Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
615001
  Прокопов Д.Є. "Критика здатності судження" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 444-447. – ISBN 966-316-069-1
615002
  Прокопов Д.Є. "Критика практичного розуму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 448-451. – ISBN 966-316-069-1
615003
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; pа ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 1 : Кавафіс - Паламас]. – 1980. – 221 с. – Видання новогрецькою мовою
615004
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 2 : Поетика: дійові особи і тексти. – 1981. – 289 с. – Видання новогрецькою мовою
615005
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; за ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4])
Т. 3 : Форми і тексти прози. – 1984. – 345 с. – Видання новогрецькою мовою
615006
  Аграс Теллос [Критика / Аграс Теллос; pа ред. К.Стергіопулоса. – Афіни : Ерміс. – ([Філологічна бібліотека ; 4]). – ISBN 960-320-023-9
Т. 4 : Спеціальні та загальні теми]. – 1995. – 523 с. – Видання новогрецькою мовою
615007
  Остроумов А. [Критика и библиография] : [рец.] В.К. Совинский. Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемоей с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции. – 17 с.
615008
  Филиппович П. [Критика и библиография] : О втором томе академического издания сочинений Боратынского Е.А. – [10] с. – Отд. оттиск
615009
  Петровский Н. [Критика и библиография] / Н. Петровский. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск
615010
  Кульбакин С. [Критика и библиография] : Несколько разъяснений по поводу "Лекций по древне-церковно-славянскому языку" проф. Н.К. Грунского, 1911. – [17 c.]. – Отд.оттиск
615011
  Лазаренко Е.К. [Критика и библиография] : Литература по минералогии Украины за 1947 год. / [составитель] Е.К. Лазаренко. – Львов : [б.и.], 1948. – [5] с. – Отд. оттиск из: Минералогический сборник Львовского геологического общества, № 2, 1948
615012
  Петровский Н. [Критика и библиография]. Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. : Literatura ceska devatenacteho stoleti. Dil prvni. / Н. Петровский. – Казань : Тип. Императорского Университета, 1911. – 11 с. – Отд.оттиск
615013
  Дудар С.К. Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-26. – ISSN 2219-5521
615014
  Баєв В.В. Критерії якості комплексної туристичної послуги // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-71. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
615015
  Величко С. Критерії якості навчання фізики курсантів авіаційних вищих навчальних закладів / Степан Величко, Оксана Задорожна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 122-127. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються критерії якості навчання фізики майбутніми авіаційними фахівцями з точки зору підходу до системи освіти як ергатичної системи.
615016
  Горовий В.М. Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 74-80. – ISSN 1027-3239


  У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів глобалізації.
615017
  Горбенко І. Критерії якості та особливості новинних випусків (на прикладі телеканалу "Інтер") / І. Горбенко, І. Спиця // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 131-138


  У статті розглянуто основні стандарти якості телевізійних новинних випусків. Зосереджено увагу на виявленні особливостей ранкових випусків каналу "Інтер", відповідності їх критеріям якості. The article deals with the basic standards of quality of ...
615018
  Степанов С. Критерії, показники й рівні сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 166-172. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті на основі узагальнення результатів аналізу наукової літератури та експертної оцінки, урахування специфіки ідентифікаційних умінь офіцерів-прикордонників визначено три критерії сформованості спеціальних умінь ідентифікації, які характеризують ...
615019
  Москаленко О. Критерії, показники та рівні готовності авіаційних фахівців до виконання професійних дій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 118-124. – ISSN 1682-2366
615020
  Гуцол Л. Критерії, показники та рівні самореалізації студентів ВНЗ у процесі дозвіллєвої діяльності // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 38-44. – ISSN 2309-9127


  Розглянуто теоретичні засади підготовки студентів до самореалізації в процесі дозвіллєвої діяльності. Узагальнено теоретичні підходи науковців до визначення понять «критерій», «показник», «рівень» та «готовність». Розкрито зміст мотиваційного, ...
615021
  Лемешко О. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 75-79. – ISSN 2309-9127
615022
  Земка О.І. Критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких умінь у студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 69-75. – ISBN 978-966-7359-77-5
615023
  Крутова Н. Критерії, показники та характеристика рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 216-221. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
615024
  Чернова С.В. Критерії, показники та характеристики рівнів розвитку професійної комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 159-165. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
615025
  Черняк Є.В. Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України / Є. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються причини та умови, якими керується Конституційний Суд України при вирішенні питання включення "віку" до об"єктів конституційного захисту. Анализируются причины и условия, которыми руководствуется Конституционный Суд Украины при решении ...
615026
  Багрій І.Д. Критерій геолого-економічної цінності родовищ бідних залізних руд / І.Д. Багрій, П.Ф. Гожик, О.Б. Кузьменко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 84-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
615027
  Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему достатності як критерію оцінки доказів у цивільному процесі США та України і проведено порівняльно-правовий аналіз цього питання. Зокрема, детально проаналізовано сутність поняття достатності, правила оцінки суддями ...
615028
  Рахманов А.О. Критерій доцільності природоперетворюючої діяльності людини // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
615029
  Журавель І.В. Критерій затопленості при гідравлічних розрахунках споруд / І.В. Журавель. – К., 1941. – 58с.
615030
  Хайрулліна Ю.О. Критерій зрілості світоглядної культури особистості: соціальний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 191-199
615031
  Шарапов М.М. Критерій існування граничного значення степенів стохастичних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується новий метод знаходження границі степенів стохастичної матриці на базі відповідного критерію. Ключові слова: Марківський ланцюг, стохастична матриця, граничний розподіл, границя степенів стохастичної матриці. New and easy way of finding ...
615032
  Фелінський С.Г. Критерій існування області від"ємної діелектричної проникності на частотах полярних коливань в кристалах / С.Г. Фелінський, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 191-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведені результати досліджень фізичних умов, за яких існують області від"ємних значень діелектричної проникності (ДП) в реальному кристалічному середовищі з загасанням полярних коливань. Показано, що саме ефекти демпфування полярних коливань ...
615033
   Критерій моральної вихованості молодих школярів. – К, 1989. – 94с.
615034
  Гетьман-П"ятковська Критерій моральності як імперативна вимога для обрання на посаду судді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 53-57
615035
  Головащук Н.С. Критерій невід"ємновизначеності цілих квадратичних форм / Н.С. Головащук, Г.В. Грюкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі властивості невід"ємновизначеності квадратичних форм. Наводиться критерій невід"ємновизначеності для цілих квадратичних форм. Ми порівнюємо критерії невід"ємновизпаченості для цілих квадратичних форм, цілих унітарних форм та дійсних ...
615036
  Война О.А. Критерій однорідності для скінченних марковських моделей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Вивчені умови існування оцінок максимальної правдоподібності параметрів марковських моделей з довільним фазовим простором, а також досліджені їхні асимптотичні властивості. На підставі отриманих результатів побудовано критерій для перевірки гіпотез ...
615037
  Веклич Р.А. Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
615038
  Федорянич Т.В. Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто однорідне та ізотропне неперервне в середньому квадратичному гауссове випадкове поле. За допомогою оцінок для розподілів квадратичних форм та їх границь від квадратично гауссових випадкових величин, побудовано критерій для перевірки ...
615039
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
615040
  Пацурківський П. Критерій правового начала - принцип формальної рівності суб"єктів правовідносин - і пострадянське фінансове право: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – ISSN 0132-1331
615041
  Бабюк В.Л. Критерій релевантності в оцінці аргументації: огляд тенденцій неформальної логіки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 70-72
615042
  Менделе Критик : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 8. – 1918
615043
  Менделе-Мойхер Сфорим Критик / Менделе-Мойхер Сфорим, 1924. – 210 с.
615044
  Честертон Гилберт Кийт Критик : фрагмент из книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 254-258. – ISSN 1130-6545
615045
  Честертон Г.К. Критик : проза : фрагмент книги "Джордж Бернард Шоу" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 258-267. – ISSN 1130-6545
615046
  Макаров А.Н. Критик и писатель / А.Н. Макаров. – М, 1974. – 462с.
615047
  Чупринин С.И. Критика - это критики: проблемы и портреты. / С.И. Чупринин. – М., 1988. – 313с.
615048
  Пшибышевский Ст. Критика : К психологии индивидуума. 1. Шопен и Ницше / Ст. Пшибышевский. – Изд. 2-е. – Москва : Саблин В.М. – 256с.
615049
   Критика. – Київ, 1997-
Серпень - Вересень, (число 1). – 1997. – 40 с.
615050
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Грудень, (число 2). – 1997. – 32 с.
615051
   Критика. – Київ, 1997-
Січень, (число 1). – 1998. – 32 с.
615052
   Критика. – Київ, 1997-
Лютий, (число 2). – 1998. – 32 с.
615053
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1998. – 32 с.
615054
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1998. – 32 с.
615055
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1998. – 32 с.
615056
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1998. – 32 с.
615057
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1998. – 32 с.
615058
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1998. – 32 с.
615059
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1998. – 32 с.
615060
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1998. – 32 с.
615061
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1998. – 32 с.
615062
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 1999. – 32 с.
615063
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 1999. – 32 с.
615064
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 1999. – 32 с.
615065
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 1999. – 32 с.
615066
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 1999. – 32 с.
615067
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 1999. – 32 с.
615068
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 1999. – 32 с.
615069
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 1999. – 32 с.
615070
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 1999. – 32 с.
615071
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 1999. – 32 с.
615072
   Критика. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2000. – 32 с.
615073
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2000. – 32 с.
615074
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2000. – 32 с.
615075
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2000. – 32 с.
615076
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2000. – 32 с.
615077
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2000. – 32 с.
615078
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2000. – 32 с.
615079
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2000. – 32 с.
615080
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2000. – 32 с.
615081
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2000. – 32 с.
615082
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2001. – 30 с.
615083
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2001. – 34 с.
615084
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2001. – 34 с.
615085
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2001. – 34 с.
615086
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2001. – 34 с.
615087
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2001. – 34 с.
615088
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2001. – 34 с.
615089
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2001. – 34 с.
615090
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2001. – 34 с.
615091
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2001. – 34 с.
615092
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2002. – 32 с.
615093
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2002. – 36 с.
615094
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2002. – 36 с.
615095
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2002. – 36 с.
615096
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2002. – 36 с.
615097
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2002. – 40 с.
615098
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2002. – 32 с.
615099
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2002. – 36 с.
615100
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2002. – 32 с.
615101
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2002. – 40 с.
615102
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2003. – 40 с.
615103
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2003. – 32 с.
615104
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2003. – 32 с.
615105
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2003. – 32 с.
615106
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2003. – 36 с.
615107
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2003. – 48 с.
615108
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2003. – 32 с.
615109
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2003. – 32 с.
615110
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2003. – 36 с.
615111
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2003. – 40 с.
615112
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2004. – 40 с.
615113
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2004. – 32 с.
615114
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2004. – 32 с.
615115
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2004. – 32 с.
615116
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2004. – 32 с.
615117
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2004. – 40 с.
615118
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2004. – 48 с.
615119
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2004. – 36 с.
615120
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2004. – 40 с.
615121
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2005. – 40 с.
615122
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2005. – 36 с.
615123
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2005. – 36 с.
615124
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2005. – 36 с.
615125
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2005. – 32 с.
615126
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2005. – 32 с.
615127
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2005. – 36 с.
615128
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2005. – 32 с.
615129
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2005. – 32 с.
615130
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2005. – 32 с.
615131
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2006. – 40 с.
615132
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2006. – 36 с.
615133
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2006. – 36 с.
615134
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2006. – 36 с.
615135
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2006. – 36 с.
615136
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2006. – 40 с.
615137
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2006. – 36 с.
615138
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2006. – 36 с.
615139
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2006. – 32 с.
615140
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2006. – 32 с.
615141
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2007. – 40 с.
615142
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2007. – 36 с.
615143
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2007. – 36 с.
615144
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2007. – 32 с.
615145
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2007. – 32 с.
615146
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2007. – 40 с.
615147
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2007. – 32 с.
615148
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень, (число 10). – 2007. – 32 с.
615149
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад, (число 11). – 2007. – 32 с.
615150
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2007. – 32 с.
615151
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2008. – 40 с.
615152
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2008. – 32 с.
615153
   Критика. – Київ, 1997-
Квітень, (число 4). – 2008. – 32 с.
615154
   Критика. – Київ, 1997-
Травень, (число 5). – 2008. – 32 с.
615155
   Критика. – Київ, 1997-
Червень, (число 6). – 2008. – 32 с.
615156
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2008. – 40 с.
615157
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень, (число 9). – 2008. – 32 с.
615158
   Критика. – Київ, 1997-
Жовтень - Листопад, (число 10/11). – 2008. – 32 с.
615159
   Критика. – Київ, 1997-
Грудень, (число 12). – 2008. – 32 с.
615160
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2009. – 40 с.
615161
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2009. – 40 с.
615162
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2009. – 40 с.
615163
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2009. – 40 с.
615164
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2010. – 48 с.
615165
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2010. – 48 с.
615166
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2010. – 48 с.
615167
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2010. – 48 с.
615168
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2010. – 48 с.
615169
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2010. – 48 с.
615170
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2011. – 48 с.
615171
   Критика. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2011. – 40 с.
615172
   Критика. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2011. – 48 с.
615173
   Критика. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2011. – 48 с.
615174
   Критика. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2011. – 48 с.
615175
   Критика. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2011. – 48 с.
615176
   Критика. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2012. – 40 с.
615177
   Критика. – Київ, 1997-
Березень, (число 3). – 2012. – 32 с.
615178
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Квітень, (число 4). – 2012. – 32 с.
615179
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Травень, (число 5). – 2012. – 32 с.
615180
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Червень, (число 6). – 2012. – 32 с.
615181
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2012. – 48 с.
615182
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2012. – 40 с.
615183
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2012. – 48 с.
615184
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2013. – 48 с.
615185
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2013. – 48 с.
615186
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Травень - Червень, (число 5/6). – 2013. – 48 с.
615187
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2013. – 48 с.
615188
   Критика. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-6461
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2013. – 40 с.
615189
   Критика. – Київ. – ISSN 1563-6461
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2013. – 40 с.
615190
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2014. – 40 с.
615191
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2014. – 40 с.
615192
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Травень - Червень, (число 5/6). – 2014. – 40 с.
615193
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2014. – 40 с.
615194
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2015. – 40 с.
615195
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2015. – 40 с.
615196
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2015. – 40 с.
615197
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2015. – 40 с.
615198
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2015. – 40 с.
615199
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2016. – 40 с.
615200
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Березень - Квітень, (число 3/4). – 2016. – 40 с.
615201
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Травень - Червень, (число 5/6). – 2016. – 40 с.
615202
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Липень - Серпень, (число 7/8). – 2016. – 40 с.
615203
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Вересень - Жовтень, (число 9/10). – 2016. – 40 с.
615204
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Листопад - Грудень, (число 11/12). – 2016. – 40 с.
615205
   Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 1997-
Січень - Лютий, (число 1/2). – 2017. – 40 с.
615206
  Попов П. Критика "диалектического гиперэмпиризма / П. Попов. – М., 1981. – 318с.
615207
  Рудик А.О. Критика "елекційних" форм організації державної влади Феофаном Прокоповичем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 127-128
615208
  Ойзерман Т.И. Критика "критического рационализма" / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1988. – 64с.
615209
  Надра Ф. Критика "национального социализма" / Ф. Надра. – М., 1977. – 182с.
615210
  Бернштейн М.С. Критика "новейших" буржуазных педагогических теорий / М.С. Бернштейн. – Москва, 1959. – 32с.
615211
  Якушевский И.Т. Критика "советологических" интерпретаций диалектики теории и практики : Автореф... д-ра филос.наук: 620 / Якушевский И.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
615212
  Ковалева А.Д. Критика "советологических" интерпретаций политики КПСС в области эстетического воспитания трудящихся в условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ковалева А.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
615213
  Змитрович И.О. Критика "советологических" концепций роли интеллигенции в политической жизни СССР : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Змитрович И.О.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 21л.
