Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
668001
  Лиховид І. "Камуфляжна" пауза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 вересня (№ 162). – С. 9


  Працівники Національної парламентської бібліотеки у вільні хвилинки плетуть маскувальні сітки для бійців. Першу партію вже відправили морпіхам.
668002
  Попадюк В. "Канада - це Україна з капітальним ремонтом" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 1, 11


  Відомий український скрипаль Василь Попадюк розповідає про свій творчий шлях, життя у Канаді та успіх серед китайських слухачів.
668003
  Ващук Р. "Канада не збирається визнавати анексію Криму" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 7


  Посол Канади в Україні Роман Ващук - про те, які позитиви у діяльності українського уряду потрібно підтримувати і захищати.
668004
  Антощук Л. "Канада. Світ. Молодь" за мир, справедливість та рівні шанси // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 95-101
668005
  Гримич М.В. "Канадська Україна" (- незалежний часопис у Канаді) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 202. – ISBN 978-966-02-6472-4
668006
  Каспрук В. "Канай, Ічня !" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-21.


  Голодомор 1932-1933 рр.
668007
  Стріха М. "Кандидат наук" проти "доктора філософії" // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 6-8
668008
  Чехов А.П. "Канитель" и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1954. – 128с.
668009
  Костів М. "Канівська четвірка" - надія та розчарування президентських виборів 1999 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 302-305. – ISBN 978-966-171-795-3
668010
  Мельничук Р. "Канікули в Йосипівці" : повість // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 122-159. – ISSN 0208-0710
668011
  Лішавський Володимир "Канни на Дніпрі" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 28-29


  Саме таку назву в історії воєнного мистецтва отримала Корсунь-Шевченківська наступальна операція.
668012
  Гейм С. "Каннибалы" и другие рассказы / Стефан Гейм ; пер. с нем. Т. Путинцевой ; ред. И. Каринцева. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1954. – 111 с.
668013
  Гаврилов М.И. "Кантеле" / М.И. Гаврилов. – Петрозаводск, 1959. – 48с.
668014
  Коназюк Г. "Капелюх" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2022. – № 1 (15). – С. 145-148


  Есе: "Капелюх", "Даяна", "Ілюзія", "Імітація сну", "Снігові янголи". Поезія.
668015
  Галич О. "Капелюх" Сікорського В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477


  Біографія Ігоря Сікорського, написана В. Даниленком, явно не вписуется в жанрове визначення біографічного роману, хоча за величиною постаті головного героя, значенням його для розвитку людства цілком є романною за змістом. Даниленко В. - докторант ...
668016
  Бузгалин А.В. "Капитал" XXI века: симулякр как объект анализа критического марксизма / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
668017
  Малинин В.А. "Капитал" К,Маркса и проблема человека. / В.А. Малинин. – Москва, 1968. – 40с.
668018
   "Капитал" К. Маркса и проблемы современного капитализма. – М., 1968. – 512с.
668019
  Дворкин И.Н. "Капитал" К. Маркса и современная буржуазная политэкономия / И.Н. Дворкин. – Москва, 1968. – 48с.
668020
   "Капитал" К. Маркса и современность. Спецсеминар / Л.Г. Андреев, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Мартынюк, С.В. Мочерный, А.Г. и др. Семенов; под ред. С.В. Мочерного. – Киев : Выща школа, 1989. – 303 с. – ISBN 5-11-002357-3
668021
   "Капитал" К. Маркса и экономические проблемы развитого социализма. – М., 1980. – 261с.
668022
  Науменко Л.К. "Капитал" К.Маркса / Л.К. Науменко. – Москва, 1968. – 48с.
668023
   "Капитал" К.Маркса и рабочее движение России (1895-1917 гг.) / Саралиева, , Зарэтхан, Хаджи-Мурзаевна. – М., 1975. – 212с.
668024
  Макаров Б.И. "Капитал" К.Маркса и современность / Б.И. Макаров. – Горький, 1968. – 24с.
668025
  Тяпкин Н.К. "Капитал" К.Маркса. Том первый "Процесс производства капитала" / Н.К. Тяпкин. – Москва, 1987. – 198 с.
668026
  Реуэль А.Л. "Капитал" Карла Маркса в России 1870-х годов / А.Л. Реуэль. – Москва : Соцэкгиз, 1939. – 160 с.
668027
  Акопов Р.Я. "Капитал" Карла Маркса и современность / Акопов Р.Я. – Москва : Знание, 1967. – 64 с.
668028
   "Капитал" Маркса. Философия и современность. – Москва : Наука, 1968. – 760 с.
668029
  Йорданіду М. [Канікули на Кавказі / Марія Йорданіду. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 199, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 208]). – ISBN 960-05-0185-8
668030
  Нестуля О О. Кампанія по ліквідації монастирів та хатніх церков і доля культових пам"яток України (початок 1920-х рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.52-56. – (Гуманітарні науки ; № 1)
668031
  Кальниченко О.А. Кампанія проти "Націоналістичного шкідництва" в перекладі в Україні в 1933-35 роках / О.А. Кальниченко, Н.М. Кальниченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 36-45. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
668032
  Шніцер І.О. Кампанія проти словацьких "буржуазних націоналістів" в Чехословаччині (1948 - 1951 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 224-231. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
668033
   Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім"ї : Підготовлено до парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" ВРУ 21 листопада 2006 року. – Київ, 2006. – 93с.
668034
  Кіндратюк Б. Кампанологічне джерелознавство як основа вивчення дзвонарської культури // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 460-466
668035
  Атабекян А.А. Кампанские и маастрихтские аммониты Средней Азии / А.А. Атабекян, Ф.Х. Хакимов ; отв. ред. М.Р. Джалилов ; АН Таджикской ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1976. – 146 с. : ил. – Список лит.: с. 106-117
668036
  Чайка Н.А. Кампилобактериоз : СССР - США - Бельгия / Н.А. Чайка, Л.Б. Хазенсон, Ж.П. Бутцлер. – Москва : Медицина, 1988. – 352 с. – ISBN 5-225-00238-2
668037
  Бурлай Є.В. Кампо Володимир Михайлович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 130. – ISBN 978-966-02-6472-4
668038
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668039
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668040
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (2). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668041
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (2), квітень. – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668042
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668043
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668044
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668045
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов. их родителей, студентов. педагогов и работодателей / ООО "Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668046
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668047
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668048
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668049
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668050
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668051
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
668052
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668053
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668054
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668055
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668056
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668057
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668058
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668059
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668060
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (14). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
668061
  Литвинов И.П. Кампучия - страна кхмеров / И.П. Литвинов. – Москва : Мысль, 1976. – 140с.
668062
  Косиков И.Г. Кампучия / И.Г. Косиков. – Москва : Мысль, 1982. – 126 с.
668063
   Кампучия : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 184с.
668064
  Мосяков Д.В. Кампучия / Д.В. Мосяков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 166 с.
668065
  Озеров М.В. Кампучия, год первый / М.В. Озеров. – М., 1979. – 71с.
668066
   Кампучия: жизнь после смерти. – М., 1985. – 224с.
668067
  Дементьев Ю.П. Кампучия: крах маоистского эксперимента / Ю.П. Дементьев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 57 с.
668068
   Кампучия: от трагедии к возрождению. – М., 1979. – 255с.
668069
  Скворцов В.Н. Кампучия: спасение свободы / В.Н. Скворцов. – Москва : Политиздат, 1980. – 192 с. : ил.
668070
  Шубин В.В. Кампучия: суд народа. / В.В. Шубин. – М., 1980. – 176с.
668071
  Зырянов И.В. Камская вольница : исторический фольклор Прикамья / собр. и сост. И. Зырянов ; нарисовала М. Тарасова. – Пермь : Пермсекое кн. изд-во, 1977. – 227 с. – Миниатюрное издание
668072
  Полонская Е.В. Камская тетрадь. / Е.В. Полонская. – Молотов, 1945. – 48с.
668073
   Камские зори. – Пермь, 1970. – 103с.
668074
  Куляшов П.Ф. Камские зори : роман. Повесть / П.Ф. Куляшов. – М., 1983. – 349 с.
668075
  Михайлов Б.Н. Камские зори. Лирика / Б.Н. Михайлов. – Свердловск, 1952. – 64с.
668076
  Радкевич В.И. Камский мост / В.И. Радкевич. – Пермь, 1972. – 139с.
668077
  Карміггелт С. Камуфляж // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 82-84. – ISSN 0320 - 8370
668078
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
668079
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
668080
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
668081
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
668082
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
668083
   Камуфляж : Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
668084
  Альтшулер Н. Камушек в огород / Н. Альтшулер. – Рига, 1963. – 111с.
668085
  Жамидин Г. Камушек в чарыке : сатир. и юморист. стихи / Г. Жамидин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
668086
  Ушаков С.Н. Камфара / С.Н. Ушаков, Л.М. Песин. – Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 188 с.
668087
  Агалаков В.С. Камчатка - край циклонов / В.С. Агалаков. – Москва : Знание, 1973. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Науки о Земле)
668088
  Крамаренко Ж. Камчатка : мое путешествие и моя охота на медведей и горных баранов в 1918 г. Дневник 15-летнего школьника / Ж. Крамаренко. – Берлин : Исполнено Издательством Ольга Дьякова и Ко, 1919. – 141 с.
668089
  Любимова Е.Л. Камчатка : Физико-географический очерк / Е.Л. Любимова. – Москва : Географгиз, 1961. – 190с.
668090
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1961. – 103с.
668091
  Давыдов В.Т. Камчатка / В.Т. Давыдов. – М., 1963. – 48с.
668092
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1977. – 168с.
668093
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский
2. – 1978. – 207с.
668094
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1979. – 176с.
668095
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 199с.
668096
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 199с.
668097
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 192с.
668098
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1983. – 184с.
668099
   Камчатка. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 199с.
668100
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1985. – 167с.
668101
   Камчатка. – Петропавловск-Качатский, 1987. – 188с.
668102
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 68-84 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
668103
  Вайль Петр Камчатка : Россия / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 96-113 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
668104
   Камчатка в газетной строке. – Владивосток, 1971. – 238с.
668105
   Камчатка в произведениях местных прозаиков и поэтов. – Петропавловск-Качатский, 1963. – 119с.
668106
  Савельев Владимир Камчатка в снежном плену : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 68-69 : Фото
668107
   Камчатка, Курильские и Командорские острова = История развития ркльефа Сибири и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 439 с.
668108
  Инфантьев П. Камчатка. Ее богатства и население / П. Инфантьев. – С.-Петербург : Тип. Д. Дрейдена, 1912. – 96 с. – с 30 рис.
668109
  Хрієнко Микола Камчатка. Земля нескорених : цвіт по світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.112-116 : Фото
668110
  Большаков М. Камчатская область / М. Большаков, В. Рубинский ; под ред. П.Г. Журид. – Москва ; Ленинград : "Стандартизация и рационализация", 1934. – 146 с. : 6 карт. – Библиогр.: с. 144-145. – (Серия экономическо-географических очерков районов Севера СССР / Совет Севера при Госплане СССР)
668111
   Камчатская область. – Петропавловск-Камчатский, 1966. – 169с.
668112
  Кусков В.В. Камчатские были / В.В. Кусков. – Петропавлоск, 1970. – 112с.
668113
  Бытовой С.М. Камчатские встречи / С.М. Бытовой. – Л, 1948. – 240с.
668114
  Устинова Т.И. Камчатские гейзеры / Т.И. Устинова. – Москва : Географгиз, 1955. – 120с.
668115
  Нечаев Андрей Камчатские гейзеры: гибель и возрождение : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 188-196 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
668116
   Камчатские голоса. – Петропавловск-Камчатский, 1957. – 64с.
668117
  Калинченко А.И. Камчатские друзья / А.И. Калинченко. – М : Советский писатель, 1948. – 236 с.
668118
  Виноградов Л.Г. Камчатский краб / Л.Г. Виноградов. – Владивосток, 1941. – 95с.
668119
  Вершинин А.А. Камчатский соболь. : Автореф... канд. биол.наук: / Вершинин А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 21л.
668120
  Богданова Светлана Камчатський край. Камчатка: от вулканов до дайвинга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 80 : Фото
668121
  Кришен Р. Камшир и заговор против мира / Р. Кришен. – М, 1952. – 144с.
668122
  Сидоров В.С. Камышеваха / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1985. – 400с.
668123
  Ставский Э.С. Камыши / Э.С. Ставский. – Ленинград, 1980. – 560с.
668124
  Ставский Э.С. Камыши. / Э.С. Ставский. – Л., 1975. – 494с.
668125
  Быкова Е.Л. Камышиный пух / Е.Л. Быкова. – М, 1985. – 319с.
668126
  Кошкин П.П. Камышлов / П.П. Кошкин, Е.Л. Шувалов. – Свердловск, 1961. – 136 с.
668127
  Виньи Альфред де Камышовая трость / Виньи Альфред де. – Москва-Ленинград, 1967. – 70с.
668128
  Шадрин А.И. Камышовый плен / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1966. – 120с.
668129
  Зятьков И.И. Камэ - хранитель / И.И. Зятьков. – Благовещенск, 1957. – 55с.
668130
   Камю (Camus) Альбер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 765-768. – ISBN 966-316-069-1
668131
  Кисіль В.Я. Камю і жінки сновидська вистава в Лурмарені : [новела] / В.Я. Кисіль ; [худож. С. Клотц]. – Одеса : ВМВ, 2020. – 71, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-413-669-0
668132
  Гребінь В.В. Канава Осмольска (- річка в Овруцькому районі Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 154. – ISBN 978-966-02-6472-4
668133
  Макар В. Канада - від формування до сьогодення // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 14-23. – ISSN 2519-4518
668134
  Лещенко Л.О. Канада - наш сусід і партнер / Л.О. Лещенко. – Киев, 1990. – 47с.
668135
   Канада - США: экономические и политические отношения. – М, 1983. – 304с.
668136
   Канада : Географические районы. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 580с.
668137
  Антонова И.Ф. Канада / И.Ф. Антонова. – Москва : Географгиз, 1957. – 82 с., [4] л. ил. : ил., карт. – (У карты мира)
668138
  Гохман В. Канада / В. Гохман, Л. Карпов. – Москва, 1958. – 27с. + карта
668139
  Сущенко В.В. Канада / В.В. Сущенко. – Москва, 1958. – 40с.
668140
  Мандрика М.І. Канада : поєма / М.І. Мандрика. – Вінніпег, Ман., Канада, 1961. – 40 с.
668141
   Канада. – Москва, 1966. – 28с.
668142
  Устинова Л.А. Канада / Л.А. Устинова. – Киев, 1968. – 28с.
668143
  Антипова А.В. Канада / А.В. Антипова, И.Ф. Антонова. – Москва : Мысль, 1972. – 100 с. : ил., карт. – (У карты мира)
668144
  Антонова И.Ф. Канада : экон.-географ. характеристика : учеб. пособие / И.Ф. Антонова ; Ми-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1972. – 125, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 126
668145
  Антонова И.Ф. Канада : экон. районы / И.Ф. Антонова ; М-во высшего и среднего спец. образования СССР. – Москва : Московский университет
Ч. 2. – 1974. – 100, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 101-102
668146
   Канада : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 108-109
668147
   Канада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 81 : Фото
668148
  Демчук А.Л. Канада : новые механизмы борьбы с коррупцией / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 39-52. – ISSN 0321-2068
668149
   Канада 1918-1945 : Исторический очерк. – Москва : Наука, 1976. – 504 с.
668150
  Цьох Й.Т. Канада близька / Й.Т. Цьох. – Львів, 1988. – 87с.
668151
  Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – М, 1986. – 334с.
668152
  Тимашова Татьяна Николаевна Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 104-112. – Бібліогр.: с. 104-111. – ISSN 0131-2227
668153
  Тимашова Т. Канада в контексте международной миграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С.104-112. – ISSN 0131-2227
668154
  Мартиненко В.Н. Канада в лабетах американських монополій / В.Н. Мартиненко. – К., 1964. – 56с.
668155
  Алехин Б.И. Канада в мировой торговле / Б.И. Алехин, Е.Г. Комкова ; отв. ред. В.В. Сущенко ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1986. – 252, [2] с.
668156
  Бородаевский А.Д. Канада в системе международных экономических отношений / А.Д. Бородаевский. – Москва : Международные отношения, 1985. – 286 с. – Библиогр. в примеч: с. 277-286
668157
  Мартыненко Б.А. Канада во второй мировой войне / Б.А. Мартыненко. – Киев, 1986. – 134с.
668158
   Канада вшановує Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – С. 16-19
668159
  Погребенник П. Канада допоможе українському судочинству // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-111.
668160
  Ципперт Ганс Канада за две недели = Через Канаду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 113-126 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
668161
  Нохрин И.М. Канада и англо-американская война 1812-1815 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 90-103. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена изучению влияния англо-американской войны 1812 г. на социальнополитические процессы в Канаде. На основе архивных материалов в работе предпринята попытка по-новому взглянуть на ряд устоявшихся историографических концепций. The article ...
668162
  Милейковский А.Г. Канада и англо-американские противоречия / А.Г. Милейковский. – Москва, 1958. – 503 с.
668163
  Исраелян Е.В. Канада и борьба с терроризмом: некоторые аспекты // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 55-68. – ISSN 0321-2068


