Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>
643001
  Машкін Алєксандр "...Кровь Талергофа к небу вопиет!" : (або дещо про відношення українських ліберал-демократів до русинів Галичини, Буковини та Закарпаття в роки Першої Світової війни) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-9. – Бібліогр. в кінці ст.
643002
  Дочинець М. "Крім моїх, в Україні підробляють книги ще трьох авторів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 23


  Цьогорічний лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець - про свободу творчості і ...Майдану.
643003
  Салига Т. "Кров запеклася чорним гнівом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 10


  Нотатки про "Чорні вірші" Євгена Маланюка
643004
  Мыцык Ю.А. "Кройника" Феодосия Софоновича как исторический источник и памятник украинской историографии 17 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 0700.09 / Мыцык Ю.А.; МВ и ССО СССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24л.
643005
  Маскович Т. "Кроковєс колесо" Ганни Гаврилець: сакралізуючі елементи в стилістиці та драматургії // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 87-100. – ISSN 1728-6875
643006
  Гандзій О. "Кропівницький на 38 сторінках всіх критикує і лає не в міру". Режисер Микола Садовський брав на всі репетиції сенбернара Норку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 47 (350), 8 грудня 2016. – С. 46-50
643007
  Целлер М. "Кропп: звіт" : роман // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 177-209
643008
   "Крошка" и "Лилипуты". Киевская миниатюрная книга (до 1917 г.) : каталог выставки миниатюрных книг, сост. на 1-й библиофильской конференции " Миниатюрные книги: прошлое, настоящее и будущее" 26-27 сентября 1992 г. / О-во книголюбов Украины ; Клуб миниатюрной книги "Славутич". – Киев, 1992. – 86 с. : ил. – Мініатюрне видання
643009
  Касымжанов А.Х. "Круги" в познании: Ленинское учение о единстве исторического и логического / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1977. – 177с.
643010
   "Круглий стіл" "До 90-ї річниці проголошення III Універсалу Української Центральної Ради // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 283-294. – ISSN 1993-0909
643011
   "Круглий стіл" "Захист прав людини у контексті можливостей індивідуального доступу до конституційної юстиції" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
643012
  Войцехівська І. "Круглий стіл" в Інституті історії України НАН УКраїни // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 237-238


  26 травня 2009 р. в Інституті історії України НАН України відбувся "Круглий стіл" з нагоди 100-річного ювілею відомого українського історика, джерелознавця, палеографа Вадима Архиповича Дядиченка (30.05.1909 - 24.08.1973).
643013
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання захисту прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
643014
  Полешко А. "Круглий стіл" з питання процесуально-правового регулювання відносин при вирішенні податкових спорів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 151-152. – ISSN 0132-1331
643015
   "Круглий стіл" КУП НАН України на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344-345


  Круглий стіл у КУП НАН України.
643016
   "Круглий стіл" на тему: "Роль та можливості неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства та захисті прав людини на прикладі Сполучених Штатів Америки" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 347
643017
   "Круглий стіл" у КУП НАН України на тему: "Проблеми гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 345-346


  Круглий стіл у КУП НАН України.
643018
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
643019
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
643020
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
643021
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
643022
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
643023
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
643024
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
643025
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
643026
  Серебрянникова Т.О. "Крупнейший специалист в области классификации". Памяти Б.П. Гущина (1874-1936) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-99. – ISSN 0130-9765
643027
   [Крісті А. Справа багатої жінки] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 258, [14] с. : табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.:The case of the rich woman. Eight stories by Agatha Christie. Abridged and adapted for academic purposes. – ISBN 966-7890-91-0


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
643028
  Стиліанос Алексіос [Крітська література та її епоха : історичне та філологічне дослідження / Стиліанос Алексіос. – Афіни : Стигмі, 1985. – 89 с. – Видання новогрецькою мовою
643029
  Ковальчук С. [Круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху"] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 119). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "ІТ-індустрія і Університет: формула успіху". Учасники круглого столу обговорили можливі шляхи модернізації освітніх процесів, а також практичні форми співпраці ІТ-бізнесу та ІТ-освіти. Результатом ...
643030
  Ламонова О. Крізь чарівне скло // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710


  Вітражний розпис укр. художниць Маріанни Острогляд та Оксани Шапкаріної
643031
  Карпенко В.О. Крізь шторми / В.О. Карпенко. – К., 1981. – 120с.
643032
  Токмань Г. Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас"
643033
  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого і жіночого одягу / Л.П. Цибенко. – Київ : Техніка, 1992. – 160 с.
643034
  Мелков Г.А. Кріогенна електроніка : Навчальний посібник / Г.А. Мелков; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 87с. – ISBN 966-594-369-3
643035
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство : Конспект лекцій / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; КДУ. – Київ : Київський університет, 1973. – 211с.
643036
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; За заг. ред. М.М. Новикова. – Київ : Вища школа, 1979. – 208с.
643037
   Кріогенний комплекс // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 195-196
643038
  Арапетьян Е.Р. Кріоконсервація насіння - сучасний підхід для збереження біорізноманіття / Е.Р. Арапетьян, Г.В. Тимчишин, М.Р. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Rhododendron luteum seeds conservation in liquid nitrogen doesn"t influence on germination, it even increase germination rate. Seedlings development both in control and in cryoconserved seeds was the same. Зберігання насіння Rhododendron luteum у ...
643039
  Мордвінцев В.М. Кріпацтво / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216-218. – ISBN 966-642-073-2
643040
  Губицький Л.В. Кріпацька верства Київської губернії під час польського повстання 1830-1831 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 15-24. – ISBN 978-966-581-772-1
643041
  Ядловська Зіновія Кріпацький театр в Україні : здобутки інструментального музикування // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-17. – ISSN 1728-6875
643042
  Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
643043
  Мордвінцев В.М. Кріпосне право / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 218-219. – ISBN 966-642-073-2
643044
  Крістєва Е. Кріпосництво у творчості Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 228-236. – ISBN 978-966-2710-51-9
643045
  Кондратьєв А.І. КРІР. Бойове мистецтво українських характерників = KRIR. The martial art of Ukrainian kharakternyks / Анатолій Кондратьєв, Сергій Горелишев ; [ред. О. Карпенко]. – Київ : Схід-Захід, 2009. – 477, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 477. – (Серія видань "Від автора" 2006). – ISBN 978-966-2134-00-03
643046
  Яцканин І. Крісло-гойдалка в осінній мряці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 94-101. – ISSN 0868-4790
643047
  Гургула І. Крісло : Гедоністика творчості // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 96-109. – ISSN 0130-321Х
643048
   Крістєва (Kristeva) Юлія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 776-777. – ISBN 966-316-069-1
643049
  Журунова Т. Крістіна Жілінскайте // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 5 : Жілінскайте Крістіна. – С.3-14
643050
  Поліщук В.С. Крістофер Худ про концептуальні засади нового державного менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 135-137
643051
  Карівець І.В. Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 30-44. – ISSN 2075-1443
643052
  Караджале И.Л. Крмедии / И.Л. Караджале. – Москва, 1963. – 390с.
643053
  Демидюк Л. Крнцепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеггера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 61-71. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
643054
  Коростелева В.А. Кроаснояр / В.А. Коростелева. – М, 1986. – 125с.
643055
  Воїнович Олександр Кров - це ще не все // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 349-478. – (Зарубіжний антифашистський роман)
643056
  Червакова И.М. Кров / И.М. Червакова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 160 с.
643057
  Мордатенко К.Л. Кров з-під криги : [поезії] / Костянтин Мордатенко ; [ред. П. Розвозчик]. – Тернопіль : Сорока Г.І., 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-8927-44-7
643058
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 298 с.
643059
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1985. – 183 с.
643060
  Будзиновський В. Кров за кров! : оповіданє з другої половини 17-сотих років / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Накл. книг. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 128 с.
643061
  Яновський Ю. Кров землі : новели / Ю.І. Яновський. – Київ, 1927. – 171 с.
643062
  Бурлакова В. Кров і вогонь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінився Майдан.
643063
  Бласко Ибаньєс Кров і пісок / Бласко Ибаньєс. – К, 1928. – 367с.
643064
  Нурпеїсов А.К. Кров і піт / А.К. Нурпеїсов. – К., 1977. – 788с.
643065
  Опанасюк О.Є. Кров і фата / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1967. – 155с.
643066
  Бабенко М. Кров історії сходить маком; Життя; Бумеранг... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 133-134
643067
  Шеремет М.С. Кров їх не пройшла даремно / М. Шеремет. – Київ : ЦК ЛКСМУ Молодий більшович, 1938. – 80 с. – На обкл.: КІМ. 20 років ВЛКСМ
643068
  Шкляр В. Кров кажана : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 220с. – ISBN 966-663-084-3
643069
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1957. – 664с.
643070
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
2. – 1957. – 792с.
643071
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1958. – 272с.
643072
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 266 с.
643073
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця : Роман / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1966. – 294 с.
643074
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1970. – 274с.
643075
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1978. – 254 с.
643076
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1986. – 348с.
643077
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1992. – 384с.
643078
  Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформаційному просторі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 6
643079
  Торба В. Кров Майдану як пролог окупації / В. Торба, В. Наливайченко, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 5
643080
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 408 с.
643081
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1976. – 367 с.
643082
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1986. – 374 с.
643083
  Нечай М.П. Кров на камені / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1968. – 375с.
643084
  Медвідь В"ячеслав Кров на соломі : Роман / Медвідь В"ячеслав. – Львів : Кальварія, 2002. – 400с. – ISBN 966-663-026-5
643085
  Куртяк Є.Г. Кров на стежках : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1968. – 237 с.
643086
  Горак Р.Д. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [4] с. – На тит. арк. та обкл.: Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. – ISBN 978-966-580-340-9


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
643087
  Медвідь В. Кров по соломі : роман // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 18-58.
643088
  Войтович Л. Кров Рюриковичів у жилах шотландських королів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 94-101
643089
  Собко В.М. Кров України / В.М. Собко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 212с.
643090
   Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
643091
  Бакладзе Д.І. Кров"ю героїв / Д.І. Бакладзе. – Київ, 1968. – 503с.
643092
  Клименко П.П. Кров"ю святою : Фронтові записки / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 294с.
643093
  Каллио И. Кровавая весна / И. Каллио. – Петрозаводск, 1961. – 103с.
643094
  Ершова Галина Кровавая жертва или воззвание к небесам? : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 120-129 : Іл., карта
643095
  Резник С.Е. Кровавая карусель. / С.Е. Резник. – М., 1991. – 232с.
643096
  Роджерс Д.Т. Кровавая правая рука / Джоель Таунсли Роджерс. – Харьков : Основа, 1992. – 249, [7] с. – В кн. также: Билеты на тот свет / Б. Холидей. – ISBN 5-7768-0078-1
643097
  Глуховский Б. Кровавая сталь / Б. Глуховский. – М, 1977. – 253с.
643098
  Маслов В.Я. Кровавая цепь : Роман / В.Я. Маслов. – Харьков, Ростов-на Дону : Грампус-Эйт, Феникс, 1997. – 416с. – (Перехват). – ISBN 5-85880-510-8
643099
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка : необыкновенный роман / Шолом-Алейхем; пер. с идиш. – Москва, 1991. – 206 с.
643100
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка / Шолом-Алейхем. – Ленинград, 1991. – 270 с.
643101
  Маковей Осип Кроваве поле : Нариси. – Львів-Київ, 1921. – 71с. : Мал. Г. Колцуняка. – (Новітня бібліотекака; ; Ч. 38)


