Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
643001
  Сірук М. "Історичний день" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 210). – С. 9


  У Києві відкрили офіс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
643002
  Гирич І. "Історичний шлях" у київських монументах: спадок і сьогочасні проблеми // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 83-123. – ISBN 978-966-2164-39-8
643003
  Тельвак В. "Історичні вправи" Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 313-322. – (Нова серія ; вип. 19/20)
643004
  Тищук О.С. "Історичні записки: від пізньої цін до часів Республіки" поета Бай Хуа: дихання традиційної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 272-277
643005
  Смолярчук Н.О. "Історичні постаті XX століття: Олесь Гончар" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 187-190. – ISSN 0320-9466
643006
  Мовна М. "Історичні проходи по Львові" І. Крип"якевича: 80 літ тривання // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1138-1145. – ISSN 1028-5091
643007
  Посохов І.С. "Історичні реконструкції" як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 103-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв.
643008
  Акин Юнвер "Історично захоплення Криму символізувало для Туреччини російський експансіонізм на Чорному морі" / розмову вела Ольга Ворожбіт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 43 (363). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Розмова із професором Університету "Кадір Хас" у Стамбулі Акином Юнвером про російську дилему турецької політики та її вплив на поведінку Анкари щодо терористів "ІДІЛ".
643009
  Кравцов В. "Історичної науки в нашій країні немає. Ця дисципліна діє за принципом "телефонного права" / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 199)


  Розмова з російським істориком Володимиром Кравцовим.
643010
  Білоус Н. "Історії ж бо пишуть на столі..." : інтегрований урок з історії України та української літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.
643011
  Белей Н.І. "Історії з життя" Беатрікс Поттер : урок-презентація // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 2-7


  Її твори відомі кожному англійському малюкові, книжечки такі незвичні за розміром, що дитяча долоня з легкістю, зручно тримає їх, коли оченята пробігають рядочками. Цю талановиту жінку знають у всіх домівках Великобританії. Вона - дитяча письменниця ...
643012
  Белей Н.І. "Історії з життя" Беатрікс Поттер : урок-презентація. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст.
643013
  Рахно О. "Історіограф Чернігівської губернії" (О. І. Ханенко) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 228-233
643014
  Руденко С.В. "Історіографія історії філософії" як спосіб реконструкції історії філософії України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С.74-79


  У статті розглядаються основні принципи нового вітчизняного напряму - історіографії історії філософії, можливості застосування його положень до розв"язання теоретичних проблем дослідження історії української філософії.
643015
   [Історичний роман]. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 341 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 17])
643016
  Драгуміс Н. [Історичні спогади / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека])
Т. 1 : за ред. Алкі Ангелу. – 1973. – 256 с. – Видання новогрецькою мовою
643017
  Драгуміс Н. [Історичні спогади / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – (Новогрецька бібліотека)
Т. 2. – 1973. – 261, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
643018
  Косач Ю. [Історичні твори] : [в 3 кн.] / Юрій Косач. – Київ : Персонал. – (Бібліотека української героїки ; вип. 16). – ISBN 978-611-02-0024-2
[Кн. 3] : Чортівська скеля / упоряд. Р. Радишевського. – 2010. – 533, [1] с.
643019
  Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-10.
643020
  Чепурда Г.М. Історичний аналіз впливу соціалістичних експериментів на природне навколишнє середовище України (1948-1965 pp.) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 78-86. – ISSN 2077-1800
643021
  Опанасенко В.М. Історичний аналіз джерел формування тіньових процесів у незалежній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 35-37. – ISSN 2306-6806
643022
  Бутинець Ю.Ф. Історичний аналіз економічної сутності капіталу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 27-29. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
643023
  Євдокімова М. Історичний аналіз жіночої злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 140-142. – ISSN 2307-8049
643024
  Дудун В Т. Історичний аналіз класифікації топонімів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 226-232


  Відображені різні підходи до класифікації топонімів. Наведений аналіз класифікації географічних назв. Обгрунтовані останні класифікаційні схеми топонімістів, які були побудовані за морфолого-словотворчим принципом. Отображены разные подходы к ...
643025
  Злобенко Д. Історичний аналіз наукової думки про еволюцію ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-70. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Підкреслюється складне розуміння процесів трансформації ґрунтоутворювальних порід у ґрунти та аналізується розвиток наукових поглядів на цю проблему. The difficult understanding of processes of transformation of pedogenic rocks into soils is ...
643026
  Мельник В.М. Історичний аналіз політико-правового впливу Ватикану на українське суспільство // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 338-347
643027
  Поліщак І. Історичний аналіз регламентації призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті за українським законодавством // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 166-169
643028
  Шевченко О.Т. Історичний аналіз розвитку класичного анархізму ХІХ - початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
643029
  Плахтій Т.Ф. Історичний аналіз розвитку концепції "якісні характеристики облікової інформації" // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 60-68. – ISSN 2307-9878
643030
   Історичний аналіз розвитку медичної освіти / Л. Логуш, Г. Пилип, Є. Назимок, В. Стефанчук, В. Мойсюк, Я. Стефак, Л. Юрчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 123-126. – ISSN 2311-9896


  "Другий етап розвитку медичної освіти розпочався з реформування державного управління в Російській імперії. З появою галузевих міністерств система управління медичною справою роз"єдналася: лікувальні установи були підпорядковані Міністерству внутрішніх ...
643031
  Токовенко В. Історичний аналіз розвитку політико - адміністративних відносин в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.33-40
643032
  Сировець С.Ю. Історичний аналіз розвитку реакреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 179-186


  Динамічний розвиток рекреаційно-туристичної діяльності зумовив її різнобічний та значний вплив на соціально-політичні, екологічні, економічні процеси у світовій економіці, які варто досліджувати в історичній площині. Динамическое развитие ...
643033
  Івченко Ю. Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
643034
  Герасимчук Л. Історичний анахронізм деяких примусових заходів виховного характеру що застосовуються до неповнолітніх при звільненні їх від кримінальної відповідальності та покрання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 132-135
643035
   Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2008-. – ISSN 2077-5709
Вип. 8. – 2012. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
643036
  Глоба О.Ф. Історичний аспект відкриття симбіозу та його науково-практичного обгрунтування (світовий контекст) / О.Ф. Глоба, Н.Ф. Нікітюк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 126-135. – ISSN 0374-3896
643037
  Сірка Й. Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Йосиф Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8764-69-1
643038
  Рєвнівцева О.В. Історичний аспект дослідження рівня життя населення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 228-235. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
643039
  Поповченко О. Історичний аспект засвідчення справжності підпису на документі консульською установою // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 6 (96), грудень. – С. 158-160
643040
  Стоян В. Історичний аспект правового регулювання інституту оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 440-442
643041
  Мицик Л.П. Історичний аспект природоохоронного мислення та степового лісознавства / Л.П. Мицик, В.М. Яковенко, О.І. Лісовець // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Д.Г. Рей, В.А. Горбань, М.С. Якуба [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 48. – С. 3-13. – ISSN 2073-8331
643042
  Лозинський М. Історичний аспект релігійних періодичних видань у кінці XIX початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
643043
  Трофимчук В. Історичний аспект розвитку амортизаційної політики в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 412-415. – ISSN 1993-0259
643044
  Кривенко О.В. Історичний аспект розвитку законодавства про службу в органах прокуратури на території України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 79-82. – ISBN 978-966-937-189-8
643045
  Батюк О.В. Історичний аспект розвитку криміналістичної тактики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 244-249
643046
  Дикий О. Історичний аспект розвитку лізингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 328-335. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
643047
  Симотюк Н. Історичний аспект розвитку мистецтва оп-арту другої половини ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 288-300. – ISSN 0236-4832
643048
  Рудік Н.М. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської кооперації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 38-45. – ISSN 2306-6792
643049
  Козинець О.Г. Історичний аспект розвитку теорії розподілу влади / О.Г. Козинець, А.М. Толкач // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7496-99-9
643050
  Соловйова Т. Історичний аспект становлення другої вищої освіти у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 89-94. – ISSN 2415-3567
643051
  Слободенюк К.Є. Історичний аспект становлення охорони інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 38-44
643052
  Бачун Л.І. Історичний аспект творення назв осіб у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 51-54. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
643053
  Лямець А.М. Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 1608-0599
643054
  Дмитраш О.Ю. Історичний аспект формування архітектури об"єктів культури в об"ємно-планувальній структурі університетів // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 59-69. – ISSN 2415-8151


  Висвітлено генезу та етапи розвитку типології об"єктів культури в об"ємно-планувальній структурі університетів. Проведено огляд та аналіз літературних джерел, що стосуються тематики формування архітектури будівель та кампусів університетів світу. ...
643055
  Чехова І.В. Історичний аспект формування ринку кредитних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 225-228. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто питання виникнення кредиту, формування і розвитку ринку кредитних ресурсів на основі аналізу історичного досвіду і наукових досліджень.
643056
  Іштван І.О. Історичний вимір божественного: тіло хричстиянського короля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 37-39
643057
  Орєхова С.Є. Історичний вимір документаційного забезпечення управлінської діяльності в УРСР як основа сучасного вітчизняного діловодства / С.Є. Орєхова, О.М. Музика // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 74-86. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
643058
  Гнатишин О.Є. Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій = Historical measuring of the ukrainian music-theoretical conceptions : монографія / Оксана Гнатишин ; Наук. т-во ім. Шевченка, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 599, [1] с. – Імен. покажчик: с. 580-599. – Бібліогр.: с. 521-574 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-186-0
643059
  Кухта К.О. Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування / К.О. Кухта, В.В. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6814
643060
  Тупікова Г.А. Історичний генезис змісту поняття патріотизму // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 51. – С. 113-117. – ISSN 2411-5983
643061
  Васюта С. Історичний генезис і сучасний стан соціально-економічних протиріч урбанізованих територій України / С. Васюта. – Львів, 1995. – 250с.
643062
  Шатило О.А. Історичний генезис категорії ""національний інтерес"" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
643063
  Чечило М.В. Історичний генезис прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
643064
  Романов С. Історичний дискурс Лесі Українки: література як форма пізнання (до 150-річчя з дня народження) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 48-64. – ISSN 0130-5247
643065
  Кудінов Д. Історичний дискурс причин єврейських погромів в Україні у жовтні 1905 року: селянський вимір // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 85-94. – ISSN 2309-9356


  Розглядається комплекс історичної літератури, де висвітлюється проблема єврейських погромів, що прокотилися теренами України у жовтні 1905 року. В центрі уваги - розуміння авторами наукових робіт причинності селянського антисемітизму, місця ...
643066
  Вергун О.М. Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 136-142. – ISSN 2312-217Х
643067
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.04. / Дробіт І.М.; Дроббіт І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
643068
  Грицюта Н. Історичний дискурс формування етичних принципів рекламної практики та ії фахових стандартів у країнах Європи // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 97-104. – ISBN 978-966-493-306-0
643069
  Конюк А.Є. Історичний досвід архітектурно-планувальної організації енергоекономічної та екологічної житлової забудови // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 107-113 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
643070
  Цюра В. Історичний досвід виникнення і врегулювання речових прав на чуже майно // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 2-15
643071
  Пальчвнкова В.М. Історичний досвід допомоги суспільства у збереженні соціальних зв"язків засуджених // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-50. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
643072
  Чумак О.Ф. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню дрібної промисловості. (1921-1932 рр.) / О.Ф. Чумак. – Харків, 1971. – 188с.
643073
   Історичний досвід КПРС по формуванню і розвитку соціалістичного способу життя. – Київ, 1978. – 185с.
643074
   Історичний досвід КПРС у соціалістичному і комуністичному будівництві та його міжнародне значення. – Київ, 1976. – 207с.
643075
  Січкаренко Г.Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : [монографія] / Г.Г. Січкаренко. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-357. – ISBN 978-617-640-138-4
643076
  Палько О. Історичний досвід реалізації принципу національно-культурної автономії в Естонії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 271-282
643077
  Дудоров О.О. Історичний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, пов" зані з оподаткуванням, в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-60
643078
  Миронюк Н. Історичний досвід реформування головних органів Організації Об"єднаних Націй // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
643079
  Стужук П. Історичний досвід розвитку наземної розвідки у Збройних силах країн НАТО // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 65-73
643080
  Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.32-34
643081
  Небрат В. Історичний досвід становлення державного бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 71-82. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
643082
  Турянський Ю.І. Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 282-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
643083
  Харчук В. Історичний досвід утворення та функціонування судів усправах неповнолітніх як основних органів ювенальної юстиції / В. Харчук, В. Хомич // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 73-75
643084
  Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 295-304
643085
  Возняк А.Б. Історичний досвід формування особистості піідлітка у позакласній виховній роботі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 190-196
643086
  Таранець С.В. Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60-80 рр. XX століття) / С.В. Таранець, О.М. Печорін // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 188-194. – ISSN 2076-8982
643087
  Якубіна В.Л. Історичний досвід, уява та кіно, або - "вороття до майбутнього" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 182-184
643088
  Харачко Т.І. Історичний екскурс та реалії сьогодення ботанічного саду Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Т.І. Харачко, І.М. Скольський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (3). – C. 199-202. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
643089
  Букет Є. Історичний екскурс у традиції війська // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2022. – 7 лютого (№ 1/2). – С. 20-21. – ISSN 2519-4429
643090
  Малинська Н. Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.8-10
643091
   Історичний епос східних слов"ян. – К., 1958. – 259с.
643092
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
643093
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 9. – 2004
643094
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
643095
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
643096
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
643097
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
643098
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
643099
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
643100
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
643101
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2007
643102
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2007
643103
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2008
643104
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2008
643105
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2008
643106
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2008
643107
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2008
643108
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3 (45). – 2009
643109
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4 (46). – 2009
643110
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5 (47). – 2009
643111
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6 (48). – 2009
643112
  Бак В. Історичний злочин не залишається для нащадків безкарним, коли їхнє сумління про нього мовчить / В. Бак, С. Кравченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 3-4
643113
  Половка С.Г. Історичний зріз реалізації наукових ідей іонійської натурфілософської школи в природничих науках (на прикладі першо-початку) / С.Г. Половка, О.А. Половка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 90-94. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
643114
  Рудко Б.Б. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об"єкти нерухомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 340-346. – ISSN 1563-3349
643115
  Харчук Р. Історичний інтертекст образу Катерини II й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 307-319. – ISBN 978-966-920-140-9


  "Найповнішу інформацію про знищення Січі, дві російськотурецькі війни, що згодом відіб"ються у поемі «Сліпий»(1845), другій її редакції «Невольник»(1859) і в обох редакціях «Москалевої криниці»(1847, 1857) Т. Шевченко отримав із праці А. Скальковського ...
643116
  Харчук Р. Історичний інтертекст образу Катерини ІІ й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 307-319. – ISBN 978-966-920-092-1


  "... М. Максимович і Т. Шевченко були в оцінках катерининської доби в історії України однодумцями". - С. 317.
643117
   Історичний календар. – Київ
на 1999 рік. – 1998. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
643118
   Історичний календар. – Київ
на 2000 рік. – 1999. – До 1998р назва "Український історичний календарь"
643119
   Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ. – ISSN 0869-3587
Вип. 7 : 10-річчю незалежності України присвячується. – 2001
643120
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ. – ISBN 966-7522-09-1
№ 8. – 2002
643121
   Історичний календар : [історія Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова з 1834 до 2014 р.] / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В.О. Жадько]. – Київ : Преса України, 2015. – 807, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 803-806. – ISBN 978-966-472-183-4
643122
   Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
Вип. 9. – 2003
643123
   Історичний календар Ананьєва : до 260-річчя заснування міста / [авт.-упоряд. О.А. Шхалахов]. – Одеса : Астропринт, 2013. – 108 с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 104-108. – ISBN 978-966-190-785-9
643124
   Історичний календар Чернігівщини. – Київ : Чернігівського земляцтва, 1997. – 736 с. – ISBN 966-95239-0-7
643125
  Петраускас О.О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президенства Дж. Кеннеді та Л. Джонсона // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 403-417. – ISSN 2221-5719
643126
  Бешта П.П. Історичний контекст виникнення і зміст концепції створення "Великої Албанії" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 183-209. – ISBN 966-7196-06-2
643127
  Якуша Ю. Історичний контекст та теоретичне осмислення економічної глобалізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
643128
  Кравченко Н.Б. Історичний майнстрим сучасної України / Н.Б. Кравченко, Н.Б. Лановюк // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 156-158
643129
  Танчер В.К. Історичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1967. – 47с.
643130
  Савчук М.П. Історичний матеріалізм і соціальні дослідження. / М.П. Савчук. – К., 1969. – 38с.
643131
  Василенко В.Л. Історичний матеріалізм як наука / В.Л. Василенко. – Київ, 1971. – 30с.
643132
  Кононенко Т.П. Історичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
643133
  Тімірязев К.А. Історичний метод у біології : Десять загальнодоступних лекцій / К.А. Тімірязев. – Х. : Радянська школа, 1949. – 164 с.
643134
  Харлан О. Історичний міський текст у романі Зінаїди Тулуб "Людолови" // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 212-228. – ISBN 978-966-493-297-1
643135
  Салтовський О.І. Історичний міф у політичному процесі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 65-67
643136
  Дояр Л. Історичний наратив українського журналу "Глобус" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  У статті порушено проблему контенту радянської періодики. Авторка аналізує зміст історичних публікацій всеукраїнського універсального двотижневика "Глобус", що видавався в УСРР у міжвоєнний період
643137
  Мішалова О.В. Історичний наратив як форма організації та репрезентації історичного знання // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 184-213. – ISSN 2076-7382
643138
   Історичний нарис [Академії наук вищої школи України] // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 3-8. – ISBN 978-617-7530-19-9
643139
  Бігуненко В.П. Історичний нарис про Велику Березянку / [Бігуненко Василь Петрович ; ред. Макітренко (Лахман) Г.П. ]. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2012. – 162 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-2635-18-8
643140
  Кравчук М.Ю. Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 54-61
643141
  Заїка Т.П. Історичний нігілізм М. Сріблянського в контексті західноєвропейського та вітчизняного модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 37-44


  Стаття присвячена аналізу творчості М. Сріблянського. Головна увага зосереджена на поглядах мислителя щодо місця та значення історії в українській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст. З"ясовуються засади історичного нігілізму М. Сріблянського та ...
643142
  Левченко І. Історичний огляд наукових досягнень членів медичних товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 20-24. – ISSN 2076-1554


  У статті проаналізовано наукові доповіді Товариств з різних сфер медичного знання.
643143
  Омельченко Марина Сергіївна Історичний огляд проблеми свідомості у психології // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 121-128. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
643144
  Балдинюк В. Історичний опис формування поняття обходу закону в міжнародному приватному праві у внутрішньому судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
643145
  Шашкова Л.О. Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 32-37. – ISSN 2414-5823
643146
  Вішар Ю. Історичний плацдарм ринку праці в контексті Болонського процесу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 69-74