  Международные и внутриполитические аспекты деятельности Канады в антитеррористической борьбе. Участие Канады в коалиции против "Исламского государства". Теракты в Канаде и их последствия.
668164
  Бородаевский А.Д. Канада и межимпериалистическая борьба за источники сырья / А.Д. Бородаевский. – Москва : Международные отношения, 1968. – 240 с.
668165
  Исраелян Е.В. Канада и нераспространение ядерного оружия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1978. – № 21. – С. 49-65
668166
  Володин Д.А. Канада и новая стратегическая концепция НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 48-64. – ISSN 0321-2068


  Изменение роли НАТО в военной политике Канады. Переход Канады от регионального к глобальному пониманию сферы ответственности НАТО. Европейская составляющая в военной и оборонной политике Канады.
668167
  Володин Д.А. Канада и проблемы контроля над обычными вооружениями // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 11 (563). – С. 37-53. – ISSN 0321-2068
668168
  Володин Д.А. Канада и проблемы миростроительства в Афганистане // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41-50. – ISSN 0321-2068
668169
  Квасов А.Г. Канада и программа СОИ / А.Г. Квасов, Е.В. Исраелян // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 4 (54) : Канада и программа СОИ. Политическая анатомия Вашингтона. США и ограничение военно-морских вооружений. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-23
668170
  Васюков Н.В. Канада и развивающиеся страны: поставки вооружения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 2 (46) : К перестановке в высших эшалонах администрации. Об организационных мерах Вашингтона в связи с переговорами в Женеве. Американское ядерное присутствие в бассейне Средиземного моря. Экономические последствия современной валютной политики Вашингтона... – С. 101-109
668171
  Володин Д.А. Канада и режим ядерного нераспространения после "холодной войны" // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 2 (554). – С. 57-73. – ISSN 0321-2068
668172
  Володин Д.А. Канада и Североамериканский оборонный периметр после терактов 2001 года // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 53-67. – ISSN 0321-2068
668173
  Вахрушев В.В. Канада и страны Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока / В.В. Вахрушев. – Москва, 1977. – 135с.
668174
  Шлихтер А.А. Канада и США: тенденции и противоречия партнерства / А.А. Шлихтер. – Москва, 1988. – 173с.
668175
  Власенко-Бойцун Канада і світ очима українця // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 37-39
668176
  Коврик-Токар Канада і США у контексті сучасного виміру взаємин: економіко-політичний аспект // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 45-51
668177
  Бородаевский А.Д. Канада как ведущий капиталистический поставщик промышленного сырья : Автореф... кандидата экон.наук: / Бородаевский А.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1965. – 26л.
668178
  Баранов Игорь Васильевич Канада как ведущий экспортер целлюлозно-бумажных товаров на мировом капиталистическом рынке. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Баранов Игорь Васильевич; Науч.-исслед. конъюктур. ин-т. – М., 1973. – 25л.
668179
   Канада конфіскувала російський літак // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)
668180
   Канада має власного прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 24


  Новий і власний прапор Канади був одною з виборчих обіцянок лідера Ліберальної партії Канади п. Лестера Пірсона. "Досі офіційним прапором Канади був так званий "Ред Енсайн", себто прапор торговельної фльоти Бр. Імперії".
668181
  Баграмов Л.А. Канада на пороге 80-х годов : экономика и политика / ред. Л.А. Баграмов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 395 с.
668182
  Середюк О. Канада очима сучасного українця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 6-7
668183
  Осташ Н. Канада та Україна: погляд на Європу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 84-85
668184
   Канада хоче подвоїти кількість іноземних студентів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 3


  Уряд Канади оголосив про план "подвоєння" кількості іноземних студентів, що навчаються в країні, аспірантів і науковців, що підвищують в університетах свою кваліфікацію.
668185
   Канада, 1918-1945. – М : Наука, 1976. – 504с.
668186
  Ващук Р. Канада, G7, порядок денний... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 10-11


  Розмова з послом Канади в Україні Романом Ващуком.
668187
  Фидлер А. Канада, пахнущая смолой / А. Фидлер. – Москва, 1961. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
668188
  Володин Д.А. Канада, Россия и программа "Глобальное партнерство" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 35-54. – ISSN 0321-2068
668189
   Канада.. – М, 1950. – 164с.
668190
  Кулышев Ю.А. Канада. / Ю.А. Кулышев. – Москва : Мысль, 1989. – 139с. – (У карты мира)
668191
  Копатько Стен Канада. Земля динозаврів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 52-58 : фото
668192
  Зеленский Святослав Канада. Мир на ладони: 7 головокружительных смотровых площадок. Красота требует того, чтобы ее на только увидеть, но и пережить // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 48-53 : фото
668193
   Канада. Озеро Оканаган і загадковий Огопого : книжкові новинки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 66-69 : Фото
668194
   Канада. Оленье озеро или Как поймать монстра // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 58-63 : фото
668195
  Антипова А.В. Канада. Природа и естественные ресурсы : Природы и естественные ресурсы / А.В. Антипова ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1965. – 320 с. : ил., карта. – Библиогр.: с. 307-317
668196
   Канада. Природа и цивилизация : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
668197
  Сидоренко Віктор Канада. Сади різдвяних вогнів : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-23 : Фото
668198
  Кольхефер Филипп Канада. Сколько стоит барель? : ядовитые сокровища Альберты. Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 48-62 : Фото. – ISSN 1029-5828
668199
  Зеленский Святослав Канада. Торжество вкуса: 8 рождественских блюд // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 72-77 : фото
668200
  Горобець Олександр Канада. Хати серед прерії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 140-143 : фото
668201
   Канада: "Сенсація найвищого ступеню!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 184-189. – ISBN 978-617-7674-01-5
668202
  Качанов В.А. Канада: Актуальные проблемы / В.А. Качанов. – М., 1973. – 64с.
668203
  Алехин Б.И. Канада: монополии и научная политика государства / Б.И. Алехин ; АН СССР, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1982. – 171, [3] с.
668204
  Соколов В.И. Канада: на путях построения инновационного общества // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 23-36. – ISSN 0321-2068
668205
  Попов В.В. Канада: особенности промышленного развития. / В.В. Попов. – М, 1983. – 200с.
668206
  Христюк С.Б. Канада: перехід від політики імперської єдності до самостійності в питаннях зовнішньополітичного курсу: 1931-1947 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 140-147. – ISBN 966-614-021-7
668207
  Немова Л. Канада: политика государства в сфере образования // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 82-103. – ISSN 0321-2068
668208
  Демчук А.Л. Канада: политические итоги всеобщих выборов 2011 г. / А.Л. Демчук, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
668209
  Володин Д.А. Канада: проблемы суверенитета в Артике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 44-59. – ISSN 0321-2068
668210
  Цысина Г.А. Канада: профсоюзы и классовая борьба пролетариата / Г.А. Цысина. – М., 1977. – 205с.
668211
  Комкова Е.Г. Канада: рост интереса к России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 73-78. – ISSN 0321-2068
668212
  Біссет Джеймс Канаді слід прагнути "старого" НАТО // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 39-42
668213
  Лисенко Н. Канадійська частина архіву О.Ольжича повернулася в Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 11
668214
  Рудницький Я.Б. Канадійські місцеві назви українського походження = Canadian place names of Ukrainian origin / Я.Б.Рудницький; Укр. вільна академія наук. – 2-е вид. – Вінніпег : Накладом Українського народного дому, 1951. – 88с. – (Назвознавство / Укр. вільна академія наук ; Ч. 2)
668215
  Колыбанов В.А. Канадо-американские экономические отношения : тенденции и противоречия развития 50-60-х годов / В.А. Колыбанов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 126 с.
668216
  Алехин Б.И. Канадо-китайские торговые и научно-технические связи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 108-120
668217
  Комкова Е.Г. Канадо-мексиканские отношения и НАФТА // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2004. – № 9. – С. 26-42. – Библиогр.: на 50 пунктів. – ISSN 0321-2068
668218
  Макар Ю. Канадознавство в Чернівецькому університеті // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 19-28. – ISSN 2519-4518
668219
  Ванникова Н.И. Канадская литература на французском языке / Н.И. Ванникова. – Москва, 1969. – 96с.
668220
  Овчаренко Н.Ф. Канадская литература ХХ века / Н.Ф. Овчаренко. – Киев, 1991. – 162 с.
668221
  Немова Л.А. Канадская модель социальной политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 21-34. – ISSN 0321-2068
668222
  Миненкова Н.В. Канадская модель электронной торговли // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 57-68. – ISSN 0321-2068
668223
   Канадская новелла.. – М, 1986. – 189с.
668224
  Ажаева В В. Канадская социал-демократия : о новой демокр. партии Канады / В.С. Ажаева ; отв. ред. Б.С. Орлов ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1988. – 92, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав.
668225
  Крылов К. Канадские потоки, украинский недобор // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  В то время как в украинских вузах в прошлом году наблюдался недобор на госзаказ по ряду технических специальностей, канадские университеты переполнены. Количество абитуриентов в Стране кленового листа в 2011 г. выросло на 10%. В результате многие ...
668226
  Шабадаш М.З. Канадские семенные стандарты / М.З. Шабадаш. – Москва ; Ленинград, 1936. – 71 с.
668227
  Соков Илья Канадский друг СССР // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 89-92. – ISSN 0235-7089
668228
  Ньюмен П. Канадский истэблишмент. / П. Ньюмен. – Москва, 1980. – 357с.
668229
  Хорошилов Е.Е. Канадский капитал на развивающихся рынках и в странах с переходной экономикой // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 59-77. – ISSN 0321-2068
668230
  Теребов О Канадский полярный мореплаватель Жозеф-Эльзеар Бернье // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 74-90. – ISSN 0321-2068


  Деятельность канадского полярного исследователя Ж. -Э. Бернье в начале XX века по закреплению суверенитета Канады над островами Канадского арктического архипелага, включая провозглашение "секторального принципа".
668231
  Черкасов А.И. Канадский север: ресурсы и государственная политика // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 17. – С. 74-96
668232
  Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения / В.Е. Шило. – М., 1985. – 193с.
668233
  Комкова Е.Г. Канадско-мексиканская сторона треугольника NAFTA // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 44-59. – ISSN 0044-748Х
668234
  Василенко А.М. Канадська багатокультурність та становлення етнополітичного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 55-59.
668235
  Братунь Р.А. Канадська книга : поезії / Р.А. Братунь ; передмова П. Кравчука. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 133 с.
668236
  Романова О. Канадська література: шляхи розвитку та розуміння // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 100-103. – ISSN 0236-1477


  Нова монографія знаного науковця, фахівця з канадської літератури Наталії Овчаренко - непересічне явище у вітчизняній науці. Наукова праця дає змогу на багатому літературному матеріалі зануритися у процеси, які відбуваються в канадському культурному ...
668237
  Макух-Федоркова Канадська модель системи охорони здоров"я: основні підходи та механізми реалізації // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – C. 25-38. – ISSN 2522-4050
668238
  Бурцева М. Канадська провінційна імміграційна політика на прикладі Квебеку у 1970-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
668239
  Баранецький І. Канадська самодостатність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-31
668240
  Смирнов І.Г. Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендація для України / І.Г. Смирнов, О.В. Качур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 92-97. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
668241
  Макух-Федоркова Канадська стратегія науково-технічної та інноваційної діяльності як складова частина розвитку інформаційної політики // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 112-125. – ISSN 2522-4050


  "Наголошується, що в результаті цілеспрямованої політики, яка проводилась федеральним урядом з середини 1990-х років мобілізувались різноманітні організаційно-фінансові та адміністративно-управлінські ресурси для комплексного підходу у розвитку ...
668242
  Судак І. Канадська федерація 1867 р. і розподіл повноважень між федеральним центром та регіонами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості утворення Канадської федерації. Проаналізовано розподіл владних повноважень між федеральним центром та регіонами згідно з конституційним Актом 1867 р. In the article features of foundation of Canadian federation are described. ...
668243
  Тимошик М. Канадська Шевченкіана митрополита Іларіона // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 158-162. – ISBN 966-7522-09-1
668244
   Канадське наукове товариство ім. Шевченка : Праці. – Торонто
№ 2. – 1972
668245
   Канадське наукове товариство ім. Шевченка : Праці. – Торонто
№ 32,33. – 1991
668246
  Іванис В. Канадське наукове товариство ім. Шевченка та його керівник // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – C. 7-10
668247
  Кульчицький С. Канадський speaking tour із тематикою українського Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 228)
668248
  Гирич І. Канадський архів Андрія Жука // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 168-177. – ISBN 966-7332-13-6
668249
  Міронова І. Канадський архівіст Дуглас Брімнер та його "Шляхетна мрія" / І. Міронова, І. Сябро // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (334), січень - березень. – С. 189-205. – ISSN 0320-9466
668250
   Канадський досвід - нашим фахівцям // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Викладачі географічного факультету - завідувачка кафедри геодезії та картографії проф. Л. М. Даценко, проф. В. М. Самойленко та асист. А. М. Молочко пройшли навчальний курс (тренінг) у Ванкуверському острівному університеті (Канада) відповідно до ...
668251
  Безлюдна В. Канадський досвід підготовки вчителів другої іноземної мови / В. Безлюдна, О. Свиридюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 6-12. – ISSN 2307-4914
668252
   Канадський інститут українознавства // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Н. Гай-Головко, М. Дальний [та ін.]. – Toronto, 1976. – Рік 27, ч. 321, жовтень : жовтень. – С. 1
668253
  Зенон Канадський Інститут Українських Студій: плани на майбутнє / Зенон, Когут // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 238-244. – ISSN 0041-6061
668254
  Казимир Б. Канадський квебекець - укрїнський місіонер і дипломат // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Йосафат-Іван Жан — український священик (РКЦ, УГКЦ) канадського походження, громадський діяч, перекладач ЗУНР.
668255
   Канадський колодязь - нове слово в зеленій енергетиці // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 10 : фото
668256
  Голобородько Я. Канадський крок до українського Нобеля = Про лауреатку Нобелівської премії з літератури 2013 р. Еліс Манро // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 10-11


  Про Еліс Манро.
668257
  Овчаренко Н.Ф. Канадський літературний канон на зламі століть / Н.Ф. Овчаренко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2006. – 311, [1] с. – Імен. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 295-307. – ISBN 966-96500-4-6
668258
   Канадський Музей Людських Прав проливає світло на "засекречені справи" Сталіна й геноцид в Україні // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 29 листопада (число 46). – С. 10
668259
  Мигаль Б. Канадський перепис населення з 1981 р. // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 9-11
668260
  Рябчук Микола Канадський словник : (продовження "Книги мандрів") // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
668261
  Солонська Н. Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326


