Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>
661001
  Шмалько А.В. "Колчан его - как открытый гроб..." : Древняя Украина на страницах Библии // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 12-14. – ISBN 966-7077-60-8
661002
  Петрунек В.П. "Колыбель неврозов" / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – Москва, 1988. – 190с.
661003
  Погорелова Н.И. "Колымские рассказы" В.Т. Шаламова в оценке литературной критики // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 196-211. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
661004
  Лейн Девід "Кольорова" революція як політичний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.16-38. – ISSN 1563-3713
661005
  Гиря Г.В. "Кольорові революції" їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
661006
  Бєлоусова Н.Б. "Кольорові революції" як елемент брендінгової стратегії країни / Н.Б. Бєлоусова, І. Кириченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 46-49
661007
  Кенигсберг А.К. "Кольцо Нибелунга" Вагнера / А.К. Кенигсберг. – Москва : Музгиз, 1959. – 84с.
661008
  Карпенко В. "Командир Терзагону" Антон Шкурко. До 95-ї річниці загибелі // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)
661009
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 5 (473). – С. 23-42. – ISSN 0321-2068
661010
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 17-36. – ISSN 0321-2068
661011
  Швед О. "Командування передало наказ відступати, але хтось переплутав і сказав наступати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 3 (406), 25 січня 2018. – С. 6-7


  "Курень Січових Стрільців" формувався зі студентів Університету св. Володимира та Українського народного університету. "Захисники Крут були озброєні гарматою, вісьмома кулеметами й поржавілими рушницями".
661012
  Калугін Ю.А. "Командую флотом. Шмідт" / Ю.А. Калугін. – Київ, 1969. – 387с.
661013
  Лопата П. "Комар", редагований та ілюстрований "Лев"-ом // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 10 жовтня (число 39). – С. 11


  До 100-ліття від дня народження мистця Мирона Левицького.
661014
  Живитере М.И. Колхозно-кооперативная собственность и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Живитере М. И. ; Киев. торгов. экон. ин-т. – Киев, 1978. – 22 с.
661015
  Лисовская Виктория Валентиновна Колхозно-кооперативная собственность. Критика антимарксистских концепций в политической экономии социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лисовская Виктория Валентиновна; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1980. – 26л.
661016
  Никитченко В.С. Колхозно-кооперативное присвоение и его развите в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Никитченко В. С.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1981. – 24л.
661017
   Колхозно-кооперативное строительство в Киргизии. – Фрунзе, 1969. – 437с.
661018
  Капитонова И.В. Колхозно-правовые договоры : Автореф... канд. юрид.наук: / Капитонова И.В.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 9 с.
661019
  Атаев Т. Колхозное дайханство Туркменистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Атаев Т. ; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1969. – 22 с.
661020
  Логунов В.И. Колхозное движение в Воронежской губернии в годы, предшествующие сплошной коллективизации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логунов В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1953. – 20л.
661021
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... докт. экон.наук: / Лаута С.П.; КИНХ, Каф. ист. нар. хоз. – К., 1965. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
661022
  Лаута О.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Лаута О. П.; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 25 с.
661023
  Каримов А.А. Колхозное крестьянство Узбекской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каримов А.А.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
661024
   Колхозное право. – Москва : Юриздат, 1940. – 327 с.
661025
  Петров В.Н. Колхозное право в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Петров В.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
661026
  Берлявский Л.Г. Колхозное право в СССР в 30-е годы XX века / Л.Г. Берлявский, В.А. Бондарев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805
661027
  Кувшинский А.И. Колхозное строительство в Марийском крае в 1918-1929 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинский А.И.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 17л.
661028
  Касьян А.К. Колхозное строительство в омской деревне в 1919-1927 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Касьян А. К.; Моск. гор. пед. ни-т им. В. П . Потемкина. – Омск, 1954. – 14л.
661029
  Денисовец П.М. Колхозное строительство на Украине в 1921-1925 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Денисовец П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с.
661030
   Колхозные будни. – Ставрополь, 1955. – 112с.
661031
  Полякова Г.Е. Колхозные доходы и дифференциальная рента. / Г.Е. Полякова. – Х., 1958. – 60с.
661032
  Архипов А.И. Колхозные доходы и их использование / А.И. Архипов. – Москва : Колос, 1966. – 231 с.
661033
  Всесоюзная Колхозные животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
661034
  Шмаков А.А. Колхозные очерки / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1950. – 38с.
661035
  Разуваев А. Колхозные партийные организации в борьбе за урожай / А. Разуваев. – [Москва] : Московский рабочий, 1947. – 42 с.
661036
   Колхозные поля. – М., 1952. – 48с.
661037
  Рускол А.А. Колхозные правоотношения в СССР. / А.А. Рускол. – М., 1960. – 246с.
661038
   Колхозные частушки. – Красноярск
Вып. 1. – 1937. – 101 с.
661039
  Евкин С.П. Колхозные частушки / С.П. Евкин. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 96с.
661040
  Врабцова Е. Колхозные частушки / Е. Врабцова. – Пряшев, 1954. – 227с.
661041
   Колхозные частушки Костромской области. – Кострома, 1957. – 63с.
661042
  Колотинская Е.Н. Колхозный двор (правовые вопросы) : Автореф... канд. юридич.наук: / Колотинская Е.Н.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 12 л.
661043
  Павлов И.В. Колхозный двор и его правовое положение / И.В. Павлов. – М., 1954. – 64с.
661044
  Самофал С.А. Колхозный лесной питомник / С.А. Самофал. – Воронеж, 1936. – 80с.
661045
  Якупов Х.И. КОлхозный лесной питомник. / Х.И. Якупов. – Алма-АТа, 1950. – 40с.
661046
  Санников М.И. Колхозный опыт высокопродуктивного тонкорунного овцеводства / М.И. Санников. – Москва, 1954. – 32с.
661047
  Малинина П.А. Колхозный опыт повышения продуктивности животноводства / П.А. Малинина. – Москва, 1954. – 40с.
661048
   Колхозный путь. – Свердловск, 1952. – 364с.
661049
  Панов А.Г. Колхозный рынок в системе производственных отношений развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панов А.Г.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – л.
661050
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом. наук: / Линийчук Я.У.; МГУ Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Москва, 1962. – 354л.
661051
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом наук: / Линийчук Я.У.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общестевен. наук. – Москва, 1962. – 355-633л. – Бібліогр.:л.1-25
661052
   Колхозный спектакль. – Иваново, 1945. – 36с.
661053
   Колхозный строй. – Л., 1934. – 376с.
661054
   Колхозный театр. – М.-Л., 1942. – 136с.
661055
  Нефедов С. Колхозный университет культуры / С. Нефедов. – Краснодар, 1960. – 34с.
661056
  Ивницкий Н.А. Колхозцентр СССР и РСФСР 1927-1932 гг. (организация, функции, структура) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкий Н.А.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
661057
   Колхозы в 1928 г.. – М.-Л., 1932. – 199с.
661058
   Колхозы в 1930 г.. – М.-Л., 1931. – 263с.
661059
   Колхозы в 1938 году. – М,
3. – 1939. – 188с.
661060
  Гусев П.И. Колхозы в условиях развитого социализма / П.И. Гусев, И.Ф. Суслов. – М, 1984. – 169с.
661061
   Колхозы в экономической системе социализма. – М,, 1974. – 247с.
661062
   Колхозы весной 1931 года. – М.-Л., 1932. – 211с.
661063
   Колхозы во второй сталинской пятилетке : Статистический сборник. – Москва : Госпланиздат, 1939. – 144 с.
661064
   Колхозы Грузии. – Тифлис, 1930. – 156с.
661065
  Арлаускас Пранас Казевич Колхозы и колхозное крестьянство Литвы в 1952-1958 годах : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арлаускас Пранас Казевич ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1978. – 16 с.
661066
  Волков И.М. Колхозы и колхозное крестьянство СССР в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Волков И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1968. – 31л.
661067
  Терентьев М.Л. Колхозы и товарно-денежные отношения / М.Л. Терентьев. – М., 1966. – 64с.
661068
  Висоцкис А.В. Колхозы Литовской ССР научно-технического прогресса /1959-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Висоцкис А.В.; АН ЛитСС. Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – 16л.
661069
   Колхозы РСФСР по данным предваритеьлных итогов сплошного обследования 1929 года. – М., 1930. – 96с.
661070
  Яцков П.И. Колхозы Северо-Кавказского края / П.И. Яцков. – Ростов-на-Дону, 1930. – 130с.
661071
   Колхозы Средневолжского края.. – Самара
11. – 1930. – 143с.
661072
   Колхозы СССР.. – М., 1929. – 80с.
661073
   Колхозы СССР.. – М., 1988. – 223с.
661074
   Колхозы УзССР в цифрах. – Самарканд, 1930. – 115с.
661075
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в 50-е годы / Р.П. Толмачева. – Томск, 1981. – 191с.
661076
  Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны / В.П. Мотревич. – Свердловск, 1990. – 196с.
661077
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы 1946-50 / Р.П. Толмачева. – Томск, 1979. – 221с.
661078
   Колхоозная деревня. – М.-Л., 1950. – 304с.
661079
   Колчак Александр Васильевич -- последние дни жизни. – Барнаул, 1991. – 302с.
661080
  Дорохов П. Колчаківщина / П. Дорохов. – Х.-Одеса, 1930. – 271с.
661081
  Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах / Г.З. Иоффе. – М, 1983. – 294с.
661082
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Москва-Л., 1924. – 258с.
661083
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Куйбышев, 1981. – 336с.
661084
   Колчаковщина.. – Л., 1930. – 240с.
661085
  Гумилев Н.С. Колчан / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 104с.
661086
  Мащенко Л.З. Колчаны нетеровых полусовершенных колец // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються напівдосконалі кільця, сагайдаки яких задовольняють наступну умову кожної вершини виходить одне й те ж число стрілок.
661087
  Білецький В.С. Колчедани / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 132. – ISBN 978-966-02-7304-7
661088
   Колчеданно-полиметалические месторождения Прииртышского района.. – Алма-Ата, 1988. – 248с.
661089
   Колчеданно-полиметаллические месторождения верхнего девона северо-западной части рудного Алтая. – Новосибирск, 1991. – 118с.
661090
  Панкратьев П.В. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент : ФАН, 1971. – 187с.
661091
  Исаханян А.Е. Колчеданное и полиметалическое оруденение Алавердского антиклинория, его перспективы (АрмССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.14 / Исаханян А.Е.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
661092
  Рыбаков С.И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита / С.И. Рыбаков. – Ленинград, 1987. – 266с.
661093
   Колчеданные месторождения Баймакского рудного района.. – М., 1973. – 224с.
661094
   Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – М., 1973. – 255с.
661095
  Ефремов А.В. Колчеданные месторождения западной полосы Калатинского района на Урале / А.В. Ефремов, Е.И. Каминская. – М.Л., 1931. – 62с.
661096
   Колчеданные месторождения зарубежных стран. – Москва : Наука, 1984. – 216с.
661097
  Сопко П.Ф. Колчеданные месторождения Малого Кавказа / П.Ф. Сопко. – Москва : Недра, 1971. – 256с.
661098
   Колчеданные месторождения мира. – Москва : Недра, 1979. – 284с.
661099
   Колчеданные месторождения СССР. – Москва : Наука, 1983. – 222с.
661100
   Колчеданные месторождения Урала = Статьи по геологии и метаморфизму колчеданных месторождений. – Москва : АН СССР, 1950. – 328с.
661101
  Суслов Д.К. Колчеданные месторождения. / Д.К. Суслов, М.И. Меркулов. – М-Л, 1932. – 88с.
661102
   Колшебный козел.. – М., 1976. – 256с.
661103
  Дронников В.П. Колыбель / В.П. Дронников. – Тула : Приокское книжное издательство, 1966. – 56 с.
661104
  Землянский А.Ф. Колыбель / А.Ф. Землянский. – М., 1969. – 95с.
661105
  Хаметова Ханбиче Колыбель : стихи / Ханбиче Хаметова; пер. с лезгин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 79 с.
661106
  Егоров В.Ф. Колыбель / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1982. – 103с.
661107
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Киев : Веселка, 1982. – 144с.
661108
  Батурина Т.М. Колыбель : стихи / Татьяна Батурина. – Волгоград : Ни.-Волж. кн. изд-во, 1982. – 63 с.
661109
  Митрохин В.В. Колыбель / В.В. Митрохин. – М., 1985. – 319с.
661110
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1987. – 173с.
661111
  Каноат Мумин Колыбель Авиценны : поэмы / Каноат Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
661112
  Андреев Андрей Колыбель Будды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 38-45 : фото
661113
  Бенк Т Колыбель ветров / Т Бенк. – Москва : Географгиз, 1960. – 198с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
661114
  Леве Хайо Колыбель ветров : патагония / Леве Хайо, Эвертон Макдаф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 96-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
661115
  Тарази Аким Колыбель для Адама : пьесы / Аким Тарази ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 331 с.
661116
  Воннегат К. Колыбель для кошки / К. Воннегат. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 223с.
661117
  Воннегут К. Колыбель для кошки / К. Воннегут. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 192с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600107-6
661118
  Воннегут К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять
661119
  Обухова С. Колыбель дома // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1818-2968
661120
  Клейман Х. Колыбель еврейского театра. / Х. Клейман. – Кишинев, 1939. – 72с.
661121
  Дейниченко Петр Колыбель Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
661122
  Коломиец В.Р. Колыбель жаворонка / В.Р. Коломиец. – М., 1969. – 136с.
661123
  Шенихен В. Колыбель жизни : (Из жизни обителей моря) : С 1 таблицей и 95 рис. в тексте / В. Шенихен ; Пер. с нем. П.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон ; [Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон], 1910. – 111 с. : ил., табл. – (Дешёвая библиотека естествознания ; № 3)
661124
  Крыжановская Людмила Колыбель жизни на Земле : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 56-57 : Фото
661125
  Муртазов Б.А. Колыбель и посох : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советская Россия, 1975. – 192 с.
661126
  Челноков А.И. Колыбель моя / А.И. Челноков. – Москва, 1974. – 80 c.
661127
  Шюто А. Колыбель на небе. / А. Шюто. – Бухарест, 1972. – 40с.
661128
  Прокушев Ю.Л. Колыбель поэзии / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1982. – 174 с.
661129
  Ларичев В.Е. Колыбель предков / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1987. – 382 с.
661130
  Граши А.Б. Колыбель радуг : стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. В.Куприянова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 222 с.
661131
   Колыбель Ренесанса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
661132
  Предтеченский А.В. Колыбель русской науки. / А.В. Предтеченский, В.Я. Голант. – Л., 1959. – 254с.
661133
  Антокольский П.Г. Колыбель русской поэзии : стихи и поэмы / П.Г. Антокольский. – Москва : Правда, 1976. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
661134
  Гребер Райан Колыбель трех миров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 60-61 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
661135
  Стийенский Р. Колыбель юнаков / Р. Стийенский. – М., 1945. – 240с.
661136
  Пирогова Н.Н. Колыбель. / Н.Н. Пирогова. – Л., 1975. – 95с.
661137
  Полякова И.Н. Колыбель. Стихи / И.Н. Полякова. – К., 1982. – 43 с.
661138
  Хайруллаев М. Колыбельная / М. Хайруллаев. – Ташкент, 1976. – 1975с.
661139
  Хаидов А. Колыбельная деревьям : стихи / А. Хаидов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 134 с.
661140
  Крапивин В.П. Колыбельная для брата / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1980. – 159с.
661141
  Крастошевский А. Колыбельная для Маленького принца : проза: повесть // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 11 (682). – С. 36-51. – ISSN 0132-2036
661142
  Устинова О. Колыбельная для маятника // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.86-102. – ISSN 1728-8568
661143
  Яковлев Ю.Я. Колыбельная для мужщин : повести и рассказы / Ю.Я. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304с.
661144
  Петрушевская Л. Колыбельная птичьей родины : [ рассказы, повести ] / Людмила Петрушевская. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 366с. – ISBN 978-5-367-00664-3
661145
  Куранов Ю.Н. Колыбельные руки. / Ю.Н. Куранов. – М., 1966. – 219с.
661146
   Колыванская ваза: Проспект. – Л., 1989. – 12с.
661147
  Родионов А.М. Колывань камнерезная / А.М. Родионов. – Москва, 1986. – 23 с.
661148
  Ротфорт М.С. Колыма -- круги ада / М.С. Ротфорт. – Екатеринбург, 1991. – 101с.
661149
  Новиков В.Б. Колыма ты, Колыма. Рассказы. / В.Б. Новиков. – Магадан, 1960. – 148с.
661150
  Обручев С.В. Колымская землица / С.В. Обручев. – Москва, 1933. – 174с.
661151
  Савченко Б.А. Колымские мизансцены / Б.А. Савченко. – М., 1988. – 54с.
661152
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Магадан, 1989. – 364с.
661153
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1991. – 93с.
661154
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1991. – 525с.
661155
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1992. – 589с.
661156
  Шаламов В. Колымские рассказы. Левый берег / В. Шаламов. – Москва : АСТ: АСТ Москва : Хранитель, 2008. – 444 с. – ISBN 978-5-17-025788-1
661157
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы. Стихотворения / Варлам Тихонович Шаламов ; [отв. ред. Н. Холодова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 828, [4] с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-26728-6


