Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
646001
  Лілік О. "Історія людської душі" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-47


  Вивчення роману Валер"яна Підмогильного "Місто" в руслі екзистенціальної парадигми
646002
  Кароєва Т. "Історія має право вимагати..." / Т. Кароєва, О. Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 159). – С. 10-11


  Доктор історичних наук Тетяна Кароєва - про те, чому розвиток кожного міста залежить не лише від економіки, а й від соціального капіталу.
646003
  Тесленко Л. "історія має служити правді". Відомий учений Володимир Сергійчук сьогодні відзначає 70-річчя // Україна молода. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 28). – С. 2


  "У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка сьогодні відбудеться презентація книжки авторитетного історика Володимира Сергійчука. До збірки під назвою «В обороні української правди» увійшли головні концептуальні статті професора за ...
646004
  Ковальова О. "Історія Малої Росії" та "Історія Русів" як два полюси політичного ідеалу українського просвітництва // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 92-97. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
646005
  Тронько П. "Історія міст і сіл України": досвід і нагальні проблеми видання // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 40-42
646006
  Паращук М. "Історія міста Києва" М.Ф. Берлинського як початок вітчизняної історіографії // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 100-104. – ISBN 978-966-95419-8-7
646007
  Філіпчук Г. "Історія нації є історією її шкільної справи" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 2-3
646008
  Миронець Н. "Історія наша се... боротьба за національне існування..." (Листування Є.Х. Чикаленка з В.К. Винниченком. Січень - грудень 1909 р.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-33. – ISSN 0869-3595
646009
  Миронець Н. "Історія наша се... боротьба за національне існування..." (Листування Є.Х.Чикаленка з В.К.Винниченком, травень-грудень 1908 р.) // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-33 : 2 портрета. – ISSN 0869-3595
646010
  Васильченко Б. "Історія не дала йому корони...". Іван Мазепа - творець української нації та благородний лицар своєї епохи // Україна молода. – Київ, 2020. – 17 червня (№ 52). – С. 6


  «Від Богдана до Івана - не було у нас гетьмана», говорить українська народна приказка. А от оцінки життя та діяльності гетьмана Івана Мазепи за радянської доби були зовсім іншими. «Мазепа... зрадник українського народу», хотів «запродати Україну ...
646011
  Петроваський В. "Історія не ділиться на сторінки, бо вона є цілісною" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Якщо відстежувати історичну спадковість, спираючись на історичні реалії та факти, можемо стверджувати, що наша держава є правонаступницею не Української Народної Республіки, а України-Руси.
646012
  Чадюк М. "Історія про вибір" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 31


  Видано лібрето опери "Вишиваний. Король України" Сергія Жадана.
646013
  Филипович Л. "Історія релігій в Україні": тридцятирічний ювілей круглих столів у Львові // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 269-275. – ISSN 2523-4234
646014
  Мишанич Я. "Історія русів" - джерело натхнення для українських класиків // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 27 червня (ч. 23/24)
646015
  Мишанич Я. "Історія русів" - джерело натхнення для українських класиків // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 11 липня (ч. 25/26)
646016
  Фощан Я. "Історія русів" - окремі зауваги до концепції і авторства твору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 246-249. – ISBN 978-966-439-357-4
646017
  Салтовський О.І. "Історія Русів" - пам"ятка політичної полеміки на тлі конструювання історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 213-216. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує "Історію Русів" як документ політичної полеміки. The article is dedicated to analyze of "History of Russ" as a document of political polemics.
646018
  Мишанич Я.О. "Історія русів" : історіографія, проблематика, поетика / Ярослав Мишанич ; КНУТШ. – Київ : Обереги, 1999. – 239 с. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 966-513-140-0
646019
  Юрчук О. "Історія Русів" і Т. Шевченко: прийняття і заперечення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263


  У статті "Історія Русів" трактується як дозволена Російською імперією версія української історії, що справила вплив на багатьох письменників, серед яких особливе місце належить Т. Шевченку. Авторка доводить, що поет критично сприймав тлумачення ...
646020
  Хававчак О. "Історія русів" та "Історія карпатських русинів, церковна і світська..." Михайла Лучкая: спроба типологічного підходу // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 573-585. – ISBN 978-966-8760-98-3
646021
  Мішуков О.В. "Історія русів" у контактно-генетичних зв"язках і типологічних сходженнях : монографія / Олег Мішуков. – Київ, 1998. – 239 с. – ISBN 7763-2381-10
646022
  Горенко Л.І. "Історія Русів" у контексті української та європейської культурфілософії XVIII - першої половини XIX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 237-246
646023
  Одинець Я. "Історія Русів" у новітній історичній літературі // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-7077-60-8


  [Рецензія]: Оглоблін О.П. До питання про автора "Истории Русов". - К., 1998. - 149 с.
646024
  Хававчак О. "Історія русів" у світовому культурологічному аспекті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 195-198. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
646025
  Семенко С. "Історія русів" у трактуванні Михайла Драгоманова // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 104-109


  Досліджується наукова розвідка М. Драгоманова, присвячена невідомому авторові "Історії русів". З"ясовано погляди М. Драгоманова на художньопубліцистичну та ідейно-проблематичну природу давньоукраїнського твору, роль "Історії русів" у політичному і ...
646026
  Бердник Олена Станіславівна "Історія русів" як метатекст : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Бердник О.С.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
646027
  Бердник Олена Станіславівна "Історія Русів" як метатекст : Дис....канд. філол. наук: 10.01.01 / Бердник Олена Станіславівна ; Донецьк. держ. ун-т. – Донецьк, 2001. – 193 л. – Бібліогр.: л. 166-193
646028
  Крижанівський В.П. "Історія Русів" як явище в розвитку української національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131
646029
  Романов С. "Історія Сапфо" як художній код і біографічний ресурс у життєтворчості Лесі Українки та Л. Старицької-Черняхівської // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 242-254. – ISSN 2304-9383
646030
  Політіс Лінос [Історія новогрецької літератури / Політіс Лінос; Лінос Політsс. – 9-е вид. – Афіни : Освітня установа Нац. банку, 1998. – [13], 441 с. – Книга новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-061-1
646031
  Дукас С. [Історія одного полоненого / Стратіс Дукас. – Афіни : Кедрос, 1995. – 66, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0084-9
646032
  Руда Н.В. Історія лінгвістичних учень : навч. посібник / Н.В. Руда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 255, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-816-6
646033
  Свищ Н. Історія лінгвістичних, етнографічних та фольклористичних досліджень весілля // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 106-111. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "У статті проведено аналіз еволюції лінгвістичних напрямків з погляду теорії наукових парадигм, простежено закономірності історії змін лінгвістичних методів дослідження весілля. Мова весільного дійства ізоморфна ритуалові, і її стратифікація на різні ...
646034
  Маліневська Н.П. Історія лінгвістичного вивчення української фонології // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 212-221. – ISBN 978-966-439-859-3
646035
  Генсірук С.А. Історія лісівництва в Україні : Навч. посібник / С.А. Генсірук, О.І. Фурдичко, Бондар. – Львів : Світ, 1995. – 424с. – ISBN 5-7773-0255-6
646036
  Винокур І.С. Історія лісостепового Подністров"я та Південного Побужжя / І.С. Винокур. – Одеса, 1985. – 126с.
646037
  Задорожна Л. Історія літератури в критичних студіях М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 50-60. – ISBN 966-8547-39-X
646038
  Демська-Будзуляк Історія літератури в Україні - проблеми та виклики сьогодення // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 5. – С. 145-152
646039
  Москалець К. Історія літератури не є історією хвороби // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 17-19


  Робота Григорія Грабовича "До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка".
646040
  Огоновський О. Історія літератури руської [української]. Ч. 3, 1-2 / Омелян Огоновський // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1992. – Вип. 9 : Історія літератури руської [української], Ч. III 1-2, вік XIX (проза) / Омелян Огоновський. – Стб. 1-1337, [11] c.
646041
  Гнатюк М. Історія літератури як наукова дисципліна: друга половина XIX - початок XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 84-93. – ISSN 0236-1477
646042
  Скупейко Л. Історія літератури як покликання і наукова стратегія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 48-49. – ISSN 0236-1477


  Український літературознавець, критик, доктор філологічних наук Дончик Віталій Григорович (1932-2017).
646043
  Сивокінь Г. Історія літератури як творче завдання // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-13. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
646044
  Оліфіренко В.В. Історія літературного життя на Кубані і проблема відродження української духовності у східній діаспорі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 196-210. – ISSN 1728-9572
646045
  Галич О.А. Історія літературознавства / О.А. Галич. – Київ : Шлях. – ISBN 966-650-187-2
Ч.1 : Зарубіжне літературознавство. – 2006. – 207, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.


  У пр. № 1739597 напис : Глибокошановному Григорію Фоковичу Семенюку з побажаннями добра та щастя від автора. Підпис. 16.10.06
646046
  Галич О.А. Історія літературознавства : підручник для філологічних спеціальностей / Олександр Галич. – Луганськ : Книжк. світ, 2009. – 266, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Наукова література). – ISBN 978-966-626-418-6
646047
  Галич О.А. Історія літературознавства : підручник для студ. ВНЗ / О.А. Галич. – Київ : Либідь, 2013. – 390, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 386 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-06-0644-9
646048
  Синиця А. Історія логічних досліджень у Львівському університеті ( XVII - пер.пол. XX ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 31-41. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
646049
  Михайлюк О.Г. Історія Луцька / О.Г. Михайлюк. – ЛЬвів, 1991. – 188с.
646050
  Лемко І. Історія Львівської Ратуші : історичний нарис / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2008. – 126, [2] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-8154-02-3
646051
   Історія Львова. – К., 1984. – 414с.
646052
   Історія Львова : у 3 т. : [до 750-річчя міста Львова]. – Львів : Центр Європи. – ISBN 978-966-7022-59-4
Т. 1 : 1256-1772. – 2006. – 295, [1] с., [2] арк. іл., складених вдвоє : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 281-295. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
646053
   Історія Львова : у 3 т. : [до 750-річчя міста Львова]. – Львів : Центр Європи. – ISBN 978-966-7022-64-8
Т. 2 : 1772 - жовтень 1918. – 2007. – 559, [1] с., [2] арк. к., склад. вдвоє : іл., портр. – На обкл. назва тома: 1772-1918. - Імен. покажчик: с. 537-559. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
646054
   Історія Львова : у 3 т. : [до 750-річчя міста Львова]. – Львів : Центр Європи. – ISBN 978-966-7022-72-3
Т. 3 : Листопад 1918 - поч. XXI ст. – 2007. – 575, [1] с., [2] арк. к., склад. вдвоє : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 545-575. – Бібліогр.: с. 490-544, в кінці ст. та в підрядк. прим.
646055
   Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів і матеріалів.. – К., 1986. – 422с.
646056
   Історія Львова. Короткий нарис.. – Львів, 1956. – 295с.
646057
  Теппер Ю.М. Історія м"яча / Ю.М. Теппер. – Київ, 1966. – 139с.
646058
  Маркевич М. Історія Малоросії / Ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького; НАН України; Микола Маркевич; За заг. ред.: Ю.С. Шемшученка. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-012-1
Т.1; Т.2. – 2003. – 664с.
646059
  Воскресенський М. Історія масонства : Публікація, передмова та примітки Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 134-141
646060
  Крижановська О.О. Історія масонства в Україні / О.О. Крижановська. – К., 1997. – 61с.
646061
  Лісковець С. Історія математики в контексті вивчення математичних дисциплін у закладах вищої освіти / С. Лісковець, О. Гуда, В. Тимощук // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 215-223. – ISSN 2411-1317
646062
  Богоніс П.М. Історія медицини в системі українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 86-89. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується значення історії української медицини як навчальної дисципліни у підготовці кадрів, у вдосконаленні національної системи охорони здоров"я.
646063
  Скакун І. Історія медицини у філософсько-антропологічному дискурсі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 48-51. – ISSN 2311-9896
646064
  Хрол Н.В. Історія медицини як частина медичної науки, роль, важливість, розвиток та підтримка її наукового напрямку в сфері охорони здоров"я // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 76-81. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2312-5675
646065
   Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – 427, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: Історія медичної науки, практики та освіти : (матеріали науково-практичної конференції). - Окремі ст. англ., рос. - Анот. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
646066
  Герасименко Н.О. Історія Межигір"я / Н.О.Герасименко; Інститут історії НАНУ. – Київ, 2005. – 288с. – ISBN 966-02-2871-6
646067
  Ільків Є.Ю. Історія межових знаків в Україні / Є.Ю. Ільків, М.М. Галярник, М.М. Дутчин // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
646068
  Проців О.Р. Історія мисливства та рибальства міста Кракова та Краківського повіту XIX - початку XX ст. = The history of hunting and fishing in the Krakow city and Krakow county in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 87 с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 66-75 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-83-3
646069
  Проців О.Р. Історія мисливства та рибальства у Станиславові та Станиславівському повіті XIX - початку XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського господарства в Україні = The history of hunting and fishing in Stanislav city and Stanislav county in 19th-early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 124 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 102-110 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-56-7
646070
  Проців О.Р. Історія мисливської зброярської галузі Галичини середини XIX - початку XX століття / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-73. – ISBN 978-617-7496-14-3
646071
  Чечель Н.П. Історія мистецтв : навчально-методичний комплекс для студентів спец. 6.030200 "Журналістика" та Галузь 0303 Журналістика та інформація за напрямом 6.030302 "Реклама і зв"язки з громадскістю" / Н.П. Чечель ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – 108с.
646072
  Бойко І.І. Історія міжнародних відносин : навч. посіб. / І.І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2019. – 276 с. : табл. – Термінол. словник: с. 268-272. – Бібліогр.: с. 273. – ISBN 978-617-676-153-2
646073
  Колесник В.Ф. Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 223-229
646074
  Колесник В.Ф. Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 278-285. – ISBN 978-966-439-498-4
646075
  Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки) : навч. посібник [для викладачів і студ. іст. спец. вищих пед. закладів освіти] / О.П. Іваницька ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 627, [5] с. – Бібліогр.: с. 622-628. – ISBN 978-966-194-074-0
646076
  Павленко В.М. Історія міжнародних відносин (1918 - 1939 рр.) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Павленко. – Київ : Алвія, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-410-014-1
646077
  Павленко В.М. Історія міжнародних відносин в період Другої свтової війни (1939-1945 роки) : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. допов. та розширене. – Київ : Лисенко М.М., 2018. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-163 та в кінці підрозд.
646078
   Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XX-XXI ст. : Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.П. Чуб, М.В. Борисенко; [В.Ф.Салабай, І.Д.Дудко, М.П.Чуб, М.В.Борисенко]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 966-574-923-4
646079
   Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XX – початок XXI ст. : навч. посіб. / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб; В.Ф.Салабай, І.Д.Дудко, М.В.Борисенко, М.П.Чуб ; [Редкол.: М.М.Коцупатрий (голова) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 368 с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-574-841-6
646080
  Магда Є.В. Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939-1945 роки) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Магда, В.М. Павленко, Н.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 315 с. – ISBN 978-966-2213-32-4
646081
  Булик М.В. Історія міжнародних відносин у давні часи : навч. посібник / М.В. Булик ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т, Іст. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2021. – 255, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-520-020-9
646082
  Проховник П.М. Історія міжнародних військових навчань "Швидкий тризуб" як приклад військогвого співробітництва України-НАТО // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 48-57. – ISSN 2707-1383
646083
  Камчатний М.В. Історія міжнародно-правового регулювання питань, пов"язаних із застосуванням комп"ютерних технологій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 199-207. – ISSN 2224-9281
646084
  Дмитрієв А.І. Історія міжнародного права : монографія / А.І. Дмитрієв, Ю.А. Дмитрієва, О.В. Задорожній ; гол. ред. Л.В. Губерський ; Українська асоціація міжнародного права ; Ін-т міжнар. відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : Промені, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-8935-05-3
646085
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 411, [2] с. – Предм. покажч.: с. 398-406. - Імен. покажч.: с. 407-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
646086
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – 411, [1] с. – Покажч.: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
646087
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2018. – 411, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
646088
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Ліра-К, 2019. – 411, [1] с. – Покажчики: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
646089
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2020. – 411, [1] с. – Покажчики: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
646090
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2021. – 411, [2] с. – Покажчики: с. 398-411. – Бібліогр.: с. 394-397, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-51-6
646091
  Буткевич О.В. Історія міжнародного права як галузь теорії та навчальна дисципліна // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-966-2609-51-6
646092
  Анекштейн А.І. Історія міжнародного руху в Англії, Франції і Німеччині : (три форми робітничого руху з бібліографічним покажчиком) / Арк. А-Н. ; пер. з 3-го рос. вид. ; пер. і ред. М.Щербака. – Москва ; Ленинград : Держвидав України, 1926. – 213, [4] с.


  На форзаце экслибрис: на изобр. Сова
646093
   Історія міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1865-2015) = History of international collaboration of Odessa I.I. Mechnikov national university (1865-2015) / [В.С. Гріневич та ін. ; голов. ред., авт. передм.: І.М. Коваль] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 83, [1] с. : фотоіл. – Присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст на с. 43-83 англ. – Бібліогр.: с. 41 та с. 83. – ISBN 978-617-689-039-0
646094
  Михайленко П.П. Історія міліції України у документах і матеріалах : Вид-ня у 3-х т. / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв. – Київ : Генеза. – ISBN 966-5044-203-0 966-504-047-2
Т.2 : (1917-1945). – 1999. – 412с.
646095
  Матковський О.І. Історія мінералогії в працях академіка Євгена Лазаренка, його учнів і послідовників (до 110-річчя від дня народження вченого). - / О.І. Матковський, Є.М. Сливко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 44, № 4. – C. 140-147. – ISSN 2519-2396
646096
  Павлишин В. Історія мінералогії в Україні = History of mineralogy in Ukraine : від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. / Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2019. – 461, [3] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: с. 446-462. – Бібліогр.: с. 407-445. – ISBN 978-966-000-000-0


  У пр. № 1739751 напис : Бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка - автори. 02.2021. Підписи.
646097
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Київ / [ред кол. тома: Бойченко В.О. (гол. ред.), Касименко О.К., Котов В.Н., Кошик О.К., Марченко М.І., Мельник Л.Г., Овчаренко П.М., ... Рудько М.П.]. – 1968. – 587 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогуров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Касименко О.К. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Кошик О.К., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., ...
646098
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Луганська область. – 1968. – 940 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646099
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Львівська область. – 1968. – 979 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646100
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – В 26 томах. – Київ : УРЕ
Дніпропетровська область. – 1969. – 960 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646101
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Закарпатська область. – 1969. – 786 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646102
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Запорізька область. – 1970. – 765 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646103
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – В 26-и томах. – Київ : УРЕ
Донецька область. – 1970. – 992 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646104
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Волинська область / Ред. кол. тому: Клімаш І.С. (гол. ред.), ... Замлинський В.О., ... [та ін.]. – 1970. – 746 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогуров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Касименко О.К. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Кошик О.К., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., ...
646105
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Івано-Франківська область. – 1971. – 639 .


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646106
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Київська область. – 1971. – 791с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646107
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Кіровоградська область. – 1972. – 816 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646108
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Вінницька область / Ред. кол. тому: Олійник А.Ф. (гол. ред.) [та ін.]. – 1972. – 778 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогуров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646109
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – В 26 томах. – Київ : УРЕ
Житомирська область. – 1973. – 726 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646110
   Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. – Київ : УРЕ
Кримська область. – 1974. – 802 с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646111
   Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1971. – 771с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646112
   Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1969. – 910с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646113
   Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1967. – 1028с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646114
   Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1973. – 655с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646115
   Історія міст і сіл Української РСР. Сумська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1973. – 694с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646116
   Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1973. – 973с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646117
   Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1967. – 1002с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646118
   Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1972. – 687с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646119
   Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1971. – 706с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646120
   Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1972. – 788с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646121
   Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1969. – 704с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646122
   Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. : в 26 т. – Київ : УРЕ, 1972. – 780с.


