Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>
671001
  Сорока Н. "Книга - це спадщина, залишена автором людству" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
671002
  Лілік О. "Книга болю" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 18-25. – ISSN 0130-5263


  Читацька конференція за повістю-поемою Осипа Турянського "Поза межами болю"
671003
  Лілік О. "Книга Болю" : читацька конференція за повістю-поемою Осипа Турянського "Поза межами болю".11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-46. – Бібліогр. в кінці ст.
671004
  Артюх В. "Книга буття українського народу" М. Костомарова: сакральні виміри національної самосвідомості // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 132-135
671005
  Крупницкий Дмитрий "Книга в местах лишения свободы" : о читателях и издателях лагерной зоны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 42-44. – ISSN 1727-4893
671006
   "Книга в России XVI -- начала XIX в.". – Л., 1987. – 192с.
671007
   "Книга в России до середины XIX в.". – Л., 1978. – 320с.
671008
   "Книга в России до середины XIX в.". – Л., 1985. – 151с.
671009
  Волынский А.Л. "Книга великого гнева" : Критические статьи; Заметки; Полемика / А.Л. Волынский. – Санкт-Петербург : Изд. С-Петебургского Т-ва "Труд", 1904. – VIII, LXXVIII, [2], 524 с., [11] л. ил.
671010
  Касян Л. "Книга життя" Ірини Жиленко: "Homo feriens" в автобіографічно-мемуарному дискурсі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 41-49. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто мемуарно-автобіографічну книжку відомої української поетеси-шістдесятниці Ірини Жиленко "Homo feriens", зокрема, окреслено художньо-естетичні особливості та визначено жанрово-стильові параметри твору, проаналізовано специфіку ...
671011
  Вілкул Т. "Книга Іаковъ Жидовинъ" у давньоруських ранніх джерелах і Тихонравовському хронографі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С.104-119. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються нові матеріали до історії текстів одного з перекладних візантійських джерел - "Doctrina Jacobi nuper baptisati", у давньослов"янській версії з ХІ ст. відомого як "Книга Іаков Жидовин" - та кількох давньоруських пам"яток; наголос зроблений ...
671012
  Шелковая Н.В. "Книга Йова" як зображення процесу духовного нарождення людини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 79-90. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
671013
  Христоманос К. [Книга імператриці Єлизавети : сторінки щоденника / К. Христоманос; Константінос Хрістоманос. – Афіни : Нефелі, 1987. – 234, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 2])
671014
  Гордеев Семен Клятва : [стихи] / Семен Гордеев. – Киев : Держ. літературне видавництво ; [Тип. им. М. В. Фрунзе, Харьков], 1938. – 132 с.
671015
  Бажан М.П. Клятва / М. П. Бажан. – Москва, 1942. – 32 с.
671016
  Гладков Ф. Клятва / Ф. Гладков. – Москва : Советский писатель, 1944. – 210 с.
671017
  Яшин А.Я. Клятва / А.Я. Яшин. – Челябинск, 1945. – 174с.
671018
   Клятва. – К., 1975. – 111с.
671019
  Ахтанов Т. Клятва : драм. поэма / Ахтанов Т. ; пер. с каз. Н. Гребнева. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 95 с.
671020
  аль-Хамиси Абд Клятва / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1979. – 31с.
671021
  Скляров Ю.Л. Клятва верности. / Ю.Л. Скляров. – Орджоникидзе, 1972. – 108с.
671022
  Баренбойм Е.Л. Клятва Гиппократа : повесть и рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 343 с.
671023
  Козлов А.М. Клятва Гиппократа и борьба врачей за мир против ядерной войны / А.М. Козлов. – М., 1985. – 78с.
671024
  Мацевич А.Ф. Клятва Гіппократа / А.Ф. Мацевич. – К., 1990. – 173с.
671025
   Клятва гор, 1950. – 64с.
671026
  Беловецкий В.Д. Клятва Заудина : повесть и очерки / Вадим Беловецкий ; [худож. А.Б. Арсаханов]. – Грозный : Чеч.-Инг. книжное изд-во, 1984. – 110 с. : ил.
671027
  Гамзатов Р. Клятва землей : сказания / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1990. – 221 с.
671028
  Антонов Д.И. Клятва и крест: проблема судебной присяги в древнерусской правовой культуре XVI - XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 42-53. – ISSN 2071-9574
671029
  Інгульський П.М. Клятва і пам"ять : повість, оповідання, нарис / П.М. Інгульський. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
671030
   Клятва Люка Болдуина : приключенческие повести зарубежных писателей. – Москва : Правда, 1990. – 448 с. – (Мир приключений). – ISBN 5-523-00080-1
671031
  Федоров В.И. Клятва моего сердца / В.И. Федоров. – М., 1983. – 112с.
671032
  Карягин П. Клятва на Бархане / П. Карягин. – Ашхабад, 1938. – 262с.
671033
  Гонтарук М.І. Клятва на вірність / М.І. Гонтарук, А.В. Кирєєв. – Київ, 1967. – 48с.
671034
  Філюк О.Ф. Клятва на вірність / О.Ф. Філюк. – Львів, 1988. – 155с.
671035
  Чирков А.Г. Клятва на заре. Ломоносов / А.Г. Чирков. – Л-М., 1959. – 98с.
671036
   Клятва на мече. – Л., 1991. – 158с.
671037
  Селиверстов С.Л. Клятва на пепелище / С.Л. Селиверстов. – Минск, 1965. – 278с.
671038
  Серпілін Л. Клятва над багаттям. / Л. Серпілін. – К, 1952. – 200с.
671039
  Бабенко Л.Л. Клятва народознавця (Ф.К. Вовк) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 60-64. – ISBN 5-7707-1396-8
671040
  Мамакаев М. Клятва отцов : стихи, поэма и роман / М. Мамакаев. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1980. – 247 с.
671041
  Александров Б. Клятва Отчизне : сборник песен / Б. Александров. – Москва : Военное издательство, 1984. – 144 с.
671042
   Клятва по-индийски. Керала, озеро Вембанад : 5 новых мест для брачной ночи. Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 98 : Фото
671043
  Пидсуха А.Н. Клятва после боя / А.Н. Пидсуха. – К, 1951. – 160с.
671044
  Пидсуха А.Н. Клятва после боя / А.Н. Пидсуха. – М, 1951. – 127с.
671045
  Волобуєва А. Клятва ректора // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 10 лютого (№ 16). – С. 1


  Про прийняття присяги В.В. Скопенком.
671046
  Головатый Н.И. Клятва солдата / Н.И. Головатый. – Ярославль, 1973. – 144с.
671047
  Платонов Ю.В. Клятва солдатских сердец / Ю.В. Платонов. – М., 1973. – 63с.
671048
  Новицкий И.А. Клятва Стоглава / И.А. Новицкий. – Москва : Героника, 2010. – 191, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 187-190. – ISBN 978-5-93169-062-9
671049
  Гайдар А.П. Клятва Тимура / А.П. Гайдар. – Москва, 1964. – 168с.
671050
  Гладков Т.К. Клятва у знамени / Т.К. Гладков. – М., 1978. – 127с.
671051
  Пятков Г.И. Клятва хлебом : стихи / Г.И. Пятков. – К., 1980. – 94 с.
671052
  Лисовский К.Л. Клятва. / К.Л. Лисовский. – Красноярск, 1944. – 44с.
671053
  Лифшиц В.А. Клятва. / В.А. Лифшиц. – Москва, 1944. – 47с.
671054
  Кацумото С. Клятва. / С. Кацумото. – К, 1978. – 126с.
671055
  Гладков Ф. Клятва. Записки фрезеровщика Николая Шаронова / Ф. Гладков. – М, 1944. – 112с.
671056
  Рогов И.М. Клятва. Стихи / И.М. Рогов. – Москва, 1972. – 95с.
671057
  Павленко П. Клятва: киносценарий / П. Павленко, М. Чиаурели. – Москва, 1946. – 112с.
671058
   Клятве верны. – М., 1965. – 112с.
671059
  Рибалкін В.С. Клятви в Корані // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 393-410. – ISBN 978-966-02-5736-8
671060
  Балушок В. Клятви і самозакляття українців у середньовічно–ранньомодерні часи / В. Балушок, Т. Шевчук // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 54-65. – ISSN 2664-4282
671061
  Вильбрандт А. Клятвопреступник : [Рассказы] / Георг фон дер Гебеленц ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 21 журн. "За 7 дней". – (Хронос)
671062
   Клятву верности сдержали. – М., 1982. – 384с.
671063
   Клятву верности сдержали. – Москва, 1987. – 476с.
671064
  Друян И.Л. Клятву сдержали. / И.Л. Друян. – Минск, 1975. – 207с.
671065
  Друян И.Л. Клятву сдержали. / И.Л. Друян. – Минск, 1987. – 222с.
671066
  КороткийВ.А Клячин Василь Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 369. – ISBN 978-966-02-6814-2
671067
  Біленко Василь Кльовий відпочинок у Жупі Дубровачці : Хорватія. Новий напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 42-45 : Фото
671068
  Попович М. Кльод Лєві-Строс між структурою та мітом // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 26-27
671069
  Гурко С. Кльод Сімон - лавреат Нобеля // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 433, березень : березень. – С. 6
671070
   КМДА - університет: є домовленість про співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Делегація Київської міської державної адміністрації ена чолі з головою Олександром Поповим відвідали університет. Гості відвідали Червоний корпус, здійснили об"їзд території Ботанічного саду ім. акад. О. Фоміна, студентського містечка, оглянули місце, ...
671071
  Птахив Семен КМДА забирает "Політ" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 88-89 : фото. – ISSN 1998-8044
671072
   Кмінні джунглі. – К., 1960. – 176с.
671073
  Гольдоні Карло Кмітлива красуня Розаура : комедія на три дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 113-166. – ISSN 0320 - 8370
671074
  Юхименко П.І. Кмітливим і допитливим про найцікавіше з історії. / П.І. Юхименко. – Біла Церква., 1996. – 76с.
671075
   КМУ деталізував пріоритети інноваційної діяльності на 2017-2021 роки / Прес-служба України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
671076
  Розанов И.Н. Кн. Вяземский и Пушкин : [К вопросу о литературных влияниях] / Ив. Розанов. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1915. – [2], 20 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от Ив. Розанова
671077
  Зеньковский В. Кн. С. и Е. Трубецкие // История русской философии / В.В. Зеньковский. – Москва : Академический Проект, Раритет, 2001. – С. 746-763. – (Summa). – ISBN 5-85735-139-1; 5-8291-0127-0
671078
  Винничук Юрій Кнайпи Львова / Винничук Юрій. – 2-е вид., перероб. й допов. – Львів : Піраміда, 2001. – 290с. – ISBN 966-7188-31-0
671079
  Винничук Ю. Кнайпи моєї молодості : стаття-спогад // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 11-22. – ISSN 0130-321Х


  Львів у 70-80-х. Початок 1990-х.
671080
   Кнауер Федір (Фрідріх) Іванович (1849-1917) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 202. – ISBN 978-966-439-754-1
671081
  Клименко Н.Ф. Кнауер Фрідріх (Федір) Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. – Т. 13 : Киї - Кок. – С. 373. – ISBN 978-966-02-6814-2
671082
  Іванцик Р. КНДР та Південна Корея на шляху до об"єднання // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 17 травня (№ 15). – С. 5
671083
  Жебин А.З. КНДР: время перемен? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – "Средиземноморье 21 века": государства АТР перед лицом новых вызовов. – С. 114-143. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
671084
  Кравченко В. Кнесет: крок уперед і два назад // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 3


  "Тель-Авів відомий своєю рішучістю й непоступливістю. І це в Києві добре відчувають, коли, наприклад, порушують питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Останнє десятиліття ізраїльтяни неодноразово повторювали: "Ізраїль не може ...
671085
  Абліцов В. Книг багато, а письменників - одиниці: вітчизняна література з погляду читачів і сучасних потреб // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 265-272. – ISSN 1728-9572


  Стаття містить роздуми про сучасний український літературний процес.
671086
  Ракович А.И. Книга -- наш друг. / А.И. Ракович. – Минск, 1963. – 34с.
671087
  Абольников С.Я. Книга -- твой лучший друг. / С.Я. Абольников [и др.]. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 83 с. : ил.
671088
  Тихомирова Ирина Ивановна Книга - возбудитель переживаний : концепция Н.А.Рубакина (1862-1946) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 19-23. – ISSN 1727-4893


  Николая Александровича Рубакина называют просветителем и философом ноосферного масштаба. По словам библиотековеда В.А.Бородиной, он заменил собой целый научно-исследовательский институт: сумел подойти к проблемам библиотек, книги и чтения как ...
671089
   Книга - воспитатель и друг. – Москва, 1982. – 222с.
671090
   Книга - детям. – М., 1977. – 126с.
671091
  Осипов В.О. Книга - друг и помощник агитатора / В.О. Осипов. – М, 1956. – 64с.
671092
  Болотникова Ф.Я. Книга - лучший друг. / Ф.Я. Болотникова, 1961. – 24с.
671093
  Угримова Т.А. Книга - мой друг / Т.А. Угримова, И.Я. Розенталь. – 2-е изд. – М, 1973. – 110с.
671094
   Книга - мой друг и советчик. – М., 1987. – 107с.
671095
   Книга - молодежи. – М., 1959. – 220с.
671096
  Сюндюков І. Книга - про час і людей у часі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 листопада (№ 202/203). – С. 23


  У Музеї літератури в Києві відбулося представлення нової праці професора Володимира Панченка "Кільця на древі".
671097
   Книга - учитель и друг. – Москва, 1962. – 176 с.
671098
  Мандель А.Е. Книга - фильм - ты / А.Е. Мандель. – Тула, 1979. – 92 с.
671099
  Леонтьев Н.Г. Книга - хорошая она или плохая? / Н.Г. Леонтьев. – Л, 1971. – 40с.
671100
  Пакуль Н.М. Книга / Н.М. Пакуль. – Х, 1923. – 130с.
671101
   Книга : Энциклопедия. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1999. – 800с. – ISBN 5-85270-312-5
671102
  Ильясов О. Книга "Вагзи-Азад" Доулетмамеда Азади. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильясов О.; АН Туркм.ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1963. – 17л.
671103
   Книга "Мій Шевченко" - за дванадцять годин // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  В Інституті журналістики студенти, які опановують видавничу справу та редагування, написали й підготували до друку книгу "Мій Шевченко".
671104
  Седельников А. Книга "Рай" особый вид Златоустника / А. Седельников, 1926. – [5] с. – Отд. оттиск
671105
  Гарбарук А. Книга "Російсько-українська війна (2014-2017 роки)" М. Лазаровича - важлива платформа у викладанні суспільних дисциплін у вищій школі / А. Гарбарук, І. Ковальчук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (9). – С. 57-62. – ISSN 2415-8143
671106
   Книга "Явление и смысл" Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной культуре хх века (материалы "конференции - круглого стола") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 129-170. – ISSN 0042-8744


