Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
682001
  Ткаченко І. "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На підставі комплексу джерел - епістолярію, спогадів та преси проаналізовано особливості літературних конфліктів 1908 та 1911 рр. щодо ЛНВ та полеміки його редактора М. Грушевського з опонентами в українській пресі. On the base of the sources complex ...
682002
   "М.Горький і Україна".. – К, 1968. – 32с.
682003
  Онищенко В. "Мalarz i zebrak" з Криниці // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 360-364


  Ім"я лемківського художника-примітивіста Никифора (Єпіфанія) Дровняка (1895-1968) можна побачити у "Світовій енциклопедії наївного мистецтва" (Лрондон, 1984). Мав принаймні 10 імен, під якими фігурував у мистецтвознавчих книжках цілого світу
682004
  Ільницький Д. "Мабуть, мій дім не тут" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 4-8. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєпис Богдана Ігоря Антонича - українського письменника, есеїста, літературознавця.
682005
  Ільницький М. "Мав у собі щось Сковородинського..." (Михайло Мухин)
682006
  Орльонок Т. "Мавзолей " імені Путіна / розмову вели Валентин Торба, Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 10-11


  "Історія Росії зазвичай завжди була "служницею" влади - спробуй напиши щось, коли поруч стоїть чекіст із наганом".
682007
  Неїло І. "Мавка" І.Я. Франка у контексті етнографічно-фольклорних записів П.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 216-220. – ISBN 966-594-298-0
682008
  Кульчинський Р. "Мавпочки" в журналістиці. Чому в наших ЗМІ немає цікавих матеріалів // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 12-13
682009
  Гребнев Л. "Мавр" возвращается? А он и не приходил... (к дискуссии о значимости научного наследия К.Маркса) : (Окончание) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2004. – № 10. – С. 55-69. – Библиогр.: на 27 пунктів. – ISSN 0042-8736
682010
  Ерман Г. "Мавританський синдром" повернення військових еліт до влади в Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 61-64
682011
  Голобородько В. "Магазини позакривалися. Хліба ніде було купити" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 37 (240). – С. 36-40


  Український поет Василь Голобородько вивіз із Луганська недописані вірші.
682012
  Піципьос Я. [Мавпа Ксуф, або Мораль століття / Яковос Піципьос ; за ред. Насоса Ваєнаса. – Афіни : Нефелі, 1995. – 187, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 52 ; Класика грецької прози XIX ст.]). – ISBN 960-211-218-2
682013
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565-1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 6-е вид. – Афіни : Естія
Т. 2 (продовжен.) : 1670-1799. – 376 с. – Видання новогрецькою мовою
682014
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Пецаліс-Діомідіс Т. – 6-е вид. – Афіни : Естія
Т. 1 (продовження) : (1565-1670). – 1981. – 404 с. – Видання новогрецькою мовою
682015
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 8-е вид. – Афіни : Естія. – ISBN 960-05-0054-1
Т. 1 : (1565-1670). – 1991. – 318 с. – Видання новогрецькою мовою
682016
  Кувшинов С. М-learning – новая реальность образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-78. – ISSN 0869-3617
682017
  Гетманська А.С. М&А та ІРО як альтернативні інструменти залучення капіталу для українських компаній // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 94-95
682018
  Андреев-Кривич С М,Ю.Лермонтов и Кабардино-Балкария / С Андреев-Кривич, . – Нальчик, 1979. – 202 с.
682019
  Джафаров Г Д. М.-Ф.Ахундов. / Г Д. Джафаров. – М., 1962. – 207с.
682020
  Коломоєць Т.О. М. А. Балудянський – вчений-поліцеїст (адміністративіст), педагог, законодавець, державний і громадський діяч (до 245-річчя з дня народження та 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 121-130. – (Юридичні науки ; № 3)
682021
   М. Аксельрод. – Москва : Совецкий художник, 1967. – 14 с., илл.
682022
  Тамарченко Н.Д. М. Бахтин и В. Розанов (Идея "родового тела" и кризис христианской этики на рубеже XIX-XX вв.) // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 171-178. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
682023
  Попков В.В. М. Бердяєв про особливості російського нігілізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 187-195. – ISSN 2072-1692
682024
  Попков В.В. М. Бердяєв про проблему революції у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 139-144. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
682025
  Попков В.В. М. Бердяєв про російську інтерпретацію філософії комуністичної революції // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 193-199
682026
  Александровський С.О. М. Бердяєв та російське православ"я: боротьба за духовну свободу людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються історичні передумови згасання духовної свободи у релігійному житті суспільства часів Російської імперії та виникнення у ньому явищ обрядовості й ритуалізму. М. Бердяєв та інші представники російського релігійно-філософського ...
682027
  Попков В. М. Бердяєв. Духовні основи православно-слов"янської цивілізації // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.27-33. – ISBN 966-7653-02-8
682028
  Гаврилюк С. М. Біляшівський про історико-культурну спадщину українських земель та роль музеїв у її збереженні // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 174-176
682029
   М. Бунге: сучасний дискурс = M.Bunge: moderner Diskurs. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). – ISBN 966-346-021-0
682030
  Мовчан М.М. М. В. Гоголь і Т. Г. Шевченко в дискурсі філософії самотності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.140-146. – ISSN 1728-3671
682031
  Литинецкий И.Б. М. В. Ломоносов - основоположник отечественного приборостроения. / И.Б. Литинецкий. – М.-Л., 1952. – 160с.
682032
  Літицький І.Б. М. В. Ломоносов і вітчизняне приладобудування. / І.Б. Літицький. – К., 1952. – 84с.
682033
  Всехсвятский С.К. М. Вальдмейер. Солнечная корона. I. Наблюдение короны в 1939-1949 гг. : Рецензия. / С.К. Всехсвятский, 1951. – 3 с.
682034
  Германенко О. М. Вебер та В. Зомбарт: осягнення капіталізму через поняття "духу" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 298-299
682035
  Ялинь Л. М. Волошин в оценке Г. Адамовича // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 149-160. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
682036
  Мандрика В.М. М. Воробйов "Мить із картин // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 20-23.
682037
   М. Г. Троянский: "Образ России в Латинской Америке кардинально изменился" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 044-748Х
682038
  Габович М.М. М. Габович / М.М. Габович. – Москва, 1977. – 238с.
682039
  Шморгун О. М. Гайдеггер в "нацистській" Німеччині: екзистенція Батьківщини на батьківщині екзистенціалізму // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-116. – ISSN 2227-1503
682040
  Данканіч Р.І. М. Гайдеггер про співведнесення понять "життя" і "воля" до влади // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 22-26. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
682041
  Голотін С.І. М. Гайдеггер: поміж філософією та релігією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 74-76
682042
  Кравченко О. М. Галич у літературній організації "Ланка" МАРС // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 250-259. – ISBN 966-7773-70-1
682043
  Майбурова К.В. М. Глинка / К.В. Майбурова. – Київ : Музична Україна, 1991. – 158 с.
682044
   М. Гоголю присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  За підтримки української православної церкви в КНУТШ відбулася міжнародна конференція "Гоголь як пророк слова".
682045
  Шевченко Г.І. М. Гоголь у компаративних розвідках О.І.Білецького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 281-284


  У даному дослідженні спроба подати короткий огляд наукових праць О.І. Білецького, присвячених спадщині М.В. Гоголя, яка була "найпереконливішим доказом братерського зв"язку двох культур - російської та української"
682046
  Різанова Л.О. М. Гоголь у Римі: два погляди на одне життя ("Сеньйор Ніколо" Ю. Косача та "Дальні мандри" О. Полторацького) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 360-366. – ISBN 978-966-188-008-4
682047
  Котовська О.Г. М. Горький -- публіцист / О.Г. Котовська. – Київ, 1960. – 40 с.
682048
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
682049
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – М, 1951. – 56 с.
682050
  Воробйов В.Ф. М. Горький - борець за мир і демократію / В.Ф. Воробйов. – Львів, 1952. – 80 с.
682051
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1962. – 635с.
682052
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1977. – 689с.
682053
  Бялик Б.А. М. Горький - литературный критик / Б.А. Бялик. – М, 1960. – 375с.
682054
  Пригодий М.И. М. Горький - публицист советского периода в борьбе за построение коммунизма в СССР : Дис... канд.филолог.наук: / Пригодий М.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 345л.
682055
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1935. – 223 с.
682056
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1940. – 363 с.
682057
  Данилов С.С. М. Горький 1868-1936 / С.С. Данилов. – М.-Л : Искусство, 1950. – 232 с.
682058
  Удонова З.В. М. Горький в борьбе с литературным распадом в годы реакции и революционного подъема : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Удонова З.В. ; Московский гос. педагогический институт им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
682059
   М. Горький в воспоминаниях современников.. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 744 с.
682060
  Чони П. М. Горький в Италии : (по документам Центрального архива Италии) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 205-210. – ISSN 0130-3864
682061
  Фаббри Лео М. Горький в итальянской литературной и театральной критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фаббри Лео ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 13 с.
682062
  Успенская В.Е. М. Горький в печати родного края / В.Е. Успенская. – Горький, 1973. – 121с.
682063
   М. Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 410с.
682064
  Калашников В.А. М. Горький и герои его ранних рассказов / В.А. Калашников. – Минск, 1975. – 152 с.
682065
  Примочкина Н.Н. М. Горький и Д. Бурлюк: история литературных отношений // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 55-61. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
682066
  Габдиров И. М. Горький и казахская советская литература / И. Габдиров. – Алма-Ата, 1966. – 250 с.
682067
  Самаганов Дж. М. Горький и киргизская литература / Дж. Самаганов. – Фрунзе, 1958. – 176 с.
682068
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX века / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 532 с.
682069
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX веков / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1954. – 495 с.
682070
  Жегалов Н.Н. М. Горький и мировая культура / Н.Н. Жегалов. – Москва : Знание, 1968. – 46 с.
682071
  Пиксанов Н.К. М. Горький и музыка / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1950. – 64 с.
682072
  Пиксанов Н.К. М. Горький и наука / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1948. – 31 с.
682073
  Пиксанов Н.К. М. Горький и национальные литературы / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 323 с.
682074
   М. Горький и поэты "Знания". – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 422 с.
682075
  Заика С.В. М. Горький и русская классическая литература конца 19-начала 20 века / С.В. Заика. – М. : Наука, 1982. – 144 с.
682076
  Кожевникова С.Е. М. Горький и сибирские писатели / С.Е. Кожевникова, А. Коптелов. – Новосибирск, 1950. – 152 с.
682077
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – М. : Советский писатель, 1962. – 404 с.
682078
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1975. – 368 с.
682079
  Абдумавлянов А.А. М. Горький и узбекская советская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдумавлянов А.А. ; М-во просвещения РСФСР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
682080
  Пиксанов Н.К. М. Горький и фольклор / Н.К. Пиксанов. – 2-е изд. – Л, 1938. – 192 с.
682081
  Рехо К. М. Горький и японская литература / К. Рехо. – Москва : Наука, 1965. – 164 с.
682082
  Писарева О.А. М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 208-212. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
682083
   М. Горький. Комплект открыток.. – Москва : Советский художник, 1967. – с.
682084
  Костина Е.М. М. Греку / Е.М. Костина. – Москва : Главполиграфпром, 1969. – 12 с.
682085
  Салтовська Н. М. Грицай як дослідник українських народних паремій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 508-512
682086
  Селевич Ю.Л. М. Грушевский. Мифы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 7. – С. 11-13.
682087
  Шелудякова Н.А. М. Грушевський - колекціонер // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 69-86. – ISSN 0130-5247
682088
  Корольов Г. М. Грушевський в політичних дискусіях щодо перебудови Російської імперії на початку XX ст. // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 359-369. – ISBN 978-966-611-826-7
682089
  Щербак М. М. Грушевський і жандарми: вчений і система / М. Щербак, Н. Щербак // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 74-80. – ISBN 966-7060-35-7
682090
  Гирич І. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 133-160
682091
  Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-123
682092
  Лук"яненко В. М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історіографічну реконструкцію й аналіз процесу вивчення та висвітлення загальних і конкретних проблем періодизації, місця української історичної науки, починаючи з дореволюційного часу і до 2005 р. Центральне місце відведено М. Грушевському ...
682093
  Гирич І.Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 101-138. – ISSN 0130-5247
682094
  Киштымов А. М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок наукового товариства імені Шевченка" / А. Киштымов, В. Лебедева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Посвящено взаимоотношениям М. Грушевского и М. Довнар-Запольского - фигур, чья роль в становлении национальной историографии Украины и Беларуси оказалась равнозначной. Основой анализа послужила личная переписка и публикации на страницах редактируемых ...
682095
  Савченко О.І. М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 418-427. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглядається діяльність М. Драгоманова, спрямована на видання першого українського зарубіжного часопису "Громада". Автор аналізує матеріали, що були опубліковані на сторінках журналу та визначає його роль в українському ...
682096
  Обушний М. М. Драгоманов - основоположник української партології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 137-139
682097
  Іванова Л.Г. М. Драгоманов про національне питання // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 94-107. – ISBN 978-966-660-735-8
682098
  Гирич І. М. Драгоманов: радикальне, космополітичне, національне. Федералізм як неминучий етап на шляху до конечної окремішності // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 269-276. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
682099
  Никифорова В.Ф. М. Е. Салтыков-Щедрин -- литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова В. Ф.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1956. – 17л.
682100
  Золотницкий Д.И. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.И. Золотницкий. – Л, 1951. – 136с.
682101
  Николаев Д.П. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.П. Николаев. – М., 1985. – 222с.
682102
  Дечева А. М. Заньковецкая в Екатеринодаре ( По материалам театральных рубрик дореволюционной региональной прессы) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 127-132. – ISSN 1728-9572
682103
  Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 195-236. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
682104
  Молдавский Д.М. М. Зощенко / Д.М. Молдавский. – Л., 1977. – 279с.
682105
  Самарин Ф.И. М. И. Калинин в Казахстане / Ф.И. Самарин. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
682106
  Рудяк Б.М. М. И. Калинин о работе советского аппарата / Б.М. Рудяк. – М., 1958. – 40с.
682107
  Широкоград Л.Д. М. І.Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 327-331. – ISSN 0320-4421
682108
  Кисла О. М. Костомаров в інтерпретації І.Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 139-142. – ISBN 966-594-298-0
682109
  Попов П.М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф (1817-1885) / П.М. Попов; Академія наук Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1968. – 113 с.
682110
  Коцюбинська Н. М. Коцюбинський і "Братство Тарасівців" // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 66-68


  "Братство Тарасівців" - перша політична організація в Україні, яка кінцевою метою своєї діяльності ставила повне національне визволення України з-під гніту самодержавства. Саме образ Тараса Шевченка став будителем свідомості молодих українців, які ...
682111
  Колінько О. М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 158-162
682112
  Просалова В. М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 21-29. – ISSN 1728-9572
682113
  Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість / М.С. Грицюта. – Київ, 1958. – 56с.
682114
  Потапова Г.М. М. Крушевський та актуальні питання сучасної морфонолгогії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 508-513. – ISBN 966-581-481-8
682115
  Чаговець М. Лисенко / Чаговець, А.. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.
682116
  Садовникова Д.В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті національно-культурного відродження України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Садовникова Дар"я Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
682117
  Квітка К.В. М. Лисенко як збірач народних пісень : (з pефеpату, читаного на публичнім сполученім зібpанні Етногpаф[ічної] Комісії і Муз[ично]-Етн[огpафічного] Кабінету, що відбулося 12 листопаду 1922 p. на ознаку 10[-их] pоковин смеpти Лисенка) / К. Квітка. – Київ : [Вид-во УАH] ; Дpук. Київ. Філії Книгоспілки, 1923. – 18 с. – (Українська Академія наук ; Повідомлення Музично-Етногpафічного кабінету ; Ч. 1)


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
682118
  Осадчук С. М. Лозинський як один із засновників науки міжнародного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 151-159. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 12)
682119
  Калиниченко Л.М. М. Ломоносов и Украина / Л.М. Калиниченко, А.И. Постил // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 3 (45). – С. 64-67
682120
  Лаптин Н. М. М. Ковалевский и его взгляы на средневековую общину : Дис... наук: / Лаптин Н.;. – Киев, 1947. – 270л. – Бібліогр.:л.260-270
682121
  Куликова А.С. М. М. Лунин как преподаватель всеобщей истории Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 224-234. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
682122
   М. М. Пистрак (1888-1940) : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГНПБ, 1987. – 48с.
682123
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература. Ч.1 : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К., 1968. – 278л.
682124
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература. Ч.2 : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К., 1968. – 279-605л.
682125
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература. Ч.3 : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К., 1968. – 606-1002л.
682126
  Кузьменко Н. М. Максимович - перший ректор Київського університету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 17-23. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток освітніх ідей і досвід педагогічної діяльності. Охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічного світогляду М. Максимовича. Досліджено питання управлінської діяльності ...
682127
  Воропаєва Т.С. М. Максимович - фундатор українознавства у Київському університеті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 195-197
682128
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа"