615214
  Григорьян Р.Г. Критика "социологии знанич" К.Мангейма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьян Р.Г.; АОН при ЦЕ КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
615215
  Новиков Н.В. Критика "Теории социального действия". : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков Н.В.;. – М., 1963. – 20л.
615216
  Орехов И.И. Критика "Философии жизни" Вильгельма Дильтея и его последователей. : Автореф... Канд.филос.наук: / Орехов И.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 15л.
615217
  Зорин Петр Данилович Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Зорин Петр Данилович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.181-211
615218
  Зорин П.Д. Критика "философии культуры" Эдуарда Шпрангера : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Зорин П.Д.; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
615219
  Сокольникова Зоя Львовна Критика "философии надежды" Эрнста Блоха : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сокольникова Зоя Львовна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
615220
  Танчер В.К. Критика "Християнського соціалізму" / В.К. Танчер; Київське міське відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1960. – 44с.
615221
  Клевцов А.И. Критика А.И.Герцена немецкого идеализма конца XVIII начала XIXвв : Дис... наук: / Клевцов А.И.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. кафедра философии. – К, 1950. – 421л. – Бібліогр.:л.404-421
615222
  Стойков А. Критика абстрактного искусства и его теории / А. Стойков. – М, 1964. – 247с.
615223
  Стойков-Атанасов Критика абстрактного искусства и его теорий. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Стойков-Атанасов А.; ВПШ и АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 16л.
615224
  Шургая А.Г. Критика агностических теорий и обоснование познаваемости мира В.И.Лениным. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шургая А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
615225
  Владимирова И.В. Критика аксиологических основ гносеологии прагматизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Владимирова И.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20л.
615226
  Райнов Петр Яковлевич Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США : 07.00.05 : Дис... канд. ист. наук / Райнов Петр Яковлевич ; КГУ. – Киев, 1987. – 178л.
615227
  Районов П.Я. Критика американских буржуазных концепций ближневосточной политики США в 70-е -- начале 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.05 / Районов П.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
615228
  Петров Владимир Иванович Критика американских концепций эффективности средств массовой информации : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Петров Владимир Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1981. – 24л.
615229
  Соколова Л.А. Критика американского буржуазного общества в творчестве Фенимора Купера : Автореф... канд. филол.наук: / Соколова Л.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
615230
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
615231
  Алпеева Т.М. Критика американской теории "Социальной мобильности" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алпеева Т. М.; БГУ. – Минск, 1977. – 18л.
615232
  Пономарев Н.В. Критика анархистской концепции власти и современность / Н.В. Пономарев. – Казань, 1978. – 139с.
615233
  Амираджиби Т.С. Критика английского буржуазного общества в творчестве Бернарда Шоу : Автореф... кандид. филолог.наук: / Амираджиби Т.С.; Тбилисский гос. университет им Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16л.
615234
  Джангирян В.Г. Критика англо-америанской буржуазной историографии М.А. Бакунина и бакунизма / В.Г. Джангирян. – Москва : Мысль, 1978. – 181 с.
615235
  Даниленко Э.В. Критика англо-американских фальсификаторов истории ВЛКСМ : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Даниленко Э.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
615236
  Жеманов О.Н. Критика англо-американской социологии труда / О.Н. Жеманов. – Свердловск, 1972. – 135с.
615237
  Окенко М. Критика антиисторического толкования отчуждения : Автореф... канд. филос.наук: / Окенко М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
615238
   Критика антикоммунизма. – Х., 1974. – 192с.
615239
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании научного коммунизма / Е.Л. Богина. – М., 1986. – 78с.
615240
  Богина Е.Л. Критика антикоммунизма в преподавании общественных наук / Е.Л. Богина, Н.В. Щербань. – Москва, 1981. – 208 с.
615241
   Критика антикоммунизма и буржуазных концепций развития социалистических стран. – М, 1980. – 155с.
615242
  Шарапов Г.В. Критика антикоммунизма по аграрному вопросу / Г.В. Шарапов. – М., 1966. – 398с.
615243
  Грошков Юрий Евгеньевич Критика антикоммунизма по вопросу о сущности и роли государства в системе политической организации социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грошков Юрий Евгеньевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 30л.
615244
  Цага В.Ф. Критика антикоммунизма по некоторым проблемам политической экономии социализма / В.Ф. Цага. – М, 1970. – 159с.
615245
  Сирота Н.М. Критика антикоммунизма по проблемам войны , мира и революции / Н.М. Сирота. – М, 1973. – 64с.
615246
  Болотин И.С. Критика антикоммунистический концепций современного религиозного национализма. / И.С. Болотин. – Москва, 1984. – 63с.
615247
   Критика антикоммунистических измышлений идеологов империализма. – М, 1965. – 125с.
615248
   Критика антикоммунистических фальсификаций ленинской теории социалистической революции. – М, 1975. – 176 с.
615249
  Сирота Н.М. Критика антикоммунистических фальсификаций места и роли рабочего класса при капитализме / Н.М. Сирота. – М, 1981. – 63с.
615250
  Пугачев В.П. Критика антикоммунистических фальсификаций роли идеологии в советском обществе / В.П. Пугачев. – М., 1984. – 48с.
615251
  Дмитришинд А.Д. Критика Антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского колхозного крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дмитришинд А.Д.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 27л.
615252
  Дмитришин А.Д. Критика антикоммунистических фальсификаций социальной природы советского крестьянства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дмитришин А.Д.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 27л.
615253
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества / Л.А. Лахин. – М, 1967. – 71с.
615254
  Лахин Л.А. Критика антимарксистких концепций взаимоотношений личности и общества в период социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Лахин Л. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1967. – 16л.
615255
  Горовская Н.Ф. Критика антимарксистких фальсификаций пролетарского интернационализма / Н.Ф. Горовская. – К, 1982. – 16с.
615256
  Ривкин Р.М. Критика антимарксисткой теории "самоликвидации капитализма" И. Шумпетера : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ривкин Р. М. ; КИНХ, Каф. полит. экон. – Киев, 1964. – 19 c.
615257
   Критика антимарксистских взглядов по вопросам социально-политического развития советского общества. – Х., 1972. – 163 с.
615258
   Критика антимарксистских взглядов по проблемам НТР. – Москва, 1987. – 158 с.
615259
  Заиченко Г.А. Критика антимарксистских концепций в курсах общественных наук / Г.А. Заиченко, В.Д. Сикора. – Киев, 1981. – 56 с.
615260
   Критика антимарксистских концепций в курсе научного коммунизма.. – К., 1985. – 279 с.
615261
   Критика антимарксистских концепций в преподавании общественных наук. – Л, 1969. – 144с.
615262
   Критика антимарксистских концепций экономического развития. – К, 1979. – 124с.
615263
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 1. – 1985. – 178 с. – Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
615264
   Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма : Тез. докл. и выступлений на всесоюз. науч. конф., Ташкент, 28-30 мая 1985 г. [В 2-х ч.]. – Ташкент : ТашИНХ. – (Критика антимарксистских концепций экономического роста СССР и союзных республик в условиях развитого социализма)
Ч. 2. – 1985. – 182 с. – В надзаг.: Ин-т экономики АН СССР, Ин-т экономики АН УзССР, Науч. совет АН СССР по комплекс. пробл. "Экон. закономерности развития социализма и соревнование двух систем", М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. ин-т нар. хоз-ва
615265
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Леоненко П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
615266
  Леоненко П.М. Критика антимарксистских моделей "рыночного социализма" : Дис... канд. экон.наук: / Леоненко П. М.; КГУ, каф. полит. экон. эконом. фак-та. – К., 1971. – 194л. – Бібліогр.:л.I-XIII
615267
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – Л., 1970. – 68с.
615268
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – М, 1979. – 383с.
615269
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии. – М, 1983. – 552с.
615270
   Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии капитализма. – Свердловск, 1982. – 40с.
615271
  Денисов Б.А. Критика антимарксистских теорий государственно-монополистического капитализма / Б.А. Денисов. – М., 1960. – 48с.
615272
  Мамалуй А.П. Критика антимарксистских теорий по аграрному вопросу / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1962. – 54с.
615273
  Брюхов В.С. Критика антимарксистских теорий равновесия : Автореф... канд. филос.наук: / Брюхов В. С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1965. – 16л.
615274
   Критика антимарксистских теорий современного экономического развития капитализма. – М., 1983. – 231с.
615275
   Критика антимарксистских экономических теорий. – М, 1976. – 351с.
615276
   Критика антимарксистских экономических теорий. – Киев, 1978. – 191с.
615277
   Критика антимарксистских экономических теорий. – М, 1981. – 359с.
615278
  Матвеев Станислав Александрович Критика антимарксистских экономических теорий империализма : Автореф... доктора эконом.наук: 08.00.01, 08.00.02 / Матвеев Станислав Александрович; Одесский ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1983. – 31л.
615279
   Критика антимарксистской фальсификации революционного процесса и реального социализма. – Горький, 1986. – 100 с.
615280
  Мочерний С.В. Критика антимарксистських теорій державної капіталістичної власності / С.В. Мочерний. – К, 1979. – 159с.
615281
  Алаберт Юлле Эйновна Критика антимарскистских взглядов о роли государства в развитии социалистической интеграции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Алаберт Юлле Эйновна ; Московский гос. ун-т, Специализ. совет К.053.05.42 по теории науч. социализма и коммунизма. – Москва, 1989. – 28 с.
615282
  Свідло М.С. Критика антинаукових концепцій "лівого" ревізіонізму / М.С. Свідло. – Київ, 1976. – 46с.
615283
  Білан Г.М. Критика антинаукових поглядів на сутність сучасної епохи. / Г.М. Білан, Е.П. Тугай. – К., 1973. – 48с.
615284
  Решетник М.Д. Критика антинаучного характера культурантропологии М. Ландмана // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
615285
   Критика антинаучных концепций. – Саратов, 1974. – 127с.
615286
   Критика антинаучных концепций о природе. обществе и познании. – Л., 1974. – 206 с.
615287
  Моисеев В.Н. Критика антиреволюционной идеологии французский "новых философов". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Моисеев В.Н.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
615288
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Боева С. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
615289
  Боева С.Ю. Критика антисоветских фальсификаций внешнеполитической деятельности КПСС 1971-1975 гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Боева С.Ю.; МВ ССО УССР, Киевск. инжен.-строит. инст. – К., 1985. – 209л. – Бібліогр.:л.171-209
615290
  Любутин К.Н. Критика антропологического идеализма в немецкой буржуазной философии XIX-XX вв. Пособие по курсу "Истории философии" для студентов гуманитарных фак-тов и заочников. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1963. – 20с.
615291
  Никонов К.И. Критика антропологического обоснования религии. / К.И. Никонов. – М, 1989. – 190с.
615292
  Попович М.Д. Критика антропоцентризму в культурології та перспективи його переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 79-96
615293
  Іваненко О.Ф. Критика апологетичних теорій імперіаліістичної держави / О.Ф. Іваненко, М.В. Вітрук // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
615294
  Брагина В.А. Критика атеистической концепции французских экзистенциалистов : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Брагина В.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
615295
  Телячий Ю. Критика Б. Мартосом монографії С. Наріжного "Українська еміграція" (маловідоме про відому книгу) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 349-365
615296
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Дис... канд. философ.наук: / Беленко Т. И.; МВССО УССР.-- КГУ. – Киев, 1973. – 194 л. – Бібліогр.:л.183-194
615297
  Беленко Т.И. Критика баптистского понимания проблемы соотношения личности и общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Беленко Т.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 24л.
615298
  Грабовський С. Критика бездарного розуму / Сергій Грабовський. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-2213-19-5
615299
  Бердышев Г.Д. Критика биологизаторских концепций в курсе генетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
615300
  Філоненко М.В. Критика богословских концепций суспільно-історичного розвитку / М.В. Філоненко. – Київ : Знання, 1984. – 47 с.
615301
  Федосик В.А. Критика богословских концепций сущности християнского катехумената / В.А. Федосик. – Минск, 1983. – 87с.
615302
  Сухих А.А. Критика богословских попыток примирения современного православия и естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухих А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
615303
  Пронин С.В. Критика буржаузных концепций распределения доходов. / С.В. Пронин. – М., 1978. – 367с.
615304
  Барабанов Михаил Васильевич Критика буржжуазной политэкономии США по вопросам экономического соревнования двух систем. : Автореф... канд. экон.наук: / Барабанов Михаил Васильевич; Моск. гос. ин-т. – М., 1961. – 22л.
615305
  Прозорова Н.С. Критика буржуазних вигадок про радянські конституційні права й обов"язки громадян / Н.С. Прозорова, М.І. Неліп // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье подвергнуты критике буржуазные вымыслы о "декларативности" конституционных прав и свобод советских граждан, о том, что их признание якобы зависит от произвола государства, а предоставляются они лишь по выполнении гражданами установленных ...
615306
  Румлянский П.М. Критика буржуазних истолкований научных принципов / П.М. Румлянский. – Кишинев, 1982. – 90с.
615307
  Майборода О.М. Критика буржуазних концепцій етногенезу українського народу / О.М. Майборода. – К, 1987. – 189с.
615308
  Ігнатенко М.А. Критика буржуазних концепцій свободи художньої творчості / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1979. – 48с.
615309
  Гопченко П.Г. Критика буржуазних концепцій суспільства майбутнього / П.Г. Гопченко. – Київ, 1971. – 48с.
615310
  Карпенко М.Ф. Критика буржуазних реформістських і ревізіонністських теорій з проблем суспільного розвитку / М.Ф. Карпенко, Б.В. Похвалинський. – К., 1980. – 48с.
615311
  Пухтинський П.А. Критика буржуазних соціологічних теорій права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье подчеркивается, что особое место среди буржуазных правовых учений занимают социологические теории права, что наличие оценочных критериев, отрицание классовой сущности и нормативного характера права свидетельствует об активной ...
615312
  Ващишин А.М. Критика буржуазних теорій "регульованого" капіталізму / А.М. Ващишин. – Львів, 1974. – 179с.
615313
  Степаненко В.П. Критика буржуазних теорій інфляції / В.П. Степаненко. – К., 1978. – 127с.
615314
   Критика буржуазних теорій культури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 227 с.
615315
  Войтко В.І. Критика буржуазних теорій науково-технічного прогресу / В.І. Войтко, В.А. Ганов. – Київ, 1971. – 40с.
615316
  Ангелов Г.В. Критика буржуазних фальсифікацій історії другої світової війни / Г.В. Ангелов. – Київ, 1984. – 48с.
615317
  Нагорна Л.О. Критика буржуазних фальсифікацій націоальної політики КПРС / Л.О. Нагорна. – К., 1981. – 48с.
615318
   Критика буржуазних, ревізіоністських економічних теорій. – Київ, 1963. – 276 с.
615319
  Ветчинов І.А. Критика буржуазних, ревізіоністських теорій ринкового соціалізму / І.А. Ветчинов. – Київ, 1971. – 137с.
615320
  Римаренко Ю.И. Критика буржуазно-националистической доктрины нации и национальных отношений : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Римаренко Ю. И.; АН УССР, Объед. сов. Ит-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 60л.
615321
  Цитанян В.С. Критика буржуазно-националистической фальсификации опыта строительства социализма в Армении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цитанян В. С.; ЕГУ. – Ереван, 1977. – 25л.
615322
   Критика буржуазно-націоналістичних та ревізіониських перекручень. – К., 1975. – с.
615323
  Евдокименко В.Е. Критика буржуазно-націоналістичних фальсифікацій соціалістичного способу життя / В.Е. Евдокименко, В.О. Ігнатов. – К., 1979. – 48с.
615324
  Давыдова Г.А. Критика буржуазно-ревизионистских концепций социального творчества / Г.А. Давыдова. – М., 1981. – 40с.
615325
   Критика буржуазно-реформистских и ревизионистских теорий. – М, 1960. – 287с.
