Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
662001
  Бузгалин А.В. "Капитал" XXI века: симулякр как объект анализа критического марксизма / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
662002
  Малинин В.А. "Капитал" К,Маркса и проблема человека. / В.А. Малинин. – Москва, 1968. – 40с.
662003
   "Капитал" К. Маркса и проблемы современного капитализма. – М., 1968. – 512с.
662004
  Дворкин И.Н. "Капитал" К. Маркса и современная буржуазная политэкономия / И.Н. Дворкин. – Москва, 1968. – 48с.
662005
   "Капитал" К. Маркса и современность. Спецсеминар / Л.Г. Андреев, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Мартынюк, С.В. Мочерный, А.Г. и др. Семенов; под ред. С.В. Мочерного. – Киев : Выща школа, 1989. – 303 с. – ISBN 5-11-002357-3
662006
   "Капитал" К. Маркса и экономические проблемы развитого социализма. – М., 1980. – 261с.
662007
  Науменко Л.К. "Капитал" К.Маркса / Л.К. Науменко. – Москва, 1968. – 48с.
662008
   "Капитал" К.Маркса и рабочее движение России (1895-1917 гг.) / Саралиева, , Зарэтхан, Хаджи-Мурзаевна. – М., 1975. – 212с.
662009
  Макаров Б.И. "Капитал" К.Маркса и современность / Б.И. Макаров. – Горький, 1968. – 24с.
662010
  Тяпкин Н.К. "Капитал" К.Маркса. Том первый "Процесс производства капитала" / Н.К. Тяпкин. – Москва, 1987. – 198 с.
662011
  Реуэль А.Л. "Капитал" Карла Маркса в России 1870-х годов / А.Л. Реуэль. – Москва, 1939. – 160 с.
662012
  Акопов Р.Я. "Капитал" Карла Маркса и современность / Акопов Р.Я. – Москва : Знание, 1967. – 64 с.
662013
   "Капитал" Маркса. Философия и современность. – Москва : Наука, 1968. – 760 с.
662014
   "Капитанская дочка" А.С. Пушкина. – Л., 1946. – с.
662015
  Макогоненко Г.П. "Капитанская дочка" А.С. Пушкина / Г.П. Макогоненко. – Ленинград, 1977. – 108с.
662016
  Калаушин М.М. "Капитанская дочка" А.С. Пушкина. 1833-1836. Фото-выставка / М.М. Калаушин, С.А. Лощенков. – Л., 1946. – 30с.
662017
  Купреянова Е.Н. "Капитанская дочка" А.С.Пушкина / Е.Н. Купреянова. – Ленинград, 1947. – 26с.
662018
  Шатин Ю.В. "Капитанская дочка" А.С.Пушкина в русской исторической беллетристике первой половины XIX века / Ю.В. Шатин. – Новосибирск, 1987. – 78 с.
662019
  Черняев Н.И. "Капитанская дочка" Пушкина : Историко-критический этюд Н.И. Черняева. – Москва : Университетская тип., 1897. – [2], 207, III с. – Отд. оттиск: Русское обозрение, 1897


  На форзаце надпись: Из книг Петра Павловича Кудрявцева
662020
  Гальчинский А. "Капіталізм втрачає спроможність адекватно реагувати на виклики сучасності" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9)


  Протестні рухи в Європі й у світі.
662021
  Шуткевич О. "Капіталовкладення", що творить майбутнє // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Інтелектуальний "роман" Острозької академії і газети "День" триває уже понад 20 років.
662022
  Лаврова Н. "Каприччи" и некоторые аспекты творчества Пиранези - гравера и археолога // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 20-24. – ISSN 0869-8171
662023
  Лаврова Н. "Каприччи" и некоторые аспекты творчества Пиранези - гравера и археолога // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 22-26. – ISSN 0869-8171
662024
  Лаврова Н. "Каприччи" и некоторые аспекты творчества Пиранези - гравера и археолога // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 18-23. – ISSN 0869-8171
662025
  Соловьев В.П. "Капутология" Г.М. Доброва как новый взгляд на парадигмальные социальноэкономические последствия инновационно-технологического развития экономики / В.П. Соловьев, А.С. Соснов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 17-30. – ISSN 0374-3896
662026
   "Карабиха", музей-усадьба Н.А. Некрасова. – М, 1974. – 37 с.
662027
  Кіраль С. "Караван іде!!!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 13


  Сороковини з дня смерті Святослава Караванського. У Києві відбувся вечір вшанування пам"яті видатного українського мовознавця, громадського діяча, в"язня сталінських таборів. Серед інших згадується виступ канд. філол. наук, доцента Інституту філології ...
662028
  Кулида С. "Караваю - поклониться!.." // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 9-15 сентября (№ 37). – С. 6


  Про одного з організаторів медичного факультету Університету Св. Володимира, його першого декана (1843-1847), професора, почесного громадянина Києва - Караваєва Володимира Опанасовича (1841-1891 рр.).
662029
  Казандзакіс Нікос [Капітан Міхаліс : cвобода або смерть / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 541с. – Видання новогрецькою мовою
662030
   [Карагьоз. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека])
Т. 3 : Кацандоніс. Капітан Гріз. – 1979. – 336 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
662031
   [Карагьоз. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека])
Т. 1 : Весілля дядьки Йоргоса та Карагьоз-наречена. Корчма дядьки Йоргоса. Карагьоз - аптекар. Карагьоз - капітан. Карагьоз - провісник. – 1995. – 92, 189 с., 2 арк. іл. : іл. – Видання новогрецькою мовою
662032
   [Карагьоз. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека])
Т. 2 : В замку привидів. Перетворення Карагьоза. Сім хижаків і Карагьоз. Безсмертний дяк і Карагьоз. – 1995. – 245, [1] с., 2 арк. іл. : іл. – Видання новогрецькою мовою
662033
  Караваев В. Капитал-экспансия ТНК в регионах России : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 107-115. – ISSN 0131-2227
662034
  Богданова Светлана Капитал Чукотки - народные традиции : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 62-64 : Фото
662035
  Курц Х.Д. Капитал, распределение, эффективный спрос / Х.Д. Курц; Пер. с англ. под ред. член-корр. И.И. Елисеевой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1998. – 294c. – ISBN 5-85177-029-5
662036
  Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс; пер. с нем. – Москва : Политиздат
Т. 1, кн.1 : Процесс производства капитала. – 1983. – 905с.
662037
  Трендафилов Т. Капитал. Человек. Время / Т. Трендафилов; Е.В. Рудаков. – Москва : Прогресс, 1981. – 255 с.
662038
  Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Т. 2, кн.2 : Процесс обращения капитала. – 1984. – 650 с.
662039
  Фабиунке Г. Капитализация заработной платы это - обман / Г. Фабиунке. – Москва, 1959. – 83 с.
662040
  Бусыгин Д.Ю. Капитализация интеллектуальной собственности вуза / Д.Ю. Бусыгин, С.Н. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 1 (84). – С. 78-83. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены преимущества и недостатки капитализации контента - интеллектуальной собственности вуза. Бухгалтерский учет контента в структуре нематериальных активов позволяет создать фонд амортизации нематериальных активов. Этот фонд является источником ...
662041
  Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России / А.В. Шестаков. – Москва, 1924. – 89 с.
662042
  Дымов К. Капитализм - система без будущего : критический анализ современного капитализма и тенденций его развития / К. Дымов. – Киев. – ISBN 978-966-2428-09-4
Кн. 1. – 2010. – 852 с.
662043
  Назаренко И.Т. Капитализм - это путь народных страданий / И.Т. Назаренко. – Ташкент, 1962. – 64с.
662044
   Капитализм. – Волгоград, 1971. – 270с.
662045
   Капитализм 80-х годов. – Москва, 1985. – 302с.
662046
  Воловец С.А. Капитализм без грима / С.А. Воловец, С.В. Гук. – Москва, 1980. – 145с.
662047
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире / Г. Сальвиоли. – Х, 1922. – 188с.
662048
  Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире : этюды по истории хозяйственного быта / Г. Сальвиоли. – 2-е изд. – Харьков, 1923. – 189 с.
662049
  Караваев А.П. Капитализм в Бразилии / А.П. Караваев. – Москва, 1987. – 193с.
662050
   Капитализм в Латинской Америке. – Москва, 1983. – 414 с.
662051
  Белокреницкий В.Я. Капитализм в Пакистане : история соц. эконом. развития (середина ХIХ -80-е гг ХХ в.) / В.Я. Белокреницкий ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 311 с. – Библиогр.: с. 291-305 (509 назв.) ; Библиогр. в примеч.: с. 259-288
662052
  Финн-Енотаевский Капитализм в России / Финн-Енотаевский. – 2-е изд. – Москва
1. – 1925. – 400с.
662053
  Ленин В.И. Капитализм в сельском хозяйстве / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
662054
  Исмаилов М.А. Капитализм в сельском хозяйстве Азербайджана на исходе ХIХ - начале ХХ века / М.А. Исмаилов. – Баку, 1964. – 307с.
662055
  Коул Д. Капитализм в современном мире / Д. Коул. – М, 1958. – 80с.
662056
  Захарчук О.Ф. Капитализм в современном обществе / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – С. 97-103. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  Рассмотрено капитализм как характерный элемент современного постиндустриального общества и его культуры. Производится обзор работ ряда авторитетных зарубежных и отечественных иследователей, которые преимущественно с критической точки зрения подходили ...
662057
   Капитализм в Турции. – М., 1987. – 360с.
662058
  Варга Е.С. Капитализм двадцатого века / Е.С. Варга. – Москва, 1961. – 148с.
662059
  Баглай М.В. Капитализм и "социальная демократия" : теоретич. вопр. развития социальной деятельности буржуазного государства / М.В. Баглай. – Москва : Мысль, 1970. – 256 с.
662060
  Троценко И.Д. Капитализм и аграрно-крестьянский вопрос / И.Д. Троценко. – Москва, 1984. – 304 с.
662061
  Вознесенский Л.А. Капитализм и его закат / Л.А. Вознесенский, Ф.М. Волков. – Москва, 1964. – 80с.
662062
  Семенов В.С. Капитализм и классы / В.С. Семенов. – Москва, 1969. – 400с.
662063
  Чикалов Р.А. Капитализм и кризис окружающей среды / Р.А. Чикалов, Н.В. Юхнель. – Минск, 1978. – 94с.
662064
  Федоров В.П. Капитализм и международные экономические отношения / В.П. Федоров. – Москва, 1979. – 175 с.
662065
  Рид Дж. Капитализм и рабочее движение в Америке / Дж. Рид, И. Амтер. – М., 1924. – 58с.
662066
  Григорьев О.И. Капитализм и рабочий класс на пороге XXI века / О.И. Григорьев. – Ленинград, 1991. – 209 с.
662067
  Вильямс Э. Капитализм и рабство / Э. Вильямс. – Москва, 1950. – 216 с.
662068
  Уедако К.П. Капитализм и социализм в Африке / К.П. Уедако. – Москва, 1987. – 198 с.
662069
   Капитализм и социализм в развивающемся мире. – М., 1989. – 34с.
662070
  Варга Е.С. Капитализм и социализм за 20 лет / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 232с.
662071
  Левинсон А.Г. Капитализм и социализм как миф и легенда // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 0869-0499
662072
  Антонович И.И. Капитализм и социальный контроль : критика теории и практики социал. контроля в буржуаз. социологии / И.И. Антонович. – Москва : Мысль, 1978. – 184 с.
662073
  Горизонтов Б.Б. Капитализм и экологический кризис / Б.Б. Горизонтов. – Москва, 1982. – 176с.
662074
  Михеев В.И. Капитализм или "индустриальное общество"? / В.И. Михеев. – Москва, 1968. – 207с.
662075
   Капитализм на Востоке во второй половине ХХ в.. – Москва : Восточная литература, 1995. – 603с. – ISBN 5-02-017679-6
662076
   Капитализм на исходе столетия. – Москва, 1987. – 461с.
662077
  Драгилев М.С. Капитализм на современном этапе его общего кризиса / М.С. Драгилев, Н.И. Мохов. – Москва, 1974. – 404с.
662078
  Кокшаров А. Капитализм напоказ // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 9. – С. 94-97. – ISSN 1812-1896


