Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
668001
   "Магнитная потенциальная яма" - эффект стабилизации сверхпроводящих динамических систем / Скурихин В.И. – Киев : Наукова думка, 1991. – 335с.
668002
  Сакало О. "Мадам Баттерфлай" Джакомо Пуччіні: жанрова генеза та ідейно-смислові акценти // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
668003
  Шевалева Т.Е. "Мадам Бовари" Флобера : Автореф... канд. филол.наук: / Шевалева Т. Е.; МВО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1959. – 15л.
668004
  Кустодиева Т.К. "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1979. – 31 с.
668005
  Асанов Н.А. "Мадонна Благородная" / Н.А. Асанов. – Москва, 1964. – 61с.
668006
  Єрмоленко В. "Маємо бути готові, що Майдан не є останньою революцією" / розмовляли Інна Івершень та Олександр Шумілін // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 17 (220). – С. 21-24


  Чим українці відрізняються від європейців - розмірковує філософ і соціолог Володимир Єрмоленко.
668007
  Тимошик М. "Маємо відроджувати правду про себе" : інтерв"ю / бесіду вела Лідія Віценя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 181-184. – ISSN 2075-1222
668008
  Терещенко М. "Маємо можливість сформувати нову націю. Або - зараз, або - ніколи!" / розмову вів Микола Гриценко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 11


  Розмова з нащадком славного роду промисловців та меценатів Терещенків - Мішелем Терещенком.
668009
  Прокопенко І. "Маємо платформу для формування сучасної школи" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 2


  Виступ ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка на засіданні Асоціації ректорів, в якому здійснено конструктивний аналіз концепції "Нової української школи".
668010
  Рохлин Александр "Мазда" и люди : Авто // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 198-199 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
668011
  Шолом-Алейхем "Мазель-тов!" : (Алтерове сватання) : комедія на одну дію Шолом-Алейхема / в перекладі Ш. Полонера // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 12 с. – ("Театральна бібліотека")
668012
  Шолом-Алейхем "Мазель-Тов" / Шолом-Алейхем. – Киев, 1910. – 12 с.
668013
  Молчанова І. "Мазепинець полку мистецького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 24


  Як "живе" пам"ять про Данила Нарбута на Черкащині.
668014
  Рева Н.О. "Мазохизм и страсти Христовы" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 212-214
668015
  Байрон Джорж Гордон [Мазепа; Шильонский узник; Мелкие стихотворения; Сарданапал] : Поэма : Поэма : Сцены из трагедии / Пер. Д.Л. Михайловского = Пер. В.А. Жуковского = Пер. П.И. Вейнберга и Д.Л. Соколовского]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [6], 186 с. – На тит. л. авт.: Байрон. – (Европейские классики в русском переводе : (С примеч. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга. Для учащихся ; Вып. 8)
668016
  Бобохов А.С. Магматогенные брекчии кислого состава колчеданных месторождений Южного Урала / А.С. Бобохов; АН СССР. Башкирский филиал. Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1976. – 128с.
668017
   Магмообразование и его отражение в вулканическом процессе. – Москва : Наука, 1977. – 266с.
668018
  Задерей Н. Магнат-популист // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 26-29


  Державний діяч Таїланду Таксин Чинават.
668019
  Ричардс Э. Магнат : Роман / Э. Ричардс; Пер. с англ. С.H.Макарцева. – Москва : АСТ, 1997. – 448с. – (Интрига). – ISBN 5150003069
668020
  Кривошея І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 205-209. – ISBN 966-7865-75-4
668021
  Кривошея І. Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині у XVIII ст.: еволюція стосунків / І. Кривошея, Л. Шачковська // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 154-157. – ISBN 966-7865-75-4
668022
  Чухліб Т. Магнати та козаки: чи була можливість порозуміння між Україною та Польщею до часів Хмельниччини? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 56-61
668023
  Чухліб Т. Магнати та козаки:чи була можливість порозуміння між Україною та Польщею до часів Хмельниччини? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 34-39
668024
  Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. (Социально-экономическое развитие) / В.А. Маркина. – Киев : Киевский университет, 1961. – 236с.
668025
  Козловский Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине XVІІІ в. / Козловский, Г. – Минск, 1974. – 182с.
668026
  Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юго Волыни в XVIII в. / А.И. Баранович. – М., 1955. – 184с.
668027
  Балабушевич Татьяна Аркадьевна Магнатское хозяйство Русского воеводства Речи Посполитой в конце 30-х-в начале 70-х годов XVIII столетия : Автореф... канд. ист.наук: 070003 / Балабушевич Татьяна Аркадьевна; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1975. – 24л.
668028
  Оггер Г. Магнаты... / Г. Оггер. – М., 1985. – 346с.
668029
  Михайлов Д.А. Магнезиально-кальциевые рудоносные метасоматиты докембрия / Д.А. Михайлов; АН СССР. Ин-т геологии и геохронологии докембрия. – Ленинград : Наука, 1973. – 141с. : Ил. – Библиогр.: с.135-140
668030
  Шабынин Л.И. Магнезиально-скарновые железорудные месторождения / Л.И. Шабынин. – М., 1978. – 232с.
668031
  Вайвад А.Я. Магнезиальные вяжущие вещества / А.Я. Вайвад. – Рига, 1971
668032
   Магнезиальные горные породы. – М., 1951. – 80с.
668033
  Рыбников В.А. Магнезит. / В.А. Рыбников. – 2-е изд. – М, 1961. – 3-40с.
668034
  Каржаув Т.К. Магнезиты соляных отложений Западного Узбекистана. / Т.К. Каржаув. – Ташкент, 1978. – 64с.
668035
  Барьяхтар В.Г. Магнетизм - что это? / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 205 с.
668036
  Авенариус М.П. Магнетизм. – 247с. – Стеклографич. изд.
668037
  Стонер Э. Магнетизм : пер. с англ. / Э. Стонер; Дорфман Я.Г. – Москва; Ленинград : 1С-Паблишинг, 1932. – 176 с.
668038
  Аннаев Р.Г. Магнетизм / Р.Г. Аннаев. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 324 с.
668039
  Вонсовский С.В. Магнетизм / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
668040
  Авенариус М.П. Магнетизм [Лекции по физике] / [Авенариус]. – Б. м. : б. и.
Лекция 29-56. – 1886. – 160, 247с. – Экз. без обл., тит. л. и подстроч. прим.. - Стеклографич. изд.
668041
   Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, М.І. Захаренко, А.С. Волощенко; А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, М.І. Захаренко, А.С. Волощенко ; [ред.: Є.В. Бондарчук, Л.П. Юрченко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Техн. центр НАН України. – Київ : Академперіодика, 2003. – 207, [1] с. : іл., табл. – Анот. та зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8002-58-Х
668042
   Магнетизм аморфных систем : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1981. – 448 с.
668043
  Холодов Ю.А. Магнетизм в биологии / Ю.А. Холодов. – М., 1970. – 97с.
668044
  Пушков Н.В. Магнетизм в космосе / Н.В. Пушков. – Москва : Знание, 1961. – 48 с.
668045
  Еремин Н.И. Магнетизм в технике / Н.И. Еремин, П.М. Елчин. – Москва : Московский рабочий, 1959. – 96 с.
668046
  Братунь Р.А. Магнетизм века : стихи / Р.А. Братунь. – Москва : Художественная литература, 1977. – 239 с. – (Библиотека советской поэзии)
668047
  Меньшов О. Магнетизм верхньої частини розрізу земної кори: природна та техногенна складові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-32. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан проблеми магнітних досліджень ґрунтів на сучасному етапі розвитку. Наведено приклади магнітних досліджень ґрунтів забруднених територій для розв"язання природоохоронних завдань. Досліджено роль магнетотактичних бактерій як джерел ...
668048
  Осипов Ю.Б. Магнетизм глинистых грунтов / Ю.Б. Осипов. – М, 1978. – 200с.
668049
  Ремизовский В.И. Магнетизм горніх пород и палеомагнетизм Камчатки, Сахалина, Курильских островов: Библиографический указатель 1959-1981 гг. / В.И. Ремизовский. – Южно-Сахалинск, 1983. – 60с.
668050
  Заяц-Комарова Магнетизм горных пород и палеомагнетизм / Заяц-Комарова, А.П. Зазимко. – Киев, 1970. – 216с.
668051
  Ремизовский В.И. и др. Магнетизм горных пород и палеомагнетизм Камчатки, Сахалина, Курильских и Командорских островов : Библиографический указатель 1959-1981 гг. / В.И. и др. Ремизовский; АН ССС; Дальневост. научн. центр.; Сахалин. компл. НИИ; Северо-Вост. компл. НИИ. – Южно-Сахалинск, 1983. – 58с.
668052
  Нагата Такези Магнетизм горных пород. / Нагата Такези; Под ред. Г.Н.Петровой. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1956. – 226с.
668053
   Магнетизм гранитоидов Ятранского тектонического блока Украинского щита : прикладные петрофизические исследования / А.В. Сухорада, Заика-Новацкий, Н.И. Гузий, Ю.В. Науменко, В.А. Гаценко, В.Е. Пархоменко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 87-102 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
668054
  Сухорада А.В. Магнетизм гранітоїдів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Геології ; № 13)
668055
  Почтарев В.И. Магнетизм Земли и космического пространства / В.И. Почтарев. – Ленинград : Наука, 1966. – 144с.
668056
   Магнетизм и минералогия природных ферримагнетиков. – М., 1982. – 294с.
668057
  Лазаренко Э.А. Магнетизм и рудные образования Советских Карпат : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Лазаренко Э.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
668058
   Магнетизм и условия образования изверженных горных пород. – Москва : Наука, 1975. – 288с.
668059
  Гуденаф Д. Магнетизм и химическая связь : Пер.с англ. / Д. Гуденаф. – Москва : Металлургия, 1968. – 328с.
668060
   Магнетизм кимберлитов и траппов. – М., 1989. – 165с.
668061
   Магнетизм личности, 1906
668062
  Брюховецька Л. Магнетизм Мерзлікіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Цього тижня в столичному Домі кіно згадували українського режисера і кіноактора Миколу Мерзлікіна (1936—2006). 80-річчю з дня його народження присвячений вихід книги "Микола Мерзлікін: пошук досконалості" (упорядник Валерія Чайковська). Це проект ...
668063
  Вонсовский С.В. Магнетизм микрочастиц / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1973. – 279с.
668064
  Белов К.П. Магнетизм на Земле и в Космосе / К.П. Белов, Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1983. – 192 с.
668065
  Долгинов Ш.Ш. Магнетизм планет / Ш.Ш. Долгинов. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
668066
  Меньшов А.И. Магнетизм природных объектов нефтегазоперспективных территорий Западной Украины / А.И. Меньшов, Р.С. Кудеравец, И.А. Чоботок // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 25-33. – ISSN 2409-9430
668067
  Попов С.А. Магнетизм сланців північного схилу ДДЗ і його зв"язок з петрофізичними параметрами та вмістом вуглеводнів / С.А. Попов, А.П. Чернов, І.І. Аширова // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 126-127
668068
  Чачхиани З.Б. Магнетизм сплавов и соединений тория. / З.Б. Чачхиани. – Тбилиси, 1986. – 307с.
668069
  Іванчук В.Г. Магнетизм у Всесвіті / В.Г. Іванчук. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
668070
   Магнетизм університетського простору // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Вулиці зарясніли вишиванками - травень у розпалі. Тенденція вбиратися в автентичну українську одежину третього четверга останнього місяця весни за кілька років перетворилася на Всесвітній день вишиванки. У Києві чи Торонто, Мінську чи Кейптауні ...
668071
  Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
668072
  Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 138 л. – Додатки: л. 127-138. – Бібліогр.: л. 115-126
668073
  Жеребцов И.П. Магнетизм, электромагнитная индукция, экранирование / И.П. Жеребцов. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1936. – 12 с.
668074
  Киренский Л.В. Магнетизм. / Л.В. Киренский. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Наука, 1967. – 196с.
668075
  Вонсовский С.В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1971. – 1032с.
668076
  Нагаев Э.Л. Магнетики со сложными обменными взаимодействиями / Э.Л. Нагаев. – Москва : Наука, 1988. – 231 с.
668077
  Павлов Д.И. Магнетитовое рудообразование при участии экзогенных хлоридных вод / Д.И. Павлов. – Москва : Наука, 1975. – 246с.
668078
   Магнетитовые руды Кустанайской области и пути их использования. – Москва : АН СССР, 1958. – 491 с.
668079
  Стебновская Ю.М. Магнетиты железорудных месторождений / Ю.М. Стебновская. – Киев : Наукова думка, 1985. – 104с.
668080
  Фрейсенон Ж. Магнетометри для измерения магнитного поля Земли, основанный на явлении ядерного парамагнитного резнанса с использованием динамической поляризации ядер. / Ж. Фрейсенон, И. Соломон, 1962. – 31с.
668081
  Санников Н.И. Магнетометрические исследования в области производства железного электрода щелочного аккумулятора : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Санников Н.И.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1968. – 14л.
668082
  Розенблат М.А. Магнетоника / М.А. Розенблат. – М., 1967. – 262с.
668083
  Каленков Сергей Геннадьевич Магнетооптические неустойчивости в электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Каленков Сергей Геннадьевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
668084
  Сизов Ф.Ф. Магнетооптические эффекты Фарадея и Фогта в применении к полупроводникам / Ф.Ф. Сизов, Ю.И. Уханов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180с.
668085
  Богод Ю.А. Магнетосопротивление полуметаллов Вi и SB : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богод Ю. А.; АН УССР, Физ.техн. ин-т низких темпер. – Х., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
668086
  Макаров В.И. Магнетохимические исследования активных масс железо-никелевых аккумуляторво. : Автореф... канд. техн.наук: / Макаров В. И.; Новочеркас. полит. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 17л.
668087
  Крутанидзе Р.Ш. Магнетохимические исследования комплексов Мп(ІІ) и Мп(ІІІ) с азометиновыми лигандами.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Крутанидзе Р.Ш.; АН СССР. Ин-тут общей и неорган. химии. – М., 1980. – 24л.
668088
  Черняковский Ф.П. Магнетохимическое исследование кристаллов трифенилметановых производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняковский Ф.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1962. – 19л.
668089
  Логинов Г.М. Магнетохимическое исследование некоторых нестехиометрических окислов и сульфидов титана и ванадия. : Автореф... канд.хим.наук: / Логинов Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 15л.
668090
  Васильев Я.В. Магнетохимическое исследование нестехиометрических окислов титана и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Я.В.; ЛГУ. – Л, 1965. – 29л.
668091
  Гроссманн Г. Магнетохимическое исследование окислов железа, их твердых растворов в окиси магния, окислов ванадия (VO1,5=VO2,5) и твердых растовров VO2=TiO2 : Автореф... канд. хим.наук: / Гроссманн Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
668092
  Кузнецова М.Н. Магнетохимическое исследование системы никель-силикагель : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова М.Н.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
668093
  Блинов Л.Н. Магнетохимическое исследование стеклообразованных полупроводниковых сплавов на основе мышьяка, фосфора и селена. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Блинов Л.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 13л.
668094
  Лукиных Н.Л. Магнетохимическое исследование твердых растворов изоморфного замещения Nio-MgO, CoO-MgO, MnO-MgO и NiO-CbO. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Лукиных Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
668095
  Карлин Р. Магнетохимия / Р. Карлин. – М, 1989. – 399с.
668096
  Сальников Ю.И. и др. Магнетохимия и радиоспектроскопия координационных соединений / Ю.И. и др. Сальников. – Казань, 1989. – 123с.
668097
  Цукерблат Б.С. Магнетохимия и радиоспктроскопия обменных кластеров / Б.С. Цукерблат, М.И. Белинский. – Кишинев, 1983. – 280с.
668098
  Эллерт О.Г. Магнетохимия некоторых новых классов полиядерных соединений переходных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эллерт О.Г.; АН СССР.Инт общей и неорганич.химии. – М, 1981. – 26л.
668099
  Убоженко О.Д. Магнетохимия некоторых соединений ванадия (III) и (IV) с аномальными магнитными свойствами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Убоженко О.Д.; Моск. физ--техн. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
668100
  Энден Н.М. Магнетохимия твердых растворов некоторых окислов железа, марганца и хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Энден Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 15л.
668101
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1949. – 284с.
668102
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1958. – 457с.
668103
  Шубс М.Н. Магнетронные генераторы / М.Н. Шубс, 1955. – 142с.
668104
  Фиск Д. Магнетроны / Д. Фиск. – М, 1948. – 259с.
668105
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 1. – 1950. – 420 с.
668106
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 2. – 1951. – 472 с.
668107
   Магниево-литиевые сплавы. – М., 1980. – 139с.
668108
   Магниевые сплавы. – М., 1978. – 224с.
668109
   Магниевые сплавы : Справочник. – Москва : Металлургия
Ч. 1. – 1978. – 232 с.
668110
   Магниевые сплавы. – М.
2. – 1978. – 296с.
668111
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы для работы при повышенных температурах / М.Е. Дриц. – М., 1964. – 232с.
668112
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы и перспективы их использования в народном хозяйстве / М.Е. Дриц. – М., 1959. – 40с.
668113
  Свидерская З.А. Магниевые сплавы, содержащие неодим / З.А. Свидерская, Л.Л. Рохлин. – М., 1965. – 140с.
668114
  Рохлин Л.Л. Магниевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы. / Л.Л. Рохлин. – М, 1980. – 191с.
668115
  Магницкий К.П. Магниевые удобрения / К.П. Магницкий. – М., 1952. – 112с.
668116
  Соколинский А.Г. Магниевые ультразвуковые линии задержки / А.Г. Соколинский, Ю.М. Сухаревский. – М, 1966. – 231с.
668117
  Шкляев Ю.Н. Магний в жизни растений / Ю.Н. Шкляев. – М., 1981. – 95с.
668118
  Ремизов В.Д. Магний в красноземных почвах : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Ремизов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра агрохимии. – М., 1969. – 25л.
668119
  Тайц А.Ю. Магний и магниевые сплавы в народном хозяйстве / А.Ю. Тайц. – М., 1978. – 72с.
668120
  Винтер З. Магнистр Кампанус / З. Винтер. – Москва, 1953. – 567с.
668121
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – М, 1964. – 220с.
668122
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – Москва, 1972. – 157с.
668123
  Сендер Р.Х. Магнит / Р.Х. Сендер. – М., 1937. – 64с.
668124
  Балашов Э.В. Магнит : Миниатюры / Э.В. Балашов. – Москва, 1987. – 287с.
668125
  Карцев В.П. Магнит за три тысячелетия / В.П. Карцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 187 с.
668126
  Багрийчук А.С. Магнитгные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта / А.С. Багрийчук, А.А. Крючин, Ю.А. Куницкий // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1560-9189


