Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
679001
  Тугай Ж. "Коли треба було розплатитися в ресторані, гроші діставав зі шкарпетки" / бесіду вела О. Книжник // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2021. – № 43 (596), 4 листопада 2021. – С. 44-46


  Жанна Георгіївна Тугай (1937), українська актриса розповідає про своє життя.
679002
   "Коли у тебе є жага знань, ти обов"язково переможеш" // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 1


  "Жага знань молодих людей, яких нещодавно вітав у своєму кабінеті Президент України Петро Порошенко, уже вивела їх на найвищі позиції серед ровесників з усього світу. 30 школярів захищали Україну на міжнародних учнівських олімпіадах минулого літа. 22 з ...
679003
  Витрикуш Г. "Коли узяв перо у руку, то будь правдивий. Будь як хліб" Ідеал мистецтва в поезії "шістдесятників" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 5. – С.
679004
  Кочубей Ю. "Коли Україна здобула незалежність, російська агентура у Франції була дуже потужна" / спілкувалася Н. Кочубей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 49 (733) , 10.12-16.12.2021. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції розповів Тижню про те, як починалися двосторонні взаємини між двома державами.
679005
  Людкевич М. "Коли чують нас дерева" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 75-80. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
679006
  Климчук О.О. "Коли я бачу, як на Україну накочується камінний вал, як знищує її моральні цінності, то у мене серце кров"ю обливається" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 54-61. – ISBN 978-966-399-815-2
679007
  Тисячна Н. "Коли, читачу, будете у Сквирі..." побачите архітектурні паи"ятки XIX століття: пошту, Земську управу, ліцей... // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 359-372. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
679008
  Козій О. "Колиска" Івана Чендея: концепт дому у творчості письменника // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 39-42
679009
  Круглікова М. "Колискова сину" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 110-114
679010
  Колтакова Н. "Колись в сонетах Данте і Петрарка..." Івана Франка: культуротворча роль жанру // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 164-170. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
679011
  Щербак Ю. "Колись Путіна проклене не лише украпїнський, а й російський народ / розиову вів Юрій Дорошенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 4-5


  Розмова з полвтиком і письменником Юрієм Щербаком про літературу, сьогодення, своє бачення розвитку подій.
679012
  Абліцов В. "Колись я буду там - на місяці" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 15-23. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Юрій Васильович Кондратюк — український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
679013
  Шмалюх А.А. "Колишні люди" в соціально-класовій структурі українського радянського суспільства 1920-х - 1930-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шмалюх Альона Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
679014
  Ярмошик Іван "Коліївщина" у висвітленні польського мемуариста кінця XVIII - початку XIX століття Яна Дуклана Охотського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 286-290. – ISBN 978-966-89991-7-8
679015
  Пильнова Ю. "Колір мрії" : есе // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 108-115


  Опубліковано есе: "Колір мрії", "Іванка" , "Соля", "Суперечка", "Діалог", "Важко сперечатися з Богом", "Віра", "Загадка", "Кіра", "Інтерв"ю небес", "Моя ода дощу", "Саме тоді", "Ті, хто мандрує", поезія.
679016
  Півень В. "Колірна" мова творів Тараса Шевченка та С. Гординського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 523-527. – ISSN 1728-9572
679017
  Кононова К.О. "Коллективные контрмеры": к вопросу о правомерности их существования и векторе развития в международном праве XXI века // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 13-15. – ISSN 1812-3910


  В представленной статье автором проанализирована проблема так называемых контрмер в коллективных интересах, тенденции ее развития и противопоставления современному международному праву с учетом содержания Проекта Статей об ответственности государств. ...
679018
  Лис "Коллекция материалов по истории, науке, культуре" из рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси как важный источник документов белорусоведческой тематики / Лис, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 289-298
679019
  Кондилакіс Я. [Коли я був вчителем та інші оповідання / Яніс Кондилакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 219, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 6])
679020
  Маркова С. Коли той світанок настане? : Проєкти "світлого майбутнього" і "щасливого дитинства" від комуністичних творців Голодомору / Світлана Маркова, Інна Шугальова ; Ін-т дослідж. Голодомору Нац. музею Голодомору-геноциду. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2021. – 154, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-513-658-4
679021
  Басараб В.С. Коли трембітають вітри... : роздуми / В.С. Басараб. – Ужгород : Карпати, 1967. – 43 с. : іл.
679022
  Габер Є. Коли третій не зайвий, або Про що мовчать перекладачі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 3


  "Градус пристрастей навколо недавньої зустрічі Путіна і Трампа можна порівняти хіба що з міжнародним резонансом радянсько-американських самітів часів холодної війни. У середині минулого століття будь-яке необережне слово, вимовлене лідером однієї з ...
679023
  Косян М. Коли у місті N. дощить : апокаліптична антиутопія // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 109-155
679024
  Ігнатович О. Коли у свідках співоче каміння // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 141-147. – ISSN 0868-4790
679025
  Тимочко Т.В. Коли Україна буде мати Національну стратегію поводження з відходами? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 24-25 : фото
679026
  Радошин А. Коли Україна перейде Рубікон // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 2 (14). – С. 7-10. – ISSN 2077-9585


  2025 рік: нові демографічні виклики для нашої держави - кількість пенсіонерів та кількість працюючих зрівняється.
679027
  Бок Б. Коли українець не є українцем? // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-29


  "Український національний світогляд переміг в інших регіонах унаслідок революційних перших десятиліть XX століття, але на Кубані потенційні українці стали вважати себе росіянами. Однак, попри те, що вони набули російської національної ідентичности, ...
679028
  Шушарін Д. Коли українофобія - істотніша за антифашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 4


  Війна була для радянського режиму засобом геноциду народів власної країни.
679029
  Галата С. Коли українці - попереду світу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Про видатного економіста, громадського діяча та мецената Богдана Гаврилишина. Згадується його зустріч зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
679030
  Булкін І.О. Коли ускладнення не є виправданим // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 17-22. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
679031
  Сварог В. Коли фабула поборює тему // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 209, червень : червень. – C. 13-17


  Друга частина трилогії Людмили Коваленко "Наша, не своя земля" вийшла в світ під назвою "Прорість".
679032
  Голубов С.М. Коли фортеці не здаються. / С.М. Голубов. – К., 1958. – 712с.
679033
  Держалюк М.С. Коли хазяїн народ / М.С. Держалюк. – К., 1984. – 118с.
679034
  Мовчун А. Коли хоронили Бориса Грінченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 травня (№ 20). – С. 6-7
679035
  Мовчун А. Коли хоронили Бориса Грінченка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (144),. – С. 11-17


  На початку XX ст. (1908-1913) Україна втратила чимало своїх видатних діячів: М. Лисенка, Лесю Українку, В. Доманицького та ін. Сумом і болем озвалася їх смерть у серцях тих українців, яких Б. Грінченко називав не українофілами, а свідомими українцями. ...
679036
   Коли цвіте папороть. Національний проект до 200-річчя Т.Г. Шевченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 2-3. – ISSN 0868-9644


  Про оперу-містерію Євгена Станковича "Коли цвіте папороть", яку було створено в середині 70-х рр. XX ст.
679037
  Рубинштейн Л.В. Коли цвітуть ріки. / Л.В. Рубинштейн. – К, 1960. – 242с.
679038
  Притика Д.М. Коли чіткі закони - чітке і правосуддя / Д.М. Притика, О.Ю. Шустік // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-72..
679039
  Станюкович М. Коли чоловіки-жерці звертаються до духів-помічників шаманок: епос, любовна магія і національні вибори на Філіппінах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 71-80. – ISSN 0130-6936
679040
  Крючков О. Коли чужий біль відчуваєш як власний. Студенти-другокурсники прийшли підтримати важкопоранених українських воїнів // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 230). – С. 5


  Студенти Білоцерківського національного аграрного університету.
679041
  Мисан В. Коли шкільна історія почне вчити мислити, або Про невеселі справи у царстві Кліо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 14


  "Шкільній історії, з часу її появи в освітніх закладах (кінець XVII - початок XVIII ст.) і занесеній до розряду наук "цікавих та корисних", визначили досить специфічну роль - впливати на розум і формувати думки молоді. Яких лише функцій і повноважень ...
679042
  Гарасим Я. Коли ще жито говорило... (етноестетичний мікроаналіз фольклорного тексту) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 59-61. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
679043
  Дзярновська Я. Коли ще інші - діти... / Я. Дзярновська. – К., 1966. – 331с.
679044
  Лазебний Л. Коли щось пішло не так. Що робити, якщо отримали неякісну медичну послугу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 32-33
679045
  Богданов М. Коли я був вожатим : Микола Богданов // Благословлялося на світ : повісті / В.В. Бичко. – Київ : ЛКСМУ "Молодь", 1987. – С. 249-431. – (Бібліотека піонера)
679046
  Воронько П.М. Коли я в Київ повертаюсь : Лірика / П.М. Воронько. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 154с.
679047
  Чернілевський С. Коли я побачив Майдан у вогні, то відчув, що перебуваю всередині гомерівського епосу, в охопленій полум"ям Трої // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
679048
  Семена М. Коли Ялта була...Красноармійськом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Відродження історичної топоніміки Криму можна здійснювати поетапно, вважають у Міжнародній громадській організації "Бизим Къырым".
679049
  Коблик Евгений Колибри : Летающие драгоценности // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 32-42 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
679050
  Ільченко О.О. Коливальна спектроскопія комплексів в бінарних розчинах з різною міжмолекулярною взаємодією : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ільченко Олексій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 137 арк. – Бібліогр.: арк. 124-137
679051
  Ільченко О.О. Коливальна спектроскопія комплексів в бінарних розчинах з різною міжмолекулярною взаємодією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ільченко Олексій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 38 назв
679052
  Голіченко Б.О. Коливальна спектроскопія молекул Флуоресцеїну осаджених на алюмінієвих плівках та срібних наночастинках / Б.О. Голіченко, О С. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 185-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Краплини водних розчинів Флуоресцеїну були осаджені на поверхні з алюмінієвої фольги, алюмінієвого дзеркала та скляних пластинок з різними концентраціями наночастинок срібла, нанесених з реактивів Толленса. Отримані зразки були досліджені методами ...
679053
  Погорелов В.Є. Коливальна спектроскопія процесів структурної релаксації в рідкокристалічному склі / В.Є. Погорелов, В.П. Букало // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 462-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено прояви процесів структурної релаксації рідкокристалічного скла в коливальних спектрах КРС. Визначено температурну залежність часу структурної релаксації аморфного аміноксибензиліден-толуідіну в температурній області кристалізації склофази та ...
679054
   Коливальний спектр сангвінарину і його інтерпретація квантово-механічним методом функціоналу густини / Н.В. Башмакова, С.Ю. Кутовий, Р.О. Жураківський, Р.С. Савчук, В.В. Стрельчук, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2012. – Т. 10, № 1. – С. 22-30


  За кімнатної температури отримано коливальні спектри (раманівський та інфрачервоного поглинання) мікрокристалічного хлориду сангвінарину. Методом функціоналу густини на рівні теорії DFT B3LYP/6-311++G(d,p) розраховано коливальні спектри імінної й ...
679055
  Сакун В.П. Коливальні частоти і конформація іона нітриту в конденсованих середовищах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 585-590. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто співвідношення між коливальними частотами і параметрами рівноважної геометричної конфігурації іона N02- в іонних кристалах і розплавах і водних розчинах електролітів. Ключові слова: коливальна частота, конформація, іон, спектр. The ...
679056
  Анісімов І.О. Коливання // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 51-52. – ISBN 978-966-02-7304-7
679057
  Кулик А.Б. Коливання вільної поверхні ідеальної рідини в прямокутнику з ребрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 230-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається лінійна еволюційна задача другого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом. Математична модель дискретизується з використанням методу перетворення Келі та квадратурно-колокаційного методу. Наведені чисельні розрахунки, які ...
679058
  Лимарченко О. Коливання вільної поверхні рідини в циліндричному резервуарі, що знаходиться на рухомій платформі / О. Лимарченко, Р. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-55. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель сумісного руху жорсткого циліндричного резервуару, заповненого рідиною з вільною поверхнею, приєднаного пружиною до рухомої платформи, і досліджено нелінійні коливання системи під дією прикладеної до рухомої платформи ...
679059
  Киндюк Б.В. Коливання водності малих річок Українських Карпат // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 33-37 : Таблиці. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
679060
  Кононов Ю.М. Коливання двошарової ідеальної рідини в жорсткому циліндричному резервуарі з пружними основами / Ю.М. Кононов, Ю.О. Джуха // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 496-513. – ISSN 1562-3076
679061
  Майбородіна Н.В. Коливання дискретно підкріплених еліпсоїдальних ортотропних оболонок при нестаціонарних навантаженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Представлено постановку задач про вимушені неосесиметричні коливання підкріплених еліпсоїдальних opтoтpoпниx оболонок при нестаціонарних навантаженнях, побудовано чисельний алгоритм і дано аналіз результатів розрахунків. The statement of problems of ...
679062
  Карнаухова Тетяна Василівна Коливання і дисипативний розігрів в"язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Карнаухова Тетяна Василівна; Мін-во освіти України. Український транспорт. ун-тет. – К., 2000. – 181л. – Бібліогр.:л.175-181
679063
  Карнаухов В.Г. Коливання і дисипативний розігрів прямокутної пластини під дією рухомого навантаження / В.Г. Карнаухов, В.О. П"ятецький, Ю.В. Ревенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджуються коливання і дисипативний розігрів прямокутної в"язкопружної пластини при полігармонічному деформуванні, викликаному навантаженням, яке рухається з постійною швидкістю.
679064
  Карнаухова Т.В. Коливання і диспативний розігрів в"язкопружних шаруватих токностінних п"єзоелементів : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Карнаухова Т.В.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 18л.
679065
  Сметанкіна Наталія Володимирівна Коливання і оптимальний синтез багатошарових пластин при імпульсному навантаженні : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Сметанкіна Наталія Володимирівна; НАН України. Ін-тут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Харків, 1997. – 18л.
679066
  Кикоть С.В. Коливання і стійкість трубопроводів з рухомою рідиною : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. / Кикоть С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
679067
  Кикоть С.В. Коливання і стійкість трубопроводів з рухомою рідиною : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Кикоть С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 138 л. – Бібліогр.: л. 121-138
679068
  Коршак Є.В. Коливання і хвилі / Є.В. Коршак, Н.М. Коршак. – К., 1978. – 80с.
679069
  Анісімов І.О. Коливання і хвилі / І.О. Анісімов. – Київ : Київський університет, 1997. – 60 с. – ISBN 966-594-032-5


  У посібнику є короткий українсько-російсько-англійський термінологічний словник, котрий містить понад 200 спеціальних термінів.
679070
  Сусь Б.А. Коливання і хвилі : Курс лекцій / Б.А. Сусь; Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (курсантів). – Київ : Київський університет, 1997. – 196с. – ISBN 966-594-035-Х


  У посібнику є короткий українсько-російсько-англійський термінологічний словник, котрий містить понад 200 спеціальних термінів.
679071
  Вакуленко О.В. Коливання і хвилі : навч. посібник / О.В. Вакуленко, С.Є. Зеленський, С.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 129, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 127
679072
  Приходько Д.Ф. Коливання консольного стрижня із закритичним статичним станом при вертикальній вібрації закріплення : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Приходько Дмитро Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 123-131
679073
  Приходько Д.Ф. Коливання консольного стрижня із закритичним статичним станом при вертикальній вібрації закріплення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Приходько Дмитро Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
679074
  Романцова Б. Коливання курсу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 42 (674), 14-22.10.2020. – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Чи існують закономірності у визначенні Нобелівської премії з літератури.
679075
  Лебедєва І.В. Коливання металевих та напівпровідникових наночастинок / І.В. Лебедєва, О.В. Борисейко, В.М. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі досліджено можливість застосування класичної теорії пружності до напівпровідникових та металевих наночастинок. Зазначено, що на відміну від руху електронів, що обмежується розмірами наночастинок і призводить до залежності їх оптичних ...
679076
  Павлюк С.П. Коливання напруги та струму в електричному колі з кремнієвим дифузійним резистором / С.П. Павлюк, В.В. Кушніренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 381-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано дослідження ефектів, що виникають у кремнієвих дифузійних резисторах, виготовлених за технологією "кремній з діелектричною ізоляцією (КСД1)" при протіканні через них струму з великою густиною. Отримані результати дозволили пояснити характерні ...
679077
  Вовченко О. Коливання П-подібного маятника / О. Вовченко, А. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-90. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нелінійні коливання подвійного фізичного маятника. Побудовані за допомогою метода Хенона перерізи Пуанкаре демонструють хаотичність руху подвійного маятника в одному випадку та квазіперіодичність у іншому. Мала різниця між початковими ...
679078
  Борисейко О.В. Коливання п"єзокерамічного стержня з розрізними електродами / О.В. Борисейко, О.М. Панасюк, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються поздовжні коливання п`єзокерамічного стержня з розділеним електродним покриттям. Розглянуто випадок протифазного збудження коливань. Ключові слова: п"єзокераміка, протифазне збудження. Longitudal vibrations of a piezoceramic rod with ...
679079
  Трубіцина Ольга Олексіївна Коливання попередньо навантажених ребристих оболонок обертання та їх стійкість : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Трубіцина Ольга Олексіївна;. – Київ, 1994. – 17 c.
679080
  Довжик М.В. Коливання пружинного маятника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 112-114. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено коливання пружинного маятника з різними початковими умовами, коли фізичні параметри справджують умову перекачки енергії. У ході чисельного експерименту встановлено, що залежно від початкових умов рух маятника може бути періодичним, ...
679081
  Дідківська О.М. Коливання резервуару з рідиною для від"ємних довжин маятникового підвісу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 131-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про вимушені гармонічні коливання циліндричного резервуару частково заповненого рідиною для від"ємних довжин маятникового підвісу (резервуар розташовується вище точки підвісу маятника). Отримано графіки амплітуд всіх форм коливань ...
679082
  Кикоть С.В. Коливання реологічної труби під впливом потоку рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  У статті розглянуто затухаючі коливання реологічної труби з потоком рідини. Враховано змінний по довжині додатковий натяг труби, зумовлений поздовжніми силами тертя взаємодії стінок труби і рухомої рідини. Дослідження двохвильових коливань механічної ...
679083
  Павлюк С.П. Коливання струму в германієвих зразках при кімнатній температурі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 389-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується механізм виникнення потужних коливань струму в напівпровідниковому зразку при кімнатній температурі, зв"язаний з виникненням та переміщенням по ньому термічного градієнтно-дрейфового домена.
679084
  Павлюк С.П. Коливання струму в германієвих зразках при температурі рідкого азоту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 363-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується механізм виникнення потужних коливань струму в напівпровідниковому зразку при температурі рідкого азоту, зв"язаний з виникненням та переміщенням по ньому термічного градієнтно-дрейфового домена.
679085
  Анісімов І.О. Коливання та хвилі : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов. – Київ : Академпрес, 2003. – 280 с. : іл. – Бібліогр.: с. 280. – ISBN 966-7541-25-8
679086
  Анісімов І.О. Коливання та хвилі / І.О. Анісімов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 399 с. – ISBN 978-966-439-177-8


  У посібнику є короткий українсько-російсько-англійський термінологічний словник, котрий містить понад 200 спеціальних термінів.
679087
  Улітко Ігор Андрійович Коливання та хвилі в пружних тілах, які здійснюють обертовий рух : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Улітко Ігор Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.166-175
679088
  Улітко І.А. Коливання та хвилі в пружних тілах, які здійснюють обертових рух : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Улітко І.А.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1999. – 19л.
679089
  Борисейко О.В. Коливання циліндричної п"єзооболонки, заповненої рідиною / О.В. Борисейко, В.І. Денисенко, Ю.Ф. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядаються стаціонарні коливання п"єзокерамічної циліндричної оболонки з товщинною поляризацією під дією гармонічного за часом зовнішнього механічного навантаження. Оболонка скінченої довжини закрита з торців жорсткими пластинами і заповнена ...
679090
  Борисейко О.В. Коливання циліндричної п"єзооболонки, заповненої рідиною / О.В. Борисейко, В.І. Денисенко, Ю.Ф. Діденко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 11. – С. 31-38. – ISSN 1025-6415
679091
  Сердега І.В. Коливна динаміка домішкових нанокомплексів при формуванні терагерцових смуг нелінійно-оптичного підсилення у кварцових волокнах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сердега Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
679092
  Любка С.М. Коливна релаксація молекул розрядної плазми в водні / С.М. Любка, Є.В. Мартиш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 272-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Зроблений аналітичний розгляд функції розподілу по коливанням в плазмі водневого розряду. Показано, що за певних умов функція розподілу типа "плато" не реалізується.
679093
  Попенко В.І. Коливні та електронні властивості полімеризованих металами фулеритів C60 : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попенко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 165л. – Бібліогр.: л.153-165
679094
  Попенко В.І. Коливні та електронні властивості полімеризованих металами фулеритів С60 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попенко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
679095
  Струцюк Й. Коливо : кіноповість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 31-62. – ISSN 0868-4790
679096
  Саттаров Эмиль Колизей // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 2-7
679097
  Перхавко В. Колизей: хлеба и зрелищ! // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 80-89. – ISSN 1812-867Х


