Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
676001
  Кулініч М. "Кого може представляти посол, який не знає своєї країни?" / розмову вели Дмитро Кривцун, Ігор Самокиш, Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 грудня (№ 236)


  Директор Дипломатичної академії України МЗС України, спеціаліст-міжнародник з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону Микола Кулініч має найбільший серед українських дипломатів досвід роботи в Японії. Дуже добре розбирається і в японському менталітеті, ...
676002
  Осьмак Н. "Кого не поставимо на коліна - перестріляємо" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 721-732. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  80 років процесу "СВУ".
676003
  Ходанов М. "Код да Винчи", карикатуры и Конституция РФ: Судебный очерк // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 8. – С.75-85. – ISSN 0132-0831


  В редакції журналу "Человек и закон" відбулася прес-конференція під назвою ""Код да Вінчі", карикатури та Конституція РФ". За матеріалами журналістського розслідування до прокуратури подано заяви з вимогою притягнути тих, хто дозволив видати книгу ...
676004
  Андрощук Г. "Код да Вінчі" Дена Брауна: чиє порушення авторських прав? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 27


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
676005
  Старченко Н. "Код зламоно", або як посварилися фізики і лірики // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 23/24). – С. 1, 2-3


  "Дані Scopus та Web of Science можна успішно використоувати для оцінювання роботи учених у природничих та науках про життя, однак не в соціальних та гуманітарних науках".
676006
  Масенко Л. "Код Лесі Українки" в художньому дискурсі Оксани Забужко // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 187-191. – ISBN 978-966-3888-379-3
676007
  Барабаш Ю. "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 282-293. – ISBN 978-966-920-092-1
676008
  Барабаш Ю. "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 282-293. – ISBN 978-966-920-140-9
676009
  Печарський А. "Код української літератури - розбудова національної державності..." // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 62-64. – ISSN 0236-1477


  Дисертаційне дослідження Ніли Зборовської.
676010
  Трушина И. "Кодекс" десять лет спустя : РБА готовит новую редакцию "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" / Ирина Трушина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 33-34. – ISSN 1727-4893


  В Санкт-Петербурге 27 октября 2009 г. состоялось первое заседание Рабочей группы по разработке новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря", прошедшее в новом здании Российской национальной библиотеки, в рамках Ежегодного ...
676011
  Карагацис М. [Кодзамбасис з Кастропірга : роман / М. Карагацис. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 237 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 2]). – ISBN 960-05-0206-4
676012
  Самигуллина А.С. Когнитивная лингвистика и семиотика // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 11-24. – ISSN 0373-658Х
676013
  Солсо Р. Когнитивная психология / Роберт Солсо; Пер. с англ. Н.Ю.Споимор. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 592с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00397-4
676014
   Когнитивная психология : Учебник для студ. высш.учеб. заведений. – Москва : ПЕР СЭ, 2002. – 480с. – ISBN 5-9292-0034-3
676015
  Гейвин Х. Когнитивная психология / Хелен Гейвин. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 272с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-184-0


  Книга предлагает базовую информацию о когнитивной психологии
676016
  Бандура Н.Г. Когнитивне бачення світу в пуліцистиці (на матеріалі німецьких редакційних блогів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 3-15
676017
  Белошапкова Т.В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке / Т.В. Белошапкова. – Москва : КомКнига, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-484-00995-4
676018
  Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0869-5687
676019
  Медушевская О.М. Когнитивно-информационная теория в социологии истории и антропологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 63-73. – ISSN 0132-1625
676020
  Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.70-92. – ISSN 0042-8744
676021
  Архиповец Т.П. Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this (these), that (those) в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Архиповец Т.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
676022
  Архипович Т.П. Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this, (these), that (those) в современном английском языке : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Т.П. Архипович ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ им.Т.Г. Шевченко, 1984. – 179 л. – Библиогр.: л.155-174
676023
  Коч Н.В. Когнитивно-лингвистическое исследование концептообразующих лексем в диахронии и фоновые знания // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 119-129. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
676024
  Бабелюк О.А. Когнитивно-оцінна репрезентація культурної символіки в авторському мовленні американських постмодерністських оповідань // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 11-21
676025
  Сирота Н.А. Когнитивно-поведенческая модель профилактики рецидива при наркомании / Н.А. Сирота, Н.И. Зенцова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-88. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
676026
  Потапенко С.И. Когнитивно-риторическая методика выявления речевых эффектов: "медовый месяц" Барака Обамы // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 67-78. – Бібліогр.: Лит.: с. 78; 14 п. – ISSN 2075-4205
676027
  Кулькова М.А. Когнитивно-смысловое пространство народной приметы : автореф. дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 ; 10.02.20 / Кулькова М.А. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011. – 52 с. – Библиогр.: 50 назв
676028
  Головина Е.В. Когнитивно-стилевая структура феномена уверенности / Е.В. Головина, И.Г. Скотникова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 69-82. – ISSN 0205-9592
676029
  Пичугина В.К. Когнитивно-эвристический потенциал понятия "антропологический дискурс" в педагогике // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 8. – С. 38-46. – ISSN 1609-4646


  Когнитивно-эвристический потенциал понятия «антропологический дискурс» в педагогике рассмотрен с позиции потенциала понятия «дискурс» в педагогике и потенциала дискурсивной интерпретации антропологически обоснованной педагогической реальности
676030
  Воронин Д.И. Когнитивно-языковое бессознательное и образ мира (к вопросу о принципах построения картины мира в языке) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 11-44. – ISBN 966-8906-05-5
676031
  Битюцкая Е.В. Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации с позиций деятельностного подхода А.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 40-57. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
676032
  Голованова Е. Когнитивное терминоведение в России (конец XX - начало XXI веков) // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 204-229. – ISBN 978-966-2057-28-7
676033
  Мацегора И.Л. Когнитивные аспекты изучения морфологических парадигм русского глагола // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 49-52
676034
   Когнитивные аспекты лексики. – Тверь, 1991. – 121с.
676035
   Когнитивные аспекты научной рациональности. – Фрунзе, 1989. – 104с.
676036
  Миронова Н.Н. Когнитивные аспекты перевода художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 77-83. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
676037
  Есакова М.Н. Когнитивные аспекты переводов художественных произведений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.32-43. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
676038
  Виноградова Л.В. Когнитивные аспекты субъективного отражения эмоционально трудных жизненных ситуаций : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградова Л. В.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 184л. – Бібліогр.:л.141-151
676039
  Морина Л.П. Когнитивные аспекты телесности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 46-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
676040
  Марчук В.В. Когнитивные аспекты уголовно-правового отношения // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 199-210. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Сущность и содержание уголовно-правового отношения, возникающего в связи с совершением общественно-опасного деяния, запрещенного уголовным законом.
676041
  Батаева Е.В. Когнитивные и метакогнитивные аспекты smart-образования // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 15-19. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
676042
  Молчанова Г.Г. Когнитивные исследования в межкультурной коммуникации: концепт-символ "Три сестры" в русской и английской лингвокультурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 51-65. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
676043
  Кузнецов А.В. Когнитивные исследования и проблема ментальной каузальности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 133-142. – ISSN 0042-8744
676044
  Пелипенко А.А. Когнитивные истоки "магического ренессанса" / А.А. Пелипенко, В.М. Хачатурян // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 3 (май-июнь). – С.35-44. – ISSN 0236-2007
676045
  Лукьянова Н.А. Когнитивные источники образных слов русского языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 18-27. – ISBN 966-594-936-5
676046
  Дуринова Г.В. Когнитивные методы в исторической семантике // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 124-133. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
676047
  Шерепитко А.С. Когнитивные модели объективации вечности в русской лингвокультуре : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шерепитко Анастасия Сергеевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Київ, 2017. – 246 арк. – Библиогр.: л. 215-246
676048
   Когнитивные нарушения в остром периоде боевой травмы в сравнении с сочетанной травмой мирного времени / А.А. Криштафор, Л.В. Усенко, И.А. Йовенко, Д.А. Криштафор, В.Г. Черненко, О.А. Шайда // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 84-89. – ISSN 2224-0586
676049
  Северин Ю.В. Когнитивные нарушения у пациентов с алкогольной зависимостью / Ю.В. Северин, И.В. Гриценко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 1 (7). – C. 59-65. – ISSN 2312-5675
676050
  Криштафор А.А. Когнитивные нарушения, обусловленные критическими состояниями, как проявление церебральной недостаточности // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 32-35. – ISSN 2224-0586
676051
  Глебкин В.В. Когнитивные основания метонимии и метафоры // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 12-19. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 4). – ISSN 0321-1711
676052
  Савченко А.В. Когнитивные основания наименования объектов виртуального мира в романе А.Ю. Пехова "Пересмешник" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 167-171. – ISSN 2307-4558
676053
  Завершинский К.Ф. Когнитивные основания политической культуры: опыт методологической рефлексии // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.19-30. – ISSN 0321-2017
676054
  Попов С.Л. Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования / С.Л. Попов ; [науч. ред. И.И. Степанченко] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : НТМТ, 2013. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-147. – ISBN 978-617-578-126-5
676055
  Гик М.Л. Когнитивные основы переноса знаний / М.Л. Гик, К.Дж. Холиок. – М., 1990. – 67с.
676056
  Нестерова М.А. Когнитивные принципы построения картины социальной реальности // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 32-34
676057
  Руди А.Ш. Когнитивные противоречия в формировании конфликтоустойчивости // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 155-162. – ISSN 1811-0916
676058
  Нечаев В.Д. Когнитивные революции и институциональные изменения // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.6-20. – ISSN 0321-2017
676059
  Палатовская Е. Когнитивные семантико-синтаксические инварианты и механизмы их актуализации в устной научно-профессиональной коммуникации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 178-185
676060
  Сегеда Т.А. Когнитивные стили учащихся как условие усиления развивающейся функции дифференциального обучения на уроках географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 29-34 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
676061
  Кочарян Г.С. Когнитивные техники в клинической сексологии // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 52-58. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1249
676062
  Меськов В.С. Когнитивные технологии математического мышления: проблема истины в абстрактной и прикладной математике (часть 1) / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 38-46. – ISSN 1680-2721
676063
  Меськов В.С. Когнитивные технологии математического мышления: проблемы истины в абстрактной и прикладной математике (часть 2) / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 28-37. – ISSN 1680-2721
676064
  Меськов В.С. Когнитивные технологии рационального мышления: интуиция очевидного в рациональном анализе / В.С. Меськов, Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 59-63. – ISSN 1680-2721
676065
  Меськов В.С. Когнитивные технологии социального моделирования: продажность как принцип / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 51-53. – ISSN 1684-2618
676066
  Эрекаев В.Д. Когнитивные технологии социального проектирования: социальный глобализм и глобальная футурология / В.Д. Эрекаев, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 (56). – С. 41-59. – ISSN 1684-2618
676067
  Кутырев В.А. Когнитивный мир и его исторические предпосылки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (52). – С. 3-25. – ISSN 1560-7488
676068
  Жолтаева Г. Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом вузе / Г. Жолтаева, М. Кылышпаева, Н. Ханина // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 56-61. – ISSN 2410-0927
676069
  Кылышпаева М.Х. Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 167-172


  В данной статье обсуждается актуальность задачи формирования межкультурной коммуникативной компетентности - способности, позволяющей языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая ...
676070
  Краева А.Г. Когнитивный потенциал систематического каталога библиотеки // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-6020
676071
  Горчаков А.Е. Когнитивный эффект технологии письма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-77. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
676072
  Васильєва А.В. Когнитівні розлади при ендогенних психозах та оцінка їх динаміки при терапії новими антипсихотичними препаратами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему когнітивних функцій при ендогенних психозах. Надійним і достовірним показником позитивної динаміки при терапії ендогенних психозів є стан когнітивних функцій. Зроблено спробу оцінки динаміки когнітивних функцій за допомогою ...
676073
  Дегтярева Л.И. Когниция информации "вода" в когнации онимов с морфемой ин/ина/ina/inna // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 77-85. – ISSN 2077-804X


  Рассмотрены онимы с морфемой ин/ина/in/ina на основе этимологического и лингвокультурного анализа. Исследовано когнитивное продуцирование информации гештальт-концепта "вода" в антропонимах, гидронимах, антропоморфизмах, топонимах. Установлено родство ...
676074
  Чуйко В.Л. Когнітивізм як об"єкт когітології : монографія / В.Л. Чуйко. – Ніжин : Міланік, 2007. – 148с. – Шифр. дубл. 1 Чуйк. – ISBN 978-966-96962-0-5
676075
  Навроцький В.В. Когнітивізм, інституціоналізм і семантика соціальних значень // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 30-34. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена розгляду доповнюваності когнітивістського та інституціоналістського підходів у поясненні соціальної взаємодії. In the article cognitology, institution and semantics of social values is analyzed.
676076
  Нестерова М. Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 35-40. – ISSN 2078-1016
676077
  Стаднік С.Н. Когнітивна дисфункція в пацієнтів із синдромом слабкості синусового вузла та хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 27-33. – ISSN 2524-0412
676078
  Руснак Н. Когнітивна діалектологія - новий напрям мовознавства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 87; 6 назв. – ISSN 0320-3077
676079
  Пашкевич М.С. Когнітивна економіка: проблеми та перспективи для регіонів / М.С. Пашкевич, О.Ю. Чуріканова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
676080
  Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія і поетика : монографія / Т.В. Бовсунівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 187, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 181-187. – Бібліогр.: с. 172-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-096-2


  У пр. № 1723185 напис: Семенюку Григорію Фоковичу від автора /Підпис автора/ 22.12.2010 р.
676081
  Бєлєхова Л. Когнітивна ігрова модель нарації "Квест" у казці Роалда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика" / Л. Бєлєхова, А. Цапів // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 11-30. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
676082
  Бухлова Н. Когнітивна компетентність учнів на уроках української мови і літератури = Проблеми формування // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 17, вересень. – С. 43-47
676083
  Дороніна М. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток / М. Дороніна, І. Литовченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 1682-2366
676084
  Палатовська О. Когнітивна лінгвістика : термінологічні новації і комп"ютерні метафори // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 125-129
676085
  Кірносова Н. Когнітивна лінгвістика в Китаї: історія й термінологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується огляд початкових етапів розвитку когнітивної лінгвістики в світі та особливості значення базових термінів цієї науки, зокрема в китайській термінології. Огляд світових подій в історії когнітивної лінгвістики включає й інформацію ...
676086
  Табаковска Е. Когнітивна лінгвістика і поетика перекладу = Cognitive linguistics and poetics of translation / Ельжбєта Табаковска ; [пер. С. Тюпа ; наук. ред. Р.П. Зорівчак]. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського нацаціонального університету ім. В. Стефаника, 2013. – 202, [1] c. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-372-1
676087
  Руда Н.В. Когнітивна лінгвістика та психолінгвістика // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 54-55. – ISBN 978-966-439-983-5
676088
  Чернова А.В. Когнітивна лінгвістика як нова система координат пізнання мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 160-164. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано наукове трактування поняття "когнітивна лінгвістика". З"ясовано роль і місце когнітивної лінгвістики у процесі пізнання мови. Розглянуто взаємозв"язок мови і культури, мови і мислення. Визначено об"єкт і предмет вивчення когнітивної ...
676089
  Усьянова О.В. Когнітивна лінгвістика як спосіб пізнання світу у системі філософських наук // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 128-132. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
676090
  Мовчан Л. Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 75-78. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
676091
  Корольова А.В. Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 94-101. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
676092
  Воробйова Г.Ю. Когнітивна метафора "війна" у політичному дискурсі сучасної України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 93-95
676093
  Шульга С. Когнітивна метафора в науковому тексті (на матеріалі українського перекладу Мішеля Фуко) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 443-450. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджується процес творення когнітивної метафори, визначається ії функціональний аспект та експресивний потенціал, що сприяє розкриттю нових понять, які вводить постмодернізм.
676094
  Наєнко Г.М. Когнітивна метафора в науковому тексті П.О. Лавровського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-43. – ISSN 0027-2833


