Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
662001
  Корпанюк М. "Історія давньої руської словесності" Михайла Максимовича та її місце в національній літературознавчій думці // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 72-88. – ISBN 966-8547-39-X
662002
  Терещенко Ю. "Історія доводить, що національне визволення можливе лише тоді, коли ти здобуваєш власну державу" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29-30 вересня (№ 173/174). – С. 10-11
662003
  Лескі Албін [Історія давньогрецької літератури / Лескі Албін; Перекл. А.Г.Цопанакіса. – 5е вид. – Салоніки : Брати Кіріакіді, 1990. – 1256 с. – Видання грецькою мовою
662004
  Масторакі Д. [Історія з глибин / Дзені Масторакі. – 2-е вид. – Афіни : Кедрос, 1986. – 49, [2] с. – На тит. арк.: 1983 р. - Видання новогрецькою мовою
662005
  Питльована Л.Ю. Історія британського часопису "Панч" (1841-2002): феномен популярності // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 234-248
662006
  Доріченко В.О. Історія будівель, розташованих і північній частині охоронної зони Києво-Печерської лаври (VIII - початок XX ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, В.В. Ластовський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 19-22
662007
  Лівшіц Ю. Історія будівництва та відтворення палацу Розумовського в Батурині // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2004. – Число 2. – С. 51-70
662008
  Казьмирчук Г.Д. Історія будівництва та реконструкції храму Пресвятої Богородиці в селі Кальнику / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 39-47. – ISBN 978-966-581-772-1
662009
  Кравченко Н. Історія бурштину: стан дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 19-22. – ISBN 978-966-171-783-9
662010
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2-х ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець ; Мін-во освіти і науки України ; Житомирськ. інженерно-технологічн. ін-т. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – ISBN 966-683-012-4
Ч. 1. – 2001. – 512 с.
662011
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2-х ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець ; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – ISBN 966-683-001-9
Ч. 2. – 2001. – 512 с.
662012
  Остап"юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : Навч. посібник / М.Я. Остап"юк, М.Р. Лучко, Й.О. Даньків. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-85-1
662013
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : [в 2-х ч.] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-012-4
Ч. 1. – 2008. – 512 с.
662014
  Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : [в 2-х ч.] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-001-9
Ч. 2. – 2008. – 512 с.
662015
  Остап"юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / М.Я. Остап"юк, М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 278с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-526-5
662016
   Історія бухгалтерського обліку : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.]: Т.М. Ковальчук, А.А. Михалків. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 539, [1] с. : іл., табл., портр. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 522-526. – ISBN 978-617-7611-60-7
662017
  Орищина М. Історія в архітектурі / М. Орищина, О. Скільська, Ю. Карманська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 12


  "Настінний літопис" Кирилівської церкви вивчали літньошколярі "Дня" під час екскурсії у стародавньому храмі.
662018
  Донець О. Історія в гаслах = Український плакат 80-х - 90-х рр. ХХ ст. (за матеріалами НБУВ) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 97-99. – ISSN 0130-1799
662019
  Геродот Історія в дев"яти книгах / Геродот; АН України, Ін-т археології ; ред. кол.: П.П. Толочко (відп.ред.) та ін. – Київ : Наукова думка, 1993. – 575 с. – ISBN 5-12-004040-3
662020
  Кузнець Т.В. Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 13-19. – ISSN 2076-1554
662021
  Петасюк О.І. Історія в інформаційній цивілізації : [слов.-довідник : містить 167 найбільш уживаних термінів / О.І. Петасюк]. – Київ : [б. в.], 2022. – 41, [1] с. – Кн. описана за обкл. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 38-41
662022
  Колісниченко Ю.Я. Історія в нашому домі. / Ю.Я. Колісниченко. – К., 1967. – 107с.
662023
  Гончарова Є. Історія в об"єктиві аматора. Як плівки вояка Вермахту та світлини українського селянина відкривають минуле Донеччини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 47 (731) , 26.11-2.12.2021. – С. 63-65. – ISSN 1996-1561


  Попит на занурення в минуле часто виникає тоді, коли відповідей на болючі питання вимагають поточні події. Так сталося й на Донбасі, де російсько-українська війна спричинила зміни в масовій свідомості, зокрема в тому, що стосується більшості історичних ...
662024
  Грицак Я. Історія в особах: до формування історичної пам"яті в Україні, 1991-2011 // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 231-250. – ISBN 978-966-02-6839-5
662025
  Чорногуз О. Історія в пісні. Роздуми навіяні творами Миколи Гоголя і новою книгою Вадима Пепи // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 72). – С. 11


  В конференц-залі Національної спілки письменників України відбулася презентація книжки Вадима Пепи "Перед очима істини". У своєму історично-науково-публіцистичному екскурсі Вадим Іванович розповідає про витоки і древність української мови. В ...
662026
  Радишевський Р. Історія в площині наративу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 593-600. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Згадується історичний роман Ю. Косач "Володарка Понтиди" (1987).
662027
  Гон А. Історія в поезії англо-американського модернізму // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 55-64. – ISBN 978-966-359-360-9
662028
  Карпова О. Історія в прозі В. Шевчука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 65-74
662029
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (149), січень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662030
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (150), лютий. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662031
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (151), березень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662032
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (152), квітень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662033
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (153), травень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662034
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (154), червень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662035
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (156), липень-серпень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662036
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (154), вересень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662037
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (158), жовтень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662038
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (159), листопад. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662039
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (160), грудень. – 2014. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662040
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2 (161/162), січень - лютий. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662041
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (163), березень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662042
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (164), квітень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662043
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (165), травень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662044
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (166), червень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662045
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (167/168). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662046
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (169). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі"
662047
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (170). – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
662048
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (171), листопад. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
662049
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (172), грудень. – 2015. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. - "Історія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
662050
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (197), січень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662051
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / приємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (198), лютий 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662052
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (199), березень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662053
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (200), квітень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662054
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (201), травень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662055
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (202), червень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662056
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (204), липень - серпень. – 2018. – 56 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662057
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (205), вересень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662058
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (206), жовтень 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662059
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (207), листопад 2018. – 2018. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662060
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (208), грудень 2018. – 2018. – 48 с., [1] арк. кольор. фот. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662061
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2 (210), січень - лютий 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662062
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (211), березень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662063
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (212), квітень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662064
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (213), травень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662065
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (214), червень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662066
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (215/216), липень - серпень. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662067
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (217), вересень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662068
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (218), жовтень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662069
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (219), листопад 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662070
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (220), грудень 2019. – 2019. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662071
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (221), січень - лютий 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662072
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (222), березень - квітень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662073
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (223), травень - червень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662074
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (223), липень - серпень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662075
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (224), вересень - жовтень 2020. – 2020. – 56 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662076
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (224), листопад - грудень 2020. – 2020. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662077
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (225), січень - лютий 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662078
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (226), березень - квітень 2021. – 2021. – 48 c. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662079
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (227), травень - червень 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662080
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (228), липень - серпень 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662081
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (229), вересень - жовтень 2021. – 2021. – 52 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662082
   Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (230), листопад - грудень 2021. – 2021. – 48 с. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України", до січня 2014 р. "Історія в сучасній школі"
662083
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
662084
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662085
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662086
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662087
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5/6. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662088
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662089
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662090
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2005. – На обкладинці журналу назв -"Історія"
662091
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2005
662092
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11/12. – 2005
662093
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2006
662094
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2006
662095
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2006
662096
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2006
662097
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5/6. – 2006
662098
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2006
662099
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9/10. – 2006
662100
   Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11/12. – 2006
662101
  Пастушенко Історія в сучасній українській школі: погляди несторонніх/ / упоряд. Р. Пастушенко // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 64-76.
662102
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (125). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662103
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (126). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662104
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (127). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662105
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (128). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662106
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (129). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662107
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (130). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662108
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (132). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662109
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (133). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662110
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (134). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662111
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 (136). – 2012. – до січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662112
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (137), січень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662113
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (138), лютий. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662114
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (139), березень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662115
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (140), квітень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662116
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (141), травень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662117
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (142), червень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662118
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (144), липень-серпень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662119
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (145), вересень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662120
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (146), жовтень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662121
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (147), листопад. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662122
   Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство ;"Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (148), грудень. – 2013. – До січня 2012 р. виходив під назвою "Історія в школах України"
662123
   Історія в термінах і поняттях : довідник / [В.Ф. Колесник та ін. ; за заг. ред. Т.В. Орлової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 730, [1] с. – Відомості про авт. розміщено на звороті тит. арк. та в копірайті. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2911-60-2
662124
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1996
662125
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1996
662126
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1997
662127
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1997
662128
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1997
662129
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1997
662130
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1998
662131
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1998
662132
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1998
662133
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1998
662134
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 1999
662135
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 1999
662136
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 1999
662137
   Історія в школах України. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 1999
662138
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2000
662139
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000
662140
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000
662141
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000
662142
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2001
662143
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001
662144
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001
662145
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2001
662146
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2001
662147
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2001
662148
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
662149
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
662150
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
662151
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
662152
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
662153
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2002
662154
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003
662155
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003
662156
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003
662157
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003
662158
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003
662159
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2003
662160
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004
662161
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004
662162
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2004
662163
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2004
662164
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004
662165
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004
662166
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2004
662167
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2004
662168
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9/10. – 2004
662169
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
662170
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
662171
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
662172
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
662173
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2005
662174
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
662175
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2005
662176
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2005
662177
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2005
662178
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2005
662179
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
662180
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
662181
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
662182
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
662183
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
662184
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
662185
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2006
662186
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2006
662187
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2006
662188
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2006
662189
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
662190
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
662191
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
662192
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
662193
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2007
662194
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2007
662195
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7. – 2007
662196
   Історія в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 8. – 2007
662197
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9/10. – 2007
662198
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
662199
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
662200
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
662201
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
662202
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2008
662203
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2008
662204
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8. – 2008
662205
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2008
662206
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2008
662207
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12. – 2008
662208
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1/2. – 2009
662209
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (91). – 2009
662210
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (92). – 2009
662211
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (93). – 2009
662212
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (94). – 2009
662213
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8 (95/96). – 2009
662214
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9 (97). – 2009
662215
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (98). – 2009
662216
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11 (99). – 2009
662217
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 12 (100). – 2009
662218
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
662219
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
662220
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
662221
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
662222
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2010
662223
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 7/8. – 2010
662224
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 9. – 2010
662225
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10. – 2010
662226
   Історія в школах України : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 : Нові навчальні програми для 11-річної школи. – 2010
662227
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1(113). – 2011
662228
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2/3 (114/115). – 2011
662229
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (116). – 2011
662230
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (117). – 2011
662231
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (118). – 2011
662232
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
№ 7/8 (119/120). – 2011
662233
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1995-
№ 9 (121). – 2011
662234
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 10 (122). – 2011
662235
   Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 11/12 (124). – 2011
662236
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1996
662237
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1996
662238
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1996
662239
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1997
662240
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1997
662241
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 1997
662242
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 1997
662243
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 1997
662244
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1997
662245
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10/11. – 1997
662246
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 1998
662247
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 1998
662248
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1998
662249
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 1998
662250
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 1998
662251
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 1998
662252
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 1998
662253
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 1998
662254
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 1998
662255
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 1998
662256
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1/2. – 1999
662257
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 1999
662258
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 1999
662259
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 1999
662260
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 1999
662261
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 1999
662262
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8/9. – 1999
662263
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 1999
662264
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 1999
662265
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 1999
662266
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2000
662267
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2000
662268
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2000
662269
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2000
662270
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2000
662271
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2000
662272
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2000
662273
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2000
662274
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2000
662275
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2000
662276
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2001
662277
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2001
662278
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3/4. – 2001
662279
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2001
662280
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2001
662281
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2001
662282
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2001
662283
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2001
662284
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2001
662285
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2001
662286
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2002
662287
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2002
662288
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2002
662289
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2002
662290
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2002
662291
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2002
662292
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2002
662293
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2002
662294
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2002
662295
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2002
662296
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2003
662297
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2003
662298
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2003
662299
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2003
662300
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2003
662301
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7. – 2003
662302
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 8. – 2003
662303
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2003
662304
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2003
662305
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2003
662306
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2004
662307
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2004
662308
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2004
662309
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2004
662310
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5/6. – 2004
662311
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2004
662312
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2004
662313
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2004
662314
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2004
662315
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2005
662316
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2005
662317
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3/4. – 2005
662318
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2005
662319
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2005
662320
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2005
662321
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2005
662322
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2005
662323
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2005
662324
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2006
662325
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2006
662326
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2006
662327
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 4. – 2006
662328
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2006
662329
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2006
662330
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2006
662331
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2006
662332
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2006
662333
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11. – 2006
662334
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 12. – 2006
662335
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 1. – 2007
662336
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 2. – 2007
662337
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 3. – 2007
662338
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 5. – 2007
662339
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 6. – 2007
662340
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 7/8. – 2007
662341
   Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 9. – 2007
662342
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 10. – 2007
662343
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – Київ
№ 11/12. – 2007
662344
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2008
662345
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2008
662346
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2008
662347
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2008
662348
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2008
662349
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2008
662350
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2008
662351
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2008
662352
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2008
662353
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1/2. – 2009
662354
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2009
662355
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2009
662356
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2009
662357
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2009
662358
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2009
662359
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2009
662360
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2009
662361
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2010
662362
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2010
662363
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2010
662364
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2010
662365
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2010
662366
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2010
662367
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2010
662368
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2010
662369
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2010
662370
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2011
662371
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2011
662372
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2011
662373
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2011
662374
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2011
662375
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2011
662376
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2011
662377
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2011
662378
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2011
662379
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2012
662380
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2012
662381
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2012
662382
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4. – 2012
662383
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 5/6. – 2012
662384
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2012
662385
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2012
662386
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2012
662387
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2012
662388
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1. – 2013
662389
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 2. – 2013
662390
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2013
662391
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 4/5. – 2013
662392
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 6. – 2013
662393
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 7/8. – 2013
662394
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 9. – 2013
662395
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 10. – 2013
662396
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
№ 11/12. – 2013
662397
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 1/2. – 2014
662398
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
№ 3. – 2014
662399
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 1/2, січень - лютий. – 2015
662400
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 3/4, березень - квітень. – 2015
662401
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 5/6, травень - червень. – 2015
662402
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 7/8, липень - серпень. – 2015
662403
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2015. – 48 с.
662404
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
№ 11/12, листопад - грудень. – 2015. – 48 с.
662405
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ
№ 1, січень. – 2018. – 36 с.
662406
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 2/3, лютий - березень. – 2018. – 49 с.
662407
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 4/5, квітень - травень. – 2018. – 49 с.
662408
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 6/7 ,червень - липень. – 2018. – 49 с.
662409
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 8/9, серпень - вересень. – 2018. – 49 с.
662410
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 10/12, жовтень - грудень. – 2018. – 65 с.
662411
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : Редакція журналу "Історія в школі"
№ 1/2, січень - лютий. – 2019. – 48 с.
662412
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : Редакція журналу "Історія в школі"
№ 3/4, березень - квітень. – 2019. – 49 с.
662413
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 5/6, травень - червень. – 2019. – 49 с.
662414
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 7/8, липень - серпень. – 2019. – 49 с.
662415
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2019. – 49 с.
662416
   Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ : [б. в.]
№ 11/12, листопад - грудень. – 2019. – 49 с.
662417
  Кавун Л. Історія ВАПЛІТЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – Бібліогр.: с. 26, Літ.:27 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено генезис і діяльність ВАПЛІТЕ в літературному контексті 20-х рр. ХХ ст. Проаналізовано причини саморозпуску літгрупи.
662418
  Хіхлач Б. Історія василіанських монастирів на Брацлавщині XVIII – першої третини XIX ст. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 250-271. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Про історію василіанських монастирів на Брацлавщині у 18 – I третині 19 ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел досліджено час і обставини появи василіанських обителів в регіоні, встановлено їх матеріальний стан, з’ясовано роль ...
662419
   Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – 346, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажчики: с. 332-346. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97201-0-8
662420
  Савчук М. Історія Великого Ключева / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант. – ISBN 978-617-7496-31-0
Т. 1 : Прадавня історія (IV тисячоліття до н.е. - 1772 рік). – 2018. – 203, [1] с., XVI с. фот. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1723438 напис: Примірник № 145. Власник: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. З повагою автор. Підпис.
662421
  Савчук М. Історія Великого Ключева / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант. – ISBN 978-617-7970-21-6
Т. 2 : Період Австро-Угорщини. ЗУНР (1772 рік - 1919 рік). – 2020. – 199, [1] с., [20] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
662422
  Патриляк І. Історія великого непокарання злочину // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 126-147. – ISSN 0042-9422
662423
  Литвин В. Історія взаємодії гілок влади в Україні // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 23-46.
662424
  Гоманюк О. Історія взаємодії установ виконання покарань з іншими органами щодо запобігання ухиленню від відбування покарання на землях України у складі Російської імперії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 116-124
662425
  Капустін К.М. Історія вивчення археологічних пам"яток Правобережжя Київської землі середини XIII - XIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 119-131. – ISSN 0235-3490
662426
  Ревякіна С.П. Історія вивчення голодомору на сумщині (проблеми і перспективи) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 515-516
662427
  Ревякіна С. Історія вивчення голодомору на Сумщині (проблеми і перспективи) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 258
662428
  Салюк М.Р. Історія вивчення грунтів Закарпаття / М.Р. Салюк, М.М. Микита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 63-71. – ISSN 0868-6939