  Здійснено спробу аналізу визначальних етапів формування інфраструктури ринку праці у суспільному розвитку обумовленому підвищенням ролі освіти та професійної підготовки в контексті Болонського процесу.
643147
  Анісімов М.В. Історичний погляд на професійну систему підготовки фахівців у професійно-технічному училищі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 152-158. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
643148
  Кузьмик О. Історичний портрет Данила Галицького // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 19-20
643149
  Скуратовський М. Історичний портрет королеви Данії Маргарете II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 10


  Вона змогла модернізувати монархію, пристосувавши її до вимог сучасного данського суспільства.
643150
  Вождаєнко А.В. Історичний процес змін методики вивчення цінностей у ліричних творах української літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
643151
  Чередниченко О.С. Історичний процес становлення окремої думки судді як інституту в кримінальному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 493-497. – ISSN 1563-3349


  Досліджується виникнення та розвиток інституту окремої думки судді. Автор проводить аналіз механізму реалізації окремої думки судді в кримінальному процесі на різних emanax її формування та вносить пропозиції по вдосконаленню даного інституту в ...
643152
  Повстяний О.В. Історичний процес створення детектора брехні (поліграфа) // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – C. 110-111
643153
  Романова Т.В. Історичний процес формування структурної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 78-89. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
643154
  Габович О. Історичний ракурс питання щодо створення державних академій / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 53-59. – ISBN 978-966-518-698-4
643155
  Мельничук С.М. Історичний ракурс правового становища населення гірських місцевостей західних областей України в аспекті його етичних, соціальних, економічних та політичних особливостей // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 141-146. – ISSN 1563-3349
643156
  Синютка Н.Г. Історичний ракурс формування офшорних юрисдикцій як глобальної системи ухилення від оподаткування / Н.Г. Синютка, О.М. Синютка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 249-253. – ISSN 2222-4459
643157
  Бойніцька О.С. Історичний ревізіонізм у романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 82-90


  У статті розглядається проблема історичного ревізіонізму в романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст". Переоцінка історії з певних ідеологічних позицій зазвичай пов"язана з небезпекою порушення балансу історичної перспективи в результаті зміщення акцентів на ...
643158
  Шкіль С.О. Історичний релігійний досвід як чинник сучасного державотворення (на прикладі діяльності Феофана Прокоповича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
643159
  Грьогер Л. Історичний ринок нерухомості Польщі - проблеми оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (218/219). – С. 41-52. – ISSN 2522-1620
643160
  Стріжкова А.В. Історичний розвиток Grid-технологій у мережі Інтернет // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 151-159


  Стаття присвячена огляду історії розвитку Grid-технологій у мережі Інтернет і створення Grid-інфраструктури. Запропоновано періодизацію історії Інтернету та Grid-технологій з короткою характеристикою основних рис кожного з чотирьох періодів.
643161
  Кузьменко О.В. Історичний розвиток адміністративно-правового заохочення / О.В. Кузьменко, Є.Є. Чернецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 203-216
643162
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві до 1917 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 152-156
643163
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 232-238
643164
  Малишев О.О. Історичний розвиток археологічного права Мексики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 72-81. – ISSN 0869-2491
643165
  Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / Новікова І.Е. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 304 с. + Додатки: с. 275-303. – Бібліогр.: с. 234-274
643166
  Найчук А. Історичний розвиток в контексті соціально-філософських теорій // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31
643167
  Русакова І.Г. Історичний розвиток Вищої ради юстиції // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 155-157. – ISBN 978-966-2781-18-2
643168
  Сокальська О.В. Історичний розвиток гарантій особистої недоторканності на етапі досудового слідства: зарубіжний і вітчизняний досвід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 104-111. – ISSN 2306-9082
643169
  Мозгова В.А. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
643170
  Рак Р.В. Історичний розвиток державних цінних паперів як джерела забезпечення державних потреб // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-107.
643171
  Кальченко І. Історичний розвиток деривативів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-75.
643172
  Малишев О.О. Історичний розвиток законодавства Італії про охорону археологічної спадщини // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 80-91. – ISSN 0869-2491
643173
  Зражевський О. Історичний розвиток законодавства про відповідальність за порушення законодавства про захист рослин // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 25-32.
643174
  Яворська Василина Історичний розвиток інституту вето // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 15-19.
643175
  Буга Г. Історичний розвиток інституту забезпечення позову // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 107-111
643176
  Мельничук В.П. Історичний розвиток інституту колективних трудових спорів XX століття // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 274-280. – ISSN 2617-5967


  "У статті розглянуто історичний шлях розвитку інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Украіні з початку ХХ століття. Систематизовано етапи становлення та розвитку поняття «колективні трудові спори та конфлікти»".
643177
  Карнас А. Історичний розвиток інституту скарг і пропозицій в адміністративному процесі Польщі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
643178
  Сушко Л. Історичний розвиток інституту судового контролю в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-14.
643179
  Криворученко О.А. Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку / О.А. Криворученко, А.Ю. Копил // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 164-168. – ISSN 2075-4892
643180
  Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 120-126. – ISSN 2222-5374


  Досліджено історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб.
643181
  Негрєєва І.І. Історичний розвиток медіаграмотності в Європі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Стаття дає концептуальне визначення медіаграмотності, авторка зробила огляд історичного розвитку медіаграмотності в Європі. The article presents conceptual definition of media literacy; the author described historical development of media literacy in ...
643182
  Романчук Я. Історичний розвиток набуття автокефалії Чехословацької Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2001. – № 9/10. – С. 56-58. – ISSN 0203-5863
643183
  Зварич І. Історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 59-68. – ISSN 1682-2366
643184
  Рабійчук С.О. Історичний розвиток поняття "цінності" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 214-215. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
643185
  Циб О. Історичний розвиток права власності на землю та набуття нею форми товару // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 84-94.
643186
  Гельфанд Й.А. Історичний розвиток радянських конституцій / Й.А. Гельфанд. – Київ, 1948. – 38с.
643187
  Смолярчук Р. Історичний розвиток регулювання правового режиму "колгоспних лісів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 231-233
643188
  Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні / Г.Ю. Стельмах. – К., 1964. – 230с.
643189
  Шульга Л.В. Історичний розвиток та морально-етичні проблеми адвокатської таємниці // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 170-174
643190
  Рудницький С. Історичний розвиток та структура географічної науки // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 31-46. – ISBN 966-562-342-7
643191
  Назаров І.В. Історичний розвиток та сучасна структура судової системи Німеччини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 173-181. – ISSN 2224-9281
643192
  Метіль А. Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 259-263. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
643193
  Бабенко Е.В. Історичний розвиток українського законодавства по пікетуванню // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 13-21. – ISSN 2617-5967
643194
  Шмагало Р. Історичний розвиток, структурування та методологія дизайн-освіти в Україні кінця XIX - середини XX століття // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 132-172. – ISBN 978-966-136-037-1
643195
  Мануйкін О. Історичний роман "Людолови" Зінаїди Тулуб як художній документ епохи // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 164-173. – ISBN 978-966-493-297-1
643196
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 224л. – Бібліогр.: л. 193-224
643197
  Калинчук А. Історичний роман Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський": поетологічні аспекти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 54-65. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
643198
  Шинкар І. Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі"; актуальність проблематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 139-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
643199
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
643200
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 173 л. – Бібліогр.: л. 157-173
643201
  Гайворонська І. Історичний рохвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-109.
643202
  Владимиров В.М. Історичний рубіж у конкуренції традиційних та новітніх засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 5-9


  Автор доводить, що 2008 рік розпочав якісно новий етап у розвитку інформаційної епохи, а саме - етап витіснення друкованої та "старої" електронної преси (радіо і телебачення) на нову, ту, що базується на інтернет-технологіях. Ці процеси набирають сили: ...
643203
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови / І.І. Слинько. – Київ, 1973. – 215с.
643204
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови за памьятами 14-18 ст / І.І. Слинько. – Чернівці, 1968. – 91с.
643205
  Іваницький А.І. Історичний синтаксис фольклору : проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики / Анатолій Іваницький ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 403, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., ноти. – Предм.-темат. покажч.: с. 382-392. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-207-5
643206
  Чирков О.А. Історичний складник української Вікіпедії у загальній тематичній структурі знань про Україну й українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 152-151
643207
   Історичний словник українського язика / Е. Тимченко, Волошин, Е. Лазаревська, Г. Петренко; Уложив проф. Е. Тимченко, Е. УВолошин, К. Лазаревська, Г. Петренко ; Зредагував проф. Е. Тимошенко ; Українська Академія наук. Комісія на уложения Історичного словника українського язика. – Харків-Київ : Держвидав України
Т. 1 : А - Ж. Зошит I (А - В). – 1930. – XXIV, 528 с.
643208
   Історичний словник українського язика. – Харків-Київ : Видавництво "Українська радянська енциклопедія"
Т. 1 : А-Ж. Зошит II (Г-Ж). – 1932. – 529-947 с.
643209
  Грунський М.К. Історичний словник української мови і робота над ним / Грунський М.К. – Київ, 1938. – [28] с. – Окр.відбиток
643210
  Білоусенко П. Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 38-50. – ISSN 1682-3540


  Стаття присвячена історії вивченню словотвірної системи українського іменника, окремих фрагментів на різних синхронних зрізах та нинішньому періоду вивчення і виявлення нових елементів словотвірних систем і підсистем, принципів їх організації і ...
643211
  Попович Я. Історичний та лінгвокультурологічний аналіз патопсихологічних термінів із терміноелементами -mania, -phobia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 77-81. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
643212
  Гук З.В. Історичний та фантастичний компоненти у "Хозарському словнику" М. Павича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 203-211
643213
  Космина В. Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-62
643214
  Колесник В.Ф. Історичний факультет - ровесник університету // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 83-91.
643215
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
643216
  Слюсаренко А.Г. Історичний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 101-104. – ISBN 966-7419-44-4
643217
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
643218
  Колесник В. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43-44
643219
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
643220
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історичний факультет є одним з найстаріших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців-істориків на стаціонарі здійснюється за чотирма спеціальностями: історія, етнологія, археологія, архівознавство. З усіх ...
643221
   Історичний факультет historia est magistra vitae "історія - вчителька життя" // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 52-55. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
643222
  Дем"яненко Б.Л. Історичний факультет в історичній ретроспективі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 12-24. – ISBN 978-966-308-217-2


  Розглядається історія становлення та зростання історичного факультету Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, наукова робота на факультеті, інтеграція вузівської й академічної науки, здобутки аспірантів та студентів факультету. Спільно ...
643223
  Бабінський Д. Історичний факультет К-ПНУ імені Івана Огієнка доби державної незалежності Україні в оцінці сучасних українських науковців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 35-38
643224
   Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.). – Київ : Прайм-М, 2004. – 356 с. : іл. – ISBN 96966-8060-04-0
643225
  Латиш Ю.В. Історичний факультет Київського університету - осередок дослідження декабристського руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 82-85. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження декабристського руху на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проаналізовано внесок викладачів, аспірантів та студентів факультету у вивчення проблеми. In this article the author ...
643226
  Патриляк І. Історичний факультет Київського університету на шляху з минулого в майбутнє. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 9
643227
  Кізченко А.Ф. Історичний факультет Київського університету у ювілейному році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-14. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
643228
  Олашин М.В. Історичний факультет: здобутки, пріоритети, перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 4-32. – (Історія ; Вип. 25)


  Основні етапи розвитку історичного факультету Ужгородського національного уніврситету.
643229
  Волинський П.К. Історичний характер розвитку літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 23с.
643230
  Кіт В. Історичний характер та періодизація розвитку бюджетних відносин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 55-61. – ISSN 2078-5860
643231
  Курбатов С. Історичний час у дзеркалах Хорхе Луїса Борхеса. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-154.
643232
  Канівець Б.А. Історичний час у творчості Ф. Броделя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 68-69
643233
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Курбатов С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
643234
  Курбатов С.В. Історичний час як детермінанта творчого процесу / С.В. Курбатов ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Інформаційні системи, 2009. – 171, [1] с. – Передм. укр., рос.. англ. мовами. – Бібліогр.: с. 161-171. – ISBN 978-966-2249-01-9
643235
  Денисова Т. Історичний часопростір / міфічний хронотоп України у чужому мультікультурному контексті США (А. Мельничук "Що розказано") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 62-71
643236
  Якунічева А.Ю. Історичний шлях консалтингових та дорадчих послуг в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2012. – С. 340-346. – (Економічні науки ; № 4 (20))
643237
  Петрова Н.М. Історичний шлях розвитку інституту давності звільнення від кримінальної відповідальності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 139-143. – ISSN 0201-7245
643238
  Воронин О. Історичний шлях УАПЦ / Олександер Воронин ; Укр. Православне Т-во св. Андрія Первозваного. – Кенсінгтон : Воскресіння, 1992. – 134, [2] с. : іл.


  У пр. № 1694759 напис: ВША Стефанові і Людмилі Голибонь з найкращими побажаннями. Підпис (О. Воронин).
643239
  Машталір В. Історичний шлях Українського державного військового музею (1917 - 1920 роки) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 294-300. – ISBN 978-617-7062-20-1
643240
  Салапатов В. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-45. – ISSN 1682-2366


  Інститут природничих наук Черкаського нац. ун-ту з 1921 року і донині.
643241
  Іванчишен В. Історичними шляхами Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 75-76. – ISSN 0130-6936
643242
  Станіславська К.І. Історичних шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми сучасного міста // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 238-245
643243
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 80-94
643244
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 56-72
643245
  Урусов В.Б. Історичні алюзії у текстах промов Сі Цзіньпіна // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 2409-904X
643246
  Андрєєв В. Історичні альтернативи: історіографічні міркування одного реципієнта // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 191-200
643247
  Бачун Л. Історичні антропоніми у романі Юрія Горліса-Горського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 5-8. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
643248
  Бевз О.В. Історичні ареали населених місць: поняття , юридичні ознаки та їх закріплення в українському законодавстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
643249
  Беднарська І.О. Історичні архіви: від бібліотеки до гербарію // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали II (XIII) Міжнар. наук. конф. молодих учених (Львів, 11-13 жовт. 2017 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада молодих учених. – Львів : Простир М, 2017. – С. 5-13. – ISBN 978-617-7501-31-1
643250
  Ткачук В. Історичні аспекти (порівняльний аналіз) вирішення проблем виконання кримінальних покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 26-30
643251
  Волощук Р.Є. Історичні аспекти адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 156-166
643252
  Ковальчук Т.І. Історичні аспекти аналізу педагогічних інновацій у системі освіти / Т.І. Ковальчук, Ю. Тернова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 17-24. – ISBN 966-8847-12-1
643253
  Третьяков Дмитро Історичні аспекти боротьби з хабарництвом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 110-114
643254
  Рудейчук С.В. Історичні аспекти бухгалтерського обліку облігацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 159-161. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто передумови виникнення та історичні етапи розвитку облігацій, особливості їх бухгалтерського відображення в ретроспективі.
643255
  Тютюнник Т. Історичні аспекти вивчення особливостей механізму слідоутворення при дослідженні вогнепальної зброї // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 140-143.
643256
  Бааджи Н.А. Історичні аспекти виникнення адміністративного розсуду // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 197-199. – ISSN 2312-928X
643257
  Писаренко Р.В. Історичні аспекти виникнення веб-картографії / Р.В. Писаренко, Т.О. Фомуляєва // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 391
643258
  Томчук О.А. Історичні аспекти виникнення волонтерського руху на допомогу Збройним Силам України у 2014 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 207-215. – ISSN 2313-5603
643259
  Біляк Ю.В. Історичні аспекти виникнення конфлікту та еволюція поглядів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 29-38. – ISSN 2306-6792
643260
  Вдовічен А.А. Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 16-25. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185


  Перетворення і процеси, які відбувалися у минулому, а також сучасний стан економіки України, свідчать про те, що розв’язання проблем соціально-економіч. розвитку є одним з найбільш важливих у державі. Подолання кризових явищ, перехід до сталого ...
643261
  Жиленко Н.В. Історичні аспекти виникнення корупції в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 15 (28). – С. 7-12. – ISSN 2519-2353
643262
  Калюжний Р.А. Історичні аспекти виникнення політичних партій та деякі обмеження щодо їх утворення і діяльності / Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-40.
643263
  Боринець С.Я. Історичні аспекти виникнення та еволюціїї форм державних запозичень / С.Я. Боринець, Л.В. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 15-17
643264
  Шевчук О.П. Історичні аспекти виникнення та розвитку позасудового врегулювання спорів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 27-32. – ISSN 2524-0129
643265
  Корніяка О.В. Історичні аспекти включення українських земель у міжнародні економічні зв"язки у дорадянський період // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 4-6. – ISBN 978-9934-571-53-4
643266
  Царьов Ю.О. Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між Сполученими Штатами Америки та Канадою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.119-121
643267
  Матяж Світлана Історичні аспекти державного регулювання меценатської діяльності в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 109-117
643268
  Боклаг В.А. Історичні аспекти державного управління земельними ресурсами в Україні : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 52-56. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
643269
  Мозер М. Історичні аспекти державотворення: націєцентричний рецепт від Івана Франка // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2021. – Вип. 6. – С. 20-23. – ISSN 2706-8323
643270
  Скомаров О. Історичні аспекти діяльності правоохоронних органів з протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 116-122. – ISSN 2311-6676
643271
  Афанасенко С.І. Історичні аспекти дослідження кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 120-122. – ISSN 2312-928X
643272
  Миколаєць А.П. Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 116-118. – ISSN 2306-6814
643273
  Рум"янцева Г.А. Історичні аспекти зародження та розвитку бюджетного законодавства // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2016. – Вип. 3 (53). – С. 114-126. – ISSN 2077-7264


  Виникнення поступової системи бюджетних правовідносин, її еволюція, яка пов"язана зі змінами державного устрою, вплинули на розвиток бюджетно-фінансової та податкової систем України та має результат на сьогодення. З часу проголошення незалежності, ...
643274
  Вісин О.О. Історичні аспекти зародження телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 297-301
643275
  Благовісний С.Г. Історичні аспекти інституту спадкового права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-32
643276
  Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-14.
643277
  Глущенко І.В. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень / І.В. Глущенко, А.В. Дрозд // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 60-70. – ISSN 2222-5374
643278
  Кравченко О.В. Історичні аспекти культурної політики України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 13-21
643279
  Шмигевський М.В. Історичні аспекти математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4/5 (148). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
643280
  Гвоздецький В.Д. Історичні аспекти міжнародного оподаткування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 96-100
643281
  Степанюк А.А. Історичні аспекти міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 63-74. – ISSN 0201-7245
643282
  Орєхова Л.І. Історичні аспекти мовної освіти в сучасній Україні // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 193-198. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Зміст статті доводить, що вивчення наукового педагогічного спадку вчених попередніх поколінь може сприяти успішному вирішенню поставлених питань. Зокрема, орієнтуючись на лінгводидактичну систему Івана Огієнка, педагогічну систему Антона Макаренка, які ...
643283
  Луценко І.О. Історичні аспекти моральності офіцера // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується історичний досвід становлення та розвитку офіцерської честі як однієї зі складових особистості офіцера.
643284
  Школьний В. Історичні аспекти організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 129-133
643285
  Шинкаренко В.В. Історичні аспекти патріотичного виховання в зарубіжних країнах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 141-142. – ISSN 2076-1554
643286
  Іванців О. Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст. / О. Іванців, В. Іванців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 172-177. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X


