Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
615001
  Павличко Я. "... Із таємних письмен" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 84-91. – ISSN 0208-0710
615002
  Василенко В. "Із Кремлем можемо піти на компроміс лише про розмір відшкодування збитків, яких зазнала Україна від російської агресії" / розмову вела Ангеліна Кованда // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 33 (536), 27 серпня 2020. – С. 18-21
615003
  Шкраб"юк П. "Із ліхтарем Діогена" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 7-15. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
615004
  Лучук Т. "Із Мойрони Византійки": погляд через століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 254-263. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Окреслено працю Івана Франка над античними сюжетами упродовж 1914-1916 років. Увагу зосереджено на одному з розділів його "Вибору зі старогрецьких поетів", а саме на перекладах "Із Мойрони Візантійки". На основі текстологічного аналізу встановлено ...
615005
  Гандзій О. "Із Москвою вибудував такі стосунки, що звідти не втручалися у життя Гетьманщини". Іван Мазепа виступив проти реформи Петра I // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 10 (463), 14 березня 2019. – С. 46-50
615006
  Шемет В. "Із розповідей деяких гетьманців виходило, що Данила Скоропадського, ймовірно, отруїли в лондонському ресторані в лютому 1957 року" / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 18-19


  Нащадок відомої української родини - про долю сім"ї, життя предків та мужність перед історичними катаклізмами.
615007
  Гнатюк М. "Із секретів поетичної творчості " Івана Франка в контексті сучасних текстологічних студій // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 29-33
615008
  Салига Т. "Із секретів поетичної творчості" Світлани Короненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 18-19
615009
  Салига Т. "Із секретів поетичної творчості" Світлани Короненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 10 травня (№ 9). – С. 18-19
615010
  Салига Т. "Із секретів поетичної творчості" Світлани Короненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 18-19
615011
  Славинський М. "Із тих рідкісних особистостей..." : Сьомого жовтня Євгенові Товстусі виповнилося 75 років // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 68-69
615012
  Сарапин В.В. "Із хаосу душі створити світ..." : Поезія Юрія Клена на літературному тлі першої половини 20 століття : монографія / В.В. Сарапппин ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра культурології та історії. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-184-014-9
615013
  Березова Д. "Із часу, проведеного на самоті..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 77-84
615014
  Печеранський Ігор "Ізборник 1076 року" - визначна пам"ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства / Печеранський Ігор, Фігурний Юрій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 206-208
615015
  Грабовецький В. "Ізборник" Святослава 1073 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 97-99
615016
  Синюк С. "Ізмарагд-XXI" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 181-200. – ISSN 08-68-4790-1
615017
  Тичина П.Г. "Ізнов ти сам, все сам та сам, нема з ким розцвісти устам" / Павло Тичина. – Київ : [б. в. – 24 с.
615018
  Дунай П. "Ізольда Білорука" Лесі Українки: до зрізу аналітичної вертикалі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С 21-27. – ISSN 0236-1477
615019
  Перес В.В. "Іліада"Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Ця стаття стверджує, що текст "Іліади" Гомера може розглядатися у якості історіографічного дискур су про Троянську війну. Ми розглядаємо, як цей дискурс сприяє побудові текстуальної автореференційності у новелі Крісти Вольф "Кассандра" (1983), а також ...
615020
  Лук"янчук Г. "Іловайськ 2014. Батальон "Донбас" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 12
615021
  Кралюк П. "Іловайськ" на гуманітарному фронті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 6


  В умовах гібридної війни, де велику роль відіграє нав"язування ворогом через пропаганду свого бачення світу, культурних та суспільних цінностей, ми..."роззброюємось". Проректор найдавнішого вишу України - про наслідки ідеї Міністерства освіти позбавити ...
615022
  Колесова А. "Ілюзія щастя" : детективно-психологічне оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 98-109
615023
  Гринюк Р. "Ім"я - зобов"язує" / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 10-11


  Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк - про те, як університет, опинившись у Вінниці, зумів перетворитися з вишу-переселенця на активного співучасника розвитку місцевої громади.
615024
  Базилевський В. "Ім"я - це знак..." : Поезія Ігоря Качуровського // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 165-169. – ISBN 978-966-8201-83-7
615025
  Легкий М. "Ім"я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
615026
  Дубініна О. "Імагологічні студії" Генрі Джеймса // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 72-107. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
615027
  Скляренко О. "Іменами народних ляльок не нарікали". Кандидатка мистецтвознавства разом із чоловіком має іграшкову колекцію - понад тисячу експонатів / бесіду вела Л. Чечель // Україна молода. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 122). – С. 14


  "Чи знаєте, що лялька-княгиня - це святкова іграшка, яку вміли робити бабусі Наддніпрянської України? Ляльку-намистинку зберегли у Києві, Дніпрі, Харкові, Каневі. Таку іграшку любили виготовляти дівчата, щоб зручно носити в кишені, а вже згодом її ...
615028
  Копиленко О. "Іменем українського народу" / О. Копиленко, 1934. – 28 с.
615029
   (Ізокумарин-3-іл)феноксіоцтові кислоти в синтезі амінокислотних похідних. Просторова будова та активність / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-87. – ISSN 1025-6415
615030
  Бондарчук О. ... Імідж і саморегуляція або як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін [у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"] // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4-5
615031
  Павлишин В. ...Імені Василя Каразіна // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-27
615032
   [Іларіон (Іван) Огієнко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 11. – ISBN 966-7060-92-6
615033
  Мельничук Т. Із-за грат = From behind prison bars : поезії / Тарас Мельничук. – Балтимор - Торонто ; Торонто : Смолоскип, 1982. – 83 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 0-914834-48-7
615034
  Шевчук О. Із-під пензля праправнука Тараса Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 листопада (№ 46). – С. 16


  Картини київського художника Миколи Лихошви - праправнука Тараса Шевченка в четвертому поколінні по брату Микиті.
615035
  Осьмачка Теодосій Із-під світу = From under the world : Поетичні твори / Осьмачка Теодосій; Українська вільна академія наук у США; Наук.тов.ім.Шевченка в Америці за матеріял.допомог.Схід.-Европ.фонду. – Hью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 317с.
615036
   Із досвіду взаємодії радянських літератур. – К, 1970. – 310с.
615037
  Павлова О. Із досвіду викладання краєзнавства в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7399-17-8
615038
  Лось В.О. Із досвіду застосування комп"ютерних систем в управлінні собівартістю готової продукції / В.О. Лось, Н.К. Максишко, М.О. Синяк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 63-73. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
615039
  Шманько Т. Із досвіду ідентифікації фрагментів кириличних богослужбових книг XVI - XVIII ст. // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 22
615040
  Загорулько Р.О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 88-92. – ISSN 0320-9466
615041
  Линовицька О.В. Із досвіду роботи Центру моніторингу столичної освіти. / О.В. Линовицька, О.Я. Денисюк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 17-19.
615042
  Гукалова І.В. Із досвіду суспільно-географічних досліджень якості життя населення // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. 37 назв. – ISSN 1561-4980
615043
  Махновець Л.Е. Із досліджень "Слова о полку Ігоревім". / Л.Е. Махновець, 1958. – [4] с.
615044
  Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. : Статті і матеріали / Лариса Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 278 с. – ISBN 966-7021-71-8
615045
  Лисяк-Рудницький Із Драгоманівських студій // Студентський вісник : журнал Центрального Союзу українського студентства (ЦЕСУС) / ЦЕСУС. – Мюнхен, 1948. – Р. 2, ч. 1. – С. 31-38
615046
  Наєнко М. Із дубового листя... // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 205-212. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Пам"яті Василя Доманицького.
615047
  Полтава Л. Із еспанського зшитка = From a Spanish notebook : поезії, написані в Еспанії, Марокко, Мехіко й Америці : (1952-1978) / Леонід Полтава. – [New York], 1978. – 32 с. – Накладом Української Народної Помочі в Америці і Канаді
615048
  Дунаєвська Л. Із живого джерела // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 441-459. – ISBN 966-95452-8-4
615049
  Рудницький Г. Із життєпису двох художників // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 8-14


  Йдеться про справу, виявлену авторами статті в архівних матеріалах Таврійської дирекції народних училищ про вчителів малювання Сімферопольської чоловічої гімназії Миколу Зарянка та Віктора Ковальова. Обидва вони були творчими особистостями. Їх імена ...
615050
  Кулаков В. Із життя (нації) борисфенітів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 21


  Народ (нація) лише тоді стає народом (нацією), коли має історичну пам"ять. Важливі епізоди для нашого "національного іміджевого паспорта": історія Причорноморського краю, пов"язана з перемогою борисфенітів над Зопіріоном.
615051
  Котляр А. Із життя комах, або Харасмент в Інституті біології // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 12


  ""Секс-скандал в університеті Шевченка" - такими або схожими заголовками вже три тижні підряд ряхтить розділ новин Гугла на запит "КНУ ННЦ Інститут біології і медицини". 24 січня у анархістському інтернет-виданні "Нігіліст" вийшла стаття Клементини ...
615052
  Мигаль Т.С. Із життя не піду ніколи / Т.С. Мигаль. – Львів, 1981. – 88с.
615053
  Паламарчук О.Л. Із життя сучасної Чехії II = Ze zivota soudobe Сeske Republiky II : навч. посібник з аналіт. читання для студ. славістів 3-4 курсів / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Н.В. Лобур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і доповн. – Київ : Освіта України, 2014. – 204, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-617-7111-47-3


  Філологічному кабінету ІФ з повагою ! Na ceste za cestinou preji hodne cispechu ! Підпис. 25.01.2014
615054
  Трофим-Тарновецький Із життя української громади / Д-р Б. Трофим-Тарновецький. – Торонто : [б. в.], 1988. – 144 с.


  У пр. №1520232 напис: Вельмишановній Пані Кравців-Барабш на спогад. Підпис
615055
  Павлова О. Із жодним українським поетом Транстрьомера не можна порівняти / О. Павлова, Т. Іваночко, І. Столярчук // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 39 (92). – С. 10-13
615056
  Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя : (Сторінки призабутої спадщини) / Микола Жулинський. – Київ : Дніпро, 1990. – 446 с. – ISBN 5-308-00558-3
615057
  Перетятько Н.Г. Із забуття в безсмертя. Поетеса Вероніка Черняхівська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 41-46
615058
  Юренко О. Із забуття чи із безсмертя? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.144-151. – ISSN 0208-0710


  Український письменник Васиь Вражливий
615059
   Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 1027-3239


  "...Про стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (доповідач академік НАН України А.Г. Наумовець). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету ...
615060
   Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділенням НАН України, та відповідно до положення про премії імені видатних учених України було присуджено премії [вченим КНУ імені Тараса Шевченка: премію імені М.М. Крилова, за цикл праць "Фрактальні та ...
615061
   Із зали засідань президії НАН України (15 лютого 2012 року) (нагороди) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0372-6436


  На черговому засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року члени Президії НАН України та запро-шені заслухали такі питання: • Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту органічної хімії НАН України за 2006–2011 рр. (доповідач — ...
615062
  Єрмоленко С.Я. Із зали засідань Президії НАН України (24 жовтня 2018 р.) / С.Я. Єрмоленко, О.А. Кордюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 36-39. – ISSN 1027-3239


  Про нову редакцію Українського правопису (доповідач -член-кореспондент НАН України С.Я. Єрмоленко) Щодо діяльності державної наукової установи "Київський академічний університет" (доповідач-член-кореспондент НАН України О.А. Кордюк) Виступ ректора ...
615063
   Із зали засідань Президії НАН України (26 березня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 92-96. – ISSN 0372-6436


  Учасники засідання Президії НАН України заслухали наукові доповіді: професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора фізико-математичних наук Юрія Васильовича Крака на тему "Створення нових людино-комп"ютерних інтерфейсів ...
615064
   Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-23. – ISSN 1027-3239


  "...Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (доповідач - академік НАН України В.П. ...
615065
   Із зали засідань Президії НАН України 26 листопада 2014 року / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 0372-6436


  "...Про стан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні (доповідач - член-кореспондент НАН України Л.П. Яценко). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки ...
615066
   Із записки О.В. Фоміна до Комісії для вироблення законопроекту про Ботанічний сад при УАН / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 194-195. – ISBN 978-617-7397-32-7
615067
   Із записки О.В. Фоміна до комісії для вироблення законопроекту про створення Ботанічного музею при УАН / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7397-32-7
615068
  Гончар О. Із записників. Публіцистика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.102-121. – ISSN 0130-321Х
615069
   Із записної книжки київського громадянина Миславського (1808-1861) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 443-446. – ISBN 978-617-7023-51-6
615070
  Пригоровський В. Із заповітів великого митця (до питання про лінгвістичні погляди Олександра Довженка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-62


  У статті розглянуто думки, висловлювання та настанови видатного діяча української культури О.Довженка щодо слово- і мововживання
615071
   Із заповіту Альфреда Нобеля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 46
615072
   Із зарубіжної поезії. – К, 1972. – 188с.
615073
  Степаненко М.І. Із засіву - благословилось : ескізи до вибраного / Микола Степаненко. – Полтава : Астрая, 2018. – 458, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7669-10-3
615074
  Стринжа В.К. Із засідання Вченої ради факультету / В. Стринжа, І. Туркевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 91-93. – (Серія права ; № 7)


  У березні 1965 р. відбулося об"єднане засідання Вченої ради юридичного факультету КДУ і громадської редакції видавництва "Юридическая литература" з участю практичних працівників судових і слідчих органів, на якому обговорено ряд робіт з питань ...
615075
  Кузнєцова В.Ф. Із засідання Вченої ради факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 93. – (Серія права ; № 7)


  18 червня 1965 року відбулося засідання Вченої ради юридичного факультету Київського держуніверситету, на якому була заслухана і обговорена доповідь проректора університету, зав. кафедрою радянського державного, адміністративного права і радянського ...
615076
  Федорчук С. Із Заходу на Схід: долі колишніх громадян Польщі на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 9. – ISSN 0027-8254
615077
  Загаєвський А. Із збірки "Дикі черешні" : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 5-21. – ISSN 0320 - 8370
615078
  Слоновська О. Із збірки "Зимове яблуко" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.2-7. – ISSN 0131-2561
615079
  Жикол А. Із збірки "Коріння блискавок" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 0208-0710
615080
  Антонюк А. Із збірки "Туз у штанях" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 374-383
615081
  Возняк М.С. Із збірника Кондрацького кінця XVII в. : (кілька нових даних до старої української пісенності) / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1927. – 25 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.146, с. 1-25
615082
  Вовк Віра Із збірок "Писані кахлі" та "Віоля під вечір" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 22-30. – ISSN 0130-1608
615083
  Горницька І.П. Із зелених скарбів України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 25-28. – ISSN 2518-7104


  Природна рослина - розторопша.
615084
  Слабошпицький М. Із золотого запасу нації (Андрей Шептицький) // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-37. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
615085
  Домбровський О. Із зони АТО - на навчання // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2 : фото


  На виконання вимог Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка з метою соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України з числа осіб рядового та сержантського складу, які дістали поранення під час ...
615086
  Невмитий Володимир Із зони замовчування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212


  Твори художника, заслуженого майстра народної творчості УРСР Ростислава Палецького.
615087
  Усенко П.М. Із зошитів життя / П.М. Усенко. – Київ, 1959. – 144 с.
615088
   Із інструкції Народного Комісаріату освіти України про вступ у вищі навчальні заклади (12 травня 1920 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 525-526. – ISBN 978-966-189-081-6
615089
  Кочура П. Із іскри - полум"я : Історичний роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 570с.
615090
  Кривоконь О.Г. Із історії вітчизняного авіабудування: маловідомі постаті // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 25-35. – ISSN 2415-7422
615091
  Шапкіна Н.М. Із історії діяльності Толедської школи перекладачів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 94-102. – ISSN 2411-5983
615092
  Попович О.С. Із історії досліджень з фізики плазми в Україні. Пам"яті Леоніда Львовича Пасічника - фізика, вчителя, друга... // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 107-120. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена творчому доробку Л.Л. Пасічника, талановитого фізика-експериментатора. Її актуальність визначається необхідністю відновити історичну справедливість стосовно незаслужено забутих оригінальних досліджень та пам"ять про яскраву ...
615093
  Постернак С.П. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 р.р.. – Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – [Київ] : [Всеукp. Коопеpат. видавн. союз] ; Печатня видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1920. – 128 с. : табл. – (Всеукpаїнський коопеpативний видавничий союз ; № 52 ; Педагогично-психологична бібліотека ; № 10)


  На титульному аркуші примірника № 1314185 підпис: В. Данилевич
615094
  Білецький В.С. Із історії політики США щодо Франції в кінці Другої світової війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 72-83. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
615095
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: національно-державницька позиція братів Бращайків // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 9
615096
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: національно-державницька позиція братів Бращайків // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 березня (№ 7). – С. 7
615097
  Токар М. Із історії політичної думки Закарпаття: радикальний націоналізм Степана Росохи та Івана Рогача // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 22 лютого (№ 5). – С. 6-7
615098
  Франко І. Із історії робітницького руху в Австрії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-93.
615099
  Гончаренко Н.М. Із історії розвитку генетичних уявлень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
615100
  Шевченко І.І. Із історії соціалістично-демократичних організацій на Україні / І.І. Шевченко. – Київ, 1956. – с.
615101
  Щербина Л. Із історії становлення і розвитку взаємодії органів досудового слідства та державної безпеки в ХІХ - на початку ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.121- 123
615102
  Громова І.А. Із історії створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-72. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье пррслежиается преемственность центральных органов власти Советской Украины, освещается процесс формирования Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.
615103
  Бараннік А. Із історії торговельної експансії Росії щодо Гетьманщини (1720-1723 рр.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 16-21. – ISSN 0130-7037
615104
  Масіян Н. Із історії трудової еміграції з Буковини в Канаду від її початку до Першої світової війни // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 12-23
615105
  Голомб Л. Із історії української мемуаристики: забута мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в Південній Америці" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 139-142


  У статті розглядається невідома сучасному читачеві мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в південній Америці" (1923), в якій зображено життя української еміграції в Бразилії та Аргентині. Здійснюється аналіз жанрово-стильових параметрів та ...
615106
  Пиріг П.В. Із історії управління в українських містах у другій половині XVII ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 31-34
615107
  Кухта Н. Із казкознавчого доробку П. Чубинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про колосальну роботу П.Чубинського в проведенні етнографічно-статистичної експедиції та виданні 7 книг її матеріалів.
615108
   Із келихом по Закарпаттю : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 118-119 : Фото
615109
  Бойко В. Із ким боролися тоді й чому ? / В. Бойко, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 березня (№ 44). – С. 4


  В Мюнхені розпочинається низка заходів до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною й Україною.
615110
  Бондаренко С. Із кирилиці київських вулиць : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 202-213
615111
  Гончарук Петро Із кириломефодіївців // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 181-188. – ISSN 0869-3595
615112
  Маркес Г.Г. Із книги "Дванадцять мандрівних оповідань" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 18-24. – ISSN 0320 - 8370
615113
  Луговик М. Із книги "Кохання подалі від поліції" : вірші з Америки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
615114
  Ведміцький О.М. Із книги "Метеори" / Олександер Ведміцький // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 1-62


  Олександр Микитович Ведміцький (1894-1961) псевдонімами Ол. Метеорний, Метеор, В-цький О. "Під загравами повстань" (спільно з Хоменком і Станком, 1923),
615115
  Лейб М. Із книги "Ніжин" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 347-355.
615116
  Лучук Іван Із книги "Нове та давнє" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 172-185
615117
  Вознюк Володимир Із книги "Під небесами Чернівіців" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 2-13. – ISSN 0868-4790


  Вірші
615118
  Щегельська Т. Із книги "Похвалявся ховрашок" : поезії // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 159-160
615119
  Коларов З. Із книги "Сині канарочки" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 13
615120
  Крижанівський С. Із книги "Спогад і сповідь" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.127-130


  Дмитро Надіїн, що "поліг смертю хоробрих". Життя і смерть Володимира Гадзинського. Закінчення. Початок див. "Вітчизна" №7-8, 2000 р.
615121
  Базилевський В. Із книги "Тетраптих" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 12-17. – ISSN 0131-2561
615122
   Із книги народної шани. – Дніпропетровськ, 1976. – 155с.
615123
  Гаврилишин І. Із книгою по життю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 березня (№ 61). – С. 11


  70 років від дня народження Ігоря Володимировича Шпака, директора Видавничого дому "Адеф Україна". "...В 1971 році закінчив радіофізийний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, тут же закінчив аспірантуру, захистив дисертаційні роботи, і понад 25 років ...
615124
  Виноградов В. Із книжки "малювання Наркіса" : нестерті фрагменти // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 152-166.
615125
  Волга М. Із книжки автобіографічних етюдів "Версаль і Козинка" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 листопада (№ 47). – С. 14