  В Нью-Йорці виник новий музей - Музей американських фінансів
662079
  Козиков И.А. Капитализм перед лицом научно-технической революции / И.А. Козиков, М.В. Иголкин. – М., 1982. – 145с.
662080
  Абашкина О.Ю. Капитализм по-датски : Бразилия: формирование "открытой" экономики / О.Ю. Абашкина. – Москва : Знание, 1992. – 79, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия "Экономика" ; № 2-3/1992)
662081
  Варга Е.С. Капитализм после второй мировой войны / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 555с.
662082
   Капитализм против человека. – М., 1963. – 222с.
662083
   Капитализм сегодня. – М., 1989. – 315с.
662084
  Ступницкий А.И. Капитализм США в зеркале технологической революции / А.И. Ступницкий. – К., 1989. – 107с.
662085
  Кулькин А.М. Капитализм, наука, политика / А.М. Кулькин. – М., 1987. – 269с.
662086
  Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество - к вопросу о соотношении понятий. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.36-53. – ISSN 0042-8744
662087
  Гэлбейт Д.К. Капитализм, социализм, сосуществование / Д.К. Гэлбейт, С.М. Меньшиков. – Москва, 1988. – 198 с.
662088
   Капитализм, человек и научно-техническая революция. – Л., 1977. – 152с.
662089
  Румянцев А.М. Капитализм. Социализм. Их будущее / А.М. Румянцев. – Москва : Наука, 1991. – 63 с.
662090
  Бочев Стоян Капитализмът в България : Икономически текстове (1911-1935) и лични спомени / Бочев Стоян; Съст. и встъпит. студия Р.Аврамов. – София : Фондация "Българска наука и култура", 1998. – 744с. – ISBN 954-90134-4-8
662091
  Баскин В.С. Капиталистическая "помощь" развивающимся странам : механизм, характер и направления воздействия на страны Африки / В.С. Баскин ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1982. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 221-229 (303 назв.)
662092
  Гуров А.А. Капиталистическая интеграция и милитаризм / А.А. Гуров. – М., 1986. – 207с.
662093
  Шевцов В.С. Капиталистическая интеграция. / В.С. Шевцов. – М, 1975. – 88с.
662094
   Капиталистическая интенсификация производства. – К., 1978. – 254с.
662095
  Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия в системе экономических отношений современного капитализма. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1975. – 19с.
662096
  Чернышев М.Ф. Капиталистическая монополия и милитаризм: истоки зловещего альянса / М.Ф. Чернышев. – Москва, 1987. – 208 с.
662097
  Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия: ее политико-экономическая природа и формы экономической реализации. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1976. – 205с.
662098
  Живейнов Н.И. Капиталистическая пресса США / Н.И. Живейнов. – М, 1956. – 408с.
662099
  Чураков Ф.Е. Капиталистическая рационализация сельского хозяйства в САСШ / Ф.Е. Чураков. – Ленинград-Москва, 1930. – 120 с.
662100
  Наумов А.И. Капиталистическая рационализация управления / А.И. Наумов. – Москва : Московский университет, 1980. – 180 с.
662101
  Майборода И.Т. Капиталистическая собственность / И.Т. Майборода. – К, 1980. – 48с.
662102
  Вишнев С.М. Капиталистическая техника и подготовка к войне. / С.М. Вишнев. – Москва, 1936. – 191с.
662103
  Загладина С.М. Капиталистическая торговля сегодня / С.М. Загладина. – Москва, 1981. – 236 с.
662104
  Ступницкий А.И. Капиталистическая фирма в условиях нового этапа НТР: изменение приоритетов в стратегии управления // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 39-45. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
662105
  Мамалыга Анатолий Ильич Капиталистическая эволюция помещичьих и крестьянских хозяйств Подольской губернии в нереформенный период 1861-1900 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамалыга Анатолий Ильич; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1978. – 21л.
662106
  Шишков Ю.В. Капиталистическая экономика без компаса / Ю.В. Шишков. – Москва, 1981. – 110 с.
662107
   Капиталистическая эксплуатация в условиях государственно-монополистического капитализма. – Львов, 1989. – 262с.
662108
  Карпухин Д.Н. Капиталистическая эксплуатация сегодня / Д.Н. Карпухин. – Москва, 1982. – 200с.
662109
   Капиталистические и развивающиеся страны. – Москва, 1973. – 350 с.
662110
   Капиталистические и развивающиеся страны на пороге 90-х годов = (территориально-структурные сдвиги в экономике за 70 - 80-е гг.). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1990. – 281с.
662111
   Капиталистические страны в 1913, 1920-1933 гг.. – М., 1934. – 128с.
662112
   Капиталистические страны в 1913, 1928-1934 гг.. – Москва, 1935. – 196с.
662113
   Капиталистические страны в 1913, 1930-1936 гг.. – Москва
1. – 1937. – 550с.
662114
   Капиталистические страны в 1913, 1930-1936 гг.. – М.
2. – 1937. – 554с.
662115
  Дольская А.А. Капиталистический и социалистический законы народонаселения : Материалы к лекциям по политической экономии / А.А. Дольская; Ред. Б.И. Ременникова. – Москва, 1961. – 40 с.
662116
  Могутин В.Б. Капиталистический кредит / В.Б. Могутин. – М, 1969. – 216с.
662117
  Келсо Л. Капиталистический манифест / Л. Келсо, М. Адлер; Пер. с англ. – Киев : Оріяни, 2004. – 276с. – ISBN 966-8305-15-9
662118
   Капиталистический мир и Коммунистический Интернационал. – Птгр. – 54с.
662119
  Зиман Л.Я. Капиталистический мир.Экономическая и политическая география / Л.Я. Зиман. – МоскваЛ,, 1934. – 456с.
662120
  Левшин Ф.М. Капиталистический рынок оборудования / Ф.М. Левшин. – М, 1967. – 168с.
662121
  Журавский Ф.М. Капиталистический рынок оборудования: проблема конкурентоспособности / Ф.М. Журавский, Е.К. Семенов. – М., 1991. – 157с.
662122
   Капиталистический способ производства. – М.
1. – 1959. – 238с.
662123
   Капиталистический способ производства. – М.
1,2. – 1959. – 238, 358с.
662124
   Капиталистический способ производства. – М.
2. – 1960. – 358с.
662125
   Капиталистический способ производства. – М.
3. – 1961. – 185с.
662126
   Капиталистический способ производства и современность. – Львов, 1982. – 192с.
662127
  Ленин В.И. Капиталистический строй современного земледелия / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 24с.
662128
  Николаев Д.С. Капиталистический фракхтовый рынок танкерного тоннажа : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев Д. С.; МГИМО. – М., 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
662129
  Куманин Г.М. Капиталистический цикл / Г.М. Куманин. – М., 1980. – 215с.
662130
  Сажина М.А. Капиталистический цикл сегодня / М.А. Сажина. – Москва, 1987. – 143 с.
662131
   Капиталистическое воспроизводство в современных условиях. – М., 1966. – 351с.
662132
   Капиталистическое воспроизводство и проблемы управления. – М., 1987. – 173с.
662133
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – Москва, 1945
662134
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – Л., 1947. – 159с.
662135
  Фигурнов П.К. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / П.К. Фигурнов. – М., 1949. – 72с.
662136
  Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / И.А. Трахтенберг. – 2-е изд., доп. – Москва, 1954. – 200с.
662137
  Щепинов М.Г. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы / М.Г. Щепинов. – Москва, 1980. – 173 с.
662138
  Мотылев В.В. Капиталистическое мировое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1984. – 64с.
662139
  Лерман Лев Борисович Капиталистическое предпринимательство в золотопромышленности Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 002 / Лерман Лев Борисович; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 24л.
662140
  Кузнецов В.М. Капиталистическое предприятие, организация управления производством / В.М. Кузнецов. – М., 1968. – 50с.
662141
  Фридман Л.А. Капиталистическое развитие Египта (1882-1939) / Л.А. Фридман. – Москва, 1963. – 366с.
662142
  Сунь Капиталистическое развитие Китая / Сунь, Ят-Сен. – М-Л, 1925. – 268с.
662143
  Козлов Г.А. Капиталистическое товарное производство и роль денег, при капитализме / Г.А. Козлов. – Москва, 1945. – 68 с.
662144
   Капиталистическое управление. – М., 1991. – 125с.
662145
  Бойко Л.Н. Капиталлиситческая конкуренция в условиях господства монополистического капитализма (На примере внутреннего рынка США) : Автореф... канд. экон.наук: / Бойко Л. Н.; Моск. гор. пед. ин-т, Каф. политол. – М., 1959. – 18л.
662146
  Вэй Цзы-чу Капиталовложение империалистов в Китае (1902-1945) / Вэй Цзы-чу. – Москва, 1956. – 50с.
662147
   Капиталовложения в народное хозяйство СССР. – М., 1966. – 164с.
662148
  Терентьев А.А. Капиталовложения главных империалистических держав в Китае до конца второй мировой войны (1900-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терентьев А.А. ; МГУ. – Москва, 1956. – 16 с.
662149
  Терентьев А.А. Капиталовложения империалистических держав в Китае до конца второй мировой войны (1900-1945 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терентьев А. А.; АН СССР, Ин-т востоковедения. – М., 1972. – 22л.
662150
  Фридман С.Л. Капиталы государственной торговли СССР / С.Л. Фридман; Под ред. И.А. Трахтенберга. – Москва, 1927. – 212 с.
662151
  Юданов Ю.И. Капиталы под псевдонимом / Ю.И. Юданов. – Москва, 1967. – 288 с.
662152
  Некрасов Н. Капиталы потребительской кооперации / Н. Некрасов. – М., 1925. – 47с.
662153
   Капитальное строительство. – М., 1991. – 184с.
662154
  Корнага Ю. Капитальное строительство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  "...Бизнес использует уставный капитал по-разному: от удобного финансирования операционной деятельности до сокрытия разного рода погрешностей".
662155
  Щегловский В.И. Капитальное строительство в одиннадцатой пятилетке / В.И. Щегловский. – Москва, 1981. – 63 с.
662156
  Рубинштейн Я.Е. Капитальное строительство в СССР / Я.Е. Рубинштейн. – Москва-Ленинград, 1927. – 158 с.
662157
   Капитальное строительство в СССР. – М., 1961. – 280с.
662158
   Капитальное строительство в СССР. – М., 1989. – 271с.
662159
  Дьяков Ю.Л. Капитальное строительство в СССР 1941-1945 / Ю.Л. Дьяков. – М, 1988. – 254с.
662160
  Хламов И.Т. Капитальное строительство в условиях ускорения научно-технического прогресса / И.Т. Хламов, К.Ф. Шеметов. – Саратов
Ч. 1. – 1988. – 149с.
662161
  Хламов И.Т. Капитальное строительство в условиях ускорения научно-технического прогресса / И.Т. Хламов, К.Ф. Шеметов. – Саратов
Ч. 2. – 1988. – 176с.
662162
  Чуйкин С.К. Капитальное строительство и вопросы хозяйственной реформы в строительстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чуйкин С.К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 23л.
662163
  Шейнин Л.Б. Капитальное строительство и охрана окружающей среды / Л.Б. Шейнин. – М, 1989. – 184с.
662164
   Капитальное строительство СССР. – М., 1988. – 246с.
662165
   Капитальные вложения-строительство в Социалистической республике Румынии. – Бухарест, 1967. – 198с.
662166
  Кочергин В.В. Капитальные вложения - основной фактор интенсификации сельского хозяйства : В помощь лектору / В.В. Кочергин. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
662167
  Астахов А.А. Капитальные вложения в высшую школу и их эффективное использование. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Астахов А.А.; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 17л.
662168
  Астахов А.А. Капитальные вложения в высшую школу. (Структура, использование, эффективность) : [учеб. пособие спец. курса для экон. специальностей вузов] / Астахов А.А., Семенов В.Ф. – Москва : Высш. школа, 1972. – 170 с.
662169
  Гусаров Е.И. Капитальные вложения в сельское хозяйство и эффективность их использования / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 33с.
662170
  Вальтер С.Б. Капитальные вложения в сельское хозяйство: финансирование, кредитирование, анализ использования / С.Б. Вальтер. – Москва, 1986. – 182с.
662171
  Иваницкий В.И. Капитальные вложения в торговле и их эффективность / В.И. Иваницкий. – М., 1967. – 135с.
662172
  Шумин Н.М. Капитальные вложения в угольной промышленности / Н.М. Шумин. – Ростов на Дону, 1984. – 247с.
662173
  Васильев Е.Н. Капитальные вложения за счет нецентрализованных источников. / Е.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 52с.
662174
  Муха Б. Капитальные вложения и воспроизводственная структура народного хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Муха Б.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1974. – 19л.
662175
  Кочур Николай Иванович Капитальные вложения и их роль в переходе к интенсивному социалистическому воспроизводству : Дис... канд.эконом.наук: / Кочур Николай Иванович; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1977. – 192л.
662176
  Кочур Н.И. Капитальные вложения и их роль в переходе к интенсивному социалистическому воспроизводству : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Кочур Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 30 с.
662177
  Цветков М. Капитальные вложения и их экономическая эффективность / М. Цветков. – Кишинев, 1966. – 108с.
662178
  Мелконян А.А. Капитальные вложения и их экономическая эффективность в цветной металлургии Армянской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 00.08 / Мелконян А.А.; АН АрмССР.ин-т экономики. – Ереван, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
662179
  Хайкин Г.М. Капитальные вложения и сметные цены / Г.М. Хайкин. – М., 1987. – 182с.
662180
  Никитина Н.А. Капитальные вложения и совершенствование структуры общественного производства (политэкономический аспект) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никитина Н. А.; КГУ. – К., 1984. – 23л.
662181
  Никитина Надежда Андреевна Капитальные вложения и совершенствование структуры общественного производства. Политэкономический аспект : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никитина Надежда Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.166-188
662182
  Захаров А.К. Капитальные вложения и товарно-денежных механизм / А.К. Захаров. – М., 1973. – 180с.
662183
  Савчук И.Д. Капитальные вложения колхозов и их экономическая эффективность. / И.Д. Савчук. – Кишинев, 1975. – 123с.
662184
  Шепотько Л.А. Капитальные вложения социальную инфраструктуру села / Л.А. Шепотько. – Москва, 1983. – 143 с.
662185
  Пышкин Б.А. Капитальные выправительные сооружения днепропетровского типа / Б.А. Пышкин, С.В. Русаков. – К., 1954. – 117с.
662186
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – М, 1934. – 71с.
662187
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – 8-е изд. – М, 1937. – 307с.
662188
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – 7-е изд. – Л, 1937. – 392с.
662189
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – 6-е изд. – Л, 1937. – 339с.
662190
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – изд. доп. – Калининград, 1961. – 496с.
662191
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – Калининград, 1988. – 622с.
662192
  Соболев Л.С. Капитальный ремонт / Л.С. Соболев. – М, 1989. – 431с.
662193
  Рябикин А.П. Капитан / А.П. Рябикин. – М., 1986. – 78с.
662194
  Вензель Евг. Капитан : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 50-52. – ISSN 0321-1878
662195
  Шпаро Д.И. Капитан "Геркулеса" / Д.И. Шпаро, А.В. Шумилов. – Москва, 1992. – 174 с.
662196
  Зонин А.И. Капитан "Дианы". Ист. повесть / А.И. Зонин. – М., 1946. – 140с.
662197
  Узин С.В. Капитан "Золотой лани" / С.В. Узин. – Москва : Мысль, 1973. – 176с.
662198
  Хентова С. Капитан "Краснознаменца". / С. Хентова. – Москва, 1945. – 19с.
662199
  Липатов В.В. Капитан "Смелого" / В.В. Липатов. – Чита, 1960. – 96с.
662200
  Линьков Л.А. Капитан "Старой черепахи" / Л.А. Линьков. – М., 1948. – 200с.
662201
  Линьков Л.А. Капитан "Старой черепахи" / Л.А. Линьков. – Смоленск, 1956. – 183с.
662202
  Линьков Л.А. Капитан "Старой черепахи" / Л.А. Линьков. – М., 1959. – 315с.
662203
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Петрозаводск, 1959. – 414с.
662204
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Петрозаводск, 1960. – 414с.
662205
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Мурманск, 1966. – 335с.
662206
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Москва, 1979. – 560с.
662207
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Москва, 1980. – 205с.
662208
  Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга / Новиков-Прибой. – Москва, 1987. – 235с.
662209
  Мечетная Н. Капитан Америки // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 44-45