  Гол. ред. колегія: Тронько П.Т. (гол. Гол. редкол.), Бажан М.П., Білогкров М.К., Білодід І.К., Гудзенко П.П., Дерев"якін Т.І., Компанієць І.І. (заст. гол. Гол. редкол.) , Кондуфор Ю.Ю., Королівський С.М., Мітюков О.Г., Назаренко І.Д., Овчаренко П.М., ...
646123
  Єсюнін С. Історія міст та містечок Волині у працях волинського краєзнавця Аполлонія Сендульського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 191-192
646124
  Оверченко О. Історія міста в пам"ятних знаках та меморіалах Дніпровська /Дніпра // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 165-167
646125
  Пастернак В. Історія міста в художній уяві: образи Жовкви в літературі тамистецтві X X - XXI ст. // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 125-128. – ISBN 978-966-285-572-2
646126
  Берлинський М.Ф. Історія міста Києва / М.Ф. Берлинський ; [підгот. тексту до публ., передм., с. 5-20, та комент. М.Ю. Брайчевського]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 314, [4] с. : портр. – Бібліогр.: с. 171-200, 264-269. – ISBN 5-12-002466-1
646127
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 4 : Київ на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). – 2009. – 90 с. – Імен. покажч.: с. 69-79 - Алф. покажч.: с. 80-82. - Додатк. тит. арк. англ.
646128
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 3 : Історія міста Києва періоду 1917-1990 рр. – 2009. – 426 с. – Імен. покажч.: с. 340-371.- Алф. покажч.: с. 372-398. - Додатк. тит. арк. англ.
646129
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 2 : Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. – 2009. – 199, [1] с. – Імен. покажч.: с. 155-172. - Алф. покажч.: с. 173-185. - Додатк. тит. арк. англ.
646130
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from arcient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року. – 2009. – 412, [1] с. – Імен. покажч.: с. 342-376. - Алф. покажч.: с. 377-392. - Додатк. тит. арк. англ.
646131
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 7 : Скульптурні пам"ятки. – 2009. – 103, [1] с. – Покажч.: с. 73-90. - Додатк. тит. арк. англ.
646132
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова, Л.Є. Дем"янова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.] ; авт. передм.: В. Савельєв]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 6 : Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій). – 2009. – 226, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 188-212. - Додатк. тит. арк. англ. - Текст укр., англ.
646133
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 5 : Пам"ятки. – 2009. – 199, [1] с. – Імен. покажч.: с. 161-181. - Алф. покажч.: с. 182-189. - Додатк. тит. арк. англ.
646134
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 11 : Історико-культурна та географічна характеристика міста. – 2010. – 57, [1] с. – Імен. покажч.: с. 45-50. - Алф. покажч.: с. 51-54. - Додатк. тит. арк. англ.
646135
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 10 : Демографія. Етнічні спільноти у Києві. – 2010. – 105, [1] с. – Імен. покажч.: с. 78-87. - Алф. покажч.: с. 88-94. - Додатк. тит. арк. англ.
646136
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 9 : Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції. – 2010. – 201, [1] с. – Імен. покажч.: с. 157-176. - Алф. покажч.: с. 177-188. - Додатк. тит. арк. англ.
646137
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 8 : Райони та вулиці. – 2010. – 116, [1] с. – Покажч.: с. 100-113. - Додатк. тит. арк. англ.
646138
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики, кн. 14 : Зведений покажчик назв книг та статей. – 2010. – 108, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ.
646139
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики, кн. 13 : Зведений іменний покажчик. – 2010. – 170, [2] с. – Додатк. тит. арк. англ.
646140
   Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року = History of Kyiv from ancient times to 2000 year : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [уклад.: Н.А. Дехтярьова ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т історії НАН України. – ISBN 978-966-02-5214-1
Т. 3 : Зведені допоміжні покажчики, кн. 12 : Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія. – 2010. – 105, [1] с. – Імен. покажч.: с. 82-91. - Алф. покажч.: с. 92-100. - Додатк. тит. арк. англ.
646141
  Камбалова Я. Історія містечка Володимирець // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 22-23
646142
  Косик О.І. Історія містобудування Великого Новгорода. Еволюція і порівняльна характеристика архітектури стародавнього Новгорода у XI - XV ст. та озеленення міського простору сучасного Великого Новгорода / О.І. Косик, В.А. Овчаренко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г., Бармашина Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 18 : Дизайн архітектурного середовища. – С. 68-81. – ISSN 2415-8151
646143
  Кіселинчик В. Історія місцевогго самоврядування - складова науки про місцеве самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.160-168. – (Серія юридична ; Вип. 38)
646144
  Мальчин Ю.М. Історія місцевого самоврядування України : навч. посібник / Мальчин Ю.М., Чумак В.А. ; Акад. муніцип. упр. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АМУ, 2015. – 296 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2341-17-1
646145
   Історія мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 30. – ISSN 0320-3077


  Редколігія "Українського мовознавства", колектив Кафедри української мови та прикладної лінгвістики КНУ імені Тараса Шевченка вітають Ю.Л. Мосенкіса з 50-річним ювілеєм.
646146
  Астапцева Х.А. Історія моди у традиційних та новітніх медіа (досвід України та англомовних країн) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18


  У статті охарактеризовано сучасний стан науково-популярних видань та цифрових медіа з історії моди в Україні та англомовному світі. Метою дослідження є визначення можливостей нових медіа (цифрових) як сучасних, альтернативних книжковим, каналів ...
646147
  Козлик І.В. Історія моєї кафедри : (1940-2010) : [історичний нарис] / І.В. Козлик ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, Ін-т філол. – Івано-Франківськ : І.Я. Третяк, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-1521-60-5
646148
  Абеляр П. Історія моїх страждань. Утішне послання до друга. Листування Абеляра й Елоїзи. Ісповідь віри Елоїзі / П"єр Абеляр ; переклав з латинської Р. Паранько. – Львів : Літопис, 2004. – 136 c. – ISBN 966-7007-109-X
646149
  Ромащенко К.Ю. Історія молекулярно-філогенетичних досліджень видів триби Stipeae / К.Ю. Ромащенко, Я.П. Дідух, О.А. Футорна // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 510-515. – ISBN 978-966-2303-13-1
646150
  Мошковський А.О. Історія молодіжної політики в Україні // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 259-261. – ISBN 978-617-8034-4
646151
  Дільтей В. Історія молодого Гегеля = Die Jugendgeschichte Hegels / Вільгельм Дільтей ; пер. з нім. О. Литвиненко ; наук. ред., звірка та уточ. пер., вступ. ст., прим.: Ю. Кушаков. – Київ : Три крапки, 2008. – 304, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. ориг. - Вих. дан. ориг.: Die jugendgeschichte: aus den abhandlungen der Konigl. Preuss. Akad. der Wissenschften vom jahre 1905 / W. Dilthey; Berlin: Verlag der Konigl. akad. der Wissenschaften in kommission ber G. Reimer, 1905. – Бібліогр.: с. 55-58, 256-278, 294-295, 304 та в підрядк. прим. – ISBN 966-95634-6-1
646152
  Петрик О. Історія монетарного розвитку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-16
646153
  Кравченко Я. Історія монументів Кобзареві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 10


  Їх забороняли і нищили російські жандарми та білогвардійські офіцери, австрійські чиновники та польські поліцаї, угорські шовіністи та німецькі фашисти. Не завжди лояльною до них була і радянська влада.
646154
  Рудаков Є.Д. Історія морфології тварин ХХ ст. / Є.Д. Рудаков, М.М. Стегней // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 3. – С. 305-306
646155
  Кузьма В.В. Історія музеїв підприємств та установ Закарпатської області (50 - 90-ті роки XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 31-35. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
646156
  Яненко А. Історія музейної археології УСРР (1919-1934) = History of museum archaeology in Ukrainian SSR (1919-1934) / Анна Яненко ; Ін-т археології НАН України ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016. – 367, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 207-211. – Бібліогр.: с. 178-206. – ISBN 978-617-7193-79-0
646157
  Панкулич В.В. Історія музейної справи на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 159-161. – (Історія ; Вип. 22)
646158
  Терський С.В. Історія музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні : навч. посібник / Святослав Терський, Ольга Савченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 257, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-941-538-7
646159
  Шамрай І. Історія музею в Асканії-Новій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 126-132
646160
  Головко О.В. Історія музею В.Г. Короленка в Полтаві. Початок // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 99-106
646161
  Вітенко Л.В. Історія музею В.Г. Короленка в Полтаві. Сучасність // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 88-96
646162
  Чекан Ю.І. Історія музики - XXI: екстенсифікація чи інтенсифікація? // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 23-38. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто сучасний стан науки «історія музики» та з’ясовано, що вона має засадничо екстенсивну природу; проаналізовано позити-вні (стимулюючі) та негативні (гальмуючі) сторони екстенсивно-кумулятивної історії музики. Визначено, що особливості історії ...
646163
  Таранченко О.Г. Історія музики як усвідомлена відповідальність. Леніна Єфремова та Інна Комарова-Кримська // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 126-152. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто постаті представниць київської школи історичного музикознавства. Показано універсальність таланту Л. П. Єфремової (1924–2013) – видатного музикознавця, неординарної особистості з рідкісним музичним слухом. Прослідковано поетапність ...
646164
  Хомінський Ю. Історія музики. Частина 1 (продовження). Італійське треченто / Ю. Хомінський, Вільковська-Хомінська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 157-163. – ISSN 2224-0926
646165
  Хомінський Ю. Історія музики. Частина I (продовження) / Ю. Хомінський, Вільковська-Хомінська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 94-98. – ISSN 2224-0926
646166
  Хомінський Ю. Історія музики. Частина I (продовження) / Ю. Хомінський, Вільковська-Хомінська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 120-127. – ISSN 2224-0926
646167
  Проців Л.Й. Історія музичної педагогіки в Україні крізь призму софійності // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 127-136
646168
  Проців Л. Історія музичної педагогіки в Україні: духовні виміри // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 297-303. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано методологічні підходи до вивчення історії педагогіки. Розкрито теоретичні основи вивчення музичної педагогіки в Україні на різних етапах розвитку. Вказано на необхідність пошуку нових вимірів у пізнанні історії української музичної ...
646169
  Чуніхін О.Н. Історія мюзиклу : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Н. Чуніхін ; [за ред. О.В. Гармель] ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-111-3
646170
  Шевченко О. Історія на благо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 15


  "Кілька останніх років польсько-українські відносини на політичному рівні перебувають у перманентній кризі. Кілька останніх років польсько-українські відносини на політичному рівні перебувають у перманентній кризі. Зміна влади в України дає надію на ...
646171
  Позняк-Хоменко Історія на вибір. Після широкого резонансу Міністерство освіти таки погодилося не тільки залишити у вишах філософсько-гуманітарний блок, а й збільшити години на ці дисципліни / Позняк-Хоменко, О. Капнік // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 5 лютого (№ 17). – С. 7


  У зв’язку з введенням у дію норм нового «Закону про освіту», згідно з яким у півтора разка скорочується кількість аудиторних годин, будь-яка обов’язковість скасовується, а вишам надається право самим визначати, які предмети давати на вибір студентам. ...
646172
  Левінчук А. Історія на відстані. Досвід викладання історії в умовах карантину / розмову вів Михайло Загородній // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7-8) : Дистанційні уроки. – С. 24-29


  Розмова з Артуром Левінчуком, учителем історії та правознавства в Технічному ліцеї НТУУ "КПІ" у Вишгороді.
646173
   Історія на вістрі клинка : Спосіб життя / Виртосу Ірина, Запорожченко Віталій, Горобець Олександр, Оніщук Олексій, Володимиров Володимир // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 66-70 : Іл.
646174
  Сліпченко О. Історія на дошках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 15


  "Так сталося, що мені довелося часто бувати в Ніцці. Довелося чи пощастило? Гадаю, для більшості тих, хто читає ці рядки, вибір однозначний. Для мене теж, хоча, зізнаюся, з кожним роком місцеве населення дедалі більше нагадує дивну суміш мешканців ...
646175
  Родоманченко А.С. Історія навчання іноземної мови та етапи розвитку тестування усного мовлення у російської методики викладання іноземних мов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 501-507
646176
  Гальчук І.Ю. Історія наголошення запозичень на -ія в українській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-28. – ISSN 0027-2833
646177
  Літинський В. Історія нагород // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-9. – ISSN 1814-5078
646178
  Удод М. Історія надання Донецькому національному університету імені Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2017. – Т. 43. – С. 79-83. – (Серія. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу). – ISSN 1728-9572
646179
   Історія надихає на нові звершення // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  На історичному факультеті діє проект під назвою «Історія для воїна», організований студентами за сприяння Українського Інституту національної пам’яті. У його рамках студенти-історики виступають з лекціями, що охоплюють важливі проблеми історії України ...
646180
  Петровський А. Історія надихає на нові звершення // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 4


  З осені на історичному факультеті діє проект під назвою «Історія для воїна», організований студентами за сприяння Українського Інституту національної пам’яті. У його рамках студенти-історики виступають з лекціями, що охоплюють важливі проблеми історії ...
646181
  Науменко Л.М. Історія назв посуду, столового начиння та меблів в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Науменко Ліана Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
646182
   Історія народів Росії. Від найдавніших часів до середини 18 ст.. – Київ : НМК ВО, 1992. – 336с. – ISBN 5-7763-0984-0
646183
   Історія народів Росії. Середина XVIII ст. - 1917 р. : Курс лекцій. – Київ : НМК ВО, 1992. – 436 с. – ISBN 5-7763-0991-3
646184
   Історія народів СРСР. Метод. вказівки для заоч. іст. фак-тів.. – К., 1940. – 60с.
646185
  Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР / П.І. Лященко. – Київ
т.1. – 1951. – 636 с.
646186
  Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР / П.І. Лященко. – Київ
Т. 2. – 1952. – 691 с.
646187
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 12. – 1978
646188
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 13. – 1979
646189
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 14. – 1980
646190
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 15. – 1982
646191
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1965-
Вип. 16. – 1982
646192
   Історія народного господарства та економічної думки України : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ ; Тернопіль : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 30. – 1998
646193
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 35/36. – 2003
646194
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 37/38. – 2005
646195
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 39/40. – 2007
646196
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 41. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
646197
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 48. – 2015. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646198
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 49. – 2016. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646199
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 51. – 2018. – 392 с. – Резюме укр., англ. мовами
646200
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 52. – 2019. – 339, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2019.52 - Резюме укр., англ. мовами
646201
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 53. – 2020. – 475, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53 - Резюме укр., англ. мовами
646202
   Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 1965-. – ISSN 0320-4421
Вип. 54. – 2021. – 403, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.15407/ingedu2021.54 - Резюме укр., англ. мовами
646203
   Історія народного господарства Української РСР : у 3-х томах. – К.
Т. 1. – 1983. – 463с.
646204
   Історія народного господарства Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Створення соціалістичної економіки (1917 - 1937). – 1984. – 440 с.
646205
   Історія народного господарства Української РСР : в 3-х томах. – К.
Т. 3, кн. 1. – 1985. – 463с.
646206
   Історія народного господарства Української РСР. – К.
Т.3, кн.2 : Соціалістична економіка в 60 - 80 роки. – 1987. – 439с.
646207
  Глушко М.С. Історія народної культури українців : навч. посібник / Михайло Глушко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 395-414. – Бібліогр.: с. 393-394 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0117-6
646208
  Тимів І.М. Історія народної школи в Бортниках : середина XIX - кінець тридцятих років XX ст. : до 150-ти річчя заснування школи / Іван Тимів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 107, [5] с. : фотоіл. – Додатки: с. 75-95. – Бібліогр.: с. 96-107. – (Серія "Села і міста Покуття" ; т. 2). – ISBN 966-8265-72-6
646209
  Корнутко-Гринів Історія народу у графіці Георгія Якутовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 152-155. – ISSN 0868-4790


  Георгій Вячеславович Якутович (1930-2000) - укр. митець-графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, художник кіно. Засл. діяч мистецтв України, Нар. художник України, Член-кореспондент Академії мистецтв СРСР, Проф. Академії мистецтв ...
646210
  Свєшніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці ІІІ - на початку ІІ тисячоліття до нашої ери / І.К. Свєшніков. – К., 1974. – 207с.
646211
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 3. – 2013. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646212
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 4. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646213
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 5. – 2014. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646214
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 6. – 2015. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646215
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
Вип. 7. – 2015. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646216
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ. – ISSN 2415-7422
Вип. 8. – 2016. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646217
   Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ. – ISSN 2415-7422
Вип. 9. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646218
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ. – ISSN 2415-7422
Вип. 10. – 2017. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646219
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 8, вип. 2 (13). – 2018. – 585, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646220
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 8, вип. 1 (12). – 2018. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646221
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ. – ISSN 2415-7422
Вип. 11 (2017). – 2018. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646222
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 9, вип. 1 (14). – 2019. – 131, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
646223
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 9, вип. 2 (15). – 2019. – 232, [2] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2019-9-2(15) - Резюме укр., рос., англ. мовами
646224
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 10, вип. 1 (16). – 2020. – 150, [3] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2020-10-1(16) - Резюме укр., рос., англ. мовами
646225
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 10, вип. 2. – 2020. – 399, [3] c. – DOI: 10.32703/2415-7422-2020-10-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
646226
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 11, вип. 1. – 2021. – 263, [1] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2021-11-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
646227
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 11, вип. 2. – 2021. – С. 271-453, [7] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2021-11-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
646228
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 12, вип. 1. – 2022. – 187 с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2022-12-1 - Резюме укр., англ. мовами
646229
   Історія науки і техніки = History of science and technology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: О. Пилипчук, О. Стрелко, Ю. Бердниченко [та ін.]. – Київ : ДУІТ. – ISSN 2415-7422
Т. 12, вип. 2. – 2022. – С. 188-409, [1] с. – DOI: 10.32703/2415-7422-2022-12-2 - Резюме укр., англ. мовами
646230
   Історія науки й техніки : навч. посібник / Р.В. Гула, І.П. Передерій, О.В. Вітринська, Л.Б. Гаращенко. – Київ : Каравела, 2020. – 239, [1] с. : іл., табл. – Персоналії: с. 198-232. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-2229-13-4
646231
  Карпіловська Є. Історія науки крізь життєпис ученого: Ніна Федорівна Клименко (22.10.1939 -30.08.2018) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 137-147. – ISSN 1682-3540


  "Стаття присвячена Клименко Н.Ф. (КУ) - засновнику кафедри елліністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яку вона очолила 1999 р.".
646232
  Лакатош І. Історія науки та її раціональні реконструкції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 13-23. – ISSN 1810-2131
646233
  Супрун А.Г. Історія науки як концептуальна складова науковчення В.І. Вернадського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 63-67. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
646234
  Хін Менг Історія науково-технічного співробітництва між УРСР та КНР у 50-80-х роках XX століття / Хін Менг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання науково-технічного співробітництва між УРСР та КНР у другій половині XX ст. Проаналізовано головні етапи й характерні риси українсько-китайського співробітництва в галузі науки й техніки.
646235
  Вергунов В.А. Історія наукового забезпечення осушувальних меліорацій в Україні: член-кореспондент АН УРСР М.О. Тюленєв (до 130-річчя від дня народження) : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – Київ : НААН, ННСГБ, 2019. – 29, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
646236
   Історія наукового подвигу // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 4


