Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
656001
   "Магнитная потенциальная яма" - эффект стабилизации сверхпроводящих динамических систем / Скурихин В.И. – Киев : Наукова думка, 1991. – 335с.
656002
  Сакало О. "Мадам Баттерфлай" Джакомо Пуччіні: жанрова генеза та ідейно-смислові акценти // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
656003
  Шевалева Т.Е. "Мадам Бовари" Флобера : Автореф... канд. филол.наук: / Шевалева Т. Е.; МВО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1959. – 15л.
656004
  Кустодиева Т.К. "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1979. – 31 с.
656005
  Асанов Н.А. "Мадонна Благородная" / Н.А. Асанов. – Москва, 1964. – 61с.
656006
  Єрмоленко В. "Маємо бути готові, що Майдан не є останньою революцією" / розмовляли Інна Івершень та Олександр Шумілін // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 17 (220). – С. 21-24


  Чим українці відрізняються від європейців - розмірковує філософ і соціолог Володимир Єрмоленко.
656007
  Тимошик М. "Маємо відроджувати правду про себе" : інтерв"ю / бесіду вела Лідія Віценя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 181-184. – ISSN 2075-1222
656008
  Терещенко М. "Маємо можливість сформувати нову націю. Або - зараз, або - ніколи!" / розмову вів Микола Гриценко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 11


  Розмова з нащадком славного роду промисловців та меценатів Терещенків - Мішелем Терещенком.
656009
  Прокопенко І. "Маємо платформу для формування сучасної школи" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 2


  Виступ ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка на засіданні Асоціації ректорів, в якому здійснено конструктивний аналіз концепції "Нової української школи".
656010
  Рохлин Александр "Мазда" и люди : Авто // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 198-199 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
656011
  Шолом-Алейхем "Мазель-тов!" : (Алтерове сватання) : комедія на одну дію Шолом-Алейхема / в перекладі Ш. Полонера // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 12 с. – ("Театральна бібліотека")
656012
  Шолом-Алейхем "Мазель-Тов" / Шолом-Алейхем. – Киев, 1910. – 12 с.
656013
  Молчанова І. "Мазепинець полку мистецького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 24


  Як "живе" пам"ять про Данила Нарбута на Черкащині.
656014
  Рева Н.О. "Мазохизм и страсти Христовы" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 212-214
656015
  Ткаченко Л. "Майбуттєтворення"? Так! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 9


  Відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". Серед організаторів конференції вищі навчальні заклади, наукові установи.
656016
  Падалко М. "Майдан - це найкращий час новітньої історії ТСН" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 20


  Телеведуча "1+1" журналістка й мама трьох дітей М. Падалко розповіла "Дню" про те, як говорить із дітьми про права людини, та чому Євромайдан став лакмусовим папірцем для українських ЗМІ.
656017
   "Майдан - це пілотна модель ідеальної держави, якої в нас ніколи не було" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 23


  Утопія та антиутопія протесту очима письменників: Андрія Кокотюхи, Тараса Прохаська, Мар"яни Савки та Олесі Мамчич.
656018
  Аржевітін С. "Майдан - це рідна земля" / розмову вів С. Бондарекно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 10-11


  Розмова з Станіславом Аржевітіним про його грунтовне дослідження "Карпатська Україна: епоха в добі", про політичну ситуаціюв Україні, Майдан.
656019
  Сильвестров В. "Майдан - це соборність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 21


  Кілька актуальних думок видатного композитора.
656020
  Баумейстер А. "Майдан заклав певні підстави для змін" / розмову вели Роман Гривінський, Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 10-11


  Доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Баумейстер - про моральні орієнтири та чому українцям варто повчитися в ... Аристотеля.
656021
  Фединський П. "Майдан показав, що можна зламати мафіозну структуру" / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 21


  Відомий американський журналіст і перекладач Петро Фединський - про журналістику після 11 вересня, уроки Джеймса Мейса та "живого" Тараса Шевченка.
656022
  Байрон Джорж Гордон [Мазепа; Шильонский узник; Мелкие стихотворения; Сарданапал] : Поэма : Поэма : Сцены из трагедии / Пер. Д.Л. Михайловского = Пер. В.А. Жуковского = Пер. П.И. Вейнберга и Д.Л. Соколовского]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А.Е. Ландау, 1875. – [6], 186 с. – На тит. л. авт.: Байрон. – (Европейские классики в русском переводе : (С примеч. и биогр.) / Под ред. Петра Вейнберга. Для учащихся ; Вып. 8)
656023
  Макаров В.И. Магнетохимические исследования активных масс железо-никелевых аккумуляторво. : Автореф... канд. техн.наук: / Макаров В. И.; Новочеркас. полит. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 17л.
656024
  Крутанидзе Р.Ш. Магнетохимические исследования комплексов Мп(ІІ) и Мп(ІІІ) с азометиновыми лигандами.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Крутанидзе Р.Ш.; АН СССР. Ин-тут общей и неорган. химии. – М., 1980. – 24л.
656025
  Черняковский Ф.П. Магнетохимическое исследование кристаллов трифенилметановых производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняковский Ф.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1962. – 19л.
656026
  Логинов Г.М. Магнетохимическое исследование некоторых нестехиометрических окислов и сульфидов титана и ванадия. : Автореф... канд.хим.наук: / Логинов Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 15л.
656027
  Васильев Я.В. Магнетохимическое исследование нестехиометрических окислов титана и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Я.В.; ЛГУ. – Л, 1965. – 29л.
656028
  Гроссманн Г. Магнетохимическое исследование окислов железа, их твердых растворов в окиси магния, окислов ванадия (VO1,5=VO2,5) и твердых растовров VO2=TiO2 : Автореф... канд. хим.наук: / Гроссманн Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
656029
  Кузнецова М.Н. Магнетохимическое исследование системы никель-силикагель : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова М.Н.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
656030
  Блинов Л.Н. Магнетохимическое исследование стеклообразованных полупроводниковых сплавов на основе мышьяка, фосфора и селена. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Блинов Л.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 13л.
656031
  Лукиных Н.Л. Магнетохимическое исследование твердых растворов изоморфного замещения Nio-MgO, CoO-MgO, MnO-MgO и NiO-CbO. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Лукиных Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
656032
  Карлин Р. Магнетохимия / Р. Карлин. – М, 1989. – 399с.
656033
  Сальников Ю.И. и др. Магнетохимия и радиоспектроскопия координационных соединений / Ю.И. и др. Сальников. – Казань, 1989. – 123с.
656034
  Цукерблат Б.С. Магнетохимия и радиоспктроскопия обменных кластеров / Б.С. Цукерблат, М.И. Белинский. – Кишинев, 1983. – 280с.
656035
  Эллерт О.Г. Магнетохимия некоторых новых классов полиядерных соединений переходных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эллерт О.Г.; АН СССР.Инт общей и неорганич.химии. – М, 1981. – 26л.
656036
  Убоженко О.Д. Магнетохимия некоторых соединений ванадия (III) и (IV) с аномальными магнитными свойствами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Убоженко О.Д.; Моск. физ--техн. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
656037
  Энден Н.М. Магнетохимия твердых растворов некоторых окислов железа, марганца и хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Энден Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 15л.
656038
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1949. – 284с.
656039
  Селвуд П. Магнетохимия. / П. Селвуд. – М, 1958. – 457с.
656040
  Шубс М.Н. Магнетронные генераторы / М.Н. Шубс, 1955. – 142с.
656041
  Фиск Д. Магнетроны / Д. Фиск. – М, 1948. – 259с.
656042
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 1. – 1950. – 420 с.
656043
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 2. – 1951. – 472 с.
656044
   Магниево-литиевые сплавы. – М., 1980. – 139с.
656045
   Магниевые сплавы. – М., 1978. – 224с.
656046
   Магниевые сплавы : Справочник. – Москва : Металлургия
Ч. 1. – 1978. – 232 с.
656047
   Магниевые сплавы. – М.
2. – 1978. – 296с.
656048
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы для работы при повышенных температурах / М.Е. Дриц. – М., 1964. – 232с.
656049
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы и перспективы их использования в народном хозяйстве / М.Е. Дриц. – М., 1959. – 40с.
656050
  Свидерская З.А. Магниевые сплавы, содержащие неодим / З.А. Свидерская, Л.Л. Рохлин. – М., 1965. – 140с.
656051
  Рохлин Л.Л. Магниевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы. / Л.Л. Рохлин. – М, 1980. – 191с.
656052
  Магницкий К.П. Магниевые удобрения / К.П. Магницкий. – М., 1952. – 112с.
656053
  Соколинский А.Г. Магниевые ультразвуковые линии задержки / А.Г. Соколинский, Ю.М. Сухаревский. – М, 1966. – 231с.
656054
  Шкляев Ю.Н. Магний в жизни растений / Ю.Н. Шкляев. – М., 1981. – 95с.
656055
  Ремизов В.Д. Магний в красноземных почвах : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Ремизов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра агрохимии. – М., 1969. – 25л.
656056
  Тайц А.Ю. Магний и магниевые сплавы в народном хозяйстве / А.Ю. Тайц. – М., 1978. – 72с.
656057
  Винтер З. Магнистр Кампанус / З. Винтер. – Москва, 1953. – 567с.
656058
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – М, 1964. – 220с.
656059
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – Москва, 1972. – 157с.
656060
  Сендер Р.Х. Магнит / Р.Х. Сендер. – М., 1937. – 64с.
656061
  Балашов Э.В. Магнит : Миниатюры / Э.В. Балашов. – Москва, 1987. – 287с.
656062
  Карцев В.П. Магнит за три тысячелетия / В.П. Карцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 187 с.
656063
  Багрийчук А.С. Магнитгные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта / А.С. Багрийчук, А.А. Крючин, Ю.А. Куницкий // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1560-9189