  На президентских выборах в США победу одержал Барак Обама. Ещё четыре года он будет совершенствовать успешнейшую экономику мира
662210
  Павленко А. Капитан Америки // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 41 (122), 4 ноября 2016. – С. 29-33. – ISSN 2305-3364


  Барак Обама покидает Белый дом на пике популярности.
662211
  Экономов Л.А. Капитан Бахчиванджи / Л.А. Экономов. – М., 1972. – 272с.
662212
  Быков М. Капитан без корабля // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 34-37
662213
  Сапожников В.К. Капитан Беллинг / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1963. – 29с.
662214
  Сартаков С.В. Капитан ближнего плавания / С.В. Сартаков. – Москва, 1964. – 48с.
662215
  Рышков Ю.М. Капитан Быстрова / Ю.М. Рышков. – М., 1966. – 248с.
662216
  Симуков А.Д. Капитан в отставке / А.Д. Симуков. – М., 1952. – 96с.
662217
  Гамарра Пьер Капитан Весна. По одноименной повести Пьера Гамарра / Гамарра Пьер. – М., 1966. – 72с.
662218
  Амлинский В.И. Капитан Волин / В.И. Амлинский. – Москва : Знание, 1964. – 79 с.
662219
  Юнга Е.С. Капитан Воронин / Е.С. Юнга. – Москва, 1957. – 160 с.
662220
  Рахим И. Капитан голубого корабля : повести и рассказы / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Асанова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 287 с.
662221
  Чачанидзе Р.И. Капитан голубого сейнера / Р.И. Чачанидзе. – Москва, 1978. – 182 с.
662222
  Соловьев В.С. Капитан гренадерской роты / В.С. Соловьев. – Москва, 1991. – 458с.
662223
  Талцис А.А. Капитан далеких морей : очерк / Адольф Талцис; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1963. – 203 с.
662224
  Зорич А.А. Капитан дальнего плавания / А.А. Зорич. – Одесса, 1957. – 434с.
662225
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания : повесть о друге / Александр Крон. – Москва : Советский писатель, 1984. – 208 с.
662226
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания / А.А. Крон. – М, 1989. – 275с.
662227
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания : Повесть о друге / А.А. Крон. – Киев : Политиздат, 1989. – 275с.
662228
  Крон А.А. Капитан дальнего плавания : [повесть о А. И. Маринеско] / Алексанндр Крон. – Москва : Правда, 1990. – 464 с. – В изд. также: Я погиб в первое военное лето: роман : рассказы / Юхан Пээгель. – ISBN 5-253-00086-0


  Содерж.: Капитан дальнего плавания: Повесть о друге: О А. И. Маринеско / А. Крон. Я погиб в первое военное лето: Роман; Рассказы: Разделы: Сааремаасские мотивы; Боль сердца; Старое уходит...; Просто деревенские рассказы / Ю. Пээгель
662229
  Кураев М.Н. Капитан Дикштейн : Фантастическое повествование / М.Н. Кураев. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 118с.
662230
  Кураев М.Н. Капитан Дикштейн. / М.Н. Кураев. – М., 1990. – 238с.
662231
  Дубинянская Я. Капитан Жюль Верн // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 4-23. – ISSN 1819-6268
662232
  Давыдов П.А. Капитан запаса / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1980. – 216с.
662233
  Давыдов П.А. Капитан запаса / П.А. Давыдов. – Владивосток, 1988. – 159с.
662234
  Медведев Ю.М. Капитан звездного океана / Ю.М. Медведев. – М, 1972. – 223с.
662235
   Капитан звёздного океана. – Л., 1990. – 430с.
662236
   Капитан Земли. – Москва, 1976. – 208с.
662237
  Грин Г. Капитан и враг : Роман / Г. Грин. – Москва : Радуга, 1991. – 175с.
662238
  Гаврилин В. Капитан идет впереди / В. Гаврилин. – М., 1967. – 32с.
662239
  Гроссман М.С. Капитан идет по следу / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1958. – 222с.
662240
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев / П.А. Сажин. – Москва, 1957. – 278с.
662241
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. -- Трамонтана / П.А. Сажин. – Москва, 1966. – 655с.
662242
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. / П.А. Сажин. – Москва, 1959. – 278с.
662243
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. / П.А. Сажин. – Москва, 1966. – 655с.
662244
  Сажин П.А. Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень. : Повесть. / П.А. Сажин. – Москва, 1963. – 655с.
662245
  Порфирьев Б.А. Капитан команды / Б.А. Порфирьев. – Изд. 2-е, перераб. – Киров, 1954. – 227с.
662246
  Маклин Э. Капитан Кук / Э. Маклин. – Москва : Наука, 1976. – 136с.
662247
  Даген Д. Капитан Кусто / Д. Даген. – Ленинград, 1966. – 99 с.
662248
  Чернишев С. Капитан Леванти / С. Чернишев. – Варна, 1960. – 127с.
662249
  Свердлин С.В. Капитан не спускает флаг / С.В. Свердлин. – Тбилиси, 1969. – 159с.
662250
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1958. – 453с.
662251
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – М., 1960. – 632с.
662252
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Москва, 1963. – 696с.
662253
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – М., 1970. – 750с.
662254
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Благовещенск, 1976. – 733с.
662255
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – М., 1986. – 670с.
662256
  Задорнов Н.П. Капитан Невельской / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1989. – 574с.
662257
  Лив Э. Капитан Нуль : повесть, рассказы / Э. Лив; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 173 с.
662258
  Варгас Л.М. Капитан Панталеон и Рота добрых услуг / Л.М. Варгас. – Москва, 1979. – 266 с.
662259
  Солдатов Капитан первого ранга Михаил Александрович Перелешин : [Крат. биогр. и участие его в Севастоп. обороне] / [Матрос Солдатов [псевд.]]. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1872. – 7 с. – Псевд. указан в конце текста
662260
  Хайтов Н. Капитан Петко-воевода / Н. Хайтов. – М., 1985. – 414с.
662261
  Хайтов Н. Капитан Петко-Воевода / Н. Хайтов. – София, 1977. – 135с.
662262
  Хайтов Н. Капитан Петко Войвода / Н. Хайтов. – София, 1981. – 142 с.
662263
  Калиновский Г.М. Капитан поднимается на мостик / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1963. – 214 с.
662264
  Устьянцев В.А. Капитан покидает судно последним / В.А. Устьянцев. – Москва, 1964. – 181с.
662265
  Дюма А. отец Капитан Поль / А. отец Дюма. – Ярославль, 1991. – 108с.
662266
  Дюма А. Капитан Поль / А. Дюма. – Москва, 1991. – 96с.
662267
  Гигов Т. Капитан Райчо Николов / Т. Гигов. – Кишинёв, 1979. – 259с.
662268
  Ладлем Г. Капитан Скотт / Г. Ладлем. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 230с.
662269
  Ладлем Г. Капитан Скотт. / Г. Ладлем. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 287с.
662270
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Алма-Ата, 1957. – 291с.
662271
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Ташкент, 1957. – 292с.
662272
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Челябинск, 1979. – 273с.
662273
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Иркутск, 1981. – 288с.
662274
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Л., 1983. – 272с.
662275
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Кызыл, 1984. – 274с.
662276
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Тула, 1986. – 266с.
662277
  Медведев В.В. Капитан Сорви-голова / В.В. Медведев. – М, 1990. – 303с.
662278
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Архангельск; Вологда, 1991. – 234с.
662279
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Москва, 1991. – 251с.
662280
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Нижний Новгород, 1991. – 238с.
662281
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Москва, 1992. – 255с.
662282
  Буссенар Л. Капитан Сорви-голова / Л. Буссенар. – Москва, 1992. – 255с.
662283
  Буссенар Л. Капитан сорвиголова / Л. Буссенар. – Москва, 1992. – 272с.
662284
  Мамонтов В.И. Капитан Степь уходит в разведку / В.И. Мамонтов, И.Я. Науменко. – Минск, 1982. – 127с.
662285
  Мамонтов В.И. Капитан Степь уходит в разведку / В.И. Мамонтов, И.Я. Науменко. – 2-е изд., доп. – Минск, 1986. – 155с.
662286
  Даниельссон Бенгт Капитан Суматоха / Даниельссон Бенгт. – М, 1968. – 175с.
662287
  Михайлов В.Д. КАпитан Ульдемир / В.Д. Михайлов. – РИга, 1990. – 653с.
662288
  Шкловский В.Б. Капитан Федотов / В.Б. Шкловский. – Ленинград, 1936. – 143 с.
662289
  Фогель Н.Д. Капитан флагмана / Н.Д. Фогель. – Москва, 1977. – 320с.
662290
  Готье Т. Капитан Фракас / Т. Готье. – Москва, 1971. – 127 с.
662291
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1957. – 318с.
662292
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1982. – 413с.
662293
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1983. – 462с.
662294
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – М, 1985. – 464с.
662295
  Готье Т. Капитан Фракасс / Т. Готье. – Москва, 1990. – 477 с.
662296
   Капитан Чехов задание выполнил!. – М., 1972. – 143с.
662297
  Денюшкин А.Д. Капитан Шувалов / А.Д. Денюшкин. – М., 1983. – 128с.
662298
  Павлов А. Капитан. Мальчик с нашей улицы : Перев. М. Михелевич, Ю. Шалыгин / А. Павлов. – София : Свят, 1985. – 409, [2] с.
662299
  Кизилов М. Капитан. Повести и рассказы / М. Кизилов. – Москва : Современник, 1984
662300
  Пушкин А.С. Капитанска дъщеря / А.С. Пушкин. – София : Книгоиздательство Игнатовъ. – 167 с.
662301
  Пушкин А.С. Капитанската дъщеря / А.С. Пушкин. – София : Народна култура, 1977. – 175 с.
662302
  Ерымовский К.И. Капитанская вахта / К.И. Ерымовский. – Астрахань, 1960. – 142с.
662303
  Солодников Г.Н. Капитанская вахта / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1975. – 228 с.
662304
  Крузенштерн Алексей Капитанская водка : Тема номера // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 32-33 : Фото
662305
  Пушкин А.С. Капитанская дочка = La Fille du capitaine / Pouchkine A. : повесть : (отрывки) / А.С. Пушкин. – 2-е изд. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1912. – 66, XXX с. – Обл. и пар. тит. л. на рус. и фр. яз. - С. I-XXX: Vocabulaire. - Описано по тит. л. на рус. яз. – (Bibliotheque russe : Отрывки из сочинений русских писателей обработанные для перевода на французский язык А.Г. Русси ; Вып. 2)
662306
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – К, 1918. – 131с.
662307
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1928. – 139с.
662308
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1934. – 128с.
662309
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1935. – 128с.
662310
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Тбилиси, 1936. – 188с.
662311
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 304с.
662312
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1945. – 103с.
662313
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1946. – 180с.
662314
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
662315
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Куйбышев, 1947. – 116с.
662316
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1947. – 155с.
662317
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1947. – 160с.
662318
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Чита, 1947. – 127с.
662319
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 101с.
662320
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1950. – 102с.
662321
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин : Художественная литература Литовской ССР, 1953. – 103с.
662322
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Киев, 1954. – 96с.
662323
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – К, 1954. – 103с.
662324
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1955. – 109с.
662325
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1969. – 111с.
662326
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1970. – 110с.
662327
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1973. – 213с.
662328
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1974. – 232с.
662329
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1974. – 392с.
662330
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1977. – 110с.
662331
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 247с.
662332
  Пушкин А.С. Капитанская дочка : Книга для чтения с комментарием на английском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1978. – 269с.
662333
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1978. – 112с.
662334
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1979. – 192с.
662335
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин ; [отв. ред. U/G/ Макогоненко]. – изд. 2-е, дополн. – Ленинград : Наука, 1984. – 317, [2] с.
662336
  Пушкин А.С. Капитанская дочка : [повесть] / А.С. Пушкин ; [худож. О. Коровин]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1986. – 283, [2] с. : цв. ил. ; 10х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
662337
  Пушкин А.С. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва, 1987. – 126с.
662338
  Пушкин А.С. Капитанская дочка : прозаич. произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 331, [5] с., [1] л. портр. – Содерж. также: Арап Петра Великого ; Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Дубровский; Пиковая дама; Египетские ночи. - Примеч.: с. 329-331. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6033-4
662339
  Пушкин А. Капитанская дочка : прозаические произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и прим. : Т.В. Надозирной ; худож.-оформ. Ю.Ю Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 329, [5] с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Общ. Совет сер. : В.С. Бакиров. А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5685-6
662340
  Пушкин А.С. Капитанская дочка. Избранная проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 255 с.
662341
  Пушкин А.С. Капитанская дочка. Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 287 с.
662342
  Пушкин А.С. Капитанская дочка. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1987. – 367с.
662343
  Романов Б.Н. Капитанские повести / Б.Н. Романов. – М., 1973. – 287с.
662344
  Романов Б.Н. Капитанские повести / Б.Н. Романов. – М., 1979. – 384с.
662345
  Савояров Никита Капитанский кофе по пути из Осло в Копенгаген : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-49 : Фото
662346
  Грезин В.Н. Капитанский мостик / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1986. – 271с.
662347
  Князев Л.Н. Капитанский час. / Л.Н. Князев. – Москва, 1988. – 412с.
662348
  Леберехт Г.Ф. Капитаны : роман / Ганс Леберехт; пер. с эстон. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1955. – 228 с.
662349
  Гумилев Н. Капитаны / Н. Гумилев. – Нижний Новгород, 1991. – 287с.
662350
  Георгиу Г. Капитаны "Молнии" : повесть / Г. Георгиу. – Кишинев : Лумина, 1975. – 279 с.
662351
  Михеев М.П. Капитаны 8 "А" / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1957. – 106с.
662352
  Давыдов Ю.В. Капитаны ищут путь / Ю.В. Давыдов. – М, 1959. – 256с.
662353
  Давыдов Ю.В. Капитаны ищут путь / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1966. – 287с.
662354
  Давыдов Ю.В. Капитаны ищут путь / Ю.В. Давыдов. – М, 1989. – 542с.
662355
  Давыдов Ю. Капитаны ищут путь / Юрий Давыдов. – Москва : НФ "Пушкинская библиотека" ; АСТ ; Астрель, 2005. – 464с. – (Серия "Внеклассное чтение"). – ISBN 5-94643-256-7
662356
  Гайдаенко И.П. Капитаны не знают покоя / И.П. Гайдаенко, И.И. Рядченко. – К., 1963. – 75с.
662357
  Васильев Ю.В. Капитаны остаются на корабле / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1972. – 198с.
662358
  Минх Н.А. Капитаны поперечного плавания : Повести и рассказы / Н.А. Минх. – Москва : Советская Россия, 1989. – 320с.
662359
  Щипко Л.М. Капитаны северных морей / Л.М. Щипко. – Красноярск, 1975. – 208 с.
662360
  Гайдаенко И.П. Капитаны, капитаны... / И.П. Гайдаенко. – К., 1972. – 220с.
662361
  Гайдаенко И.П. Капитаны, капитаны... / И.П. Гайдаенко. – К., 1976. – 247с.
662362
  Очев В.Г. Капитозавроидные лабиринтодонты Юго-Востока европейской части СССР : монография / В.Г. Очев. – Саратов : Саратовский университет, 1972. – 269с.
662363
  Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее / В.А. Савельев. – Москва, 1989. – 300с.
662364
  Солодарь Ц.С. Капитуляция / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1985. – 48с.
662365
  Арутюнян Армен Капитуляция политической системы перед правами человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 24-28. – ISSN 1812-7126