  В рамках теории микромагнетизма изучены магнитные свойства мезопористых композитов на основе кобальта.
668127
  Машковцев В.И. Магнитка - моя судьба / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1979. – 176с.
668128
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
1 : Поэзия Магнит-горы / сост. В.Г. Кондратковская. – 1979. – 85 с. – Миниатюрное издание
668129
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
2 : Школа рабочего братства / авт. очерка Г.К. Дмитрин. – 1979. – 205 с. – Миниатюрное издание
668130
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
3 : Созвездие славы / текст подгот. М.Е. Чурилин, Р.М. Степакова. – 1979. – 97 с. – Миниатюрное издание
668131
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
4 : Строки истории / сост.: З.В. Шестакова, Р.В. Перемыкина. – 1979. – 157 с. – Миниатюрное издание
668132
  Нехамес И.М. Магнитка кует здоровье / И.М. Нехамес. – М., 1983. – 64с.
668133
  Афонина Р.Г. Магнитная активность и геомагнитные вариации в период суббури на разных фазах ее развития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Афонина Р.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. – М, 1972. – 16л.
668134
  Арутюнян Н.П. Магнитная анизотропия : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Н.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 16 л.
668135
  Щурова А.Д. Магнитная анизотропия гексагональных ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Щурова А.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
668136
  Федосеева Н.В. Магнитная анизотропия гематита и гематитосодержащих горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Федосеева Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 15л.
668137
  Ковригин В.И. Магнитная анизотропия и гистеризис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ковригин В.И.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
668138
  Ковригинд В.И. Магнитная анизотропия и игстерезис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Ковригинд В.И.; АН СССР. – Красноярск, 1970. – 14л.
668139
  Дмитриевский А.С. Магнитная анизотропия и магнитострикция урановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Дмитриевский А.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
668140
  Коваленко Г.В. Магнитная анизотропия и ошибка наклонения вектора естественной остаточной намагниченности осадочных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
668141
  Пынько Г.П. Магнитная анизотропия монокристаллических пленок железа, никеля и кобальта. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Пынько Г.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
668142
  Штраубе Э. Магнитная анизотропия никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Штраубе Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
668143
  Робинсон Д.Ф. Магнитная видеозапись : теория и практика / Д.Ф. Робинсон. – Москва : Связь, 1980. – 320 с.
668144
  Душкин С.С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях / С.С. Душкин, В.Н. Евстратов. – М, 1986. – 144с.
668145
  Тюхтенко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхтенко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 179л.
668146
  Тюхненко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхненко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 22л.
668147
  Слынько В.В. Магнитная восприимчивость и химическая связь некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько В.В.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1982. – 20л.
668148
  Антропов В.А. Магнитная восприимчивость и электронная структура бинарных сплавов кобальта и никеля с некоторыми нормальными металлами при высоких температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07. / Антропов В.А.;. – Свердловск, 1976. – л.
668149
  Сингер В.В. Магнитная восприимчивость и электронная структура некоторых взаимных растворов 3-переходных металлов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сингер В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – л.
668150
  Химматкулов Фармон Магнитная восприимчивость и электронная структура сплавов кобальта с хромом, марганцем, церием и самарием при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Химматкулов Фармон; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
668151
  Водяницкий Ю.Н. Магнитная восприимчивость как индикатор загрязнения тяжелыми металлами городских почв (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-20. – Библиогр.: 55 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
668152
  Кушнир П.И. Магнитная восприимчивость монокристаллов Mg Se и некоторых твердых растворов на основе халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кушнир П.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
668153
  Мельник В.М. Магнитная восприимчивость некоторых полупроводников со структурой алмаза и цинковой обманки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Мельник В.М. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 12 с.
668154
  Цмось В.М. Магнитная восприимчивость некоторых соединений II-VI и твердых растворов на их основе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Цмось В.М. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1973. – 12 с.
668155
  Аминов Т.Г. Магнитная восприимчивость некоторых соединений урана и плутония : Автореф... канд. хим.наук: / Аминов Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1966. – 11л.
668156
  Павлович С.А. Магнитная восприимчивость организмов / С.А. Павлович. – Минск, 1985. – 110с.
668157
   Магнитная восприимчивость песчаников центральной части Днепровско-Донецкой впадины и ее связь с емкостно-фильтрационными параметрами / С.И. Шепель, Л.А. Рыбак, Н.А. Кондратьева, С.П. Старук, М.В. Кравчук // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 110-115 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
668158
  Орлюк М.И. Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины / М.И. Орлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 78-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISSN 0203-3100
668159
  Зырянов А.С. Магнитная восприимчивость твердых и расплавленных галогенидов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов А.С.; Уральский науч. ценр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1973. – 26л.
668160
  Печников В.С. Магнитная вязкость горных пород, ее закономерности и методика изучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печников В.С.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
668161
  Бай Ши-и Магнитная газодинамика и динамика плазмы : Пер. с англ. / Бай Ши-и. – Москва : Мир, 1964. – 301 с.
668162
   Магнитная гидродинамика. – М., 1954. – 184с.
668163
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 132 с.
668164
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 246 с.
668165
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Мир, 1964. – 80 с.
668166
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Атомиздат, 1978. – 142 с.
668167
  Бирзвалк Ю.А. Магнитная гидродинамика / Ю.А. Бирзвалк. – М., 1979. – 64с.
668168
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика : Учебн. пос. для студ. вузов, обучающихся по гр. направлений и спец. "Механика" / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 327с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-94010-370-7
668169
  Глухих В.А. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике / В.А. Глухих, А.В. Тананаев, И.Р. Кириллов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 262, [2] с. – Библиогр.: с. 258-263
668170
  Мейер Р. Магнитная гидродинамика и нагревание тел при полете с большими сверхзвуковыми скоростями / Р. Мейер, 1959. – 16 с.
668171
  Замбран А.П. Магнитная гидродинамика капиллярных явлений в жидких металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Замбран А.П.; АН Латв. ССр. Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1967. – 19л.
668172
  Вайнштейн С.И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
668173
  Брановер Г.Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред / Г.Г. Брановер, А.Б. Цинобер. – Москва, 1970. – 378с.
668174
  Кирко И.М. Магнитная гидродинамика при экстремальных процессах / И.М. Кирко, Г.Е. Кирко. – Москва : Наука, 1982. – 136 с.
668175
  Краузе Ф. Магнитная гидродинамика средних полей и теория динамо : пер. с англ. / Ф. Краузе, К.-Х. Рэдлер. – Москва : Мир, 1984. – 314 с.
668176
  Богородский А.Ф. Магнитная гидромеханика : Учеб.пособие / А.Ф. Богородский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 148 с.
668177
  Машковцев В.И. Магнитная гора / В.И. Машковцев. – М., 1986. – 189с.
668178
  Зацепин Н.Н. Магнитная дефектоскопия / Н.Н. Зацепин, Л.В. Коржова. – Минск, 1981. – 208 с.
668179
   Магнитная запись. – Москва, 1966. – 356 с.
668180
  Макурочкин В.Г. Магнитная запись в вычислительной технике / В.Г. Макурочкин. – Москва, 1968. – 174 с.
668181
  Парфентьев А.И. Магнитная запись в кинотехнике. / А.И. Парфентьев. – М., 1957. – 278с.
668182
  Гитлиц М.В. Магнитная запись в системах передачи информации. / М.В. Гитлиц. – М., 1978. – 304с.
668183
  Корольков В.Г. Магнитная запись звука / В.Г. Корольков. – М.-Л, 1949. – 88с.
668184
   Магнитная запись звука. – Москва, 1956. – 398 с.
668185
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – Москва, 1981. – 161 с.
668186
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 229 с.
668187
  Лазарев В.И. Магнитная запись телевизионных изображений. / В.И. Лазарев, В.И. Пархоменко. – М.-Л., 1963. – 87с.
668188
  Лишин Л.Г. Магнитная запись цветных изображений / Л.Г. Лишин. – Москва, 1979. – 117 с.
668189
   Магнитная запись электрических сигналов. – Москва, 1967. – 280 с.
668190
  Почепа А.М. Магнитная звукозапись / А.М. Почепа. – Минск : Беларусь, 1979. – 176 с.
668191
  Высоцкий М.З. Магнитная звукозапись кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1960. – 288с.
668192
   Магнитная и оптическая спектроскопия минералов и горных пород. – Казань, 1974. – 120с.
668193
  Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
668194
   Магнитная квантовая акустика. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
668195
   Магнитная комиссия, учрежденная при имп.Академии наук для организации магнитной съемки России. – С-Пб. – 28с.
668196
  Селезнев В.Н. Магнитная кристаллографическая анизотропия монокристаллов ферритов, синтезированных на основе литиевой шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Селезнев В.Н.; АН СССР.Сиб.отдел. – Красноярск, 1970. – 20л.
668197
  Рубинштейн Б.Е. Магнитная кристаллографическая анизотропия ферримагнитных гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Б.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1968. – 19л.
668198
  Мазо Я.А. Магнитная лента / Я.А. Мазо. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 134 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 892)
668199
  Альтрихтер Э Магнитная лента. Свойства и применение носителей информации / Э Альтрихтер. – Москва, 1959. – 298с.
668200
  Еремин Н.И. Магнитная металлография в металлофизических процессах : Автореф... д-ра техн.наук: / Еремин Н.И.; Уральск. филиал АН СССР. – Свердловск, 1961. – 30л.
668201
  Нодиа М.З. Магнитная микросхемка в районах Степанавана / М.З. Нодиа, 1938. – 124с.
668202
  Мочалов В.Д. Магнитная микроэлектроника / В.Д. Мочалов. – Москва : Советское радио, 1977. – 366 с.
668203
  Крутиховская З.А. Магнитная модель и структура Земной коры Украинского щита / З.А. Крутиховская. – К., 1982. – 216с.
668204
  Бакаржиева М.И. Магнитная модель кимберлитовой трубки / М.И. Бакаржиева, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 182-190 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
668205
   Магнитная модель литосферы Европы. – К., 1990. – 165с.
668206
  Изюмов Ю.А. Магнитная нейтронография / Ю.А. Изюмов, Р.П. Озеров. – Москва : Наука, 1966. – 532 с.
668207
  Пашкевич И.К. Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена / И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк, Т.В. Лебедь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 64-80 : рис. – Библиогр.: с. 77-80. – ISSN 0203-3100
668208
  Миненко В.И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем / В.И. Миненко. – К., 1970. – 167с.
668209
  Шаронов Ю.А. Магнитная оптическая активность и ее применение для изучения гемсодержащих белков. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 03.00.02 / Шаронов Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1979. – 46л.
668210
  Кирюшин А.В. Магнитная проницаемость ферро- и парамагнетиков на оптических частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.00 / Кирюшин А.В.; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
668211
  Фазлеев Н.Г. Магнитная релаксация в проводниках с парамагнитными примесями при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фазлеев Н.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 22л.
668212
  Федоренко А.Н. Магнитная сейсмическая запись / А.Н. Федоренко. – М., 1964. – 147с.
668213
  Ворожцов С.Б. Магнитная система фазотрона спространственной вариацией поля. 9-5591 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Ворожцов С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
668214
  Жиляков С.М. Магнитная структура диамагнитно-разбавленных кубических ферримагнетиков / С.М. Жиляков, Е.П. Найден. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 225 с. – ISBN 5-7511-0277-0
668215
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф... канд. фид-мат.наук: / Антонов Л.И.; МГУ. – М, 1972. – 12л.
668216
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Антонов Л.И.; МГУ. – М, 1972. – 11л.
668217
  Бураихин В.А. Магнитная структура тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бураихин В. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Красноярск, 1961. – 14л.
668218
   Магнитная структура ферромагнетиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 514с.
668219
  Еремеев И.С. Магнитная техника автоматики и кибернетики (основы построения логических и счетно-решающих устройств) / И.С. Еремеев, В.С. Подлипенский. – Киев, 1970. – 407с.
668220
  Орлюк М.И. Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / М.И. Орлюк, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 136-151 : Карта, рис., табл. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISSN 0203-3100
668221
  Лесневский Р.М. Магнитно-диодно-транзисторные логические элементы повышенного быстродействия на сердечниках из пермаллоевой ленты / Р.М. Лесневский. – М., 1965. – 59с.
668222
  Сорокин О.В. Магнитно-концентрированный эффект и его использование для исследования свойств поверхности полупроводника. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокин О.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
668223
   Магнитно-минералогические и палеомагнитные исследования красноцветов. – Казань, 1989. – 131с.
668224
  Канская Л.М. Магнитно-оптические исследования кристалла рубина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Канская Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 13л.
668225
  Рысин А.Я. Магнитно-оптические явления в кубических кристаллах, активироанных двухзарядными ионами редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысин А. Я.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
668226
  Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые импульсные устройства преобразовательной техники / И.В. Волков, В.И., Зозулев, Д.А. Шолох ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 228, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 221-226. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1502-9
668227
  Тонкаль В.Е. Магнитно-полупроводниковые модуляционные преобразователи частоты / В.Е. Тонкаль, Л.П. Мельничук. – Киев : Наукова думка, 1970. – 192 с.
668228
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1973. – 110с.
668229
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1978. – 154с.
668230
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1985. – 150с.
668231
  Попель А.А. Магнитно-релаксационный метод анализа неорганических веществ / А.А. Попель. – М., 1978. – 220с.
668232
   Магнитно-теллурические методы изучения строения земной коры и верхней мантии : Сборник статей. – Москва : Наука
Ч. 4 : Верхняя мантия. – 1969. – 272с.
668233
  Сандуляк А.В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов / А.В. Сандуляк. – М., 1988. – 131с.
668234
  Ефимов Ф.Н. Магнитно-фракционно-минералогический анализ / Ф.Н. Ефимов. – М, 1964. – 224с.
668235
  Гребинский А.С. Магнитногидродинамические волны в неоднородной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гребинский А.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 7 с.
668236
  Былина Э.А. Магнитное и каталитическое исследование платины. адсорбированной силикагелем и некоторыми другими носителями : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Былина Э.А. ; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12 с.
668237
  Данилюк Ю.Л. Магнитное исследование валентных состояний ионов титана и некоторых примесных ионов в титанате бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилюк Ю.Л.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленин. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
668238
  Сандуляк А.В. Магнитное обезжелезивание конденсата. / А.В. Сандуляк, И.М. Федоткин. – М, 1983. – 87с.
668239
  Деркач В.Г. Магнитное обогащение слабомагнитных руд / В.Г. Деркач. – Москва, 1954. – 296с.
668240
  Торопов В.С. Магнитное оперативное запоминающее устройство с управлением на ферритдиодных элементах / В.С. Торопов. – М, 1965. – 48с.
668241
  Зубарев В.Ф. Магнитное поле / В.Ф. Зубарев. – Кемерово, 1974. – 70с.
668242
  Золотцев С.А. Магнитное поле / С.А. Золотцев. – М., 1980. – 111с.
668243
   Магнитное поле в электрических машинах. – Рига, 1965. – 232с.
668244
  Сохниаидзе Г.А. Магнитное поле Грузии и его геологическая интерпретация. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сохниаидзе Г.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
668245
  Ангенхейстер Г. Магнитное поле Земли / Г. Ангенхейстер, Ю. Бртельс. – Москва-Ленинград, 1936. – 152с.
668246
  Яновский Б.М. Магнитное поле Земли / Б.М. Яновский. – Ленинград, 1967. – 48с.
668247
  Русаков О.М. Магнитное поле Земли в мезозое / О.М. Русаков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
668248
  Почтарев В.И. Магнитное поле Земли и фигура геоида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Почтарев В.И.; Лен. гос. ун-т., 1948. – 3л.
668249
  Ерофеев Л.Я. Магнитное поле и природа аномалий на месторождениях золота / Л.Я. Ерофеев. – Томск, 1989. – 156с.
668250
  Котов В.А. Магнитное поле и электрические токи солнечных пятен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010302 / Котов В.А. ; МГУ , Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1973. – 14 с.
668251
  Алекницкий Ю.Г. Магнитное поле изохронного циклотрона У-120М с глубокой регулировкой энергии : Автореф... канд. техн.наук: / Алекницкий Ю. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
668252
  Нодиа М.З. Магнитное поле Кавказского перешейка / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1939. – 64с.
668253
  Иоффе А.Ф. Магнитное поле катодных лучей : Доложено в заседании Физического отд. Русского физико-химического общества. 14 сентября 1910 г. – Спб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 8 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Физико-Химического Общества. Физический отдел, № 1, 1911 г.
668254
  Иванович М. Магнитное поле намагниченных цилиндрических конфигураций магнитных систем ускорителей заряженных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Иванович М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 11л.
668255
  Кондаков Г.В. Магнитное поле поэта / Г.В. Кондаков. – Барнаул, 1976. – 152 с.
668256
  Серебровская Е.П. Магнитное поле сердца : публицистика / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лабиринт, 1987. – 251с.
668257
  Саркисян Л.А. Магнитное поле электронной модели изохронного протонного циклотрона с жесткой фокусировкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян Л. А.; ОИЯИ, Лаб. ядерн. проблем. – Дубна, 1968. – 19л.
668258
  Касьяненко Л.Г. Магнитное поле, океан и мы / Л.Г. Касьяненко, А.Н. Пушков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 190с.
668259
  Широков В.С. Магнитное поле. / В.С. Широков. – Фрунзе, 1980. – 144с.
668260
  Трухин Владимир Ильич Магнитное последействие в горных породах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Трухин Владимир Ильич; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1974. – 33л.
668261
  Турпанов Игорь Александрович Магнитное последействие и дополнительные потери в кремнистом железе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Турпанов Игорь Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
668262
  Кончаловская Н.П. Магнитное притяжение. / Н.П. Кончаловская. – М., 1976. – 143с.
668263
  Корниенко Э.Н. Магнитное сверхтонкое взаимодействие для примесных атомов 119Sn в упорядоченных ферро- и антиферромагнитных сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Корниенко Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
668264
  Кузнецов В.Д. Магнитное управление электрошлаковым процессом / В.Д. Кузнецов, Н.К. Казаков, Л.М. Шальда. – Киев : Вища школа ; Изд. при Киевском ун., 1987. – 64 с. – (Ученые Украины - народному хозяйству)
668265
   Магнитномягкие материалы. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 312с.
668266
  Февралева Н.Е. Магнитнотвердые материалы и постоянные магниты / Н.Е. Февралева. – Киев : Наукова думка, 1969. – 232 с.
668267
  Бабак О.В. Магнитные аналоговыерегулирующие и запоминающие устройства с составными сердечниками / О.В. Бабак, Б.В. Болотов. – К, 1970. – 91с.
668268
   Магнитные аномалии земных глубин. – К., 1976. – 232с.
668269
   Магнитные аномалии и модель распределения намагниченности в земной коре приполярного и полярного секторов Уральского региона / Н.В. Федорова, А.Л. Рублев, Л.А. Муравьев, В.В. Колмогорова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 111-122 : рис. – Библиогр.: с. 118-122. – ISSN 0203-3100
668270
   Магнитные аномалии океанов и новая глобальная тектоника. – М., 1981. – 215с.
668271
   Магнитные Ар-звезды. – Баку : Элм, 1975. – 171 с.
668272
   Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом / А.Ю. Галкин, С.А. Дзян, Б.А. Иванов, В.М. Муравьев // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 717-735. – ISSN 1024-1809
668273
  Жигалов Л.Н. Магнитные возмущения в Антарктике (по данным МГГ). / Л.Н. Жигалов. – Л., 1967. – 104с.
668274
   Магнитные генераторы импульсов. – Москва, 1968. – 476 с.
668275
  Ефимов Е.Г. Магнитные головки / Е.Г. Ефимов. – Москва, 1976. – 104 с.
668276
   Магнитные головки и носители магнитной записи. – Каунас, 1971. – 287 с.
668277
   Магнитные доменные логические и запоминающие устройства. – М., 1974. – 176с.
668278
  О"Делл Магнитные домены высокой подвижности : пер. с англ. / О"Делл. – Москва : Мир, 1978. – 198 с.
668279
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости -- естественная конвекция и теплообмен / В.Е. Фертман. – Минск, 1978. – 206с.
668280
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости : справ. пособие / В.Е. Фертман. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 183 .
668281
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум, М.М. Майоров, А.О. Цеберс. – Рига : Зинатне, 1989. – 386с.
668282
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
668283
  Берковский Б.М. Магнитные жидкости / Б.М. Берковский. – Москва : Химия, 1989. – 238с.
668284
  Колачев Николай Михайлович Магнитные и гальваномагнитные свойства монокристаллических пленок упорядочивающихся сплавов никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колачев Николай Михайлович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
668285
  Гончар В.И. Магнитные и гальваномагнитные свойства пленок железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гончар В.И.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
668286
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1964. – 416 с.
668287
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 2. – 1964. – 200 с.
668288
  Сагдеев Р. Магнитные и изотопные эффекты в реакциях свободных радиклов и возбужденных состояний в конденсированной фазе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.15 / Сагдеев Р.;. – Новосибирск, 1977. – 42л.
668289
  Эйвазов Э.А. Магнитные и кинетические явления в магнитоупорядоченных халькошпинелях с двумя и более магнитными ионами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.11 / Эйвазов Э.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 34л.
668290
   Магнитные и кристаллохимические исследования феритов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 269 с.
668291
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информаци. – М., 1981. – 119с.
668292
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1976. – 164с.
668293
  Китович В.В. Магнитные и магнитнооптические оперативные запоминающие устройства / В.В. Китович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 431с.
668294
   Магнитные и магнитооптические явления : межвуз. сб. науч. трудов. – Куйбышев : КГПИ, 1987. – 91 с.
668295
  Попов Ю.Ф. Магнитные и магнитоупорные свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Попов Ю.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
668296
  Еременко В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства антиферромагнетиков и сверхпроводников / В.В. Еременко, В.А. Сиренко; НАНУ; Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2004. – 295с. – ISBN 966-00-0315-3