  Уперше у вітчизняній науці порушено проблему українського зарубіжного читачезнавства, в межах якого має досліджуватися читач-іммігрант (адресат), що черпає інформацію з книжок і періодичних видань, преси незалежно від джерела одержання видавничої ...
668262
  Воротняк Т. Канадський україномовний часопис "Слово істини" як важливий, актуальний чинник об"єднання українців у діаспорі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 227-229


  У статті розглядається канадський українськомовний часопис "Слово істини". Подано загальну характеристику часопису та розкрито його роль у збереженні національно-культурної ідентичності українців у діаспорі.
668263
  Воротняк Т.І. Канадський українськомовний часопис "Наша культура" (Вінніпег, 1951–1953): культурологічний та освітній аспекти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 180-183


  У статті розглядається науково-популярний місячник "Наша культура" (1951–1953), який виходив у Канаді. Подано загальну характеристику часопису, проаналізовано матеріали рубрики "Хроніка українського культурного життя", наукові та науково-популярні ...
668264
  Герегова С. Канадський художник з "буковинським корінням" Василь Курилик: збереження національної ідентичності // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 138-149
668265
   Канадські вибори // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 190, листопад : листопад. – С. 1-2


  Парламентські вибори в Канаді. Позиція Ліберальної партії Канади і її лідера Л.Б. Пірсона.
668266
   Канадські дослідники Батурина відзначені нагородами України // Свобода, 2009. – Рік 115, 1 травня (число 18). – С. 11


  Директор Канадського інституту українських студій (КІУС) д-р Зенон Когут - голова Батуринського проекту з канадської сторони та науковий співробітник (КІУС) д-р Володимир Мезенцев.
668267
  Мельничук Б. Канадські зустрічі / Б. Мельничук. – К., 1988. – 180с.
668268
  Романюк Т. Канадські оповідання : художньо-документальне видання / Тарас Романюк. – Київ : Смолоскип, 2006. – 268с. – ISBN 966-8499-37-9
668269
  Дальний М. Канадсько-українська мистецька фундація з перспективи 10-ьох років // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 7-10
668270
  Клімов М. Канадсько-українське співробітництво в інноваційній сфері: історія та сучасність // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 133-135. – ISSN 2076-1554
668271
  Макар В. Канадсько-українські відносини на сучасному етапі // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 26-31
668272
  Мігус О. Канадці - українці, перші роки, 1891 - 1926 / О. Мігус, В. Нютел // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 5
668273
  Яворський С. Канадці українського роду в федеральному уряді і параменті Канади // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 29-32
668274
   Канадцы и мексиканцы - главные "туристы" в США // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 66 : фото
668275
  Исраелян Е.В. Канадцы о проблемах войны и мира // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 40-47
668276
  Гальегос Р. Канайма / Р. Гальегос. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 262 с.
668277
  Дамм Ганс Канака / Дамм Ганс. – Москва, 1964. – 365 с.
668278
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Дніпро, 1973. – 160 с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 2)
668279
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Молодь, 1974. – 208 с.
668280
  Григурко І.С. Канал : роман / І.С. Григурко. – Київ : Дніпро, 1976. – 215 с.
668281
  Лопатин П.И. Канал "Москва-Волга" / П.И. Лопатин. – М, 1934. – 22с.
668282
  Шемелин Ю. Канал будет реконструирован // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-52. – ISSN 044-748Х


  Панама
668283
  Гребець Катерина Канал духовного відродження // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7. – ISSN 0868-9644
668284
  Гончаров А.В. Канал изображения видеомагнитофона / А.В. Гончаров, М.И. Харитонов. – Москва, 1983. – 145 с.
668285
  Гончаров А.В. Канал изображения видеомагнитофона / А.В. Гончаров, М.И. Харитонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 263 с.
668286
   Канал Иртыш-Караганда.. – Алма-Ата, 1965. – 170с.
668287
  Грин Г.Б. Канал Иртыш - Караганда : водохозяйственные социально-экономические и экологические аспекты / Г.Б. Грин, А.П. Демин, Б.Г. Федоров; Отв. ред. Г.В.воропаев. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
668288
  Москаленко Леся Канал і фальшива Вітні Х"юстон : Пелопоннес від А до А / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-70 : Фото
668289
  Лопатин В/ П. Канал Москва-Волга / П. лопатин. – [Киев] : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 56 с., 1 л. ил. : ил.
668290
   Канал Москва-Волга.. – М-Л, 1940. – 192с.
668291
   Канал связи под водой. – Минск, 1984. – 48 с.
668292
  Григурко И.С. Канал. / И.С. Григурко. – М., 1975. – 237с.
668293
   Канала Москва-Волга : путеводитель. – Москва : Водный транспорт ; [Ф-ка книги "Кр. пролетарий"], 1938. – 216 с.
668294
  Бедэ Р. Каналетто / Р. Бедэ. – Будапешт, 1963. – 33с.
668295
  Бедэ Р. Каналетто : Антонио Канале (1697-1768) : Бернардо Белотто (1720-1680) / Р. Бедэ; Рудольф Бедє. – Будапешт : Корвина, 1963. – 33 с., 43 ил. : ил.
668296
  Козюк В. Канали впливу глобалізації на дезінфляцію: аспекти систематизації та класифікації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-51. – ISSN 1605-2005
668297
  Спанатій О.С. Канали перевезення українського самвидаву на Захід у 1960-1980-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 40-42


  Стаття присвячена дослідженню каналів поширення українського самвидаву за кордон. У ній робиться спроба систематизувати напрями поширення української самвидавної літератури на Захід. Називаються імена людей, які найбільше сприяли розповсюдженню цієї ...
668298
  Яценко Г.Ю. Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
668299
  Вірченко А.А. Канали фіскальної трансмісії в контексті забезпечення макроекономічної стабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 29-32
668300
  КузьменкоТ.М Канали, механізми та тенденція соціальної мобільності: теоретико-емпіричний аспект // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 152-155. – ISBN 978-966-171-387-0
668301
  Михайленко М. Канализировать протест. Зачем Макрону Трамп и Сирия // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 21 мая (№ 19/21). – С. 18
668302
  Шипатов Э.Т. Каналирование быстрых протонов в ионных монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Шипатов Э.Т.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1968. – 13л.
668303
  Шипатов Э.Т. Каналирование ионов. / Э.Т. Шипатов. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 139с.
668304
  Струц В.К. Каналирование тяжелых заряженных частиц в монокристаллах при различной температуре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Струц В.К.; Томск.политехн.ин-т. – Томск, 1970. – 13л.
668305
  Воробьев С.А. Каналирование электронных пучков / С.А. Воробьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 94 с.
668306
  Грачев Б.Д. Каналирование электронов в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грачев Б. Д.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
668307
  Барышевский В.Г. Каналирование, излучение и реакции в кристаллах при высоких энергиях / В.Г. Барышевский. – Минск : БГУ, 1982. – 253 с.
668308
  Чухин И.И. Каналоармейцы / И.И. Чухин. – Петрозаводск, 1990. – 247с.
668309
   Каналы ввода - вывода ЭВМ ЕС-1020. – Москва : Статистика, 1975. – 271с. : схем. – Список лит.: с.267-268 (32 назв.)
668310
   Каналы связи в энергосистемах. – Москва, 1981. – 120 с.
668311
   Каналы СССР : Гидрохимия и гидробиология. – Киев, 1968. – 332 с.
668312
  Доллежаль Н.А. Канальный ядерный энергетический реактор / Н.А. Доллежаль, И.Я. Емельянов. – М., 1980. – 208с.
668313
   Канареечник тростниковидный первенец. – Л., 1965. – 12 с.
668314
  Федоров В.Г. Канареечное счастье / В.Г. Федоров. – Москва, 1990. – 477с.
668315
  Ржевский Б.М. Канарейка. / Б.М. Ржевский, В.И. Смирнов. – М., 1959. – 40с.
668316
  Сириос-Гира Канарейки : роман / Витаутас Сириос-Гира ; пер. с лит. В.Балашявичюса. – Вильнюс : Вага, 1989. – 386 с.
668317
  Лесич Антоніна Канари. Сім - по острову усім // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 28-35 : фото
668318
  Ільченко Володимир Канари: міфи, Бубка і гуанчі : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 74-80 : Фото
668319
  Савельев Владимир Канарские острова: новые возможности отдыха : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51 : Фото
668320
   Канарський Анатолій Станіславович (1936-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183. – ISBN 978-966-439-754-1
668321
   Канарський Анатолій Станіславович (1936-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204. – ISBN 978-966-933-054-3
668322
  Онищенко Лідія Канарські острови - легенда в океані (враження туриста) : країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 43-45 : Фото
668323
   Канарські острови не тільки взимку! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
668324
  Бродовський Богдан Канарські острови. Крутий маршрут. Що робити, коли на яхті все вийшло з ладу : тема номера. Відпливаємо // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 20-22 : фото
668325
   Канат альпинистов.. – Москва : Искусство, 1971. – 279с.
668326
  Джеллис Р. Канатная плясунья = The rope dancer / Роберта Джеллис ; [пер. с англ. М.П. Немченковой]. – Смоленск : Русич, 1995. – 516, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1994 г. – (Алая Роза). – ISBN 5-88590-145-7
668327
  Фариас Х. Канатный мост. / Х. Фариас. – М, 1966. – 192с.
668328
   Канатный экстрим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 64-69 : фото. – ISSN 1029-5828
668329
  Мирмухсин М. Канатоходцы : рассказы, повести / Мирмухсин; пер. с узб. Г.Хантемировой. – Ташкент : Гослитиздат УзСССР, 1960. – 152 с.
668330
  Бутаев Б.Б. Канатоходцы / Б.Б. Бутаев. – Махачкала, 1978. – 135с.
668331
  Бэгли Десмонд Канатоходцы : [роман : пер. с англ.] / [Десмонд Бэгли ; худож. М.В. Драко]. – Москва : ИнтерДайджест, 1994. – 316, [2] с. – (Строго секретно). – ISBN 5865951211
668332
  Ганина М.А. Канатоходцы Волжанские / М.А. Ганина. – М., 1969. – 47с.
668333
  Вандровская Е.Б. Канафия Т.-Б.Т. / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1970. – 72с.
668334
  Вандровская Е.Б. Канафия Тельжанов / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1973. – 80с.
668335
  Аввакумов С.Г. Канаш / С.Г. Аввакумов, П.Т. Тимофеев; С.Г. Аввакусмов, П.Т. Тимофеев. – Чебоксары : Чебоксарское книжное изд., 1965. – 120 с. : ил.
668336
  Кушнер А.С. Канва / А.С. Кушнер. – Л., 1981. – 207с.
668337
   Канва биографии А.И.Герцена.. – 189-382с.
668338
  Срезневский В.И. Канва жизни Толстого / В.И. Срезневский. – Л, 1928. – 39с.
668339
  Громова Н. Канга в суахилийской культуре / Н. Громова, Е. Строганова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 65-67. – ISSN 0321-5075


  Традиції у східній Африці
668340
  Линс Кангасейро / Линс, Регу Ж. ду. – Москва, 1960. – 293 с.
668341
  Пилипчук Я.В. Кангли: питання етнополітичної історії // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 64-78. – ISSN 1682-671Х
668342
  Литвинский Б.А. Кангюйско-Сарматский фарн. / Б.А. Литвинский. – Душанбе, 1968. – 120с.
668343
  Гобино-де А. Кандагарские любовники / А. Гобино-де. – Птгр., 1923. – 77с.
668344
  Скиталец С.Г. Кандалы : исторический сказ в трех частях / С.Г. Скиталец; вступ. статья А. Трегубова. – Москва : Художественная литература, 1956. – 455с.
668345
  Скиталец С.Г. Кандалы / С.Г. Скиталец. – Йошкар-Ола, 1960. – 464с.
668346
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки. / Г.П. Михасенко. – Новосибирск, 1959. – 166с.
668347
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки. / Г.П. Михасенко. – М., 1961. – 204с.
668348
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки. / Г.П. Михасенко. – Новосибирск, 1970. – 232с.
668349
  Михасенко Г.П. Кандаурские мальчишки; Неугомонные бездельники : повести : для сред. шк. возраста / Г.П. Михасенко. – Иркутск, 1991. – 348с.
668350
   Канджі 2021 року // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Cічень - лютий (№ 1/2) : Тонкощі японської літератури. – С. 6


  У кінці 2021 року в Японії обрали ієрогліф-канджі, який символізує цей рік. Переможець - золото. У Японії названо «ієрогліф року».
668351
   Кандиба Олександр Іванович // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 28-38
668352
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Кандид / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1955. – 111с.
668353
  Вольтер Кандид. Простодушный / Вольтер. – Москва, 1965
668354
  Флобер Г. Кандидат / Г. Флобер. – МоскваЛ., 1960. – 116с.
668355
  Азольский А. Кандидат : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 3. – С. 11-69. – ISSN 0130-7673
668356
  Бондаренко К. Кандидат в диктаторы // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 20 (189). – С. 58-62


  На фоне бурных споров историков и политиков относительно личности Степана Бандеры, его вклада в историю Украины и украинского национально-освободительного движения, как-то в сторону отходит главный политический оппонент Бандеры - полковник Андрей ...
668357
  Бондаренко К. Кандидат в диктаторы // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 21 (190). – С. 50-54
668358
  Сидоренко С. Кандидат з нюансами: що відбувається в ЄС перед історичним рішенням щодо України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 13. – ISSN 1992-9277
668359
  Троепольский Г.Н. Кандидат наук / Г.Н. Троепольский. – М, 1959. – 264с.
668360
  Троепольский Г.Н. Кандидат наук / Г.Н. Троепольский. – М, 1962. – 210с.
668361
  Партико З. Кандидат наук= доцент? А доктор наук = професор? Як захиститися від псевдонауки, плагіату й замовних дисертацій. : щоденна українська газета // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 76). – С. 8


  Із тексту: "Для скорочення кількості дисертацій, які мало впливають на рівень науки, з чинного законодавства потрібно видалити пункт про те, що, зокрема, звання доцента присвоюють тим, хто має ступінь доктора наук. Адже (скажемо правду !) ступені ...
668362
  Мельниченко В. Кандидат у депутати в партійному інтер"єрі // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-28. – ISSN 1812--514Х
668363
  Лендєл В.М. Кандидат у кандидати / В.М. Лендєл. – Київ, 1974. – 79с.
668364
  Карасьов М. Кандидати в лауреати // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 5


  Про твори українських письменників, які були обрані на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка
668365
   Кандидатів визначено // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  У МОНмолодьспорту відбулося засідання Комітету з Державної премії України в галузі освіти і науки. Голова Комітету міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник поінформував про загальну кількість робіт, що надійшли для розгляду. Під час ...
668366
  Богданова Светлана Кандидатов просеют сквозь сито критериев : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 24-25 : Фото
668367
  Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация : Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соиск / Ф.А. Кузин. – 5-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2000. – 224с. – ISBN 5-86894-418-6
668368
  Борисов А.Ф. Кандидатский стаж : (записки партизана) / А.Ф. Борисов ; предисл. А. Преснякова ; худож. И. Захаров. – Москва : Современник, 1984. – 192 с. : ил. – (Память)
668369
  Найдис И.Г. Кандидатский стаж и его значение в деле регулирования и улучшения качественного совтава Коммунистической партии Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Найдис И.Г.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1957. – 18л.
668370
  Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту : Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2003. – 76с. – ISBN 966-7942-98-8