  Накладом видавн. спілки "Нові шляхи". Друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорака Зміст: Хрест поміж липами; Цариця світа; Вічна память; За що?; Мертве місто; Кров; Границя; Інвалід; Розлука; На окопах; Кроваве поле; Народ; Свобода; Гранат; Відмова; ...
643102
  Авенар Э. Кровавое воскресенье : (9-ое января 1905 г.) : пер. с франц. / Авенар Этьен ; под ред. [и с заключением] А. Сухова. – Харьков : Гос. изд-во Украины, 1925. – 148 с.
643103
  Семанов С.Н. Кровавое воскресенье / С.Н. Семанов. – Л., 1965. – 143с.
643104
  Виленский-Сибиряков Вл. Кровавое воскресенье 9/22 января 1905 г.. – [Москва], 1925. – С. 3-14. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка", М. Политкаторжан, 1925, № 11
643105
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – М.Л., 1931. – 32с.
643106
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – 2-е изд. – М., 1933. – 32с.
643107
  Сяо Сань (Эми Сяо) Кровавое письмо. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1935. – 91с.
643108
  Арцыбашев М.П. Кровавое пятно; В деревне : рассказы / М. Арцыбашев. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. "Север" А. М. Лесмана], 1906. – 62 с. – (Дешевая библиотека : Серия беллетристическая / изд. С. Скирмунта ; № 8)
643109
  Скрипник Л.В. Кровавой дорогой / Л.В. Скрипник; Лев Скрыпник ; обложка И. Француза. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с. – (Художественная библиотека рабоче-крестьянской молодежи)
643110
  Рабинович А. Кровавые дни / А. Рабинович. – Москва, 1992. – 272 с.
643111
  Кассу Ж. Кровавые дни Парижа / Ж. Кассу. – М., 1937. – 392с.
643112
  Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
643113
   Кровавые злодеяния Оберленда. – М, 1960. – 54с.
643114
  Нгути Ва Тхионго Кровавые лепестки: Роман. / Нгути Ва Тхионго. – М., 1981. – 431с.
643115
  Атрян В. Кровавые перепутья / В. Атрян. – Москва, 1968. – 496с.
643116
   Кровавые следы. – М, 1983. – 254с.
643117
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1982. – 303с.
643118
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1983. – 296с.
643119
  Чернявский С. Кровавые уроки очередного переворота в Киргизии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 78-91. – ISSN 1998-1813
643120
  Чернявский С. Кровавые уроки очередной революции в Киргизии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 66-77
643121
  Кунина А.Е. Кровавый американский империализм / А.Е. Кунина. – М, 1952. – 132с.
643122
   Кровавый бизнес. – М, 1985. – 351с.
643123
  Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович. – Київ : Кордон, 2015. – 990, [2] с. : фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97331-3-9
643124
  Барбюс Анри Кровавый источник / Барбюс Анри. – Москва, 1949. – 36с.
643125
  Арсентьев И.А. Кровавый крест / И.А. Арсентьев. – Москва, 1968. – 352с.
643126
  Бонч-Бруевич Кровавый навет на христиан / Бонч-Бруевич. – Пг., 1918. – 100с.
643127
  Бонч-Бруевич В.Д. Кровавый навет на христиан / Владимир Бонч-Бруевич. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. Ком. памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; [17-я гос. тип. (бывш. Кушнерев)], 1919. – (Издание комитета памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; Кн. 18)
643128
  Бович А. Кровавый опыт / А. Бович. – М, 1919. – 16с.
643129
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – М.
Кн. 1. – 1995. – 603с.
643130
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – М.
Кн. 2. – 1995. – 574с.
643131
  Богучарский В.Я. Кровавый синодик : смертная казнь по политическим делам в России / В.Я. Богучарский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1904. – 31 с. 1 л. портр.
643132
  Павич М. Кровать для троих. Краткая история человечества // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.57-88. – ISSN 1130-6545
643133
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Вечгелов / З. Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 366 с.
643134
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой : легенды рода Веягелов / З. Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература
22. – 1989. – 127 с.
643135
  Койфман М.И. Кровельные сланцы побережья Черного моря / М.И. Койфман. – М., 1931. – 192с.
643136
  Соколов П.Н. Кровельный сланец / П.Н. Соколов. – М-Л, 1946. – с.
643137
  Гончаренко К.С. Кровеносная система свободного отдела тазовой конечности свиньи : Автореф... канд. биол.наук: / Гончаренко К.С.; Донецкий сельскохоз. ин-т. – Новочеркасск, 1965. – 24л.
643138
  Мажуга П.М. Кровеносные капилляры и ретикуло-эндотелиальная система костного мозга / П.М. Мажуга. – Киев, 1978. – 191с.
643139
  Карасеферян Э.Т. Кровепаразиты птиц в Армении : Автореф... канд. биол.наук: / Карасеферян Э. Т.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1956. – 16л.
643140
  Любинский Г.А. Кровепаразиты птиц и низших позвоночных и экология хозяев : Дис... наук: / Любинский Г. А.;, 1940. – 131л. – Бібліогр.:л.98-131
643141
  Зернов Н.Г. Кроветворение у ребенка. / Н.Г. Зернов, В.Е. Поляков. – М., 1981. – 96с.
643142
  Лауденбах Ю. Кроветворная деятельность селезенки / Ю. Лауденбах. – 66с.
643143
  Переверзев А.Е. Кроветворные колониеобразующие клетки и физические стресс-фактроры / А.Е. Переверзев. – Л, 1986. – 172с.
643144
  Пряхин В.М. Кровинки / В.М. Пряхин. – Нальчик, 1974. – 24с.
643145
  Капутикян С.Б. Кровля Армении / С.Б. Капутикян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448 с.
643146
  Андріяшик Р.В. Кровна справа : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1978. – 208 с.
643147
  Незнанский Ф.Е. Кровная месть / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 432с.
643148
  Кисляков В.Я. Кровная родня / В.Я. Кисляков. – М, 1983. – 62с.
643149
  Вьюхин В.Н. Кровная связь / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар, 1978. – 111с.
643150
  Буравкин Г.Н. Кровное : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1980. – 127 с.
643151
  Андрияшик Р.В. Кровное дело / Р.В. Андрияшик. – Москва, 1980. – 263с.
643152
   Кровное дело. – М, 1989. – 397с.
643153
  Зрезарцев Б.С. Кровное дело народов / Б.С. Зрезарцев. – К, 1986. – 46с.
643154
  Иванов С.Н. Кровное слово / С.Н. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусств им.Гафура Гуляма, 1981. – 607 с.
643155
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – М., 1971. – 472 с.
643156
  Метченко А.И. Кровное, завоёванное / А.И. Метченко. – 2-е изд. – М., 1975. – 487с.
643157
  Шапошникова В.Д. Кровные заботы / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 344с.
643158
  Авилов Сергей Кровные запчасти : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 124-127 : Фото
643159
  Тонких В.И. Кровные узы : роман / В.И. Тонких ; [ил.: Т. Трофимов]. – Москва : Моск. рабочий, 1968. – 319 с.
643160
  Иванова Л.М. Кровные узы / Л.М. Иванова. – М, 1973. – 96с.
643161
  Фугард А. Кровные узы / А. Фугард. – М, 1982. – 319с.
643162
  Харчук Б.Н. Кровные узы : роман / Борис Харчук ; пер. с укр. Вл. Россельса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 491 с.
643163
  Посниченко С.В. Кровный причал / С.В. Посниченко. – Донецк, 1963. – 72 с.
643164
   Кровожадібний вампір // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 40 : фото
643165
  Ижевский Сергей Кровожадные скакуны. Скакуны всех догонят // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 60-62 : фото
643166
   Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу / В.В. Лазоришинець, В.В. Попов, Б.М. Гуменюк, О.М. Гуртовенко, В.Л. Дяченко, А.І. Хрипаченко, Л.І. Тихоненко, К.В. Пукас // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 80-86. – ISSN 2413-7944
643167
  Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 20-24
643168
  Марченко О. Кровообіг. / О. Марченко. – Х, 1971. – 71с.
643169
  Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології / В.О. Цибенко. – Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНП, 2010. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-290. – ISBN 978-966-8120-91-6
643170
   Кровообращение в скелетных мышцах. – Рига : Зинатне, 1991. – 203с.
643171
  Тыныбеков А.Т. Кровообращение и возраст в горных условиях / А.Т. Тыныбеков. – Фрунзе, 1985. – 92с.
643172
   Кровосисні членистоногі, їх медико-ветеринарне значення та заходи боротьби / О.П. Маркевич, Г.В. Бошко, Є.М. Ємчук, Г.К. Шевченко; АН УРСР, Ін-т зоології. – Київ : Наукова думка, 1964. – 142с.
643173
  Курцин И.Т. Кровоснабжение главных пищеварительных желез в норме и при экспериментальном неврозе / И.Т. Курцин. – Л, 1976. – 164с.
643174
  Теплов С.И. Кровоснабжение и функция органов / С.И. Теплов. – Л, 1987. – 123с.
643175
  Боровик П.И. Кровоснабжение коленного и тазобедренного суставов при прямом и окольном кровообращении. (Эксперим. - морфол. исследование на собаках) : Автореф... канд. мед.наук: / Боровик П.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
643176
   Кровоснабжение коры головного мозга в норме и патологии. – Москва, 1952. – 128 с.
643177
  Власова К.К. Кровоснабжение мышц кисти человека : Автореф... канд. биол.наук: / Власова К.К.; Оренб. с.-х. ин-т. – Оренбург, 1966. – 17л.
643178
  Пастухов В.А. Кровоснабжение некоторых органов в связи с их деятельностью и общая гемодинамика в норме и при функциональной патологии высших отделов головного мозга : Автореф... Доктора мед.наук: 14.766 / Пастухов В.А.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 34л.
643179
  Судзиловский Ф.В. Кровоснабжение сухожилий мышц голени человека : Автореф... канд. мед.наук: / Судзиловский Ф.В.; Воен.-мед. Акад. им. С.М.Кирова. – Ленинград, 1950. – 19 с.
643180
  Молєв Є.В. Кровососні комахи і кліщі тварин / Є.В. Молєв. – К., 1959. – 68с.
643181
   Кровососущие двукрылые и их контроль. – Л, 1987. – 160с.
643182
  Молотова Л.А. Кровососущие двукрылые насекомы курортных районов Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Молотова Л.А.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
643183
  Трухан М.Н. Кровососущие двукрылые насекомые Белоруссии / М.Н. Трухан, Н.В. Пахолкина. – Минск, 1984. – 173с.
643184
  Камолов Валерий Иванович Кровососущие двукрылые насекомые в рекреационной зоне города Воронежа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Камолов Валерий Иванович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1976. – 27л.
643185
  Соколова Э.И. Кровососущие двукрылые Приуральской тайги : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова Э.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 15л.
643186
  Балашов Ю.С. Кровососущие клещи /ixodoidea/ - переносчики болезней человека и животных / Ю.С. Балашов. – Ленинград, 1967. – 320с.
643187
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казахстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
4. – 1949. – 388с.
643188
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Казстана / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
2. – 1947. – 281с.
643189
  Галузо И.Г. Кровососущие клещи Кахастана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
1. – 1946. – 145с.
643190
  Дубиций А.М. Кровососущие комары / А.М. Дубиций. – Алма-Ата, 1970. – 223с.
643191
  Рязанцева А.Е. Кровососущие комары (Dipotera, Culigidae) Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: / Рязанцева А. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1970. – 27л.
643192
  Шарков А.А. Кровососущие комары (Diptera, culicidae) Мурманской области. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарков А.А.; МВ и ССО РСФСР.Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1974. – 24л.
643193
  Прыгунова И.Г. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Северного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Прыгунова И.Г.; АН КазССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
643194
  Кухарчук Л.П. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Сибири: Систематика. / Л.П. Кухарчук. – Новосибирск, 1980. – 223с.
643195
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л. – с.
643196
  Штакельберг А.А. Кровососущие комары (сем. Culicidae) / А.А. Штакельберг. – Л., 1927. – с.
643197
  Щербань З.П. Кровососущие комары Ферганской долины УзССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Щербань З.П. ; АН УзССР, Объед.Учен.совет. по зоолог. профилю отд.боилог. наук. – Ташкент, 1972. – 25 с.
643198
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – М.-Л., 1960. – 132с.
643199
  Гуцевич А.В. Кровососущие мокрецы / А.В. Гуцевич. – М., 1973. – 1-270с.
643200
  Бабаджанова Л.Р. Кровососущие мокрецы (Diptera , Cerapogonidaf) Ташкентской области УзССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Бабаджанова Л.Р. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 19 с.
643201
  Мирзаева А.Г. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) Сибири и Дальнего Востока. / А.Г. Мирзаева. – Новосибирск, 1989. – 229с.
643202
  Шевченко А.К. Кровососущие мокрецы (Diptera, ceratopogonidae, Leptoconopidae) Украины : Автореф... докт. биол.наук: 098 / Шевченко А. К.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1971. – 57л. – Бібліогр.:с.55-57
643203
  Сматов Ж.С. Кровососущие мокрецы бассейна р.Или. : Автореф... канд.биол.наук: / Сматов Ж.С.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.ин-та зологии и ин-та эксперим.биологии. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
643204
  Джафаров М.М. Кровососущие мокрецы Закавказья / М.М. Джафаров. – Баку, 1964. – 414с.
643205
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
643206
  Шакирзянова М.С. Кровососущие мокрецы Казахстана / М.С. Шакирзянова. – Алма-Ата, 1963. – 122с.
643207
  Каплич В.М. Кровососущие мошки лесной зоны / В.М. Каплич, В З. Усова, . – Минск, 1990. – 175с.
643208
   Кровососущие членистоногие Европейского Севера. – Петрозаводск, 1980. – 176с.
643209
  Балашов Ю.С. Кровососущие членистоногие и риккетсии / Ю.С. Балашов, А.Б. Дайтер. – Ленинград : Наука, 1973. – 251 с.
643210
  Зубковський Георгій Кровотеча - загроза життю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 9 : фото
643211
  Мостова Ю. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну / Ю. Мостова, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1-4


