Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
59001
  Митюков А.К. "In diem addietio", как частный случай продажи с публичного торга / А.К. Митюков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 14 с. – .Кн.нап: рос.мов.стар.орф


  Глубокоуважаемому и дорогому Николаю ВасильевичуСамофалову от автора
59002
  Костів М.-М. "Index librorum prohibitorum": ревізії богослужбових книг Унійної Церкви у першій XVIII половині століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 199-202. – ISBN 978-966-171-783-9
59003
  Beck G. "Indication – qualification – frustration?" : teaching "German for healthcare professions" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 2 (87). – С. 167-172. – ISSN 1681-2751


  "Вказівка - кваліфікація - розлад?" : викладання "німецької мови для професій охорони здоров"я".
59004
  Заєць Д. "Indie-rock" соціологія Мішеля Мафесолі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 74-83. – ISSN 1563-3713
59005
  Rose G. "Industriegesellschaft" und Konvergenztheorie. Genesis. Strukturen. Funktionen / G. Rose. – Berlin, 1971. – 397с.
59006
  Burak O.S. (In)equality of opportunity in education and the mechanism of non-reproduction // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 59-73. – ISSN 1681-116Х


  (Не)рівність можливостей в освіті та механізм нерепродукції. У статті йдеться про монополію закладів освіти в сфері розподілу умов життя між членами суспільства та про фактори, які сприяють соціальній мобільності. Теоретичний фокус зосереджений на ...
59007
  Semyonov Yulian ... in the performance of duty / Semyonov Yulian. – M. – 262с.
59008
  Шевченко О. «Incredible India» = Інтерв"ю : інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9 жовтня (№ 181)


  Які можливості відкриває співробітництво нашої України з Індією? Про це «Дню» в ексклюзивному інтерв’ю розповів Посол України в Індії Олександр Шевченко, який днями брав участь у нараді глав дипломатичних місій Української держави в Києві. «Ми можемо ...
59009
  Lenin V.I. Imperialism the highest stage of capitalism : A popular outline / V.I. Lenin. – New York : International publishers, 1969. – 128 p.
59010
  Lenin V.I. Imperialism the highest stage of capitalism. A popular outline. / V.I. Lenin. – M., 1951. – 212с.
59011
   Imperialismus - Bedrohung der Menschheit. – Gotha-Leipzig, 1980. – 1с.
59012
  Schwank Imperialistische Widerspruche in der Welt von heute / Schwank, Karl-Heinz. – Berlin, 1976. – 61с.
59013
  Kemper Manfred Imperialistisches internationales Wirtschaftsrecht und Souveranitat. / Kemper Manfred, Kirsten Johannes. – Berl., 1967. – 130с.
59014
   Imperiology : From empirical knowledge to discussing the Russian Empire. – Sapporo : Hokkaido university, Slavic research center, 2007. – 273 p. – На тит. арк. токож: 21st century COE program. – (Slavic Eurasian studies ; № 13)
59015
  Chwalba A. Imperium korupcji : Korupcja w Rosji i Krolestwie Polskim w latach 1861-1917 / A. Chwalba. – Warszawa : Oficyna wydawnicza volumen, 2001. – 340s. – (Histiria Najniwsza). – ISBN 83-7233-065-4
59016
  Anancino, Nicolo Imperium Romano-Germanicum, sive quinquaginta imperatorum ac Germanicae regum elogia: augustissimo romanorum imperatori Leopoldo ab antiquissima ac celeberrima universitate Viennensi oblata. – Viennae, 1663. – (14), 487с.
59017
  Szczepanski Jan Alfred Imperium tysiaca bogow / Szczepanski Jan Alfred. – Krakow, 1977. – 282с.
59018
  Urban J. Impertynencje : Felietony z lat 1969-1972 / Jerzy Urban. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 284s. – (Biblioteka satyry)
59019
   Implementarea normelor dreptului international in legislatia nationala a Republicii Moldova / Inst. de istorie, stat si drept al Acad. de Stiinte a Moldovei ; Inst. de cercetari strategice al Universit. de studii Europ. din Moldova, ; Asociat. de drept intern. din Rep. Moldova ; [red.-coord. de ed. A. Burian]. – Chisinau : [CEP USM], 2011. – 304 p. – Bibliogr. la sf. cap. (352 tit.). – ISBN 978-9975-71-131-9
59020
  Demyanenko N. Implementation of author concept of I. O. Sikorsky in the activities of the Kiev Froebel pedagogical institute (1907-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 8-13. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Hеалізація авторської концепції і. о. сікорського в діяльності київського фребелівського педагогічного інституту (1907-1920). The article carries out a retrospective logical-system analysis of the scientific heritage of the first rector of the Kiev ...
59021
  Sbarcea Ioana Implementation of Basel III in the European Banking Sector // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 60-65. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  In this work, which is part of a larger research project aimed at the expected impact of Basel III on commercial banks in Romania, I decided to analyse the implementation and transposition of the new international prudential requirements into European ...
59022
   Implementation of case study teaching in economics and management education = Впровадження в навчальний процес кейс-методів для студентів економічного та управлінського напрямів підготовки : monograph / [sci. ed.: L. Mostenska, O. Ralko] ; Swiss Nat. Science Fundation, Swiss Agency for Development and Cooperation, Nat. Univ. of Food Technolodies, Univ. of St. Gallen. – Kyiv : National University of Food Technologies, 2015. – 300, [1] с. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. - Текст укр., англ. – Bibliogr.: p. 292-300. – ISBN 978-617-7278-09-1
59023
  Lafleur M. Implementation of cooperative principles: challenges and financial management issues // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – P. 9-11. – ISBN 978-617-645-227-0
59024
  Baibakov V.M. Implementation of ecological education to the teaching process on discipline "Hygiene and Ecology" for english-speaking six year students / V.M. Baibakov, L.V. Hryhorenko // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 61-67. – ISSN 1681-2751


  Показано особливості підготовки англомовних студентів старших курсів на кафедрах гігієнічного профілю у вищих медичних навчальних закладах.
59025
  Gerasimov A.N. Implementation of econometric approach to determination of prospective directions in the development of local markets of crop products / A.N. Gerasimov, Y.I. Gromov, O.I. Shatalova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 456-465 : fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
59026
  Hryshchuk Y. Implementation of educational reforms during the 1990s in Poland: obstacles and conditions // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 84-89. – ISSN 2518-7635


  The article describes the main directions of educational reforms during the 1990-ies in Poland; analyzed the structure of the educational system in Poland; examined changes being implemented in the system of training teachers; identified obstacles and ...
59027
  Nesterova M. Implementation of eu values in the Ukrainian educational dimension: intercultural dialog and social cohesion development // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – P. 44-52. – ISSN 2078-1016


  Імплементація європейських цінностей в український освітній простір: розвиток соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу.
59028
  Labinska B. Implementation of grammar-translation method of teaching foreign languages in english textbooks of Bukovyna (1872-1900) / B. Labinska, O. Tumak // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 44-48. – ISSN 2409-3351


  Становлення методики навчання граматичного перекладу іноземних мов у підручниках англійської мови Буковини (1872-1900).
59029
  Lysak H. Implementation of immersive technologies in foreign language learning: analysis of foreign and domestic (Ukrainian) experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 1. – С. 78-85. – ISSN 2308-4081


  Використання сучасних імерсивних технологій в освітньому процесі зумовлено змінами у розвитку інформаційно-комунікаційних технологіях та викликами пандемії, що змусила навчатися і працювати дистанційно. У статті узагальнено український і зарубіжний ...
59030
  Kuzioma O. Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 53-56. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The article shows that the international network of electronic communication helps the various economic agents in finding new partners, responding to the changing conditions quicker, facilitates the greater interaction of the economic partners and ...
59031
  Polonska T. Implementation of integrated content lines in foreign language lessons in grades 5-6 of gymnasiums // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 230-240. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
59032
  Vasylchenko I. Implementation of Monte Carlo method in option valuation statistical programming language R // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 43-46. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Автором детально розглянуто теорію методу Монте Карло та здійснено її практичну реалізацію засобами статистичної програмної мови R для європейських опціонів випущених на індекс DAX. Автором детально рассмотрено теорию метода Монте Карло и проведено ее ...
59033
  Vasylchenko I.I. Implementation of Monte Carlo method in option valuation using statistical programming language R // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – P. 78-79
59034
  Zaskaleta S. Implementation of principles of interdisciplinary links in professional training in eu countries // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Розглядаються концептуальні засади та пошук ефективних шляхів розвитку системи вищої освіти в Україні.
59035
  Boyko Yu. Implementation of redundancy and load balancing servers access in Metro Ethernet networks / Yu. Boyko, O. Podolskyi, R. Synyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 12-14. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  This article was reviewed existing protocols provide access to the Internet, discussed advantages and disadvantages of each of them. Was done the analysis of existing methods of Redundancy and the balancing of access servers. Based on existing methods ...
59036
  Komziuk V. Implementation of the Basel III norms in Ukraine // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 384-385
59037
  Kolomiiets A.M. Implementation of The Latest World-Class Scientific Achievements in Training Process of Future Teachers / A.M. Kolomiiets, D.I. Kolomiiets, Ye.V. Gromov // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 72-77. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Імплементація новітніх наукових досягнень світового рівня у підготовку майбутніх учителів
59038
  Dadyka D.I. Implementation of the modern plasma simulation codes via PIC method for parallel computing systems / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 64-67. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  The comparison of common open source software for the simulation of plasma via particles-in-cell (PIC) method using parallel computing systems is presented. The problems of field equation solving, load balancing, general-purpose computing on graphics ...
59039
  Drozd I.K. Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement / I.K. Drozd, M.S. Pysmenna, N.V. Pohribna // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 2. – P. 78-82. – ISSN 2410-9576
59040
  Pryshchepa O. Implementation of the state enlightenment model of education in the cities and towns of Right-Bank Ukraine (first third of the 19th century) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – С. 26-33. – (Історія ; № 2 (54)). – ISSN 2414-9012
59041
  Marchenko L.Y. Implementation of the state policy in the sphere of budget funds servicing in Ukraine by the treasury service in the conditions of the information technologies development // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 217-227. – ISSN 2414-0562
59042
  Zayets V. Implementation of the UN Guiding Principles on business and human rights in agribusiness with respect to lessons in the extractive sector // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – Р. 414-422. – ISSN 2219-5521
59043
  Isaieva S. Implementation of Thomas Gordon’s communicative pedagogy in Ukrainian educational realities / S. Isaieva, M. Leshchenko, N. Sulaieva // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 40-45. – ISSN 2409-3351
59044
  Oliiar M. Implementation of Transdisciplinary Approach in the Process of Formation of Future Primary School Teachers’ Communicative-Strategic Competence / M. Oliiar, K. Fomin // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2021. – С. 182-192. – (Series of Social and Human Sciences. Pedagogy ; vol. 8, № 1). – ISSN 2311-0155


  Реалізація трансдисциплінарного підходу в процесі формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.
59045
  Shvets T. Implementation of tutoring practices in a high school based on the example of the private school "Athens", Kyiv // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 56-60. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article actualizes the implementation of tutoring practices that meet the challenges of modern times, help to overcome the contradiction between the current demands from a personality and traditional educational practices. Special attention is paid ...
59046
   Implementation overview of Tempus programme projects: over 20 years in Ukraine 1993-2014 : infobox : findings and recommendations / Tempus-Ukraine@20 1993-2014 // Огляд реалізації проектів програми Темпус: більше 20 років в Україні 1993-2014 : [інформ. бюлетень : висновки і рек.] / Темпус-Україна @20 1993–2014. – Київ, 2015. – P. 1-32. – (Проект Європейського Союзу "Національний Темпус / Еразмус + Офіс в Україні")
59047
  Hetman Y.A. Implementation practice of electronic administrative services in Ukraine / Y.A. Hetman, V.S. Politanskyi, I.V. Semenikhin // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 93-104. – ISSN 1993-0909
59048
  Berezovskyi A K. Implementations of Voronyi diagram constructing algorithm // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 27
59049
  Vahanova L.V. Implementent bases of trade-marketing activities of Municipal Pharmacy / L.V. Vahanova, I.V. Rodionova // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 24-38. – ISSN 2414-0562
59050
  Grytsyk N. Implementing European standards in the ESP curriculum for students of non-linguistic specialities in Ukrainian universities // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ, 2016. – Вип. 5. – P. 4-8. – ISSN 2409-3351
59051
  Dumitrescu L. Implementing New Marketing Strategies in the Context of the Online Environment - Advantages, Disadvantages, Statistics and Trends / L. Dumitrescu, M. Fuciu, H. Gorski // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  In the context of the online environment and the pressure created by the new information and communication technologies, when the Internet is used by more than 40% of the world population, when the penetration rate of the online has reached more than ...
59052
  Fallon R.H. Implementing the constitution / Richard H. Fallon. – Cambridge ; London : Harvard univ. press, 2001. – X, 186, [1] p. – ISBN 0-674-00464-7
59053
   Implementing the EU strategy in Baltic States: a multi-objective evaluation / Willem, Brauers, , Alvydas Balezentis, Tomas Balezentis // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 317-329 : table. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
59054
   Implementing the World Bank"s gender policies : Progress report. – s.l.
№2, vol.1 : Main report. – 1997. – [3],35p.
59055
  Simionescu Cristofor Implicatii bioenergetice ale colorantilor / Simionescu Cristofor, Gorduza Valeria. – Bucuresti, 1988. – 207с.
59056
   Implications for earthquake risk reduction in the United States from the Kocaeli, Turkey, earthquake of August 1. 1193 // U.S.Geological survey circular / U.S.Geological survey. – Washington, 2000. – N 1178. – [5], 64 p.
59057
   Implications for earthquake risk reduction in the United States from the Kocaeli, Turkey, Earthquake of August 17, 1999 // U.S.Geological survey circular : Washington, 2000
59058
   Implications of Brexit for Financial Stability and Efficiency // Global financial stability report : getting the policy mix right / International Monetary Fund. – Washington, 2017. – April : Getting the policy mix right. – P. 45-47. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-47556-456-3. – ISSN 0258-7440
59059
  Giritli N. Implications of exogenous income shock on economic well-being in north Cyprus: CGE model approach / N. Giritli, S. Ugural // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 243-256 : tabl., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
59060
  Carriere-Swallow Yan Implications of Global Financial Integration for Monetary Policy in Latin America / Carriere-Swallow Yan, , Gruss Bertrand // Challenges for central banking : perspectives from Latin America / ed.: Yan Carriere-Swallow, Hamid Faruqee, Luis Jacome, Krishna Srinivasan. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 83-108. – ISBN 978-1-51359-176-6
59061
  Huck-ju Kwon Implications of Korea"s Saemaul Undong for Development Policy: A Structural Perspective // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 155-166. – ISBN 978-1-51353-786-3
59062
  Draskovic M. Implications of low inflation in Montenegro / M. Draskovic, S. Lakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – Р. 73-79. – ISSN 1993-6788
59063
   Implications of New Standards on Technical Diagnostics and Control Implementation for the Gas Transmission System Efficiency / M.O. Karpash, A.P. Oliynyk, G.M. Kogut, A.M. Klyun // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 75-84. – ISSN 2409-9066


  Вивчення впливу нових стандартів з технічної діагностики й контролю на ефективність газотранспортної системи.
59064
   Implications of the dissolution of the Soviet Union for accidental/inadvertent use of weapons of mass destruction. – Tallin, 1992. – 276с.
59065
  Casaux, de implicite de l"Idee d"une constitution, et de quelques autres qui s"y rapportent, application et consequences. – P., 1789. – 207с.
59066
  Maciej Panczyk Imporoving computation efficiency by parallel programming // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 398-414 : tabl., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
59067
  Robinson Philipp Bedford Import / Robinson Philipp Bedford. – London, 1979. – 120с.
59068
   Importance of being witty. – M., 1986. – 397с.
59069
  Biljana Rakic Importance of capital market efficiency for economic growth: the case of Serbia / Biljana Rakic, Tamara Radjenovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 318-330 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
59070
  Kovalenko O. Importance of cooperative banks in the crediting of the agricultural sector – the experience of european countries and conclusions for Ukraine // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – Р. 15-22. – ISSN 2413-9610
59071
  Strazovska L". Importance of family business for EU economies / L". Strazovska, E. Jancikova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 33-40. – ISSN 1993-6788


  Family business plays a vital role in many national economies. In this paper, the authors describe different types of family business existing in the EU countries and in Slovakia specifically. The support patterns to family business from the European ...
59072
  Kutsenko-Lada Importance of L. Wittgenstein"s concept of "Picture of theworld" / Kutsenko-Lada, G.S. Kostiuk // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 8-12


  The later Wittgenstein ("On Certаіnty") has brought his looks at picture of the world closer to pragmatic and realistic standpoints. He already felt the picture of the world being not so much "оverlexiсаlized". While arguing with G. Moore as per ...
59073
  Pilarczyk K. Importance of Management Information System in Banking Sector // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2016. – P. 69-80. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 50, 2). – ISSN 0459-9586
59074
  Eberstadt Peter Importancia del radiorenograma en el carcinoma cervicouterino / Eberstadt Peter, Dias R. Perches, Gonzales Victoria. – Mexico, 1962. – 28с.
59075
  Yuen D. Important influences depth-dependent lower-mantle properties on the formation of a plume-fed asthenosphere in the upper mantle / D. Yuen, N. Tosi, O. Cadek // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 206. – ISSN 0203-3100
59076
   Important Plant Areas for Conservation of Species of Section Pseudophalolepis Klokov genus Centaurea L. in Ukraine / V. Kolomiychuk, V. Onyshchenko, I. Moysienko, O. Derkach, H. Kolomiets, V. Didenko // 8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / "Save Plants for Earth"s Future", conf. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – Р. 21. – ISBN 978-966-437-497-9
59077
  Ryabokon O. Important problems in the field of forming and execution of local budgets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 41-44. – (Економіка ; Вип. 141). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються зміни до порядку формування та виконання місцевих бюджетів відповідно до норми нового Бюджетного кодексу; розглядаються основи формування доходів місцевих бюджетів України відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази. При ...
59078
  Szurowska B. Important аspects of Testing Knowledge and Skills Of Third Grade Students in Light of Omnibus Survey: Polish Experience / B. Szurowska, M. Czajkowska // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – P. 40-53. – ISSN 2308-4081