  Для аспірантів, здобувачів, магістрів, наукових керівників дисертаційних досліджень.
668371
  Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту : Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європейський університет. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Європейський університет, 2006. – 136с. – ISBN 966-7942-98-8
668372
   Кандидатська з Антарктики / розмову вела Л.Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Аспірант кафедри астрономії фізичного факультету Володимир Лозицький (науковий керівник Г.П.Міліневський) привіз результати досліджень для своєї майбутньої дисертації аж з австралійській станції "Дейвіс".
668373
  Шейко В. Кандидатська і докторська дисертації: написвння, оформлення, захист / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.113-121. – ISSN 1682-2366
668374
  Дмитренко М. Кандидатський іспит із фольклористики // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 259-322. – ISBN 978-617-676-148-8
668375
   Кандидатські і докторські дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" (2012-2018 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Б-ка ; [упоряд. І.П. Лимаренко ; вступ. ст. С.М. Курінної ; наук. ред. Н.В. Швидка ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2019. – 71, [1] с. – Покажчики: с. 59-71
668376
   Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.) = Phd and doctoral theses defended in Ukraine in specialty 19.00.10 - organizational psychology ; economic psychology (2006-2017) : довідник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. та соц. психології, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", Каф. психології [та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 144, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Текст ст. парал. укр., рос., англ.
668377
  Ткачук М.Л. Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819-1924): специфіка жанру // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 3-14. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678


  У статті висвітлено особливості кандидатських творів студентів Київської духовної академії (КДА) ХІХ – початку ХХ ст. як найважливішого елементу їхньої освітньо-наукової підготовки.
668378
  Попов А.А. Кандидаты в президенты США накануне выборов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 3-25. – ISSN 0321-2068
668379
  Медовников Д. Кандидаты в чемпионы: средние быстрорастущие компании и программы их поддержки / Д. Медовников, Т. Оганесян, С. Розмирович // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 50-66 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0042-8736
668380
   Кандидаты в чудеса. 7 новых чудес света: переэкзаменовка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 56-63 : фото
668381
  Муравьев Н.В. Кандидаты на судебные должности / Н.В. Муравьев. – Москва : Тип. А.Н. Мамонтова и К*, 1886. – IV, 179 с.
668382
  Шварев В.А. Кандиевское восстание. / В.А. Шварев. – Пенза, 1955. – 136с.
668383
   Кандил Шарипович Джураев. – Душанбе : Дониш, 1987. – 35с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; Вып. 35)
668384
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Кандід : філософські повісті : пер. з фр. / Вольтер ; передм. та прим. Я.І. Кравця. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. в прим.: с. 373-410 та в підрядк. прим. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4961-2
668385
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Кандід або оптимізм / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Київ, 1927. – 129 с.
668386
  Вольтер Кандід або оптимізм / Вольтер. – Київ, 1955. – 165 с.
668387
  Коваленко А.Л. Кандониды (Candonidae, Ostracoda) Юго-Запада СССР : монография / А.Л. Коваленко; Отв. ред. Негадаев-Никонов К.Н. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 176 с.
668388
   Канев. – Киев : Мистецтво, 1982. – 63с.
668389
  Лаврушин Ю.А. Каневские гляциодислокации / Ю.А. Лаврушин, Ю.Г. Чугунный. – Москва : Наука, 1982. – 103с.
668390
   Каневский А.. – Москва, 1988. – 79с.
668391
   Каневский Андрей Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0367-4290
668392
  Биленко В.В. Каневский государственный музей-заповедник : путеводитель / В.В. Биленко, Я.М. Данилов. – Киев : ДЛВ, 1960. – 126 с. : ил.
668393
   Каневский государственный музей-заповедник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1967. – 22с.
668394
   Каневський государственный музей-заповедник "Могила Т.Г.Шевченко". – Киев : Мистецтво, 1963. – 25 с.
668395
  Яценко Б.П. Канзас (- штат у північно-західній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 214. – ISBN 978-966-02-6472-4
668396
  Литовченко Елена Каникулы - Ура? : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 10 : Фото
668397
  Захаров П. Каникулы / П. Захаров. – Смоленск, 1957. – 168с.
668398
  Маспэн Андрэ Каникулы Аллена. / Маспэн Андрэ. – М., 1972. – 80с.
668399
  Бегбедер Ф. Каникулы в коме = Vacances dans le coma : роман : [книга, бросающая вызов обществу и современной морали] / Фредерик Бегбедер ; пер. с фр. И. Кормильцева. – Москва : Иностранка, 2012. – 248, [8] с. – ISBN 978-5-389-02695-7


  "Каникулы в коме" - дерзкая и смешная карикатура на современную французскую богему, считающую себя центром Вселенной. На открытие новой дискотеки "Нужники" приглашены лучшие из лучших, сливки общества - артисты, художники, музыканты, топ-модели, ...
668400
  Хорват Даниэла Каникулы в монастыре / Хорват Даниэла, Хефлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 94-99 : фото. – ISSN 1029-5828
668401
   Каникулы в стране сказок.. – Л, 1992. – 606с.
668402
  Гамаюн Ульяна Каникулы Гегеля : новелла // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 100-115. – ISSN 0130-7673
668403
  Рыбаков А.Н. Каникулы Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1966. – 123с.
668404
  Тычинин В.В. Каникулы на колесах / В.В. Тычинин. – К., 1988. – 270с.
668405
  Чичкина Светлана Каникулы с "Авророй Интур" : Лето. Каникулы...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 47 : Фото
668406
  Шутова Наталья Каникулы с "Арт-Туром" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 62 : Фото
668407
   Каникулы: игра, воспитание. – М, 1988. – 160с.
668408
   Каникулярные курсы при Университете Св. Владимира для преподавателей физики Киевского Учебного Округа 2-5 января 1907 г. / Киевский учеб. окр. Каникулярные курсы для преподавателей физики. – Киев : Тип. Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1908. – II, [2], 82 с.


  Содержание: 1. Воронец П.В. Значение понятия о геометрической производной в кинематике точки. С. 1-16; 2. Суслов Г.К. Закон центра инерции и закон моментов. С. 17-32; 3. Де-Метц Г.Г. О постановке практических занятий по физике в среднеучебных ...
668409
  Канивец В.И. Канинская пещера / В.И. Канивец. – М, 1964. – 136с.
668410
  Чехов А.П. Канитель / А.П. Чехов, 1937. – 31с.
668411
  Чехов А.П. Канитель / А.П. Чехов. – М, 1964. – 56с.
668412
   Канитель: повести и рассказы рус.писателей.. – Пермь, 1990. – 313с.
668413
  Ногин К.И. Канифольно-скипидарное производство / К.И. Ногин. – 23 рис. в тексте. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1929. – 171 с.
668414
  Головко Т. Канібали людських душ, або Як і чому звичайна їжа диктаторів впливала на долі народів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 жовтня (№ 133/134)


  Книга Вітольда Шабловського "Як нагодувати диктатора".
668415
   Канів. – Київ, 1960. – 25 с.
668416
  Кілессо С.К. Канів / С.К. Кілессо. – Київ, 1964. – 33 с.
668417
  Кілессо С.К. Канів / С.К. Кілессо. – Київ, 1969. – 48 с.
668418
   Канів. – Київ, 1971. – 39с.
668419
   Канів. – Київ : Мистецтво, 1977. – 45с.
668420
   Канів. – Київ : Мистецтво, 1979. – 63с.
668421
   Канів. – 2-е изд. – Київ : Мистецтво, 1982. – 63с.
668422
  Іщенко М.Є. Канів : путівник / М.Є. Іщенко ; [худож. Л.Є. Киреєва]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 123 с. : іл., фот. ; 10х7 см. – Мініатюрне видання
668423
  Береза В.П. Канів = Kaniv : путівник / В.П. Береза. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 158 с. : іл., фот. ; 11,5х8,5 см. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7775-0054-4
668424
  Мицик Ю.А. Канів козацький / Юрій Мицик. – Канів : Родень, 1997. – 67, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7169-01-4


  У пр. № 1722140 напис: Дорогій Валентині Семенівні від автора, побажанням міцного здоров"я! 16.05.2012 р. Підпис
668425
  Бондаренко Г. Канів: етнокультурний ресурс // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 115-118. – ISSN 2664-4282
668426
   Канівець Віктор Іванович. До 45-річчя наукової діяльності : Дослідження. Творчість. Боротьба. – Чернігів, 2007. – 92с. – Доп.карт.гр.
668427
  Донець Г.П. Канівська книга : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 80 с.
668428
  Костенко С. Канівська святиня у спогадах Олекси Кобця // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 48-55. – ISSN 0131-2685


  Могила Т.Г. Шевченка на Чернечій горі.
668429
  Ткаченко М. Канівська сотня Переяслівського полку за Румянцівською ревізією / М. Ткаченко. – К, 1926. – 66с.
668430
  Синиця Є.В. Канівське поселення // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 219. – ISBN 978-966-02-6472-4
668431
  Мезенцева Г.Г. Канівське поселення полян / Г.Г. Мезенцева. – Київ, 1965. – 124с.
668432
  Мицик Ю. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631-1633 років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 43-53
668433
  Кришталь О.П. Канівський біогеографічний заповідник // Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1947. – Т. 1, вип. 1. – С. 3-134
668434
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1956. – 32с.
668435
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1963. – 24с.
668436
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1967. – 22с.
668437
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1967. – 22с.
668438
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – Дніпропетровськ, 1971. – 76с.
668439
   Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка".. – К, 1973. – 23с.
668440
  Танана Р.В. Канівський державний музей-заповідник Т.Г. Шевченка. Путівник = R.V. Tanana, N.M.Shipilyeva / Р.В. Танана, Н.М. Шпильова. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 94с.
668441
  Гощинський Северин Канівський замок : Повість / Гощинський Северин. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 84с. – ISBN 966-7276-64-3
668442
  Гощинський С. Канівський замок / Северин Гощинський // Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – С. 169-317. – ISBN 966-8126-21-7
668443
  Гетьман В.І. Канівський заповідний край [Канівський природний заповідник і його проблеми] // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 37-40


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
668444
  Гетьман В. Канівський заповідник: проблеми сьогодення // Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 2012. – 2 листопада (№ 44). – С. 19


  У статті к.г.н. доцента КНУТШ В. Гетьмана йдеться про надання Канівському заповіднику статусу біосферного із занесенням до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
668445
   Канівський музей народного декоративного мистецтва.. – Дніпропетровськ, 1979. – 32с.
668446
  Самбор Б. Канівський преподобномученик часів Руїни // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 19 (139), жовтень. – С. 7


  Преподобномученик Макарій Канівський, архімандрит Овруцький, Переяславський чудотворець.
668447
   Канівський природний заповідник : путівник. – Канів, 1999. – 112 с. – ISBN 966-7459-24-1
668448
  Ковтун О. Канівський природний заповідник // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 390-391. – ISBN 978-966-8567-14-8
668449
  Чорний М.Г. Канівський природний заповідник / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 221. – ISBN 978-966-02-6472-4
668450
  Гетьман В.І. Канівський природний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 53-59 : фото
668451
   Канівський природний заповідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології" ; [текст і фото В.М. Грищенко]. – Київ : [б. в.], 2013. – 12, [1] с., включ. обкл. : фотогр. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 12
668452
  Чорний М.Г. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 383, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 193-222. – ISBN 978-966-439-613-1
668453
  Яценко М.П. Канівський район / М.П. Яценко, Я.І. Стрипко, Л.О. Некраса // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 221-222. – ISBN 978-966-02-6472-4
668454
  Мартич Ю.М. Канівські вечори / Ю.М. Мартич. – К, 1973. – 206с.
668455
  Гетьман В. Канівські гори-блакитні здалека // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 1 (145). – С. 113-121. – ISSN 0868-8893


  Істрія Канівського заповідника.
668456
  Грищенко В.М. Канівські гори // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 222-223. – ISBN 978-966-02-6472-4
668457
  Гетьман Володимир Канівські гори. Де колись вирувало море... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 26-29 : Фото
668458
  Чорний М.Г. Канівському природному заповіднику - 85 років (замість передмови) // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 2. – С. 1-2. – ISSN 1729-7184
668459
  Іщенко М.Є. Канівщина / М.Є. Іщенко. – Дніпропетровськ, 1969. – 127с.
668460
  Куоммен Д. Канікули // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 85-99. – ISSN 0320 - 8370
668461
  Лаудон Х. Канікули в Берліні : роман / Х. Лаудон; [Пер. з нім. Б. Гавришківа]. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 239 с.
668462
   Канікули в інформаційно-просвітницькому Центрі "Екологічна варта" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 32 : фото
668463
  Лиховид І. Канікули на вимогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 грудня (№ 229). – С. 7


  Через економію коштів студентів відправляютьна позапланований відпочинок. Експерти - про наслідки такого навчання.
668464
  Горпенюк Максим Канікули по-грузинськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 60-64 : фото
668465
  Карнаухов Є. Канікули сорок першого // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  Співробітник геологічного ф-ту Євген Карнаухов згадує про перший день Великої вітчизняної війни.
668466
   Канікули у Виграєві - єднання з природою // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 32-33 : фото
668467
  Рутківський В.Г. Канікули у Воронівці : [для дошк. і мол. шк. віку] / В. Рутківський ; худож. Г.Л. Лотиш. – Одеса : Маяк, 1989. – 176 с.
668468
  Тищенко Алла Каністерапія - ефективний метод одужання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 7 : фото
668469
  Мосендз Л. Канітферштан : на мову українську перелицьований : поема / Леонід Мосендз. – Інсбрук : Видав І. Тиктор, 1945. – 31 с. : іл.


  В пр. №7127BRO дарчий напис автора.
668470
   Каніщенко Олена Леонідівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 183-184. – ISBN 978-966-439-754-1
668471
   Каніщенко Олена Леонідівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35


  Член Спеціалізованої вченої ради.
668472
   Каніщенко Олена Леонідівна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204. – ISBN 978-966-933-054-3
668473
  Оцуки С. Канкай ибун / С. Оцуки, К. Симура. – М., 1961. – 31с.
668474
  Юренев Р.Н. Канн - Москва - Венеция / Р.Н. Юренев. – М, 1964. – 234с.
668475
  Лазурьевский Г.В. Каннабиноиды / Г.В. Лазурьевский, Л.А. Николаева. – Кишинёв, 1972. – 68с.
668476
  Андронов М.С. Каннада-русский словарь : около 35000 слов / М.С. Андронов, М.А. Дашко, В.А. Макаренко ; под ред. Умапати Тумкура ; с прил. карт. очерка грамматики яз. каннада М.С. Андронова. – Москва : Руский язык, 1979. – 762 с. – Библиогр.: с. 792 (6 назв.)
668477
  Конвісар В.Т. Канни : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Молодь, 1961. – 299 c.
668478
  Кушнарьов Денис Канни. Відчуй себе зіркою / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь, // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 20-23 : фото
668479
  Воеводский Л.Ф. Каннибализм в греческие мифах : Опыт по истории развития нравственности / [Соч.] Л. Воеводского. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева,, 1874. – [8], 397 с.
668480
  Вдовкина Мария Каннибалы по призванию. Интервью с жуткой сектой. Пожиратели смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 50-54 : фото
668481
   Канниццаро Станиславо / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 149-162. – ISBN 966-594-386-3
668482
   Канніццаро Станіслао / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 88-97. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
668483
  Короткий В.А. Канніццаро Станіслао / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 210. – ISBN 966-06-0393-2
668484
  Рутковский А. Канномания-2012 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  МКФ №1 открылся на франц. Ривьере 16 мая, в юбилейный 65-й раз. И в юбилейный пятый раз на кинорынке Канн будет представлен павильон укр. кинематографии. На том связь событий и кончается. Принц и нищая - мимолетный, ни к чему не обязывающий мезальянс ...
668485
  Сухолотюк Игорь Каннский фестиваль (боевых исскусств) : Экспедиция. В поисках совершенств / Сухолотюк Игорь, Пузанов Вадим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-86 : Фото
668486
  Шлиффен Канны / Шлиффен. – 25с.
668487
  Шлиффен Канны / Шлиффен. – 2-е изд. – М., 1938. – 415с.
668488
  Вашенцев С.И. Канны / С.И. Вашенцев. – Москва, 1969. – 392с.
668489
  Косарева Н.К. Канова и его произведения в Эрмитаже / Н.К. Косарева. – Л., 1961. – 22с.
668490
  Єршов В. Канон авторів і текстів польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті на основі біографічного та культурно-історичного методів запропоновано принципи таксономічної організації польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму. In the article there are offered principles of taxonomical ...
668491
  Шляхова Н.М. Канон актуальності розімуння в літературно-художній критиці // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 19-23. – ISBN 978-966-171-217-0
668492
  Ибн Сина Абуали Канон врачебной науки / Ибн Сина Абуали. – Ташкент
1. – 1954. – 552с.
668493
  Ибн Сина Канон врачебной науки / Ибн Сина. – Ташкент
3. – 1959. – 731с.
668494
  Ибн Сина Абуали Канон врачебной науки / Ибн Сина Абуали. – Ташкент
3. – 1960. – 763с.
668495
  Ибн Сина Канон врачебной науки / Ибн Сина. – Ташкент
4. – 1960. – 767с.
668496
  Ибн Сина Канон врачебной науки / Ибн Сина. – Ташкент
5. – 1960. – 331с.
668497
  Ибн Сина Абу Али Канон врачебной науки / Ибн Сина Абу Али. – Ташкент, 1985. – 768с.
668498
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 3, т. 1. – 1979. – 792с.
668499
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 3, т. 2. – 1980. – 703с.
668500
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 4. – 1980. – 735с.
668501
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 5. – 1980. – 326с.
668502
  Ибн Сина Абуали (Авицена) Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абуали (Авицена). – 2-е изд. – Ташкент : ФАН
Кн. 1. – 1981. – 550с.
668503
  Ибн Сина Абу Али Канон врачебной науки. В 5-х кн. / Ибн Сина Абу Али. – Ташкент : ФАН
2. – 1982. – 832с.
668504
  Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1987. – 288 с.
668505
  Дубровина Дубровин И.М. Канон или канун? / Дубровин И.М. Дубровина. – М, 1990. – 366с.
668506
  Осадча Ю. Канон і апокрифи історичної прози в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-64. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено в діахронічному зрізі особливості різновидів історичної прози в Японії від періоду формування історичної свідомості та появи ранніх літературних пам"яток (XVIIст.) до зрілого середньовіччя. Розглянуто центральні методологічні засади ...
668507
  Герчанівська П.Є. Канон і стиль як структуроутворюючі принципи народної релігійної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
668508
  Бойчук Б. Канон із переламаним хребтом // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 31