  "Світ змінюється, а разом із ним і причини міграції. Якщо раніше, в 90 відсотках випадків, населення з рідних країн виштовхували бідність, переслідування, голод і епідемії, то тепер, у 60 відсотках, його приваблюють можливості розвинених країн. Ні для ...
643212
  Брюсов П.Г. Кровотечение при травмах / П.Г. Брюсов. – М., 1983. – 96с.
643213
  Бадиан С. Кровоточащие маски. / С. Бадиан. – М., 1980. – 271с.
643214
  Зырянов В. Кровяная земля / В. Зырянов. – М.-Л., 1925. – 96с.
643215
  Мордвилко А.К. Кровяная тля / А.К. Мордвилко. – Л., 1924. – 109с.
643216
  Зинковская Л.А. Кровяная тля в Молдавии / Л.А. Зинковская. – К, 1987. – 135с.
643217
  Прессман Л.П. Кровяное давление и сосудистый тонус в физиологии и патологии кровообращения. : Автореф... доктор мед.наук: / Прессман Л.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – М,-Л., 1961. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
643218
  Тоцкая А.А. Кровяные пластинки человека в норме, при тромбастении, тромбоцитопении и тромбоцитемии (фазовоконтрастная и электронная микроскопия). : Автореф... канд. биол.наук: / Тоцкая А.А.; Центр. ин-т гематологии и переливания крови. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
643219
  Догель А.С. Кровь : Из чего она состоит и для чего она нужна животному организму / [Соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1914. – [4], 48 с., 13 ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
643220
  Юлтый Д. Кровь : роман / Даут Юлтый; пер. с башк. С.Сафиулина. – Уфа : Башккнигоиздат, 1964. – 212 с.
643221
  Зима В.А. Кровь желто-синего цвета... / Василий Зима ; [худож.-оформитель Л.П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2014. – 76, [4] с., [8] л. фот. : фот. – На укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-03-7085-2
643222
   Кровь за кровь. – Алма-Ата, 1941. – 16с.
643223
   Кровь за кровь. – М, 1942. – 152с.
643224
  Червинский П.Л. Кровь за кровь : [записки партизана] / П. Червинский. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 248 с., 1 л. карт.
643225
  Моисеева Надежда Кровь за Неаполь : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 124-131 : Фото
643226
  Ковалев Л.Р. Кровь земли / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1951. – 468с.
643227
  Фатхуллин З. Кровь земли : пьесы / З. Фатхуллин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с.
643228
  Пестушко В. Кровь земли : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 75 : Іл.
643229
  Леу К. Кровь и вода : [новелла] / Корнелиу Леу ; пер. Д. Рошка. – [Бухарест], 1960. – 64 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; [9])
643230
  Давыдова С.Я. Кровь и ее движение / С.Я. Давыдова. – Москва, 1953. – 68с.
643231
  Ястржембский Сергей Кровь и красота : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 87-95 : Фото
643232
  Хамидов Д.Х. Кровь и кроветворение у позвоночных животных. / Д.Х. Хамидов. – Ташкент, 1978. – 165с.
643233
   Кровь и кровотворение позвоночных при лучевых поражениях. – Ташкент, 1986. – 174с.
643234
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Советский писатель, 1965. – 111 с.
643235
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
643236
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Киев : Дніпро, 1986. – 198 с.
643237
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Детская литература, 1987. – 141 с.
643238
  Марцинкявичюс Ю. Кровь и пепел. : героическая поэма / Ю. Марцинкявичюс. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 161 с.
643239
  Бласко Ибаньес Кровь и песок / Бласко Ибаньес. – Смоленск, 1956. – 339с.
643240
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1,2. – 1973. – 431 с.
643241
  Нурпеисов А. Кровь и пот / А. Нурпеисов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 3. – 1973. – 303 с.
643242
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / А. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 764 с.
643243
  Нурпеисов А. Кровь и пот : трилогия / А. Нурпеисов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 800 с.
643244
  Федоров И.И. Кровь и применение ее в медицине / И.И. Федоров, Е.А. Гринберг. – К., 1963. – 100с.
643245
  Жданов Н.Г. Кровь лейтенанта / Н.Г. Жданов. – М, 1968. – 263с.
643246
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1957. – 104с.
643247
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1959. – 293с.
643248
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1960. – 270с.
643249
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1961. – 599с.
643250
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1964. – 640с.
643251
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1968. – 271с.
643252
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 286с.
643253
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Москва, 1973. – 622 с.
643254
  Стельмах М.А. Кровь людская - не водица / М.А. Стельмах. – Киев, 1980. – 288с.
643255
  Стельмах М.А. Кровь людская не водица : роман // Всадники : роман : пер. с укр. / Ю.И. Яновский. – Киев : Дніпро, 1988. – с. 91-349. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-308-00214-2
643256
  Миняйло В.А. Кровь моего сына / В.А. Миняйло. – Москва, 1974. – 342 с.
643257
  Балаян Б.П. Кровь на алмазе "Шах" / Б.П. Балаян. – Ереван, 1983. – 179с.
643258
  Шукуров Я. Кровь на камне : повесть / Я. Шукуров; пер. с узб.Н.Ивашев. – Москва : Детская литература, 1972. – 224 с.
643259
  Каменкович З.Б. Кровь на камнях. / З.Б. Каменкович. – Львов : Каменяр, 1983. – 407 с.
643260
  Кристи А. Кровь на мостовой / А. Кристи. – М., 1991. – 46с.
643261
  Борзенко С.А. Кровь на песке / С.А. Борзенко. – М., 1961. – 111с.
643262
  Королев В. Кровь на Святой Земле / Вячеслав Королев ; предисл. А. Паршева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 573, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 565-575. – (Андрей Паршев в проекте "Без грифа секретно"). – ISBN 5-17-041485-4
643263
  Барбегенов С. Кровь на снегу / С. Барбегенов. – Алма-Ата, 1970. – 360с.
643264
   Кровь на черных тюльпанах. – М, 1986. – 380с.
643265
   Кровь на черных тюльпанах. – Минск, 1987. – 327с.
643266
  Кузнецов В.Н. Кровь отцов. Стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1961. – 94с.
643267
  Цыркун Н. Кровь поэта : имена // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 73-83. – ISSN 0130-6405


  Дэвид Сэмюэл (1925-1984) - американский кинорежиссер и сценарист. Один из наиболее значимых новаторов кинематографа XX в., крупнейший ревизионист жанра вестерн.
643268
  Собко В. Кровь Украины : Глава из романа / В. Собко; Пер. с укр. – Москва : Правда, 1942. – 48с. – (Б-ка "Огонек"№ 56)
643269
  Пикуль В.С. Кровь, слезы и лавры : миниатюры и роман / В.С. Пикуль. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 653с. – ISBN 5-265-00279-0
643270
  Лаврик С.С. Кровь, холод и жизнь / С.С. Лаврик, Г.И. Когут. – К., 1984. – 72с.
643271
  Бакладзе Д.И. Кровью героев / Д.И. Бакладзе. – Тбилиси, 1953. – 344с.
643272
  Бакладзе Д.И. Кровью героев / Д.И. Бакладзе. – Тбилиси, 1956. – 587с.
643273
  Бакладзе Д.И. Кровью героев / Д.И. Бакладзе. – Тбилиси, 1961. – 516с.
643274
  Бакрадзе Д. Кровью героев. / Д. Бакрадзе. – Тбилиси, 1961. – 515 с.
643275
  Кондратенко В.А. Кровью сердца / В.А. Кондратенко. – Киев, 1946. – 63с.
643276
   Кровью сердца : Документы, письма и стихи греческих антифашистов. – Москва : Иноиздат, 1950. – 144 с.
643277
  Броделе А.Ю. Кровью сердца : роман / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1957. – 351 с.
643278
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Киев, 1958. – 292 с.
643279
  Броделе А.Ю. Кровью сердца : роман / Анна Броделе; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1959. – 336 с.
643280
  Броделе А.Ю. Кровью сердца / А.Ю. Броделе. – Москва : Советский писатель, 1960. – 336 с.
643281
  Красильникова-Ященко Кровью сердца / Красильникова-Ященко. – Ставрополь, 1966. – 260с.
643282
   Кровью сердца. – Минск, 1985. – 190с.
643283
  Бочин Н.Д. Кровью скрепленная / Н.Д. Бочин. – Москва, 1966. – 61с.
643284
  Захарченко В. Кровью этой земли... / В. Захарченко. – М., 1943. – 48с.
643285
  Горячева К. Крой без выкроек / К. Горячева. – Одесса, 1968. – 272с.
643286
  Бланк А.Ф. Кройка женского платья / А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. – М., 1950. – 160с.
643287
  Маврина К.П. Кройка и шитье / К.П. Маврина. – К., 1952. – 320с.
643288
   Кройка и шитье. – К, 1954. – 448с.
643289
   Кройка и шитье. – 2-е изд. – К, 1956. – 560с.
643290
   Кройцберг: анархический флер восточного Берлина : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 80-83 : фото
643291
  Палінська О КРОК-1 : укр. мова як іноземна : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 100, [4] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-617-607-572-1
643292
  Гужва В.Ф. Крок : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1985. – 94 с.
643293
   Крок. – Київ, 2000
643294
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
643295
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
643296
   Крок : газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
643297
  Щербак Ю. Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 170-175. – ISBN 978-966-2374-12-4
643298
  Палінська О КРОК 1 : укр. мова як інозем. : елементар. / основ. рівень А1 - А2 : кн. для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 80, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-607-573-8
643299
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : базовий рівень В1 : кн. для студента / Олеся Палінська ; [за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків с діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехника". – Львів : Дон Боско, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл., карти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM]. – ISBN 978-966-2090-24-6
643300
  Палінська О. КРОК 2 : укр. мова як інозем. : [базовий рівень В1] : робочий зошит / [Олеся Палінська ; за ред. І. Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою. – Львів : Дон Боско, 2014. – 55, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-2090-24-6
643301
  Околітенко Н.І. Крок вікінга : наук.-фантаст.оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Молодь, 1990. – 173 с. – (Компас: Подорожі. Пригоди. Фантастика)
643302
  Дрофенко І. Крок вперед і два назад // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 10-11
643303
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін, 1932. – 244с.
643304
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 184с.
643305
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 204с.
643306
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 204с.
643307
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 308с.
643308
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 400с.
643309
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 277с.
643310
  Ленін В.І. Крок вперед, два кроки назад / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 275с.
643311
   Крок вперед, два назад. Cтановище ЛГБТ в Україні в 2010-2011 рр. / [Зінченков О.О. та ін.] ; Рада ЛГБТ-організацій України ; Центр "Наш світ"; ЛГБТ-центр "Донбас-Соцпроект". – Київ : Центр "Наш світ", 2011. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-152
643312
  Гончаров С. Крок до зірок // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 38-39


  7 листопада цього року легендарному конструктору авіаційної та ракетної техніки Михайлу Янгелю виповнилося б 100 років
643313
   Крок до інноваційного майбутнього держави. Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 2


  Серед членів Наукового комітету - Олексій Колежук, професор Інституту високих технологій; Ігор Анісімов, декан факультета радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем, професор - КНУ ім. Т. Шевченка
643314
   Крок до майстерності : Методич. посібник з підготовки консультантів телефонної лінії довіри для вихованців та випускників шкіл-інтернатів. – Київ, 2002. – 106с. – ISBN 966-7902-32-3
643315
  Ковганич В. Крок до міжнародних стандартів у сфері виконання кримінальних покарань / В. Ковганич, А. Гель // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73
643316
  Райхель Ю. Крок до нормалізації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Прем"єр-міністр Туреччини Ердоган висловив свої співчуття нащадкам жертв геноциду 1915 року.
643317
   Крок до профільної школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "...Міністерство освіти і науки презентує проект Типового навчального плану для учнів 10-11 класів та запрошує до його обговорення".
643318
  Шеїн К. Крок до справедливого судочинства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 12-13
643319
  Грень В. Крок за горизонти : Збірка літературних творів у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів, 2006. – 608с. – ISBN 966-658-057-8
643320
  Касаткін В.М. Крок за кроком до ЕОМ: нариси. / В.М. Касаткін. – К., 1979. – 160с.
643321
  Ткач М.М. Крок за обрій : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Дніпро, 1982. – 176 с.
643322
  Ступак В. Крок назустріч Людині : "Цвіт яблуні"Михайла Коцюбинського на уроках позакласного читання
643323
  Ющенко В. Крок перший: здолати безробіття // Без цензури, 2004


