Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
656001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
656002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
656003
   "Каждая книга - поступок" : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
656004
  Свириденко О.М. "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 354-363. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті аналізується епістолярна спадщина українського романтика А. Метлинського. Розглядаються насамперед листи, адресовані І. Срезневському. Аналіз змісту і форми епістолярної прози А. Метлинського здійснюється крізь призму романтичної естетики. ...
656005
  Чайковская Анна "Каждое имя должно быть увековечено". Михаил Супрун, историк, исследователь (Архангельск) / Чайковская Анна, Кононов Павел // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
656006
  Роб-Грийе "Каждый писатель идет своим путем и проходит его до конца" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 262-267. – ISSN 1130-6545
656007
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
656008
  Спиридонова Татьяна Павловна "Кажется, мы успели..." : к 40-летию выхода в свет "Истории лейб-гвардии Конного полка" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  В 16 номере журнала за 2007 г. была помещена статья Ларисы Эпиктетовой "Дом на Таганском холме" - об уникальной Библиотеке-фонде "Русское Зарубежье". Настоящая публикация освещает одну из граней этой библиотеки - выставочную работу.
656009
  Денисенко-Єременко "Кажуть, Господь зліпив людину з глини..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 248-255. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Леся Денисенко-Єременко, майстриня художньої кераміки.
656010
  Танасійчук М. "Казав, що маєш сестру вродливу. Дай подивлюся, чи то правда". Юрій Федькович не зміг одружитися через брак грошей // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 31 (484), 8 серпня 2019. – С. 47-50
656011
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
656012
  Клейнер И.М. "Казарма". / И.М. Клейнер. – Киев : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1920. – 14 с.
656013
  Корженко С. "Казахи уважают тех, кто их язык знает. На базаре своих никогда не обвешивают" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 44 (147). – С. 40-44
656014
  Калєєва Т. "Казахстан - не мертва зона для журналістики" / інтерв"ю взяв Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Розмова із президентом Фонду захисту свободи слова "Аділ соз" .
656015
  Степаненко М. "Казахстан стає ближчим" / розмову вів Алан Жангожа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 4


  В Україні розпочав активну діяльність нещодавно створений Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, який очолив Микола Степаненко.
656016
  Хименес-Товар "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 27-35. – ISSN 0869-5415
656017
  Лебедев П.Л. "Казбек" принимает бой / П.Л. Лебедев. – Грозный, 1987. – 192с.
656018
  Мухачев В. "Казенная" наука и феникс марксизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С.51-66. – ISSN 0869-44435
656019
  Логвіненко Н. "Казка - вічний заповіт народу від покоління до покоління" (Фольклорні джерела творів Олеся Бердника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 62-67
656020
  Таран Л. "Казка про життя" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С 43-49. – ISSN 0208-0710
656021
  Любарська Л. "Казка" Олега Ольжича (до 115-річчя від дня народження поета) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 162-171. – ISSN 0320-9466
656022
  Мариновська О. "Казки дервішів" у контексті суфізму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.96-106. – ISSN 1609-5499
656023
  Нежива Л. "Казки для дорослих": сюрреалізм у шкільній літературній освіті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
656024
  Лавдор В. "Казки для найменших" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 200-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Казки. Літературний дебют.
656025
  Холодна Ю.М. "Казкова географія" Сельми Лагерлеф (до 180-річчя від дня народження письменниці) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 25-30 : фото
656026
  Гончарова Р. "Казкові пригоди Русани та Данилка" : цікаві історії для дітей середнього шкільного віку, з ілюстраціями // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 132-161
656027
  Казакевіч А. "Казус Білорусі" в універсальних схемах // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 12-14
656028
  Искендеров П. "Казус Косова": уникальный случай или опасный прецендент? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 138-151. – ISSN 0130-9625
656029
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
656030
   "Кайдашева сім"я" вийде турецькою мовою // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 липня (№ 14). – С. 7


  У Туреччині побачить світ повість українського письменника І. Нечуя-Левицького "Кайдашевва сім"я". Про це повідомила у Facebook доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Покровська, яка займалася ...
656031
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
656032
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 2 : Арабські казки, т. 3. Нова Халіма. – 1990. – [6], 401 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т. 2: Арабські казки; т.3; Нова Халіма; т. 1
656033
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 3 : Нова Халіма. – 1991. – [6], 380 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.3: Нова Халіма; т.2,3
656034
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 4 : Нова Халіма. – 1994. – [6], 375 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.4: Нова Халіма; т.4
656035
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46]). – ISBN 960-05-0604-3
Т. 1 : Арабські казки, т. 1-2. – 1998. – [8], 373 с., 6 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.1: Арабські казки; т. 1,2
656036
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 5, ч. 1 : Радар, або сонцепоклонники: роман-казка. – 2012. – 374, [2] с. : автопортр. – Назва кн. зазнач. на обкл.
656037
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-83-6
Т. 6 : Радар, або сонцепоклонники : роман-казка, ч. 2. – 2013. – 358, [2] с. : іл., автопортр. – Назву кн. взято з обкл. - Зміст т. 6, ч. 2: Свобода ! ; Липневий нектар ; Остання осінь ; Крила одного птаха ; Сестри ; Володар Час ; Чарівне свічадо світу
656038
  Дудка Л. Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 489-499. – ISBN 966-7379-70-1


  Досліджуються радянські управлінські засади у здійсненні антирелігійної політики.
656039
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення видавництв радянської України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 110-114. – ISSN 1728-9343
656040
  Огороднік В. Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації українських націоналістів (Б) у 1941 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-111. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема кадрового комплектування відділів Української народної міліції ОУН(Б). Особлива увага звертається на етапи кадрового забезпечення, директивні характеристики щодо майбутніх міліціонерів та участі УНМ у кадровому ...
656041
  Довжук І. Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-12. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання забезпечення робочою силою вугільної промисловості Донецького промислового регіону та особливості формування робітничого класу цієї галузі. The problem of providing by the workers of coal industry of the Donetsk industrial region ...
656042
  Бунтова Н.В. Кадрове забезпечення галузі туризму з урахуванням міжнародного досвіду // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 136-142.
656043
  Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні : монографія / Т.Є. Кагановська ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 362 с. – ISBN 978-966-623-677-0
656044
  Науменко Р.А. Кадрове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування в умовах глобалізаціних викликів // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 117-138. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
656045
  Витко Т. Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 217-229
656046
  Вовк В. Кадрове забезпечення економічних змін // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 41-43. – ISSN 2078-5860
656047
  Ващенко Ю. Кадрове забезпечення енергетичного регулятора крізь призму забезпечення гендерної рівності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 195-196
656048
  Грішнова О.А. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління / О.А. Грішнова, Є.Р. Жорова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 193-198. – ISSN 2222-0712
656049
  Заярнюк О.В. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 39-46. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
656050
  Самілик Т.М. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
656051
  Крижанівський В. Кадрове забезпечення Київського центрального архіву давніх актів (1921–1941) у світлі просопографії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – C. 46-62. – ISSN 0320-9466
656052
  Даюк Ж.Ю. Кадрове забезпечення Кременецького ліцею (XIX -поч. XX ст.) та його вплив на культурно-просвітницьку діяльність у регіоні та в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 43. – С. 126-133
656053
  Житарюк І.В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 72-78. – ISSN 1728-3671
656054
  Циц С.В. Кадрове забезпечення місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Хмельницької області) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 113-115. – Бібліогр.: 8 назв
656055
  Галаган О.І. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в Київському національному університеті внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 3-8
656056
  Манжула А.А. Кадрове забезпечення науково-дослідних установ // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 49-55


  Наголошено на важливості ефективного та якісного кадрового забезпечення науково-дослідних установ України. У зв"зку з цим досліджено теоретичні підходи щодо визначення поняття "кадрового забезпечення".
656057
  Будзинський М.П. Кадрове забезпечення Національної поліції України: адміністративно-правове регулювання : монографія / М.П. Будзинський ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України ; Мачулин, 2017. – 271, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 215-238. – ISBN 978-617-7589-76-0
656058
  Бабінська А.В. Кадрове забезпечення органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бабінська Аліса Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 222 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 195-220 арк.
656059
  Бабінська А.В. Кадрове забезпечення органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бабінська Аліса Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
656060
  Радиш Я.Ф. Кадрове забезпечення охорони здоров"я України: сутність понять / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова, Н.О. Васюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 97-101. – Бібліогр.: 41 назв.
656061
  Процишин Н. Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 46-49. – (Серія: Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано стан забезпечення педагогічних інститутів України в 80–90-х рр. викладацькими кадрами вищої кваліфікації. Досліджено динаміку кількісних і якісних характеристик їх професорсько-викладацького штату. Автором показано, що проблема ...
656062
  Пєтков В.П. Кадрове забезпечення пенітенціарної системи за поглядами Г.О. Радова // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 20-22
656063
  Молоткіна В. Кадрове забезпечення поліграфічної промисловості в радянській Україні в 1920-1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 126-130. – ISSN 2309-9356


  В статті аналізуються особливості кадрового забезпечення поліграфічної промисловості радянської України в 1920-1930-ті рр. В статье анализируются особенности кадрового обеспечения полиграфической промышленности советской Украины в 1920-1930-е гг. The ...
656064
  Сінькевич І Н. Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничих комплексів. : Автореф... Кагд.екон.наук: 08.09.02 / Сінькевич Н.І,; НАН Укр.ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1996. – 16л.
656065
  Любіцева О.О. Кадрове забезпечення розвитку туризму і стан фахової туристичної освіти в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-598-999-8
656066
  Островська Н.Д. Кадрове забезпечення системи освіти в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 31-33. – ISSN 2076-1554
656067
  Прокопенко Л Кадрове забезпечення системи освіти за часів давньоруської держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.144-153. – ISBN 966-7800-15-6
656068
  Пархоменко-Куцевіл Кадрове забезпечення системи публічного управління: історичний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 132-136. – ISSN 2414-4436
656069
  Мельник М. Кадрове забезпечення студентського спорту України впродовж 2000-2014 років / М. Мельник, М. Пітин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 108-111. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
656070
  Лагнюк О. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції як особливий прояв соціальної інституалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 123-125. – ISBN 978-617-7069-14-9
656071
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229, [4] арк. – Додатки: [4] арк. – Бібліогр.: арк. 197-229
656072
  Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект : автореф. ... дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
656073
  Оліфіренко Л.Д. Кадрове забезпечення судового адміністрування у контексті судової реформи України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 112-114
656074
  Федулова Л. Кадрове забезпечення сфери науки і технологій - стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 16-20. – ISSN 1810-3944


  Державна політика в сфері вищої освіти повинна орієнтуватися на перевірені світовою практикою моделі національної інноваційної системи (НІС), що функціонують у ринкових умовах, де особливу значимість має організація передачи наукових розробок із сфери ...
656075
  Топчій О.С. Кадрове забезпечення та діяльність лісового господарства Чернігівщини в 1920-х роках // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 107-115. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
656076
   Кадрове забезпечення шкільної освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 60-64
656077
  Кульбабський П.М. Кадрове питання на Північній Буковині у 1940-1941 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
656078
  Калініч Г.Ю. Кадрове питання при відкритті греко-католицьких навчальних закладів на Холмщині і Підляшші (1865 – 1867 рр.) за родинним листуванням протоієрея Петра Лебединцева // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 247-267. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
656079
  Яшний М.Є. Кадрове планування як умова ефективності управлінської діяльності // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 378-380
656080
  Макаренко А.Ю. Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів ВНЗ // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 82-88
656081
  Слівінська Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 74-77
656082
  Білорус Т.В. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання / Т.В. Білорус, С.Г. Фірсова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 335-345


  У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності кадрового аудиту та процедури його проведення. Визначено труднощі впровадження кадрового аудиту в систему управління організацією. Вироблено рекомендації щодо можливих перспектив удосконалення ...
656083
  Оленченко Т.Л. Кадровий відбір керівного складу міліції України та критерії оцінки його професійної діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 240-249
656084
  Верезомська І.Г. Кадровий менеджмент : практикум / І.Г. Верезомська, О.М. Олійник ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т культури, Ф-т готельно-ресторан. і турист. бізнесу, Каф. готельно-ресторан. бізнесу. – Київ : Ліра-К, 2018. – 75, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 72-75. – ISBN 978-617-7605-43-9
656085
  Озерський І.В. Кадровий менеджмент в органах прокуратури : монографія / І.В. Озерський, В.В. Дерев"янко. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 504 с. : табл. – Бібліогр.: с. 452-503. – ISBN 978-966-192-041-4
656086
   Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ф.М. Уляненко, С.М. Нікітченко, Д.І. Котельніков, О.В. Нікітченко; За ред. Д.І. Котельнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-083-9
656087
  Марченко О.А. Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6792
656088
  Сторожев Р.І. Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 114-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
656089
  Васильчук І.І. Кадровий моніторинг в системі детермінант ефективності управління персоналом / І.І. Васильчук, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються шляхи підвищення ефективності управління персоналом органів охорони державного кордону через впровадження в кадрову роботу психологічного інструментарію. In the article the ways of increase of efficiency of management the ...
656090
  Малік М.Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : Монографія / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2005. – 370с. – ISBN 966-669-131-0
656091
  Машіко К.С. Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 158-164 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
656092
  Мечинський Б. Кадровий потенціал виборних посад місцевого самоврядування України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.167-169
656093
  Антонюк Т. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Кадрове забезпечення вищих навчальних закладів є головною проблемою національної системи освіти. Від якості професорсько-викладацького складу вишів залежить якість підготовки фахівців, імідж університету та конкурентоспроможність на світовому ринку ...
656094
  Гринькевич О.С. Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності ії регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 113-119. – ISSN 1562-0905