  До 90-річчя від дня народження Олеся Бердника.
615126
  Войцехівський Борис Із Кобзарем у серці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 165-168. – ISSN 0869-3595
615127
  Танана Р. Із Кобзарем у серці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 13


  100 років від дня народження доктора історичних наук, професора, академіка НАНУ, Голови Всеукраїнського фонду відтворкення видатних пам"яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара - Петра Тронька, палкого шанувальника Тараса Шевченка.
615128
  Яремчук І. Із когорти "дзвонарів" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
615129
  Жулинський М. Із когорти "незгідних", або Чи можлива в Україні влада інтелектуалів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 8


  Книга вченого-медика, громадського і політичного діяча Любомира Пирога "Було колись..."
615130
  Яремчук І. Із когорти академіка Михайла Возняка: науковець Григор Лужницький // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 189-201. – ISSN 0130-528Х


  Статтю присвячено питанню наукових і дружніх взаємин Г. Лужницького і М. Возняка у Львові протягом 20-40-х років XX cт.
615131
  Гриценко М. Із когорти борців за незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – С. 6


  До 100-літнього ювілею Леоніда Полтави.
615132
  Радиш Я. Із когорти геніїв : до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 115-116. – ISSN 2306-6814
615133
  Гамада Р. Із когорти перських письменників Індії (відкриваючи Мохаммеда Ауфі) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 157-160. – ISSN 0320 - 8370
615134
  Бондар Л. Із когорти подвижників: Мирослав Мороз // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 62-70. – ISSN 0130-528Х
615135
  Губар А. Із когорти смиренних, але нескорених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Про Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка).
615136
  Виханський Б. Із когорти творців листопадовго зриву // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 7


  Володимир Якимович Старосольський — український громадсько-політичний діяч, соціал-демократ, голова Української соціал-демократичної партії у 1937–1939 рр., в. о. міністра закордонних справ УНР у 1919–1920 рр., соціолог, правник, адвокат, професор, ...
615137
  Дмитрук М. Із когорти фундаторів фізики напівпровідників / М. Дмитрук, В. Козирський, В. Шендеровський // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-9.
615138
  Гримич Г.М. Із когорти шістдесятників (Алесь Адамович - публіцист) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Аналізується індивідуальний стиль відомого білоруського публіциста Алеся Адамовича у контексті актуальних демократичних процесів, що відбуваються у державах пострадянського простору.
615139
  Ткаченко Віра Із козацького роду Дармограїв // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-31. – ISSN 0130-5212
615140
   Із колегії МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 1 жовтня (№ 38). – C. 2. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні колегії Міністерства освіти і науки підбили підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
615141
  Костюченко О. Із колекції кардинала Мазаріні. Острозька Біблія - рідкісна книга Національної бібліотеки Франції // Україна молода. – Київ, 2022. – 9 червня (№ 13). – С. 12


  В умовах російсько-української війни зріс інтерес Європи і світу до нашої історії. Нещодавно співробітники Національної бібліотеки Франції актуалізували примірник Острозької Біблії, який зберігається у їхньому фонді. «Острозька Біблія, яку ви бачите, - ...
615142
  Варзар І. Із контекстів минулих літ : вибр. в концептуальних і мемуарних вимірах / Іван Варзар. – Київ : Леся. – ISBN 978-966-7166-33-5
Кн. 3 : Політичний портрет Петра Могили на історичному тлі та в контекстах реалій Ренесансної епохи. – 2015. – 323, [1] с. : іл., портр., карти. – Бібліогр.: с. 313-318 та в кінці есеїв
615143
  Кондратюк А. Із криниці пам"яті : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 59-72
615144
  Шило Г. Із лексики говірок Верхнього Подністров"я і Побужжя / Г. Шило. – Львів, 1960. – 35с.
615145
  Копаниця Л. Із лекцій до курсу "Українська усна поетична творчість". Лекція 1. Поетичний стиль ліричних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 51-68
615146
   Із Лесиних листів до своїх колег / підготував Михайло Падура // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 13
615147
  Костомаров М.І. Із листа до редактора "Русской старины" М.І. Семевського : (про повісті Т. Шевченка) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 142-145
615148
  Італійка Л. Із листів з Америки // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 179-183
615149
  Абліцов В. Із листування Василя Голобородька з Віталієм Абліцовим // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 72-87. – ISSN 0236-1477
615150
   Із листування духівництва 1660-х років // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 148-156. – ISSN 0130-5247
615151
  Трифонова О. Із листування з учнями та родичами Ігоря Євгеновича Тамма // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 9-16. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 8, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
615152
  О"лір О. Із листування Ігоря Качуровського зі Всеволодом Ткаченком // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 151-160. – ISSN 0320-8370
615153
  Шацька А. Із листування Олександра і Осипа Барвінських (1870 р.) // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 99-180. – ISSN 1887-8618


  "Епістолярна спадщина братів Олександра і Осипа Барвінських – важливе джерело вивчення громадського руху Галичини. У листуванні 1870 року йдеться про функціонування львівського часопису «Правда» і в зв’язку з цим взаємини з П. Кулішем, А. Вахнянином та ...
615154
  Черемшинська Р. Із листування письменника з ученим // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 12


  Щира дружба і спільна співпраця на царині української літератури та науки єднала Андрія Чайковського та ученого В. Гнатюка впродовж багатьох років.
615155
  Плугатар Ю.В. Із лісів Криму : [ монографія ] / Ю.В. Плугатар; Держ. комітет лісового господарства України; НАНУ; Укр. ордена "Знак Пошани" науково-дослідний ін-т лісового господарства й агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція. – Харків : Новое слово, 2008. – 462с., 12с. іл. – ISBN 978-966-2046-23-6
615156
  Франко І. Із літ моєї молодості : Збірка поезій Івана Франка з пятилітя 1874-1878. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 124 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Ч. 159)


  В кн. також пер. творів Г. Гейне, О.С. Пушкіна, О.К. Толстого
615157
  Франко І. Із літ моєї молодості, 1914
615158
  Франко І. Із літ моєї молодості, 1914
615159
  Грушевський Михайло Із літературної спадщини / Грушевський Михайло; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Ред. Винар Л.; Упоряд.: Бурлака Г. і Шацька А. – Нью-Йорк-Київ, 2000. – 416с. – ISBN 966-02-1377-8
615160
  Яремчук І. Із літературної спадщини українського резистансу : Новели Зиновія Матли // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 129-136. – ISSN 0868-4790
615161
  Цимбал Б. Із літературної та епістолярної спадщини Максима Рильського : переднє слово, підготовка текстів та коментарі Богдана Цимбала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 92-106. – ISSN 0236-1477
615162
  Надуваний П. Із літопису "Тіней забутих предків" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 15
615163
  Москаленко Леся Із Лойперсдорфа з любов"ю! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 38-39 : фото
615164
  Кирилюк Ф. Із любов"ю до Alma mater // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Навесні 1953 року вчорашні фронтовики - студенти, аспіранти, викладачі об"єдналися в Організацію ветеранів війни Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка".
615165
  Чернецький С. Із маловідомих сторінок наукової діяльності професора І.М. Єремеєва // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 82-85


  У статті вперше до наукового обігу вводиться матеріал, який стосується клопотання перед наркомом землеробства СРСР І.О. Бенедиктовим про перегляд постанови Державної комісії з сортовипробування зернових культур про встановлення авторства І.М. Єремеєва ...
615166
  Олянчин Д. Із матеріалів до українсько-німецьких політичних зносин. друг.полов. XVII в. / Д. Олянчин. – 139 с.
615167
  Олійник Б.І. Із минулого // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 34-36
615168
  Файєр В. Із минулого в майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 23


  На сцені 6 показали міжнародний проект "Рюссофобія". Контент створений фінсько-російсько-українською групою.
615169
  Квасновський В.П. Із мороку до світла : (московсько-жидівський синдром українського голокосту) / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 966-567-164-2
615170
  Шуйський І. Із мороку небуття. Маловідомі сторінки життя поета Василя Мисика // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 15


  "Неновою є ситуація, коли біографія видатного митця радянської доби відома менше, ніж його літературна діяльність. Особливо шанси допитливих дослідників дістатися істини зменшуються, коли йдеться про долі репресованих. Сімейні архіви й спомини друзів ...
615171
  Сергійчук В. Із мріями про повернення колишньої вольниці й Гетьманщини. Українська державність: витоки, етапи становлення та розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 грудня (№ 237/238). – С. 8-9
615172
  Букет Є. Із нагоди ювілею видатного подвижника // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 250-252. – ISSN 2222-5250


  Вшанування пам"яті видатного подвижника музейної справи, засновника Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" Михайла Івановича Сікорського.
615173
  Дарчук Н. Із нагоди ювілею професора Наталії Дарчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 5-9. – ISSN 0320-3077
615174
  Сюсько М.І. Із народної зоонімії: клички, семантика яких пов"язана з наявністю - відсутністю рогів у тварини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С, 171-185. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
615175
  Шелудько Н.М. Із наукових кабінетів – у практику реформ (до 50-річчя заснування української наукової школи фінансово-монетарного регулювання) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 156-159. – ISSN 1605-7988
615176
  Бодак О. Із наукового листування М.Ю. Брайчевського з М.Ф. Лучинським: до проблеми історії грошового обігу на Русі // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 95-103.
615177
  Драгоманов М.П. Із наукової спадщини / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-280-5
Кн. 1 : Політологія. Культурологія / [упоряд. та прим.: В.Ф. Погребенник ; вступ. ст.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник]. – 2010. – 594, [2] с. – Покажч.: с. 584-594. – Бібліогр. в підрядк. прим.
615178
  Монастирська Р.І. Із наукової спадщини Івана Огієнка: правнича парость у духовному житті українського народу // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 284-289. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
615179
  Мазепа І. Із невідомих листів гетьмана Івана Мазепи до полковника Іллі Новицького / (вступна стаття й публікація Ю. Мицика) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 148-162. – ISSN 0130-5247
615180
  Крук Г. Із недописаного // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 86-87. – ISSN 0585-8365
615181
  Карманський П. Із недрукованої спадщини : Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 5/6. – С. 138-141. – ISSN 0868-4790
615182
  Забашта Л. Із неопублікованого : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 0208-0710
615183
  Гончар Назар Із неопублікованого = Вірші зепістолярію "Лучук-Гончар-Садловський" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 301-320
615184
  Губерський Л. Із Новим роком і Різдвом! // Київський університет. – Київ, 2020. – Грудень (№ 7). – С. 1


  "Цього року ми провели найуспішнішу за останній час вступну кампанію: абітурієнти подали до Університету понад 56 тисяч заяв, що є рекордним здобутком. Ми значно вдосконалили організацію навчального процесу, активізували наукову діяльність, зміцнили ...
615185
  Павлюк Ігор Із нової книги "Гольфстрім" : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
615186
  Скуратівський В. Із нотаток шевченкознавця // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С.160-169
615187
  Голованенко Володимир Із околиць найдальших планет // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 6-7 : Фото
615188
  Горська С. Із орієнтиром на конкурентоспроможність // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 3


  У НАПН України 13-15 травня тривав очний етап програми підвищення кваліфікації проректорів ВНЗ України. Учасники розглянули спектр актуальних питань. Серед них - розвиток вищої освіти в контексті європейської інтеграції, академічна мобільність, якість ...
615189
  Корпусова В. Із останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 340-366. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
615190
  Ламбрініадіс Е. Із передісторії Томосу // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2020. – № 1/3 (269/271). – С. 16-29. – ISSN 0131-2685
615191
  Тучапський П. Із пережитого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 278-289. – ISBN 5-7707-1062-4
615192
  Тучапський П.Л. Із пережитого. Дев"яності роки / П.Л. Тучапський. – Харків, 1931. – 67с.
615193
   Із перших вуст // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися зустріч ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського зі студентами. На зустріч прийшли проректори, декани, керівники багатьох підрозділів і служб, голова профкому і його заступник. Л.В. Губерський розповів про ...
615194
  Поліщук В. Із перших класиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 8


  До 225-річчя від дня народження Петра Гулака-Артемовського.
615195
  Мицик Ю. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка
615196
  Мицик Ю. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 296-314.
615197
  Суржок М. Із печерної моди : байки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 230-231. – ISSN 0868-4790-8
615198
  Снігур О. Із пів на десяту вечора офіціанти розносять тільки вино // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 48-51


  Лісабон: оглядова екскурсія.
615199
   Із після-постмодерної перспективи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 87-103. – ISSN 0236-1477


  У межах роботи літературно-критичного клубу "Академічні бесіди" в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України відбулася презентація-обговорення досліджень Тамари Гундорової "Кіч і література. Травестії" та "ПроЯвлення Слова.Дискусія раннього ...
615200
  Шалата М.Й. Із плину літ / М.Й. Шалата. – Дрогобич, 1992. – 79с.
615201
  Філонов Л.В. Із плину часу : іст.-документальні нариси, публіцистика / Леонід Філонов. – Вінниця : Книга-вега, 2006. – 115, [5] с. – На обкл. зазнач.: 75 років Вінницькій області, 1932-2007. – ISBN 966-621-323-0
615202
  Панченко В. Із повісті життя великого українця Михайла Воскобійника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 12-14


  Михайло Григорович Воскобійник — український політик, вчений-історик, журналіст, основоположник УРДП, член уряду УНР на вигнанні, голова Української Національної Ради (1989-92). Дійсний член УВАН та НТШ. Слово з нагоди 100-річчя від дня його народження.
615203
   Із поезії 20-х років : збірник. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 422 с.
615204
  Дімаров А. Із поетичної збірки Анатолія Дімарова "На війні і по війні" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 311-319. – ISBN 978-966-136-357-0
615205
  Гарасим Я. Із покоління тих, що смерті не боялись. (Світлій пам"яті Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 269-271. – ISSN 0130-528Х
615206
  Ткаченко А. Із полемічних нотаток: жанр/стиль; метажанр/тема // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 160-169. – ISBN 978-966-171-780-9
615207
  Лещенко Н. Із польового досвіду збирання чорнобильського фольклору (усні оповідання переселенців та жителів зони відчуження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 165-180
615208
  Костенко Л. Із правників - у письменники: юридичний слід у біографіях визначних літераторів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 131-133.
615209
  Бортников Сергій Із правоохоронців - у лідери громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 23


  Ківерцівський район - один із найбільших на Волині. На початку 60-х років минулого століття радянська влада розпочала чергову адміністративну реформу й до нього вольовим рішенням приєднали землі, розташовані навколо Цумані та Олики. Хай там як, а ...
615210
  Гордієнко О.М. Із практики діяльності Всеукраїнської громадянської організації Ліга захисту прав землевласників і землекористувачів "Земля України" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 59-63.
615211
  Терлецька І.М. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 28-31. – ISBN 966-8847-12-1
615212
  Євтушенко О. Із практики застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді цивільних справ судами України. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Українська Правнича Фундація. – Київ, 2002. – № 3. – С.215-222
615213
  Терлецька Ірина Із практики організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні іноземної мови // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 99-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрываются вопросы практической организации учебного процесса преподавания иностранных языков по кредитно-модульной системе.
615214
  Білокінь С. Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 223-236. – ISSN 1591-6223


  Серед професійних істориків побутує думка, нібито джерело рукописне засадничо цінніше за джерело друковане. Вважається, що друкованих примірників безконечно багато, і всі вони однакові. Українські совєцькі видання 1920–1941 рр., що зберігаються в ...
615215
  Грищенко М.В. Із практики розвитку естетичного почуття англійської мови у студентів молодших курсів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 102-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто деякі приклади із практики викладача іноземних мов Інституту міжнародних відносин з метою розвитку у студентів естетичного почуття англійської мови. This article covers some practical experience of developing an aesthetic feel for the ...
615216
  Єрмоленко С.С. Із проблем дослідження дейктичної полісемії // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 142-149


  Автор розглядає ситуацію усного спілкування із властивими їй когнітивними пресупозиціями як референційну основу прототипової (і через це немаркованої) семантики мовного дейксису і простежує відображення цієї семантики у вихідному значенні теперішнього ...
615217
  Брадке Є. фон Із промови попечителя Київського учбового округу Є. фон Брадке // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78. – ISBN 5-7707-1061-6
615218
  Цих В.Ф. Із промови професора Циха на відкритті університету у Києві // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78-79. – ISBN 5-7707-1061-6
615219
  Здоровило Н. Із проректорів у ректори. На виснажливих виборах керівника університету Шевченка переміг професор Володимир Бугров // Україна молода. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 30). – С. 3


  Довготривала епопея з виборами ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка нарешті скінчилася в другому турі перевиборів 24 березня: проректор із науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров ...
615220
  Тримбач С. Із ребра В"ячеславового // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 30


  Кінорежисеру Криштофовичу - 70!
615221
  Качкан В. Із редакційно-видавничої теки Євгена Пеленського (за епістолярієм) // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 273-280. – ISBN 5-87322-078-0
615222
  Хоменко О. Із родів половілої Кодні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 4-5


  Про книжку М. Сидоржевського Пам"яті роду нашого", в якій автор дослідив генезу роду, до якого належить, і сягнув середини ХVІІІ століття.
615223
  Миргородська Т. Із роду Тарновських // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 19 травня (№ 91). – С. 14
615224
  Ткачук М. Із роду Шептицьких / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 107-108


  Лев Шептицький.
615225
  Сушинський Б.І. Із розвідки не повернувся : документальна повість / Б.І. Сушинський. – Київ : Веселка, 1985. – 189 с.
615226
   Із розпорядження міністра народної освіти про обмеження прийому своєкоштних студентів і вільних слухачів в університети (19 травня 1849 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458. – ISBN 978-966-189-081-6
615227
  Сергійчук В. Із Росі напившись чистої води. Частина ІІ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 107). – С. 10-11
615228
  Флемінг Я. Із Росії - з любов"ю : роман / Я. Флемінг. – Пер. з англ. – Київ : Молодь, 1991. – 192с.
615229
  Швець А. Із секретів "сімейного огнища" Івана Франка: мемуарні одкровення Марії Грінченко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 181-189. – ISSN 1887-8618


  Уперше публікуємо без купюр спогади Марії Грінченко про Івана Франка та про його «сімейне вогнище», написані 1921 р. Ці мемуари зіткано з безпосередніх вражень про Франка та його сім’ю на основі зустрічей з письменником у Львові 1904 р. та Києві 1909 ...
615230
  Волинський Кость Із секретів майстерності : Критичні етюди / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265, [2] с.
615231
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Львів : Львівський університет, 1961. – 31с.
615232
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 191с.
615233
  Грицак Я. Із селян - у націю // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 31 (284), 13 серпня 2015. – С. 36-37


  Український селянин був більшим індивідуалістом, ніж російський - зокрема через козацьку пам"ять і козацьку спадщину.
615234
  Грабовецький В. Із серії уявних портретів Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 11)
615235
  Олійник О. Із серця в серце = From heart to heart : Поезії : 1970-1983 / Олександер Олійник. – Торонто : Слово. – 122, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520344 напис: Вл. П. Марті Барабаш із серця. Підпис.
615236
  Пастушенко А.Ю. Із серця в серце: повість / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1983. – 123с.
615237
  Білоус В. Із сибірознавчої спадщини політичних вигнанців з України // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 211-213. – ISBN 978-966-02-8837-9


  Наприкінці 70-х рр. 19 ст. в Якутську область російський уряд відправив чергову партію вигнанців з України.
615238
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Hариси з історії України та Полтавщини VII ст. до н.е. - XIV ст. н.е. / В.H. Жук; КУ iм. Т. Шевченка. – Полтава, 1998. – 214 с.
615239
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Нариси з історії України та Полтавщини (7ст. до н.е. - 16 ст. н.е.) / В.Н. Жук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава-Кобеляки : Кобеляки, 2003. – 410с. – ISBN 966-8211-07-03
615240
  Залізняк Б.В. Із сином за руку / Б.В. Залізняк. – Львів, 1990. – 101с.
615241
  Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького (Спогади про батька) / В.М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1968. – 216 с.
615242
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – К., 1988. – 320с.
615243
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – Київ : Вища школа, 1994. – 351 с. – ISBN 5-11-004237-3
615244
   Із скарбниці передового досвіду : Досягнення передових колгоспів, МТС і радгоспів Одещини - учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1954 року. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 180 с.
615245
  Туркевич В. Із славетного роду // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 149-150