  Давній Рим
679098
  Дмитрев А. Колиивщина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века) / А. Дмитрев. – Москва, 1934. – 43с.
679099
  Іванов І.І. Колима : повість/ пер. з рос. / І.І. Іванов. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 222 с.
679100
  Сорока М.А. Колимська теорема Кравчука / М.А. Сорока. – Київ : Молодь, 1991. – 238 с.
679101
  Роккет Р. Колин Фаррелл: глазами клоуна // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 81-99. – ISSN 1726-6084
679102
  Маняк В.А. Колиска вітрів : повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 271 с.
679103
  Сидоренко В.П. Колиска для сина : повісті та оповідання / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 160 с.
679104
  Ямковий Василь Іванович Колиска добра і духовності // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-61
679105
  Роптанов І.І. Колиска Європи: походження мови в контексті української історії / Ігор Роптанов. – Вінниця : [ Балюк І.Б. ], 2005. – 336 с. – ISBN 966-8332-30-X
679106
  Коломієць В.Р. Колиска жайвора : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1966. – 63 с.
679107
  Федорів Р.М. Колиска з яворового дерева : книга мандрівок / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1970. – 258 с.
679108
  Горак Р. Колиска її любові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 116-137. – ISSN 0868-4790
679109
  Іванов Ф П. Колиска материнських рук. / Ф П. Іванов, . – К, 1989. – 136с.
679110
  Тихий Наум Миронович Колиска на вітрах : нові вірші та поема / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 121 с.
679111
  Крамар С. Колиска народів. Давньоруська народність. Нація // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 83-110. – ISBN 978-617-681-137-4
679112
  Патрус-Карпатський Колиска орлина / Патрус-Карпатський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 162 с.
679113
  Шупта Д.Р. Колиска поколінь : поезії / Дмитро Шупта. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 79 с.
679114
  Кешеля Д.М. Колиска сонця : оповідання, повість / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1982. – 127 с.
679115
  Збруцький О.В. Колиска творців нової техніки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
679116
  Цимбалюк В.І. Колиска українського народу : Навч.-метод.посібник / В.І. Цимбалюк, Ю.І. Пасічник. – Київ : Видавець Ешке, 2000. – 232с. – ISBN 966-577-021-8
679117
   Колиская на орбіті : оповідання. – Київ : Веселка, 1983. – 367с. – (Пригоди фантастика)
679118
  Кузьменко В.Ф. Колискова для матері / В.Ф. Кузьменко. – К, 1981. – 87с.
679119
   Колискова для Світлани : Юнацькі листи та ранні вірші Миколи Вінграновського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 144-167. – ISSN 0208-0710
679120
   Колискова для Світлани : юнацькі листи та ранні вірші Миколи Вінграновського // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 163-181. – ISSN 0208-0710
679121
  Яковлєв Ю. Колискова для чоловіків / Ю. Яковлєв. – Київ, 1985. – 288с.
679122
  Петрарка Петро Колискова на Арбаті, або ж Син-індиго // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 112. – ISSN 0130-5212
679123
  Тарасюк Н. Колискова пісня як невичерпна скарбниця виховних засобів усної народної творчості // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 78-81
679124
  Лозова А. Колискова пісня як символ трагічного у творчості М.П. Мусоргського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 96-108
679125
   Колискові пісні / [упор. Г.С. Сухобрус та Й.Ю. Федаса ; худож Г.І. Галинська]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 207 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
679126
  Друзюк А. Колискові пісні Східної Волині (за матеріалами експедиційних записів) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 91-101. – ISSN 1728-6875
679127
  Погрібний А.Г. Колисниченко Анатолій Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 59. – ISBN 978-966-02-7304-7
679128
  Коломієць Т. Колись і пальми, й сакури цвітуть // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Щорічна екскурсія «Зимові оранжерейні рослини Ботанічного саду» традиційно відбулася у рамках проєкту Ради ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Озон». Цьогорічна лагідна зимова погода покликала на прогулянку ...
679129
  Бедный Д. Колись і тепер / Д. Бедный; Д. Бедний ; пер. Микола Терещенко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 39 с. – (Бібліотека селянина. Серія Красного письменника ; 22)
679130
  Орлова Ж.І. Колись і тепер / Ж.І. Орлова. – К., 1981. – 119с.
679131
  Іршад Улла Хан Колись ми стрічались в іншому світі: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
679132
  Гримич Г.М. Колись я напишу останній рядок ... / Галина Гримич. – Київ : Поезія, 2018. – 366, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2170-96-2
679133
  Дзюба С. Колись я напишу останнього вірша : збірка віршів / С. Дзюба. – Київ : Смолоскип, 1995. – 126 с. – ISBN 0-914834-37-1
679134
  Левитан М.Х. Колиты / М.Х. Левитан, С.М. Болотин. – Л, 1982. – 143с.
679135
  Ковальский Е.Н. Количесвтенные изменения витаминов А, В12 и каротина в организме коров при скармливании им различных концентрированных кормов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковальский Е.Н.; Львов.зооветеринарн.ин-т. – Львов, 1965. – 16л.
679136
  Джермен М. Количественная биология в задачах и примерах. / М. Джермен. – М, 1972. – 151с.
679137
  Коган Л.А. Количественная газовая хроматография / Л.А. Коган. – Москва : Химия, 1975. – 181 с.
679138
  Гиошон Ж. Количественная газовая хроматография : в 2-х ч. / Ж. Гиошон, К. Гейемен. – Москва
Ч. 1. – 1991. – 582 с.
679139
  Гиошон Ж. Количественная газовая хроматография : в 2-х ч. / Ж. Гиошон, К. Гейемен. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 375с.
679140
  Андреев Андрей Николаевич Количественная и качественная редукция гласных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Андреев Андрей Николаевич; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1983. – 20л.
679141
  Авдулов М.В. Количественная интерпретация гравитационных аномалий над телами правильной формы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авдулов М.В.;. – Москва, 1965. – 8л.
679142
   Количественная интерпретация данных гамма-каротажа скважин.. – М., 1961. – 20с.
679143
  Коузов А.П. Количественная интерпретация индуцированных ИК-спектров некоторых простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Коузов А.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
679144
  Онофраш Н.И. Количественная интерпретация макросейсмического поля / Н.И. Онофраш, А.А. Роман. – Кишинев, 1979. – с.
679145
  Пеннер С.С. Количественная молекулярная спектроскопия и излучательная способность газов / С.С. Пеннер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 493 с.
679146
  Моржеедова Е.К. Количественная оценка влияния интенсификации на экономическую эффективность земледелия : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Моржеедова Е.К.; Укр. с.-х. акад. – К., 1969. – 20л.
679147
  Сарвиро В.С. Количественная оценка влияния переменной температуры на обмен и рост Gammarus lacustris : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Сарвиро В.С.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
679148
   Количественная оценка влияния рекреации на растительность, подстилку и плотность почв лесопарков Москвы / В.А. Кузнецов, И.М. Рыжова, В.М. Телеснина, Г.В. Стома // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 21-29 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
679149
  Киндюк Б.В. Количественная оценка гидрографической сети некоторых рек Закарпатья // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 103-109. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
679150
  Шибанов Г.П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек - техника / Г.П. Шибанов. – М., 1983. – 263с.
679151
  Жидкин А.П. Количественная оценка интенсивности вертикальной транслокации твердофазного вещества почв с помощью метода магнитного трассера / А.П. Жидкин, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 785-793 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0032-180Х
679152
  Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества продукции - квалиметрия : (Некоторые актуальные проблемы) / Азгальдов Г.Г. ; Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. совет научно-техн. обществ. – Москва : Знание, 1986. – 116 [1] с. : граф. – В изд. также: Организационное обеспечение качества конструкторских разработок / Баранчеев В.В. ; Обобщенные показатели при исследовании сложных систем / Погожев И.Б., Аничкина В.Л. – Библиогр.: с. 84-85 (20 назв.), 11 (8 назв.)
679153
  Ермошенко Николай Николаевич Количественная оценка качетсва управления промышленным предприятием. (на примере машиностроит. заводов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ермошенко Николай Николаевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
679154
  Новиков А.П. Количественная оценка медного оруднения в месторождениях Алмалыкского района методом нейтронного активационного каротажа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков А.П.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
679155
  Несмеянов С.А. Количественная оценка новейших движений и неотектоническое районирование горной области / С.А. Несмеянов. – М., 1971. – 142с.
679156
   Количественная оценка перспектив нефтегазоносности слабоизученных регионов. – Москва : Недра, 1988. – 223с.
679157
  Козлов М.Ф. Количественная оценка питания грунтовых вод в северной части Припятского Полесья / М.Ф. Козлов, Я.М. Шилинская. – Минск, 1972. – 95с.
679158
   Количественная оценка прогнозных запасов и перспективных ресурсов минерального сырья при региональных металлогенических исследованиях.. – Л., 1978. – 176с.
679159
  Булкин Г.А. Количественная оценка прогнозных запасов руд / Г.А. Булкин. – Москва : Недра, 1984. – 129с.
679160
  Стрешневский В.С. Количественная оценка прогнозных ресурсов скрытого оруденения по наблюдаеммым параметрам их ореолов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 112-115 : рис. – Библиогр.: 5 назв.
679161
  Чертов О.Г. Количественная оценка продуктов метаболизма и мортмассы почвенной фауны как материала для гумификации в лесных почвах // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 87-99 : рис., табл. – Библиогр.: 82 назв. – ISSN 0032-180Х
679162
  Ларин В.И. Количественная оценка процессов газонакопления / В.И. Ларин. – М, 1982. – 160с.
679163
  Ван Юань-цин Количественная оценка прочности элементов стальных конструкций с учетом хрупкого разрушения : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.01 / Ван Ю.; Днепропетр.инженерно-строит ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 22л.
679164
  Демина Л.Л. Количественная оценка роли живого вещества в геохимической миграции микроэлементов в океане // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 234-251 : рис., табл. – Библиогр.: с. 249-251. – ISSN 0016-7525
679165
  Зияудинов Ф.Ф. Количественная оценка сейсмичесой опасности Западного Узбекистана по геологичесикм и геофизическим данным / Ф.Ф. Зияудинов, Ю.М. Садыков. – Ташкент, 1987. – 152с.
679166
  Вавилин В.Ф. Количественная оценка современных этнокультурных процессов в Мордовской АССР / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1989. – 166с.
679167
  Кочкина Н.В. Количественная оценка содержательности труда / Н.В. Кочкина. – Москва : Экономика, 1987. – 156 с.
679168
  Терещенко В.М. Количественная оценка состояний слуховой системы в условиях психофизического эксперимента по маскировке тональных сигналов шумом : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Терещенко В. М.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1973. – 21л.
679169
   Количественная оценка тяжести труда : межотрасл. методические рекомендации. – М., 1984. – 151с.
679170
  Луппол Е.М. Количественная оценка экономической эффективности приватизационных процессов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 91-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
679171
  Варганова Г.В. Количественная парадигма в научных исследованиях: преодолен ли "кризис числа"? // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 1815-3186


  Рассматриваются проблемы, связанные с проведением научных исследований в библиотековедении в рамках количественной парадигмы. Определяются основные методы количественных исследований, подчеркиваются их преимущества и недостатки применительно к предмету ...
679172
   Количественная сейсмология : теория и методы : в 2 т. / Аки Кэйити, Ричардс, , Пол Дж; Кейити Аки, Пол Дж. Ричардс. – Москва : Мир
Ч. 1 : / пер. А.Л. Левшина. – 1983. – 519 с. : ил. – Библиогр.: с. 502-515 и в конце глав
679173
  Аки Кэйити Количественная сейсмология : теория и методы : в 2 т. / Кейити Аки, Пол Дж. Ричардс. – Москва : Мир
Ч. 2 : / пер. А.В. Калинина. – 1983. – 880 с. : ил. – Библиогр.: с. 858-868 и в конце глав
679174
  Фенина З.Н. Количественная спектральная классификация звезд спектральных классов В8-GО в применении к пульсирующим переменным звездам типа RR лиры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Фенина З.Н. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1976. – 14 с. – Бібліогр.: с. 12-13
679175
  Аревшатян А.А. Количественная спектрофотометрия сверхслабого свечения некоторых биологических объектов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аревшатян А.А. ; АН Арм.ССР, Отд-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 16 с.
679176
   Количественная стратиграфическая корреляция. – Москва : Мир, 1985. – 376с.
679177
  Рыбин А.И. Количественная тектоника на примере Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.04 / Рыбин А.И.; ЛГУ. – Москва, 1974. – 20л.
679178
   Количественная теория геокриологического прогноза. – М., 1987. – 265с.
679179
  Березкин В.Г. Количественная тонкослойная хроматография : инструм. методы / В.Г. Березкин, А.С. Бочков ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва : Наука, 1980. – 183 с.
679180
  Покотило К.И. Количественная характеристика взаимных систем в расплавах : Автореф... кандид. химич.наук: / Покотило К.И.; Ростовский-на-Дону гос. педагогический институт. Кафедра химии. – Ростов-на-Дону, 1951. – 10 с.
679181
  Нурметова Г.Н. Количественная характеристика обмена углеводов и жиров в преджелудках и последующих отделах пищеварительного тракта буйволиц и коров при включении в рацион синтетических азотистых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Нурметова Г.Н.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1966. – 25л.
679182
  Усова Э.П. Количественная хроматография w-аминокислот на бумаге : Автореф... канд. хим.наук: / Усова Э.П.; Гос. науч.-исслед. и проектн. ин-т азотной промышленности и продуктов органического синтеза. – М., 1964. – 16л.
679183
  Шеллард Э. Количественная хроматография на бумаге и в тонком слое / Э. Шеллард. – Москва : Мир, 1971. – 192с.
679184
  Грейг-Смит Количественная экология растений / Грейг-Смит. – Москва : Мир, 1967. – 359с.
679185
  Седов Н.Н. Количественная электронная микроскопия в эмиссионных, зеркальных и растровых сестемах. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 046 / Седов Н.Н.; АН СССР.Физ.ин-ть. – М, 1972. – 26л.
679186
  Макитра Р.Г. Количественнй учет сольватационных эффектов в процессах растворения газов экстракции и комплексообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Макитра Р. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1990. – 32л.
679187
  Агамалова Сусанна Рубеновна Количественное изменение нуклеиновых кислот в онтогенезе озимых пшениц и их гибридов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Агамалова Сусанна Рубеновна ; МГУ. Биологический фак-т. – Москва, 1973. – 24 с.
679188
  Ипатов Ю.П. Количественное изучение адсорбции органических соединений в гранях монокристаллического цинкового электрода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ипатов Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 18л.
679189
  Цященко Ю.П. Количественное изучение влияния температуры на колебательные спектры поглощения хлороформа и бромоформа в различных агрегатных состояниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цященко Ю. П.; ХГУ. – Х., 1961. – 12л.
679190
  Акопян С.Х. Количественное изучение влияния универсальных (вандерваальсовских) межмолекулярных взаимодействий на инфракрасные спектры многоатомных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Акопян С.Х.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1971. – 24л.
679191
  Балахнин В.П. Количественное изучение механизма горения водорода методом электронного парамагнитного резонанса /ЭПР/. : Автореф... канд. хим.наук: / Балахнин В.П.; АН СССР. – М., 1966. – 16л.
679192
  Сидорович А.В. Количественное изучение отвердевания - размягчения аморфных полимеров дилатометрическим и термомеханическим методами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 10.02.01 / Сидорович А.В. ; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Ленинград, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
679193
  Харченко Л.И. Количественное исследование взаимодействия кислорода с белками в процессе гамма-облучения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Харченко Л.И.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1977. – л.
679194
  Туулмете Анта Вольдемаровна Количественное исследование взаимодействия магниторганических соединений с кетонами : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Туулмете Анта Вольдемаровна; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 48л.
679195
  Кирюхин Ю.И. Количественное исследование двухквантовых реакций : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Кирюхин Ю.И.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
679196
  Хартманн Г.П. Количественное исследование и оптимизация процессов синтеза L- и B- нафталинсульфокислот. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.05 / Хартманн Г.П.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1973. – 32л.
679197
  Красс М.С. Количественное исследование некоторых задач о формировании структур земной коры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Красс М.С.; МГУ. Мех-мат. ф-тет. – М., 1969. – 13л.
679198
  Леушин В.В. Количественное исследование пекулярностей звезд Арна на основе спектральной классификации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Леушин В.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 8 c.
679199
  Маркарян Ш.А. Количественное исследование поляризации ядер в магнитных эффектов в химических реакциях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маркарян Ш.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 22л.
679200
  Перельман Лия Анатольевна Количественное исследование процесса образования а-аминокарбонильных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Перельман Лия Анатольевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
679201
  Пумпурс В.М. Количественное локальное исследование электронной эмиссии высокотемпературных эмиттеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Пумпурс В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
679202
   Количественное обоснование единого индекса вреда. – Москва, 1989. – 87с.
679203
  Солнышков Ю.С. Количественное обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – М., 1971. – 32с.
679204
  Бураев В.И. Количественное описание изомерных превращений замещенных ароматических соединений протекающих под влиянием кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бураев В. И.;. – Новосибирск, 1978. – 16л.
679205
  Родионов В.И. Количественное описание изомерных превращений метилированных нафтолинопротекающих пол влиянием кислотных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Родионов В. И.; АН СССР, Сиб. отд.Новосиб. ин-т орг. хим. – Новосибирск, 1981. – 16л.
679206
  Петин В.Г. Количественное описание модификации радиочувствительности / В.Г. Петин, В.П. Комаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 190с.
679207
  Озерни А.Н. Количественное описание радикаллизационных процессов при отжиге ориентированных пленок линейного полиэтилена : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Озерни А. Н.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
679208
  Мосьпан В.С. Количественное описание фильтрации флуктуаций / В.С. Мосьпан. – Ташкент, 1990. – 111с.
679209
  Куликов А.Ю. Количественное определение Se в волосах методом мицеллярной жидкостной хроматографии / А.Ю. Куликов, О.С. Чернышёва // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 126-131. – ISSN 1991-0290


  Целью данного исследования было количественное определение содержания селена в волосах. Исследованы образцы волос 48 детей в возрасте от 1 до 8 лет, проживающих в Харькове и Харьковской области. Содержание селена в волосах определяли методом ...
679210
  Коваленко П.Н. Количественное определение алюминия гексаметилентерамином и отделение его от магния, цинка и никеля / П.Н. Коваленко, Н.С. Терпугова, 1941. – С. 63-72
679211
  Коваленко П.Н. Количественное определение висмута нехаметну / П.Н. Коваленко, И.Т. Карпеченко, 1941. – С. 53-62
679212
  Гусейнов И.К. Количественное определение висмута посредством комплексного соединения трехвалентного хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнов И.К.; Азерб.ордена Труд.Красного Знамени индустр.ин-т. – Баку, 1959. – 15л.
679213
  Швыркова Количественное определение водородсодержащих кремнийорганических соединений алкилхоросиланов : Автореф... канд. хим.наук: / Швыркова Л. А; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1963. – 16л.
679214
  Расулбекова Р.А. Количественное определение гафния через его арсенаты : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Расулбекова Р.А.; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1972. – 27л.
679215
  Лауденбах Ю.П. Количественное определение гемоглобина в крови по спектрофотометрическому методу vierordt"a : (Посмертное издание) / Ю.П. Лауденбах, проф. ; [Ред. С. Чирьев]. – Киев : Типография Имп. Универ. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 23, [2] с., 1 л. ил. : ил. – Оттиск из Университетских Известий за 1909 год. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Ред.: Чирьев, Сергей Иванович (1850-1915)
679216
  Елчиев Аллахяр Бахтияр оглы Количественное определение иттербия в присутствии некоторых сопутствующих и других металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Елчиев Аллахяр Бахтияр оглы; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1975. – 30л.
679217
  Казаринов Н.А. Количественное определение лекарственных препаратов, содержащих карбонильную группу, методом титрования в неводных растворителях : Автореф... канд. фармацевт.наук: 792 / Казаринов Н.А.; Харьк. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1968. – 18л.
679218
  Фам Тхи Хой Количественное определение молибдена, сурьмы, ванадия, олова, кремния и свинца в органических соединениях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.003 / Фам Тхи Хой; МГУ. Хим. ф-тет. Каф. орган. химии. – М., 1972. – 16л.
679219
  Драницкая Р.М. Количественное определение натрия при помощи 1,8 нафтиламинсульфокислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Драницкая Р.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1953. – 12 с.
679220
  Драницкая Р.М. Количественное определение натрия при помощи 1.8 нафталаминсульфокислоты : Дис... канд. хим.наук: / Драницкая Р.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
679221
  Мухин О.С. Количественное определение ниобия и тантала через их арсенаты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухин О.С.; Совет.по присуждению учен.степеней хим.-технол.фак.Азебр.ин-та нефти и химии. – Баку, 1973. – 25л.
679222
  Мамедкулиева М.М. Количественное определение серебра комплексным соединением тетрароданодиамминхромиата аммония : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедкулиева М.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
679223
  Абдукаримова М Количественное определение серы в органических веществах, содержащих различные сернистые функции : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Абдукаримова М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 16 с.
679224
  Пузанкова Н.В. Количественное определение серы в рудах, флюсах, сплавах и шлках черной металлургии. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Пузанкова Н.В.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
679225
  Егорова Т.А. Количественное определение тиолов методом кислотно-основного потенциометрического титрования в неводных средах. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Егорова Т.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 13л.
679226
  Коссович П.С. Количественное определение углекислоты, выделяемой корнями во время их развития : (Из С.-х. хим. лабор. Минист. Земл.) / П. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1904. – 19 с. – Без тит. л. - Пар. наз. и статья в конце нап. на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал опытной агрономии 1904, кн. 4
679227
   Количественное прогнозирование при региональных металлогенических исследованиях.. – Л., 1979. – 88с.
679228
  Русанов А.К. Количественное спектральное определение редких и рассеянных элементов в рудах и минералах / А.К. Русанов, В.М. Алексеева, В.Г. Хитров. – Москва : Гогеолтехиздат, 1960. – 196с.
679229
  Вепрев А.Г. Количественное теоретическое исследование электронных свойств ванадия в рамках зонной модели. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Вепрев А.Г.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
679230
  Чернышева Э.В. Количественное цитохимическое исследование ганглиозных клеток сетчатки в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Чернышева Э.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1969. – 12л.
679231
  Ляпунова Н.А. Количественное цитохимическое исследование гистонов в сперматогенезе сверчка. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ляпунова Н.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
679232
  Чичерина Е.П. Количественное, одновременное микроопределение углерода, водорода и серы в органических соединениях методом газовой хроматографии. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чичерина Е.П.; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 23л.
679233
  Бабко А.К. Количественные анализы / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – Москва : Госхимиздат., 1956. – 736с.