  Здійснено економіко-статистичний аналіз взаємозв"язку показників кадрового потенціалу вищої освіти та науки в Україні і результатів інноваційної діяльності.
656095
  Пархоменко-Куцевіл Кадровий потенціал державних службовців як передумова плідного функціонування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (теоретичні засади) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.141-146. – ISBN 966-7800-10-5
656096
  Яковенко О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.19-25. – ISBN 966-73-53-51-Х
656097
   Кадровий потенціал збройних сил і якість вищої військової освіти: аналіз понять та система зв"язків / О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 92-103. – ISSN 2617-1775
656098
  Пасічник О.В. Кадровий потенціал і його зайнятість в умовах конверсії та переходу до ринку. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Пасічник О.В.; НАН Укр.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 23л.
656099
  Коляденко С. Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 88-91.
656100
  Антонюк П. Кадровий потенціал підприємства як основа зростання продуктивності праці // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 13-30. – ISSN 2409-9260
656101
  Гармідер Л.Д. Кадровий потенціал торговельних підприємств: формування, оцінка, розвиток : монографія / Л.Д. Гармідер ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 339, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 309-337. – ISBN 978-966-434-287-9
656102
  Руккас А. Кадровий потенціал уенерівської військової еміграції (друга половина 1920-х - кінець 1930-х рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 72-92. – ISSN 0869-3595
656103
  Набок С. Кадровий потенціал Української Академічної науки: розподіл за галузями знання. 1920-ті роки // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 200-207. – ISBN 978-966-308-311-5
656104
  Жуковська А. Кадровий потенціал як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 21-27. – ISSN 1818-2682
656105
  Арзамасова О.В. Кадровий потенціал як чинник економічного розвитку / О.В. Арзамасова, Н.В. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
656106
  Ульяницька О.В. та інш. Кадровий резерв малого бізнесу: стан та перспективи підготовки // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.258-263
656107
  Олененко А. Кадровий склад Азовської губернської канцелярії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 42-55. – ISSN 0869-3595
656108
  Шпак В. Кадровий склад видавничої галузі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 166-172. – ISSN 0869-3595


  Спеціальність видавнича справа та редагування в Інституті журналістики КНУТШ - директор В. Різун.
656109
  Завальнюк О. Кадровий склад історико-філологічного факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету: проблема формування і забезпечення навчального процесу (1918-1920 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 122-127
656110
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 4. – 2007
656111
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 5. – 2007
656112
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 6. – 2007
656113
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 7. – 2007
656114
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 8. – 2007
656115
   Кадровик України : Професійний щомісячний журнал. – Київ, 2007-
№ 9. – 2007
656116
  Мартинов А. Кадрові зміни на німецькому партійному полі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 4


  30-річчя з часу падіння Берлінської стіни.
656117
  Лежнєва Т.М. Кадрові ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників: трудо-правовий аспект / Т.М. Лежнєва, С.В. Черноп"ятов // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7069-52-1
656118
  Таможська І. Кадрові питання у Новоросійському університеті другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі історико-філологічного факультету) // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 19-27. – ISSN 2409-9244
656119
  Чухлій С.О. Кадрові пристрасті в Харківському університеті (епізод з біографії М.В. Клочкова) / Чухлій С.О.. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 236-241. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
656120
  Плахотнюк Н.Г. Кадрові процедури як обов"язковий елемент управління державною служб // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 246-253. – ISSN 1563-3349
656121
  Олуйко В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
656122
  Гусак І.В. Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 53-58


  У статті йдеться про проблеми якості професіоналізації державних службовців. Автор розглядає чиники, що зумовили проблеми державного управління й державної кадрової політики України. The article deals with the problem of quality of professionalization ...
656123
  Гаращук О. Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку / О. Гаращук, В. Куценко // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 188-196. – ISSN 1818-4170


  Розкривається сутність і значення кадрових ресурсів вищої освіти, їх роль у підвищенні якості освіти, забезпеченні сталого розвитку, формуванні економіки знань. Наведено характеристику останньої. Аналізується мережа закладів вищої освіти України, її ...
656124
  Щербак В.Г. Кадрові ризики в системі менеджменту персоналу / В.Г. Щербак, О.П. Пугачов // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 12-16
656125
  Дерід І.О. Кадрові ризики у міжнародному бізнесі / І.О. Дерід, Ю.О. Гармаш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-37. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
656126
  Летич І. Кадрові рішення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 10-11
656127
  Сурай І. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 267-277
656128
  Воронцов П. Кадрові труднощі розв"язує дуальність навчання // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 2 квітня (№ 61)


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бере участь у пілотному проекті МОН з розвитку дуальної освіти.
656129
  Бабич А.І. Кадрові формування Заповідника в післяокупаційний період 1943 - 1945 рр. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 42-56


  За матеріалами державного архіву м. Києва.
656130
  Чурсина П.В. Кадрово-методическое обеспечение открытого непрерывного образования в вузе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 4. – С. 63-71. – ISSN 1609-4646


  В статье обоснованы необходимость и условия эффективности кадрового обеспечения открытого непрерывного образования, представлены обобщающие материалы из опыта работы Ставропольского института имени В.Д. Чурсина по совершенствованию кадрового ...
656131
  Малацай І. Кадрово-методичне забезпечення дитячих будинків м. Києва у 20-30-х рр. XX ст. // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 306-312. – ISBN 978-617-7399-39-0
656132
  Малиновський А.С. Кадрово-управлінський потенціал аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 97-104. – ISSN 2221-1055
656133
  Єрмолаєва Г.А. Кадрово-управлінський склад українських бібліотек в сучасному вимірі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 51-56. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. У статті розглядаються результати соціологічних досліджень бібліотечних фахівців, проведених в Україні протягом останніх років. Методологія дослідження – полягає в застосуванні теоретичних методів (документальний аналіз, ...
656134
   Кадровое обеспечение АПК. – М., 1989. – 122с.
656135
   Кадровое обеспечение исследовательских программ в высшей школе. – М., 1987. – 207с.
656136
  Тимощук Л.А. Кадровое обеспечение научно-технического прогресса / Л.А. Тимощук, В.А. Баринов. – М. : Наука, 1991. – 122с
656137
  Кузнецова Т.Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт реализации кадровой образовательной политики в русле задач Программы развития национальной компьютерной библиотечно-информационной сети ЛИБНЕТ и Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Рассмотрены роль ...
656138
  Румчев В.Г. Кадровые подсистемы АСУ / В.Г. Румчев, А.Л. Конин. – Москва, 1984. – 247 с.
656139
  Назарова И.Б. Кадровые стратегии российских университетов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0869-3617


  Российские университеты выходят на глобальный рынок труда в поиске специалистов высокого класса, способных не только преподавать и вести научные исследования, но и представлять свои результаты мировому сообществу. Университеты разрабатывают системные ...
656140
  Сукиасян Э.Р. Кадровый вопрос. Статья 2. Какое библиотечное образование необходимо России? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0130-9765
656141
  Князев Владимир Кадровый вопрос: что ожидает индустрию гостеприимства в ближайшем будущем?! : Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 40-41
656142
  Шадурский Егор Кадровый голод и унификация турпространства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 34
656143
  Самойлова Виктория Кадровый диссонанс : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 102-107 : Фото
656144
   Кадровый корпус. – К., 1990. – 204с.
656145
  Астахова Е.В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : Монография / Е.В. Астахова; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 188с. – ISBN 966-8558-43-Х
656146
  Сукиасян Э.Р. Кадровый кризис. Статья 1. Путь в профессию // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-9765
656147
  Кильпякова И.С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ : научно-практическое пособие / И.С. Кильпякова. – Москва : Литера, 2012. – 127, [1] с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 92-104. – (Серия "Современная библиотека" / ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.). – ISBN 978-5-91670-104-3
656148
  Каверина Э.Ю. Кадровый потенциал американских университетов // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 61-77. – ISSN 0321-2068
656149
  Стрелкова И.Б. Кадровый потенциал библиотек в новой информационной среде: как привлечь молодежь в профессию? // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-72
656150
  Сокурянская Л.Г. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 264-268
656151
  Сокурянская Л.Е. Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 38-41. – ISSN 1562-529Х
656152
  Крупенько О.Г. Кадровый потенциал как основа прогрессивного развития библиотек / О.Г. Крупенько, С.Л. Салопонова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 70-72
656153
  Киселев А.Г. Кадровый потенциал модернизации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 66-69. – ISSN 0132-1625
656154
  Беляцкий Н.П. Кадровый потенциал организаторов производства / Н.П. Беляцкий. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 158, [2] с. : схем. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.). – ISBN 5-339-00450-3
656155
  Алексеев В.В. Кадровый потенциал отрасли : о подгот. и перспективах развития / В.В. Алексеев. – Москва : Знание, 1987. – 62 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и орг. производства ; № 7/1987)
656156
  Гохберг Л. Кадровый потенциал российской науки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.8-20. – ISSN 0869-3617
656157
  Зубова Л.Г. Кадровый потенциал российской науки // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 712-718. – ISSN 0869-5873


  Сегодня Россия утратила позиции мировой научной державы, считает автор публикуемой ниже статьи. Одной из главных причин этого является разрушение кадрового потенциала науки в течение последних 20 лет вследствие хронического недофинансирования, падения ...
656158
  Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления / В.А. Шаховой. – М, 1985. – 128с.
656159
   Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – 323, [1] с. – Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
656160
  Казаков В.Н. Кадровый потенциал сферы прикладных научных исследований и разработок / В.Н. Казаков. – М, 1990. – 148с.
656161
  Мотова Н.М. Кадровый рабочий предприятия / Н.М. Мотова. – М, 1986. – 80с.
656162
  Комаровский В.В. Кадровый рабочий: черты социального облика / В.В. Комаровский. – М., 1986. – 63с.
656163
  Петрова Т. Кадровый состав библиотек вузов: социологическое исследование // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-38. – ISSN 0130-9765
656164
  Греков Н.В. Кадровый состав органов "Смерш". 1941-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 136-145. – ISSN 0042-8779
656165
  Чичкина Светлана Кадры - важнейшая проблема отрасли : Учиться никогда не поздно. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 26-31
656166
   Кадры - решающая сила партийного руководства. – М., 1984. – 172с.
656167
  Ризаев С.Р. Кадры : профессионализм и компетентность / С.Р. Ризаев. – Ташкент, 1991. – 156с.
656168
  Гербер Р. Кадры в системе социалистического управления / Р. Гербер, Г. Юнг. – Москва, 1970. – 208с.
656169
  Туманов Г.А. Кадры в системе управления органов внутренных дел. / Г.А. Туманов. – М., 1974. – 43с.
656170
   Кадры высшей квалификации для инновационной России / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617
656171
   Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-6.
656172
   Кадры для АСУ. – М., 1979. – 128с.
656173
  Лунин В. Кадры для нанотехнологий / записал А. Колотилкин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 4