  У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського побачило світ фундаментальне археографічне видання "Історія Національної академії наук України" 1956-1960" (у двох частинах).
646237
  Нестеренко В.Г. Історія наукової бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1994. – № 5/6. – С. 30-33. – ISSN 1029-7200
646238
  Блажевич Н.О. Історія наукознавства в Радянському Союзі: 1920–1940 // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 71-74. – ISSN 2076-1554
646239
  Білоус Л. Історія нафтогазової справи Дрогобицько-Бориславського промислового району середини 40-х років XX ст. - початку XXI ст. у дослідженнях вітчизняних науковців // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Рада молодих вчених ; голов. ред. Пантюк М.П. ; редкол.: Бермес І.Л., Бистрова О.О., Борщевич В.Т. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 23, т. 1. – С. 4-10. – ISSN 2308-4855
646240
  Сидоренко І.В. Історія національного гімну України // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 28/29 (464/465), жовтень. – С. 59-64
646241
  Грановський Б.В. Історія національного друку України в бібліографії за 1483-2000 рр. : Довідник (Desiderata) / Борис Грановський. – Київ, 2003. – 495с. – ISBN 966-7863-22-0
646242
   Історія Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. філософії, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Бондаренко, Н. Тарасова, Г. Шаленко ; авт. вступ. ст.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 95, [1] с.
646243
  Андрєєва О.В. Історія національного права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 309-312. – ISBN 978-617-7133-95-6
646244
   Історія національного радіоефру : Архівні матеріали (1942-1969). – Київ, 2004. – 115с. – ISBN 966-594-168-2
646245
   Історія Національної академії наук України (1934-1937) : Документи і матеріали. – Київ : НБУВ, 2003. – 831 с. – ISBN 966-02-2979-8
646246
   Історія Національної академії наук України (1938-1941) : Документи і матеріали. – Київ : НБУВ, 2003. – 920 с. – ISBN 966-02-2980-1
646247
   Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918-1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2000. – 528 с. – ISBN 966-7558-99-1
646248
   Історія Національної академії наук України, 1941-1945. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-4255-5
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2007. – 804, [3] с.
646249
   Історія Національної академії наук України, 1946-1950 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; [ред. кол. : О.С. Онищенко (голов. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Вергунов та ін. ; упоряд. : Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський та ін.]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-5063-5
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2008. – 599, [4] с.
646250
   Історія Національної академії наук України, 1951-1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л.М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – Київ : НБУВ. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-6667-4
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2012. – 879, [2] с. : іл. – На авантит.: 95 років Національна Академія наук України. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 859-879 та в підрядк. прим.
646251
   Історія Національної академії наук України, 1951-1955 / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – Київ : НБУВ. – (Джерела з історії науки в України). – ISBN 978-966-02-6668-1
Ч. 2 : Додатки. – 2012. – 913, [3] с. – На авантит.: 95 років Національна Академія наук України. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 862-908. – Бібліогр.: с. 716-805 та в підрядк. прим.
646252
   Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [у 2 ч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд.: Л.М. Яременко та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-7681-9
Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2016. – 869, [2] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 828-847. – Бібліогр.: с. 855-869, в кінці ст. та у підрядк. прим.
646253
   Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [у 2 ч.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [упоряд.: Л.М. Яременко та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.]. – (Джерела з історії науки в України). – ISBN 978-966-02-7682-6
Ч. 2 : Додатки. – 2016. – 1062, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 989-1057. – Бібліогр.: с. 773-922, в кінці протоколів та у підрядк. прим.
646254
   Історія Національної академії наук України. 1941-1945. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-4256-5
Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [2] с.
646255
   Історія Національної академії наук України. 1946-1950 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства [та ін.] ; [ред. кол. : О.С. Онищенко (голов. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Вергунов та ін. ; упоряд. : Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський та ін.]. – Київ : [Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 978-966-02-5064-2
Ч. 2 : Додатки. – 2008. – 711, [4] с.
646256
  Майданець-Баршлевич Історія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури: виставковий ракурс 1917-2017 / Олена Майданець-Баршлевич. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2017. – 278, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 230-274. – ISBN 978-966-578-281-0
646257
  Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,1965-1991 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко; НАНУ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 374с. – ISBN 978-966-02-4829-8
646258
  Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1918-1941 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко. – Київ : НБУВ, 1998. – 338с. – ISBN 966-02-0702-6
646259
  Дубровіна Л.А. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1941-1964 / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко; НАНУ; НБУ ім. В.І.Вернадського. – Київ : Наукова думка, 2003. – 360 с. – ISBN 966-00-0033-2
646260
  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навчальний посібник / Л.А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – 335 с. : Вища освіта XXI століття. – ISBN 966-7131-54-8


  Один з перших в Україні посібників, у якому становлення національної освіти показано в контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки. Для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів, працівників освіти
646261
  Слюсаренко Ю. Історія нашої ери / Юрій Слюсаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 158 с.
646262
  Аліференко І. Історія невпинного руху вперед (до 140-річчя від дня створення Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 26-29
646263
  Павличко С. Історія незавершеного застереження // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 14-18


  Робота А. Кримського "Що таке сучасне українство?"
646264
  Корж Геннадій Історія ненависті, чи був карабаський конфлікт невідворотним? // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
646265
  Грицак Я. Історія непрофесійного українця // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 45-46


  Ігор Шевченко — американський науковець українського походження. Візантиніст і палеославіст, професор класичної філології Гарвардського університету. 1999 — наукова премія Міжнародної фундації О. і Т. Антоновичів за дослідження "Україна між Сходом і ...
646266
  Степанов В. Історія нереалізованого плану // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-51


  До 20-річчя започаткування проекту повернення на територію України депортованих німців.
646267
  Нікітенко К. Історія нескорених. Рух спротиву в українському селі 1920 - початку 1930-х років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Після Першої світової війни внаслідок переділу світу українські землі опинилися в складі кількох держав. Найтяжчі випробування очікували тих, хто опинився під владою Москви: репресії, цивільні заручники, розстріли, червоний терор, будівництво перших ...
646268
  Петренко І. Історія німецьких поселенців (колоністів) на Полтавщині у науковій спадщині історика Віри Жук (1928-2008) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 103-107. – ISSN 1998-4634
646269
  Мізін К.І. Історія німецької літератури (від початків до сьогодення ) = Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfangen bis zur Gegenwart : [(коротко і з практичною частиною) : навч. посіб. для студ.-германістів] / К.І. Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 335, [1] с. – Кн. опис. по обкл. - На тит. арк.: Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfangen bis zur Gegenwart (mit praktischem Teil) / Kostyantyn Mizin. – Бібліогр.: c. 331-333. – ISBN 966-382-019-5
646270
  Максимчук Б. Історія німецької мови = Lehr - und ubungsbuch zur geschichte der deutschen sprache : Практичний курс / Б. Максимчук, Н. Петращук; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 279 с. – ISBN 966-613-253-2
646271
  Бублик В.Н. Історія німецької мови : (Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів) / МОНУ; Бублик В.Н. – 2-е вид. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272с. – ISBN 966-7890-96-1
646272
  Левицький В.В. Історія німецької мови : [посібник для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 214 с., [1] с., іл. : іл. – Додатки: с. 198-209. – Бібліогр.: с. 211-213. – ISBN 978-966-382-058-3
646273
  Бублик В.Н. Історія німецької мови. / В.Н. Бублик. – К., 1983. – 228с.
646274
  Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Й. Бобилєва ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – 528с. – На тит. арк.: 85-річчю Дніпропетровського нац. ун-ту присвячується
646275
  Брокгауз Історія Німеччини у світлинах = Deutsche Geschichte in Schlaglichtern / Брокгауз ; пер. з нім. : І. Андрущенко, Л. Сандига, О. Кислюк ; [ред. С. Вишенський ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 567 с. : іл. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-75-3
646276
   Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; Рада німців України "Міжнар. т-во німців України–Відергебурт". – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 150, [2] с. – Авт. зазн. в змісті. - Організатор проекту - Рада німців України. www. deutsche.in.ua. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8257-5
646277
  Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : рostsovieticum : навчальний посібник / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2010. – 487 с. – ISBN 978-966-346-752-8
646278
  Юхименко П.І. Історія новітних економічних учень : (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко. – Біла Церква : Мустанг, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7216-30-16
646279
  Юхименко П.І. Історія новітніх економічних учень : (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко ; за ред. А.А. Чухно. – 2-ге вид., доп. – Біла Церква : БДАУ, 2003. – 306 с. – ISBN 966-7417-48-4
646280
   Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Й. Давиденко [та ін.] ; МОНУ, Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 274с. – ISBN 978-966-364-714-2
646281
   Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. поcібник для студентів ВНЗ / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка, Н.І. Гричаник, М.О. Кушнєрьова ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 271, [1] с. : портр., іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Слов. літературознавчих понять: с. 265-268. – Бібліогр.: с. 268-271 та в тексті. – ISBN 978-966-364-714-2
646282
  Яровий В.І. Історія новітьнього часу країн Центральної та Південно-Східної Європи 1944-1994 рр. / В.І. Яровий, С.М. Антонюк, А.Т. Чепусов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1995. – 164 с.
646283
  Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. / А.О. Скальковський. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 665с. – ISBN 5-7775-0409-4
646284
  Чапленко В.К. Історія нової української літературної мови (XVII ст. - 1933 р.) = History of the new ukrainian literary language (17 century - 1933) / Василь Чапленко. – Нью-Йорк : [б. в.], 1970. – 448 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
646285
  Віндельбанд В. Історія нової фільозофії / В. Віндельбанд ; З нїмецької мови пеpеклав [з пеpедм.] Микола Залїзняк. – Київ ; Львів : Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі; [Львів]: Виданнє Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1913. – 242 с.
646286
   Історія Норвегії = Grunntrekk i Norsk historie. – Львів : Літопис, 2001. – 336с. – ISBN 966-7007-41-2
646287
  Конюшенко І.В. Історія нотодрукування в Україні та етапи його поширення // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 96-102
646288
  Чухліб Т. Історія об"єднує / запитувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 18-19


  Доктор історичних наук Тарас Чухліб: " У світових архівах та музеях знаходиться неймовірна кількість наших реліквій, які чекають на відкриття".
646289
  Слинько І.І. Історія об"єктних зворотів української мови / І.І. Слинько. – Чернівці, 1969. – 107с.
646290
  Даньків Й.Я. Історія облікововї культури території країн Магриба / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап"юк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 104-107. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
646291
  Лихолат А.О. Історія обміну знаннями і технологіями (на прикладі міжнародного трансферу) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 156-167. – ISSN 2307-5244


  "У статті проаналізовано і систематизовано знання з історії міжнародного науково-технологічного обміну та обгрунтовано його завдання та функції як необхідної умови інноваційного розвитку України в процесі інтеграції у світовий і європейський науковий ...
646292
   Історія образотворчого мистецтва та архітектури : курс лекцій для студентів спец. 034 Культурологія : денна та заочна форми навчання / М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. культурології та інформ. діяльності ; уклад. О. Демідко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 181, [1] с. : іл. – На обкл. уклад. зазнач. як автора. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-617-520-031-5
646293
  Бурлака В. Історія Образу. Мистецтво 2000-х / Вікторія Бурлака ; [Фонд підтримки візуальних досліджень]. – Київ : Фонд підтримки візуальних досліджень ; [Обнова], 2011. – 206 с., [31] л. іл. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97203-0-6
646294
   Історія Одеси / В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова, С.Р. Гриневецький, О.Б. та ін. Дьомін; [В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова та ін. ; редкол.: В.Н. Станко (голова) та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. облдержадмін., Одес. міська рада. – Одеса : Друк, 2002. – 558, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 529-558. – ISBN 966-7934-73-X


  В пр. №1698931 дарчий напис: Географам Київського національного університету ім. Т. Шевченка - викладачам і студентам, з нагоди ювілею факультету. 27.03.2003. Київ, Підпис.
646295
  Бачинська О.А. Історія Одеси й Одещини (кінець XVIII ст. - 1914 р.) : історико-краєзнавчий нарис / О.А. Бачинська, С.М. Вегерчук, Ф.О. Самойлов. – Одеса : Астропринт, 2012. – 503, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-190-639-5
646296
  Ляшко Світлана Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики : [рецензія] // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 1029-7200
646297
  Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту : до 145-річчя від дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / В.В. Левченко ; Одес. нац. морський ун-т, Каф. українознав. [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2010. – 427, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 394-408. – Бібліогр.: с. 413-419 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2389-16-6
646298
   Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса : Астропринт, 2000. – 226с. – ISBN 966-549-403-1
646299
   Історія Одеського університету за 100 років (1865-1965 рр.). – Київ, 1968. – 423с.
646300
  Шаригіна О.А. Історія Одеської залізниці (друга половина XIX - початок XX століття) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 220-228
646301
  Павлишин А. Історія однієї в"язниці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 39 (152). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Тюрма на Лонцького: чиєї правди більше?
646302
  Дорошко М.С. Історія однієї відставки (про причини відкликання з україни X. Раковського і призначення його радянським повпредом у Великобританії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 25-29.
646303
  Петрашик В. Історія однієї експозиції, або "секрети геніальності: 100 невідомих творів Івна Марчука" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0130-1799
646304
  Маланчук В.Ю. Історія однієї зради / В.Ю. Маланчук. – Львів : Книжково-журнальне, 1958. – 72 с.
646305
  Сенченко І.Ю. Історія однієї кар`єри та інші оповідання / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1926. – 75 с.
646306
  Любченко В. Історія однієї могили // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 11/12. – С. 151-155. – ISSN 0130-1608
646307
  Материнська О. Історія однієї подорожі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 19


  Іван Петрович Мегела перекладає з німецької, угорської та чеської мов. Він є творцем чудових перекладів творів Ф. Дюренматта, О. фон Горвата, Ф. Міттерорра, Г. фон Гофмансталя, В. Гавела.
646308
  Десятерик Д. Історія однієї революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 77). – С. 6


  Рівно півстоліття тому в Парижі розпочалися події, що увійшли в історію як "Червоний травень".
646309
  Кобзар Я. Історія однієї сесії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Оповідання студентки Інституту журналістики. Весело про серйозне.
646310
  Тулукова Х.І. Історія однієї сім"ї. / Х.І. Тулукова. – К., 1962. – 389с.
646311
  Ільницький М. Історія однієї фальсифікації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 11-16. – ISSN 0236-1477
646312
  Гребець Катерина Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35. – ISSN 0868-9644
646313
  Корнієнко В. Історія однієї Шевченкової легенди 1928 р.: "виявлення" Гаврилом Єрьоменком особистих речей поета у Козинці // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 179-184. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На тлі українізації 1920-х рр. значно активізувався науковий інтерес до спадщини Тараса Шевченка, що виявилось, у тому числі, у низці наукових публікацій, присвячених як дослідженню творчості поета, так і його біографії. Цілком природним у цьому ...
646314
  Десятерик Д. Історія одного виживання // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 29


  "Відблиск" Валентина Васяновича - перший український фільм, який взяв участь в основному конкурсі Венеціанського кінофестивалю.
646315
  Вайсбарт Й. Історія одного життя / Й. Вайсбарт. – Київ, 1929. – 188с.
646316
  Вільде І. Історія одного життя / І. Вільде. – Львів, 1946. – 30с.
646317
  Зор"ян С. Історія одного життя : роман / С. Зор"ян. – Київ, 1958. – 298 с.
646318
  Зорян С.Е. Історія одного життя / С.Е. Зорян. – К., 1969. – 387с.
646319
  Дроздовський Дмитро Історія одного життя крізь поетичні переклади : розмисли над книжкою: Тарнавський О. Поетичні переклади [Перед. М. Тарнавської]. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. - 184 с. // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 180-183. – ISSN 0320 - 8370
646320
  Тимошик М.С. Історія одного журналістського курсу : в мемуарах, щоденниках, інтерв"ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах / Микола Тимошик, Галина Дацюк, Катерина Таран. – Київ : Наша культура і наука, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-7821-46-3
646321
  Терещук П. Історія одного зрадника (Ярослав Галан) / П. Терещук. – Торонто : Ліга Визволення України, 1962. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 138-141. – Бібліогр. в підряд. приміт. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України ; ч. 22)
646322
  Сігел Е Історія одного кохання / Е Сігел. – Київ, 1991. – 75 с.
646323
  Ібрагімова Н. Історія одного листування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 13


  До 90-річчя вченого, філософа й керамолога Леоніда Сморжа.
646324
  Василишин О. Історія одного літературного побратимства. Борис Харчук та Іван Гнатюк // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 16-19


  У статті відстежено історію літературних стосунків Бориса Харчука та Івана Гнатюка, які жили і творили в умовах тоталітарної системи. Обидва письменники-земляки зосталися вірними своїй "малій батьківщині", залишивши на сторінках творів згадки про ...
646325
  Василишин О. Історія одного літературного побратимства: Борис Харчук та Іван Гнатюк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
646326
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста / Салтиков-Щедрін. – Київ : Дніпро, 1976. – 222с.
646327
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста / Салтиков-Щедрін. – Київ : Дніпро, 1989. – 219с. – ISBN 5-308-00423-4
646328
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста. / Салтиков-Щедрін. – Харків, 1930. – 196с.
646329
  Лозинський А. Історія одного міфу


  До річниці народження Ярослава Стецька.
646330
  Чуковська Л. Історія одного повстання / Л. Чуковська. – Одеса, 1941. – 116с.
646331
  Хан Б.Х. Історія одного портрета // Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 43. – ISSN 2073-9583
646332
  Мікульонок І. Історія одного портрета / І. Мікульонок, О. Пугач // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 12


  Творчість видатного художника Бориса Кустодієва відома кожного. Та мало хто знає про подвійний портет із зображенням майбутніх Нобелівських лауретів, один з яких - Петро Капиця - походить з українських волинських дворян Стебницьких.
646333
  Скляренко Г. Історія одного портрета: Максим Рильський та Зиновій Толкачов // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (384), березень - квітень. – С. 58-62. – ISSN 2664-4282
646334
  Грінченко Б.Д. Історія одного протесту / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 32 с.
646335
  Еркман Е. Історія одного селянина / Еркман-Шатріан. – Київ, 1927. – 807 с.
646336
  Еркман-Шатріан Історія одного селянина, 1789 рік / [Е. Еркман, Ш. Шатріан] ; Переклад з французької мови М. та З. Левицьких. – [У Киіві] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки]
Ч. 3-4. – 1909. – 688 с. – Окр. відб. із газ.: Рада
646337
  Скотт У.О. Історія одного солдата = A soldier"s story : зб. оповідань та поезій англ. та укр. мовами / Уолтер Орр Скотт. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2021. – 166, [2] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. парал. укр., англ. - Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-518-786-8
646338
  Денисюк В. Історія одного соціального конфлікту. Боротьба мешканців Каменя-Каширського з графом В. Красицьким в 1836–1837 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 60-68. – ISSN 2222-5250
646339
  Тетерич-Пузьо Історія одного союзу: взаємини Конрада Мазовецького з Данилом Галицьким у першій половині XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 61-77. – ISSN 0130-5247
646340
  Герасимова Н. Історія одного успішного проекту // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341


  Без проектної діяльності важко уявити сучасне життя. Громадські організації, установи, громади - всі змагаються за отримання грантів для втілення власних ідей. Бібліотека - це бюджетна установа, яка завжди залежала від державного фінансування, і тому ...
646341
  Мопассан Гі де Історія одної дівчини з ферми і інші новелі / Гю де Мопасан; З француської мови переклав Осип Когут. – Львів : Наклад: В. Боберського ; З друк. Ставропиг. ін-та під зар[ядом] М. Рефця, 1912. – 93, [1] с. – (Новітня бібліотека ред. В. Боберський; Вип. 2 / ред. В. Боберський ; Вип. 2)


  Зміст: Історія одної дївчини з ферми; Берта; Парижська пригода; Шалї; На весні; Прохід
646342
  Кузнецова І.О. Історія озеленення інтер"єрів від найдавніших часів до XX століття нашої ери / І.О. Кузнецова, Н.А. Ткач // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 129-141. – ISSN 2415-8151
646343
  Нємцова Л.О. Історія окремих напрямів музичного мистецтва в Україні у ХХ столітті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 150-155. – ISSN 2226-3209
646344
   Історія омано-китайських культурних зв"язків / Саїд, бін Мухаммад, бін Саїд, аль-Гашімі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 189-191. – ISSN 0320-8370
646345
  Іванова І.Л. Історія опери. Західна Європа : XVII-XIX століття : навч. посібник / І.Л. Іванова, Г.В. Куколь, М.Р. Черкашина ; за ред. Марини Черкашиної ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1998. – 383, [1] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7272-18-4
646346
  Щербань А.Л. Історія Опішного XVII - XVIII століть // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 240-247. – ISBN 978-966-452-035-2
646347
   Історія оподаткування : [навч. посібник] / Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник; Ярошенко Ф.О. [та ін.] ; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 966-337-005-X
646348
  Патриляк І. Історія опору в українській "панджшерській ущелині" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 73-75. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817
646349
  Соловйов Б.В. Історія органів адміністративної юстиції Франції // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 406-410. – ISBN 978-617-7293-17-9
646350
  Шевченко А.Є. Історія органів внутрішніх справ України на транспорті : [монографія в 3-х кн.] / Шевченко Анатолій Євгенійович ; М-во внутрішніх справ України ; Донецький юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : ВД "Кальміус". – ISBN 978-966-8388-61-3
Кн. 1 : Правові основи діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині XX ст. – 2011. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 477-553
646351
  Аністратенко А. Історія організації навчального процесу в середній та вищій школі: дистанційна і змішана форми навчання / А. Аністратенко, Т. Аністратенко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 99-103. – ISSN 2311-9896


