Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
679001
  Попадюк В. "Канада - це Україна з капітальним ремонтом" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 1, 11


  Відомий український скрипаль Василь Попадюк розповідає про свій творчий шлях, життя у Канаді та успіх серед китайських слухачів.
679002
  Ващук Р. "Канада не збирається визнавати анексію Криму" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 7


  Посол Канади в Україні Роман Ващук - про те, які позитиви у діяльності українського уряду потрібно підтримувати і захищати.
679003
  Антощук Л. "Канада. Світ. Молодь" за мир, справедливість та рівні шанси // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 95-101
679004
  Гримич М.В. "Канадська Україна" (- незалежний часопис у Канаді) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 202. – ISBN 978-966-02-6472-4
679005
  Каспрук В. "Канай, Ічня !" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-21.


  Голодомор 1932-1933 рр.
679006
  Стріха М. "Кандидат наук" проти "доктора філософії" // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 6-8
679007
  Чехов А.П. "Канитель" и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1954. – 128с.
679008
  Костів М. "Канівська четвірка" - надія та розчарування президентських виборів 1999 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 302-305. – ISBN 978-966-171-795-3
679009
  Мельничук Р. "Канікули в Йосипівці" : повість // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 122-159. – ISSN 0208-0710
679010
  Лішавський Володимир "Канни на Дніпрі" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 28-29


  Саме таку назву в історії воєнного мистецтва отримала Корсунь-Шевченківська наступальна операція.
679011
  Гейм С. "Каннибалы" и другие рассказы / Стефан Гейм ; пер. с нем. Т. Путинцевой ; ред. И. Каринцева. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1954. – 111 с.
679012
  Гаврилов М.И. "Кантеле" / М.И. Гаврилов. – Петрозаводск, 1959. – 48с.
679013
  Коназюк Г. "Капелюх" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 145-148


  Есе: "Капелюх", "Даяна", "Ілюзія", "Імітація сну", "Снігові янголи". Поезія.
679014
  Галич О. "Капелюх" Сікорського В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477


  Біографія Ігоря Сікорського, написана В. Даниленком, явно не вписуется в жанрове визначення біографічного роману, хоча за величиною постаті головного героя, значенням його для розвитку людства цілком є романною за змістом. Даниленко В. - докторант ...
679015
  Бузгалин А.В. "Капитал" XXI века: симулякр как объект анализа критического марксизма / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
679016
  Малинин В.А. "Капитал" К,Маркса и проблема человека. / В.А. Малинин. – Москва, 1968. – 40с.
679017
   "Капитал" К. Маркса и проблемы современного капитализма. – М., 1968. – 512с.
679018
  Дворкин И.Н. "Капитал" К. Маркса и современная буржуазная политэкономия / И.Н. Дворкин. – Москва, 1968. – 48с.
679019
   "Капитал" К. Маркса и современность. Спецсеминар / Л.Г. Андреев, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Мартынюк, С.В. Мочерный, А.Г. и др. Семенов; под ред. С.В. Мочерного. – Киев : Выща школа, 1989. – 303 с. – ISBN 5-11-002357-3
679020
   "Капитал" К. Маркса и экономические проблемы развитого социализма. – М., 1980. – 261с.
679021
  Науменко Л.К. "Капитал" К.Маркса / Л.К. Науменко. – Москва, 1968. – 48с.
679022
   "Капитал" К.Маркса и рабочее движение России (1895-1917 гг.) / Саралиева, , Зарэтхан, Хаджи-Мурзаевна. – М., 1975. – 212с.
679023
  Макаров Б.И. "Капитал" К.Маркса и современность / Б.И. Макаров. – Горький, 1968. – 24с.
679024
  Тяпкин Н.К. "Капитал" К.Маркса. Том первый "Процесс производства капитала" / Н.К. Тяпкин. – Москва, 1987. – 198 с.
679025
  Реуэль А.Л. "Капитал" Карла Маркса в России 1870-х годов / А.Л. Реуэль. – Москва : Соцэкгиз, 1939. – 160 с.
679026
  Акопов Р.Я. "Капитал" Карла Маркса и современность / Акопов Р.Я. – Москва : Знание, 1967. – 64 с.
679027
   "Капитал" Маркса. Философия и современность. – Москва : Наука, 1968. – 760 с.
679028
  Йорданіду М. [Канікули на Кавказі / Марія Йорданіду. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 199, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 208]). – ISBN 960-05-0185-8
679029
  Агалаков В.С. Камчатка - край циклонов / В.С. Агалаков. – Москва : Знание, 1973. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Науки о Земле)
679030
  Крамаренко Ж. Камчатка : мое путешествие и моя охота на медведей и горных баранов в 1918 г. Дневник 15-летнего школьника / Ж. Крамаренко. – Берлин : Исполнено Издательством Ольга Дьякова и Ко, 1919. – 141 с.
679031
  Любимова Е.Л. Камчатка : Физико-географический очерк / Е.Л. Любимова. – Москва : Географгиз, 1961. – 190с.
679032
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 103с.
679033
  Давыдов В.Т. Камчатка / В.Т. Давыдов. – М., 1963. – 48с.
679034
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1977. – 168с.
679035
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1979. – 176с.
679036
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 199с.
679037
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1985. – 167с.
679038
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1987. – 188с.
679039
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-84 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
679040
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 96-113 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
679041
   Камчатка в газетной строке. – Владивосток, 1971. – 238с.
679042
   Камчатка в произведениях местных прозаиков и поэтов. – Петропавловск-Качатский, 1963. – 119с.
679043
  Савельев Владимир Камчатка в снежном плену : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 68-69 : Фото
679044
   Камчатка, Курильские и Командорские острова = История развития ркльефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 439 с.
679045
  Инфантьев П. Камчатка. Ее богатства и население / П. Инфантьев. – С.-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1912. – 96 с. – с 30 рис.
679046
  Хрієнко Микола Камчатка. Земля нескорених : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.112-116 : Фото
679047
  Большаков М. Камчатская область / М. Большаков, В. Рубинский ; под ред. П.Г. Журид. – Москва ; Ленинград : "Стандартизация и рационализация", 1934. – 146 с. : 6 карт. – Библиогр.: с. 144-145. – (Серия экономическо-географических очерков районов Севера СССР / Совет Севера при Госплане СССР)
679048
   Камчатская область. – Петропавловск-Камчатский, 1966. – 169с.
679049
  Кусков В.В. Камчатские были / В.В. Кусков. – Петропавлоск, 1970. – 112с.
679050
  Бытовой С.М. Камчатские встречи / С.М. Бытовой. – Л, 1948. – 240с.
679051
  Устинова Т.И. Камчатские гейзеры / Т.И. Устинова. – Москва : Географгиз, 1955. – 120с.
679052
  Нечаев Андрей Камчатские гейзеры: гибель и возрождение : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 188-196 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
679053
   Камчатские голоса. – Петропавловск-Камчатский, 1957. – 64с.
679054
  Калинченко А.И. Камчатские друзья / А.И. Калинченко. – М : Советский писатель, 1948. – 236 с.
679055
  Виноградов Л.Г. Камчатский краб / Л.Г. Виноградов. – Владивосток, 1941. – 95с.
679056
  Вершинин А.А. Камчатский соболь. : Автореф... канд. биол.наук: / Вершинин А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 21л.
679057
  Богданова Светлана Камчатський край. Камчатка: от вулканов до дайвинга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 80 : Фото
679058
  Кришен Р. Камшир и заговор против мира / Р. Кришен. – М, 1952. – 144с.
679059
  Сидоров В.С. Камышеваха / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1985. – 400с.
679060
  Ставский Э.С. Камыши / Э.С. Ставский. – Ленинград, 1980. – 560с.
679061
  Ставский Э.С. Камыши. / Э.С. Ставский. – Л., 1975. – 494с.
679062
  Быкова Е.Л. Камышиный пух / Е.Л. Быкова. – М, 1985. – 319с.
679063
  Кошкин П.П. Камышлов / П.П. Кошкин, Е.Л. Шувалов. – Свердловск, 1961. – 136 с.
679064
  Виньи Альфред де Камышовая трость / Виньи Альфред де. – Москва-Ленинград, 1967. – 70с.
679065
  Шадрин А.И. Камышовый плен / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1966. – 120с.
679066
  Зятьков И.И. Камэ - хранитель / И.И. Зятьков. – Благовещенск, 1957. – 55с.
679067
   Камю (Camus) Альбер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 765-768. – ISBN 966-316-069-1
679068
  Кисіль В.Я. Камю і жінки сновидська вистава в Лурмарені : [новела] / В.Я. Кисіль ; [худож. С. Клотц]. – Одеса : ВМВ, 2020. – 71, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-413-669-0
679069
  Гребінь В.В. Канава Осмольска (- річка в Овруцькому районі Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 154. – ISBN 978-966-02-6472-4
679070
  Макар В. Канада - від формування до сьогодення // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 14-23. – ISSN 2519-4518
679071
  Лещенко Л.О. Канада - наш сусід і партнер / Л.О. Лещенко. – Киев, 1990. – 47с.
679072
   Канада - США: экономические и политические отношения. – М, 1983. – 304с.
679073
   Канада : Географические районы. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 580с.
679074
  Антонова И.Ф. Канада / И.Ф. Антонова. – Москва : Географгиз, 1957. – 82 с., [4] л. ил. : ил., карт. – (У карты мира)
679075
  Гохман В. Канада / В. Гохман, Л. Карпов. – Москва, 1958. – 27с. + карта
679076
  Сущенко В.В. Канада / В.В. Сущенко. – Москва, 1958. – 40с.
679077
  Мандрика М.І. Канада : поєма / М.І. Мандрика. – Вінніпег, Ман., Канада, 1961. – 40 с.
679078
   Канада. – Москва, 1966. – 28с.
679079
  Устинова Л.А. Канада / Л.А. Устинова. – Киев, 1968. – 28с.
679080
  Антипова А.В. Канада / А.В. Антипова, И.Ф. Антонова. – Москва : Мысль, 1972. – 100 с. : ил., карт. – (У карты мира)
679081
  Антонова И.Ф. Канада : экон.-географ. характеристика : учеб. пособие / И.Ф. Антонова ; Ми-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1972. – 125, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 126
679082
  Антонова И.Ф. Канада : экон. районы / И.Ф. Антонова ; М-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1974. – 100, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 101-102
679083
   Канада : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 108-109
679084
   Канада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 81 : Фото
679085
  Демчук А.Л. Канада : новые механизмы борьбы с коррупцией / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 39-52. – ISSN 0321-2068
679086
   Канада 1918-1945 : Исторический очерк. – Москва : Наука, 1976. – 504 с.
679087
  Цьох Й.Т. Канада близька / Й.Т. Цьох. – Львів, 1988. – 87с.
679088
  Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – М, 1986. – 334с.
679089
  Тимашова Татьяна Николаевна Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 104-112. – Бібліогр.: с. 104-111. – ISSN 0131-2227
679090
  Тимашова Т. Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С.104-112. – ISSN 0131-2227
679091
  Мартиненко В.Н. Канада в лабетах американських монополій / В.Н. Мартиненко. – К., 1964. – 56с.
679092
  Алехин Б.И. Канада в мировой торговле / Б.И. Алехин, Е.Г. Комкова ; отв. ред. В.В. Сущенко ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1986. – 252, [2] с.
679093
  Бородаевский А.Д. Канада в системе международных экономических отношений / А.Д. Бородаевский. – Москва : Международные отношения, 1985. – 286 с. – Библиогр. в примеч: с. 277-286
679094
  Мартыненко Б.А. Канада во второй мировой войне / Б.А. Мартыненко. – Киев, 1986. – 134с.
679095
   Канада вшановує Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 16-19
679096
  Погребенник П. Канада допоможе українському судочинству // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-111.
679097
  Ципперт Ганс Канада за две недели = Через Канаду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 113-126 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
679098
  Нохрин И.М. Канада и англо-американская война 1812-1815 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 90-103. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена изучению влияния англо-американской войны 1812 г. на социальнополитические процессы в Канаде. На основе архивных материалов в работе предпринята попытка по-новому взглянуть на ряд устоявшихся историографических концепций. The article ...
679099
  Милейковский А.Г. Канада и англо-американские противоречия / А.Г. Милейковский. – Москва, 1958. – 503 с.
679100
  Исраелян Е.В. Канада и борьба с терроризмом: некоторые аспекты // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 55-68. – ISSN 0321-2068


  Международные и внутриполитические аспекты деятельности Канады в антитеррористической борьбе. Участие Канады в коалиции против "Исламского государства". Теракты в Канаде и их последствия.
679101
  Бородаевский А.Д. Канада и межимпериалистическая борьба за источники сырья / А.Д. Бородаевский. – Москва : Международные отношения, 1968. – 240 с.
679102
  Исраелян Е.В. Канада и нераспространение ядерного оружия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1978. – № 21. – С. 49-65
679103
  Володин Д.А. Канада и новая стратегическая концепция НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 48-64. – ISSN 0321-2068


  Изменение роли НАТО в военной политике Канады. Переход Канады от регионального к глобальному пониманию сферы ответственности НАТО. Европейская составляющая в военной и оборонной политике Канады.
679104
  Володин Д.А. Канада и проблемы контроля над обычными вооружениями // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 11 (563). – С. 37-53. – ISSN 0321-2068
679105
  Володин Д.А. Канада и проблемы миростроительства в Афганистане // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-50. – ISSN 0321-2068
679106
  Квасов А.Г. Канада и программа СОИ / А.Г. Квасов, Е.В. Исраелян // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-23
679107
  Васюков Н.В. Канада и развивающиеся страны: поставки вооружения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 2 (46) : К перестановке в высших эшалонах администрации. Об организационных мерах Вашингтона в связи с переговорами в Женеве. Американское ядерное присутствие в бассейне Средиземного моря. Экономические последствия современной валютной политики Вашингтона... – С. 101-109
679108
  Володин Д.А. Канада и режим ядерного нераспространения после "холодной войны" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 2 (554). – С. 57-73. – ISSN 0321-2068
679109
  Володин Д.А. Канада и Североамериканский оборонный периметр после терактов 2001 года // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 53-67. – ISSN 0321-2068
679110
  Вахрушев В.В. Канада и страны Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока / В.В. Вахрушев. – Москва, 1977. – 135с.
679111
  Шлихтер А.А. Канада и США: тенденции и противоречия партнерства / А.А. Шлихтер. – Москва, 1988. – 173с.
679112
  Власенко-Бойцун Канада і світ очима українця // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 37-39
679113
  Коврик-Токар Канада і США у контексті сучасного виміру взаємин: економіко-політичний аспект // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 45-51
679114
  Бородаевский А.Д. Канада как ведущий капиталистический поставщик промышленного сырья : Автореф... кандидата экон.наук: / Бородаевский А.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 26л.
679115
  Баранов Игорь Васильевич Канада как ведущий экспортер целлюлозно-бумажных товаров на мировом капиталистическом рынке. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Баранов Игорь Васильевич; Науч.-исслед. конъюктур. ин-т. – М., 1973. – 25л.
679116
   Канада конфіскувала російський літак // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)
679117
   Канада має власного прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 24


  Новий і власний прапор Канади був одною з виборчих обіцянок лідера Ліберальної партії Канади п. Лестера Пірсона. "Досі офіційним прапором Канади був так званий "Ред Енсайн", себто прапор торговельної фльоти Бр. Імперії".
679118
  Баграмов Л.А. Канада на пороге 80-х годов : экономика и политика / ред. Л.А. Баграмов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 395 с.
679119
  Середюк О. Канада очима сучасного українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 6-7
679120
  Осташ Н. Канада та Україна: погляд на Європу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 84-85
679121
   Канада хоче подвоїти кількість іноземних студентів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 3


  Уряд Канади оголосив про план "подвоєння" кількості іноземних студентів, що навчаються в країні, аспірантів і науковців, що підвищують в університетах свою кваліфікацію.
679122
   Канада, 1918-1945. – М : Наука, 1976. – 504с.
679123
  Ващук Р. Канада, G7, порядок денний... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 10-11


