Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
661001
  Лесич Богдан "Кидалово" по-кубинські : Куба / Лесич Богдан, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 82-83 : Фото
661002
  Пучков А.А. "Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках / Андрей Пучков. – Изд. 2-е, испр., пересм. и доп. – Киев : Дух і Літера, 2018. – 222, [2] с. : портр., ил., фотоил. – Библиогр.: с. 193-202 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-588-2
661003
   "Киевлянка" : художественно-литературный альманах. – Киев, 1884. – 112 с.
661004
  Мияковский В. "Киевская громада" : (из истории украинского общественного движения 60-х г.г.) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 49-60 : фото. – Бібліогр. : с. 51. – ISBN 966-7272-00-1
661005
  Мияковский В. "Киевская громада" (из истории украинского общественного движения 60-х годов) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 102-119. – ISBN 5-7707-1062-4
661006
   "Киевская старина" // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 138-140
661007
  Палієнко М.Г. "Киевская старина" (1882-1906). Систематичний покажчик змісту журналу : систематичний покажчик змісту журналу / [Марина Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 606, [2] с. – На тит. арк. авт. не вказаний. - У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.)/ М. Палієнко; "Кіевская старина": Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-13-2
661008
  Костенко Л. "Киевская старина" про народні ремесла та сучасні дослідження кожум"яцького промислу на Чернігівщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
661009
  Палієнко М.Г. "Киевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець XIX - початок XX ст.) / Марина Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 382, [2] с. : іл., портр. – У комплекті також: "Киевская старина" : Хронолог. покажчик змісту журналу (1882-1906)/ М. Палієнко; "Киевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-11-6


  У пр. №1717611 напис: Вельмишановному проф. Олегу Олеговичу Сербіну - директору Наукової бібліотеки ім. М.О. Максимовича, видатному українському вченому-бібліотекознавцю зі щирою повагою від автора. 7.06.2018 р. М.П.
661010
  Палієнко М.Г. "Киевская старина"(1882-1906). Хронологічний покажчик змісту журналу : хронологічний покажчик змісту журналу / [Марина Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Темпора, 2005. – 477, [2] с. – Авт. на тит. арк. не вказаний. У комплекті також: "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець 19 - початок 20 ст.) / М. Палієнко; "Кіевская старина": Сист. покажчик змісту журналу (1882-1906) / М. Палієнко. – ISBN 966-8201-10-8; 966-8201-12-4
661011
   "Киевский Владимирский собор: история в лицах и ликах" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 1/2 (94), январь - февраль : Культура и СМИ. Выбор как приговор. – С. 112-118. – ISSN 2222-436X


  "Антиквар" и Музей Шереметьевых приглашают меценатов поддержать масштабный издательский проект....На роль такого исследования, бесспорно, может претендовать книга "Киевский Владимирский собор: история в лицах и ликах", написанная В. Ульяновским - ...
661012
  Борщ Я. "Києво-Могилянська академія" святкує 400-річчя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 3
661013
  Горський В. "Києво-Печерський патерик" та ідея наслідувіання Христу // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 411-415. – (Несторівські студії)
661014
  Павленко Л. "Києво-Печерський патерик" як джерело пізнання мовної картини світу давніх українців // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 120-126. – ISSN 2413-0923
661015
  Цалик С. "Києво-Поділ став смердючими руїнами, що горіли чи диміли" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 26 (79). – С. 54-57


  Винуватцями пожежі, яка 200 років тому знищила місто, вважали агентів-диверсантів французького імператора Наполеона.
661016
  Гончаров О. "Києвознавчі читання" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 167-177 : фото. – ISSN 2222-5250


  27 березня 2014 р. на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти", присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю ...
661017
   "Кижи", историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 101 с.
661018
   Кибер-физические системы / А.А. Летичевский, А.А. мл. Летичевский, В.Г. Скобелев, В.А. Волков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 3-19. – ISSN 0023-1274
661019
   Кибернетика - неограниченные возможности и возможные ограничения. – Москва, 1980. – 208с.
661020
   Кибернетика -неограниченные возможности и возможные ограничения. – М., 1979. – 200с.
661021
  Барковский Е.Ф. Кибернетика : [сб. ст.] / на англ. яз. с англ.-рус. сл. ; сост. Е.Ф. Барковский, Д.И. Эльянов ; под ред. Н.Ф. Соловьева. – Москва : Воениздат, 1968. – 157 с. : ил. – Библиогр: с. 155
661022
  Андреева И.Е. Кибернетика : путеводитель по иностр. источникам науч. информации (библиогр., справ., период. и продолжающиеся изд.) / сост. И.Е. Андреева, А.Г. Рытов, Т.К. Тарасова. – Ленинград : Наука, 1974. – 152 с. – (Библиотека АН СССР)
661023
   Кибернетика. – М., 1981. – 191с.
661024
  Тарасова Тамара Константиновна Кибернетика : Указ.отеч.изд. / Тарасова Тамара Константиновна. – Ленинград, 1983. – 440с.
661025
  Лифшиц А.Л. Кибернетика в военно-морском флоте. / А.Л. Лифшиц. – М., 1964. – 259с.
661026
  Гончаренко М.Н. Кибернетика в военном деле / М.Н. Гончаренко. – Москва : ДОСААФ, 1963. – 344
661027
  Михалевич В.С. Кибернетика в жизни общества / В.С. Михалевич, Ю.М. Каныгин. – Киев, 1985. – 197с.
661028
   Кибернетика в медико-биологических исследованиях. – Москва : Наука, 1971. – 276 с. : табл. – (Биологической и медицинской кибернетики)
661029
  Кафаров В.В. Кибернетика в химической технологии. / В.В. Кафаров. – М., 1984. – 64с.
661030
  Гутштейн А.И. Кибернетика в экономическом регулировании производства / А.И. Гутштейн. – М., 1972. – 207с.
661031
  Сапарина Е.В. Кибернетика внутри нас / Е.В. Сапарина. – М, 1962. – 303с.
661032
   Кибернетика живого : биология и информация. – Москва : Наука, 1984. – 144 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
661033
   Кибернетика живого : человек в разных аспектах. – Москва : Наука, 1985. – 174 с. – (Кибернетика-неограниченные возможности и возможные ограничения)
661034
  Коломейцев А.Е. Кибернетика живых систем: демон Сократа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 6 (62). – С . 31-45. – ISSN 1684-2618
661035
  Меськов В.С. Кибернетика живых систем: природа и функции бюрократии / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев, Т.А. Партон // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 4 66). – С. 23-37. – ISSN 1680-2721
661036
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1973. – 94с.
661037
   Кибернетика и автоматическое управление. – К., 1974. – 83с.
661038
   Кибернетика и вычислительная техника. – Москва
В. 3. – 1987. – 316 с.
661039
   Кибернетика и вычислительная техника. – М.
Т. 5. – 1991. – 260с.
661040
   Кибернетика и диалектика. – Москва, 1978. – 312с.
661041
   Кибернетика и документалистика. – М., 1966. – 175с.
661042
   Кибернетика и живой организм. – К., 1964. – 120с.
661043
  Крюковский Н.И. Кибернетика и законы красоты / Н.И. Крюковский. – Минск, 1977. – 254с.
661044
   Кибернетика и исследование операций в управлении учебным процессом. – Рига, 1984. – 238с.
661045
   Кибернетика и логика. – Москва, 1978. – 333с.
661046
  Беллман Р. Кибернетика и медицинская диагностика / Р. Беллман ; пер. с англ. В.И. Рыдника. – Москва : Знание, 1968. – 48 с. : черт. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Математика. Кибернетика" ; 12)
661047
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
661048
  Шкабара Е.А. Кибернетика и мозг / Е.А. Шкабара. – К, 1961. – 86с.
661049
   Кибернетика и научно-технический прогресс. – М., 1968. – 48с.
661050
   Кибернетика и ноосфера. – Москва, 1986. – 160с.
661051
  Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; Общ. ред. Э.Я.Кольмана. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 200с.
661052
  Клаус Г. Кибернетика и общество. / Г. Клаус. – Москва : Прогресс, 1967. – 432с.
661053
   Кибернетика и педагогика. – Москва, 1972. – 200с.
661054
   Кибернетика и педагогика. – София, 1980. – 285с.
661055
   Кибернетика и право. – М., 1970. – 79с.
661056
   Кибернетика и проблемы обучения. – Москва, 1970. – 390 с.
661057
  Казанец Э.Ф. Кибернетика и психиатрия / Э.Ф. Казанец, А.М. Кондратов. – Москва, 1971. – 48с.
661058
  Граве П.С. Кибернетика и психика / П.С. Граве, Л.А. Растригин. – Рига, 1973. – 96с.
661059
  Шалютин С.М. Кибернетика и религия / С.М. Шалютин. – Москва, 1964. – 64с.
661060
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1996. – 192 с.
661061
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 1996. – 192 с.
661062
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1996. – 192 с.
661063
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1996. – 192 с.
661064
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1996. – 192 с.
661065
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 1997. – 192 с.
661066
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 1997. – 192 с.
661067
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 1997. – 192 с.
661068
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Київ : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 1997. – 192 с.
661069
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2002. – 192 с.
661070
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2002. – 192 с.
661071
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2003. – 192 с.
661072
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2003. – 192 с.
661073
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2003. – 192 с.
661074
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2003. – 192 с.
661075
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2003. – 192 с.
661076
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2006. – 192 с.
661077
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2006. – 192 с.
661078
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2006. – 192 с.
661079
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2006. – 192 с.
661080
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2006. – 192 с.
661081
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2007. – 192 с.
661082
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2007. – 192 с.
661083
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2007. – 192 с.
661084
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2007. – 192 с.
661085
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2008. – 192 с.
661086
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2008. – 192 с.
661087
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2008. – 192 с.
661088
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2008. – 192 с.
661089
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2009. – 192 с.
661090
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2009. – 192 с.
661091
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2009. – 192 с.
661092
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2009. – 192 с.
661093
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2010. – 192 с.
661094
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2010. – 192 с.
661095
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2011. – 192 с.
661096
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 4. – 2011. – 192 с.
661097
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 5. – 2011. – 192 с.
661098
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2011. – 192 с.
661099
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2012. – 192 с.
661100
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2012
661101
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 3. – 2012. – 192 с.
661102
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 6. – 2012. – 192 с.
661103
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 1. – 2013. – 192 с.
661104
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
№ 2. – 2013. – 192 с.
661105
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 49, № 5. – 2013. – 192 с. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
661106
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 3. – 2014. – 192 с.
661107
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 50, № 6. – 2014. – 192 с.
661108
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 2. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
661109
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 3. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
661110
   Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 51, № 5. – 2015. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
661111
   Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
Т. 52, № 3. – 2016. – 192 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
661112
   Кибернетика и современное научное познание. – Москва, 1976. – 428с.
661113
  ПетровскийВ.В Кибернетика и спорт / ПетровскийВ.В. – К., 1973. – 111с.
661114
  Ахлибининский Б.В. Кибернетика и тайны психики / Ахлибининский Б.В. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 144 с. : ил.
661115
  Кузьменков В.П. Кибернетика и тенденции изменения содержания труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузьменков В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 20л.
661116
   Кибернетика и философия. – Рига, 1977. – 143с.
661117
  Клаус Г. Кибернетика и философия. / Г. Клаус. – М, 1963. – 532с.
661118
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва, 1958. – 215с.
661119
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1968. – 326с.
661120
  Винер Н. Кибернетика или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 343с.
661121
   Кибернетика на службе человека. – Ижевск, 1967. – 88с.
661122
   Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. – М., 1968. – 312с.
661123
  Пекелис В.Д. Кибернетика от А до Я. / В.Д. Пекелис. – М, 1990. – 479с.
661124
   Кибернетика сегодня. – М., 1974. – 62с.
661125
   Кибернетика сегодня. – М., 1976. – 64с.
661126
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
661127
  Валявко В.В. Кибернетика служит человеку / В.В. Валявко. – Минск, 1963. – 128с.
661128
  Воробьев Г.Г. Кибернетика стучится в школу / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1986. – 204с.
661129
   Кибернетика химико-технологических процессов. – К., 1975. – 72с.
661130
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
4. – 1962. – 359с.
661131
   Кибернетика, автоматика и телемеханика. – М.
5. – 1966. – 367с.
661132
  Лазоренко Л.В. Кибернетика, концепция физиологии активности и понятия цели // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
661133
  Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт / В.М. Зациорский. – М., 1969. – 199с.
661134
   Кибернетика, мышление, жизнь. – Москва, 1964. – 511с.
661135
   Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. – М., 1986. – 142с.
661136
  Тулуб А.В. Кибернетика. / А.В. Тулуб. – Л., 1957. – 35с.
661137
  Браславец М.Е. Кибернетика. / М.Е. Браславец. – Киев, 1977. – 325с.
661138
   Кибернетика. Дела практические.. – Москва, 1984. – 177с.
661139
  Новик И.Б. Кибернетика. Философия и социальные проблемы / И.Б. Новик. – Москва, 1963. – 207с.
661140
   Кибернетика: прошлое для будущего. – Москва, 1989. – 192с.
661141
   Кибернетика: становление информатики. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
661142
   Кибернетикаю Микрокалькуляторы в играх и задачах. – Москва, 1986. – 159с.
661143
  Волошин В.С. Кибернетическая безопасность. Социальные и прикладные вопросы / Вячеслав Волошин. – Киев : Освита Украины, 2020. – 293, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 274-293. – ISBN 978-617-7993-02-4
661144
   Кибернетическая лингвистика. – Москва : Наука, 1983. – 119 с.
661145
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1970. – 240с.
661146
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – 2-е изд. – М, 1973. – 237с.
661147
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – М, 1982. – 287с.
661148
  Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь. / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1991. – 367с.
661149
   Кибернетическая техника. – К., 1965. – 166с.
661150
  Архангельский С.И. Кибернетические аналогии в обучении : материалы лекции, прочитаной на факультете программированного обучения в Политехническом музее / Архангельский С.И. ; Всесоюз. о-во "Знание". Политехн. музей и Межведомств. науч. совет по проблеме "Программированного обучения". – Москва : Знание, 1968. – 44 с.
661151
   Кибернетические аспекты в изучении работы мозга. – Москва : Наука, 1970. – 284с.
661152
  Кузнецов И.П. Кибернетические диалоговые системы / И.П. Кузнецов. – М., 1976. – 299с.
661153
  Прокунин Л.М. Кибернетические методы в задачах управления : Учебное пособие / Л.М. Прокунин, М.Я. Зубков. – Москва
2. – 1976. – 56 с.
661154
   Кибернетические методы планирования, проектирования и управления. – К., 1982. – 166с.
661155
   Кибернетические модели. – Тбилиси, 1965. – 68с.
661156
  Крылов В.Ю. Кибернетические модели и психология. / В.Ю. Крылов, Ю.И. Марозов. – М., 1984. – 174с.
661157
  Растригин Л.А. Кибернетические модели познания / Л.А. Растригин, В.А. Марков. – Рига, 1976. – 164с.
661158
  Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. – Москва, 1969. – 64с.
661159
  Веников В.А. Кибернетические модели электрических систем / В.А. Веников, О.А. Суханов. – Москва, 1982. – 327 с.
661160
  Райниш К. Кибернетические основы и описание непрерывных систем / К. Райниш. – М, 1978. – 456с.
661161
   Кибернетические подходы к биологии. – Новосибирск, 1973. – 232 с.
661162
  Ивахненко А.Г. Кибернетические предсказывающие устройства / А.Г. Ивахненко, В.Г. Лапа. – К, 1965. – 214с.
661163
  Пушкин В.Г. Кибернетические принципы самоорганизации / В.Г. Пушкин. – Ленинград, 1974. – 182 с.
661164
   Кибернетические проблемы бионики. – М., 1971. – 375с.
661165
   Кибернетические проблемы бионики. – Москва
2. – 1972. – 375 с.
661166
  Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономикой / Н.Я. Петраков. – Москва : Наука, 1974. – 160 с
661167
  Катаолин Л. Кибернетические путешествия. / Л. Катаолин. – М, 1967. – 199с.
661168
   Кибернетические системы. – Тбилиси, 1980. – 62с.
661169
  Быховский М.Л. Кибернетические системы в медицине / М.Л. Быховский, А.А. Вишневский. – М, 1971. – 408с.
661170
  Козловский Е.А. Кибернетические системы в разведочном бурении / Е.А. Козловский. – Москва, 1985. – 285с.
661171
  Ивахненко А.Г. Кибернетические системы с комбинированным упровлением / А.Г. Ивахненко. – К, 1966. – 512с.
661172
   Кибернетические системы ценозов: синтез и управление. – Москва : Наука, 1991. – 105 с.
661173
   Кибернетический взгляд на управленческое образование. Проблема подготовки военных профессионалов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 116-120. – ISSN 1026-955X