  "Лагерная тема" - основной мотив произведений Варлама Шаламова, уничтожение человека государством - главный вопрос, который его интересовал всю жизнь. Писатель провел долгие годы в заключении, прошел через побои, голод, унижения, что не могло не ...
661158
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – М, 1977. – 356с.
661159
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – 2-е изд. – М, 1980. – 383с.
661160
  Михеева Е.В. Колычевская весна / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1961. – 99с.
661161
   Колюпанов С.Ф., Колюпанова Е.П., Кузин В.Ф. Скульптура, керамика, акварель. Каталог выставки. – Пермь, 1967. – 18с.
661162
  Понпа Д.Л. Колюрия -- новый истончник эвгенола / Д.Л. Понпа. – М.-Л., 1936. – 20с.
661163
  Кондюрин Владимир Викторович Колючая акула Squalus fernandinus mglina Юго-Восточной Атлантики (Биол. и перспективы промысла) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кондюрин Владимир Викторович; Мин-во рыбного хоз-ва СССР. Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-ти и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 18л.
661164
  Карабаглы Т. Колючая изгородь / Т. Карабаглы. – М., 1992. – 252с.
661165
  Новицкая Г.М. Колючая красота / Г.М. Новицкая. – Л, 1968. – 71с.
661166
  Курбанов Ахмедага Колючая проволока. / Курбанов Ахмедага. – Баку, 1964. – 167с.
661167
  Хайтов Н. Колючая роза / Н. Хайтов. – М., 1983. – 351с.
661168
   Колюче строчки. – Кострома, 1959. – 46с.
661169
  Бережний В.П. Колюче терня / В.П. Бережний. – К, 1966. – 177с.
661170
  Силин А.И. Колючее перо / А.И. Силин. – Свердловск, 1958. – 32с.
661171
  Диктониус Э. Колючее пламя / Э. Диктониус. – М., 1969. – 158с.
661172
  Урбан А. Колючее чудо / А. Урбан. – Братислава, 1976. – 332с.
661173
  Беспаев С.Б. Колючелистик кочимовидный в Казахстане : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беспаев С.Б. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
661174
  Гладышев А.И. Колючелистники Туркменистана, их биология и перспективы хозяйственного использования / А.И. Гладышев, А.С. Мищенко. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 100с.
661175
  Горбачева Р.В. Колючие дожди / Р.В. Горбачева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
661176
  Лебедев Колючие стихи / Лебедев, -Кумач. – Москва, 1945. – 64с.
661177
  Хаджиев Р. Колючие усы : сатирич. стихи / Ризван Хаджиев ; пер. с чечен. И.Трунова. – Грозный : Чечено- Ингуш. кн. изд-во, 1967. – 45 с.
661178
  Крапива К.К. Колючий строй : стихи, басни / К.К. Крапива. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 205 с.
661179
  Колотилов Н.Ф. Колючий хлеб / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1969. – 150с.
661180
  Корф Анастасия Колючий хоровод. Ушастый и с иголками // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 88-95 : фото
661181
   Колючка. – М., 1960. – 48с.
661182
  Епхиев Т.А. Колючки : рассказы / Т.А. Епхиев; пер. с осет. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957. – 106 с.
661183
  Сухачевский С.С. Коля Мяготин / С.С. Сухачевский. – М., 1963. – 125с.
661184
  Дубовик Ольга Коляда-фест у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 100-103 : фото
661185
  Костриця М.Ю. Коляда Олександр Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 141. – ISBN 978-966-02-7304-7
661186
   Коляда Сергей Авксентьевич. Выставка произведений. Москва, 1980. – М., 1980. – 15с.
661187
   Колядки. – Петроград (Санкт-Петербург) : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1914. – 31 с. : мал., нот.
661188
   Колядки. – вид. 2-ге. – Київ : Видавн. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 31 с. : мал., нот. – В кн. 12 колядок та 2 щедpівки
661189
   Колядки. – К., 1990. – 40с.
661190
   Колядки і щедрівки. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 1998. – 190, [10] с. : іл., ноти. – ISBN 966-561-106-2
661191
  Михащук В. Колядки і щедрівки у збирацькому доробку Богдана Заклинського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 582-588. – ISSN 1028-5091
661192
  Терпило П. Колядки та щедрівки : в обробці [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [ В.] Ступницького : [Для мішан. хору без супр.] : [ноти] / упорядкував П. Терпило ; авт. зобр. Кирило Стеценко. – [Київ] : [Газетно-жур. друк.], 1918. – 19 c., іл.
661193
   Колядки та щедрівки. – К., 1965. – 804с.
661194
  Єфремова Л.О. Колядки та щедрівки Житомирщини / Л.О. Єфремова, Л.В. Адамович // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 143-175. – ISBN 966-02-2984-4
661195
  Луцюк М. Колядкова традиція Гуцульщини у системі народних цінностей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 249-257
661196
   Колядник: Гармонізація Віри Вовк. – Rio de Jeneiro, 1988. – 54с.
661197
   Колядники із сиротинця : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
661198
  Конопка В.М. Колядование во время жатвы (на материалах Юго-Западного историко-этнографического региона Украины) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 131-138. – ISSN 0869-5415
661199
  Творун С. Колядування на жнивах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0130-6936
661200
  Івахнюк А.В. Колянківські та їхня галерея-музей // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 13-14
661201
  Пермитин Е.Н. Коляска / Е.Н. Пермитин. – Москва, 1958. – 48с.
661202
  Мазаев В.М. Коль жить да любить / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1975. – 270с.
661203
  Евсюков А. Коль хочешь адвокатом быть, умей толко говорить // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 6 июля (№ 121). – С. 6 : фото. – ISSN 1997-1249


  Про Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка. Об Институте адвокатуры при КНУ имени Тараса Шевченко.
661204
   Кольбе Адольф Вильгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 163-174. – ISBN 966-594-386-3
661205
   Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 98-105. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
661206
  Короткий В.А. Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 204. – ISBN 966-06-0393-2
661207
  Конанов А.Е. Колька Гранин / А.Е. Конанов. – Архангельск, 1984. – 125с.
661208
  Колесников Л.Т. Колька Ерш-мореход. / Л.Т. Колесников. – Москва, 1976. – 95с.
661209
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1957. – 344с.
661210
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1963. – 304с.
661211
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1981. – 209с.
661212
  Хмелик А.Г. Колька отдыхает / А.Г. Хмелик. – М, 1957. – 94с.
661213
  Маковеев М.С. Колькин Рубикон / М.С. Маковеев. – М., 1966. – 32с.
661214
  Наумов И. Колькино зеркало // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 131-141. – ISSN 1728-8568
661215
  Столяров В.А. Колькино знамя / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1970. – 28с.
661216
  Куприна Г.А. Кольматация песков / Г.А. Куприна. – М, 1968. – 174с.
661217
  Златокудр І. Кольорами нетривожними : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
661218
  Лупій О.В. Кольорами предків : вірші, історична поема / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1991. – 128 с.
661219
  Колоїз Ж.В. Кольоратив чорний у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 31-41


  У статті досліджено семантику, символічне значення, авт. використання кольоратива "чорний" у романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон"; окреслено способи реалізації кольоративного контрасту.
661220
  Іншаков А. Кольоративи в поезіях В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 365-367
661221
  Півторак В. Кольоративна лексика-складник поетичного ідіостилю Марії Сербін // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 239-247. – ISSN 2304-9383
661222
  Світлична Г.П. Кольори : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 68 с.
661223
   Кольори Luxury // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 48-51 : фото
661224
  Рахно М. Кольори в епосі // Мовностилістичні засоби реалізації слов"янсько-скандинавських відповідностей в епічному дискурсі : монографія / М.Ю. Рахно. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 123-134. – ISBN 978-966-2538-63-2
661225
  Гей В.С. Кольори вересня : поезії / В.С. Гей. – Львів : Каменяр, 1985. – 54 с.
661226
  Березінський В.К. Кольори граніту : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1975. – 94 с.
661227
  Приходько Н.А. Кольори життя / Н.А. Приходько. – К., 1975. – 103с.
661228
  Різник Л. Кольори його слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
661229
  Омельчук Юлія Кольори його стежин... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
661230
  Литвин С.М. Кольори тривоги і надії / С.М. Литвин. – К., 1984. – 135с.
661231
  Саканський С. Кольори Чукотки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561
661232
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
661233
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 39-44. – ISSN 1991-0290


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
661234
  Скрипник Л. Кольористика роману "Диво" Павла Загребельного / Л. Скрипник, М. Панченко


  Автором досліджено найуживаніші кольороназви роману "Диво" П. Загребельного, З"ясовано семантику кожного з наведених кольорів та їх стилістичне забарвлення, дібрано приклади, розглянуто прості і складні кольороназви
661235
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика інформаційної телевізійної програми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається проблематика кольору в інформаційному телебаченні, зокрема в інформаційному, інформаційно-аналітичному та інформаційно-розважальному типах програм, визначаються оптимальні зображальні моделі для результативного візуального сприйняття ...
661236
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 40с.
661237
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійної програми : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 32с.
661238
  Науменко Н.В. Кольористика фронтової поезії Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 132-138. – ISBN 978-966-171-251-4
661239
  Небеленчук І. Кольористика як один із засобів формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі роботи над повістю М. Гоголя "Тарас Бульба"
661240
  Богдан С.К. Кольористичні епітети в структурі епістолярних стереотипів Лесі У країнки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 18-24. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
661241
  Карасьов О.О. Кольорова гармонійність земного покриву як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
661242
  Шевченко Л.О. Кольорова картина світу в іспанській поезії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 575-582


  У статті йдеться про лексико-семантичні способи втілення категорії кольору в іспанській поезії, який виступає в ролі національно-культурного символу іспаномовного суспільства. В статье идет речь о лексико-семантических способах воплощения категории ...
661243
  Лук"янець Г.Г. Кольорова ластівка весни, або символіка кольорів в українських та англійських народних весняних піснях // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 179-183. – (Бібліотека Інституту філології)
661244
  Семашко Т. Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 360-363
661245
  Вакулик І.І. Кольорова символіка та її роль у становленні європейського світогляду / І.І. Вакулик, І. Бушміна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 174-176
661246
  Шевченко Л.І. Кольорове осягнення світу в поезії Тараса Шевченка. Період заслання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 5. – С. 36-38.
661247
   Кольоровий вітер : Збірка перекладів прозованих та поетичних творів корейських літераторів. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-417-7
661248
  Бучинська О.В. Кольоровий ПР як метод якісного маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 168-177


  У статті розглядається таке актуальне питання сучасного маркетингу, як кольоровий ПР, розкриваються причини, чому колір викликає у людей позитивні або ж негативні емоції по відношенню до того або того товару, магазину. У статті йдеться про те, які ...
661249
  Сівова Т. Кольоровий хронотоп у романі К.Г. Паустовського "Романтики" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 137-146. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
661250
  Пенчук І.Л. Кольоровирішення дитячої програми: особливості впливу на аудиторію // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 91-95. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
661251
  Пітак О.Я. Кольорові зносостійкі покриття по кераміці на основі системи ZnO- MgO-Al2O3-SiO2 з використанням техногенної сировини : Автореф. дис. ...канд.техн. наук:Спец.05.17.11 / Олег Ярославович Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
661252
  Светов О.А. Кольорові кільця / О.А. Светов. – К., 1964. – 193с.
661253
  Коцарев О. Кольорові лампочки любови : поезія // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.59-63. – ISSN 0585-8365
661254
  Покальчук Ю.В. Кольорові мелодії. / Ю.В. Покальчук. – К, 1984. – 207с.
661255
  Шевченко Л. Кольорові події в кольорових словах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 78-83


  Актуалізовані слова в текстах ЗМІ стають учасниками мовних процесів: парадигматичних, синтагматичних, дериваційних тощо. У контексті цих процесів досліджується слово "помаранчевий". In Mass Media texts urgent words became participants of the ...
661256
  Ткачик А. Кольорові слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 31
661257
  Смірнова К. Кольорові школи, або Чому гальмує реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 12


  "Пошуки філософського каменя в Середньовіччі й реформа освіти в сучасній Україні мають багато спільного: кожен вважає себе експертом, кожен має тверду й непохитну думку, що саме він має рацію, і всі разом та всупереч кожному шукають якийсь "чарівний ...
661258
  Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
661259
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення ?-каротину в харчових продуктах з попереднім концентруванням у стабілізовані ПАР емульсії / М.В. Рогоза, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 238
661260
   Кольорометричне визначення Pd(II), RH(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами / Р. Горда, А. Трохимчук, О. Легенчук, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-43. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптимальні умови кольорометричного визначення благородних металів на поверхні силікагелю хімічно модифікованого тіосечовинними групами за допомогою офісного сканера та комп"ютерних програм обробки зображень. Встановлено, що даний метод може ...
661261
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення альбуміну у міцелярно- екстракційній системі Mо(VI) – Бромпірогалоловий червоний – Triton X-100 / М.В. Рогоза, С.А. Куліченко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 67-72. – ISSN 1991-0290
661262
  Старова В.С. Кольорометричне визначення білків на твердих поверхнях після міцелярно-екстракційного вилучення у фазу додецилсульфату натрію / В.С. Старова, С.А. Куліченко // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 84-91. – ISSN 0041-6045
661263
  Оксамит І.Ю. Кольорометричне визначення дротаверину з бромфеноловим синім в міцелярних середовищах ПАР / І.Ю. Оксамит, С.А. Куліченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16
661264
  Корнійчук В.П. КольороМузика Слова : мальовані поезії у прозі, новели, короткі повісті, фотородовід, преса про автора / Володимир Корнійчук. – Київ : Жнець, 2016. – 191, [1] с., [4] арк. іл. : іл., фот. – ISBN 978-966-2057-22-5
661265
  Супрун Л.О. Кольороназви в ідіостилі Олеся Гончара // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 157-161
661266
  Меленецька О. Кольороназви в поезії Юрія Федьковича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 131-143. – ISSN 2413-0923
661267
  Кадочнікова О. Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 50-57. – ISSN 0252-3108
661268
  Волощак Х. Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране" (1989)) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 244-249. – ISSN 0130-528Х
661269
  Герасимова К.Д. Кольороназви у творчій лабораторії Орхана Памука // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 135-138


  У статті аналізуються особливості кольороназв, зафіксованих у творчості Орхана Памука, зокрема у мемуарній книзі "Стамбул. Місто спогадів". Охарактеризовано головні аспекти використання кольору як підкреслення за його допомогою основної ідеї у творчому ...
661270
  Морозюк Н. Кольороназви у творчості Тараса Федюка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
661271
  Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 144-153. – ISSN 2413-0923
661272
  Поклад С Т. Кольоропозначення аромату: лінгвокогнітивний вимір // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 113-122. – ISSN 2520-6397