  Орест Левицький.
615246
   Із слідчої справи Йосипа Рокачевського : 1884 рік (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 77-82. – ISBN 966-7272-00-1
615247
   Із слідчої справи на Володимира Антоновича 1860-1862 року (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 21-39. – ISBN 966-7272-00-1
615248
  Панцьо С Із словотвору лемківських прізвищ // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 115-119
615249
  Возняк М.С. Із співаника Домініка Рудницького / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1929. – 10 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.150, с. 1 — 10
615250
  Гудзій М. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 314-318. – ISBN 5-7707-1061-6
615251
  Вітте С. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 366-368. – ISBN 5-7707-1061-6
615252
  Ординська З.П. Із спогадів видатного учня про свого вчителя / З.П. Ординська, В.О. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Згадуються спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
615253
  Сміленко А. Із спогадів про В.П. Петрова // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 372-374. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
615254
  Берест З.Л. Із спогадів про діда // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
615255
  Богатинов М. Із спогадів про Київ 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 230. – ISBN 5-7707-1061-6
615256
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київ у 1843 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 227-228. – ISBN 5-7707-1061-6
615257
  Солтановський А. Із спогадів про Київ у 1846 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 228-229. – ISBN 5-7707-1061-6
615258
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київський університет та його викладачів у 1843-1854 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 160-180. – ISBN 5-7707-1061-6
615259
  Селецький П. Із спогадів про Київський університет у 1837-1841 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 147-153. – ISBN 5-7707-1061-6
615260
  Романович-Славатинський Із спогадів про М. Іванішева // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 245-246. – ISBN 5-7707-1061-6
615261
  Старицький М. Із спогадів про М. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 175-179. – ISBN 5-7707-1062-4
615262
  Мокринський В. Із спогадів про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 355-356. – ISBN 5-7707-1061-6
615263
  Щербаківський В. Із спогадів про М.В. Лисенка // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 212-223. – ISSN 0131-2685
615264
  Лібкнехт В. Із спогадів про Маркса / В. Лібкнехт. – Київ, 1968. – 80с.
615265
  Чирвінський П. Із спогадів про проф. П.Я. Армашевського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 339. – ISBN 5-7707-1061-6
615266
  Козачковський А.О. Із спогадів про Т.Г. Шевченка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
615267
  Сірий Ю. Із спогадів про українські видавництва / Юрій Сірий ; Укр. вільна акад. наук. – Авгсбург : Накладом Т-ва ПрихильниківУВАН, 1949. – 12 с. – (Книгознавство, Бібліологічні вісті ; 1 -ч.3)
615268
  Чалий М. Із спогадів про університет та викладачів (30-40-ві роки XIX ст.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 237-244. – ISBN 5-7707-1061-6
615269
  Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 185-194. – ISBN 5-7707-1061-6
615270
  Ковалевський М. Із споминів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
615271
  Стороженко М. Із споминів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 406-411 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
615272
  Білоконський І. Із споминів І. Білоконського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 236-238. – ISBN 5-7707-1062-4
615273
  Солтановський А. Із споминів про 1840-ті роки // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 12-15. – ISBN 5-7707-1062-4
615274
  Дейч Л. Із споминів про Дебогорія-Мокрієвича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 191-192. – ISBN 5-7707-1062-4
615275
  Колеснік Л. Із спостережень на характеологічною лексикою гуцульських говірок Путильщини // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 39-44. – (Серія "Філологічні науки")
615276
  Марєєв Д. Із спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 101-112. – ISSN 1682-3540
615277
  Ковач Г. Із спостережень над мисливськими назвами у говірці С. Кушниці Іршавського району Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 14-18. – (Філологія ; Вип. 19)
615278
  Плющ П.П. Із спостережень над мовою і стилем ленінських статей про Л. Толстого // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 111-114
615279
  Білодід І.К. Із спостережень над мовою романа "Переяславська Рада" Н.С. Рибака (т. 1) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 7-10
615280
  Андрієвська О.О. Із спостережень над мовою романа Арагона "Комуністи": (невласна пряма мова) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 35-37
615281
  Шевельов Ю.В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. / Ю.В. Шевельов. – Харків, 1940. – 100с.
615282
  Красножан Ж.В. Із спостережень над омонімією в термінології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 3-10
615283
  Вербовий М. Із спостережень над особливостями лексики, що пов"язана з традиційним харчуванням, у говірках Криворіжжя // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2017. – T. 64. – С. 353-369. – ISSN 0076-0390
615284
  Мартинова Г.Л. Із спостережень над перехідними говірками подільсько-середньонаддніпрянського порубіжжя (на матеріалі побутової лексики правобережної Черкащини) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 91-99. – (Філологічні науки)
615285
  Беднаж М. Із спостережень над польсько-українськими міжмовними омонімами // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 5-8. – Бібліогр.: Літ.: с. 8; 6 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
615286
  Марєєв Д.А. Із спостережень над семантикою лексеми "віхоть" у східнополіському діалекті // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 254-260. – ISBN 978-966-1673-36-5
615287
  Солодкий Н.Л. Із спостережень над синтаксою сучасної української газетної мови / Н.Л. Солодкий. – Х., 1934. – 20с.
615288
  Нередкова С. Із спостережень над складом лексики українського мовлення луганців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
615289
  Дядищева-Росовецька Із спостережень над словниками мови Т. Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 158-165


  У статті розглядаються деякі із Шевченківських словників, присвячених мові великого поета. Подаються їх різновиди, а також обговорюються деякі перспективи розвитку лексикографічної Шевченкіани. In the article some of the Shevchenko dictionaries ...
615290
  Булаховська Ю. Із спостережень над стилем прозової сатири Ярослава Гашека і Карела Чапека // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 380-382. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
615291
  Білодід І.К. Із спостережень над стилістичним синтаксисом української радянської художньої прози післявоєнного періоду /1945-1950 рр./ / І.К. Білодід, 1954. – 205-262с.
615292
  Марр С. Із спостережень над сучасною перською народною драмою / С. Марр. – Київ, 1930. – 28 с.
615293
  Кох Із спостережень над східнослов"янськими та середньоєвропейськими музично-фольклорними зв"язками у XVI-XIX століттях / Клаус-Петер Кох // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 151-167
615294
  Сікора Г.В. Із спостережень над фонетичними особливостями іншомовних лексичних запозичень у сучасному мовленні мешканців Львова // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 108-115. – ISBN 978-966-1673-30-3
615295
  Колєснік Л.Я. Із спостережень над характерологічною лексикою покутсько-буковинських говірок // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 52-58. – ISBN 978-966-1673-30-3
615296
  Назаревський О. Із спострежень над листами Т.Г. Шевченка / О. Назаревський
615297
  Білокінь С. Із старого листування : (Віктор Олександрович Романовський, 1890-1971 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 84-120
615298
  Вилкован К. Із статті "Великий поет селянства" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 323-327. – ISBN 978-606-745-006-4


  Про Тараса Шевченка.
615299
  Костомаров М.І. Із статті "Малоросійська література" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 125-127
615300
  Костомаров М.І. Із статті "Огляд творів, написаних малоросійською мовою" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 50-51
615301
  Костомаров М.І. Із статті "Спогади про двох малярів" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 101-106
615302
  Наєнко М. Із стенограми парламентських слухань у Верховній Раді України // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 242-243. – ISBN 978-617-7993-01-7
615303
  Корж О. Із степу. Оповід. / О. Корж. – Х., 1930. – 88с.
615304
  Щурат В.Г. Із студій над почаївським "Богогласником" : Квестиї авторства і часу повстаня деяких пісень / В. Щурат ;. – Львів : Накладом ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. ін-та під зарядом М. Рефця, 1908. – 48 с. – В кн. також вірші кирил. та латин. шрифтом
615305
  Вроцлавський К. Із студій над сучасними демонологічними оповіданнями // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 116-119. – ISSN 0130-6936
615306
  Фащенко В.В. Із студій про новелу / В.В. Фащенко. – К., 1971. – 215с.
615307
  Дунай П. Із сузір"я національної еліти: Андрій Ніковський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
615308
  Качкан В. Із сурмачів січового стрілецтва (Юрій Шкрумеляк: за архівними джерелами та раритетами) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 389-406. – ISBN 978-966-2763-27-0
615309
   Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 183-198. – ISSN 0130-5247
615310
  Гаравалья Л. Із творів учасниць Першого міжнародного фестивалю письменників-перекладачів "Кочурфест". Лаура Гаравалья (Італія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 9-10. – ISSN 0320-8370


  Ірпінь приймав Перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів «Кочур-Фест», на який приїхали всесвітньовідомі літератори: французька поетеса, перекладачка, академік Європейської академії наук, мистецтв і словесності Ніколь Лоран-Катріс; ...
615311
  Лоран-Катріс Із творів учасниць Першого міжнародного фестивалю письменників-перекладачів "Кочурфест". Ніколь Лоран-Катріс (Франція) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 7-8. – ISSN 0320-8370


  Ірпінь приймав Перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів «Кочур-Фест», на який приїхали всесвітньовідомі літератори: французька поетеса, перекладачка, академік Європейської академії наук, мистецтв і словесності Ніколь Лоран-Катріс; ...
615312
  Калашников В.Ф. Із творчої спадщини. Сценарії. Статті. Листи / Вадим Калашников. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2016. – 411, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-373. – ISBN 978-966-95467-1-5


  В пр. №1710623 напис: Бібліотеці Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Авторський подарунок! Підпис. 15.02.2017 р.
615313
  Іваненко О.В. Із топонімії Таврійського півострова. Перекоп - Армянськ // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 72-88. – ISSN 1682-3540
615314
  Далека Л. Із трьох циклів // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 60-62
615315
  Москаленко Леся Із турфірмою чи без? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 90-93 : фото
615316
  Яворницький Д. Із української старовини : Науково-художня книжка для середнього та старшого шкільного віку / Д. Яворницький; Пер.з рос.Ю.Іванченка. – Киев : Веселка, 2001. – 176с. – (Золоті ворота). – ISBN 966-01-0159-7; 966-01-0157-0
615317
  Сидоренко Н.М. Із уроків історії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 3.
615318
  Тримбач С. Із усіх мистецтв... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 28


  Деякі підсумки кінороку.
615319
  Ковалець Л. Із федьковичезнавчих студій Осипа Маковея. (до 175-ліття від дна народження поета) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 43-44
615320
  Біленко Василь Із Фетхіє - на Датчу : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 44-48 : Фото
615321
  Єрмоленко С.С. Із філологічних спостережень над функціонуванням ад"єктивів термічної семантики на лексико-фразеололгічному рівні / С.С. Єрмоленко, Я.В. Бечко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51-58
615322
  Непийвода М. Із фільму "Земля" прибрали дві сцени. У першій тракторист дзюрить у радіатор // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 45 (498), 21 листопада 2019. – С. 40-42
615323
  Малєй Віктор Із фірмою VFS відкривати шенгенські візи стало ще важче // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30 : фото
615324
  Шевчук Т. Із фольклористичної герменевтики сновідінь: віщі сни про війну // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – C. 27-38. – ISSN 2225-5095
615325
  Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : Нариси й статті / Р. Кирчів; НАНУ. Ін-тут народознавства НАН України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 352с. – ISBN 966-02-2521-0
615326
   Із формулярного списку про службу професора М.О. Максимовича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 93-96. – ISBN 5-7707-1061-6
615327
  Гринник О.І. Із Франкової криниці : пісні на вірші Івана Франка / Олена Гринник. – Севастополь : Іскра, 2008. – 160 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-8389-62-7


  В пр. №1698068 напис: Шановному Левку Лук"яненку найкращі побажання від Олени Гринник. Підпис.14.10.2008
615328
  Савчук В.С. Із фронтів війни на посаду ректора // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 222-228. – ISSN 2409-3661


  "Розглянуто історію призначення першого (після звільнення Дніпропетровська) ректора Дніпропетровського державного університету та період відновлення його діяльності після повернення з евакуації. Висвітлено життєвий шлях В.М. Полєжаєва, призначеного ...
615329
  Крячок М.І. Із фронтового листування Якова Качури // Архіви України. – Київ, 1995. – № 1/3. – С. 42-
615330
  Понтоппідан Г. Із хат : [Оповідання] / Генрик Понтоппідан. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 93, [1] с. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько--Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1 ; Ч. 9)
615331
  Чекан Ю.І. Із хорової шевченкіани Валентина Сильвестрова (компаративний етюд) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 61-70
615332
  Моррісон Джим Із циклу "Американська молитва" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 237-244
615333
  Мельничук Б. Із циклу "Без суду суд" : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 24-32. – ISSN 0130-1608
615334
  Оніщук К. Із циклу "Дні моїх дерев" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 119-121. – ISSN 0130-1608
615335
  Лупій О. Із циклу "Київська соната" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 62-69. – ISSN 0208-0710
615336
  Слободян С. Із циклу "Пил нефільтрованої каніфолі"; Із пісні прозорих; Коломия; Виграючи повернення; До тебе білого; Капелюх; Бабине літо; Янгол; Мозаїчний рояль; Новий квітень; Осінь; Післяліто; Шукаючи; Ода ніжному : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 198-213
615337
  Михайлюк А. Із циклу "Терпке зілля" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 96-101


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
615338
  Калинчук А. Із циклу Шевченка "В казематі": віршове оповідання "- Чoго ти ходиш на могилу?" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 161-164


  У статті проаналізовано поезію "- Чого ти ходиш на могилу?", написану Шевченком у травні 1847 р. в казематі Третього відділу в Петербурзі, зокрема з"ясовано її жанрову належність, розглянуто сюжет, вказано на національне його підґрунтя, композиційну ...
615339
  Квасній Олена Із циклу"За ріков" : розповіді (сценки з життя) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-36. – ISSN 0585-8364
615340
   Із цим на Кіпрі дешевше! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 115 : фото
615341
  Зборовський А. Із Циндао в Київ через Відень // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2)


  Пригодницький роман Івана Канівця "Циндао - Відень - Київ".
615342
  Губарець В.В. Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України / Василь Губарець, Іван Падалка. – Київ : Техніка, 2003. – 256с. – ISBN 966-575-071-2
615343
  Сегійчук В. Із чим прийшли ми до Москви. Частина XII. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 14-15


  "Дивними, шарлатанськими є сьогоднішні потуги новоявлених північних керманичів привласнити не належну їм славу, історичну тяглість нашого роду".
615344
  Ващиковські В. Із чим я приїхав до Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 4-5


  Разом ми можемо зробити ще більше для Польщі, України та Європи.
615345
  Яремчук А. Із чистих праджерел : Відомому художникові Олесю Семерні виповнилося 70 // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
615346
   Із чого починати інклюзію? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
615347
  Крук Галина Із чорної скриньки пам"яті : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 10-18
615348
  Качкан В. Із шевченкіани Богдана Лепкого // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 300-309
615349
  Литвин Т. Із шевченкіани Івана Крип"якевича // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 235-249. – ISSN 2524-0315
615350
  Дудко В. Із Шевченкового петербурзького оточення: Єгор Розаліон-Сошальський, Степан Яновський // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 222-239. – (Нова серія ; вип. 16/17)
615351
  Деменко Б. Із Шевченкового роду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 31-35. – ISSN 0868-9644


  Фото Івана Гудовського - Т. Шевченко (1859 р.)
615352
   Із Шевченком на чужині / [авт. проекту й упоряд.: С. Козак]. – Київ : Фундація імені І. Багряного, 2015. – 290, [2] с. – Покажч. імен: с. 242-252. – Бібліогр.: с. 255-285. – ISBN 978-966-579-443-1
615353
   Із Шевченком у серці : альбом творчих робіт учасників обл. конкурсів "Творчість Т.Г.Шевченка - очима дітей" та "Образ Шевченка на карті Черкащини" / Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. обл. ради ; [уклад.: Лємешева Н.А., Месевря О.І., Січкар С.І. ; кер. проекту Чепурна Н.М.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2014. – 71, [1] с. : іл. – На тит. арк.: До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-493-941-3
615354
  Москальов Д.В. Із щоденника київського історика Максима Берлинського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 205-250. – ISSN 0320-9466
615355
  Михайлин І. Із щоденника науковця (подача третя). Про Джеймса Джойса // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 135-151. – ISBN 978-966-518-659-5


  Про С. К"єркегора. Про Августина Аврелія.
615356
  Тичина П.Г. Із щоденникових записів / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 432 с. : портр.
615357
   Із щоденникових записів Сергія Єфремова // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-5
615358
  Астаф"єв О.Г. Ізарський Олекса (- справж. Мальченко Олексій Григорович, письменник, літературознавець, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 215. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615359
  Севім С. Ізафетні конструкції у поезії Валерія Кіора // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 178-188. – ISSN 2520-6397


  В урумській мові, у якій поєдналися та змішалися елементи огузької і кип- чакської мов, є безліч фонетичних явищ. Одним із таких явищ є синкопа. У вір- шах Валерія Кіора ми можемо спостерігати випадання частини афікса або повне випадіння афікса в ...
615360
   Ізбеков Володимир Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 406. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
615361
  Крушинська О.А. Ізбеков Володимир Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 215. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615362
   Ізбеков Володимир Олексійович (1881-1963) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 173. – ISBN 978-966-439-754-1
615363
   Ізбеков Володимир Олексійович (1881-1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 194. – ISBN 978-966-933-054-3
615364
  Ганзенко Л. Ізборник Святослава 1073 року: художні, історичні та догматичні акценти ілюстративного ряду // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 41-60. – ISSN 1728-6875
615365
  Сліпушко О. Ізборники 1073 та 1076 рр. у контексті літературного прорцесу українського середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 147-157
615366
  Рівкін-молод. Д. Ізгой Володимир Путін / Д. Рівкін-молод., Лі Кейсі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 65). – С. 3


  США та їхні союзники повинні оспорювати законність російських дій у всіляких правових інстанціях...
615367
  Шпиталь М. Ізгой системи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
615368
  Маленко О.О. Іздрик : життя і творчість (традиційний погляд на нетрадиційного письменника) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 34 (218). – С. 38-42
615369
  Ірванець Олександр Іздрик і Прохасько - два стовпи "Станіславського феномена" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-129. – ISSN 0130-5212
615370
  Іздрик Іздрик: вкластися в Dead Line : розмова Олександра Ірванця з гуру і пророком прикарпатської літератури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 134-135. – ISSN 0130-5212
615371
  Чигирин В.К. Ізмаїл / В.К. Чигирин. – Київ, 1975. – 46с.
615372
   ІзмаЇл. – Київ, 1987. – 95с.
615373
  Пільчук І.І. Ізмаїл Іванович Срезневський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 284-286
615374
   Ізмаїл Іванович Срезневський : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: О.С. Журавльова та ін. ; упорядкув. і координація вид.: І.К. Журавльова, Д. Айдачич]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 182, [8] с. : фотоіл. – Текст. укр. та серб. мовами. - Імен. покажч.: с. 132-143. – ISBN 978-966-623-857-6
615375
  Лисиченко Л.А. Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880) / Л.А. Лисиченко, Т.Ю. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 3-9


  Статтю присвячено науковому доробку видатного мовознавця 19 ст. Ізмаїла Івановича Срезневського. Характеризується творчий шлях ученого як представника Харківської філол. школи. У коло інтересів Із.І. Срезневського входять лінгвістика, фольклор, ...
615376
  Лесів М. Ізмаїл Срезневський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 241-242
615377
  Черемська О.С. Ізмаїл Срезневський про значення рідної мови у формуванні мовної особистості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 51-55. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті представлено основні аспекти лінгводидактичної концепції І. І. Срезневського: усвідомлення рідної мови як загальнонародного надбання, неперервність вивчення мови, формування погляду на мову як складник нац. культури, внут. та зовн. форми ...
615378
   Ізмаїл: фестивально-туристична перспектива // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 74 : фото. – ISSN 1998-8044
615379
   Ізмаїл: як на Подунав"ї туризм розвивають // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
615380
  Федорова А. Ізмаїльська старообрядинська єпархія: проблема пошуку власного єпископа (1906-1919 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 88-97. – ISSN 1998-4634


  Розглянута історія Ізмаїльської старообрядницької єпархії в 1906-1919 рр. В цей період вона припинила існувати як самостійна єпархія, опинилася під тимчасовим управлінням різних єпископів - спочатку Іоанна Московського, потім колишніх неокружників ...
615381
  Макаревич А. Ізніцький стиль декорування в італійській майоліці XVI - XVIII століть // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 106
615382
  Махненко Д Ізнову про штучний інтелект. Допомога, загроза чи пусті балачки? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
615383
  Тітов Ю. Ізовалентне заміщення атомів РЗЕ у п"ятишаровій перовскітоподібній структурі Srln4Ti5O17 / Ю. Тітов, М. Слободяник, В. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методами рентгенографії (рентгенофазовий аналіз, аналіз залежностей (а, b, с, Vел. ком.) = f(складу)) визначено умови ізовалентного заміщення атомів РЗЕ в шаруватій перовскітоподібній структурі (ШПС) SrLn4Ti5017 за типом SrLn4-хLn"хTi5017 (Ln = La, Pr, ...
615384
  Тітов Ю.О. Ізовалентне заміщення атомів скандію у двошарових скандатах Руддлесдена-Поппера A11Ln2Sc2O7 (A11=Ba, Sr) / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 75-78. – ISSN 0041-6045
615385
  Струтинська Н.Ю. Ізовалентне заміщення в аніонній підґратці фаз загального складу KSrВі2(PO4)3-х(VO4)x (х = 0?3.0) / Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.С. Романовська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 7. – C. 79-85. – ISSN 1025-6415
615386
  Малюк М.В. Ізовалентне заміщення в структурах ортофосфату стронцію апатитового та вітлокітового типів / М.В. Малюк, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 68
615387
  Старова В. Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів / В. Старова, О. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив білків на параметри фазоутворення у розчинах додецилсульфату натрію. Встановлено зміну температури фазоутворення та об"єму міцелярної фази при значеннях рН близьких до ізоелектричної точки білку. Знайдені ефективні значення ізоелектричної ...
615388
  Дзязько О.Г. Ізолморфнозаміщені сполуки РЗЕ з структурою гранату : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дзязько О.Г.; КГУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
615389
  Давлєтов О. Ізолювання, бойкот, правові обмеження і відкритий терор: провідні вектори німецької антиєврейської політики на теренах Третього рейху (1933-1939 рр.) // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 35-51. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
615390
  Гончар Б.М. Ізоляціонізм // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 540. – ISBN 966-316-039-X
615391
  Коломієць О. Ізоляція // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-21