  В Університеті Св. Володимира до створення спеціалізованих кафедр біологічного профілю фахові предмети викладали на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Перший ректор університету М. Максимович був автором багатьох підручників з ...
643287
  Фурдичко О.І. Історичні аспекти полезахисного лісорозведення в агроландшафтах України / О.І. Фурдичко, І.В. Соломаха, І.Я. Тимочко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 60-69. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-4678
643288
  Мусійчук І.М. Історичні аспекти появи та укладення податкових угод // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 25-28.
643289
  Медведєва Н. Історичні аспекти правового регулювання гірничої концесії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-91.
643290
  Александров Д. Історичні аспекти правового регулювання управління активами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-90
643291
  Безносюк О.О. Історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 274-278


  У статті розглянуто історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу від підготовки резерву командного складу з числа студентів на базі цивільних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів запропонованих у 1925 році до початку 90-х років. В ...
643292
  Бондаренко В.Л. Історичні аспекти процесу створення й діяльності комунальних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-117. – Бібліогр.: 12 назв
643293
  Купрійчук Г.М. Історичні аспекти розвитку аграрного права з середини XIX ст. до 1930-х рр. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 373-377
643294
  Денисенко Т.О. Історичні аспекти розвитку адвокатської етики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 384-389. – ISSN 2219-5521
643295
  Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму / Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 120-126. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
643296
  Гукалова І.В. Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції в медико-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Р.С. Молікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 36-44. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
643297
  Курило Т. Історичні аспекти розвитку державницького підходу в охороні здоров"я та підготовці кадрів цієї галузі на теренах України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 216-232
643298
  Тронько М.Д. Історичні аспекти розвитку ендокринології / М.Д. Тронько, Я.Г. Бальон, О.Я. Самсон // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – С. 121-127. – ISSN 2224-0721
643299
   Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / М. Данилевич, О. Романчук, Р. Коваль, Н. Базиляк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 96-101. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Тлумачення понять "Ерготерапія" і "ерготерапевт" змінювалися і розширювалися разом з розвитком галузі. Інтенсивний розвиток ерготерапії у Франції відбувалося в ХХ столітті. У цей час були створені перші спеціалізовані установи з метою підготовки ...
643300
  Федотова О. Історичні аспекти розвитку законодавства про правовий режим земель водного транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 134-137


  У статті досліджуються розвиток законодавства про правовий режим земель водного транспорту, підходи, які можна запозичити на сучасному етапі правового регулювання відповідних відносин.
643301
  Крижний О.М. Історичні аспекти розвитку законодавства України щодо кримінально-правової охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 145-151. – ISSN 0201-7245
643302
  Кобець Є.А. Історичні аспекти розвитку інтеграції, її форми та напрями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-133. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
643303
  Омельчук О.М. Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у теоріях соціальної дії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 6-12. – (0). – ISSN 2078-9165
643304
  Бацуровська І. Історичні аспекти розвитку масових відкритих он-лайн курсів у вищій освіті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 250-258. – ISSN 2312-5993
643305
  Юрнюк С. Історичні аспекти розвитку медичного права / С. Юрнюк, С. Савка, А. Ткач // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 153-155. – ISSN 2311-9896
643306
  Озимовська А.В. Історичні аспекти розвитку мистецької педагогіки на Поділлі // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 80-84. – ISSN 2413-5402
643307
  Вен Н Ф.Д. Історичні аспекти розвитку народної освіти Лівії / Фітурі Дау Наср Вен // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 217-222. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
643308
  Мирославський С.В. Історичні аспекти розвитку нормативного регулювання боргових цінних паперів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 114-117. – ISSN 1563-3349
643309
  Петрицька О.С. Історичні аспекти розвитку оподаткування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 86-89. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
643310
  Малишкін О. Історичні аспекти розвитку податкового обліку в Україні: методика та побудова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
643311
  Черевик Н.В. Історичні аспекти розвитку податкової системи та її вплив на податковий облік // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 274-278. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
643312
  Чернота С.В. Історичні аспекти розвитку права на працю жінок в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 167-173. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
643313
  Гринь Т.Г. Історичні аспекти розвитку працевлаштування в період античності і до кінця ХІХ століття // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 159-165. – ISSN 2222-5374
643314
  Сухобокова О.О. Історичні аспекти розвитку промисловості Французького Алжиру напередодні та під час війни за незалежність / О.О. Сухобокова, Є.В. Брагар // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 133-137. – ISSN 2076-1554
643315
  Галай Ю. Історичні аспекти розвитку форм державного правління в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
643316
  Храмова-Баранова Історичні аспекти розвитку фотомистецтва: особливості і перспективи / Храмова-Баранова, В.С. Зайцева // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 108-114. – ISSN 2617-1929
643317
  Чубар Т.М. Історичні аспекти розвитку французького законодавства про банкрутство в частині впровадження заліку взаємних однорідних вимог // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-69.
643318
   Історичні аспекти розвитку шкільної гігієни (за ретроспективним аналізом основних етапів життя та діяльності професора Добровольського К.Е.) / Н.С. Полька, Л.А. Стасюк, Р.Т. Бевз, М.М. Баранова, О.В. Швагер // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 84-94


  1914 призначений зав. каф. заг. гігієни Ун-ту св. Володимира і залишався її кер. при реорганізації мед. ф-ту і створенні Київ. мед. ін-ту до 1922.
643319
  Пилипчук В.Г. Історичні аспекти розробки і впровадження наукової спеціальності 12.00.13 - "інформаційне право; право інтелектуальної власності" / В.Г. Пилипчук, М.В. Беланюк // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 5-14


  Висвітлюються історичні аспекти розробки та проблеми впровадження в Україні нової наукової спеціальності 12.00.13 – "інформаційне право; право інтелектуальної власності".
643320
  Горин І.В. Історичні аспекти становлення і розвитку бальнеологічного курорту Трускавець // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 76-78. – ISBN 978-966-136-643-4
643321
  Остап"юк М.Я. Історичні аспекти становлення і розвитку бухгалтерської науки в Україні кінця ХVIII - початку ХХІ століть / М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
643322
  Левчишина О.Л. Історичні аспекти становлення інституту саморегулівних організацій в Україні та зарубіжних країнах // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7293-17-9
643323
  Леськів С.Р. Історичні аспекти становлення інституту суддівського самоврядування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
643324
  Чупрій Л.В. Історичні аспекти становлення концепту "Між"моря" в контексті українського державотворення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 415-419. – ISSN 2076-1554


  Серед українських дослідників прихильниками ідеї "Між"моря" слід назвати С.Рудницького, М. Грушевського, Ю.Липи та інш.
643325
  Маліновська О.Я. Історичні аспекти становлення кредитних спілок у світі та в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуто основні передумови виникнення кредитних спілок. Розкрито суть поняття "кредитна кооперація" як історичної основи створення кредитних спілок. Проаналізовано основні історичні аспекти розвитку кооперативного руху та запропоновано ...
643326
  Мезенцева Н.Б. Історичні аспекти становлення медичного права, еволюція відмінностей права і моралі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-32. – Бібліогр.: 10 назв
643327
  Мацьків К.І. Історичні аспекти становлення митної справи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 278-282. – ISBN 978-617-7363-7-0
643328
  Петрученко К.І. Історичні аспекти становлення нормативно-правових актів місцевого самоврядування як джерел права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
643329
  Федоришина Л.М. Історичні аспекти становлення поштової служби України та її взаємодії з митницею // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 30-41. – ISSN 2308-1988


  Проаналізовано взаємозв’язок поштової служби із митницею і з’ясовано, що їх становлення й розвиток відбувалися практично паралельно: розвиток міжнародної торгівлі сприяв формуванню основ митної політики (ще за часів античності); налагодження сполучення ...
643330
  Мельничук О. Історичні аспекти становлення та організації вищої педагогічної освіти у великій Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 22-26. – ISSN 2415-8143
643331
  Палієнко О. Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної геронтології: внесок академіка В. В. Фролькіса у наукові пошуки механізмів старіння та засобів продовження тривалості життя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 159-163. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовані наукові праці відомого українського геронтолога В.В.Фролькіса з проблеми механізмів старіння та пошуку засобів подовження життя. В статье проанализированы научные труды известного украинского геронтолога В.В.Фролькиса по ...
643332
  Ільїн Л.В. Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинскої області / Л.В. Ільїн, М.М. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 142-148 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв
643333
  Лопатинський Ю.М. Історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки / Ю.М. Лопатинський, В.В. Кіндзерський // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 16-26
643334
  Полякова Л.І. Історичні аспекти становлення та розвитку органів виконавчої влади в незалежній Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 28-35. – ISSN 2076-1554
643335
  Алєксєєв О.О. Історичні аспекти становлення та розвитку фізичної культурі // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 13-16. – Бібліогр.: 6 назв.
643336
  Хоменко О. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 54-59


  У статті аналізуються історичні аспекти становлення методології дослідження художньої словесності як однієї з визначальних напрямків українознавчого наукового пошуку. У проекції на фундаментальні дослідження М. Максимовича, І. Франка, О. Потебні, М. ...
643337
  Хоменко О. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 150-154
643338
  Стефанчук Р. Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року / Р. Стефанчук, О. Блажівська // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 4 (37). – С. 42-48. – ISSN 2311-6676
643339
  Бондаренко Ю.Г. Історичні аспекти створення і дослідження природно-заповідних об’єктів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 297-302. – ISSN 1729-360Х
643340
   Історичні аспекти створення першого вищого навчального закладу індустріальної освіти Волинської губернії (до 100-річчя Житомирської політехніки) / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, А.В. Морозов, А.О. Чагайда // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 3 (47). – С. 3-8. – ISSN 1994-1749
643341
  Гарбуз Т. Історичні аспекти створення та розвитку системи державної охорони об"єктів промислової власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 24-27
643342
  Мусійчук І. Історичні аспекти створення та укладання міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-9
643343
  Столярчук Н.М. Історичні аспекти сутності категорії "інноваційна діяльність" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 144-149. – ISSN 2221-1055
643344
  Бураков Ю.В. Історичні аспекти сучасної війни у Сирії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 281-295. – ISSN 2313-5603
643345
  Кислова Л.А. Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 20-24. – ISSN 1993-0259
643346
  Дзюбленко І. Історичні аспекти та передумови розвитку туризму в Європейському регіоні / І. Дзюбленко, В. Сеничич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 163-173. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
643347
  Фурдичко О.І. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні / О.І. Фурдичко, Ю.А. Никитюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 2077-4893
643348
  Плахотнік О. Історичні аспекти та перспективні стратегії розвитку моделей дослідницьких університетів Європи // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 11-19. – ISBN 978-617-8184-15-5
643349
  Струтинська В.М. Історичні аспекти та сучасний стан досліджень термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 77-84.
643350
  Клименко О.М. Історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку інституту примусового відчуження об"єктів права приватної власності в інтересах суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 52-58
643351
  Разумний В.В. Історичні аспекти територіального питання КНР у контексті формування міжнародних відносин сучасності / В.В. Разумний, О.С. Саражина // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 174-181
643352
  Іваневич Л.А. Історичні аспекти у працях подолянина Костя Широцького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 32-41. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
643353
  Іваненко О.І. Історичні аспекти українського кредитно-кооперативного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається поступове становлення українського кредитного руху із початку його зародження до наших часів, порядок розвитку та організації кредитної кооперативної статистики, влив економічної політики на розвиток української кредитної ...
643354
  Назаренко В. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 48-51
643355
  Соломаха Т.Д. Історичні аспекти фітоценотичних досліджень синантропної рослинності України / Т.Д. Соломаха, О.В. Костильов, В.А. Соломаха // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 561-566. – ISBN 978-966-2303-13-1
643356
  Приходько О. Історичні аспекти формування PABLIC RELATIONS / О. Приходько, Л. Сікорська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 240-247. – ISBN 978-617-7768-14-1
643357
  Сорочко Є.О. Історичні аспекти формування і розвитку інституту оскарження в адміністративно-деліктному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-76. – ISSN 2220-1394
643358
  Чорна Л.О. Історичні аспекти формування мережі природних заповідників в Україні та їх трансформація (1920-1930-ті рр.) // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 1. – С. 75-82. – ISSN 1729-7184
643359
  Ящук Т.С. Історичні аспекти формування помісного масиву червоної польської породи в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 73-81 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
643360
  Ковальова О. Історичні аспекти формування понятійного апарату теорії вартості в економічній науці // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 27-38. – ISSN 2409-8892
643361
  Луц Д.М. Історичні аспекти формування права власності на об"єкти флори і фауни на теренах України у ХІ-ХХ століттях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 96-101. – (Юридичні науки ; № 3)
643362
  Сокиринська О.А. Історичні аспекти формування предмета криміналістики та понятя сліду у криміналістиці // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.20-23
643363
  Сушицька І.М. Історичні аспекти формування сім"ї та шлюбно-сімейних відносин у соціально-культурному просторі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 117-122. – ISSN 2226-3209
643364
  Опря Є.А. Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 375-379. – (Право. Економіка. Управління)
643365
  Рабчун О.С. Історичні бібліотеки як спеціалізовані книжкові колекції відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 220-228. – ISBN 978-966-285-103-8
643366
   Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-9315-1
Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – 2020. – 298, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 248-297. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
643367
  Ковальчук Г.І. Історичні бібліотечні колекції та бібліофільські зібрання Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: опис та дослідження // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – С. 24-36. – ISBN 978-617-689-359-2
643368
  Козакова О.М. Історичні будівлі з готельною функцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України XVIII-XIX ст.) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 47-55 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
643369
   Історичні видання Української Академії наук у Києві. – 23с.
643370
   Історичні видання Української Академії Наук у Києві 1926-1927 р. : Бібліографія. – [Київ] : б. в. – 23 с.
643371
  Савченко А.А. Історичні виміри правової культури: концептуальний аспект // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 16-22. – ISSN 2226-2180
643372
  Бучма О.В. Історичні виміри українського державо- і правотворення / О.В. Бучма, О.В. Токарчук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 272-274. – ISSN 2306-9082
643373
  Шаблій О. Історичні виміри української географії // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISBN 966-562-342-7


  В основу статті покладено лекцію, прочитану в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, 1994) та доповіді автора на науковій конф. "Історія української географії і картографії", присвяченій 95-річчю проф. В. Кубійовича (Тернопіль, 25 грудня1995 р.).
643374
  Пахарєв А.Д. Історичні витоки виникнення та еволюція політичних еліт в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19-23. – ISSN 0868-8117
643375
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю.С. Фігурний; Ін-т українознавства Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київське братство, 1997. – 124с.
643376
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю.С. Фігурний. – 2-е видання. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 124с. – ISBN 966-7419-48-7
643377
  Гультай М.М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам"ятки права та філософські концепції : монографія / М.М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-239. – ISBN 978-966-667-699-6
643378
  Сергійчук В. Історичні витоки волинської трагедії 1943 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 23-39
643379
  Сич М.А. Історичні витоки гарантій депутатської діяльності у вітчизняній політико-правовій практиці на початку XX століття // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 229-241. – ISSN 1993-0941
643380
  Реєнт О.О. Історичні витоки депутатської недоторканності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 102-111.
643381
  Кравцова З.С. Історичні витоки дослідження конституційних основ організації та здійснення державної влади // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 3 (87). – С. 319-329. – ISSN 2524-0323
643382
  Фляжнікова Я.В. Історичні витоки етичних правил у професії адвоката // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 2219-5521
643383
  Бишевець О. Історичні витоки застосування тактичних прийомів у сфері судочинства (на основі дослідження "Прав, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-59. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу положень першого кодексу українського права досліджено історичний аспект формування та застосування тактичних прийомів як засобів розв"язання завдань у сфері судочинства. On the basis of the first ukrainian law code analysis the ...
643384
  Черняк Н.П. Історичні витоки захисту прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві: міжнародні аспекти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 165-168. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
643385
  Суддя Ю.В. Історичні витоки і політичні передумови анексії Криму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 213-228. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
643386
  Дем"яненко Н.М. Історичні витоки і сучасна модифікація тьюторства у вищій школі України // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 33-37
643387
  Дебенко В. Історичні витоки імперії Кремля: Новгородська республіка та Кримське ханство у загарбницькій політиці Івана III та Івана IV // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 49-57. – ISBN 978-966-97599-1-7
643388
  Клецька Т.С. Історичні витоки Київської школи теорії ймовірностей // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 123-129. – ISSN 2415-7422


  М.Є. Ващенка-Захарченка було запрошено до викладання теорії ймовірностей в Київському університеті в якості приват-доцента з ІІ семестру 1863-1864 навчального року. Перший в Україні підручник з теорії ймовірностей опублікував в 1878 році учень і колега ...
643389
  Сердюк С.С. Історичні витоки пожежно-технічної експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 332-334
643390
  Комар А. Історичні витоки розвитку труби як ансамблевого інструменту в традиційній інструментальній музиці українців // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 172-185. – ISSN 2310-0583
643391
  Ситник О. Історичні витоки російсько-української війни 2014 – 2017 років // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 71-81. – ISSN 2519-058X
643392
  Береговий В. Історичні витоки становлення ранньохристиянського феномена шанування мучеництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 4 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основну причину загострених відносин між офіційною владою Римської імперії та ранньохристиянськими еклесіями, що спонукало до появи феномена мучеництва. З"ясовано причини шанування та сакралізації мучеників у ранньохристиянський ...
643393
  Данченко І. Історичні витоки становлення Російської Федерації у якості провідної енергетичної держави світу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 18-19
643394
  Жуленков О.В. Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 128-135. – (Серія "Гуманітарні студії")
643395
  Остафійчук Г. Історичні витоки сучасного поняття корупції / Г. Остафійчук, К. Колесник // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 47-53.
643396
  Кравченко О.О. Історичні витоки та еволюції інституту омбудсмана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 76-78. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
643397
  Тимошик М.С. Історичні витоки та етапи розвитку давньої рукописної книги в світі : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
643398
  Фігурний Ю. Історичні витоки та паралелі російської агресії проти України й українців на прикладі політичної діяльності Петра Калнишевського // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 58-75. – ISBN 978-966-97599-1-7