  В рамках теории микромагнетизма изучены магнитные свойства мезопористых композитов на основе кобальта.
656064
  Машковцев В.И. Магнитка - моя судьба / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1979. – 176с.
656065
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
1 : Поэзия Магнит-горы / сост. В.Г. Кондратковская. – 1979. – 85 с. – Миниатюрное издание
656066
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
2 : Школа рабочего братства / авт. очерка Г.К. Дмитрин. – 1979. – 205 с. – Миниатюрное издание
656067
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
3 : Созвездие славы / текст подгот. М.Е. Чурилин, Р.М. Степакова. – 1979. – 97 с. – Миниатюрное издание
656068
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
4 : Строки истории / сост.: З.В. Шестакова, Р.В. Перемыкина. – 1979. – 157 с. – Миниатюрное издание
656069
  Нехамес И.М. Магнитка кует здоровье / И.М. Нехамес. – М., 1983. – 64с.
656070
  Афонина Р.Г. Магнитная активность и геомагнитные вариации в период суббури на разных фазах ее развития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Афонина Р.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. – М, 1972. – 16л.
656071
  Арутюнян Н.П. Магнитная анизотропия : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Н.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 16 л.
656072
  Щурова А.Д. Магнитная анизотропия гексагональных ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Щурова А.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
656073
  Федосеева Н.В. Магнитная анизотропия гематита и гематитосодержащих горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Федосеева Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 15л.
656074
  Ковригин В.И. Магнитная анизотропия и гистеризис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ковригин В.И.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
656075
  Ковригинд В.И. Магнитная анизотропия и игстерезис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Ковригинд В.И.; АН СССР. – Красноярск, 1970. – 14л.
656076
  Дмитриевский А.С. Магнитная анизотропия и магнитострикция урановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Дмитриевский А.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
656077
  Коваленко Г.В. Магнитная анизотропия и ошибка наклонения вектора естественной остаточной намагниченности осадочных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
656078
  Пынько Г.П. Магнитная анизотропия монокристаллических пленок железа, никеля и кобальта. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Пынько Г.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
656079
  Штраубе Э. Магнитная анизотропия никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Штраубе Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
656080
  Робинсон Д.Ф. Магнитная видеозапись: теория и практика. / Д.Ф. Робинсон. – Москва : Связь, 1980. – 320с.
656081
  Душкин С.С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях / С.С. Душкин, В.Н. Евстратов. – М, 1986. – 144с.
656082
  Тюхтенко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхтенко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 179л.
656083
  Тюхненко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхненко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 22л.
656084
  Слынько В.В. Магнитная восприимчивость и химическая связь некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько В.В.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1982. – 20л.
656085
  Антропов В.А. Магнитная восприимчивость и электронная структура бинарных сплавов кобальта и никеля с некоторыми нормальными металлами при высоких температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07. / Антропов В.А.;. – Свердловск, 1976. – л.
656086
  Сингер В.В. Магнитная восприимчивость и электронная структура некоторых взаимных растворов 3-переходных металлов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сингер В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – л.
656087
  Химматкулов Фармон Магнитная восприимчивость и электронная структура сплавов кобальта с хромом, марганцем, церием и самарием при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Химматкулов Фармон; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
656088
  Водяницкий Ю.Н. Магнитная восприимчивость как индикатор загрязнения тяжелыми металлами городских почв (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-20. – Библиогр.: 55 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
656089
  Кушнир П.И. Магнитная восприимчивость монокристаллов Mg Se и некоторых твердых растворов на основе халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кушнир П.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
656090
  Мельник В.М. Магнитная восприимчивость некоторых полупроводников со структурой алмаза и цинковой обманки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Мельник В.М. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 12 с.
656091
  Цмось В.М. Магнитная восприимчивость некоторых соединений II-VI и твердых растворов на их основе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Цмось В.М. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1973. – 12 с.
656092
  Аминов Т.Г. Магнитная восприимчивость некоторых соединений урана и плутония : Автореф... канд. хим.наук: / Аминов Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1966. – 11л.
656093
  Павлович С.А. Магнитная восприимчивость организмов / С.А. Павлович. – Минск, 1985. – 110с.
656094
   Магнитная восприимчивость песчаников центральной части Днепровско-Донецкой впадины и ее связь с емкостно-фильтрационными параметрами / С.И. Шепель, Л.А. Рыбак, Н.А. Кондратьева, С.П. Старук, М.В. Кравчук // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 110-115 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
656095
  Орлюк М.И. Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины / М.И. Орлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 78-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISSN 0203-3100
656096
  Зырянов А.С. Магнитная восприимчивость твердых и расплавленных галогенидов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов А.С.; Уральский науч. ценр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1973. – 26л.
656097
  Печников В.С. Магнитная вязкость горных пород, ее закономерности и методика изучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печников В.С.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
656098
  Бай Ши-и Магнитная газодинамика и динамика плазмы : Пер. с англ. / Бай Ши-и. – Москва : Мир, 1964. – 301 с.
656099
   Магнитная гидродинамика. – М., 1954. – 184с.
656100
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 132 с.
656101
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 246 с.
656102
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Мир, 1964. – 80 с.
656103
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Атомиздат, 1978. – 142 с.
656104
  Бирзвалк Ю.А. Магнитная гидродинамика / Ю.А. Бирзвалк. – М., 1979. – 64с.
656105
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика : Учебн. пос. для студ. вузов, обучающихся по гр. направлений и спец. "Механика" / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 327с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-94010-370-7
656106
  Глухих В.А. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике / В.А. Глухих, А.В. Тананаев, И.Р. Кириллов. – Москва, 1987. – 264 с.
656107
  Мейер Р. Магнитная гидродинамика и нагревание тел при полете с большими сверхзвуковыми скоростями / Р. Мейер, 1959. – 16 с.
656108
  Замбран А.П. Магнитная гидродинамика капиллярных явлений в жидких металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Замбран А.П.; АН Латв. ССр. Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1967. – 19л.
656109
  Вайнштейн С.И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
656110
  Брановер Г.Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред / Г.Г. Брановер, А.Б. Цинобер. – Москва, 1970. – 378с.
656111
  Кирко И.М. Магнитная гидродинамика при экстремальных процессах / И.М. Кирко, Г.Е. Кирко. – Москва : Наука, 1982. – 136 с.
656112
   Магнитная гидродинамика средних полей и теория динамо / Ф. Краузе, Рэдлер, , Карл-Хайнц. – М., 1984. – 314с.
656113
  Богородский А.Ф. Магнитная гидромеханика : Учеб.пособие / А.Ф. Богородский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 148 с.
656114
  Машковцев В.И. Магнитная гора / В.И. Машковцев. – М., 1986. – 189с.
656115
  Зацепин Н.Н. Магнитная дефектоскопия / Н.Н. Зацепин, Л.В. Коржова. – Минск, 1981. – 208 с.
656116
   Магнитная запись. – Москва, 1966. – 356 с.
656117
  Макурочкин В.Г. Магнитная запись в вычислительной технике / В.Г. Макурочкин. – Москва, 1968. – 174 с.
656118
  Парфентьев А.И. Магнитная запись в кинотехнике. / А.И. Парфентьев. – М., 1957. – 278с.
656119
  Гитлиц М.В. Магнитная запись в системах передачи информации. / М.В. Гитлиц. – М., 1978. – 304с.
656120
  Корольков В.Г. Магнитная запись звука / В.Г. Корольков. – М.-Л, 1949. – 88с.
656121
   Магнитная запись звука. – Москва, 1956. – 398 с.
656122
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – Москва, 1981. – 161 с.
656123
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 229 с.
656124
  Лазарев В.И. Магнитная запись телевизионных изображений. / В.И. Лазарев, В.И. Пархоменко. – М.-Л., 1963. – 87с.
656125
  Лишин Л.Г. Магнитная запись цветных изображений / Л.Г. Лишин. – Москва, 1979. – 117 с.
656126
   Магнитная запись электрических сигналов. – Москва, 1967. – 280 с.
656127
  Почепа А.М. Магнитная звукозапись / А.М. Почепа. – Минск : Беларусь, 1979. – 176с.
656128
  Высоцкий М.З. Магнитная звукозапись кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1960. – 288с.
656129
   Магнитная и оптическая спектроскопия минералов и горных пород. – Казань, 1974. – 120с.
656130
  Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
656131
   Магнитная квантовая акустика. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
656132
   Магнитная комиссия, учрежденная при имп.Академии наук для организации магнитной съемки России. – С-Пб. – 28с.
656133
  Селезнев В.Н. Магнитная кристаллографическая анизотропия монокристаллов ферритов, синтезированных на основе литиевой шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Селезнев В.Н.; АН СССР.Сиб.отдел. – Красноярск, 1970. – 20л.
656134
  Рубинштейн Б.Е. Магнитная кристаллографическая анизотропия ферримагнитных гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Б.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1968. – 19л.
656135
  Мазо Я.А. Магнитная лента / Я.А. Мазо. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 134 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 892)
656136
  Альтрихтер Э Магнитная лента. Свойства и применение носителей информации / Э Альтрихтер. – Москва, 1959. – 298с.
656137
  Еремин Н.И. Магнитная металлография в металлофизических процессах : Автореф... д-ра техн.наук: / Еремин Н.И.; Уральск. филиал АН СССР. – Свердловск, 1961. – 30л.
656138
  Нодиа М.З. Магнитная микросхемка в районах Степанавана / М.З. Нодиа, 1938. – 124с.
656139
  Мочалов В.Д. Магнитная микроэлектроника / В.Д. Мочалов. – Москва : Советское радио, 1977. – 366 с.
656140
  Крутиховская З.А. Магнитная модель и структура Земной коры Украинского щита / З.А. Крутиховская. – К., 1982. – 216с.
656141
  Бакаржиева М.И. Магнитная модель кимберлитовой трубки / М.И. Бакаржиева, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 182-190 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
656142
   Магнитная модель литосферы Европы. – К., 1990. – 165с.
656143
  Изюмов Ю.А. Магнитная нейтронография / Ю.А. Изюмов, Р.П. Озеров. – Москва : Наука, 1966. – 532 с.
656144
  Пашкевич И.К. Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена / И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк, Т.В. Лебедь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 64-80 : рис. – Библиогр.: с. 77-80. – ISSN 0203-3100
656145
  Миненко В.И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем / В.И. Миненко. – К., 1970. – 167с.
656146
  Шаронов Ю.А. Магнитная оптическая активность и ее применение для изучения гемсодержащих белков. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 03.00.02 / Шаронов Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1979. – 46л.
656147
  Кирюшин А.В. Магнитная проницаемость ферро- и парамагнетиков на оптических частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.00 / Кирюшин А.В.; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
656148
  Фазлеев Н.Г. Магнитная релаксация в проводниках с парамагнитными примесями при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фазлеев Н.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 22л.
656149
  Федоренко А.Н. Магнитная сейсмическая запись / А.Н. Федоренко. – М., 1964. – 147с.
656150
  Ворожцов С.Б. Магнитная система фазотрона спространственной вариацией поля. 9-5591 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Ворожцов С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
656151
  Жиляков С.М. Магнитная структура диамагнитно-разбавленных кубических ферримагнетиков / С.М. Жиляков, Е.П. Найден. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 225 с. – ISBN 5-7511-0277-0
656152
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф... канд. фид-мат.наук: / Антонов Л.И.; МГУ. – М, 1972. – 12л.
656153
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Антонов Л.И.; МГУ. – М, 1972. – 11л.
656154
  Бураихин В.А. Магнитная структура тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бураихин В. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Красноярск, 1961. – 14л.
656155
   Магнитная структура ферромагнетиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 514с.
656156
  Еремеев И.С. Магнитная техника автоматики и кибернетики (основы построения логических и счетно-решающих устройств) / И.С. Еремеев, В.С. Подлипенский. – Киев, 1970. – 407с.
656157
  Орлюк М.И. Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / М.И. Орлюк, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 136-151 : Карта, рис., табл. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISSN 0203-3100
656158
  Лесневский Р.М. Магнитно-диодно-транзисторные логические элементы повышенного быстродействия на сердечниках из пермаллоевой ленты / Р.М. Лесневский. – М., 1965. – 59с.
656159
  Сорокин О.В. Магнитно-концентрированный эффект и его использование для исследования свойств поверхности полупроводника. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокин О.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
656160
   Магнитно-минералогические и палеомагнитные исследования красноцветов. – Казань, 1989. – 131с.
656161
  Канская Л.М. Магнитно-оптические исследования кристалла рубина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Канская Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 13л.
656162
  Рысин А.Я. Магнитно-оптические явления в кубических кристаллах, активироанных двухзарядными ионами редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысин А. Я.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
656163
  Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые импульсные устройства преобразовательной техники / И.В. Волков, В.И., Зозулев, Д.А. Шолох ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 228, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 221-226. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1502-9
656164
  Тонкаль В.Е. Магнитно-полупроводниковые модуляционные преобразователи частоты / В.Е. Тонкаль, Л.П. Мельничук. – Киев : Наукова думка, 1970. – 192с.
656165
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1973. – 110с.
656166
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1978. – 154с.
656167
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1985. – 150с.
656168
  Попель А.А. Магнитно-релаксационный метод анализа неорганических веществ / А.А. Попель. – М., 1978. – 220с.
656169
   Магнитно-теллурические методы изучения строения земной коры и верхней мантии : Сборник статей. – Москва : Наука
Ч. 4 : Верхняя мантия. – 1969. – 272с.
656170
  Сандуляк А.В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов / А.В. Сандуляк. – М., 1988. – 131с.
656171
  Ефимов Ф.Н. Магнитно-фракционно-минералогический анализ / Ф.Н. Ефимов. – М, 1964. – 224с.
656172
  Гребинский А.С. Магнитногидродинамические волны в неоднородной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гребинский А.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 7 с.
656173
  Былина Э.А. Магнитное и каталитическое исследование платины. адсорбированной силикагелем и некоторыми другими носителями : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Былина Э.А. ; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12 с.
656174
  Данилюк Ю.Л. Магнитное исследование валентных состояний ионов титана и некоторых примесных ионов в титанате бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилюк Ю.Л.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленин. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
656175
  Сандуляк А.В. Магнитное обезжелезивание конденсата. / А.В. Сандуляк, И.М. Федоткин. – М, 1983. – 87с.
656176
  Деркач В.Г. Магнитное обогащение слабомагнитных руд / В.Г. Деркач. – Москва, 1954. – 296с.
656177
  Торопов В.С. Магнитное оперативное запоминающее устройство с управлением на ферритдиодных элементах / В.С. Торопов. – М, 1965. – 48с.
656178
  Зубарев В.Ф. Магнитное поле / В.Ф. Зубарев. – Кемерово, 1974. – 70с.
656179
  Золотцев С.А. Магнитное поле / С.А. Золотцев. – М., 1980. – 111с.
656180
   Магнитное поле в электрических машинах. – Рига, 1965. – 232с.
656181
  Сохниаидзе Г.А. Магнитное поле Грузии и его геологическая интерпретация. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сохниаидзе Г.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
656182
  Ангенхейстер Г. Магнитное поле Земли / Г. Ангенхейстер, Ю. Бртельс. – Москва-Ленинград, 1936. – 152с.
656183
  Яновский Б.М. Магнитное поле Земли / Б.М. Яновский. – Ленинград, 1967. – 48с.
656184
  Русаков О.М. Магнитное поле Земли в мезозое / О.М. Русаков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
656185
  Почтарев В.И. Магнитное поле Земли и фигура геоида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Почтарев В.И.; Лен. гос. ун-т., 1948. – 3л.
656186
  Ерофеев Л.Я. Магнитное поле и природа аномалий на месторождениях золота / Л.Я. Ерофеев. – Томск, 1989. – 156с.
656187
  Котов В.А. Магнитное поле и электрические токи солнечных пятен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010302 / Котов В.А. ; МГУ , Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1973. – 14 с.
656188
  Алекницкий Ю.Г. Магнитное поле изохронного циклотрона У-120М с глубокой регулировкой энергии : Автореф... канд. техн.наук: / Алекницкий Ю. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
656189
  Нодиа М.З. Магнитное поле Кавказского перешейка / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1939. – 64с.
656190
  Иоффе А.Ф. Магнитное поле катодных лучей : Доложено в заседании Физического отд. Русского физико-химического общества. 14 сентября 1910 г. – Спб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 8 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Физико-Химического Общества. Физический отдел, № 1, 1911 г.
656191
  Иванович М. Магнитное поле намагниченных цилиндрических конфигураций магнитных систем ускорителей заряженных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Иванович М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 11л.
656192
  Кондаков Г.В. Магнитное поле поэта / Г.В. Кондаков. – Барнаул, 1976. – 152 с.
656193
  Серебровская Е.П. Магнитное поле сердца : публицистика / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лабиринт, 1987. – 251с.
656194
  Саркисян Л.А. Магнитное поле электронной модели изохронного протонного циклотрона с жесткой фокусировкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян Л. А.; ОИЯИ, Лаб. ядерн. проблем. – Дубна, 1968. – 19л.
656195
  Касьяненко Л.Г. Магнитное поле, океан и мы / Л.Г. Касьяненко, А.Н. Пушков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 190с.
656196
  Широков В.С. Магнитное поле. / В.С. Широков. – Фрунзе, 1980. – 144с.
656197
  Трухин Владимир Ильич Магнитное последействие в горных породах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Трухин Владимир Ильич; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1974. – 33л.
656198
  Турпанов Игорь Александрович Магнитное последействие и дополнительные потери в кремнистом железе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Турпанов Игорь Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
656199
  Кончаловская Н.П. Магнитное притяжение. / Н.П. Кончаловская. – М., 1976. – 143с.
656200
  Корниенко Э.Н. Магнитное сверхтонкое взаимодействие для примесных атомов 119Sn в упорядоченных ферро- и антиферромагнитных сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Корниенко Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
656201
  Кузнецов В.Д. Магнитное управление электрошлаковым процессом / В.Д. Кузнецов, Н.К. Казаков, Л.М. Шальда. – Киев : Вища школа ; Изд. при Киевском ун., 1987. – 64 с. – (Ученые Украины - народному хозяйству)
656202
   Магнитномягкие материалы. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 312с.
656203
  Февралева Н.Е. Магнитнотвердые материалы и постоянные магниты / Н.Е. Февралева. – Киев : Наукова думка, 1969. – 232с.
656204
  Бабак О.В. Магнитные аналоговыерегулирующие и запоминающие устройства с составными сердечниками / О.В. Бабак, Б.В. Болотов. – К, 1970. – 91с.
656205
   Магнитные аномалии земных глубин. – К., 1976. – 232с.
656206
   Магнитные аномалии и модель распределения намагниченности в земной коре приполярного и полярного секторов Уральского региона / Н.В. Федорова, А.Л. Рублев, Л.А. Муравьев, В.В. Колмогорова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 111-122 : рис. – Библиогр.: с. 118-122. – ISSN 0203-3100
656207
   Магнитные аномалии океанов и новая глобальная тектоника. – М., 1981. – 215с.
656208
   Магнитные Ар-звезды. – Баку : Элм, 1975. – 171 с.
656209
   Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом / А.Ю. Галкин, С.А. Дзян, Б.А. Иванов, В.М. Муравьев // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 717-735. – ISSN 1024-1809
656210
  Жигалов Л.Н. Магнитные возмущения в Антарктике (по данным МГГ). / Л.Н. Жигалов. – Л., 1967. – 104с.
656211
   Магнитные генераторы импульсов. – Москва, 1968. – 476 с.
656212
  Ефимов Е.Г. Магнитные головки / Е.Г. Ефимов. – Москва, 1976. – 104 с.
656213
   Магнитные головки и носители магнитной записи. – Каунас, 1971. – 287 с.
656214
   Магнитные доменные логические и запоминающие устройства. – М., 1974. – 176с.
656215
  О"Делл Магнитные домены высокой подвижности : пер. с англ. / О"Делл. – Москва : Мир, 1978. – 198 с.
656216
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости -- естественная конвекция и теплообмен / В.Е. Фертман. – Минск, 1978. – 206с.
656217
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости : справ. пособие / В.Е. Фертман. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 183 .
656218
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум, М.М. Майоров, А.О. Цеберс. – Рига : Зинатне, 1989. – 386с.
656219
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
656220
  Берковский Б.М. Магнитные жидкости / Б.М. Берковский. – Москва : Химия, 1989. – 238с.
656221
  Колачев Николай Михайлович Магнитные и гальваномагнитные свойства монокристаллических пленок упорядочивающихся сплавов никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колачев Николай Михайлович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
656222
  Гончар В.И. Магнитные и гальваномагнитные свойства пленок железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гончар В.И.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
656223
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1964. – 416 с.
656224
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 2. – 1964. – 200 с.
656225
  Сагдеев Р. Магнитные и изотопные эффекты в реакциях свободных радиклов и возбужденных состояний в конденсированной фазе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.15 / Сагдеев Р.;. – Новосибирск, 1977. – 42л.
656226
  Эйвазов Э.А. Магнитные и кинетические явления в магнитоупорядоченных халькошпинелях с двумя и более магнитными ионами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.11 / Эйвазов Э.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 34л.
656227
   Магнитные и кристаллохимические исследования феритов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 269 с.
656228
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информаци. – М., 1981. – 119с.
656229
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1976. – 164с.
656230
  Китович В.В. Магнитные и магнитнооптические оперативные запоминающие устройства / В.В. Китович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 431с.
656231
   Магнитные и магнитооптические явления : межвуз. сб. науч. трудов. – Куйбышев : КГПИ, 1987. – 91 с.
656232
  Попов Ю.Ф. Магнитные и магнитоупорные свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Попов Ю.Ф.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
656233
  Еременко В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства антиферромагнетиков и сверхпроводников / В.В. Еременко, В.А. Сиренко; НАНУ; Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2004. – 295с. – ISBN 966-00-0315-3


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
656234
  Тхан Дык Хиен Магнитные и магнитоупругие свойства замещенных гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Тхан Дык Хиен; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л.
656235
  Дамба Ламжавын Магнитные и магнитоупругие свойства кобальтгадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Дамба Ламжавын; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
656236
  Демидов В.Г. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Демидов В.Г. ; МГУ. – Москва, 1977. – 15 с.
656237
  Усков В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных ортоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Усков В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
656238
  Щуров В.А. Магнитные и магнтитоупругие свойства гематита в сильных магнитных полях : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 050 / Щуров В.А. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
656239
  Зубков Ю.Н. Магнитные и оптические свойства висмутсодержащих феррогранатовых пленок с микронными и субмикронными доменами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зубков Ю.Н.; МВ и ССО. Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1986. – 18л.
656240
  Калинников В.Т. Магнитные и спектроскопические исследования карбоксилатов и дикарбоксилатов ванадила : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинников В.Т.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 35л.
656241
   Магнитные и электрические измерения. – Омск, 1980. – 160 с.
656242
  Неделько А.А. Магнитные и электрические свойства железо-гадолиниевых пленок : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Неделько А.А.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 10л.
656243
  Башкатов А.Н. Магнитные и электрические свойства моноалюминидов железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Башкатов А.Н.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
656244
  Аннатаганов Н. Магнитные и электрические свойства монокристаллических пленок сплавов системы никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Аннатаганов Н.; Туркменск. гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
656245
  Шубина Т.С. Магнитные и электрические свойства моносилицидов железа и кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шубина Т.С.; Уральский политехн. ин-т.. – Свердловск, 1967. – 15л.
656246
  Сорокина Л.В. Магнитные и электрические свойства некоторых инструментальных сталей и разработка неразрушающих методов контроля качества термической обработки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Сорокина Л.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 14л.
656247
  Мяликгулыев Г. Магнитные и электрические свойства пленок упорядочивающихся сплавов. / Г. Мяликгулыев. – Ашхабад, 1985. – 90с.
656248
  Радовский И.З. Магнитные и электрические свойства силицидов хрома и марганца. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Радовский И.З.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 16л.
656249
  Медведева Лилия Ильинична Магнитные и электрические свойства сплавов системы марганец-родий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Медведева Лилия Ильинична; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
656250
  Аветикян Г.Б. Магнитные и электрические свойства стекол системы германий -- селен : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аветикян Г.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
656251
  Слинкина Т.А. Магнитные и электрические свойства тонких элинварных пленок системы Fe-Ni-Cr. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Слинкина Т.А.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1975. – 18л.
656252
  Юсупов Т.М. Магнитные и электрические свойства упорядочивающихся сплавов / Т.М. Юсупов. – Ашхабад
1. – 1976. – 128с.
656253
  Антик И.В. и др. Магнитные измерения / И.В. и др. Антик. – Москв ; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 192 с.
656254
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : Учеб.пособие / В.И. Чечерников. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 285с.
656255
  Теснек Ю.И. Магнитные измерения / Ю.И. Теснек. – Москва, 1964. – 40 с.
656256
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : учеб.пособие / В.И. Чечерников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 388с.
656257
   Магнитные измерения. – М., 1969. – 248с.
656258
  Гольдин Л.Л. Магнитные измерения в ускорителях заряженных частиц / Л.Л. Гольдин. – Москва, 1962. – 56 с.
656259
   Магнитные измерения и приборы. – Рязань, 1976. – 127 с.
656260
  Чернышев Е.Т. и др. Магнитные измерения на постоянном и переменном токе / Е.Т. и др. Чернышев. – Москва : Госиздат стандартов, 1962. – 184с.
656261
  Гарбер И.С. Магнитные испульсные модуляторы / И.С. Гарбер. – Москва, 1964. – 159 с.
656262
  Гуревич А.Г. Магнитные колебания и волны / А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. – Москва : Наука, 1994. – 464 с. : 17 ил., 17 табл. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-02-0143660-9
656263
  Демин Э.А. Магнитные коммутационные элементы радиоэлектроники / Э.А. Демин, Л.А. Чиненков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 422 с.
656264
  Карпенко И.К. Магнитные конфигуации с отличным от нуля преобразованим повотора на оси : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко И. К.; Моск. го.с пед. ин-т. – М., 1969. – 14л.
656265
  Балбашов А.М. Магнитные кристаллы в технике / А.М. Балбашов, А.Я. Червоненкис. – Москва, 1974. – 64 с.
656266
  Кракау Т.К. Магнитные логические элементы / Т.К. Кракау. – Л., 1978. – 62с.
656267
  Ступель Ф.А. Магнитные логические элементы автоматики / Ф.А. Ступель. – М - Л, 1965. – 135с.
656268
  Шеховцов Н.А. Магнитные масс-спектрометры / Н.А. Шеховцов. – М., 1971. – 232с.
656269
  Займовский А.С. Магнитные материалы / А.С. Займовский, Л.А. Чудновская. – М.-Л., 1957. – 224с.
656270
  Преображенский А.А. Магнитные материалы / А.А. Преображенский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 234с.
656271
  Суказов Э.А. Магнитные материалы / Э.А. Суказов, Ф.А. Богачев, А.Д. Начинков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 123с.
656272
  Гусев И.Т. Магнитные материалы / И.Т. Гусев. – Москва, 1974. – 114 с.
656273
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы / Д.Д. Мишин. – М., 1981. – 336с.
656274
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы : Учеб. пособие для студ. физич. и физико-технич. спец. вузов / Д.Д. Мишин. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высш. школа, 1991. – 383 с.
656275
  Кадыкова Г.Н. Магнитные материалы в радиоэлектронике / Г.Н. Кадыкова. – Москва, 1970. – 112 с.
656276
  Балбашов А.М. Магнитные материалы для микроэлектроники / А.М. Балбашов, А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергия, 1979. – 216 с.
656277
  Рейнбот Герман. Магнитные материалы и их применение. / Герман. Рейнбот. – Ленинград : Энергия, 1974. – 383с.
656278
  Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение / К. Хек. – Москва : Энергия, 1973. – 303с.
656279
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы : учебник / А.А. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 335с.
656280
  Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 351с.
656281
  Иванов Р.Д. Магнитные металлические пленки в микроэлектронике / Р.Д. Иванов. – Москва : Советское радио, 1980. – 191 с.
656282
  Кудрявцев И.П. Магнитные методы анализа текстур рекристаллизации и холодной практики сплава железа с кремнием. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев И.П.; Мв и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
656283
  Кротевич Н.Ф. Магнитные микровариационные измерения и аппаратура для магнитотеллурических исследований / Н.Ф. Кротевич. – Новосибирск : Наука, 1972. – 227с.
656284
  Глевасская А.М. Магнитные минералы и магнетизм вулканитов / А.М. Глевасская. – К., 1983. – 208с.
656285
  Гордиенко В.В. Магнитные модели земной коры территории Украины / В.В. Гордиенко; НАН Украины. Ин-тут геофизики им.С.И.Субботина. – Київ : Знання, 2000. – 91с. – ISBN 966-618-090-1
656286
  Сабо В.Я. Магнитные моменты барионов и нарушенной нелинейной киральной SU(3) x SU(3) динамике / В.Я. Сабо. – Киев, 1971. – 6с.
656287
  Нодиа М.З. Магнитные наблюдения в Карсани / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1940. – 97с.
656288
  Липман Р.А. Магнитные накопительные счетчики / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1967. – 144с.
656289
  Вышков Ю.Д. Магнитные опоры в автоматике / Ю.Д. Вышков, В.И. Иванов. – Москва, 1978. – 161с.
656290
  Шенберг Д. Магнитные осцилляции в металлах : пер. с англ. / Д. Шенберг. – Москва : Мир, 1986. – 678 с.
656291
  Познанская Н.Ф. Магнитные параметры вещества глубинных зон земной коры / Н.Ф. Познанская. – Киев : Наукова думка, 1984. – 123с.
656292
   Магнитные параметры горных пород при высоких давлениях и температурах / Б.Я. Савенко, В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 78-85 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
656293
   Магнитные пленки. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 411с.
656294
   Магнитные пленки в вычислительной технике. – К., 1967. – 172с.
656295
  Свердлова А.М. Магнитные пленки окислов редкоземельных элементов : Для студ. 4 курса физического фак. / А.М. Свердлова, В.Ф. Кабанов, В.Ю. Буров. – Саратов, 1991. – 46с.
656296
  Комин А.В. Магнитные поверхности и движение заряженных частиц в стеллараторных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Комин А.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
656297
   Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 279 с.
656298
  Жуков Э.Г. Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели / Э.Г. Жуков. – М., 1991. – 32с.
656299
  Метфессель З. Магнитные полупроводники : пер. с англ. / З. Метфессель, Д.К. Маттис. – Москва : Мир, 1972. – 405 с.
656300
  Цуркан В.В. Магнитные полупроводники на основе селенохромита меди / В.В. Цуркан, С.И. Радауцан, В.Е. Тэзлэван. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 118с.
656301
   Магнитные полупроводниковые шпинели типа Сd Cr2 Sе4. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 149 с.
656302
   Магнитные поля активных областей и вспышечная активность Солнца в июне - июле 1984 г. / П.Р. Романчук, В.Г. Лозицкий, Ю.А. Чеснок, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 19-27. – (Астрономия ; вып. 29)