  Щодо аналізу модернізму В. Агеєвою.
668509
  Гнідець У. Канон літератури для дітей та юнацва // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 72-80. – ISSN 0236-1477
668510
  Павлишин М. Канон та іконостас : Літературно-критичні статті / М. Павлишин. – Київ : Час, 1997. – 445 с. – (Українська модерна література). – ISBN 5-7101-0169-9
668511
  Смігунова О.Г. Канон у культурі посмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-131. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
668512
  Ніколенко В.А. Канон української класики у роботах М. Зерова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 44-51. – ISSN 1996-5931


  Сучасні історико-літературні полеміки актуалізують питання становлення канону української класики. The most recent literary history debates emphasize the importance of issues concerning the formation of the Ukrainian classical canon.
668513
  Агеєва В. Канон як мистецтво пам"яти // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 153-163
668514
  Юхимик Ю.В. Канон як фактор художньо-образного творення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-65
668515
  Макаров Ю. Канон, маршрут, надежда? // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 251-271. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2307-3195
668516
  Николаев А.М. Канонада / А.М. Николаев. – М, 1969. – 166 с.
668517
  Прилипко О. Канонада салюту й обстрілу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 11


  Все, що призвело до Другої світової війни, остаточно забуте. Якби не пандемія, яка перенесла парад перемоги у Москві, ми виявилися б свідками сумного й огидного видовища...
668518
  Зуб С.С. Каноническая пуассонова структура на Т*SE(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
668519
  Боревич З.И. Каноническая форма Жордана : метод. пособ. по курсу линейной алгебры / сост. З.И. Боревич ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова ; отдел заоч. обучения математико-механический факультет. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1957. – 31 с.
668520
  Перестюк М.О. Каноническая форма одного класса дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, Ю.А. Митропольский, А.М. Самойленко // Доклады расширенных засед. семинара Ин-та прикл. мтем. им. И.Н. Векуа
668521
  Васильев А.А. Каноническая школа права в средневековой Европе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 36-37. – ISSN 1812-3910
668522
  Алмазов А.И. Канонические ответы Иоасафа, Митрополита Ефесского : (Малоизвестный памятник права Греческой церкви XV века) : текст и перевод с предварительным очерком и примечаниями / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" типография, 1903. – 62 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
668523
  Садуллаев А. Канонические произведения и аналитические множества : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садуллаев А.; МГУ, Мех.- мат. фак. – М., 1972. – 16л.
668524
  Хигатурян Л.В. Канонические тексты и правило авторитета в оценке религиозной философии: А. Хомяков - В. Соловьев - И. Ильин // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.150-155. – ISSN 0869-0499
668525
  Аржаных И.С. Канонические уравнения ранга, большего нуля / И.С. Аржаных. – Ташкент, 1962. – 147 с.
668526
  Бенешевич В.Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII века до 883 г. : К древнейш. истории источников права греко-вост. церкви / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – [2], XIV, 334, [1] с. – Библиогр.: с. X-XIII
668527
  Ференс-Сороцкий Каноническое (церковное) право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 139-150. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
668528
  Бурега В.В. Каноническое и юридическое положение Православной Церкви в монархии Габсбургов в XVIII - начале XX вв. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 251-266
668529
  Гитман Д.М. Каноническое квантование полей со связями / Д.М. Гитман, И.В. Тютин. – Москва : Наука, 1986. – 215 с.
668530
  Горчаков М.И. Каноническое право : лекции свящ.. Горчакова / составил Волчанецкий. – литография. – Санкт-Петербург : Изд. Кравченко ; Литогр. В. Кравченко, 1868. – 308 с. – Нап. от руки. Литогр.
668531
  Шевченко Т.И. Каноническое признание Московским патриархатом Финляндской православной церкви в 1957 году // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0130-3864
668532
  Храпенко О.О. Канонізація адвоката І. Ковшарова в історії одеської адвокатури // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 183-184. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
668533
  Зварич В. Канонізація сонету як жанру в українській поезії: з творчого досвіду поетів-неокласиків // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 12-15


  Красу, гармонію світу поети-неокласики прагнули відтворити у письмі через кристалізовані досвідом художні форми. У стильовому аспекті класичні форми вірша, зокрема сонет, у поезії "п"ятірного грона нездоланих співців" увиразнюють думку автора, ...
668534
  Зашкільняк Л. Канонічна історія стереотипного сусіда // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 11-14


  Історія Польщі та поляків в українській історіографії.
668535
  Сливка С. Канонічна певність благодаті Святих місць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 53-60. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
668536
  Татенко В. Канонічна психологія Володимира Роменця: вчинок, історія, особистість / В. Татенко, Т. Титаренко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 22-38. – ISSN 1810-2131
668537
  Шевцов С. Канонічне (церковне) право // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 252-266. – ISSN 2227-7153
668538
  Ластовський В.В. Канонічне право : особливості еволюції в Україні в епоху феодалізму / В.В. Ластовський; Черкаський інститут управління; Українське історичне товариство. – Черкаси, 2002. – 24с.
668539
  Сливка С.С. Канонічне право : навч. посібник / С.С. Сливка ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Навч.-науковий ін-т права та психології. – Київ : Атіка, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 122-159. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-326-456-1
668540
   Канонічне право : підручник / В.І. Лубський [та ін.] ; за ред. Лубського В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 572 с. – Бібліогр.: с. 566-571 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-081-1
668541
  Сливка С.С. Канонічне право : навч. посібник / С.С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – (Вид. 2-ге, допов. і перероб.). – Київ : Атіка, 2013. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-326-456-1
668542
  Трофанчук Г.І. Канонічне право : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 269, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 267-269 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-608-8
668543
  Трофанчук Г.І. Канонічне право : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 269, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 267-269 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-608-8
668544
  Сливка С. Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії / С. Сливка, Б. Сливка, М. Кавчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 41-47. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
668545
  Баранько Я.С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баранько Яна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 169 арк. – Бібліогр.: арк. 148-169
668546
  Баранько Я.С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баранько Яна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
668547
  Волощенко О.М. Канонічне право як окрема система права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-56
668548
  Олексійчук Л.В. Канонічне право як окрема специфічна система права та унікальне правове утворення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
668549
  Баранько Я.С. Канонічне право: історія і методологія дослідження // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 91-97. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
668550
  Баранько Я.С. Канонічне право: історія та методологія дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу процесу становлення канонічного права та окресленню методологічних підходів щодо його дослідження. Статья посвящена анализу процесса становления канонического права и выделению методологических подходов в его ...
668551
  Васянович О.А. Канонічне право: історія та сучасність // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 41-42.
668552
  Зварич І.М. Канонічний текст і міф у новітньому художньому мисленн // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.46-51. – ISBN 966-568-658-5
668553
  Бетко І. Канонічні і неканонічні елементи в поемі Марія. Архетипічна пара дочки (діви-жертви) і Скорботної Матері в поезії Шевченка. Українська богородична поезія нової й новітньої доби
668554
  Климчук Т.В. Канонічні матриці та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Климчук Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 129 арк. – Додатки: арк. 125-129. – Бібліогр.: арк. 116-124
668555
  Климчук Т.В. Канонічні матриці та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Климчук Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
668556
  Скиба Т.В. Канонічні строфічні форми в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 229-237
668557
  Вакін В. Канонічні та геополітичні умови утворення Литовської митрополії XIV-XV ст. Частина І // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 137-148. – ISSN 2519-4348
668558
  Семенко С.М. Канонічні тексти тенрійської релігії як джерело японської мови середини ХІХ ст. у її кансайському варіанті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 185-193


  У статті розглядаються можливі перспективи і напрями дослідження унікального мовного матеріалу, який міститься в канонічних текстах Тенрійської релігії і є своєрідним конгломератом мов різних історичних епох, мовленнєвих стилів із широким залученням ...
668559
  Беценко Т. Канонічні текстово-образні конструкції в українському та словацькому пісенному фольклорі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 37-40. – ISSN 0130-5263
668560
  Степовик Д. Канонічність і національна своєрідність традиційної української ікони // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 48-57. – ISBN 966-95452-3-9
668561
  Вірченко Т. Канонічність сучасної драматургії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 107-116. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті доводено необхідність формування літературного канону письменників, зокрема сучасних драматургів. Обгрунтовано, що до канону мають бути зараховані ті автори, чиї твори відповідають таким критеріям: естетична могутність, художність, ...
668562
  Чорнописька В. Канонічно-законодавча база монастирів студійського уставу: історико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 155-162. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
668563
  Смирнов А. Канонічно-юрисдикційний статус Православних Церков України в роки Другої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 112-121. – ISSN 0869-3595
668564
  Тимошик М. Канонічно визнаній україномовній Біблії - 60 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 16-22 червня (№ 22/23). – С. 7


  60 літ тому, 12 червня 1962 року, вийшов у світ українськомовний переклад Біблії. Повний, канонічно визнаний усім християнським світом. Перекладач - політичний вигнанець з України Іван Огієнко.
668565
  Шупта Д. Канонна ідентифікація портретних зображень Г.С. Сковороди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 14-15
668566
  Петикян С.Г. Каноны Григория Просветителя как источник армянского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805


  Анализируя каноны Григория Просветителя, автор показывает, что помимо религиозных норм в них содержались правовые нормы, обязательные для всех слоев населения. Каноны являлись источником армянского права, регулировали определенные общественные ...
668567
  Рыжакова С.И. Каноны национальных культур: опыт Голландии, Дании и Латвии 2000-х годов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 76-88. – ISSN 0869-5415
668568
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов ; Нац. акад. наук Украины. – Донецьк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-1152-Х
Кн.3 : Процесс обращения. – 2000. – 504 с.
668569
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Н.Д. Прокопенко, Е.Т. Иванов ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-2014-6
Кн. 4 : Процесс распределения и общественные отношения. – 2001. – 546 с.
668570
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Б.Н. Иваненко, Е.Т. ИвановНац. акад. наук Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-2014-6
Кн. 5 : Прикладной производственно-экономический анализ. – 2002. – 546 с.
668571
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов, С.Е. Иванов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-2969-0
Кн.6 : Прикладной социально-экономический анализ. – 2003. – 596 с.
668572
  Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-3326-4
Кн.7 : Процесс эволюции экономики, производства и общества. – 2004. – 620 с.
668573
   Каноны рынка и законы экономики / НАНУ; Ин-т экономики промышленности; А.И. Амоша, Е.Т. Иванов, Н.Д. Прокопенко, С.Е. Иванов. – Донецк : ИЭП НАНУ. – ISBN 966-02-3613-1
Кн.8 : Экономическое проектирование. – 2005. – 548с.
668574
  Шкраб"юк П. Каносса: подорож без повернення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 11


  З-поміж численних споминів про голову Центральної ради М.С. Грушевського некролог-роздум Олександра Шульгіна вирізняється глибиною і проникненням у причини повернення Грушевського на Батьківщину. Каносса - символ покаяння. Представлено авторські ...
668575
  Батюк І. Кансайський діалект як засіб вираження авторського "я" в японській прозі (на матеріалі творів Накагамі Кенджі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 118-125. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
668576
  Слободчиков И.Ф. Канские перекаты / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1968. – 256с.
668577
  Матузов В.Т. Канско-Ачинский ТПК / В.Т. Матузов, С.И. Савин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (В помощь лектору.- Библиотечка "территориально-производственные комплексы СССР")
668578
  Бурцев М.П. Канско-Ачинский угольный бассейн / М.П. Бурцев. – М., 1961. – 139с.
668579
  Григорьев К.Н. Канско-Ачинский угольный бассейн = Геологическое строение, угленосность и перспективы развития / К.Н. Григорьев. – Москва : Недра, 1968. – 184с.
668580
  Петрарка Ф. Кансоньере. Моя тайна, или книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма / Ф. Петрарка; Вступ. статья, сост. О.А. Дорофеев; Худ. оформл. серии П. Навдаев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1999. – 794с. – (Бессмертная библиотека ; Зарубежные классики). – ISBN 5-87907-094-8
668581
   Канстантин Калиновский. – Гродно, 1988. – 87с.
668582
  Самарський А.Ю. Кант-Гегель-Канарський: естетичний аспект формування діалектичного мислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 129-131


  Незважаючи на ретельне освітлення питань естетики, філософи-матеріалісти не ставили перед собою завдання побудови теорії естетики. На наш погляд, це зробив А.С. Канарський. Він продовжив Маркса і довів до кінця матеріалістичне розуміння гегелівської ...
668583
  Библер В.С. Кант - Галилей - Кант: (Разум Нового времени в парадоксах самообоснования) / В.С. Библер. – Москва : Мысль, 1991. – 317, [3] с. : ил. – ISBN 5-244-00628-2
668584
  Сережников В. Кант / В. Сережников. – М.-Л., 1926. – 255с.
668585
  Нарский И.С. Кант / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1976. – 207с. – (Мыслители прошлого)
668586
  Гулыга А.В. Кант / А.В. Гулыга. – Москва, 1977. – 303с.
668587
  Гулыга А.В. Кант / А.В. Гулыга. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 303с.
668588
  Баскин Ю.Я. Кант / Ю.Я. Баскин. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 82. – (Из истории политической и правовой мысли)
668589
  Кушаков Ю.В. Кант (Kant) Іммануїл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 435-444. – ISBN 966-316-069-1
668590
  Шашков Н.И. Кант и "этический социализм". / Н.И. Шашков. – Свердловск, 1975. – 147с.
668591
  Попов С.И. Кант и кантианство. / С.И. Попов. – Москва, 1961. – 297с.
668592
   Кант и кантианцы : Критические очерки одной философской традиции. – Москва : Наука, 1978. – 359 с.
668593
  Поликарпова Е.В. Кант и основы интеллектуального и политического либерализма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 15. – С. 12-17. – ISSN 1812-3805
668594
  Савченко А.И. Кант и позитивизм (проблема предмета философии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Савченко А. И.; КГУ. – К., 1986. – 16л.
668595
  Савченко Анатолий Иванович Кант и позитивизм (проблемы предмета философии) : Дис... канд. филос.наук: 08.00.03 / Савченко Анатолий Иванович; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 155л. – Бібліогр.:л.137-155
668596
  Никоненко В.С. Кант и Соловьев: из истории русского кантианства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 17-20. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
668597
  Длугач Т.Б. Кант и теоретическая философия Германа Когена // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.160-170. – ISSN 0042-8744
668598
  Титаренко В.А. Кант і Гегель про війну, революцію та "вічний" мир // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 88-91
668599
  Козловський В.П. Кант і православ"я : трансцендентальне вчення про душу у сприйнятті викладачів Київської Духовної Академії // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 215-229
668600
  Жижек С. Кант і Сад: ідеальна пара // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-85
668601
  Булигін Є. Кант і сучасна філософія права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 304-311. – ISSN 2227-7153
668602
  Костик В. Кант і фольклор Буковини // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 77-79. – ISBN 966-568-301-2


