Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
681001
  Лейн Девід "Кольорова" революція як політичний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.16-38. – ISSN 1563-3713
681002
  Гиря Г.В. "Кольорові революції" їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
681003
  Бєлоусова Н.Б. "Кольорові революції" як елемент брендінгової стратегії країни / Н.Б. Бєлоусова, І. Кириченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 46-49
681004
  Кенигсберг А.К. "Кольцо Нибелунга" Вагнера / А.К. Кенигсберг. – Москва : Музгиз, 1959. – 84с.
681005
  Карпенко В. "Командир Терзагону" Антон Шкурко. До 95-ї річниці загибелі // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)
681006
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 17-36. – ISSN 0321-2068
681007
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 5 (473). – С. 23-42. – ISSN 0321-2068
681008
  Швед О. "Командування передало наказ відступати, але хтось переплутав і сказав наступати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 3 (406), 25 січня 2018. – С. 6-7


  "Курень Січових Стрільців" формувався зі студентів Університету св. Володимира та Українського народного університету. "Захисники Крут були озброєні гарматою, вісьмома кулеметами й поржавілими рушницями".
681009
  Калугін Ю.А. "Командую флотом. Шмідт" / Ю.А. Калугін. – Київ, 1969. – 387с.
681010
  Лопата П. "Комар", редагований та ілюстрований "Лев"-ом // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 10 жовтня (число 39). – С. 11


  До 100-ліття від дня народження мистця Мирона Левицького.
681011
   Колюче строчки. – Кострома, 1959. – 46с.
681012
  Бережний В.П. Колюче терня / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 177 с. : іл.
681013
  Силин А.И. Колючее перо / А.И. Силин. – Свердловск, 1958. – 32с.
681014
  Диктониус Э. Колючее пламя / Э. Диктониус. – М., 1969. – 158с.
681015
  Урбан А. Колючее чудо / А. Урбан. – Братислава, 1976. – 332с.
681016
  Беспаев С.Б. Колючелистик кочимовидный в Казахстане : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беспаев С.Б. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
681017
  Гладышев А.И. Колючелистники Туркменистана, их биология и перспективы хозяйственного использования / А.И. Гладышев, А.С. Мищенко. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 100с.
681018
  Горбачева Р.В. Колючие дожди / Р.В. Горбачева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
681019
  Лебедев Колючие стихи / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1945. – 64с.
681020
  Хаджиев Р. Колючие усы : сатирич. стихи / Ризван Хаджиев ; пер. с чечен. И.Трунова. – Грозный : Чечено- Ингуш. кн. изд-во, 1967. – 45 с.
681021
  Крапива К.К. Колючий строй : стихи, басни / К.К. Крапива. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 205 с.
681022
  Колотилов Н.Ф. Колючий хлеб / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1969. – 150с.
681023
  Корф Анастасия Колючий хоровод. Ушастый и с иголками // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 88-95 : фото
681024
   Колючка. – М., 1960. – 48с.
681025
  Епхиев Т.А. Колючки : рассказы / Т.А. Епхиев; пер. с осет. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957. – 106 с.
681026
  Сухачевский С.С. Коля Мяготин / С.С. Сухачевский. – М., 1963. – 125с.
681027
  Дубовик Ольга Коляда-фест у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 100-103 : фото
681028
  Костриця М.Ю. Коляда Олександр Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 141. – ISBN 978-966-02-7304-7
681029
   Коляда Сергей Авксентьевич. Выставка произведений. Москва, 1980. – М., 1980. – 15с.
681030
   Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленнє : з додатком пісень страстних, воскресних і инших пісень церковних. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 96, [1] с. : іл. – ISBN 978-611-01-1577-3
681031
   Колядки. – Петроград (Санкт-Петербург) : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1914. – 31 с. : мал., нот.
681032
   Колядки. – вид. 2-ге. – Київ : Видавн. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 31 с. : мал., нот. – В кн. 12 колядок та 2 щедpівки
681033
   Колядки. – К., 1990. – 40с.
681034
   Колядки і щедрівки. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 1998. – 190, [10] с. : іл., ноти. – ISBN 966-561-106-2
681035
  Михащук В. Колядки і щедрівки у збирацькому доробку Богдана Заклинського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 582-588. – ISSN 1028-5091
681036
  Терпило П. Колядки та щедрівки : в обробці [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [ В.] Ступницького : [Для мішан. хору без супр.] : [ноти] / упорядкував П. Терпило ; авт. зобр. Кирило Стеценко. – [Київ] : [Газетно-жур. друк.], 1918. – 19 c., іл.
681037
   Колядки та щедрівки. – К., 1965. – 804с.
681038
  Єфремова Л.О. Колядки та щедрівки Житомирщини / Л.О. Єфремова, Л.В. Адамович // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 143-175. – ISBN 966-02-2984-4
681039
  Луцюк М. Колядкова традиція Гуцульщини у системі народних цінностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 249-257
681040
   Колядник: Гармонізація Віри Вовк. – Rio de Jeneiro, 1988. – 54с.
681041
   Колядники із сиротинця : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
681042
  Конопка В.М. Колядование во время жатвы (на материалах Юго-Западного историко-этнографического региона Украины) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 131-138. – ISSN 0869-5415
681043
  Творун С. Колядування на жнивах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0130-6936
681044
  Івахнюк А.В. Колянківські та їхня галерея-музей // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 13-14
681045
  Пермитин Е.Н. Коляска / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 48с.
681046
  Мазаев В.М. Коль жить да любить / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1975. – 270с.
681047
  Евсюков А. Коль хочешь адвокатом быть, умей толко говорить // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 6 июля (№ 121). – С. 6 : фото. – ISSN 1997-1249


  Про Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка. Об Институте адвокатуры при КНУ имени Тараса Шевченко.
681048
   Кольбе Адольф Вильгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 163-174. – ISBN 966-594-386-3
681049
   Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 98-105. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
681050
  Короткий В.А. Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 204. – ISBN 966-06-0393-2
681051
  Конанов А.Е. Колька Гранин / А.Е. Конанов. – Архангельск, 1984. – 125с.
681052
  Колесников Л.Т. Колька Ерш-мореход. / Л.Т. Колесников. – Москва, 1976. – 95с.
681053
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1957. – 344с.
681054
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1963. – 304с.
681055
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1981. – 209с.
681056
  Хмелик А.Г. Колька отдыхает / А.Г. Хмелик. – М, 1957. – 94с.
681057
  Маковеев М.С. Колькин Рубикон / М.С. Маковеев. – М., 1966. – 32с.
681058
  Наумов И. Колькино зеркало // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 131-141. – ISSN 1728-8568
681059
  Столяров В.А. Колькино знамя / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1970. – 28с.
681060
  Куприна Г.А. Кольматация песков / Г.А. Куприна. – М, 1968. – 174с.
681061
  Златокудр І. Кольорами нетривожними : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
681062
  Лупій О.В. Кольорами предків : вірші, історична поема / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1991. – 128 с.
681063
  Колоїз Ж.В. Кольоратив чорний у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 31-41


  У статті досліджено семантику, символічне значення, авт. використання кольоратива "чорний" у романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон"; окреслено способи реалізації кольоративного контрасту.
681064
  Іншаков А. Кольоративи в поезіях В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 365-367
681065
  Півторак В. Кольоративна лексика-складник поетичного ідіостилю Марії Сербін // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 239-247. – ISSN 2304-9383
681066
  Світлична Г.П. Кольори : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 68 с.
681067
   Кольори Luxury // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 48-51 : фото
681068
  Рахно М. Кольори в епосі // Мовностилістичні засоби реалізації слов"янсько-скандинавських відповідностей в епічному дискурсі : монографія / М.Ю. Рахно. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 123-134. – ISBN 978-966-2538-63-2
681069
  Гей В.С. Кольори вересня : поезії / В.С. Гей. – Львів : Каменяр, 1985. – 54 с.
681070
  Березінський В.К. Кольори граніту : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1975. – 94 с.
681071
  Приходько Н.А. Кольори життя / Н.А. Приходько. – К., 1975. – 103с.
681072
  Різник Л. Кольори його слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
681073
  Омельчук Юлія Кольори його стежин... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
681074
  Литвин С.М. Кольори тривоги і надії / С.М. Литвин. – К., 1984. – 135с.
681075
  Саканський С. Кольори Чукотки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561
681076
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
681077
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 39-44. – ISSN 1991-0290


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
681078
  Скрипник Л. Кольористика роману "Диво" Павла Загребельного / Л. Скрипник, М. Панченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 8 (94). – С. 51-55


  Автором досліджено найуживаніші кольороназви роману "Диво" П. Загребельного, З"ясовано семантику кожного з наведених кольорів та їх стилістичне забарвлення, дібрано приклади, розглянуто прості і складні кольороназви
681079
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика інформаційної телевізійної програми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається проблематика кольору в інформаційному телебаченні, зокрема в інформаційному, інформаційно-аналітичному та інформаційно-розважальному типах програм, визначаються оптимальні зображальні моделі для результативного візуального сприйняття ...
681080
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 40с.
681081
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійної програми : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 32с.
681082
  Науменко Н.В. Кольористика фронтової поезії Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 132-138. – ISBN 978-966-171-251-4
681083
  Небеленчук І. Кольористика як один із засобів формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі роботи над повістю М. Гоголя "Тарас Бульба" // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 10 (150). – С. 22-26
681084
  Богдан С.К. Кольористичні епітети в структурі епістолярних стереотипів Лесі У країнки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 18-24. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
681085
  Карасьов О.О. Кольорова гармонійність земного покриву як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
681086
  Шевченко Л.О. Кольорова картина світу в іспанській поезії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 575-582


  У статті йдеться про лексико-семантичні способи втілення категорії кольору в іспанській поезії, який виступає в ролі національно-культурного символу іспаномовного суспільства. В статье идет речь о лексико-семантических способах воплощения категории ...
681087
  Лук"янець Г.Г. Кольорова ластівка весни, або символіка кольорів в українських та англійських народних весняних піснях // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 179-183. – (Бібліотека Інституту філології)
681088
  Семашко Т. Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 360-363
681089
  Вакулик І.І. Кольорова символіка та її роль у становленні європейського світогляду / І.І. Вакулик, І. Бушміна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 174-176
681090
  Шевченко Л.І. Кольорове осягнення світу в поезії Тараса Шевченка. Період заслання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 5. – С. 36-38.
681091
   Кольоровий вітер : Збірка перекладів прозованих та поетичних творів корейських літераторів. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-417-7
681092
  Бучинська О.В. Кольоровий ПР як метод якісного маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 168-177


  У статті розглядається таке актуальне питання сучасного маркетингу, як кольоровий ПР, розкриваються причини, чому колір викликає у людей позитивні або ж негативні емоції по відношенню до того або того товару, магазину. У статті йдеться про те, які ...
681093
  Сівова Т. Кольоровий хронотоп у романі К.Г. Паустовського "Романтики" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 137-146. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
681094
  Пенчук І.Л. Кольоровирішення дитячої програми: особливості впливу на аудиторію // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 91-95. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
681095
  Пітак О.Я. Кольорові зносостійкі покриття по кераміці на основі системи ZnO- MgO-Al2O3-SiO2 з використанням техногенної сировини : Автореф. дис. ...канд.техн. наук:Спец.05.17.11 / Олег Ярославович Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
681096
  Светов О.А. Кольорові кільця / О.А. Светов. – К., 1964. – 193с.
681097
  Коцарев О. Кольорові лампочки любови : поезія // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.59-63. – ISSN 0585-8365
681098
  Покальчук Ю.В. Кольорові мелодії. / Ю.В. Покальчук. – К, 1984. – 207с.
681099
  Шевченко Л. Кольорові події в кольорових словах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 78-83


  Актуалізовані слова в текстах ЗМІ стають учасниками мовних процесів: парадигматичних, синтагматичних, дериваційних тощо. У контексті цих процесів досліджується слово "помаранчевий". In Mass Media texts urgent words became participants of the ...
681100
  Ткачик А. Кольорові слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 31
681101
  Смірнова К. Кольорові школи, або Чому гальмує реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 12


  "Пошуки філософського каменя в Середньовіччі й реформа освіти в сучасній Україні мають багато спільного: кожен вважає себе експертом, кожен має тверду й непохитну думку, що саме він має рацію, і всі разом та всупереч кожному шукають якийсь "чарівний ...
681102
  Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
681103
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення ?-каротину в харчових продуктах з попереднім концентруванням у стабілізовані ПАР емульсії / М.В. Рогоза, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 238
681104
   Кольорометричне визначення Pd(II), RH(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами / Р. Горда, А. Трохимчук, О. Легенчук, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-43. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптимальні умови кольорометричного визначення благородних металів на поверхні силікагелю хімічно модифікованого тіосечовинними групами за допомогою офісного сканера та комп"ютерних програм обробки зображень. Встановлено, що даний метод може ...
681105
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення альбуміну у міцелярно- екстракційній системі Mо(VI) – Бромпірогалоловий червоний – Triton X-100 / М.В. Рогоза, С.А. Куліченко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 67-72. – ISSN 1991-0290
681106
  Старова В.С. Кольорометричне визначення білків на твердих поверхнях після міцелярно-екстракційного вилучення у фазу додецилсульфату натрію / В.С. Старова, С.А. Куліченко // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 84-91. – ISSN 0041-6045
681107
  Оксамит І.Ю. Кольорометричне визначення дротаверину з бромфеноловим синім в міцелярних середовищах ПАР / І.Ю. Оксамит, С.А. Куліченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16
681108
  Корнійчук В.П. КольороМузика Слова : мальовані поезії у прозі, новели, короткі повісті, фотородовід, преса про автора / Володимир Корнійчук. – Київ : Жнець, 2016. – 191, [1] с., [4] арк. іл. : іл., фот. – ISBN 978-966-2057-22-5
681109
  Супрун Л.О. Кольороназви в ідіостилі Олеся Гончара // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 157-161
681110
  Меленецька О. Кольороназви в поезії Юрія Федьковича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 131-143. – ISSN 2413-0923
681111
  Кадочнікова О. Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 50-57. – ISSN 0252-3108
681112
  Шуляк С.А. Кольороназви в текстах українських замовлянь // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 56-60
681113
  Волощак Х. Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране" (1989)) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 244-249. – ISSN 0130-528Х
681114
  Герасимова К.Д. Кольороназви у творчій лабораторії Орхана Памука // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 135-138


  У статті аналізуються особливості кольороназв, зафіксованих у творчості Орхана Памука, зокрема у мемуарній книзі "Стамбул. Місто спогадів". Охарактеризовано головні аспекти використання кольору як підкреслення за його допомогою основної ідеї у творчому ...
681115
  Морозюк Н. Кольороназви у творчості Тараса Федюка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
681116
  Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 144-153. – ISSN 2413-0923
681117
  Поклад С Т. Кольоропозначення аромату: лінгвокогнітивний вимір // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 113-122. – ISSN 2520-6397