  "Простежено вербалізацію загальномовних і наукових метафоричних моделей, зокрема на позначення мови та пізнання, встановлено кількісні показники вживання їх різновидів і типів порівняно з тими, що зафіксовані в тексті М.О. Максимовича "Новые письма к ...
676095
  Яковенко О.І. Когнітивна метафора та її функції (на матеріалі італійської економічної термінології) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 232-236.
676096
  Іванотчак Н. Когнітивна метафора як засіб вербалізації емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 132-139. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
676097
  Малікова О.В. Когнітивна метафора як засіб творення ідіостилю богослова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 35-39


  У статті розглядаються особливості використання когнітивної метафори як засобу творення ідіостилю богослова на матеріалі роману Юліани Норіджської "Одкровення Божественної любові". В статье рассматриваются особенности использования когнитивной ...
676098
  Васильєва О.Г. Когнітивна модель vs: концептуальна структура номінативних одиниць: до постановки проблеми // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 51-55. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
676099
  Гусєва П.Т. Когнітивна модель мови у концептах "Культура - наука - навчання" / П.Т. Гусєва, Л.П. Кургут // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 5-12. – ISBN 978-966-623-888-0
676100
  Пилипенко Д.Р. Когнітивна модель оптимізації маркетингових та логістичних витрат корпоративних логістичних систем // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 75-81


  Статтю присвячено розвитку теоретико-методичного забезпечення формування контуру управління витратами забезпечення функціонування корпоративних логістичних систем. Особливістю розробки є виокремлення маркетингових і логістичних витрат у рамках ...
676101
  Ільїн О.О. Когнітивна модель оцінювання професійних і особистісних якостей випускника // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (127). – С. 15-19. – ISSN 2412-9070


  Визначено з відповідним обгрунтуванням множину показників оцінювання випускника вищого навчального закладу, утворену в результаті поєднання множин компетенцій, передбачених освітньою програмою підготовки, із професійними та особистісними компетенціями, ...
676102
  Шамаєва Ю.Ю. Когнітивна модель радості в англійській, українській та російській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 496-499. – ISBN 966-7890-03-1
676103
  Благун І.І. Когнітивна модель розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 209-217 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
676104
  Лось В.О. Когнітивна модель стратегії управління фермерським господарством / В.О. Лось, Д.В. Очеретін // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 76- 83 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
676105
  Ільїн О.О. Когнітивна модель управління інформаційною безпекою вищого навчального закладу / О.О. Ільїн, С.О. Сєрих // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 24-29. – ISSN 2409-7292
676106
  Дубчак О. Когнітивна одиниця "рідний" як складова концепту "свій" в українській мовній картині світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 93-98. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
676107
  Карпенко О. Когнітивна ономастика // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 77-84. – Бібліогр.: с. 84; 4 назв. – ISSN 0320-3077
676108
  Карпенко Олена Юріївна Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : Автореф. дис. ....канд. д-ра філологічних наук; 10. 02. 15 / Карпенко О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32 с. – Бібл.: 25 назв
676109
  Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : Дис. ... д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Олена Юріївна Карпенко; Одеський нац. ун-т. – Одеса, 2006. – 416 л. – Бібліогр.: л.371-416
676110
  Клименко Л.В. Когнітивна організація концептосфери мовне питання в Україні (на матеріалі читацьких коментарів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 79-91


  У статті представлено результати дослідження особливостей організації концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ на матеріалі читацьких коментарів до інтерв"ю Сергія Жадана, опублікованого у журналі "Новое Время". Визначено, що тексти коментарів у дискурсі ...
676111
  Палюжин М.М. Когнітивна парадигма лінгвістичніх досліджень // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
676112
  Айтов С.Ш. Когнітивна парадигма синергетики та пізнавальні підходи історичної антропології // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 8-11. – ISSN 2312-4342
676113
  Діброва В.А. Когнітивна природа заперечення як здатність мислення людини виражати ставлення до дійсності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 91-97
676114
  Потапенко С.І. Когнітивна риторика ефекту: в пошуках методу (на матеріалі інавгураційних звернень американських президентів Дж. Кеннеді і Дж. Буша) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 131-140. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
676115
  Жулінська М.О. Когнітивна семантика англійських комп"ютерних неологізмів, утворених шляхом телескопії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 112-115. – ISSN 1729-360Х
676116
  Лозова Н.Г. Когнітивна семасіологія (семантика) як новий напрям досліджень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 303-308


  Йдеться про когнітивну семасіологію (семантику) та проблематику її дослідження: зв"язок між концептом і поняттям, розкриття семіотичної, психологічної, логічної, етнокультурної та когнітивної природи значення, розмежування значення та смислу, типологію ...
676117
  Казміренко В.П. Когнітивна складність спілкування як вимір в умовах спільної діяльності та прийнятті рішень і цілепокладанні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 163-174
676118
  Давидова І.О. Когнітивна складова бібліотечно-інформаційної діяльності: від управління документами до управління знаннями // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 115-117
676119
  Марусіна О.С. Когнітивна складова мовлення як атрибут комунікації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 228-233. – ISSN 2076-1554
676120
  Шеремет М. Когнітивна складова становлення особистості спеціального психолога / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 72-79. – ISSN 2078-1016
676121
  Король І. Когнітивна специфіка істини в соціології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 17-25


  У статті аналізується когнітивна специфіка істини в теоретичній соціології. Також, розглядаються відношення наукова істина - об"єктивна істина, абсолютна істина - відносна істина, шляхи досягнення істини в соціологи, критерії істинності знання, ...
676122
  Попович Т.І. Когнітивна структура поняття СТРАХ // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С.32-36
676123
  Пономаренко Т.В. Когнітивна сутність забезпечення економічної стійкості суб"єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 190-196. – ISSN 2222-4459
676124
  Мосієвич Л.В. Когнітивна та комунікативна сутність евфемізмів і дисфемізмів в англомовному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 45-48. – Бібліогр.: С.48. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
676125
  Савчук С.В. Когнітивна теорія вини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 34-41. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
676126
  Аарон Когнітивна терапія депресії: теоретична рефлексія та особисті роздуми / Аарон, Бек // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 90-100. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1810-2131
676127
  Лопатюк Н.І. Когнітивна функція якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 257-260. – ISBN 966-8188-07-1
676128
  Кадієвський В.А. Когнітивне моделювання прийняття управлінських рішень на підприємстві / В.А. Кадієвський, Л.П. Перхун // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 48-56. – ISBN 978-617-571-134-7
676129
  Пашкова Г.Г. Когнітивне моделювання регіонального розвитку у державному управлінні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 218-228
676130
  Бондаренко О. Когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 39-48. – ISSN 2522-1663
676131
  Лось В.О. Когнітивне моделювання розвитку туристичної сфери / В.О. Лось, В Д. Очеретін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 166-173. – ISSN 2222-4459
676132
  Карнаух А.С. Когнітивне моделювання сценарів розвитку спортивних комунікацій в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 98-105. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
676133
  Тоба М.В. Когнітивне спілкування в педагогічній діяльності: прикладний та теоретичний аспекти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 32-35
676134
  Іващенко В.Л. Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 47-54. – ISSN 2221-8807
676135
  Коваленко Л. Когнітивний аналіз англо-українських перекладів лексичних каламбурів Льюїса Керролла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено англо-українські переклади лексичних каламбурів Л. Керролла із застосуванням інструментарію теорії концептуальної інтеграції. Цей інструментарій дозволяє взяти до уваги когнітивні механізми, що забезпечують активацію у свідомості адресата ...
676136
  Вдовиченко Н.В. Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 37-43. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
676137
  Вдовиченко Н.В. Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
676138
  Шемаєв В.М. Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуації на світовому ринку озброєнь / В.М. Шемаєв, С.С. Стефанцев, А.С. Цитовцева // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (14), січень - березень. – С. 70-81. – ISSN 2409-8876
676139
  Гач Н.О. Когнітивний аналіз концептів "добро" і "зло" в англомовних казках: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 139-145
676140
  Хлопук О.В. Когнітивний аналіз розвитку концепції етичного абсолюту в архаїчній та класичній Греції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 214-216
676141
  Толстова О.Л. Когнітивний аналіз фразеологізмів з соматизмами "pelo", "cabello", "barba", "bigote" (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 218-222
676142
  Зінкевич В.І. Когнітивний аналіз як засіб дослідження життєвого циклу індустріальної освіти // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 40. Т. 2. – С. – ISSN 2413-2284
676143
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом "cabeza" на матеріалі іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 190-193. – ISBN 966-8188-08-X
676144
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом "ojo" (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 238-242. – ISBN 966-581-589-Х
676145
  Пономарчук С. Когнітивний аспект аналізу фразеології у мовотворчості І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 203-207
676146
  Толстова О.Л. Когнітивний аспект аналізу фрзеологізмів з компонентом "cabeza"(на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 190-193. – Bibliogr.: Літ.: С. 193; 9 назв. – ISBN 966-8188-07-1
676147
  Ящик Н.Р. Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 474-481


  У статті представлені результати дослідження когнітивного аспекту німецьких етносимволів. Обґрунтовано думку про те, що серед когнітивних складників семантичної структури деяких концептів можна виділити символічний компонент. Він формується на основі ...
676148
  Хакімова Ю.О. Когнітивний аспект викладання іноземних мов ділового й професійно-орієнтованого спілкування // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 166
676149
  Волошина О.В. Когнітивний аспект використання лексики чуттєвого сприйняття в творі У. Голдинга "Повелитель мух" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 81-84. – ISBN 966-581-231-9
676150
  Волошина О.В. Когнітивний аспект використання лексики чуттєвого сприйняття в творі У.Голдинга "Повелитель мух" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
676151
  Філоненко Н.Г. Когнітивний аспект дієслівних предикативних синтаксичних конструкцій у сучасному французькому художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 428-437
676152
  Нечипоренко Б. Когнітивний аспект дослідження сугестивної функції синтаксису в політичному дискурсі китайських ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 181-187. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Стаття присвячена когнітивному аналізу процесу впливу синтаксичної будови речення на сприйняття інформації реципієнтом. Розглянуто як синтаксичні трансформації китайської мови впливають на зміну акцентів і переконцептуалізацію повідомлення. Дослідження ...
676153
  Шамшур М. Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні аспекти фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй" як одного із провідних засобів відображення національного менталітету та свідомості китайського народу. Определены основные аспекты фразеологических единиц китайского языка ...
676154
  Бистров Я.В. Когнітивний аспект емотивного контексту новели Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 32-34
676155
  Король В. Когнітивний аспект емоційного концепту "ненависть" у сучасній японській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 197-203. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  З"ясовано засоби номінації, дескрипції та експресії емоційного концепту "ненависть" у сучасній японській мові. Номінація відбувається прямим називанням досліджуваного концепту номінативними засобами, серед яких ім"я концепту та його синоніми і похідні. ...
676156
  Багрій О.І. Когнітивний аспект значення та функціонування граматичних засобів вираження темпоральності в сучасній англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 10-14. – ISBN 966-581-373-0
676157
  Коломийцева В. Когнітивний аспект локативних синтаксем в українськії мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 56-62. – ISSN 0320-3077
676158
  Фаріон І. Когнітивний аспект метатерміна "язик" (на діяхронному матеріялі української мови) // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 262-265. – ISBN 978-966-553-924-7
676159
  Рубанець О. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 24-29. – ISSN 2078-1016
676160
  Кагановська О.М. Когнітивний аспект проблеми "градації" текстових концепцій (на матеріалі сучасної французької прози) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
676161
  Бородіна Н. Когнітивний аспект роботи з лінгводидактичною термінологією // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 75-77. – Бібліогр. в кінці ст.
676162
  Стуліка О.Б. Когнітивний аспект розвитку мнемічних та іншомовних здібностей студентів мовних спеціальностей // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 307-317. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
676163
  Пулатова Л. Когнітивний аспект творення етнофразем // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 73-75
676164
  Семикрас Т. Когнітивний аспект у дослідженні спеціальної термінології // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 182-184. – ISSN 2307-8037
676165
  Карпиленко В.А. Когнітивний аспект формування картини світу за допомогою текстів новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 72-76


  В статті аналізується значення когнітивних конструкцій у матеріалах засобів масової інформації. Досліджуються мовні особливості ЗМІ, а також репрезентація реальності за допомогою журналістики. This article еxamines the importance of cognitive ...
676166
  Гриценко Я.В. Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 30-40. – ISSN 1682-671Х


  Розглядаються одиниці арабського пареміологічного фонду як мовне явище, що відображає когнітивні процеси, пов"язані з історичним досвідом та пізнавальною активністю арабського соціуму.
676167
  Марусіна О.С. Когнітивний вимір комунікативних практик : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Марусіна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
676168
  Киридон А. Когнітивний дисонанс в умовах утвердження тоталітаризму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 87-101. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
676169
  Кравченко О.В. Когнітивний дисонанс у мовленнєвих потоках художнього тексту сучасних французьких детективних романів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 116-124. – ISBN 978-617-7132-63-8
676170
  Рубанець О.М. Когнітивний досвід особистості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Когнітивний досвід особистості розкривається як структурна цілісність, що має когнітивний, прекогнітивний і метакогнітивний рівні. Виявляється роль когнітивних процесів у встановленні когнітивного досвіду особистості. Відзначається роль переконань та ...
676171
  Харченко О.В. Когнітивний ефект динозавру в американському комедійному кінодискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 269-276. – ISSN 2413-5593
676172
  Чуйко В.Л. Когнітивний зміст відношення "знання-незнання" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 3-14. – (Філософські науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4260
676173
  Красненко О.М. Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 204-210. – Бібліогр.: Літ.: с. 210; 13 назв


  В статті йдеться про когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності, при цьому особлива увага звертається на власне переконання автора наукового повідомлення. В статье идет речь о когнитивном и коммуникативно-дискурсивном аспектах ...
676174
  Марусяк Т.С. Когнітивний компонент правосвідомості: спроба соціологічного дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 233-243. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті досліджено когнітивний компонент правосвідомості як складову її структури поряд з оціночним та поведінковим компонентами. Висунуто гіпотезу про те, що когнітивний компонент може виступати як показник рівня правосвідомості і як індикатор ...
676175
  Мартиненко С. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності / С. Мартиненко, Н. Чернігівська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
676176
  Неборсіна Н.П. Когнітивний образ художньо зьодельованого контексту діалогічної інтеракції // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 223-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229, 7 п.