  Важливі аспекти тестування знань і навичок учнів третього класу в світлі омнібусного опитування: досвід Польщі.
59079
  Berbeca V. Importanta detensionarii situatiei din Regiunea Gagauza pentru securitatea Republicii Moldova // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – P. 53-61. – ISSN 1812-2566
59080
   Importiva artei si esteticii burgheze, 1952. – 187с.
59081
  Majewski Kazimierz Importy rzymskie w Polsce. Wybor zrodel archeologicznych do dziejow kontaktow ludnosci ziem Polski z imperium rzymskim / Majewski Kazimierz. – Warszawa-Wroclaw, 1960. – 154с.
59082
  Asher Michael Impossible Journey. / Asher Michael. – Harmondsworth, 1991. – 297с.
59083
  Gogaladze E. Imposters and pronominalization in the persian polite speech. Імпостери і прономіналізація в перському ввічливому мовленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 17-20. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the Persian polite speech as an inseparable part of the Persian etiquette. Grammatical ways of expressing politeness as well as specific features of pronominalization in Persian including non-pronoun forms of address and ...
59084
  Vila-Matas Impostura / Enrique Vila-Matas. – Barcelona : Ed. Anagrama, 1984. – 117 p. – (Narrativas hispanicas ; 7). – ISBN 84-339-1707-2
59085
  Emilianenko L. Impresiones de la Union Sovietica, Chesoeslovaquia y Bulgaria / L. Emilianenko, P. Topuzoff, M. Roslik. – Montevideo, 1953. – 104с.
59086
  Fernan-Gomez Impresiones y depresiones / Fernan-Gomez. – Barcelona : Planeta, 1987. – ISBN 84-320-4409-1
59087
  Schileru E. Impresionismul. Notarii pentru un eseu / E. Schileru. – Bucuresti, 1972. – 24, 46с.
59088
  Schileru E. Impresionismul. Notatii pentru un eseu / E. Schileru. – Bucuresti, 1970. – 24с.
59089
  Denvir Bernard Impressionism. / Denvir Bernard. – London, 1974. – 64с.
59090
  Hamann Richard Impressionismus. / Hamann Richard, Hermand Jost. – Berl., 1960. – 414с.
59091
   Impressionisten und Postimpressionisten: Ermitage, Leningrad; Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau; National Gallery of Art, Washington. – L., 1986. – 334с.
59092
   Impressionisten und Postimpressionisten: Ermitage, Leningrad; Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau; National Gallery of Art, Washington. – Leningrad, New York, 1988. – 335с.
59093
  Feist Peter Impressionistische Malerei in Frankreich / Feist Peter. – Dresden, 1970. – 76с.
59094
  Feist Peter Impressionistische Malerei in Frankreich. / Feist Peter. – Dresden, 1961. – 32с.
59095
   Impressionists and postimpressionist in Soviet museumss. – L., 1985. – 407с.
59096
   Impressionnistes postimpressionistes. – L., 1985. – 407с.
59097
  Юдинa Г.Г. (Yudina G G. Improve interpreting skills (Совершенствуйте устный перевод) / Г.Г. (Yudina G G. Юдинa. – Москва : Международные отношения, 1976. – 176 с.
59098
   Improve your English : a handbook for university students / Л.В. Онучак, Л.М. Яценко, С.В. Макатер [та ін.] ; Univ. of State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin : УДФСУ, 2021. – 371, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2016 р. – Бібліогр.: с. 369-371. – (Серія "На допомогу студенту УДФСУ"). – ISBN 978-966-337-646-2
59099
  Vroeijenstijn A.I. Improvement and accountability: navigating between Scylla and Charybdis : guide for external quality assessment in higher education / A.I. Vroeijenstijn. – London ; Bristol : Jessica Kingsley publ., 1995. – 188 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 173-183. – (Higher education policy series ; 30). – ISBN 1-85302-546-1
59100
  Zernova L.E. Improvement of adaptive enterprise management system // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – P. 184-200. – ISBN 978-9934-571-44-2
59101
  Gnilitskaya L.V. Improvement of air service prime cost calculation in order to increase Ukrainian airline efficiency / L.V. Gnilitskaya, Al-gazu Ali // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – P. 5-10. – ISSN 2306-0050


  Удосконалення методики калькулювання собівартості авіапослуг з метою підвищення ефективності функціонування авіакомпаній України.
59102
   Improvement of ecological conditions and clearing of Kola Peninsula coast from abandon and flooded vessels - one of directions of activity of ecological Fund "Harmony Evolution" / V. Bakharev, E. Sergeev, A. Koudrenko, N. Cheremisin, D. Dolya, A. Mitropolsky // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 112-113. – ISSN 1726-5428
59103
  Dymchenko O.V. Improvement of enerjy saving economic mechanism in housing and public utilities: domestic and foreign experience / O.V. Dymchenko, Y.V. Sydorenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P.96-102 : Tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
59104
  Salomaha K. Improvement of legal mechanisms to prevent corruption in Ukraine with the experience of European countries // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 392-394
59105
  Khomenko I.I. Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer: experience of Ukraine, EU and USA / I.I. Khomenko, K.S. Shakhbazian // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – P. 36-44. – ISSN 2520-6524


  Підвищення нормативно-правової та інституційної бази передачі знань у галузі академічної галузі: досвід України, ЄС та США.
59106
  Vernihorova N.V. Improvement of subject-object relations in the context of formation of needs in ecosystem services of urban parks // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 41-54. – ISSN 2524-003X
59107
  Pakharenko L.V. Improvement of teaching methods at the department of obstetrics and gynecology in Ivano-Frankivsk national medical university by introducing of new innovative technologies // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – Р. 224-226. – ISSN 2077-4214
59108
  Hubanov O. Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public service / O. Hubanov, T. Hubanova, O. Yara // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 58-63. – ISSN 2256-0742
59109
  Filipova I. Improvement of the elements of technology of micropropagation Cornus mas L. / I. Filipova, V. Matskevych // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – P. 11-16 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 9 name. – ISSN 2310-9270
59110
  Demchyshyn M.G. Improvement of the Engineering Protection Systems of the Kyiv-Pechersk Lavra Reserve Territory / M.G. Demchyshyn, T.V. Kril // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 3. – С. 37-50. – ISSN 2409-9066
59111
   Improvement of the operational Properties of sintered Copper steel through the use of an efficient alloying method / S.Y. Pinchuk, O.O. Vnukov, Yu.J. Kushnir, RosLyk // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 1. – С. 76-82. – ISSN 1815-2066


  Вдосконалення експлуатаційних властивостей спеченої мідної сталі за рахунок використання ефективного методу легування.
59112
  Erfort O.Y. Improvement of Ukrainian student loan program / O.Y. Erfort, L.A. Zbarazskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – Р. 414-428. – ISSN 1993-6788


  Вдосконалення програми студентського кредитування на здобуття вищої освіти в Україні.
59113
  Sabaityte J. Improvement of virtual communication using a hierarchical decision tree approach / J. Sabaityte, S. Bekesiene // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 107. – ISBN 978-617-7530-07-6
59114
  Fursa A.V. Improvement strategy of competitive ability in the production of sugar beet and sugar // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – P. 33-38. – ISSN 2221-1055
59115
  Kartashov Improvements of results on convergence of additive functionals of Markov chains / Kartashov, l. // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 110-111
59116
   Improving Counseling Through Primary Prevention. / `Baker, B. Stanley, Shaw, , C. Merville. – Columbus, 1987. – 290с.
59117
  Kovalenko O. Improving employability skills of university students: development trends in the system of teaching modern languages in Great Britain / O. Kovalenko, I. Kaminska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
59118
  Melnik A.M. Improving inheritance taxation as an element of real estate taxation: the UK experience // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – P. 69-72. – ISSN 2306-0050


  Удосконалення оподаткування спадщини як елемент оподаткування нерухомості: досвід Великої Британії.
59119
   Improving instructional productivity in higher education. – Englewoog Cliffs, 1975. – 272с.
59120
  Krymets L. Improving potention of scientific and educational space // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – P. 128-134


  Потенціал для розвитку науково-освітнього простору.
59121
  Hrdlickova Z. Improving students" language skills in business english course: experimental study // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ, 2021. – Spec. is.17 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – P. 46-56. – ISSN 2409-3351


  Поліпшення мовних навичок студентів у бізнес-англійській (діловій) мові: експериментальне дослідження.
59122
   Improving tax administration in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1992. – XII,403p. – ISBN 1-55775-317-2
59123
   Improving text generation through introducing coherence metrics / O.O. Marchenko, O.S. Radyvonenko, T.S. Ignatova, P.V. Titarchuk, D.V. Zhelezniakov // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 1, січень - лютий. – Р. 16-25. – ISSN 1019-5262
59124
  Drazhan O. Improving the assessment of project. Debt ration in project finance // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – P. 69-77
59125
  Moon J.H. Improving the cost information management system: the case study of defense materials industry in Korea / J.H. Moon, Y.J. Kim, I.S. Seol // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 131-141. – ISSN 1993-6788


  This study shows how to develop and apply an objective cost equation model through accounting engineering approach with the focus on indirect processing costs. The authors provide a cost estimation method that can be used by both government and ...
59126
  Pimenova O. Improving the efficiency of business model of an enterprise through preparation of integrated reporting improving the efficiency of business model of an enterprise through preparation of integrated reporting / O. Pimenova, S. Pimenov // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – C. 154-162. – ISSN 2617-8044
59127
  Semykin S.I. Improving the Efficiency of the Low-Voltage Potential Application Method at Top Oxygen Blowing in Converter / S.I. Semykin, T.S. Golub, S.O. Dudchenko // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 72-79. – ISSN 1815-2066
59128
  Orucov V. Improving the financial reporting of budgetary organizations of Azerbaijan // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – P. 141-149. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
59129
  Faris G. Improving the learning environment. / G. Faris, J. Moldstad, H. Frye. – Washington, 1963. – 148с.
59130
  Pysmak V.O. Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of a Logistic Conception // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – Р. 60-65. – ISSN 2222-4459
59131
  Grynchuk Y. Improving the management of the milk market development to tnsure food security Ukraine / Y. Grynchuk, N. Koval // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – P. 37-41 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 2306-6792
59132
  Kireev D. Improving the mechanisms of the development of the information economy in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 200-201
59133
  Yarova B.M. Improving the model for use of land for agricultural appointments in Ukraine // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988


  Удосконалення моделі використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Розкрито суть суспільно-економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності та підходи до формування сталого ...
59134
  Skrynkovskyy R.M. Improving the Model of Wages Regulation at Industrial Enterprises Depending on the Level of Productivity and Efficiency of Staff Work in the System of Production Management / R.M. Skrynkovskyy, L.I. Sopilnyk, V.R. Hladun // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – Р. 360-365. – ISSN 2222-4459
59135
   Improving throughput network using MIMO-beamforming / Al-Shurayfi, Al-Zayadi, M. Reznikov, Y. Khlaponin // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 1. – P. 12-16. – ISSN 2225-5036
59136
  Morgan John Improving your creativity on the job / Morgan John. – New York, 1968. – 223с.
59137
  Schnepf Virginia Improving your reading program / Schnepf Virginia, Meyer Odessa. – New York, London, 1971. – 278с.
59138
  Rombu G. Improving Youths" Social Situation in the European Union / G. Rombu, L.A. Constantinescu // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 24-36. – (Економіка ; вип. 6 (195)). – ISSN 1728-3817


  The European Union"s social policies of the last years aimed at improving the social conditions of youths across Europe. The goal of this paper is to comparatively analyse the characteristics of youths and their social conditions in the EU-27, during ...
59139
  Rimbu G. Improving Youths" Social Situation in the European Union / G. Rimbu, L. Constantinescu // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  The European Union"s social policies of the last years aimed at improving the social conditions of youths across Europe. The goal of this paper is to comparatively analyse the characteristics of youths and their social conditions in the EU-27, during ...
59140
  Frank Lia Improvisationen / Frank Lia. – Moskau, 1973. – 66с.
59141
  Vogler G. Impulsummagnetisierung / G. Vogler. – [S. l. : s. n.], 1962. – S. 1241-1253
59142
  Poenaru Dorin Impulsurile detectoarelor de radiatii nucleare cu semiconductoare / Poenaru Dorin. – Bucuresti, 1968. – 284с.
59143
  Shubnyi V.O. Impurity induced broadening of Drude peak in strained graphene / V.O. Shubnyi, S.G. Sharapov, Y.V. Skrypnyk // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2018. – Vol. 21, n. 3. – Р. 33703-1-33703-12. – ISSN 1607-324Х
59144
   Imstallation, opeeration, maintenance and parts list instructions for model FT26L, FT26LNS. Flip-top platemakers, 1967. – 16с.
59145
  Bals M.G. Imuno-fluorescenta si aplicatiile ei in inframicrobiologie / M.G. Bals. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialista Romania, 1966. – 284s.
59146
   Imunobiologie. Imunochimie. Imunopatologie. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1975. – 459s.
59147
  Pozsgi N. Imunogenetica / N. Pozsgi, Gr. Ghyka. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 203s.
59148
  Fixa B. Imunologicke pojeti atroficke gastritidy a perniciozni anemie / B. Fixa, O. Komarkova. – Praha : Avicenum, 1974. – 139s.
59149
  Gluhovschi Gh. Imunopatologia bolilor renale / Gh. Gluhovschi, L. Georgescu, N. Barbu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1988. – 232с.
59150
  Kefauver Estes In a few hands: monopoly power in America. / Kefauver Estes. – Baltimore, Maryland, 1965. – 245с.
59151
  Zabihailo V. In a free soviet family / V. Zabihailo. – Kiev, 1980. – 71 p.
59152
  Naipaul V.S. In a Free State. / V.S. Naipaul. – New York, 1978. – 246с.
59153
  Preda Marin In a village / Preda Marin. – Bucharest, 1955. – 224с.
59154
  Onions Oliver In accordance with the evidence / Onions Oliver. – London, 1927. – 287с.
59155
  Turgheniev I.S. In ajun / I.S. Turgheniev, 1951. – 149с.
59156
  Priester Eva In Algerien sprechen die Gewehre / Priester Eva. – 1959. – Berl. – 276с.
59157
  Piltz Georg In alten und neuen Stadten / Piltz Georg. – Leipzig, 1976. – 155с.
59158
  Marchwitza Hans In Amerika / Marchwitza Hans. – Berlin. – 247 S.
59159
  Ghosh A. In an antique land / Amitav Ghosh. – London : Penguin Books, 1994. – 393 p. – (Granta books = Granta books)
59160
  Schutz Helga In Annas Namen / Schutz Helga. – Berlin, Weimar, 1987. – 307с.
59161
  Wolf Robert Lee In Balkans in our time / Wolf Robert Lee. – Cambridge : Harvard University Press, 1956. – 618 p.
59162
  Schlossarek Erich In Bedrangnis / Schlossarek Erich. – Berlin, 1983. – 221с.
59163
  Flegel Walter In Bergheide und anderswo / Flegel Walter. – Berlin, 1971. – 205с.
59164
  Cicero In catilinam oratio i in catilinam oratio IV. / Cicero, Tullius. – Lwow-Warszawa, 1931. – 71 c/с.
59165
  Galsworthy John In chancery / Galsworthy John, 1949
59166
  Galsworthy John In chancery : Book two of the Forsyte Saga / Galsworthy John. – Ware : Wordsworth classics, 1994. – 229p. – (Complete and unabridged). – ISBN 1 85326 222 6
59167
  Capote Truman In cold blood / Capote Truman. – N.Y., 1965. – 344с.
59168
  Powell Mark In company : Intermediate / Powell Mark. – Oxford : Macmillan, 2002. – 142p. : ill. – ISBN 0-333-95732-6
59169
  Gomm H. In company : Intermediate; Teacher"s book / Gomm H., Benn C., Clarke S., Cuciniello G., Dummett P., Emmerson P., Hird J., Powell M., Sheard N. – Oxford : Macmillan, 2002. – 166p. – 1-й авт. виділен поліграфічним способом. – ISBN 0-333-95733-4
59170
  Israeloff Roberta In confidence four years of therapy / Israeloff Roberta. – Harmondsworth, 1991. – 213с.
59171
  Randwijk H.M. van In de schaduw gisteren : Kroniek van het verzet 1940-1945 / H.M. van Randwijk; Met een voorwoord van G.H. Veringa; Ingeleid door J.A.H.J.S. Bruins Slot. – Herdenkingsuitgave /Nation.comite 25 jaar bevrijding, 5 mei 1970. – Haag e.a. : Bert Bakker e.a., 1970. – 324 blz. : portr. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1970. - Copyright 1967
59172
   In de schaduw van de depressie : De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig: Drie case-studies. – Alphen aan den Rijn : Sijthoff, 1982. – 222 blz. – ISBN 90 218 2632 1
59173
  Wolff R.P. In defense of anarchism / R.P. Wolff. – New York ; Evanston ; London : HARPER TORCHBOOKS, 1970. – X, 86 p. – (Harper essays in philosophy / ed. A. Danto)
59174
  Debris In den Bagnos von Saigon. / Debris, Jean-Pierre, Menras Andre. – Berlin, 1973. – 200с.
59175
   In den Fangen des NKWD : Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR. – Berlin : Dietz, 1991. – 392 S. – ISBN 3-320-01632-6
59176
  Spranger Gunter In den Felsen des Javornik / Spranger Gunter. – Berlin, 1975. – 296с.
59177
  al-Biruni In den garten der wissenschaft / al-Biruni; Stromaier G. – Leipzig, 1991. – 318с.
59178
  al-Biruni In den Garten der Wissenschaft / al-Biruni. – Leipzig, 1991. – 318с.
59179
  Muller Armin In den Hutten der Hoffnung. / Muller Armin. – Berlin, 1955. – 120с.
59180
  May Karl In den Schluchten des Balkan / May Karl. – Berlin, 1991. – 426с.
59181
  Verberne J L.G. In den spiegel van het verleden : Historische opstellen / L.G.J. Verberne. – Utrecht, Antwerpen : Bruna & Zoon, 1947. – 325 blz., 8 v. ill. – (De Nederlanden : Een reeks publicaties over geschiedenis en cultuur der Nederlanden ; 1)
59182
   In den Waldern Belorusslands. – Berlin, 1976. – 487с.
59183
   In den Waldern Belorusslands. – Berlin, 1977. – 488с.
59184
  Gladkov Theodor In den Waldern von Smolensk. / Gladkov Theodor. – Berlin, 1983. – 211с.
59185
  Hesse Hermann In der alten Sonne / Hesse Hermann. – Lpz., 1959. – 68с.
59186
  Hesse Hermann In der alten Sonne, und andere Erzahlungen / Hesse Hermann. – Leipzig, 1977. – 177с.
59187
  Hermlin Stephan In der ersten Reihe / Hermlin Stephan. – Moscow, 1953. – 112с.
59188
  Borkowski D. In der Heimat, da gibt""s ein Wiedersehn : Erlebtes und Erfahrenes 1955-1972 / D. Borkowski. – Berlin : Das Neue, 1990. – 240 S. – ISBN 3-360-379-9
59189
  Werner Rurh In der Klinik. Erzahlung / Werner Rurh. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1968. – 154, [2] S.
59190
  Halasi M. In der letzten Bank. / M. Halasi. – Berlin, 1972. – 196с.
59191
  Meisel H. In der modernen Weltanschauung / H. Meisel. – Leipzig, 1901. – 1
59192
  Alberti Rafael In der Morgenfruhe der Levkoje. / Alberti Rafael. – Leipzig, 1964. – 96с.
59193
  Schuder Rosemarie In der Muhle des Teufels / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1959. – 372с.
59194
  Roch Herbert In der Schlinge / Roch Herbert. – Moscow, 1961. – 72с.
59195
  Roch Herbert In der Schlinge / Roch Herbert. – M., 1964. – 69с.
59196
  Roch H. In der Schlinge / H. Roch. – 3. Aufl. – M., 1976. – 72с.
59197
  Grossman W. In der Stadt Berditschew Der Sicherheitsinspektor / W. Grossman. – Москва. – 47 S.
59198
   In der Tiefe der Sahara : Tenere - die absolute Wuste. – Munchen : Verlag C.J. Bucher, 1990. – 216 S. : ILL. – ISBN 3 7658 0810 5
59199
  Skala H. In der Welser Heide beobachtete Falter / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1940. – 8 S. – Wiener Entomologen-Vereines, 25, Jahrg., Seite 143-144, 1940
59200
   In der Welt der Wissenschaft und Technik. – M., 1980. – 109с.
59201
   In der Welt der Wissenschaft und Technik. В мире науки и техники. – Л., 1961. – 71с.
59202
   In des Nachbarn Gartenlaube. – Berlin, 1984. – 80с.
59203
  Sienkiewicz Henryk In desert and wilderness / Sienkiewicz Henryk; Translated from the Polish by M.A.Drezmal. – Warsaw : Polonia publishers, 1991. – 452p. – ISBN 83-7021-083-X
59204
  Dieckmann Johannes In Deutschlands entscheidungsvoller Zeit. / Dieckmann Johannes. – Berl., 1958. – 254с.
59205
  Haringer Jakob In die Dammerung gesungen: Ausgewahlte Gedichte. / Haringer Jakob. – Berlin, Weimar, 1982. – 188с.
59206
  Jefremow J.N. In die Tiefen des Weltalls / J.N. Jefremow. – М. : Mir, 1982. – 215 S.
59207
   In diesen Jahren. – Lpz., 1959. – 404с.
59208
  Panitz Eberhard In drei Teufels Namen / Panitz Eberhard. – Berlin, 1958. – 351с.
59209
  Steinbeck John In dubious battle / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1986. – 356с.
59210
  Arnold Johannes In erster Stunde. / Arnold Johannes. – Halle, 1961. – 308с.
59211
  Hardt H. In Erz Umgewandelte Tiere Und Pflanzen / H. Hardt. – Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag-Wittenberg, 1958. – 80S. : Mit 30 Abbildungen
59212
  King Anthony In Favor of "Leader Proofing" // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 124-137. – ISSN 0011-5266
59213
  Luciuk L. In fear of the barbed wire fence : Canada"s first nat. internment operations a. the Ukrainian Canadians, 1914-1920 / [Lubomyr Luciuk] ; foreword by Ian Hunter. – [Toronto?] : Kashtan Press, 2001. – VII, 170, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 114--117. – ISBN 1-896354-22-X
59214
  Marchwitza Hans In Frankreich / Marchwitza Hans. – Berlin, 1958. – 288 S.
59215
  Chytraeus David In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [14], 512 p.