  МГУ - один из признаых центров развития нанотехнологий. О проблеме подготовки кадров для новой научно-технической отрасли рассказывает декан химического факультета, акад. РАН В. В. Лунин.
656174
  Чуткерашвили Е.В. Кадры для науки / Е.В. Чуткерашвили. – Москва, 1968. – 358с.
656175
  Нестеренко Марина Кадры для отрасли: время перемен : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 20-21 : Фото
656176
  Каменев Я.А. Кадры железорудной промыленности Криворожского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Каменев Я.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – Кривой Рог, 1951. – 18 с.
656177
  Иванов В.Т. Кадры и актив ВЛКСМ: Вопросы формирования и воспитания. / В.Т. Иванов. – Москва, 1980. – 160с.
656178
  Егоров В.В. Кадры и интенсификация сельского хозяйства / В.В. Егоров. – Л, 1977. – 80с.
656179
  Бельчанский Г.И. Кадры и управление производством / Г.И. Бельчанский. – М., 1971. – 124с.
656180
  Тряков И.В. Кадры местных Советов : формирование, обучение. / И.В. Тряков. – М., 1987. – 126с.
656181
  Эатамм Э.А. Кадры механизаторов в колхозах и совхозах Эстонской ССР с различной эффективностью производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Эатамм Э.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 32л.
656182
  Скябас Кадры механизаторов сельского хозяйства Литовской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Скябас дВ.; Ан Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 18л.
656183
   Кадры науки советской Сибири. – Новосибирск, 1991. – 217с.
656184
   Кадры научных библиотек : Библиогр. указ. за 1970-1978 гг. – Киев, 1979. – 92с.
656185
  Беркович М.И. Кадры неоконченной киноленты : Ш. Айманов без котурнов / М.И. Беркович. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 150 с. : ил. ; 12 л. ил. – (Жизнь в искусстве)
656186
  Сбитнев А. Кадры ничего не решают! // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 33-38.
656187
  Казаков В.Н. Кадры отраслевой науки / В.Н. Казаков. – М, 1984. – 83с.
656188
  Щур Д.Л. Кадры предприятия. 300 образцов должностных инструкций : Практическое пособие / Д.Л. Щур, Л.В. Труханович. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 912с. – ISBN 5-8018-0068-9
656189
  Шудра Кадры промышленности СССР и их подготовка / Шудра, О.Г. Белорус. – К, 1969. – 60с.
656190
  Хмельной И.Г. Кадры растим в совхозе / И.Г. Хмельной. – М, 1980. – 92с.
656191
   Кадры решают все // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 14-15 : фото
656192
  Самарцев Евгений Кадры решают все. Оплата руководителей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 7-9 : фото
656193
  Римашевская Н.М. Кадры решают все: оплата труда и пенсионное обеспечение научных работников / Н.М. Римашевская, Л.Г. Зубова, О.А. Антропова // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2010. – № 3 (49). – С. 19-31. – ISSN 1561-7785
656194
  Крылов А.М. Кадры сельскохозяйственных предприятий. (Теория и анализ формирования) / А.М. Крылов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 167 с.
656195
  Гусев К.В. Кадры советской науки / К.В. Гусев, Б.С. Розов. – Москва, 1982. – 64 с.
656196
  Бейлин А.Е. Кадры специалистов СССР, их формирование и рост / А.Е. Бейлин. – Москва : Союзоргучет, 1935. – 420 с.
656197
  Зарецкая С.Л. Кадры специалистов США в условиях НТР / С.Л. Зарецкая. – М, 1985. – 175с.
656198
   Кадры управление социалистическим обществееным производством. – М., 1974. – 270с.
656199
  Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США / А.Н. Исаенко. – М, 1988. – 140с.
656200
  Томилов В.В. Кадры управления в строительстве / В.В. Томилов. – Л., 1991. – 163с.
656201
  Емшин П.С. Кадры управления на уровень современных требований / П.С. Емшин. – Л., 1986. – 20с.
656202
  Папулов П.А. Кадры управления производством: деятельность. Формирование / П.А. Папулов. – М, 1985. – 159с.
656203
  Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка : учебное пособие / И.В. Бизюкова. – Москва : Экономика, 1998. – 150 с. – ISBN 5-282-01907-8
656204
  Труханович Л.В. Кадры учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : ФИНПРЕСС, 2003. – 160 с. – ISBN 5-8018-0034-9
656205
   Кадры, организация труда, зарплата. – Иваново, 1985. – 103с.
656206
  Бизюкова И.В. Кадры: подбор и оценка / И.В. Бизюкова. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 159 с. : ил. – (Библиотека делового человека)
656207
  Мазур В. КАДТ: історія однієї афери // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "3 вересня 1904 р. у театрі "Соловцов" відбувалася прем"єра - неоднозначна п"єса Антона Павловича Чехова "Вишневый сад", яка вже підняла хвилю на московській і харківській сценах. Для киян твір наповнювався особливим смислом: нещодавно місто пережило ...
656208
  Качкан В.А. Кадуб / В.А. Качкан. – К., 1990. – 269с.
656209
  Аширов Ч. Кадыр : поэма : пер. с туркм. / Чары Аширов. – Ашхабад : Туркменистан, 1970. – 16 с.
656210
  Девяткина А.В. Кадыр Закирович Кадыров / А.В. Девяткина, Н.С. Латыпова. – Ташкент, 1973. – 28с.
656211
  Сарыбаев Э.А. Кадыржан Кыдыралиев: Постигая мир красоты и тревог... / Э.А. Сарыбаев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1986. – 64 с.
656212
  Рамус Грасільяну Каете. Виснажені життям : романи, пер. з португальскої / Рамус Грасільяну; [пер.: Ж. Конєва; Г. Венгренівська]. – Київ : Дніпро, 1974. – 224 с.
656213
  Горохов В.Г. Каждая инновация имеет социальный характер (Социальная оценка техники как прикладная философия техники) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 135-145. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается необходимость социальной оценки научно-технического развития в целом и отдельных научных, технических и хозяйственных проектов в современном обществе, где внедряемые повсеместно сложные, по сути дела, социотехнические системы ...
656214
  Клюкина Н. Каждая книга должна найти своего читателя. Из опыта проведения библиографических обзоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 22-23. – ISSN 1727-4893
656215
  Бедзик Ю.Д. Каждая минута жизни : роман / Юрий Бедзик. – Москва : Профиздат, 1986. – 425 с.
656216
   Каждого школьника научить учиться, жить и работать по-коммунистически. – М, 1980. – 150с.
656217
  Мурацан Каждодневные беседы : рассказы и повесть / Мурацан ; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1968. – 208 с.
656218
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – М., 1964. – 96с.
656219
  Халов П.В. Каждое мгновение! / П.В. Халов. – Хабаровск, 1988. – 332с.
656220
  Халов П.В. Каждое мгновение. / П.В. Халов. – М., 1989. – 428с.
656221
  Дуэль И.И. Каждой гранью! / И.И. Дуэль. – М, 1981. – 192с.
656222
  Лапшин М.А. Каждой своей строкой. (Василий Кубанев) / М.А. Лапшин. – М., 1970. – 32с.
656223
   Каждой школе - технические средства обучения. – Иркутск, 1968. – 44 с.
656224
  Николаев Ю. Каждому -- дело по душе / Ю. Николаев. – Смоленск, 1961. – 35с.
656225
  Дзарасов С.С. Каждому - об управлении / С.С. Дзарасов. – Москва, 1986. – 155с.
656226
  Негримовский М.И. Каждому выпускнику - творческое задание : [ремесл. училище № 40 г. Москвы] / М.И. Негримовский. – Москва : Профтехиздат, 1960. – 143 с. – (Обмен опытом работы)
656227
  Магда Е. Каждому городу - нрав и права. От Президента // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 16 (832), 30 августа 2019 года. – С. 11. – ISSN 2305-3364
656228
  Козлов А.И. Каждому дню - отличный итог / А.И. Козлов. – Москва, 1983. – 72с.
656229
  Сочилин Б.Г. Каждому предприятию - стабильные кадры / Б.Г. Сочилин. – Л, 1964. – 68с.
656230
  Пикуль В.С. Каждому свое / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 667с.
656231
  Ниедре Я.Я. Каждому свое счастье : роман / Янис Ниедре ; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1970. – 327 с.
656232
  Чернова Т. Каждому своё? Ведущим вузам понадобились дипломы собственного образца. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 5 октября (№ 40)


  Выступая на недавнем образовательном форуме “Алтай-Азия 2012” с программным докладом, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина высказалась о необходимости отказаться от выдачи дипломов о высшем образовании государственного ...
656233
  Орлов Ю. Каждому туристу по самолету! : К вопросу об объединениях. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 74-75
656234
  Авдонина Н.А. Каждому читателю - библиографические знания / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 1560-7968


  Об одном из направлений в работе отдела справочно-библиографического обслуживания (СБО) Российской государственной библиотеки (РГБ) - библиографическом обучении всех категорий читателей.
656235
  Соловых З.Х. Каждую крошку - в ладошку / З.Х. Соловых, А.В. Соловых. – Минск, 1990. – 254с.
656236
  Аглов Ф.Б. Каждый - хозяин страны / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 28 с.
656237
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – М., 1981. – 158с.
656238
  Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам / Ю.К. Милонов. – Мм., 1987. – 157с.
656239
  Фарбер А.М. Каждый выбирает по сердцу. / А.М. Фарбер. – Ростов-на-Дону, 1962. – 275с.
656240
  Симунов Юрий Каждый год - новые методики // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 44-45 : фото
656241
  Гагарина В.И. Каждый год 12 апреля / В.И. Гагарина. – М., 1984. – 94с.
656242
  Лиханов А.А. Каждый год, в сентябре... / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 64с.
656243
  Симонов К.М. Каждый день - длинный : Из воен. дневников / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 157с.
656244
  Зотиков А. Каждый день - как памятник. Скульптор Галина Кальченко (1926 - 1975) // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 30-43. – ISSN 2222-436X
656245
  Штурмин Г.В. Каждый день - понедельник / Г.В. Штурмин. – Саратов, 1984. – 119с.
656246
  Кошелева Инна Яковлевна Каждый день - ступенька к цели: Как и почему родилась пятилетка в 277-й моск. школе / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1978. – 48с.
656247
  Сулейменов О. Каждый день - утро / О. Сулейменов. – М., 1973. – 31с.
656248
  Баркова О.М. Каждый день : повесть / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1950. – 383, [5] с.
656249
  Леонидова Б.Л. Каждый день / Б.Л. Леонидова. – Москва, 1971. – 96с.
656250
  Сапиро С.И. Каждый день / С.И. Сапиро. – Пермь, 1972. – 276с.
656251
  Куваев О.М. Каждый день как последний / О.М. Куваев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 367с. – (Тебе в дорогу, романтик)
656252
  Новиков Н.С. Каждый день на рассвете / Н.С. Новиков. – М., 1983. – 256с.
656253
   Каждый день рождается новь. – Иваново, 1959. – 127с.
656254
  Белль Г. Каждый день умирает частица свободы : художественная публицистика : пер. с нем. / Г. Белль. – Москва : Прогресс, 1989. – 368 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
656255
  Марч С. Каждый день что-то гибнет / С. Марч. – Москва, 1967. – 189с.
656256
  Алянский Ю.Л. Каждый день, кроме вторника : [очерки о Русском музее] / Ю.Л. Алянский; ред.: Г.И. Кряжевских. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 200 с. : ил.
656257
  Тублин Я.А. Каждый день. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1971. – 52с.
656258
  Маринина А.Б. Каждый за себя : [в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06797-3
Т. 1. – 2004. – 317, [2] с.
656259
  Берг И. Каждый из нас. Пьеса в одном действии / И. Берг. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 32 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; № 12)
656260
  Шолом-Алейхем Каждый из нас. Шмулик / Шолом-Алейхем. – Петроград, 1918. – 16 с.
656261
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – Москва, 1985. – 251с.
656262
  Волков О.В. Каждый камень в ней живой / О.В. Волков. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 252с.
656263
   Каждый клочок неба. – М, 1971. – 96с.
656264
  Кулемин В.Л. Каждый миг навсегда / В.Л. Кулемин. – М., 1983. – 143с.
656265
  Шалупенко В.Н. Каждый может быть красивым / В.Н. Шалупенко. – 2-е. – К., 1986. – 110 с.
656266
  Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. : советы рисовальщика / П.Я. Павлинов. – Москва : Советский художник, 1966. – 104 с.
656267
  Жуков А.Н. Каждый отвечает за всех / А.Н. Жуков. – М., 1978. – 320с.
656268
  Набатникова Т.А. Каждый охотник : Роман. Рассказы / Т.А. Набатникова. – Москва, 1989. – 382 с.
656269
  Сероте М. Каждый рождается в муках. / М. Сероте. – М, 1987. – 222с.
656270
  Севан Г. Каждый своей дорогой : повести и рассказы / Гегам Севан ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 317 с.
656271
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 535 с.
656272
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку : роман / Г. Фаллада. – Москва : Прометей, 1971. – 535с.
656273
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1973. – 535с.
656274
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1974. – 535с.
656275
  Фаллада Г. Каждый умирает в одиночку / Г. Фаллада. – М, 1988. – 535с.
656276
  Михале А. Каждый умирает, как хочет / А. Михале. – Бухарест, 1974. – 56с.
656277
  Габдулин М.П. Каждый час труда-строительству коммунизма / М.П. Габдулин. – Москва, 1963. – 48с.
656278
  Бородулин Р. Каждый четвёртый : стихи / Рыгор Бородулин ; авториз. пер. с белорус. И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 128 с.
656279
  Бердников А.Ф. Каждый школьник - читатель библиотеки : из опыта работы Чистоозер. дет. б-ки / Бердников А.Ф. – Новосибирск, 1963. – 31 с. – (Новосибирская обласная детская библиотека)
656280
  Левин И.И. Кажется, это было вчера...: Записки офицера разведки (О 2-й Удар. армии) / И.И. Левин. – М., 1990. – 367с.
656281
  Вольвачівна М. Кажи жінці правду, та не всю : вибрані твори / Маруся Вольвачівна ; вступ. ст., ред., упор. та примітки І. Лисенка. – Київ : Наш час, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-8174-55-1
656282
  Чернцова Е.В. Кажимость в структуре обыденного vs. научного знания (на материале когнитивной семантики глагольных предикатов казаться, показаться) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 3-9. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У контекстах повсякденного дискурсу концептуалізовано емпіричний досвід носіїв мови, який можна описати наступними метависловлюваннями: "Мовець знає, що можна не розгледіти об"єкт спостереження як слід, тобто перше враження від побаченого може ...
656283
  Савчук Н. Кажу-кажу казку, або Моя історія // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 74-84. – ISBN 978-985-6998-56-3
656284
  Бердник О. Кажу вам : (священні знаки) / Олесь Бердник. – Київ ; Ню Йорк : Видавництво М. Коць, 1989. – 223, [1] с. : іл.
656285
  Козланюк П.С. Кажу вам правду : памфлети, фейлетони / П.С. Козланюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 291 с.
656286
  Різун Володимир Кажучи про свободу слова, ми робимо наголос на "свободі", а треба - на "слові // Журналіст України, 2001. – №2
656287
  Вольвачівна Маруся Кажы жинци правду та не всю [Кажи жінці правду та не всю ] : оповидання / Hапысала Маpуся Вольвачивна. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 23 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 102596 без обкл.