  Здійснюється лінгвокогнітивний аналіз рекламних дескрипцій запаху парфумів, у яких запах охарактеризовано хроматичними кольоропозначеннями. Наводиться символіка й основні асоціації кольорів, які знаходять вербальне відображення в описах запаху ...
661273
  Герасимова В.В. Кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-41. – (Бібліотека Інституту філології)
661274
  Гапченко О. Кольоропозначення в українській мові (психолінгвістичний аспект) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 81-85. – ISSN 0320-3077
661275
  Улянич А. Кольоропозначення у творчості Максима Рильського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 37-44. – ISBN 966-7773-70-1
661276
  Григор"єва К. Кольоропозначення як мовне кодування позамовної інформації ("чорний" в англійській традиції) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 41-43
661277
  Жерлицын М. Кольридж и английский романтизм / М. Жерлицын. – Одесса : "Эконическая" тип., 1914. – [4], XVI, II, [2], 300 с. – Библиогр.: с. XIII-XV и в примеч.
661278
  Мірошниченко Л. Кольріджевські мотиви у морській трилогії Вільяма Голдінга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 202-211. – ISBN 966-581-102-9
661279
  Ушаков И.Ф. Кольская земля. / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1972. – 672с.
661280
  Горбацевич Ф.Ф. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3): новое в свойствах глубинных пород / Ф.Ф. Горбацевич, О.С. Головатая, Ю.П. Смирнов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 23-36 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0203-3100
661281
  Золотарев Д.А. Кольские лопари / Д.А. Золотарев. – Л., 1928. – 207с.
661282
   Кольский край в литературе. – Мурманск, 1962. – 306с.
661283
  Ушаков И.Ф. Кольский острог. 1583-1854 / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1960. – 48с.
661284
  Кудрявцев Н.В. Кольский полуостров : физико-геогр. очерк, читанный в общем собринии Об-ва Естествоиспытателей 19 мая 1881 г. / Н. Кудрявцев // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [101] с.
661285
  Петровская Л.Б. Кольский полуостров / Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1961. – 48с.
661286
  Беспалова М.Т. Кольский полуостров / М.Т. Беспалова, Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1965. – 64с.
661287
  Соловьянов Г.Н. Кольский промышленный узел / Г.Н. Соловьянов. – М.-Л., 1932. – 124с.
661288
  Беспалова М.Т. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР : История и деятельность (Литература 1961-1979 гг.) / АН СССР; Кольский филиал им. С. М. Кирова; Науч. б-ка; Сост.: М. Т. Беспалова. – Апатиты, 1980. – 165с. – К 50-летию Кольского филиала им. С. М. Кирова АН СССР
661289
  Морозюк И.Г. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР. История и деятельность / И.Г. Морозюк. – Апатиты, 1961. – 82с.
661290
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 46с.
661291
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 44с.
661292
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 72с.
661293
  Ковальджи К.В. Кольца годовые / К.В. Ковальджи. – М, 1981. – 126с.
661294
   Кольца дружбы. – М., 1977. – 56с.
661295
  Демченко В.Г. Кольца жизни / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1979. – 143с.
661296
  Ширшов А.И. Кольца и алгебры. / А.И. Ширшов. – М., 1984. – 144с.
661297
  Редьков М.И. Кольца и идеалы / М.И. Редьков. – Омск, 1973. – 47с.
661298
   Кольца и линейные группы. – Краснодар, 1988. – 129 с.
661299
   Кольца и матричные группы. – Орджоникидзе, 1984. – 176с.
661300
  Ламбек И. Кольца и модули / И. Ламбек. – М., 1971. – 280с.
661301
  Кириченко В.В. Кольца и модули : eчеб. пособие / В.В. Кириченко. – К., 1981. – 63с.
661302
  Пунинский Г.Е. Кольца и модули / Г.Е. Пунинский, А.А. Туганбаев. – Москва : Союз, 1998. – 420 с. – ISBN 5-7139-0101-7
661303
  Двинский Э.Я. Кольца и радиусы Москвы / Э.Я. Двинский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 478 с.
661304
  Нако А.Н. Кольца инцидентности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нако А.Н.; МГУ. – М, 1976. – 10л.
661305
  Вечтомов Е.М. Кольца непрерывных функций . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вечтомов Е.М.; АН МолССР. Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев, 1979. – 8л.
661306
  Бобров М.С. Кольца планет / М.С. Бобров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
661307
  Михеев А.В. Кольца путешественники. (Кольцевание птиц). / А.В. Михеев. – М., 1949. – 56с.
661308
  Ширяев В.М. Кольца с дополнительной операцией суперпозиции / Ширяев В.М. – Минск : БГУ, 2004. – 276с. – ISBN 985-485-224-5
661309
  Салавова Катарина Кольца с инволюцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Салавова Катарина; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 8л.
661310
  Бейдар Константин Игоревич Кольца с обобщенными тождествами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бейдар Константин Игоревич;. – М., 1978. – 14л.
661311
  Хмельницкий И.Л. Кольца с условием транзитивности для идеалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Хмельницкий И.Л.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
661312
  Мекей Абишийн Кольца с условием Фейта и Херстейновы полиномы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мекей Абишийн; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1972. – 10л.
661313
  Бобров М.С. Кольца Сатурна / М.С. Бобров. – Москва : Наука, 1970. – 120 с.
661314
  Роомельди Р.Э. Кольца типа(-1,1) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Роомельди Р. Э.; АН СССР,Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та матем. по присужд. уч. степ. – Новосибирск, 1974. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
661315
  Коробов А.А. Кольца функций, структуры и когомологии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробов А. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1972. – 15л.
661316
  Бродский Герман Михайлович Кольца эндоморфизмов свободных модулей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бродский Герман Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
661317
  Григорян Армен Гургенович Кольца эндоморфизмов свободных модулей над предаддитивными категориями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Григорян Армен Гургенович; Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 12л.
661318
   Кольца, близкие к ассоциативным. – Москва, 1978. – 431 с.
661319
  Мишин А.В. Кольца. / А.В. Мишин. – М., 1972. – 32с.
661320
   Кольцевание в изучении миграций птиц фауны СССР. – Москва, 1976. – 256с.
661321
   Кольцевание и мечение животных, 1983-1984 гг.. – Москва, 1987. – 157с.
661322
   Кольцевание и мечение птиц в СССР. 1979-1982 гг.. – Москва, 1986. – 169с.
661323
  Чайлахян Х.М. и Саркисова М.М. Кольцевание и обработка растворными препаратами, / Х.М. и Саркисова М.М. Чайлахян. – с.
661324
  Калабухов Н.И. Кольцевание сусликов (Citellus pygmaeus Pall.) при изучении продолжительности их жизни в природе / Н.И. Калабухов : (Из лаборатории экологии Н. И. И. Зоолог. МГУ и Чумного отд. Ин-та микробиологии в Ростове н/Д.). – [Москва], 1933. – 6 с. – Библиогр. с. 6
661325
  Волгин И.Л. Кольцевая дорога / И.Л. Волгин. – Москва, 1970. – 112с.
661326
  Пациенко Г.Б. Кольцевая дорога / Г.Б. Пациенко. – М., 1983. – 282с.
661327
  Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 0321-2017
661328
  Самойлов Юрий Кольцевая электричка вместо "открытого неба"? : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
661329
  Шестернина З.Н. Кольцевое крыло в стационарном потоке идеальной жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шестернина З.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 6л.
661330
  Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. / И.П. Литиков. – М., 1990. – 157с.
661331
  Райзер М.Д. Кольцевой плазменный ток в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Райзер М.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1962. – 11л.
661332
  Полищук Н.П. Кольцевые антенные решетки с фазовым сканированием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05-295 / Полищук Н.П. ; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
661333
  Кац Г.И. Кольцевые группы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кац Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – К., 1963. – 24л.
661334
  Скублова Н.В. Кольцевые морфоструктуры Балхаш-Нуринского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Скублова Н.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 24л.
661335
  Демиденко В.Н. Кольцевые оболочки атомных ядер / В.Н. Демиденко. – Череповец : б. в., 1992. – 60 с.
661336
   Кольцевые структуры Земли: миф или реальность. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
661337
   Кольцевые структуры земной коры Волжско-Камской антеклизы. – Казань, 1983. – 98с.
661338
  Борисов О.М. Кольцевые структуры и линеаменты Средней Азии : (по материалам дешифрирования мелкомасштабных космоснимков) / О.М. Борисов, А.К. Глух. – Ташкент : Фан, 1982. – 123с.
661339
  Нигматзянов Р.С. Кольцевые структуры как импактные кратеры: обзор // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 93-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0203-3100
661340
   Кольцевые структуры континентов Земли. – Москва : Недра, 1987. – 184с.
661341
   Кольцевые структуры лика планеты. – М., 1989. – 44с.
661342
  Зубавин Б.М. Кольцо / Б.М. Зубавин. – М, 1965. – 46с.
661343
  Луговская М. Кольцо / М. Луговская. – М., 1980. – 118с.
661344
  Кильчевская Г.И. Кольцо / Г.И. Кильчевская. – М., 1989. – 124с.
661345
  Дауэр Том Кольцо Аннапурны. Дорога / Дауэр Том, Пэли Мэтью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
661346
  Байрамов Б. Кольцо без камня : повести : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с. : ил.
661347
  Жилкин В. Кольцо в кольцо / В. Жилкин. – Москва : Профиздат, 1932. – 64 с.
661348
  Бадигин К.С. Кольцо великого магистра : ист. повесть / Константин Бадигин. – Москва : Детская литература, 1969. – 384 с.
661349
  Бадигин К.С. Кольцо великого магистра : роман для ст. шк. возраста / Константин Бадигин. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1984. – 383 с.
661350
  Леонтьев А. Кольцо власти и кольцо всевластья. Катарнаш // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Оказавшемуся в блокаде Катару «Иран и Россия предложили продовольственную помощь, но она пока не нужна... мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и других стран», - заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани. Сказать, что ...
661351
  Саймак Клиффорд Дональд Кольцо вокруг Солнца / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва : Мир, 1982. – 396 с. – (Зарубежная фантастика)
661352
  Глушко М.В. Кольцо для Анастасии / М.В. Глушко. – Симферополь : Таврия, 1986. – 159 с.
661353
  Морозов П. Кольцо дорог / П. Морозов. – Москва : Современник, 1984. – 35 с. – В одн.кн. : С точностью до шага / С.Кузнечихин ; Входи в мой дом / Н.Бойцов
661354
  Козлов М.А. Кольцо жизни / М.А. Козлов. – Чебоксары, 1980. – 191с.
661355
  Крупин В.Н. Кольцо забот / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 255с.
661356
  Теодоряну Ал.О. Кольцо Маргиолицы / Ал.О. Теодоряну. – Бухарест, 1970. – 48с.
661357
  Семернин В.Н. Кольцо Москвы. / В.Н. Семернин. – М., 1985. – 165с.
661358
  Попов Александр Кольцо на снегу / Попов Александр. – Челябинск : Издатель Татьяна Лурье, 2004. – 136с. – ISBN 5-89851-079-6
661359
   Кольцо Нибелунга. – 2-е изд. – Л., 1933. – 32с.
661360
  Коломийцов В. Кольцо Нибелунга. Трилогия Рихарда Вагнера / В. Коломийцов. – Пб., 1923. – 199с.
661361
   Кольцо обратного времени. – Л., 1977. – 639с.
661362
  Ганшин В.И. Кольцо памяти, кольцо славы / В.И. Ганшин, О.М. Сердобольский. – Л, 1988. – 171с.
661363
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1987. – 556с.
661364
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1987. – 462с.
661365
  Шатуновский И.М. Кольцо с самоцветом. / И.М. Шатуновский. – М., 1987. – 526с.
661366
  Карнеев В.И. Кольцо скорости. Мотогонки по гаревой дорожке. / В.И. Карнеев. – М., 1969. – 91с.
661367
  Кот А.П. Кольцо судьбы : роман / А.П. Кот. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 319с.
661368
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1970. – 220с.
661369
  Лоренц Конрад Кольцо царя Соломона / Лоренц Конрад. – Москва : Знание, 1970. – 220с.
661370
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1978. – 208с.
661371
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1980. – 208с.
661372
  Бабель И. Кольцо Эсфири : Рассказ // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С.283-286. – ISSN 0042-8795
661373
  Черенкова Л. Кольцо. / Л. Черенкова. – Х., 1970. – 44с.
661374
  Цакунов О.А. Кольцо: стихи. / О.А. Цакунов. – Л., 1983. – 255с.
661375
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 287 с. – (Жизнь замечательных людей)
661376
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 298с.
661377
  Антюхин Г.В. Кольцовские места / Антюхин Г.В. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1982. – 63 с., 6 л. ил. : ил.
661378
  Валтер Р.Э. Кольчато-цепная изомерия в органической химии. / Р.Э. Валтер. – Рига, 1978. – 238с.
661379
   Кольчицкий Николай Михайлович. Выставка живописи. Москва, 1980. – М., 1980. – 28с.
661380
  Черненко В.А. Кольчуга / В.А. Черненко. – Молотов, 1950. – 216с.
661381
  Косаченко В.Д. Ком"пютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис... канд. геологічних наук : 04.00.22. / Косаченко В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15
661382
  Косаченко В.Д. Ком"ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис. .. канд. геолог. наук : 04.00.22 / Косаченко; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.:с.14-15
661383
  Роскладка А.А. Ком"ютерне моделювання процесу ціноутворення у цукровому виробництві / А.А. Роскладка, Н.О. Роскладка, О.В. Поплавський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
661384
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк
Т. 1, № 1. – 2013
661385
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2312-9808
Т. 2, № 1. – 2014
661386
  Злотников С.И. Команда / С.И. Злотников. – М., 1991. – 414с.
661387
  Стрезовский Й. Команда "Братское дерево" / Й. Стрезовский. – М., 1990. – 221с.
661388
  Балашов В.С. Команда "Бури" : повесть для детей / В.С. Балашов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1959. – 128 с. : ил.
661389
  Селішкар Т. Команда "Синьої чайки" / Т. Селішкар. – Київ, 1965. – 151 с.
661390
  Волос А.Г. Команда 22/19 / А.Г. Волос. – Москва, 1989. – 283с.
661391
  Мельник А. Команда з Хмельниччини - серед переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 7-8 : фото
661392
   Команда ІМВ - у конкурсі ім. Ф. Джессапа // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  У Вашингтоні (США) відбулися міжнародні раунди Конкурсу з міжнародного публічного права імені Філіпа Джессапа. Україну представляла команда ІМВ нашого університету. За результатами відбіркових раундів міжнародного етапу змагань команда зайняла почесне ...
661393
   Команда ІМВ здобула перемогу / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  Студенти ІМВ Б. Токарський, П. Григаеська та О. Маслов здобули перемогу в 16-му Конкурсі ім. Ф.Ф. Марненса з міжнеародного гуманітарного права (Росія), якиц проводився під егідою Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, ...
661394
  Григанська П. Команда ІМВ знову з нагородою! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  Команда Інституту міжнародних відносин (у складі: П. Григанська, І. Карплюк, О. Маслов, О. Варакіна) здобула титул найкращої східноєвропейської команди в Франкфуртському конкурсі судових дебатів з міжнародного арбітражу (Franrfurt Investment ...
661395
  Басс Э. Команда Клапзуба : [повесть] / Э. Басс ; пер. с чешского Е. Аникст ; предисл. В. Длугача, С. Романова. – Москва : Физкультура и спорт, 1959. – 156 с. : ил.
661396
  Басс Э. Команда Клапзубовых = lapzubova idenactka : [повесть : для сред. и старш. возраста ] / Э. Басс ; сокр. пер. с ческого П.К. Эдиет. – Ленинград : Детгиз, 1960. – 61 с. : ил.
661397
   Команда КУП НАНУ взяла участь у півфіналі ІІ Національного конкурсу з міжнародного арбітражу "EAC Moot Court 2013" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 409


  Команда Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка стала переможцем цього конкурсу.
661398
  Поляковский О. Команда молодости нашей // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 46. – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
661399
  Поляков И.П. Команда на взлет: записки бвышего нач. уч-ща летчиков / И.П. Поляков. – Донецк, 1985. – 128с.
661400
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – 2-е изд. – М, 1988. – 320с.
661401
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря. / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – М, 1986. – 237с.
661402
  Кубанский Г.В. Команда осталась на судне / Г.В. Кубанский. – М, 1978. – 207с.
661403
  Соловьева Галина Команда профессионалов // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 66 : фото
661404
  Балдин Г.А. Команда СПП : рассказы о славных делах детей железнодорожников / Г.А. Балдин ; П.П. Сосков ; худож. Ю.Г. Макаров. – 5-е изд., доп. – Москва : Транспорт, 1977. – 223 с. : ил.
661405
   Команда трудоголиков - залог успешного старта : "Лучшая гостиница - партнер в развитии бизнесс-туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-64
661406
  Бобицький Н. Команда фон дер Ляєн. Які виклики очікують Україну з новим складом Єврокомісії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 4


  "Новий склад Європейської Комісії готується зайняти кабінети з якісно новою програмою. У ній - низка регуляторних новацій, переважно в економічній та технологічній сферах, реалізація яких не має виявитися несподіванкою для інтересів України. 1 грудня ...
661407
  Федотов А.В. Команданте Джоэль. / А.В. Федотов. – М., 1966. – 136с.
661408
  Калиновская Е. Команданте оступился // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 48. – С. 65


