Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>
656001
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
656002
  Мойсієнко А. "Культура слова" впродовж чотирьох дисятиліть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 179-185. – ISSN 0208-0710
656003
  Макарова В.О. "Культура страху" як етична проблема діяльності засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 114-120


  Розглянуто проблему цілеспрямованого поширення "культури страху" ЗМК на фоні виникнення інформаційного суспільства. Зокрема досліджено проблему культивування насильства у ЗМК; його вплив на масову свідомість через стимулювання атмосфери страху та ...
656004
  Даренська В.М. Культура Давньої Русі : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
656005
  Уткин В.Л. Культура движений / В.Л. Уткин. – М., 1984. – 64с.
656006
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
656007
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
656008
  Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
656009
  Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
656010
  Бутирська Т. Культура державного будівництва в Україні: стан наукової проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-15
656011
  Гаєвський Борис Культура державного управління. Організаційний аспект : Монографія / Гаєвський Борис, Ребкало Валерій; Укр.Академ.держ.управ.при ПУ. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 143с. – ISBN 966-7353-34-6
656012
  Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні:гендерний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
656013
  Суходуб Т.Д. Культура диалога и диалог культур: современные реалии и проблемные ситуации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 146-164. – ISSN 2077-8309
656014
  Горшкова В.В. Культура диалога как цель и ценность образования современного педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-81. – ISSN 0869-561Х


  Диалог может рассматриваться как средство разрушения стереотипов и разрешения конфликтов, а технология его проведения - как педагогическая технология поиска согласия.
656015
  Крайникова Т.С. Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті наведене тлумачення культури дизайну видання; художньо-графічна концепція та якість технологічного виконання визнані чинниками культури дизайну видання; накреслені підходи до встановлення рівня дизайнерської культури видання. The article ...
656016
  Дзюбенко О.Г. Культура дискуссий / О.Г. Дзюбенко, Т.В. Присяжный. – Киев, 1990. – 157 с.
656017
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182.
656018
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 184-188
656019
  Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 2225-7586
656020
  Кривда Н.Ю. Культура діаспори як екзистенційний проект: спроба вивчення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 16-21. – (Серія "Філософія")
656021
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення = Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 223с.
656022
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – Київ, 1977. – 295с.
656023
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К, 1982. – 288с.
656024
   Культура ділового мовлення працівників ОВС (контрольні роботи) : Навчальний посібник. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 86с. – ISBN 966-8129-60-1
656025
   Культура ділового спілкування : Навч. посібник. – Київ : ЕксОб, 2000. – 200с. – ISBN 966-7769-00-3
656026
  Подоляка Н.С. Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 157-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333
656027
  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / Дороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-676-229-3
656028
  Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
656029
  Дондурей Д.Б. Культура должна работать на развитие / Д.Б. Дондурей, К.С. Серебренников // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.86-93. – ISSN 0869-0499
656030
  Жумаева Л.А. Культура досуга / Л.А. Жумаева. – М., 1987. – 95с.
656031
   Культура досуга. – К., 1990. – 237с.
656032
   Культура досуга: сб.. – М., 1982. – 64с.
656033
   Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э.. – Ташкент, 1983. – 126с.
656034
   Культура Древнего Египта. – Москва : Наука, 1976. – 444 с.
656035
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 1. – 1985. – 431с.
656036
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – 397с.
656037
  Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э.) / И.Ш. Шифман. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.
656038
  Тирацян Геворг Арташесович Культура древней Армении, 6 в. до н. э. - 3 в. н. э. / Тирацян Геворг Арташесович. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 202с.
656039
  Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. / Н.М. Никольский. – Минск, 1959. – 184с.
656040
   Культура древней Индии. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
656041
  Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1956. – 39с.
656042
  Смирнова Э.С. Культура Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Л., 1967. – 303с.
656043
  Косцова А.С. Культура Древней Руси 6 - 15 веков / А.С. Косцова. – Ленинград, 1968. – 116 с.
656044
   Культура Древней Руси. Посвящ. 40-летию науч. деят. Н.Н. Воронина. Сб. ст.. – М., 1966. – 327с.
656045
  Иофан Н.А. Культура древней Японии / Н.А. Иофан. – М., 1974. – 261с.
656046
  Ташкенбаев Н.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана / Н.Х. Ташкенбаев, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1980. – 102с.
656047
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364с.
656048
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364 с.
656049
  Смирнов А.П. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / А.П. Смирнов, В.И. Мошинская, В.Н. Чернецов // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – № 58 : Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / Смирнов А.П., Мошинская В.И., Чернецов В.Н. – С. 1-252, рис.
656050
  Максименко Г.А. Культура древних племен среднего Енисея в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Максименко Г. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 19л.
656051
   Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана.. – Алма-Ата, 1969. – 196с.
656052
  Кацавець Р. Культура думки і слова діяльності юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
656053
   Культура духовных запросов личности: Формирование культ. запросов трудящ. при социализме. – К., 1986. – 205с.
656054
   Культура единого советского народа : по материалам всесоюз. науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интерн. воспитания" (Рига. 28-30 июня 1982 г.). – Москва, 1982. – 208с.
656055
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-136
656056
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин України: відродження й розвиток (1990 - 2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.131-147. – ISSN 0130-5247
656057
  Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 141-148. – ISSN 0236-4832
656058
  Ковров Б.Г. Культура железоокисляющих бактерий на электрической энергии / Б.Г. Ковров, Г.В. Денисов, С.М. Седельников; Отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 79 с. : табл., ил.
656059
  Хрущов Г.К. Культура животной ткани вне организма / Г.К. Хрущов. – Москва, 1948. – 19с.
656060
   Культура животных клеток. Методы. – М., 1989. – 332с.
656061
   Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокульторол. исслед. (На материалах арм. сел. культуры). – Ереван, 1983. – 319с.
656062
   Культура жизни личности: (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.). – К., 1988. – 189с.
656063
  Курбатов Ю.И. Культура жилого интерьера. / Ю.И. Курбатов. – Ленинград, 1975. – 40 с.
656064
   Культура жилого интерьера. Сб. ст.. – М., 1966. – 171с.
656065
  Чаховский А.А. Культура жимолости в Белоруссии. / А.А. Чаховский, ИИ Е. Орленок. – Минск, 1989. – 67с.
656066
  Сохань Л.В. Культура життєустрою та нові вимоги до системи освіти в технологічну еру / Л.В. Сохань, Р.А. Ануфрієва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
656067
  Дудик Ф.С. Культура жоржини / Ф.С. Дудик. – Київ, 1959. – 84 с.
656068
  Хорошилова О. Культура заимствования // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-37.
656069
  Постников А.Г. Культура занятий математикой / А.Г. Постников. – Минск, 1975. – 64 с.
656070
  Добиаш-Рождественская Культура западноевропейского Средневековья / Добиаш-Рождественская. – Москва : Наука, 1987. – 350,1 с.
656071
  Радькова О.Г. Культура Западной Европы и Америки 19 - 20 вв. : Пособие для студ. истор.фак-та специальности Д 21 03 01-01 04 "Новая и новейшая история зарубежных стран" / О.Г. Радькова; Белорусский гос. ун-тет;Исторический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 79 с. – ISBN 985-445-596-3
656072
  Щеглов Н.И. Культура зародышей in vitro как метод селекции плодовых растений : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Щеглов Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Кубанский гос.ун-т. – Карснодар, 1973. – 2л.
656073
  Романчак С.А. Культура зарубіжних країн другої половини ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.12-15.
656074
  Кривошеєва Г. Культура здоров"я особистості як соціально-педагогічна проблема // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-37
656075
  Воробьев С.А. Культура земледелия - путь к высоким урожаям / С.А. Воробьев. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – 68с.
656076
  Воробьев С.А. Культура земледелия в СССР / С.А. Воробьев, А.В. Петербургский. – Москва : Знание, 1967. – 62с.
656077
  Побединский В.Н. Культура и "почва" в учении евразийцев : геософия или геополитика ? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.23-27. – ISSN 2073-9702