  На основе системных понятий и положений теории управления показана структура, а также общность и принципиальные отличия в содержании образовательных программ подготовки персонала органов управления оперативно-тактического уровня для всех контуров ...
661174
   Кибернетический Пегас. – Л., 1989. – 255с.
661175
  Полотай Н.И. Кибернетический петушок: Ирон. новеллы. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1979. – 255с.
661176
  Плахута А.А. Кибернетический подход в логистике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.200-204
661177
   Кибернетический подход к биологическим системам. – Москва-Л., 1976. – 158с.
661178
  Гарбарчук В. Кибернетический подход к проектированию систем защиты информации = Cybernetyczne podejscie do projektowania systemow ochrony informacji / В. Гарбарчук, З. Зинович, А. Свиц; Украинская акад. информатики; Волынский гос. ун-т им. Л.Украинки. – Киев; Луцк; Люблин, 2003. – 659с. – ISBN 966-8064-84-4
661179
  Терехов Л.Л. Кибернетический подход к управлению производством / Л.Л. Терехов, Л.А. Терехова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
661180
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
1. – 1960. – 289 с.
661181
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
2. – 1961. – 267 с.
661182
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
3. – 1961. – 267 с.
661183
   Кибернетический сборник. – Москва : Издательство иностранной литературы
7. – 1963. – 258 с.
661184
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
1. – 1965. – 314 с.
661185
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
17. – 1980. – 232 с.
661186
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 19. – 1983
661187
   Кибернетический сборник. – Москва : Мир
Вып. 20. – 1983
661188
  Свинцицкий В.Н. Кибернетический стиль мышления в современном научном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
661189
  Рассолов И.М. Кибернетическое право: основные проблемы и пути их решения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-162. – ISSN 0132-0831
661190
  Козловский Борислав Киберпорно и вытрезвитель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 99 : фото. – ISSN 1029-5828
661191
  Гранатуров В. Киберпреступность как один из источников возникновения предпринимательских рисков / В. Гранатуров, В. Трапезников // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2411-4014
661192
  Компанцева Л.Ф. Киберпространство как пространство информационно-психологической борьбы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізована роль Інтернет-простору у сучасному інформаційному житті. The article considers the role of Internet in current informational life.
661193
  Дела Пиотр Киберпространство как среда, находящаяся под влиянием деятельности организованной преступности // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 59-69. – ISSN 1812-1098
661194
  Пратына Д.А. Киберрелигия : проблема интерпретации : вступление // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 104-117
661195
   Киберсоциальная система - умный кибер-университет / В.И. Хаханов, Е.И. Литвинова, С.в. Чумаченко, А.С. Мищенко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 187-193. – ISSN 1814-4225
661196
  Королев Д. Кибуц он покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать... // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 8-14 декабря (№ 49). – С. 1, 4


  "...12 декабря - 80 лет со дня создания в составе интербригад, воевавших с фашизмом в Испании, еврейской роты им. Нафтали Ботвина, сформированной из палестинских евреев (в составе 13-й польской бригады им. Я. Домбровского). Рота получила имя Нафтали ...
661197
  Железнова И.Л. Киви / И.Л. Железнова, И.А. Лебедев. – Москва : Мысль, 1966. – 182с.
661198
  Попенюк В.М. Кивоти Гуцульщини другої половини XIX - XX століть як сакрально-літургійний центр вівтаря : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Попенюк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
661199
  Денисова Р.Я. Кивуткалнский могильник эпохи бронзы / Р.Я. Денисова. – Рига, 1985. – 165с.
661200
  Сливінська Інна Кидайте курити вже сьогодні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 5 : фото
661201
   Киев-Kiev-Kiev : фотоальбом. – Kiev : Мистецтво, 1970. – 93 фотографії. – російською, іспанською та французькою мовами
661202
   Киев-Канев. – Москва, 1961. – 9с.
661203
   Киев-Канев. – Москва, 1963. – 9с.
661204
  Марченко И.М. Киев -- столица Украинской ССР / И.М. Марченко. – Москва, 1950. – 72с.
661205
  Тетера И.А. Киев - New York. Лебединая : [роман] / Ирина Тетера ; [худож. оформл.: А. Дружинина, В. Волков]. – Киев : [Планета книг], 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-2329-05-6
661206
  Григорович Д.Ф. Киев - город-герой / Д.Ф. Григорович. – М, 1978. – 156с.
661207
  Григорович Д.В. Киев - город-герой. / Д.В. Григорович. – М, 1962. – 110с.
661208
  Рубан Н.И. Киев - Магадан и далее... / Н.И. Рубан ; [рук. проекта София Мысак]. – Киев : Логос Україна, 2014. – 113, [3] с. : портр., цв. ил. – Библиогр.: с. 114
661209
   Киев - Одесса. – Киев, 1962. – 30с.
661210
   Киев - последний в списке "зеленых" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 7 : Фото
661211
  Сетлевская А. Киев - рай для студентов. Столица попала в десятку самых доступных для студентов городов мира: помогли жилье и еда // Сегодня. – Киев, 2017. – 16 февраля (№ 30). – С. 5


  Город Киев вошел в сто лучших студенческих городов мира 2017 года. Такие данные обнародовала компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания).
661212
  Русаков М.Г. Киев - столица Советской Украины / М.Г. Русаков, Р.А. Заездный. – Москва : Просвещение, 1960. – 104с.
661213
   Киев - столица Советской Украины. – К., 1985. – 197с.
661214
  Олейник Л.В. Киев - столица Украинской ССР / Л.В. Олейник. – Киев, 1981. – 24с.
661215
   Киев - Херсон : Путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 110с. : іл.
661216
   Киев. – с.
661217
   Киев / фот. Шерер. – Москва
661218
  Шамурина З. Киев, 1912
661219
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. – 40 с.
661220
   Киев. – К., 1954. – 155с.
661221
   Киев. – Киев, 1954. – 288с.
661222
   Киев. – Москва, 1954. – 92с.
661223
   Киев. – Киев, 1958. – 47с.
661224
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – Москва, 1960. – 278 с.
661225
  Русаков М.Г. Киев : Маршруты экскурсий / М.Г. Русаков. – Киев, 1960. – 155с.
661226
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1962. – 350с.
661227
   Киев. – Киев, 1962. – 24с.
661228
  Даен Л.А. Киев / Л.А. Даен. – Киев, 1962. – 144с.
661229
  Даен Л.А. Киев : Путеводитель-справочник / Л.А. Даен. – Киев : Госполитиздат, 1963. – 188 с. : Карта
661230
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – Киев, 1963. – 326 с.
661231
  Шулькевич М.М. Киев : архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич. – 3-е, перераб. и доп. – Киев, 1964. – 343 с.
661232
   Киев : Путеводитель-справочник. – Киев, 1964. – 350с. : Карти, іл.
661233
  Игнаткин И.А. Киев / И.А. Игнаткин. – Киев, 1964. – 350с.
661234
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1966. – 62с.
661235
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев, 1966. – 144с. : карта
661236
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1967. – 190с.
661237
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 262 с.
661238
  Шулькевич М.М. Киев / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 4-е, перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 1968. – 395 с.
661239
  Даен Л.А. Киев : Краткий путеводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат Украины, 1969. – 190 с.
661240
   Киев. – Киев : Мистецтво, 1970. – 127с.
661241
  Даен Л.А. Киев : краткий путиводитель / Л.А. Даен. – Киев : Политиздат, 1971. – 188 с.
661242
  Даен Л.А. Киев : краткий путеводитель / [Даен Л.А., Позняк П.И.]. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 143 с. : илл.
661243
   Киев. – Киев : Будівельник, 1977. – 132 с.
661244
   Киев. – М., 1977. – 95с.
661245
  Шулькевич М.М. Киев : Архит.-ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 5-е, доп. и испр. – Киев : Будівельник, 1978. – 463 с.
661246
  Шевченко Л.А. Киев / Л.А. Шевченко. – Киев, 1981. – 24с.
661247
  Шулькевич М.М. Киев : Архит. ист. очерк / М.М. Шулькевич, Т.Д. Дмитренко. – 6-е изд.,перераб.и доп. – Киев : Будівельник, 1982. – 446 с.
661248
   Киев. – Москва, 1982. – 135 с.
661249
  Логвин Г.Н. Киев / Г.Н. Логвин. – 3-е изд. – Москва : Искусство, 1982. – 336 с.
661250
   Киев : Энциклопедический справочник. – Изд. 2-е. – Киев : Украинская Советская Енциклопедия, 1985. – 760с.
661251
   Киев. – К., 1986. – 767с.
661252
   Киев : энциклопедический справочник. – изд. 3-е доп. – Киев, 1986. – 768 с.
661253
  Тымкив И.М. Киев / И.М. Тымкив, В.Е. Скуднов. – Киев, 1987. – 72 с.
661254
   Киев. – К., 1987. – 166с.
661255
   Киев : энциклопедический справочник. – Киев : Украинская Советская энциклопедия, 1982. – 696 с.
661256
  Иконников В.С. Киев в 1654-1855 годах : исторический очерк / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], IV, 356 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1904, №№ 9–12


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу ... от автора. 11 ноября 1911 г. Содержание конволюта: 1. 1. Киев в 1654-1855 годах : Исторический очерк / [Соч.] В.С. Иконникова. - Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва ...
661257
  Гордон П. Киев в 1684-85 годах по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона : из дневника Гордонова извлечено и переведено С. А. Терновским. – Киев : Тип. аренд. С. В. Кульженко, 1875. – 40 с.
661258
  Лучицкий И. Киев в 1766 году // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-74
661259
  Лучицкий И.В. Киев в 1766 году / [И. Лучицкий]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 74 с.
661260
   Киев в 20 веке : летопись в фотографиях : ретроальбом / [ авт., идея, издатель : А. Арутюнян ; ред. Е. Спрочис ; Гос. ком. архивов Украины ; Центр. гос. кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного ; Центр. гос. архив высш. органов власти и упр. Украины ; КНУТШ и др.]. – Киев : Ашот Арутюнян, 2008. – 536 с. : фот. – ISBN 966-7126-12-9
661261
  Ивакин Ю Г. Киев в XIII - XV веках / Ю Г. Ивакин, . – Киев : Наукова думка, 1982. – 102с.
661262
  Ярон С.Г. Киев в восьмидесятых годах : воспоминания старожила / С.Г. Ярон. – Киев : Типография Акц. О-ва Петр Барский в Киеве, 1910. – 208 с. – Дефект. кн.: відс. стор. 209-212
661263
  Самойлов Н. Киев в начале своего существования. – Москва, 1834
661264
  Цалик С. Киев в ожидании Наполеона // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 9 (66), сентябрь : Когда пришел Наполеон. – С. 16-21