  Представлен анализ магнитограмм "королевской зоны" Солнца, полученных на магнитографе АО Киевского университета с разрешением 40", и вспышечной активности за июнь - июль 1984 г. Показано, что первые, связанные с рождением новых групп изменения слабых ...
656303
  Молоденский М.М. Магнитные поля активных областей Солнца / М.М. Молоденский, Б.П. Филиппов. – Москва : Наука, 1992. – 150 с.
656304
  Вайнштейн С.И. Магнитные поля в космосе / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1983. – 237 с.
656305
  Бочкарев Н.Г. Магнитные поля в космосе / Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1985. – 206 с.
656306
  Рузмайкин А.А. Магнитные поля галактик / А.А. Рузмайкин, Д.Д. Соколов, А.М. Шукуров. – Москва : Наука, 1988. – 280с.
656307
  Долгинов Шмая Шлемович Магнитные поля Земли и планет : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Долгинов Шмая Шлемович; Ин-т земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 40л.
656308
  Редькина Нэлля Павловна Магнитные поля и активность звезд типа Т Тельца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Редькина Нэлля Павловна; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1986. – 15л.
656309
  Васильева Г.Я. Магнитные поля и движение в атмосфере Солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Г.Я.; АН СССР. Гл. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1963. – 8л.
656310
   Магнитные поля и их новые применения. – М., 1976. – 103с.
656311
  Башкирцев Власдимир Саидридонович Магнитные поля и колебательные процессы в протуберанцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Башкирцев Власдимир Саидридонович; Гл. астрон. обсерв. – Л., 1986. – 12л.
656312
  Дубинин Э.М. Магнитные поля небесных тел / Э.М. Дубинин, И.М. Подгорный. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
656313
   Магнитные поля солнечных пятен. – Владивосток : Издательство СО АН СССР, 1970. – 124 с.
656314
   Магнитные поля солнечных пятен 1-15 ноября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 16 с.
656315
   Магнитные поля солнечных пятен 16-31 октября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – [17] с.
656316
  Сарбаш В.Ф. Магнитные поля токов вызванной поляризации и индукции в локкльных телах и методы их изучения при поисках рудных масторождений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Сарбаш В. Ф.; Урал. от-ние АН СССР, ин-т геофиз. – Свердловск, 1991. – 45л.
656317
  Белов К.П. Магнитные превращения / К.П. Белов. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 259 с.
656318
  Боровиков Юрий Михайлович Магнитные превращения CuMn сплавов при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Боровиков Юрий Михайлович ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 17 с.
656319
  Черепов С.В. Магнитные превращения в неоднородных твердых растворах системы Cu - MnAl. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Черепов С.В.; АН УССР. ИН-т металлофизики. – К., 1986. – 19л.
656320
  Морозов Е.М. Магнитные превращения в системе Mn2, Ge, Sby в сильных магнитных полях и под высоким давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морозов Е.М.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 17л.
656321
  Еремеев И.С. Магнитные преобразователи информации / И.С. Еремеев. – М., 1967. – 71с.
656322
  Сырьев Н.Е. Магнитные резонансы и доменная структура в монокристаллах ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сырьев Н.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 14л.
656323
  Сырьев Н.Е. Магнитные резонансы и доменная структура в монокристаллах ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Сырьев Н.Е.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
656324
  Гусев О.Б. Магнитные резоннасы нелинейной оптической восприимчивости в антимоде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гусев О.Б.; АН СССР. – Л, 1980. – 18л.
656325
  Шелковников В.Н. Магнитные свойств железогадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.мат.наук: 040 / Шелковников В. Н.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1968. – 12л.
656326
  Чихачев В.А. Магнитные свойства альфа-гидроокиси железа при температурных фазовых превращениях и химическая остаточная намагниченность, возникающая при этом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Чихачев В.А.; АН СССР. сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л.
656327
  Лукин Б.И. Магнитные свойства аморфных тонких пленок CdCo с одноосной перпендикулярной анизотропией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лукин Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 23л.
656328
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства атомного ядра / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 256 с.
656329
  Слинкин А.А. Магнитные свойства бинарных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Слинкин А.А.; Гос.ком-т Совета Мин.СССР.по химии. – Л, 1960. – 16л.
656330
  Минкова С.Е. Магнитные свойства вещества. / С.Е. Минкова. – Х., 1967. – 12с.
656331
  Ермаков А.Е. Магнитные свойства высокодисперсных порошков никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Ермаков А.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 14л.
656332
  Денисов П.П. Магнитные свойства высококоэрцитивных кобальтовых пленок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Денисов П.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 8 с.
656333
  Тимошкин Е.И. Магнитные свойства высококоэрцитивных напряжений кобальтовых пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимошкин Е. И.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 5л.
656334
  Дьяконов В.П. Магнитные свойства Гейзенберговских ферромагнетиков при высоких давлениях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконов В.П.; АН УССР. – Донецк, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
656335
  Акопян Цолак Григорьевич Магнитные свойства горных пород Армянской ССР и их использование в целях интерпретации магнитных аномалий и корреляции вулканогенных образований : Автореф... д-а геол.-минерал.наук: / Акопян Цолак Григорьевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
656336
  Швец И.Н. Магнитные свойства горных пород и руд Криворожского бассейна. / И.Н. Швец, Г.В. Тохтуев. – К, 1976. – 56с.
656337
  Валеев К.А. Магнитные свойства горных пород при высоких термодинамических температурах / К.А. Валеев, С.С. Абсалямов. – Саратов, 1988. – 210с.
656338
  Сухорада А.В. Магнитные свойства гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сухорада А.В.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
656339
  Жоголев Л.П. Магнитные свойства гранитоидов Центрального Казахстана : Автореф. дис... канд .геол.- минерал. наук: / Жоголев Л. П.; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-26
656340
  Хасанов Э.Г. Магнитные свойства двух и трехслойных пленок с ферро-антиферромагнитным обменным взаимодействием и технология их приготовления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Хасанов Э.Г.; АН УССР.Физ-технол.ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
656341
  Манаков Н.А. Магнитные свойства дисперсных сплавов редкоземельных металлов с железом типа фаз Лавеса / Н.А. Манаков. – Иркутск, 1991. – 95с.
656342
  Татаринова Лиана Ивановна Магнитные свойства железо-никелевых пленок в процессе старения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Татаринова Лиана Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
656343
  Ульянов А.И. Магнитные свойства и кристаллическая структура некоторых соединений РЗМ с кобальтом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ульянов А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск., 1975. – 18л.
656344
  Вершинина Л.И. Магнитные свойства и кристаллическое строение пленок сплавов кобальт-палладий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Вершинина Л.И.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 20л.
656345
  Кудреватых Н.В. Магнитные свойства и магнитная анизотропия некоторых интерметаллических соединений РЗМ с металлами группы железа типа R2T17 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кудреватых Н.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
656346
  Мамян Воскан Арутюнович Магнитные свойства и особенности перемагничивания многослойных цилиндрических и плоских ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мамян Воскан Арутюнович; Ин-т радиофизики и электроники АН Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 19л.
656347
  Завойский В.Н. Магнитные свойства и происхождение остаточной намагниченности железистых кварцитов Украины : Автореф... канд. геол-минер.наук: / Завойский В.Н.; КГУ. – К, 1968. – 16л.
656348
  Сухорада А.В. Магнитные свойства и рудные минералы гранитоидов Мурманского блока Балтийского щита / А.В. Сухорада, Н.И. Тузий, Е.А. Дубовская // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
656349
  Бугаев И.С. Магнитные свойства и самообразование термоостаточной намагниченности магнезиальных титансмагнетов : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бугаев И. С.; АН СССР, Инзт физики. – Красноярск, 1972. – 19л.
656350
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства и строение вещества / Я.Г. Дорфман. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 376с.
656351
  Сунцов Е.В. Магнитные свойства и строение некоторых координационных соединений двухвалентной меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Сунцов Е.В.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
656352
  Ергин Ю.В. Магнитные свойства и структура растворов электролитов / Ю.В. Ергин. – М., 1983. – 183с.
656353
   Магнитные свойства кристаллических и аморфных сред : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 255 с.
656354
   Магнитные свойства металлов и сплавов : перевод/семинар, Кливленд, 1958 г. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 447с.
656355
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Гуськова Е.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 14с.
656356
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Метеориты в лаборатории / Е.Г. Гуськова. – Ленинград : Наука, 1972. – 108 с.
656357
  Высоцкий Юрий Борисовия Магнитные свойства молекулярный систем в связанном одоэлектронном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Высоцкий Юрий Борисовия; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
656358
  Королев А.В. Магнитные свойства монокристаллов соединения и твердых растворов на его основе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Королев А. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
656359
  Адамян В.Е. Магнитные свойства монохалькогенидов редкоземельных металлов цериевой подгруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Адамян В.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
656360
  Бредихина Т.Н. Магнитные свойства нанесенного катализатора Ni/цеолит : Автореф... канд. хим.наук: / Бредихина Т.Н.; Моск. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1967. – 16л.
656361
  Голик А.З. Магнитные свойства некоторых природных магнетиков / А.З. Голик, 1936. – С. 1082-1083. – Отд. оттиск из: Журнал технической физики, 1936, т. 6, вып. 6
656362
  Поп И. Магнитные свойства некоторых редкоземельных металлов и их сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поп И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1954. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
656363
  Баша Ахмед Фуад Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов меди с редкоземельными металлами и ураном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Баша Ахмед Фуад; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
656364
  Абдала Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов рзм и урана : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.11 / Абдала Я. Мохамед Э.Т. ;. – Москва, 1977. – 16 с.
656365
  Алтухов И.Д. Магнитные свойства неравновесных элкетронов и дырок в электронно-дырочных каплях и экситонах в кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Алтухов И. Д.;. – Л., 1978. – 22л.
656366
  Каменева Галина Анатольевна Магнитные свойства никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Каменева Галина Анатольевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
656367
  Морозов Ю.Н. Магнитные свойства новых окисных соедиений двухвалентного европия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Морозов Ю.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
656368
  Березняков А.И. Магнитные свойства о стровковых конденсатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Березняков А.И.; Донецкий физ-мат.ин-т. – Донецк, 1974. – 24л.
656369
  Кадомцева А.М. Магнитные свойства ортоферритов редкоземельных элементов цериевой подгруппы : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кадомцева А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.12
656370
  Манаков Николай Александрович Магнитные свойства пленок SnCo5 и GdCo5 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Манаков Николай Александрович ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 14 с. – Бібліогр.: с. 13-14
656371
  Вовкивская Галина Васильевна Магнитные свойства полупроводников со сложным электронным спектром : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.10 / Вовкивская Галина Васильевна; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 16л.
656372
  Марковский В.С. Магнитные свойства пород и магнитные аномалии в зонах сульфидной минерализации : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Марковский В.С.; АН УССР. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина АН УССР. – К., 1980. – 16л.
656373
  Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и из сплавов / С.А. Никитин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 247с.
656374
  Ломасов Ю.Н. Магнитные свойства свободных экситонов и электронно-дырочных капель в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ломасов Ю.Н.; АН СССР. – Л, 1979. – 26л.
656375
  Тепляков В.В. Магнитные свойства синтезированных титаномагнитов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Тепляков В. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
656376
  Сембаева Р.А. Магнитные свойства скелетных никелевых катализаторов с добавками некоторых металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сембаева Р.А.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 18л.
656377
  Григорян Н.А. Магнитные свойства смешанных манганитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 0.50 / Григорян Н.А. ; АН СССР , Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 17 c. – Бібліогр. : с. 16-17
656378
  Печенников Анатолий Васильевич Магнитные свойства соедиений урана и Р.З.К. цериевой подгруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печенников Анатолий Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 13л.
656379
  Кондратьев Игорь Николаевич Магнитные свойства соединений марганца с сурьмой в пленках и тонких пластинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кондратьев Игорь Николаевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
656380
  Левченко Г.Г. Магнитные свойства твердых растворов NixZn1-x SiF6 6H2O в условиях всестороннего сжатия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Левченко Г.Г.; Дон.ГУ. – Донецк, 1984. – 22л.
656381
  Бортник А.Н. Магнитные свойства твердых растворов моносилицидов некоторых 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.46 / Бортник А.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
656382
  Хлыстов А.С. Магнитные свойства твердых тел : учеб.пособие / А.С. Хлыстов. – Симферополь : СимферопольскГУ, 1986. – 92с.
656383
   Магнитные свойства ферроколоидов. – Свердловск, 1988. – 88с.
656384
  Ельцов Константин Николаевич Магнитные свойства экситонов в легированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ельцов Константин Николаевич; АН СССР. Физико-технич. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1981. – 19л.
656385
  Дружинин В.В. Магнитные свойства электротехнической стали. / В.В. Дружинин. – М-Л, 1962. – 320с.
656386
  Русова С.Г. Магнитные свойства эпитаксиальных пленок сплавов системы железо - никель - кобальт. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русова С.Г.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 16л.
656387
  Пирогов А.И. Магнитные сердечники в автоматике и вычислительной технике. Характеристики, методика измерений и основы расчета цепей с малогабаритными магнитными сердечниками. / А.И. Пирогов, Ю.М. Шамаев. – М., 1967. – 272с.
656388
  Пирогов А.И. Магнитные сердечники для устройств автоматики и вычислительнйо техники. / А.И. Пирогов, Ю.М. Шамаев. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1973. – 263с.
656389
  Гребенюк Ю.П. Магнитные состоняния ГЦК сплавов Fe-Ni-Mn, Ni-Mn с конкурирующими обменными взамиодействиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Гребенюк Ю. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1989. – 16л.
656390
  Гольдштейн В.А. Магнитные спектрометры с однородным полем и двойной фокусировкой для анализа частиц высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдштейн В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
656391
  Фоменко Л.А. Магнитные спектры ферромагнитных полупроводников-ферритов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Фоменко Л.А.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.35-41
656392
  Дриц М.Х. Магнитные сплавы с особыми акустическими свойствами / М.Е. Дриц. – Москва, 1983. – 127 с.
656393
  Тарантин Н.И. Магнитные статистические анализаторы заряженных частиц. Поля и линейная оптика / Н.И. Тарантин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 127с.
656394
  Заплатин Николай Леонтьевич Магнитные структуры и системы вывода пучка для циклотронов и фазотронов с пространственной вариацией поля : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.13 / Заплатин Николай Леонтьевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 9-10830. – Дубна, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
656395
  Бураковский А.З. Магнитные термоуправляемые элементы в аппаратуре связи / А.З. Бураковский, М.Н. Стоянов, Л.Н. Тульчинский. – Москва, 1976. – 80 с.
656396
  Суху Р. Магнитные тонкие пленки : Пер. с англ. / Р. Суху. – Москва : Мир, 1967. – 422 с.
656397
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 184с.
656398
   Магнитные усилители. – М., 1952. – 79с.
656399
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио, 1956. – 824с.
656400
  Сторм Г.Ф. Магнитные усилители / Г.Ф. Сторм. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 568с.
656401
  Розенблат М.А. Магнитные усилители / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио
2. – 1960. – 435с.
656402
  Аттура Г. Магнитные усилители / Г. Аттура. – Ленинград, 1963. – 288 с.
656403
  Розенблит Д.Г. Магнитные усилители / Д.Г. Розенблит. – Москва : ВНИИЭМ отделение научно-технической информации, стандартизации и электротехнике, 1965. – 96с.
656404
  Львов Е.Л. Магнитные усилители в технике автоматического регулирования / Е.Л. Львов. – М., 1972. – 552с.
656405
  Стефанович Т.Х. Магнитные усилители для автоматизации промышленных установок / Т.Х. Стефанович. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 248с.
656406
  Розенблат М.А. Магнитные усилители и модуляторы / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 112с.
656407
  Тищенко Николай Михайлович Магнитные усилители повышенной стабильности / Тищенко Николай Михайлович. – Москва : Госэнергоияздат, 1963. – 113с.
656408
  Столяров И.М. Магнитные усилители с полупроводниковыми и магнитными ключами / И.М. Столяров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 80с.
656409
  Розенблат М.А. Магнитные усилители с самонасыщением / М.А. Розенблат. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 127с.
656410
  Розенблат М.А. Магнитные усилители, ч. 1 / М.А. Розенблат. – Москва : Советское радио, 1960. – 538с.
656411
  Медведовская Оксана Геннадиевна Магнитные фазовые диаграммы легкоосных антиферромагнетиков с взаимодействием Дзялошинского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Медведовская Оксана Геннадиевна; МВ и ССО УССР, Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 18л.
656412
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1978. – 46с.
656413
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1980. – 189с.
656414
  Завадский Э.А. Магнитные фазовые переходы / Э.А. Завадский, В.И. Вальков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 195 с.
656415
  Александров К.С. Магнитные фазовые переходы в галоидных кристаллах / К.С. Александров, Н.В. Федосеева, И.П. Спевакова. – Новосибирск : Наука, 1983. – 193 с.
656416
  Крупянский Ю.Ф. Магнитные фазовые переходы в ультрамалых частицах некоторых окислов железа (Fe3O4, a-Fe2O3,-d Fe2O3) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01..04.17 / Крупянский Ю.Ф.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
656417
   Магнитные фазовые переходы и критические явления : материалы всесоюзн. семинара. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1985. – 165 с.
656418
  Чистяков В.К. Магнитные характеристики анизотропной электротехнической стали при поперечном подмагничивании и упругих напряжениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Чистяков В.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 23л.
656419
  Мартынова Т.А. Магнитные характеристики горных пород и их связь с геологическими процессами на примере КМА. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мартынова Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 15л.
656420
  Колачевский Н.Н. Магнитные шумы / Н.Н. Колачевский. – Москва : Наука, 1971. – 136 с.
656421
  Бузько А.М. Магнитные шумы в пермалоевых пленках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузько А. М.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
656422
   Магнитные шумы в феррозондах и магнитных усилителях. – М., 1983. – 72с.
656423
  Розенблат М.А. Магнитные элементы авоматики и вычислительной техники / М.А. Розенблат. – М., 1974. – 768с.
656424
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / Розенблат М.А. – М., 1972. – 403с.
656425
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1976. – 487с.
656426
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / М.А. Боярченков. – Москва, 1976. – 383с.
656427
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1979. – 320с.
656428
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики и вычислительной техники. – М.
1. – 1957. – 72с.
656429
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики, измерительной и вычислительной техники. – К., 1964. – 656с.
656430
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – Москва, 1968. – 280 с.
656431
   Магнитные элементы дискретного действия. – Москва, 1972. – 223с.
656432
  Розенблат М.А. Магнитные элементы дискретного действия / М.А. Розенблат. – М., 1972. – 223с.
656433
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 320 с.
656434
   Магнитные элементы непрерывного действия. – Москва, 1972. – 258с.
656435
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – М., 1967. – 455с.
656436
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 488с.
656437
  Зарва В.А. Магнитные явления / В.А. Зарва. – Москва, 1951. – 112с.
656438
  Кикодзе Р.О. Магнитные явления в узкощелевых твердых растворах теллуридов свинца и олова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикодзе Р.О.; АН УССР. ИН-т полупроводников, 1979. – 22л.
656439
   Магнитные, магнитомеханические и электрические свойства ферромагнетиков. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1972. – 121 с.
656440
   Магнитные, магнитомеханические и электрические свойства ферромагнетиков. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1975. – 106 с.
656441
  Саед Мунир Мехди Раза Накви Магнитные, магнитострикционные и электрические свойства редкоземельных сплавов диспрозийиттрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Саед Мунир Мехди Раза Накви; МГУ. – М., 1977. – 19л.
656442
  Никитин С.А. Магнитные, магнитоупругие и гальваномагнытные совйства диспрозия, тербия и гольмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин С. А.; АН БССР, Объед. сов. Ин-та физ., Ин-та матем. и вычисл. тен и Отд. фид. тверд. тела и полупров. АН БССР. – Минск, 1963. – 12л.
656443
  Ергин Ю.В. Магнитные, магнитоупругие и электрические свойства монокристаллов гадолиния, тербия и диспрозия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ергин Ю.В. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак. – Москва, 1965. – 15 с.
656444
  Данилькевич М.И. Магнитные, электрические и диэлектрические свойства никель-марганец-цинковых ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилькевич М.И.; Белорусс. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 13л.
656445
  Циовкин Ю.Н. Магнитные, электрические и тепловые совйства растворов переходных металлов в платине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Циовкин Ю. Н.; Объед. уч. сов. при Ин-т физ. металлов АН СССР. – Свердовск, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
656446
  Кузнецов И.А. Магнитные, электрические и термоэлектрические свойства некоторых сталей и разработка неразрушающих методов контроля структуры и механических свойств стальных изделий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Кузнецов И.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
656447
  Тимушев Г.Ф. Магнитный анализ неупруго рассеяных дейтонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимушев Г. Ф.; МВО СССР, МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1959. – 10л.
656448
  Миху Р. Магнитный анализ спектров конверсионных электронов в реакции и исследование природы уравнений ядер 105 А и ШП. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Миху Р.; ЛГУ. – Л., 1975. – 13л.
656449
  Прокофьев П.Т. Магнитный гамма-спектрометр с повышенной светосилой. : Автореф... канд. техн.наук: / Прокофьев П.Т.; ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1956. – 8л.
656450
  Стражев В.И. Магнитный заряд в электродинамике. / В.И. Стражев. – Минск : Институт физики АН БССР, 1970. – 58с.
656451
  Турала Михал Магнитный искровой спектрометр на линии с ЭВМ в эксперименте по п-е рассеянию при 50 Гэв/С : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Турала Михал; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6885. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.11-12
656452
  Шур Я.И. Магнитный компас / Я.И. Шур. – Москва, 1956. – 32 с.
656453
  Мельгуй М.А. Магнитный контроль механических свойств сталей / М.А. Мельгуй. – Минск, 1980. – 184с.
656454
  Шкурдода В.Ф. Магнитный масс-спектрометр как физический прибор для контроля и регулирования производственных процессов : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Шкурдода В.Ф.; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
656455
  Миткевич В.Ф. Магнитный поток и его преобразования / В.Ф. Миткевич. – Москва ; Ленинград, 1946. – 358 с.
656456
  Утеев М.Л. Магнитный призменный масс-спектрометр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Утеев М.Л.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
656457
  Каганов М.И. Магнитный пробой / М.И. Каганов. – Москва : Знание, 1985. – 63 с.
656458
  Егоров В.С. Магнитный пробой в бериллии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Егоров В.С. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 14 с.
656459
  Маклочлан К.А. Магнитный резонанс : пер. с англ. / К.А. Маклочлан. – Москва : Химия, 1976. – 143 с.
656460
  Котов А.Г. Магнитный резонанс в интервале волн от 2 до 25 см. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Котов А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1951. – 7л.
656461
  Винтер Ж. Магнитный резонанс в металлах : Пер.с англ. / Ж. Винтер. – Москва : Мир, 1976. – 280с.
656462
  Андерс А.Г. Магнитный резонанс в низкоразмерных магнитных системах : учеб. пособие / А.Г. Андерс ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-966-623-673-2
656463
  Головенчиц Е.И. Магнитный резонанс в сильноанизотропных магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Головенчиц Е.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
656464
  Урсу И. Магнитный резонанс в соединениях урана / И. Урсу. – Москва, 1983. – 216с.
656465
  Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках / А.Г. Гуревич. – Москва : Наука, 1973. – 591с.
656466
  Керрингтон А. Магнитный резонанс и его применение в химии : Пер.с англ. / А. Керрингтон, Мак-Лечлан. – Минск : Мир, 1970. – 447 с.
656467
  Ооливсон А.И. Магнитный резонанс и спин-решеточная релаксадция ядер углерода-13 в органических соединениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ооливсон А.И.; АН ЭССР, Сво. физ. мат. и техн.наук. – Таллин, 1972. – 20л.
656468
  Кессель А.Р. Магнитный резонанс изинговских магнетиков / А.Р. Кессель, Г.О. Берим. – Москва : Наука, 1982. – 147 с.
656469
  Валиев К.А. Магнитный резонанс на ядрах парамагнитных атомов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Валиев К.А.; Казанский ордена Красного знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 7л.
656470
   Магнитный резонанс при изучении природных образований. – Л., 1987. – 191с.
656471
  Барабаш Л.С. Магнитный спектрометр с бесфильмовыми искровыми камерами, работающий на линии с ЭВМ. : Автореф... канд. техн.наук: / Барабаш Л.С.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1969. – 21л.
656472
