Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
656001
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів
№ 13. – 1998
656002
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 13. – 1998
656003
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 14. – 1998
656004
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 15 : Югославія - Косово -Европа. – 1999
656005
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 16 : Праві та Европа. – 2000
656006
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 17 : Гендерні студії. – 2000. – 176 с.
656007
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 33 : Нова Європа. – 2004
656008
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 34 : Україна - Польща. – 2004
656009
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 39 : Україна як суб"єкт геополітичної гри. – 2005
656010
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 40 : Україна-рік після революції. – 2005
656011
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 41 : Після Чорнобиля. – 2006
656012
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 42 : Галицький усе-світ. – 2006
656013
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 43 : Хроніки Галицького містечка. – 2006
656014
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 44 : За- карпатський усе-світ. – 2006
656015
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / редкол.: Т. Возняк, І. Магдиш, О. Пограничний [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1989-
Ч. 49 : Волинський усе-світ. – 2007. – 495, [3] c.
656016
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 53 : Культура має значення. – 2008. – 168 с.
656017
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів : [б. в.], 1989-
Ч. 91 : Львів епохи Євгена Озаркевича. – 2018. – 119, [3] с.
656018
  Тарнашинська Л. "... Її оком в усьому побачити істину": Сковородиніана Валерія Шевчука // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2019. – Вип. 6. – С. 159-167. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
656019
  Наєнко М. "...Іще не догоріли наші свічі" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 148-151. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Руїна (або життя і трагедія Івана Мазепи) - історичний роман у віршах українського письменника Леоніда Горлача.
656020
  Анісімова Н. "...Й театрик цих смішних трагедій...": художня модель театралізованого світу в поезії Івана Малковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С.37-50. – ISSN 0236-1477
656021
  Сарбей В. "...його національне серце повне до верху найблагороднішого націоналізму і патріотизму..." // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 172-173. – ISSN 0869-3587
656022
  Кримський А.Ю. "Історія хазар" (неопубліковані фрагменти) / підготовка до друку: О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай, В.В. Черноіваненко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 113-125. – ISSN 1608-0599
656023
  Кримський А.Ю. "Історія хазар" (неопубліковані фрагменти) / підгот. до друку: О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай, В.В. Черноіваненко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 150-162. – ISSN 1608-0599
656024
  Бубенок О.Б. "Історія хазар" А.Ю. Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 358-366. – ISSN 2222-4203
656025
  Антонова В.Р. "Історія Харкова у пам"ятних дошках" як інноваційний рекомендаційно-бібліографічний ресурс ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 33-37
656026
  Ващенко В.В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
656027
  Малімон Н. "Історія" - це шлях від чужини до дому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 15


  Слова київського поета Леоніда Кисельова стали лейтмотивом розмови Лариси Івшиної зі студентами Східноєвропейського університету імені Лесі Українки та інтелігенцією Луцька.
656028
  Сипливець С. "Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях..." : До вивчення твору Марії Матіос "Солодка Даруся" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-14
656029
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий Син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" І. Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 90-107. – ISSN 2225-5095
656030
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 90-106. – ISSN 2225-5095
656031
  Данканіч А. "Ісус історії" та "Христос віри" в теології Пауля Тілліха // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 222-224. – ISSN 2076-1554
656032
  Шалагінов Б. "Італійська подорож" Й.В. Гете: між Вінкельманом і Гегелем // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (726). – С. 69-86. – ISSN 0236-1477


  У статті об’єкти уваги поета-мандрівника класифікуються по-новому й розкриваються як тотожність природно-географічних, історико-археологічних і суто людських явищ. Також обстоюється думка, що мандрівкою в Італію почався шлях Гете до «веймарської ...
656033
  Бейдик О.О. "Італійський чинник " в історії Києва та Одеси / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 119-124. – Бібліогр.: 8 назв.
656034
  Халимоненко Г.І. "Іуда" Акакія Церетелі як твір на тему яничарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-8. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  Досліджується проблема національної зради й запроданства, яку активно розробляли грузинські поети, зокрема Ілля Чавчавадзе та Акакій Церетелі.
656035
  Волков Р. "Іфе - означає любов" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 193-200. – ISSN 08-68-4790-1


  Літературний дебют.
656036
  Криницький В. "Іще одне вкрадене літо..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 7


  Інформація про автора та вірші. Володимир Криниький (1977) перекладає прозу й поезію зі скандинавських і слов"янських мов. Автор наукових, науково-популярних та літературних публікацій у періодиці. Публікувався у виданнях Боснії і Герцеговини, Польщі, ...
656037
  Файзулін Я. "Їде в Україну працювати. Всього боїться" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 48-50


  Після поразки визвольних змагань публіцист Андрій Ніковський жив у Берліні. Повернувся до Києва 1924-го. Через рік його вперше викликали на допит у державне політичне управління. Ще через чотири - арештували.
656038
  Пархомчук Т. "Їжаки в тумані". Оточення президента - токсичний тягар для нової політичної історії України - 2023 // Україна молода. – Київ, 2022. – 28 грудня (№ 41)


  Рік, що минає, для України став надзвичайно складним, важким і найтрагічнішим з початку війни України за незалежність із путінською росією, з 2014 року. Водночас в історичному аспекті 2022 рік став справжнім кінцем Радянського Союзу. Уже фізично ...
656039
  Щостацька Л. "Її доля у наших руках" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 139-140
656040
   "ЇЇ життя - це частина української історіографії". До 120-річчя від дня народження Н.Д. Полонської-Василенко // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 48-54
656041
   "Її життя - це частина української історіографії". До 125-річчя від дня народження Н.Д. Полонської-Василенко // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1, 2009 р. – С. 69-76. – ISSN 0130-2043
656042
  Філоненко С. "Їсти вареник, запивати кока-колою". Українська масова література і глобалізація // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 69-71
656043
  Циховська Е. "Їсти, молотися, кохати" Елізабет Гілберт як путівник людини світу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 773-776. – ISBN 978-966-2763-27-0
656044
  Плахта Д. "Їх цікавив не футбол, а гроші" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 1, 29


  Британський журналіст зняв фільм про те, як Росія у ФІФА чемпіонат світу "купувала".
656045
  Сорока В. "Їхнім мріям не можна заважати" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793


  Фахівець з освіти та експерт Лабораторії інновацій при Гарвардському університеті Тоні Вагнер виділяє сім необхідних у ХХІ столітті навичок, потрібних студентам.
656046
  Дудка Й. "Й до останнього подиху вірить, що й тебе - зрозуміють колись..." // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 7-17. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші. Вміст: "Давня, як світ, ця історія..."; "Важка над обрієм завіса..."; "Спекотний день. Біля ріки..."; Це - ви!..; Голий король; Поцілунок іуди; "Коли крилом замає спека..."; В заплаві дня; Скіф; "Все пережите - відболить!.."; Вистояти; ...
656047
  Висоцька Н. "Й нема йому краю": шекспіріана початку III тисячоліття // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – C. 287-296


  Пропонується огляд кількох праць, присвячених постаті та творчості В. Шекспіра, що датуються початком ХХІ ст. Констатується факт невщухлого інтересу не лише до художнього доробку, а й до життєвого шляху великого стретфордця. Стверджується, що у ...
656048
  Загорулько Александр "Йоганн Вермеер. Кухарка. 1658" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
656049
  Назаренко Л. "Його голос до рідного краю долітав, наче краплі роси" (Життя і творчисть Миколи Холодного) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-46
656050
  Гавришко М. "Його довго допитував слідчий Южний. Погрожував, що зашле дочку на Соловки" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 46 (249). – С. 54-57


  Справу на Михайла Грушевського закрили після його смерті.
656051
  Назаренко Н.І. "Його душа та моя - одне..." (трактування любові у романах сестер Бронте) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 222-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
656052
  Мукан А. "Його життя - це боротьба за мову, націю і нашу державу" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 8 листопада (№ 22). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відзначили 90-річчя Дмитра Павличка. Захід відкрив директор Ін-ту філології Г. Семенюк. Від імені ректора ювіляра привітав проректор, професор П. Бех. З промовами виступили Д. Чистяк, Р. Радишевський та ін.
656053
  Малімон Н. "Його надбання не доопрацьоване українцями..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 грудня (№ 230). – С. 10


  На Волині започаткували проект "Відкрити для себе Липинського".
656054
  Жук Н.Й. "Його новели - як найкращі народні пісні" / Н.Й. Жук. – Київ, 1971. – 48с.
656055
  Скочко Н. "Його погляд золотаво-карих очей" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 3


  Знакова постать в українській літературі - Євген Гуцало. Ювілейний вечір з нагоди 80-річчя від дня народження письменника відбувся 20 січня в Українському домі.
656056
  Кравченко Я. "Йому завжди буде двадцять шість..." (до перевидання книги Дмитра Антоновича "Тимко Бойчук") // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 42-45. – ISSN 2520-6419


  "Проаналізовано творчість молодого українського художника-бойчукіста Тимка Бойчука (1896–1922) – брата творця «українського монументалізму» Михайла Бойчука (1882–1937) в руслі розвитку українського мистецтва 20-х рр. ХХ ст. Свого часу його мистецькому ...
656057
  Салига Т. "Йому не спорядили вояцької тризни..." (Юрій Дараган) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 78-89. – ISBN 978-966-06-0747-7
656058
   "Йому пророкували велику майбутність..." : до 190-річчя від дня народження Василя Штернберга / за "Календарем знаменних і пам"ятних дат" (2008. - №1) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 118
656059
   "Йому пророкували велику майбутність...". До 190-річчя від дня народження В.І. Штернберга // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 1, 2008 р. – С. 48-56. – ISSN 0130-2043
656060
  Гук В. "Йому снилася пташка з галузкою в дзьобі й зима..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 23 грудня (№ 25/36)


  Поезії.
656061
  Плачинда С. ...Їм він віддав усе життя своє // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 85-92. – ISBN 966-562-925-45
656062
  Лабенко О.В. [Історія як наука] = Approaches to studying history / [О. Лабенко, А. Малій, А. Горбаченко]. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Обкл. англ. мовою .- На тит. арк.: Approaches to studying history : a comprehensive student"s guide to the English language for the students of history faculty / O. Labenko, A. Maliy, A. Gorbachenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-531-8
656063
  Кацаітіс П. [Іфігенія в Ліксурії / Петрос Кацаітісис ; за ред. С. Евангелатоса ; ескізи Й. Патсаса. – Афіни : Естія, 1995. – 243, [ 2 ] с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0642-6
656064
   [Йосип Баранецький] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 52. – ISBN 966-628-104-X
656065
   [Йосип Косоногов] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 20. – ISBN 966-7060-92-6
656066
  Латун Л.М. Історія формування англійського іменникону / Л.М. Латун, А.В. Боковець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 77-82. – Бібліогр.: Літ.: с. 82; 11 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
656067
  Солоцька Г. Історія формування багатопартійної системи в Російській Федерації (1985-1944) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 77-81
656068
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 71-81. – ISSN 2078-0133
656069
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 59-70. – ISSN 2078-0133
656070
  Юсупов В. Історія формування доктрини криміналістики в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 44-64. – ISSN 1026-9932
656071
  Кольбух М.М. Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 263-276. – ISBN 966-02-3854-1
656072
  Клименко Л.О. Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Клименко Л.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – 270, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 245-268. – ISBN 978-966-306-190-8
656073
   Історія формування і розвитку української держави : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 485с. – Бібліогр.: 485 дж.


  Об"єктом дослідження є історіографія українського державотворення, економічні фактори соціальні чинники становлення і розвитку Української держави від стародавніх часів до XX століття включно. Мета роботи: проаналізувати стан наукової розробки ...
656074
  Осталецька О. Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 691-696. – ISSN 2224-9516


  Картографічні видання почали збиратись у Бібліотеці від часу її заснування і на період створення відділу його фонд становив близько 27 тис. примірників. Це були в основному цінні картографічні рукописи та стародруки з різних державних збірок та ...
656075
  Бало Д.С. Історія формування ігрових просторів для дітей міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
656076
  Калашник С.О. Історія формування колекції сукулентних рослин роду EUPHORBIA L. (EUPHORBIACEAE) Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 333-337. – ISBN 978-966-2303-13-1
656077
  Терлецька І.В. Історія формування компартійно-радянської державності в СРСР при сталінізмі // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 92-118. – ISBN 978-966-629-624-8
656078
  Власенко А.С. Історія формування мережі штучних заповідних парків у степу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 238. – С. 71-84. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
656079
  Мельничук О.М. Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 150-166. – ISSN 0320-9466
656080
   Історія формування поняття "Безпека особистості" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-30
656081
  Набок О.М. Історія формування припортової території міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 194-201. – ISSN 2077-3455
656082
  Шумейко О.В. Історія формування сім"ї як соціального інституту в західно європейському культурному контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 93-100
656083
  Циб О.І. Історія формування та аналіз нормативно-правових документів щодо економічного обороту землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
656084
  Мудроха В.О. Історія формування та аналіз складу фонду відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 207-221
656085
  Парнікоза І.Ю. Історія формування та будова дніпровської долини Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
656086
  Мельник Р. Історія формування та огляд фонду "Державний архів у Львові (1932–1939)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 281–286. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
656087
  Христова Г.О. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта / Г.О. Христова, І.О. Гайдамака // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 43-49. – ISSN 1563-3349
656088
  Макух-Федоркова Історія формування та принципи організації канадської системи охорони здоров"я // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 100-104. – ISSN 2311-9896
656089
  Амелічева Л.П. Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 165-176. – ISSN 2078-9165
656090
  Корягін М.В. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 121-127. – ISBN 978-617-566-533-6
656091
  Шовкопляс Т. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Шовкопляс, А. Герус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122–129. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
656092
  Пріцак Омелян Історія формування української нації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599
656093
  Шипко Л.В. Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М.Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 195-210. – ISSN 2222-4203
656094
  Джеджула К.О. Історія Франції : Підручник / К.О. Джеджула. – Київ : Радянська школа, 1954. – 655 с.
656095
  Ададуров В. Історія Франції : Королівська держава та створення нації (від початків до кінця 18 століття) / Вадим Ададуров. – Львів : УКУ, 2002. – 412с. – (Історія країн світу). – ISBN 966-7034-29-1
656096
   Історія французького гастрономічного гіда gault & millau / О. Романчук, О. Никига, Р. Коваль, А. Голод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 13-22. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 54)). – ISSN 2311-3383


  Історія Видання Го-Мійо було засноване в 1965 році двома ресторанними критиками Анрі Го (Henri Gault, 1929—2000) та Крістіаном Мійо (Christian Millau, *1928). Го-Мійо оцінював ресторани за шкалою від 1 до 20 балів, де 20 — найвища оцінка. Ресторани з ...
656097
   Історія Фундації Українського вільного університету = Ukrainian free university foundation : 30 років діяльности: 1975-2005. – Ню Йорк : Українська книжка, 2006. – 324 с., 6 л. іл. : іл.
656098
  Міщенко М. Історія Фундації Українського Геноциду у США // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 35-36
656099
  Посохова Л. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 64-74. – ISBN 966-7679-64-0
656100
   Історія Харківського університету газетним рядком 1998-2006. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 234с.
656101
   Історія Харківського університету за двісті років : систематичний бібліографічний покажчик : [ у 3-х частинах ]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 752 с.
656102
   Історія хвороби Леоніда Плюща. – Вид. 2-е доповнене, 1976. – 206с.
656103
   Історія ХДНБ ім. В.Г.Короленка. – Х.
1. – 1996. – 79с.
656104
  Водотика С.Г. Історія Херсощини 13-19 ст. : Навч. посібник / С.Г. Водотика; МОНУ; Південноукраїнськ. регіональн. ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон : Айлант, 2005. – 160с. – ISBN 966-7403-55-6
656105
  Орловський С.Т. Історія хімії / С.Т. Орловський. – Київ : Радянська школа, 1959. – 416 с.
656106
  Семрад О.О. Історія хімії : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Семрад, В.Г. Лендєл, О.П. Кохан; Мін-во освіти і науки України; УНУ. – Ужгород, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7400-24-9
656107
   Історія ХНПУ імені Г.С. Сковороди на сторінках книжкових та періодичних видань Слобожанщини : бібліогр. покажчик : до 210-річчя б-ки Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Наук. б-ка, Довідково-бібліогр. відділ ; [уклад.: Т.І. Неудачина]. – Харків : Бровін О.В., 2021. – 225, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 199-220. – ISBN 978-617-8009-66-3
656108
  Ханик Л.Р. Історія хорового товариства " Боян " / Л.Р. Ханик; МОУ. Вищий державний музичний ін-т ім. М.В.Лисенка. – Львів, 1999. – 123с. – ISBN 966-02-0592-9
656109
  Каменаци Г. Історія Хотинської війни : хроніка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 221-235. – ISSN 0320 - 8370
656110
  Головащенко С.І. Історія християнства : Курс лекцій: Навчальний посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352с. – ISBN 966-06-0108-5
656111
  Гілл Дж. Історія Християнства / Джонатан Гілл ; [пер. з англ. Катерина Новикова]. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с., іл. : іл. – Бібліогр. : с. 539-545. – ISBN 978-617-569-013-0
656112
  Глушак А.С. Історія християнства в Криму і Україні (початковий період) / А.С. Глушак, П.І. Артюх, Н.В. Наумова; СДТУ; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАНУ. – 2-ге вид. – Київ - Севастополь, 1997. – 152с. – ISBN 966-02-0143-5
656113
  Борисова О.В. Історія християнства в Україні : навч. посіб. / О.В. Борисова ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-617-193-4
656114
  Пронь С.В. Історія християнства в Японії (1549-1873 рр.):per impossibile // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-103. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  Автор, використовуючи матеріали спеціальної літератури вчених США, Великої Британії, Японії, Росії, аналізує етапи і ключові моменти історії становлення та розповсюдження християнства в Японії у XVI- XIX століттях.
656115
  Гика В. Історія Християнства на Волині в документах Державного архіву // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 26-32
656116
  Чубатий Микола Історія християнства на Руси-Україні = De historia christianitatis in antiqua Rus-Ucraina : Від початку до 1353 р. / Чубатий Микола; Укр. катол. унів. – Рим ; Ню Йорк : Український католицький університет ім.Св. Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ; Т.24-26 ; Праці Греко-катол. богослов. академії)
Том 1 : (до р. 1353). – 1965. – 816 с.
656117
   Історія християнського церковного права : навч. поcібник / М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко, Т.І. Лубська, В.І. Лубський ; за ред. д-ра філос. наук, проф. М.В. Лубської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 639, [1] с. – Бібліогр.: с. 632-637 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1180-5
656118
   Історія християнської церкви на Україні. – Київ, 1992. – 102 с. – ISBN 5-12-003314-8
656119
  Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2003. – 472с. – ISBN 966-7021-72-6
656120
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 19-20 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 208с. : іл. – ISBN 966-7352-55-2
656121
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Середньовіччя. Відродження : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтв і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 190с. : іл. – ISBN 966-7352-44-7
656122
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 17 і 18 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 184с. : іл. – ISBN 966-7352-53-6
656123
  Білінська О.Б. Історія цегли: Стародавній світ // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 12-21. – ISSN 2076-815X
656124
   Історія Центрально-Східної Європи : Посібник. – Львів, 2001. – 660 с. – ISBN 966-613-037-8
656125
  Копилов С. Історія Центрально-Східної Європи раннього нового часу в науковому доробку Валерія Степанкова // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 3-29
656126
  Віднянський С.В. Історія Центрально-Східної Європи у творчому доробку професора В. П. Газіна / С.В. Віднянський, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 27-54. – ISSN 2309-2262
656127
  Томпсон Е. Історія Центральної Европи як постколоніальна на рація // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 227-234. – ISSN 2078-659X