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
656288
  Кораблинов В.А. Казак Герасим Кривуша. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1964. – 244с.
656289
  Бурда В. Казак Грицько // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 45 (599), 09.11.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Иконописец и художник Григорий Честаховский - лучший друг Т.Г. Шевченко.
656290
   Казак диалектологиясы. – Алма-Ата, 1965. – 295с.
656291
  Минжулин А. Казак и сабля неразлучны // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2010. – № 3 (41), март : Выбор оружия. – С. 68-75
656292
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1973. – 348 с.
656293
  Рахмат А. Казак из Ташкента : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.лит. и иск-ва, 1981. – 348 с.
656294
  Фесенко Ю. Казак Луганский и украинская литература ХІХ века // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 105-121. – ISSN 0131-8136
656295
  Сауранбаев Н.Т. Казак тілі / Н.Т. Сауранбаев. – Алма-Ата, 1941. – 120с.
656296
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
656297
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
656298
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
656299
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
656300
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
Кн. 1. – 1941. – 300 с.
656301
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
656302
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов-на-Дону
1. – 1947. – 288с.
656303
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону
1, 2. – 1948. – 378с.
656304
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Омск, 1951. – 148 с.
656305
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
656306
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
656307
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1958. – 168 с.
656308
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 174с.
656309
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 191с.
656310
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 364с.
656311
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – 5-е изд. – Москва, 1978. – 159с.
656312
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
656313
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
656314
  Токарев К. Казаки и гусары : роман / К. Токарев. – Москва : Современник, 1980. – 304 с. – (Новинки "Современника")
656315
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
656316
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
656317
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 163с.
656318
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – Москва-Л., 1949. – 152с.
656319
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 304 с.
656320
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
656321
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
656322
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
656323
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
656324
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
656325
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
656326
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
656327
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
656328
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
656329
  Пономарів О.Д. Казандзакіс Нікос (- грецький письменник) / О.Д. Пономарів, А.О. Савенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 675-676. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656330
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
656331
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
656332
  Цюриць С.Н. Казання про зубра : лірико-публіцист. розвідка, пер. поеми Миколи Гусовського "Пісня про зубра" / Сергій Цюриць. – Луцьк : Надстир"я, 2013. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-517-787-9
656333
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64 с.
656334
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
656335
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
656336
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
656337
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
656338
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
656339
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
656340
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
656341
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 23 л.
656342
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
656343
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
656344
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – Москва, 1936. – 264с.
656345
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь : лирика / Николай Беляев ; [предисл. С. Хакина]. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1980. – 112 с. : ил.
656346
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
656347
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования : в характеристиках ее главнейших деятелей / Б.В. Болгарский ; Мин-во просвещения РСФСР, Казанский педагогический ин-т. – Казань : [Б. и.]
Ч. 1 : Развитие методической мысли в области преподавания элемент. математики до Великой Октябрьской социалистич. революции. Метод. пособие. – 1966. – 260 с. : с фотогр. – Библиогр.: с. 254-260
656348
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования : в характеристиках ее главнейших деятелей / Б.В. Болгарский. – Казань : Татарское книжное издательство
Ч. 2 : Развитие методической мысли в области преподавания элементарной математики в Казани после Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1968 гг.). – 1969. – 72 с.
656349
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
656350
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
656351
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
656352
  Аристов В.В. Казанские находки : поиски литературные и ист. / В.В. Аристов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1985. – 192 с. – Библиогр.: с. 181-191
656353
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
656354
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
656355
  Яблонский А.Н. Казанский военный округ : Военно-геогр. и стат. описание. – Казань : Типо-лит. Окр. штаба
Отдел 1 : Военно-географический очерк : Волжско-Камский район / Под ред. ген.-майора Зимина ; Сост. Ген. штаба подполк. Яблонский. – 1908. – 56 с., 16 л. табл. : табл.
656356
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
656357
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
656358
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
656359
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
656360
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
656361
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
656362
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
656363
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
656364
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
656365
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
656366
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
656367
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
656368
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
656369
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
656370
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
656371
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
656372
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
656373
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
656374
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
656375
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
656376
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
656377
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
656378
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
656379
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
656380
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
656381
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
656382
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
656383
   Казанский физико-технический институт. – Киев
Вып. 21. – 1983
656384
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
656385
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
656386
  Казанское о-во призрения и образования глухонемых детей Казанское общество призрения и образования глухонемых детей и содержимое им Казанское училище глухонемых : Очерк развития их за 25 лет (1887-1912) существования. – Казань : Типо-лит. т-го д-ма "В. Еремеев и А. Шашабрин", 1912. – 86, 125 с., 1 табл.
656387
  Руда Н.В. Казанська мовознавча школа // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-983-5
656388
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
656389
   Казанцев Леонід Миколайович (1854-1896) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
656390
   Казанцев Леонід Миколайович (1854-1896) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
656391
   Казанцев Леонід Миколайович (1854 - 1896) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 323. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
656392
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
656393
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
656394
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
656395
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
656396
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
656397
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
656398
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
656399
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
656400
   Казань. – Казань, 1952. – с.
656401
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
656402
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
656403
  Бобченко Т. Казань : путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, К. Синицына. – Казань : Татарстанское книжное издательство, 1970. – 208 с., [1] л. схем : ил., прилож.
656404
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
656405
  Берман В.Д. Казань : фотоальбом / Сост. В.Д. Берман ; фотогр. Ю. Абрамочкина ; текст М. Зарипова ; худож. С. Верховский. – Москва : "Планета", 1977. – [142] с. : ил.; цв. ил.
656406
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
656407
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
656408
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
656409
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
656410
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
656411
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
656412
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
656413
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Александру Константиновичу Дорошкевичу С. Маслов
656414
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – Москва, 1937. – 205с.
656415
  Поляков Р.Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.117-120. – ISSN 0132-1625
656416
  Арзамасцев А.М. Казарменный "комунизм" : крит. очерк / Арзамасцев А.М. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с. – Библиогр.: с. 164-167
656417
  Лакійчук П. Казарми замість курорту. Як Росія перетворює окупований Крим на військову базу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 32-35. – ISSN 1996-1561
656418
  Абдиров М. Казахи в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779


  О широком участии казахов в войнах с Наполеоном в составе иррегулярных оренбургских казачьих, башкирских и тептярских полков.
656419
  Бадавамов Л. Казахи Восточного Туркестана в национально-освободительном движении против Гоминьдановской клики Чан-Кай-Ши (1940-1949 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бадавамов Л. ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1967. – 40 с.
656420
  Устинов А. Казахи и русские: пример межнационального общежития // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2006. – № 2. – С. 41-47
656421
  Бекназаров Р.А. Казахи и чай: историко-этнографическое исследование // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5415
656422
  Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи / У.Х. Шалекенов. – Ташкент, 1966. – 336с.
656423
  Сергійчук В.І. Казахи розуміли українців // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 218-225. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 85-річчя низки ухвал казахстанської влади щодо посилення українізації.
656424
  Идрисов Р. Казахская военная публицистика (1941-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Идрисов Р.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
656425
  Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1972. – 260с.
656426
  Плахотная Л.Г. Казахская государственная художественная галерея им.Т.Г.Шевченко / Л.Г. Плахотная, И.Х. Кучис. – М., 1966. – 10с.
656427
  Субханбердина У. Казахская дореволюционная периодическая печать и художественная литература (конца XIX начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Субханбердина У.; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
656428
  Ордалиев С. Казахская драматургия и современность / С. Ордалиев. – Алма-Ата, 1964. – 71с.
656429
  Эльконина Ф.И. Казахская литература / Ф.И. Эльконина. – М., 1973. – 177с.
656430
   Казахская литература и ее интернациональные связи. – Алма-Ата, 1973. – 272с.
656431
  Каратаев М.К. Казахская литературная критика на современном этапе / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
656432
  Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия / Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1967. – 134с.
656433
  Нурмагамбетова О.А. Казахская народная поэзия в годы Великой Отечественной войны / О.А. Нурмагамбетова. – Алма-Ата, 1965. – 68с.
656434
  Захарова И.В. Казахская национальная одежда : Казахская национальная одежда. (XIX - начало XX в.) / Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. ; Акад. наук КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 178 с., [10] л. ил.
656435
  Каскабасов С.А. Казахская несказачная проза / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
656436
  Алимбаев М. Казахская песня : стихи, переводы / Музафар Алимбаев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 148 с., [1] л. портр. : ил., портр.
656437
  Азиев А. Казахская повесть. (Зарождение, становление и развитие. 1920 - 1940) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азиев А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.26
656438
  Сагандыкова Н.Ж. Казахская поэзия в русском переводе. / Н.Ж. Сагандыкова. – Алма-Ата, 1983. – 129с.
656439
  Бекхожин Х.Н. Казахская прогрессивно-демократическая печать во второй половине ХІХ и начале ХХ вв : учеб. пособ. / Х.Н. Бекхожин ; МВ и ССО КазССР, Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата : [б. и.], 1976. – 74 с.
656440
  Сарыбаев Ш.Ш. Казахская региональная лексикография / Ш.Ш. Сарыбаев. – Алма-Ата, 1976. – 216с.
656441
   Казахская респ. науч.-практическая конференция по проблемам коммунистического воспитания студенческой молодежи. – Алма-Ата, 1974. – 372 с.
656442
  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция / Ш.Ю. Тастанов. – Алма-Ата, 1982. – 255с.
656443
  Карагусов Д. Казахская советская интеллигенция рожденная Октябрем / Ж. Карагусов. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1960. – 142 с.
656444
  Сильченко С М. Казахская советская литература на современном этапе / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1962. – 67с.
656445
  Нарымбетов А. Казахская советская литература. / А. Нарымбетов. – Алма-Ата, 1970. – 356с.
656446
   Казахская Советская Социалистическая Республика. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
656447
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
656448
  Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до начального всеобуча (1917-1930 гг.) : Автореф... Канд.пед.наук: / Сембаев А.И.; Науч-иссллед.ин-т пед.наук.Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 26 с.
656449
   Казахская ССР. – Москва, 1941. – 126с.
656450
  Тажиев И.Т. и Крупко П.Н. Казахская ССР / И.Т. и Крупко П.Н. Тажиев. – Москва, 1947. – 100с.
656451
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – М., 1954. – 48с.
656452
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – 2-е изд. – М., 1957. – 63с.
656453
   Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1957. – 734с.
656454
  Кутафьев С.А. Казахская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1960. – 129с.
656455
   Казахская ССР. – Алма-Ата, 1968. – 52с.
656456
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл.
Т. 1. – 1985. – 589с.
656457
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата. – ISBN 5-89800-002-Х
Т. 2 : Природа. Естественные ресурсы. Население. Экономика. Народное образование. – 1985. – 607с.
656458
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл. – ISBN 5-89800-023-2
Т. 4 : Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура. – 1985. – 685с.
656459
   Казахская ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – Алма-Ата, 1957. – 235с.
656460
  Двоскин Б.Я. Казахская ССР. / Б.Я. Двоскин, Е.П. Маслов. – М., 1971. – 183с.
656461
  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
656462
   Казахские и уйгурские сказки.. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1952. – 256с.
656463
   Казахские итературные связи. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 412 с.
656464
  Абжанов М. Казахские народные загадки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абжанов М.; Казахский гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
656465
  Ауэзов М.О. Казахские народные сказки / ред. М.О. Ауэзов. – Москва, 1952. – 315 с.
656466
   Казахские народные сказки. – М., 1953. – 136с.
656467
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
1. – 1971. – 280с.
656468
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
2. – 1971. – 312с.
656469
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
3. – 1971. – 304с.
656470
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1979. – 416с.
656471
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1983. – 255с.
656472
  Абиров Д.Т. Казахские народные танцы / Д. Т. Абиров, А. И. Исмаилов ; под общ. ред. Н. И. Львова ; Дом нар. творчества КазССР. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 164 с. : ил., нот.
656473
  Таникеев М. Казахские национальные виды спорта и игры / М. Таникеев. – Алма-Ата, 1957. – 62с.
656474
   Казахские пословицы и поговорки. – Алма-Ата, 1975. – 92с.
656475
   Казахские рассказы. – Алма-Ата, 1958. – 400с.
656476
   Казахские сказки. – Алма-Ата
1. – 1958. – 463с.
656477
   Казахские сказки. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
656478
   Казахские сказки. – Алма-Ата
2. – 1962. – 448с.
656479
   Казахские сказки. – Алма-Ата
3. – 1964. – 430с.
656480
   Казахские советские народные песни. – Алма-Ата, 1959. – 456с.
656481
  Кожамкулова Р.С. Казахские эквиваленты русских приставок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кожамкулова Р.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
656482
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1954. – 80 с.
656483
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1957. – 384 с.
656484
  Турсунбаев А.Б. Казахский аул в трех революциях / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1967. – 483с.
656485
  Орлов А.С. Казахский героческий эпос / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 148 с.
656486
  Нурмагамбетов А. Казахский говор на территории Туркменской ССР : Автореф... кандидата филол.наук: / Нурмагамбетов А.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
656487
  Мекишев Б. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая / Б. Мекишев, Г. Бисенова. – Алма-Ата, 1954. – 164 с.
656488
   Казахский государственный государственный университет : исторический очерк. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 167 с., ил. – Посвящается 40-летию Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова
656489
   Казахский государственный сельскохозяйственный институт : К 40-летию института. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1970. – 94с.
656490
   Казахский государственный университет : Материалы 2-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1974. – 418с.
656491
   Казахский государственный университет = Казактын мемлекеттік университеті. – Алма-Ата : Изд-во "Казахстан", 1974. – 164, [4] с. : фотоил. – Посвящ. 40-летию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова. - Парал. назв. на казах. яз. – Библиогр. в подстроч. прим.
656492
   Казахский государственный университет. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 180с.
656493
  Джолдасбеков У.А. Казахский государственный университет и высшее образование в Казахской ССР / У.А. Джолдасбеков, Е. Кузнецов; Казахский государственный университет. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
656494
  Закарин А.З. Казахский государственный университет им С.М. Кирова / А.З. Закарин, Г.В. Колосов; Казахский государственный ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 39с.
656495
   Казахский государственный университет им. С.М.Кирова : Сб.науч. исслед. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 304с.
656496
   Казахский государственный университет им.С.М.Кирова к сорокалетию республики : Сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1961. – 447с.
656497
  Джафарли А. Казахский диалект азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафарли А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1962. – 26 с.
656498
   Казахский институт нефти и газа. – Алма-Ата
Вып. 5. – 1976
656499
   Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1984. – 252с.
656500
  Жолдасов К.С. Казахский перевод "Тихого Дона" и некоторые проблемы художественного перевода : Автореф... канд .филол.наук: 10.01.03 / Жолдасов К. С.; МП КазССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 80л.
656501
  Джунусов Н. Казахский переходный говор на территории Кракалпакской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джунусов Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
656502
  Елеукенов Ш.Р. Казахский роман и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елеукенов Ш.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
656503
  Елеукенов Ш. Казахский роман и современность. / Ш. Елеукенов. – Алма-Ата, 1968. – 220с.
656504
  Львов Н.И. Казахский театр / Н.И. Львов. – М., 1961. – 190с.
656505
   Казахский университет : Факультеты и специальности: Краткий очерк: Для поступающих в КазГУ. – Алма-Ата, 1957. – 48с.
656506
   Казахский университет им. С.М .Кирова. Алма-Ата : обучение без отрыва от производства в Казахском университете им С.М. Кирова : сбор. ст. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 147 с.
656507
   Казахский университет им.С.И.Кирова : Студенческая научная конференция: Тезисы докл.: Гуманитарные науки, 18-21 ареля 1973 года. – Алма-Ата, 1973. – 352с.
656508
   Казахский университет им.С.И.Кирова.. – Алма-Ата, 1973. – 680с.
656509
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского сотава, 3-я, 1973: Материалы 3-й учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
656510
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподаавтельского состава, 4-я, 1974: Материалы 4-й учебно-меодической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию ун-та. – Алма-Ата, 1974. – 252с.
656511
  Айман Ш. Казахский эпос / Айман Шолпан ; АН Казах. ССР, Ин-т языка и лит. – Алма-Ата : [б. и.]
Кн. 7. – 1957. – 46 с.
656512
   Казахский эпос. – Алма-Ата, 1958. – 667с.
656513
  Муллина Р.М. Казахский язык / Р.М. Муллина. – Алма-Ата
ч. 1. – 1958. – 59с.
656514
  Ісмагулова Б. Казахский язык в современном Казахстане (в свете социолингвистичного анализа) // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 314-317
656515
  Мусабекова У.Е. Казахский язык для стран СНГ : учеб. для студ., обучающихся по лингвист. спец. и направлениям / У.Е. Мусабекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова ; [отв. ред. Т.С. Сорокина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : Рема, 2012. – 343, [1] с. : ил. + 1 CD. – Текст парал рус., казах. - На обл. указ. только 1-ый автор. – ISBN 978-5-88983-429-8
656516
  Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи 19 и первой половины 20 в. / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
656517
  Мусинов А.О. Казахско-киргизские литературные связи / А.О. Мусинов. – Алма-Ата, 1974. – 160с.
656518
   Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках.. – Алма-Ата, 1961. – 743с.
656519
   Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). – Алма-Ата, 1964. – 574с.
656520
  Махмудов Х. Казахско-русский словарь / Х. Махмудов, Г. Мусабаев. – Алма-Ата : Академия наук Казахской ССР, 1954. – 574 с.
656521
  Нуралиев Абдусаттар Казахско-таджикские взаимосвязи в области сказок и героического эпоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуралиев Абдусаттар; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
656522
  Кайшибаева Р.К. Казахско-украинские литературные связи / Р.К. Кайшибаева. – Алма-Ата, 1977. – 140с.
656523
  Утениязов С. Казахско-украинские этнические связи (после VI века) / Самат Утениязов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 39-42