  Зовнішня політика України.
615392
   Ізоляція високоактивних і довгоіснуючих радіоактивних відходів в Україні (правовий і технічний статус, стан вирішення, проблеми і перспективи) / В.М. Шестопалов, С.В. Гошовський, В.С. Луцько, В.В. Токаревський, Ю.О. Шибецький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
615393
  Дудкін Іван Ізоляція від цивілізації : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-33
615394
  Лисенко М.І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лисенко Марина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
615395
  Лисенко М. Ізоляція засуджених: поняття, ознаки та види // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 128-130
615396
  Ліпницький В.А. Ізоляція як елемент режиму позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
615397
  Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 37-41 : табл., фото. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
615398
  Каспрук В. Ізольована санкціями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 5


  Північна Корея провокує напруженість на Корейському півострові.
615399
  Ізотова І. Ізольовані галактики: порівняння темпів поточного зореутворення, визначених за випромінюванням у радіоконтинуумі та далекому інфрачервоному діапазоні / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-31. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Для ізольованих галактик установлено тісний кореляційний зв"язок світності в далекому інфрачервоному діапазоні та монохроматичної світності в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц. Двома незалежними способами - за світністю в далеко-му інфрачервоному ...
615400
   Ізомерні відношення продуктів реакції 107Ag(y,3n)104m,gAg для енергії гамма-квантів 35 МеВ / А О. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, С І. Кулаков, О.М. Водін, А.Н. Довбня, В.А. Кушнір, В.В. Мітроченко, С.М. Олійник, Г.Е. Туллер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 296-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено вимірювання ізомерних відношень для ядра 104m,gAg - продукту реакції 107Ag(y,3n)104m,gAg для максимальної енергії гальмівних гамма-квантів 35 МеВ. Джерелом у-квантів слугував лінійний прискорювач електронів ЛУ-40 з танталовою ...
615401
  Морозов Д.І. Ізометричність поліномів над кільцем цілих 2-адичних чисел. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 113 : Фізико-математичні науки


  Роботу присвячено побудові критерію ізометричності поліноміальних функцій над кільцем Z2 цілих 2-адичних чисел. Вказано необхідні й достатні умови на коефіцієнти полінома, при яких цей поліном зберігає метрику відповідного ультраметричного простору Z2.
615402
  Кохан Н.М. Ізоморфізм києворуської раціональності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляється специфіка типу раціональності, властивого києворуській філософській думці.
615403
  Копанов В. Ізоморфізм соціальних законів в аспекті теорії макросистеми внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.10-13. – Бібліогр.: 5 н.
615404
  Скляренко О.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Скляренко О.М.; МОНУ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 283л. + Додатки:.л.243-283. – Бібліогр.: л.197-242
615405
  Скляренко О.М. Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.15. - Загальне мовознавство / Скляренко О.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
615406
  Олійник Богдана Віталіївна Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хасдорфа для скінчених метричних просторів : Автореф. дис. ... канд. наук: 01.01.08 / Олійник Б.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
615407
  Олійник Богдана Віталіївна Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хаусдорфа для скінченних метричних просторів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Олійник Богдана Віталіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 124 л. – Бібліогр.: л. 120-124
615408
  Шульга С. Ізоморфність і аломорфність паремійних фондів української та англійської мов // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 14/15 за (2017-2018) р. – C. 115-120. – ISSN 2222-5242
615409
  Гримич М. Ізоморфність українського кулінарного фольклору в українсько-канадському та українсько-бразильському діаспорних середовищах / Марина Гримич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 4-9


  У статті досліджуються процеси, що відбувалися і відбуваються в українських спільнотах Канади і Бразилії в сфері народної кулінарії. Виявлено, що досі українські страви в згаданих діаспорних середовищах за рецептурою цілком ізоморфні до материнських ...
615410
  Дзязько О.Г. Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі РЗЕ і перехідних 3d- металів : дис. … д-ра хім. наук : 02.00.01 / Дзязько Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 453 арк. – Додатки: арк. 441-453. – Бібліогр.: арк. 369-440
615411
  Дзязько О.Г. Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі РЗЕ і перехідних 3d- металів : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.01 / Дзязько Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченк. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв
615412
  Домасевич Костянтин Валентинович Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі : Автореф. дис. ... док. хімічних. наук : 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
615413
  Домасевич Костянтин Валентинович Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі : Дис... доктора хімічнихнаук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 422л. – Бібліогр.:л.325-354
615414
  Крижанівський Д.А. Ізопериметри: Максимал. і мінімал. властивості геометр. фігур. / Д.А. Крижанівський. – Київ, 1987. – 189с.
615415
  Скуратовський Р.В. Ізопериметрична задача і критерії вписаності і описаності довільного опуклого многокутника в коло // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 147-154. – ISSN 2413-1571
615416
  Томак В.О. Ізопієстичні рівноваги між водними розчинами H2SO4 та H2SO4-Na2SO4 / В.О. Томак, П.В. Єфімов, А.В. Крамаренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 164
615417
  Леміш Н.Є. Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах : (на матеріалі укр., рос., англ. та ісп. мов) : монографія / Наталія Леміш ; [наук. ред. Г.Л. Вусик] ; Азов. регіон. ін-т упр. Запоріз. нац. техн. ун-ту. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-169. – ISBN 978-966-1571-95-1
615418
  Леміш Н.Є. Ізосемні типи причинових сполучників в українській, російській, англійській та іспанській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 112-119
615419
   Ізотермічне окиснення порошків твердого розчину Cu1-xSnx / М.В. Тимошенко, Н.М. Білявина, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 84-90. – ISSN 0041-6045


  В інтервалі температур 630-780 С досліджено кінетику ізотермічного окиснення порошків твердого розчину Cu1xSnx. (x = 0.025, 0.05, 0.075, 0.10). Розроблено методологію визначення констант швидкості окисна порошків Cu1Snx у залежності від температури і ...
615420
  Спека М.В. Ізотермічний переріз (800[градусів]С) діаграми стану системи Y-Si-Ga / М.В. Спека, Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 455-463. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізів у повному концентраційному інтервалі досліджені сплави системи Y-Si-Ga. Встановлено існування трьох потрійних сполук (1- YSi[нижній індекс 1,85-1,40]Ga[нижній індекс 0,15-0,60]; 2 - ...
615421
   Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd-Si-Ga за температури 800[градусів]С / Н.В. Головата, В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, О.А. Білобородова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-62. – (Хімія ; Вип. 37)


  Методом рентгенівського аналізу досліджено 93 литих і відпалених (800[градусів]С) сплавів системи Gd-Si-Ga. У системі встановлено існування двох потрійних сполук GdSi[нижній індекс 0,94-0,6]Ga[нижній індекс 1,06-1,4] і GdSi[нижній індекс ...
615422
   Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti-Al-Ga при 850 *С / Н.М. Білявина, О.І. Наконечна, А.М. Курилюк, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 30-36. – ISSN 1025-6415
615423
   Ізотермічні (800°С, 400°С) перерізи діаграми стану системи Gd - Ge - Ga / Н.В. Головата, В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, О.А. Білобородова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-19. – (Хімія ; Вип. 35)


  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізу у широкому інтервалі концентрацій досліджено сплави системи Gd - Ge - Ga. У результаті вперше синтезовано два нові подвійні германіди гадолінію (GdGe1,9, Gd3Ge4) і шість нових потрійних ...
615424
  Деленко Т.О. Ізотермічні перерізи (600 C) діаграм стану та кристалічні структури сполук систем {Dy, Yb} - Ga - {Si, Ge} : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Деленко Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
615425
  Марків В.Я. Ізотермічні перерізи діаграм стану систем (Tb, Dy, Ho, Er) - Mn - Ga при 500[градусів]С / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, І.П. Шевченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 386-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами рентгенівського фазового і рентгеноструктурного аналізів досліджено сплави систем RE - Mn - Ga (RE = Tb, Dy, Ho, Er) з вмістом RE більше ніж 33,3 ат.% RE, а також сплави в області сполук REGa[нижній індекс 3]. В результаті відкоректовано ...
615426
  Яновська Е.С. Ізотопи в хімії. Теоретичні основи методу ізотопних міток : навч. посібник / Е.С. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 978-966-439-505-9
615427
  Кость Г. Ізотопії як один із способів лінгвістичного аналізу тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-175. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
615428
  Ширма Ю.О. Ізотопічні ефекти в пружному та непружному розсіянні ядер 12,13,14 C+ 16,18 O : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Ширма Юрій Олегович ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
615429
  Ільяшевич А.А. Ізотопія тексту та мовний портрет як одна з форм її реалізації (на матеріалі роману П. Загребельного "Диво") / А.А. Ільяшевич, Н.С. Голікова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 130-140
615430
  Загнітко В.М. Ізотопна петрологія - важливий напрямок вивчення еволюції геосфер // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-966-02-7319-1
615431
   Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву іпорід його облямування (Північно-Західний районі Українського щита) / Л.В. Шумлянський, М.Д. Мазур, О.В. Зінченко, С.Г. Кривдік // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 83-92. – ISSN 0204-3548


  У статті наведено результати по цирконах датування фельзитів, що відслонюють в районі с. Чміль і відомості щодо їх речовинного складу.
615432
  Шумлянський Л.В. Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарсько-Волинського масиву, Коростенський плутон / Л.В. Шумлянський, В.М. Загнітко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 15-29. – ISSN 0204-3548
615433
  Шумлянський Л. Ізотопний склад гафнію в цирконах з анортозит-рапаківігранітних масивів Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження ізотопного складу гафнію в цирконах, виділених з порід Коростенського та Корсунь-Новомиргородського плутонів. У вихідних розплавах Коростенського плутону частка деплетованої мантійної речовини була доволі суттєвою, але ...
615434
   Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах флішової формації північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат / І.М. Наумко, Л.М. Степанюк, Г.О. Занкович, О.Б. Висоцький, І.М. Котвіцька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2519-2396
615435
  Шунько В.В. Ізотопні особливості хлорит-ортоклазових метасоматитів центральної частини Українського щита = геологія / В.В. Шунько, Д.М. Щербак // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
615436
   Ізотопно-геохімічні та геолого-генетичні критерії пошуків родовищ урану і золота Інгульського мегаблоку Українського щита / Ю.О. Фомін, В.Г. Верховцев, Ю.М. Деміхов, А.О. Студзінська // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 95-108 : рис., табл. – Бібліогр.: с.107-108. – ISSN 1025-6814
615437
  Капустян А.В. Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Капустян А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16
615438
  Капустян Андрій Васильович Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.12 / Капустян Андрій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 152 л. – Бібліогр.: л.124-152
615439
  Шрамко Р.Г. Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : монографія / Руслана Шрамко, Микола Степаненко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2017. – 283, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-268. – ISBN 978-966-97714-6-9
615440
  Мирошниченко О. Ізофункціональні образи-символи "вісі світової" в українській народній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 280-285
615441
  Костирко Олена Олегівна Ізохінолінвмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Костирко Олена Олегівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 170 с. – Бібліогр.: 151 - 170
615442
  Костирко Олена Олегівна Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Автореф. дис. .... канд. хім. наук: 02.00.03 / Костирко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
615443
  Костирко Олена Олегівна Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Костирко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
615444
  Мінгазутдінов І.О. Ізраїль-НАТО: взаємовігідне співробітництво // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 56-59.
615445
  Степанова Світлана Ізраїль - Йорданія. Дорога додому : Камо-грядеши? / Степанова Світлана, Горобець Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40 : Фото
615446
  Захарченко А. Ізраїль в контексті сучасних трансформацій в Арабському Світі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 128-132. – ISBN 978-966-171-651-2
615447
  Каспрук В. Ізраїль вибрав "слуг народу". Нетаньягу не програв, - уряд формуватиме він // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Позачергові вибори до Кнесету в Ізраїлі вкотре показали, що слабким в ізраїльській політиці робити нічого. Два основних кандидати - від правоцентристської партії "Лікуд" Біньямін Нетаньягу і колишній начальник Генерального штабу ЦАХАЛу, лідер ...
615448
  Каспрук В. Ізраїль гойднув "політичний землетрус". Епоха Нетаньягу добігає кінця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 6


  "Ізраїль гойднув "політичний землетрус", негативні наслідки якого можуть відчуватися ще дуже довго. Уперше в історії, з часу відновлення Ізраїльською державою своєї незалежності, після виборів до Кнесету не вдалося сформувати уряд. Дев"ятого квітня ...
615449
  Мартинов А. Ізраїль долає внутрішньополітичну кризу // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 4
615450
  Присяжна-Гапченко Ізраїль Клейнер у журналі "Український самостійник" (Мюнхен, 1957-1975 рр.) : єврейська проблематика // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 207-217. – ISSN 2524-0331


  Про Н. Полонську-Василенко. (С. 211)
615451
   Ізраїль Мойсейович Гельфанд (1913-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
615452
  Хрізман Елеонора Ізраїль скасовує аеропортові збори // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 38 : фото. – ISSN 1998-8044
615453
  Ліон Джоель Ізраїль та Україна: про важливість історії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 290-294. – ISBN 978-617-7631-10-0
615454
  Вітович І. Ізраїль формує уряд // Україна молода. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 29)


  Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив сформувати кабінет міністрів Бені Ганцу та закликав його зробити це якомога швидше на тлі поширення коронавірусу, повідомляє «Євроньюс». Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах 2 березня (третіх за ...
615455
  Самойлович Лариса Ізраїль як антикризовий напрямок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
615456
  Малишева Ірина Ізраїль. Веселощі і молитви // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 94-96 : фото
615457
   Ізраїль. Від Геєни Огненної до Соломонових стовпів : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 78-79
615458
  Вейсберг Михайло Ізраїль. Дорога до храму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 24-28 : фото
615459
  Гудзевата Марина Ізраїль. Жива пустеля // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 74-79 : фото
615460
  Медведєва Катерина Ізраїль. Життя обітоване // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 88-93 : фото
615461
  Пирогів Андрій Ізраїль. Земля і небо / Пирогів Андрій, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 96-103 : фото
615462
  Рафаловський Євген Ізраїль. Мертве море і Підземне місто // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 48-53 : фото
615463
  Біленко Василь Ізраїль. На Єрусалим! / Біленко Василь, Літвінко Катерина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 94-95 : фото
615464
  Горобець Ірина Ізраїль. Ниточка з неба : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63 : Фото
615465
  Анпілогов Юрій Ізраїль. По вогонь : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 54 : Фото
615466
  Гудзевата Марина Ізраїль. Славетне і незнане // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 116-123 : фото
615467
  Горобець Марися Ізраїль. Слідами Спасителя / Горобець Марися, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-50 : фото
615468
  Горобець Марися Ізраїль. Слідами Спасителя : Вояж-колекція / Горобець Марися, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-41 : Фото
615469
  Бєленький М. Ізраїль. Справа Левіна живе й перемагає // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 162-167. – ISSN 0320-8370


  У Київському Національному академічному театрі ім. Франка йде вистава за п"єсою Ханоха Левіна "Крум". Історія Крума – головного героя п"єси, що вирішена в жанрі трагікомедії, це історія не одного покоління кінця ХХ – початку ХХІ століття. Вічний ...
615470
   Ізраїль. Три моря вражень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 94 : фото
615471
  Пирогів Андрій Ізраїль. Українці на Фаворі : Камо грядеши? / Пирогів Андрій, Степанова Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-55 : Іл.
615472
  Горобець Олександр Ізраїль. Ходіння за три моря : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 48-63 : Фото
615473
  Горобець Ірина Ізраїль.Дві столиці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 56-60 : фото
615474
   Ізраїль: для туристів - безпечно // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
615475
  Самойлов Юрій Ізраїль: настав час чартерів! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 52-54 : фото. – ISSN 1998-8044
615476
  Солодар Іда Ізраїль: Північ як центр туристичної логістики // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
615477
  Неправська Наталія Ізраїль: потоки зростають, але повільно. Чи можливо їх прискорити? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 30-34 : фото. – ISSN 1998-8044
615478
  Хрізман Елеонора Ізраїль: розвиток готельної бази // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
615479
  Самойлов Юрій Ізраїль: стабільне зростання турпотоків // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
615480
  Несук М.Д. Ізраїль: ставка на війну / М.Д. Несук, О.В. Шаповалов. – К., 1983. – 48с.
615481
   Ізраїль: стримане зростання до туристичних потоків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
615482
  Неправська Наталія Ізраїль: час розширювати пропозицію // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
615483
  Самойлов Юрій Ізраїль: як стимулюють потоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 30-37 : фото. – ISSN 1998-8044
615484
  Ремарович О.І. Ізраїльська громадська думка щодо подій 1967–1973 рр. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 78-83. – ISSN 1996-9872
615485
  Поспелов А. Ізраїльська зовнішня політика у зоні Близькосхідного конфлікту на тлі зовнішньополітичного протистояння США та СРСР (1973-1975 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 12-21. – ISSN 1998-4634
615486
  Сіновець П. Ізраїльська ядерна програма (аналіз розвитку) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 107-114. – ISSN 1682-671Х
615487
  Гарарі Ю.Н. Ізраїльський вчений: "Ми сягнули точки, коли можемо зламати не лише комп"ютери, а й людський чи будь-який інший організм" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 13


  "Юваль Ной Харарі - ізраїльський військовий історик медієвіст, професор історичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі. Активіст захисту прав тварин, веган, гей. Його книжки "Sapiens: Коротка історія людства" (2011 р.) та "Homo Deus: ...
615488
  Базильчук О.В. Ізраїльський досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах / О.В. Базильчук, В.Б. Базильчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 87-93. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
615489
  Серокурова Анна Ізраїльський кебаб для Києва / Серокурова Анна, Гіцельтер Марк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 15 : фото
615490
  Коппель О.А. Ізраїльсько-йорданські відносини в контексті трансформації близькосхідної регіональної системи / О.А. Коппель, М. Файез // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 93-98. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті проаналізовані історичні чинники формування та сучасний стан ізраїльсько-йорданських відносин як чинника трансформації Близькосхідної регіональної системи. Увага приділяється впливу трансформаційних процесів на зовнішню політику Йорданії та ...
615491
  Дмитрук О.В. Ізраїльсько-ліванський конфлікт 2006 року // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 475-484
615492
  Залізняк Л.Л. Ізюмські стоянки (- археологічні пам"ятки часів мезоліту та неоліту) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 238. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615493
  Міньков І.І. Ізяславський Край: природа - історія - людина : природничий та історико-краєзнавчий документальний нарис / Іван Міньков, Володимир Стецюк ; за ред. В. Стецюка ; Академія наук вищої освіти України. – Ізяслав; Київ : Сталь, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-1555-21-0
615494
  Сливінська Інна ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Безпека життєдіяльності" - найкращих визначено // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 19-20 : фото
615495
  Яковенко Ю. ІІ Конгрес соціологічної асоціації України. Звіт про роботу Секції 1. "Сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-69. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи" проходив 17-19 жовтня 2013 р.
615496
   ІІ Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти "Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження" // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 108-109. – ISSN 2306-5532
615497
  Андрущенко В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 5-13. – ISSN 2078-1016


  У КНУ імені Тараса Шевченка 7 листопада 2013 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Організаторами заходу є МОН України, НАПН України, Національний ...
615498
   ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі" // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 105-107. – ISSN 2306-5532
615499
  Бондаренко В.І. ІІ міжнародна науково-технічна конференція "Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі. геотехніці та енергетиці" / В.І. Бондаренко, В.П. Коболев, В.П. Клименко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 84-88 : фото. – ISSN 1999-7566
615500
  Негрієнко Алла ІІ Міжнародний (VII Всеукраїнський) збір-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 47-48 : фото
615501
   ІІ Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 228-231. – ISSN 1026-9932


