Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
616001
  Павличко Я. "...крізь усі перепони віщі і вічні слова": "Кобзар" Тараса Шевченка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 154-157. – ISSN 0868-4790
616002
  Вестфаль К.Р. "Критика чистого разума" Канта и аналитическая философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 148-165. – ISSN 0042-8744
616003
   "Критика чистого разума" Канта и современость. – Рига, 1984. – 216с.
616004
  Кушаков Ю.В. "Критика чистого розуму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 452-458. – ISBN 966-316-069-1
616005
  Прокопов Д.Є. "Критична онтологія" Н. Гартмана як контекст інтерпретації Кантової філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка тлумачення Кантової філософії у дослідженнях Ніколая Гартмана. Автор визначає місце Н. Гартмана з-поміж представників "метафізичної інтерпретації" Кантової філософії, вказує на головні положення, що кладуться ним в ...
616006
  Гончар Олександр "Кришталева ніч": міф і реальність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.
616007
  Прокаева В. "Крізь людський біль проступає вселюдське" (О. Гончар) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 34-36


  Зіставлення трагедії Й.В. Гете "Фауст" і поеми Т. Шевченка "Катерина"
616008
  Дочинець М. "Крім моїх, в Україні підробляють книги ще трьох авторів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 23


  Цьогорічний лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець - про свободу творчості і ...Майдану.
616009
  Салига Т. "Кров запеклася чорним гнівом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 10


  Нотатки про "Чорні вірші" Євгена Маланюка
616010
   [Критико-библиографический отдел], 1909. – С. 169-204. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. обозр.", № 1-2, июнь, 1909 г.
616011
   [Крісті А. Справа багатої жінки] : кн. для читання англ. мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 258, [14] с. : табл. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці зазнач.:The case of the rich woman. Eight stories by Agatha Christie. Abridged and adapted for academic purposes. – ISBN 966-7890-91-0


  На обкл. також: Use classic literature to learn English : homereading. Метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. В.В. Євченко, С.І. Сидоренко
616012
  Стиліанос Алексіос [Крітська література та її епоха : історичне та філологічне дослідження / Стиліанос Алексіос. – Афіни : Стигмі, 1985. – 89 с. – Видання новогрецькою мовою
616013
  Пилиповский В.Я. Критика совеменных буржуазных теорий формирования личности / В.Я. Пилиповский. – М., 1985. – 158с.
616014
  Уваров Л.В. Критика современного "иероглифизма" в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. филосов.наук: / Уваров Л.В.; АН БССР. Ин-т философии. – Минск, 1964. – 20л.
616015
   Критика современного антикоммунизма. – Л, 1972. – 76с.
616016
  Чарских Ю.Н. Критика современного баптизма : Дис... канд. философ.наук: / Чарских Ю.Н.; КГУ. – К., 1967. – 325л. – Бібліогр.:л.I-XIIV
616017
  Турчанинова Ирина Михайловна Критика современного буржуазного этического консерватизма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.05 / Турчанинова Ирина Михайловна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 18л.
616018
  Драгилев С М. Критика современного империализма в курсп политической экономии / С М. Драгилев, . – М, 1961. – 127с.
616019
  Голева А.П. Критика современного неолиберализма. / А.П. Голева. – М., 1976. – 160с.
616020
  Киш А. Критика современного ревизионизма в вопросе о политической системе социализма : Автореф... канд. философ.наук: / Киш А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
616021
  Зинченко Г.И. Критика современного ревизионизма в области политической экономии / Г.И. Зинченко. – М, 1959. – 79с.
616022
   Критика современного ривизионизма. – Воронеж, 1972. – 125с.
616023
  Иванов А.И. Критика современного философского ревизионизма. (Из цикла лекций по курсу диалектического и исторического материализма). / А.И. Иванов. – Саратов, 1959. – 32с.
616024
   Критика современного философского фидеизма. – Рига, 1975. – 266с.
616025
  Прозерский В.В. Критика современной американской буржуазной эстетики / В.В. Прозерский. – Л., 1975. – 32с.
616026
  Прозерский В.В. Критика современной английской буржуазной эстетики / В.В. Прозерский. – Л., 1973. – 30с.
616027
  Новиков Н.В. Критика современной буржуазной "науки о социальном поведении" / Н.В. Новиков. – Москва, 1966. – 104с.
616028
  Зборовский Г.Е. Критика современной буржуазной "социологии досуга" : Автореф... канд. философ.наук: / Зборовский Г.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 20л.
616029
  Джангирян В.Г. Критика современной буржуазной англго-американской историографии М. А. Букина и букинизм : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Джангирян В. Г.; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 27л.
616030
   Критика современной буржуазной государственно-правовой идеологии. – Казань : Казанский университет, 1968. – 47 с.
616031
   Критика современной буржуазной и ревизионистской идеологии. – М, 1975. – 275с.
616032
   Критика современной буржуазной и реформистской историографии. – М, 1974. – 223с.
616033
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1963. – 183с.
616034
   Критика современной буржуазной идеологии : Сб. статей. – Москва : Изд-во Моск.гос.ун-та, 1975. – 211с.
616035
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1978. – 256с.
616036
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1988. – 164 с.
616037
   Критика современной буржуазной идеологии. – М, 1989. – 221с.
616038
   Критика современной буржуазной идеологии 1971-1983. – Рига, 1985. – 257с.
616039
   Критика современной буржуазной истоориографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – Рязань, 1988. – 153с.
616040
   Критика современной буржуазной историографии всеобщей истории : сборник научн. труд. – Караганда : КарГУ, 1984. – 156с.
616041
   Критика современной буржуазной историографии государства и права. – М, 1987. – 153с.
616042
  Алексеев В.В. Критика современной буржуазной историографии индустриального освоения Сибири / В.В. Алексеев, К.И. Зубков. – Новосибирск, 1985. – 88с.
616043
  Салов В.И. Критика современной буржуазной историографии ленинской политики КПСС по национальному вопросу. / В.И. Салов. – М., 1973. – 32с.
616044
  Погоняйло А.Г. Критика современной буржуазной итальянской эстетики / А.Г. Погоняйло. – Л., 1978. – 30с.
616045
  Федотов О.К. Критика современной буржуазной криминологии. / О.К. Федотов. – М., 1973. – 62с.
616046
  Гулиев В.Е. Критика современной буржуазной политико-правовой идеологии / В.Е. Гулиев. – М., 1979. – 43с.
616047
  Туманов В.А. Критика современной буржуазной политической и правовой идеологии. / В.А. Туманов. – М., 1970. – 16с.
616048
  Альтер Л.Б. Критика современной буржуазной политической экономии / Л.Б. Альтер. – Москва, 1972. – 367с.
616049
  Блюмин И.Г. Критика современной буржуазной политической экономии Англии / И.Г. Блюмин. – М, 1953. – 380с.
616050
  Блюмин И.Г. Критика современной буржуазной политической экономии Англии / И.Г. Блюмин. – М, 1953. – 380с.
616051
   Критика современной буржуазной политэкономии. – Москва, 1977. – 583 с.
616052
  Коновалова Л.В. Критика современной буржуазной психологии морали. / Л.В. Коновалова. – М., 1986. – 63с.
616053
  Демиденко А.И. Критика современной буржуазной социологии / А.И. Демиденко. – М, 1958. – 72с.
616054
  Новикова Л.И. Критика современной буржуазной социологии / Л.И. Новикова. – М., 1961. – 28с.
616055
  Бегиян С.Д. Критика современной буржуазной социологии / С.Д. Бегиян. – Н. Тагил, 1962. – 43с.
616056
  Гальдяев П.К. Критика современной буржуазной социологии / П.К. Гальдяев. – М, 1965. – 93с.
616057
   Критика современной буржуазной социологии. – М
2. – 1976. – 217с.
616058
  Бакирин Б.Ф. Критика современной буржуазной социологии / Б.Ф. Бакирин. – М, 1979. – 44с.
616059
  Гусейнов Г.Б. Критика современной буржуазной социологии Ирана / Г.Б. Гусейнов. – Баку, 1973. – 126с.
616060
  Гучейнов Г.Б. Критика современной буржуазной социологии Ирана. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гучейнов Г.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 20л.
616061
   Критика современной буржуазной социологии искусства. – М, 1978. – 272с.
616062
  Погорелый А.И. Критика современной буржуазной социологии культуры / А.И. Погорелый. – К., 1987. – 157с.
616063
  Попов С.И. Критика современной буржуазной социологии. / С.И. Попов. – М., 1967. – 95с.
616064
  Попов С.И. Критика современной буржуазной социологии. / С.И. Попов. – 2-е изд., доработ. и расшир. – М,, 1970. – 111с.
616065
   Критика современной буржуазной теоретической социологии. – М, 1977. – 279с.
616066
  Вильховченко Э.Д. Критика современной буржуазной теории "человеческих отношений в промышленности" / Э.Д. Вильховченко. – Москва, 1971. – 206с.
616067
   Критика современной буржуазной теории права. – М, 1969. – 288с.
616068
  Туманов В.А. Критика современной буржуазной теории права. / В.А. Туманов. – М., 1957. – 176с.
616069
  Ермоленко Д.В. Критика современной буржуазной философии / Д.В. Ермоленко. – М., 1959. – 58с.
616070
  Сульженко Г.Д. Критика современной буржуазной философии / Г.Д. Сульженко. – Свердловск, 1961. – 32с.
616071
  Богомолов А.С. Критика современной буржуазной философии / А.С. Богомолов. – М., 1963. – 47с.
616072
  Шорохов И.М. Критика современной буржуазной философии / И.М. Шорохов, Г.С. Зыскин. – Куйбышев, 1971. – 46с.
616073
  Мордовин Ф.И. Критика современной буржуазной философии / Ф.И. Мордовин. – Томск, 1972. – 29с.
616074
  Мордовин Ф.И. Критика современной буржуазной философии / Ф.И. Мордовин. – Томск, 1972. – 29с.
616075
  Брун Э.Я. Критика современной буржуазной философии : Указатель литературы 1968-1974 гг. / Воронежский гос. ун-т; Науч. б-ка; Научно-библиогр. отд.; Сост.: Э. Я. Брун. – Воронеж
Ч. 1. – 1976. – 96с.
616076
   Критика современной буржуазной философии. – М, 1979. – 166с.
616077
   Критика современной буржуазной философии. – М, 1979. – 166с.
616078
   Критика современной буржуазной философии. – М, 1982. – 198с.
616079
   Критика современной буржуазной философии. – М, 1982. – 198с.
616080
   Критика современной буржуазной философии в курсе диалектического материализма. – М, 1975. – 270с.
616081
  Семане Т.А. Критика современной буржуазной философии в курсе марксистско-ленинской философии / Т.А. Семане. – Рига, 1987. – 42 с.
616082
   Критика современной буржуазной философии и социологии. – М, 1961. – 272с.
616083
   Критика современной буржуазной философии и социологии. – М, 1963. – 214с.
616084
  Топаз С.Е. Критика современной буржуазной философии и социологии. / С.Е. Топаз. – Ашхабад, 1963. – 68с.
616085
  Джанузаков М. Критика современной буржуазной философии и социологии. / М. Джанузаков. – Фрунзе, 1969. – 64с.
616086
  Шварцман К.А. Критика современной буржуазной философии. / К.А. Шварцман. – М., 1961. – 32с.
616087
  Чернусь Л.Т. Критика современной буржуазной философии. / Л.Т. Чернусь. – К, 1968. – 47с.
616088
  Никольская Т.К. Критика современной буржуазной философии. / Т.К. Никольская, Ю.В. Семенов. – Саратов, 1968. – 71с.
616089
  Лавский В.Г. Критика современной буржуазной философской антропологии (Биолого-натуралистическая разновидность) : Дис... канд. филос.наук: 0,.00.03 / Лавский В. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.149-168
616090
   Критика современной буржуазной эстетики. – Москва, 1968. – 119с.
616091
  Юлдашев Л.Г. Критика современной буржуазной эстетики и искусства / Л.Г. Юлдашев, В.Г. Злотников. – М., 1969. – 83с.
616092
  Перов Ю.В. Критика современной буржуазной эстетики ФРГ / Ю.В. Перов. – Л., 1976. – 32с.
616093
  Щербинина О.В. Критика современной западногерманской буржуазной историографии истории Молдавии / О.В. Щербинина. – Кишинев, 1984. – 119с.
616094
  Альбрехт Э. Критика современной лингвистической философии / Э. Альбрехт. – Москва, 1977. – 160с.
616095
  Мирзоева Ш.Ш. Критика современной реакционной буржуазной эстетики / Ш.Ш. Мирзоева. – Баку, 1960. – 84с.
616096
  Никонов К.И. Критика современной религиозной антропологии. / К.И. Никонов. – М, 1979. – 64с.
616097
  Грекова Л.И. Критика современной схоластической метафизике (На примере Пулахской школы иезуитов в Зап. Германии) : Автореф... канд. филос.наук: / Грекова Л. И.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
616098
  Юровская Э.П. Критика современной французской буржуазной эестетики. / Э.П. Юровская. – Л., 1973. – 31с.
616099
  Рузимурадов А. Критика современных антикоммунистических извращений ленинской национальной политики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Рузимурадов А. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1977. – 25 с.
616100
   Критика современных антимарксистких концепций развития экономики социализма. – К, 1976. – 255 с.
616101
  Докукин В.И. Критика современных антимарксистких экономических теорий. Уч. пособие / В.И. Докукин. – Москва, 1969. – 288с.
616102
  Писаренко Нина Несторовна Критика современных антимарксистских концепций социалистической собстевнности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Писаренко Нина Несторовна; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
616103
  Засанский Василий Вячеславович Критика современных антимарксистских фальсификаций экономических основ социалистического образа жизни : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Засанский Василий Вячеславович; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1985. – 21л.
616104
  Докукин В.И. Критика современных антимарксистских экономических теорий. Уч. пособие / В.И. Докукин. – М., 1974. – 359с.
616105
   Критика современных буржуазных воззрений в курсе исторического материализма. – М, 1975. – 295с.
616106
  Черданцев А.Ф. Критика современных буржуазных государственно-правовых теорий. / А.Ф. Черданцев, Р.К. Русинов. – Свердловск, 1977. – 49с.
616107
   Критика современных буржуазных демографических концепций. – Москва : Статистика, 1976. – 95с.
616108
   Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций в процессе преподавания научного коммунизма : сборник статей. – Казань : Казанский университет, 1985. – 152 с.
616109
   Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций по проблемам строительства социализма и коммунизма. – Москва : Высшая школа, 1980. – 327 с.
616110
  Корнеев П.В. Критика современных буржуазных и ревизионистских концепций человека. / П.В. Корнеев. – М., 1981. – 136с.
616111
  Андреева Г.М. Критика современных буржуазных и ревизионистских теорий классов / Г.М. Андреева. – Москва, 1959. – 32с.
616112
   Критика современных буржуазных и ревизионнистских концепций по проблемам научного коммунизма. – Москва : Высшая школа, 1986. – 400 с.
616113
  Васильев Н.В. Критика современных буржуазных и реформистских экономических теорий. / Н.В. Васильев. – Москва, 1969. – 56с.
616114
   Критика современных буржуазных идеологических концепций. – М, 1985. – 138с.
616115
   Критика современных буржуазных истоорических концепций. – М, 1976. – 96с.
616116
   Критика современных буржуазных истоорических концепций. – М, 1976. – 96с.
616117
   Критика современных буржуазных истоорических концепций. – М, 1976. – 96с.
616118
   Критика современных буржуазных концепций в курсе истории КПСС. – Киев, 1986. – 319с.
616119
   Критика современных буржуазных концепций в курсе научного коммунизма. – М, 1974. – 383с.
616120
  Бондарчук И.А. Критика современных буржуазных концепций диалектики / И.А. Бондарчук. – Киев, 1982. – 94 с.
616121
  Мигунов И Н. Критика современных буржуазных концепций интеллигенции : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Мигунов Н.И,; М-во ВССО РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1979. – 22л.
616122
  Тимонин Е.И. Критика современных буржуазных концепций истории создания марксистской партии в России / Е.И. Тимонин. – Томск : Изд. Том. ун-та, 1982. – 256 с.
616123
  Ашин Г.К. Критика современных буржуазных концепций лидерства / Г.К. Ашин. – Москва, 1973
616124
  Ашин Г.К. Критика современных буржуазных концепций лидерства / Г.К. Ашин. – Москва, 1978. – 136с.
616125
  Корнеев М.Я. Критика современных буржуазных концепций личности / М.Я. Корнеев. – Москва, 1975. – 64 с.
616126
  Пильгуи Нелли Александровна Критика современных буржуазных концепций макроэкономического регулирования : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.01 / Пильгуи Нелли Александровна; ЛГУ. – Л., 1978. – 44л.
616127
  Жамин В.А. Критика современных буржуазных концепций мировой системы социалистического хозяйства / В.А. Жамин, С.Л. Костанян. – М., 1985. – 152с.
616128
   Критика современных буржуазных концепций обучения и воспитания. – М, 1977. – 94с.
616129
  Петровская Н.А. Критика современных буржуазных концепций социалистического планирования : Дис... канад. экон.наук: 08.00.01 / Петровская Н. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XX
616130
  Васильева Р.Х. Критика современных буржуазных концепций социалистической экономии. Т.1 : Дис... докт. эконом.наук: / Васильева Р. Х.; КГУ. – К., 1968. – 301л.
616131
  Васильева Р.Х. Критика современных буржуазных концепций социалистической экономии. Т.2 : Дис... докт. эконом.наук: / Васильева Р. Х.; КГУ. – К., 1968. – 302-612л. – Бібліогр.:л.1-28
616132
  Исай А.И. Критика современных буржуазных концепций социально-классовой структуры советского общества. : Дис... канд. философ.наук: / Исай А.И.; КГУ. Кафедра теории науч. коммунизма. – К., 1970. – 201л. – Бібліогр.:л.I-XXXIV
616133
  Гринберг Л.Г. Критика современных буржуазных концепций справедливости. / Л.Г. Гринберг. – Л., 1977. – 171с.
616134
  Сорвина Г.Н. Критика современных буржуазных концепций экономики социализма / Г.Н. Сорвина. – М., 1972. – 120с.
616135
  Бодров В.И. Критика современных буржуазных концепций экономического развития СССР / В.И. Бодров. – К, 1987. – 47с.
616136
  Гринберг Л.Г. Критика современных буржуазных социально-этических концепций. / Л.Г. Гринберг. – М., 1978. – 64с.
616137
  Грзал Л. Критика современных буржуазных социологических теорий / Л. Грзал. – Москва, 1976. – 248с.
616138
  Фрумкин А.Б. Критика современных буржуазных теорий международных экономических отношений. / А.Б. Фрумкин. – М., 1964. – 515с.
616139
  Денисов Б.А. Критика современных буржуазных теорий о будущем обществе / Б.А. Денисов. – М., 1961. – 53с.
616140
  Туманов В.А. Критика современных буржуазных теорий о государстве и праве. / В.А. Туманов. – М., 1972. – 32с.
616141
  Рындина М.Н. Критика современных буржуазных теорий о развитии экономики капитализма. / М.Н. Рындина. – М, 1967. – 115с.
616142
  Шварцман К.А. Критика современных буржуазных теорий поведения личности. / К.А. Шварцман. – М., 1975. – 47с.
616143
  Губин В.Д. Критика современных буржуазных теорий творчества / В.Д. Губин. – Харьков, 1981. – 168с.
616144
  Губин В.Д. Критика современных буржуазных теорий творчества / В.Д. Губин. – Харьков : Вища школа, 1981. – 168с.
616145
   Критика современных буржуазных теорий финансов. – М, 1970. – 304с.
616146
   Критика современных буржуазных теорий финансов. – М, 1970. – 304с.
616147
   Критика современных буржуазных теорий финансов. – М, 1978. – 288 с.
616148
  Осадчая И.М. Критика современных буржуазных теорий экономического роста / И.М. Осадчая. – М, 1963. – 198с.
616149
  Бабкин В.Д. Критика современных буржуазных учений о государстве и праве / В.Д. Бабкин. – К., 1973. – 89с.
616150
  Пшеничнов В.А. Критика современных буржуазных фальсификаций ленинских принципов партийного строительства. / В.А. Пшеничнов. – М., 1981. – 141с.
616151
  Шпак В.Т. Критика современных буржуазных фальсификаций философского наследия украинских революционных демократов / В.Т. Шпак. – Киев, 1986. – 124с.
616152
  Алимбаева М.Н. Критика современных буржуазных фальсификаций экономического развития Советского Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Алимбаева М. Н.; АН КазССР, Уч. сов. по экон. наук. Отд-е обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
616153
  Малахов Н.Я. Критика современных буржуазных формалистических течений в искусстве / Н.Я. Малахов. – М., 1965. – 79с.
616154
   Критика современных буржуазных экономических теорий. – М, 1958. – 96с.
616155
  Борев Ю.Б. Критика современных буржуазных эстетических концепций / Ю.Б. Борев. – М., 1977. – 173с.
616156
  Дробницкий О.Г. Критика современных буржуазных этических концепций / О.Г. Дробницкий, Т.А. Кузьмина. – Москва, 1967. – 383с.
616157
   Критика современных буржуазных, реформистских и ревизионистских экономических теорий. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 192 с.
616158
  Шварцман К.А. Критика современных буржуахзых философско-этических систем / К.А. Шварцман. – Москва, 1961. – 52 с.
616159
  Воронкова Валентина Григорьевна Критика современных буржуахных концепций "качества жизни" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Воронкова Валентина Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
616160
  Лапина Е.В. Критика современных зарубежных взглядов на "примитивные" и первобытные формы эстетической деятельнсоти : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лапина Е. В.; Ин-т филос. АН СССР,. – М., 1979. – 18л.
616161
  Солодухин Ю Критика современных концепций немарксистского социализма / Ю Солодухин. – М., 1975. – 63с.
616162
  Венцковский Л.Э. Критика современных направлений буржуазной философии науки / Л.Э. Венцковский. – Москва, 1979. – 66с.
616163
   Критика современных немарксистских концепций философии науки. – М, 1987. – 238с.
616164
   Критика современных немарксистских концепций человека. – М, 1986. – 58с.
616165
  Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий : истоки, сущность, влияние на молодежь Запада / Е.Г. Балагушкин. – М, 1984. – 286с.
616166
  Бахитов М.Ш. Критика современных тенденций антикоммунизма / М.Ш. Бахитов. – М, 1973. – 151с.
616167
  Герасименко А.П. Критика современных теорий "молодежной культуры" левых радикалов США. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Герасименко А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
616168
  Мэтцинг Р. Критика современных теорий свободы личности западногерманских правых социал-демократов. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мэтцинг Р.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 15л.
616169
  Гальчинский А.С. Критика современных фальсификаций "Капитала" / А.С. Гальчинский. – Киев, 1987. – 32с.
616170
  Козлова И.М. Критика соврменных антимарксистских извранщений пролетарского интернационализма : Автореф. дис. ... канд. филос .наук : 09.00.02 / Козлова И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
616171
  Демьяненко Н.В. Критика социализма в учении Г. Спенсера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 230-237. – ISSN 1606-951Х
616172
  Опарина И.А. Критика социалистиечкой концепции английского футуролога Дениса Гейбора : Автореф... наук: 09.00.02 / Опарина И.А.;. – М., 1978. – 19л.
616173
  Поздерко Виталина Вячеславовна Критика социально-политических концепций современного правого ревизионизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Поздерко Виталина Вячеславовна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 12 с.
616174
  Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы / Ю.Н. Давыдов. – М, 1977. – 319с.
616175
  Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы / Ю.Н. Давыдов. – Москва : Наука, 1977. – 349с.
616176
  Вергун В.А. Критика социально-экономических аспектов буржуазной футурологии (на материалах ФРГ) : Дис... канд. эконом.наук: / Вергун В. А.; МВ и ССО УССР, КГУ, К-дра политэкономии эконом. ф-та. – К., 1967. – 183л. – Бібліогр.:л.I-XXI
616177
  Танчер В.К. Критика социального фидеизма / В.К. Танчер. – К, 1975. – 232с.
616178
  Ястребов И.Б. Критика социальной доктрины современного католицизма / И.Б. Ястребов. – М., 1986. – 64с.
616179
  Черкасова Л.А. Критика социальной политики буржуазного государства / Л.А. Черкасова. – М, 1978. – 210с.
616180
  Верченов Л.Н. Критика социальной теории Эриха Фромма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Верченов Л.Н.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1969. – 27л.
616181
  Фомиченко В.В. Критика социальной философии современного католицизма / В.В. Фомиченко. – Киев, 1983. – 81с.
616182
  Кулыгина Галина Алексеевна Критика социальной этики современного русской православия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Кулыгина Галина Алексеевна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 17л.
616183
  Шилова Ольга Васильевна Критика социологии исксства Арнольда Хаузера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шилова Ольга Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
616184
  Одуев С.Ф. Критика социологии нищенства : Автореф... канд. филос.наук: / Одуев С. Ф.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1957. – 16л.
616185
  Голосов В.Ф. Критика социологических и философских теорий английских предшественников империалистической идеологии : Автореф... докт. философ.наук: / Голосов В.Ф.; Институт философии Академии наук СССР. – Красноярск, 1951. – 40л.
616186
  Шабад Б.А. Критика социологических теорий милитаризма и агрессии / Б.А. Шабад, И.С. Арцис. – Москва, 1968. – 48с.
616187
  Мухіна І.Г. Критика соціально-культурних перетворень у радянському суспільстві у поглядах М. Бердяєва, С. Л. Франка, І. О. Ільїна: онтологічні та аксіологічні аспекти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 133-142. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
616188
  Оржеховський С.П. Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Оржеховський Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: 174-188
616189
  Оржеховський С.П. Критика соціальної феноменології як основи соціальних досліджень : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Оржеховський Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
616190
  Кант И. Критика способности суждения / И. Кант ; [вступ. ст., коммент.: А.В. Гулыга]. – Москва : Искусство, 1994. – 365, [3] с. – Указ. имен: с. 167. – Библиогр. в коммент.: с. 362-366 и в подстроч. примеч. – (История эстетики в памятниках и документах). – ISBN 5-210-02324-9
616191
  Фойтик Я. Критика субъективизма и релятивизма социологии Макса Вебера и его последователей : Автореф... канд. филос.наук: / Фойтик Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 20л.
616192
  Григорян А.Г. Критика субъективистского понимания метода в буржуазной социологии США : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1964. – 38л.
616193
  Богомолов А.С. Критика субъективно-идеалистической философии Д. Беркли / А.С. Богомолов. – М., 1959. – 44с.
616194
   Критика сучасних антимарксистських концепцій, 1968
616195
  Васильєва Р.Х. Критика сучасних буржуазних і опортуністичних фальсифікацій економіки розвинутого соціалізму / Р.Х. Васильєва. – Київ : Знання, 1974. – 48с.