  Основною метою дослідження є визначення основного прологу зміни, що полягає в тому, що віддалена форма організації освітнього процесу була обумовлена - не тільки контекстом цивілізаційних змін, а також проаналізувати незалежні чинники розвитку освіти і ...
646352
  Лом"є Ш. Історія ордену єзуїтів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 221-228. – ISSN 0320 - 8370
646353
  Лошков Ю.І. Історія оркестрового диригентського виконавства України в першоджерелах та публікаціях // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 170-180. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
646354
  Сірополко Степан Історія освіти в Україні / Сірополко Степан; Український вільний університет. – Київ : Наукова думка, 2001. – 912 с. – ISBN 966-00-0684-5
646355
  Сірополко С. Історія освіти в Україні / Спепан Сірополко ; підготував Ю. Вільчинський. – 2-е вид. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с. – ISBN 966-7760-94-4
646356
  Казьмирчук Г. Історія освіти в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 50-60. – ISBN 978-617-7107-52-0
646357
  Журба О.І. Історія освіти в українській історіографії другої половини XVIII століття // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 54-63. – ISSN 2218-0567
646358
  Лазурко Л.М. Історія освіти та шкільництва на сторінках часопису "Історичний квартальник" у міжвоєнне двадцятиліття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 3-10. – (Серія "Історичні науки")
646359
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 27 травня 2011 р. / Нац. акад. аграрних наук України ; Державна наукова сільськогосподарська б-ка ; [редкол. : В.А. Вергунов (гол.), С.Д. Коваленко, Х.М. Піпан та ін.]. – Київ : [ДНСГН НААН], 2011. – 270 с. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – ISBN 547-916-8301-14-1
646360
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ
Ч. 1. – 2012. – 291, [1] с. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН". – Бібліогр. в кінці ст.
646361
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ
Ч. 2. – 2012. – 216 с. : іл., табл. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН". – Бібліогр. в кінці ст.
646362
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [уклад. частини: В.А. Вергунов, Н.Б. Щебетюк, А.С. Білоцерківська ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ
Ч. 3. – 2012. – 72, [1] с., включ. обкл. : іл. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН"
646363
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 393, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 372-384. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвяч.: 85-річчю Нац. акад. аграр. наук України, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної станції ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Дослід. станції лікар. рослин Ін-ту агроекології і природокористування НААН, 150-річчю від дня народж. С.Л. ...
646364
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД
Ч. 2. – 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвяч.: 85-річчю Нац. акад. аграр. наук України, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної станції ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Дослід. станції лікар. рослин Ін-ту агроекології і природокористування НААН, 150-річчю від дня народж. С.Л. ...
646365
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – 677, [1] с. : іл., портр., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  Збірник укладено за матеріалами доповідей та тез, заявлених на XIV Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та спеціалістів, присвячену ювілейним датам від дня народження видатних учених у галузі аграрних наук - основоположників ...
646366
   Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації освітньої галузі / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]
646367
   Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації освітньої галузі / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 115-124. – ISBN 978-966-2748-97-0
646368
   Історія освітянських бібліотек України : Науковий збірник. – Київ : Вирій, 2006. – 404с. – ISBN 966-7295-16-8
646369
  Андреєв І.А. Історія освоєння дніпровських круч у Києві. Хрещатий парк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 44-48. – ISSN 2518-7104
646370
  Диккенс Ч. Історія особистих пригод, переживань і спостережень Давіда Копперфельда / Ч. Диккенс. – Київ, 1937. – 895 с.
646371
   Історія Острога // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 64-69
646372
  Любовець О.М. Історія ОУН і УПА: конфлікт регіональних моделей пам"яті // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 47-58. – ISBN 978-966-8809-92-7
646373
   Історія охорони державної таємниці в Україні : монографія / О.В. Ботвінкін, В.М. Шлапаченко, В.П. Ворожко, А.С. Пашков; Національна академія Служби безпеки України; Ін-т захисту інформації з обмеженим доступом. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 155с.
646374
  Коваль М.В. Історія пам"ятає! / М.В. Коваль. – Київ, 1965. – 113с.
646375
  Матула П. Історія пам"ятника митрополитові Василеві Липківському = The metropolitan Vasyl Lypkivsky monument / Петро Матула. – Вашінгтон : [Б. в.], 2009. – 204 с. : фотоіл. – Шанувальникам спадщини Митроплита Василя Липківського, ОДУМ-ові, членам Комітету Пам"ятника та жертводавцям присвячую
646376
  Підмогильний В.П. Історія пані Ївги / В.П. Підмогильний. – Київ : Веселка, 1991. – 170 с.
646377
   Історія партійно-радянської преси України : Підручник для студ. ф-тів журналістики ун-тів. – Київ : Вища школа, 1989. – 359с.
646378
  Карлов Є. Історія Парфянського царства у пам"ятках нумізматики. Династія аркашидів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-15. – ISSN 1811-542X
646379
  Мединський Є.М. Історія педагогіки / Є.М. Мединський. – Київ
ч.1. – 1939. – 366 с.
646380
  Даденков М.Ф. Історія педагогіки / М.Ф. Даденков. – Київ, 1947. – 328с.
646381
  Константинов М.О. Історія педагогіки / М.О. Константинов. – Київ, 1958. – 448с.
646382
   Історія педагогіки. – Київ : Вища школа, 1973. – 447с.
646383
  Левківський М.В. Історія педагогіки : Навчальний посібник / М.В. Левківський, О.М. Микитюк; За ред. М.В. Левківського. – Харків : ОВС, 2002. – 240с. – ISBN 966-7858-25-1


  Матеріали посібника ілюструються структурно-логічни-ми схемами, побудованими за принципами, розробленими А.А. Сбруєвою та М.Ю. Рисіною.Адресується студентам педвузів, викладачам, а також учням педучилищ і студентам педколеджів.
646384
  Левківський М.В. Історія педагогіки : [підручник] / М.В. Левківський; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с. – ISBN 966-8253-76-0
646385
  Левківський М.В. Історія педагогіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Левківський; МОіНУ. – 2-ге вид., доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 376с. – ISBN 966-364-265-3
646386
  Левківський М.В. Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 3-тє вид., перер. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 190с. – ISBN 978-966-364-554-4
646387
  Левківський М.В. Історія педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 188, [2] с. : табл. – Додатки: с. 185-188. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-364-554-4
646388
  Москаленко А.М. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник / А.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-785-5
646389
  Мединський Е.М. Історія педагогіки у зв"язку з економічним розвитком суспільства. / Е.М. Мединський. – Х, 1929. – 279с.
646390
  Мединский Е.Н. Історія педагогіки у звязку з економічним розвитком суспільства / Е.Н. Мединский. – Харків : Держвидав України
Т. 1 : Від первісної родової громади до доби промислового капіталізму. – 1928. – 230, [6] с.
646391
   Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Соціально-педагогічна : Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам"янець-Подільський : Абетка-Нова. – ISBN 966-7988-87-2
  Вип. 3, т. 1. – 2002
646392
  Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посібник / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна, Н.Г. Осьмук ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Мрія, 2015. – 248, [1] с. : іл., табл. – Алф.-імен. покажч. : с. 241-248. – Бібліогр. : с. 228-240. – ISBN 978-966-473-171-0
646393
  Мельничук О.С. Історія педагогіки України : Навч. посібн. / О.С. Мельничук. – Кіровоград : КДПУ ім. В.К. Винниченка, 1998. – 169 с. – ISBN 9-66-950790-1
646394
  Артемова Л.В. Історія педагогіки України : Підручник для студ. вищих педагогічних навч. закладів / Л.В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 424с. – ISBN 966-06-0429-7


  Висвітлено історію національної освіти, розвиток виховання педагогічної думки з давніх часів до сьогодення.
646395
  Джаман Т.В. Історія педагогіки України : навч. посібник / Джаман Т.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 286, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-237-6
646396
  Радул О. Історія педагогіки України 10-17 століть: персоналії : Навчальне видання / Ольга Радул. – Київ : Основи, 2005. – 238с. – ISBN 966-500-239-1
646397
  Ваховський Л.Ц. Історія педагогіки як інтелектуальна історія // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 69-76. – ISSN 2227-2747
646398
  Гупан Н.М. Історія педагогіки: питання кризи і розвитку // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 2411-1317
646399
  Колоскова О.К. Історія педіатричної науки на теренах Буковини / О.К. Колоскова, Л.О. Безруков, Т.М. Білоус // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 241-245. – ISSN 1684-7903


  "...На основі архівних документів та історичних публікацій досліджена й викладена історія становлення та розвиток педіатричної науки на теренах Буковини, і зокрема, кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного ...
646400
  Першиц А.І. Історія первісного суспільства : підручник / А.І. Першиц, О.Л. Монгайт, В.П. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1980. – 223 с.
646401
  Станко В.Н. Історія первісного суспільства : підручник / В.Н. Станко, М.І. Гладких, С.П. Сегеда. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0017-8
646402
  Карлов Є. Історія Пергамського царства в пам"ятках нумізматики // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
646403
  Магурчак А.М. Історія передачі Андрієм Жуком архівно-бібліотечних матеріалів до науково-архівних установ (1920–1950 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 220-231. – ISSN 0320-9466
646404
  Маленька Т.Ф. Історія перекладів "Гулістану" Сааді у Франції: від епохи класицизму до доби модернізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 31-34


  У статті розглядається історія перекладів творчості перського класика ХІІІ ст. Сааді Шіразі у Франції у різні стильові епохи: в добу класицизму, Просвітництва, романтизму, модернізму. Здійснюється аналіз найвагоміших перекладів "Гулістану" французькою ...
646405
  Забула І.П. Історія перекладів Святого Письма французькою мовою (XIII-XIX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий огляд історії перекладів Святого Письма французькою мовою, здійснених у ХІІІ-ХІХ ст., та деякі класифікації цих перекладів. The article describes history of translations of Bible to French language made in the ХІІІ-ХІХ centuries and ...
646406
  Безсмертна Я.Л. Історія перекладу "Божественної комедії" Данте українською мовою (від І. Франка до Є. Дроб"язка) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – C. 73-81


  У статті висвітлено значення творчості Данте та його "Божественної комедії" для української літератури. Простежено історію перекладу "Божественної комедії" українською мовою та використано приклади перекладів В. Самійленка, І. Франка, В. Барки, П. ...
646407
  Кощій Ю.П. Історія перекладу іспанських драматичних текстів українською (від золотого віку до наших днів) / Ю.П. Кощій, І.І. Нічаєнко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 318-323. – ISSN 2520-6397


  У хронологічному порядку розглядається ситуація у сфері перекладу іспанських драматичних текстів українською. Визначаються й аналізу- ються слабкі сторони, опрацювання яких сприятиме подальшому розвит- ку та популяризації іспаністики в Україні. В ...
646408
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у середньовічній Англії (давньоанглійський період) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 193-210. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "За початок середньовічної перекладної англійської літератури ми, слідом за Р. Еллісом (Ellis, 2000: 39), вважаємо місію первохрестителя Англії Августина Кентерберійського, який прибув до Кенту за дорученням папи Григорія Великого з метою навернення до ...
646409
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи : навч. посібник для студ. 5 курсу ф-ту інозем. мов освіт.-кваліфікаційного рівня "Магістр/спеціаліст" ден. форми навчання / О.А. Кальниченко ; М-во освіти и інауки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-012-3
646410
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у Стародавньому Римі ( 3 ст. до н.е. - 5 ст. н.е.) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 540-566
646411
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Народна українська академія; О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-47-2; 966-8558-48-0 (ч.1)
Ч. 1 : Загальні питання. Стародавні часи. – 2005. – 132 с.
646412
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.А. Кальниченко [та ін.] ; Нар. укр. акад. – Харків : Видавництво НУА. – ISBN 978-966-8558-83-6
Ч. 2 : Пізня античність. Перекладачі - творці писемностей. – 2015. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
646413
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та перекладацької думки в Англії (ранній середньоанглійський переклад) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 210-218. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "При розгляді перекладу в історичному розрізі відразу стає помітно наскільки наші теперішні уявлення про переклад відрізняються від тих, що існували раніше, зокрема в епоху Середньовіччя. Дуже показовою в цьому плані є середньоанглійська перекладацька ...
646414
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та перекладацької думки в Англії XIV ст. / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 308-326. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Об’єктом дослідження цієї статті є розвиток середньоанглійського перекладу та думок про переклад в Англії протягом XIV ст. Середньоанглійський період займає чотири століття: між нормандським завоюванням 1066 р. та друкарськими пресами Кекстона (1485 ...
646415
  Огуй О.Д. Історія перекладу та перекладознавства в період становлення незалежності України (1991-2010 рр): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу / О.Д. Огуй, О.Я. Івасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 284-288. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
646416
  Кальниченко О.А. Історія перекладу: предмет, завдання та сучасний стан / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 83-103. – ISBN 978-966-8558-97-4
646417
  Мацегора К. Історія переплітає долі Героїв Крут із сучасністю // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 20). – С. 2


  У день шанування пам"яті оборонців УНР Президент Петро Порошенко присвоїв почесне найменування Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації ім"я Героїв Крут.
646418
  Мамбетова Б. Історія переселення і розміщення українського населення на території Киргизстану // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
646419
  Мамбетова Б.А. Історія переселення і розміщення українського населення на території Киргизстану // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 84-97. – ISBN 9967-05-037-3
646420
  Янко М. Історія переселення родини Завійських // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 220-223. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
646421
  Лиман С.І. Історія першого Болгарського царства в працях та навчальних курсах дослідників України (XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 34-44
646422
  Яценко Б. Історія першого видання "Слова о полку Ігоревім" / Борис Яценко; Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 320с. – ISBN 966-7601-42-0
646423
  Єрмак В. Історія першодруків і видань ранніх поезій у прозі Василя Стефаника // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 54-59. – ISSN 2307-2261
646424
  Бондар А.В. Історія Першої Білоцерківської гімназії в особах / Анатолій Бондар, Борис Смуток. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2012. – 127, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 123-127. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-604-011-8
646425
  Грабовецький В. Історія Печеніжина / Володимир Грабовецький. – Коломия : Світ
Ч.28 : Світ. – 1993. – 128с.
646426
   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. поcібник і хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-уклад.]: В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-611-01-0593-4
Т. 1. – 2014. – 447, [1] с. – До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства. – Бібліогр.: с. 8-9
646427
   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. поcібник і хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-уклад.] : В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-611-01-0594-1
Т. 2. – 2014. – 335, [1] с. – До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства
646428
  Запорожець Л.М. Історія питання про диференціацію ознак мови і мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 110-113. – ISBN 978-966-439-983-5
646429
   Історія південних і західних слов"ян. – Київ : Радянська школа, 1959. – 557, [2] с.
646430
   Історія південних і західних слов"ян : Підручник для студентів іст. фак. ун-тів. – Київ : Київський університет, 1966. – 423с.
646431
   Історія південних і західних слов"ян : Підруч. для іст. фак. вузів. – Київ : Вища школа, 1987. – 446 с.
646432
   Історія південних і західних слов"ян: (Підручник для держ. ун-тів).. – К., 1959. – 560с.
646433
  Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України / П.І. Лаврів. – Львів, 1992. – 152с.
646434
  Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України / Петро Лаврів. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1996. – 204, [3] с. : табл., карти. – Бібліогр.: с. 190-204. – ISBN 966-7060-05-5
646435
  Острянко А. Історія Північного Лівобережжя на сторінках "Записок Ніжинського інституту народної освіти" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 106-110


  Про М.П. Василенка. - С. 107. Про Й.Ю. Гермайзе. - С. 108.
646436
  Якубова Т. Історія Північного Причорномор"я в історико-культурних фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 146-149. – ISBN 978-966-439-357-4
646437
  Аркас Микола Історія Північної Черноморщини / Аркас Микола. – Торонто : Гомін України
Т. 1 : Від найдавніших часів до початків формування Київської держави. – 1969. – 349с.
646438
  Гірна Н. Історія під забороною: на прикладі наукової спадщинни Івана Кревецького // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 296-298. – ISBN 978-617-7196-23-4
646439
  Олексенко В.М. Історія підготовки спеціалістів у Харківському технологічному інституті // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 3-12.
646440
  Бородін Є.І. Історія підготовки та прийняття Закону СРСР "Про загальні засади державної молодіжної політики в СРСР" (1989-1991) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 16-22
646441
   Історія Підкаменя в контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях : матеріали другої міжнар. наук.-краєзнав. конф. / Спільнота Pidkamin Village, Підкамінська селищна рада ; [редкол.: І. Букало, Я. Онищук, А. Корчак]. – Підкамінь : Левада. – ISBN 978-617-8070-11-3
Зб. 2. – 2021. – 367, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст.
646442
  Харишин М.В. Історія підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату / М.В. Харишин. – Київ : Вентурі, 1995. – 176с. – ISBN 5770780622
646443
  Орел А. Історія підсистеми консонантизму протослов"янського діалекту праіндоєвропейської мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 15-21. – ISSN 2411-6548
646444
  Сушко О. Історія плекає інтелект учителя. Історичний факультет // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 5


  До 80-річчя Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
646445
  Панченко Є. Історія плекання лідерів: початки скаутського руху у США (початок XX ст. - 20-і рр. XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 36-42
646446
  Отрощенко В.В. Історія племен зрубної спільності : Автореф. дис... доктора історичних наук: 07.00.04. / Отрощенко В.В.; НАНУ; Ін-тут археології. – Київ, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 22 назв.
646447
  Степовик Д. Історія побудови та внутрішнього оздоблення Володимирського кафедрального патріаршого собору у місті Києві // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 145-161


  До 120-річчя завершення внутрішніх розписів.
646448
  Вістовик О. Історія повертається // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 29 квітня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Політичні вбивства. Від Ребета, Бандери - до Скрипаля.
646449
   Історія повітроплавання та цивільної авіації України : бібліогр. покажч. / [уклад.: М.Ф. Семенова, В.Ю. Вахнован, О.П. Шкурко] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Київ : НАУ, 2015. – 182, [2] с. – Імен. покажч.: с. 176-182
646450
  Сахновський О.Є. Історія повсякденності як напрям історичних досліджень в Росії: становлення і перспективи розвитку // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 100-115
646451
   Історія повторюється [НАН України] // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 129-136. – ISSN 0374-3896
646452
  Яцків Я.С. Історія повторюється...на новому етапі розвитку суспільної думки, але зі старими проблемами // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 5-9. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Реформування науково-технічної галузі в Україні.
646453
  Кралюк П. Історія повторюється? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 10-11


  Заяви з боку представників УПЦ МП щодо готовності об"єднання не варто сприймати всерйоз.
646454
  Хоменський П. Історія Подолу від найдавніших часів до сьогодення на прикладі однієї вулиці // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 142-153
646455
  Грабовецький В.В. Історія Покутської землі XVII-XVIII ст. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки / Володимир Грабовецький ; [упоряд. Ю. Крайчук] ; Управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., допов. – Івано-Франківськ
Т. 3. – 2011. – 304 с. : іл.
646456
  Грабовецький В.В. Історія Покутської Хмельниччини 1648-1655 рр. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки / Володимир Грабовецький ; [упоряд. Ю. Крайчук] ; Управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. – 2-е вид., допов. – Івано-Франківськ
Т. 2. – 2011. – 240 с. : іл.
646457
  Безродний Є.Ф. Історія політичних вчень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Безродний Є.Ф., Уткін О.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2006. – 424, [6] с. – Бібліогр.: с. 416-424. – ISBN 966-370-030-0
646458
  Шульженко Ф.Н. Історія політичних і правових вчень : Підручник / Ф.Н. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 304 с. – ISBN 966-7302-51-2
646459
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – 2-е вид-ня, стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7784-66-5
646460
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – 3-є вид-ня, стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 304 с. – ISBN 966-667-059-3
646461
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П. Шульженко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 463 с. – ISBN 966-667-143-3
646462
  Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Є.М. Орач. – Київ : Атіка, 2005. – 560с. – ISBN 966-326-086-6
646463
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П. Шульженко; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 464 с. – ISBN 966-667-143-3
646464
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П. Шульженко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 464 с. – ISBN 966-667-143-3
646465
  Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень : навчальний посібник / В.П. Марчук, Г.В. Марчук ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-608-840-9
646466
  Цюрупа М.В. Історія політичних і правових вчень : курс лекцій : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – Київ : Кондор, 2014. – 269, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-2781-86-1
646467
  Яремчук В.Д. Історія політичних і правових вчень: схеми, дефініції, джерела та персоналії : навч. посібник / В.Д. Яремчук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 379, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 373-379. – ISBN 978-617-511-359-2
646468
  Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень : навч. посібник / Т.Г. Андрусяк ; МОНУ, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 220 с. – ISBN 966-613-091-2
646469
   Історія політичних та правових вчень (матеріали для вивчення). – Київ : Б.и. – 162с. – (Матеріали для студентів)
646470
  Галайчук Богдан Історія політичного устрою Східної Европи = Historia de la organizacion politica de Europa Oriental / Галайчук Богдан; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1972. – 213с. – (Праці філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи ; Т.7)
646471
  Себайн Джордж Історія політичної думки / Себайн Джордж, Торсон Томас; Пер. з англ. – Київ : Основи, 1997. – 838с. – ISBN 966-500-110-8
646472
   Історія політичної думки / [С.Ф. Орлов та ін.] ; за заг. ред. Хоми Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 999, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 5-7. - Імен. покажч.: с. 982-997. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-285-7
646473
  Кирилюк Ф.М. Історія політології : Підручник для вищих навч. закладів / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України, 2001. – 535с. – ISBN 966-7999-00-9
646474
  Кирилюк Федір Історія політології : Підручник для вищих навч. закладів / Кирилюк Федір. – Київ : Знання України. – ISBN 966-7999-00-9
Кн. 1. – 2002. – 535с.
646475
  Кирилюк Ф.М. Історія політології як наука // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 74-81
646476
  Делія О.В. Історія Полтавської єпархії: історіографічний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 15-22. – ISSN 2077-1800
646477
  Крот В. Історія Полтавщини у творчій спадщині Михайла Грушевського / В. Крот, О. Матета // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 103-109. – ISSN 1998-4634
646478
  Дьяконов М.О. Історія полярних подорожей / М.О. Дьяконов. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 398 с.
646479
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер. з польської Є. Петренка; Микола Сивіцький. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-49-8(Т.1)
Т.1. – 2005. – 344с.
646480
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер. з польської Є. Петренка; Микола Сивіцький. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-56-0(Т.2)
Т.2. – 2005. – 360с.
646481
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США; Пер. з польської Є. Петренка; Микола Сивіцький. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-62-5(Т.3)
Т.3. – 2005. – 432с.
646482
  Грибовська О. Історія польської літератури / О. Грибовська, В. Моторний. – Львів, 1965. – 57с.
646483
  Зашкільняк Леонід Історія Польщі : Від найдавніших часів до наших днів / Зашкільняк Леонід, Крикун Микола; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка; Ін-тут історичних досліджень. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 752 с. – ISBN 966-613-168-4
646484
  Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 = Historia Polski 1795-1990 / Ганна Дильонгова; пер. з польської М. Кірсенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 239с. – ISBN 978-966-518-412-6
646485
  Черниш Т.О. Історія Польщі за Вєхом (про мову і стиль Ст. Вєхецького) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 64-67
646486
  Темірова Н.Р. Історія поміщиків України II половини XIX - початку XX ст. в сучасній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 79-80. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються історіографічні аспекти діяльності поміщиків в Україні впродовж другої половини XIX - початку XX ст.
646487
  Клековін О. Історія помпи // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 0207-7159