  Выявляются геософские основы евразийства, ошибочно отождествляемые с природно-географическим детерминизмом, также оценивается значимость детерминистского аспекта в философии культуры и истории, прослеживается связь евразийства с европейским ...
656078
  Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. / Г.Г. Копешавидзе. – Тбилиси, 1985. – 128с.
656079
   Культура и быт башкир. – Уфа, 1978. – 104с.
656080
  Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР / Л.А. Демиденко. – Киев, 1970. – 138с.
656081
   Культура и быт дореволюционного Урала: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 171с.
656082
   Культура и быт казахского колхозного аула.. – Алма-Ата, 1967. – 304с.
656083
   Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов: (По материалам этногр. экспедиции 1973 г.). – Фрунзе, 1979. – 105с.
656084
  Анохина Л.А. Культура и быт колхозников Калининской области / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелев. – Москва, 1964. – 355 с.
656085
   Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области.. – М.-Л., 1964. – 220с.
656086
  Антропова В.В. Культура и быт коряков / В.В. Антропова. – Ленинград, 1971. – 216 с.
656087
  Балашов В.А. Культура и быт мордовского колхозного села / В.А. Балашов. – Саранск, 1975. – 168 с.
656088
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
656089
   Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнограф. исслед.. – М., 1967. – 256с.
656090
   Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). – М., 1968. – 349с.
656091
   Культура и быт низовых чувашей: Материалы комплексной экспедиции ин-та в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской обл. в 1984 г.. – Чебоксары, 1986. – 104с.
656092
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского крестьянства / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1963. – 224с.
656093
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1968. – 568с.
656094
  Крупянская В.Ю. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -- начало XX в.) / В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук. – Москва, 1971. – 288 с.
656095
  Даниляускас А.А. Культура и быт рабочих государственной фабрики шерстяных тканей "Нямунас" в поселке Юодупе : Автореф... канд. ист.наук: / Даниляускас А.А.; АН Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 31л.
656096
   Культура и быт рабочих Сибири в период строительства социализма: Мат. к "Истории рабочего класса Сибири". – Новосибирск, 1980. – 254с.
656097
  Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья / Л.М. Сабурова. – Л., 1967. – 280с.
656098
  Бондаренко А.А. Культура и быт села / А.А. Бондаренко. – Ленинград, 1979. – 36 с.
656099
  Никольская Е.А. Культура и быт семьи. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – М, 1967. – 80с.
656100
  Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. / Л.Т. Шинло. – Фрунзе, 1965. – 92с.
656101
  Наулко В.И. Культура и быт украинского народа : Учебн. пособ. / В.И. Наулко, В.В. Миронов; МВ и ССО УССР. Киевский госуниврситет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 94 с.
656102
  Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – М., 1992. – 271с.
656103
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2002
656104
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
656105
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
656106
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
656107
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
656108
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2006
656109
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2006
656110
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
656111
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
656112
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3 (25). – 2007
656113
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
656114
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (27). – 2008
656115
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2. – 2008
656116
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
656117
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
656118
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (31). – 2009
656119
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
656120
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (37). – 2010
656121
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
656122
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (39). – 2011
656123
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (40). – 2011
656124
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (41). – 2011
656125
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
656126
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
656127
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (44). – 2012
656128
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (45). – 2012
656129
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
656130
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
656131
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
656132
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (49). – 2013
656133
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (50). – 2013
656134
   Культура и всестороннее развитие социалистической личности: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 151с.
656135
  Бумке О. Культура и вырождение / О. Бумке; Пер. с нем. д-ра В.А. Белоусова. – Ленинград : Ивана Федорова, 1926. – 161 с.
656136
  Винокуров А.М. Культура и география Великобритании / А.М. Винокуров. – Калинин, 1984. – 84 с.
656137
  Ханова О.В. Культура и деятельность. / О.В. Ханова. – Саратов, 1978. – 75с.
656138
  Шмагин Е. Культура и дипломатия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-73. – ISSN 0130-9625
656139
  Орлов В.Н. Культура и досуг / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 80с.
656140
  Уфимцева Н.В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 86-103. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
656141
  Бурлина Е.Я. Культура и жанр / Е.Я. Бурлина. – Саратов, 1987. – 168 с.
656142
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
656143
  Екисинин П.П. Культура и закономерности ее развития при социализме / П.П. Екисинин, Ю.И. Курылев. – Москва, 1979. – 55с.
656144
   Культура и идеологическая борьба. – М., 1979. – 192с.
656145
  Крутоус В.П. Культура и идеология (современная русская культура в ситуации гражданского раскола) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С. 44-59. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
656146
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы / Г.Г. Бандиленко. – Москва, 1984. – 225 с.
656147
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы : Очерк истории VIII - ХV вв / Г.Г. Бандиленко. – Москва : Наука, 1984. – 219 с.
656148
  Виситаев С.Б. Культура и иллюзии / С.Б. Виситаев. – Грозный, 1988. – 102с.
656149
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
656150
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
656151
  Измайлова Т.А. Культура и искусство / Т.А. Измайлова. – Л., 1960. – 70с.
656152
   Культура и искусство античного мира : Путеводитель. – Ленинград, 1974. – 192 с.
656153
  Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира : очерк-путеводитель / О.Я. Неверов. – Ленинград : Искусство, 1981. – 187 с.
656154
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1956. – 70с.
656155
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1963. – 199с.
656156
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
656157
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1980. – 480с.
656158
  Шандровская В.С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тысячилетие до н.э. -- XVIII в. н.є. (и Византии IV-XV вв.) / В.С. Шандровская. – Л., 1960. – 200с.
656159
   Культура и искусство Вавилонии, Ассирии и соседний стран.. – Москва, 1953. – 32 с.
656160
   Культура и искусство Византии IV-XI вв. Ближнего и Среднего Востока III-XVIII вв.. – М., 1957. – 69с.
656161
   Культура и искусство Византии: Науч. конф. Ленинград. 1975.. – Л., 1975. – 48с.
656162
  Шандровская В.С. Культура и искусство Визинтии / В.С. Шандровская. – Л., 1963. – 84с.
656163
  Флиттнер Д Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран / Д Н. Флиттнер, . – Л.М,, 1958. – 299с.
656164
   Культура и искусство древнего населения европейской части СССР (VII в. до н.э. XII в. н.э.) Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л., 1969. – 118с.
656165
   Культура и искусство древнего Хорезма: сб. ст.. – М., 1981. – 272с.
656166
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции / К.С. Горбунова. – Ленинград, 1959. – 50 с.
656167
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции / К.С. Горбунова. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1968. – 62 с.
656168
   Культура и искусство Древней Руси. – Москва, 1969. – 16с.
656169
   Культура и искусство Древней Руси. Сб. ст.. – Л., 1967. – 175с.
656170
   Культура и искусство западноевропейского средневековья: мат. науч. конф. (1980). – М., 1981. – 422с.
656171
   Культура и искусство Индии XVII-XX вв.. – М., 1956. – 28с.
656172
   Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока, сб. ст.. – Л., 1975. – 136с.
656173
  Шапиро Ю.Г. Культура и искусство Китая / Ю.Г. Шапиро. – Л., 1959. – 48с.
656174
   Культура и искусство Китая.. – М., 1952. – 40с.
656175
   Культура и искусство Китая.. – М., 1956. – 44с.
656176
   Культура и искусство народов Советского Востока. Средняя Азия. Кавказ.. – Л., 1963. – 146с.
656177
   Культура и искусство народов Средней Азии VI в. до н.э. - середина XIX в.. – М., 1952. – 42с.
656178
   Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье: сб. ст.. – М.., 1979. – 191с.
656179
  Афанасьева В.К. Культура и искусство Передней Азии в древности / В.К. Афанасьева. – Ленинград, 1971. – 16 с.
656180
   Культура и искусство Петровского времени: Публ. и исслед.. – Л., 1977. – 200с.
656181
   Культура и искусство Причерноморья в античную эпоху: Выст. из собр. музеев Болгарии, Румынии и Сов. Союза. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 163с.
656182
  Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлов. – Москва, 1984. – 64 с.
656183
   Культура и искусство России XIX в. : Новые материалы и исследование. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 174с.
656184
   Культура и искусство России XVIII века: Новые материалы и исслед. Сб. ст.. – Л., 1981. – 151с.
656185
   Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая. (Путевод. по выставке). – Л.-М., 1966. – 120с.
656186
   Культура и искусство средневекового города : сб. ст. – М., 1984. – 144с.
656187
  Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии / А.Ю. Якубовский. – Л, 1940. – 58с.
656188
   Культура и искусство Средней Азии в Кушанскую эпоху. Кат. выст.. – Л., 1968. – 68с.
656189
  Казин В.Н. Культура и искусство феодального Китая. / В.Н. Казин, М.Н. Кречетова. – Л., 1939. – 40с.
656190
  Кушнеревич А.Н. Культура и искусство Франции. Программа-проспект спецсеминара // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 2073-9702


  В программе представлены цель, содержание занятий и рекомендуемая литература спецкурса "Культура и искусство Франции", являющегося важнейшим компонентом лингво-культурологич. подготовки студентов в учреждении образования с углубленным изучением франц. ...
656191
   Культура и искусство Этрурии. Кат. выст.. – Ленинград, 1972. – 95 с.
656192
   Культура и искусство. (Справочник первокурсника. 1970-1971 уч. г.). – М., 1970. – 72с.
656193
  Межуев В.М. Культура и история / В.М. Межуев. – Москва, 1977. – 199 с.
656194
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
656195
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
656196
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
656197
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – М.
3. – 1971. – 235с.
656198
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – М.
3. – 1971. – 235с.
656199
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – М.
3. – 1971. – 36с.
656200
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1969. – 56с.
656201
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1972. – 228с.
656202
   Культура и личность в капиталистическом обществе: Выступ. на конф. "27 съезд КПСС и актуал. пробл. борьбы двух мировоззрений" (Москва, 1986 г.). – М., 1986. – 170с.
656203
   Культура и личность в условиях перестройки: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1989. – 188с.
656204
  Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, А.В. Коваленко. – Москва, 1986. – 301 с.
656205
  Мид М. Культура и мир детства : Избр. произведения / М. Мид. – Москва : Наука, 1988. – 429с.
656206
   Культура и мироотношение: межвуз. сб.науч. ст.. – Петрозаводск, 1990. – 108с.
656207
  Баллер Э.А. Культура и мораль / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1979. – 62 с.
656208
  Коул М. Культура и мышление : Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. – Москва : Прогресс, 1977. – 261 с.
656209
   Культура и наука в народноосвободительной войне и революции = Council of sciences and arts of SFRJ : Culture and science in the national liberation war and the revolution : papers from a symposium Struga, october 7th-9th, 1981 ; Editor: Mihailo Apostolski ; Skopje, 1984 : труды научного совещания Струга, 7-9 октября 1981 г. – Скопье, 1984. – 763 с.
656210
  Рачков П.А. Культура и наука: лекции по спецкурсу для студ. / П.А. Рачков. – М., 1981. – 32с.
656211
  Орлов В.Н. Культура и научно-технический прогресс / В.Н. Орлов. – Л., 1974. – 124с.
656212
   Культура и нравственное совершенствование личности. – Ташкент, 1984. – 166с.
656213
  Вериго Н. Культура и обработка сигарных табаков в СССР / Н. Вериго. – Москва; Ленинград, 1931. – 52 с. : С 26 рисунками
656214
  Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 2073-9702


