Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
679001
  Прокопов Д.Є. "Критика здатності судження" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 444-447. – ISBN 966-316-069-1
679002
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; pа ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 1 : Кавафіс - Паламас]. – 1980. – 221 с. – Видання новогрецькою мовою
679003
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 2 : Поетика: дійові особи і тексти. – 1981. – 289 с. – Видання новогрецькою мовою
679004
  Остроумов А. [Критика и библиография] : [рец.] В.К. Совинский. Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемоей с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции. – 17 с.
679005
  Филиппович П. [Критика и библиография] : О втором томе академического издания сочинений Боратынского Е.А. – [10] с. – Отд. оттиск
679006
  Петровский Н. [Критика и библиография] / Н. Петровский. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск
679007
  Кульбакин С. [Критика и библиография] : Несколько разъяснений по поводу "Лекций по древне-церковно-славянскому языку" проф. Н.К. Грунского, 1911. – [17 c.]. – Отд.оттиск
679008
  Лазаренко Е.К. [Критика и библиография] : Литература по минералогии Украины за 1947 год. / [составитель] Е.К. Лазаренко. – Львов : [б.и.], 1948. – [5] с. – Отд. оттиск из: Минералогический сборник Львовского геологического общества, № 2, 1948
679009
  Петровский Н. [Критика и библиография]. Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. : Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. / Н. Петровский. – Казань : Тип. Императорского Университета, 1911. – 11 с. – Отд.оттиск
679010
  Мічурін Є.О. Критерії обгрунтованості обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 33-37. – (0). – ISSN 2078-9165
679011
  Диба В. Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 7 (357), липень. – С. 12-15. – ISSN 1810-3944
679012
  Марчак В. Критерії обмеженої осудності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 107-112. – ISSN 0132-1331
679013
  Почкін С.В. Критерії оцінки аерокосмічних зображень для картографічного забезпечення кадастрових робіт : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.04 / Почкін С.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
679014
  Мудров А. Критерії оцінки діяльності працівників прокуратури / А. Мудров, О. Крючкова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 23-29
679015
  Зеленецький В. Критерії оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 185-196. – ISSN 1993-0909
679016
  Бабінова О.О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 73-78.
679017
  Острійчук О. Критерії оцінки законності прийнятого рішення в порядку, передбаченому ст. 97 КПК України. Механізм дії норми // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
679018
  Паливода О.М. Критерії оцінки інновацій для вибору форм і методів державної підтримки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в промисловості й основні підходи до сутності інновацій, які лежать в основі інноваційного законодавства України та інших країн. Підтверджено доцільність спрямування зусиль держави на ...
679019
  Герцик Віра Анатоліївна Критерії оцінки каналу розподілу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 123-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методичні підходи до оцінки діяльності каналу розподілу. Запропоновано авторське бачення класифікації критеріїв цієї оцінки.
679020
  Козак О. Критерії оцінки механізму правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності як основні ознаки його ефективності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 123-127.
679021
  Соколовський С.А. Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів Національної гвардії України / С.А. Соколовський, М.О. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 204-208. – ISSN 2222-4459
679022
  Панасенко Г.О. Критерії оцінки складових бізнес-процесів механізму формування ресурсного потенціалу банку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6792
679023
  Бабюк В.А. Критерії оцінювання в рамках загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 163-168. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
679024
  Васильченко Зоя Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю з дисципліни "Міжнародні фінанси" // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-71. – ISSN 1682-2366


  Пропонуються критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю з дисципліни "Міжнародні фінанси". Наводяться: тематика реферативних робіт, питання та ситуаційні завдання для проміжного контролю, екзамінаційні питання та список ...
679025
   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-19. – ISSN 0130-5263
679026
   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-19. – ISSN 0130-5263
679027
   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур і літератур національних меншин : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 19-21. – ISSN 0130-5263
679028
   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур і літератур національних меншин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 19-21. – ISSN 0130-5263
679029
   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Географія. Економіка : У Міністерстві освіти і науки України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 12-17
679030
  Кондратюк С. Критерії оцінювання сприймання епічного твору учнями 5-6 класів
679031
  Масімова Л.Г. Критерії патогенності тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 150-152


  У статті зроблено спробу подолати суб"єктивність у пошуках критеріїв патогенного тексту. Доведено, що головна ознака патогенного тексту - марнування реального часу споживача завдяки маніпуляціям із континуумом тексту. The article is an attempt to ...
679032
  Скибо Д.К. Критерії переконливого міркування в концепції Г. Кехена // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 118-119
679033
  Трифонова О.М. Критерії підвищення рівня науковості вивчення питань квантової фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 172-179. – ISSN 2312-5993
679034
  Бондар О.П. Критерії Пірсона і Крамера-Уелча в педагогічних дослідженнях / О.П. Бондар, Ю.Г. Ковальов, О.С. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 48-52. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
679035
  Кепич Т.Ю. Критерії подібності при моделюванні тонких багатошарових гільзованих та рулонованих оболонок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані критерії подібності для багатошарових гільзованих та рулонованих оболонок при геометричній афінності з урахуванням контактної піддатдивості шарів та міжшарового коефіцієнту тертя із застосуванням апарату теорії подібності та аналізу ...
679036
  Кузьмін П.В. Критерії політичної суб"єктивності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
679037
  Немеш П.Ф. Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 16-20
679038
  Панькевич Р.В. Критерії правомірного втручання держави у право власності особи з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 212-218. – ISSN 2219-5521
679039
  Гаврилюк Ю.О. Критерії правомірності актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 32-37
679040
  Чернявський А.Л. Критерії правомірності застосування контрзаходів у міжнародному праві // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 86-91.
679041
  Щирба М. Критерії правомірності інформаційної згоди пацієнта // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 84-88. – ISSN 2409-4544
679042
  Слюсар А.М. Критерії правосуб"єктності роботодавця // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 318-326. – ISSN 1563-3349
679043
  Гаращенко Ф.Г. Критерії практичної стійкості для динамічних систем з імпульсним впливом / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто властивості оптимальних із включення множин та критерії практичної стійкості нелінійної динамічної системи з імпульсним впливом.
679044
  Гаращенко Ф. Критерії практичної стійкості лінійних динамічних систем з імпульсною дією / Ф. Гаращенко, І. Хітько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-15. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються задачі практичної стійкості лінійних імпульсних систем. Practical stability problems of linear dynamic system with impulse effects are considered.
679045
  Кресін О. Критерії при вивченні генези порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 330-343. – ISSN 0132-1331
679046
  Макаренко А. Критерії призначення покарання в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 60-63
679047
  Ярега Г. Критерії прийнятності (фільтри) конституційних скарг у європейських держвах: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 49-61. – ISSN 2310-6158
679048
  Савчин М.В. Критерії прийнятності конституційних скарг та усунення рестриктивних практик // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 83-86. – ISBN 978-617-7096-97-8
679049
  Олійник Я. Критерії приналежності до середнього класу в Столичному макрорайоні України: суспільно-географічне дослідження / Я. Олійник, Ю. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблематику ідентифікації середнього класу в Україні на прикладі Столичного макрорайону. Показано, що наукові підходи, які застосовуються в зарубіжних наукових школах, не можуть бути використані в українських умовах через низку причин. ...
679050
  Любанець С.Ф. Критерії прогнозування виникнення карієсу у дітей з гіпоплазією емалі постійних зубів з урахуванням антропогенних чинників довкілля / С.Ф. Любанець, М.Ю. Антомонов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
679051
   Критерії прогнозування покладів вуглеводнів в акваторії Азовського моря за структурно-термоатмогеохімічними методами / І.Д. Багрій, Т.О. Знаменська, П.М. Мельничук, В.Р. Дубосарський, С.Н. Довбиш, Р.Л. Кравчинський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39-50 : схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
679052
  Беганська І. Критерії професійної компетентності: міжнародний досвід і його використання в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
679053
  Джумагельдієва Г.Д. Критерії публічних та приватних інтересів у правовому регулюванні господарської діяльності // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7605-90-3
679054
   Критерії реабілітації зони відчуження та їх апробація на прикладі деяких населених пунктів / В.С. Рєпін, Н.Ю. Новак, М.Я. Циганков, Р.3. Векслярський, Л.І. Асламова, К.Г. Кошарський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 509-517. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі науково обгрутновано та розроблено дозовий та регламентний критерії реабілітації території Зони відчуження на пізньому етапі аварії ЧАЕС. Подані критерії апробовано для 15-ти населених пунктів зони, в яких у теперішній час проживають самосели.
679055
  Шлапак А.В. Критерії рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій за регульованого відвідування // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 120-126. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
679056
  Самойленко В.М. Критерії рівня природно-каркасної значущості та стану об"єктів моделювання екомережі в річкових басейнах / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 8-21 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
679057
  Іващенко О. Критерії розвитку моральних цінностей майбутніх психологів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 206-215. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
679058
  Комарницька Т. Критерії розмежування полісемії та омонімії у сучасній японській юридичній термінології


  У статті запропоновано функціональний критерій розмежування полісемії та омонімії, що спостерігаються у сучасній японській юридичній термінології. Відповідно до цього критерію, полісемічними вважаються терміни, що вживаються у дискурсі тієї чи іншої ...
679059
  Полінкевич О. Критерії розмежування понять "інновації", "інноваційний процес" та "інноваційний розвиток підприємства" в новій економіці // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 31-36. – ISSN 2411-4014
679060
  Ярова Т. Критерії розмежування способів захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-15.
679061
  Андрійчук В.Г. Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу / В.Г. Андрійчук, І.С. Сас // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 13-24. – ISSN 2221-1055
679062
  Ведмідь Н.І. Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
679063
  Заячковська Г. Критерії сегментування ринку міжнародних туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 115-118. – ISSN 1993-0259
679064
  Самко А.М. Критерії систематизації дисертаційних досліджень наукової школи С. Гончаренка // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 225-230. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
679065
  Мозоль Н.І. Критерії соціальної справедливості у дзеркалі цифр // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 215-219. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
679066
  Некрилова Н.В. Критерії соціальної стратифікації суспільста, що трансформуються // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи до визначення критеріїв соціальної стратифікації суспільств, що трансформуються, а також зумовлені такими критеріями моделі соціальної структури. Здійснено спробу узагальнити досвід російських соціологів щодо визначення ...
679067
  Когутюк В. Критерії стандартизації управління виборчим процесом в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 130-140
679068
  Вороненкова Т. Критерії стану сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 76-89. – ISSN 2077-1827


  Досліджуються критерії стану сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Дана стаття має аналітичний характер, автор проводить діагностику критеріїв та показників ...
679069
   Критерії статусу національного // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відтепер усі виші, що мають статус національних, повинні відповідати читко визначеним критеріям і подтверджувати його кожні 7 років. Відповідне рішення 22 листопада 2017 р. ухвалив уряд.
679070
  Петриченко Л.Ю. Критерії стійкості комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 128-135. – Бібліогр.: 5 назв
679071
  Свердан М.Л. Критерії стійкості у середньому квадратичному розв"язків стохастичних динамічних систем автоматичного регулювання Плотнікова-Лур"є / М.Л. Свердан, О.А. Ясинська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто критерії абсолютної стійкості в середньому квадратичному тривіального розв"язку стохастичного диференціально-різницевого рівняння з оберненим зв"язком "прямого" і "непрямого" регулювання за Плотніковим-Лур"є.
679072
  Сердюк В.В. Критерії страхових продуктів для страхування туристів // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 164-166. – (Серія "Економічні науки")
679073
  Мозгова В.А. Критерії суспільно корисної роботи, що виконується засудженими до громадських робіт // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 456-460. – ISSN 1563-3349
679074
  Куровська В.О. Критерії сучасності лекції з фізіології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 50-52. – ISSN 1681-2751
679075
  Брязкун В. Критерії сформованості віртуальної свідомості: соціально-філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
679076
  Ачкан В.В. Критерії сформованості готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 18-22. – ISSN 2413-1571
679077
  Давидова Ж.В. Критерії сформованості духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 233-242


  Проаналізовано поняття "цінності". "ціннісні орієнтації", "духовні цінності" та на цій основі розкрито сутність поняття "духовно-ціннісні орієнтації". Визначено ті духовно-ціннісні орієнтації, які необхідно прищеплювати в процесі навчання; виділено ...
679078
  Рибій О.В. Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституціоналізації партійної системи та політичних партій в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 98-108
679079
  Яковець І.С. Критерії та методи оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 15-22.
679080
  Бакатанова В.Б. Критерії та методика відбору учнівської молоді на інженерно-педагогічні спеціальності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 181-188. – ISSN 2074-8922


  "...Критерії та методика відбору учнівської молоді на навчання в інженерно-педагогічному ВНЗ."
679081
  Костюковський Б.А. Критерії та методичні засади формування варіантів розвитку паливно-енергетичного комплексу в умовах ринку // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (22). – С. 5-11. – ISSN 1562-8965
679082
  Смітюх А. Критерії та механізм кваліфікації зловживання процесуальними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 55-59.
679083
  Карлін М.І. Критерії та напрями удосконалення розподілу податкових доходів між регіонами країни // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 116-123. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
679084
  Шовковий В.М. Критерії та норми оцінювання знань, навичок та умінь студентів-філологів з давньогрецької мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 114-117
679085
  Волков Є.О. Критерії та обмеження оптимізації оподаткування зовнішньоекономічних операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 188-194
679086
   Критерії та показники // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Методика експертного оцінювання професійних компетенцій учасників сертифікації.
679087
  Мельниченко Л. Критерії та показники визначення рівнів сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 96-102. – ISSN 2307-4914
679088
  Дубініна О.В. Критерії та показники готовності вчителів до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 18-27. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
679089
  Вільхова Т.В. Критерії та показники ефективності використання землі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
679090
  Романенко О.О. Критерії та показники ефективності використання маркетингових комунікаційних стратегій в Інтернет (на прикладі підприємств харчової промисловості) // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 135-141. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
679091
  Лупаренко Л.А. Критерії та показники ефективності застосування електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – С. 89-117. – ISSN 1998-6939
679092
  Міщенко С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору : фондовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 36-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
679093
  Міщенко С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 36-45.
679094
   Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи / Цокало, (Кожуріна), Н. Симоненко, Н. Ахтирська // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 172-181 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2706-6258
679095
  Ільяшенко В.А. Критерії та показники продовольчого забезпечення держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 212-215. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
679096
  Васильєва-Халатникова Критерії та показники рівнів сформованості професійної рефлексії майбутніх фахівців з соціальної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Професійна діяльність майбутніх соціальних педагогів невід"ємно пов"язана з необхідністю постійної взаємодії з маргінальними та соціально-неадаптованими групами населення, що зумовило ускладнення самої професійної діяльності та особливі вимоги до їх ...
679097
  Войціх І. Критерії та показники сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 89-96. – ISSN 1682-2366
679098
  Мирошникова М. Критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 167-173. – ISSN 2308-4634
679099
  Пальчикова О. Критерії та показники сформованості крос-культурної компетентності студентів-філологів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 116-123. – ISSN 2078-1687
679100
  Біліченко О. Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 41-49. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
679101
  Гаркавцев Є.І. Критерії та показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників ОВС // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 208-217. – ISSN 2312-5993


