Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>
681001
   "Климатологическая реакция" на курортах южного берега Крыма и винаградолечение. / Прохорович Е.В. – Симферополь, 1932. – 244с.
681002
  Шульга В. "Клинописи страждання на щоках...". Поема Анни Ахматової "Реквієм" - пам"ятка доби сталінського терору // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (406). – С. 23-25
681003
  Кобченко К. "Клінічне містечко" Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії реалізації проекту по створенню "Клінічного містечка" Університету Св. Володимира у 1911-1915 роках, який, проте, залишився незавершеним, його передісторії та подальшій долі, у контексті тогочасних суспільно-політичних ...
681004
  Насалик Р.Б. "Клінічні, нейровізуалізаційні, гемодинамічні та лабораторні характеристики у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку" : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Насалик Роксолана Богданівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 20 назв
681005
  Поліщук К.О. "Кліпове мислення" або "blip culture" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 150-152
681006
  Булан А.А. "Кліпове мислення" як феномен сучасного інформаційного простору // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 109-114
681007
  Книш І. "Кліпове" мислення учнів (студентів) як норма і умова сучасної освіти // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Сумський держ. ун-т ; редкол.: І.П. Мозговий, А.О. Васюріна, А.М. Єрмоленко [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13. – С. 89-100. – ISSN 2305-7459
681008
  Квасюк Л. "Клірик" Острозький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 123-130. – ISBN 966-7631-05-2
681009
  Смирницкий Ю. "Клонирование" реестров акционеров: правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 18-28
681010
   Климат Иркутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 247с. – (Климат города)
681011
  Санин А.Г. Климат Кабарды / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
681012
  Санин А.Г. Климат Кабарды. / А.Г. Санин. – Воронеж, 1926. – 33с.
681013
   Климат Казани. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 185с.
681014
  Кадацкий В.Б. Климат как продукт биосферы / В.Б. Кадацкий. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 110с.
681015
   Климат Калинина.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158с.
681016
   Климат Калуги.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 127с.
681017
  Кондратюк В.И. Климат Камчатки / В.И. Кондратюк ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР ; Камчат. упр. гидрометслужбы ; Петропавл. гидрометеорол. обсерватория. – Москва : Гидрометеоиздат, 1974. – 202 с.
681018
   Климат Кемерова. – Ленинград, 1987. – 166с.
681019
   Климат Киева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 288с. – (Климат города)
681020
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 257л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
681021
  Щербань М.И. Климат Киева и его изменение в связи с генеральным планом реконструкции. Приложение : Дис... канд.географ.наук: / Щербань М.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. метеорологии и климатологии. – Киев, 1953. – 19л.
681022
  Щербань М.И. Климат Киева и ео изменение в связи с генеральным планом реконструкции : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Щербань М.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 10 c.
681023
   Климат Киргизской ССР. – Фрунзе : ИЛИМ, 1965. – 292с.
681024
   Климат Кировабада. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 121с.
681025
  Чэнь Ши-сюнь Климат Китая / Чэнь Ши-сюнь. – Москва, 1961. – 344с.
681026
   Климат Кишинева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 167с.
681027
   Климат Костромы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 150с. – (Климат города)
681028
  Пенюгалов А.В. Климат Крыма : Опыт климатического районирования. Отдельный оттиск из книги "Пути реконструкции народного хозяйства.Труды съезда по изучению производительных сил Крыма. Выпуск второй" / А.В. Пенюгалов; Наркомзем Крыма. Отдел водного хозяйства : Крымгиз, 1930. – 178с. – (Материалы по водному хозяйства Крыма ; Вып. 6)
681029
  Бабков И.И. Климат Крыма / И.И.Бабков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 88 с. : ил.
681030
   Климат Куйбышева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 224с.
681031
  Грицюте А.П. Климат курортов Литовской ССР в погодах : Автореф... канд. геогр.наук: / Грицюте А.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 18л.
681032
  Белова З.Н. и др. Климат Курска / З.Н. Белова и др. ; Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 112 с.
681033
  Синицын В.М. Климат латерита и боксита / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1976. – 152с.
681034
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда / Т.В. Покровская. – Л., 1957. – 115с.
681035
   Климат Ленинграда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 252с.
681036
  Покровская Т.В. Климат Ленинграда и его окресности / Т.В. Покровская, А.Т. Бычова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 199с.
681037
  Бокша В.Г. Климат лечит : справочник / В.Г. Бокша, Я.М. Бершицкий. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Таврия, 1990. – 55, [2] с. : ил. – ISBN 5-7780-0175-4
681038
  Павлова М.Д. Климат Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 15с.
681039
   Климат Луцка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 178с.
681040
   Климат Минска. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288с.
681041
   Климат Могилева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 150с.
681042
  Лассе Г.Ф. Климат Молдавской ССР / Г.Ф. Лассе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 374с.
681043
  Визе В.Ю. Климат морей Советской Арктики / В.Ю. Визе. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1940. – 125с. – (Библиотека полярника)
681044
   Климат Москвы : (особенности климата большого города). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 324с.
681045
   Климат Москвы за последние 30 лет. – Москва : Московский университет, 1989. – 92с.
681046
  Колобков Н.В. Климат Москвы и Подмосковья / Н.В. Колобков. – М., 1960. – 106 с.
681047
  Яковлев Б.А. Климат Мурманска / Б.А. Яковлев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 106с.
681048
  Яковлев Б.А. Климат Мурманской обл. / Б.А. Яковлев. – Мурманск, 1961. – 185с.
681049
  Дауєр Том Климат на льду. Климат длительного хранения / Дауєр Том, Шоун Робби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
681050
  Атаян Дж.Х. Климат Нагорно-Карабахской автономной области : Автореф... наук: 698 / Атаян Дж.Х.; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1970. – 16л.
681051
   Климат Намангана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 144с.
681052
   Климат Нижнего Новгорода.. – Л, 1991. – 167с.
681053
   Климат Новгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 168с.
681054
   Климат Новосибирска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 223с.
681055
   Климат Нукуса.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 133с.
681056
  Дувакин Ф. Климат Одессы / Ф. Дувакин. – 22с.
681057
   Климат Одессы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 173с. – (Климат городов)
681058
  Большаков В.Н. Климат Одессы : справочник для любознательных / В.Н. Большаков, А.С. Матыгин. – Одесса : Астропринт, 2018. – 33, [3] с. : ил., табл., портр. – ISBN 978-966-927-387-1
681059
  Мизандронцева К.Н. Климат озера Байкал в погодах / К.Н. Мизандронцева; Отв.ред.Н.П.ладейщиков. – Новосибирск : Наука, 1985. – 159с.
681060
  Иванов В.К. Климат Омска / В.К. Иванов. – Омск, 1970. – 56с.
681061
   Климат Омска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 246с.
681062
  Иванов В.К. Климат Омской области / В.К. Иванов. – Омск, 1937. – 80с.
681063
   Климат Пензы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 181с.
681064
  Шкляев Климат Пермской области / Шкляев, В.А. Балков. – Пермь, 1963. – 192с.
681065
   Климат планет. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 96 с.
681066
   Климат Полтавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 208с. – (Климат города)
681067
   Климат полярных районов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 443с.
681068
   Климат почв. – Пущино, 1985. – 180 с.
681069
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – Л., 1967. – 300с.
681070
  Шульгин А.М. Климат почвы и его регулирование / А.М. Шульгин. – 2-е. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 342с.
681071
  Гейгер Р. Климат приземного слоя воздуха / Р. Гейгер. – Москва, 1960. – 486с.
681072
   Климат Пскова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 158с.
681073
   Климат Пярну.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 202с.
681074
  Темникова Н.С. Климат Риги и Рижского взморья. / Н.С. Темникова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 160с.
681075
   Климат Ростова-на-Дону.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 222с.
681076
   Климат Самарканда. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 190 с.
681077
   Климат Саратова.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 151с.
681078
  Земцова А.И. Климат Сахалина : Автореф... канд. геогр.наук: / Земцова А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1965. – 11л.
681079
  Земцова А.И. Климат Сахалина / А.И. Земцова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 197с.
681080
   Климат Свердловска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 190с.
681081
   Климат свободной атмосферы зарубежной Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 320с.
681082
  Апостолов Л.Я. Климат Северо Кавказского края : для школ повышеного типа на Северном Кавказе / Апостолов Л.Я. – Ростов-на-Дону : Северный Кавказ, 1931. – 96 с. – (Краеведческая научно-популярная библиотека)
681083
  Цзо Д.-кан Климат Синьцзяна : Автореф... канд. геогр.наук: / Цзо Д.-кан; МГУ. – М., 1960. – 23л.
681084
  Пардаев Г.Р. Климат Смарканда / Г.Р. Пардаев. – Ташкент, 1976. – 87с.
681085
  Черниговский Н.Т. Климат Советской Арктики (радиационный режим) / Н.Т. Черниговский, М.С. Маршунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 199с.
681086
  Прик З.М. Климат Советской Арктики и условия его формирования. : Автореф... доктор географ.наук: / Прик З.М.; Арктический и Антарктич. НИИ. Глав. управл. гидромет. службы СССР. – Л., 1965. – 16л.
681087
  Бузовкин Б.А. Климат Соединенных Штатов Америки. / Б.А. Бузовкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 104с.
681088
   Климат Сортавалы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 116с.
681089
   Климат Союза Советских Социалистических Республик.. – Ленинград, 1933. – 258с.
681090
  Колобков Н.В. Климат Среднего Поволжья / Н.В. Колобков. – Казань, 1968. – 252 с.
681091
  Мельчаков Л.Ф. Климат Среднего Урала в погодах. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельчаков Л.Ф.; Ин-т георгафии АН СССР. – М, 1955. – 15л.
681092
   Климат СССР. – Ленинград, 1932. – 121с.
681093
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебное пособие для вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 127 с., [2] л. карт. : ил., черт., карт. – Библиогр. в конце кн.
681094
  Алисов Б.П. Климат СССР / Б.П. Алисов. – Москва : Московский университет, 1956. – 127с
681095
  Зубков А.И. Климат СССР / А.И. Зубков. – Л, 1957. – 39с.
681096
   Климат СССР : Занина А.А. Дальневосточные районы, Камчатка и Сахалин. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6. – 1958. – 168с.
681097
  Жаков С.И. Климат СССР : Климатообразование и основные климатические закономерности (пособие для студентов географ.ф-тов пединститутов и учителей географии) / С.И. Жаков. – Пенза, 1960. – 96 с.
681098
   Климат СССР : Орлова В.В. Западная Сибирь. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 4. – 1962. – 360с. : Карти
681099
  Алисов Б.П. Климат СССР : учебник для геогр. спец. ун-тов и пед. вузов / Б.П. Алисов. – Москва : Высшая школа, 1969. – 104 с., [7] л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 103-104
681100
  Мячкова Н.А. Климат СССР : учеб. пособие для вуов геогр. спец. / Н.А. Мячкова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 192с.
681101
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 220с.
681102
   Климат СССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 291с.
681103
   Климат Сыктывкара.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 190с.
681104
   Климат Таллина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 267с.
681105
  Смоляков П.Т. Климат Татарии / П.Т. Смоляков. – Казань : Татгосиздат, 1947. – с.
681106
   Климат Татарской АССР. – Казань., 1983. – 160с.
681107
  Хисамов А.В. Климат Ташкента / А.В. Хисамов. – Ташкент, 1966. – 176с.
681108
   Климат Ташкента. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с. – (Климат городов)
681109
   Климат территории нефтегазовых месторождений на полуостровах Тазовский и Ямал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 220с.
681110
   Климат Тольятти.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 207с.
681111
   Климат Томска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 176с.
681112
   Климат туристских маршрутов Западного Кавказа в бассейнах рек Белая и Шахе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 34с.
681113
   Климат Тюмени.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 184с.
681114
   Климат Ужгорода.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 190с.
681115
  Бучинский И.Е. Климат Украины / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 131с.
681116
  Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / И.Е. Бучинский. – Киев : Сельхозиздат, 1963. – 308с.
681117
   Климат Украины.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 415с.
681118
   Климат Уфы.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 119с.
681119
   Климат Фрунзе.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 134с.
681120
   Климат Харькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 216с.
681121
  Гаджиев Г.А. Климат хлопковых районов Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гаджиев Г.А. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1966. – 35 с.
681122
  Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии / М.К. Гаврилова. – Якутск, 1962. – 213с
681123
   Климат ЦЧО. : Атлас. – Воронеж
Вып.2. – 1929. – с.
681124
   Климат Чебоксар. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 167с.
681125
  Райк А.А. Климат Эстонской ССР, выраженный в погодах, в связи с физико-географическими особенностями республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Райк А.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
681126
  Кодрау О.Д. Климат Эфиопии / О.Д. Кодрау. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 48с.
681127
   Климат Юго-Востока Европейской части СССР.. – Саратов, 1961. – 135с.
681128
   Климат Якутска. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
681129
   Климат Якутской АССР.. – Ленинград, 1968. – 32с.
681130
  Витвицкий Г.Н. Климат Японии / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1954. – 176с.
681131
   Климат Ярославля. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 139с.
681132
  Кладо Т.Н. Климат, его значение и методы изучения / Т.Н. Кладо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 88с.
681133
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Казань : Издательство Казанского университета
Ч.1. – 1978. – 156 с.
681134
   Климат, рельеф и деятельность человека : Тезисы докладов всесоюзного совещания. – Казань : Казанский университет
Ч.2. – 1978. – 106с.
681135
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 278с.
681136
   Климат, рельеф и деятельность человека. – Москва : Наука, 1981. – 106с.
681137
  Козловский Борислав Климат. Живой гаджет каменного века // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
681138
   Климат. Почва. Мерзлота : Комплексные исследования в районах Сибири и Дальнего Востока. Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 192с.
681139
  Лосев К.С. Климат: вчера, сегодня, завтра? / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 174с.
681140
   Климатическая геоморфология денудационных равнин. – Казань, 1977. – 224с.
681141
   Климатическая зональность и осадкообразование. – Москва : Наука, 1981. – 198с.
681142
   Климатическая зональность и петрографический состав углей раннего карбона Восточно-Европейской платформы / В.Ф. Шульга, Л.Б. Зайцева, А.В. Иванова, М.Г. Панкова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 58-65 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
681143
  Привальский В.Е. Климатическая изменчивость / В.Е. Привальский. – М, 1985. – 183с.
681144
  Белокопытов В.Н. Климатическая изменчивость плотностей структуры Черного моря // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 227-235 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
681145
  Назарова И.В. Климатическая оценка влияния напрваления и скорости ветра на режим температуры воздуха Европейской территории СССР. / И.В. Назарова. – М.
2. – 1964. – 108с.
681146
  Овчинникова А.И. Климатическая характеристика вегетационного периоды территории Вологодской обласи : Автореф... канд. геогр.наук: / Овчинникова А.И.; ЛГУ. – Л, 1963. – 20л.
681147
   Климатическая характеристика зоны освоения нефти и газа Тюменского Севера. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 200с.
681148
  Варбанец Т.В. Климатическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Дис... канд. геогр.наук: / Варбанец Т. В.; МВ и ССО УССР. Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1974. – 261л. – Бібліогр.:л.164-179
681149
  Хайруллин К.Ш. Климатическая характеристика оттепелей на территории СССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Хайруллин К.Ш.; Глав.геофиз.обсерват. – Л, 1967. – 19л.
681150
   Климатическая характеристика поля скорости звука северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 117с.
681151
  Рутковская Н.В. Климатическая характеристика сезонов года Томской области / Н.В. Рутковская. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1979. – 116с.
681152
  Иманаева Р.Ш. Климатическая характеристика теплых и холодных зим в Татарии : Автореф... канд. географ.наук: / Иманаева Р.Ш.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 13л.
681153
  Федоров К.Н. Климатически значащие физические параметры океана / К.Н. Федоров, А.Г. Островский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 40с.
681154
  Копанев И.Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. / И.Д. Копанев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 240с.
681155
   Климатические воздействия на антенные системы. – Ашхабад, 1988. – 404 с.
681156
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы : Чапаевск - Владимировка. – Ленинград, 1950. – 46 с.
681157
   Климатические данные для государственной защитной лесной полосы.. – Л, 1950. – 38с.
681158
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос. – Ленинград, 1950. – 51с.
681159
   Климатические данные для государственных защитных лесных полос.. – Л, 1950. – 51с.
681160
   Климатические данные для междуречья Волги Урала.. – Л, 1951. – 88с.
681161
   Климатические данные. Вып.3. – Москва, 1969. – 146с.
681162
   Климатические данные.Вып.2. – Москва, 1969. – 330с.
681163
  Лазарева Н.А. Климатические закономерности характеристик пограничного слоя атмосферы на Европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Лазарева Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 13л.
681164
  Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР / Ф.Ф. Давитая. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Пищепромиздат, 1948. – 192 с. – в приложении имеет цветную карту климатических зон винограда
681165
   Климатические и биологические последствия ядерной войны. – Москва, 1987. – 287с.
681166
   Климатические и биологические последствия ядерной войны.. – М, 1986. – 207с.
681167
   Климатические и микроклиматические исследования в Молдавии.. – Кишинев, 1985. – 148с.
681168
  Броунов П.И. Климатические и сельсько-хозяйственные районы России / П.И. Броунов ; Гос. ин-т опытной агрономии. – Ленинград ; Москва : Изд. Нар. комиссариата земледелия "Новая деревня", 1924. – 32 с, карт.
681169
  Артюшенко А.Т. Климатические изменения в антропогене Украины на основании палинологических и малакофаунистических данных / А.Т. Артюшенко, И.В. Мельничук, Паришкура-Турло // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 119-126. – Бібліогр.: 18 назв
681170
  Ильин Ю.П. Климатические изменения гидрометеорологического режима морей Украины : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ильин Юрий Павлович ; Гос. служба Украины по чрезвычай. ситуациям, Нац. Акад. Наук Украины, Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2016. – 280 л. – Библиогр.: л. 256-280
681171
  Муратова М.В. Климатические изменения и их воздействие на человеческую деятельность / М.В. Муратова, Т.С. Лукьянова. – М., 1990. – 39с.
681172
  Горбаренко Е.В. Климатические изменения радиационных параметров атмосферы по данным наблюдений в Метеорологической обсерватории МГУ // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
681173
  Гусева И.Н. Климатические карты / И.Н. Гусева. – Москва, 1970. – с.
681174
   Климатические карты облачности Северного полушария.. – Москва, 1967. – 59с.
681175
  Брайцева О.А. Климатические колебания и четвертичные оледенения Камчатки : Автореф... канд. геогр.наук: / Брайцева О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1966. – 16л.
681176
  Алисов Б.П. Климатические области зарубежных стран / Б.П. Алисов; Моск. гос. ун-т. Научно-исслед. ин-т географии. – Москва : Географиздат, 1950. – 349с.
681177
  Алисов Б.П. Климатические области и районы СССР / Б.П. Алисов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т географии. – Москва : Географгиз, 1947. – 212 с., [1] л. карт. карт. – Библиогр.: с. 209-210
681178
  Хачатрян Л.А. Климатические обоснования естественной влагообеспеченности сельскохозяйцственных культур в горных и предгорных зонах Армянской ССР : Автореф... наук: / Хачатрян Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
681179
   Климатические параметры Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов : (Научно-справочное пособие). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 390с.
681180
   Климатические параметры зоны осовения Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
681181
  Молоснова Т.И. Климатические последствия хозяйственной деятельности в зоне Аральского моря / Т.И. Молоснова. – Москва, 1987. – 119с.
681182
  Стенчиков Г.Л. Климатические последствия ядерной войны. / Г.Л. Стенчиков. – М., 1985. – 34с.
681183
  Берг Л.С. Климатические пояса земли / Л.С. Берг. – [Б. г. : б. и.]. – C. 21-47. – Вырезка
681184
   Климатические ресурсы Белоруссии и рациональное их использование.. – Минск, 1986. – 141с.
681185
   Климатические ресурсы и их прикладное использование. – Москва : Московский университет, 1989. – 159с.
681186
  Давитая Ф.Ф. Климатические ресурсы Кубы и их использование в народном хозяйстве / Ф.Ф. Давитая, И.И. Трусов. – Тбилиси : МЕЦНИИРЕБА, 1966. – 60 с.
681187
   Климатические ресурсы Украинских Карпат и горных районов Болгарии. – Москва, 1988. – 338с.
681188
   Климатические ресурсы Центрально-Черноземных, Брянской и Орловской областей. – Ленинград, 1978. – 14с.
681189
   Климатические ресурсы центральных областей Европейской части СССР и использование их в сельскохозяйственном производстве.. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1956. – 311с.
681190
  Салль М.А. Климатические риски: временные тренды и гетероскедастичность // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 84-92 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
681191
  Беспалый В.Г. Климатические ритмы и их отражение в рельефе и осадках / В.Г. Беспалый ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-вост. комплекс. НИИ. – Москва : Наука, 1978. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-139
681192
  Чирков Ю.И. Климатические сособенности тропических стран / Ю.И. Чирков, В.А. Сенников. – Москва, 1979. – 55с.
681193
  Другова Н.А. Климатические условия Воронежской области. / Н.А. Другова. – Воронеж, 1935. – 47с.
681194
  Шашко Д.И. Климатические условия земледелия Центральной Якутии : (c вопросами методики с.-х. оценки климата) / Д.И. Шашко ; Акад. наук СССР, Комис. по проблемам Севера, Совет по изучению производит. сил, Якут. филиал Сиб. отд-ния. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 264 с., [1] л. граф.ил. – Библиогр.: с. 258-262
681195
   Климатические условия и микроклимат таежных геосистем Сибири. – Новосибирск, 1980. – 230с.
681196
  Лиопо Т.Н. Климатические условия и тепловое состояние человека / Т.Н. Лиопо, Г.В. Циценко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 152с.
681197
  Иванов Г.И. Климатические условия и урожай хлебов ЧАССР / Г.И. Иванов. – Чебоксары, 1927. – 55 с.
681198
  Воейков А.И. Климатические условия ледниковых явлений, настоящих и прошедших / [соч.] А.И. Воейкова // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 70 с.
681199
  Башалханова Л.Б. Климатические условия освоения котловин Южной Сибири / Л.Б. Башалханова, В.В. Буфал, В.И. Русанов; Отв. ред. С.В. Рященко. – Новосибирск : Наука, 1989. – 157с
681200
  Броунов П.И. Климатические условия Петроградского края : с прил. 8 карт / [соч.] П.И. Броунова. – Петроград : [Рос. гос. Акад. тип.], 1923. – 8 с., [4] л. карт. – (Материалы по исследованию Петроградского края, издаваемые Комис. по изучению естеств. производит. сил России при Рос. АН, Географо-экон. исслед. ин-т при Географ. ин-те ; Вып. 5)