  Серед інших дослідників згадуюється дослідження канд. істор. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Г. Коцур.
643399
  Лупан О.О. Історичні витоки та передумови виникнення корупції в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 210-212. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
643400
  Білорусов С.Г. Історичні витоки та роль лідерства в контексті децентралізації влади в Україні // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 104-112. – ISSN 2409-2037
643401
  Шаркова І.М. Історичні витоки та сучасна рецепція третейського судочинства ex aeqyo et bono / І.М. Шаркова, Н.І. Спасібухов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 35-37. – ISSN 2219-5521
643402
  Залізняк Л. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014-2016 рр. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 26-39. – ISSN 2413-7065
643403
  Крисаченко В.С. Історичні витоки українського етносу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 366-392
643404
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства : Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Науково-дослідний ін-тут українознавства; МОНУ; Юрій Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с. – ISBN 966-8518-00-4
643405
  Келеберда В. Історичні витоки української державності (Русь Володимира Мономаха) // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 10-17. – ISSN 0130-7037
643406
  Савченко І. Історичні витоки української пунктуації // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 0869-3595
643407
  Пальченкова В.М. Історичні витоки участі церкви у діяльності пенітенціарної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 182-186. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
643408
  Ступак Ф.Я. Історичні витоки феномену благодійності // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 29-35. – ISBN 978-966-920-241-3
643409
  Толкачова Н.Є. Історичні витоки формування звичаєвих основ судово-процесуального права на землях України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 95-99
643410
  Толкачова Н. Історичні витоки формування основ судово-процесуального права на землях України в княжу добу (IX-XIV ст.) // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-27.
643411
  Заярний О.А. Історичні витоки формування поняття адміністративного інформаційного правопорушення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 106-110. – ISBN 978-617-7293-17-9
643412
  Полуденко С.В. Історичні відмінності українського та російського менталітетів // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 26-32. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
643413
  Будьонний Іван Історичні відомості про каміни та коминярів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 21-24 : фото
643414
  Карпин Ольга Миколаївна Історичні вікторини на уроках історії України у 8 класі, або Ще раз про дидактичні ігри на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-38
643415
  Чабан Т.В. Історичні віхи боротьби з інфекційними хворобами на півдні України та перша кафедра інфекційних хвороб / Т.В. Чабан, Б.М. Пясецький // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (86). – C. 90-95. – ISSN 1681-2727


  "З 1872 р. в Одеській міській лікарні працював прозектором Георгій Миколайович Мінх. В 1874 р. у досвіді самозараження кров"ю хворого на поворотний тиф він довів заразливість її. Встановив, що дві форми сибірської виразки - кишкова і легенева - мають ...
643416
  Заваріка Г. Історичні віхи дослідження конфлікту та його міждисциплінарний характер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-65. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукову категорію конфлікт. Висвітлено розвиток знань про конфлікт у різні історичні формації. З"ясовано, що конфлікт має міждисциплінарний характер та використовує методи дослідження різних наук. Проаналізовано позиції стосовно місця ...
643417
   Історичні віхи інституціоналізації рентних доходів у системі управління аграрною сферою України / М.А. Однорог, М.В. Півторак, О.В. Загороднюк, Л.А. Вовк, Н.В. Чечуй // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6814
643418
  Тімець Оксана Історичні віхи професійної підготовки майбутніх вчителів географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 26-34. – Бібліогр.: 16 назв
643419
  Калиниш В.В. Історичні віхи розвитку фізіології праці в Україні / В.В. Калиниш, Г.Ю. Пишнов // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26-34


  "Слід особливо підкреслити, що для становлення інституту і взагалі розвитку фундаментального напряму фізіології науки, залучення академіка В.Ю. Чаговця до завідування лабораторії фізіології праці, який за фактом був фундатором та науковим керівником ...
643420
  Буряк О. Історичні віхи становлення та розвитку харківської архітектурної школи / О. Буряк, Н. Хороян, Т. Куценко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 15-28. – ISSN 2077-3455
643421
  Чигринець М. Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів ХДНБ імені В.Г. Короленка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 29-32. – ISSN 2076-9326
643422
  Сливка М.І. Історичні власні назви як реалії в українсько-англійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 215-220
643423
  Якубова Т. Історичні впливи турецько-татарського прикордоння на формування ментальності польської шляхти та українського козацтва (XVI-XVII ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 166-169. – ISBN 978-966-439-147-1
643424
  Гломозда К.Ю. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви України / К.Ю. Гломозда, Д.Б. Яневський // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 26-60


  Українська національна символіка: походження, традиції, доля.
643425
   Історичні дані метеорологічних спостережень в Україні (до 1850 р.) / Д.О. Бойчук, В.П. Сіденко, О.А. Скриник, О.Я. Скриник, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 109-110. – ISSN 2306-5680
643426
   Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин : історико-екон. дослідж. / [В.В. Небрат та ін.] ; за ред. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2021. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Резюме, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9618-3
643427
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
643428
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
643429
  Смородинський В.С. Історичні джерела Європейської правничої освіти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 120-123
643430
  Чумаченко С.В. Історичні джерела правового забезпечення і становлення національної безпеки України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 26-30. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
643431
  Стасюк Ю.М. Історичні джерела про участь добровольчих батальйонів в антитерористичній операції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 125-130. – ISSN 2076-1554
643432
  Білинська М.М. Історичні джерела стратегії "здоров"я у всіх державних політиках" (ХІХ-ХХ століття) / М.М. Білинська, Є.А. Кульгінський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 91-99. – ISSN 2310-2837
643433
   Історичні джерела та їх використання. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1969
643434
   Історичні джерела та їх використання. – Київ : Наукова думка
Вип.6. – 1971. – 212 с.
643435
  Піоро І.С. Історичні джерела та література про середньовічних таврів і скіфів у Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 75-80. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматривается вопрос о существовании средневековых тавров и скифов в Крыму. На основании изучения письменных источников и археологического материала автор приходит к выводу, что предложенные в исторической литературе концепции о продолжении ...
643436
  Паньків У.Л. Історичні джерела українських лексичних латинізмів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 386-391
643437
  Філінюк А. Історичні дисципліни у стандартах вищої освіти в умовах сучасних державно-політичних і цивілізаційних викликів // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 3-20
643438
  Гетьман З.О. Історичні діалекти іспанської мови у формуванні сучасної мовної картини Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 226-229. – ISBN 966-594-420-7
643439
  Молоткіна В. Історичні документи як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії / В. Молоткіна, О. Тарапон // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 16. – С. 107-129. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16). – ISSN 2518-7600
643440
  Ціватий В. Історичні долі слов"янських народів: з історії міжнародних контактів України в суспільно-культурній сфері
643441
  Попов В. Історичні долі філософії технократизму у ХХ сторіччі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.37-57
643442
  Ковпаненко Н.Г. Історичні дослідження архітектурно-мистецької спадщини України в другій половині XIX -на початку XX ст. // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 50-72. – ISBN 966-531-142-5
643443
  Бубенок О.Б. Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. Кримського НАН України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-73. – ISSN 1608-0599
643444
  Зайцева З.І. Історичні дослідження в Українському Науковому Товаристві до Першої світової війни (1907-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 24-25. – (Історія ; вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями історичних досліджень в Українському Науковому Товаристві в 1907-1914 рр.
643445
  Кошелєв А. Історичні дослідження в умовах постмодерністського виклику і лінгвістичного повороту // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 287-291. – ISBN 978-966-171-783-0
643446
  В"яла О Історичні дослідження Володимира Піскорського / О В"яла, // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 126-129
643447
  Заболотна І.М. Історичні дослідження М. Максимовича в оцінці І. Крип"якевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внесок М. Максимовича в українську історіографію у висвітленні діяльності видатного українського історика І. Крип"якевича. The objekt of article is determination the role of M. Maksimovich in the historiography in the view of outstanding ...
643448
  Казьмирчук Г.Д. Історичні дослідження на кафедрі історії для гуманітарних факультетів на зламі ХХ і ХХІ століть / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-17. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток історичної науки на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка після проголошення незалежної України, проаналізовано науковий доробок співробітників кафедри. The article ...
643449
  Левченко В.В. Історичні дослідження професорсько-викладацького складу Одеського інституту народної освіти (1920-1930 р.р.): напрями і традиції // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 211-223. – ISBN 978-966-623-661-9
643450
  Луняк Є. Історичні дослідження українського козацтва у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною, проаналізовано причини цікавості французів до постаті запорозького козака на тлі історичних взаємин України та Франції. Автор простежує еволюцію французьких історичних ...
643451
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 5. – 1979
643452
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 6. – 1980
643453
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 7. – 1981
643454
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 8. – 1982
643455
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 9. – 1983
643456
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 10. – 1984
643457
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 11. – 1985
643458
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 12. – 1986
643459
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 13. – 1987
643460
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 14. – 1988
643461
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 15. – 1989
643462
   Історичні дослідження. Вітчизняна історія : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 16. – 1990
643463
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 2. – 1976
643464
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 4. – 1978
643465
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 7. – 1981
643466
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 9. – 1983
643467
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 11. – 1985
643468
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 12. – 1986
643469
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 13. – 1987
643470
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 14. – 1988
643471
   Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн : міжвідомчий збірник. – Київ
Вип. 15. – 1989
643472
  Коцур В.П. Історичні дослідження: упереджені та об"єктивні оцінки : (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х - 30-х рр.: історіографія) / В.П. Коцур. – Київ : Наукова думка, 1998. – 506с. – ISBN 966-00-0507-5
643473
  Рутковська О. Історичні досліди з хронології розвитку смт Батурин Бахмацького району Чернігівської області та його історичного ареалу (XV ст. - радянський період) // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2005. – Число 3/4. – С. 118-140
643474
  Кочерга І. Історичні драми / І. Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1948. – 323с.
643475
  Кішка С.. Історичні думи, оповідання / Самійло Кішка ; [упоряд. М. Лепуха]. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 155, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 149-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1789-0
643476
  Лисяк-Рудницький Історичні есе / Лисяк-Рудницький. – В 2 т. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-6484-8
Т. 1. – 1994. – 554 с.
643477
  Лисяк-Рудницький Історичні есе / Лисяк-Рудницький. – В 2 т. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-6485-6
Т. 2. – 1994. – 559 с.
643478
  Поліщук О. Історичні етапи виникнення та розвитку міжнародної трудової міграції, її правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 94-98.
643479
  Гусар Л. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони / Л. Гусар, О. Боднарук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 112-119
643480
  Пономаренко М. Історичні етапи розвитку інституту державних закупівель в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 50-54. – ISSN 1814-3385


  Розглянуто питання правового забезпечення процесу здійснення державних закупівель товарів на різних етапах історичного розвитку. Проаналізовано правові основи щодо здійснення державних закупівель у період незалежності України. Визначено основні етапи ...
643481
  Гладкий О. Історичні етапи розвитку наукових досліджень промислових агломерацій // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 79-88. – ISBN 978-966-07-0845-7
643482
  Піонтковська Т.В. Історичні етапи розвитку неформальної логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
643483
  Сбруєва А.А. Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 9-28. – ISBN 978-966-698-309-4
643484
  Десятник Г.О. Історичні етапи розвитку світового кіномистецтва : лекції з історії світового кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-214. – ISBN 9-66-594-786-9
643485
  Кіндюк К.Б. Історичні етапи розвитку соціологічного підходу в юридичній науці // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-97457-5-0
643486
  Патик Л.Л. Історичні етапи розвитку та становлення системи паспортної реєстрації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 38-39
643487
  Козаченко А.Ю. Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 14-20. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
643488
  Романов М.В. Історичні етапи становлення ідеї захисту прав засуджених // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 173-186. – ISSN 2224-9281
643489
  Духовна О. Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні. За результатами проведеного дослідження запропоновано ряд змін в чинне законодавство України в сфері здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Исследовано исторические ...
643490
  Растегар І. Історичні етапи становлення преси Ірану // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 125-129


  У статті розглядаються основні етапи розвитку преси в Ірані. З погляду на те, що її діяльність залежить від суспільно-політичних процесів, а також вона с невід"ємною частиною історії країни, журналістику можна розділити на давньоіранську та ...
643491
  Косткіна Ю.О. Історичні етапи становленя та розвитку Вищої ради правосуддя // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 167-169. – ISBN 978-617-616-075-5
643492
  Нечипорук Ю.М. Історичні етапи та передумови виникнення та рейдерства в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 206-208. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
643493
  Єніна-Березовська Історичні етапи ухалення від сплати податків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 151-155. – ISSN 1818-2682
643494
   Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу // Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-346-409-1
643495
   Історичні етюди - для сучасності 2017 : наук.-дослідн. роботи учнів-членів Дніпропетров. від-ня Малої академії наук України / Укр. ін-т вивчення Голоксту "Ткума" ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Комун. позашк. навч. заклад "Мала акад. наук учнів. молоді" Дніпропетров. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"), 2017. – 319. [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вивчення історії Голокосту в Україні для формування атмосфери толернатності = The Holocaust Studies in Ukraine for Toleranty Society Formation : спільний проект Укр. ін-ту вивчення Голокосту "Ткума" та Яд Вашем). – ISBN 978-966-383-868-7
643496
   Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – 255, [1] с. – Кн. видана в рамках проекту "Вивчення Голокосту в Україні для формування атмосфери толерантності" Укр. ін-ту вивчення Голокосту "Ткума" та Яд Вашем. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-012-0
643497
  Левітас Ф.Л. Історичні етюди до ювілею В. Винниченка // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 83-87


  У статті йдеться про політичну й державотворчу діяльність видатного українського діяча ХХ століття Володимира Кириловича Винниченка. Публікація містить маловідомі факти й документи з епістолярних джерел Центрального державного архіву вищих органів ...
643498
  Тараманов Д.Д. Історичні журнали 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Х., 1968. – 31с.
643499
  Ясінський М.М. Історичні закономірності розвитку етнічно-культурних клубів Галичини кінця XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 46-49. – ISSN 2077-1800
643500
  Іваній О. Історичні засади відродження та популяризації римського права середньовічними університетами // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 23-27. – ISSN 2226-3012
643501
  Краснова М. Історичні засади законодавства про компенсацію екологічної шкоди (з давніх часів і до кінця XIX ст.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 149-155. – ISSN 0132-1331
643502
  Парахіна М. Історичні засади консолідації та розвитку української нації: досвід, проблеми, пропозиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ключові напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі дослідження та розкриття основних теорій нації та націоналізму. Висвітлено магістральні й найхарактерніші науково-теоретичні розробки щодо походження та розвитку націй, і ...
643503
  Попій Д.С. Історичні засади призначення покарання за незакінчений злочин (дореволюційний період) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 115-120. – ("Право" ; вип. 28). – ISSN 2312-1661
643504
  Калакура Я.С. Історичні засади українознавства / Ярослав Калакура ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2007. – 381 с.
643505
  Добоні М.І. Історичні засади формування образної системи роману П.П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 291-297


  У статті розглянуто історичні засади формування образної системи роману П. П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький». Особлива увага звертається на образ Богдана Хмельницького. В статье рассмотрено исторические основы формирования образной ...
643506
  Аверочкіна Т.В. Історичні затоки як вид внутрішніх морських вод держави // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 88-93
643507
   Історичні зв"язки слов"янських народів. – К., 1963. – 294с.
643508
  Плахоніна Олена Володимирівна Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Плахоніна О.В.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
643509
  Сокур І.Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України / І.Т. Сокур. – Київ, 1961. – 84с.
643510
  Мартинов А.Ю. Історичні знання в умовах глобалізації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 181-190. – ISSN 0130-5247
643511
  Труба Р. Історичні знання у науковій спадщині та громадській діяльності Омеляна Терлецького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 29-33
643512
  Сумцов М.Ф. Історичні зразки українського літературного єднання / М.Сумцов. – У Київі (КиївЇ : [Друк Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – 8 с. – Отбитка з журналу: Україна. 1907, т. 3, кн. 7–8, с. 212–217


  т. 3, кн. 7–8, с. 212–217
643513
  Сумцов М. Історичні зразки українського літературного єднання / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Вид. Т-во "Сіяч", 1918. – 14 с. – Одбитка з журналу "Україна"
643514
  Михальченко М. Історичні і політичні передумови цивілізаційного самовизначення сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 7-21. – ISSN 2524-0137
643515
   Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2079-1828
№ 1/2 (55/56), листопад. – 2014. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
643516
  Васіна Г. Історичні і правові аспекти витоків адміністративного права України та Іспанії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 188-192. – ISSN 2663-5313
643517
  Бевз Т.А. Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 53-85
643518
  Гайворонський Є.П. Історичні й культурні цінності як предмет контрабанди // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 181-187. – ISSN 0201-7245
643519
  Панкратов О. Історичні й організаційні передумови становлення та розвитку національної теорії фізичного виховання молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.105-110
643520
  Дроб"язко В.С. Історичні й теоретичні аспекти Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів : монографія / [Дроб"язко В.С.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 120, [2] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-696-742-2
643521
  Погребенник В. Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-5
643522
  Ісаєв Д.В. Історичні карти в геополітичному моделюванні // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 22-28 : мал. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
643523
  Ісаєв Д.В. Історичні карти й сім типів невизначеності // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 42-48 : мал. – Бібліогр.: 21 назв
643524
  Даценко Л.М. Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  Стаття присвячена питанням дослідження сучасних представлень історичних карт в Інтернеті. Розглянуто залучення веб-ресурсів та ГІС-технологій у дослідження історичних карт, накопичення ресурсів з можливостями їх аналізу та розповсюдження отриманої ...
643525
  Янкова Н.І. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського : монографія / Надія Янкова. – Київ : Академія, 2013. – 158, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 148-158. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-419-2
643526
   Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Одеса : Астропринт, 2004. – 176 с. – ISBN 966-318-267-9
643527
  Захарченко А. Історичні колізії п"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику п"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко". Через призму історичних колізій досліджуються так звана доба Руїни (останні десятиліття XVII ст.), постать гетьмана Петра Дорошенка, його суспільна діяльність і особисте ...
643528
  Дніпровська Є.В. Історичні конотації категорії "естетичного" в американській філософії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 283-284. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
643529
   Історичні контакти між Україною та Норвегією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 1 липня (№ 110/111). – С. 9
643530
  Скуратівський В. Історичні контексти Довженкового "Щорса" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 40-41. – ISSN 1562-3238
643531
  Масненко В.В. Історичні концепції М.С. Грушевського та В.К. Липинського : методол. і сусп.-політ. виміри укр. іст. думки 1920-х р. / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ ; Черкаси : Брама-ІСУЕП, 2000. – 284 с. – ISBN 966-7759-12-1
643532
  Бакалейко С.В. Історичні корені болгаро-української дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Серія історії ; № 12)
643533
  Спектор О.М. Історичні корені виникнення та етапи становлення системи альтернативного вирішення спорів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 102-107. – ISSN 2078-3736
643534
  Мельник Л.Г. Історичні корені єдності російського і українського народів / Л.Г. Мельник. – К., 1983. – 16с.
643535
  Заблоцький В.В. Історичні корені зародження та становлення української державності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-9. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
643536
  Залізняк Л. Історичні корені імперської політики Росії проти України // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 55-87. – ISBN 978-966-97599-0-0
643537
  Резніченко В.І. Історичні корені формування ірако-кувейтського військового конфлікту 1990-1991рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 178-185
643538
  Кальниченко О.А. Історичні коріння перекладності / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 103-118. – ISBN 978-966-8558-97-4
643539
  Климов А. Історичні краєзнавчі розвідки : монографія / Анатолій Климов ; МОНУ ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевенка". – Вид. 2-ге, доп. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-617-230-6
643540
  Гук Ю. Історичні кросворди до теми "Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького" // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 13-16
643541
  Наумовська О.В. Історичні легенди та перекази в "малорусских народных рассказах и преданиях" М. Драгоманова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 107-111. – Бібліогр.: С. 110-111.
643542
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.33-38 : Фото
643543
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. "Латинський квартал" - Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47
643544
  Гирич Ігор Борисович Історичні мандрівки Києвом. "Латинський квартал" - Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47
643545
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-38.
643546
  Семиног Л. Історичні метаморфози в українській естетичній думці // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 91-98. – ISSN 1992-5514
643547
  Клюєв О. Історичні метаморфози музики // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 565-572. – ISSN 1992-5514
643548
  Дмитрук В. Історичні місцевості як об"єкт краєзнавчого дослідження // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7399-06-2
643549
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятки Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні / І.Ф. Шатилюк. – К., 1957. – 47с.
643550
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятники визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким / І.Ф. Шатилюк. – Київ, 1954
643551
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятники революції 1905-1907 рр. на Україні // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 1-3
643552
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця і пам"ятники Полтавської битви / І.Ф. Шатилюк. – Київ, 1959. – 155-167с.
643553
  Гирич І.Б. Історичні місця Києва - пробудження пам"яті // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 222-246. – ISBN 978-966-8809-89-7