  Жизнь в Киеве накануне войны с Наполеоном.
661265
  Нудельман В.И. Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы - сценарии будущего // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 8-15. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
661266
  Кругликов-Гречаный Л.П. Киев в прошлом. – Киев, 1913. – 56 с.
661267
   Киев в русской поэзии = Kiev in Russian poetry : антология / [сост. Инна Булкина]. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [1] с. : фотоил,. – В содерж. авт.: Львов Н., Жуковский В., Пушкин А., Козлов И., Рылеев К., Одоевский А., Подолинский А., Бенедиктов В., Хомяков А., Тютчев Ф., Апухтин А., Случевский К., Брюсов В., Анненский И., Тиняков А., Гумилев Н., Ахматова А., Хлебников В. и др. – ISBN 978-966-2449-16-7
661268
  Криштоп Т.В. Киев в стремительно меняющемся мире / Т.В. Криштоп, В.И. Нудельман // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 3-11. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
661269
  Моклецова И.В. Киев в судьбе и творчестве А.Н. Муравьева // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський та ін.]. – Київ : Віпол, 2002. – С. 135-145. – ISBN 966-646-050-5
661270
   Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР. – К., 1984. – 182с.
661271
  Бураго Д.С. Киев в художественном мире Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 20-26
661272
  Алферова Г.В. Киев во второй половине XVII века : историко-архитектурный очерк / Г.В. Алферова, В.А. Харламов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с.
661273
  Михайленко К. Киев встречает Олимпиаду / К. Михайленко, Г.М. Пугаченко. – К., 1980. – 175с.
661274
   Киев вчера, сегодня, завтра. – Київ, 1982. – 151с.
661275
   Киев глазами детей. – К., 1974. – 119с.
661276
  Шерешевский Л. Киев далекий, Киев довоенный // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, Г. Ліхтенштейн [та ін.]. – Київ, 2001. – № 8. – С. 339-348. – ISBN 966-7273-20-2
661277
   Киев дороже Будапешта : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 8 : Іл.
661278
  Кулинич И.М. Киев и города-побратимы / И.М. Кулинич, С.В. Виднянский. – К., 1981. – 24с.
661279
  Сементовский Н. Киев и его достопамятности, 1852
661280
  Измайлов В.В. Киев и его святыни в конце 18 в., 1910
661281
  Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
661282
   Киев и западные земли Руси в 9-13 вв.. – Минск, 1982. – 127с.
661283
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / А.Л. Анисимов. – Киев : Курчъ. – ISBN 966-96120-1-2
Кн. 1. – 2002. – 383 с.
661284
  Анисимов А.Л. Киев и киевляне : я вызову любое из столетий... / Александр Анисимов. – Киев : Телеграфъ. – ISBN 966-96120-0-4; 969-96120-3-9348с.
Кн. 2. – 2003. – 348 с.
661285
  Бейлинсон Я.Л. Киев и киевляне в экслибрисах = Київ і кияни в екслібрісах : [1500-летию Киева посвящается] / Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Книга, 1982. – XLII, [I], 117, [8] с. : 117 ил. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
661286
  Толочко П.П. Киев и киевская земля в XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06 / Толочко П.П. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1975. – 34 с.
661287
  Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII веков / П.П. Толочко ; [отв. ред. Н.Ф. Котляр] ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 221, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
661288
  Стрелков А.А. Киев и Минск между Москвой и Брюсселем: Уравнение с четырьмя неизвестными // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 39-80. – ISSN 0235-5620
661289
  Толочко П.П. Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко ; Ин-т археологии НАН Украины. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – 255, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7349-68-5


  В пр. № 1718577 напис: Бібліотеці Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. (Підпис). 11.06.2018
661290
   Киев и Университет Св. Владимира при императоре Николае I : 1825-1855. – Издание Ун-та Св. Владимира, с 16 светопечатями и 2 цинкографиям. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1896. – 100 с., [11 л. ил.] : ил.
661291
  Самусенко О.Н. Киев исторический и современный : [учеб. пособие по рус. языку для студентов-иностранцев] / О.Н. Самусенко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии, Каф. укр. и рус. языков как иностранных. – Киев : Четверта хвиля, 2019. – 114, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-529-329-3
661292
  Добруцкий Игорь Киев как лидер украинской туриндустрии : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-52 : Фото, диаграмы. – ISSN 1998-8044
661293
   Киев книжный. – К., 1985. – 40с.
661294
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – Київ : Мыстэцтво, 1990. – 283 с., ил.
661295
  Кончаковский А.П. Киев Михаила Булгакова : фотографии, документы, открытки из государственных и частных архивов : фотоальбом / Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Мистецтво, 1993. – 323 с., ил.
661296
  Громов Д. Киев неизвестный // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 31 (468), 12 августа. – С. 62-65


  Сталинские архитеркоты хотели превратить Киев в город гигантских площадей и величественных зданий. Эти идеи провалились, оставив на память о себе лишь небольшую часть осуществленных проектов. Реконструкция Крещатика
661297
  Гречина М.И. Киев Олимпийский / М.И. Гречина. – Киев : Будівельник, 1980. – 135 с.
661298
  Слободяник А.Я. Киев приглашает гостей / А.Я. Слободяник. – Киев, 1967. – 171с.
661299
   Киев революционный, боевой, трудовой. – Киев : Вища школа, 1982. – 320с.
661300
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / соч. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 1. – 1856. – 370 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
661301
  Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем академиею : Сочинение / сочин. В. Аскоченского. – Киев : Университетская типография
Ч. 2. – 1856. – 566 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
661302
  Тронько П.Т. Киев социалистический / П.Т. Тронько. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159с.
661303
  Кульчицкий С.В. Киев социалистический (1936-1937) / С.В. Кульчицкий. – К., 1977. – 32с.
661304
  Захарченко М.М. Киев теперь и прежде / Изд. С.В. Кульженко. – Киев, 1888
661305
  Максимович М.О. Киев явился градом великим... : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович; [упоряд. В.О. Замлинський ; переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – Бібліогр. праць М.О.Максимовича: с. 405-414. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00534-0
661306
  Кузьмин Е.М. Киев, которого не знают / Евгений Кузьмин ; [сост., авт. предисл., коммент.: В. Ульяновский ; ст. о худож. коллекции Е.М. Кузьмина: Л. Амелина ; гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2014. – 365, [3] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0662-3
661307
  Налепин А. Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 28-41. – ISSN 2522-9834
661308
  Грановский Н. Киев. Kiev : цветное фото / Н. Грановский, Д. Смирнов. – Москва. – 46 с.
661309
   Киев. Архитектурные ансамбли и памятники [Изоиздание] = Kiev : Monuments and Architectural ensembles : [комплект цветных открыток]. – Ленинград : Аврора, 1980. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
661310
   Киев. Русская поэзия. XX век : поэтическая антология. – Киев : ЮГ, 2004. – 487, [1] с. : ил. – Вып. дан. укр.: Київ. Російська поезія. XX століття. - Алф. указ. авторов: с. 469-471. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7082-32-6
661311
  Емченко А.П. Киев. Скрижали бессмертия : фотопутеводитель / А.П. Емченко. – Киев : Мистецтво, 1985. – 190 с.
661312
  Кулеба В.Ю. Киев. Спутник туриста / В.Ю. Кулеба. – Киев : Реклама, 1981. – 62 с.
661313
  Москаленко А.З. Киев: Докум. повесть в письмах, дневниках и воспоминаниях ист. эпопеи защиты и освобождения города в 1941-1943 гг. / А.З. Москаленко. – Москва, 1978. – 190с.
661314
  Котляр Н.Ф. Киев: древний и современный. / Н.Ф. Котляр, С.В. Кульчицкий. – К, 1982. – 231с.
661315
   Киев: Информационно-бытовой справочник. – Киев : Реклама, 1984. – 159 с.
661316
  Мезенцева Г.Г. Киев: краткий обзор архитектурных памятников и ансамблей / Г.Г. Мезенцева, И.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Київ, 1981. – 144с.
661317
   Киев: справочник по вопросам социально-бытового обслуживания. – Киев : Реклама, 1977. – 128 с.
661318
  Галайчук А.М. Киев: Страницы мемор. летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – Киев, 1983. – 255с.
661319
  Галайчук А.М. Киев: страницы мемориальной летописи / А.М. Галайчук, И.Н. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 317с.
661320
   Киев: фотографии на память / [сост. Инна Булкина]. – Киев : LP Media, 2011. – 253, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 2011 г. - Текст рус., укр. - В содерж.: Ю. Андрухович, Р. Лейбов, О. Ірванець, А. Левкин, А. Хургин, О. Лерик, М. Пиевский, Є. Кононенко, І. Буторіна, Л. Денисенко. – (Tecta Kiovi). – ISBN 978-966-2449-04-4
661321
   Киев: фотопутеводитель. – Киев : Мистецтво, 1988. – 407с.
661322
  Емченко А.П. Киев:Память города-героя / А.П. Емченко. – К.
2. – 1990. – 167с.
661323
  Каманин И.М. Киевляне и Богдан Хмельницкий в их взаимных отношениях / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1888. – 10 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Киевская Старина, 1888, № 7


  На с. 1 дарственная надпись: Моему любимому внуку.. от автора на добрую память 10 августа 1888 года
661324
  Пестушко Валерий Киевляне, сохраним рощу-клон! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-55 : Іл.
661325
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 1. – 1840. – [6], 256 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 1 л. пл. – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1840 г.
661326
   Киевлянин / издал Михаил Максимович. – Киев : В университетской типографии
Кн. 2. – 1841. – [4], 329 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.). – На доп. тит. л.: Киевлянин на 1841 г.
661327
   Киевлянин, 1885
661328
   Киевлянин, 1894
661329
   Киевлянин, 1895
661330
   Киевлянин, 1896
661331
   Киевлянин, 1897
661332
   Киевлянин, 1899
661333
   Киевлянин, 1900
661334
   Киевлянин, 1901
661335
   Киевлянин, 1902
661336
   Киевлянин, 1903
661337
   Киевлянин, 1904
661338
   Киевлянин, 1905
661339
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1840 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-887-3 (Кн.1)
Кн. 1, на 1840 год. – 2007. – 253, [3] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1840. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1840 годъ
661340
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-888-1 (Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 323, [7] с. – Вих. дан. ориг.: Киев : В Унив. тип., 1841. - На обкл. назва: Кіевлянинъ на 1841 годъ
661341
   Киевлянин. – Репр. воспр. изд. 1850 г. – [Київ] : [ВПЦ "Київський університет"]. – ISBN 966-594-886-5; 966-594-889-X (Кн.3)
Кн. 3. – 2007. – 218 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В унив. типогр., 1850. - На обкл. назва.: Кіевлянинъ на 1850 годъ
661342
  Копанева Е. Киевлянин Георгий Солодко смог поступить в десять престижных зарубежных вузов и уехал в Гарвард, на обучение в котором выиграл грант в размере 300 тысяч долларов // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 23 августа (№ 120). – С. 1, 17


  Выпускник Киевского финансово-правового лицея сдал тесты лучше, чем 99 процентов американцев.
661343
   Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. – Москва : В университетской типографии
Кн. 3. – 1850. – 218 с., [6] л. ил., цв. ил., факс. – На обл. загл.: Киевлянин. Кн. 3, на 1850 г., изданная М. Максимовичем - На доп. тит. л. экз.№1600081 дарственная надпись Максимовича Н.Ф. Павлову


  На добавочном тит. л. №1600081 надпись: Николаю Филиповичу Павлову в при[....?] с Св. [......?] праздником от Максимовича. 1850г. 23 апр. Москва
661344
  Голубев С.Т. Киево-Выдубицкий монастырь (до-монгольское время) : [отрывок из приготовленного к печати исследования] / [С. Голубев]. – [Киев], 1913. – С. 204-352, 523-562. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1913, т. 3, ноябрь
661345
   Киево-Златоверхо-Михайловский Первоклассный монастырь и его скит Феофания : Репринтное издание. – Київ : Кий, 1998. – 216с. – Вых. данные оригинала: Кіевъ, Тип. В.Давиденко, 1878. - Видання старою орфографією. – ISBN 966-7161-08-0
661346
   Киево-Межигорская фаянсовая фабрика. – 255-321с.
661347
   Киево-Межигорский Спасо-Преображенский общежительный женский монастырь. – Киев : Тип. 1 Киевской Артели печатного дела, 1912. – 15 с.
661348
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия / З.И. Хижняк. – Киев : Вища школа, 1988. – 264 с. – ISBN 5-11-000364-5
661349
  Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия и ее роль в межславянских культурных связях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Хижняк З.И. ; КГУ. – Киев, 1971. – 28 с.
661350
  Голубев С. Киево-могилянская коллегия при жизни своего фундатора Киевского митрополита Петра Могилы : Речь, произнесенная на годичном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1896 года. – Киев, 1890. – 23 с.
661351
   Киево-Могилянский сборник в честь протоиерея Д.И. Богдашевского. – К., 1913. – 625с.
661352
  Логвин Г.Н. Киево-Печерская лавра / Г.Н. Логвин. – Москва : Искусство, 1958. – 22 с.
661353
  Климент (Можаров) Киево-Печерская лавра и ее значение в истории украинскаго народа / Архимандрит Климент, иеромонах Аполосс, мон. Тертий. – Киев : Тип. Киево-печерской Успенской Лавры, 1918. – 36 с.
661354
  Килессо С.К. Киево-Печерская лавра: Памятники архитектуры и искусства / С.К. Килессо. – Киев : Искусство, 1975. – 144 с.
661355
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – с.
661356
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1971. – 127с.
661357
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1983. – 192с.
661358
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – К., 1984. – 250с.
661359
  Шиденко В.А. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманский. – Киев, 1987. – 224с.
661360
   Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. – Киев : Мистецтво, 1988. – с.
661361
  Линд Т. Киево-Печерский монастырь / Т. Линд. – Москва : Склад изд. в кн. маг. Друтман ; [Типо-лит. Т-ва Владимир Чичерин], 1910. – 47 с.
661362
  Исиченко Ю.А. Киево-Печерский патерик в историко-литературном процессе конца XVI - начала XVIII вв. на Украине. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Исиченко Ю.А.; АН УССР. Ин-тут литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
661363
   Киево-Печерский Патерик,или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. – Киев : Лыбидь, 1991. – 255с. – Репринтное воспроизведение с 3-го изд.1903 г.;Тит.лист напечат.по старой орфографии. – ISBN 5-325-00110-8
661364
   Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник. [Ізоматеріал] : [комплект листівок [з текстовками] на укр., рос., анг. м. – Київ : Мистецтво, 1969. – 16 л. : 16 листівок + обкл.
661365
  Голубятников П. Киево-Подольская панама (О постройке Киевской гавани) / П. Голубятников. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1906. – 32 с.
661366
  Антонин Киево-Подольская Успенская соборная церковь : Ист.-стат. исслед. студента 4 курса Киев. духов. акад. иеродиакона Антонина. – Киев : тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – [4], 113 с.
661367
  Георгиевский А. Киево-Подольская церковь Николая Доброго : (Ист.-археол. очерк, писан. на Евгение-Румянц. премию) / [Соч.] Студента Киев. духов. акад. Александра Георгиевского. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – [2], II, 175 с., 2 л. ил. : табл.


