Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
59001
  Lytvynko A.S. " International scientific associations of the History of Science and Technology: formation and development (part II) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 93-101. – ISSN 2617-1929
59002
   "Inter-Longitude Astronomy" project: long period variable stars / I.L. Andronov, V.I. Marsakova, L.S. Kudashkina, L.L. Chinarova // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2014. – Vol. 4, iss. 1/2. – Р. 3-8. – ISSN 2227-1481


  This article contains the highlights of complex studies of long-period variable stars such as Miras: semiregular, symbiotic (particularly, pulsating symbiotic), as well as RV Tauri-type stars. In the course of these studies, important characteristics ...
59003
  Ковальчук О. "Intermezzo" (Імпресіонізм + експресіонізм + сюрреалізм? ) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 51-55. – ISSN 0130-5263
59004
  Комісар Л.П. "Internet generation" і "Культура версії 4.0" як фрагменти "словника цифрової епохи" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 54-56
59005
  Кирилкін О.Є. "INTERNET" - як om-line-платформа для журналістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-72. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті розглянуто можливості та перспективи використання "Іnternet" у журналістській діяльності.
59006
  Nick Bontis Intellectual capital and corporate performance of serbian bancs / Nick Bontis, Stevo Janosevic, Vladimir Dzenopoljiac // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 287-299 : table., fit. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
59007
  Vlasenko M. Intellectual entrepreneurship in the context of knowledge-based economy // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – P. 16-19. – ISBN 978-617-645-227-0
59008
  Karaszkiewicz-Kobierzynska Intellectual Property and New Technologies an innovative, prestigious Master"s programme at the JU Faculty of Law and Administration // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 63, Spring. – P. 15. – ISSN 1896-4354


  Інтелектуальна власність та нові технології - новаторська, престижна магістерська програма на факультеті юридичного та адміністративного факультетів Ягеллонського університету.
59009
  Sarnatskyi M. Intellectual Property as an economic category // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 272-273
59010
  Kyazim Panar Intellectual property management as part of the knowledge economy // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – P. 65-70 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 18 name. – ISSN 2312-847X
59011
  Kolosha V. Intellectual Property Rights and Competition Policy / V. Kolosha, O. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 6-10. – (Економіка ; вип. 6 (195)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості взаємозв"язку між політикою у сфері захисту прав інтелектуальної власності та конкурентною політикою. Виявлено, що за певних умов права інтелектуальної власності можуть виступати бар"єром входу на товарні ринки й обмежувати ...
59012
  Bazylevich V. Intellectual Rent as an Essential Factor of Innovative Development of Economy / V. Bazylevich, A. Grazhevska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 6-13. – (Економіка ; вип. 9 (174)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the nature, structure, specific properties, conditions of formation and types of intellectual rent. The authors highlight the problems of estimation and distribution of intellectual rent between economic actors; analyze experience ...
59013
  Casanova Antoine u.a. Intellektuelle und Klassenkampfe / Antoine u.a. Casanova. – Berlin, 1975. – 127 с.
59014
  Брахман Г.О. Intelligence Analysis: pетроспектива та соціальна перспектива // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 12-16


  У статті проаналізовано перспективи використання методології інтелектуалізаційного аналізу (Intelligence Analysis) в організації соціального процесу перетворення інформації в знання (інтелектуалізації). Протягом багатьох років споживачами ...
59015
   Intelligence and ability. – Harmondsworth, 1967. – 368с.
59016
  Boy Guy Intelligent assistant systems / Translated by P.H.Boy. – London; San Diego; New York a.o. : Academic press, 1991. – 21,361p. – (Knowledge-based systems / Edited by J.Boose, B.Gaines ; 6). – ISBN 0-12-121245-9
59017
  Trappe T. Intelligent business : Intermediate business English: Coursebook / T.Trappe, G.Tullis; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2005. – 176p. : ill. + Брошура. - 32 с. – ISBN 0-582-847966
59018
  Johnson Ch. Intelligent business : Intermediate business English: Skills book / C.Johnson; The Economist magazine. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2005. – 112 p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-582-84797-4
59019
  Pile L. Intelligent business : Intermediate business English: Teacher"s book / L.Pile, S.Lowe; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2005. – 192 p. – ISBN 0-582-847982
59020
  Pile L. Intelligent business : Intermediate business English: Workbook / L.Pile; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2005. – 96p. : ill. + CD. – ISBN 0-582-846-919
59021
  Johnson Ch. Intelligent business : Pre-intermediate business English: Coursebook / C.Johnson; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2006. – 176p. : ill. + Брошура. - 32 с. – ISBN 0-582-84801-6
59022
  Trappe T. Intelligent business : Upper intermediate business English: Coursebook / T.Trappe, G.Tullis; The Economist magazine. – Harlow : Longman, 2006. – 176p. : ill. + Брошура. - 32 с. – ISBN 0-582-84809-1
59023
  Baran A. Intelligent specialization of redgions as an instrument to support innovation / A. Baran, S. Hajduk // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 202-211 : fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
59024
  Sineglazov V. Intelligent System for Visual Navigation / V. Sineglazov, V. Ischenko // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 7-11. – ISBN 978-1-5090-1052-3
59025
  Lukashevich Nikolay Intelligentsia of Soviet Ukraine / Lukashevich Nikolay. – Книга на анг., нем. и франц. яз. – M., 1985. – 158с.
59026
  Paczynska I. Intelligenzaktion w listopadzie 1939 roku // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 179, numer specjalny. – S. 14-29. – ISSN 1427-1176


  Ягеллонський університет в роки Другої світової війни.
59027
   Intensification of East-West relations in the process of EU enlargement : the case of Austria / Slovak Republic : joint report. – Vienna ; Bratislava : [ S. n. ], 2000. – 116, [ 1 ] p. – Без тит. арк.
59028
  Koontz D. Intensity / Dean Koontz. – London : Headline book, 1995. – 469 p. – (Headline. Feature ; Fiction/General). – ISBN 0-7472-4840-0
59029
  Berdina L. Intensity contours structure of the source image in the gravitational fields of galaxy and microlens / L. Berdina, A. Minakov, V. Vakulik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 19-22. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  In the approximation of Sobolev method and paraxial optics, analysis of the focusing effect of a complex gravitational lens formed by the gravitational fields of a macrolens - galaxy and a microlens - star was performed. The problem solving at an ...
59030
   Intensity limitations in Nimrod. – Chilton. – 15с.
59031
  Dittmann L. Intensivierung der Grundfondsreproduktion / L. Dittmann, H. Kruger. – Berlin, 1981. – 176с.
59032
   Intensivierung: 100 Begriffe zur okonomischen Strategie. – 2., unverand. Aufl. – Berlin, 1986. – 137с.
59033
  Gustmann Intensivierungs-faktor Produktions-organisation / Gustmann, y.a. Karl-Heinz. – Berlin, 1978. – 93с.
59034
  Glinkin Anatoly Nikolaich Inter-American Relations / Glinkin Anatoly Nikolaich. – Moscow, 1990. – 277 p.
59035
  Tretyak O.V. Inter-center transitions of charge carriers in party-D isolated silicon // Solid State Physics, 1989. – N 11
59036
  Shahrokh B.K. Inter-relationships of the Evolutionary systems / B.K. Shahrokh. – Portland : Binford, 1977. – 302 p.
59037
   Inter litteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-608-7. – ISSN 1406-0701
№ 7, Vol. 1. – 2002
59038
   Inter litteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-608-7. – ISSN 1406-0701
№ 7, Vol. 2. – 2002
59039
   Interaction between phages and bacteria as a tool for the obtaining of images / P. Boltovets, R. Radutny, V. Petlyovana, T. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 69-71. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The obtaining of images by lytic action of bacteriophage T4 on the Escherichia coli bacterial lawn is considered. Methodical aspects of the approach are discussed, namely, use of different stencil types, total and partial staining of obtained image by ...
59040
   Interaction between viral particles and structured metal surface under surface plasmon propagation / V. Lozovski, V. Lysenko, M. Spivak, V. Sterligov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2012. – Vol. 15, № 1. – P. 80-82. – ISSN 1560-8034