  Подається таблиця пам"ятних місць українського суспільно-політичного і громадського Києва середини XIX - початку XX століть.
643554
  Жуковський М. Історичні місця початку визвольної війни під проводом Б. Хмельницького // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 149-151
643555
  Потильчак О. Історичні міфи та "війни за історію": український і російський контекст : Вкладка Історія України. Всесвітня історія. - № 11 (59). - С. 1-4 // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 1-4


  Автор згадує М. Максимовича, М. Грушевського та ін.
643556
  Польська І.І. Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 119-128. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблеми семантичної специфіки ансамблю та її герменевтичних ін- терпретацій. Простежено становлення і розвиток семантики камерного ансамблю від часів Відродження до сучасної доби. Визначено особливості кристалізації камерно-ансамблевої ...
643557
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 15 ; Т. ХІ)
Т. 8 : Руіна, [ч.] 2: Гетьманованнє Многогpішного / Пеpеклад О.Я. Конїсського; [Пеpедм. О.Г. Баpвінського]. – 1893. – [1], 127, [4] с. – В кн. також дод.: Пpо давні сїльскї гpомади на Укpаїнї-Руси / Hаписав М. Іванишов; Пеpеложив Ф.В. [О.Я. Кониський] с. 113-127
643558
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с.
643559
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с. – Конволют. Переплетено з: Історичні монографії Миколи Костомарова, т. 11. - Львів, 1896. - [3], 296 с.
643560
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 18 ; Т. ХІ)
Т. 11 : Мазепа. Ч. 2. – 1896. – [1], 127, [4] с. – В кн. також: Останні часи Козаччини на Пpавобеpежі / історична монографія В. Антоновича
643561
  Домбровська Л.Ф. Історичні мотиви у творчості Т. Г. Шевченка / Л.Ф. Домбровська, О.І. Домбровський // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 10-18. – ISBN 978-966-2710-51-9
643562
  Лабінська Б.І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) : монографія / Б.І. Лабінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 274-382. – Бібліогр.: с. 230-273. – ISBN 978-966-638-278-1
643563
  Даньків Й.Я. Історичні нариси обліково-правової культури: Світ, Європа і Україна (від зародження до наших днів) : монографія / Й.А. Даньків, М.Я. Остап"юк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 142-149. – ISBN 978-966-2095-98-2
643564
  Жаровська І.М. Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 138-141. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
643565
  Матла О. Історичні нотатки = Historical annotations / Петро Терещук (Олександер Матла)). – Торонто : Гомін України, 1985. – 303 с. : іл. – На обкл. авт.: Олександер Матла. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш. – ISBN 0-919502-06-7
643566
  Сніда Є.О. Історичні образи Т.Г. Шевченка в поезіях періоду "трьох літ" (1843–1845) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – C. 4-9. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
643567
  Гайдай В.В. Історичні обставини і передумови відновлення незалежності Польщі у 1918 р. // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 196-202
643568
  Богнін В.І. Історичні обставини обрання Уго Чавеса на посаду президента Венесуели // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 49-51
643569
  Овчар Ірина Історичні обставини створення Союзу Незалежних Держав (СНД) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 166-174. – (Історія ; Вип. 18)
643570
  Грибан О. Історичні обставини створення та початковий етап діяльності Російського товариства Червоного Хреста в українських губерніях (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 179-184
643571
  Черніговець Н. Історичні обставини та зовнішньополітичні чинники трудової сільськогосподарської еміграції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 59-62
643572
  Левицький О.І. Історичні оповідання / О.І. Левицький. – Київ, 1930. – 288с.
643573
  Чип Б. Історичні оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-146. – ISSN 0208-0710
643574
  Крупницький Б. Історичні основи европеїзму України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 6
643575
  Михалейко А.Ю. Історичні основи ідентичності української греко-католицької церкви у богословській думці Йосифа Сліпого (1892-1984) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 295-300. – (Історія ; Вип. 25)
643576
  Узлюк Т.А. Історичні основи теорії державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-60. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто теорії державного регулювання та можливості їх застосування при формуванні сучасного та майбутнього механізму регулювання зовнішньоекономічною діяльністю.
643577
  Плецький С.Ю. Історичні основи формування кримінально-правової відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 75-81. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
643578
  Страшок О.Ю. Історичні особливості озеленення та благоустрою міста Києва / О.Ю. Страшок, Р. Кальбарчик, М. Жємянська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2022. – Т. 32, № 2. – С. 7-12. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
643579
  Рябека Є. Історичні особливості позиціювання демократії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
643580
  Горб К.М. Історичні особливості розвитку суспільно-географічної думки в Дніпропетровському національному університеті // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 28-37. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
643581
  Тимошенко Ю. Історичні особливості спортивного життя в УРСР у перші повоєнні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 39-45


  З"ясовано стан, в якому перебувала спортивна сфера України в умовах повоєнної відбудови. У перші мирні роки глядачі тисячами заповнили стадіони - люди прагнули знову насолодитися мирним життям. Найбільш популярним з довоєнних часів залишався футбол, ...
643582
  Олтаржевський Д. Історичні особливості становлення корпоративних медіа в Україні та світі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 128-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
643583
  Бондарчук Ю. Історичні особливості та передумови сприймання української літератури в Англії // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 162-166. – ISSN 2307-8037
643584
  Алексєєв С. Історичні особливості трансформації соціально-економічної структури населення України в 1991-2004 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 73-78. – ISSN 1728-9343
643585
  Дерев"янкін Т. Історичні особливості формування вітчизняного ринкового господарства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-56. – ISSN 0131-775Х
643586
  Лаврук Т.П. Історичні особливості формування конституційно правових механізмів зовнішньої політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 163-171. – ISSN 1563-3349
643587
  Бредіхін А. Історичні особливості формування політичних систем і режимів у Латинській Америці та Аргентині // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
643588
  Ємельяненко К.О. Історичні особливості формування системи місцевого управління Республіки Казахстан в ХІ–ХХ ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 148-154. – ISSN 2524-017X
643589
  Тарасенко А.Г. Історичні особливості формування соціального напіталу західноєвропейської цивілізації як орієнтир для розбудови економіки України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 416-420. – ISBN 978-617-571-143-9
643590
  Якобчук Н. Історичні пам"ятки міста Києва в дослідженнях Івана Каманіна // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 180-188. – ISBN 978-966-2410-26-6
643591
  Підставка Р. Історичні пам"ятки прикордонного Збаржа і його околиць // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 37-40
643592
  Романюк Н. Історичні паралелі російської геополітики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 28. – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
643593
  Пашковська Г. Історичні передумови виникнення бі- та полілінгвізму на території міста Ізмаїл // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 222-227. – ISBN 978-2-919320-35-6
643594
  Тімуш І.С. Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 44-51. – ISSN 2222-5374
643595
  Юркевич О.М. Історичні передумови виникнення ісламських фінансів як складового сегменту сучасної міжнародної фінансової системи / О.М. Юркевич, В.П. Залізнюк, О.В. Субочев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 12-18. – ISSN 2306-6814
643596
  Рудакова Н. Історичні передумови виникнення козацьких оповідань на Наддніпрянщині // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 23-28. – Бібліогр.: С. 28
643597
  Мазепа Т.Л. Історичні передумови виникнення консерваторії Галицького музичного товариства у Львові // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 13-26. – ISSN 0130-5298
643598
  Попова С.Ф. Історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-75. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах.
643599
  Щербина О.І. Історичні передумови виникнення міжнародних фінансових організацій та етапи їх співробітництва з Україною // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 76-81. – Бібліогр.: 16 назв
643600
  Редченко Я.О. Історичні передумови виникнення поняття спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 158-160. – ISBN 978-966-419-299-3
643601
  Полонка І. Історичні передумови виникнення системи господарських (арбітражних) судів в Україні (до 25-річчя створення) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 206-213. – ISSN 1026-9932
643602
  Чухліб О.А. Історичні передумови виникнення системи обліку за неповними затратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр.: 4 назви
643603
  Мандрик М.В. Історичні передумови виникнення студентського самоврядування в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 94-97. – ISSN 2076-1554


  Показано еволюцію студентської активності від масових акцій протесту, спрямованих проти застарілої радянської системи координат, до створення потужних організаційних форм з політичними завданнями. Відтворено ідеологічні, організаційні та ...
643604
  Баскакова Ю.В. Історичні передумови виникнення та діяльності політичних партій на шляху становлення парламентаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 225-237
643605
  Вітренко А. Історичні передумови виникнення та особливості розвитку реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні передумови, визначені та описані історичні етапи виникнення та розвитку реклами в Україні, обґрунтовані причини особливого розвитку ринку рекламних послуг у період трансформаційних перетворень економіки України. The article ...
643606
  Ковний Ю. Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 89-98. – ISSN 2082-4939
643607
  Макаренко Л.О. Історичні передумови виникнення та розвиток англійського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-21.
643608
  Кабанець О.С. Історичні передумови виникнення та становлення демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 21-25. – ISSN 1563-3349
643609
  Боадул О.М. Історичні передумови виникнення та сутність поняття "корпорація" / О.М. Боадул, В.В. Рябініна // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 37-44. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
643610
  Терентьєва Н. Історичні передумови виникнення університетської освіти (світовий аспект) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 127-133
643611
  Наконечна Л.В. Історичні передумови виникнення юридичної термінології та проблеми її становлення на сучасному етапі розвитку (на матеріалі німецької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 138-152. – ISSN 2413-5593
643612
  Макарова О.В. Історичні передумови виникнення явища правового нігілізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 80-86. – ISSN 1563-3349
643613
  Карпов В.В. Історичні передумови військової символіки України: XX століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 205-210. – ISSN 2226-3209
643614
  Мамедов А.А. Історичні передумови вірмено-азербайджанського збройного конфлікту у Нагірному Карабасі // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-55
643615
   Історичні передумови возз"єднання українських земель / Ф.І. Стеблій, Я.Д. Ісаєвич, С.А. Макарчук, С.М. Трусевич, В.Г. Сарбей, В.А. Смолій, Ф.П. Шевченко; [Ф.І. Стеблій та ін.] ; АН УРСР, Ін-т суспільних наук ; відп. ред. Ф.І. Стеблій ; редкол.: Ю.Ю. Сливка, Я.Д. Ісаєвич, В.І. Масловський [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1989. – 400 с.
643616
  Чепурда Г.М. Історичні передумови впровадження лісонасадження в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 153-156. – ISSN 2076-1554
643617
  Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та інших державах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 28-36. – ISSN 2663-5313
643618
  Басараб М.М. Історичні передумови для зародження етнічного сепаратизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У публікації здійснюється аналіз конфлікту двох суспільних процесів: державотворення та етногенезу. Однією з основних передумов для сепаратизму є своєрідна історична несправедливість, коли не кожен само ідентифікований етнос має свою державу. ...
643619
  Нагорна Г.О. Історичні передумови дослідження професійного мислення педагога-музиканта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
643620
  Чорноплеча О. Історичні передумови європейської інтеграції та нова роль Євросоюзу в глобальній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 222-228. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
643621
  Гриценко І. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 25-35. – ISBN 978-966-8909-91-7


  Вітальна промова, з нагоди відзначення десятої річниці створення Вищого адміністративного суду України, декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Івана Сергійовича Гриценка. В промові згадуються професори юридичного факультету ...
643622
  Гриценко І.С. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 107-121. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються історичні передумови запровадження адміністративної юстиції в Україні. Автор детально аналізує становлення адміністративного судочинства від найдавніших часів до сьогодення, ґрунтуючись на вивченні праць минулого та відповідного ...
643623
  Басараб М. Історичні передумови зародження етнічного сепаратизму: український контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 76-79. – ISBN 978-966-439-357-4
643624
  Мірєєв М.В. Історичні передумови зародження та становлення кримськотатарської літератури в Румунії наприкінці XIX - у першій половині XX ст. // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 121-137. – ISSN 1682-671Х
643625
  Яручик В. Історичні передумови зародження українського літературного процесу в Польщі у середині XX ст. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 48-51. – ISSN 2306-028X
643626
  Присяжнюк Ю.П. Історичні передумови інтелектуальної еміграції українців до Росії у XVIII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 178-180. – ISBN 978-966-493-676-4
643627
  Трощинський В.П. Історичні передумови й джерела формування державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр. / В.П. Трощинський, П.К. Ситник, В.М. Купрійчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 105-113. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
643628
  Мартиненко П.Ф. Історичні передумови Конституції ЧССР 1960 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 74-77. – (Серія права ; № 6)


  Автор прослеживает общие линии экономического и политического развития Чехословакии в переходный от капитализма к социализму период и на основе анализа фактического материала приходит к выводу, что изменение соотношения классовых сил и построение ...
643629
  Медвідь А.Б. Історичні передумови конституційного закріплення прав людини у XIII- XVIII століттях: європейська та вітчизняна теорія і практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 292-296. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
643630
  Вернудіна І. Історичні передумови культуротворчого поступу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 122-126


  У статті подається аналіз національних особливостей культурного процесу в Україні 2-ої половини ХІХ ст. в історичній ретроспективі. Даний період є визначальним з точки зору витоків і зародження духовного, наукового і культурного піднесення нації на ...
643631
  Павлов Ю.В. Історичні передумови постання принципу історизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей становлення історизму як специфічного типу світосприйняття людини в контексті усвідомлення нею історичності свого існування. Автором проведений ретроспективний аналіз історико-філософських рефлексій ...
643632
  Баранова Ц.С. Історичні передумови протидії та запобігання домашньому насильству // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 7-12. – ISSN 2519-2353
643633
  Постригач Н. Історичні передумови процесу децентралізації освіти Королівства Іспанія // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 4 (14), жовтень - грудень. – С. 49-53. – ISSN 2306-5532
643634
  Костенко М.М. Історичні передумови розвитку земельного законодавства доби української революції 1917 - 1921 рр. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7363-7-0
643635
  Клименко С.О. Історичні передумови розвитку обліково-аналітичного забезпечення основних засобів у бюджетному секторі / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
643636
  Готь О.А. Історичні передумови розвитку промислової архітектури // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 54-62. – ISSN 2076-815X
643637
  Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 179-186
643638
   Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / [А.Г. Бульвінський та ін. ; редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред. )та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України". – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – 176 с. – Авт. зазнач. на с. 174. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-9365-6
643639
  Котова С.С. Історичні передумови становлення і розвитку системи державного казначества України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-27
643640
  Пустовіт Ж.М. Історичні передумови становлення і розвитку функцій Верховної Ради УРСР - попередниці Верховної Ради України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 107-115. – ISSN 2078-3566
643641
  Цимбал Л.І. Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 458-464. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
643642
  Костюченко Дар"я Історичні передумови становлення німецько-російських відносин в енергетичній сфері // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 21-23
643643
  Ковалів І.З. Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 116-126. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
643644
  Морозова О.О. Історичні передумови становлення політичної культури молодого покоління в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 644-649. – ISSN 1563-3349
643645
  Максименко А.П. Історичні передумови становлення системи університетської освіти Франції / А.П. Максименко, С.І. Селіверстов // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 109-112.
643646
  Костенко О. Історичні передумови становлення сільськогосподарської освіти в країнах Європи першої половини - початку XX століття // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 214-218. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749


  У статті висвітлено та всебічно проаналізовано особливості становлення та розвиток сільськогосподарської науки та освіти в країнах Європи першої половини XIX - початку XX ст. Доведено, що на розвиток сільськогосподарської науки та освіти в першій ...
643647
  Джужа А.О. Історичні передумови становлення та розвитку віктимології як науки про жертву злочину // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – № 1 (59). – С. 104-110
643648
  Кукса А.В. Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
643649
  Кміт Я.М. Історичні передумови створення козацько-лицарської академії імені Короля Данила у структурі Ставропігійського університету у Львові // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 121-124
643650
  Шилова А. Історичні передумови створення першої югославської держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-63. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ідеї слов"янської єдності та плани спільного державного утворення південнослов"янських народів. The ideas of Slavonic unity and plans of the common state creations of south Slavonic nations are analyzed.
643651
  Шолойко Н.В. Історичні передумови створення системи фармаконагляду у світі / Н.В. Шолойко, О.В. Матвєєва, К.С. Гайдук // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 3/4, травень - серпень. – С. 3-17. – ISSN 0367-3057
643652
  Осмоловська О.А. Історичні передумови створення та формування Британської Співдружності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-91. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні передумови створення та формування Британської Співдружності. The article is studied the historical preconditions of the creation and formation of the British Commonweals.
643653
  Хрипунов Г.С. Історичні передумови та аналіз розвитку фотоелектрики у 50-х роках XX століття / Г.С. Хрипунов, А.Л. Хрипунова // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 75-81. – ISSN 2227-183Х
643654
  Златін О.М. Історичні передумови та концептуальні засади політики Румунії щодо України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 70-76. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
643655
  Сидельникова Л.В. Історичні передумови та особливості виникнення алфавітного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 470-476. – ISBN 978-966-171-092-3
643656
  Бацман Ю.В. Історичні передумови та причини проголошення Акту Злуки УНРі ЗУНР у 1919 році // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7777-14-3
643657
  Черпакова Т.Г. Історичні передумови та процес створення організації Північноатлантичного договору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 438-445
643658
  Недогреєва А.І. Історичні передумови та стратегія європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 65-67.
643659
  Малаба К.Б. Історичні передумови та сучасний стан економічного розвитку африканських країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 88-95. – ISSN 2222-4459
643660
  Буренко В. Історичні передумови та характерні риси художньої культури Британії середніх віків та епохи Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 9-14
643661
  Пластун М.С. Історичні передумови формування антикорупційної правової політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 67-76. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
643662
  Карпов В.В. Історичні передумови формування військової символіки України: від Стародавньої доби до Середньовіччя // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 247-253. – ISSN 2226-3209
643663
  Гришко В. Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві / В. Гришко, С. Лівчуке // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 141-145. – ISSN 2663-5313
643664
  Гужва О.І. Історичні передумови формування деонтологічної компетентності фахівців у галузі охорони здоров"я // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 3 (178). – С. 77-87. – ISSN 2227-2747
643665
  Петраш А.І. Історичні передумови формування езотеричних ідей в Європі кінця 19-го - поч. 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 220-228. – ISSN 2312-1165