  Предлагается радикальная смена акцентов в воспитании детей раннего возраста, позволяющая нейтрализовать животные начала в человеческой природе и развить в ней лучшие ее потенции
656215
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
656216
   Культура и общественная мысль : Античность, Средние века, эпоха Возрождения: Сб. ст. – М., 1988. – 244с.
656217
   Культура и общественное развитие: сб. ст.. – Тбилиси, 1979. – 177с.
656218
  Сиснев В.А. Культура и общественность / В.А. Сиснев. – М, 1971. – 216с.
656219
  Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс / Н.С. Злобин. – М., 1980. – 303с.
656220
  Боголюбова Е.В. Культура и общество / Е.В. Боголюбова. – Москва, 1978. – 232 с.
656221
  Шевелев В.Н. Культура и общество в независимом Алжире. / В.Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 1989. – 159с.
656222
   Культура и общество в эпоху становления наций. Центр. и Юго-Вост. Европа в конце XVIII - 70-х годах XIX в. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
656223
  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А.Я. Гуревич. – Москва, 1989. – 366 с.
656224
   Культура и общество. Марксистская литературно-худ. критика США. – М., 1976. – 237с.
656225
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
656226
  Щенникова Л.В. Культура и право / Л.В. Щенникова. – Москва, 1992. – 128с.
656227
   Культура и природа: сб.. – Москва : Знание, 1989. – 96 с. – (Человек и природа ; № 6)
656228
   Культура и проблемы совершенствования социалистического образа жизни: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 160с.
656229
  Лавренова О.А. Культура и пространство : гуманитарный дискурс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
656230
  Чурбанов В.Б. Культура и развитие личности в социалистическом обществе / В.Б. Чурбанов. – М, 1981. – 152с.
656231
  Ухмылина Е.В. Культура и развитие речи / Е.В. Ухмылина. – Горький, 1959. – 62с.
656232
   Культура и развитие речи учащихся. – Хабаровск, 1968. – 118с.
656233
   Культура и развитие человека: очерк филос.-методол. пробл.. – К., 1989. – 319с.
656234
  Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности / К.С. Сарингулян. – Ереван, 1986. – 158с.
656235
  Тэнасе А Культура и религия / А Тэнасе, . – Москва, 1975. – 127с.
656236
   Культура и религия: сб. тр.. – Л., 1977. – 135с.
656237
  Аликин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин Владимир Семенович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 181 л. – Библиогр. : л. 155-181
656238
  Алкин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алкин В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 16л.
656239
   Культура и свободное время работающей молодежи: сб. науч. тр.. – М., 1978. – 92с.
656240
   Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 55-86. – ISSN 0205-9592
656241
  Керженцев В. Культура и советская власть / В. Керженцев. – М., 1919. – 36с.
656242
  Арнольдов А.И. Культура и современность. Диалектика процесса культурной консолидации социалистических стран / А.И. Арнольдов. – Москва, 1973. – 159 с.
656243
  Номеров Б.А. Культура и сорта роз Московской области / Б.А. Номеров. – Москва, 1962. – 193с.
656244
   Культура и социалистический образ жизни: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 111с.
656245
  Чурбанов В.Б. Культура и социально-экономический прогресс / В.Б. Чурбанов. – Москва : Знание, 1986. – 63 с.
656246
   Культура и средства массовой информации: социально-эконом. проблемы. – М., 1985. – 255с.
656247
  Иоффе И.И. Культура и стиль / И.И. Иоффе. – Л, 1927. – 368с.
656248
   Культура и творчество масс: Труды ин-та экономики. – Свердловск, 1976. – 179с.
656249
  Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М., 1991. – 158с.
656250
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
656251
  Трушков Виктор Васильевич Культура и урбанизация : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Трушков Виктор Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 38л.
656252
  Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии : Исторический очерк / Д. Косамби. – Москва : Прогресс, 1968. – 216 с.
656253
  Лависс Е. Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху крестовых походов (1095-1270) / Е. Лависс. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – II, 333, [2] с.
656254
   Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху Крестовых походов (1095-1270) / под ред.: Е. Лависс, А. Рамбо ; пер. с франц. с предисл. Виктора Михайловского. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – 333, [2] c. – Библиогр.: с. 331-333
656255
  Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119 с.
656256
  Дандамаев М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин. – Москва : Наука, 1980. – 416 с.
656257
   Культура и эстетическое сознание : Межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 113с.
656258
  Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. – М., 1973. – 343с.
656259
   Культура и языкознание. – М., 1991. – 465с.
656260
  Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. – Москва : Логос, 2002. – 224с. – ISBN 5-94010-176-3
656261
   Культура изолированных зародышей и некоторые другие приемы выращивания растений. Метод. рекоменд. – К., 1974. – 63с.
656262
  Юсуфов А.Г. Культура изолированных листьев / А.Г. Юсуфов. – М, 1988. – 101с.
656263
   Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Труды 1 Всесоюз. конф., 22-26 янв. 1968 г. Москва.. – М., 1970. – 342с.
656264
  Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. – Москва : Наука, 1964. – 272с.
656265
   Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру.. – М., 1963. – 328с.
656266
  Ольденбург С.Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 279с. – (Библиотека отечественного востоковедения). – ISBN 5-02-016732-0
656267
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
656268
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
656269
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
656270
  Стеблин-Каменский Культура Исландии. / Стеблин-Каменский. – Л., 1967. – 183с.
656271
   Культура Испании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 86-93.
656272
  Кургузов И.М. Культура Испании : между прошлым и будущим // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 044-748Х


  Институт Латинской Америки РАН подписал договор о осотрудничестве с Институтом Сервантеса. Это событие было приурочено к конференции, посвященной культуре Испании.
656273
   Культура Испании, сб.. – М., 1940. – 498с.
656274
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 1876. – [2], II, [2], 463 с. – Экз. в разных перепл. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)


  На экз. кн. № 40767 автограф Полонская 1910
656275
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 1. – 1904. – [2], XXIII, 427 с.
656276
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 2. – 1906. – [2], XIV, 404 с.
656277
  Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5


  Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й ...
656278
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
656279
  Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
656280
   Культура і життя. – Київ, 2000
656281
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 1. – 2001
656282
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 2. – 2001
656283
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 3. – 2001
656284
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 4. – 2001
656285
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
656286
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
656287
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
656288
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
656289
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
656290
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
656291
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
656292
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
656293
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
656294
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
656295
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
656296
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
656297
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
656298
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
656299
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
656300
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
656301
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
656302
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
656303
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
656304
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
656305
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
656306
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
656307
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
656308
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
656309
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
656310
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
656311
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
656312
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
656313
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
656314
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
656315
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
656316
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
656317
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
656318
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
656319
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
656320
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
656321
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
656322
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
656323
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 30). – 2017. – 16 с.
656324
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
656325
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
656326
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
656327
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
656328
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
656329
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
656330
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
656331
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
656332
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
656333
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
656334
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
656335
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
656336
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
656337
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
656338
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
656339
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
656340
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
656341
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
656342
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
656343
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
656344
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
656345
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
656346
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
656347
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
656348
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
656349
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
656350
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
656351
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
656352
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
656353
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
656354
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
656355
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
656356
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
656357
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
656358
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 січня (№ 2/3). – 2018. – 32 с.
656359
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
656360
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
656361
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
656362
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
656363
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
656364
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
656365
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
656366
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
656367
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
656368
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
656369
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
656370
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
656371
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 жовтня ( № 43 ). – 2018. – 16 с.
656372
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 липня (№ 30). – 2018. – 16 с.
656373
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
656374
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
656375
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
656376
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 червня (№ 26). – 2018. – 16 с.
656377
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
656378
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
656379
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 серпня (№ 35). – 2018. – 16 с.
656380
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
656381
  Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2001. – 52с. – ISBN 5770702958
656382
  Міщенко Григорій Культура і мистецтво - вчора, сьогодні, завтра // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 62-63
656383
  Мельник Л. Культура і мистецтво доби Відродження. Творчість Франческо Петрарки // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 50-57
656384
  Коваленко Є.Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 2226-3209
656385
  Міщенко Г. Культура і мистецтво часів Козацької держави // Народне мистецтво : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2011. – № 1/4 (51/54). – С. 133-135
656386
   Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів : 7-8 груд. 2017 р. / М-во культури України, Нац, акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.Х. Литвин (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
656387
  Могильний А.П. Культура і особистість : Монографія / А.П. Могильний. – Київ : Вища школа, 2002. – 303с. – ISBN 966-642-083-Х
656388
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
656389
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
ч. 1. – 1990. – 88с.
656390
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 87с.
656391
  Миронов В.В. Культура і побут гірників Радянської України / В.В. Миронов. – Київ, 1965. – 126с.
656392
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. для вузів. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с. – ISBN 5-11-001580-5
656393
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1993. – 288с. – ISBN 5-325-00304-6
656394
   Культура і побут населення Українських Карпат : (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1973. – 337 с.
656395
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
656396
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
656397
  Данилюк І. Культура і психологія: точки взаємозв"язку // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-67.
656398
  Цвєтков О.П. Культура і релігія : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
656399
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
656400
   Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540-1660) : Навч. матеріали з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студ.перш.курсів гуманіт.фак. – Київ, 2000. – 52с.
656401
  Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 12-26. – ISSN 0236-4832
656402
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
656403
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
656404
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
656405
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
656406
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
656407
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
656408
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
656409
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
656410
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
656411
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
656412
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
656413
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
656414
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
656415
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
656416
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656417
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656418
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656419
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656420
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656421
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656422
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656423
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656424
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656425
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656426
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
656427
  Позінкевич Р.О. Культура і творче формування особистості : Монографія / Р.О. Позінкевич; МОУ. Ін-тут системних досліджень. – Луцьк, 1993. – 116с. – ISBN 5-7763-2287-1
656428
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці
656429
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Х. Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
656430
  Ковальчук І.В. Культура і цивілізація // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.163-168
656431
  Мусієнко М.М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології рослин / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта; КНУТШ; Біологічний фак-т; Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 48с.
656432
  Мельник В. Культура ізольованих коренів Gentiana lutea L.: особливості отримання та накопичення біомаси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості отримання та накопичення біомаси культурою ізольованих коренів Gentiana lutea шляхом двохетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі. Peculiarities of generation and biomass accumulation of ...
656433
  Зінченко О.А. Культура інноваційних кластерів як іміджева компонента регіонального розвитку // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 19-27. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
656434
  Тоцький П.М. Культура Іспанії періоду Ренесансу : хрестоматія [зі спец. курсу (для студентів іст. ф-ту)] / П.М. Тоцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2016. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-689-180-2
656435
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
656436
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
656437
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
656438
   Культура й наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 23-24
656439
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
656440
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
656441
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
656442
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
656443
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
656444
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
656445
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э.А. Баллер, С.М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с.
656446
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
656447
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
656448
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
656449
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
656450
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
656451
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
656452
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
656453
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
656454
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
656455
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
656456
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
656457
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
656458
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
656459
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1944. – 76с.
656460
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
656461
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ в. / Д. Айтмамбетов ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : ИЛИМ, 1967. – 310 с. – Библиогр.: с. 288-308
656462
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
656463
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
656464
  Пол Д. Культура клеток и ткани = Cell and tissue culture / Пол Д. ; перевод с англ. С.М. Навашина ; под ред. проф. Л.М. Якобсон. – Москва : Медгиз, 1963. – 347 с., [2] л. ил. – Библиогр. в конце глав
656465
   Культура клеток растений. – М., 1981. – 167с.
656466
   Культура клеток растений и биотехнология. – М., 1986. – 285с.
656467
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – К., 1978. – 384с.
656468
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
656469
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
656470
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132 с.
656471
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
656472
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
656473
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
656474
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
656475
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
656476
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
656477
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
656478
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
656479
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
656480
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
656481
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / М.А. Арсеньева, Г.Г. Порошенко. – Москва, 1974. – 149 с.
656482
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
656483
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
656484
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
656485
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
656486
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
656487
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
656488
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
656489
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
656490
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – К., 1959. – 168с.
656491
  Доброносова Ю. Культура медіарозмаїття як контекст самоактуалізації особистості в сучасному світі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 74-76
656492
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
656493
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
656494
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
656495
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – К., 1991. – 253с.
656496
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
656497
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
656498
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-82. – ISSN 2226-3209
656499
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
656500
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
656501
  Шинкаренко Т.І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т.І. Шинкаренко ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-291. – ISBN 978-966-2188-84-4
656502
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
656503
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
656504
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
656505
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
656506
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
656507
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
656508
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
656509
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
656510
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
656511
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – К., 1949. – 148с.
656512
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд)
656513
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
656514
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
656515
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
656516
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
656517
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
656518
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
656519
  Гаєва К. Культура мови юриста як невід"ємна складова його правової культури // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 118-119
656520
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
656521
  Ткаченко Т. Культура мовлення
656522
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
656523
  Марку Е.О. Культура мовлення сучасного студента: антиетикет чи формування сленгу? // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 11-15. – ISBN 978-966-916-268-7
656524
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
656525
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
656526
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
656527
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
656528
  Естрайх Г. Культура мовою їдиш. Україна, перша половина ХХ ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ. О. Панича]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 314, [6] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 291-314. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-378-488-5
656529
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
656530
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
656531
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
656532
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
656533
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 111, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания. История)
656534
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
656535
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
656536
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
656537
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
656538
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
656539
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
656540
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – С. 84-86
656541
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – Москва-Ленинград, 1951. – 13 с.
656542
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
656543
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
656544
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
656545
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
656546
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
656547
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
656548
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
656549
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
656550
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
656551
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
656552
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
656553
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
656554
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
656555
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
656556
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
656557
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
656558
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
656559
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
656560
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
656561
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
656562
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
656563
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
656564
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
656565
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
656566
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
656567
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
656568
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
656569
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
656570
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
656571
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
656572
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
656573
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
656574
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
656575
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
656576
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
656577
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
656578
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
656579
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
656580
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
656581
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
656582
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
656583
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
656584
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
656585
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
656586
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: типология и взаимодействия. – Москва : Наука, 1990. – 285 с. – ISBN 5-02-009989-9
656587
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
656588
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
656589
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1953. – 404с.
656590
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
656591
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – М.-Л., 1960. – 361с.
656592
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
656593
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
656594
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
656595
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
656596
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
656597
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
656598
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
656599
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
656600
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва, 1979. – 64 с.
656601
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
656602
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
656603
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
656604
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
656605
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / Даниленко О.И. ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1989. – 98, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 97-99
656606
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
656607
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
656608
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
656609
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва, 1987. – 172 с.
656610
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
656611
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
656612
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
656613
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
656614
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
656615
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
656616
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
656617
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
656618
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
656619
  Шаповал Ю. Культура пам"яті / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 7


  "Юрій Шаповал: "Черчілль казав - ніщо так не розділяє українців і поляків, як їхня спільна історія. тому дуже важливим є науковий підхід."
656620
  Кошеленко Г.А. Культура Парфии / Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220с.
656621
  Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР : (по метал. изделиям) / Аванесова Н.А. ; под ред. А.А. Аскарова ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1991. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 105-115
656622
  Кротевич П.Г. Культура пеана / П.Г. Кротевич. – Київ, 1952. – 60 с.
656623
  Левитан К.М. Культура педагогического общения / К.М. Левитан. – Иркутск, 1985. – 102с.
656624
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
656625
  Комогорцева И.Ф. Культура педагогического общения: Учеб. пособие по спецкурсу. / И.Ф. Комогорцева. – Калинин, 1982. – 73с.
656626
  Стельмах Н. Культура педагогічного спілкування - основа деонтологічної культури педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
656627
  Жила В.І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В.І. Жила, С.О. Завєтний, О.С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка ; Олександр Савчук, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2562-79-8
656628
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
656629
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы): Сб. ст.. – Душанбе, 1982. – 112с.
656630
  Калустова О.М. Культура перекладної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 87-94. – (Філологічні науки ; № 1)
656631
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
656632
  Омельчеко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 225-228. – ISSN 2076-1554
656633
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
656634
   Культура Перу. Сб. ст.. – М., 1975. – 379с.
656635
  Дегтярева Т.А. Культура письменной речи / Т.А. Дегтярева. – Москва, 1968. – 110с.
656636
  Колесников Н.П. Культура письменной речи. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1987. – 98с.
656637
   Культура питания : энциклопедический справочник. – Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1991. – 541 с.
656638
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
656639
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Джикия Н. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 25л.
656640
  Джикия Н.П. Культура питания грузинских горцев / Н.П. Джикия. – Тбилиси, 1988. – 135 с.
656641
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
656642
  Прутська О. Культура підприємництва та її вплив на управління // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С7-10


  культура влади, організаційна культура
656643
  Кондрашова-Діденко Культура підприємництва: розвиток сучасної західної концепції / Кондрашова-Діденко, В.Ф. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 36)