  Весняно-обрядовий фольклор Буковини.
668603
  Козловський В. Кант про інтелігібельну природу, або по той бік антропології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 176-190. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізуються погляди Канта щодо особливості емпіричного та інтелігібельного характеру. Акцентується увага на залежність людської свободи, моралі, спонтанності від інтелігібельної природи, що як трансцендентальна сутність має стосунок не лише ...
668604
  Пагутяк Галина Кант, Книги, Кенігсберг // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 7. – С. 128-134
668605
  Прокофьев А.В. Кант, обман, применение силы // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.60-90. – ISSN 0869-5377
668606
  Терлецький В. Кант, програма просвітництва та її неминуще значення для сьогодення // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 132-147. – ISSN 2413-7065
668607
  Черноскутов Ю.Ю. Кант, Фреге и формальность логики // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 51-52
668608
  Новгородцев П.И. Кант. Как моралист // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 307-320. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
668609
  Длугач Т.Б. Кант. Третья "Критика" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С.5-24. – ISSN 0235-1188
668610
  Гальегос Р. Кантакларо / Р. Гальегос. – М, 1966. – 327с.
668611
  Михайловський М. Кантата "Завойовники прерій" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 19-20


  Новий твір Сергія Яременка на слова Яра Славутича.
668612
  Уманець О.В. Кантата А. Шнітке "Історія доктора Іоганна Фауста": культурологічний аспект : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Уманець О.В.; Мін-во культури і мистецтв України). – Х., 1998. – 20л.
668613
  Галайку В. Кантата верности. Острие судьбы. Голубые ворота неба / В. Галайку. – Кишинев, 1984. – 255с.
668614
  Ливадитис Т. Кантата для трех миллиардов голосов / Т. Ливадитис. – М. : Прогресс, 1968. – 103с.
668615
  Шевчук І.Г. Кантата М. Лисенка "На вічну пам"ять І. Котляревському": жанровий та духовно-міфологічний контекст // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Оганезова-Григоренко [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28, кн. 1. – С. 89-101. – ISSN 2524-0447
668616
  Романов К.К. (Великий князь) Кантата на двухсотлетие со дня рождения М.В. Ломоносова 1711-1911 / [соч.] К. Р. почетного акад. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1911. – [2], 4 с.
668617
  Немет Й. Кантата о труженике земли: альбом репродукций / Й. Немет. – Москва, 1978. – 48с.
668618
  Стеценко К.Г. Кантати і хори / Кирило Стеценко; [ упоряд. М.С. Юрченко; вступ. ст. Л.О. Пархоменко ]. – Київ : Музична Україна, 2008. – 324с.
668619
  Шерстюк А.О. Кантато-ораторіальні жанри у вокально-хоровій творчості Антоніна Дворжака // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 100-101. – ISBN 978-966-8308-26-0
668620
  Ремезов И.И. Кантаты и оратории Шапорина / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1960. – 64 с.
668621
  Карп С.М. Кантеле / С.М. Карп. – Петрозаводск, 1970. – 48с.
668622
  Ругоев Я. Кантеле : стихи, поэмы. / Я. Ругоев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 174 с.
668623
   Кантелетар: Избр.песни.. – М., 1985. – 399с.
668624
  Кузьмин А.В. Кантемировцы / А.В. Кузьмин, И.И. Краснов. – М, 1971. – 319с.
668625
  Марьяновский В.А. Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1978. – 104с.
668626
  Фомин С.В. Кантемиры в изобразительных материалах / С.В. Фомин. – Кишинев, 1988. – 91с.
668627
  Мамардашвили Мераб Кантианские вариации / Мамардашвили Мераб; Под ред.Ю.П.Сенокосова. – Москва : Аграф, 1997. – 320с. – (Путь к очевидности). – ISBN 5-7784-0032-2
668628
  Кисляковська І.В. Кантіанська епістемологія кола в доведенні // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.25-31
668629
  Спасенко Н.М. Кантіанські мотиви теорії справедливості Дж. Ролза: напруга між нормативністю та дескрилтивністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-107. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема рецепції критичної філософії Канта в політичній філософії Дж. Ролза. This article is about problem of reception of Kanf"s critical theory in political philosophy by J. Rawls.
668630
  Козловський В.П. Кантівська антропологія в світлі метафізичних , фізичних і математичних принципів Ляйбніця і Ньютона // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.18-24
668631
  Ташпулов В.Я. Кантівська дедукція категорій в горизонті часу: два варіанти осмислення у феноменології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 81-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
668632
  Толстов І.В. Кантівська концепція "вічного миру" - основа системи цінностей Європейського Союзу // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 173-177. – ISBN 978-966-285-527-2
668633
  Кретов П.В. Кантівська концепція апріорних суджень та її значення для філософії і теології XXI ст. / П.В. Кретов, О.І. Кретова // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 80-86. – ISBN 978-966-285-527-2
668634
  Козловський Віктор Петрович Кантівська рецепція метафізичних і психологічних концептів "школи Ляйбніца-Вольфа" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-102. – Бібліогр.: с. 82-90, 94-99, 101. – ISSN 0235-7941
668635
  Гудзь С.А. Кантівське поняття автономії волі як усунення зовнішнього особистісного авторитету в етиці // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 74-78. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
668636
  Козловський В.П. Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 25-34
668637
  Максимов С.І. Кантівський проект правового світового порядку у контексті сучасності // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 106-112. – ISBN 978-966-285-527-2
668638
  Максимов С.І. Кантівський проект правового суспільства і нові демократії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 17-23. – ISSN 1818-992Х
668639
  Гончарук Т.В. Кантівський світ в творчій еволюції Олександра Кульчицького // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 128-135. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
668640
  Василик А. Канто Джакомо Леопарді "All" Italia" в українському перекладі Михайла Рудницького. До питання про стратегію перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 209-219


  У статті проаналізовано стратегію віршового перекладу М. Рудницького на матеріалі канто "All"Italia" представника італ. літератури ХІХ ст. Дж. Леопарді. Український переклад М. Рудницького під заголовком "О рідний краю мій" (Львів, "Діло" , 1924) - ...
668641
  Козловський В.П. Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-51. – ISSN 1996-5931
668642
  Титаренко В.А. Кантова етика: релігійні джерела, віхи становлення, теоретичні особливості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 157-173


  Присвячується світлій пам"яті видатного дослідника і знавця Кантової філософії, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філософських наук Кушакова Юрія В"ячеславовича (1946-2016). Викладено основні результати ...
668643
  Козловський В. Кантова моральна антропологія: загальні контури проекту // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 53-61. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджуються загалі риси моральної антропології І. Канта, її зв’язок як з доктриною радикального зла, так і засадами критичного філософування німецького мислителя. Розглядаються особливості моральної антропології у порівняні з іншими видами ...
668644
  Терлецький В. Кантова теорія генія: деякі питання джерельної реконструкції // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 1. – С. 29-53. – ISSN 2075-6461


  Стаття присвячена аналізові Кантового вчення про генія, як воно викладено в «Критиці сили судження», у зв’язку з дискусійним для сучасних дослідників питанням: який саме автор того часу міг справити вирішальний вплив на концепцію Канта.
668645
  Костюковец Л.Ф. Кантовая культура в Белоруссии: массовые канты гимны, лирич. канты-псальмы / Л.Ф. Костюковец. – Минск, 1975. – 96с.
668646
  Мельник В.В. Кантове "я мислю" у світлі теорії референції Г. Патнема // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 81-84
668647
  Терлецький В. Кантове вчення про "а priori" в онтологічній перспективі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.21-40. – ISSN 0235-7941
668648
  Малюх Ю.Ю. Кантове поняття "річ в собі" в інтерпретації О.О.Богданова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 35-38


  В статті розглядається місце поняття "річ в собі" у філософії І.Канта та переосмислення цього поняття О. О. Богдановим. Визначено основні суперечливі положення цього поняття з точки зору О. О. Богданова. Висвітлено бачення філософом генези поняття "річ ...
668649
  Козловський В. Кантові "паралогізми чистого розуму" в інтелектуальній атмосфері київської духовної академії ( 19 - початок 20 ст. ) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.59-83. – ISSN 0235-7941
668650
  Лолер Д. Кантовские постулаты бога и бессмертия в земной реализации высшего блага // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.50-65. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
668651
  Юрген Х. Кантовский проект конституционализации международного права: есть ли у него будущее? // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 7-16. – ISSN 1818-992Х
668652
  Мясников А.Г. Кантовский просвещенный персонализм и право на ложь // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – сссссссс.151-171. – ISSN 0869-5377
668653
  Пронин И.В. Кантовский трансцендентализм как примирение гносеологической проблематики эмпиризма и рационализма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 83-86
668654
  Карапетян А.А. Кантовское обоснование метафизики как аристократическая реакция в философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Карапетян А.А. ; МГУ. – Ереван, 1951. – 68 с.
668655
  Михайлов К.А. Кантовское понятие существования: парадокс "внешних предметов" и декартовское cogito // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-83. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
668656
  Сяо Кантон-гонконгская забастовка. / Сяо, Чао-Жань. – М., 1958. – 67с.
668657
  Никитин Н.Н. Кантон / Н.Н. Никитин. – М, 1952. – 32с.
668658
   Кантонская коммуна : сборник статей и материалов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 320 с. : ил. + 1 карта
668659
   Кантонская коммуна.. – М., 1967. – 240с.
668660
  Самош Р. Кантор идет по следу / Р. Самош. – Москва : Военное издательство, 1972. – 351с.
668661
  Самош Р. Кантор идет по следу : роман / Р. Самош. – Автор. пер.с венгерского. – Москва : Воениздат
Кн. 1, 2. – 1974. – 520 с.
668662
  Самош Р. Кантор идет по следу : роман / Р. Самош. – 2-е изд.Пер. с венгерского. – Москва : Воениздат, 1990. – 398с.
668663
  Самош Р. Кантор идет по следу. / Р. Самош. – М., 1972. – 351с.
668664
  Архангельский А.В. Канторовская теория множеств / Архангельский А.В. – Москва : МГУ, 1988. – 110, [2] с. – Библиогр.: с. 112 (19 назв.)
668665
  Жадан С. Кантрі енд вестерн // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 16-22. – ISSN 0130-1608
668666
  Ковальчук М. Канун-наме як основне джереловивчення суспільно-політичного устрою Османської імперії у XVI ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – С. 104-108. – ISSN 2309-2262
668667
  Андреев В.М. Канун : рассказы / Андреев В.М. – Ленинград : Прибой, 1924. – 108 с.
668668
  Андреев В.М. Канун : повести и рассказы / В. Андреев ; [предисл. Д. Гранина ; послесл. С. Тиминой]. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 444, [3] с. – Библиогр.: с. 446
668669
  Тикка Ээва Канун весны : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 158-166. – ISSN 1130-6545
668670
  Маляревский П.Г. Канун грозы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1950. – 85с.
668671
  Маляревский П.Г. Канун грозы. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1972. – 102с.
668672
   Канун декабря: Европа перед выбором.. – М., 1983. – 31с.
668673
  Бабин А.И. Канун и начало Великой Отечественной войны: (к 50-летию) / А.И. Бабин. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Защита Отечества" ; № 1)
668674
   Канун и начало войны: Документы и материалы.. – Л., 1991. – 430с.
668675
  Ананьев Анатолий Канун опричнины : главы из нового романа "Лики бессмертной власти" / Ананьев А. – Москва : [б. и.], 1991. – 47 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 15)
668676
  Котляревский Н.А. Канун освобождения 1855-1861 : из жизни идей и настроений в радикальных кругах того времени / [соч.] Нестора Котляревского. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. – XII, 560 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 16771, деф., отсутств. с. I-XII. – Библиогр. в примеч.
668677
  Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года : В 3-х кн. / А.Г. Шляпников. – Москва : Республика
Т. 2, Кн.1-2 : Семнадцатый год. – 1992. – 496с.
668678
  Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год : В 3-х тт. / А.Г. Шляпников. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1992. – 383с.
668679
  Чубарьян А.О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис = The Eve of Tragedy. Stalin and the International Crisis : сентябрь 1939 - июнь 1941 года / А.О. Чубарьян ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2008. – 476 с. – ISBN 978-5-02-035966-6


  На широком международном фоне автор исследует внешнюю политику СССР с учетом особенностей сталинской системы руководства. Показана взаимосвязь идеологии и реальной политики в намерениях и действиях советского руководства, Подробно рассматривается ...
668680
  Коваленко О. Кануни цехових ремісників Гетьманщини XVIII століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 61-71. – ISSN 1998-4634
668681
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х гг. / Василий Белов. – Москва : Современник, 1976. – 333 с. – (Новинки "Современника")
668682
  Мелехин П.Л. Кануны / П.Л. Мелехин. – М, 1978. – 95с.
668683
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х гг. / Василий Белов. – Москва : Современник, 1979. – 335 с.
668684
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х годов / Василий Белов ; худож. А. Озеревская. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 461, [2] с. : ил.
668685
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х гг. : роман / Василий Белов. – Москва : Современник, 1989. – 462, [2] с., [1] л. портр. – (Б-ка рос. романа)
668686
  Белов В.И. Кануны : хроника конца 20-х годов / Василий Белов ; послесл. Ю. Дюжева. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 445, [2] с., [1] л. портр. – (Б-ка сев. прозы : БСП)
668687
  Лобанов В.М. Кануны. / В.М. Лобанов. – Москва, 1968. – 296с.
668688
  Вершина В.А. Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической анти(утопии) (Канцелярія та її образ: документознавство на службі бюрократичній анти(утопії) / В.А. Вершина, С.В. Савченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 183-191. – ISSN 2076-1554
668689
  Шандра В.С. Канцелярія Малоросійського генерал-губернаторства: структура, архів // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 208-241. – ISBN 966-625-033-0
668690
  Сокирко О.Г. Канцелярія та архів Генеральної артилерії Гетьманщини середини XVII - кінця XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 38-50. – ISSN 0869-3595
668691
  Шевчук А. Канцелярские служащие главных судов Правобережной Украины: принципы формирования и кадровый состав (1797 -1831 гг.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 30-44. – ISSN 1998-4634
668692
  Прокоп"юк О. Канцелярські службовці в місцевих органах єпархіального управління: колективний портрет // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 231-268. – ISBN 978-966-8846-19-9
668693
   Канцерогенез. – Киев : Наукова думка, 1973. – 244 с.
668694
  Душкін С.С. Канцерогенні домішки питної води // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 144. – C. 71-75. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
668695
   Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Баленко Н.В., Соверткова Л.С. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Деркул ; Рута, 2018. – 223, [1] с. : іл., табл. – Післямова та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Профілактична медицина). – ISBN 978-617-7626-29-8
668696
   Канцерогенные вещества в окружающей среде: Труды расширенного пленума комит.по канцер.вещ.. – Москва : Гидрометеоиздат, 1979. – 119с.
668697
  Луначарский А.В. Канцлер и слесарь / А.В. Луначарский. – М, 1921. – 86с.
668698
  Сизоненко А.И. Канцлер Н.П. Румянцев - предтеча российско-латиноамериканских отношений // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 93-97. – ISSN 044-748Х
668699
  Віднянський С.В. Канцлер німецької єдності об"єднує Європу. Гельмут Коль / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 251-276. – ISBN 978-966-02-5494-7
668700
  Григорович Н.И. Канцлер, князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени : в 2 т. – 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1 : 1747-1787 гг. – 1879. – [8], XVIII, 650, VI с., 1 л. портр., 3 л. факс.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
668701
  Григорович Н.И. Канцлер, князь Александр Андреевич Безбородько в связи с событиями его времени : в 2 т. – 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 2 : 1788-1799 гг. – 1881. – [4], II, 736, VI с., 1 л. план., 1 л. портр.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
668702
  Мартон К. Канцлерка = The Chancellor : дивовижна одіссея Ангели Меркель / Кеті Мартон ; пер. з англ. Дмитро Кожедуб. – Київ : Лабораторія, 2021. – 284, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The Chancellor. The Remarkable Odyssey of Angela Merkel / Kati Marton. New York, 2021. – Бібліогр.: с. 270–273. – ISBN 978-617-8053-33-8
668703
  Петрарка Ф. Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма / Франческо Петрарка. – Москва : РОСАД, 1997. – 733, [3] с. – Загол. обл.: Стихи. Сонеты. Размышления. – (Бессмертная библиотека / редкол.: И.Б. Бачкало [и др.] ; худож. оформ. серии П.А. Навдаев ; Зарубежные классики). – ISBN 5-87907-094-8
668704
  Петрарка Ф. Канцоньєре = Canzoniere / Франческо Петрарка; перекл. з італ. А. Перепаді; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2007. – 283с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3928-6
668705
  Петрарка Ф. Канцоньєре = Canzoniere / Франческо Петрарка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з італійської А. Перепаді. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4401-3
668706
  Петрарка Франческа Канцоньєре, або Книга пісень // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 146-154. – ISSN 0320 - 8370
668707
   Канченко Володимир Якимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 259-260 : фото
668708
  Кірсенко М. Канчук бояр // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 43. – ISSN 1996-1561