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
668297
  Тхан Дык Хиен Магнитные и магнитоупругие свойства замещенных гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Тхан Дык Хиен; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л.
668298
  Дамба Ламжавын Магнитные и магнитоупругие свойства кобальтгадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Дамба Ламжавын; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
668299
  Демидов В.Г. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Демидов В.Г. ; МГУ. – Москва, 1977. – 15 с.
668300
  Усков В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных ортоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Усков В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
668301
  Щуров В.А. Магнитные и магнтитоупругие свойства гематита в сильных магнитных полях : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 050 / Щуров В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
668302
  Зубков Ю.Н. Магнитные и оптические свойства висмутсодержащих феррогранатовых пленок с микронными и субмикронными доменами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зубков Ю.Н.; МВ и ССО. Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1986. – 18л.
668303
  Калинников В.Т. Магнитные и спектроскопические исследования карбоксилатов и дикарбоксилатов ванадила : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинников В.Т.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 35л.
668304
   Магнитные и электрические измерения. – Омск, 1980. – 160 с.
668305
  Неделько А.А. Магнитные и электрические свойства железо-гадолиниевых пленок : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Неделько А.А.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 10л.
668306
  Башкатов А.Н. Магнитные и электрические свойства моноалюминидов железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Башкатов А.Н.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
668307
  Аннатаганов Н. Магнитные и электрические свойства монокристаллических пленок сплавов системы никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Аннатаганов Н.; Туркменск. гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
668308
  Шубина Т.С. Магнитные и электрические свойства моносилицидов железа и кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шубина Т.С.; Уральский политехн. ин-т.. – Свердловск, 1967. – 15л.
668309
  Сорокина Л.В. Магнитные и электрические свойства некоторых инструментальных сталей и разработка неразрушающих методов контроля качества термической обработки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Сорокина Л.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 14л.
668310
  Мяликгулыев Г. Магнитные и электрические свойства пленок упорядочивающихся сплавов. / Г. Мяликгулыев. – Ашхабад, 1985. – 90с.
668311
  Радовский И.З. Магнитные и электрические свойства силицидов хрома и марганца. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Радовский И.З.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 16л.
668312
  Медведева Лилия Ильинична Магнитные и электрические свойства сплавов системы марганец-родий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Медведева Лилия Ильинична; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
668313
  Аветикян Г.Б. Магнитные и электрические свойства стекол системы германий -- селен : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аветикян Г.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
668314
  Слинкина Т.А. Магнитные и электрические свойства тонких элинварных пленок системы Fe-Ni-Cr. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Слинкина Т.А.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1975. – 18л.
668315
  Юсупов Т.М. Магнитные и электрические свойства упорядочивающихся сплавов / Т.М. Юсупов. – Ашхабад
1. – 1976. – 128с.
668316
  Антик И.В. и др. Магнитные измерения / И.В. и др. Антик. – Москв ; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 192 с.
668317
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : Учеб.пособие / В.И. Чечерников. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 285с.
668318
  Теснек Ю.И. Магнитные измерения / Ю.И. Теснек. – Москва, 1964. – 40 с.
668319
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : учеб.пособие / В.И. Чечерников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 388с.
668320
   Магнитные измерения. – М., 1969. – 248с.
668321
  Гольдин Л.Л. Магнитные измерения в ускорителях заряженных частиц / Л.Л. Гольдин. – Москва, 1962. – 56 с.
668322
   Магнитные измерения и приборы. – Рязань, 1976. – 127 с.
668323
  Чернышев Е.Т. и др. Магнитные измерения на постоянном и переменном токе / Е.Т. и др. Чернышев. – Москва : Госиздат стандартов, 1962. – 184с.
668324
  Гарбер И.С. Магнитные испульсные модуляторы / И.С. Гарбер. – Москва, 1964. – 159 с.
668325
  Гуревич А.Г. Магнитные колебания и волны / А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. – Москва : Наука, 1994. – 464 с. : 17 ил., 17 табл. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-02-0143660-9
668326
  Демин Э.А. Магнитные коммутационные элементы радиоэлектроники / Э.А. Демин, Л.А. Чиненков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 422 с.
668327
  Карпенко И.К. Магнитные конфигуации с отличным от нуля преобразованим повотора на оси : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко И. К.; Моск. го.с пед. ин-т. – М., 1969. – 14л.
668328
  Балбашов А.М. Магнитные кристаллы в технике / А.М. Балбашов, А.Я. Червоненкис. – Москва, 1974. – 64 с.
668329
  Кракау Т.К. Магнитные логические элементы / Т.К. Кракау. – Л., 1978. – 62с.
668330
  Ступель Ф.А. Магнитные логические элементы автоматики / Ф.А. Ступель. – М - Л, 1965. – 135с.
668331
  Шеховцов Н.А. Магнитные масс-спектрометры / Н.А. Шеховцов. – М., 1971. – 232с.
668332
  Займовский А.С. Магнитные материалы / А.С. Займовский, Л.А. Чудновская. – М.-Л., 1957. – 224с.
668333
  Преображенский А.А. Магнитные материалы / А.А. Преображенский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 234 с.
668334
  Суказов Э.А. Магнитные материалы / Э.А. Суказов, Ф.А. Богачев, А.Д. Начинков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 123 с.
668335
  Гусев И.Т. Магнитные материалы / И.Т. Гусев. – Москва, 1974. – 114 с.
668336
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы / Д.Д. Мишин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 336 с.
668337
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы : Учеб. пособие для студ. физич. и физико-технич. спец. вузов / Д.Д. Мишин. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высш. школа, 1991. – 383 с.
668338
  Кадыкова Г.Н. Магнитные материалы в радиоэлектронике / Г.Н. Кадыкова. – Москва, 1970. – 112 с.
668339
  Балбашов А.М. Магнитные материалы для микроэлектроники / А.М. Балбашов, А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергия, 1979. – 216 с.
668340
  Рейнбот Г. Магнитные материалы и их применение / Г. Рейнбот. – Ленинград : Энергия, 1974. – 383 с.
668341
  Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение / К. Хек. – Москва : Энергия, 1973. – 303 с.
668342
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы : учебник / А.А. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 335с.
668343
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 351 с.
668344
  Иванов Р.Д. Магнитные металлические пленки в микроэлектронике / Р.Д. Иванов. – Москва : Советское радио, 1980. – 191 с.
668345
  Кудрявцев И.П. Магнитные методы анализа текстур рекристаллизации и холодной практики сплава железа с кремнием. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев И.П.; Мв и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
668346
  Кротевич Н.Ф. Магнитные микровариационные измерения и аппаратура для магнитотеллурических исследований / Н.Ф. Кротевич. – Новосибирск : Наука, 1972. – 227с.
668347
  Глевасская А.М. Магнитные минералы и магнетизм вулканитов / А.М. Глевасская. – К., 1983. – 208с.
668348
  Гордиенко В.В. Магнитные модели земной коры территории Украины / В.В. Гордиенко; НАН Украины. Ин-тут геофизики им.С.И.Субботина. – Київ : Знання, 2000. – 91с. – ISBN 966-618-090-1
668349
  Сабо В.Я. Магнитные моменты барионов и нарушенной нелинейной киральной SU(3) x SU(3) динамике / В.Я. Сабо. – Киев, 1971. – 6с.
668350
  Нодиа М.З. Магнитные наблюдения в Карсани / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1940. – 97с.
668351
  Липман Р.А. Магнитные накопительные счетчики / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1967. – 144с.
668352
  Вышков Ю.Д. Магнитные опоры в автоматике / Ю.Д. Вышков, В.И. Иванов. – Москва, 1978. – 161с.
668353
  Шенберг Д. Магнитные осцилляции в металлах : пер. с англ. / Д. Шенберг. – Москва : Мир, 1986. – 678 с.
668354
  Познанская Н.Ф. Магнитные параметры вещества глубинных зон земной коры / Н.Ф. Познанская. – Киев : Наукова думка, 1984. – 123с.
668355
   Магнитные параметры горных пород при высоких давлениях и температурах / Б.Я. Савенко, В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 78-85 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
668356
   Магнитные пленки. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 411с.
668357
   Магнитные пленки в вычислительной технике. – К., 1967. – 172с.
668358
  Свердлова А.М. Магнитные пленки окислов редкоземельных элементов : Для студ. 4 курса физического фак. / А.М. Свердлова, В.Ф. Кабанов, В.Ю. Буров. – Саратов, 1991. – 46с.
668359
  Комин А.В. Магнитные поверхности и движение заряженных частиц в стеллараторных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Комин А.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
668360
   Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 279 с.
668361
  Жуков Э.Г. Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели / Э.Г. Жуков. – М., 1991. – 32с.
668362
  Метфессель З. Магнитные полупроводники : пер. с англ. / З. Метфессель, Д.К. Маттис. – Москва : Мир, 1972. – 405 с.
668363
  Цуркан В.В. Магнитные полупроводники на основе селенохромита меди / В.В. Цуркан, С.И. Радауцан, В.Е. Тэзлэван. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 118 с.
668364
   Магнитные полупроводниковые шпинели типа Сd Cr2 Sе4. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 149 с.
668365
   Магнитные поля активных областей и вспышечная активность Солнца в июне - июле 1984 г. / П.Р. Романчук, В.Г. Лозицкий, Ю.А. Чеснок, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 19-27. – (Астрономия ; вып. 29)