  Комплексно аналізується культура підприємництва на прикладі сучасної західної концепції. Розглядається становлення поняття "культура підприємництва" в історії цивілізації, прослідковується процес розвитку самої ідеї, вичленовуються характерні ознаки ...
656644
  Синящик А. Культура плевка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Австрийский киновед Барбара Вурм о сексе, гигиене и "новом быте" в советских культурфильмах 1920 - 1930-х годов - малоизвестном жанре "образовательного" кино.
656645
  Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – № 72 : Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. / Никольская Т.Н. – С. 1-152, рис.
656646
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Марковин В.И.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1960. – 16л.
656647
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
656648
  Кесеманлы Г.П. Культура племен северо-восточных склонов Малого Кавказа эпохи бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Кесеманлы Г.П.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1968. – 20л.
656649
  Бетрозов Р.Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.575 / Бетрозов Р.Ж.; АН Груз СССР. – Тбилиси, 1972. – 17л.
656650
  Мяловицький А.В. Культура побуту - сила нації : Книга корисних порад / А.В. Мяловицький, Г.А. Оганян. – Київ : Україна, 2001. – 352с. – ISBN 966-524-102-8
656651
  Агаронян А.С. Культура поведения / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1979. – 166 с.
656652
  Бибикова О. Культура поведения и нормы общения в исламе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 7 (241). – С. 155-173. – ISSN 1998-1813
656653
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – Ленинград, 1955. – 32с.
656654
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1956. – 33с.
656655
  Додон Л.Л. Культура поведения советского молодого человека / Л.Л. Додон. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1957. – 39 с.
656656
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
656657
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – М, 1957. – 128с.
656658
  Богданова О.С. Культура поведения школьника / О.С. Богданова, Р.Г. Гурова. – Изд. 2-е. – Москва, 1958. – 128 с.
656659
  Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1982. – 59,5с.
656660
  Федоренко Є.Г. Культура поведінки радянської людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1968. – 80с.
656661
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
656662
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
656663
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
656664
  Поліщук І.О. Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі) / І.О. Поліщук, В.К. Лур"є // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 132-142
656665
  Вільчинська І.Ю. Культура політичного дискурсу: особливості вітчизняного прояву // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 280-284. – ISSN 2226-3209
656666
  Гаусман Г. Культура поразки. Перша світова війна в українській пам"яті // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-29
656667
  Гришелева Л.Д. Культура послевоенной Японии / Л.Д. Гришелева, Н.И. Чегодарь. – Москва, 1981. – 215 с.
656668
  Поправко А.К. Культура потербностей и активизация трудовой деятельнсоти социалистической личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
656669
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – М., 1984. – 96с.
656670
  Ходош Ю.Р. Культура потребления / Ю.Р. Ходош. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 126с.
656671
  Поправко Анатолий Константинович Культура потребностей и активизация трудовой деятельности социалистической личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Поправко Анатолий Константинович; КГУ. – Киев, 1978. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
656672
  Черновський О. Культура правового мислення - складова частина професії юриста / О. Черновський, О. Семенюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 132-136. – ISSN 2307-8049
656673
  Бєлая Л.В. Культура правової діяльності та правова культура юридичність понять та співвідношення правових категорій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. – ISSN 1563-3349
656674
  Смоліна О.О. Культура православного чернецтва : монографія / О.О. Смоліна. – Луганськ : Ноулидж, 2014. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-216. – ISBN 978-617-579-874-4
656675
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
656676
  Ликас А.Л. Культура правосудия / А.Л. Ликас. – М., 1990. – 174с.
656677
  Артикуца Н.В. Культура правотворчості і мова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
656678
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
656679
  Виходець О. Культура продажу книг, газет і журналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
656680
  Шелехов Ю. Культура производства - экономическое процветание предприятия : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
656681
  Ермакова Т.В. Культура производства / Т.В. Ермакова, Д.М. Сакембаева. – Алма-Ата, 1976. – 23 с.
656682
  Антоненко Вера Васильевна Культура производства : Рек. указ. лит. / Антоненко Вера Васильевна. – Москва : Книга, 1979. – 32 с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 21)
656683
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
656684
  Байдюк И.Ф. Культура производства и личность / И.Ф. Байдюк. – Москва, 1990. – 21 с.
656685
  Лапин Ю.С. Культура производства и техническая эстетика. / Ю.С. Лапин. – М., 1967. – 30с.
656686
  Гольдштейн А.Ф. Культура производства и эстетика труда. Из опыта машиностроительных предприятий. / А.Ф. Гольдштейн. – М., 1968. – 105с.
656687
  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе ; отв. ред. А.Т. Москаленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1990. – 206, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 200-207
656688
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – М., 1989. – 270с.
656689
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
656690
  Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 5 (115). – С. 43-46
656691
  Иванова И.Н. Культура профессиональных сообществ: исторический контекст профессиональной культуры / И.Н. Иванова, Л.Н. Максимова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
656692
   Культура рабочей молодежи Южного Урала.. – Челябинск, 1973. – 160с.
656693
   Культура развитого социализм: некоторые вопр. теории и истории. Сб. ст.. – М., 1978. – 459с.
656694
  Арнольд А.И. Культура развитого социализма / А.И. Арнольд. – Москва, 1975. – 128 с.
656695
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Непороков. – М., 1978. – 64с.
656696
  Есаков В.Д. Культура развитого социализма / В.Д. Есаков, А.П. Ненароков. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. = Серия " История" ; №12
656697
  Пазенок В.С. Культура развитого социализма и формирование разумных потребностей личности / В.С. Пазенок. – К., 1985. – 49с.
656698
   Культура развитого социализма: аннот. цикл лекций. – М.., 1978. – 84с.
656699
  Наумова Н.Ф. Культура разумного потребления / Н.Ф. Наумова, В.З. Роговин. – М, 1987. – 124с.
656700
  Даниелян О.А. Культура раннего железа на территории Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: / Даниелян О.А.; АН АзССР. Ин-т ист. – Баку, 1969. – 23л.
656701
  Егорейченко А.А. Культура ранней штрихованной керамики:характеристика и ареал // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.36-41. – ISBN 985-445-538-6
656702
  Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. / А.Х. Пшеничнюк. – М., 1983. – 200с.
656703
  Алиев В.Г. Культура расписной керамики в Азербайджане : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев В. Г.; АН Аз.ССР, Ин-т ист. – Баку, 1966. – 26л.
656704
  Максимов Н.А. Культура растений на электрическом свете и применение ее для семенного контроля и селекции / Н.А. Максимов, 1925. – 395-404с.
656705
  Уайт Ф. Культура растительных тканей / Ф. Уайт. – М, 1949. – 160с.
656706
   Культура редко встречающихся и новых многолетников. – Птгр. – 32с.
656707
  Білошапка В.А. Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 81-84
656708
  Казарцева О.М. Культура речевого общения : теория и практика обучения : Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений / О.М. Казарцева. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 496с. – ISBN 5-89349-030-4; 5-02-011284-4
656709
  Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. / В.В. Колесов. – Л., 1988. – 271с.
656710
  Кудрявцев В.Д. Культура речи / В.Д. Кудрявцев. – Иркутск, 1952. – 56 с.
656711
  Артемов В.А. Культура речи / В.А. Артемов. – Москва, 1960. – 28 с.
656712
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Казань, 1960. – 57 с.
656713
  Розенталь Э Д. Культура речи / Э Д. Розенталь. – Москва, 1960. – 127 с.
656714
  Демидова К.И. Культура речи / К.И. Демидова. – Свердловск, 1962. – 55 с.
656715
  Бахмутова Е.А. Культура речи / Е.А. Бахмутова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Казань, 1964. – 118 с.
656716
  Федосов И.А. Культура речи / И.А. Федосов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 96с.
656717
  Петрякова А.Г. Культура речи : практикум-справочник для 10-11-х классов / А.Г. Петрякова. – 7-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 256с. – ISBN 978-5-89349-025-1
656718
   Культура речи в технической документации: На мат. ГОСТов и спец. лит. Сб. ст.. – Москва, 1982. – 217 с.
656719
  Вирабов С.А. Культура речи для всех : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно : народная книга (вариант для предпринимателя) / Сергей Вирабов. – Изд. 2-е, пополн. и обновл. – Донецк : Кредо, 2010. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-469-301-8
656720
  Алиева Культура речи и грамматический строй языка / Алиева, Алишан, гызы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 430-436
656721
  Овчинникова А.П. Культура речи и политика // Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса, 2001. – № 1. – С.85-87. – ISBN 966-7965-01-5
656722
  Костомаров В.Г. Культура речи и стиль / В.Г. Костомаров. – Москва, 1960. – 71с.
656723
  Розенталь Э Д. Культура речи лектора / Э Д. Розенталь. – Москва, 1956. – 43 с.
656724
   Культура речи на сцене и на экране: сб. ст.. – М., 1986. – 186с.
656725
  Приступа Г.Н. Культура речи учителя : пособие для студентов нефилол. спец. пед. ин-тов. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1984. – 79с.
656726
  Бояринцева Г.С. Культура речи юриста / Г.С. Бояринцева. – Саранск, 1987. – 80 с.
656727
  Успенский Л.В. Культура речи. / Л.В. Успенский. – М., 1976. – 96с.
656728
  Былкова С.В. Культура речи. Стилистика : учеб. пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. Былкова, Е.Ю. Махницкая. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-89349-675-8
656729
   Культура Рижу на Україні. – К.-Х, 1937. – 68с.
656730
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана / В.Ф. Щупаковский. – Ташкент. – 12с.
656731
  Щупаковский В.Ф. Культура риса без затопления в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Щупаковский В.Ф.; Шупаковский В.Ф.; Мин. сел. хоз. УзССР. Узбекская рисовая опытная станция. – Ташкент. – 12 с.
656732
  Кочан І.М. Культура рідної мови : Збірник вправ і завдань / І.М. Кочан, А.С. Токарська. – Львів : Світ, 1996. – 232 с.
656733
  Семеног О. Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації
656734
  Кірпічніков В.Ю. Культура роботи за комп"ютером та здоров"я людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 3 : рис.
656735
  Беніков Д.С. Культура роботи над книгою / Д.С. Беніков. – Київ, 1963. – 53 с.
656736
  Зарубенко А.У. Культура рододендронів в Україні : Монографія / А.У. Зарубенко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 175с. – ISBN 966-594-716-8
656737
  Номеров Б.А. Культура роз в средней полосе СССР / Б.А. Номеров. – 2-е доп. изд. – М, 1965. – 221с.
656738
  Лемпіцький Л.П. Культура роз у відкритому грунті / Л.П. Лемпіцький. – К., 1958. – 124с.
656739
  Кримський Сергій Культура розкриває внурішню безмежність людини // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-26
656740
  Юдкин-Рипун Культура романтики / Юдкин-Рипун; НАНУ; Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рыльского. – Київ, 2001. – 481с. – ISBN 966-02-1271-2
656741
  Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение России) : учеб. пособие / С.А. Вишняков. – Москва : Флинта; Наука, 2006. – 72с. – Шифр. дубл. 4р Вишн. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-928-X
656742
  Большаков И.В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 5 (125). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
656743
  Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого. (Конец XIV - начало XV в.) / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1962. – 172с.
656744
  Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования русского национального государства. /Конец XIV - начало XVI в./ / Д.С. Лихачев. – Л., 1946. – 160с.
656745
  Миненко Н.А. Культура русских крестьян Зауралья, / Н.А. Миненко. – М., 1991. – 222с.
656746
  Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. / Д.С. Лихачев. – М.-Л., 1961. – 120с.
656747
  Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII-XVIII вв. / А.Н. Копылов. – Новосибирск, 1968. – 168с.
656748
   Культура Русского Севера. – Л., 1988. – 221с.
656749
  Калинин А.В. Культура русского слова: сборник / А.В. Калинин. – М., 1984. – 304 с.
656750
  Обнорский С.П. Культура русского языка / С.П. Обнорский ; АН CCCР, Совет по научно-технической пропаганде. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 30, [1]с.
656751
   Культура русской диаспоры: Владимир Набоков - 100 : Материалы научной конференции (Таллинн-Тарту, 14-17 января 1999). – Таллинн, 2000. – 402 с. – ISBN 9985-58-145-8
656752
   Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация : Материалы международногоо семинара. – Tartu : Ulikooli Kirjastus, 1997. – 427 с. – ISBN 9985-56-298-4
656753
  Михайлов М.М. Культура русской речи / М.М. Михайлов. – М, 1966. – 216с.
656754
   Культура русской речи : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : НОРМА, 2005. – 560с. – ISBN 5-89123-186-7
656755
  Скворцов Л.И. Культура русской речи : Словарь-спрвочник: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Л.И. Скворцов. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Academia, 2006. – 224с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2606-8
656756
   Культура русской речи : учебник для студентов высших учебных заведений / Виноградов С.И., Граудина Л.К., Даниленко В.П., Карпинская Е.В., Козловская Т.Л. и др. ; Российская академия наук ; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова ; отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – Москва : НОРМА, 2008. – 10с., 550с. – ISBN 978-5-89123-186-3
656757
   Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения: сб. науч. ст.. – Элиста, 1987. – 125с.
656758
   Культура русской речи в национальных республиках. – К., 1984. – 254с.
656759
   Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия: пробл. лексики. – М., 1985. – 271с.
656760
   Культура русской речи на Украине. – К., 1976. – 355с.
656761
   Культура русской речи. Аннотир. указ. лит-ры.. – М., 1962. – 56с.
656762
  Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. : По материалам Уйгарака / О.А. Вишневская. – Москва : Наука, 1973. – 160 с. – (Труды ХАЭЭ ; Т. 8)