  Изложены теоpетические основы и пpактические методы количественного анализа. Описаны пpиемы pаботы,аппаpатуpы,пpибоpы, методы вычислений pезультатов анализа.
679234
   Количественные аспекты роста организмов.. – М., 1975. – 292с.
679235
  Чернюк Н.И. Количественные градации в системе имени английского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чернюк Н.И. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Минск, 1978. – 16 с.
679236
  Царапкин Л.С. Количественные закономерности действия радиации на хромосомы в покоящихся семенах гороха : Автореф... докт. биол.наук: 003.00.01 / Царапкин Л. С.; АН УССР, Ин-т физиол. растен. – Киев, 1974. – 42л.
679237
  Яковенко Константин Николаевич Количественные закономерности действия тиофосфамида на хромосомы лимфоцитов человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Яковенко Константин Николаевич; АН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1974. – 27л.
679238
   Количественные закономерности и дозиметрия в радиобиологии : мкждународная комиссия по радиационным единицам и измерениям. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 104 с. : табл., ил. – Библиогр.: 189 назв.
679239
  Курченко Людмила Петровна Количественные закономерности и механизм реакций аминолиза производных тиокарбоновых кислот в протоинертных растворителях, бифункциональный катализ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Курченко Людмила Петровна; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1980. – 26л.
679240
  Пейчева А.И. Количественные закономерности ингибирующего действия диоксибензолов в реакциях жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Пейчева А.И.; МВ и ССО УССР.Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 19л.
679241
  Капульцевич Ю.Г. Количественные закономерности лучевого поражения клеток / Ю.Г. Капульцевич. – Москва : Атомиздат, 1978. – 231 с. : ил., табл. – Список лит.: 218 назв
679242
  Сущеня Л.М. Количественные закономерности питания ракообразных / Л.М. Сущеня. – Минск, 1975. – 207с.
679243
  Мальцев В.Н. Количественные закономерности радиационной иммунологии / В.Н. Мальцев. – М, 1983. – 88с.
679244
  Перцов Олег Львович Количественные закономерности реакции экспериментальных опухолей на действие ионизирущих излучений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Перцов Олег Львович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 27л.
679245
  Терскова М.И. Количественные закономерности роста эмбрионов птиц : Автореф... канд .биол.наук: 03.00.02 / Терскова М. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т физ. – Красноярск, 1975. – 24л.
679246
  Аррениус Св. Количественные законы в биологической химии / Аррениус Св. ; пер. с англ. П.П. Павлова ; с предисловием Н.К. Кольцова. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1925. – IX, 123 с. – (Современные проблемы естествознания / под общ. ред. А.Д. Архангеоьского, В.Ф. Кагана [и др.] ; кн. 26)
679247
  Максимовский Л.Ф. Количественные и качесвенные изменения РНК нейронов как пользователь функциональной активности их ядерного аппарата : Автореф... канд. биол.наук: / Максимовский Л. Ф.; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед.уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
679248
  Ракшаев Д.Р. Количественные и качественные изменения в составе рабочего класса Восточно-Сибирского экономического района : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракшаев Д.Р.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 18л.
679249
  Шелест Д.С. Количественные и качественные изменения в составе рабочего класса УССР / Д.С. Шелест. – Днепропетровск, 1971. – 173с.
679250
  Смирнов Евгений Петрович Количественные и качественные изменения в составе рабочих - строителей Украинской ССР (1959-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Евгений Петрович; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 215л. – Бібліогр.:л.180-215
679251
  Гурбич А.Н. Количественные и качественные изменения в составе рабочих Донбасса : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : 07.00.02 / Гурбич А.Н. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 29 с.
679252
  Смирнов Евгений Петрович Количественные и качественные изменения в составе рабочих строителей Украниской ССР (1959-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Смирнов Евгений Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
679253
  Гиенко А.Я. Количественные и качественные критерии оценки рек в процессе создания топографических карт и планов. : Автореф... Канд.геогр.наук: 05.24.03 / Гиенко А.Я.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 18л.
679254
  Абруков В.С. Количественные и качественные методы : соединяем и властвуем ! / В.С. Абруков, Я.Г. Николаева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.142-145. – ISSN 0132-1625
679255
  Жупанский Я.И. Количественные и качественные показатели экономико-географического исследования территориально-производственных комлпексов : (учебное пособие) / Я.И. Жупанский, Н.Г. Игнатенко. – Черновцы : ЧГУ, 1981. – 64 с.
679256
  Успенский Владимир Леонидович Количественные и структурные модификации вокалических и консонантных сегментов немецкого языка в речевом потоке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Успенский Владимир Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 15л.
679257
  Катречко Л.И. Количественные изменения амилолитичеких микроорганизмов и азитистых соединений в содержимом рубца жвачных в зависимости от кормовых факторов : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Катречко Л.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1970. – 20л.
679258
  Сотницкий М.Ф. Количественные изменения некоторых серусодержащих соединений в крови и печени коров при скармливании им различных концентрированных кормов о мочевины. : Автореф... канд. биол.наук: / Сотницкий М.Ф.; Мин. с.-х. СССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 15л.
679259
  Киселева З.Ф. Количественные изменения нуклеиновых кислот при иммунизации животных различными антигенами : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Киселева З.Ф.; Объедин. межвузовский совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 17л.
679260
  Слабицкий Я.И. Количественные изменения фосфорных соединений в жидкости рубца коров при скармливании различных концентрированных кормов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Слабицкий Я.И. ; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 15 с.
679261
  Дубов Р.И. Количественные исследования геохимических полей для поисков рудных месторождений / Р.И. Дубов. – Новосибирск : Наука, 1974. – 277с.
679262
  Лисица М.П. Количественные исследования инфракрасного поглощения и дисперсии хлороформа / М.П. Лисица, Ю.П. Цященко. – Москва-Ленинград, 1959. – [11] с.
679263
  Ву Ньы Кыонг Количественные исследования спектров вынужденного и обращенного комбинационного рассеяния света в кристаллах жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ву Ньы Кыонг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
679264
   Количественные методы анализа в маркетинге. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 384с. – На тит. листе: К 100-летию Российской экономической акад. им. Г.В. Плеханова. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-469-00622-0
679265
   Количественные методы анализа и синтеза структур организационных систем.. – М., 1983. – 180с.
679266
   Количественные методы анализа растительности : Ч.2. – Рига, 1971. – 308с.
679267
   Количественные методы анализа растительности.. – Уфа, 1974. – 238с.
679268
  Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности : Пер. с англ. / Р. Томас. – Москва : Дело и Сервис, 1999. – 432с. – ISBN 5-8018-0044-1
679269
  Мелихов С.В. Количественные методы в американской политологии / С.В. Мелихов. – М., 1979. – 203с.
679270
   Количественные методы в географии.. – Москва : Московский университет, 1964. – 160с.
679271
   Количественные методы в гуманитарных науках.. – М., 1981. – 206с.
679272
   Количественные методы в дидактике : Уч.пособ. – Днепропетровск, 1988. – 76с.
679273
   Количественные методы в зарубежной исторической науке.. – М., 1988. – 40с.
679274
  Хвостова К.В. Количественные методы в истории // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.60-68. – ISSN 0042-8744
679275
   Количественные методы в исторических исследованиях.. – Москва : Высшая школа, 1984. – 384 с.
679276
  Красеха Е.Н. Количественные методы в почвоведении / Е.Н. Красеха. – Одесса, 1983. – 108с.
679277
   Количественные методы в советской и американской историографии.. – М., 1983. – 427с.
679278
   Количественные методы в социологии.. – М., 1966. – 356с.
679279
  Паниотто В.И. Количественные методы в социологических исследованиях / В.И. Паниотто. – Киев, 1982. – 272 с.
679280
  Уотшем Т.Дж. Количественные методы в финансах : Учеб. пособие / Т.Дж. Уотшем, К. Паррамоу. – Москва : Финансы, Юнити, 1999. – 527с. – ISBN 5-238-00036-7
679281
   Количественные методы в экологии животных.. – Ленинград, 1980. – 155с.
679282
   Количественные методы в экологии и биоценологии животных суши.. – Ленинград : Наука, 1975. – 76с.
679283
   Количественные методы в экологии позвоночных.. – Свердловск, 1983. – 160с.
679284
  Кади Дж. Количественные методы в экономике / Дж. Кади. – Москва, 1977. – 246 с.
679285
   Количественные методы исследования в экономической географии : (Сборник докладов на семинаре). – Москва : Московский университет, 1964. – 175с.
679286
  Сипицын В.П. Количественные методы оценки в территориальных системах управления качеством продукции / В.П. Сипицын, В.С. Дубинин. – М., 1987. – 103с.
679287
  Смуров А.В. Количественные методы оценки основных популяционных показателей : статический и динамический аспекты / Смуров А.В., Полищук Л.В. – Москва : Изд–во МГУ, 1989. – 208 с.
679288
   Количественные методы оценки погрешностей сейсморазведки.. – М., 1975. – 63с.
679289
  Карр Ч. Количественные методы принятия решений в управлении и экономике / Ч. Карр, Ч. Хоув. – М., 1966. – 464с.
679290
  Чистотинов Л.В. Количественные методы прогноза криогенного пучения грунтов / Л.В. Чистотинов, В.Л. Невечеря. – М., 1975. – 68с.
679291
   Количественные методы прогноза нефтегазоносности.. – Минск, 1976. – 256с.
679292
   Количественные методы прогнозирования месторождений.. – Л., 1980. – 52с.
679293
  Боровко Н.Н. Количественные методы прогнозирования оловорудных месторождений Дальнего Востока : Обзор / Н.Н. Боровко, Л.Т. Мишин, В.И. Латикайнен. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 68с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных ископаемых)
679294
   Количественные методы районирования и классификации.. – Казань, 1985. – 119с.
679295
  Мелузова Г.Б. Количественные определения продуктов окисления алифатических углеводородов по спектрам поглощения в инфрактарссной области. : Автореф... Канд.лохим.наук: / Мелузова Г.Б.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1959. – 12л.
679296
  Афанасьев М.А. и др. Количественные опыты по химии / М.А. Афанасьев и др. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1972. – 191 с.
679297
   Количественные опыты по химии в средней школе : пособ. для учителей / М.А. Афанасьев, М.А. Агаханянц, Д.П. Королев, Г.М. Тулякова. – Москва : Просвещение, 1964. – 183 с. : ил.
679298
  Калашников В.В. Количественные оценки в теории надежности / В.В. Калашников. – М., 1989. – 48с.
679299
  Фаткин Л.В. Количественные оценки деятельности оператора системы централизованного контроля и управления. : Автореф... канд. пед.наук: / Фаткин Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 13л.
679300
  Сейдль Ласло Количественные оценки непрерывности многоканальных систем массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Сейдль Л; МГУ. – Москва, 1979. – 13 с.
679301
  Жилин В.А. Количественные оценки непрерывности приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Жилин В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1980. – 20л.
679302
  Карташов Н.В. Количественные оценки скорости сходимости в теореме восстановления и их применение в теории массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Н. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 14 с.
679303
   Количественные параметры природной среды в плейстоцене. – Владивосток, 1988. – 216с.
679304
  Гродзинский М.Д. Количественные показатели устойчивости геосистем к мелиоративным воздействиям и методы их оценивания : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 10-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
679305
  Штибе У.Л. Количественные показатели элементов крон ели в спелых ельниках-кисличниках Латвийской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 562 / Штибе У.Л.; Латв. с.-х. Академия. – Елгава, 1967. – 24л.
679306
  Куделина Д.А. Количественные прилагательные в группе существильеного в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Куделина Д.А.; Ленинг.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 21л.
679307
  Доис Э. Количественные проблемы биохимии / Э. Доис. – Москва : Мир, 1983. – 376 с. : ил.
679308
  Лосева Л.Е. Количественные рентгеноспектральный микроанализ и его применение к исследованию прородных объектов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Лосева Л.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 20л.
679309
  Бондаренко Валентина Николаевна Количественные характеристики внутренней структуры пограничного слоя атмосферы при различных метеорологических условиях : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Бондаренко Валентина Николаевна; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 18л.
679310
  Ехнич Марина Петровна Количественные характеристики и физические модели речной турбулентности при различном рельефе дна (на примере рек Турунчу, Рион, Хоби, Техури и Ханисцкали) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Ехнич Марина Петровна; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 22л.
679311
  Тер-Захарян Количественные характеристики некоторых алгорифмических языков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Тер-Захарян Н. П.; АН СССР, Вычисл. центр. – М., 1973. – 9л.
679312
  Финкельберг К.И. Количественные характеристики образования циклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Финкельберг К.И.; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1961. – 7л.
679313
  Аркадьева О.М. Количественные характеристики словоформ общенаучной лексики : начальный этап обучения / О.М. Аркадьева. – Москва : МГУ, 1971. – 56 с.
679314
  Степаненко С.Н. Количественные характеристики структуры планетареного пограничного слоя атмосферы и их использование при решении прикладных задач. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Степаненко С.Н.; Одесск.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1982. – 19л.
679315
  Божко Ю Количественные характеристики экономического качества объемно-пространственной структуры градостоительных композиций : Автореф... канд. архитект.наук: / Божко Ю, Г.; Харьк. инж. строит. ин-т. – Х., 1969. – 30л.
679316
  Шишкин Б.Б. Количественные электроннооптические исследования эффективных термоэмиттеров : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Шишкин Б.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 16л.
679317
  Крапивин С.Г. Количественный анализ / С.Г. Крапивин. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1925. – 272 с.
679318
  Крапивин С.Г. Количественный анализ / С.Г. Крапивин. – М.-Л., 1930. – 204с.
679319
  Крапивин С.Г. Количественный анализ / С.Г. Крапивин. – М.-Л., 1931. – 204с.
679320
  Шидловская А. Количественный анализ / А. Шидловская. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1932. – 148с.
679321
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский. – Ленинград, 1936. – 383с.
679322
  Кольтгоф И.М. Количественный анализ / И.М. Кольтгоф, В.В. Сендэл. – Москва, 1938. – 712с.
679323
  Шапиро С.А. и Количественный анализ / С.А. и Шапиро. – М.-Л., 1941. – 210с.
679324
  Шапиро С.А. и Количественный анализ / С.А. и Шапиро. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1944. – 274с.
679325
  Шапиро С.А. Количественный анализ / С.А. Шапиро. – М.-Л., 1947. – 144с.
679326
  Шапиро С.А. Количественный анализ / С.А. Шапиро. – М.-Л., 1948. – 144с.
679327
  Кольтгоф И.М. Количественный анализ / И.М. Кольтгоф, Е.В. Сендэл. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1948. – 824 с.
679328
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский. – Ленинград-Москва, 1948. – 512с.
679329
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский. – Ленинград-Москва, 1948. – 512с.
679330
  Селезнев К.А. Количественный анализ / К.А. Селезнев. – Москва, 1949. – 180с.
679331
  Шапиро С.А. Количественный анализ / С.А. Шапиро. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1953. – 172с.
679332
  Алексеев В.Н. Количественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1954. – 474с.
679333
  Бабко А.К. Количественный анализ : [учебник для хим. специальностей вузов] / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – Москва : Госхимиздат, 1956. – 736 с. : ил.
679334
  Алексеевский Е.В. Количественный анализ / Е.В. Алексеевский, Р.К. Гольц, А.П. Мусакин. – Ленинград, 1957. – 631с.
679335
  Алексеев В.Н. Количественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1958. – 559с.
679336
  Алексеев В.Н. Количественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1958. – 559с.
679337
  Бабко А.К. Количественный анализ / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – 3-е перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1962. – 508с.


  Изложены теоpетические основы и пpактические методы количественного анализа, описаны пpиемы pаботы, аппаpатуpа пpибоpы. Значительное место отведено совpеменным методам анализа: физическом, фотометpии, гомогенному осаждению.
679338
  Бабко А.К. Количественный анализ : [учебник для хим. специальностей ун-тов] / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – 2-е изд., (перераб. и доп.). – Москва : Высшая школа, 1962. – 508 с. : ил.
679339
  Алексеев В.Н. Количественный анализ : Учебное пособие / В.Н. Алексеев. – 3-е изд. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 568с.
679340
  Бабко А.К. Количественный анализ : Учебник / А.К. Бабко, И.В. Пятницкий. – 3-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1968. – 495с.