  The new method for decontamination of biological liquids (blood or blood plasma, for instance) from viruses is proposed. The method is based on the efficient attraction between nanoparticles and nanostructured surface, under which the surface ...
59041
  Скопенко В.В. Interaction of Copper (II) and Nickel (II) Anionic Complexes of Pyruvylamide Oxime with Amines and Formaldehyde / В.В. Скопенко, І.О. Фрицький, Е.Б. Русанов // 3d Greek, Italian, Portuguese, Spanish Meeting in Inorganic Chemistry (3d GIPS), Senigallia-Italy, June 9-14, 1995, 1995
59042
  Lapusta N. Interaction of earthquakes and slow slip: Insights from fault models governed by lab-derived friction laws // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 217. – ISSN 0203-3100
59043
   Interaction of N,N - Bis (trimethylsylyl) amino -N`- trimethylsilyliminophosphine with Bis (trimethylsilyl) mercury a New route to Compounds containing the P-Si Linkage / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шулгін, Л.М. Марковський // J. Chem.Soc., Chem Commun., 1983
59044
  Shopina I. Interaction of national police with other subjects of ensuring state financial security / I. Shopina, V. Riadinska, A. Pavlovska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 375-379. – ISSN 2256-0742
59045
  Nikiforova Ye. Interaction of nomination types in the sphere of perfume and cosmetic naming / Ye. Nikiforova, T. Biletska, E. Galitska // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 66-89. – ISSN 2311-2697
59046
   Interaction of physical fields with nanostructured materials / Forschungszentrum Julich GmbH ; Inst. of Complex Systems Bioelectronics (ICS-8) ; Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kyiv, Fac. of Radiophysics, Electronics a. Computer Systems ; contributors: M.V. Petrychuk, V.I. Grygoruk, S.P. Pavlyuk [et al.]. – Julich : Zentralbibliothek, 2020. – 266, [2] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 245-250. – (Schriften des Forschungszentrum Julich ; Bd. 211 : Reihe Schlusseltechnologien / Key Technologies). – ISBN 978-3-95806-450-8


  У пр. №1731809 напис: Шановному Леоніду Васильовичу зі щирою повагою від авторів. 19.01.2021 Григорук В.І.
59047
   Interaction of polyvalent T7-like bacteriophages with naturally occurring E. coli strains / U.V. Faidiuk, A.I. Kushkina, L.M. Burova, F.I. Tovkach // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – Р. 59. – ISSN 2409-4943
59048
   Interaction of Spin-Wave Packet Propagating in a Magnetic Film with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // International Conference " Functional Materials ICFM-2001", Abstracts
59049
  Eldin Dobardzic Interactions between stock market and foreign exchange market: the case of Serbia / Eldin Dobardzic, Selvija Resovic, Velida Kijivcanin // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 326-333 : table., fit. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
59050
   Interactiunea proceselor cognitive. – Bucuresti, 1973. – 322с.
59051
  Newman D. Interactive aerospace engineering and design / Dava Newman. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 19, 356 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering / Consulting editor: John D. Anderson). – ISBN 0-07-234820-8
59052
   Interactive efect of turnaroud strategy and firm-specific factor on turnaround performance / Chen, Chih-Yuan, Huang, Hui-Hui, Wey, Shyh-Chyi // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 230-237 : Tabl. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
59053
   Interactive environment for massive neuroscience simulations in Grid / A. Salnikov, O. Sudakov, R. Levchenko, I. Sliusar, A. Savchenko // Комп"ютинг : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2012. – Т. 11, вип. 4, грудень. – С. 367-374. – ISSN 1727-6209
59054
  Knox M. Interactive visualization of large-scale numerical simulations with GPU-CPU systems / M. Knox, P. Woodward // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 65. – ISSN 0203-3100
59055
  Pielievin I.Y. Interactivity of archetype types as an instrument of politicization of modern digital art // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 221-235. – ISSN 2414-0562
59056
  Bokoch M S. Interatomic Interactions in F.C.C.-Ni-Fe Alloys / M S. Bokoch, V.A. Tatarenko // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – Р. 413-460. – ISSN 1608-1021
59057
   Interband absorption and its relation to the electronic structure of Co-Cr solid solutions / V.M. Bondar, V.S. Stashchuk, O.P. Polianska, V.G. Kudin, A.O. Statsenko // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2013. – Vol. 16, № 1. – P. 76-79. – ISSN 1560-8034


  The refraction n and absorption Јq indices of paramagnetic .o-Cr alloys with 10, 20 and 35% chromium concentrations were measured within the spectral range 0.23 to 2.8 Јgm (0.44ЎK5.36 eV) at room temperature by spectral ellipsometric methods. Based on ...
59058
  Nicholson H. Interconnected manufacturing systems : the problems of advanced manufacturing / H. Nicholson. – London : Peter Peregrinus, 1991. – 160 p. – (IEE Management of Technology Series/ Ser.ed. G.A.Montgomerie, B.C.Twiss ; 13). – ISBN 0-86341-224-6
59059
  Burtseva K.Y. Interconnection between internal control and the assessment of risk of financial stability loss by educational institutions / K.Y. Burtseva, E.B. Vokina, O.V. Schneider // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – Р. 410-418. – ISSN 1993-6788


  Бурцева К.Ю., Вокіна Е.Б., Шнайдер О.В. Взаємозв"язок системи внутрішнього контролю та оцінювання ризиків втрати фінансової стійкості закладів освіти.
59060
  Kachanovsky N.A. Interconnection between wick multiplication and integration on spaces of nonregular generalized functions in the levy white noise analysis / N.A. Kachanovsky, T.O. Kachanovska // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 70-88. – ISSN 2075-9827
59061
  Serheieva O. Interconnection of higher education and adult education institutions with labour market: educational policy of the European Union / O. Serheieva, I. Myronova // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 65-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Взаємодія закладів вищої освіти та закладів освіти дорослих з ринком праці: освітня політика Європейського Союзу.
59062
  Long J. Intercountry surrogacy: an Italian and Ukrainian issue // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 98-102. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The present analysis is based on a survey of Italian jurisprudence (period 1989-2016) that identifies sixteen cases arising from surrogacy arrangements undertaken by people living in Italy and highlights that nine of them involve Ukraine as country of ...
59063
   Intercultural Communication and changing national indetities. – Tartu, 1999. – 184с.
59064
  Kecskes Istvan Intercultural Communication and the Way We Think about Language // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 1/2, Janvier/Juin. – P. 21-34. – ISSN 0035-3957
59065
  Nesterova M. Intercultural dialog and sicisl cohesion development vs. social tension // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 235
59066
  Zheyuan W. Intercultural education technology of students in extracurricular work by means of music // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 148-156. – ISSN 2518-7635