  3 грудня у Венесуелі відбувся референдум і 51 процент народу висказалися проти поправок до конституції стосовно сроку на посту глави держави
661409
  Назаров О.А. Командарм / О.А. Назаров. – Ярославль, 1975. – 215с.
661410
  Горелик Я.М. Командарм Александр Кукк (1886-1932) / Я.М. Горелик. – Таллин, 1983. – 63с.
661411
  Гуревич Л.С. Командарм Александр Степинь / Л.С. Гуревич, С.П. Носов. – М., 1962. – 54с.
661412
  Черушев Н.С. Командарм Дубовой / Н.С. Черушев. – К., 1986. – 212с.
661413
  Жигалов И.М. Командарм Дыбенко / И.М. Жигалов. – Москва, 1987. – 431,1с.
661414
  Смирнов А.П. Командарм Иван Федько / А.П. Смирнов. – Симферополь, 1959. – 124с.
661415
  Сечкин Командарм из 1941 года. / Сечкин, Н.Г. Зайцев. – М., 1988. – 169с.
661416
  Строева А.Т. Командарм Кравченко / Анна Строева. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 173, [3] с., [4] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Люди и подвиги"). – ISBN 5-1573674
661417
   Командарм крылатых. – Рига, 1973. – 374с.
661418
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых : [о К.А. Вершинине] / Асташенков П.Т., Денисов Н.Н. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с. : ил. – (Герои Сов. Родины)
661419
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых / П.Т. Асташенков, Н.Н. Денисов. – Москва, 1983. – 112с.
661420
  Муратов В.В. Командарм Лукин / В.В. Муратов, Ю.М. Городецка. – М., 1990. – 350с.
661421
  Гольцев В.П. Командарм Миронов : докум. повесть / В.П. Гольцев. – М., 1991. – 238с.
661422
  Савостьянов В.И. Командарм первого ранга. / В.И. Савостьянов, П.Я. Егоров. – М., 1966. – 215с.
661423
   Командарм Уборевич. – Москва, 1964. – 262с.
661424
   Командарм Уборевич. – Владивосток, 1978. – 280с.
661425
  Парамонов И.В. Командарм угольного фронта / И.В. Парамонов. – М., 1977. – 120с.
661426
  Смирнов О.П. Командарм Федько : Hариси, статті, інтерв"ю на теми політично та етнічно психологі / О.П. Смирнов; перед.слово М.В.Поповича. – Київ : Молодь, 1969. – 285 с. : іл. – Бібліогр.С.231-233. – (Сер.:Життя славетних ; Вип.)
661427
  Обертас И.Л. Командарм Федько. (Ист.-биогр. очерк). / И.Л. Обертас. – Москва, 1973. – 165с.
661428
  Доманк А.С. Командарм Харитонов / А.С. Доманк, Р.М. Португальский. – Ярославль, 1989. – 174с.
661429
   Командарм Якир. – М., 1963. – 247с.
661430
   Командармами становятся не сразу. – Москва, 1965. – 32с.
661431
   Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885-1912-1913-1915-1918. – София : Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", 1993. – 201, [2] с.
661432
   Команди українських науковців зможуть об"єднуватися у державні ключові лабораторії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
661433
   Командир - организатор воспитания воинов. – М., 1963. – 119с.
661434
  Азаров В.Б. Командир "С-7" : о Герое Сов. Союза С.П. Лисине / В.Б. Азаров. – Москва, 1986. – 108, [2] с. – (Герои Советской Родины)
661435
  Шевчук В.М. Командир атакует первым / В.М. Шевчук. – М., 1980. – 256с.
661436
  Бек А.А. Командир батальона / А.А. Бек, 1952. – 48с.
661437
  Зубавин Б.М. Командир батареи / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 48с.
661438
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Пенза, 1955. – 103с.
661439
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Тюмень, 1961. – 98с.
661440
  Виноградов С.Ф. Командир боевой дружины / Виноградов С.Ф. – Москва, 1986. – 160 с.
661441
  Коновалов И.Ф. Командир бронепоезда Иван Деменев / И.Ф. Коновалов, Н.П. Титов. – Пермь, 1960. – 27с.
661442
  Чинарева Т.Ф. Командир в полоску / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1990. – 254с.
661443
  Гамарра П"єр Командир Весна / Гамарра П"єр. – К., 1975. – 108с.
661444
  Гавришко М. Командир вигнав близько 50 жінок. Залишив тільки трьох санітарок // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 47 (250). – С. 54-57


  Більшість командирів Української Повстанської Армії негативно ставилися до залучення жінок у боротьбу. Але наприкінці 1944 року мусили переглянути цю тактику.
661445
  Рязанов Л. и др. Командир гвардейского корпуса "Илов" / Л. и др. Рязанов. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 111 с.
661446
  Кургузов И.П. Командир гвардейской. / И.П. Кургузов. – Москва, 1975. – 127с.
661447
  Акишин А.А. Командир голубой двойки : рассказі о капитане Гастелло / Акишин А.А. – Москва : Знание, 1965. – 95 с.
661448
  Чорній А. Командир Гуцулььського куреня Галицької армії Григорій Голинський: життя і боротьба // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 39-42
661449
  Миронов Г.М. Командир дивизии прорыва : [о ген.-майоре артиллерии С.С. Волкенштейне] / Г.М. Миронов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 168 с.
661450
  Варваров В.И. Командир и подчиненные / В.И. Варваров, Л.Е. Мерзляк. – Москва, 1986. – 166с.
661451
  Балуев Г.В. Командир Иванов / Г.В. Балуев. – Ленинград, 1979. – 64с.
661452
  Халилецкий Г.Г. Командир корабля. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1975. – 335с.
661453
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии : Сказка новых времен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 58-64 : Іл.
661454
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 58-63 : Іл.
661455
  Руднев Н.В. Командир легендарного крайсера. / Н.В. Руднев. – Тула, 1960. – 247с.
661456
   Командир лидера "Москва". – М., 1961. – 32с.
661457
  Лаффит Ж. Командир Марсо : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Тихомировой. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 332 с.
661458
   Командир наш боевой. – М., 1956. – 168с.
661459
  Ступак І. Командир непереможених // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 1, 6
661460
  Крикунов А.Ф. Командир отделения / А.Ф. Крикунов, И.А. Милявский. – 2-е изд. – М., 1960. – 160с.
661461
  Гайдовский Г.Н. Командир ПЛ К-143 / Г.Н. Гайдовский. – М., 1962. – 192с.
661462
  Соболевский А.А. Командир подземного гарнизона / А.А. Соболевский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саранск, 1989. – 301с.
661463
  Флегель В. Командир полка / В. Флегель. – М, 1974. – 448с.
661464
  Полянский А.Ф. Командир полка. / А.Ф. Полянский. – Москва, 1975. – 374с.
661465
  Гузанов В.Г. Командир принимает решение : докум. повесть / В.Г. Гузанов. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 224с.
661466
  Вендров Е.Е. Командир производства и его авторитет / Е.Е. Вендров. – Москва, 1968. – 64с.
661467
  Помченко Ю.П. Командир ракетного / Ю.П. Помченко. – М., 1987. – 319с.
661468
  Зюков Б.Б. Командир сыльных духом / Б.Б. Зюков. – М., 1987. – 141с.
661469
  Панов Н.Н. Командир танка / Н.Н. Панов. – Москва, 1937. – 153с.
661470
  Мировицький П. Командир Червоної Армії / П. Мировицький. – Х., 1928. – 32с.
661471
  Кулик Д.В. Командир Чигиринського партизанського загону Петро Антонович Дубовий (1911 - 1969 рр.) // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 200-205
661472
  Позднеев А.А. Командир эскадрильи. / А.А. Позднеев. – Москва : Военное издательство, 1959. – 176 с.
661473
  Кривда Ф.Ф. Командирами не рождаются: о воин. воспитании: (опыт. Практ. рекоменд. / Ф.Ф. Кривда. – М., 1987. – 230с.
661474
   Командири великого голоду = Командиры большого голода : поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – Київ : Генеза, 2001. – 400с. – Парал. тит. арк. російською мовою. – ISBN 966-504-234-3
661475
  Лосото Е.Л. Командировака на войну / Е.Л. Лосото. – М, 1990. – 124с.
661476
  Дворецкий И.М. Командировка / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1957. – 200с.
661477
  Пуппо И.П. Командировка / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1969. – 80с.
661478
  Корнешов Л.К. Командировка / Л.К. Корнешов. – Москва, 1977. – 255с.
661479
  Иванченко Л.М. Командировка / Л.М. Иванченко. – Саратов, 1979. – 184с.
661480
  Афанасьев А.В. Командировка / А.В. Афанасьев. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 303 с. – (Современный городской роман)


  Содерж.: Научные работники в СССР.
661481
  Дементьева И.А. Командировка / И.А. Дементьева. – М, 1985. – 126с.
661482
  Пятков Г.И. Командировка : повесть и рассказы / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1989. – 222с. – ISBN 5-7780-0103-7
661483
  Трубникова А.Я. Командировка в 13 век. / А.Я. Трубникова. – М., 1965. – 349с.
661484
  Цопа Тудор Командировка в бессмертие. / Цопа Тудор. – М., 1985. – 78с.
661485
  Бершадский Р.Ю. Командировка в Грюнштедтль / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1968. – 89с.
661486
  Пелипенко Е. Командировка в иногороднее подразделение предприятия: как правильно оформить? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 47-50.
661487
   Командировка в Китай. – М., 1988. – 96с.
661488
  Стил Дж. Командировка в Копенгаген : Роман / Дж. Стил; Пер. с англ.: Ж.Баскаковой. – Москва : Радуга, 2000. – 192. – (HARLEOUIN. Любовный роман). – ISBN 0-263-81063-1; 5-05-005106-1
661489
  Михайлов И.Л. Командировка в прошлое / И.Л. Михайлов. – Л, 1980. – 102с.
661490
  Ерашов В.П. Командировка в юность / В.П. Ерашов. – М., 1966. – 48с.
661491
  Надеин В.Д. Командировка на дуэль / В.Д. Надеин. – М., 1975. – 246с.
661492
  Шмыгановский В.Н. Командировка на Край Света / В.Н. Шмыгановский. – Москва : Известия, 1988. – 189с.
661493
   Командировка по просьбе читателей. – М., 1985. – 192с.
661494
  Хромаков М.Д. Командировка по тревожному письму / М.Д. Хромаков. – М, 1988. – 222с.
661495
  Жуков В. Командировка с погружением в глубь веков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Подорож до країни Йемен, яку древні римляни називади "Арабія Фелікс"
661496
  Абрамова А.А. Командировки / А.А. Абрамова. – Москва : Госюриздат, 1961. – 102 с.
661497
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1982. – 87с.
661498
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1989. – 141с.
661499
  Денисов Н.Н. Командирская слава / Н.Н. Денисов. – М., 1979. – 126с.
661500
   Командиру о военно-уголовном законодательстве. – М., 1983. – 176с.
661501
  Ассовская А.С. Командируется в стратосферу / А.С. Ассовская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 126 с.
661502
  Карпов В.В. Командиры седеют рано. Повести, рассказы, очерки. / В.В. Карпов. – М., 1965. – 547с.
661503
  Райгородецкий Е.Я. Командиры смолоду / Е.Я. Райгородецкий. – К, 1986. – 246с.
661504
  Радченко Л.І. Командитне товариство як учасник цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 56-65
661505
  Костюк В.Н. Командна інтелектуальна гра "Брейн-ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 37-41. – Бібліогр.: 11 назв
661506
  Станек Уильям Командная строка Microsoft Windows : Справочник администратора / Станек Уильям; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 2004. – 480с. – ISBN 5-7502-0267-4
661507
  Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навч. посібник для студентів внз / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва ; за ред. Р.А. Аблязова ; МОНУ, Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-370-085-4
661508
  Отич Д.Д. Командні ролі як копінг-ресурс майбутніх психологів під час навчання у ЗВО // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 60-61. – ISBN 978-966-629-858-7
661509
  Холод Н. Командно-адміністративна система: економічне зростання та рівень життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 753-763. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
661510
  Богданович Л.М. Командно-штабні навчання у Волинській області / Л.М. Богданович, С.М. Сарай // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 22-23 : фото
661511
  Дригайло В.Г. Командное управление библиотекой вуза как социальным институтом: взаимодействие дирекции, руководящих сотрудников и общественных организаций // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0130-9765


  Представлены научно-методические материалы, в которых рассмотрено рацио- нальное распределение прав и ответственности каждого члена дирекции, общественных профсоюзных организаций, совещательных органов, заведующих отделами в процессе управления ...
661512
  Дмитренко Я. Командные высоты искусственного интеллекта // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 27 сентября - 3 октября (№ 39). – С. 9, 11


  "Китай имеет очень амбициозные задачи по внедрению искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни. Эта политика всесторонне поддерживается государством. При этом чиновники внимательно прислушиваются к представителям частного сектора - ...
661513
  Лобода В.Ф. Командные кадры и законодательство о кадрах в развитии Вооруженных Сил СССР. / В.Ф. Лобода. – Москва, 1960. – 151с.
661514
  Понарина Е. Командный подход. Один, став начальником, раздает команды, другой создает команду для хорошей работы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Идея корпорации - способствовать инновационному развитию всего региона, активно привлекать на Белгородчину инвесторов. И то, и другое только на первый взгляд понятная работа. Скажем, по материаловедению Белгород силен специалистами Технологического ...
661515
  Ефимов Н. Командный состав иностранных армий / Н. Ефимов. – М.-Л, 1927. – 166с.
661516
   Командныя слова и исполнение по оным в баталионном учении : Для употребления субалтерн офицеров : Печатано в Военно-походной типографии Главного Штаба 1-й Армии, 1817
661517
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – М., 1977. – 288с.
661518
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 288с.
661519
  Мусьяков П.И. Командор / П.И. Мусьяков. – Москва, 1955. – 56с.
661520
   Командор : вісник державного службовця України. – Київ
№ 1. – 1997
661521
   Командор : вісник державного службовця України. – Київ
№ 2. – 1997
661522
   Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ
№ 2 (8). – 2014. – 90 с.
661523
  Суворов Е.К. Командорские острова и пушной промысел на них / Е.К. Суворов. – С.-Петербург, 1912. – 323с.
661524
  Бурлак В.Н. Командорские этюды / В.Н. Бурлак. – Москва : Знание, 1982. – 80с. – (Прочти, товарищ!)
661525
  Леньков В.Д. Командорский лагерь экспедиции Беринга / В.Д. Леньков. – Москва, 1988. – 125 с.
661526
  Гиппенрейтер В.Е. Командоры / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1972. – 165с.
661527
  Пасенюк Л.М. Командоры мои и твои / Л.М. Пасенюк. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 253с.
661528
  Горєлов М.Є. Командос "психололгічної війни" / М.Є. Горєлов. – Львів, 1988. – 110с.
661529
  Герэн А. Командос "холодной войны" / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1972. – 224с.
661530
  Журба І.В. Командоутворення: деякі аспекти // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 80-88


  Про ефективність командної роботи: її переваги, недоліки та особливості.
661531
   Командрам крылатых. – Рига, 1967. – 247с.
661532
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
661533
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович / вела розмову Соня Кошкіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 5-15


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
661534
  Шендриков Е.А. Командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин. Июль - октябрь 1942 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 137-149. – ISSN 0042-8779
661535
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1956. – 434с.
661536
  Бычевский Б.В. Командующий фронтом / Б.В. Бычевский. – М, 1973. – 112с.
661537
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1974. – 495с.
661538
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1989. – 471с.
661539
   Команды DOS: Справочник-гипертекст. – Москва, 1990. – 193 с.
661540
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – Москва : Издательство " ДиаСофт ", 2001. – 688с. – ISBN 966-7393-77-1
661541
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2004. – 848с. – ISBN 5-93772-113-6
661542
  Калаjджиеска Ж. Комани круjа - материална култура, етногенеза // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 110-112
661543
  Наумовець А.Г. Комар Антон Пантелеймонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 150-151. – ISBN 978-966-02-7304-7
661544
  Попов В. Комар живет, пока поет : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-65. – ISSN 0130-7673
661545
   Комар.. – М., 1943. – 64с.
661546
  Гребінь В.В. Комарівка (річка у Фрунзівському та Великомихайлівскому районах Одеської області та Молдові, ліва притока Дністра) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 158. – ISBN 978-966-02-7304-7
661547
   Комаров Аркадий Ильич - 60 лет трудовой деятельности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 55 : фото. – ISSN 0016-7126
661548
  Будько Євген Комаров за кадром, або Виворіт "Світу навиворіт" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 22-27 : фото
661549
   Комаров Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 212. – ISBN 978-966-439-754-1
661550
  Паламарчук О.Л. Комарова Ольга Сергіївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200. – ISSN 2075-437X
661551
   Комаровские чтения. – Владивосток
Вып. 13. – 1964. – 31 с.
661552
  Гусаров К.В. Комарову Вячеславу Васильовичу - 70 // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 210-213. – ISSN 2224-9281
661553
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 1. – 1961. – 1-488с.
661554
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 2. – 1964. – 1-504с.
661555
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 3. – 1973. – 1-282с.
661556
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды фауны СССР. / Е.Н. Савченко. – К., 1989. – 376с.
661557
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южного Приморья / Е.Н. Савченко. – К., 1983. – 156с.
661558
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южных Курил и Южного Сахалина. / Е.Н. Савченко, Г.О. Криволуцкая. – К., 1976. – 160с.
661559
  Бедный Б.В. Комары / Б.В. Бедный. – М., 1952. – 64с.
661560
  Ермакова Р.М. Комары (фауна и экология) нефтегазодобывающих районов Тюменской области и экологическое обосновение мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Ермакова Р.М.; Центр. науч.-иссл. ин-т эпидемиологии. – М., 1972. – 16л.
661561
  Бурлаков С.А. Комары и клещи -- переносчики возбудителей вирусных риккетеиозных заболеваний человека. / С.А. Бурлаков, В.Н. Паутов. – Москва, 1975. – 216с.
661562
   Комары и слепни Тоской области. – Томск, 1976. – 2с.
661563
  Таджиева В.С. Комары трибы Culicini, как основные компоненты гнуса в Голодной степи и экологические основы мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Таджиева В.С.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-31
661564
  Гуцевич А.В. Комары. Семейство Culicidae / А.В. Гуцевич. – Л., 1970. – 1-384с.
661565
  Дерюгин Ю.Н. Коматииты Гвинеи / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2018. – 138 с. : ил., фот., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 134-138. – ISBN 978-5-904787-73-8
661566
   Коматииты и высокомагнезиаьные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита. – Л., 1988. – 192с.
661567
  Шмиговський К.А. Комахи - шкідники городніх рослин / К.А.Шмиговський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 83 с.
661568
  Загайкевич І.К. Комахи - шкідники деревних і чагарникових порід Західних областей України / І.К. Загайкевич. – Київ, 1958. – 132с.
661569
  Кришталь О.П. Комахи - шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України / О.П. Кришталь. – Київ, 1959. – 360с.
661570
  Дмитрієв Г.В. Комахи в біосфері / Г.В. Дмитрієв. – Київ, 1978. – 1200с.
661571
  Чирук Л. Комахи та їх символіка у художній прозі Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 530-537. – ISBN 978-966-600-487-4
661572
   Комахи Українських Карпат. – Київ, 1966. – 175с.
661573
  Лагутіна М.А. Комахоїдні рослини. / М.А. Лагутіна. – Київ : Радянська школа, 1969. – 87с.
661574
  Яценко Б.П. Комацу Сьоске / Б.П. Яценко, О.А. Хоменко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 168. – ISBN 978-966-02-7304-7
661575
  Сняданко Н.В. Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2013. – 283 с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4855-4
661576
  Мельнин І.В. Комбiноване використання брендингу та маркетингових дослiджень як засіб проведення ефективної комунікативної політики компаній та організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 85-89