  Изложены теоpетические основы и пpактические методы количественного анализа, описаны пpиемы pаботы, аппаpатуpа пpибоpы. Значительное место отведено совpеменным методам анализа: физическом, фотометpии, гомогенному осаждению.
679341
  Алексеев В.Н. Количественный анализ : учебник / В.Н. Алексеев. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : Химия, 1972. – 504 с.
679342
  Лисенко Н.Ф. Количественный анализ / Н.Ф. Лисенко. – Саратов, 1979. – 80с.
679343
  Аванесов Г.А. Количественный анализ в исследованиях по исправительно-трудовому праву (с приложением методов математич. статистики) / Аванесов Г.А., Брушлинский Н.Н., Рутгайзер В.М. ; под общ. ред. д-ра юрид. наук проф. Н.А. Стручкова и канд. экон. наук В.М. Симчеры ; Высш. школа МВД СССР. – Москва, 1969. – 92 с.
679344
  Раяцкас Р.Л. Количественный анализ в экономике / Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакунов. – М., 1987. – 390с.
679345
  Московкин В. Количественный анализ взаимной торговли в регионе стран АТЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 22-40.
679346
  Шуваев А.М. Количественный анализ для химических техникумов / А.М. Шуваев, доц. Моск. ин-та инж. транс. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 1 : Весовой анализ. – 1932. – 95 с.
679347
  Кублик Л.Н. Количественный анализ закономерностей роста и лучевого подавления солидных опухолей в эксперименте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Кублик Л.Н.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
679348
  Холмухамедов Эхсон Лукманович Количественный анализ и изучение механизма автоколебаний ионных потоков в митохондриях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Холмухамедов Эхсон Лукманович; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1979. – 27л.
679349
  Ильина И.С. Количественный анализ карт природы с целью районирования : На примере геоботанической карты Среднего Приобья / И.С. Ильина, Н.В. Кобелева; Под ред. В.И. Василевича. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 276с.
679350
  Акимова Алина Андреевна Количественный анализ лдитологии терригенных пород при поисках ловушек нефти неструктурного типа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Акимова Алина Андреевна; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 18л.
679351
  Новак Й. Количественный анализ методом газовой хроматографии / Й. Новак. – Москва : Мир, 1978. – 179 с.
679352
  Дроздов-Тихомиров Количественный анализ многокомпонентных смесей по спектрам поглощения с использованием быстродействующих вычислительных машин : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Дроздов-Тихомиров Л.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 13л.
679353
  Златоверов Г.Ф. Количественный анализ мочи при наследственном сифилисе / Г.Ф. Златоверов, 1901. – 110 с.
679354
  Шафранский А.В. Количественный анализ научной информации в прикладной геофизике. / А.В. Шафранский. – М., 1971. – 20с.
679355
  Ларина О.Д. Количественный анализ оксидных и нейридных включений в сталях и сплавах / О.Д. Ларина, Н.Н. Тимошенко. – М, 1978. – 255с.
679356
  Бобранский Б. Количественный анализ органических сондинений / Б. Бобранский. – Москва : Госхимиздат, 1961. – 270 с.
679357
  Ахременко А.С. Количественный анализ политической динамики : статистический и детерминистский подходы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
679358
  Классен А. Количественный анализ посредством электролиза / А. Классен, проф. Королевск. Высш. техн. уч-ща в Аахене ; Пер. с послед. нем. изд. А.Н. Беляева, под ред. проф. С.-Петерб. ун-та Д.П. Коновалова. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.В. Щепанского, 1899. – [2], IV, 181 с., 4 л. черт. : ил. – Библиогр. в тексте
679359
  Коротаев А.В. Количественный анализ революционной волны 2013-2014 гг / А.В. Коротаев, Л.М. Исаев, А.М. Васильев // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 8 (376). – С, 119-128. – ISSN 0132-1625


  В 2013-2014 гг. мир столкнулся с новой довольно слабой (но при этом и достаточно своеобразной) революционной волной. Волна протестов в Каире, Киеве и Бангкоке привели к падению режимов (в первом и третьем случае при прямом участии военных); волны ...
679360
  Шаховалов Ю.А. Количественный анализ свойств потенциалозависимых кальциевых каналов мембраны сомы нервной клетки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.02 / Шаховалов Ю.А.; АН УССР.Ин-т физиолог. – К, 1981. – 20л.
679361
  Мартыненко Г.Я. Количественный анализ синтаксической сложности : Автореф... канд. филол.наук: 10.681 / Мартыненко Г.Я.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
679362
  Привалова В.Е. Количественный анализ состава и фотоэлектрические свойства сурьмяно-щелочных соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Привалова В.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 10л.
679363
  Герег Ш. Количественный анализ стероидов / Ш. Герег. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
679364
   Количественный анализ хроматографическими методами. – Москва : Мир, 1990. – 319 с.
679365
   Количественный анализ экзогенного рельефообразования.. – Казань, 1987. – 137с.
679366
  Бильц Г. Количественный анализ. / Г. Бильц, В. Бильц. – М.-Л., 1933. – 414с.
679367
  Селезнев К.А. Количественный анализ. : Учеб. пособие для студентов мед. ин-тов / К.А. Селезнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Медгиз, 1956. – 224 с.
679368
  Фритц Д.С. Количественный анализ. / Д.С. Фритц. – М, 1978. – 557с.
679369
  Бахтерев В.В. Количественный гамма-спектрометрический активационный каротаж на медь на колчеданных месторождениях Урала и Башкирии : Автореф... канд. геолог.-минералогич.наук: 04.131 / Бахтерев В.В.; АН СССР. Уральский научный центр. ... – Свердловск, 1971. – 18л.
679370
  Григорьева М.В. Количественный и качественный анализ немецкой лексики. (Подъязык технологии стекла) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьева М.В.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 24л.
679371
  Заболотская К.А. Количественный и качественный рост рабочих кадров угольной промышленности Кузбасса : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Заболотская К.А. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1973. – 8 с.
679372
  Коренман И.М. Количественный микрохимический анализ : Учебное пособие / И.М. Коренман. – Москва- Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 320 с.
679373
  Алимарин И.П. Количественный микрохимический анализ минералов и руд : практ. руководство / И.П. Алимарин, Б.И. Фрид. – Москва : Госхимиздат, 1961. – 399 с. : ил. – Библиогр.: с. 391-395
679374
   Количественный микрохимический анализ ниобо-танталовых минералов.. – М., 1966. – 76с.
679375
  Коренман И.М. Количественный микрохимический анализ. / И.М. Коренман. – Л., 1936. – 292с.
679376
  Сиггиа С. Количественный органический анализ по функциональным группам / С. Сиггиа, Дж.Ж. Ханна ; Пер. с англ. А.П. Сергеева. – Москва : Химия, 1983. – 671 с. : ил.
679377
  Прэгль Ф. Количественный органический микроанализ / Ф. Прэгль. – Москва : Госхимтехиздат, 1934. – 203 с.
679378
  Хвостова К.В. Количественный подход в средневековой социально-экономической истории / К.В. Хвостова. – М, 1980. – 205с.
679379
  Голаган Количественный подход к вопросу надежности обеспечивает ее повышение / Голаган. – Москва, 1962. – 20с.
679380
  Копосов Г.Ф. Количественный подход к классификации серых лесных почв Волжско-Камской лесостепи / Г.Ф. Копосов, А.А. Валеева, А.Б. Александрова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1177-1183 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
679381
  Шпильман В.И. Количественный прогноз нефтегазоносности / В.И. Шпильман. – М., 1982. – 215с.
679382
  Зевин Л.С. Количественный рентгенографический фазовый анализ / Л.С. Зевин, Л.Л. Завьялова. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
679383
  Лосев Н.Ф. Количественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ / Н.Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1969. – 336 с.
679384
  Полянский В.А. Количественный спектральный анализ методом изотопного разбавления : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Полянский В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1971. – 18л.
679385
   Количественный спектральный анализ природных объектов.. – Ростов-на-Дону, 1989. – 118 с.
679386
  Абашидзе Ф Н. Количественный спектральный анализ сурьмяных руд на примере месторождений Горной Рачи : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Абашидзе Н.Ф. ; Гос. ордена Ленина оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1963. – 11 с.
679387
  Кирк П. Количественный ультрамикроанализ / П. Кирк. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 376 с.
679388
  Спивак В.А. Количественный ультрамикроанализ аминокислот в форме их ДНС-производных и пути его применения в белковой химии. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Спивак В.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соед. им. М.М.Шемякина. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.17
679389
  Зенкевич Л.А. Количественный учет донной фауны Печорского района Баренцова моря и Белого моря / Л.А. Зенкевич. – Москва, 1927. – 64 с.
679390
  Зенкевич Л.А. Количественный учет донной фауны приканинского района / Л.А. Зенкевич. – М., 1931. – 7-23с.
679391
  Холин Ю.В. Количественный физико-химический анализ комплексообразования в растворах и на поверхности химически модифицированных кремнеземов: содержательные модели, математические методы и их приложения / Ю.В. Холин; Рец.: В.И. Лебедь, В.А. Тертых, Ю.Я. Фиалков, В.К. Яцимирский. – Харків : Фолио, 2000. – 288с. – ISBN 966-03-0792-6
679392
  Холин Ю.В. Количественный физико-химический анализ равновесий на поверхности комплексообразующих кремнеземов / Ю.В. Холин. – Харьков, 1997. – 136с.
679393
  Гарбузов А.И. Количественный химический полумикроанализ / А.И. Гарбузов, В.К. Тиле. – М, 1963. – 146с.
679394
   Количественный электронно-зондовый микроанализ : пер. с англ. / Т. Малви, В.Д. Скотт, Б С.Дж. Рид, К М.Дж. Кокс, Г. Лав; Скотт В. – Москва : Мир, 1986. – 351 с.
679395
  Дагестанян М.Г. Количествення оценка влияния различных факторов на влаго- и теплообмен над водоемами различных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Дагестанян М.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 15л.
679396
  Арапов Павел Павлович Количествення оценка потерь массы поверхности ледника за короткие промежутки времени : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Арапов Павел Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 21л.
679397
  Ву Ньы Кыонг Количественые исследования спектров вынужденного и обращенного комбинационного рассеяния света в кристаллах и жидкостях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ву Ньы Кыонг; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 130л. – Бібліогр.:л.122-130
679398
  Алексеевский Е.В. Количественый анализ / Е.В. Алексеевский. – 4-е изд. – Ленинград-Москва, 1953. – 640с.
679399
  Алексеевский Е.В. Количественый анализ / Е.В. Алексеевский. – 4-е изд. – Ленинград-Москва, 1953. – 640с.
679400
  Лимберг Е.Л. Количество бактерий и бактериальные процессы в прибрежной полосе Баренцова моря / Е.Л. Лимберг. – Б.м., 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из Трудов зоологического института АН СССР, 7, 1941
679401
  Лаптев В.И. Количество вещества в газовых и некоторых конденсированных средах: (Метод. разраб.) / В.И. Лаптев. – М., 1989. – 63с.
679402
  Лаптев В.И. Количество вещества в газовых и некоторых конденсированых средах / В.И. Лаптев. – М, 1991. – 160с.
679403
  Сус Н.Н. Количество выделяемой растениями пасоки как показатель мощности корневой системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Сус Н.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 20 с.
679404
  Туркевич Е.П. Количество и активность целлюлозолитических микроорганизмов в рубце крупного рогатого скота и условия, влияющие на целлюлозолитическую активность : Автореф... канд. биол.наук: / Туркевич Е.П.; Харьк. зоовет. ин-т. – Харьков, 1966. – 23л.
679405
  Быков А.Г. Количество и ассортимент продукции в договоре поставки / А.Г. Быков. – М., 1970. – 33с.
679406
  Костюченко Ю.Я. Количество и место омонимов в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: / Костюченко Ю.Я.;. – Х, 1954. – 307л. – Бібліогр.:л.303-307
679407
  Костюченко Ю.П. Количество и место омонимов в современном английском языке (по матер. словар. сред. объема -- 60 000 слов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Костюченко Ю.П. ; КГУ. – Х., 1954. – 15 с.
679408
  Луц В.В. Количество и сроки исполнения в договоре поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Луц В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 20 с.
679409
  Луц В.В. Количество и сроки исполнения в договоре поставки продукции производственно-технического назначения : Дис... канд. юрид.наук: / Луц В. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1962. – 293л. – Бібліогр.:л.I-XXXII
679410
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1904 г.г. / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1905. – XXVІІІ, 151 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России)
679411
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1905 г.г. / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1907. – XXXIV, 121 с. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Марта 26-го дня, № 288)
679412
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1907 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. жур. "Мирный труд", 1909. – ХХV, 144 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 25-го фев., № 339)
679413
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1908 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1905. – ХХІV, 205 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 25-го июня., № 238)
679414
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1908 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1910. – ХХVІІІ, 160 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 31-го янв., № 364)
679415
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1909 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1911. – ХХХV, 176 с. + карт. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 25-го февр., № 396 ; Статистика потребления топлива и металлов; Вып. 4)
679416
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1900-1911 г.г., вывоз донецкого минерального топлива для железных дорог за 1912 г. и предположения о вывозе на 1913 г. : с приложением общего очерка развития потребления и движения цен всех видов топлива на жел. дорогах и картограммы потребления разных видов топлива по участкам жел. дор. Европейской России / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1915. – LIV, 240 с. + карт. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 15-го февр., № 480 ; Статистика потребления топлива и металлов; Вып. 4)
679417
   Количество и стоимость топлива, потребленного русскими железными дорогами в 1902, 1901 и 1900 г.г., / Сост. под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б. Бенгис, 1905. – ХХІІІ, 77 с. + карт. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России : Статистика потребления топлива и металлов ; 29-го октября., № 177)
679418
  Хухия В.Л. Количество иода и брома в атмосферном воздухе на побережье Черного моря Аджарской АССР / В.Л. Хухия. – Тбилиси, 1941. – 111-122с.
679419
  Кобахидзе Д.Н. Количество крови, высосанной медицинсокй пиявкой при однократном питании и ее дальнейшее изиенение / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1943. – [6] с.
679420
  Пишкало Н.И. Количество спикул и их отождествление с образованиями, наблюдаемыми на диске / Н.И. Пишкало, В.И. Иванчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 3-14. – (Астрономия ; вып. 29)


  Проанализированы сведения о количестве спикул и отождествления их с образованиями, наблюдаемыми в хромосферных линиях на диске Солнца. Показано, что видимое число спикул резко растет с приближением к лимбу; наложение спикул по лучу зрения играет ...
679421
  Демяновский С.Я. Количество тирозина в коконной нити Вомвух Моri L. // Опыт изучения тутового шелкопряда Вомвух Моri L. / С.Я. Демяновский. – Москва : Моск. пед ин-т, 1935. – С. 24-44. – (Ученые записки факультета естествознания ; Вып. 1)
679422
  Тарнавський Ю. Колишій піяніст фітіпалду : мініроман // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1017/1018). – С. 117-129. – ISSN 0320 - 8370
679423
   Колишні військові території - випробування цивільним життям : Потрібність "непотрібних" територій. – Київ, 2003. – 40с. – ISBN 966-532-009-2
679424
  Сорокотяга П. Колишні ледарі / П. Сорокотяга. – Харків-Одеса, 1930. – 31с.
679425
  Андрієнко І. Колишні люди / І. Андрієнко. – [Харків] : Коопер. вид. Рух, 1926. – 94 с.
679426
  Нестрой Й.Н. Колишні справи : [водевіль-одноактівка] / Йоган Непомук Нестрой ; [пер., передм., примітки і концепція вид. Т. Гаврилів]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 72 с. : іл. – Книга описана за обкл. – ISBN 966-668-050-5
679427
  Козак І. Колишній олімпієць [Сергій Нагорний] жертвує на перемогу найдорожчі медалі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 липня (№ 149)
679428
  Гончарова М. Колишній політв"язень, радник міністра закордонних справ Юрій Яценко: "Я почуваюся потрібним" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 10


  "... На багатьох ефірах та в інтерв"ю Юрій уже розповідав, як став політв"язнем і провів рік і 5 днів у СІЗО російського міста Курська. Ми сиділи в затишній львівській кав"ярні, маленькими ковточками тягнули каву, Юрій тихо розповідав. Просто й ...
679429
  Кореньков О. Колишніх терористів не буває? Теракт у Лондоні ставить під сумнів ефективність програм дерадикалізації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 5


  "29 листопада Усман Хан атакував відвідувачів зустрічі з реабілітації колишніх в"язнів, організованої Кембриджським університетом у Лондоні. Озброєний двома кухонними ножами, Хан спочатку завдав смертельних поранень двом учасникам заходу, а потім вибіг ...
679430
  Стрельський І.В. Колишня військово-політична тюрьма "Косий капонір" в Києві та її в"язні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-76. – (Серія історії ; № 12)
679431
   Колишня Києво-Печерська лавра на службі експлуататорів., 1935. – 35с.
679432
  Ранцевіч Олена Колівінг - пасивний дохід чи активне життя? / Ранцевіч Олена, Постнікова Аліса // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 14-17 : фото
679433
  Голобородько Я. Колізей медитацій : Есей про Тараса Федюка - лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 14-16
679434
  Барков О. Колізі між кримінально-правовими та кримінально-виконавчими аспектами визначення виправлення засуджених і його роль при вирішенні питання застосування умовно-дострокового звільнення від відбування пок // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 129-133.
679435
   Колізії антропологічного розмислу / В. Табачковський, Г.І. Шаладенко, А.М. Дондюк, Н.В. та ін. Хамітов; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України;Відповід.ред. В.Г.Табачковський. – Київ : Парапан, 2002. – 156с. – ISBN 966-95933-0-1
679436
  Кравчук Н. Колізії боргової безпеки держави: Україна в систнмі світових індикаторів безпеки глобального економічного простору // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 74-82. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
679437
  Гвоздик П.О. Колізії в екологічному законодавстві та шляхи їх подолання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 96-100. – ISSN 2220-1394
679438
  Музиченко Є. Колізії в законодавстві України: проблеми теорії // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 124-125
679439
  Коталейчук С.П. Колізії в законодавстві: засоби їх виявлення та шляхи подалання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-85
679440
  Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні : монографія / А.М. Мірошниченко ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 225-266. – ISBN 978-966-2183-71-9
679441
  Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 272с. – ISBN 978-966-2183-71-9; 978-966-373-582-5; 978-966-364-977-1


  Присвячене дослідженню колізій у правовому регулюванні земельних відносин в Україні, які розглядаються як розбіжності між правовими приписами, що поширюються на ті самі суспільні відносини щодо використання
679442
  Гаргун С. Колізії в правовому регулюванні статусу органів студентського самоврядування закладів вищої освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 15-19. – ISSN 2663-5313
679443
  Жуков В. Колізії в системі законодавства України з інтелектуальної власності: причини їх виникнення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-18. – ISSN 1608-6422
679444
  Жуков В. Колізії в системі законодавства України з інтелектуальної власності: причини їх виникнення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 4-12. – ISSN 1608-6422
679445
  Жуков В. Колізії в системі законодавства України з інтелектуальної власності: причини їх виникнення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 4-11. – ISSN 1708-7422
679446
  Ус М. Колізії виключних прав на об"єкти інтелектуальної власності (постановка проблеми) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-79.
679447
  Бойко Н.В. Колізії естетики постмодернізму. Постмодерністське трактування катарсичної функції мистецтва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.38-42. – (Філософські науки)
679448
  Дмитренко Е. Колізії законодавства про юридичну відповідальність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 112-118
679449
  Луцький М. Колізії законодавства щодо оподаткування адвокатських об"єднань та шляхи їх вирішення // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 47-49
679450
  Андрушко І.П. Колізії законодавчого забезпечення участі внутрішньо переміщених осіб у місцевих виборах // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 34-37. – ISBN 978-966-136-491-1
679451
  Кодинець А. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 11-18
679452
  Ємець-Доброносова Колізії медіяосвіти // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 11-18
679453
  Єрьоменко В.В. Колізії між законами України про працю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 74-83. – ISSN 0201-7245
679454
  Єрьоменко В. Колізії між засадами та правовими нормами в законодавстві про працю // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 24-27
679455
  Єрьоменко В. Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 144-153. – ISSN 1993-0909
679456
  Коваль В.М. Колізії між нормами господарського права та нормами цивільного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 103-111.
679457
  Коваль В. Колізії між нормами господарського права, сфери дії яких частково збігаються, а частково виходять кожна за межі іншої // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 82-86
679458
  Мірошниченко А. Колізії між приписами земельного та цивільного законодавства: перспективи усунення та рекомендації щодо вирішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 126-131. – ISSN 0132-1331
679459
  Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття "законодавство" і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.48-51. – ISSN 0132-1331
679460
  Капліна О.В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 200-207. – (Право. Економіка. Управління)
679461
  Якубівська Ю.Є. Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 36-41. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
679462
  Соловей Е. Колізії повернення поета // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 23-25