  Античний театр
646488
  Ременяка О. Історія порятунку ікони Богородиці Холмської у XIX - XX століттях // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 229-250. – ISSN 1992-5557
646489
  Люта Т. Історія посвят престолів Києво-Софійського собору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 108-132. – ISSN 0130-5247
646490
   Історія поселень Броварського краю : від стародавніх часів і до сьогодення. – Бровари : Водограй, 2003. – 640 с. : іл. – Сер. засн. 20 червня 2003 р. – Бібліогр.: с. 62-63. – (Броварська минувшина ; кн. 3). – ISBN 966-95086-3-0
646491
  Орлова Т.В. Історія пострадянських країн : підручник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 502, [1] с. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 483-502. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0090-2
646492
   Історія поступу Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді : до 80-річчя заснування / [М.Ю. Косило, Г.М. Маловічко, С.Г. Шпарик та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – 388 с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф. імен. покажчик: с. 361-387. – ISBN 978-966-286-182-2
646493
  Зражевець Є.Є. Історія походження венчурних інвестицій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 118-123. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
646494
  Осмоловська О. Історія походження етруського народу / О. Осмоловська, Н. Бурич // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 5 (129). – С. 42-47
646495
  Жила В.Г. Історія походження корейських фразеологізмів // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 183-193
646496
  Калюга К. Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 249-253. – ISSN 2307-8049
646497
  Косачевич В. Історія походження роду Косачевичів / В. Косачевич, М. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6, травень - червень. – С. 24-26
646498
  Гриценко С.П. Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу ( кожух, каптан, жупан, свита, плащ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 278-293


  Лексика на позначення верхнього одягу у писемних пам"ятках є дуже давньою, що зумовлює розгалуження її семантичної структури; більшість лексем на сучасному етапі збережено в літературній мові та діалектах. Лексика, обозначающая верхнюю одежду, в ...
646499
  Бочковська В.Г. Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII - першої чверті XIX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 22-35. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
646500
  Лю Цін Історія початку / Лю Цін. – К., 1988. – 510с.
646501
  Лю Цін Історія початку : Роман / Лю Цін; Пер. з кит.І.Чирко. – Київ : Дніпро, 1988. – 511с. – ISBN 5-308-00178-2
646502
  Коваленко О.Ю. Історія поширення християнства на корейському півострові. Феномен корейських мучеників // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 30-31
646503
  Ляшко В.М. Історія права на власне зображення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 315-321. – ISSN 1563-3349
646504
  Музика І.В. Історія права як суспільний процес: класичні і сучасні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-19.
646505
  Щербина О.М. Історія правового регулювання використання природних ресурсів України та Канади: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 130-136
646506
  Совгиря О.В. Історія правового регулювання статусу парламентської опозиції в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 19-26.
646507
  Постригань Т. Історія правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні на базі вищих навчальних закладів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 62-68. – ISSN 2308-0361
646508
  Мусієнко Б. Історія правового регулювання трудової юстиції в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 18-21
646509
  Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (IX-XX ст.) : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 903, [1] с. – Покажч.: с. 899-900. – Бібліогр.: с. 867-898 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0084-1
646510
  Ластовський В. Історія православної церкви в Україні наприкінці 17-у 18-му ст.: історіографічні аспекти : Монографія / КНУТШ; Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Валерій Ластовський. – Київ : Логос, 2006. – 278с. – ISBN 966-581-746-9
646511
  Михно М.К. Історія практичного застосування методів економічної кібернетики та еволюція розвитку її методології в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
646512
  Коновал О. Історія прапора та гимну радянської України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 33
646513
  Лоєк Є. Історія прекрасної бітинки = Dzieje pieknej bitynki : Оповідь про життя Софії Вітт- Потоцької (1760-1822) / Єжи Лоєк. – Київ : Юніверс, 2005. – 448с. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-26-Х
646514
   Історія Премії імені Тараса Шевченка Київського університету в документах // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-10. – ISBN 978-966-439-757-2
646515
  Шаповал Л.І. Історія приватного підприємництва Нвддніпрянщини періоду непу в сучасній українській історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 168-174. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
646516
  Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Східна традиція / Є.О. Харитонов. – Одеса : Юридична література, 2000. – 258, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-248 та наприкінці розд. – ISBN 966-7694-05-4


  У прим. № 1693145 напис: Шановному Олександру Миколайовичу Бірюкову з повагою і побажанням успіхів. 1.7.2000 р. Підпис
646517
  Покотило Ольга Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 54-64
646518
  Плєшакова Я. Історія Прилуччини в науковій спадщині Олексія Антоновича Савона // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 609-612. – ISBN 978-966-171-795-3
646519
  Машкевич С. Історія приміських трамвайних ліній Києва. I. Святошинський трамвай // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 35-44. – ISSN 2222-5250
646520
  Машкевич С. Історія приміських трамвайних ліній Києва. II. Кадетська (артилерійна) лінія // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 15-27. – ISSN 2222-5250
646521
  Задорожна С.М. Історія принципів міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 212-219. – ISSN 0201-7245
646522
  Задорожна С.М. Історія принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 365)
646523
  Пилипчук О.Я. Історія природознавства і техніки та формування сучасної наукової картини світу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-44. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається проблема інтеграції окремих галузей знань у цілісну систему, формування програми історії знань як самостійної науки, виховання молодих фахівців на високих зразках української культури, вивчення українознавства, як основи національної ...
646524
  Даннеман Ф. Історія природознавства. / Ф. Даннеман. – Харків-Одеса, 1930. – 412с.
646525
  Дроздовський Д. Історія пристрасті й любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 13


  Марі де Жордан " Коханка Лобстерів. Пригодницько-еротичний роман."
646526
  Кожем"яка О.Л. Історія прізвиськ видатних людей Середньовіччя // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С. 30-35
646527
  Дубровик-Рохова Історія про "заморожений" час // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 10


  Або "робітниче" підгрунтя протестів у Білорусі.
646528
  Третяк Наталія Історія про "мобільного" Байду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
646529
  Соловей Е. Історія про двох поетів // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 705-712. – ISSN 0363-5570
646530
  Чадюк М. Історія про мрії, випробування і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 23


  Київські адреси "Розстріляного Відродження" (Підмогильного, Плужника і Косинки).
646531
  Вавренюк С.А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6814
646532
  Клочков В.Г. Історія прокуратури Украни / В.Г. Клочков. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Правник, 2004. – 248 с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 233-245. - Працівникам органів прокуратури присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим.
646533
  Козачук О.С. Історія прокурорської діяльності у воєнній сфері // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-58. – ISSN 2220-1394
646534
  Білецьки В. Історія промислового видобутку нафти і газу в Україні: XX століття / В. Білецьки, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 35-62. – ISSN 1728-9572
646535
  Пахолко С. Історія пропам"ятної таблиці та фалеристичних пам"ятках III Краєвого здвигу у Львові в 1934 р. / С. Пахолко, А. Сова // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 26-28. – ISSN 1811-542X
646536
  Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні : курс лекцій / В.І. Любащенко; МФ "Відролження". – Львів : Просвіта, 1995. – 350 с. – ISBN 5-7707-0617-1
646537
  Геніш О.В. Історія протестантизму на Дубенщині : (поширення ідей Реформації в Дубно) / Геніш Олександр ; Наук.-іст. від. R500 м. Дубно. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 237, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. також: До 500-річчя Реформації. – Бібліогр.: с. 231-237 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-515-256-0
646538
  Шумило В. Історія профспілкового руху в Словаччині в 90-х роках XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 27-38
646539
  Чекаленко Л. Історія процесу перепідпорядкування Кримської області України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 9-11


  Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР.
646540
  Корольчук М.С. Історія психолoгії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С.Корольчук, П.П.Криворучко. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с. – ISBN 966-521-262-1


  Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання
646541
  Роменець В.А. Історія психології : навчальний посібник / В.А. Роменець. – Київ, 1978. – 439с.
646542
  Жуков С.М. Історія психології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Жуков, Т.В. Жукова; МОНУ; Донецьк. ін-т ринку та соціальної політики. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-025-1
646543
  Роменець В.А. Історія психології : Стародавній світ. Середні віки. Епоха Відродження : Навч. посіб. / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2005. – 916с. : іл. – ISBN 966-06-0383-5


  Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
646544
  Роменець В.А. Історія психології : 17 століття. Епоха Просвітництва : Навч. посіб. / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2006. – 1000с. – ISBN 966-06-0423-8


  Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
646545
  Корольчук М.С. Історія психології : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 247, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та тем. – ISBN 978-966-521-262-1


  Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання
646546
  Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття : Hавч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец.: "Психологія", "Соціологія", "Філософія" / В.А. Роменець ; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Вища школа, 1995. – 614 с. – (Трансформація гуманіторної освіти в Україні). – ISBN 5-11-004634-4
646547
  Роменець В.А. Історія психології XVII століття / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1990. – 364 с.
646548
  Роменець В.А. Історія психології XX століття : Hавч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Психологія" / В.А. Роменець, І.П. Маноха; За ред. Киричука О.В., Роменця В.А. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1998. – 992с. – ISBN 966-06-0116-6
646549
  Роменець В.А. Історія психології XX століття : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. "Психологія" / В.А. Роменець, І.П. Маноха. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Либидь, 2003. – 992с. – ISBN 966-06-0290-1


  В широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX ст. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностю "Психологія" та широкого кола читачів
646550
  Роменець В.А. Історія психології XX століття : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.А. Роменець, І.П. Маноха. – Вид. 3-тє. – Київ : Либідь, 2017. – 1053, [3] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 1030-1041. – Бібліогр.: с. 1028-1029. – ISBN 978-966-06-0738-5
646551
  Данилюк І.В. Історія психології в Україні : західні реґіони (остання чверть XIX - перша половина XX ст.): навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Данилюк. – Київ : Либідь, 2002. – 150 с. – ISBN 966-06-0227-8


  У посібнику розкриваються особливості розвитку української психології малодосліджуваного реґіону та періоду; в основу цього дослідження покладено вчинковий принцип, запропонований видатним ученим В.А. Роменцем. Переконливо доводи-ться, що світова та ...
646552
  Данилюк І.В. Історія психології в Україні : Західні реґіони (остання чверть 19 - перша половина 20 ст.): Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Данилюк; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2003. – 152с. – ISBN 966-06-0227-8


  У посібнику розкриваються особливості розвитку української психології малодосліджуваного реґіону та періоду; в основу цього дослідження покладено вчинковий принцип, запропонований видатним ученим В.А. Роменцем. Переконливо доводи-ться, що світова та ...
646553
  Данилюк Іван Васильович Історія психології в Україні: Західні регіони (кінець ХІХ - початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Данилюк Іван Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.179-195
646554
  Данилюк Іван Васильович Історія психології в Україні:західні регіони (кінець 19 - початок 20 століття).Проблеми періодизації та основні напрямки : автореф. дис. ... канд. психологічних наук. спец. 19.00.01 / Данилюк І.В. ; КНУТШ. – Київ, 1998. – 18 с.
646555
  Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження / Роменець В.А. – Київ : Вища школа, 1988. – 406с.
646556
  Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1993. – 568с.
646557
  Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1983. – 415с.
646558
  Роменець В.А. Історія психології. XIX - початок XX століття : навч. посібник для студ. внз / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2007. – 829 с. – ISBN 978-966-06-0485-8


  Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
646559
  Динилюк Іван Васильович Історія психолоії в Україні: Західні регіони (кінець XIX - початок ХХ століття) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Динилюк Іван Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
646560
  Пасічнюк І. Історія публікації українських народних прикмет в контексті східнослов"янських пареміографічних збірників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 65-74. – Бібліогр.: С. 74-75
646561
  Калантаєвська Г.П. Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-237. – ISBN 978-966-657-737-8
646562
  Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права стародавньої Греції / В.М. Катрич. – Київ, 1969. – 80с.
646563
  Сухацький Р.П. Історія радіоелектроніки в Україні (1950-1980-ті роки) : монографія / Р.П. Сухацький ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. – 283, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 231-233. – Бібліогр.: с. 234-264. – ISBN 978-966-629-702-3
646564
   Історія радіології в контексті досягнень природничих наук / Т. Бірюкова, В. Федів, О. Олар, Н. Гайдичук, О. Микитюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 127-130. – ISSN 2311-9896
646565
  Ле І. Історія радості : роман / І. Ле. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 243 с.
646566
  Ле І. Історія радості : роман / І. Ле. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 319 с.
646567
  Бойко А. Історія радянсько-фінляндських дипломатичних відносин (1938 - 15 жовтня 1939 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 9-10
646568
  Бойко А. Історія радянсько-фінляндських дипломатичних відносин (жовтень 1939 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-783-0
646569
  Яцун О. Історія радянського кримінального законодавства щодо покарання неповнолітніх // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 187-189.
646570
  Іваненко В.В. Історія Радянської держави (1917-1991 рр.) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Іваненко, А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко : МОНУ ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-551-251-6
646571
  Верт Н. Історія Радянської держави. 1900-1991 : Навчальний посібник / Н. Верт. – Рівне : Вертекс, 2001. – 480с.
646572
   Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду 1917-1936. – К., 1937. – 382с.
646573
  Золотоверхий І.Д. Історія радянської культури / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1966. – 247с.
646574
   Історія ракетно-космічної науки і техніки України / [В.П. Горбулін, О.С. Войтюк, В.Г. Гармасар та ін.] ; відп. ред. В.П. Горбулін ; НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2021. – 455, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-453 та в кінці частин. – ISBN 978-966-136-876-6
646575
  Ніколаєва К. Історія Растафаріанства як релігійного руху // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 103-105
646576
  Заярнюк А. Історія революції, війна істориків // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 24 (748), серпень 2015 року. – С. 2-10
646577
   Історія революційної боротьби на СУЗ по змаганнях 1920 р.. – [б. м.] : [Чужина], 1949. – 39, [1] с. – На обкл. назва: Історія революційної боротьби в Наддніпрянській Україні. - На обкл. також: За Українську Самостійну Соборну Державу! Воля народам! Воля людині! - На тит. арк. також: Передрук підпільних видань. П.Б. 48; - 10/49
646578
  Афанасьєв О.Є. Історія регіонального природокористування як чинник туристської привабливості Дніпропетровщини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 128-135 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
646579
  Щербатюк Володимир Історія регіонів України : Лисянщина / Щербатюк Володимир. – Київ : Логос, 2002. – 428 с. – ISBN 966-581-306-4
646580
  Гофман Г. Історія релігієзнавства в Польщі = Dzieje polskich badan religioznawczych 1873-1939 / Генрик Гофман ; пер. з польск. К. Новікової ; [відп. ред. С.Д. Абрамович]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 332 с. – Парал. тит. арк. польск. мовою. – Бібліогр.: с. 313-320 та в підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Польща" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-378-175-4
646581
  Кралюк П.М. Історія релігієзнавства в Україні / Кралюк П.М., Шкрібляк М.В. – Київ : КНТ, 2018. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-373-827-7
646582
  Кралюк П.М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / Кралюк П.М., Шкрібляк М.В. – Київ : КНТ, 2019. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-827-7
646583
  Березинець В.В. Історія релігії "княжої доби" на Україні в світлі історіософії та методології М.С. Грушевського / В.В. Березинець, А.О. Погорілий // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
646584
   Історія релігії в Україні : У 10 томах. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7009-17-3
Т.1 : Дохристиянські вірування прийняття християнства/За ред.Б.Лобовика. – 1996. – 384с. – Бібл.:с.373-382
646585
   Історія релігії в Україні : У 10 томах. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7009-17-3
Т.2 : Укра нське православ"я/За ред.П.Яроцького. – 1997. – 376с.
646586
   Історія релігії в Україні : Навч. посібник. – Київ : Знання, 1999. – 735с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-71-8
646587
   Історія релігії в Україні : у 10-т т. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7276-35-Х; 966-7276-36-8
Т. 3 : Православ`я в Україні. – 1999. – 560 с.
646588
   Історія релігії в Україні : e 10 т. – Київ. – ISBN 966-7742-09-1
Т. 4 : Католицизм. – 2001. – 598 с.
646589
   Історія релігії в Україні : В 10-ти томах. – Київ. – ISBN 966-7742-05-9
Т.5 : Протестантизм в Україні. Ранній протестантизм. Пізній протестантизм. Баптизм/ Ред.кол.: П.Яроцький, П.Кралюк, А.Глушак та ін. – 2002. – 424с.
646590
   Історія релігії в Україні : [ у 10-ти томах ] / [ ред.кол.: А. Колодний (голова), О. Саган, Л.Филипович, П. Яроцький ]. – Вид. 2-е, уточнене і доп. – Київ ; Дрогобич : Сурма С. – ISBN 978-966-96945-36-7
Т.6 : Пізній протестантизм в Україні : п"ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови/за ред. Петра Яроцького. – 2008. – 632 с.
646591
   Історія релігій : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Лубський, В.М. Козленко, М. Лубська, Г. Севрюков; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна"; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Тандем, 2002. – 640с. – ISBN 966-7145-43-3
646592
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 696 с. – ISBN 966-8365-35-6


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
646593
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Лубський , М.В. Лубська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-992-6
Т. 1. – 2007. – 384 с.
646594
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-993-4
Т. 2. – 2008. – 424 с., [10] л. іл.
646595
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; МОН України ; КНУТШ. – 2-е вид., доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 776 с. – ISBN 978-966-364-855-2


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
646596
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-92-11
Кн. 1. – 2011. – 782 с. – Резюме укр., англ. мовами
646597
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-92-11
Кн. 2. – 2011. – 666 с. – Резюме укр., англ. мовами
646598
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
646599
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
646600
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
646601
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
646602
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
646603
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
646604
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос
Кн. 1. – 2015. – 655 с. – Резюме укр., англ. мовами
646605
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос
Кн. 2. – 2015. – 538 с. – Резюме укр., англ. мовами
646606
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 978-966-7379-86-5
Ч. 1 : Церковна історія. – 2016. – 733 с. – Світлій пам"яті професора Ярослава Дашкевича 1926-2010. Резюме укр., англ. мовами
646607
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 978-966-7379-86-5
Ч. 2, 3. – 2016. – 691 с. – Світлій пам"яті професора Ярослава Дашкевича 1926-2010. Ч. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії. Ч. 3: Сакральні пам"ятки. Резюме укр., англ. мовами
646608
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів : Логос, 1990-
Вип. 27, ч. 2. – 2017. – 540 с. – Резюме укр., англ. мовами
646609
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів : Логос, 1990-
Вип. 27. – 2017. – 716 с. – Резюме укр., англ. мовами
646610
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 28, ч. 2. – 2018. – 630 с. – Резюме укр., англ. мовами
646611
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 28, ч. 1. – 2018. – 608 с. – Резюме укр., англ. мовами
646612
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, Т. Бугай [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 29. – 2019. – 371, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
646613
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Орлевич І.В. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, Т. Бугай [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 31. – 2021. – 299, [1] c. – DOI 10.33294/2523-4234-2021-31 - Резюме укр., англ. мовами
646614
   Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Львів. музей історії релігії, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Укаїни ; [голов. ред. О.С. Киричук]. – Львів : Логос, 2019. – 251, [1] с. : іл. – Авт. зазн. на с. 245-247. - Текст ст.: укр., пол., англ. рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2523-4234
646615
   Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
[Вип. 1 ?]. – 2020. – 283, [1] с. – Резюме укр. мовою
646616
   Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Орлевич І.В. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 3. – 2021. – 210, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
646617
  Горбаченко Т.Г. Історія релігій у структурі гуманітарного знання // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
646618
  Коломієць Н. Історія Республіканської Християнської партії за документами фондів ЦДАГО України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 61-68. – ISSN 2306-4250