  У статтi вивчено питання, пов"язанi зi створенням бренду, управлiння брендами та оцiнювання їх вартостi. У дослiдженнi використано методики бренд-циклу консалтингової агенцiї Interband Zintzmeyer & Lux. The issues of brand creation, brand ...
661577
  Максименко П.П. Комбайнер Григорій Байда / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1957. – 76с.
661578
  Журавлев Т.К. Комбайнеры / Т.К. Журавлев. – Москва, 1954. – 152с.
661579
  Яцких В.Г. Комбайны в каменноугольной промышленности / В.Г. Яцких. – Х.-К., 1935. – 243с.
661580
  Клюев В.В. Комбат / В.В. Клюев. – Москва, 1971. – 96с.
661581
  Меркулов О.Б. Комбат Ардатов / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1976. – 248с.
661582
  Серов Н.В. Комбат. / Н.В. Серов. – 2-е изд. – Ярославль, 1985. – 288с.
661583
  Рябченко М. Комбатантська проза в сучасній українській літературі: жанрові та художні особливості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 62-73. – ISSN 0236-1477
661584
  Селезнев М.С. Комбаты. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1986. – 214с.
661585
  Чернобаев А.А. Комбед / А.А. Чернобаев. – Москва, 1978. – 128с.
661586
   Комбеды РСФРС. – М., 1933. – 264с.
661587
  Юган Владимир Георгиевич Комбикормовая промышленность Северного Кавказа и перспективы ее планирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Юган Владимир Георгиевич; Рост.-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
661588
  Латышев В.Н. Комбинаорная теория колец / В.Н. Латышев. – М, 1987. – 106с.
661589
  Тараканов В.Е. Комбинаротные задачи и (0,1)-матрицы. / В.Е. Тараканов. – М., 1985. – 191с.
661590
   Комбинат графического искусства. – Москва : Союзтеапром Министерства Культуры СССР, 1970. – 32 с.
661591
  Троицына Т.Л. Комбинат Тайшетлес работает по-новому / Т.Л. Троицына. – Иркутск, 1969. – 56с.
661592
   Комбинатоная методика Т.П.Ломтева и некторые вопросы прикладной лингвистики. – Днепропетровск, 1978. – 203с.
661593
   Комбинатоно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1986. – 206с.
661594
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1969. – 328с.
661595
  Холл М. Комбинаторика / М. Холл. – Москва : Мир, 1970. – 424 с.
661596
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, П.А. Виленкин. – 5-е изд. – Москва : ФИМА ; МЦНМО, 2015. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ. : с. 400. – ISBN 978-5-89492-020-7
661597
  Липский В. Комбинаторика для программистов. / В. Липский. – Москва : Мир, 1988. – 213 с.
661598
  Пивоваров Григорий Борисович Комбинаторика евклидовых асимптотических разложений функций грина в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пивоваров Григорий Борисович; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1988. – 7л.
661599
  Савельев Л.Я. Комбинаторика и вероятность / Л.Я. Савельев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 423 с.
661600
   Комбинаторика и логика. – Москва : БюроКвантум, 2003. – 128с. – (Приложение к журналу Квант №1/2003). – ISBN 5-85843-041-4
661601
   Комбинаторика и оптимизация. – Свердловск
1. – 1991. – 85 с.
661602
  Бурков В.Н. Комбинаторика и развитие техники / В.Н. Бурков, С.Е. Ловецкий. – Москва, 1968. – 32 с.
661603
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея : Научное издание / А.Я. Белецкий. – Київ, 2003. – 506с. – ISBN 966-7192-54-7
661604
  Муравьева Анна Александровна Комбинаторика нейтральных и стилистических маркированных единиц в художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Муравьева Анна Александровна ; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 22 с.
661605
  Мисюров Д.А. Комбинаторика общественного развития : варианты трансформаций символических моделей // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.18-31. – ISSN 0321-2017
661606
  Магазинов А.Н. Комбинаторика параллелоэдров и ее связь с гипотезой Вороного : автореф. канд. ... физ-мат. наук : 01.01.04 / Магазинов Александр Николаевич ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2014. – 17 с. – Библиогр.: 4 назв.
661607
  Строк В.В. Комбинаторика перечислений и подсчет графов некоторых типов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Строк В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1972. – 13л.
661608
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1973. – 70с.
661609
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1974. – 61с.
661610
  Рисслинг А.С. Комбинаторная геометрия неевклидовых пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Рисслинг А. С.; Моск. пед. ин-т. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
661611
  Хадвигер Г. Комбинаторная геометрия плоскости / Г. Хадвигер, Г. Дебруннер. – М, 1965. – 171с.
661612
  Болтянский В.Г. Комбинаторная геометрия различных классов выпуклых множеств / В.Г. Болтянский, П.С. Солтан. – Кишинев, 1978. – 279 с.
661613
  Райзер Г.Д. Комбинаторная математика / Г.Д. Райзер. – Москва, 1966. – 154 с.
661614
  Шиловский А.Н. Комбинаторная методика Т.П.Ломтева и возможности ее применения / А.Н. Шиловский. – Днепропетровск, 1979. – 105с.
661615
  Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация / Х. Пападимитриу, К. Сстайглиц. – Москва : Мир, 1985. – 510 с.
661616
  Емец О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О.А. Емец, Т.Н. Барболина ; под общ. ред. И.В. Сергиенко ; Укоопсоюз ; Полтавский ун-т потребительской кооперации Украины. – Київ : Наукова думка, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-00-0865-1
661617
  Айгнер М. Комбинаторная теория / М. Айгнер ; пер. с англ. В.В. Ермакова, В.Н, Лямина ; под ред. Г.П. Гаврилова. – Москва : Мир, 1982. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 522-543
661618
  Магнус В. Комбинаторная теория групп : Представление групп в терминах образующих и соотношений / В. Магнус, А. Каррас, Д. Солитэр; Под ред. М.Д. Гриндлингера. – Москва : Наука, 1974. – 455 с.
661619
  Линдон Р.К. Комбинаторная теория групп / Р.К. Линдон, П. Шупп. – Москва : Мир, 1980. – 447 с.
661620
  Латышев В.Н. Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В.Н. Латышев; Механико-математический ф-т МГУ им. М. Ломоносова. – М. : Московского университета, 1988. – 67 c.
661621
  Александров П.С. Комбинаторная топология / П.С. Александров. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 660 с.
661622
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы в прикладной математике. – Горький, 1988. – 124с.
661623
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы и их применения. – Горький, 1990. – 163с.
661624
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1979. – 123с.
661625
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1985. – 153с.
661626
   Комбинаторно-алгебраические методы и их применения. – Горький, 1987. – 170с.
661627
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(g)=2,3 : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 120л. – Бібліогр.:л.117-120
661628
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(q), n=2,3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; КГУ. – К., 1986. – 8л.
661629
  Городков Д.А. Комбинаторное вычисление первого класса Понтрягина и приложения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Городков Денис Александрович ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова Рос. акад. наук, Отд. геометрии и топологии. – Москва, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 39 назв.
661630
  Бурков В.Н. Комбинаторное программирование / В.Н. Бурков. – Москва, 1977. – 64 с.
661631
  Рейнгольд Э.М. Комбинаторные алгоритмы. / Э.М. Рейнгольд. – Москва : Мир, 1980. – 476с.
661632
  Касьянов Виктор Николаевич Комбинаторные задачи анализа проограмм в оптимизирующей трансляции : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 05.13.11. / Касьянов Виктор Николаевич; Сиб. отд-ние АН СССР. Вычислит. Центр. – Новосибирск, 1975. – 21л.
661633
  Гринберг Арий Соломонович Комбинаторные задачи в теории многообразий представлений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гринберг Арий Соломонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
661634
  Гармаш Иван Ильич Комбинаторные задачи на матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гармаш Иван Ильич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 12л.
661635
  Корженевич Ю.В. Комбинаторные задачи: олимпиады по программированию. / Ю.В. Корженевич. – Минск, 1989. – 114с.
661636
  Ревякин Александр Михайлович Комбинаторные конструкции общих алгебраических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ревякин Александр Михайлович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 19л.
661637
  Тончев В. Комбинаторные конфигурации / В. Тончев. – К., 1988. – 153с.
661638
  Такач Л. Комбинаторные методы в теории случайных процессов / Л. Такач. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
661639
  Сачков Владимир Николаевич Комбинаторные методы дискретной математики / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1977. – 319с. – Библиогр.: с.310-315
661640
  Семереди Э. Комбинаторные методы и теории чисел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Семереди Э.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
661641
  Амелькин В.А. Комбинаторные методы кодирования геолого-геофизических данных / В.А. Амелькин, Ю.А. Воронин ; под ред. М.М. Лаврентьева ; АН СССР, Сиб. отд-ние, ВЦ . -. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1984. – 167 с. – Библиогр.: с. 160-165
661642
  Черняк А.А. Комбинаторные методы математической теории надежности. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.09 / Черняк А.А.; Ин-т матем. НАН Беларуси. – Минск, 2000. – 30л.
661643
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
661644
  Пархоменко Алла Федоровна Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения (на материале современного английского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко Алла Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.170-203
661645
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
661646
  Маркова Е.В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / Е.В. Маркова, А.Н. Лисенков; АН СССР. Научный совет по комплексной проблеме " Кибернетика"; Отв.ред. Г.К.Круг. – Москва : Наука, 1979. – 345 с.
661647
  Сукиасян Г.С. Комбинаторные принципы в некоторых задачах стохастической геометрии и геометрических вероятностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сукиасян Г.С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 10л.
661648
  Исаченко А.Н. Комбинаторные свойства выпуклых многогранников. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Исаченко А.Н.; Ин-тут кибернетики АН УССР. – К., 1980. – 15л.
661649
   Комбинаторные свойства выпуклых множеств и графов. – Свердловск, 1983. – 88с.
661650
  Кувырков П.П. Комбинаторные системы. / П.П. Кувырков. – М., 1975. – 152с.
661651
  Риордан Дж. Комбинаторные тождества / Дж. Риордан; Под ред. В.П. Чистякова; Пер. с анг. А.Е. Жукова. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
661652
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа / М.Л. Платонов. – Иркутск, 1980. – 104с.
661653
   Комбинаторные числа и полиномы в моделях дискретных распределений. – Иркутск, 1990. – 203с.
661654
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа класса отображений и их приложения / М.Л. Платонов. – М., 1979. – 152с.
661655
  Шарин Ю.С. и др. Комбинаторные шкалы в системах автоматики / Ю.С. и др. Шарин. – М., 1973. – 113с.
661656
   Комбинаторный анализ. – М.
1. – 1971. – 120с.
661657
   Комбинаторный анализ. – М., 1983. – 105с.
661658
  Табачников Марк Израильевич Комбинаторный анализ спектральных свойств матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Табачников Марк Израильевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л.
661659
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва, 1970. – с.
661660
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва : Наука, 1982. – 365 с.
661661
  Ланге Э.Г. Комбинаторный метод решения задачи размещения / Э.Г. Ланге, А.Ж. Жусупбаев. – Фрунзе, 1990. – 152с.
661662
  Крывый С.Л. Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 4. – С. 14-26. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены комбинаторный метод построения базиса множества решений систем линейных ограничений в области действительных чисел и улучшенный метод построения минимального порождающего множества решений в области натуральных чисел. Дан краткий обзор этих ...
661663
  Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон. – Москва : Русский язык, 1990. – 286 с. – ISBN 5-200-01363-1
661664
  Шабалин А.Я. Комбинаты в системе управления народным хозяйством ГДР. / А.Я. Шабалин, Л.И. Цедилин. – М., 1984. – 159с.
661665
  Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле / И.З. Бондаревский. – М, 1965. – 83с.
661666
  Злобинский А.Д. Комбинации в русских шашках / А.Д. Злобинский. – К., 1985. – 248с.
661667
  Миротин Б.А. Комбинации в шашечной партии / Б.А. Миротин. – М., 1952. – 166с.
661668
  Вайнштейн Б.С. Комбинации и ловушки в дебюте / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1965. – 95с.
661669
  Козлов И.П. Комбинации и ловушки в русских шашках. / И.П. Козлов, Б.А. Миротин. – М., 1962. – 256с.
661670
  Мисюров Д.А. Комбинации символического моделирования и общественное развитие на пути к доминанте культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.15-18. – ISSN 2073-9702


  Предлагается методика вариативного символического моделирования общественного развития на основе математической комбинаторики, обращения к теории эволюции, отбору вариантов интегральных моделей (модели "природа" - "человек-природа" - ...
661671
  Енгалычев Олег Хафизович Комбинационная способность сортов хлопчатника с общей генеалогией : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Енгалычев Олег Хафизович; АН УзССР. Ин-т экспериментаьлной биологии растений. – Ташкент, 1980. – 24л.
661672
  Бобырь А.В. Комбинационное расселение света в слоистых кристаллах при резонансном возбуждении. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А.В.;. – М., 1986. – 156л. – Бібліогр.:л.139-156
661673
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние / М.М. Сущинский. – М., 1978. – 64с.
661674
  Коротков П.А. Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах : Монография / П.А. Коротков, Л.Н. Овандер, Н.С. Тю; МОНУ; КУ им. Т. Шевченка; ЖИТИ. – Житомир, 2000. – 228с. – ISBN 966-7570-55-Х
661675
  Шабанов Василий Филиппович Комбинационное рассеяние света в анизотропных гетердесмических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шабанов Василий Филиппович; ХГУ. – Х., 1983. – 44л.
661676
  Ботвич А.Н. Комбинационное рассеяние света в молекулярных кристаллах / А.Н. Ботвич, В.Г. Подопригора, В.Ф. Шабанов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 217с.
661677
  Бобырь А.В. Комбинационное рассеяние света в слоистых кристаллах при резонансном созбуждении : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А. В.; КГУ им. Шевченко. – л.
661678
  Фурцев Валерий Гаврилович Комбинационное рассеяние света и оптическая нелинейность сегнетополупроводников типа Sn2P2Sr : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат .наук / Фурцев Валерий Гаврилович ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16 c.
661679
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние света и строение вещества / М.М. Сущинский. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
661680
  Тер-Микаелян и Мовсесян Р.Е. Комбинационные рассеяния света вблизи резонанса / и Мовсесян Р.Е. Тер-Микаелян. – Аштарак, 1975. – 24с.
661681
  Бронштейн Г.С. Комбинационные способы измерения расстояний / Г.С. Бронштейн; Рец. Пик Л.И. – Москва : Недра, 1991. – 89с. – ISBN 5-247-02330-7
661682
  Видерман А.И. Комбинация в русских шашках / А.И. Видерман. – Москва, 1966. – 64с.
661683
  Войтович Ф.С. Комбинация геометрических тел / Ф.С. Войтович. – Минск, 1991. – 158 с.
661684
  Бондарев Алексей Комбинация Дяди Сэма // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 6 (345). – С. 62-64