  В январе 2014 г. в Институте философии РАН состоялся "круглый стол" "Книга "Явление и смысл" Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной культуре ХХ века", посвященный 100-летию публикации. Участники выступили с докладами по проблемам феноменологии, ...
671107
   Книга : исследования и материалы : сборник. – Москва : Книга
9. – 1964. – 440 с.
671108
   Книга : исследования и материалы : сборник. – Москва : Книга
15. – 1967. – 250 с.
671109
  Алпатов В.М. Книга А. Мейе глазами некомпаративиста // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 6 ноябрь-декабрь. – С. 3-15. – Библиогр.: Лит.: с. 15; 9 п. – ISSN 0373-658Х
671110
  Макеев М.С. Книга А.К. Голубева о Некрасове как источник изучения биографии поэта (на материале писем А.А. Буткевич к издателю) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 162-168. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
671111
  Елеонский С.Ф. Книга А.Н.Радищева "Путешествие и з Петербурга в Москву". / С.Ф. Елеонский. – М, 1952. – 32с.
671112
  Радевич-Винницький Книга акад. Петра Кононенка про Степана Бандеру та його роль в Україні і світі // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 9-14
671113
  Андрющенко В.И. Книга акционера для чтения и принятия решений / В.И. Андрющенко, Е.В. Костикова. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 208 с.
671114
  Коллинз В.Х. Книга английских идиом / В.Х. Коллинз. – Л., 1960. – 259с.
671115
   Книга античности и Возрождения о временах года и здоровье. – Москва, 1971. – 143с.
671116
   Книга Белоруссии. – Минск, 1986. – 614с.
671117
  Аввакум Книга бесед протопопа Аввакума / Аввакум (протопоп) ; [под ред. П.С. Смирнова]. – Петроград : изд. Имп. Археогр. комис. Мин нар. просв.; Тип. Я Башмаков и К*, 1917. – XVI с., 241-424 стб., [3] сумма. – Отд. оттиск из: Памятники истории старообрядчества XVII в., кн. 1
671118
  Лихачев Д.С. Книга беспокойств : Воспоминания, ст., беседы / Д.С. Лихачев. – Москва : Новости, 1991
671119
  Вакалюк-Дорошенко Книга болю / Вакалюк-Дорошенко. – Львів, 1990. – 221с.
671120
   Книга большому чертежу : или Древняя карта Российскаго государства, поновленная в розряде и списанная в книгу 1627 года. – Изд. 2. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. Акад., 1838. – 261с.
671121
   Книга большому чертежу. – М.-Л., 1950. – 231с.
671122
  Дмитерко Л. Книга боротьби : поезії / Л. Дмитерко. – Київ, 1939. – 106 с.
671123
  Презент И.И. Книга борьбы за дарвинизм : отд. оттиск из журн. "Яровизация" № 2 (11) 1937 г. / И.И. Презент. – Москва ; Одесса : Огиз-Сельхозгиз, 1937. – 9 с. – Кн. без тит. л., описана по обл..
671124
  Малишко А.С. Книга братів : Поезії / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 127с.
671125
   Книга братства.. – Москва, 1971. – 576с.
671126
  Малышко А.С. Книга братьев : Стихи и поэмы / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1954. – 112с.
671127
   Книга будет жить вечно! // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 35


  Фото памятников книги. "Никогда не будет придумано что-либо подобное книге- спобное дать вам как раз столько, сколько нужно, и никогда - слишком мало или слишком много, дать вам одному целую Вселенную" - Айзек Азимов.
671128
  Митяев А.В. Книга будущих адмиралов / А.В. Митяев. – Москва, 1979. – 331с.
671129
  Митяев А.В. Книга будущих адмиралов / А.В. Митяев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 350с.
671130
  Митяев А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев. – Москва, 1970. – 303с.
671131
  Митяев А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1974. – 367с.
671132
  Митяев А.В. Книга будущих командиров / А.В. Митяев. – 5-е изд., доп. – Москва, 1988. – 335с.
671133
  Забужко О. Книга буття. Глава четверта : повісті / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2008. – 164с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-273-2
671134
  Кожевников А.В. Книга былей и небылиц про медведей и медведиц / А.В. Кожевников. – Москва, 1983. – 110с.
671135
  Авенариус В.П. Книга былин : Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии / сост. В.П. Авенариус ; с портр. певца былин Рябинина, работы Л.А. Серякова и рис. А.В. Прохорова и Н.Н. Каразина. – 3-е изд., печ. со 2-го без перемен. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1885. – XXV, 288, XLII с., портр.


  Ил.: Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824-1881) ; Прохоров, Александр Васильевич; Каразин, Николай Николаевич (1842-1908); Спасский, Василий Васильевич (1873-1924); Рябинин, Трофим Григорьевич (1791-1885)
671136
  Авенариус В.П. Книга былин : Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии / сост. В.П. Авенариус ; с портр. певца былин Рябинина, работы Л.А. Серякова и рис. А.В. Прохорова и Н.Н. Каразина. – 4-е изд., печ. со 2-го без перемен. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1893. – XXVI, 384, XLI с., [1] л. портр.


  Ил.: Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824-1881) ; Прохоров, Александр Васильевич; Каразин, Николай Николаевич (1842-1908); Спасский, Василий Васильевич (1873-1924); Рябинин, Трофим Григорьевич (1791-1885)
671137
  Авенариус В.П. Книга былин : Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии / сост. В.П. Авенариус ; с портр. певца былин Рябинина, работы Л.А. Серякова и рис. Н.Н. Каразина, А.В. Прохорова и В.В. Спасского. – 8-е изд. – Москва : Изд. А.Д. Ступина, 1913. – XXVI, 384, XLV с., [1] л. портр.


  Ил.: Серяков, Лаврентий Авксентьевич (1824-1881) ; Прохоров, Александр Васильевич; Каразин, Николай Николаевич (1842-1908); Спасский, Василий Васильевич (1873-1924); Рябинин, Трофим Григорьевич (1791-1885)
671138
  Сладков А.С. Книга Бытие - Евангелие древности / А.С. Сладков, 1994. – 208с.
671139
  Сладков А.С. Книга Бытие - Евангелие древности. / А.С. Сладков. – Москва, 1994. – 208с.
671140
   Книга Бытия пророка Моисея в древне-славянском переводе : (Приложение к кн. "Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древне-славянском переводе") / Издал А. Михайлов. – 1900-1908. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. окр.
Вып. 3, гл. XXVI-XXXVI. – 1903. – [1], 191-310 с.
671141
   Книга в 1924 г. в СССР.. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 241 с. : табл.
671142
   Книга в 1925 году.. – Москва-Л., 1927. – 696с.
671143
   Книга в Белоруссии. – Минск
2. – 1983. – 161с.
671144
   Книга в Белоруссии. – Минск, 1988. – 187с.
671145
   Книга в борьбе за мир и социальный прогресс. – М., 1972. – 160с.
671146
  Осипов В.О. Книга в вашем доме / В.О. Осипов. – М, 1967. – 144с.
671147
  Березняк М.И. Книга в духовной жизни личности. : Автореф... Канд.социолог.наук: 09.00.11 / Березняк М.И.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики Рос.Федерации РГУ. – Ростов -на-Дону, 1992. – 19л.
671148
   Книга в жизни молодежи современного советского села.. – М., 1974. – 97с.
671149
  Лиховид Ф.Я. Книга в жизни советского общества : Лекция по курсу "Введение в специальность" для студентов библ. фак. / Ф.Я. Лиховид. – М., 1977. – 39с.
671150
  Павлова О.Г. Книга в житті педагога-музейника А.Ф. Луньова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 51-55. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
671151
  Терещенко К. Книга в життті і творчості Павла Тичини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 47-50. – ISSN 2076-9326


  Поет-модерніст ХХ сторіччя, талановитий, тонкий, оригінальний прозаїк і публіцист, критик і літературо-знавець, перекладач з вірменської, грузинської, башкир-ської, татарської, болгарської та інших мов, популяризатор кращих досягнень світової культури, ...
671152
  Люблинский В.С. Книга в истории человеческого общества. Сборник избр. книговедч. работ. / В.С. Люблинский. – М., 1972. – 327с.
671153
  Кіслова Вікторія Книга в кожному серці... (Інтерв"ю з начальником відділу реалізації видавництва "Основа" Т.В.Рудик) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 39-40 : фото
671154
  Рыбалка И.С. Книга в контексте средневековой культуры (на материале романа У. Эко "Имя розы") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 208-215


  В статье рассматривается символика книги в романе У. Эко «Имя розы» в контексте средневековой культуры с учетом постулатов постмодернистских концепций многоуровневого смысла художественного текста. Автор статьи поэтапно рассматривает смысловые нагрузки ...
671155
   Книга в культурной жизни Москвы. – М., 1987. – 190с.
671156
  Колчинский М.Л. Книга в научно-информационной деятельности. (Вопросы создания, редактирования и распространения науч. документов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Колчинский М.Л. ; Моск. гос. ун-т , Фак. журналистики , Кафедра книговедения и ред.-издат. дела. – Москва, 1966. – 28 с.
671157
   Книга в нашей жизни. – М., 1983. – 32с.
671158
  Маркова В.А. Книга в різноманітті підходів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 165-170. – ISBN 966-7352-66-8


  Подано стислий огляд певних підходів до аналізу феномену книги. Обґрунтовується необхідність застосування культурологічного підходу до зазначеного феномену.
671159
   Книга в России 1861-1881 гг.. – М.
2. – 1990. – 212с.
671160
   Книга в России XVI -- начала XIX в.. – Л., 1990. – 192 с.
671161
   Книга в России XVII - начала XIX в. : проблемы создания и распространения : сб. науч. тр. – Ленинград : [Б. и.], 1989. – 176 с.
671162
   Книга в России XVIII -- середины XIX в.. – Л., 1989. – 217с.
671163
  Розов Н.Н. Книга в России в 15 веке / Н.Н. Розов. – Ленинград, 1981. – 153 с.
671164
  Луппов С.П. Книга в России в 17 веке / С.П. Луппов. – Ленинград : Наука, 1970. – 224с.
671165
  Сапунов Б.В. Книга в России в XI-XIII вв. / Б.В. Сапунов. – Л., 1978. – 231с.
671166
  Луппов С.П. Книга в России в первой четверти XVIII века. / С.П. Луппов. – Л., 1973. – 374с.
671167
  Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. / С.П. Луппов. – Л., 1976. – 380с.
671168
  Хотеев П.И. Книга в России в середине XVIII века / П.И. Хотеев. – Л, 1989. – 140с.
671169
   Книга в России в эпоху Просвещения.. – Л., 1988. – 196с.
671170
   Книга в России до середины XIX века. – Ленинград : Наука, 1978. – 319, [1] с.
671171
  Бабурина Н.И. и др. Книга в русской и советской живописи / [сост. и авт. вступ. ст. Н.И. Бабурина и др.]. – Москва : Книга, 1989. – 45, [6] с., [49] л. : ил. : ил. – ISBN 5-212-00172-2
671172
   Книга в Сибири. – Новосибирск, 1989. – 174с.
671173
   Книга в системе международных культурных связей. – М., 1990. – 151с.
671174
  Кисилев М.И. Книга в системе средств массовой информации Великобритании : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кисилев М.И.; МГУ. Фак. журналистики. Каф-ра зарубежной печати и литературы. – М., 1980. – 22л.
671175
  Назаров А.И. Книга в советском обществе / А.И. Назаров. – Москва, 1964. – 261с.
671176
   Книга в социалистическом обществе.. – Таллин
1. – 1985. – 144с.
671177
  Маркова В.А. Книга в социально-коммуникативном пространстве: прошлое, настоящее, будущее : пер. с укр. / В.А. Маркова ; [науч. ред. и предисл. д-ра ист. наук, проф. Д.А. Эльяшевича]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2019. – 343, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-6043942-0-5
671178
   Книга в СССР.. – Москва, 1975. – 192с.
671179
   Книга в твоей жизни. – Москва : Просвещение, 1990. – 107 с.
671180
  Чирва А.Н. Книга в твоих рука / А.Н. Чирва. – М., 1985. – 144с.
671181
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – ISBN 966-02-2558-Х
Вип. 4 : Г. – 2002. – 422 с.
671182
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – ISBN 966-02-2978-Х
Вип. 5 : Д. – 2003. – 532 с.
671183
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-3345-0
Вип. 7 : З, И, І, Ї. – 2005. – 404 с.
671184
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України / ред. кол. О.С. Оніщенко (голова) [та ін.]). – ISBN 966-02-3813-4(Вип.8); 966-02-3814-2 (Ч.1)
Вип. 8, ч. 1 : К - Кн. – 2006. – 405 с.
671185
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України / ред. кол. О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін, Л.А. Дубровіна, В.Ю. Омельчук). – ISBN 966-02-3813-4(Вип.8); 966-02-4042-2 (Ч.2)
Вип. 8, ч. 2 : Ко - Кя. – 2006. – 489с.
671186
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-4177-1
Вип.9 : Л. – 2006. – 340 с.
671187
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ : НБУВ. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 966-02-3241-1(серія); 978-966-02-4322-4(Вип.10)
Вип. 10 : М. – 2007. – 486 с.
671188
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд. : В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (гол.), Л.В. Бєляєва, Л.А. Дубровіна та ін.). – ISBN 978-966-02-6085-6
Вип. 14 : Р. – 2011. – 407, [1] с.
671189
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-02-6459-2
Вип. 15, ч. 1 : С - См. – 2012. – 587, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671190
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-02-6459-2
Вип. 15, ч. 2 : Сн - Сю. – 2012. – 587, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671191
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, Л.М. Ковінченко та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук ]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6659-9
Вип. 16 : Т. – 2013. – 475, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671192
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7079-4
Вип. 17 : У / ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот. до друку: В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – 2014. – 699, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671193
   Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7288-0
Вип. 18 : Ф, Х, Ц. – 2014. – 439, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671194
   Книга в Україні друга половина XIX - початок XX ст.(1861-1917) : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 966-7111-00-8
Вип.1 : А. – 1996. – 222с.
671195
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – ISBN 966-02-1343-3
Вип. 2 : Б. – 1999. – 365 с.
671196
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-2275-0
Вип. 3 : В. – 2001. – 336с.
671197
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., доповнили: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / НАНУ ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5691-0
Вип. 13, ч. 1 : П - По. – 2010. – 511 с.
671198
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., доповнили : В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського ; редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5692-7
Вип. 13, ч. 2 : По - Пя. – 2010. – 517 с.
671199
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-02-7926-1
Вип. 19 : Ч-Я / [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред.: В.Ю. Омельчук]. – 2016. – 663, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671200
   Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-8250-6
Вип. 20 : Додаток А-Я / [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В.С. Гоїнець та ін. ; наук. ред.: В.Ю. Омельчук]. – 2017. – 499, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
671201
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. – Київ. – (Національна бібліографія України / НАНУ; НБУ ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 966-02-3242-X
Вип. 6 : Е, Є, Ж. – 2004. – 268с.
671202
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук ]. – Київ. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Оніщенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-4454-2(Вип.11)
Вип. 11 : Н. – 2008. – 340 с.
671203
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-523-4(Вип.12); 978-966-02-5241-7(Ч. 2)
Вип. 12, ч. 2 : От - Ош. – 2009. – 616 с.
671204
   Книга в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5239-4(Вип.12); 978-966-02-5240-0(Ч. 1)
Вип. 12, ч. 1 : О - От. – 2009. – 672 с.
671205
  Новиков О. Книга в цифре: сегодня и завтра // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 40-43. – ISSN 1726-6726