  В настоящее время в обществе утвердилась система доминантности политики по отношению к праву, а понятие власти все более заменяется понятием господства. Однако доминантность политической системы над правами человека есть начало ее капитуляции перед ...
662366
   Капица // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2007. – № 4. – С. 62-63.
662367
   Капица. Тамм. Семенов в очерках и письмах. – Москва : Вагриус, Природа, 1998. – 576 с. – (Биографии). – ISBN 5-7027-0527-0
662368
  Кедров Ф.Б. Капица: жизнь и открытия / Ф.Б. Кедров. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 152 с.
662369
  Кедров Ф.Б. Капица: жизнь и открытия / Ф.Б. Кедров. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 189с.
662370
  Козак Д.Н. Капище готів на Волині // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-47. – ISSN 0235-3490
662371
  Долгоруков И.М. Капище моего сердца или словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течении моей жизни / соч. кн. Ивана Михайловича Долгорукова. – 2-е изд. – Москва : Унив. тип., 1890. – 403 с. – Приложение к "Русскому архиву", 1890 г. - Экз. деф., без обл.
662372
  Ільїн В.В. Капіла // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 54. – ISBN 966-316-069-1
662373
   Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів / Ю.Ю. Малицька, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 109-117. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість використання капілярної (КМЕ) та дисперсійної (ДМЕ) рідинної мікроекстракції для вилучення та концентрування метил-, етил- та пропілпарабенів з водних матриць з метою їх подальшого визначення методом капілярної газової ...
662374
  Левчик В. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону / В. Левчик, М. Зуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-45. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість застосування капілярної рідинної мікроекстракції бензофенону з його подальшим газохроматографічним визначенням для аналізу вод. Оптимізовано умови і розраховано кількісні характеристики мікроекстракції. Розроблено методику ...
662375
  Захарків І. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів / І. Захарків, М. Зуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-52. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику вилучення фталатів з водних зразків, що базується на попередньому концентруванні цільових речовин за допомогою капілярної рідинної мікроекстракції, з подальшим їх газохроматографічним визначенням з полуменево-іонізаційним ...
662376
  Фоменко Т.І. Капілярна та дисперсійна мікроекстракція бензофенонів / Т.І. Фоменко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 173
662377
  Лозовий В.І. Капілярні методики дослідження дифузії у водних розчинах / В.І. Лозовий, С Є. Полковніченко, В.П. Шолудько // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 443-451. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблені методики визначення коефіцієнтів дифузії домішок у воді (радіоізотопна, фотометрична, рефрактометрична, тестових розчинів). Обговорюються особливості цих методик і проводиться співставлення отриманих значень коефіцієнтів дифузії між собою і ...
662378
  Борхард Ю. Капітал / Ю. Борхард. – Катеринослав, 1925. – 366с.
662379
  Маркс К. Капітал / К. Маркс. – Київ
1, кн. 1; 2, кн. 2;. – 1982. – 936с.
662380
  Жадан С.В. Капітал / Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 793, [6] с. – ISBN 966-03-3570-9
662381
  Циганов С.А. Капітал банківської системи як важливий фактор забезпечення фінансової стабільності трансформаційних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 163-169.
662382
  Ткачук Н.М. Капітал банку як економічна категорія : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 173-178 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
662383
  Білик М.Д. Капітал банку: сутність, формування та регулювання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 102-106. – Бібліогр: на 7 пунктів
662384
  Цимбалюк С.О. Капітал бренду роботодавця: сутність та методичні засади визначення рентабельності інвестицій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 23-27. – ISSN 2309-1533
662385
  Вюнник Д. Капітал і додаткова вартість.Політекономія капіталізму / Д. Вюнник. – Київ, 1941. – с.
662386
  Чухно А.А. Капітал К. Маркса та сучасність // Комуніст України, 1967
662387
  Вожжов А. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи : теорія і практика / А. Вожжов, О. Клименко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 4. – С. 83-95 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
662388
  Собко О.М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / О.М. Собко, Л.Л. Куц // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 71-80. – ISSN 2309-1533
662389
  Слав"юк Р.А. Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління : монографія / Р.А. Слав"юк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ун-т банків. справи". – Київ : Університет банківської справи, 2016. – 330, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-330 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-297-9
662390
  Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети : монографія / В.В. Баліцька; НАНУ; ДУ "Інститут економіки та прогнозування". – Київ, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-02-4565-5
662391
  Шаблиста Л.М. Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
662392
  Зборовська Ю.О. Капітал підприємства: теоретичні аспекти визначення суті капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 35-38.
662393
  Рубл Б.О. Капітал розмаїтости : Транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві / Блер Рубл; Пер. з англ. Т. Цимбала, А. Кулька. – Київ : Критика, 2007. – 336с. – ISBN 966-8978-07-2
662394
  Рубл Б. Капітал розмаїтості: транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 181-191
662395
  Круш П.В. Капітал та основні засоби підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-4 рівнів акредит. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. інститут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 168с. – ISBN 966-364-107-X
662396
  Карпінський В.О. Капітал у боротьбі з радянською владою / В.О. Карпінський. – К. – 32с.
662397
  Малюга Н.М. Капітал у дослідженнях вчених Житомирської наукової бухгалтерської школи / Н.М. Малюга, О.А. Разумна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 104-107. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
662398
  Макаренко П.М. Капітал у системі фінансових відносин акціонерного товариства / П.М. Макаренко, Н.В. Харченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 7-10
662399
  Лемішовська О. Капітал як об"єкт бухгалтерського обліку: історичний розвиток уявлень та еволюція наукової думки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 7-18. – ISSN 2410-0706
662400
  Чухно А.А. Капітал, кредит, процент, їх сутність і роль в економіці // Фінанси України, 1997. – №9
662401
   Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Круш, О.В. Клименко, В.І.Подвігіна, В.О. Гулевич; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. інститут". – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 328с. – Шифр дубл.33 Капі. – ISBN 978-966-364-652-7
662402
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Харків
3. – 1929. – 283с.
662403
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Харків
3. – 1930. – 279с.
662404
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Харків
1, кн. 1. – 1933. – 832с.
662405
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії : Книга I: процес виробництва капіталу / К. Маркс. – Київ
Т. 1, кн. 1 : Процес виробництва капіталу. – 1954. – 791с.
662406
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Київ
Т. 2, кн. 2 : Процес обігу капіталу. – 1954. – 516с.
662407
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – Київ
Т. 3, ч. 1, 2. – 1954. – 926с.
662408
  Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – М
Т. 3, кн. 3. – 1954. – 932с.
662409
  Сльозко Т.М. Капітал: об"єкт обліку чи інструмент його організації? // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 128-137.
662410
  Лузан Ю.Я. Капіталізація аграрного сектору України / Ю.Я. Лузан, О.Ю. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 21-29. – ISSN 2221-1055
662411
  Добровольська О.В. Капіталізація банків України в умовах глобалізації фінансових ринків / О.В. Добровольська, С.М. Халатур // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 186-188


  Досліджуються питання капіталізації банківського сектору України, пов"язані з розгортанням фінансово-економічної кризи в 2008 р. Аналізуються можливості і перспективи нарощення банківського капіталу на сучасному етапі.
662412
  Деревко О.С. Капіталізація банків як боргоутворюючий фактор: міжнародний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 64-71
662413
  Онищенко В.О. Капіталізація банків як інструмент підвищення конкурентоспроможного потенціалу банківської системи України / В.О. Онищенко, С.Б. Манжос // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 41-50
662414
  Коваленко В.В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення : монографія / В.В. Коваленко, К.Ф. Черкашина. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 153 с. – ISBN 978-966-8958-42-7
662415
  Гурнак О. Капіталізація банків: податковий аспект / О. Гурнак, Л. Катранжи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 147-150. – ISSN 1993-0259
662416
  Владичин У.В. Капіталізація банківської системи в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.145-150
662417
  Довгань Ж. Капіталізація банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-14.
662418
  Криклій А.С. Капіталізація банківської системи України в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / А.С. Криклій, М.О. Боровікрва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
662419
  Галіцейська Ю. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 76-82. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
662420
  Ткачук Н.М. Капіталізація банківської системи України: сутність і проблеми нарощення // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 60-67
662421
  Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 11-17
662422
  Криклій А.С. Капіталізація банківської системи як визначальний чинник ровитку економіки України / А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16.
662423
  Диба М.І. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-88. – Бібліогр.: с. 78-80, 83, 87


  Розглянуто процес капіталізації банківської системи України, наведено різні підходи до трактування суті капіталу і поняття банківського капіталу. Проаналізовано сучасний стан рівня капіталізації банківської системи і запропоновано ряд методів його ...
662424
  Ткачук Н.М. Капіталізація банку: економічна сутність і різновиди // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 49-54
662425
  Андрійчук В.Г. Капіталізація вітчизняного сільського господарства: суть, напрями, механізми і перші оцінки здійснення // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 69-74
662426
  Буркинський Б.В. Капіталізація економіки регіонів України : монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7276-7
662427
   Капіталізація економіки України : Наукова доповідь / А.А. Гриценко, О.І. Барановський, В.В. Близнюк, Б.В. Кваснюк, В.В. Корнєєв; А.А. Гриценко, О.І.Барановський, В.В. Близнюк, Б.В.Кваснюк, В.В. Корнєєв; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; За ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка. – Київ, 2007. – 220с.
662428
  Шумська С. Капіталізація економіки України: оцінка і резерви зростання // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
662429
  Артьомова Т. Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці / Т. Артьомова, О. Полічко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 60-63. – ISSN 1810-3944
662430
   Капіталізація економіки: проблеми та перспективи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-101. – ISSN 1811-3141


  [На семінарі виступили: В.О. Мандибура - С. 92-94; В.І. Кондрашова-Діденко - С. 95-96; Т.В. Гайдай - С. 97-99.]
662431
   Капіталізація економіки: проблеми та перспективи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-112. – ISSN 1811-3141
662432
  Шумська С.С. Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрями дослідження // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-49 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
662433
  Башнянин Г.І. Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 148-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
662434
  Ібатуллін Ш.І. Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика : монографія / Ш.І. Ібатуллін. – Київ : НАУ, 2007. – 260 с. – ISBN 966-8302-14-1
662435
  Ярмоленко В. Капіталізація землі в Україні: на благо чи на шкоду? // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 71-79. – ISSN 0131-775Х
662436
  Кушніренко В. Капіталізація землі й перспективи українського села (до 10-річчя Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 165-167. – ISBN 966-7060-92-6
662437
  Кушніренко В. Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-36
662438
  Стецько М. Капіталізація знань вуправлінні інтелектуальним капіталом підприємства / М. Стецько, Ю. Вовк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 293-298. – ISSN 1993-0259
662439
  Слав"янська Н. Капіталізація комерційних банків України: стан і перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.35-47. – ISSN 1605-2005
662440
  Кір"ян Т. Капіталізація людського капіталу в контексті гідної праці / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-6912
662441
  Дерій Ж.В. Капіталізація людського потенціалу: теорія, методологія, практика : монографія / Ж.В. Дерій ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2013. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 281-299. – ISBN 978-966-7496-56-2
662442
  Рябоконь О.П. Капіталізація наукової продукції : монографія / О.П. Рябоконь. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 392, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-255. – ISBN 978-617-7229-60-4