  На передньому форзаці, тит. арк. та на полях наявні численні маргіналії
59216
  Novicov-Priboi In golful "Otrada" / Novicov-Priboi. – Bucuresti, 1953. – 30с.
59217
  Rushdie Salman In good faith / Rushdie Salman. – Ist American ed., 1990. – 22 p.
59218
  Antrak Gunter In Griff der Anget. / Antrak Gunter. – Halle-Leipzig, 1983. – 198с.
59219
  Polinske Jurgen In guter Gesellschaft : Gedichte / Polinske Jurgen. – Berlin : Novitaten & Raritaten, Verlagsgemeischaft Dyck & Westerheide, 2004. – 56S. – ISBN 3-936735-77-8
59220
  Trine R.W. In Harmonie mit dem Unendlichen / R.W. Trine ; Autor.Ubersetzung aus Engl. von M. Christlieb. – Stuttgart : Verl. von J. Engelhorns Nachf., 1911. – XIV, 224 S.
59221
  Berkel K. van In het voetspoor van Stevin : geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 / K. van Berkel. – Amsterdam : Boom Meppel, 1985. – 243 blz. : ill. – ISBN 90-6009-639-8
59222
  Hailey Arthur In high places. / Hailey Arthur. – New York, 1986. – 376с.
59223
   In intimpinarea celui de-al 2-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin. – Bucuresti, 1954. – 32с.
59224
  Radicchi Sandra In Italia: modi di dire ed espressioni idiomatiche / Radicchi Sandra. – 3e ed. – Roma, 1985. – 199с.
59225
  Chiuchiu Angelo In italiano: grammatica italiana per stranieri: : Corso multimediale di lingua e civilta a livello elementare e avanzato / Chiuchiu Angelo, Minciarelli Fausto, Silvestrini Marcello. – Perugia, 1990. – 556с. – ISBN 88-7715-013-0
59226
  Kisch Egon Erwin In jedem Schubfach eine Leiche. 12 Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – Berlin-Weimar, 1965. – 166с.
59227
  Manewitsch D. In Jenen Tagen (1917-1920) / D. Manewitsch. – Charkow-Kiew, 1932. – 137 с.
59228
  Petersen Jan In jener Zeit / Petersen Jan. – M., 1962. – 108с.
59229
  Petersen Jan In jener Zeit / Petersen Jan. – Изд. 2-е. – M., 1963. – 108с.
59230
  Scharrer Adam In jungen Jahren / Scharrer Adam. – Berlin, 1954. – 353с.
59231
  Scharrer Adam In jungen Jahren / Scharrer Adam. – Berlin - Weimar, 1977. – 390с.
59232
  Iosifescu Silvian In jurul romanului / Iosifescu Silvian. – Bucuresti, 1959. – 268с.
59233
  Cicero In L. Catilinam oratio prima in C.Verrem actionis secundae liber V. / Cicero, Tullius. – M., 1947. – 104с.
59234
  Noll Dieter In Liebe leben: Gedichte 1962-1982 / Noll Dieter. – Berlin-Weimar, 1985. – 85с.
59235
  Przybyla Janusz In London, Warsaw and elsewhere / Przybyla Janusz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1964. – 352с.
59236
  Corbu H. In lumea clasicilor: sinteze si interpretari / Haralambie Corbu ; [Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. de Filologie]. – Ed. a 2-a rev. – Chisinau : Inst. de Filologie al ASM ; Profesional service, 2012. – 606 p. : іll. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-9975-4354-0-6
59237
  Simionescu I. In lungul granitei / I. Simionescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1939. – 147 p. – (Pitorescul Romaniei ; 2)
59238
  Scheer Maximilian In meinen Augen. Auslese aus 50 Jahren / Scheer Maximilian. – Berlin, 1977. – 366с.
59239
  Король Д. In Memoria: Проблемні поля культуральної археології в контексті спостережень Л.С. Клейна // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 97-102. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
59240
   In memoriam // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 107


  Наприкінці березня 2004 р. на 59-му році життя помер заслужений юрист України Володимир Сергійович Стефанюк (1945-2004).
59241
   In memoriam // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 107


  На початку травня 2004 р. на 60-му році життя помер доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир Ісакович (1945-2004).
59242
   IN MEMORIAM (Кучеренко І.М.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 619-620. – (0). – ISSN 2078-9165
59243
   In Memoriam bisecularem C. a Linnaei : Scientia Naturalis usque ad finem seculi XVIII. – Berlin : Junk, 1933. – 53 S.
59244
   In memoriam Gedeon Meszoly. – Szeged, 1961. – 192 l. – (Acta Universitatis Szegediensis : Sectio Ethnographica et Linguistica.)
59245
   In memoriam Ion Ionescu de la Brad. 1818-1891. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania
Volum Omagial : Cu Prilejul Aniversarii a 150 de ani de la Masterea Marelui Agronom, Economist si Patriot Roman. – 1971. – 298 s.
59246
  Petreus Ion In memoriam Radu Alexandru Dimitrescu (27.11.1926 - 1.07.2013) / Petreus Ion, Dimitrescu Mihaela, Kasper Haino Uwe // Revue roumaine de geologie / Academie Roumaine. – Bucuresti, 2014. – Т. 57, № 1/2 (за 2013). – P. 3-6. – ISSN 1220-529Х


  A geologist, university professor, and member of the Romanian Academy.
59247
  Стойко С. In memoriam Володимира Івановича Чопика (4 червня 1929 р. - 3 грудня 2015 р.) / С. Стойко, М. Барна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016
59248
  Химка І. In Memoriam Януш Радзєйовський (1925 - 2002) // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 31


  Януш Радзєйовський - польський історик, дослідник новітньої української історії і польсько-українських взаємин.
59249
  Перкун В.П. In memoriam. Стефан Кшиштоф Кучинський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
59250
  Бердиховська Б. In memoriam. Яцек Куронь (1934 - 2004) // Критика. – Київ, 2004. – Червень, (число 6). – С. 29


  Яцек Куронь - польський політик і державний діяч, видатний діяч антикомуністичної опозиції.
59251
  Ісаєвич Я. In Memoriam: Лев Білас / Я. Ісаєвич, А. Портнов // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 35


  Білас Лев-Ростислав – історик, політолог, бібліотекознавець. Здобув докторат у Гайдельбер. ун-ті (1954). У 1954–56 – співроб. Сх.-європ. ін-ту в Мюнхені; 1957–59 – позаштатний працівник ред. часописів "Сучасна Україна" і "Українська літературна ...
59252
   In memorium // 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов"як. – Львів, 2003. – С. 20-21. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
59253
   In memorium // 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов"як. – Львів, 2003. – S. 22-23. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 966-613-241-9
59254
   In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov on his 75th birthday // Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku, 2014. – Vol. 40, Special iss. – P. 3-5. – ISSN 0207-3188


  Важнейшим результатом деятельности Гасымова является созданная им в Азербайджане математическая школа.
59255
   In memory of Professor Ivan Vakarchuk (1947-2020) // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2020. – Vol. 23, n. 3. – Р. 37001-1-37001-2. – ISSN 1607-324Х
59256
  Hogas C. In Muntii Neamtului / C. Hogas. – Bucuresti, 1965. – 261с.
59257
  Luciuk Lubomyr Y In my charge : [The Canadian internment camp photographs of sergeant William Buck] / Lubomyr Y Luciuk, Sydoruk Borys. – Kingston : Kashtan, 1997. – [4],51p. – ISBN 1-896354-14-9
59258
  Nansen F. In Nacht und Eis : ie Norwegische Polarexpedition 1893-1896 / F. Nansen. – Charkow ; Odessa : Kinderverlag, 1935. – 356 S.
59259
  Nichitin N. In noaptea lui octombrie / N. Nichitin, 1953. – 15s.
59260
  Bottcher Helmuth In Nurnberg singen die Nachtigallen / Bottcher Helmuth. – Berlin, 1959. – 436с.
59261
  Romein J. In opdracht van de tijd : Tien voordrachten over historische thema"s / Jan Romein. – Amsterdam : N.V. EM. Querido"s uitgevers-maatschappij, 1946. – 321 blz., port.
59262
  Martin W T.H. In other lands : A silent reader for social studies / T.H.W. Martin. – Toronto : Clark
3. – 1941. – VI, 90 p.
59263
  Robey George In other words: humorous stories / Robey George. – London, 1929. – 286с.
59264
  Rossing Winkler In Parks und Garten / Rossing Winkler, Piltz Georg. – Leipzig, 1966. – 176 S.
59265
  Marineasa Viorel In pasaj / Marineasa Viorel. – Bucuresti, 1990. – 174с.
59266
  Chatwin Bruce In Patagonia / Chatwin Bruce. – Harmondsworth, 1988. – 204с.
59267
  Макарець М. In Physics We Trust - фізичний факультет. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 89). – С. 10
59268
  Cousing Norman In place folly. / Cousing Norman. – New York, 1962. – 196с.
59269
  Bevan Aneurin In place of fear / Bevan Aneurin. – Melbourne, 1952. – 201с.
59270
   In place of war: an inquiry into Nonviolent National Defence. – New York, 1967. – 115с.
59271
  Ruse Ion In portul de Pescari / Ruse Ion. – Edit. a 3-a. – Bucuresti, 1967. – 512с.
59272
  Sarkar Suvobrata In Pursuit of Laxmi: Enterpreneurship, Industry and Technology in Colonial Bengal // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 2. – P. 263-295. – ISSN 0044-8699
59273
  Piasheva Lanissa In Pursuit of Social Justice / Piasheva Lanissa. – Moscow, 1991. – 303с.
59274
  Cosmin Popa In Quest of a New Empire. Russia"s Energy Policy in the Wider Black Sea Region (1991 - 2010) // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2013. – T. 23, Nr. 5/6 (за 2012) : Septembrie-decembrie. – P. 471-503. – ISSN 1018-0443
59275
   In quest of quiet (Call to cotozen action by H. Still. – Harrisburg, 1970. – 221с.
59276
   In Reich und Glied. – Alma-Ata, 1977. – 155с.
59277
  Kaul Friedrich Karl In Robe und Krawatte. / Kaul Friedrich Karl. – Berlin, 1975. – 285с.
59278
   In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ : Майдан. – ISBN 978-966-02-8144-8
Вип. 1. – 2016. – 254, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
59279
   In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ : Майдан. – ISBN 978-966-02-8143-1
Вип. 2. – 2018. – 149, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
59280
   In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ : Майдан. – ISBN 978-966-02-8143-1
Вип. 3. – 2020. – 240 c. – Резюме укр., англ. мовами
59281
  Hindus Maurice In search of a future: Persia, Egypt, Iraq, and Palestine / Hindus Maurice. – Garden City, 1949. – 270с.
59282
  Ognevyuk V. In search of educational strategy for Ukraine // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 31-38. – ISSN 2518-7635