  Розмова з послом Канади в Україні Романом Ващуком.
679124
  Фидлер А. Канада, пахнущая смолой / А. Фидлер. – Москва, 1961. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
679125
  Володин Д.А. Канада, Россия и программа "Глобальное партнерство" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 35-54. – ISSN 0321-2068
679126
   Канада.. – М, 1950. – 164с.
679127
  Кулышев Ю.А. Канада. / Ю.А. Кулышев. – Москва : Мысль, 1989. – 139с. – (У карты мира)
679128
  Копатько Стен Канада. Земля динозаврів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 52-58 : фото
679129
  Зеленский Святослав Канада. Мир на ладони: 7 головокружительных смотровых площадок. Красота требует того, чтобы ее на только увидеть, но и пережить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 48-53 : фото
679130
   Канада. Озеро Оканаган і загадковий Огопого : книжкові новинки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 66-69 : Фото
679131
   Канада. Оленье озеро или Как поймать монстра // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 58-63 : фото
679132
  Антипова А.В. Канада. Природа и естественные ресурсы : Природы и естественные ресурсы / А.В. Антипова ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1965. – 320 с. : ил., карта. – Библиогр.: с. 307-317
679133
   Канада. Природа и цивилизация : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
679134
  Сидоренко Віктор Канада. Сади різдвяних вогнів : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-23 : Фото
679135
  Кольхефер Филипп Канада. Сколько стоит барель? : ядовитые сокровища Альберты. Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 48-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
679136
  Зеленский Святослав Канада. Торжество вкуса: 8 рождественских блюд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 72-77 : фото
679137
  Горобець Олександр Канада. Хати серед прерії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 140-143 : фото
679138
   Канада: "Сенсація найвищого ступеню!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 184-189. – ISBN 978-617-7674-01-5
679139
  Качанов В.А. Канада: Актуальные проблемы / В.А. Качанов. – М., 1973. – 64с.
679140
  Алехин Б.И. Канада: монополии и научная политика государства / Б.И. Алехин ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1982. – 171, [3] с.
679141
  Соколов В.И. Канада: на путях построения инновационного общества // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 23-36. – ISSN 0321-2068
679142
  Попов В.В. Канада: особенности промышленного развития. / В.В. Попов. – М, 1983. – 200с.
679143
  Христюк С.Б. Канада: перехід від політики імперської єдності до самостійності в питаннях зовнішньополітичного курсу: 1931-1947 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 140-147. – ISBN 966-614-021-7
679144
  Немова Л. Канада: политика государства в сфере образования // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 82-103. – ISSN 0321-2068
679145
  Демчук А.Л. Канада: политические итоги всеобщих выборов 2011 г. / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
679146
  Володин Д.А. Канада: проблемы суверенитета в Артике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 44-59. – ISSN 0321-2068
679147
  Цысина Г.А. Канада: профсоюзы и классовая борьба пролетариата / Г.А. Цысина. – М., 1977. – 205с.
679148
  Комкова Е.Г. Канада: рост интереса к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 73-78. – ISSN 0321-2068
679149
  Біссет Джеймс Канаді слід прагнути "старого" НАТО // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 39-42
679150
  Лисенко Н. Канадійська частина архіву О.Ольжича повернулася в Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 11
679151
  Рудницький Я.Б. Канадійські місцеві назви українського походження = Canadian place names of Ukrainian origin / Я.Б.Рудницький; Укр. вільна академія наук. – 2-е вид. – Вінніпег : Накладом Українського народного дому, 1951. – 88с. – (Назвознавство / Укр. вільна академія наук ; Ч. 2)
679152
  Колыбанов В.А. Канадо-американские экономические отношения : тенденции и противоречия развития 50-60-х годов / В.А. Колыбанов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 126 с.
679153
  Алехин Б.И. Канадо-китайские торговые и научно-технические связи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 108-120
679154
  Комкова Е.Г. Канадо-мексиканские отношения и НАФТА // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2004. – № 9. – С. 26-42. – Библиогр.: на 50 пунктів. – ISSN 0321-2068
679155
  Макар Ю. Канадознавство в Чернівецькому університеті // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 19-28. – ISSN 2519-4518
679156
  Ванникова Н.И. Канадская литература на французском языке / Н.И. Ванникова. – Москва, 1969. – 96с.
679157
  Овчаренко Н.Ф. Канадская литература ХХ века / Н.Ф. Овчаренко. – Киев, 1991. – 162 с.
679158
  Немова Л.А. Канадская модель социальной политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 21-34. – ISSN 0321-2068
679159
  Миненкова Н.В. Канадская модель электронной торговли // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 57-68. – ISSN 0321-2068
679160
   Канадская новелла.. – М, 1986. – 189с.
679161
  Ажаева В В. Канадская социал-демократия : о новой демокр. партии Канады / В.С. Ажаева ; отв. ред. Б.С. Орлов ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1988. – 92, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав.
679162
  Крылов К. Канадские потоки, украинский недобор // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  В то время как в украинских вузах в прошлом году наблюдался недобор на госзаказ по ряду технических специальностей, канадские университеты переполнены. Количество абитуриентов в Стране кленового листа в 2011 г. выросло на 10%. В результате многие ...
679163
  Шабадаш М.З. Канадские семенные стандарты / М.З. Шабадаш. – Москва ; Ленинград, 1936. – 71 с.
679164
  Соков Илья Канадский друг СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 89-92. – ISSN 0235-7089
679165
  Ньюмен П. Канадский истэблишмент. / П. Ньюмен. – Москва, 1980. – 357с.
679166
  Хорошилов Е.Е. Канадский капитал на развивающихся рынках и в странах с переходной экономикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-77. – ISSN 0321-2068
679167
  Теребов О Канадский полярный мореплаватель Жозеф-Эльзеар Бернье // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 74-90. – ISSN 0321-2068


  Деятельность канадского полярного исследователя Ж. -Э. Бернье в начале XX века по закреплению суверенитета Канады над островами Канадского арктического архипелага, включая провозглашение "секторального принципа".
679168
  Черкасов А.И. Канадский север: ресурсы и государственная политика // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 17. – С. 74-96
679169
  Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения / В.Е. Шило. – М., 1985. – 193с.
679170
  Комкова Е.Г. Канадско-мексиканская сторона треугольника NAFTA // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 44-59. – ISSN 0044-748Х
679171
  Василенко А.М. Канадська багатокультурність та становлення етнополітичного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 55-59.
679172
  Братунь Р.А. Канадська книга : поезії / Р.А. Братунь ; передмова П. Кравчука. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 133 с.
679173
  Романова О. Канадська література: шляхи розвитку та розуміння // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 100-103. – ISSN 0236-1477


  Нова монографія знаного науковця, фахівця з канадської літератури Наталії Овчаренко - непересічне явище у вітчизняній науці. Наукова праця дає змогу на багатому літературному матеріалі зануритися у процеси, які відбуваються в канадському культурному ...
679174
  Макух-Федоркова Канадська модель системи охорони здоров"я: основні підходи та механізми реалізації // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – C. 25-38. – ISSN 2522-4050
679175
  Бурцева М. Канадська провінційна імміграційна політика на прикладі Квебеку у 1970-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
679176
  Баранецький І. Канадська самодостатність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-31
679177
  Смирнов І.Г. Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендація для України / І.Г. Смирнов, О.В. Качур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 92-97. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
679178
  Макух-Федоркова Канадська стратегія науково-технічної та інноваційної діяльності як складова частина розвитку інформаційної політики // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 112-125. – ISSN 2522-4050


  "Наголошується, що в результаті цілеспрямованої політики, яка проводилась федеральним урядом з середини 1990-х років мобілізувались різноманітні організаційно-фінансові та адміністративно-управлінські ресурси для комплексного підходу у розвитку ...
679179
  Судак І. Канадська федерація 1867 р. і розподіл повноважень між федеральним центром та регіонами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості утворення Канадської федерації. Проаналізовано розподіл владних повноважень між федеральним центром та регіонами згідно з конституційним Актом 1867 р. In the article features of foundation of Canadian federation are described. ...
679180
  Тимошик М. Канадська Шевченкіана митрополита Іларіона // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 158-162. – ISBN 966-7522-09-1
679181
   Канадське наукове товариство ім. Шевченка : Праці. – Торонто
№ 2. – 1972
679182
   Канадське наукове товариство ім. Шевченка : Праці. – Торонто
№ 32,33. – 1991
679183
  Іванис В. Канадське наукове товариство ім. Шевченка та його керівник // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – C. 7-10
679184
  Кульчицький С. Канадський speaking tour із тематикою українського Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 228)
679185
  Гирич І. Канадський архів Андрія Жука // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 168-177. – ISBN 966-7332-13-6
679186
  Міронова І. Канадський архівіст Дуглас Брімнер та його "Шляхетна мрія" / І. Міронова, І. Сябро // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (334), січень - березень. – С. 189-205. – ISSN 0320-9466
679187
   Канадський досвід - нашим фахівцям // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Викладачі географічного факультету - завідувачка кафедри геодезії та картографії проф. Л. М. Даценко, проф. В. М. Самойленко та асист. А. М. Молочко пройшли навчальний курс (тренінг) у Ванкуверському острівному університеті (Канада) відповідно до ...
679188
  Безлюдна В. Канадський досвід підготовки вчителів другої іноземної мови / В. Безлюдна, О. Свиридюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 6-12. – ISSN 2307-4914
679189
   Канадський інститут українознавства // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Н. Гай-Головко, М. Дальний [та ін.]. – Toronto, 1976. – Рік 27, ч. 321, жовтень : жовтень. – С. 1
679190
  Зенон Канадський Інститут Українських Студій: плани на майбутнє / Зенон, Когут // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 238-244. – ISSN 0041-6061
679191
  Казимир Б. Канадський квебекець - укрїнський місіонер і дипломат // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Йосафат-Іван Жан — український священик (РКЦ, УГКЦ) канадського походження, громадський діяч, перекладач ЗУНР.
679192
   Канадський колодязь - нове слово в зеленій енергетиці // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 10 : фото
679193
  Голобородько Я. Канадський крок до українського Нобеля = Про лауреатку Нобелівської премії з літератури 2013 р. Еліс Манро // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 10-11


  Про Еліс Манро.
679194
  Овчаренко Н.Ф. Канадський літературний канон на зламі століть / Н.Ф. Овчаренко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2006. – 311, [1] с. – Імен. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 295-307. – ISBN 966-96500-4-6
679195
   Канадський Музей Людських Прав проливає світло на "засекречені справи" Сталіна й геноцид в Україні // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 листопада (число 46). – С. 10
679196
  Мигаль Б. Канадський перепис населення з 1981 р. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 9-11
679197
  Рябчук Микола Канадський словник : (продовження "Книги мандрів") // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
679198
  Солонська Н. Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326


  Уперше у вітчизняній науці порушено проблему українського зарубіжного читачезнавства, в межах якого має досліджуватися читач-іммігрант (адресат), що черпає інформацію з книжок і періодичних видань, преси незалежно від джерела одержання видавничої ...
679199
  Воротняк Т. Канадський україномовний часопис "Слово істини" як важливий, актуальний чинник об"єднання українців у діаспорі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 227-229


  У статті розглядається канадський українськомовний часопис "Слово істини". Подано загальну характеристику часопису та розкрито його роль у збереженні національно-культурної ідентичності українців у діаспорі.
679200
  Воротняк Т.І. Канадський українськомовний часопис "Наша культура" (Вінніпег, 1951–1953): культурологічний та освітній аспекти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 180-183


  У статті розглядається науково-популярний місячник "Наша культура" (1951–1953), який виходив у Канаді. Подано загальну характеристику часопису, проаналізовано матеріали рубрики "Хроніка українського культурного життя", наукові та науково-популярні ...
679201
  Герегова С. Канадський художник з "буковинським корінням" Василь Курилик: збереження національної ідентичності // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 138-149
679202
   Канадські вибори // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 190, листопад : листопад. – С. 1-2


  Парламентські вибори в Канаді. Позиція Ліберальної партії Канади і її лідера Л.Б. Пірсона.
679203
   Канадські дослідники Батурина відзначені нагородами України // Свобода, 2009. – Рік 115, 1 травня (число 18). – С. 11


  Директор Канадського інституту українських студій (КІУС) д-р Зенон Когут - голова Батуринського проекту з канадської сторони та науковий співробітник (КІУС) д-р Володимир Мезенцев.
679204
  Мельничук Б. Канадські зустрічі / Б. Мельничук. – К., 1988. – 180с.
679205
  Романюк Т. Канадські оповідання : художньо-документальне видання / Тарас Романюк. – Київ : Смолоскип, 2006. – 268с. – ISBN 966-8499-37-9
679206
  Дальний М. Канадсько-українська мистецька фундація з перспективи 10-ьох років // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 7-10
679207
  Клімов М. Канадсько-українське співробітництво в інноваційній сфері: історія та сучасність // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 133-135. – ISSN 2076-1554
679208
  Макар В. Канадсько-українські відносини на сучасному етапі // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 26-31
679209
  Мігус О. Канадці - українці, перші роки, 1891 - 1926 / О. Мігус, В. Нютел // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 5
679210
  Яворський С. Канадці українського роду в федеральному уряді і параменті Канади // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 29-32
679211
   Канадцы и мексиканцы - главные "туристы" в США // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 66 : фото
679212
  Исраелян Е.В. Канадцы о проблемах войны и мира // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 40-47
679213
  Гальегос Р. Канайма / Р. Гальегос. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 262 с.
679214
  Дамм Ганс Канака / Дамм Ганс. – Москва, 1964. – 365 с.
679215
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Дніпро, 1973. – 160 с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 2)
679216
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Молодь, 1974. – 208 с.
679217
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Дніпро, 1976. – 215 с.
679218
  Лопатин П.И. Канал "Москва-Волга" / П.И. Лопатин. – М, 1934. – 22с.
679219
  Шемелин Ю. Канал будет реконструирован // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-52. – ISSN 044-748Х


  Панама
679220
  Гребець Катерина Канал духовного відродження // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7. – ISSN 0868-9644
679221
  Гончаров А.В. Канал изображения видеомагнитофона / А.В. Гончаров, М.И. Харитонов. – Москва, 1983. – 145 с.
679222
  Гончаров А.В. Канал изображения видеомагнитофона / А.В. Гончаров, М.И. Харитонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 263 с.
679223
   Канал Иртыш-Караганда.. – Алма-Ата, 1965. – 170с.
679224
  Грин Г.Б. Канал Иртыш - Караганда : водохозяйственные социально-экономические и экологические аспекты / Г.Б. Грин, А.П. Демин, Б.Г. Федоров; Отв. ред. Г.В.воропаев. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
679225
  Москаленко Леся Канал і фальшива Вітні Х"юстон : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-70 : Фото
679226
  Лопатин В/ П. Канал Москва-Волга / П. лопатин. – [Киев] : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 56 с., 1 л. ил. : ил.
679227
   Канал Москва-Волга.. – М-Л, 1940. – 192с.
679228
   Канал связи под водой. – Минск, 1984. – 48 с.
679229
  Григурко И.С. Канал. / И.С. Григурко. – М., 1975. – 237с.
679230
   Канала Москва-Волга : путеводитель. – Москва : Водный транспорт ; [Ф-ка книги "Кр. пролетарий"], 1938. – 216 с.
679231
  Бедэ Р. Каналетто / Р. Бедэ. – Будапешт, 1963. – 33с.
679232
  Бедэ Р. Каналетто : Антонио Канале (1697-1768) : Бернардо Белотто (1720-1680) / Р. Бедэ; Рудольф Бедє. – Будапешт : Корвина, 1963. – 33 с., 43 ил. : ил.
679233
  Козюк В. Канали впливу глобалізації на дезінфляцію: аспекти систематизації та класифікації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-51. – ISSN 1605-2005
679234
  Спанатій О.С. Канали перевезення українського самвидаву на Захід у 1960-1980-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 40-42