  У пр. №1713978 є дарчий напис від автора: 01.09.2017 р. Підпис.
662443
  Гаращук О.В. Капіталізація освіти - шлях до високої якості знань та євроінтеграції України / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 3-11. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
662444
  Ястремська О.М. Капіталізація підприємств: теоретичний і практичний аспекти стану та процесу розвитку / О.М. Ястремська, О.О. Ястремська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 273-283. – ISSN 2222-4459
662445
  Сабадирьова А.Л. Капіталізація потенціалу підприємства // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 48-59. – ISSN 1726-8699
662446
   Капіталізація природних ресурсів / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. Хвесика М.А. ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 255-267. – ISBN 978-966-02-7212-5
662447
  Бистряков І. Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток / І. Бистряков, В. Пилипів, О. Луців // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
662448
  Юхименко П. Капіталізація природно-ресурсного потенціалу сільських територій в умовах децентралізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 35 назв
662449
  Зимовець В. Капіталізація реального сектору економіки України: тенденції та наслідки / В. Зимовець, К. Багацька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 7-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
662450
  Криницька О.О. Капіталізація ринку землі як фактор продовольчої політики України / О.О. Криницька, Т.І. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
662451
  Хорунжий М.Й. Капіталізація сільського господарства та сучасна державна аграрна політика України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 64-67
662452
  Недільська Л.В. Капіталізація сільськогосподарських підприємств як рушій сільського розвитку // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 4 (77). – С. 50-57
662453
  Гаманкова О. Капіталізація страхового ринку України як прояв процесів глобалізації // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 31-35. – ISSN 1728-6220
662454
  Гайда Н. Капіталізація українських банків як показник інвестиційного клімату в Україні // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 1605-2005
662455
  Манаків В. Капіталізація фінансових витрат / В. Манаків, В. Манакіна, Л. Малик // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1728-9343
662456
  Козоріз М.А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М.А. Козоріз, К.С. Калинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 157-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Обгрунтовано необхідність визначення капіталізації фондової біржі як економічної категорії. Проаналізовано економічний зміст капіталізації фондової біржі як важливого індикатора ділової активності країни. Проведено порівняльний аналіз діяльності ...
662457
  Чемодуров О. Капіталізація фондового ринку та економічне зростання : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 43-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
662458
  Школьник І.О. Капіталізація фондового ринку України в контексті світових тенденцій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 65-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
662459
  Свєчкіна А.Л. Капіталізація як визначальний чинник ефективного функціонування вітчизняного банківського сектору / А.Л. Свєчкіна, О.І. Хомич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 29-32
662460
  Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-52. – ISSN 0131-775Х
662461
  Амосов О.Ю. Капіталізація як засіб модернізації суспільства / О.Ю. Амосов, Н.Л. Гавкалова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 43-50. – ISSN 2072-9480


  Подано дефініцію категорії "модернізація", представлено розвиток школи модернізації.
662462
  Омельченко Г.В. Капіталізація як основна складова забезпечення фінансової стійкості банківської установи // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 69-76. – ISSN 2074-5354
662463
  Сизоненко В. Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи / В. Сизоненко, С. Циганов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 1605-2005
662464
  Матлага Л. Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 40-46. – ISSN 1818-5754
662465
  Шумська С. Капіталізація: історичний екскурс та еволюція поняття // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 385-387. – ISSN 1993-0259
662466
  Гусєв В.І. Капіталізм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 182-185. – ISBN 966-642-073-2
662467
  Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень = Divergent Paths in Post-Communist Transformation. Capitalism for all or capitalism for the few? / Олег Гаврилишин; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 384с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-395-8
662468
  Рязанов В. Капіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-84. – ISSN 1811-3141
662469
  Мюллер Д. Капіталізм і нерівність // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 36-41
662470
  Фрідман М. Капіталізм і свобода = Capitalism and freedom / Мільтон Фрідман ; [пер. з англ. Н. Рогачевська ; наукове редагування : В. Дубровський]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-378-144-0
662471
  Варга Є.С. Капіталізм і соціалізм за 20 років / Є.С. Варга. – Київ, 1938. – 236 с.
662472
  Дельоз Ж. Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп / Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі. – Київ : Карме-Сінто, 1996. – 384с. – ISBN 5-7719-5062-6
662473
  Величенко С. Капіталізм, бідність і русифікація // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 10-13
662474
  Шумпетер Йозеф Капіталізм, соціалізм і демократія : Репринтне відання 1899 року / Шумпетер Йозеф; Передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Київ : Основи, 1995. – 528с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899. – ISBN 5-7707-7644-7
662475
  Тетерук І.М. Капіталізм: міфи і дійсність / І.М. Тетерук. – К, 1986. – 70с.
662476
  Бергер П.Л. Капіталістична революція. П"ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи : п"ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи / П.Л. Бергер ; пер. з англ. С.О. Макеєв [та ін.]. – Київ : Вища школа, 1995. – 247 с.
662477
  Корабльова В.М. Капіталістичне й соціалістичне суспільства як простори симулякрів: компаративний аналіз // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 59-65. – ISSN 2073-803X
662478
  Гуревичов М М. Капіталістичне програмування економіки / М М. Гуревичов. – К., 1968. – 48с.
662479
  Варга Є.С. Капіталістичний світ на порозі нової кризи / Є.С. Варга. – Київ, 1938. – 56с.
662480
  Корнєєв В.В. Капіталотворення і кредит у координатах "довіра - відповідальність" // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 13-22
662481
  Баліцька Валентина Володимирівна Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано тенденції капіталоутворення в Україні на рівні підприємств. На прикладі зміни вартісних і структурних характеристик капіталу та показників фінансової незалежності і ліквідності продемонстровано необхідність проведення на ...
662482
  Баліцька Валентина Володимирівна Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано тенденції капіталоутворення в Україні на рівні підприємств. На прикладі зміни вартісних і структурних характеристик капіталу та показників фінансової незалежності і ліквідності продемонстровано необхідність проведення на ...
662483
  Баліцька В.В. Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано тенденції капіталоутворення в Україні на рівні підприємств. На прикладі зміни вартісних і структурних характеристик капіталу та показників фінансової незалежності і ліквідності продемонстровано необхідність проведення на ...
662484
  Матвієнко-Гарнага Капітальне будівництво в промисловості УССР за п"ятиріччя / Матвієнко-Гарнага. – Х., 1931. – 64с.
662485
  Акуленко В. Капітальне будівництво УСРР 1931 року / В. Акуленко. – Харків : Видавництво "Пролетар", 1931. – 88 с.
662486
  Цогла О.О. Капітальне будівництво як метод матеріально-технічної реалізації диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 226-230. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
662487
  Соболев Л.С. Капітальний ремонт / Л.С. Соболев. – Київ; Харків
Кн. 1. – 1934. – 319с.
662488
  Соболєв Л.С. Капітальний ремонт / Л.С. Соболєв. – Ч. 1 і 2. – К, 1970. – 448с.
662489
  Назін Ю.В. Капітальні вкладення і їх раціональне використання / Ю.В. Назін, М.І. Шкітіна. – Київ, 1970. – 156 с.
662490
  Дорош І.Й. Капітальні вкладення колгоспів та їх економічна ефективність / І.Й. Дорош. – Київ, 1967. – 152с.
662491
  Паливода К.В. Капітальні інвестиції : на прикладі житлового будівництва в Україні / К.В. Паливода. – Київ : Знання, 2009. – 711 с. – ISBN 978-966-346-611-8
662492
  Журавель Ю.Г. Капітальні інвестиції в національну економіку: оцінка фінансового потенціалу модернізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 88-94. – ISSN 2306-6814
662493
  Скиба М.В. Капітальні інвестиції в Україні в умовах наростання нестабільності фінансових ринків // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 27-35. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
662494
  Лемішко О.О. Капітальні інвестиції в Україні: стан та проблеми їх фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 55-61
662495
  Радевич Т.В. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 317-322. – ISSN 2308-1988
662496
  Кириленко О.П. Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів: сучасна практика та перспективи удосконалення / О.П. Кириленко, О.С. Максимчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814
662497
  Гнатишина Н.Д. Капітальні інвестиції підприємств торгівлі україни: тенденції та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 34-44. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
662498
  Кузьменко Л.Г. Капітальні інвестиції та їх вплив на підвищення ефективності діяльності суб"єктів природних монополій у житлово-комунальному господарстві / Л.Г. Кузьменко, С.В. Кузьменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 197-203
662499
  Захарченко В. Капітальні інвестиції як драйвер технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 7-18. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
662500
  Тарабан С.В. Капітальні інвестиції як складова державної інвестиційної політики на регіональному рівні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 176-185. – ISSN 2078-9165
662501
  Майорова Т.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 12-16. – ISSN 2306-6814
662502
  Паливода К. Капітальні інвестиції: фінансово-економічна сутність та форми прояву // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 46-55. – ISSN 1605-2005
662503
  Смірнов Г. Капітальні роботи завершального року п"ятирічки / Г. Смірнов, 1932. – 92с.
662504
  Луніна І.О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 24-34
662505
  Казандзакіс Н. Капітан / Н. Казандзакіс. – К, 1975. – 443с.
662506
  Ле І.Л. Капітан артелерії : повість / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 126 с.
662507
  Трублаїні М.П. Капітан Брон : оповідання / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь, 1959. – 65, [3] с. : іл. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
662508
  Гамарра П"єр Капітан Весна / Гамарра П"єр. – Київ, 1971. – 158с.
662509
  Талціс А.А. Капітан далеких морів. / А.А. Талціс. – К., 1965. – 63с.
662510
  Константін Т. Капітан далекого плавання / Т. Константін. – Київ, 1970. – 156с.
662511
  Чуковський М. Капітан Джемс Кук / М. Чуковський. – Х, 1930. – 175с.
662512
  Подолинний А.М. Капітан дитячої літератури / А.М. Подолинний. – К, 1987. – 47с.
662513
  Буссенар Л. Капітан зірвиголова / Л. Буссенар. – Київ, 1957. – 263с.
662514
  Кедровський В. Капітан Лев Мацієвич // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 113-121. – ISBN 978-617-7201-22-8
662515
  Казандзакіс Н. Капітан Міхаліс / Н. Казандзакіс. – К, 1965. – 509с.
662516
  Новиков-Прибой Капітан першого рангу / Новиков-Прибой. – Одеса, 1953. – 235с.
662517
  Лаціс В.Т. Капітан Сіліс : оповідання ; [перекл. з латиської Олесь Гончар] / В.Т. Лаціс. – Київ : Дніпро, 1965. – 79 с.
662518
  Готье Т. Капітан Фракас / Т. Готье. – К, 1987. – 430с.
662519
  Попович П.Р. Капітани Зоряних містечок / П.Р. Попович, А.В. Дринь. – К., 1986. – 269с.
662520
  Лемешев К.С. Капітани космосу / К.С. Лемешев. – Х, 1966. – 176с.
662521
  Амаду Ж. Капітани піску. Габрієла : [романи] / Жоржі Амаду ; [післямова Ю. Покальчука ; худож. П.Т. Вишняк]. – Київ : Вища школа, 1988. – 635, [2] с. : іл.
662522
  Амаду Ж. Капітани піску. Габрієла / Жоржі Амаду ; [пер. з португ: Ю. Покальчук, Ю. Петренко, Л. Олевський]. – Київ : Вища школа, 1989. – 637, [3] с. – ISBN 5-11-002355-7
662523
  Пушкін О.С. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Харків-Київ, 1930. – 105с.
662524
  Пушкін О.С. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Одеса, 1949. – 172с.
662525
   Капітоненко Микола Генадійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 137. – ISBN 978-966-439-757-2
662526
   Капітуляція московського головнокомандувача у 1660 році // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 38-39


  Чуднівська капітуляція 1660 року. Битва під Чудновом відбулася 27 вересня — 2 листопада 1660 року під час російсько-польської війни 1654-67 років. Московське військо під проводом воєводи Василія Шереметєва капітулювало перед польським військом, тоді як ...
662527
  Грабовський Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка / Грабовський, с. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 473-482. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка.
662528
  Грабовський С. Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром: від Грушевського до Ющенка // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 473-482. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
662529
  Рыжаков В.С. Капка. / В.С. Рыжаков. – М, 1972. – 112с.
662530
  Рыжаков В.С. Капка. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1973. – 110с.
662531
  Пермитин Е.Н. Капкан / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1930. – 189с.
662532
   Капкан. – М., 1965. – 64с.
662533
   Капкан. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 32 с.
662534
  Володарский Э.Я. Капкан : детектив без детектива / Эдуард Володарский. – Москва : Вагриус, 2006. – 366, [2] с. – ISBN 5-9697-0169-6
662535
  Шама О. Капкан "русского мира" // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 40 (169), 3 ноября 2017. – С. 62-65


  "Более ста лет назад российские пропагандисты убедили часть украинцев Австро-Венгрии в том, что они - русские. С началом Первой мировой войны многие из таких "россиян" заплатили за эту иллюзию своими жизнями".
662536
  Шумилин А. Капкан для "Хитрого лиса" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 8-13. – ISSN 0234-1670
662537
  Чейз Д.Х. Капкан для Джонни : [повесть] / Д. Чейз // Дело очаровательного призрака / Э. Гарднер. – Рига : Общество любителей книги Латвии, 1992. – с. 129-240. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-85093-064-7
662538
  Мамаев Ш. Капкан для Мушаррафа // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-55