  Обсуждение перспектив развития рынка электронных книг в России.
671206
  Никишов С. Книга В. И. Ленина "Материализм и эмприокритицизм" -- образец партийной, непримиримой критики враждебных марксизму философских течений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Никишов С. ; МГУ. – Москва, 1951. – 16 с.
671207
  Готт В.С. Книга В.И. Ленина "Матереализм и эмпириокритицизм" и современная физика / В.С. Готт. – М, 1979. – 64с.
671208
  Гильман М.И. Книга В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм"-классический труд марксистской философии / М.И. Гильман. – Алма-Ата, 1960. – 32с.
671209
   Книга В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" - гениальное произведение творческого марксизма. – Минск, 1981. – 124с.
671210
   Книга В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" и некоторые проблемы современного философского знания. – М., 1989. – 119с.
671211
   Книга В.И. Ленина "Что делать?" (1902-1 : Краткий список лит-ры. – Москва : Гос. публ. истор. б-ка, 1952. – 5 с.
671212
  Клочко В.Ф. Книга В.И. Ленина "Шаг вперед, два шага назад". / В.Ф. Клочко. – 2-е изд. – М., 1971. – 55с.
671213
  Карпиленко С.Т. Книга В.И.Ленина "Детская болезнь "левизны" в коммунизме" / С.Т. Карпиленко. – Л., 1970. – 58с.
671214
   Книга В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" - важнейший этап в развитии марксистской философии. – Москва, 1959. – 450 с.
671215
   Книга В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" и современное мышление. – Горький, 1989. – 146с.
671216
   Книга В.И.Ленина "Материализм, как высшая стадия капитализма" и современность. – Горький, 1966. – 104 с.
671217
   Книга В.И.Ленина "Материализм, как высшая стадия капитализма" и современность. – Саратов : Коммунист, 1970. – 106 с.
671218
   Книга В.И.Ленина "Что делать?" и местные партийные организации России. – Пермь, 1972. – 529с.
671219
   Книга В.І. Леніна "Дитяча хвороба "лівізни" в комунізмі" / М.М. Матвійчук, Ф Остапенко, П, , . – Київ, 1957. – 43с.
671220
  Шлепаков М.С. Книга В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" - могутня зброя в боротьбі проти сучасної буржуазної філософії і ревізіонізму / М.С. Шлепаков. – Київ, 1959. – 50с.
671221
  Скоробогатов В.П. Книга В.І.Леніна "Дві тактики соціалдемократії в демократичній революції / В.П. Скоробогатов. – Київ, 1954. – 32с.
671222
   Книга ведет в жизнь. – М., 1964. – 264с.
671223
  Сандерсон А. Книга Великих джунглей. / А. Сандерсон. – М, 1998. – 395с.
671224
  Благой Д.Д. Книга великой ненависти и великой любви / Д.Д. Благой. – Москва-Л., 1950. – 38с.
671225
  Рыленков Н.И. Книга верности / Н.И. Рыленков. – Москва, 1961. – 125с.
671226
  Решетников Л.В. Книга верности: Стихи. / Л.В. Решетников. – М., 1978. – 446с.
671227
  Чорногуз О.Ф. Книга веселих порад : гумор і сатира / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 184 с.
671228
  Доля-Попов Книга веселої мудрості / Доля-Попов. – Київ, 1968. – 832с.
671229
  Голованівський С.О. Книга визнань : нові поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 94 с.
671230
   Книга виноградаря. – М., 1959. – 632с.
671231
  Гальченко С. Книга во славу двох українських геніїв // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 14


  Книга українського історика Володимир Мельниченка "Михайло Грушевський: "Шевченко - святий національний прапор" : 100 історій і розповідей про двох українських геніїв / В. Ю. Мельниченко. – Київ: Либідь, 2017. – 440 c.
671232
   Книга вожатого. – М., 1947. – 472с.
671233
   Книга вожатого. – К., 1949. – 408с.
671234
   Книга вожатого. – 6-е изд. перераб. доп. – М., 1972. – 351с.
671235
  Коэльо П. Книга воина света / Пауло Коэльо ; [пер. с португ.: А. Богдановский]. – Киев : София, 2003. – 159, [1] с. : ил. – ISBN 966-7319-96-2; 966-8035-32-1
671236
  Коэльо П. Книга воина света / Пауло Коэльо; Пер. с порт. А. Богдановский. – Київ : София, 2004. – 160с. – ISBN 966-7319-96-2; 966-8035-32-1
671237
  Слонимский М.Л. Книга воспоминаний / М.Л. Слонимский. – Москва-Л., 1966. – 247с.
671238
  Марков П.А. Книга воспоминаний / П.А. Марков. – М : Искусство, 1983. – 607 с.
671239
   Книга времени. – Казань, 1967. – 111с.
671240
  Бондарь А.А. Книга времени / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 223, [1] с. – (Универсальная мировоззренческая доктрина). – ISBN 978-966-139-072-9
671241
  Бейлина Н.В. Книга встреч : роман / Н.В. Бейлина ; ил. П.Г. Пономаренко. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное изд-во, 1968. – 295 с. : ил.
671242
  Завальнюк Л.А. Книга встреч : стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110с.
671243
  Баженов А. Книга Второзакония : (Исагог. исслед.) / [А. Баженов]. – Киев : тип. АО "Петр Барский в Киеве", 1916. – [2], 146 с. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л.
671244
  Борхес Х.Л. Книга вымышленных существ / Хорхе Луис Борхес. – СПб. : Азбука, 1999. – 192с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00007-8
671245
  Коломнин В. Книга вычисления процентов и учета и их... / В. Коломнин. – 3-е изд. – М. – 398, 272, 75с.
671246
  Шкляревский А.С. Книга г. Вересаева перед судом психологии : [Рец. на ст. проф. И.А. Сикорского. "О книге В. Вересаева. "Записки врача"] / [соч.] А.С. Шкляревского, бывш. проф. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Киевская газета, № 329, 1902
671247
   Книга генетического фонда фауны Казахской ССР.. – Алма-Ата : Наука
1. – 1989. – 215с.
671248
  Ищенко Т.Н. Книга Геннадия Лобастова «Диалектика разумной формы и феноменология безумия» как источник педагогической рефлексии и поиска разумных форм деятельности в образовательном процессе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 131-145. – ISSN 1811-0916


  В статье представлены идеи философа Г. В. Лобастова, позволяющие рассмотреть проблемы формирования мыслящей способности человека, по сути – проблемы образования. Особую значимость имеют классические философские идеи, отражающие движение разумной формы, ...
671249
  Веремійчик О. Книга Георгія Шибанова "Нестор Городовенко" - про першого художнього керівника і головного диригента капели "Думка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
671250
   Книга героев. – Казань
1. – 1946. – 175с.
671251
   Книга года - 2019 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 153-163. – ISSN 0131-8136


  В 21-й раз подведены итоги Всеукраинского рейтинга "Книжка року". Рейтинг книг.
671252
   Книга года"2017 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 220-232. – ISSN 0131-8136
671253
   Книга года"2020 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 150-168. – ISSN 0131-8136
671254
   Книга графика : каталог. – Москва : Советский художник, 1978. – [12, 16, 12, 12, 12 ] с.
671255
  Попович О.С. Книга Д. Гребера про примарну роботу, яка викликає дискусії й будить думку // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 156-160. – ISSN 1560-4926
671256
   Книга дворцовых интриг : Евнухи у кормила власти в Китае. – Москва : Наталис, 2002. – 431 с. – (Восточная коллекция). – ISBN 5-8062-0056-6
671257
  Рашидов Ш.Р. Книга двух сердец : киносценарий / Ш.Р. Рашидов, В.С. Виткович. – Ташкент : Обьед. изд-во "Кзыл Узбекистана" и "Правда Востока", 1959. – 59 с.
671258
   Книга деяний Ардашира сына Папака. – М., 1987. – 162с.
671259
  Микульский Дмитрий Книга диковинных странствий : великие путешественники / Микульский Дмитрий, Новотный Николай // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 42-56
671260
  Сычев Н. Книга династий : Древний мир, Европа, Азия, Америка, Африка, Океания / Николай Сычев. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2005. – 959, [1] с. – Библиогр.: c. 936-952. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-17-032495-2
671261
  Жалило Б. Книга директора по сбыту : практические рекомендации и аудиотренинг / Борис Жалило. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2008. – 320 с. + CD-ROM. – (Совет директоров). – ISBN 978-5-91180-732-0
671262
  Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник / М.Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 560с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-34-Х
671263
  Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник / Микола Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 560с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-35-8
671264
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1940. – 411 с.
671265
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1972. – 336с.
671266
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 336 с.
671267
  Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – Київ, 1978. – 327с.
671268
  Макаренко А.С. Книга для батьків. / А.С. Макаренко. – К, 1980. – 328с.
671269
  Захарчук Татьяна Викторовна Книга для библиотекаря : баланс спроса и предложения / Захарчук Татьяна Викторовна, Кузнецова Ольга Леонидовна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 41-43. – ISSN 1727-4893


  В 2007 году в России вышло 108 тысяч наименований книг. Это абсолютный рекорд. Для сравнения, в СССР выходило не более 70-80 тысяч наименований, включая литературу на национальных языках, хотя сегодня тиражи значительно уменьшились.
671270
  Недайнова Т.Б. Книга для внеклассного и семейного чтения : (5 класс) : навчальний посібник / Т.Б. Недайнова, М.В. Заремба ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-617-215-3
671271
  Аллилуева С.И. Книга для внучек: Путешествие на Родину : путешествие на родину / С.И. Аллилуева. – Репринт. изд. – Москва : Новости, 1992. – 163 с.
671272
  Шкляєва О.С. Книга для вчителя до підручника французької мови. 6 клас середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1970. – 189с.
671273
  Шкляєва О.С. Книга для вчителя до підручника французької мови. 6 клас середньої школи / О.С. Шкляєва. – 2-е вид. – К., 1976. – 192с.
671274
  Недогибченко І.Ю. Книга для дітей в Україні: до проблем якості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 90-96


  У статті розглядається інфраструктура дитячого українського книговидавництва. Автор класифікує видавництва дитячої книги за рівнем дотримання стандарту ДСТУ 29.6-2002 та аналізує його вплив на загальну якість дитячої книги. This article is about ...
671275
  Лин-Лин Книга для домашнего чтения на китайском языке / Лин-Лин, П.М. Устин. – М., 1986. – 108с.
671276
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – М, 1966. – 228с.
671277
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке / И М. Дубровин, . – 2-е изд. – М, 1973. – с.
671278
  Дубровин И М. Книга для ежедневного чтения на английском языке = The everyday english almanac for boys and girls / И М. Дубровин, . – 2-е изд. – Moscow, 1978. – 223 с.
671279
  Потоцкая В.В. Книга для классического чтения для 9-10 кл. с. ш. / В.В. Потоцкая. – М., 1940. – 160с.
671280
  Васина-Гроссман Книга для любителей музыки / Васина-Гроссман. – Москва : Музгиз, 1962. – 168 с.
671281
  Романенко В.Н. Книга для начинающего исследователя-химика / В.Н. Романенко, А.Г. Орлов, Г.В. Никитина. – Ленинград : Химия, 1987. – 279 с.
671282
  Водовозов В. Книга для первоначального чтения : для старшего возраста и для взрослых : до 65 рисунков и табл. чертежей / В. Водовозов ; рис. исполены Пановым и Васнецовым и гравированы Рашевским, чертежи - Матте. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1883. – [VIII], 604 с., [2] л. ил. : ил.