  Радянсько-американські відносини. Виведення радянських військ з Афганістану.
661685
  Борисова Л.А. Комбинирование в промышленности как форма концентрации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Борисова Л.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 19л.
661686
  Орлов С.А. Комбинирование винодельческих и консервных заводов как способ повышения эффективности капитальных вложений. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орлов С.А.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 21л.
661687
  Строкова В.И. Комбинирование нефтеперерабатывающей и химической промышленности. / В.И. Строкова. – Минск, 1966. – 120с.
661688
  Сингур Г.Н. Комбинирование производств и его эффективность / Г.Н. Сингур. – Кишинев, 1962. – 48с.
661689
  Белорус О.Г. Комбинирование производства в химической промышленности и его народнохозяйственная эффективность. (На материалах хим. пром-ти УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белорус О.Г. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 25 с.
661690
  Сергеева Р.Ф. Комбинирование социалистического производства и его эффективность : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сергеева Р.Ф.; Казан.гсо.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
661691
  Семенов И.В. Комбинирование черной металлургии с коксованием углей и азотно-туковой промышленностью. : Автореф... канд.экон.наук: / Семенов И.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1960. – 21л.
661692
  Тютюнник А.Г. Комбинированная внутрисуставная и портальная инфильтрация 0,25% бупивакаином при артроскопической парциальной резекции медиального мениска коленного сустава // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 144-146. – ISSN 2224-0586
661693
  Леган М.В. Комбинированная модель обучения студентов на базе системы дистанционного обучения / М.В. Леган, Т.А. Яцевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 136-141. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрена реализация обучения студентов НГТУ по комбинированной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0. Показаны достоинства СДО НГТУ, оснащение системы учебными материалами (электронными ...
661694
   Комбинированная нейрометаболическая терапия больных, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, Т.Ю. Романюк, Т.М. Довгопола // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 69-75. – ISSN 2524-0412
661695
  Железнов И.Г. Комбинированная оценка характеристик сложных систем / И.Г. Железнов, Г.П. Семенов. – М, 1976. – 56с.
661696
  Бортновский Г.А. Комбинированная радиоустановка / Г.А. Бортновский. – М.-Л., 1961. – 40с.
661697
  Андриевская С.А. Комбинированная терапия ишемической болезни сердца Армадином и Тризипином - еще один вариант или уникальная возможность? / С.А. Андриевская, А.А. Бессмертная // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 49-57. – ISSN 2224-1485
661698
  Белячкова Е.И. Комбинированная терапия панического расстройства // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.49-60
661699
  Юсупова Р.И. Комбинированная химиотерапия экспериментального кишечного амебиаза : Автореф... канд. мед.наук: 03.106 / Юсупова Р.И.; Центр. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии. – М., 1970. – 29л.
661700
  Азимходжаева М.Н. Комбинированное действие новоиманина и некоторых антибиотиков на золотистый стафилококк : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Азимходжаева М.Н. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1967. – 19 с.
661701
  Демин Ю.С. Комбинированное действие общей вертикальной вибрации и рентгеновских лучей на ядро клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демин Ю. С. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 16 с.
661702
  Комарова В.С. Комбинированное действие пенициллина и бактериофагов на микробов дизентерии, брюшного тифа и на стафилококка : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Комарова В.С. – Одесса, 1949. – 14 с.
661703
  Казак Л.И. Комбинированное действие пирилена и папаверина : Автореф... канд. мед.наук: / Казак Л.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 12л.
661704
  Назаренко С.А. Комбинированное действие химических мутагенов на хромосомы человека. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Назаренко С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1977. – 24л.
661705
  Скамрова Г.Б. Комбинированное действие электромагнитного излучения, ДНК-интеркаляторов, С60-фуллерена и кофеина на клетки буккального эпителия человека / Г.Б. Скамрова, Ю.И. Прилуцкий, М.П. Евстигнеев // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 2. – C. 54-62. – ISSN 1995-5537
661706
  Перевалов Геннадий Михайлович Комбинированное действие электромагнитных полей сверхвысокой частоты и ультрафиолетового излучения на функциональное состояние центральной нервной системы животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Перевалов Геннадий Михайлович; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 26л.
661707
   Комбинированное применение классификационных систем ТIRADS И TBSRTC для прогнозирования злокачественности узловой патологии щитовидной железы / Ю.И. Караченцев, Е.П. Корчагин, Н.И. Гойденко, В.В. Хазиев, В.Н. Дубовик, М.Е. Сазонов, Л.В. Герасименко, О.В. Тяжолова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 389-393. – ISSN 2413-7944
661708
   Комбинированное применение нормобарической гипоксии и гемомагнитотерапии в условиях тренировочного процесса / Т.Д. Полякова, Н.Г. Кручинский, Д.К. Зубовский, И.Л. Рыбина // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 106-111 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
661709
  Григорьева Н.П. Комбинированное профилирование в применении к поискам месторождений колчеданных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григорьева Н.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 12л.
661710
  Балаханов Константин Георгиевич Комбинированные адсорбиционные слои и их влияние на кинетику разряда ионов кадмия на ртутном электроде. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.05 / Балаханов Константин Георгиевич; Днепропетр. хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 14л.
661711
  Сигал Х И. Комбинированные алгоритмы решения задачи коммивояжера / Х И. Сигал, . – Москва, 1985. – 48 с.
661712
  Курейчик В.М. Комбинированные аппаратные модели и алгоритмы в САПР, / В.М. Курейчик. – М., 1990. – 214с.
661713
  Смолов В.Б. Комбинированные вычислительные устройства / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л.
5. – 1974. – 42с.
661714
  Игнатьев М.Б. Комбинированные вычислительные устройства: уч. пособие. / М.Б. Игнатьев, Л.А. Мироновский. – Л., 1977. – 84с.
661715
  Сейиткурбанов С. Комбинированные гелиоветроэнергетические установки / С. Сейиткурбанов. – Ашхабад : Ыльм, 1991. – 144 с.
661716
  Кукурудза Д В. Комбинированные и модульные палетки для интерпретации кривых ВЭЗ : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Кукурудза В.Д. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 21 с.
661717
  Горбачев Б. Комбинированные киносъемки / Б. Горбачев, И. Фелицын. – М., 1950. – 56с.
661718
   Комбинированные киносъемки. – М., 1972. – 343с.
661719
   Комбинированные киносъемки. – М., 1978. – 266с.
661720
  Сенский М. Комбинированные киносъемки / М. Сенский. – М., 1979. – 231с.
661721
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – М., 1960. – 126с.
661722
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 192с.
661723
  Пугачев В.Н. Комбинированные методы определения вероятностных характеристик / Пугачев В.Н. – Москва : Сов. радио, 1973. – 596с. – Библиогр.: с. 251-252
661724
  Зысин В.А. Комбинированные парогазовые установки и циклы / В.А. Зысин. – М.-Л., 1962. – 186с.
661725
  Кабаков Н.С. Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты и машины / Н.С. Кабаков, А.И. Мордухович. – Москва, 1984. – 80 с.
661726
  Гребенкин Л.И. Комбинированные силос как источник витамина В12 при мясном откорме свиней : Автореф... канд. с. х.наук: / Гребенкин Л. И.; Горьк. с. х. ин-т. – Горький, 1968. – 20л.
661727
  Зайцев Г.Ф. Комбинированные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1978. – 263с.
661728
  Плужников Б.Ф. Комбинированные съемки в художественных фильмах. / Б.Ф. Плужников. – М., 1963. – 128с.
661729
  Вшивков Виталий Андреевич Комбинированные численные модели ансамблей заряженных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вшивков Виталий Андреевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теор и прикл. механики. – Новосибирск, 1980. – 16л.
661730
  Каган Л.М. Комбинированные электрические разряды и их применение в эмиссионном спектральном анализе / Л.М. Каган. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 110 с.
661731
  Проценко Г.П. Комбинированные электрохимические методы анализа вольфрама и молибдена в присутствии никеля. : Автореф... канд.хим.наук: / Проценко Г.П.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
661732
  Бутенко В.И. Комбинированный измерительный прибор / В.И. Бутенко. – Москва, 1974. – 47 с.
661733
  Ивахненко А.Г. Комбинированный метод моделирования водных и нефтяных полей / А.Г. Ивахненко. – К, 1984. – 151с.
661734
  Иванов В.И. Комбинированный метод прогнозирования параметров движения центра масс космического аппарата // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков, 2014. – 1 (108), январь - февраль. – С. 11-16. – ISSN 1727-7337
661735
  Завриева М.К. Комбинированный метод штрафов и стохастических квазиградиентов для поиска связанного максимина / М.К. Завриева. – Москва, 1989. – 39 с.
661736
  Спорыхин А.Н. Комбинированный подход Эйлера-Лагранжа в механике сплошной среды. / А.Н. Спорыхин, Н.А. Новиков. – Воронеж, 1991. – 118с.
661737
  Куварова Е.К. Комбинированный поливокатив в эпистолярном тексте // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 77-78
661738
  Ралко Н.Е. Комбинированный резонанс Ферми-Давыдова в колебательных спектрах молекулярных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ралко Н.Е.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – Киев, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
661739
  Мтышук Н.Ф. Комбинированный силос / Н.Ф. Мтышук. – М., 1962. – 11с.
661740
  Ярмоленко С.А. Комбинированный силос при мясном откорме свиней : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Ярмоленко С.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1966. – 20л.
661741
  Хлебникова Т.А. Комбинированный способ создания цифровых топографических планов для инженерно-геодезических изысканий инженерных сооружений / Т.А. Хлебникова, О.Б. Архипова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 15-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
661742
  Бызова Р.П. Комбинированный физико-химический метод анализа некоторых цветных и редких металлов. : Автореф... Канд.химс.наук: / Бызова Р.П.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
661743
  Щербак И.Ф. Комбинированный физико-химический метод анализа свинца, ртути и висмута в биологических объектах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербак И.Ф.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 32л.
661744
  Соколова Л.Д. Комбинированный физико-химический метод определения галлия : Автореф... кандидата хим.наук: / Соколова Л.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 19л.
661745
  Владимирова В.Ф. Комбинированный физико-химический метод определения меди, висмута и кадмия в электролитах серебра : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Владимирова В.Ф.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
661746
  Османов Х.А. Комбинированный электрофотометрический анализ некоторых магнитных сплавов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Османов Х.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
661747
  Назарова А.А. Комбинированный электрофотометрический метод анализа свинца, тория и урана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назарова А.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
661748
  Маврина А.С. Комбинированный электрофотометрический метод определения и разделения меди и никеля, кадмия и никеля, никеля и церия из серновокислых растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Маврина А. С.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
661749
  Пшеничная А.Н. Комбинированный электрофотометрический метод определения микроколичеств кобальта и церия в электролитахд и в сплавах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пшеничная А.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
661750
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический анализ цветных металлов / П.Н. Коваленко. – Ростов, 1960. – 204с.
661751
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический метод анализа металлов. 1 / П.Н. Коваленко
5. – 1950. – С. 217-227
661752
  Башкова Л.Ф. Комбинированный электрохимический метод контроля гальванической ванны индирования : Автореф... канд. хим.наук: / Башкова Л.Ф.; Рост. гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов н/Д, 1963. – 15л.
661753
  Дмитриева В.Л. Комбинированный электрохимический метод определения висмута в присутствии свинца : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дмитриева В.Л. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону. – 7 с.
661754
  Мусаелянц Л.Н. Комбинированный электрохимичнеский метод определения меди, кадмия и индия в присутствии цинка и мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мусаелянц Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 20л.
661755
  Хмелик Людмила Яковлевна Комбинирующаяся форма в системе средств английского словообразования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хмелик Людмила Яковлевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 22л.
661756
  Карнаух Т.О. Комбінаторика : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів, що навч. за напрямом "Прикладна математика"] / Т.О. Карнаух ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 139-141. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-966-439-428-1
661757
  Візнюк О. Комбінаторика англійських префіксів ономасіологічної категорії оцінки (діахронний аспект) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 73-86. – (Германська філологія ; Вип. 407)
661758
  Дидик-Меуш Комбінаторика в українській мові XVI-XVIII століть : Теорія. Практика. Словник / Ганна Дидик-Меуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : [б. в.], 2018. – 686, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 371-457. – ISBN 987-966-02-8549-1


  В пр. № 1719917 напис: Дарунок Читальному залу бібліотеки Інституту філології від Автора. Підпис. 13.09.2018 р.
661759
  Дидик-Меуш Комбінаторика в українській мові XVI-XVIII століть: теорія, практика, словник (ад"єктивно-субстантивні словосполучення) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Дидик-Меуш Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 680 арк. – Додатки: арк. 516-680. – Бібліогр.: арк. 424-515
661760
  Дидик-Меуш Комбінаторика в українській мові XVI-XVIII століть: теорія, практика, словник (ад"єктивно-субстантивні словосполучення) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Дидик-Меуш Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр,: 46 назв
661761
  Процай В.Ф. Комбінаторика і теорія ймовірностей у школі : Теоретичні положення. Розв"язування задач. Учбовий посібник. / В.Ф. Процай, У.В. Новикова. – Харків : Каравела, 1997. – 192 с. – ISBN 966-586-080-1
661762
  Мітельман І.М. Комбінаторика клітчастої дошки // Розв"язуємо разом / Задачі з цілими числами /В.М.Лейфура; Комбінаторика клітчастої дошки /І.М.Мітельман. – Харків : Основа, 2003. – с.105-143. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(3)). – ISBN 966-8245-22-9
661763
  Слободянюк С.В. Комбінаторика підмножин груп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Слободянюк Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 108 л. – Бібліогр.: л. 99-108
661764
  Слободянюк С.В. Комбінаторика підмножин груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Слободянюк Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
661765
  Олійник А.С. Комбінаторика слів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 50-55. – ISSN 1029-4171
661766
  Істер О.С. Комбінаторика, біном Ньютона та теорія ймовірностей у школі / О.С. Істер. – Київ : Факт, 1997. – 184 с. – ISBN 966-7274-18-7
661767
  Вишенський В.А. Комбінаторика: перші кроки / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 324 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-496-136-0
661768
   Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ - 2011) : матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 26-27 серпня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; НАНУ ; Центральна спілка споживчих тов. України та ін. ; [за ред. О.О. Ємця ; програмний ком. : І.В. Сергієнко, О.О. Нестуля та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 119 с. – ISBN 978-966-184-126-9
661769
  Долінський Л.Б. Комбінаторний аналіз спільних дефолтів позичальників // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 90-98
661770
  Луценко Є.О. Комбінаторні розміри підмножин груп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Луценко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак-т. кібернетики. – Київ, 2012. – 123 л. – Бібліогр.: л. 112-123
661771
  Луценко Є.О. Комбінаторні розміри підмножин груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Луценко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
661772
  Тимофієва Н. Комбінаторні, біологічні, мовленнєві та інформаційні простори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Пропонується новий погляд на комбінаторні простори, які існують в двох станах: згорнутому (спокої) і розгорнутому (динамічному). Показано, що біологічні, інформаційні, мовленнєві простори мають комбінаторну природу і також існують в двох станах: ...
661773
  Вірченко В.Г. Комбінаторно-варіаційне геометричне моделювання технічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Вадим Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т бід-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
661774
  Косиков І О. Комбінації в шахах. / І О. Косиков. – К., 1983. – 120с.
661775
  Лазарєв Ю.М. Комбінації і пастки в шахтах. / Ю.М. Лазарєв. – К., 1984. – 120с.
661776
   Комбінаційне розсіювання світла в процесі індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію / В.Б. Неймаш, Г.І. Довбешко, П.Є. Шепелявий, В.А. Данько, В.В. Мельник, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 2
661777
  Джаган Володимир Миколайович Комбінаційне розсіювання світла в структурах з тонкими SiGe шарами та самоіндукованими SiGe наноострівцями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Джаган В.М.; НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
661778
   Комбінаційне розсіяння волекулами води, адсорбованими пористими стеклами / Л.А. Булавін, В.Е. Погорелов, О.І. Лизенгевич, Н.О. Атамась // Вісник КУ. Сер. физика, 1995. – №1
661779
   Комбінаційне розсіяння молекулами води, адсорбованими пористими стеклами / В.Є. Погорелов, О.І. Лізенгевич, Л.А. Булавін, Н.О. Атамась // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 303-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння світла в пористих стеклах в діапазоні 3300-3800 см[у мінус першому ступені]. Зареєстровані спектри суттєво відрізняються від відповідних спектрів ІЧ поглинання. Одержаний спектр інтерпретується як неоднорідно ...
661780
  Погорелов В.Є. Комбінаційне розсіяння світла : Підручник для фізичних спеціальностей університетів / В.Є. Погорелов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 135с. – ISBN 966-594-397-9
661781
  Березовська Н.І. Комбінаційне розсіяння світла другого порядку та використання зон Джонса для встановлення його природи в кристалах ZnO / Н.І. Березовська, М.М. Білий, В.О. Губанов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 419-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На основі уявлень про класифікацію фононних станів в великих зонах (зонах Джонса) надано інтерпретацію експериментально одержаного спектру КРС другого порядку в кристалах ZnO в поляризації x(zz)y та уточнено хід кривих дисперсії фононів в цих кристалах ...
661782
   Комбінаційне розсіяння світла тетрагональною фазою діоксиду цирконію в системі ZrO2-Y2O3-СеО2 / А.П. Науменко, Н.І. Березовська, М.М. Білий, О.В. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 400-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені нанокристалічні порошки, моно- та полікристали на основі ZrO[нижній індекс 2] в тетрагональній фазі з метою вивчення особливостей кожної фази та їх проявів в спектрах КРС. Особливості зареєстрованих смуг КРС, що відповідають основним ...
661783
  Воробйова В.І. Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії сталі на основі рослинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Воробйова Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
661784
  Кошеленко В.П. Комбінаційні частоти та ефект Доплера при розсіянні хвилі шорсткою поверхнею, що рухається / В.П. Кошеленко, Б.А. Охріменко, О.В. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 427-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що при розсіянні монохроматичної хвилі шорсткою поверхнею, що рухається спектр розсіяних хвиль в дальній зоні містить дві лінії, які відповідають когерентно та дифузно розсіяним компонентам. Останні, в загальному випадку центровані нарізних ...
661785
  Приймачок О.І. Комбінація перекладацьких прийомів як фактор міжмовної та міжкультурної комунікації // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 34-37
661786
  Петрівська Л.Ю. Комбінована дія мікрохвильової резонансної терапії і метилурацилу на Т-клітинний імунітет у хворих на хронічні запальні процеси шийки матки // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 124-131. – ISSN 1023-2427
661787
  Нагірна Я.Я. Комбінована методика формування тарифів підприємств пасажирського транспорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та вдосконалено порядок формування тарифів підприємств пасажирського транспорту та запропоновано комбіновану методитсу їх формування.
661788
  Нагірна Ярослава Ярославівна Комбінована методика формування тарифів підприємств пасажирського транспорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та вдосконалено порядок формування тарифів підприємств пасажирського транспорту та запропоновано комбіновану методитсу їх формування.
661789
  Донченко В.С. Комбінована процедура класифікації мовних сигналів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається лінійна дискримінація, як задача квадратичної оптимізації, побудова дерева кластеризації за алгоритмом k-середніх та дихотомічна класифікація мовних сигналів на основі формантних векторів ознак. The linear discrimination as a ...
661790
  Кутін В.М. Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму (теорія, дослідження та розробка) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Кутін Василь Михайлович ; МОНУ, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 56 назв
661791
  Губка Є.О. Комбінована система електроживлення тролейбуса та економічний ефект від її використання // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7571-72-7
661792
  Смик С.Ю. Комбінована система очищення газів промислових енергоустановок від полідисперсного пилу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Смик Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
661793
  Давидова І.В. Комбінована терапія в сучасному лікувапнні артеріальної гіпертензії / І.В. Давидова, Я.В. Корост // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 2 (208). – С. 24-29. – ISSN 1997-9894
661794
  Вінтонів О.Р. Комбінована терапія еректильної дисфункції у пацієнтів з артерійною гіпертензією // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 51-55. – ISSN 1029-4244
661795
  Стеля О.Б. Комбінована тривимірна модель потоку та транспорту забруднень в насичено-ненасичених пористих середовищах / О.Б. Стеля, Л.П. Стеля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 195-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається нестаціонарна тривимірна модель потоку грунтових вод та транспорту забруднень у насичено-ненасичених середовищах. Основою моделі є зв"язані рівняння вологопереносу і масопереносу в ненасиченій зоні та зв"язані рівняння Бусінеска і ...
661796
   Комбінована фіксація модульного пухлинного ендопротеза проксимального відділу плечової кістки (експериментально-клінічне дослідження) / О.Є. Вирва, Д.О. Міхановський, М.Ю. Карпінський, О.А. Нікольченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 99-104. – ISSN 0030-5987
661797
   Комбіноване консервативно-хірургічне лікування неоваскулярної глаукоми (НВГ) з аналізом HRT-критеріїв прогресування глаукомної оптичної нейропатії / С.О. Риков, Н.С. Лаврик, Л.П. Новак, Н.В. Новак, І.І. Бакбардіна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 395-403. – ISSN 2227-7404
661798
  Жиров Г.Б. Комбіноване управління нелінійними об"єктами / Г.Б. Жиров, В.Б. Бахвалов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 32-36