  "В кінці ХІХ – поч. ХХ ст. в культурному житті Європи відбувся цікавий феномен - європейська інтелігенція почала масово захоплюватись езотеричними ідеями і концепціями. У цей період піднялась перша хвиля сплеску зацікавленості до нових духовних джерел ...
643666
  Завадовський Т.Б. Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 195-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
643667
  Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
643668
  Дараганова Н. Історичні передумови формування правового статусу працівників цивільної авіації України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-20
643669
  Войналович В.А. Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 397-405. – ISSN 2076-1554
643670
  Раєвська І.В. Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 397-403


  Статтю присвячено аналізу історичних передумов формування перуджийського субдіалекту та залежності цього процесу від географічного розташування області, а також від взаємодії культур багатьох народів, які зумовили мовну неоднорідність досліджуваного ...
643671
  Квасневська О.О. Історичні передумови формування топонімів Липовецького району Вінницької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 168-175. – Бібліогр.: 16 назв.
643672
  Бернюков А.М. Історичні передумови, витоки та початок формування юридичної герменевтики // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 170-175
643673
   Історичні перекази українців. – Львів : М. Коць, 2003. – 327, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 281-316. - Словник: с. 317-326. – Бібліогр. в додатках, комент.: с. 277-280, наприкінці творів та в підрядк. прим. – ISBN 966-95956-1-4
643674
  Зварич І. Історичні періоди розвитку вищої освіти в Іспанії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 117-126. – ISSN 1682-2366
643675
  Гнатюк Н.Ф. Історичні періоди розвитку української національної ідеї // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 15-22
643676
  Буткевич О.В. Історичні періодизації міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 35-55. – ISBN 978-966-2609-51-6
643677
  Кисельов С.О. Історичні перспективи розвитку національної держави // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
643678
  Возний Т.М. Історичні писемні пам"ятки як джерело вивчення історії культури народу // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 68-70. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
643679
  Борисова О.В. Історичні підвалини Київського патріархату / О.В. Борисова, А.О. Климов; МОНУ; Луганський держ. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2001. – 118с. – ISBN 966-617-069-8
643680
  Головченко В.І. Історичні підстави агресивної зовнішньополітичної стратегії Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 20-34. – ISSN 2308-6912


  Неспровокована збройна агресія Росії проти України після перемоги в ній Революції гідності й анексія Криму, розпалювання й фінансово-матеріальне забезпечення сепаратистських заколотів у східних регіонах нашої держави актуалізували аналіз ...
643681
  Курас І.Ф. Історичні підстави української ідеї (еволюція в контексті пошуку етноісторичних моделей) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 127-148. – ISBN 978-966-611-701-7
643682
   Історичні пісні. – Київ : АН УРСР, 1961. – 1068с.
643683
   Історичні пісні. – К., 1968. – с.
643684
   Історичні пісні. – К., 1970. – 286с.
643685
   Історичні пісні. – К., 1971. – 320с.
643686
   Історичні повісті. – К., 1989. – 413с.
643687
  Багаліка Ю.О. Історичні погляди Лесі Українки : 07.00.06: Дис. на здоб. наукового ступеня канд. історичних наук / Ю.О. Багаліка ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 184 л. – Бібліогр.: С. 169-184
643688
  Багаліка Юлія Олександрівна Історичні погляди Лесі Українки : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Багаліка Юлія Олександрівна ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
643689
  Леськів М.М. Історичні погляди Михайла Драгоманова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 48-52. – ISSN 2076-1554
643690
  Сарбей В.Г. Історичні погляди О.М.Лазаревського / В.Г. Сарбей. – Київ, 1961. – 192с.
643691
  Марочко В. Історичні погляди Олександра Довженка // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 97-120. – ISSN 0869-2556
643692
  Спицький В.Є. Історичні погляди П.А. Грабовського / В.Є. Спицький. – К, 1956. – 13 с. – Окр. відбиток
643693
  Спицький В.Є. Історичні погляди П.А. Грабовського // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 93-104. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
643694
   Історичні погляди Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 244с.
643695
  Вівсяна І. Історичні погляди Т.Г. Шевченка: досвід вітчизняної радянської та зарубіжної інтерпретації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 213-220. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)
643696
  Вишняк О.І. Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 32-40
643697
  Гаєвська О. Історичні події на Україні в творчості О. Пушкіна (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 91-95. – (Б-ка Ін-ту філології)
643698
  Шевченко Т.Г. Історичні поезії : Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 16-18 ст. / Т.Г. Шевченко; Під ред. С. Білоусова;АН УРСР; Ін-т укр.літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1939. – 136с.
643699
  Шевченко Т.Г. Історичні поезії : Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 16-18 ст. / Т.Г. Шевченко; Під ред. С. Білоусова. – Київ, 1940. – 136с.
643700
  Руданський С.В. Історичні поеми / С.В. Руданський. – Київ : Весна, 1918. – 139с.
643701
  Толочко П.П. Історичні портрети : Із історії давньоруської і європейської політики 10-12 ст. / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 267с. – ISBN 5-12-001769-X
643702
  Іконников В.С. Історичні портрети / В.С. Іконников; Упор.: В.Ульяновського. – Київ : Либідь, 2004. – 428с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0316-9
643703
  Балух В.О. Історичні портрети античності та середньовіччя : підруч. для студентів ВНЗ / В.О. Балух, І.П. Возний, В.П. Коцур. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 500, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 479-500. – Бібліогр.: с. 462-478. – ISBN 966-8653-67-X
643704
   Історичні портрети політичних і державних діячів Другої світової війни / [ укладач О.О. Салата ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 242 с. – (Всесвітня історія). – ISBN 978-966-8847-82
643705
  Костомаров М.І. Історичні постаті / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 718 с. – ISBN 978-966-511-353-4
643706
  Трускавецька І.Я. Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 46-48. – ISSN 2076-1554


  Важлива роль у розвитку екологічних досліджень комах належить професорам Київського національного університету О. Ф. Кришталю, І.І. Шмальгаузену.
643707
  Гапоненко М.В. Історичні постаті у царині метрології Галичини - професор доктор Й.К. Лісганіг (1719-1799) / М.В. Гапоненко, Я.Т. Луцик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 79, вип. 3. – С. 64-70. – ISSN 0368-6418
643708
   Історичні постаті України : історичні нариси. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с. – ISBN 5-7760-0493-4
643709
   Історичні постаті України: проблеми і пошуки / В.М. Бодрухин, В.М. Романцов, Ю.М. Нікольченко, В.О. Манько, Г.О. [та ін.] М"ягка; [Бодрухин В.М. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 160 с. – ISBN 966-590-397-7
643710
  Бердута М.З. Історичні постаті. Гетьмани України / М.З. Бердута, В.І. Бутенко, О.М. Солошенко. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 3(3)). – ISBN 966-333-007-4
643711
  Козеллек Р. Історичні пошуки ідентичності = Identitat und erinnerung : українсько-німецький колоквіум, червень 2000 / Райнгарт Козеллек, Ютта Шеррер, Костянтин Сігов. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 144 с. – ISBN 966-7888-74-6
643712
  Савельєва Ю.А. Історичні причини виникнення грузино-абхазького конфлікту і перспективи його врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 154-156
643713
  Гаєцький В.С. Історичні причини Куликовської битви // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 1728-3671
643714
  Гирич І.Б. Історичні причини наших поразок і перемог : світлої пам"яті Ярослава Дашкевича - великого історика і лицаря України / Ігор Гирич. – Львів : Піраміда, 2011. – 140, [2] c. : іл., портр. – ISBN 978-966-441-202-2
643715
  Барвінський Б.О. Історичні причинки : розвідки, замітки і матеріяли до історії України - Руси / Богдан Барвінський. – Жовква : б. в.
[Т.] 1. – 1908. – 170, [1] с.
643716
  Барвінський Б.О. Історичні причинки : розвідки, замітки і матеріяли до історії України - Руси / Богдан Барвінський. – Львів : [б. в.]
[Т.] 2. – 1909. – 94 с.
643717
  Єндращик А. Історичні проблеми та політика пам"яті в польсько-українських стосунках (1991-2017) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 237-253. – ISSN 2524-0137
643718
  Онищенко А.В. Історичні проекції філософської критики мистецького авангарду ХХ століття // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 100-105. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678
643719
  Крип"якевич І.П. Історичні проходи по Львові / І.П. Крип"якевич; Упор. тексту, текстол. опрац. та прим. Б.З. Якимовича. – Львів : Каменяр, 1991. – 165с. – ISBN 5-7745-0316-X
643720
  Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константинополь 907 року // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 322-328. – ISBN 5-7702-0821-X
643721
  Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константипоноль 907 року // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-39.
643722
  Колесник А. Історичні реалії українсько-єврейської комунікації в художній прозі Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 692-698
643723
  Посохов І. Історичні реконструкції як перспективний напрям подієвого туризму в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
643724
  Сліпушко О. Історичні ремінісценції козацьких літописів у романі І. Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" / О. Сліпушко, А. Катюжинська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 151-160. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено дослідженню особливостей художньої інтерпретації історичних подій і постатей у романі "Гетьман Іван Виговський" І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу приділено інтерпретації специфіки барокової історіографії. Визначено характерні риси ...
643725
  Судинович С. Історичні ретроспективи українського сепаратизму: Донецько-Криворізька Радянська Республіка // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 35-42
643726
  Кобчінська О.І. Історичні рефлексії в романі Тагара Бен Джеллуна "Гарруда" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 463-468


  Стаття присвячена осмисленню історії в прозі франко-марокканського митця Тагара Бен Джеллуна. Історичні рефлексії роману "Гарруда" (1973) розглядаються в контексті проблем історичної пам"яті та справедливості, а також у ракурсі постмодерністської ...
643727
  Капелюшний В.П. Історичні розвідки професора Б.І. Андрусишина української національної державності доби Визвольних змагань 1917-1921 рр. // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 213-219
643728
  Кучменко Е. Історичні розвідки щодо соціальної природи корумпованості та переродження еліти в Україні / Е. Кучменко, Б. Кучмеко // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 181-188
643729
  Кішка С. Історичні розвідки, думи, оповідання / С. Кішка. – Київ : Веселка, 1993. – 158 с.
643730
  Калинчук А. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики / Алла Калинчук ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 164 с. – Бібліогр.: с. 139-159. – ISBN 978-966-529-261-6
643731
  Шпиталь А. Історичні романи Івана Білика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 47-53. – ISSN 0236-1477
643732
  Власов В. Історичні романи Францішека Венжика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглядаються теоретичні засади романістичної творчості Францішека Венжика, а саме його історичних романів. Аналізуються концептуальні підходи автора до встановлення параметрів історичного роману. Робиться спроба розкрити авторські ідейні ...
643733
  Приходько Інна Історичні романи Юліана Опільського : (матеріал для уроків "Література рідного краю") // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 46-53. – Бібліогр. в кінці ст.
643734
  Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Людмила Томілович ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 220 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-502-502-3
643735
  Томілович Л.В. Історичні садиби Вінниччини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 236-252. – ISBN 978-966-651-795-4
643736
  Томілович Л.В. Історичні садиби Житомирської області: проблеми дослідження, збереження, використання // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 227-251. – ISBN 978-966-651-971-2
643737
  Мохнатюк І.О. Історичні смисли поняття соціальної технології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 47-52. – ISBN 966-7943-03-8


  Соціальна технологія виникає як результат запиту суспільства для вирішення нагальних проблем, що постали в системі організації діяльності,управління та керівництва різними соціальними групами. Дослідження процесу еволюції соціальних технологій ...
643738
  Пугач В.Г. Історичні спроби моделювання адміністративної системи у XX столітті: "колектократична" версія В. Винниченка та національно-демократична концепція В.Старосольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему пошуку найбільш адекватної до українського політичного простору моделі адміністративної системи. Проаналізовано різні історичні підходи і запропоновано як варіант розв"язання даної проблеми концепції українських мислителів В. ...
643739
   Історичні студії. – Ужгород : Говерла
Вип. 1 : Проблеми давньої і середньовічної історії та етнології. – 2007. – Резюме рос., англ. мовами
643740
   Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород
Вип. 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
643741
  Шевченко Ф.П. Історичні студії : зб. вибр. праць і матеріалів (До 100-річчя від дня народження) / Федір Шевченко ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 700, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 663-700. – Бібліогр.: с. 657-661 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7445-7


  У прим. №1693805 дарчий напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка з нагоди 100-річчя з дня народження мого батька Ф. Шевченка. Підпис (О. Шевченко) 19/03/2015
643742
  Орищенко І. Історичні студії Володимира Григоровича Ляскоронського (20.04.1858 - 21.05.1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено висвітленню життєвого шляху та науково-професійної діяльності вченого-медієвіста Володимира Ляскоронського (1858-1920). На основі архівних матеріалів визначено основні віхи біографії науковця, його викладацької роботи. Проаналізовано наукові ...
643743
  Східноєвропейський Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України. – Луцьк
Вип. 9/10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
643744
  Тимошенко Ю. Історичні студії фізичної культури в УРСР у середині XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – C. 120-141. – ISSN 0869-3595
643745
  Грабовський С. Історичні сюжети під ракурсом сьогодення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 39). – С. 5


  102 роки тому було підписано Берестейський мир. Що це означало для України?
643746
  Криса Б. Історичні сюжети у віршах пізнього українського бароко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 136-143. – ISSN 0130-528Х
643747
  Неділько Р.В. Історичні та географічні аспекти розвитку медсестринства в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
643748
  Калинчук Л.Є. Історичні та економічні передумови становлення і розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 200-204. – ISSN 1729-360Х
643749
  Рум"янцев В. Історичні та етнополітичні витоки Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 40-47. – ISSN 1026-9932
643750
  Якобчук Н. Історичні та літературні твори Миколи Гоголя у наукових дослідженнях Івана Каманіна // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 134-144. – ISSN 0869-3595
643751
  Попович В. Історичні та міжнародно-правові передумови встановлення відповідальності за злочини агресії у кримінальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 12-15
643752
  Луцький М.І. Історичні та міжнародно-правові підстави проголошення незалежності ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 40-46. – ISSN 2078-6670
643753
  Бугера С. Історичні та організаційно-правові аспекти розвитку галузі бджільництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 172-176.
643754
  Копачинська Г. Історичні та політико-правові особливості розвитку туризму у Швеції / Г. Копачинська, В. Путила // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 69-73. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
643755
  Василів С. Історичні та політичні передумови виникнення та трансформації ідеології українських націоналістів у ХХ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – C. 19-24. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
643756
  Палагнюк В.О. Історичні та правові наслідки укладення Акту Злуки 22 січня 1919 // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 354-356. – ISBN 978-617-7777-14-3
643757
  Барановський М. Історичні та природні передумови депресивності аграрних територій України // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 108-113. – ISBN 978-966-07-0845-7
643758
  Кустовський О.П. Історичні та соціальні аспекти колекціонування рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Колекціонування - зібрання, наукове пізнання, збереження, використання в селекційному процесі - розглядається з історичного, соціального, господарського та естетичного погляду.
643759
  Євтух М.Б. Історичні та соціально-економічні умови розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ століть / М.Б. Євтух, Н.С. Савченко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 35-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
643760
  Кульmенко О.В. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 521-527. – ISSN 1563-3349
643761
  Притула Н.М. Історичні та сучасні аспекти розвитку аграрної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 205-209. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
643762
  Пономарьова Є.І. Історичні та сучасні дослідження паводків в західних регіонах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 318-321


  У статті розглянуті історичні періоди проходження руйнівних поводків в західних регіонах України, так званих катастрофічних поводків. Представлені дослідження поводків, починаючи з XII cm. і до нашого часу. Показані синоптичні процеси, які передують їх ...
643763
  Пономаренко В.П. Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 92-100. – Бібліогр.: с. 92-95, 97, 99-100. – ISSN 0027-2833


  На основі численних фактів романських, германських, слов"янських та інших мов, що характеризують постійні зміни в системі звертання, робиться спроба визначити основні напрями історичної еволюції даної категорії і сформулювати відповідні типологічні ...
643764
  Вергун В.А. Історичні та теоретичні передумови формування і розвитку сучасного міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 246-258. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
643765
  Дроб"язко В.С. Історичні та теоретично-практичні аспекти становлення і розвитку міжнародної системи охорони суміжних прав : [наук.-практ. посібник / В.С. Дроб"язко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 101, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 86-87. – ISBN 978-966-999-146-1
643766
  Яблонська Д. Історичні та філологічні дисципліни в системі підготовки кадрів у Кам"янець-Подільському ІНО (1921-1930 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 139-144
643767
  Колич О.І. Історичні та філософські дослідження філософсько-правових концепцій в українській полемічній літературі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 216-225. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
643768
  Насіровська Г. Історичні та юридичні передумови становлення системи адміністративних судів у Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 59-67. – ISBN 978-966-8909-91-7
643769
  Грушевський О.С. Історичні твори Шевченка на лекціях історії / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з поет. твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна бібліотека ім. Г.З. Гpушевської ; № 1)
643770
  Ахмедова Арзу Історичні тенденції розвитку азербайджанського телебачення і радіо // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 149-150. – ISSN 2076-1554
643771
  Крисаченко В. Історичні типи держав на теренах давньої України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 95-100
643772
  Проценко О. Історичні типи етикетної поведінки // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.90-111
643773
  Степанова О.А. Історичні типи культурної та філософської легітимізації етичних систем // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2226-3209
643774
  Афанасьєв О.Є. Історичні типи природокористування як наукова географічна категорія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
643775
  Буткевич О.Г. Історичні типи соціального управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  У статті розглядаються різні погляди на історичну типологію соціального управління.
643776
  Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 407 л. – Бібліогр.: л. 372-407
643777
  Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 29 назв
643778
  Красуля А.В. Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 132-144. – ISSN 2312-5993
643779
  Бабкова Н.В. Історичні традиції в символіці українського козацтва XX-XXI століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 100-108. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
643780
  Бойко В. Історичні традиції в Україні та регіональні впливи // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 110-116
643781
  Сергійчук Б. Історичні традиції порозуміння між українським і турецьким народами / Б. Сергійчук, В. Сергійчук // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 80-87. – ISBN 966-8552-01-6
643782
  Ніка О. Історичні традиції синтаксису Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 156-165. – ISBN 978-966-02-7585-0
643783
  Аванесян Г.М. Історичні традиції судочинства княжої доби // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 80-86. – ISSN 2075-1451
643784
  Фурса А.О. Історичні традиції та етапи формування українсько-грузинського співробітництва (кінець XX - початок XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 290-294. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
643785
  Костенко І.В. Історичні традиції та сучасні тенденції динаміки системи наукової титулатури в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 180-184. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
643786
  Луценко А. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку геополітичної думки у країнах Заходу // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 67-75
643787
  Бех В. Історичні традиції у модерному вимірі / В. Бех, Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 26-37. – ISSN 0869-3595