  У брошурі дається критика антимарксистських трактувань соціалізму і закономірностей його розвитку, доводиться неспроможність буржуазних, ревізіоністських та націоналістичних фальсифікацій економики розвинутого соціалізму.
616196
  Алексюк А.М. Критика сучасних буржуазних концепцій виховання / А.М. Алексюк. – Київ : Знання, 1977. – 47с. – (Педагогічна ; VI ; 4)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
616197
  Васильєва Р.Х. Критика сучасних буржуазних концепцій соціалістичної економіки / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1968. – 208с.
616198
  Вергун В.А. Критика сучасних буржуазних концепцій соціально-економічного прогнозування / В.А. Вергун. – Київ : Знання, 1984. – 48с. – (с.3"Економіка:наука,управління,практика" ; №11)


  На основі критичного аналізу новихробіт буржуазних авторів розкривається наукова неспроможність антимарксистських теорій про суть науково-технічної революціїі та її соціально-економічні наслідки.Аналізуються причини виникнення футурології. Піддаються ...
616199
  Курганський В.О. Критика сучасних буржуазних концепцій сутності людини / В.О. Курганський. – Київ, 1971. – 95с.
616200
   Критика сучасних буржуазних та опортуністичних теорій в курсі політичної економії соціалізму. – Київ : Вища школа, 1974. – 202 с.
616201
  Степаненко В.П. Критика сучасних буржуазних теорій класового миру / В.П. Степаненко. – К., 1972. – 130с.
616202
  Волошина Т.В. Критика сучасних буржуазних теорій податків і державного кредиту / Т. Волошина // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 87-88. – (Серія права ; № 13)


  В статье анализируются некоторые буржуазные теории налогов и кредитов, отражающие поверхностную сторону явлений, но не затрагивающие глубинных процесс сов. экономики капиталистического государства, которые послужили причиной кризисных явлений в ...
616203
  Марчук В.П. Критика сучасних буржуазних теорій права / В.П. Марчук, Н.С. Прозорова, В.В. Хірсін. – Київ : Знання України, 1981. – 48 с. – (Юридична / Т-во "Знання" УРСР ; № 9 ; Сер. 13)
616204
  Чухно А.А. Критика сучасних теорій заробітної плати // Науковий щорічник КДУ, 1958
616205
  Кажурін О.В. Критика сучасного мистецтва у Ортеги-і-Гассета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
616206
  Мельник Л.Г. Критика сучасної буржуазної методології історії / Л.Г. Мельник, 1966
616207
  Наєнко М. Критика творчості і постаті Тараса Шевченка як "Чорна археологія" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 161-165. – ISBN 978-966-439-809-8
616208
  Угринович Д.М. Критика теологических концепций "мертвого бога" / Д.М. Угринович. – М, 1973. – 64с.
616209
  Доля В.Е. Критика теологического понимания свободы / В.Е. Доля. – Львов, 1973. – 224с.
616210
  Доля В.Е. Критика теологического понимания свободы / В.Е. Доля. – Львів : Львовский университет, 1973. – 219с.
616211
  Скибицкий М.М. Критика теологической фальсификации мировоззренческого значения естествознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Скибицкий М.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 18л.
616212
  Захаров В.И. Критика теоретических и методологических основ современного ревизионизма / В.И. Захаров. – М., 1960. – 147с.
616213
  Захаров В.И. Критика теоретических и методологических основ современного ревизионизма : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
616214
   Критика теоретических концепций Мао Цзе-дуна. – М, 1970. – 293с.
616215
   Критика теоретических концепций Мао Цзе-дуна. – М, 1974. – 200с.
616216
  Кошевой И.И. Критика теоретических основ антикоммунизма периода румынской буржуазно-фашистской оккупации Бессарабии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кошевой И.И.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
616217
  Грудулис А.Я. Критика теоретических основ буржуазной "социальной инженерии" : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Грудулис А.Я.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
616218
  Коровиков В.И. Критика теоретических основ и социологических теорий современной буржуазной географии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коровиков В.И. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
616219
   Критика теоретических основ маоизма. – Москва, 1973. – 293с.
616220
  Дяченкод В.К. Критика теоретических основ неотомистского учения о естественном праве : Автореф. дис. ... rанд. филос. наук : 625 / Дяченкод В.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 c.
616221
  Кошарный С.А. Критика теоретических основ современной философской герменевтики : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Кошарный С.А.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1988. – 17л.
616222
  Давидюк Г.П. Критика теории "единого индустриального общества" / Г.П. Давидюк. – Минск, 1968. – 232с.
616223
  Михеев В.И. Критика теории "постиндустриального общества" / В.И. Михеев. – М., 1971. – 48с.
616224
  Иконникова Г.И. Критика теории "постиндустриального общества" : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Иконникова Г.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской филос. – М., 1971. – 18л.
616225
  Альтер Л.Б. Критика теории "регулируемого капитализма" / Л.Б. Альтер. – Москва, 1957. – 48с.
616226
  Бовш В.И. Критика теории "Стадий развития"общества : Автореф... канд. филос.наук: / Бовш В. И.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1965. – 23л.
616227
  Абдуллин Я.Г. Критика теории государства Каутского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Абдуллин Я.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1957. – 16 с.
616228
  Каратаева Л.Ю. Критика теории и практики буржуазной журналистики / Л.Ю. Каратаева. – Свердловск, 1987. – 99с.
616229
   Критика теории и практики маоизма : (Сборник статей из периодитеской печати социалистических стран). – Москва : Изд. "Мысль" ; Партиздат София, 1973. – 251 с.
616230
   Критика теории и практики маоизма. – М, 1977. – 295с.
616231
  Романов А.В. Критика теории индукции Дж. Ст. Милля и ее философских предпосылок : Автореф... канд. филос.наук: / Романов А. В.; МГУ, Филос. фак. – М., 1953. – 9л.
616232
  Чорны И. Критика теории конвергенции двух экономических систем. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чорны И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 24л.
616233
  Кемеров В.Е. Критика теории мотивации в современной американской социаологии : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кемеров В.Е.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 21л.
616234
  Скайсгирис Р.П. Критика теории познания Бертрана Бассела. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скайсгирис Р.П.; ин-т философии Акад.наук СССР. – М, 1961. – 16л.
616235
  Шашкевич П.Д. Критика теории познания Канта. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шашкевич П.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 16л.
616236
  Корнеева Анна Ивановна Критика теории познания неопозитивизма : Автореф... доктора философ.наук: / Корнеева Анна Ивановна; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 30л.
616237
  Ильичев Н.М. Критика теории познания экзистенциализма Ж.-П.Сартра : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Ильичев Н.М. ; КГУ , Философ. фак-т. – Киев, 1970. – 16 с.
616238
  Ильичев Н.М. Критика теории познания экзистенциализма. Ж.-П.Сартра : Дис... канд. философ.наук: / Ильичев Н.М.; КГУ. Кафедра истории философии. – Киев, 1969. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
616239
  Левшин Л.В. Критика теории стоимости английских буржуазных экономистов / Л.В. Левшин. – М, 1961. – 244с.
616240
  Павлов В.П. Критика теорий "классового мира" в США / В.П. Павлов. – М., 1963. – 207с.
616241
   Критика теорий "регулируемого капитализма". – М, 1959. – 179с.
616242
  Гальперин С.И. Критика теорий биологизации человека / С.И. Гальперин. – Л, 1960. – 52с.
616243
  Хафизов Р.Х. Критика теорий государственного регулирования капиталистической экономики / Р.Х. Хафизов. – М, 1961. – 168с.
616244
  Корф Г. Критика теорий культуры Макса Вебера и Герберта Маркузе. / Г. Корф. – М., 1975. – 64с.
616245
  Осадчая И.М. Критика теорий милитаризации народного хозяйства в США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадчая И.М.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
616246
   Критика теорий современных буржуазных экономистов. – М, 1966. – 248с.
616247
   Критика теорий современных буржуазных экономистов. – М, 1966. – 248с.
616248
  Дворкин И.Н. Критика теорий современных буржуазных экономистов / И.Н. Дворкин. – Москва, 1971. – 230с.
616249
  Бабкіна О.В. Критика теорії конвергенції з питань держави і права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 93-96. – (Серія права ; № 17)


