Метеорология в радиогеодезии / О. А. Мозжухин ; Кишиневский политехнический ин-т им. С. Лазо. – Кишинев : "Картя молдовеняскэ", 1968. – 112 с.
682785
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1972
682786
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1972
682787
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1972
682788
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1972
682789
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1972
682790
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1972
682791
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1973
682792
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1973
682793
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1973
682794
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1973
682795
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1973
682796
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1973
682797
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1973
682798
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1973
682799
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1973
682800
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1974
682801
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1974
682802
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1974
682803
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1974
682804
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1979
682805
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1979
682806
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1979
682807
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1979
682808
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1979
682809
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1979
682810
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1979
682811
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1979
682812
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1979
682813
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1979
682814
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1979
682815
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1979
682816
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1980
682817
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1980
682818
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1980
682819
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1980
682820
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1980
682821
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1980
682822
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1980
682823
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1980
682824
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1980
682825
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1980
682826
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1980
682827
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1982
682828
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1986
682829
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1986
682830
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1986
682831
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1986
682832
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1986
682833
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1986
682834
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1986
682835
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1986
682836
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1986
682837
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1986
682838
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1986
682839
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1986
682840
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1987
682841
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1987
682842
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1987
682843
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1987
682844
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1987
682845
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1987
682846
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1987
682847
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1987
682848
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1987
682849
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1987
682850
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1987
682851
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1987
682852
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1988
682853
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1988
682854
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1988
682855
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1988
682856
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1988
682857
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1988
682858
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1988
682859
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1988
682860
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1988
682861
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1988
682862
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1988
682863
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1988
682864
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1989
682865
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1989
682866
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1989
682867
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1989
682868
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1989
682869
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1989
682870
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1989
682871
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1989
682872
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1989
682873
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1989
682874
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1989
682875
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1989
682876
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1990
682877
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1990
682878
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1990
682879
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1990
682880
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1990
682881
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1990
682882
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1990
682883
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1990
682884
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1990
682885
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1990
682886
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1990
682887
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1990
682888
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1991
682889
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1991
682890
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1991
682891
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1991
682892
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1991
682893
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1991
682894
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1991
682895
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1991
682896
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1991
682897
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1991
682898
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1991
682899
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1991
682900
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1992
682901
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1992
682902
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1992
682903
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1992
682904
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1992
682905
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1992
682906
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1992
682907
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1992
682908
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1992
682909
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1992
682910
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1992
682911
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1992
682912
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1993
682913
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 1993
682914
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 1993
682915
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 1993
682916
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 1993
682917
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 1993
682918
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 1993
682919
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 1993
682920
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 1993
682921
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 1993
682922
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 1993
682923
   Метеорология и гидрология. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 1993
682924
   Метеорология и гидрология. – Москва. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1995
682925
   Метеорология и гидрология. – Москва. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1996
682926
   Метеорология и гидрология. – Москва. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1997
682927
   Метеорология и гидрология. – Москва. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 1998
682928
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 2001
682929
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 2001
682930
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 2001
682931
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 2001
682932
   Метеорология и гидрология : Научно-технический журнал. – Москва, 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 2006
682933
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 2008. – 128с.
682934
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 2008. – 128с.
682935
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 2008. – 128с.
682936
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 2008. – 128с.
682937
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 2008. – 128с.
682938
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 2008. – 128с.
682939
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 2008. – 128с.
682940
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 2008. – 128с.
682941
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 1. – 2009. – 128с.
682942
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 2009. – 128с.
682943
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 2010. – 128с.
682944
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 2010. – 128с.
682945
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 2. – 2011. – 128 с.
682946
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 2012
682947
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 2012
682948
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 2012
682949
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 2012
682950
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 2012
682951
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 3. – 2013
682952
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 2013
682953
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 2013
682954
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 2013
682955
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 2013
682956
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 2013
682957
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 2013
682958
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 2013
682959
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 12. – 2013
682960
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 2014
682961
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 2014
682962
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 2014
682963
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 8. – 2014
682964
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 2014
682965
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 2015
682966
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 2015
682967
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 4. – 2016
682968
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 5. – 2016
682969
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 6. – 2016
682970
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 7. – 2016
682971
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 9. – 2016
682972
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 10. – 2016
682973
   Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва : НИЦ"Планета", 1935-. – ISSN 0130-2906
№ 11. – 2016
682974
  Василенко В.И. Метеорология и замледелие по украинским народным воззрениям, с программою для собирания материалов / составил В.И. Василенко // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – VI, -91 с.