  "Американська поетка Емілі Дікінсон написала, що «Правда в усій красі забирає у нас здатність радіти», це «велика несподіванка», вона мусить «з’являтися поволі, бо інакше засліпить». Це поетичне застереження варто мати на увазі, залучаючи ...
656128
   Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805-1992 рр.). – Х., 1993. – 92с.
656129
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзнавчий аспект) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
656130
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзначий аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
656131
  Бухальська М.А. Історія церкви в Україні в працях академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізуються основні напрями історії православної церкви в Україні на синтезі окремих праць академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка)
656132
  Пімоненко М. Історія церкви євангельських християн баптистів на Сумщині // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 119-126. – ISBN 978-966-968-239-4
656133
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00533-2
Кн. 1 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
656134
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00576-6
Кн. 2 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
656135
  Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – 1994. – 336 с.
656136
  Огієнко І.І. Історія церковно-слов"янської мови / Іван Огієнко, проф. – Варшава : Вид. за доп. Міністерства В.Р.І.П.О. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. III)
Т. 1 : Костянтин і Мефодій, їх життя та дяльність, Ч. 1. – 1927. – 325 с.
656137
  Огієнко І.І. Історія церковно-слов"янської мови / Іван Огієнко, проф. – Варшава : Вид. за доп. Міністерства В.Р.І.П.О. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. III : Костянтин і Мефодій, їх життя та дяльність, Ч. 1)
Т. 2 : Костянтин і Мефодій, їх життя та дяльність, Ч. 2. – 1928. – 400 с.
656138
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство Волинь
Т. 1 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 1. – 1970. – 324 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
656139
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Репринтне видання. – Вінніпег : Накл. т-ва "Волинь"
Т. 2 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 2. – 1970. – 400 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
656140
  Кондрашов В. Історія цехів Лівобережної України XVII-XVIII ст. у науковій спадщині А.Г. Єршова // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 54-58. – ISBN 978-617-7674-81-7
656141
  Окіншевич Л. Історія цивілізації Східної Європи в праці Арнольда Тойнбі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 207-221. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
656142
  Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки : Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2005. – 504 с. – Шифр дубл.9(7) Рубе.Доп. карт.ст.,м.в ,ист. – ISBN 966-06-0376-2


  На основі широкого комплексу писемних, археологічних та етнографічних джерел висвітлюється специфіка історичного розвитку давньоіндійських суспільств у контексті світового соціоеволюційного поступу.
656143
   Історія цивілізацій: теоретичні аспекти курсу : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Київ : ЦВП, 1998. – 44с.
656144
  Желдак Т.А. Історія чемпіонатів Європи з футболу : [авторизов. пер. з рос.] / Тимур Желдак ; [худож.-оформлювач В.М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 395, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-617-7012-05-3
656145
  Жерноклєєв О. Історія чернецтва // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 1, 3
656146
  Мороз В.Р. Історія чернецтва у спадщині о. Анатолія Кралицького, ЧСВВ // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 20-29. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
656147
  Шелест Б.П. Історія чеської мови = Dejiny ceskeho jazyka: prirucka pro studenty-bohemisty : посібник для студентів-богемістів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; уклад. Шелест Б.П. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-40-8
Ч. 1. – 2015. – 215, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. також зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. чеською мовою. – Бібліогр.: с. 148-156
656148
  Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини (з найдавніших часів до сьогодення) : Навчальний посібник / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 456 с. – ISBN 966-96421-0-8


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
656149
  Андрієва Т. Історія членства України в Співдружності Незалежних Держав // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.35-39. – ISBN 966-667-078-Х
656150
  Забашта Р. Історія шанування та образного потрактування cв. Онуфрія Великого в Русі-Україні періоду Середньовіччя - раннього Нового часу: вступ до теми // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 14-22. – ISSN 1728-6875
656151
  Терьохіна Н. Історія Шатоквіанського руху в Америці // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 31-32. – ISBN 978-966-644-324-6
656152
  Райнгардт Ф. Історія Швейцарії : від початку до сьогодення / Фолькер Райнгардт ; [пер. з нім. Петра Таращука]. – Київ : Темпора, 2013. – 454, [1] с. : карти. – Пер. за вид.: Volker Reinhardt. Die Geschichte der Schweiz. Von den Anfangen bis heute. Verlag C.H. Beck oHG, Munchen, 2011. - Імен. покажчик: с. 447-454. – Бібліогр.: с. 439-445. – ISBN 978-617-569-177-9
656153
  Ліховий І. Історія Шевченкової могили - то почасти образ усієї історії нашого краю..." // Чернеча Гора : науково-публіцистичний вісник Шевченківського національного заповідника в Каневі. – Канів, 2020. – № 1 (30). – С. 1, 3
656154
  Татаркевич Владислав Історія шести понять : Мистецтво, прекрасне, форма, творчість, відтворництво, естетичне переживання / Татаркевич Владислав; Пер. з польської В.Корнієнка. – Київ : ЮНІВЕРС, 2001. – 368с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-45-7
656155
  Кашперська-Юришин Історія шкільництва в Сербії до Першої світової війни // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 29-31. – ISBN 978-966-644-324-6
656156
  Шульга І.К. Історія шкільного природознавства в Росії : Дис... канд. пед..наук: / Шульга І.К.;. – Київ, 1954. – 404л. – Бібліогр.:л.393-404
656157
  Боднарчук Л.С. Історія як "відношення теперішнього до минулого" у дослідженнях Б. Рассела // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 109-110
656158
  Тканко О. Історія як джерело творчих інспірацій українських дизайнерів одягу // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 131-138. – ISBN 978-966-8734-15-1
656159
  Сюндюков І. Історія як драма ідей : Вільне мислення в Росії від Чаадаєва до Горбачова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  Іван Франко та Дмитро Донцов ще на початку XX століття гостро критикували "червоний месіанізм".
656160
  Стельмах С. Історія як засіб пропаганди: британська та німецька історіографії періоду Першої світової війни / С. Стельмах, С. Котова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 135-156. – ISSN 0130-5247
656161
  Христан Н. Історія як зображення: екранізація короля Данила Романовича // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 48-56. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
656162
  Литвин В. Історія як інструмент політики (на прикладі однієї законодавчої ініціативи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 39). – С. 8-9


  Правонаступництво України щодо УНР.
656163
  Литвин В. Історія як інструмент політики (на прикладі однієї законодавчої ініціативи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 41). – С. 4-5
656164
  Бойніцька О.С. Історія як наратив: концепт Гейдена Вайта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 59-64


  Розглядається сформульований американським істориком Г. Вайтом концепт "метаісторії", що постулює історіографію як поетичний конструкт, заснований на ідеологічних припущеннях. Декларуючи, що вс історія є наративом. Вайт обстоює думку, що саме вибір ...
656165
  Мельник А.І. Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть) : монографія / А.І. Мельник. – Чернігів ; Київ : ЧДІЕіУ ; Інститут вищої освіти НАН України, 2008. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 344-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-01-1
656166
  Шевчук З. Історія як проблема в сучасній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 491-495
656167
  Мелещук А.А. Історія як процес органічного розвитку людства в історіософії Володимира Соловйова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
656168
  Шпак Володимир Тимофійович Історія як система взаємодії потоків людської діяльності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – Бібліогр.: с. 55, 57-65. – ISSN 0235-7941
656169
  Білас Історія як спокусник / Білас, Л.-Р.Р; вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 189-208. – ISSN 0130-5247
656170
  Сосновська Д. Історія як сумнів // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 18-21


  Монографія французького історика Даніеля Бовуа "Український трикутник. Шляхта, царат і простолюд на Волині, Поділлі та Київщині 1793 - 1914".
656171
  Ясь О. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М.І. Костомарова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 0130-5247
656172
  Винниченко В.К. Історія Якимового будинку та інші твори : повісті, романи, новели, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко ; [упоряд., передм., прим. В.Є. Панченка]. – Львів : Світ, 2016. – 597, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. зааснована в 2002 р. – (До джерел - Ad fontes). – ISBN 978-966-914-027-2
656173
  Меленець Л. Історія ялинкової іграшки // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35.
656174
  Окабе Й. Історія японсько-українських відносин 1915–1937 рр. / Окабе Йошіхіко ; пер. з яп. Н. Гораль. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 191, [1] с. : іл., табл. – Перлік імен.: с. 185-187. - Географ. назви: с. 188-189. – Бібліогр.: с. 167-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-571-4
656175
  Шевцова Г. Історія японської архітектури і мистецтва : навч. посібник для студентів ВНЗ / Галина Шевцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Грані-Т, 2011. – 231, [1] с. : іл., фотоіл. – Словники: с. 194-204. - Алф. покажч. пам"яток: с 205-211. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-966-465-356-2
656176
  Степаненко М.І. Історія, граматика, поетика українського слова / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-7653-96-5
656177
  Сіренко І.В. Історія, ідея та значення українського тризуба // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 129-132. – (Серія "Історичні науки")
656178
  Бойніцька О.С. Історія, історії та "останні розпорядження" Грема Свіфта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 35-38
656179
   Історія, історіософія, джерелознавство. – К., 1996. – 360с.
656180
  Румянцева В.В. Історія, карбована в гербах: про походження гербів українських міст / В.В. Румянцева. – К., 1987. – 47с.
656181
  Шашкова Л. Історія, культура, наука: доповнюваність перспектив // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 314-333. – ISBN 978-966-423-392-4
656182
  Кволлс К. Історія, міське плпнування та творення повоєнного Севастополя // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 111-124. – ISBN 978-617-578-085-5
656183
  Гривінський Р. Історія, написана від руки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 18


  Світлана Черняк, журналіст, драматург і громадський діяч зберегла малюнки, створені очевидцями Голодомору.
656184
  Грабовський В. Історія, написана сьогодні // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 177-179. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
656185
  Міщанини В.В. Історія, організація і проведення педагогічної практики на історичному факультеті УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 73-79. – (Історія ; Вип. 25)
656186
  Коцюбинська М.Х. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-966-518-499-7
656187
  Сюндюков І. Історія, пам"ять і політика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 21


  Взаємозв"язок цих сфер нашого життя аналізує нова книга доктора історичних наук Георгіяч Касьянова.
656188
  Курило М. Історія, події, люди і геологія (відгук на книгу І. Латиша "От Урала до Карпат") / М. Курило, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817
656189
  Кириченко О.А. Історія, предмет і система криміналістики : лекція № 1 / МВС України / О.А. Кириченко , В.Д. Басай ; Київ. ін-т Внутрішніх Справ. – Київ : [б. и.], 2002. – 63 с.
656190
  Дмітрієв А. Історія, соціологія та пошуки "національної науки" // Критика. – Київ, 2013. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21-26. – ISSN 1563-6461
656191
  Франчук Т. Історія, спрямована у майбутнє: дослідницько-проєктувальний потенціал // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 87-94


  Порушуються проблеми трактування історії у контексті реалізації дослідницько-проєктувального потенціалу, використання її резервів задля модернізації освітнього процесу, забезпечення інтеграції навчальної та дослідницької складової в структурі ...
656192
  Поярков О.В. Історія, сучасний етап та перспективи розвитку інситиуту зупинення досудового слідства, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.80-87. – Бібліогр.: 11 назв.
656193
  Лоссовський І. Історія, сучасний стан і перспективи корейського врегулювання // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-49. – (Історичні науки)
656194
  Хайсам М. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку арабських національних бібліотек. : Автореф... канд.іст.наук: 05.25.03 / Хайсам М.; Киів держ.ін-т культури. – К, 1995. – 26л.
656195
  Бурахович Т. Історія, сучасний стан та напрями розвитку геоелектромагнітних досліджень в Україні / Т. Бурахович, А. Кушнір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 58-66. – (Геологія ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку геоелектромагнітних методів. Обговорено проблеми та способи їх розв"язання, нові ідеї та завдання. Проаналізовано сучасні експериментальні методики спостережень, універсальні програ- мні комплекси їх ...
656196
  Сербін О.О. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 - книгознав., бібліотекознав., бібліографознав. / Сербін Олег Олегович ; НАНУ, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
656197
  Александров Д. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку теорії установки у вітчизняній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено історичний аналіз процесу становлення та розвитку теоретичних засад психології установки в Україні. Згадуються професори КДУ - Л.Ф. Бурлачук, О.І. Ткаченко та ін.
656198
   Історія, теорія і практика партійної і радянської преси. Бібліографічний покажчик.. – Львів, 1964. – 178с.
656199
   Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : Навчальний посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408с. – ISBN 966-617-197-X
656200
  Небрат В.В. Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 144-151. – ISSN 1605-7988


  Круглий стіл , що відбувся 1 грудня 2016 р. У засіданні взяли участь фахівці з економічної історії, теорії і практики підприємництва, представники економічних кафедр національних університетів. КНУ ім. Т. Шевченка: Гайдай Т.В. - д.е.н., доцент каф. ...
656201
   Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : науково-навчально-методичний посібник / Харченко С.Я. [ та ін. ] ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка ; [ за заг. ред. С.Я. Харченка ]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-617-185-9
656202
   Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колект. монографія / [С.А. Панченко, Т.В. Хітрова, Ю.Г. Полєжаєв та ін.]. - М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-383-796-3
656203
  Онопрієнко В.І. Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / Валентин Онопрієнко, Михайло Онопрієнко ; [під ред. В.М. Гамалії] ; М-во науки і освіти, молоді і спорту України, Нац. авіац. ун-т, НАН України, Центр гуманітар. освіти, Фіз.-техн. навч.-наук. центр. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 441-442. – ISBN 978-617-571-105-7
656204
   Історія, що об"єднує = Connecting history : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / [В.І. Андрейко та ін.] ; за заг. ред. д-ра соціол. наук, Надзвичайного і Повноваж. Посла Сергія Устича ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. студій та суспільних комунікацій. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – 455, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 436. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7333-48-6


  У пр. №1717254 напис: Шановному професору М. Томенко від колективу кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ "УжНУ". З найкращими побажаннями, декан факультету історії та міжнародних відносин / Підпис / Вовканич І.І. 12 квітня 2018 ...
656205
  Фаріон І. Історія, що творить: 950 років від дня відходу святого Антонія Печерського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 11-17 травня (№ 19). – С. 12


  7 травня минає 950 років від дня відходу у вічність Антонія (Антипа) Печерського (близько 983 – 7 травня 1073). Подія тисячолітньої давнини, що має концепційний перегук сьогодні в царині духовного звільнення українців, вкотре підтверджуючи, що минуле ...
656206
  Радіонова І. Історія, яка пояснює майбутнє: дослідження творчості Всеволода Голубничого // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 155-156. – ISSN 1605-7988


  Всеволод Сергійович Голубничий (псевдоніми - Фелікс, В. Голуб; 1928-1977) - економіст, історик, публіцист, політичний та громадський діяч української діаспори. Доктор економіки (1971), член УВАН, професор Нью-Йоркського Хантер-коледжу (1962-1977).
656207
   Історія.. – Пряшів, 1965. – 74с.
656208
   Історія. Матеріали до програми на 1937-38 навч.рік. – К., 1937. – 48с.
656209
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Юнівест-Принт
Вип. 2, січень - лютий. – 2020. – 81, [1] c.
656210
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 3, березень - квітень. – 2020. – 81, [1] c.
656211
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 4, травень - червень. – 2020. – 81, [1] c.
656212
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 5, липень - серпень. – 2020. – 73, [1] c.
656213
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 6, вересень - жовтень. – 2020. – 73, [1] c.
656214
   Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ : Бурда-Україна
Вип. 7, листопад - грудень. – 2020. – 74 с.
656215
  Нікольський Н.М. Історія. Рим. / Н.М. Нікольський. – Х-Дніпропетровськ, 1934. – 48с.
656216
   Історія. Тематичне оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – 33-42


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань. Україна під час Другої світової війни (1939-1945)
656217
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2008
656218
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2008
656219
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2008
656220
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2009
656221
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2009
656222
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2009
656223
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 4. – 2009
656224
  Брайчевський Михайло Історія. Як Володимир став святим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 16-19 : фото
656225
  Литвин В. Історія: "Єдина наука" чи інструмент політики, крайнім виявом якої є війна? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 9 липня (№ 141)
656226
   Історія: завдання та тести : завдання та тести; посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Історія". – Київ : Генеза
Ч. 1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 95 с.
656227
  Афанасьєв М.М. Історія: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 4. – С. 16-20
656228
  Никольский Н.М. ІсторіяДокласове суспільство. Стародавній схід. / Н.М. Никольский. – Х-Дніпропетровськ, 1933. – 182с.
656229
  Галайчук В. Історя про те, як держава Україна ситуацію виправляла. Проте не виправила, а лише погіршала / В. Галайчук, С. Кальченко, Т. Канак // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
656230
  Дудоров О.О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону / О.О. Дудоров, Г.М. Зеленов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 69-81. – ISSN 1026-9932
656231
  Дудоров О.О. Істотна шкода як криміноутворювальна ознака незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: проблеми тлумаченняі вдосконалення кримінального закону / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 31-49. – ISSN 2524-0323
656232
  Дудоров О.О. Істотна шкода як наслідок незаконної порубки лісу: ретроспектива, сьогоднішній стан / О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, Є.О. Письменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 87-111. – ISSN 2524-0323
656233
  Тростюк З. Істотна шкода як ознака складу службової недбалості / З. Тростюк, А. Соколов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 75-82.
656234
  Баглай І.П. Істотна шкода, заподіяна незаконним полюванням та зайняттям рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: порівняльний аналіз // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 186-194. – ISSN 2227-796X


  The measures of protection should be made more active and effective, scientifically proven. There should be put emphasize on sustainable usage and restoration of wildlife because of the interests of present and future generations in Ukraine. In ...
656235
  Яхович К. Істотне дослідження // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 29-31


  Про книжку С. Погорілого "Неопубліковані романи Володимира Винниченка".
656236
  Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 3-7