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу «Русская беседа»: основні обов.язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція. The article analizes M. Maximovich’s ...
682129
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 135-141


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу "Русская беседа": основні обов"язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція.
682130
  Ситнік В.П. М. Міхновський про морально-духовні засади українського національно-визвольного руху в "одвертому листі до міністра Сипягіна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відозву М. Міхновського "Одвертий лист до міністра Сипягіна", в якій він розглянув морально-духовні чинники українського національно-визвольного руху. The article deals with analysis of Mikhnovskyj"s proclamation "Open letter to ...
682131
  Наконечний А. М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 58-65. – ISSN 2307-0463
682132
  Ляшко С. М. Могилянський - останній лицар Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1923-1933) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
682133
  Єрмоленко О. М. Могилянський та М. Коцюбинський: літературна співпраця / О. Єрмоленко, Г. Степанець // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 32-33. – ISSN 0131-2685
682134
  Івницька С. М. Могилянський, В. Ленін та право націй на самовизначення (коментар до незавершеної дискусії) / С. Івницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 46-49. – ISSN 0131-2685
682135
  Зноско-Боровський М. Мусоргский / Зноско-Боровський. – 2-е изд. – Киев : Музична Україна, 1985. – 35 с.
682136
  Тайжанов А.Т. М. О. Ауэзов-мыслитель / А.Т. Тайжанов. – Алма-Ата, 1991. – 166с.
682137
  Ткаченко М. М. Остер в XVII-XVIII вв. / М. Ткаченко. – Київ, 1925. – 57с.
682138
  Узин С.В. М. П. Лазарев / С.В. Узин, Б. Юсов; Под ред. Соловьева А.И. – Москва : Географгиз, 1952. – 46с.
682139
  Терешенко В.К. М. П. Погодин в общественно-идейной борьбе 30-50-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терешенко В. К.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР периода капитал. – М., 1975. – 30л.
682140
  Остропольська М.В. М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 16-21. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто й проаналізовано особливості інтелектуальної співпраці між М. Павликом та М. Драгомановим у контексті культурних, суспільно-політичних, економічних процесів, що відбувалися наприкінці XIX ст. в Україні.
682141
  Губенко Р.Г. М. Робесп"єр про співвідношення права, законності і революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 81-83. – (Серія права ; № 16)


  В статье раскрыта революционно-демократическая трактовка соотношения права, законности и революции вождем французских якобинцев М. Робеспьером. Автор показывает, что законным для М. Робеспьера был всякий правовой акт, игнорирующий волю народа или ...
682142
  Кожевников Ю М. Садовяну / Ю Кожевников. – М., 1960. – 238с.
682143
  Щеголь Л.Д. М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 586-590


  У статті коротко та базово проаналізовано твори М. Селімовича та Ф. Кафки. Виокремлено спільні та відмінні риси романів обох письменників. Віднайдено багато спільних рис і виведено причини такої схожості
682144
  Тетеріна О.Б. М. Старицький: переклади та оригінальна творчість, новаторство й традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 500-508. – (Б-ка Ін-ту філології)
682145
  Сологуб Н. М. Стельмах - "сіяч українського поетичного слова" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – C. 30-34. – ISSN 0201-419
682146
  Іванова О.В. М. Сумцов про фольклорні мотиви у Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається залучення фольклорно-етнографічних джерел у творчості видатного українського прозаїка ХІХ ст. Григорія Квітки-Основ"яненка та наукове осмислення цього явища в студіях відомого тогочасного фольклориста Миколи Сумцова.
682147
  Пегов С. М. Талас. Партизанская война / С. Пегов, П. Ионченко // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 94-106
682148
  Гелей С.Д. М. Туган-Барановський про соціальну місію кооперативів / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко // Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – С. 195-200. – ISBN 966-346-093-8
682149
  Турій І. М. Туган-Барановський про теорію прибутку // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 62-63
682150
  Абрамов Я.В. М. Фарадей, его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк / Я.В. Абрамов ; с портр. М. Фарадея, грав. в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Типография газеты "Новости", 1892. – 78 с. : портр., ил. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
682151
  Любимов Б.И. М. Фокин / Б.И. Любимов. – М., 1948. – 111с.
682152
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий "Ревізор": назва як код інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 40-45. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить міркування про кодову функцію назви оповідання М. Хвильового "Ревізор". Назва-цитата свідчить про свідому участь автора у творчому експерименті перекодування та інтерпретації відповідного тексту Гоголя тогочасними митцями, є своєрідною ...
682153
  Вільчинська С.В. М. Хвильовий: "Азіатський ренесанс" як антропологічна категорія // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – C. 254-. – ISSN 2077-8309


  В статті розглядаються соціальні аспекти філософсько-антропологічних поглядів М. Хвильового. Проаналізовані твори, присвячені проблемі становлення "homo novus"
682154
  Демидова А. М. Цветаева - А. Ахматовой, А. Ахматова - М. Цветаевой // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 176-185
682155
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева: основополагающие принципы бытия : монография / Е.Л. Лаврова; Горловский госуд. педагогический ин-т иностран. языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-8469-45-9
682156
  Григорьев Р. М. Черви. История греческой войны // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 85-92
682157
  Калініна А. М. Чернявський і альманахова традиція початку ХХ століття в Україні // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 75-81
682158
   М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик : [до 150-річчя з дня народження М. Шашкевича]. – Львів : [Львів. б-ка АН УРСР], 1962. – 133, [3] с. : 4 л. іл.
682159
  Левашов В.Г. М. Шмаков / В.Г. Левашов. – М., 1987. – 63с.
682160
   М. Шолохов і українська література : До 70-річчя з дня народження ; Список літератури за 1955-1975 рр. – Львів : АН УРСР ; Львіська наук.б-ка, 1975. – 11 с.
682161
  Кожевников Ю.А. М. Эминеску и проблема романтизма в румынской литературе 19 в. / Ю.А. Кожевников. – Москва, 1968. – 352с.
682162
  Удодов Б.Т. М. Ю. Лермонтов / Б.Т. Удодов. – Воронеж, 1973. – 702 с.
682163
  Коляда Ігор М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр.: спроба історичної реконструкції / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 29-33
682164
  Шевченко Л. М.I. Пирогов і Київський університет // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 80-84. – ISBN 5-7707-1062-4
682165
  Тамарченко Г.Е. М.А. Антонович - литературный критик и полемист / Г.Е. Тамарченко. – М.-Л., 1961. – с.
682166
  Чубинский В.В. М.А. Антонович. Очерк жизни и публицистической деятельности / Ленинградский ордена Ленина гос.ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград : Ленингр.ун-т, 1916. – 194 с.
682167
  Герасимов Н М.А. Бакунин и философия русского зарубежья // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0235-1188
682168
  Федорова Г. М.А. Балакирев / Г. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 80 с.
682169
  Мишуровская М.В. М.А. Булгаков в зарубежной периодике 1920-х гг. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 19-24. – ISSN 0869-6020
682170
  Коган Д.З. М.А. Врубель / Д.З. Коган. – М., 1980. – 350с.
682171
   М.А. Данилов (1899-1973) : Библиогр. указ. – Москва, 1988. – 66 с.
682172
  Фризман Л.Г. М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно; Акад. пед. наук Украины ; Харьков. гос. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2003. – 491 с. – ISBN 966-303-006-2
682173
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - стихотворец / С.Н.Лахно; АПН Украины. – Харьков : Оберіг, 2007. – 76с. – ISBN 966-7839-02-8
682174
  Грушевский А.С. М.А. Максимович (1804-1873) : из украинской историографии XIX в. / А.С. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 42 с. – Отд. оттиск из: "Известия Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук, т. 11 (1906), кн. 1, с. 375-416
682175
  Лахно С.Н. М.А. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / С.Н. Лахно; АПН Украины. – Харьков : Парус, 2007. – 68с. – ISBN 966-7839-02-8
682176
  Карпенко М.А. М.А. Максимович о "российской грамматике" М.В. Ломоносова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 2-5
682177
  Дядечко Л.П. М.А. Максимович о библейских выражениях (к проблеме прерванной и возобновленной традиции в языке и науке о нем // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 19-27. – ISBN 966-581-590-3
682178
  Журба О.І. М.А. Маркевич та його історіографічний час / О.І. Журба, І.Л. Герасюта // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 154-160. – ISSN 2312-2587
682179
   М.А. Менделевич. – М., 1955. – 68с.
682180
  Варзар Л.В. М.А. Минкус / Л.В. Варзар, Ю.С. Яралов. – Москва, 1982. – 136 с.
682181
  Крымова Н.И. М.А. Нексе / Н.И. Крымова, А.С. Погодин. – М, 1960. – 32с.
682182
  Кауфман Л.С. М.А. Римський-Корсаков / Л.С. Кауфман. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
682183
  Ахундов Н. М.А. Сабир. Библиография / Н. Ахундов. – Баку, 1958. – 111с.
682184
  Сердюченко Г.П. М.А. Шолохов / Г.П. Сердюченко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 18с.
682185
  Абрамов Ф.А. М.А. Шолохов : семинарий / Абрамов Ф.А., Гура В.В. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1958. – 319 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в тексте
682186
   М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 25с.
682187
  Арденс Н.Н. М.А. Шолохов и его романы / Н.Н. Арденс, 1939. – 3-30с.
682188
  Храмова С.И. М.А. Шолохов и М.Ф. Рыльский : некоторые аспекты творческих взаимоотношений // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 6-18. – ISBN 966-581-617-9
682189
  Майборода Н. М.А. Шолохов и украинские писатели // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 19-24. – ISBN 966-581-617-9
682190
  Лозицький В.Г. М.А. Яковкін - талановитий вчений, вчитель і наставник (до 100-річчя з дня народження) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 20-21


  Микола Авенірович Яковкін (1915-1993) - один з засновників спектральних досліджень Сонця в Астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
682191
   М.А.Блохин : к 80-летию со дня рождения. – Ростов -на-Дону, 1988. – 53с.
682192
   М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. – М., 1988. – 492с.
682193
  Иванов А.П. М.А.Врубель : Опыт биографии. Академия и киевский период / А.П. Иванов. – Киев : Фототипия и Лито-типография С.В.Кульженко, 1913. – 89 с. : ил. – Отд. оттиск из журнала "Искусство", 1911 и 1912 гг.
682194
  Эрес М.А.Врубель / Эрес. – М, 1919. – 62с.
682195
  Баландіна Н. М.А.Жовтобрюх як дослідник мови української преси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 75-83. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналузовано внесок М.А. Жовтобрюха в дослідження української преси ХІХ - початку ХХ ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
682196
  Маслов В.І. М.А.Макаревич / В.І. Маслов. – Прилуки : Вид. Прилуцького Окр. музею, 1929. – 15 с.
682197
   М.А.Мир-Касимов. – Баку, 1964. – 52с.
682198
   М.А.Мусаев : Библиография. – Баку : Элм, 1987. – 112с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
682199
   М.А.Нексе. Био-библиографический указатель. – М, 1953. – 35с.
682200
  Буханов М.С. М.А.Рыкачев - выдающийся деятель метеорологии и воздухоплавания / М.С. Буханов, М.П. Юркевич. – Л, 1954. – 52с.
682201
   М.А.Топчибашев. Биография. – Баку, 1965. – 68с.
682202
  Замалеев А.Ф. М.А.Фонвизин / А.Ф. Замалеев. – М., 1976. – 152с.
682203
  Рыбинцев И.В. М.А.Шолохов - публицист / И.В. Рыбинцев. – Дрогобыч, 1958. – 116с.
682204
  Гура В.В. М.А.Шолохов : семинарий / В.В. Гура, Ф.А. Абрамов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1962. – 383 с., [1] л. портр. : портр.
682205
   М.Абрамов., А. Андреев. Карикатура. Плакат. Рисунок. Акварель. Живопись. – Москва, 1988
682206
  Кочетков А.Н. М.Б. Баркалей де Толли. / А.Н. Кочетков. – М., 1970. – 80 с.
682207
   М.Б. Греков в воспоминаниях современников. – Л., 1966. – 135с.
682208
  Грекова Т.Т. М.Б. Греков. Воспоминания / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1955. – 87с.
682209
  Тотфалушин В.П. М.Б.Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года / В.П. Тотфалушин. – Саратов, 1991. – 131 с.
682210
  Бонецкая Н.К. М.Бахтин и идеи герменевтики // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 32-42. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
682211
  Гринчик Н.М. М.Богданович и белорусский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: / Гринчик Н.М.; Акад. наук БССР Ин-т лит-ры им. Янки Кубалы. – Минск, 1958. – 19л.
682212
  Гаврилов В.Д. М.В, Ломоносов / В.Д. Гаврилов. – К., 1961. – 99с.
682213
  Гнеденко Б.В. М.В,Остроградский / Б.В. Гнеденко. – М, 1984. – 64с.
682214
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам
[Ч. 5] : [Беседы с Антонелли и последнии пятницы Петрашевского]. – С. 37-68. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
682215
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам
[Ч. 6]. – С. 51-86, 1 л. портр. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
682216
  Богданов Н. М.В. Волоцкой и его "Хроника рода Достоевского" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 410-433. – ISSN 0042-8795
682217
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору
682218
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 45-51. – ISSN 2075-1486
682219
  Гусєв В.І. М.В. Гоголь - історик, дослідник минулого України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 182-193. – ISBN 978-966-2530-21-6
682220
  Булаховська Ю.Л. М.В. Гоголь і польська література // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 90-98
682221
  Крутікова Н.Є. М.В. Гоголь і українська література ХІХ століття / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 52 с.
682222
   М.В. Гоголь педагог і особистість (до 200-річчя від дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "М.В. Гоголь як пророк Слова " / Місіонерський відділ при Священному Синоді, Української Правосл. Церкви ; Науково-методичний центр православного просвітництва в ім"я святителя Димитрія Ростовського ; Педагог. музей АПН України ; [ гол. ред. А. Затовський ]. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 56 с.
682223
  Шумейко М. М.В. Довнар-Запольский как архивист // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 170-172
682224
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский как историк средневековой Руси // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 102-119
682225
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский о торговле и ремесле // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 120-137
682226
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский об образовании и государственном устройстве Великого княжества Литовского // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8558-75-7
682227
  Лебедєва В. М.В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 172-176
682228
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Довнар-Запольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 50-70. – ISBN 978-617-7107-36-0
682229
  Год Б.В. М.В. Довнар-Запольський і вітчизняна історична наука / Б.В. Год, П.Г. Радько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.81-91. – ISBN 966-7653-2-Х
682230
  Чуткий А. М.В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 84-92.
682231
  Михайлюк Ю.М. М.В. Довнар-Запольський: дискурс щодо національної ідентифікації історика // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 48-55. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
682232
  Антонюк С.Н. М.В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 199-205


  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки. У 1901-1903 рр. ...
682233
  Залесская Л.И. М.В. Исаковский / Л.И. Залесская. – М, 1950. – 23с.
682234
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – К., 1959. – 268с.
682235
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – 4-е вид. перероб. і доп. – К., 1966. – 362с.
682236
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. "Тарас Бульба" : путівник / Л. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1986. – 70, 1 с. : 1 л. портр., нот. – Мініатюрне видання
682237
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук. – Київ : Мистецтво, 1952. – 248 с.
682238
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук. – 2-е, випр. і доп. вид. – Київ, 1963. – 354с.
682239
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник научного стеклоделания / М.А. Безбородов. – М., 1956. – 114 с.
682240
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник химии силикатов / М.А. Безбородов. – Минск, 1952. – 24 с.
682241
  Линков Я.И. М.В. Ломоносов-великий деятель русского просвещения / Я.И. Линков. – Москва, 1940. – 47с.
682242
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов-наш первый университет / М.Т. Белявский. – М., 1961. – 135с.
682243
  Капустинский Ф А. М.В. Ломоносов-основатель физической химии / Ф А. Капустинский, . – Москва, 1949. – 19с.
682244
  Алентьєв О.О. М.В. Ломоносов-основоположник вітчизняної науки / О.О. Алентьєв. – Київ, 1952. – 24с.
682245
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов-родоначальник русского просветительства / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1961. – 104с.
682246
  Будрейко Н.А. М.В. Ломоносов -- великий ученый-материалист, основоположник русской науки. / Н.А. Будрейко. – Москва, 1955. – 48с.
682247
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов - активный сторонник петровской реформы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 60-73. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
682248
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 103 с.
682249
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 94 с.
682250
  Ишлинский А.Ю. М.В. Ломоносов - великий русский ученый / А.Ю. Ишлинский, Г.Е. Павлова. – Москва, 1986. – 126с.
682251
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Москва : Московский университет, 1953. – 155с.
682252
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1961. – 204с.
682253
  Колісник П.І. М.В. Ломоносов - основоположник метеорології та кліматології (до 250-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-52. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
682254
  Глазунов И.Д. М.В. Ломоносов - основоположник русской материалистической философии / И.Д. Глазунов. – Москва, 1961. – 47с.
682255
  Вахнина Л.С. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского литературного языка : урок литературы в 9 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 53-58
682256
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов / М.Т. Белявский. – М., 1954. – 56с.
682257
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов / С.И. Вавилов. – Москва, 1961. – 148 с.
682258
  Иванкина Л.П. М.В. Ломоносов / Л.П. Иванкина, М.Н. Шерстникова. – Архангельск, 1961. – 24с.
682259
  Астафуров В.И. М.В. Ломоносов / В.И. Астафуров. – Москва, 1985. – 145с.
682260
   М.В. Ломоносов : Рек. указ. лит. – Москва : Знание, 1986. – 15с. – (В помощь лектору)
682261
   М.В. Ломоносов : К 285-летию со дня рождения. – Москва, 1997. – 216с. – (Основатели Московского университета ; Вып.14). – ISBN 5-88091-17-2
682262
   М.В. Ломоносов 1711-1911 : сборник статей, под ред. В.В. Сиповского. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд", 1911. – [4], 185, [4], 1 л. портр. (фронт.)