  Досліджено критерії і показники сформованості професійної надійності майбутніх працівників органів внутрішніх справ. Визначено вимоги, яким повинні відповідати критерії; показано взаємозв’язок критеріїв і показників професійної надійності.
679102
  Борбич Н. Критерії та показники сформованості соціальної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634
679103
  Андрущенко В.Б. Критерії та показники успішної міжнародної наукової співпраці (на прикладі спільних конкурсів ДФФД-БРФФД) / В.Б. Андрущенко, Б.Р. Кияк // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 7-12. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
679104
  Уліганець С.І. Критерії та принципи виділення таксономічних одиниць ТРК // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 62-71. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
679105
  Тихонкова І.О. Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 93-105. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
679106
  Гричаник Н.І. Критерії та рівні сформованості вмінь студентів-філологів аналізувати художній твір // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 56-59
679107
  Бурдейна Л.І. Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 23-27. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
679108
  Максимова Л.П. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх економістів в умовах інформатизації їх професійного середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 76-81. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
679109
  Сбруєва А. Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу / А. Сбруєва, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 504-515. – ISSN 2312-5993
679110
  Кудрейко О.М. Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 183-185. – ISSN 2306-6814


  Доведено, що якість вищої освіти знаходиться під впливом процесів інтеграціоналізації інтеграції та глобаліхації. Визначено умови створення ефективної системи управління якістю освіти, які сприяють успішній реалізації моделі якісної освіти.
679111
  Боровик А. Критерії та умови ефективності спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 17-19
679112
  Шевченко О.О. Критерії та чинники впливу на рівень продовольчого забезпечення населення країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-76.
679113
  Толмач О.В. Критерії трудової правосуб"єктності працівника // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 59-64. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Досліджуються питання правового статусу фізичної особи - працівника. Визначається поняття трудової правосуб"єктності працівника як суб"єкта трудового права, розглядаються її основні критерії. Здійснюється аналіз змісту трудової правосуб"єктності. ...
679114
  Михайлюк Я.Б. Критерії трудової правосуб"єктності фізичної особи-роботодавця // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 464-467


  У статті розкриваються основні науково-теоретичні підходи до визначення критеріїв трудової правосуб"єктності фізичної особи-роботодавця. Акцентується увага на моменті виникнення трудової правосуб"єктності у фізичних осіб, які укладають трудові договори ...
679115
  Решетніченко А. Критерії управління соціальним розвитком // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.69-75. – ISBN 966-7800-10-5
679116
  Гернего Ю.О. Критерії успіху грантової заявки в умовах посилення ролі соціально орієнтованого бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 260-266. – ISSN 2222-4459
679117
   Критерії фізичної деградації грунтів / В.В. Медведєв, Словінська-Юркевіч, М. Брик, О.М. Бігун // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 5-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
679118
  Цицик Р.В. Критерії фіскальної стійкості державних фінансів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 43-46. – ISSN 1683-1942
679119
  Гречко О.Ю. Критерії формування імміграційної політики розвинених країн Європи, США та Канади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 409-417
679120
  Бердіна О. Критерії формування корпусу дієслів з градуальною семантикою в англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 169-174. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
679121
  Чупріна Н.В. Критерії формування модних тенденцій та проектних образів масового вжитку в індустрії моди // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 252-260. – ISSN 2226-2180
679122
  Гербіченко І.А. Критерії формування податкового механізму ринкового типу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 236-240. – ISBN 5-7763-2435-1
679123
  Главацька А.О. Критерії формування правової компетентності майбутнього викладача в процесі професійної підготовки // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 34-43. – ISSN 2078-1687
679124
  Сігуа Г.В. Критерії формування пріоритетів при створенні ВЕЗ у країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-99. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель оцінки проектів створення вільних економічних зон за регіонально-галузевими критеріями. Наведено перелік критеріїв оцінки з урахуванням сучасної економічної ситуації.
679125
  Ганжа О. Критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 65-69. – ISSN 0131-6788
679126
  Левчук Т.П. Критерії художності літератури: дихотомія змісту і форми в контекстах епох : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Левчук Тереза Петрівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 433 арк. – Додатки: арк. 421-433. – Бібліогр.: арк. 13-17, 378-419 та в додатках: арк. 421-425
679127
  Левчук Т.П. Критерії художності літератури: дихотомія змісту і форми в контекстах епох : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Левчук Тереза Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
679128
  Іванишин П. Критерії художності: актуалізація базового поняття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 70-75. – ISSN 0130-528Х
679129
  Кравчина Т.В. Критерії якості дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 45-46
679130
  Дудар С.К. Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-26. – ISSN 2219-5521
679131
  Баєв В.В. Критерії якості комплексної туристичної послуги // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-71. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
679132
  Величко С. Критерії якості навчання фізики курсантів авіаційних вищих навчальних закладів / Степан Величко, Оксана Задорожна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 122-127. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються критерії якості навчання фізики майбутніми авіаційними фахівцями з точки зору підходу до системи освіти як ергатичної системи.
679133
  Горовий В.М. Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 74-80. – ISSN 1027-3239


  У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів глобалізації.
679134
  Журик Ю. Критерії якості продукції (товарів, робіт, послуг) у форматі відносин економічної конкуренції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 65-70. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання якості продукції, що виробляється суб"єктами господарювання.
679135
  Кубанов Р.А. Критерії якості професійної підготовки студентів вищого навчального закладу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 98-103. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
679136
  Горбенко І. Критерії якості та особливості новинних випусків (на прикладі телеканалу "Інтер") / І. Горбенко, І. Спиця // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 131-138


  У статті розглянуто основні стандарти якості телевізійних новинних випусків. Зосереджено увагу на виявленні особливостей ранкових випусків каналу "Інтер", відповідності їх критеріям якості. The article deals with the basic standards of quality of ...
679137
  Прохорчук П. Критерії, компоненти, показники та рівні формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – С. 173-177. – ISSN 2308-4634
679138
  Тарасенко Н. Критерії, методика й досвід оцінки ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 182-184
679139
  Фесенко О.С. Критерії, показники й рівні сформованості методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 233-237. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
679140
  Степанов С. Критерії, показники й рівні сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 166-172. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті на основі узагальнення результатів аналізу наукової літератури та експертної оцінки, урахування специфіки ідентифікаційних умінь офіцерів-прикордонників визначено три критерії сформованості спеціальних умінь ідентифікації, які характеризують ...
679141
  Роїк Т.О. Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 235-239. – Бібліогр.: с. 238. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
679142
  Сяосін Ч. Критерії, показники та рівні вихованості етнічної толерантності студентської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 159-163. – ISSN 2078-1687
679143
  Москаленко О. Критерії, показники та рівні готовності авіаційних фахівців до виконання професійних дій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 118-124. – ISSN 1682-2366
679144
  Гладун О. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх педагогів до роботи з низькостатусними учнями в колективі // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 114-120. – ISSN 2415-8143
679145
  У Сюань Критерії, показники та рівні підготовленості майбутніх магістрів музичного мистецтва до формування вокальної культури школярів засобами технології партисипації // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 143-150. – ISSN 2414-5076
679146
  Навроцька М.М. Критерії, показники та рівні розвитку професійного іміджу педагога у післядипломній освіті. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 183-187. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
679147
  Гуцол Л. Критерії, показники та рівні самореалізації студентів ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 38-44. – ISSN 2309-9127


  Розглянуто теоретичні засади підготовки студентів до самореалізації в процесі дозвіллєвої діяльності. Узагальнено теоретичні підходи науковців до визначення понять «критерій», «показник», «рівень» та «готовність». Розкрито зміст мотиваційного, ...
679148
  Лемешко О. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 75-79. – ISSN 2309-9127
679149
  Моренко О. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 119-131. – ISSN 2312-5993
679150
  Земка О.І. Критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких умінь у студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 69-75. – ISBN 978-966-7359-77-5
679151
  Галецький С. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 24-37. – ISSN 2312-5993
679152
  Вернигора О. Критерії, показники та рівні сформованості лінгвокраїзнавчої компетентності майбутніх учителів української мови та літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 26-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
679153
  Якименко Н.О. Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності фахівців із документознавства у процесі дистанційного навчання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 187-193. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
679154
  Крутова Н. Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 216-221. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
679155
  Чернова С.В. Критерії, показники та характеристики рівнів розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 159-165. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
679156
  Кучай А. Критерії, показники, рівні сформованості готовності студентів до застосування інтерактивних педагогічних технологій навчання в закладах дошкільної освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 78-81. – ISSN 2706-6258
679157
  Вербин Н. Критеріїї та показники оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 85-91. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (350)). – ISSN 1729-360Х
679158
  Габрель М.М. Критерій безпечності в просторовій організації та розвитку міст. Методологічний підхід і вимоги // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 33-53. – ISSN 2076-815X
679159
  Черняк Є.В. Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України / Є. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються причини та умови, якими керується Конституційний Суд України при вирішенні питання включення "віку" до об"єктів конституційного захисту. Анализируются причины и условия, которыми руководствуется Конституционный Суд Украины при решении ...
679160
  Багрій І.Д. Критерій геолого-економічної цінності родовищ бідних залізних руд / І.Д. Багрій, П.Ф. Гожик, О.Б. Кузьменко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 84-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
679161
  Фам Д.К. Критерій граничного стану конструкційних матеріалів з врахуванням пошкоджуваності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Фам Дик Куан ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського ". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
679162
  Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему достатності як критерію оцінки доказів у цивільному процесі США та України і проведено порівняльно-правовий аналіз цього питання. Зокрема, детально проаналізовано сутність поняття достатності, правила оцінки суддями ...
679163
  Рахманов А.О. Критерій доцільності природоперетворюючої діяльності людини // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
679164
  Журавель І.В. Критерій затопленості при гідравлічних розрахунках споруд / І.В. Журавель. – К., 1941. – 58с.
679165
  Кукуш О.Г. Критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання / О.Г. Кукуш, О.О. Чернова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 113-122. – ISSN 0868-6904


  Cox proportional hazards model with measurement errors is studied, in which baseline hazard rate (·) belongs to a parameter set consisting of nonnegative Lipschitz functions, with fixed constant, and regression parameter belongs to a compact parameter ...
679166
  Яковлєв М.С. Критерій згоди у векторній лінійній моделі регресії з похибками у змінних за наявності вільного члена // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26-27
679167
  Хайрулліна Ю.О. Критерій зрілості світоглядної культури особистості: соціальний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 191-199
679168
  Шарапов М.М. Критерій існування граничного значення степенів стохастичних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується новий метод знаходження границі степенів стохастичної матриці на базі відповідного критерію. Ключові слова: Марківський ланцюг, стохастична матриця, граничний розподіл, границя степенів стохастичної матриці. New and easy way of finding ...
679169
  Фелінський С.Г. Критерій існування області від"ємної діелектричної проникності на частотах полярних коливань в кристалах / С.Г. Фелінський, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 191-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведені результати досліджень фізичних умов, за яких існують області від"ємних значень діелектричної проникності (ДП) в реальному кристалічному середовищі з загасанням полярних коливань. Показано, що саме ефекти демпфування полярних коливань ...
679170
   Критерій моральної вихованості молодих школярів. – К, 1989. – 94с.
679171
  Гетьман-П"ятковська Критерій моральності як імперативна вимога для обрання на посаду судді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 53-57
679172
  Головащук Н.С. Критерій невід"ємновизначеності цілих квадратичних форм / Н.С. Головащук, Г.В. Грюкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі властивості невід"ємновизначеності квадратичних форм. Наводиться критерій невід"ємновизначеності для цілих квадратичних форм. Ми порівнюємо критерії невід"ємновизпаченості для цілих квадратичних форм, цілих унітарних форм та дійсних ...
679173
  Война О.А. Критерій однорідності для скінченних марковських моделей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Вивчені умови існування оцінок максимальної правдоподібності параметрів марковських моделей з довільним фазовим простором, а також досліджені їхні асимптотичні властивості. На підставі отриманих результатів побудовано критерій для перевірки гіпотез ...
679174
  Веклич Р.А. Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
679175
  Федорянич Т.В. Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто однорідне та ізотропне неперервне в середньому квадратичному гауссове випадкове поле. За допомогою оцінок для розподілів квадратичних форм та їх границь від квадратично гауссових випадкових величин, побудовано критерій для перевірки ...
679176
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
679177
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
679178
  Джунь Й.В. Критерій рангової кореляції Спірмена і особливості його застосування у педагогічних дослідженнях / Й.В. Джунь, Ю.Г. Лотюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 46-55. – ISBN 978-966-7359-77-5
679179
  Бабюк В.Л. Критерій релевантності в оцінці аргументації: огляд тенденцій неформальної логіки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 70-72
679180
  Ковальчук Т.В. Критерій розв"язності лінійної нетерової крайової задачі для системи динамічних рівнянь на часовій шкалі / Т.В. Ковальчук, Т.В. Шовкопляс // Дослідження в математиці і механіці : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: М.О. Перестюк, В.М. Євтухов, О.Д. Кічмаренко [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (32). – С. 43-53. – ISSN 2519-206Х
679181
  Мудрик С.П. Критерій руйнування поверхні крихких матеріалів при локальних силових навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мудрик Сергій Павлович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2017. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
679182
  Свінціцька Г.І. Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя / Г.І. Свінціцька, М.М. Талерко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 121-125. – ISSN 0868-6939