  До 15 річниці створення партії.
646619
  Коритнянська В. Історія реставрації творів іконопису в Одеській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 180-185. – ISSN 2523-4234


  "Одеська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (далі - ННДРЦУ) була створена наказом Міністерства культури УРСР No 459 від 27 квітня 1984 р. для реставрації, дослідження і збереження творів мистецтва з музеїв Південного ...
646620
   Історія Реформації в Західній Європі : Плани та методичні рекомендації до семінарських занять. – Київ, 2002. – 22с.
646621
  Фоварк-Коссон Історія реформи французького договірного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 216-225. – ISSN 1026-9932
646622
  Камінський С А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів 1505-1795 = Historia Rzeczypospolitej wielu narodow 1505-1795 : громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Анджей Сулима Камінський ; [пер. с пол. Я. Стріхи ; за наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : Наш час, 2011. – 262, [2] с. – Покажч. імен: с. 243-262. - Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-1530-71-2
646623
  Умрихін В.В. Історія Ржишівшини від найдавніших часів до наших днів. / В.В. Умрихін. – Ржишів, 1996. – 73с.
646624
  Маркевич О.П. Історія рибного примислу на Україні. / О.П. Маркевич, 1954. – 95-102с.
646625
  Мосюкова Н. Історія Римо-католицької церкви Півдня і Сходу України кінця XVIII - початку XX ст. в дослідженнях сучасних українських істориків // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 33-37. – ISSN 2523-4234


  "Від часів хрещення Русі Церква завжди відгравала важливу роль в житті дер-жави, але в роки існування СРСР її образ було спотворено. В незалежній Україні ставлення держави до Церкви суттєво змінилося, а вона сама користується довірою значної кількості ...
646626
  Нагаєвський Ісидор Історія римських Вселенських архиєреїв = Historia Romanorum Catholicorum Pontificum : Від Авіньону до французької революції / Нагаєвський Ісидор; Український католицький університет. – Рим = Romae : Укр. катол. ун-т. ім. св. Климента Папи = Univ. Cathol. Ucr.S. Clem.Papae. – (Праці Греко-Католицької Богословської академії=Opera Graeco-Catholicae Academiae Theologicae ; Т.28-30)
Частина 2 : Українська церква на світовій арені. – 1967. – 601p.
646627
  Мусієнко О. Історія Римсько-католицького костелу Імператорського університету Св. Володимира (1836-1864 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 445-448. – ISBN 978-966-493-651-1


  Досліджено історію Римсько-католицького костелу Імператорського університету Св. Володимира (1836 - 1864 рр.).
646628
  Мегела І.П. Історія римської літератури : монографія / Іван Петрович Мегела. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-319. – ISBN 978-966-336-145-1
646629
  Мегела І.П. Історія Римської літератури : курс лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-349. – ISBN 978-966-1516-69-3
646630
  Докашенко В.М. Історія рідного краю (Донеччина: люди - духовність - довкілля) : навчальний посібник для самостійної роботи / В.М. Докашенко, Г.П. Докашенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлівський ін-т інозем. мов. – Горлівка : Вид-во ГІІМ, 2012. – 207, [1] с. : кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-611-532-004-2
646631
  Плєшкова О. Історія рідного краю крізь призму життєвого і творчого шляху українсько-канадської письменниці Любові Василів-Базюк / О. Плєшкова, І. Калиновська, Е. Коляда // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 173-179. – ISSN 2410-0927
646632
   Історія робітничого класу Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 567 с. : іл.
646633
   Історія робітничого класу Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Ч. 2. – 1967. – 507 с. : іл.
646634
  Пилипенко А.В. Історія робітничого класу Української РСР : Науково-доп. бібліогр. покажч. / А.В. Пилипенко. – Київ, 1985. – 432с.
646635
  Камишан О. Історія робітничого руху на заході / О. Камишан. – Х., 1926. – 260с.
646636
  Мазепа І. Історія Родини Мазеп тісно переплелася з історією України / розмову вів Андрій Бережина // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1/3, січень - березень. – С. 214-225
646637
  Кондратюк В. Історія роду Курісів (кінець XVIII – початок XX століть): історіографічні та джерелознавчі проблеми // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 186-193. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
646638
  Філіпченко Б.М. Історія роду Філіпченків // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 82-106. – ISBN 966-02-3600-х
646639
  Кузнєцов П.В. Історія розвитку азотної промисловості України, (початок - кінець XX століття) : монографія / П.В. Кузнєцов ; М-во освіти й науки України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 272 с. – Бібліогр.: с. 262-270. – ISBN 978-966-593-733-3
646640
  Орещенко А.В. Історія розвитку апаратного забезпечення, яке використовується для створення тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 282-294. – Бібліогр.: 13 назв.
646641
  Величко Т.О. Історія розвитку Балтійського флоту часів "холодної війни" в джерелах, радянській та пострадянській історіографії // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 243-249. – ISBN 978-617-689-216-8
646642
  Павлюк Т. Історія розвитку бальної хореографії у Південно-Африканській республіці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 72-76. – ISSN 2226-2180


  Методологія дослідження базується на принципах об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності, розвитку та плюралізму, а для досягнення мети – використані методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, ...
646643
  Безклубий І. Історія розвитку банківської справи та проблеми методології її правового регулювання // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-34.


  У статті розглянуто передумови виникнення та розвитку банківської справи, досліджено проблеми застосування методу правового регулювання відносин за участі банків. In the article causes of bank dealing origin and development are discussed and problems ...
646644
  Ярошовець Наталія Володимирівна Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні (методологічний аспект, історико-теоретичний вимір) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.04 / Ярошовець Н.В.; Ін-тут аграрної економіки укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
646645
  Онопрієнко О.В. Історія розвитку важкої атлетики та пауерліфтингу в Україні / О.В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 421-424
646646
  Чеховська Д. Історія розвитку виконавчого процесу на українських землях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 390-392. – ISBN 978-617-7069-14-9
646647
  Сокол О. Історія розвитку вітчизняної банківської системи за роки незалежності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 103-109
646648
  Гаєвська Л.А. Історія розвитку вітчизняної державної освітньої політики (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Л.А. Гаєвська, Н.Д. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-19. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  "Відомості про політичні потрясіння доходили і до Російської імперії. "Усі ці революційні настрої, - зазначала Н. Полонська-Василенко, - посилювали революційні рухи на території Російської імперії, зокрема і в Україні. Ширилися селянські повстання. У ...
646649
  Щербина В.С. Історія розвитку господарської юрисдикції в Україні (1922-2011 роки) // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 427-440. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
646650
  Левкович У. Історія розвитку готельного господарства, суть, види та становлення готельної індустрії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 5 (112), травень. – С. 156-161. – ISSN 2308-4634
646651
  Яцкевич Д.В. Історія розвитку дактилоскопії в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 207-212
646652
  Русу С. Історія розвитку деліктних зобов"язань в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.120-123. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
646653
  Пісьмаченко Л.М. Історія розвитку державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-82. – Бібліогр.:7 назв
646654
  Дубницький В.Ю. Історія розвитку державного фінансового контролю в Російській імперії (1705 – 1917 рр.) / В.Ю. Дубницький, В.О. Лукін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 292-300. – ISSN 2222-4459
646655
  Росоха С. Історія розвитку джайлоо-туризму // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 103-106. – ISSN 2519-058X
646656
  Киндюк Б.В. Історія розвитку джерел лісового права / Б.В. Киндюк, К.Б. Киндюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 410-413. – ISSN 1563-3349
646657
  Пилаєва Т. Історія розвитку дистанційної освіти в світ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 114-118. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
646658
  Галецький С.М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 11-16. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
646659
  Ісаєв А.М. Історія розвитку договору дарування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 66-71. – ISSN 0201-7245
646660
  Михайленко В.В. Історія розвитку дошкільної освіти в Україні // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 118-124. – ISBN 978-966-7496-76-0
646661
  Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 98-102. – ISSN 2519-058X
646662
  Лук"янова С.О. Історія розвитку етнопедагогічної думки про виховання дітей греків на національних традиціях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 141-151. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
646663
  Шебеліст С. Історія розвитку жанру ессею в українській публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 88-96


  У статті проаналізовано історію розвитку жанру есею в українській публіцистиці. На матеріалі творчості вітчизняних авторів досліджено основні закономірності його формування в контексті східноєвропейських соціокультурних тенденцій. В статье ...
646664
  Федунь М.Р. Історія розвитку жанру та тлумачення мемуарів на сторінках вітчизняних і зарубіжних джерел // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 156-162
646665
  Кармаза О.О. Історія розвитку житлового законодавства в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 27-31. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х


  У статті досліджено основні аспекти становлення житлового законодавство в історії розвитку держави і права України.
646666
  Тараненко М.М. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 127-132. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
646667
  Обушенко О.М. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 241-249. – ISSN 2078-3566
646668
  Повар П.О. Історія розвитку законодавства про ліквідацію підприємств / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-73. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджена історія розвитку та становлення законодавства про ліквідацію підприємств. The article analyses the history of development and establishment of enterprises liquidation legislation.
646669
  Скакун Ю. Історія розвитку законодавства про попередній договір // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
646670
  Длугопольська Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 58-63
646671
  Андрушко А.В. Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 502-509. – ISSN 1563-3349
646672
  Жмур Ю. Історія розвитку законодавства, що передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 127-130
646673
  Сінчук О. Історія розвитку законодавчої техніки стародавніх часів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 98-100.
646674
  Сінчук О. Історія розвитку законодавчої техніки стародавніх часів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С.83-85
646675
  Марченко О.С. Історія розвитку засобів індивідуального захисту // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2017. – № 2 (49). – С. 56-61. – ISSN 2411-3816
646676
  Матвієнко В.М. Історія розвитку зернового господарства України / В.М. Матвієнко, Я.В. Сонько // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 279-290


  Проаналізовано основні складові та розкрито значення зернового господарства у господарському комплексі України. Охарактеризовані особливості становлення й розвитку зернового господарства в Україні. Визначено його основні якісні етапи розвитку від ...
646677
  Єрічева Т. Історія розвитку і становлення безпеки життєдіяльності як науки / Т. Єрічева, О. Палієнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 231-236. – ISSN 2518-7732
646678
  Безкровний М.Ф. Історія розвитку і становлення інформаційно-консультаційних служб у світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 25-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
646679
   Історія розвитку імунодіагностики туберкульозної інфекції / О.І. Білогорцева, Л.А. Суханова, І.Є. Шехтер, Я.І. Доценко, І.В. Копосова, А.С. Фірсова // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 240-245
646680
  Мацегорін О.І. Історія розвитку інституту договору дарування // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 210-213. – ISBN 978-966-301-169-1
646681
  Воробйов П.І. Історія розвитку інституту помилування в Україні / П.І. Воробйов, П.С. Чурмантаєв // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 53-55
646682
  Ващук Н.Ф. Історія розвитку інституту прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 197-202. – ISBN 978-617-7364-24-4
646683
  Бобровнік Ю. Історія розвитку інституту Президенства України в 1996-2010 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 101-112. – Бібліогр.: 52 назв.
646684
  Уразовська О. Історія розвитку інституту спадкування земельної ділянки в Україні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 269-272. – ISSN 1561-4999
646685
  Чуприна О.Б. Історія розвитку інтеграційних процесів в Європі та аналіз їх взаємозв"язку з процесами глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
646686
  Малиновський Б.М. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] : Матеріали експозицій взято із монографій чл.-кор. НАН України Б.М. Малиновського / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України ; Малиновський Б.М., Бігдан В.Б., Малашок Т.І. – Київ : Квазар-Мікро, 2003. – 1 CD. – (Фонд історії та розвитку комп"ютерної науки та техніки при Будинку вчених НАНУ)


  Обчислювальна техніка - інформатика - інформаційні технологійї. Коротка довідка. Забута "розумова" машина професора О.М. Щукарьова С.О. Лебедєв - творець першого в континентальній Європі Комп"ютера . В.М. Глушков - основоположник інформаційних ...
646687
  Бондар Л.О. Історія розвитку іспанського музично-танцювального стилю фламенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 30-35


  Статтю присвячено вивченню динаміки розвитку і функціонування іспанської музики. Особливу увагу приділено розгляду музично-танцювального стилю фламенко.
646688
  Резніков А.В. Історія розвитку й практика застосування покарання в середньовічній та ранньомодерновій Україні (XI - кінець XVIII ст.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 44-50
646689
  Вардова А. Історія розвитку категорії числа в ранньоновоанглійський період // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 64-66
646690
  Олійник Я.Б. Історія розвитку кафедри економічної і соціальної географії / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія, 1999. – Вип. 48
646691
  Олійник Я.Б. Історія розвитку кафедри економічної та соціальної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 12-20


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
646692
  Максименко О.П. Історія розвитку кафедри ОМТ ДДТУ (до 90 річчя утворення) / О.П. Максименко, О.В. Нікулін // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2020. – Тематичний випуск : Теорія, технологія та машини обробки металів. – С. 3-7. – ISSN 2519-2884
646693
  Булгакова Т.О. Історія розвитку Київського Володимирського кадетського корпусу (за документами Державного архіву м. Києва) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 127-137. – ISSN 0320-9466
646694
  Воронов Г.С. Історія розвитку кліматичних досліджень в Україні / Г.С. Воронов, Г.Д. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-28. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано коротку характеристику організації та результатів спостережень за погодними явищами і метеорологічними величинами в Україні, що надруковані протягом двох століть у різних джерелах (літописи, відомості, монографії) відомими українськими вченими.
646695
  Орещенко А.В. Історія розвитку комп"ютерних ігор: значення для картографії // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 154-178


  У статті викладено історію виникнення і розвитку відеоігор від перших з виведенням зображення на екран до сучасних тривимірних з реалістичним відтворенням території і моделюванням фізичних процесів. Описано особливості реалізації тривимірної графіки в ...
646696
  Ілюшик О.М. Історія розвитку концепції адміністративного договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 35-39
646697
  Марченко Н.В. Історія розвитку концепції додаткових покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 60-70. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
646698
  Перепельченко А. Історія розвитку концепції публічного договору в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 132-133
646699
  Хо Сун Чхоль Історія розвитку кореєзнавства в Україні та пропозиції щодо подальших досліджень // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 15-20
646700
   Історія розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Стафійчук, Д. Драник, М. Римаренко, О. Шепетуха // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 125-129.
646701
  Гулкевич В.Д. Історія розвитку кримінального законодавства про охорону авторського права і суміжних прав на території України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-59
646702
  Орловський Р.С. Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 39-49. – ISSN 2079-6242
646703
  Сакун А.В. Історія розвитку кримінального законодавства України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 14-19.
646704
  Сахнюк С.В. Історія розвитку кримінального законодавства УРСР щодо пом"якшення покарання в період з 1918 до 1959 рр // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-13. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
646705
  Нестерчук І.К. Історія розвитку кутомірних приладів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 144-153


  В статті проаналізовано історію виникнення і розвитку кутомірних приладів. В статье проанализированы основные этапы развития углоизмерительных инструментов. The history of inventionand developmentof angle measuring devices is analyses in this article.
646706
  Бровченко Т.О. Історія розвитку лабораторій експериментальної фонетики / Т.О. Бровченко, Т.М. Корольова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 10-14. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  Перша лабораторія експериментальної фонетики в Україні була відкрита в 1940-х рр. у КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Професор Ю.П. Сунцова довгий час була головою лабораторії - до 1964 р., а з 1964 р. ії замінила професор Н.І. Тоцька.
646707
  Власенко С. Історія розвитку лижного спорту на Чернігівщині / С. Власенко, В. Пеньковець // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.152-156
646708
  Добролюбська Ю.А. Історія розвитку людського суспільства у трактуванні Елізе Реклю // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 132-138. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
646709
  Конфорович А.Г. Історія розвитку математики / А.Г. Конфорович, Г.М. Андрієвська. – Київ, 1980. – 93с.
646710
  Петрух Л. Історія розвитку медичного словникарства // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 22-33. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950
646711
  Радзієвська І. Історія розвитку медсестринської освіти в Україні ХХ - початку ХХІ століття (історіографічний огляд) / І. Радзієвська, Г. Степанова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 6-17. – ISSN 2307-4906
646712
  Новіков Є.А. Історія розвитку мереж трансферу технологій в ЄС // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 41-45. – ISSN 2311-4894
646713
  Дембіцький С. Історія розвитку методів оцінювання в соціальних і поведінкових науках за кордоном // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С.173-184. – ISSN 1563-3713
646714
  Мельник О.Г. Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
646715
  Кормич Б.А. Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – С. 51-63
646716
  Морочковський С.Ф. Історія розвитку мікологічних досліджень на Україні / С.Ф. Морочковський, 1954. – С. 36-45. – Окр. відбиток
646717
  Половка С. Історія розвитку морської геології в Новоросійському університеті (1865 - 1920 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Стаття висвітлює історію становлення та розвитку морських геологічних досліджень у Новоросійському (нині Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) ...
646718
  Довгун І.М. Історія розвитку морфонологічної теорії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 161-167


  Статтю присвячено історичному огляду основних лінгвістичних досліджень, пов"язаних із поняттям морфонології. Статья посвящена историческому обзору основных лингвистических исследований понятия морфонологии. The article is dedicated to the historical ...
646719
  Шабалт А.В. Історія розвитку наказного провадження у цивільному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 329-334. – ISSN 1563-3349
646720
  Завадська Н. Історія розвитку наукової бібліотеки: до 95-річчя з дня заснування Житомирського національного агроекологічного університету / Н. Завадська, М. Ігнатюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 42-46. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено історію становлення та розвитку Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету. Проаналізовано діяльність бібліотеки та її роль у функціонуванніуніверситету
646721
  Максименко А.П. Історія розвитку новозеландських університетів (XX - початок XXI століття) : монографія / Максименко А.П., Ставцева В.Ф. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2015. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-190. – ISBN 978-617-604-062-0
646722
  Труш І. Історія розвитку нормативно-правового забезпечення інституту комунальних підприємств // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 0132-1331
646723
  Скуляк І. Історія розвитку органів дізнання в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 144-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
646724
  Дутко О.М. Історія розвитку освіти на українських землях у працях М.І. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 97-99
646725
  Слюсар І.Т. Історія розвитку осушувальних меліорацій в Україні // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 84. – С. 3-10


  Викладена історія формування теоретичних та практичних основ розвитку осушувальних меліорацій в Україні, відображено періоди початку роботи науково-дослідних установ різних рівнів, їх засновники та перші дослідники, а також показано розвиток ...
646726
  Саловський О.Б. Історія розвитку парадигми інституціоналізму // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 49-71. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена аналізу ретроспективи та перспектив розвитку економічної думки в рамках інституційного підходу. Метою роботи є теоретико-методологічне узагальнення історії інституціоналізму від зародження до сьогодення, ідентифікація основних ...
646727
  Дудник Н.З. Історія розвитку педагогічної етики у філософії освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 254-259