  Січнева Преряславська рада як витвір пропаганди. Москві відмовилися присягати полковники Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко.
668709
  Джантошев К. Каныбек : роман / К. Джантошев. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 319 с.
668710
  Джантошев К. Каныбек : роман / К. Джантошев. – 3-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан
1. – 1980. – 412 с.
668711
  Джантошев К. Каныбек. : роман / К. Джантошев. – 3-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан
2. – 1980. – 504 с.
668712
   Каныш Имантаевич Сатпаев (1899-1964). – Москва : Наука, 1982. – 152с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 27 ; Сер. геол. наук)
668713
   Канюка Михайло Сергійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 140. – ISBN 978-966-2726-03-9
668714
  Щербатюк Т.В. Канюка Михайло Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 236-237. – ISBN 978-966-02-6472-4
668715
  Водовіз Н.І. Каньйони як об"єкт туризму / Н.І. Водовіз, Н.В. Петрина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 97-102
668716
  Калинина Инна Каньон отшельников : история / Калинина Инна, Гершберг Юрий // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 70-74 : Фото
668717
   Каньон: Американская проза о Дальнем Западе. – М., 1983. – 431с.
668718
  Леонтьев О.К. Каньоны под морем / О.К. Леонтьев, Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1973. – 261с.
668719
  Дженкинс Марк Каньоны: адреналин зашкаливает. Прыжок на дно каньона / Дженкинс Марк, Питер Карстен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 122-139 : фото
668720
  Благов С.А. Каодаизм во Вьетнаме. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.07 / Благов С.А.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М, 1991. – 20л.
668721
  Сивоконь В.И. Каолин / В.И. Сивоконь. – М, 1974. – 49с.
668722
  Лысин Б.С. Каолин глуховецкий. Обогащение. Свойства. Применение. / Б.С. Лысин. – К., 1928. – 48с.
668723
  Гинзбург И.И. Каолин и его генезис / И.И. Гинзбург // Террасы Судака / Н.И. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – С. 245-242
668724
  Русько Ю.А. Каолинизация и каолины Украинского щита / Ю.А. Русько. – Киев : Наукова думка, 1976. – 160с.
668725
  Русько Ю.А. Каолиновая кора выветривания. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Русько Ю.А.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.48-51
668726
   Каолины. – Москва : Наука, 1974. – 190с.
668727
  Ткачук Л.Г. Каолины Глуховецко-Турбовского района Украинского щита и перспективы их использования / Л.Г. Ткачук. – К, 1981. – 154с.
668728
   Каолины и глины УССР. – Москва : Госгеолиздат, 1940. – 247с.
668729
   Каолины Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 367с.
668730
   Каолины, минералогия и генезис. – Москва : Наука, 1988. – 166с.
668731
   Каон-ядерное взаимодействие и гиперядра : труды семинара. – Москва : Наука, 1979. – 387 с.
668732
  Тарнашинська Л. Капа, Капа, Капітоліна, дочка білбордова : проза : сторінки майбутньої книги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 11-46. – ISSN 0130-1608
668733
  Сизоненко А.И. Капабланка / Сизоненко А.И. – Москва, 1988. – 144 с.
668734
  Линдер В.И. Капабланка в России / В.И. Линдер, И.М. Линдер. – М., 1988. – 270с.
668735
  Панов В.Н. Капабланка. / В.Н. Панов. – М., 1959. – 232с.
668736
  Панов В.Н. Капабланка. / В.Н. Панов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 272с.
668737
   Капела - співуча родина : історія хору КПІ, спогади і творчість капелістів / упоряд.: Сергій Цушко і Володимир Ігнатович. – Київ : Пульсари, 2009. – 589, [3] с., [48] арк. фотоіл. : фотоіл., ноти. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-2171-37-2
668738
  Душейко І. Капела "Дніпро" - колектив з історією // Київський університет. – Київ, 2017. – Січень (№ 1). – С. 6


  Саме цей музичний колектив виконав легендарного "Щедрика" на його 100-літній ювілей у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. Сьогодні народна хорова капела "Дніпро" - не лише один із найдавніших співочих осередків України, а й прямий нащадок хору студентів ...
668739
  Нікітюк О.П. Капела "Думка" в контексті національного хорового руху 1917-1920-х років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 496-503. – ISSN 2226-2180
668740
  Кречко Н.М. Капела "Думка" та її архів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 175-177
668741
  Лобко М. Капела бандуристів. / М. Лобко. – К, 1952. – 32с.
668742
  Нікітенко Н. Капела Івана Мазепи в Софії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 56-63. – ISSN 0131-2685
668743
  Конончук М. Капела Олександра Кошиця в оцінці радіостанцій "Свобода" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 260-269


  У статті розповідається про дві радіопередачі Ю. Лавріненка-Гайдара на радіостанції "Свобода" в Нью-Йорку США, які присвячені гастролям по Європі, Америці Республіканської капели під керівництвом О. Кошиця (1919-1926 р.) та їх мистецького успіху.
668744
   Капела Олександра Кошиця. До 100-ліття світових гастролей // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Червень (№ 11). – С. 30-31
668745
  Пересунько Т. Капела УНР за кордоном перетворила багатьох москвофілів на українців : бесіду вела В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 5). – С. 12-13