  Борисов Анатолий Андреевич Магнитный спектрометр с пропорциональными камерами для исследования взаимодействия протонов с ядрами при энергии 67ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борисов Анатолий Андреевич; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
656473
  Кузнецов И.А. Магнитный структурный анализ : учеб. пособие / И.А. Кузнецов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1984. – 119 с.
656474
  Чэндлер Д.П. Магнитный усилитель с безындуктивной цепью управления / Д.П. Чэндлер, Р.У. Доунинг, 1961. – 27с.
656475
  Воронецкий Б.Б. Магнитный шум трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей / Б.Б. Воронецкий, Э.Р. Кучер. – Москва-Ленинград, 1957. – 56с.
656476
  Бройли Л. Магнитный электрон / Л. Бройли. – Харьков, 1936. – 240 с.
656477
  Жилич А.Г. Магнито- и электропоглощение света в полупроводниках / А.Г. Жилич, Б.С. Монозон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 204 с.
656478
   Магнито-гидродинамическое преобразование энергии. Открытый цикл = Open-Cycle Magnetohydrodynamic Electrical Power Generation : Совместное советско-американское издание. – Москва : Наука, 1979. – 584с. : Рис.: 364 + Табл.: 73. – Парал. тит. англ.. – Библиогр.: 838 назв
656479
  Ратклифф Дж.А. Магнито-ионная теория и ее приложения к ионосфере / Дж.А. Ратклифф. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 248с.
656480
  Ляцкий В.Б. Магнито-ионосферное взаимодействие / В.Б. Ляцкий, Ю.П. Мальцев. – Москва : Наука, 1983. – 192с.
656481
  Синолицкий В.В. Магнито-размерные эффекты в проводящих кристаллах с плоскими дефектами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.02 / Синолицкий В.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1983. – 23л.
656482
   Магнитоакустическая эмиссия магнетитов / В.С. Иванченко, И.И. Глухих, Л.Г. Строкина, А.П. Хейнсон; В.С.Иванченко и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 277-284 : рис. – Библиогр.: с. 284. – ISSN 0016-7886
656483
   Магнитоакустическая эмиссия природных пирротинов / В.С. Иванченко, И.И. Глухих, Л.Г. Строкина, К.Б. Алешин, В.Ф. Рудницкий // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1701-1708 : рис. – Библиогр.: с. 1707-1708. – ISSN 0016-7886
656484
  Дегтярь Е.П. Магнитоакустическое исследование энергетического спектра кадмия и мышьяка под давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дегтярь Е.П.; АН УССР. Донецк. физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1974. – 16л.
656485
  Белик Д.В. Магнитобиосфера = Magnetobiosphere / Белик Д.В. – Новосибирск : Сибпринт, 2016. – 105, [1] с. : ил., табл. – Тит. л., текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 101-105. – ISBN 978-5-94301-616-5
656486
   Магнитогазодинамические генераторы электрической энергии. – М., 1963. – 328с.
656487
  Маргевич А.С. Магнитогазодинамическое течение в коаксиальной системе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Маргевич А.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1980. – 15л.
656488
  Повх Л И. Чекин Магнитогидродинамическая сепарация / Л И. Чекин Повх. – К., 1978. – 148с.
656489
  Джозеф Ф.О. Магнитогидродинамическая теория разреженной плазмы в присутствии высокочастотных полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Джозеф Ф. О.; МВиССО СССР, Ун-т дружбы народов. – Москва, 1979. – 9л.
656490
  Москвин Ю.Л. Магнитогидродинамические волны в лабораторной и магнитосферной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Москвин Ю.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
656491
  Янтовский Е.И. Магнитогидродинамические генераторы / Е.И. Янтовский, И.М. Толмач. – Москва : Наука, 1972. – 424с.
656492
   Магнитогидродинамические генераторы открытого цикла. – Москва, 1972. – 836 с.
656493
  Ватажин А.Б. и др. Магнитогидродинамические течения в каналах / А.Б. и др. Ватажин. – Москва, 1970. – 672с.
656494
  Коган М.Н. Магнитогидродинамические течения идеального газа с бесконечной электропроводностью. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Коган М.Н.; Гос.ком.Совета Мин.СССР. – М, 1961. – 6л.
656495
  Любимов Г.А. Магнитогидродинамические течения с узкими слоями резкого изменения параметров потока и поля. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Любимов Г.А.; Москов. гос. ун-т. Мех.-матем. ф-тет. – М., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
656496
   Магнитогидродинамические установки. – М., 1975. – 126с.
656497
  Мирцхулава Нана Ивановна Магнитогидродинамические эффекты в электронно-дырочной жидкости в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мирцхулава Нана Ивановна; АН СССР. Физико-технич. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
656498
   Магнитогидродинамический метод получения электроэнерги. – Москва
Ч. 3. – 1972. – 358 с.
656499
   Магнитогидродинамический метод получения электроэнергии. – Москва, 1968. – 480 с.
656500
   Магнитогидродинамическое генерирование электроэнергии. – Москва, 1966. – 195 с.
656501
   Магнитогидродинамическое преобразование энергии : Открытый цикл. – Москва, 1979. – 583 с.
656502
   Магнитогидродинамическое преобразование энергии. – М., 1983. – 367с.
656503
  Роза Р. Магнитогидродинамическое преобразование энергии. / Р. Роза. – Москва : Мир, 1970. – 288с.
656504
  Гельфгат Ю.М. Магнитогидроднамическое дросселирование и управление жидкометаллическими потоками. / Ю.М. Гельфгат. – Рига, 1989. – 312с.
656505
  Маленький А. Магнитогорск / А. Маленький. – М-Л, 1931. – 78с.
656506
  Сержантов В. Магнитогорск / В. Сержантов. – Челябинск, 1947. – 67с.
656507
  Сержантов В. Магнитогорск / В. Сержантов. – Челябинск, 1955. – 52с.
656508
  Казаринова В.И. Магнитогорск / В.И. Казаринова, В.И. Павличенков. – Москва, 1961. – 248 с.
656509
  Ферштатер Г.Б. Магнитогорская габбро-гранитная интрузия / Г.Б. Ферштатер. – Свердловск, 1966. – 144с.
656510
  Брызгалова В.М. Магнитогорская партийная организация в борьбе за досрочное выполнение четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брызгалова В. М.; МГУ, ИПКП марекс.-лен. – М., 1954. – 16л.
656511
  Татьяничева Л.К. Магнитогорские пальмы / Л.К. Татьяничева. – М., 1979. – 127с.
656512
   Магнитогорский металлургический завод. – Ленинград, 1929. – 720 с.
656513
  Нариньяни С. Магнитогорский металлургический комбинат / С. Нариньяни. – М., 1931. – 16с.
656514
  Мелков Г.А. Магнитодинамические колебания в ферритовых сферах // Радиотехника и электроника, 1975. – № 4
656515
  Каракушан Э.И. Магнитодиоды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каракушан Э. И.; Физ. техн. ин-т АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
656516
  Егиазарян Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А. Егиазарян, И В. Стафеев, . – Москва, 1987. – 88 с.
656517
  Стафеев В.И. Магнитодиоды. Новые полупроводниковые приборы с высокой чувствительностью к магнитному полю / В.И. Стафеев, Э.И. Каракушан. – Москва : Наука, 1975. – 216с.
656518
  Троицкий В.А. Магнитодиэлектрики в конструкции электрических машин / В.А. Троицкий. – Ташкент : Наука, 1965. – 209с.
656519
   Магнитодиэлектрики в технике высокочастотной связи. – Москва-Ленинград, 1948. – 72 с.
656520
  Михайлов В.В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты / В.В. Михайлов. – М, 1986. – 127с.
656521
  Сергеев В.Г. Магнитоизмерительные приборы и установки / В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. – Москва : Энергия, 1982. – 152с.
656522
  Черноусенко В.М. Магнитоконцентрационные эффекты в электронно-дырочной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Черноусенко В.М.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
656523
  Сорокина С.Ф. Магнитометрические исследования железного электрода щелочного аккумулятора : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Сорокина С.Ф.; Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 17л.
656524
  Афанасьев Ю.В. Магнитометрические преобразователи, приборы, установки. / Ю.В. Афанасьев. – Ленинград, 1972. – 272 с.
656525
  Турсунов А.В. Магнитометрическое определение файалита в агломератах железных руд : Автореф... кандид. технич.наук: / Турсунов А.В.; МВО. Донецкий ордена Трудового Красного Знамени индустриальный ин-т им. Н.С.Хрущева. – Сталино, 1951. – 11л.
656526
  Куликовский Л.Ф. Магнитомодуляционные измерительные преобразователи / Л.Ф. Куликовский. – М., 1977. – 87с.
656527
  Бабак О.В. Магнитомодуляционные устройства в технике / О.В. Бабак, В.Е. Филипов. – К, 1973. – 45с.
656528
  Беликов И.Д. Магнитомодуляцоинные устройства позицоинного контроля / И.Д. Беликов, Ю.А. Другов. – Москва, 1982. – 112 с.
656529
  Михайлова М.М. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Михайлова, В.В. Филиппов, В.П. Муслаков. – М, 1983. – 199с.
656530
  Галайко Л.П. Магнитонасыщенные низкочастные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: 230 / Галайко Л.П.; Харьковский полит. ин-т. – Х., 1969. – 24л.
656531
  Костюрин А.А. Магнитооптика / А.А. Костюрин, Г.С. Кринчик. – Москва, 1980. – 64 с.
656532
  Войтович А.П. Магнитооптика газовых лазеров / А.П. Войтович. – Минск : Наука и техника, 1984. – 208 с.
656533
   Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков / В.В. Еременко, Н.Ф. Харченко, Ю.Г. Литвиненко, В.М. Науменко; Барьяхтар В.Г. – Киев : Наукова думка, 1989. – 261с.
656534
  Звездин А.К. Магнитооптика тонких пленок / А.К. Звездин, В.А. Котов. – Москва : Наука, 1988. – 192 с.
656535
  Кринчик Г.С. Магнитооптика ферромагнетиков : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Кринчик Г.С. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1962. – 20 с.
656536
  Шиманская Н.В. Магнитооптическая модуляция и магнитометрия на основе ферритов-гранатов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шиманская Наталья Васильевна ; М-во высш. и спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с. – Библиогр.: 15 назв.
656537
  Минц М.Б. Магнитооптические веберметры. / М.Б. Минц, А.Н. Ткаченко. – Л., 1973. – 112с.
656538
  Эгамов Ш.В. Магнитооптические интенсивности эффекты в ферромагнитных металлах и диэлектриках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Эгамов Ш.В.; МГУ. – М, 1979. – 18л.
656539
  Бакрадзе Отари Ираклиевич Магнитооптические исследования тонких пленок пермаллоя с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Бакрадзе Отари Ираклиевич; МВ и ССО СССР. – Тбилиси, 1973. – 20л.
656540
  Червинский М.М. и др. Магнитооптические методы и средства определения магнитных характеристик материалов / М.М.Червинский, С.Ф.Глаголев, И.П.Горбунов. – Ленинград : Энергия, 1980. – 128с.
656541
  Нго Туан Зунг Магнитооптические свойства бинарных сплавов ферромагнитных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Нго Туан Зунг ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
656542
   Магнитооптические свойства некоторых комплексных соединений. – Фрунзе, 1984. – 68с.
656543
  Щербаков Ю.И. Магнитооптические свойства ортоферритов в инфракрасной области спектра : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Щербаков Ю.И.; МГУ. – Москва, 1969. – 11л.
656544
  Четкин М.В. Магнитооптические свойства ферритов-гранатов в инфракрасной области спектра. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Четкин М.В.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М., 1961. – 10л.
656545
  Червоненкис А.Я. Магнитооптические устройства хранения и обработки информации / А.Я. Червоненкис. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
656546
  Макаров В.П. Магнитооптические эффекты в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Макаров В. П.; ЛГУ. – Л., 1964. – 14л.
656547
  Монозон Б.С. Магнитооптические эффекты в полупроводниках в силльных магнитных полях в области экситонного поглощения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Монозон Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
656548
  Мукимов К.М. Магнитооптические явления в ферримагнитгных диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.11 / Мукимов Камил Мукимович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1988. – 28 с. – Библиогр.: 30 назв.
656549
  Волошинская Нина Михайловна Магнитооптический эффект Керра в ферромагнитных сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Волошинская Нина Михайловна; Уральск. науч. центр. Ин-т физики металлов. Специализир. учен. совет. – Свердловск, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.13
656550
  Алексева Л.А. Магнитооптическое вращение в кристаллах типа флюорита, активированных редкоземельными ионами : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Алексева Л. А.; Гос. полит. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
656551
  Малаховский Александр Валентинович Магнитооптическое двупреломление и энергетические спектры некоторых магнитоупорядоченных кристаллов с 3d5 ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Малаховский Александр Валентинович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1974. – 24л.
656552
  Егиазарян Г.С. Магнитооптическое исследование магнитных свойств эпитаксиальных пленок со смешанной анизотропией : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.07.,01.04.11 / Егиазарян Г.С.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1987. – 16л.
656553
  Бенидзе Отари Михайлович Магнитооптическое исследование магнитных структур при микронном разрешении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Бенидзе Отари Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
656554
  Арзамасцева Галина Васильевна Магнитооптическое исследование пленок ферритов-гранатов с компенсационными поверхностями сложного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Арзамасцева Галина Васильевна; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 21л.
656555
  Давиденко И.И. Магнитооптическое контактное копирование и его применение / И.И. Давиденко, Аль-Кадими. – Київ, 2002. – 78с. – ISBN 966-7153-05-3
656556
  Крутянский Д.И. Магнитоплан прибывает завтра / Д.И. Крутянский. – Ростов н/Д, 1977. – 253с.
656557
  Монозон Б.С. Магнитопоглощение света в оптически анизотропных и узкозонных полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Монозон Б.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 30л.
656558
   Магнитопроводы силовых трансформаторов. – Москва, 1973. – 272с.
656559
  Логачев А.А. Магниторазведка : Учебник / А.А. Логачев. – 3-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Недра, 1968. – 295с.
656560
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – Москва : Недра, 1971. – 269с.
656561
  Логачев А.А. Магниторазведка / А.А. Логачев, В.П. Захаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1973. – 351с.
656562
  Логачев А.А. Магниторазведка / А.А. Логачев, В.П. Захаров. – Ленинград : Недра, 1979. – 351с.
656563
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – 2-е изд, перераб. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
656564
   Магниторазведка : Cправочник геофизика. – Москва : Недра, 1980. – 367с.
656565
  Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 248с.
656566
   Магниторазведка : Cправочник геофизика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 469с.
656567
  Васильев Г.А. Магниторазрядные насосы / Г.А. Васильев. – Москва, 1970. – 113с.
656568
  Карпенков С.Х. Магниторезистивное воспроизведение информации / С.Х. Карпенков. – Москва, 1989. – 63 с.
656569
  Котенко Г.И. Магниторезисторы / Г.И. Котенко. – Ленинград, 1972. – 81 с.
656570
  Шульман З.П. Магнитореологический эффект / З.П. Шульман, В.И. Кордонский. – Минск, 1982. – 184с.
656571
  Рабех Т. Магнитосейсмические исследования восточной части впадины Каттара : (Северо-Западная пустыня, Египет) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1194-1205 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1205. – ISSN 0016-7886
656572
  Дымпилов Р.М. Магнитосопротивление монокристаллических "закритических" ферро-и ферримагнитных пленок : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Дымпилов Р.М.; МВ и ССБ РСФСР. – Красноярск, 1975. – 22л.
656573
  Данилова Н.П. Магнитосопротивление нитевидных кристаллов цинка, кадмия, висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.09 / Данилова Н.П. ; МГУ. – Москва, 1974. – 14 с.
656574
  Крутецкий И.В. Магнитостатика и электромагнитные явления : учеб. пособие / И.В. Крутецкий. – Ленинград : СЗПИ, 1979. – 72 с.
656575
  Зависляк Игорь Владимирович Магнитостатические волны в анизотропных неоднородных слоистых структурах : Дис... доктора физико-математ.наук: 01.04.03 / Зависляк Игорь Владимирович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.223-252
656576
  Берегов А.С. Магнитостатические волны в многослойных феррит-диэлектрических структурах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Берегов А. С.; МВ и ССО УССР. Киевский политехн. ин-т. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.177-202
656577
  Берегов Александр Сергеевич Магнитостатические волны в многослойных феррит-диэлектрических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Берегов Александр Сергеевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
656578
  Вашковский А.В. Магнитостатические волны в электронике сверхвысоких частот / А.В. Вашковский, В.С. Стальмахов, Ю.П. Шараевский. – Саратов, 1993. – 308 с.
656579
  Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 114 л. – Библиогр.: л. 106-114
656580
  Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 12 назв.
656581
  Журиленко Борис Евгеньевич Магнитостатические колебания и волны в неоднородных структурах : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Журиленко Борис Евгеньевич; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 176л. – Бібліогр.:л.162-176
656582
  Журиленко Б.Е. Магнитостатические колебания и волны в неоднородных структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Журиленко Б.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
656583
  Бережной Е.Ф. Магнитостатическое взаимодействие элементов магнитопленочной запоминающей матрицы / Е.Ф. Бережной, Г.А. Куренкова. – М, 1966. – 44с.
656584
  Баранов А.Г. Магнитостатическое взаймодействие и доменная структура двухслойных ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баранов А.Г.; Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 11л.
656585
   Магнитостратиграфия и геодинамика. – Москва : Радио и связь, 1981. – 119с.
656586
  Гнибиденко З.Н. Магнитостратиграфия кампан-маастрихта Бакчарского бассейна (юго-восток Западной Сибири) / З.Н. Гнибиденко, Н.К. Лебедева, А.В. Левичева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2092-2102 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2102. – ISSN 0016-7886
656587
  Сливинская Г.В. Магнитостратиграфия осадочных отложений позднего неогена Керченского полуострова / Г.В. Сливинская, А.Н. Третяк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 121-130 : Рис. – Бібліогр.: с. 129-130. – ISSN 0203-3100
656588
  Сливинская Г.В. Магнитостратиграфия отложений верхнего неогена Таманского полуострова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 175-181 : Рис., карта. – Бібліогр.: с. 180-181. – ISSN 0203-3100
656589
  Ким Д. Магнитострекционные свойства сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ким Д.; МГУ. – М., 1976. – л.
656590
  Григалашвили Тамаз Сергеевич Магнитострикционные искровые камеры в экспериментах с нейтральными каонами высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Григалашвили Тамаз Сергеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 26л.
656591
  Заневский Ю.В. Магнитострикционные искровые камеры и применение их в экспериментальных установках. 13-382 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Заневский Ю.В.; ОИЯИ. ЛВЭ. – Дубна, 1968. – 16л.
656592
  Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
656593
  Курт К. Магнитострикционный преобразователь как избиратльный четырехполюсник / К. Курт, 1961. – 53с.
656594
  Каниболоцкий В.Г. Магнитострикция гетерогенных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Каниболоцкий В.Г.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1972. – 10л. – Бібліогр.:с.10
656595
  Соколов В.И. Магнитострикция радкоземельных ферритов-гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соколов В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15
656596
  Яковлева К.А. Магнитострикция тонких никелевых и железоникелевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Яковлева К.А.; Иркут. гос. ун-т им. Жданова. – Иркутск, 1968. – 15л.
656597
  Воскобойников С.И. Магнитострикция тройных сплавов железо-никель-кобальт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воскобойников С.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 5л.
656598
  Панина И.К. Магнитострикция ферромагентиков в области температуры Кюри. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панина И.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1957. – 11л.
656599
  Полонский В. Магнитострой. / В. Полонский. – М., 1931. – 79с.
656600
  Островский З. Магнитострой. / З. Островский. – М., 1932. – 62с.
656601
  Дрокин Александр Иванович Магнитоструктурные превращения в ферритах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Дрокин Александр Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Красноярск, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
656602
  Сергеев В.А. Магнитосфера Земли / В.А. Сергеев, Н.А. Цыганенко. – Москва : Наука, 1980. – 174с.
656603
  Аветисян А.К. Магнитосфера нейтронных звезд и некоторые механизмы взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным излучением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Аветисян А.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 16л.
656604
  Глушаков Марк Львович Магнитосферная конвекция и системы нейтральных ветров и токов в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Глушаков Марк Львович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 13л.
656605
   Магнитосферная суббуря и геофизческие явления. – Якутск, 1980. – 191с.
656606
   Магнитосферно-ионосферные возмущения и геомагнитные пульсации по наблюдениям на обсерватории "Хабаровск". – Владивосток, 1978. – 87с.
656607
   Магнитосферные геофизические явления. – М, 1986. – 236с.
656608
   Магнитосферные эффекты в атмосферном электричестве. – М., 1988. – 149с.
656609
  Лубнина Н.В. Магнитотактические бактерии и биомагнетизм: критерии отбора образцов для национального банка-депозитария живых систем / Н.В. Лубнина, А.Ю. Бычков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-52. – Библиогр.: с. 52. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
656610
  Сергеев В.В. Магнитотвердые материалы / В.В. Сергеев, Т.И. Булыгина. – Москва : Энергия, 1980. – 224с.
656611
  Васин Н.Д. Магнитотеллургические методы электроразведки / Н.Д. Васин. – Ленинград, 1983. – 50с.
656612
  Обухов Г.Г. Магнитотеллурическая разведка в нефтепереспективных районах СССР / Г.Г. Обухов. – М., 1983. – 203с.
656613
  Ваньян Л.Л. Магнитотеллурические зондирования слоистых сред / Л.Л. Ваньян, А.И. Бутковская. – Москва : Недра, 1980. – 228с.
656614
  Татишвили О.В. Магнитотеллурические исследование в горных районах. (На примере ГССР) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татишвили О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
656615
  Стадник Ю.Н. Магнитотеллурические исследования в районах с солянокупольной тектоникой. (На прим. Припятской впадины) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 131 / Стадник Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
656616
   Магнитотеллурические поля в неоднородных средах. – М., 1973. – 76с.
656617
  Шуман В.Н. Магнитотеллурический импеданс: фундаментальные модели и возможности их обобщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 18-28. – Бібліогр.: с. 27-28. – ISSN 0203-3100
656618
  Бердичевский М.Н. Магнитотеллурическое зондирование горизонтально-однородных сред / М.Н. Бердичевский, В.И. Дмитриев. – Москва : Недра, 1991. – 249с.
656619
  Плоткин В.В. Магнитотеллурическое зондирование плавно-неоднородной анизотропной среды // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1078-1089 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1088-1089. – ISSN 0016-7886
656620
  Белов К.П. Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1990. – 95с.
656621
  Соловьева Г.Р. Магнитотерапевтическая аппаратура / Г.Р. Соловьева. – Москва : Медицина, 1991. – 174, [1] с. – Библиогр.: с. 166-172
656622
  Подстригач Я.С. Магнитотермоупругость электропроводных тел / Я.С. Подстригач. – Киев, 1982. – 294с.
656623
  Гуманюк М.Н. Магнитоупругие датчики в автоматике. / М.Н. Гуманюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1972. – 262с.
656624
  Гинзбург В.Б. Магнитоупругие датчики. / В.Б. Гинзбург. – М., 1970. – 71с.
656625
  Домышев В.А. Магнитоупругие свойства массивных и пленочных образцов кобальта, гадолиния, железо-никелевых сплавов и некоторых соединений f-d металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Домышев В.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 17л.
656626
  Левитин Р.З. Магнитоупругие свойства некоторых антиферромагнетиков и редкоземельных метеллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левитин Р. З.; МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.12
656627
  Тюремнов В.А. Магнитоупругие эффекты в хромитсодержащих породах массива Падос-тундра (Кольский полуостров) / В.А. Тюремнов, В.Н. Глазнев, Л.Г. Осипенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 141-146 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
656628
  Мольченко Л.В. Магнитоупругость нелинейных токонесущих оболочек и газодинамика струйных течений. / Л.В. Мольченко, Ю.М. Рудов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 112 с.
656629
  Амбарцумян С.А. Магнитоупругость тонких оболочек и пластин / С.А. Амбарцумян, Г.Е. Багдасарян, М.В. Белубекян. – Москва : Наука, 1977. – 272с.
656630
  Кушелев Ю.Н. Магнитофон-приставка / Ю.Н. Кушелев. – М-Л, 1953. – 16с.
656631
  Панфилов А.В. Магнитофон-приставка для озвучивания любительского фильма. / А.В. Панфилов. – М., 1987. – 42с.
656632
  Цесарский Л.Д. Магнитофонный курс английского языка. / Л.Д. Цесарский. – М, 1964. – 72с.
656633
  Гладышев Г.И. Магнитофоны / Г.И. Гладышев. – 2-е испр. стереотип. изд. – К, 1970. – 239с.
656634
  Гладышев Г.И. Магнитофоны : справочник / Г.И. Гладышев. – 2-е изд., испр. – Киев : Наукова думка, 1971. – 239 с.
656635
  Бродский М.А. Магнитофоны / М.А. Бродский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 351 с.
656636
  Яновский Е.Б. Магнитофоны "Весна-305", "Весна-306" / Е.Б. Яновский. – Москва : Энергия, 1979. – 56с.
656637
  Ганзбург М.Д. Магнитофоны "Яуза" / М.Д. Ганзбург. – Москва, 1981. – 64 с.
656638
  Бродский М.А. Магнитофоны и магнитолы / М.А. Бродский. – Минск : Полымя, 1984. – 271 с.
656639
  Павлович С.А. Магниточувствительность и магнитовосприимчивость микроорганизмов / С.А. Павлович. – Минск, 1981. – 172с.
656640
  Викулин И.М. Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры : монография / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.Э. Горбачев ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. связи им. А.С. Попова. – Одесса : Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, 2016. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 133-143. – ISBN 978-617-582-035-3
656641
   Магнитоэлектрические, механические свойства и структура металлических и полупроводниковых материалов : сб. науч. трудов. – Ашхабад : Минвуз ТССР, 1984. – 159 с.
656642
   Магнитуда и энергетическая класиикация землетрясений. – М.
1. – 1974. – 220с.
656643
  Эльшанский И.И. Магниты в технике / И.И. Эльшанский. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (серия "Техника" ; 8)
656644
   Магниты из сплавов редкоземельных металлов с кобальтом. – Москва, 1978. – 255 с.
656645
  Сендер Р.Х. Магніт. / Р.Х. Сендер. – Х., 1934. – 308с.
656646
  Рожен О.П. Магніти і електрети / О.П. Рожен. – Київ : Радянська школа, 1967. – 120с.
656647
  Гузій Микола Іванович Магнітна анізотропія докембрійських гранітоідів (на прикінці Середньо придніпровського блока Українського щита) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.22 / Гузій Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 137л. – Бібліогр.:л.122-137
656648
  Гузій Микола Іванович Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського Щита) : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.02 / Гузій Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
656649
  Сохацький В.П. Магнітна взаємодія в шаруватих феромагнітних тонкоплівкових структурах / В.П. Сохацький, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Магнітооптичними та електричними методами досліджувались характеристики тонкоплівкових сендвіч-структур, утворених з тонких шарів феромагнітного заліза, розділених немагнітним мідним прошарком, осаджених на діелектричних чи напівпровідникових ...
656650
  Круглов О.В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец.04.00.02 - геофізика / Круглов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 139л. – Бібліогр.: л.122 - 131
656651
  Круглов О.В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Круглов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
656652
  Меньшов О.І. Магнітна сприйнятливість грунтів Карпат у долині річки Манявки / О.І. Меньшов, Р.С. Кудеравець, І.О. Чоботок // Геодинаміка : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Держ. служба геодезії, картографії та кадастру України [та ін.]. – Львів, 2015. – № 2 (19). – С. 94-99. – ISSN 1992-142Х