615326
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г. Белинским и А.И. Герценом : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катрич В.М.; Касьянов А.В. ; Моковск. гос. пед. ни-т им. В.И. Ленина. – Киев, 1953. – 16 с.
615327
  Катрич В.М. Критика буржуазного государства и права В.Г.Белинским и А.И.Герценом. : Дис... канд. юридич.наук: / Катрич В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. теории и истории государства и права. – К., 1953. – 300л.
615328
  Ковач Ф. Критика буржуазного индивидуализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ковач Ф.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 18л.
615329
  Нуралов Э.Л. Критика буржуазного искусства в эстетике Л.Н.Толстого : Автореф... кандидата филол.наук: / Нуралов Э.Л.; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. Кафедра русской литературы. – М., 1965. – 20л.
615330
  Москвичев Л.Н. Критика буржуазного мифа о "конце идеологии" : Автореф... канд. фиолос.наук: / Москвичев Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 16л.
615331
  Ронгонен Л.И. Критика буржуазного общества в творчестве Минны Кант : Автореф... канд. филол.наук: / Ронгонен Л.И.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1954. – 18л.
615332
  Кульнева Галина Михайловна Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кульнева Галина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
615333
  Кульнева Г.М. Критика буржуазного сравнительного анализа хозяйственных механизмов стран-членов СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кульнева Г. М.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.118-147
615334
  Катрич В.М. Критика буржуазної демократії та буржуазного парламентаризму М.Г. Чернишевським і М.О. Добролюбовим // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 77-82. – (Серія права ; № 7)


  В данной статье показана деятельность русских революционных демократов Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и их единомышленника М.Е. Салтыкова-Щедрина как критиков буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, а также подчеркивается, что эта их ...
615335
  Вигнан З.К. Критика буржуазної соціологічної концепції масового суспільства / З.К. Вигнан. – Чернівці, 1967. – 39с.
615336
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "конвергенції" двох систем / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1972. – 168с.
615337
  Васильєва Р.Х. Критика буржуазної теорії "Конвергенції" двох систем. / Р.Х. Васильєва. – Київ : КДУ, 1972. – 168с.


  У книзі викривається одна з найпідступнішних сучасних концепцій, що використовується сучасним антикомунізмом,- буржуазна теорія "Конвергенції" (зближення) капіталістичної і соціалістичної системи. Піддано критиці економічний аспект цієї концепції, ...
615338
  Жученко В.С. Критика буржуазної, реформістської теорії "другої промислової революції" / В.С. Жученко. – Київ, 1964. – 71с.
615339
   Критика буржуазной "социологии спорта". – М, 1965. – 148с.
615340
  Агишев Р.М. Критика буржуазной бальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе (1964-1970гг., на материале ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агишев Р.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
615341
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь ленинской национальной политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 510л.
615342
  Морарь Антон Григорьевич Критика буржуазной и ревизионистской историографии деятельности КПСС по претворению в жизнь национальной ленинской политики в Молдавской ССР (1917-1980 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.01 / Морарь Антон Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 43л.
615343
   Критика буржуазной и реформистской философии и социологии. – М, 1967. – 156с.
615344
  Силин М.А. Критика буржуазной идеологии и победа марксизма-ленинизма в Чехословакии / М.А. Силин. – М., 1960. – 216с.
615345
  Полищук М.Л. Критика буржуазной идеологии индустриализма : Автореф... канд. философ.наук: / Полищук М.Л.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 17л.
615346
  Здор И.А. Критика буржуазной идеологии, ее идеалов так называемого "потребительского общества". / И.А. Здор. – Омск, 1974. – 32с.
615347
   Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма. – Алма-Ата, 1981. – 209с.
615348
  Пелых В.А. Критика буржуазной интерпретации некоторых социальных последствий современной научно-технической революции при капитализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Пелых В.А. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 26 с.
615349
   Критика буржуазной историографии. – М, 1987. – 50с.
615350
  Чарских Игорь Юрьевич Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских Игорь Юрьевич; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1982. – 316л. – Бібліогр.:л.217-316
615351
  Чарских И.Ю. Критика буржуазной историографии истории рабочего класса СССР в период социалистической реконструкции народного хозяйства. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чарских И.Ю.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 28л.
615352
   Критика буржуазной историографии истории СССР. – М, 1985. – 167с.
615353
   Критика буржуазной историографии по проблемам исторического процесса. – М, 1981. – 177с.
615354
   Критика буржуазной историографии советского общества. – М, 1972. – 412с.
615355
  Чигарев Г.Г. Критика буржуазной историографии современной аграрной политики КПСС. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чигарев Г.Г.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 23л.
615356
  Игрицкий Ю.И. Критика буржуазной историографии трех революций в России / Ю.И. Игрицкий, Н.В. Романовский. – М., 1975. – 64с.
615357
  Хомякова Н.А. Критика буржуазной концепции "сравнительного анализа экономических систем" : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хомякова Н.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1970. – 27л.
615358
  Ойзерман Т.И. Критика буржуазной концепции смерти философии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1980. – 63с.
615359
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
1. – 1962. – 872с.
615360
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
2. – 1962. – 520с.
615361
  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
3. – 1962. – 380с.
615362
   Критика буржуазной политической экономии. – М, 1967. – 152с.
615363
   Критика буржуазной политической экономии. – М
2. – 1969. – 179с.
615364
   Критика буржуазной политической экономии. – М
Вып. 3. – 1972. – 251с.
615365
  Гришаев П.И. Критика буржуазной правовой идеологии (Разоблачение буржуазных взглядов на советское право и законности) / П.И. Гришаев. – М., 1964. – 208с.
615366
  Давидюк Георгий Петрович Критика буржуазной теории "единого индустриального общества" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Давидюк Георгий Петрович ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
615367
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кредисов А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
615368
  Кредисов А.И. Критика буржуазной теории "конвергенции" двух систем : Дис... канд.эконом.наук: / Кредисов А.И.; КГУ. Кафедра полит. эконом. – Киев, 1970. – 242л. – Бібліогр.:л.1-15
615369
  Скулкин М.Р. Критика буржуазной теории "нового индустриального общества" / М.Р. Скулкин. – Свердловск, 1972. – 54с.
615370
  Загороднюк П.А. Критика буржуазной трактовки двойственной природы философии как познания и мировоззрения / П.А. Загороднюк, З.С. Полякова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
615371
  Некипелов Александр Дмитриевич Критика буржуазной трактовки международной социалистической кооперации труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Некипелов Александр Дмитриевич; МГУ. Экон. фак. – М., 1976. – 25л.
615372
  Сивенок М.В. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС в период развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сивенок М.В.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 26л.
615373
  Полищук В.Д. Критика буржуазной фальсификации аграрной политики КПСС на современном этапе / В.Д. Полищук. – Саратов, 1982. – 225с.
615374
  Молибошко В.А. Критика буржуазной фальсификации вопросов партийного строительства КПСС / Молибошко В.А. – Минск, 1977. – 191 с.
615375
  Косачев Г В. Критика буржуазной фальсификации деятельности Коммунистической партии по созданию второй уголоно-металлургической базы СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Косачев В.Г,; Урал. ГУ. – Свердловск, 1974. – 22л.
615376
  Батраков Анатолий Федорович Критика буржуазной фальсификации истории социалистической индустриализации СССР. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Батраков Анатолий Федорович; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. Кафедра истории СССР сов. периода. – М., 1974. – 22л.
615377
  Грошев И.И. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / И.И. Грошев, О.И. Чеченкина. – Москва, 1974. – 238с.
615378
  Редженова Огульгозель Сахатовна Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Редженова Огульгозель Сахатовна;. – Москва, 1978. – 24л.
615379
  Реджепова О.С. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС / О.С. Реджепова. – Ашхабад, 1980. – 143с.
615380
  Бушмарин Н.В. Критика буржуазной фальсификации политики КПСС по отношению к молодежи в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бушмарин Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1978. – 16л.
615381
  Безьзычный Геннадий Владимирович Критика буржуазной фальсификации положения ислама в республиках Советского Востока : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Безьзычный Геннадий Владимирович; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 18л.
615382
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – М., 1971. – 280с.
615383
  Лисавцев Э.И. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР / Э.И. Лисавцев. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 316с.
615384
  Тарасов КЕ К. Критика буржуазной философии в медицине. / КЕ К. Тарасов, М.С. Кельнер. – М., 1976. – 104с.
615385
  Скриннік Н.А. Критика буржуазной цивилизации в трагедии А.Ф. Писемского "Птенцы последнего слета", "Ваал" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 402-411. – ISSN 2075-437X


  В статье выявлено своеобразия тематики и проблематики драматической дилогии А.Ф. Писемского "Бывые соколы" и "Птенцы последнего слета". В работе прослеживается рождение дельцов, предпринимателей, тема "свободной" любви, безнравственности, бездуховности ...
615386
  Карпинская Н.П. Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Карпинская Н. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
615387
  Карпинская Наталья Павловна Критика буржуазных "советологических" трактовок хозяйственного механизма развитого социалистического общества. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинская Наталья Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 173л. – Бібліогр.:л.148-173
615388
  Михеев В.И. Критика буржуазных "теорий трансформации" капитализма / В.И. Михеев. – Москва, 1971. – 48с.
615389
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных "теорий" о советском государстве / М.Н. Перфильев. – М., 1964. – 33с.
615390
  ХавинаС.А Критика буржуазных взглядов на закономерности социалистического хозяйствования / ХавинаС.А. – М., 1968. – 256с.
615391
  Калиниченко З.Д. Критика буржуазных взглядов на социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калиниченко З.Д.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 20л.
615392
  Дидковский Николай Иванович Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран - членов СЭВ : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Дидковский Николай Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
615393
  Дидковский Н.И. Критика буржуазных взглядов на сочетание национальных и интернациональных экономических интересов стран членов СЭВ : Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Дидковский Н.И.; КГУ. – Киев, 1980. – 24с.
615394
  Бурова С.Е. Критика буржуазных взглядов на экономическое сотрудничество стран СЭВ / С.Е. Бурова. – М., 1986. – 154 с.
615395
   Критика буржуазных воззрений на экономическую систему социализма. – М, 1984. – 142с.
615396
  Тихоненко А.К. Критика буржуазных и ревизионистических концепций по проблемам теории научного коммунизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Тихоненко А. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 59л. – Бібліогр.:с.56-59
615397
   Критика буржуазных и ревизионистких фальсификаций. – Воронеж, 1984. – 69с.
615398
  Тихоненко Алексей Кузьмич Критика буржуазных и ревизионистских концепций покоренным проблемам научного коммунизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва : Высш. школа, 1980. – 240с.
615399
  Эспенхайн Р. Критика буржуазных и ревизионистских концепций социализма / Р. Эспенхайн. – М., 1980. – 173с.
615400
  Достовалов Ю.Л. Критика буржуазных и ревизионистских теорий социалистического распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1975. – 92с.
615401
  Ольсевич Ю.Я. Критика буржуазных и ревизионистских теорий экономики социализма / Ю.Я. Ольсевич. – Москва, 1970. – 63с.
615402
  Никольников Г.Л. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаторов ленинского принципа мирного сосуществования двух систем / Г.Л. Никольников. – Киев, 1969. – 43с.
615403
  Кифорак В.Ф. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций марксистко-ленинской теории стоимости / В.Ф. Кифорак. – Киев, 1987. – 142с.
615404
  Сагамонов В.А. Критика буржуазных и ревизионистских фальсификаций места и роли Советов в условиях совершенствования развитого социализма. / В.А. Сагамонов. – М., 1983. – 40с.
615405
   Критика буржуазных и реформистких экономических теорий в трудах В.И.Ленина. – М, 1966. – 372с.
615406
  Затуренский А.Г. Критика буржуазных и реформистских "моделий" социализма. / А.Г. Затуренский. – Киев, 1983. – 182с.
615407
  Степаненко В.А. Критика буржуазных и реформистских теорий валютно-финансовых отношений капитализма. / В.А. Степаненко. – Киев, 1979. – 331с.
615408
  Демков С.Я. Критика буржуазных и социал-реформистских фальсификоторов по вопросам советских профсоюзов (На матер. ФРГ) : Автореф... канд ист.наук: 07.00.02 / Демков С. Я.; Выс. школа проф. движ. ВЦСПС. – М., 1978. – 16л.
615409
  Троицкий Е.С. Критика буржуазных извращений закономерностей строительства социализма / Е.С. Троицкий. – М, 1977. – 64с.
615410
  Сурнин А.А. Критика буржуазных извращений идеологии современной революционной демократии. (На прим. стан Африки). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сурнин А.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 17л.
615411
   Критика буржуазных извращений реального социализма. – Казань, 1984. – 200с.
615412
  Маслин М.А. Критика буржуазных интерпретаций иделологии русского революционного народничества / М.А. Маслин. – Москва, 1977. – 118с.
615413
  Жабский М.И. Критика буржуазных истолкований социальной роли киноискусства / М.И. Жабский. – М., 1979. – 63с.
615414
  Кравченко И.И. Критика буржуазных концепций "кризиса цивилизации" / И.И. Кравченко. – М., 1984. – 73с.
615415
  Иконникова С.Н. Критика буржуазных концепций "молодёжной культуры" / С.Н. Иконникова. – М., 1976. – 40с.
615416
   Критика буржуазных концепций "Технологического детермизма". – М, 1987. – 171с.
615417
  Румянцева Т.Г. Критика буржуазных концепций "Человеческой агрессивности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Румянцева Т.Г. ; БГУ. – Минск, 1979. – 26 с.
615418
  Селунская Н.Б. Критика буржуазных концепций аграрного строя России накануне Октября / Н.Б. Селунская. – М, 1980. – 64с.
615419
  Косолапов В.В. Критика буржуазных концепций будущего / В.В. Косолапов, В.А. Лисичкин. – М., 1978. – 166с.
615420
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего нации и национальных отношений : Автореф... наук: 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 23л.
615421
  Игнатов Владимир Александрович Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Игнатов Владимир Александрович ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
615422
  Игнатов В.А. Критика буржуазных концепций будущего наций и национальных отношений. : Дис... наук: / Игнатов В.А.; Ин-т философии АН УССР. – К., 1977. – 173л.
615423
  Гуревич П.С. Критика буржуазных концепций идеологии / П.С. Гуревич. – М,, 1981. – 64с.
615424
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций искусства / М.Н. Афасижев. – Москва, 1972. – 48с.
615425
   Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. – М, 1962. – 430с.
615426
  Гущин Н.Я. Критика буржуазных концепций истории советской сибирской деревни / Н.Я. Гущин, В.А. Жданов. – Новосибирск, 1987. – 293с.
615427
  Иванов Н.Л. Критика буржуазных концепций истории социалистических преобразований в БССР (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов Н.Л.; АН БССР. Ин-тут истории. – Минск, 1977. – 21л.
615428
   Критика буржуазных концепций истории СССР. – М, 1982. – 164с.
615429
  Корнеев М.Я. Критика буржуазных концепций личности. / М.Я. Корнеев. – М., 1975. – 32 с.
615430
  Фомин С.С. Критика буржуазных концепций народонаселения / С.С. Фомин. – М., 1985. – 104с.
615431
  Судоплатов А.П. Критика буржуазных концепций народонаселения. / А.П. Судоплатов. – М., 1989. – 72с.
615432
   Критика буржуазных концепций науки. – К, 1986. – 168с.
615433
   Критика буржуазных концепций научно-технической революции. – М, 1976. – 271с.
615434
  Козиков И.А. Критика буржуазных концепций научно-технической революции / И.А. Козиков, П.А. Цыганков. – М., 1982. – 48с.
615435
  Вербило А.Н. Критика буржуазных концепций по вопросам войны и мира / А.Н. Вербило. – Київ, 1980. – 48с.
615436
   Критика буржуазных концепций по вопросам советского военного строительства. – Москва : Военное издательство, 1987. – 48 с.