  Статья посвящена критике основных положений, выдвигаемых теоретиками конвергенции в области государства и права. Спекулируя на проблемах научно-технической революции, буржуазные идеологи стремятся стремятся доказать возможность развития буржуазной и ...
616250
  Сердюк П. Критика теорії конкуренції спеціальних кримінально-правових норм // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 68-72.
616251
  Прокопов Д Критика теорії природного права та ідеї "правової першості" у представників правового позитивізму // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 385-344. – ISBN 978-966-171-358-0
616252
  Гордіца К.А. Критика теорії цінності К. Маркса українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 242-255. – ISSN 0320-4421
616253
  Сикора В.Д. Критика трактовок капиталистического и социалистического способов производства в буржуазных теориях "индустриального общества" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сикора В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
616254
  Макаров Б.И. Критика троцкизма по вопросам строительства социализма в СССР / Б.И. Макаров. – М, 1965. – 104с.
616255
  Куликова Н.Н. Критика утилитаристских концепций морали / Н.Н. Куликова. – М., 1981. – 64с.
616256
  Умаров М. Критика учения Корана о труде и морали : Автореф... канд. философ.наук: / Умаров М.; Ин-т народов Азии АН СССР. Ин-т философии и права АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 21л.
616257
  Гельфонд Критика учения Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием в отечественной религиозно-философской мысли конца ХІХ - начала ХХ в. : три основных аргумента / Гельфонд, (Клюзова) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.121133. – ISSN 0042-8744
616258
  Пшиготижев И.Ш. Критика учения М.Хайдеггера о языке. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Пшиготижев И.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 17л.
616259
  Черненко В.А. Критика учения Эриха Фромма о религии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Черненко В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. филос. – Л., 1970. – 22л.
616260
  Дишлевий П.С. Критика Ф. Енгельсом натурфілософського підходу до природничих наук / П.С. Дишлевий, Ю.М. Ломсадзе, А.І. Уйомов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
616261
  Наджафова З.Г. Критика Ф. Энгельсом антропологизма и современный энвайроментализм // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
616262
  Ручкина Г.Ф. Критика Ф.Энегльсом антропологизма "истинных социалистов". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Ручкина Г.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 26л.
616263
  Петров А.П. Критика фальсификации аграрно-крестьянского вопроса в трех русских революциях / А.П. Петров. – Москва, 1977. – 399с.
616264
  Шкундина Галина Григорьевна Критика фальсификации буржуазными идеологами процессов расцвета и сближения наций, народностей СССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкундина Галина Григорьевна; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1981. – 25л.
616265
  Поджио Делия Григорьевна Критика фальсификации деятельности Коммунистической партии по образованию СССР (1917-1922 гг.) в современной буржуазной историографии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 001 / Поджио Делия Григорьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра истории КПСС естественных фак-тов. – Киев, 1972. – 25 с.
616266
  Жарков М.Г. Критика фальсификации истории Великой Октябрьской социалистической революции и поражения контрреволюции в годы гражданской войны в западногерманской историографии послевоенного периода. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Жарков М.Г.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 23л.
616267
  Иванов Н.Л. Критика фальсификации истории социалистического строительства в БССР (1921-1937 гг.). / Н.Л. Иванов. – Минск, 1980. – 175с.
616268
  Стокяло В.А. Критика фальсификации католическими идеологами исторического материализма / В.А. Стокяло. – Киев, 1980. – 215с.
616269
  Чернобаева Т.П. Критика фальсификации тактики большевиков по отношению к Учредительному собранию в англо-американской буржуазной историографии. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чернобаева Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
616270
  Бодров В.Г. Критика фальсификации экономики развитого социализма в буржуазных теориях экономических систем. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бодров В.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 184л. – Бібліогр.:л.1-17
616271
  Филатов В.П. Критика фальсификаций истории КПСС. / В.П. Филатов. – М., 1970. – 144с.
616272
   Критика фальсификаций национальных отношений в СССР. – М, 1984. – 495с.
616273
  Романовский Н.В. Критика фальсификаций роли ленинской партии в трех революциях / Н.В. Романовский. – М., 1979. – 284с.
616274
  Романовский Н.В. Критика фальсификаций руководящей роли КПСС в обществе развитого социализма / Н.В. Романовский. – М., 1981. – 92с.
616275
  Богуславський О.В. Критика фашизму і націонал-соціалізму на сторінках друкованого органу організації українських націоналістів "розбудова нації" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 104-109. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
616276
  Болебрух А.Г. Критика феодально-крепостнического строя в трудах русских и украинских просветителей. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
616277
  Марк А. Критика фетишизму в творчості Маркса / А. Марк. – Х., 1931. – 152с.
616278
  Ендовицкий В.Д. Критика философии американского критического реализма. / В.Д. Ендовицкий. – М., 1968. – 104с.
616279
  Чесноков Г.Д. Критика философии истории Арнольда Тойнби : Автореф... канд. филос.наук: / Чесноков Г.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории зарубеж. философии. – М., 1964. – 14с.
616280
  Моисеев П.И. Критика философии М. Бакунина и современность / П.И. Моисеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1981. – 175 с.
616281
  Вереденникова Л.М. Критика философии науки Гастона Башляра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Вереденникова Л.М. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1977. – 12 с.
616282
  Белимов А.Ф. Критика философских и социально-этических концепций идеологии баптизма и меннонитства : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Белимов А.Ф.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 22л.
616283
  Баженов А.К. Критика философских и социологических воззрений А.Касо : Автореф... канд. филос.наук: / Баженов А.К.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1961. – 20л.
616284
  Кутлунин А.Г. Критика философских и социологических воззрений Ортеги-и-Гассета : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кутлунин А.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 22л.
616285
  Орнатский Б.В. Критика философских и социологических основ идеологии австромарксизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Орнатский Б.В. ; Ленангр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 15 с.
616286
  Лычковский Р.А. Критика философских истоков ревизии марксистской теории отчуждения. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Лычковский Р.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
616287
  Соболь Ольга Николаевна Критика философских концепций американской "культурной антропологии" : Автореф... канд. филос. наук: 09.00.03 / Соболь Ольга Николаевна; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – Киев, 1975. – 28с.
616288
  Соболь О.Н. Критика философских концепций американской "культурной антропологии" / О.Н. Соболь. – К, 1978. – 99с.
616289
  Лисицын Ю.П. Критика философских основ некоторых теорий и направлений медицины в капиталистических странах. / Ю.П. Лисицын. – М., 1967. – 41-64с.
616290
  Долгов К.М. Критика философских основ неотомизма : Автореф... канд. философ.наук: / Долгов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1967. – 16с.
616291
  Чертков А.Б. Критика философских основ православия / А.Б. Чертков. – М., 1978. – 63с.
616292
  Попов С.И. Критика философских основ современного ревизионизма. / С.И. Попов. – М., 1973. – 112с.
616293
  Шварцман К.А. Критика философских основ современной буржуазной этики. / К.А. Шварцман. – М., 1973. – 64с.
616294
  Соколова Римма Ивановна Критика философских основ социал-реформизма в ФРГ : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.03 / Соколова Римма Ивановна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 22л.
616295
  Попов С.И. Критика философских социологических и этических концепций западногерманских правых социалистов. : Автореф... доктор филос.наук: / Попов С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
616296
  Калинин Ю.А. Критика философско-идеалистических основ современного православия / Ю.А. Калинин. – Киев, 1987. – 101с.
616297
  Голосенко И.А. Критика философско-исторических и социологических концепций Питирима Сорокина : Автореф... канд. филос.наук: / Голосенко И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 21л.
616298
  Горнев Г.П. Критика философско-методологических основ неопсихоаналитической концепции Э.Эриксона : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Горнев Г. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 22л.
616299
  Фартушный А.А. Критика философско-социологических аспектов идеологии клерикализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фартушный А.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
616300
  Мухачев В.В. Критика философско-социологических воззрений Герлберта Маркузе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Мухачев В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 19л.
616301
  Володин В.М. Критика философско-этической концепции личности французского персонализма : Автореф... канд. философ.наук: / Володин В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 23л.
616302
  Савич М.Б. Критика философского ревизионизма в вопросе противоречий общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: / Савич М. Б.;. – Саратов, 1965. – 19л.
616303
  Гарбузов А.С. Критика философской антропологии Арнольда Гелена : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Гарбузов А.С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 18л.
616304
   Критика философской апологии религии. – К, 1985. – 278с.
616305
  Круглов С.М. Критика філософії дрібнобуржуазного анархізму Герберта Маркузе / С.М. Круглов. – К, 1974. – 119с.
616306
  Юровская Э.П. Критика формализма в буржуазной эстетике современной Франции / Э.П. Юровская. – М., 1977. – 62с.
616307
  Семенов И.С. Критика формалистского обоснования индуктивных выводов в логике Д.С. Милля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
616308
  Климин И.И. Критика французской буржуазной историографии ленинской аграрной политики Коммунистической партии (1917-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Климин И.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
616309
  Курцин И.Т. Критика фрейдизма в медицине и физиологии / И.Т. Курцин. – Москва, 1965. – 296с.
616310
  Браун К.-Х. Критика фрейдо-марксизма / К.-Х. Браун. – М., 1982. – 270с.
616311
  Церцвадзе Л.М. Критика фрейдовского понимания искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Церцвадзе Л. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 29л.
616312
  Зуев Ю.П. Критика христианского культа страдания. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Зуев Ю.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1970. – 21л.
616313
  Донцов И.А. Критика христианского православного "учения" о личном самоусовершенствовании : Автореф... канд. философ.наук: / Донцов И.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра философии и научн. коммунизма. – Казань, 1966. – 20л.
616314
  Семенюк В.А. Критика христианского учения о смысле и высшей цели человеческой жизни. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Семенюк В.А.; АН БССР.Ин-т филос.и права. – Минск, 1968. – 24л.
616315
  Пасика В.М. Критика христианского эволюционизма Тейяра де Шардена : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Пасика В.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1968. – 14л.
616316
  Коняев П.Г. Критика христианской концепции истины. (На материалах рус. православного богословия) : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Коняев П.Г.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 30л.
616317
  Краснов А.В. Критика христианской концепции исторического процесса / А.В. Краснов. – М., 1966. – 72с.
616318
  Краснов А.В. Критика христианской концепции исторического процесса. : Автореф... канд. филос.наук: / Краснов А.В.; Ин-тут науч. атеизма. – М., 1966. – 15л.
616319
  Фоменко А.К. Критика христианской концепции нравственного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Фоменко А.К.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектора государства и права. – К., 1968. – 22л.
616320
  Баженов Владимир Владимирович Критика христианской концепции справедливости : Автореф... канд.филос.наук: 090006 / Баженов Владимир Владимирович; Моск. обл пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1976. – 24л.
616321
  Охріменко Ю.М. Критика християнських поглядів на особу / Ю.М. Охріменко. – Київ, 1964. – 174с.
616322
  Малышев М.А. Критика ценностно-нормативного подхода к анализу социальных явлений в современной американской буржуазной социологии : Автореф... кадн. филос.наук: 622 / Малышев М.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 24л.
616323
  Слотердайк Петер Критика цинічного розуму = Kritik der zynischen Vernunft / Слотердайк Петер; Пер.з німецької А.Богачова. – Київ : Тандем, 2002. – 544с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-7145-42-5
616324
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант; Пер. с нем. Н.О.Лосского. – Санкт-Петербург : ТАЙМ-АУТ, 1993. – 478с. – ISBN 5-85990-074-0
616325
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Минск : Литература, 1998. – 960с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-396-7
616326
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Сімферополь : Реноме, 1998. – 528с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-39-1
616327
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант; Пер.с нем.Н.О.Лосского. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 672с. – (Выдающиеся мыслители). – ISBN 5-222-00461-9
616328
  Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – Симферополь : Реноме, 2003. – 464с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-39-1
616329
  Кант Иммануил Критика чистого разума. / Кант Иммануил. – Спб., 1897. – 113с.
616330
  Кант Іммануїл Критика чистого розуму / Кант Іммануїл; Пер. з нім. та примітки І. Бурковського; Передмова Анатолія Лоя. – Київ : Юніверс, 2000. – 504с. – ISBN 966-7305-32-5
616331
  Александрова Р. Критика эволюционной этики / Р. Александрова. – Саранск, 1975. – 192с.
616332
  Кувакин В.А. Критика экзистенциализма Бердяева / В.А. Кувакин. – Москва, 1976. – 205с.
616333
  Чалин М.Л. Критика экзистенциализма К.Ясперса. : Автореф... канд. филос.наук: / Чалин М.Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – М., 1959. – 16л.
616334
  Стрельцова Г.Я. Критика экзистенциалистской концепции диалектики / Г.Я. Стрельцова. – М,, 1974. – 127с.
616335
  Трухина Анна Андреевна Критика экзистенциалистской концепции познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Трухина Анна Андреевна; М-во просвещения РСФСР. Московский областной пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 17л.
616336
  Латынина А.Н. Критика экзистенциалистсокй интерпретации Достоевского : Автореф... канд. филос.наук: / Латынина А. Н.; МГУ, Филос.фак. – М., 1969. – 18л.
616337
  Ольсевич Ю.Я. Критика экологической критики / Ю.Я. Ольсевич, А Гудков. – Москва : Мысль, 1990. – 213с.
616338
  Позднякова Э.Д. Критика экономических воззрений лидеров французской социалистической партии (СФИО) : Автореф... кандидата экон.наук: / Позднякова Э.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 17л.
616339
  Худокормов Александр Георгиевич Критика экономических воззрений современного французского ревизионизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Худокормов Александр Георгиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 19л.
616340
  Мигель Рамон Торрес Перес Критика экономических концепций "кубинологии" : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мигель Рамон Торрес Перес; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 162л. – Бібліогр.:л.138-162
616341
  Никитин С.М. Критика экономических теорий "планирования" капиталистической экономики / С.М. Никитин. – М, 1962. – 151с.
616342
  Уваров В.П. Критика экономических теорий австрийских правых социалистов (период 2-го и 3-го этапов общего кризиса капитализма) : Автореф... канд. экон.наук: / Уваров В.П.; АН БССР Ин-т экономики. – Минск, 1964. – 29л.
616343
  Полянский Ф.Я. Критика экономических теорий анархизма / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1976. – 301с.
616344
  Шеин А.И. Критика экономических теорий правых лейбористов Англии / А.И. Шеин. – Москва, 1975. – 200 с.
616345
  Дворкин И.Н. Критика экономических теорий правых социалистов / И.Н. Дворкин. – М., 1959. – 468с.
616346
  Рындина М.Н. Критика экономических теорий ревизионистов. / М.Н. Рындина. – М, 1960. – 68с.
616347
  Свиридова З.П. Критика экономического учения : Автореф... канд. экон.наук: / Свиридова З. П.; АН СССР, ин-т эконом. – М., 1950. – 13л.
616348
  Макаров Б.И. Критика экономической платформы троцкизма (1921-1927 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров Б. И.; АОН при ЦК КПСС,Каф. экон. – М., 1966. – 16л.
616349
  Мережинская Елена Юрьевна Критика экстерналистской методологии социально-исторического познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мережинская Елена Юрьевна; КГУ им.Т.Шеченка. – К., 1983. – 213л. – Бібліогр.:л.204-213
616350
  Олесницкий М.А. Критика экстраорд. проф. М. Олесницкого на критику экстраорд. проф. М. Ястребова / М. Олесницкий. – [Киев] : [Киев. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1899. – 37 c. – Биб. опис. осущ. с помощью Интернета
616351
  Олесницкий М. Критика экстраорд. проф. М. Олесницкого на критику экстраорд. проф. М. Ястребова. – Киев : Тип. Императорского ун-та Св. Владимир Н.Т., 1899. – 37 с.
616352
  Мережинская Е.Ю. Критика эктерналистской методологии социально-исторического познания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Мережинская Е.Ю. ; КГУ им.Тараса .Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
616353
  Тавадзе Г.Ш. Критика эмпиристического понимания истины и теория познания Б.Рассела : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Тавадзе Г.Ш.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
616354
  Алексеева Г.Д. Критика эсеровской концепции Октябирьской ревоюции / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1989. – 313с.
616355
  Прозерский В.В. Критика эстетики философского натурализма. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Прозерский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
616356
  Бломквист Е.Б. Критика эстетических воззрений Андре Мальро. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.623 / Бломквист Е.Б.; Моск.ин-т.Философ.фак-т. – М, 1971. – 26л.
616357
  Куликова И.С. Критика эстетических концепций современного буржуазного искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1976. – 65с.
616358
  Торшилова Е.М. Критика эстетической концепции Герберта Рида. : Автореф... канд. филос.наук: / Торшилова Е.М.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. маркс.-лен. эстетики. – М., 1965. – 16л.
616359
  Коник В.В. Критика эсхатологии свидетелей Иеговы: очередные пророчества о конце мира / В.В. Коник. – М., 1976. – 55с.
616360
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Бренман Р.А.; Объединен. совет ин-т философии и ин-та гос. и права. – Киев, 1969. – 28л.
616361
  Бренман Р.А. Критика этического иудаизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Бренман Р.А.; АН УССР... – К., 1970. – 28л.
616362
  Гайдис А.А. Критика этического учения современного католицизма : Автореф... канд. филос.наук: / Гайдис А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
616363
  Шушенашвили Г.Г. Критика этического формализма Канта. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шушенашвили Г.Г.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1971. – 23л.
616364
  Кузьмина Т.А. Критика этической концепции "неоородоксального" протестантизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузьмина Т.А. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1965. – 22 с.
616365
  Суворова Д.Г. Критика этнопсихологических концепций современной буржуазной социологии.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Суворова Д.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
616366
  Гаджиєв В.В. Критика Я. Хінтіккою "Трихотомії Фреге" (теоретико-ігровий підхід) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 77-79
616367
  Яровий О. Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 34-35. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
616368
  Пунченко О.П. Критика як метод формування екологічної свідомості та вирішення екологічних суперечностей // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
616369
  Ковалева Алла Дмитриевна Критика"советологических"интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Дис... канд ист.наук: 07.00.01 / Ковалева Алла Дмитриевна; КГУ. – К, 1987. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
616370
  Залыгин С.П. Критика,публицистика / С.П. Залыгин. – Москва : Современник, 1987. – 383 с.
616371
  Цанев Г. Критика. / Г. Цанев. – София, 1961. – 536с.
616372
  Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Микола Євшан ; упорядкув., передм. та прим. Н. Шумило. – Київ : Основи, 1998. – 658 с. – ISBN 966-500-081-0
616373
  Стус Д. Критика: соТВОРЕНИЕ контекста // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 10. – С.192-194. – ISSN 0131-8136