  На обл. дарств. надпись: Борису .... Срезневскому. П. Броунов
681201
  Прохоров И.И. Климатические условия промерзания почвы равнинного Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Прохоров И.И.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1961. – 13л.
681202
  Федоров А.В. Климатические условия районов опытных полей сахаротреста. Метеорологические условия 1925 и 1926 гг. в районах опытных полей сахаротреста / А.В. Федоров, П.П. Журавская. – К., 1928. – 300с.
681203
  Церфас К.Э. Климатические условия распространения примесей в атмосфере на территории Узбекистана / К.Э. Церфас. – Москва, 1987. – 41с.
681204
  Давидович Н.В. Климатические условия существования современного ледникового покрова на Новой земле : Автореф... канд. геогр.наук: / Давидович Н.В.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
681205
  Лиопо Т.Н. Климатические условия теплового состояния человека на территории Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Лиопо Т.Н.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1967. – 20л.
681206
  Половко И.К. Климатические условия юга УССР и севера Крыма / И.К. Половко. – Киев, 1953. – [8] с. – Отд. оттиск
681207
  Дороганевская Е.А. Климатические факторы химизма сельско-хозяйственных растений / Е.А. Дороганевская. – Алма-Ата, 1948. – 212с.
681208
  Каримов К.А. Климатические факторы циркуляционного режиме нижней термосферы / К.А. Каримов, М.А. Такырбашев. – Фрунзе, 1989. – 134с.
681209
  Хохлова А.В. Климатические характеристики влажности воздуха в Арктическом регионе по данным аэрологических наблюдений / А.В. Хохлова, А.О. Агуренко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 6. – С. 31-38 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
681210
   Климатические характеристики земного шара : Азия (без СССР), Африка Австралия, Океания Южная Америка. Справочник для синоптиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 319с.
681211
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС. – Москва, 1964. – 58с.
681212
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 119с.
681213
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 73с.
681214
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1965. – 52с.
681215
   Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС.. – Москва, 1966. – 47с.
681216
  Пивоварова З.И. Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии на территории СССР / З.И. Пивоварова, В.В. Стадник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 291с.
681217
  Конюкова Л.Г. Климатические характеристики СССР по месяцам / Л.Г. Конюкова. – Ленинград, 1971. – 144с.
681218
   Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 328с.
681219
  Филиппов Д.М. Климатический анализ физических полей Атлантического и Тихого океанов / Д.М. Филиппов ; под ред. В.А. Рожкова, Э.И. Черного. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 213 с. : ил., карт.
681220
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 76-116с.
681221
   Климатический атлас Африки. – Ленинград, 1978. – 75с.
681222
   Климатический атлас Курской области. – Ленинград, 1967. – 40с.
681223
   Климатический атлас Липецкой области. – Ленинград, 1967. – 43с.
681224
   Климатический атлас районов полезащтных лесонасаждений Европейской части СССР. – Ленинград, 1951. – 77с.
681225
   Климатический атлас Украинской ССР.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 232с.
681226
   Климатический и гидрологический атлас Баренцова моря. – Москва, 1955. – 103с.
681227
   Климатический и гидрологический атлас Черного и Азовского морей.. – Москва, 1956. – 106с.
681228
  Щербак Л.В. Климатический метод оценки агропроизводственного состояния и урожайности сельськохозяйственных культур на осушенных землях Малого Полесья : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Л.В. Щербак, И.М. Белоус // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 51-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
681229
  Данилевский Н.И. Климатический очерк / Н.И. Данилевский. – Киев : Типография 1-й Киевской Артели Печатного Дела
Ч. 1 : г. Конотоп, Черниговской губернии. 1893-1907 г.г. – 1912. – 38 с.
681230
  Оникиенко В.В. Климатический очерк Карпатских областей УССР / В.В. Оникиенко, Т.П. Осейко, 1958. – 62с.
681231
   Климатический режим Арктики на рубеже 20 и 21 вв.. – Санкт-Петербург, 1991. – 199с.
681232
   Климатический справочник Австралии и Новой Зеландии. – Ленинград, 1975. – 144 с.
681233
   Климатический справочник Африки. – Ленинград, 1967. – 260 с.
681234
   Климатический справочник Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Температура воздуха, осадки. – 1968. – 480 с.
681235
   Климатический справочник Западной Европы. – Ленинград, 1979. – 678 с.
681236
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1 : Континентальные районы. – 1974. – 540с.
681237
   Климатический справочник зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 2 : Острова и архипелаги Тихого океана. – 1974. – 653 с.