  Надпись 1924 г.
661368
  Айналов Д. Киево-Софийский собор. Исследование древней мозаической и фресковой живописи / Д. Айналов, Е. Редин. – С.-Пб. : Типография императорской АН, 1889. – 157 с. : рис.
661369
  Зенькович Н.Г. Киевпроект. Время, пространство, архитектурa // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 113-117. – ISSN 2077-3455
661370
  Павленко Ю.В. Киевская "Громада" (В.Б. Антонович и М.П. Драгоманов) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 163-175. – ISBN 978-966-136-032-6
661371
  Петров Н. Киевская Академия в гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского (1750-1763) / Н. Петров. – Киев. – 43с.
661372
  Голубев О. Киевская академия в конце 17-го и начале 18-го столетий : Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской Духовной академии 26 сентября 1901 года / О. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 101с.
661373
  Вишневский Д.К. Киевская академия в первой половине XVIII столетия : (новые данные, относящиеся к истории этой академии за указанное время) / [соч.] Д. Вишневского. – Киев : тип. И.И. Горбунова, 1903. – [2], II, 371 с.
661374
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 1. – 1910. – 47 с.
661375
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1912. – 128 с., 1 л. ил.
661376
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 3. – 1912. – 176 с.
661377
  Титов Ф.И. Киевская Академия в эпоху реформ. (1796-1819 г.г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Типо-лит. И.И. Чоколова
Вып. 4. – 1913. – 96 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Досточтимому Владимиру Ивановичу Барвинку. автор Киев 1916 г.
661378
  Петров Н. Киевская Академия во второй половине 17-го века. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1895. – 171с.
661379
  Цветков В.Ф. Киевская бльшевистская организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 -- январть 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цветков В. Ф.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 17л.
661380
   Киевская высшая школа МВД СССР. – К., 1973. – 201с.
661381
   Киевская городская дума : Обзор деятельности Киевской городской думы за четырехлетие 1906-1910 гг. – Киев : Изд. группы гласных Думы, 1910. – 118 с. : ил.
661382
  Мозговой В.Г. Киевская губерния. Личный состав правительственных и общественных учреждений и алфавитный список населенных мест Киевской губернии : (...с указанием числа жителей. уезда, волости, стана, участка урядника, мирового судьи, судебного следователя, мирового посредника и расстояния от уездного города / Издание Губернского Статистического Комитета. – Киев : Губернская тип., 1885. – 83, ІІІ с.
661383
  Воейков Д., Загоскин В. Киевская губерния. Статистические сведения о распределении землевладения, о ценности имений и крестьянском деле. – С.-Петербург : Тип. В.Безобразова и Комп., 1867. – 147 с. + с 2 хромолитографированными картами
661384
   Киевская Духовная Академия. – с.
661385
  Титов Ф.И. Киевская духовная Академия в ее трехвековом прошлом и в 1911-1912 учебном году : (из отчета о состоянии Акад. в 1911-1912 учеб. г.) / [соч.] Ф.И. Титова, пр. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 20 с. : ил.
661386
  Константин Киевская Духовная Академия в период ректорства святителя Иннокентия Херсонского / Константин, (Коваль) // Академический Летописец : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2014. – № 1 (14). – С. 34-39
661387
  Бурега В.В. Киевская Духовная Академия и Семинария / Бурега В.В. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 64с. : ил. – 20-летию возрождения посвящается
661388
  Клепатский П.Г. Киевская земля в эпоху Литовско-русского государства. / П.Г. Клепатский, 1909. – 22с.
661389
  Мартыненко А. Киевская и Московская Русь "одна без другой недостаточны" = Сентябрь юбилейный / А. Мартыненко, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 5-11 сентября (№ 36). – С. F 1, F 4


  8 сент. - 90 лет со дня рождения Любови Шевцовой, Героя Советского Союза, подпольщицы, члена штаба "Молодой гвардии"; 9 сент. - 245 лет со дня рождения Ивана Котляревского, автора знаменитой "Энеиды"; 10 сент. - 120 лет со дня рождения Александра ...
661390
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святого Владимира // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 14-26. – ISBN 966-8906-05-5
661391
  Карпенко М.А. Киевская историко-филологическая школа: М.А. Максимович как ее основатель в университете Святогого Владимира // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 30-36. – ISBN 966-594-623-4
661392
  Бондаренко К. Киевская княжна на английском престоле // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 34 (152). – С. 56-58


  Рассматривается "Киевская теория" происхождения Агаты (Агафьи). Происхождение Агаты - одна из ещё неразрешённых загадок истории средних веков (медиевистики) и генеалогии
661393
   Киевская контрактовая ярмарка 1923 г.. – К., 1923. – 128с.
661394
  Сивцов А Киевская Красная гвардия в борьбе за власть Советов / А Сивцов. – Х, 1927. – 78с.
661395
  Франчук В.Ю. Киевская летопись / В.Ю. Франчук. – К, 1986. – 187с.
661396
   Киевская Метеорологическая Обсерватория. – М., 1928. – с.
661397
  Ченцова В. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой, 1686 : посольство подьячего Никиты Алексеева (1685-1686 г.) / Вера Ченцова. – Киев : Дух і Літера, 2020. – 629, [1] с. : ил. – Глоссарий: с. 601-604. - Указатели: с. 605-629. – Библиогр.: с. 567-600 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-758-9
661398
  Первушин М.В. Киевская митрополия при святом князе Владимире: исчезнувшая история // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 223-235
661399
   Киевская областная сел.-хоз. опытная станция. – Б.м. – Разд. пагин.
661400
   Киевская область. – М., 1976. – с.
661401
  Тарасенко Л. Киевская опера: страницы истории // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 6/7. – С. 53-72.
661402
  Посадский И.В. Киевская первая гимназия : 1891-1894 года / И.В. Посадский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895. – 71 с., 15 л. ил. : ил.
661403
   Киевская первая гимназия накануне столетнего юбилея. 1909-1910 уч . г. / [А. Рогозинский]. – [Киев] : Изд. Киев. 1 гимн. ; [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 52 с. ил. – Авт. указан в конце текста
661404
  Хижняк А.Ф. Киевская прелюдия : повесть / А.Ф. Хижняк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 255 с.
661405
   Киевская Псалтырь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. – Москва, 1978. – 464с.
661406
  Толочко Н.П. Киевская ротонда / Н.П. Толочко, Я.Е. Боровский // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – С. 380-382
661407
   Киевская Русь : Сборник статей, под ред. В.Н. Сторожева. – 2-е изд., исп. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – XXI, [3], 664 с. – 1-е изд. вышло под загл.: Русская история с древнейших времен до настоящего времени. – (Библиотека для самообразования, изданная под редакцией профессора В.И. Вернадского, Н.Д. Виноградова, А.Э. Вормса [и др.] ; № 13)


  Ред.: Сторожев, Василий Николаевич
661408
  Грушевский М.С. Киевская Русь / Мих. Грушевский, проф. – Извлечено из 2-го укр. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. училища глухонемых (М. Аленевой)
Т. 1 : Введение. Территория и население в эпоху образования государства. – 1911. – VI, 490 с. – Изд. рос. мов. стар. орф
661409
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1944. – 348с.
661410
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва, 1949. – 511с.
661411
   Киевская Русь. – М., 1949. – 6с.
661412
  Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – Москва : Государственное издательство полит. лит., 1953. – 568с.
661413
  Жук С.М. Киевская Русь / С.М. Жук ; [науч. ред. Д.А. Ванюков]. – Москва : Мир книги, 2007. – 236, [4] с., [16] с. ил. – Библиогр.: с. 234-235. – (История России). – ISBN 978-5-486-01277-8
661414
  Казьмирчук Г.Д. Киевская Русь / Г.Д. Казьмирчук, С.В. Палиенко // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 62-89. – ISBN 978-966-2726-16-9
661415
  Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники : (печенеги, торки, половцы) : историографический очерк / Р.М. Мавродина. – Ленинград : Наука, 1983. – 86 с.
661416
  Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке = Kievan Rus" and Little Russia in the nineteenth century / Алексей Толочко. – Киев : Laurus, 2012. – 253, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2012 г. - Парал. тит. л. англ. - Указ.: с. 239-252. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Золотые ворота" ; вып. 1). – ISBN 978-966-2449-41-9
661417
  Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. / Б.А. Рыбаков. – Москва, 1982. – 591 с.
661418
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки отеч. историографии / И.Я. Фроянов. – Л., 1990. – 322с.
661419
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-полит. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980. – 256с.
661420
  Фроянов И.Я. Киевская Русь: очерки соц.-экон. истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1974. – 159с.
661421
   Киевская система планомерного повышения уровня организации производства, труда и управления на промышленных предприятиях. – К., 1969. – 158с.
661422
  Чунтулов В.Т. Киевская социал-демократическая организация между І и ІІ съездоами РСДРП. : Дис... канд. историч.наук: / Чунтулов В.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947. – 335л. – Бібліогр.:л.322-333
661423
  Степаненко Т.Н. Киевская социал-демократическая организация накануне первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степаненко Т.Н.; М-во высшеголд образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 15 с.
661424
  Макаров А. Киевская старина в лицах 19 век / Анатолий Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – 876с. – ISBN 966-507-168-8


  Вошли предания о легендарных киевских типах, выдающихся исторических личностях, героях городской молвы. Немало забавных, анекдотичных и необычных повествований из жизни старого Киева
661425
  Баканов В. Киевская Татарка // Дуслык / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2012. – № 3 (114). – С. 46-47
661426
  Собко В.Н. Киевская тетрадь : Пьесы / В.Н. Собко; Пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1970. – 320с.
661427
  Дубинский И.В. Киевская тетрадь / И.В. Дубинский. – К, 1978. – 264с.
661428
  Ренненкампф Н. Киевская университетская старина : (по поводу некоторых документов и писем, относящихся к студенческим волнениям в Университете Св. Владимира в 1860-1862 годах) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 69-79. – ISBN 5-7707-1062-4
661429
  Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – 228 с.
661430
  Илиевски П.Хр. Киевски дамаскин = Kiev Damaskinos / Петар Хр. Илиевски, Красимира Илиевска ; [уред. Горги Поп-Атанасов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja науките и уметностите, 2015. – 834 s. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 329-335. – ISBN 978-608-203-161-3


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з іх вимовою
661431
  Кулиш П.А. Киевские богомольцы / П.А. Кулиш. – 16с.
661432
  Бондаренко И.Н. Киевские большевики накануне и в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бондаренко И.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра истории КПСС. – К., 1959. – 255л. – Бібліогр.:л.1-15
661433
   Киевские букинисты и библиофилы в воспоминаниях современников / Г. Григорьев, Е. Кротевич, Н. Анциферов, Я. Бердичевский // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 98-101
661434
   Киевские ведомости. – Київ, 2000
661435
   Киевские ведомости. – Київ
8 февраля. – 2000. – 16 с.
661436
   Киевские ведомости. – Київ
8 апреля. – 2000. – 24 с.
661437
   Киевские ведомости. – Київ
19 января. – 2000. – 16 с.
661438
   Киевские ведомости. – Київ
19 мая. – 2000. – 24 с.
661439
   Киевские ведомости. – Київ
23 сентября. – 2000. – 24 с.
661440
   Киевские ведомости. – Київ
23 мая. – 2000. – 16 с.
661441
   Киевские ведомости. – Київ
25 октября. – 2000. – 16 с.
661442
   Киевские ведомости. – Київ
№ 1(294). – 2001
661443
   Киевские ведомости. – Київ
№ 2. – 2001
661444
   Киевские ведомости. – Київ
№ 3. – 2001
661445
   Киевские ведомости. – Київ
№ 4. – 2001
661446
   Киевские ведомости. – Київ
№ 5. – 2001
661447
   Киевские ведомости. – Київ
№ 6. – 2001
661448
   Киевские ведомости. – Київ
№ 7. – 2001
661449
   Киевские ведомости. – Київ
№ 8. – 2001
661450
   Киевские ведомости. – Київ
№ 9. – 2001
661451
   Киевские ведомости. – Київ
№ 10. – 2001
661452
   Киевские ведомости. – Київ
№ 11. – 2001
661453
   Киевские ведомости. – Київ
№ 12. – 2001
661454
   Киевские ведомости. – Київ
№ 13. – 2001
661455
   Киевские ведомости. – Київ
№ 14. – 2001
661456
   Киевские ведомости. – Київ
№ 15. – 2001
661457
   Киевские ведомости. – Київ
№ 16. – 2001
661458
   Киевские ведомости. – Київ
№ 17. – 2001
661459
   Киевские ведомости. – Київ
№ 18. – 2001
661460
   Киевские ведомости. – Київ
№ 19. – 2001
661461
   Киевские ведомости. – Київ
№ 20. – 2001
661462
   Киевские ведомости. – Київ
№ 21. – 2001
661463
   Киевские ведомости. – Київ
№ 22. – 2001
661464
   Киевские ведомости. – Київ
№ 23. – 2001
661465
   Киевские ведомости. – Київ
№ 24. – 2001
661466
   Киевские ведомости. – Київ
№ 25. – 2001
661467
   Киевские ведомости. – Київ
№ 26. – 2001
661468
   Киевские ведомости. – Київ
№ 27. – 2001
661469
   Киевские ведомости. – Київ
№ 28. – 2001
661470
   Киевские ведомости. – Київ
№ 29. – 2001
661471
   Киевские ведомости. – Київ
№ 30. – 2001
661472
   Киевские ведомости. – Київ
№ 31. – 2001
661473
   Киевские ведомости. – Київ
№ 32. – 2001
661474
   Киевские ведомости. – Київ
№ 33. – 2001
661475
   Киевские ведомости. – Київ
№ 34. – 2001
661476
   Киевские ведомости. – Київ
№ 35. – 2001
661477
   Киевские ведомости. – Київ
№ 36. – 2001
661478
   Киевские ведомости. – Київ
№ 37. – 2001
661479
   Киевские ведомости. – Київ
№ 38. – 2001
661480
   Киевские ведомости. – Київ
№ 39. – 2001
661481
   Киевские ведомости. – Київ
№ 40. – 2001
661482
  Лузина Л. Киевские ведьмы. Меч и крест / Лада Лузина; Ред. Н.Е. Фомина. – Харьков : Фолио, 2005. – 429с. – (Интрига). – ISBN 966-03-3069-3