682975
  Аверкиев М.С. Метеорология и климатология / М.С. Аверкиев. – Москва. – 63с.
682976
  Аверкиев М.С. Метеорология и климатология / М.С. Аверкиев, В.С. Самойленко. – Москва. – 27с.
682977
  Аверкиев М.С. Метеорология и климатология / М.С. Аверкиев, В.С. Самойленко. – Методические указания для студ. -заочников 1 и 2 курсов географ. – Москва, 1959. – 27с.
682978
  Аверкиев М.С. Метеорология и климатология / М.С. Аверкиев. – Метод.указания для студ.-заочников 1 и 2 курсов географ. фак-тов. – Москва, 1964. – 63с.
682979
  Аверкиев М.С. Метеорология и климатология / М.С. Аверкиев. – Метод. указания для студ.-заоч.географ.фак.гос.ун-тов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 56с.
682980
  Несмелова Е.И. Метеорология и климатология / Е.И. Несмелова, В.С. Самойленко. – Москва, 1982. – 56 с.
682981
  Несмелова Е.И. Метеорология и климатология : Методические указания для студентов-заочников / Е.И. Несмелова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 48с.
682982
   Метеорология и климатология.. – М., 1970. – 60с.
682983
  Максимов С.А. Метеорология и сельское хозяйство / С.А. Максимов. – 2-е, доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 68 с.
682984
  Савкин Л.С. Метеорология и стрельба артиллерии. / Л.С. Савкин, Б.Д. Лебедев. – М., 1974. – 144с.
682985
  Крейг Р.А. Метеорология и физика верхней атмосферы / Р.А. Крейг. – Л., 1970. – 506с.
682986
  Кондратьев К.Я. Метеорология Марса / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 62 с.
682987
  Рамедж К. Метеорология муссонов / К. Рамедж. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 335с.
682988
  Руднев Г.В. Метеорология на службе урожая. / Г.В. Руднев. – Л., 1978. – 160с.
682989
  Кондратьев К.Я. Метеорология планет / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 294 с.
682990
  Городецкий О.А. Метеорология, методы и технические средства наблюдений : Учебное пособие / О.А. Городецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 327с.
682991
  Городецкий О.А. Метеорология, методы и технические средства наблюдений : Учебник / О.А. Городецкий, И.И. Гуральник, В.В. Ларин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 336с. – ISBN 5-286-00646-9
682992
  Оболенский В.Н. Метеорология. / В.Н. Оболенский. – М., 1927. – 620с.
682993
  Соколов В. Метеорологічні практики М. Берлинського / В. Соколов, А. Куций, С. Куций // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 104-109. – ISBN 978-966-95419-8-7
682994
  Затула В. Метеорологічні умови утворення снігових лавин в українських карпатах / В. Затула, Т. Кошель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-22. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто метеорологічні умови утворення снігових лавин на сніголавинній станції Плай (Українські Карпати) за зимові періоди 2001-2002, 2002-2003 та 2003-2004 pp. The meteorological conditions of the forming the avalanches on meteorological station ...
682995
  Колісник П.І. Метеорологія і кліматологія / П.І. Колісник. – Київ, 1973. – 60с.
682996
  Колісник П.І. Метеорологія і кліматологія : Методичні розробки до вивчення курсу та виконання контрольних робіт / П.І. Колісник. – Київ, 1977. – 60с.
682997
  Колісник П.І. Метеорологія і кліматологія : Навч. пос. / П.І. Колісник. – Київ : Вища школа, 1978. – 59 с.
682998
  Чернюк Г.В. Метеорологія і кліматологія : [ навчальний посібник для географічних факультктів вищ. навч. закладів ] / Ганна Чернюк, Вероніка Лихолат. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-07-1392-5
682999
  Колісник П.І. Метеорологія і кліматологія. / П.І. Колісник. – Х., 1964. – 60с.
683000
  Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія / Г.Д. Проценко ; МОНУ ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Педагогічний інститут ім. Драгоманова, 2008. – 266с. – ISBN 978-966-660-575-0
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,