  13 листопада 2014 Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України провели II Міжнародні арбітражні читання пам"яті академіка І. Г. Побірченка. Модератором другої сесії була професор кафедри ...
615502
   ІІ мміжнародна науково-практична конференція "Архітектура: естетика+економіка+екологія" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С.533. – ISSN 2077-3455
615503
  Петренчук Назарій ІІ обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 13-14 : фото
615504
  Мостовая Ю. ІІ Украинско-немецкий юридический день в Киеве // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 2306-0050


  "... В столичном отеле "Воздвиженский" 21 июня собралось более 50 юристов-практиков, представителей органов власти, профессиональных организаций и деятелей науки из Украины и Германии. Встреча состоялась в рамках ІІ Украинско-немецкого юридического ...
615505
   ІІІ cъезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч.2 : Частная генетика. – 1976. – 221с.
615506
   ІІІ Балтійсько-Чорноморський форум / прес-служба НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 1


  На базі Університету відбувся ІІІ Балтійсько-Чорноморський форум "Світанок Європи: перспективи цивілізаційного розвитку, консенсусні практики", присвячений обговоренню проблем безпеки в Україні та Європі, а також ролі нового вчителя у процесі ...
615507
  Молчанов В. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2019" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 239. – ISSN 0130-5247
615508
  Ільницький В. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчі контексти (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів та 110-річчя від дня народження Степана Бандери)" / В. Ільницький, Л. Лазурко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 236-238. – ISSN 0130-5247
615509
  Цуріна І. ІІІ Всеукраїнська школа методиста / І. Цуріна, О Білик // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 4 (54). – С. 13-14


  З 7 по 11 листопада 2011 р. у ДЗ "Національна парламентська бібліотека України" проходила ІІІ Всеукраїнська школа методиста "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки". Метою бібліотечного форуму стали: ...
615510
   ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології (20-22 червня 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.І. Лагодзінська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 93-96. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
615511
   ІІІ Международная конференция "Сердце и мозг", 25-27 февраля 2016 года, Париж (Франция) / подготовила М.С. Егорова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 90-91
615512
   ІІІ Международный симпозиум по теоретической электротехнике : тезисы докладов / Международный симпозиум по теоретической электротехнике. – Москва
Т. 1. – 1985. – 192 с.
615513
  Калашнікова С. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – листопад (№11). – С. 6 : фото (на фото ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерський)


  12 листопада 2014 р. в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Організатори: МОН України; Комітет ВРУ з питань науки і освіти; НАПН України; Інститут вищої освіти НАПН України; КНУ імені Тараса Шевченка; Спілка ...
615514
   ІІІ Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2016)", с. Коблеве Миколаївської обл., 15-20 серпня 2016 р. // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – C. 138-142. – ISSN 1682-3591


  Серед програмних доповідей актуальним є виступ доктора геологічних наук, професора - Михайлова Володимира Альбертовича.
615515
   ІІІ Міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Київ, 6-7 жовтня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 447-448. – ISSN 2413-7944
615516
  Марисюк К. ІІІ Міжнародний тюремний конгрес 1885 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 463-466. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
615517
   ІІІ съезд генетиков и селекционеров Украины : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч.1 : Общая генетика. – 1976. – 207с.
615518
  Дудка Я.В. Іінкорпорація козацької старшини Слобожанщини в соціальну структуру Російської імперії у XVIII ст.: політико-правовий аспект // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 14-17. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
615519
  Голобородько В.І. Ікар на метеликових крилах / В.І. Голобородько. – К., 1990. – 154с.
615520
  Рак В.Ю. Ікар Черкащини - Тодось Осмачка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 102-103. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
615521
  Пуховець Д. Ікарій як приклад провінціного ранньовізантійського чиновника кінця IV ст. від Р.Х. (за промовами Лібанія) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 96
615522
  Гурницький К.І. Ікарові очі / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1967. – 31 с.
615523
  Пусько І.А. Іквою та сиром на човні : Путівник / І.А. Пусько. – Львів : Каменяр, 1982. – 39с.
615524
  Кобелянська О.І. Іккю Соджюн: шлях від поета-класика до героя сучасних манга // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 78-88. – ISSN 2522-493Х
615525
  Ходак І. Ікона "Покрова Богородиці" з колекції Національного художнього музею України: проблема походження // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 43-68. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено дослідженню фрагмента літописної статті 947 року про встановлення київською княгинею Ольгою погостів у Новгородській землі. Автор доводить, що первісний текст є штучно прив’язаним до північної Новгородщини. Натомість його слід ...
615526
  Бєликова Г. Ікона "Собор преподобних Печерських" // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 69-75. – ISSN 0131-2685
615527
  Кізлова А. Ікона Богородиці "Оранта" у записах відвідувачів Софії Київської (XIX - початок XX ст.) // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 197-203. – ISSN 2523-4234
615528
  Калінін Ю.А. Ікона в православному культі : естетико-атеіст. аналіз / Ю.А. Калінін. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 31,[1] с. : ил.;. – (Т-во "Знання" УРСР = Сер. 2. Світогляд. Темат. цикл "Історія релігії і атеїзму")
615529
  Кляпетура І.І. Ікона на склі як жанр народного мистецтва // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 171-172
615530
  Чорноморець Є.М. Ікона як образ богопізнання і шлях до нього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-137. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
615531
  Чорна Марина Ікона як система символів і один з методів формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 159-162. – ISSN 1728-3671
615532
  Рижова О. Ікони - "тези" з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 69-75. – (Несторівські студії)
615533
  Богомолець О.В. Ікони Cаваофа: витоки та зміст іконописного образу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 168-180. – ISSN 2075-1443


  "У статті експліковано витоки та зміст іконописних образів Саваофа та виявлено їх амбівалентний характер. Останній сформувався у підсумку поєднання старозавітної і новозавітної традиції, яке набуло свого апогею на руських теренах. Підкреслено, що ...
615534
  Марголіна І.Є. Ікони з іконостаса Кирилівської церкви в Києві: історія створення, опис, збереження // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 279-284. – ISBN 978-966-136-493-5
615535
  Сидор О. Ікони козацької доби : козацька спадщина // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 27-35
615536
  Франків У. Ікони Марка Шестаковича Домажирського з колекції Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 182-191
615537
  Костюк В.С. Ікони медоносного краю = Icons of the mellifluent land / Володимир Костюк ; [заг. ред. Д. Степовик ; переклад В. Левченко]. – Київ : Майстер книг, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 182. – ISBN 978-966-2260-37-3
615538
  Бакович О.П. Ікони на полотні "Мойсей установлює Пасху євреям" та "Сьома кара єгипетська" середини XIX ст. з церкви с. Надрічне на Бережанщині: іконографія та атрибуція


  Пам’ятки є унікальними творами цих сажів в іконописі Східного Опілля середини ХІХ ст. та вперше вводяться у науковий обіг. Розглянуто витоки їхньої іконографії, та, на прикладі ікон з с. Надрічне, з’ясовано особливості трактування композицій у ...
615539
  Косів Р. Ікони на полотні "Страсті христові" XVII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 27-46. – ISSN 1728-6875
615540
  Жадько В. Ікони народні Черкащини // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 360-361. – ISBN 978-966-8567-14-8
615541
  Якубовська-Кравчик Ікони польсько-українського погораниччя XXI століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 5. – С. 74-81. – ISSN 2308-4855
615542
  Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
615543
  Бережняк Д.О. Ікони святих міста Ніжина в декоративно-ужитковому мистецтві різьбяра Григорія Івановича Василенка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 376-379. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена дослідженню декоративного різьблення ікон святих м. Ніжина авторства Григорія Василенка. Розгляну- то етапи роботи над іконами та проблеми, пов"язані з їх виготов- ленням. Використовуючи наукову літературу релігійного напрям- ку та ...
615544
  Хоменко Т. Іконічність живописання Тараса Григорука // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 194-197. – ISSN 08-68-4790-12
615545
  Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 3-6. – Бібліогр.: Літ.: с. 6; 12 поз
615546
  Івасюк О.Я. Іконічність та декодування віршів
615547
  Горчак Т.Ю. Іконічність у формуванні словесних образів-символів (на матеріалі американської поезії XX століття) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 162-167


  Метою статті є визначення ознак іконічності у формуванні словесних образів-символів. Для цього з"ясовується значення терміну "іконічність", принципи та типи іконічності, що відповідає напряму сучасних наукових досліджень, адже на сьогоднішній день у ...
615548
  Бігун О. Іконічність художнього образу : Пресвята Трійця у творчості Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про парадигму іконічності у творах Т. Шевченка як вияв рецепції візантійської та давньоукраїнської традицій. З"ясовуються витоки образу Пресвятої Трійці. Аналізуються типологічні паралелі в давньоукраїнській літературній ...
615549
  Настенко С.В. Іконічність як першооснова художньої образності в іспанській поезії XII-XX століть // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 90-94
615550
   Іконников (Іконніков) Володимир Степанович (1841-1923) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 194. – ISBN 978-966-933-054-3
615551
  Кондратик Л.Й. Іконников Володимир Степанович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 53-54. – ISBN 5776391970
615552
   Іконников Володимир Степанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 47-51. – ISBN 966-02-0537-6
615553
  Курас І. Іконников Володимир Степанович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 427. – ISBN 966-642-207-7
615554
  Войцехівська І.Н. Іконников Володимир Степанович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 206. – ISBN 96966-8060-04-0
615555
  Денисенко Г. Іконников Володимир Степанович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 234-240. – ISBN 966-02-3529-1
615556
   Іконников Володимир Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 185-186. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
615557
  Войцехівська І.Н. Іконников Володимир Степанович (- історик, джерелознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 283-284. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615558
   Іконников Володимир Степанович (1841-1923) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 173-174. – ISBN 978-966-439-754-1
615559
   Іконников Володимир Степанович (1841-1923) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 486-487. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
615560
  Проценко Л. Іконников Володимир Степанович (9.XII.1841-26.XI.1923) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 49
615561
  Проценко Л. Іконников Володимир Степанович [9.XII.1841-26.XI.1923] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 49. – ISBN 978-611-01-1405-9
615562
  Хижняк В.П. Іконников Володимр Степанович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 107. – ISBN 966-7419-44-4
615563
  Короткий В.А. Іконніков Володимир Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 293. – ISBN 966-06-0393-2
615564
  Короткий В.А. Іконніков Володимир Степанович (1841-1923) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 652-653. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
615565
  Іларіон Іконоборство : Історично-догматична монографія: Виклади в Православній духовній академії при колегії св. Андрея в Вінніпегу / Іларіон. – Вінніпег : Видання Української греко-православної церкви в Канаді, 1954. – 239с.
615566
  Чубенко О.В. Іконоборство в історії християнської церкви // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 152-162
615567
  Омельчук В.В. Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 56-66. – ISSN 2312-217Х
615568
  Котлярова Тетяна Олександрівна Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.11 / Котлярова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
615569
  Котлярова Тетяна Олександрівна Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Котлярова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.171-195
615570
  Котлярова Т.О. Іконоборські уявлення та ідеї у Візантії й на Русі у Х\/-Х\/І ст.: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
615571
  Мартиненко Лариса Броніславівна Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського : Дис... канд. філологічних наук: 09.00.08. / Мартиненко Лариса Броніславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.189-205
615572
  Мартиненко Лариса Броніславівна Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Мартиненко Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
615573
  Овчаренко О.І. Іконографічні мотиви "Патерика Печерського" 1661 року в українському образотворчому мистецтві XVII - початку XX ст. // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 150-160. – ISBN 966-7665-71-2
615574
  Чубенко О. Іконографічні особливості образу Богородиці в східній християнській традиції: релігієзнавчий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
615575
  Бігун О.А. Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 71-80


  Йдеться про використання сакральних образів, мотивів, сюжетів у творчості Тараса Шевченка. Аналізується семіотика іконографії українського митця. Досліджується типологія біблійної топіки з урахуванням інтеракційних явищ. Рассматривается использование ...
615576
  Томазова Н. Іконографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 276-280. – ISBN 978-966-06-0538-1
615577
  Маркітан Л.П. Іконографія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 284. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615578
  Пелех М. Іконографія "Спаса з ангелами" львівських малярів XVII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 30-35. – ISSN 0131-2685
615579
  Дмитрієнко М.Ф. Іконографія гетьмана Івана Мазепи у вітчизняних та іноземних пам"ятках / М.Ф. Дмитрієнко, О.Б. Походяща // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 212-220. – ISSN 2218-4805
615580
  Хамула Д.В. Іконографія Діоніса в античних пам"ятках Північного Причорномор"я: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Хамула Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
615581
  Делюга В. Іконографія Івана Мазепи в творчості Києво-Печерських граверів на зламі ХVІІ - ХVІІІ ст. (на матеріалах польських збірок) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.65-75
615582
  Ковалевська Ольга Олегівна Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ століття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-41
615583
  Ковалевська Ольга Олегівна Іконографія Івана Мазепи: внесок українських митців ХХ століття // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-41
615584
  Ціхонь К.Р. Іконографія космосу в європейському християнському мистецтві (від античності до бароко) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Ціхонь К.Р.; МОНУ. Львів. академія мистецтв. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
615585
  Орлова О. Іконографія Мазепи: далі буде // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 206-209. – ISSN 2075-1222
615586
  Кондаурова Г.В. Іконографія Михайла Грушевського у фотодокументальній збірці Історико-меморіального музею Михайла Грушевського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 167-176
615587
  Смирна Л. Іконографія нонконформізму // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 340-359
615588
  Смирна Л. Іконографія нонконформізму // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 247-268
615589
  Русяєва М. Іконографія образу Геракла за пам’ятками торевтики зі скіфських курганів IV ст. до н. е. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – C. 296-306. – ISSN 1992-5514
615590
  Сас П. Іконографія П.Клнашевича-Сагайдачного: джерела та авторські версії // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 239-280
615591
  Косів Р.Р. Іконографія пророчого ярусу іконостасів риботицьких майстрів (1680-1760-і рр.) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 96-103. – ISSN 2226-2180
615592
  Степовик Д. Іконографія рівноапостольної Марії Магдалини // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 57-60. – ISSN 0203-5863
615593
  Лесів А. Іконографія Страшного Суду в українському малярстві: становлення і розвиток у контексті візантійського мистецтва // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1044-1051. – ISSN 1028-5091
615594
  Борецька А.В. Іконографія сюжету "Оплакування Христа" в живопису Італії XV - XVII ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 185-187
615595
  Косів Р. Іконографія та атрибуція ікони риьотицької стилістики "Богородиця Мати Милосердя / Св. Миколай" зламу XVII - XVIII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 46-53. – ISSN 0131-2685
615596
  Лесів А Іконографія та символіка сюжету "Згортання Неба" в українських іконах "Страшний Суд" XV-XVII ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1450-1458. – ISSN 1028-5091


  "Аналізуються особливості іконографії та символіки фрагменту складної і багатосюжетної композиції ікон «Страшний Суд» - сюжету «Згортання неба». Простежується зв’язок української іконографії цієї композиції із візантійськими зразками, їхні спільні і ...
615597
  Сібель Килич Іконографія, символи, знаки гагаузького народного мистецтва // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 118-131
615598
  Кондратьєва І.В. Іконологія як релігієзнавча дисцигіліна: деякі проблеми вивчення та особливості викладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сенс та сутність вивчення та викладання іконології. This article is about of sense and essence of studying and teaching of science of icon.
615599
   Іконопис XIII - початку XX століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво = Иконопись XIII - начала XX века и древнерусское декоративно-прикладное искусство = Icon painting of the 13th - early 20th centuries and Old Russian decorative and applied arts : [наук. каталог : колекція Нац. музею "Київська картинна галерея" / [авт. каталогу та вступ. ст.: С. Левченко, Г. Алавердова]. – Київ : Антиквар, 2020. – 343, [1] с. : кольор. іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 321-329 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7285-38-9
615600
  Лесів Т.В. Іконопис Галичини кінця XIX - початку XXI століття: художній образ теоретичний дискурс : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Лесів Тарас Васильович ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
615601
  Патріарх Димитрій (Ярема) Іконопис Західної України 12-15 ст. / Патріарх Димитрій (Ярема). – Львів : Друкарські куншти, 2005. – 508с. – ISBN 966-02-2114-7
615602
  Квасюк Лариса Володимирівна Іконопис і словесність у культурі України XVI-XVIII століть: естетичний аспект : Дис... кандидат філософ.наук: 09.00.08 / Квасюк Лариса Володимирівна; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
615603
  Квасюк Лариса Володимирівна Іконопис і словесність у культурі України XVI-XVIII століть: ететичний аспеки : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Квасюк Лариса Володимирівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
615604
  Рижова О.О. Іконопис Києва та Києво-Печерської лаври: кінець XVII - початок XIX ст. (базові терміни дослідження та їх значення) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 206-212. – ISSN 2226-3209
615605
  Рижова О.О. Іконопис Києво-Печерської лаври кінця XVII – початку XIX століття: особливості формування та розвитку стилю й іконографії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 141-150. – ISSN 2226-0285
615606
  Степовик Дмитро Іконопис козацької доби // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 151-154. – ISBN 978-966-8999-16-1
615607
  Савенкова О. Іконопис православно-християнської Церкви та іконошанування в сучасному українському суспільстві // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 95-99. – ISBN 978-966-171-893-6
615608
  Рижова О.О. Іконопис у художній культурі Києва кінця XVII-XVIII століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Рижова Ольга Олегівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 38 назв
615609
  Сидор О. Іконостас // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 4 (236), квітень. – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
615610
  Сидор О. Іконостас // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
615611
  Гелитович М. Іконостас 1653 р. церкви Івана Хрестителя у Дністрику Головецькому майстра Яцька з Вишні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 167-172. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)
615612
  Оляніна С. Іконостас Богоявленського собору / С. Оляніна, Н. Світлична // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 24-31. – ISSN 0131-2685
615613
  Бокало І. Іконостас Введенської церкви у Львові // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 20-23. – ISSN 0131-2685
615614
  Литвиненко Я.В. Іконостас і монументальний живопис лаврських печер. Датування, атрибуція, втрати, поновлення // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 27, спецвип. 10 : Дослідження печерних комплексів Києво-Печерська лаври. – С. 306-337
615615
   Іконостас Собору Святої Софії в Римі = Iconostasis in the Sobor of Saint Sоphia Rome =Iconostasi nel Sobor della Santa Sofia Roma. – Roma, 1979. – 47с. : il.
615616
  Рижова О.О. Іконостас собору Софії Київської в контексті київської іконописної школи ХVІІІ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Рижова Ольга Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
615617
  Оляніна С. Іконостас Спасо-Преображенського собору // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
615618
  Сидор О. Іконостас у Великих Сорочинцях : козацька спадщина // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 41-53


  Іконостас церкви Преображення Господнього у Великих Сорочинцях на Полтавщині займає особливе місце в літописі укр. культури 18 ст.
615619
  Вовк В. Іконостас України / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1991. – 52с.
615620
  Вовк В. Іконостас України: Містерія / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1988. – 49с.
615621
  Мазур В.П. Іконостас Успенської церкви Ставропігійського братства у Львові (1629-1638). Реконструкція, богословська програма, майстри, стиль : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мазур Вікторія Павлівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
615622
  Пелех М.І. Іконостас Успенської церкви у Львові як чинник еволюції художньо-образної системи сакрального мистецтва Галичини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Пелех Мар"яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
615623
  Откович Т.М. Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культурологічний контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Откович Тарас Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
615624
  Гелитович М. Іконостас церкви Покрову Пресвятої Богородиці середини XVI століття із с. Поляна Львівської області: спроба реконструкції // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 31-43. – ISSN 1728-6875
615625
  Литвиненко Я.В. Іконостас церкви преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 66-72. – ISSN 2077-9496
615626
  Приймич М.В. Іконостас церкви св. Апостолів Петра і Павла у с. Туриця: питання атрибуції, реставрації та збереження // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2226-3209
615627
  Оляніна С. Іконостаси А. Меленського в церкві Миколи Доброго // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
615628
  Приймич М.В. Іконостаси Закарпаття : іст.-мистецькі нариси / Михайло Приймич. – Ужгород : Карпати, 2014. – 181, [3] с. : кольор. фот. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 173-176. – ISBN 978-966-671-400-1
615629
  Литвиненко Я. Іконостаси печерних церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 46-57. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
615630
  Бакович О.П. Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бакович Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
615631
  Гелитович Марія Йосипівна Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з наконечного у контексті українського іконопису другої половини 16 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Гелитович М.Й.; Мін-во освіти і науки України; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
615632
  Папета С.П. Іконосфера митця Степана Рябченка // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 424-429
615633
  Клименко О. Іконотворчість Романа Селівачова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
615634
   Ікс-промені: 120 років тріумфу та дискусій / В.П. Старенький, О.П. Шармазанова, Л.О. Авер"янова, І.О. Самофалов, Є.О. Баранник, С.А. Гірник // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 5-8. – ISSN 1027-3204
615635
   Іксанов Олександр Маратович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 174. – ISBN 978-966-439-754-1
615636
   Іксанов Олександр Маратович (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 194-195. – ISBN 978-966-933-054-3
615637
  Білоусова Л.І. ІКТ-орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів / Л.І. Білоусова, Л.С. Колгатіна, О.Г. Колгатін // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 75-81. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
615638
  Козир М.В. ІКТ-педагогіка – складова сучасного освітнього процесу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 73-77. – ISSN 2078-1687
615639
  Гарапко В.І. ІКТ-підготовка у змісті програми навчання бакалаврів початкової освіти Даремського університету Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
615640
  Вербівський Д.С. ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико -математичного профілю / Д.С. Вербівський, А.Ц. Франовський, В.М. Єремеєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
615641
  Вербівський Д.С. ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико -математичного профілю / Д.С. Вербівський, А.Ц. Франовський, В.М. Єремеєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
615642
  Мартиненко М.Ю. ІКТ у аспекті активізації самостійної роботи студентів з іноземної мови професійного спрямування // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 462-466. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
615643
  Сулятицька Т.В. Іларіон - світоч землі української // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 304-310. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
615644
  Курас І. Іларіон // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 132-133. – ISBN 966-642-207-7