  Дослідження присвячено розробленню моделі формування повітряних потоків в конвективній хмарі та виведенню на її основі критерію умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них. Research is dedicated to the development of ...
679183
  Честертон Гилберт Кийт Критик : фрагмент из книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 254-258. – ISSN 1130-6545
679184
  Честертон Г.К. Критик : проза : фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 258-267. – ISSN 1130-6545
679185
  Макаров А.Н. Критик и писатель / А.Н. Макаров. – М, 1974. – 462с.
679186
  Чупринин С.И. Критика - это критики: проблемы и портреты. / С.И. Чупринин. – М., 1988. – 313с.
679187
  Пшибышевский Ст. Критика : К психологии индивидуума. 1. Шопен и Ницше / Ст. Пшибышевский. – Изд. 2-е. – Москва : Саблин В.М. – 256с.
679188
  Аграс Теллос Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – (Філологічна бібліотека ; 4)
Т. 3 : Форми і тексти прози. – 1984. – 345 с. – Видання новогрецькою мовою
679189
  Аграс Теллос Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – (Філологічна бібліотека ; 4). – ISBN 960-320-023-9
Т. 4 : Спеціальні та загальні теми. – 1995. – 523 с. – Видання новогрецькою мовою
679190
   Критика. – Київ, 1997-
Серпень - Вересень, (число 1). – 1997. – 40 с.
679191
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Грудень, (число 2). – 1997. – 32 с.
679192
   Критика. – Київ, 1997-
Січень, (число 1). – 1998. – 32 с.
679193
   Критика. – Київ, 1997-
Лютий, (число 2). – 1998. – 32 с.
679194
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1998. – 32 с.
679195
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1998. – 32 с.
679196
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1998. – 32 с.
679197
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1998. – 32 с.
679198
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1998. – 32 с.
679199
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1998. – 32 с.
679200
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1998. – 32 с.
679201
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1998. – 32 с.
679202
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1998. – 32 с.
679203
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 1999. – 32 с.
679204
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1999. – 32 с.
679205
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1999. – 32 с.
679206
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1999. – 32 с.
679207
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1999. – 32 с.
679208
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1999. – 32 с.
679209
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1999. – 32 с.
679210
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1999. – 32 с.
679211
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1999. – 32 с.
679212
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1999. – 32 с.
679213
   Критика. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2000. – 32 с.
679214
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2000. – 32 с.
679215
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2000. – 32 с.
679216
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2000. – 32 с.
679217
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2000. – 32 с.
679218
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2000. – 32 с.
679219
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2000. – 32 с.
679220
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2000. – 32 с.
679221
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2000. – 32 с.
679222
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2000. – 32 с.
679223
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2001. – 30 с.
679224
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2001. – 34 с.
679225
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2001. – 34 с.
679226
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2001. – 34 с.
679227
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2001. – 34 с.
679228
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2001. – 34 с.
679229
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2001. – 34 с.
679230
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2001. – 34 с.
679231
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2001. – 34 с.
679232
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2001. – 34 с.
679233
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2002. – 32 с.
679234
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2002. – 36 с.
679235
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2002. – 36 с.
679236
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2002. – 36 с.
679237
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2002. – 36 с.
679238
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2002. – 40 с.
679239
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2002. – 32 с.
679240
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2002. – 36 с.
679241
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2002. – 32 с.
679242
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2002. – 40 с.
679243
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2003. – 40 с.
679244
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2003. – 32 с.
679245
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2003. – 32 с.
679246
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2003. – 32 с.
679247
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2003. – 36 с.
679248
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2003. – 48 с.
679249
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2003. – 32 с.
679250
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2003. – 32 с.
679251
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2003. – 36 с.
679252
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2003. – 40 с.
679253
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2004. – 40 с.
679254
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2004. – 32 с.
679255
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2004. – 32 с.
679256
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2004. – 32 с.
679257
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2004. – 32 с.
679258
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2004. – 40 с.
679259
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2004. – 48 с.
679260
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2004. – 36 с.
679261
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2004. – 40 с.
679262
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2005. – 40 с.
679263
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2005. – 36 с.
679264
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2005. – 36 с.
679265
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2005. – 36 с.
679266
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2005. – 32 с.
679267
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2005. – 32 с.
679268
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2005. – 36 с.
679269
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2005. – 32 с.
679270
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2005. – 32 с.
679271
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2005. – 32 с.
679272
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2006. – 40 с.
679273
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2006. – 36 с.
679274
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2006. – 36 с.
679275
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2006. – 36 с.
679276
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2006. – 36 с.
679277
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2006. – 40 с.
679278
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2006. – 36 с.
679279
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2006. – 36 с.
679280
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2006. – 32 с.
679281
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2006. – 32 с.
679282
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2007. – 40 с.
679283
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2007. – 36 с.
679284
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2007. – 36 с.
679285
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2007. – 32 с.
679286
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2007. – 32 с.
679287
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2007. – 40 с.
679288
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2007. – 32 с.
679289
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2007. – 32 с.
679290
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2007. – 32 с.
679291
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2007. – 32 с.
679292
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2008. – 40 с.
679293
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2008. – 32 с.
679294
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2008. – 32 с.
679295
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2008. – 32 с.
679296
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2008. – 32 с.
679297
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2008. – 40 с.
679298
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2008. – 32 с.
679299
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Листопад, (число 10/11). – 2008. – 32 с.
679300
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2008. – 32 с.
679301
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2009. – 40 с.
679302
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2009. – 40 с.
679303
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2009. – 40 с.
679304
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2009. – 40 с.
679305
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2009. – 40 с.
679306
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2010. – 48 с.
679307
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2010. – 48 с.
679308
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2010. – 48 с.
679309
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2010. – 48 с.
679310
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2010. – 48 с.
679311
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2010. – 48 с.
679312
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2011. – 48 с.
679313
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2011. – 40 с.
679314
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2011. – 48 с.
679315
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2011. – 48 с.
679316
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2011. – 48 с.
679317
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2011. – 48 с.
679318
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2012. – 40 с.
679319
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2012. – 32 с.
679320
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Квітень, (число 4). – 2012. – 32 с.
679321
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Травень, (число 5). – 2012. – 32 с.
679322
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Червень, (число 6). – 2012. – 32 с.
679323
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2012. – 48 с.
679324
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2012. – 40 с.
679325
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2012. – 48 с.
679326
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2013. – 48 с.
679327
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2013. – 48 с.
679328
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Травень - Червень, (число 5/6). – 2013. – 48 с.
679329
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2013. – 48 с.
679330
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2013. – 40 с.
679331
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2013. – 40 с.
679332
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2014. – 40 с.
679333
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2014. – 40 с.
679334
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Травень - Червень, (число 5/6). – 2014. – 40 с.
679335
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2014. – 40 с.
679336
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2015. – 40 с.
679337
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2015. – 40 с.
679338
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2015. – 40 с.
679339
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2015. – 40 с.
679340
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2015. – 40 с.
679341
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2016. – 40 с.
679342
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2016. – 40 с.
679343
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2016. – 40 с.
679344
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2016. – 40 с.
679345
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2016. – 40 с.
679346
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2016. – 40 с.
679347
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2017. – 40 с.
679348
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2017. – 40 с.
679349
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2017. – 40 с.
679350
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2017. – 40 с.
679351
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2017. – 40 с.
679352
   Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2017. – 40 с.
679353
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2018. – 40 с.
679354
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2018. – 40 с.
679355
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень (число 5/6). – 2018. – 40 с.
679356
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень (число 7/8). – 2018. – 40 с.
679357
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень (число 9/10). – 2018. – 40 с.
679358
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень (число 11/12). – 2018. – 40 с.
679359
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий (число 1/2). – 2019. – 40 с.
679360
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2019. – 40 с.
679361
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2019. – 40 с.
679362
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень (число 7/8). – 2019. – 40 с.
679363
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - (число 9/10). – 2019. – 40 с.
679364
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень (число 11/12). – 2019. – 40 с.
679365
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий (число 1/2). – 2020. – 40 с.
679366
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень (число 3/4). – 2020. – 40 с.
679367
  Попов П. Критика "диалектического гиперэмпиризма / П. Попов. – Москва, 1981. – 318 с.
679368
  Рудик А.О. Критика "елекційних" форм організації державної влади Феофаном Прокоповичем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 127-128
679369
  Ойзерман Т.И. Критика "критического рационализма" / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1988. – 64с.
679370
  Надра Ф. Критика "национального социализма" / Ф. Надра. – М., 1977. – 182с.
679371
  Якушевский И.Т. Критика "советологических" интерпретаций диалектики теории и практики : Автореф... д-ра филос.наук: 620 / Якушевский И.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
679372
  Ковалева А.Д. Критика "советологических" интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ковалева А.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
679373
  Змитрович И.О. Критика "советологических" концепций роли интеллигенции в политической жизни СССР : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Змитрович И.О.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 21л.
679374
  Григорьян Р.Г. Критика "социологии знанич" К.Мангейма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьян Р.Г.; АОН при ЦЕ КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
679375
  Новиков Н.В. Критика "Теории социального действия". : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков Н.В.;. – М., 1963. – 20л.
679376
  Орехов И.И. Критика "Философии жизни" Вильгельма Дильтея и его последователей. : Автореф... Канд.филос.наук: / Орехов И.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 15л.
679377
  Зорин Петр Данилович Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зорин Петр Данилович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.181-211
679378
  Зорин П.Д. Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Зорин П.Д.; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
679379
  Сокольникова Зоя Львовна Критика "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сокольникова Зоя Львовна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
679380
  Танчер В.К. Критика "Християнського соціалізму" / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1960. – 44с.
679381
  Клевцов А.И. Критика А.И.Герцена немецкого идеализма конца XVIII начала XIXвв : Дис... наук: / Клевцов А.И.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. кафедра философии. – К, 1950. – 421л. – Бібліогр.:л.404-421
679382
  Стойков А. Критика абстрактного искусства и его теории / А. Стойков. – М, 1964. – 247с.
679383
  Стойков-Атанасов Критика абстрактного искусства и его теорий. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Стойков-Атанасов А.; ВПШ и АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 16л.
679384
  Шургая А.Г. Критика агностических теорий и обоснование познаваемости мира В.И.Лениным. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургая А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
679385
  Владимирова И.В. Критика аксиологических основ гносеологии прагматизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Владимирова И.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20л.
679386
  Райнов Петр Яковлевич Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США : 07.00.05 : Дис... канд. ист. наук / Райнов Петр Яковлевич ; КГУ. – Киев, 1987. – 178л.
679387
  Районов П.Я. Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США в 70-е -- начале 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.05 / Районов П.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
679388
  Петров Владимир Иванович Критика американских концепций эффективности средств массовой информации : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Петров Владимир Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1981. – 24л.
679389
  Соколова Л.А. Критика американского буржуазного общества в творчестве Фенимора Купера : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова Л.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
679390
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
679391
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
679392
  Пономарев Н.В. Критика анархистской концепции власти и современность / Н.В. Пономарев. – Казань, 1978. – 139с.
679393
  Амираджиби Т.С. Критика английского буржуазного общества в творчестве Бернарда Шоу : Автореф... кандид. филолог.наук: / Амираджиби Т.С.; Тбилисский гос. университет им Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
679394
  Джангирян В.Г. Критика англо-америанской буржуазной историографии М.А. Бакунина и бакунизма / В.Г. Джангирян. – Москва : Мысль, 1978. – 181 с.
679395
  Даниленко Э.В. Критика англо-американских фальсификаторов истории ВЛКСМ : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Даниленко Э.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
679396
  Жеманов О.Н. Критика англо-американской социологии труда / О.Н. Жеманов. – Свердловск, 1972. – 135с.
679397
  Окенко М. Критика антиисторического толкования отчуждения : Автореф... канд. филос.наук: / Окенко М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
679398
   Критика антикоммунизма. – Х., 1974. – 192с.
679399
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании научного коммунизма / Е.Л. Богина. – М., 1986. – 78с.
679400
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании общественных наук / Е.Л. Богина, Н.В. Щербань. – Москва, 1981. – 208 с.
679401
   Критика антикоммунизма и буржуазных концепций развития социалистических стран. – М, 1980. – 155с.
679402
  Шарапов Г.В. Критика антикоммунизма по аграрному вопросу / Г.В. Шарапов. – М., 1966. – 398с.
679403
  Грошков Юрий Евгеньевич Критика антикоммунизма по вопросу о сущности и роли государства в системе политической организации социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грошков Юрий Евгеньевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 30л.
679404
  Цага В.Ф. Критика антикоммунизма по некоторым проблемам политической экономии социализма / В.Ф. Цага. – М, 1970. – 159с.
679405
  Сирота Н.М. Критика антикоммунизма по проблемам войны , мира и революции / Н.М. Сирота. – М, 1973. – 64с.
679406
  Болотин И.С. Критика антикоммунистический концепций современного религиозного национализма. / И.С. Болотин. – Москва, 1984. – 63с.
679407
   Критика антикоммунистических измышлений идеологов империализма. – М, 1965. – 125с.
679408
   Критика антикоммунистических фальсификаций ленинской теории социалистической революции. – М, 1975. – 176 с.
679409
  Сирота Н.М. Критика антикоммунистических фальсификаций места и роли рабочего класса при капитализме / Н.М. Сирота. – М, 1981. – 63с.
679410
  Пугачев В.П. Критика антикоммунистических фальсификаций роли идеологии в советском обществе / В.П. Пугачев. – М., 1984. – 48с.
679411
  Дмитришинд А.Д. Критика Антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского колхозного крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дмитришинд А.Д.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 27л.
679412
  Дмитришин А.Д. Критика антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дмитришин А.Д.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 27л.
679413
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества / Л.А. Лахин. – М, 1967. – 71с.
679414
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества в период социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Лахин Л. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 16л.
679415
  Горовская Н.Ф. Критика антимарксистких фальсификаций пролетарского интернационализма / Н.Ф. Горовская. – К, 1982. – 16с.
679416
  Ривкин Р.М. Критика антимарксисткой теории "самоликвидации капитализма" И. Шумпетера : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ривкин Р. М. ; КИНХ, Каф. полит. экон. – Киев, 1964. – 19 c.
679417
   Критика антимарксистских взглядов по вопросам социально-политического развития советского общества. – Х., 1972. – 163 с.
679418
   Критика антимарксистских взглядов по проблемам НТР. – Москва, 1987. – 158 с.
679419
  Заиченко Г.А. Критика антимарксистских концепций в курсах общественных наук / Г.А. Заиченко, В.Д. Сикора. – Киев, 1981. – 56 с.
679420
   Критика антимарксистских концепций в курсе научного коммунизма.. – К., 1985. – 279 с.
679421
   Критика антимарксистских концепций в преподавании общественных наук. – Л, 1969. – 144с.
679422
   Критика антимарксистских концепций экономического развития. – Киев : Мысль, 1979. – 124 с.
679423
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 1. – 1985. – 178 с. – Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
679424
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 2. – 1985. – 182 с. – В надзаг.: Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
679425
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Леоненко П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
679426
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Дис... канд. экон.наук: / Леоненко П. М.; КГУ, каф. полит. экон. эконом. фак-та. – К., 1971. – 194л. – Бібліогр.:л.I-XIII
679427
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – Л., 1970. – 68с.
679428
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии : учебное пособие. – Москва : Мысль, 1979. – 383 с.
679429
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – М, 1983. – 552с.
679430
  Денисов Б.А. Критика антимарксистских теорий государственно-монополистического капитализма / Б.А. Денисов. – М., 1960. – 48с.
679431
  Мамалуй А.П. Критика антимарксистских теорий по аграрному вопросу / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1962. – 54с.
679432
  Брюхов В.С. Критика антимарксистских теорий равновесия : Автореф... канд. филос.наук: / Брюхов В. С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1965. – 16л.
679433
   Критика антимарксистских теорий современного экономического развития капитализма. – Москва, 1983. – 231с.
679434
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Москва : Высшая школа, 1976. – 351 с.
679435
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Киев, 1978. – 191с.
679436
   Критика антимарксистских экономических теорий. – М, 1981. – 359с.
679437
  Матвеев Станислав Александрович Критика антимарксистских экономических теорий империализма : Автореф... доктора эконом.наук: 08.00.01, 08.00.02 / Матвеев Станислав Александрович; Одесский ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1983. – 31л.
679438
   Критика антимарксистской фальсификации революционного процесса и реального социализма. – Горький, 1986. – 100 с.
679439
  Мочерний С.В. Критика антимарксистських теорій державної капіталістичної власності / С.В. Мочерний. – К, 1979. – 159с.
679440
  Алаберт Юлле Эйновна Критика антимарскистских взглядов о роли государства в развитии социалистической интеграции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Алаберт Юлле Эйновна ; Московский гос. ун-т, Специализ. совет К.053.05.42 по теории науч. социализма и коммунизма. – Москва, 1989. – 28 с.
679441
  Свідло М.С. Критика антинаукових концепцій "лівого" ревізіонізму / М.С. Свідло. – Київ, 1976. – 46с.
679442
  Білан Г.М. Критика антинаукових поглядів на сутність сучасної епохи. / Г.М. Білан, Е.П. Тугай. – К., 1973. – 48с.
679443
  Решетник М.Д. Критика антинаучного характера культурантропологии М. Ландмана // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
679444
   Критика антинаучных концепций. – Саратов, 1974. – 127с.
679445
   Критика антинаучных концепций о природе. обществе и познании. – Л., 1974. – 206 с.
679446
  Моисеев В.Н. Критика антиреволюционной идеологии французский "новых философов". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Моисеев В.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
679447
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Боева С. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
679448
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Боева С.Ю.; МВ ССО УССР, Киевск. инжен.-строит. инст. – К., 1985. – 209л. – Бібліогр.:л.171-209
679449
  Аширов Нугман Критика антисоветской фальсификации положения ислама и мусульман в СССР / Аширов Нугман, Х.И. Исмаилов. – Москва, 1982. – 64 с.
679450
  Любутин К.Н. Критика антропологического идеализма в немецкой буржуазной философии XIX-XX вв. Пособие по курсу "Истории философии" для студентов гуманитарных фак-тов и заочников. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1963. – 20с.
679451
  Никонов К.И. Критика антропологического обоснования религии. / К.И. Никонов. – М, 1989. – 190с.
679452
  Попович М.Д. Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 79-96
679453
  Середюк В.В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 258-262. – ISSN 2524-017X
679454
  Іваненко О.Ф. Критика апологетичних теорій імперіаліістичної держави / О.Ф. Іваненко, М.В. Вітрук // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
679455
  Горська Н.Д. Критика аріанства в збірці проповідей Л. Барановича "Меч Духовний" (1666 р.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 41-46
679456
  Брагина В.А. Критика атеистической концепции французских экзистенциалистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Брагина В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
679457
  Телячий Ю. Критика Б. Мартосом монографії С. Наріжного "Українська еміграція" (маловідоме про відому книгу) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 349-365
679458
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Дис... канд. философ.наук: / Беленко Т. И.; МВССО УССР.-- КГУ. – Киев, 1973. – 194 л. – Бібліогр.:л.183-194
679459
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Беленко Т.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 24л.
679460
  Грабовський С. Критика бездарного розуму / Сергій Грабовський. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-2213-19-5
679461
  Бердышев Г.Д. Критика биологизаторских концепций в курсе генетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
679462
  Філоненко М.В. Критика богословских концепций суспільно-історичного розвитку / М.В. Філоненко. – Київ : Знання, 1984. – 47 с.
679463
  Федосик В.А. Критика богословских концепций сущности християнского катехумената / В.А. Федосик. – Минск, 1983. – 87с.
679464
  Сухих А.А. Критика богословских попыток примирения современного православия и естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухих А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
679465
  Михайлов Г.А. Критика богословской фальсификации истории России / Г.А. Михайлов, Ю.П. Зуеа. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
679466
  Пронин С.В. Критика буржаузных концепций распределения доходов. / С.В. Пронин. – М., 1978. – 367с.
679467
  Барабанов Михаил Васильевич Критика буржжуазной политэкономии США по вопросам экономического соревнования двух систем. : Автореф... канд. экон.наук: / Барабанов Михаил Васильевич; Моск. гос. ин-т. – М., 1961. – 22л.
679468
  Прозорова Н.С. Критика буржуазних вигадок про радянські конституційні права й обов"язки громадян / Н.С. Прозорова, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье подвергнуты критике буржуазные вымыслы о "декларативности" конституционных прав и свобод советских граждан, о том, что их признание якобы зависит от произвола государства, а предоставляются они лишь по выполнении гражданами установленных ...
679469
  Румлянский П.М. Критика буржуазних истолкований научных принципов / П.М. Румлянский. – Кишинев, 1982. – 90с.
679470
  Майборода О.М. Критика буржуазних концепцій етногенезу українського народу / О.М. Майборода. – К, 1987. – 189с.
679471
  Ігнатов В.О. Критика буржуазних концепцій майбутнього націй і національних відносин / В.О. Ігнатов. – Київ, 1985. – 47с.
679472
  Ігнатенко М.А. Критика буржуазних концепцій свободи художньої творчості / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1979. – 48с.
679473
  Гопченко П.Г. Критика буржуазних концепцій суспільства майбутнього / П.Г. Гопченко. – Київ, 1971. – 48с.
679474
  Мельник Л.Г. Критика буржуазних поглядів на суть і значення виникнення великої промисловості в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 82-87. – (Серія історії ; № 15)
679475
  Карпенко М.Ф. Критика буржуазних реформістських і ревізіонністських теорій з проблем суспільного розвитку / М.Ф. Карпенко, Б.В. Похвалинський. – К., 1980. – 48с.
679476
  Пухтинський П.А. Критика буржуазних соціологічних теорій права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье подчеркивается, что особое место среди буржуазных правовых учений занимают социологические теории права, что наличие оценочных критериев, отрицание классовой сущности и нормативного характера права свидетельствует об активной ...
679477
  Ващишин А.М. Критика буржуазних теорій "регульованого" капіталізму / А.М. Ващишин. – Львів, 1974. – 179с.
679478
  Степаненко В.П. Критика буржуазних теорій інфляції / В.П. Степаненко. – К., 1978. – 127с.
679479
   Критика буржуазних теорій культури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 227 с.
679480
  Войтко В.І. Критика буржуазних теорій науково-технічного прогресу / В.І. Войтко, В.А. Ганов. – Київ, 1971. – 40с.
679481
  Ангелов Г.В. Критика буржуазних фальсифікацій історії другої світової війни / Г.В. Ангелов, Л.Д. Суркіс. – Київ, 1984. – 48 с. – Бібліогр.:47-48. – (Серія 4. "Міжнародна" / Т-во "Знання" УРСР ; №9)
679482
  Нагорна Л.О. Критика буржуазних фальсифікацій націоальної політики КПРС / Л.О. Нагорна. – Київ, 1981. – 48 с.
679483
   Критика буржуазних, ревізіоністських економічних теорій. – Київ, 1963. – 276 с.
679484
  Ветчинов І.А. Критика буржуазних, ревізіоністських теорій ринкового соціалізму / І.А. Ветчинов. – Київ, 1971. – 137с.
679485
  Римаренко Ю.И. Критика буржуазно-националистической доктрины нации и национальных отношений : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Римаренко Ю. И.; АН УССР, Объед. сов. Ит-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 60л.
679486
  Цитанян В.С. Критика буржуазно-националистической фальсификации опыта строительства социализма в Армении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цитанян В. С.; ЕГУ. – Ереван, 1977. – 25л.
679487
   Критика буржуазно-націоналістичних та ревізіониських перекручень. – К., 1975. – с.
679488
  Давыдова Г.А. Критика буржуазно-ревизионистских концепций социального творчества / Г.А. Давыдова. – М., 1981. – 40с.
679489
   Критика буржуазно-реформистских и ревизионистских теорий. – М, 1960. – 287с.
679490
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г. Белинским и А.И. Герценом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катрич В.М.; Касьянов А.В. ; Моковск. гос. пед. ни-т им. В.И. Ленина. – Киев, 1953. – 16 с.
679491
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г.Белинским и А.И.Герценом. : Дис... канд. юридич.наук: / Катрич В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. теории и истории государства и права. – К., 1953. – 300л.
679492
  Ковач Ф. Критика буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ковач Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 18л.
679493
  Нуралов Э.Л. Критика буржуазного искусства в эстетике Л.Н.Толстого : Автореф... кандидата филол.наук: / Нуралов Э.Л.; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. Кафедра русской литературы. – М., 1965. – 20л.
679494
  Москвичев Л.Н. Критика буржуазного мифа о "конце идеологии" : Автореф... канд. фиолос.наук: / Москвичев Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
679495
  Ронгонен Л.И. Критика буржуазного общества в творчестве Минны Кант : Автореф... канд. филол.наук: / Ронгонен Л.И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1954. – 18л.
679496
  Кульнева Галина Михайловна Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кульнева Галина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
679497
  Кульнева Г.М. Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кульнева Г. М.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.118-147
679498
  Катрич В.М. Критика буржуазної демократії та буржуазного парламентаризму М.Г. Чернишевським і М.О. Добролюбовим // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 77-82. – (Серія права ; № 7)