  Творчість Володимира Свідзінського.
679463
  Бондаревич І.М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 83-89. – ISSN 2072-1692
679464
  Мірошниченко А.М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-89
679465
  Бездітий В. Колізії правового регулювання житлово-комунальних послуг в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Шкідливі нормативні явища".
679466
  Мирославський С.В. Колізії при застосуванні законодавства про вексельний обіг та шляхи їх подолання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-336. – ISSN 1563-3349
679467
  Туранська Д.О. Колізії принципів цивільного судочинства та закону України "Про судоустрій та статус суддів" та інших законодавчих актів // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 511-518. – ISBN 978-966-437-304-0
679468
  Зарва В. Колізії просвітницького антропологізму в прозі І.Тургенєва і М.Чернишевського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 188-195.
679469
  Черній В.А. Колізії сербо-болгарських взаємин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 584-597
679470
  Гетманець О.П. Колізії та пробіли бюджетного законодавства в Україні щодо контролю та відповідальності в бюджетному процесі // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 102-104. – ISBN 978-966-940-085-7
679471
  Сорока О.М. Колізії типологізації неурядових організацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 303-311
679472
  Бойко Є. Колізії трудового права: техніко-правова недбалість чи пряма дискримінація юрисконсультів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-78. – ISSN 0132-1331
679473
  Іорданов В.П. Колізії у законодавстві про банкрутство або різне застосування норми права судами України? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 143-153.
679474
  Ластовецький А. Колізії у законодавстві про оподаткування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.42-48. – ISSN 0132-1331
679475
  Ластовецький А. Колізії у законодавстві про підприємництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.46-51. – ISSN 0132-1331
679476
   Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – Київ : Генеза, 1996. – 122с.
679477
  Дружиніна І.Е. Колізії у кримінальному праві // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 36-40. – ISSN 2410-244Х
679478
  Пришва Н.Ю. Колізії у податковому законодавстві України як наслідок недосконалості податкових дефініцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-62.
679479
  Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Мірошниченко А.М. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 401 л. – Бібліогр. : л. 329-401
679480
  Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Мірошниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 5 назв
679481
  Давидова Н.О. Колізії у цивільно-правовому статусі дитини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 82-92.
679482
  Ковальова О. Колізії українського модернізму (на прикладі творчості Лесі Українки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються естетичні погляди і творча практика Лесі Українки як яскравого представника українського модернізму.
679483
  Ковалів Ю.І. Колізії шістдесятництва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 266-271. – (Б-ка Ін-ту філології)
679484
  Калюжний Р.А. Колізії як проблема господарського законодавства / Р.А. Калюжний, С А. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.3-15.
679485
  Пшеничнюк Д.В. Колізійна доктрина вирішального виконання та принцип тісного зв"язку: континентальна традиція // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 252-257
679486
  Шиб Т. Колізійне право: динаміка і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 181-182
679487
  Кисіль В.І. Колізійне регулювання в сучасному міжнародному приватному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 225-244. – ISBN 966-7196-06-2
679488
  Шупінська О. Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві деяких країн Європейского Союзу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
679489
  Діковська І.А. Колізійне регулювання відповідальності за недобросовісну поведінку під час переговорів // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 18-25. – ISBN 978-617-566-401-8
679490
  Діковська І.А. Колізійне регулювання відповідальності за недобросовісну поведінку під час переговорів: сучасний стан та перспективи // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 46-50
679491
  Кисіль В.І. Колізійне регулювання майнових відносин подружжя в Україні: теорія і практика / В.І. Кисіль, А.П. Пашинський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 48-57. – ISSN 2308-6912


  У цій статті ідеться про теоретичні і практичні аспекти колізійного регулювання майнових відносин подружжя за Законом України "Про міжнародне приватне право". Зокрема, у праці проаналізовано можливість вибору права, що застосовується до шлюбного ...
679492
  Трощенко І. Колізійне регулювання недоговірних зобов"язань у міжнародному приватному праві України та шляхи його вдосконалення на підставі досвіду європейських країн // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 111-126. – ISSN 1026-9932
679493
  Дворак М.Є. Колізійне регулювання порядку розірвання шлюбу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 382-388. – ISSN 1563-3349
679494
  Михайлів М. Колізійне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 127-146. – ISSN 1026-9932
679495
  Цукренко Я. Колізійне регулювання спадкування за заповітом // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 484-485. – ISBN 978-966-301-169-1
679496
  Лук"янов Д.В. Колізійне регулювання транскордонного спадкування авторських прав / Д.В. Лук"янов, І.А. Шуміло, М.О. Лукань // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 60-80. – ISSN 1993-0909
679497
  Степанюк А. Колізійний метод міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-11
679498
  Буквич А.В. Колізійний метод регулювання клірингово-розрахункової діяльності в acquis ЄС відповідно до директив 98/26 ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 85-92


  Світовий досвід свідчить, що використання новітніх технологій та сучасних фінансових інструментів для забезпечення функціонування фондового ринку неможливе без налагодження взаємодії системного комплексу взаємопов"язаних інститутів ринку капіталу, ...
679499
  Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 196-217
679500
  Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; НКУТШ. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 5 назв
679501
  Шевчук О. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств / О. Шевчук, Л. Герасименко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
679502
  Шевчук О. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств / О. Шевчук, Л. Герасименко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 0132-1331
679503
  Виговський О.І. Колізійні аспекти застави цінних паперів у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 272-275
679504
  Бартащук Олексій Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 1. Тектоніка зони зчленування з Донецькою складчастою спорудою // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 76-89 : рис. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 0869-0774
679505
  Бартащук Олексій Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 2. Кінематичні механізми тектонічної інверсії // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 32-44 : рис. – Бібліогр.: с. 43. – ISSN 0869-0774
679506
  Коваленко Т.О. Колізійні норми в земельному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 3 (47). – С. 329-335. – (0). – ISSN 2078-9165


  У статті на основі дослідження особливостей застосування колізійних норм з метою подолання юридичних колізій у механізмі правового регулювання земельних відносин в Україні обгрунтовується висновок про їх низьку ефективність внаслідок недосконалості ...
679507
  Єрьоменко В.В. Колізійні норми в проекті Трудового кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 34-40
679508
  Кравчук П.С. Колізійні норми регулювання трудових відносин наукових працівників // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 64-71. – (Юридичні науки ; № 4 (2))


  Присвячено питанням реалізації трудових правовідносин, ускладнених іноземним елементом у сфері наукових досліджень і підбору адекватних колізійних прив"язок для їх регулювання. Визначено характерні риси здійснення трудової діяльності у сфері ...
679509
  Радченко Л.І. Колізійні норми у системі регулювання міжнародних сімейних відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 469-471. – ISSN 2413-6433
679510
  Калакура В.Я. Колізійні норми у системі регулювання сімейних відносин у міжнародному приватному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 116-121. – ISSN 2220-1394
679511
  Михайлів М. Колізійні норми щодо відкриття спадщини в міжнародному приватному праві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 172-174
679512
  Забара І.М. Колізійні питання відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 119-134
679513
  Діковська І.А. Колізійні питання договору повітряного чартеру в міжнародному приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Висвітлюються колізійні питання договору повітряного чартеру з іноземним елементом. The article deals with the issue which law should be applicable to the relations originating from an air charter contract.
679514
  Трояновський О.В. Колізійні питання міжнародного торговельного мореплавства // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 87-94
679515
  Виговський О.І. Колізійні питання обігу боргових цінних паперів у міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 81-86


  У статті аналізуються колізійні проблеми транскордонного обігу боргових цінних паперів - векселів та єврооблігацій.
679516
  Криволапов Б.М. Колізійні питання позовної давності в країнах романо-германської системи права. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – .С. 63-69
679517
  Азаров Ю.І. Колізійні питання процесуального статусу понятого // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 2222-5374
679518
  Бахуринська М.М. Колізійні питання систематизації законодавства зі сплати земельного податку за землі залізничного транспорту // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 164-169
679519
  Сивоконь А.Я. Колізійні питання спадкового права в новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
679520
  Вангородська Г. Колізійні питання у застосуванні норм міжнародного і внутрішнього права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 5-7
679521
  Попко В.В. Колізійні питання усиновлення та їх уніфікація в актах Гаазької конференції з міжнародного приватного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 460-466. – ISSN 1563-3349
679522
  Калакура В. Колізійні проблеми міжнародного приватного права у проекті нового Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 113-114


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
679523
  Кучерявенко М.П. Колізійні проблеми Податкового кодексу України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2014. – № 2 (28). – С. 7-10
679524
  Рабінович А.В. Колізійність господарсько- і цивільно-правового регулювання: об"єктивний та суб"єктивний чинники // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 218-223. – ISSN 2306-9082
679525
  Бідей О. Колізійність імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в національне законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 103-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
679526
  Шупінська О.В. Колізійно-правове регулювання відносин власності в Україні та Росії // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 137-139.
679527
  Смолин Я.В. Колізійно-правове регулювання міжнародних факторингових операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 108-123. – ISSN 2308-6912


  Ця стаття присвячена питанням колізійно – правового регулюванням договору міжнародного факторингу. Аналізується автономний вибір сторонами компетентного правопорядку, а також колізійно-правове регулювання факторингових відносин за принципом тісного ...
679528
  Ребриш Б. Колізійно-правове регулювання у сфері транскордонної недобросовісної конкуренції: європейська теорія та законодавча практика в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 147-165. – ISSN 1026-9932
679529
  Ярмоленко Н. Колізія "хаос-космос" як основа епічного конфлікту (на матеріалі архаїчного епосу) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 114-120.
679530
  Рябець К.А. Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю / К.А. Рябець, М.В. Самойлов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 40-46. – ISSN 2222-5374
679531
  Морозова О.М. Колізія законів в праві інтелектуальної власності України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 219-223
679532
  Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.18-20. – ISSN 0132-1331
679533
  Коваленко Т.О. Колізія компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 246-250
679534
  Танчер В. Колізія культурних ідентичностей у полікультурному суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 106-117. – ISSN 1563-3713
679535
  Скоропад Б. Колізія норм, щодо належного виконання податкового обов"язку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 165-166. – ISBN 978-617-7069-17-0
679536
  Коваленко Т.О. Колізія нормативно-правових актів земельного законодавства та її вплив на ефективність земельно-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення колізій нормативно-правових актів у сфері регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних колізій в земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою підвищення ...
679537
  Глухенький М.Г. Колії / М.Г. Глухенький. – Київ, 1968. – 365 с.
679538
  Токаленко П. Коліївщина - ганьба чи слава української історії? / П. Токаленко, С. Левченко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 20). – С. 8-16


  "У контексті викладання проблематики на уроках історії України та української літератури". Йдеться про науковців, які досліджували феномен гайдамацького руху. Згадуються - М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович та ін.
679539
  Широцький К. Коліївщина : Гайдамаччина в 1768 році / К. Широцький. – Київ : Т-во "Час", 1918. – 48с.
679540
  Гуслистий К. Коліївщина : історичний нарис / К. Гуслистий. – Київ, 1947. – 48 с.
679541
  Глухенький М.Г. Коліївщина : історичний роман / М.Г. Глухенький. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 426с.
679542
  Мірчук П. Коліївщина // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 75-100
679543
  Глухенький М.Г. Коліївщина : ысторичний роман / М.Г. Глухенький. – Київ : Дніпро, 1989. – 393с. – (Бібліотека історичної прози). – ISBN 5-308-00338-6
679544
  Гуслистий К.Г. Коліївщина в творах Т.Шевченка / К.Г. Гуслистий, 1939. – [37] с. – Окрем. відб.: Пам"яті Т.Г.Шевченка. К., 1939, с. 121–157


  На 1 стор. прим. № 37238 дарчий надпис автора
679545
  Сегеда О.С. Коліївщина в творчості Т. Шевченка та польських романтиків // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 79- 82.
679546
  Ромащенко Л. Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і С. Гощинського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано художню інтерпретацію українського повстання, відомого під назвою "Коліївщина", у творах Шевченка та Гощинського.
679547
  Мірчук П. Коліївщина і Запорозька Січ // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 101-118
679548
  Крементуло В. Коліївщина у творчості польських романтиків "української школи": М. Чайковського ("Вернигора"), С. Гощинського ("Канівський замок") і "ГАйдамаки" Т. Шевченка // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 48-56
679549
  Сиротюк Ю. Коліївщина як перша національна революція / бесіду вела Л. Громадська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 45). – С. 9


  "Коліївщина 1768 року - Велике Повстання козаків-гайдамаків і українського селянства чи перша національна революція у Європі? Хто такі гайдамаки, проти кого повстали українці 250 років тому? Який вплив мала Коліївщина на історичні події України? Про це ...
679550
  Давиденко В. Коліївщина, Гайдамацьке повстання 1768 р. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 18-20
679551
  Панченко М. Коліївщина. (Повстання Максима Залізняка). / М. Панченко. – Х., 1927. – 103с.
679552
   Коліївщина. 1768 : матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. – Київ : Наукова думка, 1970. – 184, [2] с.
679553
  Грабовський С. Коліївщина: без крайнощів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 травня (№ 93). – С. 4-5


  Українське повстання за російським приписом?
679554
  Таїрова-Яковлева Коліївщина: великі ілюзії / Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Тетяни Кришталовської. – Київ : Кліо, 2019. – 255, [1] с. : іл., портр. – Покажчик імен: с. 249-254. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-95-0
679555
  Суховий І. Коліївщина: гібридна війна XVIII століття Як поміняти "шило на швайку", або Танці під чужі інтереси // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15


  "14 квітня 1768-го вважається початком спротиву українців інородцям та чужій вірі, що має назву Коліївщина. Чи було повстання гайдамаків стихійним і які мало наслідки — ці питання ще довго будуть приводом для суперечок істориків. Ясно одне, українці ...
679556
  Сюндюков І. Коліївщина: грона українського гніву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 31


  Відомий російський історик Тетяна Таїрова-Яковлева опублікувала грунтовне дослідження про велику національну трагедію XVIII століття.
679557
  Букет Є. Коліївщина: міфи, факти і дати // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 6. – ISSN 2519-4429
679558
  Тереверко О. Коліївщина: трагедія, яка відіграла велику роль у формуванні визвольних традицій українського народу // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 16 серпня (№ 33). – С. 22


  "У 1768 році на Правобережжі вибухнуло найгрізніше народно-визвольне повстання - Коліївщина. Головними діючими облича коліївщини стали гайдамаки та й взагалі весь гайдамацький рух. Цьому сприяли такі обставини: магнати і шляхта непомірно збільшили ...
679559
  Одудько Т.Р. Колір боротьби / Т.Р. Одудько. – К., 1978. – 91с.
679560
  Шевченко Л.І. Колір в ідіостилі Т. Г. Шевченка / Л.І. Шевченко, О.М. Ярошевич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 127-134
679561
  Дяк О. Колір вітру з України // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-129. – ISSN 0130-1799


  Художник Михайло Демцю
679562
  Довгий О.П. Колір вогню : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
679563
  Логвин Ю.Г. Колір для неба : повість, оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 184 с.
679564
  Гординський С. Колір і ритми / С. Гординський. – К, 1997. – 479с.
679565
   Колір океану // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 94-99 : фото
679566
  Говяда В.Д. Колір осіннього листя : Драми / В.Д. Говяда. – Київ : Молодь, 1973. – 133с.
679567
  Калошин В.Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 5 (158). – С. 69-76
679568
  Шевченко Л.І. Колір у дискурсивних практиках українських мовознавців / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 447-451


  У статті розглядаються концептуальні підходи українських лінгвістів до розгляду питання природи та функцій кольороназв. Звертається увага на динаміку мовознавчих епістем у контексті розвитку знання про словесну колористику. В статье рассматриваются ...
679569
  Шевченко Л.І. Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 185-192. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано концепцію семантичних універсалій А. Вежбицької, зокрема інтерпретацію семантики кольору. Окреслено локус проблеми і можливу лінгвістичну перспективу аналізу колоративів. В статье проанализировано концепцию семантических ...
679570
  Юшко В. Колір у системі візуальних засобів комунікації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 101-104


  У статті проаналізовані функції кольору на сучасному телебаченні як засобу візуальної комунікації, описано типи формування кольорів, засоби створення динаміки кольору. За допомогою анкетування та моніторингу коментарів аудиторії програм «Голос країни» ...
679571
  Драгінда О.В. Колір у творах англійських поетів-романтиків (на матеріалі сонета Дж. Кітса "Blue! "Tis the life of heaven") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – C/ 299-302
679572
  Нікуліна Л. Колір цирконію : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 103-110
679573
  Бичко В.В. Колір часу / В.В. Бичко. – К., 1974. – 103с.
679574
  Бондар Л.О. Колір як атрибут буття діючих персонажів п"єси Ярослава Верещака "Зелений, чорний і рожевий" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 23-29. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Стаття м істить дослідження семантики кольору та його можливостей щодо конструювання художніх образів та картин світу засобами театрально-ігрового акту. У роботі розглядаються особливості жанру твору Я. Верещака, розкривається семантика назви. ...
679575
  Шевченко І.І. Колір як естетичний феномен : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Шевченко І. І.; КУ. – К., 2000. – 18л.
679576
  Шевченко Ірина Іванівна Колір як естетичний феномен. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Шевченко Ірина Іванівна; КНУ Будівництва і архітектури. – К., 2000. – 162л. – Бібліогр.:л.152-162
679577
  Ніколаєнко В. Колір як засіб художнього освоєння світу в ліро-епосі Івана Франка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 180-185
679578
  Турецький І. Колір як лабіринт / спілкувалася Ганна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 57-61. – ISSN 2222-436X


  Розмова з львівським художником Іваном Турецьким.
679579
  Молочко М.А. Колір як неодмінний атрибут семіотичних сторін змісту (мови) карти // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 3 (99). – С. 57-63 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
679580
  Коваль Г. Колір як ознака образотворення в календарно-обрядовій поезії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 733-740. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
679581
  Супрун Л.О. Колірна картина світу О. Гончара // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 218-222. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
679582
  Іншакова І.О. Колірна палітра в художній спадщині Т. Шевченка / І.О. Іншакова, А.Є. Іншаков // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 156-162. – ISSN 2305-3852
679583
  Шостюк З.В. Колірна палітра поетичних текстів Дмитра Павличка // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 135-142. – ISBN 978-617-7092-36-9
679584
  Пашко Л. Колірне забарвлення українського мовлення // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 4. – С. 52-57
679585
  Руденко М.О. Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар"єрів / М.О. Руденко, Є.О. Івченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 444-451 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
679586
  Дика Л. Колірний епітет як обраний засіб мови художнього тексту // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 205-213. – ISSN 2411-4146
679587
  Гладких В.М. Колірний простір для виділення тексту на зображенні документа суворої звітності // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 6 (112). – С. 15-18


  Досліджено модель колірного простору перетвореня Карунена-Лоєва для друкованих бланків документа суворої звітності, заповненого кольоровим рукописним текстом.
679588
  Вакуленко О.В. Колірні тренди в сучасному веб-дизайні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 204-214. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
679589
   Колісник Петро Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 51
679590
   Колісник Петро Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 98-99 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
679591
   Колісник Петро Іванович (1921-1996) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 55. – ISBN 966-95774-3-5
679592
   Коліснік Петро Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 103-104. – ISBN 978-966-439-961-3
679593
  Грищук Б.А. Колія : повісті та оповідання / Б.А. Грищук. – Львів, 1982. – 290 с.
679594
  Жуковський С.В. Колія / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1986. – 79 с.
679595
  Дяченко К.І. Колія : роман / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 366 с.
679596
  Федчук В. Колки - Повстанська столиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 13


  1943 року містечко шість місяців було центром діяльності загонів УПА.
679597
  Крещук С.В. Колки. Макаревичі. Тростянець / С.В. Крещук. – Львів, 1977. – 20с.
679598
  Никончук О. Колківська республіка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 3. – С. 77-88. – ISSN 0042-9422
679599
  Давид А.И. Колкотова балка - уникальный памятник природы Молдавии / А.И. Давид; Отв. ред. Ганя И.М. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 40с.
679600
   Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина : материалы межд. круглого стола, состоявшегося 12 ноября 2009 года в РИСИ / Рос. ин-т стратег. исслед. ; [под ред. В.Д. Кузнечевского]. – Москва : [РИСИ], 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-7893-0119-7


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
679601
  Сергеев Александр Коллайдер как эволюционное преимущество человека // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 68-75 : фото
679602
  Далгатов Омар Ибрагимович Коллапс заряженной материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Далгатов Омар Ибрагимович; Ун-т Дружбы народов им. Путриса Лумумбы. – Москва, 1974. – 12л.
679603
  Старостенко В.И. Коллеге - 80 / В.И. Старостенко, В.П. Коболев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 143-145 : Фото. – ISSN 0203-3100
679604
  Аксенов В.П. Коллеги : повесть / Василий Аксенов. – Москва : Советский писатель, 1961. – 208 с.
679605
  Гулай А. Коллеги Клима Чурюмова: "После него настоящих астрономов в Украине не осталось" // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 17 октября (№ 229). – С. 1, 11. – ISSN 1997-1249