  Украинское литературоведение и литературная критика 1985-1995гг. в пересмотре и анализе литературного процесса советского периода и пересмотре оценок процессов и творчества отдельных писателей предыдущих литературных эпох в украинской литературе. ...
616374
  Радев Р. Критике неотомизма / Р. Радев. – Москва, 1975. – 448с.
616375
  Соколов Н.И. Критики и литература / Н.И. Соколов. – Л., 1977. – 183с.
616376
  Конончук Т. Критики про драму театру // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Публікація про засідання творчого об"єднання критиків Київської організації НСПУ, на якому йшлося про сучасну драматургію
616377
  Иконников В.С. Критико-библиографический обзор литературы русской истории за 1874-1876 гг. / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завдского)
[Вып.] 2 : (периодические издания, ученые записки, сборники). – 1880. – [124] с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878-1879 (с. 155-278)
616378
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [3] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616379
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 4 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 40 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616380
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. [5] // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616381
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 6 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 45 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616382
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 7 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616383
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 8 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 43 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616384
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 9 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 53 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616385
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 10 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616386
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 11 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 47 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616387
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 13 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 48 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616388
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 14 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 39 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616389
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 15 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 36 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616390
  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. 16 // Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 52 с.


  Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению… [1]. - 1898. - № 19319 [3]. - 1899. - № 19307 4. - 1899. - № 19380 [5]. - 1900. - № 19257 6. - 1901. - № 19258 7. - 1901. - № 19341 8. - ...
616391
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографи. / С.И. Маслов. – К., 1918. – 17с.
616392
  Маслов С.И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии. 1 / С.И. Маслов // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 17 с.
616393
  Александровский Г. Критико-библиографический обзор трудов по русскому богатірскому єпосу / Г. Александровский. – Ревель (Таллинн) : Печ. в тип. "Ревельских известий", 1898. – 129, 78b-119, 14 с. разд. паг. – Издание журн. "Гимназия"
616394
   Критико-библиографический обзор убебной литературы по истории на русском языке с 1890-1912 г. : учебники по русской литературе. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – XII, 165 с. – Предисловие П.Н. Ардашева переплетено в конце книги
616395
  Флоринский Т.Д. Критико-билиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 42 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1898 г. - Конволют. Перепл. с 13 отд. оттисками той же работы.
616396
  Маслов С.И. Критико-биографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии / С.И. Маслов. – Киев, 1918. – 17 с.
616397
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 1, вып. 1-21 : А. – 1889. – XXII, 992 с. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
616398
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 2 (вып. 22-30) : Бабаджанов - Бензенгр. – 1891. – 442 с.
616399
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И.А. Ефрона)
Т. 3 : Бенни - Боборыкина. – 1892. – [10], 444, [18] с.
616400
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Семеновская типо-литогр. (И. Ефрона)
Т. 4 : Отдел 1 : Боборыкин - Богоявленский. Отдел 2 : Материалы для критико-биографического словаря русских писателей и ученых. Вавилов - Введенский. – 1895. – 212 с.
616401
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : С алф. указ. ко всем 5 т. – 1897. – XV, 466 с. – Библиогр.: С алфавитным указателем ко всем 5 т.
616402
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С.А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : с алф. указ. ко всем 6 т. – 1897. – X, 465 с.
616403
  Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С. Венгеров. – 2-е совершенно перераб. изд. – Петроград : Т-во художественной печати
Т. 1 (вып. 1-3) : Предварительный список русских писателей и первые о них справки (Аарон - Куликов) : с табл. групповых портр. – 1915. – LXX, 436 с. : 18 л. портр. – Кроме С.А. Венгерова, которому принадлежат статьи историко-литературного и критического характера и все вообще неподписанные статьи, в словаре принимают участие специалисты по разным отраслям
616404
  Венгеров С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых / С. Венгеров. – 2-е изд., перераб. – Петроград
2. – 1916. – 128с.
616405
  Нелюбин Г. Критико-биографический этюд. – Санкт-Петербург, 1902. – 247 с.
616406
  Литовченко А. Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы / А. Литовченко, О. Нехаенко // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 16-23. – ISSN 2306-3974
616407
  Дідух А.Я. Критико-таксономічний аналіз видів роду Trapa L. флори України на основі морфології плоду / А.Я. Дідух, Т.П. Мазур // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2014. – Т. 50, № 2 (296). – С. 50-59. – ISSN 0375-8990
616408
  Шестопалова Т. Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 317-320
616409
  Радев И. Критическа вечерня / И. Радев. – София : Български писател, 1990. – 300 c.
616410
  Давыдова М.И. Критическая библиография... есть ли она? // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1560-7968
616411
  Гнида Е.С. Критическая влажность торфяных почв : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гнида Е.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 26 с.
616412
  Колосов В.А. Критическая геополитика: основы концепции и опыт ее применения в России // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 31-52. – ISSN 1998-1775
616413
  Ливанова Т.Н. Критическая деятельность русских композиторов / Т.Н. Ливанова. – М.-Л., 1950. – 103с.
616414
  Вакилов А.Н. Критическая динамика неупорядоченных систем и ее численное моделирование методов Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Вакилов А.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1994. – 16л.
616415
  Булавин Л.А. Критическая изотерма раствора изомасляная кислота - тяжелая вода / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко // УФЖ, 1990. – №8


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
616416
  Новикова Е. Критическая интерпретация в мемуарах русской эмиграции 1920-40-х годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 40-46. – ISBN 966-594-431-2
616417
  Разеев Д.Н. Критическая интерпретация кантовской аналитики телеологической способности суждения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.74-87. – ISSN 0235-1188
616418
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – М.
1. – 1936. – 730с.
616419
  Льоренте Х.-А. Критическая история испанской инквизиции / Х.-А. Льоренте. – М.
2. – 1936. – 560с.
616420
   Критическая литература о произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина : с портр. и биографическим очерком Н. Ф. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 2 : (1864-1875 гг.). – 1905. – VI, 327 с.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
616421
  Денисюк Н. Критическая литература о произведениях Н.Г. Чернышевского : С портр., биогр. очерком и примеч. Н. Денисюк / Сост. Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидиной
Вып. 1. – 1908. – X, 336 с. – Вышел только вып. 1
616422
   Критическая литература об А.Н. Островском
1. – 389с.
616423
  Раковская Н.М. Критическая модель Н. Страхова (диалог с учителем) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 31-41. – ISSN 2312-6809


  Актуализация изучения наследия Н. Страхова связана с противоречивостью суждений о его критической рефлексии в современном литературоведении. Имя Н. Страхова не заняло должного места в системе литературоведческих исследований. До сегодняшнего времени не ...
616424
  Чертков А.Б. Критическая оценка философских основ религиозной морали / А.Б. Чертков. – М., 1979. – 64с.
616425
  Жеребкин М.С. Критическая правовая теория и антидискриминационное право // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 40-44. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
616426
  Волковинская В.А. Критическая составляющая феноменологической социологии Альфреда Шютца // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 362-370
616427
  Литовченко А. Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 24-29. – ISSN 2306-3974
616428
  Костылев О.Л. Критическая статья на уроке литературы / О.Л. Костылев. – Ленинград, 1967. – 192с.
616429
  Титаренко Евгений Максимович Критическая температура : Повести: Для ст.школ.возраста / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1978. – 174с.
616430
  Голик А.З. Критическая точка / А.З. Голик, 1940. – [7] c. – Отд. оттиск из: Успехи физических наук, 1940, Т.23, вып.1. – Библ.: С. 73
616431
   Критическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1988. – 152с.
616432
  Славов И. Критически резонанси. / И. Славов. – София, 1983. – 235с.
616433
  Бенбасат А. Критически срещи в минало и сегашно време / А. Бенбасат. – София : Народна младеж, 1991. – 205 с.
616434
  Фейгин Г. Критические аргументы антиглобалистов и перспективы развития национальных хозяйственных систем в условиях глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 45-65. – ISSN 0207-3676
616435
  Шварев Ю.И. Критические беседы об апостольских мифах. / Ю.И. Шварев. – Воронеж, 1981. – 107с.
616436
  Фисенко В.В. Критические двухфазные потоки / В.В. Фисенко. – Москва : Атомиздат, 1972. – 159 с.
616437
  Зенгер Г.Э. Критические заметки / Г.Э. Зенгер. – Харьков : Тип."Печатное дело", 1913. – 18 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества
616438
  Зенгер Г.Э. Критические заметки : Памяти Ф.Е. Корша / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1915. – [1], 201-240 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1915
616439
  Зенгер Г.Э. Критические заметки к тексту эпиграмм Конрада Цельтиса / [соч.] Г.Э. Зенгера. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1911. – 119 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1911, отд. класс. филол.
616440
  Андрусов Н. Критические заметки о русском неогене / Н. Андрусов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та. Св. Владимира, Акц. О-во Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 54 с. – Отд. оттиск из Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей, т. 21
616441
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1952. – 40с.
616442
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1953. – 153с.
616443
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1954. – 184с.
616444
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1954. – 160с.
616445
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1970. – 120с.
616446
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1970. – 119 с.
616447
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу : В.И. Ленин. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1973. – 248 с. – Текст парал. на рус. и калм. яз. - Миниатюрное издание
616448
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1974. – 111с.
616449
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1978. – 111с.
616450
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1979. – 111с.
616451
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1982. – 111с.
616452
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1984. – 93с.
616453
  Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу / В.И. Ленин. – М., 1990. – 108с.
616454
  Зенгер Г.Э. Критические замечания к сборнику проф.Вержбовского "Политические стихи и предсказания, сатиры и пасквили XVIвека" / Г.Э. Зенгер. – 21 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
616455
  Лозицкая Н.И. Критические замечания об одном методе оценки эффективных факторов Ланде / Н.И. Лозицкая, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 38-45. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Анализируется метод Соланки - Стенфло, позволяющий по наблюдениям солнечного спектра оценивать эмпирически эффективные факторы Ланде.
616456
  Пришляк Д.А. Критические значения функции на замкнутой крутой / Д.А. Пришляк, М.В. Лосева // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 75
616457
  Ситников А.Б. Критические и стандартные показатели состояния мигрирующих веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 83-87. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
616458
  Венелин Ю.И. Критические исследования об истории болгар : с прихода Болгар на Фракийский полуостров до 968 года, или покорения Болгарии Великим Князем Русским, Святославом / Ю.И. Венелин. – Москва : В типографии Николая Степанова, 1849. – III, 342, VI с.
616459
  Ойзерман Т.И. Критические историко-философские заметки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 136-146. – ISSN 0042-8744
616460
  Шаповал Б.С. Критические концентрации мицилообразования и солюбилизирующая способность бинарных смесей анионных поверхностно-активных веществ. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаповал Б.С.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1967. – 16л.
616461
  Григолюк Э.И. Критические нагрузки трехслойных цилиндрических и конических оболочек / Э.И. Григолюк, П.П. Чулков. – Новосибирск, 1966. – 224с.
616462
  Согрин В.В. Критические направления немарксистской историографии США ХХ века / В.В. Согрин; Отв ред. Г.П. Куропятник. – Москва : Наука, 1987. – 268 с.
616463
  Фабрициус В. Критические начала задачи определения орбит по трем наблюдениям / В. Фабрициус. – 141 с.
616464
  Капиева Н Критические новеллы / Н Капиева. – М., 1969. – 144с.
616465
  Тэн И. Критические опыты / И. Тэн; Перев. под ред. В. Чуйко. – 291-458 с.
616466
  Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян / А Павлов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1878. – VI, 210 с. – Извлечено из: Отчет о присуждении наград гр. Уварова, № 19
616467
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236с.
616468
   Критические очерки. – Ростов на/Д, 1956. – 236с.
616469
  Ла-Барт де Критические очерки по истории романтизма / Ла-Барт де. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго
1. – 1908. – 57с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф. Кн. без тит.л.
616470
   Критические очерки по философии Канта. – К, 1975. – 365с.
616471
   Критические параметры делящихся материалов и ядерная безопасность. – М, 1984. – 175с.
616472
   Критические параметры систем с делящимися веществами и ядерная безопасность. – Москва, 1966. – 226 с.
616473
  Вернидуб М.Ф. Критические периоды в развитии яиц и личинок рыб и их практическое значение / М.Ф. Вернидуб. – Ленинград, 1949. – 98с.
616474
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – М., 1932. – 168с.
616475
  Зелинский К.Л. Критические письма / К.Л. Зелинский. – М.
2. – 1934. – 284с.
616476
  Болтин И.Н. Критические примечания генерал-майора Болтина на вторый том истории князя Щербатова. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Корпуса чужестранных единоверцев, 1794. – 479 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХVIII ст.- шкіра, корінець з тисн., картон
616477
  Болтин Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том истории князя Щербатова. – СПб, 1793. – 353 с.
616478
  Нойман О Критические простые числа эллиптических кривых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нойман О ; МГУ. – Москва, 1966. – 6 с.
616479
  Зелинский В.А. Критические разборы "Дворянского гнезда" и "Накануне" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – 4, 230 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева
616480
  Зелинский В.А. Критические разборы "Записок охотника" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 171 с. – Перепечатано без изменений из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
616481
  Зелинский В.А. Критические разборы повести И.С. Тургенева "Рудин" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1910. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
616482
  Зелинский В.А. Критические разборы романа "Дым" И.С. Тургенева / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. И.И. Пашкова, 1907. – IV, 98 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
616483
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Новь" / собрал В. Зелинский. – Москва : [Изд. авт.] ; Типо-лит. В. Рихтер, 1905. – [4], 188 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
616484
  Зелинский В.А. Критические разборы романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" / собрал В. Зелинский. – 3-е изд. – Москва : [Изд. авт.] ; Тип. Вильде, 1909. – IV, 150 с. – Отд. оттиск из: Собрание критических материалов для изучения произведений И.С. Тургенева, вып. 1
616485
  Дюбо Критические размышления о поэзии и живописи / Дюбо, Жан-Батист. – М, 1976. – 767с.
616486
   Критические разъяснения о древних русских монетах. – Спб, 1807. – 275с.
616487
   Критические разъяснения о древних русских монетах.. – В Санкт-Петербурге : Изданные Императорскою Академиею Наук, 1807. – 275с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
616488
  Чуковский К. Критические рассказы / К. Чуковский. – СПб
1. – 1952. – 235с.
616489
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. ("Современник" 1854-1861 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1893. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан


  Чернышевский, Николай Гаврилович; Пушкин, Александр Сергеевич Гоголь, Николай Васильевич Тургенев, Иван Сергеевич Островский, Александр Николаевич Толстой, Лев Николаевич Салтыков, Михаил Евграфович
616490
  Чернышевский Н.Г. Критические статьи : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский, Лев Толстой, Щедрин и др. : ("Современник" 1854-1861 гг.). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1895. – [4], 387 с. – Авт. в кн. не указан
616491
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894)
616492
  Страхов Н.Н. Критические статьи / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – 1908. – [4], XVI, 387 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи. - Конволют. - Пер. Критические статьи (1861-1894), Киев, 1902, т. 2
616493
  Белинский В.Г. Критические статьи / В.Г. Белинский. – М.-Пг., 1923. – 227 с.
616494
  Соллертинский И.И. Критические статьи / И.И. Соллертинский. – Л., 1963. – 182с.
616495
  Бородин А.П. Критические статьи / А.П. Бородин. – 2-е изд. доп. – М, 1982. – 88с.
616496
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894). Т. 2 / Н. Страхов // Критические статьи / Н.Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова, 1908. – Т. 1 : Об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885). – [2], II, 434, II с.
616497
  Страхов Н.Н. Критические статьи (1861-1894) / Н. Страхов. – 5-е изд. – Киев : Изд. И.П. Матченко ; Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1902. – [2], II, 434, II с.
616498
  Философов Д.В. Критические статьи и заметки, 1899-1916 / Д.В. Философов ; [сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева ; отв. ред. В.В. Полонский] ; Учреждение РАН ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : ИМЛИ РАН, 2010. – 680 с. – Библиогр.: с. 644-658. – ISBN 978-5-9208-0329-0
616499
  Егунова Н.А. Критические статьи и литературные пародии Теккерея. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егунова Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
616500
  Абрамович А.Ф. Критические статьи и очерки о творчестве сибирских писателей / А.Ф. Абрамович. – Иркутск, 1958. – 214с.
616501
  Страхов Н.Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом (1862-1885) / Н. Страхов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1887. – [2], XX, 484 с. – Т. 2 вышел под загл.: Критические статьи (1861-1894). - Экз. № 109057 дефектный, отс. с. I-,XX. - Экз. в разных тип. переплетах. На обл. назв.: Критические стати
616502
  Асафьев Б.В. Критические статьи, очерки и рецензии. Из наследия конца десятых - начала тридцатых годов / Б.В. Асафьев. – М.-Л., 1967. – 300с.
616503
  Серебряная И.Б. Критические суждения о языке русской литературы первой половины XIX в. как лингвистический источник // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 82-95. – ISSN 0373-658Х
616504
  Кемпбелл А. Критические токи в сверхпроводниках : Пер.с англ. / А. Кемпбелл, Д. Иветс. – Москва : Мир, 1975. – 332с.
616505
  Михеева М.Н. Критические токи и критические магнитные поля сверхпроводящих пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михеева М.Н.; Физ.-техн. ин-т низких температур АН УССР. – Харьков, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.14
616506
  Верещагин В.Г. Критические токи сверхпроводящих сплавов в продольном магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Верещагин В.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
616507
  Ермаков Виктор Иванович Критические точки функций Грина для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ермаков Виктор Иванович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
616508
  Султанова З.Т. Критические точкий линейных систем случай трехкратного вырождения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Султанова З.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 5л.
616509
  Жирмунский А.В. Критические уровни в процессах развития биологических систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Москва : Наука, 1982. – 180 с. : табл., ил. – Библиогр.: 359 назв
616510
  Жирмунский А.В. Критические уровни в развитии природных систем / А.В. Жирмунский, В.И. Кузьмин. – Ленинград : Наука, 1990. – 223 с. : ил., табл. – Библиогр.: 398 назв.
616511
  Арсентьев Критические этюды по русской литературе / Арсентьев
1. – 351с.
616512
   Критические явления (актуальные проблемы физики). – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
616513
  Киро С.А. Критические явления в дисперсных гетерогенных системах со стадийным образованием конечных продуктов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Киро С.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
616514
  Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах / М.А. Анисимов. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
616515
  Гагарина А.Б. Критические явления в реакции жидкофазного окисления углеводородов в присутствии ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: / Гагарина А.Б.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 11л.
616516
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 1 : Метод термодинамического разложения. – 1976. – 99с.
616517
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 2 : Системы с несколькими упорядоченными подрешетками. – 1976. – 102с.
616518
  Ролов Б.Н. Критические явления в твердых растворах : Учеб. пособие: / Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. – Рига
Ч. 3 : Методы теоретического анализа. – 1976. – 102с.
616519
  Шварц А.В. Критические явления высшего порядка в тройных системах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Шварц А.В. ; Гос.науч-исслед. и проект. ин-т азотной и пром-ти и продуктов органического синтеза. – Москва, 1971. – 22 с.
616520
  Алехин А.Д. Критические явления жидкость-пар в гравитационном поле : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Алехин А.Д.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 296л. – Бібліогр.:л.248-281
616521
  Мельниченко Ю.Б. Критические явления и коллективные процессы в полуразбавленных системах полимер -- растворитель. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.19 / Мельниченко Ю.Б.; Ан УССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1991. – 36л.
616522
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
616523
   Критические явления и флюктурации в растворах. – М, 1960. – 192с.
616524
  Володин Юрий Емельянович Критические явления нетепловой природы в реакциях окисления на платине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Володин Юрий Емельянович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
616525
  Абдикаримов Б.Ж. Критические явления парообразования и расслоения в пространственно неоднородных системах : дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 285 л. – Библиогр.: л. 250-285
616526
  Шляпникова Ирина Александровна Критические явления при ингибированном окислении полипропилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шляпникова Ирина Александровна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
616527
  Широков Сергей Сергеевич Критический анализ "Духовного сионизма" Ахад Гаама : Автореф... канд. филоc.наук: 09.00.02 / Широков Сергей Сергеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
616528
  Добреньков В.И. Критический анализ авангардистских тенденций в современной протестантской идеологии / В.И. Добреньков. – М., 1975. – 64с.
616529
  Кочегарова А.Д. Критический анализ аксиологичесих установок современного русского православия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Кочегарова А.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 18л.
616530
  Аппатов С.И. Критический анализ американской буржуазной историографии / С.И. Аппатов, И.Н. Коваль. – Київ, 1984. – 142с.
616531
  Гущина В.А. Критический анализ аналитической эстетики / В.А. Гущина. – М., 1986. – 110с.
616532
  Куликов Андрей Александрович Критический анализ британского консерватизма в XX веке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 58-68. – Бібліогр.: с. 59-68. – ISSN 0042-8744
616533
  Степаненко В.А. Критический анализ буржуазной теорий инфляции : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Степаненко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 41 с. – Бібліогр.:с.37-41
616534
  Ибрагимов И Т. Критический анализ буржуазных и реформистских концепций "качества жизни". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ибрагимов Т.И.оглы; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1979. – 22л.
616535
   Критический анализ буржуазных социологических концепций. – М
1. – 1981. – 118с.
616536
  Маслов П.П. Критический анализ буржуазных статистических публикаций. / П.П. Маслов. – М., 1955. – 479с.
616537
   Критический анализ буржуазных теорий и практики управления. – Москва : Прогресс, 1980. – 272 с.
616538
  Хартман В.Д. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными и разработками / В.Д. Хартман. – М, 1979. – 407с.
616539
  Степаненко Владимир Афанасьевич Критический анализ буржуазных теорий инфляции : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Степаненко Владимир Афанасьевич; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем зарубежных стран. – К., 1981. – 400л. – Бібліогр.:л.376-400
616540
   Критический анализ буржуазных теорий модернизации. – М, 1985. – 240с.
616541
  Кутушев В.Г. Критический анализ буржуазных теорий управления: Лекция. / В.Г. Кутушев. – Хабаровск, 1988. – 21с.
616542
  Базаров Александр Владимирович Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 080001 / Базаров Александр Владимирович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
616543
  Базаров А.В. Критический анализ буржуазных трактовок эффективности социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Базаров А.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.ШЕвченко. – Киев, 1987. – 219л. – Бібліогр.:л.195-219
616544
   Критический анализ деятельности современных монополий. – Москва : Московский университет, 1985. – 110 с.
616545
   Критический анализ деятельности современных монополий. – М, 1985. – 110с.
616546
  Дмитриев Г.Д. Критический анализ дидактической мысли в США / Г.Д. Дмитриев. – М., 1987. – 102с.
616547
  Ткачук П.К. Критический анализ идеалистических и метафизических трактовок информационных процессов / П.К. Ткачук, В.А. Гордилов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
616548
  Окулова Л.А. Критический анализ идейно-политических концепций движения протеста молодежи ФРГ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Окулова Л. А.; Высш. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
616549
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.03 / Бычко А.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
616550
  Бычко А.К. Критический анализ идейно-философских истоков молодежного бунтарства : Дис... докт. филос.наук: 09.00.03 / Бычко А. К.; КИСИ. – К., 1985. – 372л.
616551
  Попов А.С. Критический анализ идеологии корпоративизма (на материалах Чили). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попов А.С.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
616552
  Сергеев Н.В. Критический анализ интернационализации советской социалистической культуры накануне и в период Великой Отечественной Войны. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Сергеев Н.В.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1990. – 17л.
616553
  Яковлев Виктор Глебович Критический анализ интуитивизма во французской буржуазной философии истории (А.Бергсон, Ш.Пеги) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яковлев Виктор Глебович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 17л.
616554
  Рачин Евгений Иванович Критический анализ категорий "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Рачин Евгений Иванович; АН СССР. Ин-т философии. Сектор истории марксистско-ленинской философии. – М., 1978. – 17л.
616555
  Овсиенко Ф.Г. Критический анализ католической "теологии труда" / Ф.Г. Овсиенко. – М, 1984. – 63с.
616556
  Романенко Л.М. Критический анализ классиками марксизма-ленинизма учения О. Бланки о революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Романенко Л. М.; МГУ. – Москва, 1988. – 21 с.
616557
  Кантеров Я И. Критический анализ клерикальных фальсификаций научного атеизма. / Я И. Кантеров. – М., 1983. – 64с.
616558
  Копаница Михаил Максимович Критический анализ концепции "коммунистического христианства" современного русского православия : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Копаница Михаил Максимович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. унив. им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 47л.
616559
  Шургачиева М.Ц. Критический анализ концепции знания в философии французского структурализма (на матер. филос. и антропологич. трудов к.Леви-Срос). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургачиева М.Ц.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
616560
  Попова А.Е. Критический анализ концепции мифотворчества в современной буржуазной эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Попова А.Е. ; АН УССР, Ин-т философии
616561
  Любимова Б Т. Критический анализ концепции нормативности ценности в буржуазной философии и социологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Любимова Т.Б,; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 21л.
616562
  Румянцева Т.Г. Критический анализ концепций "человеческой агрессивности". / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1982. – 128с.
616563
  Чайковская Мария Андреевна Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Чайковская Мария Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
616564
  Чайковская М.А. Критический анализ концепций социалистической экономики леворадикальной политэкономии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Чайковская М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
616565
  Гиви И.Г. Критический анализ логических теорий значения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гиви И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 42л.
616566
  Клюев Н.Н. Критический анализ мелкобуржуазной революционности в странах Латинской Америки (60-70-е гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клюев Н.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 19л.
616567
  Фоминых Мария Потаповна Критический анализ методологических основ глоосематической теории языка : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фоминых Мария Потаповна; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
616568
  Седнев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца 19 - начала 20 веков. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Седнев В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 18л.
616569
  Сиднев В.А. Критический анализ методологических основ историко-философской концепции "академического" неокантианства России конца XIX - начала ХХ веков. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.0 / Сиднев В.А.; КГУ. – К., 1975. – 18л.
616570
  Стешенко Н.В. Критический анализ методологических оснований концепции З. Фрейда о бессознательном в его отношении к физиологическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
616571
  Шегута Михаил Андреевич Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржазной философии ХІХ-ХХ вв. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Шегута Михаил Андреевич; Ворошиловград. гос. пед. ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Ворошиловград, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.184-199
616572
  Шегута М.А. Критический анализ мировоззренческо-методологических основ вульгарно-материалистической тенденции в буржуазной философии XIX-ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Шегута М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 21 с.
616573
  Эфендиева Н.М. Критический анализ натурфилософии Эррола Харриса / Н.М. Эфендиева. – Баку, 1978. – 103с.
616574
  Зайцева М.И. Критический анализ некоторых концепций фрацузской буржуазной социологии труда : Автореф... канд. философ.наук: / Зайцева М.И.; АН СССР.Ин-т философии. – Москва, 1965. – 20л.
616575
  Лебединский В.А. Критический анализ некоторых немарксистких концепций значения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебединский В. А.; ЛГУ, Филос. фак. – Л., 1967. – 21л.
616576
   Критический анализ некоторых теорий и концепций в медицине буржуазных стран. – Москва : Медицина, 1972. – 264с.
616577
   Критический анализ немарксистских теорий в курсе философии : методическон пособие. – Киев
Вып. 1. – 1990. – 76 с.
616578
  Ледников Е.Е. Критический анализ номиналистических и платонистских тенденций в современной логике / Е.Е. Ледников. – Киев, 1973. – 223с.
616579
   Критический анализ понимания общества и личности в православии. – Казань, 1985. – 91с.
616580
  Петров Василий Викторович Критический анализ проблемы несоизмеримости в современной "философии науки" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петров Василий Викторович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.18
616581
  Стараньчак Ю. Критический анализ проблемы свободы и освобождения Польши : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.03 / Стараньчак Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 53 с.
616582
  Юзеф Стараньчак Критический анализ проблемы свободы и освобождения труда в католической философии Польши : Дис... док-ра филос.наук: 09.00.03 / Юзеф Стараньчак; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 416л. – Бібліогр.:л.387-416
616583
  Табачковский В.Г. Критический анализ проблемы соотношения личностного и надличного в философии французского персонализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Табачковский В.Г.; АН УССР... – К., 1971. – 28л.
616584
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
616585
  Братанич Борис Владимирович Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (Теоретико-методологический аспект исследования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Борис Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
616586
  Братанич Б.В. Критический анализ процесса милитаризации современного буржуазного политического сознания (теоретико-методологический аспект исследования). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братанич Б.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 172л. – Бібліогр.:л.153-172
616587
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций нации и национальные отношения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вилков В.Ю.; КГУ. – К., 1987. – 17л.
616588
  Вилков В.Ю. Критический анализ психологических концепций наций и национальных отношений (социально-философский аспект) : Дис... канд. филос.наук: / Вилков В. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.178-192
616589
  Пазилова В.П. Критический анализ религиозно-философского учения Н. Ф. Федорова / В.П. Пазилова. – М., 1985. – 135с.
616590
  Козырева А.К. Критический анализ религиозного решения проблемы веры и знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Козырева А.К. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
616591
  Селиванов В.Н. Критический анализ современного развития государственного управления в США. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 37л.
616592
  Агаян П.Ц. Критический анализ современных буржуазных концепций философской аргументации / П.Ц. Агаян. – Ереван, 1987. – 180с.
616593
   Критический анализ современных буржуазных социологических концепций. – М, 1979. – 180с.
616594
  Федотов О.К. Критический анализ современных криминологических концепций США и Англии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.718 / Федотов О.К.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
616595
  Шери Т. Критический анализ современных теорий "африканского социализма" : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Шери Т.; Ун-т дружб. народ. – М., 1972. – 27л.
616596
  Яркина Т.Ф. Критический анализ состояния и тенденций развития буржуазной педагогики в ФРГ / Т.Ф. Яркина. – М., 1979. – 215с.
616597
  Кондаков Е.М. Критический анализ социально-психологических концепций источников международных конфликтов и путей их предотвращения : Автореф... канд. философ.наук: / Кондаков Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 17л.
616598
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мирук Степан Якимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
616599
  Мирук Степан Якимович Критический анализ социально-философских и политических основ современной мелкобуржуазной идеологии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мирук Степан Якимович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1985. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
616600
  Вализаде Данат Разакович Критический анализ социальной культуры постиндустриального общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 2073-9702
616601
  Карпинская Р.С. Критический анализ социобиологии / Р.С. Карпинская, С.А. Никольский. – М., 1985. – 64с.
616602
  Краснухина Е.К. Критический анализ социологии Ж.Гурвича : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Краснухина Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 19л.
616603
  Попков В.В. Критический анализ стратегии буржуазного идеологического воздействия на сознание молодежи капиталистических стран. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попков В.В.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ,. – М., 1980. – 23л.
616604
  Годубович В.И. Критический анализ теистических и социально-этических концепций евангельских христиан-баптистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Годубович В.И.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 24л.
616605
  Багиров Анар Рамиз оглы Критический анализ тенденций развития права на получение правовой помощи на примере законодательства Украины // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 6-15. – ISSN 2413-1342
616606
  Воронкова Людмила Петровна Критический анализ теологической антропологии Р.Нибура : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Воронкова Людмила Петровна; МГУ. Филос. фак. – М., 1977. – 23л.
616607
  Боровикова Ольга Николаевна Критический анализ теории и практики малых групп в буржуазной педагогике и школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Боровикова Ольга Николаевна; АН пед. СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1980. – 18л.
616608
   Критический анализ теории и практики менеджмента. – Москва : Прогресс, 1976. – 431с. – (Новое в управлении производством за рубежом ; 10)
616609
  Еремеев Леонид Андреевич Критический анализ теории и художественной практики французского "нового романа" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Еремеев Леонид Андреевич; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 24л.
616610
  Луганская К.Ф. Критический анализ теории классов и классовой борьбы в социальной философии Р.Арона : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Луганская К.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 23л.
616611
  Овчаренко Виктор Иванович Критический анализ теории личности психоаналитической системы З.Фрейда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Овчаренко Виктор Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
616612
  Феоктистов А.М. Критический анализ теории полилинейного и замкнутого развития культур. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Феоктистов А.М.; КГУ. – К., 1975. – 25л.
616613
  Грищенко Александр Михайлович Критический анализ теории символической культры Э.Кассирера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Грищенко Александр Михайлович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1977. – 21л.
616614
  Феоктисов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Феоктисов А.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1975. – 206л. – Бібліогр.:л.1-18
616615
  Феоктистов А.М. Критический анализ теорий полилинейного и замкнутого развития культур (истор.-филос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Феоктистов А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
616616
  Карапетян А.А. Критический анализ философии Канта / А.А. Карапетян. – Ереван, 1958. – 568с.
616617
  Любивый Я.В. Критический анализ философии культуры Томаса Элиота / Я.В. Любивый. – К., 1982. – 108с.
616618
  Пичушков В.В. Критический анализ философии языка Л.Витгенштейна : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Пичушков В.В.; МГУ. Филос. фак. – М., 1968. – 12л.
616619
  Подорога Валерий Александрович Критический анализ философии языка Т.В.Адорно : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подорога Валерий Александрович; Ин-т философии АН СССР. – М., 1979. – 22л.
616620
  Бычко А.К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства / А.К. Бычко. – Київ : Вища школа, 1985. – 149с.
616621
  Берлинский П.В. Критический анализ философских основ французской генетической психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Берлинский П.В.; М-во народного обр.Молд.ССР. – 20л.
616622
  Вачиадзе Г.Н. Критический анализ форм и методов империалистической пропаганды на СССР : Автореф... д-р ист.наук: 07.00.10 / Вачиадзе Г.Н.; МГУ. – М, 1978. – 30л.
616623
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
616624
  Тагунова Ирина Августовна Критический анализ форм организации и методов активного обучения в университетах США. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тагунова Ирина Августовна; Киевский гос. ун-т. – К., 1986. – 203л. – Бібліогр.:л.163-187
616625
  Силичев Д.А. Критический анализ эстетики Микеля Дюфрена. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Силичев Д.А.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1973. – 23л.
616626
  Граблеа А.Н. Критический анализ эстетической концепции Ганса Зедльмайра : Автореф... канд.филос.наук: / Граблеа А. Н.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 22л.
616627
  Колясников Иван Николаевич Критический анализ эстетической концепции русского конструктивизма (проблема формы и функции) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.04 / Колясников Иван Николаевич; МГУ. Философский фак-т. – М., 1972. – 24л.
616628
  Галинская И.Л. Критический анализ этики утилитаризма: англо-американские исследования 1970-1980 гг. / И.Л. Галинская. – М., 1984. – 46с.
616629
  Марченко Алексей Васильевич Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России канца Х1Х-начала ХХ века : Дис... канд.философ.наук: 09.00.05 / Марченко Алексей Васильевич; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1989. – 207л. – Бібліогр.:л.189-207
616630
  Марченко А.В. Критический анализ этических взглядов представителей богоискательства в России конца XIX - начала ЗЗ века : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Марченко А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 18 с.
616631
  Скромненки С.М. Критический взгляд на статью [О.И. Сенковского] под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе Библиотеки для чтения / Соч. Сергия Скромненки [псевд.]. – Москва : В унив. тип., 1834. – [2], 74 с. – Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1958, т. 3, с. 117. - Экз. дефектный, без обложки
616632
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка : повести / А. Лийвес. – Москва : Советский писатель, 1979. – 192 с.
616633
  Лийвес А. Критический день и штормовая отсидка / А. Лийвес. – Москва, 1979. – 192с.
616634
  Моргун О.В. Критический дискурс-анализ материалов русской периодической печати о государственных переворотах в Османской империи (1807–1808 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 125-132. – ISSN 2077-7280
616635
   Критический ежегодник "Современник". – М, 1979. – 431с.
616636
  Зенгер Г.Э. Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация. – Киев, 1886. – С. 6-10
616637
  Манн Ю.В. Критический метод В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Манн Ю.В.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1964. – 23л.
616638
  Петренко Г.И. Критический момент / Г.И. Петренко. – М, 1962. – 48с.
616639
  Стабавой Критический момент. / Стабавой, ЮМ. – М., 1959. – 30с.
616640
  Слизик Л.Н. Критический обзор барбарисов СССР и близкородственных зарубежных видов. : Автореф... канд.биол.наук: / Слизик Л.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1964. – 11л.
616641
  Каринский М.И. Критический обзор последнего периода Германской философии / [Соч.] М. Каринского. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Департамента Уделов, 1873. – [4], 333 с.
616642
  Спасский Георгий Критический обзор пъесы "Царь Иудейский". – Полтава, 1915. – 56 с.
616643
  Суханов К.Н. Критический очерк гносеологии интуиционизма / К.Н. Суханов. – Челябинск, 1973. – 228с.
616644
  Мейстер Г.К. Критический очерк основных понятий генетики / Г.К. Мейстер. – Москва: Ленинград, 1934. – 204 с.
616645
  Аллахвердян С.Д. Критический очерк социологического номинализма / С.Д. Аллахвердян. – Ереван, 1978. – 98с.
616646
  Рыбаковас В. Критический очерк теоретических оснований и методологии буржуазной демократии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рыбаковас В. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
616647
  Прозерский В.В. Критический очерк эстетики эмотивизма / В.В. Прозерский. – М., 1983. – 175с.
616648
  Блинов А.И. Критический период истории Соединенных Штатов Америки. Реконструкция / А.И. Блинов. – Красноярск, 1957. – 211с.
616649
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений к недостаточному водоснабжению. / Ф.Д. Сказкин. – М., 1961. – 52с.
616650
  Сказкин Ф.Д. Критический период у растений по отношению к недостатку воды в почве. / Ф.Д. Сказкин. – Л., 1971. – 120с.
616651
  Батаева Е.В. Критический подход в современной социологии образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 56-62. – ISSN 1993-5560
616652
   Критический рационализм. – М, 1981. – 309с.
616653
   Критический рационализм. – М, 1981. – 309с.
616654
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – Москва, 1974. – 375с.
616655
  Петров С.М. Критический реализм / С.М. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 359с.
616656
   Критический реализм в литературах западных и южных славян.. – Москва : Наука, 1965. – 340 с.
616657
  Измайлов В Н. Критический реализм в русской литературе 19 века / В Н. Измайлов, . – Л., 1957. – 47с.
616658
  Стонис Ю. Критический реализм в художественной прозе А.Венуолиса 1917-1940 гг. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Стонис Ю. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
616659
  Горбунов Н.К. Критический реализм драматургии А. П. Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Н. К.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1951. – 16л.
616660
  Штейн А.Л. Критический реализм и русская драма XIX века / А.Л. Штейн. – М., 1962. – 398с.
616661
  Маникас П.Т. Критический реализм и социальная теория // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.3-13. – ISSN 0132-1625
616662
  Ходжсон Дж. Критический реализм и экономическая наука // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-8736
616663
  Флоровская О.В. Критический реализм новелл Мопассана : Автореф... канд. филол.наук: / Флоровская О.В.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 16л.
616664
  Мазецкий Г.П. Критический реализм Теодра Драйзера : Автореф... канд. филол.наук: / Мазецкий Г. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1955. – 16л.
616665
   Критический реализм ХХ века и модернизм. – Москва, 1967. – 289 с.
616666
  Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Ч. Райкрофт. – Санкт-Петербург : Восточно-Европейский Ин-т психоанализа, 1995. – 250с. – ISBN 5-88787-001-Х
616667
  Алиев Р.М. Критический текст "Голестана" Са"ди : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 16л.
616668
  Асадуллаев С. Критический текст поэмы "Лайли и Маджнун" Абдулло Хотифи и сопоставление этой поэмы с одноименной поэомй Хилоли. : Автореф... наук: / Асадуллаев С.; Тадж. гос. унив. – Душанбе, 1963. – 18л.
616669
  Нестеров А.Е. Критическмя опалесценция растворов полимеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестеров А. Е.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Ленинград, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
616670
  Фурсенко А.А. Критическое десятилетие Америки / А.А. Фурсенко. – Л, 1974. – 347с.
616671
  Кузнецов В.Н. Критическое исследование философии Жан-Поля Сартра : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Кузнецов В.Н.; МГУ. – М, 1973. – 48л.
616672
  Тягло А.В. Критическое мышление на основе элементарной логики : учеб. пособие / А.В. Тягло; М-во образования и науки Украины, Центр усовершенствования соц. образования. – Харьков : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2001. – 210 с. – ISBN 966-623-105-0
616673
  Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 66-75. – ISSN 1728-2756
616674
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.Г. [Гогоцкий]. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 156, [VII] с. – Конволют. Перепл. с: 11 оттисками и вырезками
616675
  Гогоцкий С.С. Критическое обозрение учения римской церкви о видимой главе церкви / С.Г. [Гогоцкий] // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 87 с.
616676
  Колесникова А Т. Критическое осмысление проблемы антисемитизма в современном христианском богословии на примере вероучения Украинской Реформированной Православной Церкви (УРПЦ) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 149-152
616677
  Булавин Л.А. Критическое поведение плотности системы 3 метил-пиридин-тяжелая вода вблизи точки расслоения. // Физика жидкого состояния., 1988. – №16