  В данной статье показана деятельность русских революционных демократов Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и их единомышленника М.Е. Салтыкова-Щедрина как критиков буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, а также подчеркивается, что эта их ...
679499
  Вигнан З.К. Критика буржуазної соціологічної концепції масового суспільства / З.К. Вигнан. – Чернівці, 1967. – 39с.
679500
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "конвергенції" двох систем / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1972. – 168с.
679501
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "Конвергенції" двох систем. / Р.Х. Васильєва. – Київ : КДУ, 1972. – 168с.


  У книзі викривається одна з найпідступнішних сучасних концепцій, що використовується сучасним антикомунізмом,- буржуазна теорія "Конвергенції" (зближення) капіталістичної і соціалістичної системи. Піддано критиці економічний аспект цієї концепції, ...
679502
  Жученко В.С. Критика буржуазної, реформістської теорії "другої промислової революції" / В.С. Жученко. – Київ, 1964. – 71с.
679503
   Критика буржуазной "социологии спорта". – М, 1965. – 148с.
679504
  Агишев Р.М. Критика буржуазной бальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе (1964-1970гг., на материале ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агишев Р.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
679505
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь ленинской национальной политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 510л.
679506
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь национальной ленинской политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 43л.
679507
   Критика буржуазной и реформистской философии и социологии. – М, 1967. – 156с.
679508
  Силин М.А. Критика буржуазной идеологии и победа марксизма-ленинизма в Чехословакии / М.А. Силин. – М., 1960. – 216с.
679509
  Полищук М.Л. Критика буржуазной идеологии индустриализма : Автореф... канд. философ.наук: / Полищук М.Л.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 17л.
679510
  Здор И.А. Критика буржуазной идеологии, ее идеалов так называемого "потребительского общества". / И.А. Здор. – Омск, 1974. – 32с.
679511
   Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма. – Алма-Ата, 1981. – 209с.
679512
  Пелых В.А. Критика буржуазной интерпретации некоторых социальных последствий современной научно-технической революции при капитализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Пелых В.А. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 26 с.
679513
   Критика буржуазной историографии. – М, 1987. – 50с.
679514
  Чарских Игорь Юрьевич Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских Игорь Юрьевич; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1982. – 316л. – Бібліогр.:л.217-316
679515
  Чарских И.Ю. Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских И.Ю.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 28л.
679516
   Критика буржуазной историографии истории СССР. – М, 1985. – 167с.
679517
   Критика буржуазной историографии по проблемам исторического процесса. – М, 1981. – 177с.
679518
   Критика буржуазной историографии советского общества. – М, 1972. – 412с.
679519
  Чигарев Г.Г. Критика буржуазной историографии современной аграрной политики КПСС. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чигарев Г.Г.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 23л.
679520
  Игрицкий Ю.И. Критика буржуазной историографии трех революций в России / Ю.И. Игрицкий, Н.В. Романовский. – М., 1975. – 64с.
679521
  Хомякова Н.А. Критика буржуазной концепции "сравнительного анализа экономических систем" : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хомякова Н.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1970. – 27л.
679522
  Ойзерман Т.И. Критика буржуазной концепции смерти философии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1980. – 63с.
679523
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
1. – 1962. – 872с.
679524
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
2. – 1962. – 520с.
679525
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
3. – 1962. – 380с.
679526
   Критика буржуазной политической экономии. – Москва : Московский университет, 1967. – 152с.
679527
   Критика буржуазной политической экономии. – М
2. – 1969. – 179с.
679528
   Критика буржуазной политической экономии. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1972. – 251с.
679529
  Гришаев П.И. Критика буржуазной правовой идеологии (Разоблачение буржуазных взглядов на советское право и законности) / П.И. Гришаев. – М., 1964. – 208с.
679530
  Давидюк Георгий Петрович Критика буржуазной теории "единого индустриального общества" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Давидюк Георгий Петрович ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
679531
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Дис... канд.эконом.наук: / Кредисов А.И.; КГУ. Кафедра полит. эконом. – Киев, 1970. – 242л. – Бібліогр.:л.1-15
679532
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кредисов А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
679533
  Скулкин М.Р. Критика буржуазной теории "нового индустриального общества" / М.Р. Скулкин. – Свердловск, 1972. – 54с.
679534
  Загороднюк П.А. Критика буржуазной трактовки двойственной природы философии как познания и мировоззрения / П.А. Загороднюк, З.С. Полякова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
679535
  Некипелов Александр Дмитриевич Критика буржуазной трактовки международной социалистической кооперации труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Некипелов Александр Дмитриевич; МГУ. Экон. фак. – М., 1976. – 25л.
679536
  Сивенок М.В. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС в период развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сивенок М.В.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 26л.
679537
  Полищук В.Д. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе / В.Д. Полищук. – Саратов, 1982. – 225с.
679538
  Молибошко В.А. Критика буржуазной фальсификации вопросов партийного строительства КПСС / Молибошко В.А. – Минск, 1977. – 191 с.
679539
  Косачев Г В. Критика буржуазной фальсификации деятельности Коммунистической партии по созданию второй уголоно-металлургической базы СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Косачев В.Г,; Урал. ГУ. – Свердловск, 1974. – 22л.
679540
  Батраков Анатолий Федорович Критика буржуазной фальсификации истории социалистической индустриализации СССР. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Батраков Анатолий Федорович; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. Кафедра истории СССР сов. периода. – М., 1974. – 22л.
679541
  Грошев И.И. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / И.И. Грошев, О.И. Чеченкина. – Москва, 1974. – 238с.
679542
  Редженова Огульгозель Сахатовна Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Редженова Огульгозель Сахатовна;. – Москва, 1978. – 24л.
679543
  Реджепова О.С. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / О.С. Реджепова. – Ашхабад, 1980. – 143с.
679544
  Бушмарин Н.В. Критика буржуазной фальсификации политики КПСС по отношению к молодежи в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бушмарин Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 16л.
679545
  Безьзычный Геннадий Владимирович Критика буржуазной фальсификации положения ислама в республиках Советского Востока : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Безьзычный Геннадий Владимирович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 18л.
679546
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – М., 1971. – 280с.
679547
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 316с.
679548
  Тарасов КЕ К. Критика буржуазной философии в медицине. / КЕ К. Тарасов, М.С. Кельнер. – М., 1976. – 104с.
679549
  Скриннік Н.А. Критика буржуазной цивилизации в трагедии А.Ф. Писемского "Птенцы последнего слета", "Ваал" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 402-411. – ISSN 2075-437X