  В поисках образовательной стратегии для Украины/
59283
   In Search of Harmony. – Transl. from russ. – Moscow, 1989. – 304с.
59284
  Eck Ludo van In search of holy mother Russia / Eck Ludo van. – Moscow, 1988. – 187с.
59285
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff, T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright, with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-896-8
Vol.1 : Swann`s way. Within a budding grove (part one). – 2001
59286
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Monncrieff,T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright, with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-897-6
Vol.2 : Within a budding grove (part two). The Guermantes way. – 2001. – 879p.
59287
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff and T.Kilmartin, revis. by D.J.Enright with an introd. by H.Bloom. – London : Everyman Publishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-898-4
Vol.3 : Sodom and Gomorrah. The captive. – 2001. – 908p.
59288
  Proust Marcel In search of lost time / Proust Marcel; Transl. from the French by C.K.Scott Moncrieff, T.Kilmartin, a.o., revis. by D.JEnright, with an introd. by H.Bloom. – London : EverymanPublishers. – (Everyman"s Library ; 250 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-899-2
Vol.4 : The fugitive. Time regained. – 2001. – 637p.
59289
  Littlepage John In search of Soviet gold / Littlepage John, Bess Denaree. – New York, 1938. – 310с.
59290
  Gadowska Irmina In search of spirituality. Riligious reorientation or radical assimilation? The case of Marek Szwarc // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 347-369. – ISSN 1641-9278
59291
   In search of Stevie Smith. – Syracuse; New York : Syracuse univ.press, 1991. – 18,227p. : ill. – ISBN 0-8156-2504-9
59292
  Ling Gilbert In search of the physical basic of life / Ling Gilbert. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 791p.
59293
  Levin Meyer In search: an autobiography. / Levin Meyer. – New York, 1950. – 524с.
59294
   In service training for primary teachers. Research in comparative educ.: Afghanistan, Argentina, Austria.... – Geneva, Paris, 1962. – 174с.
59295
  Szalit Hana In shtendikn tzapl / Szalit Hana. – Tel-Aviv, 1980. – 160с.
59296
  Shuster G.N. In silence I speak : The story of Cardinal Mindszenty; today and of Hungary"s "New Order" / G.N. Shuster; with the research assistance of T. Horanyi. – New York : Farrar, Straus and Cudahy, 1956. – XV, 296 p.
59297
   In silico study of the complexes ofB.taurus tyrosyl-tRNA synthetase with substrates / V.O. Kravchuk, O.V. Savytskyi, K.O. Odynets, V.V. Mykuliak, A.I. Kornelyuk // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2016. – Vol. 32, N 5. – Р. 399. – ISSN 0233-7657
59298
   In situ іммобілізація та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів кополімеру4-вінілпіридину, стирену та малеїнового ангідриду на поверхні силікагелю / К.Ю. Суворова, О.У. Кондратенко, С Е. . Яновська, О Л. Вретік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 60
59299
   In situ іммобілізація та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів полі[4- metакроїлокси-(4"-карбокси-2"-нітро)-азобензену] на поверхні сапоніту / М.О. Рябко, Я.В. Полонська, Е.С. Яновська, І.О. Савченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 75
59300
   In situ іммобілізація та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів полі[4-metакроілокси-(4"-карбокси-2"-нітро)-азобензену] на поверхні силікагелю / П.А. Кухаренко, Я.В. Полонська, Е.С. Яновська, І.О. Савченко, Д. Стернік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53
59301
  Сулейманов М.Ю. In situ імобілізація на поверхні силікагелю і адсорбційна здатність похідних азобензолу щодо йонів токсичних металів / М.Ю. Сулейманов, І.О. Савченко, Л.А. Ольховик // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 165
59302
  Куцевол Н.В. In situ синтез наночастинок срібла в поліелектролітних полімерних матрицях різної будови з використанням водню як відновлюючого агента / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, В.А. Чумаченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 413-417. – ISSN 1818-1724
59303
  Clavius Christoph In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius : [Nachdruck] / Clavius Christoph; Mit einem Vorm. hrsg. von E. Knobloch. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 1999. – [18],350S. – Nachdr. der Ausg. Mainz, 1611. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-10278-1; 3-487-10277-3
59304
  De Grand Alexander In Stalin"s shadow : Angelo Tasca and the crisis of the left in Italy and France 1910-1945 / De Grand Alexander. – Dekalb : Northern Illinois univ. press, 1986. – 231p.
59305
  Dunham Vera In Stalin"s time : Middleclass values in Soviet fiction / Dunham Vera. – Cambridge a.o. : Cambridge univ. press, 1979. – 14, [1], 283p.
59306
   In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-555-5
Вип. 18. – 2018. – 301, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
59307
   In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-556-2
Вип. 19. – 2019. – 226, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
59308
   In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-638-5
Вип. 20. – 2020. – 199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
59309
   In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-285-684-2
Вип. 21. – 2021. – 202, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
59310
  Weber E. In sturmischen Jahren / E. Weber. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1960. – 172 S.
59311
  Майданська С. In te speravi // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 189. – С.30-88
59312
  Goucher C.L. In the balance : Themes in global history / Candice L. Goucher, Charles A. Le Guin, Linda A. Walton. – Boston a. o. : McGraw-Hill, 1998. – 32,986p. : ill., 16 f. ill. – ISBN 0-07-024179-1
59313
  Goucher Candice In the balance : Themes in global history / Goucher Candice, Le Guin Charles, Walron Linda. – Boston : McGraw-Hill. – ISBN 0-07-024180-5
Vol.1. – 1998. – XXX, 462p.
59314
  Goucher Candice In the balance : Themes in global history / Goucher Candice, Le Guin Charles, Walron Linda. – Boston : McGraw-Hill. – ISBN 0-07-024181-3
Vol. 2. – 1998. – XXXIII,463-971p. : il.
59315
  Ristvet L. In the beginning : world history from human evolution to the first states / Lauren Ristvet. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2007. – XI, 184, [8] p. pag. var. : ill. – (Exploratios in the world history). – ISBN 978-0-07-284803-8
59316
  Gann Ernest In the company of eagles. / Gann Ernest. – New York, 1966. – 248с.
59317
  Hiss Alger In the court of pulbic opinion / Hiss Alger. – New York a.o., 1957. – 424с.
59318
  Hiss Alger In the court of pulbic opinion / Hiss Alger. – New York a.o. : Harper & Row, 1972. – 424с. – (Harper colophon books). – ISBN 06090293-0
59319
  Nevinson H.W. In the dark backward / H. W. Nevinson. – London : Routledge, 1934. – 11, 276 p.
59320
  Dieterich C. In the driver"s seat / C. Dieterich, D. Hakura, M. Newiak // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 22-25. – ISSN 0015-1947


  Gender equality can boost growth in sub-Saharan Africa.
59321
  Sandal In the Early Joseph Alois Julius Schumpeter"s Footsteps - Marriage, Tragedy and Emigration / Sandal, J-U // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 67-72. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  At the age of 42 Joseph Alois Schumpeter married the 20 years younger Anna ("Annie") Josefina Reisinger. Joseph Schumpeter is looking forward to being a father, and the couple have a child, Joseph, but both Annie and the baby dies during confinement. ...
59322
  Noll Peter In the face of death / Noll Peter. – Harmondsworth, 1990. – 254с.
59323
  Tekoan Yosef In the face of the nations: Israel"s struggle for peace / Tekoan Yosef. – New York, 1976. – 281с.
59324
  Arab-Ogly In the forecasters" maze. / Arab-Ogly. – Moscow, 1975. – 254с.
59325
  Francis D. In the frame / Dick Francis. – New York : Pocket books, 1978. – 206 p. – ISBN 0-671-50754-0
59326
  Proshchakov Vitold In the freindly family of fraternal peoples / Proshchakov Vitold. – K., 1983. – 118с.
59327
   In the land of the reindeer. – Leningrad, 1974. – 20с.
59328
  Blaumanis Rudolf In the lap of happiness / Blaumanis Rudolf. – M., 1965. – 204с.
59329
   In the Matter of J.Robert Oppenheimer: transcript of hearing before personnel security board and texts of principal documents and letters : United States atomic energy commission. – Cambridge a.o. : The MIT Press, 1954. – XII,1084p. – ISBN 0-262-21003
59330
   In the name of America: the conduct of the war n Vietnam by the armed forces of the United Stats as shown by published reports. – New York, 1973. – 421с.
59331
  Khokhlov Nikolai In the name of consciece / Khokhlov Nikolai; transl. by E.Kingsbery. – New York : D. McKay co., 1959. – XI, 365 p.
59332
   In the name of friendship and progress. – Minsk, 1966. – 10с.
59333
  Kovanov V.V. In the Name of Life. Reflection of a Soviet Surgeon / V.V. Kovanov. – Moscow : Progress, 1976. – 327p.
59334
   In the name of profit: profiles incorporate irresponsibility. – New York, 1972. – 273с.
59335
  Ulam Adam In the name of the people : Prophets and conspirators in prerevolutionary Russia / Ulam Adam. – New York : The Viking press, 1977. – 418p. – ISBN 0-670-39691-5
59336
  Kowit Steve In the palm of your hand : the poet"s portable workshop: A lively and illuminating guide for the practicing poet / Kowit Steve. – Gardiner : Tilbury house, 1995. – 274p. – ISBN 0-88448-149-2
59337
  Griswold Alfred Whitney In the University tradition / Griswold Alfred Whitney. – New Haven, 1957. – 162с.
59338
  Steinberg I.N. In the workshop of the revolution / I.N. Steinberg. – New York; Toronto : Rinebart, 1953. – 12, 306 p.
59339
  Andreev L. In the world of shells (from a living cell to a spacecraft) / L. Andreev. – Moscow : Mir, 1990. – 197p.
59340
  Gallant Mavis In transit / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1990. – 229с.
59341
   In unserer Sprache. – Berlin, 1962. – 382с.
59342
  Lozovoi V. In valea stripei / V. Lozovoi. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1982. – 72 с.
59343
  Robinson Colin In Verhandlungen gewinnen: Strategien, Techniken und Taktiken fur Ihren Erfolg / Robinson Colin. – Landsberg/Lech, 1992. – 224с.
59344
  Кулида С. In vino veritas. В это латинское выражение свято верил Василий Таиров // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 3


  В августе 1941-го под покровом ночи из одесского порта вышел буксир, надсадно тащивший за собой изрядно груженую баржу. Только несколько самых осведомленных людей - партработников и чекистов - знали о таинственном "достоянии республики", которое было ...
59345
  Havlikova L. In vino veritas... Is there truth in wine? Drinking and intemperance in Great Moravian and Early Czech legislation // Byzantinoslavica : revue internationale des etudes Byzantines / Slovansky ustav. – Prague, 2014. – T. 72, 1/2. – P. 98-121. – ISSN 0007-7712


  Antique traditions in the Byzantine and Slavonic world.
59346
  Vlahuta Alexandru In vitoare / Vlahuta Alexandru. – Bucuresti : Editura tineretuluia, 1960. – 328 p.
59347
   In vitro propagation of Pinguicula vulgaris with conservation purpose in Ukraine / A. Golubenko, D. Iakushenko, O. Holovko, N. Nuzhyna // 8th Planta Europa conference "Save Plants for Earth"s Future" : May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine : book of abstracts / "Save Plants for Earth"s Future", conf. – Kyiv : Palyvoda A.V., 2017. – Р. 19. – ISBN 978-966-437-497-9
59348
  Ostrovska L. In vitro testing for prediction of toxity and for screening of potential carcinogens and anti cancer drugs / L. Ostrovska, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Cell-based technologies can be used for screening of potential carcinogens and evaluation of stem cell quality for clinical applications. 3D spheroids can serve as intermediate in vitro/ in vivo model for evaluation of anti-carcinogenic effects of ...
59349
  Rybachuk O.A. In vivo and in vitro models of traumatic injuries of the spinal cord / O.A. Rybachuk, I.V. Arkhypchuk, Yu.A. Lazarenko // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1. – Р. 87-93. – ISSN 2308-3794


  In recent years, there is a growing interest in the mechanisms of regeneration of damaged nerve tissue, including the spinal cord, as its injuries are quite common due to traffic accidents, industrial injuries and military actions. Damage to the spinal ...
59350
  Рибачук О.А. In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку / О.А. Рибачук, І.В. Архипчук, Ю.А. Лазаренко // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1. – С. 80-86. – ISSN 2308-3794


  В останні роки активно зростає інтерес до дослідження механізмів регенерації пошкоджень нервової тканини, зокрема, й спинного мозку, оскільки його травми є досить поширеними внаслідок дорожньо-транспортних пригод, виробничого травматизму та бойових ...
59351
  Scheffer H.J. In vorm gegoten : Het Rotterdamsch nieuwsblad in de negentiende eeuw / H.J. Scheffer. – "s-Gravenhage : Martinus Hijhoff, 1981. – 324blz. – ISBN 90 247 9075 1
59352
  Varga Csaba In Want of New Balances in Transition: Lithuania Searching for Its Own Path // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 34, Winter : Transitions after globalization. – P. 94-107. – ISSN 1586-4197
59353
   In zodia satanei: Reflexiuni asupra politicii internationale / Carol, al Il-lea, , regele. – Bucurest, 1994. – 254с.
59354
   In"n Wind gahn. – Rostock, 1987. – 248с.
59355
   Inauguracja roku akademckiego 1982/1983. – Wroclaw, 1986. – 200с.
59356
   Inauguracja roku akademckiego 1984/1985. – Wroclaw, 1985. – 246с.
59357
   Inauguracja roku akademckiego 1985/1986. – Wroclaw, 1987. – 233с.
59358
   Inauguracja roku akademckiego 1986/1987. – Wroclaw, 1989. – 273с.
59359
   Inauguracja roku akademckiego 1987/1988. – Wroclaw, 1989. – 303с.
59360
   Inauguracja roku akademckiego 1988/1989. – Wroclaw, 1990. – 304с.
59361
   Inauguracja roku akademckiego 1989/1990. – Wroclaw, 1991. – 287с.
59362
   Inauguracja roku akademckiego 1990/1991. – Wroclaw, 1991. – 260с.
59363
   Inauguracja roku akademckiego 1991/1992. – Wroclaw, 1992. – 270с.
59364
   Inauguracja roku akademckiego 1992/1993. – Wroclaw, 1993. – 267с.
59365
   Inauguracja roku akademckiego 1993/1994. – Wroclaw, 1994. – 258с.
59366
   Inauguracja roku akademickiego 1994/1995. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995. – 257s. – ISBN 83-229-1262-5
59367
   Inauguracja roku akademickiego 1995/1996. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1996. – 257s. – ISBN 83-229-1262-5
59368
   Inauguracja: Lata akademckie 1976/1977-1981/1982. – Wroclaw, 1983. – 234с.
59369
   Inaugural speches messages closing speeches. Unesco. World Congress of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy Teheran, 8 to 19 September 1965. – Paris, 1966. – 92с.
59370
   Inaugurarea festiva a restorului pentru anul de studii 1921/1922 la octomyrie 1921. – Cernauti, 1922. – 48p.
59371
   Inaugurarea solemnaa anuli de Studi 1922-1923 la 24 oktomvrie 1922. – Cernauti, 1922. – 36p.
59372
   Inaugurarea solemnaa anuli de Studi 1922-1923 la 24 oktomvrie 1923. – Cernauti, 1923. – 60p.
59373
   INAUGURAREA Universitatii Romanesti din Cernauti. 23-25 octomvrie 1920. – Cernauti : Glasul Bucovinei, 1922. – 91p.
59374
  Kis Emese Incadrarea substantivelor de origine maghiara in sistemul morfologic al limbii romane. / Kis Emese. – Bucuresti, 1975. – 191с.
59375
  Belahova M. Incarcatura pretioasa / M. Belahova. – Bucuresti, 1952. – 144 с.
59376
   Incarnation: contemporary writers on the New Testament. – Harmondsworth, 1991. – 361с.
59377
   Incedence of cactus virus 2 in collection of Ukrainian botanical gardens / T.P. Mudrak, A.S. Bysov, T.A. Kompanets, G.V. Korotyeyeva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 29-31. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Screening of Cactaceae plants on virus diseases in the collections of Fomin"s Botanical garden of Taras Shevchenko Kyiv National University and Botanical garden of Karasin"s Kharkiv National University have been conducted. Opuntia plants were the most ...
59378
  Spanov N. Incendiatorii / N. Spanov, 1950. – 377p.
59379
  Suvro Parui Inception of Religion in People"s Republic of China: Interpretation and Implementation // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2409-904X


  Стаття висвітлює постійні зміни у процесі інституціоналізації, здійснюваному державою в Китаї, та їхній вплив на формування релігійного поля Китаю; нормативний дискурс про релігію та релігійні практики під світськими вивісками. Головний фокус ...
59380
  Panaitescu P.P. Incepturilesi biruinta scrisului in limba Romana / P.P. Panaitescu. – Bucuresti, 1965. – 230с.
59381
   Inceputul raspindirii marxismului in Rominia. – Edit. 2-a. – Bucuresti, 1956. – 38с.
59382
  Rosetti Radu Inceputurile artei militare in cuprinsul Romaniei de azi (Din paleolitic pana la intemeierea principatelor) / Rosetti Radu. – Bucuresti, 1933. – 52с.
59383
  Saramandu N. Inceputurile invatamantului in limba romana la aromani // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 3 (за 2017). – P. 409-414. – ISSN 0024-3523
59384
  Ghetie Ion Inceputurile scrisului in limba romana. / Ghetie Ion. – Bucuresti, 1974. – 110с.
59385
  Graur Al. Incercare asupra fondului principal lexical al limbii Romine / Al. Graur. – Bucuresti, 1954. – 224с.
59386
  Eliade Mircea Incercarea labirintului / Eliade Mircea; Cornea D. – Cluj-Napoca, 1990. – 166с.
59387
  Moisil Gh.G. Incercari vechi si noi de logica neclasica / Gh.G. Moisil. – Bucuresti, 1965. – 462с.
59388
   Incheierea casatoriei si efectele ei. – Bucuresti, 1981. – 208с.
59389
   Incidence of plum pox virus in Lithuania and Ukraine / J. Staniulis, M. Zizyte, T. Norkus, L. Yusko, H. Snihur, I. Budzanivska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 50-54. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  According to the internationally agreed joint project "Investigation of distribution of plum pox virus in Lithuania and Ukraine and development of biotechnological methods of obtaining of virus-free planting material" 95 samples of plum, apricot and ...
59390
  Kaufmann F. Incidencia del recicladoi de plutonio en la economia del ciclo de combustibles del plan nuclear mexicano / F. Kaufmann. – Mexico : 1975. – 33p. – Obras de Inst. Nac. de energia nuclera, 1975, Num. 476
59391
  Jacobs Harriet Incidents in the life of a slave girl : Written by herself / Jacobs Harriet; Ed. by L. M. Child; Ed. and with an introduct. by J. F. Yellin. – Cambridge a. o. : Harvard university press, 1987. – XXXIV,306p. – ISBN 0-674-44746-8
59392
  Kolodziejczak K. Inclusive Education in the Illusio Space. A Proposal to Research the School FIeld // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2021. – С. 132-140. – (Series of Social and Human Sciences. Pedagogy ; vol. 8, № 1). – ISSN 2311-0155


  Інклюзивна освіта в ілюзійному просторі: пропозиція дослідження шкільного середовища.
59393
  Bezliudnyi R. Inclusive education of teenagers with special needs in the united states of America // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 4-11. – ISSN 2306-5532


  Стаття присвячена дослідженню проблеми інклюзивної освіти підлітків з особливими потребами у Сполучених Штатах Америки.
59394
  Paffenholz T. Inclusive Political Settlements. New Insights from Yemen" s National Dialogue / T. Paffenholz, N. Ross // PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington, 2016. – Vol. 6, no. 1. – P. 199-210. – ISSN 2157-0663
59395
  Yew Joe Ho Income elasticity of demand in Malaysia during the period of fuel induced inflation / Yew Joe Ho, Thien Hoong Tew, Datuk Kasim Mansur // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 404-416 : table., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
59396
  Tahirova G. Income Inequality Around The World / G. Tahirova, R. Rahmanov, A. Qasimov // Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 127-139. – ISSN 2367-6361
59397
  Odusanya Ibrahim Income, Income Inequality and Health: Evidence from Nigeria / Odusanya Ibrahim, Agboola Bukunmi // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 4. – P. 345-361. – ISSN 2367-6361
59398
  Ketrez Incomplete acquisition of the Turkish differential object marking / Ketrez, Nihan // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2016. – T. 60, № 4 (за 2015). – P. 421-430. – ISSN 0035-3957
59399
  Boiko S. Incorporating telegram messenger into the foreign language study process to improve writing and speaking accuracy / S. Boiko, O. Volkova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 170-181. – ISSN 2312-5993