  Стаття присвячена розгляду питання щодо особливостей реалізації принципу мова - мистецтво у діалогічному спілкуванні. В статье рассматривается вопрос о методологических основаниях изучения риторики диалога в составе художественного ...
676177
  Швець О.В. Когнітивний підхід до вивчення номінативних речень // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 279-288. – ISSN 2309-1797
676178
  Отенко П.В. Когнітивний підхід до формування ефективної системи корпоративного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 96-102. – ISSN 2222-4459
676179
  Рубанець О.М. Когнітивний підхід і його трансформації в сучасних умовах // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 5-8. – ISSN 2414-5823


  У науковій статті розглядається еволюція когнітивного підходу. Проаналізовано сучасний концепт "когнітивний підхід". Розглянуті нові прояви когнітивного підходу у знаннєвих і комунікативних середовищах. З"ясовано значення дослідження об"єктивованих ...
676180
  Науменко Л. Когнітивний підхід у навчанні студентів англійської термінолексики предметної галузі "мікроекономіка" / Л. Науменко, О. Олійник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 236-253. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
676181
  Васік Ю.А. Когнітивний підхід у перекладі // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 168-170. – ISBN 978-617-7178-39-1
676182
  Спіцин Є. Когнітивний підхід у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до спілкування англійською мовою / Є. Спіцин, Н. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-65. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
676183
  Філіппова Н.М. Когнітивний погляд на зміст навчання іноземної мови для спеціальних цілей (вищий технічний заклад) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 225-227. – ISBN 966-581-295-5
676184
  Приходько Г.Л. Когнітивний потенціал категорії експресивності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 161-166
676185
  Онищак М.М. Когнітивний потенціал когезійного фрейму в діловому дискурсі (на матеріалі сучасної італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 109-111
676186
  Пикалюк Р. Когнітивний потенціал модальних значень у художній прозі І. Багряного // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 123-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
676187
  Грищенко І. Когнітивний потенціал фольклорної прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 47-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто фольклорну прозу як ментально-інформативну базу, яка репрезентує когнітивний потенціал колективної свідомості.
676188
  Рибінська Ю. Когнітивний розвиток студентів-перекладачів під час засвоєння іншомовної лексики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 216-220


  У статті вперше описуються етапи роботи з креативними перекладами, доводиться, що римовані тексти забезпечують створення ситуації іншомовного спілкування, сприяють семантизації лексичних одиниць і загалом підвищують рівень іншомовної комунікативної ...
676189
  Попова М. Когнітивний стиль як індивідуальна передумова професійної компетентності телефонних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто когнітивні стилі як визначальні характеристики ефективності діяльності. На основі порівняльного аналізу когнітивних стилів телефонних операторів різних груп досліджено їхні переважаючі когнітивно-стильові параметри, що визначають способи їх ...
676190
  Малікова О. Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості когнітивного стилю як прояв мовної особистості богослова на матеріалі роману Юліани Норіджської "Одкровення божественної любові". В статье рассматриваются особенности когнитивного стиля как проявления языковой ...
676191
  Грибенко І.В. Когнітивний та емоційний компоненти самоідентифікації в межах соціальної ідентичності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 147-155. – ISBN 978-966-8063-90-11
676192
  Корольов І.Р. Когнітивний та культурологічний аспекти інтерпретації міжособистісної мовленнєвої комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 108-112. – Бібліогр.: Літ.: с. 112


  Комунікація є національно маркованим феноменом, який реалізується переважно на мовленнєвому рівні. Розв"язати це питання допоможе звернення до поняття національного менталітету та мовних картин світу як його похідних. Коммуникация есть национально ...
676193
  Іщенко В.С. Когнітивний та праксеологічний компоненти аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 167-173. – ISSN 2227-2844


  Представлено результати наукової розвідки щодо питання когнітивного та праксеологічного компонентів аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності. Визначено структуру когнітивного компоненту аналітичної ...
676194
  Васюта О.І. Когнітивний та професійно-практичний компонети здоров"язберігаючої компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 67-70. – (Серія : Педагогічні науки)
676195
  Руснак Ю. Когнітивний характер метафори у мові творів Ольги Кобилянської // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 24-28. – ISSN 2311-9896
676196
  Парасін Н. Когнітивні аспекти дослідження кольоропозначень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сфери денотативної референтної об"єктивації колірної ознаки (на прикладі кольоропозначення "зелений"); простежено авторську актуалізацію семантичних виявів кольоропозначення; виявлено специфіку семантики кольоропозначення в ...
676197
  Лахманюк А.М. Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцюбинського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лахманюк Антоніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
676198
  Рубанець О.М. Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 46-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
676199
  Гапченко О. Когнітивні аспекти метонімії / Олена Гапченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 53-65. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до вивчення метонімії. Здійснено аналіз мовних, психологічних та когнітивних аспектів метонімічних перенесень. Основна увага зосереджена на концептуальній природі метонімічних перенесень, їхнього зв"язку ...
676200
  Неделюк М. Когнітивні аспекти мотиваційної теорії флоронімічної номінації // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 2410-2202
676201
  Присяжнюк Л.Ф. Когнітивні аспекти поетики змінених станів свідомості // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 141-148. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
676202
  Беркещук І. Когнітивні аспекти полісемантичних лексем // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 31-34. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
676203
  Нестерова М. Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 32-37. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто доцільність використання комп’ютерних бізнес-симуляцій в соціально-економічній сфері та для підготовки студентів до прийняття управлінських дій. Підкреслено, що одним із завдань вищої освіти є розробка методології відпрацювання ефективних ...
676204
  Рись Л. Когнітивні аспекти семантики іменникових композитів-бахуврихі (ІКБ) в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 47-51. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
676205
  Виноградова Л.В. Когнітивні аспекти суб*єктивного відображення емоційно важких життєвих ситуацій. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградова Л.В.; КУ. – К., 1995. – 24л.
676206
  Бріцин В.М. Когнітивні аспекти теорії модальності = На матеріалі східнослов"янського художнього дискурсу / В.М. Бріцин, В.В. Мозгунов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 128-148. – ISSN 0027-2833


  Антропоцентрична парадигма опису мови зумовила помітні зміни в поняттево-термінологічному апараті лінгвістич. досліджень, спричинила нову інтерпретацію багатьох базових мовних категорій, зокрема категорії модальності. У статті сформульовано наукову ...
676207
  Охрей А. Когнітивні викликані потенціали у музикантів і немузикантів при моно- та бінауральному подаванні тонового сигналу / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 250-255. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
676208
  Ділай І. Когнітивні дієслова в лексико-семантичній системі англійській мови: історія та перспективи доіслідженя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 28-37. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
676209
  Щолокова Г.В. Когнітивні дослідження політичної мови: інтерсуб"єктивний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 350-357
676210
  Рубанець О. Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 17-21. – ISSN 2078-1016
676211
  Козицька І. Когнітивні ілюзії судочинства / І. Козицька, Н. Ковалько // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 жовтня (№ 20)
676212
  Нікульшина Т.М. Когнітивні й семантичні особливості ірреального світу (на матеріалі англійської та української мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 106-113. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2075-2970
676213
  Славова Л.Л. Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 275-284


  У статті виокремлено основні метафоричні моделі в структурі концептів ПОЛІТИК та POLITICIAN, а також проаналізовані метафори війни та спортивної гри, що об"єднані концептуальним полем змагання. В статье выделяются основные метафорические модели в ...
676214
  Руденко А.В. Когнітивні метафоричні моделі в науковому тексті природничої тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 73-80


  У статті досліджується функціонування метафори в науковій мові. Здійснено аналіз метафоричних моделей у текстах природничих наук, зокрема в хімії, окреслено образні особливості наукової мови. В статье исследуется функционирование метафоры в научном ...
676215
  Бичков О.С. Когнітивні методи кібернетики : навч. посібник / О.С. Бичков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 966-594-758-3
676216
  Бичков О.С. Когнітивні методи кібернетики [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 127 с.
676217
  Скворчевська Э.Л. Когнітивні механізми мотивації досягнення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 187-196. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
676218
  Толстова О.Л. Когнітивні механізми мотивації фразеологізмів із соматизмом sangre // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 349-352. – ISBN 978-966-171-013-8
676219
  Коваленко Г.М. Когнітивні механізми номінації в англійській лексиці моди 20- 21 століть // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 169-173
676220
  Селіванова О.О. Когнітивні механізми полісемії українських фразем // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 269-272. – ISBN 966-7348-20-2
676221
  Помірко Р. Когнітивні механізми транспозиції смислів: метафора та метонімія (на матеріалі англійської фахової мови економіки) / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 4-9. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
676222
  Смирнова Тетяна Вікторівна Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Смирнова Т.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 198с. – Бібліогр.: л. 177 - 198
676223
  Смирнова Тетяна Вікторівна Когнітивні механізми формування рекламного іміджу : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Смирнова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
676224
  Петлюченко Н.В. Когнітивні механізми харизматичного мовленнєвого впливу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 124-130. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
676225
  Шерепітко А.С. Когнітивні моделі об"єктивації вічності у російській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Шерепітко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
676226
  Войтенко О.С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної податкової сліжби України) : Автоеф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Войтенко О.С.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
676227
  Крисальна Ю.В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Крисальна Юліана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
676228
  Крисальна Ю.В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучасному комунікативному просторі (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Крисальна Юліана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 321, 1-27 арк. – Додатки: арк. 1-27. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 261-321
676229
  Левчук Я. Когнітивні можливості українського дитячого фольклору // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 108-111. – ISBN 966-02-3167-9
676230
  Буряк Г.С. Когнітивні обмеження у реалізації антикорупційної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 119-124


  У статті йдеться про когнітивні обмеження і перешкоди впровадження ефективної антикорупційної політики. Виведено основні види обмежень, які негативно впливають на прийняття управлінських рішень та раціональну оцінку ситуації, досліджено організаційні ...
676231
  Дибач І.Л. Когнітивні ознаки процесу управління якістю освітніх послуг закладам вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 6 (276), т. 1). – ISSN 2307-5740
676232
  Бучіна К.В. Когнітивні операції інтерпретатора дискурсу німецькомовної фольклорної бувальщини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 42-47. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
676233
  Кириченко Т.С. Когнітивні основи перебивання мовлення: теорія когнітивного дисонансу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 77-83. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
676234
  Ільченко О.М. Когнітивні особливості аксіологічних номінацій англо-американського наукового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 203-211. – ISBN 966-581-481-8
676235
  Гладьо С.В. Когнітивні особливості моделювання альтернативних світів у художньому тексті / С.В. Гладьо, С.Д. Чугу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 5-11. – ISSN 2522-493X


  У статті висвітлені результати вивчення у межах когнітивно-прагматичної пара- дигми особливостей лінгвістичної репрезентації концептуальних моделей, що розглядаються як особливі конструкти ментальних утворень, імпліцитно наявних у текстовому ...
676236
  Малімон Л. Когнітивні особливості онімного простору циклу романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум"я" / Л. Малімон, Д. Лепка // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 71-79. – ISSN 2410-0927
676237
  Бистров Я. Когнітивні параметри біографічного суб"єкта в структурі наративу (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 125-129. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
676238
  Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 48 назв.
676239
  Грабовий П.М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грабовий П.М. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2010. – 285 л. + Додатки : л. 222-285. – Бібліогр. : л.175-221
676240
  Бєлова А.Д. Когнітивні помилки в аргументативному дискурсі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядаються деякі когнітивні помилки в аргументативному дискурсі студентів, які виникають у наслідок когнітивного та аксіологічного дисонансу - розбіжностей між когнітивно-концептуальними та психолінгвістичними моделями спілкування в різних мовах.
676241
  Вербенко Г.М. Когнітивні порушення у пацієнтів з біполярним афективним розладом // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 82- 86
676242
  Нестерова М.О. Когнітивні практики управління: пошук філософських контекстів // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 36-39. – ISBN 966-7943-03-8
676243
  Репецький А.А. Когнітивні процеси в навчанні операторів засобів радіолокації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-75. – Бібліогр.: Б. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є методика побудови інтелектуального тренажера і підвищення ефективності комп"ютерного моделювання з урахуванням когнітивних властивостей навчаємого. The aim of the article is the method of intellectual simulator development and ...
676244
  Стаднік С.М. Когнітивні розлади у пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і провідності: механізми розвитку, підходи до превентивно-терапевтичної корекції (сомато-неврологічна концепція) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Стаднік Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 50 назв
676245
  Бабалян В.О. Когнітивні розлади у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
676246
  Вінтонів М.І. Когнітивні стилі або в який спосіб ми мислимо ? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 64-68
676247
  Куценко Г.В. Когнітивні стилі в системі саморегуляції особи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Досліджено індивідуальні особливості саморегуляції соціальної поведінки. Існують ознакові (за загальним рівнем ефективності) усталені способи (стилі) саморегуляції, які суттєво ("характеристично") відрізняються за своєю структурою. Ці способи ...
676248
  Сендер А. Когнітивні стилі як засіб інтенсифікації навчання майбутніх інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
676249
   Когнітивні стратегії в дослідженні людини і соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
676250
  Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 209, [103] л. – Додатки: 103 л. – Бібліогр.: л. 187-209
676251
  Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: [20] назв
676252
  Суворова Т. Когнітивні та вербальні особливості образності американських фольклорних балад // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 155-159. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
676253
  Левицький Б А.Е. Савчук Когнітивні та комунікативні особливості відтворення дійсності на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 186-190. – Бібліогр.: Літ.: с 189-190;
676254
  Плаксіна І.Ю. Когнітивні та комунікативні функції метафори в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 58-61. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
676255
  Каленич В. Когнітивні та комунікативно - прагматичні параметри інтертекстуальності в мас-медіа // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 155-173. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
676256
  Димитренко Л. Когнітивні та лінгвостилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії 20 століття) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 75-78
676257
  Кравченко Н.К. Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 269-275. – ISBN 966-581-388-9
676258
  Єсипенко Н.Г. Когнітивні та мовні структури в авторському тексті // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 40-45. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
676259
  Кочубей Н.В. Когнітивні технології та постнекласичні освітні практики: спроба концептуалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 364-374. – ISSN 1993-5560


  "У статті показана необхідність переходу до постнекласичних освітніх практик та нового типу мислення – складного мислення, яке є релевантним до плинного стану сучасного суспільства. Когнітивні технології розглядаються як певне вираження постнекласичних ...
676260
  Рубанець О. Когнітивні технології у вищій освіті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 28-34. – ISSN 2078-1016
676261
  Кужель Е.В. Когнітивні технології як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки країни / Е.В. Кужель, Т.В. Божидарник // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 142-144. – ISBN 978-9934-571-33-6
676262
  Яременко С.О. Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 74-77
676263
   Когнітивні функції при змішаному епізоді біполярного афективного розладу / В.С. Підкоритов, О.І. Сєрікова, О.В. Скринник, С.О. Український // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
676264
  Шиманович Ганна Миколаївна Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові 20 століття : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Шиманович Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 293л. – Бібліогр.: л.188-293
676265
  Шиманович Г.М. Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові 20 століття : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.02.04 / Ганна Миколаївна Шиманович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
676266
  Тупахіна О.В. Когнітивно-дериваційний аспект скорочення як механізму неологізації німецької мови кінця XX - початку XXi століття // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 212-215
676267
  Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом- ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2010. – 252 л. + Додаток: л. 224 - 252. – Бібліогр.: л. 190 - 224
676268
  Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом -ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
676269
  Дяків Х.Ю. Когнітивно-дискурсивна реконструкція комунікативних девіацій в українсько- і німецькомовних відеоінтерв"ю : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Дяків Христина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Най. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
676270
  Гнезділова Я.В. Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Гнезділова Ярослава Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв
676271
  Кусько К. Когнітивно-дискурсні концепти та стратегії іноземномовної лінгводидактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 246-251. – Бібліогр.: Літ.: c. 250-251. – ISBN 966-7825-79-5
676272
  Ушакова Н. Когнітивно-діяльнісна структура поняття "рівень володіння освітніми мігрантами мовою навчання" / Н. Ушакова, І. Шульга // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 85-107. – ISBN 978-966-285-578-4
676273
  Мельник П.І. Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематику // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 78-82