  Історія Університету Св. Володимира і Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
643788
  Медведчук Н.А. Історичні традиції українсько-польських культурних зв"язків // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.3-7
643789
  Сергійчук В. Історичні традиції української освіти в зарубіжжі // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 8-14. – ISBN 966-7586-04-09
643790
  Задорожна Р. Історичні траєкторії відображення фінансового сектору в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено еволюцію підходів до відображення фінансового сектору як складової частини економіки на концептуальних засадах Системи національних рахунків в контексті формування методології національного рахівництва та його зв"язків з економічною ...
643791
  Іваненко О.В. Історичні трансформації ісламу у східній Україні // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С.15-19
643792
  Моісєєва Н.І. Історичні трансформації соціально-комунікаційної діяльності: етапи та механізми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
643793
  Луцький Р.П. Історичні умови виникнення, засади та витоки позитивного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 271-275
643794
  Федчун Т.О. Історичні умови концертування західноукраїнських піаністів за межами регіону і на теренах зарубіжжя у XIX-XX ст. // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 279-293. – ISSN 2524-0447
643795
  Черемісін О. Історичні умови організації місцевим самоврядуванням Херсона медичної допомоги населенню в кінці XIX - початку XX столітть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-147. – ISSN 2222-5250
643796
  Смаглюк В.В. Історичні умови розвитку державної податкової політики в Україні. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень. – C. 93-96. – ISSN 2306-6814
643797
  Ротар Д. Історичні умови становлення сучасного правового статусу бюджетних установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 97-100
643798
  Устаєв Н.Ф. Історичні умови створення та становлення органів зовнішних зносин Катару та Бахрейну // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 170-175. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті проаналізована діяльність зовнішньополітичних служб Катару та Бахрейну в історичному розрізі.
643799
  Яценко І.С. Історичні умови та зародження правових доктрин про державну владу в польській політико-правовій думці у XV-XVIІ століттях // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 108-118. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичні умови, у яких зароджувалися польські правові доктрини про державну владу протягом XV-XVII століть. Цей період припадає на період розвитку теорії змішаного устрою, який певною мірою був реалізований у Польщі. Представлено ...
643800
  Трипуз В.М. Історичні умови та шляхи проникнення латинської мови в Україну // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 4-8
643801
  Панкєєв О. Історичні умови формування чиновництва Російської імперії в Південній Україні у другій половині XVIII століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 9-15
643802
  Бойко І.Й. Історичні уроки втрати національної державності в період Української революції (1917-1921) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 160-164. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
643803
  Газін В. Історичні уроки гіперінфляції 1923 р. у Ваймарській Німеччині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 213-219. – ISSN 2309-2262
643804
  Гайдай С.В. Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції на основі історико-культурних заповідників України / С.В. Гайдай, К.О. Гавриленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 81-86. – Бібліогр.: 5 назв.
643805
  Кіріченко І.А. Історичні форми індивідуальної девіації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 85-92. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
643806
  Ігнатко Н.В. Історичні форми інституту дізнання в митних органах України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 33-36. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
643807
  Трубчанінов М. Історичні форми організації професійної підготовки майстрів українських народних промилів у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (223), травень - червень 2020. – С. 37-41
643808
  Климончук В.Й. Історичні форми політичних свобод: особливості та тенденції пошуку парадигми українського націєтворення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 3 (31). – C. 18-27. – (Думка). – ISSN 2304-7410
643809
  Шаповал Л.І. Історичні форми поховання і похоронні обряди в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 420-429. – ISBN 978-966-182-372-2
643810
  Рева Т.С. Історичні форми прояву екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
643811
  Афоніна О.О. Історичні форми територіальної організації розселення на Чернігівщині // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 89-94. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-126-9
643812
  Мандебура О.С. Історичні форми шлюбу в Україні в дослідженнях Миколи Сумцова (1854-1922) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-51. – (Історія ; вип. 36)


  Аналізується одна з основних робіт видатного українського етнографа М.Ф. Сумцова в плані вивчення весільної обрядовості - "О свадебных обрядах, преимущественно русских" (Харків, 1881 р.).
643813
  Кузнєцова Т.М. Історичні форми шлюбу на території України середини XVIII - другої половини XIX ст. // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 22-24. – (Серія "Суспільні науки")
643814
  Саппа М.М. Історичні фраземи як елементи структури ментальності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 35-40
643815
  Кислий О.Є. Історичні функції религії та деякі напрями розвитку релігійної ситуації у Криму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 16-25
643816
  Шекспір В. Історичні хронiки / Вільям Шекспір ; пер. з англ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4371-9
643817
  Шекспір В. Історичні хроніки / Вільям Шекспір; Переклад з англ.; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2244-5


  Пер. с англ. У дані збірку увійшли хронікі з історії Англії: "Ричард II", "Генріх IV" (дві частини) та "Ричард III"
643818
  Шекспір В. Історичні хроніки : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова та примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко). – ISBN 978-966-03-4372-6
643819
  Логінова А.В. Історичні чинники зв"язування у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-638-08406
643820
  Ткаченко І.В. Історичні чинники зовнішньополітичної орієнтації Азербайджану // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 43-52. – ISBN 978-966-02-9365-6
643821
  Недзельський Р.С. Історичні чинники формування національного культурного простору // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2226-0285
643822
  Пахольчук І.С. Історичні чинники формування та сучасний стан етнічної структури українського суспільства // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 57-63
643823
  Колодько М.К. Історичні шляхи оптимізації японського писемного мовлення: спрощення ієрогліфічної писемності та реформування правопису // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 295-300


  У статті зроблена спроба автора висвітлити проблему оптимізації японського писемного мовлення двома основними методами: спрощенням ієрогліфічної писемності та реформування правопису. Подана історична послідовність виникнення й розвитку основних ...
643824
  Кірін Р. Історичні шляхи розвитку захисту шахових партій авторським правом / Р. Кірін, В. Хоменко, А. Хоменко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.:12 назв
643825
  Литвиненко А. Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 7-14. – ISSN 1728-6875
643826
  Ціватий В. Історичні, дипломатичні, культурні та релігійні традиції коптів у Єгипті: інституційно-цивілізаційний вимір // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-43


  Копти - люди загадкові. Саме їх вважають етнічними нащадками фараонів, а не прийшлих арабів.
643827
  Ціватий В. Історичні, концептуальні та інституційні особливості національної безпеки Франції: політико-дипломатичний вимір / В. Ціватий, Л. Чекаленко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 36-40. – (Історичні науки)
643828
  Козинський Л. Історичні, літературні та національно-культурні аспекти у структурі художнього тексту роману "Людолови" Зінаїди Тулуб на тлі доби // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2010. – С. 36-43. – (Філологія ; Вип. 1)


  У статті пропонується розгляд умов творчості Зінаїди Тулуб на тлі доби. На матераіалі літературозгнавчих праць дослідників її творчості зроблено спробу з"ясувати історичні, літературні та національно-культурні аспекти в структурі художнього тексту ...
643829
  Сивак О. Історичні, міжнародні аспекти реформування Збройних Сил України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 229-233. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
643830
  Радченко Л.О. Історичні, організаційні та методологічні засади культурно-освітньої складової сучасного олімпійського руху : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Радченко Лідія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
643831
  Морозов О.Ф. Історичні, соціально-економічні результати та засади розвитку сучасної України // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 26-30
643832
  Резніченко В.І. Історичні, соціально-економічні та зовнішні чинники, що спонукали утворення кризи в колишній СФРЮ / В.І. Резніченко, А.Г. Степанова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Висвітлено головні фактори, які привели до кризи в колишній Югославії. Автори статті дослідили історичні, соціально-економічні та зовнішні коріння військової кризи, що виникла між народами колишніх соціалістичних югославських республік. Наголошено, що ...
643833
  Зінченко В.В. Історичність альтернатив соціального розвитку // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 89-101
643834
  Марочко В. Історично-антропологічний дискурс голодомору 1946-1947 рр. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 228-243. – ISSN 2518-7791
643835
  Юркова О. Історично-археографічний інститут: плани та діяльність (лютий - листопад 1934 р.) / Оксана Юркова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 358-370. – ISBN 966-02-2554-7
643836
  Моця О.П. Історично-археологічні дослідження післямонгольських та козацьких часів в Україні // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0235-3490
643837
  Архімович О. Історично-ботанічні праці проф. Г.М. Гордієнка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 152, вересень : вересень. – С. 19
643838
  Сірук О.І. Історично-географічний вектор наукової діяльності Олександра Грушевського // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 78-78
643839
  Ананьєва Т.Б. Історично-географічний збірник 1927-1931 / Т.Б. Ананьєва, О.В. Тодійчук // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 376-383. – (Нова серія ; вип. 2)
643840
  Трубчанінов С.В. Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 135-148. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074


  У статті аналізуються історично-географічні дослідження учених - представників Київської історичної школи В. Антоновича. Праці його учнів, - кращих студентів історично-філологічного факультету, знаних в майбутньому дослідників, - були відзначені ...
643841
  Трубчанінов С. Історично-географічні дослідження у Західній Україні у 1920-1930-х роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 4, липень - вересень. – С. 44-52. – ISSN 1998-4634
643842
  Трубчанінов С.В. Історично-географічні дослідження учених Київської духовної академії (остання третина XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 27-30. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
643843
  Ємець Т. Історично-джерельні витоки наукових поглядів Володимира Івановича Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розповідається про передумови формування наукового світогляду Вернадського та подано короткий огляд українських та зарубіжних концепцій, що стосуються вивчення про ноосферу.
643844
  Кривонос Павло Історично-духовна перлина України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 7-8. – ISSN 0869-3595
643845
  Зацний Ю.А. Історично-етимологічні параметри елементів медичної терміносистеми / Ю.А. Зацний, А.В. Янков // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – C. 37-43. – ISSN 2077-804X
643846
  Крушельницька Т.А. Історично-етичні аспекти формування стилю державно-управлінської діяльності публічних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 131-134. – ISBN 978-617-7139-03-3
643847
  Мірчук І. Історично-ідеологічні основи теорії 3 Риму / І.Мірчук. – Мюнхен : Церковно-археографічна комісія апостольського візитатора для українців у Західній Европі, 1954. – 64с. – На паралел. титул. арк.: Теорія третього Риму: Збірник праць членів Церковно-археографічної комісіїї апостольського візитатора для українців у Західній Европі/Під ред. І.Мірчука
643848
  Алісова О. Історично-краєзнавчий туристичний маршрут "Українсько-польське поєднання: шляхами Волинської трагедії" / О. Алісова, Н. Коцан // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 117-120. – ISSN 2306-028X
643849
  Дубиківська-Кальненко Історично-культурний феномен Чернігова: поети "розстріляного Відродження" Микола Вороний і Марко Антіох // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 86-92. – ISSN 0869-3595


  За матеріалами меморіального архіву Івана Гончара.
643850
  Дубровський В.В. Історично-культурні заповідники та пам"ятки України / В.В. Дубровський. – Харків, 1930. – 76 с.
643851
  Шалата О.М. Історично-морфологічні пролегомени перекладного відтворення перфекту латинської, англійської, німецької та французької мов засобами української мови // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 95-101. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
643852
  Невоєнна Олена Анатоліївна Історично-порівняльний аналіз розвитку довільної пам"яті : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Невоєнна Олена Анатоліївна; МВС України. Ун-тет внутрішніх справ. – Харків, 1998. – 18л.
643853
  Гарбузов В.О. Історично-правовий аналіз організації та становлення органів внутрішніх справ у післявоєнний період // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 20-23. – ISSN 2415-8577
643854
  Мехтієва Т.В. Історично-правовий аспект розвитку інституту реєстрації фізичних осіб на території України у радянський період. Проведення паспортизації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 68-72. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
643855
  Шевченко А.С. Історично-правові аспекти виникнення і розвитку міжнародного арбітражу як засобу мирного вирішення міждержавних спорів: від найдавніших часів до Вестфапьського миру (1648 р.) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 169-172. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті історично-правові аспекти виникнення і розвитку міжнародного арбітражу як засобу мирного вирішення міждержавних спорів від найдавніших часів до Вестфальского миру(1648 р.). Доведено необхідність подальшого дослідження чинників та форм ...
643856
  Федоченко А. Історично-правові аспекти кримінальної відповідальності за вбивство в Київській Русі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 168-170. – ISBN 978-617-7069-28-6
643857
  Ієрусалимов І.О. Історично-правові аспекти протидії насильству в сім"ї / І.О. Ієрусалимов, О.І. Литвинчук, В.І. Ієрусалимов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 269-281. – ISSN 2524-0323
643858
  Сухонос В. Історично-правові аспекти становлення в українських губерніях Російської імперії в XIX столітті судової влади та місце прокуратури в ній // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 119-125
643859
  Вайцеховська О.Р. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 207-213. – ISSN 2306-9082
643860
  Сіньова Л. Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається правовий статус Фонду "Взаєморозуміння і примирення", який займався проблемами та компенсаційними виплатами остарбайтерів, осіб яких було примусово вивезено до Німеччини та її союзників під час Другої cвітової війни 1939-1945 ...
643861
   Історично-правові засади еволюції інститутів українського суспільства і держави // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 8-18. – ISBN 978-966-919-129-8
643862
  Сухонос В. Історично-правові передумови виникнення розвитку інституту прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 100-108.
643863
  Лозицька К. Історично-правові передумови формування та розвитку державно-правової політики інвестування в природоохоронну діяльність в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-329. – ISBN 978-617-7069-14-9
643864
  Дячук Л. Історично-правові та історичні записки українського дворянства початку ХІХ ст. (археографічно-джерелознавчі аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-49. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються проблеми походження, формування та побутування історично-правових записок українського дворянства (поч. ХІХ ст.) в контексті боротьби за станові та національні інтереси.
643865
  Кравченко О. Історично - правовий аналіз промислової власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.41-43
643866
  Іваненко І.М. Історично маркована лексика як засіб творення смислових зв"язків у сучасній поезії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 17-22. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню функції історизмів у творах українських авторів - Майка Йогансена та Сергія Жадана, між поезією яких прослідковується літературна спадковість. Подано аналіз механізмів їх переоцінення та зміни контекстуальної ролі. Статья ...
643867
  Герасимчук О. Історичному клубу "Холодний Яр" 25 років! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Лютий (число 2). – С. 1-2
643868
  Костюк М. Історичному Товариству "Волинь" - 40 років // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 34-40. – ISSN 2305-9389
643869
  Гашек Я. Істория господа бога / Я. Гашек. – 2-е изд. – Х., 1930. – 30с.
643870
  Жеромський С. Істория гріха / С. Жеромський. – Київ, 1970. – 432 с.
643871
   Істория куска хлїба : Листи до молодої дївчини [пpо анатомію та фізіологію людини] ; Пеpеpібка з фpанцуского. – У Львові [Львів] : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 63 с. – (Виданє Руского Товариства Педагогічного ; Ч. 112)
643872
   Істория педагогіки : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1973. – 447 с.
643873
  Костомарів М.І. Істория України в житєписях визначнійших єї діячів / М.І. Костомарів; Микола Костомаров ; Переложив Олександер Барвінський. – Репринтне відтворення видання 1918 року. – [Київ] : [Україна], 1991. – 494 с. : іл. – Вихідні дані оригиналу: Львів : Накладом Книгарні Наукового Товариства ім Шевченка у Львові, 1918. – ([Бібліотека репринтних видань]). – ISBN 5-319-00968-2
643874
  Єфименко О.Я. Істория України та її народу / О.Я. Єфименко ; [Пеp. та авт. пеpедм. Г.М. Хоткевич]. – Харків : Вид. "Союз" Харьківського Кредитного Союзу коопер. ; [Дpук. Б. Бенгіс], 1919. – 99 с., [1] с.: 1 л. поpтp. : портр. – (Культурно-історична бібліотека / Під pед. Д.І. Багалія)
643875
  Шевчук З. Істория як проблема в теорії постмодернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 162-170.
643876
  Радовський В.С. Історі однієї телефоністки / В.С. Радовський. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
643877
  Княжанський В. Історії газових воєн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 лютого (№ 32). – С. 8-9


  Україна нарешті навчилася перемагати. А передувало цьому - поступки, зрадництво і мародерство...
643878
   Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері / Міжнар. фонд Відродження, Ін-т соціокультур. менеджменту ; [над вид. прац.: Калашнік М.Т., Маркова І.О.]. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 96 с., [6] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2466-09-6


  Розробка та тиражування цього видання була здійснена Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у межах проекту "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури" за фінансової підтримки Міжнародного фонду ...
643879
  Таран Людмила Історії для душі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43. – ISSN 0868-9644
643880
  Моргун В.Ф. Історії з великими, або психологи тех жартують / Володимир Моргун ; ПНПУ ім. В.Г. Короленка, Каф. психології. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 40 с.