  Содержит: Рассказы о животных и растениях жаркого пояса, рассказы из физики, из астрономической и физической географии, описание всех стран земного шара (исключая Европы) и племен, их населяющих; рассказы из путешествий, более подробное географическое ...
671283
  Вишнякова Т.А. Книга для преподавателя : (к комплексу учебных пособий по русскому языку для студентов-иностранцев технических вузов) / Т.А. Вишнякова. – Москва : Русский язык, 1977. – 215с.
671284
  Вишнякова Т.А. Книга для преподавателя / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 190с.
671285
   Книга для преподавателя к Учебнику русского языка. – Москва, 1987. – 243с.
671286
   Книга для преподавателя к учебному комплексу по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологических вузов СССР. : (естественнонаучный профиль). Практическая грамматика. – Москва : Русский язык, 1989. – 332с.
671287
  Брускин В.Я. Книга для радиомастера / В.Я. Брускин, Н.Я. Штехман. – Москва, 1967. – 247 с.
671288
  Межжерина В. Книга для разумения : Вселенная. Экология. Культура. Ноосфера / В. Межжерина; Виталий Межжерин. – Київ : Логос, 2004. – 284с. – ISBN 966-581-506-7
671289
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – Ростов-на-Дону, 1981. – 302с.
671290
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – Л, 1981. – 319с.
671291
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – М, 1985. – 448с.
671292
  Макаренко А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – К, 1987. – 382с.
671293
  Макаренко А.С. Книга для родителей : К 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко. – Москва : Педагогика, 1988. – 304с. : ил. – (Б-ка для родителей)
671294
   Книга для родителей. – Минск, 1992. – 364с.
671295
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – М, 1949. – 340с.
671296
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – Свердловск, 1950. – 360с.
671297
  Макаренко А. Книга для родителей. / А. Макаренко. – Минск, 1951. – 300с.
671298
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1954. – 352с.
671299
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1968. – 359с.
671300
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Минск, 1976. – 352с.
671301
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Кишинев, 1977. – 352с.
671302
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1983. – 160с.
671303
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – Новосибирск, 1983. – 319с.
671304
  Макаренко А.С. Книга для родителей. / А.С. Макаренко. – М, 1986. – 446с.
671305
   Книга для самостоятельного чтения на иностранных языках. – М., 1949. – 8с.
671306
  Маркуша А.М. Книга для сыновей и для пап / А.М. Маркуша. – Москва : Педагогика, 1990. – 173с.
671307
  Козлов Н.И. Книга для тех, кому нравится жить, или Психология личностного роста / Николай Козлов. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 5-7805-0634-5
671308
  Медведева И.Я. Книга для трудных родителей / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – М, 1994. – 269с.
671309
  Шкляева А.С. Книга для учителя / А.С. Шкляева. – М., 1965. – 64с.
671310
  Старков А.И. Книга для учителя / А.И. Старков. – 4-е изд. – М., 1969. – 208с.
671311
  Фоломкина С.К. др. Книга для учителя / С.К. др. Фоломкина. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 232 с.
671312
  Угримова Т.А. Книга для учителя / Т.А. Угримова. – М, 1970. – 112с.
671313
  Фоломкина С.К. Книга для учителя / С.К. Фоломкина. – 3-е изд. – М, 1972. – 232с.
671314
  Фоломкина С.К. др. Книга для учителя / С.К. др. Фоломкина. – 4-е изд. – М, 1974. – 232с.
671315
  Кулигина А.С. Книга для учителя / А.С. Кулигина. – 3-е изд. – М., 1977. – 182с.
671316
  Уайзер Г.М. Книга для учителя : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1979. – 256с.
671317
  Старков А.П. Книга для учителя : 4 кл. / А.П. Старков. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 272с.
671318
  Богородицкая В.Н. Книга для учителя / В.Н. Богородицкая. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
671319
  Бим И.Л. Книга для учителя / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1990. – 158с.
671320
   Книга для учителя вспомогательной школы. – М., 1955. – 440с.
671321
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 174с.
671322
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – М., 1978. – 174с.
671323
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 3-е изд., перераб. – М., 1985. – 176с.
671324
  Рогова Г.В. Книга для учителя к учебнику "Английский язык за два года". / Г.В. Рогова. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 176 с.
671325
  Лейс Р.Я. Книга для учителя к учебнику "Немецкий язык" 5 кл. / Р.Я. Лейс, Т.Э. Вальтер. – 2-е изд. – М., 1988. – 120с.
671326
  Лейс Р.Я. Книга для учителя к учебнику "Немецкий язык. 5-й класс" для школ с преподаванием немецкого (родного) языка / Р.Я. Лейс, Т.Э. Вальтер. – М., 1983. – 128с.
671327
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – Москва, 1986. – 77с.
671328
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 77с.
671329
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 10 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – М, 1974. – 144с.
671330
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 77с.
671331
  Шавернева Л.И. дрю Книга для учителя к учебнику английского языка для 1У класса школ с преподаваанием ряда предметов на английском языке / Л.И. дрю Шавернева. – 2-е дораб. изд. – М, 1986. – 173с.
671332
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 7-е изд. – Москва, 1978. – 207с.
671333
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 192с.
671334
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 5-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – Москва, 1989. – 237с.
671335
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – Москва, 1982. – 159с.
671336
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 159с.
671337
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 3-е изд. – Москва, 1985. – 159с.
671338
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – Москва, 1990. – 191с.
671339
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 128с.
671340
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 155с.
671341
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 128с.
671342
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 128с.
671343
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 4-е изд. – Москва, 1989. – 158с.
671344
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва : Просвещение, 1970. – 158 с.
671345
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – М., 1970. – 128с.
671346
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.П. Старков. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с.
671347
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 3-е. – М., 1974. – 128с.
671348
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва, 1971. – 144с.
671349
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 5-е изд. – Москва, 1981. – 144с.
671350
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – Москва, 1984. – 96с.
671351
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8-ого класса средней школы / А.П. Старков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 89с.
671352
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 8 класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 3-е. – М., 1975. – 142с.
671353
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-10 классов средней школы / А.П. Старков. – Москва, 1977. – 270с.
671354
  Слободчиков А.А. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9-11 классов вечерней школы / А.А. Слободчиков. – Москва : Просвещение, 1978. – 127 с.
671355
  Слободчиков А.А. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9-11 классов вечерней школы / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
671356
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – Москва, 1973. – 159с.
671357
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 159с.
671358
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – Москва, 1985. – 79с.
671359
  Старков А.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 9-ого класса средней школы / А.П. Старков, Б.С. Островский. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 77с.
671360
  Уайзер Г.М. Книга для учителя к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – Москва, 1973. – 128с.
671361
  Шавернева Л.И. дрю Книга для учителя к учебнику английского языка для IV класса школ с преподаваанием ряда предметов на английском языке / Л.И. дрю Шавернева. – М, 1983. – 160с.
671362
  Хрусталева Л.В. Книга для учителя к учебнику английского языка для VI класса школ с углубленным изучением английского языка / Л.В. Хрусталева. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
671363
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – М., 1971. – 142с.
671364
  Климентенко А.Д. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса средней школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 142с.
671365
  Богородицкая В.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка для VIII класса школ с углубленным изучением английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1989. – 140с.
671366
  Шавернева Л.И. Книга для учителя к Учебнику английского языка для ІУ класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке. / Л.И. Шавернева. – 2-е изд., дораб. – М., 1986. – 173с.
671367
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 10-го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова. – Москва : Просвещение, 1986. – 78, [1] с.
671368
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 11-го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 77, [2] с. – ISBN 5-09-001579-1
671369
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4-го класса средней школы / В.А. Белоусова, И.В. Крымова, Д. Баскес. – Москва : Просвещение, 1980. – 193 с. : ил.
671370
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 4-го класса средней школы / В.А. Белоусова, И.В. Крымова, Д. Баскес. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 193 с.
671371
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 5-го класса средней школы / В.А. Белоусова. – Москва : Просвещение, 1989. – 221, [2] с. – ISBN 5-09-001577-5
671372
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 6-го класса средней школы / В.А. Белоусова, И.В. Крымова, Д. Баскес. – Москва : Просвещение, 1982. – 143 с. : ил.
671373
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 7-го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова, Д. Баскес. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с.
671374
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 7-го класса средней школы / В.А. Белоусова, И.В. Крымова, Д. Баскес. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 146 с. – ISBN 5-09-001043-9
671375
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебнику испанского языка для 8-го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова, Д. Баскес. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 128 с. – ISBN 5-09-001578-3
671376
  Стродт Л.М. Книга для учителя к учебнику немецкого язык для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Л.М. Стродт. – 3-е изд. – М., 1983. – 128с.
671377
  Гез Н.И. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез. – М., 1973. – 176с.
671378
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез. – 2-е изд. – М., 1975. – 176с.
671379
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1990. – 78с.
671380
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – 5-е изд. – М., 1982. – 175с.
671381
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 3-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – Москва : Просвещение, 1977. – 192 с.
671382
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса среденй школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1984. – 288с.
671383
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1986. – 288с.
671384
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 352с.
671385
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 4 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1980. – 352с.
671386
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 5-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – М., 1978. – 103с.
671387
  Стродт Л.М. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 5-го класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / Л.М. Стродт. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 103с.
671388
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1984. – 176с.
671389
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – Москва, 1982. – 160с.
671390
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1984. – 160с.
671391
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – 3-е изд., дораб. – М., 1985. – 88с.
671392
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1979. – 96с.
671393
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – 2-е изд., дораб. – М., 1983. – 96с.
671394
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 7 класса / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
671395
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 7 класса / И.Л. Бим. – 5-е изд. – Москва, 1981. – 160с.
671396
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса средней школы. / И.Л. Бим. – М., 1983. – 144с.
671397
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1984. – 96с.
671398
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 94с.
671399
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1990. – 141с.
671400
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9-10 классов средней школы / Н.И. Гез. – М., 1978. – 270с.
671401
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9-10 классов средней школы / Н.И. Гез. – 2-е изд., испр. – М., 1982. – 255с.
671402
  Витлин Ж.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) и заочной школы / Ж.Л. Витлин. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1987. – 155с.
671403
  Витлин Ж.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) школы / Ж.Л. Витлин. – Москва, 1979. – 176 с.
671404
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1990. – 94с.
671405
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1972. – 191с.
671406
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 191с.
671407
  Гез Н.И. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1977. – 191с.
671408
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1985. – 80с.
671409
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 79с.
671410
  Каменецкая Н.П. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для II класса школ с углубленным изучением немецкого языка. / Н.П. Каменецкая, Г.В. Яцковская. – М., 1990. – 159с.
671411
  Соколова Н.Б. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для VII класса школ с углубленным изучением немецкого языка. / Н.Б. Соколова. – Изд. 2-е. – М., 1988. – 144с.
671412
  Бим И.Л. Книга для учителя к Учебнику немецкого языка для VII класса. / И.Л. Бим. – М., 1970. – 192с.
671413
  Стродт Книга для учителя к учебнику немецкого языка: Для 4 кл. школ с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Стродт, Л..М. – 2-е изд. – М., 1977. – 120с.
671414
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецкогоо языка для 5 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – Москва, 1981. – 176с.
671415
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику немецого языка для 10 класса средней школы / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1986. – 78с.
671416
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебнику нечецкого языка для 5 класса средней школы. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1983. – 176с.
671417
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 10 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – Москва : Просвещение, 1986. – 80 с.
671418
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 10 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 79с.
671419
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 11 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1989. – 79с.
671420
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – Москва, 1980. – 320с.
671421
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 4-е изд. – Москва, 1986. – 255с.
671422
  Слободчиков В.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для 4 класса средней школы / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 5-е изд. – Москва, 1989. – 255с.
671423
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1984. – 192с.
671424
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – М., 1972. – 264с.
671425
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 303 с.
671426
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса / А.С. Шкляева, Т.А. Угримова. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1977. – 288 с.
671427
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – Москва, 1981. – 192с.
671428
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1983. – 192с.
671429
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва, 1984
671430
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
671431
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1974. – 192 с.
671432
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – Москва : Просвещение, 1977. – 192 с.
671433
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французского языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 191 с.
671434
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 7-го класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1983. – 128с.
671435
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1984. – 88с.
671436
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 88 с.
671437
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 8 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М., 1989. – 124с.
671438
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9-10 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – М., 1978. – 223с.
671439
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9-10 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – 2-е изд. – М., 1982. – 223с.
671440
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1985. – 80с.
671441
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1986. – 78с.
671442
  Шапко А.П. Книга для учителя к учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 86с.
671443
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – М., 1972. – 182с.
671444
  Кулигина А.С. Книга для учителя к Учебнику французского языка для 9 класса средней школы / А.С. Кулигина, Е.Б. Ройзенблит. – 2-е изд. – М., 1974. – 182с.
671445
  Чистякова Т.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для II класса школ с преподаванием ряда предметов на французском языке. / Т.А. Чистякова, Н.М. Касаткина. – М., 1983. – 200с.
671446
  Чистякова Т.А. Книга для учителя к учебнику французского языка для II класса школ с углубленным изучением французского языка / Т.А. Чистякова, Н.М. Касаткина. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 200с.
671447
  Угримова Т.А. Книга для учителя к Учебнику Французского Языка сред. школы / Т.А. Угримова. – 2-е изд. – М, 1973. – 112с.
671448
  Угримова Т.А. Книга для учителя к Учебнику Французского Языка сред. школы / Т.А. Угримова. – 3-е изд. – М, 1974. – 112с.
671449
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французскогоо языка для 5 класса / А.С. Шкляева, угримова. – Москва, 1968. – 264с.
671450
  Шкляева А.С. Книга для учителя к учебнику французскогоо языка для 6 класса / А.С. Шкляева. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 192 с.
671451
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 2-е изд. – М, 1982. – 287с.
671452
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 3-е изд. – М, 1985. – 256с.
671453
  Есипович К.Б. Книга для учителя к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович. – 4-е изд. – М, 1989. – 240с.
671454
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1977. – 103 с.
671455
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1981. – 104 с.
671456
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд.3-е. – Москва : Просвещение, 1985. – 104 с.
671457
  Ангелевич А.Е. Книга для учителя к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1989. – 102, [2] с.
671458
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебному пособию по испанскому языку для 10-го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 71, [1] с. – ISBN 5-09-001803-0
671459
  Белоусова В.А. Книга для учителя к учебному пособию по испанскому языку для 9-го класса средней школы / В.А. Белоусова, Э.И. Соловцова. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 93, [2] с. – ISBN 5-09-001802-2
671460
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 5 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1990. – 222с.
671461
  Бим И.Л. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для 6 класса средней школы / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1990. – 109с.
671462
  Яцковская Г.В. Книга для учителя к учебному пособию по немецкому языку для V класса школ с углубленным изучением немецкого языка / Г.В. Яцковская, Н.П. Каменецкая. – М., 1990. – 125с.
671463
  Кулигина А.С. Книга для учителя к учебному пособию по французскому языку для 8 - 9 классов средней школы / А.С. Кулигина, Л.С. Войнова. – 2-е изд. дораб. – М., 1992. – 93с.
671464
  Пассов Е.И. Книга для учителя к факультативному курсу по нем. яз. для 10-11 классов средней школы / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1991. – 61с.
671465
  Пассов Е.И. Книга для учителя к факультативному курсу по нем. яз. для 7-8 классов средней школы. / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1987. – 120с.
671466
  Диксон Р.Р. Книга для учителя к экспериментальному учебнику английского языка для VI класса / Р.Р. Диксон, А.П. Старков. – М., 1966. – 144с.
671467
  Ройзенблит Е.Б. Книга для учителя французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1966. – 184с.
671468
  Ройзенблит Е.Б. Книга для учителя французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1966. – 184с.
671469
  Стродт Л.М. Книга для учителя. / Л.М. Стродт. – М., 1971. – 190с.
671470
  Бим И.Л. Книга для учителя. / И.Л. Бим. – 2-е изд. – М., 1985. – 144с.
671471
  Шапко А.П. Книга для учителя. 6 кл. / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – М., 1982. – 161с.
671472
  Шапко А.П. Книга для учителя. 6 кл. / А.П. Шапко, В.А. Слободчиков. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1990. – 190с.
671473
  Борисов Ю.Б. Книга для учителя. К "Учебнику англ. яз. для 2 класа школ с преподпавани ем ряда предметов на иностр. яз." / Ю.Б. Борисов. – М., 1966. – 67с.
671474
  Климентенко А.Д. Книга для учителя. К учебнику англ. яз. для VII кл. сред. школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 128с.
671475
  Соколова Н.Б. Книга для учителя. к учебнику немецкого языка для VII класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – М., 1984. – 144с.
671476
  Климентенко А.Д. Книга для учителя: К учебнику англ. яз. для 7-го кл. сред. школы / А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М., 1977. – 128с.
671477
  Климентенко А.Д. Книга для учителя: К учебнику англ. яз. для 8-го кл. сред. школы / А.Д. Климентенко, Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М., 1978. – 144с.
671478
  Ваганов В.П. Книга для читання англійською мовою / В.П. Ваганов. – Київ, 1963. – 110с.
671479
   Книга для читання англійською мовою. – К., 1965. – 59 с.
671480
  Фомін Л.І. Книга для читання англійською мовою / Л.І. Фомін. – К., 1966. – 77с.
671481
  Запорожченко Н.Є. Книга для читання англійською мовою Для учнів 7-9-х класів : для учніяв 7-9 кл. / Н.Є. Запорожченко, О.В. Гречина. – Київ, 1965. – 58с. – (Шкільна бібліотека (англійською мовою))
671482
  Носова Н.М. Книга для читання англійською мовою на побутову тематику / Н.М. Носова. – Київ, 1965. – 108с.
671483
  Носова Н.М. Книга для читання англійською мовою на побутову тематику : для учнів старш. кл. та студ. вузів / Н.М. Носова. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 124с.
671484
  Лебедев А.І. Книга для читання з географії / А.І. Лебедев. – Київ, 1939. – 244с.
671485
   Книга для читання з географії. – Київ, 1941. – 316с.
671486
  Алексєєв С.П. Книга для читання з історії нашої Батьківщини / С.П. Алексєєв. – Київ, 1989. – 221с.
671487
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
1. – 1941. – 228с.
671488
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
1. – 1952. – 276с.
671489
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
2. – 1952. – 400с.
671490
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К.
3. – 1955. – 388с.
671491
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К., 1971. – 184с.
671492
   Книга для читання з історії середніх віків.. – К., 1991. – 317с.
671493
   Книга для читання з історії СРСР. – К., 1974. – с.
671494
  Антонов В.Ф. Книга для читання з історії СРСР від найдавніших часів до кінця XVIII століття : посібник для учнів 8 кл. серед. шк. : пер. з рос. / В.Ф. Антонов. – Київ : Радянська школа, 1991. – 283 с. : іл.
671495
  Єрмакова З.О. Книга для читання з історії стародавнього світу / З.О. Єрмакова. – Київ, 1973. – 216с.
671496
  Немировський О.Й. Книга для читання з історії стародавнього світу / О.Й. Немировський. – К., 1990. – 301с.
671497
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1960. – 376 с.
671498
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1961. – 418 с.
671499
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ
Ч. 3. – 1968. – 423 с.
671500
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1971. – 248 с.
671501
   Книга для читання з історії Української РСР. – Київ, 1974. – 159с.
671502
   Книга для читання з історії Української РСР : 7-8 кл. – Київ : Радянська школа, 1988. – 204с.
671503
   Книга для читання з історії Української РСР.. – Київ, 1970. – 278с.
671504
  Мартиненко А.К. Книга для читання з новітньої історії / А.К. Мартиненко. – Київ, 1972. – 264с.
671505
  Лобановський Б.Б. Книга для читання з українського мистецтва. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1978. – 119с.
671506
   Книга для читання з фізики. – Київ
1. – 1955. – 215 с.
671507
   Книга для читання з фізики. – Київ
3. – 1959. – 268 с.
671508
   Книга для читання з хімії. – Київ : Радянська школа, 1959. – 339 с.
671509
   Книга для читання німецькою мовою. – К., 1965. – 146с.
671510
  Шефер Д.А. Книга для читання німецькою мовою в 9-10 класах. / Д.А. Шефер. – К., 1966. – 146с.
671511
  Супрун Л.М. Книга для читання французькою мовою / Л.М. Супрун, Л.С. Вінічук. – Київ : Вища школа, 1993. – 228 с.
671512
  Бибин О.А. Книга для чнения на I курсе. (На нем. яз.) / О.А. Бибин, В.Т. Дмитриева. – Л., 1974. – 176с.
671513
  Палей И. Книга для чтения / И. Палей, Г. Энтина. – М, 1935. – 126с.
671514
   Книга для чтения. – Тирасполь
1. – 1938. – 113с.
671515
  Толстой Л.Н. Книга для чтения / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1953. – 336с.
671516
   Книга для чтения. – М., 1962. – 95с.
671517
   Книга для чтения. – 2-е изд. испр. – М., 1963. – 95с.
671518
   Книга для чтения. – Л., 1966. – 50с.
671519
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1973. – 142с.
671520
  Вишнякова Т.А. Книга для чтения : (для студентов-иностранцев технического профиля) / Т.А. Вишнякова, Л.С. Бадриева, Ю.А. Сдобнова. – Москва : Русский язык, 1977. – 224с.
671521
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1978. – 142с.
671522
  Левинсон Л.С. Книга для чтения / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1979. – 96с.
671523
  Мальчевская Т.Н. Книга для чтения : нига для чтения по биологии : образцы науч. публ. на англ. яз. / Т.Н. Мальчевская. – Ленинград : Наука, 1980. – 243 с.
671524
  Васильева И.Б. Книга для чтения / И.Б. Васильева. – Москва, 1980. – 144с.
671525
  Вишнякова Т.А. Книга для чтения / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 208с.
671526
  Месинева Л.А. Книга для чтения "Математика" на немецком языке для студентов 1-го курса физ.-мат. фак. / Л.А. Месинева. – М., 1961. – 120с.
671527
  Месинева Л.А. Книга для чтения "Механика" на немецком языке для студентов 2-го курса физ.-мат. фак. / Л.А. Месинева. – М., 1961. – 104с.
671528
  Шилова Троицкая Н.И. Книга для чтения в III- IV классах вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы. / Троицкая Н.И. Шилова. – М., 1964. – 486с.
671529
  Шилова Троицкая Н.И. Книга для чтения в III- IV классах вечерней школы. / Троицкая Н.И. Шилова. – М., 1966. – 486с.
671530
   Книга для чтения для стедунтов-иностранцев технических вузов. – М., 1959. – 250с.
671531
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – М., 1976. – 200с.
671532
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 200 с.
671533
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М., 1979. – 200с.
671534
  Соколова Г.В. Книга для чтения для студентов-иностранцев / Г.В. Соколова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1981. – 183 с.
671535
  Баг Э.Я. Книга для чтения для технических вузов = English reader for higher technical schools / Этель Яковлевна Баг, Нина Алексеевна Нечаева. – Москва : Высшая школа, 1964. – 105 с. – Библиогр.: с. 103-105
671536
  Есипович К.Б. Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 3-е изд. – М, 1981. – 160с.
671537
  Ангелевич Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Французский язык за два года" / Ангелевич, С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 120 с. – (Читаем по-французски)
671538
  Ангелевич А.Е. Книга для чтения для учащихся 9-10 классов к учебному пособию "Французский язык за два года" / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Изд. 3-е, дораб. – Москва : Просвещение, 1985. – 120 с.
671539
   Книга для чтения и переводов в уездных училищах. – Вильна, 1830. – 255 c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
671540
  Александрова А.С. Книга для чтения и развития речи : худож. тексты : для иностр. учащихся сред. спец. учеб. заведений / А.С. Александрова, В.С. Девятайкина. – Москва : Русский язык, 1986. – 161 с.
671541
  Александрова А.С. Книга для чтения и развития речи для иностранных учащихся средних специальных учебных заведений : публицист. тексты / А.С. Александрова, В.С. Девятайкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 173 с.
671542
  Дубова Д.А. Книга для чтения испанского языка для 7 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанской языке / Д.А. Дубова, М.З. Игкис. – 2-е изд. – М, 1985. – 128с.
671543
  Михелевич Е.Е. Книга для чтения к "Учебнику немецкого языка для сельскохозяйственных вузов" / Е.Е. Михелевич. – М., 1979. – 112с.
671544
  Рогова Г.В. Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – М., 1975. – 140с.
671545
  Рогова Г.В. Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года" / Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 142с.
671546
   Книга для чтения к учебнику "Английский язык за два года". – М.
1. – 1993. – 64с.
671547
   Книга для чтения к учебнику "Счастливый английский. Книга 1". – М., 1992. – 31с.
671548
  Ангелевич А.Е. Книга для чтения к учебнику "Французский язык за 2 года" : для учащихся IX-X кл., ранее не изучавших иностр. яз. в восьмилет. шк. / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Москва : Просвещение, 1975. – 120 с. – (Читаем по-французски)
671549
  Васильева И.Б. Книга для чтения к учебнику английского языка / И.Б. Васильева. – Изд. 2-е. – Москва, 1976. – 142с.
671550
  Васильева И.Б. Книга для чтения к учебнику английского языка / И.Б. Васильева. – Москва, 1979. – 144с.
671551
   Книга для чтения к учебнику английского языка : Для юридических институтов и факультетов. – Москва : Высшая школа, 1981. – 80 с.
671552
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – 3-е изд. – М, 1980. – 126с.
671553
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – Изд. 6-е. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
671554
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 10 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – М, 1974. – 110с.
671555
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке.. – 2-е изд. дораб. – М., 1986. – 144с.
671556
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса средней школы / сост. Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва : Просвещение, 1982. – 96 с.
671557
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке.. – М., 1985. – 111с.
671558
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 6-го класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1984. – 127с.
671559
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 6 класса средней школы / cост. Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
671560
  Вейзе А.А. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 6 класса средней школы / А.А. Вейзе. – Изд. 2-е. – Москва, 1978. – 79 с.
671561
  Вейзе А.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / А.А. Вейзе. – Москва, 1978. – 128с.
671562
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – Москва, 1979. – 128 с.
671563
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса средней школы / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 128с.
671564
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке.. – 2-е изд. дораб. – М., 1992. – 110с.
671565
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8-го класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 4-е изд. – М., 1983. – 143с.
671566
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – М., 1976. – 144с.
671567
  Копыл Е.Г. Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса средней школы. / Е.Г. Копыл, М.А. Боровик. – 2-е изд. – М., 1978. – 144с.
671568
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса школ с углубленным изучением английского языка. – М., 1989. – 140с.
671569
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / М.А. Боровик. – М, 1977. – 128с.
671570
  Боровик М.А. Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / М.А. Боровик, Е.Г. Копыл. – 3-е изд. – М., 1981. – 127с.
671571
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1978. – 127с.
671572
  Уайзер Г.М. Книга для чтения к Учебнику английского языка для 9 класса средней школы / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1982. – 127с.
671573
   Книга для чтения к учебнику английского языка для 9 класса школ с углубленным изучением английского языка. – М., 1991. – 189с.
671574
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения к Учебнику английского языка для заочных неязыковых вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1969. – 64 с.
671575
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения к Учебнику английского языка для заочных неязыковых вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1973. – 96 с.
671576
   Книга для чтения к учебнику английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 130 с.
671577
  Новицкая Т.М. Книга для чтения к учебнику английского языка для технических вузов / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 95с.
671578
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 10 класса школ с углубленным изучением испанского языка. – Москва, 1988. – 128с.
671579
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 4 класса школ с углубленным изучением испанского языка.. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 125с. – ISBN 5-09-000669-5
671580
  Пивник М.И. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанском языке. / М.И. Пивник. – М., 1979. – 95с.
671581
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 5 класса школ с углубленным изучением испанского языка. / Пивник М.И. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 110с.
671582
  Баршак М.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 7 класса школ с углубленным изучением испанского языка / М.А. Баршак. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 110, [2] с. : ил. – ISBN 5-09-001042-0
671583
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 8 класса школ с углубленным изучением испанского языка.. – М., 1989. – 109с.
671584
  Дубова Д.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для 9 класса школ с преподаванием ряда предметов на испанской языке / Д.А. Дубова. – М, 1986. – 120с.
671585
   Книга для чтения к учебнику испанского языка для 9 класса школ с углубленным изучением испанского языка.. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 126с.
671586
  Баршак М.А. Книга для чтения к учебнику испанского языка для VI класса школ с преподаванием ряда предметов на испанском языке / М.А. Баршак. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 111 с.
671587
  Орлова Е.Г. Книга для чтения к учебнику испанскогоо языка для 4 класса / Е.Г. Орлова, О.Н. Матвеева. – 2-е изд. – М., 1984. – 95с.
671588
  Левинсон Л.С. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1982. – 104с.
671589
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1982. – 144 с.
671590
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / О.А. Розов. – Москва, 1984. – 126 с.
671591
  Левинсон Л.С. Книга для чтения к учебнику немецкого языка / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1985. – 96с.
671592
   Книга для чтения к Учебнику немецкого языка. – Москва : Высшая школа, 1977. – 112 с.
671593
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 2-е изд. – М., 1978. – 175с.
671594
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 3-е изд. – М., 1979. – 176с.
671595
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.И. Гез. – 4-е изд. – М., 1980. – 175с.
671596
  Шелингер Н.А. и др. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка / Н.А. и др. Шелингер. – 2-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1983. – 95 с.
671597
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – Москва : Просвещение, 1974. – 175 с.
671598
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 2 класса школ с преподаванием немецкого (родного) языка.. – 2-е изд. – М., 1987. – 64с.
671599
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1974. – 112с.
671600
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1978. – 104с.
671601
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 4 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – 3-е изд. – М., 1982. – 112с.
671602
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием немецкого (родного) языка. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 95с.