  Стаття присвячена дослідженню каналів поширення українського самвидаву за кордон. У ній робиться спроба систематизувати напрями поширення української самвидавної літератури на Захід. Називаються імена людей, які найбільше сприяли розповсюдженню цієї ...
679235
  Яценко Г.Ю. Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
679236
  Вірченко А.А. Канали фіскальної трансмісії в контексті забезпечення макроекономічної стабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 29-32
679237
  КузьменкоТ.М Канали, механізми та тенденція соціальної мобільності: теоретико-емпіричний аспект // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 152-155. – ISBN 978-966-171-387-0
679238
  Михайленко М. Канализировать протест. Зачем Макрону Трамп и Сирия // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 21 мая (№ 19/21). – С. 18
679239
  Шипатов Э.Т. Каналирование быстрых протонов в ионных монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Шипатов Э.Т.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1968. – 13л.
679240
  Шипатов Э.Т. Каналирование ионов. / Э.Т. Шипатов. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 139с.
679241
  Струц В.К. Каналирование тяжелых заряженных частиц в монокристаллах при различной температуре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Струц В.К.; Томск.политехн.ин-т. – Томск, 1970. – 13л.
679242
  Воробьев С.А. Каналирование электронных пучков / С.А. Воробьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 94 с.
679243
  Грачев Б.Д. Каналирование электронов в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грачев Б. Д.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
679244
  Барышевский В.Г. Каналирование, излучение и реакции в кристаллах при высоких энергиях / В.Г. Барышевский. – Минск : БГУ, 1982. – 253 с.
679245
  Чухин И.И. Каналоармейцы / И.И. Чухин. – Петрозаводск, 1990. – 247с.
679246
   Каналы ввода - вывода ЭВМ ЕС-1020. – Москва : Статистика, 1975. – 271с. : схем. – Список лит.: с.267-268 (32 назв.)
679247
   Каналы связи в энергосистемах. – Москва, 1981. – 120 с.
679248
   Каналы СССР : Гидрохимия и гидробиология. – Киев, 1968. – 332 с.
679249
  Доллежаль Н.А. Канальный ядерный энергетический реактор / Н.А. Доллежаль, И.Я. Емельянов. – М., 1980. – 208с.
679250
   Канареечник тростниковидный первенец. – Л., 1965. – 12 с.
679251
  Федоров В.Г. Канареечное счастье / В.Г. Федоров. – Москва, 1990. – 477с.
679252
  Ржевский Б.М. Канарейка. / Б.М. Ржевский, В.И. Смирнов. – М., 1959. – 40с.
679253
  Сириос-Гира Канарейки : роман / Витаутас Сириос-Гира ; пер. с лит. В.Балашявичюса. – Вильнюс : Вага, 1989. – 386 с.
679254
  Лесич Антоніна Канари. Сім - по острову усім // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 28-35 : фото
679255
  Ільченко Володимир Канари: міфи, Бубка і гуанчі : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 74-80 : Фото
679256
  Савельев Владимир Канарские острова: новые возможности отдыха : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51 : Фото
679257
   Канарський Анатолій Станіславович (1936-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183. – ISBN 978-966-439-754-1
679258
   Канарський Анатолій Станіславович (1936-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204. – ISBN 978-966-933-054-3
679259
  Онищенко Лідія Канарські острови - легенда в океані (враження туриста) : країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-45 : Фото
679260
   Канарські острови не тільки взимку! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
679261
  Бродовський Богдан Канарські острови. Крутий маршрут. Що робити, коли на яхті все вийшло з ладу : тема номера. Відпливаємо // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 20-22 : фото
679262
   Канат альпинистов.. – Москва : Искусство, 1971. – 279с.
679263
  Джеллис Р. Канатная плясунья = The rope dancer / Роберта Джеллис ; [пер. с англ. М.П. Немченковой]. – Смоленск : Русич, 1995. – 516, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1994 г. – (Алая Роза). – ISBN 5-88590-145-7
679264
  Фариас Х. Канатный мост. / Х. Фариас. – М, 1966. – 192с.
679265
   Канатный экстрим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 64-69 : фото. – ISSN 1029-5828
679266
  Мирмухсин М. Канатоходцы : рассказы, повести / Мирмухсин; пер. с узб. Г.Хантемировой. – Ташкент : Гослитиздат УзСССР, 1960. – 152 с.
679267
  Бутаев Б.Б. Канатоходцы : [о руководителе группы "Цовкра" Р. Абакарове] / Б.Б. Бутаев. – Махачкала : Дагистанское книжное издательство, 1978. – 135 с.
679268
  Бэгли Десмонд Канатоходцы : [роман : пер. с англ.] / [Десмонд Бэгли ; худож. М.В. Драко]. – Москва : ИнтерДайджест, 1994. – 316, [2] с. – (Строго секретно). – ISBN 5865951211
679269
  Ганина М.А. Канатоходцы Волжанские / М.А. Ганина. – М., 1969. – 47с.
679270
  Вандровская Е.Б. Канафия Т.-Б.Т. / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1970. – 72с.
679271
  Вандровская Е.Б. Канафия Тельжанов / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1973. – 80с.
679272
  Аввакумов С.Г. Канаш / С.Г. Аввакумов, П.Т. Тимофеев; С.Г. Аввакусмов, П.Т. Тимофеев. – Чебоксары : Чебоксарское книжное изд., 1965. – 120 с. : ил.
679273
  Кушнер А.С. Канва / А.С. Кушнер. – Л., 1981. – 207с.
679274
   Канва биографии А.И.Герцена.. – 189-382с.
679275
  Срезневский В.И. Канва жизни Толстого / В.И. Срезневский. – Л, 1928. – 39с.
679276
  Громова Н. Канга в суахилийской культуре / Н. Громова, Е. Строганова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 65-67. – ISSN 0321-5075


  Традиції у східній Африці
679277
  Линс Кангасейро / Линс, Регу Ж. ду. – Москва, 1960. – 293 с.
679278
  Пилипчук Я.В. Кангли: питання етнополітичної історії // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 64-78. – ISSN 1682-671Х
679279
  Литвинский Б.А. Кангюйско-Сарматский фарн. / Б.А. Литвинский. – Душанбе, 1968. – 120с.
679280
  Гобино-де А. Кандагарские любовники / А. Гобино-де. – Птгр., 1923. – 77с.
679281
  Скиталец С.Г. Кандалы : исторический сказ в трех частях / С.Г. Скиталец; вступ. статья А. Трегубова. – Москва : Художественная литература, 1956. – 455с.
679282
  Скиталец С.Г. Кандалы / С.Г. Скиталец. – Йошкар-Ола, 1960. – 464с.
679283
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки. / Г.П. Михасенко. – Новосибирск, 1959. – 166с.
679284
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки. / Г.П. Михасенко. – М., 1961. – 204с.
679285
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки. / Г.П. Михасенко. – Новосибирск, 1970. – 232с.
679286
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки; Неугомонные бездельники : повести : для сред. шк. возраста / Г.П. Михасенко. – Иркутск, 1991. – 348с.
679287
   Канджі 2021 року // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Cічень - лютий (№ 1/2) : Тонкощі японської літератури. – С. 6


  У кінці 2021 року в Японії обрали ієрогліф-канджі, який символізує цей рік. Переможець - золото. У Японії названо «ієрогліф року».
679288
   Кандиба Олександр Іванович // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 28-38
679289
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Кандид / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1955. – 111с.
679290
  Вольтер Кандид. Простодушный / Вольтер. – Москва, 1965
679291
  Флобер Г. Кандидат / Г. Флобер. – МоскваЛ., 1960. – 116с.
679292
  Азольский А. Кандидат : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 3. – С. 11-69. – ISSN 0130-7673
679293
  Бондаренко К. Кандидат в диктаторы // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 20 (189). – С. 58-62


  На фоне бурных споров историков и политиков относительно личности Степана Бандеры, его вклада в историю Украины и украинского национально-освободительного движения, как-то в сторону отходит главный политический оппонент Бандеры - полковник Андрей ...
679294
  Бондаренко К. Кандидат в диктаторы // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 21 (190). – С. 50-54
679295
  Сидоренко С. Кандидат з нюансами: що відбувається в ЄС перед історичним рішенням щодо України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 13. – ISSN 1992-9277
679296
  Троепольский Г.Н. Кандидат наук / Г.Н. Троепольский. – М, 1959. – 264с.
679297
  Троепольский Г.Н. Кандидат наук / Г.Н. Троепольский. – М, 1962. – 210с.
679298
  Партико З. Кандидат наук= доцент? А доктор наук = професор? Як захиститися від псевдонауки, плагіату й замовних дисертацій. : щоденна українська газета // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 76). – С. 8


  Із тексту: "Для скорочення кількості дисертацій, які мало впливають на рівень науки, з чинного законодавства потрібно видалити пункт про те, що, зокрема, звання доцента присвоюють тим, хто має ступінь доктора наук. Адже (скажемо правду !) ступені ...
679299
  Мельниченко В. Кандидат у депутати в партійному інтер"єрі // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-28. – ISSN 1812--514Х
679300
  Лендєл В.М. Кандидат у кандидати / В.М. Лендєл. – Київ, 1974. – 79с.
679301
  Карасьов М. Кандидати в лауреати // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 5


  Про твори українських письменників, які були обрані на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка
679302
   Кандидатів визначено // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  У МОНмолодьспорту відбулося засідання Комітету з Державної премії України в галузі освіти і науки. Голова Комітету міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник поінформував про загальну кількість робіт, що надійшли для розгляду. Під час ...
679303
  Бондаренко Н. Кандидатів у ВАКС ретельно перевіряють на зв"язки з рф // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 квітня (№ 14/15). – С. 17. – ISSN 1992-9277
679304
  Богданова Светлана Кандидатов просеют сквозь сито критериев : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 24-25 : Фото
679305
  Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация : Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соиск / Ф.А. Кузин. – 5-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2000. – 224с. – ISBN 5-86894-418-6
679306
  Борисов А.Ф. Кандидатский стаж : (записки партизана) / А.Ф. Борисов ; предисл. А. Преснякова ; худож. И. Захаров. – Москва : Современник, 1984. – 192 с. : ил. – (Память)
679307
  Найдис И.Г. Кандидатский стаж и его значение в деле регулирования и улучшения качественного совтава Коммунистической партии Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Найдис И.Г.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1957. – 18л.
679308
  Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту : Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2003. – 76с. – ISBN 966-7942-98-8


  Для аспірантів, здобувачів, магістрів, наукових керівників дисертаційних досліджень.
679309
  Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту : Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європейський університет. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Європейський університет, 2006. – 136с. – ISBN 966-7942-98-8
679310
   Кандидатська з Антарктики / розмову вела Л.Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Аспірант кафедри астрономії фізичного факультету Володимир Лозицький (науковий керівник Г.П.Міліневський) привіз результати досліджень для своєї майбутньої дисертації аж з австралійській станції "Дейвіс".
679311
  Шейко В. Кандидатська і докторська дисертації: написвння, оформлення, захист / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.113-121. – ISSN 1682-2366
679312
  Дмитренко М. Кандидатський іспит із фольклористики // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 259-322. – ISBN 978-617-676-148-8
679313
   Кандидатські і докторські дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (2012-2018 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Б-ка ; [упоряд. І.П. Лимаренко ; вступ. ст. С.М. Курінної ; наук. ред. Н.В. Швидка ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2019. – 71, [1] с. – Покажчики: с. 59-71
679314
   Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.) = Phd and doctoral theses defended in Ukraine in specialty 19.00.10 - organizational psychology ; economic psychology (2006-2017) : довідник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. та соц. психології, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", Каф. психології [та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 144, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Текст ст. парал. укр., рос., англ.
679315
  Ткачук М.Л. Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819-1924): специфіка жанру // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 3-14. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678


  У статті висвітлено особливості кандидатських творів студентів Київської духовної академії (КДА) ХІХ – початку ХХ ст. як найважливішого елементу їхньої освітньо-наукової підготовки.
679316
  Попов А.А. Кандидаты в президенты США накануне выборов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 3-25. – ISSN 0321-2068
679317
  Медовников Д. Кандидаты в чемпионы: средние быстрорастущие компании и программы их поддержки / Д. Медовников, Т. Оганесян, С. Розмирович // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 50-66 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0042-8736
679318
   Кандидаты в чудеса. 7 новых чудес света: переэкзаменовка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 56-63 : фото
679319
  Муравьев Н.В. Кандидаты на судебные должности / Н.В. Муравьев. – Москва : Тип. А.Н. Мамонтова и К*, 1886. – IV, 179 с.
679320
  Шварев В.А. Кандиевское восстание. / В.А. Шварев. – Пенза, 1955. – 136с.
679321
   Кандил Шарипович Джураев. – Душанбе : Дониш, 1987. – 35с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; Вып. 35)
679322
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Кандід : філософські повісті : пер. з фр. / Вольтер ; передм. та прим. Я.І. Кравця. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. в прим.: с. 373-410 та в підрядк. прим. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4961-2
679323
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Кандід або оптимізм / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Київ, 1927. – 129 с.
679324
  Вольтер Кандід або оптимізм / Вольтер. – Київ, 1955. – 165 с.
679325
  Коваленко А.Л. Кандониды (Candonidae, Ostracoda) Юго-Запада СССР : монография / А.Л. Коваленко; Отв. ред. Негадаев-Никонов К.Н. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 176 с.
679326
   Канев. – Киев : Мистецтво, 1982. – 63с.
679327
   Канев Казацкий : (по местам казацких поселений) / междунар. обществ. организация "Союз казацтва", Канев. полк ; [сост.: Л.Я. Пилат, О.Д. Петриченко, В.Н. Боронило и др.]. – Киев : [б. и.]. – (Серия Экскурсии Канев - Пекари - Хмельная"" ; [кн. 3]). – ISBN 978-966-1502-00-9
Ч. 1 : Каневский массив (продолжение). – 2010. – 175, [1] с. : ил., карты. – На обл. также: Каневский 3 сборник
679328
  Лаврушин Ю.А. Каневские гляциодислокации / Ю.А. Лаврушин, Ю.Г. Чугунный. – Москва : Наука, 1982. – 103с.
679329
   Каневский А.. – Москва, 1988. – 79с.
679330
   Каневский Андрей Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0367-4290
679331
  Биленко В.В. Каневский государственный музей-заповедник : путеводитель / В.В. Биленко, Я.М. Данилов. – Киев : ДЛВ, 1960. – 126 с. : ил.
679332
   Каневский государственный музей-заповедник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1967. – 22с.
679333
   Каневський государственный музей-заповедник "Могила Т.Г.Шевченко". – Киев : Мистецтво, 1963. – 25 с.
679334
  Яценко Б.П. Канзас (- штат у північно-західній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 214. – ISBN 978-966-02-6472-4
679335
  Литовченко Елена Каникулы - Ура? : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 10 : Фото
679336
  Захаров П. Каникулы / П. Захаров. – Смоленск, 1957. – 168с.
679337
  Маспэн Андрэ Каникулы Аллена. / Маспэн Андрэ. – М., 1972. – 80с.
679338
  Бегбедер Ф. Каникулы в коме = Vacances dans le coma : роман : [книга, бросающая вызов обществу и современной морали] / Фредерик Бегбедер ; пер. с фр. И. Кормильцева. – Москва : Иностранка, 2012. – 248, [8] с. – ISBN 978-5-389-02695-7


  "Каникулы в коме" - дерзкая и смешная карикатура на современную французскую богему, считающую себя центром Вселенной. На открытие новой дискотеки "Нужники" приглашены лучшие из лучших, сливки общества - артисты, художники, музыканты, топ-модели, ...
679339
  Хорват Даниэла Каникулы в монастыре / Хорват Даниэла, Хефлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 94-99 : фото. – ISSN 1029-5828
679340
   Каникулы в стране сказок.. – Л, 1992. – 606с.
679341
  Гамаюн Ульяна Каникулы Гегеля : новелла // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 100-115. – ISSN 0130-7673
679342
  Рыбаков А.Н. Каникулы Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1966. – 123с.
679343
  Тычинин В.В. Каникулы на колесах / В.В. Тычинин. – К., 1988. – 270с.
679344
  Чичкина Светлана Каникулы с "Авророй Интур" : Лето. Каникулы...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 47 : Фото
679345
  Шутова Наталья Каникулы с "Арт-Туром" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 62 : Фото
679346
   Каникулы: игра, воспитание. – М, 1988. – 160с.
679347
   Каникулярные курсы при Университете Св. Владимира для преподавателей физики Киевского Учебного Округа 2-5 января 1907 г. / Киевский учеб. окр. Каникулярные курсы для преподавателей физики. – Киев : Тип. Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1908. – II, [2], 82 с.