  Представлен анализ магнитограмм "королевской зоны" Солнца, полученных на магнитографе АО Киевского университета с разрешением 40", и вспышечной активности за июнь - июль 1984 г. Показано, что первые, связанные с рождением новых групп изменения слабых ...
668366
  Молоденский М.М. Магнитные поля активных областей Солнца / М.М. Молоденский, Б.П. Филиппов. – Москва : Наука, 1992. – 150 с.
668367
  Вайнштейн С.И. Магнитные поля в космосе / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1983. – 237 с.
668368
  Бочкарев Н.Г. Магнитные поля в космосе / Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1985. – 206 с.
668369
  Рузмайкин А.А. Магнитные поля галактик / А.А. Рузмайкин, Д.Д. Соколов, А.М. Шукуров. – Москва : Наука, 1988. – 280 с.
668370
  Долгинов Шмая Шлемович Магнитные поля Земли и планет : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Долгинов Шмая Шлемович; Ин-т земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 40л.
668371
  Редькина Нэлля Павловна Магнитные поля и активность звезд типа Т Тельца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Редькина Нэлля Павловна; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1986. – 15л.
668372
  Васильева Г.Я. Магнитные поля и движение в атмосфере Солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Г.Я.; АН СССР. Гл. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1963. – 8л.
668373
   Магнитные поля и их новые применения. – М., 1976. – 103с.
668374
  Башкирцев Власдимир Саидридонович Магнитные поля и колебательные процессы в протуберанцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Башкирцев Власдимир Саидридонович; Гл. астрон. обсерв. – Л., 1986. – 12л.
668375
  Дубинин Э.М. Магнитные поля небесных тел / Э.М. Дубинин, И.М. Подгорный. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
668376
   Магнитные поля солнечных пятен. – Владивосток : Издательство СО АН СССР, 1970. – 124 с.
668377
   Магнитные поля солнечных пятен 1-15 ноября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 16 с.
668378
   Магнитные поля солнечных пятен 16-31 октября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – [17] с.
668379
  Сарбаш В.Ф. Магнитные поля токов вызванной поляризации и индукции в локкльных телах и методы их изучения при поисках рудных масторождений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Сарбаш В. Ф.; Урал. от-ние АН СССР, ин-т геофиз. – Свердловск, 1991. – 45л.
668380
  Белов К.П. Магнитные превращения / К.П. Белов. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 259 с.
668381
  Боровиков Юрий Михайлович Магнитные превращения CuMn сплавов при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Боровиков Юрий Михайлович ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 17 с.
668382
  Черепов С.В. Магнитные превращения в неоднородных твердых растворах системы Cu - MnAl. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Черепов С.В.; АН УССР. ИН-т металлофизики. – К., 1986. – 19л.
668383
  Морозов Е.М. Магнитные превращения в системе Mn2, Ge, Sby в сильных магнитных полях и под высоким давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морозов Е.М.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 17л.
668384
  Еремеев И.С. Магнитные преобразователи информации / И.С. Еремеев. – М., 1967. – 71с.
668385
  Сырьев Н.Е. Магнитные резонансы и доменная структура в монокристаллах ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сырьев Н.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 14л.
668386
  Сырьев Н.Е. Магнитные резонансы и доменная структура в монокристаллах ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сырьев Н.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
668387
  Гусев О.Б. Магнитные резоннасы нелинейной оптической восприимчивости в антимоде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гусев О.Б.; АН СССР. – Л, 1980. – 18л.
668388
  Шелковников В.Н. Магнитные свойств железогадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.мат.наук: 040 / Шелковников В. Н.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1968. – 12л.
668389
  Чихачев В.А. Магнитные свойства альфа-гидроокиси железа при температурных фазовых превращениях и химическая остаточная намагниченность, возникающая при этом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Чихачев В.А.; АН СССР. сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л.
668390
  Лукин Б.И. Магнитные свойства аморфных тонких пленок CdCo с одноосной перпендикулярной анизотропией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лукин Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 23л.
668391
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства атомного ядра / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 256 с.
668392
  Слинкин А.А. Магнитные свойства бинарных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Слинкин А.А.; Гос.ком-т Совета Мин.СССР.по химии. – Л, 1960. – 16л.
668393
  Минкова С.Е. Магнитные свойства вещества. / С.Е. Минкова. – Х., 1967. – 12с.
668394
  Ермаков А.Е. Магнитные свойства высокодисперсных порошков никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Ермаков А.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 14л.
668395
  Денисов П.П. Магнитные свойства высококоэрцитивных кобальтовых пленок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Денисов П.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 8 с.
668396
  Тимошкин Е.И. Магнитные свойства высококоэрцитивных напряжений кобальтовых пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимошкин Е. И.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 5л.
668397
  Дьяконов В.П. Магнитные свойства Гейзенберговских ферромагнетиков при высоких давлениях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконов В.П.; АН УССР. – Донецк, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
668398
  Акопян Цолак Григорьевич Магнитные свойства горных пород Армянской ССР и их использование в целях интерпретации магнитных аномалий и корреляции вулканогенных образований : Автореф... д-а геол.-минерал.наук: / Акопян Цолак Григорьевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
668399
  Швец И.Н. Магнитные свойства горных пород и руд Криворожского бассейна. / И.Н. Швец, Г.В. Тохтуев. – К, 1976. – 56с.
668400
  Валеев К.А. Магнитные свойства горных пород при высоких термодинамических температурах / К.А. Валеев, С.С. Абсалямов. – Саратов, 1988. – 210с.
668401
  Сухорада А.В. Магнитные свойства гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сухорада А.В.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
668402
  Жоголев Л.П. Магнитные свойства гранитоидов Центрального Казахстана : Автореф. дис... канд .геол.- минерал. наук: / Жоголев Л. П.; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-26
668403
  Хасанов Э.Г. Магнитные свойства двух и трехслойных пленок с ферро-антиферромагнитным обменным взаимодействием и технология их приготовления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Хасанов Э.Г.; АН УССР.Физ-технол.ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
668404
  Манаков Н.А. Магнитные свойства дисперсных сплавов редкоземельных металлов с железом типа фаз Лавеса / Н.А. Манаков. – Иркутск, 1991. – 95с.
668405
  Татаринова Лиана Ивановна Магнитные свойства железо-никелевых пленок в процессе старения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Татаринова Лиана Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
668406
  Ульянов А.И. Магнитные свойства и кристаллическая структура некоторых соединений РЗМ с кобальтом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ульянов А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск., 1975. – 18л.
668407
  Вершинина Л.И. Магнитные свойства и кристаллическое строение пленок сплавов кобальт-палладий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Вершинина Л.И.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 20л.
668408
  Кудреватых Н.В. Магнитные свойства и магнитная анизотропия некоторых интерметаллических соединений РЗМ с металлами группы железа типа R2T17 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кудреватых Н.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
668409
  Мамян Воскан Арутюнович Магнитные свойства и особенности перемагничивания многослойных цилиндрических и плоских ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мамян Воскан Арутюнович; Ин-т радиофизики и электроники АН Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 19л.
668410
  Завойский В.Н. Магнитные свойства и происхождение остаточной намагниченности железистых кварцитов Украины : Автореф... канд. геол-минер.наук: / Завойский В.Н.; КГУ. – К, 1968. – 16л.
668411
  Сухорада А.В. Магнитные свойства и рудные минералы гранитоидов Мурманского блока Балтийского щита / А.В. Сухорада, Н.И. Тузий, Е.А. Дубовская // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
668412
  Бугаев И.С. Магнитные свойства и самообразование термоостаточной намагниченности магнезиальных титансмагнетов : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бугаев И. С.; АН СССР, Инзт физики. – Красноярск, 1972. – 19л.
668413
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства и строение вещества / Я.Г. Дорфман. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 376с.
668414
  Сунцов Е.В. Магнитные свойства и строение некоторых координационных соединений двухвалентной меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Сунцов Е.В.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
668415
  Ергин Ю.В. Магнитные свойства и структура растворов электролитов / Ю.В. Ергин. – М., 1983. – 183с.
668416
   Магнитные свойства кристаллических и аморфных сред : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 255 с.
668417
   Магнитные свойства металлов и сплавов : перевод/семинар, Кливленд, 1958 г. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 447с.
668418
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Гуськова Е.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 14с.
668419
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Метеориты в лаборатории / Е.Г. Гуськова. – Ленинград : Наука, 1972. – 108 с.
668420
  Высоцкий Юрий Борисовия Магнитные свойства молекулярный систем в связанном одоэлектронном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Высоцкий Юрий Борисовия; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
668421
  Королев А.В. Магнитные свойства монокристаллов соединения и твердых растворов на его основе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Королев А. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
668422
  Адамян В.Е. Магнитные свойства монохалькогенидов редкоземельных металлов цериевой подгруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Адамян В.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
668423
  Бредихина Т.Н. Магнитные свойства нанесенного катализатора Ni/цеолит : Автореф... канд. хим.наук: / Бредихина Т.Н.; Моск. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1967. – 16л.
668424
  Голик А.З. Магнитные свойства некоторых природных магнетиков / А.З. Голик, 1936. – С. 1082-1083. – Отд. оттиск из: Журнал технической физики, 1936, т. 6, вып. 6
668425
  Поп И. Магнитные свойства некоторых редкоземельных металлов и их сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поп И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1954. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
668426
  Баша Ахмед Фуад Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов меди с редкоземельными металлами и ураном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Баша Ахмед Фуад; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
668427
  Абдала Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов рзм и урана : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.11 / Абдала Я. Мохамед Э.Т. ;. – Москва, 1977. – 16 с.
668428
  Алтухов И.Д. Магнитные свойства неравновесных элкетронов и дырок в электронно-дырочных каплях и экситонах в кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Алтухов И. Д.;. – Л., 1978. – 22л.
668429
  Каменева Галина Анатольевна Магнитные свойства никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Каменева Галина Анатольевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
668430
  Морозов Ю.Н. Магнитные свойства новых окисных соедиений двухвалентного европия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Морозов Ю.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
668431
  Березняков А.И. Магнитные свойства о стровковых конденсатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Березняков А.И.; Донецкий физ-мат.ин-т. – Донецк, 1974. – 24л.
668432
  Кадомцева А.М. Магнитные свойства ортоферритов редкоземельных элементов цериевой подгруппы : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кадомцева А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.12
668433
  Манаков Николай Александрович Магнитные свойства пленок SnCo5 и GdCo5 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Манаков Николай Александрович ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 14 с. – Бібліогр.: с. 13-14
668434
  Вовкивская Галина Васильевна Магнитные свойства полупроводников со сложным электронным спектром : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.10 / Вовкивская Галина Васильевна; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 16л.
668435
  Марковский В.С. Магнитные свойства пород и магнитные аномалии в зонах сульфидной минерализации : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Марковский В.С.; АН УССР. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина АН УССР. – К., 1980. – 16л.
668436
  Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов / С.А. Никитин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 247 с.
668437
  Ломасов Ю.Н. Магнитные свойства свободных экситонов и электронно-дырочных капель в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ломасов Ю.Н.; АН СССР. – Л, 1979. – 26л.
668438
  Тепляков В.В. Магнитные свойства синтезированных титаномагнитов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Тепляков В. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
668439
  Сембаева Р.А. Магнитные свойства скелетных никелевых катализаторов с добавками некоторых металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сембаева Р.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 18л.
668440
  Григорян Н.А. Магнитные свойства смешанных манганитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 0.50 / Григорян Н.А. ; АН СССР , Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 17 c. – Бібліогр. : с. 16-17
668441
  Печенников Анатолий Васильевич Магнитные свойства соедиений урана и Р.З.К. цериевой подгруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печенников Анатолий Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 13л.
668442
  Кондратьев Игорь Николаевич Магнитные свойства соединений марганца с сурьмой в пленках и тонких пластинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кондратьев Игорь Николаевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
668443
  Левченко Г.Г. Магнитные свойства твердых растворов NixZn1-x SiF6 6H2O в условиях всестороннего сжатия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Левченко Г.Г.; Дон.ГУ. – Донецк, 1984. – 22л.
668444
  Бортник А.Н. Магнитные свойства твердых растворов моносилицидов некоторых 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.46 / Бортник А.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
668445
  Хлыстов А.С. Магнитные свойства твердых тел : учеб.пособие / А.С. Хлыстов. – Симферополь : СимферопольскГУ, 1986. – 92с.
668446
   Магнитные свойства ферроколоидов. – Свердловск, 1988. – 88с.
668447
  Ельцов Константин Николаевич Магнитные свойства экситонов в легированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ельцов Константин Николаевич; АН СССР. Физико-технич. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1981. – 19л.
668448
  Дружинин В.В. Магнитные свойства электротехнической стали. / В.В. Дружинин. – М-Л, 1962. – 320с.
668449
  Русова С.Г. Магнитные свойства эпитаксиальных пленок сплавов системы железо - никель - кобальт. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русова С.Г.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 16л.
668450
  Пирогов А.И. Магнитные сердечники в автоматике и вычислительной технике. Характеристики, методика измерений и основы расчета цепей с малогабаритными магнитными сердечниками. / А.И. Пирогов, Ю.М. Шамаев. – М., 1967. – 272с.
668451
  Пирогов А.И. Магнитные сердечники для устройств автоматики и вычислительнйо техники. / А.И. Пирогов, Ю.М. Шамаев. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1973. – 263с.
668452
  Гребенюк Ю.П. Магнитные состоняния ГЦК сплавов Fe-Ni-Mn, Ni-Mn с конкурирующими обменными взамиодействиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Гребенюк Ю. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1989. – 16л.
668453
  Гольдштейн В.А. Магнитные спектрометры с однородным полем и двойной фокусировкой для анализа частиц высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдштейн В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
668454
  Фоменко Л.А. Магнитные спектры ферромагнитных полупроводников-ферритов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Фоменко Л.А.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.35-41
668455
  Дриц М.Х. Магнитные сплавы с особыми акустическими свойствами / М.Е. Дриц. – Москва, 1983. – 127 с.
668456
  Тарантин Н.И. Магнитные статистические анализаторы заряженных частиц. Поля и линейная оптика / Н.И. Тарантин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 127с.
668457
  Заплатин Николай Леонтьевич Магнитные структуры и системы вывода пучка для циклотронов и фазотронов с пространственной вариацией поля : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.13 / Заплатин Николай Леонтьевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 9-10830. – Дубна, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
668458
  Бураковский А.З. Магнитные термоуправляемые элементы в аппаратуре связи / А.З. Бураковский, М.Н. Стоянов, Л.Н. Тульчинский. – Москва, 1976. – 80 с.
668459
  Суху Р. Магнитные тонкие пленки : Пер. с англ. / Р. Суху. – Москва : Мир, 1967. – 422 с.
668460
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 184 с.
668461
   Магнитные усилители. – М., 1952. – 79с.
668462
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио, 1956. – 824 с.
668463
  Сторм Г.Ф. Магнитные усилители / Г.Ф. Сторм. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 568 с.
668464
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио
Ч. 1. – 1960. – 538 с.
668465
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио
Ч. 2. – 1960. – 435 с.
668466
  Аттура Г. Магнитные усилители / Г. Аттура. – Ленинград, 1963. – 288 с.
668467
  Розенблит Д.Г. Магнитные усилители / Д.Г. Розенблит. – Москва : ВНИИЭМ Отделение научно-технической информации, стандартизации и электротехнике, 1965. – 96 с.
668468
  Львов Е.Л. Магнитные усилители в технике автоматического регулирования / Е.Л. Львов. – М., 1972. – 552с.
668469
  Стефанович Т.Х. Магнитные усилители для автоматизации промышленных установок / Т.Х. Стефанович. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 248 с.
668470
  Розенблат М.А. Магнитные усилители и модуляторы / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 112 с.
668471
  Тищенко Николай Михайлович Магнитные усилители повышенной стабильности / Тищенко Николай Михайлович. – Москва : Госэнергоияздат, 1963. – 113с.
668472
  Столяров И.М. Магнитные усилители с полупроводниковыми и магнитными ключами / И.М. Столяров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 80 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 133)
668473
  Розенблат М.А. Магнитные усилители с самонасыщением / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 127 с.
668474
  Медведовская Оксана Геннадиевна Магнитные фазовые диаграммы легкоосных антиферромагнетиков с взаимодействием Дзялошинского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Медведовская Оксана Геннадиевна; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 18л.
668475
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1978. – 46с.
668476
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1980. – 189с.
668477
  Завадский Э.А. Магнитные фазовые переходы / Э.А. Завадский, В.И. Вальков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 195 с.
668478
  Александров К.С. Магнитные фазовые переходы в галоидных кристаллах / К.С. Александров, Н.В. Федосеева, И.П. Спевакова. – Новосибирск : Наука, 1983. – 193 с.
668479
  Крупянский Ю.Ф. Магнитные фазовые переходы в ультрамалых частицах некоторых окислов железа (Fe3O4, a-Fe2O3,-d Fe2O3) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01..04.17 / Крупянский Ю.Ф.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
668480
   Магнитные фазовые переходы и критические явления : материалы всесоюзн. семинара. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1985. – 165 с.
668481
  Чистяков В.К. Магнитные характеристики анизотропной электротехнической стали при поперечном подмагничивании и упругих напряжениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Чистяков В.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
668482
  Мартынова Т.А. Магнитные характеристики горных пород и их связь с геологическими процессами на примере КМА. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мартынова Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 15л.
668483
  Колачевский Н.Н. Магнитные шумы / Н.Н. Колачевский. – Москва : Наука, 1971. – 136 с.
668484
  Бузько А.М. Магнитные шумы в пермалоевых пленках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузько А. М.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
668485
   Магнитные шумы в феррозондах и магнитных усилителях. – Москва, 1983. – 72 с.
668486
  Розенблат М.А. Магнитные элементы авоматики и вычислительной техники / М.А. Розенблат. – М., 1974. – 768с.
668487
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / Розенблат М.А. – М., 1972. – 403с.
668488
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1976. – 487с.
668489
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / М.А. Боярченков. – Москва, 1976. – 383с.
668490
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1979. – 320с.
668491
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики и вычислительной техники. – М.
1. – 1957. – 72с.
668492
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики, измерительной и вычислительной техники. – К., 1964. – 656с.
668493
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – Москва, 1968. – 280 с.
668494
   Магнитные элементы дискретного действия. – Москва, 1972. – 223с.
668495
  Розенблат М.А. Магнитные элементы дискретного действия / М.А. Розенблат. – М., 1972. – 223с.
668496
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 320 с.
668497
   Магнитные элементы непрерывного действия. – Москва, 1972. – 258с.
668498
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – М., 1967. – 455с.
668499
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 488с.
668500
  Зарва В.А. Магнитные явления / В.А. Зарва. – Москва, 1951. – 112с.
668501
  Кикодзе Р.О. Магнитные явления в узкощелевых твердых растворах теллуридов свинца и олова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикодзе Р.О.; АН УССР. ИН-т полупроводников, 1979. – 22л.
668502
   Магнитные, магнитомеханические и электрические свойства ферромагнетиков. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1972. – 121 с.
668503
   Магнитные, магнитомеханические и электрические свойства ферромагнетиков. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1975. – 106 с.
668504
  Саед Мунир Мехди Раза Накви Магнитные, магнитострикционные и электрические свойства редкоземельных сплавов диспрозийиттрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Саед Мунир Мехди Раза Накви; МГУ. – М., 1977. – 19л.
668505
  Никитин С.А. Магнитные, магнитоупругие и гальваномагнытные совйства диспрозия, тербия и гольмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин С. А.; АН БССР, Объед. сов. Ин-та физ., Ин-та матем. и вычисл. тен и Отд. фид. тверд. тела и полупров. АН БССР. – Минск, 1963. – 12л.
668506
  Ергин Ю.В. Магнитные, магнитоупругие и электрические свойства монокристаллов гадолиния, тербия и диспрозия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ергин Ю.В. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак. – Москва, 1965. – 15 с.
668507
  Данилькевич М.И. Магнитные, электрические и диэлектрические свойства никель-марганец-цинковых ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилькевич М.И.; Белорусс. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 13л.
668508
  Циовкин Ю.Н. Магнитные, электрические и тепловые совйства растворов переходных металлов в платине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Циовкин Ю. Н.; Объед. уч. сов. при Ин-т физ. металлов АН СССР. – Свердовск, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
668509
  Кузнецов И.А. Магнитные, электрические и термоэлектрические свойства некоторых сталей и разработка неразрушающих методов контроля структуры и механических свойств стальных изделий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Кузнецов И.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
668510
  Тимушев Г.Ф. Магнитный анализ неупруго рассеяных дейтонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимушев Г. Ф.; МВО СССР, МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1959. – 10л.
668511
  Миху Р. Магнитный анализ спектров конверсионных электронов в реакции и исследование природы уравнений ядер 105 А и ШП. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Миху Р.; ЛГУ. – Л., 1975. – 13л.
668512
  Прокофьев П.Т. Магнитный гамма-спектрометр с повышенной светосилой. : Автореф... канд. техн.наук: / Прокофьев П.Т.; ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1956. – 8л.
668513
  Стражев В.И. Магнитный заряд в электродинамике. / В.И. Стражев. – Минск : Институт физики АН БССР, 1970. – 58с.
668514
  Турала Михал Магнитный искровой спектрометр на линии с ЭВМ в эксперименте по п-е рассеянию при 50 Гэв/С : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Турала Михал; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6885. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.11-12
668515
  Шур Я.И. Магнитный компас / Я.И. Шур. – Москва, 1956. – 32 с.
668516
  Мельгуй М.А. Магнитный контроль механических свойств сталей / М.А. Мельгуй. – Минск, 1980. – 184с.
668517
  Шкурдода В.Ф. Магнитный масс-спектрометр как физический прибор для контроля и регулирования производственных процессов : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Шкурдода В.Ф.; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
668518
  Кириллов-Угрюмов Магнитный масспектрометр в сочетании с камерой Вильсона для исследования космического излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов-Угрюмов В.Г.; Моск. механич. ин-т. – Москва, 1953. – 7 с.
668519
  Боргман И.И. Магнитный поток и его действия : физическое объяснения динамомашин, трансформаторов и электродвигателей с обыкновенным и вращающимся магнитным полем : 6 лекций И. И. Боргмана, проф. Имп. Санкт-Петербургского ун-та. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Электричество", 1900. – [4], 148 с. ил. – Экз. в разных тип. переплетах. – (Электротехническая библиотека ; Т. 2)
668520
  Миткевич В.Ф. Магнитный поток и его преобразования / В.Ф. Миткевич. – Москва ; Ленинград, 1946. – 358 с.
668521
  Утеев М.Л. Магнитный призменный масс-спектрометр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Утеев М.Л.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
668522
  Каганов М.И. Магнитный пробой / М.И. Каганов. – Москва : Знание, 1985. – 63 с.
668523
  Егоров В.С. Магнитный пробой в бериллии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Егоров В.С. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 14 с.
668524
  Маклочлан К.А. Магнитный резонанс : пер. с англ. / К.А. Маклочлан. – Москва : Химия, 1976. – 143 с.
668525
  Котов А.Г. Магнитный резонанс в интервале волн от 2 до 25 см. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Котов А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1951. – 7 с.
668526
  Винтер Ж. Магнитный резонанс в металлах : Пер.с англ. / Ж. Винтер. – Москва : Мир, 1976. – 280с.
668527
  Андерс А.Г. Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах : учеб. пособие / А.Г. Андерс ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-623-673-2
668528
  Головенчиц Е.И. Магнитный резонанс в сильноанизотропных магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Головенчиц Е.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
668529
  Урсу И. Магнитный резонанс в соединениях урана / И. Урсу. – Москва, 1983. – 216с.
668530
  Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках / А.Г. Гуревич. – Москва : Наука, 1973. – 591с.
668531
  Керрингтон А. Магнитный резонанс и его применение в химии : Пер.с англ. / А. Керрингтон, Мак-Лечлан. – Минск : Мир, 1970. – 447 с.
668532
  Ооливсон А.И. Магнитный резонанс и спин-решеточная релаксадция ядер углерода-13 в органических соединениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ооливсон А.И.; АН ЭССР, Сво. физ. мат. и техн.наук. – Таллин, 1972. – 20л.
668533
  Кессель А.Р. Магнитный резонанс изинговских магнетиков / А.Р. Кессель, Г.О. Берим. – Москва : Наука, 1982. – 147 с.
668534
  Валиев К.А. Магнитный резонанс на ядрах парамагнитных атомов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Валиев К.А.; Казанский ордена Красного знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 7л.
668535
   Магнитный резонанс при изучении природных образований. – Л., 1987. – 191с.
668536
  Барабаш Л.С. Магнитный спектрометр с бесфильмовыми искровыми камерами, работающий на линии с ЭВМ. : Автореф... канд. техн.наук: / Барабаш Л.С.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1969. – 21л.
668537