  У дослідженні розглядаються можливості використання кроссплатформенного месенджера Telegram у процесі викладання іноземних мов у великих різнорівневих групах технічних університетів. Основна увага приділяється застосуванню месенджера Telegram для ...
59400
  Misicu M. Incovoiere si torsiune / М.Misicu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1973. – 379p.
59401
  Brandukova M.A. Increase your English / M.A. Brandukova, L.A. Novikova. – M., 1962. – 196с.
59402
   Increasing Ambition to Reduce the Carbon Trace of Multimodal Transportation in the Conditions of Ukraine"s Economy Transformation Towards Climate Neutrality / A. Dvigun, O. Datsii, N. Levchenko, G. Shyshkanova, O. Platonov, V. Zalizniuk // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 1 (103). – С. 96-111. – ISSN 2409-9066
59403
  Mammadov I.B. Increasing differences in the level of socio-economic development of the world countries and migration processes // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 35-42. – ISSN 2308-135X
59404
   Increasing of alcohols droplets evaporation rate under the impact of optical irradiation for diffusion and transienntevaporation regimes / O.V. Korobko, A.V. Brytan, D.A. Gavrushenko, G.M. Verbinskya // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 179-180
59405
   Increasing of the expression of recombinant scFv-antibodies efficiency / O.V. Galkin, T.O. Chudina, A.A. Siromolot, O.S. Oliynyk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 5. – P. 19-29. – ISSN 2410-7751
59406
  Koziel G. Increasing sleganographic capacity of the MF method // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 367-373. – ISSN 1993-6788


  Описано модифікований метод Фур"є, який має непогані показники.
59407
   Increasing the Biogas Release During the Cattle Manure Fermentation by Means of Rational Addition of Substandard Flour as a Cosubstrate / V.M. Polishchuk, S.A. Shvorov, S.Ye. Tarasenko, I.O. Antypov // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 25-35. – ISSN 1815-2066


  Підвищення виходу біогазу при зброджуванні гною великої рогатої худоби на основі раціонального додавання некондиційного борошна в якості косубстрату.
59408
  Dronova T. Increasing the travel agency’s leading positions by optimizing its website / T. Dronova, Y. Trygub // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (3). – C. 81-91. – ISSN 2519-8564
59409
  Cherkashyn S. Inculcation of core competences and providing the scientific character of university education as conditions of increasing competitiveness of German universities in the global education market // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – Р. 50-59. – ISSN 2312-5993


  Черкашин С. Формування ключових компетенцій і збереження принципу науковості університетської освіти як умов підвищення конкурентоспроможності німецьких університетів на глобальному ринку освіти
59410
  Diesing Molly Indefinites / Diesing Molly. – Cambridge; London : The MIT press, 1994. – 10,147p. – (Linguistic inquiry monographs / General editor S.J.Keyser ; 20). – ISBN 0-262-54066-5
59411
   Indeks alfabetyczny autorow oraz tytulow prac zbiorowych i anonimowych, objetych dziewietnastym i dwudziestym zeszytem Centralneg Katalogu Wyd-ctw Zagranicznych tresci spoleczno-ekonomicznej znajduj. – Warszawa, 1967. – 158с.
59412
   Indeks nazw gwarowych do slownika nazw terenowych polnocno-wschodniej Polski / Barszczewska Nina, Gluszkowska Jadwiga, Jasinska Teresa, Smulkowa Elzbieta. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – 192s. – ISBN 83-230-9867-0
59413
  Haviernikova K. Indentification of clusters potential in regions / K. Haviernikova, P. Srovnalikova, B. Jansky // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 236-244 : Tabl. – Bibliogr.: 28 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
59414
   Independent Belarus : Domestic determinants, regional dynamics, and implicatios for the West. – Cambridge : Harvard university press, 2002. – 18,483p. – ISBN 0-916458-94-6
59415
  Knadduri Majid Independent Iraq: a study in Iraqi politics since 1932 / Knadduri Majid. – London a.o., 1951. – 291с.
59416
  Wynar Bohdan Independent Ukraine : A bibliographic guide to English-language publications, 1989-1999 / Wynar Bohdan. – Englewood : Ukrainian academic press, 2000. – 14, 552p. – ISBN 1-56308-670-0
59417
  Haydukov L.F. Independent Ukraine: internal determinants of the international development // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 205-208
59418
  Gaidukov L.F. Independent Ukraine: Internal Determinants of the International Development // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 63-66
59419
  Adaniloaie N. Independenta nationala a Romaniei. / N. Adaniloaie. – Bucuresti, 1986. – с.
59420
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
2. – 1977. – 412с.
59421
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
2. – 1977. – 381с.
59422
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
3. – 1977. – 338с.
59423
   Independenta Romaniei. Documente. – Bucuresti
4. – 1978. – 707с.
59424
  Jodlowiec Maria Indeterminacy in verbal communication: a relevance-theoretic analysis of aphorisms // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 133. – P. 7-19. – ISBN 978-83-233-4285-4. – ISSN 1897-1059
59425
  Bonitz Hermannus Index Aristotelicus / Bonitz Hermannus. – Berl., 1955. – 878с.
59426
   Index au recueil des arrets, avis consultatios et ordonnances. 1956, 1956. – 173-229с.
59427
   Index generalis in omnes libros Instituti Societatis Iesu. – Antverpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 291 p.


  Примірник маєзначні пошкодження
59428
  Schutte Karl Index mathematischer Tafelwerke und Tabellen aus allen Gebieten der Naturwissenschaften / Schutte Karl. – Munchen, 1955. – 144с.
59429
  Watts Marshall Index of spectra / Watts Marshall. – London : Wiley & Sons, 1901. – 103 p.
59430
   Index Seminum : Institutorum Ministerii Agrorum, Silvarum, Aquarum Curandarum (1965-1968). – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 154s.
59431
   Index seminum anno 1951 collectorum quae Hortus botanicus Universitatis Slovacae. Pro mutua commutatione offert. – Bratislava : Botanicka Zahrada Slovenskej Univerzity, 1951. – 220s.
59432
   Index seminum et sporarum anno 1953 collectorum quae Hortus botanicus Universitatis Varsaviensis. Ad pro mutuo commutandum offert. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 19p.
59433
   Index seminum Hortus botanicus Adelaidensis. – Adelaide, South Australia, 1963. – 65p.
59434
   Index seminum Institutorum Academiae Bohemoslovenicae Scientiarium Agriculturae. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1961. – 111p.
59435
   Index seminum Institutorum Academiae Bohemoslovenicae Scientiarium Agriculturae. Pro anno 1958 et 1959. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1957. – 85p.
59436
   Index seminum Institututi Investigationum Plantarum Cultarum Ruzyniensis. – Praha : Institutum Investigationum Plantarum Cultarum, 1958. – 59p.
59437
   Index seminum MM/MMI. – Луцьк : Вежа, 2000. – 14с.
59438
   Index seminum MM/MMI | Hortus Botanicus Universitatis Volyniensis. Luck. Ukraina. – Луцьк : Вежа, 2000. – 13 с.
59439
   Index seminum Musaei Parisiensis. Anno 1959 collecotorum. – Paris : Laboratoire de Culture du Museum National D"Histoire Naturelle, 1959. – 18p.
59440
   Index seminum Musaei Parisiensis. Anno 1964 collecotorum : Pro mutua commutatione offert. – Paris : Museum National D"Histoire Naturelle, 1965. – 24p.
59441
   Index seminum quae hortus botanicus academiae scientiarum Ucr. SSR pro mutua commutatione offert. – Київ : Академії наук УРСР, 1938. – 12 p.
59442
   Index seminum, fructuum, sporarumque anno 1958 collectorum, quae curator Horti botanici Universitatis Carolinae Pragensis libentissimus. Pro mutua commutatione offert. – Praha : Universitatis Carolina, 1958. – 40s.
59443
   Index sporarum- seminum fructuum. Anno MCMLXII collectorum : Pro mutua commutatione offert. – Roma : Tipografia del Senato, 1963. – 31ps.
59444
   Index translationum. – Paris
33. – 1985. – 1157с.
59445
   Indexul lucralirol stiintifice publicate in periodicele si culegerile editate de Acad. R.P.Romine. 1948-1954. – Bucuresti, 1957. – 592с.
59446
  Eliade Mircea India / Eliade Mircea; Handoca M. – Bucuresti, 1991. – 159с.
59447
   India : reducing poverty, accelerating development. – New Delhi : Oxford univ. press, 2000. – 20, 260 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 133-138. – (A World bank country study). – ISBN 0-8213-4775-6
59448
   India 1970 : of India, 5 regional maps, area plans, white. – New York : David McKAYCompany, 1969. – 653 p., [16] p. phot. : ill., tab., maps. – (Fodor"s)
59449
  Fersh S. India and south Asia : Culture Regions of the World series / S. Fersh. – New York : The MacMillan Company, 1963. – 152p.
59450
  Stein A. India and the Soviet Union. The Nehru era / A. Stein. – Chicago, London, 1969. – 320с.
59451
   India at the crossroads : Sustaining growth and reducing poverty. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – IX,192p. : ill. – ISBN 1-55775-992-8
59452
   India in the Unated Nations. – Delhi, 1964. – 18с.
59453
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 3. – 2009
59454
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 6. – 2009
59455
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 7. – 2009
59456
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 9. – 2009
59457
   India newsletter = Бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 10. – 2009
59458
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 11. – 2009
59459
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 13. – 2010
59460
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 14. – 2010
59461
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 15. – 2010
59462
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 16. – 2010
59463
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 17. – 2010
59464
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 18. – 2010
59465
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 19. – 2010
59466
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 20. – 2010
59467
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 21. – 2010
59468
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ
№ 22. – 2010
59469
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 23. – 2010
59470
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 24. – 2011
59471
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 25. – 2011
59472
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 26. – 2011
59473
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 27. – 2011
59474
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 28. – 2011
59475
   India newsletter = бюлетень Індії / Посольство Індіїї. – Київ, 2009-
№ 29. – 2011
59476
   India on the Threshold of the 21st Century. Problems of Nacional Consolidation. – Moscow, 1990. – 208с.
59477
   India perspectives. – New Delhi : Public diplomacy division. – ISSN 0970-5074
Vol. 26, no. 3. – 2012
59478
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 29, iss. 2. – 2015
59479
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 4. – 2016
59480
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 5. – 2016
59481
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 30, iss. 3. – 2016
59482
   India perspectives. – New Delhi : Ministry of External Affairs
Vol. 31, iss. 2/3. – 2017
59483
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol. 24, N 27. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59484
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 52. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59485
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 49. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59486
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 47. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59487
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 30. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59488
   India today : [Weekly]. – New Delhi
Vol.24, N 29. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59489
   India today. – New Delhi
V.25, N 12. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59490
   India today. – New Delhi
V.25, N 30. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59491
   India today. – New Delhi
V.25, N 24. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59492
   India today. – New Delhi
Vol. 25, N 19. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59493
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 7. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59494
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 22. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59495
   India today. – New Delhi
Vol. 26, N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59496
   India"s Foreign and Security Policy: Expanding Roles and Influence in the Region and Beyond // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2013. – 2013. – С. 25-57. – ISBN 978-4-7890-1448-9
59497
  Hope L. India"s love lyrics / Laurence Hope. – New York : Dodd, Mead and company, 1906. – 181 p.
59498
  Dhirendra Swarup India"s Pension Reform Initiative // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 313-323. – ISBN 978-1-61635-950-8
59499
  Sinha Neharika Mathur India"s pride: our women achievers // India perspectives. – New Delhi, 2017. – Vol. 31, iss. 2/3. – P. 22-31
59500
  Thacker M.S. India"s urban problem. Special lectures / M.S. Thacker. – Mysore, 1965. – 50с.
59501
   India"s Villlages. – Bombay, 1963. – 222с.
59502
  Muller Max India. What can it teach us? / Muller Max. – Delhi, 1961. – 230с.
59503
   India: The Foreign and Security Policy under the Modi Government // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2015. – 2015. – P. 169-202. – ISBN 978-4-7890-1603-2
59504
  Chattopadhyaya K. Indian handicrafts / K. Chattopadhyaya. – New Delhi - New York, 1963. – 95с.
59505
  Krishna Murthy Nadig Indian journalism. (Origin, growth and development of indian journalism). From Asoka to Nehru. / Krishna Murthy Nadig. – Mysoka, 1966. – 506с.
59506
   Indian legends. – L., 1957. – 109с.
59507
  Khvostenko L. Indian lehends. / L. Khvostenko. – K., 1961. – 110с.
59508
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 4(192). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59509
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 3(191). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59510
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43 N 2(190). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59511
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.43, N 1(189). – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59512
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.44, N 3 (197). – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59513
   Indian literature : Sahitya akademi"s bi-monthly journal. – New Delhi. – ISSN 0019-5804
V.44, N 4 (198). – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59514
   Indian literature in Czechoslovakia. 1945-1968. – Prague, 1968. – 24с.
59515
  Sorcar P.C. Indian Magic / P.C. Sorcar. – Delhi, 1983. – 130с.
59516
   Indian National Commision for Unesco. Secretary - General"s report. 1960-63. – New Delhi, 1964. – 84с.
59517
  Hiriyanna M. Indian philosophical studies / M. Hiriyanna. – Mysore, 1957. – 149с.
59518
  Radhakrishnan S. Indian philosophy / S. Radhakrishnan. – N.Y.
2. – 1951. – 808с.
59519
  Brodov V. Indian philosophy in modern times / V. Brodov, 1984. – 366с.
59520
  Radhakrishnan S. Indian prhilosophy / S. Radhakrishnan. – N.-Y.
1. – 1951. – 738с.
59521
  Radhakrishnan Indian prhilosophy / Radhakrishnan. – London
1. – 1966. – 738с.
59522
  Radhakrishnan Indian prhilosophy / Radhakrishnan. – London
2. – 1966. – 807с.
59523
  Knowles John Indian summer / Knowles John. – New York, 1966. – 246с.
59524
   Indian tales. Рассказы об Индии : книга для чтения на анг. яз. в 7 кл. сред. шк. – Москва : Учебно-педагог. изд-во, 1958. – 80с.
59525
  Dube S.C. Indian village / S.C. Dube. – Bombay a.o., 1967. – 247с.
59526
   Indiana university. Virtual visit. [Електронний ресурс]. – Bloomington : [s.n.], 1999. – 1CD-ROM. – Macintosh/Windows compatible. Назва взята з контейнера


  Macintosh/Windows compatible.Target specifications: Windows minimum configuration: Pentium 90 MMX, Windows 95,98, NT, 16 megs RAM, 8X CD-ROM, SVGA monitor set to at least "16 bit high color"; Macintosh minimum configuration: Power Mac 100 MHz, 32megs ...
59527
   Indianerland: Dakota, Wyoming, Montana. – Munchen; Berlin, 1992. – 56с.
59528
  Siebertova E. Indianske umeni. Americkeho severo-zapadniho pobrezi / E. Siebertova, W. Forman. – Praha, 1970. – 208с.
59529
  Fiedler Arkady Indianski Napoleon Gor Skalistych. / Fiedler Arkady, Fiedler Marek. – Poznan, 1982. – 165с.
59530
   Indicator de metode stanoviste sovietice. – Bucuresti. – 290с.
59531
   Indicatori si surse de variatie a calitatii vietii. – Bucuresti, 1984. – 187с.
59532
  Volovyk I.A. Indicators of sustainable development for agriculture // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – P. 111-119 : fig., tabl. – Bibliogr.: References.: 6 name. – ISSN 1607-4556
59533
  Iordan Ion Indicatorul localitatilor din Romania / Iordan Ion, P. Gastecu, D.I. Oancea. – Bucuresti, 1974. – 276с.
59534
   Indicatory surface of inelasticity-elasticity body of alloys and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 129-130
59535
  Sarr Indice de materias : Pirineo / Sarr. – s.l. – 24,[64]p.
59536
   Indice de publicaciones. – Mexico, 1964. – 56с.
59537
  Alvarez Delgado Eduardo Indices de las Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural "Felipe Poey". / Alvarez Delgado Eduardo. – La Habana, 1981. – 83с.
59538
   Indictment in the case of former members of the Japanese armed forces, 1950. – 16с.
59539
  Engers J.F. Indie in de branding : De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch Indie van Pearl Harbor tot Hollandia / J.F.Engers; Met een voorwoord van F.H.Visman. – New York : Querido, 1945. – 136 blz. – Uitgegeven in samenwerking met den Nederlandsch--Nederlandsch Indischen raad van het Institute of pacific relations
59540
  Gunther Rolf Indien / Gunther Rolf, Oesterheld Joachim, Freitag Gottfried. – Berlin : Wirtschaft1990, 1990. – 132S. – (Lander der Erde ; Kleine LdE Reihe). – ISBN 3-349-00700
59541
  Baerwald Siegfried Indien. / Baerwald Siegfried. – Berl., 1959. – 64с.
59542
   Indien: Tempel und legenden. – Munchen, 1989. – 56с.
59543
  Bonsels W. Indienfahrt / W. Bonsels. – Leipzig : Rutten & Oening, 1918. – 259 S.
59544
   Indigo : молодежный психологический журнал / ООО "Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 21. – 2010
59545
   Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 26. – 2011
59546
   Indigo : молодёжный психологический журнал / " Гранд Григ". – Симферополь, 2009-
№ 27 : Психология. – 2011
59547
  Helbig Karl Indioland am Karibischen Meer. Zentralamerikanische Reise. / Helbig Karl. – Lpz., 1961. – 324с.
59548
   Indira Gandhi.. – New Delhi, 1985. – 463с.
59549
   Indische Bibliothek: Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel. – Bonn
Bd. 2. – 1824. – 473 s.
59550
   Indische Miniaturen der lokalen Schulen. – Praha, 1961. – 138с.
59551
   Indische Miniaturen vom Hof der Mogulkaiser. – Praha, 1960. – 100с.
59552
  Lindqvist Av Karl Individ grupp gemenskap: studier i de unga tiotalisternas litteratur / Lindqvist Av Karl. – Stockholm, 1980. – 196с.
59553
  Bovsunovskiy A. Individual-optimal equilibrium and focal points // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 59-61
59554
  Antonovych M. Individual and Collective Intent in the Crime of Genocide (on the example of the Holodomor-Genocide against the Ukrainian Nation) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 145