  В монографии освещаются материальная культура, быт, военное дело, погребальные обряды и верования, а также прикладное искусство племен, населявших бассейн нижней Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. Автор показывает особенности культуры этих племен, а также ...
656763
  Скворцов Л.В. Культура самосознания : Человек в поисках истины своего бытия. / Л.В. Скворцов. – М., 1989. – 317с.
656764
  Мартиненко М.Ю. Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено та проаналізовано критерії щодо оцінювання культури самостійної роботи майбутніх економістів, а саме: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, практично- професійний. Відповідно до зазначених критеріїв та їх показників ...
656765
  Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана / В.Г. Луконин. – М., 1969. – 220с.
656766
   Культура сахарной свеклы в орошаемых районах. – М., 1938. – 174с.
656767
   Культура свободного времени и антиалкогольное воспитание. – К., 1986. – 15с.
656768
  Куклин А.Я. Культура свободного времени сельского населения. : Автореф... Канд.филс.наук: 621 / Куклин А.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1970. – 28л.
656769
  Ерастов Н.П. Культура связной речи. В помощь учителю / Н.П. Ерастов. – Ярославль, 1969. – 118 с.
656770
  Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов / И.С. Гурвич. – Москва, 1977. – 247 с.
656771
  Магомедов А.Р. Культура Северо-Восточного Кавказа в эпоху поздней бронзы (На матер. раскоп. Бамут поселен.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00; 07.00.06 / Магомедов А. Р.; МГУ, Ист. фак. – М., 1973. – 22л.
656772
  Мослаев Борис Гаврилович Культура села как объект социального управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мослаев Борис Гаврилович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1980. – 12л.
656773
  Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III - VI в. / С.К. Кабанов. – Ташкент, 1981. – 128с.
656774
   Культура семейных отношений : сб. статей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 175с.
656775
   Культура семейных отношений: сб. ст.. – М., 1980. – 112с.
656776
  Полянский З.А. Культура семян сахарной свеклы / З.А. Полянский, Е.Б. Хренников. – М.-Л., 1931. – 64с.
656777
   Культура семьи как объект социологического исследования: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 142с.
656778
  Ляховська О.С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
656779
  Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века / Н.В. Пигулевская. – М., 1979. – 248с.
656780
  Титар О. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності : Монографія / Олена Титар. – Киев : Райдер, 2006. – 240с. – ISBN 966-8246-60-8
656781
   Культура слова : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1989
656782
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищих закл. освіти / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0128-Х
656783
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240с. – ISBN 966-06-0256-1
656784
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / Олександр Пономарів. – Вид. 3-тє, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-06-0508-4
656785
  Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те вид., доп. – Київ : Либідь, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-06-0586-2
656786
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 74. – 2011. – 181 с.
656787
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 75. – 2011. – 191 с.
656788
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 76. – 2012. – 188 с.
656789
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 78. – 2013. – 218 с.
656790
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 79. – 2013. – 222 с.
656791
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 83. – 2015. – 136 с.
656792
   Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISSN 0201-419
Вип. 84. – 2015. – 232 с.
656793
   Культура слова = Culture of the word : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 1967-. – ISSN 0201-419
Вип. 86. – 2017. – 304 с. – Резюме укр., англ. мовами
656794
  Пономарів Олександр Данилович Культура слова: Мовностилістичні поради : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закладів / Пономарів Олександр Данилович. – 2-ге вид.. стереотипне. – Київ : Либідь, 2001. – 240с. – ISBN 966-06-0192-1
656795
  Курбанов Мамед Курбан оглы Культура Советского Азербайджана / Курбанов Мамед Курбан оглы. – Баку, 1959. – 138 с.
656796
  Малиновский А.В. Культура Советского Казахстана / А.В. Малиновский. – Алма-Ата, 1960. – 36с.
656797
   Культура Советского Казахстана. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1957. – 237с.
656798
  Абдушукурова Т.Р. Культура Советского Таджикистана и советология / Т.Р. Абдушукурова; Т.Р. Адбушукурова ; отв. ред. Ашуров Г.А. – Душанбе : Дониш, 1988. – 47, [1] с.
656799
  Мухамедов С.М. Культура Советского Узбекистана / С.М. Мухамедов. – Ташкент, 1963. – 36с.
656800
  Майсурадзе Д. Культура Советской Грузии / Д. Майсурадзе. – Тбилиси, 1965. – 461с.
656801
  Колосенок С.В. Культура Советской Карелии / С.В. Колосенок, И.М. Моносов. – Петрозаводск, 1967. – 155с.
656802
  Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – Москва, 1977. – 343с.
656803
  Грузин В.М. Культура Советской Украины / В.М. Грузин. – Київ, 1984. – 38 с.
656804
   Культура Советской Украины.. – К., 1962. – 16с.
656805
   Культура современного Алжира. Сб. ст.. – М., 1961. – 94с.
656806
  Никитина Л.В. Культура современного японского питания: традиции и новации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
656807
  Кудрина Т.А. Культура современной деревни / Т.А. Кудрина. – Москва, 1980. – 182 с.
656808
   Культура современной Индии.. – М., 1966. – 216с.
656809
  Лещенко А.К. Культура сої на Україні / А.К. Лещенко. – К., 1962. – 328с.
656810
   Культура социально-политического диалога. – вып. 2. – М., 1991. – 57с.
656811
  Гусев В.И. Культура социального управления . : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусев В.И.; ЛГУ им.И.Франко. – Львов, 1992. – 18л.
656812
  Коробко Д.П. Культура социальной материи / Д.П. Коробко. – Пущино, 2003. – 12с. – ISBN 5-201-14507-8
656813
  Морщакова Олена Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.133-139. – ISSN 1810-2131
656814
   Культура спілкування : Навчально-методичний посібник для вчителів шкіл, студ.педагог.вузів, учнів педагог.училищ і батьків. – Київ : ІЗМH, 1997. – 328с. – ISBN 5-7763-9356-6
656815
  Ковальчук Г. Культура спілкування в Інтернеті // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 24-27


  В статті розповідається про особливості спілкування в Інтернеті
656816
  Павлюк Володимир Культура спілкування водіїв сигналами та жестами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 33 : фото
656817
  Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей / М.С. Дороніна. – Київ, 1997. – 191с.
656818
  Плухтович Т.Г. Культура спілкування студентів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 131-136. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
656819
  Дробот Н. Культура спілкування та значення етикету в англійській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 272-281
656820
  Романенко А.Р. Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В.Пухальського : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01 / Романенко Анастасія Романівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
656821
   Культура Сполучених Штатів Америки : Метод. розробка з курсу "Українська і світова культура" для студ. вузів. – Київ : Київський університет, 1997. – 28с.
656822
  Сухарева Н.М. Культура средневекового Ирана / Н.М. Сухарева. – Иваново, 1985. – 47с.
656823
   Культура средневековой Руси : Сб. ст. – Ленинград, 1974. – 215с.
656824
   Культура Средневековья и Возрождения : Хрестоматия. – Харків : Факт, 1998. – 352 с. – ISBN 966-7099-23-7
656825
  Карсавин Л.П. Культура средних веков : религия, философия, культура / Лев Платонович Карсавин. – Киев : Символ ; AirLand, 1995. – 198, [3] с. – Указ. имен.: с. 193-198. – (Серия: История и философия культуры). – ISBN 5-7702-0925-9
656826
   Культура средних веков и нового времени: сб. ст.. – М., 1987. – 104с.
656827
  Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи / Э.Н. Фаустова. – М., 1991. – 136с.
656828
  Ивакина Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. – М., 1995. – 334с.
656829
  Короденко М. Культура суспільства плюс відповідальність бізнесу. Дуальна освіта - спосіб навчання, який став популярним у сімдесятих роках минулого століття в Німеччині та є перспективним і донині // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  14 лютого 2017 р. відбувся семінар "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України", організований Вищою дуальною школою Гера-Айзенах та ін.
656830
  Лащук І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-54. – ISSN 1563-3713
656831
  Кисіль Г.Г. Культура сучасної української літературної мови : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Г. Кисіль, М.В. Кучинський. – Київ : Міленіум, 2005. – 270 с. – ISBN 966-8063-41-4
656832
   Культура сценической речи: сб. ст.. – М., 1979. – 415с.
656833
  Нолл Томас Культура съедает стратегию на завтрак // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото
656834
  Шейко Василь Культура та глобалізація : компаративістський аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 73-79
656835
  Калмикова Г. Культура та демократичне врядування в Україні: взаємозв"язок та взаємовпливи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-46.
656836
  Яковенко М.Л. Культура та естетика : обумовленість понять // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.169-173
656837
   Культура та інформаційне суспільство 21 століття : матеріали наукової конференції молодих учених, 25-26 квітня 2006 року. – Харків : ХДАК, 2006. – 251с. – ISBN 966-7352-91-9
656838
   Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – 315, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ.
656839
  Співак В.М. Культура та її роль у процесі глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 654-662. – ISSN 1563-3349
656840
   Культура та побут населення українських Карпат.. – Ужгород, 1972. – 229с.
656841
  Зуєв К. Культура та релігія: соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 158-162. – ISSN 1728-9343
656842
  Комарова К. Культура та традиції студентів Київського університету доби незалежності // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 570-573. – ISBN 978-966-171-795-3
656843
  Ровенчак Іван Культура та цивілізація: географічний підхід // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 42-47. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
656844
  Жаботинский В.В. Культура тела мужчины : физ., интеллект. и эмоцион. здоровье (собственные наблюдения и размышления) / Владимир Жаботинский. – Киев : Издательство "Україна", 2014. – 333, [3] с. : ил., фотоил. – Библиогр.: с. 331. – ISBN 978-966-524-422-6