615437
  Боев Ю.А. Критика буржуазных концепций политики империалистических государств на Ближнем Востоке / Ю.А. Боев. – Киев, 1979. – 135 с.
615438
  Савельев В.Л. Критика буржуазных концепций политической системы социализма / В.Л. Савельев. – К., 1987. – 108с.
615439
  Кредисов А.И. Критика буржуазных концепций развития советской экономики / А.И. Кредисов. – Киев, 1983. – 48 с.
615440
  Кондрашова В.М. Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова В.М.; КГУ. – Киев, 1988. – 232л. – Бібліогр.:л.171-232
615441
  Кондрашова Виктория Михайловна Критика буржуазных концепций роли КПСС в развитии социалистической демократии (на материалах французской советологии) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кондрашова Виктория Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
615442
  Генов Ф Г. Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Генов Г.Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 12 с.
615443
  Генов Георги Филипов Критика буржуазных концепций социалистической экономической интеграции : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Генов Георги Филипов; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 220л. – Бібліогр.:л.197-220
615444
  Залысин Игорь Юрьевич Критика буржуазных концепций социально-политической сущности студенческого движения (на материалах США) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Залысин Игорь Юрьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
615445
  Сазонов Н.И. Критика буржуазных концепций социальной природы советского колхозного крестьянства. / Н.И. Сазонов, А.Д. Дмитришин. – Х., 1986. – 124с.
615446
  Первушина Валентина Николаевна Критика буржуазных концепций социальной структуры общества (на материалах американской социологии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.01 / Первушина Валентина Николаевна ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
615447
  Охрименко О.Г. Критика буржуазных концепций управления научно-техническим прогрессом // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
615448
  Афасижев М.Н. Критика буржуазных концепций художественного творчества / М.Н. Афасижев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 127с.
615449
  Васильева Р.Х. Критика буржуазных концепций экономики реального социализма / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1985. – 49с. – ("Экономика:наука,управление,практика" ; с.3,№19)


  Анализируются особенности кризиса буржуазной экономической теории на современном этапе. Раскрывается банкротство новейших буржуазных концепций "кризиса" социалистической экономики.На фактическом материале показываются успехи в экономическом развитии ...
615450
   Критика буржуазных концепций экономики социализма. – М, 1974. – 158с.
615451
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных концепций, отрицающих неизбежность революционной замены капитализма социализмом : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Пильгуй Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 22л.
615452
  Пильгуй Н.А. Критика буржуазных макроэкономических моделей регулирования / Н.А. Пильгуй. – К., 1977. – 228с.
615453
  Харазишвили Б.В. Критика буржуазных методов судебного почерковедения / Б.В. Харазишвили. – Тбилиси, 1953. – 75с.
615454
   Критика буржуазных политико-правовых концепций. – М, 1977. – 216с.
615455
   Критика буржуазных политических и правовых концепций. – М, 1984. – 105с.
615456
   Критика буржуазных социологических концепций. – М, 1976. – 107с.
615457
  Михеев В.И. Критика буржуазных социологических теорий "трансформации" современного капитализма. : Автореф... доктор филос.наук: 322 / Михеев В.И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 72л.
615458
  Котов В.Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". / В.Н. Котов. – М, 1981. – 208с.
615459
  Мальков В.И. Критика буржуазных теорий войны и мира / В.И. Мальков. – Л., 1980. – 16с.
615460
  Мальков В.И. Критика буржуазных теорий войны и мира. / В.И. Мальков. – Л., 1980. – 16с.
615461
   Критика буржуазных теорий воспитания и образования. – Минск, 1975. – 89с.
615462
  Глаголев А.И. Критика буржуазных теорий вызова капитала и политики его регулирования в США. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.02 / Глаголев А.И.; МГУ им.М.В.Ломоносов. – М, 1978. – 24л.
615463
   Критика буржуазных теорий ГМК. – Москва, 1984. – 359 с.
615464
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий и политики народонаселения / Б.Я. Смулевич. – М., 1959. – 430с.
615465
  Бессонов Н Б. Критика буржуазных теорий манипулирования сознанием трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Бессонов Б.Н,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
615466
   Критика буржуазных теорий молодежи. – М, 1982. – 336с.
615467
  Смулевич Б.Я. Критика буржуазных теорий народонаселения и ее методологические принцыпы / Б.Я. Смулевич. – М., 1966. – 14с.
615468
  Замковой В.П. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны / В.П. Замковой. – М., 1965. – 208с.
615469
  Замковой В.И. Критика буржуазных теорий неизбежности новой мировой войны в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Замковой В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16л.
615470
  Перфильев М.Н. Критика буржуазных теорий о советской политической системе / М.Н. Перфильев. – Ленинград, 1968. – 163с.
615471
  Кольцов Борис Иванович Критика буржуазных теорий по вопросам действия коллизионной нормы в международном частном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кольцов Борис Иванович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1973. – 24л.
615472
  Жамин В.А. Критика буржуазных теорий по вопросам развития экономики мировой социалистической системы / В.А. Жамин. – М., 1967. – 107с.
615473
  Мызникова Г.М. Критика буржуазных теорий политической экономии социализма: По методол. вопр. / Г.М. Мызникова. – М., 1983. – 87с.
615474
  Геретик Ш. Критика буржуазных теорий политэкономии / Ш. Геретик. – М, 1977. – 375с.
615475
  Дроздов В.А. Критика буржуазных теорий регулирования денежной системы капитализма. / В.А. Дроздов. – М., 1972. – 104с.
615476
  Амдилян Л.К. Критика буржуазных теорий регулирования цен / Л.К. Амдилян. – Москва, 1985. – 64 с.
615477
  Минц Г.И. Критика буржуазных теорий свободного времени / Г.И. Минц. – Москва, 1971. – 48с.
615478
  Сарычев В.Г. Критика буржуазных теорий современного экономического развития США / В.Г. Сарычев. – Москва, 1967. – 112с.
615479
  Сорвина Г.Н. Критика буржуазных теорий современных "экономических систем" / Г.Н. Сорвина. – М., 1977. – 183с.
615480
  Семенов В.С. Критика буржуазных теорий социального расчленения общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т филос. – М, 1958. – 15л.
615481
  Хромушин Г.Б. Критика буржуазных теорий экологического кризиса / Г.Б. Хромушин. – М, 1979. – 45с.
615482
   Критика буржуазных течений в педагогике. – Москва, 1978. – 146с.
615483
  Костюк Л.Б. Критика буржуазных трактатов управления научно-техническим прогрессом при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк Л.Б.; КГУ. – К., 1987. – 25л.
615484
  Докукин В.И. Критика буржуазных трактовок научно-технического прогресса при социализме / В.И. Докукин. – М., 1980. – 136с.
615485
  Костюк Лидия Борисовна Критика буржуазных трактовок управления научно-техническим прогрессом при социализме : Дис... канд.эконнаук: 08.00.01 / Костюк Лидия Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.186-212
615486
  Старостина Алла Алексеевна Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Старостина Алла Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 201л. – Бібліогр.:л.179-201
615487
  Старостина А.А. Критика буржуазных трактовок экономического содержания социалистического образа жизни : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Старостина А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
615488
  Рыбкин Е.И. Критика буржуазных учений о причинах и роли войн в истории / Е.И. Рыбкин. – Москва, 1979. – 240 с.
615489
  Коротков Г.И. Критика буржуазных фальсификаторов военной истории / Г.И. Коротков. – М., 1970. – 48с.
615490
  Вахрамеев А. Критика буржуазных фальсификаторов деятельности КПСС по укреплению содружества стран социализма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Вахрамеев А.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
615491
   Критика буржуазных фальсификаторов истории Молдавии. – Кишинев, 1984. – 216с.
615492
  Малов Ю.К. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социальном обществе / Ю.К. Малов. – М., 1983. – 310с.
615493
  Джангвеладзе Г.А. Критика буржуазных фальсификаторов национальной политики КПСС. / Г.А. Джангвеладзе. – Тбилиси, 1964. – 84с.
615494
  Пильгуй В.П. Критика буржуазных фальсификаторов по вопросам борьбы за единство коммунистической партии Советского Союза (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пильгуй В.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 20л.
615495
  Алешкин О. Критика буржуазных фальсификаторов построения социализма в СССР / О. Алешкин. – Одесса, 1971. – 45с.
615496
  Климин И.И. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС (1946-1980 гг.) / И.И. Климин. – Л., 1985. – 119с.
615497
  Семко О.М. Критика буржуазных фальсификаций аграрной политики КПСС на этапе развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Семко О.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
615498
  Белоусов Леонид Викторович Критика буржуазных фальсификаций в истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Белоусов Леонид Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
615499
  Сазонов А.А. Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. / А.А. Сазонов. – Киев, 1981. – 192с.
615500
  Сазонов А.А. Критика буржуазных фальсификаций внутренней и внешней политики КПСС. / А.А. Сазонов. – К., 1981. – 192с.
615501
  Новосельцев М.А. Критика буржуазных фальсификаций вопросов коммунистического воспитания советской молодежи / М.А. Новосельцев. – М., 1983. – 40с.
615502
  Орлова Татьяна Владимировна Критика буржуазных фальсификаций вопросов партийного строительства КПСС в условиях развитого социализма (историография проблемы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлова Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.178-266
615503
  Руднева Е.В. Критика буржуазных фальсификаций деятельности Ленинского комсомола как помощника и резерва КПСС в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Руднева Е.В.; ВКШ при ЦК ВКЛСМ. – М., 1976. – 25л.
615504
  Федоров Ю.В. Критика буржуазных фальсификаций идеологической деятельности КПСС / Ю.В. Федоров. – Л., 1978. – 16с.
615505
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1988. – 229л. – Бібліогр.:л.188-227
615506
  Пилипенко Виктор Владимирович Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС. (На материалах англо-американской историографии 70-х - 80-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипенко Виктор Владимирович; КГУ. – К., 1988. – 24л.
615507
  Белоусов Л.В. Критика буржуазных фальсификаций истории большевитский организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской революции / Белоусов Л.В. – К, 1983. – 248с.
615508
  Демочкин Н.Н. Критика буржуазных фальсификаций истории возникновения и деятельности Советов / Н.Н. Демочкин, В.А. Сагамонов. – М., 1981. – 45с.
615509
   Критика буржуазных фальсификаций истории социалистического содружества в Европе. – М, 1986. – 189с.
615510
  Сыроватский Сергей Анатольевич Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский Сергей Анатольевич; КГУ. – Киев, 1987. – 232л. – Бібліогр.:л.190-232
615511
  Сыроватский С.А. Критика буржуазных фальсификаций места и роли колхозного крестьянства в социально-политической жизни советского общества. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сыроватский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
615512
   Критика буржуазных фальсификаций новой программы КПСС. – М, 1989. – 116с.
615513
   Критика буржуазных фальсификаций основных проблем курса истории КПСС. – Л, 1987. – 167с.
615514
  Соколов Михаил Александрович Критика буржуазных фальсификаций партийного руководства комсомолом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соколов Михаил Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Специализир. совет по парт. стр-ву. – М., 1976. – 27л.
615515
  Орлова Т.В. Критика буржуазных фальсификаций партийного строительства КПСС / Т.В. Орлова. – Київ : Вища школа, 1987
615516
  Шахсуварова Л.И. Критика буржуазных фальсификаций положения женщин в Средней Азии. / Л.И. Шахсуварова. – Ташкент, 1986. – 82с.
615517
  Беренштейн Л.Е. Критика буржуазных фальсификаций Продовольственной программы СССР / Л.Е. Беренштейн. – К, 1985. – 49с.
615518
  Ткаченко В.Н. Критика буржуазных фальсификаций развития культуры Украинской ССР. / В.Н. Ткаченко. – Киев, 1984. – 160с.
615519
  Морозов Николай Алексеевич Критика буржуазных фальсификаций роли КПСС в политической системе Советского общества : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Морозов Николай Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
615520
   Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли коммунистической партии в Великую отечественной войне. – Москва, 1985. – 56 с.
615521
  Григоровский В.Ф. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в годы Великой Отечественной войны. / В.Ф. Григоровский. – М., 1975. – 64с.
615522
  Дмитриев В.В. Критика буржуазных фальсификаций руководящей роли КПСС в социалистическом соревновании. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дмитриев В.В.; Ин-т истории, филологии и философии СО Ан СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
615523
   Критика буржуазных фальсификаций современной аграрной политики КПСС. – Киев, 1983. – 135 с.
615524
   Критика буржуазных фальсификаций современной действительности советского Киргизстана. – Фрунзе, 1988. – 223 с.
615525
  Виноградова Г.А. Критика буржуазных фальсификаций современной советской экономической мысли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Виноградова Г.А.; МГУ. – М., 1981. – 24л.
615526
  Саунин А.Н. Критика буржуазных фальсификаций социализма в теориях сравнительного анализа экономических систем : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саунин А. Н.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
615527
  Морозов О.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического интернационализма / О.В. Морозов. – Казань, 1984. – 111с.
615528
  Черняк Э.В. Критика буржуазных фальсификаций социалистического самоуправления народа / Э.В. Черняк. – Казань, 1990. – 222с.
615529
  Мамедов Адалят Юзбаши-оглы Критика буржуазных фальсификаций социалистического строительства в республиках советского Востока (на примере АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мамедов Адалят Юзбаши-оглы; Ин-т философии АН СССР. – М., 1981. – 22л.
615530
  Павлун Юрий Иванович Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Юрий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.144-167
615531
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
615532
  Павлун Ю.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-политического развития советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлун Ю.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
615533
  Кукурудза И.И. Критика буржуазных фальсификаций социально-экономических предпосылок социалистической революции. / И.И. Кукурудза. – К, 1980. – 151с.
615534
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937 гг) : Дис... наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.153-179
615535
  Коцюба Т.Н. Критика буржуазных фальсификаций становления и развития общеобразовательной школы СССР (1917-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцюба Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 22л.
615536
  Сдобнина Т.В. Критика буржуазных фальсификаций экономических предпосылок Великого Октября. / Т.В. Сдобнина. – М., 1985. – 95с.
615537
  Нагорный Николай Семенович Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Нагорный Николай Семенович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 208л. – Бібліогр.:л.183-208
615538
  Нагорный Н.С. Критика буржуазных фальсификаций экономической политики КПСС в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Нагорный Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 c.
615539
  Макаренко Т.Е. Критика буржуазных экономических теорий олигополии и "эффективной конкуренции" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Т. Е.; Лен. фин. экон. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
615540
   Критика буржуазных экономических теорий современного капитализма. – Киев, 1982. – 328 с.
615541
   Критика буржуазных, мелкобуржуазных и ревизионистских теорий развитого социализма. – Москва : Наука, 1984. – 520 с.
615542
   Критика буржуазных, реформистских и ревизионных экономических теорий. – Москва, 1979. – 130 с.
615543
  Брюховецький В.С. Критика в сучасному літературному процесі / В.С. Брюховецький. – К., 1985. – 46с.
615544
   Критика в художественном тексте. – Душанбе, 1990. – 130с.
615545
  Карлюк А.С. Критика В. И. Лениным "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Карлюк А. С.; БГУ. – Минск, 1952. – 25л.
615546
   Критика В. И. Лениным философских основ валюнтаризма в политике : Автореф... канд. филос.наук: / Романко И. Н,; Романко И. Н,; АОН при ЦК КПС, Каф. маркс. лен. философии. – М., 1971. – 24л.
615547
  Побережный И.Н. Критика В.И. Ленина "левого" равизионизма и ее значение для современности / И.Н. Побережный. – Киев, 1972. – 31с.
615548
  Ложковая Г.Т. Критика В.И. Ленина бернштейнианства по основанным проблемам политической экономии капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ложковая Г.Т. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
615549
  Касаров Г.Г. Критика В.И. Лениным антимарксистких концепций истории революции 1905-1907 гг. в России. / Г.Г. Касаров. – М., 1985. – 104с.
615550
  Полянский Ф.Я. Критика В.И. Лениным антимарксистских экономических теорий / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1977. – 318с.