  Вивчення магнетизму грунтового покриву гірських масивів Карпат та Передкарпаття при розв"язанні низки екологічних, ґрунтознавчих та геологорозвідувальних задач. У такому разі необхідною є інформація про магнітні властивості еталонних незмінених ...
656653
  Меньшов О. Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-74. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою сучасних геолого-геофізичних досліджень з метою розв"язання фундаментальних та прикладних завдань є вивчення ґрунтового покриву. Беручи до уваги впровадження нового Закону України про вищу освіту, норми якого регламентують об"єднання ...
656654
   Магнітна сприйнятливість та вміст важких металів у чистих і промислово-забруднених грунтах Північної Астурії (Іспанія) / К.М. Бондар, Ю.М. Дмитрук, І.В. Віршило, Ж.М. Матвіїшина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-91. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий розподіл магнітної сприйнятливості і вмісту важких металів у фонових і забруднених ґрунтах Північної Астурії (Іспанія). The lateral and vertical distribution of magnetic susceptibility and heavy metals content in non-polluted and ...
656655
  Кравцов Віталій Миколайович Магнітне збагачення окислених залізних руд з направленим зміненням властивостей мінеральних зерен : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.08 / Кравцов В.М.; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
656656
  Андрущенко В.О. Магнітне поле в околі п"єзокерамічного стержня при поздовжних коливаннях під дією гармонічних механічних навантажень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано точний розв"язок зв"язної задачі про поздовжні коливання п"єзокерамічного стержня з товщинною поляризацією під дією гармонічних в часі механічних навантажень. Електродні покриття стержня вважаються розімкненими (відсутнє зовнішнє ...
656657
  Бакуменко О. Магнітне поле життєлюба : До 100-річчя з дня народження письменника і редактора Петра Біби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 6-7
656658
  Гура К.О. Магнітне поле МРСП та суміжних областей УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-45 : Рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
656659
  Жиленков О.В. Магнітне поле розсіювання зовні призматичного п"єзоелемеита при механічному збуренні коливань // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 115-116
656660
  Козлов О.С. Магнітне поле та розподіл механічних напружень на поверхні кільцевого магніту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 109-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі виведено визначальну систему рівнянь для циліндричного магніту з радіальним намагнічуванням у необмеженому діелектричному просторі та отримано точний розв"язок для внутрішньої задачі.
656661
  Козлов О.С. Магнітне поле циліндричного магніту // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 92-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі виведено визначальну систему рівнянь для циліндричного магніту з осьовим намагнічуванням у необмеженому діелектричному просторі та отримано точний розв"язок.
656662
   Магнітне схилення та його віковий хід заходу України для епохи 2013 року / В.Ю. Максимчук, І.О. Чоботок, Є.Ф. Накалов, Д.О. Марченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 63-65. – ISSN 1819-1339
656663
  Бондар К. Магнітний метод при оцінці забруднення ґрунтового покриву Запоріжжя. Еколого-геохімічне обґрунтування / К. Бондар, І. Цюпа, А. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 54-60. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена вивченню магнітних властивостей та вмісту важких металів у ґрунтах м. Запоріжжя - потужного промислового центру. В ході дослідження встановлено, що низькочастотна магнітна сприйнятливість ([hi]LF) ґрунтів міста змінюється від 61*10-8 ...
656664
  Маландій О.М. Магнітний полюс / О.М. Маландій. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 71 с.
656665
  Паламарчук Г.О. Магнітні бурі / Г.О. Паламарчук. – К, 1991. – 130с.
656666
  Єршов К.В. Магнітні властивості викривлених низьковимірних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Єршов Костянтин Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
656667
  Попов С. Магнітні властивості гірських порід та їх зв"язок з рудоносністю на прикладі кристалічного фундаменту Українського щита / С. Попов, А. Сухорада, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано дані про магнітні властивості рудоконтролюючих та фонових порід рудоперспективних ділянок та родовищ Українського щита (Азовське, Майське, Сурозське). Виявлені та проінтерпретовані характерні риси магнітних параметрів, що пов"язані з процесом ...
656668
  Сохацький В.П. Магнітні властивості карбонових нанотрубок, наповнених залізом / В.П. Сохацький, С.П. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 414-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом електронного спінового резонансу досліджуються властивості багатостінних карбонових нанотрубок, наповнених всередині залізом у формі нанониток. Зменшення намагніченості, що спостерігається в цих структурах нижче 70 К, розглядається з точки зору ...
656669
  Зубков В.В. Магнітні властивості квантових точок із врахуванням спін-орбітальної взаємодії / В.В. Зубков, О.С. Баужа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 235-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені теоретичні розрахунки впливу спін-орбітальної взаємодії на намагніченість та магнітну сприйнятливість електронів у малорозмірних квантових точках. Отримані характеристики демонструють стрибкоподібну поведінку при наднизьких ...
656670
  Івахненко О.П. Магнітні властивості моноклінного 2А4С і гексагонального 2А5С [лямбда] піротинів золоторудних родовищ УЩ при високих температурах : геофізика / О.П. Івахненко, А.В. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Аналізуються магнітні властивості моноклінного 2А4С і гексагонального 2А5С [лямбда] піротинів у породі з рудних зон золоторудних родовищ Українського докембрійського щита (УЩ) під впливом високих температур. Встановлено магнітні властивості піку ...
656671
   Магнітні властивості порід як критерій їх рудоносноності (на прикладі Азовського родовища, Ущ) / А.В. Сухорада, С.А. Попов, С. Стрекозов, О.О. Юшин, М.Н. Рєшетняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Детально охарактеризовано особливості магнітних властивостей типових утворень перспективного рідкіснометалічного Азовського родовища. Результати досліджень свідчать про значну металогенічну інформативність магнітомеричних робіт для прогнозу родовищ, ...
656672
  Мєняйлов М.Є. Магнітні властивості речовини / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Вища школа, 1981. – 104 с.
656673
  Савицький В.М. Магнітні властивості речовини : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.М. Савицький ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 327, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-966-623-712-8
656674
  Бродовий Олександр Володимирович Магнітні властивості структурно-невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл : Автореф. дис. ... д-ра фізико-математичних наук; 01. 04. 07 / Бродовий О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 35 назв
656675
  Бродовий О.В. Магнітні властивості структурно-невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл : Дис. ... д-ра.фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Олександр Володимирович Бродовий; НАН України; Ін-т проблем матеріалознавства. – Київ, 2006. – 278л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.255-278
656676
   Магнітні властивості та електроопір швидкозагартованих сплавів на основі системи Fe-Si-В / М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко, О.І. Наконечна, О.В. Сендецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 321-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості складнолегованих сплавів на основі Fe[нижній індекс 82]Si[нижній індекс 6]В[нижній індекс 12]. Визначені температура кристалізації, точка Кюрі та локалізований магнітний момент на атом ...
656677
   Магнітні дослідження для контролю довкілля // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 4