  У даній статті докладно досліджується переселення на початку VII століття частини Уархунов (племена Забендер, Тарніяк, Котзагер), які мешкали в VI ст. н.е. в Арало-Каспійському регіоні, до Європи та приєднання до Уархунів, що утворили там каганат. Про ...
656524
  Востров В.В. Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова. – Алма-Ата, 1989. – 179с.
656525
  Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата
2. – 1988. – 288с.
656526
  Кенжалиев З.Ж. Казахское обычное право в условиях Советской власти / З.Ж. Кенжалиев, С.О. Даулетова. – Алматы, 1993. – 144с.
656527
  Момынов П. Казахское оперное искусство. / П. Момынов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
656528
  Ахметов З.А. Казахское стихосложение : проблемы развития стиха в дореволюционный и современный период / Ахметов З.А. ; под общ. ред. М.С. Сильченко. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 460 с.
656529
  Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века / М.Х. Абусеитова ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
656530
  Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
656531
  Казиханов Є. Казахстан-Україна: століттями закріплена дружба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  В Казахстані з повагою ставляться до творчості Т. Шевченка і дбайливо зберігають ті місця, де він майже 11 років перебував у засланні. Практично в усіх містах є вулиці його імені. Доброю традицією в культурному житті Казахстану стали щорічні ...
656532
  Карнаухова Е.С. Казахстан -- новая база свеклосеяния и свеклосахарная промышленность. / Е.С. Карнаухова. – Москва-Л., 1944. – 119с.
656533
  Назарбаєв Н. Казахстан - 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців / Н. Назарбаєв. – Київ : МАУП, 1999. – 184с. – ISBN 966-7312-87-9
656534
  Сахиев Казахстан - Россия: сотрудничество в обеспечении региональной безопасности / Сахиев, с. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
656535
  Отрощенко І.В. Казахстан - США: стратегічний партнерський діалог // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 123-132. – ISSN 1682-671Х
656536
   Казахстан - Украина: дороги и перекрестки : 1917-2008 гг. : (сб. воспоминаний и док.) / Арх. Президента Респ. Казахстан, Посольство Украины в Респ. Казахстан ; [редкол.: З.С. Айдарбеков, Н.Ф. Селивон, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова (отв.), Е.В. Чиликова]. – Алматы : Print Express, 2009. – 318 с., [13] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9965-32-818-8
656537
  Шилибекова А.С. Казахстан - Украина: роль университетов в развитии сотрудничества // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 214-218. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Про сотрудничество в образовательной сфере и перспективных направлений мжду Казахстаном и Украиной. В частности, про сотрудничество КНУ имени Тараса Шевченко с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева.
656538
  Челкаренко Т. Казахстан / Т. Челкаренко. – М, 1931. – 127с.
656539
   Казахстан. – Москва, 1936. – 196с.
656540
   Казахстан : Физико-географическая характеристика. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 492с. : карта
656541
  Пальгов Н.Н. Казахстан : Популярный физико-географический очерк / Н.Н. Пальгов. – Москва : Географгиз, 1953. – 168с.
656542
   Казахстан : Библиография за 1953 год. – Алма-Ата, 1955. – 155 с.
656543
  Сельвинский И.Л. Казахстан / И.Л. Сельвинский. – Алма-Ата, 1958. – 155с.
656544
   Казахстан : Библиография за 1956 год. – Алма-Ата, 1960. – 276 с.
656545
   Казахстан : Библиография за 1957 год. – Алма-Ата, 1962. – 340 с.
656546
   Казахстан. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
656547
  Гвоздецкий Н.А. Казахстан : очерк природы. / Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев. – Москва : Мысль, 1971. – 295с.
656548
   Казахстан в XV-XVIII веках.. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
656549
  Ташенев Ж.А. Казахстан в братской семье народов СССР / Ж.А. Ташенев. – Алма-Ата, 1960. – 230с.
656550
  Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Г. Абишев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 362 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-360
656551
  Жапанова М.Е. Казахстан в живописи Т.Г. Шевченко // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 42-46. – ISBN 978-601-80179-5-7
656552
  Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества / Г.А. Абишев. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 357 с.
656553
   Казахстан в нерушимом союзе братских республик. – Алма-Ата, 1972. – 319с.
656554
   Казахстан в огне гражданской войны.. – Алма-Ата, 1960. – 470с.
656555
  Сулейманов Б.С. Казахстан в первой русской революции / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1949. – 58с.
656556
  Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годов) : Автореф... канд. ист.наук: / Искакова Б.; Казах. гос. женский пед. ин-тут. Каф. маркс.-лен. – Алма-Ата, 1955. – 17л.
656557
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
1. – 1964. – 596с.
656558
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 528с.
656559
  Кульбаев С.Б. Казахстан в период принятия конституции и проведения первых выборов в Верховный Совет республики (1936-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кульбаев С.Б.; Казах. филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - Ин-т истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
656560
  Тулебаев Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Казахстан в семилетке. / Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Тулебаев. – М., 1959. – 47с.
656561
  Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено комплексу економічних та військових інтересів США стосовно найбільшої центральноазійської держави - Казахстану наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Статья посвящена архитектуре экономических и военных интересов США относительно ...
656562
  Касым-Жомарт Токаев Казахстан в современном мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 19-28. – ISSN 0130-9625
656563
  Бекмаханова Нурия Ермухановна Казахстан в творчестве Н.И.Анова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмаханова Нурия Ермухановна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
656564
   Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1971. – 147с.
656565
   Казахстан в цифрах в 1988 году.. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
656566
  Жумасултанов А. Казахстан в экономическом сотрудничестве народов СССР / А. Жумасултанов. – Алма-Ата, 1977. – 137с.
656567
   Казахстан за 40 лет. – Алма-Ата, 1960. – 525 с.
656568
   Казахстан и Киргизия. – Москва, 1930. – 112с.
656569
  Ранета Л Казахстан и Украина: политические системы в контексте макроэкономической ситуации / Л Ранета, А. Кожабаева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0131-2227
656570
   Казахстан к IX съезду Советов (1931-1934) : Материалы к отчету Правительства Казахской ССР IX краевому съезду советов. – Алма-Ата : Казахстанское краевое изд., 1935. – XVI, 258 с.
656571
   Казахстан как он есть. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367с.
656572
  Алтайский К.Н. Казахстан мой : стихи / К.Н. Алтайский ; предисл. М. Каратаева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 115 с.
656573
  Сацький П. Казахстан на перетині геополітичних інтересів // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 457-464. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
656574
  Гельбрас В. Казахстан после кризиса // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 75-83. – ISSN 1998-1813
656575
  Джангулова Т. Казахстан развивает умные города: институциональные репозитарии как платформы для развития цифрового Казахстана / Т. Джангулова, Дж. Яп // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 170-182. – ISSN 2707-3335


  к молоде та розвиваюче місто, Астана та її жителі планують розвиток розумного міста. Розумне місто «покращує якістьжиття своїх громадян за допомогою нових технологій» [9]. Kourtit, Nijkamp &Arribas [10] визначають розумні міста як високопродуктивні ...
656576
  Райхель Ю. Казахстан рветься в "тигри" Центральної Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Досвід Астани дуже корисний і Києву.
656577
  Ердалетов С.Р. Казахстан туристский / С.Р. Ердалетов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
656578
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1940. – 574с.
656579
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1947. – 140с.
656580
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1949. – 160с.
656581
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
656582
  Исакина Юлия Казахстан. Алматы. Тонкости стоповера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-33 : фото
656583
  Апресов Сергей Казахстан. Магия Мангистау. Каньоны и кратеры Казахстана. Планета Мангышлак
656584
  Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
656585
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 21
656586
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Історія Алаш-Орди - уроки для України.
656587
  Алиев Т. Казахстан: многовариантность макроэкономических показателей // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
656588
  Жетписбаева Б.А. Казахстан: образование в условиях полиязычия // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
656589
  Харченко С. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности / Сергей Харченко. – Москва : Зебра Е, 2010. – 591, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-94663-013-9
656590
  Худяков Ю.С. Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 149-151. – ISSN 0869-1908


  12 грудня 2008 р. в столиці Казахстану відбулася міжнародна наукова конференція "Казахстан: прошлое, настоящее, будущее".
656591
  Лук"янчук Г. Казахстан: Революція?...Бунт?...Окупація? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – С. 14
656592
   Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 40. – ISSN 2074-6040
656593
  Параг Ханна Казахстан: Счастье - это когда много трубопроводов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 87-96. – ISSN 1998-1813
656594
  Мухамеджанов Э. Казахстан: шаг к европейской демократии? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 26-36. – ISSN 0201-7083
656595
  Белоусов Я.П. Казахстанская Магнитка / Я.П. Белоусов. – Алма Ата : Казгиз, 1962. – 176 с.
656596
  Темиргалиев К.Е. Казахстанская партийная организация в борьбе за развитие нефтяной промышленности в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Темиргалиев К. Е.; Казах.ГУ, Каф. КПСС. – Алма-Ата, 1959. – 22л.
656597
   Казахстанская русистика в лицах / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
656598
  Ильин С. Казахстанские были / С. Ильин. – Алма-Ата, 1962. – 84с.
656599
   Казахстанские советские писатели.. – Алма-Ата, 1949. – 132с.
656600
  Покровский С.Н. Казахстанские соединения в битве на Курской дуге. / С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 130с.
656601
  Лісовенко М. Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 22-25
656602
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 24-25 : Фото
656603
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря (продовження) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 28-30 : Фото
656604
  Журинов М. Казахстанський досвід створення наукових університетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-28. – ISSN 0372-6436
656605
  Райхель Ю. Казахстанський транзит влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 11


  Назарбаєв не хоче повторювати помилок Карімова і готує майбутнє заздалегідь.
656606
  Назарбаєв Н.А. Казахстанський шлях / Нурсултан Назарбаєв. – Київ : Етнос, 2007. – 392с. – ISBN 966-522-159-0
656607
  Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-12
656608
  Ліскович М. Казахстану можна, а Україні - ні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 8


  "В Астані створено суд на чолі з англійським лордом Гаррі Вульфом і його командою. Мета - залучення інвестицій."
656609
  Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге / П.С. Белан ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Гылым, 1990. – 268, [1] с. : ил. – ISBN 5-628-00597-5
656610
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / П.С. Белан ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 244 с. : ил.
656611
  Стамбеков К.Е. Казахстанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Стамбеков К.Е.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории Казах. ССР. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
656612
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии : 1941-1944 гг. : к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне / П.С. Белан ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 175 с. : ил.
656613
   Казахсткая литература в оценке зарубежной критики. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
656614
   Казахсткая литература.. – Алма-Ата, 1971. – 20с.
656615
  Ніязбеков Б.Б. Казахська Радянська Соціалістична Респубіка. / Б.Б. Ніязбеков. – К., 1972. – 87с.
656616
  Омаров И.О. Казахська РСР / И.О. Омаров. – Київ, 1967. – 88с.
656617
   Казахське радянське оповідання.. – К., 1983. – 294с.
656618
   Казахські народні казки.. – К., 1980. – 104с.
656619
   Казахські народні казки.. – 2-е вид. доп. – К., 1992. – 198с.
656620
   Казахські прислів"я та приказки.. – К., 1976. – 126с.
656621
  Фомин А. Казацкая держава // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 4