  В статье выявлено своеобразия тематики и проблематики драматической дилогии А.Ф. Писемского "Бывые соколы" и "Птенцы последнего слета". В работе прослеживается рождение дельцов, предпринимателей, тема "свободной" любви, безнравственности, бездуховности ...
679550
  Карпинская Н.П. Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Карпинская Н. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
679551
  Карпинская Наталья Павловна Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развитого социалистического общества. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинская Наталья Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 173л. – Бібліогр.:л.148-173
679552
  Михеев В.И. Критика буржуазных "теорий трансформации" капитализма / В.И. Михеев. – Москва, 1971. – 48с.
679553
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных "теорий" о советском государстве / М.Н. Перфильев. – М., 1964. – 33с.
679554
  Смолянский В.Г. Критика буржуазных "теорий" о советском плановом хозяйстве / В.Г. Смолянский. – Москва : Высшая школа, 1962. – 96 с.
679555
  Хавина С.А. Критика буржуазных взглядов на закономерности социалистического хозяйствования / С.А. Хавина. – Москва : Мысль, 1968. – 256с.
679556
  Калиниченко З.Д. Критика буржуазных взглядов на социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калиниченко З.Д.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 20л.
679557
  Дидковский Николай Иванович Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран - членов СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Дидковский Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
679558
  Дидковский Н.И. Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран членов СЭВ : Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Дидковский Н.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24с.
679559
  Бурова С.Е. Критика буржуазных взглядов на экономическое сотрудничество стран СЭВ / С.Е. Бурова, А.М. Воинов, Э.Я. Шейнин; отв. ред. Ю.С. Ширяев. – Москва : Наука, 1986. – 154 с.
679560
   Критика буржуазных воззрений на экономическую систему социализма. – М, 1984. – 142с.
679561
  Тихоненко А.К. Критика буржуазных и ревизионистических концепций по проблемам теории научного коммунизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Тихоненко А. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 59л. – Бібліогр.:с.56-59
679562
   Критика буржуазных и ревизионистких фальсификаций. – Воронеж, 1984. – 69с.
679563
  Тихоненко Алексей Кузьмич Критика буржуазных и ревизионистских концепций покоренным проблемам научного коммунизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва : Высш. школа, 1980. – 240с.
679564
  Эспенхайн Р. Критика буржуазных и ревизионистских концепций социализма / Р. Эспенхайн. – М., 1980. – 173с.
679565
  Достовалов Ю.Л. Критика буржуазных и ревизионистских теорий социалистического распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1975. – 92с.
679566
  Ольсевич Ю.Я. Критика буржуазных и ревизионистских теорий экономики социализма / Ю.Я. Ольсевич. – Москва, 1970. – 63с.
679567
  Никольников Г.Л. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаторов ленинского принципа мирного сосуществования двух систем / Г.Л. Никольников. – Киев, 1969. – 43с.
679568
  Кифорак В.Ф. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций марксистко-ленинской теории стоимости / В.Ф. Кифорак. – Киев, 1987. – 142с.
679569
  Сагамонов В.А. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций места и роли Советов в условиях совершенствования развитого социализма. / В.А. Сагамонов. – М., 1983. – 40с.
679570
  Затуренский А.Г. Критика буржуазных и реформистских "моделий" социализма. / А.Г. Затуренский. – Киев, 1983. – 182с.
679571
  Степаненко В.А. Критика буржуазных и реформистских теорий валютно-финансовых отношений капитализма. / В.А. Степаненко. – Киев, 1979. – 331с.
679572
  Демков С.Я. Критика буржуазных и социал-реформистских фальсификоторов по вопросам советских профсоюзов (На матер. ФРГ) : Автореф... канд ист.наук: 07.00.02 / Демков С. Я.; Выс. школа проф. движ. ВЦСПС. – М., 1978. – 16л.
679573
  Троицкий Е.С. Критика буржуазных извращений закономерностей строительства социализма / Е.С. Троицкий. – М, 1977. – 64с.
679574
  Сурнин А.А. Критика буржуазных извращений идеологии современной революционной демократии. (На прим. стан Африки). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сурнин А.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 17л.
679575
   Критика буржуазных извращений реального социализма. – Казань, 1984. – 200с.
679576
  Маслин М.А. Критика буржуазных интерпретаций иделологии русского революционного народничества / М.А. Маслин. – Москва, 1977. – 118с.
679577
  Жабский М.И. Критика буржуазных истолкований социальной роли киноискусства / М.И. Жабский. – М., 1979. – 63с.
679578
  Кравченко И.И. Критика буржуазных концепций "кризиса цивилизации" / И.И. Кравченко. – М., 1984. – 73с.
679579
  Иконникова С.Н. Критика буржуазных концепций "молодёжной культуры" / С.Н. Иконникова. – М., 1976. – 40с.
679580
   Критика буржуазных концепций "Технологического детермизма". – М, 1987. – 171с.
679581
  Румянцева Т.Г. Критика буржуазных концепций "Человеческой агрессивности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Румянцева Т.Г. ; БГУ. – Минск, 1979. – 26 с.
679582
  Селунская Н.Б. Критика буржуазных концепций аграрного строя России накануне Октября / Н.Б. Селунская. – М, 1980. – 64с.
679583
  Косолапов В.В. Критика буржуазных концепций будущего / В.В. Косолапов, В.А. Лисичкин. – М., 1978. – 166с.
679584
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего нации и национальных отношений : Автореф... наук: 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 23л.
679585
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
679586
  Игнатов В.А. Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений. : Дис... наук: / Игнатов В.А.; Ин-т философии АН УССР. – К., 1977. – 173л.
679587
  Гуревич П.С. Критика буржуазных концепций идеологии / П.С. Гуревич. – М,, 1981. – 64с.
679588
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций искусства / М.Н. Афасижев. – Москва, 1972. – 48с.
679589
   Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. – М, 1962. – 430с.
679590
  Гущин Н.Я. Критика буржуазных концепций истории советской сибирской деревни / Н.Я. Гущин, В.А. Жданов. – Новосибирск, 1987. – 293с.
679591
  Иванов Н.Л. Критика буржуазных концепций истории социалистических преобразований в БССР (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов Н.Л.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1977. – 21л.
679592
   Критика буржуазных концепций истории СССР. – М, 1982. – 164с.
679593
  Корнеев М.Я. Критика буржуазных концепций личности. / М.Я. Корнеев. – М., 1975. – 32 с.
679594
  Фомин С.С. Критика буржуазных концепций народонаселения / С.С. Фомин. – М., 1985. – 104с.
679595
  Судоплатов А.П. Критика буржуазных концепций народонаселения. / А.П. Судоплатов. – М., 1989. – 72с.
679596
   Критика буржуазных концепций науки. – К, 1986. – 168с.
679597
  Аболтин В.Я. Критика буржуазных концепций научно-технической революции / [ В.Я. Аболтин и др.] ; отв. ред. д-р экон. наук В.Я. Аболтин ; [Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР]. – Москва : Мысль, 1976. – 271 с. – (Современный капитализм и идеологическая борьба)
679598
  Вербило А.Н. Критика буржуазных концепций по вопросам войны и мира / А.Н. Вербило. – Київ, 1980. – 48с.
679599
   Критика буржуазных концепций по вопросам советского военного строительства. – Москва : Военное издательство, 1987. – 48 с.
679600
  Боев Ю.А. Критика буржуазных концепций политики империалистических государств на Ближнем Востоке / Ю.А. Боев. – Киев, 1979. – 135 с.
679601
  Савельев В.Л. Критика буржуазных концепций политической системы социализма / В.Л. Савельев. – К., 1987. – 108с.
679602
  Кредисов А.И. Критика буржуазных концепций развития советской экономики / А.И. Кредисов. – Киев, 1983. – 48 с.
679603
  Кондрашова Виктория Михайловна Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова Виктория Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
679604
  Кондрашова В.М. Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова В.М.; КГУ. – Киев, 1988. – 232л. – Бібліогр.:л.171-232
679605
  Генов Ф Г. Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Генов Г.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 12 с.
679606
  Генов Георги Филипов Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Генов Георги Филипов; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 220л. – Бібліогр.:л.197-220
679607
  Залысин Игорь Юрьевич Критика буржуазных концепций социально-политической сущности студенческого движения (на материалах США) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Залысин Игорь Юрьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
679608
  Сазонов Н.И. Критика буржуазных концепций социальной природы советского колхозного крестьянства. / Н.И. Сазонов, А.Д. Дмитришин. – Х., 1986. – 124с.
679609
  Первушина Валентина Николаевна Критика буржуазных концепций социальной структуры общества (на материалах американской социологии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.01 / Первушина Валентина Николаевна ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
679610
  Охрименко О.Г. Критика буржуазных концепций управления научно-техническим прогрессом // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
679611
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций художественного творчества / М.Н. Афасижев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127с.
679612
  Васильева Р.Х. Критика буржуазных концепций экономики реального социализма / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1985. – 49с. – ("Экономика:наука,управление,практика" ; с.3,№19)