  Святитель Іларіон (990-1088) - митрополит Київський та всієї Русі, перший митрополит слов"янського походження, оратор і письменник, церковно-політичний діяч давньої України. Причислений до лику Святих. День пам"яті: 28 серпня за старим стилем та 3 ...
615645
  Тимошик М.С. Іларіон (- Огієнко Іван Іванович, державний, громадський, церковний діяч, мовознавець, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 290-291. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615646
  Сліпушко О.М. Іларіон Київський // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 28-34. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
615647
  Тригубенко В.В. Іларіон Київський (?-не раніше 1054) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 17-22. – ISBN 966-06-0367-3
615648
  Плещинський І.М. Іларіон Миколайович Плещинський : альбом / І.М. Плещинський; Ред.: В.Г. Погребняк. – Київ : Мистецтво, 1964. – [30] с.
615649
  Захаркін С. Іларіон Свєнціцький і доля архіву Михайла Павлика (епізод з історії централізації архівних фондів в УРСР) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 109-115. – Бібліогр.: С. 114-115
615650
  Бурковська Л.В. Іларіон Семенович Свєнціцький - видатний вчений, музеєзнавець, дослідник сакрального мистецтва // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 228-235. – ISBN 978-966-651-576-9
615651
  Гомер Іліада / Гомер. – Київ, 1978. – 431с.
615652
  Гомер Іліада // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.194-207
615653
  Гомер Іліада / Гомер; переклад із старогрецької Б. Тена. – Харків : Фоліо, 2006. – 414 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-03-3422-2
615654
  Гомер Іліада / Гомер; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка НАНУ; Перклад з старогрецької Б.Тена. – Харків : Фоліо, 2006. – 414с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3423-0
615655
  Губерський Л.В. Ілієску Іон // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 541-542. – ISBN 966-316-039-X
615656
  Губерський Л.В. Ілієску Іон (- румунський політичний і державний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 294. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615657
  Берковічі К. Іліяна / К. Берковічі ; пер. з англ. мови О. Бургардт. – Київ : "Книгоспілка", 1927. – 130 с.
615658
  Вишинська Т.Л. Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
615659
  Мельник Т.М. Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні / Т.М. Мельник, Т.Л. Вишинська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 44-47. – ISSN 1728-6220
615660
  Мірошниченко О.В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 49-60
615661
  Мегела І.П. Іллеш Бела (- угорський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 294. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615662
  Тримбач С. Іллєнків міф України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 17


  В Український прокат вийшов фільм "Толока" Михайла Іллєнка.
615663
  Рильський М.Т. Ілліч і дівчинка / М.Т. Рильський. – Київ, 1973. – 12с.
615664
  Рильський М.Т. Ілліч і дівчинка / М.Т. Рильський. – Київ, 1981. – 16с.
615665
  Косач Ю.А. Ілліч на екрані / Ю.А. Косач. – К., 1968. – 127с.
615666
   Іллічевський Анатолій Хомич (1913-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 174. – ISBN 978-966-439-754-1
615667
   Іллічевський Анатолій Хомич (1913-1992) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 195. – ISBN 978-966-933-054-3
615668
  Охріменко В.І. Іллокутивна сила висловлювань в прототипному іспаномовному рекламному тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 132-136. – ISBN 966-581-476-1
615669
  Литвинов О.О. Іллокутивна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному художньому дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 110-121. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
615670
  Якубенко І.В. Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 465-473


  У статті досліджено іллокутивну спрямованість моделей актуального членування окремих складнопідрядних речень сучасної німецької мови, зокрема, взаємодію між метою мовця, іллокутивною дією та видом моделі. В статье исследуется иллокутивная ...
615671
  Марунько О.А. Іллокутивний потенціал речень усталеної конструкції з претеритальним кон"юктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 246-251
615672
  Вашталова К.О. Іллокутивний синкретизм мовчання в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 101-105
615673
  Вашталова К.О. Іллокутивний синкретизм мовчання в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 23-27. – (Бібліотека Інституту філології)


  Дослідженням у данній статті є іллокутивний синкретизм мовчання, об"єктом вивчення є англомовний неофіційний діалогічний дискурс на матеріалі кіноновели "Cousins" сучасного американського режисера та сценариста Дж. Джармуша
615674
  Соловцова О. Іллокутивні предикати в семантичній класифікації предикатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 62-67. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
615675
  Міхайлович Еустафіа Іллури и србльи или прегледь Народности староседіоца Іллурика - и имена, писмена, и начина писания и данашньи Срблн. – Нові Сад, 1843
615676
  Шаповалова О. Іллюзія вибору та її ризики для зовнішньої політики України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 6-9
615677
  Яремчук О. Ілля Білявський: історична психологія як доля // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 15-20. – ISSN 1810-2131
615678
  Жук В.П. Ілля Васильченко / В.П. Жук. – Днепропетровск, 1966. – 23с.
615679
  Зеров Д.К. Ілля Григорович Борщов / Д.К. Зеров, І.П. Білокінь. – Київ, 1959. – С. 87-93
615680
  Маслійчук В. Ілля Іванович Квітка - малознаний історик кінця ХVIII - початку ХІХ століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 318-342. – (Нова серія ; вип. 10/11)
615681
  Цебржинський О.І. Ілля Ілліч Мечников : (до 170-річчя від дня народження) // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 109-114. – ISSN 2414-9810
615682
  Мазурмович Б.М. Ілля Ілліч Мечніков - великий російський учений-дарвініст / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1947. – 12с.
615683
  Клейн Б.І. Ілля Ілліч Мечніков. / Б.І. Клейн. – К, 1947. – 32с.
615684
   Ілля Корнійович Кучеренко (основні дати життя та діяльності) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 5. – ISSN 0320-3077
615685
  Локтєв В. Ілля Ліфшиць - основоположник фізики реальних кристалів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 55-58. – ISSN 0372-6436
615686
  Паламарчук Н.І. Ілля Мечников - лауреат Нобелівської премії, уродженець України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 33-41
615687
  Трофімов Ж.О. Ілля Миколайович Ульянов / Ж.О. Трофімов, Ж.Б. Міндубаєв. – К, 1990. – 208с.
615688
  Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 12-14. – ISSN 2076-1554
615689
  Гутман Л. Ілля Репін / Л. Гутман. – Х., 1938. – 147с.
615690
  Чуковський К.І. Ілля Рєпін / К.І. Чуковський. – Х, 1937. – 92с.
615691
  Венгловський С.А. Ілля Рєпін / С.А. Венгловський. – Київ, 1987. – 222с.
615692
  Чуковський К.І. Ілля Рєпін / К.І. Чуковський. – К, 1988. – 163с.
615693
  Побожій С.І. Ілля Рєпін і Сумщина : монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-8958-39-7
615694
  Вовк О.І. Ілля Рєпін і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
615695
  Тараненко С.П. Ілля Самойловський - перший дослідник Подолу Києва // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 440-443. – ISBN 978-966-651-576-9
615696
   Ілля Чернілевський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)


  У нерівному бою загинув відомий сценарист, музикант і бард Ілля Чернілевський.
615697
   Ілляшев та партнери. Винайдення рішень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 79 : фото
615698
  Положій Є.В. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / Євген Положій ; [худож.-оформлювач В.А. Боднар]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [4] с. – (Історична правда). – ISBN 978-966-03-7358-7
615699
  Тинченко Я. Іловайськ: цифри і факти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 6-8. – ISSN 1996-1561


  Іловайського котла могло не бути, якби одразу після надходження даних про перетин кордону російськими військами українські сили покинули місто й відступили в бік Комсомольська.
615700
  Торба В. Іловайський "котел": 5 років тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 4
615701
  Логвиненко Л. Іловайський бранець : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 41
615702
  Лопатюк О.В. Ілокутивна спрямованість висловлювань з ірреальною умовою (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 200-205
615703
  Нагайчук В.В. Ілокутивні дієслова як засіб експлікації комунікативної інтенції в англійській мові XVI-XX століть // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 112-117. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Аналізується вивчення особливого семантичного класу дієслів, що можуть експлікувати ілокутивну силу висловлювання, тобто ілокутивних дієслів. Ця група дієслів пройшла довгий шлях розвитку і набула певних змін, робиться спроба визначити їх. Матеріалом ...
615704
  Сюндюков І. Ілон Маск застерігає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 14


  Про "червоні лінії" для людства.
615705
  Садовий Я. Ілон Маск: "Моїх дітей виховав YouTube" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 9 лютого (№ 26). – С. 12
615706
  Щирба О. Ілюзії великого міста / Оксана Щирба. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 267, [2] с. – На обкл.: Від лауреатки премії "Літературні відкриття року". – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-91-2
615707
  Гаврилюк Н. Ілюзії і реальності, або еліксир щастя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 111-114. – ISSN 0236-1477
615708
  Сварог В. Ілюзії і розчарування Юрія Шереха // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – С. 7-13
615709
  Десятерик Д. Ілюзії ілюзій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 30


  У пркат вийшов новий фільм Стівена Спілберга "Першому гравцеві приготуватися".
615710
  Слюсаревський М.М. Ілюзії колізії : Hариси, статті, інтерв"ю на теми політично та етнічно психології / М.М. Слюсаревський; Перед.слово М.В.Поповича. – Київ : Гнозис, 1998. – 234с. – Бібліогр.С.231-233. – ISBN 9669533910
615711
  Єрмоленко В. Ілюзії моралі // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 11-12


  Дискусії про "моральне" й "аморальне", про те, що гідне суспільного засудження, і те, що його негідне.
615712
  Сюндюков І. Ілюзії на крові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 23


  Революція 1917-го: уроки, застереження, контексти.
615713
  Гетманцев Д. Ілюзії податку на виведений капітал. Звільняючи "все", ми стимулюємо й те, що цього не потребує // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 10


  "Списи зламано. Стріли вистріляно. На полі битви лежать пошматовані тіла мрій і надій на реалізацію найгучнішої постреволюційної податкової ілюзії - податку на виведений капітал (ПВК). Цитадель податку на прибуток (ПнП) вистояла. З розбитих бійниць ...
615714
  Карпенко Н.В. Ілюзії та реалії бренду "Україна" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 76-83


  The article concerns an actual problem of forming image of Ukraine on the world arena. Main aspects assuring creation of the long-termed and stable brand of a state in communication al and informational space are regarded. After the example of other ...
615715
  Штонь Г. Ілюзії, ілюзії, ілюзії... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 8 травня (№ 9). – С. 14-15
615716
  Докінз Р. Ілюзія бога = The god delusion / Річард Докінз ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 429, [3] с. – Пер. за вид.: The God delusion / Richard Dawkins. New York: Houghton Mifflin company, 2008. - Парал. тит. арк. англ. - Алф. покажчик: с. 408-423. – Бібліогр.: с. 401-407. – ISBN 978-617-12-5413-8
615717
  Кравченко В. Ілюзія добросусідства. У відносинах Києва і Будапешта справи йдуть дедалі гірше й гірше // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 1, 4


  "Немає жодних передумов до того, щоб криза, яка почалася рік тому після ухвалення українським парламентом Закону "Про освіту", врегулювалася найближчими місяцями. Ілюзії розв"язати проблему компромісом, які витали ще минулої осені в київських ...
615718
  Бєлоусов О. Ілюзія дотримання законодавства про захист персональних даних у цифровому середовищі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 37


  "... На прикладі сайтів із резюме тих, хто шукає роботу ".
615719
  Бельянська А.О. Ілюзія економічного націоналізму України в контексті її європейської інтеграції // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [23]
615720
  Єрьоменко А. Ілюзія енергоринку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 1, 8


  "Третій рік поспіль, завдяки рішенню енергорегулятора та з мовчазної згоди Антимонопольного комітету, ДТЕК заробляє на формулі "Роттердам+. З 1 липня 2019-го монополію цієї компанії буде узаконено "лібералізованим" уже урядом ринком електроенергії: ...
615721
  Соколов Б. Ілюзія миру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 5


  Час зараз працює на Україну, а не на Росію. Тому поїздка до Нью-Йорка для Путіна - це остання спроба змусити світ грати за кремлівськими правилами.
615722
  Суровцев О.О. Ілюзія попиту в соціальних мережах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 214-224. – ISSN 2308-6912
615723
  Сідак Л.М. Ілюзорність світобачення як симптом збіднення буття особистості в сучасному світі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 171-178
615724
  Галькевич Т.А. Ілюствована поштівка початку XX ст. як документ епохи (Київ на ілюстрованих поштівках) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 134-137. – ISBN 966-02-0832-4
615725
  Цинковська І.І. Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 9-42. – ISSN 2222-4203
615726
  Іванова Н.І. Ілюстративна концепція видання роману "Місто" В. Підмогільного / Н.І. Іванова, А.А. Михайлова // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 18. – С. 46-54. – ISSN 2617-1813
615727
  Федоренко П.С. Ілюстративні засоби на уроках історії Українскої РСР / П.С. Федоренко. – Київ, 1964. – 179с.
615728
  Вакурко В.Є. Ілюстративні матеріали з історії середніх віків / В.Є. Вакурко. – Київ, 1970. – 100с.
615729
  Гдимович М Ф. Ілюстративні матеріали з історії стародавнього світу / М Ф. Гдимович, . – Київ, 1970. – 159с.
615730
  Федоренко П.С. Ілюстративні матеріали з історії Української РСР 7-8 класи / П.С. Федоренко. – Кн. скл. з двох ч.-ілюстративні матер. і мет.поради(151 ілюстр.). – Київ : Радянська школа, 1974. – 43 с.
615731
  Федоренко П.С. Ілюстративні матеріали з історії УРСР / П.С. Федоренко. – Київ, 1974. – с.
615732
  Індутна Н.Є. Ілюстративні матеріали з новітньої історії / Н.Є. Індутна, Н.М. Наркіна. – Київ, 1975. – 55с.
615733
  Мінзберг Н.М. Ілюстративні матеріали з нової історії / Н.М. Мінзберг. – К., 1972. – 44с.
615734
  Деркачова Ольга Ілюстратор : розповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 36-41. – ISSN 0130-1608
615735
  Рудзицький А. Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр : доля майстра та його твору / Артур Рудзицький // Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Друге вид. – Київ : Дух і Літера ; Майстер книг, 2011. – С. 505-552 : іл. – ISBN 978-966-378-211-9
615736
  Носко П.В. Ілюстратор "Кобзаря" Тараса Шевченка / П.В. Носко [ред. Б. Рудницький] ; [Українська Могилянсько -Мазепинська Академія Наук]. – Оттава : [б. в.], 1985. – 48 с. : іл. – (Серія: Біо-бібліографії ; ч. 2)
615737
  Водотика Т. Ілюстратор спогадів. Стефан Кульженко // Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Т.С. Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 174-185. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
615738
  Веремійчик О. Ілюстратор Шевченкового "Кобзаря" Іван Їжакевич // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – С. 16


  До 60-ліття від дня смерті.
615739
   Ілюстратори "Кобзаря" за 100 років. – Київ : НКМП УРСР УПТ-4 поліграффабрика, 1940. – 8 с.
615740
   Ілюстратори "Кобзаря" за сто років : каталог виставки. – Київ : Друга Поліграфшкола ФЗУ, 1940. – 75 с.
615741
  Шевчук В. Ілюстратори книжок // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 466-471. – ISBN 978-966-06-0729-3
615742
  Іванова-Артюхова Ілюстратори М.В. Гоголя / А. Іванова-Артюхова. – Київ : 1-ша фото-літо-друкарня Держтрест Київ-Друк, 1927. – 34 с.
615743
  Лебединська Тетяна Ілюстрації до "Мертвих душ" як художній документ часу : до 200-річчя від дня народження великого українського письменника Миколи Гоголя // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-41. – ISSN 0868-9644
615744
  Хамуляк С.Б. Ілюстрації історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України (середина X - друга половина XVIII ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 4/5. – С. 39-48
615745
  Бесага М. Ілюстрації Леопольда Левицького // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С.156-162. – ISSN 0236-4832
615746
  Белічко Н. Ілюстрації Миколи Компанця на історичному тлі гоголіани // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 63-72. – ISSN 1992-5514
615747
   Ілюстрації стендів з кабінету-музею М.П. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 194-204. – ISBN 978-966-660-735-8
615748
  Васильєва Н.В. Ілюстрації творів дитячої літератури як інтерсеміотичний переклад // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 159-163


  Стаття являє собою спробу дослідити схожі риси між ілюстраціями та перекладом. Оскільки найбільше ілюстрацій саме в дитячій літературі, досліджено ілюстрації дитячої літератури. В статье рассматриваются параллели между переводом и иллюстрациями. ...
615749
  Гриценко М.В. Ілюстрації як вид інтерсеміотичного перекладу (на матеріалі дитячих романів) / М.В. Гриценко, А.В. Пермінова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-57. – (Бібліотека Інституту філології)
615750
  Мулярчук В. Ілюстрація до Умберто Еко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 13


  Про деякі ознаки російського авторитарного режиму.
615751
  Кобелецька О.І. Ілюстрація політичних поглядів народу в українському фольклорі кінця 10-х -поч. 20-х рр. ХХ ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 337-346
615752
  Муравецька Я. Ілюстрована "Кайдашева сім"я": візуальні стратегії у повісті Нечуя-Левицького та зображеннях Валерії Ляшенко // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 364-374. – ISBN 978-966-921-243-6


  "Вперше в українському літературознавстві здійснено дослідження візуальної образності в художній прозі І. Нечуя-Левицького, а також проаналізовано поетику реалізму за допомогою візуального коду. У роботі окреслено функціонування поняття «візуальність» ...
615753
  Дубровін М.І. Ілюстрована граматика. Англійська для всіх. Експресс-навчання / М.І. Дубровін. – 2-е вид. – Київ : Україна, 1994. – 440 с. – Парал. тит. арк. англ., укр. і рос. мовами. - Альтернативна назва: English for everybody. – ISBN 5-319-01346-9
615754
  Гаюк І. Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні = Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине : з каталогіз. додатком переліку пам"яток вірмен. культури в музеях та заповідниках : [в 2 т.] / Ірина Гаюк. – Львів : Афіша. – ISBN 978-966-325-172-1
Т. 1. – 2012. – VII, 980, [1] с. : кольор. іл. – Кн. в суперобкл. - Назва та текст парал. укр., рос. - Слов. термінів: с. 530-536. - Покажчики: с. 537-613. – Бібліогр.: с. 614-623, в підрядк. прим. та тексті
615755
   Ілюстрована енциклопедія історії України : В 3-х томах. – Вид. перероб., допов. – Київ : Спалах. – ISBN 966-512-226-6
Т.1. : (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). – 2004. – 216с.
615756
  Шаповал Ю. Ілюстрована енціклопедія України: держава : ілюстрована енциклопедія України / Юрій Шаповал ; [ фотохудожники : Ю. Бусленко, М. Бочек, О. Іванов та ін. ]. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 160 с. – ISBN 966-8137-52-3
615757
   Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін. ; відп. ред.: В. Смолій ; Київ. міська держ. адмін ; НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Фенікс, 2012. – 424 c. : іл., карти. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажч. імен: с. 417-422. – Бібліогр.: с. 416. – ISBN 978-966-651-980-4
615758
  Барвінський О. Ілюстрована історія Руси, 1890
615759
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський, проф. укр. історіїу Льв. ун-ті. – Київ ; Львів : [Друк С.В. Кульженко, Київ], 1912. – 528 с. : іл., портр., карти. – Бібліогр.: Іньші вид. тогож авт.: с. 527-528