  Вся система государственной власти була виборною: крестьяне Выбирай своих старшин и членов копного суда, аналогичным образом делали мещане и казаки. На виборний Основе призначалося и духовенство - в частности священники приходов. Виборними також были ...
656622
  Паламарчук П.Г. Казацкие могилы / П.Г. Паламарчук. – М, 1990. – 462с.
656623
  Пичета В.И. Казацкое государство на Украине ( ХVII-XVIIIвв.) / В.И. Пичета. – М, 1945. – 21с.
656624
  Кочегаров К.А. Казацкое посольство М. Родкевича-Портянки к турецкому султану в 1667 году // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 0132-1366
656625
  Пузанов И.Е. Казачата / И.Е. Пузанов. – М, 1968. – 127с.
656626
  Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
656627
  Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг / И.Г. Рознер. – Львов, 1966. – 200с.
656628
  Герасимова И.Ф. Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 227-239. – ISSN 2313-1993
656629
  Мужев И.Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905-1907 гг. / И.Ф. Мужев. – Орджоникидзе, 1963. – 80 с.
656630
  Анцупов И.А. Казачество российское между Бугом и Дунаем / И.А. Анцупов. – Кишенев : Центральная типография, 2000. – 288 с. – ISBN 9975-9561-2-2
656631
  Варавва И.Ф. Казачий край / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1970. – 408с.
656632
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – М, 1978. – 223с.
656633
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – 2-е изд. – М, 1985. – 285с.
656634
  Соклаков А.Ю. Казачий флот в контексте рассмотрения развития системы комплектования казачьих войск // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.254-260. – ISBN 966-7089-17-7
656635
  Макаров И.И. Казачий хутор / И.И. Макаров. – Рязань, 1962. – 288с.
656636
  Варавва И.Ф. Казачий шлях / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 126с.
656637
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1941. – 139с.
656638
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1968. – 79с.
656639
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – М, 1981. – 574с.
656640
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – Волгоград, 1987. – 528с.
656641
  Шмаков Ю.І. Казачков Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 688. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656642
  Великанов В.Д. Казачонок / В.Д. Великанов. – Москва, 1958. – 72с.
656643
  Билый И.А. Казачьи земли : Территория и народонаселение. Отдельный оттиск статей из номеров 19-23 журнала "Вольное Казачество- Вільне Козацтво" / И.А. Билый. – Прага : [б. и.], 1928. – 25 с.
656644
  Сень Д.В. Казачьи сообщества Крымского ханства и старообрядчество на Северном Кавказе в конце XVII - XVIII веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 141-146. – ISSN 0869-5687
656645
  Сафронов В.Н. Казачья балка / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1973. – 224с.
656646
  Софронов А.В. Казачья весна / А.В. Софронов. – Москва, 1946. – 72с.
656647
  Исаков А.М. Казачья дума / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1948. – 100с.
656648
  Шимко Л.И. Казачья площадь. / Л.И. Шимко. – Москва, 1984. – 63с.
656649
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Москва, 1942. – 48с.
656650
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Ростов -на-Дону, 1944. – 79с.
656651
  Анисимов С.С. Казбек : карта Казбека / Сергей Анисимов ; худож. Т. С. Анисимовой. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 87 с., [11] л. ил. : ил., карт. + карта Казбека
656652
  Кожевников-Степной Казбек / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1957. – 35с.
656653
  Паффенгольц К.Н. Казбек / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1977. – 91с.
656654
  Тэг Е.Л. Казеин, его приготовление, химия и техническое применение / Е.Л. Тэг. – Ленинград : Ленхимсектор, 1931. – 146 с.
656655
  Сафонов Э.И. Казенные люди / Э.И. Сафонов. – М., 1981. – 560с.
656656
  Иловайский С.И. Казенные монополии как способ обложения предметов потребления / И. д. экстра-орд. проф. Новоросс. ун-та С.И. Иловайского. – Одесса : Тип. Шт. войск Одес. воен. окр., 1896. – II, 167 с. – Библиогр. в примеч.
656657
  Путилова М.В. Казенные предприятия Екатеринбургского горного округа в середине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Путилова М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
656658
  Курбанов А.Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 77-83. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
656659
  Кумыков Т.Х. Кази Атажукин / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1969. – 172с.
656660
  Чолаковит Р. Казиванье о jедном покольеньу / Родольуб Чолаковит. – Сараjво
Кн. 2. – 1968. – 705 с.
656661
  Чолаковит Р. Казиванье о jедном покольеньу / Родольуб Чолаковит. – Сараjво
Кн. 3. – 1972. – 808 с.
656662
  Сташене Дангуоле Ладиславовна Казимерас Мешкаускас : Указатель литературы / Сташене Дангуоле Ладиславовна, Сантацкене Ирена Юльевна. – Вильнюс, 1987. – 102с.
656663
  Михайловський В. Казимир IV та формування світу Ягеллонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 16 (596), 19-25.04.2019. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українські землі під владою польських королів у другій половині XV - на початку XVI столыття.
656664
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность : (1791-1835) / исследования кандидата К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с.
656665
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность (1791-1935) : исследования канд. К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1890-91. – Библиогр.: "Литература о Бродзинском" (с. VII-XV)
656666
  Костенко Т. Казимир граф Шептицький: польський аристократ, який став блаженним української церкви і Праведником світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 15


  "Нещодавно, 17 листопада, виповнилося 150 років від дня народження церковного і громадського діяча, політв"язня радянського режиму Архімандрита Климентія Шептицького. Згідно із постановою ВР вшанування пам"яті Праведника світу відбувається на ...
656667
  Коржев В.Г. Казимир Лисовский. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1980. – 66 с.
656668
  Велігоцька Н. Казимир Малевич - транзит у Вічність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Про маловідому - конотопську - сторінку у творчості великого художника.
656669
  Егоров И.М. Казимир Малевич / И.М. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 56 с. – ISBN 5-07-001362-9
656670
   Казимир Малевич // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 101 : Малевич Казимир. – С. 3-31.
656671
  Пугач О. Казимир Малевич // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2519-4429


  До 140-річчя від дня народження.
656672
   Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)


  Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, ...
656673
   Казимир Малевич. Київський аспект = Kazimir Malevich: Kyiv aspekt : [Київ. період 1928-1930 рр. : док. і ст. з архіву Мар"яни Кропивницької] : зб. статей / за ред. Тетяни Філевської ; [вступ. ст., уклад.: Тетяна Філевська ; пер. укр.: Є. Тарануха та ін. ; пер. англ.: О. Корольова та ін. ; джерела іл.: А. Білоусова]. – Київ : Родовід, 2019. – 329, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Фінансова підтримка Товариство Малевича (Нью Йорк), Фонд Андрія Адамовського, Центр сучасного мистецтва М17 (Київ). – Бібліогр. підрядк. прим. – ISBN 978-617-7482-31-3
656674
  Никитин Н. Казимир Малевич: чертежник пустыни // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Казимир Северинович Малевич (1878-1935) - укр. художник-авангардист україно-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва.
656675
  Дубровский В.В. Казимир Нарбут / В.В. Дубровский. – Минск, 1979. – 136с.
656676
  Задорожний М.П. Казимир Новак - мандрівник зі Стрия // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 62-64 : фото
656677
  Кахнич В. Казимир Пшибиловський - видатний історик права Львівського університету (1900 -1987) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 283-290. – ISSN 0132-1331
656678
  Ясиневич Н. Казимир Сіхульський - художник доби сецесії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 396-409. – ISSN 1992-5514


  Казимир (Казімеж) Сіхульський (1879-1942) - визначний польський маляр і графік. У своїй творчості широко використовував галицькі мотиви, зокрема у нього багата гуцульська тематика, народні мотиви в релігійних картинах, символічні вітражі і мозаїки.
656679
  Гулевич В.П. Казимир Яґайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 40-66. – ISSN 0130-5247


  Менґлі I Гірей — кримсько-татарський державний, політичний і військовий діяч.
656680
  Роїк О.С. Казимиров Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 690. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656681
  Аксси В. Казино - stories // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 7-87. – ISSN 0131-8136
656682
  Рей Пьер Казино "Палм-Бич". / Рей Пьер. – Смоленск : Русич, 1993. – 448с. – ISBN 5-88590-068-X
656683
  Флеминг Я. Казино "Рояль" / Я. Флеминг. – Москва : Аспект, 1990. – 122с.
656684
  Сафронов Виталий Казино: математика азарта : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 100-112 : Іл.
656685
  Соболь Олексій Казиранга. Земля великих тварин // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 66-69 : фото
656686
   Казіміров Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 37. – ISBN 966-8352-11-4
656687
   Казіміров Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180. – ISBN 978-966-439-754-1
656688
   Казіміров Володимир Петрович (1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
656689
  Мелешко В. Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
656690
  Балабуха Н. Казка "Метелик" Лесі Українки в контексті модернізму // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Аркушин Г.Л., Мірченко М.В., Моклиця М.В. [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 45-58
656691
  Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Казку про тварин - один із найдавніших жанрів фольклору - розглянуто в контексті індійського фольклорного твору "Панчатантра". Досліджено ґенезу сюжету казки та її міфологічний символізм. Deals with popular animal stories which are considered to ...
656692
  Дельта П.С. Казка без назви / П.С. Дельта. – 7-е вид. – [Афіни : Естія, 1996. – 234 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0311-7
656693
  Чендей І.М. Казка білого інею : повість ; оповідання / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1979. – 197 с. : іл.
656694
  Чендей І.М. Казка білого інею / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 80 с.
656695
  Свіфт Д. Казка бочки. Написана для загального вдосконалення людства. / Д. Свіфт. – Київ, 1958. – 40с.
656696
  Бутенко Яніна Казка в якій ми живемо : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 144
656697
  Горобець Ірина Казка Данії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 110-115 : Фото
656698
  Гончарук Д.Д. Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino" в українському перекладі Анатолія Іллічевського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 200-207


  У статті висвітлено головні аспекти, підходи та особливості перекладу італійської авторської казки Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно». Проаналізовано специфіку відтворення онімів та емотивно забарвленої лексики. В статье рассмотрены основные проблемы, ...
656699
  Ярмиш Ю.Ф. Казка літературна (- жанр, шо базується на осн. законах фольклору) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 693-694. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656700
  Лепкий Б.С. Казка мойого життя / Б.С. Лепкий. – Івано-Франківськ, 1998. – 256 с.
656701
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-72-5
Т. 1. – 2003. – 350, [2] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Вітаміни" ; Із збірки "Соборний борщ" ; Армія ; Із збірки "Говорить лише поле"
656702
  Понеділок М. Казка недосказана моя : гуморист. образки та новели : вибране / Микола Понеділок ; Дослід. Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-73-3
Т. 2. – 2003. – 343, [1] с. : портр., іл. – У змісті: Із збірки "Смішні сльозини" ; Із збірки "Зорепад" ; Із повісті "Рятуйте мою душу" ; Із збірки "Диво в решеті"
656703
  Авенаріус П. Казка про бжілку-волохатку / П. Авенаріус ; пер. Т. Чепівський. – Житомир : Друк. Волинської губ. нар. управ., 1918. – 28 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Библиотека украинских писателей)
656704
  Вовк В. Казка про вершника / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1992. – с.
656705
  Панч П. Казка про двох братів та їх сестричку Івону / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 19 с.
656706
  Андієвська Е. Казка про двох пальців // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 30-34
656707
  Франко І.Я. Казка про Добробит : Патріотичні пориви / Іван Франко. – Харків : РУХ, 1926. – 28 с. – (Кооперативне видавництво "Рух" ; № 19)
656708
  Пушкін О.С. Казка про золотого півника / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 15с.
656709
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Галика / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 80 с.
656710
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Голика та його брата, про морських людей та кита-рибу про мишиного князя Лаврина, комаря Ромася та іхне військо, про двох вдячних щук та про змія Гаврила і його дочку красуню Марисю / Л.С. Первомайський. – Київ, 1939. – 84 с.
656711
  Забужко О. Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – Київ : Факт, 2000. – 84 с. – ISBN 966-7274-64-0
656712
  Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість (2000) // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 8-47. – ISBN 978-985-6998-70-9
656713
  Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-7


  У статті здійснено аналіз сюжету про чарівну сопілку та мотиву сестровбивства в українській літературі та фольклорі. Головним мотивом літературної інтерпретації даного сюжету є антиномія життя/смерть. Також у статті означено деякі філософські та ...
656714
   Казка про липку і зажерливу бабу.. – К., 1967. – 12с.
656715
  Іваненко О. Казка про маленького Піка / О. Іваненко. – Київ, 1981. – 16 с.
656716
  Пушкін О.С. Казка про мертву царівну / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 29с.
656717
  Яцків М.Ю. Казка про перстень : [Оповідання] / Михайло Яцків. – Львів : [Hакладом М. Дяковичівної. Загальна дpук.], 1907. – 125, [1] с. – (Молода Муза ; [Ч.] 3)