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
682263
  Гамалея В.Н. М.В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 136-147. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается влияние так называемого "киевского периода" на последующую деятельность ученого.
682264
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов в русской историографии / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1983. – 260с.
682265
  Вдовина Л.Н. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев: к истории научных контактов в XVIII столетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 142-151. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
682266
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов / М.А. Безбородов; АН СССР. – Москва : Издателство АН СССР, 1948. – 282 с.
682267
  Западов А.В. М.В. Ломоносов и журналистика / А.В. Западов. – М, 1961. – 100с.
682268
  Наумова Г.Р. М.В. Ломоносов и историография России / Г.Р. Наумова, А.В. Никонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 39-51. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
682269
   М.В. Ломоносов и науки о Земле. – М., 1986. – 48с.
682270
  Костылев П.Н. М.В. Ломоносов и научное изучение религии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
682271
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета / М.Т. Белявский. – М., 1955. – 312с.
682272
  Радовский М.И. М.В. Ломоносов и Петербургская Академия Наук / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Академия наук СССР, 1961. – 335 с.
682273
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов и русская наука / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 46с.
682274
  Павловская А.В. М.В. Ломоносов и традиции университетского образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Идеи М.В. Ломоносова определили характер и суть университетского образования в России, стали основой для создания традиций Московского университета, многие из которых сохранились и до наших дней
682275
  Кулябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. / Е.С. Кулябко. – М.-Л., 1962. – 216с.
682276
  Чернейко М.В. М.В. Ломоносов и язык науки // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
682277
  Кононков А.Ф. М.В. Ломоносов как физик : к 250-летию со дня рождения (1711-1961) / А.Ф. Кононков, Б.И. Спасский. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 157 с.
682278
  Кувакин В.А. М.В. Ломоносов как философ жизни // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-12. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
682279
  Топычканов А.В. М.В. Ломоносов о "полититке" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
682280
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов о народонаселении России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
682281
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов о социально-экономическом развитии России / В.П. Лысцов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 263 с.
682282
   М.В. Ломоносов: к 300-летию со дня рождения / [ред. группа : Е.В. Ильченко, Ю.М. Канцур, С.И. Болтачева и др.]. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 314 с. : ил., фото. – Библиогр. с. 216-218. – (Архив Московского университета / под общей ред. : В.А. Садовничего, В.И. Ильченко ; Основатели Московского университета). – ISBN 978-5-211-06251-1
682283
  Иваненко А.Ф. М.В. Маторин / А.Ф. Иваненко. – М., 1976. – 47с.
682284
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Нечкіна і В.Г. Сарбей: перегук доль // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7107-06-3
682285
  Фигнер В.Н. М.В. Новорусский. 1861-1925 / В.Н. Фигнер. – М., 1925. – 16с.
682286
  Демор В.П. М.В. Петрашевский / В.П. Демор. – Пб., 1920. – 32с.
682287
  Стешенко В.С. М.В. Птуха - видатний український вчений-демограф // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 182-187. – ISSN 2072-9480
682288
  Гончарова Р.М. М.В. Серебряков про роль особистості в історії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 70-74. – (Історичні науки ; Вип. 31)
682289
  Гареев М.А. М.В. Фрунзе - военный теоретик / М.А. Гареев. – М, 1985. – 446с.
682290
  Борисов С.П. М.В. Фрунзе / С.П. Борисов. – М., 1938. – 139с.
682291
  Борисов С. М.В. Фрунзе / С. Борисов. – К., 1939. – 136с.
682292
  Лебедев В.А. М.В. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – М., 1957. – 320с.
682293
  Казеко И.И. М.В. Фрунзе / И.И. Казеко. – Минск, 1983. – 175с.
682294
  Волковинський В.М. М.В. Фрунзе на Україні / В.М. Волковинський. – Київ, 1985. – 189с.
682295
  Путенко В.В. М.В. Юзефович як "злий геній" українського національного руху другої половини XIX століття // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 182-191. – ISBN 978-617-689-216-8
682296
  Семевский В.И. М.В.Буташевич-Петрашевский / В.И. Семевский. – 51-86с.
682297
  Семевский В.И. М.В.Буташевич-Петрашевский в Сибири / В.И. Семевский
Ч.1. – 66-87с.
682298
  Чугунов Г.И. М.В.Добужинский 1875-1957 / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1988. – 110с.
682299
  Поликанов А.А. М.В.Исаковский. (К вопросу о творческой эволюции) : Автореф... кандид. филолог.наук: / Поликанов А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 18 с.
682300
  Молчанов А.Л. М.В.Исаковский. (Основные вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанов А.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1956. – 17л.
682301
   М.В.Лисенко у спогадах сучасників. – К., 1968. – 821с.
682302
   М.В.Ломносов, 1711-1961. – Архангельск, 1961. – 178с.
682303
  Глазунов И.Д. М.В.Ломоносов -- родоначальник русского материализма 18 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазунов И.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 16 с.
682304
  Карпеев Э.П. М.В.Ломоносов - великий русский ученый-энциклопедист / Э.П. Карпеев. – Л., 1986. – 30с.
682305
  Топчиев А.В. М.В.Ломоносов - великий русский ученый / А.В. Топчиев. – М, 1952. – 24с.
682306
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов - гениальный русский ученый и мыслитель-материалист / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 67с.
682307
  Фруменков Г.Г. М.В.Ломоносов - историк нашей Родины. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1970. – 56с.
682308
  Беляев В.И. М.В.Ломоносов - основоположник отечественной педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается характеристика основных педагогических идей М.В.Ломоносова. Проведен анализ его основных педагогических принципов. Рассматриваются взгляды педагога на воспитание и образование, на организацию и содержание гимназического и ...
682309
  Принкман К.Я. М.В.Ломоносов - основоположник химической науки. : Автореф... канд. хим.наук: / Принкман К.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1953. – 31л.
682310
  Елисеев А.А. М.В.Ломоносов - первый русский физик / А.А. Елисеев, И.Б. Литинецкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 291 с.
682311
   М.В.Ломоносов. – Архангельск, 1961. – 50с.
682312
   М.В.Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. – М-Л, 1962. – 232с.
682313
   М.В.Ломоносов и геолого-географические науки. – М., 1961. – 60с.
682314
  Кароль Б.П. М.В.Ломоносов и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 52с.
682315
  Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского университета : Автореф... кандид. ист.наук: / Белявский М.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1952. – 15 с.
682316
  Бозиев Р.С. М.В.Ломоносов и отечественная система образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х


  Гениальность человека определяется масштабом и характером решаемых их задач. Сделаное М.В.Ломоносовым в науке, культуре и образовании на благо Отечества свидетельствует о нем как о гении и дает нам пример истинного патриотизма.
682317
  Асев-Аджиева М.В.Ломоносов и развитие аналитической химии в России в XVIII веке. : Автореф... наук: / Асев-Аджиева А.И.; М-во высш. обр. СССР. Казан. хим.техн. инст. им.С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 18л.
682318
   М.В.Ломоносов и русская культура. – Тарту, 1986. – 110с.
682319
  Ефимов А.И. М.В.Ломоносов и русский язык / А.И. Ефимов. – М, 1961. – 72с.
682320
  Мороз С.А. М.В.Ломоносов та його роль у розвитку геологічної науки / С.А. Мороз. – Київ, 1967. – 35с.
682321
  Вакуленко Н.І. М.В.Ломоносов як біолог / Н.І. Вакуленко. – Київ, 1954. – 96 с.
682322
  Віленкін В.Л. М.В.Ломоносов як географ. / В.Л. Віленкін. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.
682323
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов, его философские и социально-политические взгляды / Г.С. Васецкий. – Москва, 1940. – 80с.
682324
  Кропотов А.И. М.В.Остроградский и его педагогическое наследие / А.И. Кропотов, И.А. Марон. – М, 1961. – 204с.
682325
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский Очерки жизни,науч творчества и пед. деятельности / Б.В. Гнеденко. – М, 1952. – 332с.
682326
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский.1801-1862.Жизнь и работа.юНауч . и пед. наследие / Б.В. Гнеденко, И.Б. Погребысский. – М, 1963. – 271с.
682327
  Зайцев Б.П. М.В.Остроградський.Біографічний нарис до 200-річчя від дня народження. / Б.П. Зайцев, С.І. Посохов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.56-62
682328
  Пунин Л.Н. М.В.Фрунзе - выдающийся полководец гражданской войны / Л.Н. Пунин. – Л, 1959. – 45с.
682329
  Шарапов-Антонов М.В.Фрунзе - организатор и руководитель разгрома бухарского эмирата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов-Антонов Ю.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 16 с.
682330
   М.В.Фрунзе : военная и политическая деятельность.. – Москва, 1984. – 272с.
682331
  Зеленский М.И. М.В.Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 году. / М.И. Зеленский. – Иваново, 1947. – 88с.
682332
   М.В.Фрунзе в Самаре. : Краткий рекомендательный список литературы. – Куйбышев : [б.и.], 1968. – 7 с.
682333
   М.В.Фрунзе на Восточном фронте: сб. докум.. – Куйбышев, 1985. – 272с.
682334
  Ульянов И.Ф. М.В.Фрунзе на Туркестанском фронте. / И.Ф. Ульянов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
682335
   М.В.Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников.. – М., 1965. – 328с.
682336
   М.В.Фрунзе: фотоальбом. – Москва, 1990. – 187с.
682337
  Суходуб Т.Д. М.Волошин о поэзии и поэтах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 310-330. – ISSN 2077-8309
682338
  Шевченко З. М.Врубель - основоположник символізму в живописі (матеріали до вивчення спецкурсу "Художня література в контексті світової культури")