  Вторая часть "Климатического справочника зарубежной Азии " содержит информацию по основным метеорологическим элемементам (температуре всздуха, осадкам, ветру, относительной влажности воздуха, облачнности и туманам) островов Японии, Филлипин, Индонезии ...
681238
   Климатический справочник Северной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 447 с. : Карти
681239
   Климатический справочник Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 371 с.
681240
   Климатический фактор рельефобразования : Тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Казань, 1978. – 152с.
681241
  Колосков П.И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование / П.И. Колосков. – М., 1971. – 328с.
681242
  Семенова О.А. Климатическое описание Гиссарского района. / О.А. Семенова, Г.Н. Леухина. – Л., 1965. – 68с.
681243
   Климатическое описание Сурхан-Дарьинской области.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 115с.
681244
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, А.И. Сущенко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 53-67 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
681245
  Серга Э.Н. Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период / Э.Н. Серга, И.Г. Рубан, О.С. Рудич // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 157-172 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0899
681246
   Климатическое районирование Средней Азии.. – Ташкент., 1926. – 57с.
681247
  Пузырева А.А. Климатическое районирование Южного Казахстана / А.А. Пузырева. – Алма Ата, 1975. – 224с.
681248
  Данилевський М.І. Климатичні нариси Чернігівщини. / М.І. Данилевський. – К, 1922. – 210с.
681249
  Борисов А.А. Климатография Советского Союза : Учебное пособие / А.А. Борисов. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1970. – 311с. : капты
681250
  Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии : учеб. пособ. / Л.Н. Бабушкин ; МВ и ССО УзССР, Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Государственный ун-т, 1981. – 92 с.
681251
  Чирва В.Я. Климатозид С - тритепеновый олигозид из Clematis manshurica Rupr. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирва В.Я.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 16л.
681252
  Кобышева Н.В. Климатологическая обработка метеорологической информации / Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 280-291
681253
  Варбанец Татьяна Васильевна Климатологическая характеристика осадков на территории Северного Казахстана для целей сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Варбанец Татьяна Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
681254
  Кооль Л.В. Климатологическая характеристика пассатной циркуляции в Атлантическом океане : Автореф... канд. геогр.наук: / Кооль Л.В.; Ин-т океанографии АН СССР. – М., 1967. – 16л.
681255
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград, 1931. – 111с.
681256
   Климатологический справочник по СССР. – Ленинград
Вып. 1 : Европейская часть СССР. – 1932. – 261с.
681257
   Климатологический справочник СССР. – Киев
Вып.10 : По Украинской и Молдавской ССР. – 1950. – 713с.
681258
   Климатологический справочник СССР. – Минск, 1954. – 250с .
681259
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 502с.
681260
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 324с.
681261
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 172с.
681262
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 64с.
681263
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 186с.
681264
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 224с.
681265
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 84с.
681266
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1959. – 124с.
681267
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград, 1961. – 229с.
681268
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 104с.
681269
   Климатологический справочник СССР. – Луганск : Гидрометеоиздат, 1961. – 250с.
681270
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград
Вып.13. Часть 4 : Облачность и солнечное сияние (кн. 1). – 1961. – 929с.
681271
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Вологодская область. Метеорологические данные за отдельные годы. Части 1-8. – 1962. – 596с.
681272
   Климатологический справочник СССР. – Сыктывкар, 1964. – 186с.
681273
   Климатологический справочник СССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 172с.
681274
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1970. – 204с.
681275
   Климатологический справочник СССР. – Київ, 1970. – 474 с.
681276
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 467с.
681277
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1972. – 439с.
681278
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 550с.
681279
   Климатологический справочник СССР. – Куйбышев, 1973. – 200с.
681280
  Борисов А.А. Климатология : Учебное пособие для техникумов / А.А. Борисов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 226с.
681281
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Пкровская. – Л., 1953. – 428с.
681282
  Костин С.И. Климатология / С.И. Костин, Т.В. Покровская. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 485с.
681283
  Алисов Б.П. Климатология : учебник для ун-тов / Б.П. Алисов, Б.В. Полтараус. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1962. – 228 с., [2] л. карт., [14] отд. л. карт. : черт., карт. – Библиогр.: с. 220-226
681284
  Наровлянский Г.Я. Климатология : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 1 : Методы климатологической обработки метеорологических наблюдений с элементами мат. статистики. – 1964. – 290 с.
681285
  Алисов Б.П. Климатология : учеб. для геогр. фак. ун-тов, спец. по метеорологии и климатологии / Алисов Б.П., Полтараус Б.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 299 с : черт., карт. – Библиогр.: с. 289-297
681286
  Шапаев В.М. Климатология / В.М. Шапаев. – Ленинград, 1974. – 168с.
681287
  Захаржевский Я.В. Климатология / Я.В. Захаржевский. – Одесса, 1977. – 59с.
681288
  Кобышева Н.В. Климатология : Учебник / Н.В. Кобышева, С.И. Костин, Э.А. Струнников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 344с.
681289
  Полтараус Б.В. Климатология : (Палеоклиматология и теория климата) / Б.В. Полтараус, А.В. Кислов. – Москва : Московский университет, 1986. – 143с.
681290
   Климатология : Учебник для вузов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 568с.
681291
  Каминский А.А. Климатология в СССР за последние 10 лет / А.А. Каминский. – М., 1934. – 4с.
681292
  Разоренова О.А. Климатология высотных фронтальных зон Северного полушария в зимний период // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
681293
  Баталин Ф. Климатология и ботаническая география / [Ф. Баталин] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [12] с.
681294
   Климатология и микроклиматология. – Москва : Прогресс, 1964. – 424с.
681295
   Климатология и сверхдолгосрочный прогноз. – Л, 1977. – 123с.
681296
  Спиридонова Ю.В. Климатология облачности по спутниковым наблюдениям на современном этапе / Ю.В. Спиридонова. – Обнинск, 1971. – 28с.
681297
  Кондратьев К.Я. Климатология радиационного баланса для района АТЭП / К.Я. Кондратьев, Л.Н. Дьяченко, Н.И. Федорова. – Обнинск, 1976. – 17с.
681298
  Маховер З.М. Климатология тропопаузы / З.М. Маховер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 255с.
681299
   Климатология, гидрология и гидрофизика озер внутреннего Тянь-Шаня : тенденции природного развития. – Ленинград : Наука, 1981. – 244с.
681300
  Наровлянский Г.Я. Климатология. Условия формирования и характеристика климатов земного шара : Учебник для военных академий / Г.Я. Наровлянский, М.Е. Каулина, Н.В. Кобышева. – Ленинград
Т. 2. – 1971. – 197с.
681301
   Климатолого-статистическое исследование термогалинных полей Северной Атлантики. – М, 1982. – 164с.
681302
   Климатологческий справочник [по] СССР. – Куйбышев : Гидрометеоиздат
Вып. 12 : Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Пензенская, Оренбургская, Саратовская область. Метеорологические данные за отдельный годы. Ч. 4 : Ветер. – 1974. – 653 с. : 1 л. карт.
681303
  Дорофеев Л.М. Климатострафический принцип расчленения отложений плейстоцена-рациональная основа инженерно-геологических исследований (на примере среднего Приднепровья) / Л.М. Дорофеев. – Киев : Институт геологических наук, 1982. – 70с.
681304
  Христов Пеню Климатът на София / Христов Пеню, Танев Атанас. – 2 доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1978. – 278с.
681305
   Климаты Австралии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 125с.
681306
   Климаты Африки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 488с.
681307
  Криштофович А.Н. Климаты верхнего палеозоя / А.Н. Криштофович; 17 международный геологический конгресс. – Ленинград : ЦНИГРИ, 1940. – 197-201 с.
681308
   Климаты Западной Европы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 446с.
681309
  Витвицкий Г.Н. Климаты зарубежной Азии / Г.Н. Витвицкий. – Москва, 1960. – 399с.
681310
   Климаты зарубежной Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 448с. – Библиогр.: с.442-448
681311
   Климаты Земли в геологическом прошлом. – Москва : Наука, 1987. – 228с.
681312
  Журавлев Андрей Климаты и кризисы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 50 : фото
681313
  Ясаманов Н.А. Климаты и ландшафты мезозоя и кайнозоя Западной и Средней Сибири / Н.А. Ясаманов. – М., 1976. – 142с.
681314
  Клименко Л.В. Климаты мира / Л.В. Клименко. – М., 1966. – 36с.
681315
  Оке Т.Р. Климаты пограничного слоя / Т.Р. Оке. – Л., 1982. – 360с.
681316
  Брукс К. Климаты прошлого / К. Брукс. – Москва : Из-во Иностранной л-ры, 1952. – 358с.
681317
  Шварцбах М. Климаты прошлого : Введение в палеоклиматологию / М. Шварцбах. – Москва : Изд. иностр. лит-ры, 1955. – 284с.
681318
  Котляков В.М. Климаты прошлого из глубины ледниковых щитов / В.М. Котляков. – Москва, 1991. – 45с.
681319
  Витвицкий Г.Н. Климаты Северной Америки / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Географгиз, 1953. – 288с.
681320
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – Москва, 1948. – 224с.
681321
  Борисов А.А. Климаты СССР : Пособие для учителей / А.А. Борисов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1959. – 276с. : 3 карты
681322
  Борисов А.А. Климаты СССР / А.А. Борисов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 296с.
681323
  Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем / А.А. Борисов. – Ленинград, 1975. – 432с.
681324
   Климаты Южной Америки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 327с.
681325
  Макаренко Д.Є. Клименко Василь Якович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 110-111. – ISSN 0367-4290
681326
  Котюк І.І. Клименко Ніна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 304. – ISBN 978-966-02-6814-2
681327
   Клименко Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199. – ISBN 978-966-439-754-1
681328
  Гривко А.В. Клименко Ніна Федорівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 118-120
681329
   Клименко Ніна Федорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-966-439-754-1
681330
  Завальнюк О.М. Клименко Пилип Васильович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 235-241. – ISBN 966-363-074-4
681331
  Алєксандрова О.В. Климент Александрійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 256-258. – ISBN 966-316-069-1
681332
  Комаров В.Л. Климент Аркадьевич Тимирязев / В.Л. Комаров. – М., 1945. – 227с.
681333
  Зимовский Ф.Я. Климент Аркадьевич Тимирязев / Ф.Я. Зимовский, 1947. – 105с.
681334
  Гомозов Д.Г. Климент Аркадьевич Тимирязев / Д.Г. Гомозов. – Воронеж, 1950. – 51с.
681335
  Платонов Г.В. Климент Аркадьевич Тимирязев / Г.В. Платонов. – Москва, 1955. – 208с.
681336
  Митин М.Б. Климент Аркадьевич Тимирязев. К 100-летию со дня рождения / М.Б. Митин. – Москва, 1943. – 23с.
681337
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов / В.С. Акшинский. – Москва : Пилитиздат, 1974. – 287 с.
681338
  Акшинский В.С. Климент Евремович Ворошилов : биографические очерки / В.С. Акшинский. – 2-е. – Москва : Политиздат, 1976. – 282 с.
681339
   Климент Ефремович Ворошилов / Акшинский В.С. – М, 1978. – 103с.
681340
   Климент Ефремович Ворошилов. – Изд. 2-е. – М, 1980. – 104с.
681341
  Акшинський В.С. Климент Євремович Ворошилов / В.С. Акшинський. – Київ : Політіздав, 1981. – 272 с.
681342
  Лук"янчук Г. Климент Квітка. Хто він? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 3
681343
  Драгова Н. Климент Охридски / Н. Драгова
1. – 268с.
681344
   Климент Охридски и улогата на охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета : материjали од научен собир одржан во охрид од 25 до 27 септември 1986 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 393 с.
681345
   Климент Охридски: Студии. – Скопиjе, 1986. – 279с.
681346
  Верещагина Н.В. Климент Римский - небесный покровитель Киевской Руси / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2011. – 158, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 129-155. – ISBN 978-966-190-442-1
681347
  Алєксандрова О.В. Климент Римський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 258-259. – ISBN 966-316-069-1
681348
  Кралюк П.М. Климент Смолятич: модель філософа-церковного ієрарха // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 110-114. – ISBN 978-966-373-777-5