  Здійснюється лінгвокогнітивний аналіз рекламних дескрипцій запаху парфумів, у яких запах охарактеризовано хроматичними кольоропозначеннями. Наводиться символіка й основні асоціації кольорів, які знаходять вербальне відображення в описах запаху ...
681118
  Герасимова В.В. Кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-41. – (Бібліотека Інституту філології)
681119
  Гапченко О. Кольоропозначення в українській мові (психолінгвістичний аспект) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 81-85. – ISSN 0320-3077
681120
  Улянич А. Кольоропозначення у творчості Максима Рильського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 37-44. – ISBN 966-7773-70-1
681121
  Григор"єва К. Кольоропозначення як мовне кодування позамовної інформації ("чорний" в англійській традиції) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 41-43
681122
  Жерлицын М. Кольридж и английский романтизм / М. Жерлицын. – Одесса : "Эконическая" тип., 1914. – [4], XVI, II, [2], 300 с. – Библиогр.: с. XIII-XV и в примеч.
681123
  Мірошниченко Л. Кольріджевські мотиви у морській трилогії Вільяма Голдінга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 202-211. – ISBN 966-581-102-9
681124
  Ушаков И.Ф. Кольская земля. / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1972. – 672с.
681125
  Горбацевич Ф.Ф. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3): новое в свойствах глубинных пород / Ф.Ф. Горбацевич, О.С. Головатая, Ю.П. Смирнов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 23-36 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0203-3100
681126
  Золотарев Д.А. Кольские лопари / Д.А. Золотарев. – Л., 1928. – 207с.
681127
   Кольский край в литературе. – Мурманск, 1962. – 306с.
681128
  Ушаков И.Ф. Кольский острог. 1583-1854 / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1960. – 48с.
681129
  Кудрявцев Н.В. Кольский полуостров : физико-геогр. очерк, читанный в общем собринии Об-ва Естествоиспытателей 19 мая 1881 г. / Н. Кудрявцев // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [101] с.
681130
  Петровская Л.Б. Кольский полуостров / Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1961. – 48с.
681131
  Беспалова М.Т. Кольский полуостров / М.Т. Беспалова, Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1965. – 64с.
681132
   Кольский полуостров. – Апатиты
за 1980 г. – 1980
681133
   Кольский полуостров : указатель. – Апатиты
за 1978 г. – 1981
681134
   Кольский полуостров. – Апатиты
за 1979 г. – 1981
681135
   Кольский полуостров. – Апатиты
1980. – 1983
681136
  Соловьянов Г.Н. Кольский промышленный узел / Г.Н. Соловьянов. – М.-Л., 1932. – 124с.
681137
  Беспалова М.Т. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР : История и деятельность (Литература 1961-1979 гг.) / АН СССР; Кольский филиал им. С. М. Кирова; Науч. б-ка; Сост.: М. Т. Беспалова. – Апатиты, 1980. – 165с. – К 50-летию Кольского филиала им. С. М. Кирова АН СССР
681138
  Морозюк И.Г. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР. История и деятельность / И.Г. Морозюк. – Апатиты, 1961. – 82с.
681139
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 46с.
681140
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 44с.
681141
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 72с.
681142
  Ковальджи К.В. Кольца годовые / К.В. Ковальджи. – М, 1981. – 126с.
681143
   Кольца дружбы. – М., 1977. – 56с.
681144
  Демченко В.Г. Кольца жизни / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1979. – 143с.
681145
  Ширшов А.И. Кольца и алгебры. / А.И. Ширшов. – М., 1984. – 144с.
681146
  Редьков М.И. Кольца и идеалы / М.И. Редьков. – Омск, 1973. – 47с.
681147
   Кольца и линейные группы. – Краснодар, 1988. – 129 с.
681148
   Кольца и матричные группы. – Орджоникидзе, 1984. – 176с.
681149
  Ламбек И. Кольца и модули / И. Ламбек. – М., 1971. – 280с.
681150
  Кириченко В.В. Кольца и модули : eчеб. пособие / В.В. Кириченко. – К., 1981. – 63с.
681151
  Пунинский Г.Е. Кольца и модули / Г.Е. Пунинский, А.А. Туганбаев. – Москва : Союз, 1998. – 420 с. – ISBN 5-7139-0101-7
681152
  Двинский Э.Я. Кольца и радиусы Москвы / Э.Я. Двинский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 478 с.
681153
  Нако А.Н. Кольца инцидентности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нако А.Н.; МГУ. – М, 1976. – 10л.
681154
  Вечтомов Е.М. Кольца непрерывных функций . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вечтомов Е.М.; АН МолССР. Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев, 1979. – 8л.
681155
  Бобров М.С. Кольца планет / М.С. Бобров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
681156
  Михеев А.В. Кольца путешественники. (Кольцевание птиц). / А.В. Михеев. – М., 1949. – 56с.
681157
  Ширяев В.М. Кольца с дополнительной операцией суперпозиции / Ширяев В.М. – Минск : БГУ, 2004. – 276с. – ISBN 985-485-224-5
681158
  Салавова Катарина Кольца с инволюцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Салавова Катарина; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 8л.
681159
  Бейдар Константин Игоревич Кольца с обобщенными тождествами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бейдар Константин Игоревич;. – М., 1978. – 14л.
681160
  Хмельницкий И.Л. Кольца с условием транзитивности для идеалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Хмельницкий И.Л.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
681161
  Мекей Абишийн Кольца с условием Фейта и Херстейновы полиномы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мекей Абишийн; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1972. – 10л.
681162
  Бобров М.С. Кольца Сатурна / М.С. Бобров. – Москва : Наука, 1970. – 120 с.
681163
  Роомельди Р.Э. Кольца типа(-1,1) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Роомельди Р. Э.; АН СССР,Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та матем. по присужд. уч. степ. – Новосибирск, 1974. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
681164
  Коробов А.А. Кольца функций, структуры и когомологии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробов А. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1972. – 15л.
681165
  Бродский Герман Михайлович Кольца эндоморфизмов свободных модулей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бродский Герман Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
681166
  Григорян Армен Гургенович Кольца эндоморфизмов свободных модулей над предаддитивными категориями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Григорян Армен Гургенович; Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 12л.
681167
   Кольца, близкие к ассоциативным. – Москва, 1978. – 431 с.
681168
  Мишин А.В. Кольца. / А.В. Мишин. – Москва, 1972. – 32с.
681169
   Кольцевание в изучении миграций птиц фауны СССР. – Москва, 1976. – 256с.
681170
   Кольцевание и мечение животных, 1983-1984 гг.. – Москва, 1987. – 157с.
681171
   Кольцевание и мечение птиц в СССР. 1979-1982 гг.. – Москва, 1986. – 169с.
681172
  Чайлахян Х.М. и Саркисова М.М. Кольцевание и обработка растворными препаратами, / Х.М. и Саркисова М.М. Чайлахян. – с.
681173
  Калабухов Н.И. Кольцевание сусликов (Citellus pygmaeus Pall.) при изучении продолжительности их жизни в природе / Н.И. Калабухов : (Из лаборатории экологии Н. И. И. Зоолог. МГУ и Чумного отд. Ин-та микробиологии в Ростове н/Д.). – [Москва], 1933. – 6 с. – Библиогр. с. 6
681174
  Волгин И.Л. Кольцевая дорога / И.Л. Волгин. – Москва, 1970. – 112с.
681175
  Пациенко Г.Б. Кольцевая дорога / Г.Б. Пациенко. – М., 1983. – 282с.
681176
  Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 0321-2017
681177
  Самойлов Юрий Кольцевая электричка вместо "открытого неба"? : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
681178
  Шестернина З.Н. Кольцевое крыло в стационарном потоке идеальной жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шестернина З.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 6л.
681179
  Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. / И.П. Литиков. – М., 1990. – 157с.
681180
  Райзер М.Д. Кольцевой плазменный ток в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Райзер М.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1962. – 11л.
681181
  Полищук Н.П. Кольцевые антенные решетки с фазовым сканированием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05-295 / Полищук Н.П. ; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
681182
  Кац Г.И. Кольцевые группы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кац Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – К., 1963. – 24л.
681183
  Скублова Н.В. Кольцевые морфоструктуры Балхаш-Нуринского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Скублова Н.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 24л.
681184
  Демиденко В.Н. Кольцевые оболочки атомных ядер / В.Н. Демиденко. – Череповец : б. в., 1992. – 60 с.
681185
  Басиладзе С.Г. Кольцевые потенциальные ис-счетчики на 140 Мгц / С.Г. Басиладзе ; [Объедин. ин-т ядерных исследований]. 13-7491. [Лаб. высоких энергий]. – Дубна : ОИЯИ, 1973. – 7 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 6-7 (9 назв.)
681186
   Кольцевые структуры Земли: миф или реальность. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
681187
   Кольцевые структуры земной коры Волжско-Камской антеклизы. – Казань, 1983. – 98с.
681188
  Борисов О.М. Кольцевые структуры и линеаменты Средней Азии : (по материалам дешифрирования мелкомасштабных космоснимков) / О.М. Борисов, А.К. Глух. – Ташкент : Фан, 1982. – 123с.
681189
  Нигматзянов Р.С. Кольцевые структуры как импактные кратеры: обзор // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 93-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0203-3100
681190
   Кольцевые структуры континентов Земли. – Москва : Недра, 1987. – 184с.
681191
   Кольцевые структуры лика планеты. – М., 1989. – 44с.
681192
  Лукин А.Е. Кольцевые тектономагматогенные структуры в зонах повышенной геодинамической нестабильности - первоочередные объекты поисков месторождений водорода / А.Е. Лукин, В.М. Шестопалов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 3-41 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32-36. – ISSN 0203-3100
681193
  Зубавин Б.М. Кольцо / Б.М. Зубавин. – М, 1965. – 46с.
681194
  Луговская М. Кольцо / М. Луговская. – М., 1980. – 118с.
681195
  Кильчевская Г.И. Кольцо / Г.И. Кильчевская. – М., 1989. – 124с.
681196
  Дауэр Том Кольцо Аннапурны. Дорога / Дауэр Том, Пэли Мэтью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
681197
  Байрамов Б. Кольцо без камня : повести : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с. : ил.
681198
  Жилкин В. Кольцо в кольцо / В. Жилкин. – Москва : Профиздат, 1932. – 64 с.
681199
  Бадигин К.С. Кольцо великого магистра : ист. повесть / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1969. – 384 с.
681200
  Бадигин К.С. Кольцо великого магистра : роман для ст. шк. возраста / Константин Бадигин. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1984. – 383 с.
681201
  Леонтьев А. Кольцо власти и кольцо всевластья. Катарнаш // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Оказавшемуся в блокаде Катару «Иран и Россия предложили продовольственную помощь, но она пока не нужна... мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и других стран», - заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани. Сказать, что ...
681202
  Саймак Клиффорд Дональд Кольцо вокруг Солнца / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва : Мир, 1982. – 396 с. – (Зарубежная фантастика)
681203
  Глушко М.В. Кольцо для Анастасии / М.В. Глушко. – Симферополь : Таврия, 1986. – 159 с.
681204
  Морозов П. Кольцо дорог / П. Морозов. – Москва : Современник, 1984. – 35 с. – В одн.кн. : С точностью до шага / С.Кузнечихин ; Входи в мой дом / Н.Бойцов
681205
  Козлов М.А. Кольцо жизни / М.А. Козлов. – Чебоксары, 1980. – 191с.
681206
  Крупин В.Н. Кольцо забот / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 255с.
681207
  Теодоряну Ал.О. Кольцо Маргиолицы / Ал.О. Теодоряну. – Бухарест, 1970. – 48с.
681208
  Семернин В.Н. Кольцо Москвы. / В.Н. Семернин. – М., 1985. – 165с.
681209
  Попов Александр Кольцо на снегу / Попов Александр. – Челябинск : Издатель Татьяна Лурье, 2004. – 136с. – ISBN 5-89851-079-6
681210
   Кольцо Нибелунга. Рихарда Вагнера.. – 2-е изд. – Ленинград, 1933. – 32с.
681211
  Коломийцов В. Кольцо Нибелунга. Трилогия Рихарда Вагнера / В. Коломийцов. – Пб., 1923. – 199с.
681212
   Кольцо обратного времени. – Л., 1977. – 639с.
681213
  Ганшин В.И. Кольцо памяти, кольцо славы / В.И. Ганшин, О.М. Сердобольский. – Л, 1988. – 171с.
681214
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1987. – 556с.
681215
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1987. – 462с.
681216
  Шатуновский И.М. Кольцо с самоцветом. / И.М. Шатуновский. – Москва : Правда, 1987. – 526 с.
681217
  Карнеев В.И. Кольцо скорости. Мотогонки по гаревой дорожке. / В.И. Карнеев. – М., 1969. – 91с.
681218
  Кот А.П. Кольцо судьбы : роман / А.П. Кот. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 319с.
681219
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1970. – 220с.
681220
  Лоренц Конрад Кольцо царя Соломона / Лоренц Конрад. – Москва : Знание, 1970. – 220с.
681221
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1978. – 208с.
681222
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1980. – 208с.
681223
  Бабель И. Кольцо Эсфири : Рассказ // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С.283-286. – ISSN 0042-8795
681224
  Черенкова Л. Кольцо. / Л. Черенкова. – Х., 1970. – 44с.
681225
  Цакунов О.А. Кольцо: стихи. / О.А. Цакунов. – Л., 1983. – 255с.
681226
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 287 с. – (Жизнь замечательных людей)
681227
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 298с.
681228
  Антюхин Г.В. Кольцовские места / Антюхин Г.В. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1982. – 63 с., 6 л. ил. : ил.
681229
   Кольцы и модули. Предельные теоремы теории вероятности : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 1. – 1986
681230
   Кольцы и модули. Предельные теоремы теории вероятности : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 2. – 1988
681231
   Кольчицкий Николай Михайлович. Выставка живописи. Москва, 1980. – М., 1980. – 28с.
681232
  Черненко В.А. Кольчуга / В.А. Черненко. – Молотов, 1950. – 216с.
681233
  Косаченко В.Д. Ком"пютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис... канд. геологічних наук : 04.00.22. / Косаченко В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15
681234
  Косаченко В.Д. Ком"ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис. .. канд. геолог. наук : 04.00.22 / Косаченко; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.:с.14-15
681235
  Роскладка А.А. Ком"ютерне моделювання процесу ціноутворення у цукровому виробництві / А.А. Роскладка, Н.О. Роскладка, О.В. Поплавський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
681236
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк
Т. 1, № 1. – 2013
681237
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2312-9808
Т. 2, № 1. – 2014
681238
  Злотников С.И. Команда / С.И. Злотников. – М., 1991. – 414с.
681239
  Стрезовский Й. Команда "Братское дерево" / Й. Стрезовский. – М., 1990. – 221с.
681240
  Балашов В.С. Команда "Бури" : повесть для детей / В.С. Балашов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1959. – 128 с. : ил.
681241
  Селішкар Т. Команда "Синьої чайки" / Т. Селішкар. – Київ, 1965. – 151 с.
681242
  Волос А.Г. Команда 22/19 / А.Г. Волос. – Москва, 1989. – 283с.
681243
  Мельник А. Команда з Хмельниччини - серед переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 7-8 : фото
681244
   Команда ІМВ - у конкурсі ім. Ф. Джессапа // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  У Вашингтоні (США) відбулися міжнародні раунди Конкурсу з міжнародного публічного права імені Філіпа Джессапа. Україну представляла команда ІМВ нашого університету. За результатами відбіркових раундів міжнародного етапу змагань команда зайняла почесне ...
681245
   Команда ІМВ здобула перемогу / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  Студенти ІМВ Б. Токарський, П. Григаеська та О. Маслов здобули перемогу в 16-му Конкурсі ім. Ф.Ф. Марненса з міжнеародного гуманітарного права (Росія), якиц проводився під егідою Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, ...
681246
  Григанська П. Команда ІМВ знову з нагородою! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  Команда Інституту міжнародних відносин (у складі: П. Григанська, І. Карплюк, О. Маслов, О. Варакіна) здобула титул найкращої східноєвропейської команди в Франкфуртському конкурсі судових дебатів з міжнародного арбітражу (Franrfurt Investment ...
681247
  Басс Э. Команда Клапзуба : [повесть] / Э. Басс ; пер. с чешского Е. Аникст ; предисл. В. Длугача, С. Романова. – Москва : Физкультура и спорт, 1959. – 156 с. : ил.
681248
  Басс Э. Команда Клапзубовых = lapzubova idenactka : [повесть : для сред. и старш. возраста ] / Э. Басс ; сокр. пер. с ческого П.К. Эдиет. – Ленинград : Детгиз, 1960. – 61 с. : ил.
681249
   Команда КУП НАНУ взяла участь у півфіналі ІІ Національного конкурсу з міжнародного арбітражу "EAC Moot Court 2013" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 409


  Команда Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка стала переможцем цього конкурсу.
681250
  Поляковский О. Команда молодости нашей // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 46. – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
681251
  Поляков И.П. Команда на взлет: записки бвышего нач. уч-ща летчиков / И.П. Поляков. – Донецк, 1985. – 128с.
681252
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – 2-е изд. – М, 1988. – 320с.
681253
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря. / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – М, 1986. – 237с.
681254
  Кубанский Г.В. Команда осталась на судне / Г.В. Кубанский. – М, 1978. – 207с.
681255
  Соловьева Галина Команда профессионалов // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 66 : фото
681256
  Балдин Г.А. Команда СПП : рассказы о славных делах детей железнодорожников / Г.А. Балдин ; П.П. Сосков ; худож. Ю.Г. Макаров. – 5-е изд., доп. – Москва : Транспорт, 1977. – 223 с. : ил.
681257
   Команда трудоголиков - залог успешного старта : "Лучшая гостиница - партнер в развитии бизнесс-туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-64
681258
  Бобицький Н. Команда фон дер Ляєн. Які виклики очікують Україну з новим складом Єврокомісії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 4


  "Новий склад Європейської Комісії готується зайняти кабінети з якісно новою програмою. У ній - низка регуляторних новацій, переважно в економічній та технологічній сферах, реалізація яких не має виявитися несподіванкою для інтересів України. 1 грудня ...
681259
  Федотов А.В. Команданте Джоэль. / А.В. Федотов. – М., 1966. – 136с.
681260
  Калиновская Е. Команданте оступился // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 48. – С. 65