  Межкультурная образовательная технология студентов во внеучебной работе посредством музыки.
59067
  Juzefovic A. Intercultural origin and philosophical background of Argentinian Tango // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 1. – P. 51-60. – ISSN 0235-7186
59068
  Marctsyniuk M. Interculturalizm in Portugal: public policy tools and instruments // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – P. 32-35. – (Історичні науки)
59069
  Klingspohn Martin Interdekadische Klimavariabilitat uber dem Nordatlantik - Statistische Analysen und Modellstudien // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 2000. – Bd. 21. – [2],104 S. : il.
59070
  Eldin Dobardzic Interdependence between stock matket index S&P 500 and gold during the financial crisis as the base for macroeconomic policy decisions / Eldin Dobardzic, Biljana Rakic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 346-358 : table., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
59071
  Smeu Grigore Interdependenta valorilor in literatura / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1987. – 136с.
59072
  Timerbaiev R. Interdiction totale des essais nucleaires / R. Timerbaiev. – Moscou, 1987. – 103с.
59073
  Verhun V.A. Interdisciplinary approach in the formation of "Third generation" innovative and entrepreneurship universities / V.A. Verhun, O.A. Pryiatelchuk, O.I. Stupnytskyy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  The article considers the problems of introduction and use of interdisciplinary approach in the formation of innovative and entrepreneurial universities of the third generation. Interdisciplinary connections, which provide an interdisciplinary approach ...
59074
  Rembach Olha Interdisciplinary Approach Inteaching English and Criminal Law // Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Min. of internal affairs of Ukraine, Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: V. Cherniei et al.]. – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 53-56


  Застосування міждисциплінарного підходу у викладанні англійської мови та кримінального права.
59075
  Sysoieva S. Interdisciplinary studies in education // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – P. 7-11. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Междисциплинарные исследования в образовании.
59076
   Interdisziplinare Hochschulforschung - Probleme, Erfahrungen und Tendenzen. – Berlin, 1986. – 142с.
59077
  Maros T. Interellatiile viscero-viscerale si neuro-viscerale ale ficatului / T. Maros. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1964. – 203s.
59078
  Kraszewski Jozef Ignacy Interesa familijne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1956. – 568с.
59079
  Kraszewski Jozef Ignacy Interesa familijne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1988. – 253с.
59080
  Kraszewski Jozef Ignacy Interesa familijne. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1988. – 240с.
59081
  Petermann Johannes Interessante Botanik : Aus der Welt der Pflanzen / Petermann Johannes, Tschirner Wolfgang. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1975. – 255S. : Mit 62 Farbfotos und 95 Zeichnungen
59082
  Yukhymenko N. Interest in the process of becoming an active create personality // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 41-42
59083
  Mian Sajid Interest rate determinants of banks in Pakistan / Mian Sajid, Aqsa Butt, Muhammad Musarrat Nawaz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 415-424 : table., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
59084
  Odhiambo Nikolas Interest rate reforms, savings and economic growth: empirical evidence from South Africa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 394-404 : tabl., fig. – Bibliogr.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
59085
  Alley I. Interest Rates And Consumption Volatility: Any Implication For Consumption Smoothing? // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 3. – P. 243-268. – ISSN 2367-6361
59086
   Interesting facts about metals. – M., 1969. – 112с.
59087
   Interface Interaction as a Factor of Dielectric Properties of Epoxy-based Composites with Graphite Nanoplatelets / O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, Yu.S. Perets, L.L. Vovchenko, V.V. Klepko, Ye.V. Lobko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 2. – Р. 02032-1-02032-5. – ISSN 2077-6772