  Книга посвящена сверхъестественному в нашей жизни
661483
  Кротевич Е.М. Киевские встречи / Е.М. Кротевич. – Москва, 1968. – 308 с.
661484
   Киевские Высшие Женские Курсы : Учеб. планы историко-филологического фак. – Киев : Просвещение, 1907. – 15 с.
661485
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. – 8 с. – Отд. оттиск
661486
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
661487
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
661488
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 1 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-61
661489
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-62
661490
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-60, 1 л., факс.
661491
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 2 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С.1-60, 1 л., факс.
661492
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 3 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-62
661493
  Грунский Н.К. Киевские глаголические листки. Вып. 3 // Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту), 1904. – Т. 1. – С. 1-62
661494
  Высоцкий С.А. Киевские граффити XI-XVII вв. / С.А. Высоцкий ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1985. – 207 с. : 68 с. табл. – (Археология)
661495
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
№ 4 - 51. – 1846. – 277, 266, 516 c. – Видання старою орфографією
661496
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ), 1848. – 236, 282, 470 с. – Видання старою орфографією
661497
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
№ 6 - 53. – 1849. – C. 35-251, 23-285, 53-426. – Видання старою орфографією
661498
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
№ 3 - 49. – 1850. – С. 13-240, 5-243, 9-418. – Видання старою орфографією
661499
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ) : В губернской типографии
№ 4 - 52. – 1852. – С. 17-264, 15-248, 25-412. – Видання старою орфографією
661500
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
№ 27 - 52. – 1853. – C. 127-254, 109-231, 233-408. – Видання старою орфографією
661501
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
№ 1 - 48. – 1854. – 248, 194, 336 c. – Видання старою орфографією
661502
   Киевские губернские ведомости. – Киев (Київ)
№ 1-52. – 1855. – С. 94, 60, 160, 353-360. – Видання старою орфографією
661503
  Самарский С.Н. Киевские домовладельцы и квартиронаниматели / сост. С.Н. Самарский, присяжный поверенный. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 63 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
661504
  Воронько П.М. Киевские клены : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 214 с.
661505
  Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской поры / В. Авдеенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5208-7
661506
  Дмитерко Л.Д. Киевские кручи : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 120 с.
661507
   Киевские математики-педагоги. – К., 1979. – 312с.
661508
   Киевские новости. – Київ, 2000
661509
   Киевские новости. – Київ
30 июня - 5 июля (№ 24/25). – 2000. – 24 с.
661510
   Киевские новости. – Київ, 2001
661511
  Журахович С.М. Киевские ночи : роман / С.М. Журахович. – Москва, 1966. – 454 с.
661512
  Журахович С.М. Киевские ночи : роман / С.М. Журахович. – Москва, 1976. – 591 с.
661513
  Огиевский М. Киевские охотники. – Киев : Тип. А.Давиденко, арендуемая Л.Штаммом, 1888. – 71 с.
661514
  Воронцова Е.А. Киевские пещеры : Путеводитель / Елена Воронцова. – Київ : Амадей, 2005. – 174c. : ил. – Язык англ. и рус. – ISBN 966-7689-45-X
661515
  Згуровский М.З. Киевские политехники - пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения : учеб. пособие / М.З. Згуровський ; [Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2009. – 121, [1] с., [20] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в конце ст. – (Библиотека газеты "Зеркало недели"). – ISBN 978-966-622-329-9
661516
  Ксенз Л. Киевские преподаватели взвинтили цены на подготовку к внешнему оцениванию, но хороших результатов по-прежнему не гарантируют // Деловая столица. – Киев, 2013. – 18 ноября (№ 46). – С. 27
661517
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1949. – 48с.
661518
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1950. – 152с.
661519
  Яновский Ю. Киевские рассказы. / Ю. Яновский. – М, 1951. – 194с.
661520
  Яновский Ю.И. Киевские рассказы. / Ю.И. Яновский. – Ярославль, 1954. – 180с.
661521
  Кончаковский А.П. Киевские скрижали памяти / Анатолий Кончаковский, Валерий Крюков. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 266, [2] с. : ил. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-54-7
661522
  Андриевский А. Киевские смуты средины прошлого столетия / Андриевский А. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – 45 с. – Из декабр. книжки "Киевской старины" 1886 г.
661523
  Сушицкий Ф.П. Киевские списки "Беседы трех святителей" : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 39 с. – Отд. оттиск: Университетские известиЯ, 1911, № 4
661524
  Багрий А.В. Киевские списки "Сказания черноризца Храбра о письменах славянских" / А.В. Багрий ; из филол. семинария проф. В.Н. Перетца. – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и Ко, 1912. – 44 с. – Отд. оттиск: Филологические записки, 1912. – Библиогр.: с. 1-7


  На экз. № 103645 дарств. подпись: Дорогому Андрею Митрофановичу благодарность за доброе отношение. автор
661525
  Городской Я.З. Киевские стихи / Я.З. Городской. – К., 1958. – 127с.
661526
  Фотин Г.М. Киевские учебные заведения и болгарское возрождение / Г.М. Фотин, Н. Бычварова // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 367-370. – ISBN 966-7671-23-2
661527
  Образцов Ив. Киевские ученые в Великороссии : (в "Эпохе") // Представители Киевской учености в половине XVII столетия : Историко-литературные очерки / П.П. Пекарский. – [Санкт-Петербург], 1862. – С. 1-58
661528
  Павлуцкий Г.Г. Киевские храмы домонгольского периода и их отношение к византийскому зодчеству. – [Москва], 1911. – 8 с. – Труды 14-го археологического съездав Чернигове (1908). М., 1911, т. II, с. 29-36
661529
  Маслов С.И. Киевские экземпляры "Слова о полку Игореве" в издании А.И. Мусина-Пушкина / С.И. Маслов. – [Санкт-Петербург], 1954. – С. 251-254. – Отд. оттиск: АН СССР, Труды отдела древнерусской литературы, Института русской литературы, № 10
661530
   Киевский автограф. – К., 1982. – 280с.
661531
   Киевский альманах. – К.
1. – 1940. – 116с.
661532
   Киевский Арсенал в пролетарской революции. – [Киев] : Госиздат Украины, 1928. – 138 с. : ил., портр.
661533
   Киевский астрономический календарь на 1948 год. – Киев : Киевский университет, 1948. – 27 с.
661534
  Белоконь И.П. Киевский Ботанический сад / И.П. Белоконь. – [Киев] : АН СССР, 1951. – С. 127-130. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Бюллетен главного Ботанического сада АН СССР
661535
  Белоконь И.П. Киевский Ботанический сад / И.П. Белоконь, 1956. – 51-54с.
661536
   Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 1978-
15 марта (№ 27). – 2014. – 4 с.
661537
   Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 1978-
25 января (№ 8). – 2014. – 4 с.
661538
  Петров Н.И. Киевский Военный Некрополь / Н.И. Петров. – Киев : Тип. штаба Киевск. военного округа, 1910. – 10 с. – Отд. оттиск журн. В.-Истор. Вестн. 1910, № 5-6, Киев
661539
   Киевский военный округ : военно-географическое и статистическое описание. Южный приграничный район (Подолия). – Киев : Типо-литография штаба Киевского военного округа
Отдел 2-й : Стратегический очерк. – 1906. – 39 с.
661540
   Киевский военный округ : военно-географическое и статистическое описание. Приднепровский пограничный район. – Киев : Типо-литография Штаба Киевского военного Округа
Отдел 1 : Военно-географический очерк. – 1912. – IV, 149 с.
661541
  Жуков П. Киевский военный округ. Военно-географическое и статистическое описание. Южный приграничный район : отдел 3-й. Военно-статистический очерк / П. Жуков. – Киев : Типо-литография штаба Киевского военного округа, 1907. – VI, 119 с.
661542
  Солодко Г. Киевский выпускник, попавший в 10 вузов Америки: "Нашим просто лень поступать в США" : беседу вела А. Гулай / беседу вела А. Гулай // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 1 августа (№ 135). – С. 12. – ISSN 1997-1249


  Георгий Солодко окончил финансово-правовой лицей в Киеве. Из списка вузов США выбрал Гарвард.
661543
  Ляскоронский В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время / В.Г. Ляскоронский. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1913. – [4], XLIV, 363 с. – Отд.оттиск из жур-ла Министерства Народного Просвещения, за 1913 г. – Библиогр. в примеч.
661544
  Ляскоронский В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. Акц. Об-ва "Петр Барский", 1913. – [2], XXXVI, 328 с. – Библиогр. в примеч.
661545
   Киевский гос. музей западного и восточного искусства. – М., 1961. – 176с.
661546
   Киевский гос. музей русского искусства. – Москва, 1962. – 12с.
661547
   Киевский гос. Музей русского искусства. – К., 1963. – 40с.
661548
   Киевский гос. музей Т.Г. Шевченка. – К., 1963. – 132с.
661549
   Киевский гос. ордена Ленина Академический театр оперы и балета УССР им. Т.Г. Шевченко. – К., 1960. – 48с.
661550
   Киевский гос. ордена Ленина Академический театр оперы и балета УССР им. Т.Г. Шевченко. – К., 1960. – 40с.
661551
   Киевский гос. ордена Трудового Красного Знамени Русский драматический театр им. Леси Украинки. – К., 1960. – 31с.
661552
   Киевский государственный музей русского искусства. – Киев, 1955. – 97 с.
661553
   Киевский государственный музей украинского искусства. – Москва, 1961. – 12с.
661554
  Зюков Б.Б. Киевский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский драматический театр имени Леси Украинки / Б.Б. Зюков. – К., 1977. – 132с.
661555
  Перестюк М.О. Киевский государственный университет им Т. Шевченко (варианты вступительных экзаменов по математике) / М.О. Перестюк, М.И. Ядренко // Квант, 1980. – №6
661556
   Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. Серия астрономии / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев : Вища школа
  № 16. – 1974
661557
  Вышенский В.А. Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (варианты вступительных экзаменов по математике) / В.А. Вышенский, А.М. Самойленко, М.О. Перестюк // Квант, 1982. – №6
661558
  Перестюк М.О. Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (Задачи вступительных экзаменов по математике) // Математика в школе, 1982. – №2
661559
  Демченко М.В. Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко / М.В. Демченко, С.Н. Саженюк
661560
  Килиевич С.Р. Киевский детинец IX -- первой половины XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Килиевич С.Р.; АН УССР. Ин-т археологии. – К., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
661561
   Киевский земский календарь и справочная книга на 1911 год. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и издател. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1910. – 284 с. + С картой Киевской губ., 2-мя картинами и 69-ю рисунками в тексте
661562
  Емельяненко В. Киевский зигзаг в поисках интеллигента // Форум плюс : информационное издание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 12-18


  IV Форум творческой и научной интеллегенции государств-участников СНГ открылся в стенах Киевского национального университета им. Тараса Шевченка. Есть выступление ректора университета Л. Губерского. На фото : В. Цвых, Л. Губерский, В. Садовничий.
661563
  Кравченко Р.С. Киевский зоопарк приглашает / Р.С. Кравченко, И.И. Смирная. – К., 1983. – 96с.
661564
   Киевский институт инженеров гражданской авиации. – Киев, 1972. – 24с.
661565
  Пархоменко В.А. Киевский князь Владимир Святой и его значение в русской истории : (К 900-летию его кончины) / [Владимир Пархоменко] ; Кавк. учеб. окр. – Тифлис : [Тип. т-ва "Либерман и К*"], 1915. – [2], II, 13 с., 1 л. ил. – Авт. указан в конце текста
661566
  Костомаров Н. Киевский князь Ярослав Владимирович // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 7, 10-11


  "Ярослав Владимирович (978-1054) - князь ростовский (987-1010), князь новгородский (1010-1034), великий князь киевский (1016-1018, 1019-1054). Ярослав Владимирович - сын князя Владимира Святославича (из рода Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды ...
661567
  Киштымов А. Киевский коммерческий институт в судьбе М.В. Довнар-Запольского // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 114-130. – ISBN 966-625-009-8
661568
   Киевский коммерческий институт. 1913г.. – Киев, 1913. – 32с.
661569
  Плужников А.Ф. Киевский Краснознаменный / А.Ф. Плужников, Г.И. Серебряков. – Киев, 1979. – 40с.
661570
   Киевский Краснознамённый : История Краснознаменного Киевского военного округа 1919 - 1972. – Москва : Военное издательство, 1974. – 431 с.
661571
  Тутковский П.А. Киевский Мамонт : Чтение для народа. – Изд.Киевск.Комиссии Народ.Чтений. – Киев : Тип.газ."Киевское Слово", 1893. – 13с.
661572
  Головко Г.В. Киевский метрополитен / Г.В. Головко, Н.С. Коломиец. – Киев, 1963. – 40 с.
661573
  Заремба Ф.М. Киевский метрополитен / Ф.М. Заремба. – Киев, 1976. – 95 с.
661574
  Головко Г.В. Киевский метрополитен (1963) / Г.В. Головко, Н.С. Коломиец // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 187-228. – ISSN 1992-5557
661575
   Киевский метрополитен 40 лет. – Харьков : Научно-технический институт транскрипции, трансляции и репликации, 2000. – 224с. – ISBN 966-7881-00-8
661576
  Протоиерей Владимир Коцаба Киевский митрополит Варлаам Ясинский - покровитель Киево-Могилянской коллегии-академии // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 99-105
661577
  Архимандрит Макарий (Веретенников) Киевский митрополит Кирилл I (1225-1233) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 289-296


  Кирилл II Блаженный (XII век-лето 1233 - митрополит Киевский и всея Руси (1224—1233)
661578
  Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила
т.1+приложения. – 1883
661579
  Голубев С.Т. Киевский Митрополит Петр Могила и его сподвижники : (Опыт исторического исследования) С. Голубева [В 2 т.]. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1 : [Православие]. – 1883. – 559, [5], XV, 576 с.
661580
  Граевский И.С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий / И.С. Граевский. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – [2], IV, 241 с. – Отд. оттиск:Труды Киевской дух. Академии