  -------------------------------------------------------------------------------- Ст. кандидата у президенти, лідера блоку "Наша Україна" щодо його передвиборчої програми
643324
  Задура Б. Крок Сіітонена : вірш // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 171-176
643325
  Калнауз І.К. Крок у безсмертя / І.К. Калнауз, Б.О. Прищепа. – К., 1982. – 168с.
643326
  Третяк-Басмановська Крок у вічність з недоспіваною піснею / Третяк-Басмановська. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 128с. – ISBN 9667276031
643327
  Тудор С. Крок у жовтень. Пісня пісень / С. Тудор. – Київ, 1953. – 16 с.
643328
  Ятко М.М. Кроками сеимирічки / М.М. Ятко. – К, 1960. – 90с.
643329
  Ятко М.М. Кроками семирічки / М.М. Ятко. – К, 1960. – 90с.
643330
  Ятко М.М. Кроками семирічки. / М.М. Ятко. – К., 1960. – 90с.
643331
  Таран Л.В. Крокви. / Л.В. Таран. – К., 1990. – 101с.
643332
  Гончаренко В.В. Кроки : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.
643333
   Кроки. – К, 1985. – 143с.
643334
  Милюха В.Т. Кроки в безсмертя. / В.Т. Милюха, Я.П. Шаповал. – 2-е изд. – Х, 1968. – 131с.
643335
  Рига О.О. Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 5-10. – ISSN 2226-1230
643336
   Кроки до національної ідентичності // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 185-185. – ISBN 978-966-2133-74-5
643337
   Кроки до національної ідентичності : [відгук п"ятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 194. – ISBN 978-617-7480-98-2


  З нагоди 90-річчя Юрія Шевельова (Шереха) філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Український науковий інститут Гарвардського університету (США) провели в актовому залі гуманітарного корпусу ...
643338
  Боголіб Т. Кроки до нової моделі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Треба провести освітній аудит дослідницьких і національних ВНЗ. 14 дослідницьких і 116 національних вишів - це дуже велика розкіш для країни в сучасних умовах
643339
  Матат Д. Кроки до нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
643340
  Старченко В.І. Кроки до обрію / В.І. Старченко. – Дніпропетровськ, 1990. – 79с.
643341
  Подолян М.П. Кроки до професіоналізму / М.П. Подолян; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики, ЦВП. – 2-е доп. вид. – Київ, 1998. – 64с. – (Теорія і практика журналістики.Першооснови журналістсько творчості). – ISBN 9667181200
643342
  Сокол Є. Кроки до успіху // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
643343
  Павлунь М. Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 4-14 : фото. – ISSN 2078-6220
643344
  Осадчук В. Кроки зростання (до 20-ої річниці створення кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка)


  Розглянуто завдання та діяльність однієї з наймолодших кафедр Інституту мови та літератури ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. Висвітлено привітання з нагоди виповнення 20-річчя кафедри.
643345
  Швець В.С. Кроки і роки : поеми / В.С. Швець. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 207 с.
643346
  Почепцов Г.Г. Кроки історії, або Що зараз найголовніше / Г.Г. Почепцов. – К, 1986. – 16с.
643347
   Кроки крізь полум"я. – Львів, 1988. – 76 с.
643348
  Дмитерко Л.Д. Кроки на шляху : повість / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 270 с.
643349
  Кричун Людмила Кроки назустріч розумінню : місце лінгвістичного алгоритму в сучасній системі інтерактивного навчання
643350
   Кроки п"ятерічок. – К, 1989. – 63с.
643351
  Казидуб М.В. Кроки поезії : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1970. – 58 с.
643352
  Кучма Л.Д. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0516-9
Кн.1 : Подолання кризи. Радикальні економічні реформи, 1994-1999 роки. – 2008. – 520с.
643353
  Кучма Л. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки : доповіді та виступи Президента України: офіційні документи: у 2-х книгах / Леонід Кучма. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0517-6
Кн.2 : Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ, 2000-2004 роки. – 2008. – 544с.
643354
  Максимейко Ю.В. Кроки у мінорному мажорі : Поезії / Ю.В. Максимейко. – Харьков : Крок, 2002. – 28с. – ISBN 966-652-031-1
643355
  Сорока М.М. Кроки у незвідане : Зустрічі й діалоги з видатними людьми / Михайло Сорока. – Київ : Київська правда, 2003. – 448с. – ISBN 966-7270-06-8
643356
   Кроки у тривогу. – К, 1974. – 256с.
643357
  Ігнат В.І. Кроки часу / В.І. Ігнат. – Ужгород : Карпати, 1978. – 80 с.
643358
  Вільде І. Кроки часу / І. Вільде. – Львів, 1979. – 206с.
643359
   Кроки... : Василь Лизанчук : публіцист, вчений, педагог : бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; АН вищої школи України ; Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України ; [ укл.: М.М. Романюк, передмова А.Г. Погрібного ]. – Дрогобич : Коло, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-7996-60-4
643360
   Кроки... Василь Лизанчук - публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії. – Львів : "Місіонер", 2001. – 968с. – ISBN 966-02-1901-6
643361
  Йогансен М. Кроковеє коло / Митх. Йогансен. – Київ : Вид. "Гарт" ; [Д. У. Д. Друк. Табу К.В.Р.], 1923. – 31с.
643362
  Марчук А. Крокодил-гигант родом из Перу : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
643363
   Крокодил. – М, 1979. – 240с.
643364
   Крокодил. – М, 1979. – 240с.
643365
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – М, 1980. – 35с.
643366
  Чуковский К. Крокодил / К. Чуковский. – К, 1986. – 34с.
643367
  Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья / Э. Успенский. – Москва, 1993. – 285с.
643368
  Яковлева Е. Крокодиловы слезы : Роман / Е. Яковлева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-007338-0
643369
  Давыдов Г. Крокодиловы слезы : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 7-29. – ISSN 0130-7673
643370
   Крокодилу- 60. – М, 1982. – 128с.
643371
   Крокодилу- 60. – М, 1982. – 128с.
643372
   Крокодилу- 60лет. – М, 1983. – 448с.
643373
  Клех И. Крокодилы не видят снов : Берлинская повесть // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 80-97. – ISSN 0132-0637
643374
  Семенов М.Г. Крокодильские были. / М.Г. Семенов. – М., 1982. – 208с.
643375
   Крокос Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 58-59
643376
   Крокос Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 94-95. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
643377
   Крокос Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 115-116. – ISBN 978-966-439-696-4
643378
   Крокос Володимир Іванович (1889-1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 64. – ISBN 966-95774-3-5
643379
   Крокуємо у майбутнє. – К, 1963. – 192с.
643380
  Дегтярьов Л. Крокують мільйони / Л. Дегтярьов. – Харків ; Київ : Л і М, 1934. – 390 с., 1 л. портр.
643381
  Морозова Г.Г. Крокують у життя / Г.Г. Морозова. – К., 1962. – 28с.
643382
  Мовчан Ю. Крокуючи у ногу з часом! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Нотатки зі студентських наукових конференцій ін-ту журналістики та фізичного ф-ту.
643383
   Кролевеччина, білі плями історії : Збірник наукових праць: Матеріали другої наукової конференції по краєзнавству. – Кролевець, 2002. – 48с.
643384
  Женевуа Морис Кролик = Raboliot / Maurice Genevoix : [роман] / Морис Женевуа ; Пер. с фран. С.А. Адрианова. – Ленинград : Мысль, 1926. – 272 с.
643385
  Терентьев П.В. и др. Кролик / П.В. и др. Терентьев. – Москва, 1952. – 364с.
643386
  Апдайк Д. Кролик вернулся : роман / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 475, [1] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-059478-8


  "Кролик вернулся" - вторая книга легендарной тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Бунт Гарри, заведомо обреченный, завершился, разумеется, разгромным поражением. Гарри проиграл войну с миром, где простые радости бытия душат ...
643387
  Шуруй О. Кролик волі : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 295-299
643388
  Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії : повне зібрання казок / Беатрікс Поттер ; пер. з англ. Олена О"Лір. – Львів : Астролябія, 2016. – 349, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-664-109-4
643389
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [2] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-058666-0


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
643390
  Апдайк Д. Кролик разбогател / Джон Апдайк ; пер. [с англ.] Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 541, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-058080-4


  "Кролик разбогател" - удостоенная Пулитцеровской премии третья книга тетралогии Джона Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Гарри больше не в силах бунтовать и бороться с судьбой. Он давно уже плывет по течению, наслаждаясь всеми прелестями ...
643391
  Апдайк Д. Кролик успокоился : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. Н.Ф. Роговской]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 671, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-059473-3


  "Кролик успокоился" - четвертая книга из легендарной серии Д. Апдайка о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик. Только с возрастом приходит истинная мудрость. Когда-то Гарри отказывался верить в это. Он слишком торопился жить - то отчаянно бунтовал, то ...
643392
  Апдайк Дж. Кролик, беги : Роман / Джон Апдайк. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 368с. – ISBN 5-352-00465-1
643393
  Апдайк Д. Кролик, беги : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. М.И. Беккер]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 317, [3] с. – (АСТ-Классика). – ISBN 978-5-17-057583-1


  "Кролик, беги" - первый роман тетралогии о Гарри Энгстроме по прозвищу Кролик, своеобразного opus magnus Апдайка, над которым он с перерывами работал тридцать лет. История "бунта среднего американца". Гарри отнюдь не интеллектуал, не нонконформист, ...
643394
  Апдайк Д. Кролик, беги. Давай поженимся / Д. Апдайк. – Москва, 1979. – 581с.
643395
  Апдайк Д. Кролик, беги. Кентавр. Ферма / Д. Апдайк. – Кишинёв, 1984. – 632с.
643396
  Березин В. Кролик, или вечер накануне Ивана Купалы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-59. – ISSN 0130-7673
643397
  Голубицкий С.Е. Кролики : Руководство к разведению, уходу и откорму кроликов. Устройство рассадников, помещений и клеток. Мясо, как пищевой продукт. Рецепты кушаний. / С.Е. Голубицкий. – 2-е изд.значит. доп. – Москва
Часть 1. – 1909. – 96с.
643398
  Гуковский А.И. Кролики и росомахи / А.И. Гуковский. – Кемерево, 1974. – 126с.
643399
  Искандер Фазиль Кролики и удавы : проза последних лет / Искандер Фазиль. – Москва : Книжная палата, 1988. – 285 с. – (Популярная библиотека). – ISBN 7000-0016-4
643400
   Кролиководство. – М, 1959. – 96с.
643401
   Кролиководство. – М, 1960. – 312с.
643402
  Елагин П.Н. Кролиководство. / П.Н. Елагин. – 4-е изд., перераб. – Птгр., 1922. – 44с.
643403
  Буркгардт Ф. Кролівництво / Ф. Буркгардт. – Х.-К., 1932. – 104с.
643404
  Тихонова М.П. Кролівництво / М.П. Тихонова, Н.П. Вороніна. – Київ : Держсільхозпвидав, 1959. – 144 с.
643405
  Котелевич В.А. Кролятина - важливий резерв органічної продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 182-190. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
643406
  Бутович Н.А. Кроль-быстрейший способ плавания / Н.А. Бутович, В.И. Чудовский. – Москва, 1968. – 128с.
643407
  Придо Т. Кроманьонский человек / Т. Придо. – М, 1979. – 159с.
643408
  Вольский С.А. Кромвель / С.А. Вольский. – Вып. XII, 1934. – 304с.
643409
  Павлова Т.А. Кромвель / Т.А. Павлова. – М., 1980. – 351с.
643410
  Барг М.А. Кромвель и его время / М.А. Барг ; под ред. С.Д. Сказкина. – Москва, 1950. – 271 с. – (Сер."Библиотека учителя")
643411
  Ромэн Ж. Кромдейр - Старый / Ж. Ромэн. – Л.М., 1925. – 136 с.
643412
  Гельман З.Е. Кроме бинома и яблока / З.Е. Гельман. – М, 1990. – 189с.
643413
  Макграт Т. Кроме последнего / Т. Макграт. – М, 1990. – 381с.
643414
  Хан Кроме приказа ничего не получил / Хан, Тхе-Чан. – Пхеньян, 1953. – 109с.
643415
  Дубровская Екатерина Кроме Рима, нет Рима на свете... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 4-29. – ISSN 1812-867Х


  До 200-ліття від дня народження Миколи Гоголя.
643416
  Дубровская Екатерина Кроме Рима, нет Рима на свете... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х