  The paper is devoted to the investigation of the physical properties of graphite nanoplatelets/epoxy composite materials with a modified level of interface interaction due to pre-irradiation of the filler with ultraviolet light. The influence of ...
59088
   Interface system near-field microwave microscope with a computer via a USB interface and control experiment / Yu.O. Gayday, V.S. Sidorenko, Yu.G. Semenets, M.V. Gorovenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 223-224
59089
  Ryzvaniuk S.O. Interferencia lexica del espanol de Argentina en el habla de los inmigrantes de Ucrania // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 93-111. – ISSN 2617-8923
59090
  Makurat Hanna Interferencje polszczyzny w gwarach kaszubskich zarejestrowane w systemie konsonantycznym // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 441-446. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті досліджено низку фразеологізмів української мови з компонентом найменування явища природи, з"ясовано їхні семантичні та структурні особливості, а також доведено їхній безпосередній зв"язок з фізичним, психічним та поведінковим станом людини.
59091
  Friedrich W. und end Interferenzerscheinungen bei Rontgenstrahlen. Mit 3 Abb. und 4. Taf / W. und end Friedrich. – Leipzig, 1955. – 36 S.
59092
   INTERGEO-2009 Архитектура и строительство-2009 (осень) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 54-56 : Фото
59093
  Аристов Михаил Intergeo-2010: идеи, технологии, новации : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
59094
  Sapsay A. Intergovernmental organizations as a foreign policy instrument of partially recognized states:the cases of Taiwan and Palestine / A. Sapsay, R. Petyur // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 142-148
59095
  Chenery Hollis Interindustry economics / Chenery Hollis, Clark Paul. – Brookfield : Gregg Revivals, 1993. – XV,345,[7p. – ISBN 0-7512-0156-1
59096
  Ertelt-Vieth Interkulturelle Kommunikation und kultureller Wandel : eine empirische Studie zum russisch-deutschen Schuleraustausch / Astrid Ertelt-Vieth. – Tubingen : Gunter Narr Verlag, 2005. – 391 S. – (Giessener Beitrage zur Fremdsprachendidaktik / hrsg. : von Lothar Bredella [ u.a. ], ISSN 0175-7776). – ISBN 3-8233-6134-1
59097
  Kyiak T.R. Interkulturelle kommunikation, diskurs und translation // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – S. 108-128
59098
   Interlitteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-443-X. – ISSN 1406-0701
№ 4. – 1999
59099
   Interlitteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISBN 9985-56-501-0. – ISSN 1406-0701
№ 5. – 2000
59100
   Interlitteraria. – Тарту : Тартуский университет, 1996-. – ISSN 1406-0701
№ 6. – 2001
59101
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9985-56-784-6. – ISSN 1406-0701
№ 8. – 2003
59102
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9985-56-935-0. – ISSN 1406-0701
№ 9. – 2004
59103
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9949-11-136-6. – ISSN 1406-0701
№ 10. – 2005
59104
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9949-11-136-6. – ISSN 1406-0701
№ 11, Vol. 1. – 2006
59105
   Interlitteraria. – Tartu : Tartu University Press, 1996-. – ISBN 9949-11-136-6. – ISSN 1406-0701
№ 11, Vol. 2. – 2006
59106
  Spiceland J.D. Intermediate accounting / J. David Spiceland, James F. Sepe. – Boston [etc.] : Irwin ; McGraw-Hill, 1998. – XXVII, 1023 p. : ill., tab. – Includes index. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-256-22677-6
59107
  Spiceland J.D. Intermediate accounting / J. David Spiceland, James F. Sepe, Lawrence A.Tomassini. – 2nd ed. – Boston [etc.] : Irwin ; McGraw-Hill, 2001. – XXXII,1092, [12] p. – Includes index. – ISBN 0-07-229842-1
59108
  Spiceland J.D. Intermediate accounting / J.David Spiceland, James F.Sepe, Lawrence A.Tomassini. – updated 2nd ed. – Boston a.o. : Irwin : McGraw-Hill, 2001. – 32,1092,I-12p. : ill. + 2 CD "Intermediate accounting". – ISBN 0-07-252448-0
59109
  Dugopolski M. Intermediate algebra / Mark Dugopolski. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 18, [ 10 ], 663, 48, 7 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-232399-X
59110
  Peterson T.S. Intermediate algebra for college students / T.S. Peterson. – New York ; London : Harper, 1942. – VIII, 358 p.
59111
   Intermediate Chinese. – Beijing
1. – 1988. – 347с.
59112
   Intermediate Chinese. – Beijing
2. – 1988. – 408с.
59113
   Intermediate Chinese course. – Peking
1. – 1987. – 291с.
59114
   Intermediate Chinese course. – Peking
2. – 1987. – 358с.
59115
   Intermediate Chinese: listing and speaking. – Beijing, 1990. – 451с.
59116
   Intermediate energy neutron sources. – Berkshire, 1968. – 11с.
59117
   Intermediate mathematics. – Vancouver a. o.
4. – 1954. – 418с.
59118
  Bell Jan Intermediate matters : Work book with key / Bell Jan, Gower Roger. – 5th impres. – Harlow : Longman, 1994. – 72,[4]p. : ill. – 1st publ. 1991. – ISBN 0-582-04665-3
59119
  Bell Jan Intermediate matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – 9th impres. – Harlow : Longman, 1999. – 168,[1]p. : ill. – 1st publ. 1991. – ISBN 0-582-27357-9
59120
  Polakiewicz Leonard Intermediate Polish : A cultural reader with exercises / Polakiewicz Leonard. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1999. – 492s. – ISBN 83-227-1538-2
59121
  Crawford J.T. Intermediate school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1926. – [3],138p.
59122
   Intermediate Spoken Chinese. – Beijing, 1988. – 152с.
59123
  Коцюбинський М.М. Intermezzo / М. Коцюбинський ; Інститут Тараса Шевченка ; перед. Я. Хоменка. – Б. м. : Держвидав України, 1928. – 36 с.
59124
  Клименко Олена Intermezzo = Антракт у боротьбі за виживання на 4 дні : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 102-122. – ISSN 0130-321Х
59125
  Kotiubynskyi M.M. Intermezzo / Myhailo Kotiubynskyi ; trad. din limbra ucraineana, postfata si note de Mihaela Herbil ; cuvant inainte de Dan Ioan Marta. – Cluj-Napoca ; Bucuresti : Casa Cartii de Stiinta : Editura RCR Editorial, 2018. – 223 p. – ISBN 978-606-745-035-4
59126
  Pollak Pavel Internacionalna pomoc ceskoslovenskeho proletariatu narodom SSSR: Dejiny ceskoslovenskeho robotnickeho druzstva "Interhelpo" v sovietskej Kirgizii / Pollak Pavel. – Bratislava, 1961. – 315с.
59127
   Internacjonalizacja zycia narodow i panstw. – Warszawa, 1991. – 108с.
59128
  Gabrevciene A. Internal audit and control in a company in the context of management activity / A. Gabrevciene, B. Petrosiene, D. Sidlauskiene // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – S. 190-198. – ISSN 2072-1692
59129
  Wajeetongratana P. Internal audit functions affecting audit quality: certified public accountants in Thailand case study // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 396-399. – ISSN 1993-6788
59130
  Dorosh N. Internal audit functions on assessment of enterprise risk management / N. Dorosh, A. Shapoval // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів, 2014. – Вип. 16. – С. 164-167


  Функції внутрішнього аудиту з оцінки управління ризиками на підприємстві.
59131
   Internal combustion engines. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 341 p.
59132
  Dikan L.V. Internal control under public financial control system reformation: the state of implementation and development prospects / L.V. Dikan, N.V. Synyuhina, Y.V. Deyneko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С.446-454 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
59133
   Internal Photoeffect in Films of Poly-N-Epoxypropylcarbazole with High Concentration of Anion Polymethine Dye / E.V. Mokrinskaya, S.L. Studzinsky, N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, A.A. Ishchenko, G.P. Grabchuk, L.S. Tonkopieva // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy, 2012. – Vol. 1, № 4 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012. – P. 04NEA06-1-04NEA06-4. – ISSN 2304-1862


  Growth of concentration of the anion polymethine dye in the films of poly-N-epoxypropylcarbazole involves increase of quenching of photoluminescence in external electric field as well as appearance of longwave band of the photoluminescence and ...
59134
   Internal public relations within Serbian intellectual diaspora / Milica, Kostic-Stankovic, Jelena Cvijovic, Nevenka, Zarkic-Joksimovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 283-294 : fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
59135
  Vavrenyuk S.A. Internal risks of the contemporary state of higher education in Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 64-74. – ISSN 2414-0562


  Розглянуто проблему управління внутрішніми ризиками, які впливають на українські навчальні заклади. Проаналізовано існуючі внутрішні виклики та ризики в системі вищої освіти України. Розкрито сутність кластерного підходу, який на сьогодні є доволі ...
59136
   Internally displaced people : a global survey. – London : Earthscan, 1998. – XVI, 240 p. : ill., map. – Bibliogr.: p. 215-227. – ISBN 1-85383-521-8
59137
  Hnatyuk T.O. Internally Displaced Persons: a New Challenge for Ukraine // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – P. 187-197. – ISSN 2072-9480