  У статті висвітлюється проблема контекстного вивчення художньої культури, включаючи і літературу як вид мистецтва, на матеріалі творчості М.Врубеля - основоположника символізму.
682339
  Костина Д.Д. М.Г. Абуталыбов / Д.Д. Костина, Ю.В. Сафарова. – Баку, 1968. – 76с.
682340
   М.Г. Бурачек. – К., 1937. – 82с.
682341
  Халак Н.В. М.Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України / Н.В.Пащенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 43-46 : фото
682342
   М.Г. Галущенку - 70 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 225
682343
   М.Г. Находкін - до 80-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6 : фото. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817
682344
  Кудрявцев В.Г. М.Г. Платунов-художник и педагог / В.Г. Кудрявцев. – Йошкар-Ола, 1986. – 140с.
682345
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений і мислитель / І.П. Білокінь. – Київ, 1963. – С. 65-70
682346
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений філософ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
682347
   М.Г. Чернишевський і українська література. – Київ, 1978. – 219с.
682348
  Амоша О.І. М.Г. Чумаченко: гідний шлях у житті та науці / О.І. Амоша, А.А. Чухно // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 3-13. – ISSN 1729-7206
682349
  Томпакова О.М. М.Глух. / О.М. Томпакова. – Л., 1959. – 14с.
682350
  Гвенетадзе Г. М.Горький - друг грузнской литературы / Г. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1972. – 100 с.
682351
  Пельт В.Д. М.Горький - журналист / В.Д. Пельт. – Москва, 1968. – 426с.
682352
  Прожогин В.Е. М.Горький - как он писал, что думал и говорил о публицистике / В.Е. Прожогин. – М., 1964. – 103 с.
682353
  Баранова Н.Д. М.Горький - мастер критической прозы / Н.Д. Баранова. – Горький, 1978. – 142с.
682354
  Пельт В.Д. М.Горький - организатор и редактор журнала "Наши достижения" : Автореф... канд.филол.наук: / Пельт В.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 20л.
682355
  Луканов Г. М.Горький - основоположник литературы социалистического реализма / Г. Луканов. – Ленинград, 1954. – 32 с.
682356
  Юнович М.М. М.Горький - пропагандист науки / М.М. Юнович. – 2-е доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 175 с.
682357
  Нусинов И.М. М.Горький / И.М. Нусинов. – Москва : Советская литература, 1933. – 360 с.
682358
  Ревякина И.А. М.Горький / И.А. Ревякина. – Москва : Русский язык, 1985. – 216 с.
682359
  Строев В.А. М.Горький (Алексей Максимович Пешков). К 50-летию со дня рождения 14 марта 1869 - 14 марта 1919. / В.А. Строев. – Грибежин, 1919. – 32с.
682360
  Плетнев П. М.Горький в Арзамасе / П. Плетнев. – Горький, 1933. – 96 с.
682361
  Наумов Е.И. М.Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей / Е.И. Наумов. – М : Художественная литература, 1958. – 407 с.
682362
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – М. : Советский писатель, 1954. – 136 с.
682363
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 162 с.
682364
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Муратова К.Д.; Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). Акад. наук СССР. – Л., 1957. – 35л.
682365
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы / К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград, 1958. – 485 с.
682366
  Гирько А.М. М.Горький в борьбе против декадентской реакции до 1917 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирько А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Ставрополь, 1952. – 16 с.
682367
  Елизаров С. М.Горький в борьбе с литературной реакцией в эпоху подготовки первой русской революции. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизаров С.; Акад.обществ.науки при ЦК ВКП/б. – Москва, 1950. – 26 с.
682368
   М.Горький в воспоминаниях нижегородцев.. – Горький, 1968. – 312с.
682369
   М.Горький в печати родного края, 1969-1977 : Указ. лит. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд., 1982. – 145с.
682370
  Блохина В.Н. М.Горький в родном городе / В.Н. Блохина. – Горький, 1976. – 191с.
682371
  Янкина Л.И. М.Горький в Самаре. / Л.И. Янкина. – Куйбышев, 1973. – 112 с.
682372
  Бундзен Г.В. М.Горький в современной общественной жизни / Г.В. Бундзен, Т.В. Савинкова. – Л., 1989. – 29с.
682373
  Смирнов В.В. М.Горький в Старой Руссе. / В.В. Смирнов. – Новгород, 1956. – 43 с.
682374
  Нович И.С. М.Горький в эпоху первой русской революции / И.С. Нович. – М : Художественная литература, 1955. – 359 с.
682375
   М.Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 407 с.
682376
  Кунина А.А. М.Горький глазами современников / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – М, 1968. – 48с.
682377
  Щербакова И.И. М.Горький и А.Толстой в Берлине. / И.И. Щербакова. – Свердловск, 1961. – 12с.
682378
  Горький М. М.Горький и А.Чехов : Переписка,статьи и высказывания / М. Горький. – М.-Л. : Академвидав, 1937. – 288 с.
682379
   М.Горький и Владимирский край.. – Владимир, 1949. – 28с.
682380
   М.Горький и вопросы поэтики.. – Горький, 1982. – 87 с.
682381
   М.Горький и вопросы художественного мастерства.. – Горький, 1986. – 127 с.
682382
  Мариенгоф Э.М. М.Горький и детская литература : Дис... наук: / Мариенгоф Э.М.; Укр.науч.-иссл. ин-т педагогики, 1939. – 1965л.
682383
  Мартынец Т.Д. М.Горький и детская литература / Т.Д. Мартынец. – Черновцы, 1968. – 31 с.
682384
  Гвенетадзе Г.Д. М.Горький и духовное единение народов / Г.Д. Гвенетадзе. – М. : Советский писатель, 1977. – 302 с.
682385
   М.Горький и его современники.. – Л : Наука, 1968. – 302 с.
682386
  Смирнов С.В. М.Горький и журналистика конца XIX начала XX вв. / С.В. Смирнов. – Л., 1959. – 184 с.
682387
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1973. – 567 с.
682388
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1984. – 559 с.
682389
  Желтова Н.И. М.Горький и изобразительное искусство / Н.И. Желтова. – М-Л : Наука, 1965. – 122 с.
682390
  Хамов К.Н. М.Горький и историческая наука. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамов К.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1960. – 12л.
682391
  Зайцева Г.С. М.Горький и крестьянские писатели / Г.С. Зайцева. – Москва : Высшая школа, 1989. – 101 с.
682392
  Османова З.Г. М.Горький и литература Ирана / З.Г. Османова. – Москва, 1961. – 128 с.
682393
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 286 с.
682394
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 510 с.
682395
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1982. – 590 с.
682396
   М.Горький и марийская литература.. – Йошкар-Ола, 1968. – 68 с.
682397
  Юрьева Л.М. М.Горький и передовые немецкие писатели ХХ века. / Л.М. Юрьева. – М., 1961. – 210 с.
682398
  Оцхели В.И. М.Горький и польская драматургия начала ХХ века / В.И. Оцхели. – М., 1989. – 139 с.
682399
   М.Горький и поэты "Знания".. – Л, 1958. – 422с.
682400
   М.Горький и проблемы русской литературы.. – Днепропетровск, 1969. – 160 с.
682401
   М.Горький и проза 20 века.. – Горький, 1981. – 103 с.
682402
  Пельт В.Д. М.Горький и рабсельскоры. / В.Д. Пельт. – М, 1968. – 72с.
682403
   М.Горький и родной край.. – Горький, 1954. – 23с.
682404
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи / М.А. Карпенко. – К., 1972. – 216с.
682405
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Карпенко М.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 48 с.
682406
  Карпенко Маргарита Александровна М.Горький и русский литературный язык советской эпохи. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Карпенко Маргарита Александровна; МВМВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра русского языка. – К., 1973. – 391л.
682407
  Панков В.К. М.Горький и советская действительность. / В.К. Панков. – М. : Московский рабочий, 1968. – 350 с.
682408
  Баранова Н.Д. М.Горький и советские писатели / Н.Д. Баранова. – М, 1975. – 215с.
682409
  Шмаков А.А. М.Горький и Урал / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1968. – 108 с.
682410
  Кузьмичев И.К. М.Горький и художественный прогресс / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1975. – 192 с.
682411
  Ким Ле чун М.Горький и японская литература. : Автореф... канд. филол.наук: / Ким Ле чун; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
682412
   М.Горький материалы и исследования. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.4. – 1951. – 400 с.
682413
  Муратова К.Д. М.Горький на Капри / К.Д. Муратова. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
682414
  Балухатый С.Д. М.Горький о Нижегородской выставке 1896 г. / С.Д. Балухатый
13. – 1948. – [16] с.
682415
  Горький М. М.Горький о родном городе / М. Горький. – Горький, 1978. – 111с.
682416
  Огнев А.В. М.Горький о русском национальном характере / А.В. Огнев. – Тверь, 1992. – 170 с.
682417
  Морозова Л.М. М.Горький о творческих взаимосвязях писателей народов СССР. (М.Горький и якут литература) : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Л.М.; Якут. гос. ун-т. – Якутск, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
682418
  Григорьев Р. М.Горький. / Р. Григорьев. – М, 1925. – 147 с.
682419
  Балухатый С.Д. М.Горький. / С.Д. Балухатый, К. Муратова. – Л., 1938. – 272с.
682420
  Муратова К.Д. М.Горький. / К.Д. Муратова. – М. : Просвещение, 1981. – 206 с.
682421
  Гитович Н.И. М.Горький. Краткий библиографический справочник. / Н.И. Гитович. – М., 1941. – 92с.
682422
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1934. – 552 с.
682423
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1936. – 284 с.
682424
  Балухатый С.Д. М.Горький. Материалы и исследования / С.Д. Балухатый. – Москва; Ленинград, 1941. – 464 с.
682425
  Мясников А.Л. М.Горький. Очерк творчества. / А.Л. Мясников. – М. : Художественная литература, 1953. – 648 с.
682426
  Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-67. – ISSN 0130-5247
682427
  Гриценко І.С. М.Д. Іванішев - засновник історико-правової школи Університету св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Присвячено проблемі формування історико-правової школи Університету Св. Володимира, досліджується діяльність М.Д. Іванішева та його основні наукові здобутки, методологічна спадщина, що визначило особливості наукової школи. This article deals with the ...
682428
   М.Д. Леонтович : збірка статей та матеріалів. – Київ : Академія наук УРСР, 1947. – 103 с.
682429
  Довженко В.Д. М.Д. Леонтович / В.Д. Довженко. – Київ, 1947. – 103с.
682430
  Гордійчук М.М. М.Д. Леонтович / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 36 с.
682431
  Гордійчук М. М.Д. Леонтович. Нарис про життя і творчість / М. Гордійчук. – Київ, 1956. – 104 с.
682432
   М.Д. Ярмаченко - вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : Біобібліографічний покажчик. – Київ. – (Академіки АПН України)
Вип.1. – 2002. – 32с. – 012(Ярмаченко) Шифр дубл.
682433
  Дяченко В.П. М.Д.Леонтович. Малюнки з життя / В.П. Дяченко. – Харків, 1941. – 139 с.
682434
   М.Драгоманов і Галичина : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1992. – 62с.
682435
   М.Е. Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 160 с. : 1 порт., ил. – ISBN 5-2888-00619-9
682436
  Мещеряков Н.Л. М.Е. Салтыков-Щедрин / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1939. – 128с.
682437
  Гершензон М.О. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.О. Гершензон, Л. Коган. – М.-Л., 1939. – 64с.
682438
  Горячкина М.С. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.С. Горячкина. – М, 1952. – 200с.
682439
  Гиоргидзе К.Г. М.Е. Салтыков-Щедрин в грузинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гиоргидзе К.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18 с.
682440
  Прокопенко З.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин и И.А.Гончаров в литературном процессе 19 века / З.Т. Прокопенко. – Воронеж, 1989. – 222с.
682441
  Базилевская А.К. М.Е. Салтыков-Щедрин и литература его времени / А.К. Базилевская. – М., 1966. – 26с.
682442
   М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. – М., 1976. – 104с.
682443
  Трофимов И.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы / И.Т. Трофимов. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 206с.
682444
   М.Е. Салтыков-Щедрин: проблемы мировоззрения, творчества, языка. – Тверь, 1991. – 126с.
682445
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
682446
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк : С mezzo-titro портр. М.Е. Салтыкова и предисл. и примеч. А. Югорского / С.Н. Кривенко. – 3-е изд. – Петроград : [Тип. М. Стасюлевича], 1914. – X, 105 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
682447
  Стрельский В.І. М.Е.Бауман та його революційна діяльність на Україні. / В.І. Стрельский. – К., 1948. – 27с.
682448
  Дурылин С.Н. М.Е.Ермолова (1853-1928) / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1943. – 32с.
682449
   М.Е.Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1978. – 143 с. : ил., 1 порт. – Библиогр.: 116 назв.
682450
  Кирпотин В.Я. М.Е.Салтыков-Щедрин - великий русский сатирик. Стенограмма публичной лекции, прочит. 12 сентября 1945 года в Лекционном зале в Москве / В.Я. Кирпотин. – М., 1945. – 22с.
682451
  Сницерева Н.А. М.Е.Салтыков-Щедрин - редактор и публицист журнала "Отечественные записки" (1868-1877) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сницерева Н.А. ; М-во культуры СССР Белорус. гос. ун-т , Каф. теории и практики сов. печати. – Минск, 1953. – 19 с.
682452
  Иванов-Разумник М.Е.Салтыков-Щедрин / Иванов-Разумник. – Москва, 1930. – 383с.
682453
  Эльсберг Я.Е. М.Е.Салтыков-Щедрин / Я.Е. Эльсберг. – М, 1953. – 100с.
682454
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Ленинград, 1969. – 168с.
682455
  Бушмин А.С. М.Е.Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1970. – 240с.
682456
  Малкин В.А. М.Е.Салтыков-Щедрин / В.А. Малкин. – Москва, 1976. – 64с.
682457
  Самосюк Г.Ф. М.Е.Салтыков-Щедрин в "Современнике" (к истории внутриредакционных отношений 1862-1864 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.640 / Самосюк Г.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
682458
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М., 1957. – 879с.
682459
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1975. – 406с.
682460
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1975. – 432с.
682461
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – Киров, 1975. – 111с.
682462
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – 2-е изд. – Киров, 1988. – 127с.
682463
  Клейменова С.А. М.Е.Салтыков-Щедрин в Московской области : Указ. лит. / С.А. Клейменова. – Москва, 1976. – 54с.
682464
  Вольпе Л. М.Е.Салтыков-Щедрин в Пензе. / Л. Вольпе. – Пенза, 1951. – 55с.
682465
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – Л., 1939. – 432с.
682466
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – М., 1959. – 639с.
682467
  Журавлев Н.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862 / Н.В. Журавлев. – Калинин, 1961. – 214с.
682468
  Князев И.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Туле. / И.В. Князев. – Тула, 1960. – 60с.
682469
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Ярославском крае / А.В. Прямков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Ярославль, 1954. – 100с.
682470
   М.Е.Салтыков-Щедрин и Тверской край.. – Тверь, 1991. – 76с.
682471
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин и Ярославский край / А.В. Прямков. – Ярославль, 1949. – 52 с.
682472
   М.Е.Салтыков-Щедрин как сатирик,художник и публицист. : Из критической литературы о Салтыкове / Составил Н.Покровский. – Москва, 1906. – 302 с.
682473
  Козюра Н.Н. М.Е.Салтыков-Щедрин критик буржуазной Западной Европы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Козюра Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
682474
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Л, 1969. – 166с.
682475
  Рейфман П.С. М.Е.Салтыков-Щедрин. / П.С. Рейфман. – 3-е изд. – Тарту, 1978. – 150с.
682476
  Кирпотин В. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературно-критический очерк. / В. Кирпотин. – М., 1939. – 288с.
682477
   М.Е.Салтыков-Щедрин.К пятидесятилетию со дня смерти. – Ленинград, 1939. – 142 с.
682478
   М.Е.Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество.. – Москва, 1989. – 46с.
682479
  Мендельсон Н.М. М.Е.Салтыков -Щедрин / Н.М. Мендельсон. – Москва ; Леннград : Госиздат (Ленинрад), 1925. – 88 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 84-86. – (Критико-биографическая серия)
682480
  Пынина А.Н. М.Е.Салтыков : Идеализм Салтыкова.-Журнальная деятельность 1863-1864.-Библиографическая заметка. – Санкт-Петербург, 1899. – 239 с.
682481
   М.Е.Салтыков(Щедрин)в портретах и иллюстрациях.. – Ленинград, 1935. – 26 с.
682482
  Тихомирова Т.С. М.Е.Салтыков_Щедрин в Рязани в 1858-1860 гг. / Т.С. Тихомирова. – Рязань, 1956. – 16с.
682483
  Бобир О.В. М.Заньковецька у колі діячів російської культури / О.В. Бобир. – К, 1984. – 32с.
682484
  Богатов В.В. М.И Михайлов -мыслительи революционер / В.В. Богатов. – М, 1959. – 46с.
682485
  Богатов В.В. М.И Михайлов -мыслительи революционер / В.В. Богатов. – М, 1959. – 46с.
682486
  Конакова Ж.А. М.И. Безбородов / Ж.А. Конакова. – Саранск, 1987. – 131с.
682487
  Палиенко С.В. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведени // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
682488
  Гордеева Е.М. М.И. Глинка - исполнитель / Е.М. Гордеева. – Москва : Музыка, 1966. – 110 с.
682489
  Поляновский Г.А. М.И. Глинка : популярный очерк / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 16 с.
682490
  Мартынов И.И. М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 53 с.
682491
  Загурский Б.И. М.И. Глинка / Б.И. Загурский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1948. – 175 с.
682492
   М.И. Глинка : исследования и материалы. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. – 276 с.
682493
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 1. – 1950. – 120 с.
682494
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 46 с.
682495
  Канн-Новикова М.И. Глинка / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 2. – 1951. – 191 с.
682496
  Орлова А.А. М.И. Глинка : летопись жизни и творчества / Гос. науч.-исслед. ин-т театра и музыки ; составила А. Орлова ; под ред. Б.В. Асафьева. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1952. – 541 с.
682497
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1954. – 71 с.
682498
  Розова С.Н. М.И. Глинка / С.Н. Розова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 78 с.
682499
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва : Музгиз
Вып. 3. – 1955. – 219 с.
682500
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1957. – 94 с.
682501
   М.И. Глинка : сборник статей. – Москва : Музгиз, 1958. – 820 с.
682502
  Васина-Гроссман М.И. Глинка / Васина-Гроссман. – Москва : Советская Россия, 1959. – 127 с.
682503
  Ливанова Т.Н. М.И. Глинка : биографический очерк / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1962. – 40 с.
682504
  Фрид Р.З. М.И. Глинка / Р.З. Фрид. – Л., 1973. – 79с.
682505
  Асафьев Б.В. М.И. Глинка / Б.В. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1978. – 312 с.
682506
   М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 388 с.
682507
   М.И. Жаров. – М., 1949. – 127с.
682508
  Горячева Р.И. М.И. Кабачник / Р.И. Горячева. – М, 1967. – 81с.
682509
  Аникин И.А. М.И. Калинин на Кубани / И.А. Аникин. – Краснодар, 1984. – 254с.
682510
  Болдырев Н.И. М.И. Калинин о воспитании коммунистической морали. / Н.И. Болдырев. – М, 1952. – 32с.
682511
  Инжеватов И.К. М.И. Калинин о русской классической литературе / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1956. – 90с.
682512
  Инжеватов И.К. М.И. Калинин о советской литературе / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1959. – 91с.
682513
  Ивченко Л.Л. М.И. Кутузов и теория военного искусства XVIII - XIX веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 37-45. – ISSN 0869-5687
682514
  Поляков М.И. М.И. Поляков : [альбом экслибрисов] / М.И. Поляков ; сост. и вступ. ст. М.Ю. Панова ; Моск. клуб экслибрисистов. – Москва : Книга, 1981. – 95 с. : 32 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
682515
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский в 90-е гг. XIX в.: становление ученого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 131-144. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности российского ученого, историка, государственного и политического деятеля Украинской Народной Республики М. И. Туган-Барановского.
682516
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский и его идеи социализма : До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 7-13. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
682517
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский как критик марксизма : До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 193-203. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
682518
  Базулин Ю.В. М.И. Туган-Барановский о двойственной природе денег // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 98-105. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
682519
  Богомазов Г.Г. М.И. Туган-Барановский: жизнь и творчество // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 85-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
682520
   М.И. Туган-Барановский: ученый, гражданин, созидатель государственност // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 84-96. – ISSN 0131-7741
682521
  Каравашкова С.В. М.И. Ульянова-журналист / С.В. Каравашкова. – М, 1972. – 153с.
682522
  Ершов Д.А. М.И. Ульянова / Д.А. Ершов. – Ульяновск, 1963. – 134с.
682523
  Белобородова В.К. М.И.Глинка / В.К. Белобородова. – М., 1957. – 144с.
682524
  Мастикова В.В. М.И.Калинин - партийный публицист / В.В. Мастикова. – М., 1982. – 116с.
682525
   М.И.Калинин. – Москва, 1976. – 20с.
682526
   М.И.Калинин в Белоруссии. Доклады. Речи. Беседы. Документы. Материалы. – Минск, 1973. – 255с.
682527
   М.И.Калинин и Верхневолжье. – М., 1975. – 456с.
682528
   М.И.Калинин и коммунистическое воспитание молодежи. – М., 1976. – 165с.
682529
   М.И.Калинин и питерские рабочие. – Л., 1947. – 256с.
682530
  Петров В.И. М.И.Калинин на Украине (1920 г.) / В.И. Петров. – Киев, 1962. – 72с.
682531
  Болдырев Н.И. М.И.Калинин о воспитании коммунистической морали. / Н.И. Болдырев. – М, 1951. – 32с.
682532
  Моносова Е.К. М.И.Калинин о воспитании нового человека. : Автореф... канд. пед.наук: / Моносова Е.К.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 20 с.
682533
   М.И.Калинин о здравоохранении и медицине. – Москва : Медгиз, 1962. – 172 с.
682534
  Болдырев Н.И. М.И.Калинин о коммунистическом воспитании / Н.И. Болдырев. – Москва, 1949. – 28с.
682535
  Рапава А.Б. М.И.Калинин о нравственном воспитании молодежи. : Автореф... Канд.пед.наук: / Рапава А.Б.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 29л.
682536
  Шоя Д.И. М.И.Калинин о советском учителе. : Автореф... канд. пед.наук: / Шоя Д.И.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Новозыбков, 1950. – 14 с.
682537
   М.И.Калинин о социалистической законности и современность. – Калинин, 1975. – 120с.
682538
  Ромм А.Г. М.И.Козловский. 1753-1802 / А.Г. Ромм. – М, 1945. – 26с.
682539
  Муньков Н.П. М.И.Кутузов - дипломат / Н.П. Муньков. – М., 1962. – 141с.
682540
   М.И.Кутузов, 1745-1945. Материалы юбилейной сессии военных академий Красной Армии, посвященной 200-летию со дня рождения М.И.Кутузова. – М., 1947. – 180с.
682541
  Малиновский К.В. М.И.Махаев, 1718-1770 / К.В. Малиновский. – Л., 1978. – 62с.
682542
   М.И.Ульянова - секретарь "Правды".. – М., 1965. – 339с.
682543
  Дягилев В.Я. М.И.Ульянова. / В.Я. Дягилев. – 2-е изд. доп. – М., 1980. – 160с.
682544
  Салаев К.Б. М.И.Шевердин - русский писатель Узбекистана. / К.Б. Салаев. – Ташкент, 1991. – 80с.
682545
  Ляпунов Б.В. М.Ильин. Критико-биогр. очерк / Б.В. Ляпунов. – Москва, 1955. – 80 с.
682546
  Герасимова-Персидська М.І. Вериківський : нарис про життя і творчість / Герасимова-Персидська. – Київ, 1959. – 96 с.
682547
  Кепін Д.В. М.І. Гладкіх в історіографії палеоліту України // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.9-14. – Список наукових праць С.12-14
682548
  Поляновський Г.О. М.І. Глінка - основоположник російської музичної культури / Г.О. Поляновський. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 28 с.
682549
  Кравців В.С. М.І. Долішній: учений, керівник, особистість // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 5-6. – ISSN 1562-0905
682550
  Гражевська Н. М.І. Зібер про діалектику в її застосуванні до науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі дослідження основних ідей, обґрунтованих відомим українським вченим М.І. Зібером (1844-1888) у статті "Діалектика в її застосуванні до науки" (1879) розглянуто сучасні підходи до аналізу трансформації економічних систем, засновані на ...
682551
  Новікова І. М.І. Зібер про історичний розвиток форм господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті показано внесок М. Зібера в розвиток форм господарської діяльності в Україні у 70-80 рр. ХІХ ст. Розглянуто місце кооперації, як однієї з форм господарської діяльності в економіці України. In clause contribution M. Ziber"s to development of ...
682552
  Маслов А. М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці "Нариси первісної економічної культури" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди видатного вітчизняного економіста М. Зібера щодо первісних інститутів обміну. This article is dedicated to the opinions of the outstanding home economist M. Ziber"s concerning the primitive institutions of exchange.
682553
  Толстов Р. М.І. Зібер про підприємництво та підприємців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичний і практичний вклад Миколи Зібера у розвиток підприємництва. In article the theoretical and practical contribution of Nicolas Ziber in development of entrepreneurship is considered.
682554
  Вернигора Л. М.І. Зібер та Київський університет в контексті розвитку національної економічної науки : славетні постаті // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
682555
  Горкіна Л. М.І. Зібер у дореволюційній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-20. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню наукової та громадської діяльності М.І. Зібера в історико-економічній літературі кінця XIX - початку XX ст. The article exposes M.I. Ziber"s scientific and public activity in historic and economic literature at the end of ...
682556
  Глушицька Н. М.І. Зібер: аналіз природи кооперації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-61. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості становлення і розвиток кооперативних відносин в контексті історичного досвіду видатного економіста М.І. Зібера The peculiarities of formation and evolution сooperativetre treatments in context of historical attempt ...
682557
  Константинов В.О. М.І. Коновалов / В.О. Константинов, О.Г. Юрченко ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ гол. ред. Ільченко М.Ю.]. – Київ : ЕКМО, 2003. – 30 с. – Славетні імена Київського політехнічного інституту
682558
  Зеров М. М.І. Костомаров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 79-84. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
682559
  Дутко О. М.І. Костомаров про історію розвитку освіти на українських землях // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 62-69.
682560
  Лемещенко К.Б. М.І. Костомаров про козацтво як соціально-політичну силу суспільства України ХVІ-ХVІІ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-102
682561
  Лемещенко К.Б. М.І. Костомаров про місцеве самоврядування як форму управління в українській державі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-49.
682562
  Дорошенко Д. М.І. Костомаров: Його громадська й літературно-наукова діяльність / Д. Дорошенко. – Київ : Видання Т-ва "Друкарь", 1920. – 96 с. – Hа обкл. назва: Микола Іванович Костомаpов