  В пр. №3331BR напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка на добро! Підпис.
643881
  Білкун М.В. Історії з історії : гумор та сатира / М.В. Білкун ; худож. О.Г. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 265, 2 с. : іл.
643882
  Коцарев О. Історії і задуми Андрія Шийчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 30


  Поетична книжка "Кахлі" - одна з новинок лауреатської серії видавництва "Смолоскип".
643883
  Портнов А. Історії істориків = Historians and their histories: aspect of Ukrainian historiography in the 20th century : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / Андрій Портнов ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 236, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 231-237. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-46-3


  Книжку історика Андрія Портнова присвячено долям та ідеям, історіографічній спадщині й історіографічній рецепції українських науковців XX сторліття - Дмитра Яворницького і Володимира Пархоменка, Івана Степаніва і Костя Гуслистого, В"ячеслава Заїкина ...
643884
  Бонналь Ніколя Історії Латинської Америки / пер. з фр. Т. Попова-Морозовська // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
643885
   Історії літератури : [зб. статей] / Центр гуманіт. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; [упоряд. : О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська]. – Київ ; Львів : Смолоскип ; Літопис, 2010. – [184, 184] с., розд. паг. : іл. – У кожному розвороті одна сторінка перевернута. – ISBN 978-966-2164-19-0


  Зміст кн.: Можлива історія "галицької літератури" / Ю. Прохасько. Концепт як сюжет (від Сковороди до Шевченка) / Р. Чопик. Німецькомовна поезія Буковини як історико-літературний феномен / П. Рихло. Література галицька, слобідська та інші: коекзистенції ...
643886
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч в Києві. Аскольдова могила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 51-54. – ISSN 2518-7104
643887
  Андреєв І.А. Історії освоєння Дніпровських круч у Києві. Володимирська гірка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 41-44, 49. – ISSN 2518-7104
643888
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч у Києві. Володимирська гірка. Ч. 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 48-51. – ISSN 2518-7104
643889
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч у Києві. Дзвіниця Троїцького Іонинського монастиря // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 44-47. – ISSN 2518-7104
643890
  Андреєв І.А. Історії освоєння дніпровських круч у Києві. Міський сад // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 35-39. – ISSN 2518-7104
643891
  Александрова Г. Історії особливих людей із незламним духом // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 60
643892
  Баран В.Л. Історії промовисті сторінки : путівник по історико-революційних та архітектурних пам"ятках Прикарпаття / В.Л. Баран, О.П. Шеремет. – Ужгород : Карпати, 1971. – 120 с.
643893
   Історії талановитих людей : [життєві історії людей, яких ми знаємо і любимо] / уклад.: Ірина Славінська. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 127, [9] с. : іл., фот. – На обкл. герої кн.: Ю. Андрухович, К. Ботанова, О. Герасим"юк, Л. Денисенко, І. Карпа, А. Куликов, І. Леньо, С. Лещенко, Ю. Макаров, М. Садовська, Н. Сняданко. – (Теплі історії). – ISBN 978-966-2665-35-2
643894
   Історії успіху // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Факультет кібернетики. – С. 2


  Серед випускників факультету кібернетики - відомі громадські та державні діячі, засновники та керівники всесвітньо відомих IT-компаній. Згадуються: Валерій Пекар, Владислав Воскресенський, Владислава Рутицька.
643895
  Водотика Т.С. Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Тетяна Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – 234, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
643896
  Генкс Т. Історії, наклацані на друкарській машинці : [оповідання] / Том Генкс ; з англ. пер. Назар Агаджанян. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 436, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-679-541-4
643897
  Надєждін А. Історії, що розповідає скульптурна пластика медалей В"ячеслава Попова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0130-1799
643898
  Сиротенко В. Історії, які не повинні стати історією: роздуми з приводу книги "Донбас - арена війни" / В. Сиротенко, Р. Бурлака // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 308-317. – ISSN 2411-6548


  У статті проаналізовано ряд публікацій, уміщених у збірці «Донбас – арена війни», зокрема окреслено декілька взаємопов’язаних проблемних аспектів, висловлених дописувачами з приводу воєнно-суспільних, ідеологічно-моральних явищ, що виявилися на Донбасі ...
643899
  Піка А. Історії, які ніколи не закінчуються / Анастасія Піка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 141, [3] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-74-5
643900
  Трунова Г.А. Історій розвитку правового регулювання соціального партнерства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 331-336. – ISSN 1563-3349
643901
  Сербін О. Історіко-технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбутнього у новизні минулого // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 3-12. – ISSN 1029-7200
643902
  Слюсаревський М. Історіогенез соціальної психології як джерело уявлень про її змістовий обсяг, дисциплінарну побудову та науковий статус // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 45-58. – ISSN 1810-2131
643903
  Чебан А. Історіографічна база для дослідження проблеми євроінтеграції Польщі (на основі матеріалів ОННБ імені М. Горького) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 206-221. – ISSN 0869-3595


  Згадуються роботи викладачів КНУТШ: монографії В.В. Копійки "Європейський Союз: Досвід розширення і Україна", "Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу", навчальний посібник В.В. Копійки і Т.І. Шинкаренко "Європейський ...
643904
  Солецький О. Історіографічна модель бароко Валерія Шевчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 194-201. – (Філологія ; Вип. 23/24)
643905
  Ленда Р.І. Історіографічна позиція в осмисленні ваги літературних явищ для доби національного відродження : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 259-262
643906
  Рудакова Н. Історіографічна проблематика в науковому осмисленні учнів професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 422-431


  У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, які розкривають історіографічні проблеми у фольклористиці, захищені під керівництвом професора Л. ФДунаєвської. The dissertation researches, which expose historiography problems in a science of ...
643907
  Ганзицька Т.С. Історіографічний аналіз місця та ролі жінки в суспільстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-10. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
643908
  Ісаченко В.П. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 294-298. – ISSN 2309-9127
643909
  Мацькова Л. Історіографічний аналіз проблеми політичних репресій проти українського православного духовенства в 1920-1930-хх. рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 510-513. – ISBN 978-966-171-783-0
643910
  Леонтьєв Є.О. Історіографічний аналіз становлення та розвитку системи підготовки офіцерських кадрів для Сухопутних військ Збройних Сил України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 35-39. – ISSN 2076-1554
643911
  Русінова Т. Історіографічний аспект традиційного харчування поліщуків // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 146-154. – ISSN 2313-8505
643912
  Хоменко О. Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 - 40-х років XІX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 99-127. – ISSN 2413-7065
643913
  Кучменко Е.М. Історіографічний огляд міжкультурного діалогу та самоідентичності в політиці // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 152-162. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "У статті з точки зору історіграфії розглядається проблема самоідентичністі та міжкультурного діалогу в політиці. Аналізуються погляди Ч. Тейлора, У. Кімліки С. Бенхабіб, А. Гупти, Дж. Фергюсон, Н. Фрейзер щодо впливу культурних факторів на політичні ...
643914
  Орлова Т. Історіографічний погляд на місце і роль українського жіноцтва в радянському суспільстві // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 135-139. – ISBN 978-966-485-023-7
643915
  Акімкін О.М. Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти на Єлисаветградщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 196-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
643916
  Тараненко О. Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики П. Скоропадського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 107-113
643917
   Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1969. – 231 с.
643918
  Палієнко С.В. Історіографічні дослідження з проблеми історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи в пострадянському палеолітознавстві // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 162-168
643919
  Коваленко О.М. Історіографічні дослідження розвитку українсько-польських культурно-освітніх та наукових відносин 2000-2010 рр.
643920
  Коваленко О.М. Історіографічні дослідження розвитку українсько-польських культурно-освітніх та наукових відносин 2000-2010 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
643921
  Посохов С.І. Історіографічні образи: спроби деконструкції (на матеріалах історіографії університетів) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 49-56
643922
  Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії / О.В. Козерод. – Київ : Радуга, 2014. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 978-966-281-016-5
643923
  Вуйко Б. Історіографічні рефлексії щодо участі М.Г. Рєпніна (Волконського) в написанні "Истории малой Росии" Д.М. Бантиш-Каменським // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 218-225. – ISSN 2415-3567
643924
  Конта Р. Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 53-59. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається питання вивчення сучасними вітчизняними вченими етнологічної наукової спадщини І. Франка шляхом аналізу історіографічних та бібліографічних праць, що торкаються поставленої проблеми. В статье рассматривается изучение ...
643925
   Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології : монографія / [авт. кол.: М.М. Слюсаревський (кер.) та ін.] ; за наук. ред. М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 358, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 320-359. – ISBN 978-966-189-251-3
643926
  Черненко Н.А. Історіографічні твори Салюстія як втілення його етичного ідеалу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 184-187
643927
  Стьопченко Е. Історіографічні, біографо-бібліографічні дослідження історії та культури німців Півдня України (кінець XVIII - початок XXI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 622-643
643928
  Стьопченко Е. Історіографічні, біографо-бібліографічні дослідження історії та культури німців Півдня України (кінець XVIII - початок XXI ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 622-631
643929
  Варшавчик М.А. Історіографія / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 175-176. – ISBN 966-642-073-2
643930
  Чорновол І. Історіографія Австралії у світлі тези Тернера // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 239-248
643931
  Іваницька О. Історіографія аграрних відносин франкістської Іспанії (1939 - 1975) // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 106-110. – ISBN 978-966-485-023-7
643932
  Шевченко С.І. Історіографія археологічних досліджень Буго-Дніпровського межиріччя наприкінці XIX - на поч. XX ст. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 414-421. – ISBN 978-617-7107-21-6
643933
  Гнатишин С.І. Історіографія блогосфери: український та зарубіжний контекст // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 18-22. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
643934
  Колесник І.І. Історіографія в сучасному поняттєвому просторі // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 53-69. – ISBN 978-966-623-661-9
643935
  Онуфрічук К. Історіографія вивчення міської весільної обрядовості в Україні (50-80-ті роки XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 93-103. – ISSN 0130-6936
643936
  Білоус О.М. Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 200-205


  У статті здійснено огляд праць журналістикознавців, психологів, педагогів, які стосуються функціону-вання регіонального телебачення й формування української національної свідомості дітей, підлітків, юнацтва. Визначено концептуальні засади діяльності ...
643937
  Шпак В. Історіографія видавничої справи сучасної України // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 126-132. – ISSN 0869-3595


  Першим почав працювати у галузі українського книгознавства бібліотекар Університету Св. Володимира П. Ярковський (початок XIX ст.), незабаром книгознавчі теми з"явилися у працях українських учених-істориків та літературознавців : М. Максимовича, ...
643938
  Марценюк Р. Історіографія відродження українства на Закарпатті в 1918-1939 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 65-68
643939
  Татаріна Т. Історіографія Голокосту (вересень 1941 - вересень 1943) у місті Полтава // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 62-67. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
643940
  Вахонєєв В. Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930-1950-х рр.: марризм і "Емпоріальна" теорія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано вітчизняну радянську історіографію колонізації Боспора Кіммерійського періоду панування в радянській історичній науці "нового вчення", яфетичної теорії М. Я. Марра. Зроблено детальний аналіз зовнішніх соціальних чинників, що ...
643941
  Купріянчук О.В. Історіографія державницької ідеї як складової українського руху кінця XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 316-325
643942
  Уманець О.О. Історіографія діяльності дипломатичних делегацій та представництв України на Дону у 1917 - 1919 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 253
643943
  Гук М. Історіографія діяльності жінок України у громадських організаціях по допомозі постраждалим у роки Першої світової війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 137-143. – ISSN 2415-3567


  "У статті розглянуто історичні дослідження, що стосуються вирішення проблеми біженців під час Першої світової війни. Проаналізовано, як жінки українських губерній Російської імперії організували допомогу для переселенців із прифронтових територій. ...
643944
  Кір"янова О. Історіографія діяльності науково-педагогічної і вчительської інтелігенції (1920-1930 рр. XX ст.): теоретико-методологічні аспекти та етапи розвитку // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 179-188
643945
  Карпусь Д.О. Історіографія дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 111-117. – ISSN 2076-1554
643946
  Андрійович М. Історіографія дослідження Лисогірського могильника // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 556-558. – ISBN 978-966-171-783-0
643947
  Савіцька В. Історіографія дослідження правових засад становлення та розвитку управлінської діяльності у сфері селекційних досягнень у рослинництві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 49-52
643948
  Козлов М. Історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси 20-х - кінця 40-х років ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 33-38. – ISSN 2076-9326
643949
  Патик В.В. Історіографія життя та творчості вченого-історика В"ячеслава Стрельського (1910-1983) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 179-187


  Аналізуються праці вчених, присвячені вивченню життя та діяльності В"ячеслава Стрельського, його науково-дослідної, громадської та педагогічної діяльності
643950
  Дзейко Ж.О. Історіографія законодавчої техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349


  Аналізується історіографія законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні розробленості проблематики законодавчої техніки, історичних та сучасних підходів до її розуміння. Анализируется историография законодательной техники. Основной ...
643951
  Ластовська О.Л. Історіографія Золотих воріт у Києві: постановка питання // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 49-51. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
643952
  Камінська І.В. Історіографія ідей Європейської інтеграції та їх вплив на формування судової системи ЄС // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – C. 34-40. – ISSN 2312-1831
643953
  Коцур В. Історіографія історії молодіжного руху в радянській Україні в 1920–1930-і роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті подано комплексний аналіз наукових праць, які прямо чи опосередковано стосуються історії молодіжного руху в радянській Україні періоду 1920-1930-х рр. Показано, що в історіографії історії України досягнуті певні результати у вивченні ...
643954
  Рогозовська А.В. Історіографія історії середньовічного Поділля в контексті битви на Синіх Водах 1362 р. / А.В. Рогозовська, І.М. Романюк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 20-25. – ISSN 2227-183Х
643955
  Дорошенко В.С. Історіографія концептуальних підходів до розробки проблеми державного управління (історичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 107-111. – ISSN 2076-1554
643956
  Хархун В. Історіографія культу: страьегії літературної ленініани // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 71-74. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
643957
  Томенко М. Історіографія культурно-просвітницької діяльності і творчої спадщини Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 1. – С. 110-116. – ISSN 2077-1827
643958
  Будний В. Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 62-72. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено Франкове бачення своєї літературної сучасності, яке стосувалося зміни стильових епох і жанрових систем, процесів оновлення поезії і прози. Розглянуто критичні оцінки І. Франка, які лягли в основу сучасних концепцій українського модерну
643959
  Надтока Г.М. Історіографія національного аспекту діяльності правосланої церкви в Україні другої половини XIX ст. / Г.М. Надтока, І.В. Горпинченко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 139-142. – ISSN 2076-1554
643960
  Гаврилко М. Історіографія непу в період сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - перша половина 1950-х років) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 337-350. – ISBN 978-966-308-217-2
643961
  Голубнича Л.О. Історіографія організації самостійної роботи студентів у ВНЗ Східноукраїнського регіону (70-ті роки ХХ століття) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 22-29. – ISSN 2312-0657
643962
  Кононенко Т. Історіографія парадигмукраїнознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г. Сковороди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 102-112


  Стаття присвячена аналізу типів історіографії, які виникли із зародженням перших зразків рефлексії (осмислення) над феноменом України і розвинулися у розгалужену мережу українознавчих досліджень. Вирізнено напрям істороіографії наукових досліджень у ...
643963
  Карпович В. Історіографія питання вивчення музичної фольклористики на території Нижньої Наддніпрянщини // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 75-81. – ISBN 978-966-02-7587-4
643964
  Самойленко А. Історіографія питання шлюбності та розлучуваності для українських сімей // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 470-471. – ISBN 978-966-171-783-0
643965
  Коцур А. Історіографія питань історії Чернівецької області (1940-1996 рр.) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 15-22. – ISBN 978-966-2464-25-2
643966
  Мальшина К. Історіографія політичної історії Словенії I-ї половини ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 511-522. – ISSN 2078-6077
643967
  Віниченко А. Історіографія поховального обряду трипільської культури // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 564-566. – ISBN 978-966-171-783-0
643968
  Мартинчук І.І. Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (загальна характеристика) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 164-173. – ISSN 2077-1800
643969
  Білявцева О.В. Історіографія проблеми релігійно-мистецького життя Західної України доби перебудови (1985-1991 роки) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 130-136
643970
  Лакатош М.О. Історіографія проблеми розвитку вищої аграрної освіти України (середина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті здійснено короткий аналіз стану дослідженості проблеми розвитку вищої аграрної освіти України у період з 50-их рр. ХХ ст. до початку ХХІ ст. У період перебування України у складі СРСР її аграрна освіта досліджувалася як невід"ємна складова ...
643971
  Лазуренко В.М. Історіографія проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств України в добу непу (1921 – 1929 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 7-21. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
643972
  Карпов В.В. Історіографія проблеми української військової символики // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-32
643973
  Приходько Л. Історіографія проблемних питань поняття "архівний фонд" у зарубіжному архівознавстві другої половини XX ст. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 26-42
643974
   Історіографія професійної освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 233-310. – ISBN 978-617-7364-13-8
643975
  Дорожкін О.В. Історіографія регіонального в світовій та українській теорії архітектури // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 96-113. – ISSN 2076-815X


  Предметом дослідження є особливості текстів про регіональне в архітектурі (мотив написання, походження ідей, ступінь практичного застосування), що разом складають їх сутність.
643976
  Карпенко А.О. Історіографія рецепції філософування Мартіна Гайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 130-132
643977
  Нефьодов Д. Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 134-149. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
643978
  Михайлюк В.П. Історіографія розвитку аграрних відносин в Україні (70-ті - початок 90-х рр.) / В.П. Михайлюк. – Київ : Ред.-вид. рада Укрдержагроуніверситету, 1992. – 181 с.
643979
  Кобець В. Історіографія розвитку підводних археологічних досліджень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні праці дослідників, присвячені історії розвитку підводної археології в Україні від часу її народження до сучасності. The theoretical and practical research work devoted to studying of development of underwater ...
643980
  Краснодемська І. Історіографія розвитку українознавчої думки вчених української діаспори (XX ст.) // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 93-100
643981
  Краснодемська І. Історіографія розвитку українознавчої думки вчених української діаспори (ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 74-82
643982
  Головіна О.В. Історіографія російських монархічних організацій в Україні (1905 - лютий 1917 рр.): теоретико-методологічні проблеми дослідження // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 87-93. – ISSN 2076-1554
643983
  Казьмирчук Г.Д. Історіографія соціальних проблем освітянського життя с. Кальника (60-ті рр. XІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  В статті проаналізовано літературу, присвячену вивченню соціальних питань становлення і розвитку освіти в селі Кальнику з 60-х рр. ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст., виокремлено думки авторів, які досліджували ці важливі, малодосліджені аспекти вітчизняної ...
643984
  Ковальчук І.А. Історіографія становлення та діяльності українських політичних партій початку століття // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 105-114. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Історія українських національних партій у працях дореволюційних і радянських дослідників, а також у публікаціях останніх років, досягнення й помилки історіографії проблеми, основні напрями розробки теми в умовах здобутої свободи слова - ось предмет ...
643985
  Лебідь О. Історіографія створення та розбудови прокуратури Буковини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 113-116
643986
  Гончарук Г. Історіографія столітнього Одеського національного політехнічного університету // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 250-252. – ISBN 978-617-7046-59-1
643987
  Рак Ю. Історіографія судноплавства в Азовському морі (дореволюційний і радянський період) / Ю. Рак, Г. Казаков // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 117-122. – ISSN 1998-4634
643988
  Купрієнко С. Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історіографії суспільно-господарського устрою імперії інків. Проаналізовано праці закордонних, радянських, російських та українських істориків. Виокремлені питання, що потребують подальших досліджень. The article is devoted a social ...
643989
  Нагрибельний Б.Я. Історіографія та джерела з оборони Херсону в серпні 1941 року // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7090-41-9
643990
  Матушенко В.Б. Історіографія та джерельна база української весільної обрядовості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 163-169
643991
  Шульгін В. Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-105. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні етапи розвитку наукової думки з дослідження проблем, пов"язаних з реалізацією військового законодавства України. Основний акцент зроблено на дослідженні розробленості проблематики реалізації військового законодавства ...
643992
  Деяк-Якобишин Історіографія теми авторської колонки в системі журналістської жанрології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 179-182


  Подано та вивчено історіографію теми авторської колонки в системі журналістських жанрів. The scientific article studies historiography of author column in the system of journalistic genres. Научная статья изучает историографию темы авторской колонки ...
643993
  Токар Л.К. Історіографія українознавства як чинник становлення і розвитку наукової системи знань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-24. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Питання історіографії українознавства розглядається у двох принципах: історія зародження і накопичення знань про Україну й українців та історія розвитку поглядів на історичні процеси, узагальнення фактологічних знань і трансформації поглядів, ...
643994
  Шамраєва В.М. Історіографія українсько-американських міждержавних взаємин // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 140-146
643995
  Романюк І.М. Історіографія українсько-польського культурного співробітництва в 2000-2012 рр. / І.М. Романюк, Ю.В. Пачос // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 130-135. – ISSN 2076-1554
643996
  Ковальчук І. Історіографія українського іконопису першої половини ХХ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 89-108. – ISSN 0236-4832
643997
  Ткаченко В. Історіографія українського писанкарства кінця XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 122-127. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
643998
  Мищак І.М. Історіографія українського підпільно-повстанського опору радянському режиму в повоєнні роки // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 313-324
643999
  Семенов А. Історіографія філософії Відродження // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 136-141. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
644000
  Менжулін В.І. Історіографія філософії у контексті філософії досвіду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 32-37. – ISSN 1996-5931
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,