  Розглянуто процес внутрішнього переміщення осіб в Україні протягом перших шести місяців після його початку. Дослідження проведено на основі вторинної інформації – використані статистичні дані кількості зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, ...
59138
  Verbytsky V. International activity of the Ukrainian Greek catholic church // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 137-138
59139
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 00205850
Vol.75, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59140
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.75, N 4. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59141
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.75, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59142
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.76, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59143
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.76, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59144
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.76, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59145
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.76, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59146
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.77, N 4. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59147
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.77, N 3. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59148
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.77, N 2. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59149
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.77, N 1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59150
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.78, N 3. – 2002
59151
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.78, N 4. – 2002
59152
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.78, N 2. – 2002
59153
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.78, N 1. – 2002
59154
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.79, N 1. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59155
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.79, N 2. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59156
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.79, N 3. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59157
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.79, N 4. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59158
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.79, N 5. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59159
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.80, N 1. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59160
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.80, N 2. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59161
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.80, N 3. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59162
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.80, N 4. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59163
   International affairs. – Oxford : Blackwell. – ISSN 0020-5850
Vol.80, N 5. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59164
  Polyvana.T International and domestic policy responses to the financial crisis in central and eastern europe: lessons for Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.110-123. – Бібліогр. вкінці ст.
59165
   International antitrust cooperation handbook. – Chicago : American Bar Association, 2004. – XV, 788 p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (ABA defending liberty pursuing justice ; Section of antitrust law). – ISBN 1-59031-372-0
59166
  Born G.B. International arbitration and forum selection agreements: drafting and enforcing / Gary B. Born. – 4th ed. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer law & business, 2013. – XV, 450 p. : tab. – Bibliogr.: 411-417. – ISBN 978-90-411-4776-9
59167
  Indlekofer M. International arbitration and the Permanent Court of Arbitration / Manuel Indlekofer. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2013. – XXXIII, 445, [2] p. – (International arbitration law library / ed. Julian D.M. Lew). – ISBN 978-90-411-4766-0
59168
   International arbitration in Sweden : a practitioner"s guide / ed.: U. Franke, A. Magnusson, J. Rangwaldh, M. Wallin, ass. ed. Bjorn Rundblom Andersson. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law and Business, Kluwer Law International, 2013. – XXVIII, 405 p. – ISBN 978-90-411-3795-1
59169
   International arbitration in Switzerland : a handbook for practitioners / ed.: Elliot Geisinger, Nathalie Voser ; ass. ed. Angelina M. Petti. – 2nd ed. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2013. – XLII, 446 p. : tab. – Index: p. 429-446. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-90-411-3848-4
59170
  Born G.B. International arbitration: law and practice / Gary B. Born. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international, 2012. – XXVIII, 480 p. – Index: p. 459-480. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-90-411-4562-8
59171
   International area review. – Seoul : CIAS and GSIAS. – ISSN 12267031
Vol. 2, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59172
  O"Regan International auditing : Practical resource guide / David O"Regan. – Hoboken : Wiley, 2003. – 13,298p. – ISBN 0-471-26382-6
59173
   International bibliography of vegetation maps. – Lawrence
2. – 1966. – 584с.
59174
   International bibliography of vegetation maps. – Lawrence
3. – 1968. – 389с.
59175
   International bibliography of vegetation maps. – Lawrence
4. – 1970. – 561с.
59176
   International bureau of fiscal documentation. Annual report 1960. – Amsterdam, 1960. – 22с.
59177
  Hill Charles International business : Competing in the global marketplace / Hill Charles. – Burr Ridge a.o. : IRWIN, 1994. – XXp.,P1-P15,615p. : il. – ISBN 0-256-11292-4
59178
  Ball D.A. International business : The challenge of clobal competition / Donald A. Ball, Wendell N. McCulloch. – 7th ed. – Boston a.o. : Irwin; McGraw-Hill, 1999. – 29,673 p. : ill. + 1 дискета, 1карта. – ISBN 0-07-154006-7
59179
  Ball D.A. International business : the challenge of global competition : 1999-2000 update to accompany / Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 3,56 p. : ill. – International business: the challenge of global competition, 7th ed. – ISBN 0-07-235699-5
59180
   International business : The challenge of clobal competition / Donald A. Ball, Wendell N. McCulloch, Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. Minor. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 30,710,[57] p. : ill. + 1 CD-ROM, 1 map. – ISBN 0-07-235676-6
59181
  Hill Ch.W.L. International business : сompeting in the global marketplace / Сharles W. L. Hill. – 6th ed. – Boston [et al.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007. – XXI, 740, [7] p. : ill., tab. – ISBN 978-0-07-310255-9
59182
  Hybka M.M. International Business Company in a Tax Haven: Selecting and Prioritizing Favourable Investment Locations // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2016. – P. 459-468. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 50, 1). – ISSN 0459-9586
59183
  McDonald International business management decision-making simulation / William J. McDonald, James P. Neelankavil. – 2nd ed. – Boston a.o. : Irwin; McGraw-Hill, 1999. – 22, [1], 213p. : ill. + 5 дискет. – ISBN 0-07-233229-8
59184
   International Cell Biology 1980-1981 : Papers Presented at the Second International Congress on Cell Bioligy. – Berlin : Springer, 1981. – 1033p. : With 595 Figures
59185
   International child health: A digest of current information.. – Berkeley. – ISSN 10168699
Vol. 6, N 1;. – 1995


  1993. Vol. 39, N 1-6
59186
   International child health: A digest of current information.. – Berkeley. – ISSN 10168699
Vol. 8, N 3. – 1997


  1993. Vol. 39, N 1-6
59187
  Medvedieva M. International climate change regime and national law: case-study on Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – Р. 78-84. – ISSN 2308-6912


  The article considers the inter linkages and overlaps in climate change regime at the national level. The purpose of this research is to prove that fragmentation in climate change regime at the international level can lead to fragmentation and ...
59188
  Kantor M. International Co-operation in 2013/2014 // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2014. – No. 54, Autumn. – P. 18-19. – ISSN 1689-037X


  Ягеллонський університет про міжнароднні зв"язки з університетами світу, в т.ч. з юридичним ф-том КНУ імені Тараса Шевченка.
59189
  Maciejowska D. International co-operation in 2014/15 // NJUsletter. – Krakow, 2015. – No. 56, Autumn. – P. 29-31. – ISSN 1689-037X