  У статті розглядаються різні за когнітивно-експресивними характеристиками типи синонімів, представлених у медіатекстах на футбольну тематику. Аналізуються синонімічні засоби, які ще не досліджувалися у журналістикознавчій стилістиці. In the article ...
676274
  Мельник П.І. Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематику // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 332-337. – Бібліогр.: Літ.: с. 337; 8 п. – ISSN 1729-360Х
676275
  Штельмах М. Когнітивно-змістові сутності художнього діалогу та інтерв"ю: мова Т. Шевченка - мова сучасних мас-медіа // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 138-143


  У статті досліджено когнітивно-змістові сутності художнього діалогу та жанру інтерв"ю в порівняльно-зіставному контексті мовостилістики текстів сучасних мас-медіа й поетичних творів Т. Шевченка
676276
  Мустафа Маджид Файлі Когнітивно-імітаційне моделювання процесу оцінки ризиків елементів технічних систем // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 224-225
676277
  Саблук О. Когнітивно-компетентнісний критерій сформованості професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 156-167. – ISSN 2312-5993
676278
  Вовк О.І. Когнітивно-комунікативна діяльність як основа навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 114-121


  У статті розглядаються особливості навчання іноземної мови в комплексній когнітивно-комунікативній діяльності, визначення якої відображує основні положення як когнітивної, так і комунікативної парадигм наукового знання. Характеризуються принципи й ...
676279
  Корольов І.Р. Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 369-375


  У статті розглянуто когнітивно-комунікативну категорію кооперативності в міжособистісному спілкуванні, зокрема охарактеризовано феномен кооперативної комунікації, визначено поняття кооперативної комунікації, виявлено основні типи модусів мовленнєвої ...
676280
  Шапкіна Н.М. Когнітивно-комунікативна концепція читача іншомовного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 437-442


  Стаття висвітлює сутність і форми навчального читання іншомовних текстів у когнітивно-комунікативному аспекті. Статья раскрывает сущность и формы учебного чтения иноязычных текстов в когнитивно-коммуникативном аспекте. The article reviews the essence ...
676281
  Пентилюк М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (155). – С. 6-10
676282
  Дрібнюк В.Т. Когнітивно-комунікативний аспект модального значення "нейтральності" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 391-398


  У статті досліджується когнітивно-комунікативна особливість нейтральної оцінки як одного із варіантів аспекту суб"єктивної модальності. В статье исследуется когнитивно-коммуникативная особенность нейтральной оценки как одного из вариантов аспекта ...
676283
  Приходько А.М. Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 191-197. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено спробу узагальнення, осмислення та формулювання основних постулатів когнітивно-комунікативної парадигми мовознавства, яка стала провідним методологічним напрямом сучасних лінгвістичних досліджень.
676284
  Кравець О.В. Когнітивно-комунікативний метод навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 442-446. – ISBN 978-617-7132-02-07
676285
  Задільська Г. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання монологу та діалогу мовлення студентів-філологів ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 64-67. – ISSN 2308-4634
676286
  Монастирська Д. Когнітивно-комунікативні аспекти дослідження дискурсу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 408-414. – ISBN 966-7773-70-1


  Стаття присвячена висвітленню різних підходів до визначення поняття "дискурс". Розглянуто когнітивно-комунікативні аспекти дискурсивних аспектів.
676287
  Швачко С.О. Когнітивно-комунікативні аспекти мовчання // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 319-326
676288
  Хацер Г.О. Когнітивно-комунікативні параметри американського політичного дискурсу президента Барака Обами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 185-190
676289
  Давидова І.О. Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 60-69. – Бібліогр.: 8 назв.


  Проаналізовано сутність когнітивно-комунікаційної парадигми в бібліотекознавстві, яка ґрунтується на функціональних трансформаціях бібліотек.
676290
  Гнатюк Л.Я. Когнітивно-концептуальні аспекти й комунікативно-прагматичні вияви ввічливості в англійських лінгвокультурах (британській, американській, австралійській) / Л.Я. Гнатюк, Ю.М. Деревянко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 129-141. – ISSN 2312-0665
676291
  Бєлозьорова Ю.С. Когнітивно-культурологічний компонент числівників у німецькомовній картині світу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 123-127. – (Філологічні науки ; № 1)
676292
  Мірченко М.В. Когнітивно-лінгвістичні параметри мовної картини світу та рівні категорійності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 46-49. – ISSN 1729-360Х
676293
  Гулей М.Д. Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-581-958-5
676294
  Богучарова О.І. Когнітивно-мотиваційні аспекти поведінки здорової особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проведено експериментальне вивчення здорової поведінки (поведінки з оздоровчим ефектом, за результатами якого встановлено, що третина досліджуваних намагається максимізувати суб"єктивно очікувану вигоду на разі, якщо обирається здорова поведінка з ...
676295
  Кагановська О.М. Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 37-45. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
676296
  Чемелюх М.А. Когнітивно-ономасіолoгічна реконструкція інтертекстуального мотиву-прототипу "присвята" в античній епіграмі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 144-150. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
676297
  Стефанова Н. Когнітивно-ономасіологічна реконструкція уявлень індоєвропейців та їхніх нащадків - прагерманців і правслав"ян - про красу // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 171-178. – ISBN 978-617-639-227-9
676298
  Шевкун Е.В. Когнітивно-ономасіологічні особливості предикатів специфічної трудової дії (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 233-236.
676299
  Журавльова О.В. Когнітивно-поведінковий підхід до тлумачення сутності поняття "прокрастинація" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 9). – ISSN 2415-7384
676300
  Карпенко У.О. Когнітивно-порівняльний погляд на етимологію рефлексів першокоренів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 77-85. – ISSN 0027-2833


  У статті доводиться доцільність копгітивно-порівняльного етимологічного методу дослідження першокореня, його засади та прийоми. Розглядаються приклади застосування даного методу, виводиться поняття першокореня, трансляції його смислу та трансформації ...
676301
  Руснак Ю.М. Когнітивно-прагматична концепція художнього дискурсу (на матеріалі мовотворчості Ольги Кобилянської) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 83-89. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
676302
  Романюк В.Л. Когнітивно-прагматична та структурно-семантична характеристика англійського діалогу в офіційно-діловій сфері спілкування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 71-75. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
676303
  Мосейчук О. Когнітивно-прагматичний аналіз комунікативної ситуації "спокуса" (на матеріалі англомовного кінодискурсу) / О. Мосейчук, Н. Матушевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 149-157. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
676304
  Руснак Ю. Когнітивно-прагматичний аспект заголовків малої прози Ольги Кобилянської // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 27-31. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
676305
  Латик М. Когнітивно-прагматичні властивості англійських модальних дієслів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 67-72. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
676306
  Тімоніна А. Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт "Багатство" у фольклорному дискурсі // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 134-140. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
676307
  Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Безугла Л.Р. ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 570л. + Додатки : л.507-570. – Бібліогр. : л.423-506
676308
  Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі : Автореферат дис. ... д-ра філологічних наук: спец. 10.02.04-Германські мови / Безугла Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 36с. + Додатки : л.507-570. – Бібл.:31 назва
676309
  Годісь Ю. Когнітивно-риторична структура передмов мотиваційного жанру "мистецтво успіху" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 25-32. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
676310
  Швець А.І. Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 183-191. – ISSN 2307-4604
676311
  Просяннікова Я.М. Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 116-125. – ISSN 2227-2844


  Художнє порівняння визначається як поліфункціональний лінгвосеміогичний конструкт, що інкорпорує його концептуальний зміст та вербальне вираження. Комплексна методика семіотичного аналізу художніх порівнянь уможливила їх семіотичну типологізацію ...
676312
  Шершньова А.В. Когнітивно-семіотичні особливості образотворення в англомовному хайку // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 292-298


  У статті розглядаються особливості образотворення в англомовному хайку-жанрі орієнтальної поетичної мініатюри, запозиченому зі східної культури, що активно розбудовується в сучасній західній поезії. В статье рассматриваются особенности ...
676313
  Дорофєєва М.С. Когнітивно-ситуативне моделювання у спеціальному перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 63-81. – ISSN 2413-5593
676314
  Цимбалюк Є. Когнітивно-смислові трактування понять "соціальна інформатика" та "інформатизація" / Є. Цимбалюк, Л. Євтушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення понять "інформатизація" та "соціальна інформатика" з точки зору українських та закордонних теоретиків, систематизовано ці тлумачення та запропоновано критерії розрізнення цих понять. Дано определение понятий "информатизация" и ...
676315
  Комісаров К. Когнітивно-стилістичний підхід до проблеми норми та відхилення від норми (на матеріалі сучасної японської мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-25. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано погляд на проблему норми та відхилення від норми у лінгвістиці з когнітивної та стилістичної точок зору. На тлі міжмовної комунікації доведено актуальність виділення загальнолінгвістичної, літературної, стильової та стилістичні норми для ...
676316
  Колоколов С.І. Когнітивно-стильові детермінанти психологічної стійкості представників суддівського корпусу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колоколов Сергій Ігоревич ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
676317
  Напрасна О.Б. Когнітивно-типові профілі особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу виявити зв"язок індивідуальних особливостей і когнітивно-стильових характеристик, завдяки якому можна прогнозувати особливості поведінки людини й результат діяльності, зокрема, навчальної. Визначено когнітивно-типові профілі, за рахунок ...
676318
  Копанєва Є. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1029-7200
676319
  Степанченко І.І. Когнітино-дискурсивне дослідження російського складного речення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 276-282. – ISSN 2312-0665


  Палатовская Е. В. Сложное предложение в  когнитивно-дискурсивном аспекте. Киев: ПП "Фiрма "Гранмна"", 2019. 400 с.).
676320
  Босовська М.В. Когнітологія інтеграційних процесів в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6806
676321
  Слухай Н.В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навч. посіб. / Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Т.П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с. – Друк. в авт. ред. – Бібліогр.: с. 193. – ISBN 978-966-439-401-4
676322
  Доляк Н. Кого "вбили" на вінницькому телебаченні / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Детективний роман Наталки Доляк "На сьомому небі" про журналістську "кухню" буквально за місяць після виходу потрапив у довгий список Книги року BBC - 2020.
676323
  Сюндюков І. Кого "винесено за дужки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Сидір Ковпак заслуговує на нові книжки, вільні від міфологізації.
676324
  Цукерман Кэтрин Кого бояться жирафам? Жирафы в опасности // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 48 : фото
676325
  Брусенський О. Кого виправдовує історія ? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 3). – С. 8


  "В історії України все ще дуже багато білих плям, які не дозволяють сповна і об’єктивно оцінити внесок і особисту роль наших співвітчизників в утвердження державності. Причому чимало з раніше невідомого сучасні дослідники дізнаються не тільки з ...
676326
  Синьоок Т.М. Кого висміював Порфирій Горотак? // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вплив "людського фактору" на розвиток літературної містифікації Порфирій Горотак. Проаналізовано пародії на Мистецький Український Рух і реакцію очільників руху на них. В статье исследовано влияние "человеческого фактора" на ...
676327
  Магалецька Ірина Кого візьмуть у майбутнє? Якості та навички, необхідні керівнику HoReCa в третьому десятиріччі // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 36-39 : фото
676328
   Кого готовят электротехнические институты связи. – Москва, 1937. – 63 с.
676329
   Кого готовят электротехнические техникумы связи. – М., 1940. – 48с.
676330
  Ушкалов Л. Кого з новочасних авторів читав Сковорода? // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7009-24-4


  Стаття присвячена проблемі кола читання українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794).
676331
  Сергійчук В.І. Кого зрадив гетьман Мазепа / Володимир Сергійчук. – Київ : [Фотовідеосервіс], 1991. – 70 с. – (Бібліотека українця ; № 1). – ISBN 5-7707-2140-5
676332
  Сергійчук В.І. Кого зрадив гетьман Мазепа / В.І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 72 с. – (Бібліотека українця ; № 1). – ISBN 5-7707-2140-5
676333
  Кантор В. Кого и зачем искушал черт? : (Иван Карамазов: соблазны "русского пути") // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.157-181. – ISSN 0042-8795
676334
  Самойлов Юрій Кого й куди повезе RYANAIR? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 24-27 : фото. – ISSN 1998-8044
676335
  Соколов В.А. Кого люблю / В.А. Соколов. – Москва, 1974. – 93с.
676336
  Радов Г.Г. Кого люблю... / Г.Г. Радов. – М., 1971. – 351с.
676337
  Вишневський А. Кого лякає незалежність адвоката і самоврядність адвокатури? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 10-11
676338
  Кочевих Олег Кого ми вводимо в оману? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-5212
676339
   Кого мы выберем в Верховный Совет СССР. – М., 1937. – 40с.
676340
  Махов Ф.С. Кого мы растим?: Беседы о материнском и отцовском воспитании / Ф.С. Махов. – Москва : Профиздат, 1989. – 144 с.
676341
  Мойсієнко В.М. Кого називали "людьми руськими" на Русі та поструських геополітичних утвореннях? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-39. – ISSN 0027-2833
676342
  Ільєнко Б. Кого накриє "друга хвиля" водневої енергетики? // Світ. – Київ, 2021. – Грудень (№ 47/48)
676343
  Болдырев Ю. Кого поздравлять с "выходом из острой фазы кризиса"? // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 0130-9757
676344
  Озга-Михальский Кого поразит гром / Озга-Михальский. – М., 1980. – 311с.
676345
   Кого реабілітує Микита Хрущова? // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 78/79, липень/серпень : липень/серпень. – С. 29-31