  Борисов Анатолий Андреевич Магнитный спектрометр с пропорциональными камерами для исследования взаимодействия протонов с ядрами при энергии 67ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борисов Анатолий Андреевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
668538
  Кузнецов И.А. Магнитный структурный анализ : учеб. пособие / И.А. Кузнецов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 119 с.
668539
  Чэндлер Д.П. Магнитный усилитель с безындуктивной цепью управления / Д.П. Чэндлер, Р.У. Доунинг, 1961. – 27с.
668540
  Воронецкий Б.Б. Магнитный шум трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей / Б.Б. Воронецкий, Э.Р. Кучер. – Москва-Ленинград, 1957. – 56с.
668541
  Бройли Л. Магнитный электрон / Л. Бройли. – Харьков, 1936. – 240 с.
668542
  Жилич А.Г. Магнито- и электропоглощение света в полупроводниках / А.Г. Жилич, Б.С. Монозон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 204 с.
668543
   Магнито-гидродинамическое преобразование энергии. Открытый цикл = Open-Cycle Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation : Совместное советско-американское издание. – Москва : Наука, 1979. – 584с. : Рис.: 364 + Табл.: 73. – Парал. тит. англ.. – Библиогр.: 838 назв
668544
  Ратклифф Дж.А. Магнито-ионная теория и ее приложения к ионосфере / Дж.А. Ратклифф. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 248 с.
668545
  Ляцкий В.Б. Магнито-ионосферное взаимодействие / В.Б. Ляцкий, Ю.П. Мальцев. – Москва : Наука, 1983. – 192с.
668546
  Синолицкий В.В. Магнито-размерные эффекты в проводящих кристаллах с плоскими дефектами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.02 / Синолицкий В.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1983. – 23л.
668547
   Магнитоакустическая эмиссия магнетитов / В.С. Иванченко, И.И. Глухих, Л.Г. Строкина, А.П. Хейнсон; В.С.Иванченко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 277-284 : рис. – Библиогр.: с. 284. – ISSN 0016-7886
668548
   Магнитоакустическая эмиссия природных пирротинов / В.С. Иванченко, И.И. Глухих, Л.Г. Строкина, К.Б. Алешин, В.Ф. Рудницкий // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1701-1708 : рис. – Библиогр.: с. 1707-1708. – ISSN 0016-7886
668549
  Дегтярь Е.П. Магнитоакустическое исследование энергетического спектра кадмия и мышьяка под давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дегтярь Е.П.; АН УССР. Донецк. физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1974. – 16л.
668550
  Белик Д.В. Магнитобиосфера = Magnetobiosphere / Белик Д.В. – Новосибирск : Сибпринт, 2016. – 105, [1] с. : ил., табл. – Тит. л., текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 101-105. – ISBN 978-5-94301-616-5
668551
   Магнитогазодинамические генераторы электрической энергии. – Москва, 1963. – 328 с.
668552
  Маргевич А.С. Магнитогазодинамическое течение в коаксиальной системе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Маргевич А.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1980. – 15л.
668553
  Повх Л И. Чекин Магнитогидродинамическая сепарация / Л И. Чекин Повх. – К., 1978. – 148с.
668554
  Джозеф Ф.О. Магнитогидродинамическая теория разреженной плазмы в присутствии высокочастотных полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Джозеф Ф. О.; МВиССО СССР, Ун-т дружбы народов. – Москва, 1979. – 9л.
668555
  Москвин Ю.Л. Магнитогидродинамические волны в лабораторной и магнитосферной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Москвин Ю.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
668556
  Янтовский Е.И. Магнитогидродинамические генераторы / Е.И. Янтовский, И.М. Толмач. – Москва : Наука, 1972. – 424 с.
668557
   Магнитогидродинамические генераторы открытого цикла. – Москва, 1972. – 836 с.
668558
  Ватажин А.Б. и др. Магнитогидродинамические течения в каналах / А.Б. и др. Ватажин. – Москва, 1970. – 672с.
668559
  Коган М.Н. Магнитогидродинамические течения идеального газа с бесконечной электропроводностью. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Коган М.Н.; Гос.ком.Совета Мин.СССР. – М, 1961. – 6л.
668560
  Любимов Г.А. Магнитогидродинамические течения с узкими слоями резкого изменения параметров потока и поля. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Любимов Г.А.; Москов. гос. ун-т. Мех.-матем. ф-тет. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
668561
   Магнитогидродинамические установки. – Москва, 1975. – 126 с.
668562
  Мирцхулава Нана Ивановна Магнитогидродинамические эффекты в электронно-дырочной жидкости в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мирцхулава Нана Ивановна; АН СССР. Физико-технич. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
668563
   Магнитогидродинамический метод получения электроэнерги. – Москва
Ч. 3. – 1972. – 358 с.
668564
   Магнитогидродинамический метод получения электроэнергии. – Москва, 1968. – 480 с.
668565
   Магнитогидродинамическое генерирование электроэнергии. – Москва, 1966. – 195 с.
668566
  Роза Р. Магнитогидродинамическое преобразование энергии / Р. Роза. – Москва : Мир, 1970. – 288 с.
668567
   Магнитогидродинамическое преобразование энергии : Открытый цикл. – Москва, 1979. – 583 с.
668568
   Магнитогидродинамическое преобразование энергии. Физико-технические аспекты. – Москва : Наука, 1983. – 367 с.
668569
  Гельфгат Ю.М. Магнитогидроднамическое дросселирование и управление жидкометаллическими потоками. / Ю.М. Гельфгат. – Рига, 1989. – 312с.
668570
  Маленький А. Магнитогорск / А. Маленький. – М-Л, 1931. – 78с.
668571
  Сержантов В. Магнитогорск / В. Сержантов. – Челябинск, 1947. – 67с.
668572
  Сержантов В. Магнитогорск / В. Сержантов. – Челябинск, 1955. – 52с.
668573
  Казаринова В.И. Магнитогорск / В.И. Казаринова, В.И. Павличенков. – Москва, 1961. – 248 с.
668574
  Ферштатер Г.Б. Магнитогорская габбро-гранитная интрузия / Г.Б. Ферштатер. – Свердловск, 1966. – 144с.
668575
  Брызгалова В.М. Магнитогорская партийная организация в борьбе за досрочное выполнение четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брызгалова В. М.; МГУ, ИПКП марекс.-лен. – М., 1954. – 16л.
668576
  Татьяничева Л.К. Магнитогорские пальмы / Л.К. Татьяничева. – М., 1979. – 127с.
668577
   Магнитогорский металлургический завод. – Ленинград, 1929. – 720 с.
668578
  Нариньяни С. Магнитогорский металлургический комбинат / С. Нариньяни. – М., 1931. – 16с.
668579
  Мелков Г.А. Магнитодинамические колебания в ферритовых сферах // Радиотехника и электроника, 1975. – № 4
668580
  Каракушан Э.И. Магнитодиоды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каракушан Э. И.; Физ. техн. ин-т АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
668581
  Стафеев В.И. Магнитодиоды : Новые полупроводниковые приборы с высокой чувствительностью к магнитному полю / В.И. Стафеев, Э.И. Каракушан. – Москва : Наука, 1975. – 216 с.
668582
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А. Егиазарян, И В. Стафеев, . – Москва, 1987. – 88 с.
668583
  Троицкий В.А. Магнитодиэлектрики в конструкции электрических машин / В.А. Троицкий. – Ташкент : Наука, 1965. – 209 с.
668584
   Магнитодиэлектрики в технике высокочастотной связи. – Москва-Ленинград, 1948. – 72 с.
668585
  Михайлов В.В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты / В.В. Михайлов. – М, 1986. – 127с.
668586
  Сергеев В.Г. Магнитоизмерительные приборы и установки / В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. – Москва : Энергия, 1982. – 152 с.
668587
  Черноусенко В.М. Магнитоконцентрационные эффекты в электронно-дырочной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Черноусенко В.М.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
668588
  Сорокина С.Ф. Магнитометрические исследования железного электрода щелочного аккумулятора : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Сорокина С.Ф.; Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 17л.
668589
  Афанасьев Ю.В. Магнитометрические преобразователи, приборы, установки. / Ю.В. Афанасьев. – Ленинград, 1972. – 272 с.
668590
  Турсунов А.В. Магнитометрическое определение файалита в агломератах железных руд : Автореф... кандид. технич.наук: / Турсунов А.В.; МВО. Донецкий ордена Трудового Красного Знамени индустриальный ин-т им. Н.С.Хрущева. – Сталино, 1951. – 11л.
668591
  Куликовский Л.Ф. Магнитомодуляционные измерительные преобразователи / Л.Ф. Куликовский. – М., 1977. – 87с.
668592
  Бабак О.В. Магнитомодуляционные устройства в технике / О.В. Бабак, В.Е. Филипов. – К, 1973. – 45с.
668593
  Беликов И.Д. Магнитомодуляцоинные устройства позицоинного контроля / И.Д. Беликов, Ю.А. Другов. – Москва, 1982. – 112 с.
668594
  Михайлова М.М. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Михайлова, В.В. Филиппов, В.П. Муслаков. – Москва, 1983. – 199 с.
668595
  Галайко Л.П. Магнитонасыщенные низкочастные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: 230 / Галайко Л.П.; Харьковский полит. ин-т. – Х., 1969. – 24л.
668596
  Костюрин А.А. Магнитооптика / Костюрин А.А., Кринчик Г.С. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Физика" ; № 10)
668597
  Войтович А.П. Магнитооптика газовых лазеров / А.П. Войтович. – Минск : Наука и техника, 1984. – 208 с.
668598
   Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков / В.В. Еременко, Н.Ф. Харченко, Ю.Г. Литвиненко, В.М. Науменко; Барьяхтар В.Г. – Киев : Наукова думка, 1989. – 261с.
668599
  Звездин А.К. Магнитооптика тонких пленок / А.К. Звездин, В.А. Котов. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.
668600
  Кринчик Г.С. Магнитооптика ферромагнетиков : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Кринчик Г.С. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1962. – 20 с.
668601
  Шиманская Н.В. Магнитооптическая модуляция и магнитометрия на основе ферритов-гранатов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шиманская Наталья Васильевна ; М-во высш. и спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с. – Библиогр.: 15 назв.
668602
  Минц М.Б. Магнитооптические веберметры. / М.Б. Минц, А.Н. Ткаченко. – Л., 1973. – 112с.
668603
  Эгамов Ш.В. Магнитооптические интенсивности эффекты в ферромагнитных металлах и диэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Эгамов Ш.В.; МГУ. – М, 1979. – 18л.
668604
  Бакрадзе Отари Ираклиевич Магнитооптические исследования тонких пленок пермаллоя с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Бакрадзе Отари Ираклиевич; МВ и ССО СССР. – Тбилиси, 1973. – 20л.
668605
  Червинский М.М. и др. Магнитооптические методы и средства определения магнитных характеристик материалов / М.М.Червинский, С.Ф.Глаголев, И.П.Горбунов. – Ленинград : Энергия, 1980. – 128с.
668606
  Нго Туан Зунг Магнитооптические свойства бинарных сплавов ферромагнитных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Нго Туан Зунг ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
668607
   Магнитооптические свойства некоторых комплексных соединений. – Фрунзе, 1984. – 68с.
668608
  Щербаков Ю.И. Магнитооптические свойства ортоферритов в инфракрасной области спектра : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Щербаков Ю.И.; МГУ. – Москва, 1969. – 11л.
668609
  Четкин М.В. Магнитооптические свойства ферритов-гранатов в инфракрасной области спектра. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Четкин М.В.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М., 1961. – 10л.
668610
  Червоненкис А.Я. Магнитооптические устройства хранения и обработки информации / А.Я. Червоненкис. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
668611
  Макаров В.П. Магнитооптические эффекты в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Макаров В. П.; ЛГУ. – Л., 1964. – 14л.
668612
  Монозон Б.С. Магнитооптические эффекты в полупроводниках в силльных магнитных полях в области экситонного поглощения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Монозон Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
668613
  Мукимов К.М. Магнитооптические явления в ферримагнитгных диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.11 / Мукимов Камил Мукимович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1988. – 28 с. – Библиогр.: 30 назв.
668614
  Волошинская Нина Михайловна Магнитооптический эффект Керра в ферромагнитных сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Волошинская Нина Михайловна; Уральск. науч. центр. Ин-т физики металлов. Специализир. учен. совет. – Свердловск, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.13
668615
  Алексева Л.А. Магнитооптическое вращение в кристаллах типа флюорита, активированных редкоземельными ионами : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексева Л. А.; Гос. полит. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
668616
  Малаховский Александр Валентинович Магнитооптическое двупреломление и энергетические спектры некоторых магнитоупорядоченных кристаллов с 3d5 ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Малаховский Александр Валентинович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1974. – 24л.
668617
  Егиазарян Г.С. Магнитооптическое исследование магнитных свойств эпитаксиальных пленок со смешанной анизотропией : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.07.,01.04.11 / Егиазарян Г.С.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1987. – 16л.
668618
  Бенидзе Отари Михайлович Магнитооптическое исследование магнитных структур при микронном разрешении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Бенидзе Отари Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
668619
  Арзамасцева Галина Васильевна Магнитооптическое исследование пленок ферритов-гранатов с компенсационными поверхностями сложного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Арзамасцева Галина Васильевна; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 21л.
668620
  Давиденко И.И. Магнитооптическое контактное копирование и его применение / И.И. Давиденко, Аль-Кадими. – Київ, 2002. – 78с. – ISBN 966-7153-05-3
668621
  Крутянский Д.И. Магнитоплан прибывает завтра / Д.И. Крутянский. – Ростов н/Д, 1977. – 253с.
668622
  Монозон Б.С. Магнитопоглощение света в оптически анизотропных и узкозонных полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Монозон Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 30л.
668623
   Магнитопроводы силовых трансформаторов. – Москва, 1973. – 272 с.
668624
  Логачев А.А. Магниторазведка : Учебник / А.А. Логачев. – 3-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1968. – 295с.
668625
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – Москва : Недра, 1971. – 269с.
668626
  Логачев А.А. Магниторазведка / А.А. Логачев, В.П. Захаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1973. – 351с.
668627
  Логачев А.А. Магниторазведка / А.А. Логачев, В.П. Захаров. – Ленинград : Недра, 1979. – 351с.
668628
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – 2-е изд, перераб. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
668629
   Магниторазведка : Cправочник геофизика. – Москва : Недра, 1980. – 367с.
668630
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 248с.
668631
   Магниторазведка : Cправочник геофизика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 469с.
668632
  Васильев Г.А. Магниторазрядные насосы / Г.А. Васильев. – Москва, 1970. – 113с.
668633
  Карпенков С.Х. Магниторезистивное воспроизведение информации / С.Х. Карпенков. – Москва, 1989. – 63 с.
668634
  Котенко Г.И. Магниторезисторы / Г.И. Котенко. – Ленинград, 1972. – 81 с.
668635
  Шульман З.П. Магнитореологический эффект / З.П. Шульман, В.И. Кордонский. – Минск, 1982. – 184с.
668636
  Рабех Т. Магнитосейсмические исследования восточной части впадины Каттара : (Северо-Западная пустыня, Египет) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1194-1205 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1205. – ISSN 0016-7886
668637
  Дымпилов Р.М. Магнитосопротивление монокристаллических "закритических" ферро-и ферримагнитных пленок : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Дымпилов Р.М.; МВ и ССБ РСФСР. – Красноярск, 1975. – 22л.
668638
  Данилова Н.П. Магнитосопротивление нитевидных кристаллов цинка, кадмия, висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.09 / Данилова Н.П. ; МГУ. – Москва, 1974. – 14 с.
668639
  Крутецкий И.В. Магнитостатика и электромагнитные явления : учеб. пособие / И.В. Крутецкий. – Ленинград : СЗПИ, 1979. – 72 с.
668640
  Зависляк Игорь Владимирович Магнитостатические волны в анизотропных неоднородных слоистых структурах : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.223-252
668641
  Берегов А.С. Магнитостатические волны в многослойных феррит-диэлектрических структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Берегов А. С.; МВ и ССО УССР. Киевский политехн. ин-т. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.177-202
668642
  Берегов Александр Сергеевич Магнитостатические волны в многослойных феррит-диэлектрических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Берегов Александр Сергеевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
668643
  Вашковский А.В. Магнитостатические волны в электронике сверхвысоких частот / А.В. Вашковский, В.С. Стальмахов, Ю.П. Шараевский. – Саратов, 1993. – 308 с.
668644
  Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 114 л. – Библиогр.: л. 106-114
668645
  Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 12 назв.
668646
  Журиленко Борис Евгеньевич Магнитостатические колебания и волны в неоднородных структурах : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Журиленко Борис Евгеньевич; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.162-176
668647
  Журиленко Б.Е. Магнитостатические колебания и волны в неоднородных структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Журиленко Б.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
668648
  Бережной Е.Ф. Магнитостатическое взаимодействие элементов магнитопленочной запоминающей матрицы / Е.Ф. Бережной, Г.А. Куренкова. – М, 1966. – 44с.
668649
  Баранов А.Г. Магнитостатическое взаймодействие и доменная структура двухслойных ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баранов А.Г.; Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 11л.
668650
   Магнитостратиграфия и геодинамика. – Москва : Радио и связь, 1981. – 119с.
668651
  Гнибиденко З.Н. Магнитостратиграфия кампан-маастрихта Бакчарского бассейна (юго-восток Западной Сибири) / З.Н. Гнибиденко, Н.К. Лебедева, А.В. Левичева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2092-2102 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2102. – ISSN 0016-7886
668652
  Сливинская Г.В. Магнитостратиграфия осадочных отложений позднего неогена Керченского полуострова / Г.В. Сливинская, А.Н. Третяк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 121-130 : Рис. – Бібліогр.: с. 129-130. – ISSN 0203-3100
668653
  Сливинская Г.В. Магнитостратиграфия отложений верхнего неогена Таманского полуострова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 175-181 : Рис., карта. – Бібліогр.: с. 180-181. – ISSN 0203-3100
668654
  Ким Д. Магнитострекционные свойства сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ким Д.; МГУ. – М., 1976. – л.
668655
  Григалашвили Тамаз Сергеевич Магнитострикционные искровые камеры в экспериментах с нейтральными каонами высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Григалашвили Тамаз Сергеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 26л.
668656
  Заневский Ю.В. Магнитострикционные искровые камеры и применение их в экспериментальных установках. 13-382 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Заневский Ю.В.; ОИЯИ. ЛВЭ. – Дубна, 1968. – 16л.
668657
  Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
668658
  Курт К. Магнитострикционный преобразователь как избиратльный четырехполюсник / К. Курт, 1961. – 53с.
668659
  Каниболоцкий В.Г. Магнитострикция гетерогенных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Каниболоцкий В.Г.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1972. – 10л. – Бібліогр.:с.10
668660
  Соколов В.И. Магнитострикция радкоземельных ферритов-гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соколов В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15
668661
  Зубов В.В. Магнитострикция сверхструктурных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зубов В.В.; Моск. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 8 с.
668662
  Яковлева К.А. Магнитострикция тонких никелевых и железоникелевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Яковлева К.А.; Иркут. гос. ун-т им. Жданова. – Иркутск, 1968. – 15л.
668663
  Воскобойников С.И. Магнитострикция тройных сплавов железо-никель-кобальт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воскобойников С.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 5л.
668664
  Панина И.К. Магнитострикция ферромагентиков в области температуры Кюри. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панина И.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1957. – 11л.
668665
  Полонский В. Магнитострой. / В. Полонский. – М., 1931. – 79с.
668666
  Островский З. Магнитострой. / З. Островский. – М., 1932. – 62с.
668667
  Дрокин Александр Иванович Магнитоструктурные превращения в ферритах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Дрокин Александр Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Красноярск, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
668668
  Сергеев В.А. Магнитосфера Земли / В.А. Сергеев, Н.А. Цыганенко. – Москва : Наука, 1980. – 174с.
668669
  Аветисян А.К. Магнитосфера нейтронных звезд и некоторые механизмы взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным излучением : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Аветисян А.К. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 16 с. – Список работ авт.: с. 14-15 (7 назв.)
668670
  Глушаков Марк Львович Магнитосферная конвекция и системы нейтральных ветров и токов в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Глушаков Марк Львович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 13л.
668671
   Магнитосферная суббуря и геофизческие явления. – Якутск, 1980. – 191с.
668672
   Магнитосферно-ионосферные возмущения и геомагнитные пульсации по наблюдениям на обсерватории "Хабаровск". – Владивосток : Институт тектоники и геофизики, 1978. – 87 с.
668673
   Магнитосферные геофизические явления. – М, 1986. – 236с.
668674
   Магнитосферные эффекты в атмосферном электричестве. – М., 1988. – 149с.
668675
  Лубнина Н.В. Магнитотактические бактерии и биомагнетизм: критерии отбора образцов для национального банка-депозитария живых систем / Н.В. Лубнина, А.Ю. Бычков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-52. – Библиогр.: с. 52. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
668676
  Сергеев В.В. Магнитотвердые материалы / В.В. Сергеев, Т.И. Булыгина. – Москва : Энергия, 1980. – 224 с.
668677
  Васин Н.Д. Магнитотеллургические методы электроразведки / Н.Д. Васин. – Ленинград, 1983. – 50с.
668678
  Обухов Г.Г. Магнитотеллурическая разведка в нефтепереспективных районах СССР / Г.Г. Обухов. – М., 1983. – 203с.
668679
  Ваньян Л.Л. Магнитотеллурические зондирования слоистых сред / Л.Л. Ваньян, А.И. Бутковская. – Москва : Недра, 1980. – 228с.
668680
  Татишвили О.В. Магнитотеллурические исследование в горных районах. (На примере ГССР) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татишвили О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
668681
  Стадник Ю.Н. Магнитотеллурические исследования в районах с солянокупольной тектоникой. (На прим. Припятской впадины) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 131 / Стадник Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
668682
   Магнитотеллурические поля в неоднородных средах. – М., 1973. – 76с.
668683
  Бурахович Т.К. Магнитотеллурические функции отклика 3D модели глубинных разломов / Т.К. Бурахович, О.В. Гищук, Т.И. Причепий // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 33-41 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
668684
  Шуман В.Н. Магнитотеллурический импеданс: фундаментальные модели и возможности их обобщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 18-28. – Бібліогр.: с. 27-28. – ISSN 0203-3100
668685
  Бердичевский М.Н. Магнитотеллурическое зондирование горизонтально-однородных сред / М.Н. Бердичевский, В.И. Дмитриев. – Москва : Недра, 1991. – 249с.
668686
  Плоткин В.В. Магнитотеллурическое зондирование плавно-неоднородной анизотропной среды // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1078-1089 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1088-1089. – ISSN 0016-7886
668687
  Белов К.П. Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1990. – 95с.
668688
  Соловьева Г.Р. Магнитотерапевтическая аппаратура / Г.Р. Соловьева. – Москва : Медицина, 1991. – 174, [1] с. – Библиогр.: с. 166-172
668689
  Подстригач Я.С. Магнитотермоупругость электропроводных тел / Я.С. Подстригач. – Киев, 1982. – 294с.
668690
  Гуманюк М.Н. Магнитоупругие датчики в автоматике. / М.Н. Гуманюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1972. – 262с.
668691
  Гинзбург В.Б. Магнитоупругие датчики. / В.Б. Гинзбург. – М., 1970. – 71с.
668692
  Домышев В.А. Магнитоупругие свойства массивных и пленочных образцов кобальта, гадолиния, железо-никелевых сплавов и некоторых соединений f-d металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Домышев В.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 17л.
668693
  Левитин Р.З. Магнитоупругие свойства некоторых антиферромагнетиков и редкоземельных метеллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левитин Р. З.; МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.12
668694
  Тюремнов В.А. Магнитоупругие эффекты в хромитсодержащих породах массива Падос-тундра (Кольский полуостров) / В.А. Тюремнов, В.Н. Глазнев, Л.Г. Осипенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 141-146 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
668695
  Мольченко Л.В. Магнитоупругость нелинейных токонесущих оболочек и газодинамика струйных течений. / Л.В. Мольченко, Ю.М. Рудов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 112 с.
668696
  Амбарцумян С.А. Магнитоупругость тонких оболочек и пластин / С.А. Амбарцумян, Г.Е. Багдасарян, М.В. Белубекян. – Москва : Наука, 1977. – 272с.
668697
  Кушелев Ю.Н. Магнитофон-приставка / Ю.Н. Кушелев. – М-Л, 1953. – 16с.
668698
  Панфилов А.В. Магнитофон-приставка для озвучивания любительского фильма / А.В. Панфилов. – Москва, 1987. – 42 с.
668699
  Цесарский Л.Д. Магнитофонный курс английского языка. / Л.Д. Цесарский. – М, 1964. – 72с.
668700
  Гладышев Г.И. Магнитофоны / Г.И. Гладышев. – 2-е испр. стереотип. изд. – К, 1970. – 239с.
668701
  Гладышев Г.И. Магнитофоны : справочник / Г.И. Гладышев. – 2-е изд., испр. – Киев : Наукова думка, 1971. – 239 с.
668702
  Бродский М.А. Магнитофоны / М.А. Бродский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 351 с.
668703
  Яновский Е.Б. Магнитофоны "Весна-305", "Весна-306" / Е.Б. Яновский. – Москва : Энергия, 1979. – 56 с.
668704
  Ганзбург М.Д. Магнитофоны "Яуза" / М.Д. Ганзбург. – Москва, 1981. – 64 с.
668705
  Бродский М.А. Магнитофоны и магнитолы / М.А. Бродский. – Минск : Полымя, 1984. – 271 с.
668706
  Павлович С.А. Магниточувствительность и магнитовосприимчивость микроорганизмов / С.А. Павлович. – Минск, 1981. – 172с.
668707
  Викулин И.М. Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры : монография / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.Э. Горбачев ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. связи им. А.С. Попова. – Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, 2016. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 133-143. – ISBN 978-617-582-035-3
668708
   Магнитоэлектрические, механические свойства и структура металлических и полупроводниковых материалов : сб. науч. трудов. – Ашхабад : Минвуз ТССР, 1984. – 159 с.
668709
   Магнитуда и энергетическая класиикация землетрясений. – М.
1. – 1974. – 220с.
668710
  Эльшанский И.И. Магниты в технике / И.И. Эльшанский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (серия "Техника" ; 8)
668711
   Магниты из сплавов редкоземельных металлов с кобальтом. – Москва, 1978. – 255 с.
668712
   Магніт для наукових компетенцій // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Інноваційну екосистему, що створює корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», презентував американським колегам її керівник Віталій Чернюк під час програми ділових стажувань Міністерства торгівлі США «Інформаційні ...
668713
  Сендер Р.Х. Магніт. / Р.Х. Сендер. – Х., 1934. – 308с.
668714
  Рожен О.П. Магніти і електрети / О.П. Рожен. – Київ : Радянська школа, 1967. – 120с.
668715
  Гузій Микола Іванович Магнітна анізотропія докембрійських гранітоідів (на прикінці Середньо придніпровського блока Українського щита) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.22 / Гузій Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 137л. – Бібліогр.:л.122-137
668716
  Гузій Микола Іванович Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського Щита) : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.02 / Гузій Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
668717
  Сохацький В.П. Магнітна взаємодія в шаруватих феромагнітних тонкоплівкових структурах / В.П. Сохацький, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Магнітооптичними та електричними методами досліджувались характеристики тонкоплівкових сендвіч-структур, утворених з тонких шарів феромагнітного заліза, розділених немагнітним мідним прошарком, осаджених на діелектричних чи напівпровідникових ...
668718
  Круглов О.В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец.04.00.02 - геофізика / Круглов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 139л. – Бібліогр.: л.122 - 131
668719
  Круглов О.В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Круглов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
668720
  Меньшов О.І. Магнітна сприйнятливість грунтів Карпат у долині річки Манявки / О.І. Меньшов, Р.С. Кудеравець, І.О. Чоботок // Геодинаміка : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.]. – Львів, 2015. – № 2 (19). – С. 94-99. – ISSN 1992-142Х