  Міжнародне наукове співробітництво Ягеллонський університету. Розвиток білатеральних університетських програм - один з пріоритетів співпраці. Згадуються програми білатеральної співпраці з Україною.
59190
   International compensation for fluctuations in commodity trade. – N.Y., 1961. – 96с.
59191
  Makarenko E.A. International competition on global market of information technologies // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 243-255
59192
  Makarenko E.A. International Competition on Global Market of Information Technologies // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 1. – P. 93-104
59193
   International conference-school on plasma physics and controlled fusion and The adjoint workshop "Nano-and micro-sized structures in plasmas" : Kharkiv, Ukraine, September 15-18, 2014 : book of abstracts / Nat. acad. of sciences of Ukraine, Nat. science center "Kharkiv inst. of physics and technology", N.N. Bogolubov inst. of theoretical physics, V.N. Karazin Kharkiv nat. university [etc.] ; [отв. за вып.: Т.В. Ситнянская, В.А. Махлай]. – Kharkiv : ННЦ "Харьковский физико-технический институт", 2014. – 200, [2] p. : fig., tab. – Загол. обкл.: ICPPCF-2014. International conference-school on plasma physics and controlled fusion. - Index of autors: p.: 197-200. – Бібліогр. в кінці ст.
59194
   International conference "Mental health and psycho social support at the East of Ukraine: achievements and challenges" : 3rd of October 2019. – Kyiv : Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2019. – 76 p.
59195
   International conference "Modern stochastics: theory and applications III" = [Міжнародна конференція "Сучасна стохастика: теорія та застосування III"] : Sept. 10-14, 2012, Kiev, Ukraine : conference materials / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [еtc.] ; [progr. comm.: V. Korolyuk (chairman) et al. ; org. comm.: O. Zakusylo (chairman) et al.]. – Kiev : Київський університет, 2012. – 117, [1] c. – Dedicated to 100th anniversary of B.V. Gnedenko and 80th anniversary of M.I. Yadrenko
59196
   International conference "Physics of liquid matter: modern problems" (PLM MP) : May 21-24, 2010, Kyiv : abstracts / Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko Kyiv nat. univ., Nat. acad. of sciences of Ukraine, Ukrainian physical society ; [conference chairman: Bulavin L.A.]. – Kyiv : [s. n.], 2010. – 356 p. : ill., tab. – Autorenregister: p. 346-356. – Бібліогр. наприкінці ст.
59197
   International conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2003)", September 8-12, 2003 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2003), intern. conf.; T. Shevchenko nation. university of Kyiv, Faculty of Cybernetics ; V.I. Vernadsky tavrian national university etc. ; [program comm. : A. Nakonechny, V. Donskoy, V. Anisimov et al.]. – Alushta, 2003. – 179 p.
59198
   International Conference in defence of children, 1952. – 15с.
59199
  Prishlyak O. International Conference Morse theory and its applications dedicated to the memory and 70th anniversary of Volodymyr Sharko (25.09.1949-07.10.2014) / O. Prishlyak, S. Maksymenko, N. Konovenko // Proceedings of the International geometry center / International geometry center. – Odessa, 2020. – Vol. 13, № 4. – C. I-VI. – ISSN 2072-9812
59200
   International conference of armenian medieval literature (1986; Yerevan). – Theses of reports. – Yerevan, 1986. – 232с.
59201
   International conference on functional analysis and its applications : Dedicated to the 110-th anniversary of Stefan Banach Book of abstracts, may 28-31,2002/Lviv, Ukraine. – Lviv, 2002. – 228р.
59202
   International Conference on Gerontology. – Budapest : Akademiai Kiado, 1965. – 939p.
59203
   International Conference on Integrated Broadband Services and Networks. – London : Peter Peregrinus, 1990. – 340 p. – (IEE Conference Publication ; Nr 329). – ISBN 0-85296-002-6. – ISSN 0537-9989
59204
   International conference on Natural Glasses (2; 1987; Prague). – Praha, 1988. – 423с.
59205
   International conference on public education. 30-th session. 1967. – Geneva-Paris, 1967. – 176с.
59206
   International conference on public education. XVIII-th session. 1965. – Paris, 1965. – 192с.
59207
   International conference on public education. XXIX-th session. 1966. – Paris, 1966. – 188с.
59208
   International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), A. Chikrii, Yu. Ermoliev et al. ; nat. organizing comm: V. Hondjul (chairman), O. Zakusylo (chairman), V. Donchenko et al.]. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – 139, [1] p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59209
   International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference; Ukrainian-Hungary inst. of cybernetics a. inform. technologies of the President univ. of the Inter-Regional acad. of personnel management ; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. programm comm.: A. Naconechny et al.]. – [S. l. : s. n.], 2006. – 207 p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59210
   International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 = Прийняття рішень в умовах невизначеності : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), V. Huryn, J. Zajac et al. ; nat. organizing comm: O. Zakusylo (chairman), A. Anisimov (chairman), A. Vlasyuk et al.]. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – 277, [1] p. : ill. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59211
   International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), F.Chernousko, J.-F. Emmenegger et al. ; nat. organizing comm: A. Anisimov (chairman), Ya.Yeleiko (chairman), I. Beyko et al.]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – 200 p. : ill. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59212
   International conflict and conflict management. – Scarborough, 1984. – 534с.
59213
  Amstutz Mark International conflict and cooperation : An introduction to word politics / Amstutz Mark. – Madison a.o. : Brown & Benchmark, 1995. – XXY,485p. : il. – ISBN 0-697-21960-7
59214
   International Congress of lgic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
1. – 1987. – 583с.
59215
   International Congress of lgic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
2. – 1987. – 591с.
59216
   International Congress of lgic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
3. – 1987. – 326с.
59217
   International Congress of lgic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
4. – 1987. – 376с.
59218
   International Congress of lgic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
5. – 1987. – 432с.
59219
   International Congress of lgic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
5. – 1987. – 472с.
59220
   International Congress of logic, methodology and philosophy of science (8; 1987; Moscow). – Moscow
5. – 1987. – 464с.
59221
   International Congress of University adult education. – Hamilton, 1962. – 46с.
59222
   International Congress of University adult education. – Hamilton, Ontario, 1966. – 35с.
59223
   International Congress on Glass (15; 1989; Leningrad). – Leningrad, 1989. – 136с.
59224
   International Congress on Rizal 4-8 December 1961. – Manila, 1961. – 312с.
59225
  Jenkins J. International construction arbitration law / Jane Jenkins. – 2nd rev. ed. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2014. – XVIII, 414, [1] p. – Index: p. 393-414. – (Arbitration in context series / ser. ed. L. Reed, A. Yanos ; vol. 3). – ISBN 978-90-411-4985-5
59226
   International conventions on civil liability for nuclear damage. – Vienna, 1966. – 250с.
59227
  Gubersky L. International cooperation // Ukraina dyplomatychna : scientific yearbook / Diplomatic Academy of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2009. – Issue 10 : 2009 у. – P. 830-833. – ISBN 966-7522-07-5
59228
   International cooperation and national development. – Manila, 1965. – 290с.
59229
  Zayets V. International cooperation in reduction of global greenhouse gas emissions // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 244-245
59230
  Udovychenko V.V. International cooperation in the field of geography and nature protection : syllabus / V.V. Udovychenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of geogr., Geogr. of Ukraine dep. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 32 p. : tab. – Bibliogr.: p. 23-28
59231
   International Cooperation of National Academy of Sciences of Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 132-149. – ISBN 978-966-136-323-5
59232
   International Cosmic Ray Conference (20; 1987; Moscow). – Moscow : Nauka
Vol. 1. – 1987. – 424 с.
59233
   International Cosmic Ray Conference (20; 1987; Moscow). – Moscow : Nauka
Vol. 2. – 1987. – 480 с.
59234
   International Cosmic Ray Conference (20; 1987; Moscow). – Moscow : Nauka
Vol. 3. – 1987. – 470 с.
59235
   International Cosmic Ray Conference (20; 1987; Moscow). – Moscow : Nauka
Vol. 4. – 1987. – 470 с.
59236
   International Cosmic Ray Conference (20; 1987; Moscow). – Moscow : Nauka
Vol. 5. – 1987. – 511 с.
59237
   International Cosmic Ray Conference (20; 1987; Moscow). – Moscow : Nauka
Vol. 6. – 1987. – 511 с.
59238
  Lypova T.V. International development resources for Ukrainian reforms // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – P. 108-112. – ISSN 2308-6912