  У статті здійснений історіографічний аналіз праць, які присвяченні вивчення ґрунтового покриву на території Закарпатської області. Проаналізовано праці зарубіжних та вітчизняних вчених, котрі займались розробкою цієї тематики. Доповнено періодику ...
662429
  Сініціна Л.В. Історія вивчення й поширення Ginkgo biloba L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено історичні відмінності та дані про поширення Ginkgo biloba L. Стаття є спробою узагальнення сучасних матеріалів про поширення Ginkgo biloba L. у садах і парках України.
662430
  Щербань М.І. Історія вивчення клімату Києва // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 35-36
662431
  Істомін О.В. Історія вивчення логики в Україні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.130-132
662432
  Ліфантій О.В. Історія вивчення міток на бронзових наконечниках стріл скіфської доби // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 46-50
662433
  Тарнавський М.С. Історія вивчення найвизначніших сакральних споруд давнього Галича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 81-86
662434
  Новак В.В. Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 184-190. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457


  Орнітологічні дослідження професорів Київського університету Святого Володимира - А.Л.Анджейовського та К.Ф. Кесслера.
662435
  Вдовенко М.В. Історія вивчення палеозойських форамініфер України та їх значення для стратиграфії // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-64. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
662436
  Кухар В. Історія вивчення поняття "неформальна субкультура" як підсистема субкультури // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 206-215
662437
  Єфименко О.Є. Історія вивчення поняття мовної картини світу в XIX – першій половині XX століття // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 38-46


  У статті досліджується історія вивчення поняття мовної картини світу від 19 ст., від досліджень нім. вченого В. Гумбольдта, до першої половини 20 ст., до досліджень Л.С. Виготського. Розглядається нерозривність дослідження поняття з точки зору ...
662438
  Гаврилюк Н. Історія вивчення постаті Олександра Дорошкевича як методиста // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 13-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 33). – ISSN 2309-1517
662439
  Карабінюк М. Історія вивчення природних територіальних комплексів субальпійського і альпійського високогір"я ландшафту Чорногора / М. Карабінюк, А. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 32-40. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
662440
  Колтачихіна О.Ю. Історія вивчення про всесвіт у дослідженнях В.І. Вернадського (90-і рр. XIX ст. -30і рр. XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 4 (28). – С. 2-9. – ISSN 2077-9496
662441
   Історія вивчення рельєфу та антропогенового покриву східної частини південного Полісся / Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв, В.М. Чмихал, Г.П. Хворова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 44-52. – Бібліогр.: 58 назв
662442
  Заморій П.К. Історія вивчення рельєфу та четвертинних відкладів УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-29
662443
  Мінарченко В.М. Історія вивчення ресурсів лікарських рослин Українських Карпат / В.М. Мінарченко, І.Е. Повлів // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 444-449. – ISBN 978-966-2303-13-1
662444
  Чумак Н.М. Історія вивчення розвитку рослинного покриву Передкарпаття в голоцені на основі палінологічного аналізу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 103-108. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
662445
  Вертієнко Г.В. Історія вивчення семантики сахнівської пластини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
662446
  Смолінська М.О. Історія вивчення та використання видів родини Лілійних (Liliaceae Juss.) / М.О. Смолінська, В.І. Королюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані з історії вивчення та використання представників родини лілійних, а також інтродукції їх в Ботанічному саду Чернівецького державного університету.
662447
  Волошин І. Історія вивчення та поширення кислотних опадів у світі та Україні / І. Волошин, О. Собечко // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 59-68
662448
  Микитюк О.Р. Історія вивчення та самобутність української фонетики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 171-176
662449
  Сердега Р.Л. Історія вивчення та систематизації народних повір"їв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 72-78. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
662450
  Халимоненко Г.І. Історія вивчення тюркізмів у слов"янських мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки в дослідженні проблеми Turco-Slavica у XIX - XX ст.
662451
  Коваль-Фучило Історія вивчення усних спогадів: позиція Максима Рильського і сучасні підходи // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 112-117. – ISSN 2664-4282
662452
  Данилюк К.М. Історія вивчення флори крайових і зовнішніх Ґорґан // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 237-246. – ISSN 1996-4536


  Виконано ретроспективний аналіз історії дослідження флори судинних рослин Крайових і Зовнішніх Ґорґан зі середини ХІХ століття до наших днів. У публікації взято до уваги літературні джерела та дані гербаріїв Львівського національного університету ім. ...
662453
   Історія вивчення цукрового діабету в дзеркалі нумізматики / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, К.В. Лівенцова, С.М. Верзілов // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. Паньків В.І.; редкол.: Бобирьова Л.Є., Большова О.В., Бондаренко В.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 88-93. – ISSN 2224-0721


  Згадується український вчений, медик В.В. Підвисоцький. - С. 89 (малюнок 68, 69).
662454
  Тимошик М.С. Історія видавничої справи : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 496с. – ISBN 966-7821-10-2
662455
  Тимошик М.С. Історія видавничої справи : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навч. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Микола Тимошик. – 2-е вид., виправл. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 496с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – ISBN 978-966-7821-43-2
662456
  Харитоненко О.І. Історія видавничої справи в шкільних підручниках кінця XIX - початку XX століть // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 48-50


  У статті проаналізовано матеріали з історії видавничої справи, вміщені в шкільних підручниках кінця XIX - початку XX ст. Materials from the history of publishing, which were presented in school textbooks in the late XIX - early XX centuries, have been ...
662457
  Ножак О.З. Історія видавничої справи на Буковині другої половини ХIХ - початку XX століть у дзеркалі публікацій "Літературно-наукового вісника" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C.


  У статті проаналізовано висвітлення історії видавничої справи в Чернівцях на шпальтах "Літературно-наукового вісника" (1898-1918 рр.). Виявлено й обгрунтовано неповність бібліографічних описів у журналі, доведено роль часопису в розвитку видавничої ...
662458
  Гребенюк А.В. Історія видавничої справи на сторінках журналу "Дукля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 162-164


  У статті вивчено літературну діяльність письменників і громадських діячів Пряшівщини, зроблено огляд деяких статей журналу "Дукля", що вийшли в 90-х рр. XX ст. - 2007 р. The article researches literary activity of writers and public figures of ...
662459
  Скленар І.М. Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 189, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-189 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-10-0110-7
662460
  Шаповал А. Історія видання збірника на пошану академіка О.І. Соболевського у світлі листування В.М. Перетца // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 466-484. – ISSN 2224-9516
662461
  Кушнір О. Історія видання покажчика "Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 29. – ISSN 2518-7341
662462
  Козименко Т.М. Історія викладання дисципліни "Гомеопатія" у Київському медичному університеті // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 79-80
662463
  Подоляк М. Історія викладання іноземної мови на ветеринарному факультеті у Львові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 126-131. – ISSN 2308-4634
662464
  Піонтковська Т.В. Історія викладання логіки в Замойській академії // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85-87
662465
  Горак Я. Історія викладання музично-теоретичних дисциплін у вищому музичному інституті у Львові (1903-1939) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 27-39. – ISSN 2224-0926
662466
  Збаржевецький О. Історія викладання римського права в Київському університеті Святого Володимира (1834-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-80. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти історії викладання римського права в Київському університету Св. Володимира (1834-1919). The article considers the analisis of the main aspect in the history of teaching the Roman law in Kiev University of st. Volodimir ...
662467
  Сидоренко М. Історія викладання філософії на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету на початку XXI століття (2001-2017рр.) / М. Сидоренко, І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 28-32. – ISSN 2311-9896


  "Метою розвідки є популяризація філософії у вищому навчальному закладі та розкриття історичних віх розвитку викладання дисципліни "Філософія". У цьому контексті, важливим завданням постає висвітлення наукових та навчально-методичних досягнень з ...
662468
  Синиця А. Історія викладання філософії у Львівському університеті (XVII - перша половина XX ст.) // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 68-82
662469
  Кульбіда Л.С. Історія використання агроландшафтів Середнього Побужжя // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 54-58. – ISSN 0868-6939