671603
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – М., 1978. – 80с.
671604
  Громова К.Ю. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 5 класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке / К.Ю. Громова, Л.М. Стродт. – 2-е изд. – М., 1982. – 87с.
671605
  Розов О.А. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 6 класса средней школы / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
671606
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 7 класса школ с углубленным изучением немецкого языка. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 127с.
671607
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 7 класса школ с углубленным изучением немецкого языка. – 4-е изд. – М., 1989. – 103с.
671608
  Бим И.Л. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка для 8 класса средней школы / И.Л. Бим. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
671609
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9-11 классов вечерней (сменной) школы.. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1988. – 110с.
671610
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – Москва : Просвещение, 1972. – 128 с.
671611
  Гез Н.И. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – М., 1980. – 128с.
671612
  Гез Н.И. Книга для чтения к Учебнику немецкого языка для 9 класса средней школы / Н.И. Гез. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1978. – 128 с.
671613
  Соколова Н.Б. Книга для чтения к учебнику немецкого языка для VII класса школ с преподаванием ряда предметов на немецком языке. / Н.Б. Соколова. – Москва, 1984. – 128с.
671614
   Книга для чтения к учебнику немецкого языка для заочных технических вузов. – 3-е изд. испр. – Москва, 1988. – 95с.
671615
  Жукова Н.Б. Книга для чтения к учебнику французского языка для 5 класса средней школы / Н.Б. Жукова. – Москва, 1981. – 111с.
671616
  Угримова Т.А. Книга для чтения к Учебнику Французского Языка для 7 класса сред. школы / Т.А. Угримова. – 2-е изд. – М, 1980. – 95с.
671617
  Угримова Т.А. Книга для чтения к Учебнику Французского Языка для 7 класса средней школы / Т.А. Угримова. – 4-е изд. – М, 1978. – 112с.
671618
  Андреев Р.А. Книга для чтения к Учебнику французского языка для технических вузов (горно-геологического профиля) / Андреев Р.А. ; [сост. Р.А. Андреев]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 174
671619
   Книга для чтения к учебному пособию "Английский язык за два года". – 5-е изд. – М., 1989. – 141с.
671620
  Есипович К.Б. Книга для чтения к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 4-е изд. – М, 1985. – 160с.
671621
   Книга для чтения к учебному пособию "Немецкий язык за два года" / Есипович К.Б. – 5-е изд. – М., 1990. – 158с.
671622
   Книга для чтения к учебному пособию "Французский язык за два года".. – 4-е изд. – М., 1989. – 118с.
671623
   Книга для чтения к учебному пособию по английскому языку для 9-11 классов вечеренй (сменной) средней общеобразовательной школы. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1988. – 127с.
671624
   Книга для чтения к учебному пособию по французскому языку для 9 - 10 классов вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы. – Москва : Просвещение, 1987. – 80 с.
671625
  Бибин О.А. Книга для чтения на I курсе. / О.А. Бибин, В.Т. Дмитриева. – 2-е изд., доробот. – М., 1985. – 160с.
671626
  Паевич М.С. Книга для чтения на англ. яз. для учащихся 3-4 классов школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / М.С. Паевич. – М., 1971. – 176с.
671627
  Грузинская И.А. Книга для чтения на английском языке / И.А. Грузинская. – Москва
Вып. 2. – 1940. – 96 с.
671628
  Багрецов В.Н. Книга для чтения на английском языке : для 7 класса сред. школы / В.Н. Багрецов. – Москва : Просвещение, 1965. – 95 с. : ил.
671629
  Гаврилюк И.С. Книга для чтения на английском языке / И.С. Гаврилюк. – М., 1966. – 102с.
671630
  Журавлева-Невская Книга для чтения на английском языке / Журавлева-Невская. – Москва, 1971. – 93с.
671631
   Книга для чтения на английском языке. – М.
Вып. 15. – 1974. – 396с.
671632
   Книга для чтения на английском языке. – Москва
Вып. 17 : Аэропорт. – 1977. – 277 с.
671633
   Книга для чтения на английском языке : Миссия в Бретани. – Москва
Вып. 18. – 1978. – 192с.
671634
   Книга для чтения на английском языке. – М.
19. – 1979. – 343с.
671635
   Книга для чтения на английском языке. – Москва : Военное издательство
Вып. 20 : Хейли А., Касл Дж. Опасный полет. – 1980. – 208 с.
671636
   Книга для чтения на английском языке. – Москва
Вып. 21. – 1981. – 254 с.
671637
   Книга для чтения на английском языке. – Москва
Вып. 22. – 1982. – 157с.
671638
   Книга для чтения на английском языке в 7 классе сред. школы. – Л., 1960. – 61с.
671639
   Книга для чтения на английском языке по библиотековедению.. – М., 1977. – 137с.
671640
  Масталыгина Н.А. Книга для чтения на английском языке. / Н.А. Масталыгина. – М., 1960. – 87с.
671641
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
11. – 1970. – 232с.
671642
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
12. – 1970. – 263с.
671643
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
10. – 1971. – 248с.
671644
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
Вып. 13. – 1972. – 247с.
671645
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
14. – 1973. – 229с.
671646
   Книга для чтения на английском языке.. – М.
Вип. 16. – 1975. – 247с.
671647
  Хомутова Е.В. Книга для чтения на английском языке. / Е.В. Хомутова, В.Л. Метлицкая. – М., 1980. – 143с.
671648
  Кричевская К.С. Книга для чтения на испанском языке / К.С. Кричевская, Э.Л. Альварес. – Москва, 1974. – 119 с.
671649
  Брейгина М.Е. Книга для чтения на испанском языке / М.Е. Брейгина. – М., 1976. – 80с.
671650
  Ленская Л.А. Книга для чтения на испанском языке / Л.А. Ленская. – Москва, 1977. – 143с.
671651
  Плодунов И.С. Книга для чтения на испанском языке в 9 классе средней школы / И.С. Плодунов, Флорес-Фернандес. – Москва, 1974. – 118с.
671652
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
1. – 1961. – 136с.
671653
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
4. – 1964. – 166с.
671654
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
5. – 1965. – 176с.
671655
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
6. – 1965. – 176с.
671656
   Книга для чтения на испанском языке.. – М.
8. – 1967. – 199с.
671657
   Книга для чтения на испанском языке.. – М., 1974. – 260с.
671658
   Книга для чтения на испанском языке.. – Москва, 1979. – 247с.
671659
  Козычева И.Э. и Месина Л.А. Книга для чтения на нем. языке / И.Э. и Месина Л.А. Козычева. – М., 1967. – 88с.
671660
  Козычева И.Э. и Месинева Л.А. Книга для чтения на нем. языке / И.Э. и Месинева Л.А. Козычева. – М., 1967. – 88с.
671661
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
1. – 1961. – 136с.
671662
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
4. – 1964. – 166с.
671663
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
5. – 1965. – 176с.
671664
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
6. – 1965. – 176с.
671665
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
8. – 1967. – 199с.
671666
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
9. – 1967. – 150с.
671667
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
10. – 1967. – 189с.
671668
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
11. – 1969. – 206с.
671669
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
12. – 1969. – 288с.
671670
   Книга для чтения на немецком языке. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1970. – 320с.
671671
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
13. – 1970. – 263с.
671672
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
15. – 1971. – 288с.
671673
  Авгамбаева Р.Б. Книга для чтения на немецком языке : (саги, легенды, предания) / Р.Б. Авгамбаева, Г.А. Абдукаримова ; под общ. ред. В.А. Германа ; М-во высш. и сред. спец. образ. КазССР, Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : [Б. и.]
Ч. 1. – 1972. – 46 с.
671674
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
16. – 1972. – 247с.
671675
  Попова А.А. Книга для чтения на немецком языке : Для сред. спец. уч. завед. / А.А. Попова. – М., 1974. – 119с.
671676
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
16. – 1974. – 223с.
671677
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
18. – 1975. – 237с.
671678
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
20. – 1978. – 253с.
671679
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
21. – 1980. – 198с.
671680
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
22. – 1980. – 200с.
671681
   Книга для чтения на немецком языке. – М.
23. – 1982. – 239с.
671682
   Книга для чтения на немецком языке = Ultrasymet Bleibt Geheim. – Москва : Военное издательство
Вып. 24. – 1982. – 134 с.
671683
  Краузе Г. Книга для чтения на немецком языке в 6 классе средней школы / Г. Краузе. – Изд. 6-е. – М., 1974. – 64с.
671684
   Книга для чтения на немецком языке в 7 классе сред. школы. – 4-е изд. доп. – М., 1966. – 120с.
671685
  Савельева В.В. Книга для чтения на немецком языке в 7 классе средней школы. / В.В. Савельева. – Москва, 1979. – 95с.
671686
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в IX классе / Д.А. Шефер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1967. – 176 с.
671687
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в IX классе / Д.А. Шефер. – 3-е изд., доп. – М., 1973. – 176с.
671688
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке в VII классе / Д.А. Шефер. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 127с.
671689
  Шефер Д.А. Книга для чтения на немецком языке для 8-го класса средней школы / Д.А. Шефер. – М., 1975. – 94с.
671690
  Михелевич Е.Е. Книга для чтения на немецком языке для сельскохозяйственных вузов / Е.Е. Михелевич. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 96с.
671691
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 2-е изд. – М., 1975. – 112с.
671692
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 3-е изд. – М., 1978. – 112с.
671693
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1979. – 112 с.
671694
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику 7 класса средней школы / Е.В. Журавлева. – 6-е изд. – Москва, 1981. – 112с.
671695
  Журавлева Е.В. Книга для чтения на немецком языке к учебнику VII класса / Е.В. Журавлева. – М., 1973. – 112с.
671696
  Есипович К.Б. Книга для чтения на немецком языке к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – М, 1974. – 160с.
671697
  Есипович К.Б. Книга для чтения на немецком языке к учебному пособию "Немецкий язык за 2 года" / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 2-е изд. – М, 1978. – 159с.
671698
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1972. – 126с.
671699
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева. – М, 1976. – 126с.
671700
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1979. – 126с.
671701
  Григорьева В.М. Книга для чтения на немецком языке. / В.М. Григорьева, И.Л. Бим. – М, 1980. – 128с.
671702
  Попова А.А. Книга для чтения на немецком языке. Для сред. спец. уч. завед. / А.А. Попова. – 2-е изд., испр. – М., 1979. – 111с.
671703
  Пановко Б.Г. Книга для чтения на немецком языке. Для студентов с.-х. вузов / Б.Г. Пановко. – М., 1962. – 96с.
671704
  Братусь И.В. Книга для чтения на первом курсе (на немецком языке). / И.В. Братусь. – Ленинград, 1962. – 144с.
671705
   Книга для чтения на т ретьем курсе.. – Л., 1971. – 200с.
671706
   Книга для чтения на третьем курсе.. – Ленинград, 1979. – 200 с.
671707
  Заботкина О.С. Книга для чтения на французком языке / О.С. Заботкина, Н.А. Шигаревская. – Москва, 1986. – 287с.
671708
  Бабаян М.А. Книга для чтения на французском языке / М.А. Бабаян, В.Н. Антропова, М.Я. Георгиу. – Москва : Внешторгиздат, 1953. – 288 с.
671709
   Книга для чтения на французском языке. – Москва : Военное издательство
Вып. 1. – 1964. – 136с.
671710
  Шигаревская Н.А. Книга для чтения на французском языке / Н.А. Шигаревская, О.С. Заботкина. – М.-Л., 1965. – 359с.
671711
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – М, 1967. – 180с.
671712
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – М, 1970. – 194с.
671713
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – 3-е изд. – М, 1973. – 194с.
671714
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1973. – 112 с.
671715
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1975. – 97 с.
671716
  Ларионов Ю.А. Книга для чтения на французском языке / Ю.А. Ларионов. – Москва, 1975. – 213 с.
671717
   Книга для чтения на французском языке. – М., 1976. – 88с.
671718
  Золотницкая С.П. Книга для чтения на французском языке / С.П. Золотницкая. – Москва, 1978. – 188с.
671719
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
671720
   Книга для чтения на французском языке. – Москва : Военное издательство
Вып. 9. – 1978. – 240с.
671721
   Книга для чтения на французском языке. – Москва
Вып. 10. – 1978. – 276 с.
671722
  Ройзенблит Е.Б. Книга для чтения на французском языке / Е.Б. Ройзенблит. – Москва : Просвещение, 1980. – 97 с.
671723
  Проничева Э.А. Книга для чтения на французском языке : для технических вузов / Э.А. Проничева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1984. – 128 с.
671724
  Мокреева Н.Г. Книга для чтения на французском языке / Н.Г. Мокреева. – Киев : Вища школа, 1988. – 175 с.
671725
  Виничук Л.С. Книга для чтения на французском языке / Л.С. Виничук, Л.М. Супрун. – Киев : Вища школа, 1989. – 244с.
671726
  Критская О.В. Книга для чтения на французском языке в 9 классе / О.В. Критская. – Москва, 1967. – 104 с.
671727
   Книга для чтения на французском языке для 5 класса школ с углубленным изучением французского языка.. – 4-е изд. – М., 1990. – 109с.
671728
  Жукова Н.Б. Книга для чтения на французском языке для 6 класса средней школы / Н.Б. Жукова. – Москва, 1984. – 127с.
671729
   Книга для чтения на французском языке для 8 класса школ преподаванием ряда предметов на французском языке. – Москва : Просвещение, 1986. – 126 с.
671730
   Книга для чтения на французском языке для медицинских вузов. – М., 1976. – 88с.
671731
  Леонова Е.П. Книга для чтения на французском языке для неязыковых вузов / Е.П. Леонова, Т.В. Мельникова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 96с.
671732
   Книга для чтения на французском языке для студентов педагогических институтов : учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 110 с.
671733
   Книга для чтения на французском языке для технических вузов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 143 с.
671734
  Проничева Э.А. Книга для чтения на французском языке для технических вузов. / Э.А. Проничева. – М., 1978. – 144с.
671735
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 4 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – 2-е изд. – М., 1980. – 111с.
671736
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 4 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – 3-е изд. – М., 1984. – 111с.
671737
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 6 класса школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 112 с.
671738
   Книга для чтения на французском языке для учащихся 6 классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке.. – М., 1985. – с.
671739
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – М, 1973. – 192с.
671740
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – 3-е изд. – М, 1979. – 192с.
671741
  Угримова Т.А. Книга для чтения на французском языке к учебникам 5-6 классов сред. школы / Т.А. Угримова. – М, 1980. – 192с.
671742
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – М., 1974. – 112с.
671743
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – 2-е изд. – М., 1980. – 95с.
671744
  Кулигина А.С. Книга для чтения на французском языке к учебнику 10 класса средней школы / А.С. Кулигина. – 3-е изд. – М., 1982. – 95с.
671745
  Жукова Б Н. Шапко Книга для чтения на французском языке к учебнику 8 класса средней школы / Б Н. Шапко Жукова. – Москва, 1978. – 111с.
671746
  Жукова Б Н. Шапко Книга для чтения на французском языке к учебнику VIII класса средней школы / Б Н. Шапко Жукова. – Москва, 1973. – 111с.
671747
   Книга для чтения на французском языке.. – Москва
3. – 1968. – 202с.
671748
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
4. – 1969. – 208с.
671749
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
6. – 1971. – 224с.
671750
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
8. – 1975. – 214с.
671751
   Книга для чтения на французском языке.. – М.
11. – 1980. – 191с.
671752
  Гавриловский Ю.П. Книга для чтения на японском языке / Ю.П. Гавриловский. – Владивосток, 1984. – 112с.
671753
  Буданов С.И. Книга для чтения нанемецком языке. / С.И. Буданов. – Киев, 1990. – 163с.
671754
  Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека / И.Д. Зверев. – Москва : Просвещение, 1972. – 287с.
671755
  Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека / И.Д. Зверев. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 238с.
671756
  Салтыкова И.В. Книга для чтения по английскому языку / И.В. Салтыкова. – М, 1972. – 104с.
671757
  Бурова З.И. Книга для чтения по английскому языку для гуманитарных специальностей вузов / З.И. Бурова, М.А. Гаджинская. – М., 1982. – 80с.
671758
  Андрианова Л.Н. Книга для чтения по английскому языку для заочных технических вузов : учебное пособие для студ. заоч. отделений втузов / [Сост.: Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова]. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1980. – 103 с.
671759
  Синявская Е.В. Книга для чтения по английскому языку для инженерно-строительных и автодорожных вузов / Е.В. Синявская, Э.С. Улановская. – М, 1981. – 96с.
671760
  Ческис А.А. и др. Книга для чтения по английскому языку для неязыковых вузов / А.А. и др. Ческис. – М., 1972. – 46с.
671761
   Книга для чтения по английскому языку для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1984. – 79с.
671762
  Голикова Ж.А. Книга для чтения по английскому языку для студентов технических вузов / Ж.А. Голикова, Л.В. Гусарова. – Минск, 1990. – 130с.
671763
  Новицкая Т.М. Книга для чтения по английскому языку для технических вузов : радиотехнического и энергетического профиля / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 72 с.
671764
  Гочолейшвили Д. Книга для чтения по арабскому языку / Гочолейшвили Д. – Тбилиси, 1988. – 400 с.
671765
  Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии : пособие для учащихся / М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение, 1980. – 159 с.
671766
  Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии: Астрофизика : учеб. пособие для учащихся 8-10 кл. / М.М. Дагаев, В.М. Чаругин. – Москва : Просвещение, 1988. – 206 с.
671767
  Демьянова Л.Г. Книга для чтения по биологии / Л.Г. Демьянова. – М., 1983. – 91с.
671768
  Карцева З.И. Книга для чтения по болгарскому языку / З.И. Карцева. – Москва, 1978. – 228с.
671769
  Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике / Д.И. Трайтак. – Москва : Просвещение, 1978. – 224с.
671770
  Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике / Д.И. Трайтак. – Москва : Просвещение, 1985. – 224с.
671771
  Сонгайло К.А. и др. Книга для чтения по географии / К.А. и др. Сонгайло. – М., 1940. – с.
671772
   Книга для чтения по географии. – Москва, 1940. – 308с.
671773
  Маркова А.Н. Книга для чтения по географии / А.Н. Маркова. – М, 1966. – 87с.
671774
  Китайцева М.А. Книга для чтения по географии / М.А. Китайцева. – М., 1966. – 87с.
671775
  Кузнецова В.И. Книга для чтения по географии Англии / В.И. Кузнецова. – Москва-Ленинград, 1964. – 171с.
671776
  Вереина И.А. Книга для чтения по географии ГДР на немецком языке / И.А. Вереина. – Москва : Просвещение, 1980. – 112с.
671777
  Коваленко Н.В. Книга для чтения по географии Франции / Н.В. Коваленко. – М, 1971. – 79с.
671778
  Кириллова Л.В. Книга для чтения по географии Франции на французском языке для учащихся старших классов средней школы / Л.В. Кириллова. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с.
671779
  Киселева Э.А. Книга для чтения по дарвинизму / Э.А. Киселева. – Москва, 1970. – 207с.
671780
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 92 иллюстрациями в тексте и 21 иллюстрациями на отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва Г. Лиснера, Д. Собко]
Ч. 1 : Первобітная культура. Восток. Греция. – 1913. – [2], II, 478 с., 18 л. ил. ил. : ил.
671781
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 77 иллюстрациями в тексте и 8 иллюстрациями в отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва Г. Лиснера, Д. Собко]
Ч. 2 : Рим. — республика. – 1913. – IV, 333 с., 8 л. ил. : ил.
671782
   Книга для чтения по древней истории : для 3-4 классов средне-учебных заведений ; Сборник статей с 80 иллюстрациями в отдельных листах под ред. А.М. Васютинского, М.Н. Коваленского, В.Н. Перцева и К.В. Сивкова / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – 8-я тыс. – Москва : Задруга ; [Тип. т-ва "Рябушинских"]
Ч. 2 : Рим. — республика. – 1915. – IV, 341 с., 5 л. ил. : ил.
671783
   Книга для чтения по древней истории : сб-к статей : для III-IV классов средних учебных заведений. – Москва : Задруга
Ч. 3 : Рим-Империя. – 1915. – 421 с. : 106 ил. в тексте и 15 ил. на отд. листах
671784
  Молис С.А. Книга для чтения по зоологии / Молис С.А. – Москва, 1981. – 223с.
671785
   Книга для чтения по зоологии. Для учащихся 6-7 классов / Молис С.А. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 223с.
671786
  Лисина Г.П. Книга для чтения по истории / Г.П. Лисина. – М.
2. – 1969. – 84с.
671787
   Книга для чтения по истории древнего мира. – Москва, 1981. – 304с.
671788
  Немировский И А. Книга для чтения по истории древнего мира / И А. Немировский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 238с.
671789
  Немировский И А. Книга для чтения по истории Древнего мира / И А. Немировский. – М., 1986. – 277с.
671790
   Книга для чтения по истории Калининской области.. – Калинин, 1963. – 100с.
671791
  Корольков И.В. Книга для чтения по истории на немецком языке / И.В. Корольков, А.Ю. Энкина. – Смоленск, 1971. – 168с.
671792
   Книга для чтения по истории народов СССР.. – Х.
1. – 1930. – 311с.
671793
   Книга для чтения по истории народов СССР.. – Х.
3. – 1931. – 404с.
671794
  Алексеев С.П. Книга для чтения по истории нашей Родины / С.П. Алексеев. – Москва, 1987. – 237 с.
671795
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 1. – 1910. – IV, 592 с. – Экз. № 41339 дефектный, отсутв. с.593-629
671796
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 2. – 1911. – IV, 748, VII с.
671797
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 3. – 1912. – II, 796 с.
671798
   Книга для чтения по истории нового времени / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 4. – 1913. – 744 с.
671799
   Книга для чтения по истории нового времени / [Под ред. М.В. Бердоносова, А.М. Васютинского, А.К. Дживелегова] ; Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний]. – 1910-1917. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ" А.К. Завальской
Т. 4 : 2. Славянство в начале XIX в. и Россия в царствование императора Николая I. – 1914. – [4], 384 с.
671800
   Книга для чтения по истории нового времени : В 5 т. / Ист. комис. Учеб. отд. ОРТЗ [О-во распространения техн. знаний] ; Под ред. М. В. Бердоносова, А.М. Васютинского, В.Н. Перцева и др. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина и "Сотруд. школ"
Т. 5. – 1917. – 791 с.
671801
   Книга для чтения по истории нового и новейшего времени. – Х.
3. – 1930. – 768с.
671802
  Алексеев С.П. Книга для чтения по истории Родины ( с 1670 по 1945 ) : Пособие для учащихся 5-го класса / С.П. Алексеев. – Москва : Просвещение, 1991. – 204 с.
671803
  Машковцев Н.Г. Книга для чтения по истории русского искусства / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л.
3. – 1949. – 239с.
671804
  Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства / Н. Машковцев. – Москва : Искусство
Вып. 2 : Искусство XVIII века. – 1950. – 200 с.
671805
   Книга для чтения по истории средних веков / составленная кружком преподавателей ; под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 2-е. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 2. – 1899. – 970 с. : ил. в тексте. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671806
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 3. – 1899. – 587 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671807
   Книга для чтения по истории средних веков. – Москва : Товарищество типографий А.И. Мамонтова
Вып. 4-ый и послед. – 1899. – 496 с., [3] л. ил. : ил. в тексте. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671808
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 2-е. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко
Вып. 4 и последний. – 1903. – 496 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671809
   Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – [Москва] : [Товарищество типографий А.И. Мамонтова[
[Вып. 1]. – 1913. – 446 с. – [Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого] : информ. взята из АГК
671810
   Книга для чтения по истории средних веков. – 3-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 288 с.
671811
   Книга для чтения по истории средних веков. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР
Ч. 2 : XI-XV века. – 1951. – 409, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
671812
  Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории средних веков / Н.И. Запорожец. – Москва, 1986. – 288с.
671813
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 5-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1910. – 448 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671814
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – 3-е изд. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 3. – 1910. – [3], 584 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671815
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 3-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 4 и последний. – 1910. – 496 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого. – Библиогр.: с. 492-495
671816
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 4-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1912. – 971 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671817
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 6-е. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 1. – 1913. – 448 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671818
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. Л.Г. Виноградова. – Изд. 4-е. – Москва : Типография "Общественная Польза"
Вып. 4 и последний. – 1914. – 495 с. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого. – Библиогр.: с. 492-495
671819
   Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / под ред. П.Г. Виноградова. – Изд. 5-е. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Вып. 2. – 1915. – 971 с., [8] л. цв. ил. : ил. – Удостоена большой премии им. Императора Петра Великого
671820
   Книга для чтения по истории средних веков.. – 2-е изд. – Москва
1. – 1948. – 208 с.
671821
   Книга для чтения по истории средних веков.. – М.
3. – 1953. – 416с.
671822
   Книга для чтения по истории средних веков.. – М.
1. – 1969. – 344с.
671823
   Книга для чтения по истории средних веков.. – М.
2. – 1970. – 304с.
671824
   Книга для чтения по истории средних веков.. – 2-е изд. доп. – М., 1991. – 239с.
671825
  Тихомиров Михаил Николаевич Книга для чтения по истории СССР / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 200с.
671826
   Книга для чтения по истории СССР. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1985. – 192с.
671827
  Носкова А.Н. Книга для чтения по истории СССР / А.Н. Носкова. – М, 1987. – 100с.
671828
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века : 7-й кл. / В.Ф. Антонов. – Москва : Просвещение, 1976. – 224 с., 2 л. ил. : ил., карт. – (Пособие для учащихся)
671829
  Антонов В.Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века : пособие для учащихся 7-го кл. сред. шк. / В.Ф. Антонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 238, [2] с., [4] л. ил. : ил.
671830
  Антонов В.С. Книга для чтения по истории СССР, ХІХ век : пособие для учащихся сред. шк. / В.С. Антонов, М.Б. Огнянов, Н.И. Пирумова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 237, [2] с. : ил.
671831
   Книга для чтения по истории СССР.. – М., 1979. – 207с.
671832
   Книга для чтения по истории Украинской ССР.. – К., 1989. – 222с.
671833
  Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин. – Москва
1. – 1924. – 448с.
671834
  Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин. – Москва
2. – 1925. – 688с.
671835
  Аверьянов А.П. Книга для чтения по истории Франции = Recits sur l"histoire de la France : на фр. яз. : для учащихся 10-х кл. сред. шк. / сост. А.П. Аверьянов. – Москва : Просвещение, 1976. – 142 с. : ил. – (Читаем по-французски)
671836
  Шишмарев В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1955. – 558с.
671837
   Книга для чтения по истории, 1917-- конец 1930-х гг.. – 2-е изд. исправл. доп. – М., 1990. – 238с.
671838
  Алисова Т.Б. Книга для чтения по итальянскому языку / Т.Б. Алисова. – Москва : МГУ, 1969. – 196 с.
671839
  Алексеев С.С. Книга для чтения по курсу "Основы советского государства и права" / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 192с.
671840
  Кондратьев С.П. Книга для чтения по латин. яз. / С.П. Кондратьев. – М, 1950. – 128с.
671841
  Кондратьев С.П. Книга для чтения по латин. яз. / С.П. Кондратьев. – 3-е ипзд. – Москва, 1954. – 80с.
671842
  Кабо П.Д. Книга для чтения по математике и физике. / П.Д. Кабо, Т.Н. Родзевич. – Москва, 1968. – 111с.
671843
   Книга для чтения по математике, механике и астрономии.. – М., 1961. – 174с.
671844
  Савенко Е.Н. Книга для чтения по немецкому языку для технических вузов. / Е.Н. Савенко. – М., 1977. – 112с.
671845
   Книга для чтения по немецкому языку.. – Минск, 1968. – 120с.
671846
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
1. – 1974. – 367с.
671847
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
2. – 1975. – 303с.
671848
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
1. – 1983. – 320с.
671849
  Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии / В.А. Крицман. – М
2. – 1984. – 304с.
671850
   Книга для чтения по новейшей истории, 1640-1870 гг.. – М., 1987. – 206с.
671851
   Книга для чтения по новейшей истории, 1917-1945 гг.. – 2-е изд. дораб. – М., 1984. – 303с.
671852
   Книга для чтения по новейшей истории, 1917-1945 гг.. – 3-е изд. дораб. – М., 1989. – 254с.
671853
   Книга для чтения по новейшей истории, 1945-1978 гг.. – М., 1979. – 304с.
671854
   Книга для чтения по новейшей истории, 1945-1983 гг.. – 2-е изд. дораб. – М., 1985. – 287с.
671855
  Голдберг Н.М. Книга для чтения по новой истории / Н.М. Голдберг. – Москва, 1964. – 232-219с.
671856
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 572с.
671857
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – 2-е изд. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 663 с.
671858
  Еругин Н.П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений / Н.П. Еругин. – 2-е изд. – Минск, 1979. – 663с.
671859
  Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии / П.Ф. Буцкус. – Москва : Просвещение, 1975. – 270с.
671860
  Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии / П.Ф. Буцкус. – М., 1985. – 256с.
671861
   Книга для чтения по охране природы : Для учащихся 9-10 классов средней школы. – Москва : Просвещение, 1986. – 160с.
671862
  Штейнсапир Ю.Е. Книга для чтения по педагогике / Ю.Е. Штейнсапир. – Л, 1970. – 192с.
671863
   Книга для чтения по педагогике на английском языке. – М., 1975. – 104с.
671864
   Книга для чтения по педагогике на английском языке. – 2-е изд. – М., 1982. – 103с.
671865
  Беднягина Э.К. Книга для чтения по педагогике на немецком языке / сост. : Беднягина Э.К., Бабич Н.Н. ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1969. – 71 с.
671866
  Холонина З.М. Книга для чтения по польскому языку для гуманитарных факультетов / З.М. Холонина. – Москва, 1977. – 191 с.
671867
  Родионова М.А. Книга для чтения по португальскому языку / М.А. Родионова. – Москва, 1982. – 159с.
671868
   Книга для чтения по русской и советской литературе для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – Москва
2. – 1986. – 159с.
671869
  Бутская И.А. Книга для чтения по русскому языку / И.А. Бутская. – Київ, 1963
671870
   Книга для чтения по русскому языку : для студентов-иностранцев. – Москва : Московский университет, 1963. – 240с.
671871
  Барыкина А.Н. Книга для чтения по русскому языку / А.Н. Барыкина, В.В. Добровольская. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1964. – 244 с.
671872
   Книга для чтения по русскому языку. – Тбилиси, 1970. – 132с.
671873
   Книга для чтения по русскому языку. – М., 1970. – 142с.
671874
  Котовская А.А. Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев / А.А. Котовская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 340с.
671875
   Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев : учеб. пособ. для студ.-иностр. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1971. – 288 с.
671876
   Книга для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев.. – 2-е изд. – М., 1970. – 352с.
671877
   Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев. – Москва : Высшая школа, 1961. – 358с.
671878
  Клименко А.С. Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев 2 года обучения / А.С. Клименко, З.Ф. Соколова. – Москва, 1963. – 108с.
671879
   Книга для чтения по русскому языку для студентов иностранцев технических вузов. – Москва : Высшая школа, 1962. – 188с.
671880
  Язева К.П. Книга для чтения по русскому языку. Для студ.-иностр. 1 года обуч. / К.П. Язева, А.Е. Островская. – Л., 1955. – 168с.
671881
   Книга для чтения по физике. – М., 1961. – 170с.
671882
   Книга для чтения по физике : учеб. пособие для уч. 6-7 кл. сред. шк. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 206 с.
671883
   Книга для чтения по физике на английском языке. – Москва, 1980. – 142 с.
671884
  Рудченко Е.А. Книга для чтения по физики на английском языке / Е.А. Рудченко, Л.И. Смелова. – М., 1984. – 91с.
671885
  Гендлер С.Г. Книга для чтения по физической географии / С.Г. Гендлер. – Ленинград, 1961. – 103с.
671886
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1951. – 520 с.
671887
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1955. – 479 с.
671888
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов. – изд. 2-е перераб. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1956. – 528 с.
671889
  Парменов К.Я. Книга для чтения по химии / К.Я. Парменов, . – М.
2. – 1961. – 631с.
671890
   Книга для чтения по химии на английском языке. – Москва, 1969. – 224 с.
671891
  Погодина Н.Е. Книга для чтения по шведскому языку / Н.Е. Погодина, Хадеева-Быкова. – М., 1963. – 208с.
671892
  Комровская Т.Н. Книга для чтения по электричеству на французском языке / Т.Н. Комровская. – Москва, 1962. – 51с.
671893
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева. – М.-Л.
Ч. 1. – 1959. – 116 с.
671894
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева, М.Н. Евреинова. – М.-Л.
1. – 1959. – 116с.
671895
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева, М.Н. Евреинова. – М.-Л.
2. – 1959. – 104с.
671896
  Гумилева М.В. Книга для чтения по энергетике на немецком языке / М.В. Гумилева. – М.-Л.
3. – 1961. – 112с.
671897
  Нагибин Ю. Книга для чтения с коментарием на английском языке. / Ю. Нагибин. – М., 1987. – 318с.
671898
  Маяковский В. Книга для чтения с комментарием на английском языке. / В. Маяковский. – М., 1989. – 360с.
671899
  Ацаркина Т.А. Книга для чтения студентов-историков на чешском языке / Т.А. Ацаркина. – Москва : МГУ, 1986. – 92 с.
671900
   Книга для чтения. Персидский язык. – Симферополь, 2001. – 518с. – ISBN 966-7404-26-9
671901
  Германова М.Г. Книга для чтецов / М.Г. Германова. – Москва, 1960. – 175с.
671902
  Германова М.Г. Книга для чтецов / Германова М.Г. – Москва : Профиздат, 1964. – 205 с. – Библиогр.: с. 201-203
671903
  Андрианова Л.Н. Книга для чтиния к Учебнику английского языка для заочников / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 67 с.
671904
  Горемыкин В.А. Книга для экономиста совхоза и колхоза / В.А. Горемыкин. – М, 1971. – 226с.
671905
  Немешев М. Книга для... : современный городской роман / Марат Немешев. – Москва : Европа, 2007. – 240с. – (Русская премия). – ISBN 978-5-9739-0134-9
671906
  Бушак С. Книга Дмитра Яворницького "Запорожье в остатках старины и преданиях народа" як видатна пам"ятка української історії та культури // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 70-75
671907
  Мазок Н.Н. Книга должна жить долго / Н.Н. Мазок. – М, 1985. – 223с.
671908
  Барановский А.М. Книга домашнего умельца / А.М. Барановский, Н.А. Дробница. – Киев : Техніка, 1987. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с. 363-364
671909
  Новак И. Книга дракон. Зубастик // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.7-62. – ISSN 1728-8568
671910
  Новак И. Книга дракона. Зубастик // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С.54-112. – ISSN 1728-8568
671911
  Розов Н.Н. Книга Древней Руси / Н.Н. Розов. – М, 1977. – 167с.
671912
  Хузангай П.П. Книга дружбы. / П.П. Хузангай. – Чебоксары, 1966. – 200с.
671913
  Межиров А.П. Книга друзей. / А.П. Межиров. – Тбилиси, 1956. – 238с.
671914
  Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 16-22. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються проблеми, які нині постають перед видавництвами і бібліотеками у зв"язку з появою на українському книжковому ринку електронних видань. Йдеться про нові вимоги до діяльності бібліотек, до роботи бібліотекаря в умовах електронного ...
671915
  Кардек А. Книга духов : основы спиритического учения / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 512с.
671916
  Могила Петро Книга Душі, йменована Злото // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 59. – С. 23-86.
671917
  Карпенко М. Книга Еклезіяста / М. Карпенко. – Київ : Кий, 1997. – 31с. – ISBN 966-7161-02-1
671918
  Ганжуров Ю. Книга енциклопедичних знань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 24-26. – ISSN 2076-9326