  Signing the Association Agreement between the EU and Ukraine leads to intensify economic reforms at the national level. The EU and other international organizations under special development tools provide resources to support development programs and ...
59239
  Krupka M. International development strategies : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.72-78. – Бібліогр. вкінці ст.
59240
   International Dictionary of Geophysics : Seismology, Geomagnetism, Aeronomy, Oceanography, Geodesy, Gravity, Marine Geophysics, Meteorolog, The Earth As A Planet And Its Evolution. – Oxford; London : Pergamon Press
V. 1. – 1967. – 784p.
59241
   International Dictionary of Geophysics : Seismology, Geomagnetism, Aeronomy, Oceanography, Geodesy, Gravity, Marine Geophysics, Meteorolog, The Earth As A Planet And Its Evolution. – Oxford; London : Pergamon Press
V. 2. – 1967. – 785-1728p.
59242
   International Dictionary of Geophysics. Seismology, geomagnetism, aeronomy, oceanography, geodasy, gravity, marine geophysics, meteorology, the Earth as a planet and its evolution. – Oxford
1. – 1967. – 784с.
59243
   International Dictionary of Geophysics. Seismology, geomagnetism, aeronomy, oceanography, geodasy, gravity, marine geophysics, meteorology, the Earth as a planet and its evolution. – Oxford : Pergamon Press
Vol. 2. – 1967. – 944 p. : ill.
59244
   International directory of eighteenth-century studies - Repertoire international dex-huitemistes. 1995. – Oxford, 1995. – 360с.
59245
   International directory of isotopes. – 3-rd ed. – Vienna : IAEA, 1964. – 408 с.
59246
   International directory of music education institutions. – Paris, 1968. – 116с.
59247
   International dispute settlement: room for innovations ? / [Max-Planck-Institut fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht] ; Rudiger Wolfrum, Ina Gatzschmann (eds.). – Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2013. – XIV, 445, [2] p. – Bibliogr.: p. 446-447. – (Beitrage zum auslandischen offentlichen Recht und Volkerrecht / Begrundet Victor Bruns ; Hrsg. Armin von Bogdandy, Rudiger Wolfrum ; Bd. 239). – ISBN 978-3-642-34966-9
59248
  Giljarevskij R.S. International distribution of catalogue cards. / R.S. Giljarevskij. – Paris, 1969. – 84с.
59249
  Dudra S. International Eastern Orthodox jurisdiction in the US // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 133-142. – ISBN 978-0-692-58561-0
59250
   International economic assistence to the less developed countries. – N.Y., 1961. – 52с.
59251
  Seidl-Hohenveldern International economic law : general course on public international law / I. Seidl-Hohenveldern ; [Acad. of. intern. law, founded with support of the Carnegie endowment for intern. peace]. – Dordrecht ; Boston ; Lancaster : Martinus Nijhoff Publishers, 1986. – 264 p. : portr. – Extract from the "Recueil des cours", vol. 198 (1986=III). - Print. for private circulation only. – Bibliogr.: p. 262-264
59252
   International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 1/2 (16/17). – 2012
59253
   International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 1 (20). – 2014
59254
   International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 2 (21). – 2014
59255
   International economic policy : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; "Kiev national economic university named after Vadym Hetman" ; principal editor Dmytro Lukianenko. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 1 (24). – 2016. – 160 p.
59256
   International economic policy : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; "Kiev national economic university named after Vadym Hetman" ; principal editor Dmytro Lukianenko. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 2 (25). – 2016. – 152 p.
59257
   International economic policy : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine ; "Kiev national economic university named after Vadym Hetman" ; principal editor Dmytro Lukianenko. – Kiev, 2004-. – ISSN 1811-9832
№ 1 (26). – 2017. – 195 p.
59258
  Rodionova T.A. International economic relations : teaching manual / T.A. Rodionova ; Min. of education a. science of Ukraine, Odesa Mechnikov nat. univ. – Odesa : ONU, 2018. – 170, [1] p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 170. – ISBN 978-617-689-260-1
59259
   International economic review : [Quarterly]. – Philadelphia : Published joitly by the Economics Department of the University of Pennsylvania a. – ISSN 0020-6598
Vol.40, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59260
   International economic review : [Quarterly]. – Philadelphia : Published joitly by the Economics Department of the University of Pennsylvania a. – ISSN 0020-6598
Vol.40, N 4. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59261
   International economic review : [Quarterly]. – Philadelphia : Published joitly by the Economics Department of the University of Pennsylvania a. – ISSN 0020-6598
Vol.40, N 3. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59262
   International economic review : [Quarterly]. – Philadelphia : Published joitly by the Economics Department of the University of Pennsylvania a. – ISSN 0020-6598
Vol.40, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59263
   International economic review. – Philadelphia. – ISSN 0020-6598
Vol.41, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59264
   International economic review. – Philadelphia. – ISSN 0020-6598
Vol.41, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59265
   International economic review. – Philadelphia. – ISSN 0020-6598
Vol.41, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59266
   International economic review. – Philadelphia. – ISSN 0020-6598
Vol.41, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59267
  Appleyard D.R. International economics / Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, Steven L. Cobb. – 6th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2008. – XXVII, 804 p. : ill. – ISBN 978-0-07-337567-0
59268
  Gandolfo Giancarlo International economics 2 : International monetary theory and open-economy macroeconomics / Gandolfo Giancarlo. – 2nd, rev. ed. – Berlin : Springer, 1995. – XXIY,560p. : il. – ISBN 0-387-17978-X
59269
  Kreinin Mordechai International Economics: A Policy Approach. / Kreinin Mordechai. – 5th ed. – San Diego, 1987. – 456с.
59270
  Appleyard Dennis International economics: Payments, exchange rates, and macro policy / Appleyard Dennis, Field Alfred. – 2nd.ed. – Chicago a. o. : IRWIN, 1995. – XXIII,288p. : ill. – ISBN 0-256-16192-5
59271
  Appleyard Dennis International economics: Trade theory and policy / Appleyard Dennis, Field Alfred. – 2nd. ed. – Chicago a.o. : IRWIN, 1995. – XXIII,392p. – ISBN 0-256-16193-3
59272
  Baranova L. International Educational Trends in Cross-Cultural Training // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 148-152. – ISSN 2308-4081


  Міжнародні освітні тенденції у міжкультурному навчанні.
59273
   International Encyclopedia of robotics: Applications and Automation. – New York
2. – 1988. – 653-1304с.
59274
   International Encyclopedia of robotics: Applications and Automation. – New York
3. – 1988. – 1305-2046с.
59275
  Halls W.D. International equivalences in access to higher education. / W.D. Halls. – Paris, 1971. – 137с.
59276
  Chmutova I.M. International Experience in Reforming the System of Higher Education Governance in terms of Increasing the University Autonomy / I.M. Chmutova, Z.O. Andriichenko // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – Р. 50-56. – ISSN 2222-0712


  Міжнародний досвід реформування системи управління вищою освітою у напрямі посилення автономії вищого навчального закладу.
59277
  Glyva Ya.M. International experience in the development of non-formal adult education for Ukraine // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 160-162. – ISBN 978-966-698-283-7
59278
  Chumak V.V. International experience of counteracting corruption in the police / V.V. Chumak, O.O. Khan // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 386-404. – ISBN 978-9934-588-04-4
59279
  Rudyk V. International Experience of Retirement Insurance and its Implementation in Ukraine / V. Rudyk, O. Chaikovska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  The article attempts to provide an overview of world experience in functioning and development of retirement insurance system based on insurance principles. The world experience in the sphere of retirement insurance and realization of pension reforms ...
59280
  Buriachenko A. International experience with urban infrastructure development financing / A. Buriachenko, L. Geraymovych // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2014. – № 1 (20). – С. 101-124. – ISSN 1811-9832
59281
  Wallwork A. International express : Upper-intermediate: Student"s book / A. Wallwork. – Oxford : Oxford university press, 2001. – 4,139 p. : ill. + Брошура. - 37 с. – ISBN 0-19-457425-3
59282
  Vasylyshyna N. International factors in the training of tourism specialty students in Turkey // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – Р. 24-31. – ISSN 1995-0519