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
616678
  Пич Р. Критическое рассмотрение П. Д. Юркевичем философии Канта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.107-115. – ISSN 0042-8744
616679
  Авенариус М.П. Критическое состояние тел.. – Киев : Университеская типография, 1884. – 14с. – Ж-л элемен. мат-ки изд.В.П.Ермаковым, проф. Ипер.ун-та Св.Владимира; Отд.оттиск.нап.рос.мов.стар.орф
616680
  Шиманская Е.Т. Критическое состояние чистых веществ. / Е.Т. Шиманская, Ю.И. Шиманский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 40с.
616681
  Пригодій С.М. Критична бірсіана США 1910-х років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 208-214


  Стаття має на меті висвітлити суперечливу американську критику творчості А.Бірса у перших декадах минулого сторіччя. В статье освещается противоречивая американская критика творчества А.Бирса в первые декады прoшлого века. The article focuses on ...
616682
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 73-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
616683
  Сіренко А.П. Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області
616684
  Вечканова Е. Критична історія Нортропа Фрая: Pro et Contra // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 6-25. – (Серія: Філологія)
616685
  Пригодій С.М. Критична історія роману Е. Вортон "Дім сміху" (1910-1930 роки) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 440-451


  У статті висвітлюється критична полеміка 1910-1930-х років довкола роману Е. Вортон "Дім сміху"
616686
  Зеров М. Критична література про Котляревського // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 22-23. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
616687
  Копань Л.Ю. Критична маса : оповідання / Л.Ю. Копань. – Київ : Молодь, 1985. – 160 с.
616688
   Критична маса в докторантурі: між європейською політикою та місцевими проблемами / В. Канцер, Г. Кучурян, І. Холбан, І. Мінчуне // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 63-73. – ISSN 0374-3896
616689
  Кравчук П.Ф. Критична межа / П.Ф. Кравчук. – К., 1985. – 184с.
616690
  Морозова Т.В. Критична методологія Х. Уайта // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 26-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 26 (5 назв). – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
616691
  Решетняк В. Критична напруга переходу Фредерікса в нематичній рідкокристалічній комірці, наповненій фероелектричними наночастинками / В. Решетняк, Т. Слуцкін, С. Шелестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Ключовою характеристикою електрооптичних явищ у рідкокристалічних системах є критична напруга переходу Фредерікса. Нещодавні експериментальні дослідження рідкокристалічних колоїдних систем сегнетоелектричних наночастинок з сильним зчепленням на ...
616692
  Зражевська Н.І. Критична парадигма досліджень медіакультури (франкфуртська школа) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-96. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті виокремлено й охарактеризовано основні засоби критичного аналізу медіакультури Франкфуртської школи, що дає змогу більш чітко уявляти механізми аналітико-синтетичного критичного підходу, правильно використовувати категорії, положення, ...
616693
  Алексюк І.А. Критична програма Стросона щодо расселівського тлумачення визначених дескрипцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз критичної програми Стросона щодо тлумачення Расселом висловлювань із визначеними дескрипціями. Представлен анализ критической программы Стросона относительно толкования Расселом высказываний с определенными дескрипциями. The ...
616694
  Бернадська Н.І. Критична рецепція "якості" сучасної прози: парадокси і несподіванки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 94-97. – ISBN 978-966-171-217-0
616695
  Захарченко М.С. Критична рецепція ідей Людвіга Вітгенштайна (на прикладі робіт Юргена Габермаса) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116


  У статті виявлено впливи філософії Людвіга Вітгенштайна на представників комунікативної філософії. Автор звертається до термінології Шанталь Муф і розрізняє представників контекстуалістської та універсалістської позицій. In the article found out ...
616696
  Бугай С. Критична рецепція історії української літератури в наукових студіях Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 156-163. – ISBN 978-966-171-312-2
616697
  Антоновська М.А. Критична рецепція повістей Т. Шевченка: традиція та перспективи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 13-17. – (Б-ка Ін-ту філології)
616698
  Філіпова О. Критична рецепція преси на сторинках сатирично-гумористичного часопису "Страхопудъ" (Відень; Львів, 1863-1905 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 176-188. – ISSN 1561-6224
616699
  Козаченко Я.І. Критична рецепція Роберта Фроста у США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 201-209


  У статті розглядаються критична рецепція поезії Роберта Фроста кінця ХІХ сторіччя, 30-50 рр., 60-80 рр., 90 рр. - наш час
616700
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
616701
  Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
616702
  Башкирова О.М. Критичне бачення жіночої ментальної пам"яті жінки (на матеріалі романів Любові Голоти та Марини Гримич) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 162-170. – ISBN 978-966-171-217-0
616703
  Терно С.О. Критичне мислення - сучасний вимір суспільнознавчої освіти / Сергій Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-653-208-7
616704
  Тягло О.В. Критичне мислення : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Тягло. – Харків : Основа, 2008. – 189с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 1(61)). – ISBN 978-966-495-110-1
616705
   Критичне мислення на уроках української мови та літератури / [ упоряд. М.І. Крайня ]. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2(63)). – ISBN 978-611-00-0054-3
616706
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення як стратегія мислення // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 182-184
616707
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 171-185
616708
  Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
616709
  Примакова О.В. Критичне переосмислення О.М. Щербиною вчення І. Канта про річ у собі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
616710
  Корж Н.В. Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталів як складових частин корпоративного капіталу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
616711
  Лєсєв І.В. Критичний аналіз геополітичної концепції Челлена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-296. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
616712
  Кучухідзе А. Критичний аналіз європейської політики України 2010 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 37-38
616713
  Государська О.В. Критичний аналіз класичних моделей перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 17-25. – ISSN 2077-804X
616714
  Прокопчук С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 161-170. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
616715
  Пікашова Т.Д. Критичний аналіз неовіталістського розуміння співвідношення емпіричного та теоретичного в розвитку біологічних знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
616716
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18л.
616717
  Запорожець Микола Олексійович Критичний аналіз П.Д.Юркевичем філософського матеріалізму : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.03 / Запорожець Микола Олексійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.176-187
616718
  Прушковська І. Критичний аналіз перекладу турецькою мовою поеми Тараса Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 402-408


  У статті проаналізовано інтерпретацію турецькою мовою поеми "Катерина" тАраса Шевченка. Основну увагу приділено особливостям передачі рими й ритмомелодики першотвору, а також реаліям оригуналу і способам їхньої передачі мовою перекладу
616719
  Тихомиров О. Критичний аналіз підходів до розуміння порівняльного правознавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
616720
  Сєднєв В.А. Критичний аналіз поглядів неокантіанців Росії на співвідношення філософського і фізико-математичпого знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ, 1974. – Вип. 36. – С. 86-96
616721
  Бушанський В. Критичний аналіз російських політико-історичних уявлень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 243-265
616722
  Кузенко О. Критичний аналіз структуралізму: постструктуралізм, деконструктивізм, неоструктуралізм // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 67-68
616723
  Колісник Г.М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
616724
  Діденко Л.В. Критичний аналіз таємниці світу Г. Кониським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
616725
  Худоба К. Критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності "затрат" і "витрат" в економічній теорії та бухгалтерському обліку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 117-121. – ISSN 1728-9343
616726
  Бернюков А.М. Критичний аналіз теорії інтегративної юриспруденції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 145-148
616727
  Честнов І. Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативна парадигма посткласичної теорії права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 84-90. – ISSN 2227-7153
616728
  Януш О.Б. Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 317-323. – Бібліогр.: Літ.:с. 317; 7 п.
616729
  Усов Д.В. Критичний дискурс "суспільної угоди" Д. Г"юма // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 67-72
616730
  Бочко М. Критичний дискурс у статтях Ф. Коваля про українську культуру // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 135-138


  У статті йде мова про маловідомого поета, публіциста, літературного критика, журналіста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (1913-1987). Аналізуються статті, в яких Федір Коваль порушує окремі питання української народнопоетичної ...
616731
  Руденко Л.Г. Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92 / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 4-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
616732
  Лебідь-Гребенюк Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 37-45


  Статтю присвячено комплексному дослідженню полеміки Т. Шевченка з опонентами та його автокоментарів до власної творчості, їх залежність від функціонування критичного коментаря у традиції української літератури
616733
  Ясь О. Критичний метод та його роль у становленні академічної історіографії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 209-227
616734
  Білоус Д.Г. Критичний момент : сатира та гумор / Д.Г. Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 79 с.
616735
  Храмова В.Л. Критичний начерк філософії Карла Поппера. III // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 34-47. – ISSN 0374-3896
616736
  Чухно А.А. Критичний огляд підходів до проблем розподілу / А.А. Чухно, А.В. Серебряков // Критика сучас. концеп. з питань розвитку економіки: Тез. допов. і виступ на респ. наук. конф., 1968
616737
  Шерр Д. Критичний погляд на професіоналізацію вармії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-77
616738
  Охріменко О.А. Критичний погляд на ринок корпоративних облігацій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: на 10 пунктів
616739
  Шиманська О.Т. Критичний показник степені [бета] для параметра порядку SF6 / О.Т. Шиманська, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 368-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонований авторами новий підхід до аналізу експериментальних даних по густинах співіснуючих фаз поблизу критичної точки був застосований до експериментальних результатів дослідження SF[нижній індекс 6]. Знайдена величина критичного індексу [бета] ...
616740
   Критичний реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 774-776. – ISBN 966-316-069-1
616741
  Доманицький В. Критичний розслід над текстом "Кобзаря" : друкувалося в журналі "Кіевская Старина". – У Київі (Київ) : Дpук. т-ва "Пpосвещеніе", 1907. – 365 с.