  Інтенсивне та різнобічне господарське освоєння природних ресурсів Середнього Побужжя призвело до формування нових, своєрідних антропогенних ландшафтів. У процесі заселення відбувається відкриття і дослідження території Вінниччини, утворення ...
662470
  Волошинова Л.В. Історія використання аудіовізуального методу // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 20-20
662471
  Іванов В.Ф. Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена історії використання методу контент-аналізу в ХХ ст. The article deals with the history of use of the method of content analysis in the twentieth century. Статья посвящена истории использования метода контент-анализа в ХХ ст.
662472
  Огаренко Ю.В. Історія винвкнення і проблеми використання деяких оперативно-розшукових термінів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 147-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
662473
  Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 11 пунктів
662474
  Грищенко Ю. Історія виникнення болгарської громади України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 227-231. – ISBN 978-966-171-793-9
662475
  Грицюк О. Історія виникнення вуличного малярства та його поширення в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 433-436. – ISBN 978-966-171-783-0
662476
  Обіход Т.В. Історія виникнення і еволюції права і подолання проблем правозастосування в Україні як гарантія її успіху // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2219-5521
662477
  Мельник Н. Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 507-518. – ISSN 1684-906Х
662478
  Венедіктова І.В. Історія виникнення і становлення інституту речових прав на чуже майно // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 76-80. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
662479
  Тер-Степанян Історія виникнення і становлення режиму найбільшого сприяння у міжнародному публічному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 599-605. – ISSN 1563-3349
662480
  Тригуб Є.О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 279-286. – ISSN 1563-3349
662481
  Лукашенко Віктор Історія виникнення комунікативного підходу. Основні тези. Моделі комунікативної компетенції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 187-190. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається виникнення та еволюція поняття "комуніктивна компетенція". Пояснюються причини застаріння терміна "мовна компетенція". Розглянуто декілька аспектів і компонентів комунікативної компетенції та різні погляди на її структуру як ...
662482
  Ареф"єва О.В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 165-172
662483
  Шульга О. Історія виникнення міста Ірпеня та роль освіти в його розвитку // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 34-38
662484
  Тиский М.Г. Історія виникнення Народного Руху України на Волині / М.Г. Тиский. – Луцьк : Ініціал, 2001. – 256с. – ISBN 966-7501-08-6
662485
  Шкарупа К.В. Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 252-259. – ISSN 2523-4552
662486
  Непомящих В.Ю. Історія виникнення підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 9-20. – ISSN 2072-8670
662487
  Шорохова Ю.С. Історія виникнення податку на прибуток підприємств на теренах України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 112-118. – ISSN 2224-9281
662488
  Гудзь Д.С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
662489
  Німко О.Б. Історія виникнення реадмісії та аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання реадмісії / О.Б. Німко, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 86-91. – ISSN 2219-5521
662490
  Клюковський Д. Історія виникнення Свідків Єгови (засновник та наступні керівники організації) // Богословська думка в Україні : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 2. – С. 70-77. – ISSN 2707-2363
662491
  Луценко Є.В. Історія виникнення статистики / Є.В. Луценко, Т.Ю. Фурман // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 34-35. – ISBN 978-966-2188-72-1
662492
  Навроцький В.В. Історія виникнення та генезис субсидіарного захисту шукачів притулку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
662493
  Горденко С. Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 225-230. – ISSN 2518-7732
662494
  Ладиженський М.Г. Історія виникнення та основні принципи функціонування позабіржової системи НАСДАКУ США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто історію створення системи НАСДАК у США та проаналізовано основні принципи роботи з огляду на можливість використання досвіду побудови організованого позабіржового ринку в Україні.
662495
  Гудзь Л.П. Історія виникнення та особливості розвитку СНР // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.29-33. – (Економічні науки ; № 2)
662496
  Івасів Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 157-160. – ISSN 1818-5754
662497
  Слюсар І.В. Історія виникнення та перспективи розвитку судової влади України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 123-127. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
662498
  Латковська Т.А. Історія виникнення та ровитку Німецького федерального банку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 87-93.
662499
  Панченко Т. Історія виникнення та розвитку документів у період Київської Русі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 239-251. – ISBN 978-966-8906-60-2
662500
  Міловідова С.В. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним правопорушенням // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-179. – (Юридичні науки ; № 3)
662501
  Шевчук А.З. Історія виникнення та розвитку інституту імпічменту у зарубіжних державах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 155-157. – ISSN 1563-3349
662502
  Пастернак-Таранушенко Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-29
662503
  Заболотна З.В. Історія виникнення та розвитку політичних партій в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 24-29. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Історія політичних партій в Україні та роль їх у створенні та розвитку Української держави.
662504
  Дроздович Н. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 154-159. – ISSN 0132-1331
662505
  Малюга В.І. Історія виникнення та розвитку прокуратури: завдання, принципи, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено актуальних питанням історії виникнення та становлення прокуратури як державного органу, з позиції її завдань, функцій і принципів організації та діяльності прокуратури. The article is dedicated to the topical questions of the history of ...
662506
  Білаш О.С. Історія виникнення та розвитку систем фіксації танцювальної моторики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 133-138. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена концептуальним питанням систем нотації танцю та генезису розвитку систем фіксації танцювальної моторики. В ній у хронологічному порядку подано характеристику основних форм хореографічної нотації, широко розповсю- джених у 15-20 ст. ...
662507
  Мельник М.О. Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 73-77. – ISSN 1996-5931
662508
  Сьомін О.С. Історія виникнення та розвиток оперативно-розшукової діяльності / О.С. Сьомін, А.А. Котова // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 232-236
662509
  Науменко О. Історія виникнення та становлення інституту виконавчого провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання щодо історичних передумов виникнення та становлення інституту виконавчого провадження. The issue has been invastigated regarding historical background of origin, development and foundation of judgement execution.
662510
  Жукорська Я. Історія виникнення та становлення миротворчої діяльності ООН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 423-427. – ISSN 2219-5521
662511
  Петрикова В. Історія виникнення та становлення Української Академії наук (УАН) у контексті гуманітарної культури Європи // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто історичний досвід України в організаційному структуруванні академічної науки в першій третині ХХ століття при створенні УАН. Процеси організації і управління наукою на етапі становлення Української державності розглянуто з сучасних позицій ...
662512
  Щербина Ю.В. Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджується становлення шоу-програм на телебаченні у Великобританії, їх поява, розвиток та вплив на формування шоу-контенту на українському телебаченні. This article researches the formation of entertainment programmes on the British ...
662513
  Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-35
662514
  Бурда С.Я. Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 113-123. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
662515
  Родзинський А.С. Історія виникнення українських освітніх та дипломатичних відносин // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 237
662516
  Кагадій М.І. Історія виникнення форми правління в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 22-29. – ISSN 2222-5374
662517
  Кучеренко І.М. Історія виникнення юридичних осіб публічного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 298-306. – ISSN 1563-3349
662518
  Степовик Д. Історія Вишгородської ікони Богородиці - свідчення традиційного євразійського святокрадства // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 5-7. – ISSN 1814-5078
662519
  Степовик Д. Історія Вишгородської Ікони Богородиці - свідчення традиційного євразійського святокрадства // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 349-359. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як подарована Константинополем Києву візантійська ікона XI століття стала "русской святыней"?
662520
  Паньок Т.В. Історія вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у роки Другої світової війни // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 278-289. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті вперше подаються маловідомі факти про існування вищої художньо-педагогічної освіти у період оккупації в Україні.
662521
  Радул О.С. Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / [Ольга Радул]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 535, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-189-081-6
662522
  Радул О.С. Історія вищої школи Західної Європи. Вища школа Європи у середні віки (V-XV століття) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 4-116. – ISBN 978-966-189-081-6


  Перші вищі навчальні заклади в Європі; Університети Європи в середні віки. Виникнення університетів; Типи середньовічних університетів: Болонья і Париж; Організація університетського життя у середні віки; Організація університетського життя у середні ...
662523
  Гороховатська О.Я. Історія Відділення інформатики НАН України (1988-2011) / О.Я. Гороховатська, С.О. Жабін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 120-133. – ISSN 0374-3896
662524
  Полякова О. Історія відділу науково-інформаційної роботи в персоналіях / О. Полякова, І. Гордієнко // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 185-196. – ISBN 978-617-531-253-7
662525
  Стець З. Історія відкриття надмогильного пам"ятника І. Франкові : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 7 (789). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
662526
  Будзика Г.А. Історія відкриття та ранніх досліджень полярних областей Землі (до 100-річчя відкриття географічних полюсів) . // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 82-90. – ISSN 0374-3896
662527
  Гудзяк Б. Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 31-43. – ISSN 2306-3548
662528
  Острогорський Георг Історія Візантії = Geschichte des byzantinischen Staates / Острогорський Георг; Переклад з німецької А.Онишко. – Вид-ня 3-е, доповнене. – Львів : Літопис, 2002. – 608с. – ISBN 966-7007-43-9
662529
  Бек Історія візантійської народної літератури / Ганс-Георг Бек ; пер. Н. Іденіер. – 2-ге вид. – Афіни : Освітня установа Національного Банку, 1993. – 358 с. – Видання грецькою мовою, описано за укр. перекладом. – ISBN 960-250-079-4
662530
   Історія війн і збройних конфліктів в Україні : Енциклопедичний довідник. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 520c. – ISBN 966-96500-2-X
662531
  Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. / П. Шевальє. – К, 1960. – 200с.
662532
  Шевальє П Історія війни козаків проти Польщі. / П Шевальє, . – Київ : Томіріс, 1993. – 230с. – ISBN 5-87498-087-3
662533
  Тимошик М. Історія війни очима й серцем 18-літніх. Ключові слова, які вплинули на вибір професії журналіста: правда і честь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 12-13, 18-19
662534
  Вронська Т. Історія війни, написана людською кров"ю / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-136. – ISSN 2222-5250
662535
  Пляс А. Історія війни, що пишеться сьогодні // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
662536
   Історія Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у фотодокументах / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: В.В. Балабін, В.Л. Уліч, І.О. Ольховой та ін. ; упоряд. Ю.Т. Сидоров]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 236, [1] с. : фотоіл. – 80-річчю військ. підготовки в Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка присвячується. - Імен. покажч.: с. 224-234. – ISBN 978-966-439-614-8
662537
  Зубалій М. Історія військового флоту Київської Русі (кінець IX - початок X ст.) // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 35-36
662538
  Шевчук М. Історія вірменських переселень в Закавказзя у XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 411-413. – ISBN 978-966-171-783-0
662539
   Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень : навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. – Донецьк : ДонДДУ : УКЦентр : НТШ-Донецьк, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-2018-00-4
662540
   Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – 444 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7293-17-9
662541
  Москаленко А.М. Історія вітчизняної педагогіки : навч. посібник / А.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 303, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-646-9
662542
  Ярославський Є. Історія ВКП (б) / Єм. Ярославський. – Київ : Партвидав
Ч. 2. – 1935. – 336 с.
662543
   Історія ВЛКСМ і Всесоюзної піонерської організації імені В.І.Леніна. – Київ : Вища школа, 1979. – 319 с.
662544
  Ярмошик І. Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездзєцького (1814-1871 рр.) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 49-55
662545
  Василенко О. Історія Волині в теоретичній спадщині М.І. Костомарова та С.М. Соловйова (історіософське порівняння) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 35-38. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
662546
   Історія Волині, ХХ - початок ХХІ ст. : краєзнавчий бібліогр. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Б-ка ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Л.А. Понєдєльник]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 135, [1] с.
662547
  Дем"янчук А.С. Історія волинського шкільництва (друга половина XIX - початок XX століття) : навч. посібник / Дем"янчук А.С., Марчук О.О. – Рівне : РВЦ Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем"янчука, 2014. – 112, [1] с. – Бібліогр.: с. 111-112 та в кінці практ. занять. – ISBN 978-966-735-973-7
662548
  Семенюк А. Історія впровадження григоріанського церковного календаря в Польській Православній Церкві (з акцентом на етнічну територію Волині) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 125-128
662549
  Грабовецький В. Історія встановлення першого скульптурного пам"ятника Тарасові Шевченкові у Винниках в Україні і світі 1913 р. та вшанування Кобзаря / Володимир Грабовецький ; [літ. ред. М. Вуянко] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей О. Довбуша. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2012. – 308, [4] с. : іл. – Присвячую всім тим винниківчанам, які відійшли у вічність, але залишили нам встановлений ними у 1913 р. перший скульптурний пам"ятник Тарасові Шевченкові у Винниках біля Львова... .- До 100-річчя воздвиження першого скульптурного монумента Кобзаря...
662550
  Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту : Підручник для вищих навчальних закладів / А.І. Кредісов; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 300с. – ISBN 966-618-143-6
662551
  Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : навчальний посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 477 с. – ISBN 978-966-8533-74-7
662552
  Шульженко Ф.П. Історія вчень про державу і право : Курс лекцій / Ф.П. Шульженко, М.Ю. Наум; Hац.пед.ун-т ім.Драгоманова За загальною ред.В.В.Копїйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 192с. – ISBN 966-7302-10-5
662553
  Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право : Навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко; НАВСУ. – Київ : Атіка, 2001. – 224с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-42-Х
662554
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. напочатку модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-62-8
662555
  Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; МОНУ ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8817-08-7
662556
  Мірошниченко М.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / М.І. Мірошниченко, В.І. Мірошниченко. – Київ : Атіка, 2007. – 223 с. – ISBN 966-7714-42-Х
662557
  Крестовська Н.М. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / Н.М. Крестовська, О.Ф. Цвіркун. – Харків : Одіссей, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-633-774-3