  У статті досліджується правова природа спадкування орендованої земельної ділянки. Виявлено низку недоліків тлумачення поняття "систематичне невиконання обов"язків" щодо істотного порушення договору другою стороною, що призводить до розірвання договору ...
656237
  Присяжним А.В. Істотне порушення умов договору як підстава зміни та розірвання цивільно-правового договору // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 389-391. – ISBN 966-660-151-6
656238
  Гріник Ю.М. Істотний спектр електродного матричного диференціального оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-10. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджується істотний спектр одного класу нееліптичних матричних диференціальних операторів.
656239
  Васильєва І.А. Істотні ознаки праці державних службовців як предмету правового регулювання трудового права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 37-45. – ISSN 2523-4889
656240
  Бажанов В. Істотні умови авторських договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанню істотних умов договорів в авторському праві України. Публикация посвящена вопросу существенных условий договоров в авторском праве Украины. The article scrutinizes the problem of essential conditions of contracts in ...
656241
  Назаренко В"ячеслав Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 101-104.
656242
  Александров А.І. Істотні умови видавничого договору // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-966-927-257-7
656243
  Антонюк М.В. Істотні умови договорів іпотеки земельних ділянок / М.В. Антонюк, О.Є. Сидорчук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 157-163. – ISSN 2519-2299
656244
  Семків В.В. Істотні умови договорів оренди природних ресурсів // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 73-78. – ISSN 2413-7189
656245
  Падучак Богдан Істотні умови договорів у сфері трансферу технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 70-77
656246
  Д"яченко Т.Г. Істотні умови договору банківського вкладу за цивільним законодавством України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 282-287. – ISSN 2524-017X
656247
  Юрченко Е.І. Істотні умови договору емфітевзису: проблеми законодавчого регулювання // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 130-132. – ISSN 2413-7189
656248
  Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-24
656249
  Селіванов М. Істотні умови договору комерційної концесії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 1608-6422
656250
  Апопій Інна Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 77-79
656251
  Апопій І. Істотні умови договору купівлі - продажу на оптовому ринку споживчих товарів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41
656252
  Отраднова О.О. Істотні умови договору найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 199-200. – ISBN 978-966-667-341-4
656253
  Грущинська Н. Істотні умови договору оренди житла // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 135-141
656254
  Івашова І.П. Істотні умови договору оренди житла з правом викупу // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 233-234. – ISBN 978-966-301-169-1
656255
  Степська О.В. Істотні умови договору оренди земель сільськогосподарського призначення // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-20-9
656256
  Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
656257
  Лукасевич-Крутник Істотні умови договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-86.
656258
  Гейнц Р.М. Істотні умови договору про надання комунальних послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 76-80. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
656259
  Насєнкова О. Істотні умови договору про надання медичних послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 329-331
656260
  Волощенко Т.М. Істотні умови договору про надання телекомунікаційних послуг // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 73-77. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
656261
  Майданик Р.А. Істотні умови договору ренти договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 171-175. – ISBN 978-966-667-341-4
656262
  Горєв В.О. Істотні умови договору як обмеження договірної свободи учасників цивільних правовідносин // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 165-170. – ISBN 966-435-028-1
656263
  Кодинець А.О. Істотні умови договору, його зміст та виконання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 460-472. – ISBN 978-966-667-341-4
656264
  Безклубий І.А. Істотні умови кредитного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 912-915. – ISBN 978-966-667-341-4
656265
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Дис. .. кандидата юридичних наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.178-202
656266
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
656267
  Мороз О.В. Істотні умови цивільно-правового договору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 45-50. – ISSN 2311-4894
656268
  Москаленко К.В. Істотні, звичайні та випадкові умови продюсерського договору: загальна характерстика // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 101-103. – ISBN 978-966-2635-96-6
656269
  Константінов О.Ю. Істотній спектр одного класу матричних диференціальних операторів змішаного порядку / О.Ю. Константінов, О.В. Кутовий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлені умови істотної само спряженості 2х2 операторних матриць та вивчається їх істотній спектр.
656270
  Любовець Н.І. Істпартівський дискурс в українському мемуарному наративі 20–30-х років ХХ ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 210-230. – ISSN 2520-2855
656271
  Лозовик Г. Істрія класової боротьби з найстаріших часів / Г. Лозовик. – Київ : Держвидав України, 1927. – 434 с.
656272
  Мерінг Ф. Істроія Німеччини від кінця середніх віків / Ф. Мерінг. – Харків ; Київ, 1931. – 200 с.
656273
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1951. – 72с.
656274
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1954. – 167с.
656275
  Семчинський С.В. Істру Богдан (- справж. Бодарев Іван Спиридонович, молдавський письменник, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 583. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656276
  Хохлов В.А. Іструментарій проектування комп`ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Хохлов В.А.; Херсонськ. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
656277
  Шуре Е. Ісус (Місія Христа) / Е. Шуре ; [пер. з фр. Л. Герасимчука]. – Київ : Криниця, 2002. – 74, [2] с. – Вих. дан. ориг.: Edouard Schure. Les Crands Jnities. Esquisse de l"histoire secrete des religions. Paris, 1917. - На обкл. зазнач. також: Вперше укр. мовою в пер. з французької. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Естетика. Філософія. Релігія). – ISBN 966-7575-38-1
656278
  Б"янкі Е. Ісус і жінки / Енцо Б"янкі ; [пер. з італ. Г. Теслюк]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 141-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-768-8
656279
  Каспер Вальтер Ісус Христос = Jesus der Christus : пер. з нім. / Каспер Вальтер. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 427с. – ISBN 966-7888-34-7
656280
  Каспер В. Ісус Христос = Jesus der Christus : [дослідження] / Вальтер Каспер ; [пер. з нім. Н. Вельбовець]. – 11-те вид. – Київ : Дух і Літера, 2008. – XXXVII, 380 с. – (Bibliotheca Clementiana). – ISBN 978-966-378-062-7
656281
  Лихограй Р. Ісус христос крізь призму героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 104-109


  У статті здійснено спробу розглянути Біблійний образ Ісуса Христа з позиції світового героїчного епосу на рівні мотивів, образів та сюжетів. The article attempts to trace the conception of Jesus Christ from position of world heroic epic songs in it`s ...
656282
  Моріак Ф. Ісусове життя = Vie de Jesus / Франсуа Моріак. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-378-099-3
656283
   Ісці на святло лабірынтамі дауніх падзей : зборнік памяці Віталя Скалабана / [уклад.: А. Сідарэвіч, А. Фядута, М. Шумейка ; рэдкал.: Г. Запартыка та ін.]. – Мінск : Лімарыус, 2013. – 497, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-985-6968-32-0
656284
  Бабаніна В.В. Ісюрія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 26-30.
656285
  Шкоба Я. Іськів Богдан Григорович : (до 80-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 88-89. – ISSN 0044-4650
656286
  Ус Р.Л. Іт-аудит - інструмент стратегічного управління організації / Р.Л. Ус, Г.С. Нерсесян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 124-128
656287
  Задорожнюк Н.О. ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
656288
   ІТ-вебінари // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка разом зі спеціалістами ІТ-компаній провели низку безкоштовних вебінарів для школярів 9-11 класів.
656289
   ІТ-забезпечення діяльності інноваційного університету: досвід українського вишу : монографія / [А.В. Васильєв, В.О. Любчак, Ю.О. Зубань та ін.] ; за заг. ред. проф. А.В. Васильєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 172, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-966-657-649-4
656290
  Шкарлет С.М. ІТ-інфраструктура як базова складова інноваційної моделі сучасного університету // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-171. – ISBN 978-966-622-885-0
656291
  Довгий С.О. ІТ-інфраструктура як базова складова цифрової трансформації / С.О. Довгий, О.В. Копійка ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : ІТГІП НАНУ, 2023. – 457, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-421. – ISBN 978-617-7854-86-8
656292
   ІТ-лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На факультеті електроніки та комп"ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка створили сучасну ІТ-лабораторію, де студенти зможуть працювати над інноваційними проектами та проходити додаткове навчання.
656293
  Арістова Н. ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів: зміст і сутність поняття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 11-16. – ISSN 2308-4634


  "Автор розглядає авторські підходи до визначення змісту і сутності понять “середовище”, “освітнє середовище”, “ІТ-освітнє середовище” і надає власне визначення поняття “ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів”. Обгрунтовано ...
656294
  Злобін Г. ІТ-освіта в Україні: куди йдемо? / Г. Злобін, А. Шевчик, В. Шевчик // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 7. – С. 138-142. – ISSN 2224-087Х


  Розглянуто розвиток, застосування і наслідки впровадження нових технологій в ІТ-бізнесі. Наголошено, що, незважаючи на наявність великої кількості вищих навчальних закладів в Україні, які ведуть підготовку спеціалістів для ІТ-бізнесу, простежується ...
656295
  Матвієнко О. ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто проблему ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. Наголошено на доцільності підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури у зв"язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний ...
656296
  Дудар З.В. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, А І. Ревенчук, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 39-43. – ISBN 966-8847-12-1
656297
  Волощук О.Б. ІТ-освіта: технічний погляд на гуманітарні проблеми / О.Б. Волощук, І.В. Магдаліна // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 70-72. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
656298
  Сімсон О. ІТ-право з позицій теорії та практики, підходи до вивчення і викладання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 51-62. – ISSN 1026-9932
656299
   ІТ-право це просто / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. цивіл. права. – 2-ге вид., випр. та допов. – Одеса : Юридична література, 2018. – 117, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 101-108. – Бібліогр.: с. 109 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-357-0
656300
  Дмитриченко М. ІТ-проектування у професійній освіті та педагогічній науці // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Член-кореспондент НАПН України, ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
656301
  Кудінова А.В. ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток / А.В. Кудінова, О.М. Могилянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 341-347. – ISSN 2222-4459
656302
  Мельник Т. ІТ-сектор України на світовому ринку: 2022 / Т. Мельник, Є. Завгородня // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (125). – С. 17-36. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
656303
   ІТ-сфера в Україні : законодавство, судова практика, коментар / за заг. ред. Т.В. Бачинського, Р.І. Радейко ; [авт. комент.: Т.В. Бачинський, М.Ю. Горкуша, Н.В. Василечко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 357, [1] с. : іл. – На обкл. також: Правозастосування. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Законодавство України ) ( Правозастосування). – ISBN 978-966-667-719-1
656304
  Гарнык Л.П. ІТ-технологии и парадигма современного образования: концептуальные и методологические аспекты внедрения инноваций при создании комплексных мультидисциплинарных учебных курсов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 1. – С. 81-89. – ISBN 978-966-623-869-9
656305
   ІТ-фест // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Бекетова вперше провели ІТ-фест та Ярмарок можливостей.
656306
   ІТ-фест та Ярмарок студентських можливостей відбулися у Харкові // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)


  В Харківському національному університеті міського господарства ім. О. Бекетова вперше провели IT-фест та Ярмарок студентських можливостей. Мета проєкту презентувати можливості ІТ-освіти для молоді, додатково формувати м"які навички" для підвищення ...
656307
   ІТ-хакатон: будьте здорові! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 5


  На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: weHealth – аналіз стану здоров’я через моніторинг серцево-судинної системи, weData (eGov) – аналіз відкритих державних джерел даних методами ...
656308
  Юзич М. ІТ - ішники запропонували свої реформи в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  П"ять кращих ідей: відкритий бюджет, електронний паспорт, віртуальна біографія політиків, департамент нагляду за владою та пошукова система корупціонерів.
656309
  Борняков О. ІТ - стане драйвером повоєнної відбудови України / розмову вів Павло Чернишук // Юридична газета. – Київ, 2023. – 21 березня (№ 1/2). – С. 2-4
656310
  Макаренко Т.І. ІТ менеджмент: від теорії до висококваліфікованого спеціаліста // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 75-79. – ISSN 2415-8089
656311
   ІТ, вища освіта і спорт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Україна й ОАЕ розпочнуть підготовку нового меморандуму про співпрацю у сфері освіти. Про це домовилися міністр освіти і науки України Лілія Гриневич і міністр освіти ОАЕ Хусейн Ібрагім Аль Хаммаді під час зустрічі у місті Дубай.
656312
  Тимошик М. Італієць Беретті проти "русского міра" в Києві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 12


  Роздуми над книгою професора Дмитра Степовика "Володимирський собор".
656313
  Сальваторе Дель Ґаудіо Італізми в українськомовних ЗМІ Італії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 66-73


  У статті розглядається мова українськомовних ЗМІ в Італії. Особливу увагу приділено впливу італійської мови на українськомовні газети, які були створені внаслідок масової імміграції українських заробітчан в Італію. In the article deals with the ...
656314
  Дель Гаудіо Італізми у творах М. Коцюбинського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 167-179


  У статті після оглядового параграфу, присвяченого біографії М. Коцюбинського та мотивам його перебування в Італії, проаналізовано вживання італізмів у таких відомих оповіданнях (нарисах), як "Сон", "Хвала Життю" та "На Острові", пов"язаних з ...
656315
  Кузьміч В. Італійка з Мадженто : повість / В. Кузьміч; Володимир Кузміч. – [Харків] : Юнацький сектор вид. "Пролетарий", 1927. – 98 с. – (Бібліотека журналу "Молодняк")
656316
   Італійка стала лауреатом Міжнародної премії ім. Івана Франка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія) стала лауреаткою Міжнародної премії імені Івана Франка 2019 року. Лауреата визначили під час засідання журі премії 28-29 червня в Інституті Славістики Віденського університету ...
656317
  Онацький Євген Італійськo-український словник = Vocabolario italiano-ucraino / Онацький Євген; Укр. катол. ун-т ім. св.Климента Папи. – Рим, 1977. – 632с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім.св.Климента Папи ; Том 13-15)
656318
  Смирнов І.Г. Італійська "паста" та логістика: досвід компанії "Barilla" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 54-63
656319
  Мицик Ю.А. Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632-1634 рр.) / Ю.А. Мицик, Н.Я. Пухальська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 213-218. – ISSN 0130-5247
656320
  Роблес Е. Італійська весна: романи. / Е. Роблес. – К., 1985. – 304с.
656321
  Бацак К. Італійська еміграція в Україні наприкінці 18 - у першій третині 19 століття = Lemigrazione italiana in Ucraina : Витоки. Формування. Діяльність / К. Бацак; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Знання України, 2004. – 300 с. – ISBN 966-316-040-3
656322
   Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова = Italian Renaissance books ib the Funds of the Scientific library of Odessa National University. – Одеса : Астропринт, 2001. – 88с. – ISBN 966-549-622-0
656323
  Дель Гаудіо Італійська лексична спадщина в українській мові // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 58-72. – ISBN 978-966-02-7585-0
656324
   Італійська лінгвістика і перекладознавство в Україні : (алф.-предм. бібліогр. довідник) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр італознавства, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова ; [упоряд. Ю.О. Чернишова, С.Б. Фокін]. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2014. – 80 с. – Покажч.: с. 60-79
656325
  Батраченко Б.А. Італійська мафія у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 30 (454), жовтень 2016 р. – С. 15-16
656326
  Тищенко К.М. Італійська мова (- мова, що належить до італо-романської підгрупи романської групи індоєвропейської родини мов) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 586. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656327
  Хайнце Дж. Італійська мова 20 хвилин щодня : [експрес-курс] / Джоанна Хайнце ; [пер. і адаптація: В.М. Вишневська]. – Київ : Методика Паблішинг, 2017. – 240 с. : іл., табл. – (Langenscheidt). – ISBN 978-617-7462-07-0
656328
  Лахтіонова К.М. Італійська мова для дітей = L"italiano per bambini / К. М. Лахтіонова. – Київ, 1998. – 49с.
656329
  Опольська-Вашкевич Італійська мова за 4 тижні : інтенс. курс італ. мови з електрон. аудіододатком / Анна Опольська-Вашкевич. – Тернопіль : Богдан, 2021. – 349, [1] с. : іл., табл. – Слов. італ.-укр.: с. 318-348. – ISBN 978-966-10-6145-2
656330
  Золенкова О.Е. Італійська мова. Фонетика. Граматика. = La lingua italiana : Довідник-самовчитель / О.Е. Золенкова, Д. Рудзанте, К.Г. Золенкова. – Тернопіль : Богдан Будный, 2000. – 160 с. – ISBN 966-7437-70-1
656331
  Денисов С.Ф. Італійська модель запобігання злочинності молоді / С.Ф. Денисов, Т.С. Жукова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 492-500. – ISSN 1563-3349
656332
  Барабась Д.О. Італійська модель оцінювання якості вищої освіти / Д.О. Барабась, С.О. Стрельник // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 139-149. – ISBN 978-966-926-349-0
656333
  Сабадаш Ю.С. Італійська модель постмодернізму (на прикладі творчості Джорджіо Фалетті) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 87-94. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
656334
  Бацак К.Ю. Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєн // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 19-35. – ISSN 2226-2180


  Мета роботи передбачає дослідження історії однієї з найбільш успішних італійських антреприз в Одеському міському театрі першої половини ХІХ ст. у контексті позасценічної діяльності тодішнього імпресаріо Й. Жульєна. Методологія цієї праці полягає у ...
656335
  Бацак К. Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років: pro et contra // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 43-76


  "...Досліджено діяльність італійської оперної антрепризи у Києві, зокрема, її організацію, репертуар, особливості виступів провідних співаків труп в умовах боротьби європейських та російських тенденцій у музично-театральному житті міста. Доведено, що ...
656336
  Бацак К.Ю. Італійська оперна сцена Одеси (1831-1838 рр.) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 226-240. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено діяльність італійського оперного театру Одеси в період антрепризи сімейства Ризничів і їх компаньйонів: формування репертуару, специфіка музично-драматичного діяльності трупи, вокальні та артистичні особливості творчості головних виконавців."
656337
  Петрів П. Італійська політика і гроші Кремля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 5
656338
  Майборода Наталя Італійська пристрасть / Майборода Наталя, Будай Ніна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 138-141 : фото
656339
  Чернишова Ю.О. Італійська рецепція творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317-337. – ISBN 978-966-439-715-2
656340
  Білоусова Н. Італійська Софія отримала продовження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  За кілька років у Римі поруч із християнською святинею збудують великий духовно-культурний центр для українців за кордоном.
656341
  Вдовиченко В. Італійська Шевченкіана // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
656342
  Стафійчук В.І. Італійська школа геополітики / В.І. Стафійчук, Л.В. Черненко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 175-183. – Бібліогр.: 7 назв
656343
  Дідківська Л.В. Італійське "економічне диво": успішний досвід управління повоєнним відновленням // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 55. – С. 102-116. – ISSN 0320-4421
656344
  Глушко О.К. Італійське каприччо : новели / Олександр Глушко. – Київ : Вітчизна, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-8623-10-3
656345
  Хошобіна Олеся Італійське міжсезоння: формуємо індивідуальний тур // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 50-55 : фото. – ISSN 1998-8044
656346
  Стріха М. Італійський "прорив" Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329


  Шевченківський 2014-й ювілейний рік суттєво підвищив інтерес до України у світі. Тому подією величезної ваги стала поява в престижному італійському видавництві "Le Monnier" книги відомого славіста, іноземного члена НАН України, професора Міланського ...
656347
  Пехів В.Б. Італійський вектор зовнішньої політики ОУН // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 136-140. – ISSN 0321-0499
656348
  Вдовиченко В. Італійський виклик для України та ЄС.: чим загрожують перші вибори 2018 року? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1992-9277
656349
  Дель Гаудіо Італійський вплив на україномовні інтернет-газети в Італії // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 137-147. – ISBN 966-02-2984-4
656350
  Монаєнко А.О. Італійський досвід функціонування адміністративної юстиції // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 31-59. – ISSN 1993-0909
656351
  Зеленська Любов Італійський калейдоскоп : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-43 : Фото
656352
  Дель Гаудіо Італійський лексичний компонент в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 111-125. – ISSN 1682-3540
656353
  Мезенцев В.І. Італійський ренесансний елемент в декорі церков Наддніпрянщини XVII-XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 136-150. – ISSN 2218-4805


  В статті уперше розглядається походження прийому оздоблення споруд Центральної України XVII–XVIII ст. керамічними полив’яними розетками з архітектурного декору італійського Відродження. Показані аналогії таких деталей в оформленні ренесансних будівель ...
656354
  Патійчук В. Італійський сепаратизм як один із проявів політики регіоналізму та його безпекові виклики для Європи / В. Патійчук, Н. Манзій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 78-86. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
656355
  Гончар М. Італійський страйк для західних санкцій. Українська дипломатія бурхливо відреагувала на заяви Генсека ООН у Петербурзі / М. Гончар, М. Каццулані // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 5


  Але в гостях у Путіна був не тільки цей малоавторитетний персонаж міжнародної політики Маттео Ренці, а й голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та італійський прем"єр Маттео Ренці. США вустами представника Держдепу Марка Тонера, акцентували увагу Європи на ...
656356
  Чіколіні Л.С. Італійський утопіст кінця XVI - початку XVII ст. Фабіо Альбергаті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 111-126. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
656357
  Дель Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів / Дель, Ґаудіо // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 133-140. – ISSN 2219-4290
656358
  Бажан М.П. Італійські зустрічі : поезії / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1961. – 54 с.
656359
  Іванова Г.Б. Італійські кліше у текстах парламентських виступів та їх українські відповідники // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 175-182. – ISBN 966-581-481-8
656360
  Романенкова Ю.В. Італійські маньєристи при європейських дворах у XVI - на початку XVII століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 194-201. – ISSN 2226-2180
656361
   Італійські мистецьки вечори / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інформація Прес-центра про участь студентів та викладачів КНУТШ у Десятому всесвітньому тижні італійської мови. Мистецьки вечори пройшли в арт-галереї українського скульптора Євгена Дерев"янко "Гольфстрім."
656362
   Італійські народні казки. – К., 1986. – 151с.
656363
  Бацак К. Італійські оперні виконавці на театральних та концертних сценах Львова (остання третина XIX - початок XX століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 145-157. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
656364
  Малерба Л. Італійські оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 111-120. – ISSN 0320 - 8370
656365
   Італійські прислів"я та приказки / Литвинець М. – Київ : Дніпро, 1987. – 172 с.
656366
  Ціватий В. Італійські та іспанські студії професора Піскорського - погляд через сторіччя // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 42-45. – (Історичні науки)
656367
  Манкелль Г. Італійські черевики : сканд. гостросюжет. роман / Геннінг Манкелль ; [пер. зі швед. Ганни Мамчур]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид. : Italienska skor / Mankell H. Stokholm : Leopard forlad, 2006. – (Карта світу. Швеція). – ISBN 978-966-03-6502-5
656368
  Нелін М.В. Італійсько-американська співпраця в "іракському питанні" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 126-131