  3 грудня у Венесуелі відбувся референдум і 51 процент народу висказалися проти поправок до конституції стосовно сроку на посту глави держави
681261
  Назаров О.А. Командарм / О.А. Назаров. – Ярославль, 1975. – 215с.
681262
  Горелик Я.М. Командарм Александр Кукк (1886-1932) / Я.М. Горелик. – Таллин, 1983. – 63с.
681263
  Гуревич Л.С. Командарм Александр Степинь / Л.С. Гуревич, С.П. Носов. – М., 1962. – 54с.
681264
  Черушев Н.С. Командарм Дубовой / Н.С. Черушев. – К., 1986. – 212с.
681265
  Жигалов И.М. Командарм Дыбенко / И.М. Жигалов. – Москва, 1987. – 431,1с.
681266
  Смирнов А.П. Командарм Иван Федько / А.П. Смирнов. – Симферополь, 1959. – 124с.
681267
  Сечкин Командарм из 1941 года. / Сечкин, Н.Г. Зайцев. – М., 1988. – 169с.
681268
  Строева А.Т. Командарм Кравченко / Анна Строева. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 173, [3] с., [4] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Люди и подвиги"). – ISBN 5-1573674
681269
   Командарм крылатых. – Рига, 1973. – 374с.
681270
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых : [о К.А. Вершинине] / Асташенков П.Т., Денисов Н.Н. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с. : ил. – (Герои Сов. Родины)
681271
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых / П.Т. Асташенков, Н.Н. Денисов. – Москва, 1983. – 112с.
681272
  Муратов В.В. Командарм Лукин / В.В. Муратов, Ю.М. Городецка. – М., 1990. – 350с.
681273
  Гольцев В.П. Командарм Миронов : докум. повесть / В.П. Гольцев. – М., 1991. – 238с.
681274
  Савостьянов В.И. Командарм первого ранга. / В.И. Савостьянов, П.Я. Егоров. – М., 1966. – 215с.
681275
   Командарм Уборевич. – Москва, 1964. – 262с.
681276
   Командарм Уборевич. – Владивосток, 1978. – 280с.
681277
  Парамонов И.В. Командарм угольного фронта / И.В. Парамонов. – М., 1977. – 120с.
681278
  Смирнов О.П. Командарм Федько : Hариси, статті, інтерв"ю на теми політично та етнічно психологі / О.П. Смирнов; перед.слово М.В.Поповича. – Київ : Молодь, 1969. – 285 с. : іл. – Бібліогр.С.231-233. – (Сер.:Життя славетних ; Вип.)
681279
  Обертас И.Л. Командарм Федько. (Ист.-биогр. очерк). / И.Л. Обертас. – Москва, 1973. – 165с.
681280
  Доманк А.С. Командарм Харитонов / А.С. Доманк, Р.М. Португальский. – Ярославль, 1989. – 174с.
681281
   Командарм Якир. – М., 1963. – 247с.
681282
   Командармами становятся не сразу. – Москва, 1965. – 32с.
681283
   Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885-1912-1913-1915-1918. – София : Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", 1993. – 201, [2] с.
681284
   Команди українських науковців зможуть об"єднуватися у державні ключові лабораторії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
681285
   Командир - организатор воспитания воинов. – М., 1963. – 119с.
681286
  Азаров В.Б. Командир "С-7" : о Герое Сов. Союза С.П. Лисине / В.Б. Азаров. – Москва, 1986. – 108, [2] с. – (Герои Советской Родины)
681287
  Шевчук В.М. Командир атакует первым / В.М. Шевчук. – М., 1980. – 256с.
681288
  Бек А.А. Командир батальона / Бек Александр. – [б. м.] : Воениздат, 1952. – 48 с. – (Библиотека журнала "Советский воин" ; № 1, (188), 1952 г.)
681289
  Зубавин Б.М. Командир батареи / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 48с.
681290
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Пенза, 1955. – 103с.
681291
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Тюмень, 1961. – 98с.
681292
  Виноградов С.Ф. Командир боевой дружины / Виноградов С.Ф. – Москва, 1986. – 160 с.
681293
  Коновалов И.Ф. Командир бронепоезда Иван Деменев / И.Ф. Коновалов, Н.П. Титов. – Пермь, 1960. – 27с.
681294
  Чинарева Т.Ф. Командир в полоску / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1990. – 254с.
681295
  Гамарра П"єр Командир Весна / Гамарра П"єр. – К., 1975. – 108с.
681296
  Гавришко М. Командир вигнав близько 50 жінок. Залишив тільки трьох санітарок // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 47 (250). – С. 54-57


  Більшість командирів Української Повстанської Армії негативно ставилися до залучення жінок у боротьбу. Але наприкінці 1944 року мусили переглянути цю тактику.
681297
  Рязанов Л. и др. Командир гвардейского корпуса "Илов" / Л. и др. Рязанов. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 111 с.
681298
  Кургузов И.П. Командир гвардейской. / И.П. Кургузов. – Москва, 1975. – 127с.
681299
  Акишин А.А. Командир голубой двойки : рассказі о капитане Гастелло / Акишин А.А. – Москва : Знание, 1965. – 95 с.
681300
  Чорній А. Командир Гуцулььського куреня Галицької армії Григорій Голинський: життя і боротьба // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 39-42
681301
  Миронов Г.М. Командир дивизии прорыва : [о ген.-майоре артиллерии С.С. Волкенштейне] / Г.М. Миронов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 168 с.
681302
  Варваров В.И. Командир и подчиненные / В.И. Варваров, Л.Е. Мерзляк. – Москва, 1986. – 166с.
681303
  Балуев Г.В. Командир Иванов / Г.В. Балуев. – Ленинград, 1979. – 64с.
681304
  Халилецкий Г.Г. Командир корабля. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1975. – 335с.
681305
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии : Сказка новых времен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 58-64 : Іл.
681306
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 58-63 : Іл.
681307
  Руднев Н.В. Командир легендарного крайсера. / Н.В. Руднев. – Тула, 1960. – 247с.
681308
   Командир лидера "Москва". – М., 1961. – 32с.
681309
  Лаффит Ж. Командир Марсо : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Тихомировой. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 332 с.
681310
   Командир наш боевой. – М., 1956. – 168с.
681311
  Ступак І. Командир непереможених // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 1, 6
681312
  Крикунов А.Ф. Командир отделения / А.Ф. Крикунов, И.А. Милявский. – 2-е изд. – М., 1960. – 160с.
681313
  Гайдовский Г.Н. Командир ПЛ К-143 / Г.Н. Гайдовский. – М., 1962. – 192с.
681314
  Соболевский А.А. Командир подземного гарнизона / А.А. Соболевский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саранск, 1989. – 301с.
681315
  Флегель В. Командир полка / В. Флегель. – М, 1974. – 448с.
681316
  Полянский А.Ф. Командир полка. / А.Ф. Полянский. – Москва, 1975. – 374с.
681317
  Гузанов В.Г. Командир принимает решение : докум. повесть / В.Г. Гузанов. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 224с.
681318
  Вендров Е.Е. Командир производства и его авторитет / Е.Е. Вендров. – Москва, 1968. – 64с.
681319
  Помченко Ю.П. Командир ракетного / Ю.П. Помченко. – М., 1987. – 319с.
681320
  Зюков Б.Б. Командир сыльных духом / Б.Б. Зюков. – М., 1987. – 141с.
681321
  Панов Н.Н. Командир танка / Н.Н. Панов. – Москва, 1937. – 153с.
681322
  Мировицький П. Командир Червоної Армії / П. Мировицький. – Х., 1928. – 32с.
681323
  Кулик Д.В. Командир Чигиринського партизанського загону Петро Антонович Дубовий (1911 - 1969 рр.) // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 200-205
681324
  Позднеев А.А. Командир эскадрильи. / А.А. Позднеев. – Москва : Военное издательство, 1959. – 176 с.
681325
  Кривда Ф.Ф. Командирами не рождаются: о воин. воспитании: (опыт. Практ. рекоменд. / Ф.Ф. Кривда. – М., 1987. – 230с.
681326
   Командири великого голоду = Командиры большого голода : поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – Київ : Генеза, 2001. – 400с. – Парал. тит. арк. російською мовою. – ISBN 966-504-234-3
681327
  Лосото Е.Л. Командировака на войну / Е.Л. Лосото. – М, 1990. – 124с.
681328
  Дворецкий И.М. Командировка / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1957. – 200с.
681329
  Пуппо И.П. Командировка / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1969. – 80с.
681330
  Корнешов Л.К. Командировка / Л.К. Корнешов. – Москва, 1977. – 255с.
681331
  Иванченко Л.М. Командировка / Л.М. Иванченко. – Саратов, 1979. – 184с.
681332
  Афанасьев А.В. Командировка / А.В. Афанасьев. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 303 с. – (Современный городской роман)


  Содерж.: Научные работники в СССР.
681333
  Дементьева И.А. Командировка / И.А. Дементьева. – М, 1985. – 126с.
681334
  Пятков Г.И. Командировка : повесть и рассказы / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1989. – 222с. – ISBN 5-7780-0103-7
681335
  Трубникова А.Я. Командировка в 13 век. / А.Я. Трубникова. – М., 1965. – 349с.
681336
  Цопа Тудор Командировка в бессмертие. / Цопа Тудор. – М., 1985. – 78с.
681337
  Бершадский Р.Ю. Командировка в Грюнштедтль / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1968. – 89с.
681338
  Пелипенко Е. Командировка в иногороднее подразделение предприятия: как правильно оформить? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 47-50.
681339
   Командировка в Китай. – М., 1988. – 96с.
681340
  Стил Дж. Командировка в Копенгаген : Роман / Дж. Стил; Пер. с англ.: Ж.Баскаковой. – Москва : Радуга, 2000. – 192. – (HARLEOUIN. Любовный роман). – ISBN 0-263-81063-1; 5-05-005106-1
681341
  Михайлов И.Л. Командировка в прошлое / И.Л. Михайлов. – Л, 1980. – 102с.
681342
  Ерашов В.П. Командировка в юность / В.П. Ерашов. – М., 1966. – 48с.
681343
  Надеин В.Д. Командировка на дуэль / В.Д. Надеин. – М., 1975. – 246с.
681344
  Шмыгановский В.Н. Командировка на Край Света / В.Н. Шмыгановский. – Москва : Известия, 1988. – 189с.
681345
   Командировка по просьбе читателей. – М., 1985. – 192с.
681346
  Хромаков М.Д. Командировка по тревожному письму / М.Д. Хромаков. – М, 1988. – 222с.
681347
  Жуков В. Командировка с погружением в глубь веков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Подорож до країни Йемен, яку древні римляни називади "Арабія Фелікс"
681348
  Абрамова А.А. Командировки / А.А. Абрамова. – Москва : Госюриздат, 1961. – 102 с.
681349
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1982. – 87с.
681350
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1989. – 141с.
681351
  Денисов Н.Н. Командирская слава / Н.Н. Денисов. – М., 1979. – 126с.
681352
   Командиру о военно-уголовном законодательстве. – М., 1983. – 176с.
681353
  Ассовская А.С. Командируется в стратосферу / А.С. Ассовская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 126 с.
681354
  Бейлинов Ал. Командиры : повесть / Ал. Бейлинов. – Киев : ДЛВ, 1938. – 163 с.
681355
  Карпов В.В. Командиры седеют рано. Повести, рассказы, очерки. / В.В. Карпов. – М., 1965. – 547с.
681356
  Райгородецкий Е.Я. Командиры смолоду / Е.Я. Райгородецкий. – К, 1986. – 246с.
681357
  Радченко Л.І. Командитне товариство як учасник цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 56-65
681358
  Костюк В.Н. Командна інтелектуальна гра "Брейн-ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 37-41. – Бібліогр.: 11 назв
681359
  Сопова К. Командна першість // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Національна асоціація патентних повірених України підводить підсумки першого року своєї роботи".
681360
  Станек Уильям Командная строка Microsoft Windows : Справочник администратора / Станек Уильям; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 2004. – 480с. – ISBN 5-7502-0267-4
681361
  Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навч. посібник для студентів внз / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва ; за ред. Р.А. Аблязова ; МОНУ, Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-370-085-4
681362
  Отич Д.Д. Командні ролі як копінг-ресурс майбутніх психологів під час навчання у ЗВО // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 60-61. – ISBN 978-966-629-858-7
681363
  Холод Н. Командно-адміністративна система: економічне зростання та рівень життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 753-763. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
681364
  Богданович Л.М. Командно-штабні навчання у Волинській області / Л.М. Богданович, С.М. Сарай // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 22-23 : фото
681365
  Дригайло В.Г. Командное управление библиотекой вуза как социальным институтом: взаимодействие дирекции, руководящих сотрудников и общественных организаций // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0130-9765


  Представлены научно-методические материалы, в которых рассмотрено рацио- нальное распределение прав и ответственности каждого члена дирекции, общественных профсоюзных организаций, совещательных органов, заведующих отделами в процессе управления ...
681366
  Дмитренко Я. Командные высоты искусственного интеллекта // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 27 сентября - 3 октября (№ 39). – С. 9, 11


  "Китай имеет очень амбициозные задачи по внедрению искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни. Эта политика всесторонне поддерживается государством. При этом чиновники внимательно прислушиваются к представителям частного сектора - ...
681367
  Лобода В.Ф. Командные кадры и законодательство о кадрах в развитии Вооруженных Сил СССР. / В.Ф. Лобода. – Москва, 1960. – 151с.
681368
  Понарина Е. Командный подход. Один, став начальником, раздает команды, другой создает команду для хорошей работы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Идея корпорации - способствовать инновационному развитию всего региона, активно привлекать на Белгородчину инвесторов. И то, и другое только на первый взгляд понятная работа. Скажем, по материаловедению Белгород силен специалистами Технологического ...
681369
  Ефимов Н. Командный состав иностранных армий / Н. Ефимов. – М.-Л, 1927. – 166с.
681370
   Командныя слова и исполнение по оным в баталионном учении : Для употребления субалтерн офицеров : Печатано в Военно-походной типографии Главного Штаба 1-й Армии, 1817
681371
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – М., 1977. – 288с.
681372
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 288с.
681373
  Мусьяков П.И. Командор / П.И. Мусьяков. – Москва, 1955. – 56с.
681374
   Командор : вісник державного службовця України. – Київ
№ 1. – 1997
681375
   Командор : вісник державного службовця України. – Київ
№ 2. – 1997
681376
   Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ
№ 2 (8). – 2014. – 90 с.
681377
  Суворов Е.К. Командорские острова и пушной промысел на них / Е.К. Суворов. – С.-Петербург, 1912. – 323с.
681378
  Бурлак В.Н. Командорские этюды / В.Н. Бурлак. – Москва : Знание, 1982. – 80с. – (Прочти, товарищ!)
681379
  Леньков В.Д. Командорский лагерь экспедиции Беринга / В.Д. Леньков. – Москва, 1988. – 125 с.
681380
  Гиппенрейтер В.Е. Командоры / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1972. – 165с.
681381
  Пасенюк Л.М. Командоры мои и твои / Л.М. Пасенюк. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 253с.
681382
  Горєлов М.Є. Командос "психололгічної війни" / М.Є. Горєлов. – Львів, 1988. – 110с.
681383
  Герэн А. Командос "холодной войны" / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1972. – 224с.
681384
  Пастух Л.В. Командоутворення як важливий напрям управління закладами загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 50-58. – Бібліогр.: 37 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
681385
  Журба І.В. Командоутворення: деякі аспекти // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 80-88


  Про ефективність командної роботи: її переваги, недоліки та особливості.
681386
   Командрам крылатых. – Рига, 1967. – 247с.
681387
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
681388
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович / вела розмову Соня Кошкіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 5-15