  Для студентів юридичних вузів, юридичних факультетів, факультетів політології університетів і академій
662558
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / А.І. Кормич ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-2183-44-3
662559
  Мироненко О.М. Історія вчень про державу і право : навч. посібник / О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко. – Київ : Академія, 2010. – 454, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2;
662560
  Олексик Х.М. Історія вчень про державу і право : конспект лекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2010. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
662561
  Осауленко О.І. Історія вчень про державу і право : посібник для підготовки до іспитів / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський ; МОНУ. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 196 с. – (Студент XXI століття). – ISBN 978-966-2439-08-3
662562
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник / А.І. Кормич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 332, [4] с. – Бібліогр.: с. 323-327 та в планах семінар. занять. – ISBN 978-617-566-123-9
662563
  Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А. І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 405-409 та в кінці семінарів. – ISBN 978-617-566-335-6
662564
  Шевченко А.Є. Історія вчень про державу та право : навч. посібник / [Шевченко А.Є., Туренко О.С., Іванов І.В.] ; за ред. А.Є. Шевченка ; Донец. юрид. ін-т, М-во внутр. справ. України, Каф. теорії та історії держави та права. – Донецьк : ВД "Кальміус", 2012. – 348, [4] с. : іл., схеми. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8388-78-1
662565
   Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів. – 2-ге вид., доповн. і змінене. – Харків : Легас, 2002. – 922с. – ISBN 966-95754-9-4
662566
  Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу : Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2004. – 432 с. – ISBN 966-7920-67-4
662567
   Історія вчень про право і державу : Хрестоматія для вищих навчальних закладів і факультетів. – 3-є вид., доп. і змін. – Харків : Право, 2005. – 912с. – ISBN 966-8467-49-3
662568
  Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / Г.Г. Демиденко. – Харків : Консум, 2007. – 432 с. – ISBN 966-7920-67-4
662569
   Історія вчень про право і державу : хрестоматія для юрид. ВНЗ і ф-тів / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; авт.-уклад. Г.Г. Демиденко ; заг. ред. О.В. Петришни. – 4-те вид., допов. і змін. – Харків : Право, 2009. – 956, [4] с. – Ст. рос., частк. укр. мовою. - Імен. покажч.: с. 933-957. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8467-49-3
662570
   Історія Гадяцької школи-інтернату / [авт.-уклад.: В.М. Беседа, Н.А. Галушка, А.Л. Кущенко, О.Г. Беседа]. – Вид. 3-тє, допов. – Гадяч : Гадяч, 2008. – 135, [1] с., [8] арк. фот. : іл., табл., фот. – На обкл.: 50. Гадяцька спеціалізована щкола-інтернат імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 1958-2008. – ISBN 966-95949-6-0
662571
  Крот В. Історія Гадяча в творчості Михайла Грушевського // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 61-65. – ISSN 2222-5250
662572
  Йосифчук М. Історія Галаганів // Про землю і про людей Святошинських : [колект. дослідження / авт. ідеї та керівник проекту: В. Мазепа ; ред. рада: І. Бібко, С. Вакулишин, В. Гузій та ін. ; фото: В. Буряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 307-314. – ISBN 978-966-8396-07-6
662573
  Литвин М.Р. Історія галицького стрілецтва / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – Львів, 1990. – 200с.
662574
  Мельник О.Г. Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 51-56. – ISSN 2222-4459
662575
   Історія гастроентерології в дзеркалі нумізматики / О.В. Синяченко, М.В. Єрмолаєва, С.М. Верзілов, К.В. Лівенцова, С.Ф. Верзілова // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 54, № 3. – С. 105-111. – ISSN 2308-2097
662576
  Кравець В.П. Історія гендерної педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2005. – 440с. – ISBN 966-7425-60-6
662577
   Історія генетики в Україні / Кунах В.А. [та ін.]. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2009. – 139, [1] с., [4] арк. фотогр. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-306-149-2
662578
  Влах М.Р. Історія географії = History of geography : навч. посібник / Мирослава Влах ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – [2-ге вид., допов., перероб.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 337, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 321-337. - Парал. тит. арк. англ. - На авантит.: Присвяч. 140-річниці від народж. фундатора укр. нац. географії Степана Рудницького. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0436-8
662579
  Жупанський Я.І. Історія географії в Україні : посібник для студентів географічних спеціальностей вузів України / Я.І. Жупанський. – 2-ге вид. – Київ, 2006. – 276с. – ISBN 5-7773-0356-0
662580
  Шищенко П. Історія географії та історична географія: галузі науки і навчальні дисципліни / П. Шищенко, Н. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Аналізується об"єктно-предметне поле історії географії як науки і навчальної дисципліни в порівнянні з історичною географією. This article is consist of the analysis of the situation in the historical geography and consideration of the subjectobject ...
662581
  Швець О. Історія географічної карти в стародавньому світі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-24
662582
  Бондарчук В. Історія геологічного розвитку землі : Додаток до журналу "Більшовик України" / В.Г. Бондарчук. – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм. Серія природничих наук)
662583
  Козак Н. Історія геолого-геоморфологічних досліджень Закарпатської області // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 64-67. – ISBN 978-966-07-0845-7
662584
  Клапчук М. Історія геолого-геоморфологічного вивчення басейну верхнього Пруту // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 48-54
662585
  Решетник М.М. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково-природничого музею НАН України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 1. – С. 88-92. – ISSN 2519-2396
662586
  Швидько Г. Історія Гетьманщини ХVII–ХVIIІ у висвітлені "Українського Історика" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 57–60. – ISSN 0041-6061
662587
  Коляса О.В. Історія гіпертексту та передумови його виникнення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 119-124. – Бібліогр.: Літ.: с. 123-124; 22 п.
662588
  Білецький В. Історія гірництва в Україні / В. Білецький, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 122-138. – ISSN 1728-9572
662589
  Кірін Р.С. Історія гірничого права : навч. посібник / Р.С. Кірін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-350-256-4
662590
  Мартинов А. Історія глобалізації: методологічні підходи та історіографія проблеми // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 59-79. – ISSN 2411-345X
662591
  Шишкіна Ю.А. Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 260-265. – ISSN 2218-4805
662592
  Григор"єв А. Історія головного корпусу Харківського університету після Великої Вітчизняної війни // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний ф-т ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 1 : Історія. – С. 139-141.
662593
  Подольський А. Історія Голокосту в Україні: історія, свідчення, увічнення. Спроба осмислення сучасної історіографії питання // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 225-232
662594
  Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ : Підручник для студ. вузів / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. – Київ : Вища школа, 1995. – 480с.
662595
  Кулініч М. Історія господарського освоєння долини Дніпра в його середній течії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-79. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес господарського освоєння людиною долини річки Дніпро в її середній течії та здійснено ретроспективний аналіз антропогенного впливу на тамтешні природні ландшафти. Історію господарського освоєння досліджуваної території розділено на ...
662596
  Ковешніков В.С. Історія готелів міста Києва / В.С. Ковешніков, Ю.В. Петренко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 121-132. – ISSN 2308-135X
662597
  Монтанеллі І. Історія греків = Storia dei greci / Індро Монтанеллі ; з італійської пер. Ю. Педан ; Італійський ін-т культури в Україні. – Львів : Літопис, 2010. – 336 с. – До сторіччя від дня народження Індро Монтанеллі. – ISBN 978-966-7007-92-8


  Індро Монтанеллі (1909–2001) – видатний діяч італійської культури, письменник, публіцист, історик. Він прожив надзвичайно цікаве та різноманітне життя: був рибалкою в Норвегії, фермером у Канаді, солдатом-повстанцем в Еритреї, викладав італійську в ...
662598
  Соневицький Михайло Історія грецької літератури = Litterarum graecarum historia/Michael Sonevytskyj / Соневицький Михайло; Укр. катол.унів. ім св.Климентія Папи =Univer. cathol. Ucrainorum s. Clementis Papae. – Рим =Romae : Укр.катол. унів. =Univ. cathol. Ucrainorum. – (Праці філос.-гуманіст. фак Укр. катол. унів. ; Т.5-6)
Т.1 : Рання доба. – 1970. – 681с.
662599
  Соневицький Михайло Історія грецької літератури = Litterarum graecarum historia/Michael Sonevytskyj / Соневицький Михайло; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим. – (Праці філософічно-гуманістичного фак-ту Українського катол. унів. ; Т.19)
Другий том. – 1977. – 384с.
662600
  Звонська Л.Л. Історія грецької мови : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.Л. Звонська ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 384 с. – Бібліогр.: c. 377-379. – ISBN 978-966-439-413-7
662601
  Санкович М. Історія Григорія Вацеби і Марії Бабінчук // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Березень (№ 6). – С. 24-29


  Історія кохання упівців "Сулими" та "Калини" у роки Другої світової війни.
662602
  Жеромский С. Історія гріха / С. Жеромский. – К, 1970
662603
  Жеромський С. Історія гріха / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1977. – 464 с.
662604
  Жеромский С. Історія гріха / С. Жеромский. – К, 1977. – 459с.
662605
  Лозовик Г.Н. Історія громади / Г.Н. Лозовик. – К.
2. – 1926. – 279с.
662606
  Лозовик Г.Н. Історія громади / Г.Н. Лозовик. – Х-К
1. – 1930. – 272с.
662607
  Свистович С.М. Історія громадських організацій підрадянської України 1920-1930-х років у працях зарубіжних дослідників // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – C. 116-124
662608
  Комаринська З.М. Історія грошей / З.М. Комаринська; Інст.соціальних наук Волинського держуніверситету. – Львів : Львівський банківський коледж, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7330-03-6
662609
   Історія грошей і банківництва : Підручник. – Київ : Атіка, 2004. – 340с. – ISBN 966-326-023-8
662610
  Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 376, [2] с. : фотоіл. – Покажч.: с. 293-349. – Бібліогр.: с. 350-368. – ISBN 966-8410-57-2
662611
  Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Прядко, М.М. Сайко ; Мін-во фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Київ : Кондор, 2009. – 508с. – ISBN 978-966-351-221-1
662612
  Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 140 с. : іл. – Додатки: с. 136-139. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-966-364-747-0
662613
  Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-611-01-0959-8
662614
  Халимоненко Г. Історія грузинської літератури / Гриць Халимоненко ; [передм., післяслово Г. Халимоненка]. – Київ : Талком, 2020. – 740, [4] с. : іл. – Передм., післяслово., назв. тит. арк. та обкл., бібліогр., резюме, парал. укр., груз. та англ. - Покажч. імен.: с. 721-735. – Бібліогр.: с. 718-720. – ISBN 978-617-7832-42-2


  У пр. № 1734203 напис : Бібліотеці М. Максимовича від автора Гриць Халимоненко. 6 липня 2020 р.
662615
  Никитенко Л. Історія Грузинської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 04 (196), лютий. – С. 6
662616
  Епплбом Е. Історія ГУЛАГу = Gulag: A history / Е. Епплбом; Пер. з англ. Андрія Іщенка. – Енн Епплбом. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 512с. – ISBN 966-518-355-9
662617
  Епплбом Е. Історія ГУЛАГу = Gulag : A history / Енн Епплбом ; пер. з англ. Андрія Іщенка. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 512 с. : іл. – Додатки: с. 445-451. – Бібліогр.: с. 496-510. – ISBN 978-966-518-552-9
662618
  Домашевський М. Історія Гуцульщини = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
Т. 2. – 1985. – 507 с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ.
662619
  Домашевський М. Історія Гуцульщини = History of Hutsulshchyna ( province of Ukraine ) / Микола Домашевський ; голова конф. М. Борук ; пер. К. Домашевська ; Гуцульський дослідний ін-т, Конф. Гуцул. Товариств Америки й Канади. – Чікаго
Т. 3. – 1986. – 441 с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ.
662620
  Шкрібляк Петро Історія Гуцульщини XIV-XVIII ст. у працях Івана Крип"якевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-97
662621
  Мегела І. Історія давньогрецької літератури : Курс лекцій: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 340с. – ISBN 966-8387-41-4
662622
  Мегела І. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8387-41-4
662623
  Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 340 с. : іл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 966-8387-41-4
662624
  Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 340 с. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 966-8387-41-4
662625
  Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури : курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2019. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 978-966-8387-41-4
662626
  Ставнюк В.В. Історія Давньої Греції : навч. посібник для студентів ВНЗ / Віктор Ставнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Місто, 2022. – 551, [1] с. : іл., портр., карти. – ISBN 978-617-652-324-6


  У пр. № 1744601 напис: Директору Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Олегу Олеговичу Сербіну на добру згадку. Автор. 30.08.2022. Підпис
662627
  Яремчук О. Історія двох поетів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 23


  Грицько Чубай та Олег Лишега.
662628
  Сюндюков І. Історія двох сердець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 21


  Володимир Мономах та принцеса Гіта.
662629
  Михайленко А.Г. Історія дев"яти сувенірів : нариси / А.Г. Михайленко. – Київ, 1978. – 102 с.
662630
  Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (13-18 ст.) : Навчальний посібник для студ. вузів мистецтва та культури / О.Р. Тищенко. – Київ : Либідь, 1992. – 192 с. – ISBN 5-325-00038-1
662631
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-4558-7
Т. 2 : Мистецтво XVII-XVIII століття / [Л. Білоус, С. Боньковська, Л. Герус та ін.]. – 2007. – 333, [3] с., [77] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. на с. 333. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 329-332. – Бібліогр.: с. 331-327 в кінці розд, та в підрядк. прим
662632
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського] ; головна редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-5418-3
Т. 3 : Мистецтво XIX століття / [Л.С. Білоус, С.М. Боньковська, І.В. Голод та ін.]. – 2009. – 344, [2] с., [85] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. на с. 343. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 337-342. – Бібліогр.: с. 322-336 в кінці розд, та в підрядк. прим.
662633
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського] ; головна редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-5822-8
Т. 1 : Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя / [Є.І. Архипова, С.М. Боньковська, Л.І. Виногродська [та ін.]. – 2010. – 476, [4] с., [88] арк. : іл. – Авт. зазнач. на с. 475. - Імен. покажч.: с. 471-474. – Бібліогр.: с. 443-468 в кінці розд. та в підрядк. прим.
662634
   Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського] ; головна редкол.: Ганна Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISBN 978-966-02-6057-3
Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли XX століття / [Л.С. Білоус, С.М. Боньковська, Л.М. Герус та ін.]. – 2011. – 362, [2] с., [124] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 362. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 344-361. – Бібліогр.: с. 331-341 в кінці розд, та в підрядк. прим.
662635
   Історія дендрологічних досліджень у Ботанічному саду Київського університету / З.Г. Бонюк, Г.Т. Гревцова, О.О. Ткачук, Н.М. Белемець, А.І. Гірін, Г.В. Драбинюк // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...За 175-річну історію Ботанічного саду випробувано понад 2000 найменувань деревних рослин різного географічного походження."
662636
  Заєць О. Історія держави - в монетах і банкнотах : із глибини віків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 62-65
662637
  Дахно І.І. Історія держави і права : Навчальний посібник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 408 с. – ISBN 966-364-234-3
662638
  Дахно І.І. Історія держави і права : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська, І.О. Козакевич. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-611-01-0729-7
Кн. 2. – 2015. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці частин


  В пр. №1702146 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к. ю. н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис
662639
  Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / К.Г. Федоров. – Київ : Вища школа, 1994. – 464с. – ISBN 5-11-004119-9
662640
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студентів юрид. вузів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1994. – 288 с.
662641
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1995. – 176с. – ISBN 5-7707-9051-2
662642
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-6819-3
662643
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1997. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
662644
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 1998. – 255с. – ISBN 5-7707-9051-2
662645
  Страхов Микола Миколайович Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. правових наук України; Страхов М.М. – Харків : Право, 1999. – 416с. – ISBN 966-7146-25-1
662646
  Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник. Курс лекцій / В.С. Макарчук; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 2000. – 416с. – ISBN 966-7714-01-2
662647
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ.юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – Київ : Вентурі, 2000. – 308с. – ISBN 966-570-020-0
662648
  Омельченко І.К. Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / І.К. Омельченко, О.В. Сорокін, В.В.Череватий ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-02-1736-6
662649
  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для вузів / М.М. Страхов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. правових наук України. – Харків : Право, 2001. – 416с. – ISBN 966-7146-25-1
662650
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – 2-е вид., доп. та перер. – Київ : Олан, 2001. – 307с. – ISBN 966-7984-03-6
662651
   Історія держави і права зарубіжних країн : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Київ : ІнЮре, 2002. – 716с. – ISBN 966-7752-80-1
662652
  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.М. Страхов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; Акад. правових наук України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2003. – 584с. – ISBN 966-8088-45-Х
662653
  Шостенко І.І. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчально-методичний посібник / І.І. Шостенко, О.І. Шостенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104 с. – ISBN 966-608-249-7
662654
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Київ : Олан, 2003. – 307с. – ISBN 966-7984-03-6
662655
  Ластовський В.В. Історія держави і права зарубіжних країн : курс лекцій для студ. денної, заочної та дистанційної форм навчання / В.В. Ластовський; Черкаська академія менеджменту. – Черкаси : Черкаська академія менеджменту, 2003. – 88 с.
662656
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Л.М. Бостан, С.К. Бостан ; М-во освіти і науки України ; М-во. внутр. справ України ; Запорізький юридичний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. – ISBN 966-8365-07-0
662657
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. юридичних вузів та фак-тів / О.О. Шевченко. – Київ : Олан, 2005. – 352с. – ISBN 966-7984-03-6
662658
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Глиняний В.П.; Одес. нац. юрид. акад. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2005. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
662659
  Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для дистанційного навчання / Захарченко П.П., Ковалевська О.О., Кузьминець О.В.; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 216с. – ISBN 966-7979-82-2
662660
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2006. – 351 с. – ISBN 966-7984-03-6
662661
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 400с. – ISBN 966-667-231-6