  Пояснення до ілюстрацій: с. 7-8; Додатки: Порядок київських князїв; Порядок галицьких і галицько-волинських князїв; Родовід українських князїв; Порядок українських гетьманів: с. 520-524; Перегляд 1-7 томів "Історії України-Руси": с. 525-527
615760
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський. – [Київ] : [З друкарні Акц. Т-ва "Петро Барський"], 1917. – 552 с.
615761
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – Репринтне відтворення вид. 1921 р. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1967. – 575с. : іл. – Вих. дані оригіналу: Київ, Відень: Дніпросоюз, 1921
615762
  Грушевський М. Ілюстрована історія України : з додатком нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919 : [підручник для вжитку в школах і курсах українознавства] / Михайло Грушевський ; Шкільна рада при УККА. – New York : Шкільна рада, 1990. – 558, [1] с. : іл. – На обкл.: Історія України / написав Михайло Грушевський
615763
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне відтворення видання 1913 року. – Київ : Б.в., 1990. – 526с. – ISBN 5-88490-002-3
615764
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне вид. – Київ, 1990. – 524с. – ISBN 5-88490-021-X
615765
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Репринтне відтворення вид. 1913 р. – Київ : Радуга; Золоті ворота, 1992. – 524с. – Вих. дані оригіналу: Київ: Друк. С.В.Кульженко, 1913. – ISBN 5-88490-211-5
615766
  Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 544 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002466-1
615767
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – Київ; Львів, 1993. – 555с.
615768
  Литвин Володимир Ілюстрована історія України / Литвин Володимир, Смолій Валерій, Шпаковатий Микола. – Київ : Альтернативи, 2001. – 352с. – ISBN 966-7217-46-9
615769
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський. – Нове доп. вид. – Донецьк : БАО, 2003. – 736с. – Додатки: стародавні писемності про Україну-Русь, нарис її новітньої історії, документи, універсали, Конституція 1710 р. – ISBN 966-548-664-0
615770
  Лановик Б.Д. Ілюстрована історія України : короткий курс лекцій: для студ. вищих навчальних закладів / Богдан Лановик, Микола Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2003. – 428с. – ISBN 966-8017-53-6
615771
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України : з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [ пер. с російської К.Ф. Салівон ; уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 736 с. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. - Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-548-664-0
615772
  Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України = Ukraine: an illustrated history / Павло-Роберт Магочій ; [переклав з англ. С. Біленький]. – Київ : Критика, 2012. – 446, [2] c., ,XLVIII арк. кольор. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Ukraine: an illustrated history / Paul Robert Magocsi. Toronto ; Washington : Univ. of Toronto press [etc.], 2007. – ISBN 978-966-8978-52-4
615773
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський. – Донецьк : БАО, 2006. – 736 с. : іл. – ISBN 966-548-664-0
615774
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [пер. с рос. К.Ф. Салівон ; уклад. Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк]. – Донецьк : БАО, 2008. – 734 с. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. - Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-481-205-1
615775
  Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [ пер. с російської Салівон К.Ф. ; уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ]. – Донецьк : ВКФ ; БАО, 2010. – 736 с. : іл. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-548-664-0
615776
  Черняков Б.І. Ілюстрована книжкова періодика у процесі становлення ранньої зображальної журналістики / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Центр вільно праці. – Київ : Фонд вільної преси, 1998. – 155с. – ISBN 966-7181-21-9
615777
   Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, Музей Шереметьєвих ; упоряд. В.О. Гавриленко. – Київ : Антиквар, 2015. – 230, [2] с., [16] арк. кольор. іл. : іл. – На корінці упоряд. зазнач. як авт. - До 80-річчя Віталія Олексійовича Гавриленка. - Імен. покажчик: с. 215-225. – ISBN 978-617-7285-03-7


  У пр. № 1727035 напис: З повагою від автора. Підпис 4.05.2016
615778
   Ілюстрований господарський календар на 1939 рік. – Львів : Наш Лемко, 1938
615779
   Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин : навч.-метод. посібник / С.М. Зиман, С.Л. Мосякін, Д.М. Гродзинський, О.В. Булах, Н.Г. Дремлюга ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 978-966-306-164-5
615780
   Ілюстрований календар "Рідна нива" : на звичайний рік 1953. – Вінніпег : Видавнича спілка Української Православ. Церкви в Канаді, 1953. – 207с. : іл.
615781
   Ілюстрований медичний словник Дорланда. – Ukrainian transl. of 29th Amer. ed. Українське видання. – Philadelpnia; Lviv : Saunders; Nautilus. – ISBN 966-95745-2-8; 0-7216-6254-4(Stand); 0-7216-8261-8(Del)
Т. 1 : A - L. – 2003. – С. 1-1354
615782
   Ілюстрований медичний словник Дорланда. – Ukrainian transl. of 29th Amer. ed. Українське видання. – Philadelphia; Lviv : Saunders; Nautilus. – ISBN 966-95745-2-8; 0-7216-6254-4(Stand); 0-8089-2186-X (Intern)
Т. 2 : M - Z. – 2003. – С.1355-2688
615783
  Пахненко О.М. Ілюстрований посібник із фінансової грамотності для школярів : навч. наочний посібник / О.М. Пахненко, М.М. Бричко, А.Ю. Семеног ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 155, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISBN 978-966-657-666-1
615784
  Грабовецький В. Ілюстровані нариси історії Львова. Слідами пам"яток історії та культури : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Каф-ра історії України. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Пік-Лайн, 2004. – 159с.
615785
  Черняков Б.І. Ілюстровані періодичні видання другої половини 1820-х - початку 1830-х рр. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
615786
  Черняков Б.І. Ілюстрування альманахів та книг в Україні 1830-1850-х років : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекції)
615787
  Черняков Б.І. Ілюстрування журнальної періодики 18 - початку 19 ст. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 40с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
615788
  Черняков Б.І. Ілюстрування західноєвропейських друкованих видань як фактор впливу на пресу Російської імперії : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 15с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.2 : Формування аудиторії та типології ілюстованих періодичних видань першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
615789
  Мінзберг Н.М. Ілюстрування як засіб конкретизації на уроках історії у 7 класі восьмирічної школи / Н.М. Мінзберг. – Київ, 1963. – 99 с.
615790
  Кулик Н. Ілярій Брикович: патріот, учитель, меценат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793
615791
  Андріянов В.І. Ільгам Алієв : портрет Президента Азербайджану / Віктор Андріянов, Гусейнбала Міраламов ; [відп. ред.: Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 387, [5] с., [24] арк. фот. – Пер. вид. : Ильхам Алиев / Андриянов В.И., Мираламов Г.Ф. Москва: Молодая гвардия, 2007. – Бібліогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-489-111-7
615792
  Вервес Ю.Г. Ільєнко Микола Микитович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 309. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615793
  Трубенко А.І. Ільєнков Евальд Васильович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1021-1023. – ISBN 966-316-069-1
615794
  Любарська Л.В. Ільїн Василь Семенович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 106-108
615795
   Ільїн Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 174-175. – ISBN 978-966-439-754-1
615796
   Ільїн Володимир Васильович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 195. – ISBN 978-966-933-054-3
615797
  Аляєв Г.Є. Ільїн Іван Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1023-1024. – ISBN 966-316-069-1
615798
  Рева Лариса Ілько Борщак - популяризатор творів української проблематики у франкомовному науковому середовищі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 221-227. – ISBN 966-7865-75-4
615799
  Дашкевич Я.Р. Ілько Борщак і його вклад в історіографію України // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 47-52. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється життєвий і творчий шлях українського історика І. Борщака (1892-1959), який довгий час проживав у Франції, був професором національної школи живих східних мов, написав понад 400 наукових праць. Розкривається внесок ученого в дослідження ...
615800
  Лопатинський Л.В. Ілько Пащак (четверта заповідь) : драма в 3 діях / Лев Лопатинський. – У Львові (Львів) : Hакладом Тов.ім. Ів. Котляревського ; З друкВ.А. Шийковского, 1907. – 121 с. – На обкл. надпис.: Нагороджена на конкурсі Тов. ім. Івана Котляревського у Львові ; Прим. № 103521 дефектний, бракує тит. стор.і стор. 1--2
615801
  Жадан С. Ільма Ракуза: "Я спеціаліст із самотності" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 5/6 (67/68) : Вкус свободы 1960-1980, 1990-2010. – С. 70-75
615802
  Мідянка П.М. Ільмовий листочок : поезії, есе / Петро Мідянка. – Ужгород : Карпати, 2012. – 254, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-340-0
615803
  Курас І. Ільницький Василь Степанович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 230-232. – ISBN 966-642-207-7


  Ільницький Василь Степанович (псевдоніми Стефанович В., Стефанович В.Д., Василько Мудрагель, Денис з-над Серету, Денис з Покуття; 1823-1895) - український історик, культурний діяч, педагог, письменник, театральний критик, священик УГКЦ.
615804
  Астаф"єв О.Г. Ільницький Олег-Степан Романович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 322. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615805
  Погорільчук Н.М. Ільтиця (- річка у Бориспільскому та Баришівському районах Київської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 324. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615806
  Іщенко О.О. Ільченко Андрій Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 324-325. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
615807
   Ільченко Андрій Якович (1934-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 175. – ISBN 978-966-439-754-1
615808
   Ільченко Андрій Якович (1934-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 195. – ISBN 978-966-933-054-3
615809
   Ільченко Василь Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 256-257 : фото
615810
   Ільченко Василь Васильович (1950-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 175. – ISBN 978-966-439-754-1
615811
   Ільченко Василь Васильович (1950-2013) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 195-196. – ISBN 978-966-933-054-3
615812
   Ільченко Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 257 : фото
615813
   Ільченко Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 175-176. – ISBN 978-966-439-754-1
615814
   Ільченко Володимир Васильович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 196. – ISBN 978-966-933-054-3
615815
   Ільюшин Ігор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 176. – ISBN 978-966-439-754-1
615816
   Ільюшин Ігор Іванович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 196. – ISBN 978-966-933-054-3
615817
  Дзик А. Ім"я - маятник : (Творчість італ. письменника Умберто Еко) // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С. 22-33
615818
  Сверстюк Є. Ім"я // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  Гоголь і Україна
615819
  Касьянова О. Ім"я Агатангела Кримського і весь його сходознавчий доробок голосно прозвучали в арабському світі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 13


  23 березня в Єгипетському центрі арабської мови і культури Інституту філології за сприяння директора Центру Олени Хоміцької відбулася презентація арабомовного перекладу "Бейрутських оповідань" Агатангела Кримського. Автором перекладу є Імадеддін Раеф, ...
615820
  Сафонова О.В. Ім"я в архівних документах // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 126-136. – ISSN 0320-9466


  До 240-річчя від дня народження засновника Харківського університету Василя Каразіна.
615821
   Ім"я в історії української фтизіатрії та фтизіохірургії. Професор Пилипчук Микола Степанович / В.І. Петренко, Ю.Г. Віленський, Р.Г. Процюк, О.Б. Пікас, В.І. Потайчук // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (25). – С. 122-124. – ISSN 2220-5071
615822
  Смоліна О.О. Ім"я в контексті православної монастирської культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 104-112


  Досліджуються назви православних монастирів, які є частиною національної культури, тому що формуються під впливом не тільки релігійних ідей ченців, але й відбивають сприйняття околишнього населення.
615823
  Котлярова К. Ім"я в релігійній традиції Стародавнього Риму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 100-102. – ISSN 2076-1554


  Аналізується використання імені в релігійній традиції Стародавнього Риму за даними писемних джерел.
615824
  Круглов Ю.М. Ім"я вашого міста / Ю.М. Круглов. – К, 1978. – 152с.
615825
  Власко І.В. Ім"я Гоголя на карті України : урок-подорож із використанням новітніх технологій // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст.
615826
   Ім"я досконалості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 46-47 : фото
615827
  Веремко-Бережний Ім"я загрози - розум // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 1. – С. 152-157. – ISSN 0130-321Х


  Останнім часом вітчизняна література випустила зі своєї сфери те, на що зазвичай опиралася - істоиичну прозу. Окремі спроби реанімувати жанр гідні як щирого захоплення, так і гіркого сміху
615828
  Тороповський М.М. Ім"я злочинця - відоме / М.М. Тороповський. – Львів, 1978. – 136с.
615829
  Безпаленко А.М. Ім"я і назва крізь призму гештальт-теорії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 16-20
615830
  Владимиров В. Ім"я і розуміння, або журналістика як ономастика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 15-31
615831
  Давидова І.М. Ім"я його - комуніст / І.М. Давидова. – К., 1981. – 48с.
615832
  Кізлова О. Ім"я Кармен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 16


  "Опера "Кармен" (у її нинішній версії) іде на сцені Гамбурзького театру з січня 2014-го. Все "як у Бізе", тільки дію перенесено на сто років уперед. Режисер Єнс-Даніель Герцог домігся яскравого, багатогранного показу характерів."
615833
  Єрофєєв І.О. Ім"я Леніна на карті Батьківщини / І.О. Єрофєєв. – Київ, 1981. – 207 с.
615834
  Ритхеу Ю.С. Ім"я людини / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Молодь, 1958. – 47 с.
615835
  Боровський О. Ім"я має значення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "У Скоп"є відбулися протести через плани змінити назву Македонії".
615836
  Остролуцька Л. Ім"я на Землі і в космосі // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 3


  Ярослав Яцків вручає ювіляру Володимиру Горбуліну свідоцтво про його ім"я в космосі.
615837
  Подгорна А. Ім"я наречення дітей у містечку Пирятині у 30-х роках ХІХ ст. (за матеріалами метричних книг) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 23-30. – ISSN 1998-4634
615838
  Загнітко А. Ім"я Олекси Тихого в сучасній Україні / А. Загнітко, Є. Фіалко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 3
615839
  Пахомова С.М. Ім"я по батькові в історичному аспекті // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 139-145. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
615840
  Еко У. Ім"я рози : Роман / Умберто Еко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з італ. М.Прокопович. – Харків : Фоліо, 2006. – 575с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3488-5
615841
  Еко У. Ім"я рози : роман / Умберто Еко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; переклад з італ. М. Прокопович. – Харків : Фоліо, 2007. – 575с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3887-6
615842
  Еко У. Ім"я рози : роман : нова авт. редакція 2012 р. / Умберто Еко ; [переклад і глосарій М. Прокопович ; худож.-оформ. О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 765, [3] с. : іл. – Пер. вид. : Il nome della rosa / Umberto Eco. Milano, 1980. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Карта світу. Італія). – ISBN 978-966-03-6385-4
615843
  Собко О. Ім"я Стуса - ще під питанням // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 2


  У Донецькому національному університеті визначили чотири варіанти нової назви і планують провести громадські обговорення.
615844
  Кузбіт Т.М. Ім"я Т.Г.Шевченка на картах України і світу. Відкритий урок до 200-літнього ювілею великого Кобзаря // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 10-13 : карта
615845
  Ніколаєнко В.Л. Ім"я та номінація в філософії мови Миколи Бердяєва (соціальний контекст) // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 132-145. – ISBN 978-966-2229-90-5
615846
  Мельник Е. Ім"я Тараса Шевченка в українській школі (1917–1920) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 47-51
615847
  Цокота П.Є. Ім"я твого роду. / П.Є. Цокота. – Сімферополь, 1989. – 191с.
615848
  Стриженюк С.С. Ім"я твоє шепчу.... : лірика / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1989. – 110 с.
615849
  Мар"єнко Ф.С. Ім"я тобі -- лікар / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1969. – 205с.
615850
  Чорна С. Ім"я цього героя - Юрко Матущак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 3


  14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом "За мужність III ...
615851
  Шалата М. Ім"я Шашкевича : Ораторія / Михайло Шалата; Ред. Євген Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2005. – 44с. – ISBN 966-7996-78-3
615852
  Будько Євген Ім"я як бренд : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 78-82 : Фото
615853
  Молчанов Р. Ім"я як особисте немайнове благо // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-63.
615854
  Джоганик Я. Ім"я як семантичний жест (на матеріалі української прози Словаччини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 137-142
615855
  Савицький І. Ім"я, забуте в Україні: Євстахій Івановський (за документами та свідченнями "усної історії" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 169-191. – ISSN 0320-9466
615856
   Ім"я, осяяне правом (пам"яті Я. Кондратьєва) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 156-157. – ISSN 0132-1331
615857
  Речмедін А.П. Ім"ям Ольги Кобилянської. / А.П. Речмедін. – Ужгород, 1973. – 24с.
615858
   Ім’я, повернене із небуття (З нагоди 165-річчя від дня народження Івана Пулюя) / В. Козирський, В. Манжара, О. Рокіцький, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
615859
  Вознюк О.М. Імагологічна візія України у творчості Єжи Стемповського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 237-241. – ISBN 978-966-188-046-6
615860
  Динь В О. Імагологічна візія України у творчості Рауля Чілачави // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 189-197


  У статті досліджується рецепція образу України у творах Рауля Чілачави крізь взаємообумовленість "Свій" - "Інший". Показано, як міжнаціональний діалог реалізується на основі імагологічних образів, які присутні у кожній нації. В даному випадку образ ...
615861
  Алієва Заміна Керім кизи Імагологічне дослідження міфу та реальності в прозі С. Ахмедлі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 91-98


  В статті розглядається розвиток національної самосвідомості, повернення до витоків, духовних цінностей, визначення своєрідності художньо-естетичних пошуків азербайджанської літератури середини XX – початку XXI століття. А також засто- сування ...
615862
  Левицька Т.О. Імагологічний аналіз іміджу іудея у творах В.Скотта "Айвенго" та "Донька хірурга" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 71-72
615863
  Забіяка І.В. Імагологічний аспект вивчення сучасної чеської та української літератур // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 213-219. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про предмет і межі літературної імагології. Запропоновано не обмежувати його тільки національним аспектом. Сформульоване визначення літературної імагології як дисципліни, що вивчає принципи, стадії та результати діалогу Я та Іншим. ...
615864
  Мельниченко І. Імагологічний аспект множинності людської ідентичності з погляду Гашека-Швейка // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 125-139. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
615865
  Петриченко Н.Г. Імагологічний аспект прози "української школи" в польській літературі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 30-42


  Об"єктом дослідження у запропонованій статті є діяльність представників "української школи" у польській прозі І половини XIX століття. Автор дослідження особливу увагу приділяє тематичному розмаїттю прозових творів доби, їхній образній системі, ...
615866
  Ван Юй Імагологічний дискурс втілення образу Турандот у світовому музичному мистецтві : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ван Юй ; М-во культурі та інформ. політики України, Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
615867
  Якимович В. Імагологічний дискурс роману Марії Матіос "Солодка Даруся": інонаціональна проблематика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-135. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
615868
  Кобчінська О.І. Імагологічний потенціал новели Тагара Бен Джеллуна "Дон Кіхот у Танжері" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 16-24


  У статті здійснена спроба розкрити імагологічний вимір культурних урбаністичних і театральних образів новели франко-марокканського митця Тагара Бен Джеллуна в системі постколоніального та "донкіхотівського" дискурсів. В статье осуществлена попытка ...
615869
  Свербілова Т.Г. Імагологічний рівень зображення київських історичних постатей 1918-1919 рр. у споминах, кіно і драматургії 1920-1930-х рр. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 307-314
615870
  Брайко О. Імагологічні студії Дмитра Наливайка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 22-24. – ISSN 0236-1477
615871
  Дизерінк Х. Імагологія та питання етнічної ідентичності // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 382-395. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
615872
  Лірсен Дж. Імагологія: історія і метод // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 362-375. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
615873
  Горбонос О Імажинізм як складова літературних просторів України та Росії 20-х років XX ст.: провідні тенденції розвитку, персоналії / О Горбонос, Жукова-Божицька // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 84-89. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
615874
  Цілина М. Імажонімія Тараса Шевченка (мовно-структурний вимір) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 221-226


  У статті розглянуто структурні типи найменувань образотворчих творів Тараса Шевченка періоду ранньої художньої творчості (1830–1847 рр.). З"ясовано мотиви номінації таких однокомпонентних імажонімів та встановлено синтаксичні зв"язки між компонентами у ...
615875
  Щербак М.Г. Імамат / М. Щербак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 152. – ISBN 966-642-073-2
615876
  Процик І.В. Іманентна і суб"єктивна неоднозначність архетипу батьківщини в поезії І. Драча // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 101-112. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано архетип батьківщини в поезії І. Драча з точки зору амбівалентності цього архетипу за його внутрішньою властивістю через риси ментальності та історичну долю України і за сприйняттям поета.
615877
  Бондар О.В. Іманентна телеологія як принцип знання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 7-9
615878
  Іванишин П. Іманентна українська методологія та літературна герменевтика: пропедевтика національно-екзистенціальної аналітики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 76-83.
615879
  Трубенко А.І. Іманентна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 599. – ISBN 966-316-069-1
615880
  Джигіта А.Я. Іманентний час у структурі феноменологічного дослідження свідомості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 18-20
615881
  Гром"як Р. Іманентно-літературні та загальнокультурні чинники розбудови літературознавчої компаративістики в Україні ІІ половини ХХ століття // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.53-57.
615882
  Панафідіна О.П. Імануїл Кант і дві "лінії у філософії". Стаття перша // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 3-27. – ISSN 2076-7382
615883
  Козловський Віктор Імануїл Кант у "залізних обіймах" радянської філософії : декілька нотаток до нашої недавної інтелектуальної історії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.117-126. – ISSN 0235-7941
615884
  Мінгазутдінов І. ІМВ: європейські стандарти в навчанні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 4 : фото


  Впровадження європейських стандартів освіти в КНУ імені Тараса Шевченка.
615885
  Мінгазутдінов І. ІМВ: Європейські стандарти в навчанні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Під рубрикою "Шляхом Болонського процесу" автор статті, заст. директора з навч. роботи ІМВ, розповідає про реалізацію вимог Болонського процесу в ІМВ, зокрема про магістерські програми підготовки спеціалістів різних спеціалізацій; про міжнародні ...
615886
  Пономаренко В.С. Імеджева привабливість ВНЗ як засіб його конкурентоспроможності / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 139-157. – ISBN 978-966-8177-75-0
615887
  Гужва В.Ф. Імена : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
615888
  Пляшко Л. Імена // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 42-68. – ISSN 0131-2685


  Гоголь Микола Васильович (1809-1852).
615889
  Зерова М.Д. Імена / Марина Зерова. – Київ : Кліо, 2019. – 310, [2] с. – ISBN 978-617-7023-88-2
615890
  Сосова Л. Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 29-32
615891
  Михайлова О.Г. Імена античних богів і героїв в ономастичному просторі творів Ліни Костенко // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 347-364. – ISBN 978-966-439-842-5
615892
  Кондратюк С.Є. Імена в термінах металознавства / С.Є. Кондратюк, Ж.В. Пархомчук // Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 53-59. – ISSN 2073-9583
615893
  Кайдаш А.М. Імена діячів культури в художньому мовленні Івана Драча / А.М. Кайдаш, В.І. Хомич // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 116-121
615894
  Галенко О. Імена й прізвиська за матеріалами поминальників православних парафій греків Криму першої половини XVIII ст. / Євген Чернухін, Олександр Галенко // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 32-45
615895
  Пилипчук Я. Імена кипчаків у європейських джерелах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 185-198. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
615896
  Сав"як Н.В. Імена концепту ЛЮБОВ в японській лінгвокультурі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 323-327. – Бібліогр.: c. 327; 7 поз.