  В кн. вірш Т.Г. Шевченка "Веселе сонечко ховалось...", присвячений М.І. Костомарову. На екз. № 1310241 призвище К.[Кость] Янушівський (протоієрей К.Янушівський (чит. про нього https://risu.org.ua/ua/index/studios/materials_conferences/36530/)
682563
  Савинов Б. М.І. Литвиненко-Вольгемут / Б. Савинов. – Київ, 1946. – 28 с.
682564
  Зінченко А.Т. М.І. Пирогов - засновник військово-польової хірургії (до 135-річчя з дня смерті) / А.Т. Зінченко, Ф О. Марчук, // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 4 (58). – С. 103-106. – ISSN 1727-0847
682565
  Синявська О.О. М.І. Пирогов і Рішельєвський ліцей // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 134-139. – ISBN 978-966-927-169-3
682566
  Горбовий О. М.І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров"я (1950-ті - I-е десятиліття 2000-х рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 111-117. – ISSN 2222-5250
682567
  Баженов Л.В. М.І. Теодорович - видатний дослідник історії Волині останньої чверті XIX - початку XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 64-71. – (Історичні науки ; Т. 21)


  До 155 - річчя від дня народження вченого.
682568
  Звонкова Г.Л. М.І. Туган-Барановський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896
682569
  Мужайло В. М.І. Туган-Барановський про соціально-економічну природу прибутку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 10 (230). – С. 151-161. – ISSN 2409-9260
682570
   М.І. Туган-Барановський та Г.С.Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чернухи-Лохвиця. – Київ, 2007. – 60 с.
682571
   М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 84-96. – ISSN 0131-775Х
682572
   М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : до 150-річчя від дня народження / [В.М. Геєць та ін. ; відп. ред.: В.В. Небрат] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Наукова думка, 2015. – 361, [2] с., [9] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст парал. укр. англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 343-355, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1489-3
682573
  Кравченко В.В. М.І. Яворський та Д.І. Багалій в світлі архівних документів // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 195-202. – ISBN 966-7077-60-8
682574
  Зеліксон-Бобровська М.І.Калінін. / Зеліксон-Бобровська. – К., 1948. – 88,4с.
682575
  Кисла О.Ф. М.І.Костомаров про творчість Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 185-189
682576
  Поляков А. М.І.Литвиненко-Вольгемут. Нарис про життя і творчість. / А. Поляков. – Київ, 1956. – 48 с.
682577
  Шевченко Л. М.І.Пирогов в Україні / Л. Шевченко. – К, 1996. – 124с.
682578
   М.І.Толстому - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Геологічний факультет щиро вітає з ювілеєм заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора геолого-мінералогічних наук Михайла Івановича Толстого.
682579
  Горкіна Л.П. М.І.Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л.П. Горкіна; НАНУ. Ін-тут економіки. – Київ : ІЕ НАН України, 2001. – 268с. – ISBN 966-02-1924-5
682580
  Калитко К. М.істерія : повість, оповідання / Катерина Калитко. – Київ : Факт, 2007. – 184с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-157-5
682581
  Шабалін А.В. М.Й. Штефан - фундатор школи цивільного процесуального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 398-401. – ISBN 978-617-7133-95-6
682582
   М.К. Заньковецька. – Харків : Мистецтво, 1937. – 203 с.
682583
  Артемчук І. М.К. Заньковецька // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0207-7159
682584
  Цыганков Д.А. М.К. Любавский и организация 200-летнего юбилея со дня рождения М.В. Ломоносова в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-113. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Особое внимание автор уделяет программе выхода из кризиса, предложенной ректором университета М.К. Любавским.
682585
  Говдя П.І. М.К. Пимоненко / П.І. Говдя. – К., 1957. – 23с.
682586
  Гнатів В.Р. М.К. Ренненкампф - видатний вчений, ректор Університету Св. Володимира та викладач // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 425-428. – ISBN 978-617-7133-95-6
682587
  Сироткин М.Я. М.К. Сеспель / М.Я. Сироткин. – Чебоксары, 1949. – 42 с.
682588
  Кулиш Ж.В. М.К. Цебрикова / Ж.В. Кулиш. – Воронеж, 1988. – 188с.
682589
  Гаудримас Ю. М.К. Чюрленис / Ю. Гаудримас, А. Савицкас. – Вильнюс, 1965. – 119 с.
682590
  Бальчюнене Г.И. М.К. Чюрленис / Г.И. Бальчюнене. – М, 1975. – 31с.
682591
   М.К.Ганиев. Библиография. – Баку, 1967. – 128с.
682592
  Вандалковская М.Г. М.К.Лемке - историк русского революционного движения / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1972. – 219с.
682593
  Чернявская Н.Э. М.К.Цебрикова о работе К.Д.Ушинского "Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 75-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье подробно излагаются исследования М.К.Цебриковой проблем, поставленных К.Д.Ушинским в его работе "Человек как предмет воспитания.Опыт педагогической антропологии".
682594
   М.К.Чюрленис: К 100-летию со дня рождения (22 сент. 1875 г.). – М., 1975. – 31с.
682595
  Кислашко О. М.Козачинський і Г.Кониський про духовно-моральне виховання
682596
   М.Коцюбинський : Бібліографічний показник. – К, 1954. – 100с.
682597
   М.Коцюбинський : Бібліографічний показник. – К, 1964. – 268с.
682598
  Козуб С. М.Коцюбинський і М.Комаров / С. Козуб. – К, 1930. – 25с.
682599
  Жук Н.Й. М.Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу / Н.Й. Жук. – Київ : Вид-во Київського університету, 1964. – 52с.
682600
  Насада В.П. М.Коцюбинський. "Дорогою ціною". : Урок української у 8 кл. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.16-19.
682601
   М.Коцюбинський. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. – К, 1970. – 320с.
682602
  Полухін Л.К. М.Кривоніс, Д.Нечай, І.Богун - народні герої визвольної війни 1648-1654 рр. / Л.К. Полухін. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 40с.
682603
  Греченко В.А. М.Л. Дювернуа як історик права Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 6-13. – ISSN 1999-5717
682604
  Кравчук П. М.Л. Кропивницький - режисер // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 199-217. – ISSN 1997-4264


  У статті висвітлено досвід режисерської праці одного із засновників української режисури М.Л. Кропивницького. Автор робить спробу вивчити і узагальнити специфіку режисерської творчості видатного митця, у якій органічно поєднувався талант Кропивницького ...
682605
  Бабанська Н. М.Л. Кропивницький і М.К. Заньковецька: творчі перехрестя // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 226-232. – ISSN 1997-4264


  У статті йдеться про великий внесок М. Кропивницького як педагога, драматурга, режисера у формуванні акторської особистості М. Заньковецької. Розглянуто три періоди їх спільної праці: у 1882-1887 рр., у 1890-1891 рр. та у 1899-1903 рр. У дослідженні ...
682606
  Партола Я. М.Л. Кропивницький та Г.М. Хоткевич: перетини долі на театральних перехрестях // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 262-271. – ISSN 1997-4264
682607
  Сумцов Н.Ф. М.Л. Песковский, К.Д. Ушинский. Биографический очерк. 1892 / [Н.Ф. Сумцов] // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 6 с.
682608
  Возненко М.А. М.Л. Щукін (1848-1924) - основоположник вітчизняного паровозобудування // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 196-197
682609
  Киртока А.С. М.Л.Кропивницкий в Белоруссии, Грузии и Молдавии. (Из истории театральных связей Украины с Белоруссией, Грузией и Молдавией). / А.С. Киртока. – Кишинев, 1966. – 72с.
682610
   М.Л.Кропивницький. – К, 1955. – 532с.
682611
  Чуднова Л.Г. М.Л.Михайлов / Л.Г. Чуднова. – Л, 1967. – 44с.
682612
  Опришко Н Е. М.Л.Михайлов и Н.А.Некрасов / Н Е. Опришко. – Днепропетровск, 1970. – 36 с.
682613
  Хачатурян А.Б. М.Л.Налбандян / А.Б. Хачатурян. – М, 1983. – 144с.
682614
  Денисова В И. М.Луконин. Преодоление / В И. Денисова, . – М., 1968. – 78с.
682615
   М.М. Амосов. До 100-річчя від дня народження. Думи і серце / Нац. акад. наук України ; [уклад. К.М. Амосова]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 261, [3] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - В змісті також: Душа і серце Амосова / Ю.Г.Віленський. Багатогранність таланту академіка М.М. Амосова / О.Я. Гороховатська. – Бібліогр.: с. 45. – ISBN 978-966-360-234-9
682616
  Сердюк А.М. М.М. Амосов: "Хірургія була моїм стражданням і щастям" : до 100-річчя від дня народження видатного українця, лікаря, вченого і громадського діяча М.М. Амосова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – № 4 (67). – С. 4-8. – ISSN 2077-7477
682617
  Шалимова В.П. М.М. Антокольский / В.П. Шалимова. – Л, 1970. – 42с.
682618
  Кузнецова Э.В. М.М. Антокольский / Э.В. Кузнецова. – М, 1989. – 310с.
682619
  Кауфман Л.С. М.М. Аркас : нарис про життя і творчість / Л.С. Кауфман. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. – 132 с.
682620
  Палкин А.Д. М.М. Бахтин в работах японских ученых // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С. 111-119. – Библиогр.: Лит.: с. 118-119. – ISSN 0373-658Х
682621
   М.М. Бахтін : [Збірник наукових статей]. – Київ : Гнозис, 1997. – 216с. – (Ars vetus - Ars nova / Ред. В.А. Роменець). – ISBN 966-7569-13-6
682622
   М.М. Бахтін : [Збірник наукових статей]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Гнозис, 1999. – 216с. – (Ars vetus - Ars nova / Ред. В.А. Роменець та ін.). – ISBN 966-7569-27-6
682623
   М.М. Бенардос : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 110 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
682624
  Москалев Б.Г. М.М. Вольф и "Дело трактороцентра" / Б.Г. Москалев, Н.П. Москалева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 3-7. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто "московський період" життя та діяльності М.М. Вольфа, відомого у 1920-ті рр. в Україні державного діяча, організатора сільськогосподарської науки.
682625
  Подземская Л.П. М.М. Ипполитов-Иванов и грузинская музыкальная культура / Л.П. Подземская. – Тбилиси : Заря Востока, 1963. – 151 с.
682626
  Гордійчук М. М.М. Калачевський / М. Гордійчук. – Київ : Мистецтво, 1954. – 48 с.
682627
  Ісмаілова Л.А. М.М. Карамзін і С.М. Соловйов про відносини Кримського ханства та Османської імперії: порівняльний аналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 136-141. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
682628
  Сошнева А.Б. М.М. Ковалевский о закономерностях общественно-экономического развития России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 103-109. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
682629
  Коцюбинская-Ефименко М.М. Коцюбинский / Коцюбинская-Ефименко. – Москва, 1959. – 236с.
682630
  Лавров С.Г. М.М. Коцюбинский и русская литература : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 640 / Лавров С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 48 с.
682631
  Лакиза І. М.М. Коцюбинський / І. Лакиза. – К., 1928. – 62с.
682632
  Лакиза І. М.М. Коцюбинський / І. Лакиза. – Х., 1929. – 48с.
682633
   М.М. Коцюбинський : Бібліографічний покажчик. – Київ : АН УРСР, 1954. – 100с.
682634
   М.М. Коцюбинський : Збірник 4. – Київ, 1960. – 77, [2]
682635
  Кибальчич М. М.М. Коцюбинський в архівній комісії / М. Кибальчич. – 193-212с.
682636
   М.М. Коцюбинський як громадський діяч. – Київ, 1968. – 192 с.
682637
  Смоляк Я. М.М. Крушельницький / Я. Смоляк. – Київ : Мистецтво, 1947. – 62 с.
682638
  Чуковська Лідія М.М. Міклухо- Маклай / Чуковська Лідія; Под ред. Баранського М.М. – Київ, 1951. – 37с.
682639
   М.М. Мусієнку - 70! / Кафедра фізіології та екології рослин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Заслужений професор нашого університету Микола Миколайович Мусієнко - відомий учений і педагог у галузі біології рослин.
682640
  Зархин С.Б. М.М. Пришвин / С.Б. Зархин. – Липецк, 1960. – 24 с.
682641
  Румянцева Н. М.М. Сперанский и русская речь / Н. Румянцева // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 164-171. – ISSN 0869-3617
682642
  Воронов Н.В. М.М. Тараев / Н.В. Воронов. – Москва, 1983. – 96 с.
682643
  Ніколенко Ю. М.М. Ткаченко - дослідник історії козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 371-374. – ISBN 966-7865-75-4
682644
  Кишкин Б.П. М.М. Филоненко-Бородич / Б.П. Кишкин, В.П. Нетребко. – М, 1974. – 60с.
682645
  Вернигора Л.В. М.М. Цитович - учений-економіст і громадський діяч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Економіка ; Вип. 44)