  Присвячена процесу становлення державності, її суті, державному механізму, характерним рисам основних галузей та інститутів права у новий та найновіший час у таких країнах як Великобританія, США, Франція, Німеччина, Росія, Італія та ін. Вперше в ...
662662
   Історія держави і права зарубіжних країн : Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя, 2006. – 35с.
662663
   Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.С. Калиновський, Т.А. Третьякова, О.І. Анатольєва; За ред. О.М. Джужи. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 256с. – ISBN 966-326-129-3
662664
  Середа А.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа, Г.М. Васильчук ; Держ. ВНЗ "Запорізьк. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 966-599-301-1
Ч. 1. – 2007. – 295, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 293-294
662665
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Глиняний В.П. ; Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2008. – 768 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-72-0
662666
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 730 с. – ISBN 978-966-364-713-5
662667
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-тє, стереотип. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 244 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-025-4


  Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
662668
   Історія держави і права зарубіжних країн : правові джерела : навч. посібник / МОНУ ; [ упоряд. Г.І. Трофанчук ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-667-291-2
662669
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Оксеньтійович Шевченко. – Київ : Олан, 2008. – 351с. – ISBN 966-7984-03-6
662670
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одес. нац. юрид. акад. – 6-те вид. – Київ : Істина, 2009. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
662671
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Шевченко. – Київ : СПД Свинарчук Р.Д., 2010. – 296 с. – ISBN 966-7984-03-6
662672
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одеська нац. юридична академія. – Вид. 6-е. – Київ : Істина, 2010. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
662673
  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія [для студ. юрид. вузів та ф-тів] / Олександр Шевченко. – [3-тє вид.]. – Київ : [СПД Свинарчук Р.В.], 2010. – 207, [1] с. – ISBN 5-7707-9051-2
662674
   Історія держави і права зарубіжних країн : підручник для студ. вищих навч. закл. / [Л.М. Маймескулов та ін.] ; за ред. Л.М. Маймескулова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 517, [3] с. – Предм. покажч.: с. 509-512. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 505-508. – ISBN 978-966-458-255-8
662675
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 5-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 243, [1] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-216-6


  Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю
662676
  Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.П. Глиняний ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 7-ме. – Київ : Істина, 2012. – 768 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-72-0
662677
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 445, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Термінол. слов.: с. 415-441. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр.: с. 11-12 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-540-1
662678
   Історія держави і права зарубіжних країн : підручник для студентів ВНЗ / [Л.М. Маймескулов та ін.] ; за ред. Л.М. Маймескулова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 517, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 509-512. – Бібліогр.: с. 505-512 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-255-8
662679
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підгот. до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 7-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 243, [1] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-319-4
662680
  Тихоненков Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підгот. до іспитів / Д.А. Тихоненков. – Харків : Право, 2017. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 245-247. – ISBN 978-966-937-179-9
662681
  Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн : посібник для підгот. до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 8-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 243, [1] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-319-4
662682
   Історія держави і права зарубіжних країн : довідник / за ред. канд. юрид. наук, доц. каф. історії права та держави юрид. ф-ту Київ. Нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка Ю.В. Цвєткової. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 98, [2] с. – ISBN 978-617-696-759-0
662683
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 728, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 713-721, в кінці тем, в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-713-5
662684
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 445, [3] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
662685
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 448 с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 415-441. - Алф.-предм. покажчик: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
662686
  Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 728, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 713-721, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-713-5
662687
  Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; [Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад."]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 445, [3] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-540-1
662688
   Історія держави і права зарубіжних країн : довідник / [Ін-т права Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] ; укладач: Ю.В. Цвєткова. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Талком, 2022. – 97, [1] с. – На обкл. укладач зазнач. як авт. – ISBN 978-617-8016-61-6
662689
   Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик, В.С. Кульчицький, А.В. Кольбенко, В.О. та ін. Семків; За ред. Б.Й. Тищика; Авт.: Тищик Б.Й., Кульчицький В.С., Кольбенко А.В., Семків В.О. та ін. – Львів : Світ, 2006. – 696с. – ISBN 966-603-315-1


  Описані найважливіші для засвоєння теми: держава Франків, середньовічні Франція, Англія, Німеччина, Візантія, а також слов’янські держави – Росія, Болгарія, Польща, Сербія, Чехія та ін. Матеріал поданий за чітко визначеною, логічно і функціонально ...
662690
   Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час 1918 - початок XXI ст. : навч. посібник / [Б.Й. Тищик, А.В. Кольбенко, О.В. Липитчук та ін.]. – Львів : Світ, 2016. – 718, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 717-719. – ISBN 978-966-914-032-6
662691
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
Том 1 : Історія держави і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції. – 1999. – 188с.
662692
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навчальний посібник : у 2-х т. / Б.Й. Тищик. – Львів : Сполом. – ISBN 966-7445-19-4; 966-7445-16-Х
Т. 2 : Історія держави і права Стародавнього Риму. – 1999. – 180 с.
662693
  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : Навчальний посібник / Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-019-5
662694
  Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини (1918-1948 рр.) : Конспект лекцій / Б.Й. Тищик; МВССО УРСР. Львівський держуніверситет. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1973. – 188с. – ISBN 966-7445-13-5; 966-7445-16-Х
662695
   Історія держави і права СРСР. – К.
1. – 1962. – 48с.
662696
   Історія держави і права СРСР. – К.
2. – 1962. – 48с.
662697
   Історія держави і права СРСР : підручник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1972. – 463 с.
662698
  Рогожин А.Й. Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. / За ред. акад. АПHУ А.Й.Рогожина. – Харків : Основа. – ISBN 5-11-000305-1
1. – 1993. – 432с.
662699
   Історія держави і права України : Хрестоматія: : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9052-0
662700
  Шевченко О.О. Історія держави і права України : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О.О. Шевченко, О В. Самохвалов, В.П. та ін. Капелюшний; За ред. проф. В.Г.Гончаренка. – Київ : Вентурі, 1996. – 288с. – ISBN 966-570-005-7
662701
   Історія держави і права України : Навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Настюк, , Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296с. – ISBN 5-7773-0264-5
662702
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2-х ч. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-01-7
Ч. 1. – 1996. – 368с.
662703
   Історія держави і права України : Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0487-6
Ч. 2. – 1996. – 480 с.
662704
   Історія держави і права України : Підручник для юрид. вищих навч. закладів і фак-тів: У 2-х ч. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-05-Х
Ч. 2. – 1996. – 448с.
662705
   Історія держави і права України : Навчальний посібник. – Київ, 1997. – 240с.
662706
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Hавчальний посібник / П.П. Музиченко. – Київ : Знання, 1999. – 662с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7293-32-7
662707
  Кузьминець О. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів / О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – Київ : Україна, 2000. – 429с. – Бібліогр.:с.402-406. – ISBN 966-524-078-1
662708
   Історія держави і права України : Навч. посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 384с. – ISBN 966-7784-02-9
662709
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2000. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-016-3
662710
   Історія держави і права України : Академічний курс. У 2-х томах: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6
Т.1/За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина; Авт.: В.Я.Тацій, О.Д.Святоцький. – 2000. – 648с.
662711
   Історія держави і права України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ.юрид.спец.вищ.закл.освіти. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6
Т. 2. – 2000. – 580с.
662712
   Історія держави і права України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 384с. – ISBN 966-667-015-1
662713
  Капелюшний В.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник в схемах, таблицях і визначеннях основних термінів для юрид. вузів та фак-тів / В.П. Капелюшний, С.В. Кудін. – Київ : Олан, 2001. – 224с. – ISBN 966-7984-00-1
662714
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навч. посібник / П.П. Музиченко. – 3-те видання, стер. – Київ : Знання, 2001. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-078-3
662715
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : Навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – Київ : Атіка, 2001. – 320с. – ISBN 966-7714-76-4
662716
  Іванов В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.М. Іванов; Міжрегіональна академія управлінням персоналу. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-189-Х
Ч. 1. – 2002. – 264 с.
662717
  Іванов В"ячеслав Історія держави і права України : Навчальний посібник / Іванов В"ячеслав. – Київ : Атіка, 2003. – 416с. – ISBN 966-8074-69-6
662718
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник / П.П. Музиченко. – 4-те видання, стер. – Київ : Знання, 2003. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-145-3
662719
   Історія держави і права України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 510с. – ISBN 966-667-080-1
662720
   Історія держави і права України : підручник У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-18-6 (Т.1), 966-313-045-8
Т. 1. – 2003. – 656с. – ISBN на початку та вкінці книги різні
662721
   Історія держави і права України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл.: У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-051-2 (Т.2)
Т.2. – 2003. – 580с.
662722
  Іванов В.М. Історія держави і права України : Навчальний посібник / В.М. Іванов; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-256-Х
Ч.2. – 2003. – 224с.