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
661581
   Киевский музей западного и восточного искусства. – К., 1957. – 103с.
661582
   Киевский музей западного и восточного искусства : фотопутеводитель. – Киев : Мистецтво, 1981. – 126 с.
661583
   Киевский музей западного и восточного искусства. – Киев, 1986. – 149с.
661584
   Киевский музей исторических драгоценностей. – Київ, 1974. – 22с.
661585
   Киевский музей русского искусства. – Москва, 1982. – 13с.
661586
   Киевский музей русского искусства. – К., 1982. – 127с.
661587
   Киевский музей русского искусства. – К., 1986. – 159с.
661588
   Киевский народный календарь. – К., 1902. – 196с.
661589
   Киевский народный календарь. – К., 1909. – 168с.
661590
   Киевский народный календарь. – К., 1914. – 172с.
661591
  Копанева Е. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в список 500 лучших университетов мира. В нынешнем году в этот вуз хотели поступить 52 тысячи абитуриентов // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 2
661592
  Слободяник Н.С. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Химический факультет // Успехи химии : Обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 2004. – Т. 73, № 8. – С. 795-796. – ISSN 0042-1308
661593
   Киевский национальный университет. Зоологический музей // Музеи университетов Евразийской ассоциации : Аннотированный справочник / С.А.Ушаков,В.Г.Ходецкий,Т.Ф.Джобадзе,Н.И.Кочеткова;Научн.ред.В.А.Садовничий;МГУ.Евраз.ассоциация ун-. – Москва : МГУ, 1999. – С. 50-52. – ISBN 5-211-02546-6
661594
  Белецкая Лидия Константиновна Киевский ордена Ленина академический украинский драматический театр им. Ив.Франко (Основные этапы творчества 1920-1960 гг.) : автореф. дис. ... канд. искусствоведения наук / Белецкая Лидия Константиновна ; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
661595
   Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – К., 1961. – 42с.
661596
   Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 14с.
661597
   Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1967. – 39с.
661598
  Сикорский И.А. Киевский педагогический Фребелевский институт и его задачи / И.А. Сикорский // Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для создействия первоначальному воспитанию : за 1902-1903 год. – Санкт-Петербург : Тип. и перепл. Ю.А. Мансфельд, 1904. – 23 с.
661599
  Сикорский И.А. Киевский Педагогический Фребелевский институт и его задачи / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 23 с.
661600
  Розов Л. Киевский период деятельности Н.И. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 347-352. – ISBN 5-7707-1061-6
661601
  Бойко М. Киевский Покровский женский монастырь: очерк истории : библеистика // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 176-190


  Покровский монастырь в Киеве - православный женский монастырь в Киевской епархии Укр. православной церкви (Московского патриархата). Варианты наименования - Свято-Покровский женский монастырь, монастырь Покрова Божьей Матери. Первоначальное ...
661602
   Киевский политехнический ин-т. – Киев, 1975
661603
   Киевский политехнический ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев : Вища школа, 1973. – 47с.
661604
  Абрагамсон А Киевский политехнический институт импер. Александра 2-го. – Киев : Лито-тип.т-ва И.П. Кушнерев, 1898. – 54с.
661605
  Ренненкампф Н.К. Киевский политехнический институт Императора Александра ІІ / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, засл. проф. ун-та Св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Т-ва печатн. дела и торг. И.Н.Кушнерев и К*, 1899. – 24 с.


  На обл. дарств. надпись от автора
661606
   Киевский сборник в помощь пострадавшим от неурожая : [Ст., рассказы и стихотворения] / под ред. И.В. Лучицкого. – Киев : Типогр. С.В. Кульженко, 1892. – [4], IV, 433 с., [14] л. ил.


  Содерж. авт.: Суттнер Берта ф., Тулуб П., Ковалевский Максим, Гейзе Поль, Гарборг Арне, Мунштейн Л., Броунов П., Альбов М., Бьернстьерне-Бьернсон, Леффлер А. К. [и др.] Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной Росии ...
661607
   Киевский семейный календарь на 1889 год (простой) : [2-й год изд.] / под ред Г.Каранта. – Киев : Тип. А.Н.Иванова, 1889. – 198 с.
661608
   Киевский синопсис. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1836. – 233, 150 с.
661609
   Киевский Синопсис. – Киев, 1823
661610
  Ухтомский А. Киевский сириец Тауфик Гаврилович Кезма, выпускник Киевской Духовной Акуадемии и украинская ориенталистика // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 312-318. – ISBN 978-617-7399-39-0
661611
  Нейман Б.В. Киевский список поэмы Лермонтова "Демон" / Б.В. Нейман. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 10 с.


  На тит. л. экз. № 470876 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову автор
661612
  Багрий А.В. Киевский список Чуда Св. Николая об утопшем детище / А.В. Багрий ; [из филол. семинария проф. В.Н. Перетца]. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1914. – 17 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1914, т. 19, кн. 2, с. 264-276


  На тит. л. экз. № 146838 дарственная надпись Дорогому Сергею Алексеевичу, благодарный А. Багрий 23/ XII14
661613
  Блинов Б.Н. Киевский станкостроительный. / Б.Н. Блинов. – К, 1984. – 222с.
661614
  Тарасенко Л. Киевский театр оперы и балета в годы Великой Отечественной войны // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 12-21.
661615
  Бошко В.И. Киевский техникум железнодорожного хозяйства / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 23с.
661616
  Машкевич С. Киевский трамвай в 1917 - 1921 годах // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 77-78
661617
   Киевский трамвай за сорок лет. 1892-1932. – К., 1933. – 160с.
661618
  Павлик В.С. Киевский Укрепрайон : документы, факты, свидетельства / В.С. Павлик; Поисково-издательское агентство "Книга памяти Украины - город-герой Киев". – Киев : Книга памяти Украины; Феникс, 2005. – 98 с. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; Вып. 3). – ISBN 5-88500-152-9
661619
  Капустинский А.Ф. Киевский университет // Очерки по истории неорганической и физической химии в России / А.Ф. Капустинский. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1949. – С. 102-108
661620
   Киевский университет : документы и материалы : 1834 - 1984. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 191 с.
661621
   Киевский университет : 1834 - 1984. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 204 с. : ил.
661622
  Василенко Н.П. Киевский университет // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 486-487. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
661623
   Киевский университет // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 21


  Про медичний факультет Університету Св. Володимира. Першим деканом був В. Караваєв.
661624
  Перестюк М.О. Киевский университет (задачи вступительных экзаменов по математике) / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Квант, 1978. – № 6
661625
  Ремезовский И.Д. Киевский университет : страницы революционной борьбы : 1834-1984 / И.Д. Ремезовский ; [Ред. кол.: М.У. Белый (председатель), Л.В. Губерский, Я.С. Калакура и др.]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 68 с.
661626
  Ромер Ф. Киевский университет в 1855-1860 годы // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 326-328. – ISBN 966-7272-00-1
661627
  Марахов Г.И. Киевский университет в революционно-демократическом движении : 1834-1984 / Г.И. Марахов ; [ред. кол. М.У.Белый (председатель), Л.В. Губерский, Я.С. Калакура и др.]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 118 с.
661628
   Киевский университет сегодня : 1834-1984. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1984. – 104 с.
661629
   Киевский филиал Центрального музея В.И. Ленина. – К., 1984. – 96с.
661630
   Киевский художественно-промышленный и научный музей имени Государя Императора Николая Александровича : Отдел археологии. Краткий указатель предметов. – Киев : Типо-литография "Прогресс", 1908. – 61 с.
661631
   Киевский художественно-промышленный и научный музей имени Его Величества Государя Императора Николая Александровича : отдел археологии. Краткий указатель предметов. – Киев : Типо-литография Прогресс, 1908. – 61 с.
661632
  Каманин И.М. Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний Киевской, Подольской и Волынской в течение протекших 50 лет его существования (1852-1902 г.) / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1903. – [1], 13 с.


  На обратной стороне тит. л. дарств. надпись: Добрейшему Алексею Ивановичу Соболевскому ... от автора 14 октября 1904 г.
661633
   Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обозрение преподавания. – Киев : Т-во "Печат. Яковлева", 1918. – 20с.
661634
  Каптаренко-Черноусова Киевский ярус и элементы его палеогеографии. : Дис... наук: / Каптаренко-Черноусова О.К.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1946. – 459л. – Бібліогр.:л.429-459
661635
  Нерсесян Н.Г. Киевско-Берлинский. Боевой путь 6-го гвардейского танкового корпуса / Н.Г. Нерсесян. – Москва, 1974. – 199с.
661636
   Киевское водохранилище. – Киев, 1972. – 460 с.
661637
  Петрухин В.Я. Киевское восстание 1113 года и еврейский погром (в интерпретации В.Н. Татищева) // Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
661638
   Киевское общество для борьбы с чахоткою и бугорчаткою. Отчет о деятельности общества за 1902-1907 г.г. и санатории "Пуща-Водица за 1904-1907 г.г.". – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 82, [4] с.
661639
   Киевское Общество естествоиспытателей. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира, 1884. – 14 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Записки об уч. и учебно--вспомогательных учреждениях. Киев, 4 июня 1884 г.


  Киевское Общество естествоиспытателей. - Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира, [1884]. - 14 с. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Записки об уч. и учебно--вспомогательных учреждениях. Киев, 4 июня 1884 г. С. 36-48
661640
  Пилипчук Олег Ярославович Киевское общество естествоиспытателей: 1869-1929 : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Пилипчук Олег Ярославович; АН России. Ин-т истории естествознания и техники им. С.Вавилова. – Москва, 1992. – 38 с.
661641
  Филиппенко Н.Г. Киевское религиозно-философское общество (1908-1918/1919): эскизы к истории // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 260-272
661642
  Сикорский И.А. Киевское Фребелевский педагогическое общество и его учреждения : (Речь, произнесенная председателем О-ва И.А. Сикорским в день торжеств. открытия О-ва 27 окт. 1908 г.) / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 15 с.
661643
  Сикорский И.А. Киевское Фребелевское педагогическое общество и его учреждения : (речь произнесенная председателем Общества И.А. Сикорским в день торжественного открытия Общества 26 октября 1908 года) / И.А. Сикорский // Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества для создействия первоначальному воспитанию : за 1902-1903 год. – Санкт-Петербург : Тип. и перепл. Ю.А. Мансфельд, 1904. – 15 с.
661644
  Карпенко О.Д. Киевское художественное училище (1901 - 1920 годы) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 11-72. – ISSN 1992-5557
661645
   Киевское электрическое общество. – Киев, 1907. – 17с.
661646
   Киеву - 1500 : Общественные науки в Украинской ССР. Реферативный сборник. – Москва-Киев, 1982. – 336с.
661647
   Киеву - 1500 років : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ : Політвидав, 1981. – 56с.
661648
   Киевщина // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 92-94 : фото. – ISSN 1998-8044
661649
   Киевщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. – Киев, 1963. – 736 с.
661650
   Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. – Киев, 1962. – 443 с.
661651
  Корнюшин Ф.Д. Киевщина на путях социалистического строительства : доклад на XIII-ой окрпартконференции / Ф.Д. Корнюшин. – Киев : Государственное издательство, 1928. – 100 с.
661652
  Козловський М.Ф. Києве мій / М.Ф. Козловський. – Київ : Мистецтво, 1977. – 176с.
661653
  Козловський М.Ф. Києве мій / М.Ф. Козловський. – Київ, 1985. – 236с.
661654
  Русина О. Києве...мій? // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-26
661655
  Білецький В.С. Києвіт (- різновид мінералу кумінгтоніт) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 628. – ISBN 978-966-02-6472-4
661656
  Школьна О. Києво-Межигірська фаянсова фабрика // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 48-59. – ISSN 0131-2685
661657
  Герасименко Н. Києво-Межигірський монастир в історії України // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 4-17. – ISSN 0131-2685
661658
  Герасименко Н.О. Києво-Межигірський монастир і Запорозька Січ (до історії взаємозв"язків) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 55-57. – ISBN 5-7702-0775-2
661659
  Димитрій Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир у ранній період своєї історії / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 11 (227), червень. – С. 1, 8
661660
  Клос В. Києво-Михайлівському Золотоверхому - 900 // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 10 (346), травень. – С. 5
661661
  Клос В. Києво-Михайлівському Золотоверхому - 900 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 12
661662
  Дем"яненко Н. Києво-Могилянсьа академія: еволюція освітньо-виховної системи (1615-1632-1701-1817 рр.) / Н. Дем"яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.131-139. – (Педагогічні науки)
661663
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія : Історія виникнення і розвитку / З.І. Хижняк. – Київ : Київський університет, 1970. – 173 с.
661664
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1981. – 234 с.
661665
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – Київ, 1991. – 78 с.
661666
  Горбенко Є.В. Києво-Могилянська академія : Архітектурний нарис / Є.В. Горбенко. – Київ : КМ "Academia", 1995. – 60 с. – ISBN 5-7707-8284-6
661667
   Києво-Могилянська академія : Матеріали до бібліографічного покажчика літератури з фондів Наукової біб-ки НаУКМА. – Київ : КМ Академія
Вип.1. – 2002. – 99с.
661668
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія (Історичний нарис) / З.І. Хижняк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 20с.
661669
  Яременко Максим Васильович Києво-Могилянська Академія в 1817 році : кінець історії? = Про реформу Київських Атен, їх рецепцію та визначальні дати // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 106-121
661670
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія в XVII-XVIII ст. / З.І. Хижняк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 222, [2] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-606-9
661671
   Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ. – ISBN 966-02-2942-9
Вип.2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817). – 2003. – 480с.
661672
   Києво-Могилянська академія в іменах = Academia Kyjevo-Mohylaeana in nominibus XVII - XVIII aeva. Encyclopaedia : XVII - XVIII ст. : енциклопедичне видання / відп. ред. В.С. Брюховецький ; наук. ред. упор. З.І. Хижняк. – Київ : КМ Академія, 2001. – 736 с. – ISBN 966-518-132-7
661673
  Мозер М. Києво-Могилянська академія в історії слов"янських мов / Міхаель Мозер. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2020. – 57, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7668-19-9
661674
  Білодід І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов"янських літературних мов / І.К. Білодід. – К., 1979. – 200с.
661675
  Міцан Т.В. Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 261-278. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
661676
  Шевченко І. Києво-Могилянська академія в системі освіти XVI-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Українознавство ; Вип. 5)