  Щодо реабілітації П. Постишева.
676346
  Леге Ж.-М. Кого страшит развитие науки? / Ж.-М. Леге. – М, 1988. – 192с.
676347
  Судаков В.И. Кого считать физкультурником? / В.И. Судаков. – М., 1988. – 93с.
676348
  Леонтьев Б.Л. Кого ты любишь? / Б.Л. Леонтьев. – М, 1960. – 159с.
676349
  Баландюк Н.С. Кого цікавить бренд "Свобода"? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 59-61
676350
  Фукс Д.Б. Когомологи бесконечных алгебр Ли / Д.Б. Фукс. – М, 1984. – 272с.
676351
  Ивановский Л.Н. Когомологии алгебр Хопфа и некоторые гомотопические группы сфер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ивановский Л.Н.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по механ.-матем. наукам. – Новосибирск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
676352
  Розенфельд Б.И. Когомологии бесконечномерных алгебр Ли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Розенфельд Б. И.; Гор.ГУ. – Черноголовка, 1974. – 20л.
676353
  Гончарова Л.В. Когомологии бесконечных алгебр Ли формальных векторных полей на прямой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Гончарова Л.В.; Моск. ун-т. – М., 1972. – 9л.
676354
  Серр Ж.-П. Когомологии Галуа / Ж.-П. Серр. – Москва, 1968. – 208с.
676355
  Браун К.С. Когомологии групп / К.С. Браун. – Москва, 1987. – 383 с.
676356
  Шокуров А.В. Когомологии кольца операций в теории унитарных кобордизмов и гомотопические инварианты непрерывных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Шокуров А.В.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 12л.
676357
  Краснов В.А. Когомологии комплексов мероморфных форм и вычеты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Краснов В.А.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1973. – 11л.
676358
  Миллионщиков Д.В. Когомологии положительно градуированных алгебр Ли и их приложения : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Миллионщиков Дмитрий Владимирович ; ФГБЩУ ВО "Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". – Москва, 2019. – 28 с. – Библиогр.: 18 назв. и в подстроч. примеч.
676359
  Новиков Борис Владимирович Когомологии полугрупп : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.01.06 / Новиков Борис Владимирович; Мин-во образования Украины. Харьков. госуд. ун-тет. – Харьков, 1999. – 281л. – Бібліогр.:л.266-281
676360
  Гишарде А. Когомологии топологических групп и алгебр Ли / А. Гишарде. – Москва : Мир, 1984. – 269 с.
676361
  Стинрод Н.Э. Когомологические операции / Н.Э. Стинрод, А Д.Б. Эпстейн. – М., 1983. – 231с.
676362
  Бухштабер В.М. Когомологические операции в обобщенных теориях когомологий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Бухштабер В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
676363
  Мошер Р. Когомологические операции и их приложения в теории гомотопии / Р. Мошер, М. Тангора. – Москва, 1970. – 288с.
676364
  Виноградов М.М. Когомология де Рама и теория вычетов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Виноградов М.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 14л.
676365
  Лутченко А.Е. Когорентный прием радионавигационных сигналов / А.Е. Лутченко. – Москва, 1973. – 207 с.
676366
  Фролов Ю.П. Когорта славных / Ю.П. Фролов. – Москва : Гос.изд.культурно-просветительной литературы, 1949. – 208с.
676367
  Ложкин В.В. Когорта славных: рабочие-революционеры в борьбе за создание ленинской партии, 1894-1903 гг. / В.В. Ложкин. – М., 1986. – 158с.
676368
  Пермитин Е.Н. Когти / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1986. – 236с.
676369
  Иванов А.В. Когти шатуна / А.В. Иванов. – Новосибирск, 1985. – 126с.
676370
   Когутэй. – М.-Л., 1935. – 204с.
676371
  Сизов Н.Т. Код "Шевро" / Н.Т. Сизов. – М., 1987. – 412с.
676372
  Кеннер Дж. Код Givenchy / Джулия Кеннер ; [пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2008. – 430, [2] с. – Пер. изд.: Julie Kenner. The Givenchy code. 2005. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-25716-4
676373
  Кейз Д. Код бытия / Джон Кейз; Пер. с англ. Г.Б. Косова. – Минск : АСТ. ЛЮКС, 2005. – 478с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 985-13-3972-5
676374
  Підлужна А.А. Код Володимира Дахна / Алла Підлужна. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 110, [34] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 144. – ISBN 978-617-7209-03-3
676375
  Браун Д. Код да Винчи = The da Vinci code / Дэн Браун; [ пер. с англ. Н.В. Рейн ]. – Москва; Киев : АСТ; НКП, 2005. – 544с. – ISBN 5-17-027386-X
676376
  Браун Д. Код да Винчи = The Da Vinci code : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. Н.В. Рейн]. – Москва ; Киев : АСТ : Матадор, 2006. – 542, [2] c. : ил., табл. – ISBN 5-17-038831-4
676377
  Медянкина Мария Код да Винчи. 10 мифов о Леонардо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 122-128 : фото
676378
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.7-112. – ISSN 0320 - 8370
676379
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 3-96. – ISSN 0320 - 8370
676380
  Браун Ден Код да Вінчі : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 3-104. – ISSN 0320 - 8370
676381
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi code / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-343-340-0
676382
  Браун Д. Код да Вінчі = The Da Vinchi Сod : роман / Ден Браун ; [пер. с англ. А. Кам"янець]. – 6-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 478, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Da Vinci code / Dan Brown . New York, 2003. – ISBN 978-966-343-340-0
676383
   КОД для передачи данных вертикального зондирования атмосферы КН-04. – Л., 1954. – 24с.
676384
   КОД для составления ежедневных метеорологических телеграмм на суднах КН-01. – Л., 1954. – 52с.
676385
   КОД для составления ежедневных метеорологических телеграмм на суднах КН-09. – Л., 1954. – 49с.
676386
  Павліченко-Тимчук Код Дюрера // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  "Музей Ханенків вперше експонує всі гравюри славетного майстра зі своєї колекції."
676387
  Чадюк М. Код Заброрвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 9


  Виставка у "Софії Київській" розповідає про чудеса, пов"язані з легендарним митрополитом.
676388
  Афоніна О.С. Код і культурно-історичні традиції "подвійного кодування" у музичному фольклорі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 136-141. – ISSN 2312-4679
676389
   КОД консультаций по картам погоды КП-53. – Л., 1950. – 24с.
676390
  Девдариани А.С. Код летописи Земли / А.С. Девдариани. – Москва : Знание, 1978. – 47с. – (Наука о Земле ; №2, 1978)
676391
  Турган О. Код лікаря у творчості М. Левицького // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 182-186. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
676392
  Горобець Марися Код моди : Cezoни MODU // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 118-121 : Фото
676393
  Бердышев Г.Д. Код наследственности / Г.Д. Бердышев, В.А. Ратнер. – Новосибирск : Книжное издательство, 1963. – 88 с. – (Ученые Сибири о достижениях науки)
676394
  Наєнко М. Код нації потребує монумента! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 5


  "Більше місяця тому в газеті "Слово Просвіти" Дмитро Павличко порушив питання про встановлення в Києві пам"ятника Іванові Франку. Через тиждень по тому професор Василь Яременко трохи розширив думку поета і висловив ряд критичних зауважень щодо неї".
676395
  Зборовська Н. Код національної літератури як психоісторична проблема // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.58-64. – ISSN 0236-1477
676396
  Генералюк Л. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про вивчення художніх образів, реалізованих завдяки взаємодії візуально-пластичного та літературного кодів. У літературознавстві такі образи можна досліджувати, залучаючи термінологію мистецтвознавства. Поняття вербальної колористики ...
676397
  Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 322-335. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про творчість поета Дмитра Павличка.
676398
  Карасьов М. Код Портяка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 15


  Про новелу Василя Портяка "Охоронителі діви".
676399
  Калашников М. Код Путина / Максим Калашников. – Киев : Мастер-класс, 2005. – 240с. – ISBN 966-8882-29-6
676400
  Сліпушко О.М. Код Святої Софії : (князі - фундатори Софійського Собору: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2007. – 256с. : іл. – ISBN 978-966-8001-30-7
676401
  Демчук С.. Код середньовічного мистецтва / спілкувалася Ю. Кузьменко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Жовтень (№ 8)


  "Стефанія Демчук - лауреатка конкурсу "Молодий вчений року". Вона популяризує науку через авторський блог у Фейсбуці, викладає на історичному факультеті КНУ (асистент кафедри історії мистецтв), активно пише наукові праці. Молода науковиця ділиться, як ...
676402
  Бердишев Г.Д. Код спадковостi / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1976. – 136с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
676403
  Бердишев Г.Д. Код спадковості / Бердишев Г.Д. – Київ : Наукова думка, 1976. – 136 с. – Бібліогр. в прим.
676404
  Чепурко Б.П. Код спадковості / Б.П. Чепурко. – К, 1988. – 86с.
676405
  Бердишев Г.Д. Код спадковості. Про молекулярні основи спадковості і мінливості, про способи зберігання, відтворення і пердачі інформації у живих організмах / Г.Д. Бердишев, С.П. Коваленко ; передм. П.К. Шкварникова. – Київ : Наукова думка, 1969. – 152 с. – Бібліогр.: 150. – (Науково-популярна література)
676406
  Балинська О.М. Код у праві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 30-34
676407
  Зборовська Н.В. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія / Ніла Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – 504с. – ("Монограф"). – ISBN 966-8226-36-4
676408
  Каганов В.І. Код Цезаря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 13-17. – ISSN 2518-7104
676409
  Гольник О. Код циклу "В казематі" Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 103-116. – ISBN 978-966-02-7586-7
676410
  Голинжер Е. Код Чавеса: расшифровывая интервенцию Соединенных Штатов в Венесуэле = El Codigo Chavez Descifrando la intervencion de Estados Unidos en Venezuela / Ева Голинжер ; пер. с исп. А. Харламенко ; лит. ред. : В. Кошель. Е. Пильчевская. – Москва : Изд-во Московского гуманитарного университета, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-98079-642-6
676411
  Гаєвська Н.З. Код юродивого у російській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
676412
   Кодаро-Удокансий рудный район зоны БАМа. – Новосибирск, 1987. – 81с.
676413
  Радулович Н. Кодекс "іншого світу" і проблема неморального героя в казках // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
676414
   Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ, 2005. – 162с. – На обкл.: Закон @ бізнес. № 35 (711)
676415
   Кодекс адміністративного судочинства України : Станом на 29 серпня 2005 р. – Київ : Велес, 2005. – 128 с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-01-4
676416
   Кодекс адміністративного судочинства України : (від 6 липня 2005 року). – Київ : Атіка, 2005. – 128с. – ISBN 966-326-120-X
676417
   Кодекс адміністративного судочинства України : (від 6 липня 2005 року). – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 176с. – ISBN 966-667-206-5
676418
   Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ : Скіф, 2005. – 108с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-03-0
676419
   Кодекс адміністративного судочинства України : За станом на 13 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 136с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-435-6
676420
   Кодекс адміністративного судочинства України : Вступна лекція: адміністративний процес як окрема галузь прва у правовій системи України. Кодекс адміністративного судочинства України ( текст відповідає офіційному станом на 1 січня 2006 року). – Київ : Магістр-21 сторіччя, 2006. – 160с. – (Законодавство і право України). – ISBN 966-8817-04-4
676421
   Кодекс адміністративного судочинства України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2006 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 116с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-62-6
676422
   Кодекс адміністративного судочинства України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2006 р. – Київ : Ін Юре, 2006. – 168с. – ISBN 966-313-260-4
676423
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О.А. Байчук, І.Б. Коліушко, Р.І. Корнута, Р.О. Куйбіда, В.Л. та ін. Маринченко; Центр політико-правових реформ; [авт.: Байчук О. А., Коліушко І. Б., Корнута Р. І., Куйбіда Р. О., Маринченко В. Л. та ін.; за заг. ред. Р.О. Кубійди; ]. – Київ : Книги для бізнесу
Т. 1. – 2007. – 552с.
676424
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О.А. Банчук, І.Б. Коліушко, Р.І. Корнута, Р.О. Куйбіда, В.Л. та ін. Маринченко; Центр політико-правових реформ; [авт.: Банчук О.А., Коліушко І.Б., Корнута Р.І., Куйбіда Р.О., Маринченко В.Л. та ін.; за заг. ред. Р.О. Куйбіди]. – Київ : Книги для бізнесу. – ISBN 978-966-8865-73-2
Т. 2. – 2007. – 728с.
676425
   Кодекс адміністративного судочинства України : за станом на 24 січня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 104с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-600-3
676426
   Кодекс адміністративного судочинства України : ( за станом на 15 січня 2008 року ) / [відп. за вип. С.В. Карплюк]. – Харків : Одіссей, 2008. – 160 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-731-6
676427
   Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / Ківалов С.В. [ та ін.] ; за ред.С.В. Ківалова С.В., О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової ; ред. -упоряд. Голубева Н.Ю. – Київ : Правова єдність, 2009. – 656 с. – Сергій Васильович. – ISBN 978-966-2183-28-3
676428
   Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
676429
   Кодекс адміністративного судочинства України : із змінами і доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 126, [2] с. – ISBN 978-617-566-045-4; 978-611-01-0070-0
676430
   Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2011. – 168 с. – ISBN 978-966-458-238-1
676431
   Кодекс адміністративного судочинства України : офіц. видання : текст прийнятй Верх. Радою України 6 лип. 2005 р. : (із змінами та доповн. станом на 18 січ. 2013 р.) / М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2013. – 206, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 178-205. – ISBN 978-966-313-465-9
676432
   Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 трав. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 215, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
676433
  Авер"янов В. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад / В. Авер"янов, Д. Лук"янець, Ю. Педько // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 0132-1331
676434
  Вересоцький М. Кодекс адміністративного судочинства: практика європейського суду з прав людини на захист підприємців? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 42-44
676435
  Поліщук Т. Кодекс актора і чоловіка / Т. Поліщук, Н. Пономаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 березня (№ 42/43)


  Євген Порфирович Пономаренко - український актор. Чоловік акторки Наталії Ужвій.
676436
  Паредес Боканегра Делио Бенхамин Кодекс Бустаманте как основа унификации коллизионных норм в странах Латинской Америки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
676437
  Рогач О. Кодекс в системі законодавчих актів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-58.
676438
  Захаров В.Н. Кодекс Достоевского: журнализм как творческая идея писателя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8744
676439
   Кодекс етики бібліотекаря : затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листопада 2013 року // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 57. – ISSN 1811-377X