  До яскравих постатей давньоруської культури та церковного життя належав Климент Смолятич. Можливо, походив він зі Смоленська. Звідси його прізвисько. Хоча існує інша версія – ніби воно від слова «смола». Загалом вірогідним видається смоленське ...
681349
  Кралюк П. Климент Смолятич: модель філософа - церковного діяча // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 110-114. – ISBN 978-966-2254-74-7
681350
  Ложечко А.Б. Климент Тимирязев / А.Б. Ложечко. – Москва, 1964. – 72с.
681351
  Морозова І.С. Климентій Домінчен / І.С. Морозова. – Київ : Музична Україна, 1972. – 52 с.
681352
  Колосова В.П. Климентій Зіновієв : Життя і творчість / В.П. Колосова. – Київ : Наукова думка, 1964. – 208 с.
681353
  Михайловська Н. Климентій Зіновіїв і Григорій Сковорода: спадкоємність художніх ідей // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (5), січень. – С. 35-37
681354
  Кепін Д. Климентій Зіновіїв як етнограф // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 218-223. – ISBN 966-95758-1-8
681355
  Гераль О. Климентій Шептицький - аристократ, мученик, монах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 1. – С. 9. – ISSN 0027-8254
681356
   Клименюк Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200. – ISBN 978-966-439-754-1
681357
  Ільюшин І.І. Климецький М. Галицька Соціалістична Радянська Республіка. Окупація Східної Малопольщі (Галичини) Червоною армією в 1920р. - Торунь. - 2006. - 229 с. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 212-216. – ISSN 0130-5247
681358
  Тютюнник Г.М. Климко : повість / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1976. – 87 с.
681359
  Тютюнник Г.М. Климко : Повесть: Для младш. шк. возраста / Г.М. Тютюнник. – Москва : Детская литература, 1980. – 63 с.
681360
  Тютюнник Г.М. Климко : Повісті: для мол. та серед. шк. віку / Г.М. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1989. – 164с. – ISBN 5-301-00481-6
681361
   Климко Григорій Никифорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200. – ISBN 978-966-439-754-1
681362
   Климко Григорій Никифорович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 56-57
681363
  Кулик І.Г. Клин - клином : сатир.-гуморист. оповідання / І.Г. Кулик. – Х., 1985. – 93с.
681364
  Лупейко В. Клин чорнозему : повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 93-127. – ISSN 0130-321Х
681365
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России / А.Г. Лушников. – М., 1962. – 256с.
681366
  Лушников А.Г. Клиника внутренних болезней в России первой половины 19 века / А.Г. Лушников. – М., 1959. – 295с.
681367
  Чугунов В.В. Клиника дисциплинарная и история психотерапии / В.В. Чугунов. – 2-е изд., стереотип. – Киев ; Харьков : Здоров"я ; Око - Наука, 2008. – 768 с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 5-311-01350-8; 966-526-103-7
681368
  Салтуп Г.Б. Клиника доктора Тракарта. / Г.Б. Салтуп. – Петрозаводск, 1991. – 157с.
681369
  Бочарова Г.М. Клиника и лечение больных с односторонним укорочением зубных рядов : Автореф... канд. мед.наук: 14.771 / Бочарова Г.М.; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1970. – 20л.
681370
  Мизерницкая О.Н. Клиника и некоторые вопросы патогенеза бронхиальной астмы у детей раннего возраста. : Автореф... Доктора мед.наук: 758 / Мизерницкая О.Н.; Моск.науч-исслед.ин-т педиатрии и дет.хирургии. – М, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
681371
  Михайлов Б.В. Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра / Б.В. Михайлов, Т.С. Черная // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 44-48. – ISSN 2413-8843
681372
  Коновалова Г.И. Клиника и этиология первичных вирусных энцефалитов у детей во Владимирской области : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Коновалова Г.И.; Центр. Ин-т усовершенствования врачей. – М., 1972. – 17л.
681373
  Куценок Б.М. Клиника рецидивов шизофрении : Автореф... канд. мед.наук: / Куценок Б.М.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. Киев. гор. клинич. психоневрол. больница им. И.П.Павлова. – К., 1965. – 20л.
681374
  Мигович М.И. Клиника, диагностика и лечение адамантином челюстей. : Автореф... Канд.мед.наук: 771 / Мигович М.И.; Львов.гос.мед.ин-т. – Львов, 1968. – 25л.
681375
  Черненко В.Г. Клиника, диагностика и хирургическое лечение менингеом серповидного отростка. : Автореф... канд. мед.наук: 763 / Черненко В.Г.; Киев. науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – К., 1968. – 19л.
681376
   Клиника, лечение и профилактика алкоголизма в молодом возрасте. – Саранск, 1985. – 88с.
681377
  Коляденко В.Г. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней / В.Г. Коляденко, Д.Я. Головченко. – К., 1990. – 128с.
681378
  Осадчий Е.Д. Клиника, патогенез и лечение розацеда : Автореф... Канд.мед.наук: / Осадчий Е.Д.; Киев.мед.ин-т. – Киев, 1967. – 36л.
681379
  Морозов Н.Л. Клиника, течение и профилактика алиментарного, климатического и искусственно-приобретенного бесплодия крупного рогатого скота : Автореф... канд. ветеринар.наук: / Морозов Н.Л.; Львов. зооветеринарный ин-т. – Львов, 1961. – 20л.
681380
  Криворученко И.В. Клинико-биохимические параллели и материалы к механизмам нарушения липидного обмена при эссенциальной гиперлипидемии и атеросклерозе. : Автореф... доктор мед.наук: / Криворученко И.В.; Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.27
681381
  Лунга И.Н. Клинико-генеалогический анализ ахондроплазии. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Лунга И.Н.; АМН СССР. – М., 1975. – 26л.
681382
  Куандыков Е.У. Клинико-генетический анализ луковиц цифоза. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куандыков Е.У.; Ин-тут мед. генетики. – М., 1976. – л.
681383
   Клинико-генетическое и психолого-педагогическое изучениие и коррекция аномалий психического развития у детей : Сборник научных тудов. – Москва : АПН СССР, 1991. – 159с. : 8 табл., 3
681384
  Бураковский Г.Г. Клинико-дерматологический анализ семей, отягощенных болезнью Дауна : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Бураковский Г.Г. ; Ак. мед. наук СССР , Ин-т медицинской генетики. – Москва, 1975. – 26 с.
681385
  Мищенко Т.С. Клинико-компьютерно-томографические критерии прогнозирования функционального исхода раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта / Т.С. Мищенко, С.А. Медведкова // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 105-109. – ISSN 1981-276Х
681386
   Клинико-лабораторные показатели в патогенезе формирования стоматологической патологии у лиц чернобыльского контингента / В.Ф. Куцевляк, С.Н. Волков, И.Е. Велигоря, О.В. Любченко // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 14-23. – ISSN 1027-3204
681387
  Пятикоп В.А. Клинико-морфологическая характеристика метастатических опухолей головного мозга и их первичных источников / В.А. Пятикоп, Аль-Травнех, О.Н. Плитень // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 29-39. – ISSN 2304-9359
681388
  Власова С.Ф. Клинико-морфологическая характеристика отосклеротического процесса у больных, подвергшихся операциям на стремени и овальном окне : Автореф... канд. мед.наук: 753 / Власова С.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т отоларингологии. – Киев, 1968. – 23л.
681389
  Кураев Г.А. Клинико-нейрофизиологические аспекты межполушарной асимметрии мозга. / Г.А. Кураев, В.И. Орлов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 56с.
681390
  Козёлкин А.А. Клинико-параклиническая характеристика больных повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания / А.А. Козёлкин, Л.В. Новикова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 5-9. – ISSN 2524-0412
681391
  Каретникова В.В. Клинико-сорфологическая характеристика поражения желудка и двендацатиперстной кишки при опистрихозе и стронгилоидозе : Автореф... канд. мед.наук: / Каретникова В.В.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 16л.
681392
  Лоскутов А.Е. Клинико-статистический анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава / А.Е. Лоскутов, А.Е. Олейник, Е.А. Ковбаса // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 11-15. – ISSN 0030-5987
681393
  Бедалова С.М. Клинико-физиологические исследования среднегорной курортной местности Шуша. (Малый Кавказ) : Автореф... д-ра мед.наук: / Бедалова С.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1964. – 25л.
681394
  Гуржав Н. Клинико-физиологические, гематологические и биохимические показатели крови у монгольских овец в связи с возрастом, полом и сезонностью. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гуржав Н.; Моск.вет.акад. – М, 1964. – 24л.
681395
  Мицкевич А.И. Клинико-экспериментальные данные о патогенезе, диагностике и терапии газовой гангрены : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.777 / Мицкевич А.И. ; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1970. – 24 с.
681396
  Литвинов С.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика дракункулеза. : Автореф... Канд.мед.наук: 107 / Литвинов С.К.; Центр.науч-исслед.ин-т.эпидемиологии. – М, 1971. – 22л.
681397
  Мигачев А. Клининг : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – С. 144-169. – ISSN 0130-6405
681398
  Чичкина Светлана Клининговые компании и отели объединяют усилия : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 31 : Фото
681399
   Клиническая биохимия : Учеб. для студ. медицинских вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-МЕД; Из-во МГУ, 2004. – 512с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-9231-0420-2
681400
  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В.Д. Менделевич. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2005. – 426, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-98322-087-X
681401
  Потебня Г.П. Клиническая и экспериментальная иридология / Г.П. Потебня, Г.С. Лисовенко, В.В. Кривенко; НАНУ. Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1995. – 262с. – ISBN 5-12-004178-7
681402
  Зарецкая Ю.М. Клиническая иммуногенетика / Ю.М. Зарецкая. – М, 1983. – 208с.
681403
  Крайп Л. Клиническая иммунология и аллергия / Л. Крайп; Пер. англ. С.М. Белоцкого; Под ред. А.Д. Адо, Б.Г. Стоянова. – Москва : Медицина, 1966. – 400с.
681404
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
1. – 1990. – 528с.
681405
   Клиническая иммунология и аллергология. – М.
2. – 1990. – 560с.
681406
   Клиническая иммунология и аллергология. – Москва : Медицина
Том 3. – 1990. – 527с.
681407
  Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология : пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечеб. профиля всех спец. / Г.Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – Киев : Полиграф плюс, 2010. – 552 с. : ил., табл. – Терминол. словарь: с. 528-544. – Библиогр.: с. 545-547. – ISBN 978-966-8977-09-1
681408
  Бажора Ю.И. Клиническая иммунология и аллергология : [учеб. пособие] / Бажора Ю.И., Гончарук С.Ф. – 4-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 286, [2] с. : ил., табл. – Глоссарий: с. 279-284. – Библиогр.: с. 285-286. – ISBN 978-966-2512-94-6
681409
  Тонконогий И.М. Клиническая нейропсихология : учеб. пособ. для студентов вузов / И.М. Тонконогий, А. Пуанте. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 528 с. – Библиогр.: с. 452-526. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01288-7
681410
   Клиническая нейрофизиология. – Л., 1972. – 720с.
681411
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин. рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681412
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681413
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 3 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681414
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681415
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 1 (13). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681416
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 2 (14). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681417
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 3 (15). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681418
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
№ 4 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681419
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 1 (17). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681420
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-
№ 2 (18). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681421
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681422
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (20). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681423
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (21). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681424
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (22). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681425
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (23). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681426
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред.: Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОНТ", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (24). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681427
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 1 (25). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681428
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 2 (26). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681429
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редколл.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [та ін.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 3 (27). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681430
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : ООО "МОРИОН", 2011-. – ISSN 2410-2792
№ 4 (28). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681431
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН" ; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 4 (32). – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681432
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 2 (30). – 2018. – С. 81-152. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681433
   Клиническая онкология = Клінічна онкологія = Clinical Oncology / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник ; редкол.: И.В. Абраменко, Л.С. Болгоова, Т.С. Головко [и др.]. – Киев : МОРИОН, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 3 (31). – 2018. – С. 153-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681434
   Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины ; глав. ред. Е.А. Колесник [и др.]. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 8, № 1 (29). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681435
   Клиническая психология. – 2-е междунар.изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 1312с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00148-9
681436
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов и фак-тетов клинической психологии. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-8046-0187-3
681437
   Клиническая психология : Учебник студ. медицинских вузов. – 2-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-469-01004-Х
681438
   Клиническая психология : Учебник для студ. медицинских вузов. – 3-е изд., стереот. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 960с. – (Национальная медицинская библиотека). – ISBN 5-91180-249-X
681439
  Бурно М.Е. Клиническая психотерапия : учеб. пособие по психотерапии / М.Е. Бурно. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Екатеринбург ; Москва : Деловая книга ; Академический Проект, 2006. – 800 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под ред. В.В. Макарова). – ISBN 5-8291-0682-5
681440
  Переслегин И.А. Клиническая радиология / И.А. Переслегин, Ю.Х. Саркисян. – М., 1973. – 455с.
681441
  Зедгенидзе Г.А. Клиническая радоизотипная диагностика / Г.А. Зедгенидзе, Г.А. Зубовский. – М, 1968. – 368с.
681442
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 9. – 1978
681443
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 10. – 1979
681444
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 11. – 1980
681445
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 12. – 1981
681446
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 13. – 1982
681447
   Клиническая рентгенология. – Киев
Вып. 14. – 1983
681448
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 1 : Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной полости. – 1983. – 440с.
681449
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 2 : Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения. – 1983. – 421с.
681450
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 3 : Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний костей и суставов. – 1984. – 464с.
681451
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство в 5-ти томах / Под ред. Г.А. Зедгенидзе; АМН СССР. – Москва : Медицина
Том 4 : Радионуклидная диагностика. Компьютерная томогрпфия. – 1985. – 368с.
681452
   Клиническая рентгенорадиология : Руководство / Под ред.: Г.А.Зедгенидзе. – Москва : Медицина
Т. 5 : Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний. – 1985. – 496с.
681453
  Давыдович О.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия в кардиологии : (классификация, препараты, схемы лечения) : пособие для студентов вузов III-IV уровней аккредитации, врачей-кардиологов, терапевтов и семейных врачей] / О.В. Давыдович, Н.Я. Давыдович. – Тернополь : Підручники і посібники, 2007. – 319, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 315-320. – ISBN 966-07-0501-8
681454
  Филимонов В.И. Клиническая физиология : учебник для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / В.И. Филимонов. – Киев : Медицина, 2015. – 431, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-505-429-1
681455
  Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестизиологии и реаниматологии / А.П. Зильбер. – М, 1984. – 479с.
681456
  Зилва Дж.Ф. Клиническая химия в диагностике и лечении / Дж.Ф. Зилва, П.Р. Пэннелл. – М, 1988. – 528с.
681457
  Гроллман А. Клиническая эндокринология и ее физиологические основы / А. Гроллман. – М, 1969. – 512с.
681458
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор) / С.М. Кузнецова, О.С. Сычов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 79-85. – ISSN 2524-0412
681459
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 34-40. – ISSN 2524-0412
681460
  Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 17-24. – ISSN 2524-0412
681461
   Клинические и биологические проблемы общей и судебной психиатрии. – М., 1988. – 168с.
681462
  Абдуллаев А.А. Клинические и гематологические показатели бицитопении у детей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 69-73. – ISSN 2226-1230
681463
   Клинические и физиологические аспекты биоэлектроуправления. – Киев, 1978. – 42с.
681464
  Брусиловский Е.С. Клинические лекции по аллгергологии / Е.С. Брусиловский. – Киев, 1977. – 344с.
681465
  Мельников Ю.Л. Клинические основы судебномедицинской экспертизы при сотрясении мозга / Ю.Л. Мельников, В.В. Ушаков. – Москва, 1964. – 139с.
681466
  Яценко Л.А. Клинические особенности течения вирусного гепатита у женщин и функциональная характеристика коры надпочечников и половых желез : Автореф... д-ра мед.наук: 759 / Яценко Л.А.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 46л.
681467
  Овчаренко П.А. Клинические проявления и лечение приобретенного токсоплазмоза у взрослых : Автореф... канд. мед.наук: 759 / Овчаренко П.А.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
681468
  Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама / Д. Киппер. – Москва : Класс, 1993. – 224с. – ISBN 5-86375-003-0
681469
  Кушаковский М.С. Клинические формы повреждения гемоглобина / М.С. Кушаковский. – Л., 1968. – 328с.
681470
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 1. Т. 1. – 1925. – 90, XXVIII c.
681471
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 2. Т. 1. – 1925. – C. 96-151, 29-67
681472
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 1. Т. 3. – 1927. – 97 c.
681473
   Клинический архив гениальности и одаренности (эвропаталогии). – Ленинград : Практическая медицина
Вып. 1. Т. 4. – 1928. – 85 c.
681474
  Веропотвелян П.Н. Клинический взгляд на проблему неэффективности попыток ЭКО при рецептивности эндометрия / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 32-39. – ISSN 2309-4117
681475
   Клинический пример ишемической болезни сердца у женщины: нетипичный случай / И.И. Ермакович, А.И. Золотарев, Т.А. Загубиженко, Т.В. Скиба // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 103-114. – ISSN 2312-7015


  Информативность многих методов диагностики ишемической болезни сердца у женщин ниже по сравнению с мужчинами, особенно в возрастной группе до 55 лет, когда распространенность этого заболевания у женщин невысока.
681476
   Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии / В.И. Целуйко, Ю.И. Карпенко, Д.Е. Волков, Д.А. Лопин, С. Дагхар // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 179-184. – ISSN 2224-0586
681477
   Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, А.М. Матушак, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев
681478
   Клинический случай успешного консервативного лечения тромбоза воротной и верхней брыжеечной вен / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, А.М. Матушак, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 172-175. – ISSN 2224-0586
681479
   Клинический случай успешного лечения больного с разрывом аневризмы дистального отдела аорты и массивной кровопотерей / Е.Н. Клигуненко, Ю.А. Площенко, С.П. Новиков, А.В. Василишин, Ю.Б. Байда, Л.В. Бородай, И.К. Бородина // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 176-181. – ISSN 2224-0586
681480
   Клинический случай успешного лечения злокачественного нейролептического синдрома на фоне острой токсико-аллергической реакции IV степени / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, С.В. Рудейченко, В.И. Олейник, А.А. Медведев // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 169-171. – ISSN 2224-0586
681481
   Клинический случай успешного лечения тяжелой внебольничной пневмонии, ассоциированной с вирусом г / Е.Н. Клигуненко, В.Г. Корпусенко, С.В. Болтянский, С.В. Рудейченко, А.М. Матушак, В.И. Олейник, Е.В. Корнеева, А.А. Медведев, Е.П. Новгородцева // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 165-168. – ISSN 2224-0586
681482
  Каплан Ю.Д. Клиническое значение биохимических маркеров I триместра беременности для развития несостоятельности шейки матки / Ю.Д. Каплан, Т.Н. Захаренкова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 34-38. – ISSN 2413-550Х
681483
  Спесивцев О.Г. Клиническое значение изменений в бронахах у больных кавернозными формами туберкулеза легких в связи с реакцией и антибактериальной терапией. : Автореф... доктор мед..наук: 14766 / Спесивцев О.Г.; Одес. мед.ин-т. – Одесса, 1969. – 34л.
681484
  Шмигельский Н.И. Клиническое значение количественного определения фосфора в крови по способу William Mackie : диссертация / Н.И. Шмигельский. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1903. – 52, [5] с.
681485
  Новокшонов А.А. Клиническое значение нарушений кислотно-щелочного равновесия и водно-электролитного обмена при вирусном гепатите у детей. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.09 / Новокшонов А.А.; МЗ РСФСР. 2-й Москов. гос. мед. ин-т. – М., 1973. – 24л.
681486
  Туровец И.М. Клиническое значение определения напряжения СО2 в альвеолярном воздухе : Дис... наук: / Туровец И.М.;. – 74, 14л. – Бібліогр.:л.1-14
681487
  Зыбина М.А. Клиническое значение особенностей распространения рака желудка, прорастающего серозную оболочку : Автореф... канд. мед.наук: / Зыбина М.А.; Киев. науч.-исслед. ин-тут эксперимент. и клинич. онкологии.. – Киев, 1967. – 24л.
681488
  Целуйко В.И. Клиническое и прогностическое значение липопротеина / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (186). – С. 32-38. – ISSN 1997-9894
681489
   Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера / В.А. Клименко, О.Н. Плахотная, О.В. Пионтковская, М.И. Перхун, Л.А. Зоря, Т.О. Забровская // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 118-120. – ISSN 2226-1230
681490
   Клиническое наблюдение пациента с поздней формой нейросифилиса / И.Б. Савицкая, О.И. Аргунова, Л.В. Бутко, В.Л. Воловой, Л.И. Бирюкова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 142-145. – ISSN 2224-0586
681491
  Мельникова К.В. Клиническое течение и некоторые вопросы патогенеза аскаропсоза свиней : Автореф... канд. ветеринар. наук: 03.00.20 / Мельникова К.В.; Белоцерковский с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1973. – 20л.
681492
  Степашкина К.И. Клиническое толкование сдвигов белков крови / К.И. Степашкина. – Киев, 1963. – 204с.
681493
  Гринберг И.Л. Клинками песен боевых. / И.Л. Гринберг, Е.С. Добин. – М. : Советская Россия, 1966. – 192 с.
681494
  Тихонов Николай Семенович Клинки и тачанки : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Изд. писат. в Ленинграде, 1932. – 200с.
681495
  Коба О.О. Клинкова зброя VIII - X ст. на території Давньої Русі / О.О. Коба, О.А. Коваль // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 210-216. – ISSN 2227-4952
681496
  Вертієнко Г.В. Клинкова зброя в Молодшій Авесті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-138. – ISSN 1608-0599
681497
  Калініченко В. Клинкова зброя з Середнього Подністров"я і військова справа Болгарської держави в IX - першій половині X ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 68-75. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
681498
  Федоров В.И. Клинок / В.И. Федоров. – М., 1965. – 199с.
681499
  Родичев Н.И. Клинок / Н.И. Родичев. – М., 1971. – 96с.
681500
  Лордкипанидзе К.А. Клинок без ржавчины : повести и рссказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1975. – 382 с.
681501
  Гамзатов Р. Клинок и роза : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Воениздат, 1972. – 320 с.
681502
  Власова С.К. Клинок Уреньги / С.К. Власова. – Челябинск, 1968. – 100с.
681503
  Брянцев Г.М. Клинок эмира / Г.М. Брянцев. – М., 1966. – 484с.
681504
  Брянцев Г.М. Клинок эмира / Г.М. Брянцев. – Махачкала, 1967. – 240с.
681505
  Брянцев Георгий Клинок эмира. По ту сторону фронта / Брянцев Георгий. – Москва : Правда, 1989. – 480с. – (Мир приключений)
681506
   Клинообразные тексты. – 88 с.
681507
   Клинописные тексты из Кюльо-Тепе в собраниях СССР. – М., 1968. – 307с.
681508
  Полишкаров А.Ф. Клинопись грозы / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1991. – 79с.
681509
  Каратов С.Ф. Клинопись птичьих следов / С.Ф. Каратов. – Москва, 1988. – 188с.
681510
  Челищев Н.Ф. Клиноптилолит / Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦНТИ. – Москва, 1974. – 39с.
681511
   Клиноптилолит: Труды Симпозиума по вопросам исследования и применения клиноптилолита. Тбилиси, 2-4 ноября 1974 г.. – Тбилиси, 1977. – 243с.
681512
  Мільович С.С. Клиноптилоліт Сокирницького родовища: модифікація, властивості, оптимізація параметрів, практичне використання : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мільович Степан Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Ужгород, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 33 назви
681513
   Клинотрон. – Киев, 1992. – 196 с.
681514
  Давыдов Ю.Л. Клинские годы творчества Чайковского / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 127 с.
681515
  Михайленко М. Клинтон готовится исправлять ошибки Обамы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2015. – 20 апреля (№ 16). – С. 26-27