  Анализируются особенности кризиса буржуазной экономической теории на современном этапе. Раскрывается банкротство новейших буржуазных концепций "кризиса" социалистической экономики.На фактическом материале показываются успехи в экономическом развитии ...
679613
   Критика буржуазных концепций экономики социализма. – Москва : Наука, 1974. – 158 с.
679614
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных концепций, отрицающих неизбежность революционной замены капитализма социализмом : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Пильгуй Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
679615
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных макроэкономических моделей регулирования / Н.А. Пильгуй. – К., 1977. – 228с.
679616
  Харазишвили Б.В. Критика буржуазных методов судебного почерковедения / Б.В. Харазишвили. – Тбилиси, 1953. – 75с.
679617
   Критика буржуазных политико-правовых концепций. – М, 1977. – 216с.
679618
   Критика буржуазных политических и правовых концепций. – М, 1984. – 105с.
679619
  Научитель М.В. Критика буржуазных реформистских и ревизионистских "теорий" социализма : Уч. пособие / М.В. Научитель. – Гомель : Гомельский государственный университет, 1975. – 159 с.
679620
   Критика буржуазных социологических концепций. – М, 1976. – 107с.
679621
  Михеев В.И. Критика буржуазных социологических теорий "трансформации" современного капитализма. : Автореф... доктор филос.наук: 322 / Михеев В.И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 72л.
679622
  Котов В.Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". / В.Н. Котов. – М, 1981. – 208с.
679623
  Мальков В.И. Критика буржуазных теорий войны и мира. / В.И. Мальков. – Л., 1980. – 16с.
679624
   Критика буржуазных теорий воспитания и образования. – Минск, 1975. – 89с.
679625
  Глаголев А.И. Критика буржуазных теорий вызова капитала и политики его регулирования в США. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.02 / Глаголев А.И.; МГУ им.М.В.Ломоносов. – М, 1978. – 24л.
679626
   Критика буржуазных теорий ГМК. – Москва, 1984. – 359 с.
679627
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий и политики народонаселения / Б.Я. Смулевич. – М., 1959. – 430с.
679628
  Бессонов Н Б. Критика буржуазных теорий манипулирования сознанием трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Бессонов Б.Н,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
679629
   Критика буржуазных теорий молодежи. – М, 1982. – 336с.
679630
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий народонаселения и ее методологические принцыпы / Б.Я. Смулевич. – М., 1966. – 14с.
679631
   Критика буржуазных теорий национализма и раизма. – Москва : Мысль, 1976. – 287 с. – (Современный капитализм и идеологическая борьба)
679632
  Замковой В.П. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны / В.П. Замковой. – М., 1965. – 208с.
679633
  Замковой В.И. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Замковой В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
679634
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных теорий о советской политической системе / М.Н. Перфильев. – Ленинград, 1968. – 163с.
679635
  Кольцов Борис Иванович Критика буржуазных теорий по вопросам действия коллизионной нормы в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кольцов Борис Иванович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1973. – 24л.
679636
  Жамин В.А. Критика буржуазных теорий по вопросам развития экономики мировой социалистической системы / В.А. Жамин. – М., 1967. – 107с.
679637
  Мызникова Г.М. Критика буржуазных теорий политической экономии социализма: По методол. вопр. / Г.М. Мызникова. – М., 1983. – 87с.
679638
  Геретик Ш. Критика буржуазных теорий политэкономии / Ш. Геретик. – М, 1977. – 375с.
679639
  Дроздов В.А. Критика буржуазных теорий регулирования денежной системы капитализма. / В.А. Дроздов. – М., 1972. – 104с.
679640
  Амдилян Л.К. Критика буржуазных теорий регулирования цен / Л.К. Амдилян. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (В помощь лектору. Библиотечка "Проблемы мирового хозяйства")
679641
  Минц Г.И. Критика буржуазных теорий свободного времени / Г.И. Минц. – Москва, 1971. – 48с.
679642
  Сарычев В.Г. Критика буржуазных теорий современного экономического развития США / В.Г. Сарычев. – Москва, 1967. – 112с.
679643
  Сорвина Г.Н. Критика буржуазных теорий современных "экономических систем" / Г.Н. Сорвина. – М., 1977. – 183с.
679644
  Семенов В.С. Критика буржуазных теорий социального расчленения общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т филос. – М, 1958. – 15л.
679645
  Хромушин Г.Б. Критика буржуазных теорий экологического кризиса / Г.Б. Хромушин. – М, 1979. – 45с.
679646
   Критика буржуазных течений в педагогике. – Москва, 1978. – 146с.
679647
  Костюк Л.Б. Критика буржуазных трактатов управления научно-техническим прогрессом при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк Л.Б.; КГУ. – К., 1987. – 25л.
679648
  Докукин В.И. Критика буржуазных трактовок научно-технического прогресса при социализме / В.И. Докукин. – М., 1980. – 136с.
679649
  Костюк Лидия Борисовна Критика буржуазных трактовок управления научно-техническим прогрессом при социализме : Дис... канд.эконнаук: 08.00.01 / Костюк Лидия Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.186-212
679650
  Старостина Алла Алексеевна Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Старостина Алла Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 201л. – Бібліогр.:л.179-201
679651
  Старостина А.А. Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Старостина А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
679652
  Рыбкин Е.И. Критика буржуазных учений о причинах и роли войн в истории / Е.И. Рыбкин. – Москва, 1979. – 240 с.
679653
  Коротков Г.И. Критика буржуазных фальсификаторов военной истории / Г.И. Коротков. – М., 1970. – 48с.
679654
  Вахрамеев А. Критика буржуазных фальсификаторов деятельности КПСС по укреплению содружества стран социализма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Вахрамеев А.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
679655
   Критика буржуазных фальсификаторов истории Молдавии. – Кишинев, 1984. – 216с.
679656
  Малов Ю.К. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социальном обществе / Ю.К. Малов. – М., 1983. – 310с.
679657
  Джангвеладзе Г.А. Критика буржуазных фальсификаторов национальной политики КПСС. / Г.А. Джангвеладзе. – Тбилиси, 1964. – 84с.
679658
  Пильгуй В.П. Критика буржуазных фальсификаторов по вопросам борьбы за единство коммунистической партии Советского Союза (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пильгуй В.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
679659
  Алешкин О.Т. Критика буржуазных фальсификаторов построения социализма в СССР : учеб.-метод. пособие / О.Т. Алешкин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. повышения квалиф. преподавателей обществ. дисциплин сред. спец. учеб. завед. – Одесса, 1971. – 45 с. – Библиогр.: с. 44-45
679660
  Климин И.И. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС (1946-1980 гг.) / И.И. Климин. – Л., 1985. – 119с.
679661
  Семко О.М. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС на этапе развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Семко О.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
679662
  Белоусов Леонид Викторович Критика буржуазных фальсификаций в истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Белоусов Леонид Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
679663
  Сазонов А.А. Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. / А.А. Сазонов. – К., 1981. – 192 с.
679664
  Новосельцев М.А. Критика буржуазных фальсификаций вопросов коммунистического воспитания советской молодежи / М.А. Новосельцев. – М., 1983. – 40с.
679665
  Орлова Татьяна Владимировна Критика буржуазных фальсификаций вопросов партийного строительства КПСС в условиях развитого социализма (историография проблемы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлова Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.178-266
679666
  Руднева Е.В. Критика буржуазных фальсификаций деятельности Ленинского комсомола как помощника и резерва КПСС в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Руднева Е.В.; ВКШ при ЦК ВКЛСМ. – М., 1976. – 25л.
679667
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1988. – 229л. – Бібліогр.:л.188-227
679668
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС. (На материалах англо-американской историографии 70-х - 80-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ. – К., 1988. – 24л.
679669
  Белоусов Л.В. Критика буржуазных фальсификаций истории большевитский организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской революции / Белоусов Л.В. – К, 1983. – 248с.
679670
  Демочкин Н.Н. Критика буржуазных фальсификаций истории возникновения и деятельности Советов / Н.Н. Демочкин, В.А. Сагамонов. – М., 1981. – 45с.
679671
   Критика буржуазных фальсификаций истории социалистического содружества в Европе. – М, 1986. – 189с.
679672
  Бруз В.С. Критика буржуазных фальсификаций ленинского принципа мирного существования и борьбы СССР за его воплощение в жизнь на современном этапе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 33-40. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
679673
  Сыроватский Сергей Анатольевич Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский Сергей Анатольевич; КГУ. – Киев, 1987. – 232л. – Бібліогр.:л.190-232
679674
  Сыроватский С.А. Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
679675
   Критика буржуазных фальсификаций новой программы КПСС. – М, 1989. – 116с.
679676
   Критика буржуазных фальсификаций основных проблем курса истории КПСС. – Л, 1987. – 167с.
679677
  Соколов Михаил Александрович Критика буржуазных фальсификаций партийного руководства комсомолом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соколов Михаил Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. совет по парт. стр-ву. – М., 1976. – 27л.
679678
  Орлова Т.В. Критика буржуазных фальсификаций партийного строительства КПСС / Т.В. Орлова. – Київ : Вища школа, 1987
679679
  Шахсуварова Л.И. Критика буржуазных фальсификаций положения женщин в Средней Азии. / Л.И. Шахсуварова. – Ташкент, 1986. – 82с.
679680
  Беренштейн Л.Е. Критика буржуазных фальсификаций Продовольственной программы СССР / Л.Е. Беренштейн. – К, 1985. – 49с.
679681
  Ткаченко В.Н. Критика буржуазных фальсификаций развития культуры Украинской ССР. / В.Н. Ткаченко. – Киев, 1984. – 160с.
679682
  Морозов Николай Алексеевич Критика буржуазных фальсификаций роли КПСС в политической системе Советского общества : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Морозов Николай Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
679683
   Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли коммунистической партии в Великую отечественной войне. – Москва, 1985. – 56 с.
679684
  Григоровский В.Ф. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в годы Великой Отечественной войны. / В.Ф. Григоровский. – М., 1975. – 64с.
679685
  Дмитриев В.В. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в социалистическом соревновании. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дмитриев В.В.; Ин-т истории, филологии и философии СО Ан СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
679686
   Критика буржуазных фальсификаций современной аграрной политики КПСС. – Киев, 1983. – 135 с.
679687
   Критика буржуазных фальсификаций современной действительности советского Киргизстана. – Фрунзе, 1988. – 223 с.
679688
  Виноградова Г.А. Критика буржуазных фальсификаций современной советской экономической мысли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Виноградова Г.А.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
679689
  Саунин А.Н. Критика буржуазных фальсификаций социализма в теориях сравнительного анализа экономических систем : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саунин А. Н.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
679690
  Морозов О.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического интернационализма / О.В. Морозов. – Казань, 1984. – 111с.
679691
  Черняк Э.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического самоуправления народа / Э.В. Черняк. – Казань, 1990. – 222с.
679692
  Мамедов Адалят Юзбаши-оглы Критика буржуазных фальсификаций социалистического строительства в республиках советского Востока (на примере АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мамедов Адалят Юзбаши-оглы; Ин-т философии АН СССР. – М., 1981. – 22л.
679693
  Павлун Юрий Иванович Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Юрий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.144-167
679694
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
679695
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
679696
  Кукурудза И.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-экономических предпосылок социалистической революции / И.И. Кукурудза. – К, 1980. – 151с.
679697
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937 гг) : Дис... наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.153-179
679698
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
679699
  Сдобнина Т.В. Критика буржуазных фальсификаций экономических предпосылок Великого Октября. / Т.В. Сдобнина. – М., 1985. – 95с.
679700
  Нагорный Н.С. Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Нагорный Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 c.
679701
  Нагорный Николай Семенович Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Нагорный Николай Семенович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 208л. – Бібліогр.:л.183-208
679702
  Макаренко Т.Е. Критика буржуазных экономических теорий олигополии и "эффективной конкуренции" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Т. Е.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
679703
   Критика буржуазных экономических теорий современного капитализма. – Киев, 1982. – 328 с.
679704
   Критика буржуазных, мелкобуржуазных и ревизионистских теорий развитого социализма. – Москва : Наука, 1984. – 520 с.
679705
   Критика буржуазных, реформистских и ревизионных экономических теорий. – Москва, 1979. – 130 с.
679706
  Брюховецький В.С. Критика в сучасному літературному процесі / В.С. Брюховецький. – К., 1985. – 46с.
679707
  Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 410-424. – ISBN 978-966-00-1462-6
679708
   Критика в художественном тексте. – Душанбе, 1990. – 130с.
679709
   Критика в час перебудови: больові точки і завдання : круглий стіл // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 438-445. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Учасники Круглого столу: Ю. Мушкетик, В. Дончик, О. Глушко, Гр. Сивокінь, П. Кононенко, В. Моронець, І. Дзеверін, М. Равлюк, М. Рябчук, М. Слабошпицький, О. Логвиненко, В. Чуйко.
679710
  Карлюк А.С. Критика В. И. Лениным "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Карлюк А. С.; БГУ. – Минск, 1952. – 25 л.
679711
   Критика В. И. Лениным философских основ валюнтаризма в политике : Автореф... канд. филос.наук: / Романко И. Н,; Романко И. Н,; АОН при ЦК КПС, Каф. маркс. лен. философии. – М., 1971. – 24л.
679712
  Побережный И.Н. Критика В.И. Ленина "левого" равизионизма и ее значение для современности / И.Н. Побережный. – Киев, 1972. – 31с.
679713
  Ложковая Г.Т. Критика В.И. Ленина бернштейнианства по основанным проблемам политической экономии капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ложковая Г.Т. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
679714
  Харламов П.А. Критика В.И. Лениным "физического" идеализма в книге "Материализм и эмпириокритицизм" / П.А. Харламов. – Свердловск, 1965. – 34 с.
679715
  Касаров Г.Г. Критика В.И. Лениным антимарксистких концепций истории революции 1905-1907 гг. в России. / Г.Г. Касаров. – Москва, 1985. – 104с.
679716
  Полянский Ф.Я. Критика В.И. Лениным антимарксистских экономических теорий / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1977. – 318с.
679717
  Лившиц Г.М. Критика В.И. Лениным идеализма и религии / Г.М. Лившиц. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 280 с.
679718
  Расулов Т.А. Критика В.И. Лениным позитивистской социологии в 90-е годы XIX века / Т.А. Расулов. – Баку : Издателство Академии наукАзербайджанской ССР, 1960. – 175 с.
679719
  Мельников А.Н. Критика В.И. Лениным ревизионистских "теорий" империализма и её значение для современности / А.Н. Мельников, Ф.Ш. Трейвус. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 262 с.
679720
  Джумагазин Т. Критика В.И.Ленина буржуазной демократии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Джумагазин Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
679721
  Кацарава В.Л. Критика В.И.Лениным "физического" идеализма и ее значение в борьбе против современных идеалистических теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Кацарава В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 20л.
679722
  Балычева Г.Д. Критика В.И.Лениным "Этического социализма" и ее значение для современности / Г.Д. Балычева. – Москва, 1971. – 183 с.
679723
  Лисовицкий В.Н. Критика В.И.Лениным аграрной концепции мелкобуржуазной политической экономии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Лисовицкий В.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 21 с.
679724
  Чехутин Н.А. Критика В.И.Лениным буржуазной политической экономии России в конце XIX - начале ХХ века и ее значение для разоблачения современных антимарксистских экономических теорий. : Автореф... канд. экон.наук: / Чехутин Н.А.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1967. – 19л.
679725
  Кремень В.Г. Критика В.И.Лениным левооппортунистических извращений вопросов теории социалистической революции и современность.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кремень В.Г.; КГУ. Спец. совет № 8. – К., 1976. – 24л.
679726
  Кремень Василий Григорьевич Критика В.И.Лениным левооппортунистичских извращений вопросов теории социалистической революции и современность : Дис... канд. филос.наук: / Кремень Василий Григорьевич; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1976. – 187л. – Бібліогр.:л.1-XXXVI
679727
  Пода Н.В. Критика В.И.Лениным либерально-народнической концепции пореформенного развития России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Пода Н.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
679728
  Кожуховский И.С. Критика В.И.Лениным либеральных народников и ее значение в разоблачении современных мелкобуржуазных теорий. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Кожуховский И.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 27л.
679729
  Спирв Г.Ф. Критика В.И.Лениным народнического социализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Спирв Г.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
679730
  Емелях Л.И. Критика В.И.Лениным православия / Л.И. Емелях. – Л., 1971. – 31 с.
679731
  Саушкин Н.М. Критика В.И.Лениным программы и тактики партии эсеров / Н.М. Саушкин. – М., 1971. – 47с.
679732
  Мрачковская И.М. Критика В.И.Лениным ревизионизма и современность / И.М. Мрачковская. – Москва, 1982. – 112 с.
679733
  Кудрявцев С.А. Критика В.И.Лениным софистики оппортунистов по проблемам войны и мира. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кудрявцев С.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
679734
  Чураков Ю.Д. Критика В.И.Лениным софистики философского ревизионизма : Автореф... канд. филос.наук: / Чураков Ю.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
679735
  Гиршович Е.И. Критика В.И.Лениным струвизма (объективизма0. : Автореф... Канж.филос.наук: / Гиршович Е.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 20л.
679736
  Мухин В.М. Критика В.И.Лениным субъективизма и тактического авантюризма эсеров / В.М. Мухин. – Ереван, 1957. – 173с.
679737
  Скудаев Д.И. Критика В.И.Лениным субъективно-идеалистической сущности геносеологических взглядов социалистов-революционеров. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Скудаев Д.И.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
679738
  Прибыткова Л.А. Критика В.И.Лениным субъективного метода в социологии либерального народничества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Прибыткова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1970. – 29 с.
679739
  Сергеев М.А. Критика В.И.Лениным утонченных форм защиты религии и современные тенденции религиозного обновления. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Сергеев М.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 25л.
679740
  Лавров Е.И. Критика В.И.Лениным экономической программы эсеров : Автореф... канд. экон.наук: / Лавров Е.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 16л.
679741
  Роженко М.М. Критика В.І. Леніним махістської інтерпретації описового методу в фізичній теорії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
679742
  Жученко В.С. Критика В.І. Леніним ревізіонізму в аграрному питанні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 58-63. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье показана критика В.И. Лениным теоретических догм ревизионистов в аграрном вопросе (Булгакова, Давида, Маслова и др.). Особое внимание в статье уделено критике ревизионизма, "легальных марксистов", сделавших попытку пересмотреть учение ...
679743
  Гонтаржевський І.С. Критика В.І.Леніним антимарксистських концепцій особи / І.С. Гонтаржевський. – Київ, 1971. – 34с.
679744
  Ващишин А.М. Критика взглядов буржуазных экономистов по вопросам государственного вмешательства в экономику современного империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ващишин А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
679745
  Аношина Галина Игоревна Критика взглядов М.Вебера и его современных последователей на экономику социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Аношина Галина Игоревна; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1977. – 21л.
679746
  Сутырин С.Ф. Критика взглядов современных буржуазных экономистов по вопросам совершенствования хозяйственного механизма СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Сутырин С.Ф.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1978. – 23л.
679747
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "Постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бугас В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
679748
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма". : Дис... канд эконом.наук: / Бугас В.В.; МВССО УССР. КГУ. Кафедра полит. эконом. эконом-го факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-*18
679749
  Михалик И. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Михалик И.; МГУ. Эконом. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
679750
  Иштван М. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополитистического капитализма. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иштван М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
679751
  Вольпе Г. делла Критика вкуса / Г. делла Вольпе. – Москва, 1979. – 351с.
679752
  Калинович В.І. Критика Володимиром Навроцьким буржуазної держави і права (До проблеми історії політичної думки на Україні) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 31-41
679753
  Юшманов Н.З. Критика вульгарного материализма и его современной интерпретации : автореф. дис. ... док. философ. наук / Юшманов Н.З. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 34 с.
679754
  Чуйко В.Л. Критика герменевтичного підходу як методології гуманітарних наук / В.Л. Чуйко, О.С. Марусіна // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 33-49
679755
  Желнов М.В. Критика гносенологии современного неотомизма / М.В. Желнов. – Москва, 1971. – 259с.
679756
  Михай Н.Г. Критика гносеологии неорационализма. / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1973. – 142с.
679757
  Желнов М.В. Критика гносеологии современного неотомизма : Автореф... канд. филос.наук: / Желнов М. В.; МГУ, Филос. фак. – М., 1971. – 54л.
679758
  Нацинов Енчо Иванов Критика гносеологических концепций маоизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нацинов Енчо Иванов; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 23л.
679759
  Обидная Светлана Николаевна Критика гносеологических основ социальной философии франкфуртской школы : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Обидная Светлана Николаевна ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1979. – 26 с.
679760
  Тихонова Евгения Аратольевна Критика государственно-правовых концепций социалреформизма и ревизионизма / Тихонова Евгения Аратольевна. – Киев : Знание, 1986. – 48с.
679761
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1937. – 100с.
679762
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Л, 1950. – 48с.
679763
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс, Ф. Енгельс, 1933. – 140с.
679764
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – К., 1978. – 48с.
679765
  Михайлов В.С. Критика давньокитайської цивілізації та погляди щодо суспільного буття: даосизм та китайський буддизм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-77. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
679766
  Тихомиров Лев Критика демократии; Статьи из журнала "Русское обозрение" 1892 - 1897 гг. / Тихомиров Лев; Вступ.статья,коммент.М.Б.Смолина.Оформл.М.Ю.Зайцева. – Москва : Москва, 1997. – 672с. – (Пути русского имперского сознания.Приложение к журналу "Москва"). – ISBN 5-89097-008-9
679767
  Арзамасцева Ирина Критика детской литературы: былое и настоящее // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Мне неловко, когда меня называют критиком; я давно не писала ничего в таком роде, однако постоянно читаю рецензии и обзоры детских изданий, испытывая всякие чувства, а более всего недовольство - и собой, и критиками. Скорее, мне хочется понять ...
679768
  Рабінович П.М. Критика деяких буржуазних поглядів про призначення права в суспільстві // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
679769
  Парамонов Н.З. Критика догматизма, скептицизма и релятивизма / Н.З. Парамонов. – Москва, 1973. – 134с.
679770
  Дулуман Є.К. Критика доказів існування бога / Є.К. Дулуман. – Київ, 1968. – 46с.
679771
  Петров Н.М. Критика доктрины потребительского общества / Н.М. Петров. – Кишинев, 1983. – 159с.
679772
  Жуков Г.П. Критика естественноправовых теорий международного права / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 164с.
679773
  Ботвіновська А.В. Критика естетичного підходу в філософії Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 95-97
679774
  Янченко Л.В. Критика естетичної концепції сучасного православ"я / Л.В. Янченко. – К., 1986. – 48с.
679775
  Родінова Н. Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі "Киевская Старина" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 85-88
679776
  Топачевский А.В. Критика жгутиковой теории происхождения водорослей. / А.В. Топачевский. – К., 1953. – С. 115-126
679777
  Салимов Шохран Альвенд оглу Критика жизни общества в творчестве Рухи Багдади // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 191-198. – ISSN 2522-493X
679778
  Тарасов Константин Павлович Критика западногерманских буржуазных фальсификаций деятельности КПСС по развитию социалистической демократии на этапе развитого социализма : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тарасов Константин Павлович; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
679779
  Громова Людмила Прокофьевна Критика западногерманских буржуахных фальсификаций роли КПСС в укрепелнии государственного единства советского народа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Громова Людмила Прокофьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
679780
  Пюттер В. Критика западногерманских фальсификаторов по вопросу о причинах принятия новой программы Коммунистической партии Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пюттер В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 17л.
679781
   Критика западногерманского "Остфоршунга". – Москва : Наука, 1966. – 273 с.
679782
  Левадный Н.П. Критика западногерманского католического клерикализма по вопросам войны и мира : Автореф... канд. филос.наук: / Левадный Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 21л.
679783
  Мартынов Н.Д. Критика западногерманской буржуазной историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1983. – 68с.
679784
  Хействер Алексей Валентинович Критика западногерманской буржуазной историографии по вопросу об участии Румынии во второй мировой войне (июнь 1941-август 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хействер Алексей Валентинович; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
679785
  Федорова А.А. Критика западногерманской реакционной историографии деятельности КПСС по укреплению обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 - июнь 1941). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федорова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 21л.
679786
  Лілова О. Критика засадничих концептів куртуазної літератури в романі Дж. Гасконя "Пригоди майстра F.J." // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 54-62. – ISBN 966-599-120-5
679787
  Бондаревська І. Критика знання і освіти в творах Григорія Сковороди // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 117-127. – ISBN 978-966-2410-77-8
679788
  Гончар Б.М. Критика зовнішньополітичних концепцій США відносно політики СРСР в Африці (70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 24-30. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
679789
   Критика и библиография : [отзывы о книгах] // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.