615551
  Лившиц Г.М. Критика В.И. Лениным идеализма и религии / Г.М. Лившиц. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 280 с.
615552
  Расулов Т.А. Критика В.И. Лениным позитивистской социологии в 90-е годы XIX века / Т.А. Расулов. – Баку : Издателство Академии наукАзербайджанской ССР, 1960. – 175 с.
615553
  Мельников А.Н. Критика В.И. Лениным ревизионистских "теорий" империализма и её значение для современности / А.Н. Мельников, Ф.Ш. Трейвус. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 262 с.
615554
  Джумагазин Т. Критика В.И.Ленина буржуазной демократии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Джумагазин Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
615555
  Кацарава В.Л. Критика В.И.Лениным "физического" идеализма и ее значение в борьбе против современных идеалистических теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Кацарава В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 20л.
615556
  Балычева Г.Д. Критика В.И.Лениным "Этического социализма" и ее значение для современности. / Г.Д. Балычева. – М., 1971. – 183с.
615557
  Лисовицкий В.Н. Критика В.И.Лениным аграрной концепции мелкобуржуазной политической экономии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Лисовицкий В.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 21 с.
615558
  Чехутин Н.А. Критика В.И.Лениным буржуазной политической экономии России в конце XIX - начале ХХ века и ее значение для разоблачения современных антимарксистских экономических теорий. : Автореф... канд. экон.наук: / Чехутин Н.А.; БГУ. Каф. полит. экономии. – Минск, 1967. – 19л.
615559
  Кремень В.Г. Критика В.И.Лениным левооппортунистических извращений вопросов теории социалистической революции и современность.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кремень В.Г.; КГУ. Спец. совет № 8. – К., 1976. – 24л.
615560
  Кремень Василий Григорьевич Критика В.И.Лениным левооппортунистичских извращений вопросов теории социалистической революции и современность : Дис... канд. филос.наук: / Кремень Василий Григорьевич; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1976. – 187л. – Бібліогр.:л.1-XXXVI
615561
  Пода Н.В. Критика В.И.Лениным либерально-народнической концепции пореформенного развития России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Пода Н.В. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
615562
  Кожуховский И.С. Критика В.И.Лениным либеральных народников и ее значение в разоблачении современных мелкобуржуазных теорий. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Кожуховский И.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 27л.
615563
  Спирв Г.Ф. Критика В.И.Лениным народнического социализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Спирв Г.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
615564
  Емелях Л.И. Критика В.И.Лениным православия / Л.И. Емелях. – Л., 1971. – 31с.
615565
  Саушкин Н.М. Критика В.И.Лениным программы и тактики партии эсеров / Н.М. Саушкин. – М., 1971. – 47с.
615566
  Мрачковская И.М. Критика В.И.Лениным ревизионизма и современность / И.М. Мрачковская. – М, 1982. – 112с.
615567
  Кудрявцев С.А. Критика В.И.Лениным софистики оппортунистов по проблемам войны и мира. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кудрявцев С.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
615568
  Чураков Ю.Д. Критика В.И.Лениным софистики философского ревизионизма : Автореф... канд. филос.наук: / Чураков Ю.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 17л.
615569
  Гиршович Е.И. Критика В.И.Лениным струвизма (объективизма0. : Автореф... Канж.филос.наук: / Гиршович Е.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 20л.
615570
  Мухин В.М. Критика В.И.Лениным субъективизма и тактического авантюризма эсеров / В.М. Мухин. – Ереван, 1957. – 173с.
615571
  Скудаев Д.И. Критика В.И.Лениным субъективно-идеалистической сущности геносеологических взглядов социалистов-революционеров. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Скудаев Д.И.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
615572
  Прибыткова Л.А. Критика В.И.Лениным субъективного метода в социологии либерального народничества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Прибыткова Л.А. ; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1970. – 29 с.
615573
  Сергеев М.А. Критика В.И.Лениным утонченных форм защиты религии и современные тенденции религиозного обновления. : Автореф... Канд.филос.наук: 625 / Сергеев М.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 25л.
615574
  Лавров Е.И. Критика В.И.Лениным экономической программы эсеров : Автореф... канд. экон.наук: / Лавров Е.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 16л.
615575
  Роженко М.М. Критика В.І. Леніним махістської інтерпретації описового методу в фізичній теорії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
615576
  Жученко В.С. Критика В.І. Леніним ревізіонізму в аграрному питанні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 58-63. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье показана критика В.И. Лениным теоретических догм ревизионистов в аграрном вопросе (Булгакова, Давида, Маслова и др.). Особое внимание в статье уделено критике ревизионизма, "легальных марксистов", сделавших попытку пересмотреть учение ...
615577
  Гонтаржевський І.С. Критика В.І.Леніним антимарксистських концепцій особи / І.С. Гонтаржевський. – Київ, 1971. – 34с.
615578
  Ващишин А.М. Критика взглядов буржуазных экономистов по вопросам государственного вмешательства в экономику современного империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ващишин А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
615579
  Аношина Галина Игоревна Критика взглядов М.Вебера и его современных последователей на экономику социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Аношина Галина Игоревна; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1977. – 21л.
615580
  Сутырин С.Ф. Критика взглядов современных буржуазных экономистов по вопросам совершенствования хозяйственного механизма СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Сутырин С.Ф.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1978. – 23л.
615581
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "Постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бугас В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
615582
  Бугас В.В. Критика взглядов теоретиков "постиндустриального общества" на социально-экономическое развитие капитализма". : Дис... канд эконом.наук: / Бугас В.В.; МВССО УССР. КГУ. Кафедра полит. эконом. эконом-го факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-*18
615583
  Михалик И. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Михалик И.; МГУ. Эконом. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
615584
  Иштван М. Критика взглядов Хансена по вопросам государственно-монополитистического капитализма. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иштван М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
615585
  Делла Вольпе Критика вкуса / Делла Вольпе. – М, 1979. – 351с.
615586
  Вольпе Г. делла Критика вкуса. / Г. делла Вольпе. – Москва, 1979. – 351с.
615587
  Калинович В.І. Критика Володимиром Навроцьким буржуазної держави і права (До проблеми історії політичної думки на Україні) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 31-41
615588
  Юшманов Н.З. Критика вульгарного материализма и его современной интерпретации : автореф. дис. ... док. философ. наук / Юшманов Н.З. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 34 с.
615589
  Желнов М.В. Критика гносенологии современного неотомизма / М.В. Желнов. – Москва, 1971. – 259с.
615590
  Михай Н.Г. Критика гносеологии неорационализма. / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1973. – 142с.
615591
  Желнов М.В. Критика гносеологии современного неотомизма : Автореф... канд. филос.наук: / Желнов М. В.; МГУ, Филос. фак. – М., 1971. – 54л.
615592
  Нацинов Енчо Иванов Критика гносеологических концепций маоизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нацинов Енчо Иванов; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 23л.
615593
  Обидная Светлана Николаевна Критика гносеологических основ социальной философии франкфуртской школы : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Обидная Светлана Николаевна ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1979. – 26 с.
615594
  Тихонова Евгения Аратольевна Критика государственно-правовых концепций социалреформизма и ревизионизма / Тихонова Евгения Аратольевна. – Киев : Знание, 1986. – 48с.
615595
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1932. – 114с.
615596
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1937. – 100с.
615597
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1940. – 164с.
615598
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1945. – 40с.
615599
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Л, 1950. – 48с.
615600
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Л, 1952. – 48с.
615601
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1959. – 71с.
615602
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – Москва, 1967. – 52с.
615603
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1973. – 68с.
615604
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1980. – 48с.
615605
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1981. – 48с.
615606
  Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс. – М, 1985. – 48с.
615607
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс, Ф. Енгельс, 1933. – 140с.
615608
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1964. – 43с.
615609
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – Київ, 1972. – 82с.
615610
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – К., 1978. – 48с.
615611
  Маркс К. Критика Готської програми / К. Маркс. – М., 1983. – 48с.
615612
  Михайлов В.С. Критика давньокитайської цивілізації та погляди щодо суспільного буття: даосизм та китайський буддизм // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-77. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
615613
  Тихомиров Лев Критика демократии; Статьи из журнала "Русское обозрение" 1892 - 1897 гг. / Тихомиров Лев; Вступ.статья,коммент.М.Б.Смолина.Оформл.М.Ю.Зайцева. – Москва : Москва, 1997. – 672с. – (Пути русского имперского сознания.Приложение к журналу "Москва"). – ISBN 5-89097-008-9
615614
  Арзамасцева Ирина Критика детской литературы: былое и настоящее // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Мне неловко, когда меня называют критиком; я давно не писала ничего в таком роде, однако постоянно читаю рецензии и обзоры детских изданий, испытывая всякие чувства, а более всего недовольство - и собой, и критиками. Скорее, мне хочется понять ...
615615
  Рабінович П.М. Критика деяких буржуазних поглядів про призначення права в суспільстві // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 15
615616
  Парамонов Н.З. Критика догматизма, скептицизма и релятивизма / Н.З. Парамонов. – М., 1973. – 134с.
615617
  Дулуман Є.К. Критика доказів існування бога / Є.К. Дулуман. – Київ, 1968. – 46с.
615618
  Петров Н.М. Критика доктрины потребительского общества / Н.М. Петров. – Кишинев, 1983. – 159с.
615619
  Жуков Г.П. Критика естественноправовых теорий международного права / Г.П. Жуков. – Москва, 1961. – 164с.
615620
  Ботвіновська А.В. Критика естетичного підходу в філософії Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 95-97
615621
  Янченко Л.В. Критика естетичної концепції сучасного православ"я / Л.В. Янченко. – К., 1986. – 48с.
615622
  Родінова Н. Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі "Киевская Старина" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 85-88
615623
  Топачевский А.В. Критика жгутиковой теории происхождения водорослей. / А.В. Топачевский. – К., 1953. – С. 115-126
615624
  Тарасов Константин Павлович Критика западногерманских буржуазных фальсификаций деятельности КПСС по развитию социалистической демократии на этапе развитого социализма : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Тарасов Константин Павлович; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
615625
  Громова Людмила Прокофьевна Критика западногерманских буржуахных фальсификаций роли КПСС в укрепелнии государственного единства советского народа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Громова Людмила Прокофьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
615626
  Пюттер В. Критика западногерманских фальсификаторов по вопросу о причинах принятия новой программы Коммунистической партии Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пюттер В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 17л.
615627
  Левадный Н.П. Критика западногерманского католического клерикализма по вопросам войны и мира : Автореф... канд. филос.наук: / Левадный Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1968. – 21л.
615628
  Мартынов Н.Д. Критика западногерманской буржуазной историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1983. – 68с.
615629
  Хействер Алексей Валентинович Критика западногерманской буржуазной историографии по вопросу об участии Румынии во второй мировой войне (июнь 1941-август 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хействер Алексей Валентинович; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
615630
  Федорова А.А. Критика западногерманской реакционной историографии деятельности КПСС по укреплению обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 - июнь 1941). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федорова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 21л.
615631
  Лілова О. Критика засадничих концептів куртуазної літератури в романі Дж. Гасконя "Пригоди майстра F.J." // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 54-62. – ISBN 966-599-120-5
615632
  Гончар Б.М. Критика зовнішньополітичних концепцій США відносно політики СРСР в Африці (70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 24-30. – (Історичні науки ; Вип. 28)
615633
  Зайцев А. Критика и библиография [Рецензия: Новые исследования о продуктах охлорения хлористого этила и хлористого этилена и новые доказательства существования органических радикалов, у которых парное сродство принадл. одному из углерод. атом. / Г. Глинский] / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 9 с.
615634
  Заславский Д.И. Критика и библиография в газете / Д.И. Заславский. – Москва, 1948. – 15с.
615635
  Озеров В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Озеров. – М., 1951. – 26 с.
615636
  Морозов М.А. Критика и библиография в газете / М.А. Морозов. – М., 1954. – 36с.
615637
  Горохов В.М. Критика и библиография в газете / В.М. Горохов. – Москва, 1970. – 23с.
615638
  Панков В.И. Критика и библиография. / В.И. Панков. – М., 1960. – 32с.
615639
  Грунский Н.К. Критика и библиография. J.Tretiak. Bohdan Zaleski (1802-1831) Krakow, 1911. – [Санкт-Петербург]. – С. 139-182. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного Просвещения
615640
  Грунский Н.К. Критика и библиография. Заметки по русскому языку. / Н.К. Грунский. – [50 с.]. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
615641
   Критика и время. – Ленинград, 1984. – 334 с.
615642
  Манолова Н. Критика и есеистика: избрано / Н. Манолова. – София, 1982. – 356с.
615643
  Келдыш Ю.В. Критика и журналистика : избранные статьи / Ю.В. Келдыш. – Москва : Советский композитор, 1963. – 354 с.
615644
  Кьеркегор С. Критика и кризис в жизни актрисы // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 51-65. – ISSN 0042-8841
615645
  Луначарский А.В. Критика и критики / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 274с.
615646
   Критика и критики в литературном процессе Сибири. – Новосибирск, 1990. – 237с.
615647
  Куюмджиев К. Критика и литературен живот / К. Куюмджиев. – 2-е изд. – София, 1980. – 230с.
615648
  Бобулов К. Критика и литературный процесс / К. Бобулов. – Фрунзе, 1976. – 210с.
615649
   Критика и литературоведение Молдавии : Библиогр. указ. за 1924-1965 гг. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 518с.
615650
   Критика и музыкознание. – Л, 1975. – 279с.
615651
   Критика и музыкознание : сборник статей. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1980. – 272 с.
615652
   Критика и самокритика- мощное оружие в борьбе с недостатками. – М, 1958. – 95с.
615653
  Бодров А.Г. Критика и самокритика -- закономерность развития социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Бодров А. Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. диалект. и ист. материал. – М., 1950. – 30л.
615654
  Кочкарев И.Т. Критика и самокритика -- новая диалектическая закономерность развития советского социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Кочкарев И.Т.;. – М., 1952. – 39л.
615655
  Шариков И.С. Критика и самокритика - движущая сила развития советского общества / И.С. Шариков. – М., 1954. – 88с.
615656
  Троц А.А. Критика и самокритика - постоянно действующее оружие Коммунистической партии. / А.А. Троц. – Л., 1954. – 31с.
615657
  Мамонтов И.С. Критика и самокритика - сильнейшее оружие большевизма / И.С. Мамонтов. – М., 1950. – 70с.
615658
  Рощина Нина Николаевна Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Свердловской и Пермской областей в годы восьмой и девятой пятилеток (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рощина Нина Николаевна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
615659
  Белоусов В.И. Критика и самокритика в деятельности партийных организаций Украины / В.И. Белоусов. – К, 1976. – 36с.
615660
  Данильченко В.И. Критика и самокритика в жизни и деятельности Коммунистической партии / В.И. Данильченко. – Київ, 1963. – 34с.
615661
  Ашанин В.Я. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.Я. Ашанин. – Москва, 1966. – 47с.
615662
  Палишко В.К. Критика и самокритика в жизни и деятельности КПСС / В.К. Палишко. – Київ, 1968. – 37с.
615663
  Никифоров В.М. Критика и самокритика в партийной организации / В.М. Никифоров. – Ленинград, 1973. – 26с.
615664
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 23с.
615665
  Слепов Л.А. Критика и самокритика в работе партийных организаций / Л.А. Слепов. – Москва, 1956. – 23с.
615666
   Критика и самокритика в советском обществе. – Москва : Политиздат, 1955. – 238, [2] с.
615667
  Васильев И.И. Критика и самокритика в социалистическом обществе. / И.И. Васильев, В.М. Гордон. – Ленинград, 1974. – 84с.
615668
  Дорохов М.И. Критика и самокритика как принцип коммунистической нравственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Дорохов М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 23л.
615669
  Синюкаев Б. Критика и саокритика -- важнейшая закономерность развития партии нового типа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Синюкаев Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 28 с.