  Політичне втручання адміністрації США у внутрішню політику Пакистану
662539
  Александрова Н. Капкан для принцессы : [роман] / Н. Александрова. – Санкт-Петербург : Нева ; Олма-Пресс, 2002. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2157-1
662540
   Капкан красоты : Романы. – Москва : Селена+, 1995. – 624 с. – ISBN 5880460436
662541
  Вітковський В. Капкан на перевертня / В. Вітковський. – Київ : Преса України, 1999. – 224с. – ISBN 5-7707-9429-2
662542
  Цветков Василий Капкан тифлисского коварства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С.7-13. – ISSN 0235-7089


  Особливості політичного курсу Білого руху щодо Грузії в 1918-1920 роках.
662543
  Рудов В.С. Капкан. / В.С. Рудов. – Минск, 1984. – 234с.
662544
  Генерозов В.Я. Капканный промысел. / В.Я. Генерозов. – М-Л, 1930. – 88с.
662545
  Герасимов Ю.А. Капканы и капканный промысел пушных зверей / Ю.А. Герасимов, 1953. – 104с.
662546
  Гросу В. Капканы памяти / В. Гросу. – М, 1991. – 141с.
662547
  Гребінь В.В. Каплань (- річка у Білгород-Дністровському і Сарптському районах Одеської обл. та Молдови ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 254. – ISBN 978-966-02-6472-4
662548
  Осипов О.П. Капли / О.П. Осипов. – Л, 1990. – 70с.
662549
  Левченко И.Н. Капли военной грозы / И.Н. Левченко. – М, 1973. – 400с.
662550
  Лауринчюкас А.К. Капли грязи и цветы дружбы : очерки / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
662551
  Куусберг П. Капли дождя : роман / П. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1977. – 264 с.
662552
  Куусберг П. Капли дождя : роман / П. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1978. – 93 с.
662553
  Суворов М.И. Капли зари. / М.И. Суворов. – М., 1966. – 95с.
662554
  Ахундов И.А. Капли звуков : стихи / И.А. Ахундов. – Баку : Гянджлик, 1968. – 92 с.
662555
  Сологуб Ф.К. Капли крови / Ф.К. Сологуб. – Москва, 1992. – 445с.
662556
  Поляков С.П. Капли крови горячей. / С.П. Поляков. – К., 1961. – 155с.
662557
  Елков А.К. Капли марта / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1974. – 59с.
662558
  Тхань Т. Капли морской пены / Т. Тхань. – М., 1962. – 175с.
662559
  Ковальджи Кирилл Капли на донышке : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 81-83. – ISSN 0130-7673
662560
  Инанишвили Р.К. Капли на листьях : пер. с груз. А.Абущвили / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Абущвили. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 168 с.
662561
  Сеитов С. Капли на тополях : стихи / Сагингали Сеитов ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 72 с.
662562
  Дегутите Я. Капли огня : стихи / Янина Дегутите; пер. с лит. С.Мар. – Москва : Советский писатель, 1960. – 96 с.
662563
  Хазри Н. Капли с океана : рассказы, публицистика, эссе, повести / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 422 с.
662564
  Гріх Мій Капли сарказма в фонтанах иронии : Поезії / Гріх Мій. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 56с. – ISBN 966-7199-85-1
662565
  Костыря И.С. Капли светятся : лирическая проза / И.С. Костыря. – Донбас : Донбасс, 1981. – 279с.
662566
  Костыря И.С. Капли светятся. Рассказы / И.С. Костыря. – К., 1962. – 79с.
662567
  Цагараев Г. Капли солнца : стихи / Гиго Цагараев ;. – Орджоникидзе : Ир, 1977. – 75 с.
662568
  Агуренко Б.П. Капли. Миниатюры / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издптельство, 1962. – 47 с.
662569
  Готлиб Артем Каплик в море : Репортаж / Готлиб Артем, Сорни Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 136-150 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
662570
   Каплуненко Микола Олексійович : (До ювілею) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-72. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)
662571
  Галиев А. Капля / А. Галиев. – Алма-Ата, 1961. – 94с.
662572
  Хорольский В.П. Капля / В.П. Хорольский. – Ставрополь, 1962. – 43с.
662573
  Гегузин Я.Е. Капля / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1973. – 160 с.
662574
  Гегузин Я.Е. Капля / Я.Е. Гегузин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1977. – 176 с.
662575
  Брайон О.В. Капля Андрій Васильович / О.В. Брайон, М.М. Мусієнко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 258-259. – ISBN 978-966-02-6472-4
662576
   Капля Андрій Васильович (1922-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184. – ISBN 978-966-439-754-1
662577
   Капля Андрій Васильович (1922-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 205. – ISBN 978-966-933-054-3
662578
  Крутецкий А.К. Капля в море / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1958. – 166 с.
662579
  Богуславская В.Б. Капля в море : стихи : [биогр. справка: с. 2] / В.Б. Богуславская. – Харків : Прапор, 1966. – 27 с. – (Первая книга поэта)
662580
  Гундарев В.Р. Капля в море / В.Р. Гундарев. – Алма-Ата, 1982. – 55с.
662581
  Капля Л. Капля в море : Стихи. Поэма / Л. Капля. – Киев : Поезія, 1998. – 96с. – ISBN 966-7116-03-4
662582
  Сикорский В.В. Капля в океане / В.В. Сикорский. – Москва, 1982. – 328с.
662583
  Сикорский В.В. Капля в океане / В.В. Сикорский. – М., 1989. – 377с.
662584
  Егоров Б. Капля внимания / Б. Егоров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 244 с.
662585
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 408 с.
662586
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Художественная литература, 1974. – 128 с.
662587
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 416 с.
662588
  Кербабаев Б.М. Капля воды-крупица золота : роман / Б.М. Кербабаев. – Харьков : Прапор, 1982. – 375 с.
662589
   Капля Волги : стихи / [сост. Б.П. Гучков ; худож. В.А. Гусев]. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1984. – 143 с. : ил. ; 9х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
662590
  Аграновский В.А. Капля добра / В.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1989. – 427 с.
662591
  Иовицэ В. Капля живой воды. / В. Иовицэ. – М, 1964. – 160с.
662592
  Маршак В.З. Капля за каплей / В.З. Маршак. – Пенза, 1960. – 24с.
662593
  Смирнов Д.А. Капля за каплей / Д.А. Смирнов. – Москва, 1980. – 206с.
662594
  Иодковский Э.Ф. Капля звезды / Э.Ф. Иодковский. – М, 1991. – 126с.
662595
  Нагар Амритлал Капля и океан. / Нагар Амритлал. – М., 1962. – 653с.
662596
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 175с.
662597
  Сафаров Н. Капля крови : рассказы и очерки / Назир Сафаров ; пер. с узб. – Ташкент, 1967. – 268 с.
662598
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1974. – 558с.
662599
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Магадан, 1974. – 192с.
662600
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1975. – 176с.
662601
  Айтбаева А. Капля крови : роман / Айым Айтбаева ; [пер. с кирг. Н. Дуровой, Н. Тумановой ; худож. А. Ахметов]. – 2-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 350 с. : ил.
662602
  Воробьев Е.З. Капля крови / Е.З. Воробьев. – Москва, 1982. – 400с.
662603
  Асаев Р.Н. Капля крови : стихотворения и поэмы / Р.Н. Асаев ; пер. с осет. Н. Горохова. – Москва : Детская литература, 1988. – 110 с.
662604
  Сарнов Б. Капля крови, взятая на анализ. По поводу переписки В. Аксенова с И. Бродским и В. Максимовым // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 38-67. – ISSN 0042-8795
662605
  Туманян О. Капля меда : стихотворения / О. Туманян. – Тбилиси : Заккнига, 1932. – 55 с,
662606
  Рядченко И.И. Капля меда : Стихи / И.И. Рядченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95с.
662607
  Манько Е.П. Капля на камне. Басни в прозе / Е.П. Манько. – Днепропетровск, 1967. – 42с.
662608
  Голованов Я.К. Капля нашего мира / Я.К. Голованов. – Москва, 1988. – 459с.
662609
  Кравченко И.Г. Капля неба. / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1966. – 88с.
662610
  Булатникова Д. Капля огня // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 8-74. – ISSN 1728-8568
662611
  Львов М.Д. Капля океана / М.Д. Львов. – М., 1962. – 109с.
662612
  Минин И.А. Капля родника. / И.А. Минин. – Пермь, 1965. – 64с.
662613
  Солоухин В.А. Капля росы / В.А. Солоухин. – М, 1960. – 240с.
662614
  Кузубов Л.Т. Капля росы / Л.Т. Кузубов. – Белгород, 1961. – 64с.
662615
  Солоухин В.А. Капля росы / В.А. Солоухин. – Ленинград, 1983. – 335с.
662616
  Ворошилов В.С. Капля света / В.С. Ворошилов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 438 с.
662617
  Ворошилов В.С. Капля света / В.С. Ворошилов. – Кемерово, 1982. – 432с.
662618
  Балкарова Ф. Капля солнца : стихи / Ф.Г. Балкарова; пер. с кабард.; ил.: И.В. Царевич. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
662619
  Плотников Ю.А. Капля солнца / Ю.А. Плотников. – Алма-Ата, 1964. – 88с.
662620
  Метельский Г.В. Капля янтаря / Г.В. Метельский. – Москва : Мысль, 1986. – 187с.
662621
  Веселовский А.А. Капнист и Гораций (Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII, нач. XIX в.) // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 198-232
662622
  Курас І. Капніст Василь Васильович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 237-238. – ISBN 966-642-207-7


  Василь Васильович Капніст (1758-1823) - український та російський письменник українсько-грецького походження. Ймовірний автор російськомовного трактату Історія Русів, що здобув значної популярності серед патріотично-налаштованих українців у 19 ст.
662623
  Бадер О.Н. Каповая пещера. Палеолитическая живопись / Бадер О.Н. ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1965. – 34 с.
662624
  Перминова Н.И. Каповая шкатулка / Надежда Перминова. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1984. – 127 с. : фот. – Миниатюрное издание
662625
   Капоретто. – Москва : Воениздат, 1938. – 52 с.
662626
   Каппадокия - страна фей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1029-5828
662627
  Загородняя Яся Каппадокия брошенная на ветер / Загородняя Яся, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 38-41 : фото
662628
  Алєксандрова О.В. Каппадокійський гурток // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 256. – ISBN 966-316-069-1
662629
  Рафаловський Євген Каппадокія. Країна фей : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 74-80 : Фото
662630
  Котенко А. Каппелер А. Мала історія України / Пер. з нім. О. Блащук. Київ: К. І. С., 2007. - 264 с. // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 299-303. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Критичні зауваження щодо перекладу та редакції "Малої історії України", зокрема приміток до тексту доктора історичних наук, професора Київського національного університету вмені Тараса Шевченка Сергія Стельмаха. Висновок: "...книжка стала ще одним ...
662631
  Панкевич Ф.И. Капповский путь в Германии / Ф.И. Панкевич. – Москва, 1972. – 195 с.
662632
  Петров А.Г. Капрал / А.Г. Петров. – Иркутск, 1988. – 62с.
662633
  Василенко С.В. Капреллиды морей СССР и сопредельных вод / С.В. Василенко. – Ленинград, 1974. – 288с.
662634
  Аникин Андрей КаПриЗ вулкана и страна 03. По заповедникам Восточного Крыма // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 104-112 : фото
662635
  Кропивницкий Е.Л. Капризы подсознания / Е.Л. Кропивницкий. – М, 1990. – 108с.
662636
  Пестушко Валерий Капризы Тихого океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 53
662637
  Гойя Ф.Х. Капричос. Альбом / Ф.Х. Гойя. – Москва, 1969. – 3с.
662638
  Ямпольский И.М. Каприччи Н. Паганини / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1962. – 62 с.
662639
  Ільченко О.Є. Каприччо / О.Є. Ільченко. – Київ, 1969. – 663с.
662640
  Тешаєва Міла Капрі: як Бриджит Бардо : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-55 : Фото, карта
662641
   Капрійські сюжети : "італійська" проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка. – Київ : Факт, 2003. – 496 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-083-Х
662642
  Кондратов А.П. Капсулирование в полимерных пленках / А.П. Кондратов, А.Н. Громов, В.Н. Манин. – Москва : Химия, 1990. – 192 с.
662643
  Каныкин А.И. Капустин Яр: Новые стихи. / А.И. Каныкин. – Москва, 1989. – 222 с.
662644
  Корзов Ю.І. Капустін Володимир Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 265-266. – ISBN 978-966-02-6472-4
662645
   Капустін Володимир Олександрович (1909-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 184-185. – ISBN 978-966-439-754-1
662646
   Капустін Володимир Олександрович (1909-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 205. – ISBN 978-966-933-054-3
662647
  Богданов-Катьков Капустная белянка и меры борьбы с ней / Богданов-Катьков. – 2-е изд. – Москва-Петербург : Кооперативное издательство, 1922. – 20с. : С рис.
662648
  Богданов-Катьков Капустная совка и меры борьбы с ней : с 17 рис. и 1 цв. табл. в тексте / Н.Н. Богданов-Катьков ; Всероссийск. союз с.-х. кооперации "Сельскосоюз". – Изд. 2-е. – Петербург ; Москва : Кооперативное издательство, 1922. – 20 с. : ил., табл.
662649
  Янушевский В.Е. Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.) в Белорусской ССР. (Биология и особенности распространения) : Автореф... канд. биол.наук: / Янушевский В.Е.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Биол. фак. – Минск, 1966. – 25л.
662650
   Капустян Василь Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 39. – ISBN 966-8352-11-4
662651
  Перестюк М.О. Капустян Олексій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 268. – ISBN 978-966-02-6472-4
662652
   Капустян Олексій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 185. – ISBN 978-966-439-754-1
662653
   Капустян Олексій Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 138-139. – ISBN 978-966-439-757-2
662654
   Капустян Олексій Володимирович (1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 205. – ISBN 978-966-933-054-3
662655
  Курас І. Капустянський Іван Назарович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 433. – ISBN 966-642-207-7
662656
  Маршак С.Я. Капут / С.Я. Маршак. – Москва-Ленинград, 1947. – 80с.
662657
  Малапарте К. Капут : Роман / К. Малапарте. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 230с.
662658
  Прилипко О. Капут PROPAGANDAKOMPANIE // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 5