  Висвітлено процеси державно-правового розвитку України від Лютневої революції до сьогодення. Для студентів юридичних вузів
662723
   Історія держави і права України : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
662724
  Захарченко П.П. Історія держави і права України : Підручник / П.П. Захарченко. – Київ : Атіка, 2005. – 368 с. – ISBN 966-326-072-5
662725
  Заруба В.М. Історія держави і права України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Заруба; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-084-7
662726
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник / Петро Музиченко. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-247-6
662727
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 2-е, доп. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 164 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-437-000-2
662728
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2006. – 352с. – ISBN 966-326-209-5
662729
  Заруба В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Заруба; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ; Кафедра теоріїї та історії держави і права. – Київ : Істина, 2006. – 416с. – ISBN 966-7613-90-9
662730
   Історія держави і права України : підручник / А.С. Чайковський, В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко, В.М. та ін. Кривоніс; [Чайковський А.С., Батрименко В.І., Зайцев Л.О., Копиленко О.Л. та ін.]; МОНУ; За ред. А.С. Чайковського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с. – ISBN 966-667-080-1
662731
  Іванов В.М. Історія держави і права України : навчальний посібник / В"ячеслав Іванов. – Київ : Атіка, 2007. – 728 с. – ISBN 978-966-326-242-0
662732
  Музиченко П.П. Історія держави і права України : навчальний посібник / Петро Музиченко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-346-354-4
662733
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
662734
  Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
662735
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 3-є, допов. та перероб. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 162, [2] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-050-6
662736
   Історія держави і права України : конспект лекцій для студентів спеціальності "Правознавство" : у 2-х частинах / МОНУ ; Сумський державний ун-т; [ укладач В.М. Власенко ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 1. – 2008. – 165 с.
662737
  Шемшученко Ю.С. Історія держави і права України // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 519-558. – ISBN 978-966-8602-87-0
662738
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посібник [для вищих навч. закл.] / І.Я. Терлюк ; М-во внутрішніх справ України ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 943, [1] с. – Додаток: с. 914-934. – Бібліогр.: с. 896-913. – ISBN 978-966-326-407-3
662739
   Історія держави і права України : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шевченко А.Є. та ін.] ; за ред. А.Є. Шевченка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : ВД "Кальміус", 2012. – 244, [1] с. : іл., схеми. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. також: Донец. юрид. ін-т МВС України. – Бібліогр.: с. 226-239. – ISBN 978-966-8388-80-4
662740
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посібник [для ВНЗ] / І. Терлюк ; Нац ун-т "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Атіка, 2013. – 627, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-326-473-8
662741
   Історія держави і права України : підручник / [В.Д. Гончаренко та ін.] ; за ред. проф. В.Д. Гончаренка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 695-698. – Бібліогр.: с. 675-694. – ISBN 978-966-458-489-7
662742
   Історія держави і права України : навч. посібник для підготовки до іспитів / [упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-611-01-0470-8
662743
  Середа А.М. Історія держави і права України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа. – Суми ; Запоріжжя : Університетська книга ; Зеленкевич Л.П. – ISBN 978-966-680-513-6
Ч. 1. – 2014. – 331, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 329-331
662744
  Тищик Б.Й. Історія держави і права України : акад. курс : підручник / проф. Б.Й. Тищик, проф. І.Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2015. – 807, [1] с. – Бібліогр.: с. 794-802. – ISBN 978-966-313-526-7
662745
  Орленко В.І. Історія держави і права України : посібник для підгот. до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Вид. 7-е, стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 162, [2] с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-343-9
662746
  Нелін І О. Історія держави і права України : підручник / О.І. Нелін. – Київ : Київський університет, 2016. – 717, [1] с. – Бібліогр.: с. 693-711 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-880-7
662747
  Шигаль Д.А. Історія держави і права України : посібник для підгот. до іспиту / Д.А. Шигаль. – Харків : Право, 2018. – 249, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-937-105-8
662748
   Історія держави і права України : курс лекцій / [В.М. Щербатюк та ін.] ; за ред. д-ра іст. наук, проф. В.М. Щербатюка ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Фенікс, 2018. – 495, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 464-491 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-532-1
662749
  Єрмолаєв В.М. Історія держави і права України : підручник / В.М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2021. – 470, [2] с. – Бібліогр.: Ббліогр.: с. 470-471 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-022-9
662750
  Швидько Г.К. Історія держави і права України (10-початок 19 століття) : Навчальний посібник / Г.К. Швидько; МОУ. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 1998. – 176с. – ISBN 966-551-020-7
662751
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2006. – 400с. – ISBN 966-326-148-X
662752
   Історія держави і права України в термінах, схемах та таблицях : навч.-метод. посібник для вивч. теми "Нац.-держ. буд-во в Україні (1917-1921 рр.)" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права, Каф. теорії та історії права та держави ; Акад. праці, соц. відносин і туризму, Юрид. ф-т ; [уклад.]: Сергій Кудін, Марина Чубата. – Київ : День Печати, 2022. – 117, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач як авт. – Бібліогр. в кінці тем
662753
  Терлюк І.Я. Історія держави і права України. Практикум : Навчальний посібник / І.Я. Терлюк; ЛІВС при НАВСУ. – Київ : Атіка, 1999. – 192c. – ISBN 966-95627-8-3
662754
  Гавриленко О.А. Історія держави і права України. Стародавня доба : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62
662755
   Історія держави і права Української РСР. – Київ, 1967
662756
   Історія держави і права Української РСР. – Київ
1. – 1967. – 675с.
662757
   Історія держави і права Української РСР. – Київ
2. – 1967. – 428с.
662758
   Історія держави і права Української РСР (1917-1960). – Київ : Академія наук УРСР, 1961. – 730 с.
662759
  Карлов Євген Історія держави Селевкидів у пам"ятках нумізматики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 6-13. – ISSN 1811-542X
662760
   Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник. – Київ : Правові джерела, 2000. – 352с. – ISBN 966-95605-2-7
662761
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – Київ; Львів : Каравела, Новий світ, 2003. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
662762
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Новий світ. Магнолия плюс, 2004. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
662763
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н.М. Хома. – Київ; Львів : Каравела, Новий світ. Магнолия плюс, 2004. – 480c. – ISBN 966-7827-17-8
662764
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : Навчальний посібник / Н.М. Хома. – 2-те вид., стереотипне. – Львів : Новий світ-2000, 2005. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
662765
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
662766
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-те вид., виправл. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 476 с. – ISBN 966-8340-07-8
662767
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 480с. – ISBN 966-7827-17-8
662768
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 480 с. – ISBN 966-7827-17-8
662769
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 474, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
662770
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 474, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
662771
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 474, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
662772
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 474, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
662773
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 474, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
662774
  Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Хома. – 4-те вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 474, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-17-8
662775
  Пилипенко В.В. Історія держави та права зарубіжних країн : навч.-метод. посібник / Пилипенко Вікторія Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2022. – 312, [1] с. : іл., табл. – Короткий слов. основних термінів та понять: с. 270-290. – Бібліогр.: с. 291-305 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-616-112-7
662776
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук ; [спец. ред. Л.О. Лоха] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 978-966-667-414-5
662777
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук ; [спец. ред. Л.О. Лоха] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 381, [3] с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 978-966-667-414-5
662778
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 567, [1] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 560-561 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-648-4
662779
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 567, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 565-567 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-648-4
662780
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 567, [1] с. : карти. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 560-564. – Бібліогр.: с. 565-567 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-648-4
662781
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; [Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад."]. – 3-тє вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 567, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 565-567 та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-648-4
662782
  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : [навч. посібник] / Г.І. Трофанчук ; [Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві]. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2023. – 567, [1] с. – Бібліогр.: с. 565-567. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-648-4
662783
  Папакін Г. Історія державних установ України : урядуючі інституції та держ. установи ІХ - початку ХХ ст. : лекції / Георгій Папакін ; НАН України, Ін-т історії України ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – Київ : [б. в.], 2010. – 242, [1] с. – Бібліогр.: с. 239-242 та в кінці тем. – ISBN 978-966-02-5939-3
662784
  Никифорак М.В. Історія державно-правових інститутів Буковини : Навч. посібник / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 167с. – ISBN 966-568-560-0
662785
  Луковенко І.Г. Історія державно-церковних стосунків в УРСР (актуальність регіонального аспекту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
662786
  Бердута М.З. Історія державного прапора України // Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків, 2008. – № 7. – С. 63-68
662787
  Чепурко О.О. Історія Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (1941–1943): постановка наукової проблеми // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 85-87. – ISSN 2076-1554
662788
  Усаченко Л.М. Історія державного управління в Україні : навч. посіб. / Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – 2-е вид. випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 293, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 289-293 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-696-083-6
662789
  Киричук В В. Історія державного управління В Україні : Навч. посібник / Українська Акад. держ. управ. при Президентові Укр.; Володимир Киричук, Василь Тимцуник. – Київ : УАДУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-619-024-9
662790
   Історія державного управління України: збірник документів і матеріалів (12 - початок 19 ст.) : Навчально-методичне видання з курсу "Теорія та історія державного управління". – Київ, 2004. – 80с.
662791
   Історія державного управління України: збірник документів і матеріалів (20 ст.) : Навчально-методичне видання з курсу "Теорія та історія державного управління". – Київ, 2004. – 80с.
662792
   Історія державного управління України: збірник документів і матеріалів (друга половина 19 - 20 ст.) : Навчально-методичне видання з курсу "Теорія та історія державного управління". – Київ, 2004. – 80с.
662793
   Історія державного управління України: термінологічний словник, збірник документів і матеріалів (12-20 ст.), схеми та інтернет-довідник : Навчально-методичне вид. з курсу "Теорія та істор. держ. управл.". – Київ, 2004. – 400с.
662794
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / О.Г. Аркуша [та ін.] ; [відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.] ; Головне упр. держ. служби України ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-520-2
Т. 1. – 2009. – 544 с.
662795
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / О.Г. Аркуша [та ін.] ; [відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.] ; Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-521-9
Т. 2. – 2009. – 512 с.
662796
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ та ін. ; [упоряд. : Г.В. Боряк, Т.С. Водотика, Р.Б. Воробей та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-524-0
Т. 3 : Документи і матеріали. V ст. до н.е. - 1774 р. – 2009. – 656 с.
662797
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ ; [упоряд. : Г.В. Боряк, Т.С. Водотика, Р.Б. Воробей та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-525-7
Т. 4 : Документи і матеріали. 1775-1913. – 2009. – 872 с.
662798
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ ; [упоряд. : А.М. Бега, Г.В. Боряк, Т.С. Водотика та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр. – ISBN 978-966-521-552-3
Т. 5, кн. 2 : Документи і матеріали. 1991-2009. – 2009. – 636 с.
662799
   Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Головне управління держ. служби України ; Ін-т історії України НАНУ ; [упоряд. : Г.В. Боряк, Т.С. Водотика, Р.В. Воробей та ін. ; відп. ред. : Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; редкол. : Г.В. Боряк, А.В. Вишневський, В.О. Крупина та ін.]. – Київ : Ніка-Центр ; Інтерпрес ЛТД. – ISBN 978-966-521-526-4; 978-966-501-074-6
Т. 5, кн. 1 : Документи і матеріали. 1914-1991. – 2009. – 824 с.
662800
  Михайлів Т.А. Історія державності та правові пам"ятки України : довідник / Т.А. Михайлів, Т.В. Михайлів. – Харків : Основа, 2013. – 93, [1] с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (120)). – ISBN 978-617-00-1966-0
662801
   Історія державності України : Експериментальний підручнк. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – ISBN 966-633-353-8
662802
  Марущак М.Й. Історія дипломатії XX століття : Курс лекцій. Посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Марущак; МОіНУ. Військовий інститут при Нац. ун-ті " Львівська політехніка". – Львів : Бескид Біт, 2003. – 304 с. – ISBN 966-8450-03-5
662803
  Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.-Б. Дюрозель. – Київ : Основи, 1995. – 903с. – (Політичні, економічні й суспільні студі). – ISBN 5-7707-7643-9
662804
  Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до нашіх днів / Ж.-Б. Дюрозель. – Київ : Основи, 1999. – 903с. – ISBN 966-500-226-0
662805
  Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до нашіх днів = Historie diplomatique de 1919 a nos jours / Жан-Батіст Дюрозель ; пер. з фр. Є. Марічев, Л. Погорєлова, В. Чайковський. – Київ : Основи, 2005. – 903с. – ISBN 966-500-226-0
662806
  Зінченко А.Л. Історія дипломатії від давнини до нового часу : Навчальний посібник / Арсен Зінченко. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 434с. – ISBN 966-95804-2-0
662807
  Зінченко А.Л. Історія дипломатії від давнини до нового часу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. спеціальностей міжнарод. відносини та історія / Арсен Зінченко. – 3-тє вид. – Київ : Проза, 2005. – 560с. – ISBN 966-95804-2-0
662808
  Гайдуков Л.Ф. Історія дипломатії як навчальний предмет та об"єкт наукового дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглядаються питання про дипломатію як окрему навчальну дисципліну та об"єкт спеціального наукового дослідження. Обгрунтовується пропозиція щодо необхідності читання такого курсу як самостійної профілюючої дисципліни у вищих навчальних закладах, які ...
662809
   Історія дипломатії.. – К.
2. – 1948. – 407с.
662810
   Історія дипломатії. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1789-1917). Міжнародні відносини та зовнішня політика (1917-1945) : Програми з навч. дисциплін. – Київ, 1998. – 46с.
662811
  Коваленко Н. Історія діалектологічних досліджень кафедри української мови (60-70 роки ХХ ст.) / Н. Коваленко, Б. Коваленко // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 151-157
662812
  Палеха Ю.І. Історія діловодства. (Документознавчий аспект) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2011. – 323, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-312. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-2609-02-8
662813
   Історія діяльності Спеціалізованої вченої ради // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12-20
662814
  Тимошенко Ю. Історія діяльності спортивних товариств УРСР у перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 71-93. – ISSN 0869-3595
662815
  Заболотний Д.І. Історія діяльності Українського наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів (до 80-річчя організаційних робіт по створенню товариства та 75-річчя з часу заснування) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 2-10. – ISSN 0044-4650
662816
  Бородін Є. Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918-2018; Савчук В. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 1918-2018: Книга нарисів; Професори Дніпровського національного університету імені Олеся // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 226-233. – ISSN 0130-5247


  Рец. на кн. Савчук В. С. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018) / Книга нарисів / голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков; В. С. Савчук. Дніпро: Ліра, 2018. 212 с.; Професори Дніпровського ...
662817
   Історія Дніпропетровського Державного Аграрного Університету : 75 років. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 1997. – 149с. : іл.
662818
   Історія Дніпропетровського національного університету. – 3-є вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 232 с. – ISBN 966-551-132-7
662819
   Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / О.В. Бойко, А.Г. Болебрух, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, М.Е. Кавун та ін. ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ редкол.: М.В. Поляков, М.М.Дронь, М.П. Д"яченко та ін. ; наук. ред. С.І. Світленко]. – 4-те вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – 308 с. : іл. – ISBN 978-966-551-259-2
662820
  Кіслова В.М. Історія дня студента // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 2-3
662821
  Вишня М. Історія дня: Як археолог пішов у туалет, а знайшов скіфську пектораль // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 13
662822
  Петрова І.В. Історія дозвілля : проблеми періодизації // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-43
662823
  Десятніков Олександр Історія доларової монети Сполучених Штатів Америки // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 12-19. – ISSN 1811-542Х
662824
  Подов В.І. Історія Донбасу / Подов В.І., Курило В.С. ; [ Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ]. – Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-617-219-1
662825
  Білецький В.С. Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991 рр.) / Володимир Білецький ; Український культурологічний центр (м. Донецьк) ; Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. – Донецьк : Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-2018-07-3
662826
  Яковленко К. Історія Донеччини: грецький епізод // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 7
662827
   Історія донорства крові / С.М. Гайдукова, О.В. Кучер, С.В. Видиборець, Г.І. Мороз // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 254-262
662828
  Латишев В. Історія Дону і Єрмак // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 136-163
662829
  Бортнік Н. Історія дослідження "Записок в узголів"ї" Сей Шьонагон // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 154-158. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено дослідникам та перекладачам творчості Сей Шьонагон, зокрема, історії дослідження твору "Записки в узголів"ї". Звернено особливу увагу на переклади твору в період після реставрації Мейджі. Статья посвященна исследователям и ...
662830
  Лущенко Т.Л. Історія дослідження "ноннівського" питання у класичній філології // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 270-273


  У статті досліджується проблематика "ноннівського" питання: біографія поета, авторство та доля творів Нонна Панополітанського. У статті приділяється увага проблемі виявлення приналежності творів автора до літературної епохи, питанням його наступників ...
662831
  Пічкур Т.В. Історія дослідження академіком Б.О. Домбровським нервової системи хребетних тварин // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 199-205


  У статті висвітлюється історія дослідження академіком Б.О. Домбровським нервової системи хребетних тварин. Детальне дослідження вченим трофіки забезпечило науковців повними і достовірними даними з багатьох загальних питань морфології та надало ...
662832
  Атамась В.В. Історія дослідження археологічного комплексу м. Гробіна доби Меровінгів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 38)


  Розглядається історія дослідження археологічного комплексу м. Гробіна в південно-західній Прибалтиці.
662833
  Ольшанський І.Г. Історія дослідження берези Клокова (Betula Klokovii Zaverucha, Betulaceae) / І.Г. Ольшанський, А.С. Тарєєв // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – C. 469-474. – ISBN 978-966-2303-13-1
662834
  Троцька В.І. Історія дослідження глиняної іграшки в обрядовості давньоруського населення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 101-105. – ISSN 2218-4805


  "Стаття присвячена історії дослідження глиняної іграшки в обрядовості давньоруського населення. На основі археологічних матеріалів, писемних, етнографічних джерел з’ясовано, що глиняні іграшки в давньоруські часи могли виконувати дві функції: ігрову й ...
662835
  Ніколаєв М.І. Історія дослідження епонімного календаря Ольвії IV - I ст. до н. е. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 150-158. – ISSN 2077-5709
662836
  Скородумов О.С. Історія дослідження ерозії грунтів і боротьби з нею на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 3-18. – Бібліогр.: 9 назв
662837
  Романова О.О. Історія дослідження єгипетської колекції Одеського археологічного музею // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 1608-0599
662838
  Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.3-9. – ISSN 0132-1331
662839
  Умебаясі М. Історія дослідження календарної обрядовості японців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 71-76
662840
  Осташ Н.І. Історія дослідження канадсько-американських відносин у Північній Америці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 461-472
662841
  Таранова Наталія Історія дослідження клімату Тернорільського плато / Таранова Наталія, Шубер Павло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 15-23. – Бібліогр.: 30 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
662842
  Ластівка Н. Історія дослідження крем"яного інвентарю КЛСК на території України // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 42-46. – ISBN 978-966-171-90295
662843
  Гаврилець Ю.Д. Історія дослідження медіаефектів у світовій науці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 172-177