  В прим. №1716500 напис: Дарунок університету від автора. Підпис.
656845
  Бутенко Р.Г. Культура тканей и клеток растений / Р.Г. Бутенко. – Москва, 1971. – 46 с.
656846
  Милосердова В.Д. Культура тканей насекомых и применение их для вирусологических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Милосердова В.Д. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1966. – 21 с.
656847
   Культура ткани в вирусологических исследованиях. – Москва, 1962. – 236 с. : ил., табл.
656848
  Слепкань З.И. Культура тригонометрических вычислений в восьмилетнией и средней школе. : Автореф... канд.пед.наук: / Слепкань З.И.; М-во просвещения УССР.Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1962. – 16л.
656849
  Нерсо А. Культура труда – главное условие уверенности в себе / Анна Нерсо // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 62-64. – ISSN 0869-4915


  Научная библиотека Кубанского государственного университета является методическим центром для библиотек вузов и учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края. Важным направлением является инновационная деятельность, которая ...
656850
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии рабочего класса / Г.Н. Соколова. – Минск, 1984. – 220с.
656851
  Соколова Г.Н. Культура труда в социальном развитии технической интеллигенции / Г.Н. Соколова. – Минск, 1989. – 174с.
656852
  Матушкин С.Е. Культура труда в школьных мастерских. / С.Е. Матушкин. – Изд. доп. и переработ. – Челябинск, 1961. – 106с.
656853
  Шатуновский И.М. Культура труда журналиста. / И.М. Шатуновский. – М., 1960. – 54с.
656854
  Еренков В.А. Культура труда и быта студента / В.А. Еренков. – Кишинев, 1987. – 169с.
656855
  Капица В.Ф. Культура труда как производительное творчество человека / В.Ф. Капица. – Киев, 1989. – 194 с.
656856
  Анисимов С.А. Культура труда современного рабочего / С.А. Анисимов. – Москва, 1985. – 79 с.
656857
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 1. – 1980. – 177 с.
656858
   Культура труда, быта и человеческих отношений : тезисы докл. науч. симпоз. – Уфа
Ч. 2. – 1980. – 176 с.
656859
  Аманмурадов Н. Культура Туркменістану в системі міжкультурних взаємодій // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 32. – C. 3-12. – ISSN 2226-2180
656860
  Ероглу М.А. Культура тюркського одягу. Тюркський національний стрій балканських держав // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 137-140


  Одяг - це феномен, який виник внаслідок потреби у захисті від кліматичних умов. Він дійшов до наших днів із минулого, зазнаючи впливу різних природніх, суспільних та етичних чинників, внаслок чого значно видозмінюючись. Зміни у вигляді одягу стали ...
656861
  Волощук Є. Культура у споживацькому суспільстві: розвінчання міфу про митця та мистецтво у романі "Піаністка Ельфріди Єлінек // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 72-82. – ISBN 978-966-1516-14-3
656862
   Культура уйгуров Центральной Азии: методол. указ. к курсу "Археология Сибири". – Новосибирск, 1992. – 33с.
656863
  Цимбал Тетяна Культура укорінення людини, "творення себе" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
656864
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-36-6
Вип. 7. – 2000. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
656865
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-58-7
Вип. 9. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство)
656866
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-62-5
Вип. 10. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656867
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 11. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656868
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-69-2
Вип. 12. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Філософія культури. Мистецтвознавство)
656869
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 13. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656870
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 14. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656871
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 15. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656872
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 16. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656873
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 17. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656874
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 19. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656875
   Культура України : збірник наукових праць. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Вип. 20. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656876
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 21 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656877
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-63-3
Спецвипуск 24 : Культурологія. – 2008. – (Мистецтвознавство. Філософія)
656878
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
656879
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 28. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
656880
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
656881
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
656882
   Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 1993-
Вип. 31. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
656883
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 33. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656884
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 34. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656885
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 35. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656886
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656887
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656888
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 38. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656889
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 39. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656890
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 40. – 2013. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656891
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 41. – 2013. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656892
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 1 : Спецвипуск. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656893
   Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – 2013. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656894
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 43. – 2013. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656895
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656896
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656897
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 46. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656898
   Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1993-
Вип. 47. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656899
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 48. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656900
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 49. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656901
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 50. – 2015. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656902
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 51. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656903
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 52. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656904
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 53. – 2016. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656905
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК
  вип. 54. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656906
   Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 55. – 2017. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656907
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 56. – 2017. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656908
   Культура України. Серія: Мистецтвознавство = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 57. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656909
   Культура України. Серія: Культурологія = Culture of Ukraine : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків : ХДАК
  вип. 58. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656910
  Адамська І. Культура українських земель IX - XVI ст. в дослідженнях Історичного товариства Нестора-літописця // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 4-5


  У XIX ст. розпочався новий етап формування української нації, важливим елементом якого був підвищений інтерес до дослідження власної історії. У 1874 р. при Київському університеті Св. Володимира почало діяти Історичне товариство Нестора-літописця. На ...
656911
  Русанівський В.М. Культура українського народу : Навчальний посібник / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В. та ін. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1994. – 272с. – ISBN 5-325-00471-9
656912
   Культура українського слова: зб. 1. – Х.-К., 1931. – 124с.
656913
  Клинченко Т. Культура української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
656914
  Івченко М.П. Культура української мови / М.П. Івченко. – К., 1963. – 44с.
656915
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1964. – 195с.
656916
  Коваль А.П. Культура української мови / А.П. Коваль. – Київ, 1966. – 192с.
656917
  Єрмоленко С.Я. Культура української мови : довідник / [С.Я. Єрмоленко (кер. авт. кол.), Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін.] ; за ред. В.М. Русанівського. – Київ : Либідь, 1990. – 301, [3] с. – ISBN 5-11-001484-1
656918
  Карікова Н.М. Культура української мови в концепції Василя Сімовича // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 95-102
656919
  Мацько Л.І. Культура української фахової мови : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-230-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
656920
  Еренков В.А. Культура умственного труда школьника / В.А. Еренков. – Кишинев, 1979. – 95 с.
656921
  Заренок Н.Н. Культура управления / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 154с.
656922
  Козлов Ю.М. Культура управления и право / Ю.М. Козлов. – М, 1978. – 64с.
656923
  Пихало В.Т. Культура управления современным производством / В.Т. Пихало. – М, 1988. – 64с.
656924
  Окусов А.П. Культура управления: взаимодействие объективного и субъективного в социальном управлении / А.П. Окусов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 142с.
656925
  Тарасенко И.С. Культура управленческого труда. / И.С. Тарасенко. – Кишинев, 1980. – 86с.
656926
  Герчанівська П.Е. Культура управління : Навчальний посібник / П.Е. Герчанівська, К.М. Левківський, І.І. Федорова. – Київ : Політехніка, 2005. – 152с. – ISBN 966-622-187-Х
656927
  Палеха Ю.І. Культура управління та підприємництва : Навч.-метод. посібн. / Ю.І. Палеха, В.О. Кудін. – Київ : МАУП, 1998. – 92с. – ISBN 5-86926-123-6
656928
  Березняк Є. Культура управлінської праці керівника школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793
656929
  Сербенська Олександра Культура усного мовлення : Практикум.Навчальний посібник для студ.вищих навчальних закладів / Сербенська Олександра; Мін-во освіти і науки України. Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 212с. – ISBN 966-613-220-6
656930
  Спотар-Аяр Культура усного та писемного мовлення : діловий та акад. дискурс : (Турецька мова) / [Спотар-Аяр Г.Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Аванпост-Прим, 2004. – 162 с. : іл., табл. – Назва обкл.: Культура мовлення: діловий та академічний дискурс : турецька мова. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Текст укр., тур. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-502-110-1
656931
  Горбушина Л.А. Культура устной и письменной речи / Л.А. Горбушина, В.Ф. Греков. – М, 1950. – 124с.
656932
   Культура устной и письменной речи в средней школе ГДР : Автореф... канд .пед.наук: / Максидонова Л. Г,; Максидонова Л. Г,; Моск.гос. пед. инзт. – М., 1963. – 17л.
656933
   Культура устной и письменной речи делового человека : справочник : практикум / Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев, О.Р. Лопаткина, М.Н. Панова и др. – 14-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-89349-358-0
656934
  Дауров Х.М. Культура устной осетинской речи / Х.М. Дауров. – Орджоникидзе, 1975. – 223 с.
656935
   Культура фахового мовлення : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, М.В. Скаб, М.С. та ін. Скаб; Авт.: Бабич Н.Д., Герман К.Ф., Скаб М.В., Скаб М.С. та ін.За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 496с. – ISBN 966-8653-43-2
656936
  Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 с. – ISBN 966-603-193-0


