Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
671001
  Боброва О.В. "Маленький принц" и его друзья / О.В. Боброва. – Москва, 1990. – 60 с.
671002
  Сент-Экзюпери "Маленький принц": проблемы, решения, оценки / Сент-Экзюпери. – Иркутск, 1991. – 66 с.
671003
  Євтушенко О.М. "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто особливості сучасного українського "побутового героя" на матеріалах преси. З"ясовано, яким чином виникають медійні герої, які подвиги вони звершують та яким набором базових рис володіють. Указано на те, що образи "маленьких героїв" ...
671004
  Романова А.В. "Маленькое "нарушение воли" = К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 237-250. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
671005
  Саввина О.А. "Малининский институт" (к 140-летию со дня основания Московского учительского института) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0869-561Х


  30 ноября 2012 г. исполняется 140 лет со дня основания уникального учебного заведения России - Московского учительского института.
671006
  Скороход О. "Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 15 (118). – С. 53-57


  Петро Конашевич-Сагайдачний ходив на Стамбул і Москву. Козаки тричі скидали його з гетьманства.
671007
  Клочек Г. "Малоросійство" Євгена Маланюка і сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 10-11
671008
  Кононенко В. "Малоросійська та "хозарська" ідея козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кін. XVII - перші десятиліття XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 25-27
671009
  Склокін В. "Малоросійські" та "великоросійські" землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 33-43. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
671010
  Фризман Л.Г. "Малороссийские песни" / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 73-105. – ISBN 966-303-006-2
671011
  Галаган Г.П. "Малорусский вертеп", или Вертепная рождественская драма : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Г.П. Галаган; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Киев : Корчак-Новицкого, 1882. – 38, XXXV с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Киевская Старина, 1882, т. 4, кн. 10. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
671012
  Тиханов Г. "Малые и большие литературы" в меняющемся формате истории литературы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 253-278. – ISSN 0042-8795
671013
  Бичурина Н.М. "Малые романские языки": металингвистический дискурс и языковая политика Франции // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 88-98. – ISSN 0373-658Х
671014
  Евсеев Е.Д. "Малые" русские портретисты 1790-1820-х гг.: особенности работы живописца по частному заказу // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 125-138. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
671015
  Долгилевич Р.В. "Малый берлинский кризис" 1965 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 82-100. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе новых источников из архива внешней политики МИД РФ освещаются причины, ход и последствия одной из вспышек напряженности вокруг Западного Берлина, связанной с проведением в городе 7 апреля 1965 года пленарной сессии бундестага ФРГ. В ...
671016
  Яковлева Н.М. "Мальвинский вопрос" в аргентинской политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 044-748Х
671017
  Новицкий Я.П. , / Я.П. Новицкий. – 111с.
671018
  Елітіс О. [Маленький моряк / Одисей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 129 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-17-4
671019
   [Малишевій Наталії Рафаелівні - 65] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 254-256. – ISSN 1993-0909


  25 квітня відзначила свій ювілей видатна вчена в галузі екологічного права, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, лауреат державної премії України в ...
671020
  Драгоманов М.П. [Малоруссские народные предания и рассказы] / [Свод М. Драгоманова]. – [Киев] : [Изд. Юго-Западного Отд. Русск. геогаф. о-ва], 1876. – XXVI, 434 c. – Без. тит. арк.
671021
   [Маляренко Василь Тимофійович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 258-260. – ISSN 1993-0909


  Вчений України в галузі кримінально-процесуального права України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
671022
  Тимофеев Б.Н. Маленькие басни / Б.Н. Тимофеев. – Л. : Художник РСФСР, 1959. – 32 с.
671023
  Малин А.К. Маленькие басни / А.К. Малин. – Симферополь, 1960. – 48с.
671024
  Разводовская А.С. Маленькие вестницы большого неба = О выставке Саши Путри и Нади Рушевой : красота спасет мир // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 130-143


  Александра (Саша) Евгеньевна Путря (1977-1989) - юная художница из Полтавы. За свою короткую жизнь создала 2279 работ - 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки и др. Надежда (Надя) Николаевна ...
671025
  Марек И. Маленькие драмы. / И. Марек. – М., 1964. – 72с.
671026
  Летер А. Маленькие игры для многих / А. Летер. – Минск, 1983. – 63с.
671027
  Зубавин Б.М. Маленькие истории / Б.М. Зубавин. – М, 1959. – 227с.
671028
  Упит А.М. Маленькие комедии : новеллы и рассказы / А.М. Упит; пер. с латыш. – Рига : Латгостиздат, 1954. – 524 с.
671029
  Мариенгоф А.Б. Маленькие комедии / А.Б. Мариенгоф. – Л.-М, 1957. – 62с.
671030
  Солодарь Ц.С. Маленькие комедии / Ц.С. Солодарь. – М., 1962. – 144с.
671031
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян. – Ташкент : Учпедгиз УзССР, 1954. – 132 с.
671032
  Гукасян О. Маленькие мстители : повесть / О. Гукасян; пер. с арм. А.Бархударяна. – Саратов, 1954. – 84 с.
671033
  Килланд А.Л. Маленькие новеллы / А.Л. Килланд. – М. – 112с.
671034
  Зурабов А.А. Маленькие новеллы / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1958. – 100с.
671035
  Алиева Ф. Маленькие огоньки / Ф. Алиева. – Москва, 1968. – 144 с.
671036
  Тычков Н.П. Маленькие пленники Бухенвальда / Н.П. Тычков. – Ярославль, 1966. – 119с.
671037
  Обухова Л.А. Маленькие повести / Л.А. Обухова. – М., 1963. – 159с.
671038
  Демыкина Г.Н. Маленькие повести / Г.Н. Демыкина. – М., 1967. – 176с.
671039
  Гаврильева В.Н. Маленькие повести / В.Н. Гаврильева; пер. с якут. – Москва : Современник, 1987. – 158 с.
671040
  Ломоури Н. Маленькие подруги / Н. Ломоури. – Тбилиси, 1982. – 36с.
671041
  Синельников Л.И. Маленькие пьесы / Л.И. Синельников. – М., 1963. – 128с.
671042
  Гердт А.А. Маленькие пьесы / А.А. Гердт. – 3-е изд., перераб. – М, 1977. – 64с.
671043
  Герасимова В.А. Маленькие рабы / В.А. Герасимова. – М.-Л., 1924. – 69с.
671044
  Караваева А.А. Маленькие рассказы / А.А. Караваева. – М., 1934. – 45с.
671045
  Керекеш Э.Ф. Маленькие рассказы / Э.Ф. Керекеш. – Ужгород, 1957. – 58с.
671046
  Куземченко Л.Ф. Маленькие рассказы : Сб. забав. историй, юморист. рассказов сов. писателей ; Книга для чтения с коммент. на чешском яз. и словарем / [Сост., авт. коммент. и словаря Л. Ф. Куземченко]. – Москва, 1979. – 112 с.
671047
   Маленькие рассказы. – М., 1987. – 127с.
671048
  Андерегг Е. Маленькие рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0321-1878
671049
  Кубка Ф. Маленькие рассказы для мистера Трумэна / Ф. Кубка. – Москва, 1952. – 72с.
671050
   Маленькие рассказы о больших ученых : юбилейный сб. избр. публикаций Н. Амосова, С. Лебедева, В. Глушкова и воспоминаний современников / [авт.-сост.: Б. Малиновский и др. ; под ред. Б. Малиновского]. – Киев : Горобец, 2013. – 399, [1] с. : ил., портр. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8508-42-4
671051
  Нагибин Ю.М. Маленькие рассказы о большой судьбе. / Ю.М. Нагибин. – М., 1976. – 95с.
671052
   Маленькие рассказы о большом космосе. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 350 с.
671053
   Маленькие рассказы о большом космосе. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 368 с.
671054
  Пронин В.А. Маленькие слабости / В.А. Пронин. – М., 1985. – 336с.
671055
  Чепуров А.Н. Маленькие станции России / А.Н. Чепуров. – Л, 1975. – 239с.
671056
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 110 с.
671057
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1951. – 110с.
671058
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1973. – 78 с.
671059
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 127с.
671060
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 112с.
671061
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Горький, 1979. – 124с.
671062
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1979. – 124 с. – (Школьная библиотека)
671063
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / Пушкин А.С. // Горе от ума : [ Комедия в стихах в 4-х д. ] / А.С. Грибоедов. – Москва : Искусство, 1979. – С. 131-186. – (Школьная библиотека)
671064
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 112 с.
671065
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 110с.
671066
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – Москва, 1988. – 109 с.
671067
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии / А.С. Пушкин. – М, 1988. – 210с.
671068
  Пушкин А.С. Маленькие трагедии. Драмы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / А. С. Пушкин ; читают В. Зозулин, М. Козаков, Г. Бальян ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 5 ч. 11 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  А. С. Пушкин ( 1799 - 1837 ) - русский поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель современного русского литературного языка. - Главы из романа в стихах "Евгений Онегин" ( 1823 - 1831 ) - Цикл "Маленькие трагедии" ( 1830 ) - ...
671069
  Кучерявенко В.Т. Маленькие труженики / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
671070
   Маленькие хитрости. – 2-е изд., доп. – Минск, 1990. – 94с.
671071
   Маленькие хитрости. – М., 1991. – 62с.
671072
   Маленькие чудеса. – Ленинград, 1981. – 207с.
671073
  Ауэрбах Е.Б. Маленький ансамбль / Е.Б. Ауэрбах. – Москва, 1971. – 54с.
671074
  Тыкач Я. Маленький атлас бабочке / Я. Тыкач. – Прага, 1959. – 99с.
671075
  Фідлер А. Маленький Бізон / А. Фідлер. – К., 1962. – 433с.
671076
  Плева Й. Маленький Бобеш / Й. Плева. – М., 1959. – 480с.
671077
  Луковский И.В. Маленький винтик / И.В. Луковский. – М., 1950. – 24с.
671078
  Мартьянов И. Маленький винтик. / И. Мартьянов. – Иваново, 1957. – 55с.
671079
  Литвинцева С.Ф. Маленький всемирный историк / С.Ф. Литвинцева. – Москва. – 10 с.
671080
  Адвокаат Дик Маленький генерал : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 44-47 : Фото
671081
  Шоу И. Маленький Генри Ирвинг // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-139.
671082
  Богуславський М. Маленький герой / М. Богуславський. – 2-е вид. – Харьков, 1931. – 27с.
671083
  Достоевский Ф.М. Маленький герой / Ф.М. Достоевский. – М, 1941. – 63с.
671084
  Грень В.П. Маленький герой : [ вибрані вірші, казки, поеми, оповідання ] / Володимир Грень. – Львів, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-658-131-3
671085
  Соколов Никита Маленький город Великого Карла : Большое путешествие / Соколов Никита, Бойцов Алексей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 70-95 : Фото, карта


  Рудольфо Валентино
671086
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М. Коцюбинський. – Полтава : Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; [Друк. "Труд"], 1918. – 10 с. – (Книжки для читання в клясі / Педагогічне бюро Полтав. губерн. народної управи ; Низка 2, вип. 1)
671087
  Коцюбинський М.М. Маленький грішник / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1963. – 29с.
671088
  Марриет Ф. Маленький дикарь / Ф. Марриет. – Калининград, 1991. – 219с.
671089
  Мусаханов В.я. Маленький домашний оркестр / В.я. Мусаханов. – Л., 1969. – 287с.
671090
  Туглас Фридеберт Маленький Иллимар. История одного детства : роман, новеллы, миниатюры,маргиналии / Туглас Фридеберт. – Москва : Художественная литература, 1986. – 686 с.
671091
  Шевченко Т. Маленький кобзар / Т. Шевченко. – Кам"янець на Поділлю, 1919. – 96с.
671092
  Шевченко Т.Г. Маленький Кобзарик / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дpук. Губеpн. Комісаpіата Освіти, 1918. – 16 с. – (Видавництво "Селянська Самоосвіта" ; № 2 ; № 2)
671093
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь : З поpтpетом, життєписом і 32 малюнками / Т.Г. Шевченко ; Упоpядкував [з пеpедм. "Хто був Таpас Шевченко"] В. Доманицький. – Санкт-Петербург : Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн. ; Тип. Т-ва п. ф. "Єлектро-тип.Н.Я. Стойковой", 1911. – VII, 143, [3] с., 1 арк. портр: іл. – (Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг)
671094
  Шевченко Т.Г. Маленький кобзарь / Т.Г. Шевченко. – Вид. 5-е. – Київ : Відродження, 1918. – 32 с. – Мініатюрне видання. – (Видавництво "Відpодження" ; № 2)
671095
  Гудзь Ю.П. Маленький концерт для самотнього хронопа / Ю.П. Гудзь. – К, 1991. – 30с.
671096
  Цюй Лань-по Маленький Ли-бэнь / Цюй Лань-по. – М., 1960. – 56с.
671097
  Борген Ю. Маленький лорд / Ю. Борген. – М., 1979. – 765с.
671098
  Борген Ю. Маленький лорд / Ю. Борген. – Москва : Правда, 1990. – 764с.
671099
  Борген Ю. Маленький Лорд / Ю. Борген. – М., 1968. – 317с.
671100
  Осипов Максим Маленький лорд Фаунтлерой : Рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 108-114. – ISSN 0130-7673
671101
  Барнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой / Френсіс Барнетт ; [переказ Наталі Павловської ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-82-1
671102
  Доде А. Маленький Маду / А. Доде. – М., 1957. – 64с.
671103
  Райчев Г. Маленький мир. / Г. Райчев. – М-Л, 1962. – 231с.
671104
  Франко И.Я. Маленький Мирон / И.Я. Франко. – Киев : ГИХЛ, 1952. – 60с.
671105
  Шмерлинг С.Б. Маленький Муса / С.Б. Шмерлинг. – Пермь, 1961. – 51с.
671106
  Русых П. Маленький наборщик / П. Русых. – Ленинград, 1962. – 67 с.
671107
  Барский В. Маленький наследник "Священной Римской империи" / В. Барский, В. Матиенко // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.145-153. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999


  О княжестве Лихтенштейн
671108
  Семпе Ж.-Ж. Маленький Никола. / Ж.-Ж. Семпе, Р. Госсини. – М., 1986. – 93с.
671109
  Сампе Ж Маленький Николя / Ж Сампе, Госини Р. . – Москва, 1986. – 120 с.
671110
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш / Д. Гринвуд. – Благовещенск, 1957. – 176с.
671111
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Брянск, 1955. – 208с.
671112
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Новосибирск, 1955. – 183с.
671113
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Ташкент, 1956. – 228с.
671114
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1964. – 208с.
671115
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1967. – 192с.
671116
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Свердловск, 1988. – 235,3с.
671117
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Л., 1988. – 174,2с.
671118
  Гринвуд Д. Маленький оборвыш. / Д. Гринвуд. – Ярославль, 1989. – 190с.
671119
   Маленький охотник. – Архангельск, 1955. – 100с.
671120
  Панч П. Маленький партизан : рассказы: Для мл. шк. возраста / П. Панч. – Киев : Веселка, 1986. – 34 с.
671121
  Катич Д. Маленький партизан, или Приключения Тоша из Кордуна. / Д. Катич. – Пермь, 1989. – 44с.
671122
  Кокшаров А. Маленький перенаселенный остров // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 45. – С. 64-65


  В Британіїї розгорілися дебати про необхідність іміграції. Демографічний зрив
671123
  Черных Б.И. Маленький портной / Б.И. Черных. – М, 1991. – 46с.
671124
  Жуков Н.С. Маленький почтальон / Н.С. Жуков. – Х., 1989. – 69с.
671125
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – М., 1967. – 94с.
671126
  Сент-Екзюпері Маленький принц / Сент-Екзюпері. – Київ : Молодь, 1976. – 95с.
671127
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Барнаул, 1978. – 79с.
671128
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Саранск, 1981. – 206с.
671129
  Сент-Экзюпери Маленький принц : сказка / Антуан де Сент-Экзюпери ; С рис. автора // Малыш и Карлсон : сказочные повести / А. Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 535-578 : рис. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)
671130
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – Орждоникидзе, 1988. – 79с.
671131
  Сент-Экзюпери Маленький принц / Сент-Экзюпери. – М., 1992. – 66с.
671132
  Сент-Экзюпери Маленький принц : [сб. ; пер. с фр.] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [сост.и вст. ст. Б.Л. Губманан]. – Москва : Высшая школа, 1992. – 334 с.
671133
  Ермишко С. Маленький принц французской моды : библиографический указатель // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 15. – С.42-44. – ISSN 1727-4893