  Рец. на кн.: Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції: монографія / відп. ред. Я. Яцків; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. - Київ, 2018. - 150 с.
671919
  Романов М. Книга жалоб и предложений / М. Романов. – Л., 1964. – 30с.
671920
   Книга жалоб отменена: куда теперь жаловаться? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 12
671921
  Синклер Э. Книга жизни / Э. Синклер. – Москва ; Ленинград, 1925. – 312 с.
671922
  Кербабаев Б. Книга жизни / Б. Кербабаев. – Москва : Художественная литература, 1973. – 190 с.
671923
  Урин В.А. Книга жизни / В.А. Урин. – М., 1974. – 126с.
671924
  Явич А. Книга жизни : Рассказы о былом / А. Явич. – Москва : Советский писатель, 1985. – 288с.
671925
   Книга жизни. – Минск, 1993. – 155с.
671926
  Туптало Д. Книга житій святых на двенадесять місяцы : [в 4 кн.] / Туптало Дмитрій (Ростовський). – Київ : Друкарня лаври
[Кн. 4 : Червень, липень, серпень]. – 1764. – 597, [6] арк. – Примірник дефектний: титульний арк з вихідними даними та перші сторінки відсутні, обкладинка відходить від блоку, вирвані аркуші зібрані окремо у файі, видання суттєво забруднене
671927
  Мовчан П. Книга життя Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 105. – ISBN 978-617-7201-57-0
671928
  Здоровило Н. Книга життя й людського горя. Письменниця Людмила Житня пропонує поглянути на Чорнобильську трагедію очима жінок // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 червня (№ 62). – С. 9