  Співробітники геологічного факультету отримали патент "Спосіб автомагнітного контролю стану довкілля": власник патенту - КНУ імені Тараса Шевченка, автори - О.І. Меньшов та колишній співробітник геологічного ф-ту, ветеран університету доц. А.В. ...
656678
   Магнітні дослідження для контролю довкілля // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2 : фото


  Співробітники геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка отримали патент на винахід "Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля". Власник - КНУ імені Тараса Шевченка, автори: науковий співробітник геологічного факультету, керівник відділу ...
656679
  Бондар К. Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті / К. Бондар, Ж. Тимофєєва, С. Рижов // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 35. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
656680
  Меньшов О. Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі / О. Меньшов, О. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 55-58. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з пошуками та видобуванням вуглеводнів нетрадиційного типу. Поняття нетрадиційного газу та нафти включає вуглеводні в ущільнених породах, метан вугільних пластів, сланцевий газ і нафту. Досліджується місце магнітних ...
656681
  Сухорада А. Магнітні маркери структури кристалічного фундаменту Середнього Побужжя (на прикладі району Гайворон-Завалля) / А. Сухорада, М. Решетник, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлені перші результати комплексних магнітометричних досліджень гранулітового комплексу Середнього Побужжя Українського щита. Встановлено, що локальні магнітні аномалії створюються перш за все гранат-кварц-магнетитовими породами з високими ...
656682
  Раков М.А. Магнітні подільники частоти / М.А. Раков, Л.А. Синицький. – Київ, 1968. – 146с.
656683
  Ботигіна О.О. Магнітні поля в протуберанцях та лімбових спалахах на Сонці за даними вимірів в лініях [...] // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 47
656684
  Павлюк А.В. Магнітні поля і параметри тороїдальних систем накопичення енергії електроенергетичного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Павлюк Андрій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
656685
  Курочка Є. Магнітні поля та турбулентні швидкості у різних фазах розвитку сонячного спалаху / Є. Курочка, О. Осика, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Для сонячного спалаху 5 листопада 2004 р. балу M4.1/1В знайдено значне ослаблення магнітного поля протягом 10 хв (починаючи з фази максимуму) та зростання в той же час турбулентних швидкостей, що підтверджено аналiзом ешель-них зеєман-спектрограм, ...
656686
  Короновський В.Є. Магнітоелектричний ефект в структурах, які містять феримагнітну та п"єзоелектричну компоненти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 259-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітоелектричні (ME) властивості гібридної структури, яка складається з механічно з"єднаних магнітострикційної та п"єзоелектричної пластин, на прикладі плівка залізоітрієвого гранату (ЗІГ) - п"єзоелектрик, досліджувались з використанням методу ...
656687
  Кравець В. Магнітоімпедансний ефект у стрічках аморфного металевого сплаву [CO76NI4B20] / В. Кравець, Л. Поперенко, Д. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-83. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив лазерного відпалу в ближньому інфрачервоному діапазоні на величину магнітоімпедансного ефекту, його вплив на магнітні властивості та зміну структури поверхні аморфного металевого сплаву [Co76Ni4B20]. The near infrared laser treatment ...
656688
  Коваленко-Завойський Магнітометричне визначення вмісту феромагнітних мінералів у штуфах порід і джерелах регіональних магнітніх аномалій // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
656689
  Сухорада А.В. Магнітометрія в агрогеофізиці / А.В. Сухорада, М.І. Гузій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-28. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні засади та задачі магнітометріїв галузі агрогеофізики.
656690
  Кольченко Ю.Л. Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 / Юлія Леонідівна Кольченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
656691
  Кольченко Ю.Л. Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кольченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: л. 146 -160
656692
  Жадан А.М. Магнітомінералогічні дослідження феромагнітних мінералів деяких типів грунтів України : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-68 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 16)


  Уперше представлено результати досліджень магнітних характеристик деяких типів грунтів України. Коротко приводиться інтерпретація отриманих даних. Окреслено проблематику досліджень грунтів магнітометричними методами.
656693
  Бабак О.В. Магнітомодуляційні пристрої в техніці / О.В. Бабак, В.Є. Філіппов. – Київ, 1973. – 45 с.
656694
  Овсієнко І.В. Магнітоопір отриманого хімічним методом нанографіту / І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, В.А. Артемюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 32
656695
   Магнітооптика спінових клапанів / В.П. Сохацький, В.Ф. Коваленко, В.К. Скляр, Т.С. Веблая, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 377-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітооптичними методами досліджено характеристики спінових клапанів на основі тонких плівок Со/Сu/Со, нанесеніх на Si підкладинку.
656696
  Агаліді Ю.С. Магнітооптична візуалізація магнітограм рельєфних зображень і структурних неоднородностей поверхневого шару феромагнітних виробів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.13 / Юрій Сергійович Агаліді; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
656697
  Шайкевич І.А. Магнітооптичні властивості надтонких плівок хрому та бінарних композитів Аl/Сr / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 330-335. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Проведено дослідження магнітооптичних властивостей надтонких гранулярних плівок хрому та бінарних композитів Аl/Сr на довжині хвилі [лямбда]=632.8 нм в діапазоні кутів падіння світла на плівку 55-65[градусів]. Оцінено порівняльний внесок різних ...
656698
  Сохацький В.П. Магнітооптичні дослідження властивостей манганітів лантану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-63. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Магнітооптичними методами досліджено вплив поляризованого випромінювання та магнітних полів на характеристики легованих стронцієм плівок манганітів лантану при різних температурах. На основі спостережених закономірностей перемагнічування зроблені ...
656699
  Сохацький В.П. Магнітооптичні дослідження двошарових плівок ферит-гранатів / В.П. Сохацький, В.П. Ханасюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 395-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В епітаксійних плівках ферит-гранатів відпалюванням створювались два шари з різним типом магнітної анізотропії та доменної структури. Вдосконалені магнітооптичні методики застосовані для визначення характеристик доменних структур шарів і перехідного ...
656700
  Яремчук Ю.Є. Магнітооптичні засоби технічного захисту інформації / Ю.Є. Яремчук, О.В. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті області застосування магнітооптичних засобів для вирішення завдань технічного захисту інформації: методи візуалізації полів магнітними частинками; контроль знищення інформації; контроль несанкціонованих записів; дослідження ...
656701
  Вишневський Віктор Георгійович Магнітооптичні просторові модулятори світла на основі ферит-гранатів для обробки сигналів та візуалізації магнітних полів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.07 / Вишневський Віктор Георгійович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К., 1996. – 18л.
656702
  Федорченко Л.М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Федорченко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 11 назв
656703
  Федорченко Л.М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних оболонок обертання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Федорченко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 153 арк. – Додатки: арк. 136-153. – Бібліогр.: арк. 114-135
656704
  Мольченко Л. Магнітопружне деформування гнучкої кільцевої пластини змінної жорсткості з урахуванням джоулевого нагріву / Л. Мольченко, Л. Федорченко, С. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 47-52. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику розв"язання нелінійної задачі магнітопружності кільцевої пластини змінної жорсткості. Наведено постановку задачі та отримано розв"язувальну систему гнучкої кільцевої пластини з урахуванням джоулевого нагріву. Приведена ...
656705
  Мольченко Л. Магнітопружне деформування ортотропних оболонок обертання з ортотропною електорпровідністю / Л. Мольченко, І. Лоос, Р. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Побудована нелінійна двовимірна модель магнітопружності струмонесучих ортотропних оболонок обертання з врахуванням ортотропної електропровідності, магнітної та діелектричної проникливості. Отримана зв"язана розв"язуюча система нелінійних ...
656706
  Мольченко Л.В. Магнітопружність конічної оболонки з врахуванням ортотропної електропровідності в геометрично нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос, Р.Ш. Індіамінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлено двовимірну модель магнітопружності нелінійної струмонесучої конічної оболонки з врахуванням кінцевої ортотропної електропровідності. Отримано зв"язану розв"язуючу систему нелінійних рівнянь магнітопружності для ортотропної ...
656707
  Улітко А.Т. Магнітопружність при динамічному навантаженні / А.Т. Улітко, Л.В. Мольченко, В.Ф. Ковальчук. – Київ : Либідь, 1994. – 155с.
656708
  Демиденко М.Г. Магніторезистивні та оптичні властивості спінвентильних систем на основі Co, Fe, Cr і Cu та наночастинок оксидів Fe : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Демиденко Максим Геннадійович ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв.
656709
  Таран Є.Ю. Магнітореологічна модель розведеної суспензії броунівських еліпсоїдальних магнітних частинок / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 154-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано реологічне рівняння розведеної суспензії еліпсоїдальних магнітних мікрочастинок, чутливих до броунівського руху, яка тече при наявності зовнішнього магнітного поля.
656710
  Таран Є.Ю. Магнітореологія розведених суспензій неброунівських магнітних видовжених частинок / Є.Ю. Таран, В.А. Каліон, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У рамках структурно-феноменологічного підходу отримано реологічне рівняння розведеної суспензії еліпсоїдальних магнітних мікрочастинок, нечутливих до впливу броунівського руху. Досліджено вшив зовнішнього магнітного поля на реологічні властивості такої ...
656711
  Шкода О.В. Магніторозвідка, як метод пошуку продовження печерних ходів у гіпсових відкладах Поділля на прикладі печери Угринь (Тернопільська область) / О.В. Шкода, В.В. Халімендик // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 31-37
656712
  Коблянський Ю.В. Магнітостатична луна в однорідно намагнічених сферах залізо-ітрієвого гранату / Ю.В. Коблянський, В.Ю. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 389-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені експериментальні дослідження умов виникнення сигналів магнітостатичної луни в однорідно намагнічених сферах залізо-ітрієвого гранату під дією послідовності двох і трьох імпульсів накачки в умовах резонансного поглинання. Показана наявність ...
656713
  Багрійчук О.С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних поверхнях м"яких магнітних матеріалів : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.07 / Багрійчук О.С. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
656714
  Бондар К. Магнітостратиграфія та анізотропія магнітної сприйнятливості водномеханічних відкладів карстової печери Атлантида / К. Бондар, І. Віршило, Т. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. мінералог. наук, проф. М.І. Толстим) Досліджені петромагнітні й палеомагнітні характеристики розрізу глин. Виявлена магнітна анізотропія відкладів,обумовлена течією. Зафіксована палеомагнітна ...
656715
  Вікуліна Л.Ф. Магніточутливі напівпровідникові сенсори. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.27.06 / Вікуліна Л.Ф.; Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1999. – 30л.
656716
  Гинкул С.Г. Магнолиевые в советских субтропиках / С.Г. Гинкул; Мхеидзе Г.Г. – Батуми : Госиздат Аджарии, 1939. – 47 с.
656717
  Минченко Н.Ф. Магнолии на Украине. / Н.Ф. Минченко, Т.П. Коршук. – К., 1987. – 184с.
656718
   Магнолії - аристократи рослинного світу // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 2015. – № 3 (145), травень - червень. – С. 20-22. – ISSN 1814-5043


  Про колекцію магнолій у Ботанчному саду ім. О.В. Фоміна, яка була закладена у 1976 р. за ініціативи Тамари Петрівни Коршук.
656719
  Коршук Т.П. Магнолії : (Magnolia L.): монографія / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 208с. : фотоіл. – ISBN 966-594-962-4
656720
  Тондіні А. Магнолія = Magnolia 170 haiku per ub albero : Двомовне видання Олени Кучеренко / Пер. з італ. О. Курченко; Анжело Тондіні. – Київ : Корнійчук, 2003. – 158с. – ISBN 5-8238-0797-X
656721
  Гусейнов Чингиз Гасан-оглы Магомед, Мамед, Мамиш / Гусейнов Чингиз Гасан-оглы. – М, 1977. – 222с.
656722
   Магомедова, Манаба Омаровна. Выставка произведений ювелирного искусства. Москва. 1978. – М., 1978. – 40с.
656723
  Соловьев В.С. Магомет / В.С. Соловьев. – М., 1991. – 82с.
656724
  Куліш П.О. Магомет и Хадиза : поэма / П.А. Куліш. – Львів : В друк. Кароля Будвейсера, 1883. – 46 с.


  Перед стор. 5 примірника за № 105728 вклеєний аркуш з надписом чорним чорнилом: Гостинець и чолом Володареві Степановичові Александрову*, " Его Українському Правосходительству". Як важив на вазі я наши вчинки Превосходительным тебе назвав, ...
656725
  Хутько Т.В. Магометанський духовний суд у Таврійській губернії (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 187-195. – ISSN 2224-9281
656726
  Бутовская Марина Маготы : Планета обезьян. Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 126-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
656727
  Прожогина С.В. Магриб / С.В. Прожогина. – М., 1980. – 272с.
656728
  Ткаченко К.А. Магриб: уроки глобального кризиса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 64-68. – ISSN 0321-5075
656729
  Деминцева Е.Б. Магрибинское сообщество во Франции : формирование диаспоры и политика интеграции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-97. – ISSN 0869-1908
656730
   Магура Ігор Сільвестрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 309 : фото
656731
  Зиедонис И. Мад течет в море : стихотворения / И. Зиедонис. – Москва : Художественная литература, 1975. – 176 с.
656732
  Медведков Трубицын Ю. Мадагаскар / Трубицын Ю. Медведков. – М, 1955. – 32с.
656733
  Рабеменандзара Р.В. Мадагаскар / Р.В. Рабеменандзара. – М., 1956. – 231с.
656734
  Корочанцев В.А. Мадагаскар / В.А. Корочанцев, В. Цветков. – Москва : Мысль, 1977. – 136с.
656735
   Мадагаскар. – Москва : Прогресс, 1990. – 294с.
656736
  Ветринская Анна Мадагаскар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 38-39 : фото
656737
  Мыльцев П. Мадагаскар в тупике // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.14. – ISSN 0234-1670


  [Внутренняя и внешняя ситуация в стране. Мадагаскар.]
656738
  Зорин Виталий Мадагаскар против Маврикия : Двуликий Мадагаврикий. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 82-90 : Фото
656739
  Кузик Павло Мадагаскар. Велика Пригода : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-25 : Фото
656740
  Нечинская Марина Мадагаскар. Духи предков // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 16 : фото
656741
  Шляхова Валерія Мадагаскар. Міні-континент : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-24 : Фото, карта
656742
  Карташова Л. Мадагаскар. Что такое фамадихана? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0321-5075


  Фамадіхана (famadihana) - обряд переповивання і перезахоронення померлих у малагасийців.Це спілкування живих членів сім"ї з предками, другі похорони
656743
  Шляхова Валерія МадагаСкарБ : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Фото
656744
  Лебедєва К. Мадагаскарська Хмарина : проза: новели // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 51-69
656745
  Холландер К. Мадам / К. Холландер. – Минск, 1992. – 368с.
656746
  Флобер Г. Мадам Бовари / Г. Флобер. – М, 1938. – 424с.
656747
  Флобер Г. Мадам Боварі. Побут провінції / Г. Флобер. – К, 1955. – 324с.
656748
   Мадам Дюпон и другие. – М, 1958. – 64с.
656749
  Шах Л. Мадам Икс // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1610-840X


  Голливудская актриса Лана Тернер
656750
  Філіпяк Ізабела Мадам Інтуїта : польська поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 8-17. – ISSN 0320-8370
656751
  Ермоленко О. Мадам Кюри // Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков, 2012. – № 7 инюль. – С. 52-55