  Модельєр Жан-Шарль де Кастельбажак
671134
   Маленький рай. – Москва, 1986. – 46с.
671135
  Каминская Т.Б. Маленький революционер / Т.Б. Каминская. – М., 1979. – 128с.
671136
   Маленький революционер / Каминская Т.Б. – 2-е изд. – М., 1989. – 124с.
671137
  Ткачева А Маленький русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Librairie Garnier Freres, 1940. – 415, [1] с.
671138
  Уйда Маленький садик Гарри : Повесть Уйда [псевд.] (Л. де-ла-Раз) в пересказе А.А. Федорова-Давыдова, с рисунками. – Москва : [Тип. В.М. Саблина], 1916. – 52 с. – Пер. также под загл.: Сад Герри; Садик маленького Гарри. - Безпл. прил. к журн. "Путеводный огонек"
671139
  Никитин А. Маленький сборник математических навыков / А. Никитин. – Москва : Гос. из-во. – 167 с.
671140
  Гудвин Р. Маленький секрет = Our little secret / Рози Гудвин ; [пер. с англ. Т. Коровиной]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-14-0368-9
671141
  Олдрич Т.Б. Маленький скрипач : проза: рассказ (иноземный сюжет) // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 5 (676). – С. 130-133. – ISSN 0132-2036
671142
  Стаматов Г.П. Маленький содом. / Г.П. Стаматов. – М., 1955. – 296с.
671143
  Козлов В.Ф. Маленький стрелок из лука: Роман. / В.Ф. Козлов. – М., 1981. – 415с.
671144
  Козлов В. Маленький стрелок из лука: Роман. Волосы Вероники: Роман. / В. Козлов. – Спб., 1995. – 640с.
671145
  Ламбер Ж.М. Маленький судья / Ж.М. Ламбер. – Москва, 1990. – 352с.
671146
  Пановко Я.М. Маленький хутор с трудным названием: Повести. / Я.М. Пановко. – Л., 1990. – 302с.
671147
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – М., 1978. – 128с.
671148
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Саратов, 1984. – 170с.
671149
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – М., 1986. – 126с.
671150
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Саратов, 1986. – 174с.
671151
  Гофман А Э.Т. Маленький Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – М., 1988. – 126с.
671152
  Бранк В. Маленький человек на большом пути. Картины далекого детства : автобиогр. повесть / В. Бранк; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва : Детская литература, 1972. – 191 с.
671153
  Фаллада Х. Маленький человек, что ж дальше? / Х. Фаллада. – Москва, 1983. – 645 с.
671154
  Преловский А.В. Маленький человек. / А.В. Преловский. – М., 1962. – 27с.
671155
  Агєєва Н.Є. Маленький шедевр. Г.П. Остроумова-Лебедєва, "Амстердам" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 45-48
671156
  Мікульонок І.О. Маленький шедевр. І.К. Айвазовський. "Переїзд через Неву" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 38-41
671157
  Гасанова И. Маленький электронный тигр // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 30/31. – С. 44-47
671158
  Іваненко О.Д. Маленьким про Великого Тараса : оповідання про Тараса Шевченка / Іваненко О.Д. – Київ : Дитвидав, 1963. – 27 с.
671159
   Маленькі герої. – К., 1961. – 254с.
671160
  Сетон-Томпсон Ернест Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон Ернест; Сетон Томпсон. – 2-е вид. – [Одеса] : Держвидав України, 1929. – 120 с.
671161
  Сетон-Томпсон Маленькі дикуни / Сетон-Томпсон. – К., 1966. – 438с.
671162
  Давидич Ю. Маленькі життя в дорослій війні: діти-сироти в окупованому Харкові (1941 - 1943 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 232-235. – ISBN 978-966-171-893-6
671163
  Катаєв В.П. Маленькі залізні двері в стіні / В.П. Катаєв. – Київ, 1970. – 224с.
671164
  Дерев"янко О. Маленькі зміни роблять можливими великі перетворення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Заступник міністра освіти і науки України щодо впровадження електронного документообігу у міністерстві.
671165
  Свентах А. Маленькі історії про Велику людину. Цього року Дмитрові Михайловичу Прилюку минуло б 95... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 18


  Український публіцист, письменник, педагог, один із фундаторів українського журналістикознавства, доктор філологічних наук, професор Київського державного університету у спогадах друзів та однодумців.
671166
  Юхвід Л.А. Маленькі комедії / Л.А. Юхвід. – Харків, 1958. – 316 с.
671167
   Маленькі комедії. – К., 1962. – 20с.
671168
  Лисак Людмила Маленькі новорічні історії : у літературній вітальні // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 58-60
671169
  Положій В.І. Маленькі подорожі : повісті / В.І. Положій. – Київ : Молодь, 1983. – 200 с.
671170
  Ветемаа Е. Маленькі романи / Е. Ветемаа. – Київ, 1984. – 277 с.
671171
  Карпенко В.О. Маленькі секрети великого успіху // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 6-12


  У лекції йдеться про творчі аспекти журналістської професії та організацію праці журналіста, що є складовими успіху в даній галузі.
671172
   Маленькі уроки великої трагедії в Лондоні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 98 : Іл.
671173
  Щеглов Е.С. Маленькое отдолжение / Е.С. Щеглов. – Москва, 1960. – 19с.
671174
  Иванов А.И. Маленькое чудо под ногами : Повести, рассказы / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1980. – 300с.
671175
   Малеш и пиjанец. – Скопjе, 1978. – 70с.
671176
  Данилов П.П. Мали / П.П. Данилов, В.С. Светлов. – Москва : Мысль, 1970. – 149с.
671177
  Витухина Г.О. Мали / Г.О. Витухина. – Москва : Мысль, 1987. – 133с. – (У карты мира)
671178
  Казиник Михаил Мали : в пыли по Мали. Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 208-228 : Фото. – ISSN 1029-5828
671179
  Стюренберг Митхаэль Мали в огне. Стабильная нестабильность / Стюренберг Митхаэль, Тюрин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 92-99 : фото. – ISSN 1029-5828
671180
  Лихачев А В. Мали в сердце моем : Докум. повесть / А В. Лихачев, . – Х., 1988. – 259с.
671181
  Кузьмина С.В. Малигнизация нормальных клеток в условиях длительного культивирования / С.В. Кузьмина. – М, 1983. – 229с.
671182
  Кузьмина С.В. Малигнизация нормальных клеток в условиях длительного культувирования in vitro. : Автореф... Доктора мед.наук: 14.00.14 / Кузьмина С.В.; АН УССР.Ин-т.проблем онкологии. – К, 1975. – 27л.
671183
  Лай К. Малий африканець / К. Лай. – К., 1991. – 108с.
671184
  Говорушко Т.А. Малий бізнес : Навчальний посібник / Т.А.Говорушко, О.І.Тимченко; МОН Укр.; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 200с. – ISBN 966-364-253-Х
671185
  Титаренко О.В. Малий бізнес в структурі ринкової економіки: функціонування і розвиток : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Титаренко О. В.;. – К., 1996. – 27л.
671186
  Титаренко Олена Вадимівна Малий бізнес в структурі ринкової економіки: Функціонування і розвиток : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Титаренко Олена Вадимівна; М-во освіти України. Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.217-220
671187
   Малий бізнес в Україні: гендерний аналіз / Н.Б. Ісакова, О.В. Красовська, Фрідеріке Вельтер, Девід Смоллбоун // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 123-135 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
671188
   Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік. – Київ : НДФІ, 2006. – 368с. – ISBN 966-7675-23-8
671189
  Кармазін О.В. Малий бізнес і його роль в інноваційних процесах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль підприємництва у формуванні й функціонуванні сприятливого економічного середовища та розв"язанні першочергових соціально-економічних проблем, а також роль малого бізнесу в інноваційних процесах та його вплив на основні аспекти ...
671190
  Мєняйлова Г.Є. Малий бізнес і підприємництво: характеристика та місце в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 149-154
671191
   Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Європейський університет, 2004. – 308с. – ISBN 966-7942-39-2


  Висвітлено основні засади становлення і розвитку підприємництва та малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Для студентів економічних спеціальностей вузів, підприємців
671192
  Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, 1996. – 33с.
671193
  Карпова Т.С. Малий бізнес у розвитку соціальної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Карпова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
671194
  Литвиненко В.М. Малий бізнес у світовій економіці : Монографія / В.М. Литвиненко; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 180с. – ISBN 966-8276-77-9
671195
  Міца В.В. Малий бізнес у сучасних ринкових умовах (соціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 95-98. – ISSN 2306-6806
671196
  Панченко Є.Г. Малий бізнес у США, Канаді та Країнах Західної Європи. / Є.Г. Панченко. – К., 1993. – 52с.
671197
   Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. – Київ, 1997. – 144с. – ISBN 966-530-029-6
671198
  Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 59-64. – ISSN 1993-6788


  На базі статистичних даних проведено аналіз стану малого бізнесу в Україні.
671199
  Олофінський О.О. Малий бізнес як сучасний механізм розв"язання соціально-економічних проблем в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 22-27
671200
  Кальницький А.Є. Малий бізнес як фактор соціально-економічного розвитку регіону / А.Є. Кальницький, С.М. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 50-56. – (Економіка ; Вип. 27)
671201
  Подзерей О.В. Малий бізнес як форма реалізації економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 203-205
671202
  Плева Й. Малий Бобеш / Й. Плева. – К., 1964. – 378с.
671203
   Малий Віктор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
671204
  Заплетнюк О.А. Малий гімн Атону // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 39-46. – ISSN 1682-671Х
671205
   Малий етнополітологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2005. – 288 с. – ISBN 966-608-409-0
671206
  Коломієць Т. Малий життєвий цикл рослин родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 14-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості малого життєвого циклу рослин трьох підродин (Pitcairnioidea Burnett., Bromelioidea Harms, Tillandsioidea Burnett,) родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Встановлено, що ...
671207
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2009
671208
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2009. – резюме укр.. рос. мовами
671209
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 1/2. – 2010. – резюме укр.. рос. мовами
671210
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Київ
№ 3/4. – 2010
671211
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич
№ 3/4 (50/51). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
671212
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич
№ 1/2 (60/61). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
671213
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (64/65). – 2016. – 128 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
671214
   Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
№ 1/2 (68/69). – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
671215
   Малий і середній бізнес. У пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 118с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.19). – ISBN 966-554-019-4
671216
  Курільченко В.В. Малий Каразінський університет: учора,сьогодні, завтра / В.В. Курільченко, Н.Ю. Тютрюмова, В.І. Чеботарьов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 4 (51). – С. 88-93


  Малий каразінський університет, є новітньою навчально-виховною структурою на базі вищого навчального закладу із застосуванням його педагогічних, наукових кадрів та матеріально-технічних ресурсів.
671217
  Шевченко Т. Малий Кобзар / Т. Шевченко. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків, 1930. – 21-155с.
671218
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1961. – 335 с. – Авт. на т. арк. не вказ.
671219
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1969. – 443с.
671220
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1970. – 443 с.
671221
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1976. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
671222
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1977. – 377с.
671223
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : вибрані поезіїї для дітей / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1977. – 384 с. – (Шкільна бібліотека)
671224
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар : [для ср. шк. віку] / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1979. – 384 с.
671225
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 384с.
671226
  Шевченко Т.Г. Малий Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. Є.П. Кирилюк, В.Є. Шубравський ; вступ. ст. Є.С. Шабліовського ; худож. Т.Г. Кудіш]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
671227
  Франко І. Малий Мирон / І. Франко, 1914
671228
  Франко І.Я. Малий Мирон / І.Я. Франко. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1951. – 56с.
671229
  Франко І.Я. Малий Мирон : Оповідання для мол. шк. віку / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 61с.
671230
  Франко І.Я. Малий Мирон і іньші оповідання [Малий Мирон і інші оповідання] / Іван Франко. – Накладом Антона Хойнацкого. – Львів : З друкарні Наукового т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1903. – IV, 188 с.
671231
  Франко І.Я. Малий Мирон та інші оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДВУ, 1924. – 61с. – (Бібліотека молодого ленінця)
671232
  Керуак Д. Малий Пік / Д. Керуак. – К., 1982. – 80с.
671233
  Трублаїні М.П. Малий посланець : оповідання: Для мол. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1976. – 20 с. – (Для першокласника)
671234
  Пачовський В.М. Малий Святослав Хоробрий : діточа гра-казка в 4 діях / Василь Пачовський. – Київ ; [Коломия] : Накладом автора ; [Вецляp: Із дpук. Шаpфого]
Кн.10. – 1918. – 79 с. – Hа окp. аpк. присвята: Великим синам малих батьків


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
671235
   Малий словник iстоpiї Укpаїни. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00781-5
671236
   Малий та середній бізнес : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Національна академія управління, 2003. – 368с. – ISBN 966-8406-00-1
671237
  Чайкіна А.О. Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 135-139. – ISSN 2309-1533
671238
  Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку / В.І. Герасимчук, О.В. Мірошниченко, В.В. Онікієнко; Рада по вивченню продукт. сил України НАНУ; УІСД; [За ред. В.В.Онікієнка]. – Київ : УІСД, 2002. – 116с. – ISBN 966-7865-53-3
671239
  Перстюк І.Ю. Малий флот. Посіб. для судномоделістів / І.Ю. Перстюк. – К., 1976. – 230с.
671240
   Малий шевченкознавчий календар 2011 / [авторка ідеї, упоряд. текстів та іл. О. Щербакова]. – Київ : Либідь, 2011. – 14 л. – ISBN 978-966-06-0590-9
671241
  Онучко В.Г. Малийские этюды / В.Г. Онучко. – Москва, 1986. – 173 с.
671242
  Скосырев П.Г. Малик Габдулин / П.Г. Скосырев. – М., 1943. – 28с.
671243
  Коковський Ф.М. Малим другам : новеля / Ольга Кобилянська. – Чернівці : Накл. чернів. заміс. філії Т-ва "Укр. Школа" і "Сел. Каси" ; З Друк."Рус. Ради" під зар. І. Захарка, 1909. – 16 с. – (Діточа бібіліотека / Ред. Лесь Киселиця ; Число 5)
671244
  Шумський О.П. Малим річкав -- велику увагу / О.П. Шумський. – Київ : Знання, 1977. – 16с.
671245
  Тесля Ю. Малими кроками до великої мети. Про механізм інформатизації університету // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет інфомаційних технологій. – С. 2