  Проект Кодексу було підготовлено робочою групою УБА у складі: В.С. Пашкова (голова), О.І. Романюк, В.В. Загуменна, Н.І. Хілобоченко, Т.В. Куриленко
676440
  Чижевська Л.В. Кодекс етики професійних бухгалтерів : навч. посібник / Л.В. Чижевська ; М-во освіти і науки України, Держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 158, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-683-527-0
676441
  Кобрин О. Кодекс з питань банкрутства - done // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 21
676442
  Пирогова С.І. Кодекс законів про кооперацію УСРР (1925 p.): історія розробки й доля проекту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 44-53. – ISSN 2224-9281
676443
   Кодекс законів про охорону здоров"я в УССР. – Київ, 1935. – 84с.
676444
  Данилова Е.Н. Кодекс законів про працю / Е.Н. Данилова. – Х, 1929. – 306с.
676445
   Кодекс законів про працю : Офіційне видання. (Станом на 1 жовтня 2004 року). – Київ : Атіка, 2004. – 120с. – ISBN 966-7714-85-3
676446
   Кодекс законів про працю зі змінами й доповненями по 1 жовтня 1931 року. – Х.-К., 1932. – 236с.
676447
   Кодекс законів про працю України. – Київ : Модуль ; Редак. газети "ПА", 1992. – 95 с.
676448
   Кодекс законів про працю України : Затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. Офіційний текст із змін. і доп. за станом на 15.10.93. – Ужгород : Карпати, 1993. – 121с. – ISBN 5-7757-0650-1
676449
   Кодекс законів про працю України : Затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. Офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на. – Київ : Україна, 1996. – 125с. – ISBN 5319013701
676450
   Кодекс законів про працю України. – Львів, 1998. – 146с.
676451
   Кодекс законів про працю України : Станом на 20 листопада 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-85-3
676452
   Кодекс законів про працю України : Офіційний текст із змінамі станом на 1 квітня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 224с. – ISBN 966-7752-66-6
676453
   Кодекс законів про працю України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 року. – Київ : Школа, 2003. – 112с. – ISBN 966-661-136-8
676454
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 160с. – ISBN 966-313-088-1
676455
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 160с. – ISBN 966-313-088-1
676456
   Кодекс законів про працю України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповеннями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 248с. – ISBN 966-313-233-7
676457
   Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 квітня 2006 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 104с. – Відповідвє офіційному текстові. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-23-5
676458
   Кодекс законів про працю України : За станом на 1 серпня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 112с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-493-3
676459
   Кодекс законів про працю України : текст відповідає офіційному станом на 1 грудня 2005 року. – Київ : Школа, 2006. – 112 с. – ISBN 966-661-136-8
676460
   Кодекс законів про працю України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-23-5
676461
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
676462
   Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 3-135
676463
   Кодекс законів про працю України : за станом на 20 лютого 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-607-2
676464
   Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – С. 3-135
676465
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
676466
   Кодекс законів про працю України : станом на 15 січня 2009 року / [ відп. за випуск Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-11-1
676467
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2010 року. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
676468
   Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 серп. 2010 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 101, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
676469
   Кодекс законів про працю України (із змінами та доповненнями за станом на 1 грудня 2000) : Офіційне видання. – 3-тє вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 112c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-072-5
676470
   Кодекс законів про працю України (станом на 1 грудня 1998) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 96c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-63-3
676471
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : (За станом законодавства та постанов Пленуму ВерховногоСуду Укра ни на 1 лістопада 1997 року). – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 1040с. – ISBN 966-7302-21-0
676472
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 1024с. – ISBN 966-7784-23-1
676473
   Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997 р. з доп. на окрему додатку станом на 1.09.1999 р.. – 2-ге вид., доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 1040с. – ISBN 966-7302-66-0
676474
   Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами. – Київ : Істина, 2001. – 800с. – ISBN 966-7613-20-8
676475
   Кодекс законів про працю України із змінами і доповненнями за станом на 20 квітня 1992 р.. – Київ, 1992
676476
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. – Київ : Праця, 1997. – 288с.
676477
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю (за станом на 4 квітня 1995 року ). – 2-ге вид., доопрацьоване. – Київ : Українська видавнича група, 1995. – 190с. – ISBN 5-7707-8065-7
676478
   Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю за станом на 11 квітня 1994 року. – К., 1994. – 159с.
676479
   Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 грудня 1971 року. – К., 1992. – 127с.
676480
   Кодекс законів про працю України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 96с. – ISBN 966-7714-37-3
676481
   Кодекс законів про працю України. Офіційний текст. – Київ : Право, 2001. – 108с. – ISBN 966-546-218-0
676482
   Кодекс законів про працю України.Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про відпустку". – Харків, 1997. – 146с.
676483
   Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями на 15 серпня 2008 р. / [Арістова І.В. та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної. – Київ : Правова єдність, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-2183-18-4; 978-966-373-493-4
676484
  Ткачук О.М. Кодекс законів про працю України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного цивільного суду (практика 2018 року) : [збірник] / О.М. Ткачук. – Харків : Право, 2019. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-937-586-5
676485
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1965. – 438с.
676486
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1972. – 116с.
676487
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1976. – 112с.
676488
   Кодекс законів про працю Української РСР. – Київ, 1977. – 546с.
676489
   Кодекс законів про працю Української РСР. – К., 1984. – 139с.
676490
   Кодекс законів про працю Української РСР : офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на 1 червня 1989 року. – Київ : Політвидав України, 1989. – 156 с.
676491
   Кодекс законів про працю УРСР. – К., 1938. – 142с.
676492
   Кодекс законів про працю УРСР. – К., 1940. – 324с.
676493
   Кодекс законів про родину, опіку, одруження і про акти громадянського стану : Офіційний матеріал з змінами і доповненнями на 1 лютого 1940 р. – Київ : Державне видавництво політичної літератури, 1940. – 160 с.
676494
   Кодекс законів про родину, опіку, подружжя та про акти громадянського стану зі змінами й доповненнями до 1 липня 1931 року. – Харків : Пролетар, 1931. – 157 с.
676495
   Кодекс законів про сім"ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР зі змінами на 1 вересня 1958 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1958. – 127 с.
676496
   Кодекс законів про сім"ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану : Затверджений 3-ою сесією Центрального Виконавчого комітету Української РСР 31 травня 1926 року ; офіційний текст зі змінами і доповненнями на 1 липня 1949 р., з постатейними матеріалами та додатками. – Київ : Держвидав політ. літ-ри УРСР, 1949. – 127 с.
676497
   Кодекс законов Белорусской ССР о браке, семье и опеке. – Москва, 1942. – 55с.
676498
  Вавин Н.Г. Кодекс законов о браке, семье и опеке / Н.Г. Вавин. – Москва, 1927. – 135с.
676499
  Иодковский А. Кодекс законов о браке, семье и опеке / А. Иодковский, А. Роднянский. – М, 1931. – 128с.
676500
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 января 1932 г. – изд. официальное. – Москва : Советское законодательство, 1932. – 36 с.
676501
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 июля 1936 г. ; официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Советское законодательство, 1936. – 104 с. – (Кодексы РСФСР)
676502
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : с изменениями до 1 июня 1937 г. ; официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическое изд. НКЮ СССР, 1937. – 116 с. – (Кодексы РСФСР)
676503
   Кодекс законов о браке, семье и опеке. – Москва, 1942. – 128с.
676504
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 ноября 1946 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. изд. Минюста СССР, 1947. – 164 с.
676505
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 июля 1948 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. изд. Минюста СССР, 1948. – 179 с.
676506
   Кодекс законов о браке, семье и опеке. – Москва, 1949. – 180с.
676507
   Кодекс законов о браке, семье и опеке : официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическая литература, 1950. – 139 с.
676508
   Кодекс законов о браке, семье и опеке Белорусской ССР. – Москва, 1958. – 120с.
676509
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1952. – 80с.
676510
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1954. – 72с.
676511
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1956. – 144с.
676512
   Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. – Москва, 1961. – 200с.
676513
   Кодекс законов о браке, семье и опеке Узбекской советской социалистической республики : официальный текст с изм. на 1 ноября 1946 г. и с приложением ... – [Ташкент] : [Тип. Управ. Делами Совета Министров УзССР], 1946. – 25 с.
676514
  Рябошапко Леонид Иванович Кодекс законов о народном просвещении Украины 1922 г : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01. / Рябошапко Леонид Иванович; КГУ. – Киев, 1991. – 176л.
676515
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния Украинской ССР : Официальный текст с изменениями на 10 октября 1954 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1954. – 104 с.
676516
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния УССР : Официальный текст с изтенениями на 1 июня 1942 г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юридическое издательство ЮКЮ СССР, 1942. – 52 с.
676517
   Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния УССР : Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 92 с.
676518
   Кодекс законов о труде. – Москва, 1930. – 514с.
676519
   Кодекс законов о труде. – Москва, 1937. – 247с.
676520
   Кодекс законов о труде Азербайджанской ССР. – Баку : Азербайджанское государственное издательство, 1972. – 164 с.
676521
   Кодекс законов о труде Беларусской ССР : Официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 марта 1988 г. – Минск : Беларусь, 1988. – 127 с.
676522
   Кодекс законов о труде и декларация прав трудящегося и єксплоатируемого народа. – Київ, 1920. – 32с.
676523
   Кодекс законов о труде Латвийской ССР : Официальный текст с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Рига : Авотс, 1989. – 605 с.
676524
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва-Л., 1931. – 896с.
676525
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1952. – 168с.
676526
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1972. – 127с.
676527
   Кодекс законов о труде РСФСР. – С измен. и доп. на 01.09.75. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 199с. + С прилаг. постатейно-систематизир. материалов
676528
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1984. – 399с.
676529
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1985. – 128с.
676530
   Кодекс законов о труде РСФСР : с изменениями и дополнениями на 1 октября 1985 г. с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 352 с.
676531
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1988. – 110с.
676532
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1989. – 141с.
676533
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1990. – 126с.
676534
   Кодекс законов о труде РСФСР. – Москва, 1991. – 126с.
676535
   Кодекс законов о труде Туркменской ССР. – Ашхабад, 1955. – 200с.
676536
   Кодекс законов о труде Узбекской ССР. – Ташкент, 1946. – 86с.
676537
   Кодекс законов о труде Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 125с.
676538
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1972. – 122с.
676539
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1982. – 816с.
676540
   Кодекс законов о труде Украинской ССР. – К., 1984. – 144с.
676541
   Кодекс законов о труде Украинской ССР : С изменениями и дополнениями на 1 ноября 1986 года с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 715 с.
676542
   Кодекс законов о труде Украины. – К., 1992. – 84с.
676543
  Украина. Законы Кодекс законов о труде Украины / Законы Украина. – К, 1993. – 62с.
676544
   Кодекс законов о труде Украины. – К., 1997. – 95с.
676545
   Кодекс законов о труде Украины : ( с именениями и дополнениями на 12 мая 1997г. ). – Киев : Влад и Влада, 1997. – 96с.
676546
   Кодекс законов о труде Украины со всеми изменениями и дополнениями до 4 июля 1996 г.. – Одесса, 1996. – 104с.
676547
   Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" : (по состоянию на 1 февраля 2001 года). – Харків : Одиссей, 2001. – 160с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-032-6
676548
   Кодекс законов о труде.. – Москва, 1937. – 247с.
676549
   Кодекс законов о труде.. – Москва, 1938. – 196с.
676550
  Речицький В. Кодекс інтелектуальної чесноти // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 3
676551
  Савицкий К. Кодекс корпоративного поведения: проблемы разработки и внедрения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.126-135. – ISSN 0042-8736


  проект
676552
  Белозерова С. Кодекс корпоративного управления: быть или не быть ему в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.13-15
676553
  Костюк О.М. Кодекс корпоративного управління як передумова сталого розвитку банківського сектора УКраїни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 149-154. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
676554
  Пігош В.А. Кодекс корпоративної етики як інструмент розвитку потенціалу підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 104-107. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
676555
  Музика А.А. Кодекс Либера - первая попытка кодификации права войны / А.А. Музика, Е.В. Гороховская // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
676556
  Штогун С. Кодекс лише вступив у дію, а вже треба вносити зміни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)


  Новий Кримінальний процесуальний кодекс позбавляє громадян права на судовий захист від незаконного кримінального переслідування.
676557
  Гороховська О.В. Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 114-118. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
676558
  Дюбель Р. Кодекс Люцифера : [исторический детектив] / Рихард Дюбель ; [пер. с нем. А. Перминова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 668, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Die Teufelsbibel / Richard Dubel, 2007. – ISBN 978-966-14-0264-4
676559
  Юрьева Вера Кодекс мести : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 66-69 : Фото
676560
   Кодекс належної практики у виборчих справах (Європейська Комісія за демократію через право (Вініціанська комісія), 2002 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-111.
676561
   Кодекс належної практики щодо політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 84-120


  Ухвалений Венеціанською Комісією на 77 пленарній сесії (Венеція, 12–13 грудня 2008 року) на основі коментарів пана Карлоса КЛОЗА МОНТЕРО (член Комісії, Іспанія) пана Жана-Клода КОЛЬЯРА (член Комісії, Франція)
676562
   Кодекс наукової етики // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 0374-3896


  Всеукраїнська громадська організація "Українська федерація вчених"
676563
  Суханов И.В. Кодекс нашей жизни / И.В. Суханов. – Воронеж, 1963. – 134с.
676564
   Кодекс о браке и семье Азербайджанской ССР. – Баку, 1970. – 128с.
676565
   Кодекс о браке и семье Армянской ССР. – Ереван, 1969. – 124с.
676566
   Кодекс о браке и семье Белорусской ССР. – Минск, 1977. – 95с.
676567
   Кодекс о браке и семье Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. – 87с.
676568
   Кодекс о браке и семье Литовской ССР. – Вильнюс, 1970. – 116с.
676569
   Кодекс о браке и семье Молдавской ССР. – Кишинёв, 1989. – 118с.
676570
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – Москва, 1985. – 168 с.
676571
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – Москва, 1986. – 78с.
676572
   Кодекс о браке и семье РСФСР. – М., 1990. – 78с.
676573
   Кодекс о браке и семье РСФСР : С постатейними материалами. ( с изменениями и дополнениями на 10 июля 1990 г.). – Москва : Юридическая литература, 1991. – 320с. – ISBN 5726003209


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
676574
   Кодекс о браке и семье Туркменской ССР. – Ашхабад, 1970. – 92с.
676575
   Кодекс о браке и семье Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 мая 1984 года. – Киев : Политиздат, 1984. – 91 с.
676576
   Кодекс о браке и семье Украины. – Х., 1992. – 63с.
676577
   Кодекс о браке и семье Украины : С изменениями и дополнениями на 01.07.97. – Київ : Влад и Влада, 1997. – 72с.
676578
   Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты. регулирующие брачно-семейные отношения : (по состоянию на 15 октября 1999 года). – Харків : Одиссей, 1999. – 128с. – (Законы Украин). – ISBN 966-7334-60-0
676579
   Кодекс о браке и семье Украины и другие нормативные акты. регулирующие брачно-семейные отношения : (по состоянию на 1 мая 2000 года. – Харків : Одиссей, 2000. – 128с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-94-5
676580
  Дезами Тю. Кодекс общности / Тю. Дезами. – Москва, 1956. – 546 с.
676581
  Величко М.П. Кодекс піднесеного кохання в поетичному трактуванні Ібн Зейдуна: традиційність мотивів та оригіналність авторського підходу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті досліджено особливості творчої манери андалузького поета XI cm. Ібн Зейдуна, проаналізовано традиційні образи та авторські прийоми арабо-іспанського майстра на прикладі жанру любовної лірики. This article is devoted to the analysis of the ...
676582
  Бондар І.В. Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються особливості кодексу поведінки адвокатів. Розкриваються роль, значення кодексу поведінки адвокатів та його вплив на адвокатську професію. Визначаються міжнародні стандарти щодо змісту кодексу поведінки та відповідність цим ...
676583
  Григоров О.М. Кодекс поведінки екіпажу міжнародної космічної станції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 135-138.
676584
   Кодекс поведінки Європейського Союзу стосовно експорту озброєнь // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 6. – С.71-74
676585
   Кодекс поведінки судових експертів України як одна із складових національної правової системи у галузі правоохоронної діяльності / О.Г. Рувін, Т.Д. Голікова, Ю.Б. Ірхін, А.Л. Ованнісян, А.О. Полтавський, С.О. Шимановський // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 292-298. – ISBN 978-617-616-075-5
676586
   Кодекс поведінки судових експертів України як одна із умов членства в ENFSI / О.Г. Рувін, Т.Д. Голікова, А.О. Полтавський, Ю.Б. Ірхін, А.Л. Ованнісян, С.О. Шимановський // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 32-44. – ISSN 0130-2655
676587
   Кодекс правил планировки населённых пунктов. – Х.-Одесса, 1930. – 200с.
676588
  Морелли Кодекс природы или Истинный дух ее законов / Морелли; Академия наук Союза ССР. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 259с. – (Предшественники научного социализма)
676589
  Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов (1755-1955). / Морелли. – М.-Л., 1956. – 300с.
676590
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. / Морелли. – М., 1938. – 232с.
676591
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. / Морелли. – М.-Л., 1947. – 260с.
676592
  Морелли Кодекс природы или истинный дух ее законов. (1755) / Морелли. – Москва, 1921. – 116с.
676593
  Коломієць Ю. Кодекс про державні та інші офіційні символи України: його доцільність та необхідність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 13. – ISSN 1992-9277
676594
   Кодекс про шлюб та сім"ю України : затверджений Законом Української РСР від 20 червня 1969 року №2006-VII. (Витяг) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 126-135
676595
   Кодекс про шлюб та сім"ю України : затверджений Законом Української РСР від 20 червня 1969 року №2006-VII. (Витяг) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7 : Сімейний кодекс України. – С. 126-135
676596
   Кодекс про шлюб та сім"ю України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 56с. – ISBN 966-7714-33-0
676597
   Кодекс про шлюб та сім"ю України.Закони України. Декрет кабінету міністрів України. Укази призидента України. Постанови кабінету міністрів України. Постанови пленуму Верховного суду України. Накази. : Офіційне вид-ня станом на 1 січня 2001 року. – Ужгород : Іва, 2001. – 500с. – ISBN 966-7231-29-1
676598
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1970. – 116с.
676599
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1973. – 219с.
676600
   Кодекс про шлюб та сім"ю Української РСР. – К., 1978. – 208с.
676601
   Кодекс про шлюб та сім`ю України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Дія, 2000. – 59с. – ISBN 966-7665-10-0
676602
   Кодекс про шлюб та сім`ю України : Офіційний текст із змінами станом на 1 березня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 136с. – (Кодекси України). – ISBN 966-7752-48-8
676603
  Долежан В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 63-69
676604
  Фролов В. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.96-98. – ISSN 0132-1331
676605
  Фролов В.Д. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.195-197. – ISBN 966-7784-65-7
676606
  Бездітний В. Кодекс професійної етики судді: на порозі змін. Актуальні питання суддівської етики у світлі вимог українського законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
676607
   Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури : Схвалено Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 р. Затверджено наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 р. № 123 // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 31-40
676608
   Кодекс професійної етики: Проект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.184-199