  Псевдоніми — Василь Вітер, Звенигородец, Колодянин, В. Колодянський, Василь Потребитель; криптоніми: В. Д., Д., В. Д-ий, В. Д-ій, В. Д-й, В. Д-кий, В. Дом., Доман., В. Дом-ий, В. Д-ький, Н. Т., W. D.
616742
  Абдула А.І. Критичний розум та теорія раціональності // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 100-107. – ISSN 2076-7382
616743
   Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України / А. Халатов, А. Долінський, Д. Костенко, А. Боцула // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 0372-6436
616744
  Альохін О.Д. Критичний стан речовини в полі гравітації Землі / О.Д. Альохін, А.К. Дорош, Є.Г. Рудніков. – Київ : Політехніка, 2008. – 404 с. – ISBN 978-966-585-063-2
616745
  Похресник А. Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 76-83. – ISSN 2078-1016
616746
  Юриняк Анатоль Критичним пером = Book reviews and articles / Юриняк Анатоль; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег
ч.3. – 1989. – 320с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
616747
  Булавін Л.А. Критичні властивості рідин / Л.А. Булавін; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7653-04-6
616748
  Булавін Л.А. Критичні властивості розчинів полімерів : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, В.В. Клепко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 125с. – ISBN 966-594-384-7
616749
  Доленго М.В. Критичні етюди / М. Доленго [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 71 с. – (Критична бібліотека)
616750
  Острик М.М. Критичні етюди / М.М. Острик. – Київ, 1970. – 181с.
616751
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1949. – 40с.
616752
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 152с.
616753
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 40с.
616754
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1969. – 150с.
616755
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 100с.
616756
  Ленін В.І. Критичні замітки з національного питання / В.І. Ленін. – Київ, 1983. – 133с.
616757
  Грушевський М.С. Критичні замітки Михайла Грушевського / М.С. Грушевський. – 27с.
616758
  Речицький В. Критичні зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого самоврядування)" // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – С. 2
616759
  Шиманський Ю.І. Критичні індекси та амплітуди в температурній залежності показника заломлення CO2 поблизу критичної точки. І. / Ю.І. Шиманський, О.Т. Шиманська, С.Ю. Єськова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 526-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено статистичний аналіз температурної залежності показника заломлення рідкої та газової фаз СО[нижній індекс 2] поблизу критичної точки (дані [14], серія І) з метою вивчення форми кривої співіснування та встановлення значень критичних індексів. ...
616760
  Михайленко О.Р. Критичні погляди щодо деяких положень реформування органів прокуратури України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-18.
616761
  Височан О.С. Критичні події при визнанні доходів і витрат в міжнародній теорії бухгалтерського обліку / О.С. Височан, О.О. Височан // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 46-48. – ISBN 978-611-01-0721-1
616762
  Альохін О.Д. Критичні показники і відповідні їм малі критичні показники 3-вимірних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 445-448. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі нерівностей для величин критичних показників введені відповідні до них малі критичні показники. За допомогою рівнянь, які пов"язують їх між собою, розраховані їх величини, а також величини самих критичних показників флуктуаційної ...
616763
  Куца О.П. Критичні рефлексії І.Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 149-154. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
616764
  Вєдров О. Критичні соціальні науки між двома формами знання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 62-73. – ISSN 0235-7941
616765
  Задорожна Л. Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Показано, що П. Куліш зображення народного характеру визначає як осьовий феномен літератури, а головною рисою характеру українця вважає високий рівень національної свідомості. The author claims that Peter. Kulish considered representation of the ...
616766
   Критичні статті з української літератури. 10 клас. Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-171-8
616767
   Критичні статті з української літератури.11 клас: Хрестоматія. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-181-5
616768
  Діденко В.І. Критичні таксони роду Lotus L (Fabaceae Lindl.) / В.І. Діденко, О.С. Абдулоєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано критичні таксони роду Lotus L. (Fabaceae Lindl.) Проаналізовано точки зору різних дослідників стосовно об"єму роду Lotus L. загалом та таксономічного статусу окремих його видів. The description of critical taxons of genus Lotus L. ...
616769
  Величко О.Ф. Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави / О.Ф. Величко, О.І. Затинайко, П.П. Скурський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-30
616770
  Клеопов Ю.Д. Критичні уваги до де-яких рослин української флори / Ю.Д. Клеопов. – с.
616771
  Маркс К. Критичні уваги на книгу А.Вагнера "Загальна або теоретична національна економія" / К. Маркс, 1932. – 39с.
616772
  Макаров Д.Г. Критичні умови існування фотоіндукованого спін-переорієнтаційного переходу у площині (001) фотомагнетика зі змішаною магнітною анізотропією / Д.Г. Макаров, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель змішаної анізотропії для випадку опромінення фотомагнетика Y[нижній індекс 3]Fe[нижній індекс 5-х]Si[нижній індекс х]O[нижній індекс 12] лінійно-поляризованим світлом у площині (001). Досліджено вплив критичних параметрів ...
616773
  Булавін Л.А. Критичні явища в неоднорідних системах : навч. посібник для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 90 с. – ISBN 966-594-090-2
616774
   Критичні явища в полімерних розчинах та гелях. Ч.ІІ / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клапко, В.В. Шилов // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
616775
  Абдікарімов Б.Ж. Критичні явища пароутворення та розшарування у просторово неоднорідних системах : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Абдікарімов Бахитхан Жунайдович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 27 назв
616776
  Альохін Олександр Давидович Критичні явища рідина-пара в гравітаційному полі : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.14 / Альохін Олександр Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
616777
  Булавін Л.А. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі : [монографія] / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-275. – ISBN 978-966-00-1173-1
616778
   Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів : монографія / Л.А. Булавін [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 336 с. + Додаток: с. 272-314. – Бібліогр.: с. 315-335. – ISBN 978-966-182-100-1
616779
  Булавін Л.А. Критичні явища у рідинах : навч. посібник / Л.А. Булавін. – Київ : Київський університет, 1997. – 174 с., іл. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 171-174. – ISBN 966-594-011-2
616780
  Десятник В.О. Критично-правове мислення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-21. – ISSN 2219-5521
616781
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: ілюзія індукції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2219-5521
616782
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 19-23. – ISSN 2219-5521
616783
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: природа наукового знання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-15. – ISSN 2219-5521
616784
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: прогрес науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 2219-5521
616785
  Десятник В.О. Критично-правове мислення: теорії науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2219-5521
616786
  Возовикова Т. Критично о критериях. У депутатов свой взгляд на эффективность вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 11 октября (№ 41). – С. 6


  Менее чем через два месяца, 20 ноября, Минобрнауки обещает опубликовать результаты очередного мониторинга эффективности вузов. Однако согласие в оценке критериев, по которым определяется результативность работы учреждений ВПО, в обществе так и не ...
616787
  Липкина А.И. Критичность и самооценка в учебной деятельности. / А.И. Липкина, Л.А. Рыбак. – М., 1968. – 142с.
616788
  Михальчук Сергей КРИТография лета : gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 66-77 : Фото
616789
   Критська гостинність готелів Aldemar : Греція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 70-71
616790
   Критська ідилія : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 34-35 : Фото
616791
  Горпенюк Максим Критська олія потекла в Україну : гастрономічний путівник // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-38 : Фото
616792
  Гофман А Е.Т. Крихітка Цахес / Ернст Теодор Амадей Гофман; у перекладах з німецької С. Сакидона, Є. Поповича. – Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2006. – 320с. – (Книги, які здолали час). – ISBN 966-7047-60-1
616793
  Джуда Б. Крихка імперія = Fragile empire: How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin : як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна / Бен Джуда ; [пер. з англ.: П. Білак, С. Мензелевський]. – Київ : Медуза, 2015. – 414, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: Newhaven ; London : Yale University press, 2013. – Бібліогр.: с. 409-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-15-3
616794
  Бельченко Наталя Крихкий вербарій споконвічний : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 85-94. – ISSN 0208-0710
616795
  Тесленко К.М. Крихкий лід / К.М. Тесленко. – Донецьк, 1989. – 310с.
616796
  Дячишин Б. Крихти живого часу Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 18-19
616797
  Слапчук В. Крихти хліба у бороді Конфуція : Фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 173. – С. 3-54
616798
  Забаштанський В.О. Крицею рядка : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Веселка, 1977. – 32 с.
616799
  Ребро П.П. Криця : поезії / П.П. Ребро. – Київ : Дніпро, 1975. – 199 с.
616800
  Миценко М.П. Криця / М.П. Миценко. – Київ, 1976. – 336 с.
616801
  Малтынский Г.М. Кричат стрижи. Рассказы : рассказы / Г.М. Малтынский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 72с. – (Короткие повести и рассказы)
616802
  Елисеев Г.П. Кричащие батальоны. / Г.П. Елисеев. – М., 1967. – 128с.
616803
  Сапеляк С.П. Кричі часу / Степан Сапеляк. – Харків : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 104 с. : іл. – ISBN 978-966-2406-13-9
616804
  Харчиков А.Т. Кричу и бегу / А.Т. Харчиков. – Тула, 1991. – 426с.
616805
  Сухочев А.С. Кришан Чандар / А.С. Сухочев; Суворова А.А. – М., 1983. – 232с.
616806
   Кришна : Его увлекательная жизнь, учение, мысли, афоризмы; все лучшие из его наследия с комментариями; полный словарь Кришны с пояснениями. – Минск : Современное слово, 2004. – 352с. – ISBN 985-443-404-4
616807
  Лук"янчук Г. Кришталева чаша кобзаря Віктора Лісовола // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20_26 липня (№ 29). – С. 13


  15 липня у Вишгороді було встановлено меморіальну дошку відомому бандуристу, композитору Віктору Лісоволу.
616808
  Страшко А.С. Кришталеве джерело : поезії / А.С. Страшко. – Харків : Прапор, 1976. – 71 с.
616809
  Талько Оксана Кришталевий експеримент : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-136 : Фото
616810
  Босак М.В. Кришталевий журавлик / Босак М.В. – Львів, 1988. – 102 с.
616811
  Бузько Д. Кришталевий край. / Д. Бузько. – Киев, 1959. – 140с.
616812
   Кришталевий ювілей : жииття як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 138-139 : Фото
616813
  Волошин І.І. Кришталеві вогні : оповідання, нариси / І.І. Волошин. – Київ : Дніпро, 1974. – 204 с.
616814
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1970. – 371 с.
616815
  Дашкієв М.О. Кришталеві дороги : фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Веселка, 1976. – 372 с.
616816
  Талько Оксана Кришталеві послання : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120 : Фото
616817
   Кришталеві роси : поетична антологія Київщини : [ поетично-науковий довідник ]. – Київ : Міленіум, 2007. – 544с. – До 1100-річчя першої літописної згадки про Переяслав. До 75-річчя Київської області. – ISBN 966-80-63-41-2
616818
  Кирпичникова І.П. Кришталеві таємниці / І.П. Кирпичникова. – К., 1975. – 87с.
616819
  Герасимчук В. Кришталь душі і слова Тетяни Майданович // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 6-7


  Штрихи до літературного портрета поетеси: До 60-річчя від дня народження.
616820
   Кришталь Олександр Пилипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 32. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
616821
  Іващенко О. Криштоф Косинський і житомирська земля // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 110-112. – ISBN 966-95758-1-8
616822
  Виесе С. Кришьян Барон / С. Виесе. – Москва, 1985. – 63с.
616823
  Виесе С. Кришьянис Барон : история жизни / С. Виесе. – Рига, 1985. – 155с.
616824
  Сергієнко О.М. Крищенко К.Є. Проблеми регіональної диференціації грошових доходів населення в регіонах та підвищення рівня життя // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 141-151
616825
   Крігер Герман Абрамович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 121-123. – ISBN 978-617-573-038-6
616826
  Івченко Володимир Крізь біль реальний і уявний. Новий погляд на творчий шлях Миколи Гоголя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 22-25 : Фото
616827
  Микитин Т.Д. Крізь бурі : іст. повісті / Т.Д. Микитин. – Львів, 1976. – 320с.
616828
  Савицький Й.Т. Крізь бурі і грози / Савицький Й.Т. – Київ, 1966. – 224 с.
616829
  Рильський М.Т. Крізь бурю й сніг / М.Т. Рильський. – Київ, 1925. – 78с.
616830
   Крізь бурю часу. – К., 1982. – 296с.
616831
  Гірник М.А. Крізь відстані : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1969. – 78 с.
616832
  Черній В. Крізь відстані й роки : невигадані історії / Віталій Черній ; [ред. та упоряд.: В. Бойко]. – Київ : Вітчизна, 2010. – 189, [3] с. – ISBN 978-966-8623-16-5
616833
  Свєнціцька В. Крізь віки // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 478-491. – ISSN 0206-8001


  Гордість Львівського музею українського мистецтва є збірки давньоруського та давньоукраїнського мистецтва і культури 11-18, частково 19 ст.
616834
   Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві 12-20 ст. = Через века. Киев в изобразительном искусстве 12-20 столетий = Through the Ages. Kiev in 12th-20th century visual arts. – Київ : Мистецтво, 1982. – 336 с.
616835
  Сосюра В. Крізь вітри і роки : Поезії / В. Сосюра. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 131с.
616836
  Поволоцький Г.Ф. Крізь віхолу / Г.Ф. Поволоцький. – К., 1989. – 362с.
616837
  Клименко О.П. Крізь вогонь і сльози = Through the fire and tears : альбом / Випущено на замовлення Держ. комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга". – Київ : Прес-КІТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-611-528-002-5
616838
  Табачник Д. Крізь гарячі комсомольські серця // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
616839
  Лісовська М.П. Крізь громовицю / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1961. – 199с.
616840
  Пильненький С.О. Крізь десятиліття / С.О. Пильненький. – К, 1973. – 118с.
616841
  Дмитерко Л.Д. Крізь дні і ночі : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1968. – 247 с.
616842
  Крохмальний Р. Крізь епохи та світи: трансфінурація і трансферність як форми когерентності художнього образу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 28-37. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні - погляд на тексти української літератури крізь призму пошуку справжнього обличчя національної культури; виявлення глибинних зв"язків міфологічного і концептуального. Зроблено спробу довести позитивність методу інтерпретації тексту на ...
616843
   Крізь кінооб"єктив часу. – К., 1970. – 318с.
616844
  Андрієвич М.А. Крізь лет років / М.А. Андрієвич. – Ужгород, 1987. – 110с.
616845
  Терещенко М.С. Крізь лет часу / М.С. Терещенко. – К., 1974. – 166с.
616846
  Воскресенська З.І. Крізь льодяну імлу / З.І. Воскресенська. – Київ, 1966. – 159с.
616847
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Дніпропетровськ, 1972. – 135 с.
616848
  Ловецький П.Ф. Крізь марева степів / П.Ф. Ловецький. – Київ, 1975. – 79 с.
616849
  Головко Т. Крізь муки - з любов"ю і правдою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Художньо-документальна повість "Любов і муки Магди Хоманн", авторами якої є Сергій Сай-Боднар та Петер Хоманн. Обох цих людей - заслуженого журналіста України та німецького історика єднають кровні узи та спільна благородна мета - увічнення пам"яті ...
616850
  Череватенко Л. Крізь непрозірний час : поезії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 686-701.
616851
  Веркалець М. Крізь орієнт - до рідних оберегів : (до 125-річчя народження А. Кримського) / Михайло Веркалець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 67-80. – (Журналістика ; Вип. 3)
616852
  Бобюк А.Т. Крізь осикову борону / А.Т. Бобюк. – Львів, 1961. – 44с.
616853
  Мороз В.Л. Крізь пам"ять : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1982. – 72 с.
616854
  Доломан Є.М. Крізь пасма літ : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 88 с.
616855
   Крізь патину часу. Відроджене минуле : каталог виставки, відреставрованих творів декорат.-ужиткового мистец. з музейних колекцій України. – Київ : ННДРЦУ, 2005. – 183, [1] с. : іл. – Резюме англ. – ISBN 966-8275-03-9
616856
  Василів-Базюк Крізь пекло на землі !.. : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2012. – 506, [2] с. – ISBN 978-966-399-468-0
616857
  Савич І.С. Крізь полярні завої : поезії / І.С. Савич. – Київ, 1989. – 61 с.
616858
  Совачова Г. Крізь пориви життя // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 220-230. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
616859
  Рупнік Ж. Крізь постімперські терни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 21 (341). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Французький дослідник повоєнної Східної Європи Жак Рупнік: "Коли імперія розвалюється, потрібні десятиліття, щоб установився новий порядок і настала стабілізація".
616860
  Зарудня І. Крізь призму діалогу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 23-25
616861
  Кузьменко В. Крізь призму душі і серця // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 95-98. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Колінько О. "Цілий світ у краплі води...": компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ - початку ХХ ст.
616862
  Островський С. Крізь призму закону до питання про реабілітацію батька Віктора Медведчука : Документи і коментарі / Семен Островський. – Броди : Просвіта, 2003. – 48с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 2). – ISBN 966-7544-14-1
616863
  Нехайчук Д.В. Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
616864
  Кобченко К. Крізь призму історичної пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  Про проект "Сталінізм та націонал-соціалізм: історичне вивчення та осмислення в Німеччині й Україні", здійснений КНУ імені Тараса Шевченка спільно з партнерським університетом м. Констанц. Керували проектом з українського боку доцент історичного ...
616865
  Бандрівський Д.Г. Крізь призму літ / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1969. – 119 с.
616866
   Крізь призму прадавнього роду // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "Вийшла з друку книга "Сулими: спадщина предків" журналістки й науковця, випускниці нашого університету Людмили Сулими. В ній подано воєнну історію Центральної та Східної Європи, хроніки подій і персоналій (представників прадавнього роду герба Sulima) ...
616867
  Кривецька О. Крізь призму спогадів і прагнень // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Київський інститут міжнародних відносин (до 3 грудня 1990 р. - кафедра міжнародних відносин і міжнародного права) був свідком важливих подій державного значення. Професор Г.М. Цвєтков відіграв вирішальну роль у відновленні факультету міжнародних ...
616868
  Литвинець В. Крізь призму судової практики. Поновлення договорів оренди землі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). – С. 20-21
616869
  Тарахан М. Крізь призму творчості Василя Кричевського // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 40-41
616870
  Мирошниченко М.М. Крізь призму часу / М.М. Мирошниченко. – К., 1988. – 32с.
616871
  Грищенко О.В. Крізь простори часу: до проблеми історичної пам"яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
616872
  Гедін Свен Крізь пустинї Азиї. – Львів : З друк Науковго Т-ва імені Шевченка / Виданє Руского Т-ва педагогічного ; Ч. 124
Т. 2 : В країні гробової тишини (Подорож по пустині Такля-Макан). – 1907. – 52с. : з іл.
616873
  Ярмолюк М.Я. Крізь рожевий туман : повісті / Микола Ярмолюк. – Житомир : Полісся, 2016. – 390, [2] с. – ISBN 978-966-655-844-5