  До 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя.
643417
  Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа : пер. с англ. / Дж. Хокинс. – Москва : Мир, 1977. – 268 с.
643418
  Стешец С.И. Кроме тебя одного / С.И. Стешец. – Тула, 1991. – 252с.
643419
  Рыклин Г.Е. Кроме шуток / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1953. – 208с.
643420
  Ворыгин В.В. Кроме шуток / В.В. Ворыгин. – Краснодар, 1967. – 127с.
643421
  Минаев А.А. Кромы / А.А. Минаев. – Орел, 1960. – 75с.
643422
  Шеламов В.Т. Кромы / В.Т. Шеламов. – Орел, 1960. – 68с.
643423
  Беляев М.А. Крона / М.А. Беляев. – М., 1965. – 127с.
643424
  Семенов Р.Б. Крона / Р.Б. Семенов. – Нальчик, 1974. – 112с.
643425
  Десятніков О. Крона віддаленого острова (монети Ісландії першої половини XX ст.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 1811-542X
643426
  Лютий Г.І. Крона вічності / Г.І. Лютий. – К., 1985. – 134с.
643427
   Крона дерева. – Львов, 1985. – 167с.
643428
  Иванин Н.А. Крона сердца / Н.А. Иванин. – Тула, 1981. – 87с.
643429
  Панин Л.П. Крона: Стихотв. / Л.П. Панин. – М., 1983. – 63с.
643430
   Крондштадтцы- исследователи Земли. – Л, 1973. – 56с.
643431
   Крондштат. – Л, 1963. – 124с.
643432
   Крондштат. – Л, 1988. – 95с.
643433
   Кронер (Kroner) Ріхард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 777-778. – ISBN 966-316-069-1
643434
  Науменко А.Т. Кронецкий заповедник / А.Т. Науменко. – М, 1986. – 190с.
643435
  Секулит И. Кроника паланачког гробла. / И. Секулит. – Белград, 1968. – 301с.
643436
  Щетинов Ю.А. Кронштадский мятеж и мелкобуржуазные партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Щетинов Ю.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
643437
  Селяничев А.К. Кронштадт -- крепость русской морской славы / А.К. Селяничев. – М., 1954. – 32с.
643438
  Петров Г.Ф. Кронштадт / Г.Ф. Петров. – Л., 1971. – 388с.
643439
  Сивков П.З. Кронштадт / П.З. Сивков. – Л, 1972. – 366с.
643440
  Розадеев Б.А. Кронштадт / Б.А. Розадеев. – Ленинград, 1977. – 143 с.
643441
  Войскунский Е.Л. Кронштадт / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1984. – 447с.
643442
  Петров Г.Ф. Кронштадт / Г.Ф. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 333с.
643443
   Кронштадт. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 33с.
643444
  Глебов Л.А. Кронштадт в 1905-10=906 гг. Воспоминания / Л.А. Глебов. – М., 1956. – 128с.
643445
  Колбин И.Н. Кронштадт в 1917 году. / И.Н. Колбин. – М.Л., 1932. – 72с.
643446
  Усипов Владимир Кронштадт возвращается : Репортаж / Усипов Владимир, Уэбстер Уилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 176-191 : Фото. – ISSN 1029-5828
643447
  Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. / Ф.Ф. Раскольников. – 2-е изд. – М., 1990. – 317с.
643448
   Кронштадтский мятеж : сборник статей, воспоминаний и документов. – Ленинград : Леноблиздат, 1931. – 264 с.
643449
   Кроны. – Донецк, 1981. – 127с.
643450
   Кроны. – Донецк, 1981. – 127с.
643451
  Динник А.Л. Кропива : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 135 с.
643452
  Цивірко Микола Кропива // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-96. – ISSN 0130-5212
643453
  Кропіва К.К. Кропивині байки / К.К. Кропіва. – Х, 1928. – 47с.
643454
   Кропивницький Марко Лукич // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 438. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
643455
  Кизименко О. Кропивницький означає - борець! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 9). – С. 4


  Учасники АТО, представники "Правого сектору" та небайдужі жителі заявили про підтримку перейменування міста Кіровоград на честь відомого актора , режисера, драматурга, громадського діяча - Марка Кропивницького.
643456
  Ковпік С. Кропивницький як спадкоємець поетики української драматургії першої половини XIX століття


  У статті робиться спроба проаналізувати водевіль М. Кропивницького "Помирились" з точки зору поетики та виявити в ньому характерні риси поетики української драматургії першої половини XIX століття
643457
  Іванович В. Кропивою сміху по всякому лиху / В. Іванович. – Київ, 1957. – 160с.
643458
  Ударцев С.Ф. Кропоткин / С.Ф. Ударцев. – М., 1989. – 141с.
643459
  Рахманинова М.Д. Кропоткин и Штирнер: современность как точка встречи полюсов анархизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 99-111. – ISSN 0042-8744
643460
  Лебедев Н.К. Кропоткин Петр и Александр. / Н.К. Лебедев. – М.-Л.
1. – 1932. – с.
643461
  Волович Н.М. Кропоткинская улица, 12 : Биография московского дома / Волович Н.М. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 63 с. : 8 л. илл.
643462
  Аляєв Г.Є. Кропоткін Петро Олексійович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1029-1030. – ISBN 966-316-069-1
643463
  Кікоть А.А. Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглядається театральний костюм шекспірівських часів у контексті гендерної проблематики, зокрема в категорії крос-дресінгу як процесу перевдягання в костюм протилежної статі. Аналізується поняття гріховності акторської професії саме через ...
643464
  Дороз В. Крос-культурне навчання української мови як дидактична система
643465
  Богданов О. Крос-культурний аспект лінгвістики як явище новітньої філософії освіти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 150-152. – ISSN 1728-9343
643466
  Суровцев О.О. Крос-культурні особливості використання соціальних медіа в маркетинговій діяльності ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 154-160. – ISSN 2308-6912


  Стрімкий розвиток глобалізаційних процесів та мережі інтернет призвів до зміни парадигми комунікаційних відносин між продавцем та покупцем у міжнародному масштабі. Соціальні медіа, які стали головним феноменом синергії цього розвитку в наш час є ...
643467
   Крос-медіа та якісна журналістика // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  У рамках міжнародного TEMPUS-проекту в Інституті журналістики працювала Літня школа. Керівником проекту від КНУ був професор Володимир Різун. Упродовж п’ятнадцяти днів студенти Інституту слухали лекції, брали участь у майстер-класах і вчилися ...
643468
  Василик Л.Є. Крос-медіа як тренд сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджується термін "крос-медіа", аналізується його трактування у зарубіжних медіа-сту -діях, окреслюється співвідношення крос-медіа - мультимедіа - конвергентна журналістика. In the article the term "cross-media" is analyzes as well as its ...
643469
  Безчетнікова С.В. Крос-медійний наратив як РR-технологія // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 27-30


  На матеріалі аналізу рейтингових крос-медійних проектів великих мережевих компаній розглянуто специфіку та виділено характерні ознаки крос-медійної комунікації. Виявлено алгоритми побудови і техніки впливу на цільо ву аудиторію піар-технології ...
643470
  Кирилова О.В. Крос-медійний характер діяльності "The New York Times": генеза та сучасний стан // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 87-93. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
643471
  Єфименко В.А. Крос-модальна когезія в кінофільмі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 137-148
643472
  Тарасова О.А. Крос-модель "я (etre) Я" як комунікативний засіб компресії інформації (на матеріалі поетичних текстів французького символізму) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 363-369. – Бібліогр.: 20 назв.
643473
  Красильников С.Р. Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах / С.Р. Красильников, С.О. Кравчук, А.Р. Левчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 61-66
643474
  Хутка С.В. Крос-секційний вимір зв"язку соціальної адаптованості особистості та позиції в соціально-стратифікаційній структурі заумов радикальних суспільних змін в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
643475
  Бурак О.С. Крос­культурна комунікація як наслідок глобалізаційних крос­культурних контактів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 119-122. – ISSN 2077-1800
643476
   Крос пам"яті Жукова // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  На спортивному майданчику університету відбулися забіги легкоатлетичного кросу відкритого чемпіонату ВІКНУ, присвяченого пам"яті першого начальника Військового інституту С. Жукова. Змагання відкрив начальник ВІКНУ В. Балабін.
643477
   Крос пам"яті С. Жукова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Відбувся п"ятий відкритий чемпіонат Військового інституту з легкоатлетичного кросу, присвячений пам"яті генерал-лейтенанта С.А. Жукова. У ньому взяли участь офіцери Національного університету оборони України, курсанти та студенти всіх факультетів ...
643478
   Крос пам"яті С.А. Жукова // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  На території студмістечка КНУ імені Тараса Шевченка пройшов одинадцятий відкритий чемпіонат Військового інституту з легкоатлетичного кросу, присвячений пам"яті першого начальника ВІКНУ генерал-лейтенанта С.А. Жукова. У змаганнях узяли участь усі ...
643479
  Володько В.М. Кросворди до курсу "Загальна географія", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 46-47
643480
   Кросворди і вірші // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 10-11
643481
  Тищенко Алла Кросворди і ребуси // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 14-15 : фото
643482
  Прохоренко Алла Кросворди про пожежу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 10-11 : фото
643483
   Кросворди, вірші, загадки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 18-19
643484
  Колесник Н. Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
643485
  Приятельчук О. Кроскультурний аспект управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 89-92
643486
  Приятельчук О.А. Кроскультурний аспект управління міжнародними медіа-корпораціями (на прикладі глобальної телемережі СNN) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 180-181.
643487
  Зубов В.О. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації: світоглядний аспект / Вадим Зубов. – Київ ; Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 276, [2] с. – Бібліогр.: с. 241-275. – ISBN 978-966-599-449-7
643488
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
643489
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян ( на матеріалі сприйняття мімічної експресії арабськими і східнослов"янськими студентами) : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
643490
  Аль Хадіді Сауд Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян (на матеріалі вивчення сприйняття мімічної експресії арабськими і східно-слов"янськими студентами). : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Аль Хадіді Сауд А.А.; КНУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 2001. – 205л. – Бібліогр.:л.153-172
643491
  Аль-Хадіді Сауд А.А. Кроскультурні відмінності в сприйнятті емоцій у арабів і слов"ян (на матеріалі сприйняття мімічної експресії арабськими і східнослов"янськими студентами) : Дис....канд.психологічних наук.:19.00.01 / Аль-Хадіді Сауд А.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 198л. + Приложение: л.:173-198. – Бібліогр.:л.:153-173
643492
  Гриценко М.В. Кросовер-література в перекладі та ії цільова аудиторія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 190-203


  Стаття присвячена дослідженню впливу цільової аудиторії на вибір перекладацьких стратегій у ситуації перекладу кросовер-літератури. Розглядається подвійна природа читача та можливість виникнення конфлікту інтересів учасників перекладацького проекту. За ...
643493
  Гриценко М.В. Кросовер-література в теорії перекладацької дії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 288-297


  Стаття присвячена перекладу кросовер-літератури в рамках теорії перекладацької дії та реалізації кросовер-потенціалу в перекладі. Статья посвящена переводу кроссовер-литературы в рамках теории переводческого действия и реализации кроссовер-потенциала ...
643494
   Кросовер между среднеполевым и флуктуационным режимами полуразбавленных растворов макромолекул. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Н.М. Агаманян, В.Л. Алексеев, В.В. Клепко, В.В. Шилов // ВМС, 1992


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
643495
  Галузо И.Г. Крососущие клещи Казазстана. / И.Г. Галузо. – Алма-Ата
3. – 1948. – 372с.
643496
  Шандро І. Кросс-культурне дослідження особливостей етнічної ідентичності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-108. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається питання становлення етнічної самосвідомості представників різних етносів через вивчення сформованості етнічної ідентичності. Сформованість етнічної ідентичності розглянуто через відношення підлітків до ...
643497
  Новикова М.О. Кросс-культурніе и переводчские исследования: перспективі кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
643498
  Каримли Эльмир Байрам оглы Кросс-культурное поведение в транснациональных компаниях в условиях интенсивной глобализации рынка : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 121-123 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
643499
  Новикова М.О. Кросс-культурные и переводческие исследования: перспективы кооперации // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 321-323. – ISBN 966-7890-03-1
643500
  Гуцриева С.Д. Кросс-культурные особенности агрессивного поведения / С.Д. Гуцриева, Ван Шо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 215-222. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
643501
  Вербицкий Андрей Александрович Кросс-культурный контекст образования и становление новой педагогической парадигмы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  С 11 по 13 июня 2008 года в столице Канады Оттаве прошла Международная конференция "Образование как диалоговая модель общественного развития", организованная Мировым Общественным Форумом "Диалог цивилизаций" и Карлтонским университетом при поддержке ...
643502
  Абесдзе Т.Ш. Кросс-релаксация и спектральная диффузия при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Абесдзе Т.Ш.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
643503
   Кроссворды. – Саратов, 1989. – 62с.
643504
  Мартынов Е.С. Кроссинг-нечетные и спиновые явления в унитаризованных реджевских моделях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мартынов Е.С.; АН Украины Ин-т теорет. физики. – К., 1992. – 28л.
643505
  Журавка А.В. Кросскорреляционный анализ индикаторов научно-инновационной образовательной активности регионов Украины / А.В. Журавка, Т.М. Мудаширу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 163-170. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження кроскореляційної залежності між 11 обраними індикаторами науково-інноваційної та освітньої активності регіонів України за останні роки з використанням стандартних можливостей MS Excel. Розраховані значення попарних ...
643506
  Давыденко Ю.Е. Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 306-311. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Анализуются особенности формирования языковых картин мира у представителей различных наций.
643507
  Ставропольский Ю.В. Кросскультурные различия в структуре личностной идентичности ( американо-российское исследование ) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.98-106. – ISSN 0042-8841
643508
  Татарко А.Н. Кросскультурный анализ социального капитала и экономических представлений у русских и китайцев / А.Н. Татарко, Ц. Лю // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.50-63. – ISSN 0869-0499
643509
  Брэдфорд Э. Кроссплатформенные приложения для LINUX и Windows = Linux and Windows interoperability guide / Эд Брэдфорд, Лу Може. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 672c. – (Для профессионалов). – ISBN 5-94723-374-6