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
681389
  Шендриков Е.А. Командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин. Июль - октябрь 1942 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 137-149. – ISSN 0042-8779
681390
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1956. – 434с.
681391
  Бычевский Б.В. Командующий фронтом / Б.В. Бычевский. – М, 1973. – 112с.
681392
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1974. – 495с.
681393
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1989. – 471с.
681394
   Команды DOS: Справочник-гипертекст. – Москва, 1990. – 193 с.
681395
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – Москва : Издательство " ДиаСофт ", 2001. – 688с. – ISBN 966-7393-77-1
681396
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2004. – 848с. – ISBN 5-93772-113-6
681397
  Калаjджиеска Ж. Комани круjа - материална култура, етногенеза // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 110-112
681398
  Наумовець А.Г. Комар Антон Пантелеймонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 150-151. – ISBN 978-966-02-7304-7
681399
  Попов В. Комар живет, пока поет : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-65. – ISSN 0130-7673
681400
   Комар.. – М., 1943. – 64с.
681401
  Гребінь В.В. Комарівка (річка у Фрунзівському та Великомихайлівскому районах Одеської області та Молдові, ліва притока Дністра) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 158. – ISBN 978-966-02-7304-7
681402
   Комаров Аркадий Ильич - 60 лет трудовой деятельности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 55 : фото. – ISSN 0016-7126
681403
  Будько Євген Комаров за кадром, або Виворіт "Світу навиворіт" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 22-27 : фото
681404
   Комаров Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 212. – ISBN 978-966-439-754-1
681405
  Антонець Н.Б. Комаров Михайло Федорович (1844-1913) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 469-475. – ISBN 966-06-0367-3
681406
  Паламарчук О.Л. Комарова Ольга Сергіївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200. – ISSN 2075-437X
681407
   Комаровские чтения. – Владивосток
Вып. 13. – 1964. – 31 с.
681408
   Комаровские чтения. – Владивосток
Вып. 26. – 1978
681409
  Гусаров К.В. Комарову Вячеславу Васильовичу - 70 // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 210-213. – ISSN 2224-9281
681410
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 1. – 1961. – 1-488с.
681411
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 2. – 1964. – 1-504с.
681412
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 3. – 1973. – 1-282с.
681413
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды фауны СССР. / Е.Н. Савченко. – К., 1989. – 376с.
681414
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южного Приморья / Е.Н. Савченко. – К., 1983. – 156с.
681415
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южных Курил и Южного Сахалина. / Е.Н. Савченко, Г.О. Криволуцкая. – К., 1976. – 160с.
681416
  Бедный Б.В. Комары : рассказы / Бедный Б.В. – Москва : Правда, 1952. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
681417
  Ермакова Р.М. Комары (фауна и экология) нефтегазодобывающих районов Тюменской области и экологическое обосновение мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Ермакова Р.М.; Центр. науч.-иссл. ин-т эпидемиологии. – М., 1972. – 16л.
681418
  Бурлаков С.А. Комары и клещи -- переносчики возбудителей вирусных риккетеиозных заболеваний человека. / С.А. Бурлаков, В.Н. Паутов. – Москва, 1975. – 216с.
681419
   Комары и слепни Тоской области. – Томск, 1976. – 2с.
681420
  Таджиева В.С. Комары трибы Culicini, как основные компоненты гнуса в Голодной степи и экологические основы мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Таджиева В.С.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-31
681421
  Гуцевич А.В. Комары. Семейство Culicidae / А.В. Гуцевич. – Л., 1970. – 1-384с.
681422
  Дерюгин Ю.Н. Коматииты Гвинеи / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2018. – 138 с. : ил., фот., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 134-138. – ISBN 978-5-904787-73-8
681423
   Коматииты и высокомагнезиаьные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита. – Л., 1988. – 192с.
681424
  Шмиговський К.А. Комахи - шкідники городніх рослин / К.А.Шмиговський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 83 с.
681425
  Загайкевич І.К. Комахи - шкідники деревних і чагарникових порід Західних областей України / І.К. Загайкевич. – Київ, 1958. – 132с.
681426
  Кришталь О.П. Комахи - шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України / О.П. Кришталь. – Київ, 1959. – 360с.
681427
  Дмитрієв Г.В. Комахи в біосфері / Г.В. Дмитрієв. – Київ : Радянська школа, 1978. – 1200с.
681428
  Білановський І.Д. Комахи та їх значення в сільському господарстві : лекція для заочників педучилищ / І.Д. Білановський ; Упр. вищої школи М-ва освіти УРСР, Наук.-метод. кабінет заочн. пед. освіти. – Київ : Радянська школа, 1948. – 24 с.
681429
  Чирук Л. Комахи та їх символіка у художній прозі Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 530-537. – ISBN 978-966-600-487-4
681430
   Комахи Українських Карпат. – Київ, 1966. – 175с.
681431
  Лагутіна М.А. Комахоїдні рослини. / М.А. Лагутіна. – Київ : Радянська школа, 1969. – 87с.
681432
  Яценко Б.П. Комацу Сьоске / Б.П. Яценко, О.А. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 168. – ISBN 978-966-02-7304-7
681433
  Сняданко Н.В. Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2013. – 283 с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4855-4
681434
  Мельнин І.В. Комбiноване використання брендингу та маркетингових дослiджень як засіб проведення ефективної комунікативної політики компаній та організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 85-89


  У статтi вивчено питання, пов"язанi зi створенням бренду, управлiння брендами та оцiнювання їх вартостi. У дослiдженнi використано методики бренд-циклу консалтингової агенцiї Interband Zintzmeyer & Lux. The issues of brand creation, brand ...
681435
  Максименко П.П. Комбайнер Григорій Байда / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1957. – 76с.
681436
  Журавлев Т.К. Комбайнеры / Т.К. Журавлев. – Москва, 1954. – 152с.
681437
  Яцких В.Г. Комбайны в каменноугольной промышленности / В.Г. Яцких. – Х.-К., 1935. – 243с.
681438
  Клюев В.В. Комбат / В.В. Клюев. – Москва, 1971. – 96с.
681439
  Меркулов О.Б. Комбат Ардатов / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1976. – 248с.
681440
  Серов Н.В. Комбат. / Н.В. Серов. – 2-е изд. – Ярославль, 1985. – 288с.
681441
  Рябченко М. Комбатантська проза в сучасній українській літературі: жанрові та художні особливості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 62-73. – ISSN 0236-1477
681442
  Селезнев М.С. Комбаты. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1986. – 214с.
681443
  Чернобаев А.А. Комбед / А.А. Чернобаев. – Москва, 1978. – 128с.
681444
   Комбеды РСФРС. – М., 1933. – 264с.
681445
  Юган Владимир Георгиевич Комбикормовая промышленность Северного Кавказа и перспективы ее планирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Юган Владимир Георгиевич; Рост.-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
681446
  Латышев В.Н. Комбинаорная теория колец / В.Н. Латышев. – М, 1987. – 106с.
681447
  Тараканов В.Е. Комбинаротные задачи и (0,1)-матрицы. / В.Е. Тараканов. – М., 1985. – 191с.
681448
   Комбинат графического искусства. – Москва : Союзтеапром Министерства Культуры СССР, 1970. – 32 с.
681449
  Троицына Т.Л. Комбинат Тайшетлес работает по-новому / Т.Л. Троицына. – Иркутск, 1969. – 56с.
681450
   Комбинатоная методика Т.П.Ломтева и некторые вопросы прикладной лингвистики. – Днепропетровск, 1978. – 203с.
681451
   Комбинатоно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1986. – 206с.
681452
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1969. – 328с.
681453
  Холл М. Комбинаторика / М. Холл. – Москва : Мир, 1970. – 424 с.
681454
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, П.А. Виленкин. – 5-е изд. – Москва : ФИМА ; МЦНМО, 2015. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ. : с. 400. – ISBN 978-5-89492-020-7
681455
  Липский В. Комбинаторика для программистов. / В. Липский. – Москва : Мир, 1988. – 213 с.
681456
  Пивоваров Григорий Борисович Комбинаторика евклидовых асимптотических разложений функций грина в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пивоваров Григорий Борисович; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1988. – 7л.
681457
  Савельев Л.Я. Комбинаторика и вероятность / Л.Я. Савельев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 423 с.
681458
   Комбинаторика и логика. – Москва : БюроКвантум, 2003. – 128с. – (Приложение к журналу Квант №1/2003). – ISBN 5-85843-041-4
681459
   Комбинаторика и оптимизация. – Свердловск
1. – 1991. – 85 с.
681460
  Бурков В.Н. Комбинаторика и развитие техники / В.Н. Бурков, С.Е. Ловецкий. – Москва, 1968. – 32 с.
681461
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея : Научное издание / А.Я. Белецкий. – Київ, 2003. – 506с. – ISBN 966-7192-54-7
681462
  Муравьева Анна Александровна Комбинаторика нейтральных и стилистических маркированных единиц в художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Муравьева Анна Александровна ; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 22 с.
681463
  Мисюров Д.А. Комбинаторика общественного развития : варианты трансформаций символических моделей // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.18-31. – ISSN 0321-2017
681464
  Магазинов А.Н. Комбинаторика параллелоэдров и ее связь с гипотезой Вороного : автореф. канд. ... физ-мат. наук : 01.01.04 / Магазинов Александр Николаевич ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2014. – 17 с. – Библиогр.: 4 назв.
681465
  Строк В.В. Комбинаторика перечислений и подсчет графов некоторых типов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Строк В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1972. – 13л.
681466
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1973. – 70с.
681467
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1974. – 61с.
681468
  Рисслинг А.С. Комбинаторная геометрия неевклидовых пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Рисслинг А. С.; Моск. пед. ин-т. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
681469
  Хадвигер Г. Комбинаторная геометрия плоскости / Г. Хадвигер, Г. Дебруннер. – М, 1965. – 171с.
681470
  Болтянский В.Г. Комбинаторная геометрия различных классов выпуклых множеств / В.Г. Болтянский, П.С. Солтан. – Кишинев, 1978. – 279 с.
681471
  Райзер Г.Д. Комбинаторная математика / Г.Д. Райзер. – Москва, 1966. – 154 с.
681472
  Шиловский А.Н. Комбинаторная методика Т.П.Ломтева и возможности ее применения / А.Н. Шиловский. – Днепропетровск, 1979. – 105с.
681473
  Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация / Х. Пападимитриу, К. Сстайглиц. – Москва : Мир, 1985. – 510 с.
681474
  Емец О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О.А. Емец, Т.Н. Барболина ; под общ. ред. И.В. Сергиенко ; Укоопсоюз ; Полтавский ун-т потребительской кооперации Украины. – Київ : Наукова думка, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-00-0865-1
681475
  Айгнер М. Комбинаторная теория / М. Айгнер ; пер. с англ. В.В. Ермакова, В.Н, Лямина ; под ред. Г.П. Гаврилова. – Москва : Мир, 1982. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 522-543
681476
  Магнус В. Комбинаторная теория групп : Представление групп в терминах образующих и соотношений / В. Магнус, А. Каррас, Д. Солитэр; Под ред. М.Д. Гриндлингера. – Москва : Наука, 1974. – 455 с.
681477
  Линдон Р.К. Комбинаторная теория групп / Р.К. Линдон, П. Шупп. – Москва : Мир, 1980. – 447 с.
681478
  Латышев В.Н. Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В.Н. Латышев; Механико-математический ф-т МГУ им. М. Ломоносова. – М. : Московского университета, 1988. – 67 c.
681479
  Александров П.С. Комбинаторная топология / П.С. Александров. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 660 с.
681480
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы в прикладной математике. – Горький, 1988. – 124с.
681481
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы дискретного анализу : межвузовский сборник. – Горький
Вып. 10. – 1989
681482
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы и их применения. – Горький, 1990. – 163с.
681483
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1979. – 123с.
681484
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1985. – 153с.
681485
   Комбинаторно-алгебраические методы и их применения. – Горький, 1987. – 170с.
681486
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(g)=2,3 : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 120л. – Бібліогр.:л.117-120
681487
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(q), n=2,3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; КГУ. – К., 1986. – 8л.
681488
  Городков Д.А. Комбинаторное вычисление первого класса Понтрягина и приложения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Городков Денис Александрович ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова Рос. акад. наук, Отд. геометрии и топологии. – Москва, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 39 назв.
681489
  Бурков В.Н. Комбинаторное программирование / В.Н. Бурков. – Москва, 1977. – 64 с.
681490
  Рейнгольд Э.М. Комбинаторные алгоритмы. / Э.М. Рейнгольд. – Москва : Мир, 1980. – 476с.
681491
  Касьянов Виктор Николаевич Комбинаторные задачи анализа проограмм в оптимизирующей трансляции : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 05.13.11. / Касьянов Виктор Николаевич; Сиб. отд-ние АН СССР. Вычислит. Центр. – Новосибирск, 1975. – 21л.
681492
  Гринберг Арий Соломонович Комбинаторные задачи в теории многообразий представлений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гринберг Арий Соломонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
681493
  Гармаш Иван Ильич Комбинаторные задачи на матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гармаш Иван Ильич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 12л.
681494
  Корженевич Ю.В. Комбинаторные задачи: олимпиады по программированию. / Ю.В. Корженевич. – Минск, 1989. – 114с.
681495
  Ревякин Александр Михайлович Комбинаторные конструкции общих алгебраических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ревякин Александр Михайлович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 19л.
681496
  Тончев В. Комбинаторные конфигурации / В. Тончев. – К., 1988. – 153с.
681497
  Такач Л. Комбинаторные методы в теории случайных процессов / Л. Такач. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
681498
  Сачков Владимир Николаевич Комбинаторные методы дискретной математики / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1977. – 319с. – Библиогр.: с.310-315
681499
  Семереди Э. Комбинаторные методы и теории чисел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Семереди Э.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
681500
  Амелькин В.А. Комбинаторные методы кодирования геолого-геофизических данных / В.А. Амелькин, Ю.А. Воронин ; под ред. М.М. Лаврентьева ; АН СССР, Сиб. отд-ние, ВЦ . -. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1984. – 167 с. – Библиогр.: с. 160-165
681501
  Черняк А.А. Комбинаторные методы математической теории надежности. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.09 / Черняк А.А.; Ин-т матем. НАН Беларуси. – Минск, 2000. – 30л.
681502
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
681503
  Пархоменко Алла Федоровна Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения (на материале современного английского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко Алла Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.170-203
681504
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
681505
  Маркова Е.В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / Е.В. Маркова, А.Н. Лисенков; АН СССР. Научный совет по комплексной проблеме " Кибернетика"; Отв.ред. Г.К.Круг. – Москва : Наука, 1979. – 345 с.
681506
  Сукиасян Г.С. Комбинаторные принципы в некоторых задачах стохастической геометрии и геометрических вероятностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сукиасян Г.С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 10л.
681507
  Исаченко А.Н. Комбинаторные свойства выпуклых многогранников. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Исаченко А.Н.; Ин-тут кибернетики АН УССР. – К., 1980. – 15л.
681508
   Комбинаторные свойства выпуклых множеств и графов. – Свердловск, 1983. – 88с.
681509
  Кувырков П.П. Комбинаторные системы. / П.П. Кувырков. – М., 1975. – 152с.
681510
  Риордан Дж. Комбинаторные тождества / Дж. Риордан; Под ред. В.П. Чистякова; Пер. с анг. А.Е. Жукова. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
681511
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа / М.Л. Платонов. – Иркутск, 1980. – 104с.
681512
   Комбинаторные числа и полиномы в моделях дискретных распределений. – Иркутск, 1990. – 203с.
681513
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа класса отображений и их приложения / М.Л. Платонов. – М., 1979. – 152с.
681514
  Шарин Ю.С. и др. Комбинаторные шкалы в системах автоматики / Ю.С. и др. Шарин. – М., 1973. – 113с.
681515
   Комбинаторный анализ. – М.
1. – 1971. – 120с.
681516
   Комбинаторный анализ. – М., 1983. – 105с.
681517
  Табачников Марк Израильевич Комбинаторный анализ спектральных свойств матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Табачников Марк Израильевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л.
681518
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва, 1970. – с.
681519
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва : Наука, 1982. – 365 с.
681520
  Ланге Э.Г. Комбинаторный метод решения задачи размещения / Э.Г. Ланге, А.Ж. Жусупбаев. – Фрунзе, 1990. – 152с.
681521
  Крывый С.Л. Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 4. – С. 14-26. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены комбинаторный метод построения базиса множества решений систем линейных ограничений в области действительных чисел и улучшенный метод построения минимального порождающего множества решений в области натуральных чисел. Дан краткий обзор этих ...
681522
  Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон, Э. Бенсон, Р. Илсон. – Москва : Русский язык, 1990. – 286 с. – ISBN 5-200-01363-1
681523
  Шабалин А.Я. Комбинаты в системе управления народным хозяйством ГДР. / А.Я. Шабалин, Л.И. Цедилин. – М., 1984. – 159с.
681524
  Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле / И.З. Бондаревский. – М, 1965. – 83с.
681525
  Злобинский А.Д. Комбинации в русских шашках / А.Д. Злобинский. – К., 1985. – 248с.
681526
  Миротин Б.А. Комбинации в шашечной партии / Б.А. Миротин. – М., 1952. – 166с.
681527
  Вайнштейн Б.С. Комбинации и ловушки в дебюте / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1965. – 95с.
681528
  Козлов И.П. Комбинации и ловушки в русских шашках. / И.П. Козлов, Б.А. Миротин. – М., 1962. – 256с.
681529
  Мисюров Д.А. Комбинации символического моделирования и общественное развитие на пути к доминанте культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.15-18. – ISSN 2073-9702