  В пр. №1711813 напис: Гордості Пустохи - Володимиру Сергійчуку, з повагою, на добро та прочитання. 23.04.2017 р.
616874
  Головач П.Р. Крізь роки / П.Р. Головач. – К., 1963. – 379с.
616875
  Килимник О.В. Крізь роки / О.В. Килимник. – Київ, 1968. – 228с.
616876
  Головач П.Р. Крізь роки / П.Р. Головач. – К., 1972. – 400с.
616877
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки / Є.Г. Адельгейм. – Київ, 1979. – 304с.
616878
  Адельгейм Є.Г. Крізь роки / Є.Г. Адельгейм. – Київ, 1987. – 396с.
616879
  Голиш Г.М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи / Г.М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-2256-15-4
616880
  Зимомря М. Крізь сад письменницьких портретів / М. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 431-436. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
616881
  Степанюк Б.П. Крізь сльози любові : поема / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 74 с.
616882
  Стебельський Степан ("Хрін") Крізь сміх заліза : (Хроніки) / Стебельський Степан ("Хрін"), Конопадський Олекса ("Островерх") // Літопис Української Повстанської Армії / Ред. П.Й. Потічний. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2000. – Том 30 : Крізь сміх заліза/ С.Стебельський, О. Конопадський. – с.1-550. – ISBN 966-95674-2-4; 0-920092-42-X
616883
  Різник Л. Крізь сміх, крізь сльози // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 162-167. – ISSN 0868-4790
616884
  Андрієвський Л. Крізь спогади - до сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С.9, 11


  Презентація книжки В. Корнійчука "Портрет хору з мозаїки. Маестро Анатолій Авдієвський" ("Криниця", 2012)
616885
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1982. – 418 с.
616886
  Хижняк А.Ф. Крізь століття / А.Ф. Хижняк. – Київ
Кн. 2. – 1987. – 565 с.
616887
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1956. – 112с.
616888
  Карманський П.С. Крізь темряву / П.С. Карманський. – Львів, 1957. – 108 с.
616889
  Дереч Д.Г. Крізь тенета : повість / Д.Г. Дереч. – Київ, 1957. – 336 с.
616890
  Кіслова Вікторія Крізь терни до життя (Інтерв"ю з мамою дитини з особливими потребами Т.В.Шубською) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 39-40
616891
  Короткий В. Крізь терни до зірок : 160-літній поступ Київського університету / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 5-24. – ISBN 5-7707-1061-6
616892
   Крізь терни... : Нариси становлення приватної вищої освіти в Україні. – Харків, 2001. – 356с. – ISBN 966-7557-32-4
616893
  Ламонова О. Крізь чарівне скло // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 186-188. – ISSN 0208-0710


  Вітражний розпис укр. художниць Маріанни Острогляд та Оксани Шапкаріної
616894
  Карпенко В.О. Крізь шторми / В.О. Карпенко. – К., 1981. – 120с.
616895
  Токмань Г. Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 84-98. – ISSN 0236-1477
616896
  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого і жіночого одягу / Л.П. Цибенко. – Київ : Техніка, 1992. – 160 с.
616897
  Мелков Г.А. Кріогенна електроніка : Навчальний посібник / Г.А. Мелков; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 87с. – ISBN 966-594-369-3
616898
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство : Конспект лекцій / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; КДУ. – Київ : Київський університет, 1973. – 211с.
616899
  Жмудський О.З. Кріогенне матеріалознавство / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк; За заг. ред. М.М. Новикова. – Київ : Вища школа, 1979. – 208с.
616900
   Кріогенний комплекс // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 195-196
616901
  Арапетьян Е.Р. Кріоконсервація насіння - сучасний підхід для збереження біорізноманіття / Е.Р. Арапетьян, Г.В. Тимчишин, М.Р. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Rhododendron luteum seeds conservation in liquid nitrogen doesn"t influence on germination, it even increase germination rate. Seedlings development both in control and in cryoconserved seeds was the same. Зберігання насіння Rhododendron luteum у ...
616902
  Мордвінцев В.М. Кріпацтво / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216-218. – ISBN 966-642-073-2
616903
  Губицький Л.В. Кріпацька верства Київської губернії під час польського повстання 1830-1831 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 15-24. – ISBN 978-966-581-772-1
616904
  Ядловська Зіновія Кріпацький театр в Україні : здобутки інструментального музикування // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 2 (26) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-17. – ISSN 1728-6875
616905
  Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
616906
  Мордвінцев В.М. Кріпосне право / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 218-219. – ISBN 966-642-073-2
616907
  Крістєва Е. Кріпосництво у творчості Т. Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 228-236. – ISBN 978-966-2710-51-9
616908
  Кондратьєв А.І. КРІР. Бойове мистецтво українських характерників = KRIR. The martial art of Ukrainian kharakternyks / Анатолій Кондратьєв, Сергій Горелишев ; [ред. О. Карпенко]. – Київ : Схід-Захід, 2009. – 477, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 477. – (Серія видань "Від автора" 2006). – ISBN 978-966-2134-00-03
616909
  Яцканин І. Крісло-гойдалка в осінній мряці // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 94-101. – ISSN 0868-4790
616910
  Гургула І. Крісло : Гедоністика творчості // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 96-109. – ISSN 0130-321Х
616911
   Крістєва (Kristeva) Юлія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 776-777. – ISBN 966-316-069-1
616912
  Журунова Т. Крістіна Жілінскайте // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 5 : Жілінскайте Крістіна. – С.3-14
616913
  Поліщук В.С. Крістофер Худ про концептуальні засади нового державного менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 135-137
616914
  Кубанов Р.А. Крітерії якості професійної підготовки студентів вищого навчального закладу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 98-103. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
616915
  Карівець І.В. Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 30-44. – ISSN 2075-1443
616916
  Куриляк В.Є. Кркеативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації / В.Є. Куриляк, М.А. Живко, Б.В. Літовченко // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 92-98. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
616917
  Караджале И.Л. Крмедии / И.Л. Караджале. – Москва, 1963. – 390с.
616918
  Демидюк Л. Крнцепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеггера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 61-71. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
616919
  Коростелева В.А. Кроаснояр / В.А. Коростелева. – М, 1986. – 125с.
616920
  Воїнович Олександр Кров - це ще не все // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – С. 349-478. – (Зарубіжний антифашистський роман)
616921
  Червакова И.М. Кров / И.М. Червакова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 160 с.
616922
  Мордатенко К.Л. Кров з-під криги : [поезії] / Костянтин Мордатенко ; [ред. П. Розвозчик]. – Тернопіль : Сорока Г.І., 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-8927-44-7
616923
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 298 с.
616924
  Олійник М.Я. Кров за кров : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1985. – 183 с.
616925
  Будзиновський В. Кров за кров! : оповіданє з другої половини 17-сотих років / Вячевлав Будзиновський. – Львів : Накл. книг. Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 128 с.
616926
  Яновський Ю. Кров землі : новели / Ю.І. Яновський. – Київ, 1927. – 171 с.
616927
  Бурлакова В. Кров і вогонь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінився Майдан.
616928
  Бласко Ибаньєс Кров і пісок / Бласко Ибаньєс. – К, 1928. – 367с.
616929
  Нурпеїсов А.К. Кров і піт / А.К. Нурпеїсов. – К., 1977. – 788с.
616930
  Опанасюк О.Є. Кров і фата / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1967. – 155с.
616931
  Бабенко М. Кров історії сходить маком; Життя; Бумеранг... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 133-134
616932
  Шеремет М.С. Кров їх не пройшла даремно / М. Шеремет. – Київ : ЦК ЛКСМУ Молодий більшович, 1938. – 80 с. – На обкл.: КІМ. 20 років ВЛКСМ
616933
  Шкляр В. Кров кажана : Роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2003. – 220с. – ISBN 966-663-084-3
616934
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1957. – 664с.
616935
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ
2. – 1957. – 792с.
616936
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1958. – 272с.
616937
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 266 с.
616938
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця : Роман / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1966. – 294 с.
616939
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1970. – 274с.
616940
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1978. – 254 с.
616941
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1986. – 348с.
616942
  Стельмах М.П. Кров людська - не водиця / М.П. Стельмах. – Київ, 1992. – 384с.
616943
  Матвійчук А. Кров людська не водиця, або дещо про війни в інформаційному просторі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 6
616944
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 408 с.
616945
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1976. – 367 с.
616946
  Міняйло В.О. Кров мого сина : роман / В.О. Міняйло. – Київ, 1986. – 374 с.
616947
  Нечай М.П. Кров на камені / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1968. – 375с.
616948
  Медвідь В"ячеслав Кров на соломі : Роман / Медвідь В"ячеслав. – Львів : Кальварія, 2002. – 400с. – ISBN 966-663-026-5
616949
  Куртяк Є.Г. Кров на стежках : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1968. – 237 с.
616950
  Горак Р.Д. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [4] с. – На тит. арк. та обкл.: Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. – ISBN 978-966-580-340-9


  Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником. Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин — знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле. Чув себе ...
616951
  Медвідь В. Кров по соломі : роман // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 18-58.
616952
  Собко В.М. Кров України / В.М. Собко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 212с.
616953
   Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
616954
  Бакладзе Д.І. Кров"ю героїв / Д.І. Бакладзе. – Київ, 1968. – 503с.
616955
  Клименко П.П. Кров"ю святою : Фронтові записки / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 294с.
616956
  Каллио И. Кровавая весна / И. Каллио. – Петрозаводск, 1961. – 103с.
616957
  Ершова Галина Кровавая жертва или воззвание к небесам? : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 120-129 : Іл., карта
616958
  Резник С.Е. Кровавая карусель. / С.Е. Резник. – М., 1991. – 232с.
616959
  Роджерс Д.Т. Кровавая правая рука / Джоель Таунсли Роджерс. – Харьков : Основа, 1992. – 249, [7] с. – В кн. также: Билеты на тот свет / Б. Холидей. – ISBN 5-7768-0078-1
616960
  Глуховский Б. Кровавая сталь / Б. Глуховский. – М, 1977. – 253с.
616961
  Маслов В.Я. Кровавая цепь : Роман / В.Я. Маслов. – Харьков, Ростов-на Дону : Грампус-Эйт, Феникс, 1997. – 416с. – (Перехват). – ISBN 5-85880-510-8
616962
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка : необыкновенный роман / Шолом-Алейхем. – Москва, 1991. – 206 с.
616963
  Шолом-Алейхем Кровавая шутка / Шолом-Алейхем. – Ленинград, 1991. – 270 с.
616964
  Маковей Осип Кроваве поле : Нариси. – Львів-Київ, 1921. – 71с. : Мал. Г. Колцуняка. – (Новітня бібліотекака; ; Ч. 38)


  Накладом видавн. спілки "Нові шляхи". Друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорака Зміст: Хрест поміж липами; Цариця світа; Вічна память; За що?; Мертве місто; Кров; Границя; Інвалід; Розлука; На окопах; Кроваве поле; Народ; Свобода; Гранат; Відмова; ...
616965
  Семанов С.Н. Кровавое воскресенье / С.Н. Семанов. – Л., 1965. – 143с.
616966
  Авенар Этьен Кровавое воскресенье (9-ое января 1905 г.) / Авенар Этьен, 1925. – 148с.
616967
  Виленский-Сибиряков Вл. Кровавое воскресенье 9/22 января 1905 г.. – [Москва], 1925. – С. 3-14. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка", М. Политкаторжан, 1925, № 11
616968
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – М.Л., 1931. – 32с.
616969
  Тарараев А. Кровавое воскресенье и священник Гапон. / А. Тарараев. – 2-е изд. – М., 1933. – 32с.
616970
  Сяо Сань (Эми Сяо) Кровавое письмо. / Сяо Сань (Эми Сяо). – М., 1935. – 91с.
616971
  Арцыбашев М.П. Кровавое пятно; В деревне : рассказы / М. Арцыбашев. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. "Север" А. М. Лесмана], 1906. – 62 с. – (Дешевая библиотека : Серия беллетристическая / изд. С. Скирмунта ; № 8)
616972
  Скрипник Л.В. Кровавой дорогой / Л.В. Скрипник; Лев Скрыпник ; обложка И. Француза. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 80 с. – (Художественная библиотека рабоче-крестьянской молодежи)
616973
  Рабинович А. Кровавые дни / А. Рабинович. – Москва, 1992. – 272 с.
616974
  Кассу Ж. Кровавые дни Парижа / Ж. Кассу. – М., 1937. – 392с.
616975
  Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
616976
   Кровавые злодеяния Оберленда. – М, 1960. – 54с.
616977
  Нгути Ва Тхионго Кровавые лепестки: Роман. / Нгути Ва Тхионго. – М., 1981. – 431с.
616978
  Атрян В. Кровавые перепутья / В. Атрян. – Москва, 1968. – 496с.
616979
   Кровавые следы. – М, 1983. – 254с.
616980
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1982. – 303с.
616981
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1983. – 296с.
616982
   Кровавые следы американского империализма. – Минск, 1983. – 296с.
616983
  Чернявский С. Кровавые уроки очередного переворота в Киргизии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 78-91. – ISSN 1998-1813
616984
  Чернявский С. Кровавые уроки очередной революции в Киргизии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 66-77
616985
  Кунина А.Е. Кровавый американский империализм / А.Е. Кунина. – М, 1952. – 132с.
616986
   Кровавый бизнес. – М, 1985. – 351с.
616987
  Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович. – Київ : Кордон, 2015. – 990, [2] с. : фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97331-3-9
616988
  Барбюс Анри Кровавый источник / Барбюс Анри. – Москва, 1949. – 36с.
616989
  Арсентьев И.А. Кровавый крест / И.А. Арсентьев. – Москва, 1968. – 352с.
616990
  Бонч-Бруевич Кровавый навет на христиан / Бонч-Бруевич. – Пг., 1918. – 100с.
616991
  Бонч-Бруевич В.Д. Кровавый навет на христиан / Владимир Бонч-Бруевич. – 2-е изд., доп. – Москва : Изд. Ком. памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; [17-я гос. тип. (бывш. Кушнерев)], 1919. – (Издание комитета памяти В.М. Бонч-Бруевич (Величкиной) ; Кн. 18)
616992
  Бович А. Кровавый опыт / А. Бович. – М, 1919. – 16с.
616993
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – М.
Кн. 1. – 1995. – 603с.
616994
  Крестовский В.В. Кровавый пуф / В.В. Крестовский. – М.
Кн. 2. – 1995. – 574с.
616995
  Богучарский В.Я. Кровавый синодик : смертная казнь по политическим делам в России / В.Я. Богучарский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1904. – 31 с. 1 л. портр.
616996
  Павич М. Кровать для троих. Краткая история человечества // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.57-88. – ISSN 1130-6545
616997
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой / З. Скуинь. – М., 1987. – 366с.
616998
  Скуинь З. Кровать с золотой ножкой / З. Скуинь. – М.
22. – 1989. – 127с.
616999
  Койфман М.И. Кровельные сланцы побережья Черного моря / М.И. Койфман. – М., 1931. – 192с.
617000
  Соколов П.Н. Кровельный сланец / П.Н. Соколов. – М-Л, 1946. – с.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,