  Чому зазнають краху пропагандистські плани Кремля. Копіюючи головні прийоми Третього рейху й СРСР, російські фахівці відійшли від головного принципу успішної пропаганди, так званої селективної правди. Помилка російської пропаганди в тому, що вона ...
662659
  Суржик Л. Капутологія для всіх, або Наука - влада - бізнес: щука і рак? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  Фраза "Наука може почекати", що злетіла свого часу з вуст першого президента України, ось уже два десятиліття визначає ставлення влади до вітчизняної науки. Відбувся непоправний відплив інтелекту країни, занепала вітчизняна наука. Як запевняють ...
662660
   Капшивий Олексій (1935-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206. – ISBN 978-966-933-054-3
662661
  Самойленко В.Г. Капшивий Олексій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 270-271. – ISBN 978-966-02-6472-4
662662
   Капшивий Олексій Олексійович (1935-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 185. – ISBN 978-966-439-754-1
662663
  Бортник С.Ю. Кар (- кристалоподібне заглиблення у верхній частині схилу гори) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 271-272. – ISBN 978-966-02-6472-4
662664
  Федотюк П.К. Кар"єр : повісті / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 200 с.
662665
  Столбін О.П. Кар"єра : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1984. – 231 с.
662666
  Тарасов Валентин Кар"єра : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 118-154. – ISSN 0130-321Х
662667
  Брехт Б. Кар"єра Арутро Уї, яку можна було спинити / Б. Брехт. – К, 1978. – 183с.
662668
  Андрухович Ю. Кар"єра Володимира 3, яку ще можна спинити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 14
662669
  Герман Г.Ю. Кар"єра на державній службі: поняття та сутність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 97-102 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
662670
  Болотова В.О. Кар"єра науково-педагогічного складу університетів: проблема вимірювання / В.О. Болотова, Т.М. Байдак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 174-181. – ISSN 1999-5717


  Розглянуто політика трудової кар"єри як поступового просування по службовій дробинці, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов"язаних з діяльністю працівника. Зазначається, що кар"єра викладачів вищів має ...
662671
  Доленга-Мостович Кар"єра Никодима Дизми / Доленга-Мостович. – К, 1964. – 298с.
662672
  Доленга-Мостович Кар"єра Никодима Дизми / Доленга-Мостович. – Київ, 1968. – 311с.
662673
  Курмішева Н. Кар"єра педагога: професійне зростання чи становлення фахівця? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
662674
  Папакін Г. Кар"єра честолюбного німця на російській службі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 21


  Бургард Христофор фон Мініх - герцог український?
662675
  Березовська Л.І. Кар"єри особистості: теоретичні аспекти дослідження / Л.І. Березовська, А.А. Тангел // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 31-38. – ISSN 2311-8164
662676
  Бикова В. Кар"єрне зростання випускників вишу як показник якості отриманої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 4-11. – ISSN 2077-1827


  Розкрито питання кар"єрного зростання випускників вищого навчального закладу та особливості моніторингу кар"єри випускників як одного з напрямів роботи вишу.
662677
  Сахман В.А. Кар"єрне зростання як найефективніший інструмент нематеріального стимулювання на підприємстві // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 394-396. – ISBN 978-617-7069-02-6
662678
  Болотова В.О. Кар"єрне просування науково-педагогічних кадрів: соціологічний аналіз / В.О. Болотова, Т.М. Байдак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 214-218. – ISSN 2073-9591
662679
  Столярук Х.С. Кар"єрний консалтинг: становлення та розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 428-436. – ISSN 2222-4459
662680
  Гриньова В. Кар"єрні домагання молодого фахівця: роль університетів у формуванні їхньої адекватності / В. Гриньова, О. Резван // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 40-44. – ISSN 1562-529Х
662681
  Цвєтков А. Кар"єрні перипетії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 28-29
662682
  Колесник В. Кар"єрні терміни підготовки здобувачів вищої освіти в ад"юнктурі / В. Колесник, Р. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 142-149. – ISSN 2617-1775
662683
  Іконнікова М.В. Кар"єрозорієнтований підхід у професійній підготовці філологів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 107-110. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
662684
  Дзенс-Литовский Кара-Богаз-Гол / Дзенс-Литовский. – Ленинград : Недра, 1967. – 96с.
662685
   Кара-Богаз-Гол. – Москва : Знание, 1983. – 46с. – (Науки о Земле ; 10/1983)
662686
   Кара-Богаз-Гол вчера, сегодня, завтра. – Ашхабад, 1988. – 337 с.
662687
  Чарыев Б.Ч. Кара-Богах-Гол / Б.Ч. Чарыев. – Ашхабад, 1950. – 64с.
662688
  Паустовский К. Кара-Бугаз / К. Паустовский. – 3-е изд. – Москва, 1933. – 208 с.
662689
  Паустовский К. Кара-Бугаз / К. Паустовский. – Харьков ; Киев, 1933. – 239 с.
662690
  Паустовский К.Г. Кара-Бугаз / К.Г. Паустовский. – 4-е изд. – Москва, 1934. – 168 с.
662691
  Паустовский К.Г. Кара-Бугаз / К.Г. Паустовский. – 5-е изд. – Москва, 1937. – 156 с.
662692
  Паустовский К.Г. Кара-Бугаз / К.Г. Паустовский. – Москва, 1969. – 288 с.
662693
  Купченко В.П. Кара-Даг / В.П. Купченко. – Симферополь, 1968. – 64с.
662694
  Купченко В.П. Кара-Даг / В.П. Купченко. – 2-е изд. – Симферополь, 1976. – 81с.
662695
  Згуровская Л.Н. Кара-Даг. / Л.Н. Згуровская. – Симферополь, 1987. – 221с.
662696
  Галан Я.О. Кара / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1956. – 32с.
662697
  Бразов Л.П. Кара : повісті та оповідання / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 198 с.
662698
  Гудима А.Д. Кара без вини : роман / А.Д. Гудима. – Київ, 1993. – 281 с.
662699
  Фріс Л.П. Кара до покарання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
662700
  Володарская О. Кара Дон Жуана : [ роман ] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо, 2008. – 382с. – (Нет запретных тем). – ISBN 978-5-699-29499-2
662701
  Жирарден Э. де Кара женщины, или Отрава жизни = Le supplice d"une femme : Комедия в 3 д. / Соч. Э. Жирардена ; Пер. кн. Н. Енгалычева. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1866. – 55 с. – Экз. дефектный, отс. с. 55
662702
  Сюндюков І. Кара за правду про Росiю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 21


  Петро Чаадаєв та його "Філософічні листи" і "Апологія божевільного". Якщо вдумливо прочитати твори Чаадаєва, стає зрозумілим, чому цар Микола І з такою ненавистю поставився до їх автора.
662703
  Сюндюков І. Кара за правду про Росію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 21


  Петро Чаадаєва та його "Філософічні листи" і "Антологія божевільного".
662704
   Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. – М., 1927. – 304с.
662705
  Карагичева Л.З. Кара Караев / Л.З. Карагичева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 300 с.
662706
  Ибрагимова А.М. Кара Караев / А.М. Ибрагимова. – Баку, 1969. – 144 с.
662707
  Шумилин С. Кара с небес - дроны против танков // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 42-48


  Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе 2020 г. вызвал громадный всплеск интереса к боевым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которые начали восприниматься буквально символом войн будущего. Несомненно, многочисленные наводнившие информационное ...
662708
  Каримова А. Кара урман : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
662709
  Зеленский Святослав Карааны и яранги. Жилища народов мира. Народная стройка. 9 традиционных жилищ // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 38-43 : фото
662710
  Мирза-Адигезаль-Бек Карабаг-наме / Мирза-Адигезаль-Бек. – Баку, 1950. – 160с.
662711
  Верба Л.Г. Карабан В"ячеслав Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 272. – ISBN 978-966-02-6472-4
662712
   Карабан В"ячеслав Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 185-186. – ISBN 978-966-439-754-1
662713
   Карабан В"ячеслав Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 122. – ISBN 978-617-7530-19-9
662714
   Карабан В"ячеслав Іванович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206. – ISBN 978-966-933-054-3
662715
  Казьмирчук Г.Д. Карабанов Михайло Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 210. – ISBN 96966-8060-04-0
662716
  Казьмирчук М.Г. Карабанов Михайло Михайлович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 44 : фото
662717
  Коцур А.П. Карабанов Михайло Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 273. – ISBN 978-966-02-6472-4
662718
   Карабанов Михайло Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 186. – ISBN 978-966-439-754-1
662719
   Карабанов Михайло Михайлович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140-141. – ISBN 978-966-439-757-2
662720
   Карабанов Михайло Михайлович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206. – ISBN 978-966-933-054-3
662721
  Глебов Н.А. Карабарчик / Н.А. Глебов. – М.-Л., 1952. – 152с.
662722
  Глебов Н.А. Карабарчик / Н.А. Глебов. – М.-Л., 1953. – 128с.
662723
  Глебов Н.А. Карабарчик / Н.А. Глебов. – Свердловск, 1972. – 152с.
662724
  Глебов Н.А. Карабарчик. - Детство Викеши / Н.А. Глебов. – Курган, 1960. – 207с.
662725
  Камеристов Р. Карабах - дело тонкое // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 36 (688), 20.11.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
662726
  Райхель Ю. Карабах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 59). – С. 11


  Кремль зацікавлений у підвищенні температури заморожених конфліктів уздовж периметра своїх кордонів.
662727
  Гурунц Л.К. Карабах, край родной (карабахские тетради) / Л.К. Гурунц. – Москва, 1966. – 307с.
662728
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – М., 1947. – 244с.
662729
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – М., 1962. – 400с.
662730
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – Москва : Художественная литература, 1970. – 384с.
662731
  Гурунц Л.К. Карабахская поэма / Л.К. Гурунц. – М., 1973. – 518с.
662732
  Гурунц Л.К. Карабахские перекрёстки : дилогия / Л.К. Гурунц. – Москва : Советский писатель, 1981. – 399 с.
662733
  Швец Л. Карабахский тупик // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 38 (449), 25.09.2015. – С. 38-40. – ISSN 2075-7093


  Спустя двадцати лет после окончания горячей фазы азербайджано-армянской войны участились о ее возобновлении. Ложная тревога или предупреждение?
662734
  Соколов Б. Карабахська війна: чи будуть переможці? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 6
662735
  Самокиш І. Карабахський вертолітний інциндент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 3


  Знищення Мі - 24 не призведе до широкомасштабних бойових дій".
662736
  Ахмин Л.Н. Карабаш / Ахмин Л.Н. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1968. – 48 с.
662737
  Тарасов А.Ф. Карабиха / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1980. – 79с .
662738
   Карабиха. – Ярославль, 1991. – 221 с.
662739
  Суслов А. Карабиха. / А. Суслов. – М, 1948. – 90 с.
662740
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1959. – 112 с.
662741
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1961. – 122 с.
662742
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1964. – 101 с.
662743
  Тарасов А.Ф. Карабиха. / А.Ф. Тарасов. – Ярославль, 1972. – 80 с.
662744
  Андрусов Н.И., Курнаков Н.С., Лебединце А.А., Подкопаев Н.И., Шпиндлер И.Б. Карабугаз и его промышленное значение / [соч.] Н.И. Андрусова, Н.С. Курнакова, А.А. Лебединцева и др. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – 69 с. : табл., карт. – (Материалы для иучения естественных производительных сил России ; № 7)
662745
  Андрусов Н.И. Карабугазский залив : (отчет об исследованиях, произведенных в 1894 году, по поручению министра земледелия) // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 39 c. : ил.
662746
   Карабугазский химический комплекс. – Ташкент, 1933. – 87с.
662747
  Брыкина Г.А. Карабулак / Г.А. Брыкина. – М., 1974. – 128с.
662748
  Махов Александр Караваджо - первые суждения, легенды и мифы : очерк // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 5/6 (628/629). – С. 121-131. – ISSN 0132-2036
662749
   Караваджо и караваджисты : Каталог выставки. – Ленинград, 1973. – 30с.
662750
  Баранчеева И. Караваджо и Рим: юбилейные выставки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 62-85. – ISSN 1812-867Х


  Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610) - итал. художник, реформатор европейской живописи XVII века, один из крупнейших мастеров барокко. Один из первых применил манеру письма "кьяроскуро" - резкое противопоставление света и тени.
662751
  Водре Р. Караваджо между светом и тьмой / реферат статьи Р. Водре // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 2. – С. 137-143. – ISSN 0028-1263