  Рекомендации по созданию гетерогенных сетей, содержащих компьютеры под управлением Windows и LINUX.
643510
  Марьяновский В.А. и Ширямов М.А. Кроссы дружбы и мира / В.А. и Ширямов М.А. Марьяновский. – М., 1966. – 94с.
643511
  Воронин Б.С. Кроссы и марш-броски / Б.С. Воронин. – Москва, 1975. – 77с.
643512
  Медведева Е. Крот // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 96-108. – ISSN 1728-8568
643513
  Катков Н.И. Крот в каракуле. / Н.И. Катков. – Пенза, 1960. – 122с.
643514
  Рейхардт А.Н. Крот и борьба с ним. / А.Н. Рейхардт. – 4с.
643515
  Ционский Г.С. Крот и его промысел / Г.С. Ционский. – Минск, 1979. – 62с.
643516
  Андерсен Л.Э. Крот и колотушка: Исламское государство и Аль-Каида в "Тридцатилетней войне" на Ближнем Востоке // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – C. 7-28. – ISSN 1812-1101
643517
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1928. – 61с.
643518
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1960. – 224с.
643519
  Достоевский Ф.М. Кроткая / Ф.М. Достоевский. – М, 1973. – 87с.
643520
  Нексе М.А. Кротовьи кочки / М.А. Нексе. – М, 1927. – 255с.
643521
  Копинець А.М. Кротон. / А.М. Копинець. – Ужгород, 1972. – 159с.
643522
  Лившиц Б Кротонский полдень / Б Лившиц, . – М., 1928. – 138с.
643523
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс" / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1966. – 242с.
643524
  Мамин Н.И. Крохальский серпантин. Полевой "Цейс". Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1973. – 544с.
643525
  Ядав Р. Крохотные тадж-махалы / Р. Ядав. – Москва, 1964. – 111с.
643526
   Кроче (Croce) Бенедетто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 778-779. – ISBN 966-316-069-1
643527
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Ленинград
Кн. 2. – 1951. – 444 с.
643528
  Диккенс Ч. Крошка Доррит : Роман в двух книгах / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 1 : Бедность. – 1955. – 462с.
643529
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Минск
Кн. 2. – 1955. – 443 с.
643530
  Диккенс Ч. Крошка Доррит / Ч. Диккенс. – Москва, 1986. – 733с.
643531
  Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду / Л. Муур. – М., 1991. – 14с.
643532
  Зверева Валерия Крошка коллембола. Хроники старого бревна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 62-68 : фото
643533
  Линдгрен А. Крошка Нильс. Карлсон / А. Линдгрен. – Ленинград, 1989. – 26 с.
643534
  Ильченко С. Крошка Цахес по прозванию Цукерберг. Какие угрозы миру несет новый алгоритм "Фейсбук". "На пути в Европу" полезно перечитывать старую европейскую классику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 5 февраля (№ 6). – С. 22-23


  "Пророк Новой Эпохи, любимец домохозяек всего мира, мультимиллиардер и филантроп, живая реклама безграничных возможностей, которые дает Америка каждому трудолюбивому муравью, словом, публичное лицо Facebook и владелец 24% его акций Марк Цукерберг ...
643535
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – М., 1956. – 127с.
643536
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Воронеж, 1987. – 284с.
643537
  Гофман А Э.Т. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / А Э.Т. Гофман. – Л., 1990. – 180с.
643538
  Исаков И.С. Кроштадтская "побудка" / И.С. Исаков. – М, 1959. – 47с.
643539
  Украинцев В.В. КРСС - организатор революционного преобразования высшей школы / В.В. Украинцев. – Москва, 1963. – 299с.
643540
  Ристовски Б. Крсте П. Мисириков (1874-1926) : Прилог кон проучуваньето на развитокот на македонската национална мисла / Б. Ристовски. – Скопjе : Култура, 1966. – 863 с.
643541
  Сулержицкие М. и Крткий иллюстрированный морской словарь для юношества / М. и Сулержицкие. – М., 1956. – 288с.
643542
  Франчук В. Круг / В. Франчук. – М, 1969. – 272с.
643543
  Анар Круг : повесть / Анар; пер. с азерб. – Москва : Известия, 1973. – 317 с.
643544
  Грузин В.Л. Круг : рассказы, повесть / В.Л. Грузин. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 212с.
643545
  Мурзалиев К. Круг : стихи / К. Мурзалиев. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 151 с.
643546
  Ялкайн Яныш Круг : роман / Ялкайн Яныш; пер. с марийск. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1980. – 240 с.
643547
  Бурсов И.Т. Круг / И.Т. Бурсов. – М., 1986. – 126с.
643548
   Круг. – М, 1987. – 310с.
643549
  Джохадзе М.Ш. Круг : повести / М.Ш. Джохадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 191 с.
643550
  Симонова Л.С. Круг / Л.С. Симонова. – М., 1990. – 173с.
643551
  Набоков В.В. Круг : Поэтические произведения. Рассказы / В.В. Набоков. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 542с.
643552
  Абубакирова Р.А. Круг : повести и рассказы / Раиса Абубакирова. – Москва : Современник, 1990. – 252, [2] с. – ISBN 5-270-00712-6
643553
  Кузнецов Ф.Ф. Круг Д.И. Писарева / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1990. – 926с.
643554
  Елисеев Е.С. Круг друзей / Е.С. Елисеев. – Москва, 1987. – 223с.
643555
  Каз З.М. Круг друзей. / З.М. Каз. – Харьков, 1981. – 201с.
643556
  Айдаш Ю.Г. Круг жизни : стихи / Юрий Айдаш ; пер. с чуваш. В. Казанцева. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. – (Новинки "Современника")
643557
  Пришвина В.Д. Круг жизни : Очерки о М.М. Пришвине / В.Д. Пришвина. – М. : Художественная литература, 1981. – 239 с.
643558
  Романовский С.Т. Круг жизни / С.Т. Романовский. – М., 1983. – 285с.
643559
  Макеев В.Ф. Круг жизни / В.Ф. Макеев. – М, 1987. – 188с.
643560
  Челноков А.И. Круг за кругом / А.И. Челноков. – М, 1983. – 109с.
643561
  Лукьянова Е.А. Круг замкнулся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 130-138. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Путь российского государства от авторитаризма к демократии и обратно оказался недолгим - всего-то 20 лет. Автор пытается провести параллели в политическом развитии страны между периодом до 90-х гг.и современным и приходит к неутешительным выводам о ...
643562
   Круг зари. – Уральск, 1977. – 119с.
643563
  Семернин В.Н. Круг Земли : Стихи / В.Н. Семернин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 151с.
643564
  Михайлов Н.Н. Круг земной / Н.Н. Михайлов. – М., 1980. – 512с.
643565
   Круг земной. – М, 1985. – 232с.
643566
  Лисовой Н.Н. Круг земной / Н.Н. Лисовой. – М., 1989. – 149с.
643567
  Снорри С. Круг Земной / С. Снорри. – Москва : Наука, 1980. – 687 с.
643568
  Жданова Л.В. Круг земных превращений / Л.В. Жданова. – Рига, 1977. – 80с.
643569
  Белоусов В.Н. Круг знакомых / В.Н. Белоусов. – М, 1991. – 190с.
643570
  Рассадин С.Б. Круг зрения. / С.Б. Рассадин. – М., 1982. – 223с.
643571
  Иорданский В.Б. Круг и квадрат // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.80-89. – ISSN 0042-8744
643572
  Бляшке В. Круг и шар / В. Бляшке. – Москва : Наука, 1967. – 232 с.
643573
  Окакура Какудзо (Тэнсин ) Круг идеалов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.153-157. – ISSN 0042-8744
643574
  Балайшис В. Круг имен существительных, употребляющихся как предикатив . : Автореф... канд филол.наук: / Балайшис В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1967. – 19л.
643575
  Стуриков Н.А. Круг интересов жителей одного села. / Н.А. Стуриков. – М., 1963. – 71с.
643576
  Сафиев Н. Круг кита / Н. Сафиев. – М., 1984. – 287с.
643577
  Карп"юк А. Круг містечка Берестечка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 8