  Кодекс професійної етики Соціологічної Асоціації України (САУ)
676609
  Толочко О. Кодекс професійної поведінки (етики) прокурора / О. Толочко, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 58-62. – Бібліогр.: с.62-(12п.)
676610
  Бондажевська Л.С. Кодекс раціональної поведінки та помилки в аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 116-118
676611
   Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях / МВД Респулики Беларусь ; Академия МВД. – Минск : Право и экономика, 2008. – 192 с. – ISBN 978-985-427-476-8
676612
   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (новая редакция) : по состоянию на 4 сентября 2006 года. – Москва : Элит, 2006. – 248с. – ISBN 5-902403-20-0
676613
   Кодекс РСФСР о недрах. – М., 1976. – 48с.
676614
   Кодекс РСФСР о недрах. – М., 1987. – 47с.
676615
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1984. – 128с.
676616
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Горький, 1985. – 194 с.
676617
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – Москва, 1986. – 144с.
676618
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1988. – 175с.
676619
   Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. – М., 1989. – 446с.
676620
  Притыка Д. Кодекс справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.22-24


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
676621
  Шредер М. Кодекс страсти / М. Шредер. – С.-Пб., 1995. – 384с.
676622
   Кодекс суддівської етики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 15-21 вересня (№ 37)


  Рабочий проект, підготовлений членами Асоціації українських правників-працівниками Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи під керівництвом проф. Костицького В.В. (з урахуванням проекту, розробленого у Раді суддів України, а також ...
676623
   Кодекс суддівської етики // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  Робочий проект підготовлений членами Асоціації українських правників.
676624
  Кивалов С.В. Кодекс судебной чести // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.53-55


  Судебная реформа в Украине
676625
   Кодекс торговельного мореплавства України : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240с. – ISBN 966-313-126-8
676626
   Кодекс торговельного мореплавства України : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 240с. – ISBN 966-313-126-8
676627
   Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 року №176/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 3-161
676628
   Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1995 року №176/95-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 вересня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – С. 3-161
676629
   Кодекс торговельного мореплавства України : за станом на 5 серпня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 92с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-635-5
676630
   Кодекс торговельного мореплавства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2010 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-182-4
676631
   Кодекс торговельного мореплавства України : станом на 22 січня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-458-443-9
676632
   Кодекс торговельного мореплавства України (станом на 10 жовтня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 104c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 9667288609
676633
   Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. – М.-Л., 1947. – 87с.
676634
   Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 62с.
676635
   Кодекс Украинской ССР о недрах : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 1981 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1981. – 207 с.
676636
   Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях. – К., 1985. – 178с.
676637
   Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию ня 1 июня 1988 г. – Киев : Политиздат, 1987. – 233 с.
676638
  Украина Законы Кодекс Украины об административных правонарушениях / Украина Законы. – Х, 1993. – 199с.
676639
   Кодекс Украины об административных правонарушениях : Научно- практический комментарий. – 3-е изд. – Харьков : Одиссей, 2002. – 1040с. – ISBN 966-633-112-8
676640
   Кодекс Украины об административных правонарушениях : Научно-практический комментарий. С изменениями и дополнениями по состоянию на 3 апреля 2003 г. – 4-е изд. – Харьков : Одиссей, 2003. – 880с. – ISBN 966-633-211-6
676641
   Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 02.06.97г.). – Київ : Влад и Влада, 1997. – 168с
676642
   Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями на 1 февраля 2000 года). – Харків : Одиссей, 2000. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-75-9
676643
   Кодекс Украины об административных правонарушениях. Научно- практический комментарий. – 2-е изд. – Харків : Одиссей, 2000. – 1008с. – ISBN 966-633-014-8
676644
  Україна Кодекс України / Україна. – Київ
Т. 1. – 1997. – 635с.
676645
  Україна Кодекс України / Україна. – Київ
Т. 2. – 1997. – 635с.
676646
   Кодекс України з процедур банкрутства. – Київ : Редакція газети "Закон і Бізнес", 2019. – 141, [1] с. – Газета виходить з 15 черв. 1991 р. - Сер. засн. 1991 р. – (Закон і Бізнес / голов. ред. Р. Бобов ; №№ 33-34 (1435-1436))
676647
  Поліщук Р.М. Кодекс України з процедур банкрутства як інструмент відновлення платоспроможності страховиків // Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів : матеріали Всеукр. круглого столу м. Київ, 01 листоп. 2019 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Від. проблем держ. упр. та адмін. права ; [за заг. ред. О.Ф. Андрійко]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 288-293. – ISBN 978-966-02-9083-9
676648
  Остапенко О.Є. Кодекс України з процедур банкрутства. Важливі нововведення інституту неплатоспроможності фізосіб // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 101-105. – ISBN 978-617-7814-17-6
676649
   Кодекс України з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України / [уклад.: О.В. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 350, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-751-1
676650
  Майстро Д. Кодекс України з процедур банкрутства. Крок до вдосконалення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 33
676651
  Константиновський С. Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 88-92. – ISSN 2663-5313
676652
  Білоцерковець Н. Кодекс України з процедур банкрутства: проблемні аспекти розмежування юрисдикцій // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 30-31
676653
   Кодекс України про адміністративне правопорушення : Станом на 15.01.2000р. – Київ : Сірін, 2000. – 168с.
676654
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 1997. – 259с.
676655
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 160с.
676656
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. – Видання друге: Із змінами та доповненнями на 20 червня 2000 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 192с. – ISBN 966-611-047-4
676657
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Станом на 15 грудня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 192с. – ISBN 966-7714-25-Х
676658
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання: За станом на 1 червня 2002 р. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 164с. – ISBN 966-611-175-6
676659
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційний тест із змінами станом на 1 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 448с. – ISBN 966-7752-72-0
676660
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 січня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 304с. – ISBN 966-313-097-0
676661
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 504 с. – ISBN 966-313-116-0
676662
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 504с. – ISBN 966-313-116-0
676663
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 р.. Станом на 1квітня 2004 р. – Київ : Істина, 2004. – 176с. – ISBN 966-7613-55-0
676664
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Офіційний документ: Станом на 22 березня 2004 року. – Київ : Велес, 2004. – 184с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-01-4
676665
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 січня 2005 року. : (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-21-9
676666
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-21-9
676667
  Дуванський О. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-69
676668
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 14 травня 2008 р. / [ Калюжний Р.А. та ін. ]. – 2-ге вид. – Київ : Правова єдність, 2008. – 655 с. – ISBN 978-966-8533-90-7; 978-966-373-460-6; 978-966-373-460-6;
676669
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 26 червня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 192с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-626-3
676670
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року №8073-Х. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 11 липня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 3-293
676671
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року №8073-Х. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 11 липня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – С. 3-293
676672
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 1 березня 2008 року / [ відп. за вип. С.В. Карплюк ]. – Харків : Одіссей, 2008. – 296с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-701-9
676673
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 220 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
676674
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 1 верес. 2007 р. / [О.Б. Андреєва, І.В. Арістова, М.М. Бурбика та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2008. – 780, [1] с. – Назва обкл.: Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. - Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-8533-71-6
676675
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
676676
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 квітня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
676677
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р / Калюжний Р.А. [ та ін. ]. – 3-тє вид. – Київ : Правова єдність, 2010. – 684 с. – ISBN 978-966-2183-82-5
676678
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами і доповненнями станом на 15 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-566-047-8
676679
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 25 листопада 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. : Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Я.С. Рябченко]. – Харків : Право, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-458-226-8
676680
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 271 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
676681
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-673-035-4
676682
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 жовт. 2016 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 311, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
676683
   Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. коментар : станом на 01 груд. 2019 р. / [Р.В. Алієв, Н.О. Армаш, М.А. Баламуш та ін.] ; за заг. ред. С.В. Пєткова. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 791, [1] с. – Кодекс введ. в дію з 1 червня 1985 р. постановою Верховної Ради УРСР від 7 груд. 1984 р. № 8074-Х зі змінами та допов., внесеними Указами Президії Верховної Ради УРСР, Законом УРСР, законами України, з урахуванням Рішень Конституційного Суду України. – ISBN 978-966-667-753-5
676684
   Кодекс України про адміністративні правопорушення (за станом на 1 квітня 1998 року). – Київ : Сірін, 1998. – 160с. – ISBN 966-95277-3-2
676685
   Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 1 серпня 1997 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-00-5
676686
   Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2001 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. – ISBN 966-7784-51-7
676687
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. : Станом на 1 серпня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-25-Х
676688
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. (за станом на 15 квітня 1999р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 168с. – ISBN 966-7288-88-9
676689
   Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 квітня 2004 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 528с. – На обкл. назва: Кодекси. – ISBN 966-610-107-6
676690
   Кодекс України про надра : Офіційне виданння. Текст із змінами та доповненнями станом на 5 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 78с. – ISBN 966-313-130-6
676691
   Кодекс України про надра : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 78с. – ISBN 966-313-130-6
676692
   Кодекс України про надра : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-458-033-2
676693
   Кодекс України про надра : кодекс України від 27 липня 1994 року №132/94-ВР. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – С. 165-201
676694
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України (за станом на 20 жовтня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – ISBN 966-611-016-4
676695
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України : із змін. та допов. станом на 20 січ. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2014. – 127, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-191-8
676696
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2005 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-45-6
676697
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
676698
   Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
676699
   Кодекс України про працю : Станом на 15 вересня 2004 р. – Київ : Велес, 2004. – 96с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-11-1
676700
  Кульчицький В. Кодекс українського права 1743 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 116-117
676701
  Ластовський В.В. Кодекс українського права 1743 року і Києво-Печерська лавра // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 116-118
676702
   Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення. – К., 1985. – 172с.
676703
  Сокірко О. Кодекс фанаріота // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 47 (212). – С. 28. – ISSN 1996-1561
676704
  Косова Т.Д. Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ / Т.Д. Косова, І.А. Ангеліна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
676705
   Кодекс чести. Антология Международного многоуровнего конкурса имени де Ришелье : вірші, переклади / авт.-сост. Елена Ананьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 230, [2] с. : ил. – Назва обкл. : Кодекс чести: антология лауреатов конкурса. - Сер. основана в 1999 г. – (Серия "Золотые мастера Одессы"). – ISBN 978-966-927-095-5
676706
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню основних засад поняття офіцерської честі. In the article some changes of terms and ...
676707
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 213-218


  У статті подаються пропозиції щодо внесення змін у текст Кодексу честі офіцера Збройних Сил України та порядку його прийняття. Окрема увага приділяється окресленню основних засад поняття офіцерської чести В статье предлагается внесение изменений ...
676708
  Дорохов М.С. Кодекс честі офіцера ЗСУ: впровадження у військових закладах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 202-203
676709
  Гриханов Ю. Кодекс этики - это душа профессии! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 0869-4915
676710
  Кобец П.Н. Кодекс этики госслужащего // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0132-0831


  Боротьба з корупцією в Росії
676711
  Трушина И.А. Кодекс этики принят // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 8 (19). – С. 12-13. – ISSN 2072-3849