  У посібнику проаналізовано основні ознаки ділово-го стилю - точність, стислість, конкретність, за-гальнозрозумілість, переконливість, впливовість. Наведено цікаві приклади з офіційно-ділового мов-лення. Для студентів вищих навчальних закладів.
656937
  Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста / Марія Яцимірська ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с. – ISBN 966-7651-21-5
656938
  Калайда Ф.К. Культура фисташкового дерева Pistacia vera L. на Южном Берегу Крыма / Ф.К. Калайда; Ботанический кабинет и ботанический сад Императорского Никитского сада;Под общ. ред.:Н.И.Кузнецова. – Ялта, 1916. – 22 с.
656939
  Покатілова О. Культура Франції доби Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 10-15
656940
   Культура хмелю. – К. ; Х., 1947. – 100 с.
656941
   Культура хмеля. – Москва, 1946. – 56 с.
656942
   Культура хмеля : Агротех. указ. на 1949 г. – Чебоксары, 1949. – 72 с.
656943
  Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини / П.Я. Слободянюк. – Хмельницький, 1995. – 338с. – ISBN 5-87174-058-8
656944
  Михайлова Н.Н. Культура хореллы / Н.Н. Михайлова. – М, 1966. – 93с.
656945
  Мазепа В.И. Культура художника / В.И. Мазепа. – К, 1988. – 332с.
656946
  Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы / С.И. Руденко. – Москва ; Ленинград, 1962. – 200 с.
656947
   Культура ХХ сторіччя : Метод. розробки для студ. І кур.гуман.фак-тів з навч. дисципліни "Українська і світова культура". – Київ : Київський університет, 1997. – 66c.
656948
  Власенко І.О. Культура цитрусових на півдні України / І.О. Власенко. – Одеса, 1951. – 64с.
656949
  Ахунзаде Идрис Культура цитрусовых в грунтовых сараях / Ахунзаде Идрис; Азербайдж. науч.-иссл. ин-т многолетних насаждений. – Баку, 1951. – 24с.
656950
  Чхаидзе И.И. Культура чая в Закарпатье / И.И. Чхаидзе. – М, 1953. – 56с.
656951
  Бучанов И.И. Культура Чехии гуситского периода в работах отечественных историков конца 40-х годов ХХ века - начала ХХI века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 5. – С. 87-92. – ISSN 0132-1366
656952
  Мыльников А.С. Культура чешского Возрождения. / А.С. Мыльников. – Л., 1982. – 176с.
656953
  Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удиге ХІІ-ХІІІ вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. / Э.В. Шавкунов. – М., 1990. – 281с.
656954
  Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь / М.В. Воробьев. – Москва, 1983. – 367 с.
656955
   Культура чи імітація культури ? : Матеріали парламентських слухань на тему: "Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації" у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 160с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-611-430-5
656956
   Культура Чили.. – М., 1968. – 296с.
656957
  Чепелєва Н.В. Культура читання / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1980. – 48 с.
656958
  Серажим К.С. Культура читання в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 44-52


  У статті зроблено спробу дослідити сутність кризи читання в Україні, проаналізувати статистичні дані щодо вподобань українських читачів, дані щодо вподобань українських читачів, з’ясувати основні чинники, що заважають формуванню інформаії дані щодо ...
656959
  Семенова М.О. Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 246-255. – ISSN 2074-8167


  Статтю присвячено аналізу поняття "культура читання", яке знаходиться в контексті сучасного соціокультурного підходу при вивченні педагогічних явищ і фактів. Обґрунтовано, що вирішенню проблем самоосвіти студентів може сприяти удосконалення культури ...
656960
  Перцовская Р. Культура чтения в эпоху электронных технологий / Римма Перцовская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-10
656961
  Акатова Т.И. Культура чтения и информационная культура: основание для дифференциации понятий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 5. – С. 286-290
656962
  Примаковский А.П. Культура чтения и методы работы с книгой / А.П. Примаковский. – М, 1951. – 143с.
656963
   Культура чувств. – Москва : Искусство, 1968. – 254с.
656964
  Вареница Е.Т. Культура чумизы в нечерноземной полосе / Е.Т. Вареница. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 86с.
656965
  Стогній О.М. Культура шанування як основа формування міжнародних взаємозв"язків (на прикладі України та Греції) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 30-35. – ISSN 2312-4679
656966
  Свешников И.К. Культура шаровидных амфор // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1983. – В1-27 : Культура шаровидных амфор / Свешников И.К. – С.1-88, рис.
656967
  Фогель В.А. Культура эвкалиптов в западной Грузии : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Фогель В.А.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
656968
   Культура Эквадора. – М., 1985. – 279с.
656969
  Щербина В.Ф. Культура экономики. / В.Ф. Щербина. – М., 1986. – 189с.
656970
  Арнольд Р. Культура эпохи Возрождения / Проф. Р. Арнольд ; перев. с немец. Н.М. Даниловской ; под. ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. ред. "Вестника Знания", 1905. – 66 с.
656971
   Культура эпохи Возрождения : сб. статей. – Л., 1986. – 255с.
656972
  Скрипникова Л.В. Культура эпохи Возрождения / Л.В. Скрипникова. – Днепропетровск, 1993. – 147с.
656973
   Культура эпохи Возрождения и Реформация: докл. конф., Москва, 12-13 февр. 1979 г.. – Ленинград, 1981. – 267 с.
656974
   Культура этноса и этническая история: Краткое содерж. докл. науч. сессии. – Л., 1987. – 38с.
656975
   Культура юга Узбекистана в древности и средневековье: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1988. – 83с.
656976
   Культура яблони на слаборослых подвоях. – Москва, 1974. – 69 с.
656977
  Дорофеев П.П. Культура ягідників в умовах Молдавії та південних районів УРСР / П.П. Дорофеев. – Тираспіль, 1937. – 136с.
656978
  Малыш С.Е. Культура ягодников в Донбассе. / С.Е. Малыш, П. Бережной. – Сталино, 1953. – 64с.
656979
  Смольянинова Н.К. Культура ягодников и приусадебных садах / Н.К. Смольянинова, Ф.И. Карев. – 2-е изд. – М., 1966. – 235с.
656980
  Шумейкер Дж.Ш. Культура ягодных растений и винограда / Дж.Ш. Шумейкер. – М, 1958. – 562с.
656981
  Мурогов В. Культура ядерного нераспространения - новый ресурс публичной дипломтии России. / В. Мурогов, А. Зульхарнеев // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 79-92. – ISSN 0130-9625
656982
  Скворцов Л.И. Культура языка - достояние социалистической культуры. / Л.И. Скворцов. – М., 1981. – 191с.
656983
  Винокур Г. Культура языка / Г. Винокур. – Москва, 1925. – 216 с.
656984
  Мусаев К. Культура языка перевода / К. Мусаев. – Ташкент, 1982. – 189с.
656985
  Решетник М.Д. Культура як "життєвий стиль": Е. Ротгакер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ідеї культурної антропології Е. Ротгакера. The basic ideas of E. Rothackers cultural anthropology is considered.
656986
  Мельник В.В. Культура як герменевтика буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 107-117. – ISSN 2072-1692
656987
  Мачача Т. Культура як засіб реалізації потенціалу творчої діяльності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 165-169
656988
  Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 126-134. – ISSN 2072-1692
656989
  Карась А.Ф. Культура як об"єкт і чинник геополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядуються сучасні проблеми детермінації культури у її зв"язку з геополітикою.
656990
  Комаров Р.В. Культура як предмет дослідження в історії філософії (на прикладі філософії символічних форм Ернста Кассірера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
656991
  Кравченко О.В. Культура як предмет наукової концептуалізації в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 37-49
656992
  Кучменко Е.М. Культура як світ утілених цінностей / Е.М. Кучменко, Б.А. Кучменко // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 19-27
656993
  Фітьо В. Культура як смислова детермінанта розуміння // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 150-153. – ISSN 1728-9343
656994
  Возняк С.С. Культура як соціальне явище:аксіологічний вимір / С.С. Возняк, Т.В. Костюк // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 2306-3974
656995
  Батюк Г.Ю. Культура як соціальний феномен: інтеграція реального та віртуального // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
656996
  Лебединська І. Культура як спосіб набуття ідентичності: методологічна рефлексія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 231-260. – ISBN 978-966-2241-22-8
656997
  Ребкало І.В. Культура як форма буття людини в світі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 188-194. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
656998
  Третьяков В.П. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе европейской части СССР. / В.П. Третьяков. – Л, 1972. – 136с.
656999
  Жукова И.В. Культура японской диаспоры в Канаде / И.В. Жукова, А.В. Жукова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 60-64. – ISSN 0321-5075
657000
  Стасіневич Є. Культура, оповита Плющем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 11


  Леонід Плющ - публіцист, дисидент, математик і правозахисник.
<< На початок(–10)651652653654655656657658659660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,