  Статтю присвячено аналізу мовних фактів, що використовуються в японській мові для вербалізації концепту ЛЮБОВ. The article deals with analysis of lexical items which are usedin the Japanese language to denote concept LOVE.
615897
  Юхимович В.Л. Імена не дивина / В.Л. Юхимович. – Київ, 1982. – 91 с.
615898
  Ющук І. Імена перших князів Київської Русі // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 3
615899
  Веремієнко Т. Імена січасників у німецькій художній літератури // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 94-104
615900
  Веремієнко Т. Імена сучасників у німецькій художній літературі // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 94-104
615901
  Корсак І. Імена твої, Україно : художньо-документальні оповідання / Іван Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 300с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-01-7
615902
  Бар"яхтар В.Г. Імена України : Біографічний щорічник - 1999 / УАН національного прогресу ; ред. кол.: В.Г. Бар"яхтар, І.Д. Безгін, Є.Р. Бершеда та ін. ; Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 1999. – 504 с. – ISBN 966-7558-08-8
615903
   Імена України : Біографічний щорічник-2001 / УАННП ; ІГД ; ред. кол.: Ю.О. Храмов, В.Г. Бар"яхтар, І.Д. Безгін, В.П. Буркат, С.П. Глух, О.Г. Додонов, М.Г. Жулинський, О.Ф. Оніпко та ін. – Київ : Фенікс, 2002. – 676 с. – ISBN 966-651-075-8
615904
   Імена України в Космосі : Науково-енциклопедичне видання. – Львів, Київ : НАУТІЛУС; Академпериодика; ВАІТЕ, 2003. – 730с. – ISBN 966-95745-5-2; 966-8002-62-8
615905
  Кравченко Л. Імена українців Центральної Донеччини : стаття-рецензія на публікацію: Буга Т.В. Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець XIX - початок XXI ст.): [монографія] / Тетяна Володимирівна Буга. - Донецьк: Дон НУ, 2013. -279 с. / Людмила Кравченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 166-173. – ISSN 0320-3077
615906
  Болдирєв І. Імена. До історії виникнення Одеської економічної школи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 75-87 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
615907
  Чертков О.Б. Іменем бога : атеїстичні нариси / О. Б. Чертков. – Москва : Веселка, 1980. – 102 с.
615908
  Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького : Українське козацтво в міжнародних відносинах 16-серд. 17 ст. / В.І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. – 251с. : іл. – Бібліогр.: с. 247-252. – ISBN 5-319-00711-6
615909
   Іменем закону : тижневик МВС України. – Київ, 2001
615910
  Кібець І Ю. Іменем закоханих / І Ю. Кібець, . – Дніпропетровськ, 1982. – 64с.
615911
  Мірошниченко Г.і. Іменем революції / Г.і. Мірошниченко. – К., 1978. – 192с.
615912
   Іменем совісті : нариси. – Львів : Каменяр, 1986. – 102 с.
615913
  Степанюк Б.П. Іменем сонця / Б.П. Степанюк. – Київ, 1966. – 127 с.
615914
  Ільченко А.М. Іменем України, та не в ім"я українців : зб. суд. рішень, постанов та ухвал із питань функціонування укр. мови / Анатолій Ільченко ; Рідновірівський прав. рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН), Рідновірська асоц. дослідників діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 614, [2] с. – ISBN 978-966-340-403-5
615915
  Азарова В. Іменем Українського гуманітарного ліцею названо астероїд // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 2


  "...Український гуманітарний ліцей нашого університету відзначив зоряне свято. Небесному тілові 318794 присвоєно назву "УГЛІЯ" на честь усіх колишніх, теперішніх і майбутніх ліцеїстів УГЛ КНУ. З нагоди свята академік Я. С. Яцків, директор Головної ...
615916
  Копиленко О. Іменем українського народу : п"ять оповідань : (Із творів селянських письменників "Плуг") / О. Копиленко. – Харків : Радянська література, 1924. – 50 с. – (Бібліотека селянина : Серія Красного письменства ; № 17)
615917
  Жулинський М. Іменем Шевченка, в ім"я Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  У статті розповідається про встановлення пам"ятників Т. Шевченку у Вашингтоні й Москві, а також про роботу Комітету з Національної премії України Шевченка від часів її заснування до нашого часу
615918
  Жулинський М. Іменем Шевченка, в ім"я Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про роботу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2009- 2010 рр. Автор розповідає про лауреатів 2009-2010 рр., про вручення премій 2010 р., міркує про потребу гідного відзначення 200-ліття від дня народження митця. ...
615919
   Імені Бориса Патона // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 6 червня (№ 21/22). – С. 4. – ISSN 2219-5793
615920
  Кременецький В.О. Імені Ванди Василевської / В.О. Кременецький. – К., 1986. – 204с.
615921
  Черепанов С. Імені великого захисника дітей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 11


  Він першим у світі порушив питання про права дитини. "Немає дітей — є люди". "Дитина має право на повагу". Видатний український педагог Василь Сухомлинський вважав його своїм учителем. І не випадково. Януш Корчак — польський педагог, лікар і ...
615922
  Костюкевич В. Імені лицаря духу Євгена Концевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Ліна Костеко та Юлія Тимошенко стали першими лауреатами нової Міжнародної премії імені нескореного лицаря українського духу Євгена Концевича, письменника та дисидента, який будучи з юних років прикутим до ліжка, став одним із символів українського ...
615923
  Касаткін М.О. Імені Олександра Невського / М.О. Касаткін. – Київ, 1974. – 158с.
615924
  Стрілько-Тютюн Імені Ярослава Мудрого. Історія Міжнародного освітнього фонду / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2020. – 828, [3] с. : іл., фот., табл. – ISBN 978-617-7887-16-3
615925
  Андрієнко Л. Іменна метафора у бароковій поезії // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гринник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 16. – С. 6-8
615926
  Широков К.В. Іменна словозміна у сучасній турецькій мові / К.В. Широков ; [відп. ред. : В.А. Широков, В.М. Підвойний] ; НАН України ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2009. – 317, [3] с. : іл. – Додатки: с. 149-306. – Бібліогр.: с. 307-316. – ISBN 978-966-507-266-9
615927
  Горенко О.П. Іменна формула "Ріп Ван Вінкль" у контексті візуальної та усної культур // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 34-39.
615928
  Горенко О.П. Іменна формула "Ріп ван Вінкль" як ігровий онто-психо-топос // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 147-154
615929
  Горенко О.П. Іменна формула як ігровий елемент ранніх творів В. Ірвінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 56-63
615930
  Козирєва Т. Іменний номер, конверт і марка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 10


  У Львові у BANKHOTEL по-особливому вшанували аристократизм душі Джеймса Мейса.
615931
   Іменник : Антологія дев"яностих. – Київ : Смолоскип, 1997. – 264с. – (Творча асоціація "500"). – ISBN 1-889240-15-0
615932
  Лозова Н.Є. Іменник : граматичний довідник / Н.Є. Лозова ; [наук. ред. В.Б. Фридрак] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2016. – 284, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-00-1552-4
615933
  Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові / І.Г. Матвіяс. – Київ : Радянська школа, 1974
615934
  Луньо Л.Є. Іменник соціогрупи "баба-повитуха" (на матеріалі метричних книг I-ї пол. XX ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 158-168
615935
  Колодко С.А. Іменники у китайській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  У статті розглядаються питання ролі іменників у системі частин мови, класифікація та способи словотворення іменників, а також їх зв"язки з прислівниками.
615936
  Дребет В. Іменники у синтаксичних рамках пасивних конструкцій сучасної німецькомовної преси // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С.23-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 39-41; 28 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
615937
  Кучман І.М. Іменники як реалізатори каузативних відношень у сучасній українській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 51-62. – Бібліогр.: Літ.: С. 61-62; 11 назв
615938
  Сивокозова В.В. Іменникова лексика у словнику української мови за редакцією Б.Д. Грінченка (способи та засоби лексикографування) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 188-194
615939
  Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах : префіксальна система у динамічному аспекті : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 513л. + Додатки : л.391-435. – Бібліогр. : л.436-513
615940
  Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах: префіксальна система у динамічному аспекті : автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 33с. – Бібліогр.: 32 назв
615941
  Колесников А.О. Іменникові займенники в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 155-163. – ISSN 2307-4558
615942
  Пасик Л. Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації / Л. Пасик, Л. Рись // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 120-128. – ISSN 2410-0927
615943
  Косицький М.М. Іменникові композити новогрецької та української мов (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 197-206


  Статтю присвячено складним іменникам новогрецької мови. Розглядаються процеси їх утворення та функціонування в мові. Досліджуються синтаксичні зв"язки, що встановлюються між складниками композита.
615944
  Калиновська І.М. Іменникові фрази сучасної англійської мови та проблема мовної економії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 16-20. – Бібліогр.: Літ.: с. 20; 12 п. – ISSN 1729-360Х
615945
  Селігей П.О. Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 36-55. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано співвідношення іменників і дієслів в українськомовних наукових текстах. Автор обстоює думку, що експансія іменників за рахунок дієслів призводить до відчутних комунікативно-естетичних утрат. Обґрунтовується необхідність ...
615946
  Шуляк Н. Іменні акції. Проблемні питання емісії та обігу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-59
615947
   Іменні відомості Прилуцького полку 1738 і 1753 років / [ініціатор вид.: Президент Нац. експерт.-буд. альянсу України Віктор Лещінський ; робота з текстом і наук. коментар: Дмитро Лукін ; відп. за вид.: Геннадій Темнишев]. – Кам"янське : [б. в.], 2021. – 291, [1] с. : іл., табл. – Кн. видрукувана і переплетена в майстерні палітурних справ майстра Темнишева Г.Г.
615948
  Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії / О.К. Безпояско ; АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1991. – 169 с. – (Мовознавство)
615949
  Романь А. Іменні збори риб кінця XIX та початку XX ст. в колекції Національного науково-природничого музею НАН України // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 133-140. – ISSN 2219-7516
615950
  Рись Л.Ф. Іменні композити у функції інтнртекстуального містка в сучасному німецькомовному медіа-дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 102-106. – Бібліогр.: Літ.: с. 106; 8+5 п. – ISSN 1729-360Х
615951
  Олександрова Д. Іменні стипендії - додатковий стимул для луцької молоді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8 жовтня (№ 181). – С. 10


  Підтримка обдарованої, соціально активної молоді - це досить перспективна інвестиція в майбутнє нашої країни, в її інтелектуальний потенціал. Ігор Палиця, засновник благодійного фонду "Новий Луцьк" та ініціатор виплати іменних стипендій студентам ...
615952
   Іменні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького уряд України ухвалює рішення щодо встановлення 20 іменних стипендій. Стипендії будуть присуджуватися магістрантам із західноукраїнських вишів, які проводимуть дослідження в ...
615953
   Іменні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв Постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України".
615954
   Іменні стипендії // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "Одразу чотирьох аспірантів нашого Університету відзначено іменними стипендіями у поточному навчальному році. Стипендію Кабінету Міністрів України призначено аспіранту третього року навчання географічного факультету Олександру Бончковському, який є ...
615955
  Трохименко О.М. Іменні стипендії в Університеті Святого Володимира / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С 4-6
615956
  Каленська А. Іменні частини мови в граматичній системі турецької мови // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 146-152. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядаються іменні частини мови та їхня диференціація на імееник, прикметник, займенник, прислівник. Досліджуються частиномовні (семантичні, синтаксичні, морфологічні) ознаки іменних частин мови в граматичній системі сучасної турецької мови.
615957
  Книш Г.А. Імення / Г.А. Книш. – Київ, 1983. – 80 с.
615958
  Кушнір О.Я. Імення / О.Я. Кушнір. – Львів, 1991. – 21с.
615959
  Бичко В.В. Імення смілих / В.В. Бичко. – К., 1971. – 150с.
615960
  Хижняк А.Ф. Іменням Леніна єдині. / А.Ф. Хижняк. – К., 1968. – 160с.
615961
  Кучерява Л.В. Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі ХІХ–ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 259-267


  У статті розглянуто структуру, форми, значення іменувань актантів-неосіб (зокрема зоонімів, гідронімів, хрематонімів) художніх творів французьких авторів ХІХ-ХХ століть. Проаналізовано номінативну, характеристичну, символічну функції таких ...
615962
  Кирилова О.В. Імерсивна журналістика: досвід світових новинних ресурсів // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 51-57. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто питання ефективності використання імерсивних методовів при підготовці новинного контенту. Використан панельні дані провіднего світових інформаційних онлайн-ресурсы The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The ...
615963
  Кирилова О.В. Імерсивна журналістика: чинники ефективного // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 48-55. – ISSN 2617-1813
615964
  Нікольська Н. Імерсійна освіта як форма навчального процесу у школах Об"єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 42-44. – ISBN 978-966-2249-24-8
615965
  Бублик Л. Імідж - польською "візерунок" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-29
615966
  Біланчук С.М. Імідж - складова інформаційної інтенсифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 131-133. – Бібліогр.: Літ.: с. 133; 7 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
615967
  Широкова М.С. Імідж банківських установ: соціологічний аспект аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 165-176. – ISBN 978-966-651-760-2


  Стаття присвячена виявленню факторів, які чинять найбільший вплив на імідж банківських організацій і як наслідок - на довіру і лояльність їх клієнтів. У статті розкрито зміст поняття "імідж банку", розглянуто структуру іміджу банківської організації, ...
615968
  Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Тамара Кулієва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена питанням формування іміджу бібліотекаря в сучасному інформаційному суспільстві, визначено головні складники позитивного образу представників цієї професії та ставлення соціуму до них.
615969
  Маргалик В.С. Імідж ведучого телевізійної програми, його відповідність жанрові й тематиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 148-152


  На прикладах телевізійної практики досліджуються проблеми творення іміджу телеведечих. On the example of TV practice it isresearched the problems of creation of image of TV presentes.
615970
  Тарасова К.І. Імідж ведучого, як чинник комунікативної ефективності програми "Паралельний світ" каналу СТБ // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 265-276
615971
  Волосевич І. Імідж видавництва // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.51-57
615972
  Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-54. – ISSN 1682-2366
615973
  Карпенко Ю.М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування / Ю.М. Карпенко, Н.Л. Карпенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 118-124. – ISSN 2410-9576


  У статті розглядаються складові іміджу вищого навчального закладу, проведено дослдіження відомості та сприйняття абітурієнтами вищих навчальних закладів чернігівського регіону, виділені основні аспекти іміджу, на які можливо спиратися при формуванні ...
615974
  Проценко І.І. Імідж вузу як складова системи освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 391-399. – ISSN 2312-5993
615975
  Тихомирова Є.Б. Імідж глобалізації: український погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 8-10
615976
  Сащук Г.М. Імідж держави в глобальному інформаційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 152-154
615977
  Кочубей Ю.М. Імідж дипломата - імідж країни // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 30-33. – ISBN 966-7196-06-2
615978
  Кормилець Ю.В. Імідж електронної бібліотеки вищого навчального закладу як фактор її розвитку // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 70-73. – ISBN 978-966-285-103-8
615979
  Слонкіна А.В. Імідж журналіста як спосіб невербального впливу на аудиторію // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 2664-1933
615980
  Турченко Ю.В. Імідж Збройних сил України: політично-психологічний аспект / Ю.В. Турченко, Л.О. Ряба // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 247
615981
   Імідж і репутація = Image and reputation : міжнар. наук.-практ. конф., 20 берез. 2019 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [редкол.: Поплавський М. (голова) та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Назва, зміст та рез. на початку ст. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-602-278-6
615982
  Хавкіна Л.М. Імідж і репутація країни: трансформації та тенденції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 81-82. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551


  Рецензія на видання: Чекалюк В.В. Формування іміджу України у ЗМІ : монографія / В.В. Чекалюк. - К. : Центр вільної преси, 2016. - 356 с.
615983
  Пшенична Л. Імідж керівника – важлива складова кар"єри управлінця // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 233-250. – ISSN 2312-5993
615984
  Голік О.Б. Імідж керівника навчального закладу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 19 (29))
615985
  Кухар І. Імідж керівника як основа для створення позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 60-63
615986
  Савченко Л.В. Імідж корпоративного видання: структура та засоби формування // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 280-286. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті розглядаються структура та засоби формування іміджу корпоративного видання. Зазначається , що позитивний імідж дозволяє корпоративному виданню виокремитися з-поміж інших видань і знайти свою інформаційну нішу.
615987
  Личова Г. Імідж країни в глобальному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори конкурентоспроможності країн під впливом процесів глобалізації. Класифіковано фактори, які формують імідж держави на міжнародному ринку. Factors of competitiveness under influence of processes of globalization are analysed. The ...
615988
  Трапезникова О.В. Імідж міста як стратегічний ресурс розвитку рідного краю (на прикладі м.Каховка) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 13-16 : фото, карта. – Бібліогр.: 26 назв
615989
  Кривошеїн В.В. Імідж міста: соціально-політичний вимір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 76-83. – ISSN 2077-1800
615990
  Фролов П. Імідж навчального закладу: основні проблеми та шляхи творення // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.103-110
615991
  Ткаченко О.О. Імідж навчального закладу: поняття та сутність // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 95-101. – ISSN 2409-9805


  Обгрунтовано необхідність з"ясування сутності, природи іміджу як складової системи освіти і як соціокультурного феномена, зміст якого визначається специфікою соціокультурної ситуації та цінностями його створювачів. Вказано, що вітчизняні розробки у цій ...
615992
  Колосовська І.І. Імідж організації: технологія створення і процес управління // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 166-172. – ISSN 1998-6912
615993
  Кияниця Є.О. Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 78-85


  Досліджується структура іміджу закладів культури, визначаються його складові, обґрунтовується думка про те, що структура іміджу організацій соціально-культурної сфери потребує комплексного підходу до його формування.
615994
  Гардабхадзе І.А. Імідж особистості в дискурсі соціальної адаптації в цифровій та постцифровій фазах розвитку інформаційного суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 79-90. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
615995
  Гаміна Т.С. Імідж особистості як засіб самореалізації / Т.С. Гаміна, Т.Я. Довга // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 1817-3764
615996
  Чекалюк В. Імідж першої леді. Вплив на формування іміджу держави у ЗМІ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 162-171. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
615997
  Пшенишнюк І.О. Імідж підприємства як метод конкурентної боротьби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 19-21
615998
  Таран-Лала Імідж підприємства як фактор впливу на його конкурентоспроможність / Таран-Лала, Зось-Кіор, М.М. Андрусенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 18-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
615999
  Смирнов С. Імідж підприємства як фактор впливу на споживчу поведінку в сфері готельних послуг / С. Смирнов, І. Тімар // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 17-22. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
616000
  Милосердна І.М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технологій = Image of the political leader as a category of PR-technology // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – C. 118-133. – ISSN 2616-406X
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,