615670
  Шандра В.А. Критика и саомкритика как закономерность развития социалистической идеологии и опыт использования этой закономерности Коммунистической партией Советского Союза в послевоенный период. : Автореф... Канг.филос.наук: / Шандра В.А.; М-во высш. обраования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 15л.
615671
   Критика и экономическая теория. – Брнаул, 1989. – 149с.
615672
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Москва : Искусство, 1979. – 439 с.
615673
  Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский; [сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна]. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : Искусство, 1998. – 463 с. – (История эстетики в памятниках и документах). – ISBN 5-210-00917-3
615674
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии в трудах Г.В. Плеханова / Г.М. Лившиц. – Минск, 1981. – 304с.
615675
  Лившиц Г.М. Критика идеализма и религии соратниками К. Маркса и Ф. Энгельса / Г.М. Лившиц. – Минск, 1984. – 232с.
615676
  Блецкан М.И. Критика идеалистических извращений методологической роли категорий материалистической диалектики / М.И. Блецкан, В.М. Лендьел, Н.В. Логойда // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
615677
  Табачковский В.Г. Критика идеалистических интерпретаций практики / В.Г. Табачковский. – Киев, 1976. – 264с.
615678
  Мотрошилова Н.В. Критика идеалистических теорий активности субъекта (На примере феноменологии Э.Гуссерля и социологии познания) : Автореф... канд. филос.наук: / Мотрошилова Н.В.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1963. – 17л.
615679
  Савина Т.Б. Критика идеалистического сенсуализма современных неопозитивистов : Автореф... канд. филос.наук: / Савина Т. Б.;. – М., 1961. – 20л.
615680
  Чуева И.П. Критика идей интуитивизма в России / И.П. Чуева. – М.Л., 1963. – 129с.
615681
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 372с.
615682
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
615683
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
615684
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1955. – 296с.
615685
   Критика идей Ху-Ши. – Пекин, 1989. – 245с.
615686
  Уколов В.С. Критика идейно-эстетических основ модернизма (на материалах буржуазной Германии). : Автореф... канд. филос.наук: / Уколов В.С.; Моск. обл. пед. ин-т им Н.К. Крупской. – М., 1966. – 26л.
615687
  Маянская Лидия Петровна Критика идейных основ союза украинского буржуазного национализма и униатской церкви : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Маянская Лидия Петровна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 28 с.
615688
  Яркина Т.Ф. Критика идейных позиций буржуазной педагогики и школы / Т.Ф. Яркина. – М., 1976. – 45с.
615689
  Брутенц К.Н. Критика идеологии "нового" колониализма США : Автореф... канд. филос.наук: / Брутенц К. Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
615690
  Сербинов К С. Критика идеологии буржуазного индивидуализма и борьба против ее пережитков в Болгарии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сербинов С.К,; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 14л.
615691
   Критика идеологии и политики неоколониализма. – М, 1984. – 253с.
615692
  Францева Н.А. Критика идеологии и политики тред-юнионизма. (На материале нем. рабочего движения периода первой мировой войны) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Францева Н.А.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1971. – 27л.
615693
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
1. – 1980. – 253с.
615694
   Критика идеологии и практики маоизма. – М
2. – 1980. – 214с.
615695
  Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма / Е.Г. Балагушкин. – М, 1984. – 64с.
615696
  Василенко В.Л. Критика идеологии и тактики антикоммунизма / В.Л. Василенко. – Київ, 1970. – 29с.
615697
   Критика идеологии ламаизма и шаманизма. – Улан-Удэ, 1965. – 132с.
615698
   Критика идеологии неофашизма. – Москва : Мысль, 1976. – 464с.
615699
  Молоков В.А. Критика идеологии православия и ее приспособления в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Молоков В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 21л.
615700
  Модржинская Е.Д. Критика идеологии современного антикоммунизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 28 с.
615701
  Вдовиченко П.И. Критика идеологии современного баптизма : Автореф... канд. филос.наук: / Вдовиченко П.И.; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 22л.
615702
  Чарских Ю.Н. Критика идеологии современного баптизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чарских Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с.
615703
  Герасимец А.С. Критика идеологии современного иеговизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Герасимец А.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
615704
  Гольденберг Марчел Абрамович Критика идеологии современного иудаизма и сионизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Гольденберг Марчел Абрамович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и науч. атеизма. – Минск, 1973. – 24л.
615705
  Андреев М.В. Критика идеологии современного клерикализма / М.В. Андреев. – Москва, 1982. – 63с.
615706
   Критика идеологии современного православия. – Воронеж, 1976. – 18с.
615707
  Сиксай А.А. Критика идеологии современного реформатства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Сиксай А.А.; КГУ. – К., 1973. – 18л.
615708
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
615709
  Мигович И.И. Критика идеологии современного хасидизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.06 / Мигович И.И. ; КГу им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 25 с.
615710
  Виммсааре К.А. Критика идеологии современной лютеранской церкви. : Автореф... канд. филос.наук: / Виммсааре К.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
615711
  Дадиани Л.Я. Критика идеологии социал-сионизма / Л.Я. Дадиани. – М, 1986. – 349с.
615712
  Коваленко В.И. Критика идеологиии современного антикоммунизма / В.И. Коваленко. – М, 1986. – 79с.
615713
  Яроцкий Петр Лаврентьевич Критика идеологических основ антикоммунизма современного иеговизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Яроцкий Петр Лаврентьевич; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 25л.
615714
  Чалдымов Н.А. Критика идеологических основ военной стратегии НАТО / Н.А. Чалдымов. – М, 1982. – 176с.
615715
  Никонов К.И. Критика идеологических основ православного монашества. / К.И. Никонов, З.А. Тажуризина. – М, 1982. – 64с.
615716
  Крывелев И.А. Критика идеологических основ современного клерикализма и федеизма.. : Автореф... доктор филос.наук: / Крывелев И.А.; Ин-тут философии АН СССР. – М., 1962. – 43л.
615717
  Колотий Ю.М. Критика идеологического приспособления современного православия : Автореф... кандидата философ.наук: / Колотий Ю.М.; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 19л.
615718
  Евменов Л.Ф. Критика извращений диалектики общественного развития в современной буржуазной философии Франции. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евменов Л.Ф.; Высш. парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
615719
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
615720
  Игнатович Нелли Ивановна Критика интерпретаций товарно-денежных отношений в буржуазных теориях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Игнатович Нелли Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 201л.
615721
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Дис... канд. филос.наук: / Филоненко Н.В.; КГУ. Кафедра истории и теории атеизма. – К., 1968. – 278л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
615722
  Филоненко Н.В. Критика историко-социальных воззрений современного православия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Филоненко Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
615723
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
615724
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
615725
   Критика иудейской религии. – М, 1962. – 436с.
615726
   Критика иудейской религии. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 467 с.
615727
  Шаховський С.М. Критика і літературний процес. / С.М. Шаховський. – К., 1976. – 135с.
615728
  Наєнко М. Критика і літературознавство: куди йдемо? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 3-12. – Бібліогр.: Літ.: с. 12; 17 назв. – ISSN 0236-1477
615729
  Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0
615730
  Мултих Г.М. Критика і самокритика - рушійна сила розвитку радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1952. – 45с.
615731
  Кульчицький В.С. Критика Іваном Франком буржуазного виборчого права. / В.С. Кульчицький, Н.І. Тітова. – Львів, 1959. – 24с.
615732
  Павлов В.Т. Критика ідеалістичного розуміння Г. Рейхенбахом категорії часу як одного із засобів доказу безсубстанційності фізичних явищ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
615733
  Токман О.В. Критика ідеї універсальності модернізації в сучасній соціальній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
615734
  Євдокименко В.Ю. Критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму / В.Ю. Євдокименко. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1968. – 294с.
615735
  Фомиченко В.В. Критика ідеології і практики сучасного католицизму / В.В. Фомиченко. – Київ, 1982. – 48с.
615736
  Беренштейн Л.Ю. Критика ідеології сіонізму - різнвидності антикомунізму / Л.Ю. Беренштейн. – К, 1971. – 104с.
615737
  Колобков В.В. Критика ідеології сучасного православ"я / В.В. Колобков. – Київ, 1963. – 26с.
615738
  Лютий Т.В. Критика ідеології: соціокультурний вимір (М. Штірнер, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 180 : Філософія та релігієзнавство. – C. 36-44. – ISSN 1996-5931
615739
  Лях В.В. Критика інтуїтивізму сучасної буржуазної філософії / В.В. Лях. – К., 1975. – 111с.
615740
  Павлов Ю.В. Критика історицистської раціональності в контексті філософії постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-111. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто основні підходи постмодерністської філософії щодо критики історицистської раціональності в межах філософії модерну. Показані сильні та слабкі сторони цієї критики.
615741
  Мороз И.А. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом социологических взглядов М.А.Бакунина / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1956. – 144с.
615742
  Арзамасцев А.М. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом уравниетльносго понимания социального равенства : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Арзамасцев А.М.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. Кафедра истории марксистско-ленинской философии. – М., 1971. – 21л.
615743
  Капустин Б.Г. Критика кантовской критики "права лгать" как выявление границ моральной философии // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.122-143. – ISSN 0869-5377
615744
  Покровский В.С. Критика капитализма / В.С. Покровский. – М., 1950. – 61-73с.
615745
  Еголин К. Критика капитализма в произведениях М.Горького 90-х годов 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Еголин К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1952. – 16л.
615746
  Чумаченко В.Г. Критика капитализма В.Г.Плехановым : Автореф... канд. экон.наук: / Чумаченко В.Г.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1962. – 23л.
615747
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства А.И.Герценом. / В.М. Катрич, 1955. – [10] с. – Отд.отт. из : "Юридический сборник КГ У", № 8, 1955, с. 57-76
615748
  Катрич В.М. Критика капиталистического строя и буржуазного государства В.Г.Белинским и А.И.Герценом / В.М. Катрич. – Киев, 1960. – 140с.
615749
  Катрич В.М. Критика капіталістичного ладу та буржуазної держави М.Є. Салтиковим-Щедріним // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 90-95. – (Серія права ; № 6)


  В данной работе показывается, что Салтыков-Щедрин был глубоким критиком капиталистического строя и порожденным им буржуазных порядков на Западе, а также подчеркивается, что все его творчество было направлено на раскрытие антинародной, эксплуататорской ...
615750
  Кудряшов В.М. Критика католитических концепций национализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Кудряшов В.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 20л.
615751
  Вдовиченко Г.В. Критика кверофутуризму і панфутуризму М. Семенка в українській літературній дискусії 1920-х рр. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  Стаття подає комплексний аналіз критики учасниками української літературної дискусії 1920-х рр. футуристичних теорій М. Семенка як провідного теоретика українського авангарду і видатного діяча українського культурного відродження. Особливу увагу ...
615752
  Начкебия Я.Э. Критика классиками марксизма-ленинизма реакционных социологических взглядов Гегеля как аристократической реакции на французскую буржуазную революцию 1789-1794 годов и на французский материализмXVIII : Автореф... канд. философ.наук: / Начкебия Я.Э.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории философии. – М., 1953. – 16л.
615753
  Гасанов Ф.Р. Критика классиками марксизма-ленинизма теоретических и тактических основ анархизма : Автореф... кандид. философ.наук: / Гасанов Ф.Р.; Академия наук Азербайджанской ССР. Институт философии. – Баку, 1949. – 24л.
615754
  Хардер Г. Критика клериакально-католической теории "свободы личности". : Автореф... Канд.филос.наук: / Хардер Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 15л.
615755
  Кальметьева Э.В. Критика количественного метода в современной американской неопозитивистской социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Кальметьева Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 17л.
615756
  Суворова М.И. Критика Коминтерном ревизионистских взглядов на экономику социализма. / М.И. Суворова. – М., 1985. – 116с.
615757
  Кравченко Л.М. Критика конвенционализма в обосновании физической теории // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
615758
  Закордонець О.О. Критика конвенціоналістського трактування визначення поняття одночасності в релятивістській фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
615759
  Сирота Н.М. Критика консерватизма США по проблемам войны, мира и революции / Н.М. Сирота. – Л, 1987. – 159с.
615760
  Заборов В.В. Критика контекстуальной эстетики Стивена Пеппера : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов В.В.;. – Л, 1973. – 38л.
615761
  Неліп М.І. Критика концептуальних основ сучасної "юридичної радянології" з теорії соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются концептуальные основы современных "советологических" интерпретаций социалистической государственности, обращается внимание на первостепенную необходимость разоблачения реакционных "тоталитарных" доктрин, применяемых буржуазными ...
615762
  Копаница М.М. Критика концепции "коммунистического христианства" современного русского православия. / М.М. Копаница. – Х., 1974. – 145с.
615763
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции" для Латинской Америки / А.А. Матлина. – М., 1971. – 320с.
615764
  Матлина А.А. Критика концепции "мирной регулируемой революции". (Латиноамерикан. политика Соединенных Штатов в америк. буржуазной историографии. 1959-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Матлина А.А.; Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
615765
  Трофимов В.П. Критика концепции общественного развития в социальной философии Р.Арона (К вопросу о "технологическом детерминизме") : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Трофимов В.П.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 22л.
615766
  Цвеков Д.Г. Критика концепции свободы Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: / Цвеков Д. Г.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 18л.
615767
  Животок Б.М. Критика концепции современного иеговизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Животок Б. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 16 с.
615768
  Шварц Е.С. Критика концепции социальной ориентации молодежи в современной американской буржуазной социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 00.03 / Шварц Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
615769
  Охрименко О.Г. Критика концепции Т. Куна с позиций ленинского анализа проблемы развития научных понятий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
615770
  Соколов В.А. Критика концепций американских политологов, фальсифицирующих советскую внешнюю политику в условиях разрядки (1972-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Соколов В.А.; Дипломатическая академия МИД СССР. – М. – 24л.
615771
  Нарский И.С. Критика концепций науки в буржуазной философии / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 48с.
615772
  Олегина И.Н. Критика концепций современной американской и английской буржуазной историографии по проблемам индустриализации СССР / И.Н. Олегина. – Л., 1989. – 220с.
615773
   Критика концепций современной буржуазной историографии. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 230 с.
615774
  Повторева С.М. Критика концепций структурализма по проблеме взаимосвязи теории и практики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
615775
  Терепищий С.О. Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 192-196. – ISSN 2076-1554
615776
  Васильєва Р.Х. Критика концепцій антикомунізму з питань соціалістичної економіки / Р.Х. Васильєва. – Київ, 1966. – 32с.
615777
  Ветров А.А. Критика крупнейших английских сенсуалистических теорий понятия XVII-XIX вв. и их философских предпосылок : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ветров А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 12 с.
615778
  Ушков А.М. Критика левацкого радикализма в процессе преподавания научного коммунизма: уч. пособие. / А.М. Ушков. – Москва, 1986. – 61с.
615779
  Яковлева Л.А. Критика лейбористской апологии современного буржуазного государства / Л.А. Яковлева. – Москва, 1962. – 110 с.
615780
  Богданов Б.А. Критика Леніним філософських основ опортунізму під час профспілкової дискусії / Б.А. Богданов. – К, 1935. – 44с.
615781
  Попова М.А. Критика либерально-гуманистических концепций религии / М.А. Попова, Ю.Я. Бондаренко. – М., 1979. – 64с.
615782
  Новічкова О.С. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона Арона "Опіум інтелектуалів" (1955) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 29-33. – ISSN 1996-9872
615783
  Духович О.Б. Критика М. М. Бахтіним новочасного "монологізму" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 122-124
615784
  Козак Ю.Г. Критика маржиналистических трактовок социализма. / Ю.Г. Козак. – Киев, Одесса, 1988. – 173с.
615785
  Гагоидзе В.А. Критика Марксом идеалистической диалектики Гегеля и формирование материслистического диалектического метода до 1848 год : Автореф... канд. философ.наук: / Гагоидзе В.А.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1952. – 16л.
615786
  Башкардин Андрей Николаевич Критика Маьлтуса и мальтузианства в русской экономической литературе XIX века (до 70-х годов). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкардин Андрей Николаевич; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1949. – 24л.