  The article deals with the definition of the concept of intent to commit genocide in the Statute of the International Criminal Court, in the document "Elements of Crimes" adopted by the International Criminal Court, as well as in decisions of the ...
59555
  Sidorov V. Individual Aspects in Professional Training of Tourism Specialists in the UK // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 43-50. – ISSN 2308-4081


  Індивідуальні аспекти професійної підготовки фахівців з туризму у Великобританії.
59556
  Skidan A. Individualization and differentiation in the process of physical and health-improving shaping activities with women of mature age / A. Skidan, E. Vrublevski, K. Sevdaleva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 270-284. – ISSN 2312-5993
59557
  Roybal O. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects of marketing communications / O. Roybal, K. Havlicek // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 439-449 : fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
59558
  Schliwa Harald Individuelle Freiheit in Geschichte and Gegenwart / Schliwa Harald. – Berlin, 1988. – 312с.
59559
   Individuo, modernidad, historia. – Madrid : Tecnos, 1993. – ISBN 84-309-2263-6
59560
  Burckhardt G. Individuum und Welt als Werk : Eine Grundlegung der Kulturphilosophie / Georg Burckhardt. – Munchen : Ernst Reinhardt, 1920. – 276 S.
59561
   Indivisible: new short fiction by gay and lesbian west coast writers. – New York, 1991. – 317с.
59562
  Huppert Hugo Indizien oder Vollmond auf Bestellung / Huppert Hugo. – Halle-Leipzig, 1981. – 183с.
59563
  Мосенкіс Ю. Indo-European Homeland and the First Migrations Space and Time // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – Р. 96-99
59564
  Bednarczuk Leszek Indo-European parataxis / Bednarczuk Leszek. – Krakow, 1971. – 168с.
59565
   Indo-Pacific Fisheries Council : Proceedings, 7th Session. Sections 2 and 3. – Bangkok : IPFC Secretariat, FAO Regional Office for Asia and the Far East, 1958. – 218p.
59566
  Zavhorodniy Yu. Indological meeting at Jawaharlal Nehru University // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – P. 144-146. – ISSN 1608-0599
59567
   Indonesia : sustaining growth during global volatility / International Monetary Fund ; ed. Thomas Rumbaugh. – Washington : International Monetary Fund, 2012. – XV, 125 p. : ill. – ISBN 978-1-61635-202-8
59568
  Prawirawinata Susi Indonesia In Brief / Prawirawinata Susi. – Indonesia : Halmahera. – 112p.
59569
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 24. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59570
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 22. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59571
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 23. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59572
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 21. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59573
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 20. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59574
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 19. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59575
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 18. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59576
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 17. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59577
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 16. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59578
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 15. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59579
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 14. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59580
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 13. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59581
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 12. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59582
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 11. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59583
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 10. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59584
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 9. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59585
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 8. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59586
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 7. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59587
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 6. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59588
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 5. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59589
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59590
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59591
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59592
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.3, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59593
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59594
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 24. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59595
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 23. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59596
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 22. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59597
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 21. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59598
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.4, N 20. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59599
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 19. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59600
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 18. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59601
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 17. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59602
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 16. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59603
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 14. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59604
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 13. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59605
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 12. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59606
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 11. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59607
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 10. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59608
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 9. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59609
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 8. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59610
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 7. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59611
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 6. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59612
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 5. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59613
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 4. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59614
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 3. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59615
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
V.4, N 2. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59616
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 24. – 2002
59617
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 23. – 2002
59618
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 22. – 2002
59619
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 21. – 2002
59620
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 20. – 2002
59621
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 19. – 2002
59622
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 18. – 2002
59623
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 17. – 2002
59624
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 16. – 2002
59625
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 15. – 2002
59626
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 14. – 2002
59627
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 13. – 2002
59628
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 11. – 2002
59629
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 10. – 2002
59630
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 9. – 2002
59631
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 8. – 2002
59632
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 7. – 2002
59633
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 6. – 2002
59634
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 5. – 2002
59635
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 4. – 2002
59636
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 3. – 2002
59637
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.5, N 1. – 2002
59638
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 03. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59639
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 04. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59640
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 05. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59641
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 06. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59642
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 08. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59643
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 18. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59644
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 19. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59645
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 20. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59646
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 21. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59647
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 22. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59648
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 07. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59649
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 09. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59650
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 10. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59651
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 11. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59652
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 12. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59653
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 13. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59654
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 14. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59655
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 15. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59656
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 16. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59657
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 17. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59658
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 23. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59659
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.6, N 24. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59660
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 03. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59661
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 04. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59662
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 05. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59663
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 06. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59664
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 07. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59665
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 08. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59666
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 09. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 09, 2004, с.15-20


  1993. Vol. 39, N 1-6
59667
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 10. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 10, 2004, с.18-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59668
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 11. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.7, N 11, 2004, с.18-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59669
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 12. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 12, 2004, с.18-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
59670
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 13. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 13, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59671
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 14. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 14, 2004, с. 22-27


  1993. Vol. 39, N 1-6
59672
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 16. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 16, 2004, с. 20-26


  1993. Vol. 39, N 1-6
59673
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 15. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 15, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59674
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 18. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 18, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59675
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 19. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 19, 2004, с. 18-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
59676
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 20. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 20, 2004, с.19-23


  1993. Vol. 39, N 1-6
59677
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 22. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 22, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59678
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 21. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 21, 2004, с.19-24


  1993. Vol. 39, N 1-6
59679
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 23. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 23, 2004, с. 21-26


  1993. Vol. 39, N 1-6
59680
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.7, N 24. – 2004. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 7, N 24, 2004, с. 22-28


  1993. Vol. 39, N 1-6
59681
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N12. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 12, 2005, с. 21-24
59682
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 10. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 10.-2005.-С.21-24
59683
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 3. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 3.-2005.-С.25-31
59684
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 4. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 4.-2005.-С.20-25
59685
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 6. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 6, 2005, с. 22-27
59686
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 5. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 5, 2005, с. 26-31
59687
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 7. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 7, 2005, с. 32-36
59688
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 1. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 1, 2005, с. 22-27
59689
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 2. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 2, 2005, с. 23-28
59690
   Indonesia today = Индонезия сегодня. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 8. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 8.-2005.-С.21-26
59691
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 9. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 9, 2005, с. 22-26
59692
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 13. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 13, 2005, с. 19-23
59693
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 14. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 14.-2005.- С.23-27
59694
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 15. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 15.-2005.-С.23-27
59695
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 16. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 16.-2005.-С.21-24
59696
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 17. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 17.-2005.-С.23-27
59697
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 18. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 18.-2005.-С.23-27
59698
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 19. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 19.-2005.-С.24-28
59699
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 20. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 20.-2005.-С.19-23
59700
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 21. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 21.-2005.-С.28-32
59701
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 22. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 22.-2005.-С.20-24
59702
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 23. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 23.-2005.-С.24-28
59703
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.8, N 24. – 2005. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 8, N 24.-2005.-С.20-24
59704
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 1. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N 1.-2006.-С.22-27
59705
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 2. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 2.-2006.-С.21-24
59706
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 3. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 3.-2006.-С.23-28
59707
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 4. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 4.-2006.-С.23-27
59708
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 5. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 5.-2006.-С.24-28.
59709
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 6. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 6.-2006.-С.24-28.
59710
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 7. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 7.-2006.-С.23-28.
59711
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 8. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 8.-2006.-С.20-24
59712
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 9. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 9.-2006.-С.24-28.
59713
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 10. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N10.-2006.-С.23-28.
59714
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 11. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 11. - 2006.-С.20-24
59715
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 12. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 12.-2006.-С.24-28.
59716
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 13. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N13.-2006.-С.20-24
59717
   Indonesia today = Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 14. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 14.-2006.-С.20-24
59718
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 15. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 15.-2006.-С.20-24
59719
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 16. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 16.-2006.-С.19-24
59720
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 18. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N 18.-2006.-С.20-24
59721
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 19. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N19.-2006.-С.20-24
59722
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 20. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N20.-2006.-С.20-24
59723
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 21. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N21.-2006.-С.20-24
59724
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 22. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т. 9, N22.-2006.-С.20-24
59725
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 23. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N23.-2006.-С.20-24
59726
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol.9, N 24. – 2006. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.9, N24.-2006.-С.20-24
59727
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 1. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 1.-2007.-С.20-24
59728
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 3. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N3.-2007.-С.19-24
59729
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 4. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 4.-2007.-С.21-27
59730
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 5. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 5.-2007.-С.20-24
59731
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 6. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 6.-2007.-С.19-23
59732
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 7. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 7.-2007.-С.20-24
59733
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 8. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 8.-2007.-С.20-24
59734
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 9. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 9.-2007.-С.20-24
59735
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 10. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 10.-2007.-С.20-24
59736
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 23. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 23.-2007.-С.19-24
59737
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 15. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N15.-2007.-С.19-23
59738
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 22. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 22.-2007.-С.19-24
59739
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 16. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 16.-2007.-С.19-23, [1]
59740
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 17. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N17.-2007.-С.20-24
59741
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 18. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 18.-2007.-С.20-24
59742
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 19. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 19.-2007.-С.21-24
59743
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 20. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 20.-2007.-С.19-23
59744
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 21. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 21.-2007.-С.19-23
59745
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 11. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 11.-2007.-С.19-23
59746
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 12. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 12.-2007.-С.19-24
59747
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 13. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 13.-2007.-С.20-23
59748
   Indonesia today. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 10, N 14. – 2007. – У виданні також: Индонезия сегодня; т.10, N 14.-2007.-С.19-23
59749
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 1. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 1. 2008. С.20-24.
59750
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 2. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 2. 2008. С.15-19.
59751
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 3. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 3. 2008. С.19-24.
59752
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 4. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 4. 2008. С.19-23.
59753
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 5. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 5. 2008
59754
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 6. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 6. 2008. С.14-20
59755
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 8. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 8. 2008. С.15-20.
59756
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 9. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 9. 2008. С.16-20.
59757
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 7. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 7. 2008. С. 15-20
59758
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 10. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 10. 2008. С.14-18
59759
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 14. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 14. 2008. С.15-20
59760
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 15. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 15. 2008. С.16-20
59761
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 12. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 12. 2008. С.11-16
59762
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 13. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 13. 2008. С.15-19
59763
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 11. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 11. 2008. С.16-20
59764
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 17. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 17. 2008. С.16-20
59765
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 18. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 18. 2008
59766
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 19. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 19. 2008. С.16-20
59767
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 16. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 16. 2008. С.15-20
59768
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 20. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 20. 2008. С.16-20
59769
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 21. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 21. 2008. С.16-20
59770
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 22. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т. 11, N 22. 2008. С.16-20
59771
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 23. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.11, N 23. 2008. С.16-20
59772
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 11, N 24. – 2008. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т. 11, N 24. 2008. С.16-20
59773
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 1. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 1. 2009. С.16-20
59774
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 2. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 2. 2009. С. 20-24
59775
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 3. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 3. 2009. С.16-20
59776
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 4. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня.Т.12, N 12. 2009. С. 12-16
59777
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 5. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 5. 2009. С.16-20
59778
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 6. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 6. 2009. С.16-20
59779
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 7. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 7. 2009. С.16-20
59780
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 8. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 8. 2009. С.15-19
59781
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 9. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 9. 2009. С.15-20
59782
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 10. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 10. 2009. С.12-16
59783
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 11. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 11. 2009. С.13-16
59784
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 12. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 6. 2009. С.16-20
59785
   Indonesia today / Embassy of the Republic of Indonesia Kyiv, Ukraine. – Kyiv : Embassy of the Republic of Indonesia
Vol. 12, N 13. – 2009. – У виданні також: Индонезия сегодня. Т.12, N 13. 2009. С.19-24
59786
   Indonesia. Perspective add proposals for United States Economic aid. – New Haven, Yale, 1963. – 206с.
59787
   Indonesian, Birma und Malaya in Kampf um Unabhangigkeit und Demokratie. – Berl., 1961. – 204с.
59788
  Peter Frank Indonesien / Peter Frank. – Berl., 1959. – 64с.
59789
  Aidit D.N. Indoneska spolecnost a revoluce. / D.N. Aidit. – Praha, 1959. – 48с.
59790
  Preda Martin Indrazneala / Preda Martin. – Bucuresti, 1959. – 178с.
59791
   Indreptar de punctuatie. – Bucuresti, 1956. – 104с.
59792
   Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie. – Bucuresti, 1960. – 326с.
59793
   Indreptar ortografic, ortoepic si de punctuatie. – Bucuresti, 1965. – 230с.
59794
  Savulescu T. Indreptar pentru expozitia "Origina si Evolutia Omului" / T. Savulescu. – Bucuresti : Sala Dalles, 1951. – 30s.
59795
   Indreptara Legii. 1652. – Bucuresti, 1962. – 1014с.
59796
  Fadeev Alexandre Indringere. / Fadeev Alexandre. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1960. – 200с.
59797
  Rasmerita I. Indrumari practice pentru producerea si colectarea semintelor de ierburi furajere / I. Rasmerita. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Populare Romine, 1955. – 117s.
59798
   Indrumator pentru candidatii la concurcul de admitere. – Bucuresti, 1966. – 196с.
59799
  Timoshkina E. Induced small-scale convection in the asthenosphere in continent-continent collision zone / E. Timoshkina, V. Mikhailov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 184-186 : Рис. – Бібліогр.: c. 185-186. – ISSN 0203-3100
59800
  Gorkavenko V.M. Induced vacuum polarization by impermeable magnetic tube / V.M. Gorkavenko, O.V. Stepanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 252-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено узагальнену на випадок простору-часу довільної розмірності задачу про вплив на вакуум зарядженого масивного скалярного поля зовнішнього магнітного поля, розташованого в трубці скінченого радіусу. Трубка є непроникливою для бозонного ...
59801
  Gorkavenko V.M. Induced vacuum polarization by impermeable magnetic tube / V.M. Gorkavenko, O.B. Stepanov // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 114-115
59802
  Lavrac N. Inductive logic programming : Techniques and applications / N. Lavrac, S. Dzeroski. – New York a. o. : Horwood, 1994. – XIX, 293 s. – (Ellis Horwood series in artifical intelligence)
59803
  Rideg Sandor Indul a bakterbaz. Regeny / Rideg Sandor. – Budapest, 1975. – 185с.
59804
   Industrial co-operation between developed and developing countries for export. – New York, 1971. – 64с.
59805
  Meredith Woo Industrial Diversification in Korea: History in Search of Lessons // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 93-101. – ISBN 978-1-51353-786-3
59806
  Bajpai S. Industrial engineering education in India / S. Bajpai, S. Akhtar // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – P. 84-92. – ISSN 2308-4081


  Інженерна освіта в Індіїї
59807
   Industrial estates: Policies, plans and progress. – N.Y., 1966. – 60с.
59808
   Industrial estatesin Asia and the Far East. – New York, 1962. – 468с.
59809
  Gordon Robert Industrial heritage in northwest Connecticut : A guide to history and archaeology / Gordon Robert, Raber Michael. – New Haven : CAAS&YALE, 2000. – XIII,236p. – (The memoirs of the Connecticut academy of arts and sciences ; Vol. 25). – ISBN 1-878508-20-2
59810
  MacCloskey James Industrial Journalism Today: Editorial Policy and Content / MacCloskey James. – New York, 1959. – 273с.
59811
   Industrial Labor in the USSR. – New York, 1979. – 421с.
59812
   Industrial man. – Harmondsworth, 1969. – 414с.
59813
  Khovrak I. Industrial parks: international experience and national practices // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – P. 181-187. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519


  Індустріальні парки: світовий досвід та вітчизняні практики. Стаття присвячена історії, основам та сутності створення індустріальних парків у світі та в Україні.
59814
   Industrial planning. – New York, 1969. – 95с.
59815
  Rumyatsev S. Industrial radiology / S. Rumyatsev; transl. from Russian by S. Semyonov. – Moscow : Mir, 1967. – 280 p. : 159 fig.
59816
   Industrial relations and adjustments to the crisis: A comparative micro-statistical analysis of France and Great Britain / AmosseThomas, Askenazy Philippe, Chevalier Martin, Erhel Christine, Petit Heloise, Reberioux Antoine // International labour review. – Geneva, 2019. – Vol. 158, N 3. – P. 463-487. – ISSN 0020-7780
59817
   Industrial research institutes. – New York, 1970. – 85с.
59818
   Industrial safety
2. – 229-423с.
59819
   Industrial societies after the stagnation of the 1970s - taking stock from an interdisciplinary perspective. – Berlin, New York, 1989. – 313с.
59820
   Industrial uses of large radiation sources. – Vienna
2. – 1963. – 332с.
59821
  Berne F. Industrial water treatment : Refining, petrochemicals and gas processing techniques / F. Berne, J. Cordonnier; Institut Francais du petrole; transl. by Balvet B. B. – Paris : Technip. – (Ecole nationale superieure du petrole et des moteurs). – ISBN 2-7108-0673-8
Industrial waste water purification /F.Berne. Cooling water conditionning /J.Cordonnier. – 1995. – XVI, 247 p. : ill.
59822
   Industrializare si urbanizare. – Bucuresti, 1970. – 258с.
59823
   Industrie-Ausstellung des russischen Reichs zu St. Petersburg im Jahre 1839 : Supplement und Catalog. – St. Petersburg, 1839. – VIII, 72 p.
59824
   Industrie aufestellung der kuffifchen reichs du St. Petersburg : Katalog. – St.Petersburg, 1839. – 139 p.
59825
   Industrie des engrais. – Athenes?, 1967. – 86с.
59826
  Hornauer Wilhelm Industrielle Automatisierungstechnik / Hornauer Wilhelm. – 4. unverand. Auflage. – Berl., 1961. – 194с.
59827
  Prescott S.C. Industrielle Mikrobiologie / S.C. Prescott, C.G. Dunn. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. – 783S. : Mit 123 Abildungen
59828
  Benne R. Industriemassige Erdbeerproduktion / R. Benne. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1975. – 143S.
59829
  Hobsbawm E.J. Industry and empire: from 1750 to the present day / E.J. Hobsbawm. – Harmondsworth, 1990. – 384с.
59830
  Smyrnov I. Industry of catering: logistical and geographical dimension // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – Р. 61-65. – ISSN 2076-1333