  Актуальність дослідження даного аспекту італійсько-американських відносин обумовлюється подальшим зростанням значущості стратегічного співробітництва США та Італійської Республіки, як одного з "бастіонів" консолідації трансатлантичної єдності та ...
656369
  Гончар Б.М. Італійсько-російська угода 1909 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 573-574. – ISBN 966-316-039-X
656370
  Гончар Б.М. Італійсько-турецька війна 1911-12 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 574. – ISBN 966-316-039-X
656371
  Таланов О.С. Італійсько-український українсько-італійський словник = Italo-ucraino ucraino-italiano dizionario : понад 100 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 542, [2] с. – Назва парал. укр. італ. – ISBN 978-966-498-237-2
656372
  Малаков Д. Італійці в Києві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 15-17


  Україна завжди була привабливою й відкритою для талановитих людей, вихідців з інших країн. Італійські архітектори зводили будинки у Києві ще з XII століття. Серед видатних імен - батько і син Беретті - Вінченцо й Аллесандро. Вінченцо спорудив будинок ...
656373
  Лісовська Р. Італійці в Одесі, абопроблема взаємодії двох культур // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 51-60. – ISSN 0869-3595
656374
   Італійці зможуть безкоштовно встановити сонячні батареї // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 10 : фото
656375
  Курченко О. Італійці не вміють мовчати долго // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 244-246. – Бібліогр.: Літ.: С. 246; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5
656376
   Італійці та італійська культура в Україні = Gli italiani e la cultura italiana in Ucraina. – Київ, 2005. – 160с.
656377
  Ничко О. Італійці у прозі Джона Стейнбека (романи "Тортилія Флет", "Зима незгоди нашої") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 46-52.
656378
  Вишневська В.М. Італія-регіональний огляд : Навчальний посібник для студентів природничих факультетів / В.М. Вишневська, О.О. Мотузенко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003. – 36с.
656379
  Супричов Олексій Італія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-50 : Карта
656380
  Крушельницький С. Італія (географічний нарис) / С. Крушельницький. – Харків, 1931. – 123с.
656381
  Косенко О. Італія + Україна = співпраця // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9). – С. 9
656382
   Італія в гостях України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 138 : фото
656383
  Пономаренко О. Італія в житті й творчості Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 278-279
656384
  Приходько А. Італія в житті Лесі Українки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 138-139. – ISBN 978-966-600-646-5
656385
  Купчик О. Італія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Розкриваються обставини, за яких УСРР на початку 1920-х рр. налагодила торгівельні відносини з Королівством Італія. З"ясовано договірно-правову базу, організаційні форми торгівельної діяльності УСРР в Італії. Установлено особи торгівельних ...
656386
   Італія в українській поезії. – Львів, 1999. – 144с. – ISBN 966-7379-23-Х
656387
  Тищенко К.М. Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти / Костянтин Тищенко ; КНУТШ; Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2009. – 192с. – ISBN 978-966-2172-19-5
656388
  Торкут Н.М. Італія та італійці в рецепції англійського ренесансу: від показної ганьби до імпліцитної апологетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 426-429


  Рецепція Італії та італійців в англійському соціумі доби Ренесансу була настільки неоднозначною, а інколи амбівалентною, що її можна кваліфікувати як імагологічний парадокс. Сутність цього парадоксу полягає в тому, що попри відверту публічну ...
656389
  Вітрук А. Італія Тараса Шевченка: Святочна доповідь професора Джованни Броджі // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – Вересень (ч. 22/23). – С. 16-17
656390
  Мяловицька Н.А. Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-20.
656391
  Патійчук В. Італія як міжнародний центр православного релігійно-паломницького туризму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 86-93. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
656392
   Італія. Dolce vita в Альпах : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр, Саватєєва Олена, Саватєєв Сергій, Безсонов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 120-124 : Фото
656393
  Онишко Сергій Італія. Авто та Альпи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 86-93 : фото
656394
  Москаленко Леся Італія. Венеція без маски : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-76 : Фото
656395
  Власенко Анастасія Італія. Екскурсії для бамбіни, або Зимові римські канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 56-63 : фото
656396
  Москаленко Леся Італія. Лижі. Валь Гардена. Італія з австрійським присмаком // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 74-75
656397
  Москаленко Леся Італія. Ніч на озері Гарда : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-80 : Фото
656398
   Італія. Новинки "дольче віта" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 64-67 : фото
656399
   Італія. Собор Святого Петра. Італія і Рим. Де живе Папа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 46-47 : фото
656400
  Будзівула Ірина Італія. Фьюджи. Вода, що повертає час назад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 34-35 : фото
656401
   Італія. Фьюджи. Вода, що руйнує камінь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 62-63 : фото
656402
  Москаленко Леся Італія. Чайники на снігу : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-91 : Фото, карта
656403
  Ільченко Катерина Італія. Як ми шукали Сало й опинились у Мальцесіні : спецрепортаж. Італія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 62-67 : Фото
656404
  Чорнолуцька Т. Італія: вічне тяжіння // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.60-61


  Історія подорожей по Італії
656405
  Єнін Є. Італія: коміки, які грають трагедію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 4


  "Усього лише через півтора року після тріумфу "5 зірок" Італія опинилися перед можливістю проведення восени дострокових виборів".
656406
  Божко Тетяна Італія: перспективи безмежні / Божко Тетяна, Самойлов Юрій // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
656407
  Федоренко К. Італія: референдум проти істеблішменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 4


  "Референдум про внесення змін до Конституції, який відбувся в Італії 4 грудня, має шанси стати ще одним помітним ударом по сучасному західному світоустрою. Втім, панікувати передчасно: щоб таке сталося, мають збігтися відразу кілька чинників. Спочатку ...
656408
  Федоренко К. Італія: у пошуках коаліції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Трохи менше ніж два тижні тому - 4 березня - в Італії відбулися парламентські вибори. Жодна з партій і жоден з передвиборних союзів політичних сил не здобули більшості в італійському парламенті - ні в нижній, ні у верхній палаті. Однак новообрані ...
656409
  Птахів Семен Італія: як стимулювати в"їзні турпотоки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
656410
  Іжнін І Італо-ефіопські війни 1895 - 1896, 1935 - 1936 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 228-242. – ISBN 978-617-10-0489-4
656411
  Іжнін І Італо-турецька війна 1911 - 1912 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 120-132. – ISBN 978-617-10-0489-4
656412
  Поманська О. Італо Кальвіно: Біобібліографічний нарис (1923-1985) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.50-53
656413
  Парахина Наталья ІТВ - 2005 стала рекордной по всем показателям : На ІТВ-2005 Россия пользовалась спросом. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 8 : Фото
656414
  Савояров Никита ІТВ в непрерывном поиске совершенства : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-37 : Фото
656415
   ІТВ: Москва и регионы снова выступили вместе : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8
656416
  Колєда Анна ІТВ: тренди і тенденції для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
656417
  Ліптуга Іван ІТВ: ювілей виставки, успіх України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
656418
  Касьян Л. Ітеграція лісового законодавства України у відповідності до засад, визначених ЄС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-28-6
656419
  Венгер Любов Олександрівна Ітенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Венгер Л.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
656420
  Анісімов А.В. Ітеративний алгоритм обчислення модулярної редукції / А.В. Анісімов, О.Г. Мекуш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ітеративний алгоритм для обчислення модулярної редукції, що дозволяє ефективно виконувати цю операцію для певного типу модулів.
656421
  Корчевська Л.О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 175-183. – ISSN 1993-6788
656422
  Карабут Л. Ітерації у кримінально-процесуальній діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 236-241. – ISSN 0132-1331
656423
  Нікітін А.В. Ітераційна процедура знаходження розв"язку матричного узагальненого рівняння Сільвестра для стохастичних динамічних систем не розв"язаних відносно диференціалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.178-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропоновано ітераційний метод розв`язання узагальненого матричного рівняння Сільвестра для систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язаних відносно диференціалів. Ключові слова: стохастичні динамічні системи, не розв"язані ...
656424
  Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу / І.М. Александрович, В М. Сидоров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розв"язана особлива задача Коші для ітераційного рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу.
656425
  Карпенко Б.О. Ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у реальних фазометрах і частотомірах інтерференційного типу на основі апріорної інформації про технічні характеристики їхніх детекторів / Б.О. Карпенко, Ю.О. Саричев, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у фазовимірювальних схемах інтерференційного типу, що усуває помилки через неідентичність і нестабільність вольт-амперних характеристик діодів у чотири-детекторних схемах. The ...
656426
   Ітераційний метод розрахунку поліланцюгових хвилевідних смугово-пропускаючих фільтрів / М.І. Ляшенко, Т.М. Овсяннікова, І.М. Овсянніков, С.А. Тузіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий метод розрахунку, з заданою точністю хвилевідно-діелектричних фільтрів. Застосування цього методу в діапазоні НВЧ значно спрощує конструкторську частину роботи над фільтром. Створено необхідний пакет програм для проведення ...
656427
   Ітераційний метод розширення вимірювального діапазону сенсора хвильового фронту Шека-Хартмана / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов, Н.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 306-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано використання у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана ітераційного алгоритму реєстрації голографічної матриці мікроліт, при виготовленні якої опорний пучок для запису голограми формується самою досліджуваною хвилею. Розглянуто ...
656428
  Степашко В.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання / В.С. Степашко, О.С. Булгакова, В.В. Зосімов ; НАН України ; М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-187. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1610-1
656429
  Вавричук В.Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв"язування задачі Коші для параболічного рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вавричук Василь Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
656430
  Нікітін А. Ітераційні методи розв"язання операторного рівняння Ляпунова-Сільвестра у гільбертовому просторі // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 119-120. – ISBN 978-966-8725-10-4
656431
  Яремчук Андрій Ітербій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 0868-9644
656432
  Бондарєва Н.О. Іти - ходити, їхати - їздити... : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Н.О. Бондарєва, М.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 282 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281. – ISBN 978-966-529-241-8
656433
  Кравченко І.Е. Іти верхів"ям. / І.Е. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
656434
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
656435
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
656436
  Морцінек Г. Іуда з Монте Сікуро. Роман / Г. Морцінек. – Київ, 1961. – 248с.
656437
  Танчер В.К. Іудаїзм-знаряддя ідеологічної реакції : (На правах рукопису) / В.К. Танчер; Кабінет атеїста Київського міського відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1961. – 30с.
656438
  Кичко Т.К. Іудаїзм без прикрас / Т.К. Кичко. – Київ, 1963. – 192с.
656439
  Кічко Т.К. Іудаїзм і сіонізм / Т.К. Кічко. – К, 1968. – 95с.
656440
  Бренман Р.А. Іудаїзм на службі сіонізму / Р.А. Бренман. – Київ, 1973. – 144с.
656441
  Драбовик В. Іудаїзм як перша монотеїстична релігія // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 92-94
656442
  Басаурі Зюзіна А.М. Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри : матеріали шостої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім"ї та молоді КМДА Об"єднаної єврейської громади України Міжнародного центру толерантності Єврейського фонду України та; [ наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С. Кисельов]. – Київ : [б. в.], 2008. – 151 с.
656443
  Бачинська О.В. Іудаїсти та їх молитовні будинки у Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 90-99. – ISSN 2077-3455
656444
  Фейхтвангер Л. Іудейська війна / Л. Фейхтвангер. – Київ, 1937. – 500с.
656445
  Кічко Т.К. Іудейська релігія її походження і суть / Т.К. Кічко. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 48 с. ; №9
656446
  Новенченко О.Ю. Іудейське джерело мудрості Аристотеля: міф чи реальність? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
656447
  Дудченко В.В. Іудейське право: до проблеми виникнення, обгрунтування та взаємодії із сучасним ізраїльським правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
656448
  Галенко О. Іудейські громади османської Кефи середини XVI ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 39-62
656449
   Іудине поріддя. Збірка нарисів, оповідань, поезій. – К., 1975. – 302с.
656450
  Москаленко Леся Іумпорн Джирагалвісул: "У Таїланді, якщо ти не посміхаєшся, значить, захворів" / Москаленко Леся, Рафаловський Євген // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 24-27 : фото
656451
  Алєксандрова О.В. Іустин Флавій, Мученик // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 252-254. – ISBN 966-316-069-1
656452
  Гете И.В. Іфігенія в Тавриї : драма в 5 діях / Вольфганг Гете ; Перекл. Василь Ріленко. – У Львові (Львів) : Накл. перекладн. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Бернадського, 1895. – 64 с.
656453
  Славінська М.В. Іформаційна політика правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 462-468. – ISSN 1563-3349
656454
  Дніпровський А.О. Іх водила молодість. / А.О. Дніпровський. – К., 1971. – 172с.
656455
   ІХ Всеукраїнський турнір юних економістів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 18
656456
   ІХ Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування / О.І. Терещук, В.І. Мовенко, І.О. Нисторяк, В.А. Крупко, О.Ю. Наровлянська // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 49-51 : фото
656457
  Філончук З.В. ІХ обласні краєзнавчі читання у Херсоні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 34
656458
  Будько Євген ІхтіАндрій / Будько Євген, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 108-117 : фото
656459
  Білецький В.С. Іхтіаров Юрій (- громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 592. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656460
  Ковальчук О.М. Іхтіологічна колекція Д.К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природничого музею НАН України / О.М. Ковальчук, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 55-63. – ISSN 2219-7516
656461
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посібник з курсу " Іхтіологія" для студентів біологічних факультетів / В.Р. Алексієнко. – Київ : Укр. фітосоціол. центр, 2007. – 116с. – ISBN 966-306-137-6
656462
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
656463
  Олексенко Л.П. ІЧ- спектоскопічне дослідження адсорбції піридину на кобальтвмісних каталізаторах окиснення СО / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Г.М. Тельбіз // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 122-125. – ISBN 966-594-601-3
656464
  Труш В. ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано частково заміщений (H[L-d6]) та повний дейтероаналог (D[L-d6]) диметил-N-трихлорацетиламідофосфату (H[L]), а також його натрієві солі (Na[L]) і (Na[L-d6]), відповідно. На підставі детального аналізу даних ІЧ- спектрів було віднесено смуги ...
656465
  Аблятіпова А. ІЧ-спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату / А. Аблятіпова, Т. Беруашвілі, К. Губіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  На основі гліфосату (N-фосфонометилгліцину H3L), ліганду карбациламінфосфорильного типу, синтезовано координаційні сполуки з Co(II), Cu(II), Zn(II). Комплекси досліджено методами ІЧ-, електронної спектроскопії дифузного відбиття, термогравіметричного ...
656466
  Аблятіпова А.М. ІЧ спектрометричне та термогравіметричне дослідження комплексів купруму, кобальту та цинку на основі гліфосату / А.М. Аблятіпова, Т.Г. Беруашвілі, К.Е. Губіна // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 54. – ISBN 978-966-981-038-0
656467
   Ічнянська криниця : літературно-мистецький журнал Ічнянського районного об"єднання літераторів "Криниця" : Альманах / голов. ред. С. Маринчик ; редкол.: В. Голець, М. Клочко, А. Безлєпкіна [та ін.]. – Ічня, 2008-
№ 4/5 (6) 2016/2017. – 2016. – 252 с.
656468
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 24-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
656469
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
656470
  Ільїн В.В. Ішвара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52. – ISBN 966-316-069-1
656471
  Матюшенко Настя Ішгль. Дуже "крута" Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 42 : фото
656472
  Сидоренко Віктор Ішгль. Зіркова зима // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 46-49 : фото
656473
  Горобець Іван Ішгль. Наймодніший сніг Австрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 34-37 : фото
656474
  Сидоренко Віктор Ішгль. Фешенебельні схили // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
656475
   Іше раз про Грабовича - з двох боків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 1, 5


  Дискусії з приводу висунення Г. Грабовича на Шевченківську премію.
656476
  Свінціцький І.А. Ішемічна хвороба серця в пацієнтів молодого віку: сучасні аспекти проблеми // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 31-37. – ISSN 2413-5461
656477
  Діденко Д.В. Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне захворювання легень: особливості діагностики і клінічного перебігу при їх поєднанні : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Діденко Дар"я Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
656478
  Чекаліна Н.І. Ішемічна хвороба серця: клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і лікування в умовах аутоімунного запалення : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Чекаліна Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назви
656479
   Ішлінський Олександр Юлійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 264-265. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
656480
  Горбачук М.Л. Ішлінський Олександр Юлійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 597. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656481
   Ішлінський Олександр Юлійович (1913-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 177. – ISBN 978-966-439-754-1
656482
   Ішлінський Олександр Юлійович (1913-2003) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 197. – ISBN 978-966-933-054-3
656483
   Ішмуратов Анатолій Теміргалійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 177. – ISBN 978-966-439-754-1
656484
   Ішмуратов Анатолій Теміргалійович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 197. – ISBN 978-966-933-054-3
656485
  Логвиненко Л. Ішов третій рік війни : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 3-8
656486
   Ішов туди, куди кликало його сумління. До 110-річчя від дня народження Л.М. Мосендза // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 195-201
656487
  Барань Є. Іштван Ковтюк як діалектолог // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 29-34
656488
  Муравецька Я. Іще один він (Антиромантична оповідка). Евридіка й Орфей, Або Мері й Кость. Містерія без шизофренії (Локальна драма Підсвідомості) : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 118-124
656489
  Слабошпицький М. Іще один його талант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 14