  Хіларі (Гілларі) Клінтон оголосила про свій намір стати президентом США.
681516
   Клинцам 250 лет, 1959. – 96с.
681517
  Тищенко Микола Клинцівські друкарні старовірів / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – [14] с. – Вирізка з журн. "Бібліографічні вісті", 5 (с. 65-79)
681518
  Кульминский С.С. Клинцы. Историко-экономический очерк о городе Клинцах / С.С. Кульминский; Макаренко А.А. – Брянск, 1951. – 40с.
681519
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2005
681520
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2005
681521
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2005
681522
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2005
681523
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2006
681524
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2006
681525
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2006
681526
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2006
681527
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1. – 2007
681528
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2. – 2007
681529
   Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3. – 2007
681530
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4. – 2007
681531
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (41). – 2008
681532
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (42). – 2008
681533
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (43). – 2008
681534
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ ! (40). – 2008
681535
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 1 (44). – 2009
681536
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 2 (45). – 2009
681537
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 3 (46). – 2009
681538
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Нестор, 1996-
№ 4 (47). – 2009
681539
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 1 (48). – 2010
681540
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-
№ 2 (49). – 2010
681541
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (50). – 2010
681542
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (51). – 2010
681543
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (53). – 2011
681544
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (54). – 2011
681545
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (55). – 2011
681546
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (56). – 2011
681547
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (57. – 2011
681548
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (58). – 2011
681549
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (59). – 2011
681550
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (60). – 2011
681551
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (61). – 2012
681552
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (62). – 2012
681553
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (63). – 2012
681554
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (64). – 2012
681555
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (65). – 2012
681556
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (66). – 2012
681557
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (67). – 2012
681558
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (68). – 2012
681559
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (69). – 2012
681560
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (70). – 2012
681561
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11(71). – 2012
681562
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (72). – 2012
681563
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 1 (73). – 2013
681564
   Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (74). – 2013
681565
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (75). – 2013
681566
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (76). – 2013
681567
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (77). – 2013
681568
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (78). – 2013
681569
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (81). – 2013
681570
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (82). – 2013
681571
   Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 ( 83). – 2013
681572
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (84). – 2013
681573
   Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 2 (86). – 2014
681574
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 3 (87). – 2014
681575
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 4 (88). – 2014
681576
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 5 (89). – 2014
681577
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 6 (90). – 2014
681578
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 7 (91). – 2014
681579
   Клио = Klio : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 8 (92). – 2014
681580
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 9 (93). – 2014
681581
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 10 (94). – 2014
681582
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 11 (95). – 2014
681583
   Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
№ 12 (96). – 2014
681584
  Ирибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии / Н. Ирибаджаков. – М, 1972. – 360с.
681585
  Схендел А. ван Клипер "Иоганна-Мария" / А. ван Схендел, 1966. – 176 с.
681586
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – М, 1973. – 367с.
681587
  Жемайтис С.Г. Клипер "Орион" / С.Г. Жемайтис. – Одесса, 1987. – 335с.
681588
   Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность? / Е.Н. Клигуненко, В.В. Ехалов, Е.А. Кущ, О.В. Кравец, О.И. Гайдук, С.И. Баранник, Н.В. Хоботова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 124-136. – ISSN 2224-0586
681589
  Герасимов Д.Н. Клистрон / Д.Н. Герасимов. – Москва, 1961. – 56 с.
681590
  Хайков А.З. Клистронные усилители / А.З. Хайков. – Москва : Связь, 1974. – 391 с.
681591
   Клистроны. – Москва, 1952. – 227 с.
681592
  Кирк Г. Клитгород и Сыновья / Г. Кирк. – Москва, 1955. – 208с.
681593
  Высоцкий В.С. Клич / В.С. Высоцкий. – Красноярск, 1988. – 279с.
681594
  Зорин Э.П. Клич / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1989. – 317с.
681595
   Клич "День печати" : сборник на помощь жертвам войны. – Москва : [б. и.], 1915. – 240, V с. : ил.
681596
  Бабиенко Л.Т. Клич березовых богов : [рассказы и очерки] / Лариса Бабиенко ; предисл. И. Подсвирова. – Москва : Современник, 1990. – 252, [2] с.
681597
  Бажан М. Клич вождя / М. Бажан, 1942. – 24с. – ("Фронт і тил". Б-ка Спілки Радянських письменників України)
681598
  Бажан М. Клич вождя / М. Бажан. – Москва : Укрвидав, 1943. – 10с.
681599
   Клич магістралі. Поезії про БАМ. – К., 1978. – 112с.
681600
  Лагода В. Кличе земля : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 191 с.
681601
  Сопівник М. Кличе, як рідна мати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 8-9


  Товариству "Просвіта" - 150 років.
681602
  Кличко Віталій Кличко обіцяє струсонути політикум. Але поки що струсонули його : [інтерв"ю з В. Кличком] / Кличко Віталій, Тимошенко Наталія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 0130-5212
681603
  Перлулайнен Л. Кличний відмінок / Л. Перлулайнен. – Львів, 1996. – 32с.
681604
  Рябець Л.В. Кличний відмінок в українському діалектному мовленні // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 379-388. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Однією з характерних особливостей, що виокремлює українську мову з-поміж інших слов"янських, зокрема східнослов"янських, є функціонування в ній такої морфологіч- ної форми, як кличний відмінок (клична форма), або вокатив. В енциклопедії "Українська ...
681605
  Задорожний В. Кличний відмінок іменників на -ець у сучасній українській мові. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: С. 42 (15 назв.). – ISSN 0130 - 5263
681606
  Павловські З. Кличний відмінок у новогрецькій мові: відмінок чи форма? // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 50-53
681607
  Бухаловская Н.Л. Кличут трубы / Н.Л. Бухаловская. – Воронеж, 1983. – 95с.
681608
  Кучерявий В.П. Кличуть околиці Львова / В.П. Кучерявий. – Львів, 1974. – 63с.
681609
  Кацнельсон І.Ю. Кличуть простори наддніпрянські. : Путівник по туристських маршрутах Дніпропетровщини / І.Ю. Кацнельсон. – К, 1967. – 84с.
681610
  Барченков Александр Андреевич Клише и штампы в языке английской газеты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Барченков Александр Андреевич; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 24л.
681611
  Лукієнко Олександр Іванович Кліваж (за даними тектонофаціальних досліджень) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 143-155 : Фото, мал. – Бібліогр.: 37 назв
681612
  Андрощук І.Д. Кліважі українського студентства // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 6-9
681613
  Яценко Б.П. Клівленд // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 328. – ISBN 978-966-02-6814-2
681614
  Ткач О. Клівленд Стівен Гровер // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 170-177. – ISBN 978-617-751-922-4
681615
  Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу та його підсистем, головним завданням яких є якнайповнішезаьезпечення інформаційних потреб читача
681616
  Котова О. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 6-7. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід роботи Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка щодо надання онлайн-послуг віддаленим користувачам завдяки веб-сайту бібліотеки. Головна мета послуг підвищення рівня обслуговування користувачів, створення ...
681617
  Зволинський В. Клієнт платить двічі. Чому? : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 17
681618
  Ткач О.І. Клієнтелізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 355-363


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов вкраїнах Латинської Америки Ключові слова: цивілізація, демократія, Латинська Америка, політична система, режим, модернізація, ...
681619
  Таран С.В. Клієнтелізм як вияв регіоналізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 227-249


  Аналізуються сучасні західні підходи до вивчення регіоналізму і застосовуються до вивчення регіонально окресленого клієнтелізму в Україні. Ключові слова: регіоналізм, клієнтелізм, конфлікт, політичні інституції, політичні поділи, патронаж, політична ...
681620
  Телешун Я.С. Клієнтелізм як складова функціонування фінансово-політичних груп // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 79-83. – ISSN 2519-2949
681621
  Соловян В.С. Клієнтельно-патронажна мережа суспільних зв"язків в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 123-125
681622
  Руденко В.В. Клієнтельно-патронажна мережа як стержень неопатримоніальних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 135-142
681623
  Ткач О.І. Клієнтилізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 181-187


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки.
681624
  Мулеса О.Ю. Клієнтоорієнтована оптимізація кадрового складу закладів охорони здоров"я / О.Ю. Мулеса, В.Є. Снитюк // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 6-14. – ISSN 2788-6603


  Розглянуто проблему розроблення інформаційної технології для клієнтоорієнтованої оптимізації кадрового складу закладів охорони здоров’я. Установлено, що ключовими для напрацювання управлінських рішень у проце-сах формування кадрової політики в медичних ...
681625
  Трачук Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – C. 10-17. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, на вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального інституту. ...
681626
  Маслова В.О. Клієнтоорієнтований підхід до визначення стратегії розвитку діяльності фінансово-кредитних організацій / В.О. Маслова, М.В. Шпирна // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 157-164. – ISSN 2075-4892
681627
  Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтований підхід до логістичного сервісу в умовах інформаційної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 196-204. – ISSN 2222-4459
681628
  Ковалевський В.О. Клієнтоорієнтованість організації як соціально-економічна категорія / В.О. Ковалевський, О.О. Юшкевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
681629
  Гура В.Л. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 314-319
681630
  Боліла С.Ю. Клієнторієнтовані технології формування конкурентних переваг м"ясопереробного підприємства на локальному ринку / С.Ю. Боліла, Н.В. Кириченко, І.В. Осадчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 78-86 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
681631
  Верба В.А. Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства / В.А. Верба, О.О. Тищенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 186-192 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
681632
  Литвиненко Т.М. Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 99-107


  Розглянуті різні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Зазначені переваги визначення ефективності маркетингу на основі визначення рентабельності інвестицій в маркетинг. Досліджено взаємозв"язок маркетингової ...
681633
  Давидов Л.Я. Клімакс / Л.Я. Давидов, Л.І. Султан. – Київ, 1980. – 47с.
681634
   Клімат-контроль по-українськи // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  На початку навчального року учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта кафедри метеорології та кліматології КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження, присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ...
681635
  Волощук В.М. Клімат - статистичний режим випадкових метеорологічних процесів / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історію поняття "клімат" від античних часів до сьогодення. Обговорена обгрунтованість введення поняття "кліматичний статистичний ансамбль" та розглянуті питання побудови кліматичного статистичного ансамблю на прикладі статистичного аналізу ...
681636
  Токмаков О.І. Клімат : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 13-20
681637
  Півошенко І.М. Клімат Вінницької області : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Півошенко; Малюнки та оформлення І.М.Півошенка. – Київ, 1999. – 240с. – ISBN 966-588-004-7
681638
  Кайгарадау А. Клімат Заходняй Беларусі / А. Кайгарадау. – Менск, 1932. – 107с.
681639
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У зв"язку з глобальною проблемою дефіциту питної води Водне агентство України доручило кафедрі метеорології та кліматології географічного факультету провести спеціальне дослідження для отримання сучасних та достовірних оцінок зміни водних ресурсів в ...
681640
  Сніжко С. Клімат і водні ресурси: новий виклик людській цивілізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 11


  Професор, зав. каф. метеорології та кліматології географ. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка С. Сніжко про негативний вплив зміни клімату на водні ресурси.
681641
  Щербань М.І. Клімат і врожаї на Україні / М.І. Щербань. – Київ, 1991. – 32с.
681642
  Бехта Павло Клімат і деревина / Бехта Павло, Козакєвіч Павел. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 202s. – ISBN 83-7244-195-2
681643
  Гончарова Л.Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери : Навч. посібник для студ. гідрометеорологічних і геогр. спец. вищих навч. закладів / Л.Д. Гончарова, Е.М. Серга, Є.П. Школьний; Мін-во освіти і науки України; Одеський держ. екол. ун-т. – Київ : КНТ, 2005. – 252с. – ISBN 966-373-017-Х
681644
   Клімат і місто // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На економічному факультеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань запобігання кліматичним змінам, організована українсько-німецькою кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва. Відкрив конференцію декан факультету В. ...
681645
  Купалова Г. Клімат і місто // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 8


  5-6 червня на екон. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна конференція з питань запобігання кліматичним змінам "Клімат і місто" (на прикладі м. Києва). Організаторами її виступили українсько-німецька каф. еколог. менеджм. та підприємн. ...
681646
  Проценко Григорый Данилович Клімат і сільське господарство України / Проценко Григорый Данилович, Шербань Михайло Антонович. – Київ, 1980. – 20с.
681647
   Клімат Києва. – Київ, 1995. – 80с. – ISBN 5-87920-016-7
681648
   Клімат Києва / [В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко, О.О. Косовець та ін.] ; за ред. В.І. Осадчого, О.О. Косовця, В.М. Бабіченко ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи [та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 11-12. - Зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-966-521-546-2
681649
  Романчук П.Р. Клімат Києва і сонячна активність / П.Р. Романчук, М.М. Пасечник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 66-71. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Аналізуються особливості зміни температури повітря в кліматичному регіоні м.Києва за 1890-1992 рр. Досліджується зв"язок аномалій середньорічної температури цього регіону і сонячної активності. Наведено прогноз аномалій температури до 2008 р.
681650
  Данилов Л. Клімат Поділля / Л. Данилов. – Вінниця, 1924. – 48с.
681651
  Кучеренко Валентина Клімат та історичні події: яка залежність? : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
681652
  Жданько І.А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного життя у творчих біографіях композиторів XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Жданько Ірина Андріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
681653
  Пестушко Валерій Клімат теплішає через...воду // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 24
681654
  Пестушко Валерій Клімат у районі станції "Академік Вернадський" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
681655
  Селецький І. Клімат України : Короткий нарис з трьома картами / І. Селецький. – Київ : Укрмет, 1929. – 32с.
681656
  Бучинський И.Е. Клімат України / И.Е. Бучинський. – Київ : Знання, 1961. – 48с.
681657
   Клімат України. – Київ : Видавництво Раєвського, 2003. – 343с. – ISBN 966-7016-18-8
681658
  Гавриленко О. Клімат України сьогодні та прогнози на майбутнє // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 89-107. – ISSN 1682-2366
681659
  Бучинський І.О. Клімат Українських Карпат / І.О. Бучинський, М.М. Влеваха, В.О. Коржов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 172с.
681660
  Гук М.І. Клімат Української РСР : (Короткий нарис) / М.І. Гук, І.К. Половко, Г.Ф. Прихотько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72 с
681661
  Прохоренко К. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 330
681662
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 259 л. – Додатки: л. 194-206. – Бібліогр.: л. 207-259
681663
  Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 13 назв
681664
  Бабире О.В. Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 64-73


  Стаття присвячена аналізу сучасних концептів і номінацій в англомовному екологічному дискурсі. Розглянуті ключові концептуальні метафори, що виникли під час обговорення кліматгейту у віртуальному просторі. Їхня поява свідчить про постійну зміну ...
681665
  Щербань М.І. Клімати земної кулі : Посібник для вчителів / М.І. Щербань. – Київ : Радянська школа, 1986. – 165с.
681666
  Проць Н. Кліматична безпека: сутність та необхідність фінансового забезпечення // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 142-148. – ISSN 2411-4014
681667
  Пожарська А.-О.Ю. Кліматична зброя // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 61-63
681668
   Кліматична освіта в сучасній школі. Програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (очно-дистанційна форма, 36 год) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
681669
  Філончук З.В. Кліматична освіта в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 17
681670
  Перга Т. Кліматична політика Австралії: крок - вперед, два - назад // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 2663-2675
681671
  Лянзберг О.В. Кліматична політика в Україні. Регіональні проблеми адаптації до кліматичних змін // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 39-41. – Бібліогр.: 7 назв.
681672
  Барабаш М.Б. Кліматична посушливість на території України період глобального потепління / М.Б. Барабаш, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 250-256. – Бібліогр.: 6 назв
681673
  Дзюба Я.В. Кліматична характеристика заморозків Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 73-76
681674
  Симонець Т.С. Кліматична характеристика, умови формування та сучасна практика прогнозування гроз на аеродромі Київ/Жуляни / Т.С. Симонець, В.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 154-155. – ISSN 2306-5680
681675
  Чернюк Г.В. Кліматичне районування Хмельницької області за термічним режимом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 29-30
681676
   Кліматичний атлас України.. – К, 1927. – 14с.
681677
  Купріянчук О.І. Кліматичний ефект урбанізації = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.; 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
681678
   Кліматичний календарик.. – Київ, 1928. – 80с.
681679
   Кліматичний сендвіч-проект // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Учасники наукового семінару у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта географічного факультету КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів різних природних зон України, ...
681680
  Косовець О.О. Кліматичні екстремуми в умовах зміни клімату / О.О. Косовець, О.Є. Пахалюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 81-89 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
681681
  Комарницький Кліматичні елементи басейну ріки Дніпра вище м.Київа та його складових частин за час 1909-1917 гг. / Комарницький, с. – К., 1925. – 44с.
681682
  Половко І.К. Кліматичні елементи Києва / І.К. Половко. – К., 1937. – 200с.
681683
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни атмосферного тиску на території України / Т.М. Заболоцька, А.Ю. Ціла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 66-74. – ISSN 2306-5680