  Прийняття широкомасштабної програми інформатизації Університету та забезпечення її виконання задля оптимальної та ефективної організації навчальної, наукової та управлінської діяльності визначено як одне із завдань Програми розвитку Київського ...
671246
  Сорочук Л. Малими кроками на широку дорогу : (до 185-річчя від дня народження Матвія Номиса) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 192-196. – ISBN 966-628-104-X
671247
  Власов А.В. Малина / А.В. Власов. – Ленинград, 1962. – 47с.
671248
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – М, 1968. – 144с.
671249
  Ярославцев Е.И. Малина / Е.И. Ярославцев. – 2-е изд. – М, 1991. – 37с.
671250
  Александрова Г.Д. Малина в саду / Г.Д. Александрова. – Ленинград, 1989. – 90с.
671251
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 200 с.
671252
  Груздов С.Ф. Малина и ежевика / С.Ф. Груздов, Н.К. Смолянинова, А.П. Ниточкина. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 157 с.
671253
   Малинникова Людмила Федорівна // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 18-19
671254
  Тургенев И.С. Малиновая вода / И.С. Тургенев. – Изд. 7-е. – Птрг., 1917. – 17с.
671255
  Тургенев И.С. Малиновая вода : Из записок охотника / И.С. Тургенев, 1946. – 64 с.
671256
  Молчанова Л.Г. Малиновая роща / Л.Г. Молчанова. – Тула, 1967. – 55с.
671257
  Солнцев Р. Малиновая рубаха / Р. Солнцев. – Красноярск, 1972. – 164с.
671258
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1958. – 408с.
671259
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 424с.
671260
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 359с.
671261
  Синельников Л.І. Малиновий дзвін / Л.І. Синельников. – К., 1962. – 55с.
671262
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1965. – 359с.
671263
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1967. – 395с.
671264
  Збанацький Ю.О. Малиновий дзвін : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1986. – 424с.
671265
   Малиновий клин : Збірник. – Тернопіль : Збруч, 1993. – 47с.
671266
  Стельмах Б.М. Малинові дні : вірші : [для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Богдан Стельмах ; худож. Вікторія Ковальчук. – Київ : Веселка, 2015. – 61, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0451-8
671267
  Патрус-Карпатський Малиново квітнуть ялини / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 87с.
671268
  Колесниченко Вероника Малиновое счастье : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0131-8136
671269
   Малиновська Оксана Юріївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69
671270
   Малиновська Оксана Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 138-139 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
671271
   Малиновська Оксана Юріївна(1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 76-77. – ISBN 966-95774-3-5
671272
   Малиновський Оникій (Йоникій) Олексійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 293-294. – ISBN 978-617-573-038-6
671273
   Малиновський Оникін (Іоаникій) Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 179-180. – ISBN 966-02-0537-6
671274
  Артамонов Ю.М. Малиновые облака / Ю.М. Артамонов. – Йошкар-Ола, 1991. – 382 с.
671275
  Дубицкий А.Ф. Малиновый благовест / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 97 с.
671276
  Панова Н. Малиновый дождь: Стихи. / Н. Панова. – Ташкент, 1981. – 31с.
671277
  Завьялов В.П. Малиновый журавль / В.П. Завьялов. – Кемерово, 1968. – 48с.
671278
  Збанацкий Ю.О. Малиновый звон : Роман / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. В. Дудинцева. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 432с.
671279
  Синельников Л.И. Малиновый звон / Л.И. Синельников. – М., 1962. – 29с.
671280
  Сухов Ф.Г. Малиновый звон. / Ф.Г. Сухов. – М, 1967. – 108с.
671281
   Малиновый ключ. – Ростов -на-Дону, 1985. – 159с.
671282
  Пашков Ю.В. Малиновый куст / Ю.В. Пашков. – М., 1981. – 160с.
671283
  Третьяков И.П. Малиновый огонек / И.П. Третьяков. – Баку, 1961. – 124с.
671284
  Черняева О. Малиновый околыш / О. Черняева. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 140с.
671285
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1958. – 311 с.
671286
  Гусев А. Малиновый просвет / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1961. – 317 с.
671287
  Гусев А. Малиновый просвет : роман / А. Гусев. – Москва : Военное издательство, 1969. – 320 с.
671288
  Левчаев П.И. Малиновый рассвет / П.И. Левчаев. – Саранск, 1981. – 126с.
671289
  Рогачев А.А. Малиновый снегирь. / А.А. Рогачев. – М., 1974. – 94с.
671290
   Малите претприjатиjа во развоjот на стопанството на Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, А. Петроски, Т.Б. Петковска, Д. Пендев; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін. ] ; Универзитет "Св.Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт- Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2002. – 434 с. – На обкл.: Група автори
671291
   Малишев Володимир Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 311 : фото
671292
   Малишева Людмила Леонідівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 69-70
671293
   Малишева Людмила Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 139-140 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
671294
   Малишева Людмила Леонідівна (1954-2000) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 77-78. – ISBN 966-95774-3-5
671295
  Рябчій І. Малишка співають французькою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – №11/12 (1007/1008). – С. 205-208. – ISSN 0320-8370


  До 100-літнього ювілею поета Андрія Малишка (14 листопада1912 року в селі Обухові на Київщині) Мала академія наук України підготувала спеціальне видання — перенлады самих відомих віршів-пісень поета на французькій мові (університетське вид-во ...
671296
   Малишко Андрій Самійлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 360-362. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
671297
  Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 43 (146). – С. 54-57
671298
  Рябчій І. Малишкова стежина до Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До 100-річчя від дня народження поета. Двомовне (українською та французькою мовами) видання, з нотами, передмовою двома мовами та докладними довідками про композиторів, здійснене Університетським видавництвом «Пульсари» — «Моя стежина: Пісні Платона ...
671299
   Малишкові дороги. – К., 1975. – 231с.
671300
  Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 99-104. – ISSN 2221-1055
671301
  Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
671302
  Жулинська-Яручик Малі батьківщини в україномовній поезії письменників з Північного Підляшшя (Польща) / Жулинська-Яручик, В. Яручик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 329-334.
671303
   Малі будівельні фырми. – Київ, 1993. – 185 с.
671304
  Мунін Г.Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посібник / Г.Б. Мунін, О.С. Кривоносов, З.В. Марциновська ; за заг. ред. Н.В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 335, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Назва обкл. : Малі готелі. – Бібліогр.: с. 331-335
671305
  Ліпкан М.Ф. Малі дози іонізуючого випромінювання / М.Ф. Ліпкан. – Київ, 1970. – 48с.
671306
  Волков В.П. Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика / В.П. Волков, Л.А. Горошкова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-275. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
671307
  Вострікова А.В. Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 59-66. – Бібліогр.: 15 назв.
671308
  Волинець Г.М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі українських періодичних друкованих ЗМІ розглядаються жанри фотожурналі стики - фотофакт і фотозамітка. Здійснено опис цих жанрів, їхні специфічні ознаки та жанрово-типоло гічні особливості, роль і місце фотофакту й фотозамітки у ...
671309
  Посохов І.С. Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
671310
  Крип"якевич І.П. [Петренко: псевд.] Малі козаки : Історичне оповіданє з часів Хмельниччини / Іван Петренко [псевд.]. – Львів : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 31 с. – (Виданє Руського Товариства Педедагогічного ; Ч. 151)
671311
  Блажевич Ю.І. Малі культові споруди Поділля: історичний вимір і сучасність // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 25-33. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
671312
  Нагірна Валентина Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 7-12. – Бібліогр.:13 назв. – ISSN 2076-1333
671313
  Розумна О.П. Малі міста України як місця пам"яті у контексті політики національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 205-214
671314
  Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 50-54. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
671315
  Мартинюк Л.А. Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 241-246


  В статті здійснено загальну оцінку стану бізнес-середовища функціонування малих підприємств України та визначено перспективи їх розвитку It is estimated the state of business environment of small enterprises functioning in Ukraine and it is defined ...
671316
  Андрющенко Г.О. Малі підприємства: критерії визначення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 118-120
671317
  Гордієнко О. Малі підприємства:критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.8-12
671318
  Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір"я Українських Карпат / Кияк Володимир Григорович ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 247, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-247. – ISBN 978-966-397-106-3
671319
  Шабранська Н.І. Малі промислові підприємства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 21-28.
671320
  Звірик П О. Малі ракети / П О. Звірик, . – Київ, 1974. – 126с.
671321
  Вишневський В.І. Малі річки Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 107-119. – Бібліогр.: 15 назв
671322
  Вишневський В.І. Малі річки Києва / В.І. Вишневський. – Вид. 2-ге, уточнене і допов. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISBN 978-966-50-095-1
671323
  Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона / В.В. Поліщук. – К., 1988. – 31с.
671324
   Малі річки України: Довідник. – Київ : Урожай, 1991. – 293с.
671325
  Солдатов М.О. Малі рухи ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 140-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі розглянута задача про малі рухи і вільні коливання ідеальної рідини в басейні, частково покритому льодом, кришеним льодом, а також що має дільниці поверхні рідини без льоду. З використанням методів функціонального аналізу досліджувана ...
671326
  Вронський Б.М. Малі рухи обертової системи "рідина-газ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача, що виникає при вивченні обертової системи "рідина-газ". Вивчені різні аспекти: характер спектру (дискретність, асимптотична поведінка, наявність ділянок неперервного спектру), повнота і базисність системи власних і ...
671327
  Прокопенко Н.М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 54-61. – ISSN 2077-804X
671328
  Каневська О.Б. Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру / О.Б. Каневська, С.В. Щербак // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 172-181. – ISSN 2305-3852
671329
  Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 18-27. – ISSN 2221-1055
671330
  Долга Н. Малі форми в англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХст.: до постановки проблеми жанрів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: с.27; 13 п.
671331
  Збарська А.В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 130-134. – ISSN 2221-1055
671332
  Кувик П.П. Малі форми документального телекіно. / П.П. Кувик. – К., 1970. – 68с.
671333
  Зикун Н.І. Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 123-129


  Порушується проблема визначення й класифікації малих форм української газетно-журнальної сатири. Констатується відсутність єдності у підходах до їх тлумачення й термінологічного визначення. Окреслюються жанрові ознаки, визначаються мета, композиційні й ...
671334
  Райхель Ю. Малійський розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 63)


  Туареги проголосили незалежність північної частини Малі.
671335
   Малінін Василь Борисович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 145. – ISBN 978-617-573-038-6
671336
  Пекелис В.Д. Малка енциклопедия за голямата кибернетика / В.Д. Пекелис. – София : Техника, 1973. – 315 с.
671337
  Енев Д. Малката домашна църква : съвременни притчи / Деяв Енев. – Пловдив : Хермес, 2014. – 198, [2] c. – ISBN 978-954-26-1327-5
671338
  Талдыкин С.И. Малкинское железо-хромо-никкелевое месторождение в Кабардино-Балкарской авт. обл. / С.И. Талдыкин
1. – 1931. – С. 1243-1250
671339
   Малков Віктор Павлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 146-147. – ISBN 978-617-573-038-6
671340
  Учаев З.В. Малмыжский диалект марийского языка. (Фонет. особенности) : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Учаев З.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 41л.
671341
  Беднарский Владимир Мало Азии не покажется // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 48-54 : фото
671342
  Токарева В.С. Мало ли что бывает... : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – (Отражение 20 век). – ISBN 5-237-03692-9
671343
  Кошкаров П.К. Мало научить, надо удержать / беседовал В. Чумаков // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 24-29. – ISSN 0208-0621


  Для того чтобы подготовить ученого, владеющего междисциплинарным знанием, образовательный процесс должен быть непрерывным начиная с младших классов средней школы — так считает заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский ...
671344
  Грицак А. Мало одного Чорнобиля?.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 1, 12


  Помилки в розвитку укр. атомної галузі можуть обернутися трагедією. Останнім часом під час зустрічей на вищому рівні керівництва України і Росії до порядку денного окремо включають питання про співробітництво в галузі ядерних технологій, а у вересні ...
671345
  Воронич Ганна Мало українська українська мова : правописання як ментальність // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У нас, в Україні, якось виходить, що все має бути не так, як звично для решти людей у світі: по-нашому, особливіше, зумовленіше, і, бажано, підо впливом якомога більшої кількості різнобічних і логічно неузгоджених чинників. Таке діється і з нашою мовою ...
671346
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Каплана и Биpюкова. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1887. – IV, 255 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: Салдацькый патpет: Латынська побpехенька по нашому pозказана; Маpуся; Меpтвецькый велык-день; Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма.
671347
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887
671348
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Одесса ; Киев : Южно-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер], 1913. – 515 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))


  Зміст: Салдацькій патрет: Латынська побрехенька; Маруся [присвячено Г.Г. Квітці]; Мертвецькый велык-день [присвячено Козаку В. Луганському [В.І. Даль]]; Добре робы, добре и буде [присвячено Т.Р. Подольському]; Конотопська видьма [присвячено М.А. ...
671349
  Аветисян О.Р. Малоазиатский суслик и химические меры борьбы с ним в Армянской ССР : автореф. ... канд. сельскохоз. наук / Аветисян О.Р. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1951. – 24 с.
671350
  Никулина Н.М. Малоазийская глиптика второй половины V-IV вв до н.э. и проблема восточно-греческого и "греко-персидского" искусства : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Никулина Н. М. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. заруб. искусства. – Москва, 1966. – 20 с.
671351
  Златопільський С. Малоазійські етнокультурні і господарчі традиції / С. Златопільський. – К., 1994. – 60с.
671352
  Анкудинов Д.Т. Малобазные тензодатчики сопротивления / Д.Т. Анкудинов, К.Н. Мамаев. – Москва, 1968. – 188с.
671353
  Ткачев О.Г. Малобарионные системы в SU-(2)-модели скирма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ткачев О.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 8л.
671354
  Форсит П. Малобюджетный маркетинг : Развитие бизнеса, не требующее больших затрат / Патрик Форсит; Пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 344с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-8644-25-5


  Книга содержит практические рекомендации по организации и проведению малозатратных мероприятий, позволяющих привлечь клиентов и расширить сферу деятельности предприятия
671355
  Варламов Геннадій Борисович Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об"єктів та систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 21. 06. 01 / Варламов Г. Б.; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем. – Харків, 2007. – 44с. – Бібл.: 42 назв
671356
  Соколова С. Маловідома Канівщина Шевченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 16
671357
  Моторний О.А. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 88-98. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена маловідомій книзі чеського педагога і підприємця, письменника та публіциста Франтішка Доубрави (1822-1902) "Чеський переселенець на Русь" виданій у 1876 році в Празі. Статья посвящена малоизвестной книге чешского педагога и ...
671358
  Моторний А.В. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 201-206. – ISSN 2075-437X
671359
  Дика Н. Маловідома композиторка Клара Шуман (Вік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 153-156. – ISSN 0868-4790
671360
  Івашків В. Маловідома Кулішева брошура 1846 року // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 90-96. – ISSN 0236-1477
671361
  Старенький І.О. Маловідома повість про Роксолану Михайла Орловського / І.О. Старенький, В.В. Щегельський // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 22-27
671362
  Бикова Т. Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 224-227. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті досліджуються проблеми розвитку національно-політичної спмобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття. На основі аналізу маловідомої публіцистики Івана Франка зроблено висновок щодо історичного значення феномена національної свідомості ...
671363
  Нікітін Ю.О. Маловідома стаття М.О. Макаренка / Ю.О. Нікітін, М.Ю. Нікітін // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 214-216
671364
  Іскорко-Гнатенко Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 103-109. – ISSN 0236-1477


  Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова.навчалась у "Зразковому пансіоні шляхетних дівчат" А. Нельговської (розташований на розі теперішнього бульвару Тараса Шевченка, 16 і Володимирської вулиці в Києві). Власником цього будинку був доктор медицини, ...
671365
  Пригоровський В. Маловідома сторінка з біографії О.П. Довженка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-17. – ISSN 0868-9644
671366
  Рибаков М. Маловідома сторінка з історії боротьби за встановлення Радянської влади в Києві (листопад 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 62-68. – (Історичні науки ; Вип. 20)


  В статье исследуется малоизвестная страница из истории борьбы большевиков за установление Советской власти в Киеве (ноябрь 1917-январь 1918 гг.), в частности, освещается работа Слободянского райкома РСДРП(б).
671367
  Подолинний А. Маловідома сторінка Шевченкового життя // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 14


  У серпні 1859 р. Тарас Шевченко познайомився зі своїм земляком Феофаном Лебединцевим.
671368
  Макієнко О. Маловідоме джерело з історії земських архівів в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 139-150
671369
  Юрченко С.Б. Маловідоме креслення перепланування центральної частини Глухова авторства Андрія Квасова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 47-49. – ISSN 2218-4805
671370
  Родзвілл О. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 71-83. – ISSN 0320-9466
671371
  Ткачук А. Маловідомий вірш Володимира Сосюри "Бабин Яр" / А. Ткачук, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 4
671372
  Джемеріс Ю. Маловідомий Григір Тютюнник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 221-229. – ISBN 978-966-306-020-4
671373
  Кабанець Є.П. Маловідомий документ з історії громадянської війни в Україні // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.157-163 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
671374
  Ротач П. Маловідомий друг Т.Г. Шевченка // Український календар. 1974. – Варшава, 1974