  Considered logistical and geographical features of catering - one of contemporary forms of restaurant services. Particular attention is paid to providing catering logistics far from production facilities (or so-called "touring" catering). Proposed as a ...
59831
   Inelastic electron tunneling spectroscopy. – Berlin : Springer-Verlag, 1978. – 242 с.
59832
  Litchfield P.J. Inelastic n+n interactions in the centre of mass energy range 1.40 - 1.65 GeV / P.J. Litchfield. – Berkshire, 1969. – 16с.
59833
   Inelastic properties of SiO2 and automated system "kern-op" of anisotropy processing / D.I. Petriv, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, O.P. Dmytrenko, D.O. Kovalova, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 114-115
59834
   Inelastic scattering of neutrons. – Vienna
1. – 1965. – 464 с.
59835
   Inelastic scattering of neutrons. – Vienna
2. – 1965. – 576 с.
59836
   Inelastic scattering of neutrons in solids and liquids. – Vienna
1. – 1963. – 472 p.
59837
   Inelastic scattering of neutrons in solids and liquids. – Vienna
2. – 1963. – 348с.
59838
  Freudenthal Alfred Inelastisches Verhalten von Werkstoffen / Freudenthal Alfred. – Berl., 1955. – 440с.
59839
  Radu N. Inele locale / N. Radu. – Bucuresti : Acad. RSR
V. 1. – 1968. – 377 p.
59840
  Radu N. Inele locale / N. Radu. – Bucuresti : Acad. RSR
V. 2. – 1970. – 244 p.
59841
  Nastasescu C. Inele. Module. Categorii / C. Nastasescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1976. – 304p.
59842
  Korovkin P.P. Inequalities / P.P.Korovkin. – Moscow : Mir, 1975. – 72с.
59843
  Mitrinovic D.S. Inequalities in number theory / Mitrinovic D.S., Popadic M.S. – Nis : Naucni Podmladak, 1978. – 183p.
59844
  Dimova Ralitza Inequality of opportunity and (unequal) opportunities in the youth labour market: How is the Arab world different? / Dimova Ralitza, Stephan Karim // International labour review. – Geneva, 2020. – Vol. 159, N 2. – P. 217-242. – ISSN 0020-7780
59845
  Budrewicz Olgierd Ineredible Warsaw. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1972. – 377с.
59846
  Orinda Eddy Nicholas Ombudo Inernational cooperation in the fight against infectious diseases in Africa: the example of legal epidemiology in Kenya // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 96-102. – ISSN 1814-3385
59847
  Martinez Sarrion Infancia y corrupciones / Martinez Sarrion. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1993
59848
  Kraszewski Jozef Ignacy Infantka. Powiesc historyczna Anna Jagiellonka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1962. – 448с.
59849
  Kreindler A. Infarctul cerebral si hemoragia cerebrala / A. Kreindler. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1972. – 222s.
59850
  Bunin K. Infektious Diseases : A Textbook for Secondary Medical Schools / K. Bunin. – Moscow : Mir. – 450p.
59851
  Mihoc G. Inferenta statistica pentru variabile dependente / Gheorghe Mihoc, Mariana Craiu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1972. – 303p.
59852
   Infernaliana.Французская готическая проза XVIII- XIX веков. – Москва : Ладомир, 1999. – 750с. – (Готический роман). – ISBN 5-86218-303-5
59853
   Inferno of choices : Poles and the Holocaust / ed.: S. Rejak, E. Frister ; [transl. from the Polish: E. Golebiowska]. – Warsaw : Oficyna wydawnicza RYTM, 2011. – 318, [1] p. – Index: p. 313-319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7399-490-4
59854
  Lopushansky O. Infinite dimensional holomorphy : spectra and hilbertian structures / Oleh Lopushasky, Andriy Zagorodnyuk. – Krakow : AGH, 2013. – [2], 141 p. – Bibliogr.: p. 138-141. – ISBN 978-83-7464-643-7
59855
  Morozov V.M. Infinite linear waveguide antenna array with metal-dielectric structures in the "floquet channel" / V.M. Morozov, V.I. Magro, E.Yu. Trakhtman // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 91-96. – ISSN 2616-8685
59856
  Atkinson D. Infinitely rising regge trajectories and crossing symmetry. / D. Atkinson, K. Dietz. – Berkshire, 1968. – 10с.
59857
  Semenyuk S.A. Infinitesimal generator for the continiou hidden markov model / S.A. Semenyuk, Ya.M. Chabanyuk, I.S. Budz // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 142. – ISBN 978-966-7166-39-7
59858
  Gutlyanskii V.Ya. Infinitesimal geometry of spatial mappings = Інфінітезімальна геометрія просторових відображень / V.Ya. Gutlyanskii, V.I. Ryazanov ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of applied mathematics and mechanics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2013. – 186, [2] p. – Парал. тит. арк., анот. укр. – Bibliogr.: p. 175-185. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-243-1
59859
  Sauer Robert Infinitesimale Verbiegungen zueinander projektiver Flachen / Sauer Robert. – 71-82с.
59860
  Mkrtichyan Mikheil Infiniti QX60. Предвкушение счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 86-90 : фото
59861
  Сергеева И.А. Infinitiv 1 / И.А. Сергеева. – Саратов, 1969. – 44с.
59862
   Inflammation features of brown adipose tissue of rats with diet-induced obesity development after different regimes of melatonin administration / Kalmukova, , , Leonova, , , Savchuk, , , Skrypnyk, , , Dzerzhynsky, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 28-33. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  One of the prominent obesity-related changes is the development of systemic low-grade proinflammatory state. Brown adipose tissue (BAT) may serve as a potential target for activation by melatonin to facilitate heat production and ...
59863
  Choonwon Park Inflation-linked Korea treasury bonds as a strategic asset / Choonwon Park, Daekeun Park // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2017. – Vol. 22, No. 2. – P. 103-125. – ISSN 1226-4261
59864
  Renn Ludwig Inflation / Renn Ludwig. – Berlin, 1963. – 286с.
59865
  Friedman Irving Inflation a world-wide disaster / Friedman Irving. – New ed. - Boston, 1980. – 327с.
59866
  Ying Liao Inflation persistence in China: a comparative analysis on standard CIA model and CIA model with endogenous money / Ying Liao, Ridong Hu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 341-353 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
59867
  Sweidan O.D. Inflation targeting and the uncertainly level in developing countries / O.D. Sweidan, B.Jr. Widner // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 137-163. – ISSN 1226-4261
59868
  Petreski M. Inflation targeting at the crossroads: evidence from post-communist economies during the crisis // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 317-318. – ISBN 978-617-7069-02-6
59869
   Inflation targeting in practice : Strategic and operational issues and application to emerging market economies. – Washington : International Monetary Fund, 2000. – V,94p. – ISBN 1-55775-889-1
59870
  Burg Helmut Inflation und Klassenkampf. / Burg Helmut. – Berlin, 1977. – 174с.
59871
   Inflation under capitalism today. – M., 1984. – с.
59872
  Frischke Bernhard Inflation: It"s your bad ! / Frischke Bernhard. – Toronto, 1976. – 184с.
59873
  Kamarpour M. Inflationary magnetogenesis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
59874
  Luchkanyn S. Influena ideologic i particularitile tratrii unor concepii lingvistice in lingvistica teoretic romaneasce din "obsedantul deceniu" (anii 1950-prima jumatate a anilor 1960) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 170-177


  ?n articolul Infl uen?a ideologic? ?i particularit??ile trat?rii unor concep?ii lingvistice ?n lingvistica teoretic? rom?neasc? din "obsedantul deceniu" (anii 1950-prima jum?tate a anilor 1960) se vorbe?te despre consecin?ele grave ale st?rii de ...
59875
  Belehradek J. Influence de la temperature sur la frequence cardiaque chez les embryons de la Roussette / J. Belehradek. – [S. l. : s. n.], 1931. – 2 p. – Comptes rendus des seances de la Societe de biologie, T.107
59876
  Repetsky S. Influence of adsorbed potassium atoms on the energy spectrum of graphene / S. Repetsky, I. Vyshyvana, R. Melnyk // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 197 : Природничі науки. – P. 61-64. – ISSN 1996-5931
59877
  Bulavin L.A. Influence of an ionic impurity of the critical anomaly in shear viscosity / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V. Pipich // Europhysics conference abstracts, 4-liquid matter conference, univ. of Granada, Spain, 3-4 july, 1999
59878
  Bulavin L.A. Influence of an ionic impurity on the critical anmaly in shear viscosity / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V.A. Pipich // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
59879
  Bulavin L.A. Influence of an ionic impurity on the critical anomaly in shear viscosity / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, V.A. Pipich // Special problems in physics of liquids. International Conference dedicated to the memory of Prof. I.Z. Fisher. May 31- June 4, 1999, 1992. – №5
59880
   Influence of annealing of the lateralcontact onphotoconductivity spectrumagencies InAlAs/InP / P.S. Isypov, S.L. Golovynskyi, O.I. Dacenko, M.P. Semtsiv, G.G. Tarasov, W.T. Masselink // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 162-163
59881
  Predrag Stancic Influence of board size and composition on bank performance-case of Serbia / Predrag Stancic, Milan Cupic, Sladana Barjaktarovic Rakocevic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 466-475 : table., fig. – Bibliogr.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
59882
   Influence of charged particles on surface tension of hydrocarbons / I.I. Fedirchyk, O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, S.G. Orlovskaya, M.S. Skoropado, L.Yu. Vergun, E.V. Martysh // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 177-178
59883
  Levchenko I.V. Influence of climatic conditions on the cellulose decomposition ratein hornbeam oak wood litter of Kaniv Natural Reserve / I.V. Levchenko, D.V. Lukashov // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – P. 35-41. – ISSN 1729-7184


  The dependence of the decomposition of soil litter layer in hornbeam oak wood on climatic factors in conditions of Kaniv Natural Reserve (Cherkassy region) on the right bank of Dnipro River has been examined. Cellulose mineralization rate by an ...
59884
   Influence of coefficient variation on the value optimal level of maintenance / I.V. Tolok, G.V. Banzak, Lenkov E.S. ., T.V. Bondarenko // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 16-20. – ISSN 2524-0056
59885
   Influence of Constant Magnetic Field on Mechanical Properties and Thermal Stability of the Amorphous Alloys Based on Co, Fe and Ni / T.L. Tsaregradskaya, A.M. Kuryliuk, I.V. Ovsiienko, G.V. Saenko, O.V. Turkov // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2020. – Vol. 12, № 3. – Р. 03026-1-03027-6. – ISSN 2077-6772
59886
  Nedybaliuk O.A. Influence of corona discharge on paraffin combustion / O.A. Nedybaliuk, I.I. Fedirchyk, V.Ya. Chernyak // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 218-221. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
59887
  Savchenko L. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis / L. Savchenko, A. Subbot, Yu. Demianchuk // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 276-282. – ISSN 2256-0742
59888
   Influence of crystal structure of Eu3+ complexes with N-(diphenylphosphoryl)pyrazine-2-carboxamide on their photophysical properties / Y.H. Phama, V.A. Trushc, V.M. Amirkhanovc, P. Gawryszewska // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 205
59889
   Influence of defect nanostructure changing on inelastic-elastic properties of SiO2+SiO2+ TIO2+ZrO2 / T.O. Busko, M.P. Kulish, Y.A. Onanko, O.V. Shabatura, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 62-63
59890
  Kolianova T.V. Influence of delay on character of stability of stationary points for mathematical model of purchased immunity // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 249-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  A mathematical model of purchased immunity, which is described by a system of nonlinear differential equations with delay. Influence of delay is analyzed on stability of stationary points, and in the end, we give the biological ...
59891
  Kravchenko O.Yu. Influence of dust particles on rf-discharge plasma afterglow / O.Yu. Kravchenko, I.S. Maruschak, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 220-223. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  In this paper we report about results of computer simulation by PIC/MCC method of the discharging of dust particles in the plasma afterglow and time dependence of plasma parameters in discharge gap after switching off the voltage. It is shown that ...
59892
  Belinskaja L. Influence of economic growth into insurance market development of Lithuania and Ukraine / L. Belinskaja, M. Velickiene // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 10-13. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є оцінка кореляції між економічним зростанням і розвитком литовського та українського ринків страхування. Автори оцінюють, які чинники економічного розвитку країн впливають на розвиток страхового ринку Литви та України. Також ...
59893
  Martyniuk V. Influence of electromagnetic radiation of millimeter range on the optical properties of water in the hemoglobin solutions / V. Martyniuk, Y. Tseysler, N. Nurishchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-11. – (Біологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  The features of the influence of microwave radiation on the optical properties of pure water and water in solutions of hemoglobin in the near infrared range with the aim to characterize the certain structural and dynamic state of water are ...
59894
   Influence of electromagnetic radiation of millimeter range on the optical properties the hemoglobin / V. Martyniuk, Tseysler, , , N. Nurishchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-44. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  The biological activity of millimeter electromagnetic radiation (MEMR) has long been known that is the basis for its use in medicine. But the primary biophysical mechanisms of this factor at the molecular level remain poorly understood and debated. ...
59895
   Influence of electrons, defect nanostructure changing on inelastic and elastic and characteristics of GeSi and SiO2 / Y.A. Onanko, O.V. Lyashenko, O.V. Shabatura, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 110-112
59896
  Bhatti Komal Khalid Influence of employee participation on organizational commitment: comparative analysis between USA and Pakistan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 533-543 : Fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
59897
  Cyril Influence of firm behavior on purchase intention: do Malaysian consumers really care about business ethics? / Cyril, Ponnu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 445-456 : table. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
59898
   Influence of fluorination on crystal structure, electronic band structure and luminescence properties of molybdate and tungsrate compounds / V. Chornii, Yu. Hizhnyi, S. Nedilko, T. Nikolaenko, M. Miroshnichenko, M. Slobodyanik, K. Terebilenko, O. Gomenyuk, V. Sheludko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 27
59899
  Sokirko A. Influence of free economic zones and territories of priority development on market transformations in Ukraine : зб. наук. пр. / A. Sokirko, V. Ustyanov; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.87-98. – Бібліогр. вкінці ст.
59900
  Hashemi M. Influence of frequency and amplitude of harmonic loading on complex moduli for polymer materials / M. Hashemi, Y. Zhuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  This paper is devoted to the modeling and characterization of cyclic response of polymers subjected to monoharmonic kinematic loading. To predict the time dependent behavior of the polymeric materials, the Goldberg constitutive model is used. To ...
59901
   Influence of gas adsorption on the impedance of porous GaAs / Y.S. Milovanov, I.V. Gavrilchenko, S.V. Kondratenko, A.P. Oksanich, S.E. Pritchin, M.G. Kogdas // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2017. – Vol. 24, No. 1. – Р. 52-55. – ISSN 1027-5495


  Porous GaAs was formed electrochemically on n-type GaAs in a HF:C2H5OH (1:3) electrolyte. The surface morphology of porous GaAs has been studied using atomic force microscopy (AFM). The hodographs of the total impedance and the adsorption influence of ...
59902
   Influence of heat processes on surface morphology and planarization method for CoSi[lower index 2] films on silicon and sapphire / I. Belousov, S. Linzen, P. Seidel, V. Yashchuk, I. Adamenko, I. Lebedyeva // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 283-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розроблена концепція специфічної морфології плівок поверхні CoSi[нижній індекс 2], що має місце внаслідок Co-Si-реакції при нанесенні Co на Si-підложку та відпалювання цієї системи при 650-900 [градусах]. Оцінка коєфіцієнта дифузії атомів Co в підложку ...
59903
  Klymenko L.O. Influence of ideology on psychological thought: historical aspect // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 86-93. – ISSN 2617-1929


  Вплив ідеології на психологічну думку: історичний аспект. Висвітлено ідеологічне спотворення досягнень та вчення І. Павлова партійними структурами. Зазначено тісний зв"язок розвитку фізіології нервової системи зі станом психології та тенденціями ...
59904
  Malysheva M.L. Influence of indifferent and non-indifferent electrolytes on the structure formation of aqueous silica dispersions / M.L. Malysheva, O.V. Goncharuk, O. Korotych // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 235
59905
  Ksenija Golob Influence of inflation and interest rates on the value of real estate / Ksenija Golob, Majda Bastic, Igor Psunder // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 372-381. – Bibliogr.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
59906
  Bulavin L.A. Influence of ions on the critical behaviour of a binary mixture near the consulute point / L.A. Bulavin, A.V. Oleinikova, A.V. Petrovitskij // Intenational Jour. of Therm., 1996. – N.17
59907
  Koronovskyy V. Influence of laser irradiation on the character of the transverse electromagneto-optical effect in ferrite-garnet films // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 27-30. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Magneto-electric properties of the bismuth-substituted ferrite garnet films have been investigated by using optical polarimetry method - electromagneto-optical (EMO) effect. The EMO effect in separate multidomain areas of the film was registered in ...
59908
   Influence of Leader-Member Exchange on Organisational Citizenship Behaviour in Tuyil Pharmaceutical Industry, Nigeria / Aliyu Mustapha Olanrewaju, Kadiri Ismaila Bolarinwa, Dunmade Emmanuel Olaniyi, Aremu Nuha Salihu, Abogunrin Adewale Peter // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2020. – Vol. 64, № 2. – P. 153-167. – ISSN 2367-6361
59909
  Kravets V.G. Influence of material properties on the sensitivity of surface plasmon resonance ellipsometry / V.G. Kravets, P.Yu. Kurioz, L.V. Poperenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 135
59910
  Galushchak M.P. Influence of matrix composition on optical limiting in carbon black suspensions / M.P. Galushchak, S.E. Zelensky, V.V. Garashchenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 202
59911
  Metelev I.S. Influence of migration on labor potential quality in Russia / I.S. Metelev, T.M. Bezborova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 302-320 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
59912
  Savyuk L.O. Influence of Modern Models of Higher Education on Efficiency and Competitiveness of Subjects in the Educational Market // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – P. 21-24. – ISBN 978-9934-571-43-5