615787
  Макаренко А.П. Критика мелкобуржуазного кооперативного реформизма / А.П. Макаренко. – Москва, 1982. – 136 с.
615788
  Игнатенко Т.А. Критика меньшевистской концепции истории Октября в советской историографии (1917 г. - середина 30-х годов) / Т.А. Игнатенко. – М., 1986. – 149с.
615789
  Малахова Е.В. Критика метафизики в еврейской мысли XVIII – нач. ХІХ в // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.199-209
615790
   Критика метафизики в неоструктурализме. – М, 1989. – 49с.
615791
  Ирибаджаков Н. Критика метафизического разума / Н. Ирибаджаков. – М, 1983. – 479с.
615792
  Березный Л.А. Критика методологии американской буржуазной историографии Китая : (проблемы общественного развития в 19 - первой половине 20 века) / Л.А. Березный ; ЛГУ им. АА, Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 266 с.
615793
  Макаренко Л.П. Критика методологии неокейнсианских теорий экономического роста (на матер. ФРГ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Макаренко Л. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1975. – 23л.
615794
  Филиппов В.М. Критика методологических основ "теории социального действия" Толкотта Парсонса : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Филиппов В.М.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 22л.
615795
  Захаров Г.А. Критика методологических основ буржуазных концепций "качества жизни" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захаров Г.А.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
615796
  Даниленко В.Н. Критика методологических основ и некоторых теоретических концепций буржуазной политической науки во Франции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Даниленко В.Н.; Моск. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – Москва, 1971. – 24л.
615797
  Амантаев Б.А. Критика методологических основ современного антикоммунизма / Б.А. Амантаев, Н.К. Бегалиев. – Алма-Ата, 1979. – 97с.
615798
  Макарова Л.М. Критика методологических основ современного бихевиоризма : Автореф... канд. филос.наук: / Макарова Л. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
615799
  Трибудев Б.С. Критика методологических основ теории "деидеологизации". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Трибудев Б.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 22л.
615800
  Цырбук Н.А. Критика методологических основ философии лигнвистического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Цырбук Н. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1976. – 26л.
615801
  Звездкина Э.Ф. Критика методологических принципов изучения малых групп в буржуазной социальной психологии США : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Звездкина Э.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра философии гуманитарных фак. – М., 1968. – 16л.
615802
  Цимбал А.В. Критика методології гуманітарних наук в філософії Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Автор аналізує питання, пов"язані з критичним ставленням Карла Поппера до методів соціально-гуманітарних наук, і в цьому зв"язку висуває власне діалектичне бачення проблеми рушійних сил наукового прогресу.
615803
  Бушанська В.М. Критика механізмів деліберативної політики як основа переосмислення її дійсної природи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 12-14
615804
  Гусев Ю.А. Критика мифа о свободе худочественного творчества в капиталистическом обществе. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.04 / Гусев Ю.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М, 1982. – 44л.
615805
  Полтавцева Н.Г. Критика мифологического сознания в творчестве Андрея Платонова. / Н.Г. Полтавцева. – Ростов-на-Дону, 1977. – 36с.
615806
  Кривенька Т.О. Критика міжконфесійної боротьби та духівництва на сторінках газет "Шершень" і "Точило" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 63-67. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Аналіз газет "Шершень" і "Точило" засвідчив, що сатирично-гумористичні видання одні з небагатьох критикували у своїх матеріалах дії духівництва та церковний устрій.
615807
  Ипполитов Л.М. Критика модели "экономического человека" в работах С.Н. Булгакова и П.Б. Струве // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 54-60. – ISSN 2073-6118
615808
  Эдельман А.И. Критика модернизации идеологии современного иудаизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Эдельман А.И. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора гос-ва и права. – Киев, 1968. – 16 с.
615809
   Критика модернистических течений в западном музыкальном искусстве ХХ века. – К, 1984. – 80с.
615810
  Паустовский Ю.О. Критика модернізму у творах Богдана-Ігоря Антонича та Хосе Ортеги-і-Гассета // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 418-419
615811
  Сейфуллина Л.Н. Критика моей практики / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1934. – 65с.
615812
  Федотова Л.Ф. Критика моральной доктрины современного православия. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Федотова Л.Ф.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 18л.
615813
  Ирибаджаков Н. Критика на маетафизический разум / Н. Ирибаджаков. – София, 1979. – 802с.
615814
  Панченко В. Критика на межі тисячоліть: занепад чи момент істини // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.58-60. – ISSN 0236-1477
615815
  Жабински Н.Г. Критика на теоритъ за нужната отбрана / Н.Г. Жабински. – София, 1928. – 416с.
615816
  Емануилов Е.Г. Критика на фалшификациите на най-новата история на България във френската буржоазиа историография / Е.Г. Емануилов. – Велико Терново : Кирил и Методий, 1985. – 146 с.
615817
  Пригодій С.М. Критика наратології В. Шміда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 145-152
615818
  Почоева М. Критика национализма как составной части идеологии и политики антикоммунизма (на матер. Средней Азии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Почоева М.; АН СССР. Ин-т философии. – М, 1981. – 26л.
615819
  Рудик А.О. Критика недоліків парламентарної демократії Миколою Сціборським // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 81-82
615820
  Денисов В.В. Критика некоторых буржуазных теорий о роли народных масс в современном общественном развитии : Автореф... канд. филос.наук: / Денисов В. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 20л.
615821
  Касурас Д.Т. Критика некоторых концепций современной буржуазной философии Греции / Д.Т. Касурас. – Ташкент, 1970. – 158с.
615822
  Касурас Д.Г. Критика некоторых концепций современной греческой буржуазной философии. : Автореф... канд. филос.наук: / Касурас Д. Г.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент., 1964. – 24л.
615823
  Леонтьева Э.В. Критика некоторых концепций художественной правды в буржуазной эстетике : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Леонтьева Э.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра марксистско-ленинской эстетики. – М., 1968. – 16л.
615824
  Петровская Л.А. Критика некоторых милитаристских концепций международного конфликта в американской буржуазной идеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Петровская Л.А. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак. , Каф. науч. коммунизма. – Москва, 1968. – 14 с.
615825
  Наднеева К.А. Критика некоторых нравственных доктрин ламаизма : Автореф... канд.филол.наук: 625 / Наднеева К.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1969. – 16л.
615826
  Чернеа С. Критика некоторых теорий современной французской буржуазной социологии по вопросу о классах и классовой борьбе. : Автореф... канд. филос.наук: / Чернеа С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 19л.
615827
   Критика немарксистских концепций в преподавании политической экономии. – Москва : Высшая школа, 1990. – 351 с.
615828
   Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. – М, 1988. – 478с.
615829
   Критика немарксистских концепций социализма. – М, 1986. – 317с.
615830
  Ртищев В.И. Критика немецкого "позитивного экзистенциализма" : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Ртищев В.И.; МГУ. Филос. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – Москва, 1969. – 14л.
615831
  Лунев И.И. Критика немецкой буржуазной историографии второй мировой войны (Г.Риттер) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лунев И.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой истории. – Москва, 1959. – 17 с.
615832
  Пікашова Т.Д. Критика неовіталізму в питанні "самостійність" біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ, 1974. – Вип. 35. – С. 54-61
615833
  Степинский М.А. Критика неокантианской логики и методологии общественных наук : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Степинский М.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 15 с.
615834
  Швырев В.С. Критика неопозитивисткой концепции логики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Швырев В. С.; Ин-т филос. АНСССР. – М., 1962. – 21л.
615835
  Корнеева А.И. Критика неопозитивистских взглядов на природу познания / А.И. Корнеева. – М., 1962. – 227с.
615836
  Еркомаишвили В.И. Критика неопозитивистских взгядов об истине : Автореф... канд. философ.наук: / Еркомаишвили В.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
615837
  Аллахвердян С.Д. Критика неопозитивистского направления в современной социологии : Автореф... канд. филос.наук: / Аллахвердян С. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 21л.
615838
  Семенченко Н.А. Критика неопозитивистского понимания функции философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
615839
  Марченко А.Б. Критика неопозитивистской концепции получения нового знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
615840
  Ожеван Н.А. Критика неопозитивистской программы построения теоретической биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
615841
  Діденко Г.М. Критика неопозитивістського трактування мислених моделей // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
615842
  Томашек Л. Критика неотомистской фальсификации марксистской диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: / Томашек Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1963. – 16л.
615843
  Добреньков В.И. Критика неофрейдистской концепции Эриха Фромма / В.И. Добреньков. – Москва, 1972. – 48с.
615844
  Петровская Л.А. Критика новейшей апологетики милитаризма / Л.А. Петровская. – Москва, 1970. – 48с.
615845
  Коваленко В.И. Критика новейших буржуазных буржуазных концепций государственно-монополистического капитализма / В.И. Коваленко. – М, 1987. – 166с.
615846
  Чертина З.С. Критика новейших буржуазных теорий исторического развития национальных отношений при социализме. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чертина З.С.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
615847
   Критика новейших буржуазных учений о государстве. – М, 1982. – 147с.
615848
  Капелюшний В. Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 5-9


  У статті подано стислий історіографічний аналіз окремих праць новітніх ревізіоністів історії України - О.Бузини, О.Каревіна, В. Лучка, С. Удовика та ін. Головну увагу зосереджено на питаннях українського державотворення та націєтворення.
615849
  Дудкин В.Я. Критика новых тенденций буржуазной философской апологетики религии / В.Я. Дудкин, Ю.Р. Фурманов. – М., 1987. – 62с.
615850
  Гордиенко Н.С. Критика новых тенденций современного православия / Н.С. Гордиенко. – Л, 1974. – 32с.
615851
  Гараджа В.И. Критика новых течений в протестантской теологии / В.И. Гараджа. – Москва, 1977. – 62 с.
615852
  Балухатый С. Критика о М.Горьком / С. Балухатый. – 594 с.
615853
  Зелинский В. Критика о Тургеневе / В. Зелинский. – 623с.
615854
  Акимова Ирина Михайловна Критика обновленного варианта буржуазной теории "Командной экономики" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Акимова Ирина Михайловна; МВ и ССО УССР. Харьковск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 16л.
615855
  Фогелер Я.Г. Критика онтологии немецкого экзистенциализма : Автореф... канд. филос.наук: / Фогелер Я.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
615856
  Драгун Б.А. Критика онтологии современного томизма : Автореф... кандидата философ.наук: / Драгун Б.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1964. – 18л.
615857
  Олениця К. Критика освіти з позицій філософії Мартина Гайдеггера / К. Олениця, В. Середа // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 189-191


  Історіографічні реконструкції філософії освіти в дискурсі Мартина Гайдеггера дозволило визначити корпус текстів, які складають об"єкт історико-філософського дослідження.
615858
  Артеха С.Н. Критика основ теории относительности / С.Н. Артеха. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 224с. – (Relata Refero). – ISBN 5-354-00545-0
615859
  Василенко В.Л. Критика основних течій сучасної буржуазної соціології / В.Л. Василенко. – Київ, 1961. – 18с.
615860
  Беленький М.С. Критика основных догматов Талмуда. / М.С. Беленький. – Москва, 1975. – 64с.
615861
  Жилин П.А. Критика основных концепций буржуазной историографии второй мировой войны / П.А. Жилин, А.С. Якушевский, Е.Н. Кульков ; АН СССР ; Ин-т военной истории министерства обороны СССР. – Москва : Наука, 1983. – 384 с.
615862
  Модржинская Е.Д. Критика основных концепций соверменных буржуазных фалсификатов марксизма-ленинизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1968. – 43с.
615863
   Критика основных концепций современной бурзуазной историографии трех российских революций.. – Москва, 1983. – 336 с.
615864
  Еремин Ю.В. Критика основных направлений буржуазной пропаганды на советскую молодежь. (По материалам радиопропаганды) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Еремин Ю.В.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плехнова. – М., 1969. – 24л.
615865
  Корнеев М.Я. Критика основных направлений буржуазной социологии знания. / М.Я. Корнеев, В.Л. Щульц. – Л., 1985. – 160с.
615866
   Критика основных направлений современной буржуазной политики в области образования. – Москва, 1976. – 110 с.
615867
  Рынидина М.Н. Критика основных направлений современной буржуазной политической экономики. / М.Н. Рынидина. – М, 1964. – 187с.
615868
  Лукьянов В.Г. Критика основных направлений современной буржуазной философии музыки / В.Г. Лукьянов. – Л, 1978. – 62с.
615869
  Маньковская Н.Б. Критика основных направлений современной буржуазной эстетики. / Н.Б. Маньковская. – М., 1982. – 64с.
615870
  Кринал В.И. Критика основных направлений экономической мысли в буржуазной Эстонии (начиная с 1929 г.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Кринал В.И.; Тартусский гос. ун-тет. – Тарту, 1964. – 22л.
615871
  Кулагин В.Г. Критика основных показателей сельскохозяйственной статистики США : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагин В.Г.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1952. – 19 с.
615872
  Рубенис А А. Критика основных приципов протестантской неоортодоксии / А А. Рубенис. – Москва, 1983. – 63 с.
615873
  Решетов П.Н. Критика основных теоретических концепций и направлений буржуазной пропаганды о современном молодом поколении : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Решетов П.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Учен. совет по журналистике. – Москва, 1969. – 16л.
615874
  Дубовик О. Критика офіційного кримінального правосуддя в правовій доктрині 50-70 рр. ХХ ст. як передумова для становлення концепції відновного правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 88-89


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
615875
  Волков О. Критика партикулярної етики дискурсу імперського суб"єкта // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 260 -262. – ISBN 978-966-439-357-4
615876
  Титюк С.М. Критика планування як передумови тоталітаризму у працях Фрідріха фон Хайєка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 103-105
615877
  Антонова О.А. Критика Платоном софистической теории аргументации // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 7-8
615878
  Петрашева М.А. Критика плоралистических концепций в современнй буржуазной этике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Петрашева М. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 157л. – Бібліогр.:л.130-257
615879
  Петрашева Марина Александровна Критика плюралистических концепций в современной буржуазной этике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Петрашева Марина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
615880
  Баталюк І.В. Критика плюралістичної концепції політичної системи суспільства в ліворадикальних та неомарксистських концепціях елітаризму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 8-11
615881
   Критика позитивизма в социологии и естествознании. – М, 1980. – 156с.
615882
  Шкуринов П.С. Критика позитивизма В.И.Танеевым / П.С. Шкуринов. – М., 1965. – 104с.
615883
  Китиченко Т.С. Критика позитивістської методики вивчення історичних джерел радянськими науковцями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5). – C. 83-87. – ISSN 2076-1554


  В.І. Стрельський у роботі "Основные принципы научной критики источников по истории СССР" критикував так званы " схеми буржуазних джерелознаців, які виявляються формальними і побудовані на глибоко ідеалістичному розумінні історії"(С.86)
615884
  Щекин Ю.В. Критика позитивной теории международно-правовых обычаев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 141-148. – ISSN 0201-7245
615885
  Соболева М.Е. Критика познания как реформа логики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – СМ. 172-175. – ISSN 0042-8744
615886
  Бурова Т.Т. Критика политики нейтралитета в конгрессе США // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 176-186. – ISSN 0130-3864
615887
  Селиванов В.Н. Критика политико-правовых концепций американской доктрины мэнеджеризма. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1974. – 25л.
615888
  Зяблюк М.П. Критика политических воззрений современного анархизма. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Зяблюк М.П.; Акад обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
615889
  Бетаки Д.М. Критика политических и философских основ военной докторины Клаузевица. : Автореф... Канд.философ.наук: / Бетаки Д.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т им.А.А.Жданова. – Л, 1951. – 20л.
615890
  Капустин Б.Г. Критика политического морализма (мораль-политика-политическая мораль) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.33-55. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
615891
  Нариманова Ольга Владимировна Критика политэкономических и демографических воззрений А.Сови : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Нариманова Ольга Владимировна; МГУ. – М., 1981. – 24л.