  У статті розглянуто проблему виокремлення педагогічної етики як необхідної передумови формування у майбутніх педагогів власної концепції етичних переконань. Визначено завдання педагогічної етики в процесі підготовки студентів ВНЗ як основи виховання ...
646728
  Олексійко В.С. Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 337-345. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
646729
  Вільчинська Т.В. Історія розвитку перекладознавства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 298-302
646730
   Історія розвитку письма: від предметного до звуко-буквеного / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 69-72
646731
  Лозиняк П. Історія розвитку поглядів на геологічну будову Карпат // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 152-176. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
646732
   Історія розвитку політичної думки : курс лекцій / В.В. Мадіссон, Л.І. Ларченко, В.П. Степіко, Л.Я. Діденко; В.В. Мадіссон, Л.І. Ларченко, В.П. Степіко, Л.Я. Діденко. – . – Київ : Либідь, 1996. – 176 с. – ISBN 5-325-00772-6
646733
  Іванцов В. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам"ятках Х-ХХ століть / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 122-128
646734
  Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення / О.І. Бородін. – Київ, 1963. – 88 с.
646735
  Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення / О.І. Бородін. – Вид. 2-е. – Київ, 1968. – 115с.
646736
  Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення / О.І. Бородін. – Київ, 1978. – 104с.
646737
  Іванченко Е.П. Історія розвитку поняття товарного знака як об"єкта правової охорони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 120-127.
646738
  Губар С.В. Історія розвитку попереднього слідства в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 258-267.
646739
  Антонюк Р.О. Історія розвитку посвідчення договорів застави рухомого і нерухомого майна // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-112
646740
  Олійник Ю.О. Історія розвитку права на підприємницьку діяльність в сучасній Україні / Ю.О. Олійник, О.В. Мельникова // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 37-42. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
646741
  Грень Н.М. Історія розвитку правових механізмів протидії дискримінації // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 237-241. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
646742
  Завальнюк В.В. Історія розвитку правових уявлень в українській юридичній антропології // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 1 (91). – С. 3-12
646743
  Буткевич О. Історія розвитку правового регулювання торгівельної діяльності на українських землях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 18-21.
646744
  Буткевич О. Історія розвитку правового регулювання торговельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 3-6.
646745
  Кузьміна М. Історія розвитку правового регулювання якості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-53.
646746
  Пархоменко М.М. Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349
646747
  Попій Д.С. Історія розвитку призначення покарання за незакінчений злочин (радянський період) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 134-139. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
646748
  Кирилюк Н. Історія розвитку принципу суверенної рівності держав у період класичного міжнародного права / Н. Кирилюк, Світлана Задорожна, А. Маник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 248-253. – ISSN 2663-5313
646749
  Герц І.І. Історія розвитку професійного відбору у системі хореографічної освіти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 2226-3209
646750
  Огеєнко А. Історія розвитку профспілкового руху в Україні / А. Огеєнко, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.68-70
646751
  Стоянов Н. Історія розвитку публічного управління в АТО Гагаузії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 295-305
646752
  Середа В.В. Історія розвитку публічної скарги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 11. – С. 32-35
646753
  Вакуленко Т.І. Історія розвитку радикальних реформаційних течій на землях Корони Чеської наприкінці ХV–у першій половині ХVI століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 88-91. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
646754
  Ремезова Олена Олександрівна Історія розвитку рельєфу Оруцького кряжу та його обрамлення в мезозої-кайнозої : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Ремезова Олена Олександрівна; НАН України. Ін-тут географії. – Киев, 1997. – 24 c.
646755
  Бакал В.П. Історія розвитку розвантажувальних систем бойового спорядження військовослужбовців у XX ст. / В.П. Бакал, М.Є. Александров, В.А. Дмитрук // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 63-71. – ISSN 2411-3816
646756
  Ремез О. Історія розвитку розуміння правової концепції безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 196-201. – ISSN 2663-5313
646757
  Рогозін Є.П. Історія розвитку рослинності і клімату Південно-Західного Криму у середньому голоцені (за палінологічними даними зі східного басейну озера Саки) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 69-76. – ISSN 0868-6939
646758
  Паришкура С.І. Історія розвитку рослинності Середнього та Надпорожистого Придніпров"я в антропогені за палінологічними даними // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв
646759
  Кривоконь О.Г. Історія розвитку сільськогосподарського машинобудування на Харківщині (1950-1991) / О.Г. Кривоконь, Н.В. Писарська // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 63-69. – ISSN 2617-1929
646760
  Зварич І. Історія розвитку соціальних програм у США / І. Зварич, О. Януш // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
646761
  Шевченко В. Історія розвитку спеціальних закладів для дітей з порушеннями слуху в м. Києві // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 358-362. – ISBN 978-617-7399-06-2
646762
  Журавель В.В. Історія розвитку структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
646763
  Шушко А.В. Історія розвитку судової влади в Україні та зарубіжних країнах / А.В. Шушко, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 126-128
646764
  Дутчак В.Ф. Історія розвитку та аналіз законодавства щодо здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 315-327
646765
   Історія розвитку та деякі результати метеорних досліджень в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ю. Тарануха, П. Козак, О. Рожило, В. Кручиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається історія та деякі результати метеорних досліджень, що проводились в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за період 1957-2007 рр. За цей час науковцями відділу малих тіл Сонячної ...
646766
  Лебідь В.П. Історія розвитку та еволюція міжнародно-правового статусу міжнародних неурядових організацій правозахисного характеру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 100-105. – ISSN 2220-1394
646767
  Петренко І. Історія розвитку та особливості аналітичних центрів Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-26. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено історію виникнення та розвитку аналітичних центрів Китаю, а також проаналізовано їх особливості. Розглянуто та порівняно традиційні китайські аналітичні центри та "фабрики думок" "нової хвилі". Визначено основні функції, специфіку ...
646768
  Плешко Е. Історія розвитку та особливості організації статистичних спостережень в органах військових прокуратур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 81-89
646769
  Яремова І.В. Історія розвитку та особливості попереднього договору за цивільним і господарським законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 188-193
646770
  Омельченко А.В. Історія розвитку та перспектива вдосконалення митного законодавства України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 72-77
646771
  Степанова А.С. Історія розвитку та становлення інституту амністії в Україні / А.С. Степанова, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 230-232
646772
  Охотіна Ю.В. Історія розвитку та становлення інституту виправдання у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 401-402. – ISBN 978-966-301-169-1
646773
  Коваленко Т.В. Історія розвитку та становлення інституту судових експертиз у сфері інтелектуальної власності в Україні та інших країн світу / Т.В. Коваленко, Н.В. Мінченко // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Дорошенко О.Ф., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 51-60. – ISBN 978-966-999-093-8. – ISSN 2308-0329
646774
  Бородавка Л.С. Історія розвитку та становлення кафедри біологічної хімії національного фармацевтичного університету // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 466-468
646775
  Могіліна Т. Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.37-40
646776
  Бусарєва Т.Г. Історія розвитку та становлення ринку цінних паперів України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 20-23. – ISSN 2306-6792
646777
   Історія розвитку та становлення Української Технологічної Академії // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 5-18. – ISSN 1815-2066


  До 25-річчя з дня заснування Української Технологічної Академії (1992-2017)
646778
  Красножон М.Д. Історія розвитку та сучасний стан інтерпретаційних технологій ГДС / М.Д. Красножон. – Київ : Видавничий центр УкрДГРІ, 2001. – 72с. – ISBN 966-7896-02-1
646779
  Троян В.І. Історія розвитку та сучасний стан розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 35-38. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
646780
  Бокшиц О. Історія розвитку та сучасний стан формування фахової мотивації у майбутніх педагогів професійного навчання / О. Бокшиц, І. Каменська, Д. Мірошніченко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 12-32. – ISSN 2518-7600
646781
  Федотова Ю.С. Історія розвитку та сучасний стан японського письма : навч. посібник / Ю.С. Федотова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 357, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-357. – ISBN 978-966-489-232-9
646782
  Денисенко Д.Є. Історія розвитку та сьогодення міжнародного комерційного арбітражу // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 453-458. – ISBN 978-966-301-169-1
646783
  Вірченко В. Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу еволюції теоретичних підходів до дослідження змісту та джерел права інтелектуальної власності. Досліджено особливості виникнення та зміст теорії промислової власності, договірної, рентної та деліктної теорій. Розглянуто ...
646784
  Загородній М. Історія розвитку тестування як системи оцінювання знань // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
646785
  Ріжняк Р.Я. Історія розвитку технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищій школі України (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 125-129. – ISSN 2076-1554


  Наведено результати дослідження еволюції розвитку протягом періоду 1960-2010 років технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України, яке є актуальним аспектом вивчення історії інформатизації вищої освіти. В статті ...
646786
  Вангородська Н. Історія розвитку третейських судів в Україні в X - XVIII століттях // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 277-288.


  В статті розкривається історія розвитку третейського суду в Україні в X-XVIII cm. cm. Основний акцент зроблено на найважливіших ознаках третейського суду, на основі яких виділені його види та особливості функціонування в зазначений період. The ...
646787
  Фуртій В. Історія розвитку туризму в незалежній Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 87-92. – ISSN 2519-058X
646788
  Кіндрачук Н. Історія розвитку туризму в Україні // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 39-40
646789
  Кириченко П.В. Історія розвитку української вищої освіти - шлях до гуманітаризації на основі рідної історії та мови // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 99-114. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  У статті розглядаються основні етапи розвитку вищої освіти в Україні на фоні інтенсифікації процесів світової мережі знань, особливо після входження нашої країни до сфери світової ринкової економіки.
646790
  Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К., 1991. – 48с.
646791
  Шиян Д. Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 51-57. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
646792
  Кебуладзе В. Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.5-12. – ISSN 0235-7941
646793
  Круцевич Т.Ю. Історія розвитку фізичної рекреації : навч. посібник / Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, С.Б. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 155-157. – Бібліогр.: с. 158-159. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-070-7
646794
  Кравчук І.В. Історія розвитку філософських поглядів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 291-292. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
646795
  Шутко Ю.І. Історія розвитку флейтового репертуару і принципів його підбору в процесі становлення вітчизняної школи гри на флейті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 236-242
646796
  Кущ Є.В. Історія розвитку фотоелектричних музичних інструментів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 185-190
646797
  Волянський С. Історія розвитку французької мови в Бельгії // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 60-63
646798
  Земан І.В. Історія розвитку школи дипломатії у Львівському університеті // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 175-179
646799
  Куликова Л.Б. Історія розпочиналася з міфів : навчальний посібник для 9-11 класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв системи профільного навчання і секцій Малої академії наук / Лілія Куликова. – Київ : Пульсари, 2008. – 440с. : іл. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-966-8767-76-0
646800
  Горинь Б. Історія розривання обручів російського тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 6-7
646801
  Лобода М.Т. Історія Росії : друга половина ХІХ - початок ХХ ст. Лекції до курсу / М.Т. Лобода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 145с.
646802
  Мордвінцев В. Історія Росії (з найдавніших часів до кінця 18 ст.) : Довідник студента / В"ячеслав Мордвінцев; КНУТШ. – Київ, 2006. – 448с. – ISBN 966-620-058-10
646803
   Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 445-455. – ISBN 978-617-07-0004-9
646804
   Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] c. – Бібліогр.: с. 445-452. – ISBN 978-617-07-0088-9
646805
  Соколова Н.Д. Історія Росії в працях студентів Університету св. Володимира (1834-1920). Джерелознавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду важливих джерел для дослідження наукових праць студентів Університету св. Володимира (1834-1920). Проаналізовано внесок студентів у вивчення проблем історії Росії доби Давньої Русі і Нового часу. The article is devoted to the survey ...
646806
  Млечин Л. Історія Росії йде не по спіралі, як учив марксизм. а по колу // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 44 (47). – С. 28-31
646807
  Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223л. – Бібліогр.: л.191-223
646808
  Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
646809
  Зерчанінов О.О. Історія російської літератури / О.О. Зерчанінов. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1951. – 140 с.
646810
  Чижевський Д.І. Історія російської літератури 19 століття. : романтизм / Дмитро Чижевський. – Київ : Академія, 2009. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-303-4
646811
  Мединський Е.М. Історія російської педагогіки до Великої Жовтневої соціалістичної революції. / Е.М. Мединський. – Київ; Харків, 1938. – 468с.
646812
  Мединський Є.Н. Історія російської педагогіки з найдавніших часів до Великої пролетарської революції. / Є.Н. Мединський. – Київ; Харків, 1936. – 448с.
646813
  Кляшторний М.Д. Історія російської політичної думки : посібник / Кляшторний М.Д., Кітов М.Г. – Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 455, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-640-297-8
646814
  Аляєв Г.Є. Історія російської філософії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 973-987. – ISBN 966-316-069-1
646815
  Лизанчук В.В. Історія російщення українців : монографія / Василь Лизанчук, Микола Рожик ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 412 с. : іл. – ISBN 978-966-613-774-9
646816
   Історія Русі-України (історико-археологічний збірник). – Київ, 1998. – 336с. – ISBN 966-02-0232-6
646817
  Кониский Г. Історія Русів / Г. Кониский; укр. пер. Івана Драча ; [передмова Валерія Шевчука]. – [Київ] : [Радянський письменник], 1991. – 318 с. – На дод. тит. арк. тит. арк. оригіналу: История русов или Малой России / сочинение Георгия Кониского, архиепископа Белорусского. - Москва : В унив. типогр., 1846. – ISBN 5-333-01085-4


  З іменем Георгія Кониського тривалий час пов"вязувався історичний твір «История русов», але сучасна історична наука спростовує цей факт.
646818
  Казьмирчук Г. Історія руху декабристів у вивченні професора Київського університету Василя Базилевича // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 4-23. – ISBN 978-966-02-4425-2
646819
  Колесник В.Ф. Історія Самбірщини XIV-XVIIІ століть у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних істориків / В.Ф. Колесник, І.І. Смуток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Історія ; вип. 43)


  Аналізуються праці з історії Самбірщини XIV-XVIIІ ст.
646820
  Макаров Ю. Історія самоомани // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Компромісна реакція сучасної Європи на вибрики Кремля є продовженням багаторічної політики толерування дикого ведмедя, якого Захід сподівався навчити хороших манер.
646821
  Оніпко А. Історія Сампсоніївської церкви м. Полтави в документах Державного архіву Полтавської області / А. Оніпко, Т.В. Оніпко // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 135-139. – ISSN 2306-4323
646822
  Ющук І. Історія свідчить // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 10


  Книга Вадима Пепи "Віч-на-віч з вічністю".
646823
  Горевалов С. Історія світлин Т.Г. Шевченка: єдність слова і зображення (до 180-річчя фотомистецтва) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 112-123. – ISSN 2522-1272
646824
  Курганова О. Історія світового книгодрукування крізь призму видавничих колекцій: електронні виставки етьєнів та ельзевірів на вебсайті НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 32-39. – ISSN 1029-7200
646825
  Ракітянська Л. Історія світового музичного мистецтва в контексті взаємозв"язку емоційного та раціонального // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 21-28. – ISSN 2226-3012


  Викладено результати аналізу історії музичного мистецтва у контексті взаємозв’язку емоційного й раціонального. Показано, що вся історія еволюційного розвитку світового музичного мистецтва є процесом складного, діалектичного взаємозв’язку емоційного й ...
646826
   Історія світового театру : Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спец. 7.020101 - культурологія. – Одеса : Наука і Техніка, 2007. – 31с.
646827
   Історія світової культури : навч. посібник / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. Панченко, О.В. Шинкаренко; Керів. авт. кол.: Л.Т. Левчук. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. – ISBN 5-325-00525-1
646828
   Історія світової культури : Культурні регіони; навч. посібник / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Живоглядова, Д.Ю. та ін. Кучерюк; керівник авт. кол. Л.Т. Левчук. – Київ : Либідь, 1997. – 448 с. – ISBN 5-325-00780-7
646829
   Історія світової культури : Hавч. пос. – 2; перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 368 с. – ISBN 966-06-0056-9
646830
   Історія світової культури : Hавч. посібник для студ.гуманітарних спец. вищ. закл. освіти. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 368с. – ISBN 966-06-0152-2
646831
   Історія світової культури : Hавч. пос. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. – 4-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2003. – 368с. – ISBN 966-06-0275-8
646832
  Шейко В.М. Історія світової культури : Навчальний посібник / В.М. Шейко; О.А. Гаврюшенко; О.В. Кравченко; Наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 408с. – ISBN 966-351-128-1
646833
   Історія світової культури : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Левчук Л.Т. (кер.), Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін.]. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 399, [1] с. : Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
646834
  Гаврюшенко О.А. Історія світової культури : навч. посібник / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, О.В. Кравченко ; наук. ред.: В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2014. – 407, [1] с. – На обкл.та в надвипускних даних авт.: В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-351-128-1
646835
   Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 399, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
646836
   Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 397, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
646837
   Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 399, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-01-0117-2
646838
   Історія світової культури. Культурні регіони. : Hавч. посібник для студ.гуманітарних спец. вузів. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 520с. – ISBN 966-06-0171-9
646839
  Рубанова Г.Л. Історія світової літератури : Західноєвропейське Середньовіччя (3-14 ст.): Посібник / Г.Л. Рубанова. – Львів : ПАІС, 2004. – 144с. – ISBN 966-7651-23-1
646840
  Лубський В.І. Історія світової релігієзнавчої думки : Хрестоматія / В.І. Лубський, В.М. Козленко, Т.Г. Горбаченко; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Тандем, 1999. – 408с. – ISBN 966-7145-14-Х
646841
  Горбик О.О. Історія світової середньовічної архітектури / Олена Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-286-3
Ч. 1 : Християнське храмобудування пізньоримської імперії (I-V ст.). Архітектура Візантії (V-XVст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V-XІІІ ст.). – 2015. – 224 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
646842
  Ганцян Р. Історія світової співдружності у викладі Альфреда Ціммерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії здійснено спробу висвітлити наукову спадщину британського гуманітарія, історика сучасності та інтернаціоналіста А. Ціммерна. Було підсумовано, що поєднання елементів еллінізму та християнської етики у історіописанні ...
646843
  Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури : [навчальний посібник] / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2007. – 456с. – ISBN 966-8379-08-Х
646844
   Історія світової та української культури : Підручн. для вищих заклад. освіти. – Київ : Літера, 2000. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х
646845
   Історія світової та української культури : підручник для вищих закладів освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко; Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – Київ : Літера, 2002. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х
646846
   Історія світової та української культури : Підручник для вищих закладів освіти / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – Київ : Літера, 2005. – 464с. – ISBN 966-95287-8-Х
646847
   Історія світової та української культури : Підручник / В.А. Греченко, І.В. Чорний, А В. Кушнерук, В.А. Режко; В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – Київ : Літера, 2006. – 480с. – ISBN 966-95287-8-Х
646848
  Греченко В.А. Історія світової та української культури : з тестовими завданнями : [довідник для школярів та студентів] / В.А. Греченко, І.В. Чорний. – Київ : Літера, 2009. – 414, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2032-91-8
646849
   Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнір, В. Режко. – Київ : Літера, 2010. – 478, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-178-012-4
646850
   Історія світової філософської думки : методичне забезпечення курсу для бакалаврів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 26с.
646851
  Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації : Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник / Ю.В. Павленко. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 360с. – ISBN 966-06-0139-5


  Цей посібник - систематизована спроба протиставити за-старілій п"ятиформаційній схемі історичного поступу підхід, за-снований на принципах стадійності, полілінійності та цивілізацій-ної ди-скретності соціокультурного розвитку людства. Така ...
646852
  Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації : Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник / Ю.В. Павленко. – 3-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 360с. – ISBN 966-06-0203-0


  Цей посібник - систематизована спроба протиставити за-старілій п"ятиформаційній схемі історичного поступу підхід, за-снований на принципах стадійності, полілінійності та цивілізацій-ної ди-скретності соціокультурного розвитку людства. Така ...
646853
  Павленко Ю.В. Історія світової цівілізації : соціокультурній розвиток людства : навч. посіб. / Ю.В. Павленко; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 360 с. – (Трансформація гуманітарной освіти в Україні). – ISBN 5-325-00120-3
646854
  Фарадей М. Історія свічки. / М. Фарадей. – Х-Одеса, 1931. – 128с.
646855
  Орел С. Історія свободи - це історія спротиву // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С.
646856
  Орел С. Історія свободи - це історія спротиву // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 472-481
646857
   Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Бібліогр. на полях. – (Грані світу). – ISBN 978-966-2923-73-5
646858
  Байбула Ю. Історія Свято-Михайлівського храму села Несвіч (до 250-ліття від заснування) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 129-151. – ISSN 2519-4348
646859
  Фуко Мішель Історія сексуальності / Фуко Мішель. – Харків : Око. – ISBN 966-526-022-7; 966-526-024-3
Т.2 : Іструмент насолоди. – 1999. – 288с.
646860
  Фуко Мішель Історія сексуальності / Фуко Мішель. – Харків : Око. – ISBN 966-526-022-7; 966-526-025-1
Т.3 : Плекання себе. – 2000. – 264с.
646861
  Казьмирчук Г.Д. Історія села Кальника в дослідженнях та документах // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 65-78. – ISBN 978-966-171-414-3


  Проаналізована історіографія й джерельна база історії села Кальника Вінницької області.
646862
  Лахижа М.І. Історія села Круподеринці / Лахижа М.І., Єгоричева С.Б., Ставнюк В.В. – Полтава : АСМІ, 2008. – 331, [1] с., [16] арк. фотоіл., к. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 302-329. – ISBN 978-966-7653-80-8