  Предлагается методика вариативного символического моделирования общественного развития на основе математической комбинаторики, обращения к теории эволюции, отбору вариантов интегральных моделей (модели "природа" - "человек-природа" - ...
681530
  Енгалычев Олег Хафизович Комбинационная способность сортов хлопчатника с общей генеалогией : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Енгалычев Олег Хафизович; АН УзССР. Ин-т экспериментаьлной биологии растений. – Ташкент, 1980. – 24л.
681531
  Бобырь А.В. Комбинационное расселение света в слоистых кристаллах при резонансном возбуждении. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А.В.;. – М., 1986. – 156л. – Бібліогр.:л.139-156
681532
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние / М.М. Сущинский. – М., 1978. – 64с.
681533
  Коротков П.А. Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах : Монография / П.А. Коротков, Л.Н. Овандер, Н.С. Тю; МОНУ; КУ им. Т. Шевченка; ЖИТИ. – Житомир, 2000. – 228с. – ISBN 966-7570-55-Х
681534
  Шабанов Василий Филиппович Комбинационное рассеяние света в анизотропных гетердесмических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шабанов Василий Филиппович; ХГУ. – Х., 1983. – 44л.
681535
  Ботвич А.Н. Комбинационное рассеяние света в молекулярных кристаллах / А.Н. Ботвич, В.Г. Подопригора, В.Ф. Шабанов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 217с.
681536
  Бобырь А.В. Комбинационное рассеяние света в слоистых кристаллах при резонансном созбуждении : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А. В.; КГУ им. Шевченко. – л.
681537
  Фурцев Валерий Гаврилович Комбинационное рассеяние света и оптическая нелинейность сегнетополупроводников типа Sn2P2Sr : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат .наук / Фурцев Валерий Гаврилович ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16 c.
681538
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние света и строение вещества / М.М. Сущинский. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
681539
  Тер-Микаелян и Мовсесян Р.Е. Комбинационные рассеяния света вблизи резонанса / и Мовсесян Р.Е. Тер-Микаелян. – Аштарак, 1975. – 24с.
681540
  Бронштейн Г.С. Комбинационные способы измерения расстояний / Г.С. Бронштейн; Рец. Пик Л.И. – Москва : Недра, 1991. – 89с. – ISBN 5-247-02330-7
681541
  Видерман А.И. Комбинация в русских шашках / А.И. Видерман. – Москва, 1966. – 64с.
681542
  Войтович Ф.С. Комбинация геометрических тел / Ф.С. Войтович. – Минск, 1991. – 158 с.
681543
  Бондарев Алексей Комбинация Дяди Сэма // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 6 (345). – С. 62-64


  Радянсько-американські відносини. Виведення радянських військ з Афганістану.
681544
  Борисова Л.А. Комбинирование в промышленности как форма концентрации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Борисова Л.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 19л.
681545
  Орлов С.А. Комбинирование винодельческих и консервных заводов как способ повышения эффективности капитальных вложений. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орлов С.А.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 21л.
681546
  Строкова В.И. Комбинирование нефтеперерабатывающей и химической промышленности. / В.И. Строкова. – Минск, 1966. – 120с.
681547
  Сингур Г.Н. Комбинирование производств и его эффективность / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1962. – 48с.
681548
  Белорус О.Г. Комбинирование производства в химической промышленности и его народнохозяйственная эффективность. (На материалах хим. пром-ти УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белорус О.Г. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 25 с.
681549
  Сергеева Р.Ф. Комбинирование социалистического производства и его эффективность : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сергеева Р.Ф.; Казан.гсо.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
681550
  Семенов И.В. Комбинирование черной металлургии с коксованием углей и азотно-туковой промышленностью. : Автореф... канд.экон.наук: / Семенов И.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1960. – 21л.
681551
  Тютюнник А.Г. Комбинированная внутрисуставная и портальная инфильтрация 0,25% бупивакаином при артроскопической парциальной резекции медиального мениска коленного сустава // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 144-146. – ISSN 2224-0586
681552
  Леган М.В. Комбинированная модель обучения студентов на базе системы дистанционного обучения / М.В. Леган, Т.А. Яцевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 136-141. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрена реализация обучения студентов НГТУ по комбинированной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0. Показаны достоинства СДО НГТУ, оснащение системы учебными материалами (электронными ...
681553
   Комбинированная нейрометаболическая терапия больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, Т.Ю. Романюк, Т.М. Довгопола // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 69-75. – ISSN 2524-0412
681554
  Железнов И.Г. Комбинированная оценка характеристик сложных систем / И.Г. Железнов, Г.П. Семенов. – М, 1976. – 56с.
681555
  Бортновский Г.А. Комбинированная радиоустановка / Г.А. Бортновский. – М.-Л., 1961. – 40с.
681556
  Андриевская С.А. Комбинированная терапия ишемической болезни сердца Армадином и Тризипином - еще один вариант или уникальная возможность? / С.А. Андриевская, А.А. Бессмертная // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 49-57. – ISSN 2224-1485
681557
  Белячкова Е.И. Комбинированная терапия панического расстройства // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.49-60
681558
  Юсупова Р.И. Комбинированная химиотерапия экспериментального кишечного амебиаза : Автореф... канд. мед.наук: 03.106 / Юсупова Р.И.; Центр. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии. – М., 1970. – 29л.
681559
  Азимходжаева М.Н. Комбинированное действие новоиманина и некоторых антибиотиков на золотистый стафилококк : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Азимходжаева М.Н. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1967. – 19 с.
681560
  Демин Ю.С. Комбинированное действие общей вертикальной вибрации и рентгеновских лучей на ядро клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демин Ю. С. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 16 с.
681561
  Комарова В.С. Комбинированное действие пенициллина и бактериофагов на микробов дизентерии, брюшного тифа и на стафилококка : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Комарова В.С. – Одесса, 1949. – 14 с.
681562
  Казак Л.И. Комбинированное действие пирилена и папаверина : Автореф... канд. мед.наук: / Казак Л.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 12л.
681563
  Назаренко С.А. Комбинированное действие химических мутагенов на хромосомы человека. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Назаренко С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1977. – 24л.
681564
  Скамрова Г.Б. Комбинированное действие электромагнитного излучения, ДНК-интеркаляторов, С60-фуллерена и кофеина на клетки буккального эпителия человека / Г.Б. Скамрова, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 2. – C. 54-62. – ISSN 1995-5537
681565
  Перевалов Геннадий Михайлович Комбинированное действие электромагнитных полей сверхвысокой частоты и ультрафиолетового излучения на функциональное состояние центральной нервной системы животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Перевалов Геннадий Михайлович; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 26л.
681566
   Комбинированное применение классификационных систем ТIRADS И TBSRTC для прогнозирования злокачественности узловой патологии щитовидной железы / Ю.И. Караченцев, Е.П. Корчагин, Н.И. Гойденко, В.В. Хазиев, В.Н. Дубовик, М.Е. Сазонов, Л.В. Герасименко, О.В. Тяжолова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 389-393. – ISSN 2413-7944
681567
   Комбинированное применение нормобарической гипоксии и гемомагнитотерапии в условиях тренировочного процесса / Т.Д. Полякова, Н.Г. Кручинский, Д.К. Зубовский, И.Л. Рыбина // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 106-111 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
681568
  Григорьева Н.П. Комбинированное профилирование в применении к поискам месторождений колчеданных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григорьева Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 12л.
681569
  Балаханов Константин Георгиевич Комбинированные адсорбиционные слои и их влияние на кинетику разряда ионов кадмия на ртутном электроде. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.05 / Балаханов Константин Георгиевич; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 14л.
681570
  Сигал Х И. Комбинированные алгоритмы решения задачи коммивояжера / Х И. Сигал, . – Москва, 1985. – 48 с.
681571
  Курейчик В.М. Комбинированные аппаратные модели и алгоритмы в САПР, / В.М. Курейчик. – Москва, 1990. – 214с.
681572
  Смолов В.Б. Комбинированные вычислительные устройства / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л.
5. – 1974. – 42с.
681573
  Игнатьев М.Б. Комбинированные вычислительные устройства: уч. пособие. / М.Б. Игнатьев, Л.А. Мироновский. – Л., 1977. – 84с.
681574
  Сейиткурбанов С. Комбинированные гелиоветроэнергетические установки / С. Сейиткурбанов. – Ашхабад : Ыльм, 1991. – 144 с.
681575
  Кукурудза Д В. Комбинированные и модульные палетки для интерпретации кривых ВЭЗ : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Кукурудза В.Д. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 21 с.
681576
  Горбачев Б. Комбинированные киносъемки / Б. Горбачев, И. Фелицын. – М., 1950. – 56с.
681577
   Комбинированные киносъемки. – М., 1972. – 343с.
681578
   Комбинированные киносъемки. – М., 1978. – 266с.
681579
  Сенский М. Комбинированные киносъемки / М. Сенский. – М., 1979. – 231с.
681580
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – М., 1960. – 126с.
681581
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 192с.
681582
  Пугачев В.Н. Комбинированные методы определения вероятностных характеристик / Пугачев В.Н. – Москва : Сов. радио, 1973. – 596с. – Библиогр.: с. 251-252
681583
  Зысин В.А. Комбинированные парогазовые установки и циклы / В.А. Зысин. – М.-Л., 1962. – 186с.
681584
  Кабаков Н.С. Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты и машины / Н.С. Кабаков, А.И. Мордухович. – Москва, 1984. – 80 с.
681585
  Гребенкин Л.И. Комбинированные силос как источник витамина В12 при мясном откорме свиней : Автореф... канд. с. х.наук: / Гребенкин Л. И.; Горьк. с. х. ин-т. – Горький, 1968. – 20л.
681586
  Зайцев Г.Ф. Комбинированные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1978. – 263с.
681587
  Плужников Б.Ф. Комбинированные съемки в художественных фильмах. / Б.Ф. Плужников. – М., 1963. – 128с.
681588
  Вшивков Виталий Андреевич Комбинированные численные модели ансамблей заряженных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вшивков Виталий Андреевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теор и прикл. механики. – Новосибирск, 1980. – 16л.
681589
  Каган Л.М. Комбинированные электрические разряды и их применение в эмиссионном спектральном анализе / Л.М. Каган. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 110 с.
681590
  Проценко Г.П. Комбинированные электрохимические методы анализа вольфрама и молибдена в присутствии никеля. : Автореф... канд.хим.наук: / Проценко Г.П.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
681591
  Бутенко В.И. Комбинированный измерительный прибор / В.И. Бутенко. – Москва, 1974. – 47 с.
681592
  Ивахненко А.Г. Комбинированный метод моделирования водных и нефтяных полей / А.Г. Ивахненко. – К, 1984. – 151с.
681593
  Иванов В.И. Комбинированный метод прогнозирования параметров движения центра масс космического аппарата // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков, 2014. – 1 (108), январь - февраль. – С. 11-16. – ISSN 1727-7337
681594
  Завриева М.К. Комбинированный метод штрафов и стохастических квазиградиентов для поиска связанного максимина / М.К. Завриева. – Москва, 1989. – 39 с.
681595
  Спорыхин А.Н. Комбинированный подход Эйлера-Лагранжа в механике сплошной среды. / А.Н. Спорыхин, Н.А. Новиков. – Воронеж, 1991. – 118с.
681596
  Куварова Е.К. Комбинированный поливокатив в эпистолярном тексте // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 77-78
681597
  Ралко Н.Е. Комбинированный резонанс Ферми-Давыдова в колебательных спектрах молекулярных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ралко Н.Е.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – Киев, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
681598
  Мтышук Н.Ф. Комбинированный силос / Н.Ф. Мтышук. – М., 1962. – 11с.
681599
  Ярмоленко С.А. Комбинированный силос при мясном откорме свиней : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Ярмоленко С.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1966. – 20л.
681600
  Хлебникова Т.А. Комбинированный способ создания цифровых топографических планов для инженерно-геодезических изысканий инженерных сооружений / Т.А. Хлебникова, О.Б. Архипова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 15-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
681601
  Бызова Р.П. Комбинированный физико-химический метод анализа некоторых цветных и редких металлов. : Автореф... Канд.химс.наук: / Бызова Р.П.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
681602
  Щербак И.Ф. Комбинированный физико-химический метод анализа свинца, ртути и висмута в биологических объектах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербак И.Ф.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 32л.
681603
  Соколова Л.Д. Комбинированный физико-химический метод определения галлия : Автореф... кандидата хим.наук: / Соколова Л.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 19л.
681604
  Владимирова В.Ф. Комбинированный физико-химический метод определения меди, висмута и кадмия в электролитах серебра : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Владимирова В.Ф.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
681605
  Османов Х.А. Комбинированный электрофотометрический анализ некоторых магнитных сплавов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Османов Х.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
681606
  Назарова А.А. Комбинированный электрофотометрический метод анализа свинца, тория и урана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назарова А.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
681607
  Маврина А.С. Комбинированный электрофотометрический метод определения и разделения меди и никеля, кадмия и никеля, никеля и церия из серновокислых растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Маврина А. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
681608
  Пшеничная А.Н. Комбинированный электрофотометрический метод определения микроколичеств кобальта и церия в электролитахд и в сплавах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пшеничная А.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
681609
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический анализ цветных металлов / П.Н. Коваленко. – Ростов, 1960. – 204с.
681610
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический метод анализа металлов. 1 / П.Н. Коваленко
5. – 1950. – С. 217-227
681611
  Башкова Л.Ф. Комбинированный электрохимический метод контроля гальванической ванны индирования : Автореф... канд. хим.наук: / Башкова Л.Ф.; Рост. гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов н/Д, 1963. – 15л.
681612
  Дмитриева В.Л. Комбинированный электрохимический метод определения висмута в присутствии свинца : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дмитриева В.Л. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону. – 7 с.
681613
  Мусаелянц Л.Н. Комбинированный электрохимичнеский метод определения меди, кадмия и индия в присутствии цинка и мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мусаелянц Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 20л.
681614
  Хмелик Людмила Яковлевна Комбинирующаяся форма в системе средств английского словообразования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хмелик Людмила Яковлевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 22л.
681615
  Карнаух Т.О. Комбінаторика : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів, що навч. за напрямом "Прикладна математика"] / Т.О. Карнаух ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 139-141. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-966-439-428-1
681616
  Візнюк О. Комбінаторика англійських префіксів ономасіологічної категорії оцінки (діахронний аспект) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 73-86. – (Германська філологія ; Вип. 407)
681617
  Дидик-Меуш Комбінаторика в українській мові XVI-XVIII століть : Теорія. Практика. Словник / Ганна Дидик-Меуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : [б. в.], 2018. – 686, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 371-457. – ISBN 987-966-02-8549-1