  Виповнюється 365 років від часу битви під Берестечком.
643578
  Чикин В.В. Круг н великом круге / В.В. Чикин. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1987. – 319с.
643579
  Рабинович Я.Б. Круг Н. Г. Чернышевского и разночинцы Урала в период первой революционной ситуации в России / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1983. – 84с.
643580
  Белов В.А. Круг наследников по закону // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.57-71. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
643581
  Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-правовой анализ) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 46-51. – ISSN 1812-3910
643582
  Григорьева Л.Н. Круг общения / Л.Н. Григорьева. – М, 1988. – 79с.
643583
  Качуровський І.В. Круг понадземний : світова поезія від 6 по 20 століття: переклади / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-518-421-8
643584
  Жуков Д.А. Круг размыкаемый / Д.А. Жуков. – Москва : Современник, 1979. – 624 с.
643585
  Рябушкина Т.М. Круг рефлексии: в поисках выхода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 128-142. – ISSN 0235-1188
643586
  Буланчик Е.Н. Круг с барьерами. / Е.Н. Буланчик. – М., 1975. – 72с.
643587
   Круг хозяйственных сведений
январь. – 1805. – Видання старою орфографією
643588
   Круг хозяйственных сведений
май. – 1805. – Видання старою орфографією
643589
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – М, 1964. – 192с.
643590
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – М, 1966. – 208с.
643591
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – М, 1970. – 216с.
643592
  Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона / Н.В. Кузьмин. – Москва, 1990. – 382с.
643593
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – Птгр. – 766с.
643594
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой
2. – 295-61с.
643595
  Иванова Т.И. Круг чтения / Т.И. Иванова. – Москва : Современник, 1988. – 223 с.
643596
  Толстой Л.Н. Круг чтения : Репринтное издание / Л.Н. Толстой. – М. : Наше Наследие, 1991. – 532с.
643597
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – М. : Наше Наследие
1, ч.1. – 1991. – 263с.
643598
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – М. : Политиздат
Т. 1. – 1991. – 477с.
643599
  Толстой Л.Н. Круг чтения / Л.Н. Толстой. – М. : Политиздат
2. – 1991. – 398с.
643600
   Круг чтения : литературный альманах. – Москва
Вып. 6. – 1998
643601
   Круг чтения библиотекаря. – М, 1989. – 65с.
643602
  Шашкин Н.П. Круг: роман. / Н.П. Шашкин. – Тула, 1988. – 294с.
643603
  Набоков В.В. Круг: Стихотв. / В.В. Набоков. – М., 1991. – 284с.
643604
  Крыщук Николай Кругами рая = Роман-кино // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0321-1878
643605
   Кругворот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск, 1981. – 176с.
643606
   Кругворот веществаи энергии в водоема. – Иркутск, 1981. – 175с.
643607
  Елков А.К. Круги : Избр. стихи / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1977. – 183с.
643608
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Я. Скрыган; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 447 с.
643609
  Скрыган Я. Круги : повесть с отступлениями / Я. Скрыган; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1984. – 384 с.
643610
  Сушкова Л.В. Круги / Л.В. Сушкова. – М., 1985. – 96с.
643611
  Портнов В.В. Круги / В.В. Портнов. – М., 1986. – 110с.
643612
  Ворфоломеев М. Круги : повести / М. Ворфоломеев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 228 с.
643613
  Высоцкий С.А. Круги / С.А. Высоцкий. – Москва, 1989. – 109с.
643614
  Черноусов А.Т. Круги / А.Т. Черноусов. – М, 1990. – 343 с.
643615
  Мигалик В. Круги Архимеда / В. Мигалик. – М, 1964. – 127с.
643616
  Островский Александр Круги волшебных зерен : Путешествия, приключения, открытия / Островский Александр, Федорова Марина // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12- 23 : Іл.
643617
  Коваль-Волков Круги жизни / Коваль-Волков. – М, 1974. – 70с.
643618
  Виткович В.С. Круги жизни / В.С. Виткович. – Москва, 1983. – 286с.
643619
  Вольнов И.Е. Круги жизни / И.Е. Вольнов. – Москва, 1991. – 478с.
643620
  Лунгу-Плоае Круги жизни, круги любви... : роман, повести, рассказы / Лунгу-Плоае, Раиса; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1988. – 688 с.
643621
  Смирнов В.А. Круги Земли / В.А. Смирнов. – Мурманск, 1971. – 112с.
643622
  Аверченко А.Т. Круги на воде : рассказы / Аркадий Аверченко ; ил. худож. Н. Герардова, В. Лебедева, А. Радакова [и др.]. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельда, 1912. – 205 с. : ил. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона")
643623
  Герасимов И.А. Круги на воде / И.А. Герасимов. – Москва, 1968. – 286с.
643624
  Назаров В. Круги на воде : роман / В. Назаров. – Санкт-Петербург : Амфора, 2001. – 271 с. – (Наша марка = Наша марка : Наша марка / Наша марка). – ISBN 5-94278-039-0
643625
  Радионовский Максим Круги на воде // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 62 : фото
643626
  Кривин Ф.Д. Круги на песке / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1983. – 214с.
643627
  Иващенко В.А. Круги надежды и добра / В.А. Иващенко. – Минск, 1983. – 207с.
643628
  Адамов А.Г. Круги по воде : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256 с.
643629
   Круги по воде : юмористические рассказы русских писателей начала XX века. – Красноярск : Красноярское кн. изд., 1988. – 334 с. – В сб. также: Рассказы / А. Бухов. – ISBN 5-7479-0068-4
643630
  Замятин Д.Н. Круглая вечность. Образная геоморфология романа Андрея Платонова "Чевенгур" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0042-8744
643631
  Чичкина Светлана Круглая дата туристской ALMA MATER : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 41 : Фото
643632
  Сулейменов О. Круглая звезда / О. Сулейменов. – М., 1975. – 142с.
643633
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (от Эратосфена до радар-альтимера) : [сборник для лекторов и слушателей народных ун-тов] / Н.П. Грушинский. – издается ежемесячно с 1971 г. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, техника ; Космонавтика, астрономия : подписная начно-популярная серия ; № 10, 1989). – ISBN 5-07-000281-3
643634
  Грушинский Н.П. Круглая ли Земля? (От Эратосфена до радар-альтимера) / Н.П. Грушинский. – М., 1989. – 60с.
643635
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика. / Стюарт Десмонд. – М., 1973. – 256с.
643636
  Стюарт Десмонд Круглая мозаика; Пирамидный дюйм; Мамелюки / Стюарт Десмонд. – Москва : Радуга, 1987. – 655с.
643637
  Семенова Н.А. Круглая молния. / Н.А. Семенова. – М., 1982. – 303с.
643638
  Икрамов К.А. Круглая печать / К.А. Икрамов. – М., 1977. – 399с.
643639
  Дяченко К.І. Кругле диво : гумор / К.І. Дяченко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 75 с.
643640
  Якімова А. Круглий стiл пам"яті професора Євгенiї Мiцевої // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 377-378. – ISBN 966-02-2984-4
643641
  Ільїна В.М. Круглий стіл - головні напрями позашкільної та позакласної роботи з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 16-17 : фото
643642
  Рефель А.Г. Круглий стіл - продуктивна форма співпраці з освітянами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 8 : фото
643643
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1. – 2002
643644
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 2. – 2002
643645
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2002
643646
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1/2. – 2003
643647
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2003
643648
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 4. – 2003
643649
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2003
643650
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
643651
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
643652
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
643653
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10. – 2003
643654
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 1-2. – 2004
643655
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 3. – 2004
643656
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2004
643657
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
643658
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
643659
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
643660
  Хоменко Н.М. Круглий стіл "Академік В.І. Вернадський - людина, вчений, політик, публіцист" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
643661
  Степаненко В. Круглий стіл "Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 174-179. – ISSN 1563-3713


  "Андрій Горбачик, декан факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, у своєму виступі актуалізував перспективи вибіркових досліджень в сучасних умовах дедалі більшого наростання потоку інформації та можливостей ії аналізу із застосуванням цифрових ...
643662
  Пономаренко А. Круглий стіл "Викладання українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ" / А. Пономаренко, ФєсікО // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 244-246


  Про круглий стіл в рамках методичної конференції "Актуальні питання викладання українознавства у школі" (22 серпня 2013 р.). "...Ірина Головай, завідувач лабораторії українознавства Українського гуманітарного ліцею Київського національного ...
643663
   Круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін" / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  На базі КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Від диктатури до свободи: механіка змін". Його організатори Фонд Конрада Аденауера, Український інститут національної пам"яті, Центр досліджень визвольного руху. У його роботі взяли участь ...
643664
   Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 195-196
643665
  Юсов С.Л. Круглий стіл "Голод 1946-1947 рр. в Україні: нові погляди та джерела (до 70-річчя трагедії)" / С.Л. Юсов, О.В. Булгакова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 214-216. – ISSN 0130-5247


  "Науковий захід, приурочений трагічній сторінці вітчизняної історії - голоду 1946-1947 рр., відбувся 11 травня 2017 р. в актовій залі Інституту історії України НАНУ." Приймав участь проф. Сергійчук В. (КУ).
643666
  Булгакова О.В. Круглий стіл "Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247


  Захід відбувся 21 травня 2015 р. в Інституті історії України НАНУ. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ нашої країни. У дискуксії взяв участь професор Київського національного університету імені Тараса ...
643667
   Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (358), листопад - грудень. – С. 5-84. – ISSN 0130-6936


  Про необхідність переосмислення й переоцінки існуючих статусів та соціально-адаптивних і культурно-освітніх програм щодо різних категорій мешканців Донбасу з окупованих та звільнених територій, а також внутрішньо переміщених осіб. В обговоренні взяв ...
643668
  Пастушенко Т.В. Круглий стіл "Декомунізаційні процеси у країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 221-225. – ISSN 0130-5247


  "Захід відбувся 28-29 квітня 2017 р. в Одеському національному морському університеті в рамках Міжнародної наукової конференції"Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійні виміри".
643669
  Верменич Я.В. Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017) / Я.В. Верменич, Т.В. Добко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 217-220. – ISSN 0130-5247


  "Круглий стіл "Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014-2017)", який відбувся 16 травня 2017 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки."
643670
   Круглий стіл "Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв"язання на засадах збалансованого розвитку" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 5-6 : фото
643671
  Позняк Е. Круглий стіл "Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку" (2 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Подано висновки та ...
643672
  Крупина В.О. Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 230-232. – ISSN 0130-5247


  13 травня 2014 року Інститутом історії України Національної академії наук України був проведений круглий стіл за темою "Крим у новітній історії України (до 60-річчя входження Криму до складу УРСР)". У роботі круглогу столу взли участь науковці КНУ ...
643673
   Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко"
643674
  Макарчук Р. Круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С.138-139. – ISSN 2227-7056


  24 вересня 2013 року на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшов круглий стіл "Права людини в сфері охорони здоров"я України: проблеми доктрини і практики", присвячений дослідженню актуальних питань у сфері медичного права.
643675
  Моця О.П. Круглий стіл "Проблеми давньоруської урбаністики" / О.П. Моця, С.В. Павленко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 2. – С. 132-142. – ISSN 0235-3490


  22 квітня 2014 р. в Інституті археології НАН України відбувся Круглий стіл щодо нинішнього стану та нових підходів до вивчення давньоруських міст.
643676
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
643677
  Кураєва Н. Круглий стіл "Проблеми розвитку підрозділів інтелектуальної власності на підприємствах у ринкових умовах" // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.57-58. – ISSN 1608-6422
643678
   Круглий стіл "Сучасна ситуація в Україні очима етнолога" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 100-149. – ISSN 0130-6936


  15 квітня 2014 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України відбулося засідання круглого столу . Учасники Круглого столу взяли участь в обговоренні питання пошуку шляхів стабілізації ...
643679
  Петриченко К. Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 43-44. – ISSN 1029-7200


  21 березня 2017 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбувся круглий стіл на тему: "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи".На засіданні також було заслухано доповіді науковців КНУ імені ...
643680
  Юнгер М. Круглий стіл 1989 року як інструмент договірного демонтажу однопартійної системи в Угорщині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 83-94. – ISSN 0869-3595
643681
  Бовгиря Андрій Круглий стіл до 50-річчя "Українського історичного журналу" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119
643682
   Круглий стіл до дня Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 134-135


  У Конституційному Суді України 25 червня відбувся круглий стіл "Конституція України у ціннісному вимірі" з нагоди 16-ої річниці Конституції України. Серед учасників круглого столу були представники КНУ імені Тараса Шевченка:Зайчук О.В., Сліденко І.Д., ...
643683
  Кисіль Л. Круглий стіл з актуальних проблем адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 1026-9932


  30 жовтня 2014 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративне судочинство в контексті європейського вибору України". На Круглому столі були обговорені актуальні проблеми ...
643684
   Круглий стіл з історії Гетьманщини з нагоди 70-ліття професора Зенона Когута // Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton, 2014. – 2014. – С. 26-27. – ISSN 1485-7979
643685
  Загородній В.В. Круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження Л.М.Корецького : хроніка / В.В. Загородній, А.А. Мозговий, В.П. Нагірна // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
643686
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
643687
  Євстігнєєв А. Круглий стіл з проблем розвитку наук земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права : [круглий стіл, 19 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 463-467. – ISSN 1026-9932


  Круглий стіл з проблем розвитку зазначених наук організований та проведений кафедрами екологічного права і земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 19 жовт. 2012 р. З З доповідями виступили представники КНУ імені ...
643688
  Позняк Е. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 296-305. – ISSN 0132-1331


  18 березня 2011 р. на юридичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка було проведено круглий стіл на тему "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України". Фото.
643689
  Джабраілов Р. Круглий стіл з проблеми економічного конституціоналізму в контексті доктрини конституційного забезпечення сталого економічного розвитку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 307-310. – ISSN 0132-1331
643690
  Крусян А. Круглий стіл ізнагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха / А. Крусян, О. Олькіна // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 317-320. – ISSN 1561-4999


  29 жовтня 2015 року з нагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха в стінах Національного університету "Одеська юридична академія" відбувся круглий стіл на тему: "Особистість та право у працях професора Марка Пилиповича Орзіха", організований ...
643691
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
643692
   Круглий стіл на актуальну тему / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6


  В Інституті міжнародних відносин відбувся круглий стіл "Інформаційні війни як елемент силового протиборства в сучасному світі та завдання національної консолідації".
643693
   Круглий стіл на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 414-415. – ISSN 2219-5521


  22 квітня 2016 р. в Київському університеті права НАН України відбулося засідання круглого столу на тему "Адміністративні послуги в аспекті проведення децентралізації влади". "...При обговоренні алгоритму адміністративних процедур лунали пропозиції ...
643694
   Круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-7. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  16 грудня 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Українському католицькому університеті відбувся круглий стіл на тему "Відносини Україна - ЄС: Угода про асоціацію між Україною та ЄС - quo vadis?" за участю знаних ...
643695
   Круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян". // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 56-68


  22 жовтня 2014 року у приміщення Вищого господарського суду України відбувся круглий стіл на тему "Судова реформа в Україні - стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової ...
643696
  Семчишина Г. Круглий стіл на тему "Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 2 : фото
643697
   Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
643698
   Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 407. – ISSN 2219-5521


  18 червня 2015 р. на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи Київського інституті права НАН України у м. Львові відбувся круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права ...
643699
  Кочкодан І. Круглий стіл у правників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  На юридичному фак-ті відбувся Міжнародний наук.-практичний круглий стіл "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", в якому взяли участь відомі фахівці у сфері правової відповідальності з України та сусідніх держав. Стаття студента ...
643700
   Круглий стіл українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. – ISSN 0235-7941


  Про круглий стіл, присвячений обговоренню модернізації моделі філософської освіти, а також обговоренню місця й ролі філософії в структурі сучасної університетської освіти.
643701
   Круглий стіл щодо законодавчого забезпечення післядипломної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 5


  "...16 березня в рамках роботи Восьмої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" організував круглий стіл "Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні". Цей захід став продовженням ...
643702
  Стріха М. Круглий стіл. Дисертаційна паніка: що після неї?
643703
   Круглий стіл: "Міська топоніміка в соціокультурному і мовному вимірах" // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 240-267
643704
   Круглий стіл: "Україна у Другій світовій війні: формування національної пам"яті українського народу" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 73-75