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
656718
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 23с.
656719
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1936. – 16с.
656720
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Київ, 1957. – 12с.
656721
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1966. – 16с.
656722
  Мирний П. Казка про правду та кривду / Панас Мирний. – Полтава : [Вид-во Полтав. Т-ва "Просвіта"], 1920. – 39 с.
656723
  Пушкін О.С. Казка про рибака і рибку / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 16с.
656724
  Пушкін О. С. Казка про рибалку та рибку А.С. Пушкина [О.С. Пушкіна] / Переклад з російської мови А. Кащенка. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1907. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
656725
  Околітенко Н.І. Казка про синього птаха / Н.І. Околітенко. – Київ, 1986. – 247 с.
656726
  Красножон К.В. Казка про собаку та вовка у вимірах літературознавчої стилістики (фоніка, ритміка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 99-106
656727
   Казка про спільну колиску, старшого та менших братів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 90-99. – ISBN 978-966-00-1476-3
656728
   Казка про срібне блюдечко і наливне яблучко. – Київ, 1975. – 16с.
656729
  Костенко О. Казка про те, як право чудо ловило, або евристика нормативності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 128-155. – ISBN 978-966-306-020-4
656730
  Ярмуш В.І. Казка про тебе : поезії / В.І. Ярмуш. – Львів : Каменяр, 1972. – 44 с.
656731
  Ніцой Лариса Казка про українське щастя : казка // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
656732
  Римський-Корсаков Казка про царя Салтана. Лібретто / Римський-Корсаков. – Харків
1-й. – 1937. – 88 с.
656733
  Панчев П. Казка про чотирьох близнюків = Комедія для дітей і дорослих : проза: п"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 104-130. – ISSN 0208-0710
656734
  Талалаєвський М.А. Казка про щастя : поезії / М.А. Талалаєвський. – Київ, 1975. – 208 с.
656735
  Мокляк Л.І. Казка як джерело формування духовної культури дюдини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 116-120. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
656736
  Прокопова О. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.24-27.
656737
  Дубина О. Казка як інформаційна формула // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 157-164
656738
  Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статі розглядаються особливості такого літературного жанру як казка, прослідковується зв"язок між фольклорною (народною) казкою та літературною казкою. Процес перетворення фольклорної казки у літературну розглянуто у двох вимірах: у європейській та ...
656739
  Величко Олена Борисівна Казка як феномен культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 16 с.
656740
  Величко О.Б. Казка як феномен культури (естетичний аспект аналізу) : Дис... канд філос.наук: 00.00.04 / Величко О. Б.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 116л. – Бібліогр.:л.103-116
656741
  Кизилова В.В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 394-400


  У статті розглядається своєрідність жанрової взаємодії казки, байки, новели у творах українських письменників ІІ половини ХХ століття. Наголошується, що процес модифікації авторської казки відбувається в даному випадку шляхом звернення до попередніх ...
656742
  Бакуменко О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 4


  Спогади про казкаря Веніаміна Юхимовича Росіна
656743
  Коваленко О. Казкар епохи відродження [Леонардо да Вінчі] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Як згодом скажуть про Леонардо сучасники, "всією своєю подобою виявляв справжнє втілення благородства знань".
656744
  Гордон О. Казкар із майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 2


  На смерть і життя Романа Гамади - українського сходознавця та перекладача.
656745
  Якуба О.В. Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
656746
  Сабат Галина Казки - "вандрівки" Івана Франкаа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 55-61. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується характер нарації у формі подорожі в казках І. Франка. Наголошується, що герой-мандрівник - надзвичайно поширений персонаж в естетичній системі романтизму - актуалізується у творчості І. Франка, однак уже з неоромантичним ...
656747
  Бідная О.Г. Казки - скарбниця мудрості = Fairy tales - the mine of wisdom : навч. посіб. з домаш. читання для студентів І-ІІІ курсів за творами О. Уайльда / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 166 с. : іл. – Назва обкл.: Fairy Tales - the Mine of Wisdom. - Текст англ.
656748
  Пльонкіна В.Ф. Казки - це не просто так... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 46-47. – ISSN 2518-7104
656749
  Ляфонтен Ж. Казки / Ж. Ляфонтен. – К.-Лейпціг. – 42 с.
656750
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – У Київі [Київ] : [З дpук. Т-ва М.О. Гиpич], 1906. – [1], 245 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчина з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Снігова коpолева; Дикі лебеді; Свічки; Дзвін.
656751
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої дpук. спілки]. – (Бібліотека "Молодість" ; кн. 15)
Кн. 1 : Казки Андерсенови. – 1918. – 192 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
656752
  Уйда Казки / Уайда ; Пер. О. Кривинюк. – Січеслав : Українське вид. в Січеславі, 1919. – 118 с. ; № 54
656753
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки. – Київ : Вид-че Т-во "Поступ". – (Бібліотека "Молодість" ; кн. XV)
Кн. 2. – 1919. – 192 с.


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
656754
  Жук М. Казки / написав Михайло Жук. – [Чернігів] : [Друк. у 2 Рад. друкарні ; Вид. Губнаросвіти Чернигівщини], 1920. – 84 с. – (Видання Губнаросвіти Чернигівщини ; секція виданича)


  На тит. стор. надпис: Історія книжки: видана після величезних заходів і місцевих "учених" комісій, які продовжували свою працю на протязі пів року.Матеріял скоротили і друга серія казок лед... не видана. Написана книжка "дітям України" - була послана ...
656755
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки : в 5-ті т. / Ханс-Крістіан Андерсен ; Переказ з нім. пер. (зробленого самим авт.) під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав ; Відень : Стежка додому ; Wien: Друк. J.N.Vernay. – (Дитяча бібліотека)
Т. 2. – 1920. – 160 с. : мал. – Прим. дефектний, без тит. стор., описан по інтернету: Віртуальна бібліографічна довідка, Об"єднана довідкова служба бібліотек України
656756
  Франко І.Я. Казки : Лисичка кума. Лисичка і рак. Старе добро забувається. Їжак та заєць. Осел і лев / Ів. Франко ; Малюнки і обгоpтка худож[ника] П. Лапина. – Київ : Книгоспілка ; Дpук. Київ. Філії "Книгоспілки", 1923. – 39 с.
656757
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 60с.
656758
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1954. – 280 с.
656759
  Грімм Казки / Брати Грімм ; [переклали казки з нім. мови Є. Короткевич та С. Головківська]. – Київ : Молодь, 1954. – 316 с.
656760
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.1. – 1956. – 127, [2]c. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
656761
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.2. – 1958. – 75с. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
656762
  Маршак С.Я. Казки / С.Я. Маршак. – К., 1960. – 456с.
656763
  Чумак Р.М. Казки : за народними мотивами / Р.М. Чумак. – Київ, 1966. – 63 с.
656764
  Іваненко О.Д. Казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1976. – 400 с.
656765
   Казки. – Київ : Веселка, 1978. – 219с.
656766
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1980. – 80с.
656767
  Вовчок Марко Казки : Для сер. шк. віку / Вовчок Марко. – Київ : Веселка, 1988. – 381с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-301-00157-4
656768
  Суходольська-Сєдова Казки / Суходольська-Сєдова. – Київ : Кобза, 2004. – 64с. – ISBN 966-8024-43-5
656769
  Андієвська Е. Казки : Вибране // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.116-149
656770
  Топеліус З. Казки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 359-384.
656771
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – [2-е вид.]. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 1 : Сузір"я сон-трави : повісті-казки. – 2009. – 560 с. – Назву кн. взято з обкл.
656772
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 2 : Гніздо рай-птиці : повісті-казки. – 2009. – 556 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
656773
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 3 : Очеретина : повісті-казки. – 2009. – 440 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
656774
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
Т. 4 : Нитка долі : повісті-казки. – 2011. – 488 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
656775
  Усик Т. Казки // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 109-113


  "Осокір і калюжа. Вишнева кісточка. Горе одноноге".
656776
  Андерсен Х.К. Казки Андерсена : кн. для читання нім. мовою для учнів 8-9-х кл. / Андерсен Х.К. ; адаптація і словник Л. Нарцисової. – Київ : Радянська школа, 1967. – 114 с. : іл.
656777
  Мельник О.В. Казки братів Гримм як мовне вираження національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 269-274
656778
   Казки Буковини. – Ужгород : Карпати, 1973. – 240 с.
656779
   Казки Буковини.. – Ужгород : Карпати, 1968. – 219 с.
656780
  Смаало Н.С. Казки в записах Марка Вовчка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 125-127
656781
  Гофман Єжи Казки Гофмана. Українські : [інтерв"ю з кінорежисером Є. Гофманом] / Гофман Єжи, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
656782
  Платонов Ю. Казки далеких народів / Ю. Платонов. – Х.-К.
1. – 1925. – 103с.
656783
   Казки для хлопчиків : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. О. Івасюк] ; пер. з чеської Віктора Павлюка ; [худож. І. Стасюк]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 71, [1] с. : іл. – Казки авт.: М. Мікшічка, Б. Нємцова, Ф. Бартоша, В. Тржебізкого, Б. Кулди. – ISBN 978-966-399-818-3
656784
   Казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 88-98 : Фото
656785
   Казки і легенди Індії. – К., 1991. – 102с.
656786
  Штойко Л.Л. Казки і легенди народів світу / Л.Л. Штойко, Л.Г. Левчук. – К, 1983. – 112с.
656787
  Закревська Я.В. Казки Івана Франка / Я.В. Закревська. – К, 1966. – 107с.
656788
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – 389с. – Бібліогр.: л. 352 - 389
656789
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 41 назва
656790
  Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
656791
   Казки Карпат : Українські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1989. – 418с.
656792
  Поліщук В.П. Казки Карпатського лісу / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1968. – 272 с.
656793
   Казки кримських татар / [упоряд.: Л. Шурко, Л. Гуманенко ; худож.: І. Рудь-Вольга]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 102, [1] с. : іл. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-465-205-3
656794
   Казки кримських татар : для мол. та серед. шк. віку / упоряд. Лариса Гуманенко, Олексій Доля ; худож. Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2016. – 126, [2] с. : іл. – Сер. засн. 1978 р. – (Казки народів світу). – ISBN 978-966-01-6004-0


  В пр. №1715600 напис: Кафедрі фольклористики з любов"ю. Підпис. Доля О.Л., Підпис. Покровська І.Л., Підпис. Емірамзаєва А.С., Підпис. Емірамзаєва С.С. В змісті казки: Мудра Джиранча / пер. С. Тельнюк ; Сівач перлів / пер. С. Тельнюк ; Морська діва ...
656795
  Ісакова М. Казки Л,Керролла про Алісу як "знята" модель роману Айрис Мердок "The Flight from the Enchanter" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 274-283. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
656796
  Куннова О. Казки Леонардо да Вінчі видали у Чернігові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня (№ 14). – С. 9. – ISSN 2519-4429
656797
  Чупа О. Казки мого бомбосховища : роман / Олексій Чупа ; [передм. С. Андрухович]. – Харьков : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 220, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-14-8342-1
656798
   Казки Наддніпрянщини / записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. О. Бржосніовська]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 354, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – (Українські народні казки). – ISBN 978-966-399-272-3
656799
   Казки народів Африки. – К., 1993. – 157с.
656800
   Казки народів Європи : [збірка]. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 219, [1] с. – Зміст: Джоан і кривий гусопас ; Дік Віттінгтон та його кішка ; Четверо братів-сиріт ; Кентен і муха ; Бідар і водяник ; Шан і Маріжуана ; Царівна йде на війну ; Білий кіт ; Белья-Флор ; Дарунки феї Кренського озера ; Три помаранчі ; Кров-і-сніг. – ISBN 978-617-673-883-1
656801
   Казки народів світу. – К., 1989. – 447с.
656802
   Казки народів СРСР. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
656803
   Казки народів СРСР. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
656804
   Казки народів СРСР. – К., 1989. – 442с.
656805
   Казки одного села. – Ужгород : Карпати, 1979. – 367 с.
656806
   Казки одного села / [запис текстів, післямова та прим. П.В. Лінтура ; упоряд. Ю.Д. Туряниці ; худож. оформл. П.М. Приймич]. – Ужгород : Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Карпати", 2017. – 325, [3] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-466-7
656807
  Маландій О. Казки Очеретянки / О. Маландій. – Київ : Мистецтво, 1998. – 28с. – ISBN 5-7715-0747-4
656808
  Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327с. – ISBN 5-7757-0414-2
656809
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Харків, 1934. – 156с.
656810
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1965. – 95с.
656811
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1982. – 94с.
656812
  Каххар А. Казки про минуле : повість / А. Каххар. – Київ : Дніпро, 1974. – 376 с.
656813
   Казки про тварин. – Київ : Наукова думка, 1976. – 575 с.
656814
   Казки про тварин. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с. – (Біб-ка укр. усної народної творчості)
656815
  Пацеєвська О. Казки Спиридона Осташевського в оцінці І. Франка та його наступників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISBN 966-594-298-0
656816
  Єрошенко В. Казки та легенди / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
656817
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
656818
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
656819
  Литвиненко В. Казки та оповідання / В. Литвиненко. – К., 1979. – 126с.
656820
   Казки та оповідання Василя Сухомлинського як чинник морального виховання особистості дитини / Г. Білавич, І. Дідух, О. Довгий, І. Данилів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
656821
  Міхновський М.І. Казки та оповідання з недійсного життя : Spirillum patricianum ukrainofilicum : (дісертація на доктора патріотизму) / Микола Гедзь [псевд. М.І. Міхновського]. – Харьков : Друк. "Печатное дело", 1912. – 40 с.
656822
  Левченко М. Казки та оповідання з Поділля / М. Левченко. – Київ
Вип. 1 - 2. – 1928. – 598 с.
656823
   Казки та оповідання з Поділля в записах 1850-1860-их рр. / упорядк. Микола Левченко, наук. секрет. філ. катедри, дісн. чл. Етногр. ком. – У Київі. – (Збiрник Iсторiчно-фiлологiчного вiддiлу Академїi наук : Філологічна катедра ; № 68 (1928))
Ч. 1-2 : / з передм. акад. А.М. Лободи. – 1928. – LVIII с., 598 с., [1] арк. портр.
656824
  Шолом-Алейхем Казки та розповідання / Шолом-Алейхем, 1930. – 463 с.
656825
  Ламонова О. Казки та сни Галини Бодякової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.191-192. – ISSN 0208-0710
656826
  Савельєва М. Казки у стилі Гауді // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.18-26.