  Вплив сучасних моделей вищої освіти на ефективність та конкурентоспроможність суб"єктів освітнього ринку.
59913
  Yushko O. Influence of molecule deformation on the deviation of S-H chemical bond in H2S / O. Yushko, B. Okhrimenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 271
59914
  Ilirjana Zyberi Influence of monetary and fiscal policies on foreing direct investments in Albania during 1990-2009 / Ilirjana Zyberi, Lindita Rova, Klodian Muco // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 311-320 : table. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
59915
  Tsymbalyuk O.V. Influence of nano-TiO2 on functioning of gastric smooth muscles: in vitro and in silico studies / O.V. Tsymbalyuk, A.M. Naumenko, T.L. Davydovska // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 13 / № 1. – Р. 3-26. – ISSN 1996-4536


  Nanosized materials, including titanium dioxide nanoparticles, sized under 10 nm, are systems with an excessive energy and high chemical activity, while the nanoparticles of about (1-3) nm enter the reactions with other chemical compounds practically ...
59916
  Rafalska L.P. Influence of natural plantations with participance of velvetweed oak on soil fertility // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 2306-1677
59917
   Influence of parameters of formation of nanostructured silicon on chemical composition and spectrum of electronic states / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 301
59918
  Korchak I.M. Influence of perception on public conflict // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv, 2021. – № 1 (26), february 2021. – P. 61-70. – ISSN 2414-0562
59919
  Regeda L. Influence of Pholiota spp. (Strophariaceae, Basidiomycota) mycelial biomass on seed germination and seedlings growth of Lepidium sativum L. and Cucumis sativus L. / L. Regeda, N. Bisko, Al-Maali // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 53-60. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
59920
   Influence of plasma on surface tension of hydrocarbons / I.I. Fedirchyk, O.A. Nedybaliuk, L.Yu. Vergun, S.G. Orlovskaya, M.S. Shkoropado // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 239-242. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  The results of studying of plasma influence on the surface tension of liquid hydrocarbons and distilled water during experiments with corona discharge are presented. The charged particles influence on the surface tension of fluids with different ...
59921
  Kozhukhovska Y.V. Influence of prosody on shaping the poetic imagery // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 176-185


  The article focuses on the study of prosody as a device of construction of the poetic imagery and bases on its verbalization from the perspective of realization of poetic concept. Special attention is paid to the correlation of sound and meaning as ...
59922
  Karpenko K. Influence of recovery model parameters on synchronization in neural cortical structure during descending information transfer / K. Karpenko, O. Sudakov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 27-30. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Neurons interaction in networks with complex dynamics was investigated, the synchronization phenomenon for descending information process in cortical column was considered. The synchronization coefficient dependency on different variations of ...
59923
   Influence of salts of metals and organic solvents on the films of cyanine dyes / O.P. Oshtuk, V.M. Prokopets, T.P. Doroshenko, K.P. Grytsenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 124-125
59924
  Astremska I. Influence of self-attitude and attitude to others on the success of representatives of professions "person-person" type // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – C. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
59925
  Prokopenko O. Influence of signal time delay on magnetization dynamics of two coupled spin-torque nano-oscillators / O. Prokopenko, R. Verba // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 31-36. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The possibility of existence of synchronous magnetization auto-oscillations in an array of interacting spin-torque nanooscillators (STNO) is considered. The influence of signal time delay on the synchronization of coupled STNOs is investigated. The ...
59926
  Maslyak P.O. Influence of street-art on the formation of city image and the principles of street-art geographical zones / P.O. Maslyak, O.Y. Gryniuk, K.A. Kazantseva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – P. 106-112. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
59927
  Pidvysotskyi Y. Influence of structured financial instruments on the world economic crisis // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 140-148


  The relevance of the material stated in article, is caused by urgent needs of society to overcome the global economic crisis, to find ways to further development of economic and financial systems of the world, including Ukraine. The analysis of ...
59928
   Influence of surroundings features on the velocity structure of mantle under South-East Asia from data of seismic tomography / L. Zaiets, T. Tsvetkova, I. Bugaienko, L. Shumlanskaya // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 210-212 : Рис., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
59929
   Influence of Technological Factors on the Structure and Properties of High-entropy FeCrMnCoNi Alloy / M.P. Semen"ko, R.V. Ostapenko, S.M. Naumenko, P.O. Teselko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 6. – Р. 06017-1-06017-7. – ISSN 2077-6772


  The homogeneity of structure and physical properties (texture, microstructure, microhardness, magnetic susceptibility) for samples of high-entropy FeCrMnCoNi alloy cut from ingot after partial homogenization was investigated. On the example of one ...
59930
  Gera O.M. Influence of technological measureson water-physical properties on drained peat // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – P. 32-38 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 7 name.
59931
  Edwards T.I. Influence of temperature and nutrition on the growth and duration of life of cucumis melo seedlings / T.I. Edwards, R.Pearl, S. A. Gould. – [S. l. : s. n.], 1934. – p. 118-135. – The Botanic. Gazette, V. 96, No. 1, 1934
59932
  Imai Takeo Influence of temperature on the growth of drosophila melanoaster / Imai Takeo. – [S. l.] : Tohoku imperial university, 1937. – P. 403-417
59933
  Torbaniuk O. Influence of the continuum determination method on the mean transmission in the Lya forest // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 34-40. – ISSN 2227-1481


  Determination of the initial flux, or continuum, in the quasar spectra prior to its absorption by the intergalactic HI is nontrivial problem and it affects the precision of the mean transmission in the Lya forest, (z). The results of comparison of ...
59934
  Pud S. Influence of the electrolyte on transport characteristics of ion-sensitive silicon nanowire field effect transistors / S. Pud, M. Petrychuk, V. Kovalenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 32-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  We report on the effect of the electrolyte on transport properties of open-gated silicon nanowire (NW) field effect transistor (FET) biosensor studied using noise spectroscopy. Exposing the Si NW FET to the electrolyte solution affects the threshold ...
59935
  Volosheniuk O.L. Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 2. – C. 15-22. – ISSN 2409-9066
59936
  Shcherbinin M.A. Influence of the external magnetic field on the cylindrical electron bunch injected into plasma / M.A. Shcherbinin, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2014. – № 6 (94). – Р. 116-119. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Dynamics of the initially cylindrical electron bunch injected into plasma along the external magnetic field was studied via PIC simulation. Time evolution of the spatial distributions of electric field, magnetic field and bunch electron density is ...
59937
  Terao A. Influence of the Feeding of the Thyroid Gland and the Anterior Lobe of Hypophysis on the Second Generation of the Silk-worm, Bombyx mori L / A. Terao, N. Wakamori. – [S.l. : s. n.], 1931. – P. 205-207. – From the Proceedings of the Imperial Academy, 7, No 5, 1931
59938
  Velykanets" D. Influence of the heating non-linearity on the plasma density profile deformation in the inhomogeneous beam-plasma systems / D. Velykanets", I. Anisimov, T. Litoshenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Методом макрочастинок досліджено роль нагрівної нелінійності в процесі деформації профілю концентрації плазми в області локального плазмового резонансу, збуджуваній модульованим електронним пучком. Нагрівна не лінійність помітна, коли ВЧ поле, що ...
59939
  Rozouvan T.S. Influence of the surface roughness and oxide surface layer onto Si optical constants measured by the ellipsometry technique / T.S. Rozouvan, L.V. Poperenko, I.A. Shaykevich // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 1. – Р. 26-30. – ISSN 1560-8034


  Si crystal surface after chemical etching was studied using ellipsometry, atomic force microscopy and scanning tunneling microscopy. The ellipsometric parameters as functions of light incidence angles at two light wavelengths 546.1 and 296.7 nm were ...
59940
  Gerda V. Influence of the tetraazamacrocyclic ligands nature on structure and atomic hydrogen concentration parameter in tetraamine complexes of chromium (III) // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 250
59941
   Influence of the type of filler distribution on the electrical and thermal conductivity of metal-filled polymer composite / A.I. Misiura, O.V. Maruzhenko, Ye.P. Mamunya, M.P. Kulish, A.M. Pylypenko // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2020. – Vol. 27, No. 3. – Р. 500-507. – ISSN 1027-5495
59942
  Makarenko O.V. Influence of thin film polarizers on angular structure of light at angles close to propagation direction / O.V. Makarenko, A.I. Ievtushenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 263
59943
   Influence of transplanted allogenic Bone Marrow and adipose-derived mesenchymal stromal cells on the biochemical parameters of C57BL/6 mice blood / L.V. Kladnytska, A.Y. Mazurkevych, M.O. Maluk, V.A. Tomchuk, L.V. Garmanchuk, Velychko, , S.V. V.B. Danilov, Y.O. Kharkevych, O.O. Melnyk, D.V. Shelest, V.S. Velychko // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – P. 78. – ISSN 2409-4943
59944
   Influence of ultrasonic, temperature on relaxation processes and automated system of anisotropy analysis / R.L. Perepelitsya, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.N. Rozhkovskiy, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 123-124
59945
   Influence of ultrasonic, temperature pressure on indicatory surface of elasticity body Sio2 and automated system of ultrasound anisotropy analysis / E.O. Borodin, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.N. Rozhkovskiy, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 125-126
59946
   Influence of ultrasound, defect nanostructure changing on inelastic caracteristics of SiO2, SiO2+TiO2+ZrO2+ Ag+ Au / T.O. Busko, M.P. Kulish, D.A. Slisarenko, A.P. Onanko, O.V. Lyashenko, Y.A. Onanko, O.V. Shabatura, G.T. Prodayvoda, S.A. Vyzhva // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 117-119
59947
   Influence of VEGF, EGF and their antagonists on proliferative activity and glucose consumption by endothelial cells / T. Nikolaienko, N. Petruk, D. Shelest, L. Garmanchuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 36-38. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  In the article the proliferative activity of endothelial cells and endothelial cells of glucose consumption in terms of their previous incubation with EGF, VEGF and their antagonists. В статті розглянуто проліферативну активність ендотеліальних клітин ...
59948
   Influence of water on the luminescent properties of micropowdered EU3+ containing compounds / D. Kozak, S. Nedilko, V. Sherbatskii, V. Amirkhanova, O. Litsis, V. Ovchynnikov, T. Slyva, M. Gamaleia, K. Klapshina // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 35
59949
  Trynus O. Influence of Western European Pedagogical Trends on Development of Young Teacher’s Pedagogical Mastery in the Late 19th - the Early 20th Centuries // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – P. 33-39. – ISSN 2308-4081


  Вплив західноєвропейських педагогічних тенденцій на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя в кінці 19 - початку 20 століття.
59950
  Yashchuk V.P. Influence random lasing on the stimulated raman scattering spectrum of dyes in vesicular film / V.P. Yashchuk, A.P. Smaliuk, O.O. Komyshan // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 154
59951
  Overstreet H.A. Influencing human behavior / H.A. Overstreet. – New York, 1925. – 296с.
59952
  Koronovskyy V. Influense of high-temperature processing on magneto-electric properties of the bismuth-substituted yttrium iron garnet films / V. Koronovskyy, N. Gorchinskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 30-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The magnetic domains local areas of epitaxial bismuth-substituted yttrium iron garnet films are investigated with using an optical polarimetry method - the electromagneto-optical (EMO) scanning method. We registered the linear and nonlinear on electric ...
59953
  Mirza L. Influenta Anemiilor Acute si Repetate si a Compresiunii Cerebrale Asupra Activitatii Nervoase Superioare la Animale / L. Mirza. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romine, 1957. – 161s.
59954
  Mihaescu H. Influenta greceasca asupra limbii Romane pina in secolul al XV-lea / H. Mihaescu. – Bucuresti, 1966. – 228с.
59955
  Rosetti Al. Influenta limbilor slave meridionale asupra limbii Romane. (Sec. VI-XII) / Al. Rosetti. – Bucuresti, 1954. – 96с.
59956
  Rosca D.D. Influenta lui Hegel asupra lui Taine teoretician al cunoasterii si al artei / D.D. Rosca. – Bucuresti, 1968. – 316с.
59957
  Constantinescu-Iasi Influenta Marii Revolutii Socialiste din Octombrie asupra miscarii revolutionare din Rominia in ani 1917-1921. / Constantinescu-Iasi. – Bucuresti, 1957. – 72с.
59958
  Suteu Flora Influenta ortografiei asupra pronuntarii literare romanesti / Suteu Flora. – Bucuresti, 1976. – 244с.
59959
  Basac Gheorghe Influenta reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei Romaniei / Basac Gheorghe. – Bucuresti, 1983. – 179с.
59960
   Influnce of the milling conditions on magnetic properties of the Fe-Cu-Multiwall carbon nanotubes nanocomposites / O.I. Nakonechna, O.I. Boshko, K.O. Ivanenko, M.M. Dashevsky, S.L. Revo // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 62
59961
   Info DaF. Informationen Deutsch als Fremdsprache. – Berlin : De Gruyter. – ISSN 0724-9616
Bd. 47, h. 2/3. – 2020
59962
   Info DaF. Informationen Deutsch als Fremdsprache. – Berlin : De Gruyter. – ISSN 0724-9616
Bd. 47, h. 4. – 2020
59963
   Infocommunication technologies and electronic engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія : scientific journal / Lviv Polytechnic national university ; еd.-in-chief M. Klymash ; ed. board: I.Prudyus, B. Strykhalyuk, І. Demydov [et al.]. – Lviv : Lviv Polytechnic national university, 2021-. – ISSN 2786-4553
Vol. 1, N 2. – 2021. – 140, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
59964
  Biela Adam Informacja a decyzia / Biela Adam. – Warszawa, 1976. – 275 s.
59965
   Informacja dla nauki a swiat zasobow cyfrowych = Information for the science but the world of digital resources / Bibl. glowna Politechniki Poznanskiej ; pod red. H. Ganinskiej. – Poznan : Bibl. glowna Politechniki Poznanskiej, 2008. – VI, 189, [2] s. : illl. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 83-910677-4-2
59966
   Informacje o organizacji studiow w Uniwersytecie Jagiellonskim. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1969. – 31 s.
59967
   Informacni prameny Brnenskych instituci. – Brno, 1984. – 80с.
59968
   Informacni prameny organizaci Jihomoravskeho kraje. – Brno, 1986. – 159с.
59969
  Yurieva O. Informal English learning with online digital tools: non-linguist students / O. Yurieva, T. Musiichuk, D. Baisan // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Т. Гривікова, Т. Григорянова, М. Эряман [та ін.]. – Київ, 2021. – Spec. is.17 : "Current foreign languages teaching issues in higher education". – P. 90-102. – ISSN 2409-3351


  Онлайн-платформи неформальної освіти з вивчення англійської мови для студентів немовних спеціальностей.
59970
  Haponenko V. Informal institutionalization as a peculiar feature of democratization in the modern Ukrainian political system // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 167
59971
  Khomenko I. Informal logic and epistemology // Philosophy and logic - 2013 : international workshop (May 23-25, 2013) : abstracts / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, [Philosophy fac., Dep. of logic ; ed. board: Konversky A. et al.]. – Київ, 2013. – P. 15-16
59972
  Hanzha B. Informal sector of economy: notions, criteria, functions // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – Р. 51-56. – ISSN 2411-5215
59973
  Babiuk V. Informal versus dialectical criteria of argument evalution. Why RAS-model? // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 73
59974
   Informateur. – Varsovie, 1972. – 51с.
59975
  Siletchi Mircea Informatia, entropia si procesele sociale / Siletchi Mircea, Lascu Alice. – Bucuresti, 1978. – 246с.
59976
  Baltac Vasile s.a. Informatica programarii productiei intreprinderilor industriale / Vasile s.a. Baltac. – Bucuresti, 1989. – 184с.
59977
  Rizun N.O. Informatics / N.O. Rizun, L.M. Savchuk ; Alfred Nobel University, Dnipropetrovs"k. – Dnipropetrovs"k : Alfred Nobel University. – ISBN 978-966-434-292-3
Pt. 3 : Workshop : field: 0305 - Economics and entrepreneurship for: 6.030503 - International economics. – 2014. – 65, [3] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 65
59978
   Informatics, numerical and applied mathematics: theory, applications, perspectives. – Kiev, 1996. – 102 p.
59979
  Michajlov A.I. u.a. Informatik / A.I. u.a. Michajlov. – Berlin
1. – 1970. – 287с.
59980
  Michajlov A.I. u.a. Informatik / A.I. u.a. Michajlov. – Berlin
2. – 1970. – 632с.
59981
  Kerner I.O. Informatik: Studienbucherei. / I.O. Kerner. – Berlin, 1990. – 282с.
59982
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 5. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
59983
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 4. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
59984
  Library Information bulletin / Library, of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol.59, N 3. – 2000


  1997. Vol. 150, N 6
59985
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 61, N 1. – 2002
59986
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 1. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
59987
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 3. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
59988
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 4. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
59989
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 5. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
59990
   Information bulletin / Library of Congress. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 62, N 9. – 2003


  1997. Vol. 150, N 6
59991
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 5. – 2009
59992
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 4. – 2009
59993
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 6. – 2009
59994
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 68, N 3. – 2009
59995
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 6. – 2010
59996
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 3. – 2010
59997
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 1/2. – 2010
59998
   Information bulletin. – Washington. – ISSN 0041-7904
Vol. 69, N 7. – 2010
59999
  Rijsbergen Information retrieval / Rijsbergen, van. – London - Boston, 1975. – 152с.
60000
  Klix Friedhart Information und Verhalten. / Klix Friedhart. – Berlin, 1973. – 808с.
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,