  Содерж.: А. Левинсон. Всемирная Библиотека. собрание сочинений Лопе де Вега. Редакция и критико-биографический очерк М.В. Ватсон. Т. I. Наказание не мщение. - Фуэнте-Овехуна. Перевод и вступительная статьи С.А. Юрьева. Издание "Просвещения". СПБ. Стр. ...
679790
  Зайцев А. Критика и библиография [Рецензия: Новые исследования о продуктах охлорения хлористого этила и хлористого этилена и новые доказательства существования органических радикалов, у которых парное сродство принадл. одному из углерод. атом. / Г. Глинский] / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 9 с.
679791
  Заславский Д.И. Критика и библиография в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1948. – 15с.
679792
  Озеров В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Озеров. – М., 1951. – 26 с.
679793
  Морозов М.А. Критика и библиография в газете / М.А. Морозов. – М., 1954. – 36с.
679794
  Горохов В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Горохов. – Москва, 1970. – 23с.
679795
  Панков В.И. Критика и библиография. / В.И. Панков. – М., 1960. – 32с.
679796
  Грунский Н.К. Критика и библиография. J.Tretiak. Bohdan Zaleski (1802-1831) Krakow, 1911. – [Санкт-Петербург]. – С. 139-182. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного Просвещения
679797
  Грунский Н.К. Критика и библиография. Заметки по русскому языку. / Н.К. Грунский. – [50 с.]. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
679798
  Перетц В.Н. Критика и библиография: Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Гл. XXXI-XXXVI // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С. 81-129
679799
  Перетц В.Н. Критика и библиография: Новые труды по источниковедению древнерусской литературы и палеографии. Гл. XXV-XXX / В.Н. Перетц // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 42 с.
679800
   Критика и время. – Ленинград, 1984. – 334 с.
679801
  Манолова Н. Критика и есеистика: избрано / Н. Манолова. – София, 1982. – 356с.
679802
  Келдыш Ю.В. Критика и журналистика : избранные статьи / Ю.В. Келдыш. – Москва : Советский композитор, 1963. – 354 с.
679803
  Кьеркегор С. Критика и кризис в жизни актрисы // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 51-65. – ISSN 0042-8841
679804
  Луначарский А.В. Критика и критики / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 274с.
679805
   Критика и критики в литературном процессе Сибири. – Новосибирск, 1990. – 237 с.
679806
  Куюмджиев К. Критика и литературен живот / К. Куюмджиев. – 2-е изд. – София, 1980. – 230с.
679807
  Бобулов К. Критика и литературный процесс / К. Бобулов. – Фрунзе, 1976. – 210с.
679808
   Критика и литературоведение Молдавии : Библиогр. указ. за 1924-1965 гг. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 518с.
679809
   Критика и музыкознание. – Л, 1975. – 279с.
679810
   Критика и музыкознание : сборник статей. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1980. – 272 с.
679811
  Бодров А.Г. Критика и самокритика -- закономерность развития социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Бодров А. Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1950. – 30 л.
679812
  Кочкарев И.Т. Критика и самокритика -- новая диалектическая закономерность развития советского социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Кочкарев И.Т.;. – Москва, 1952. – 39 с.
679813
  Шариков И.С. Критика и самокритика - движущая сила развития советского общества / И.С. Шариков. – М., 1954. – 88с.
679814
  Троц А.А. Критика и самокритика - диалектическая закономерность социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Троц А.А. – Ленинград, 1952. – 16 с.
679815
   Критика и самокритика - мощное оружие в борьбе с недостатками. – Москва : Военное издательство, 1958. – 95 с.
679816
  Троц А.А. Критика и самокритика - постоянно действующее оружие Коммунистической партии. / А.А. Троц. – Л., 1954. – 31с.
679817
  Мамонтов И.С. Критика и самокритика - сильнейшее оружие большевизма / И.С. Мамонтов. – М., 1950. – 70с.
679818
  Любимова С.Т. Критика и самокритика в борьбе большевисткой партии за выполнение задач первой сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист. наук / Любимова С.Т. – Москва, 1951. – 16 с.
679819
  Рощина Нина Николаевна Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Свердловской и Пермской областей в годы восьмой и девятой пятилеток (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рощина Нина Николаевна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
679820
  Белоусов В.И. Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Украины / В.И. Белоусов. – К, 1976. – 36с.
679821
  Данильченко В.И. Критика и самокритика в жизни и деятельности Коммунистической партии / В.И. Данильченко. – Київ, 1963. – 34с.
679822
  Ашанин В.Я. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.Я. Ашанин. – Москва, 1966. – 47с.
679823
  Палишко В.К. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.К. Палишко. – Київ, 1968. – 37с.
679824
  Никифоров В.М. Критика и самокритика в партийной организации / В.М. Никифоров. – Ленинград, 1973. – 26с.
679825
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 23с.
679826
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1956. – 23с.
679827
   Критика и самокритика в советском обществе. – Москва : Политиздат, 1955. – 238, [2] с.
679828
  Васильев И.И. Критика и самокритика в социалистическом обществе. / И.И. Васильев, В.М. Гордон. – Ленинград, 1974. – 84с.
679829
  Дорохов М.И. Критика и самокритика как принцип коммунистической нравственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Дорохов М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
679830
  Синюкаев Б. Критика и саокритика -- важнейшая закономерность развития партии нового типа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Синюкаев Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 28 л.
679831
  Шандра В.А. Критика и саомкритика как закономерность развития социалистической идеологии и опыт использования этой закономерности Коммунистической партией Советского Союза в послевоенный период. : Автореф... Канг.филос.наук: / Шандра В.А.; М-во высш. обраования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 15л.
679832
   Критика и экономическая теория. – Брнаул, 1989. – 149с.
679833
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Москва : Искусство, 1979. – 439 с.
679834
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : Искусство, 1998. – 463 с. – (История эстетики в памятниках и документах). – ISBN 5-210-00917-3
679835
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии в трудах Г.В. Плеханова / Г.М. Лившиц. – Минск, 1981. – 304с.
679836
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии соратниками К. Маркса и Ф. Энгельса / Г.М. Лившиц. – Минск, 1984. – 232с.
679837
  Блецкан М.И. Критика идеалистических извращений методологической роли категорий материалистической диалектики / М.И. Блецкан, В.М. Лендьел, Н.В. Логойда // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
679838
  Табачковский В.Г. Критика идеалистических интерпретаций практики / В.Г. Табачковский. – Киев, 1976. – 264с.
679839
  Мотрошилова Н.В. Критика идеалистических теорий активности субъекта (На примере феноменологии Э.Гуссерля и социологии познания) : Автореф... канд. филос.наук: / Мотрошилова Н.В.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1963. – 17л.
679840
  Савина Т.Б. Критика идеалистического сенсуализма современных неопозитивистов : Автореф... канд. филос.наук: / Савина Т. Б.;. – М., 1961. – 20л.
679841
  Чуева И.П. Критика идей интуитивизма в России / И.П. Чуева. – М.Л., 1963. – 129с.
679842
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 248 с.
679843
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 372с.
679844
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
679845
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
679846
  Уколов В.С. Критика идейно-эстетических основ модернизма (на материалах буржуазной Германии). : Автореф... канд. филос.наук: / Уколов В.С.; Моск. обл. пед. ин-т им Н.К. Крупской. – М., 1966. – 26л.
679847
  Маянская Лидия Петровна Критика идейных основ союза украинского буржуазного национализма и униатской церкви : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Маянская Лидия Петровна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 28 с.
679848
  Яркина Т.Ф. Критика идейных позиций буржуазной педагогики и школы / Т.Ф. Яркина. – М., 1976. – 45с.
679849
  Брутенц К.Н. Критика идеологии "нового" колониализма США : Автореф... канд. филос.наук: / Брутенц К. Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
679850
  Сербинов К С. Критика идеологии буржуазного индивидуализма и борьба против ее пережитков в Болгарии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сербинов С.К,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 14л.
679851
   Критика идеологии и политики неоколониализма. – М, 1984. – 253с.
679852
  Францева Н.А. Критика идеологии и политики тред-юнионизма. (На материале нем. рабочего движения периода первой мировой войны) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Францева Н.А.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1971. – 27л.
679853
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
Ч. 1. – 1980. – 253с.
679854
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
Ч. 2. – 1980. – 214 с.
679855
  Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма / Е.Г. Балагушкин. – М, 1984. – 64с.
679856
  Василенко В.Л. Критика идеологии и тактики антикоммунизма / В.Л. Василенко. – Київ, 1970. – 29с.
679857
   Критика идеологии ламаизма и шаманизма. – Улан-Удэ, 1965. – 132с.
679858
   Критика идеологии неофашизма. – Москва : Мысль, 1976. – 464с.
679859
  Молоков В.А. Критика идеологии православия и ее приспособления в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Молоков В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 21л.
679860
  Модржинская Е.Д. Критика идеологии современного антикоммунизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 28 с.
679861
  Вдовиченко П.И. Критика идеологии современного баптизма : Автореф... канд. филос.наук: / Вдовиченко П.И.; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 22л.
679862
  Чарских Ю.Н. Критика идеологии современного баптизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чарских Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с.
679863
  Герасимец А.С. Критика идеологии современного иеговизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Герасимец А.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
679864
  Гольденберг Марчел Абрамович Критика идеологии современного иудаизма и сионизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Гольденберг Марчел Абрамович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и науч. атеизма. – Минск, 1973. – 24л.
679865
  Андреев М.В. Критика идеологии современного клерикализма / Андреев М.В. – Москва : Знание, 1982. – 63 с. – Библиогр.: с. 54. – (Новое в жизни, науке, технике. Научный атеизм ; 11)
679866
   Критика идеологии современного православия. – Воронеж, 1976. – 18с.
679867
  Сиксай А.А. Критика идеологии современного реформатства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Сиксай А.А.; КГУ. – К., 1973. – 18л.
679868
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
679869
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; КГу им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
679870
  Виммсааре К.А. Критика идеологии современной лютеранской церкви. : Автореф... канд. филос.наук: / Виммсааре К.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
679871
  Дадиани Л.Я. Критика идеологии социал-сионизма / Л.Я. Дадиани. – М, 1986. – 349с.
679872
  Коваленко В.И. Критика идеологиии современного антикоммунизма / В.И. Коваленко. – М, 1986. – 79с.
679873
  Яроцкий Петр Лаврентьевич Критика идеологических основ антикоммунизма современного иеговизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яроцкий Петр Лаврентьевич; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 25л.
679874
  Чалдымов Н.А. Критика идеологических основ военной стратегии НАТО / Н.А. Чалдымов. – М, 1982. – 176с.
679875
  Крывелев И.А. Критика идеологических основ современного клерикализма и федеизма.. : Автореф... доктор филос.наук: / Крывелев И.А.; Ин-тут философии АН СССР. – М., 1962. – 43л.
679876
  Колотий Ю.М. Критика идеологического приспособления современного православия : Автореф... кандидата философ.наук: / Колотий Ю.М.; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 19л.
679877
  Евменов Л.Ф. Критика извращений диалектики общественного развития в современной буржуазной философии Франции. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евменов Л.Ф.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
679878
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
679879
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 201л.
679880
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Дис... канд. филос.наук: / Филоненко Н.В.; КГУ. Кафедра истории и теории атеизма. – К., 1968. – 278л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
679881
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Филоненко Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
679882
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
679883
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
679884
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
679885
   Критика иудейской религии. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 467 с.
679886
  Шаховський С.М. Критика і літературний процес. / С.М. Шаховський. – К., 1976. – 135с.
679887
  Наєнко М. Критика і літературознавство: куди йдемо?
679888
  Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0
679889
  Мултих Г.М. Критика і самокритика - рушійна сила розвитку радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1952. – 45с.
679890
  Кульчицький В.С. Критика Іваном Франком буржуазного виборчого права. / В.С. Кульчицький, Н.І. Тітова. – Львів, 1959. – 24с.
679891
  Паньонко І. Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії / І. Паньонко, О. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 22-28. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
679892
  Павлов В.Т. Критика ідеалістичного розуміння Г. Рейхенбахом категорії часу як одного із засобів доказу безсубстанційності фізичних явищ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
679893
  Токман О.В. Критика ідеї універсальності модернізації в сучасній соціальній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
679894
  Євдокименко В.Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1967. – 272с.
679895
  Євдокименко В.Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В.Ю. Євдокименко. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1968. – 294с.
679896
  Беренштейн Л.Ю. Критика ідеології сіонізму - різнвидності антикомунізму / Л.Ю. Беренштейн. – К, 1971. – 104с.
679897
  Колобков В.В. Критика ідеології сучасного православ"я / В.В. Колобков. – Київ, 1963. – 26с.
679898
  Лютий Т.В. Критика ідеології: соціокультурний вимір (М. Штірнер, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – C. 36-44. – ISSN 1996-5931
679899
  Лях В.В. Критика інтуїтивізму сучасної буржуазної філософії / В.В. Лях. – Київ, 1975. – 111с.
679900
  Павлов Ю.В. Критика історицистської раціональності в контексті філософії постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-111. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто основні підходи постмодерністської філософії щодо критики історицистської раціональності в межах філософії модерну. Показані сильні та слабкі сторони цієї критики.
679901
  Суперфин Л.Г. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом концепции грубоуравнительного коммунизма / Л.Г. Суперфин. – Москва, 1975. – 169 с.
679902
  Арзамасцев А.М. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом уравнительносного понимания социального равенства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 622 / Арзамасцев А.М. ; Моск. гос. ун-т, Филос. фак, Каф. истории марксистско-ленинской философии. – Москва, 1971. – 21 с.
679903
  Мороз И.А. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом социологических взглядов М.А.Бакунина / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1956. – 144с.
679904
  Капустин Б.Г. Критика кантовской критики "права лгать" как выявление границ моральной философии // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.122-143. – ISSN 0869-5377
679905
  Покровский В.С. Критика капитализма / В.С. Покровский. – М., 1950. – 61-73с.
679906
  Еголин К. Критика капитализма в произведениях М.Горького 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Еголин К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
679907
  Чумаченко В.Г. Критика капитализма В.Г.Плехановым : Автореф... канд. экон.наук: / Чумаченко В.Г.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1962. – 23л.
679908
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства А.И.Герценом. / В.М. Катрич, 1955. – [10] с. – Отд.отт. из : "Юридический сборник КГ У", № 8, 1955, с. 57-76
679909
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства В.Г.Белинским и А.И.Герценом / В.М. Катрич. – Киев, 1960. – 140с.
679910
  Катрич В.М. Критика капіталістичного ладу та буржуазної держави М.Є. Салтиковим-Щедріним // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 90-95. – (Серія права ; № 6)