  Соколов П., художник
671375
   Маловідомий Ежен Деслав, французький кіномитець українського походження // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 61. – (Політичні науки)
671376
  Панченко В. Маловідомий літописець // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 90-95


  Вміщено інформацію про життєвий шлях київського літописця 17 ст. Феодосія Софоновича - ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря (Україна).
671377
  Ставицька Я. Маловідомий міжнародний проект початку XX століття: співпраця Катерини Грушевської з Лондонським антропологічним інститутом // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 103-105. – ISSN 2225-5095
671378
  Мельник Л.Г. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Історія ; Вип. 55)


  Висвітлюється опис Гетьманщини, здійснений обер-секретарем Сенату І. Кириловим у 20-х рр. ХVIII ст., в якому наведено статистичні дані щодо соціального складу населення та про міста Гетьманщини.
671379
  Морозов Олександр Маловідомий опис Ніжина 1766 року // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 79-89. – ISBN 978-966-8999-16-1
671380
  Данилевич В. Маловідомий український стародрук / В. Данилевич, 1924
671381
  Левченко Л. Маловідомий факт Берлінських переговорів 1918 року в справі повернення Чорноморського флоту Україні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 28-31. – (Політичні науки)
671382
  Чоп Г. Маловідомий Франко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12


  Письменник і вчений володів надзвичайними ектрасенсорними здібностями, був першим українським професійним політиком, а також тримав удома справжній зоопарк.
671383
  Попельницька О. Маловідомі аспекти історії так званого "Будинку Петра I" у Києві // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 109-111
671384
  Ашурков Т. Маловідомі деталі у справі про загибель місії О.С. Грибоєдова в Ірані // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 21-29
671385
  Цюцюра Л.Ю. Маловідомі дрібномасштабні карти Європи та її регіонів академіка С.Рудницького 1915 р. : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-45 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
671386
  Бут О.М. Маловідомі імена в краєзнавстві: кадри важкої промисловості Донбасу під жорнами сталінських репресій / О.М. Бут, П.В. Добров // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 65-68
671387
  Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815, [1] с. : портр., іл. – До 110-річчя із дня народж. – Бібліогр. у прим.: с. 748-760. – ISBN 978-966-2434-24-8
671388
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 78. – ISBN 978-966-171-565-2
671389
  Радишевський Р. Маловідомі перлини української літератури: Василь Королів-Старий // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 10-13. – ISBN 966-95452-3-8
671390
   Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.) : хрестоматія. – Київ : Науковий світ, 2003. – 418 с. – ISBN 966-675-183-6
671391
  Берзін П.С. Маловідомі професорські стипендіати на зламі століть (Й.В. Михайловський, С.В. Ейсман, В.М. Левитський, Смирнов, С.К. Лібіна) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 742-745. – ISBN 978-617-7020-05-8
671392
  Берзін П.С. Маловідомі співробітники науково-дослідних установ у галузі кримінального права (С.В. Ейсман, М.Г. Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1039-1040. – ISBN 978-617-7020-05-8
671393
  Яковлєв Ю.О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 155-177
671394
  Крамар Р. Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 240-244


  У статті розглянуто маловідомі сторінки творчого та життєвого шляху класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947).?На підставі архівних матеріалів досліджено деякі важливі епізоди з життя батьків письменниці, а також її власної ...
671395
  Губар К.А. Маловідомі сторінки державно-правових поглядів викладачів Київської духовної академії 1-ї пол. ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
671396
  Малій О.В. Маловідомі сторінки життєвого шляху Християна Бунге (1776-1857 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 77-83. – ISSN 0130-5247
671397
  Халецька Л. Маловідомі сторінки життя і діяльності В.Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 185-190. – ISSN 2306-4323
671398
  Безручко О.В. Маловідомі сторінки життя кінорежисера і педагога С.М. Цибульник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 216-223


  Цибульник Суламіф Мойсеївна — український кінорежисер (1913-1996). Автор спогадів про О.Довженка, І.Кавалерідзе, І.Савченка, С.Параджанова, Л.Бикова, Ф.Кричевського та ін. Нагороджена медалями. Була членом Спілки кінематографістів України.
671399
  Овчар П. Маловідомі сторінки з життя Великого Кобзаря. Та й "списував Сковороду", навчаючись у Рубана // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 16-24
671400
  Шилюк Д.М. Маловідомі сторінки з історії Житомирщини (напередодні і в часи німецької окупації) / Дмитро Шилюк. – Житомир : Волинь, 2010. – 200 с. + Додаток: с. 191-199. – Бібліогр.: с. 175-189. – ISBN 978-966-690-112-8
671401
  Руденко Л. Маловідомі сторінки з історії розвитку хорового мистецтва в Київській духовній академії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 126-137
671402
  Ціватий В. Маловідомі сторінки історії (політико-дипломатична діяльність Г.О. Афанас"єва (1848-1925) / В. Ціватий, О. Новікова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 26-29. – (Історичні науки)


  Висвітлюється життєвий шлях і політико-дипломатична діяльність Георгія Омеляновича Афанас"єва - видатного історика-медієвіста, громадського діяча, політика й дипломата.
671403
  Казаков О.О. Маловідомі сторінки московсько-литовської боротьби за давньоруські землі на межі 70-80-х років XV ст. / О.О. Казаков, В.М. Мордвінцев. – Київ, 1997. – 28 с.
671404
  Бахмет Н. Маловідомі сторінки творчості Бориса Косарєва: фотографічна серія "Земля" (1929-1930 рр.) : до 110-річчя з дня народження // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 327-332. – ISSN 0236-4832
671405
  Черняков Б.І. Маловідомі та призабуті книги України : Бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т. журналістики. – Київ
Вип.1 : Російськомовні видання 1917-1939 рр. – 1998. – 40 с.
671406
  Моторний О. Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси XIX-XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 180-188. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі маловідомі публікації на сторінках лужицьких періодичних видань, які так чи інакше тематично споріднені з українською культурою: повісті, оповідання, спогади про українських культурних громадських діячів тощо. Так, у роботі ...
671407
  Василенко М.Г. Маловідомі тексти Івана Франка: до проблеми цензурних вилучень з академічного видання. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 94-100


  Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, літературознавчих, наукових творів великого письменника, науковця і політика Івана Франка, які з певних ідеологічних настанов не могли бути опубліковані в так звані радянські часи, що ...
671408
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-55
671409
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53
671410
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-55 : Фото
671411
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-53
671412
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : Продовження. Початок у № 1.2,3, - 2007 // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51
671413
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
671414
  Савченко В. Маловідомі факти з біографії С. Шварцбарда (до історії співробітництва з органами державної безпеки СРСР) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 120-137. – ISBN 978-966-8919-85-5
671415
  Петриченко К.В. Маловідомі факти з життя та діяльності Данила Ільковича Терпила (отамана Зеленого) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 67-69. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Присвячено основним етапам життя та діяльності відомого ватажка українських селян Київської губернії впродовж 1918-1919 рр. - отаману Зеленому.
671416
  Шалак О. Маловідомі фольклористичні розвідки дослідника Поділля Юхима Сіцінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 620-628


  Досліджуються неопубліковані праці Ю. Сіцінського, осмислює їх значення для сучасної української фольклористики: аналізуючи рукописи статті "Рахмане" та дисертації "Славяно-русская языческая и двоеверная эсхатология", виявляє текстологічні засади ...
671417
  Голтвяницька О.В. Маловідходні технології кондиціонування води для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Голтвяницька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
671418
  Бродер Л Д. Малогабаритная защита реакторов / Л Д. Бродер, . – М, 1967. – 366с.
671419
   Малогабаритная радиоаппаратура : Вопросы конструирования, произодства и эксплуатации. – Москва, 1954. – 372 с.
671420
  Терещук Р.М. Малогабаритная радиоаппаратура : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, Л.Б. Фукс. – Киев : Наукова думка, 1967. – 447 с.
671421
   Малогабаритная радиоаппаратура. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1975. – 560 с.
671422
   Малогабаритная радиоаппаратура: Справочник радиолюбителя.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1971. – 480с.
671423
  Бекбудов Радий Саидович Малогабаритная система позиционирования оптических элементов, инвариантная к параметрических возмущениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Бекбудов Радий Саидович; НАН Украины. Ин-т электродинамики. – К., 1997. – 18л.
671424
  Лук`янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об"єктів радіозв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.07 / Лук`янчиков А.В.; Андрій Володимирович Лук"янчиков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
671425
  Майоров С.А. Малогабаритные вычислительные машины / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – Ленинград, 1967. – 236 с.
671426
  Легкий В.Н. Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров / В.Н. Легкий, И.Д. Миценко, Б.В. Галун. – Томск, 1990. – 215 с.
671427
   Малогабаритные датчики давления повышенной точности типа.. – МД-Т, 1959. – с.
671428
  Дудич И.И. Малогабаритные измерительные приборы / И.И. Дудич. – Москва, 1980. – 56 с.
671429
  Драбович Ю.И. Малогабаритные источники высокого постоянного напряжения / Ю.И. Драбович, И.А. Криштафович, И.Г. Пономарев. – Киев, 1983. – 33 с.
671430
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – М., 1965. – 192с.
671431
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 224с.
671432
  Варламов Р.Г. Малогабаритные источники тока / Р.Г. Варламов, В.Р. Варламов. – Москва, 1988. – 79 с.
671433
  Смирнов Л.И. Малогабаритные кассетные диктофоны / Л.И. Смирнов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 57 с.
671434
  Бездельев Ю.В. Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы / Ю.В. Бездельев. – Москва, 1972. – 176 с.
671435
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники / И.Н. Сидоров, А.А. Христинин, С.В. Скорняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
671436
  Филатов Г.А. Малогабаритные низкочастотные механические фильтры / Г.А. Филатов, Е.Ф. Баев, В.С. Цымбалюк. – Москва : Связь, 1974. – 264 с.
671437
  Борноволоков Э.П. Малогабаритные радиоприемники / Э.П. Борноволоков. – Москва, 1967. – 144с.
671438
  Сидоров И.Н. Малогабаритные трансформаторы и дроссели / И.Н. Сидоров, В.В. Мукосеев, А.А. Христинин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 415 с.
671439
  Митрофанов А.В. Малогабаритный цветной телевизор класса IV / А.В. Митрофанов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 64 с.
671440
   Малогабаритный электронный осциллограф типа СІ-6 /ЭМО-2/. – Москва, 1962. – 42 с.
671441
  Решетник М. Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність застосування комплексу детальних магнітометричних робіт для обстеження відслонених частин докембрійського фундаменту. Запропоновано застосувати нову методологію – малоглибинної магнітометрії, суть якої в поєднанні ...
671442
  Рудич К.Н. Малоглубинный магматизм / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
671443
  Бойко В.В. Малодетная семья : Социал.-психолог. аспект / Бойко В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 237 [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 233-238. – ISBN 5-244-00041-1
671444
  Попов П.М. Малодосліджена сторінка ранньої творчості Шевченка-художника. / П.М. Попов. – 145-159с.
671445
  Рожик М. Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 124-132. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
671446
  Топильский М.С. Малое в великом / М.С. Топильский. – Душанбе
2. – 1975. – 216 с.
671447
  Родионова О. Малое и крупное предпринимательство в АПК: соотношение и взаимодействие // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
671448
  Сагитов Ф.С. Малое краеведение (из опыта работы по изучению Южного округа Москвы) : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0016-7207
671449
  Молчанова О.П. Малое предпринимательство в научно-технической сфере как движитель национальной инновационной системы России: современное состояние и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 163-178. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
671450
  Крутик А.Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации : Учебн. пособ. / А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1998. – 295с. – ISBN 5-8110-0006-5
671451
  Лесик Н.Л. Малое предпринимательство: эффективность становления и особенности развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Лесик Н. Л.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
671452
  Хорольский Александр Иванович Малое предприятие в общественном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Хорольский Александр Иванович; М-во образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
671453
  Никитюк Д. Малое приграничное движение в Беларуси: реализация и перспективы развития / Д. Никитюк, А. Сидорович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности и проблемы организации малого приграничного движения (МПД) в Беларуси. Освещены этапы становления МПД в Беларуси, Молдове, России и Украине. Проанализированы экономико-географические особенности функционирования МПД, раскрыты ...
671454
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-033-7
Т. 1, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – 352 с.
671455
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-034-5
Т. 2, кн. 2 : В круге первом: Роман. – 1991. – 320 с.
671456
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 2, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – с.
671457
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-029-9
Т. 2, кн. 2 : В круге первом. – 1991. – 379 с.
671458
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-027-2
Т. 3 : Рассказы. – 1991. – 285 с.
671459
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-036-1
Т. 4 : Раковый корпус. – 1991. – 458 с.
671460
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 5, кн. 1-2 : Архипелаг Гулаг. – 1991. – 429 с.
671461
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-022-1
Т. 6, кн. 3-4 : Архипелаг Гулаг. – 1991. – 574 с.
671462
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 7. – 1991. – с.
671463
  Хармс Д. Малое собрание сочинений / Даниил Хармс ; [сост. В. Сажин ; отв. за вып. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2010. – 732, [4] с. – Содерж.: Стихотворения ; Проза и сценки ; Сборники ; Драм. произведения ; Трактаты и статьи ; Произведения для детей ; Письма. Записные книжки. Дневник. – ISBN 978-5-389-01062-8


  В настоящем томе представлены все жанры литературного творчества писателя, а также его письма и фрагменты записных книжек.
671464
  Мандельштам О.Э. Малое собрание сочинений / Осип Мандельштам. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 793, [7] с. – Примечания: с. 753-779. – ISBN 978-5-389-01332-2


  Предлагаемое читателю издание представляет Осипа Мандельштама - прозаика, эссеиста, литературного критика и, конечно же, одного из крупнейших поэтов XX века.
671465
  Абдуллаева М.С. Малое, среднее предпринимательство в Узбекистане: успехи, проблемы, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 1728-8878
671466
  Мицик Ю. Малознана люстрація українських земель 1628-1634 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 121-123. – ISSN 0869-3595
671467
  Ганин А.В. Малоизвестная страница истории гражданской войны на востоке России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0042-8779
671468
  Емельянов М. Малоизвестное о генералиссимусе Суворове // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 174-185. – ISBN 978-966-389-291-8
671469
  Радченко К. Малоизвестное сочинение Евоимия Зигабена, трактующее о богомилах. – Нежин : Типо-Литография М.В. Глезера, 1902. – 9 с. – Печатано по постановлению Конференции Историко-филологического института кн. Безбородко
671470
  Полехов С.В. Малоизвестные сведения о роде Франциска Скорины // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-5-02-039116-1
671471
  Верещинский И. Малоизвестные сочинения Киевского Бискупа (1589-1598) : I) Способ заселения Нового Киева, 1595 г.; II) Верная дорога к заселению пустынь в русских областях Польского Королевства, 1590 г. / И. Верещинский. – Киев, 1895. – 96 с.
671472
  Чисников В.Н. Малоизвестные страницы биографии Н.Ф. Лучинского - известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 211-218. – ISSN 1992-4437