  Вивчення магнетизму грунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв"язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ...
668721
  Меньшов О. Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-74. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою сучасних геолого-геофізичних досліджень з метою розв"язання фундаментальних та прикладних завдань є вивчення ґрунтового покриву. Беручи до уваги впровадження нового Закону України про вищу освіту, норми якого регламентують об"єднання ...
668722
   Магнітна сприйнятливість та вміст важких металів у чистих і промислово-забруднених грунтах Північної Астурії (Іспанія) / К.М. Бондар, Ю.М. Дмитрук, І.В. Віршило, Ж.М. Матвіїшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-91. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий розподіл магнітної сприйнятливості і вмісту важких металів у фонових і забруднених ґрунтах Північної Астурії (Іспанія). The lateral and vertical distribution of magnetic susceptibility and heavy metals content in non-polluted and ...
668723
  Кравцов Віталій Миколайович Магнітне збагачення окислених залізних руд з направленим зміненням властивостей мінеральних зерен : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.08 / Кравцов В.М.; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
668724
  Андрущенко В.О. Магнітне поле в околі п"єзокерамічного стержня при поздовжних коливаннях під дією гармонічних механічних навантажень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано точний розв"язок зв"язної задачі про поздовжні коливання п"єзокерамічного стержня з товщинною поляризацією під дією гармонічних в часі механічних навантажень. Електродні покриття стержня вважаються розімкненими (відсутнє зовнішнє ...
668725
  Бакуменко О. Магнітне поле життєлюба : До 100-річчя з дня народження письменника і редактора Петра Біби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 6-7
668726
  Гура К.О. Магнітне поле МРСП та суміжних областей УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-45 : Рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
668727
  Жиленков О.В. Магнітне поле розсіювання зовні призматичного п"єзоелемеита при механічному збуренні коливань // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 115-116
668728
  Козлов О.С. Магнітне поле та розподіл механічних напружень на поверхні кільцевого магніту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 109-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі виведено визначальну систему рівнянь для циліндричного магніту з радіальним намагнічуванням у необмеженому діелектричному просторі та отримано точний розв"язок для внутрішньої задачі.
668729
  Козлов О.С. Магнітне поле циліндричного магніту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 92-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі виведено визначальну систему рівнянь для циліндричного магніту з осьовим намагнічуванням у необмеженому діелектричному просторі та отримано точний розв"язок.
668730
   Магнітне схилення та його віковий хід заходу України для епохи 2013 року / В.Ю. Максимчук, І.О. Чоботок, Є.Ф. Накалов, Д.О. Марченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 63-65. – ISSN 1819-1339
668731
  Бондар К. Магнітний метод при оцінці забруднення ґрунтового покриву Запоріжжя. Еколого-геохімічне обґрунтування / К. Бондар, І. Цюпа, А. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 54-60. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена вивченню магнітних властивостей та вмісту важких металів у ґрунтах м. Запоріжжя - потужного промислового центру. В ході дослідження встановлено, що низькочастотна магнітна сприйнятливість ([hi]LF) ґрунтів міста змінюється від 61*10-8 ...
668732
  Маландій О.М. Магнітний полюс / О.М. Маландій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 71 с.
668733
  Паламарчук Г.О. Магнітні бурі / Г.О. Паламарчук. – К, 1991. – 130с.
668734
  Єршов К.В. Магнітні властивості викривлених низьковимірних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Єршов Костянтин Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
668735
  Попов С. Магнітні властивості гірських порід та їх зв"язок з рудоносністю на прикладі кристалічного фундаменту Українського щита / С. Попов, А. Сухорада, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано дані про магнітні властивості рудоконтролюючих та фонових порід рудоперспективних ділянок та родовищ Українського щита (Азовське, Майське, Сурозське). Виявлені та проінтерпретовані характерні риси магнітних параметрів, що пов"язані з процесом ...
668736
  Сохацький В.П. Магнітні властивості карбонових нанотрубок, наповнених залізом / В.П. Сохацький, С.П. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом електронного спінового резонансу досліджуються властивості багатостінних карбонових нанотрубок, наповнених всередині залізом у формі нанониток. Зменшення намагніченості, що спостерігається в цих структурах нижче 70 К, розглядається з точки зору ...
668737
  Зубков В.В. Магнітні властивості квантових точок із врахуванням спін-орбітальної взаємодії / В.В. Зубков, О.С. Баужа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 235-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені теоретичні розрахунки впливу спін-орбітальної взаємодії на намагніченість та магнітну сприйнятливість електронів у малорозмірних квантових точках. Отримані характеристики демонструють стрибкоподібну поведінку при наднизьких ...
668738
  Івахненко О.П. Магнітні властивості моноклінного 2А4С і гексагонального 2А5С [лямбда] піротинів золоторудних родовищ УЩ при високих температурах : геофізика / О.П. Івахненко, А.В. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Аналізуються магнітні властивості моноклінного 2А4С і гексагонального 2А5С [лямбда] піротинів у породі з рудних зон золоторудних родовищ Українського докембрійського щита (УЩ) під впливом високих температур. Встановлено магнітні властивості піку ...
668739
   Магнітні властивості порід як критерій їх рудоносноності (на прикладі Азовського родовища, Ущ) / А.В. Сухорада, С.А. Попов, С. Стрекозов, О.О. Юшин, М.Н. Рєшетняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Детально охарактеризовано особливості магнітних властивостей типових утворень перспективного рідкіснометалічного Азовського родовища. Результати досліджень свідчать про значну металогенічну інформативність магнітомеричних робіт для прогнозу родовищ, ...
668740
  Мєняйлов М.Є. Магнітні властивості речовини / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Вища школа, 1981. – 104 с.
668741
  Савицький В.М. Магнітні властивості речовини : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Савицький ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-966-623-712-8
668742
  Бродовий Олександр Володимирович Магнітні властивості структурно-невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл : Автореф. дис. ... д-ра фізико-математичних наук; 01. 04. 07 / Бродовий О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 35 назв
668743
  Бродовий О.В. Магнітні властивості структурно-невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл : Дис. ... д-ра.фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Олександр Володимирович Бродовий; НАН України; Ін-т проблем матеріалознавства. – Київ, 2006. – 278л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.255-278
668744
   Магнітні властивості та електроопір швидкозагартованих сплавів на основі системи Fe-Si-В / М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко, О.І. Наконечна, О.В. Сендецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості складнолегованих сплавів на основі Fe[нижній індекс 82]Si[нижній індекс 6]В[нижній індекс 12]. Визначені температура кристалізації, точка Кюрі та локалізований магнітний момент на атом ...
668745
   Магнітні дослідження для контролю довкілля // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Співробітники геологічного факультету отримали патент "Спосіб автомагнітного контролю стану довкілля": власник патенту - КНУ імені Тараса Шевченка, автори - О.І. Меньшов та колишній співробітник геологічного ф-ту, ветеран університету доц. А.В. ...
668746
   Магнітні дослідження для контролю довкілля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Співробітники геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка отримали патент на винахід "Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля". Власник - КНУ імені Тараса Шевченка, автори: науковий співробітник геологічного факультету, керівник відділу ...
668747
  Бондар К. Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті / К. Бондар, Ж. Тимофєєва, С. Рижов // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 35. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
668748
  Меньшов О. Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі / О. Меньшов, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-58. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з пошуками та видобуванням вуглеводнів нетрадиційного типу. Поняття нетрадиційного газу та нафти включає вуглеводні в ущільнених породах, метан вугільних пластів, сланцевий газ і нафту. Досліджується місце магнітних ...
668749
  Сухорада А. Магнітні маркери структури кристалічного фундаменту Середнього Побужжя (на прикладі району Гайворон-Завалля) / А. Сухорада, М. Решетник, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлені перші результати комплексних магнітометричних досліджень гранулітового комплексу Середнього Побужжя Українського щита. Встановлено, що локальні магнітні аномалії створюються перш за все гранат-кварц-магнетитовими породами з високими ...
668750
  Раков М.А. Магнітні подільники частоти / М.А. Раков, Л.А. Синицький. – Київ, 1968. – 146с.
668751
  Лозицький В. Магнітні поля в протонному сонячному спалаху БАЛУ Х17.2/4B за даними одночасних вимірювань у кількох спектральних лініях / В. Лозицький, Н. Лозицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються спектрально-поляризаційні вимірювання магнітного поля у сонячному спалаху 28 жовтня 2003 р. балу Х17.2/4B, виконані на ешельному спектрографі АО КНУ в 6 лініях FeI а також лінії Н[alpha]. Отримані дані стосуються максимальної фази спалаху ...
668752
  Ботигіна О.О. Магнітні поля в протуберанцях та лімбових спалахах на Сонці за даними вимірів в лініях [...] // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 47
668753
  Павлюк А.В. Магнітні поля і параметри тороїдальних систем накопичення енергії електроенергетичного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Павлюк Андрій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
668754
  Курочка Є. Магнітні поля та турбулентні швидкості у різних фазах розвитку сонячного спалаху / Є. Курочка, О. Осика, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Для сонячного спалаху 5 листопада 2004 р. балу M4.1/1В знайдено значне ослаблення магнітного поля протягом 10 хв (починаючи з фази максимуму) та зростання в той же час турбулентних швидкостей, що підтверджено аналiзом ешель-них зеєман-спектрограм, ...
668755
  Короновський В.Є. Магнітоелектричний ефект в структурах, які містять феримагнітну та п"єзоелектричну компоненти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 259-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітоелектричні (ME) властивості гібридної структури, яка складається з механічно з"єднаних магнітострикційної та п"єзоелектричної пластин, на прикладі плівка залізоітрієвого гранату (ЗІГ) - п"єзоелектрик, досліджувались з використанням методу ...
668756
  Кравець В. Магнітоімпедансний ефект у стрічках аморфного металевого сплаву [CO76NI4B20] / В. Кравець, Л. Поперенко, Д. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-83. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив лазерного відпалу в ближньому інфрачервоному діапазоні на величину магнітоімпедансного ефекту, його вплив на магнітні властивості та зміну структури поверхні аморфного металевого сплаву [Co76Ni4B20]. The near infrared laser treatment ...
668757
  Коваленко-Завойський Магнітометричне визначення вмісту феромагнітних мінералів у штуфах порід і джерелах регіональних магнітніх аномалій // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
668758
  Сухорада А.В. Магнітометрія в агрогеофізиці / А.В. Сухорада, М.І. Гузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні засади та задачі магнітометріїв галузі агрогеофізики.
668759
  Кольченко Ю.Л. Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кольченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: л. 146 -160
668760
  Кольченко Ю.Л. Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 / Юлія Леонідівна Кольченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
668761
  Жадан А.М. Магнітомінералогічні дослідження феромагнітних мінералів деяких типів грунтів України : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Уперше представлено результати досліджень магнітних характеристик деяких типів грунтів України. Коротко приводиться інтерпретація отриманих даних. Окреслено проблематику досліджень грунтів магнітометричними методами.
668762
  Бабак О.В. Магнітомодуляційні пристрої в техніці / О.В. Бабак, В.Є. Філіппов. – Київ, 1973. – 45 с.
668763
  Овсієнко І.В. Магнітоопір отриманого хімічним методом нанографіту / І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, В.А. Артемюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 32
668764
   Магнітооптика спінових клапанів / В.П. Сохацький, В.Ф. Коваленко, В.К. Скляр, Т.С. Веблая, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітооптичними методами досліджено характеристики спінових клапанів на основі тонких плівок Со/Сu/Со, нанесеніх на Si підкладинку.
668765
  Агаліді Ю.С. Магнітооптична візуалізація магнітограм рельєфних зображень і структурних неоднородностей поверхневого шару феромагнітних виробів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.13 / Юрій Сергійович Агаліді; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
668766
  Шайкевич І.А. Магнітооптичні властивості надтонких плівок хрому та бінарних композитів Аl/Сr / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 330-335. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Проведено дослідження магнітооптичних властивостей надтонких гранулярних плівок хрому та бінарних композитів Аl/Сr на довжині хвилі [лямбда]=632.8 нм в діапазоні кутів падіння світла на плівку 55-65[градусів]. Оцінено порівняльний внесок різних ...
668767
  Сохацький В.П. Магнітооптичні дослідження властивостей манганітів лантану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-63. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Магнітооптичними методами досліджено вплив поляризованого випромінювання та магнітних полів на характеристики легованих стронцієм плівок манганітів лантану при різних температурах. На основі спостережених закономірностей перемагнічування зроблені ...
668768
  Сохацький В.П. Магнітооптичні дослідження двошарових плівок ферит-гранатів / В.П. Сохацький, В.П. Ханасюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 395-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В епітаксійних плівках ферит-гранатів відпалюванням створювались два шари з різним типом магнітної анізотропії та доменної структури. Вдосконалені магнітооптичні методики застосовані для визначення характеристик доменних структур шарів і перехідного ...
668769
  Яремчук Ю.Є. Магнітооптичні засоби технічного захисту інформації / Ю.Є. Яремчук, О.В. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті області застосування магнітооптичних засобів для вирішення завдань технічного захисту інформації: методи візуалізації полів магнітними частинками; контроль знищення інформації; контроль несанкціонованих записів; дослідження ...
668770
  Вишневський Віктор Георгійович Магнітооптичні просторові модулятори світла на основі ферит-гранатів для обробки сигналів та візуалізації магнітних полів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.07 / Вишневський Віктор Георгійович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 1996. – 18л.
668771
  Федорченко Л.М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Федорченко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 11 назв
668772
  Федорченко Л.М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Федорченко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 153 арк. – Додатки: арк. 136-153. – Бібліогр.: арк. 114-135
668773
  Мольченко Л. Магнітопружне деформування гнучкої кільцевої пластини змінної жорсткості з урахуванням джоулевого нагріву / Л. Мольченко, Л. Федорченко, С. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 47-52. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику розв"язання нелінійної задачі магнітопружності кільцевої пластини змінної жорсткості. Наведено постановку задачі та отримано розв"язувальну систему гнучкої кільцевої пластини з урахуванням джоулевого нагріву. Приведена ...
668774
  Мольченко Л. Магнітопружне деформування ортотропних оболонок обертання з ортотропною електорпровідністю / Л. Мольченко, І. Лоос, Р. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Побудована нелінійна двовимірна модель магнітопружності струмонесучих ортотропних оболонок обертання з врахуванням ортотропної електропровідності, магнітної та діелектричної проникливості. Отримана зв"язана розв"язуюча система нелінійних ...
668775
  Мольченко Л.В. Магнітопружність конічної оболонки з врахуванням ортотропної електропровідності в геометрично нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, Р.Ш. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлено двовимірну модель магнітопружності нелінійної струмонесучої конічної оболонки з врахуванням кінцевої ортотропної електропровідності. Отримано зв"язану розв"язуючу систему нелінійних рівнянь магнітопружності для ортотропної ...
668776
  Улітко А.Т. Магнітопружність при динамічному навантаженні / А.Т. Улітко, Л.В. Мольченко, В.Ф. Ковальчук. – Київ : Либідь, 1994. – 155с.
668777
  Демиденко М.Г. Магніторезистивні та оптичні властивості спінвентильних систем на основі Co, Fe, Cr і Cu та наночастинок оксидів Fe : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Демиденко Максим Геннадійович ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв.
668778
  Таран Є.Ю. Магнітореологічна модель розведеної суспензії броунівських еліпсоїдальних магнітних частинок / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 154-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано реологічне рівняння розведеної суспензії еліпсоїдальних магнітних мікрочастинок, чутливих до броунівського руху, яка тече при наявності зовнішнього магнітного поля.
668779
  Таран Є.Ю. Магнітореологія розведених суспензій неброунівських магнітних видовжених частинок / Є.Ю. Таран, В.А. Каліон, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У рамках структурно-феноменологічного підходу отримано реологічне рівняння розведеної суспензії еліпсоїдальних магнітних мікрочастинок, нечутливих до впливу броунівського руху. Досліджено вшив зовнішнього магнітного поля на реологічні властивості такої ...
668780
  Шкода О.В. Магніторозвідка, як метод пошуку продовження печерних ходів у гіпсових відкладах Поділля на прикладі печери Угринь (Тернопільська область) / О.В. Шкода, В.В. Халімендик // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 31-37
668781
  Коблянський Ю.В. Магнітостатична луна в однорідно намагнічених сферах залізо-ітрієвого гранату / Ю.В. Коблянський, В.Ю. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 389-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені експериментальні дослідження умов виникнення сигналів магнітостатичної луни в однорідно намагнічених сферах залізо-ітрієвого гранату під дією послідовності двох і трьох імпульсів накачки в умовах резонансного поглинання. Показана наявність ...
668782
  Багрійчук О.С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних поверхнях м"яких магнітних матеріалів : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.07 / Багрійчук О.С. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
668783
  Бондар К. Магнітостратиграфія та анізотропія магнітної сприйнятливості водномеханічних відкладів карстової печери Атлантида / К. Бондар, І. Віршило, Т. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. мінералог. наук, проф. М.І. Толстим) Досліджені петромагнітні й палеомагнітні характеристики розрізу глин. Виявлена магнітна анізотропія відкладів,обумовлена течією. Зафіксована палеомагнітна ...
668784
  Вікуліна Л.Ф. Магніточутливі напівпровідникові сенсори. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.27.06 / Вікуліна Л.Ф.; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1999. – 30л.
668785
  Гинкул С.Г. Магнолиевые в советских субтропиках / С.Г. Гинкул; Мхеидзе Г.Г. – Батуми : Госиздат Аджарии, 1939. – 47 с.
668786
  Минченко Н.Ф. Магнолии на Украине. / Н.Ф. Минченко, Т.П. Коршук. – К., 1987. – 184с.
668787
   Магнолії - аристократи рослинного світу // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 2015. – № 3 (145), травень - червень. – С. 20-22. – ISSN 1814-5043