  У статті розглянуто комбінаційний підхід до побудови системи управління складними об"єктами. Це обумовлено необхідністю підвищення надійності та ефективності функціонування різноманітних технічних та інших пристроїв і систем.
661799
  Любчик Л.М. Комбіноване управління технологічними процесами на основі методу обернених моделей в умовах неповної інформації : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Любчик Л.М.; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1995. – 46л.
661800
  Кондратюк В.А. Комбінований вплив наночастинок та ацетату свинцю при вживанні води з стеаратами натрію і калію на організм ссавців : монографія / Кондратюк В.А., Федорів О.Є. ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-162. – ISBN 978-966-305-097-3
661801
  Максюта Д.І. Комбінований метод аеродинамічної оптимізації ступеня осьової турбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Максюта Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
661802
  Шахно С.М. Комбінований метод Ньютона-Потра для розв"язування нелінійних операторних рівнянь / С.М. Шахно, В.І. Баб"як, Г.П. Ярмола // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 170-178. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper a local and a semi-local convergence of combined iterative process for solving nonlinear operator equations is investigated. This method is built on top of Newton method and method with convergence order 1,839... The radius of the ...
661803
  Шкуліпа О.В. Комбінований метод розпізнавання причини виникнення захворювання / О.В. Шкуліпа, Б.В. Рубльов, Б.С. Шейман // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-119. – ISSN 1028-9763
661804
  Ху Чженбін Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ху Чженбін.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
661805
  Іванко А.І. Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків / А.І. Іванко, С.Л. Панов // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 71-76. – ISSN 2077-7264
661806
  Жабін О. Комбінований рейтинг сайтів Alexa Rank // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 30-40. – ISSN 2224-9516
661807
  Смик Н.І. Комбінований сорбційно-спектрофотометричний метод визначення меламіну // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 22-29. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
661808
  Февральов Д.В. Комбіновані біспектрально-фільтрові методи відновлення форми сигналів при впливі інтенсивних завад : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Февральов Д.В.; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
661809
   Комбіновані гідрогелі армовані поліпропіленовим волокном / О.В. Майкович, О.Ю. Борденюк, Н.Г. Носова, В.Я. Самарик, С.М. Варваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 183
661810
  Семашко П.В. Комбіновані еквівалентні рівні звуку як критерії гігієнічної оцінки акустичного стану територій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
661811
  Ушаков Р.П. Комбіновані задачі на прогресії // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 61-64. – ISSN 1029-4171
661812
  Лисенко М. Комбіновані інтонаційні конструкції в синтезаторах штучного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 370-376


  Стаття присвячена явищу комбінованих інтонаційних контурів, їхнім особливостям у просодичному та стилістичному аспектах з огляду на можливість використання в синтезаторах штучного мовлення.
661813
  Крівцун Ігор Віталійович Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів та пристрої для їх реалізації : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук: 05.09.10 / Крівцун І.В.; НАНУ, Укр. ін-т електрозварювання ім. Патона. – Київ, 2002. – 37 с.
661814
  Удинська А.Г. Комбіновані метонімічні переноси на позначення людини в англійскій і українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 31-42
661815
  Юрченко О.М. Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.09.03 / Юрченко О.М.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 33 назв.
661816
  Іщенко Микола Володимирович Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb (II), Cd (II), Cu (II), Co (II), Ni (II) іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Іщенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 165 л. + Додатки: л.156-165. – Бібліогр.: л.133-155
661817
  Іщенко М.В. Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованними на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.02 / Микола Володимирович Іщенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
661818
  Линник Ростислав Петрович Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму в природних водах : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Линник Р.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184с. + Додатки: л. 169-184. – Бібліогр.: л. 131-169
661819
  Линник Ростислав Петрович Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію. феруму, кобальту та купруму в природних водах : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.02 / Линник Ростислав Петрович; Леоненко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 19 назв
661820
  Запорожець О.А. Комбіновані спектроскопічні та візуальні тест-методи аналізу : Конспект лекцій вибраних розділів спецкурсу "Фотометричні та люмінесцентні методу аналізу" для студентів хімічного факультету / О.А. Запорожець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 40с.
661821
  Татарчук Дмитро Дмитрович Комбіновані структури НВЧ з діелектричним резонансом Е-типу : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.27.01. / Татарчук Дмитро Дмитрович; Нац. техн. ун-т "КПІ". – Київ, 2000. – 20 с.
661822
  Романів А.С. Комбіновані туристичні подорожі Європою на власному автотранспорті як різновид бекпекінгу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 10-17. – ISSN 2308-135X
661823
  Лінчевська В.О. Комбінування в промисловості Української РСР та його ефективність / В.О. Лінчевська. – Київ, 1969. – 31с.
661824
  Муравйова В. Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і народів з основними класами таблиць УДК / В. Муравйова, В. Солодовник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 41-42. – ISSN 2076-9326
661825
  Аронський М. Комбл та його вороги / Аронський М. – [Б. м.] : Укрдержнацменвидав, 1939. – 284 с.
661826
  Фесенко О.П. Комбриг Богунський / О.П. Фесенко. – Київ, 1991. – 48с.
661827
  Васин Т.М. Комбриг Патоличев / Т.М. Васин. – Львов, 1969. – 132с.
661828
  Бедиль М.А. Комде и Модан : поэма / М.А. Бедиль; пер. с тадж. Л.Пеньковского. – Сталинабад : Гослитиздат, 1949. – 107 с.
661829
  Бедиль М.А. Комде и Модан / М.А. Бедиль. – М., 1955. – 88с.
661830
  Бедиль М.А. Комде и Модан / М.А. Бедиль. – М., 1975. – 103с.
661831
  Падерин И.Г. Комдив бессмертных : повести / И.Г. Падерин ; [ил.: О. Шамро]. – Москва : Воениздат, 1969. – 384 с.
661832
  Падерин И.Г. Комдив бессмертных / И.Г. Падерин. – Красноярск, 1986. – 414с.
661833
   Комеди Франсез. – Л., 1980. – 223с.
661834
  Реймонт В.С. Комедиантка / В.С. Реймонт. – Ленинград
2. – 1967. – 388с.
661835
  Реймонт В.С. Комедиантка. / В.С. Реймонт. – Л.
1. – 1967. – 308с.
661836
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Москва, 1967. – 125с.
661837
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Москва, 1967. – 315с.
661838
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Кишинев, 1981. – 688с.
661839
  Грин Г. Комедианты / Г. Грин. – Л., 1985. – 288с.
661840
  Теренций Комедии / Теренций. – Москва ; Ленинград : Академія, 1934. – 464 с.
661841
  Аристофан Комедии / Аристофан. – Москва ; Ленинград : Академия. – (Античная литература)
Т. 1. – 1934. – 585 с.
661842
  Аристофан Комедии / Аристофан. – Москва ; Ленинград : Академия. – (Античная литература)
Т. 2. – 1934. – 645 с.
661843
  Менандр Комедии / Менандр. – М., 1936. – 199с.
661844
  Шекспир В. Комедии / В. Шекспир. – Москва-Л, 1946. – 207с.
661845
  Гольдони К. Комедии / К. Гольдони. – Москва, 1949. – 736с.
661846
  Крылов И.А. Комедии / И.А. Крылов. – Москва-Л., 1950. – 142с.
661847
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Минск, 1953. – 140 с. – (Школьгая библиотека)
661848
  Шкваркин В.В. Комедии / В.В. Шкваркин. – М, 1954. – 58с.
661849
  Шкваркин В.В. Комедии / В.В. Шкваркин. – М, 1954. – 58с.
661850
  Фильдинг Г. Комедии / Г. Фильдинг. – Москва, 1954. – 348 с.
661851
  Мольер Ж.Б. Комедии / Жан- Батист Мольер. – Москва : Искусство, 1954. – 600 с.
661852
  Аристофан Комедии / Аристофан ; [общ. ред. переводов c древнегреческого Ф.А. Петровского и В.Н. Ярхо ; вступ. статья и комент. Р.Н. Ярхо]. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1954. – 451 с.
661853
  Аристофан Комедии : в 2-х т. / Аристофан ; [общ. ред. переводов c древнегреческого Ф.А. Петровского и В.Н. Ярхо ; вступ. статья и комент. Р.Н. Ярхо]. – Москва : Государственное изд-во художественной литературы
Т. 2. – 1954. – 501 с.
661854
  Фредро А. Комедии / А. Фредро. – М, 1956. – 504с.
661855
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1956. – 165с.
661856
  Гольдони К. Комедии : [в 2 т. ; пер. с итал.] / К. Гольдони; Карло Гальдони. – Москва-Ленинград : Искусство
Т. 1. – 1959. – 812 с.
661857
  Гольдони К. Комедии : [в 2 т. ; пер. с итал.] / К. Гольдони; Карло Гальдони. – Москва-Ленинград : Искусство
Т. 2. – 1959. – 710 с.
661858
  Стерия Попович Комедии / Стерия Попович. – Ленинград - Москва : Искусство, 1960. – 444с. – (Библиотека драматурга)
661859
  Реньяр Ж.Ф. Комедии : пер. с фр. / Жан Франсуа Реньяр. – Ленинград-Москва : Искусство, 1960. – 626 с. – (Библиотека драматурга)
661860
  Мариво П.К. Комедии / П.К. Мариво. – М, 1961. – 779с.
661861
  Ленч Л.С. Комедии / Л.С. Ленч. – М, 1961. – 278с.
661862
  Солодарь Ц.С. Комедии / Ц.С. Солодарь. – М., 1963. – 271с.
661863
  Менандр Комедии / Менандр. – М., 1964. – 318с.
661864
  Буачидзе К.М. Комедии / К.М. Буачидзе. – М., 1965. – 287с.
661865
  Шкваркин В.В. Комедии / В.В. Шкваркин. – М, 1966. – 58с.
661866
  Шкваркин В Комедии : Чужой ребенок. Весенний смотр. Страшный суд. Прастая девушка. Принц Наполеон / В Шкваркин. – Москва : Искусство, 1966. – 373 с.
661867
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1967. – 160с.
661868
  Тирсо Комедии : [переводы с исп.] / Тирсо де Молина ; [вступ. статья В. Силюнаса (с. 5-36) ; примеч. Е. Любимовой]. – [Москва : Искусство
Т. 1 : [Стыдливый во дворце : Благочестивая Марта]. – 1969. – 344 с. : ил.
661869
  Тирсо Комедии : [переводы с исп.] / Тирсо де Молина ; [вступ. статья В. Силюнаса (с. 5-36) ; примеч. Е. Любимовой]. – [Москва : Искусство
Т. 2 : [Дон Хиль зеленые штаны : Севильский озорник, или Каменный гость : Ревнивая к себе самой]. – 1969. – 432 с.
661870
  Гольдони К. Комедии / К. Гольдони ; [сост. и вступ. статья (с. 5-32) Н. Томашевского ; примеч. И. Володиной и др. ; ил.: И. Прагер]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 800 с. : 11 л. ил. – В изд. также: Сказки для театра / К. Гоцци ; Трагедии / В. Альфьери. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 51 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
661871
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Ленинград : Детская литература, 1971. – 160с.
661872
  Гольдони К. Комедии / К. Гольдони. – Москва, 1971. – 799с.
661873
  Гянджали Н. Комедии / Н. Гянджали. – М., 1972. – 222с.
661874
  Мольер Ж.-Б. Комедии / Ж.-Б. Мольер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 662с.
661875
  Ахундов М.Ф. Комедии : проза, поэзия, лит.-крит. статьи / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А. Шарифа. – Баку : Азернешр, 1973. – 212 с. – (Библиотека Азербайджанской литературы : в 20 т.)
661876
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – К, 1975. – 159с.
661877
  Костов С.Л. Комедии / С.Л. Костов. – София : Болгарски писател, 1975. – 582с.
661878
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Воронеж, 1976. – 263с.
661879
  Конгрив У. Комедии / Уильям Конгрив ; Изд. подг.: М.А. Донской, П.В. Мелкова и др. [Пер. с англ. Н. Гинцбурга]. – Москва : Наука, 1977. – 359 с. – (Литературные памятники)
661880
  Шекспир В. Комедии / В. Шекспир. – Москва, 1979. – 366с.
661881
  Фонвизин Д.И. Комедии / Д.И. Фонвизин. – Л, 1980. – 160с.
661882
  Менандр Комедии / Менандр. – М., 1982. – 574с.
661883
  Каххар А. Комедии / А. Каххар. – Москва : Искусство, 1982. – 255 с.
661884
  Мольер Ж.Б. Комедии / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1983. – 479с.
661885
  Аристофан Комедии : пер. с древнегреч. : в 2 т. / Аристофан ; коммент. В. Ярхо. – Москва : Искусство. – (Античная драматургия. Греция)
Кн. 1. – 1983. – 440 с.
661886
  Аристофан Комедии : пер. с древнегреч. : в 2 т. / Аристофан ; коммент. В. Ярхо. – Москва : Искусство. – (Античная драматургия. Греция)
Т. 2. – 1983. – 520 с.
661887
  Менандр Комедии / Менандр; Пер. с древнегреч. В. Ярхо, Н. Подземской, Н. Калинина. – Москва : Искусство, 1984. – 293 с. – В изд. также : Мимиамбы / Герод. – (Библиотека античной литературы)