  Висвітлено науково-педагогічну та громадську діяльність професора політекономії і статистики, ректора Київського університету (1905-1917) М.М. Цитовича. Значну увагу приділено аналізу монографії вченого "Огляд учень про підприємницький прибуток" (1889).
682646
  Алиев Р.А. М.М.Алиев. Библиография / Р.А. Алиев, Н.Б. Листенгартен. – Баку, 1969. – 76с.
682647
  Кримов О.П. М.М.Волкович / О.П. Кримов. – К, 1947. – 28с.
682648
   М.М.Дубинин. – 2-е изд. – М, 1981. – 102с.
682649
  Калоев Б.А. М.М.Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа / Б.А. Калоев. – М., 1979. – 202с.
682650
  Сафронов Б.Г. М.М.Ковалевский как социолог / Б.Г. Сафронов. – М., 1960. – 262с.
682651
  Старицкая-Черняховская М.М.Коцюбинский / Старицкая-Черняховская. – К., 1906. – 105с.
682652
   М.М.Коцюбинский. – К, 1960. – 80с.
682653
   М.М.Коцюбинский. – Вінниця, 1963. – 76с.
682654
   М.М.Коцюбинский и русская литература. – К, 1989. – 110с.
682655
   М.М.Коцюбинський. – Одеса. – 136с.
682656
  Кравець О.М. М.М.Коцюбинський про народний побут / О.М. Кравець. – К., 1963. – 67с.
682657
   М.М.Коцюбинський у школі. – К, 1966. – 198с.
682658
   М.М.Коцюбинський, до 25-річчя з дня смерті.1913-1938. – К, 1938. – 15с.
682659
  Шліхтер О.Г. М.М.Коцюбинський. 1864-1934 / О.Г. Шліхтер. – Х., 1934. – 59с.
682660
  Минкельдей М.А. М.М.Поморцев-первый русский аэролог / М.А. Минкельдей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 75 с.
682661
  Нестеров П.П. М.М.Федоров та його наукова школа гірничних механіків / П.П. Нестеров, З.М. Федорова. – К., 1950. – 59с.
682662
  Рустам-Заде М.М.Щербатов, его публицистические и литературно-художественные произведения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рустам-Заде З.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
682663
   М.М.Яншин. – М., 1984. – 391с.
682664
  Аксаков С.Т. М.Н. Загоскин : биографический очерк С.Т. Аксакова. – Санкт-Петербург : Русское кн. Т-во "Деятель", 1913. – 68 с. – (Общедоступная библиотека ; № 181)
682665
  Климаков Ю.В. М.Н. Катков как издатель и редактор // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 93-100. – ISSN 0869-6020


  "Биография редактора, публициста, общественного деятеля М.Н. Каткова (1818-1887). Подробно рассмотрена его работа в газете "Московские ведомости" и журнале "Русский вестник", ставших значительным явлением в русской периодической печати второй половины ...
682666
  Ситник В.С. М.Н. Коваленский - историк и педагог. / В.С. Ситник. – Воронеж, 1976. – 76 с.
682667
  Білокінь І.П. М.Н. Мойсєєва / І.П. Білокінь, 1969. – 3с. – Окр. відбиток
682668
  Жинкин Н. М.Н. Муравьев : по поводу истекшего столетия со времени его смерти / Н. Жинкин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1913. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 18, (1913 г.), кн. 1


  На экз. № 25701 надпись от руки: Петр Кудрявцев
682669
  Глинникова С.В. М.Н. Муравьев весной 1812 г. (первая встреча с Вильной) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (50). – С. 150-152. – ISSN 2070-9773
682670
  Говорков А М.Н. Покровский о предмете исторической науки / А Говорков. – Томск, 1976. – 264с.
682671
  Жаркевич Н.М. М.Н. Сперанский - исследователь "Слова о полку Игореве" // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 287-292. – ISBN 978-966-2276-63-3
682672
  Горячева Р.И. М.Н. Тихомиров / Р.И. Горячева. – М, 1963. – 70с.
682673
   М.Н. Хазановский. Выставка плакатов. Н.М. Хомов : выставка плакатов. – Москва : Главполиграфпром, 1964. – [10] с.
682674
  Залкинд Е.М. М.Н. Хангалов / Е.М. Залкинд. – Улан-Удэ, 1945. – 65с.
682675
  Хандрос Е.В. М.Н.Бернес. / Е.В. Хандрос. – М., 1955. – 72с.
682676
  Соколов О.Д. М.Н.Покровский и советская историческая наука / О.Д. Соколов. – М., 1970. – 276с.
682677
  ЮШков М.Н.Покровский о раннем периоде русского феодализма. / ЮШков. – с.
682678
  Даронян С.К. М.Налбандян и русские революционные демократы. / С.К. Даронян. – 2-е изд. – М, 1979. – 317с.
682679
  Дунаєвська Л.Ф. М.Номис - видавець українських прислів"їв та приказок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 3-10.
682680
  Молдаханов А. М.О. Ауэзов как ученый-фольклорист : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Молдаханов А. ; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19 с.
682681
   М.О. Ауэзову. – Алма-Ата, 1959. – 268с.
682682
  Федорова Г.П. М.О. Балакірєв / Г.П. Федорова. – Київ : Мистецтво, 1953. – 84 с.
682683
  Козлов Є.В. М.О. Бердяев та "релігійна свідомість Індії": спорідненість світовідчуття та концептуальні розбіжності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 106-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
682684
  Клименко С.В. М.О. Касаєва - одна із найперших співробітників відділу дендрології Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України / С.В. Клименко, Н.В. Чувікіна // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-97. – ISSN 1605-6574
682685
  Владимирова З.В. М.О. Кнебель / З.В. Владимирова. – Москва : Искусство, 1991. – 286 с.
682686
  Лісниковська І.С. М.О. Корф і розвиток освіти в Наддніпрянській Україні (60-80-і рр. XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 184-190
682687
  Антощак М.М. М.О. Корф та Я.П. Новицький: до проблеми взаємин // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 121-126. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
682688
  Друг О.М. М.О. Леопардов - почесний член Церковно-археологічного товариства // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 189-192
682689
  Коцур В. М.О. Максимович - великий будівничий історичної науки // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 261-295. – ISBN 966-8547-39-X
682690
  Івченко О.О. М.О. Максимович - відомий вчений-педагог // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 42-44. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
682691
  Мельник Л.Г. М.О. Максимович - творець першої наукової історії козацтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається роль козацтва в історії України, обґрунтування автохтонності українського населення у Подніпров"ї в полеміці з представниками російської великодержавницької історіографії.
682692
  Попов П.М. М.О. Максимович (До 150-річчя з дня народження) / П.М. Попов, 1954
682693
  Дядищева-Росовецька М.О. Максимович і проблеми мови "Слова о полку Ігоревім" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 130-134. – ISBN 966-8188-07-1
682694
  Санькова С.М. М.О. Меньшиков и дело Бейлиса к вопросу о влиянии периодической печати на ход судебного процесса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
682695
  Акирейкин Д.А. М.О. Меньшиков о концепции "сильной власти" в Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
682696
  Жданов С.М. М.О. Морозов / С.М. Жданов. – Киев, 1971. – 212с.
682697
  Шабліовський Є.С. М.О. Некрасов і українська література / Є.С. Шабліовський. – К. : Дніпро, 1971. – 210 с.
682698
  Лазеба Є.М. М.О. Некрасов і українська література : бібліографічний покажчик / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника АН УРСР ; [уклала Є.М. Лазеба ; ред. М.П. Гуменюк]. – Львів : [Б. в.], 1972. – 111, [1] с.
682699
  Розумний В.Г. М.О. Скрипник - наркомюст і генеральний прокурор Української РСР в 1922-1927 рр. // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
682700
  Кулінич А.В. М.О. Шолохов і Україна / А.В. Кулінич, 1985. – 48 с.
682701
  Мухашова С.А. М.О.Ауэзов - переводчик русской советской драматургической классиики / С.А. Мухашова. – Алма-Ата, 1977. – 80с.
682702
  Клековкін О.Ю. М.О.Б. // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 260-266. – ISBN 978-966-136-114-9


  Мистецьке Об"єдання "Березіль".
682703
  Луньєвич І.В. М.О.Добролюбов і українська література / І.В. Луньєвич. – Київ, 1961. – 47с.
682704
  Марков П.Г. М.О.Максимович - видатний історик 19 ст. / П.Г. Марков. – Київ : Київський університет, 1973. – 234с.
682705
  Волкотруб Л.М. М.О.Максимович - видатний український видавець XIX ст. // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 92-100. – ISSN 2077-7264
682706
  Клепацький П.Г. М.О.Максимович як історик / П.Г. Клепацький, 1927. – С. 80-84
682707
  Малкін В.А. М.О.Некрасов і прогресивна література Західної України / В.А. Малкін. – Львів, 1952. – 84 с.
682708
  Ільницька Л.І. М.О.Шолохов і Україна : Бібліогр. покажчик / Л.І. Ільницька. – Львов, 1978. – 111с.
682709
  Ерліх М. М.О.Щорс / М. Ерліх, Є. Герасімов. – К, 1938. – 85с.
682710
  Жиленко И.Р. М.П. Арцыбашев и его роман "Санин" : [учеб.-метод. пособие] / Жиленко И.Р. ; М-во образования и науки Украины, Сум. гос. ун-т. – Сумы : Издательство СумГУ, 2007. – 173, [1] с. : портр. – Библиогр.: с. 168-173 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-657-140-6
682711
  Жиленко И.Р. М.П. Арцыбашев как продолжатель традиций А.П. Чехова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 90-95
682712
  Трайнин В.Я. М.П. Беляев и его кружок : популярный очерк / В.Я. Трайнин. – Ленинград : Музыка, 1975. – 128 с.
682713
  Василенко В.Е. М.П. Бестужев-Рюмин / В.Е. Василенко. – Ленинград, 1966. – 28с.
682714
  Усенко І.Б. М.П. Василенко як правознавець // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 3-6. – ISBN 966-8602-25-0
682715
  Усенко І.Б. М.П. Василенко як фундатор української історико-правової науки [до 150 річчя від дня народження академіка] // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 8-15. – ISSN 0869-2491


  Розглядається внесок академіка М. П. Василенка у становлення української історико-правової науки, визначення її предмету досліджень та вимог до наукових пошуків, започаткування нових наукових напрямів: юридичної археографії, юридичного джерелознавства ...
682716
  Хатченко А. М.П. Драгоманов : Биографическая справка / А. Хатченко
682717
  Кистяковский Б. М.П. Драгоманов : его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // Политические сочинения / М.П. Драгоманов. – Москва : Типогр. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – Т. 1 : Центр и окраины. – С. IX-LXXXII
682718
  Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов и "Вольное Слово" / Б. Кистяковский. – [Б. м.] : [Б. и.], 1912. – 23 с. – Отд. оттиск из журнала "Украинская жизнь", 1912, №1
682719
  Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре : К годовщине смерти / А. Хатченко (псевд.). – [Москва] : [Тип. П.П. Рябушинского], 1912. – 28 с. – Отд. оттиск из журнала "Украинскя жизнь", 1912, № 6


  Нс обложке дарственная надпись: Людмиле Мизайловне Драгомановой в знакглубокого уважения. автор
682720
  Козуб Л. М.П. Драгоманов і М.С. Грушевський: діалог державотворчих концепцій // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 187-192. – ISBN 966-7060-35-7
682721
  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і Тимчасова педагогічна школа в Києві у 60-х роках XIX ст. // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 124-135. – ISBN 978-966-660-735-8
682722
  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов про "монархічний ідеал" в українському визвольному русі XIX ст. // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 118-124. – ISBN 978-966-660-735-8
682723
  Козуб Л.В. М.П. Драгоманов у вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 112-114. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються інформативні джерела з вивчення діяльності М. Драгоманова.
682724
  Попенко О.І. М.П. Драгоманов у спогадах сучасників // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : збірник матеріалів ХII Всеукраїнської студентської наукової конференції / МОНУ ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: Кузмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Богатирьов О.О. та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 175-177. – (Гуманітарні науки)
682725
  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов як історик // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 4-53. – ISBN 978-966-660-735-8
682726
  Кіян О. М.П. Драгоманов як критик народницької історіографії // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 220-224. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
682727
  Завальнюк О.М. М.П. Кравчук - професор Київського державного українського університету (1918 - 1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 14-16


  На основі архівних і опублікованих джерел, а також праць українських істориків досліджується науково-педагогічна діяльність видатного вченого-математика Михайла Пилиповича Кравчука (1892 - 1942) в добу Української революції.
682728
  Львов М.Л. М.П. Максакова / М.Л. Львов. – Москва-Л., 1947. – 48 с.
682729
  Львов М.Л. М.П. Максакова / М.Л. Львов. – Москва, 1953. – 52 с.
682730
   М.П. Максакова. – М, 1985. – 318 с.
682731
  Безручко О.В. М.П. Мащенко: режисер, сценарист, продюсер, кінопедагог // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 423-430. – ISSN 2225-7586
682732
  Келдыш Ю.В. М.П. Мусоргский / Ю.В. Келдыш. – Москва : Музгиз, 1931. – 16 с.
682733
  Попова Т.В. М.П. Мусоргский / Т.В. Попова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1939. – 212 с.
682734
  Альшванг А. М.П. Мусоргский / А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 16 с.
682735
  Мартынов И.И. М.П. Мусоргский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1956. – 34 с.
682736
   М.П. Мусоргский и музыка ХХ века. – Москва : Музыка, 1990. – 268 с.
682737
  Зноско-Боровський М.П. Мусоргський / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
682738
   М.П. Орзіху - 80 // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56. – ISSN 0132-1331
682739
  Харлампович К. М.П. Петровский. (Некролог). – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1912. – 23 с. – Отд. оттиск
682740
  Зощенко М. М.П. Синягин / М. Зощенко. – Л, 1931. – 80с.
682741
  Пчилка Олена М.П. Старицкий (Памяти товарища) / Олена Пчилка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 50с. – Отд. оттис из: Киевская старина. 1904, т. 85, кн. 5, с. 400
682742
  Сумцов Н.Ф. М.П. Старицкий, как драматург : (из области литературных споров) (I - VIII) / Н.Ф. Сумцов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1909. – 16 с. – Отд. оттис из: Изв. отд. рус. языка и словестности Импер. Акад наук. 1908, т. 13, кн. 3, с. 70-85
682743
  Сокирко А.Г. М.П. Старицький / А.Г. Сокирко. – Київ, 1960. – 172с.
682744
  Голлербах Э.Р. М.П.Бобышов.Живопись и театр. / Э.Р. Голлербах, М. Янковский. – Л, 1928. – 74с.
682745
  Чуткий Андрій Іванович М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чуткий Андрій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 238л. + Додатки: л.230 - 238. – Бібліогр.: л.181 - 230
682746
  Чуткий Андрій Іванович М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Чуткий А.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. + Додатки: л.230 - 238. – Бібліогр.: 4 назв.
682747
  Козуб Лариса Василівна М.П.Драгоманов-дослідник історії суспільно-політичного руху 19 століття в Україні : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.06 / Козуб Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
682748
  Козуб Лариса Василівна М.П.Драгоманов - дослідник історії суспільно-політичного руху 19 століття в Україні : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Козуб Лариса Василівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 238 л. – Бібліогр.: л. 199 - 238
682749
  Заславский Д. М.П.Драгоманов : (К истории украинского национализма) / Д.О. Заславский ; Всес. О-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев. Истор.-рев. биб-ка. Восп., исллед., документы и др. мат. из истории рев. прошлого России. – Москва, 1934. – 240 с.
682750
  Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель. / О.Ф. Скакун. – Харьков : Основа, 1993. – 144с.
682751
   М.П.Лазарев.. – М.
2. – 1955. – 712с.
682752
   М.П.Лазарев.. – М.
3. – 1961. – 579с.
682753
   М.П.Мусоргский в воспоминаниях современников. – М., 1989. – 319с.
682754
  Туманина Н.В. М.П.Мусоргский. Жизнь и творчество. / Н.В. Туманина. – М.-Л., 1939. – 240с.
682755
  Бабоченок П.А. М.П.Одинцов:(Воен. летчик, дважды Герой Сов. Союза) / П.А. Бабоченок. – Свердловск, 1985. – 206с.
682756
   М.П.Сердюк. – К., 1939. – 15с.
682757
  Куриленко И.М. М.П.Старицький / И.М. Куриленко. – Киев, 1960. – 64с.
682758
  Пушкіна О.В. М.П.Чаплін.Історико-психологічний потртрет покоління. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Пушкіна О.В.; Дніпропетр.держ.ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
682759
  Кузнецова Ю.П. М.Пиков / Ю.П. Кузнецова. – М, 1969. – 12с.
682760
  Погребенник Ярослав Дмитриевч М.Рыльский - переводчик французской поэзии и поэтической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Погребенник Ярослав Дмитриевч; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 19л.
682761
  Захарова О.Ю. М.С. Воронцов и Одесса : исторические очерки о духовной, культурной, политической и экономической жизни Одессы 20 - 50-е годы 19 столетия / О.Ю. Захарова. – Симферополь : Оригинал - М, 2007. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8933-01-1
682762
   М.С. Горбачев в Нью-Йорке, 6-8 дек. 1988 г. : документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1988. – 31 с.
682763
  Секиринский Д.С. М.С. Горбачев, перестройка и американское общество: 1985-1991 годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 95-110. – ISSN 0869-5687
682764
  Иваницкая С.Г. М.С. Грушевский в годы Первой мировой войны: аспекты общественно-политической и публицистической деятельности // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (45). – С. 109-118
682765
  Сохань П.С. М.С. Грушевський і Аcademia : Ідея, змагання, діяльність / П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв; АНУ, Ін-т української археографії. – Київ, 1993. – 322 с. – ISBN 5-7702-0552-0
682766
  Сарбей В.Г. М.С. Грушевський і сучасність // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 157-174
682767
  Колесник В.Ф. М.С. Грушевський про В.Б. Антоновича як історика України / В.Ф. Колесник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-105. – (Історія ; Вип. 33)