  Мария Кюри стала первой женщиной, награжденной премией Альфреда Нобеля (дважды), и первым человеком, представившим в числе ее лауреатов польский народ
656752
  Садкович М. Мадам Любовь / М. Садкович. – М, 1978. – 240с.
656753
  Садкович М. Мадам Любовь: Роман. Человек в тумане. Повесть о ясном стахоре / М. Садкович. – Минск, 1987. – 527с.
656754
  Воронова М. Мадам Тюссо: Сон марионетки // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 102-121. – ISSN 1819-6268
656755
  Короткий В.А. Мадвіг Йоганн Ніколаї / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 165. – ISBN 966-06-0393-2
656756
  Баласанов Г.Н. Маделирование и оптимизация в автоматизированых системах управления / Г.Н. Баласанов. – М, 1972. – 391с.
656757
  Коротков Ю.М. Мадемуазель Виктория / Ю.М. Коротков. – М., 1981. – 94с.
656758
  Дюма А. (отец) Мадемуазель де Бель-Иль / А. (отец) Дюма. – Л.-М., 1958. – 87с.
656759
  Магдеев М.С. Маджит Гафури (1880-1934) / М.С. Магдеев. – Казань, 1980. – 23с.
656760
  Мирза Маджма"ал-алкам. / Мирза, бади-диван. – М., 1981. – 129с.
656761
  Абди-Бек Ширази Маджнун и Лайли / Абди-Бек Ширази ; сост. текста и предисл. Л.А. Рагимова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, Глав. ред. Восточ. лит., 1966. – 24 с., [222], XXX c.
656762
  Линдгрен А. Мадикен и Пимс из Юнибаккена / А. Линдгрен. – Москва, 1990. – 366 с.
656763
  Шогенцуков А.А. Мадина / А.А. Шогенцуков. – Нальчик, 1976. – 30с.
656764
  Балаева Д. Мадина / Доухан Балаева. – Грозный : Чеч.-Инг. изд.-полигр. об-ние "Книга", 1990. – 366 с. – ISBN 5-7666-0054-2
656765
  Малюкова В.А. Мадифицирование поверхности двуокиси титана смесью анионного и неиогенного поверхностно-активных веществ : Автореф... канд. хим.наук: 080 / Малюкова В.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 20л.
656766
  Аладжаджян С.Е. Мадлен живет в Париже : повести / С.Е. Аладжаджян. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
656767
  Гандзова В. Мадленка / В. Гандзова. – М., 1959. – 158с.
656768
  Собко В.М. Мадонна / В.М. Собко. – Київ, 1981. – 216с.
656769
  Соколян Марина Мадонна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
656770
  Гуковский М.А. Мадонна Литта. Картина Леонардо да Винчи в Эрмитаже. / М.А. Гуковский. – Л.-М., 1959. – 86с.
656771
  Кросс М. Мадонна Луиза Вероника Чикконе // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 46-72


  Мадонна (1958) - американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, писательница, актриса, режиссёр и сценарист, известна большинству благодаря своим видеоклипам, сценическим выступлениям, а также использованию политических, сексуальных и ...
656772
  Костенко Л.В. Мадонна Перехресть / Ліна Костенко. – Київ : Либідь, 2012. – 112 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0604-3
656773
  Глушко М.В. Мадонна с пайковым хлебом / М.В. Глушко. – Симферополь, 1988. – 312с.
656774
  Глушко М.В. Мадонна с пайковым хлебом / М.В. Глушко. – М., 1990. – 95с.
656775
  Лу-Юханссон Мадонна скотного двора / Лу-Юханссон. – М., 1961. – 188с.
656776
  Кравченко Я. Мадонна у вишиванці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 24


  Про сміливе бачення художника Юліана Панькевича з нагоди його 150-річчя.
656777
  Рожнятовська О. Мадонна українського опору. До 90-річчя від дня народження І. Сеник (1926-2009) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 133-136. – ISSN 2306-3505
656778
  Салиас Е.А. Мадонна. / Е.А. Салиас. – М., 1991. – 282с.
656779
  Константинов А.А. Мадонны Леонардо да Винчи / А.А. Константинов
656780
  Ліпковська Наталія Мадрид-Толедо. Дві столиці, або Бюджетна Іспанія для естетів / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 100-106 : фото
656781
  Абдуллах Хашем аль-Вакед. Мадридская конференция 1991 года по Ближнему Востоку: история и международно-правовое значение // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-15. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
656782
  Винецкий Я.Б. Мадридская повесть / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1956. – 332с.
656783
  Винецкий Я.Б. Мадридская повесть / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1982. – 320с.
656784
  Раед Мадридский мирный процесс / Раед, Аль-Аваса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 85-91. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
656785
   Мадридська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808. – ISBN 966-316-069-1
656786
   Мадридський міжнародний план дій щодо старіння : друга всесвіт. асамблея з проблем старіння, Мадрид, Іспанія, 8-12 квіт. 2002 р. – [Мадрид] : UNFPA, 2002. – 108 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
656787
  Наблюдатель Г. Мадрід буде могилою фашизму. / Г. Наблюдатель. – К., 1936. – 63с.
656788
  Клычков С. Мадур Ваза победитель. / С. Клычков. – 2-е изд. – М., 1936. – 334с.
656789
  Оглоблин А.К. Мадурский язык и лингвистическая типология / А.К. Оглоблин. – Ленинград, 1986. – 199с.
656790
  Шохин В.К. Мадхусудана Сарасвати и его адвайтистское науковедение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С.139-142. – ISSN 0042-8744
656791
  Тищенко К.М. Мадярський пласт у топонімії України: імена арпадидів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-142. – ISSN 1608-0599
656792
  Михайленко А. Маестро // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 1/2. – С.122-127. – ISSN 0131-2561


  Про відомого українського композитора Степана Сабодаша
656793
  Гоян Ярема Маестро : Есе / Ярема Гоян. – Київ : Веселка, 2005. – 207с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0368-9
656794
  Камінський І. Маестро / з англійської переклав Сергій Жадан // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 40-41. – ISSN 0320-8370
656795
  Голобородько Я.Ю. Маестро актуального літературознавства : До 80-річчя відомого українського критика й літературознавця Григорія Сивоконя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 25 (281). – С. 36-38


  У серпні цього року виповнилося 80 років провідному вченому-літературознавцю, критику, громадському діячеві Григорію Сивоконю. У пропонованому есеї разом із автобіографічним зрізом життя ювіляра доцільно характерологічну сполуку - гранд-критик, що ...
656796
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 11


  Про Леопольда Ященка та хор "Гомін".
656797
  Кагарлицький М. Маестро з сопілкою. Про Леопольда Ященка та хор "Гомін" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 8-9
656798
   Маестро стилю : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-21 : Фото
656799
  Кіслова Вікторія Маестро української естради (Інтерв"ю з народним артистом України, композитором, ректором КФМ ім. Р.М.Глієра О.Й.Злотником) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 38-40 : фото
656800
  Пасивенко О. Маестро Чепелик і його школа // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 77-79. – ISSN 0130-1799
656801
  Флейчук Х. Маестро Юрій Луців - творчий портрет на перетині ювілеїв // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 85-89. – ISSN 2224-0926
656802
  Федорчук О. Маестро: творець і вчитель // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 220-226. – ISBN 978-966-96714-9-3
656803
  Лучук В.І. Маєво : Поезії / Лучук В.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 28 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
656804
  Чернієнко Г. Маєвтика або психоаналіз від Мішеля Турньє // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 234-235. – ISSN 0320-8370


  Мішель Турньє (фр. Michel Tournier; 1924 р.) - франц. письменник, лауреат Гонкурівської премії
656805
  Антонюк М. Маєвтика Сократа в українсьікй літературі другої половини ХХ ст. (на основі повістей в Шевчука "Навчитель істини", Ю. Мушкетика "Смерть Сократа") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 3-15
656806
  Шульга С.І. Маємо право рапортувати (з досвіду роботи) / С.І. Шульга, Г.П. Молчан // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-45
656807
  Кравчук Леонід Маємо те, що маємо : Спогади і роздуми / Кравчук Леонід. – Київ : Століття, 2002. – 392с. – ISBN 966-95952-8-2
656808
  Дідула Р.Т. Маєте знайомих? / Р.Т. Дідула. – Львів, 1973. – 46с.
656809
  Дробязко Н. Маєтки родини Кочубеїв поблизу м. Батурина // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 43-49. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
656810
  Овсінський Ю. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 59-72. – (Серія історична ; Вип. 44)
656811
  Гаврилишина Н. Маєтності роду Кочубеїв (II половина XVII - 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 149-157. – ISSN 2222-5250
656812
  Кузьміна І. Маєток "Хуторок" як зразкове господарство нового типу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 52-57. – ISBN 978-966-171-795-3


  Власник маєтку - Володимир Рудольфович Штейнгель.
656813
  Казьмирчук Г.Д. Маєток декабриста Давидова у судових змаганнях в Україні кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Т.І. Загуляєв // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 200-215. – ISBN 978-966-171-565-2
656814
  Марцинкявичюс Ю. Мажвидас : драма-поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Вильнюс : Vaga, 1984. – 117 с.
656815
  Лебединский Л.Н. Мажит Бурангулов / Л.Н. Лебединский. – Москва : Советский композитор, 1963. – 59 с.
656816
  Кирьянов С. Мажит Гафури (1880-1934) / С. Кирьянов. – Ленинград, 1948. – 3-12с.
656817
  Пляцковский М.С. Мажор: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1985. – 190с.
656818
  Кардаш А.И. Мажоранты и диаграммы Ньютона функций двух комплексных переменных и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Кардаш А. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
656819
  Мудров В.И. Мажоранты Ньютона в прикладных задачах / В.И. Мудров, А.А. Ивлев. – М., 1987. – 143с.
656820
  Хоменко Г.В. Мажори як локальна субкультура країн пострадянського простору // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 233-235
656821
  Кобржицький В. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 58-62
656822
  Паславський І. Мажорність як суб"єктурний феномен сучасності у телевізійній та друкованій журналістиці // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 166-187. – ISSN 2078-1911
656823
  Кошовей Траян Мазанка / Кошовей Траян. – Бухарест, 1966. – 40с.
656824
  Герасимов Володимир Мазанка 2008 : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-26 : Фото
656825
  Симашко М. Маздак. Искупление Дабира. Повести Черных и Красных Песков : Романы / М. Симашко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544с.
656826
  Сулеймани А.Ю. Маздакитское движение и вопросы семьи. : Автореф... канд. ист.наук: / Сулеймани А.Ю.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 18л.
656827
  Терапиано Ю. Маздеизм. Современные последователи Зороастра / Ю. Терапиано // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 269-438. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-93975-084-2
656828
  Пахльовська О. Мазепа - архітектор європейської України? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 590-618. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
656829
  Макаров А. Мазепа - будівничий // Листи та вірші / І. Мазепа. – Київ, 1991. – с.35-71
656830
  Саченко С. Мазепа - будівничий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 63-65. – ISSN 0130-7037
656831
  Руданський С.В. Мазепа - гетьман український / С.В. Руданський. – Київ : Южная копейка, 1918. – 28с.
656832
  Дядиченко В.А. Мазепа - зрадник українського народу / В.А. Дядиченко. – К., 1946. – 35с.
656833
   Мазепа - людина й історичний діяч. – К, 1991. – 47с.
656834
  Павленко С. Мазепа - не гетьман-державник? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Відповідь на рецензію Олесія Сокирка. - УГО, вип. 2. - С. 183-197.
656835
  Словацький Ю. Мазепа : трагедія на 5 актів / Юліуш Словацький. – Київ : Слово, 1926. – [133] с.
656836
  Байрон Д.Н. Мазепа / Д.Н. Байрон. – Харків; Київ, 1929. – 79с.
656837
   Мазепа : Опера в 3-х действиях: Музыка П.И. Чайковского. – Москва : Искусство, 1938. – 84с.
656838
   Мазепа : збірник : у 2 т. – Варшава : [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові]. – (Праці Українського наукового інституту : Серія історична, кн.5 ; Т.46)
Т. 2. – 1939. – 117 с. : іл., портр. – Бібліогр.в підрядк.приміт.
656839
  Лепкий Б.С. Мазепа : Трилогія: Мотря: історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 463 с. – ISBN 5-7745-0403-4
656840
  Лепкий Б.С. Мазепа : Трилогія. Не вбивай; Батурін: історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів : Каменяр, 1991. – 487 с.
656841
  Костомаров Н.И. Мазепа / Н.И. Костомаров. – Москва : Республика, 1992. – 335с. – ISBN 5-250-01792-4
656842
   Мазепа. – К, 1993. – 240с.
656843
  Сосюра В. Мазепа : Поема / В. Сосюра. – Київ, 1999. – 16с.
656844
  Андреев И. Мазепа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.119-127
656845
  Сосюра В.М. Мазепа : Поема; Лірика / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 2001. – 221с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-002-6
656846
  Іллєнко Ю. Мазепа : Кіносценарій // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2002. – Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – С. 699-784
656847
  Лепкий Б.С. Мазепа : трилогія / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 966-538-149-0
Ч. 1 : Не вбивай. Батурин: Історичні повісті. – 2004. – 568с., 16 с. іл. – Шифр. дубл. 8ут Лепк. (доп. карт. ст.)
656848
  Лепкий Б.С. Мазепа : трилогія / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 966-538-167-9
Полтава: історичні повісті. – 2005. – 528с.
656849
  Байрон Дж.Г. Мазепа / Джордж Гордон Байрон; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. – Харків : Фоліо, 2005. – 477с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2942-3
656850
  Журавльов Д.В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 384с. – (Історичне досье). – ISBN 978-966-03-4003-9
656851
  Журавльов Д.В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д.В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382с. – (Історичне досье). – ISBN 966-03-3657-8
656852
  Лепкий Б. Мазепа / Богдан Лепкий ; [ред. оброб. тексту, передмов. та приміт. О.В. Зав"язкіна ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 478, [2] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-517-5
656853
  Сосюра Володимир Мазепа : поема. Любіть Україну : вірші / Сосюра Володимир; Вступна стаття М.П. Ткачука. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2000. – 72 с. – ISBN 966-7437-69-8
656854
  Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.3-17. – ISSN 0236-1477


  В 2-й частині статті розглядається проблема висвітлення образу Мазепи в европейських літературах: російській (О.Пушкін та К.Рилєєв), польській (Б.Залеський, Ю.Словацький), німець- кій та французькій
656855
  Пахльовська О. Мазепа і Толстой - обом анафема! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 29 (142). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
656856
  Хомчук О. Мазепа і Філарет // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 83-85
656857
  Єнсен А. Мазепа: Історичні картиини / А. Єнсен. – К., 1992. – 205с.
656858
  Федорчук О. Мазепинець полку мистецького Данило Нарбут // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 292-300. – ISBN 978-966-96714-9-3
656859
  Панченко Володимир Євгенович Мазепинська тема ще й досі для багатьох дражлива ... : [інтерв"ю з професором НаУКМА, головою Громадського комітету з відзначення 300-ї річниці Повстання за незалежність України під проводом І. Мазепи та Полтавської битви В.Є. Панченком] / Панченко Володимир Євгенович, Колесник Людмила; розмову вела Л. Колесник // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39
656860
  Чухліб Т.В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 16-39. – ISSN 0130-5247
656861
  Чухліб Т.В. Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 років:особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 2075-1451
656862
  Бойко В. Мазепинські століття. Мазепинський день на Чернігівщині / В. Бойко, Н. Сердюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 13


  Центральною подією мазепинського дня в Батурині стала презентація доктором історичних наук, директором Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету, професором Тетяною Таїровою-Яковлєвою своєї книжки "Іван Мазепа і ...
656863
  Кресін О. Мазепинці / О. Кресін. – Київ : Київський університет, 1994. – 112с. – Бібліогр.С.108-109. – (Сер."Бібліотека українця" N 5-10). – ISBN 5770767103
656864
  Субтельний Орест Мазепинці : Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Субтельний Орест. – Київ, 1994. – 228 с.
656865
  Застирець Ів. Мазепинці в Туреччині (з паперів Садик-паші (Чайковського)) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 439-442. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
656866
  Каппелер А. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-20. – ISSN 0869-3595
656867
  Краснодемська Ірина Мазепіана в дослідженнях вчених української діаспори XX ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 217-219
656868
  Власенко В. Мазепіана міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 74-82. – ISSN 0869-3595
656869
   Мазереель. – М, 1959. – 190с.
656870
  Сигмен А. Мазеры / А. Сигмен; Шмаонова под ред. – Москва : Мир, 1966. – 520с.
656871
  Смит Мазеры и лазеры / Смит. – Москва, 1963. – 24с.
656872
  Зингер Д.Р. Мазеры.Квантовые усилители и генераторы / Д.Р. Зингер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 206 с.
656873
   Мазоренко Дмитро Іванович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2011 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Харків. нац. техн. ун-т. сільського госп-ва ім. П. Василенка ; [уклад. : В.А. Вергунов, Л.М. Тіщенко, В.І. Жила та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.Д. Безуглий]. – Харків : [Міськдрук], 2011. – 119 с., [16] с. іл. : фото. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України"). – ISBN 978-617-619-024-0
656874
  Штейнбук Ф. Мазох - Єлінек: тілесно-міметична топологія корелятиву сексуальності, або літературно-збочена колізія складної простоти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 64-72. – ISSN 0236-1477


  У статті запропоновано аналіз повісті Л. фон Захер-Мазоха "Венера в хутрі" та роману Е. Єлінек "Піаністка" в топологічному контексті корелятиву сексуальності. Доведено, що сексуальність і дискурсивність грунтують відповідні топосфери, які утворюють ...
656875
   Мазохизм во имя науки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 37 : фото. – ISSN 1029-5828
656876
  Села К.Х. Мазурка для двух покойников. / К.Х. Села. – М, 1990. – 191с.
656877
   Мазуркевич Олександр Романович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 250. – ISBN 978-966-644-090-0
656878
   Мазурское поозерье. – Варшава. – с.
656879
  Хаузер А. Мазутчик / А. Хаузер. – Бухарест, 1973. – 48с.
656880
  Евдокимова Ю.К. Мазыка эпохи Возрождения. / Ю.К. Евдокимова, Н.А. Симакова. – М., 1982. – 253с.
656881
  Самади З. Маимхан : историч. роман / З. Самади; пер. с уйгур. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 208 с.
656882
  Кариевв Т. Маирбек Курманович Цаликов / Т. Кариевв. – Дзауджикау, 1953. – 31с.
656883
  Астуриас А М. Маисовые люди. Ураган / А М. Астуриас, . – Москва, 1977. – 405с.
656884
  Астуриас А М. Маисовые люди. Ураган / А М. Астуриас, . – Москва, 1985. – 351с.
656885
   Май. – С.-Петербург : Типография Л.Я. Ганзбурга, 1914. – 22 с.
656886
  Сеги Ж. Май 1968 года и ВКТ. / Ж. Сеги. – М, 1976. – 144с.
656887
  Боровик Г.А. Май в Лиссабоне / Г.А. Боровик. – М, 1975. – 200с.
656888
   Май Данциг. Живопись. – Москва, 1988. – 31с.
656889
  Каверин А. Май юбилейный : календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  7 мая - 95 лет со дня указа австрийского императора Карла I об освобождении из концлагерей галицких, буковинских и закарпатских русинов. "Все арестованные русские не виновны, но были арестованы, чтобы не стать ими", - заявлял император. О трагедии, ...
656890
  Денисенко Л. Май юбилейный = Украинский календарь / Л. Денисенко, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 26 апреля- 2 мая (№ 17). – С. С 1


  4 мая - 125 лет со дня рождения Николая Гринченко, украинского музыковеда, фольклориста, заслуженного деятеля искусств УССР; 6 мая - 150 лет со дня рождения Владимира Сокальского, украинского композитора, музыкального критика и... юриста; 7 мая - 100 ...
656891
  Трофимова А. Май юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 17-23 мая (№ 18/19). – С. С 1