  В пр. № 1719917 напис: Дарунок Читальному залу бібліотеки Інституту філології від Автора. Підпис. 13.09.2018 р.
681618
  Дидик-Меуш Комбінаторика в українській мові XVI-XVIII століть: теорія, практика, словник (ад"єктивно-субстантивні словосполучення) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Дидик-Меуш Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 680 арк. – Додатки: арк. 516-680. – Бібліогр.: арк. 424-515
681619
  Дидик-Меуш Комбінаторика в українській мові XVI-XVIII століть: теорія, практика, словник (ад"єктивно-субстантивні словосполучення) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Дидик-Меуш Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр,: 46 назв
681620
  Демешок О. Комбінаторика впливів соціо-еколого-економічних факторів на господарську систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 22-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912 04
681621
  Процай В.Ф. Комбінаторика і теорія ймовірностей у школі : Теоретичні положення. Розв"язування задач. Учбовий посібник. / В.Ф. Процай, У.В. Новикова. – Харків : Каравела, 1997. – 192 с. – ISBN 966-586-080-1
681622
  Мітельман І.М. Комбінаторика клітчастої дошки // Розв"язуємо разом / Задачі з цілими числами /В.М.Лейфура; Комбінаторика клітчастої дошки /І.М.Мітельман. – Харків : Основа, 2003. – с.105-143. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(3)). – ISBN 966-8245-22-9
681623
  Слободянюк С.В. Комбінаторика підмножин груп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Слободянюк Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 108 л. – Бібліогр.: л. 99-108
681624
  Слободянюк С.В. Комбінаторика підмножин груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Слободянюк Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
681625
  Олійник А.С. Комбінаторика слів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 50-55. – ISSN 1029-4171
681626
  Істер О.С. Комбінаторика, біном Ньютона та теорія ймовірностей у школі / О.С. Істер. – Київ : Факт, 1997. – 184 с. – ISBN 966-7274-18-7
681627
  Вишенський В.А. Комбінаторика: перші кроки / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 324 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-496-136-0
681628
   Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ - 2011) : матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 26-27 серпня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; НАНУ ; Центральна спілка споживчих тов. України та ін. ; [за ред. О.О. Ємця ; програмний ком. : І.В. Сергієнко, О.О. Нестуля та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 119 с. – ISBN 978-966-184-126-9
681629
  Долінський Л.Б. Комбінаторний аналіз спільних дефолтів позичальників // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 90-98
681630
  Луценко Є.О. Комбінаторні розміри підмножин груп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Луценко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак-т. кібернетики. – Київ, 2012. – 123 л. – Бібліогр.: л. 112-123
681631
  Луценко Є.О. Комбінаторні розміри підмножин груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Луценко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
681632
  Тимофієва Н. Комбінаторні, біологічні, мовленнєві та інформаційні простори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Пропонується новий погляд на комбінаторні простори, які існують в двох станах: згорнутому (спокої) і розгорнутому (динамічному). Показано, що біологічні, інформаційні, мовленнєві простори мають комбінаторну природу і також існують в двох станах: ...
681633
  Вірченко В.Г. Комбінаторно-варіаційне геометричне моделювання технічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Вадим Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т бід-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
681634
  Косиков І О. Комбінації в шахах. / І О. Косиков. – К., 1983. – 120с.
681635
  Лазарєв Ю.М. Комбінації і пастки в шахтах. / Ю.М. Лазарєв. – К., 1984. – 120с.
681636
   Комбінаційне розсіювання світла в процесі індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію / В.Б. Неймаш, Г.І. Довбешко, П.Є. Шепелявий, В.А. Данько, В.В. Мельник, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 2
681637
  Джаган Володимир Миколайович Комбінаційне розсіювання світла в структурах з тонкими SiGe шарами та самоіндукованими SiGe наноострівцями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Джаган В.М.; НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
681638
   Комбінаційне розсіяння волекулами води, адсорбованими пористими стеклами / Л.А. Булавін, В.Е. Погорелов, О.І. Лизенгевич, Н.О. Атамась // Вісник КУ. Сер. физика, 1995. – №1
681639
   Комбінаційне розсіяння молекулами води, адсорбованими пористими стеклами / В.Є. Погорелов, О.І. Лізенгевич, Л.А. Булавін, Н.О. Атамась // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 303-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння світла в пористих стеклах в діапазоні 3300-3800 см[у мінус першому ступені]. Зареєстровані спектри суттєво відрізняються від відповідних спектрів ІЧ поглинання. Одержаний спектр інтерпретується як неоднорідно ...
681640
  Погорелов В.Є. Комбінаційне розсіяння світла : Підручник для фізичних спеціальностей університетів / В.Є. Погорелов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 135с. – ISBN 966-594-397-9
681641
  Березовська Н.І. Комбінаційне розсіяння світла другого порядку та використання зон Джонса для встановлення його природи в кристалах ZnO / Н.І. Березовська, М.М. Білий, В.О. Губанов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 419-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На основі уявлень про класифікацію фононних станів в великих зонах (зонах Джонса) надано інтерпретацію експериментально одержаного спектру КРС другого порядку в кристалах ZnO в поляризації x(zz)y та уточнено хід кривих дисперсії фононів в цих кристалах ...
681642
   Комбінаційне розсіяння світла тетрагональною фазою діоксиду цирконію в системі ZrO2-Y2O3-СеО2 / А.П. Науменко, Н.І. Березовська, М.М. Білий, О.В. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 400-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені нанокристалічні порошки, моно- та полікристали на основі ZrO[нижній індекс 2] в тетрагональній фазі з метою вивчення особливостей кожної фази та їх проявів в спектрах КРС. Особливості зареєстрованих смуг КРС, що відповідають основним ...
681643
  Воробйова В.І. Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії сталі на основі рослинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Воробйова Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
681644
  Кошеленко В.П. Комбінаційні частоти та ефект Доплера при розсіянні хвилі шорсткою поверхнею, що рухається / В.П. Кошеленко, Б.А. Охріменко, О.В. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 427-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що при розсіянні монохроматичної хвилі шорсткою поверхнею, що рухається спектр розсіяних хвиль в дальній зоні містить дві лінії, які відповідають когерентно та дифузно розсіяним компонентам. Останні, в загальному випадку центровані нарізних ...
681645
  Приймачок О.І. Комбінація перекладацьких прийомів як фактор міжмовної та міжкультурної комунікації // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 34-37
681646
  Петрівська Л.Ю. Комбінована дія мікрохвильової резонансної терапії і метилурацилу на Т-клітинний імунітет у хворих на хронічні запальні процеси шийки матки // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 124-131. – ISSN 1023-2427
681647
  Нагірна Ярослава Ярославівна Комбінована методика формування тарифів підприємств пасажирського транспорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та вдосконалено порядок формування тарифів підприємств пасажирського транспорту та запропоновано комбіновану методитсу їх формування.
681648
  Нагірна Я.Я. Комбінована методика формування тарифів підприємств пасажирського транспорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та вдосконалено порядок формування тарифів підприємств пасажирського транспорту та запропоновано комбіновану методитсу їх формування.
681649
  Донченко В.С. Комбінована процедура класифікації мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається лінійна дискримінація, як задача квадратичної оптимізації, побудова дерева кластеризації за алгоритмом k-середніх та дихотомічна класифікація мовних сигналів на основі формантних векторів ознак. The linear discrimination as a ...
681650
  Кутін В.М. Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму (теорія, дослідження та розробка) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Кутін Василь Михайлович ; МОНУ, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 56 назв
681651
  Губка Є.О. Комбінована система електроживлення тролейбуса та економічний ефект від її використання // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7571-72-7
681652
  Смик С.Ю. Комбінована система очищення газів промислових енергоустановок від полідисперсного пилу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Смик Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
681653
  Давидова І.В. Комбінована терапія в сучасному лікувапнні артеріальної гіпертензії / І.В. Давидова, Я.В. Корост // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 2 (208). – С. 24-29. – ISSN 1997-9894
681654
  Вінтонів О.Р. Комбінована терапія еректильної дисфункції у пацієнтів з артерійною гіпертензією // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 51-55. – ISSN 1029-4244
681655
  Стеля О.Б. Комбінована тривимірна модель потоку та транспорту забруднень в насичено-ненасичених пористих середовищах / О.Б. Стеля, Л.П. Стеля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 195-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається нестаціонарна тривимірна модель потоку грунтових вод та транспорту забруднень у насичено-ненасичених середовищах. Основою моделі є зв"язані рівняння вологопереносу і масопереносу в ненасиченій зоні та зв"язані рівняння Бусінеска і ...
681656
   Комбінована фіксація модульного пухлинного ендопротеза проксимального відділу плечової кістки (експериментально-клінічне дослідження) / О.Є. Вирва, Д.О. Міхановський, М.Ю. Карпінський, О.А. Нікольченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 99-104. – ISSN 0030-5987
681657
   Комбіноване консервативно-хірургічне лікування неоваскулярної глаукоми (НВГ) з аналізом HRT-критеріїв прогресування глаукомної оптичної нейропатії / С.О. Риков, Н.С. Лаврик, Л.П. Новак, Н.В. Новак, І.І. Бакбардіна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 395-403. – ISSN 2227-7404
681658
  Жиров Г.Б. Комбіноване управління нелінійними об"єктами / Г.Б. Жиров, В.Б. Бахвалов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 32-36


  У статті розглянуто комбінаційний підхід до побудови системи управління складними об"єктами. Це обумовлено необхідністю підвищення надійності та ефективності функціонування різноманітних технічних та інших пристроїв і систем.
681659
  Любчик Л.М. Комбіноване управління технологічними процесами на основі методу обернених моделей в умовах неповної інформації : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Любчик Л.М.; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1995. – 46л.
681660
  Кондратюк В.А. Комбінований вплив наночастинок та ацетату свинцю при вживанні води з стеаратами натрію і калію на організм ссавців : монографія / Кондратюк В.А., Федорів О.Є. ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-162. – ISBN 978-966-305-097-3
681661
  Максюта Д.І. Комбінований метод аеродинамічної оптимізації ступеня осьової турбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Максюта Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
681662
  Шахно С.М. Комбінований метод Ньютона-Потра для розв"язування нелінійних операторних рівнянь / С.М. Шахно, В.І. Баб"як, Г.П. Ярмола // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 170-178. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper a local and a semi-local convergence of combined iterative process for solving nonlinear operator equations is investigated. This method is built on top of Newton method and method with convergence order 1,839... The radius of the ...
681663
  Шкуліпа О.В. Комбінований метод розпізнавання причини виникнення захворювання / О.В. Шкуліпа, Б.В. Рубльов, Б.С. Шейман // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-119. – ISSN 1028-9763
681664
  Ху Чженбін Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ху Чженбін.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
681665
  Іванко А.І. Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків / А.І. Іванко, С.Л. Панов // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 71-76. – ISSN 2077-7264
681666
  Жабін О. Комбінований рейтинг сайтів Alexa Rank // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 30-40. – ISSN 2224-9516
681667
  Смик Н.І. Комбінований сорбційно-спектрофотометричний метод визначення меламіну // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 22-29. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
681668
  Головацька Г. Комбінований урок за новелою О.Генрі "Дари волхів" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад 2021. – С. 14-15
681669
  Февральов Д.В. Комбіновані біспектрально-фільтрові методи відновлення форми сигналів при впливі інтенсивних завад : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Февральов Д.В.; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
681670
   Комбіновані гідрогелі армовані поліпропіленовим волокном / О.В. Майкович, О.Ю. Борденюк, Н.Г. Носова, В.Я. Самарик, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 183
681671
  Семашко П.В. Комбіновані еквівалентні рівні звуку як критерії гігієнічної оцінки акустичного стану територій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
681672
  Ушаков Р.П. Комбіновані задачі на прогресії // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 61-64. – ISSN 1029-4171
681673
  Лисенко М. Комбіновані інтонаційні конструкції в синтезаторах штучного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 370-376


  Стаття присвячена явищу комбінованих інтонаційних контурів, їхнім особливостям у просодичному та стилістичному аспектах з огляду на можливість використання в синтезаторах штучного мовлення.
681674
  Крівцун Ігор Віталійович Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів та пристрої для їх реалізації : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук: 05.09.10 / Крівцун І.В.; НАНУ, Укр. ін-т електрозварювання ім. Патона. – Київ, 2002. – 37 с.
681675
  Удинська А.Г. Комбіновані метонімічні переноси на позначення людини в англійскій і українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 31-42
681676
  Юрченко О.М. Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.09.03 / Юрченко О.М.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 33 назв.
681677
  Іщенко Микола Володимирович Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb (II), Cd (II), Cu (II), Co (II), Ni (II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Іщенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 165 л. + Додатки: л.156-165. – Бібліогр.: л.133-155
681678
  Іщенко М.В. Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованними на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.02 / Микола Володимирович Іщенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
681679
  Линник Ростислав Петрович Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Линник Р.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184с. + Додатки: л. 169-184. – Бібліогр.: л. 131-169
681680
  Линник Ростислав Петрович Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію. феруму, кобальту та купруму в природних водах : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.02 / Линник Ростислав Петрович; Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 19 назв
681681
  Запорожець О.А. Комбіновані спектроскопічні та візуальні тест-методи аналізу : Конспект лекцій вибраних розділів спецкурсу "Фотометричні та люмінесцентні методу аналізу" для студентів хімічного факультету / О.А. Запорожець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 40с.
681682
  Татарчук Дмитро Дмитрович Комбіновані структури НВЧ з діелектричним резонансом Е-типу : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.27.01. / Татарчук Дмитро Дмитрович; Нац. техн. ун-т "КПІ". – Київ, 2000. – 20 с.
681683
  Романів А.С. Комбіновані туристичні подорожі Європою на власному автотранспорті як різновид бекпекінгу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 10-17. – ISSN 2308-135X
681684
  Лінчевська В.О. Комбінування в промисловості Української РСР та його ефективність / В.О. Лінчевська. – Київ, 1969. – 31с.
681685
  Муравйова В. Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і народів з основними класами таблиць УДК / В. Муравйова, В. Солодовник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 41-42. – ISSN 2076-9326
681686
  Аронський М. Комбл та його вороги / Аронський М. – [Б. м.] : Укрдержнацменвидав, 1939. – 284 с.
681687
  Фесенко О.П. Комбриг Богунський / О.П. Фесенко. – Київ, 1991. – 48с.
681688
  Васин Т.М. Комбриг Патоличев / Т.М. Васин. – Львов, 1969. – 132с.
681689
  Бедиль М.А. Комде и Модан : поэма / Мирза Бедиль ; пер. с таджик. Л. Пеньковского. – Сталинабад : Гослитиздат, 1949. – 107 с. – (Классики таджикской литературы)
681690
  Бедиль М.А. Комде и Модан : поэма / Мирза Бедиль ; пер. с таджик. Л. Пеньковского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 88 с.
681691
  Бедиль М.А. Комде и Модан : поэма / Мирза Бедиль ; пер. с фарси Л. Пеньковского. – Москва : Художественная литература, 1974. – 103 с.
681692
  Падерин И.Г. Комдив бессмертных : повести / И.Г. Падерин ; [ил.: О. Шамро]. – Москва : Воениздат, 1969. – 384 с.
681693
  Падерин И.Г. Комдив бессмертных / И.Г. Падерин. – Красноярск, 1986. – 414с.
681694
   Комеди Франсез. – Л., 1980. – 223с.
681695
  Реймонт В.С. Комедиантка / В.С. Реймонт. – Ленинград
2. – 1967. – 388с.
681696
  Реймонт В.С. Комедиантка. / В.С. Реймонт. – Л.
1. – 1967. – 308с.
681697
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Москва, 1967. – 125с.
681698
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Москва, 1967. – 315с.
681699
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Кишинев, 1981. – 688с.
681700
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Л., 1985. – 288с.
681701
  Теренций Комедии / Теренций. – Москва ; Ленинград : Академія, 1934. – 464 с.
681702
  Аристофан Комедии / Аристофан. – Москва ; Ленинград : Академия. – (Античная литература)
Т. 1. – 1934. – 585 с.
681703
  Аристофан Комедии / Аристофан. – Москва ; Ленинград : Академия. – (Античная литература)
Т. 2. – 1934. – 645 с.
681704
  Менандр Комедии / Менандр. – М., 1936. – 199с.
681705
  Шекспир В. Комедии / В. Шекспир. – Москва-Л, 1946. – 207с.
681706
  Гольдони К. Комедии / К. Гольдони. – Москва, 1949. – 736с.
681707
  Крылов И.А. Комедии / И.А. Крылов. – Москва-Л., 1950. – 142с.
681708
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Минск, 1953. – 140 с. – (Школьгая библиотека)
681709
  Шкваркин В.В. Комедии / В.В. Шкваркин. – М, 1954. – 58с.
681710
  Шкваркин В.В. Комедии / В.В. Шкваркин. – М, 1954. – 58с.
681711
  Мольер Ж.Б. Комедии / Жан- Батист Мольер. – Москва : Искусство, 1954. – 600 с.
681712
  Фильдинг Г. Комедии / Г. Фильдинг. – Москва, 1954. – 348 с.
681713
  Шкваркин В Комедии : Чужой ребенок. Весенний смотр. Страшный суд. Прастая девушка. Принц Наполеон / В Шкваркин. – Москва : Советский писатель, 1954. – 310 с.
681714
  Аристофан Комедии / Аристофан ; [общ. ред. переводов c древнегреческого Ф.А. Петровского и В.Н. Ярхо ; вступ. статья и комент. Р.Н. Ярхо]. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1954. – 451 с.
681715
  Аристофан Комедии : в 2-х т. / Аристофан ; [общ. ред. переводов c древнегреческого Ф.А. Петровского и В.Н. Ярхо ; вступ. статья и комент. Р.Н. Ярхо]. – Москва : Государственное изд-во художественной литературы
Т. 2. – 1954. – 501 с.
681716
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1956. – 165с.
681717
  Фредро А. Комедии / А. Фредро. – М, 1956. – 504с.
681718
  Гольдони К. Комедии : [в 2 т. ; пер. с итал.] / К. Гольдони; Карло Гальдони. – Москва-Ленинград : Искусство
Т. 1. – 1959. – 812 с.
681719
  Гольдони К. Комедии : [в 2 т. ; пер. с итал.] / К. Гольдони; Карло Гальдони. – Москва-Ленинград : Искусство
Т. 2. – 1959. – 710 с.
681720
  Стерия Попович Комедии / Стерия Попович. – Ленинград - Москва : Искусство, 1960. – 444с. – (Библиотека драматурга)
681721
  Реньяр Ж.Ф. Комедии : пер. с фр. / Жан Франсуа Реньяр. – Ленинград-Москва : Искусство, 1960. – 626 с. – (Библиотека драматурга)
681722
  Мариво П.К. Комедии / П.К. Мариво. – М, 1961. – 779с.
681723
  Ленч Л.С. Комедии / Л.С. Ленч. – М, 1961. – 278с.
681724
  Солодарь Ц.С. Комедии / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1963. – 271с.
681725
  Менандр Комедии / Менандр. – М., 1964. – 318с.
681726
  Буачидзе К.М. Комедии / К.М. Буачидзе. – М., 1965. – 287с.
681727
  Шкваркин В.В. Комедии / В.В. Шкваркин. – М, 1966. – 58с.
681728
  Шкваркин В Комедии : Чужой ребенок. Весенний смотр. Страшный суд. Прастая девушка. Принц Наполеон / В Шкваркин. – Москва : Искусство, 1966. – 373 с.
681729
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1967. – 160с.
681730
  Тирсо Комедии : [переводы с исп.] / Тирсо де Молина ; [вступ. статья В. Силюнаса (с. 5-36) ; примеч. Е. Любимовой]. – [Москва : Искусство
Т. 1 : [Стыдливый во дворце : Благочестивая Марта]. – 1969. – 344 с. : ил.
681731
  Тирсо Комедии : [переводы с исп.] / Тирсо де Молина ; [вступ. статья В. Силюнаса (с. 5-36) ; примеч. Е. Любимовой]. – [Москва : Искусство
Т. 2 : [Дон Хиль зеленые штаны : Севильский озорник, или Каменный гость : Ревнивая к себе самой]. – 1969. – 432 с.
681732
  Гольдони К. Комедии / К. Гольдони ; [сост. и вступ. статья (с. 5-32) Н. Томашевского ; примеч. И. Володиной и др. ; ил.: И. Прагер]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 800 с. : 11 л. ил. – В изд. также: Сказки для театра / К. Гоцци ; Трагедии / В. Альфьери. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 51 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
681733
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Ленинград : Детская литература, 1971. – 160с.
681734
  Гольдони К. Комедии / К. Гольдони. – Москва, 1971. – 799с.
681735
  Гянджали Н. Комедии / Н. Гянджали. – М., 1972. – 222с.
681736
  Мольер Ж.-Б. Комедии / Ж.-Б. Мольер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 662с.
681737
  Ахундов М.Ф. Комедии : проза, поэзия, лит.-крит. статьи / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А. Шарифа. – Баку : Азернешр, 1973. – 212 с. – (Библиотека Азербайджанской литературы : в 20 т.)
681738
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – К, 1975. – 159с.
681739
  Костов С.Л. Комедии / С.Л. Костов. – София : Болгарски писател, 1975. – 582с.
681740
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Воронеж, 1976. – 263с.
681741
  Угрюмов Д.Б. Комедии / Д.Б. Угрюмов. – Москва : Искусство, 1976. – 241с.
681742
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1977. – 160с.
681743
  Конгрив У. Комедии / Уильям Конгрив ; Изд. подг.: М.А. Донской, П.В. Мелкова и др. [Пер. с англ. Н. Гинцбурга]. – Москва : Наука, 1977. – 359 с. – (Литературные памятники)
681744
  Шекспир В. Комедии / В. Шекспир. – Москва, 1979. – 366с.
681745
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1980. – 160с.
681746
  Менандр Комедии / Менандр. – М., 1982. – 574с.
681747
  Каххар А. Комедии / А. Каххар. – Москва : Искусство, 1982. – 255 с.
681748
  Мольер Ж.Б. Комедии / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1983. – 479с.
681749
  Аристофан Комедии : пер. с древнегреч. : в 2 т. / Аристофан ; коммент. В. Ярхо. – Москва : Искусство. – (Античная драматургия. Греция)
Т. 1. – 1983. – 440 с.
681750
  Аристофан Комедии : пер. с древнегреч. : в 2 т. / Аристофан ; коммент. В. Ярхо. – Москва : Искусство. – (Античная драматургия. Греция)
Т. 2. – 1983. – 520 с.
681751
  Менандр Комедии / Менандр; Пер. с древнегреч. В. Ярхо, Н. Подземской, Н. Калинина. – Москва : Искусство, 1984. – 293 с. – В изд. также : Мимиамбы / Герод. – (Библиотека античной литературы)