  Микеланджело Меризи де Караваджо - итальян. художник, реформатор европейской живописи XVII в., один из крупнейших мастеров барокко. Один из первых применил манеру письма "кьяроскуро" - резкое противопоставление света и тени.
662752
  Короткий В.А. Караваєв Володимир Афанасійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 152. – ISBN 966-06-0393-2
662753
   Караваєв Володимир Опанасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 245. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
662754
  Радченко О.Г. Караваєв Володимир Опанасович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 277. – ISBN 978-966-02-6472-4
662755
  Левандовський О.О. Караваєв Володимир Опанасович (1811-1892 рр.) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 185. – ISBN 966-7270-35-1
662756
   Караваєв Володимир Опанасович (1811-1892) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 186. – ISBN 978-966-439-754-1
662757
   Караваєв Володимир Опанасович (1811-1892) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 206-207. – ISBN 978-966-933-054-3
662758
   Караваєв Володимир Опанасович (1811-1892) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 160-174. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
662759
  Солоухин В.А. Каравай заварного хлеба / В.А. Солоухин. – М, 1963. – 48с.
662760
  Солоухин В.А. Каравай заварного хлеба / В.А. Солоухин. – М, 1986. – 415с.
662761
  Позур В.К. Каравайко Григорій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 279. – ISBN 978-966-02-6472-4
662762
  Калимуллин Б. Караван-сарай в г. Оренбурге / Б. Калимуллин. – Москва, 1966. – 40 с.
662763
  Шток И.В. Караван / И.В. Шток. – М, 1958. – 102с.
662764
  Кондратюк М. Караван : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 125-126
662765
   Караван в горах. – М., 1988. – 277с.
662766
  Лангер Фред Караван в царство мертвых / Лангер Фред, Мекли Урс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 66-85 : Фото. – ISSN 1029-5828
662767
  Островер Л.И. Караван входит в город / Л.И. Островер. – М., 1940. – 296с.
662768
   Караван выходит на рассвете. – Алма-Ата, 1989. – 427с.
662769
  Моисеева К.М. Караван идет в пальмиру / К.М. Моисеева. – М, 1977. – 175с.
662770
  Алимжанов А. Караван идет к солнцу : повести / Ануар Алимжанов ; предисл. М. Ауэзова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 168 с.
662771
  Джумаев Н. Караван идет по звездам : повесть / Нариман Джумаев; авториз. пер. с туркм. А.Зырина. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 208 с.
662772
   Караван историй. – Москва. – ISSN 1560-4233
№ 1. – 2002
662773
   Караван историй. – Москва. – ISSN 1560-4233
№ 2. – 2002
662774
   Караван историй. – Москва. – ISSN 1560-4233
№ 3. – 2002
662775
   Караван историй. – Москва. – ISSN 1560-4233
№ 4. – 2002
662776
   Караван историй. – Москва. – ISSN 1560-4233
№ 5. – 2002
662777
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 6. – 2002
662778
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 7. – 2002
662779
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 8. – 2002
662780
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 9. – 2002
662781
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 10. – 2002
662782
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 11. – 2002
662783
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 12. – 2002
662784
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 1. – 2003
662785
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 2. – 2003
662786
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 3. – 2003
662787
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 4. – 2003
662788
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 5. – 2003
662789
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 6. – 2003
662790
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 7. – 2003
662791
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 8. – 2003
662792
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 9. – 2003
662793
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 10. – 2003
662794
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 11. – 2003
662795
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 12. – 2003
662796
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 1. – 2004
662797
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 2. – 2004
662798
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 3. – 2004
662799
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 4. – 2004
662800
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 5. – 2004
662801
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 6. – 2004
662802
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 7. – 2004
662803
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 8. – 2004
662804
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 9. – 2004
662805
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 10. – 2004
662806
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 11. – 2004
662807
   Караван историй. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-4233
№ 12. – 2004
662808
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1, январь. – 2017. – 120 с.
662809
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2, февраль. – 2017. – 120 с.
662810
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3, март. – 2017. – 120 с.
662811
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4, апрель. – 2017. – 120 с.
662812
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5, май. – 2017. – 120 с.
662813
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6/7, июнь - июль. – 2017. – 120 с.
662814
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8, август. – 2017. – 120 с.
662815
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9, сентябрь. – 2017. – 120 с.
662816
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10, октябрь. – 2017. – 120 с.
662817
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11, ноябрь. – 2017. – 120 с.
662818
   Караван историй / ООО "Караван-Медиа" ; гл. ред. Е. Светличная. – Киев : ООО "КАРАВАН-МЕДИА", 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12/1, декабрь 2017 - январь 2018. – 2017. – 120 с.
662819
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2004
662820
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2004
662821
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2004
662822
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2004
662823
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2004
662824
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2004
662825
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7. – 2004
662826
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8. – 2004
662827
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2004
662828
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2004
662829
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2004
662830
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2004
662831
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 1. – 2005
662832
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
662833
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 3. – 2005
662834
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
662835
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
662836
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
662837
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 7. – 2005
662838
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 8. – 2005
662839
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 9. – 2005
662840
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 10. – 2005
662841
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 11. – 2005
662842
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-
№ 12. – 2005
662843
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2006
662844
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2006
662845
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2006
662846
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2006
662847
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2006
662848
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2006
662849
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7. – 2006
662850
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8. – 2006
662851
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2006
662852
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2006
662853
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2006
662854
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2006
662855
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662856
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662857
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662858
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662859
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662860
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662861
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662862
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662863
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662864
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662865
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662866
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2007. – цена в комплекте с ж."Эксперт" и газ."Эксперт. Вещь"
662867
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2008
662868
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2008
662869
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2008
662870
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2008
662871
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2008
662872
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2008
662873
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7. – 2008
662874
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8. – 2008
662875
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2008
662876
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2008
662877
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2008
662878
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2008
662879
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2009
662880
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2009
662881
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2009
662882
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2009
662883
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2009
662884
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2009
662885
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7/8. – 2009
662886
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2009
662887
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2009
662888
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2009
662889
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2009
662890
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2010
662891
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2010
662892
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2010
662893
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2010
662894
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2010
662895
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2010
662896
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7/8. – 2010
662897
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2010
662898
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2010
662899
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2010
662900
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2010
662901
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2011
662902
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2011
662903
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2011
662904
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2011
662905
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2011
662906
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2011
662907
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7/8. – 2011
662908
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2011
662909
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2011
662910
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2011
662911
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2011
662912
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1 январь. – 2012
662913
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2 февраль. – 2012
662914
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3 март. – 2012
662915
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4 апрель. – 2012
662916
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5 май. – 2012
662917
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6 июнь. – 2012
662918
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7 июль. – 2012
662919
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8 август. – 2012
662920
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9 сентябрь. – 2012
662921
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10 октябрь. – 2012
662922
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11 ноябрь. – 2012
662923
   Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12 декабрь. – 2012
662924
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1, январь. – 2013
662925
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2, февраль. – 2013
662926
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3, март. – 2013
662927
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4, апрель. – 2013
662928
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5, май. – 2013
662929
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6, июнь. – 2013
662930
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7, июль. – 2013
662931
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8, август. – 2013
662932
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9, сентябрь. – 2013
662933
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10, октябрь. – 2013
662934
   Караван историй. Украина. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11, ноябрь. – 2013
662935
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во "Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12, декабрь. – 2013
662936
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 1. – 2014
662937
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 2. – 2014
662938
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 3. – 2014
662939
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 4. – 2014
662940
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 5. – 2014
662941
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 6. – 2014
662942
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 7. – 2014
662943
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 8. – 2014
662944
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 9. – 2014
662945
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 10. – 2014
662946
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 11. – 2014
662947
   Караван историй. Украина / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
№ 12. – 2014
662948
   Караван мудрости. – М., 1966. – 79с.
662949
   Караван мудрости. – М., 1980. – 47с.
662950
  Хомяков О.М. Караван мулов. / О.М. Хомяков. – Свердловск, 1964. – 132с.
662951
   Караван сказок : избр. араб. сказки и отдельные сказки В. Гауфа : для мл. и ср. шк. возраста. – Киев : Грайлык, 1994. – 296 с. – ISBN 5-8357-0073-3
662952
  Берестов Е.Е. Караван специального назначения : [об И.Г. Чучине] / Е.Е. Берестов, В.В. Мельников ; [худож. Г. Метченко]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 168 с. : ил. – (Стрела)
662953
  Белянинов А.С. Караван уходит вперед : кн. очерков / А.С. Белянинов. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1961. – 184 с. : ил.
662954
   Караван чудес. – Ташкент, 1981. – 253с.
662955
   Караван чудес. – Ташкент, 1984. – 253с.
662956
  Пеньковский Л.М. Караван. / Л.М. Пеньковский. – Ташкент, 1979. – 415с.
662957
  Муратов І.Л. Каравани : поезії 1963-1965 років / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1966. – 127 с.
662958
  Кочубей Юрій Каравани пригод: реальність життя і чудодійні сили : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
662959
  Лазуренко В.М. Каравани українського степу : Науково-популярне видання / В.М. Лазуренко, Ю.М. Вовкотруб. – 2-ге вид. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 92с. – (Джерела вічності). – ISBN 966-96421-2-4


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
662960
  Лазуренко М В. Каравани українського степу / М В. Лазуренко, Ю.М. Вовкотруб. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 76 с. – ISBN 966-96421-1-6


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
662961
  Романов А.В. Караванные тропы Ирана / А.В. Романов. – Москва, 1969. – 64с.
662962
  Різників О. Караванський лишається з нами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 6


  Святослав Йосипович Караванський — український мовознавець, поет, перекладач, журналіст, автор самвидаву. Багатолітній в""зень концтаборів СРСР 1944—1960, 1965—1979. Член ОУН.
662963
  Мосенко Л.Т. Караванський Святослав Йосипович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 280-281. – ISBN 978-966-02-6472-4
662964
  Іванов М. Караванський у столиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 13


  У Києві відбувся вечір під назвою "Караван іде" пам"яті видатного українця Святослава Караванського. Ведучим вечора був головний редактор "Всесвіту" Дмитро Дроздовський". Згадується виступ доцента Інституту філології Київського національного ...
662965
  Капутикян С. Караваны ещё в пути / С. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1969. – 360 с.
662966
  Капутикян С.Б. Караваны ещё в пути : роман / С.Б. Капутикян. – Ереван, 1970. – 254 с.
662967
  Штюренберг Михаэль Караваны идут в соленый ад = Мир пустынь : Сахара // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 104-108 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
662968
  Грунин Михаил Караваны нас обходят стороной : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 29-31
662969
  Икрамов К.А. Караваны уходят-пути остаются / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1961. – 132с.
662970
  Икрамов К.А. Караваны уходят... / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1976. – 424с.
662971
  Штюренберг Михаэль Караваны ХХІ века : Ковчег на колесах // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
662972
  Роскин А. Караваны, дороги, колосья / А. Роскин. – М., 1932. – 240с.
662973
  Пархомов М.Н. Караваны. : повесть / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 191 с.
662974
  Пархомов М.Н. Караваны. / М.Н. Пархомов. – М., 1951. – 215с.
662975
  Лиелайс А. Каравели виходять в океан / А. Лиелайс. – Київ : Веселка, 1971. – 248с.
662976
  Лиелайс А. Каравеллы выходят в океан / А. Лиелайс. – Рига, 1969. – 287с.
662977
  Саруева А.Ф. Карагана : стихи / Александра Саруева ; авториз. пер. с алт. Г.Володина. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1975. – 63 с.
662978
  Парипса М. Караганда - духовно-релігійний центр українців Казахстану // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 6-7
662979
  Хавин А.Ф. Караганда - третья угольная база СССР / А.Ф. Хавин. – Москва-Ленинград, 1951. – 204с.
662980
  Бараг Т.Я. Караганда / Бараг Т.Я. – Москва : Госиздатархитектуры и грабостроительства, 1950. – 35 с. – (Архитектура городов СССР)
662981
  Мустафин Г. Караганда : роман / Г. Мустафин. – Москва : Советский писатель, 1953. – 484 с.
662982
  Мустафин Г. Караганда : роман / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. К.Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1957. – 431 с.
662983
  Мустафин Г. Караганда : роман / Габиден Мустафин ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 416 с.
662984
   Караганда. – Алма-Ата, 1989. – 1989с.
662985
  Попов Ю.Г. Караганда в судьбах художников: В.А. Эйферта, Р.А. Граббе, Г.Э. Фогелера : данная кн. издана в рамках науч.-просвет. проекта "Карлаг" "Память во имя будущего" / Попов Ю.Г. ; авт. идеи Дулатбеков Н.О. – Караганды : Болашак-Баспа, 2012. – 147, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-273-146-0
662986
   Караганда. Карагандинская область. – Алма-Ата, 1986. – 608 с.
662987
  Пичугин Н.А. Карагандинские очерки / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1949. – 99с.
662988
   Карагандинский государственный технический университет: история становления и развития (к 50-летию КарГТУ). – Алматы : Эверо, 2003. – 595с. – ISBN 9965-606-71-4
662989
   Карагандинский государственный университет : Сборник научных трудов по гуманитарным наукам. – Караганда, 1974. – 377с.
662990
   Карагандинский угольный бассейн. – М, 1962. – 368с.
662991
  Козлечков Г.А. Караганники Северной и Центральной Киргизии и перспективы их использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козлечков Г.А.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 18л.
662992
  Вернигорова Ю.В. Караганский и конкский региоярусы Восточного Паратетиса: вопросы их объема и стратиграфической самостоятельности // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-47 : рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0367-4290
662993
  Туранли Ф.Г. Карагічев Борис Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 281. – ISBN 978-966-02-6472-4
662994
   Карагодова Олена Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 186. – ISBN 978-966-439-754-1
662995
   Карадаг - 2009 : сборник науч. трудjd, посвящ. 95-летию Карадагской науч. станции и 30-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины / НАН Украины ; Карадагский природный заповедник ; [ редкол.: Гаевская А.А. (гл. ред.), Морозова А.Л., Акимов И.А. и др. ]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 572 с. – ISBN 978-966-02-5336-0
662996
   Карадаг : Научно-популярные очерки. – Киев : АН УССР, 1959. – 108с.
662997
  Слудский А.Ф. Карадаг (в Крыму), его естественноисторическое значение, научная и промышленная будущность : Доклад, прочитанный в годичном общем собрании Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х.С. Леденцова 2 декабря 1912 г. / А.Ф. Слудский. – Москва : Тип. "Русская печатня", 1913. – 16 с.
662998
  Дидух Я.П. Карадагский государственный заповедник. Растительный мир : растительный мир / Я.П. Дидух, Шеляг-Сосонко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 150 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 148-150
662999
  Роман Караджале / Роман, , Йон. – Бухарест. – 356с.
663000
  Константиновский И.Д. Караджале / Илья Константиновский. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 288 с. : портр. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; Вып. 3 ; (479))
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,