  Пам"яті професора Клима Чурюмова.
679606
  Карпенко М.П. Коллегиальная среда в высшем образовании // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 29-33. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается вопрос создания студенческой коллегиальной среды в высшем образовании как элемента дидактики образовательного процесса. Любому выпускнику придется работать в коллегиальной среде, но получить такие навыки в вузе практически ...
679607
  Розов Николай Сергеевич Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного становления демократии в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 74-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
679608
  Прокопенко В.Н. Коллегиальность и единоначалие в государственном руководстве и управлении социалистической экономикой / В.Н. Прокопенко. – Алма-Ата, 1989. – 133с.
679609
  Козлов Ю.М. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / Ю.М. Козлов. – М, 1956. – 67с.
679610
  Шорина Е.В. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / Е.В. Шорина. – М, 1959. – 111с.
679611
  Давитнидзе И.Л. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении / И.Л. Давитнидзе. – М., 1974. – 64с.
679612
  Здир Я.А. Коллегиальность и единоначалие в управлении органами внутренних дел / Я.А. Здир. – Москва, 1972. – 32с.
679613
  Краснов М.А. Коллегиальность и персональная ответственность в работе местных Советов / М.А. Краснов. – М., 1986. – 78с.
679614
  Бельсон Я.М. Коллегиальный и единоличный президент в странах народной демократии : автореф. дис. ... канд. юрид.. наук / Бельсон Я.М. – Ленинград, 1950. – 27 с.
679615
  Кулаковский Ю.А. Коллегии в древнем Риме : опыт по истории римских учреждений / [Соч.] Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [3], II, 137, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882. май 73-104, июль 105-120, авг. 121-152, сент. 153-178, окт. 179-208
679616
  Науменко В.П. Коллегия Павла Галагана в Киеве : (По поводу исполнившегося 1 окт. текущего года двадцатипятилетия ее существования) / [Соч.] В. Науменка. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1896. – [2], 16 с. – Отд. оттиск: Киев. старина
679617
  Головченко Г.А. Колледж прессы и телевидения. Твой успех в будущем! / Г.А. Головченко; Коледж преси та телебачення. – Николаев : Тетра, 2003. – 26 с. – ISBN 966-71-49-26-9
679618
  Филончик Г. Коллектив- главный экономист / Г. Филончик. – М, 1969. – 88с.
679619
  Князев Б.В. Коллектив-ассоциация коммунистической формации / Б.В. Князев. – Москва, 1979. – 117 с.
679620
  Кузнецов Е.М. Коллектив воспитывает / Е.М. Кузнецов. – М., 1972. – 192с.
679621
   Коллектив выбирает руководителя.. – М., 1989. – 63с.
679622
  Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности / А.С. Макаренко. – Москва : Педагогика, 1972. – 336 с.
679623
  Муцынов С.С. Коллектив и дисциплина / С.С. Муцынов. – М., 1989. – 106с.
679624
  Кубанков Е.С. Коллектив и дисциплина труда / Е.С. Кубанков, Ю.Г. Орлов. – М, 1981. – 95с.
679625
  Стырник Коллектив и качество продукции. / Стырник, Д.И. Пона. – Киев, 1988. – 47с.
679626
  Бакшутов Владимир Кузимич Коллектив и коллективизм в социалистическом обществе : Автореф... кандидата филос.наук: / Бакшутов Владимир Кузимич; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 16л.
679627
  Афанасьева А.И. Коллектив и личность / Афанасьева А.И., Нуруллаев А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. философии. – Москва : Мысль, 1965. – 259 с.
679628
  Иванов В.Г. Коллектив и личность / В.Г. Иванов. – Ленинград, 1971. – 120с.
679629
   Коллектив и личность. – Иркутск, 1972. – 186с.
679630
   Коллектив и личность. – Москва, 1974. – 95 с.
679631
   Коллектив и личность. – Москва : Наука, 1975. – 263с.
679632
  Строков Ю.П. Коллектив и личность : уч. пособие / Ю.П. Строков. – Тюмень, 1983. – 64с.
679633
  Пошатаев В.В. Коллектив и личность в науке. (Соц. аспекты). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пошатаев В.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1970. – 15л.
679634
  Басманов И.Е. Коллектив и личность в условиях научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Басманов И.Е .; Академия обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра философии. – Москва, 1969. – 24 с.
679635
   Коллектив и личность.. – М., 1968. – 149с.
679636
   Коллектив и личность.. – Москва, 1975. – 263с.
679637
   Коллектив и право.. – СПб., 1992. – 18с.
679638
  Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы / А.Г. Ковалев. – 2-е изд. – М, 1978. – 280с.
679639
  Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства / А.Г. Ковалев. – Москва : Политиздат, 1975. – 271с.
679640
   Коллектив и формирование нового человека.. – Йошкар-Ола, 1965. – 48с.
679641
  Кузнецов В.М. Коллектив и эффективность производства / В.М. Кузнецов. – М., 1977. – 272с.
679642
  Ратников В.П. Коллектив как социальная общность / В.П. Ратников. – Москва, 1978. – 216с.
679643
   Коллектив как фактор нравственного воспитания.. – М., 1983. – 64с.
679644
   Коллектив колхозников. : Социально-психологическое исследование. – Москва : Мысль, 1970. – 287 с.
679645
  Кондратенков А.Е. Коллектив отвечает за каждого / А.Е. Кондратенков. – М, 1967. – 286с.
679646
  Павловский В.В. Коллектив промышленного предприятия как объект и субъект социального планирования в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павловский В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1984. – 22л.
679647
  Слепенко И.М. Коллектив сельскохозяйственного предприятия. / И.М. Слепенко. – М., 1976. – 56с.
679648
  Голичев Владимир Дмитриевич Коллектив студенческого строительного отряда как фактор нравственного воспитания личности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Голичев Владимир Дмитриевич; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 15л.
679649
   Коллектив, личность ребенка, внутриколлективные отношения.. – М., 1970. – 304с.
679650
   Коллектив. Личность. Общение : словарь социально-психологических понятий. – Ленинград, 1987. – 144 с.
679651
   Коллектив. Общение.Личность.. – М., 1983. – 149с.
679652
  Васильев В. Коллективизация и крестьянское сопротивление на Украине (ноябрь 1929-март 1930г.г.) = Колективізаця і селянський опір на Україні (листопад 1929-березень 1930р.р.) / В. Васильев, Линн Виола. – Винница : Логос, 1997. – 536с. – Текст парал.на русск.и укр.языках. – Библиогр.:с.515-524. – ISBN 966-95264-0-Х
679653
  Трапезников С.П. Коллективизация крестьянских хозяйств и организационно-хозяйственное укрепление колхозов 91927-1934 гг.) (На матер. важнейших зерновых рай. РСФСР: Сев.-Кавказского, Нижне-Волжского и Средне-Волжског : Автореф... доктор ист.наук: / Трапезников С.П.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1955. – 32л.
679654
  Царанов В.И. Коллективизация крестьянских хозяйств правобережных районов Молдавской ССР (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Царанов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. сов. общества. – Москва, 1960. – 20л.
679655
  Абрамов Б.А. Коллективизация сельского хозяйства - великая революция в социально-экономических отношениях и во всем укладе жизни крестьянства. / Б.А. Абрамов. – Москва : Высшая школа, 1967. – 95 с. – (Материалы по истории КПСС / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Отд. преподавания обществ. наук)
679656
   Коллективизация сельского хозяйства. – Москва, 1957. – 575 с.
679657
  Подколзин А.М. Коллективизация сельского хозяйства в Курской области : Автореф... канд. эконом.наук: / Подколзин А.М.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 18 с.
679658
  Овчинникова М.И. Коллективизация сельского хозяйства в Сальском округе : Автореф... канд. итс.наук: / Овчинникова М. И.; Рост. гос. пед. ин-т, Каф. ист. СССР. – Ростов -на-Дону, 1952. – 19 с.
679659
   Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе.. – Л., 1970. – 424с.
679660
   Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье.. – Куйбышев, 1970. – 672с.
679661
   Коллективизация сельского хозяйства в СССР: пути, формы, достижения.. – М., 1982. – 399с.
679662
   Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области.. – Воронеж, 1978. – 320с.
679663
  Попов А.Г. Коллективизация сельского хозяйства в Чечено-Ингушетии. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов А.Г.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Каф. истории СССР. – Махачкала, 1965. – 28л.
679664
  Сытник М.К. Коллективизация сельского хозяйства и формирование класса колхозного крестьянства в Молдавии. / М.К. Сытник. – Кишинев, 1976. – 356с.
679665
   Коллективизация сельского хозяйства Казахстана.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 604с.
679666
   Коллективизация сельского хозяйства на Кубани.. – Краснодар
1. – 1959. – 204с.
679667
  Канцедалов П.З. Коллективизация сельского хозяйства на Тереко : Автореф... канд. ист.наук: / Канцедалов П.З.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1951. – 16 с.
679668
  Абдуазизова Н.Х. Коллективизация сельского хозяйства на юге Киргизии : автореф. дис. ... канд. ист наук. / Абдуазизова Н.Х. ; Моск. гос. пед ин-т. – Фрунзе, 1953. – 20 с.
679669
   Коллективизация сельского хозяйства Татарской АССР.. – Казань, 1968. – 355с.
679670
  Какабаев С.Д. Коллективизация сельского хозяйства Туркменской ССР (1927 - 1937) / С.Д. Какабаев. – Ашхабад : Ылым, 1978. – 67 с.
679671
   Коллективизация сельского хозяйства Туркменской ССР.
1. – с.
679672
  Шустов А.К. Коллективизация сельского хозяйства центрального промышленного района и ее социально-экономические результаты (1927-1931). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Шустов А.К.; Лен. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – л.
679673
   Коллективизация сельского хозяйства центрального промышленного района.. – Рязань, 1971. – 903с.
679674
  Сергеев И.С. Коллективизация сельского хозяйтва в Чувашской АССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергеев И.С. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 13 с.
679675
  Рогалина Н.Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. / Н.Л. Рогалина. – М., 1989. – 222с.
679676
  Лебедев Б.Н. Коллективизм - важная черта социалистического образа жизни / Б.Н. Лебедев. – М., 1984. – 64с.
679677
  Назарова Т.Ф. Коллективизм - ведущий принцип коммунистической морали / Т.Ф. Назарова. – Ленинград, 1972. – 20с.
679678
  Кузнецов В.М. Коллективизм - закон нашей жизни / В.М. Кузнецов. – М., 1975. – 63с.
679679
  Казаков А.П. Коллективизм - характерная черта социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Казаков А.П. – Ленинград, 1952. – 20 с..
679680
  Мурашова Валентина Васильевна Коллективизм и его воспитание в условиях развитого социалимза. (На материалах Моск. обл.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мурашова Валентина Васильевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 19л.
679681
  Ливач Е.А. Коллективизм и индивидуализм в системе ценностей студентов и курсантов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 316-324. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
679682
  Ферри Э. Коллективизм и позитивная наука : Дарвин - Спенсер - Маркс ; пер. с франц. / Энрико Ферри // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 110, [1] с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На стр. 1 надпись 1905 г.
679683
  Иванов В.Г. Коллективизм или конформизм?: Пробл. взаимосвязи коллектива и личности в соврем. идеол. борьбе. / В.Г. Иванов. – Л., 1980. – 167с.
679684
  Баинова М.К. Коллективизм как одна из основных черт личности советского человека. : Автореф... канд. философ.наук: / Баинова М.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КППС. Кафедра логики и психологии. – Москва, 1953. – 16 с.
679685
  Фисун Юрий Иванович Коллективизм как принцип воспитания личности социалистического общества (философско-социологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Фисун Юрий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
679686
  Артыкходжаев М. Коллективизм людей и его развитие при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Артыкходжаев М.;. – Ташкент, 1968. – 25л.
679687
  Артыкходжаев М. Коллективизм людей труда и его развитие в условиях строительства коммунизма / Артыкходжаев М. – Ташкент : Узбекистан, 1972. – 120 с.
679688
  Соловьева К.А. Коллективизм социалистического образа жизни. (Становление и развитие). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Соловьева К.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
679689
  Глазова Л.А. Коллективистическое самоопределение и индивидуально-типические особенности личности. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.05 / Глазова Л.А.; Акад.М-ва внутр.дел СССР. – М, 1978. – 18л.
679690
  Русецкая В.И. Коллективистская сущность общественных отношений при социализме / В.И. Русецкая. – Минск, 1984. – 157с.
679691
  Огирко Р.С. Коллективистские основы социалистической демократии / Р.С. Огирко. – К., 1987. – 47с.
679692
  Загуляева Л.А. Коллективистское сознание личности : Автореф... наук: 09.00.01 / Загуляева Л.А.;. – Л, 1979. – 18л.
679693
  Белинский Е.С. Коллективная (бригадная) материальная ответственность работников торговли / Е.С. Белинский. – Донецк, 1971. – 160с.
679694
  Собакин В.К. Коллективная безопасность - гарантия мирного сосуществования. / В.К. Собакин. – Москва, 1962. – 518с.
679695
  Собакин В.К. Коллективная безопасность в Европе. / В.К. Собакин. – М., 1956. – 119с.
679696
  Кулебякин В. Коллективная безопасность или новая конфронтация : кто что выбирает? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 58-65
679697
  Баринов Д.А. Коллективная биография студенчества Санкт-Петербургского университета 1884-1917 гг.: статистический анализ // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 42-49. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается традиция изучения истории Санкт-Петербургского университета на историческом факультете СПбГУ, дается обзор основных современных исследовательских проектов, намечаются перспективы дальнейшей работы. The article deals with ...
679698
  Пантелеев А.М. Коллективная борьба с насекомыми-вредителями сельского хозяйства. / А.М. Пантелеев. – М., 1929. – 72с.
679699
  Пантелеев А.М. Коллективная борьба с насекомыми-вредителями сельского хозяйства. / А.М. Пантелеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1931. – 110с.
679700
  Маргулис Д.П. Коллективная деятельность учащихся: Пробл. обучения. / Д.П. Маргулис. – К., 1990. – 134с.
679701
   Коллективная динамика возбуждений и структурообразование в биологических тканях : сборник научных трудов. – Горький, 1988. – 225 с.
679702
  Семенова А.Н. Коллективная духовность как объективное основание нации и этничности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.409-416. – ISSN 1606-951Х
679703
  Семенова А.Н. Коллективная духовность как объективное основание нации и этничности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 409-416. – ISSN 1606-951Х
679704
  Тарасенко Д.И. Коллективная заинтересованность работников предприятий на современном этапе коммунистического строительства. (На материале промышленности УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Тарасенко Д.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 20л.
679705
  Куликов В.Г. Коллективная защита социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1982. – 96с.
679706
  Лазор В.В. Коллективная защита трудовых прав работников как необходимый элемент развития современного правового и социального государства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.40-46
679707
  Хлгатян И.Е. Коллективная материальная заинтересованность и ее роль в развитии промышленности. (На материалах Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Хлгатян И.Е.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 22л.
679708
  Тумасов А.К. Коллективная материальная заинтересованность и экономическое стимулирование предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тумасов А.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 15 с.
679709
  Васильева Т.И. Коллективная материальная заинтересованность работников промышленности в результатах труда : Автореф... канд. экон.наук: / Васильева Т.И.; МГУ. – М, 1965. – 16л.
679710
  Белинский Е.С. Коллективная материальная ответственность в торговле / Е.С. Белинский ; отв. ред. Панкин М.Е. – Москва : Юридическая лит., 1987. – 94, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 90-93. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
679711
  Котов М.С. Коллективная оплата труда в промышленности СНХ БССР : Автореф... канд. экон.наук: / Котов М.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Каф-ра полит. экономии. – Минск, 1964. – 22л.
679712
  Власов М.А. Коллективная оплата труда за продукцию / М.А. Власов. – Москва, 1961. – 143с.
679713
  Серебряков А.В. Коллективная оплата труда и ее роль в развитии социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Серебряков А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
679714
  Жулего А.В. Коллективная оплата труда на промышленном предприятии / А.В. Жулего, Б.С. Щеглов. – Минск, 1980. – 70с.
679715
  Российский Н.А. Коллективная организация стахановского труда / Н.А. Российский. – Москва, 1949. – 16с.
679716
  Виноградова М.Д. Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников / М.Д. Виноградова. – Москва, 1977. – 159с.
679717
  Тарантей Виктор Петрович Коллективная работа учащихся на уроках как средство развития их познавательной самостоятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарантей Виктор Петрович; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общей педагогики. – М., 1979. – 16л.
679718
  Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология / В.М. Бехтерев. – Петроград : Колос
Ч. 1, 2. – 1921. – 432 с.
679719
  Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология / В.М. Бехтерев. – Петроград : Колос, 1931. – 432с.
679720
  Душенко Ю.А. Коллективная сдельная заработная плата и условия массового применения ее еффективных систем на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: / Душенко Ю.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 25л.
679721
  Кудратов Г. Коллективная учебно-познавательная работа учащихся на уроках как средство повышения эффективности обучения математике в 4-8 классах : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кудратов Г.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1982. – 23л.
679722
  Тихонов Владимир Александрович Коллективная форма материального стимулирования труда в колхозах и совхозах / Тихонов Владимир Александрович, . – Москва : Россельхозиздат, 1974. – 160с.
679723
  Илларионов Е. Коллективная форма собственности на землю: отдельные аспекты возникновения, распоряжения и прекращения // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 82-87.
679724
  Гребенюк Н.Г. Коллективная форма труда на этапе совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гребенюк Н. Г.; Харк.ГУ. – Х., 1985. – 25л.
679725
   Коллективная ядерная динамика : Сб.науч.трудов. – Ленинград : Наука, 1990. – 222с.
679726
  Жарков Б.Н. Коллективно-договорное регулирование труда в развивающихся странах Азии и Африки / Б.Н. Жарков. – Москва, 1972. – 122с.
679727
   Коллективное и приусадебное виноградарство в Донбассе. – Сталино, 1957. – 88 с.
679728
  Варшавский В.И. Коллективное поведение автоматов / В.И. Варшавский. – Москва, 1973. – 407с.
679729
  Шилейко А.В. Коллективное поведение автоматов / А.В. Шилейко. – М., 1975. – 63с.
679730
  Стефанюк В.Л. Коллективное поведение автоматов и задача устойчивого локального управления сетью радиосвязи : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стефанюк В.Л.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1968. – 16л.
679731
  Варшавский В.И. Коллективное поведение атоматов : Автореф... докт. техн. наук: 255 / Варшавский В.И.; Ин-т проблем управления. – М, 1970. – 42л.
679732
   Коллективное садоводство и огородничество:. – М., 1991. – 416с.
679733
   Коллективное садоводство и огородничество: Сб.норм.актов.. – Москва, 1987. – 192с.
679734
   Коллективное садоводство и огородничество: Справ.пособие для профсоюз. актива.. – М., 1987. – 176с.
679735
  Гордин Л.Ю. Коллективное самообслуживание школьников / Л.Ю. Гордин. – М, 1965. – 248с.
679736
  Ястребова Светлана Коллективное сознательное // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 86-90 : фото
679737
  Саранцев В.П. Коллективное ускорение ионов электронными кольцами / В.П. Саранцев, Э.А. Перельштейн. – М., 1979. – 216с.
679738
  Шитарев Г.И. Коллективность- высший принцип партийного руководства / Г.И. Шитарев. – М, 1956. – 38с.
679739
  Шитарев Г.И. Коллективность- высший принцип партийного руководства / Г.И. Шитарев. – М, 1959. – 114с.
679740
  Ключева З.И. Коллективность - высший принцип партийного руководства / З.И. Ключева. – Москва, 1961. – 39с.
679741
  Родионов П.А. Коллективность - высший принцип партийного руководства / П.А. Родионов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1974. – 359 с.
679742
  Сорокин Н.и. Коллективность - душа партийной работы / Н.и. Сорокин. – Л., 1968. – 39с.
679743
   Коллективность - основа социалистического производства.. – М., 1969. – 304с.
679744
  Киселева В.А. Коллективность как социально-экономическая основа социалистического общества / В.А. Киселева, М.С. Киселева. – М, 1985. – 38с.
679745
  Жуков В.И. Коллективность партийного руководства / В.И. Жуков. – Воронеж, 1985. – 165с.
679746
  Ключева З.И. Коллективность руководства большевистской партии во главе с В.И.Лениным - важнейшее условие осуществления Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Ключева З.И.; Акад. обществ наук при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1958. – 20л.
679747
  Царевская Е.А. Коллективность социалистических форм организации труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Царевская Е. А.; Куйб.ГУ. – Куйбышев, 1982. – 20л.
679748
  Платонов Ю.П. Коллективность труда и воспитание / Ю.П. Платонов. – Л., 1990. – 16с.
679749
  Шмелев В.В. Коллективные валюты - от счетных единиц к международным деньгам / В.В. Шмелев. – Москва, 1990. – 157с.
679750
  Волков Е.Д. Коллективные взаимодействия в плазме токового нагрева в стеллараторе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Волков Е.Д. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
679751
  Лайла Гад Эль-Хак Мохамед Гад Коллективные взамодействия в азимутальных газовых разрядах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Лайла Гад Эль-Хак Мохамед Гад; ХГУ. – Х., 1976. – л.
679752
  Филиппов Г.Ф. Коллективные возбуждения атомных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппов Г.Ф. ; МГУ. – Москва, 1959. – 8 с.
679753
  Маломуж Николай Петрович Коллективные возбуждения в жидкостях : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02; 01.04.14 / Маломуж Николай Петрович; Одесский гос.ун-т. – ООдесса, 1990. – 346л. – Бібліогр.:л.326-346
679754
  Приезжев В.Б. Коллективные возбуждения в квазикристаллической модели жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Приезжев В.Б.; ОИЯИ. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
679755
  Брусов П.Н. Коллективные возбуждения в сверхтекучих квантовых жидкостях / П.Н. Брусов, В.Н. Попов. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1984. – 200 с.
679756
  Брусов Петр Никитович Коллективные возбуждения в сверхтекучих фазах Не : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Брусов Петр Никитович; Объедин. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 1987. – 17л.
679757
  Казаринов Михаил Иванович Коллективные возбуждения в ядерной материи с зависящим от плотности эффективным взаимодейстием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.13 / Казаринов Михаил Иванович; МВ и ССО УССР, Харьк. государственный ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
679758
  Чориев Б. Коллективные возбуждения и смешивание вращательных полос деформированных ядер. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чориев Б.; АН Узбекистана, Ин-т ядерн. физики. – Ташкент, 1991. – 27л.
679759
  Брусов Петр Никитович Коллективные возбуждения свертекучих ферми-систем типа Не3 : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.07 / Брусов Петр Никитович; Ленинградский политехнический ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1980. – л.
679760
  Васильев В.А. Коллективные возбуждения электронов в 3d-переходныз металлах и соединениях их с алюминием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Васильев В.А.; Ин-т металлофизики. – К, 1972. – 20л.
679761
  Епархина О.В. Коллективные действия и революции в исторической социологии Ч.Тилли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 94-111. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
679762
   Коллективные договоры в социалистических странах: Сб.ст. о работе профсоюзов.. – Москва, 1976. – 151с.
679763
   Коллективные договоры и классовая борьба пролетариата.. – М., 1983. – 215с.
679764
  Юдельсон С.К. Коллективные договоры на предприятиях и в организациях. / С.К. Юдельсон, В.С. Зленцов. – Саратов, 1979. – 121с.
679765
  Мальнев Вадим Николаевич Коллективные и релаксационные процессы в высоковозбужденных газах и плазме с учетом структуры молекул : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мальнев Вадим Николаевич; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 278л. – Бібліогр.:л.259=-278
679766
   Коллективные колебания в плазме / А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер, Р.В. Половин, А.Г. Ситенко, К.Н. Степанов. – Москва : Атомиздат, 1964. – 164 с.
679767
  Волков Сергей Наумович Коллективные конформационные возбуждения в макромолекулах типа ДНК : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волков Сергей Наумович; АН Украины. Институт теоретической физики. – К., 1992. – 26л.
679768
  Егиазарян Г.А. Коллективные материальные интересы при социализме / Г.А. Егиазарян. – М, 1968. – 254с.
679769
  Брык М.В. Коллективные материальные стимулы в системе хозяйственного расчета : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Брык М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
679770
  Спицын А.А. Коллективные могилы в верховьях Енисея и Чулыма / А.А. Спицын : Типография И.Н. Скороходова. – 8 с.
679771
  Спицын А.А. Коллективные могилы в верховьях Енисея и Чулыма / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 8 с.
679772
  Степаненко Д.И. Коллективные моды в сильно анизотропных проводниках с многолистной поверхностью Ферми // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 8. – С. 1004-1009. – ISSN 0132-6414
679773
  Фогель П. Коллективные неротационные состояния деформированных атомных ядер. 2628 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фогель П.; Объедин. ин-т ядерных исследований, Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.9-10
679774
   Коллективные опыты в Киевской 1911-1912 г / Киевское Губернское земство. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Ч. 1 : Текст к цыфровому материалу за 1911-1912 г сост. А.В. Краинский и Н.П. Фролов. – 1913. – 118 с. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
679775
   Коллективные опыты в Киевской 1912-1913 г / Киевское Губернское земство. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Ч. 1 : Текст к цыфровому материалу за 1912-1913 г сост. Н.П. Фролов и С.М. Москвичев. – 1915. – IV, 153 с. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
679776
  Засухин А.Н. Коллективные опыты в Киевской губернии / Киевское губернское земство; Сост.: а.Н. Засухин, Н.П. Флоров, Н.А. Торопова. – Киев : Тип. Круглянского
Ч. 1 : Цифровой материал за 1910-11 год. – 1912. – 326с.
679777
   Коллективные опыты и контрольные плантации в районах крестьянского свеклосеяния в 1928 г.. – Воронеж, 1929. – 114 с.
679778
  Флоров Н.П. Коллективные опыты с минеральными удобрениями в Киевской губ. и почвенные исследования в связи с этими опытами // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – 50 с., 2 л. фототип. : рис. в тексте