  Побудовано просторовий розподіл атмосферного тиску на території України за даними спостережень у другій половині ХХ та на початку ХХI ст. (період глобального потепління) та виконано порівняння з розподілом у першій половині ХХ ст. Відмінності полягають ...
681684
  Ільїн Ю.П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ільїн Юрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
681685
  Заболоцька Т.М. Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю / Т.М. Заболоцька, Т.М. Шпиталь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
681686
  Рушковський М. Кліматичні зміни як новітня детермінанта корпоративних стратегій ризик-менеджменту багатонаціональних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено та представлено фундаментальні тенденції останнього десятиліття , пов " язані зі зміною клімату . Також розглянуто діяльність міждержавних і глобальних економічних кампаній , спрямовану на уповільнення цього процесу , що створюють новий ...
681687
  Чебанова Ю.В. Кліматичні зміни як передумови небезпеки ерозії грунтів Запорізької області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
681688
  Ковтуник І.І. Кліматичні курорти Хмельницької області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
681689
  Гаврилюк В.С. Кліматичні особливості Західного Полісся УРСР : (окремий відбиток) / В.С. Гаврилюк. – Київ : АН УРСР
Вип. 3. – 1960. – 129-137с
681690
  Липка Л.О. Кліматичні особливості території Національного Природного парку "Кременецькі гори" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 10-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
681691
  Комлєв О. Кліматичні події і структурно-функціональні перебудови в басейнових геоморфосистемах / О. Комлєв, Ю. Філоненко // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 42-43
681692
  Краковська С.В. Кліматичні проекції опалювального періоду в Україні до середини ХХІ сторіччя / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, Т.М. Шпиталь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 144-164 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISSN 0203-3100
681693
  Щербань І.М. Кліматичні ресурси України / І.М. Щербань, Н.М. Михайленко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 43-48 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
681694
  Краснова В І. Примостка Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі / В І. Примостка Краснова, В.В. Лавренюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 140-146. – ISSN 2222-0712
681695
  Щербань І. Кліматичні собливості міста Канева // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 174-176. – ISBN 978-617-7069-38-5
681696
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як один із засобів нормативного забезпечення локальної кліматичної політики // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 264-268. – ISBN 978-966-7957-20-9
681697
  Романко С.М. Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 119-121. – ISSN 2413-7189
681698
  Щербань М.І. Кліматичні умови районів зрошення в Українській РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 97-100 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
681699
  Федоров О.І. Кліматичні умови району Білоцерківської селекційної станції Цукротресту / О.І. Федоров. – Біла-Церква, 1927. – 90 с.
681700
  Бова М. Кліматичні умови у фінальному плейстоцені на теренах свідерської культури в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 373-376. – ISBN 978-966-171-795-3
681701
  Андреєва О.Ю. Кліматичні чинники, що впливають на уразливість сосни звичайної до нападів короїдів у Центральному Поліссі // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 119-127 : рис., табл. – Бібліогр.: с.126-127. – ISSN 1026-3365
681702
  Прокопук Ю.С. Кліматогенна варіація радіального приросту Quercus robur L. у біотопах заплави Дніпра в м. Києві : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Прокопук Юлія Сергіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. закл. "Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр.". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
681703
  Кияк В. Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір"я Українських Карпат / В. Кияк, В. Штупун, В. Білонога // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 104-115. – (Серія біологічна ; вип. 74). – ISSN 0206-5657
681704
   Кліматологи попереджають про нові хвилі спеки // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 6 : фото
681705
  Ошурок Д.О. Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 120-130. – ISSN 2306-5680
681706
  Заболоцька Т.М. Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 23-32. – ISSN 2306-5680
681707
  Сіденко В.П. Кліматологічні дослідження екстремальних погодних умов, подій та явищ в Україні та світі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (64). – С. 53-71. – ISSN 2306-5680


  Проведено аналіз сучасних світових та вітчизняних публікацій, у яких представлено методи дослідження екстремальних погодних явищ. Представлено результати порівняння основних англомовн их термінів і понять, що використовуються при дослідженні ...
681708
  Холковська Т.Ю. Кліматологічні дослідження Поділля в працях польських вчених // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 186-190. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
681709
  Врублевська О.О. Кліматологія : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Врублевська, Г.П. Катеруша, Л.Д. Гончарова ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 343, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 80-річчю Одес. держ. екол. ун-ту. - Покажч.: с. 338-343. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-8740-93-0
681710
  Ткач В.П. Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 59-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0459-1216
681711
   Клімов Михайло Архипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 151. – ISBN 978-966-2726-03-9
681712
   Клімов Олександр Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 267 : фото
681713
  Клименко Н.Ф. Клінгер Вітольд-Симеон Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 335. – ISBN 978-966-02-6814-2
681714
  Коновал А.О. Клінико-лабораторні аспекти діагностики і терапії хворих на хронічний сальпінгоофорит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Коновал Анжела Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
681715
  Осама Самир Абдел Латиф Саламех Клініка і діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.01.10 / Осама Самир Абдел Латиф Саламех; МОіНУ; Харків. мед. акад. післядипл. освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
681716
  Дьома І.С. Клініко-анамнестичні особливості хворих на серцево-судинні захворювання з різними типами іпохондричної симптоматики / І.С. Дьома, В.Л. Підлубний // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 78-81 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
681717
  Бодня О.І. Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток заднього відділу стопи та їх наслідків : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Бодня Олександр Іванович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
681718
   Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу / Є. Пажукова, Т. Царенко, М. Тимошенко, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 53-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
681719
  Лобач Л.Є. Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця, постінфарктного кардіосклерозу у хворих із поліморфізмом гена альдостерон синтетази CYP11B2 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Лобач Лідія Євгенівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 17 назв
681720
  Волошин С.Б. Клініко-генетичні закономірності формування та перебігу бронхіальної астми в дитячому віці // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 138-141. – ISSN 1681-276Х


  "...Досліджено особливості перебігу бронхіальної астми серед пацієнтів з обтяженим алергологічним анамнезом із різними генотипами Arg16Gly гена 2-адренорецепторів. Проведено аналіз асоціації поліморфізму досліджених генів із особливостями ...
681721
  Палійчук О.В. Клініко-генетичні критерії оптимізації діагностики пухлин органів жіночої репродуктивної системи у хворих з агрегацією злоякісної патології : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.07 / Палійчук Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т експериментальной патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 40 назв
681722
  Музь Н.М. Клініко-гормональні особливості перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку у дітей препубертатного віку та оптимальні шляхи ії корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Музь Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
681723
  Сосін І.К. Клініко-дидактичні парадигми алкогольних амнезій та палімпсестів у наркології / І.К. Сосін, Є.Ю. Бабенко, О.Ю. Гончарова // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2308-6300
681724
  Псарьова І.В. Клініко-діагностичне та прогностичне значення біомаркерів запалення у хворих на неспецифічний виразковий коліт : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Псарьова Інеса Вікторівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
681725
  Лашко О.М. Клініко-діагностичні особливості розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії у шахтарів вугільних шахт України : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Лашко Олег Миколайович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
681726
  Лазирський В.О. Клініко-експериментальне обгрунтування вибору реконструктивно-відновних операцій після комбінованої гастректомії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Лазирський Вячеслав Олексійович ; М-во охорони здоров" я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
681727
  Струк В.І. Клініко-експериментальне обгрунтування методів ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів, його прогнозування та профілактика : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Струк Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
681728
  Турчина Н.С. Клініко-експериментальне обгрунтування ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Турчина Наталія Степанівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
681729
  Смачило Р.М. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики і лікування жовчних нориць : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Смачило Ростислав Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
681730
  Бібен А.В. Клініко-експериментальні аспекти вивчення оклюзійних співвідношень при виготовленні сучасних конструкцій незнімних протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Бібен Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
681731
  Гусейнов Е.М. Клініко-епідеміологічна характеристика, діагностика, лікування та прогноз гострого бруцельозу : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.13 / Гусейнов Ельчин Мамед огли ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
681732
  Соні С.Ч. Клініко-епідеміологічні особливості та потенційні чинники визначення прогнозу хронічного вірусного гепатиту В у ВІЛ-інфікованних осіб : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Соні Субхаша Чанда ; М-во охорони здоров"я України, Вінницький нац. мед .ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
681733
  Галдіна Ірина Михайлівна Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку : Автореф. дис. ... канд. медич. наук: 14.01.10 / Галдіна І.М.; Мін-во охорони здоров"я України. Харківська медична акад. післядипломної освіти. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
681734
  Стаднік С.М. Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 92-97. – ISSN 2224-0586
681735
  Недоборенко В.М. Клініко-імунологічні особливості системного запалення у жінок, хворих на ожиріння в поєднанні з залізодефіцитною анемією, та розробка методу їх комплексного лікування : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.01.02 / Недоборенко Вадим Михайлович ; М-во охорони здоров"я України, Укр. мед. стоматол. акад. – Полтава, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
681736
  Кривчук О.А. Клініко-лабораторне обгрунтування удосконаленої методики виготовлення пластинкових базисів знімних протезів : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / Кривчук Олексій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
681737
  Борисенко Є.О. Клініко-лабораторні особливості інтоксикаційного синдрому у пацієнтів із гострими лейкозами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.31 / Борисенко Євгенія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 28 назв
681738
  Мовчан О.В. Клініко-лабораторні оцінка та обгрунтування застосування вітчизняного адгезивного матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Мовчан Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
681739
  Головачова В.О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогресування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Головачова В.О. ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
681740
  Кобринська Н.Я. Клініко-морфологічна характеристика та хірургічне лікування мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кобринська Н.Я.; Кобринськиа Наталія Яремівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
681741
  Кошак Ю.Ф. Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 4-8. – ISSN 1681-276Х