  Слово в ювілей Романа Колісника (Торонто)
656490
   Іще один канал фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 грудня (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Українські науковці матимуть змогу одержати кошти на дослідження та інфраструктуру в межах допомоги, яку ЄС надав Україні згідно з програмою "Горизонт 2020".
656491
  Коцарев О. Іще одна іпостась Бруно Шульца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вийшов український переклад літературно-критичних нарисів письменника.
656492
  Мацько Л. Іще одна книга про історію української мови // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 110-111. – ISBN 966-7576-01-9
656493
  Макаренко Є Д. Іщенко Антон Маркович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-107 : фото. – ISSN 0367-4290
656494
  Мовчанюк Д. Іщенко Микола Григорович : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 139. – ISBN 978-966-2726-03-9
656495
  Іщенко М.М. Іщенко Микола Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 601. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656496
   Іщенко Микола Григорович (1926-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 177-178. – ISBN 978-966-439-754-1
656497
   Іщенко Микола Григорович (1926-2013) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 197-198. – ISBN 978-966-933-054-3
656498
   Іщенко Микола Павлович : д-р філос. наук, проф., заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т.І. Іщенко, В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця ; авт. вступ. сл.: Г.М. Голиш, А.Є. Конверський ; наук. ред. М.І. Михальченко]. – Черкаси : Бізнес інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с. : портр. – До 75-річчя від дня народж. та 45-річчя н.-д. діяльності. - Імен. покажч.: с. 109-110. – (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 8). – ISBN 978-966-353-429-9
656499
  Ільченко А.Я. Іщенко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 603. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656500
   Іщенко Олександр Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 178. – ISBN 978-966-439-754-1
656501
   Іщенко Олександр Олександрович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 198. – ISBN 978-966-933-054-3
656502
  Яцимирський В.К. Іщенко Олена Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 603. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656503
   Іщенко Олена Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-966-439-754-1
656504
   Іщенко Олена Вікторівна (1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 198. – ISBN 978-966-933-054-3
656505
   ІЩорічник - 2010 Інституту ядерних досліджень НАН України = Annual report - 2010. – Київ
за 2010 р. – 2011
656506
   Іщук Арсен Олексвйович (1908-1982) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 198-199. – ISBN 978-966-933-054-3
656507
  Кононенко П.П. Іщук Арсен Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 605. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656508
   Іщук Арсен Олексійович (1908-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 179. – ISBN 978-966-439-754-1
656509
  Проценко Л. Іщук Арсен Олексійович (22.VI.1908-24.VI.1982) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 181. – ISBN 5-333-00673-3
656510
  Проценко Л. Іщук Арсен Олексійович [22.VI.1908-24.VI.1982] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 181. – ISBN 978-611-01-1405-9
656511
   Іщук Лариса Вадимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 258 : фото
656512
   Іщук Степан Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 48-49
656513
  Шищенко П.Г. Іщук Степан Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 606. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656514
   Іщук Степан Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
656515
   Іщук Степан Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 179. – ISBN 978-966-439-754-1
656516
   Іщук Степан Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 131-132. – ISBN 978-966-439-757-2
656517
   Іщук Степан Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 21-22. – ISBN 978-617-7069-48-4
656518
   Іщук Степан Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C.. 95-96. – ISBN 978-966-439-961-3
656519
   Іщук Степан Іванович (1937-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 199. – ISBN 978-966-933-054-3
656520
   Іщук Степан Іванович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 51-52. – ISBN 966-95774-3-5
656521
   Іщуку Степану Івановичу - 75 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Іщук Іван Степанович - професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998)
656522
  Касьянова О. Ї - справжній символ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 10


  Наш жовтий корпус відтепер прикрашає маленька скульптурка літери Ї від проєкту «Шукай» та його авторки Юлії Бевзенко. Від 6 вересня 2023 року літера Ї у формі мініскульптурки оселилася на вході до корпусу Навчально-наукового інституту філології ...
656523
  Забіяка І.В. Ї. Волькер "Балада про кочегарові очі": три варіанти перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 195-199. – (Б-ка Ін-ту філології)
656524
  Кармазіна М.С. Їдентичності у сучасному науковому дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 4-28
656525
  Батанова Т.О. Їдишизм єврейських політичних партій в Українській Центральній Раді 1917-1918 років: від жаргону до мови держави, політики, громади, освіти й культури // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 78. – С. 4-16. – ISSN 1682-671Х
656526
  Стехов Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Їду на "Північ" : Повість / Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Стехов. – Київ : Молодь, 1976. – 183с.
656527
  Салюк П.С. Їдуть гості / П.С. Салюк. – К., 1971. – 73с.
656528
   Їдьмо до Греції! : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 28-29 : Фото
656529
  Кецмур О. Їдьмо до Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19


  Враження журналістки від перебування в Санкт-Петербурзі в музеї-кімнаті Тараса Шевченка в якій він жив і творив останні роки свого життя
656530
  Черінь Ганна Їдьмо зі мною знов! : Збірка тревелогів / Черінь Ганна. – б.м. : Слово, 1990. – 354с. : іл. – ISBN 0-914834-82-7
656531
  Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя / Олена Костюкович ; [передмова Умберто Еко ; пер. з італ. В.Б. Чайковського ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 430, [2] с., [64] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Передм. також. італ. – Бібліогр. в прим.: с. 392-429. – ISBN 978-966-03-7264-1
656532
   Їжа : навч.-метод. посібник. – Луцьк : Вежа, 2001. – 160, [1] с. – Назва обкл.: Food and meals. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 966-600-056-3
656533
  Віват Г.І. Їжа в пареміях: на перетині культур : монографія / Ганна Віват ; [Одес. нац. акад. харчових технологій]. – Одеса : ВМВ, 2017. – 295, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 288-295. – ISBN 978-966-413-601-0
656534
  Храброва О.В. Їжа в процесі соціалізації: інтимне й екстимне // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 32-40. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
656535
  Скиталінська Оксана Їжа для високого IQ // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
656536
  Захожа Ганна Їжа єднає Україну // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
656537
  Шемета Ю.М. Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 61-69. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
656538
  Пивоваренко О. Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 27–33. – ISSN 2309-9356
656539
  Бурлачук Л. Їжа як базова харчова практика існування та канал трансляції додаткових символічних значень у тілесну структуру / Л. Бурлачук, В. Шебанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
656540
  Денисенко О.І. Їжа як культурний феномен: філософсько-структуралістський аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 28-30
656541
  Родик К. Їжа як смак свободи: історія упослідженого повсякдення // Україна молода. – Київ, 2022. – 27 січня (№ 4)


  Рецензія на книжку: "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину..." Олексія Сокирка.
656542
  Косматенко А.Д. Їжак, Троянда й Соловей : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1974. – 190 с.
656543
  Іваницька Л. Їжакевич Іван Сидорович - патріарх українського мистецтва // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 339-344. – ISBN 978-617-7399-06-2
656544
  Курас І. Їжакевич Іван Сидорович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 658-659. – ISBN 966-642-207-7
656545
  Іваницька Л.В. Їжакевич Іван Сидорович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 173-177. – ISBN 978-966-8653-95-7
656546
  Салій Н.С. Їжте на здоров"я // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 20. – С. 331-333. – ISSN 0206-8001


  Культура харчування.
656547
  Степович А.І. Їзда королів / А.І. Степович. – [Київ], 1927. – С. 227-236. – Авт. вказан у кінці статті. - Окр. відб.: Первісне громадянство та його пережитки на Україні : наук. щорічник / Всеукр. АН, Культ.-іст. коміс. ; за ред. К. Грушевської. К. : Держвидав України, 1927, вип. 1-3, с. 227-236


  Анотація: У даному потрійному випуску журналу розглядається так звана жіноча господарська магія або елементи магічних ритуалів, які перейшли до побутового вжитку, мета їх використання. Міститься також матеріал, присвячений методологічній основі ...
656548
  Самойлов Юрій Їздити не можна заборонити // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1998-8044
656549
   Їздити обережно недостатньо. Потрібно страхуватися // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30
656550
  Волкова Г. Їздить дітвора на таксі... У Пирятинській громаді на Полтавщині впроваджено соціальну послугу денного догляду догляду за дітьми з інвалідністю // Україна молода. – Київ, 2023. – 24 травня (№ 21). – С. 11


  Ось уже півтора місяця у Пирятинській громаді Лубенського району в Центрі надання соціальних послуг діє сервіс денного догляду за дітьми з інвалідністю. Пирятинська громада - перша в області, де запровадили таку послугу, згідно з державним стандартом, ...
656551
  Гумовський О.В. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості = The family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): systematics, morphology and life histories / О.В. Гумовський ; [Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [2] с., [16] л. табл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 193-210. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1275-2
656552
  Гусарук Н.І. Їі покликання - біологія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 15-16
656553
  Ламонова Оксана Її ангел охороняє світ : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-189. – ISSN 0208-0710


  Валентина Султанова - майстер пап"є-арту
656554
  Гусарчук Т. Її бароковий сад // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Заслужений діяч мистецтв України Герасимова-Персидська Н.О.
656555
  Файзі Р. ЇЇ величніст людина : роман / Р. Файзі; Рахмат Файзи ;. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
656556
  Тимошик М.С. Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / Микола Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – 308 с. : іл. – 165-річчю від дня заснування Київського університету імені Тараса Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с.2 87-297. – ISBN 966-95575-0-Х
656557
  Цюпин Б. Її Величність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Королева Єлизавета ІІ святкує діамантовий ювілей - 60-річчя правління. Жінку, якій нині 86, називають найуспішнішим вінценосцем сучасності
656558
  Мікерін І. Її величність "система" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86


  Практичне застосування Кримінального і кримінально процесуального права України
656559
  Ємельянова Світлана Її Величність Британія : вояж-колекція / Ємельянова Світлана, Сидоренко Віктр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 90-93 : Фото
656560
  Шулікін Д. ЇЇ величність комунікація // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
656561
  Дроздовський Дмитро Її величність Мнемозіна // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
656562
   Її величність рідна мова // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 2


  21 лютого кафедра слов"янської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні організувала святкову - концертну та пізнавальну - програму, приурочену Міжнародному Дню рідної мови та ...
656563
  Мусієнко М.М. Її величність рослина / М.М. Мусієнко, Л.М. Бацманова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
656564
  Голиш Г. ЇЇ високошляхетності - Книзі // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 жовтня - 3 листопада (№ 42/44). – С. 4


  Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького має власний музей історії університетської книги.
656565
  Петренко Н. Її виховав і навчив колектив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 53-59. – ISSN 2518-7341
656566
  Гуменюк О. Її вустами говорив Бог // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 86-87. – ISSN 0869-3587
656567
  Молчанова Т. ЇЇ життя - музика // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – ISSN 0868-4790


  Піаністка Марія Крушельницька
656568
  Ковальчук Є. Її ім"я не має забутися / Є. Ковальчук, Т. Левицька // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 221-224. – ISSN 08-68-4790-1


  Луцька художниця Леся Павлівна Каспрук.
656569
  Янович Б. Її іменем названо планету: про талановиту волинянку, учену-астронома Олену Полонську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 13


  "З 1953 року Олена Іванівна активно викладає в Одеському педінституті, залучає студентів до наукової роботи з дослідження комет. Заслуга її як ученої-астронома полягає у вивченні руху короткоперіодичних комет".
656570
  Ле І. Її кар"єра / І. Ле. – Київ
Т. 1, 2 : Роман Міжгір"я. Кн. 1, 2. – 1947. – 24 с.
656571
  Войцехівський Борис Її картинами захоплювався Париж // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-160. – ISSN 0869-3595
656572
  Боженко А.І. Її любов : драма на 3 дії, 5 картин / А.І. Боженко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 80 с.
656573
  Жишкович М. Її місія - нести ідеї високої духовності : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 115-119. – ISSN 0868-4790


  Анна Дашак – співачка Львівської опери, заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
656574
  Шевнін О. ЇЇ мовчання - золгото, її слова - безцінні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 6
656575
  Журавльова А. Її називали "Кобзарева онука" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 60-63. – ISBN 978-966-171-893-6


  Доля репресованого етнолога Софії Терещенко.
656576
  Черкаська Г. Її називали Гетьманшою... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 182). – С. 16


  Милорадович Єлизавета Іванівна — графиня, тітка гетьмана Павла Скоропадського присвятила себе українській громадській і культурній справі.
656577
  Ярославська Дарія Її Нью-Йорк : Скорочена повість / Ярославська Дарія. – Нью-Йорк : Союз Українок Америки, 1959. – 160 с.
656578
  Коваленко Л.М. Її окрадену збудили : роман / Людмила Коваленко. – Вінніпег : Тризуб
Ч. 3 : Наша не своя земля. – 1968. – 240 с.
656579
  Черкаська Г. Її очі дивляться в нас // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 14
656580
  Зорівчак Р. Її полонила влада музика української мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 14


  До 155-річчя з дня народження Етель Ліліан Войнич.
656581
  Пугач О. Її правда // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 8. – ISSN 2519-4429


  Пам"яті Параски Василівни Королюк - символу першого Майдану та Помаранчевої революції.
656582
  Жулинський М. Її природа - жага творчості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 10


  Ада Роговцева - яскравий, непроминальний талант.
656583
   Її стежина у царині флори. До 100-річчя від дня народження М.Ф. Макаревич (1906-1989) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
656584
  Войцехівський Борис Її стихія - стоматологія // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 178-180. – ISSN 0869-3595
656585
  Бондаренко Є. Її талант - то найщиріший Україні дарунок Бога : До 110-річчя з дня народження Катерини Білокур - майстра народного декоративного живопису / Є. Бондаренко, С. Коваленко, Л. Маліченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (102). – С. 24-44
656586
  Бутенко Я. Її тіло - її діло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 19


  Заборона абортів у Польщі викликала протести у середині країни та за її межами, адже рішення стосується усіх - незалежно від громадянства.
656587
  Минко Василь Її усмішка. / Минко Василь. – Х., 1930. – 32с.
656588
  Божаткін М.И. Її щаслива доля : [нарис про Героя Соц. Праці, доярку радгоспу ім. 25-го Жовтня Первомайськ. р-ну Миколаїв. обл. К.І. Михнюк] / М.И. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1976. – 72 с. : іл. – (Герої п"ятирічки)
656589
   Її щасливе місце - бібліотека! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 33


  Про Ніну Андріївну Онопрієнко.
656590
  Гірник Галина Її щедре древо // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
656591
  Букатий М. Їй аплодували стадіони світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 12


  Легендарній легкоатлетці Вірі Крепкіній - належна шана.
656592
  Басанець Т. Їй би виповнилося 75! (пам"яті Людмили Ястреб) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 84-87. – ISSN 0130-1799
656593
  Вітович І. Їй на Захід чи у другу сторону? Недільні парламентські вибори в Молдові мали визначити орієнтир республіки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 22). – С. 5


  "У Молдові минулої неділі відбулися парламентські вибори. Виборці мали обрати 101 депутата парламенту Молдови. Одночасно відбувся консультативний референдум. Громадяни мали висловитися щодо скорочення числа депутатів парламенту із 101 до 61 і права ...
656594
  Леонтович О. Їм була подарована приязнь на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Духовна і душевна зрідненість Ізидори Косач-Борисової та Надії Шульгиної-Іщук. Косач-Борисова Ізидора Петрівна — українська мемуаристка, діяч культури, рідна сестра Лесі Українки. Член-кореспондент УВАН, почесний член Союзу Українок Америки. Надія ...
656595
   Їм є що патентувати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
656596
   Їм жити при комунізмі. – К., 1962. – 44с.
656597
   Їм партія крила дала. – Дніпропетровськ, 1969. – 154с.
656598
  Тимошенко Наталія Їм подаровано кризу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 9. – ISSN 0130-5212
656599
  Верига В. Їм присвячувала велика ідея... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 26-29


  До 45-річчя боїв під Бродами.
656600
   Їм промовляти душа моя буде : "Лісова пісня" Лесі Українки та її інтерпретації. – Київ : Факт, 2002. – 224с. – (Текст+контекст : Знакові літературні доробки та навколо них. Літературний проект). – ISBN 966-664-034-1
656601
  Котиш М.Т. Їм снились зорі.... / М.Т. Котиш. – К, 1970. – 263с.
656602
   Їм сьогодні шістнадцять. – К., 1966. – 108с.
656603
  Брезицький В.Я. Їм усміхається сонце / В.Я. Брезицький. – К., 1960. – 172с.
656604
  Онищенко О. Їмо слона. Міносвіти оприлюднило правила, за якими абітурієнти вступатимуть до вишів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 11


  "До початку вступної кампанії ще, здається, далеко, але підготовка до неї вже почалася. Як і належить за законом, МОН уже оприлюднило Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2020-му році (далі - Умови вступу). Їх ще має затвердити Мін"юст, але ...
656605
  Палій О. Їржі Кратохвіл - теоретик і практик чеського постмодернізму // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 233-239. – ISSN 0203-9494


  "У статті зроблено огляд творчості відомого чеського прозаїка сучасності Їржі Кратохвіла. Розглянуто найвизначніші романи автора, основні принципи поетики творів. Приділено увагу теоретичним переконанням письменника та його літературно-критичним ...
656606
  Аскалонов С.П. Їстивні та отруйні гриби / С.П. Аскалонов. – Київ, 1963. – 44с.
656607
  Боярських Г. Їстівна хімія. Інтегрований урок з хімії, біології, англійської мови та кулінарії // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 6-17
656608
  Ільницька І.М. Їстівні та отруйні гриби: 6 правил, які допоможуть уникнути смертельної помилки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 6 : фото
656609
   Їсть і спить у кабінеті. Дружина, син, донька бачать його раз на тиждень // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 40 (493), 17 жовтня 2019. – С. 8
656610
  Настенко-Капалєт Їх було дванадцять? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 12 березня (№ 35). – С. 8


  Кількість кирило-мефодіївців змушує по-новому глянути на роль Тараса Шевченка в цьому політично-просвітницькому братстві.
656611
  Замаровський В. Їх величності піраміди : для старшого шкільного віку / В. Замаровський; переклад із словацької Д. Андрухова. – Київ : Веселка, 1988. – 447с. – ISBN 5-301-00088-8
656612
  Наєнко М. Їх видно з-за обрію // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 378-386. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Пам"яті українських літературознавців Соломії Павличко, Ніли Зборовської та Володимира Панченка.
656613
  Наєнко М. Їх видно не тільки з-за обрію // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 472-481


  Вони , як науковці , залишили значний слід і тут , на земному обрії . Але ніби наврочено їм : за перших двадцять років ХХІ ст . відійшли за той обрій щонайменше півтора десятка вчених - літераторів . Почасти повторилася ситуація початку ХХ ст ...
656614
  Візітів Ю.М. Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 279-282. – ISSN 0321-0499
656615
   Їх водила молодість. – Дніпропетровськ, 1988. – 230с.
656616
  Головай Ірина Їх єднала доля України ( І. Франко й Українські Січові Стрільці ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-66
656617
  Пляченко А.Г. Їх звитяга подвигу гідна, або старшини Армії Української Народної Республіки // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-927-118-1
656618
  Юнгер Б.Г. Їх знали тільки в обличчя / Б.Г. Юнгер, Е.І. Ростовцев. – Київ, 1968. – 84с.
656619
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 5. – 1982. – 46 с. – До 1500-річчя Києва
656620
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 6. – 1982. – 55 с. – До 1500-річчя Києва
656621
  Пушкар М.О. Їх кликала совість / М.О. Пушкар. – Київ, 1969. – 181с.
656622
  Ковалів Ю. Їх наукова заангажованість гідна подиву і наслідування // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 118-121. – ISSN 0868-4790


  Про посмертно обраних членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка
656623
  Тарнавський Ю. Їх немає : Поезії 1970-1999 / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1999. – 428с. – ISBN 966-95114-2-9
656624
  Катренко А. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 16-57
656625
  Катренко А.М. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу. (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / Катренко А.М., Катренко Я.А. – Київ : Знання, 2009. – 64 с.
656626
  Галан Я.О. Їх обличчя : Збірка нарисів / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 104с.
656627
   Їх подвиг безсмертний : фото з архіву Агенства "Чорнобильінтерінформ" // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2010. – № 12. – С. 1 обкл.
656628
  Науменко К. Їх поєднала бібліографія // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 32


  Про Всеукраїнський семінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика», 22-23 жовтня.2019 р., НБУ імені Ярослава Мудрого, м.Київ
656629
  Вітренко В. Їх поєднала Леся Українка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)


  "Як педагоги Борис Григорович Станевич та Роман Якович Герасимчук зі Звягеля (Новоград-Волинський0 з допомогою М.Т. Рильського відстояли пам"ять про нашу землячку Лесю Українку."
656630
  Вітренко В. Їх поєднала Леся Українка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 14, 16, 18


  "Як педагоги Борис Григорович Станевич та Роман Якович Герасимячук зі Звягіля (Новограда-Волинського) з допомогою М.Т. Рильського відстояли пам"ять про нашу землячку Лесю Українку."
656631
  Тимошенко Наталія Їх поміняли місцями // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
656632
  Маланчук Ф.І. Їх ремесло - зрада / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1978. – 128с.
656633
  Євген Рафаловський Їхав гуцул на коні : Спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-51 : фото
656634
  Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання... : пошуки, роздуми, дослідження [про Т.Г. Шевченка : пер. з рос.] / Л.Н. Большаков. – Київ : Дніпро, 1977. – 328 с. : факс, 6 л. іл. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
656635
  Олар П. Їхні дороги пролягали через Україну [Кирило і Мефодій] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 133. – ISSN 0869-3587
656636
  Сидоржевський М. Їхні імена вже записані на скрижалях нашої новітньої історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 лютого (№ 4)