  Содержание: 1. Воронец П.В. Значение понятия о геометрической производной в кинематике точки. С. 1-16; 2. Суслов Г.К. Закон центра инерции и закон моментов. С. 17-32; 3. Де-Метц Г.Г. О постановке практических занятий по физике в среднеучебных ...
679348
  Канивец В.И. Канинская пещера / В.И. Канивец. – М, 1964. – 136с.
679349
  Чехов А.П. Канитель / А.П. Чехов, 1937. – 31с.
679350
  Чехов А.П. Канитель / А.П. Чехов. – М, 1964. – 56с.
679351
   Канитель: повести и рассказы рус.писателей.. – Пермь, 1990. – 313с.
679352
  Ногин К.И. Канифольно-скипидарное производство / К.И. Ногин. – 23 рис. в тексте. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1929. – 171 с.
679353
  Головко Т. Канібали людських душ, або Як і чому звичайна їжа диктаторів впливала на долі народів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Книга Вітольда Шабловського "Як нагодувати диктатора".
679354
   Канів. – Київ, 1960. – 25 с.
679355
  Кілессо С.К. Канів / С.К. Кілессо. – Київ, 1964. – 33 с.
679356
  Кілессо С.К. Канів / С.К. Кілессо. – Київ, 1969. – 48 с.
679357
   Канів. – Київ, 1971. – 39с.
679358
   Канів. – Київ : Мистецтво, 1977. – 45с.
679359
   Канів. – Київ : Мистецтво, 1979. – 63с.
679360
   Канів. – 2-е изд. – Київ : Мистецтво, 1982. – 63с.
679361
  Іщенко М.Є. Канів : путівник / М.Є. Іщенко ; [худож. Л.Є. Киреєва]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 123 с. : іл., фот. ; 10х7 см. – Мініатюрне видання
679362
  Береза В.П. Канів = Kaniv : путівник / В.П. Береза. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 158 с. : іл., фот. ; 11,5х8,5 см. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7775-0054-4
679363
  Мицик Ю.А. Канів козацький / Юрій Мицик. – Канів : Родень, 1997. – 67, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7169-01-4


  У пр. № 1722140 напис: Дорогій Валентині Семенівні від автора, побажанням міцного здоров"я! 16.05.2012 р. Підпис
679364
  Бондаренко Г. Канів: етнокультурний ресурс // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 115-118. – ISSN 2664-4282
679365
   Канівець Віктор Іванович. До 45-річчя наукової діяльності : Дослідження. Творчість. Боротьба. – Чернігів, 2007. – 92с. – Доп.карт.гр.
679366
  Донець Г.П. Канівська книга : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 80 с.
679367
  Костенко С. Канівська святиня у спогадах Олекси Кобця // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 48-55. – ISSN 0131-2685


  Могила Т.Г. Шевченка на Чернечій горі.
679368
  Ткаченко М. Канівська сотня Переяслівського полку за Румянцівською ревізією / М. Ткаченко. – К, 1926. – 66с.
679369
  Синиця Є.В. Канівське поселення // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 219. – ISBN 978-966-02-6472-4
679370
  Мезенцева Г.Г. Канівське поселення полян / Г.Г. Мезенцева. – Київ, 1965. – 124с.
679371
  Мицик Ю. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631-1633 років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 43-53
679372
  Кришталь О.П. Канівський біогеографічний заповідник // Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1947. – Т. 1, вип. 1. – С. 3-134
679373
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1956. – 32с.
679374
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1963. – 24с.
679375
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1967. – 22с.
679376
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1967. – 22с.
679377
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – Дніпропетровськ, 1971. – 76с.
679378
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1973. – 23с.
679379
  Танана Р.В. Канівський державний музей-заповідник Т.Г. Шевченка. Путівник = R.V. Tanana, N.M.Shipilyeva / Р.В. Танана, Н.М. Шпильова. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 94с.
679380
  Гощинський Северин Канівський замок : Повість / Гощинський Северин. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 84с. – ISBN 966-7276-64-3
679381
  Гощинський С. Канівський замок / Северин Гощинський // Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – С. 169-317. – ISBN 966-8126-21-7
679382
  Гетьман В.І. Канівський заповідний край [Канівський природний заповідник і його проблеми] // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 37-40


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
679383
  Гетьман В. Канівський заповідник: проблеми сьогодення // Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 2012. – 2 листопада (№ 44). – С. 19


  У статті к.г.н. доцента КНУТШ В. Гетьмана йдеться про надання Канівському заповіднику статусу біосферного із занесенням до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
679384
   Канівський музей народного декоративного мистецтва.. – Дніпропетровськ, 1979. – 32с.
679385
  Самбор Б. Канівський преподобномученик часів Руїни // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 19 (139), жовтень. – С. 7


  Преподобномученик Макарій Канівський, архімандрит Овруцький, Переяславський чудотворець.
679386
   Канівський природний заповідник : путівник. – Канів, 1999. – 112 с. – ISBN 966-7459-24-1
679387
  Ковтун О. Канівський природний заповідник // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 390-391. – ISBN 978-966-8567-14-8
679388
  Чорний М.Г. Канівський природний заповідник / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 221. – ISBN 978-966-02-6472-4
679389
  Гетьман В.І. Канівський природний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 53-59 : фото
679390
   Канівський природний заповідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології" ; [текст і фото В.М. Грищенко]. – Київ : [б. в.], 2013. – 12, [1] с., включ. обкл. : фотогр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 12
679391
  Чорний М.Г. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 383, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 193-222. – ISBN 978-966-439-613-1
679392
  Яценко М.П. Канівський район / М.П. Яценко, Я.І. Стрипко, Л.О. Некраса // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 221-222. – ISBN 978-966-02-6472-4
679393
  Мартич Ю.М. Канівські вечори / Ю.М. Мартич. – К, 1973. – 206с.
679394
  Гетьман В. Канівські гори-блакитні здалека // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 1 (145). – С. 113-121. – ISSN 0868-8893


  Істрія Канівського заповідника.
679395
  Грищенко В.М. Канівські гори // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 222-223. – ISBN 978-966-02-6472-4
679396
   Канівські гори / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології та медицини", Канів. природ. заповідник" ; [уклад. В.М. Грищенко]. – Канів : Друк Арт, 2023. – 12, [1] с., включ. обкл. : фотоіл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 13
679397
  Гетьман Володимир Канівські гори. Де колись вирувало море... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 26-29 : Фото
679398
  Чорний М.Г. Канівському природному заповіднику - 85 років (замість передмови) // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 2. – С. 1-2. – ISSN 1729-7184
679399
  Іщенко М.Є. Канівщина / М.Є. Іщенко. – Дніпропетровськ, 1969. – 127с.
679400
  Куоммен Д. Канікули // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 85-99. – ISSN 0320 - 8370
679401
  Лаудон Х. Канікули в Берліні : роман / Х. Лаудон; [Пер. з нім. Б. Гавришківа]. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 239 с.
679402
   Канікули в інформаційно-просвітницькому Центрі "Екологічна варта" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 32 : фото
679403
  Лиховид І. Канікули на вимогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 грудня (№ 229). – С. 7


  Через економію коштів студентів відправляютьна позапланований відпочинок. Експерти - про наслідки такого навчання.
679404
  Горпенюк Максим Канікули по-грузинськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 60-64 : фото
679405
  Карнаухов Є. Канікули сорок першого // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Співробітник геологічного ф-ту Євген Карнаухов згадує про перший день Великої вітчизняної війни.
679406
   Канікули у Виграєві - єднання з природою // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 32-33 : фото
679407
  Рутківський В.Г. Канікули у Воронівці : [для дошк. і мол. шк. віку] / В. Рутківський ; худож. Г.Л. Лотиш. – Одеса : Маяк, 1989. – 176 с.
679408
  Тищенко Алла Каністерапія - ефективний метод одужання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 7 : фото
679409
  Мосендз Л. Канітферштан : на мову українську перелицьований : поема / Леонід Мосендз. – Інсбрук : Видав І. Тиктор, 1945. – 31 с. : іл.


  В пр. №7127BRO дарчий напис автора.
679410
   Каніщенко Олена Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183-184. – ISBN 978-966-439-754-1
679411
   Каніщенко Олена Леонідівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35


  Член Спеціалізованої вченої ради.
679412
   Каніщенко Олена Леонідівна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204. – ISBN 978-966-933-054-3
679413
  Оцуки С. Канкай ибун / С. Оцуки, К. Симура. – М., 1961. – 31с.
679414
  Юренев Р.Н. Канн - Москва - Венеция / Р.Н. Юренев. – М, 1964. – 234с.
679415
  Лазурьевский Г.В. Каннабиноиды / Г.В. Лазурьевский, Л.А. Николаева. – Кишинёв, 1972. – 68с.
679416
  Андронов М.С. Каннада-русский словарь : около 35000 слов / М.С. Андронов, М.А. Дашко, В.А. Макаренко ; под ред. Умапати Тумкура ; с прил. карт. очерка грамматики яз. каннада М.С. Андронова. – Москва : Руский язык, 1979. – 762 с. – Библиогр.: с. 792 (6 назв.)
679417
  Конвісар В.Т. Канни : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Молодь, 1961. – 299 c.
679418
  Кушнарьов Денис Канни. Відчуй себе зіркою / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь, // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 20-23 : фото
679419
  Воеводский Л.Ф. Каннибализм в греческие мифах : Опыт по истории развития нравственности / [Соч.] Л. Воеводского. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева,, 1874. – [8], 397 с.
679420
  Вдовкина Мария Каннибалы по призванию. Интервью с жуткой сектой. Пожиратели смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 50-54 : фото
679421
   Канниццаро Станиславо / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 149-162. – ISBN 966-594-386-3
679422
   Канніццаро Станіслао / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 88-97. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
679423
  Короткий В.А. Канніццаро Станіслао / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 210. – ISBN 966-06-0393-2
679424
  Рутковский А. Канномания-2012 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  МКФ №1 открылся на франц. Ривьере 16 мая, в юбилейный 65-й раз. И в юбилейный пятый раз на кинорынке Канн будет представлен павильон укр. кинематографии. На том связь событий и кончается. Принц и нищая - мимолетный, ни к чему не обязывающий мезальянс ...
679425
  Сухолотюк Игорь Каннский фестиваль (боевых исскусств) : Экспедиция. В поисках совершенств / Сухолотюк Игорь, Пузанов Вадим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-86 : Фото
679426
  Шлиффен Канны / Шлиффен. – 25с.
679427
  Шлиффен Канны / Шлиффен. – 2-е изд. – М., 1938. – 415с.
679428
  Вашенцев С.И. Канны / С.И. Вашенцев. – Москва, 1969. – 392с.
679429
  Косарева Н.К. Канова и его произведения в Эрмитаже / Н.К. Косарева. – Л., 1961. – 22с.
679430
  Єршов В. Канон авторів і текстів польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті на основі біографічного та культурно-історичного методів запропоновано принципи таксономічної організації польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму. In the article there are offered principles of taxonomical ...
679431
  Шляхова Н.М. Канон актуальності розімуння в літературно-художній критиці // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 19-23. – ISBN 978-966-171-217-0
679432
  Ибн Сина Абуали Канон врачебной науки / Ибн Сина Абуали. – Ташкент
1. – 1954. – 552с.
679433
  Ибн Сина Канон врачебной науки / Ибн Сина. – Ташкент
3. – 1959. – 731с.
679434
  Ибн Сина Абуали Канон врачебной науки / Ибн Сина Абуали. – Ташкент
3. – 1960. – 763с.
679435
  Ибн Сина Канон врачебной науки / Ибн Сина. – Ташкент
4. – 1960. – 767с.
679436
  Ибн Сина Канон врачебной науки / Ибн Сина. – Ташкент
5. – 1960. – 331с.
679437
  Ибн Сина Абу Али Канон врачебной науки / Ибн Сина Абу Али. – Ташкент, 1985. – 768с.
679438
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 3, т. 1. – 1979. – 792с.
679439
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 3, т. 2. – 1980. – 703с.
679440
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 4. – 1980. – 735с.
679441
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 5. – 1980. – 326с.
679442
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 1. – 1981. – 550с.
679443
  Ибн Сина Абу Али Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абу Али. – Ташкент : ФАН
2. – 1982. – 832с.
679444
  Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1987. – 288 с.
679445
  Дубровина Дубровин И.М. Канон или канун? / Дубровин И.М. Дубровина. – М, 1990. – 366с.
679446
  Осадча Ю. Канон і апокрифи історичної прози в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-64. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено в діахронічному зрізі особливості різновидів історичної прози в Японії від періоду формування історичної свідомості та появи ранніх літературних пам"яток (XVIIст.) до зрілого середньовіччя. Розглянуто центральні методологічні засади ...
679447
  Герчанівська П.Є. Канон і стиль як структуроутворюючі принципи народної релігійної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
679448
  Бойчук Б. Канон із переламаним хребтом // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 31


  Щодо аналізу модернізму В. Агеєвою.
679449
  Гнідець У. Канон літератури для дітей та юнацва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 72-80. – ISSN 0236-1477
679450
  Павлишин М. Канон та іконостас : Літературно-критичні статті / М. Павлишин. – Київ : Час, 1997. – 445 с. – (Українська модерна література). – ISBN 5-7101-0169-9
679451
  Смігунова О.Г. Канон у культурі посмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-131. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
679452
  Ніколенко В.А. Канон української класики у роботах М. Зерова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 44-51. – ISSN 1996-5931


  Сучасні історико-літературні полеміки актуалізують питання становлення канону української класики. The most recent literary history debates emphasize the importance of issues concerning the formation of the Ukrainian classical canon.
679453
  Агеєва В. Канон як мистецтво пам"яти // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 153-163
679454
  Юхимик Ю.В. Канон як фактор художньо-образного творення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-65
679455
  Макаров Ю. Канон, маршрут, надежда? // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 251-271. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2307-3195
679456
  Николаев А.М. Канонада / А.М. Николаев. – М, 1969. – 166 с.
679457
  Прилипко О. Канонада салюту й обстрілу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 11


  Все, що призвело до Другої світової війни, остаточно забуте. Якби не пандемія, яка перенесла парад перемоги у Москві, ми виявилися б свідками сумного й огидного видовища...
679458
  Зуб С.С. Каноническая пуассонова структура на Т*SE(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
679459
  Боревич З.И. Каноническая форма Жордана : метод. пособ. по курсу линейной алгебры / сост. З.И. Боревич ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова ; отдел заоч. обучения математико-механический факультет. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1957. – 31 с.
679460
  Перестюк М.О. Каноническая форма одного класса дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, Ю.А. Митропольский, А.М. Самойленко // Доклады расширенных засед. семинара Ин-та прикл. мтем. им. И.Н. Векуа
679461
  Васильев А.А. Каноническая школа права в средневековой Европе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 36-37. – ISSN 1812-3910
679462
  Алмазов А.И. Канонические ответы Иоасафа, Митрополита Ефесского : (Малоизвестный памятник права Греческой церкви XV века) : текст и перевод с предварительным очерком и примечаниями / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" типография, 1903. – 62 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
679463
  Садуллаев А. Канонические произведения и аналитические множества : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садуллаев А.; МГУ, Мех.- мат. фак. – М., 1972. – 16л.
679464
  Хигатурян Л.В. Канонические тексты и правило авторитета в оценке религиозной философии: А. Хомяков - В. Соловьев - И. Ильин // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.150-155. – ISSN 0869-0499
679465
  Аржаных И.С. Канонические уравнения ранга, большего нуля / И.С. Аржаных. – Ташкент, 1962. – 147 с.
679466
  Бенешевич В.Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII века до 883 г. : К древнейш. истории источников права греко-вост. церкви / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – [2], XIV, 334, [1] с. – Библиогр.: с. X-XIII
679467
  Ференс-Сороцкий Каноническое (церковное) право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 139-150. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
679468
  Бурега В.В. Каноническое и юридическое положение Православной Церкви в монархии Габсбургов в XVIII - начале XX вв. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 251-266
679469
  Гитман Д.М. Каноническое квантование полей со связями / Д.М. Гитман, И.В. Тютин. – Москва : Наука, 1986. – 215 с.
679470
  Горчаков М.И. Каноническое право : лекции свящ.. Горчакова / составил Волчанецкий. – литография. – Санкт-Петербург : Изд. Кравченко ; Литогр. В. Кравченко, 1868. – 308 с. – Нап. от руки. Литогр.
679471
  Шевченко Т.И. Каноническое признание Московским патриархатом Финляндской православной церкви в 1957 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0130-3864
679472
  Храпенко О.О. Канонізація адвоката І. Ковшарова в історії одеської адвокатури // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 183-184. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
679473
  Зварич В. Канонізація сонету як жанру в українській поезії: з творчого досвіду поетів-неокласиків // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 12-15