  В історії Києво-Могилянської академії важливим був її початковий період. Тісний взаємозв"язок українського розвитку із загальноєвропейським історичним процесом, зокрема культурним, появився у сприйнятті Україною ідей Гуманізму і Реформації, у ...
661677
   Києво-Могилянська академія відзначила 400-річчя // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 70. – ISSN 2313-559X
661678
  Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура / В.М. Нічик. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 252с. – ISBN 966-7276-99-6
661679
  Торбаков І.Б. Києво-Могилянська академія і російське Просвітництво (літ.-видавнича діяльність академії в Петербурзі та Москві в другій половині XVIII с. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Торбаков І.Б.; НАН України. НБУ УКраїни ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 23л.
661680
  Алексієвець І. Києво-Могилянська академія та її значення в історії українського народу // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 365-390.
661681
  Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія та її роль в міжслов"янських культурних зв"язках : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк З.І.; КДУ. Каф. історії заруб. соц. країн. – Київ, 1971. – 264, XVIIIл. – Бібліогр.:л.I-XVIII
661682
  Бизова А. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній осередок України // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 26-27
661683
  Кагамлик С. Києво-Могилянська академія як центр формування української православної ієрархії: освітні та інтелектуальні стратегії майбутніх преосвященних // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 128-141. – ISBN 978-966-2410-77-8
661684
   Києво-Могилянська академія, кін.17 - поч.19 ст. : Повсякденна історія: Збірник документів. – Київ : КМ Академія, 2005. – 530с. – ISBN 966-518-307-9
661685
  Брюховецький В. Києво-Могилянська академія:десять років відновлення // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.3-21. – ISSN 1682-2366
661686
  Ковальчук С. Києво-Могилянська бізнес-школа для бібліотекарів: перевершені сподівання / С. Ковальчук, С. Кравченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 25-26
661687
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 7. – 2004
661688
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
661689
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 10. – 2005
661690
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 11. – 2005
661691
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 12. – 2005
661692
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 13. – 2006
661693
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 14. – 2006
661694
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 15. – 2006
661695
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : Аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 16. – 2006
661696
   Києво-Могилянська Бізнес Студія : аналітичний журнал з менеджменту. – Київ
№ 17. – 2007
661697
  Ісіненко І. Києво-Могилянська колегія як центр розвитку українського барокового письменства // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 96-101. – ISBN 978-966-2410-77-8
661698
  Шевченко І. Києво-Могилянський інтелектуальний спадок у працях М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 289-292. – ISBN 966-7060-35-7
661699
   Києво-Печерский Патерик или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Києво-Печерской лавры. – Репринт. воспроиз. с 3-го изд. 1903 г. – Київ : Либідь, 1991. – 255с.
661700
   Києво-Печерська лавра - пам"ятка історії та культури України / Г.П. Бруснікіна, О.В. Ващенко, О.П. Візір, О.П. Коваль, Т.В. та ін. Кочубинська; [Г.П. Бруснікіна та ін. ; ред. рада: С.П. Кролевець (голова) та ін.] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : [б. в.], 2006. – 426, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8825-28-4


  В пр. №1715846 напис: Колективу бібліотеки університету з великою вдячністю за багаторічну допомогу в дослідженнях. Олександра Чумаченко. Підпис.
661701
  Бурко Д. Києво-Печерська лавра // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 11/12. – С. 44-51. – ISSN 0203-5863
661702
  Кілессо С.К. Києво-Печерська лавра / С.К. Кілессо. – Київ : Техніка, 2003. – 200с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-016-Х
661703
  Степовик Д. Києво-Печерська Лавра / Д. Степовик. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; № 8 ; 4 серія)
661704
  Гирич І. Києво-Печерська лавра в контексті української історії і культури // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 17-47. – ISBN 978-966-2164-39-8
661705
  Кагамлик С. Києво-Печерська лавра в культурно-просвітницьких взаєминах з релігійними центрами Європи XVII - XVIII ст. // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 551-566. – ISBN 966-7522-07-5
661706
  Яковчук В. Києво-Печерська лавра в роки намісництва єпископа Нестора (Тугая), 1953–1961 рр. / протоієрей Василій Яковчук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2018. – № 28. – С. 249-258
661707
  Кагамлик С. Києво-Печерська лавра в українсько-китайських релігійних взаєминах XVIII ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 178-197. – ISBN 978-966-579-271-0
661708
  Жиленко І.В. Києво-Печерська лавра в ХІV столітті // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.141-148. – ISBN 966-7671-23-2
661709
  Андрусенко Г.Б. Києво-Печерська лавра і Вишгород // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.23-28. – ISBN 966-7671-23-2
661710
  Телегін Д.Я. Києво-Печерська лавра і Запорізька Січ в боротьбі за незалежність і православ"я українського народу в ХVІ - ХVІІ ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.59-66. – ISBN 966-7671-25-9
661711
  Телегін Д.Я. Києво-Печерська лавра і Запорізька Січ у боротьбі за незалежність і православ"я українського народу в ХVI - на початку XVII ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.105-108. – ISBN 966-7671-25-9
661712
  Жиленко І.В. Києво-Печерська лавра і запровадження церковної унії 1596 року // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.37-59. – ISBN 966-7671-25-9


  Згадується М. Максимович
661713
  Лагодзьки Я.П. Києво-Печерська лавра і козацтво // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 109-115
661714
  Пількевич В. Києво-Печерська Лавра і Софія Київська як культурні об"єкти в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: проблеми виключення та перспективи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 36-37
661715
  Червінський В. Києво-Печерська Лавра і українська доброчинність та медицина // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 24-28. – ISSN 0868-8117
661716
  Крячок М.І. Києво-Печерська лавра на сторінках журналу "Киевская старина" 1882-1906 рр. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.183-191. – ISBN 966-7671-23-2
661717
  Архімандрит Климент Києво-Печерська Лавра та її значення в історії українського народу // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 88-105
661718
  Прокоп"юк О.Б. Києво-Печерська лавра та поширення культів святих (за матеріалами про посвяти храмів у Київській митрополії XVIII ст.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 48-55
661719
  Кришень Л.П. Києво-Печерська лавра у творах художників XIX - початку XX століть // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 74-90
661720
   Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: : дослідж., док. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту ; [упоряд.: Т.М. Себта, Р.І.Качан ; пер., комент.: Т.М. Себта ; відп. ред. Г.В. Боряк]. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 1198, [1] с., XLVIII арк. фот. – Покажчики.: с. 1031-1198. – Бібліогр.: с. 989-1010, 1020-1030 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7122-74-5
661721
  Марченко О.І. Києво-Печерська лавра: віхи історії // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.207-210. – ISBN 966-7671-23-2
661722
  Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (17-18 ст.) : Монографія / КНУТШ; Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Світлана Кагамлик. – Киев, 2005. – 552с. – ISBN 966-7317-57-9
661723
  Нікітенко М. Києво-Печерська обитель у вітчизняній монастирській традиції // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 10, спецвип. 4 : Мар"яна Нікітенко на зорі християнського Києва. – С. 67-88
661724
  Петров С.С. Києво-Печерська фортеця в межах цитаделі (кінець XVII - початок XX століть) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – С. 112-165
661725
  Крайня О.О. Києво-Печерський Вознесенський дівочий монастир // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.176-182. – ISBN 966-7671-23-2
661726
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. – К., 1971. – 183с.
661727
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – [15], 106, [22] с.
661728
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. – Київ, 1981. – 190 с.
661729
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. – К., 1984. – 249с.
661730
  Шиденко В.А. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник / В.А. Шиденко, П.Ф. Дарманський. – Київ, 1984. – 192с.
661731
  Кубанська-Попова Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки 16-17 ст. Каталог / Кубанська-Попова. – Київ : Мистецтво, 1971. – 142 с.
661732
   Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI-XVIII ст. : каталог. – Київ : Мистецтво, 1971. – 79 с.-141 с.
661733
  Подрєз Ю. Києво-Печерський монастир в XI - XIII ст. // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 366-370. – ISBN 978-617-7399-39-0
661734
  Кагамлик С. Києво-Печерський монастир як центр культурно-національного руху в Україні першої половини XVII ст. в оцінці М.Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 285-288. – ISBN 966-7060-35-7
661735
   Києво-Печерський патерик : (Вступ. Текст. Примітки). – У Києві : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1930. – XXVI, 234, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - На обкл. рік вид.:1931. - Покажч. особ. імен та географ. назов: с. 227-231. – Бібліогр. в прим.: с. 212-226 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки мови і письменства давньої України = Monumenta linguae nec non litterarum Ucrainae veteris / видає Комісія українського письменства доби февдалізму та торговельного капіталізму Всеукраїнської академії наук ; за ред. Голови Комісії акад. Вол. Перетца ; т. 4)
661736
  Ричка В. Києво-Печерський патерик // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 32-33
661737
   Києво-Печерський патерик. – Репр. вид. – Київ : Час, 1991. – XXIII, 278, [2] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Другий тит. арк. ориг. - Відтворення вид.: Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки) / підгот. проф. Д. Абрамович ; У Києві : З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1930. – ISBN 5-88520-112-9
661738
  Сліпушко О.М. Києво-Печерський патерик // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 86-89. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
661739
  Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик / Дмитро Абрамович. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 272, [2] с. : іл. – Покажч. особ. імен та геогр. назов : с. 255-259. – Бібліогр. в прим.: с. 240-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1378-6
661740
  Кособуцька Г. Києво-Печерський патерик про допомогу людям з особливими потребами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розкрито благодійницьку діяльність ченців Києво-Печерського монастиря (лаври) - опіку над людьми з особливими потребами (інвалідами), хворими, немічними, бідними, безпритульними. The article bases on one of the oldest and importantest monuments of the ...
661741
  Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський Патерик у літературному процесі кінця XVI-початку XVIII століття на Україні / Ю.А. Ісіченко; АН Української РСР ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1990. – 180 с.
661742
  Колодний А. Києво-Печерський патерик як релігієзнавчий твір // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 36-57. – ISBN 978-966-02-6706-0
661743
  Горський В. Києво-Печерський патерик. Образ святості // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 348-410. – (Несторівські студії)
661744
  Болгарський Дмитро Анатолійович Києво-Печерський розспів як церковно-співочий феномен української культури : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Болгарський Д.А.; Нац. музична акад. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
661745
  Александров І.В. Києво-Подільський святитель Федор (Власов) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 42-45
661746
  Сєров О.В. Києво-Польський кордон XVIII ст. // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 192-212. – ISBN 966-531-142-5
661747
  Ричка В. Києво-руська проблематика в українській історіографії останнього десятиліття // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – C. 22-37. – ISBN 978-966-502-387-6
661748
  Ричка В.М. Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 143-158. – ISSN 0130-5247
661749
  Гузенко С.М. Києво-Софійський протоієрей Петро Гаврилович Лебединцев: особистість і вчений // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 140-146
661750
  Крижановська О.О. Києво-Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир в документах та матеріалах XVI - початку ХХ ст. / О.О. Крижановська; НАНУ. Ін-т історії України. – Київ, 2001. – 98с. – ISBN 966-02-2111-8
661751
  Гирич І. Києвознавець Сергій Вакулишин: дослідник і просвітник / Ігор Гирич // (Не) мій Київ : збірка статей з концептуального києвознавства / С.М. Вакулишин. – Київ : Світ Успіху, 2014. – С. 4-9. – ISBN 978-966-8352-86-07
661752
  Войцехівська І.Н. Києвознавство у творчості В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 75-81. – (Історія ; вип. 36)


  Досліджуються праці В. Іконникова, присвячені вивченню історії Києва та Київщини. Підкреслюється їх джерелознавча роль з огляну на використання вченим багатого архівного та історіографічного матеріалу.
661753
  Бесараб В. Києвознавчі студії М. Максимовича // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 37-42. – ISSN 0130-7037
661754
   Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – 476 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-95419-8-7
661755
  Сліпушко О.М. Києворуська література у контексті європейського середньовіччя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 366-373


  У статті досліджується києворуська література у контексті європейського середньовіччя. Аналізуються її національні особливості та відмінності від європейських літератур, пропонується нова періодизація
661756
  Залізняк Л. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 60-74. – ISSN 2413-7065
661757
  Доценко В. Києву нав"язують меморіальну дошку українофоба Петра Столипіна // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 0208-0710
661758
  Власенко В. Києву пропонують обрати гнучку модель двомовної освіти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 193). – С. 5