  На смерть Івана Дзюби.
656637
  Шендеровський В. Їхні імена гідні пантеону славетних (до 70-річчя трагедії 1937 року) // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-30. – ISSN 1819-7329
656638
  Кочерга О. Їхні традиції в нашому правописі // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-18
656639
  Нюкало О. Їхня "письменницька сила - в надзвичайно живому відчутті безкінечної широти Всесвіту". Компаративний аналіз поезії П. Тичини та В. Вітмена / О. Нюкало, І. Співак // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
656640
  Кононенко Є. Їхня наука виживання серед чоловіків // Критика. – Київ, 1999. – Червень, (число 6). – С. 27-28


  Жіночі журнали в Україні.
656641
  Николаенко Леонид Й самая краткая буква русского алфавита. Й - самая несогласная // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 24 : фото
656642
  Данько М.М. Й сонця прихилив би!.. / М.М. Данько. – К., 1991. – 203с.
656643
  Шевченко Віктор Й.-В. Гете - природознавець (До 260-річчя від дня народження великого поета і натураліста) : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-44 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
656644
  Ромащенко Л. Й. Авіжюс і М. Стельмах: топологічні паралелі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 126-134. – (Філологічні науки)
656645
  Котенко Я.М. Й. Брамс очима віденських лібералів XIX ст. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 135-136
656646
  Котенко Я.М. Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 244-252
656647
  Петрушов В.М. Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 107-108
656648
  Петрович В.Г. Й. Геббельс и А. Розенберг - главные идеологи фашизма: новый взгляд // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 127-137. – ISSN 2070-9773
656649
  Фесько Ю.О. Й. Гете та Харківський університет у період його заснування // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 42-47


  Розглядаються взаємозв"язки Й. Гете з засновниками Харківського університету
656650
  Чухно А. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
656651
  Павлов О.І. Й. Шумпетер як передвісник міждисциплінарного синтезу економіки та суміжних наукових дисциплін // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 20-23
656652
  Юркевич О.М. Й.Б. Шад і німецька університетська традиція: початок становлення харківської школи логіки // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 181-184. – ISBN 978-966-285-527-2
656653
  Ільницький. М. Й.В. Гете й І. Франко: антиномія природи і духу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 14-26. – ISSN 0236-1477
656654
  Гладишев В. Й.В. Гете та І. Франко про світову літературу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
656655
   Й.В. Сталін. – Москва, 1945. – 24с.
656656
  Терлецька І.В. Й.В. Сталін (особа, політик, вождь) // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 155-177. – ISBN 978-966-629-624-8
656657
   Й.В. Сталіну Академія Наук УРСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 710, [5] с. : портр., карти, іл. – Парал. тит. л. рос.
656658
  Абашнік Й.Г. Й.Г. Фіхте (1762 - 1814) та Харківський університет // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-285-410-7
656659
  Руденко О.В. Й.Г. Фіхте та його "науковчення" як обгрунтування філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема формування філософії науки в класичному німецькому ідеалізмі, зокрема в філософській системі Й.Г. Фіхте.
656660
   Й.Й Косоногов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 142-143. – ISSN 0374-3896
656661
  Баженова С.Е. Й.Й. Роллє - один з фундаторів наукового поділлєзнавства // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 105-110
656662
  Титова Л.Н. Й.К.. Тыл и демократические позиции чашской культуры : Автореф... канд. филол.наук: / Титова Л. Н.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1964. – 18л.
656663
  Сабодаш І. Й.О. Дзендзелевський - дослідник українських говорів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 4-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 10 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
656664
  Лук"янова В.П. Й.Р. Бехер - поет і теоретик / В.П. Лук"янова; АН УРСР; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1966. – 248с.
656665
  Прокоф"єва-Михайловська Й.С. Шкловський. Біографічний нарис // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 52-55. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
656666
  Гоштанар І.В. Й.Ф.Гербарт про виховання як естетичне зображення світу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 115-125
656667
  Зеликсон-Бобровска Й.Ф.Дубровинський / Зеликсон-Бобровска. – Киев, 1937. – 21с.
656668
   Йатхартх Гита : Шримад Бхагвад Гита: Гита в её истинном виде. – Мумбай : Шри Парамханс Свами Адгаданандджи Ашрам траст, 2004. – 22,518 с. – На обл.: 5200-летний интервал Шримад Бхагвад Гита в её подлинном и вечном изложении. – (Наука религии для человечества)
656669
  Тичина Павло Григорович Йде весна : Для дошкільного віку / Тичина Павло Григорович. – Київ : Веселка, 1983. – 8с.
656670
   Йде до нас колядочка : [для дошк. та мол. шк. віку] / [упоряд. А.М. Зеленська ; художник К. Іванова]. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7209-00-2
656671
  Самченко В. Йдемо до Куліша: від козацького Воронежа по світу // Україна молода. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 141). – С. 10-11


  "Чи кожен здогадається чи знає, що автор творів "Бабуся с того світу", "Пан Мурло", "Січові гості Чуприна і Чортоус" - той, хто написав знамениту, хоча і не всіма прочитану "Чорну Раду"? Так, це все Пантелеймон Куліш - письменник, філософ, видавець, ...
656672
  Рапіна Л. Йдемо до тебе ми, Тарасе... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 березня (№ 11). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  9 березня на факультетах КНУ імені Тараса Шевченка пройшли шевченківські читання.
656673
  Ткач М.М. Йдемо на верховини : вірші / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1956. – 80 с.
656674
   Йди в життя, як Ленін. – Київ, 1970. – 211с.
656675
  Сом М.Д. Йду на побачення : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1957. – 75 с.
656676
  Божик Є.Д. Йду поміж людей : нариси [про ком. мораль] / Є.Д. Божик. – Львів : Каменяр, 1977. – 94 с.
656677
  Завгородній Ю. Йду проти себе : візії / Юрій Завгородній. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-123-7


  Новелістичні візії автора до проблем відповідальности кожної людини за все, що діється на нашій Землі
656678
  Виговська О. Йдуть люди їх не повернути... // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 36/38)
656679
  Концевич Є.В. Йдучи вулицею : оповідання / Є.В. Концевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 157 с.
656680
  Куаммен Дэвид Йеллоустон. Парадокс цивилизации / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
656681
  Ільченко Володимир Йелоупукі всіх часів і народів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 66-70 : фото
656682
  Генин И.А. Йемен / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1953. – 48с. – (У карты мира)
656683
  Удалова Г.М. Йемен в период первого османского завоевания / Г.М. Удалова. – М., 1988. – 198с.
656684
  Малышева Д. Йемен как новая "горячая точка" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 148-153. – ISSN 1998-1813
656685
  Серебров С.Н. Йемен на пороге гуманитарной катастрофы ( к событиям в горах Саады ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0869-1908
656686
  Голубовская Е.К. Йемен. / Е.К. Голубовская. – М., 1965. – 121с.
656687
  Миронова Марина Йемен. Ладан для народа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 52-58 : фото
656688
  Исаев Л. Йемен: неизвестная революция и международный конфликт / Л. Исаев, А. Коротаев // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-2227
656689
  Дмитриев Алексей Йемен: от Джамбии до "Калаша" : Образ жизни // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 158-163 : Іл., карта
656690
  Кириченко В.П. Йемен: факторы политической нестабильности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 57-61. – ISSN 0321-5075
656691
  Котлов Л.Н. Йеменская Арабская Республика / Л.Н. Котлов. – Москва : Наука, 1971. – 288с.
656692
  Сейранян Б.Г. Йеменская Арабская Республика / Б.Г. Сейранян. – М, 1977. – 63с.
656693
  Крахмалов С.П. Йеменская Арабская Республика и ее вооруженные силы : С.П. крахмалов / С.П. Крахмалов. – Москва : Военное издательство, 1977. – 88 с.
656694
  Герасимов О.Г. Йеменская Арабская Республика: 25 лет независимого развития / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 63с.
656695
  Пересыпкин О. Йеменская Республика: назад в будущее // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 161-172. – ISSN 1998-1813
656696
  Герасимов О.Г. Йеменские документы / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 134с.
656697
  Герасимов О.Г. Йеменские зарисовки / О.Г. Герасимов. – М., 1983. – 48с.
656698
   Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы / С.Н. Серебров, Н.А. Замарева, Раванди-Фадаи, Г.Э. Фазельянова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 0869-1908


  Представлен обзор круглого стола "Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы ", который состоялся 1 апреля 2015 г. в Институте востоковедения РАН.
656699
  Ньюберри М. Йеху. Сатир. памфлеты. / М. Ньюберри. – М., 1966. – 264с.
656700
   Ймення зорі Чорнобиль : Фотоальбом. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233с. – ISBN 5-7707-9214-0
656701
  Степанюк Л.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, І.М. Котвіцька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 81-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
656702
  Малицька Л.В. Ймовірні зміни кліматичних умов України до середини ХХІ ст. / Л.В. Малицька, В.О. Балабух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 94-100. – ISSN 2306-5680
656703
  Мокренко П.В. Ймовірнісна оцінка роботи сенсорів подвійної технології / П.В. Мокренко, Р.І. Стахів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
656704
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 62 : Табл. – ISSN 1605-2005
656705
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
656706
   Ймовірнісне та статистичне моделювання в EXCEL для прийняття рішень / [А.І. Кузьмичов: кер. авт. кол., ред. ; Н.Г. Бишевець, А.І. Кузьмичов, Г.В. Куценко та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – (Моделювання засобами MS Excel)
656707
  Сухоняк С.О. Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
656708
  Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології : Навчальний посібник для вищіх закладів освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 404с. – 91Само Шифр дубл. – ISBN 966-521-192-7
656709
  Хомченко Богдан Анатолійович Ймовірнісні моделі та алгоритми зваженого усереднення параметрів в інформаційних технологіях відновлення функцій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Хомченко Богдан Анатолійович; Мін-во освіти і науки України. Херсонський держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2000. – 19л.
656710
  Ганницький І.В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький І.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
656711
  Романенко С.О. Ймовірність банкрутства страхової компанії з випадковими ф-субгаусовими [подано формулу] страховими виплатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається ймовірність банкрутства страхової компанії у випадку, коли величини полісів клієнтів та страхові виплати с ф-субгауссовими [подано формулу]. Доводиться теорема для оцінки такої ймовірності та на конкретному прикладі ілюструється ...
656712
  Бебич Ю.Ю. Ймовірність дожиття в одній моделі з використанням аналітичного закону Гомперца // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 34-35
656713
  Афанасьєва Л.О. Ймовірність переривання зв"язку у безпроводовій системі з багатоантенною кооперативною ретрансляцією / Л.О. Афанасьєва, С.О. Кравчук, Д.А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 19-26. – ISSN 2524-0056
656714
  Бродський Я.С. Ймовірність та статистика в школі. Науково-методична конференція. Донецьк. 28-30 січня 1997 р. / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 101-102. – ISSN 1029-4171
656715
  Костик О.І. Ймовірність як ступінь можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 141-150. – Бібліогр.: Літ.: с. 150; 5 п.


  Стаття дає пояснення концепту ймовірності і розглядає його з точки зору алетичної й упістемічної модальності, яка реалізується в процесі пізнання. Осягнення істини шляхом дискурсивно-логічного мислення розглядається на прагмолінгвістичному та ...
656716
   Ймовірносний метод розв"язку одної перколяційної задачі / М.М. Шарапов, О.В. Воловода, Ю.В. Найдьон, К.В. Морозов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається застосування методів теорії ймовірностей до розв"язку одної перколяційної задачі просочування. Запропонований алгоритм дозволяє суттєво скоротити час пошуку відповіді. Ключові слова: перколяція, просочування, алгоритм, числа ...
656717
   Ймовірносні методи і технології Public Relations / М.М. Шарапов, Ф. Наврузов, А. Нужна, Ю. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається ймовірнісний підхід до розв"язку задачі конкурентної боротьби між трьома юридичними особами. Задача сформульована вербально в загальному вигляді, формалізована та розв"язана на основі запропонованої теореми. Отриманий результат ...
656718
   Йоанна Нижник-Винників : [альбом]. – Париж : [б. в.], 1992. – 102 с. : іл. – Тексти укр. та франц. мовами. - Тексти укр. мовою набрані на фотонаборі тижневика "Наше слово" у Варшаві. - Поліграфічне виконання в друкарні Arnera (Vallauris)
656719
  Кралюк П. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 250-251. – ISBN 978-966-2254-74-7
656720
  Кралюк П.М. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 250-251. – ISBN 978-966-373-777-5


  Про походження Йоасафа (світське ім’я – Олександра) Кроковського (сер. XVII ст. – 1718) [57] ми не можемо сказати нічого певного. Відомо, що навчався він у Києво-Могилянській академії, а потім у західноєвропейських університетах. Можливо, студіював у ...
656721
  Станишич Й. Йован Дучич и русская культура / Й. Станишич. – Л., 1991. – 267с.
656722
  Пелешенко Ю. Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С.68-74
656723
  Зубков В.Н. Йога - путь к здоровью / В.Н. Зубков. – М, 1991. – 95с.
656724
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Москва : Медицина, 1986. – 208 с.
656725
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Кемерово, 1990. – 205с.
656726
  Коровкин Ф.Я. Йога / Ф.Я. Коровкин. – Ярославль, 1991. – 158с.
656727
  Ільїн В.В. Йога // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52-53. – ISBN 966-316-069-1
656728
  Полтавцев И.Н. Йога делового человека / И.Н. Полтавцев. – Минск, 1991. – 206с.
656729
  Юнг К.Г. Йога и Запад : Сборник / К.Г. Юнг. – Львів; Київ : Ініціатива; AirLand, 1994. – 230с. – (Паломничество в страну Востока)
656730
  Ільїн В.В. Йога Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53. – ISBN 966-316-069-1
656731
  Шифрони Э. Йога с Пропсами : руководство по практике йоги Айенгара со вспом. материалами / Эял Шифрони ; соавт. Михаэль Села ; [фот. Авив Навех]. – Днепр : Лира. – ISBN 978-966-383-987-5
Т. 1 : Асаны стоя. – 2018. – 159, [5] с. : фот. – Кн. создана на основе учения Йогачарьи Б.К.С. Айенгара, Гиты С. Айенгар и Прашанта С. Айенгара в Ин-те йоги памяти Рамамани Айенгар (RIMY), г. Пуна, Индия
656732
  Айенгар Г.С. Йога: жемчужина для женщин / Гита Айенгар ; [пер. с англ. С.А. Прилипский ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2006. – 348, [4] с., [49] л. фотоил : ил. – Пер. изд.: Yoga: a gem for women / Iyengar G.S. New Delhi : Allied Publishers Limited, 2001. - Сер. осн. в 1997 г. - Содерж.: Путь йоги ; Идеальна ли йога для женщин? ; Познай свое тело ; Асаны йоги. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-3256-4
656733
  Гресько М. Йоган Вольфганг Гете - на Україні // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 236-237
656734
   Йоганн Волфганг фон Гете = Johann Wolfgang von Goethe : Каталог книжкових видань. – Львів, 2001. – 256с. – (Каталоги книгозбірні ; Ч. 1). – ISBN 966-613-090-4
656735
  Петухова О. Йоганн Кеплер: "Я бился о тысячу стен..." // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  Йоганнес Кеплер — німецький філософ, математик, астроном, астролог і оптик, відомий насамперед відкриттям законів руху планет, названих законами Кеплера на його честь.
656736
  Белый Ю.А. Йоганн Мюллер : (Региомонтан), 1436-1476 : [математик и астроном] / Ю.А. Белый ; отв. ред. А.А. Михайлов, Б.А. Розенфельд ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 121-127 (108 назв.). – (Научно-биографическая серия)
656737
  Єрхов Г.П. Йоганн Теннович Леппік / Г.П. Єрхов, В.В. Ільїн. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 94 с.
656738
  Дробчак Л. Йоганн Штраус - король вальсів // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 82-84
656739
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : (Драматичний етюд) / Леся Українка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 40 с. – На тит. арк. та обкл. після назви: Друковано в "Рідному краю"
656740
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : драма / Леся Українка. – Київ ; Берлін : Укр. накладня, 1923. – 39 с. – 1923?. – (Загальна бібліотека ; № 236)
656741
  Лукьянова В.П. Йоганнес Роберт Бехер - поэт и теоретик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова В.П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
656742
  Левицький В. Йогансен і дисертація про метеликів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 108-110. – ISSN 0236-1477
656743
   Йогансен Майк (Михайло) Гервасійович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 163-176
656744
  Цимбалюк В. Його "зеленокудра Сквира" / В. Цимбалюк, К. Плівачук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 14


  Краєзнавча книга "Максим Рильський і Сквира". Її автори - Василь Цимбалюк та Катерина Плівачук.
656745
  Жулинський М. Його "магічна сила слова, пісні, вірша..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  Пам"яті українського письменника, Миколи Петренка.
656746
  Стех Я. Його безмежна любов до дітлашні... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 13


  До 50-річчя від дня смерті прекрасного педагога Василя Сухомлинського.
656747
  Тимошик М.С. Його бій за державність : док.-публ. оповідь / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 375, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 345-351. - Рез. парал. англ., нім. – Бібліогр.: с. 357-372. – ISBN 978-966-7821-66-1


  У пр. № 1716695 напис: Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка - над всіх старшин найстарша Правда. Хоча й запізніла. Це - моя правда про знакового випускника і співробітника Alma-Mater. Пізнаваймо її серцем і розумом. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
656748
  Жулинський М.Г. Його блогословила доля славою святою : До 20-річчя Незалежності України і 150-річчя від часу перепоховання Тараса Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 32-40. – ISSN 1819-7329
656749
   Його бойове ім"я - "Успіх" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 вересня (№ 193). – С. 6
656750
  Оленівська Л. Його борозна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 червня - 3 липня (№ 25/26)


  Із майбутньої книги Лесі Оленівської "Сіверяни". Розповідь про відомого політика Івана Степановича Плюща.
656751
  Шлапак Я. Його боялася влада, поважали соратники по перу, до нього горнулася молодь. 5 серпня - 120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича, публіциста, мовозгнавця, політв"язня радянськорго режиму // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 2 серпня (№ 31). – С. 13


  5 серпня - 120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича, публіциста, мовозгнавця, політв"язня радянськорго режиму.
656752
  Бурсов Г. Його вбивають. Хто? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 126-147. – ISSN 0130-1608


  Сторінки майбутньої книжки "Другий крик з могили Миколи Холодного, почутий і запсианий Михайлом Каменюком у Вінниці". Друкуються листи поета в яких, зокрема, йдеться про навчання в Київському державному університеті ім, Т.Г. Шевченка, початок його ...
656753
  Моріц Р. Його великий день. / Р. Моріц. – Київ, 1978. – 223 с.
656754
  Шпонтак І.М. Його величність - кальцій! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6
656755
  Ільницька І.М. Його величність - кальцій! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 4-5 : фото
656756
  Петринка Л.В. Його величність - Краків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 41-46 : фото
656757
  Хостікоєв А.Г. Його величність випадок, її величність гра // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 128-131. – ISBN 978-966-171-250-7


  Коломієць Олексій Федотович (1919-1994).
656758
   Його величність маттерхорн" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8 : фото


  Магістр 2 курсу економічного факультету розповідає про сходження на вершину найвищої гори Маттерхорн.
656759
  Гринь М. Його величність ніжинський огірок і... греки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 13


  У соціальних мережах колеги з Чернігівщини повідомили про дегустаційний тур, присвячений ніжинському огіркові, пам"ятник якому споруджено на в"їзді до консервного заводу у древньому Ніжині. Тур провів колектив державної дослідної станції "Маяк" ...
656760
  Перебийніс П. Його верлібри нашептані небом... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 47/48)