  На основании архивных материалов и малоизвестных дореволюционных литературных источников освещены жизненный путь и творческая деятельность известного тюрмоведа и криминалиста, начальника Центрального дактилоскопического бюро при Главном тюремном ...
671473
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
671474
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе : Ир, 1987. – 223 с.
671475
  Надсон Г.А. Малоизвестные съедобные грибы и заметка о съедобных и ядовитых грибах вообще / Г.А. Надсон. – Пг., 1918. – 19с.
671476
  Тимченко И.Г. Малоизвестный гений Сципион Дель Ферро (1465-1526) : Биографическая повесть / И.Г. Тимченко. – Б.м., 2006. – 95 с. : іл.
671477
  Довлатов С.Д. Малоизвестный Довлатов / С.Д. Довлатов. – Петербург : Звезда, 1999. – 512с. – ISBN 5-7439-0021-3
671478
  Брынов А. Малоизвестный жетон российской Гвардейской кавалерии // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-18. – ISSN 1811-542X
671479
  Братченко О.В. Малоизвестный русский писатель-романтик - Яков де Бальмен // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 12-19
671480
   Малоизученные источники по истории Башкирии. – Уфа, 1986. – 168с.
671481
  Черняк В.Г. Малоинерционная передача энергии в щелочногалоидных кристаллах, активированных ртутеподобными ионами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Черняк В.Г.; Объед. совет отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1968. – 15л.
671482
   Малоисследованные источники по истории СССР XIX-XX вв. /Источниковедческий анализ/.. – М., 1964. – 232с.
671483
  Глазатов В. Малокалиберная винтовка ТОЗ №8 и ТОЗ №9 / В. Глазатов, Л. Шпицгауз. – М, 1937. – 64с.
671484
  Марков В.В. Малоканальные радиорелейные линии связи / В.В. Марков. – М, 1963. – 704с.
671485
  Рябов С.И. Малокровие и его профилактика / С.И. Рябов. – Ленинград : Медгиз, 1962. – 37с. : Ил.
671486
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 122л. – Бібліогр. : л.111-122
671487
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
671488
  Стариков И.Г. Малоламповый телевизор. / И.Г. Стариков. – М-Л, 1954. – 40с.
671489
  Коротнев А.Д. Малолетние и несовершеннолетние преступники : (Краткий историко-юридический очерк) / / Ал. Дм. Коротнев. – С.-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 115 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист". – Библиогр. в примеч.
671490
  Дриль Д.А. Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – 1884. – [4], 318 с. – Конволют. - Перепл.: Малолетние преступники : Вып. 2, ч. 1, 1888
671491
  Дриль Д.А. Малолетние преступники. Вып. 2, ч. 1 : Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль // Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Д.А. Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1884. – Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – XII, 255 с.
671492
  Черниговская губ. тюремная инспекция Малолетние преступники : Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческой ремесленной колонии для несовершеннолетнихв 1914 году, в связи с вопросом о методах воспитания и исправления порочных детей и подростков. – Чернигов : Тип. Губернского правл., 1915. – VIII, 150 с.
671493
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – М., 1966. – 93с.
671494
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Красноярск, 1987. – 63с.
671495
  Чайковський А.Я. Малолітній : Повість з життя малоземельної шляхти / Андpій Чайківський. – Станіслав ; Київ : [Hакл. вид-ва "Бистpиця"; К.: Видавн. Т-во "Веpнигоpа". Коломия : Дpук. А. Кисилевско], 1920. – 152 с. – (Літеpатуpна бібліотека ; Ч. 1)
671496
  Чайковський А.Я. Малолітній / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене, 1925. – 192с.
671497
  Козак Л.В. Маломасштабные турбулентные процессы в фотосфере Солнца / Л.В. Козак, Р.И. Костык, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 42
671498
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных водонапорных бассейнов Украины. – Киев, 1991. – 183с.
671499
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных провинций.. – К., 1985. – 279с.
671500
  Алиев У.Т. оглы Маломодовые нелинейные модели динамо : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.00.22 / Алиев У. Т. оглы; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1990. – 12 с.
671501
  Артамонов В.В. Маломощные выпрямители / В.В. Артамонов. – Москва : Связь, 1970. – 239 с.
671502
  Светлов Н.И. Маломощные высокочастотные источники высокого напряжения / Н.И. Светлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 126 с.
671503
  Рашидов Ю. Маломощные трансформаторы с электромеханическим регулированием : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Рашидов Ю.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
671504
  Кузьмин А.А. Маломощные усилители с распределенным усилением / А.А. Кузьмин. – Москва : Советское радио, 1974. – 224 с.
671505
   Малому театру - 150 лет. – Москва, 1974. – 25с.
671506
  Беккетт Семюел Малон умирає : роман / пер. з франц. П. Таращук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 70-136. – ISSN 0320-8370
671507
  Беккетт С. Малон умирає : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.70-135. – ISSN 0320-8370
671508
  Бекет С. Малон умирає; Несказанний = Malon meurt; L"innommable : [романи] / Самюель Бекет ; з фр. пер. Петро Таращук. – Київ : Юніверс, 2009. – 259, [3] с. – (Лауреати Нобілевської премії : 1969). – ISBN 978-966-8118-64-7
671509
  Саенчук Святослав Петрович Малонирование недокисью углерода соединений, содержащих N-фениламидиновую группировку : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саенчук Святослав Петрович; М-во мед. пром. СССР. Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1973. – 38л.
671510
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченность в современной России. Причины и перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.5-16. – ISSN 0132-1625
671511
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России : специфика уровня и образа жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.29-40. – ISSN 0132-1625
671512
  Санин В.А. Малообъемное и ультрамалообъемное опрыскивание / В.А. Санин. – Киев, 1978. – 144 с.
671513
  Дульгеров А.Н. Малообъемное опрыскивание яблони в борьбе с паршой и некоторыми другими болезнями : Автореф... Канд.биол.наук: / Дульгеров А.Н.; Укр.сельскохоз.Акад. – Киев, 1967. – 18л.
671514
  Микоц О.Ю. Малоотходная технология обратноосмотической деминерализации воды на установках малой производительности / О.Ю. Микоц, П.В. Стендер, Т.Е. Митченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 71-75 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
671515
   Малоотходные процессы и охрана окружающей среды в металлургии редких металлов.. – М., 1991. – 158с.
671516
  Горпенюк Максим Малопольщі багато не буває // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-64 : фото
671517
  Графов В.П. Малопотужні напівпровідникові інвертори / В.П. Графов. – Київ, 1966. – 144 с.
671518
  Трофименко Н. Малопоширені деревні інтродуценти родини Rosaceae Juss. в Україні / Н. Трофименко, О. Дорошенко, А. Бабицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приведены отдельные сведения об интродукции малораспространенных древесных растений семейства Rosaceae Juss. На основании их декоративных качеств и устойчивости в условиях интродукции эти растения рекомендованы для ряда екотопов города. The particular ...
671519
  Майдан О.В. Малопоширені кущі родини Rosaceac в колекційних насадженнях міста Києва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз таксономічного складу, вивчено наявність та стан малопоширених декоративних кущів родини Rosaceac в колекційних та декоративних насадженнях м. Києва.
671520
  Гончаров О. Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 162-166
671521
  Согоян Р.Я. Малораспространенные местные сорта винограда Средней Азии и перспективы их промышленного использования : Автореф... кандидата биол.наук: / Согоян Р.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1964. – 25л.
671522
  Василенко Н.Г. Малораспространенные овощи и пряные растения / Н.Г. Василенко; Под ред. Эдельштейна В.И. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 216с.
671523
  Тодоровски Г. Малореканскиот предел : Општественно-економски и просветни прилики во периодот од 80-те години на XIX век до краjот на првата светска воjна / Г. Тодоровски. – Скопjе, 1970. – 440 с.
671524
  Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
671525
  Маланюк Є. Малоросійство // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 81-101. – ISBN 978-966-1513-13-5
671526
  Маланюк Є. Малоросійство : нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Україна Incognita : бібліотека газети "День" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-35-1
671527
  Маланюк Є. Малоросійство : (1959) / Євген Маланюк ; [передм. Г. Клочек]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2669-71-8
671528
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
671529
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
671530
  Сокирко О. Малоросійська регулярна рота 1733-1739 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 17-28. – ISSN 0869-3595
671531
  Шандра Валентина Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина; Державний комітет архівів України. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – 356с. – ISBN 966-625-033-0
671532
  Мірошниченко Ю. Малоросійсько-імперська схема автора "Історії Русів, або Малої Росії". М. Драгоманов / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 98-108. – ISBN 978-966-543-142-8
671533
  Горенко Л. Малоросія – Україна: проблеми культурної самоідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 207-210. – ISBN 978-966-439-357-4
671534
  Гумницька Н. Малоросія... у незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Сьогоднішні реаліїї ставлять перед українським суспільством вимогу мобілізувати свою гідність та інтелект.
671535
  Маркович А.М. Малороссийская свадьба : Неоконченная повесть из жизни малорусской старшины вины XVIII века Александра Михайловича Марковича, 1897. – 22 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1897, т. 56, № 3, с. 1–22. – (Прил.)
671536
   Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.], 1836
671537
   Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.], 1836
671538
  Яворницкий Д.И. Малороссийские народные песни / Д.И. Яворницкий; Д.Н. Эварницкий, 1906
671539
  Яворницкий Д.И. (Эварницкий) Малороссийские народные песни собранные в 1878-1905 гг. / Д.И.Эварницкий. – Екатеринослав (Днепропетровск) : Тип. Губернского земсктва, 1906. – XL, 772, III с. – Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
671540
  Максимович М.А. Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. – Москва : В типографии Августа Семена при Имп. медико-хирург. акад., 1827. – XXXVI, 234, [9] с. – В № 109847 нумерация стр.: после 224 5-8, 225-234, 1-4, 9
671541
  Квытка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1-й : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Після заголовку кожної повісті вказаний рік вид. 1887
671542
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 2 : Малороссийские повести. – 1899. – [324], разд. паг. с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повість має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: От тоби и скаpб; Козыpь-дивка; Сеpдешна Оксана; Паpхимове сниданьня; Hа пущаньня - як завъязано; Пидбpехач; Пеpекотыполе; Божи диты; Щыpа любов; Лысты до любезных землякив
671543
  Квітка-Основ"яненко Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком : [у 2 кн.] / Квітка-Основ"яненко. – Москва : [Изд. А. Глазунова.]. Тип. Лазаpевых Ин-та Вост. яз.
Кн. 2. – 1837. – 441с.


  Зміст: Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма; От тоби и скаpб
671544
  Квитко-Основьяненко Малороссийские пословицы и поговорки / Квитко-Основьяненко. – Харьков : Ун-кая тип., 1834. – 34с.
671545
  Гребенка Е. Малороссийские приказки. – Изд.2, 1836
671546
   Малороссийские рассказы : (юмористические) // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-24. – (Народная библиотека)
671547
  Лукомский В.К. Малороссийский гербовник с рис. / В.К. Лукомский, В.Л. Модзалевский. – Київ : Либідь, 1993. – 213 с.
671548
  Кулида С. Малороссийский Колумб // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 30 сентября - 6 октября (№ 40). – С. 6


  История Александра Поля, первопроходца разработки железных руд Кривбасса.
671549
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства 2-я половина XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – М., 1951. – 44л.
671550
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII и начала XVIII века / К.А. Софроненко. – М., 1960. – 181с.
671551
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ русского государства второй половины XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – М., 1952. – 27л.
671552
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник / В. Л. Модзалевский. – Киев : Типо-литогр. С.В. Кульженко
Т. 3 : Л - О. – 1912. – IV, 824, 24 с. : 40 л. портр.
671553
   Малороссийский сборник, 1899
671554
  Павловский И.Ф. Малороссийское казачье ополчение в 1812 г. по архивным данным. – Киев : Тип. лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1906, № 9, с. 1-20; № 10, с. 137-154
671555
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 г. / В.Г. Авсеенко, 1864
671556
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 году : эпизод из истории ХVIII столетия по неизданным источникам / В.Г. Авсеенко. – Киев : Университетская типография, 1864. – [4], II, 152 с. – С. 135-152: Записка о усмотренных в Малой России недостатках и неустройствах, о исправлении которых Малороссийской коллегии трактовать должно / Гр. Румянцев. - Из газ.: Киевлянин, № 31-59
671557
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н.С. // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 10 с. – Библиогр. в примеч.


  Многоуважаемому Г.М. Ц... от автора
671558
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н. С. // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
671559
  Старицький М. Малороссійський театр / М. Старицький, 1890
671560
  Ирпенский А. [Стебницкий П.Я] Малороссы в Петербурге / А. Ирпенский [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Ак. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 10 с. – Отд. оттиск из жур.: Киевская старина


  (псевдонимы — И. Ирпенский, П. Смуток) На тит. стр. автограф автора
671561
  Сумцов Н.Ф. Малоруские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
671562
  Ястребов В.М. Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи. Этнографическiй очерк // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 283-291
671563
  Нейман, Ц.Г. Малорусская баллада о Бондаривне и пане Каневском : [Страничка из нар. эпоса] / [Соч.] Ц.Г. Неймана. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1902. – [2], 44 с. – Тексты баллады укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Отд. оттиск из: Киевская старина
671564
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 34 с.
671565
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – [Киев] : [Ред. "Киев. старины" : Тип. А. Давиденко], 1886. – 34 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: Киевская старина, 1885, № 7
671566
  Дашкевич Н.П. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) энеиды / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 44 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1898, т. 62, № 9, с. 145—188
671567
  Костомаров М. Малорусская литература // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 449-460. – ISBN 978-966-500-300-7
671568
  Потебня А.А. Малорусская народная песня по списку XVI века : текст и примечания А. Потебни. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1877. – 53 с. – Отд. оттиск из: Филологичекие записки.1877, т. 16, вып. 2 - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также отрыв. из укp., сеpб., pус., белоpус. наp. песень
671569
  Чечулин Н.Д. Малорусские басни Л. И. Глебов / Н.Д. Чечулин. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1911. – 24 с.
671570
  Чугуевец П. Малорусские бытовые песни : Очеpки из жизни пpовинциальнаго захолустья Павла Чугуевца. – Харьков : Тип. "Южнаго Кpая", 1889. – 80 с. : 1 л. каpт. – Кн. на рус яз. - В изд. Кн. pос. - В кн. также укp. наp. песни, колядки та щедpивки Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
671571
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук
1-14. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
671572
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук
[Вып. 1-14]. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
671573
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв. – Киев, 1900
671574
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Вып. 15-22]. – 1899. – С. 71-156. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 4, с. 1218-1303


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
671575
   Малорусские домашние лечебники XVIII века // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 59 с.
671576
   Малорусские и галицкие загадки : (Сементовский А. (изд.)], 1851
671577
  Новицкий Я.П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине 1874-1903 г. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1908. – X, 127, III, [3] с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 4. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
671578
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры и заклинания, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства
Вып. 2. – 1915. – 15 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 10, с. 1-15. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
671579
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1913. – 42 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 9. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
671580
  Новицкий Я.П. Малорусские песни преимущественно исторические, собранные Я.П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874-1894 годах / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Харьков : Тип. Губеpн. пpавл., 1894. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Сбоpник Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. 1894, т. 6. - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также заметка (pус. яз.) "От pедакции" о деяльности Я.П. Hовицкого. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
671581
  Бугаев И.Д. Малорусские рассказы : сочинение И.Д. Бугаева. – Одесса : Коммерч. тип. Б. Сапожникова, 1896. – 56 с. – Обл. и тит. стр. на рус. яз.. - Текст рассказов укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
671582
   Малорусские сказки. – Изд. 1-ое. – Москва : Изд. Книжн. магаз. склада П.К. Прянишникова ; Типо-литогр. Д.А. Бонч-Бруевича, 1892. – 32 с.
671583
  Сумцов Н.Ф. Малорусские сказки по сборникам Кольберга и Машинской / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 37 с.
671584
  Сумцов Н.Ф. Малорусские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов. – К. – 14с.
671585
  Отроковский В.М. Малорусский говор села Кобылевки, Подольской губернии, Брацлавского уезда. – Петроград (Санк-Петербург) : Тип. Императоской Акад. наук, 1915. – 43 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Акад наук. 1914, т. 19, кн. 4


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
671586
   Малорусский литературный сборник, 1859
671587
   Малорусский литературный сборник, 1859
671588
  Карский Е.Ф. Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века : Текст, состав памятника и язык / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип.Варш. Учебн. окр., 1906. – [2], 58 с.