  Чорнобиль не має минулого часу. Хоча від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства - аварії на Чорнобильській атомній електростанції - й минуло 35 років. Ця екологічна катастрофа планетарного масштабу змінила життя десятків тисяч людей в ...
671929
  Кравець О.М. Книга з Історії фабрик та заводів Радянської України (1921-1980) / О.М. Кравець. – К., 1982. – 200с.
671930
  Друговац М. Книга за Jаневски. / М. Друговац. – Скопjе, 1971. – 346с.
671931
  Страшимиров А. Книга за българите / А. Страшимиров. – София : Сибия, 1995. – 167 с.
671932
  Мутафчиев П. Книга за Българите / П. Мутафчиев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1987. – 204 с.
671933
  Гірсберг Дагмар Книга за гратами як вікно у світ : Бібліотека для ув"язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-24
671934
  Гірсберг Дагмар Книга за гратами як вікно у світ : Бібліотека для ув"язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / пер. К. Міщенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-24
671935
  Стоянов Л. Книга за дружбата / Л. Стоянов, Р. Ралин. – София : Наука и изкусство, 1952. – 603 с.
671936
   Книга за илинден - зборник на трудови - : зборник на научни трудови по повод 65-годишнината од илинденското востание. – Скопjе : Нова Македониjа, 1969. – 332 с.
671937
  Цанев Г. Книга за критиката. / Г. Цанев. – София, 1980. – 407с.
671938
  Андрейчева В. Книга за Николай Райнов / Андрейчева В. – София : Наука и искуство, 1989. – 246 с., 8 л. ил.
671939
  Димитров Л. Книга за нова България : Документален фоторазказ за социалистическа България / Лалю Димитров б фоторед. Н. Щерев, худ. Иван Радев. – София : Изд-во "Наука и изкуство". – 147 с. : фотоил.
671940
  Козубенко М.Г. Книга за сімома печатями / М.Г. Козубенко. – К, 1961. – 64с.
671941
   Книга законов султана Селима 1. – Москва, 1969. – 159с.
671942
  Абуль-Фарадж Книга занимательных историй / Абуль-Фарадж ; пер. с сирийск., [примеч. и послесл. А. Белова и Л. Вильскера ; ред. и предисл. чл.-кор. АН СССР Н.В. Пигулевской]. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 270 с.
671943
  Абуль-Фарадж Книга занимательных историй / Абуль-Фарадж ; пер. с сирийск., [послесл. и примеч. А. Белова, Л. Вильскера ; [ред. и предисл. Н. Пигулевской]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат ; Ленингр. отд-ние, 1961. – 293 с. : ил.
671944
   Книга записная.. – Томск, 1973. – 115с.
671945
  Кулиев К. Книга земли : стихи, поэмы / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1972. – 295 с.
671946
  Кулиев К. Книга земли : стихи и поэмы / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 391 с.
671947
   Книга и библиотека: среда обитания : Интервью с Генеральным директором ГПНТБ России Я.Л. Шрайбергом // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726