  "...Стаття присвячена актуальній темі поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень, вивченню клініко-морфологічних особливостей впливу обох захворювань на патоморфологічні форми, в якій поряд із літературними даними узагальнені власні дослідження ...
681742
   Клініко-морфологічні чинники, які підвищують ризик локорегіонарного метастазування папілярного раку щитоподібної залози / П.О. Ліщинський, В.О. Паламарчук, С.В. Земсков, О.А. Товкай // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 7-13. – ISSN 1818-1384
681743
  Гудар"ян Ю.І. Клініко-нейропсихологічні і гемодинамічні зміни та їх вплив на якість життя у відновному періоді інфаркту мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Гудар"ян Юлія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
681744
  Товажнянська О.Л. Клініко-нейропсихологічні особливості формування печінкової енцефалопатії / О.Л. Товажнянська, Н.С. Рафальська // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 50-56 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-5675
681745
  Домрес Н.В. Клініко-параклінічна характеристика та лікування спастичності у хворих на розсіяний склероз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Домрес Наталія Вадимівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
681746
  Жгільова Н.О. Клініко-параклінічна характеристика хворих на хронічну ішемію мозку при хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Жгільова Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
681747
  Волосянко Андрій Богданович Клініко-параклінічне обгрунтування диференційованої патогенетичної терапії дискінезій жовчевивідних шляхів у дітей : Автореф... канд. медич.наук: 14.00.09 / Волосянко Андрій Богданович; Акад. медич. наук України. Укр. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. – К., 1993. – 18л.
681748
  Кальбус О.І. Клініко-патогенетична характеристика та прогнозування перебігу міастенії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Кальбус Олександр Іванович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
681749
  Білий Д.О. Клініко-патогенетична характеристика хворих на гострий інфаркт міокарда молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Білий Дмитро Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
681750
  Власова О.В. Клініко-патогенетичне значення екологічних чинників для формування, перебігу і наслідків неонатального сепсису: удосконалення діагностики та лікувально-профілактичних заходів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Власова Олена Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
681751
  Дельва І.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації діагностики та лікування постінсультної втоми : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Дельва Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
681752
  Узун Д.Ю. Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування постімплантаційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Узун Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
681753
  Александрук О.Д. Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Українс. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2017. – № 4 (67). – C. 13-17. – ISSN 1727-5741
681754
  Ошивалова О.О. Клініко-патогенетичне та медико-соціальне обгрунтування удосконалення вторинної профілактики актинічного кератозу : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.02.03, 14.01.20 / Ошивалова Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
681755
  Андреєва Я.О. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування серцевої недостатності у хворих з синдромом обструктивного апное сну та ожирінням : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.02 / Андреєва Яна Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запорізька мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 60 назв
681756
  Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти остеодефіциту при остеоартрозі у поєднанні з хронічним панкреатитом / Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 31-37. – ISSN 1811-2471
681757
  Журавель О.В. Клініко-патогенетичні механізми формування позастравохідних (респіраторних) проявів гастроезофагальної рефлюксної хвороби у дітей підліткового віку та шляхи до їх реабілітації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Журавель Олена Валентинівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
681758
  Добровольська Л.А. Клініко-патогенетичні особливості діагностики та лікування дисменореї у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Добровольська Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
681759
  Самчук П.О. Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Самчук Павло Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 13 назв
681760
  Старовойтова Г.О. Клініко-патогенетичні особливості різних фенотипів хвороби Паркінсона на основі співставлення рухових, немоторних проявів та особистісних рис хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Старовойтова Галина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
681761
  Балабаник В.Р. Клініко-патогенетичні особливості розвитку гострого епідидиміту та обгрунтування раціональної тактики лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Балабаник Василь Романович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
681762
  Шелест Б.О. Клініко-патогенетичні особливості та прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням, оптимізація терапевтичних підходів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Шелест Борис Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 53 назви
681763
  Семенова І.В. Клініко-патогенетичні предиктори формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті: шляхи оптимізації корекції та прогнозування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Семенова Ірина Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
681764
  Немцова В.Д. Клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом 2 типу та субклінічним гіпотиреозом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Немцова Валерія Данилівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 48 с. – Бібліогр. : 43 назви
681765
  Бідзіля П.П. Клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти, діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності у хворих з надлишковою масою тіла та ожирінням : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Бідзіля Петро Петрович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
681766
  Собченко С.О. Клініко-патологічне та молекулярно-біологічне значення лактоферину при раку молочної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Собченко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 15 назв
681767
  Бен Салем Федія Клініко-прогностичне значення фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Бен Салем Федія ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
681768
  Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та дієздатності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Завязкіна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
681769
  Галецька І. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / Інна Галецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-241. – ISBN 978-966-613-990-3
681770
   Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню / Ю.І. Романенко, І.А. Григорова, В.І. Романенко, І.Ю. Романенко, І.В. Романенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2312-5675
681771
   Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко, Ю.С. Бучок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 3-6. – ISSN 2308-6300
681772
  Сидоренко О.О. Клініко-психологічні прояви та механізми формування психологічної дезадаптації у державних службовців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-7484
681773
  Іщук В.В. Клініко-психологічні характеристики психоендокринного синдрому при гіпогонадизмі // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2308-6300
681774
  Хоміцький М.Є. Клініко-психопатологічна характеристика ремісій параноїдної шизофренії з епізодичним перебігом та шизоафективного розладу у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-6300
681775
  Шевченко-Бітенський Клініко-психопатологічні особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-5675
681776
  Коваленко Н.В. Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 111. – ISSN 2410-7484
681777
  Данілевська Н.В. Клініко-психопатологічні та динамічні особливості соціально-дезадаптаційного післябойового синдрому у військовослужбовців України у сучасних реаліях // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 7-12 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
681778
  Іщук В.В. Клініко-психопатологічні характеристики тривожно-депресивних проявів психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 38-42. – ISSN 2410-7484
681779
  Наумов В.Л. Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 76-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
681780
  Герасименко С.І. Клініко-рентгенологічні та патоморфологічні зміни тканин плечового та ліктьового суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, В.В. Григоровський, А.М. Бабко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 69-74. – ISSN 0030-5987
681781
  Філик О.В. Клініко-фізіологічне обгрунтування процесу відлучення від штучної вентиляції легень у дітей з різними формами дихальної недостатності : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Філик Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 36 назв
681782
  Макян С.В. Клініко-фоноспірографічна характеристика перебігу рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10 / Макян Сірун Валеріївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
681783
  Коваль О.І. Клініко-функціональне обґрунтування проведення санації порожнини рота в умовах загального знеболення (без інкубації) у дітей різного віку : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.22 / Коваль Ольга Іванівна ; М-во охрони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
681784
  Крахмалова О.О. Клініко-функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії / О.О. Крахмалова, О.А. Гетман // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 1605-7295
681785
  Аплевич В.М. Клініко-функціональні та біохімічні аспекти ефективності застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні ідіопатичного сколіозу / В.М. Аплевич, О.В. Горша, А.П. Школьний // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 68-71. – ISSN 1681-276Х
681786
  Арпуль О.В. Клінінгові технології в засобах розміщення / О.В. Арпуль, І.О. Савулевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 18-24. – ISSN 2308-135X
681787
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 12, № 2 (44). – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681788
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 2 (48). – 2014. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681789
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 3 (49). – 2014. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681790
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 13, № 4 (50). – 2014. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681791
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 3 (57). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681792
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 15, № 4 (58). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681793
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 1 (59). – 2017. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681794
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 2 (60). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681795
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 3 (61). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681796
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 16, № 4 (62). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681797
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 1 (63). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681798
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 3 (65). – 2018. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
681799
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 2 (64). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681800
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 17, № 4 (66). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681801
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 1 (67). – 2019. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681802
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 2 (68). – 2019. – 137, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681803
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 3 (69). – 2019. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681804
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 18, № 4 (70). – 2019. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681805
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 3 (73). – 2020. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681806
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 4 (74). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681807
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 19, № 1 (71). – 2020. – 128, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681808
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т М-ва України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 20, № 1 (75). – 2021. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681809
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 20, № 2 (76). – 2021. – 107, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681810
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 21, № 1 (77). – 2022. – 90, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
681811
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Андрієць О.А., Бербець А.М., Білоокий В.В. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 21, № 4 (80). – 2022. – 106, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
681812
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 21, № 2 (78). – 2022. – 89, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
681813
   Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Андрієць О.А., Бербець А.М., Білоокий В.В. [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 2002-. – ISSN 1727-0847
Т. 21, № 3 (79). – 2022. – 59, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
681814
   Клінічна генетика / Мін. охорони здоров"я України; Харківський нац. мед. ун-т; Український ін-т клінічної генетики. – Харків, 2011-
№ 1/2 : Міжнародна науково-практична конференція "Епігенетичні хвороби" (2-3 червня 2011, Харків, Україна). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
681815
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 1 (4). – 2018. – 172 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
681816
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 2 (5). – 2018. – 160 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
681817
   Клінічна генетика і перинатальна діагностика = Clinical genetics and perinatal diagnostics : медичний науково-практичний журнал / Укр. ін-т клінічної генетики ХНМУ ; ТОВ "Учбово-науковий і лікувально-діагностич. центр "ГЕНОМІКА" ; голов. ред. Гречаніна Ю.Б. ; редкол.: Акопян Г.Р., Жадан І.А., Звягінцева Т.В. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2012-. – ISSN 2616-9266
№ 1 (6). – 2019. – 234 с. – Журнал є наступником журнала "Ультразвукова перинатальна діагностика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
681818
  Юдко О.О. Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання / О.О. Юдко, С.П. Радченко, О.В. Овсієнко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 17-22. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - провести відносну клінічну дозиметрію рентгентерапевтичного апарата та розрахувати поглинену дозу у воді за допомогою дозиметричних рекомендацій; проаналізувати альтернативний параметр якості пучка <$E{D sub 2 } over {D sub 5 }>. ...
681819
   Клінічна ендокринологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Хворостінка, В.М. Лісовий, Т.А. Моїсеєнко, Л.В. Журавльова ; за ред. д-ра мед. наук, проф., діяча науки і техніки України В.М. Хворостінки. – Київ : Медицина, 2009. – 542, [2] с., [4] арк. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 534-538. – ISBN 978-966-10-0025-3
681820
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3/4 (48). – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
681821
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (53). – 2016. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681822
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (54). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681823
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (55). – 2016. – 105, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681824
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (56). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681825
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (57). – 2017. – 104 с. – Резюме рос., англ. мовами
681826
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (58). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681827
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (59). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681828
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензрваний науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (60). – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681829
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (61). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681830
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (62). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681831
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін ; редкол.: Н.І. Бойко, З.Ф. Веселовська, Є.В. Глоба [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (63). – 2018. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681832
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (65). – 2019. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681833
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (66). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681834
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (67). – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681835
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : ВІТ-А-ПОЛ, 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (68). – 2019. – 122 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2019-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681836
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (69). – 2020. – 110 c. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681837
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (70). – 2020. – 102 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681838
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (71). – 2020. – 118 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681839
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (72). – 2020. – 104 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2020-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681840
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 1 (73). – 2021. – 96 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681841
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 2 (74). – 2021. – 96 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681842
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 3 (75). – 2021. – 104 с. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681843
   Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія = Clinical endocrinology and endocrine surgery : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 1818-1384
№ 4 (76). – 2021. – 88 c. – https://doi.org/10.30978/CEES-2021-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
681844
  Слаба О.М. Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 19-23. – ISSN 1029-4244
681845
   Клінічна ефективність застосування піперациліну/тазобактаму в лікуванні інфекційно-запальних уражень сечовивідної системи у дорослих / Я.Ю. Самбург, О.М. Власенко, Т.І. Магдаліц, О.О. Бутікова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 78-82. – ISSN 2224-0586
681846
  Романенко Т.Г. Клінічна ефективність прегравідної підготовки при індукованій вагітності на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О. Чайка // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (37). – С. 19-25. – ISSN 2309-4117
681847
   Клінічна імунологія та алергологія : посібник для практ. занять / [В.В. Чоп"як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці тем. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-505-562-5
681848
   Клінічна інформатика і телемедицина : міждисциплінарний науково-методичний журнал / Укр. Асоц. "Комп"ютерна Медицина" (УАКМ) ; Ін-т Медичної інформатики і Телемедицини (Ін-т МІ& Т) ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України ; голов. ред. О.Ю. Майоров. – Харків : Контраст. – ISSN 1812-7231
Т. 12, вип. 13. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
681849
   Клінічна нефрологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-нефрологів і терапевтів / Л.А. Пиріг, А.М. Романенко, О.І. Дядик, В.С. Дзюрак, Т.Д. та ін. Никула; [Л.А. Пиріг та ін.] ; за ред. акад. АМН України, чл.-кор. НАН України, заслуж. діяча науки і техніки Л.А. Пирога. – Київ : Здоров"я, 2004. – 526, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-311-01320-6
681850
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : ТОВ "Моріон", 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 1 (33). – 2019. – 64 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
681851
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 3 (35). – 2019. – 200 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
681852
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, О.М. Грабовий [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 9, № 2 (34). – 2019. – 128 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
681853
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, Ю.Я. Гріневич [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 10, № 3/4 (39/40). – 2020. – С. 92-166, [4] с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
681854
   Клінічна онкологія = Клиническая онкология = Clinical Oncology / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ін-т раку МОЗ України ; голов. ред. О.О. Колеснік ; редкол.: Л.С. Болгова, Т.С. Головко, Ю.Я. Гріневич [та ін.]. – Київ : Моріон, 2011-. – ISSN 2410-2792
Т. 11, № 1/2 (41/42). – 2021. – 80 с. – До 2019 р. назва жерн. Клиническая онкология. - Резюме укр., рос., англ. мовами
681855
  Войціховська Алла Клінічна програма для студентів-юристів та екологів ЕПЛ / Войціховська Алла, Жиравецький Тарас // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 79-82 : фото
681856
  Морозов С.М. Клінічна психологія : Навч. посібник / С.М. Морозов, В.В. Бондар; Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ. – Киев : Київський університет. – ISBN 966-95792-5-2
Ч.1 : Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо. – 2001. – 117с.
681857
   Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко. – Київ : Академвидав, 2012. – 315, [3] с. – Покажч.: с. 303-316 .- Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 300-302. – (Nota bene!, ISSN 978-617-572-037-0). – ISBN 978-617-572-037-0
681858
  Гальчук О.Я. Клінічна психологія : [для студентів ВНЗ] / Гальчук Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Київ : Атіка, 2012. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-215. – ISBN 978-966-326-455-4
681859
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"]. – Київ : КНТ, 2018. – 368, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
681860
  Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посібник [для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка, практична психологія"; "Практична психологія"; "Дошкільна освіта, практична психологія"] / Никоненко Ю.П. – Київ : КНТ, 2019. – 368, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 360-368. – ISBN 978-966-373-798-0
681861
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (15). – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681862
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Бойцанюк С.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (16). – 2016. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681863
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (17). – 2016. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681864
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 1 (18). – 2017. – 55 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681865
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 2 (19). – 2017. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681866
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 3 (20). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681867
   Клінічна стоматологія : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; редкол.: Нагірний Я.П., Авдєєв О.В., Сидлярук Н.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2010-. – ISSN 2311-9624
№ 4 (21). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681868
  Федак Б.С. Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 2 (34). – С. 8-12. – ISSN 2308-6300
681869
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 1 (55). – 2016. – 229 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681870
   Клінічна та експериментальна патологія = Klinichna ta eksperimental"na patologiya : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2002-. – ISSN 1727-4338
Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681871
  Ярош О.О. Клінічна та лабораторна діагностика герпесвірусного енцефаліту // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 13-18. – ISSN 2312-413Х


  "На базі клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського були обстежені 32 хворі на герпесвірусний енцефаліт. Описані ранні клінічні прояви захворювання, простежена динаміка антитільної відповіді й вірусної активності в ...
681872
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy / Національний фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 16, № 4. – 2012
681873
   Клінічна фармація = Clinical pharmacy = Клиническая фармация / М-во охорони здоров"я України ; Держ. експертний центр МОЗ України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
Т. 17, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
681874
  Дубецька Т.О. Клінічне забезпечення реакцій еозинофільних гранулоцитів в оптимізації менеджменту бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Дубецька Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
681875
  Бундюк Л.С. Клінічне значення внутріклітинного мікроелектрофорезу у технологіях мікрохвильової резонансної терапії / Л.С. Бундюк, Б.П. Грубник, Н.Г. Нікішина, С.П. Сітько, В.Г. Шахбазов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – C. 58-66. – ISSN 1023-2427
681876
  Куса О.М. Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики / О.М. Куса, Р.Я. Шовгенюк, М.П. Бендас // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 11-15. – ISSN 2413-550Х
681877
   Клінічне значення впливу інфузійної терапії за рестриктивним типом на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції / В.О. Кузьменко, А.В. Скумс, А.П. Мазур, І.А. Кучинська // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586
681878
   Клінічне значення змін інтенсивності відбитого від шкіри електромагнітного випромінювання мм-діапазону / Б.П. Грубник, В.І. Григорук, С.Г. Понежа, Г.В. Понежа, А.В. Івановська, Т.В. Богдан // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  Експериментально досліджено зміни рівня відбитого від шкіри потоку електромагнітних хвиль мм-діапазону для умовно здорових та хворих на деякі захворювання людей. Встановлено залежність цих змін від віку, локалізації зони впливу, загального стану та ...
681879
  Мартиненкт О.П. Клінічне значення змін протокової системи підшлункової залози в хірургії панкретиту та його ускладнених форм : Автореф... д-ра медич.наук: 14.00.27 / Мартиненкт О.П.; Харків. мед. ін-т. – Х., 1993. – 46л.
681880
  Ніконов В.В. Клінічне значення концентрації лактату в плазмі крові у хворих з ознаками сепсису (літературний огляд із результатами власних досліджень) / В.В. Ніконов, С.В. Курсов // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 43-48. – ISSN 2224-0586
681881
  Лапшина К.А. Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпертонічної хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Лапшина Катерина Аркадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 21 назва
681882
   Клінічне обстеження хворих і схема історії хвороби : навч. посібник для студентів мед. вузів / [М.А. Каштальян та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та військ. медицини. – Одеса : Астропринт, 2016. – 114, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-927-129-7
681883
   Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя / М.Є. Фесенко, В.І. Похилько, О.А. Щербань, Л.В. Крикотенко, Ю.Л. Степченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 99-102. – ISSN 2226-1230
681884
  Колюбакіна Л.В. Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку / Л.В. Колюбакіна, Н.К. Богуцька // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 121-125. – ISSN 2226-1230
681885
   Клінічний випадок вродженого завороту тонкої кишки з некрозом, ускладненого в післяопераційному періоді синдромом "Короткої кишки" / В.І. Похилько, І.В. Ксьонз, О.М. Ковальова, Ю.І. Чернявська, Н.С. Артьомова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 104-109. – ISSN 2226-1230
681886
   Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвитку / Ю.Д. Годованець, І.В. Ластівка, А.Г. Бабінцева, Л.В. Агафонова, Л.Я. Пісьменна, П.С. Марандюк, Т.В. Бурдейна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 95-100. – ISSN 2226-1230
681887
   Клінічний випадок рецидивного поліхондриту / Н.Б. Урсол, М.І. Тарасюк, В.О. Закревська, А.М. Шалавінська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 102-106. – ISSN 1605-7295
681888
  Сапожнікова О.В. Клінічний випадок складної діагностики хвороби Уіппла / О.В. Сапожнікова, А.Р. Сапожніков // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 291-297. – ISSN 2310-4910
681889
  Кривчун А.М. Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою Лайма // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 177-180. – ISSN 2077-4214
681890
  Бойчак М.П. Клінічний військовий шпиталь - перша українська медична клініка (до 100-річчя з дня створення) // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 18, дайджест : До ювілею Української військово-медичної академії. – С. 166-172