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
671589
  Яворский Ю.А. Малорусский отрывок Измарагда XVII в. = В надзаг.: Ein kleinrussisches Fragment des "Ismaragd" aus dem XVII Jahrhundert. Von Dr. Julian Jaworkij / Публикатор и авт. вступ. ст.: Ю.А. Яворский. – Berlin : Verlag der Weidmannschen Buchhadlung, 1908. – [Берлин], 1908. – 12 с. – Текст памятника на старослав. яз..- Sonderabdruck aus der Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Verlag der Weidmannschen Buchhadlung in Berlin. 1908


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
671590
  Марчуков А. Малорусский проект: о решении украинсько-русского национального вопроса // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 12 (105). – С. 9-15
671591
  Флоринский Т.Д. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм / Т. Флоринский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – [IV], 163, [3] с.
671592
  Ромушкевич В.І. Малорухомі циклони над Україною / В.І. Ромушкевич, Л.І. Люта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 33-42 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 15)
671593
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – Москва : Художественная литература, 1975. – 319с. – (Народная библиотека)
671594
  Неруда Я. Малостранские повести : рассказы / Я. Неруда. – М., 1983. – 415с.
671595
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – М.-Прага, 1986. – 237с.
671596
  Неруда Я. Малостранские повести. / Я. Неруда. – Л., 1938. – 415с.
671597
  Микитюк Зиновий Матвеевич Малоуглевое рентгеновское рассеяние в некоторых жидких кристаллах колестерического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Микитюк Зиновий Матвеевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
671598
  Бекренев А.Н. Малоугловая рентгенография деформации и разрушения материалов / А.Н. Бекренев, Л.И. Миркин. – М., 1991. – 245с.
671599
  Шалтыко Л.Г. Малоугловое рассеяние поляризованного света в жидких кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Шалтыко Л.Г.; АН СССР.Ин-т высокомолек.соединен. – Л, 1971. – 22л.
671600
  Федышин М.И. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей жидкими кристаллами в электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Федышин М.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 18л.
671601
  Чапля Васиьл Малоучок. / Чапля Васиьл. – К., 1927. – 93с.
671602
  Чапля Василь Малоучок. / Чапля Василь. – К., 1927. – 93с.
671603
  Бунимович Д.З. Малофофрматные фотокамеры и работа с ними / Д.З. Бунимович. – М., 1947. – 128с.
671604
  Пономаренко Т.Б. Малоциклова втома матеріалів та елементів конструкцій при складному напруженому стані. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Пономаренко Т.Б.; КПІ. – К., 1994. – 17л.
671605
  Ткачев В.И. Малоцикловая усталость конструкционной стали в рабочих средах. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткачев В.И.; Киев. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1967. – 16л.
671606
  Левина Малоцикловая усталость металлов : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.02.04 / Левина А. Б ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
671607
  Стрижало В.А. Малоцикловая усталость при низких температурах / В.А. Стрижало, В.И. Скрипченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216 с.
671608
   Малоцикловая усталость стали в рабочих средах.. – К., 1977. – 111с.
671609
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 8. – С.12-17
671610
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи:сутність,особливості бухгалтерського і податкового обліку // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.12-17
671611
  Руденко В.М. Малошумящие входные цепи СВЧ приемных устройств / В.М. Руденко, Д.Б. Халяпин, В.Р. Магнушевский. – Москва : Связь, 1971. – 279 с.
671612
  Янчук Е.В. Малошумящие регенеративные усилители СВЧ / Е.В. Янчук. – Рязань, 1972. – 232 с.
671613
  Кейс Владимир Николаевич Малошумящие сегнетоэлектрические параметрические усилители СВЧ диапазона на тонкопленочных активных элементах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Кейс Владимир Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1978. – 18л.
671614
  Шор К.Г. Малошумящие транзисторные усилители / К.Г. Шор. – Москва : Энергия, 1971. – 112 с.
671615
  Данилов Б.В. Малошумящие усилители СВЧ на туннельных и параметрических диодах / Б.В. Данилов, С.С. Судаков. – Москва, 1972. – 111 с.
671616
  Тимм Т.Э. Малощетинковые черви водоемов Эстонии (Фаунистико-экол. образ) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимм Т.Э. ; АН ЭССР, От-ние хим. и биол. – Тарту, 1964. – 22 с.
671617
  Семерной В.П. Малощетинковые черви озер Забайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Семерной В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
671618
  Дембицкай Э.Б. Малощетиновые черви ручьев и источников разных ландшафно-климатических зон Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дембицкай Э. Б.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1978. – 24л.
671619
  Щербаков П.П. Малоэнергетические протоны и электрические поля в магнитосфере и ионосфере земли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.047 / Щербаков П.П.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1971. – 14л.
671620
  Беспалов В.М. Малоярославец. / В.М. Беспалов, А.Е. Дмитриев. – Калуга, 1962. – 220с.
671621
  Димитров Георги Малцинствено-бежанския т въпрос в българо-гръцките отношения (1919-1939 г.) / Димитров Георги. – Благоевград, 1982. – 380с.
671622
   Малые артезианские бассейны Северо-Западного Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1987. – 200с.
671623
  Свидерский В.М. Малые архитектурные формы. Ограды. Фонари. Скамьи. Вазы / В.М. Свидерский. – Київ, 1952. – 211с.
671624
  Самодурова З.Г. Малые византийские хроники и их культурно-историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Самодурова З.Г.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 36л.
671625
   Малые водоемы равнинных областей СССР и их использование.. – М.-Л., 1961. – 400с.
671626
  Прыткова М.Я. Малые водохранилища лесостепной и степной зон СССР : Осадконакопление / М.Я. Прыткова. – Ленинград : Наука, 1979. – 172с.
671627
  Мэллаль Мулюд Малые возмущения диффузионных процессов и дифференциальных операторов, вырожающихся на границе области : Дис... канд.физ.наук: 01.01.05 / Мэллаль Мулюд; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1990. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
671628
  Андреев Виктор Константинович Малые возмущения и устойчивость неустановившихся движений идеальной жидкости и свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Андреев Виктор Константинович; АН СССР Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 12л.
671629
  Козин Н.С. Малые возмущения некоторых стационарных течений идеальной жидкости со свободными поверхностями : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.024 / Козин Н.С.; Ин-т.прикладной математики АН СССР. – М, 1972. – 15л.
671630
  Демыкина Г.Н. Малые вселенные / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1986. – 398 с.
671631
   Малые вычислительные машины систем АСВТ-М и СМ ЭВМ и их применение для автоматизации научных исследований.. – Ташкент, 1985. – 144с.
671632
  Балашов Е.П. Малые вычислительные машины. / Е.П. Балашов, А.П. Частиков. – М., 1983. – 63с.
671633
  Авотыня Д. Малые гавани / Д. Авотыня. – Москва : Советский писатель, 1982. – 102 с.
671634
   Малые города - центры отдыха, туризма и курортов. – Москва, 1967. – 28 с.
671635
  Марков Е.М. Малые города в системах расселения / Е.М. Марков. – Москва, 1980. – 196 с.
671636
   Малые города в системе расселения. – Киев, 1970. – 96 с.
671637
  Куза А.В. Малые города Древней Руси / А.В. Куза. – М., 1989. – 166с.
671638
  Чечулин А.А. Малые группы в культовых сообществах и их влияние на духовный мир верующих. (Опыт. комплексного социол. и социально-психол. исследования). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Чечулин А.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
671639
  Белков П.Л. Малые группы в этнографии: постановка проблемы / П.Л. Белков, И.И. Верняев, А.Г. Новожилов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 91-93. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
671640
  Варшавская К.О. Малые жанры в литературе 80-90-х годов и проза А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Варшавская К.О. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21 c.
671641
  Морохин В.Н. Малые жанры русского фольклора : Хрестоматія / В.Н. Морохин. – Москва, 1979. – 287с.
671642
   Малые жанры русского фольклора : хрестоматия : (пословицы, поговорки, загадки). / сост В.Н. Морохин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 398с.
671643
  Арнольд В.И. Малые знаменатели и проблема устойчивости в классической и небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Арнольд В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – М., 1963. – 4л.
671644
   Малые и дисперсные этнические группы в европейской части СССР : География расселения и культ. традиции.. – Москва, 1985. – 131 с.
671645
   Малые и рассеянные элементы в осадочных породах и нефти.. – М., 1970. – 79с.
671646
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 1) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 13-41. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
671647
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 2) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 15-45. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленности их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
671648
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 3) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 11-28. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
671649
  Гурунян Т.В. Малые инновационные предприятия и бизнес-инкубаторы в вузах: опыт регионов Российской Федерации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 39-46. – ISSN 1811-0916


  Создание на базе вузов технопарков, бизнес-инкубаторов и малых инновационных предприятий (МИП) - одно из главных направлений форм встраивания вузов в региональные инновационные системы, значимый инструмент развития человеческого капитала. Хотя для ...
671650
  Панкратова В.А. Малые инструментальные формы : прелюдия, ноктюрн, этюд / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1962. – 71 с.
671651
  Болесов И.Г. Малые карбоциклы / И.Г. Болесов. – Москва, 1991. – 31с.
671652
  Кузьмин П.А. Малые колебания и устойчивость двидения / П.А. Кузьмин. – М, 1973. – 206с.
671653
  Радякин Н.К. Малые колебания капилярной жидкости, вращающейся в частично заполненном осесиметричном сосуде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Радякин Н.К.; МВ и ССО УССР.ХГУ. – Харьков, 1979. – 18л.
671654
  Орел А.А. Малые колебания механических систем с несколькими степенями свободы / А.А. Орел. – Саратов, 1983. – 44с.
671655
  Зимин В.И. Малые колебания осесимметрично нагруженных оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зимин В.И.; М-во высш. образования СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1958. – 8л.
671656
  Парнев И.В. Малые колебания системы двух гироскопов с учетом членов 2-го порядка малости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парнев И.В.; Лен.гос.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 6 с.
671657
  Левицкий С.П. Малые колебательния и устойчивость поверхностей раздела в реологически сложных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Левицкий С. П.; МГУ. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
671658
  Александроа Т.Д. Малые котловины горно-таежных районов. (На примере Станового нагорья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Александроа Т. Д.; АН СССР, Ин-т георг. – М., 1965. – 16л.
671659
  Пестушко Валерий Малые ледниковые периоды - откуда они? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
671660
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья в 1959-1965 гг. / Б.М. Росугбу. – Хабаровск, 1976. – 221 с.
671661
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья на современном этапе коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Росугбу Б.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1969. – 26л.
671662
  Седловская А.Н. Малые народы Бихара. / А.Н. Седловская. – М, 1976. – 127с.
671663
   Малые народы Индокитая : (Ст. ст.).. – М., 1983. – 184с.
671664
   Малые народы Индокитая, Малайзии и Филиппин.. – М., 1982. – 256с.
671665
   Малые народы Советского Севера в эпоху социализма : Библиографический указатель. – Томск, 1987. – 280с.
671666
   Малые народы Южной Азии : (Сб. ст.).. – М., 1978. – 242с.
671667
  Перминов С.Б. Малые научно-технические фирмы / С.Б. Перминов, А.И. Петров. – М., 1990. – 63с.
671668
   Малые нейтральные составляющие и их роль в кинетике ионосферной плазмы.. – Иркутск, 1987. – 247с.
671669
  Никулин М.А. Малые огни. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1984. – 336с.
671670
  Гришин В.Г. Малые олимпийские игры в сельской школе / В.Г. Гришин, И.Г. Гришин. – М., 1989. – 61с.
671671
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Утегенов Куанышбек ; АН СССР , Сибирск. отд. – Новосибирск, 1980. – 16 с.
671672
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Утегенов Куанышбек; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 16л.
671673
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы на наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 030 / Попов Н.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1969. – 22л.
671674
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы по наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. / Н.А. Попов. – Киев : Наукова думка, 1968. – 152 с.
671675
  Путилин И.И. Малые планеты / И.И. Путилин. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 412 с.
671676
  Зигель Ф.Ю. Малые планеты / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Наука, 1969. – 104 с.
671677
   Малые планеты. – Москва : Наука, 1973. – 359 с.
671678
   Малые предприятия : Нормат. акты Совета Министерств СССР.. – М., 1990. – 7с.
671679
   Малые предприятия в вопросах и ответах. Комплект учредителных документов. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1991. – 81 с.
671680
  Ковтунова А.Н. Малые предприятия Японии: управление качеством // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1 (666). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
671681
  Волков Н.Г. Малые предприятия. Упрощенная форма бухгалтерского учета : Метод. рекомендации / Н.Г. Волков; Союз малых предприятий г.Москвы и Московской области. – Москва : НИК, 1991. – 175с. – ISBN 5-87484-022-2
671682
  Данте Алигьери Малые произведения / Данте Алигьери ; [Отв. ред. М.И. Алексеев и Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1968. – 651с. – (Литературные памятники)
671683
  Боккаччо Д. Малые произведения. / Д. Боккаччо. – Л., 1975. – 607с.
671684
   Малые реки России : (Использ., регулирование, охрана, методы водохоз. расчетов).. – Свердловск, 1988. – 316с.
671685
  Голубчиков С.Н. Малые реки России нуждаются в оздоровлении : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 20-23 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
671686
  Петров В.В. Малые реки Советской Башкирии / В.В. Петров. – Уфа, 1948. – 104с.
671687
   Малые реки центра Русской равнины, их использование и охрана.. – М., 1988. – 128с.
671688
   Малые реки центра Русской равнины, их использование и охрана.. – М., 1988. – 128с.
671689
  То Кам Малые скорости передачи информации в дискретных каналах без памяти. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / То Кам Ту.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
671690
  Гаврилов В.А. Малые социальные группы в социалистическом обществе / В.А. Гаврилов. – Москва, 1968. – 32с.
671691
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1972. – 456с.
671692
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1984. – 396с.
671693
   Малые страны Западной Европы: экономические проблемы.. – М., 1987. – 214с.
671694
  Смелков Ю.С. Малые сцены / Ю.С. Смелков. – М., 1984. – 48с.
671695
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы вычисления процентов, умножения и деления / Л.Г. Асатиани. – 2-е изд. – Тбилиси, 1960. – 367с.
671696
  Лауфбергер В. Малые тайны жизни / В. Лауфбергер. – Прага, 1962. – 178с.
671697
  Федынский В.В. Малые тела вселенной / В.В. Федынский, И.С. Астапович. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 48 с.
671698
  Всехсвятский С.К. Малые тела Солнечной системы / С.К. Всехсвятский. – Москва : Гос.изд.Техноко-теоретической лит-ры, 1958. – 48 с.