  «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…» - знайомі чи не кожному слова української народної обрядової пісні з філігранною музикою композитора Миколи Леонтовича, якого у батьківській хаті на Вінниччині 23 січня 1921 року підступно і зухвало ...
668746
  Поліщук В. Капелан армії УНР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 12-13
668747
  Федорів Р.М. Капелан жовтого лева : повість / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1962. – 143 с.
668748
  Ткачук П. Капелани УГА на фронтах українсько-польської війни 1918-1919 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 123-129. – ISBN 978-966-02-5080-2
668749
  Забзалюк Дмитро Капелани українських військових формувань періоду Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 37-44
668750
  Іщук Н.В. Капеланство в охороні здоров"я // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 70-71. – ISSN 2521-6570
668751
  Забзалюк Дмитро Капеланство доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 45-48
668752
  Баласанян Н. Капеланське служіння - виховання людини в екстремальних умовах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 7-17. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
668753
  Цыбин В. Капели : повесть и рассказы / В. Цыбин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 352 с.
668754
  Садовый Н.А. Капелла / Н.А. Садовый. – Л., 1972. – 62с.
668755
  Баррето Б. Капелла дос Оменс. Кафайя : романы / пер. с португ. Бенито Баррето ; [вступ. ст. Н. Матяш ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Прогресс, 1980. – 670 с. : ил.
668756
  Шкаруба М.М. Капелла Сикейроса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 9 : Латинська Америка: мистецька екзотика. – С. 39-41
668757
  Коваль В. Капелюх і репатріяція / В. Коваль. – Авгсбург : Пу - Гу, 1947. – 52 с.
668758
  Боновіч В. Капелюх на воді : розповіді про отця Тішнера : [есеї] / Войцех Боновіч ; [авт. передм.: Я. Грицак ; пер. з пол. Б. Матіяша]. – Київ : Грані-Т, 2013. – 293, [1] с. – Сер. "De profundis" засн. 2007 р. – Бібліогр.: с. 276-291. – (De profundis ) ( Бібліотека Польського інституту у Києві). – ISBN 978-966-465-395-1
668759
  Третяк Наталія Капелюховий "хай-тек" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  Капелюхами від Світлани Сорокіної, єдиної української дизайнерки, яка спромоглася відродити цю моду в Україні і зробити костюм цілісним, як було колись, захоплювалися Алла Пугачова, Тіна Канделакі, Сергій Звєрєв та Світлана Світлична. їхню ...
668760
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович / Ю.В. Латиш, І.Г. Юрочкіна // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 38-39. – ISBN 978-966-96992-6-8
668761
  Роєнт О.П. Капелюшний Валерій Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 242-243. – ISBN 978-966-02-6472-4
668762
   Капелюшний Валерій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184. – ISBN 978-966-439-754-1
668763
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 39. – ISBN 978-617-7107-25-4
668764
  Латиш Ю.В. Капелюшний Валерій Петрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 130-131. – ISBN 978-617-7107-52-0
668765
   Капелюшний Валерій Петрович (1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 204-205. – ISBN 978-966-933-054-3
668766
  Рассохин В.В. Капель / В.В. Рассохин. – Тула, 1968. – 62с.
668767
  Гришаев В.Н. Капель пробивает лед / В.Н. Гришаев. – М., 1965. – 357с.
668768
  Гришаев В.Н. Капель пробивает лед / В.Н. Гришаев. – М., 1981. – 285с.
668769
  Миллионщикова Л.М. Капель. / Л.М. Миллионщикова. – М, 1982. – 72с.
668770
  Лясковский В.Г. Капелька в море / В.Г. Лясковский. – Одесса
1. – 1969. – 368 с.
668771
  Воробьев А.П. Капелька России / А.П. Воробьев. – Тула, 1990. – 149с.
668772
  Акулов И.И. Капельки-живинки : рассказы / И.И. Акулов. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1963. – 96 с.
668773
  Тумбасов А. Капельки : Лирические этюды. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1981. – 94 с. – Миниатюрное издание
668774
  Студитский А.Н. Капельки жизни / А.Н. Студитский. – Москва, 1960. – 319с.
668775
  Полянецький В. Капельмейстер : новела // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 54-57
668776
  Лошков Ю.І. Капельмейстерська діяльність і диригентське виконавство // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 180-190
668777
  Файгль Ф. Капельный анализ / Ф. Файгль. – Москва, 1933. – 328 с.
668778
  Кульберг Л.М. Капельный анализ / Л.М. Кульберг, Г.С. Альтерзон, Р.П. Вельтман. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1951. – 684 с.
668779
  Файгль Ф. Капельный анализ неорганических веществ / Ф. Файгль, В. Ангер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1976. – 390 с.
668780
  Файгль Ф. Капельный анализ неорганических веществ / Ф. Файгль, В. Ангер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1976. – 320 с.
668781
  Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ / Ф. Файгль. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 835 с.
668782
  Файгль Ф. Капельный анализ: теоретические основания и практические выполнения / Ф. Файгль. – Москва : ОНТИ, 1937. – 604 с.
668783
  Тананаев Н.А. Капельный метод / Н.А. Тананаев. – 3-е изд., доп. и испр. – Харьков-Киев : Кокс і хемія, 1933. – 128 с.
668784
  Тананаев Н.А. Капельный метод = Качественный анализ неорганических соединений капельным методом / Н.А. Тананаев. – 6-е изд., перераб. и испр. – Москва-Ленинград : ГХИ, 1954. – 272 с.
668785
   Капельный метод анализа. – Саратов, 1967. – 12с.
668786
  Дунин М.С. Капельный метод анализа вирусов в растениеводстве / М.С. Дунин, Н.Н. Попова. – М., 1937. – 48с.
668787
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного анализа катионов и анионов с приложением капельной колориметрии. / Н.А. Тананаев. – 4-е изд., доп. и испр. – Харьков-Киев : ГНТИУ, 1934. – 214с.
668788
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного анализа катионов и анионов с приложением капельной колориметрии. / Н.А. Тананаев. – 5-е изд. – Свердловск-Москва : ГОНТИ, 1939. – 223 с.
668789
  Тананаев Н.А. Капельный метод качественного химического анализа / Н.А. Тананаев. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 1 : Катионы. – 1928. – 155 с.
668790
  Кавачевич В. Капельские костры : роман ; пер. с сербо-хор. / В. Кавачевич; Велько Ковачевич. – Москва : Прогресс, 1966. – 454 с. : ил.
668791
  Матюнина Е.М. Капиатл и прибавочная стоимость / Е.М. Матюнина. – Саратов, 1965. – 44с.
668792
  Канн К.Б. Капиллярная гидродинамика пен. / К.Б. Канн. – Новосибирск, 1989. – 163с.
668793
  Беленький Б.Г. Капиллярная жидкостная хроматография / Б.Г. Беленький, Э.С. Ганкина, В.Г. Мальцев ; отв. ред. Г.В. Самсонов ; АН СССР, Ин-т высокомолекуляр. соединений. – Ленинград : Наука, 1987. – 205, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-206 (362 назв.)
668794
  Левчик В.М. Капиллярная и дисперсионная микроэкстракция дифенилкетонов / В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 405-418. – ISSN 0204-3556
668795
  Карпов Г.В. Капиллярная система напуска жидкостей в аналитический масс-спектрометр : Автореф... канд. хим.наук: / Карпов Г.В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1970. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
668796
   Капиллярная химия / К. Иноуе, А. Китахара, С. Косеки, Р. Мамамуси, С. Накаса, Х. Сома, К. Тамару, Х. Танака; Слинкин А.А. – Москва : Мир, 1983. – 272 с.
668797
  Руденко Б.А. Капиллярная хроматография / Б.А. Руденко. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
668798
  Большаков Ю.Я. Капиллярно-экранированные залежи нефти и газа / Ю.Я. Большаков ; отв. ред. А.Э. Конторович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т геол. наук, Ин-т пробл. освоения Севера. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1989. – 126, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 121-127. – ISBN 5-02-029172-2
668799
  Аль-Ани Фаттах Капиллярное передвижение почвенной влаги при засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Ани Фаттах; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 13л.
668800
   Капиллярные и адгезионные свойства расплавов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 172 с.
668801
   Капиллярные МГД течения со свободными границами. – К., 1988. – 175 с.
668802
   Капиллярные эффекты в динамических процессах обезвоживания измельченной горной массы : монография / А.Ф. Булат, В.П. Надутый, В.И. Елисеев, В.И. Луценко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепр : [б. и.], 2017. – 278, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 260-278. – ISBN 978-617-518-341-0
668803
  Найдич Ю.В. Капиллярные явления в процессах роста и плавления кристаллов / Ю.В. Найдич, В.М. Перевертайло, Н.Ф. Григоренко; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наук. думка, 1983. – 100 с.
668804
  Мотавкин П.А. Капилляры головного мозга / П.А. Мотавкин, А.В. Ломакин, В.М. Черток. – Владивосток, 1983. – 139с.
668805
  Аль-Ани Фаттах Капилярное передвижение почвенной влаги при засолении : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Ани Фаттах; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – М., 1967. – 14л.
668806
  Тесаржик К. Капилярные колонки в газовой хроматографии / К. Тесаржик, К. Комарек. – М, 1987. – 222с.
668807
  Терешин В.А. Капилярные эффекты II рода в теории гетерогенной конденсации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терешин В. А.; Кабард. Балкар. ГУ. – Нальчик, 1967. – 15л.
668808
  Маркс К. Капитал / К. Маркс. – М-Л. – 432с.
668809
  Маркс Карл Капитал
Т. 1, кн. 1. – 1872
668810
  Борхард Ю. Капитал : критика политической экономии в общедоступной обработке Юлиана Борхардта / Ю. Борхард ; пер. с нем изд. Остерман, с предисл. Борхардта. – 3-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 348 с.
668811
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.152. – 2002
668812
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.165/167. – 2002
668813
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.164. – 2002
668814
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.163. – 2002
668815
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.162. – 2002
668816
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.161. – 2002
668817
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.160. – 2002
668818
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.159. – 2002
668819
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.158. – 2002
668820
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.157. – 2002
668821
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.156. – 2002
668822
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.155. – 2002
668823
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.154. – 2002
668824
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопjе. – ISSN 1409-8008
Год.3, бр.153. – 2002
668825
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.168. – 2003
668826
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.169. – 2003
668827
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.170. – 2003
668828
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.171. – 2003
668829
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.172. – 2003
668830
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.173. – 2003
668831
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.175. – 2003
668832
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.177. – 2003
668833
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.178. – 2003
668834
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.179. – 2003
668835
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.180. – 2003
668836
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.189. – 2003
668837
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.190. – 2003
668838
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.191. – 2003
668839
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.192. – 2003
668840
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.193. – 2003
668841
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.194. – 2003
668842
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.195/196. – 2003
668843
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.197/198. – 2003
668844
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.199. – 2003
668845
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.200. – 2003
668846
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.201. – 2003
668847
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.202. – 2003
668848
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.4, бр.203. – 2003
668849
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.204. – 2003
668850
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.205. – 2003
668851
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.206. – 2003
668852
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.207. – 2003
668853
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.208. – 2003
668854
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.209. – 2003
668855
   Капитал : Политика и бизнис. – Скопje. – ISSN 1409-8008
Год.5, бр.210. – 2003
668856
  Коротченко А.Л. Капитал : теоретические основы капитала / А.Л. Коротченко. – Киев : НТУУ "КПИ", 2008. – 96 с.
668857
  Коротченко А.Л. Капитал : теоретические основы капитала : монография / А.Л. Коротченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 2012. – 95, [1] с. – Библиогр.: с. 91
668858
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
668859
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1994
668860
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1995
668861
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 2. – 1995
668862
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 3. – 1995
668863
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 4/5. – 1995
668864
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 6/7. – 1995
668865
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 8. – 1995
668866
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 9. – 1995
668867
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 10. – 1995
668868
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 11. – 1995
668869
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 12. – 1995
668870
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 1. – 1996
668871
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 2. – 1996
668872
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 3. – 1996
668873
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 4. – 1996
668874
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 5. – 1996
668875
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 6. – 1996
668876
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 7/8. – 1996
668877
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 9. – 1996
668878
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 10. – 1996
668879
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 11. – 1996
668880
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/ : журнал для бизнесменов. – Киев : Блиц - Информ
№ 12. – 1996
668881
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 1. – 1997
668882
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 2. – 1997
668883
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 3. – 1997
668884
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 4. – 1997
668885
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 5. – 1997
668886
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 6. – 1997
668887
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 7/8. – 1997
668888
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 9. – 1997
668889
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 10. – 1997
668890
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 11. – 1997
668891
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 1. – 1998
668892
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 2. – 1998
668893
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 3. – 1998
668894
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 4. – 1998
668895
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 5. – 1998
668896
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 6. – 1998
668897
   Капитал /"Бизнес-комплекта"/. – Київ
№ 9. – 1998
668898
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М-Птгр
1; кн.1. – 1923. – 767с.
668899
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М-Л
3; кн.3. – 1923. – 424с.
668900
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 4-е изд. – М-Л
1; кн.1. – 1929. – 621с.
668901
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М-Л
1; кн.1. – 1931. – 621с.
668902
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М-Л
2; кн.2. – 1931. – 384с.
668903
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 7-е изд. – Москва-Ленинград
2; кн.2. – 1931. – 496с.
668904
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс
1. – 1932
668905
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
1; кн.1. – 1934. – 943с.
668906
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М : Партиздат ЦК ВКП(б)
Т. 1, кн. 1. – 1935. – 621с.
668907
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – М : Партиздат ЦК ВКП(б)
Т. 2, кн. 2. – 1935. – 384с.
668908
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1937. – 740с.
668909
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – 8-е изд. – Москва
Т. 2, кн. 2 : Процесс обращения капитала. – 1938. – 459с.
668910
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
Т. 1; кн. 1. – 1949. – 794с.
668911
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1950. – 794 с.
668912
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Л
Т.1, Кн.1 : Книга 1: процесс производства капитала. – 1951. – 794с.
668913
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Л
1; кн.1. – 1952. – 794с.
668914
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Ленинград
3; кн.3. – 1952. – 932с.
668915
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Государственное изд-во политической литературы
Т. 1, кн. 1 : Процесс производства капитала. – 1955. – 794 с.
668916
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
1; кн.1. – 1967. – 907с.
668917
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
1; кн.1. – 1969. – 909с.
668918
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
2; кн.2. – 1969. – 648с.
668919
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 3; кн. 3. – 1970. – 1083с.
668920
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 1; кн. 1. – 1973. – 907с.
668921
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1; кн. 1. – 1973. – 905с.
668922
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
2; кн.2. – 1974. – 648с.
668923
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3; кн. 3, ч. 2. – 1975. – 1082с.
668924
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва
Т. 3; кн.3, ч 1. – 1975. – 508 с.
668925
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн. 1. – 1978. – 907 с.
668926
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2; кн. 2 : Процесс обращения капитала. – 1978. – 648с.
668927
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 2. – 1978. – 508с.
668928
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3; кн. 3, ч. 1. – 1978. – 508с.
668929
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 3, кн. 3, ч. 1. – 1985. – 508с.
668930
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – М
Т. 3 ; кн. 3 ; ч. 2. – 1986. – 509с.
668931
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн. 1. – 1988. – 891с.
668932
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 654с.
668933
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 2. – 1989. – 1078с.
668934
  Маркс К. Капитал : критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 3, кн. 3, ч. 1. – 1989. – 508с.
668935
  Азизбаев Х. Капитал банка и его функции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-94. – ISSN 1680-2721
668936
  Кример Д. Капитал в добывающей и обрабатывающей промышленности США / Д. Кример. – М., 1962. – 559с.
668937
  Рыбалкин А.А. Капитал и прибавочная стоимость / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1955. – 34с.
668938
  Ширинский И.Д. Капитал и прибавочная стоимость / И.Д. Ширинский. – Москва, 1956. – 44 с.
668939
  Кравченко Г.С. Капитал и прибавочная стоимость / Г.С. Кравченко. – М., 1957. – 38с.
668940
  Фигурнов П.К. Капитал и прибавочная стоимость / П.К. Фигурнов. – Москва, 1959. – 76 с.
668941
  Солодков М.В. Капитал и прибавочная стоимость / М.В. Солодков. – М., 1959. – 46с.
668942
  Мохов Н.И. Капитал и прибавочная стоимость / Н.И. Мохов. – М, 1959. – 36с.
668943
  Калюжный В.М. Капитал и прибавочная стоимость / В.М. Калюжный, И.Ф. Чубук. – М., 1960. – 44с.
668944
  Струков Н.А. Капитал и прибавочная стоимость / Н.А. Струков. – М, 1963. – 48с.
668945
  Шпак В.А. Капитал и прибавочная стоимость / В.А. Шпак. – Х., 1963. – 28 с.
668946
   Капитал и прибавочная стоимость. – Одесса, 1971. – 30с.
668947
  Каргин В.Д. Капитал и прибавочная стоимость. / В.Д. Каргин. – Саратов, 1971. – 40с.
668948
  Кузнецов А.Н. Капитал и прибавочная стоимость. Лекция. / А.Н. Кузнецов. – Москва, 1947. – 64 с.
668949
  Кузнецов А.Н. Капитал и прибавочная стоимость. Лекция. / А.Н. Кузнецов. – Москва, 1949. – 64 с.
668950
  Азарова М М. Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон капитализма : лекции по курсу полит. экономии / М.М. Азарова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1958. – 64 с.
668951
  Азарова М.М. Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон капитализма : лекция / М.М. Азарова ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук, Каф. полит. экономии. – Москва : МГУ, 1979. – 27 с. – Библиогр.: с. 25-27
668952
  Лассаль Ф. Капитал и труд : Г. Бастиа-Шульце Делич. Экономич. Юлиан / Фердинанд Лассаль. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Яковенко, 1905. – VIII, 332, [1] с
668953
  Чухно А.А. Капитал К. Маркса и современность // Комуніст України, 1967
668954
  Девилль Г. Капитал Карла Маркса / Г. Девилль. – Х, 1923. – 238с.
668955
  Богданова Светлана Капитал Чукотки - народные традиции : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 62-64 : Фото
668956
  Курц Х.Д. Капитал, распределение, эффективный спрос / Х.Д. Курц; Пер. с англ. под ред. член-корр. И.И. Елисеевой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1998. – 294c. – ISBN 5-85177-029-5
668957
  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс; пер. с нем. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн.1 : Процесс производства капитала. – 1983. – 905с.
668958
  Трендафилов Т. Капитал. Человек. Время / Т. Трендафилов; Е.В. Рудаков. – Москва : Прогресс, 1981. – 255 с.
668959
  Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн.2 : Процесс обращения капитала. – 1984. – 650 с.
668960
  Фабиунке Г. Капитализация заработной платы это - обман / Г. Фабиунке. – Москва, 1959. – 83 с.
668961
  Бусыгин Д.Ю. Капитализация интеллектуальной собственности вуза / Д.Ю. Бусыгин, С.Н. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 1 (84). – С. 78-83. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены преимущества и недостатки капитализации контента - интеллектуальной собственности вуза. Бухгалтерский учет контента в структуре нематериальных активов позволяет создать фонд амортизации нематериальных активов. Этот фонд является источником ...
668962
  Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России / А.В. Шестаков. – Москва, 1924. – 89 с.
668963
  Дымов К. Капитализм - система без будущего : критический анализ современного капитализма и тенденций его развития / К. Дымов. – Киев. – ISBN 978-966-2428-09-4
Кн. 1. – 2010. – 852 с.
668964
   Капитализм. – Волгоград, 1971. – 270с.
668965
   Капитализм 80-х годов. – Москва, 1985. – 302с.
668966
  Воловец С.А. Капитализм без грима / С.А. Воловец, С.В. Гук. – Москва, 1980. – 145с.
668967
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире / Г. Сальвиоли. – Х, 1922. – 188с.
668968
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире : этюды по истории хозяйственного быта / Г. Сальвиоли. – 2-е изд. – Харьков, 1923. – 189 с.
668969
  Караваев А.П. Капитализм в Бразилии / А.П. Караваев. – Москва, 1987. – 193с.
668970
   Капитализм в Латинской Америке. – Москва, 1983. – 414 с.
668971
  Финн-Енотаевский Капитализм в России / Финн-Енотаевский. – 2-е изд. – Москва
1. – 1925. – 400с.
668972
  Ленин В.И. Капитализм в сельском хозяйстве / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
668973
  Исмаилов М.А. Капитализм в сельском хозяйстве Азербайджана на исходе ХIХ - начале ХХ века / М.А. Исмаилов. – Баку, 1964. – 307с.
668974
  Коул Д. Капитализм в современном мире / Д. Коул. – М, 1958. – 80с.
668975
  Захарчук О.Ф. Капитализм в современном обществе / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 97-103. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Рассмотрено капитализм как характерный элемент современного постиндустриального общества и его культуры. Производится обзор работ ряда авторитетных зарубежных и отечественных иследователей, которые преимущественно с критической точки зрения подходили ...
668976
   Капитализм в Турции. – М., 1987. – 360с.
668977
  Варга Е.С. Капитализм двадцатого века / Е.С. Варга. – Москва, 1961. – 148с.
668978
  Троценко И.Д. Капитализм и аграрно-крестьянский вопрос / И.Д. Троценко. – Москва, 1984. – 304 с.
668979
  Вознесенский Л.А. Капитализм и его закат / Л.А. Вознесенский, Ф.М. Волков. – Москва, 1964. – 80с.
668980
  Чикалов Р.А. Капитализм и кризис окружающей среды / Р.А. Чикалов, Н.В. Юхнель. – Минск, 1978. – 94с.
668981
  Федоров В.П. Капитализм и международные экономические отношения / В.П. Федоров. – Москва, 1979. – 175 с.
668982
  Рид Дж. Капитализм и рабочее движение в Америке / Дж. Рид, И. Амтер. – М., 1924. – 58с.
668983
  Григорьев О.И. Капитализм и рабочий класс на пороге XXI века / О.И. Григорьев. – Ленинград, 1991. – 209 с.
668984
  Вильямс Э. Капитализм и рабство / Э. Вильямс. – Москва, 1950. – 216 с.
668985
  Уедако К.П. Капитализм и социализм в Африке / К.П. Уедако. – Москва, 1987. – 198 с.
668986
   Капитализм и социализм в развивающемся мире. – М., 1989. – 34с.
668987
  Варга Е.С. Капитализм и социализм за 20 лет / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 232с.
668988
  Горизонтов Б.Б. Капитализм и экологический кризис / Б.Б. Горизонтов. – Москва, 1982. – 176с.
668989
  Михеев В.И. Капитализм или "индустриальное общество"? / В.И. Михеев. – Москва, 1968. – 207с.
668990
   Капитализм на Востоке во второй половине ХХ в.. – Москва : Восточная литература, 1995. – 603с. – ISBN 5-02-017679-6
668991
   Капитализм на исходе столетия. – Москва, 1987. – 461с.
668992
  Драгилев М.С. Капитализм на современном этапе его общего кризиса / М.С. Драгилев, Н.И. Мохов. – Москва, 1974. – 404с.
668993
  Кокшаров А. Капитализм напоказ // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 9. – С. 94-97. – ISSN 1812-1896


  В Нью-Йорці виник новий музей - Музей американських фінансів
668994
  Абашкина О.Ю. Капитализм по-датски : Бразилия: формирование "открытой" экономики / О.Ю. Абашкина. – Москва : Знание, 1992. – 79, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия "Экономика" ; № 2-3/1992)
668995
  Варга Е.С. Капитализм после второй мировой войны / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 555с.
668996
  Ступницкий А.И. Капитализм США в зеркале технологической революции / А.И. Ступницкий. – К., 1989. – 107с.
668997
  Кулькин А.М. Капитализм, наука, политика / А.М. Кулькин. – М., 1987. – 269с.
668998
  Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество - к вопросу о соотношении понятий. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-53. – ISSN 0042-8744
668999
  Гэлбейт Д.К. Капитализм, социализм, сосуществование / Д.К. Гэлбейт, С.М. Меньшиков. – Москва, 1988. – 198 с.
669000
  Бочев Стоян Капитализмът в България : Икономически текстове (1911-1935) и лични спомени / Бочев Стоян; Съст. и встъпит. студия Р.Аврамов. – София : Фондация "Българска наука и култура", 1998. – 744с. – ISBN 954-90134-4-8
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,