  У пр. № 1740740 напис: Шановному і дорогому Леоніду Васильовичу на згадку про Полтавщину, Віктор Ставнюк. Підпис. 04.02.2010 р.
646863
  Заверач М. Історія села Ростока (Розтока) Мала (Лемківщина) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 211-215. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "Село Ростока (Розтока) Мала спіткала доля багатьох лемківських сіл, які зникли з карти внаслідок виселення лемків у 1944-46 роках. Село належало до гміни Новойова, повіт Новий Сонч, Краківське воєводство. В сучасних джерелах інформації назву села ...
646864
  Гагарин Григорій Історія селекції сільсько-господарських культур в Україні / Гагарин Григорій; Український техніко-господарський інститут. – Мюнхен, 1967. – 150с. – Відбитка з Наукових записок, т.12 (15), 1967
646865
  Романець О.А. Історія селекції соняшника // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7571-72-7
646866
  Щербань А. Історія селітроваріння в Опішному // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 20-47. – ISSN 0869-3595
646867
   Історія селянства Української РСР. – Київ
Т. 1. – 1967. – 551с.
646868
   Історія селянства Української РСР. – Київ
Т. 2. – 1967. – 535с.
646869
   Історія селянства Української РСР 1917-1989 рр. : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1990. – 658с.
646870
  Сорока В. Історія сендвіча, або коли в учнів горять очі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
646871
   Історія сербської літературної мови довуківського періоду = Историjа српског кньижевног jезика довуковског периода : посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.]: Л.М. Стеблина. – Київ : Освіта України, 2014. – 169, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Парал. тит. арк. серб. - Текст укр., серб. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7111-65-7
646872
  Никитенко Л. Історія Сербської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 05 (197), березень. – С. 6
646873
   Історія середніх віків : підручник для іст. фак. і пед. ін-тів. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1939. – 556 с. – Библиогр.: с. 513-522
646874
   Історія середніх віків : Підручник для іст. фак.держ. ун-тів і пед. ін-тів. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1940. – 504 с.
646875
   Історія середніх віків : Підручник для історичних фак.держ. ун-тів і пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1948. – 583 с.
646876
  Семенов В.Ф. Історія середніх віків : підручник для учительських інститутів / В.Ф. Семенов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 410, [2] с. : мапи. – Бібліогр.: с. 406-409 та в підряд. прим.
646877
   Історія середніх віків : підручник для іст. фак. і пед. ін-тів. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1954. – 671 с. – Библиогр.: с. 630-660
646878
   Історія середніх віків. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1956. – 479 с.
646879
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
2. – 1963. – 227с.
646880
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
3. – 1964. – 230с. + Карта
646881
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
5. – 1966. – 231с.
646882
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
7. – 1968. – 232с.
646883
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
9. – 1970. – 264с.
646884
  Семенов В.Ф. Історія середніх віків / В.Ф. Семенов. – Вид. 3-тє. – Київ : Вища школа, 1975. – 526 с. : мапи. – Бібліогр. в підряд. прим.
646885
   Історія середніх віків. – Київ : Вища школа, 1975. – 526, [2] с.
646886
  Агібалова К.В. Історія середніх віків : підручник для 6 класу / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Вид. 23-е. – Київ : Радяннська школа, 1984. – 287 с.
646887
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ, 1987. – 270с.
646888
  Агібалова К.В. Історія середніх віків : підручнич для 7-го класу середньої школи / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой; Агибалова Е.В., Донской Г.М. – 26-те вид., перероб. і допов. – Київ : Радянська школа
26. – 1989. – 302 с., іл.
646889
  Крижанівський О.П. Історія середніх віків : Підр. для 7 кл. середньої школи / О.П. Крижанівський, О.О. Хірна. – Київ : Аквилон-Пресс, 1998. – 288 с. – ISBN 966-7209-04-0
646890
  Крижанівський О.П. Історія середніх віків : Підручник для 7 класу середньої школи / О.П. Крижанівський, О.О. Хірна. – Київ : Аквілон-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 966-7209-04-0
646891
  Карліна Оксана Історія середніх віків : Підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Карліна Оксана. – 2-ге вид. доопрацьоване. – Київ : Генеза, 2003. – 272с. – ISBN 966-504-346-3
646892
  Крижанівський О.П. Історія середніх віків : Підручник для 7-го класу середньої школи / О.П. Крижанівський, О.О. Хірна. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Аквілон-Плюс, 2003. – 288с. – ISBN 966-95856-1-9
646893
  Крижановська О.О. Історія середніх віків : Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.О. Крижановська, О.П. Крижановський. – Київ : Либідь, 2004. – 368с. – ISBN 966-06-0346-0


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
646894
  Д"ячков С.В. Історія середніх віків : Навчально-методичний посібник / С.В. Д"ячков, С.І. Лиман, С.Б. Сорочан; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 128с.
646895
  Крижановська О.О. Історія середніх віків : Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закладів / О.О. Крижановська, О.П. Крижановський. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 368с. – Шифр дубл. 9.3 Криж (доп. карт. ст.). – ISBN 966-06-0412-2


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
646896
  Балух В.О. Історія середніх віків : навч. посібник для студентів ВНЗ : у 2 т. / Балух В.О., Коцур В.П. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-023-0
Т.1 : Раннє Середньовіччя. – 2010. – 495, [1] с. : іл., карт., табл. – Покажчики: с. 469-494. – Бібліогр.: с. 442-468
646897
  Балух В.О. Історія середніх віків : навч. посібник для студентів ВНЗ : у 2 т. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-023-0
Т.2 : Високе і пізнє Середньовіччя. – 2010. – 615, [1] с. – Покажч.: с. 579–614. – Бібліогр.: с. 544–578
646898
  Карліна О.М. Історія середніх віків 7 клас : Підручн. для 7 класу середн. шк. / О.М. Карліна. – Київ : Генеза, 1998. – 320 с.
646899
  Котляров П.М. Історія середніх віків від середньовіччя до нового часу (кінець 15 - перша пол.17 ст.) : Програма курсу для студ. істор. факультету / П.М. Котляров; КНУТШ. Історія факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 23с.
646900
  Лиман С.І. Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах Володимира Францевича Циха (1805-1837) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 15-24


  Уперше комплексно розглядається вивчення В. Ф. Цихом у Харківському та Київському університетах різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя.
646901
  Лиман С.І. Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах професора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811-1882 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – C. 29-40


  Уперше комплексно розглядається вивчення О.І. Ставровським у Київському університеті різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя.
646902
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи / Є.О. Космінський. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 256с.
646903
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – К., 1949. – 264с.
646904
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 5-е вид. – К., 1953. – 256с.
646905
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 2-е вид. – К., 1955. – 208с.
646906
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 6-е вид. – К., 1958. – 208с.
646907
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 8-е вид. – К., 1961. – 208с.
646908
  Рубель В.А. Історія Середньовічного Сходу : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вузів / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2002. – 736 с. – ISBN 966-06-0234-0


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
646909
  Рубель В.А. Історія Середньовічного Сходу : Тематична хрестоматія. Посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Рубель. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 624 с. – ISBN 966-06-0253-7


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
646910
  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Курс лекцій : Навчальний посібник для студентів історичних спец.вищіх закладів освіти / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00775-0
646911
  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія : Навчальний посібник / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2000. – 624 с. – ISBN 966-06-0098-4


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
646912
  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія : навчальний посібник / В.А. Рубель ; [гол. ред. С.В. Головко]. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Либідь, 2011. – 792 с. – Бібліогр.: с. 786-790 та в кінці тем. – ISBN 978-966-06-0608-1


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
646913
  Лиман С.І. Історія середньовічної Іспанії в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 1805-1880-ті рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 62-74. – ISBN 966-7352-66-8
646914
  Лиман С.І. Історія середньовічної Сербії в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 1804 - першій половині 1880х рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 34-43. – ISBN 966-7352-66-8
646915
  Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В.В. Кондзьолка. – Львів : Світ, 2001. – 320с. – ISBN 966-603-001-2


  Уперше в українській філософській літературі відтворено основні сторінки історії середньовічн-чої філософії. На широкому культурно-історичному тлі епохи проаналізовано філософські, релігійні, морально-етичні, соціально-політичні концепції ...
646916
  Лиман С.І. Історія середньовічної Франції в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 70-80-ті рр. ХІХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 16-29. – ISBN 966-7352-66-8


  Показано становлення позитивістської методології у працях І.В. Лучицького, Ф.Я. Фортинського, В. Михайловського
646917
  Лиман С.І. Історія середньовічної Франції в працях учених Харківського університету (ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 211-225. – ISSN 2309-2262
646918
  Кобченко К. Історія середньої медичної освіти в контексті суспільних процесів в Україні в середині XIX - на початку XX століття (на прикладі Київської земської фельдшерсько-акушерської школи при Кирилівській лікарні) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 118-130
646919
  Чабан А.Ю. Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посібник / Анатолій Чабан. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 639, [1] с. : іл., мапи. – Покажч.: с. 616-635. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2256-51-2
646920
  Смоляр Л. Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 16-22
646921
  Чернобров Ю.А. Історія синтаксичних термінів української мови: XIX - перша половина XX ст. / Ю.А. Чернобров ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2019. – 182, [2] с. – Покажчик синтакс. термінів: с. 164-181. – Бібліогр.: с. 145-156, 157-163. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1704-7
646922
  Мельниченко В.М. Історія сіл у краєзнавчих дослідженнях (на прикладі Черкащини) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 31-33. – ISBN 966-7686-12-8
646923
  Лєх-Кірштейн Історія Сілезії крізь призму географічних назв // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 167-175. – ISSN 0203-9494
646924
  Рибак І. Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 27-31. – ISSN 2222-5250
646925
  Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" : до 100-річчя від дня створення Нац. акад. аграр. наук України / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; кн. 106). – ISBN 978-966-540-540-5
Ч. 1 : Творці та розбудовники (біогр. нариси). – 2018. – 603, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
646926
  Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / В.А. Вергун. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" : до 100-річчя від дня створення Нац. акад. аграр. наук України / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; кн. 106). – ISBN 978-966-540-467-5
Ч. 2 : Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.). – 2018. – 619, [1] с. : іл., табл., портр. – Імен. покажчик: с. 605-619. – Бібліогр.: с. 590-603 та в підрядк. прим.
646927
  Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" : до 100-річчя від дня створення Національної академії аграрних наук України / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; кн. 106). – ISBN 978-966-540-537-5
Ч. 3 : Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. – 2018. – 502, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 482-495 та в підрядк. прим.
646928
  Нікорич А.В. Історія сільської громади Костичани = Istoria comunitatii rurale (comuna) din Costiceni : з діда-прадіда до сьогодення / А.В. Нікорич, В.М. Пислару, С.Л. Барбуца. – Чернівці : Технодрук, 2022. – 463, [3] с. : іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. румун. - Текст парал. укр., румун. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-8034-30-6
646929
   Історія січових стрільців. – К., 1992. – 345с.
646930
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків : Союз, 1918. – 308 c. : з 71 малюнками + 2 карт. – (Культурно-історична бібліотека / під ред. проф. Д.І. Багалія)
646931
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Харків : Основа, 1990. – 256 с. – ISBN 5-7707-4256-9
646932
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій ; упор. В.О. Ріяка. – Харків : Основа, 1991. – 256 с. – (Пам"ятки історичної думки України)
646933
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Харків : Дельта, 1993. – 256 с. – ISBN 5-7707-4256-9
646934
   Історія Слобідської України : Навч. посібник з народознвства та краєзнавства. – Харьків : Основа, 1998. – 368с. – ISBN 5-7768-0579-1
646935
  Половець В.М. Історія слов"ян (1901-1941 рр.) : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / В.М. Половець. – Чернігів : Сіверянська думка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7743-00-4
646936
  Водотика Т. Історія Слов"яносербії в контексті історичної регіоналістики / Т. Водотика, Л. Савенок // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 81-94
646937
   Історія слов"янської культури (болгарської, польської, сербської, хорватської, чеської) : навч. програма для студентів спеціальності 8.02030302 "Мова і літ. (слов"янська - болгар., пол., серб., хорват., чес. мова і літ., укр. мова і літ.)" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: О.Л. Паламарчук та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – 241 с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-188-335-1
646938
   Історія слов"янської філософії : [навч.-метод. посібник] / [уклад.]: З.В. Шевченко, В.М. Процишин. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 65, [3] с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 60-64. – ISBN 978-966-920-278-9
646939
  Осташ Р.І. Історія слова ОСАДА/осада в українській мові // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 130-138. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
646940
  Кріль М.М. Історія Словаччини = Dejiny Slovenska : навчальний посібник / Михайло Кріль ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 264 с. – ISBN 966-613-485-3
646941
  Манько Ю.В. Історія смертної кари / Ю.В. Манько, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 216-218
646942
  Ауербах Тео Історія Сонькі Молдованки / Тео Ауербах. – Харків : Червоний шлях, 1925. – 43 с.
646943
  Жук Б.К. Історія соціалістичних учень і сучасність / Б.К. Жук, Л.Л. Каган. – Київ, 1968. – 48 с.
646944
   Історія соціального виховання (з давніх часів до середини XX століття) : хрестоматія / [упоряд. : О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін. ; наук. ред. О.С. Радул]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 464 с. – ISBN 978-966-189-049-6
646945
  Васюк О.В. Історія соціальної педагогіки за кордоном / Васюк О.В. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 179, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 169-179. – Бібліогр. в кінці тем
646946
  Кальницька Ю.С. Історія соціальної психології в Україні: друга половина XIX - початок XX ст. : монографія / Юлія Кальницька ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Талком, 2019. – 147, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 116-139. – ISBN 978-617-7685-90-5
646947
  Кальницька Ю.С. Історія соціальної психології в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 20-28. – ISBN 978-966-8063-90-11
646948
  Слюсаревський М.М. Історія соціальної психології як методологічне підгрунтя ії розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – C. 3-13
646949
  Андрущенко Віктор Історія соціальної філософії : (Західноєвропейський контекст); Підручник для студ. ВНЗ / Андрущенко Віктор; МОУ; Нац.унів.ім.Т.Шевченка; Ін-т вищ.освіти АПН України. – Київ : Тандем, 2000. – 416с. – ISBN 966-7145-20-4
646950
  Скакун І. Історія соціокультурних трансформацій в Україні на початку 90-х років ХХ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 53-56. – ISSN 2311-9896
646951
  Рахманов О.А. Історія соціології : (у 2-х кн.) : навч. посібник / О.А. Рахманов, С.С. Бульбенюк, М.Ю. Манелюк ; [редкол.: Цимбалюк С.О. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 278, [1] с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-926-159-5
646952
  Захарченко М.В. Історія соціології від античності до початку ХХ ст. : [навч. посібник] / М.В. Захарченко, О.І. Погорілий. – Київ : Либідь, 1993. – 335 с. – ISBN 5-325-00191-4
646953
  Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – 108 с. – ISBN 5776391970
646954
   Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / [Абаніна Н.С. та ін.] ; за наук. ред. д-ра соціол. наук, проф. В.М. Пічі ; [ред. рада: Бакіров В.С. та ін.] ; Соціол. асоц. України, Львів. обл. від-ня САУ. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 686, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 677. - Імен. покажч.: с. 666-676. – Бібліогр. у тексті. – ISBN 978-966-418-286-4
646955
   Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / [Н.С. Абаніна та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі ; [ред. рада: В.М. Піча (голова) та ін.] ; Соціол. асоц. України, Львів. обл. від-ня САУ. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 687 с. – Авт. зазнач. на с. 677-685. - Імен. покажч.: с. 667-676. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
646956
  Скрипник О.М. Історія співпраці України з ООН // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 99-101. – ISSN 2076-1554
646957
  Гаранін О. Історія Спілки архівістів України за документами Центрального державного архіву громадських об"єднань України (1990–2001) / О. Гаранін, Н. Бабіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 101-108. – ISSN 2306-4323
646958
   Історія Сполучених Штатів : Нарис. – Б.м. : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, 1994. – 406с.
646959
  Сюндюков І. Історія Спотвореного світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Київське видавництво Tempora опублікувало тритомну монографію професора Станіслава Кульчицького "Червоний виклик" - про історію комунізму в Україні від його народження до загибелі.
646960
  Соколов Б. Історія спритної людини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 20


  Сергій Моркотун - банкір і авантюрист.
646961
   Історія СРСР. – Київ
Т.1. – 1940. – 715 с.
646962
  Білан Ю.Я. Історія СРСР / Ю.Я. Білан. – Київ
Ч. 1. – 1949. – 160 с.
646963
   Історія СРСР. – Київ
Т.1. – 1950. – 726 с.
646964
   Історія СРСР. – Київ
Т.2. – 1950. – 821 с.
646965
   Історія СРСР. – Київ
1. – 1958. – 832с.
646966
  Буцик А.К. Історія СРСР : посіб. для восьм. школи / А.К. Буцик, Д.І. Мишко, І.Г. Шовкопляс. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1960. – 236 с.
646967
   Історія СРСР. – Київ
2. – 1960. – 288с.
646968
   Історія СРСР. – Київ
Т.2. – 1963. – 715 с.
646969
   Історія СРСР. – Львов
1. – 1965. – 43с.
646970
   Історія СРСР. – К. : Вища школа
Ч.1. – 1969. – 600с.
646971
  Кондуфор Ю.Ю. Історія СРСР / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1974. – 335с.
646972
   Історія СРСР : 9 клас. – Київ, 1974. – 360с.
646973
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР : 7 клас / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 9-е вид. – Київ, 1974. – 256с.
646974
   Історія СРСР. – Київ
2. – 1974. – 495с.
646975
  Федосов І.А. Історія СРСР : навчальний посибник для VIII класу / І.А. Федосов. – видання десяте. – Київ : Радянська школа, 1975. – 224 с.
646976
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 11-е вид. – Київ, 1976. – 256 с.
646977
  Кузнецов М.Д. Історія СРСР / М.Д. Кузнецов. – Київ, 1979. – 256с.
646978
  Берхін І.Б. Історія СРСР : підручник для 9 кл. / І.Б. Берхін, І.А. Федосов. – вид. 5-те. – К, 1980. – 366 с. : карти
646979
  Нечкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нечкіна, П.С. Лейбенгруб. – Київ, 1981. – 255 с.
646980
  Берхін І.Б. Історія СРСР : підручник для 9 кл. : [пер. з рос. (Москва, 1982)] / І.Б. Берхін, І.А. Федосов. – 8-ме вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1983. – 366 с., [2] окр. л. карт : іл.
646981
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 3-е вид. – Київ, 1983. – 255 с.
646982
  Берхін І.Б. Історія СРСР : підручник для 9 кл. : [пер. з рос.] / І.Б. Берхін, І.А. Федосов. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1984. – 366 с., [8] с. карти : іл.
646983
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 4-е вид. – Київ, 1984. – 255с.
646984
  Єсаков В.Д. Історія СРСР / Єсаков В.Д. – Київ, 1988. – 255 с.
646985
   Історія СРСР. – Київ, 1988. – 270с.
646986
   Історія СРСР : 11 класс. – Київ, 1991. – 253с.
646987
   Історія СРСР (1938-1978 р.р.) для 10 кл.. – 7-е доп. вид. – Київ, 1979. – 256с.
646988
   Історія СРСР (періоди: первіснообщинний, рабовласницький та феодальний до 18 ст.). – Львов
2. – 1963. – 47с.
646989
   Історія СРСР (радянський період). – Київ, 1972. – 79 с.
646990
   Історія СРСР 7 клас.. – Київ, 1986. – 271 с.
646991
   Історія СРСР 9 кл.. – К., 1986. – 335с.
646992
   Історія СРСР епоха соціалізма (1917-1957 рр.). – Київ, 1958. – 736 с.
646993
   Історія СРСР у документах та ілюстраціях. – Київ, 1967. – 291с.
646994
  Берхін І.Б. Історія СРСР, 1917 - 1984 : [навч. посібник для вищ. навч. закладів із спец. "Історія" : пер. з рос.] / І.Б. Берхін. – Київ : Вища школа, Головне видавництво, 1984. – 686 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
646995
  Луцький Є.О. Історія СРСР. 1861-1917. Посібник для вчителів. / Є.О. Луцький, І.Б. Берхін. – Москва, 1958. – 359с.
646996
  Островський В.П. Історія СРСР: матеріали до підручника для 11 кл. / В.П. Островський. – К., 1991. – 80с.
646997
   Історія СРСР: Підручн. для дев"ятого класу середньої школи. – 2-е вид. – К., 1988. – 336с.
646998
  Нечкіна М.В. Історія СРСР: Підручник для 7-го кл. / М.В. Нечкіна, П.С. Лейбенгруб. – 14-е вид. – Київ, 1979. – 256с.
646999
   Історія СРСР: Підручник для 8-го класу серед. школи. – 4-те вид. допрацьоване. – К., 1992. – 287с.
647000
   Історія СРСР: Підручник для 8 класу серед. шк.. – 3-те вид., доопр. – Київ, 1990. – 304с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,