  Первую часть сборника составляют следующие произведения крупнейшего древнегреческого драматурга, одного из создателей новоаттической комедии, - Менандра: "Брюзга", "Третейский суд", "Остриженная", "Щит"
681752
  Теренций П. Комедии / П. Теренций. – М., 1985. – 574с.
681753
  Симуков А.Д. Комедии / А.Д. Симуков. – М., 1985. – 397с.
681754
  Мольер Ж.Б. Комедии / Ж.Б. Мольер. – Волгоград, 1986. – 229с.
681755
  Плавт Тит Макций Комедии / Плавт Тит Макций. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1987. – 670 с.
681756
  Плавт Тит Макций Комедии : [Пер. с латин.] / Плавт Тит Макций. – Москва : Искусство. – (Античная литература ; Рим)
Т. 2. – 1987. – 798 с.
681757
  Теренций П. Комедии / П. Теренций. – Москва : Искусство, 1988. – 478 с. – (Античная драматургия. Рим)
681758
  Гоголь Н.В. Комедии / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Искусство, 1988. – 470 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии). – ISBN 5=210-00064-8
681759
  Аристофан Комедии : Лисистрата.Лягушки.Женщины в народном собрании / Аристофан ; пер. А. Пиотровского. – Калининград : Янтарный сказ, 1997. – 383 с. – (Библиотека Ликея). – ISBN 5-7406-0027-8
681760
  Теренций П.А. Комедии / Теренций ; [пер. с лат. А. Артюшкова ; вступ. ст. и коммент. В. Ярхо ; худож.-ил. А. Магдич]. – Харьков : Фолио, 2001. – 603, [4] с., [4] л. фот. : ил. – Содерж.: Девушка с Андроса ; Самоистязатель ; Евнух ; Формион ; Свекровь ; Братья. В прил.: Жизнеописание Теренция / Гай Светоний Транквилл. Отрывки из несохранившихся комедий римской поллиаты. – (Библиотека античной литературы). – ISBN 966-03-1326-8
681761
  Староверова Т.Л. Комедии А.Н.Островского 1853-1855 годов и ее истоки (фольклор и русская комедиография XVIII века).. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Староверова Т.Л.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 26л.
681762
   Комедии берлинского просвещенства. – К., 1933. – 188с.
681763
  Свербилова Т.Г. Комедии В.В. Маяковского и современная советская драматургия / Т.Г. Свербилова. – К : Наукова думка, 1987. – 214 с.
681764
  Бокадоров Н.К. Комедии Гоголя : (Литературный этюд0 / [соч.] Н. Бокадорова. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 82 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. Киев, 1903, кн. 16, вып. 1-3


  На тит. л. № 95686 дарственная надпись: Его Превосходительству Михаилу ГригорьевичуПопруженко от автора
681765
  Салтыков-Щедрин Комедии и драматическая сатира / М.Е. Салтыков-Щедрин. – Ленинград : Искусство, 1991. – 446 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии)
681766
  Громов Е.С. Комедии и не только комедии: Кинорежиссер Э. Рязанов / Е.С. Громов. – М., 1989. – 139с.
681767
  Шекспир У. Комедии и поэмы : Пьесы / У. Шекспир. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 752с. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-004222-1
681768
  Тургенев И.С. Комедии и сцены / И.С. Тургенев. – Л.-М., 1949. – 390с.
681769
  Громов Е.С. Комедии и только комедии: о драматурге Э. Брагинском / Е.С. Громов. – М., 1985. – 127с.
681770
  Кирчив Р.Ф. Комедии Ивана Франко : Автореф... канд. филол.наук: / Кирчив Р.Ф.; М-во высш. и сред. образования УССР. Львов. гос. ин-т им. И.Франко. – Львов, 1961. – 16л.
681771
   Комедии итальянского Возрождения. – М., 1965. – 638с.
681772
  Джафаров Д. Комедии М. ф. Ахундова : Автореф... канд .филол.наук: / Джафаров Д.; МВО СССР, Аз.ГУ. – Баку, 1955. – 20л.
681773
  Маршова Н.М. Комедии Р.Б.Шеридана. : Автореф... канд. филолог.наук: / Маршова Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
681774
  Сафиев А.М. Комедии Сабита Рахмана : Автореф... канд. филол.наук: / Сафиев А. М.; АН АзССР, Ин-т лит. и яз. – Баку, 1968. – 30л.
681775
  Данилова А. Комедии Фадила Хаджича // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 168-173
681776
  Шаховской А.А. Комедии, стихотворения / А.А. Шаховской. – Л, 1961. – 828с.
681777
  Шекспир В. Комедии, хроники и трагедии / В. Шекспир. – М. : Художественная литература
Т. 2. – 1988. – 668с.
681778
  Мольер Ж.Б. Комедии. / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1953. – 598с.
681779
  Нушич Б. Комедии. / Б. Нушич. – Москва, 1956. – 619с.
681780
  Хольберг Л. Комедии. / Л. Хольберг. – Л.-М., 1957. – 403с.
681781
  Скаррон П. Комедии. / П. Скаррон. – М., 1964. – 391с.
681782
  Мольнар Ф. Комедии. / Ф. Мольнар. – М., 1967. – 576с.
681783
  Масс В.З. Комедии. / В.З. Масс, М.А. Червинский. – Москва, 1968. – 312с.
681784
  Фаркел Д. Комедии. / Д. Фаркел. – М, 1973. – 233с.
681785
  Мольер Ж.Б. Комедии. / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1978. – 365с.
681786
  Ахундов М.Ф. Комедии. Проза. Поэзия / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А. Шарифа. – Баку : Азернешр, 1987. – 292 с.
681787
  Аристофан Комедии. Фрагменты / Аристофан ; пер. А. Пиотровского ; изд. подгот. В.Н. Ярхо. – Москва : Ладомир ; Наука, 2000. – 1033 с. – ISBN 5-86218-234-9
681788
  Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии / В. Шекспир; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1988. – 781 с.
681789
  Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии / В. Шекспир. – Москва : Рипол Классик. – (Бессмертная библиотека.Зарубежные классики). – ISBN 5790502741
Т. 1. – 1998. – 784 с.
681790
  Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты / В. Шекспир. – Москва : Рипол Классик. – (Бессмертная библиотека.Зарубежные классики). – ISBN 579050275Х
Т. 2. – 1998. – 752 с.
681791
  Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна Комедия-памфлет в советской драматургии (проблема развития жанра) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 204л. – Бібліогр.:л.187-204
681792
  Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна Комедия-памфлет в советской драматургии (проблема развития жанра) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
681793
  Теренций Комедия / Теренций. – М.-Л., 1934. – 647с.
681794
  Сафиев Ф.И. Комедия "Гаджи-Кара" А. Ф.Ахундов : Автореф... канд. филол.наук: / Сафиев Ф. И.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1970. – 25л.
681795
  Фомичев С.А. Комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума" / С.А. Фомичев. – М. : Просвещение, 1983. – 208 с.
681796
  Смольников И.Ф. Комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума" / И.Ф. Смольников. – М. : Просвещение, 1986. – 111 с.
681797
  Шаскольская Т.П. Комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума" / Т.П. Шаскольская. – Л., 1961. – 60 с.
681798
  Шолом-Алейхем Комедия брака / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 15 с.
681799
  Гончарова-Грабовская Комедия в русской драматургии конца 20 - начала 21 века : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / С.Я. Гончарова-Грабовская. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 280с. – ISBN 5-89349-813-5.
681800
  Дрие Ля Рошель Комедия войны / Дрие Ля Рошель. – Москва, 1936. – 191с.
681801
  Шерр И. Комедия всемирной истории : Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год : пер. с нем. / Иоганн Шерр. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Дело"Тип. Моригеровского
Вып. 1. – 1870. – [4], 479 с. – Экз. деф., раз. полностью с.3-4, 477-479
681802
  Шерр И. Комедия всемирной истории : Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год : Пер. с нем. / Иоганн Шерр. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Дело"
Вып. 2. – 1871. – [2], 478 с.
681803
  Шерр И. Комедия всемирной истории : Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год : пер. с нем. / Иоганн Шерр. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Дело" ; Тип. Моригеровского
Вып. 1. – 1872. – [4], 480 с.
681804
  Дегожская А.С. Комедия Гоголя "Ревизор" / А.С. Дегожская, Т.В. Чирковская. – Л, 1958. – 48 с.
681805
  Манн Ю.В. Комедия Гоголя "Ревизор" / Ю.В. Манн. – М. : Художественная литература, 1966. – 111с.
681806
  Рат-Вег Комедия книги / Рат-Вег. – М, 1982. – 541с.
681807
  Рат-Вег Комедия книги / Рат-Вег. – Москва, 1987. – 541 с.
681808
  Карпов Н.В. Комедия М. Е. Салтыкова-Щедрина "Смерть Пазухина" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпов Н.В.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
681809
  Докусов А.М. Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор" в школьном изучении / А.М. Докусов, В.Г. Маранцман. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1975. – 190 с.
681810
  Войтоловская Э.Л. Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор". Комментарии / Э.Л. Войтоловская. – Ленинград, 1971. – 270с.
681811
  Вишневская И.Л. Комедия на орбите / И.Л. Вишневская. – Москва, 1979. – 238 с.
681812
   Комедия о царе Максимилиане и непокортном сыне его Адольфе. – М., 1921. – 96с.
681813
  Шницлер А. Комедия слов / А. Шницлер. – Петроград, 1923. – 111 с.
681814
  Никулин Д. Комедия философии - II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – C138-149. – ISSN 0042-8744
681815
  Никулин Д. Комедия философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 155-163. – ISSN 0042-8744
681816
  Боккаччо Д. Комедия флорентийских нимф. Амето. - Фьяметта. / Д. Боккаччо. – М., 1972. – 335с.
681817
  Грін Г. Комедіанти : роман / Грехем Грін ; [з англ. пер. Павло Шарандак]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 270 с.
681818
  Реймонт В. Комедіантка. / В. Реймонт. – Львів, 1962. – 298с.
681819
   Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки. – ("Театральна бібліотека")
Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 1910. – [535] с., розд. паг. – Конвалют з 9 книжок


  1. Комедії. . Кн. 2. За гусака: комедія на три дії / по М. Гоголю ; в пер. О. Олександренка // Комедії. - У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. - 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не ...
681820
   Комедії. Кн. 2 // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 63 с. – ("Театральна бібліотека")
681821
  Шолом-Алейхем Комедії / Шолом-Алейхем. – Харків, 1929. – 262 с.
681822
  Чехов А.П. Комедії / А.П. Чехов. – Харків-Одеса : Держвидав України, 1930. – 96 с.
681823
  Арістофан Комедії / Арістофан. – Київ : ДЛВ, 1939. – 327 с.
681824
  Юхвід Л. Комедії / Л. Юхвід. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1954. – 196 с.
681825
  Арістофан Комедії / Арістофан ; пер. з грец. Бориса Тена ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 279 с.
681826
  Мольєр Ж.Б. Комедії / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1958. – 776с.
681827
  Гольдони К. Комедії / К. Гольдони. – Київ, 1960. – 332с.
681828
  Минко В.П. Комедії / В.П. Минко. – Київ, 1968. – 408с.
681829
  Мольєр Ж.Б. Комедії / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1970. – 384с.
681830
  Арістофан Комедії / Арістофан ; пер. із старогрецької. – Київ : Дніпро, 1980. – 510 с. – (Вершина світового письменства ; т. 31)
681831
  Мольєр Комедії / Мольєр. – К. : Дніпро, 1981. – 504с.
681832
  Зарудний М.Я. Комедії / М.Я. Зарудний. – Київ, 1984. – 359 с.
681833
  Арістофан Комедії / Арістофан; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Переклад із старогрецької; Передмова О.Білецького; Прим. Й.Кобова. – Харків : Фоліо, 2002. – 511с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1520-1
681834
  Мольєр Комедії / Мольєр; Мольер; Перклад з французької; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 493с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2197-X
681835
  Гольдоні К. Комедії = Commedie / Карло Гольдоні ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; пер. з італ. І. Стешенко ; передмова Чезаре Де Мікеліса. – Харків : Фоліо, 2008. – 354 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4165-4


  У виданні представлено чотири найвідоміші п"єси "Слуга двом панам", "Господиня заїзду", "Колотнеча в Кйоджі" і "Кумедна пригода", що й дотепер не втратили своєї актуальності
681836
  Шекспір В. Комедії і трагікомедії : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова й примітки О. Алексеєнко, Н. Жлуктенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 527 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4367-2