  25 червня 2009 р. в Українському інституті національної пам"яті відбувся круглий стіл.
643705
   Кругликова Елизавета Сергеевна. – Л, 1989. – 136с.
643706
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
643707
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
643708
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
643709
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
643710
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
643711
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – М., 1961. – 368с.
643712
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368с.
643713
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
643714
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – М., 1980. – 175с.
643715
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) -- паразиты растений. / Е.С. Кирьянова. – М.-Л., 1955. – 156с.
643716
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – М., 1962. – 20с.
643717
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
643718
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
643719
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
643720
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
643721
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
643722
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
643723
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
643724
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
643725
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / К. Сейтлиев. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
643726
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
643727
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
643728
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
643729
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
643730
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
643731
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи / П.П. Боцу; авториз. пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с.
643732
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
643733
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
643734
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва, 1966. – 395с.
643735
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
643736
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – М., 1970. – 45с.
643737
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
643738
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
643739
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
643740
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
643741
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
643742
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
643743
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
643744
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
643745
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
643746
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
643747
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
643748
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
643749
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
643750
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
643751
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
643752
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
643753
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
643754
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
643755
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
643756
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96с.
643757
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
643758
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
643759
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
643760
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
643761
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
643762
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
643763
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Д. Угай. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
643764
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
643765
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
643766
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
643767
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
643768
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
643769
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
643770
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
643771
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
643772
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
643773
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
643774
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
IV. – 1981. – 152с.
643775
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
III. – 1981. – 162 с.
643776
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
II. – 1981. – 176 с.
643777
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
I. – 1981. – 176 с.
643778
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
643779
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
643780
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
643781
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
643782
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
643783
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
643784
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
643785
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
643786
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
643787
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
643788
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с.
643789
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
643790
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
643791
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем. / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – М., 1978. – 207с.
643792
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
643793
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
643794
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
643795
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
643796
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
643797
  Брюсов В. Кругозор / В. Брюсов. – М., 1922. – 331с.
643798
  Овчинников В.С. и Мацук В.С. Кругозор / В.С. и Мацук В.С. Овчинников. – М., 1968. – 318с.
643799
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – М., 1969. – 320с.
643800
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
643801
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
643802
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
643803
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
643804
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
643805
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
643806
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
643807
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
643808
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
643809
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
643810
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
643811
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – К., 1968. – 112с.
643812
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
643813
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
643814
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
643815
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
643816
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
643817
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
643818
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
643819
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
643820
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
643821
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
643822
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
643823
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
643824
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
643825
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
643826
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии / А.А. Афанасьев. – Ленинград, 1929. – 239с.
643827
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
643828
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
643829
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
643830
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
643831
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
643832
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
643833
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
643834
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
643835
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание. / Чичестер Франсис. – М., 1969. – 272с.
643836
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
643837
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. де Бугенвиль; Отв .ред. Е.Е.Шведе. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358с.
643838
  Малаховский К.В. Кругосветный бег "Золотой лани" / К.В. Малаховский. – М, 1980. – 168с.
643839
  Белошеев А.И. Кружат листья над Горынью / А.И. Белошеев. – Минск, 1973. – 191с.
643840
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
643841
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
643842
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
643843
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
643844
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
643845
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
643846
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
643847
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / М.-Р. Ибрагимов. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
643848
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
643849
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
643850
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
643851
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
643852
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
643853
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
643854
  Панова В.Ф. Кружилиха. Роман. - Спутники. Повесть. - Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика / В.Ф. Панова. – Москва, 1972. – 512с.
643855
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
643856
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
643857
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
643858
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
643859
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
643860
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
643861
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
643862
   Кружки по химии в школе. – М, 1978. – 112с.
643863
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
643864
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
643865
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
643866
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
643867
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
643868
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
643869
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
643870
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
643871
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
643872
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе / Н.Д. Беляков. – Минск, 1956. – 264с.
643873
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – М., 1988. – 270с.
643874
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
643875
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
643876
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
643877
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
643878
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
643879
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
643880
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
643881
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
643882
  Машинский С.И. Кружок Н.В. Станкевича и его поэты / С.И. Машинский. – М.-Л., 1964. – 5-82с.
643883
  Баскаков В.Е. Кружок на карте / В.Е. Баскаков. – М., 1972. – 135с.
643884
  Баскаков В.Е. Кружок на карте / В.Е. Баскаков. – М., 1982. – 160с.
643885
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
643886
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
643887
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
643888
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – Москва, 1986. – 206 с.
643889
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 222 с.
643890
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
643891
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
643892
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
643893
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
643894
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
643895
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
643896
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
643897
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
643898
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
643899
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
643900
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
643901
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
643902
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
643903
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
643904
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
643905
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
643906
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
643907
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
643908
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
643909
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
643910
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
643911
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
643912
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
643913
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
643914
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
643915
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
643916
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
643917
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
643918
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
643919
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
643920
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
643921
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
643922
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
643923
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
643924
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
643925
  Косач-Квітка Лариса Круїзний продукт - з перших рук / Косач-Квітка Лариса, , Слободян Лариса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
643926
  Нездоймінов С.Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 100-110. – ISSN 1726-8699
643927
  Мазоха К.А. Круїзний туризм та його стан в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 145-152. – Бібліогр.: 4 назв.
643928
  Кізілова Е.Ю. Круїзний туризм як форма організації міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 43)


  Аналізуються можливості розвитку круїзного туризму як одного з видів міжнародного туризму в Україні.
643929
   Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
643930
  По Едгар Аллан Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 136-138. – ISSN 0320 - 8370
643931
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 30-98. – ISSN 0868-4790
643932
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 30-100. – ISSN 0868-4790
643933
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.103-115. – ISSN 0868-4790
643934
   Круківська Алла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 116-117 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
643935
  Григорова Л. Крум Григоров / Л. Григорова. – София, 1982. – 128с.
643936
  Короткий В.А. Крумбахер Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 294. – ISBN 966-06-0393-2
643937
  Яворська О. Крупемишчин Великдень // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 34-45. – ISSN 0868-4790
643938
  Карпов Е.В. Крупица добра. / Е.В. Карпов. – М., 1967. – 48с.
643939
  Есиненку Н. Крупица жизни : (новеллы) / Н. Есиненку. – Кишинев : Лумина, 1970. – 63 с.
643940
  Туманова З.А. Крупица истины. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1963. – 53с.
643941
  Ддятлов В.И. Крупная буржуазия в Египне накануне революции 1952 года / В.И. Ддятлов. – Иркутск, 1983. – 168с.
643942
  Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 / В.Я. Лаверычев. – М., 1974. – 252с.
643943
  Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Солопий Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
643944
  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -- начала ХХ вв. / Г.Х. Рабинович. – Томск, 1975. – 328с.
643945
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. / Л.И. Ивина. – Л., 1979. – 223с.
643946
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. (По материалам Моск. Симонова монастыря) : Автореф... ист.наук: 571 / Ивина Л.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР АМН СССР. – Л., 1969. – 21л.
643947
  Семенюк Г.Ф. Крупная московская текстилная буржуазная и экономическая политика царизма в конце 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенюк Г.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
643948
   Крупная промышленность Нечерноземного центра России в конце XVIII - первой половине XIX в.. – Владимир, 1982. – 95с.
643949
  Николаев П.А. Крупная промышленность, города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. полит. экон. – Воронеж, 1955. – 21л.
643950
  Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период монополистического капитализма (1898 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Колмаков Ю.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л.
643951
  Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец 15-16 в.) / А.А. Зимин. – Москва : Наука, 1977. – 356с.
643952
  Дормидонтов Б. Крупная элетрификация СССР / Б. Дормидонтов, З. Альтшуллер, 1929. – 192с.
643953
  Вовченко И.Т. Крупнейшая ирригационная стройка Киргизии / И.Т. Вовченко, М.Ф. Патрушев. – Фрунзе, 1954. – 44с.
643954
  Злобина Мария Крупнейшее в мире собрание китайских книг : Национальная библиотека КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 4-5. – ISSN 1727-4893
643955
  Голов В.П. Крупнейшее географическое открытие ХХ века в России : География. Из истории географических исследований / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
643956
  Нильсен В. Крупнейшие американские фонді. / В. Нильсен. – М., 1976. – 399с.
643957
  Жамалетдинов А.А. Крупнейшие аномалии электропроводности мира / А.А. Жамалетдинов, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 22-39 : рис. – Библиогр.: с. 36-39. – ISSN 0203-3100
643958
   Крупнейшие библиотеки Узбекистана. – Ташкент, 1964. – 72с.
643959
   Крупнейшие газетные фонды научных библиотек страны. – М, 1984. – 170с.
643960
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – М, 1979. – 126с.
643961
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
643962
   Крупнейшие города капиталистических и развивающихся стран. – Москва : Московский университет, 1987. – 254с.
643963
   Крупнейшие города мира. – М, 1995. – 175с.
643964
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва, 1982. – 137с.
643965
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Наука, 1982. – 137с.
643966
   Крупнейшие компании США и Англии. – М, 1957. – 194с.
643967
   Крупнейшие компании Украины в области продаж транспортных и туристических услуг объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
643968
   Крупнейшие компании химической промышленности кпиталистических стран. – Москва : Химия, 1980. – 382 с.
643969
   Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский : Результаты метеорологических и гидрологических исследованиях. – Ленинград, 1967. – 264с.
643970
  Слука Н.А. Крупнейшие мегалополисы в развивающихся странах : География. Регионы зарубежного мира / Н.А. Слука, И.И. Попов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 10-20 : Табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0016-7207
643971
   Крупнейшие монополии мира. – М, 1968. – 222с.
643972
  Демин А.А. Крупнейшие монополии ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1961. – 108с.
643973
   Крупнейшие промышленные и торговые монополии. – М, 1986. – 300с.
643974
  Сидорова Е.А. Крупнейшие страны ЕС: проблемы бюджетной политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-111. – ISSN 0201-7083
643975
   Крупнейшие туроператоры готовятся к "Отдыху" в Экспоцентре : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7
643976
  Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела ХХ века в США / В.А. Ковалев. – М, 1990. – 399с.
643977
  Смирнова И.А. Крупнейшие художники венецианской Террафермы первой половины XVI века / И.А. Смирнова. – Москва, 1978. – 127с.
643978
   Крупнейший лесной вуз СССР. – Москва-Ленинград, 1967. – 252с.
643979
  Исаев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца ХIХ в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 0373-658Х
643980
   Крупнейший туристический форум - POW WOW 2007 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
643981
  Короткий В.А. Крупницький Борис Дмитрович (1894-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 273. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
643982
   Крупниые осевые ицентробежные насосы. – М, 1977. – 184с.
643983
  Иоэльсон М.Ф. Крупно-капиталистические объещинания всовременном мировом хозяйстве / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1924. – 120с.
643984
  Натадзе Г. Крупное землевладение в древней Греции / Г. Натадзе, 1923. – 10с.
643985
  Папазян А.Д. Крупное землевладение и аграрные отношения в Восточной Армении в 16-17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Папазян А.Д. ; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван, 1968. – 46 с.
643986
  Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. / Д.И. Петрикеев. – Л., 1967. – 228 с.
643987
  Солодков М.В. Крупное машинное производство / М.В. Солодков. – М., 1962. – 44с.
643988
  Пашаева Н.М. Крупное поместье и формы эксплуатации крестьян в Чехиии 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаева Н.М.; Ин-т славяноведение Акад.наук СССР. – Москва, 1958. – 13л.
643989
  Анфимов А.М. Крупное помещисье хозяйство Европейской России : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Анфимов А.М. ;. – Москва, 1966. – 32 с.
643990
  Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России / А.М. Анфимов. – Москва, 1969. – 396с.
643991
  Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России : (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность) / Г. Шульце-Геверниц ; Пер. с нем. [и предисл.] Б.В. Авилова. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1899. – X, 117 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисловия, переводсчик: Авилов, Борис Васильевич (1874-?)
643992
  Пономаренко Людмила Васильевна Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети 18 века : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пономаренко Людмила Васильевна; КГУ. – Киев, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.183-193
643993
  Пономаренко Л.В. Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пономаренко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
643994
  Иванов Ю.А. Крупномасштабная и синоптическая изменчивость полей в океане / Ю.А. Иванов. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
643995
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабная численная модель динамики площади антарктического морского ледяного покрова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 64-75 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
643996
  Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан -- атмосфера и энергоактивные области Мирового океана / С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 335с.
643997
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабное численное моделирование динамики площади морского ледяного покрова в Арктике // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
643998
  Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1986. – 174 с.
643999
  Киктев Д.Б. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть I. Статистический анализ и гидродинамическое моделирование / Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-22 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0130-2906
644000
  Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съемки / В.В. Баканова; Рец. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1983. – 182с.
<< На початок(–10)641642643644645646647648649650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,