  Последний год был очень непростым для ГПНТБ России, учитывая её переезд и необходимость привлечения читателей в другое здание, организацию новых образовательных мероприятий, реализацию ряда масштабных проектов по программам Минобрнауки и Минкультуры ...
671948
   Книга и библиотеки в России в XIV - первой половине XIX века. – Л., 1982. – 163с.
671949
   Книга и военно-патриотическое воспитание молодежи. – М., 1970. – 12с.
671950
  Блюм А.В. Книга и время / А.В. Блюм. – Челябинск, 1962. – 111с.
671951
   Книга и время.. – М., 1980. – 160с.
671952
   Книга и графика.. – М., 1972. – 315с.
671953
   Книга и ее работники.. – М.-Л., 1926. – 154с.
671954
   Книга и ее распространение в России в XVI-XVIII вв.. – Л., 1985. – 171с.
671955
  Романовский И.С. Книга и жизнь / И.С. Романовский. – М., 1950. – 388с.
671956
  Сидоров А.А. Книга и жизнь / А.А. Сидоров. – Москва, 1972. – 231с.
671957
   Книга и книготорговля в России в XVI-XVIII вв.. – Л., 1984. – 144с.
671958
  Баренбаум И.Е. Книга и книжное дело в капиталистических странах / И.Е. Баренбаум, И.А. Шомракова. – Ленинград : [Б. и.], 1990. – 120 с. – (Книга и книжное дело за рубежом ; Вип. 1)
671959
  Егорнова Л.А. Книга и книжное дело в СССР. 1932-1945 гг. : Указатель литературы / Л.А. Егорнова, Г.И. Бахтурина. – Москва
Вып. 1, Ч. 3 : Советская книга: Указатель литературы о книге и книжном деле. – 1982. – 279с.
671960
   Книга и книжное дело в Украинской ССР.. – К., 1985. – 478с.
671961
   Книга и книжное дело в Украинской ССР.. – К., 1986. – 562с.
671962
   Книга и культура. – М., 1979. – 287с.
671963
  Чирва А.Н. Книга и культура личности / А.Н. Чирва. – М., 1983. – 64с.
671964
  Боров Т. Книга и литература / Т. Боров. – София, 1981. – 453с.
671965
  Кажанов А.П. Книга и писатель в Византии / А.П. Кажанов. – М, 1973. – 152с.
671966
   Книга и политическое самообразование. – М., 1968. – 190с.
671967
  Молодчиков А.В. Книга и пресса / А.В. Молодчиков. – К., 1967. – 32с.
671968
  Инбер В.М. Книга и сердце / В.М. Инбер. – Москва-Л., 1954. – 168с.
671969
  Инбер В.М. Книга и сердце / В.М. Инбер. – Москва, 1961. – 190с.
671970
   Книга и социальный прогресс.. – М., 1986. – 227с.
671971
   Книга и человек в современном мире. – М., 1989. – 40с.
671972
  Афанасьев М.Д. Книга и чтение в жизни небольших городов / М.Д. Афанасьев ; О.С. Чубарьян. – Москва, 1973. – 328 с.
671973
   Книга и чтение в жизни небольших городов.. – М.
3. – 1972. – 26с.
671974
   Книга и чтение в жизни советского села : проблемы и тенденции : [сб. статей]. – Москва : Книга, 1978. – 181 с.
671975
   Книга и чтение в зеркале социологии. – М., 1990. – 208с.
671976
   Книга и чтение на селе. – Рига, 1974. – 61с.
671977
   Книга и шахматы - вместо свистка и дубинки : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 10 : Іл.
671978
  Осетрова Н.В. Книга и электронные средства в образовании / Н.В. Осетрова, А.И. Смирнов, А.В. Осин. – Москва : Издательский сервис, Логос, 2003. – 144с. – ISBN 5-94010-190-9
671979
  Филиппович Г Книга идет по свету / Г Филиппович. – М, 1958. – 95с.
671980
  Петников Г.Н. Книга избранных стихотворений / Г.Н. Петников. – М, 1930. – 104с.
671981
  Брюс Книга именуемая Брюсовский календарь / Брюс. – Книга без тит. л. – Москва
671982
  Рижский М.И. Книга Иова / М.И. Рижский. – Новосибирск, 1991. – 245с.
671983
  Подгорный К.Ю. Книга Иова и опыт экзистенциального дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
671984
  Борхардт Рудольф Книга Иорам / Рудольф Борхардт ; Пер. с нем. Александра Элиасберга ; Предисл. В. Розанова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Пантеон, 1910. – 60 с. : рис.
671985
  Рашковский Б.Е. Книга Иосиппон как источник по истории славян и некоторых других народов Восточной Европы в исследованиях 1940-1990-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0132-1366
671986
  Аракел Д. Книга историй / Даврижеци Аракел ; пер. с арм., предисл. и коммент. Л.А. Ханларян. – Москва : Наука, 1973. – 623 с. – Библиогр.: с. 5-10, 573-581. – (Памятники письмености Востока / [АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т древ. рукописей им. Маштоца ; Матенадаран при Совете Министров АрмССР] ; 37)
671987
   Книга і бібліотека на службі науки.. – К., 1978. – 140с.
671988
  Герасимова С. Книга і бібліотека у сучасному інформаційному просторі: інтерв"ю з Миколою Івановичем Сенченком // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено роздуми та міркування М. І. Сенченка, професора, доктора технічних наук, директора Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" про роль бібліотек, книги, читання у сучасному житті. У своєму інтерв’ю ...
671989
  Бондар Ю. Книга і боротьба поглядів: цензура заради влади // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326
671990
   Книга і друкарство на Україні. – Київ : Наукова думка, 1964. – 314, [2] с.
671991
   Книга і знання.. – Львів, 1974. – 175с.
671992
  Горський В. Книга і книжники в Київській Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 315-334. – (Несторівські студії)
671993
  Пастушенко В О. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 563, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 370-438 та в додатках в кінці кн. – ISBN 978-966-02-7916-2
671994
  Шпаков А.П. Книга і час / А.П. Шпаков. – К., 1977. – 128с.
671995
  Шупта Д. Книга історичної правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву КДБ УРСР"
671996
  Стрілець Н. Книга історії бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 39-40. – ISSN 1811-377X
671997
   Книга й читання. Інструменти підвищення особистої конкурентоспроможності та розвитку культурного потенціалу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 108-117


  10 березня у межах Всеукраїнського Форуму "Україна 30" відбулася сесія “Книга і читання: інструменти підвищення особистої конкурентоспроможності та розвитку культурного потенціалу”. Всеукраїнський форум «Україна 30» створений офісом Президента задля ...
671998
  Печеранський І.П. Книга Йова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
671999
   Книга Йова. Книга Еклезіяста. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 128 с. – ISBN 966-8387-08-2
672000
   Книга Йова. Книга Еклезіяста : у переспівах Миколи Карпенка. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 128с. – ISBN 966-8387-08-2
<< На початок(–10)671672673674675676677678679680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,