  Красу, гармонію світу поети-неокласики прагнули відтворити у письмі через кристалізовані досвідом художні форми. У стильовому аспекті класичні форми вірша, зокрема сонет, у поезії "п"ятірного грона нездоланих співців" увиразнюють думку автора, ...
679474
  Зашкільняк Л. Канонічна історія стереотипного сусіда // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 11-14


  Історія Польщі та поляків в українській історіографії.
679475
  Сливка С. Канонічна певність благодаті Святих місць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 53-60. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
679476
  Татенко В. Канонічна психологія Володимира Роменця: вчинок, історія, особистість / В. Татенко, Т. Титаренко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 22-38. – ISSN 1810-2131
679477
  Шевцов С. Канонічне (церковне) право // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 252-266. – ISSN 2227-7153
679478
  Ластовський В.В. Канонічне право : особливості еволюції в Україні в епоху феодалізму / В.В. Ластовський; Черкаський інститут управління; Українське історичне товариство. – Черкаси, 2002. – 24с.
679479
   Канонічне право : підручник / В.І. Лубський [та ін.] ; за ред. Лубського В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 572 с. – Бібліогр.: с. 566-571 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-081-1
679480
  Сливка С.С. Канонічне право : навч. посібник / С.С. Сливка ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Навч.-науковий ін-т права та психології. – Київ : Атіка, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 122-159. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-326-456-1
679481
  Сливка С.С. Канонічне право : навч. посібник / С.С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – (Вид. 2-ге, допов. і перероб.). – Київ : Атіка, 2013. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-326-456-1
679482
  Трофанчук Г.І. Канонічне право : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 269, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 267-269 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-608-8
679483
  Трофанчук Г.І. Канонічне право : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 269, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 267-269 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-608-8
679484
  Сливка С. Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії / С. Сливка, Б. Сливка, М. Кавчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 41-47. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
679485
  Баранько Я.С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баранько Яна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 169 арк. – Бібліогр.: арк. 148-169
679486
  Баранько Я.С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баранько Яна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
679487
  Волощенко О.М. Канонічне право як окрема система права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-56
679488
  Олексійчук Л.В. Канонічне право як окрема специфічна система права та унікальне правове утворення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
679489
  Баранько Я.С. Канонічне право: історія і методологія дослідження // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 91-97. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
679490
  Баранько Я.С. Канонічне право: історія та методологія дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу процесу становлення канонічного права та окресленню методологічних підходів щодо його дослідження. Статья посвящена анализу процесса становления канонического права и выделению методологических подходов в его ...
679491
  Васянович О.А. Канонічне право: історія та сучасність // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 41-42.
679492
  Зварич І.М. Канонічний текст і міф у новітньому художньому мисленн // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.46-51. – ISBN 966-568-658-5
679493
  Бетко І. Канонічні і неканонічні елементи в поемі Марія. Архетипічна пара дочки (діви-жертви) і Скорботної Матері в поезії Шевченка. Українська богородична поезія нової й новітньої доби
679494
  Климчук Т.В. Канонічні матриці та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Климчук Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 129 арк. – Додатки: арк. 125-129. – Бібліогр.: арк. 116-124
679495
  Климчук Т.В. Канонічні матриці та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Климчук Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
679496
  Скиба Т.В. Канонічні строфічні форми в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 229-237
679497
  Вакін В. Канонічні та геополітичні умови утворення Литовської митрополії XIV-XV ст. Частина І // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 137-148. – ISSN 2519-4348
679498
  Семенко С.М. Канонічні тексти тенрійської релігії як джерело японської мови середини ХІХ ст. у її кансайському варіанті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 185-193. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються можливі перспективи і напрями дослідження унікального мовного матеріалу, який міститься в канонічних текстах Тенрійської релігії і є своєрідним конгломератом мов різних історичних епох, мовленнєвих стилів із широким залученням ...
679499
  Беценко Т. Канонічні текстово-образні конструкції в українському та словацькому пісенному фольклорі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 37-40. – ISSN 0130-5263
679500
  Степовик Д. Канонічність і національна своєрідність традиційної української ікони // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 48-57. – ISBN 966-95452-3-9
679501
  Вірченко Т. Канонічність сучасної драматургії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 107-116. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті доводено необхідність формування літературного канону письменників, зокрема сучасних драматургів. Обгрунтовано, що до канону мають бути зараховані ті автори, чиї твори відповідають таким критеріям: естетична могутність, художність, ...
679502
  Чорнописька В. Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 155-162. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
679503
  Смирнов А. Канонічно-юрисдикційний статус Православних Церков України в роки Другої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 112-121. – ISSN 0869-3595
679504
  Тимошик М. Канонічно визнаній україномовній Біблії - 60 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 16-22 червня (№ 22/23). – С. 7


  60 літ тому, 12 червня 1962 року, вийшов у світ українськомовний переклад Біблії. Повний, канонічно визнаний усім християнським світом. Перекладач - політичний вигнанець з України Іван Огієнко.
679505
  Шупта Д. Канонна ідентифікація портретних зображень Г.С. Сковороди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 14-15
679506
  Петикян С.Г. Каноны Григория Просветителя как источник армянского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805


  Анализируя каноны Григория Просветителя, автор показывает, что помимо религиозных норм в них содержались правовые нормы, обязательные для всех слоев населения. Каноны являлись источником армянского права, регулировали определенные общественные ...
679507
  Рыжакова С.И. Каноны национальных культур: опыт Голландии, Дании и Латвии 2000-х годов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 76-88. – ISSN 0869-5415
679508
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов ; Нац. акад. наук Украины. – Донецьк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-1152-Х
Кн.3 : Процесс обращения. – 2000. – 504 с.
679509
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Н.Д. Прокопенко, Е.Т. Иванов ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-2014-6
Кн. 4 : Процесс распределения и общественные отношения. – 2001. – 546 с.
679510
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Б.Н. Иваненко, Е.Т. ИвановНац. акад. наук Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-2014-6
Кн. 5 : Прикладной производственно-экономический анализ. – 2002. – 546 с.
679511
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов, С.Е. Иванов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-2969-0
Кн.6 : Прикладной социально-экономический анализ. – 2003. – 596 с.
679512
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-3326-4
Кн.7 : Процесс эволюции экономики, производства и общества. – 2004. – 620 с.
679513
   Каноны рынка и законы экономики / НАНУ; Ин-т экономики промышленности; А.И. Амоша, Е.Т. Иванов, Н.Д. Прокопенко, С.Е. Иванов. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-3613-1
Кн.8 : Экономическое проектирование. – 2005. – 548с.
679514
  Шкраб"юк П. Каносса: подорож без повернення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 11


  З-поміж численних споминів про голову Центральної ради М.С. Грушевського некролог-роздум Олександра Шульгіна вирізняється глибиною і проникненням у причини повернення Грушевського на Батьківщину. Каносса - символ покаяння. Представлено авторські ...
679515
  Батюк І. Кансайський діалект як засіб вираження авторського "я" в японській прозі (на матеріалі творів Накагамі Кенджі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 118-125. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
679516
  Слободчиков И.Ф. Канские перекаты / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1968. – 256с.
679517
  Матузов В.Т. Канско-Ачинский ТПК / В.Т. Матузов, С.И. Савин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (В помощь лектору.- Библиотечка "территориально-производственные комплексы СССР")
679518
  Григорьев К.Н. Канско-Ачинский угольный бассейн = Геологическое строение, угленосность и перспективы развития / К.Н. Григорьев. – Москва : Недра, 1968. – 184с.
679519
  Бурцев М.П. Канско-Ачинский угольный бассейн. Геологическое строение и угленосность / М.П. Бурцев. – Москва : [Б. и.], 1961. – 139 с. + вкл. л. – Библиогр.: с. 137. – (Лаборатория петрологии угля / АН СССР, Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых)
679520
  Петрарка Ф. Кансоньере. Моя тайна, или книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма / Ф. Петрарка; Вступ. статья, сост. О.А. Дорофеев; Худ. оформл. серии П. Навдаев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1999. – 794с. – (Бессмертная библиотека ; Зарубежные классики). – ISBN 5-87907-094-8
679521
   Канстантин Калиновский. – Гродно, 1988. – 87с.
679522
  Самарський А.Ю. Кант-Гегель-Канарський: естетичний аспект формування діалектичного мислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 129-131


  Незважаючи на ретельне освітлення питань естетики, філософи-матеріалісти не ставили перед собою завдання побудови теорії естетики. На наш погляд, це зробив А.С. Канарський. Він продовжив Маркса і довів до кінця матеріалістичне розуміння гегелівської ...
679523
  Библер В.С. Кант - Галилей - Кант: (Разум Нового времени в парадоксах самообоснования) / В.С. Библер. – Москва : Мысль, 1991. – 317, [3] с. : ил. – ISBN 5-244-00628-2
679524
  Сережников В. Кант / В. Сережников. – М.-Л., 1926. – 255с.
679525
  Нарский И.С. Кант / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1976. – 207с. – (Мыслители прошлого)
679526
  Гулыга А.В. Кант / А.В. Гулыга. – Москва, 1977. – 303с.
679527
  Гулыга А.В. Кант / А.В. Гулыга. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 303с.
679528
  Баскин Ю.Я. Кант / Ю.Я. Баскин. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 82. – (Из истории политической и правовой мысли)
679529
  Кушаков Ю.В. Кант (Kant) Іммануїл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 435-444. – ISBN 966-316-069-1
679530
  Шашков Н.И. Кант и "этический социализм". / Н.И. Шашков. – Свердловск, 1975. – 147с.
679531
  Попов С.И. Кант и кантианство. / С.И. Попов. – Москва, 1961. – 297с.
679532
   Кант и кантианцы : Критические очерки одной философской традиции. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
679533
  Поликарпова Е.В. Кант и основы интеллектуального и политического либерализма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 15. – С. 12-17. – ISSN 1812-3805
679534
  Савченко А.И. Кант и позитивизм (проблема предмета философии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Савченко А. И.; КГУ. – К., 1986. – 16л.
679535
  Савченко Анатолий Иванович Кант и позитивизм (проблемы предмета философии) : Дис... канд. филос.наук: 08.00.03 / Савченко Анатолий Иванович; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 155л. – Бібліогр.:л.137-155
679536
  Никоненко В.С. Кант и Соловьев: из истории русского кантианства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 17-20. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
679537
  Длугач Т.Б. Кант и теоретическая философия Германа Когена // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.160-170. – ISSN 0042-8744
679538
  Титаренко В.А. Кант і Гегель про війну, революцію та "вічний" мир // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 88-91
679539
  Козловський В.П. Кант і православ"я : трансцендентальне вчення про душу у сприйнятті викладачів Київської Духовної Академії // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 215-229
679540
  Жижек С. Кант і Сад: ідеальна пара // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-85
679541
  Булигін Є. Кант і сучасна філософія права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 304-311. – ISSN 2227-7153
679542
  Костик В. Кант і фольклор Буковини // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 77-79. – ISBN 966-568-301-2


  Весняно-обрядовий фольклор Буковини.
679543
  Козловський В. Кант про інтелігібельну природу, або по той бік антропології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 176-190. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізуються погляди Канта щодо особливості емпіричного та інтелігібельного характеру. Акцентується увага на залежність людської свободи, моралі, спонтанності від інтелігібельної природи, що як трансцендентальна сутність має стосунок не лише ...
679544
  Пагутяк Галина Кант, Книги, Кенігсберг // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 7. – С. 128-134
679545
  Прокофьев А.В. Кант, обман, применение силы // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.60-90. – ISSN 0869-5377
679546
  Терлецький В. Кант, програма просвітництва та її неминуще значення для сьогодення // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 132-147. – ISSN 2413-7065
679547
  Черноскутов Ю.Ю. Кант, Фреге и формальность логики // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 51-52
679548
  Новгородцев П.И. Кант. Как моралист // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 307-320. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
679549
  Длугач Т.Б. Кант. Третья "Критика" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С.5-24. – ISSN 0235-1188
679550
  Давіденко В. Кант: мораль, антропологія, совість // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Т. 42, № 2. – С. 111-118. – ISSN 2075-6461


  Монографію присвячено дослідженню антропології Канта. В центрі уваги – з’ясування концептних підходів німецького філософа до проблеми людини. Дослідницька стратегія автора увиразнюється у побудові низки концептних моделей, які дають змогу виявити ...
679551
  Гальегос Р. Кантакларо / Р. Гальегос. – М, 1966. – 327с.
679552
  Михайловський М. Кантата "Завойовники прерій" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 19-20


  Новий твір Сергія Яременка на слова Яра Славутича.
679553
  Уманець О.В. Кантата А. Шнітке "Історія доктора Іоганна Фауста": культурологічний аспект : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Уманець О.В.; Мін-во культури і мистецтв України). – Х., 1998. – 20л.
679554
  Галайку В. Кантата верности. Острие судьбы. Голубые ворота неба / В. Галайку. – Кишинев, 1984. – 255с.
679555
  Ливадитис Т. Кантата для трех миллиардов голосов / Т. Ливадитис. – М. : Прогресс, 1968. – 103с.
679556
  Шевчук І.Г. Кантата М. Лисенка "На вічну пам"ять І. Котляревському": жанровий та духовно-міфологічний контекст // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Оганезова-Григоренко [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28, кн. 1. – С. 89-101. – ISSN 2524-0447
679557
  Романов К.К. (Великий князь) Кантата на двухсотлетие со дня рождения М.В. Ломоносова 1711-1911 / [соч.] К. Р. почетного акад. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1911. – [2], 4 с.
679558
  Немет Й. Кантата о труженике земли: альбом репродукций / Й. Немет. – Москва, 1978. – 48с.
679559
  Стеценко К.Г. Кантати і хори / Кирило Стеценко; [ упоряд. М.С. Юрченко; вступ. ст. Л.О. Пархоменко ]. – Київ : Музична Україна, 2008. – 324с.
679560
  Шерстюк А.О. Кантато-ораторіальні жанри у вокально-хоровій творчості Антоніна Дворжака // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 100-101. – ISBN 978-966-8308-26-0
679561
  Ремезов И.И. Кантаты и оратории Шапорина / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1960. – 64 с.
679562
  Карп С.М. Кантеле / С.М. Карп. – Петрозаводск, 1970. – 48с.
679563
  Ругоев Я. Кантеле : стихи, поэмы. / Я. Ругоев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 174 с.
679564
   Кантелетар: Избр.песни.. – М., 1985. – 399с.
679565
  Кузьмин А.В. Кантемировцы / А.В. Кузьмин, И.И. Краснов. – М, 1971. – 319с.
679566
  Марьяновский В.А. Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1978. – 104с.
679567
  Фомин С.В. Кантемиры в изобразительных материалах / С.В. Фомин. – Кишинев, 1988. – 91с.
679568
  Мамардашвили Мераб Кантианские вариации / Мамардашвили Мераб; Под ред.Ю.П.Сенокосова. – Москва : Аграф, 1997. – 320с. – (Путь к очевидности). – ISBN 5-7784-0032-2
679569
  Кисляковська І.В. Кантіанська епістемологія кола в доведенні // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.25-31
679570
  Спасенко Н.М. Кантіанські мотиви теорії справедливості Дж. Ролза: напруга між нормативністю та дескрилтивністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Дж. Ролза. This article is about problem of reception of Kanf"s critical theory in political philosophy by J. Rawls.
679571
  Козловський В.П. Кантівська антропологія в світлі метафізичних , фізичних і математичних принципів Ляйбніця і Ньютона // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.18-24
679572
  Ташпулов В.Я. Кантівська дедукція категорій в горизонті часу: два варіанти осмислення у феноменології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 81-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
679573
  Толстов І.В. Кантівська концепція "вічного миру" - основа системи цінностей Європейського Союзу // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 173-177. – ISBN 978-966-285-527-2
679574
  Кретов П.В. Кантівська концепція апріорних суджень та її значення для філософії і теології XXI ст. / П.В. Кретов, О.І. Кретова // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 80-86. – ISBN 978-966-285-527-2
679575
  Козловський Віктор Петрович Кантівська рецепція метафізичних і психологічних концептів "школи Ляйбніца-Вольфа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-102. – Бібліогр.: с. 82-90, 94-99, 101. – ISSN 0235-7941
679576
  Гудзь С.А. Кантівське поняття автономії волі як усунення зовнішнього особистісного авторитету в етиці // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 74-78. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
679577
  Козловський В.П. Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 25-34
679578
  Максимов С.І. Кантівський проект правового світового порядку у контексті сучасності // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 106-112. – ISBN 978-966-285-527-2
679579
  Максимов С.І. Кантівський проект правового суспільства і нові демократії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 17-23. – ISSN 1818-992Х
679580
  Гончарук Т.В. Кантівський світ в творчій еволюції Олександра Кульчицького // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 128-135. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
679581
  Василик А. Канто Джакомо Леопарді "All" Italia" в українському перекладі Михайла Рудницького. До питання про стратегію перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 209-219. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано стратегію віршового перекладу М. Рудницького на матеріалі канто "All"Italia" представника італ. літератури ХІХ ст. Дж. Леопарді. Український переклад М. Рудницького під заголовком "О рідний краю мій" (Львів, "Діло" , 1924) - ...
679582
  Козловський В.П. Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-51. – ISSN 1996-5931
679583
  Титаренко В.А. Кантова етика: релігійні джерела, віхи становлення, теоретичні особливості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 157-173