  Біля витоків української військової медицини стояли відомі професори: М.А. Галин, Ф.Г. Яновський, В.І. Теребінський, О.П., Кримов та ін.
681891
  Скочко О.В. Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця під впливом корекції традиційних та додаткових факторів ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Скочко Ольга Вікторівна ; Держ. закл. "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
681892
  Пішель В.Я. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій / В.Я. Пішель, М.Ю. Полив"яна, К.В. Гузенко // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (88). – C. 75-76. – ISSN 2410-7484
681893
  Марценковський Д.І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на Сході України // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (89). – С. 85-90. – ISSN 2410-7484
681894
  Левчук Є.В. Клінічні варіанти адаптації та типи їх перебігу у внутрішньо переміщених осіб зони АТО Луганської області / Є.В. Левчук, Є.Ю. Вербицький, М.О. Овчаренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 76-84
681895
  Скрипник В.М. Клінічні зміни рубцевозмінених тканин / В.М. Скрипник, Д.С. Аветіков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 231-233. – ISSN 2077-1096
681896
  Коломієць-Людвіг Клінічні методи як складова належної професійної підготовки юриста // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 175-179
681897
  Завгородня Н.Г. Клінічні ознаки нестабільності зв"язкового апарата кришталика / Н.Г. Завгородня, А.С. Саржевський // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 30-35. – ISSN 2309-8147
681898
  Литвин О.В. Клінічні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 129-137. – ISSN 2310-4910
681899
  Кобринська Н.Я. Клінічні особливості перебігу хвороби у пацієнтів із мультифокальною високодиференційованою тиреоїдною карциномою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 51-53. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено порівняльний аналіз моно- та мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином. Усього проаналізовано 2904 хворих на рак щитоподібної залози, з них 693 із мультифокальною і 2211 з монофокальною карциномою. У результаті ...
681900
  Токарєв Д.С. Клінічні прояви порушень глікозилювання білків у дітей на тлі високого рівня стигм емріогенезу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 24-27. – ISSN 2226-1230
681901
  Юдін О.І. Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури) / О.І. Юдін, С.В. Веселий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 74-80. – ISSN 2226-1230
681902
  Аль Хатіб Ануар Клінічні та імуно-гормональні особливості перебігу токсокарозу у хворих з синдромом "сухого ока" : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 16.00.11, 222 / Аль Хатіб Ануар ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
681903
  Дзюбановський О.І. Клінічні форми холедохолітіазу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 77-80. – ISSN 1681-276Х
681904
  Сакало А.В. Клінічні, патоморфологічні, імуногістохімічні та маркерні детермінанти у хворих на герміногенні пухлини яєчка : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Сакало Анатолій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 71 назва
681905
  Вацеба М.О. Клінічно-діагностичне значення ендотелійної дисфункції та артерійної жорсткості у хворих на артерійну гіпертензію у поєднанні із ожирінням та подагрою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 48-52. – ISSN 1029-4244
681906
  Демченко А.В. Клінічно-діагностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 4-9. – ISSN 1029-4244
681907
  Лозюк І.Я. Клінічно-морфологічні особливості запальних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих із цитотоксичними штамами H. Pylori, у дітей у поєднанні з харчовою алергією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Лозюк Ірина Ярославівна ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
681908
  Герасименко О.С. Клінічно-організаційні принципи надання хірургічної допомоги та спеціалізоване лікування поранених з бойовою травмою живота в умовах АТО : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Герасименко Олег Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 51 с. – Бібліогр.: 91 назва
681909
  Молодцов В.С. Клінічно-патогенетичні особливості та лікування алкогольної хвороби печінки, поєднаної з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Молодцов Валерій Євгенійович ; М-во охорони здоров"я України, Україн. мед. стоматологічна акад. – Полтава, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
681910
  Білецький В.с. Клінохлор / В.с. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6814-2
681911
  Гончар Б.М. Клінтон (Clinton) Білл // Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2007. – Т. 4 : Ка-Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-00-0692-8
681912
  Грищенко Т.А. Клінтон Білл // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 338. – ISBN 978-966-02-6814-2
681913
  Гончар Б.М. Клінтон Білл (Вільям Джефферсон). // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 625-626. – ISBN 966-316-039-X
681914
  Пасічний Р. Клінтон Вільям (Білл) Джефферсон // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 331-337. – ISBN 978-617-751-922-4
681915
  Довбенко М. Кліометрія * в економічному дослідженні : Лауреати Нобелівської премії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.86-91. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
681916
  Кірк Г. Клітгорд і сини / Г. Кірк. – Київ, 1956. – 303 с.
681917
  Дишловий В.Д. Клітина розкриває таємниці життя / В.Д. Дишловий. – Київ, 1973. – 134с.
681918
  Лепешинская О.Б. Клітина та її походження / О.Б. Лепешинская. – К., 1953. – 48с.
681919
  Гродзинский Д.М. Клітинна біологія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 341. – ISBN 978-966-02-6814-2
681920
   Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти / Г.М. Світіна, О.О. Калмикова, Д.В. Шелест, О.В. Скачкова, Л.В. Гарманчук, В.А. Шаблій // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 48-54. – ISSN 2308-3794


  У статті описано стан імунної системи на пізній стадії 1,2-диметилгидразин (ДМГ)-індукованого раку товстої кишки та після введення мультипотентних клітин з плаценти (ПМК). Індекси маси селезінки та тимуса не відрізнялися між групами інтактних щурів та ...
681921
  Гродзинський Д.М. Клітинна інженерія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 341-342. – ISBN 978-966-02-6814-2
681922
  Естрін С.І. Клітинна кардіоміопластика в комплексному лікуванні рефрактерної стенокардії (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.08 / Естрін Сергій Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 33 назви
681923
  Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
681924
  Савін В.В. Клітинна стимуляція ангіогенезу в комплексному лікуванні хворих на хронічну ішемію кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Савін Володимир Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
681925
  Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія : підручник для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир"яченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-306-152-7
681926
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 2. – 2016. – С. 153 - 256. – Резюме мовою статті
681927
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 4, № 1. – 2016. – 152 с. – Резюме мовою статті
681928
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ : Хамелеон К, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 5, № 1. – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
681929
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 2. – 2018. – 210 с. – Резюме мовою статті
681930
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 6, № 1. – 2018. – 108 с. – Резюме мовою статті
681931
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 7, № 1. – 2019. – 94 с. – Резюме мовою статті
681932
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Браун А., Бутенко Г.М. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 7, № 2. – 2019. – 188 с. – Резюме мовою статті
681933
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гарманчук Л.В. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 8, № 1. – 2020. – 87 с. – Резюме мовою статті
681934
   Клітинна та органна трансплантологія = Клеточная и органная трансплатология = Cell and organ transplantology : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гарманчук Л.В. [та ін.]. – Київ : Інститут клітинної терапії, 2013-. – ISSN 2308-3794
Т. 8, № 2. – 2020. – 204 c. – Резюме мовою статті
681935
  Кацнельсон З.С. Клітинна теорія / З.С. Кацнельсон. – Київ, 1931. – 102 с.
681936
  Троян В.М. Клітинний цикл рослин та його регуляція / В.М. Троян; HАHУ, Ін-т фізіологі рослин та генетики, Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1998. – 172c. – ISBN 5-12-004659-2
681937
  Білан С.М. Клітинні аперіодичні нейроавтомати для ефективного розпізнавання зображень : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.23 / Степан Миколайович Білан; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфроструктури. – Львів, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 51 назва
681938
  Агашков К.С. Клітинні й мережеві механізми обробки ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Агашков Кирило Сергійович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
681939
  Хижняк С.В. Клітинні механізми токсичності Кадмію / Хижняк С.В. – Київ : LAT & K, 2010. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.171-212. – ISBN 978-966-2944-48-8
681940
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 321 л. – Бібліогр.: л. 269-321
681941
  Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
681942
  Рижко І.М. Клітинні реакції сполучної тканини та механізми системної регуляції регенеративних процесів за локального термічного ушкодження на тлі гіперглікемії : дис. … канд. біол. наук : 03.00.11 / Рижко Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 162 арк. – Додатки: арк. 160-162. – Бібліогр.: арк. 137-159
681943
  Рижко І.М. Клітинні реакції сполучної тканини та механізми системної регуляції регенеративних процесів за локального термічного ушкодження на тлі гіперглікемії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Рижко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
681944
  Копач О.В. Клітинні та молекулярні спінальні механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Копач Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 29 назв
681945
  Гродзинський Д.М. Клітинної біології, та генетичної інженерії // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 343. – ISBN 978-966-02-6814-2
681946
  Бел А.А. Клітка : романи / Альберт Бел ; з латис. пер. З. Коваль ; [передм. М. Жулинського]. – Київ : Дніпро, 1986. – 254 с.


  Зміст.: Слідчий; Клітка.
681947
  Нікуліна Л. Клітка : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 110-119
681948
  Суржик Л. Клітка для монстра. Національне агентство з питань якості вищої освіти (НАЗЯВО) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "24 травня у парламентському профільному комітеті розглянуто проект закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (проект заступника голови парламентського комітету О. ...
681949
  Виноградова Р.П. Клітковина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 343-344. – ISBN 978-966-02-6814-2
681950
  Яценко Б.П. Кліфтон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 344. – ISBN 978-966-02-6814-2
681951
  Клименко Н.Ф. Кліх Едвард // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 344. – ISBN 978-966-02-6814-2
681952
  Шарманова Н.М. Кліше в українському телепросторі: прагматичний і метакомунікативний вияви // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлюються теоретичні питання лінгвального статусу мовних кліше, прагматичні й метакомунікативні особливості кліше в мові новітньої телевізійної журналістики.
681953
  Чумак П.Я. Кліщі-плоскотілки (Tenuipalpidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено видовий склад та кормові рослини кліщів-плоскотілок, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України.
681954
  Бондарев В. Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) зелених насаджень Луганська (Україна) / В. Бондарев, Т. Самойлова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 101-103. – ISSN 2219-7516
681955
  Балан П. Кліщі-церконіди (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Оброблено колекцію кліщів-церконід (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України, що зберігається на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, уперше наведено їхній повний видовий склад. Обработана ...
681956
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata) лісостепової зони України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 71-78. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення церконін лісостепової зони України. Виявлено 21 вид з родів Prozercon Sellnik, 1943 (6 видів), Parazercon Tragardh, 1931 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (14 видів), з яких 5 видів та 1 підвид були описані як нові для ...
681957
  Балан П.Г. Кліщі-церконіни (Acari, Mesostigmata: Zerconina) степової зони України / П.Г. Балан, В.Є. Скляр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 79-83. – (Біологія ; Вип. 26)


  Підбиваються підсумки вивчення кліщів-церконін на території степової зони України. Виявлено 9 видів церконін з родів Prozercon Sellnick, 1943 (1 вид), Mixozercon Halaskova, 1963 (1 вид) та Zercon C.L.Koch, 1836 (7 видів), з яких 4 види та 1 підвид були ...
681958
  Дмитренко Л.І. Кліщі - небезпека для людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 38 : фото
681959
  Данканіч Р. Клнцепт "Смерть Бога" в метафізиці Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 153-155. – ISSN 2076-1554
681960
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси : краткий очерк жизни и творчества / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музгиз, 1962. – 88 с.
681961
  Смирнов В.В. Клод-Ашиль Дебюсси / В.В. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Музыка, 1973. – 87 с.
681962
  Силин М.А. Клод Адриан Гельвеций -- выдающийся французский философ-материалист XVIII века / М.А. Силин. – М., 1958. – 148с.
681963
  Карлик Л.Н. Клод Бернар / Л.Н. Карлик. – Москва : Наука, 1964. – 271с.
681964
  Гюго В. Клод Ге : [Рассказ] / Виктор Гюго ; Пер. с фр. Н.В. – Одесса : Изд. Молот ; Типо-литограф. и нотопеч. И.А. Копельмана, 1905. – 25 с.
681965
  Гюго В. Клод Ге / В. Гюго. – Москва, 1955. – 31с.
681966
  Альшванг А. Клод Дебюсси / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1935. – 96 с.
681967
  Мартынов И.И. Клод Дебюсси / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1964. – 280 с.
681968
  Кремлев Ю.А. Клод Дебюсси / Ю.А. Кремлев. – Москва : Музыка, 1965. – 792 с.
681969
  Шенневьер Д. Клод Дебюсси и его творчество / Д. Шенневьер. – Москва, 1914. – 61с.
681970
  Воронова М. Клод Дебюссии: молчание любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
681971
  Автономова Н.С. Клод Леви-Строс, антрополог и философ // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-24. – ISSN 0235-1188
681972
   Клод Меллан 1598-1688 : рисунки и гравюры из собрания Эрмитажа. Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1988. – 66 с.
681973
  Георгиевская Е.Б. Клод Моне / Е.Б. Георгиевская. – Москва : Советский художник, 1968. – 35 с.
681974
  Моне Клод Клод Моне : альбом / Моне Клод; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 28 с. – (Образ и цвет)
681975
  Богемская К.Г. Клод Моне / К.Г. Богемская. – Москва : Искусство, 1984. – 143 с. : ил.
681976
  Рейтерсверд Оскар Клод Моне. / Рейтерсверд Оскар. – М., 1965. – 160с.
681977
  Барская А.Г. Клод Моне: Картины из музеев Советского Союза : альбом / Авт. текста А.Г. Барская, Е.Б. Георгиевская ; Авт. вступ. ст. Н.Н. Калитина с. 5-28. – Ленинград : Аврора, Б.г., 1989. – 131 с. : ил., в основном цв. ил. – Библиогр.: с. 130-131 ; Библиогр. в примеч.: с. 28. – ISBN 5-7300-0436-2
681978
  Верн Ж. Клодиус Бомбарнак / Ж. Верн. – Ташкент, 1961. – 223с.
681979
  Голда Д.М. Клодницький Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 348. – ISBN 978-966-02-6814-2
681980
  Попов Г.Л. Клок сена. / Г.Л. Попов. – Минск, 1965. – 244с.
681981
   Клоков Михайло Васильович (1896-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 200-201. – ISBN 978-966-439-754-1
681982
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 556 с.
681983
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 571 с.
681984
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Известия, 1961. – 605 с. – (Б-ка исторических романов народов СССР)
681985
  Панч П. Клокотала Украина : роман / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1964. – 572 с.
681986
  Панч П. Клокотала Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1987. – 532 с.
681987
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота : Дилогия из двух научно-фантастических романов-гипотез о некоторых загадках становления европейской цивилизации / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 445с.
681988
  Казанцев А.П. Клокочущая пустота. / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 637 с.
681989
   Клон Несси вынырнул в Норвегии? : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 10 : Іл.
681990
  Голубенко А.В. Клональне мікророзмноження деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  З метою інтродукції шляхом підбору поживних середовищ досліджено вегетативне розмноження (мікроживцювання, мультиплікація, культура калусу) тринадцяти видів роду Gentiana L. Розроблено стратегію адаптації тирличів до нестерильних умов.
681991
  Голубенко А. Клональне мікророзмноження рослин Acorus calamus L. in vitro / А. Голубенко, В. Цап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про мікроклональне розмноження в асептичній культурі Acorus calamus L. Запропоновано ефективні модифікації модифікацію методик стерилізації первинного культиваційного матеріалу та ініціації утворення адвентивних бруньок, пагонів ...
681992
  Катаева Н.В. Клональное микроразмножение растений / Н.В. Катаева, Р.Г. Бутенко. – Москва, 1983. – 97с.
681993
  Ивашкевич Л.Г. Клональный анализ первичных и перевивных рабдомиосарком : Автореф... канд. биологич.наук: 03.104 / Ивашкевич Л.Г.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1970. – 20л.
681994
  Сущанський В.І. Клони зв"язностей напівгруп часткових перетворень / В.І. Сущанський, О.Г. Ганюшкін, Н.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 47-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджується будова реляційних клонів. Встановлено, що клони зв"язностей є PR-клонами. Описані клони зв"язностей обмежень напівгруп на підмножини основної множини, знайдені необхідні і достатні умови тривіалізації клонів зв"язностей. За ...
681995
  Щелкунова С.Н. Клонирование генов / С.Н. Щелкунова. – Новосибирск, 1986. – 225с.
681996
  Окунев О.В. Клонирование генов лизинового оперона Bacillus Subtilis в клетках Escherichia Coli : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Окунев О. В.; Ин-т молекул. биол.и генет. – К., 1985. – 16л.
681997
   Клонирование ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1988. – 538 с. : ил. – ISBN 5-03-001159-5
681998
  Пестушко Валерий Клонирование: "За" и "Против" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
681999
  Романовский Г.Б. Клонирование: pro et contra // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 3. – С. 199-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
682000
  Ковелер Дидье Клонировать Христа? // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 141-226. – ISSN 1130-6545
<< На початок(–10)681682683684685686687688689690(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,