  [Барселона. Дорожні нариси. ]
656827
  Фенелон Казки Фенельона / Фенелон. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 48 с.
656828
  Сухомлинський В.О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповідання : для дітей молод. та серед. шк. віку / В.О. Сухомлинський ; худож. М.В. Перевальська. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
656829
  Зборовська Ніла Казки як психотерапія для дорослих і дітей // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 71-80. – Бібліогр.: с. 71-78
656830
  Денисенко М.В. Казки, легенди, міфи, притчі, говірки, байки : тексти та завдання для розвитку вмінь усного та писемного мовлення / М.В. Денисенкко, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко ; за ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2008. – 130 с. – Обкл. та текст англ. мовою. – ISBN 978-966-96538-8-8
656831
  Письменна Л.М. Казки, небом криті, а вітром підбиті / Л.М. Письменна. – Київ, 1990. – 325с.
656832
  Ламонова О. Казки, розказані Оленою Духневич // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.185-187. – ISSN 0208-0710
656833
  Грімм Казки. / Грімм, брати. – Катеринослав, 1918. – 32с.
656834
  Салтиков-Щедрін Казки. / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1936. – 91с.
656835
  Салтиков-Щедрін Е М. Казки. / М.Є. Салтиков-Щедрін ; пер. і прим. А. Хуторяна. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1948. – 212 с.
656836
  Салтиков-Щедрін Казки. / М.Є. Салтиков-Щедрін ; пер. і прим. А. Хуторяна. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 226 с.
656837
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1965. – 136с.
656838
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1968. – 64с.
656839
  Демедюк М. Казкиз Юрківщини С. Рокоссовської в системі казкового епосу українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 64-72
656840
  Сержпутоускі А. Казкі і апавяданьні Беларусау з слуцката павету / А. Сержпутоускі. – Л., 1926. – 252с.
656841
   Казкі і легенды роднага краю.. – Мінськ, 1960. – 258с.
656842
  Задорожний М.П. Казкова Арізона // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 36-42 : фото
656843
  Лучук В.І. Казкова орбіта: Вірші, казки, загадки для дітей молод.шк. віку. / В.І. Лучук. – Львів, 1981. – 88с.
656844
  Дмитерко О. Казкова палітра : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 181-190. – ISSN 0868-4790-8
656845
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
656846
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 5 назв
656847
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України. - Рукопис [ автореферат) / підготував Ігор Гунчик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 141-142. – ISSN 2225-5095


  Огляд наукового видання. Додається список публікацій.
656848
  Дяченко-Лисенко Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : Урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
656849
  Дяченко-Лисенко Любов Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
656850
  Стехун Л.М. Казкове місто серед Айсбергів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 32 : фото
656851
   Казкове Різдво у Хевізі : Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 30-31 : фото
656852
  Покидько Г. Казковий вимір простору дитинства в романі Е. Тайлер "Святий "Можливо" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 194-199
656853
  Чабанівський М.І. Казковий край / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 192с.
656854
  Панасюк С. Казковий куточок Опішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 13


  Прот багатогранну діяльність Меморіального музею-садиби гончарки Олександри Селюченко.
656855
  Єфименко В.А. Казковий наратив у світлі когнітивної наратології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 350-354
656856
  Єфименко В.А. Казковий наратив у світлі когнітивної наратології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 31-36
656857
  Демедюк М. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегілнальної своєрідності українців : (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 204-210. – ISSN 0130-528Х
656858
   Казковий світ Out of the blue Capsis Elite Resort : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 38-39 : Фото
656859
  Макаренко О.Ю. Казковий світ іграшки / О.Ю. Макаренко. – Київ, 1984. – 56с.
656860
  Михайлов В.А. Казковий світ рудних мінералів (Відгук на навчальний посібник І.К. Латиша "Рудні мінерали та їх діагностика") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817
656861
  Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової Гайдамаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-158
656862
  Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 301-308. – ISBN 978-966-171-890-5


  Автором статті розглядається проблема трансформації казкового дискурсу в творах українського драматурга. Виявлені казкові елементи в п"єсах драматурга, розглянуті шляхи їх трансформації.
656863
  Клокун Т.В. Казкові образи в сучасному дитячому анекдоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 169-173
656864
  Костюк В. Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / Василь Костюк ; [ред. Д. Головко ; худож. П. Печорний]. – Київ : Український писменник, 2016. – 78, [2] с. : іл. – В кн. також: Казкові таємниці / В. Костюк ; Прилетіла ластівонька / Н. Костюк. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
656865
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 239-253


  У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій Івана Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на ...
656866
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 48-60
656867
  Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка : (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз ; НАНУ, Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.К. Нахлік]. – Львів, 2005. – 314 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 6). – ISBN 966-02-2900-3; 966-02-3395-7
656868
  Терлецька Г Л. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології арт-терапії в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу казкотерапії як шляху до інтеграції особистості.
656869
  Фрадинська А.П. Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів / А.П. Фрадинська, Ю.В. Лазаревська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 66-68
656870
   Казкы и оповидання [Казки і оповідання] / [Склав Б. Гpінченко]. – Кіив (Київ) : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. В.І. Завадзкого, 1890. – 60, III c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки та оповідання
656871
   Казміренко В"ячеслав Петрович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201. – ISBN 978-966-933-054-3
656872
   Казміренко В"ячеслав Петрович (н. 1946) (КУ) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 180-181. – ISBN 978-966-439-754-1
656873
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 1. – 2006
656874
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 3. – 2006
656875
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 4/5. – 2006
656876
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 6. – 2006
656877
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 7/8. – 2006
656878
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 9. – 2006
656879
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 10. – 2006
656880
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 11/12. – 2006
656881
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 1. – 2013
656882
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 2. – 2013
656883
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 3. – 2013
656884
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 4. – 2013
656885
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 5. – 2013
656886
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 6. – 2013
656887
  Кузнецова Т.З. Казначейский механизм управления доходами бюджета и его развитие // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1993-3541
656888
   Казначейство банку : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.А. Кириченка та д-ра екон. наук, проф. М.П. Денисенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 460, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0065-6
656889
  Гусев С.И. Казначейство как субъект управления государственными финансами // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1993-3541
656890
   Казначейська система : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с. – ISBN 966-7952-13-4


  Розглядаються основні коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів. Для студентів зі спеціальності "Фінанси"
656891
  Юрій С.І. Казначейська система : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
656892
  Стоян В.І. Казначейська система : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., змінене й допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 867, [1] с. : іл., табл. – Фінанс. словник казначея: с. 785-811. – Бібліогр.: с. 812-834. – ISBN 978-611-01-0921-5
656893
   Казначейська система : підручник / [О.П. Кириленко та ін.] ; за наук. ред. А.І. Крисоватого, О.П. Кириленко та Т.Я. Слюз ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 362, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 357-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-611-4
656894
  Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-64
656895
  Гуляницька Ю.В. Казначейська система касового виконання державного бюджету за доходами визначення основних проблем виконання та шляхи вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 185-187. – ISBN 978-966-188-219-4
656896
  Попова Л.М. Казначейська справа : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
656897
  Галушка Є.О. Казначейська справа : підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я.М. Гончарук. – [2-ге вид., допов. та перероб.]. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511-520. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-041-5
656898
  Біттер О.А. Казначейське обслуговування бюджетів в Україні / Олександр Біттер, Юрій Голинський. – Львів : Видавництво ННВК "АТБ", 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-205. – ISBN 978-966-2042-28-3
656899
  Семеніхін І.М. Казначейське обслуговування Збройних cил України / І.М. Семеніхін, Р.М. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні положення фінансування збройних сил через органи державного казначейства в умовах ринкової економіки. Considered are general positions of financing of the Armed Forces through agencies of the state Treasury in conditions of market ...
656900
  Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 4 назви
656901
  Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: Теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 19-31. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
656902
  Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 19-23. – Бібліогр.: 5 назв
656903
  Лермонтов М.Ю. Казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1983. – 39с.
656904
  Нагаев Г.Д. Казнен неопознанным... : повесть о Степане Халтурине / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с. – (Пламенные революционеры)
656905
  Ге Г. Казнь / Г. Ге, 1942. – 90с.
656906
  Коттон Д. Казнь на мосту / Д. Коттон. – М., 1992. – 189с.
656907
  Буш Ю. Казнь современного Вавилона, или Пруссаки под Парижем с 1870-71 гг. : В 2 ч. / Сост. Буш ; Пер. с нем. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л.В. Фомина], 1881. – [2], 344, 348 с.
656908
   Казочкы [Казочки] [та віpші]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1896. – 76 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
656909
  Джадсон Оливия Казуары. Большая птица / Джадсон Оливия, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 114-129 : фото
656910
   Казус Даниэля Штайна : Записки из бутылки / С. Беляков, М. Горелик, Ю. Малицкий, И. Роднянская // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 161-191. – ISSN 0130-7673


  Добірка статей про роман російської письменниці Людмили Улицької ( "Даниэль Штайн, переводчик". - М.: Эксмо, 2006).
656911
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0042-8779
656912
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-70. – ISSN 0042-8779
656913
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0042-8779
656914
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-61. – ISSN 0042-8779
656915
  Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие: уч. пособие / Б.Л. Зотов. – Киев, 1979. – 79с.
656916
  Романенко С.А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское пространство // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 118-131. – ISSN 0869-0499
656917
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : [роман] / Людмила Улицкая ; [худож. С. Митурич]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 446, [1] с. : ил. – (Современная проза). – ISBN 5-04-005667-2
656918
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : Роман / Л.Е. Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 464 с. – Шифр. дубл. 8рт Улиц. – (Современная проза). – ISBN 5-699-01052-1, 5-04-005667-2
656919
  Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 0130-9625
656920
  Гусев Ю. Казус Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795
656921
  Щербакова Елена Валерьевна Казус Ницше и казус Вагнера в культуре Германии первой половины ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.43-46. – ISSN 2073-9702
656922
  Вереша Р.В. Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 130-142. – ISSN 2310-6166
656923
  Рябець Л. Казуси і колізії українського правопису // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 90-97. – ISBN 966-7773-70-1
656924
  Александров М. Казуси повітряних перевезень: хто винен та яка відповідальність? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 14-15
656925
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
656926
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
656927
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
656928
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
656929
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 181. – ISBN 978-966-439-754-1
656930
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7107-25-4
656931
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7107-25-4
656932
  Казьмирчук М.Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 123-124. – ISBN 978-617-7107-52-0
656933
  Казьмирчук Г. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7107-52-0
656934
   Казьмирчук Григорій Дмитрович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 201-202. – ISBN 978-966-933-054-3
656935
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
656936
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
656937
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
656938
  Коваленко-Коломацький Г. Каинь и Авель : (Человеческие документы) / Г. Коваленко-Коломацкий (Гp. Гетманець) [псевд.]. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1918. – 16 с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
656939
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
656940
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
656941
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
656942
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
656943
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
656944
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
656945
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
656946
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
656947
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
656948
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
656949
  Данилюк-Ярмолаєва Каїн і Авель. Як Лукашенко повісив на Зеленського нову ""Справу Шеремета" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – С. 5
656950
  Байрон Д.Г. Каїн. Містерія / Джордж Байрон. – Київ : Слово, 1925. – 125 с. – (Світове письменство)
656951
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
656952
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
656953
  Грешко Ю. Каїне, де твій брат Авель? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)


  Історико-філософські роздуми на тему російсько-української війни.
656954
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
656955
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
656956
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
656957
  Герасименко Арсеній Каїр - Александрія. Дві столиці Єгипту // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
656958
  Астаф"єв О.Г. Каїрбеков Гафу (- казахський письменн, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 698. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
656959
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
656960
  Костєв В. Кайдани варварства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 вересня (№ 32). – С. 10


  "Політична спека в країні зростає. Котел соціуму перегрівається. Запобіжники й регуляторні механізми руйнуються. Народ втомився чекати позитивних зрушень. Він усвідомлює, що в нього намагаються відібрати життєві цінності й замінити їх виборчими ...
656961
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
656962
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
656963
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
656964
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
656965
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
656966
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
656967
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
656968
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
656969
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
656970
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
656971
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
656972
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
656973
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
656974
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
656975
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
656976
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
656977
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
656978
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
656979
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
656980
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
656981
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
656982
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
656983
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
656984
  Папакін Г. Кайзерівське урядування на півдні України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Таємничий губернатор: Миколаїв, 1918 рік.
656985
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Харків, 1931. – 264с.
656986
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
656987
   Кайнозит із жильних сієнітів Пенизевицького кар"єру (Коростенський плутон, Україна) / Дубина Олександр, Шаригін Віктор, Кривдік Степан, Митрохін Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
656988
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
656989
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
656990
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
656991
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
656992
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
656993
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
656994
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
656995
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья (сратиграфия, палеогеография и неотектоника) : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / И.В. Антощенко-Оленев ; отв. ред. Д.Б. Базаров ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. филиал, Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127 с. : ил. – Список лит.: с. 123-126
656996
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
656997
  Аубекеров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш - Караганда / Б. Ж. Аубекеров, Э. В. Чалыхьян ; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-107
656998
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Даши-Дондок Б. Базаров ; отв. ред. Н.А. Логачев ; АН СССР, Бурят. фил., Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179 с. – Библиогр.: с. 168-180
656999
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
657000
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,