  Здійснено аналіз поглядів М.С. Грушевського на дослідницьку діяльність В.Б. Антоновича в галузі історії України.
682768
  Петришина Л. М.С. Грушевський про роль жінки в історії України // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 318-324. – ISBN 966-7060-35-7
682769
  Ідзьо Віктор М.С. Грушевський про українське питання у Росії в період I російської буржуазно-демократичної революції 1905-1907 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 258-261
682770
  Мацько Л.І. М.С. Грушевський про українську мову як державотворчий чинник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 152-164. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Згадуються М.Драгоманов, А.Кримський, М. Костомаров. Т. Шевченко.
682771
  Воронов В.І. М.С. Грушевський як дослідник давньоруських літописів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 154-165. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
682772
  Деміденко Н.М. М.С. Грушевський: деякі аспекти концепції державотворення (до 150-річчя від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 407-411. – ISSN 2218-4805
682773
  Власенко Л.В. М.С. Жукова - яскрава представниця романтичної групи // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Статтю присвячено дослідженню творчості видатної письменниці початку першої половини XIX століття. Проаналізовано етапи становлення творчого шляху М. С. Жукової. Визначено основні мотиви і сюжети творчої спадщини авторки. Введення до наукового обігу ...
682774
  Кареев Н.И. М.С. Корелин как историк гуманизма / Н.И. Кареев. – [13] с. – Вырезка из: Русская мысль, 1900, т. 5 (с. 100—112)
682775
  Левандовський Л.І. М.С. Лєсков і українська література / Л.І. Левандовський. – Київ : Дніпро, 1980. – 192 с.
682776
  Матвеев-Бодрый М.С. Мандриков / Матвеев-Бодрый Н.Н. – Магадан, 1957. – 72 с.
682777
  Михальский Е.Н. М.С. Ольминский как литературный критик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михальский Е.Н. ; КГУ. – Киев, 1967. – 16 с.
682778
  Буторина Е М.С. Родионов / Е Буторина. – М., 1962. – 118с.
682779
  Шляков К.Ф. М.С. Сергушев / К.Ф. Шляков. – Горький, 1971. – 95с.
682780
  Підкошаная О.М. М.С. Стрілецький (1885-1967) - фахівець у сфері будівельних конструкцій та мостобудування // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 63-70. – ISSN 2415-7422
682781
  Стрельський Г.В. М.С. Тишкевич і перша дипломатична місія УНР у Ватикані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 305-312. – ISBN 966-7196-06-2
682782
   М.С. Хрущов і Україна : матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7702-0903-8
682783
  Шаповал Ю.І. М.С. Хрущов на Україні / Ю.І. Шаповал. – К., 1990. – 45с.
682784
  Соболев Ю.В. М.С. Щепкин / Ю.В. Соболев. – М, 1933. – 160с.
682785
  Гриц Т.С. М.С. Щепкин : летопись жизни и творчества / Т.С. Гриц. – Москва : Наука, 1966. – 872 с.
682786
  Земенков Б.С. М.С. Щепкин в Москве / Б.С. Земенков. – М., 1966. – 128с.
682787
  Филиппов В.А. М.С. Щепкин и его роль в истории русского театра / В.А. Филиппов. – М, 1938. – 112с.
682788
   М.С.Горбачев в Свердловской области, 25-27 апр. 1990 г.. – М., 1990. – 63с.
682789
  Верстюк В.Ф. М.С.Грушевський / В.Ф. Верстюк, Р.Я. Пиріг. – Київ : Либідь, 1996. – 144 с.
682790
  Мазур О.Я. М.С.Грушевський і Союз визволення України в документах російської жандармерії / О.Я. Мазур, І.Г. Патер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 31-35. – ISSN 0321-0499
682791
  Біла Н.М. М.С.Грушевський про український національний рух у Галичині // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 212-215. – ISSN 0321-0499
682792
  Шаповал Ю.І. М.С.Грушевський у дзеркалі справи-формуляра // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.140-161. – ISSN 0130-5247
682793
  Микиртичан Г.Л. М.С.Маслов (1885-1961): Педиатр. / Г.Л. Микиртичан. – М., 1990. – 174с.
682794
   М.С.Нароков. – М, 1949. – 12с.
682795
  Лежава О.А. М.С.Ольминский. Жизнь и деятельность / О.А. Лежава, Н.В. Нелидов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 256с.
682796
  Лежава О.А. М.С.Ольминский. Жизнь и деятельность. (1863-1933) / О.А. Лежава, Н.В. Нелидов. – М., 1962. – 240с.
682797
  Погудин В.И. М.С.Ольминский.. / В.И. Погудин. – Л., 1965. – 34с.
682798
  Рустамов Т.Т. М.С.Ордубади - журналист (1917-1928 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Рустамов Т.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 26л.
682799
  Эфрос Н.Е. М.С.Щепкин / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 7с.
682800
   М.С.Щепкин. – Курск, 1938. – 63с.
682801
  Бурачек М. М.Самокиш. / М. Бурачек. – Х., 1930. – 42с.
682802
  Логвіненко Н. М.Стельмах: компетентнісний підхід до з"ясування самобутнього світу творчості письменника : На 3-й сторінці обкладинки легенда "Мак цвіте"


  У статті розглядаються особливості побудови тематичного блоку "Михайло Стельмах" авторського підручника з української літератури для 7 класу та методика вивчення творів письменника "Чотири броди. Частина I", "Мак цвіте" на компетентнісних засадах.
682803
  Пригоровський В. М.Т. Рильський - гімназист // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 40-41. – ISSN 0130-7037
682804
  Бутрин М.Л. М.Т. Рильський / М.Л. Бутрин. – Львів, 1965. – 31с.
682805
   М.Т. Рильський : бібліографічний покажчик, 1907-1965. – Київ : Наукова думка, 1970. – 517, [3] с.
682806
  Лимар А.О. М.Т. Симонов (Номис) - організатор освітянської справи в Наддніпрянщині // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2005. – № 5. – С. 37-52. – (Історія та археологія ; Вип. 13)
682807
  Лимар А.О. М.Т. Симонов (Номис) та П.О. Куліш: сторінки взаємовідносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 138-160. – ISBN 966-551-178-5
682808
  Звиревич В.Т. М.Туллий Цицерон как историк философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Звиревич В.Т.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 21л.
682809
  Олійник Т.І. М.Туллій Ціцерон - вершина римського красномовства / Т.І. Олійник. – Київ, 1990. – 87с.
682810
  Войтович А.И. М.Тэтчер и Р.Рейган в воспоминаниях современников: политические портреты // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 97-108. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
682811
  Гамид Рза Оглы Мамед-Заде М.Ф. Ахундов и Восток : Автореф... докт. филол.наук: / Гамид Рза Оглы Мамед-Заде; АН АзССР. Ин-т лит-ры и языка. – Баку, 1967. – 75л.
682812
  Алиев А. М.Ф. Ахундов и театр / А. Алиев. – Баку, 1966. – 108с.
682813
  Гончаров О. М.Ф. Берлинський і Київський університет / О. Гончаров, А. Петровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовується роль відомого педагога та дослідника історії міста Києва М.Ф. Берлинського в організації роботи першопочаткового правління Імператорського університету Св. Володимира. Значна увага приділяється заходам, які здійснювало правління ...
682814
  Попельницька Олена Олексіївна М.Ф. Біляшівський - перший директор Національного музею історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена діяльності відомого українського етнографа, мистецтвознавця, археолога, музеєзнавця Миколи Федотовича Біляшівського на посаді директора Київського художньо-промислового і наукового музею у 1902-1917 рр.
682815
  Попельницька О.О. М.Ф. Біляшівський - першй директор Національного музею історії України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-118. – ISSN 0130-5247
682816
  Шемета Ю.М. М.Ф. Владимирський-Буданов: до історії наукової кар"єри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 110-112. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюються основні етапи наукової кар"єри М.Ф. Владимирського-Буданова.
682817
  Баштовая Л.С. М.Ф. Кравчук: "Моя любовь - Украина и математитка" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 2-5
682818
  Стефанський В.Л. М.Ф. Носовський - засновник Дніпропетровської наукової школи стратиграфії та палеонтології Кайнозою України // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 1, вип. 1. – С. 25-28. – ISSN 2415-7848


  Викладено відомості про наукову школу стратиграфії та палеонтології Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Описано наукову діяльність та біографію її засновника – Михайла Федоровича ...
682819
  Микитенко О. М.Ф. Сумцов як дослідник сербських мотивів балади про "сестру-отруйницю" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 98-110
682820
  Григорьєв М.В. М.Ф. Сумцов: діяльність в Харківському історико-філологічному товаристві / М.В. Григорьєв. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 214-219. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-623-336-3
682821
  Трубенко А.І. М.Ф. Тарасенко як філософ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття заснована на виступі на конференції і присвячена ролі М.Ф. Тарасенка як марксиста.
682822
  Закиев И.Ш. М.Ф.Ахундов и книжная культура Азейбарджана : Автореф... канд филол.наук: / Закиев И.Ш.; АН Аз.ССР. Ин-т литературы. – Баку, 1971. – 20л.
682823
  Эминов Р.М. М.Ф.Ахундов и развитие прогрессивной общественно-политической и философской мысли в Иране в конце 19 -- начала 20 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Эминов Р.М.; АН АзССР.Отдел.общест.наук.Ин-т филос.и права. – Баку, 1971. – 39л.
682824
  Садыхов М.З. М.Ф.Ахундов и русская литература. / М.З. Садыхов. – Баку, 1986. – 235с.
682825
  Гамидова А.М. М.Ф.Нагиев. Биобиблиография / А.М. Гамидова, С.М. Алиев. – Баку, 1968. – 144с.
682826
  Грицук В. М.Фриш і Ф.Дюрренматт на українській сцені // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.138-142
682827
  Гайдай Т. М.Х. Бунге - видатний вітчизняний учений і реформатор // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-77. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
682828
  Журавель В.І. М.Х. Бунге - видатний дослідник трудового права другої половини ХІХ ст. // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 270-274. – ISBN 978-617-7133-95-6
682829
  Маслов А.О. М.Х. Бунге - видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується еволюція теоретичних поглядів - від позицій економічного лібералізму до "київської психологічної школи" - видатного вітчизняного економіста М. Бунге, а також його діяльність як практика ринкового реформування в Україні та ...
682830
  Тодорюк О.Б. М.Х. Бунге (1823-1895) як фінансист, економіст і державний діяч Російської імперії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 205-213


  У статті висвітлюється життя та діяльність визначного вітчизняного фінансиста, економіста і державного діяча, який відіграв особливу роль у розвитку Російської імперії як держави.
682831
  Дмитренко А.П. М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито відображення віх життєвого шляху та творчої біографії М.Х. Бунге в документах державного архіву м. Києва. The article exposes main periods of M. Bunge"s life and creative biography in the documents of Kyiv"s state archive.
682832
  Гражєвська Н.І. М.Х. Бунге про роль та функції держави в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню поглядів відомого вітчизняного вченого-економіста та державного діяча ХІХ ст. М.Х. Бунге на роль держави у розбудові інституційних засад ринкового господарювання та виявленню можливостей їх застосування для вирішення ...
682833
  Гайдай Т. М.Х. Бунге як теоретик і практик ринкового реформування вітчизняної фінансової системи у другій половині ХІX ст. / Т. Гайдай, В. Кудлак // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 13-25. – ISSN 1605-2005
682834
  Кудлак В.Я. М.Х. Бунге: ідеолог і практик ринкового реформування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-88. – ISBN 966-614-021-7
682835
  Глушицька Н.Ю. М.Х. Бунге: теорія та практика взаємодії держави та приватного сектору в ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості становлення і функціонування державного корпоративного сектору економіки в контексті історичного досвіду видатного економіста М.Х. Бунге The peculiarities of formation and functions public and corporate sector of ...
682836
  Вільчинська С.В. М.Хвильовий як містичний «революціонер» (Літературний простір антропорефлексивного досвіду) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 280-309. – ISSN 2077-8309
682837
  Жидков Г.В. М.Шибанов / Г.В. Жидков. – Москва, 1954. – 60с.
682838
  Бассаргин Б.А. М.Шкетан. О жизни и творчестве писателя. / Б.А. Бассаргин. – Йошкар-Ола, 1960. – 120 с.
682839
  Ли Вилорий Николаевич М.Шолохов и корейская литература. (К вопросу о традициях М.Шолохова в творчестве Ли Гиёна и Чхон Себона) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Ли Вилорий Николаевич; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1973. – 20л.
682840
   М.Щетинин: скоро на Алтае будут и пятизвездочные отели : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 78-80
682841
   М.Эминеску. – М, 1960. – 67с.
682842
  Григорак М.Ю. М.Ю. Григорак: " Эти прогнозы будут определять долгосрочные направления развития логистики в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 23-26 : табл.
682843
   М.Ю. Лермонтов. – Одесса. – 47с.
682844
  Бураковский С.З. М.Ю. Лермонтов : Биографические сведения и разбор его сочинений для учащихся / сост. С. Бураковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : "Цетральная " типо-лит. М.Я. Минкова, 1897. – 63 с.
682845
  Дюнькин Н.И., Новиков А.И. М.Ю. Лермонтов : биография и разбор его главных произведений / сост. Н.И. Дюнькин и А.И. Новиков ; Под ред. Владимира Рябова. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Ив. Загряжского ; [Тип. В. Безобразова и К*, В. О.], 1908. – 47 с.


  Сост.: Новиков, Александр Иванович (1861-1913) Авт. предисл., ред.: Рябов, Владимир А.
682846
  Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов : Поэт сверхчеловечества / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Пантеон", 1909. – [2], 88 с.
682847
  Бураковский С.З. М.Ю. Лермонтов : Биографические сведения и разбор его сочинений для учащихся / сост. С. Бураковский. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Электропечатня К.А. Четверикова, 1912. – 63 с.
682848
  Федоровский П.Я. М.Ю. Лермонтов : (из области забытых литературных интересов) / П.Я. Федоровский, (дир-р Златопольской гимназии). – Киев : Изд. кн. маг. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский"], 1914. – 46 с.


  Из предисл.: Предлагаемый... критич. этюд о М.Ю. Лермонтове был напеч. мной в 1891 г. в газ. "Кавказ"
682849
  Семенов Л.П. М.Ю. Лермонтов : Статьи заметки / Леонид Семенов. – Москва : [Тип. В.М. Саблина]
[Т.] 1. – 1915. – [8], 294с.