  Книга Володимира Корнійчука "Верлібри. Що розвихрені коні".
656761
  Коваленко В. Його весна говерлила громи... : психологія творчості Василя Симоненка / Валентина Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 63, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9660493-292-6
656762
  Сидоренко Віктор Його Високість // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 90-94 : фото
656763
  Загребельний Володимир Його відкрив лейтенант Кук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 24-25 : Фото
656764
  Щербина Є. Його військове псевдо - "фізик" // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 12. – ISSN 1819-7329
656765
  Грегуль А. Його вітала Одеса... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 167-171. – ISSN 0208-0710


  Микола Лисенко (1842-1912) - український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
656766
  Одинцова О. Його волі до правди не вдалося зламати нікому // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-33


  Степан Колесник - відомий журналіст якому виповнилося 80 років !
656767
  Предко О.І. Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І про духовні імперативи православного богослов"я / О.І. Предко, Л.О. Шашкова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 33-38. – ISSN 2521-6570


  З"ясовано, що духовність у православ"ї розуміють діяльнісно, як духовне життя, як досвід церковної спільноти.Причому богословська концепція духовності Патріарха Варфоломія І розгортається на таких рівнях: етимологічний (духовність безпосередньо ...
656768
  Вергелес К.М. Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І як патріарх і гуманіст / К.М. Вергелес, Л.Г. Конотоп // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 16-19. – ISSN 2521-6570


  На основі різноманітних джерел та з позиції порівняльного аналізу розглянуто постать Вселенського патріарха Варфоломія І, його пастирське служіння і гуманістичне ставлення до світу й людини. Проблема гуманізму та гуманних взаємин між людьми є однією з ...
656769
  Тертична В. Його герої з добрими очима // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван-Валентин Задорожний
656770
  Слабошпицький М. Його глибоке серце. Володимир Підпалий // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 8-9
656771
  Вишняков О. Його голос був надзвичайним // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 серпня (№ 32). – С. 3
656772
  Дімаров А.А. Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) : [збірка] / [упоряд.: Є. Дімарова, С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 259, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 10-2014). – ISBN 978-617-605-010-0


  У прим. № 1697953 напис: Читачям рідного університету - від Літ. України - гол. редактор Сергій Козак. 26.XII.14.
656773
  Федоренко Тетяна Його голосом доля співає // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
656774
  Кучменко С. Його девіз - неспокій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 9


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
656775
  Цвіліховський В. Його дід був особистим ворогом Леніна // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 30 січня (№ 19). – С. 3


  Глухівський міський голова - Мішель Терещенко.
656776
  Брусенський О. Його долю життя сплело з різнобарв"я ниток // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 6). – С. 12


  "На творчому зоряному небосхилі, де сяють зірки українських митців, які уславляють по світах українську культуру, не останнє місце відведено заслуженому майстру народної творчості з Полтавщини Євгену Пілюгіну. Кажуть, що творчий і життєвий шлях цієї ...
656777
   Його дужі рамена підтримували українську культуру. Великий подвижник українського духу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 7-9


  Світлій пам"яті Михайла Слабошпицького.
656778
  Ткаченко Л. Його думки спонукають нас // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  24 вересня 2015 року на базі КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" в межах Року вшанування спадщини Василя Олександровича Сухомлинського відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь ...
656779
  Дзюба Т. Його духовні палестини (до проблеми самоусвідомлення Михайла Драгоманова-публіциста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-1911
656780
  Калюжна Г. Його душа - козацька пісня... (Олегові Орачу) : поезія: вірші (вірші вдови поета) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 94-99. – ISSN 0130-1608
656781
  Жулинський М. Його душа вже в обіймах Вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 14-15


  "Безумно любив театр. Бо творив мистецтво." Пам"яті Романа Віктюка.
656782
  Телячий Ю. Його життя - академія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Чернець Василь Гнатович - ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), Заслужений працівник освіти України (2001 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки ...
656783
   Його життя - дорога у незвідане: Монологи про вченого // Київський університет, 2001. – № 10


  [О.В. Третяку - 60 років]
656784
  Кропивницький І. Його життя - духовний подвиг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 13


  Минуло 175 років від дня народження Марка Кропивницького.
656785
  Сорока М. Його життя - яскравий взірець служіння й відданості Україні. Конференція в Товаристві "Знання" України, присвячена сторіччю з дня народження видатного українського бізнесмена і мецената Петра Яцика // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 39-43. – ISSN 0868-8117


  У світі немає нічого перфектного, досконалого. Все можна поправити і зробити краще. Ці слова, які прозвучали на початку конференції, належать Петрові Яцику. Він їх не лише декларував, а прагнув повсякденно наповнювати великими і малими богоугодними ...
656786
  Мелков Г.А. Його житя - дорога в незвідане / Г.А. Мелков, М.Г. Находкін, В.В. Данилов // Освіта, 2001. – № 71-72


  [Про О. Третяка: до 60 річчя вченого]
656787
  Чабан М. Його замучили за вкраїну // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 320-322. – ISSN 0869-3587
656788
  Завалішина В.М. Його звали Зорич / В.М. Завалішина, М.О. Смєшнов. – Київ, 1965. – 96с.
656789
  Шлапак Я. Його звали сила. 28 липня - 120 років від дня народження Івана Федоровича Фірцака (1899-1970), українського борця, боксера, артиста цирку // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 30). – С. 11
656790
  Ларра Р. Його звали Чубатий... : повість ; переклад з іспанської / Р. Ларра. – Київ : Художня література, 1961. – 64 с.
656791
  Івченко В. Його злет починався у Києві // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-11.


  Ігор Сікорський
656792
  Гнатюк М. Його злети і падіння. До 200-річчя від дня народження Якова Головацького // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 11/12 (841/842), листопад - грудень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
656793
  Шлапак Я. Його знімали Герман, Тарковський, Параджанов, Асанова... 10 квітня - 30 років від дня смерті Миколи Григоровича Гринька (1920-1989) // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 квітня (№ 14). – С. 11
656794
  Дончик В. Його золота нитка // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 86-89. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3
656795
   Його зоря : Портрет Івана Івановича Шевченка доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 116 с.
656796
  Махінчук М. Його зоря тепер вже світить нам з небес // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 112-115. – ISSN 0869-3595


  Михайло Іванович Сікорський - заслужений працівник культури, творець і незмінний упродовж понад 57 років спочатку директор краєзнавчого музею, згодом Переяслав-Хмельницько державного історико-культурного і, врешті, Національного ...
656797
  Меншун В.І. Його зримий педагогічний, органіаторський і дослідницький хист та прекрасна внутрішня сутність // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 2. – ISSN 0868-8117
656798
  Григоренко А. Його і Наш Рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 4-5


  Андрій Григоренко - про знаменитого батька, внутрішні та міжнародні виклики сучасній Україні й варіанти відповідей на них.
656799
  Корибутяк С. Його ідея : новелі й оповідання / Степан Корибутяк. – Мюнхен : Наша книгозбірня, 1953. – 55, [1] с.
656800
  Бажан М.П. Його ім"я / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 114 с.
656801
  Нестерчук Д. Його ім"я носив Центральний історичний архів у м. Києві // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 146-147


  21 березня 2008 р. минуло 100 років від дня смерті видатного українського історика, археолога В.Б. Антоновича (1834-1908).
656802
  Винниченко І. Його ім"я носить академічний інститут // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6 : фото


  До 180-ліття від дня народження зоолога-морфолога, професора Київського Вищого інституту народної освіти Івана -Людвіга Шмальгаузена.
656803
  Шмигевський М.В. Його ім"я носить Інститут ботаніки НАН України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
656804
  Матвійчук О. Його іменем названо інститут / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 188-189. – ISSN 0869-3595


  Холодний Микола Григорович - приват-доцент кафедри фізіології
656805
  Біляцька В. Його іменем названо наш університет / В. Біляцька, О. Гонюк // Сторінки історії Олесь Гончар / М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [за заг. ред. проф. І.С. Попової ; авт.-упоряд.: Т.В. Кедич та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. й перероб. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 45-61. – ISBN 978-966-383-968-4


  У Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету відкрилася цікава фотовиставка, присвячена 95-річчю від дня народження Олеся Терентійовича Гончара. Доля Олеся Гончара органічно пов’язана з нашим містом і нашим навчальним закладом. ...
656806
  Дацюк Г. Його картини обдаровують нас хлібами й медами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 3 - 9 лютого (№ 4). – С. 8-9


  Виставка "Україна - Японія: відлуння душі", приурочена до 30-ї річниці встановлення дипломтичних відносин. Представлена творами заслуженого художника України Олександра Івахненка та відомої фотографині з Японії Іната Міорі.
656807
  Слабошпицький М. Його кілька життів. Юрій Щербак учора й сьогодні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 7


  "Він для мене - переконливий приклад індивіда, який сам створив себе."
656808
  Мельничук Леся Його кликали морські простори...(До 210-ї річниці від дня народження дослідника Арктики Фердинанда Петровича Врангеля) : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-45 : Карта, фото. – Бібліогр.: 4 назви
656809
  Жулинський М. Його книги формують культ Українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 6


  Сергій Мартинюк свої книги «Горджусь, що я українець», «Народжені перемагати», «Того, хто йде, важко спинити», «Маю честь бути українцем» подарував мені кілька років тому. Я читав їх неспішно, в перервах між нагальними роботами. Кожну з цих своїх книг ...
656810
  Дарда В.І. Його кохана : повість та оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 299 с.
656811
  Горобець Ю.І. Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар"яхтара) / Ю.І. Горобець, І.В. Лежненко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8. – C. 100-105. – ISSN 1027-3239
656812
   Його муза була звернена до людини // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, І.О. Негрейчук [та ін.]. – Київ, 2003. – 3 кв. – С. 95-98. – ISSN 0130-2043
656813
  Фількевич Г. Його музика в мистецькому просторі = До 80-річчя від дня народження І.Н.Шамо // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 402-408. – ISBN 966-7170-47-0
656814
  Кулик Н. Його називали батьком // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
656815
   Його називали совістю української нації : біобібліогр. список / Відділ Катеринопіл. райдержадмін. ; Катеринопіл. центр. районна б-ка ; [уклад.: К.П. Дудур]. – Катеринопіль : [б. в.], 2016. – [48] с. : іл., портр. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр. в кінці кн. – (Славні земляки нашого краю). – ISBN 966-8547-78-0
656816
  Марухняк Й. Його називають Галицьким Орфеєм. Львівщина готується відзначити 150-річчя Осипа Маковея // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 139). – С. 12
656817
  Сорока Г. Його найбільше багатство // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 7 липня (№ 125)


  До сторіччя з дня народження визначного українського добродійника і канадського бізнесмена Петра Яцика.
656818
  Сергієнко І.В. Його наука - надійність (до 80-річчя академіка НАН України І.М. Коваленка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 112-116. – ISSN 1027-3239


  16 березня 2015 р. виповнюється 80 років академіку НАН України Ігорю Миколайовичу Коваленку. Свій поважний ювілей І.М. Коваленко зустрічає на посаді завідувача відділу математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики ім. ...
656819
  Кирпа І. Його наука була для нас. У віці 101 рік житті пішов із життя перший Герой України академік Борис Патон // Україна молода. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 78). – С. 3


  Великий учений помер від зупинки серця в Інституті кардіохірургії імені Амосова. Борис Євгенович став автором понад тисячі наукових публікацій i презентував понад 720 винаходів. Інновації Бориса Патона дозволили проводити зварювальні роботи під водою, ...
656820
   Його не осягнути словом. – Одеса, 1982. – 207с.
656821
  Пасемко І. Його нива - рідна мова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 6


  До 80-річчя Іванові Ющуку - відомого українського вченого, члена НСПУ, активіста"Просвіти"
656822
  Семена М. Його пензель закарбував трагедію народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 220). – С. 12


  Кримського митця Рустема Емінова висунуто на здобуття Шевченківської премії 2016 року.
656823
  Жулинський М. Його пісні співає Україна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)


  До 85-річчя Вадима Крищенка.
656824
  Крищенко В. Його пісня не забувається // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 13


  Пам"яті Дмитра Омеляновича Луценка.
656825
  Білаш О. Його пісня, - то крила й відрада // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Творчість Дмитра Луценка.
656826
   Його поезія / Колектив фізичного фак-ту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Колектив фізичного ф-ту про свого колегу, фізика та лірика Євгена Йосиповича Харькова.
656827
  Жулинський М. Його поетичні крила розгортала пристрасть // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – Грудень (№ 11/12)


  Згадуючи Василя Простопчука.
656828
  Лавриненков В.Д. Його позивний - "Сокіл - 1" / В.Д. Лавриненков. – Київ, 1975. – 206с.
656829
  Сенченко І.Ю. Його покоління : роман / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 227 с.
656830
  Неїжмак В. Його полтавські верховини // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  У Полтаві відбувся інформаційно-просвітницький тур місцями пам"яті українського хореографа, першого теоретика нашого народного танцю Василя Верховинця (Костіва).
656831
  Чамата Н. Його праці активізують дослідницьку думку (до сторіччя від дня народження Юрія Івакіна) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 50-52. – ISSN 0236-1477
656832
  Баштова Л.С. Його праця - це мистецтво високого рівня. (До 115-річчя з дня народження О.С. Смогоржевського) / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 158-177


  Про життєвий шлях видатного вченого-математика XX століття, відомого працями з геометрії Лобачевського, диференційних рівнянь та вищої алгебри. Завдяки наполегливості в підкоренні вершин математичної науки О.О. Смогоржевський за півтори роки (з грудня ...
656833
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повість / П. Автомонов. – Київ : Молодь, 1958. – 146 с.
656834
  Автомонов П. Його прізвище невідоме : повісті / П. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1973. – 464с.
656835
  Дмитренко О. Його рідний дім. До 80 річчя літературно-меморіального музею Тараса Шевченка в селі Шевченкове // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Березень (№ 9/13). – С. 24. – ISSN 2519-4429
656836
  Поліщук В. Його розшукував Міжнародний Червоний Хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 12


  Про долю розстріляного 1938 року "фінського шпигуна" Фелікса Ватена.
656837
  Сусак В. Його роки в Царгороді // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 22-30


  Олекса Грищенко — український художник, письменник, мистецтвознавець; належить до видатних представників паризької школи зі світовою славою.
656838
  Шудря М. Його серце в Плютах // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 170-173. – ISSN 0208-0710
656839
   Його серце у фундаменті української нації. До 150-річчя від дня народження А.Я. Чайковського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 101-106
656840
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 286 с.
656841
  Дімаров А.А. Його сім"я : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Держлітвидав України, 1966. – 516 с.
656842
  Озерна Д. Його смерть. Чому українські чоловіки помирають раніше, ніж жінки / Д. Озерна, А. Косецький // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 20-22. – ISSN 1996-1561
656843
  Діденко В. Його Собор : Олесю Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 21-22. – ISSN 0131-2561
656844
  Сюндюков І. Його сповідь перед історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 20


  "Спогади " Павла Скоропадського: роздуми, здобутки, помилки.
656845
  Сюндюков І. Його сповідь перед історією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  "Спогади" Павла Скоропадського: роздуми, здобутки, помилки.
656846
  Плющ Л. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / Леонід Плющ. – Київ : Факт, 2006. – 872 c. – ISBN 966-359-134-X
656847
  Нестеренко П. Його твори надихають на роздуми про людську долю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 3-9 жовтня (№ 40). – С. 15


  Творчий доробок українського художника Бориса Дроботюка.
656848
  Килимник Ю. Його творчі надбання - наші культурні скарби // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 13


  Виповнилося 90 років від дня народження композитора Олександра Білаша. "Ось як пише про цього славного чоловіка в книжці "Що дала Україна світові" професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історик Володимир Сергійчук: ...
656849
  Медведєва Л. Його творчість - вірність Україні : розмова з Феодосієм Гуменюком // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 115-124. – ISBN 966-7170-47-0


  Гуменюк Феодосій - живописець, засл. діяч мистецтв України, лауреат Держ. премії ім. Т. Шевченка, член Нац. Спілки художників України
656850
   Його творчість стала своєрідним прологом до майбутніх історичних полотен. До 100-річчя від дня народження С.Д. Скляренка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 179-182
656851
  Салига Т. Його терновий вінок (Штрихи до літературної сильвети Ігоря Калинця) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 512-527. – ISBN 978-966-06-0747-7
656852
   Його устами заговорила сама Білорусь. До 125-річчя від дня народження Якуба Коласа // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4, 4 кв. – С. 65-74. – ISSN 0130-2043
656853
  Стріха М. Його фатально нам бракуватиме // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 6


  Пам"яті Анатолія Матвієнка.
656854
  Гордійчук А. Його фільми змушують сміятися вже кілька поколінь // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 42-44. – ISSN 1562-3238


  Мета кінокомедій - розсміши­ти глядача, поліпши­и його настрій. Віктор Іванов - яскравий представник жанру кінокомедії. На відміну від його фільмів, життя режисера не було легкм. Він пройшов війну, зазнав відлучення від кіно, його змушували по кілька ...
656855
  Іващенко В.І. Його чекала Галактика. М.Кибальчич / В.І. Іващенко, А.С. Кравець. – К, 1966. – 290с.
656856
  Щербань Д. Його шлях до істини // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 236-241


  Поет і дисидент Степан Сапеляк (1951-2012).
656857
  Третяк Наталія Його шляхетне серце // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644