  Кодекс этики российского библиотекаря
676712
  Коломоєць Т.О. Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів / Т.О. Коломоєць, Ш.Н. Гаджиєва // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 137-148
676713
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 1. – 1996
676714
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
676715
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
676716
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 4. – 1996
676717
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 5. – 1996
676718
   Кодекси України. – Київ, 1996-
№ 6. – 1996
676719
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1997
676720
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1997
676721
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1997
676722
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1997
676723
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1997
676724
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1997
676725
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-55-5
Книга 1 : Арбітражний кодекс. Кодекс про адміністративні правопорушення. Виправно-трудовий кодекс. Водний коде. – 1998. – 440с.
676726
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1998
676727
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-55-5
Книга 2 : Повітряний кодекс. Кодекс торговельного мореплавства. Цивільний кодекс УРСР. Цивільний процесуальний. – 1998. – 448с.
676728
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1998
676729
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1998
676730
   Кодекси України : У 3-х книгах. – Вид. друге. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 9667302555
Книга 3 : Кримінальний кодекс. Кримінально-процесуальний кодекс. Лісовий кодекс. Митний кодекс. Кодекс про над. – 1998. – 528с.
676731
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1998
676732
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1998
676733
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1998
676734
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 1999
676735
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 1999
676736
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 1999
676737
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 1999
676738
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 1999
676739
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 1999
676740
   Кодекси України. – Київ
№ 1. – 2000
676741
   Кодекси України. – Київ
№ 2. – 2000
676742
   Кодекси України. – Київ
№ 3. – 2000
676743
   Кодекси України. – Київ
№ 4. – 2000
676744
   Кодекси України. – Київ
№ 5. – 2000
676745
   Кодекси України. – Київ
№ 6. – 2000
676746
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Зміни до. . . – 2001
676747
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Земельний кодекс України. – 2001
676748
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Зміни до кримінального кодексу України. – 2001
676749
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Бюджетний кодекс. – 2001
676750
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Бюджетн кодекс. Част. 1. Зміни. – 2001
676751
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс. – 2001
676752
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2001
676753
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Цивільний кодекс. – 2001
676754
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2002
676755
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2002
676756
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Митний кодекс України. – 2002
676757
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2002
676758
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Кодекс законів про працю України. – 2002
676759
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Сімейний кодекс України. – 2002
676760
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Земельний кодекс України. – 2002
676761
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2002
676762
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2002
676763
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Виправно-трудовий кодекс України. – 2002
676764
   Кодекси України. – Київ
№ 11 : Житловий кодекс. – 2002
676765
   Кодекси України. – Київ
№ 12 : Митний кодекс України. – 2002
676766
   Кодекси України. – Київ
№ 1 : Бюджетний кодекс України. – 2003
676767
   Кодекси України. – Київ
№ 2 : Кримінальний кодекс України. – 2003
676768
   Кодекси України. – Київ
№ 3 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2003
676769
   Кодекси України. – Київ
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
676770
   Кодекси України. – Київ
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2003
676771
   Кодекси України. – Київ
№ 6 : Господарський кодекс України. – 2003
676772
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Цивільний кодекс України. Книги перша-четверта. – 2003
676773
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята-шоста. – 2003
676774
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2003
676775
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2003
676776
   Кодекси України. – Київ
№ 11 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2003
676777
   Кодекси України. – Київ
№ 12 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2003
676778
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Господарський кодекс України. – 2004
676779
   Кодекси України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Земельний кодекс України. – 2004
676780
   Кодекси України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2004
676781
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Житловий кодекс. – 2004
676782
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Сімейний кодекс України. – 2004
676783
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Митний кодекс України. – 2004
676784
   Кодекси України. – Київ
№ 7 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2004
676785
   Кодекси України. – Київ
№ 8 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2004
676786
   Кодекси України. – Київ
№ 9 : Бюджетний кодекс України. – 2004
676787
   Кодекси України. – Київ
№ 10 : Повітряний кодекс України. – 2004
676788
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Кримінальний кодекс України. – 2004
676789
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Водяний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2004
676790
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2005
676791
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Кодекс законів про працю України. – 2005
676792
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2005
676793
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Цивільний кодекс України книги перша-четверта. – 2005
676794
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Цивільний кодекс України книги п"ята-шоста. – 2005
676795
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2005
676796
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2005
676797
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Земельний кодекс України. – 2005
676798
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
676799
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Житловий кодекс. – 2005
676800
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Сімейний кодекс України. – 2005
676801
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Кодекс адміністративного судочинства Україна. – 2005
676802
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2006
676803
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2006
676804
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Митний кодекс України. – 2006
676805
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Бюджетний кодекс України. – 2006
676806
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Повітряний кодекс України. – 2006
676807
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Лісовий кодекс України. – 2006
676808
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2006
676809
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2006
676810
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кодекс законів про працю України. – 2006
676811
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Сімейний кодекс України. – 2006
676812
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2006
676813
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Житловий кодекс. – 2006
676814
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 1 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2007
676815
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 2 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2007
676816
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 3 : Господарський кодекс України. – 2007
676817
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 4 : Земельний кодекс України. – 2007
676818
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 5 : Цивільний кодекс України Кн.1/4. – 2007
676819
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 6 : Цивільний кодекс України Кн.5/6. – 2007
676820
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 7 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2007
676821
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 8 : Житловий кодекс. – 2007
676822
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 9 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2007
676823
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 10 : Кримінальний кодекс України. – 2007
676824
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 11 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2007
676825
   Кодекси України. – Київ : Форум
№ 12 : Сімейний кодекс України. – 2007
676826
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Митний кодекс України. – 2008
676827
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2008
676828
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2008
676829
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2008
676830
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2008
676831
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс законів про працю Ук.раїни. – 2008
676832
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Сімейний кодекс України. – 2008
676833
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2008
676834
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2008
676835
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2008
676836
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Господарський кодекс України. – 2008
676837
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Лісовий кодекс України. – 2008
676838
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Земельний кодекс України. – 2009
676839
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Цивільний кодекс України. Книги перша-четверта. – 2009
676840
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята - шоста. – 2009
676841
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2009
676842
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Житловий кодекс. – 2009
676843
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2009
676844
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Кримінальний кодекс України. – 2009
676845
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2009
676846
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9 : Митний кодекс України. – 2009
676847
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Бюджетний кодекс України. – 2009
676848
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекси України про адміністративні правопорушення. – 2009
676849
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Земельний Кодекс України. – 2009
676850
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 1 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2010
676851
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 2 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2010
676852
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Кодекс законів про працю України. – 2010
676853
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Сімейний кодекс України. – 2010
676854
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 5 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2010
676855
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2010
676856
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2010
676857
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 8 : Земельний кодекс України. – 2010
676858
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 9, книги 1-4 : Цивільний кодекс України. – 2010
676859
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 10 : Цивільний кодекс України. Книги п"ята-шоста. – 2010
676860
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2010
676861
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 12 : Бюджетний кодекс України. – 2010
676862
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Податковий кодекс України. Розділи 5-20. – 2011
676863
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 3 : Житловий кодекс. – 2011
676864
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
№ 4 : Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2011
676865
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2011
676866
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2011
676867
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський процесуальний кодекс України.. – 2011
676868
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Митний кодекс України. – 2011
676869
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Повітряний кодекс України. – 2011
676870
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2011
676871
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2011
676872
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Земельний кодекс України. – 2011
676873
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кодекс законів про працю України. – 2012
676874
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Житловий кодекс. – 2012
676875
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Сімейний кодекс України. – 2012
676876
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2012
676877
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2012
676878
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2012
676879
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський кодекс України. – 2012
676880
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2012
676881
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Земельний кодекс України. – 2012
676882
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Цивільний кодекс України Книги перша-четверта. – 2012
676883
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Цивільний кодекс України Книги п"ята - шоста. – 2012
676884
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Митний кодекс України. – 2012
676885
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Податковий кодекс України Розділи 1-4. – 2013
676886
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Податковий кодекс України Розділи 5-20. – 2013
676887
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Податковий кодекс України Розділи 5-20. – 2013
676888
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Повітряний кодекс України. – 2013
676889
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекси адміністративного судочинного судочинства України. – 2013
676890
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2013
676891
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Господарський ,Процесуальний ,Кодекс України,. – 2013
676892
   Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2013
676893
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра. – 2013
676894
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2013
676895
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Житловий кодекс. – 2013
676896
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2013
676897
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2014
676898
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2014
676899
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2014
676900
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Господарський кодекс України. – 2014
676901
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2014
676902
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6. – 2014
676903
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Земельний кодекс України. – 2014
676904
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, кн. 1-4 : Цивільний кодекс України. – 2014
676905
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9, кн. 5/6 : Цивільний кодекс України. – 2014
676906
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : митний кодекс України. – 2014
676907
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Сімейний кодекс України. – 2014
676908
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс законів про працю України. – 2014
676909
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1. – 2015
676910
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Бюджетний кодекс України. – 2015
676911
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2015
676912
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Повітряний кодекс України. – 2015
676913
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2015
676914
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2015
676915
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, розділи 1-4 : Податковий кодекс України. – 2015
676916
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, розділи 5-20 : Податковий кодекс України. – 2015
676917
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2015
676918
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кодекс законів про працю України. – 2015
676919
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Житловий кодекс України. – 2015
676920
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12. – 2015
676921
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1. – 2016
676922
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – 2016
676923
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Господарський кодекс України. – 2016. – 263 с.
676924
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2016. – 436 с.
676925
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Земельний кодекс України. – 2016. – 205 с.
676926
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2016. – 185 с.
676927
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, кн.1-4 : Цивільний кодекс України. – 2016. – 245 с.
676928
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8, кн. 5-6 : Цивільний кодекс України. – 2016. – 324 с.
676929
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Митний кодекс України. – 2016. – 472 с.
676930
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Сімейний кодекс України. – 2016. – 134 с.
676931
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Бюджетний кодекс України. – 2016. – 228 с.
676932
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2016. – 445 с.
676933
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2017. – 368 с.
676934
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2017. – 248 с.
676935
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2017. – 134 с.
676936
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2017. – 142 с.
676937
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. – 2017. – 260 с.
676938
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Податковий кодекс України. Розділи 1-4. – 2017. – 383 с.
676939
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Податковий кодекс України, розділи 5-20. – 2017. – 438 с.
676940
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Цивільний процесуальний кодекс України. – 2017. – 265 с.
676941
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Кодекс законів про працю України. – 2017. – 176 с.
676942
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Житловий кодекс. – 2017. – 114 с.
676943
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2017. – 474 с.
676944
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2017. – 168 с.
676945
   Кодекси України / М-во юстиції України ; відп. за вип. О.Г. Юхта. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс Цивільного захисту України. – 2017. – 167 с.
676946
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінально-виконавчий кодекс. – 2018. – 199 с.
676947
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Господарський кодекс України. – 2018. – 280с.
676948
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2018. – 410с.
676949
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Земельний кодекс України. – 2018. – 207с.
676950
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Кодекс торговельного мореплавства України. – 2018. – 186с.
676951
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Цивільний кодекс України. – 2018. – 239с.
676952
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7, кн. 5-6 : Цивільний кодекс України. – 2018. – 334с.
676953
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Митний кодекс України. – 2018. – 477с.
676954
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Бюджетний кодекс України. – 2018. – 249с.
676955
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2018. – 279с.
676956
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс цивільного захисту України. – 2018. – 167с.
676957
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 1 : Кримінальний кодекс України. – 2019. – 377с.
676958
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 2 : Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 253 с.
676959
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 3 : Повітряний кодекс України. – 2019. – 134 с.
676960
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 4 : Водний кодекс України. Лісовий кодек України. Кодекс України про надра. – 2019. – 134 с.
676961
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 5 : Податковий кодекс України. Розділи 1- 4. – 2019. – 399 с.
676962
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 6 : Податковий кодекс України. Розділи 5 - 20. – 2019. – 487 с.
676963
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 7 : Кодекс законів про працю України. – 2019. – 178 с.
676964
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 8 : Житловий кодекс України. – 2019. – 117 с.
676965
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 9 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – 2019. – 504 с.
676966
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 10 : Кримінально- виконавчий кодекс України. – 2019. – 199 с.
676967
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 11 : Господарський кодекс України. – 2019. – 278 с.
676968
   Кодекси України / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
№ 12 : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 160 с.
676969
   Кодекси України (станом на 1 вересня 2000 р.) : Зміни і доповнення №4 до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 2000. – 31с.
676970
   Кодекси України (станом на 1 лютого 1999 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 1999. – 23с.
676971
   Кодекси України (станом на 1 лютого 2000 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 2000. – 31с.
676972
   Кодекси України (станоном на 1 лютого 1998 р.) : Зміни і доповнення до двотомного видання. – Київ : ІнЮре, 1998. – 16с.
676973
   Кодекси України. В 2-х томах : Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-25-4, 966-7183-28-9
Т.1. – 1997. – 640с. – + 4 доповнення
676974
   Кодекси України. В 2-х томах : Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-25-4, 966-7183-11-4
Т.2. – 1997. – 592с. – + 4 доповнення
676975
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-95-4
кн.1 : Кодекс про адміністративні правопорушення, арбітражний процесуальний кодекс, виправо-трудовий кодекс. – 1999. – 480с.
676976
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-98-9
кн.2 : Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, лісовий кодекс, митний кодекс, кодекс про над. – 1999. – 512с.
676977
   Кодекси України. У 3-х кн.. – 3-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-92-Х; 966-7302-63-6
кн.3 : Кодекс законів про працю, кодекс торговельного мореплавства, цивільний кодекс УРСР, цивільний процес. – 1999. – 560с.
676978
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-36-3, 966-7784-39-8 (Кн.1)
Кн.1 : Кодекс про адміністративні правопорушення, арбітражний процесуальний кодекс, виправо-трудовий кодекс. – 2000. – 432с.
676979
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7184-36-3, 966-7184-34-7
кн.2 : Кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, лісовий кодекс, митний кодекс, кодекс про над. – 2000. – 448с.
676980
   Кодекси України. У 3-х кн. : Станом на 1 вересня 2000 р. – 4-е вид. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-36-3, 966-7784-37-1
кн.3 : Кодекс законів про працю, кодекс торговельного мореплавства, цивільний кодекс УРСР, цивільний процес. – 2000. – 480с.
676981
  Ярмола А.Є. Кодекси України: техніко-технологічні вимоги // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 56-60. – (0). – ISSN 2078-9165
676982
  Обрегон Моралес Кодексы / Обрегон Моралес. – Москва, 1968. – 103с.
676983
  Тайц И.А. Кодексы законов о труде союзных республик / И.А. Тайц. – М., 1975. – 431с.
676984
   Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. – Санкт-Петербург, 1911. – 54с.
676985
   Коджак А.Ф.. – Москва, 1986. – 30с.
676986
  Швед І. Коди й архаїчна міфопоетична модель світу слов"ян // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 47-53
676987
  Смірнова Н.П. Коди казок Михайла Стельмаха як складові їхньої поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 117-123


  У статті здійснено спробу загальної характеристики основних кодів казкових текстів М. Стельмаха як складових їх поетики. З"ясовано, що типовою рисою казок М. Стельмаха є наявність особливого хронологічного кодування. Виокремлено хронологічні ...
676988
  Вільчинська Т. Коди культури в процесах мовної об"єктивації дійсності в поемі В. Стуса "Потоки" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 99-104. – ISSN 1815-3070
676989
  Снитко О.С. Коди культури у мовній об"єктивації дійсності // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 115-121. – Бібліогр.: Літ.: с.121; 18 п.


  У статті розглядаються базові універсальні елементи колективної свідомості (бінарні опозиції, коди культури), які створюють певну "систему координат" сприйняття та мовної концептуалізації та категоризації дійсності. Проаналізовано вияв цих ...
676990
   Коди назв країн світу. ДСТУ 3166-1-2000 (ISO). – Київ : Держстандарт України, 2000. – 72 с.
676991
  Кобзар О.І. Коди сакрального дискурсу трагедії Фрідріха Геббеля "Нібелунги" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 243-251
676992
  Марко В. Коди художнього тексту, або Барт і я // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 69-79
676993
  Марко В. Коди художнього тексту: на зрізі жанротворення // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 10. – С.52-55. – ISSN 0130-5263
676994
  Молодецька М. Кодикологічний та палеографічний аналіз фрагментів рукописів музики Григоріанського хоралу (на матеріалах Центрального державного істоичного архіву, м. Львів) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38
676995
  Корольов Б.І. Кодикологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 200-201. – ISBN 966-642-073-2
676996
  Охріменко О. Кодикологія латинськомовної збірки "Космографія" для вирішення пробеми датування та походження кодексу // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 126
676997
  Гребінь В.В. Кодима Балка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 597. – ISBN 978-966-02-6814-2
676998
   Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 334, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково рос. та білорус. - Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-163-5
676999
  Козловський Роман Кодимщина. Український етнозаповідник // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 67-70 : фото. – ISSN 1998-8044
677000
  Истрати П. Кодин / П. Истрати. – Бухарест, 1984. – 48с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,