  Про колекцію магнолій у Ботанчному саду ім. О.В. Фоміна, яка була закладена у 1976 р. за ініціативи Тамари Петрівни Коршук.
668788
  Коршук Т.П. Магнолії : (Magnolia L.): монографія / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 208с. : фотоіл. – ISBN 966-594-962-4
668789
  Тондіні А. Магнолія = Magnolia 170 haiku per ub albero : Двомовне видання Олени Кучеренко / Пер. з італ. О. Курченко; Анжело Тондіні. – Київ : Корнійчук, 2003. – 158с. – ISBN 5-8238-0797-X
668790
  Гусейнов Чингиз Гасан-оглы Магомед, Мамед, Мамиш / Гусейнов Чингиз Гасан-оглы. – М, 1977. – 222с.
668791
   Магомедова, Манаба Омаровна. Выставка произведений ювелирного искусства. Москва. 1978. – М., 1978. – 40с.
668792
  Соловьев В.С. Магомет / В.С. Соловьев. – М., 1991. – 82с.
668793
  Куліш П.О. Магомет и Хадиза : поэма / П.А. Куліш. – Львів : В друк. Кароля Будвейсера, 1883. – 46 с.


  Перед стор. 5 примірника за № 105728 вклеєний аркуш з надписом чорним чорнилом: Гостинець и чолом Володареві Степановичові Александрову*, " Его Українському Правосходительству". Як важив на вазі я наши вчинки Превосходительным тебе назвав, ...
668794
  Хутько Т.В. Магометанський духовний суд у Таврійській губернії (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 187-195. – ISSN 2224-9281
668795
  Бутовская Марина Маготы : Планета обезьян. Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 126-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
668796
  Прожогина С.В. Магриб / С.В. Прожогина. – М., 1980. – 272с.
668797
  Ткаченко К.А. Магриб: уроки глобального кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 64-68. – ISSN 0321-5075
668798
  Деминцева Е.Б. Магрибинское сообщество во Франции : формирование диаспоры и политика интеграции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-97. – ISSN 0869-1908
668799
   Магура Ігор Сільвестрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 309 : фото
668800
  Зиедонис И. Мад течет в море : стихотворения / И. Зиедонис. – Москва : Художественная литература, 1975. – 176 с.
668801
  Медведков Трубицын Ю. Мадагаскар / Трубицын Ю. Медведков. – М, 1955. – 32с.
668802
  Рабеменандзара Р.В. Мадагаскар / Р.В. Рабеменандзара. – М., 1956. – 231с.
668803
  Корочанцев В.А. Мадагаскар / В.А. Корочанцев, В. Цветков. – Москва : Мысль, 1977. – 136с.
668804
   Мадагаскар. – Москва : Прогресс, 1990. – 294с.
668805
  Ветринская Анна Мадагаскар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 38-39 : фото
668806
  Мыльцев П. Мадагаскар в тупике // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.14. – ISSN 0234-1670


  [Внутренняя и внешняя ситуация в стране. Мадагаскар.]
668807
  Зорин Виталий Мадагаскар против Маврикия : Двуликий Мадагаврикий. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 82-90 : Фото
668808
  Кузик Павло Мадагаскар. Велика Пригода : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-25 : Фото
668809
  Нечинская Марина Мадагаскар. Духи предков // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 16 : фото
668810
  Шляхова Валерія Мадагаскар. Міні-континент : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-24 : Фото, карта
668811
  Карташова Л. Мадагаскар. Что такое фамадихана? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0321-5075


  Фамадіхана (famadihana) - обряд переповивання і перезахоронення померлих у малагасийців.Це спілкування живих членів сім"ї з предками, другі похорони
668812
  Шляхова Валерія МадагаСкарБ : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Фото
668813
  Лебедєва К. Мадагаскарська Хмарина : проза: новели // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 51-69
668814
  Холландер К. Мадам / К. Холландер. – Минск, 1992. – 368с.
668815
  Флобер Г. Мадам Бовари / Г. Флобер. – М, 1938. – 424с.
668816
  Флобер Г. Мадам Боварі. Побут провінції / Г. Флобер. – К, 1955. – 324с.
668817
   Мадам Дюпон и другие. – М, 1958. – 64с.
668818
  Шах Л. Мадам Икс // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1610-840X


  Голливудская актриса Лана Тернер
668819
  Філіпяк Ізабела Мадам Інтуїта : польська поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 8-17. – ISSN 0320-8370
668820
  Ермоленко О. Мадам Кюри // Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков, 2012. – № 7 инюль. – С. 52-55


  Мария Кюри стала первой женщиной, награжденной премией Альфреда Нобеля (дважды), и первым человеком, представившим в числе ее лауреатов польский народ
668821
  Садкович М. Мадам Любовь / М. Садкович. – М, 1978. – 240с.
668822
  Садкович М. Мадам Любовь: Роман. Человек в тумане. Повесть о ясном стахоре / М. Садкович. – Минск, 1987. – 527с.
668823
  Воронова М. Мадам Тюссо: Сон марионетки // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268
668824
  Короткий В.А. Мадвіг Йоганн Ніколаї / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 165. – ISBN 966-06-0393-2
668825
  Баласанов Г.Н. Маделирование и оптимизация в автоматизированых системах управления / Г.Н. Баласанов. – М, 1972. – 391с.
668826
  Коротков Ю.М. Мадемуазель Виктория / Ю.М. Коротков. – М., 1981. – 94с.
668827
  Дюма А. (отец) Мадемуазель де Бель-Иль / А. (отец) Дюма. – Л.-М., 1958. – 87с.
668828
  Магдеев М.С. Маджит Гафури (1880-1934) / М.С. Магдеев. – Казань, 1980. – 23с.
668829
  Мирза Маджма"ал-алкам. / Мирза, бади-диван. – М., 1981. – 129с.
668830
  Абди-Бек Ширази Маджнун и Лайли / Абди-Бек Ширази ; сост. текста и предисл. Л.А. Рагимова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, Глав. ред. Восточ. лит., 1966. – 24 с., [222], XXX c.
668831
  Линдгрен А. Мадикен и Пимс из Юнибаккена / А. Линдгрен. – Москва, 1990. – 366 с.
668832
  Шогенцуков А.А. Мадина : поэма / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. Р.Липкин. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 30 с.
668833
  Балаева Д. Мадина / Доухан Балаева. – Грозный : Чеч.-Инг. изд.-полигр. об-ние "Книга", 1990. – 366 с. – ISBN 5-7666-0054-2
668834
  Малюкова В.А. Мадифицирование поверхности двуокиси титана смесью анионного и неиогенного поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Малюкова В.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 20л.
668835
  Аладжаджян С.Е. Мадлен живет в Париже : повести / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
668836
  Гандзова В. Мадленка / В. Гандзова. – М., 1959. – 158с.
668837
  Собко В.М. Мадонна / В.М. Собко. – Київ, 1981. – 216с.
668838
  Соколян Марина Мадонна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
668839
  Гуковский М.А. Мадонна Литта. Картина Леонардо да Винчи в Эрмитаже. / М.А. Гуковский. – Л.-М., 1959. – 86с.
668840
  Кросс М. Мадонна Луиза Вероника Чикконе // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 46-72


  Мадонна (1958) - американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, писательница, актриса, режиссёр и сценарист, известна большинству благодаря своим видеоклипам, сценическим выступлениям, а также использованию политических, сексуальных и ...
668841
  Костенко Л.В. Мадонна Перехресть / Ліна Костенко. – Київ : Либідь, 2012. – 112 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0604-3
668842
  Глушко М.В. Мадонна с пайковым хлебом / М.В. Глушко. – Симферополь, 1988. – 312с.
668843
  Глушко М.В. Мадонна с пайковым хлебом / М.В. Глушко. – М., 1990. – 95с.
668844
  Лу-Юханссон Мадонна скотного двора / Лу-Юханссон. – М., 1961. – 188с.
668845
  Кравченко Я. Мадонна у вишиванці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 24


  Про сміливе бачення художника Юліана Панькевича з нагоди його 150-річчя.
668846
  Рожнятовська О. Мадонна українського опору. До 90-річчя від дня народження І. Сеник (1926-2009) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 133-136. – ISSN 2306-3505
668847
  Салиас Е.А. Мадонна. / Е.А. Салиас. – М., 1991. – 282с.
668848
  Константинов А.А. Мадонны Леонардо да Винчи / А.А. Константинов
668849
  Ліпковська Наталія Мадрид-Толедо. Дві столиці, або Бюджетна Іспанія для естетів / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 100-106 : фото
668850
  Абдуллах Хашем аль-Вакед. Мадридская конференция 1991 года по Ближнему Востоку: история и международно-правовое значение // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-15. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
668851
  Винецкий Я.Б. Мадридская повесть / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1956. – 332с.
668852
  Винецкий Я.Б. Мадридская повесть / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1982. – 320с.
668853
  Раед Мадридский мирный процесс / Раед, Аль-Аваса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 85-91. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
668854
   Мадридська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808. – ISBN 966-316-069-1
668855
   Мадридський міжнародний план дій щодо старіння : друга всесвіт. асамблея з проблем старіння, Мадрид, Іспанія, 8-12 квіт. 2002 р. – [Мадрид] : UNFPA, 2002. – 108 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
668856
  Наблюдатель Г. Мадрід буде могилою фашизму. / Г. Наблюдатель. – К., 1936. – 63с.
668857
  Клычков С. Мадур Ваза победитель. / С. Клычков. – 2-е изд. – М., 1936. – 334с.
668858
  Оглоблин А.К. Мадурский язык и лингвистическая типология / А.К. Оглоблин. – Ленинград, 1986. – 199с.
668859
  Шохин В.К. Мадхусудана Сарасвати и его адвайтистское науковедение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С.139-142. – ISSN 0042-8744
668860
  Тищенко К.М. Мадярський пласт у топонімії України: імена арпадидів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-142. – ISSN 1608-0599
668861
  Михайленко А. Маестро // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 1/2. – С.122-127. – ISSN 0131-2561


  Про відомого українського композитора Степана Сабодаша
668862
  Гоян Ярема Маестро : Есе / Ярема Гоян. – Київ : Веселка, 2005. – 207с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0368-9
668863
  Камінський І. Маестро / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 40-41. – ISSN 0320-8370
668864
  Голобородько Я.Ю. Маестро актуального літературознавства : До 80-річчя відомого українського критика й літературознавця Григорія Сивоконя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 25 (281). – С. 36-38


  У серпні цього року виповнилося 80 років провідному вченому-літературознавцю, критику, громадському діячеві Григорію Сивоконю. У пропонованому есеї разом із автобіографічним зрізом життя ювіляра доцільно характерологічну сполуку - гранд-критик, що ...
668865
  Мідянка П. Маестро води та флоксів // Критика. – Київ, 2008. – Березень, (число 3). – С. 32-33


  Закарпатський художник Адальберт Ерделі.
668866
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 11


  Про Леопольда Ященка та хор "Гомін".
668867
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою. Про Леопольда Ященка та хор "Гомін" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 8-9
668868
   Маестро стилю : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-21 : Фото
668869
  Кіслова Вікторія Маестро української естради (Інтерв"ю з народним артистом України, композитором, ректором КФМ ім. Р.М.Глієра О.Й.Злотником) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 38-40 : фото
668870
  Пасивенко О. Маестро Чепелик і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 77-79. – ISSN 0130-1799
668871
  Флейчук Х. Маестро Юрій Луців - творчий портрет на перетині ювілеїв // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 85-89. – ISSN 2224-0926
668872
  Федорчук О. Маестро: творець і вчитель // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 220-226. – ISBN 978-966-96714-9-3
668873
  Лучук В.І. Маєво : Поезії / Лучук В.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 28 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
668874
  Чернієнко Г. Маєвтика або психоаналіз від Мішеля Турньє // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 234-235. – ISSN 0320-8370


  Мішель Турньє (фр. Michel Tournier; 1924 р.) - франц. письменник, лауреат Гонкурівської премії
668875
  Антонюк М. Маєвтика Сократа в українсьікй літературі другої половини ХХ ст. (на основі повістей в Шевчука "Навчитель істини", Ю. Мушкетика "Смерть Сократа") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 3-15
668876
  Шульга С.І. Маємо право рапортувати (з досвіду роботи) / С.І. Шульга, Г.П. Молчан // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-45
668877
  Кравчук Леонід Маємо те, що маємо : Спогади і роздуми / Кравчук Леонід. – Київ : Століття, 2002. – 392с. – ISBN 966-95952-8-2
668878
  Дідула Р.Т. Маєте знайомих? / Р.Т. Дідула. – Львів, 1973. – 46с.
668879
  Дробязко Н. Маєтки родини Кочубеїв поблизу м. Батурина // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 43-49. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
668880
  Дяченко С. Маєтки родини Фальц-Фейнів на Херсонщині // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-69
668881
  Овсінський Ю. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 59-72. – (Серія історична ; Вип. 44)
668882
  Гаврилишина Н. Маєтності роду Кочубеїв (II половина XVII - 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 149-157. – ISSN 2222-5250
668883
  Кузьміна І. Маєток "Хуторок" як зразкове господарство нового типу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 52-57. – ISBN 978-966-171-795-3