  Я тут, хоч як дивно, уперше. Перше враження про місто - бруківка, вузенькі вулички, старі чотири-п"ятиповерхові будиночки з незвичною архітектурою, в цегляну вуаль яких заховалася міфологічна скульптура разом зі святими покровителями; чудернацькі ...
656858
  Пфулгенда С. Йоговское лечение распространенных болезней / С. Пфулгенда. – Киев : Здоров"я, 1990. – 142с.
656859
  Закалюжна Я.П. Йод - це справжня панацея від багатьох хвороб душі та тіла / Я.П. Закалюжна, М.В. Мороз // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 20-22 : рис.. табл. – Бібліогр.: 5 назв
656860
  Сафразбекян Э.А. Йод в почвах Армянской ССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Сафразбекян Э. А.; АН Арм.ССР, Отд. биол. наук. – Ереван, 1972. – 28л.
656861
  Комракова С.Г. Йод в природных водах и почвах Белорусского Поозерья / С.Г. Комракова, К.И. Лукашев. – Минск, 1985. – 128с.
656862
  Сопронюк Марія Йод у житті людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 5-6 : фото
656863
  Костевич Н.С. Йоджіджюкуго як особливий вид фразеологічних одиниць в японській мові. Порівняльний аналіз японських фразеологічних одиниць та йоджіджюкуго на позначення почуттів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Краса мови проявляється не лише в пишномовності, але й в лаконічності. Яскравим зразком такої лаконічності є японські йоджіджюкуго, фразеологічні одиниці, що складаються всього з чотирьох ієрогліфів. Саме цим одиницям та їхньому порівнянню з іншими ...
656864
  Ролстен Р.Ф. Йодидные металлы и йодиды металлов / Р.Ф. Ролстен. – Москва : Металлургия, 1968. – 524 с.
656865
  Трохименко А. Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах / А. Трохименко, О. Запорожець, О. Трохименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-46. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто йодиметричні титриметричні, фотометричні та твердофазно-спектрофотометричні методики визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах. Рассмотрены иодиметрические титриметрические (визуальные и ...
656866
  Хромих В.Х. Йодна недостатність та її профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 4-5
656867
  Кравчинский З.Я. Йодо-бромные воды нефтяных месторождений Нефтечала и Челекен и перспективы их разработки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кравчинский З.Я.; АН Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1958. – 21л.
656868
  Хасанов А.С. Йодо-бромные воды Узбекистана / А.С. Хасанов. – Ташкент, 1983. – 154с.
656869
  Ігнатюк О.С. Йододефіцит - прихована проблема // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 7-11 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
656870
  Кушка Н.Х. Йододефіцитні захворювання / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 51-52. – Бібліогр.: 5 назв
656871
  Манзюк М.В. Йодометрическое определение благородных металлов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Манзюк Марина Вадимовна ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз Укр. гос. хим.-технол. ун-т. – Київ, 2017. – 181 арк. – Приложение: л. 179-181. – Библиогр.: л. 152-178
656872
  Трохименко А.Ю. Йодометрическое твердофазно-спектрофотометрическое определение нитрита с использованием пенополиуретана / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 419-427. – ISSN 0204-3556
656873
  Манзюк М.В. Йодометричне визначення благородних металів : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 02.00.02 / Манзюк Марина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
656874
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіосульфату у водних розчинах окисненням його йодом до тетратіонату. Лінійність градуювального графіка зберігається до концентрації тіосульфату 4,5 мг/дм3, межа виявлення ...
656875
  Трохименко А. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту / А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-42. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату у водах з межею виявлення 3,0 мкг/дм3, що включає окиснення тіоціанату йодатом, наступне додавання до реакційної суміші надлишку йодиду і детектування надміру ...
656876
  Трохименко А.Ю. Йодометрично-фотометричне визначення йодату (VII), йодату (V) I, бромату (V) у розчинах / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
656877
  Куренная Н.М. Йожеф Дарваш: судьба и творчество. / Н.М. Куренная. – М., 1991. – 112с.
656878
  Гершкович А.А. Йожеф Катона. 1791-1830 / А.А. Гершкович. – Л.-М., 1960. – 120с.
656879
  Иваненко Аня Йожкин код // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 26-30 : фото
656880
  Папенко Н. Йозеф Вірт - німецький антимілітарист та борець за демократію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку еволюції політичних поглядів одного із провідних діячів католицької партії Центру першої половини XX ст. - Йозефа Вірта. The dynamics of evolution of political views of the prominent leaders of German Catholic Centre Party of the ...
656881
  Фоміна Н.П. Йозеф Гайдн: від статусних присвячень до дружнього послання // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 21-29
656882
  Давлєтов О. Йозеф Геббельс - провідний піар-менеджер Третього рейху та офіційний спадкоємець фюрера на посаді рейхсканцлера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 101-117. – ISBN 978-966-02-7255-2
656883
  Моисеева Г.Н. Йозеф Добровский и Россия. / Г.Н. Моисеева, М.М. Крбец. – Л, 1990. – 251с.
656884
  Шварц В.С. Йозеф Кайнц. / В.С. Шварц. – Л., 1972. – 191с.
656885
  Цигер-Гронский Йозеф Мак / Цигер-Гронский. – Москва, 1972. – 261с.
656886
  Горелик Л.В. Йозеф Рот - борец против милитаризма и фашизма / Л.В. Горелик. – Воронеж, 1974. – 58с.
656887
  Монолатій Т.П. Йозеф Рот як інтерпретатор українського націоналізму // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 253-260. – ISBN 978-966-428-305-9
656888
  Гинзбург Л.С. Йозеф Славик / Л.С. Гинзбург. – Москва, 1957. – 46с.
656889
  Євтушок О.М. Йозеф Тарнацький - дослідник поліських говорів // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 10-13
656890
  Виноградова Е.К. Йозеф Чапек / Е.К. Виноградова. – Москва, 1981. – 62с.
656891
  Мыльников А.С. Йозеф Юнгман и его время. / А.С. Мыльников. – М., 1973. – 160с.
656892
  Яценко Б.П. Йокемура Йошітаро (- японський літературознавець, літературний критик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 621. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656893
  Рудакова С. Йоко Оно. Одиссея таракана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.104.
656894
  Щербак І. Йому боліла Україна // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 203-208
656895
   Йому було 18 років, але мало хто прожив своє життя так гідно навіть з десятої спроби // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 червня (№ 23). – С. 5


  У Музеї авіації Національного авіаційного університету відкрилася виставка, присвячена студентові Національного авіаційного університету, учаснику АТО Георгію Тороповському, який загинув 17 вересня 2014 р.
656896
  Ємець О. Йому було б тепер шістдесят... (Василь Моруга у житті і щоденниках) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.133-. – ISSN 0131-2561
656897
  Єсипенко Д. Йому було цікаво із Шевченком: до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 52-53. – ISSN 0236-1477
656898
  Турський В. Йому виповнилося б 90 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Стаття присвячена випускнику юридичного факультету КНУТШ Якову Батюку.
656899
  Горбань Т. Йому виповнилося б 95 / Т. Горбань, В. Булик // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5 : фото


  "...В Інституті журналістики за підтримки Національної спілки журналістів відбулася науково-практична конференція, присвячена 95-ій річниці з дня народження Д.М. Прилюка. Дмитро Михайлович Прилюк – український письменник, публіцист, викладач та один з ...
656900
  Пилипенко О. Йому вклоняється світ : штрихи до портрета українського художника Івана Марчука // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 74-77
656901
  Мовчан Р. Йому мало б виповнитися сімдесят // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 18. – ISSN 0236-1477


  Про перекладача, літературознавця Михайла Москаленка.
656902
  Наєнко М. Йому ненависними були будь-яка лжа і будь-яке безчестя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 12


  Володимир Короленко і фальсиікація його творчості: В Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відбулася Всеукраїнська конференція "X Короленківські читання".
656903
  Ребряну Л. Йон : роман / Л. Ребряну. – К., 1974. – 415с.
656904
  Лучканин Сергій Йон Лука Караджале (1852-1912) - класик румунської і світової літератури = Ion Luca Caragiale (1852-1912) - clasicul literaturii romane si universale. Lucrare metodica cu ocazia celei de-a 150-a aniversari a celedrului scriitor : Методична розробка до 150-річчя з дня народження визначного письменника / Лучканин Сергій; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2002. – 29с. – ISBN 966-675-58-9
656905
  Асенин С.В. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир / С.В. Асенин. – Москва : Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 99 с.
656906
  Бабенко П.М. Йона Еммануїлович Якір : (нарис бойового шляху) / П.М. Бабенко. – доп. і доопрацьований пер. з рос. вид. – Київ : Політвидав України, 1964. – 100 с., [2] л. іл. – (Борці за велику справу)
656907
   Йонас (Jonas) Ганс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 764-765. – ISBN 966-316-069-1
656908
  Мазурик О. Йонас Ханс // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 148. – ISBN 978-966-418-286-4
656909
  Яценко Б.П. Йонкерс (- місто на півдні штату Нью-Йорк, США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 622. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656910
  Антонюк М. Йоргос Сеферіс: поет, прозаїк, перекладач // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 234-243. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
656911
  Цанев Г. Йордан Йовков. / Г. Цанев. – София, 1982. – 86с.
656912
   Йордан Йовков. 1880-1980. Нови изследования. – София, 1982. – 300с.
656913
  Георгиева Ц.П. Йордан Радичков: между нагледа и мита = Yordan Radiuchkov - between what is seen and what is myth / Цветана Георгиева ; Шуменски ун-т "Епископ Константин Преславски". – София : Марин Дринов, 2006. – 248, [2] с. – Тит. арк., зміст парал. болг. та англ. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 242-247. – ISBN 954-322-022-0
656914
   Йорданія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 36 : Фото
656915
  Мухаммад Н.А. Йорданія в міжнародних відносинах на Близькому Сході в 80-х 1 середині 90-х років. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мухаммад Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відн. – К, 2000. – 21л.
656916
  Бейдик О.О. Йорданія, Йорданське Хашимітське Королівство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 623. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656917
  Біленко Василь Йорданія. Бої без правил // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-113 : фото
656918
   Йорданія. Відкриття короля Хусейна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54 : фото
656919
  Біленко Володимир Йорданія. Гладіатори ХХ1 століття / Біленко Володимир, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
656920
  Пирогів Андрій Йорданія. Дорога на Небо / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 53-59 : фото
656921
  Горобець Марися Йорданія. Душа Святої Землі : Вояж-колекція / Горобець Марися, Гробець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-63
656922
  Москаленко Леся Йорданія. Королівські скакуни / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-43 : Фото
656923
  Біленко Василь Йорданія. Лицем у грязь: приємно і корисно / Біленко Василь, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46
656924
  Ташаєва Міла Йорданія. На чай до бедуїнів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 88-93 : Іл.
656925
  Гудзевата М. Йорданія. Нереальна реальність // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 118-123 : фото
656926
  Біленко Василь Йорданія. Повний місяць у Місячній долині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 108-114
656927
  Гудзевата М. Йорданія. У фокусі туристичного світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 124 : фото
656928
  Ільченко Володимир Йорданія. Як ми підкорили Небо // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-34 : Фото
656929
  Дафинкичев А. Йорданка Николова : док. повесть / Ангел Дафинкичев ; пер. с бол. И.М. Сабуровой. – Москва : Военное издательство, 1986. – 270 с.
656930
  Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
656931
   Йордановы алгебры. – Новосибирск, 1976. – 99 с.
656932
  Зельманов Е.И. Йордановы алгебры с делением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельманов Е.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 6л.
656933
  Севернюк Тамара Йорданська ніч : (Поетична сповідь) / Севернюк Тамара. – Warszawa : Pyrex, 1999. – 234с. – ISBN 83-911152-0-8
656934
  Зозуля Ніна Йорданські свічки-"трійці" // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 82-84. – ISSN 0130-6936
656935
  Пасько С. Йорданські шляхи Тараса // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 10-15. – (Історичні науки)


  Українсько-йорданські відносини.
656936
  Чіп Б.М. Йордань : поезії, трагедія / Борис Чіп. – Київ : Фенікс, 2008. – 242, [6] с. : портр. – ISBN 978-966-651-561-5
656937
  Коскін В. Йоржі атакують! : роман / Володимир Коскін ; [худож.- оформ.: І. Женченко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-2151-62-6
656938
   Йосип Андрійович Тимченко (1852-1924) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104


  Тимченко Йосип Андрійович (1852-1924) - український механік-винахідник, винайшов кіноапарат за два роки до братів Люм"єр.
656939
  Костенко А. Йосип Антонович Гошкевич як православний місіонер: український погляд // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 254-263. – ISBN 978-966-2779-91-2
656940
  Манукало В.О. Йосип Аронович Желєзняк – відомий український вчений в галузі гідрології: 100 років з дня народження // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 93-95. – ISSN 2306-5680
656941
   Йосип Бокшай (1891-1975): живописець, педагог // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 70. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
656942
  Ребрик А. Йосип Бокшай і український Пласт // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2013. – Ч. 1/2 (173/174). – С. 84-85
656943
   Йосип Бродський (1940-1996) : життя і творчість у хім. задачах у бразил. стилі / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [уклад.]: В.В. Ткач, М.В. Кушнір, Л.О. Васюк. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 83, [1] с. : іл. – На обкл., і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7611-94-2
656944
  Ясіна Л. Йосип Броз Назарбаєв // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 31. – ISSN 1996-1561


  Подібність керування Казахстаном і колишньою Югославією вражає. Проте Астана таки не Белград
656945
  Ленченко Ф.І. Йосип В"ячеславович Юркевич, 1855-1910 // Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921 р.р.) : навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ : [б. в.], 2000. – С. 81-92
656946
   Йосип Васильович Баранецький // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – С. 11-12. – ISBN 966-02-1457-X
656947
  Пилипенко В. Йосип Верещинський і сучасники // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 254-260. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття присвячена творчості сучасників Йосипа Верещинського. Автор прагне продемонструвати, що Верещинський, як і інші письменники кінця XVI ст., у своїй творчості торкався актуальних тем суспільно-політичного життя Речі Посполитої: можливої війни із ...
656948
  Рудич Ф.М. Йосип Віссаріонович Сталін // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 28-32. – ISSN 0868-8117
656949
  Бойчук Б. Йосип Гірняк // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 107-124. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1


  Про О. Лятуринську та Н. Лівицьку-Холодну.
656950
  Тарнавський О. Йосип Гірняк у Львові // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – С. 22-25


  Йосип Йосипович Гірняк — український актор і режисер. Брат Никифора, Володимира і Юліана Гірняків. Член Української академії мистецтв і науки.
656951
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Мене наспіла страшна катастрофа" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.31-33. – ISSN 1562-3238
656952
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Національний театр - своєрідний, неповторний" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1562-3238
656953
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Розбрелись, як у морі кораблі..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
656954
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Співчуваю учительській громаді..." // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 124-126. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
656955
  Гайдабура В. Йосип Гірняк: "Я був учасником епохи, про яку розповідаю" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 121-124. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
656956
  Журавльов Д.В. Йосип Гладкий // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 276-279. – ISBN 978-966-14-1182-0
656957
  Гошуляк Й. Йосип Гошуляк знову співє в Україні / інтерв"ю вів М. Дальний // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 16-18
656958
  Гриценко М. Йосип Дудка - робінзон із Посулля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 7


  Творчий портрет Йосипа Дудки.
656959
   Йосип Захарович Штокало. – К, 1972. – 39с.
656960
  Прокопчук В.С. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному / В.С. Прокопчук, С.О. Кантлін // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 137-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
656961
  Таранова Н. Йосип Йосипович Роллє - природодослідник Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 15-22. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
656962
  Цалик С. Йосип Каракіс: життя і книжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 15


  "Талант і доля — ось що потрібно, щоб відбутися в мистецтві. Можна сперечатися, дається це зверху чи підвладне волі самої людини, але факт, що в київського архітектора Йосипа Каракіса (1902–1988) було і те, і те. Класиком його вважали ще за життя, хоча ...
656963
   Йосип Кобів : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Львів : ЛДУ, 1997. – 54с. – (Біобібліографія вчених університету)
656964
  Безлуцька О.П. Йосип Кондрадович Пачоський: історіографія проблеми // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 76-83. – ISSN 0374-3896
656965
  Шендеровський В. Йосип Косоногов - перший академік-фізик Української академії наук. (До 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 23-27. – ISSN 1819-7329
656966
  Рокіцький О.М. Йосип Косоногов (12.04.1866-22.03.1922) / О.М. Рокіцький, В.А. Шендеровський // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 183-185


  Минуло 150 років від дня народження талановитого фізика-експериментатора Й. Косоногова - учня і співробітника М. Авенаріуса, одного з творців першої фізичної школи в Україні. У 1903–1922 роках працював в Університеті Св. Володимира на посаді професора, ...
656967
   Йосип Олексійович Дзендзелівський : Бібліогр.. покажч. – Львів, 1981. – 111с.
656968
  Небесник І.І. Йосип Пал - талановитий педагог і скульптор Закарпаття (1943-2003) // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 56-57. – ISSN 2520-6419
656969
  Лукомський Ю.В. Йосип Пеленський - дослідник середньовічної архітектури Галича // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 417-422. – ISBN 978-966-651-576-9
656970
  Ільницький М. Йосип Позичанюк - воїн і письменник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 99-108. – ISSN 0868-4790
656971
  Добровольський Леонід Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині. – [Київ], 1926. – 64 с. – У публікації також: Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / Йосип Руліковський. З польської мови переклала Софія Тобілевич


  Окр. відбиток з: Декабристи на Україні:Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні / Українська АН.– Київ:З друканні Української АН, 1926.– 207 с.– (Збірник історико-філологічного відділу / За ред. Єфремов С., Міяковський В., № ...
656972
  Казанцева Л.В. Йосип Самуїлович Шкловський (1916-1985) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 60-61
656973
  Денисенко А. Йосип Сліпий - редактор часопису "Богословія" // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 314-318. – ISBN 966-7522-02-4
656974
   Йосип Сліпий // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 512-515. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
656975
  Купчинський О. Йосип Сліпий і його історико-філософське бачення Берестейської унії // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 166-180. – ISBN 83-903449-6-3
656976
  Марочко В. Йосип Сталін : фельдмаршал Голодомору / Василь Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Мельник М.Ю., 2020. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-03-5
656977
  Орел С. Йосип Тереля в кіровоградській "шістці" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 11


  Йосип Тереля — український містик, мученик, сучасний пророк та ясновидець із Західної України, письменник, греко-католицький дисидент, в"язень совісті, політімігрант з СРСР, жив у Торонто.
656978
  Шарговська О. Йосип Тимченко винайщов прототип кіноапарата раніше за братів Люм"єрів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 44 (197). – С. 56-58


  Тимченко Йосип Андрійович - український механік-винахідник, фактично — першовідкривач кіно.
656979
  Баглай Б. Йосип Устимович Кобів - дослідник наукової та поетичної спадщини Івана Франка на античну тематику // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 65-67. – ISBN 966-594-325-1
656980
  Баглай Б. Йосип Устимович Кобів - перекладач і дослідник "Поетики" Арістотеля // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 68-71. – ISBN 966-594-325-1
656981
  Курок О. Йосип Шкловський: спогади про видатну особистість / О. Курок, Б. Грудинин // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 104-121. – ISSN 2222-5250
656982
   Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди = Josif Bokshaj. The painter of truth. The man of truth : Бокшай Йосиф Йосипович, про нього / [Ф. Ерфан [та ін.] ; упоряд. Ф. Ерфан]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 334, [2] с. – Загол. обкл.: Йосиф Бокшай. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ., угор. – ISBN 978-966-671-430-8
656983
  Новикова М. Йосиф Бродський: повернення додому // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 172-178. – ISSN 0320 - 8370
656984
   Йосиф Бург - письменник, громадянин, патріот / Х. Шинкарюк, О. Том"юк, Я. Маковій, О. Голик, Ю. Нищук, Р. Гиршвельд, В. Сасін, О. Равлюк // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 14-17
656985
  Інститут Йосиф Віссаріонович Сталін. Коротка біографія / Інститут, при ЦК ВКП(б) Укр. Маркса-Енгельса-Леніна, філіал. – 2 випр. і доп. – Київ, 1952. – с.
656986
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його ісце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
656987
  Савельєв Ю.К. Йосиф Діцген і його місце в історії філософії / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1958. – 80с.
656988
  Швець А. Йосиф Застирець - духовний порадник та популяризатор Івана Франка у світі (до 100-річчя від часу висунення Івана Франка на Нобелівську премію) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 104-118. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про творчі й особисті взаємини Йосифа Застирця з Іваном Франком, які зав"язалися на початку 1900-х років і переросли в щиролюдське приятелювання. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Драгоманов М.
656989
  Квіт С. Йосиф Зісельс: "А я й є український єврей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  У видавництві "Дух і літера" вийшла книжка у жанрі бесіди: "Господи, ти відкриєш уста мої...Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською.
656990
  Бондарчук Й. Йосиф Новицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 193-202. – ISBN 966-7631-05-2
656991
  Драбчук І. Йосиф Партицький - адвокат і громадянин // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 53-54
656992
  Сидоряк М. Йосиф Прекрасний / М. Сидоряк. – Київ, 1969. – 232с.
656993
  Процев"ят М. Йосиф Сліпий - патріарх нескореного народу / М. Процев"ят, Т. Процев"ят // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 66-71
656994
   Йосиф Сліпий і чужинці / підготував Михайло Бучинський // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 23. – С. 4
656995
  Прокоп М. Йосиф Сліпий у Канаді та США // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 4
656996
  Скубко Л. Йосиф Сліпий як будівничий Української Греко-Католицької Церкви в діаспорі // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 262-266. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
656997
   Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – Київ, 1965. – 355с.
656998
   Йосифу Віссаріоновичу Сталіну Академія Наук Української РСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 484, [3] с. : портр., іл. – Парал. тит. л. рос.
656999
  Нарочницкая Е.А. Йост Д. Франция и европейская безопасность // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 21. – С. 140-155
657000
  Донченко О. Йоська-винахідник / О. Донченко. – Харків, 1930. – 38 с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,