615892
  Гальчинский А.С. Критика политэкономических основ антимарксистских теорий денег / А.С. Гальчинский. – Киев, 1987. – 255с.
615893
  Комаров Ю.С. Критика понимания свободы в современном русском православии / Ю.С. Комаров. – Казань, 1976. – 168с.
615894
  Ибрагимов С.Г. Критика понимания свободы в экзистенциалистической этике. : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Ибрагимов С.Г.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 20л.
615895
  Краснопольская Л.Н. Критика попыток модернизации православного учения о человеке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Краснопольская Л.Н.; МГУ. Фил. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
615896
  Лендьел В.М. Критика попыток примирить христианство и коммунизм : Автореф... кандидата философ.наук: / Лендьел В.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1965. – 15л.
615897
  Шалаев Ю.М. Критика попыток современного православия в СССР примирить религию и науку. : Автореф... канд. филос.наук: / Шалаев Ю.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1964. – 16л.
615898
  Винокур Г.О. Критика поэтического текста / Г. Винокур ; Гос. Акад. худ. акад. – Москва : Гос Акад. худ наук, 1927. – 133 с. – (Государственная Академия художественных наук ; История и теория искусств ; Вып. 10)
615899
  Матейчек Ярослав Критика правооппортунистических концепций политической системы социалистического общества. (На материалах ЧССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Матейчек Ярослав; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
615900
  Грицюк А.А. Критика православно-богословской интерпретации научного и социального прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Грицюк А.А.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1966. – 20л.
615901
  Зоц В.П. Критика православно-богословської інтерпретації проблем духовної культури / В.П. Зоц. – Київ, 1971. – 64с.
615902
  Мартыненко Н.И. Критика православного учения о нравственности / Н.И. Мартыненко. – Воронеж, 1973. – 170с.
615903
  Лисюткин Олег Михайлович Критика православной концепции культуры : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.06 / Лисюткин Олег Михайлович; МГУ. – М., 1978. – 20л.
615904
  Гомоляко Г.Н. Критика православной концепции личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.625 / Гомоляко Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
615905
  Гомоляко Г.Н. Критика православной концепции личности : Дис... канд. филос.наук: / Гомоляко Г.Н.; КГУ. Кафедра ист. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
615906
   Критика правосоциалистической идеологии. – М, 1960. – 290с.
615907
  Бункина М.К. Критика правосоциалистической теории "врастания" капитализма в социализм / М.К. Бункина. – М., 1961. – 78с.
615908
  Чжан Жу-синь Критика прагматистской философии Ху Ши / Чжан Жу-синь. – М., 1958. – 107с.
615909
  Кант І. Критика практичного розуму : перекл. за вид.: Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft / Імануель Кант; Перекл. з нім. І. Бурковського. – Київ : Юніверс, 2004. – 240 с. – (Філософська думка). – ISBN 966-8118-06-5


  "Критика практичного розуму" Імануеля Канта - друга частина його славнозвісної "Критичної трилогії", присвячена певним фундаментальним проблемам моралі, один із чільних творів світової філософської думки
615910
  Чешков М.А. Критика представлений о правящих группах развивающихся стран / М.А. Чешков. – М., 1979. – 243с.
615911
  Уемов Авенир Иванович Критика принципа фальсификации К. Поппера и проблема системного подхода к демаркации научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
615912
  Павлов Юрій Валерійович Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Павлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
615913
  Павлов Юрій Валерійович Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Павлов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
615914
  Зеров М. Критика про Марка Вовчка // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 229-232. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
615915
   Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін. ; відп. ред.: Л. Іванчук]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 323, [4] с. – Бібліогр.: с. 325-326. – (Рrofundis). – ISBN 978-966-465-332-6
615916
  Лквчук Л.Т. Критика психоаналитической концепции художественного творчества : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.04 / Лквчук Л. Т.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – л.
615917
  Канчавели Т.Г. Критика психологизма в теории познания : Автореф... канд. филос.наук: / Канчавели Т.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 15л.
615918
  Попова М.А. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. – М., 1972. – 261с.
615919
  Попова М.А. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. – М., 1973. – 263с.
615920
  Черных О.П. Критика рациональности информационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 41-52. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
615921
  Ильиных Н.И. Критика реакционной идеологии и деятельности секты меннонитов в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ильиных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 15 с.
615922
  Ильиных Н.И. Критика реакционной идеологии и деятельности секты меннонитов в СССР. : Дис... канд. философ.наук: / Ильиных Н.И.; КГУ. Историко-философский фак. – К., 1965. – 205л. – Бібліогр.:л.182-205
615923
  Фильчиков Г.С. Критика реакционной сущности современной западно-германской философской антропологии : Автореф... канд. филос.наук: / Фильчиков Г.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
615924
  Шевяков Д.П. Критика реакционной утопии прометеизма (философский анализ воззрений П.Боранецкого) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Шевяков Д. П.; ЛГУ. – Л, 1980. – 17л.
615925
  Погорелов Н.С. Критика реакционных буржуазных теорий народонаселения / Н.С. Погорелов. – Киев, 1973. – 44 с.
615926
  Капельгородська Н.М. Критика реакційних концепцій буржуазного кіномистецтва і кіномистецтва і кінознавства / Н.М. Капельгородська. – К., 1983. – 48с.
615927
   Критика ревизионизма в экономической теории. – М, 1974. – 184с.
615928
  Кравченко С.А. Критика ревизионистских "моделей" политической организации социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кравченко С.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
615929
  Худокормов А.Г. Критика ревизионистских воззрений на экономику социализма. / А.Г. Худокормов. – М,, 1986. – 127с.
615930
  Гибарти Э. Критика ревизионистских извращений общественных и личных интересов при социализме : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гибарти Э.; Акад.обещств.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 25л.
615931
  Худокормов А.Г. Критика ревизионистских теорий капитализма: экон. аспект. / А.Г. Худокормов. – М,, 1980. – 223с.
615932
  Приматов В.В. Критика ревизионистских фальсификаций интернационального значения марксистско-ленинских идей о роли революционного насилия в развитии общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Приматов В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 29 с.
615933
  Аргун Х.Ш. Критика ревизионистских, антикоммунистических концепций по аграрному вопросу / Х.Ш. Аргун. – Сухуми, 1981. – 150с.
615934
  Валентин Я. Критика ревизионистского искажения понятия "социалистическая демократия" в чехоловацком варианте так называемого "Демократического социализма". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Валентин Я.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 23л.
615935
  Ян Валентин Критика ревизионистского искажения понятия "социалистическая демократия" в чехословацком варианте так называемого "демократического социализма" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ян Валентин; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 22л.
615936
  Кувенева В.М. Критика ревизионистской фальсификации научного атеизма. / В.М. Кувенева. – Киев, 1983. – 159с.
615937
  Кувенева В.М. Критика ревизионистской фальсификации научного атеизма. / В.М. Кувенева. – Киев, 1988. – 196с.
615938
  Приматов В.В. Критика ревізіоністських фальсифікацій ленінської теорії революції / В.В. Приматов. – К, 1977. – 76с.
615939
  Борейко В.Е. Критика регуляционных мероприятий на территориях строго природоохранного режима (категория I-А МСОП/IUCN) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2017. – 207, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 182-207. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 76). – ISBN 978-617-7442-32-4
615940
  Даргинаевичене А. Критика религии и клерикализма в трудах Зигмаса Алексы-Ангаретиса : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Даргинаевичене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 20л.
615941
  Панова В.С. Критика религии и церкви в "Колоколе" А.И.Герцена и Н.П.Огарева.. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Панова В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 14л.
615942
  Калинин Ю.А. Критика религиозно-идеалистического понимания научно-технического прогресса и свободы личности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
615943
  Калинин Ю.А. Критика религиозно-идеалистической картины мира / Ю.А. Калинин. – Киев, 1982. – 55с.
615944
  Осипова Л.Ф. Критика религиозно-идеалистической концепции развития общестенной жизни : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Осипова Л.Ф.; МГУ. – Москва, 1974. – 22л.
615945
  Тибанова А.К. Критика религиозно-идеалистической эстетики веховцев : Автореф... канд. филос.наук: / Тибанова А. К.; МИНХ. – М., 1971. – 28л.
615946
  Максимова Н.А. Критика религиозно-идеологической философии Л. М. Лопатина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Максимова Н. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л.
615947
  Рышков Е.П. Критика религиозно-нравственного учения В. С. Соловьева : Автореф... канд. фиос.наук: / Рышков Е. П.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1968. – 18л.
615948
  Габуния Г.Р. Критика религиозно-философской концепции суфизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Габуния Г.Р.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 20л.
615949
  Чикобава К.К. Критика религиозно-экзистенциальной философии Льва Шестова. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Чикобава К.К.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 37л.
615950
   Критика религиозного сектантства. – М, 1974. – 263с.
615951
   Критика религиозного сектантства. – М, 1974. – 263с.
615952
  Крывелев И.А. Критика религиозного учения о бессмертии / И.А. Крывелев. – М., 1979. – 173с.
615953
   Критика религиозной идеологии. – М, 1961. – 264с.
615954
   Критика религиозной идеологии. – М, 1961. – 264с.
615955
  Крывелев И.А. Критика религиозной концепции нравственного достоинства человека / И.А. Крывелев. – М., 1977. – 63с.
615956
  Бречак И.М. Критика религиозной концепции происхождения человека / И.М. Бречак. – М, 1980. – 64с.
615957
  Мудров А.И. Критика религиозной морали / А.И. Мудров. – Иваново, 1962. – 21с.
615958
  Табакару Д.Н. Критика религиозных взглядов и деятельности евангельских христиан-баптистов. (На материах Молдав. ССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Табакару Д.Н. ; АН СССР , Ин-т философии. – Кишинев, 1968. – 19 с.
615959
  Голованова В.Г. Критика религиозных интерпретаций основных категорий эстетики : Дис... канд. филос.наук: / Голованова В.Г.; КГУ. Ин-т повышения квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1969. – 221л. – Бібліогр.:л.205-221
615960
  Голованова В.Г. Критика религиозных интерпретаций основных категорий эстетики : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 623 / Голованова В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Киев, 1970. – 16 с.
615961
  Лубский В.И. Критика религиозных концепций войны и мира / В.И. Лубский. – Киев, 1985. – 78с.
615962
  Гопченко П.Г. Критика религиозных концепций о "конце мира" / П.Г. Гопченко. – Киев, 1979. – 190с.
615963
  Паюсов К.А. Критика релігійного розуміння питань війни і миру / К.А. Паюсов. – К, 1974. – 62с.
615964
  Щедрін В.К. Критика релігійної моралі / В.К. Щедрін. – Київ, 1980. – 43с.
615965
  Шпезер В.И. Критика реформистских концепций К.Каутского по вопросу о пролетарской революции и современная идеологическая борьба. : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Шпезер В.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 21л.
615966
  Полянский Ф.Я. Критика реформистских концепций современного капитализма / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1975. – 263с.
615967
  Касперович Л.А. Критика реформистской теории "социального партнерства" : Автореф... канд. филос.наук: / Касперович Л.А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
615968
  Окороков В. Критика розуму, що рухається (до лінійної інтерпретації феноменологічного простору мислення) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-25
615969
  Левит А.З. Критика северо-американской теории "семейной фермы" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Левит А. З. ; Хар. ГУ , Каф. полит. экон. – Харьков, 1965. – 27 с.
615970
  Нарский И.С. Критика семантического идеализма / И.С. Нарский. – М, 1956. – 39с.
615971
  Пилиповский В.Я. Критика совеменных буржуазных теорий формирования личности / В.Я. Пилиповский. – М., 1985. – 158с.
615972
  Прозерский В.В. Критика современной американской буржуазной эстетики / В.В. Прозерский. – Л., 1975. – 32с.
615973
  Прозерский В.В. Критика современной английской буржуазной эстетики / В.В. Прозерский. – Л., 1973. – 30с.
615974
  Новиков Н.В. Критика современной буржуазной "науки о социальном поведении" / Н.В. Новиков. – Москва, 1966. – 104с.
615975
  Зборовский Г.Е. Критика современной буржуазной "социологии досуга" : Автореф... канд. философ.наук: / Зборовский Г.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 20л.
615976
  Джангирян В.Г. Критика современной буржуазной англго-американской историографии М. А. Букина и букинизм : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Джангирян В. Г.; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 27л.
615977
  Погорелый А.И. Критика современной буржуазной социологии культуры / А.И. Погорелый. – К., 1987. – 157с.
615978
  Попов С.И. Критика современной буржуазной социологии. / С.И. Попов. – М., 1967. – 95с.
615979
  Попов С.И. Критика современной буржуазной социологии. / С.И. Попов. – 2-е изд., доработ. и расшир. – М,, 1970. – 111с.
615980
  Семане Т.А. Критика современной буржуазной философии в курсе марксистско-ленинской философии / Т.А. Семане. – Рига, 1987. – 42 с.
615981
  Никольская Т.К. Критика современной буржуазной философии. / Т.К. Никольская, Ю.В. Семенов. – Саратов, 1968. – 71с.
615982
  Мирзоева Ш.Ш. Критика современной реакционной буржуазной эстетики / Ш.Ш. Мирзоева. – Баку, 1960. – 84с.
615983
  Никонов К.И. Критика современной религиозной антропологии. / К.И. Никонов. – М, 1979. – 64с.
615984
  Пильгуи Нелли Александровна Критика современных буржуазных концепций макроэкономического регулирования : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.01 / Пильгуи Нелли Александровна; ЛГУ. – Л., 1978. – 44л.
615985
  Фрумкин А.Б. Критика современных буржуазных теорий международных экономических отношений. / А.Б. Фрумкин. – М., 1964. – 515с.
615986
  Туманов В.А. Критика современных буржуазных теорий о государстве и праве. / В.А. Туманов. – М., 1972. – 32с.
615987
  Рындина М.Н. Критика современных буржуазных теорий о развитии экономики капитализма. / М.Н. Рындина. – М, 1967. – 115с.
615988
  Житников А.А. Критика современных буржуазных теорий факторов экономического роста : Автореф... канд. экон.наук: / Житников А. А.; МГИМО. – М., 1972. – 27л.
615989
  Осадчая И.М. Критика современных буржуазных теорий экономического роста / И.М. Осадчая. – М, 1963. – 198с.
615990
  Пшеничнов В.А. Критика современных буржуазных фальсификаций ленинских принципов партийного строительства. / В.А. Пшеничнов. – М., 1981. – 141с.
615991
  Лапина Е.В. Критика современных зарубежных взглядов на "примитивные" и первобытные формы эстетической деятельнсоти : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лапина Е. В.; Ин-т филос. АН СССР,. – М., 1979. – 18л.
615992
  Козлова И.М. Критика соврменных антимарксистских извранщений пролетарского интернационализма : Автореф. дис. ... канд. филос .наук : 09.00.02 / Козлова И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
615993
  Ермолицкий Михаил Александрович Критика социал-реформистских концепций проблем борьбы за политическую демократию в ФРГ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ермолицкий Михаил Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
615994
  Ибраимов К. Критика социально-политических воззрений заманистов. : Автореф... канд. философ.наук: / Ибраимов К.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
615995
  Танчер В.К. Критика социального фидеизма / В.К. Танчер. – К, 1975. – 232с.
615996
  Панарин А.С. Критика социальной доктрины Жана Фурастье. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Панарин А.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1974. – 28л.
615997
  Верченов Л.Н. Критика социальной теории Эриха Фромма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Верченов Л.Н.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1969. – 27л.
615998
  Фомиченко В.В. Критика социальной философии современного католицизма / В.В. Фомиченко. – Киев, 1983. – 81с.
615999
  Кулыгина Галина Алексеевна Критика социальной этики современного русской православия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Кулыгина Галина Алексеевна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 17л.
616000
  Одуев С.Ф. Критика социологии нищенства : Автореф... канд. филос.наук: / Одуев С. Ф.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1957. – 16л.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,