  ПАРЄ висловила критичні зауваження на адресу України щодо нового закону про освіту без попередніх консультацій з експертами Венеціанської комісії.
661759
  Боднар Анастасія Києву таланить! : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 130 : Фото
661760
  Гончаров О. Києзнавча тематика на сторінках журналу "Краєзнавство" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 54-60. – ISBN 978-617-7399-39-0
661761
  Хафизов О. Киж : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 44-102. – ISSN 0012-6756
661762
   Кижи - остров сокровищ : Путеводитель. – Петрозаводск : Карел. кн. изд., 1965. – 73 с.
661763
   Кижи. – Петрозаводск, 1962. – 26 с.
661764
   Кижи : Фотоальбом. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
661765
   Кижи. – Ленинград, 1970. – 124 с.
661766
   Кижи : Фотоальбом. – 2-е изд. – Ленинград : Искусство, 1970. – 23 с.
661767
  Ополовников А.В. Кижи / А.В. Ополовников. – Москва : Стройиздат, 1970. – 177 с.
661768
  Ополовников А.В. Кижи / А.В. Ополовников. – 2-е изд. – Москва : Стройиздат, 1976. – 159 с.
661769
  Тюриков И.П. Кижи / И.П. Тюриков. – Петрозаводск : Карелия, 1977. – 142 с.
661770
   Кижи. – Петрозаводск, 1979. – 96с.
661771
  Тюриков И.П. Кижи / И.П. Тюриков, А.И. Фролов. – 2-е изд. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 142 с.
661772
   Кижи. – Москва, 1985. – 93 с.
661773
  Яковлев Егор Кижи к небу ближе : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 86-90 : Фото
661774
  Лисаевич И.И. Кижи. Валаам / И.И. Лисаевич, Ю.А. Дужников. – Ленинград, 1966. – 151с.
661775
  Тюриков И.П. Кижи: Музей-заповедник / И.П. Тюриков. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 48 с.
661776
  Пулькин В.И. Кижские рассказы / В.И. Пулькин. – М, 1973. – 262с.
661777
  Авдышев А.И. Кижский альбом : гравюры Алексея Авдышева / А.И. Авдышев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1966. – 2 с., [15] л. ил. : ил.
661778
   Кижский погост : Путеводитель. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1957. – 49 с.
661779
  Балагуров Я.А. Кижское восстание 1769-1771 гг. : (очерк истории восстания олонецких приписных крестьян) / Я.А. Балагуров ; Ин-т истории, языка и литературы Карело-финского филиала АН СССР. – Петрозаводск : Каргосиздат, 1951. – 106 с.
661780
  Балагуров Я.А. Кижское восстание. 1769-1771 / Я.А. Балагуров. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1969. – 96 с. : ил.
661781
  Дедов Г.И. Кизел / Г.И. Дедов, Л.А. Шатров. – Пермь, 1967. – 80с.
661782
  Перельман Я.И. Кизикарли астрономия / Я.И. Перельман. – Тошкент : УзбССР Фанлар Академияси нашриети, 1958. – 240с.
661783
  Крис Х.И. Кизил-кобинская культура и тавры // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1981. – Д1-7 : Кизил-Кобинская культура и тавры / Х.И. Крис. – С.1-127
661784
  Кравченко Е. Кизил-Кобинська культура і країна таврів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 4). – С. 2-3
661785
  Литвиненко С.М. Кизил на півночі України / С.М. Литвиненко. – Київ, 1958. – 71с.
661786
  Богданович Лілія Кизил: кисло-солодкий дарунок осені / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 2 : фото
661787
  Козловский Я.А. Кизиловая ветвь / Я.А. Козловский. – Махачкала, 1981. – 207с.
661788
  Амиров Л.В. Кизиловый костёр / Л.В. Амиров. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1968. – 50, [5] с.
661789
  Русиневич К.В. Кизиловый куст / К.В. Русиневич. – Ростов-на-Дону, 1962. – 47с.
661790
  Эфендиев И.М. оглы Кизиловый мост : повести / ИльясЭфендиев ; пер. с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1976. – 480 с.
661791
  Кулиев К. Кизиловый отсвет : стихи и поэма / Кайсын Кулиев; авториз. пер. с балкар. Н.Гребнева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 175 с.
661792
  Гревцова Г. Кизильники in situ Ужанського національного природного парку / Г. Гревцова, І. Кваковська, М. Кубінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження природних місць зростання видів роду Cotoneaster Medik. на території Ужанського національного природного парку. Вперше констатовано наявність C. melanocarpus у флорі парку. There was made a survey of natural places of the genus ...
661793
  Гревцова А.Т. Кизильники в декоративном оформлении садов, парков и приусадебных участков / А.Т. Гревцова, В.И. Колесник // Биологический вестник : Научно-теоретический журнал / Мін.освіти і науки України , Харківський нац. університет. – Харків, 2006. – Том 10, № 2. – С. 36-40. – ISSN 0453-8048
661794
  Гревцова А.Т. Кизильники в Украине / А.Т. Гревцова, Н.А. Казанская; Ботанический сад им. А.В.Фомина КУ им. Т.Шевченко. – Київ : Нива, 1997. – 192с. – ISBN 5-7707-9448-8
661795
  Гревцова Анна Терентьевна Кизильники:распространение,систематика,интродукция в Украину,использование,охрана : Дис...док.биолог.наук:03.00.01 / Гревцова Анна Терентьевна; КНУТШ.Бот.сад им.акад.А.В.Фомина. – Ялта, 1996. – 908л. + Додатки:с.857-908. – Библиогр.:с.777-856
661796
  Артюхов В. Кизлярские рассказы / Артюхов В. – Махачкала : Дагкн-во, 1961. – 62 с.
661797
  Арендсе Д.Н. Киизис системы Апартеида и проблемы перехода к демакратии в ЮАР : Автореф. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Арендсе Джон Невилл ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 17 л.
661798
  Прудченко Інна Іванівна Киівський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.) : Дис. ... канд.педагогічних наук:13.00.01 / Прудченко І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 242л. + Додатки: л.201-242. – Бібліогр.: л.185-200
661799
  Прудченко Інна Іванівна Киівський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.) : Автореферат дис. ... канд. педагогічних наук:13.00.01 / Прудченко І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
661800
  Рильський М.Т. Київ / М.Т. Рильський. – Харків, 1935. – 45с.
661801
   Київ : Статті-довідки. – Київ, 1948. – 142с. : іл.
661802
   Київ. – Philadelphia
№ 1. – 1950
661803
   Київ = Kyiw : журнал літератури і мистецтва. – Philadelphia : Київ
3, листопад-грудень. – 1950
661804
   Київ. – Philadelphia
№ 4. – 1951
661805
   Київ = Kyiw : журнал літератури і мистецтва. – Philadelphia
5, вересень-жовтень. – 1951
661806
   Київ = Kyiw : журнал літератури і мистецтва. – Philadelphia : Київ
2, березень-квітень. – 1953
661807
   Київ. – Philadelphia
№ 3. – 1953
661808
  Мишко Д.І. Київ / Д.І. Мишко. – Київ : Радянська школа, 1954. – 116с.
661809
  Даєн Л.А. Київ : путівник-довідник / Л.А. Даєн, Позняк, М.М. Черп. – Київ : Держполітвидав, 1963. – 188 с. : іл. – Авт. вказ. у вип. даних
661810
   Київ : Картосхема. – Київ, 1965. – с.
661811
  Даєн Л.А. Київ : короткий путівник / Л.А. Даєн. – Київ : Політвидав, 1966. – 191с.
661812
   Київ. – Київ, 1969. – 12 с.
661813
   Київ : Картосхема. – К., 1969. – с.
661814
  Даєн Л.А. Київ / Л.А. Даєн. – 6-е вид. – Київ : Политідав, 1970. – 188 с.
661815
  Даєн Л.А. Київ / Л.А. Даєн. – 8-е вид. – Київ, 1973. – 188с.
661816
   Київ. – Київ, 1974. – 116с.
661817
  Дєдов В.П. Київ / В.П. Дєдов, Е.Н. Каліка. – Київ, 1981. – 240с.
661818
  Дерлеменко Є.А. Київ : Фотоальбом / Є.А. Дерлеменко. – Київ : Мистецтво, 1981. – 243 с.
661819
   Київ : щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України та Київської письменницької організації. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7. – 1984. – 160 с.
661820
  Дерлеменко Є. Київ : фотоальбом / Є. Дерлеменко. – Київ : Мистецтво, 1986. – 243 с.
661821
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 1986
661822
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 1986
661823
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 1986
661824
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 1986
661825
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 1986
661826
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7. – 1986
661827
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 8. – 1986
661828
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 1986
661829
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 1986
661830
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 1986
661831
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 1986
661832
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 1987
661833
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 1987
661834
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 1987
661835
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 1987
661836
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 1987
661837
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 1987
661838
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7. – 1987
661839
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 8. – 1987
661840
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 1987
661841
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 1987
661842
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 1987
661843
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 1987
661844
  Дерлеменко Є.А. Київ : фотоальбом / Є.А. Дерлеменко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Мистецтво, 1989. – 271с.
661845
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 1990. – 176 с.
661846
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 1990. – 176 с.
661847
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 8. – 1990. – 160 с.
661848
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 1991. – 168 с.
661849
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 1991. – 168 с.
661850
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 1991. – 168 с.
661851
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 1991. – 168 с.
661852
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 1991. – 168 с.
661853
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 1991. – 168 с.
661854
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7. – 1991. – 168 с.
661855
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 8. – 1991. – 168 с.
661856
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 1991. – 168 с.
661857
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 1991. – 168 с.
661858
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 1991. – 168 с.
661859
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 1991. – 168 с.
661860
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 1992. – 168 с.
661861
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 1992. – 168 с.
661862
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 1992. – 168 с.
661863
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 1992. – 168 с.
661864
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Радянський письменник, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 1992. – 168 с.
661865
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 1993. – 168 с.
661866
  Шероцький К.В. Київ : путівник / К.В. Шероцький; К.В. Шевроцький. – Репр. відтворення вид. 1917 р. – Київ : Кобза, 1994. – 374, [6] с. : іл. – Обкл., додатковий тит. арк. ориг. - Дані ориг.: К.В. Шероцкій. Кіевъ. Изд. В.С. Шульженко : путеводитель с ил. Кіевъ: фото-лито-типографія "С.В. Кульженко", 1917. – ISBN 5-87274-036-0
661867
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 1994
661868
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 1994
661869
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 1994
661870
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7. – 1994
661871
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 8/9. – 1994
661872
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 1994
661873
   Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – Київ : Преса України, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 1994
661874
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2/3. – 1995
661875
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4/5. – 1995
661876
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 1995
661877
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 1995
661878
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 1995
661879
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 1995
661880
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 1996
661881
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 1996
661882
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 1996
661883
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 1996
661884
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 1996
661885
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 1997
661886
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 1997
661887
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 1997
661888
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 1997
661889
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 1997
661890
  Третяк К. Київ : Путівник по зруйнованому місту / К. Третяк. – Київ : Київський університет, 1998. – 159с. – ISBN 966-594-061-9
661891
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 1998
661892
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 1998
661893
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 1998
661894
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 1998
661895
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 1998
661896
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 1999
661897
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 1999
661898
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 1999
661899
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 1999
661900
   Київ. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 1999
661901
   Київ = Kyiv: photoalbum : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 2000. – 159 с. – ISBN 966-577-006-3
661902
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2000
661903
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2000
661904
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 2000
661905
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2000
661906
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2000
661907
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 2000
661908
   Київ = Kyiv sighteseeing guide : туристичний путівник. – Київ ; Львів : Центр Європи, 2001. – 691, [2] с. – ISBN 966-7022-29-3
661909
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2001
661910
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2001
661911
   Київ : журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2001
661912
   Київ : Журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2002
661913
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2002
661914
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 2002
661915
   Київ : Журнал письменників України. – Київ. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2003. – 192 с.
661916
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2003. – 192 с.
661917
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2003. – 192 с.
661918
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 2003. – 192 с.
661919
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4/5. – 2004. – 192 с.
661920
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2004. – 192 с.
661921
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2004. – 192 с.
661922
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2004. – 192 с.
661923
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2005. – 192 с.
661924
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 2005. – 192 с.
661925
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 2005. – 192 с.
661926
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 2005. – 192 с.
661927
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 2005. – 192 с.
661928
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2005. – 192 с.
661929
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
661930
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2005. – 192 с.
661931
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 2005. – 192 с.
661932
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 2005. – 192 с.
661933
   Київ : Парки, площі, вулиці. Фотоальбом / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН; Відпов. ред. Ю.О. Храмов. – Київ : Фенікс, 2006. – 320 с. : іл. 540. – ISBN 966-651-214-9
661934
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4. – 2006. – 192 с.
661935
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2006. – 192 с.
661936
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2006. – 192 с.
661937
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2006. – 192 с.
661938
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11. – 2006. – 192 с.
661939
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 12. – 2006. – 192 с.
661940
   Київ : історико-біографічний енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов, Ю.О. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов, Ю.О. Храмов; відп. ред. Ю.О. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН. – Київ : Фенікс, 2007. – 1088с. : іл. – ISBN 978-966-651-405-2
661941
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2007. – 192 с.
661942
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 2007. – 192 с.
661943
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2007. – 192 с.
661944
   Київ : Журнал письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2007. – 192 с.
661945
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2008. – 192 с.
661946
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 2008. – 192 с.
661947
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2008. – 192 с.
661948
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2009. – 192 с.
661949
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 2009. – 192 с.
661950
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9. – 2009. – 192 с.
661951
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2009. – 192 с.
661952
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2010. – 192 с.
661953
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 2010. – 192 с.
661954
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3. – 2010. – 192 с.
661955
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4/5. – 2010. – 192 с.
661956
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2010. – 192 с.
661957
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2010. – 192 с.
661958
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2010. – 192 с.
661959
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 2010. – 192 с.
661960
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2/3. – 2011. – 192 с.
661961
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 4/5. – 2011. – 192 с.
661962
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2011. – 192 с.
661963
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2011. – 192 с.
661964
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2011. – 192 с.
661965
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 2011. – 192 с.
661966
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2012. – 192 с.
661967
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 2. – 2012. – 192 с.
661968
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2012. – 192 с.
661969
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 2012. – 192 с.
661970
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 6. – 2012. – 192 с.
661971
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2012. – 192 с.
661972
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5. – 2013. – 192 с.
661973
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2013. – 192 с.
661974
   Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 10. – 2013. – 192 с.
661975
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1. – 2014. – 192 с.
661976
   Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2014. – 192 с.
661977
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2015. – 192 с.
661978
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 2015. – 192 с.
661979
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2015. – 192 с.
661980
   Київ : історія, архітектура, традиції / [уклад.: О. Друг, Ю. Ференцева ; пер. з рос. Ю. Григор"єва ; голов. ред. В. Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 104 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-81-5


  Книжка презентує давній та вічно молодий Київ, його багатовікову історію від літописного «града Кия» до сучасного мегаполісу: новітні археологічні знахідки, численні документи і архівні матеріали, портрети видатних особистостей і старі фотолистівки. ...
661981
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2016. – 192 с.
661982
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2016. – 192 с.
661983
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2016. – 192 с.
661984
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2016. – 192 с.
661985
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 2016. – 192 с.
661986
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред.: Т. Зарівна. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2017. – 192 с.
661987
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 2017. – 192 с.
661988
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2017. – 192 с.
661989
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2017. – 224 с.
661990
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 11/12. – 2017. – 192 с.
661991
   Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2018. – 192 с.
661992
   Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ : ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2018. – 192 с.
661993
   Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2019. – 192 с., [2] арк. кольор. фот.
661994
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 1/2. – 2020. – 192 с.
661995
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 2020. – 192 с.
661996
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2020. – 192 с.
661997
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 3/4. – 2021. – 192 с.
661998
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 5/6. – 2021. – 192 с.
661999
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 7/8. – 2021. – 192 с.
662000
   Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1983-. – ISSN 0208-0710
№ 9/10. – 2021. – 192 с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,