  Содержание: Судьба поэта. - 15 июля 1914 г. (из записной книжки). - Юбилей М. Ю. Лермонтова. - Лермонтов и Огарев. Заметки
682850
   М.Ю. Лермонтов. – М., 1939. – 24с.
682851
   М.Ю. Лермонтов. – Л., 1941. – 50 с.
682852
  Вишневский К.Д. М.Ю. Лермонтов / К.Д. Вишневский. – Пенза, 1959. – 24 с.
682853
  Борщевский Ф.М. М.Ю. Лермонтов / Ф.М. Борщевский, М.М. Сидоренко. – Запорожье, 1964. – 29 с.
682854
   М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1964. – 126с.
682855
   М.Ю. Лермонтов. – К., 1964. – 7с.
682856
   М.Ю. Лермонтов : рекомендательный указатель литературы и методические материалы в помощь библиотекарю. – Ленинград : [б. в.], 1964. – 232 с. – К 150-летию со дня рождения поэта
682857
   М.Ю. Лермонтов. – Л. : Наука, 1979. – 431 с.
682858
   М.Ю. Лермонтов. – Рязань, 1980. – 104 с.
682859
   М.Ю. Лермонтов (1841-1941). – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1941. – 112 с.
682860
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Пенза, 1960. – 375 с.
682861
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1964. – 582, [1] с.
682862
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1972. – 568 с.
682863
   М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672 с.
682864
  Лермонтов М.Ю. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672с.
682865
  Иванова Т.А. М.Ю. Лермонтов в Подмосковье / Т.А. Иванова. – М : Московский рабочий, 1962. – 96 с.
682866
   М.Ю. Лермонтов в русской критике. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Художественная литература, 1955. – 302 с.
682867
   М.Ю. Лермонтов в русской критике : сб. статей. – Москва : Советская Россия, 1985. – 288 с. – (Школьная библиотека)
682868
  Багрий А.В. М.Ю. Лермонтов в юбилейной литературе 1914 года : Библиографический обзор с указателем / А.В. Багрий. – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 51 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения за 1915 г.
682869
  Попов А.В. М.Ю. Лермонтов и Кавказ : рекомендованная библиография с приложением хронологической канвы кавказской биографии поэта / А.В. Попов. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 52 с.
682870
  Лермонтов М.Ю. М.Ю. Лермонтов и Кавказ : Стихи. Поэмы / М.Ю. Лермонтов. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 282, [4] с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре. – ISBN 5-7644-0223-9
682871
  Заславский И.Я. М.Ю. Лермонтов и современность / И.Я. Заславский. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 124 с.
682872
  Заславский И.Я. М.Ю. Лермонтов и украинская поэзия / И.Я. Заславский. – Киев : Вища школа, 1977. – 205, [3] с.
682873
   М.Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1964. – 59 с.
682874
   М.Ю. Лермонтов и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1981. – 206 с.
682875
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 1. – 1969. – 105 с.
682876
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1969. – с. 105-254.
682877
   М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – 196 с.
682878
   М.Ю. Лермонтов.. – М., 1945. – 71с.
682879
   М.Ю. Лермонтов.. – Ставрополь, 1960. – 318 с.
682880
   М.Ю. Лермонтов. Временник Государствернного музея "Домик Лермонтова". – Пятигорск, 1947. – 79 с.
682881
   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. – Москва-Ленинград, 1941. – 312с.
682882
   М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. – Воронеж, 1964. – 263 с.
682883
  Архипов В.А. М.Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия / В.А. Архипов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 472 с.
682884
   М.Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. – Москва, 1939. – 88 с.
682885
   М.Ю. Лермонтов.Проблемы идеала. – Куйбышев, 1989. – 171 с.
682886
  Дзевелюк А.В. М.Ю. Чижов про походження і матеріальні джерела права // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 375-385
682887
  Овсянико-Куликовский Д.Н. М.Ю.Лермонтов : К столетию со дня рождения великого поєта / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова ; [Тип. т-ва "Общественная польза"], 1914. – 141 с., 1 л. портр. (фронт.)
682888
  Сушкова Е.А. М.Ю.Лермонтов / Е.А. Сушкова, 1934. – 446 с.
682889
  Белинский В.Г. М.Ю.Лермонтов / В.Г. Белинский. – Л. : Художественная литература, 1940. – 257 с.
682890
  Белов П. М.Ю.Лермонтов / П. Белов. – Сталинград, 1941. – 56 с.
682891
  Заславський І.Я. М.Ю.Лермонтов / І.Я. Заславський. – Київ, 1950. – 36 с.
682892
  Іванов С.В. М.Ю.Лермонтов / С.В. Іванов. – Київ : Художньої літератури, 1952. – 152 с.
682893
  Иванов С.В. М.Ю.Лермонтов / С.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1952. – 91 с.
682894
  Тихомирова Татьяна Дмитриевна М.Ю.Лермонтов / Тихомирова Татьяна Дмитриевна. – Москва, 1975. – 92с.
682895
  Мохаммад Хан М.Ю.Лермонтов в английском и американском литературоведении. (С конца XIX в. до наших дней) : Автореф... канд. филол.наук: / Мохаммад Хан; МГУ. – М., 1971. – 27л.
682896
  Шувалов С.В. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников и его письмах. / С.В. Шувалов. – Москва : Изд. Т-во "В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых", 1923. – 128, II с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н. Л. Бродского, А. Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н. П. Сидорова ; Вып. 2)
682897
  Хачапуридзе Н.Г. М.Ю.Лермонтов в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачапуридзе Н.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 20л.
682898
  Барамидзе М.Г. М.Ю.Лермонтов в грузинской литературной критике : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе М.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
682899
   М.Ю.Лермонтов в переводе Эриха Вайнерта. – 46с.
682900
  Ковалевская Е.А. М.Ю.Лермонтов в портретах, иллюстрациях, документах / Е.А. Ковалевская, В.А. Мануйлов. – Ленинград, 1959. – 396с.
682901
  Рез З.Я. М.Ю.Лермонтов в школе / З.Я. Рез. – 2-е изд. – Л., 1963. – 224с.
682902
   М.Ю.Лермонтов в школе. – Москва : Просвещение, 1976. – 254 с.
682903
  Воскресенская Н. М.Ю.Лермонтов К 125-летию со дня рождения 1814-1939 / Н. Воскресенская. – Москва, 1939. – 40с.
682904
  Іофанов Д.М. М.Ю.Лермонтов. / Д.М. Іофанов. – К., 1947. – 112 с.
682905
  Николаева М.Ф. М.Ю.Лермонтов. / М.Ф. Николаева. – Ставрополь, 1947. – 108с.
682906
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. 1814-1841 / В.А. Мануйлов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1958. – 160 с.
682907
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Биография. Пособие для уч-ся / В.А. Мануйлов. – Москва-Л. : Просвещение, 1964. – 183 с.
682908
  Шувалов С.В. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / С.В. Шувалов. – Москва ; Ленинград : Госиздат (Напеч. в Москве), 1925. – 192 с. – (Критико-биографическая серия)
682909
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / В.А. Мануйлов. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
682910
  Иванов С.В. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество / С.В. Иванов. – Москва : Просвещение, 1964. – 399 с.
682911
  Мануйлов В.А. М.Ю.Лермонтов. Семинарий. / В.А. Мануйлов. – Л., 1960. – 460 с.
682912
  Бродский Н.Л. М.Ю.Лермонтов.Биографии / Н.Л. Бродский. – М
1. – 1945. – 347 с.
682913
  Хан-Магомедов М.Я. Гинзбург / Хан-Магомедов. – Москва, 1972. – 182 с.
682914
  Булаховська Ю.Л. М.Я. Калинович; Л.А. Булаховський; М.Т. Рильський // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – C. 9-12
682915
  Сунцова И М.Я. Каменович / И Сунцова. – К.
682916
  Кочетков В.В. М.Я. Острогорский о роли партий в демократиченском государстве: к вопросу о конституционализации институтов // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 804-814. – ISSN 1812-8696
682917
  Клименко Н. М.Я. Сегай - видатний вчений-криміналіст і експерт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається життєвий шлях відомого вченого-криміналіста України М.Я. Сегая. Надається аналіз основних напрямів його наукової діяльності. Рассматривается жизненный путь известного ученого-криминалиста Украины М.Я. Сегая. Дается анализ основных ...
682918
  Клименко Н.І. М.Я. Сегай - відомий експерт-криміналіст і вчений // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2014. – Вип. 59. – С. 511-521. – ISSN 0130-2655
682919
  Цветков Г.М. Мiжнаpоднi відносини й зовнiшня полiтика в 1917-1945 pp : навчальний посібник / Г.М. Цветков. – Київ : Либiдь, 1997. – 232 с. – ISBN 5-325-00836-6
682920
  Ткаліч Т.І. Мiжнаpоднi оpганiзацiї: мiсце та pоль у багатостоpонньому економічному співробітництві / Т.І. Ткаліч, Я.В. Коваленко, О.В. Максютенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
682921
  Рут Френклін Мiжнаpодна тоpгiвля та iнвестицiї : Пер.з англ.із змінами та доп. / Рут Френклін, Філіпенко Антон; Hаук.ред.А.Філіпенка,Д.Олесневич. – Київ : Основи, 1998. – 743с. – ISBN 966-500-190-6
682922
   Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.Г. Самойленко, І.М. Конет, Ю.В. Теплінський // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 3. – C. 431-432. – ISSN 1562-3076


  Конференція була присвячена 75-річчю від дня народження д-ра. фіз.-мат. наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Д. І. Мартинюку. Співорганізатором наукового форуму був КНУ імені Тараса ...
682923
  Бондарчук В.Г. Мiнеpальнi багатства УРСР. : Стеногpама публiчної лекцiї / В.Г. Бондарчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ : АH УРСР, 1948. – 24с.
682924
  Гонтарева І.В. Мiра системної ефективності діяльності підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 80-84. – ISSN 1683-1942
682925
  Teterina L.M. Мultilingual experiments in Рaul Мuldoon’s poetry // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – P. 166-171. – ISSN 2313-500Х


  The article is focused on the study of multilingual experiments in the poetic texts of Paul Muldoon – one of the most formally innovative poets writing in English today. Multilingualism as a poetic practice is interpreted by linguists and literary ...
682926
  Станку Х. Ма"дула / Х. Станку. – Бухарест, 1966. – 48с.
682927
   МАCUP Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
682928
  Дурчовски Т. Маjчина душичка / Траjко Дурчовски. – Охрид : Летра, 2003. – 60 с. – ISBN 9989-115-02-8
682929
  Байкін Ф.Ф. Маpальне обличчя pадянської людини / Ф.Ф. Байкін. – Київ : Радянська Укpаїна, 1955. – 40с. – (тов-во для поширення політичних та наукових знань УРСР ; 1 ; 22)
682930
   Маадай-Кара. – М., 1973. – 474с.
682931
  Калкин А.Г. Маадай-Кара / А.Г. Калкин. – Горно-Алтайск, 1979. – 271с.
682932
   Маадай-Кара. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
682933
  Патон Б.Е. МААН: истоки, создание, деятельность (к 20-летию образования Международной ассоциации академий наук) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-52. – ISSN 0372-6436
682934
  Волобуева В.И. Маастрихт - неогеновые отложения восточной части Корякского нагорья / В.И. Волобуева, Л.Л. Красный. – Москва, 1979. – 84с.
682935
  Паламарчук М.В. Маастрихтські критерії конвергенції: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 70-72
682936
  Левтонова Ю.О. Мабини / Ю.О. Левтонова. – М, 1970. – 84с.
682937
  Лобанцова С.Н. МАБР: помощь малоимущим слоям населения // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-44. – ISSN 044-748Х


  Міжамериканський банк розвитку (МАБР)
682938
  Губар А. Мав адресу - Сибір // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 177-178


  Єпископ Яків Чулаївський (1889-1933).
682939
  Постникова Е. Мавель : Современная сказка // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 42-50.
682940
   Мавзолей Баркалая-де-Толли. – Таллин, 1957. – 35 с.
682941
  Семенов Л. Мавзолей Борга-Каш / Л. Семенов. – Владикавказ, 1928. – 18 с.
682942
  Котырев А.Н. Мавзолей В.И.Ленина.Проектирование и строительство / А.Н. Котырев. – М, 1971. – 183с.
682943
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – Москва, 1963. – 84с.
682944
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 192 с. : ил.
682945
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – [3-е доп. изд.]. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 89 с., [24] л. ил. : ил.
682946
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – 5-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 99 с. : ил.
682947
  Абрамов А.С. Мавзолей Ленина / А.С. Абрамов. – 6-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 97 с. : ил.
682948
  Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясеви. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1930. – 22с.
682949
  Третяков С.Л. Мавзолеят в Плевен / С.Л. Третяков. – София, 1967. – 18с.
682950
  Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" : 10 клас
682951
  Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"
682952
  Щипківський Г. Мавка : Повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 52-69. – ISSN 0130-321Х
682953
   Мавка: подорож Європою й Америкою // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 3


  Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила Мавка - героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної індустрії. У Бордо, 9 ...
682954
  Полотнюк Я. Мавляна Джелаледдін Румі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 170-183. – (Серія філологічна ; Вип. 45)


  До 800-річчя з дня народження видатного поета, філософа Мавляна Джелаледдін Румі
682955
  Полотнюк Я. Мавляна Джелаледдін Румі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 457-478. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  800-річчя з дня народження видатного поета, мислителя та філософа Джелаледдіна Румі.
682956
  Мазур Андрій Мавпи в законі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 66-69 : Фото
682957
  Кириченко М.С. Мавпи, щури, І. Кант в прагненні справедливості, щастя, трансцензуса: травма реальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 130-132
682958
  Джекобс В. Мавпяча лапка : Неймовірне оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 186-192. – ISSN 0320 - 8370
682959
  Мирзаян Г. Мавр vs Биллари // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 6. – С. 40-42


  Передвиборча кампанія в США :афроамериканець Джон Маккейн і Хіларі Клінтон
682960
  Корн В. Мавр и лондонские грачи. : роман / Вильмос и Ильзе Корн ; [Пер. с нем. В. Курелла и Вс. Розанова]. – Москва : Детская литература, 1964. – 368 с.
682961
  Корн В. Мавр и лондонские грачи: Роман. / В. Корн, И. Корн. – М., 1987. – 383с.
682962
  Корн В. Мавр і лондонські граки / Вільмос та Ільза Корн ; Пер. з нім. Марко Зісман. – Київ : Веселка, 1966. – 359 с.
682963
  Шютт П. Мавр сделал свое дело... / П. Шютт. – М, 1985. – 304с.
682964
  Лебедева Н.Б. Маврикий - островное государство в Индийском океане / Н.Б. Лебедева. – М., 1991. – 63с.
682965
  Большов И.Г. Маврикий / И.Г. Большов. – Москва : Мысль, 1986. – 108с : Фото. – (У карты мира)
682966
  Токарева З.И. Маврикий : Справочник / З.И. Токарева ; РАН, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 103 с. – ISBN 5-02-017340-1
682967
  Аршинник Татьяна Маврикий и подданные : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 86-92 : Іл.
682968
   Маврикий. В краю вечного лета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
682969
  Гробець Іван Маврикий. Рай на вулкані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 30-39 : фото
682970
  Исакина Юлия Маврикий. Сахарный остров // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 64-69 : фото
682971
  Симонова Екатерина Маврикий: дорогое удовольствие, но оно того стоит! : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 74-75
682972
  Ермоленко Алла Маврикий: мал золотник, да дорог // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 72-79 : фото
682973
   Маврикій. Рай для мільйонерів та зірок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-101 : фото
682974
  Горобець Марися Маврикій. Та сама Країна Чудес : Вояж-колекція / Горобець Марися, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-62 : Фото
682975
   Маврикій. Я ваш батлер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 50-57 : фото
682976
  Кашин Ю.С. Мавритания / Ю.С. Кашин. – Москва : Мысль, 1976. – 60с. : ил. – (У карты мира)
682977
  Ковальска-Левицка Мавритания / Ковальска-Левицка. – М, 1981. – 303с.
682978
  Вавилов В.В. Мавритания / В.В. Вавилов. – Москва : Мысль, 1989. – 122с. – (У карты мира)
682979
  Лаврентьев С.А. Мавритания: история и современность / С.А. Лаврентьев, В.М. Яковлев. – М., 1986. – 63с.
682980
  Якупов В. Мавритания: страна контрастов // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2009. – № 3, май (1430). – С. 26-31
682981
  Завадовский Ю.Н. Мавританский диалект арабского языка. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1981. – 80с.
682982
  Хомяк М. Маврицій Горн (1917-2000): штрихи до біографії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 523-537. – ISSN 2078-6077
682983
  Вассерман Я. Мавріцієва справа / Я. Вассерман. – Київ, 1929. – 400с.
682984
  Салтыков-Щедрин Мавруша-новоторка. / Салтыков-Щедрин. – М.Л., 1930. – 28с.
682985
  Салтыков-Щедрин Мавруша-новоторка. / Салтыков-Щедрин. – М., 1932. – 16с.
682986
  Моэм В.С. Маг / В.С. Моэм. – М, 1991. – 190с.
682987
  Дыховичный В.А. Маг и универмаг / В.А. Дыховичный. – М, 1948. – 48с.
682988
   Маг. The Magician : Сборник рассказов. – Москва : АЙРИС-пресс. Рольф, 2001. – 208с. – (Английский клуб ; Домашнее чтение). – ISBN 5-7836-0466-6
682989
  Маг Маг. Сборник фантастических рассказов = Magician. Easy reading / Маг; Сост. Н.И. Кролик. – Москва : Высшая школа, 1990. – 78 с.
682990
  Силенко Л. Мага Віра( РУHВіра) : Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософі , історі / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1998. – 1192с. – ISBN 966-513-110-9
682991
  Силенко Л. Мага віра: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії / Л. Силенко, 1979. – с.
682992
  Потиевский В.А. Мага уводит стаю / В.А. Потиевский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 272с. – ("Роман-газеты" для юношества)
682993
  Потиевский В.А. Мага уводит стаю: повести. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1989. – 334с.
682994
   Магаданский мамонтенок : Mammuthus primigenius (Blumenbach). – Ленинград : Наука, 1981. – 295с.
682995
  Карташова Л.А. Магадаскар: политика малагасизации // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 191-195. – ISSN 0130-3864
682996
  Крэнц Д. Магазин грез / Д. Крэнц. – Москва : ВАГРИУС. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0084-8
Кн.1. – 1995. – 350с.
682997
  Крэнц Д. Магазин грез / Д. Крэнц. – Москва : ВАГРИУС. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0084-8
Кн.2. – 1995. – 350с.
682998
  Добриніна О. Магазин на всі смаки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про невеличкий, але дуже зручний магазинчик у Червоному корпусі ун-ту.
682999
  Гросман Л. Магазин на площади / Л. Гросман. – Москва, 1967. – 111с.
683000
   Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое собрание сочинений принадлежащим к сим трем наукам, заключающее в себе важные и любопытные предметы оных, равно как и употребление премногих их. – Москва
4. – 1788. – 412 с.
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,