  Пер. с англ. До збірки увійшли п"ять п"єс: "Сон літньої ночі", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Кінець діло хвалить", "Троїл і Крессіда", "Буря"
681837
  Кирчів Р.Ф. Комедії Івана Франка / Р.Ф. Кирчів; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 100 с.
681838
  Коломієць В.В. Комедії М.П. Старицького на сюжети українських авторів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 45-51. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються комедії видатного українського письменника й театрального діяча М. Старицького - сценічні переробки на сюжети українських письменників Якова Кухаренка, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного та ін.
681839
  Шекспір В. Комедії та трагікомедії / Вільям Шекспір; Переклад з англ.; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 527с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2291-7


  Пер. с англ. До збірки увійшли п"ять п"єс: "Сон літньої ночі", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Кінець діло хвалить", "Троїл і Крессіда", "Буря"
681840
  Бедзик Д. Комедії, драми : збірка / Дмитро Бедзик. – Харків : ДВУ, 1930. – 292 с.
681841
  Заколодна А.Р. Комедійна інтрига у п"єсі Оскара Уайльда "Віяло леді Віндермір" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 81-83. – ISBN 978-966-921-000-5
681842
  Франс А. Комедійна історія / А. Франс. – Х, 1931. – 200с.
681843
  Шубравська О. Комедійний жанр у драматургічній творчості Сидора Воробкевича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 88-97. – ISSN 0236-1477
681844
  Ковалів Ю.І. Комедія (- веселощі, весела процесія та спів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 175-177. – ISBN 978-966-02-7304-7
681845
  Мегела І.П. Комедія В. Шекспіра "Сон в літню ніч" як пізнання непізнаного (спроба герметичного прочитання ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 54-63


  У статті зроблено спробу нового прочитання багатошаровості комедії В.Шекспіра "Сон в літню ніч", виходячи з принципів герметичного вчення Гермеса Трісмегіста. Розкривається взаємозв"язок різних часово-просторових площин, використання художнього ...
681846
  Минко В.П. Комедія з двома інфарктами / В.П. Минко. – Київ, 1967. – 77с.
681847
  Лапко О. Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 169-172
681848
  Литвинська С.В. Комедія О. Коломійця "Фараони": сучасний літературознавчий аналіз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 246-252
681849
  Шекспір В. Комедія помилок / В. Шекспір. – Київ, 1954. – 116с.
681850
  Франс А. Комедія про чоловіка, що оженився з немовою : жарт в 2 актах / Анатоль Франс // Будівничий Сольнес : драма в трьох діях / Г. Ібсен. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Дpук. А.В. Кисїлевського і Ски], 1910. – 40 с. – (Загальна бібліотека ; № 61/62)
681851
  Кудрявцев М.Г. Комедія як драматургічний жанр: генеза, модифікації, тенденції та явища // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 192-211


  У статті простежуються проблема комедійного жанру, його еволюція, різновиди, модифікації у вітчизняній і світовій класиці на всіх етапах культурно-історичного розвитку.
681852
  Ельчанинов А.И. Комедчиков Николай Николаевич - человек, исследователь, ученый, педагог / А.И. Ельчанинов, А.Г. Хропов, В.И. Рябчикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 52-59 : фото. – ISSN 0016-7126
681853
  Гудошник О.В. Комеморативні медіапрактики в період пандемії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 29-34. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
681854
  Білик О.М. Комеморативні практики в процесі соціалізації освітніх мігрантів у соціокультурному просторі сучасної України / О.М. Білик, Т.М. Брагіна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 19-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему використання феноменів меморіальної культури в процесі соціалізації освітніх мігрантів, які навчаються в Україні. Запропоновано соціально-педагогічний супровід як ефективний вид соціально-педагогічної діяльності, спрямований на ...
681855
  Половинчак Ю.М. Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-100. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. Дослідження присвячене виявленню особливостей використання цифрових медіа та інструментів для фіксації та представлення суспільнозначимих подій минулого, популяризації історії та комеморації. Методи, застосовані для реалізації ...
681856
  Розумний О.М. Комеморативні практики, присвячені Т.Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина XIX - початок XX століття) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 225-232
681857
  Левашов М.А. Комендант Берлина / М.А. Левашов. – Ташкент, 1964. – 263с.
681858
  Левашов М.А. Комендант Берлина / М.А. Левашов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 263 с.
681859
  Собко В.М. Комендант Берліна : П"єса на 2 д. / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69с. – (Б-ка суч. драматургії ; № 64)
681860
  Прохоров Н.Н. Комендант брянских лесов / Н.Н. Прохоров. – М., 1958. – 120с.
681861
  Максимов Е.В. Комендант великого затишья: документальная проза / Е.В. Максимов. – М., 1991. – 236с.
681862
  Коноплин Н.Т. Комендант вертушки. Повести. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1970. – 304с.
681863
  Махун С. Комендант Другої Речі Посполитої. 5 грудня виповнюється 150 років від дня народження Юзефа Пілсудського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 15


  "... Польський історик Мечислав Прушинський зазначав: "Пілсудський здобув собі таку славу, яка в Польщі, швидше за все, вже не випаде нікому протягом наступних пари століть". В історії Польщі особистість маршала Юзефа Клеменса Пілсудського (1867—1935) ...
681864
  Горбов Е.К. Комендант Зеленого переулка / Е.К. Горбов. – М, 1975. – 512с.
681865
  Симонова О.И. Комендант Михеевского леса / О.И. Симонова. – Минск, 1967. – 318с.
681866
  Ткач Д.В. Комендант моря : Оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : ДЛВ, 1960. – 35с.
681867
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Москва, 1950. – 144с.
681868
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Москва, 1955. – 32с.
681869
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1970. – 271с.
681870
  Абрамовская К. Комендант смерти // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 15 (605). – С. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Чекист Степан Саенко стал легендой Харькова. Кровавый палач, на совести которого сотни расстрелянных, повешенных и замученных, пережил сталинские репрессии, возглавил швейную фабрику, удостоился ордена Ленина и дожил до 87 лет.
681871
  Гайдар А.П. Комендант снежной крепости / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1952. – 88с.
681872
  Воинов А. Комендантский час / А. Воинов. – Москва, 1969. – 143с.
681873
  Гуреев А.И. Комендантский час / А.И. Гуреев. – М,, 1983. – 391с.
681874
  Гуреев О. Комендантский час / О. Гуреев. – М,, 1988. – 399с.
681875
  Гуреїв І О. Комендантська година / І О. Гуреїв. – К., 1979. – 360с.
681876
  Гуреїв І О. Комендантська година / І О. Гуреїв. – 2-е вид., допов. – Київ : Дніпро, 1989. – 398с. – ISBN 5-308-00340-8
681877
  Трембовецький Д.В. Комендантський відділ Канцелярії Військового міністерства УНР 1919 р. / Д.В. Трембовецький, С.В. Олійник // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 24-25
681878
  Чудакова В.А. Коменданты, интенданты... / В.А. Чудакова. – Л, 1985. – 336с.
681879
  Яковлев Г.Н. Комендор "Авроры" / Г.Н. Яковлев. – Ростов на Дону, 1971. – 96с.
681880
  Грищук П.А. Комендор МЗА / П.А. Грищук, К.В. Морозов. – М, 1974. – 155с.
681881
  Шамякин И.П. Комендор с "Олега" : рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1971. – 96 с.
681882
  Крофта К. Коменский, как завершитель гуситской традиции / К. Крофта. – Прага, 1946. – 28с.
681883
   Коментар // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 543-544. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
681884
  Орлюк О.П. Коментар бухгалтерського та податкового законодавства щодо об"єктів права інтелектуальної власності : наук.-практ. зб. / [О.П. Орлюк, Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 95. [1] с. : іл., табл. – На обкл. та на тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-417-9
681885
  Самура А. Коментар Венеціанської комісії на Закон України "Про мирні зібрання" // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 42-45
681886
   Коментар голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака про методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 64-67
681887
  Івакін Ю.О. Коментар до "Кобзаря" Шевченка : поезії до заслання / Ю.О. Івакін ; [відпов. ред. Є.П. Кирилюк]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 371 с.
681888
  Івакін Ю.О. Коментар до "Кобзаря" Шевченка : Поезії 1867-1861 рр. / Ю.О. Івакін. – Київ : Наукова думка, 1968. – 408 с.
681889
  Бояров І В. Коментар до глави 16 "Обшук і виїмка" Кримінально - процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.24-40
681890
  Маляренко В.Т. Коментар до глави 29 "Подача апеляцій" Кримінально - процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.52-71
681891
  Осауленко О.І. Коментар до глви 20-А статті 77 розділу VI, статей 109-2, 19 виправно - трудового кодексу України / О.І. Осауленко, А.М. Палій // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.52-81
681892
   Коментар до документа Венеційської Комісії "Мірило правовладдя" : для українського користувача / [авт. С. Головатий] // Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) "Мірило правовладдя". Коментар. Глосарій : коментар : глосарій / [Венеційська Ком. Ради Європи ; пер. з англ. С. Головатого]. – [Страсбург] : USAID, 2017. – С. 59-108 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
681893
   Коментар до Закону "Про судоустрій України". – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 464с. – ISBN 966-667-111-5
681894
   Коментар до закону України "Про громадянство України". – Київ, 1999. – 300c
681895
   Коментар до Земельного кодексу Української РСР. – Х., 1973. – 234с.
681896
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2006
681897
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2006
681898
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2006
681899
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2006
681900
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2006
681901
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2006
681902
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2006
681903
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2006
681904
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2006
681905
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2006
681906
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2006
681907
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2006
681908
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2007
681909
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2007
681910
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2007
681911
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2007
681912
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2007
681913
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2007
681914
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2007
681915
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2007
681916
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2007
681917
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2007
681918
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11/12. – 2007
681919
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2008
681920
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2008
681921
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2008
681922
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2008
681923
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2008
681924
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2008
681925
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2008
681926
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2008
681927
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2008
681928
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2008
681929
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2008
681930
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2008
681931
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2009
681932
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2009
681933
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2009
681934
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2009
681935
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2009
681936
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2009
681937
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2009
681938
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2009
681939
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2009
681940
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2009
681941
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2009
681942
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2009
681943
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2010
681944
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 2. – 2010
681945
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 3. – 2010
681946
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 4. – 2010
681947
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 5. – 2010
681948
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 6. – 2010
681949
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 7. – 2010
681950
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 8. – 2010
681951
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 9. – 2010
681952
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 10. – 2010
681953
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 11. – 2010
681954
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 12. – 2010
681955
   Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2006-
№ 1. – 2011. – З № 2 2012 р. назва "Освітні Коментарі"
681956
   Коментар до Кодексу суддівської етики / [Всеукр. громадська орг. "Асоц. суддів України"]. – Київ : Рада суддів України, 2016. – 140 с. : табл. – Затверджено рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 р. № 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
681957
   Коментар до Конституції України. – Київ, 1996. – 378с. – ISBN 966-7024-06-7
681958
   Коментар до Конституції України. – 2-ге вид., виправ. й допов. – Київ, 1998. – 412с. – ISBN 966-7024-22-9
681959
  Рудик П.А. Коментар до конституційних змін : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.А. Рудик. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-364-558-2
681960
  Андрушко П.П. Коментар до кримінального кодексу України з питань виборчого права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 22-37.
681961
  Андрушко П.П. Коментар до кримінального кодексу України з питань виборчого права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-39.
681962
  Андрушко П.П. Коментар до Кримінального кодексу України з питань виборчого права. Коментар до статті 158 Кримінального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 33-51.
681963
  Багалій Д. Коментар до мемуарів В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 196-200. – ISBN 966-7272-00-1
681964
   Коментар до методичних рекомендацій по експертній оцінці вартості пакетів акцій, що належать державі. – Київ, 1996. – 60 с.
681965
  Удалов Т.Г. Коментар до окремих положень Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.71-84
681966
  Бєлік В. Коментар до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 25/26. – С.122-123.
681967
  Маркуш М.А. Коментар до постанови №8 Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року "Про застосування законодавства. яке забезпечуж право на захист у кримінльному судочинстві" // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.24-28
681968
   Коментар до Примірного Статуту колгоспу. – Х., 1973. – 183с.
681969
  Шевчук С. Коментар до рішень ЄСПЛ щодо застосування ст. 2 ЄКПЛ, розміщених у цьму випуску // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 614-675
681970
  Лисенков С.Л. Коментар до розділів І, ІХ Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002р. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.20-37
681971
  Лисенков С.Л. Коментар до розділу VІІ "Організація навчально - виховного процесу" закону України "Про вищу освіту" від 17січня 2002 року. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.51-71
681972
  Тихомиров О.Д. Коментар до розділу ІV "Управління вищим навчальним закладом" закону України "Про вищу освіту" від 17січня 2002 року. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.27-51
681973
  Чехович С.Б. Коментар до ст.4 Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.114-122


  Про громадянство України
681974
  Носік В В. Коментар до статей 140, 142, 145-147 Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.45-56
681975
  Руденко М.В. Коментар до статей 18-20 глави 3 розділу ІІ Закону України "Про судоустрій України "від 7 лютого 2002р. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.7-52
681976
  Носік В.В. Коментар до статей 199-201 глави 34 "Державний земельний кадастр" Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.39-45
681977
  Андрушко П.П. Коментар до статей 203-1 та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.98-112
681978
  Майданик А Р. Коментар до статей 237, 1029, 1043, 1044 Цивільного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.15-33


  Ст.237. Поняття та підстави представництва. Ст. 1029. Договір управління майном. Ст.1043. Відповідальність управителя. Ст.1044 Припинення договору управління майном
681979
  Тихий В.П. Коментар до статей 258(1) , 258(2) , 258(3) та 258(4) Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-15.
681980
  Роцька Т.М. Коментар до статей 27, 28 Кримінально - процесуального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.12-20.


  Згідно ст.27 за злочини, якими заподяно шкоди інтересам громадян, відповідальність настає лише за скаргою потерпілого, Ст.28 регламентує використання цивільного позову в кримінальній справі
681981
  Ромовська З.В. Коментар до статей 3,4,7,8,9 Сімейного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.19-33
681982
  Хруппа М.С. Коментар до статей 311, 312, 313, 314 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.33-46


  Ст.311 - незаконне виробництво прекурсорів. наркотиних засобів і психотропних речовин Ст.312 - викрадення. привласнення. вимагання прекурсорів, або заволодіння ними шляхом шахрайства Ст 313 - викрадення обладнання. призначеного для виготовлення ...
681983
  Носік В.В. Коментар до статей 81-89 Земельного кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.44-65
681984
  Роцька Т.М. Коментар до статей 87-88 Особливої частини Кримінально-процесуального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 14-20
681985
  Музика А. Коментар до статей розділу ХVІ Особливої частини КК України "Злочини у сфері використання електронно - обчислювальних машин (комп"ютерів) систем та комп"ютерних мереж / А. Музика, Д. Азаров // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.109-115
681986
  Козьяков І.М. Коментар до статтей 46-48 розділу VII "Особливості умов праці в гірничодобудовній промисловості "Гірничого закону України" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 45-71.
681987
  Савенко М.Д. Коментар до статті 149 Конституції України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2004. – № 4. – С.3-19


  Про статус суддів Конституційного суду України
681988
  Андрушко П.П. Коментар до статті 201 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.14-30
681989
  Андрушко П.П. Коментар до статті 213 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С.3-10


  Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
681990
  Андрушко П П. Коментар до статті 222 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.39-47


  Ст.222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
681991
  Андрушко П.П. Коментар до статті 232 "Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери" Кримінального кодексу України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-41.
681992
  Тихий В.П. Коментар до статті 255 Особливої частини Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-46
681993
  Тихий В.П. Коментар до статті 257 Особливої частини Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-34.
681994
  Приходько Т.М. Коментар до статті 263 Особливої частини Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-71
681995
  Приходько Т.М. Коментар до статті 267 Особливої частини Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-43
681996
  Гончаренко В.Г. Коментар до статті 361 Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.34-38


  Ст.361. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп"ютерних мереж
681997
  Тростюк З.А. Коментар до статті 387 Особливої частини Кримінального кодексу України "Розголошення даних досудового слідства або дізнання" // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-31
681998
  Дрьомов В С. Коментар до статті 43 "Виконання спеціального завдання в попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації Кримінального кодексу України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 43-48
681999
  Дрьомов С.В. Коментар до статті 45 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям "Кримінального кодексу України" // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-45.
682000
  Скржинська М.В. Коментар до трьох ольвійських декретів IV-III ст. до н.е. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 210-216. – ISBN 966-581-295-6
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,