  Сведения о происхождении небесных тел
671699
  Всехсвятский С.К. Малые тела солнечной системы и проблемы вулканизма Земли. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – [12] с.
671700
  Дмитриева А.Д. Малые формы библиографических пособий для юношества в публичных библиотеках Санкт-Петербурга // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 47-55. – ISSN 0869-6020


  В данной статье рассматриваются результаты анкетного исследования, выполненного с целью оценки малых форм библиографических пособий в информационно-библиотечной работе с юношеством в публичных библиотеках Санкт-Петербурга.
671701
  Шмерлинг Р. Малые формы в архитектуре средневековой Грузии / Р. Шмерлинг. – Тбилиси, 1962. – 295с.
671702
   Малые формы графики "90 : Кат. выст.. – Ленинград, 1990. – 55с.
671703
  Серикова Л.Н. Малые формы лирики Алишера Навои / Л.Н. Серикова. – Ташкент, 1981. – 96с.
671704
  Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования / Б.Н. Ичитовкин. – Москва, 1991. – 204 с.
671705
  Литвин И.И. Малые химические элементы в альб-сеноманских отложениях Днепровско-Донецкой впадины / И.И. Литвин. – Харьков : ХГУ, 1964. – 123с.
671706
  Дышленко Борис Малые шведки и мимолетные упоминания о иных мирах и окрестностях = Мини-утопия : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 80-92. – ISSN 0321-1878
671707
  Наумов Б.Н. Малые ЭВМ / Б.Н. Наумов. – М, 1979. – 64с.
671708
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ / А.Н. Кабалевский. – Москва, 1986. – 224с.
671709
   Малые ЭВМ высокой производительности : Архитектура и программир.. – М., 1990. – 255с.
671710
   Малые ЭВМ и их применение. – Москва, 1980. – 231 с.
671711
   Малые ЭВМ и устройства графического вывода информации : (Сборник статей).. – Казань, 1976. – 106с.
671712
  Митропольский А.Ю. Малые элементы в донных осадках Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.121 / Митропольский А.Ю.; Грузинский политехнич. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 19л.
671713
  Кропачев А.М. Малые элементы в нижнепермских осадочных породах Среднего Предуралья и продуктах их выветривания. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кропачев А.М.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Пермь, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
671714
  Бодылевский В.И. Малый атлас ископаемых / В.И. Бодылевский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л, 1990. – 263с.
671715
   Малый атлас мира. – Москва, 1976. – 147с.
671716
   Малый атлас мира. – М., 1982. – 175с.
671717
   Малый атлас мира. – М., 1983. – 147с.
671718
   Малый атлас мира. – М., 1987. – 331с.
671719
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
671720
   Малый атлас мира.. – М., 1965. – 143, 159с.
671721
   Малый атлас мира.. – М., 1966. – 143, 159с.
671722
   Малый атлас мира.. – М., 1967. – 159, 143с.
671723
   Малый атлас мира.. – М., 1968. – 159, 143с.
671724
   Малый атлас мира.. – М., 1970. – 159, 143с.
671725
   Малый атлас мира.. – М., 1971. – 159, 143с.
671726
   Малый атлас мира.. – М., 1972. – 159, 143с.
671727
   Малый атлас мира.. – М., 1974. – 173, 147с.
671728
   Малый атлас мира.. – М., 1975. – 173, 147с.
671729
   Малый атлас мира.. – М., 1979. – 175, 147с.
671730
   Малый атлас мира.. – М., 1979. – 147с.
671731
   Малый атлас мира.. – М., 1980. – 175, 147с.
671732
   Малый атлас мира.. – Москва, 1981. – 147с.
671733
   Малый атлас мира.. – М., 1984. – 331с.
671734
   Малый атлас мира.. – М., 1985. – 331с.
671735
   Малый атлас мира.. – М., 1987. – 331с.
671736
   Малый атлас мира.. – М., 1988. – 331с.
671737
   Малый атлас мира.. – М., 1990. – 332с.
671738
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 210с.
671739
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград; Москва : Гостоптехиздат, 1953. – 240с.
671740
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1962. – 256с.
671741
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1984. – 263с.
671742
   Малый атлас СССР. – Москва, 1974. – 117, 80с.
671743
   Малый атлас СССР.. – Москва, 1973. – 117, 80с.
671744
   Малый атлас СССР.. – М., 1975. – 117, 80с.
671745
   Малый атлас СССР.. – М., 1978. – 117, 80с.
671746
   Малый атлас СССР.. – М., 1979. – 117, 80с.
671747
   Малый атлас СССР.. – М., 1980. – 118, 80с.
671748
   Малый атлас СССР.. – М., 1981. – 117, 80с.
671749
  Положенцев П.А. Малый атлас этнтомофагов / П.А. Положенцев, В.Ф. Козлов. – М., 1971. – 119с.
671750
  Грунин Михаил Малый бизнес - благие намерения государства : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 16-17
671751
  Нестеренко Ю.Н. Малый бизнес : тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю.Н. Нестеренко ; Российский гос. гуманитарный ун-т ; отв. ред. Н.И. Архипова. – Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2007. – 226с. – ISBN 978-5-7281-0920-4
671752
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 141 с. – ISBN 5-7707-6007-9
671753
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев, 1993. – 128 с. – ISBN 5-12-003407-1
671754
  Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства : монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк : Каштан, 2005. – 180 с. – ISBN 966-8292-78-2
671755
  Кочеврин Ю.Б. Малый бизнес в США / Ю.Б. Кочеврин. – М, 1965. – 166с.
671756
  Муроедова Н.К. Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 0320-8168
671757
  Филиппова С.В. Малый бизнес как фактор становления рыночной экономики / С.В. Филиппова, К.В. Ковтуненко, А. Свинарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль малого бізнесу в становленні ринкової економіки України.
671758
  Богданова Светлана Малый бизнес подкормят из бюджета : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-47 : Фото
671759
  Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика / В.А. Рубе; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2000. – 231с. – ISBN 5-7218-0269-3
671760
   Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности / А.В. Козаченко, А.Э. Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назаров. – Киев : Лібра, 2003. – 328с. – ISBN 966-7035-55-7
671761
  Муравьев А.И. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : Учебное пособие / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик; МОПО РФ. СПбГУЭФ. – 2-е дополненное и переработанное издание. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1999. – 608 c. – ISBN 5-8110-0012-Х
671762
  Панин В.А. Малый брод: Повесть. / В.А. Панин. – Алма-Ата, 1981. – 144с.
671763
  Веллер М.А. Малый гидроторф / М.А. Веллер. – Москва-Ленинград, 1932. – 95с.
671764
   Малый город. Социально-демогр. исследование небольшого города.. – Москва, 1972. – 247с.
671765
  Вернигора Наталья Малый гостиничный план // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 44-46 : фото
671766
  Марриет Ф. Малый дикарь : [Рассказ кап. Марриэта]. – Санкт-Петербург Москва : Изд. книгопрод. М.О. Вольфа ; [В тип. Ф.С. Сущинского], 1868. – [4], 310 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Экз. дефектный, отс.: ориг. обл., 1 л. фронт. (ил.). – (Сочинения капитана Марриэта ; [Т. 1])
671767
  Ананьев А.А. Малый заслон / А.А. Ананьев. – Изд.2. – Алма-Ата. – 192с.
671768
  Ананьев А.А. Малый заслон / А.А. Ананьев. – Изд.2. – Алма-Ата. – 192с.
671769
  Ананьев А.А. Малый заслон / А.А. Ананьев. – Алма-Ата, 1959. – 195с.
671770
  Кононов В. Малый и средний бизнес в Турции // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-51. – ISSN 0321-5075
671771
  Мигдзинский В.Я. Малый изгиб упругих криволинейного стержня с учетом смещения нагрузки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мигдзинский В.Я.; Акад.наук УССР.Ин-т математики., 1950. – 10 л.
671772
  Шевченко Т.Г. Малый Кобзарь Т.Г. Шевченка [Малий кобзар] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 72 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
671773
  Козлов Ю.В. Малый круг / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 267с.
671774
  Грязев В.Н. Малый Куркужин : повести / В.Н. Грязев. – Москва : Современник, 1979. – 320с. – (Новинки "Современника")
671775
  Марвич С.М. Малый мир. / С.М. Марвич. – 2-е изд. – Л., 1934. – 221с.
671776
  Воннегут К. Малый Не Промах / К. Воннегут. – Москва, 1988. – 166с.
671777
  Янин Б.Т. Малый определитель по ископаемым беспозвоночным / Б.Т. Янин; Под ред. Друщица В.В. – Москва : Московский университет, 1971. – 144с.
671778
  Самойлова Виктория Малый отель: перспективно, но проблематичено : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 70-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
671779
  Терентьев П.В. Малый практикум зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – М., 1947. – 484с.
671780
   Малый практикум по биофизике.. – М., 1964. – 408с.
671781
   Малый практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 209 с.
671782
  Землянухин А.А. Малый практикум по биохимии / А.А. Землянухин. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 128 с. : табл., ил.
671783
  Слука З.А. Малый практикум по ботанике / З.А. Слука. – М, 1971. – 112с.
671784
  Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике / Ю.П. Солдатенкова. – Москва : МГУ, 1977. – 124с.
671785
  Яшнов В.А. Малый практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – М., 1952. – 266с.
671786
  Вилкс С.Р. Малый практикум по микробиологии / С.Р. Вилкс. – Рига, 1976. – 32с.
671787
  Лемеза Н.А. Малый практикум по низшим растениям / Н.А. Лемеза, А.С. Шуканов. – Минск, 1994. – 288с.
671788
   Малый практикум по низшим растениям.. – М., 1967. – 236с.
671789
   Малый практикум по низшим растениям.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 216с.
671790
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике / Н.Н. Орлова. – М., 1975. – 120с.
671791
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике и основам генетического анализа / Н.Н. Орлова. – М., 1982. – 50с.
671792
  Херувимова В.А. Малый практикум по общему курсу биохимии. / В.А. Херувимова. – Ростов-на-Дону, 1972. – 25с.
671793
  Рево А.Я. Малый практикум по органической химии: для мед. и фармац. ин-тов., ф-тов. / А.Я. Рево, В.В. Зеленкова. – М., 1980. – 175с.
671794
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений / Д.П. Викторов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1969. – 120с.
671795
  Мауриня А Х. Викмане Малый практикум по физиологии растений / А Х. Викмане Мауриня. – Рига, 1975. – 138с.
671796
   Малый практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., перераб. – М., 1961. – 68с.
671797
  Ганюшкина Л.Г. Малый практикум по физиологии растений. / Л.Г. Ганюшкина, Л.Д. Музалеева. – Петрозаводск, 1973. – 96с.
671798
   Малый практикум по физиологии растений.. – 8-е изд., перераб. – М., 1982. – 192с.
671799
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва, 1983. – 135с.
671800
  Батуев А.С. Малый практикум по физиологии человека и животных / А.С. Батуев, И.П. Никитина. – М, 1967. – 296с.
671801
  Микоян А.С. Малый синтаксис как средство разграничения стилей / А.С. Микоян, Тер-Минасова. – М., 1981. – 214с.
671802
  Царев М.И. Малый театр / М.И. Царев. – М, 1976. – 127с.
671803
  Зограф Н.Г. Малый театр в конце 19 начале 20 века / Н.Г. Зограф. – М, 1966. – 604с.
671804
  Зограф Н.Г. Малый театр второй половины 19 века / Н.Г. Зограф. – М, 1960. – 648с.
671805
   Малый театр на фронтах Великой Отечественной войны. Сборник статей.. – М.-Л., 1949. – 168с.
671806
   Малый театр.. – М., 1957. – 14с.
671807
  Шокин А. Малый теннис / А. Шокин. – Москва, 1951. – 24с.
671808
  Майданский П.М. Малый теннис / П.М. Майданский. – М, 1953. – 64с.
671809
  Шокин А.И. Малый теннис. / А.И. Шокин. – М., 1965. – 54с.
671810
   Малый теннис. Правила соревнований.. – М., 1952. – 29с.
671811
  Келлерман Б. Малый Тибет. Индия. Слам / Б. Келлерман. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
671812
  Паулин Г. Малый толковый словарь по вычислительной технике / Г. Паулин. – М., 1975. – 296с.
671813
  Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка : 35 000 слов / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : Русский язык, 1990. – 704с.
671814
  Байцар А. Малый туристический путеводитель по Польше / А. Байцар. – Варшава : Полония, 1963. – 128с. : карты
671815
  Моэм В.С. Малый уголок / В.С. Моэм. – Минск, 1979. – 368с.
671816
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 2, вып. 4 : Почва - Уссоп. – 1909. – Стлб.1057-2216
671817
   Малыми формами - большие задачи : Из опыта использ. парт. орг. респ. оператив. форм нагляд. агитации в активизации человеч. фактора : Альбом.. – К., 1988. – 142с.
671818
  Нексе М.А. Малыш / М.А. Нексе. – М, 1934. – 157с.
671819
  Доде А. Малыш / А. Доде. – Молотов, 1957. – 244с.
671820
  Линдгрен А. Малыш и Карлсон : сказочные повести / Астрид Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – 591 с. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)


  Содерж. кн.: 1. Малыш и Карлсон / Астрид Линдгрен 2. Приключения Чиполино : сказочная повесть / Джанни Родари 3. Мэри Поппинс : сказочная повесть / Памела Трэверс 4. Маленький принц : сказка / Антуан де Сент-Экзюпери ; С рис. автора
671821
  Сабахаттин А. Малыш Хасан / А. Сабахаттин. – М, 1987. – 173с.
671822
  Доде А. Малыш; Письма с мельницы; Письма к отсутствующему; Рассказы по понедельникам / А. Доде. – Москва, 1987. – 574 с.
671823
  Федяевская В.М. Малышам на радость / В.М. Федяевская. – М, 1948. – 75с.
671824
  Ревенко М.В. Малышам о географических открытиях / М.В. Ревенко. – Москва : Педагогика, 1989. – 126с.
671825
  Чалмаев В.А. Малышев / В.А. Чалмаев. – М, 1978. – 347с.
671826
   Малыши и музы : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127с.
671827
  Гришин В.Г. Малыши открывают спорт / В.Г. Гришин, Н.Ф. Осипов. – М., 1975. – 167с.
671828
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1948. – 264с.
671829
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – 4-е изд. – Л, 1949. – 288с.
671830
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Новосибирск, 1953. – 271с.
671831
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1968. – 223с.
671832
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – М., 1975. – 213-490с.
671833
  Фурса С.Я. Малюга Віктор Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 40. – ISBN 978966-97130-0-1
671834
  Нексе М.А. Малюк / М.А. Нексе. – К, 1936. – 259с.
671835
  Гофман А Е.Т. Малюк Цахес : Твори / Ернест Теодор Амадей Гофман; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з нім. С.Сакидона і Є.Поповича. – Харків : Фоліо, 2003. – 655с. – Шифр дубл.809тГофм( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1859-6
671836
  Жаба А. Малюнки / А. Жаба. – К., 1930. – с.
671837
  Сумцов М.Ф. Малюнки з життя українського народного слова / проф. Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Діло", 1910. – [4], 144 с. – Бібліогp. показчик (по декотpих галузях укp. фольклоpу...): с. 130-144
671838
  Вівчар Г.М. Малюнки з натури / Г.М. Вівчар. – Київ, 1989. – 60с.
671839
  Шапошніков І.М. Малюнки з розвитку мови учнів : методичні розробки для вчителів / І.М. Шапошніков. – Київ : Радянська школа, 1940. – 52 с.
671840
  Жолтовський П.М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні : Альбом-каталог / П.М. Жолтовський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 286с.
671841
  Потурай О.Г. Малюнки на асфальті / О.Г. Потурай. – Львів, 1985. – 30с.
671842
  Радиш Б.І. Малюнки на променях / Б.І. Радиш. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 62 с.
671843
  Макаренко М. Малюнки П.М.Боклевського / М. Макаренко. – Київ, 1930. – 146с.
671844
  Зінківський Т.О. Малюнки справжнего житьтя [Малюнки справжнього життя] / Т. Певный [псевд.]. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 59 с.


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z.
671845
  Шевченко Т.Г. Малюнки Т. Шевченка / За аpтистичним доглядом В.В. Мате; [Офоpм. обкл. худож. М.С. Самокиша]. – Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспом. ... урож. Юж. Россіи... – Петербург : [Тип. Т-ва Р. Голикс и А. Вільбоpг]
Вип. 1. – 1911. – [4], 14, [1] с. : 30 арк. мал. – Конволют. Переплетено з 2 -ма примірниками: Малюнки Т. Шевченка, вип. 2, 1914 р.


  В кн. також передм. (без підпису), ст. О.Г. Сластіона "Шевченко у мистецтві", мал. "Шевченко в тpуні" худож. П. Ейснеpа та поpтp. Т.Г. Шевченка з офоpту В.В. Мате. - Опис малюнків [до вип. 1]: с. [2-4].
671846
  Шевченко Т.Г. Малюнки Т. Шевченка. Вип. 2 : За аpтистичним доглядом В.В. Мате // Малюнки Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспом. ... урож. Юж. Россіи... – Петербург : [Тип. Т-ва Р. Голикс и А. Вільбоpг], 1911. – Вип. 1. – [4], 30 аpк. мал. : 30 аpк. мал.