  У статті розглядається еволюція поглядів науковців на різноманітні аспекти впливу засобів масової комунікації на свою аудиторію. Особливу увагу зосереджено на аналізі основних сучасних концепцій, які обгрунтовують вплив різних видів ЗМК на реципієнтів ...
662844
  Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Карпат в кінці XIX - на початку XX століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 566-570. – ISBN 978-966-171-795-3
662845
  Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Карпат в кінці ХІХ – на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-34. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано історіографічний огляд дослідження народної медицини карпатських українців кінця ХІХ – початку XX століття. Аналізується внесок українських та польських етнологів у вивчення регіональної специфіки народного лікування. В статье ...
662846
  Козаченко Т. Історія дослідження народної медицини українців Полтавщини в ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 58-62


  У статті подано історіографічний аналіз дослідження народної медицини українців Полтавщини ХІХ століття. В статье подается историографический анализ исследования народной медицины украинцев Полтавщины в XIX веке. The article contains historiographic ...
662847
  Янов Д.М. Історія дослідження обігу османських монет на території Пруто-Дністровського межиріччя // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – C. 216-232. – ISSN 2312-6825
662848
  Якубовська О. Історія дослідження пам"яток VIII-X ст. в українському Прикарпатті // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – Вип. 12. – С. 28-43. – ISSN 2078-1849
662849
  Опанасенко Л. Історія дослідження пам"яток празької культури на території Київщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 11-12
662850
  Радомський І. Історія дослідження пам"яток Трипільської культури етапу В/І басейну р. Дністер в контексті вивчення кам"яного інвентаря // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 414-416. – ISBN 978-966-171-893-6
662851
  Осипчук В.М. Історія дослідження прикметників та прислівників української мови // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 117-121. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
662852
  Нестерук Ю. Історія дослідження рідкісних та зникаючих видів у Чорногорі (українські Східні Карпати) // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 461-468. – ISBN 978-966-2303-13-1
662853
  Начичко В.О. Історія дослідження роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі Заходу України (ХІХ століття) / В.О. Начичко, В.І. Гончаренко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 453-460. – ISBN 978-966-2303-13-1
662854
  Гордієнко О. Історія дослідження столової кераміки місцевого виробництва з Ольвії другої половини VI - IV ст. до н. е. в науковій лвтературі // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 227-235. – ISBN 978-966-171-783-9
662855
  Пантелєєва Н. Історія дослідження та освоєння мінеральних ресурсів Дніпропетровської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
662856
  Свинко Й. Історія дослідження та сучасні уявлення про геологічну будову міста Тернополя і його околиць / Й. Свинко, П. Дем"янчук // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 52-59. – ISBN 978-966-07-0845-7
662857
  Чаркіна М.В. Історія дослідження текстів П"ятикнижжя (Тори): критичний аспект // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 32-35


  У статті автор піднімає проблеми критичних досліджень Тори (П"ятикнижжя) починаючи від середньовічних іудейських студій, закінчуючи ХХ століттям та формуванням теорії про походження Священного тексту. У даній статті виокремлені основні тенденції в ...
662858
  Шелехань О. Історія дослідження технології виробництва скіфської клинкової зброї // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 40-48. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
662859
  Гриценко С.П. Історія дослідження українського лексикону XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 325-349


  У статті зреферована історія вивчення українського лексикону XVI-XVII ст., проаналізовані основні напрямки дослідження та окреслені перспективи майбутніх наукових розвідок з історичної лексикології. Аналізовані праці різняться обсягом і складом ...
662860
  Рощина Н.О. Історія дослідження флори озер північно-степового Придніпров"я // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 521-525. – ISBN 978-966-2303-13-1
662861
  Ковтун А. Історія дослідження Чатал-Гююку - проблеми та перспективи // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 39-42. – ISBN 978-966-171-90295
662862
  Різун В. Історія досліджень медіавпливів / В. Різун, В. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Коротко викладено історію досліджень медіавпливів, названо дослідників та вказано на їхній внесок у розвиток вивчення означеної проблеми. Коротко изложена история исследований медиавоздействий, названы исследователи и указан их вклад в развитие ...
662863
  Криницька М.В. Історія досліджень поліського бурштину / М.В. Криницька, В.Г. Мельничук // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2016. – Т. 13. – С. 52-55. – ISSN 2218-7472
662864
  Ціпко С. Історія досліджень про українців Аргентини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 203-206
662865
  Вовк І. Історія досліджень промислових комплексів вченими Львівської суспільно-географічної школи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 62-68. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
662866
  Полек Історія досліджень сільської молоді у слов"янських країнах / Полек, (Момот) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 43-47. – ISSN 0130-6936
662867
  Кошель Т.С. Історія досліджень снігових лавин Українських Карпатах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 169-173. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
662868
  Жовтянська В.В. Історія досліджень суб"єктивних репрезентацій у психологічній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 109-123. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 32). – ISSN 2072-4772
662869
  Ціхонь Т. Історія досліджень та стан вивченості двостулкових молюсків з міоценових відкладів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 116-123. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
662870
  Ханнанова О.Р. Історія досліджень фіторізноманітності на території басейну р. Псел у межах Лівобережного Лісостепу / О.Р. Ханнанова, Н.О. Смоляр // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 619-624. – ISBN 978-966-2303-13-1
662871
  Семенчук С.О. Історія досліджень, дохристиянських пам"яток Середнього Придністров"я доби раннього залізного віку // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 34-36


  У 70-х роках XX ст. кафедра археології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом Ю.М. Малєєва дослідила два кургани ранньоскіфського часу на Тернопільщині.
662872
  Борисова З.Н. Історія дошкільної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для дошкільн. відділів пед. ін-тів та училищ / упоряд. і автори встп. нарисів З.Н. Борисова, В.З. Смаль. – Київ : Вища школа, 1974. – 319 с. : іл.
662873
   Історія дошкільної педагогіки. – 2-е вид. доп. – К., 1990. – 423с.
662874
  Лесюк М.Р. Історія древньої Церкви / протоієрей Михаїл Лесюк ; Київ. Православна богослов. акад. Укр. Православ. церкви Київ. Патріархату. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – 773, [1] с. – Присвяч. 20-літтю відновлення Київ. духовних шкіл (1992-2012). – Бібліогр.: с. 770-773
662875
  Шалата М. Історія дрогобицького пам"ятника Тарасові Шевченку // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2006 : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 2-7
662876
  Мінгазутдінов А.Ф. Історія другої світової війни (1939-1945 рр.) : навч. посіб. / А.Ф. Мінгазутдінов; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 124 с. – ISBN 966-594-087-2
662877
  Гриневич В. Історія Другої світової війни у сучасній історіографії та політичній боротьбі // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 9-29. – ISBN 966-7679-85-3 (Вип.11)
662878
  Короєд С.О. Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації господарсько-процесуальної форми захисту прав // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 71-74. – ISSN 2524-017X
662879
  Бевз Є.А. Історія еволюції бібліотечного простору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 420-426. – ISSN 2077-3455
662880
  Чекаленко Л. Історія еволюції національної безпеки суб"єктної України // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 1. – С. 16-21. – ISSN 2663-2675
662881
   Історія европейської ментальности = Europaische mentalitatsgeschichte. – Львів : Літопис, 2004. – 720с. – ISBN 966-7007-101-4
662882
  Некрасов Я.С. Історія економіки операційного менеджменту / Я.С. Некрасов, В.Г. В"юн // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 17-22. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
662883
  Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник : [для студентів ВНЗ] / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – Київ : Знання, 2008. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 638-647. – ISBN 978-966-346-371-1


  Для студентів вищих навчальних закладів
662884
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Грігорян Г.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-676-410-5
662885
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / [С.В. Степаненко та ін.] ; за заг. ред. С.В. Степаненка ; [редкол.: А.П. Наливайко, Н.М. Євдокимова, В.І. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 743, [1] с. : табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 741-743 та в кінці тем. – ISBN 978-966-483-278-3
662886
  Юхименко П.І. Історія економіки та економічної думки : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2011. – 648 с. + Додатки: с. 624-634. – Бібліогр.: с. 635-646. – ISBN 978-966-346-883-9
662887
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Владимиров К.М. [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 404, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401-404. – ISBN 978-966-2393-89-7
662888
  Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки : структур.-логіч. схеми, таблиці, малюнки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Наталія Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 499, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-673-251-8
662889
  Нікола С.О. Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2015. – 131, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-689-119-2
662890
   Історія економіки та економічної думки : навч. посібник для студентів ВНЗ / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 257-263. – ISBN 978-966-2188-61-5
662891
   Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки ; [упоряд.: Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В. та ін.]. – Київ : Нічлава, 2018. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 139-167 та в кінці тем
662892
   Історія економіки та економічної думки : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Знання, 2018. – 775, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0615-7
662893
  Якобчук В.П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В.П. Якобчук, Ю.В. Богоявленська, С.В. Тищенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 472, [1] с. – Бібліогр.: с. 471-472 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-376-8
662894
  Вербова О.С. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / Вербова О.С., Вербовий М.В. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-391. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-227-7
662895
   Історія економіки та економічної думки. ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посібник / [В.В. Козюк та ін.] ; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 582, [2] с. – Бібліогр.: с. 578-582 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-346-903-4
662896
   Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посібник / [В.В. Козюк та ін.] ; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-566. – ISBN 978-966-346-902-7
662897
  Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Шевченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 276, [12] с. – Бібліогр.: с. 268-272. – ISBN 978-611-01-0258-2
662898
  Перевозчиков В.І. Історія економіки українських земель (кінець IX - початок XX ст.) : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2011. – 471, [1] с. – Бібліогр. : с. 466-471. – ISBN 978-966-373-618-1
662899
  Білоконенко О.В. Історія економічних вчень : конспект лекцій / О.В. Білоконенко ; М-во фінансів України, Учбово-метод. кабінет. – Київ : Україно-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 96 с.
662900
  Кругляк Б.А. Історія економічних вчень : Навчальний посібник для студ. екон. спец. інститутів / Б.А. Кругляк, В.Б. Молчанов. – Житомир : ІПСТ, 1998. – 188с.
662901
  Нестеренко О.П. Історія економічних вчень : Курс лекцій / О.П. Нестеренко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 132с. – ISBN 966-608-019-2
662902
  Білоконенко О.В. Історія економічних вчень : конспект лекцій / О.В. Білоконенко ; МФУ учбово-метод. кабінет. – Київ : Європейський університет, 2001. – 96 с.
662903
  Нестеренко О.П. Історія економічних вчень : Курс лекцій / О.П. Нестеренко; МАУП. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-134-2
662904
  Ткаченко А.А. Історія економічних вчень : Навчальний посібник / А.А. Ткаченко. – Запоріжжя : Дике поле, 2002. – 574с. – ISBN 966-7037-60-6
662905
  Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Лісовицький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 220с. – ISBN 966-8253-93-0
662906
  Мочерний С.В. Історія економічних вчень : (Сучасна економічна думка): Навч. посібник. / Мочерний С.В., Довбенко М.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 480с. – ISBN 966-7827-61-5
662907
  Ткаченко А.А. Історія економічних вчень : методичний посібник, навчальна і робоча програми, плани лекцій і семінарських занять / А.А. Ткаченко ; МОНУ ; Запорізький державний ун-т, Кафедра економічної теорії. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 60с. – ISBN 966-653-130-5
662908
  Тараненко О.С. Історія економічних вчень : навч. посіб. для дистанц. навчання / О.С. Тараненко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-301. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-108-9
662909
  Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лісовицький. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-364-784-5
662910
  Ващишин А.М. Історія економічних вчень : навч. посібник / Ващишин А.М., Мисловський П.Й., Шевчик Б.М. ; за ред. Г.І. Башнянина і А.М. Ващинина. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 433, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
662911
  Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навчальний посібник / Мочерний С.В., Довбенко М.В. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 488с. – ISBN 966-7827-61-5
662912
  Клочко В.П. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка : курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / В.П. Клочко, В.К. Гаркавко ; М-во освіти і науки України, Нац. держ. ун-т харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2002. – 84 с. – Бібліогр.: с. 78-82.
662913
  Мешко І.М. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейської американської економичної думки : Навчальн. посібник / І.М. Мешко. – Київ : Вища школа, 1994. – 175с.
662914
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навч. посібник / П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко. – Київ-Біла Церква : БДАУ, 1999. – 464с. – ISBN 966-7417-16-6
662915
   Історія економічних учень : підручник. – Київ : КНЕУ, 1999. – 564 с. – ISBN 966-574-152-7
662916
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищіх навч.закладів / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2000. – 514с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-01-9
662917
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищіх навч.закладів / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 514с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-12-4


  Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання становлен-я і розвитку економічних учень. Він містить за-вдання для перевірки знань, словники термінів, перелік рекомендованої літератури, біографії видатних ...
662918
  Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень : Підручник / МОУ. КНЕУ; Авт.Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та .ін. – Київ : КНЕУ, 2001. – 564с. – ISBN 966-574-152-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
662919
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищіх навч.закладів / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 514с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-43-4


  Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання становлен-я і розвитку економічних учень. Він містить за-вдання для перевірки знань, словники термінів, перелік рекомендованої літератури, біографії видатних ...
662920
   Історія економічних учень : Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.Я. Корнійчук, Г.Ю. Кириллова, Н.О. Татаренко, С.Б. Погорелов; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 284с. – ISBN 966-574-334-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
662921
  Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень : Навчальний посібник / Л.Я. Корнійчук; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 431с. – ISBN 966-574-623-5
662922
   Історія економічних учень : підручник. – Київ : Знання, 2004. – 1300 с. – Шифр. дубл. 33 Істо. – (Класичний університетський підручник : КНУТШ 170 років). – ISBN 966-8148-14-2


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
662923
  Юхименко П.І. Історія економічних учень : Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-68-1
662924
   Історія економічних учень : підручни : у 2-х ч. / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора; В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-035-0
Ч. 1. – 2005. – 567с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
662925
   Історія економічних учень : підручник : у 2-х ч. / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора; В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-042-3
Ч. 2. – 2005. – 567 с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
662926
   Історія економічних учень : навч.-метод. комплекс для студ. екон. спец. денної та заочної форм навчання. – Київ : Київський університет, 2006. – 77с.
662927
   Історія економічних учень : у 2-х ч. : підручник / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. [та ін.] Нестеренко; В.Д. Базилевич, І.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора.; за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-149-7
Ч. 1. – 2006. – 582 с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
662928
   Історія економічних учень : підручник ; у 2-х ч. / В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко, А.О. Маслов, Л.В. Вернигора; В.Д. Базилевич, П.М. Леоненко, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, О.П. Нестеренко ; за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання. – ISBN 966-346-150-0
Ч. 2. – 2006. – 575 с.