  Присвячується світлій пам"яті видатного дослідника і знавця Кантової філософії, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філософських наук Кушакова Юрія В"ячеславовича (1946-2016). Викладено основні результати ...
679584
  Козловський В. Кантова моральна антропологія: загальні контури проекту // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 53-61. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджуються загалі риси моральної антропології І. Канта, її зв’язок як з доктриною радикального зла, так і засадами критичного філософування німецького мислителя. Розглядаються особливості моральної антропології у порівняні з іншими видами ...
679585
  Терлецький В. Кантова теорія генія: деякі питання джерельної реконструкції // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 1. – С. 29-53. – ISSN 2075-6461


  Стаття присвячена аналізові Кантового вчення про генія, як воно викладено в «Критиці сили судження», у зв’язку з дискусійним для сучасних дослідників питанням: який саме автор того часу міг справити вирішальний вплив на концепцію Канта.
679586
  Костюковец Л.Ф. Кантовая культура в Белоруссии: массовые канты гимны, лирич. канты-псальмы / Л.Ф. Костюковец. – Минск, 1975. – 96с.
679587
  Мельник В.В. Кантове "я мислю" у світлі теорії референції Г. Патнема // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 81-84
679588
  Терлецький В. Кантове вчення про "а priori" в онтологічній перспективі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.21-40. – ISSN 0235-7941
679589
  Малюх Ю.Ю. Кантове поняття "річ в собі" в інтерпретації О.О.Богданова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 35-38


  В статті розглядається місце поняття "річ в собі" у філософії І.Канта та переосмислення цього поняття О. О. Богдановим. Визначено основні суперечливі положення цього поняття з точки зору О. О. Богданова. Висвітлено бачення філософом генези поняття "річ ...
679590
  Козловський В. Кантові "паралогізми чистого розуму" в інтелектуальній атмосфері київської духовної академії ( 19 - початок 20 ст. ) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.59-83. – ISSN 0235-7941
679591
  Лолер Д. Кантовские постулаты бога и бессмертия в земной реализации высшего блага // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.50-65. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
679592
  Юрген Х. Кантовский проект конституционализации международного права: есть ли у него будущее? // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 7-16. – ISSN 1818-992Х
679593
  Мясников А.Г. Кантовский просвещенный персонализм и право на ложь // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – сссссссс.151-171. – ISSN 0869-5377
679594
  Пронин И.В. Кантовский трансцендентализм как примирение гносеологической проблематики эмпиризма и рационализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 83-86
679595
  Карапетян А.А. Кантовское обоснование метафизики как аристократическая реакция в философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Карапетян А.А. ; МГУ. – Ереван, 1951. – 68 с.
679596
  Михайлов К.А. Кантовское понятие существования: парадокс "внешних предметов" и декартовское cogito // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-83. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
679597
  Сяо Кантон-гонконгская забастовка. / Сяо, Чао-Жань. – М., 1958. – 67с.
679598
  Никитин Н.Н. Кантон / Н.Н. Никитин. – М, 1952. – 32с.
679599
   Кантонская коммуна : сборник статей и материалов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 320 с. : ил. + 1 карта
679600
   Кантонская коммуна.. – М., 1967. – 240с.
679601
  Самош Р. Кантор идет по следу / Р. Самош. – Москва : Военное издательство, 1972. – 351с.
679602
  Самош Р. Кантор идет по следу : роман / Р. Самош. – Автор. пер.с венгерского. – Москва : Воениздат
Кн. 1, 2. – 1974. – 520 с.
679603
  Самош Р. Кантор идет по следу : роман / Р. Самош. – 2-е изд.Пер. с венгерского. – Москва : Воениздат, 1990. – 398с.
679604
  Самош Р. Кантор идет по следу. / Р. Самош. – М., 1972. – 351с.
679605
  Архангельский А.В. Канторовская теория множеств / Архангельский А.В. – Москва : МГУ, 1988. – 110, [2] с. – Библиогр.: с. 112 (19 назв.)
679606
  Жадан С. Кантрі енд вестерн // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 16-22. – ISSN 0130-1608
679607
  Ковальчук М. Канун-наме як основне джереловивчення суспільно-політичного устрою Османської імперії у XVI ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – С. 104-108. – ISSN 2309-2262
679608
  Андреев В.М. Канун : рассказы / Андреев В.М. – Ленинград : Прибой, 1924. – 108 с.
679609
  Андреев В.М. Канун : повести и рассказы / В. Андреев ; [предисл. Д. Гранина ; послесл. С. Тиминой]. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 444, [3] с. – Библиогр.: с. 446
679610
  Тикка Ээва Канун весны : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 158-166. – ISSN 1130-6545
679611
  Маляревский П.Г. Канун грозы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1950. – 85с.
679612
  Маляревский П.Г. Канун грозы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1972. – 102с.
679613
   Канун декабря: Европа перед выбором.. – М., 1983. – 31с.
679614
  Бабин А.И. Канун и начало Великой Отечественной войны: (к 50-летию) / А.И. Бабин. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Защита Отечества" ; № 1)
679615
   Канун и начало войны: Документы и материалы. – Ленинград, 1991. – 430с.
679616
  Ананьев Анатолий Канун опричнины : главы из нового романа "Лики бессмертной власти" / Ананьев А. – Москва : [б. и.], 1991. – 47 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 15)
679617
  Котляревский Н.А. Канун освобождения 1855-1861 : из жизни идей и настроений в радикальных кругах того времени / [соч.] Нестора Котляревского. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. – XII, 560 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 16771, деф., отсутств. с. I-XII. – Библиогр. в примеч.
679618
  Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года : В 3-х кн. / А.Г. Шляпников. – Москва : Республика
Т. 2, Кн.1-2 : Семнадцатый год. – 1992. – 496с.
679619
  Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год : В 3-х тт. / А.Г. Шляпников. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1992. – 383с.
679620
  Чубарьян А.О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис = The Eve of Tragedy. Stalin and the International Crisis : сентябрь 1939 - июнь 1941 года / А.О. Чубарьян ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2008. – 476 с. – ISBN 978-5-02-035966-6


  На широком международном фоне автор исследует внешнюю политику СССР с учетом особенностей сталинской системы руководства. Показана взаимосвязь идеологии и реальной политики в намерениях и действиях советского руководства, Подробно рассматривается ...
679621
  Коваленко О. Кануни цехових ремісників Гетьманщини XVIII століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 61-71. – ISSN 1998-4634
679622
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х гг. / Василий Белов. – Москва : Современник, 1976. – 333 с. – (Новинки "Современника")
679623
  Мелехин П.Л. Кануны / П.Л. Мелехин. – М, 1978. – 95с.
679624
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х гг. / Василий Белов. – Москва : Современник, 1979. – 335 с.
679625
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х годов / Василий Белов ; худож. А. Озеревская. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 461, [2] с. : ил.
679626
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х годов / Василий Белов ; послесл. Ю. Дюжева. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 445, [2] с., [1] л. портр. – (Б-ка сев. прозы : БСП)
679627
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х гг. : роман / Василий Белов. – Москва : Современник, 1989. – 462, [2] с., [1] л. портр. – (Б-ка рос. романа)
679628
  Лобанов В.М. Кануны. / В.М. Лобанов. – Москва, 1968. – 296с.
679629
  Вершина В.А. Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической анти(утопии) (Канцелярія та її образ: документознавство на службі бюрократичній анти(утопії) / В.А. Вершина, С.В. Савченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 183-191. – ISSN 2076-1554
679630
  Шандра В.С. Канцелярія Малоросійського генерал-губернаторства: структура, архів // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 208-241. – ISBN 966-625-033-0
679631
  Сокирко О.Г. Канцелярія та архів Генеральної артилерії Гетьманщини середини XVII - кінця XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 38-50. – ISSN 0869-3595
679632
  Шевчук А. Канцелярские служащие главных судов Правобережной Украины: принципы формирования и кадровый состав (1797 -1831 гг.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 30-44. – ISSN 1998-4634
679633
  Прокоп"юк О. Канцелярські службовці в місцевих органах єпархіального управління: колективний портрет // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 231-268. – ISBN 978-966-8846-19-9
679634
   Канцерогенез. – Киев : Наукова думка, 1973. – 244 с.
679635
  Душкін С.С. Канцерогенні домішки питної води // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 144. – C. 71-75. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
679636
   Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Баленко Н.В., Соверткова Л.С. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Деркул ; Рута, 2018. – 223, [1] с. : іл., табл. – Післямова та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Профілактична медицина). – ISBN 978-617-7626-29-8
679637
   Канцерогенные вещества в окружающей среде: Труды расширенного пленума комит.по канцер.вещ.. – Москва : Гидрометеоиздат, 1979. – 119с.
679638
  Луначарский А.В. Канцлер и слесарь / А.В. Луначарский. – М, 1921. – 86с.
679639
  Сизоненко А.И. Канцлер Н.П. Румянцев - предтеча российско-латиноамериканских отношений // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 93-97. – ISSN 044-748Х
679640
  Віднянський С.В. Канцлер німецької єдності об"єднує Європу. Гельмут Коль / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 251-276. – ISBN 978-966-02-5494-7
679641
  Григорович Н.И. Канцлер, князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени : в 2 т. – 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1 : 1747-1787 гг. – 1879. – [8], XVIII, 650, VI с., 1 л. портр., 3 л. факс.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
679642
  Григорович Н.И. Канцлер, князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени : в 2 т. – 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 2 : 1788-1799 гг. – 1881. – [4], II, 736, VI с., 1 л. план., 1 л. портр.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
679643
  Мартон К. Канцлерка = The Chancellor : дивовижна одіссея Ангели Меркель / Кеті Мартон ; пер. з англ. Дмитро Кожедуб. – Київ : Лабораторія, 2021. – 284, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The Chancellor. The Remarkable Odyssey of Angela Merkel / Kati Marton. New York, 2021. – Бібліогр.: с. 270–273. – ISBN 978-617-8053-33-8
679644
  Петрарка Ф. Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма / Франческо Петрарка. – Москва : РОСАД, 1997. – 733, [3] с. – Загол. обл.: Стихи. Сонеты. Размышления. – (Бессмертная библиотека / редкол.: И.Б. Бачкало [и др.] ; худож. оформ. серии П.А. Навдаев ; Зарубежные классики). – ISBN 5-87907-094-8
679645
  Петрарка Ф. Канцоньєре = Canzoniere / Франческо Петрарка; перекл. з італ. А. Перепаді; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2007. – 283с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3928-6
679646
  Петрарка Ф. Канцоньєре = Canzoniere / Франческо Петрарка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з італійської А. Перепаді. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4401-3
679647
  Петрарка Франческа Канцоньєре, або Книга пісень // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 146-154. – ISSN 0320 - 8370
679648
   Канченко Володимир Якимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 259-260 : фото
679649
  Кірсенко М. Канчук бояр // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 43. – ISSN 1996-1561


  Січнева Преряславська рада як витвір пропаганди. Москві відмовилися присягати полковники Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко.
679650
  Джантошев К. Каныбек : роман / К. Джантошев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 319 с.
679651
  Джантошев К. Каныбек : роман / К. Джантошев. – 3-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан
1. – 1980. – 412 с.
679652
  Джантошев К. Каныбек. : роман / К. Джантошев. – 3-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан
2. – 1980. – 504 с.
679653
   Каныш Имантаевич Сатпаев (1899-1964). – Москва : Наука, 1982. – 152с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 27 ; Сер. геол. наук)
679654
   Канюка Михайло Сергійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 140. – ISBN 978-966-2726-03-9
679655
  Щербатюк Т.В. Канюка Михайло Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 236-237. – ISBN 978-966-02-6472-4
679656
  Водовіз Н.І. Каньйони як об"єкт туризму / Н.І. Водовіз, Н.В. Петрина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 97-102
679657
  Калинина Инна Каньон отшельников : история / Калинина Инна, Гершберг Юрий // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 70-74 : Фото
679658
   Каньон: Американская проза о Дальнем Западе. – М., 1983. – 431с.
679659
  Леонтьев О.К. Каньоны под морем / О.К. Леонтьев, Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1973. – 261с.
679660
  Дженкинс Марк Каньоны: адреналин зашкаливает. Прыжок на дно каньона / Дженкинс Марк, Питер Карстен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 122-139 : фото
679661
  Благов С.А. Каодаизм во Вьетнаме. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.07 / Благов С.А.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М, 1991. – 20л.
679662
  Сивоконь В.И. Каолин / В.И. Сивоконь. – М, 1974. – 49с.
679663
  Лысин Б.С. Каолин глуховецкий. Обогащение. Свойства. Применение. / Б.С. Лысин. – К., 1928. – 48с.
679664
  Гинзбург И.И. Каолин и его генезис / И.И. Гинзбург // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С. 245-242
679665
  Русько Ю.А. Каолинизация и каолины Украинского щита / Ю.А. Русько. – Киев : Наукова думка, 1976. – 160с.
679666
  Русько Ю.А. Каолиновая кора выветривания. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Русько Ю.А.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.48-51
679667
   Каолины. – Москва : Наука, 1974. – 190с.
679668
  Ткачук Л.Г. Каолины Глуховецко-Турбовского района Украинского щита и перспективы их использования / Л.Г. Ткачук. – К, 1981. – 154с.
679669
   Каолины и глины УССР. – Москва : Госгеолиздат, 1940. – 247с.
679670
   Каолины Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367с.
679671
   Каолины, минералогия и генезис. – Москва : Наука, 1988. – 166с.
679672
   Каон-ядерное взаимодействие и гиперядра : труды семинара. – Москва : Наука, 1979. – 387 с.
679673
  Тарнашинська Л. Капа, Капа, Капітоліна, дочка білбордова : проза : сторінки майбутньої книги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 11-46. – ISSN 0130-1608
679674
  Сизоненко А.И. Капабланка / Сизоненко А.И. – Москва, 1988. – 144 с.
679675
  Линдер В.И. Капабланка в России / В.И. Линдер, И.М. Линдер. – М., 1988. – 270с.
679676
  Панов В.Н. Капабланка. / В.Н. Панов. – М., 1959. – 232с.
679677
  Панов В.Н. Капабланка. / В.Н. Панов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 272с.
679678
   Капела - співуча родина : історія хору КПІ, спогади і творчість капелістів / упоряд.: Сергій Цушко і Володимир Ігнатович. – Київ : Пульсари, 2009. – 589, [3] с., [48] арк. фотоіл. : фотоіл., ноти. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-2171-37-2
679679
  Душейко І. Капела "Дніпро" - колектив з історією // Київський університет. – Київ, 2017. – Січень (№ 1). – С. 6