  Предварительный отчет начальника экспедиции по исследованию побережья Ледовитого океана от устья Колымы до Берингова пролива, снаряженной в 1909 г. Отделом торгового мореплавания Министерства торговли и промышленности.
679779
  Фролов Н.С. Коллективные опыты с минеральными удобрениями в Киевской губернии : Сводные результаты опытов 3-х лет - 1910/11, 1911/12 и 1912/13 г.г. : Прилож.: рис. основных почвенных типов Киевской губернии и объяснение к ним / сост. Н.П. Фролов, С.М. Москвичев и Г.Г. Махов ; Киевское Губернское земство. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – XXIV, 314, II с., 2 л. ил., диагр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Авт. сост.: Москвичев, Сергей Михайлович (1885- Махов, Григорий Григорьевич (1886- На тит. . дарвт. надпись: Глубокоуважаемому ... от Н. Фролова
679780
  Зыкина Т.А. Коллективные права работников и проблемы их реализации в современных условиях // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 211-218. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
679781
  Опанасенко Александр Владимирович Коллективные процессы в открытых плазменных системах с инжекцией и извлечением электронных потоков : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Опанасенко Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т ядерных исследований. – К., 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.128-144
679782
  Опанасенко А.В. Коллективные процессы в открытых плазменных системах с инжекцией электронных потоков : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Опанасенко А.В.; КУ. – К., 1991. – 12л.
679783
   Коллективные процессы в плотных пучках отрицательных ионов и декомпенсация этих пучков. – Киев, 1979
679784
  Сагдеев Р.З. Коллективные процессы и ударные волны в плазме : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Сагдеев Р.З. ; АН СССР, Сиб. отд., Объед. уч. сов. по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 15 с.
679785
  Куокштис Эдмундас Пранович Коллективные свойства экситонов в монокристаллах селенида, теллурида и сульфида цинка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Куокштис Эдмундас Пранович; Вильнюск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 16л.
679786
  Ивасенко П.И. Коллективные системы оплаты труда рабочих в промышленности и пути их совершенствования в условиях хозяйственной реформы. (На примерах очистных и подготовит. забоев угольных шахт, доменных мартеновс. : Автореф... канд. экон.наук: / Ивасенко П.И.; Высш. школа профдвижения. – М., 1967. – 24л.
679787
  Закревский Н.В. Коллективные состояния и распределение вещества и заряда в четно-четных деформированных ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Закревский Н.В.; АН УзССР. Объединен. учен. срвет по физике. От-ние физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
679788
  Барабаш Ю.Л. Коллективные статистические решения при распознавании / Ю.Л. Барабаш. – Москва : Радио и связь, 1983. – 224 с. : граф. – Бібліогр.: с. 221-223 (50 назв)
679789
   Коллективные творческие дела Коммуны им.А.С.Макаренко.. – Л., 1970. – 232с.
679790
  Маслова Н.С. Коллективные формы материального стимулирования в промышленности СССР. / Н.С. Маслова. – М., 1966. – 238с.
679791
  Клиновой В.С. Коллективные формы материального стимулирования в социалистической промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Клиновой В.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
679792
   Коллективные формы организации и материального стимулирования труда в условиях хозрасчета.. – Горки, 1990. – 134с.
679793
  Макеева Л.И. Коллективные формы организации и оплаты труда рабочих / Л.И. Макеева. – Москва : Профиздат, 1978. – 128 с.
679794
   Коллективные формы организации труда и управления.. – М., 1989. – 192с.
679795
  Антонюк В.П. Коллективные формы организации труда как фактор интенсификации экономики на этапе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Антонюк В.П. ; КГУ. – Киев, 1984. – 25 с.
679796
  Антонюк В.П. Коллективные формы организации труда как фактор интенсификации экономики на этапе развитого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Антонюк В.П.; Киевский гос. ун-т. – К., 1984. – 221л.
679797
  Пашута Н.Т. Коллективные формы организации труда. / Н.Т. Пашута, Г.Т. Куликов. – Киев, 1983. – 175с.
679798
  Еськов А.Л. Коллективные формы труда в условиях экономического эксперимента / А.Л. Еськов. – К, 1985. – 49с.
679799
  Афанасьев Ю.С. Коллективные хозяйства в костромской деревне в 1917-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Афанасьев Ю.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 15л.
679800
  Столярова А.П. Коллективные экономические интересы и их роль в функционировании производственных отношений развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Столярова А.П.; Моск.ин-т нар.хоз. – М, 1979. – 24л.
679801
  Лившиц В.И. Коллективные экономические интересы и хозяйственный механизм / В.И. Лившиц. – Ростов -на-Дону, 1981. – 159с.
679802
  Хчеян Левон Хачикович Коллективные экономические интересы предприятия в системе производственных отношений социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Хчеян Левон Хачикович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 46л.
679803
  Попов В.Н. Коллективные эффекты в квантовой статистике излучения и вещества : Учеб.пособие / В.Н. Попов, В.С. Ярунин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 192с.
679804
  Марч Н. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях : Пер. с англ. / Н. Марч, М. Паринелло. – Москва : Мир, 1986. – 320 с.
679805
  Пашицкий Э.А. Коллективные эффекты и сверхпроводимость в системах с кулоновским взаимодействием : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашицкий Э.А.; АН УССР.Ин-т физики. – Киев, 1974. – 32л.
679806
  Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме / Б.Б. Кадомцев. – Москва : Наука, 1976. – 238 с.
679807
  Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме / Б.Б. Кадомцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 303с. – ISBN 5-02-014199-2
679808
  Трущенко А.А. Коллективные явления в твердых телах. : учеб.пособие / А.А. Трущенко. – Киев : КПИ, 1980. – 110с.
679809
   Коллективные явления в токонесущей плазме. – Киев : Наукова думка, 1979. – 137 с.
679810
  Жмудский А.З. Коллективные явления. Плазма. Сверхпроводимость : тексты лекций / А.З. Жмудский, А.А. Жмудский, С.П. Репецкий; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев : Киевский университет, 1987. – 56 с. – Библиогр.: с.56
679811
  Халфин С.А. Коллективный агитатор и организатор крестьянских масс. / С.А. Халфин. – Уфа, 1981. – 126с.
679812
  Петряков Г.В. Коллективный агитатор, пропагандист и организатор. / Г.В. Петряков. – М., 1967. – 211с.
679813
  Кочламазашвили И.Д. Коллективный договор -- один из важнейших факторов роста производительности труда и повышения благосостояния трудящихся : Автореф... канд. эконом.наук: / Кочламазашвили И.Д.; Моск. высш. школа фрофдвижения ВЦСПС. – М., 1953. – 16л.
679814
  Пашерстник А.Е. Коллективный договор / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1951. – 104с.
679815
  Бару М.И. Коллективный договор : текст лекции к курсу "Трудовое право" / М. И. Бару ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : [б. и.], 1973. – 26 с.
679816
  Архипова Б.А. Коллективный договор / Б.А. Архипова. – Москва : Профиздат, 1978. – 78 с. – (Пособие для профсоюзного актива)
679817
  Исмаилов И.И. Коллективный договор в Азербайджане до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. юридич.наук: / Исмаилов И.И.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1967. – 23л.
679818
  Очиченко Е. Коллективный договор в настоящем и будущем // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 101-103.
679819
  Лях Г.И. Коллективный договор в обществе развитого социализма. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.05 / Лях Г.И.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1978. – 14л.
679820
  Пашерстник А.Е. Коллективный договор в СССР / А.Е. Пашерстник. – М., 1949. – 20с.
679821
  Голяндин Н.Н. Коллективный договор в СССР и капиталистических странах / Н.Н. Голяндин. – М.-Л., 1931. – 84с.
679822
  Даниленко В.Н. Коллективный договор в СССР на современном этапе. (Правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Даниленко В.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – Москва, 1969. – 19л.
679823
  Жарков Б.Н. Коллективный договор в США : Автореф... канд. юрид.наук: / Жарков Б.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 18 с.
679824
  Архипова Б.А. Коллективный договор и профком / Б.А. Архипова , Л.Н. Писарева. – Москва : Профиздат, 1988. – 175, [1] с. – (Пособие для профсоюзного актива). – ISBN 5-255-00084-1
679825
  Архипова Б.А. Коллективный договор на предприятии / Б.А. Архипова. – Москва : Знание, 1975. – 32 с. – Библиогр.: с. 32 (7 назв.). – (В помощь лектору ; Библиотечка "Правовые вопросы организации управления промышленным предприятием")
679826
  Лях Г.И. Коллективный договор на предприятии / Г.И. Лях. – Минск, 1981. – 175с.
679827
  Гребенщиков И.Л. Коллективный договор на предприятии / И.Л. Гребенщиков. – М., 1982. – 80с.
679828
   Коллективный договор на предприятии.. – Москва, 1968. – 80с.
679829
  Кленов Е.А. Коллективный договор. / Е.А. Кленов. – М, 1977. – 80с.
679830
  Корендясов Е.Н. Коллективный колониализм в действии / Е.Н. Корендясов. – Москва, 1969. – 214с.
679831
  Мелихова А.Л. Коллективный материальный интерес и его использование в реализации экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.1 / Мелихова А.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 19л.
679832
  Башлакова Е.К. Коллективный материальный интерес и его реализация в условиях экономической реформы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Башлакова Е.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит экономии. – Минск, 1971. – 21л.
679833
  Шамов А.А. Коллективный материальный интерес и проблемы формирования фонда материального поощрения. : Автореф... канд.экон.наук: 08.590 / Шамов А.А.; Ростов.гос.ун-т. – Махачкала, 1970. – 22л.
679834
  Нестик Т.А. Коллективный образ будущего: социально-психологические аспекты прогнозирования // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0042-8841
679835
   Коллективный опыт совершенствования управления социалистической экономикой.. – М., 1983. – 232с.
679836
  Пихоцкий Иван Александрович Коллективный опыт социалистического строительство как важнейший фактор развития сотрудничества братских стран : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пихоцкий Иван Александрович; МВ и ССО УССР, киевск. инж.-строит. ин-т. – К, 1988. – 206л. – Бібліогр.:л.185-206
679837
   Коллективный организатор соревнования : По материалам всесоюз. науч.-практ. конф. в Вильнюсе (апр. 1975 г.). – Москва : Мысль, 1976. – 228 с. – (Серия "Актуальные вопросы идеологической работы")
679838
  Павлинов В. Коллективный организатор. / В. Павлинов. – М., 1946. – 59с.
679839
  Гнедич Т. Коллективный перевод сборника стихов // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 257-280


  Ленгстон Г"юз (Х"юз).
679840
   Коллективный подряд. – Л., 1987. – 62с.
679841
  Радостовец В.К. Коллективный подряд / В.К. Радостовец. – Алма-Ата, 1987. – 328с.
679842
  Денчик Б Н. Коллективный подряд / Б Н. Денчик, . – Минск, 1989. – 104с.
679843
  Шкурко С.И. Коллективный подряд в промышленности / С.И. Шкурко. – М., 1990. – 158с.
679844
   Коллективный подряд в промышленности.. – Пермь, 1988. – 172с.
679845
   Коллективный подряд в промышленности: Справочник.. – Харьков, 1989. – 174с.
679846
   Коллективный подряд в сельском хозяйстве : правовые вопросы. – Саратов, 1986. – 128с.
679847
  Остапа В.С. и др. Коллективный подряд в специализированном хозяйстве / В.С. и др. Остапа. – Киев, 1987. – 70с.
679848
   Коллективный подряд в хозрасчетных подразделениях животноводства.. – М., 1989. – 213с.
679849
   Коллективный подряд на арендной основе.. – М., 1989. – 159с.
679850
  Заблоцкий Е.И. Коллективный подряд на предпиятиях строительной индустрии. / Е.И. Заблоцкий. – К, 1989. – 110с.
679851
  Сомов В.А. Коллективный подряд на селе / В.А. Сомов. – М., 1987. – 223с.
679852
  Вершинин В.Ф. Коллективный подряд на селе / В.Ф. Вершинин. – Москва, 1988. – 64с.
679853
   Коллективный подряд на селе.. – М., 1983. – 272с.
679854
   Коллективный подряд на сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1984. – 304с.
679855
   Коллективный подряд: Стат.анализ рез.эксперим.. – Новосибирск, 1989. – 206с.
679856
  Колобов А.Д. Коллективный подряд: Теория, практика, методы / А.Д. Колобов, Б.П. Кутырев. – Новосибирск, 1989. – 304с.
679857
   Коллективный поиск.. – Куйбышев, 1966. – 65с.
679858
   Коллективный портрет Александра Зиновьева. На вопросы анкеты отвечают: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, В.М. Межуев, В.М. Толстых // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0042-8744
679859
  Ягодкина Е.О. Коллективный портрет студентов МГУ послевоенных лет (на материалах личных дел студентов) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 97-112. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
679860
  Попова Е.Н. Коллективный проект как одна из форм организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 128-133. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919