  Власник маєтку - Володимир Рудольфович Штейнгель.
668884
  Казьмирчук Г.Д. Маєток декабриста Давидова у судових змаганнях в Україні кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Т.І. Загуляєв // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 200-215. – ISBN 978-966-171-565-2
668885
  Марцинкявичюс Ю. Мажвидас : драма-поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Вильнюс : Vaga, 1984. – 117 с.
668886
  Лебединский Л.Н. Мажит Бурангулов / Л.Н. Лебединский. – Москва : Советский композитор, 1963. – 59 с.
668887
  Кирьянов С. Мажит Гафури (1880-1934) / С. Кирьянов. – Ленинград, 1948. – 3-12с.
668888
  Пляцковский М.С. Мажор: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1985. – 190с.
668889
  Кардаш А.И. Мажоранты и диаграммы Ньютона функций двух комплексных переменных и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Кардаш А. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
668890
  Мудров В.И. Мажоранты Ньютона в прикладных задачах / В.И. Мудров, А.А. Ивлев. – М., 1987. – 143с.
668891
  Хоменко Г.В. Мажори як локальна субкультура країн пострадянського простору // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 233-235
668892
  Кобржицький В. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 58-62
668893
  Паславський І. Мажорність як суб"єктурний феномен сучасності у телевізійній та друкованій журналістиці // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 166-187. – ISSN 2078-1911
668894
  Кошовей Траян Мазанка / Кошовей Траян. – Бухарест, 1966. – 40с.
668895
  Герасимов Володимир Мазанка 2008 : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-26 : Фото
668896
  Симашко М. Маздак. Искупление Дабира. Повести Черных и Красных Песков : Романы / М. Симашко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544с.
668897
  Сулеймани А.Ю. Маздакитское движение и вопросы семьи. : Автореф... канд. ист.наук: / Сулеймани А.Ю.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 18л.
668898
  Терапиано Ю. Маздеизм. Современные последователи Зороастра / Ю. Терапиано // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 269-438. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-93975-084-2
668899
  Пахльовська О. Мазепа - архітектор європейської України? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 590-618. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
668900
  Макаров А. Мазепа - будівничий // Листи та вірші / І. Мазепа. – Київ, 1991. – с.35-71
668901
  Саченко С. Мазепа - будівничий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 63-65. – ISSN 0130-7037
668902
  Руданський С. Мазепа - гетьман український / Степан Руданський. – Київ : [б. в.], 1918. – 28 с.
668903
  Дядиченко В.А. Мазепа - зрадник українського народу / В.А. Дядиченко. – К., 1946. – 35с.
668904
   Мазепа - людина й історичний діяч. – К, 1991. – 47с.
668905
  Павленко С. Мазепа - не гетьман-державник? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Відповідь на рецензію Олесія Сокирка. - УГО, вип. 2. - С. 183-197.
668906
  Словацький Ю. Мазепа : трагедія на 5 актів / Юліуш Словацький. – Київ : Слово, 1926. – [133] с.
668907
  Байрон Д.Н. Мазепа / Д.Н. Байрон. – Харків; Київ, 1929. – 79с.
668908
   Мазепа : Опера в 3-х действиях: Музыка П.И. Чайковского. – Москва : Искусство, 1938. – 84с.
668909
   Мазепа : збірник : у 2 т. – Варшава : [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові]. – (Праці Українського наукового інституту : Серія історична, кн.5 ; Т.46)
Т. 2. – 1939. – 117 с. : іл., портр. – Бібліогр.в підрядк.приміт.
668910
  Лепкий Б.С. Мазепа : Трилогія: Мотря: історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 463 с. – ISBN 5-7745-0403-4
668911
  Лепкий Б.С. Мазепа : Трилогія. Не вбивай; Батурін: історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 487 с.
668912
  Костомаров Н.И. Мазепа / Н.И. Костомаров. – Москва : Республика, 1992. – 335с. – ISBN 5-250-01792-4
668913
   Мазепа. – К, 1993. – 240с.
668914
  Сосюра В. Мазепа : Поема / В. Сосюра. – Київ, 1999. – 16с.
668915
  Сосюра В.М. Мазепа : Поема; Лірика / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 2001. – 221с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-002-6
668916
  Андреев И. Мазепа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.119-127
668917
  Іллєнко Ю. Мазепа : Кіносценарій // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2002. – Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – С. 699-784
668918
  Лепкий Б.С. Мазепа : трилогія / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 966-538-149-0
Ч. 1 : Не вбивай. Батурин: Історичні повісті. – 2004. – 568с., 16 с. іл. – Шифр. дубл. 8ут Лепк. (доп. карт. ст.)
668919
  Лепкий Б.С. Мазепа : трилогія / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 966-538-167-9
Полтава: історичні повісті. – 2005. – 528с.
668920
  Байрон Дж.Г. Мазепа / Джордж Гордон Байрон; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. – Харків : Фоліо, 2005. – 477с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2942-3
668921
  Журавльов Д.В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382с. – (Історичне досье). – ISBN 966-03-3657-8
668922
  Журавльов Д.В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 384с. – (Історичне досье). – ISBN 978-966-03-4003-9
668923
  Лепкий Б. Мазепа / Богдан Лепкий ; [ред. оброб. тексту, передмов. та приміт. О.В. Зав"язкіна ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 478, [2] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-517-5
668924
  Сосюра Володимир Мазепа : поема. Любіть Україну : вірші / Сосюра Володимир; Вступна стаття М.П. Ткачука. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2000. – 72 с. – ISBN 966-7437-69-8
668925
  Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.3-17. – ISSN 0236-1477


  В 2-й частині статті розглядається проблема висвітлення образу Мазепи в европейських літературах: російській (О.Пушкін та К.Рилєєв), польській (Б.Залеський, Ю.Словацький), німець- кій та французькій
668926
  Пахльовська О. Мазепа і Толстой - обом анафема! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 29 (142). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
668927
  Хомчук О. Мазепа і Філарет // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 83-85
668928
  Рітц Г. Мазепа як романтична фігура іншого // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 148-162. – ISBN 966-95452-4-3
668929
  Єнсен А. Мазепа: Історичні картиини / А. Єнсен. – К., 1992. – 205с.
668930
  Федорчук О. Мазепинець полку мистецького Данило Нарбут // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 292-300. – ISBN 978-966-96714-9-3
668931
  Панченко Володимир Євгенович Мазепинська тема ще й досі для багатьох дражлива ... : [інтерв"ю з професором НаУКМА, головою Громадського комітету з відзначення 300-ї річниці Повстання за незалежність України під проводом І. Мазепи та Полтавської битви В.Є. Панченком] / Панченко Володимир Євгенович, Колесник Людмила; розмову вела Л. Колесник // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39
668932
  Чухліб Т.В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 16-39. – ISSN 0130-5247
668933
  Чухліб Т.В. Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 років:особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2075-1451
668934
  Бойко В. Мазепинські століття. Мазепинський день на Чернігівщині / В. Бойко, Н. Сердюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 13


  Центральною подією мазепинського дня в Батурині стала презентація доктором історичних наук, директором Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету, професором Тетяною Таїровою-Яковлєвою своєї книжки "Іван Мазепа і ...
668935
  Кресін О. Мазепинці / О. Кресін. – Київ : Київський університет, 1994. – 112с. – Бібліогр.С.108-109. – (Сер."Бібліотека українця" N 5-10). – ISBN 5770767103
668936
  Субтельний Орест Мазепинці : Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Субтельний Орест. – Київ, 1994. – 228 с.
668937
  Застирець Ів. Мазепинці в Туреччині (з паперів Садик-паші (Чайковського)) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 439-442. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
668938
  Каппелер А. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-20. – ISSN 0869-3595
668939
  Краснодемська Ірина Мазепіана в дослідженнях вчених української діаспори XX ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 217-219
668940
  Власенко В. Мазепіана міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 74-82. – ISSN 0869-3595
668941
   Мазереель. – М, 1959. – 190с.
668942
  Сигмен А. Мазеры / А. Сигмен; Шмаонова. – Москва : Мир, 1966. – 520 с.
668943
  Смит Р.А. Мазеры и лазеры / Р.А. Смит. – Москва, 1963. – 24 с.
668944
  Зингер Д.Р. Мазеры.Квантовые усилители и генераторы / Д.Р. Зингер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 206 с.
668945
   Мазоренко Дмитро Іванович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2011 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Харків. нац. техн. ун-т. сільського госп-ва ім. П. Василенка ; [уклад. : В.А. Вергунов, Л.М. Тіщенко, В.І. Жила та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.Д. Безуглий]. – Харків : [Міськдрук], 2011. – 119 с., [16] с. іл. : фото. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України"). – ISBN 978-617-619-024-0
668946
  Штейнбук Ф. Мазох - Єлінек: тілесно-міметична топологія корелятиву сексуальності, або літературно-збочена колізія складної простоти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 64-72. – ISSN 0236-1477


  У статті запропоновано аналіз повісті Л. фон Захер-Мазоха "Венера в хутрі" та роману Е. Єлінек "Піаністка" в топологічному контексті корелятиву сексуальності. Доведено, що сексуальність і дискурсивність грунтують відповідні топосфери, які утворюють ...
668947
   Мазохизм во имя науки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 37 : фото. – ISSN 1029-5828
668948
  Села К.Х. Мазурка для двух покойников. / К.Х. Села. – М, 1990. – 191с.
668949
   Мазуркевич Олександр Романович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 250. – ISBN 978-966-644-090-0
668950
   Мазурское поозерье. – Варшава. – с.
668951
  Хаузер А. Мазутчик / А. Хаузер. – Бухарест, 1973. – 48с.
668952
  Евдокимова Ю.К. Мазыка эпохи Возрождения. / Ю.К. Евдокимова, Н.А. Симакова. – М., 1982. – 253с.
668953
  Самади З. Маимхан : историч. роман / З. Самади; пер. с уйгур. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 208 с.
668954
  Кариевв Т. Маирбек Курманович Цаликов / Т. Кариевв. – Дзауджикау, 1953. – 31с.
668955
  Астуриас А М. Маисовые люди. Ураган / А М. Астуриас, . – Москва, 1977. – 405с.
668956
  Астуриас А М. Маисовые люди. Ураган / А М. Астуриас, . – Москва, 1985. – 351с.
668957
   Май. – С.-Петербург : Типография Л.Я. Ганзбурга, 1914. – 22 с.
668958
  Сеги Ж. Май 1968 года и ВКТ. / Ж. Сеги. – М, 1976. – 144с.
668959
  Боровик Г.А. Май в Лиссабоне / Г.А. Боровик. – М, 1975. – 200с.
668960
   Май Данциг. Живопись. – Москва, 1988. – 31с.
668961
  Каверин А. Май юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  7 мая - 95 лет со дня указа австрийского императора Карла I об освобождении из концлагерей галицких, буковинских и закарпатских русинов. "Все арестованные русские не виновны, но были арестованы, чтобы не стать ими", - заявлял император. О трагедии, ...
668962
  Денисенко Л. Май юбилейный = Украинский календарь / Л. Денисенко, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 26 апреля- 2 мая (№ 17). – С. С 1


  4 мая - 125 лет со дня рождения Николая Гринченко, украинского музыковеда, фольклориста, заслуженного деятеля искусств УССР; 6 мая - 150 лет со дня рождения Владимира Сокальского, украинского композитора, музыкального критика и... юриста; 7 мая - 100 ...
668963
  Трофимова А. Май юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 17-23 мая (№ 18/19). – С. С 1


  Украинский календарь за май 2013 г.: 21 мая - 110 лет исполнилось бы Роману Сельскому, украинскому живописцу, народному художнику УССР; 17 мая - 195 лет со дня рождения Марка Соколовского, украинского гитариста-виртуоза, педагога; 31 мая - 790 лет ...
668964
  Криштоф Е.Г. Май, месяц перед экзаменами / Е.Г. Криштоф. – М, 1968. – 150с.
668965
  Золотарёва Е. Майdан"s как карнавализация политики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 70-78. – ISSN 2410-2601
668966
  Співак Л. Майбутнє - за гарними книгами // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-51


  Книжковий ринок - поширення технічної та іншої спеціальної літератури
668967
  Лісовий О. Майбутнє - за інтерактивними технологіями / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Про спільну програму дій "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" і Нац центром "Мала академія наук України", про ефективність проведення конкурсів ідей, дитячі винаходи та їх впровадження, а також про переваги освітніх інтернет-проектів розповідає ...
668968
   Майбутнє - за прогресивними спільнотами / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793
668969
  Бобало Ю. Майбутнє "Львівської політехніки" - дослідницький університет // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С.8-23. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректором Національного університету "Львівська політехніка" Ю. Бобалом.
668970
  Бобало Юрій Майбутнє "Львівської політехніки" - дослідницький університет : бесіда з ректором Національного університету "Львівська політехніка" Юрієм Бобалом Володимира Розумного / Бобало Юрій, Розумний Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-23. – ISSN 1682-2366


  Ректор найстарішого в Україні та Східній Європі технічного університету "Львівська політехніка" розповідає, які кроки здійснює та планує ВНЗ в найближчому майбутньому на шляху до набуття статусу дослідницького університету.
668971
  Селівон М. Майбутнє арбітражу в Україні в контексті реформи процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 109-121. – ISSN 1026-9932
668972
   Майбутнє атомної енергетики / Б. Патон, В. Бар"яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-13. – Бібліогр.: нп 11 пунктів. – ISSN 0372-6436
668973
  Білошицький Сергій Майбутнє без демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
668974
  Білошицький Сергій Майбутнє без демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
668975
  Ванагеліс В.Я. Майбутнє безпечного життя населення України у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 12-15 : фото
668976
   Майбутнє богослов"я в Україні : матеріали I Всеукраїнської конференції, 19-20 листопада 2009 р. – [Київ] : Романюк М.Г. – 180 с. – ISBN 978-966-2302-06-6
668977
  Біляцький Сергій Майбутнє вже розпочалося : (аспекти сучасної класичної прогностики) / Біляцький Сергій, Ярова Наталія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-68. – Бібліогр. в кінці ст.
668978
  Біляцький Сергій Майбутнє вже розпочалося : (аспекти сучасної класичної прогностики) / Біляцький Сергій, Ярова Наталія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-68. – Бібліогр. в кінці ст.
668979
  Куриленко Р. Майбутнє вже сьогодні // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем запрацювала лабораторія робототехніки та мікроелектроніки RELAB. Ініціаторами її створення стали студенти Роман Куриленко (заступник голови Студентського парламенту КНУ) та Роман ...
668980
  Мазаракі А. Майбутнє вищої освіти: думка експертів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  До слухань у Комітеті ВР України з питань науки і освіти "Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні" залишається півтора тижня. Тому обговорення проектів Закону України "Про вищу освіту" стають гострішими. "Освіта України" продовжує ...
668981
  Горська С. Майбутнє вищої школи: слово приватній освіті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 3


  24 квітня відбулася нарада керівників ВНЗ України приватної форми власності. Ретори обговорили головні переваги та недоліки зареєстрованих у Верховній Раді України трьох законопроектів "Про вищу освіту"
668982
  Вітченко А. Майбутнє вітчизняної вищої школи закладається вже сьогодні ( про проект закону України "Про вищу освіту" в новій редакції) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 93-98
668983
  Кузьома О.Ю. Майбутнє готівкового евро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-171. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто довгострокові перспективи єдиної європейської валюти.
668984
  Гапоненко В. Майбутнє демократії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 37-39.
668985
  Дячук О. Майбутнє держави зростає за студентськими лавами. Або кілька уроків вступної кампанії // Світ. – Київ, 2017. – Серпень (№ 31/32). – С. 2
668986
  Лавриненко В. Майбутнє Європейської освіти - у спільному формуванні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 177-180. – ISSN 0869-3595
668987
  Вергофстадт Гі Майбутнє Європи після виборів у Німеччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня ( № 182). – С. 3


  Демократичний ЄС - єдиний спосіб відбити націоналістичний натиск.
668988
  Сичик К.Б. Майбутнє ЄС в епіцентрі критики капіталізму: семіотичний аналіз як метод виявлення ідеологічних проблематик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 404-408. – ISSN 2076-1554
668989
  Картер Д. Майбутнє за нас / Д. Картер. – К., 1955. – 288с.
668990
  Петрашенко С.М. Майбутнє за спеціалістами з безпеки життєдіяльності / С.М. Петрашенко, Т.І. Таволжанова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 37-39 : фото
668991
  Семиволос Наталка Майбутнє за фермерами, а не за земельними олігархами, вважає президент АФЗУ Іван Томич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33


  Мені щиро заздрять подруги та знайомі, коли дізнаються, що маю змогу купувати натуральне коров"яче молоко безпосередньо в дворі свого будинку, куди його щонеділі привозить жителька Київської області. Уже впродовж кількох років поспіль ощасливлюючи свою ...
668992
  Семиволос Наталка Майбутнє за фермерами, а не за земельними олігархами, вважає президент АФЗУ Іван Томич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33


  Мені щиро заздрять подруги та знайомі, коли дізнаються, що маю змогу купувати натуральне коров"яче молоко безпосередньо в дворі свого будинку, куди його щонеділі привозить жителька Київської області. Уже впродовж кількох років поспіль ощасливлюючи свою ...
668993
  Цюра В. Майбутнє закону України "Про власність" // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
668994
  Хуторной О.М. Майбутнє зрошувального землеробства на півдні України (виїзне засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України) / О.М. Хуторной, В.М. Рибін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 0372-6436
668995
  Дущенко О.С. Майбутнє Інтернету та його вплив на освіту // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 185-191. – ISSN 2519-2361
668996
  Дубов Д.В. Майбутнє кіберпростору та національні інтереси України: нові міжнародні ініціативи провідних геополітичних гравців : аналіт. доп. / [Дубов Д.В., Ожеван М.А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 31, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-179-0
668997
  Ткаченко В.Д. Майбутнє кличе. / В.Д. Ткаченко. – К., 1952. – 114с.
668998
  Еко У. Майбутнє книжки : доповідь // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 228-242


  Доповідь, виголошена італійським письменником Умберто Еко на симпозіумі "Майбутнє книжки", університет Сан-Марино, липень 1994 р.
668999
   Майбутнє країни у ваших руках // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Президент України Петро Порошенко провів зустріч із молодими науковцями, які отримали гранти Президента для підтримки наукових досліджень на 2017 рік. Зустріч пройшла за участі президента НАН України Бориса Патона та ректора КНУ імені Тараса Шевченка ...
669000
  Шевцов А.І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 187-193.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,