  Саме цей музичний колектив виконав легендарного "Щедрика" на його 100-літній ювілей у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. Сьогодні народна хорова капела "Дніпро" - не лише один із найдавніших співочих осередків України, а й прямий нащадок хору студентів ...
679680
  Нікітюк О.П. Капела "Думка" в контексті національного хорового руху 1917-1920-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 496-503. – ISSN 2226-2180
679681
  Кречко Н.М. Капела "Думка" та її архів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 175-177
679682
  Лобко М. Капела бандуристів. / М. Лобко. – К, 1952. – 32с.
679683
  Нікітенко Н. Капела Івана Мазепи в Софії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 56-63. – ISSN 0131-2685
679684
  Конончук М. Капела Олександра Кошиця в оцінці радіостанцій "Свобода" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 260-269


  У статті розповідається про дві радіопередачі Ю. Лавріненка-Гайдара на радіостанції "Свобода" в Нью-Йорку США, які присвячені гастролям по Європі, Америці Республіканської капели під керівництвом О. Кошиця (1919-1926 р.) та їх мистецького успіху.
679685
   Капела Олександра Кошиця. До 100-ліття світових гастролей // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Червень (№ 11). – С. 30-31
679686
  Пересунько Т. Капела УНР за кордоном перетворила багатьох москвофілів на українців : бесіду вела В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 5). – С. 12-13


  «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…» - знайомі чи не кожному слова української народної обрядової пісні з філігранною музикою композитора Миколи Леонтовича, якого у батьківській хаті на Вінниччині 23 січня 1921 року підступно і зухвало ...
679687
  Поліщук В. Капелан армії УНР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 12-13
679688
  Федорів Р.М. Капелан жовтого лева : повість / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1962. – 143 с.
679689
  Ткачук П. Капелани УГА на фронтах українсько-польської війни 1918-1919 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 123-129. – ISBN 978-966-02-5080-2
679690
  Забзалюк Дмитро Капелани українських військових формувань періоду Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 37-44
679691
  Іщук Н.В. Капеланство в охороні здоров"я // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 70-71. – ISSN 2521-6570
679692
  Забзалюк Дмитро Капеланство доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 45-48
679693
  Баласанян Н. Капеланське служіння - виховання людини в екстремальних умовах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 7-17. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
679694
  Цыбин В. Капели : повесть и рассказы / В. Цыбин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 352 с.
679695
  Садовый Н.А. Капелла / Н.А. Садовый. – Л., 1972. – 62с.
679696
  Баррето Б. Капелла дос Оменс. Кафайя : романы / пер. с португ. Бенито Баррето ; [вступ. ст. Н. Матяш ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Прогресс, 1980. – 670 с. : ил.
679697
  Шкаруба М.М. Капелла Сикейроса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 9 : Латинська Америка: мистецька екзотика. – С. 39-41
679698
  Коваль В. Капелюх і репатріяція / В. Коваль. – Авгсбург : Пу - Гу, 1947. – 52 с.
679699
  Боновіч В. Капелюх на воді : розповіді про отця Тішнера : [есеї] / Войцех Боновіч ; [авт. передм.: Я. Грицак ; пер. з пол. Б. Матіяша]. – Київ : Грані-Т, 2013. – 293, [1] с. – Сер. "De profundis" засн. 2007 р. – Бібліогр.: с. 276-291. – (De profundis ) ( Бібліотека Польського інституту у Києві). – ISBN 978-966-465-395-1
679700
  Третяк Наталія Капелюховий "хай-тек" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  Капелюхами від Світлани Сорокіної, єдиної української дизайнерки, яка спромоглася відродити цю моду в Україні і зробити костюм цілісним, як було колись, захоплювалися Алла Пугачова, Тіна Канделакі, Сергій Звєрєв та Світлана Світлична. їхню ...
679701
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович / Ю.В. Латиш, І.Г. Юрочкіна // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 38-39. – ISBN 978-966-96992-6-8
679702
  Роєнт О.П. Капелюшний Валерій Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 242-243. – ISBN 978-966-02-6472-4
679703
   Капелюшний Валерій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184. – ISBN 978-966-439-754-1
679704
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 39. – ISBN 978-617-7107-25-4
679705
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 130-131. – ISBN 978-617-7107-52-0
679706
   Капелюшний Валерій Петрович (1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204-205. – ISBN 978-966-933-054-3
679707
  Рассохин В.В. Капель / В.В. Рассохин. – Тула, 1968. – 62с.
679708
  Гришаев В.Н. Капель пробивает лед / В.Н. Гришаев. – М., 1965. – 357с.
679709
  Гришаев В.Н. Капель пробивает лед / В.Н. Гришаев. – М., 1981. – 285с.
679710
  Миллионщикова Л.М. Капель. / Л.М. Миллионщикова. – М, 1982. – 72с.
679711
  Лясковский В.Г. Капелька в море / В.Г. Лясковский. – Одесса
1. – 1969. – 368 с.
679712
  Воробьев А.П. Капелька России / А.П. Воробьев. – Тула, 1990. – 149с.
679713
  Акулов И.И. Капельки-живинки : рассказы / И.И. Акулов. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1963. – 96 с.
679714
  Тумбасов А. Капельки : Лирические этюды. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1981. – 94 с. – Миниатюрное издание
679715
  Студитский А.Н. Капельки жизни / А.Н. Студитский. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 319 с.
679716
  Полянецький В. Капельмейстер : новела // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 54-57
679717
  Лошков Ю.І. Капельмейстерська діяльність і диригентське виконавство // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 180-190
679718
  Файгль Ф. Капельный анализ / Ф. Файгль. – Москва, 1933. – 328 с.
679719
  Кульберг Л.М. Капельный анализ / Л.М. Кульберг, Г.С. Альтерзон, Р.П. Вельтман. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1951. – 684 с.
679720
  Файгль Ф. Капельный анализ неорганических веществ / Ф. Файгль, В. Ангер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1976. – 390 с.
679721
  Файгль Ф. Капельный анализ неорганических веществ / Ф. Файгль, В. Ангер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1976. – 320 с.
679722
  Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ / Ф. Файгль. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 835 с.
679723
  Файгль Ф. Капельный анализ: теоретические основания и практические выполнения / Ф. Файгль. – Москва : ОНТИ, 1937. – 604 с.
679724
  Тананаев Н.А. Капельный метод / Н.А. Тананаев. – 3-е изд., доп. и испр. – Харьков-Киев : Кокс і хемія, 1933. – 128 с.
679725
  Тананаев Н.А. Капельный метод = Качественный анализ неорганических соединений капельным методом / Н.А. Тананаев. – 6-е изд., перераб. и испр. – Москва-Ленинград : ГХИ, 1954. – 272 с.
679726
   Капельный метод анализа. – Саратов, 1967. – 12с.
679727
  Дунин М.С. Капельный метод анализа вирусов в растениеводстве / М.С. Дунин, Н.Н. Попова. – М., 1937. – 48с.
679728
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного анализа катионов и анионов с приложением капельной колориметрии. / Н.А. Тананаев. – 4-е изд., доп. и испр. – Харьков-Киев : ГНТИУ, 1934. – 214с.
679729
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного анализа катионов и анионов с приложением капельной колориметрии. / Н.А. Тананаев. – 5-е изд. – Свердловск-Москва : ГОНТИ, 1939. – 223 с.
679730
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного химического анализа / Н.А. Тананаев. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 1 : Катионы. – 1928. – 155 с.
679731
  Кавачевич В. Капельские костры : роман ; пер. с сербо-хор. / В. Кавачевич; Велько Ковачевич. – Москва : Прогресс, 1966. – 454 с. : ил.
679732
  Матюнина Е.М. Капиатл и прибавочная стоимость / Е.М. Матюнина. – Саратов, 1965. – 44с.
679733
  Канн К.Б. Капиллярная гидродинамика пен. / К.Б. Канн. – Новосибирск, 1989. – 163с.
679734
  Беленький Б.Г. Капиллярная жидкостная хроматография / Б.Г. Беленький, Э.С. Ганкина, В.Г. Мальцев ; отв. ред. Г.В. Самсонов ; АН СССР, Ин-т высокомолекуляр. соединений. – Ленинград : Наука, 1987. – 205, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-206 (362 назв.)
679735
  Левчик В.М. Капиллярная и дисперсионная микроэкстракция дифенилкетонов / В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 405-418. – ISSN 0204-3556
679736
  Карпов Г.В. Капиллярная система напуска жидкостей в аналитический масс-спектрометр : Автореф... канд. хим.наук: / Карпов Г.В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1970. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
679737
   Капиллярная химия / К. Иноуе, А. Китахара, С. Косеки, Р. Мамамуси, С. Накаса, Х. Сома, К. Тамару, Х. Танака; Слинкин А.А. – Москва : Мир, 1983. – 272 с.
679738
  Руденко Б.А. Капиллярная хроматография / Б.А. Руденко. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
679739
  Большаков Ю.Я. Капиллярно-экранированные залежи нефти и газа / Ю.Я. Большаков ; отв. ред. А.Э. Конторович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т геол. наук, Ин-т пробл. освоения Севера. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1989. – 126, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 121-127. – ISBN 5-02-029172-2
679740
  Аль-Ани Фаттах Капиллярное передвижение почвенной влаги при засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Ани Фаттах; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 13л.
679741
   Капиллярные и адгезионные свойства расплавов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 172 с.
679742
   Капиллярные МГД течения со свободными границами. – К., 1988. – 175 с.
679743
   Капиллярные эффекты в динамических процессах обезвоживания измельченной горной массы : монография / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепр : [б. и.], 2017. – 278, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260-278. – ISBN 978-617-518-341-0
679744
  Найдич Ю.В. Капиллярные явления в процессах роста и плавления кристаллов / Ю.В. Найдич, В.М. Перевертайло, Н.Ф. Григоренко; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наук. думка, 1983. – 100 с.
679745
  Мотавкин П.А. Капилляры головного мозга / П.А. Мотавкин, А.В. Ломакин, В.М. Черток. – Владивосток, 1983. – 139с.
679746
  Аль-Ани Фаттах Капилярное передвижение почвенной влаги при засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Ани Фаттах; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – М., 1967. – 14л.
679747
  Тесаржик К. Капилярные колонки в газовой хроматографии / К. Тесаржик, К. Комарек. – М, 1987. – 222с.
679748
  Терешин В.А. Капилярные эффекты II рода в теории гетерогенной конденсации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терешин В. А.; Кабард. Балкар. ГУ. – Нальчик, 1967. – 15л.
679749
  Маркс К. Капитал / К. Маркс. – М-Л. – 432с.
679750
  Маркс Карл Капитал
Т. 1, кн. 1. – 1872
679751
  Борхард Ю. Капитал : критика политической экономии в общедоступной обработке Юлиана Борхардта / Ю. Борхард ; пер. с нем изд. Остерман, с предисл. Борхардта. – 3-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 348 с.
679752
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.152. – 2002
679753
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.165/167. – 2002
679754
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.164. – 2002
679755
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.163. – 2002
679756
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.162. – 2002
679757
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.161. – 2002
679758
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.160. – 2002
679759
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.159. – 2002
679760
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.158. – 2002
679761
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.157. – 2002
679762
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.156. – 2002
679763
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.155. – 2002
679764
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.154. – 2002
679765
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.153. – 2002
679766
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.168. – 2003
679767
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.169. – 2003
679768
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.170. – 2003
679769
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.171. – 2003
679770
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.172. – 2003
679771
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.173. – 2003
679772
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.175. – 2003
679773
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.177. – 2003
679774
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.178. – 2003
679775
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.179. – 2003
679776
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.180. – 2003
679777
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.189. – 2003
679778
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.190. – 2003
679779
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.191. – 2003
679780
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.192. – 2003
679781
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.193. – 2003
679782
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.194. – 2003
679783
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.195/196. – 2003
679784
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.197/198. – 2003
679785
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.199. – 2003
679786
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.200. – 2003
679787
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.201. – 2003
679788
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.202. – 2003
679789
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.203. – 2003
679790
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.204. – 2003
679791
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.205. – 2003
679792
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.206. – 2003
679793
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.207. – 2003
679794
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.208. – 2003
679795
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.209. – 2003
679796
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.210. – 2003
679797
  Коротченко А.Л. Капитал : теоретические основы капитала / А.Л. Коротченко. – Киев : НТУУ "КПИ", 2008. – 96 с.
679798
  Коротченко А.Л. Капитал : теоретические основы капитала : монография / А.Л. Коротченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 2012. – 95, [1] с. – Библиогр.: с. 91
679799
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
679800
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1994
679801
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1995
679802
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 2. – 1995
679803
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 3. – 1995
679804
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 4/5. – 1995
679805
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 6/7. – 1995
679806
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 8. – 1995
679807
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 9. – 1995
679808
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 10. – 1995
679809
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 11. – 1995
679810
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 12. – 1995
679811
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1996
679812
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 2. – 1996
679813
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 3. – 1996
679814
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 4. – 1996
679815
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 5. – 1996
679816
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 6. – 1996
679817
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 7/8. – 1996
679818
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 9. – 1996
679819
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 10. – 1996
679820
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 11. – 1996
679821
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 12. – 1996
679822
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 1. – 1997
679823
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 2. – 1997
679824
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 3. – 1997
679825
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 4. – 1997
679826
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 5. – 1997
679827
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 6. – 1997
679828
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 7/8. – 1997
679829
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 9. – 1997
679830
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 10. – 1997
679831
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 11. – 1997
679832
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 1. – 1998
679833
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 2. – 1998
679834
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 3. – 1998
679835
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 4. – 1998
679836
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 5. – 1998
679837
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 6. – 1998
679838
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 9. – 1998
679839
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М-Птгр
1; кн.1. – 1923. – 767с.
679840
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М-Л
3; кн.3. – 1923. – 424с.
679841
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М-Л
1; кн.1. – 1931. – 621с.
679842
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М-Л
2; кн.2. – 1931. – 384с.
679843
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 7-е изд. – Москва-Ленинград
2; кн.2. – 1931. – 496с.
679844
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
1; кн.1. – 1934. – 943с.
679845
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М : Партиздат ЦК ВКП(б)
Т. 1, кн. 1. – 1935. – 621с.
679846
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М : Партиздат ЦК ВКП(б)
Т. 2, кн. 2. – 1935. – 384с.
679847
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1937. – 740с.
679848
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – Москва
Т. 2, кн. 2 : Процесс обращения капитала. – 1938. – 459с.
679849
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
Т. 1; кн. 1. – 1949. – 794с.
679850
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии : Книга II: процесс обращения капитала / К. Маркс. – Ленинград
Т. 2, кн. 2. – 1949. – 530с.
679851
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1950. – 794 с.
679852
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Л
Т.1, Кн.1 : Книга 1: процесс производства капитала. – 1951. – 794с.
679853
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Л
1; кн.1. – 1952. – 794с.
679854
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
3; кн.3. – 1952. – 932с.
679855
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
1; кн.1. – 1967. – 907с.
679856
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
1; кн.1. – 1969. – 909с.
679857
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
2; кн.2. – 1969. – 648с.
679858
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 3; кн. 3. – 1970. – 1083с.
679859
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1; кн. 1. – 1973. – 905с.
679860
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 1; кн. 1. – 1973. – 907с.
679861
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
2; кн.2. – 1974. – 648с.
679862
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3; кн. 3, ч. 2. – 1975. – 1082с.
679863
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 3; кн. 3, ч. 1. – 1975. – 508 с.
679864
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн. 1. – 1978. – 907 с.
679865
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2; кн. 2 : Процесс обращения капитала. – 1978. – 648с.
679866
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 2. – 1978. – 508с.
679867
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3; кн. 3, ч. 1. – 1978. – 508с.
679868
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 3, кн. 3, ч. 1. – 1985. – 508с.
679869
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 3 ; кн. 3 ; ч. 2. – 1986. – 509с.
679870
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн. 1. – 1988. – 891с.
679871
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 654с.
679872
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 2. – 1989. – 1078с.
679873
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 1. – 1989. – 508с.
679874
  Азизбаев Х. Капитал банка и его функции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-94. – ISSN 1680-2721
679875
  Кример Д. Капитал в добывающей и обрабатывающей промышленности США / Д. Кример. – М., 1962. – 559с.
679876
  Рыбалкин А.А. Капитал и прибавочная стоимость / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1955. – 34с.
679877
  Ширинский И.Д. Капитал и прибавочная стоимость / И.Д. Ширинский. – Москва, 1956. – 44 с.
679878
  Кравченко Г.С. Капитал и прибавочная стоимость / Г.С. Кравченко. – М., 1957. – 38с.
679879
  Фигурнов П.К. Капитал и прибавочная стоимость / П.К. Фигурнов. – Москва, 1959. – 76 с.
679880
  Солодков М.В. Капитал и прибавочная стоимость / М.В. Солодков. – М., 1959. – 46с.
679881
  Мохов Н.И. Капитал и прибавочная стоимость / Н.И. Мохов. – М, 1959. – 36с.
679882
  Калюжный В.М. Капитал и прибавочная стоимость / В.М. Калюжный, И.Ф. Чубук. – М., 1960. – 44с.
679883
  Струков Н.А. Капитал и прибавочная стоимость / Н.А. Струков. – М, 1963. – 48с.
679884
  Шпак В.А. Капитал и прибавочная стоимость / В.А. Шпак. – Х., 1963. – 28 с.
679885
   Капитал и прибавочная стоимость. – Одесса, 1971. – 30с.
679886
  Каргин В.Д. Капитал и прибавочная стоимость. / В.Д. Каргин. – Саратов, 1971. – 40с.
679887
  Кузнецов А.Н. Капитал и прибавочная стоимость. Лекция. / А.Н. Кузнецов. – Москва, 1947. – 64 с.
679888
  Кузнецов А.Н. Капитал и прибавочная стоимость. Лекция. / А.Н. Кузнецов. – Москва, 1949. – 64 с.
679889
  Азарова М М. Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон капитализма : лекции по курсу полит. экономии / М.М. Азарова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1958. – 64 с.
679890
  Азарова М.М. Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон капитализма : лекция / М.М. Азарова ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук, Каф. полит. экономии. – Москва : МГУ, 1979. – 27 с. – Библиогр.: с. 25-27
679891
  Лассаль Ф. Капитал и труд : Г. Бастиа-Шульце Делич. Экономич. Юлиан / Фердинанд Лассаль. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1905. – VIII, 332, [1] с
679892
  Чухно А.А. Капитал К. Маркса и современность // Комуніст України, 1967
679893
  Девилль Г. Капитал Карла Маркса / Г. Девилль. – Х, 1923. – 238с.
679894
  Богданова Светлана Капитал Чукотки - народные традиции : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 62-64 : Фото
679895
  Курц Х.Д. Капитал, распределение, эффективный спрос / Х.Д. Курц; Пер. с англ. под ред. член-корр. И.И. Елисеевой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1998. – 294c. – ISBN 5-85177-029-5
679896
  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс; пер. с нем. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн.1 : Процесс производства капитала. – 1983. – 905с.
679897
  Трендафилов Т. Капитал. Человек. Время / Т. Трендафилов; Е.В. Рудаков. – Москва : Прогресс, 1981. – 255 с.
679898
  Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн.2 : Процесс обращения капитала. – 1984. – 650 с.
679899
  Фабиунке Г. Капитализация заработной платы это - обман / Г. Фабиунке. – Москва, 1959. – 83 с.
679900
  Бусыгин Д.Ю. Капитализация интеллектуальной собственности вуза / Д.Ю. Бусыгин, С.Н. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 1 (84). – С. 78-83. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены преимущества и недостатки капитализации контента - интеллектуальной собственности вуза. Бухгалтерский учет контента в структуре нематериальных активов позволяет создать фонд амортизации нематериальных активов. Этот фонд является источником ...
679901
  Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России / А.В. Шестаков. – Москва, 1924. – 89 с.
679902
  Дымов К. Капитализм - система без будущего : критический анализ современного капитализма и тенденций его развития / К. Дымов. – Киев. – ISBN 978-966-2428-09-4
Кн. 1. – 2010. – 852 с.
679903
  Назаренко И.Т. Капитализм - это путь народных страданий / И.Т. Назаренко. – Ташкент, 1962. – 64с.
679904
   Капитализм. – Волгоград, 1971. – 270с.
679905
   Капитализм 80-х годов. – Москва, 1985. – 302с.
679906
  Воловец С.А. Капитализм без грима / С.А. Воловец, С.В. Гук. – Москва, 1980. – 145с.
679907
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире / Г. Сальвиоли. – Х, 1922. – 188с.
679908
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире : этюды по истории хозяйственного быта / Г. Сальвиоли. – 2-е изд. – Харьков, 1923. – 189 с.
679909
  Караваев А.П. Капитализм в Бразилии / А.П. Караваев. – Москва, 1987. – 193с.
679910
   Капитализм в Латинской Америке. – Москва, 1983. – 414 с.
679911
  Белокреницкий В.Я. Капитализм в Пакистане : история соц. эконом. развития (середина ХIХ -80-е гг ХХ в.) / В.Я. Белокреницкий ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 311 с. – Библиогр.: с. 291-305 (509 назв.) ; Библиогр. в примеч.: с. 259-288
679912
  Финн-Енотаевский Капитализм в России / Финн-Енотаевский. – 2-е изд. – Москва
1. – 1925. – 400с.
679913
  Ленин В.И. Капитализм в сельском хозяйстве / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
679914
  Исмаилов М.А. Капитализм в сельском хозяйстве Азербайджана на исходе ХIХ - начале ХХ века / М.А. Исмаилов. – Баку, 1964. – 307с.
679915
  Коул Д. Капитализм в современном мире / Д. Коул. – М, 1958. – 80с.
679916
  Захарчук О.Ф. Капитализм в современном обществе / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 97-103. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Рассмотрено капитализм как характерный элемент современного постиндустриального общества и его культуры. Производится обзор работ ряда авторитетных зарубежных и отечественных иследователей, которые преимущественно с критической точки зрения подходили ...
679917
   Капитализм в Турции. – М., 1987. – 360с.
679918
  Варга Е.С. Капитализм двадцатого века / Е.С. Варга. – Москва, 1961. – 148с.
679919
  Баглай М.В. Капитализм и "социальная демократия" : теоретич. вопр. развития социальной деятельности буржуазного государства / М.В. Баглай. – Москва : Мысль, 1970. – 256 с.
679920
  Троценко И.Д. Капитализм и аграрно-крестьянский вопрос / И.Д. Троценко. – Москва, 1984. – 304 с.
679921
  Вознесенский Л.А. Капитализм и его закат / Л.А. Вознесенский, Ф.М. Волков. – Москва, 1964. – 80с.
679922
  Семенов В.С. Капитализм и классы / В.С. Семенов. – Москва, 1969. – 400с.
679923
  Чикалов Р.А. Капитализм и кризис окружающей среды / Р.А. Чикалов, Н.В. Юхнель. – Минск, 1978. – 94с.
679924
  Федоров В.П. Капитализм и международные экономические отношения / В.П. Федоров. – Москва, 1979. – 175 с.
679925
  Рид Дж. Капитализм и рабочее движение в Америке / Дж. Рид, И. Амтер. – М., 1924. – 58с.
679926
  Григорьев О.И. Капитализм и рабочий класс на пороге XXI века / О.И. Григорьев. – Ленинград, 1991. – 209 с.
679927
  Вильямс Э. Капитализм и рабство / Э. Вильямс. – Москва, 1950. – 216 с.
679928
  Уедако К.П. Капитализм и социализм в Африке / К.П. Уедако. – Москва, 1987. – 198 с.
679929
   Капитализм и социализм в развивающемся мире. – М., 1989. – 34с.
679930
  Варга Е.С. Капитализм и социализм за 20 лет / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 232с.
679931
  Левинсон А.Г. Капитализм и социализм как миф и легенда // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 0869-0499
679932
  Антонович И.И. Капитализм и социальный контроль : критика теории и практики социал. контроля в буржуаз. социологии / И.И. Антонович. – Москва : Мысль, 1978. – 184 с.
679933
  Горизонтов Б.Б. Капитализм и экологический кризис / Б.Б. Горизонтов. – Москва, 1982. – 176с.
679934
  Михеев В.И. Капитализм или "индустриальное общество"? / В.И. Михеев. – Москва, 1968. – 207с.
679935
   Капитализм на Востоке во второй половине ХХ в.. – Москва : Восточная литература, 1995. – 603с. – ISBN 5-02-017679-6
679936
   Капитализм на исходе столетия. – Москва, 1987. – 461с.
679937
  Драгилев М.С. Капитализм на современном этапе его общего кризиса / М.С. Драгилев, Н.И. Мохов. – Москва, 1974. – 404с.
679938
  Кокшаров А. Капитализм напоказ // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 9. – С. 94-97. – ISSN 1812-1896