  Розглянуто проблему застосування методу колективного проекту в організації позааудиторної самостійної роботи студентів немовних спеціальностей з іноземної мови, що заснованийна творчості, самостійності студентів та залучає їх до дослідницької й ...
679861
  Лабунская Александра Коллективный разум улья : Путешествия, приключения, отдых / Лабунская Александра, Грибова Татьяна // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 6-20 : Іл.
679862
  Журавлев А.Н. Коллективный субъект : основные признаки, уровни и п сихологические типы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.72-80. – ISSN 0205-9592
679863
  Далбинь А.Б. Коллективный труд в системе производственных отношений социализма / А.Б. Далбинь. – Рига, 1982. – 157с.
679864
  Пермяков А.А. Коллективный труд школьников и его воспитательные возможности / А.А. Пермяков. – М., 1961. – 151с.
679865
   Коллективный труд: организация, стимулы, эффектив.. – Иваново, 1988. – 108с.
679866
  Кулеш В.И. Коллективный экономический интерес и его реализация в условиях изменения отношений собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кулеш В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1991. – 175л. – Бібліогр.:л.149-159
679867
  Кулеш Владимир Иванович Коллективный экономический интерес и его реализация в условиях изменения отношений собственности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кулеш Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
679868
  Бутырин Г.Н. Коллективы сельскохозяйственных предприятий / Г.Н. Бутырин. – М., 1988. – 119с.
679869
  Пихоцкий Иван Александрович Коллективый опыт социалистического строительства как важнейший фактор развития сотрудничества братских стран : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пихоцкий Иван Александрович; КГУ. – К., 1988. – 23л.
679870
  Круликовский Л. Коллектирование молюсков / Л. Круликовский. – Екатеринбург : Тип. В.Н. Алексеева, П.Н. Галина и Ко, 1909. – 5 с. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
679871
  Арест Я.И. Коллектор и библиотеки : из опыта Коллектора массовых б-к Москниги / Я.И. Арест ; Всесоюз. книжная палата, Центр. бюро науч.-техн. информации и техн.-экон. исследований по полигр. пром-сти, изд. делу и книжной торговле. – Москва : Книга, 1975. – 56 с. – (Обзорная информация. Книжная торговля)
679872
  Шенфер К.И. Коллекторные двигатели переменного тока / К.И. Шенфер. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1933. – 240 с.
679873
  Дрейфус Л. Коллекторные каскады / Л. Дрейфус. – Москва-Ленинград, 1934. – 260 с.
679874
  Тульбович Б.И. Коллекторские свойства и химия поверхности продуктивных пород. / Б.И. Тульбович. – Пермь, 1975. – 196с.
679875
  Прошляков Б.К. идр. Коллекторские свойства осадочных пород на больших глубинах / Б.К. идр. Прошляков. – Москва : Недра, 1987. – 197с.
679876
   Коллекторские свойства пород на больших глубинах / Прошляков Б.К. – Москва : Наука, 1985. – 256с.
679877
  Дусмухамедов Ш.Н. Коллекторские свойства юрских меловых отложений Устюрта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дусмухамедов Ш.Н.; Ин-т.геологии и разедки нефт.и газ.месторождений. – Ташкент, 1967. – 19л.
679878
  Билык О.Д. Коллекторы верхней перми и триаса Днепровско-Донецкой впадины и их литологические особенности. / О.Д. Билык, Р.Ф. Сухорский. – Киев : Наукова думка, 1970. – 112с.
679879
  Билык О.Д. Коллекторы верхней пермии и триаса Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Билык О.Д.; Всесоюз.научн-исслед.ин-т.природных газов. – М, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
679880
  Аманов С.А. Коллекторы газа и нефти мезозойских отложений Центральных Каракумов / С.А. Аманов ; под ред. д-ра геол.-минерал. наук проф. А.А. Ханина ; Упр. геологии СМ ТССР ТуркменНИГРИ. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 228 с. : черт. – Библиогр.: с. 224-227
679881
   Коллекторы и покрышки нефтегазоносных районов: Тр.Всес.нефт. и н.-и. геол.развед.ин-та.. – Л., 1980. – 136с.
679882
  Безбородов Р.С. Коллекторы и природные резервуары нефтии газа : (конспект лекций) / Р.С. Безбородов ; Ун-т дружбы народов, Каф. нетрографе, минералогии и кристаллографии. – Москва, 1973. – 126 с.
679883
   Коллекторы нефти баженовской свиты Западной Сибири: Труды.. – Л., 1983. – 131с.
679884
   Коллекторы нефти и газа. – Москва, 1965. – 83с. – (Нефтегазовая геология и геофизика)
679885
   Коллекторы нефти и газа и флюидоупоры : [материалы совещания]. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд-ние, 1983. – 160 с. – Библиогр. в конце докл
679886
  Ханин А.А. Коллекторы нефти и газа месторождений СССР. / А.А. Ханин. – М., 1962. – 103с.
679887
  Кондрина К.С. Коллекторы нефти и газа неокомских отложений нижне-вартовского свода : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Кондрина К.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 18л.
679888
   Коллекторы нефти и газа юрских отложений Устюрта. – Ташкент : Фан, 1973. – 136 с.
679889
   Коллекторы нефти и газа.. – М., 1967. – 77с.
679890
  Нгуен Х.Б. Коллекторы нефти кристаллического фундамента месторождения Белый Тигр / Х.Б. Нгуен, В.И. Исаев // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 3-20 : рис. – Библиогр.: с. 16-20. – ISSN 0203-3100
679891
  Железнова А.П. Коллекторы теригенного нижнего кембрия северо-востока Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Железнова А. П.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1971. – 18л.
679892
  Зонн М.С. Коллекторы юрского нефтегазоносного комплекса севера Западной Сибири / М.С. Зонн, А.Д. Дзюбло. – М., 1990. – 85с.
679893
  Ярджанов Аннадурды Коллектроские свойства трещиноватых и гранулярных пород юрских и нижнемеловых отложений разведочных площадей Восточного Туркменистана : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Ярджанов Аннадурды; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. Туркм. филиал ВНИИ. – Ашхабад, 1965. – 18л.
679894
  Николаева Л.А. Коллектроский свойства пород кирмакинской свиты Апшеронской нефтегазоносной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Николаева Л. А.; Сов. Аз. Ин-та нефти и химии по присужд. уч. степ. по геол. минер. наукам. – Баку, 1967. – 14л.
679895
  Петров Н.И. Коллекции древних предметов и монет, пожертвованные церковно-археологическому музею при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 82, 2, 291 с. – С. [83]: Петров Н.И. Указатель церковно- археологического музея при Киевск. Дух. Акад., Киев, 1897
679896
  Петров Н.И. Коллекции древних предметов и монет, пожертвованные церковно-археологическому музею при Киевской Духовной Академии / Н.И. Петров. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 82 с. – Отт. из журнала Труды Киевской дух. Академии за 1895 год
679897
   Коллекции Кавказского музея / сост. К.Ф.Ганом. – Тифлис : Тип. Канцелярии Главноначальствующего гражданскою
Т.6, ч.1, ч.2 : Автобиография Г.И.Радде. ; Биография Г.И.Радде. – 1912. – IV, 193 с. + С 32 табл.
679898
   Коллекции Кавказского музея, обработанные совместно с учеными специалистами и изданные Г. И. Радде. / сост. графиня П.С.Уварова. – Тифлис : Тип. Канцелярии Главноначальствующего гражданскою
Т.5 : Археология. – 1902. – XVI, 231 с. + С 3 портретами, 18 табл. фототиций и 22 рис. в тексте
679899
  Надсон Г.А. Коллекции низших споровых растений в Берлине, Гамбурге и Париже / Г. А. Надсон. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "" Герольда, 1900. – 42 с. – Приложение к: Труды Императоского Ботанического сада. Т. XVIII
679900
   Коллекции. Книги.. – Л., 1989. – 130с.
679901
  Фаулз Д. Коллекционер / Д. Фаулз. – М, 1991. – 282с.
679902
  Фаулз Д. Коллекционер : романы / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной]. – Москва : Эксмо, 2012. – 572, [4] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-56290-9
679903
  Фаулз Д. Коллекционер : роман / Джон Фаулз ; [пер. с англ. И. Бессмертной]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2012. – 398, [2] с. – (Pocket book / сост. А. Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-46389-3
679904
  Строганов О.А. Коллекционер из Норильска / О.А. Строганов. – М., 1963. – 47с.
679905
  Келдышева А. Коллекционер Павел Третьяков // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 2-21
679906
  Иваненко Анна Коллекционер. Один день с Андреем Шадриным = Истории в деталях : Справка / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 24-27 : Іл.
679907
  Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России / А.Н. Боханов; отв. ред.: К.Ф. Шацилло. – Москва : Наука, 1989. – 187 с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-008479-4
679908
  Кантор Б.З. Коллекционирование минералов / Б.З. Кантор. – Москва : Недра, 1991. – 186с.
679909
  Кантор Б.З. Коллекционирование минералов. / Б.З. Кантор. – М., 1982. – 173с.
679910
  Голубева Ольга Коллекционируя путешествия : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 200 : Іл.
679911
   Коллекционный пляжный номер : Beachевание с умом. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 96-101 : Фото
679912
  Горбунов В.А. Коллекция / В.А. Горбунов. – М, 1982. – 447с.
679913
  Сеитмеметова С.А. Коллекция арабоязычной и тюркоязычной литературы религиозной тематики в личной библиотеке Исмаила Гаспринского // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 60-70. – ISSN 1608-0599
679914
  Ходосевич Т.А. Коллекция аудиодокументов Национальной библиотеки Беларуси в век электронной информации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 1. – С. 38-41
679915
  Рыдванская Л.Д. Коллекция В. Ганки в фондах ЦНБ Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина как отражение русско-чешских связей чешского Возрождения (обзор) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 164-173. – ISBN 966-544-258-9
679916
  Горницкая И. Коллекция видов семейства Arecaceae Schultz-Bip. в фондах Донецкого ботанического сада НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-86. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В фондах сада 26 видов из 18 родов в возрасте от одного до 35 лет (самые старые в коллекции виды Phoenix L., Chamaedorea Willd., Trachycarpus H. Wendl., Jubaea Kunth, Waschingtonia H. Wendl.). Проводится формирование фонда с целью создания пальмария и ...
679917
  Рыкачев Я.С. Коллекция геолога Картье / Я.С. Рыкачев, Л.Н. Тисов. – Москва, 1963. – 415с.
679918
  Дидух Н.Я. Коллекция декоративніх и красивоцветущих растений семейства Nymphaeaceae Salisb. ботанического сада имени академика А.В. Фомина / Н.Я. Дидух, Т.П. Мазур // Биологический вестник : Научно-теоретический журнал / Мін.освіти і науки України , Харківський нац. університет. – Харків, 2006. – Том 10, № 1. – С. 39-43. – ISSN 0453-8048
679919
  Минк А. Коллекция интервью с венгерскими беженцами 1956 г. в архиве "Открытое общество", Будапешт // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 27-32
679920
  Ранов В.А. Коллекция каменного века из Аравийской пустыни / В.А. Ранов, В.И. Буданов. – Москва, 1973. – 48с.
679921
   Коллекция книг и эпистолярный архив А.П. Скафтымова в фондах Зональной научной библиотеки Саратовского университета.. – Саратов, 1981. – 96с.
679922
  Буданцев С.Ф. Коллекция медных монет / С.Ф. Буданцев. – Москва, 1959. – 88с.
679923
   Коллекция оружия Петра 1: Из собр.Гос.музеев Моск.Кремля.. – М., 1983. – 92с.
679924
  Сапрыкина Н.Г. Коллекция портретов собрания Ф.Ф.Вигеля : гравюра и литография XVIII- первой половины XIX века. (Аннотированный каталог) / Н.Г. Сапрыкина. – Москва : Московский университет, 1980. – 189, [3] с.
679925
  Остроумова Т. Коллекция растений семейства зонтичных в Ботаническом саду Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова и проводимые на ее основе научные исследования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 173-174. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Участок систематики зонтичных существует в Ботаническом саду с 1974 года, за 35 лет проведены наблюдения над 1030 видами. Растения широко используются для изучения морфологии, анатомии, жизненных форм, химического состава, для определения хромосомных ...
679926
  Бочков В.Н. Коллекция рукописей государственного архива Костромской области. / В.Н. Бочков. – Кострома, 1964. – 108с.
679927
  Визирь Н. Коллекция рукописей Киевского университета, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 99-108
679928
  Чикун О.Н. Коллекция славистической литературы XV Международного съезда славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 233-238. – ISSN 2224-1825


  Рассматривается история Международных съездов славистов. Дается описание выставки славистической литературы XV Международного съезда славистов в Минске и значимости коллекции славистической литературы для фонда ЦНБ НАН Беларуси.
679929
   Коллекция служит людям.. – Л., 1973. – 231с.
679930
   Коллекция старопечатных книг XVI-XVII вв. из собрания М.И.Чуванова.. – Москва, 1981. – 163с.
679931
  Харитонова И. Коллекция тропических и субтропических растений НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины, как источник перспективных видов для фитодизайна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье изложены современные подходы к вопросу о фитодизайне. Проведен анализ выращивания растений в условиях производственных помещений. Modern approaches to a question of phytodesign are stated in article. The analysis of cultivation of plants in ...
679932
  Прозоровский Д. Коллекция хранящихся в Императорской Академии Художеств гравюр на меди и резьбы на дереве, с изображением медалей, исторических событий и гербов / Д. Прозоровский. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1872. – X, 124 с.
679933
  Гедымин Анна Коллекция чудес : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 0012-6756
679934
   Коллекция. Что плохо лежит : Из гостиницы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 60-62 : Іл.
679935
  Ананьева Светлана Ивановна Коллемболы Западного Таймыра : Автореф... канд. биол.наук: 00.09 / Ананьева Светлана Ивановна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1972. – 20л.
679936
  Бронштейн В В. Коллетивный подряд : проблемы и перспевтивы / В В. Бронштейн, . – М, 1989. – 140с.
679937
  Доброносова Ю.Д. Коллизии и перспективы развития философских исследований медиа в украинском контексте // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 3545
679938
  Степанюк А.А. Коллизии наследования в международном частном праве / А.А. Степанюк; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков : Фолио, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2471-5
679939
  Денисенко В.В. Коллизии правовых актов: сущность и разрешение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 28-33. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
679940
  Лысюк С.В. Коллизии применения норм конституционного и международного гуманитарного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 33-35. – ISSN 1812-3910
679941
  Зазулина М.Р. Коллизии реформирования местного самоуправления на селе (опыт экспертного опроса) / М.Р. Зазулина, В.В. Самсонов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.38-44. – ISSN 0132-1625
679942
  Куялла Антти Коллизии российско-финляндских отношений 1904-1917 гг. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 87-121. – ISSN 0869-6322
679943
  Короновський М.В. Коллизийный вулканизм Кавказского сектора Альпийського складчатого пояса / М.В. Короновський, Л.И. Демина // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 10-14
679944
  Гончар В.В. Коллизионная модель Крымского орогена - опыт исследования методом конечных элементов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 146-164 : рис. – Библиогр.: с. 162-164. – ISSN 0203-3100
679945
  Александрина М.А. Коллизионно-правовое регулирование ответственности по обязательствам из причинения вреда в международном частном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 20-22. – ISSN 1812-3910


  В данной статье говорится о проблематике коллизий законов об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда, несмотря на значительные успехи в кодификации и унификации коллизионных норм в рамках национальных и международных правовых актов. ...
679946
  Чайка И.Ю. Коллизионно-правовое регулирование трансграничной электронной торговли в КНР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 50-54. – ISSN 1812-3910
679947
  Поскачина М.Н. Коллизионно-правовое регулирование формы сделки в японском праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 1 (64). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910
679948
  Звеков В.П. Коллизионное право и статут частноправных отношений, осложненных иностранным элементом // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 28-34. – ISSN 1991-3222
679949
  Воробьев Д.В. Коллизионное регулирование залоговых правоотношений в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С. 44-51. – ISSN 1812-3910
679950
  Дрижчаная Елена Григорьевна Коллизионные вопросы алиментирования детей в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Дрижчаная Елена Григорьевна; КГУ. – К., 1972. – 20л.
679951
  Сивоконь А.Я. Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сивоконь А.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
679952
  Ерпылева Н.Ю. Коллизионные нормы в международном частном праве России и Украины / Н.Ю. Ерпылева, У.Е. Батлер // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0132-0769
679953
  Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск, 1984. – 98с.
679954
  Кудашкин В.В. Коллизионные правоотношения в международном частном праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 2. – С. 52-64. – ISSN 0132-0769
679955
  Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права / С.А. Гуреев. – М., 1972. – 224с.
679956
  Короновский Н. Коллизионный вулканизм Кавказского сектора Альпийского складчатого пояса / Н. Короновский, Л. Демина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Проявление субаэрального вулканизма в пределах Кавказа происходило в условиях общего субмеридионального сжатия, которое продолжается и в настоящее время. Установившийся к позднему миоцену коллизионный режим, сменивший процессы субдукции, обусловил ...
679957
   Коллизия права и новые документы : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 10-13 : Фото
679958
  Махмудов Хикмат Махаматович Коллинеарное акустооптическое взаимодействие в кристаллах СаМоО4 и aBi(MoO4)2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Махмудов Хикмат Махаматович; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1991. – 20л.
679959
  Вингисаар Э.И. Коллинеарные методы астрономической редукции астрофотографий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Вингисаар Э.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 18л.
679960
  Богачев Н.В. Колличественное изучение влияния универсальных (Ван-дер-ваальсовских) межмолекулярных взаимодействий в спектрах комбинационного рассеяния и в некоторых других задачах молеулярной спектроскопии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Богачев Н. В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1973. – 21л.
679961
  Максимчук Н.Н. Колличественные градации уменьшения-увеличения в системе имени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимчук Н. Н.; Киев. гос. пед .ин-т ин. яз. – К., 1972. – 24л.
679962
  Шелест Д.С. Колличественные и качественные изменения в составе рабочего класса Украинской ССР в период коммунистического строительства (1959(1979 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Шелест Д. С.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1973. – 52л. – Бібліогр.:с.49-52
679963
   Коллінгвуд (Collingwood) Робін Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 772-773. – ISBN 966-316-069-1
679964
  Кононенко Т.П. Коллінз Антоні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 346. – ISBN 966-316-069-1
679965
  Хвошнянский Л.А. Коллкктивный договор в ФРГ. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хвошнянский Л.А.; МВ и ССР РСФСР.Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
679966
   Колллективизация крестьянских хозяйств в правобережных райнах Молдавской ССР.. – Кишинев, 1969. – 612с.
679967
  Гедройц К.К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения / К.К. Гедройц ; Бюро по Земледелию и Почвоведению Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – [Санкт-Петербург] : хТип. Альтшулераї. – (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия ; Сообщение 8)
I : Коллоидальные вещества в почвенном растворе. Образование соды в почве. Солонцы и солончаки. – 1912. – 58 с. : 1 карт.
679968
  Гедройц К.К. Коллоидальная химия в вопросах почвоведения / К.К. Гедройц ; Бюро по Земледелию и Почвоведению Учен. Ком. Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. – [Санкт-Петербург] : хТип. Альтшулераї. – (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Гл. упр. землеустройства и земледелия ; Сообщение 15)
II : Скорость обменных реакций в почве. Коллоидальность почв, насыщенных различными основаниями, и красочный метод определения количества коллоидов в почве. – 1914. – 36 с. : 1 карт.
679969
  Поярков Э.Ф. Коллоидально-физиологические исследования над спермолизинами и сперматозоидами млекопитающих / Э.Ф. Поярков. – Птгр
Ч.1 : Исследования над спермолизинами. – 1918. – 86с.
679970
  Холодный П.И. Коллоидальный селен / П.И. Холодный. – С. 127-142
679971
  Федотов Г.Н. Коллоидная составляющая грануло-денсиметрических фракций почв / Г.Н. Федотов, З.С. Артемьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
679972
  Александер Д. Коллоидная химия : введение в теорию и некоторые практические приложения / Александер Дж. ; перев. М.К. Поповой ; под ред. Б.В. Бызова. – Ленинград, 1926. – 185 с.
679973
  Андреев Н.Н. Коллоидная химия / Н.Н. Андреев. – Ленинград : Науч. хим.-тех. издат. ВСЕХИМПРОМ ВСНХ СССР, 1930. – 122с.
679974
  Сведберг Т. Коллоидная химия / Т. Сведберг. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1930. – 237 с.
679975
  Зигмонди Р. Коллоидная химия / Р. Зигмонди. – Киев : УНИС"а
1. – 1931. – 230 с.
679976
  Зигмонди Р. Коллоидная химия / Р. Зигмонди. – 2-е изд. – Харьков-Киев : Изд. НКСнаба УССР
1. – 1933. – 452 с.
679977
  Жуков И.И. Коллоидная химия / И.И. Жуков. – Ленинград
1 : Суспензоиды. – 1949. – 324 с.
679978
   Коллоидная химия. – Изд. 2-е. – Л., 1961. – 24с.
679979
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия : Уч. пособие / А.Г. Пасынский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1963. – 297с.
679980
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия / А.Г. Пасынский. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1968. – 232 с.
679981
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учебник / В.Н. Захарченко. – Москва : Высшая школа, 1974. – 216 с.
679982
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин. – Москва, 1982. – 352с.
679983
  Шелудко А.Д. Коллоидная химия / А.Д. Шелудко. – М, 1984. – 319с.
679984
  Захарченко В.Н. Коллоидная химия : учеб. для мед.-биол. спец. вузов / В.Н. Захарченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 237 с.
679985
  Зимон А.Д. Коллоидная химия : Учебник для вузов / А.Д. Зимон, Н.Ф. Лещенко; МГТА. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : АГАР, 2001. – 320с. – ISBN 5-89218-127-8
679986
  Гельфман М.И. Коллоидная химия : Учебник / М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.П. Юстратов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 336с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0478-6
679987
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия : Учеб. для студ. вузов, обучающихся по специальности "Химия" и направлению "Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 4-е изд., исп. – Москва : Высшая школа, 2006. – 444с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-06-005608-2
679988
  Щукин Е.Д. Коллоидная химия : учебник для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химия" и направлению "Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. – 5-е изд., исправлен. – Москва : Высшая школа, 2007. – 444с. – ISBN 978-5-06-005900-7
679989
  Паули В. Коллоидная химия белковых веществ / В. Паули, Э. Валько. – Москва : ОНТИ, 1936. – 392 с.
679990
  Бабак В.Г. Коллоидная химия в технологии микрокапсулирования : [в 2-х ч.] / Бабак В.Г. – Свердловск : Урал. ун-т
Ч. 1. – 1991. – 171 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-168 (361 назв.)
679991
  Петрянов-Соколов Коллоидная химия и научно-технический прогресс / Петрянов-Соколов. – Москва : Наука, 1988. – 178 с.
679992
  Измайлова В.Н. Коллоидная химия и химия высокомолекулярных соединений / В.Н. Измайлова, В.С. Пшежецкий. – М., 1988. – 48с.
679993
  Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнезема и силикатов / Р.К. Райлер ; под ред. действ. чл. Акад. строительства и архитектуры СССР проф. Н.А. Топорова ; пер. с англ. А.Н. Бойковой [и др.]. – Москва : Госстройиздат, 1959. – 288 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
679994
  Ледерер Э.Л. Коллоидная химия мыл / Э.Л. Ледерер. – М.
1. – 1934. – 220с.
679995
  Фукс Г.И. Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов / Г.И. Фукс. – М, 1984. – 63с.
679996
  Овчаренко Ф.Д. Коллоидная химия палыгорскита / Ф.Д. Овчаренко, Е.Г. Куковский, С.П. и др. Ничипоренко. – Киев : АН УССР, 1963. – 120 с.
679997
  Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров / Ю.С. Липатов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 343 с.
679998
  Лебедев А.В. Коллоидная химия синтетических латексов / А.В. Лебедев. – Л., 1976. – 100с.
679999
  Михайлов А.Н. Коллоидная химия таннидов / А.Н. Михайлов. – Москва-Л. : Гизлигпром, 1935. – 319 с.
680000
  Пасынский А.Г. Коллоидная химия. Уч. пособие / А.Г. Пасынский. – М., 1959. – 265с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,