  Украинский календарь за май 2013 г.: 21 мая - 110 лет исполнилось бы Роману Сельскому, украинскому живописцу, народному художнику УССР; 17 мая - 195 лет со дня рождения Марка Соколовского, украинского гитариста-виртуоза, педагога; 31 мая - 790 лет ...
656892
  Криштоф Е.Г. Май, месяц перед экзаменами / Е.Г. Криштоф. – М, 1968. – 150с.
656893
  Золотарёва Е. Майdан"s как карнавализация политики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 70-78. – ISSN 2410-2601
656894
  Співак Л. Майбутнє - за гарними книгами // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-51


  Книжковий ринок - поширення технічної та іншої спеціальної літератури
656895
  Лісовий О. Майбутнє - за інтерактивними технологіями / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Про спільну програму дій "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" і Нац центром "Мала академія наук України", про ефективність проведення конкурсів ідей, дитячі винаходи та їх впровадження, а також про переваги освітніх інтернет-проектів розповідає ...
656896
   Майбутнє - за прогресивними спільнотами / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793
656897
  Бобало Ю. Майбутнє "Львівської політехніки" - дослідницький університет // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С.8-23. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректором Національного університету "Львівська політехніка" Ю. Бобалом.
656898
  Бобало Юрій Майбутнє "Львівської політехніки" - дослідницький університет : бесіда з ректором Національного університету "Львівська політехніка" Юрієм Бобалом Володимира Розумного / Бобало Юрій, Розумний Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-23. – ISSN 1682-2366


  Ректор найстарішого в Україні та Східній Європі технічного університету "Львівська політехніка" розповідає, які кроки здійснює та планує ВНЗ в найближчому майбутньому на шляху до набуття статусу дослідницького університету.
656899
   Майбутнє атомної енергетики / Б. Патон, В. Бар"яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-13. – Бібліогр.: нп 11 пунктів. – ISSN 0372-6436
656900
  Білошицький Сергій Майбутнє без демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
656901
  Білошицький Сергій Майбутнє без демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 41-42. – Бібліогр. в кінці ст.
656902
  Ванагеліс В.Я. Майбутнє безпечного життя населення України у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 12-15 : фото
656903
   Майбутнє богослов"я в Україні : матеріали I Всеукраїнської конференції, 19-20 листопада 2009 р. – [Київ] : Романюк М.Г. – 180 с. – ISBN 978-966-2302-06-6
656904
  Біляцький Сергій Майбутнє вже розпочалося : (аспекти сучасної класичної прогностики) / Біляцький Сергій, Ярова Наталія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-68. – Бібліогр. в кінці ст.
656905
  Біляцький Сергій Майбутнє вже розпочалося : (аспекти сучасної класичної прогностики) / Біляцький Сергій, Ярова Наталія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-68. – Бібліогр. в кінці ст.
656906
  Мазаракі А. Майбутнє вищої освіти: думка експертів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  До слухань у Комітеті ВР України з питань науки і освіти "Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні" залишається півтора тижня. Тому обговорення проектів Закону України "Про вищу освіту" стають гострішими. "Освіта України" продовжує ...
656907
  Горська С. Майбутнє вищої школи: слово приватній освіті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 3


  24 квітня відбулася нарада керівників ВНЗ України приватної форми власності. Ретори обговорили головні переваги та недоліки зареєстрованих у Верховній Раді України трьох законопроектів "Про вищу освіту"
656908
  Вітченко А. Майбутнє вітчизняної вищої школи закладається вже сьогодні ( про проект закону України "Про вищу освіту" в новій редакції) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 93-98
656909
  Кузьома О.Ю. Майбутнє готівкового евро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-171. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто довгострокові перспективи єдиної європейської валюти.
656910
  Гапоненко В. Майбутнє демократії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 37-39.
656911
  Лавриненко В. Майбутнє Європейської освіти - у спільному формуванні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 177-180. – ISSN 0869-3595
656912
  Сичик К.Б. Майбутнє ЄС в епіцентрі критики капіталізму: семіотичний аналіз як метод виявлення ідеологічних проблематик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 404-408. – ISSN 2076-1554
656913
  Картер Д. Майбутнє за нас / Д. Картер. – К., 1955. – 288с.
656914
  Петрашенко С.М. Майбутнє за спеціалістами з безпеки життєдіяльності / С.М. Петрашенко, Т.І. Таволжанова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 37-39 : фото
656915
  Семиволос Наталка Майбутнє за фермерами, а не за земельними олігархами, вважає президент АФЗУ Іван Томич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33


  Мені щиро заздрять подруги та знайомі, коли дізнаються, що маю змогу купувати натуральне коров"яче молоко безпосередньо в дворі свого будинку, куди його щонеділі привозить жителька Київської області. Уже впродовж кількох років поспіль ощасливлюючи свою ...
656916
  Семиволос Наталка Майбутнє за фермерами, а не за земельними олігархами, вважає президент АФЗУ Іван Томич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 33


  Мені щиро заздрять подруги та знайомі, коли дізнаються, що маю змогу купувати натуральне коров"яче молоко безпосередньо в дворі свого будинку, куди його щонеділі привозить жителька Київської області. Уже впродовж кількох років поспіль ощасливлюючи свою ...
656917
  Цюра В. Майбутнє закону України "Про власність" // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
656918
  Хуторной О.М. Майбутнє зрошувального землеробства на півдні України (виїзне засідання Ради Південного наукового центру НАН України і МОН України) / О.М. Хуторной, В.М. Рибін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 0372-6436
656919
  Дущенко О.С. Майбутнє Інтернету та його вплив на освіту // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 185-191. – ISSN 2519-2361
656920
  Дубов Д.В. Майбутнє кіберпростору та національні інтереси України: нові міжнародні ініціативи провідних геополітичних гравців : аналіт. доп. / [Дубов Д.В., Ожеван М.А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 31, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-179-0
656921
  Ткаченко В.Д. Майбутнє кличе. / В.Д. Ткаченко. – К., 1952. – 114с.
656922
  Еко У. Майбутнє книжки : доповідь // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 228-242


  Доповідь, виголошена італійським письменником Умберто Еко на симпозіумі "Майбутнє книжки", університет Сан-Марино, липень 1994 р.
656923
   Майбутнє країни у ваших руках // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Президент України Петро Порошенко провів зустріч із молодими науковцями, які отримали гранти Президента для підтримки наукових досліджень на 2017 рік. Зустріч пройшла за участі президента НАН України Бориса Патона та ректора КНУ імені Тараса Шевченка ...
656924
  Кисельов М.М. Майбутнє людини в аспекті "новітніх" етик // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 172-187. – ISSN 2077-8309
656925
  Шевцов А.І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 187-193.
656926
  Афанасьєва К.О. Майбутнє медіаконтенту в тенденціях сучасного ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
656927
  Чужа Ю. Майбутнє минулого: як стародруки отримують нове життя // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6


  Наукова бібліотека імені М. Максимовича володіє справжнім скарбом: у її фондах налічується понад 7 000 стародруків. Щоб зберегти їх для майбутніх поколінь, працівники використовують сучасні технології сканування.
656928
  Сидоренко В. Майбутнє на піску // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-36
656929
  Панчук Галина Майбутнє належить молоді : її культурна інтеграція у суспільство - турбота Ради Європи // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 3. – ISSN 0868-9644


  Її культурна інтеграція у суспільство - турбота Ради Європи
656930
  Ковтун Г.О. Майбутнє науково-технічного прогресу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
656931
  Стародубцева Л. Майбутнє наших випускників пов"язане не так з освоєнням второваних шляхів знання і досвіду, як із пошуками нових ідей // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Нова спеціальність " Медіа-комунікації", відкрита в Україні завдяки зусиллям ректора і колективу кафедри медіа-комунікацій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, є інноваційним науково-освітнім проектом.
656932
  Химерик Ю.А. Майбутнє наших рік / Ю.А. Химерик. – Київ : Радянська школа, 1965. – 197 с.
656933
  Гаврилов І. Майбутнє очима пан"європейця: погляди Отто фон Габсбурга на систему міжнародних відносин через призму футурологічних ідей 1960-х років // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – С. 35-51
656934
  Рудик О. Майбутнє поліграфії за технологією Computer-to-plate / О. Рудик, М. Мережко // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-53


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
656935
  Брежнєва Т.В. Майбутнє політики "відкритих дверей" НАТО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 116-120
656936
  Берце В.А. Майбутнє починається сьогодні : роман : з латинської / В.А. Берце. – Київ : Художня література, 1958. – 360 с.
656937
  Згуровський М.З. Майбутнє починається сьогодні // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 17-22. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Про НТУУ "Київський політехнічний інститут".
656938
   Майбутнє починається сьогодні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  З осені тривала Всеукраїнська акція "Біологія - наука майбутнього", під час якої викладачі, аспіранти та студенти ННЦ "Інститут біології та медицини" презентували свою улюблену науку школярам різних міст і сіл України. Зрозуміти перспективи ...
656939
  Іванчук М. Майбутнє прокуратури закладається сьогодні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.113- 116
656940
  Галата С. Майбутнє профтехосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 5. – ISSN 2219-5793
656941
  Галака Сергій Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 299-305
656942
  Гримська М.І. Майбутнє світової системи очима китайських політологів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 385-390. – ISBN 966-7196-06-2
656943
  Черепаха В.М. Майбутнє Слобожанщини - в надійних руках! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 10-11 : фото
656944
  Заславський В. Майбутнє співпраці із Університетом Нурланда // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  У березні 2015 відбулася робоча зустріч представників КНУ імені Тараса Шевченка - проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) професора П.О. Беха, проректора з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання) ...
656945
   Майбутнє стипендій // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 1
656946
  Геєць В. Майбутнє твоє, Україно // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 5. – С.35-43. – ISSN 0868-8273
656947
  Панасюк О.Т. Майбутнє трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 213-219. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
656948
   Майбутнє туристичної індустрії України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  6 грудня 2013 р. на географічному факультеті Університету відбувся конкурс студентських наукових робот у рамках реалізації благодійної стипендіальної програми "Майбутне туристичної галузі" спільно з компанією " Travel Professional Group". Конкурс ...
656949
  Кириченко І. Майбутнє у плинному: зміна культурної моделі суспільства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 12


  Сьогодні ми спостерігаємо зміну культурної моделі соціуму, який, на думку вчених, іде "у розпил" між контактними мережами. Мистецтво, розлите безпосередньо по соціальному життю, — взагалі під питанням. А нова політична культура виникає на тому витку ...
656950
  Марушевський Г.Б. Майбутнє України - в реалізації стратегії сталого розвитку до 2030 року / Г.Б. Марушевський, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 32-34 : табл. – ISSN 1561-4980
656951
   Майбутнє України - в руках молоді : Збірник матеріалів IV Світового Конгресу Українських Молодіжних Організацій. Київ, 21-23 серпня 1998. – Київ : Студцентр, 1998. – 116 с. – ISBN 966-7530-03-5
656952
  Зайко Н. Майбутнє України будуємо разом // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 25-27. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється робота Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка, щодо формування патріотичної свідомості юних читачів у партнерстві з патріотично-правовим рухом "ХОМА".
656953
   Майбутнє України... // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 112-115


  Звернення світової інтелектуальної еліти.
656954
   Майбутнє України: де ми хочемо бути? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 219). – С. 8-9


  Громадське обговорення проекту концепції розвитку освіти України.
656955
   Майбутнє України: думка молоді. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 64с.
656956
   Майбутнє українського війська // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Відбувся І-й Всеукраїнський Форум українських військових ліцеїв та інших навчальних закладів. На форумі піднімалися питання формування національно-патріотичної свідомості молоді в процесі здобуття військової освіти, організації діяльності військових ...
656957
  Чумаченко С. Майбутнє української освіти. Нотатки оптиміста // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 13


  "За десять днів мені вдалося відвідати три заходи, пов"язані з реформою освіти, і головною подією на них було обговорення скандинавського досвіду. Відразу застереження: я не експерт у галузі шведської школи. Професійно мені цікава культура ...
656958
  Гергелюк М. Майбутнє української юриспруденції. На юрфаці Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся випуск спеціалістів і магістрів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 18-24 липня (№ 28). – С. 1, 3 : фото. – ISSN 1992-9277


  17 магістрів юрфаку отримали подвійні дипломи - з Вільнюським університетом. Дипломи вручили ректор Л. Губерський, декан юридичного факультету та професор А. Мірошниченко.
656959
  Андрущенко В.П. Майбутнє університетів XXI століття: спроба прогностичного аналізу // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 11-29. – ISBN 978-966-644-217-1
656960
  АндрущенкоВ Майбутнє університетів у контексті протиріч XXI століття: академічний прогноз (виступ в Оксфорді на засіданні Клубу ректорів Європи) // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 7-12
656961
  Скопенко В. Майбутнє університетської освіти // Літературна Україна, 1993. – №20
656962
  Андрущенко В. Майбутнє університетської освіти: спроба прогностичного аналізу // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 181-194. – ISBN 978-966-02-6028-3
656963
  Дейнека В.В. Майбутнє філософської освіти в інформаційну епоху: моральні імперативи / В.В. Дейнека, Т.М. Кучера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 287-290. – ISSN 2076-1554
656964
  Столяр М.Б. Майбутнє, дитина, сім"я, жінка в радянській культурі першої половини ХХ століття (на матеріалі повістей А. Платонова і А. Гайдара) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.109-114. – (Філософські науки)
656965
  Ющенко В. Майбутнє, яке ми обираємо // Без цензури, 2004. – 1-7 жовтня
656966
  Баумейстер А. Майбутнє, яке ми обираємо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 17


  Загальне тло року, що минає: відчуття невизначенності й тривоги.
656967
  Солод Ю. Майбутнє, яке пройшло (візії масового суспільства в українському футуризмі) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 181-184. – ISBN 978-966-439-357-4
656968
   Майбутні банкіри побували в Музеї грошей // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  У День банківського працівника, студентиекономічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка разом з куратором, викладачем кафедри банківської справи О.В. Тригуб відвідали Музей грошей Національного банку України. На фото: монета, присвячена 180-річчю КНУ ...
656969
  Смоля А. Майбутні дизайнери опановують нові ландшафти // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4


  В ННЦ "Інститут біології" на кафедрі фізіології та екології рослин після багаторічної перерви відновили навчання за спеціальністю "Лісове і садово-паркове господарство".
656970
  Гаскевич О. Майбутні журналісти довели, що знають гуманітарне право // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Троє студенток Інституту журналістики КНУТШ їздили до Росії на змагання з міжнародного гуманітарного права. Дівчата вибороли друге місце та повернулися до Києва з новими заннями й досвідом.
656971
  Хохлов В.М. Майбутні зміни клімату та їх вплив на режим опадів та температури в Україні / В.М. Хохлов, Н.С. Єрмоленко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 76-82. – ISSN 2311-0902
656972
  Хохлов В.М. Майбутні зміни клімату та їх вплив на режим опадів та температури в Україні / В.М. Хохлов, Н.С. Єрмоленко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
656973
  Кожем"якін І. Майбутні кадри молодих вчених : [За покращення пропагандистської роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 25 квітня (№ 11). – С. 3
656974
  Боженко А.І. Майбутні капітани : повість / А.І. Боженко. – Київ, 1980. – 80 с.
656975
  Лютий І. Майбутні фінансисти заявили про себе / І. Лютий, О. Яфінович // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
656976
  Єрьоменко А. Майбутній оператор ГТС: яким йому бути і чому? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 8


  "На тлі похолодань в Україні і країнах ЄС російський "Газпром" підігріває тему: чи вистачить газу в українських "підземках" для безпроблемного газопостачання? Не дарма ж РФ реанімує "Турецький потік" і вимагає від Євросоюзу та Єврокомісії якомога ...
656977
  Посмітна В.В. Майбутній офіцер внутрішніх військ як суб"єкт мовного впливу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 228-235
656978
  Алексєєв В.М. Майбутній розвиток державотворення від традицій до реалій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 289-293. – (Право. Економіка. Управління)
656979
  Ліннік О.О. Майбутній учитель як суб"єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами : монографія / Олена Ліннік. – Київ : Слово, 2014. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-303. – ISBN 978-966-194-187-7
656980
  Коць М.О. Майбутній учитель: готовність до професійного спілкування : Навчальний посібник для студ. педагог. , психолог. спец. вищ. закладів освіти / М.О. Коць. – Луцьк : Вежа, 1999. – 164 с. – (Книгозбірня студента). – ISBN 966-7294-74-9
656981
  Карева Г. Майбутнім юристам... // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Загальний рівень якості та стану юридичної освіти в Україні".
656982
  Зязюн И. Майбутніх академіків треба шукати в дитячій пісочниці. Українські педагогічні новації "експортуємо" навіть у Японію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Про власне бачення місії вчителя, японський попит на українську педагогіку й "табу" на політику в школі.
656983
  Короденко М. Майбутніх журналістів - десять осіб на місце // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся творчий конкурс серед абітурієнтів, які вступають на бакалаврську програму з журналістики. Коментарі: проректора В. Бугрова, директора Інституту В. Різуна, ...
656984
  Семена М. Майбутньому загрожує... минуле // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 85)


  Дисиденти колишнього СРСР оголосили про заснування Кримського форуму політичних в"язнів комуністичного режиму та правозахисників, щоб уберегти демократію.
656985
  Колісник Г.А. Майва : Повісті та оповід. / Г.А. Колісник. – Київ, 1964. – 304 с.
656986
  Колисник Г.А. Майва. Повести и расск. / Г.А. Колисник. – М., 1970. – 327с.
656987
  Стецюк Я.Н. Майдан : роман / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 318 с.
656988
  Стецюк Я.Н. Майдан : роман / Я.Н. Стецюк. – Москва, 1980. – 344 с.
656989
  Харчук Б.М. Майдан : роман / Б.М. Харчук. – Київ, 1981. – 576 с.
656990
  Кужельний О. Майдан "Поводиря" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 15


  Нова стрічка Олеся Саніна безумовно була одним із найочікуваніших українських кінопроектів останнього часу.
656991
  Осадчий Є.М. Майдан "Розрита Могила" // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 97-105. – ISSN 2078-0133
656992
  Чечуліна Руслана Майдан 2013. Початок нової країни // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 8-13 : фото
656993
  О"браєн Д. Майдан більше ніж життя і смерть // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
656994
  Торба В. Майдан був. Чи була революція? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 4
656995
   Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах : [зб. спогадів] / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: Тетяна Ковтуненко, Тетяна Привалко]. – Київ : Фенікс, 2016. – 302, [2] с. : іл. – (Щоденник Майдану). – ISBN 978-966-136-382-2
656996
  Лихачев В. Майдан и через сто лет будет привлекать исследователей / розмову вів Андрій Портнов // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2014. – № 3. – С. 63-74. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
656997
  Грицяк Є. Майдан і Норильське повстання. Паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 2


  Влада має визнати - не буває мільйона екстремістів.
656998
  Ющенко В. Майдан Незалежності // Слово Просвіти, 2004


  [Виступ лідера коаліції "Сила народу" В.Ющенка на Майдані Незалежності після оприлюднення результатів другого туру президент. вибор. кампанії 2004 р.]
656999
  Виноградов М. Майдан по-китайски // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 24-25. – ISSN 2075-7522


  К чему приведет Поднебесную студенческая "революция зонтиков" в Гонконге?
657000
   Майдан поезії. – Х, 1970. – 104с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,