  В Нью-Йорці виник новий музей - Музей американських фінансів
679939
  Козиков И.А. Капитализм перед лицом научно-технической революции / И.А. Козиков, М.В. Иголкин. – М., 1982. – 145с.
679940
  Абашкина О.Ю. Капитализм по-датски : Бразилия: формирование "открытой" экономики / О.Ю. Абашкина. – Москва : Знание, 1992. – 79, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия "Экономика" ; № 2-3/1992)
679941
  Варга Е.С. Капитализм после второй мировой войны / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 555с.
679942
   Капитализм против человека. – М., 1963. – 222с.
679943
   Капитализм сегодня. – М., 1989. – 315с.
679944
  Ступницкий А.И. Капитализм США в зеркале технологической революции / А.И. Ступницкий. – К., 1989. – 107с.
679945
  Кулькин А.М. Капитализм, наука, политика / А.М. Кулькин. – М., 1987. – 269с.
679946
  Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество - к вопросу о соотношении понятий. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-53. – ISSN 0042-8744
679947
  Гэлбейт Д.К. Капитализм, социализм, сосуществование / Д.К. Гэлбейт, С.М. Меньшиков. – Москва, 1988. – 198 с.
679948
   Капитализм, человек и научно-техническая революция. – Л., 1977. – 152с.
679949
  Румянцев А.М. Капитализм. Социализм. Их будущее / А.М. Румянцев. – Москва : Наука, 1991. – 63 с.
679950
  Бочев Стоян Капитализмът в България : Икономически текстове (1911-1935) и лични спомени / Бочев Стоян; Съст. и встъпит. студия Р.Аврамов. – София : Фондация "Българска наука и култура", 1998. – 744с. – ISBN 954-90134-4-8
679951
  Баскин В.С. Капиталистическая "помощь" развивающимся странам : механизм, характер и направления воздействия на страны Африки / В.С. Баскин ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1982. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 221-229 (303 назв.)
679952
  Гуров А.А. Капиталистическая интеграция и милитаризм / А.А. Гуров. – М., 1986. – 207с.
679953
  Шевцов В.С. Капиталистическая интеграция. / В.С. Шевцов. – М, 1975. – 88с.
679954
   Капиталистическая интенсификация производства. – К., 1978. – 254с.
679955
  Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия в системе экономических отношений современного капитализма. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1975. – 19с.
679956
  Чернышев М.Ф. Капиталистическая монополия и милитаризм: истоки зловещего альянса / М.Ф. Чернышев. – Москва, 1987. – 208 с.
679957
  Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия: ее политико-экономическая природа и формы экономической реализации. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1976. – 205с.
679958
  Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США / Н.И. Живейнов. – М, 1956. – 408с.
679959
  Чураков Ф.Е. Капиталистическая рационализация сельского хозяйства в САСШ / Ф.Е. Чураков. – Ленинград-Москва, 1930. – 120 с.
679960
  Наумов А.И. Капиталистическая рационализация управления / А.И. Наумов. – Москва : Московский университет, 1980. – 180 с.
679961
  Майборода И.Т. Капиталистическая собственность / И.Т. Майборода. – К, 1980. – 48с.
679962
  Вишнев С.М. Капиталистическая техника и подготовка к войне. / С.М. Вишнев. – Москва, 1936. – 191с.
679963
  Загладина С.М. Капиталистическая торговля сегодня / С.М. Загладина. – Москва, 1981. – 236 с.
679964
  Шишков Ю.В. Капиталистическая экономика без компаса / Ю.В. Шишков. – Москва, 1981. – 110 с.
679965
   Капиталистическая эксплуатация в условиях государственно-монополистического капитализма. – Львов, 1989. – 262с.
679966
  Карпухин Д.Н. Капиталистическая эксплуатация сегодня / Д.Н. Карпухин. – Москва, 1982. – 200с.
679967
   Капиталистические и развивающиеся страны. – Москва, 1973. – 350 с.
679968
   Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х годов = (территориально-структурные сдвиги в экономике за 70 - 80-е гг.). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1990. – 281с.
679969
   Капиталистические страны в 1913, 1920-1933 гг.. – М., 1934. – 128с.
679970
   Капиталистические страны в 1913, 1928-1934 гг.. – Москва, 1935. – 196с.
679971
   Капиталистические страны в 1913, 1930-1936 гг.. – Москва
1. – 1937. – 550с.
679972
   Капиталистические страны в 1913, 1930-1936 гг.. – М.
2. – 1937. – 554с.
679973
  Дольская А.А. Капиталистический и социалистический законы народонаселения : Материалы к лекциям по политической экономии / А.А. Дольская; Ред. Б.И. Ременникова. – Москва, 1961. – 40 с.
679974
  Могутин В.Б. Капиталистический кредит / В.Б. Могутин. – М, 1969. – 216с.
679975
   Капиталистический мир и Коммунистический Интернационал. – Птгр. – 54с.
679976
  Зиман Л.Я. Капиталистический мир.Экономическая и политическая география / Л.Я. Зиман. – МоскваЛ,, 1934. – 456с.
679977
  Левшин Ф.М. Капиталистический рынок оборудования / Ф.М. Левшин. – М, 1967. – 168с.
679978
  Журавский Ф.М. Капиталистический рынок оборудования: проблема конкурентоспособности / Ф.М. Журавский, Е.К. Семенов. – М., 1991. – 157с.
679979
   Капиталистический способ производства. – М.
1. – 1959. – 238с.
679980
   Капиталистический способ производства. – М.
1,2. – 1959. – 238, 358с.
679981
   Капиталистический способ производства. – М.
2. – 1960. – 358с.
679982
   Капиталистический способ производства. – М.
3. – 1961. – 185с.
679983
   Капиталистический способ производства и современность. – Львов, 1982. – 192с.
679984
  Ленин В.И. Капиталистический строй современного земледелия / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 24с.
679985
  Куманин Г.М. Капиталистический цикл / Г.М. Куманин. – М., 1980. – 215с.
679986
  Сажина М.А. Капиталистический цикл сегодня / М.А. Сажина. – Москва, 1987. – 143 с.
679987
   Капиталистическое воспроизводство в современных условиях. – М., 1966. – 351с.
679988
   Капиталистическое воспроизводство и проблемы управления. – М., 1987. – 173с.
679989
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1945
679990
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – Л., 1947. – 159с.
679991
  Фигурнов П.К. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / П.К. Фигурнов. – М., 1949. – 72с.
679992
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – 2-е изд., доп. – Москва, 1954. – 200с.
679993
  Щепинов М.Г. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / М.Г. Щепинов. – Москва, 1980. – 173 с.
679994
  Мотылев В.В. Капиталистическое мировое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1984. – 64с.
679995
  Лерман Лев Борисович Капиталистическое предпринимательство в золотопромышленности Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 002 / Лерман Лев Борисович; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24л.
679996
  Кузнецов В.М. Капиталистическое предприятие, организация управления производством / В.М. Кузнецов. – М., 1968. – 50с.
679997
  Фридман Л.А. Капиталистическое развитие Египта (1882-1939) / Л.А. Фридман. – Москва, 1963. – 366с.
679998
  Сунь Капиталистическое развитие Китая / Сунь, Ят-Сен. – М-Л, 1925. – 268с.
679999
  Козлов Г.А. Капиталистическое товарное производство и роль денег, при капитализме / Г.А. Козлов. – Москва, 1945. – 68 с.
680000
   Капиталистическое управление. – М., 1991. – 125с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,