  В кн. також пеpедмова (без підпису) та мал. худож. В.І. Штеpнбеpга. - Опис малюнків [до вип. 2]: с. [2-4]
671847
  Абрамова І.В. Малюнки Тараса Шевченка та Михайла Сажина в контексті вивчення пам"яток Софії Київської // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 290-296. – ISSN 2078-0133
671848
  Гніздовський Я. Малюнки, графіка, кераміка, статті = Paintings. Prints. Ceramics. Essays. / Яків Гніздовський. – Нью-Йорк : Пролог, 1967. – 173, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
671849
  Бурдюг Є. Малюнкові проективні тести в роботі з дітьми молодшого шкільного віку: плюси та недоліки в психодіагностиці стану дитини // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 255-257
671850
  Стебельський Б. Малюнок дитини і для дитини = Childrens" art and illustration of children"s literature : відбитка із зб. ОПДЛ "Ми і наші діти" / Богдан Стебельський. – Toronto ; Ottawa : Studium research institute, 1966. – 75 с., [2] : іл. – Анот. англ. – Бібліогр.: с. 73-74
671851
  Даниленко Володимир Малюнок на замерзлому вікні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0130-5263
671852
   Малюнок на снігу: Зб. повістей та опов.. – К., 1986. – 310с.
671853
  Маркова В.Н. Малютки ПТ / В.Н. Маркова, Н.А. Гоженко. – К, 1965. – 71с.
671854
  Гасюнас И.И. Малярийные комары Литовской ССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Гасюнас И.И.; Академия наук Литовской ССР. Институт биологии. – Вильнюс, 1951. – 12 с.
671855
  Мончадский А.С. Малярийные комары Таджикистана и меры борьбы с ними. / А.С. Мончадский, А.А. Штакельберг. – Сталиабад, 1943. – 96с.
671856
  Шевченко А.К. Малярийные комары Харьковской области и борьба с ними при помощи ДДТ и гексахлорана : Автореф... канд. биол.наук: / Шевченко А. К.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1955. – 14л.
671857
  Колосов Ю.М. Малярийный комар : (популярный очерк) / Ю.М. Колосов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Свердловск, 1927. – 27 с. : ил.
671858
  Сибирякова О.А. Маляриогенные ландшафты и значение особенностей биологии переносчика малярии в Иркутской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Сибирякова О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Обл. сан.-эпидемиол. станция. – Иркутск, 1955. – 11л.
671859
  Бондарев Ю.В. Малярия / Ю.В. Бондарев. – М, 1977. – 64с.
671860
  Шингарева А.И. Малярия и борьба с нею / А.И. Шингарева. – Ленинград-Москва : Центральное т-во "Кооперативное изд-во", 1925. – 112с. : Ил.
671861
  Гаршин В. Малярі : оповідання Всеволода Гаршина / переклад з рос. Д. Пісочинець [Д.О. Ткаченко]. – Львів : Hакладом К. Паньковского ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – 34 с. : поpтp. – ([Дpібна бібліотека ; Кн. 2])
671862
  Добровольский Г.Н. Малярные и обойные работы / Г.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Киев : Высшая школа, 1988. – [28] с.
671863
  Семенов А.С. Малярные краски / А.С. Семенов. – М., 1924. – 48с.
671864
  Урсу Н.О. Малярство XVII-XIX ст. в монастирях домініканцев на теренах України // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 194-196
671865
  Малевич К. Малярство в проблемі архітектури // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 569-579.
671866
  Яців Р. Малярство Володимира Патика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 312-320. – ISSN 0868-4790
671867
  Федорук О. Малярство жесту в Одесі: Про Сергія Савченка // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 230-234. – ISBN 966-8613-25-2
671868
  Мусій М. Малярство Любомира Медвідя як художня проекція культур-філософських засад митця // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 276-277. – ISBN 966-96726-3-6
671869
  Зінченко С.В. Малярська оправа Євангелія-тетр 1631 р. зі збірки Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 316-327. – ISSN 2222-4203
671870
  Борисенко В. Малярська спадщина Тараса Шевченка в контексті візуальної антропології // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
671871
  Жаборюк А. Малярська творчість Тараса Шевченка / А. Жаборюк. – Одеса : Астропринт, 2000. – 120с. – ISBN 966-549-507-0
671872
  Созанський Й. Малярський світ симфонії С. Туркевич-Лукіянович // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 106-127. – ISSN 2310-0583
671873
  Гавдида Н. Малярський та літературний доробок Богдана Лепкого крізь призму полотен Яна Матейка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 107-114. – ISSN 0042-9422
671874
  Горняткевич Д. Малярський цикл Шевченка "Притча про блудного сина" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 167-184. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
671875
  Палинський В. Малярський час Ореста Білоуса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 152-154. – ISSN 0868-4790
671876
  Чуйко Т. Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 154-159. – ISBN 978-966-2374-12-4
671877
  Кашуба О. Малярські роботи Володимира Бурляка 1908 - 1910 років // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – C. 3-7


  До історії вітчизняного авангарду.
671878
  Зарахович Я.А. Маляс / Я.А. Зарахович. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1966. – 268 с.
671879
  Прибитько В. Малятам про пожежну безпеку (заняття з пожежної безпеки з вихованцями старшої групи ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 9-10 : фото
671880
  Кротов А.А. Мальбранш и Спиноза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 71-78. – ISSN 0042-8744
671881
  Кононенко Т.П. Мальбранш Ніколя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 357-358. – ISBN 966-316-069-1
671882
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Харьков, 1935. – 87с.
671883
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Москва, 1936. – 62с.
671884
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Київ, 1951. – 68с.
671885
  Марчюленис В. Мальва (Malva meluca Graebn.) и редька масличная (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.), их биологические особенности и химический состав в Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Марчюленис В.; Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1968. – 20л.
671886
  Горький М. Мальва и иньші оповідання / М. Горький ; В перекладах В. Гнатюка, С. Гуменюка та М. Лозинського ; [Передм. С. Гуменюка]. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1904. – 174 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 59)


  Зміст: Мальва; Серед степу; Челкаш; Зазубрина; Приятелї; Хан і його син
671887
  Винничук Ю. Мальва Ланда / Юрій Винничук. – 2-ге вид. – Київ : Піраміда, 2004. – 540с. – На тит. арк.: Краща фантастична україномовна книжка 2003 року (Міжн. асамблея фантастики "Портал-2004"). – (Fest проза). – ISBN 966-7188-94-9
671888
  Винничук Ю.П. Мальва Ланда : роман / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 601, [3] с. – ISBN 978-966-03-6856-9
671889
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1968. – 203 с.
671890
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 237 с.
671891
  Балабко О.В. Мальви у Вічному місті : Стежками українців у світах: Есеї, нариси, зарисовки / Олександр Балабко. – Київ : Фенікс, 2006. – 348с. : іл. – ISBN 966-651-302-1
671892
  Іваничук Р. Мальви. Орда : Романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
671893
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
671894
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Київ : Будинок письменників, 2012. – 412, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-1557-19-1
671895
  Мерль Р. Мальвиль : Роман / Р. Мерль. – Москва : Прогресс, 1977. – 544с.
671896
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Ростов -на-Дону, 1988. – 520с.
671897
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – М., 1990. – 591с.
671898
  Мерль Р. Мальвіль : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 407с.
671899
  Мерль Р. Мальвіль : роман / Робер Мерль ; пер. з фр. Григорій Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1980. – 394 с.
671900
   Мальвовая моль и меры борьбы с ней. – М, 1962. – 12с.
671901
  Иванычук Р.И. Мальвы : Романы / Р.И. Иванычук. – Москва : Художественная литература, 1988. – 685с.
671902
  Забашта Л.В. Мальвы на камне : поєма / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 89 с.
671903
  Правдин Л.Н. Мальвы цветут. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1961. – 69с.
671904
  Датлин С.В. Мальгашская Республика. / С.В. Датлин. – М, 1961. – 88с.
671905
  Аракин В.Д. Мальгашский язык. / В.Д. Аракин. – Москва, 1963. – 64с.
671906
   Мальгашско-русский словарь : 21000 слов / сост. Л А. Корнеев ; под ред. Ф. Ракутусона ; с прил. "Краткого очерка грамматики мальгаш. яз.", сост. проф. В.Д. Аракиным. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 646 с.
671907
   Мальдиви врятовані коралами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
671908
  Москаленко Леся Мальдиви. Всюди вода / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 52-58 : фото
671909
   Мальдиви. Перлини розкоші // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 76-77 : фото
671910
  Задирака Олександр Мальдиви. Свою горілку сюди не привезеш : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 70-71 : Фото
671911
  Хейердал Т. Мальдивская загадка : Новые архелогические приключения автора "Кон-Тики" / Т. Хейердал; Под ред. Войтова В.И. – Москва : Прогресс, 1988. – 222с.
671912
  Печуров Л.В. Мальдивская Республика. / Л.В. Печуров. – Москва : Наука, 1973. – 72с.
671913
   Мальдивський рай для робінзонів : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 121 : Фото
671914
  Будько Євген Мальдивські о-ви. Між небом і океаном // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 46-57 : фото
671915
  Кассис В.Б. Мальдивы - архипелаг без тайн. Репортаж с атоллов Экватора / В.Б. Кассис. – М., 1963. – 112 с.
671916
  Гатто Андрей Мальдивы для всех // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 68-75 : фото
671917
   Мальдивы дополнят островную картину "Арт-Тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 49
671918
  Ульянина Мирослава Мальдивы. No news no shoes / Ульянина Мирослава, Шевелев Антон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 80-87 : фото
671919
   Мальдивы. No news no shoes // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 50-57 : фото
671920
  Забелина Янина Мальдивы: погружение в лето : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 102-105 : Фото
671921
  Корецький Сергій Мальдіви моєї мрії! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97
671922
  Савчук Мальки кефалей северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: / Савчук М. Я; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 21л.
671923
   Мальована колисочка. – Київ, 1975. – 136с.
671924
  Крижанівський Б.М. Мальоване кіно України / Б.М. Крижанівський. – К., 1968. – 155с.
671925
  Пафнутій Мальований хрест : зб. поезій / Ієромонах Пафнутій. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-7821-58-6
671926
  Давиденко Я.І. Мальовнича Полтавщина : путеводитель по заповедникам и памятникам природы / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1982. – 124 с.
671927
   Мальовнича Україна. – К., 1962. – 12с.
671928
  Яцюк В. Мальовнича Україна // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 134-147. – ISBN 966-95452-3-8
671929
  Дьомін М. Мальовнича Україна і життєствердний оптимізм творчості Наталії Литовченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
671930
  Івченко Андрій Мальовничий Дністер // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41
671931
  Іщенко Лідія Мальовничий Немирів : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-38 : Фото
671932
  Івченко Андрій Мальовничі ландшафти річкових долин // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33
671933
   Мальовничі околиці Києва. Туристична подорож Трухановим островом : до 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 22 с. : іл. – ISBN 5-88500-142-1
671934
  Степанова Світлана Мальорка. Острів у мажорі : Вояж-колекція / Степанова Світлана, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-23 : Фото
671935
  Батюк В.И. Мальта - 1989 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 72-84. – ISSN 0321-2068
671936
  Щербак И. Мальта - внешнеполитический потенциал "малого островного" государства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 54-60. – ISSN 0201-7083
671937
  Фунтусова Светлана Мальта - ступени к прекрасному // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 58-59 : фото
671938
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – М., 1983. – 167с.
671939
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – М., 1986. – 61с.
671940
  Ваккарини Антонио Мальта // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 50-51 : фото
671941
  Сидоренко Віктор Мальта без віз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 52-55 : фото
671942
  Сидоренко Віктор Мальта на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 38-42 : фото
671943
  Герасимов М. Мальта палеолитическая стоянка : (Предварительные данные) результат работ 1928/29 г. / М. Герасимов. – Иркутск : Ирк. тип. изд. Власть Труда, 1931. – 34 с.
671944
   Мальта приглашает туристов-киноманов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 12 : Фото
671945
  Задорожный Олег Мальта. А был ли рыцарь? : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 100-103 : Іл.
671946
   Мальта. Английский с удовольствием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 34-36 : фото
671947
   Мальта. В поисках прелестной нимфы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 16-20 : фото
671948
  Сидоренко Віктор Мальта. Вдпочинок із розумом, або Англійська між пляжем та екскурсіями // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 50-52 : фото
671949
  Сидоренко Віктор Мальта. Вечори при свічках // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 60-65 : фото
671950
  Кадніков Олександр Мальта. Гра в історію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 26-31 : фото
671951
  Таранюк Владислав Мальта. Козаки у рицарів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-51 : Фото
671952
  Сидоренко Віктор Мальта. Ляльки та люди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 86-94 : фото
671953
  Гудзевата Марина Мальта. Морем і землею : modus vivendi / Гудзевата Марина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 74-76 : Фото
671954
  Сидоренко Віктор Мальта. Морські фігури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 42-49 : фото
671955
  Сидоренко Віктор Мальта. Острів - феста / Сидоренко Віктор, Галеа Маріо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 58-60 : фото
671956
  Хмара Віталій Мальта. Острів драйву // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 30-35 : фото
671957
  Гудзевата Марина Мальта. Піщинки в морі : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-101 : Фото
671958
  Сидоренко Віктор Мальта. Стіл серед моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 44-48 : фото
671959
  Сидоренко Віктор Мальта. Страсний Мадагаскар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 48-49 : фото
671960
  Кравченко В. Мальта. У фарватері полтики ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
671961
  Птахів Семен Мальта: з прицілом збільшення турпотоку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 34-40 : фото. – ISSN 1998-8044
671962
  Шахова Анна Мальта: многое в немногом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 50-51 : Фото
671963
   Мальта: роскошь и уединение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 25 : фото
671964
  Задорожный Олег Мальта: Слабонервных просят удалиться : Легок на подъем / Мальта // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 94-100 : Іл.
671965
   Мальтийские жемчужины // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 18-21 : фото
671966
  Парнов Е.И. Мальтийский жезл / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 414с.
671967
  Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем / Р.Ю. Печникова. – М., 1990. – 175с.
671968
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл : Роман / Д. Хеммет. – Київ : Молодь, 1972. – 148с.
671969
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл / Д. Хеммет. – К., 1992. – 142с.
671970
  Кадніков Олександр Мальто. Місто в морі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 82-87 : фото
671971
  Решетник М.Д. Мальтус (Malthus) Томас Роберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 614. – ISBN 966-316-069-1
671972
  Пестушко Валерій Мальтус мав рацію? : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52
671973
   Мальцев Василь Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 148. – ISBN 978-617-573-038-6
671974
  Бобров С.П. Мальчик : лирическая повесть / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с.
671975
  Бобров С.П. Мальчик / С.П. Бобров. – М, 1976. – 495с.
671976
  Астафьев В.П. Мальчик в белой рубахе / В.П. Астафьев. – Мм., 1977. – 591с.
671977
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – М., 1974. – 96с.
671978
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – М., 1980. – 191с.
671979
  Кайсенов К. Мальчик в тылу врага. / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1961. – 108с.
671980
  Славич С. Мальчик Дима и его женщина : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 1. – С.6-84. – ISSN 0131-8136
671981
  Шемшелевич Л.В. Мальчик и время / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1973. – 79с.
671982
  Янес Х.Я. Мальчик и девочка. / Х.Я. Янес. – Таллин, 1988. – 124с.
671983
  Шагинян Азат Мальчик и его добрые гномы / Шагинян Азат. – Ереван, 1971. – 168с.
671984
  Канивец В.В. Мальчик и жар-птица / В.В. Канивец. – Красноярск, 1982. – 193с.
671985
  Графт Мальчик и звери / Графт, Джо, де. – М., 1980. – 32с.
671986
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1960. – 172с.
671987
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1963. – 172с.
671988
  Масс А.В. Мальчик и снег: Рассказы и повесть. / А.В. Масс. – М., 1984. – 175с.
671989
  Дик И.И. Мальчик и танк / И.И. Дик. – М., 1970. – 112с.
671990
  Батров А.М. Мальчик и чайка / А.М. Батров. – Москва, 1961. – 96с.
671991
  Батров А.М. Мальчик и чайка / А.М. Батров. – Москва, 1978. – 143с.
671992
  Хорлоо П. Мальчик из Гоби / П. Хорлоо. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1979. – 144 с.
671993
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1945. – 127 с.
671994
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии. / Колдуэлл Эрскин. – М., 1956. – 128с.
671995
  Раковский Н. Мальчик из Ленинграда. / Н. Раковский. – М-Л, 1945. – 155с.
671996
  Слепыжнин С. Мальчик из саваны / С. Слепыжнин. – Свердловск, 1985. – 304с.
671997
  Лапцуй Л.В. Мальчик из стойбища : поэма и стихи / Л.В. Лапцуй; переводы. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 75 с.
671998
  Гусаров А.С. Мальчик из тайги / А.С. Гусаров. – Тюмень, 1956. – 64с.
671999
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1979. – 192с.
672000
  Бели-Кенум Мальчик из Югуру. / Бели-Кенум. – Москва, 1977. – 236с.
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,