  Первую часть сборника составляют следующие произведения крупнейшего древнегреческого драматурга, одного из создателей новоаттической комедии, - Менандра: "Брюзга", "Третейский суд", "Остриженная", "Щит"
661888
  Симуков А.Д. Комедии / А.Д. Симуков. – М., 1985. – 397с.
661889
  Теренций П. Комедии / П. Теренций. – М., 1985. – 574с.
661890
  Мольер Ж.Б. Комедии / Ж.Б. Мольер. – Волгоград, 1986. – 229с.
661891
  Плавт Тит Макций Комедии / Плавт Тит Макций. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1987. – 670 с.
661892
  Плавт Тит Макций Комедии : [Пер. с латин.] / Плавт Тит Макций. – Москва : Искусство. – (Античная литература ; Рим)
Т. 2. – 1987. – 798 с.
661893
  Теренций П. Комедии / П. Теренций. – Москва : Искусство, 1988. – 478 с. – (Античная драматургия. Рим)
661894
  Гоголь Н.В. Комедии / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Искусство, 1988. – 470 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии). – ISBN 5=210-00064-8
661895
  Аристофан Комедии : Лисистрата.Лягушки.Женщины в народном собрании / Аристофан ; пер. А. Пиотровского. – Калининград : Янтарный сказ, 1997. – 383 с. – (Библиотека Ликея). – ISBN 5-7406-0027-8
661896
  Теренций П.А. Комедии / Теренций ; [пер. с лат. А. Артюшкова ; вступ. ст. и коммент. В. Ярхо ; худож.-ил. А. Магдич]. – Харьков : Фолио, 2001. – 603, [4] с., [4] л. фот. : ил. – Содерж.: Девушка с Андроса ; Самоистязатель ; Евнух ; Формион ; Свекровь ; Братья. В прил.: Жизнеописание Теренция / Гай Светоний Транквилл. Отрывки из несохранившихся комедий римской поллиаты. – (Библиотека античной литературы). – ISBN 966-03-1326-8
661897
  Староверова Т.Л. Комедии А.Н.Островского 1853-1855 годов и ее истоки (фольклор и русская комедиография XVIII века).. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Староверова Т.Л.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 26л.
661898
   Комедии берлинского просвещенства. – К., 1933. – 188с.
661899
  Свербилова Т.Г. Комедии В.В. Маяковского и современная советская драматургия / Т.Г. Свербилова. – К : Наукова думка, 1987. – 214 с.
661900
  Бокадоров Н.К. Комедии Гоголя : (Литературный этюд0 / [соч.] Н. Бокадорова. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 82 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. Киев, 1903, кн. 16, вып. 1-3


  На тит. л. № 95686 дарственная надпись: Его Превосходительству Михаилу ГригорьевичуПопруженко от автора
661901
  Салтыков-Щедрин Комедии и драматическая сатира / М.Е. Салтыков-Щедрин. – Ленинград : Искусство, 1991. – 446 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии)
661902
  Громов Е.С. Комедии и не только комедии: Кинорежиссер Э. Рязанов / Е.С. Громов. – М., 1989. – 139с.
661903
  Шекспир У. Комедии и поэмы : Пьесы / У. Шекспир. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 752с. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-004222-1
661904
  Тургенев И.С. Комедии и сцены / И.С. Тургенев. – Л.-М., 1949. – 390с.
661905
  Громов Е.С. Комедии и только комедии: о драматурге Э. Брагинском / Е.С. Громов. – М., 1985. – 127с.
661906
  Кирчив Р.Ф. Комедии Ивана Франко : Автореф... канд. филол.наук: / Кирчив Р.Ф.; М-во высш. и сред. образования УССР. Львов. гос. ин-т им. И.Франко. – Львов, 1961. – 16л.
661907
   Комедии итальянского Возрождения. – М., 1965. – 638с.
661908
  Джафаров Д. Комедии М. ф. Ахундова : Автореф... канд .филол.наук: / Джафаров Д.; МВО СССР, Аз.ГУ. – Баку, 1955. – 20л.
661909
  Маршова Н.М. Комедии Р.Б.Шеридана. : Автореф... канд. филолог.наук: / Маршова Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
661910
  Сафиев А.М. Комедии Сабита Рахмана : Автореф... канд. филол.наук: / Сафиев А. М.; АН АзССР, Ин-т лит. и яз. – Баку, 1968. – 30л.
661911
  Данилова А. Комедии Фадила Хаджича // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 168-173
661912
  Шаховской А.А. Комедии, стихотворения / А.А. Шаховской. – Л, 1961. – 828с.
661913
  Шекспир В. Комедии, хроники и трагедии / В. Шекспир. – М. : Художественная литература
Т. 2. – 1988. – 668с.
661914
  Мольер Ж.Б. Комедии. / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1953. – 598с.
661915
  Нушич Б. Комедии. / Б. Нушич. – Москва, 1956. – 619с.
661916
  Хольберг Л. Комедии. / Л. Хольберг. – Л.-М., 1957. – 403с.
661917
  Скаррон П. Комедии. / П. Скаррон. – М., 1964. – 391с.
661918
  Мольнар Ф. Комедии. / Ф. Мольнар. – М., 1967. – 576с.
661919
  Масс В.З. Комедии. / В.З. Масс, М.А. Червинский. – Москва, 1968. – 312с.
661920
  Фаркел Д. Комедии. / Д. Фаркел. – М, 1973. – 233с.
661921
  Мольер Ж.Б. Комедии. / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1978. – 365с.
661922
  Ахундов М.Ф. Комедии. Проза. Поэзия / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А. Шарифа. – Баку : Азернешр, 1987. – 292 с.
661923
  Аристофан Комедии. Фрагменты / Аристофан ; пер. А. Пиотровского ; изд. подгот. В.Н. Ярхо. – Москва : Ладомир ; Наука, 2000. – 1033 с. – ISBN 5-86218-234-9
661924
  Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии / В. Шекспир; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1988. – 781 с.
661925
  Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии / В. Шекспир. – Москва : Рипол Классик. – (Бессмертная библиотека.Зарубежные классики). – ISBN 5790502741
Т. 1. – 1998. – 784 с.
661926
  Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты / В. Шекспир. – Москва : Рипол Классик. – (Бессмертная библиотека.Зарубежные классики). – ISBN 579050275Х
Т. 2. – 1998. – 752 с.
661927
  Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна Комедия-памфлет в советской драматургии (проблема развития жанра) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 204л. – Бібліогр.:л.187-204
661928
  Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна Комедия-памфлет в советской драматургии (проблема развития жанра) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
661929
  Теренций Комедия / Теренций. – М.-Л., 1934. – 647с.
661930
  Сафиев Ф.И. Комедия "Гаджи-Кара" А. Ф.Ахундов : Автореф... канд. филол.наук: / Сафиев Ф. И.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1970. – 25л.
661931
  Фомичев С.А. Комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума" / С.А. Фомичев. – М. : Просвещение, 1983. – 208 с.
661932
  Смольников И.Ф. Комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума" / И.Ф. Смольников. – М. : Просвещение, 1986. – 111 с.
661933
  Шаскольская Т.П. Комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума" / Т.П. Шаскольская. – Л., 1961. – 60 с.
661934
  Шолом-Алейхем Комедия брака / Шолом-Алейхем. – Одесса. – 15 с.
661935
  Гончарова-Грабовская Комедия в русской драматургии конца 20 - начала 21 века : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / С.Я. Гончарова-Грабовская. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 280с. – ISBN 5-89349-813-5.
661936
  Дрие Ля Рошель Комедия войны / Дрие Ля Рошель. – М., 1936. – 191с.
661937
  Шерр И. Комедия всемирной истории : Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год : пер. с нем. / Иоганн Шерр. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Дело"Тип. Моригеровского
Вып. 1. – 1870. – [4], 479 с. – Экз. деф., раз. полностью с.3-4, 477-479
661938
  Шерр И. Комедия всемирной истории : Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год : Пер. с нем. / Иоганн Шерр. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Дело"
Вып. 2. – 1871. – [2], 478 с.
661939
  Шерр И. Комедия всемирной истории : Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год : пер. с нем. / Иоганн Шерр. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Дело" ; Тип. Моригеровского
Вып. 1. – 1872. – [4], 480 с.
661940
  Дегожская А.С. Комедия Гоголя "Ревизор" / А.С. Дегожская, Т.В. Чирковская. – Л, 1958. – 48 с.
661941
  Манн Ю.В. Комедия Гоголя "Ревизор" / Ю.В. Манн. – М. : Художественная литература, 1966. – 111с.
661942
  Рат-Вег Комедия книги / Рат-Вег. – М, 1982. – 541с.
661943
  Рат-Вег Комедия книги / Рат-Вег. – Москва, 1987. – 541 с.
661944
  Карпов Н.В. Комедия М. Е. Салтыкова-Щедрина "Смерть Пазухина" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпов Н.В.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
661945
  Докусов А.М. Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор" в школьном изучении / А.М. Докусов, В.Г. Маранцман. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1975. – 190 с.
661946
  Войтоловская Э.Л. Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор". Комментарии / Э.Л. Войтоловская. – Ленинград, 1971. – 270с.
661947
  Вишневская И.Л. Комедия на орбите / И.Л. Вишневская. – Москва, 1979. – 238 с.
661948
   Комедия о царе Максимилиане и непокортном сыне его Адольфе. – М., 1921. – 96с.
661949
  Шницлер А. Комедия слов / А. Шницлер. – Петроград, 1923. – 111 с.
661950
  Никулин Д. Комедия философии - II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – C138-149. – ISSN 0042-8744
661951
  Никулин Д. Комедия философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 155-163. – ISSN 0042-8744
661952
  Боккаччо Д. Комедия флорентийских нимф. Амето. - Фьяметта. / Д. Боккаччо. – М., 1972. – 335с.
661953
  Грін Г. Комедіанти : роман / Грехем Грін ; [з англ. пер. Павло Шарандак]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 270 с.
661954
  Реймонт В. Комедіантка. / В. Реймонт. – Львів, 1962. – 298с.
661955
   Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки. – ("Театральна бібліотека")
Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 1910. – [535] с., розд. паг. – Конвалют з 9 книжок


  1. Комедії. . Кн. 2. За гусака: комедія на три дії / по М. Гоголю ; в пер. О. Олександренка // Комедії. - У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. - 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не ...
661956
   Комедії. Кн. 2 // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 63 с. – ("Театральна бібліотека")
661957
  Шолом-Алейхем Комедії / Шолом-Алейхем. – Харків, 1929. – 262 с.
661958
  Чехов А.П. Комедії / А.П. Чехов. – Х, 1930. – 65с.
661959
  Арістофан Комедії / Арістофан. – Київ : ДЛВ, 1939. – 327 с.
661960
  Юхвід Л. Комедії / Л. Юхвід. – Харків : Харківське книжково-газетне видавництво, 1954. – 196 с.
661961
  Арістофан Комедії / Арістофан ; пер. з грец. Бориса Тена ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 279 с.
661962
  Мольєр Ж.Б. Комедії / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1958. – 776с.
661963
  Гольдони К. Комедії / К. Гольдони. – Київ, 1960. – 332с.
661964
  Минко В.П. Комедії / В.П. Минко. – Київ, 1968. – 408с.
661965
  Мольєр Ж.Б. Комедії / Ж.Б. Мольєр. – Київ, 1970. – 384с.
661966
  Арістофан Комедії / Арістофан ; пер. із старогрецької. – Київ : Дніпро, 1980. – 510 с. – (Вершина світового письменства ; т. 31)
661967
  Мольєр Комедії / Мольєр. – К. : Дніпро, 1981. – 504с.
661968
  Зарудний М.Я. Комедії / М.Я. Зарудний. – Київ, 1984. – 359 с.
661969
  Арістофан Комедії / Арістофан; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Переклад із старогрецької; Передмова О.Білецького; Прим. Й.Кобова. – Харків : Фоліо, 2002. – 511с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1520-1
661970
  Мольєр Комедії / Мольєр; Мольер; Перклад з французької; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 493с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2197-X
661971
  Гольдоні К. Комедії = Commedie / Карло Гольдоні ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; пер. з італ. І. Стешенко ; передмова Чезаре Де Мікеліса. – Харків : Фоліо, 2008. – 354 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4165-4


  У виданні представлено чотири найвідоміші п"єси "Слуга двом панам", "Господиня заїзду", "Колотнеча в Кйоджі" і "Кумедна пригода", що й дотепер не втратили своєї актуальності
661972
  Шекспір В. Комедії і трагікомедії : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова й примітки О. Алексеєнко, Н. Жлуктенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 527 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4367-2


  Пер. с англ. До збірки увійшли п"ять п"єс: "Сон літньої ночі", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Кінець діло хвалить", "Троїл і Крессіда", "Буря"
661973
  Кирчів Р.Ф. Комедії Івана Франка / Р.Ф. Кирчів; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 100 с.
661974
  Коломієць В.В. Комедії М.П. Старицького на сюжети українських авторів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 45-51. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Аналізуються комедії видатного українського письменника й театрального діяча М. Старицького - сценічні переробки на сюжети українських письменників Якова Кухаренка, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного та ін.
661975
  Шекспір В. Комедії та трагікомедії / Вільям Шекспір; Переклад з англ.; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 527с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2291-7


  Пер. с англ. До збірки увійшли п"ять п"єс: "Сон літньої ночі", "Дванадцята ніч, або Як собі хочете", "Кінець діло хвалить", "Троїл і Крессіда", "Буря"
661976
  Бедзик Д. Комедії, драми : Збірка / Д. Бедзик. – Харків : ДВУ, 1930. – 292с.
661977
  Заколодна А.Р. Комедійна інтрига у п"єсі Оскара Уайльда "Віяло леді Віндермір" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 81-83. – ISBN 978-966-921-000-5
661978
  Франс А. Комедійна історія / А. Франс. – Х, 1931. – 200с.
661979
  Шубравська О. Комедійний жанр у драматургічній творчості Сидора Воробкевича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 88-97. – ISSN 0236-1477
661980
  Ковалів Ю.І. Комедія (- веселощі, весела процесія та спів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14 : Кол - Кос. – С. 175-177. – ISBN 978-966-02-7304-7
661981
  Мегела І.П. Комедія В. Шекспіра "Сон в літню ніч" як пізнання непізнаного (спроба герметичного прочитання ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 54-63


  У статті зроблено спробу нового прочитання багатошаровості комедії В.Шекспіра "Сон в літню ніч", виходячи з принципів герметичного вчення Гермеса Трісмегіста. Розкривається взаємозв"язок різних часово-просторових площин, використання художнього ...
661982
  Минко В.П. Комедія з двома інфарктами / В.П. Минко. – Київ, 1967. – 77с.
661983
  Лапко О. Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 169-172
661984
  Литвинська С.В. Комедія О. Коломійця "Фараони": сучасний літературознавчий аналіз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 246-252
661985
  Шекспір В. Комедія помилок / В. Шекспір. – Київ, 1954. – 116с.
661986
  Франс А. Комедія про чоловіка, що оженився з немовою : жарт в 2 актах / Анатоль Франс // Будівничий Сольнес : драма в трьох діях / Г. Ібсен. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Дpук. А.В. Кисїлевського і Ски], 1910. – 40 с. – (Загальна бібліотека ; № 61/62)
661987
  Кудрявцев М.Г. Комедія як драматургічний жанр: генеза, модифікації, тенденції та явища // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 192-211


  У статті простежуються проблема комедійного жанру, його еволюція, різновиди, модифікації у вітчизняній і світовій класиці на всіх етапах культурно-історичного розвитку.
661988
  Ельчанинов А.И. Комедчиков Николай Николаевич - человек, исследователь, ученый, педагог / А.И. Ельчанинов, А.Г. Хропов, В.И. Рябчикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 52-59 : фото. – ISSN 0016-7126
661989
  Білик О.М. Комеморативні практики в процесі соціалізації освітніх мігрантів у соціокультурному просторі сучасної України / О.М. Білик, Т.М. Брагіна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 19-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему використання феноменів меморіальної культури в процесі соціалізації освітніх мігрантів, які навчаються в Україні. Запропоновано соціально-педагогічний супровід як ефективний вид соціально-педагогічної діяльності, спрямований на ...
661990
  Половинчак Ю.М. Комеморативні практики в сучасному інформаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-100. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. Дослідження присвячене виявленню особливостей використання цифрових медіа та інструментів для фіксації та представлення суспільнозначимих подій минулого, популяризації історії та комеморації. Методи, застосовані для реалізації ...
661991
  Розумний О.М. Комеморативні практики, присвячені Т.Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина XIX - початок XX століття) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 225-232
661992
  Левашов М.А. Комендант Берлина / М.А. Левашов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 263 с.
661993
  Собко В.М. Комендант Берліна : П"єса на 2 д. / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69с. – (Б-ка суч. драматургії ; № 64)
661994
  Максимов Е.В. Комендант великого затишья: документальная проза / Е.В. Максимов. – М., 1991. – 236с.
661995
  Махун С. Комендант Другої Речі Посполитої. 5 грудня виповнюється 150 років від дня народження Юзефа Пілсудського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 15


  "... Польський історик Мечислав Прушинський зазначав: "Пілсудський здобув собі таку славу, яка в Польщі, швидше за все, вже не випаде нікому протягом наступних пари століть". В історії Польщі особистість маршала Юзефа Клеменса Пілсудського (1867—1935) ...
661996
  Симонова О.И. Комендант Михеевского леса / О.И. Симонова. – Минск, 1967. – 318с.
661997
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Москва, 1955. – 32с.
661998
  Диковский С.В. Комендант Птичьего острова / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1970. – 271с.
661999
  Абрамовская К. Комендант смерти // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 15 (605). – С. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Чекист Степан Саенко стал легендой Харькова. Кровавый палач, на совести которого сотни расстрелянных, повешенных и замученных, пережил сталинские репрессии, возглавил швейную фабрику, удостоился ордена Ленина и дожил до 87 лет.
662000
  Гайдар А.П. Комендант снежной крепости / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1952. – 88с.
<< На початок(–10)661662663664665666667668669670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,