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
662929
  Леоненко П.М. Історія економічних учень : підручник. / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 639 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-389-6


  У посібнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців.
662930
   Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – 782 с. – ISBN 978-966-439-104-4


  Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти
662931
   Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с. – ISBN 978-966-346-746-7
662932
   Історія економічних учень : метод. рек. до написання курсової роботи : для студентів спец. 051 "Економіка", освіт. програми "Економіка та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки ; [упоряд.: Т.В. Гайдай, Н.В. Савчук]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 34, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк.
662933
  Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : Навч. посібник / П.П. Мазурок. – Київ : Знання, 2004. – 477с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-72-Х
662934
  Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / П.П. Мазурок. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 477с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-088-1
662935
   Історія економічної думки України : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 272с. – ISBN 5-325-00210-4
662936
  Рубін І.І. Історія економічної думки. / І.І. Рубін. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1930. – VIII, 312 с.
662937
  Злупко С.М. Історія економічної теорії : Підручник / С.М. Злупко; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 719с. – ISBN 966-346-000-8
662938
  Сороковська С.В. Історія економічнох думки на Україні (IХ - початок ХХ ст.) : бібліографічний покажчик видань за 1917-1966 рр. / С.В. Сороковська; АН УРСР, Центральна наукова б-ка. – Київ : Наукова думка, 1968. – 189 с.
662939
   Історія екскурсійної діяльності в Україні : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.К. Федорченко [та ін.] ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с. – Бібліогр.: с. 160-163. – (Туристична книга). – ISBN 966-8251-51-2


  Висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і установ України
662940
  Гаврилюк Н. Історія експромту Лесі Українки // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 81-95. – ISSN 1887-8618


  "У статті розглянуто історію написання та публікації вірша Лесі Українки «Impromptu». На підставі свідчень сестри поетеси, Л.М. Старицької-Черняхівської, архівних документів і коментарів до видань творів Лесі Українки подано версії датування цієї ...
662941
  Романова Н.В. Історія емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть / Н.В. Романова ; [відп. наук. ред. М.В. Гамзюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 408, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 349-408. – ISBN 978-966-638-279-8
662942
  Єфімов А. Історія епохи промислового капіталізму / А. Єфімов, Н. Фрейберг. – 2-е вид. – Х.Полтава, 1934. – 268с.
662943
  Нападиста В.Г. Історія етики в Україні ( друга половина 19 - початок 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Г. Нападиста. – Киев : Либідь, 2004. – 240с. – ISBN 966-06-0339-8
662944
  Новікова Л.В. Історія етнічних (національних) меншин в Україні : змістовий модуль 1 : загальна частина : курс лекцій з вибірк. курсу для студентів освіт. рівня "бакалавр" ф-ту історії та філософії / Л.В. Новікова ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : ОНУ, 2018. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-689-266-3
662945
  Джонсон Пол Історія євреїв / Джонсон Пол; Перекл. з українськ. О.Мокровольського. – Київ : Альтернативи, 2000. – 704с. – ISBN 966-7217-31-0
662946
  Левченко В. Історія єврейських вишів у системі освіти України між двома світовими війнами // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2014. – № 3/4 (9), липень - грудень. – С. 44-51. – ISSN 1998-4634
662947
  Полякова Ю. Історія єврейського театру "Гезкульт" у Харкові // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 33-51. – ISSN 1997-4264
662948
  Доценко В.О. Історія Єврейської культурно-просвітницької організації Культур-Ліга // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 197-200. – ISSN 2076-1554
662949
  Чепак В. Історія європейських грошей // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 41-42
662950
   Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / [І.В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 204, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 14). – ISBN 978-966-458-515-3
662951
   Історія європейської інтеграції: фази, результати, досягнення. Політичні виклики для ЄС = History of European integration: stage, achievements and results. Political challenges of European integration : навч.-метод. посібник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. глобалістики, євроінтеграції та упр. нац. безпекою ; [уклад.: К.К. Баранцева, О.І. Пошедін, Л.А. Шереметьєва] ; за заг. ред. В.А. Мандрагелі, Л.А. Шереметьєвої. – Київ : НАДУ, 2016. – 115, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., англ. - За підтримки програми "Навчання впродовж життя" Європ. Союзу. - У рамках проекту Жана Моне "Підвищення популярності та привабливості європ. судів в Україні". – Бібліогр.: с. 61-66, 106-112. – ISBN 978-966-619-365-3
662952
   Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О.В. Сминтина та ін. ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1309, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Vicino oriente / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2013. – ISBN 978-966-03-7585-7
662953
   Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О.В. Сминтина, В.О. Пшоняк, І.В. Раєвська та ін. ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1309, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Vicino Oriente / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2013. – ISBN 978-966-03-7586-4
662954
   Історія європейської цивілізації. Греція / під ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О.В. Смінтіна та ін. ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 862, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Grecia / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2012. – ISBN 978-966-03-7399-0
662955
   Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: Л.Д. Ципоренко та ін. ; худож.-оформ. Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2014. – 1102, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: L"Antichita-Roma / a cura di Umberto Eco. Milano: EM PUBLISHERS SRL, 2012. – ISBN 978-966-03-7129-3
662956
  Панкова Є.В. Історія Європи : Навчальний посібник / Є.В. Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 352с. – (Бібліотека професійного менеджера"). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-268-5
662957
  Никитенко Л. Історія Єрусалимської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 02 (194), січень. – С. 7
662958
  Никитенко Л. Історія Єрусалимської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 03 (195), лютий. – С. 7
662959
  Коляда І. Історія жертовного кохання. Василь Стус і Валентина Попелюх / І. Коляда, Д. Іванов // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – С. 102-113


  Кохання як стан - той імпульс, що активізує мистецьку уяву і народжує, здебільшого, лірику, котра має певні жанрові ознаки. Окрім цього, ко хання може стати основоположною засадою, про відною ети гною категорією, джерелом, з якого черпає письменник ...
662960
  Харлан О. Історія життя Наталі Забіли: зламана доля чи літературний успіх? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 224-231. – ISBN 978-617-7442-48-5
662961
  Харлан О. Історія життя Наталі Забіли: зламана доля чи літературний успіх? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
662962
  Кеведо-и-Вільєгас Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення,зразка волоцюг і дзеркала крутіїв / Кеведо-и-Вільєгас; Франсіско де Кеведо-Вільєгас ; з ісп.пер.М.Іванов ; дереворити І.Падалки. – Київ : Радянська література, 1934. – 192 с. – Парал. тит. арк.: ісп.. - Біограф. авт.: Франсіско де Квело Вільгас / О. Білецький, с. 1-27
662963
  Біленький С. Історія життя як соціальний феномен: Тяглість та перевність в біографії Михайла Максимовича між 1804 та 1845 роками // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 116-122
662964
  Лесаж А.Р. Історія Жіль Блаза із Сантільяни / А.Р. Лесаж. – Харків
1. – 1935. – 501с.
662965
  Лесаж Ален Рене Історія Жіль Блаза із Сантільяни / Лесаж Ален Рене. – Харків : Державне літературне вид-во
2. – 1935
662966
  Мандрик-Мельничук Історія жінок у боротьбі за незалежність: Ольга Гузар // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 50-55. – ISSN 1998-4634
662967
  Орлова Т. Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано новий перспективний напрям сучасних історичних досліджень, проведено порівняльний аналіз стану справ у розробці історії жіноцтва в Сполучених Штатах Америки, Росії та Україні. The article characterizes a new, fruitful direction of ...
662968
  Орлова Т.В. Історія жіноцтва - перспективний напрямок досліджень на сучасному етапі розвитку української історіографії // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 127-132. – ISBN 978-966-581-772-1
662969
  Ревіна Д.О. Історія жіночої освіти в країнах Азії та Північної Африки // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2012. – № 36. – С. 236-239. – ISSN 2074-8922
662970
  Срібняк І.В. Історія журналістики (XVII-XX ст.) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Срібняк. – Київ : НаУКМА, 2013. – 303, [3] с. – Бібліогр.: с. 296-300 та в підрядк. прим. – (Relation). – ISBN 978-966-2410-45-7 ; 978-966-518-630-4
662971
  Гудошник О.В. Історія журналістики в часи презентизму: досвід США // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 21. – С. 13-22. – ISSN 2617-1813
662972
  Мелещенко О.К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О.К. Мелещенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 215 с. – ISBN 978-966-439-334-5
662973
  Срібняк І.В. Історія журналістики країн світу (XVII-XX ст.) : підруч. для студентів ВНЗ / Ігор Срібняк ; М-во освіти і науки України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України", Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 261, [3] с. – Бібліогр.: с. 254-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7548-93-3


  У пр. №1697193 напис: В дарунок Бібліотеці Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Автор. Підпис, 19. 05. 15 р.
662974
  Мелещенко О.К. Історія журналістики Росії XVIII сторіччя : текст лекцій / О.К. Мелещенко ; [ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-394. – ISBN 978-966-439-559-2
662975
   Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички : матеріали "круглого столу", Київ, 24-25 травня 2007 р. – Київ, 2007. – 74с.
662976
  Михайлин І.Л. Історія журналістської освіти та її найважливіші уроки // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 40-52. – ISBN 978-966-680-459-7
662977
  Король Ірина Історія з "авторучкою" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
662978
  Пагутяк Г. Історія з багатьма невідомими // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 87-92. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
662979
  Павлова В. Історія з багатьма невідомими навколо "Будинку Петра І" // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 15-16


  На вулиці Костянтинівській київського Подолу увагу перехожих поки ще привертає пам’ятка архітектури XVII–XVIII ст., за якою закріпилася в народі назва "Будинок Петра І". За легендою, саме в цьому невеликому особняку 1706 р. під час однієї з поїздок до ...
662980
  Диса К. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII-XVIII століття = A Witch Story / Катерина Диса ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2008. – 304 с. : іл. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 265-278. – (Критичні студії). – ISBN 966-8978-19-6
662981
  Дяченко К.І. Історія з географією : гумор та сатира / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
662982
  Герасименко Н. Історія з жіночим обличчям (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 79-94. – ISSN 2312-6809
662983
  Грабовський С. Історія з істориком та СБУ як запорука "правильної" науки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 32-33
662984
  Девдера К. Історія з Лишегою // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
662985
  Карасьов М. Історія з літературою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 20 листопада (№ 23)


  Про роман Ольги Токарчук "Книги Якова".
662986
  Карпова О. Історія з орфографією // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 14-19
662987
  Стріха М. та інші Історія з правопису // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.8-9. – ISSN 0868-9644


  Реформування правопису укр.мови
662988
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький ; з рос. переклав І. Сварник. – Львів : Світ. – ISBN 5-11-000647-4 (т. 1) ; 5-11-000907-4
Т. 1. – 1990. – 319с.
662989
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : В 3-х т. / Д.І. Яворницький ; з рос. перклав І. Сварник. – Львів : Світ. – ISBN 5-11-000646-6 (т. 2) ; 5-11-000907-4
Т. 2. – 1991. – 392 с.
662990
  Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький; Д.І. Яврницький ; з рос. переклав І. Сварник. – Львів : Світ. – ISBN 5-11-000870-1 (т. 3) ; 5-11-000907-4
Т. 3. – 1992. – 452 с.
662991
  Жиленко І.Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. ХVIII ст.) : навчальний посібник / І.Р. Жиленко ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т, Каф. журналістики та філології. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 285 с. – Бібліогр.: с. 269-272. – ISBN 978-966-657-309-7
662992
  Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний. – Львів : Вища школа, 1982. – 440 с.
662993
  Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури : Навч. посібник / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний. – Львів : Світ, 1993. – 312с. – ISBN 5-7773-0011-1
662994
   Історія західних і південних слов"ян (з давніх часів до ХХ ст.) : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Либідь, 2001. – 632с. – ISBN 966-06-0208-1


  У посібнику висвітлюється історія західно та південно-слов"янських народів від перших письмових свідоцтв про них до початку ХХ ст. Розкриваються загальні закономірності та специфічні особливості їхнього етнічного, суспільно-політичного, економічного ...
662995
  Романюк А.С. Історія західних політичних вчень : політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А.С. Романюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-812-9
662996
  Яровий В.І. Історія західних та південних слов`ян у XX ст. : курс лекцій : навч. посіб. для внз / В.І. Яровий. – Київ : Либідь, 1996. – 416 с. – ISBN 5-325-00617-7
662997
  Гвоздьов А.А. Історія західно-европейської літератури. Середні віки і Відродження. / А.А. Гвоздьов. – Харків, 1936. – 196с.
662998
   Історія західноєвропейського Середньовіччя : хрестоматія : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. ВНЗ. – Київ : Либідь, 2005. – 656 с. – Бібліогр. в кінці глав і в підрядк. прим. – ISBN 966-06-0379-7


  Мета хрестоматії - ознайомити студентів із основними джерелами з пріоритетної проблематики західноєвропейського середньовіччя, поглибити їхні знання з найважливіших періодів західноєвропейської історії. Вміщено оригінальні твори Х - ХХ ст.
662999
  Рассел Б. Історія західної філософії / Б. Рассел. – Київ : Основи, 1995. – 759 с. – ISBN 5-7707-5611-Х
663000
  Сорока Ю. Історія західноукраїнських земель у науковій творчості В.О. Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 75-82. – ISBN 966-02-2067-7
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,