  В данной работе показывается, что Салтыков-Щедрин был глубоким критиком капиталистического строя и порожденным им буржуазных порядков на Западе, а также подчеркивается, что все его творчество было направлено на раскрытие антинародной, эксплуататорской ...
679911
  Кудряшов В.М. Критика католитических концепций национализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Кудряшов В.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 20л.
679912
   Критика католической и униатской идеологии в атеистической пропаганде. – Львов
Ч. 1. – 1985. – 75 с.
679913
  Вдовиченко Г.В. Критика кверофутуризму і панфутуризму М. Семенка в українській літературній дискусії 1920-х рр. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  Стаття подає комплексний аналіз критики учасниками української літературної дискусії 1920-х рр. футуристичних теорій М. Семенка як провідного теоретика українського авангарду і видатного діяча українського культурного відродження. Особливу увагу ...
679914
  Начкебия Я.Э. Критика классиками марксизма-ленинизма реакционных социологических взглядов Гегеля как аристократической реакции на французскую буржуазную революцию 1789-1794 годов и на французский материализмXVIII : Автореф... канд. философ.наук: / Начкебия Я.Э.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории философии. – Москва, 1953. – 16 с.
679915
  Гасанов Ф.Р. Критика классиками марксизма-ленинизма теоретических и тактических основ анархизма : Автореф... кандид. философ.наук: / Гасанов Ф.Р.; Академия наук Азербайджанской ССР. Институт философии. – Баку, 1949. – 24 с.
679916
  Хардер Г. Критика клериакально-католической теории "свободы личности". : Автореф... Канд.филос.наук: / Хардер Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 15л.
679917
  Великович Л.Н. Критика клерикальных концепций войны и мира / Л.Н. Великович. – Москва, 1986. – 62с.
679918
  Кальметьева Э.В. Критика количественного метода в современной американской неопозитивистской социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Кальметьева Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 17л.
679919
  Суворова М.И. Критика Коминтерном ревизионистских взглядов на экономику социализма. / М.И. Суворова. – М., 1985. – 116с.
679920
  Кравченко Л.М. Критика конвенционализма в обосновании физической теории // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
679921
  Закордонець О.О. Критика конвенціоналістського трактування визначення поняття одночасності в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
679922
  Сирота Н.М. Критика консерватизма США по проблемам войны, мира и революции / Н.М. Сирота. – Л, 1987. – 159 с.
679923
  Заборов В.В. Критика контекстуальной эстетики Стивена Пеппера : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов В.В.;. – Л, 1973. – 38л.
679924
  Неліп М.І. Критика концептуальних основ сучасної "юридичної радянології" з теорії соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются концептуальные основы современных "советологических" интерпретаций социалистической государственности, обращается внимание на первостепенную необходимость разоблачения реакционных "тоталитарных" доктрин, применяемых буржуазными ...
679925
  Копаница М.М. Критика концепции "коммунистического христианства" современного русского православия. / М.М. Копаница. – Х., 1974. – 145с.
679926
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции" для Латинской Америки / А.А. Матлина. – М., 1971. – 320с.
679927
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции". (Латиноамерикан. политика Соединенных Штатов в америк. буржуазной историографии. 1959-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Матлина А.А.; Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
679928
  Трофимов В.П. Критика концепции общественного развития в социальной философии Р.Арона (К вопросу о "технологическом детерминизме") : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Трофимов В.П.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
679929
  Цвеков Д.Г. Критика концепции свободы Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: / Цвеков Д. Г.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 18л.
679930
  Животок Б.М. Критика концепции современного иеговизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Животок Б. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
679931
  Шварц Е.С. Критика концепции социальной ориентации молодежи в современной американской буржуазной социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 00.03 / Шварц Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
679932
  Охрименко О.Г. Критика концепции Т. Куна с позиций ленинского анализа проблемы развития научных понятий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
679933
  Соколов В.А. Критика концепций американских политологов, фальсифицирующих советскую внешнюю политику в условиях разрядки (1972-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Соколов В.А.; Дипломатическая академия МИД СССР. – М. – 24л.
679934
  Нарский И.С. Критика концепций науки в буржуазной философии / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 48с.
679935
  Олегина И.Н. Критика концепций современной американской и английской буржуазной историографии по проблемам индустриализации СССР / И.Н. Олегина. – Л., 1989. – 220с.
679936
   Критика концепций современной буржуазной историографии. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 230 с.
679937
  Повторева С.М. Критика концепций структурализма по проблеме взаимосвязи теории и практики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
679938
  Терепищий С.О. Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 192-196. – ISSN 2076-1554
679939
  Добрецова В.В. Критика концепції "християнского націоналізму" / В.В Добрецова, Л.П. Маянська. – Київ : Знання, 1984. – 32 с. – (Науково-атеїстична ; №8)
679940
  Васильєва Р.Х. Критика концепцій антикомунізму з питань соціалістичної економіки / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1966. – 32с.
679941
  Ветров А.А. Критика крупнейших английских сенсуалистических теорий понятия XVII-XIX вв. и их философских предпосылок : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ветров А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 12 с.
679942
  Ушков А.М. Критика левацкого радикализма в процессе преподавания научного коммунизма: уч. пособие. / А.М. Ушков. – Москва, 1986. – 61с.
679943
  Яковлева Л.А. Критика лейбористской апологии современного буржуазного государства / Л.А. Яковлева. – Москва, 1962. – 110 с.
679944
  Косырев Г.И. Критика Лениным и Сталиным философских ошибок Плеханова в его выступлениях против махизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Косырев Г.И. – Москва, 1952. – 15 с.
679945
  Богданов Б.А. Критика Леніним філософських основ опортунізму під час профспілкової дискусії / Б.А. Богданов. – К, 1935. – 44с.
679946
  Попова М.А. Критика либерально-гуманистических концепций религии / М.А. Попова, Ю.Я. Бондаренко. – М., 1979. – 64с.
679947
  Новічкова О.С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона "Опіум інтелектуалів" (1955) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 29-33. – ISSN 1996-9872
679948
  Фізер І.М. Критика літературна / І.М. Фізер, К М. Наєнко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 493-497. – ISBN 978-966-02-7305-4
679949
  Духович О.Б. Критика М. М. Бахтіним новочасного "монологізму" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 122-124
679950
  Карасенко Д.Б. Критика М.Г. Чернишевським католицизму і православ"я / Д.Б. Карасенко. – Київ : Видавництво АН УССР, 1959. – 51 с.
679951
   Критика мальтузианских и неомальтузианских взглядов : Россия XIX - начала XX в. – Москва : Статистика, 1978. – 167 с.
679952
  Башкардин Андрей Николаевич Критика Мальтуса и мальтузианства в русской экономической литературе XIX века (до 70-х годов). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкардин Андрей Николаевич; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 24 с.
679953
  Козак Ю.Г. Критика маржиналистических трактовок социализма. / Ю.Г. Козак. – Киев, Одесса, 1988. – 173с.
679954
  Гагоидзе В.А. Критика Марксом идеалистической диалектики Гегеля и формирование материслистического диалектического метода до 1848 год : Автореф... канд. философ.наук: / Гагоидзе В.А.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1952. – 16л.
679955
  Макаренко А.П. Критика мелкобуржуазного кооперативного реформизма / А.П. Макаренко. – Москва, 1982. – 136 с.
679956
  Игнатенко Т.А. Критика меньшевистской концепции истории Октября в советской историографии (1917 г. - середина 30-х годов) / Т.А. Игнатенко. – М., 1986. – 149с.
679957
  Малахова Е.В. Критика метафизики в еврейской мысли XVIII – нач. ХІХ в // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.199-209
679958
   Критика метафизики в неоструктурализме. – М, 1989. – 49с.
679959
  Ирибаджаков Н. Критика метафизического разума / Н. Ирибаджаков. – М, 1983. – 479с.
679960
  Березный Л.А. Критика методологии американской буржуазной историографии Китая : (проблемы общественного развития в 19 - первой половине 20 века) / Л.А. Березный ; ЛГУ им. АА, Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 266 с.
679961
  Макаренко Л.П. Критика методологии неокейнсианских теорий экономического роста (на матер. ФРГ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Л. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1975. – 23л.
679962
  Филиппов В.М. Критика методологических основ "теории социального действия" Толкотта Парсонса : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Филиппов В.М.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 22л.
679963
   Критика методологических основ буржуазной политической философии : Сб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1985. – 193 с. – (Проблемы философии за рубежом)
679964
  Захаров Г.А. Критика методологических основ буржуазных концепций "качества жизни" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захаров Г.А.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
679965
  Даниленко В.Н. Критика методологических основ и некоторых теоретических концепций буржуазной политической науки во Франции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Даниленко В.Н.; Моск. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – Москва, 1971. – 24л.
679966
  Амантаев Б.А. Критика методологических основ современного антикоммунизма / Б.А. Амантаев, Н.К. Бегалиев. – Алма-Ата : Казахстан, 1979. – 97 с.
679967
  Макарова Л.М. Критика методологических основ современного бихевиоризма : Автореф... канд. филос.наук: / Макарова Л. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
679968
  Трибудев Б.С. Критика методологических основ теории "деидеологизации". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Трибудев Б.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 22л.
679969
  Цырбук Н.А. Критика методологических основ философии лигнвистического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Цырбук Н. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1976. – 26л.
679970
  Звездкина Э.Ф. Критика методологических принципов изучения малых групп в буржуазной социальной психологии США : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Звездкина Э.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра философии гуманитарных фак. – М., 1968. – 16л.
679971
  Цимбал А.В. Критика методології гуманітарних наук в філософії Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Автор аналізує питання, пов"язані з критичним ставленням Карла Поппера до методів соціально-гуманітарних наук, і в цьому зв"язку висуває власне діалектичне бачення проблеми рушійних сил наукового прогресу.
679972
  Бушанська В.М. Критика механізмів деліберативної політики як основа переосмислення її дійсної природи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 12-14
679973
  Жукаускєнє Одета Критика мистецьких музеїв: від домінуючих до альтернативних наративів // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 168-187. – ISBN 978-609-07-0287-1
679974
  Гусев Ю.А. Критика мифа о свободе худочественного творчества в капиталистическом обществе. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.04 / Гусев Ю.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1982. – 44л.
679975
  Полтавцева Н.Г. Критика мифологического сознания в творчестве Андрея Платонова. / Н.Г. Полтавцева. – Ростов-на-Дону, 1977. – 36 с.
679976
  Кривенька Т.О. Критика міжконфесійної боротьби та духівництва на сторінках газет "Шершень" і "Точило" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 63-67. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Аналіз газет "Шершень" і "Точило" засвідчив, що сатирично-гумористичні видання одні з небагатьох критикували у своїх матеріалах дії духівництва та церковний устрій.
679977
  Ипполитов Л.М. Критика модели "экономического человека" в работах С.Н. Булгакова и П.Б. Струве // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 54-60. – ISSN 2073-6118
679978
  Эдельман А.И. Критика модернизации идеологии современного иудаизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Эдельман А.И. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора гос-ва и права. – Киев, 1968. – 16 с.
679979
   Критика модернистических течений в западном музыкальном искусстве ХХ века. – Киев : Музична Україна, 1984. – 80 с.
679980
  Паустовский Ю.О. Критика модернізму у творах Богдана-Ігоря Антонича та Хосе Ортеги-і-Гассета // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 418-419
679981
  Сейфуллина Л.Н. Критика моей практики / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1934. – 65с.
679982
  Федотова Л.Ф. Критика моральной доктрины современного православия. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Федотова Л.Ф.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 18л.
679983
  Ирибаджаков Н. Критика на маетафизический разум / Н. Ирибаджаков. – София, 1979. – 802с.
679984
  Панченко В. Критика на межі тисячоліть: занепад чи момент істини
679985
  Жабински Н.Г. Критика на теоритъ за нужната отбрана / Н.Г. Жабински. – София, 1928. – 416с.
679986
  Емануилов Е.Г. Критика на фалшификациите на най-новата история на България във френската буржоазиа историография / Е.Г. Емануилов. – Велико Терново : Кирил и Методий, 1985. – 146 с.
679987
  Пригодій С.М. Критика наратології В. Шміда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 145-152
679988
   Критика национализма — реакционной идеологии современной буржуазии. – Киев : Наукова думка, 1981. – 319 с.
679989
  Почоева М. Критика национализма как составной части идеологии и политики антикоммунизма (на матер. Средней Азии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Почоева М.; АН СССР. Ин-т философии. – М, 1981. – 26л.
679990
  Денисов В.В. Критика некоторых буржуазных теорий о роли народных масс в современном общественном развитии : Автореф... канд. филос.наук: / Денисов В. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 20л.
679991
  Касурас Д.Г. Критика некоторых концепций современной греческой буржуазной философии. : Автореф... канд. филос.наук: / Касурас Д. Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент., 1964. – 24л.
679992
  Леонтьева Э.В. Критика некоторых концепций художественной правды в буржуазной эстетике : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Леонтьева Э.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра марксистско-ленинской эстетики. – М., 1968. – 16л.
679993
  Петровская Л.А. Критика некоторых милитаристских концепций международного конфликта в американской буржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Петровская Л.А. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 14 с.
679994
  Чернеа С. Критика некоторых теорий современной французской буржуазной социологии по вопросу о классах и классовой борьбе. : Автореф... канд. филос.наук: / Чернеа С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 19л.
679995
  Ртищев В.И. Критика немецкого "позитивного экзистенциализма" : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Ртищев В.И.; МГУ. Филос. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – Москва, 1969. – 14л.
679996
  Лунев И.И. Критика немецкой буржуазной историографии второй мировой войны (Г.Риттер) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лунев И.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой истории. – Москва, 1959. – 17 с.
679997
  Швырев В.С. Критика неопозитивисткой концепции логики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Швырев В. С.; Ин-т филос. АНСССР. – М., 1962. – 21л.
679998
  Еркомаишвили В.И. Критика неопозитивистских взгядов об истине : Автореф... канд. философ.наук: / Еркомаишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
679999
  Аллахвердян С.Д. Критика неопозитивистского направления в современной социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Аллахвердян С. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 21л.
680000
  Томашек Л. Критика неотомистской фальсификации марксистской диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: / Томашек Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1963. – 16л.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,