  Міжнародні фактори у підготовці студентів туристичних спеціальностей у Туреччині.
59283
  Gandolfo Giancarlo International finance and open-economy macroeconomics / Gandolfo Giancarlo. – Berlin a.o. : Springer, 2002. – 22,[1],613p. : 48 figures, 3 tables. – ISBN 3-540-43459-3
59284
   International finance corporation : our mission : to promote private sector investment in developing countries, which will reduce poverty and improve people"s lives : [ 1999 Annual report ]. – Washington, 1999. – 120 p. : ill. – На обкл.: Improving lives through building the private sector. International finance corporation, a member of the World bank group. 1999 Annual report. – ISBN 0-8213-4379-3
59285
  Eun C.S. International financial management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick. – 2nd ed. – Boston a.o. : Irwin: McGraw-Hill, 2001. – 20,524 p. – (The Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance and real estate / Consulting ed. S.A. Ross). – ISBN 0-07-231825-2
59286
  Koblianska G. International financial reporting standards : tutorial / Galina Koblianska ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2017. – 239, [1] с. : ill., tab. – На обкл. надзаг. дані укр.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Bibliogr.: p. 238-239. – ISBN 978-966-439-881-4
59287
   International financial statistics. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-266-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 58, No. 6 (June). – 2005
59288
   International financial statistics. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-266-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 58, No. 7 (July). – 2005
59289
   International financial statistics. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-266-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 58, No. 8 (August). – 2005
59290
   International financial statistics [Електронний ресурс] : october 2015 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
October 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59291
   International financial statistics [Електронний ресурс] : december 2015 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
December 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59292
   International financial statistics [Електронний ресурс] : november 2015 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
November 2015. – 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59293
   International financial statistics [Електронний ресурс] : december 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
December 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59294
   International financial statistics [Електронний ресурс] : october 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
October 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59295
   International financial statistics [Електронний ресурс] : June 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
June 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
59296
   International financial statistics [Електронний ресурс] / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
August 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диску
59297
   International financial statistics [Електронний ресурс] : July 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
July 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диску
59298
   International financial statistics [Електронний ресурс] : May 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
May 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диску
59299
   International financial statistics [Електронний ресурс] : April 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
April 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диску
59300
   International financial statistics [Електронний ресурс] : March 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
March 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диску
59301
   International financial statistics [Електронний ресурс] : February 2016 / International monetary fund. – Washington : IMF. – (Database and browser)
February 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диску
59302
   International financial statistics [Електронний ресурс] : september 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
September 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59303
   International financial statistics [Електронний ресурс] : november 2016 / International financial statistics ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF. – (Database and Browser)
November 2016. – 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Назва з етикетки диску
59304
   International financial statistics [Електронний ресурс] : september 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59305
   International financial statistics [Електронний ресурс] : october 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59306
   International financial statistics [Електронний ресурс] : november 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59307
   International financial statistics [Електронний ресурс] : january 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59308
   International financial statistics [Електронний ресурс] : march 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59309
   International financial statistics [Електронний ресурс] : april 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59310
   International financial statistics [Електронний ресурс] : may 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59311
   International financial statistics [Електронний ресурс] : june 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59312
   International financial statistics [Електронний ресурс] : july 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59313
   International financial statistics [Електронний ресурс] : august 2017 / International monetary fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59314
   International financial statistics. [Електронний ресурс] : february 2017 / International Monetary Fund ; [pref. Louis Marc Ducharme]. – Washington : IMF, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, 9 с. – Систем. вимоги: Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows Vista. - Назва з етикетки диску. – (Database and Browser)
59315
   International financial statistics: Country notes. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-266-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 56. – 2003
59316
   International financial statistics: Country notes. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-655-7. – ISSN 0250-7463
Vol. 60. – 2007
59317
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-001-7. – ISSN 0250-7463
Vol. 63. – 2010
59318
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-146-5. – ISSN 0250-7463
Vol. 64. – 2011
59319
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-146-5. – ISSN 0250-7463
Vol. 65. – 2012
59320
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-4755-6442-6. – ISSN 0250-7463
Vol. 67. – 2014
59321
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51357-324-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 68. – 2015
59322
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51352-138-1. – ISSN 0250-7463
Vol. 69. – 2016
59323
   International financial statistics: Country notes / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7463
Vol. 70. – 2017
59324
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 6 (June). – 2004
59325
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 7 (July). – 2004
59326
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 8 (August). – 2004
59327
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 9 (September). – 2004
59328
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 10 (October). – 2004
59329
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 12 (December). – 2004
59330
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 57, No. 11 (November). – 2004
59331
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 58, No. 1 (January). – 2005
59332
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 58, No. 2 (February). – 2005
59333
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 58, No. 5 (May). – 2005
59334
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 58, No. 3 (March). – 2005
59335
   International financial statistics: Monthly. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 58, No. 4 (April). – 2005
59336
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 63, No. 10 (October). – 2010
59337
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 1 (January). – 2011
59338
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 2 (February). – 2011
59339
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 9 (September). – 2011
59340
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 10 (October). – 2011
59341
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 7 (July). – 2011
59342
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 8 (August). – 2011
59343
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 11 (November). – 2011
59344
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 12 (December). – 2011
59345
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 4 (April). – 2011
59346
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 3 (March). – 2011
59347
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 5 (May). – 2011
59348
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 64, No. 6 (June). – 2011
59349
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 1 (January). – 2012
59350
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 10 (October). – 2012
59351
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 9 (September). – 2012
59352
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 11 (November). – 2012
59353
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 12 (December). – 2012
59354
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 2 (February). – 2012
59355
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 6 (June). – 2012
59356
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 5 (May). – 2012
59357
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 7 (July). – 2012
59358
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 3 (March). – 2012
59359
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 65, No. 4 (April). – 2012
59360
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 10 (October). – 2013
59361
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 9 (September). – 2013
59362
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 3 (March). – 2013
59363
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 4 (April). – 2013
59364
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 6 (June). – 2013
59365
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 11 (November). – 2013
59366
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 66, No. 12 (December). – 2013
59367
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 1 (January). – 2014
59368
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 2 (February). – 2014
59369
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 10 (October). – 2014
59370
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 3 (March). – 2014
59371
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 4 (April). – 2014
59372
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 5 (May). – 2014
59373
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 8 (August). – 2014
59374
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 9 (September). – 2014
59375
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 11 (November). – 2014
59376
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 12 (December). – 2014
59377
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 67, No. 7 (July). – 2014
59378
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 3 (March). – 2015
59379
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 1 (January). – 2015
59380
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 2 (February). – 2015
59381
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 9 (September). – 2015
59382
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 10 (October). – 2015
59383
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 11 (November). – 2015
59384
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 12 (December). – 2015
59385
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 4 (April). – 2015
59386
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 5 (May). – 2015
59387
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 6 (June). – 2015
59388
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 7 (July). – 2015
59389
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 68, No. 8 (August). – 2015
59390
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 1 (January). – 2016
59391
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 2 (February). – 2016
59392
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 3 (March). – 2016
59393
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 4 (April). – 2016
59394
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 10 (October). – 2016
59395
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 11 (November). – 2016
59396
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 12 (December). – 2016
59397
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 5 (May). – 2016
59398
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 6 (June). – 2016
59399
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 7 (July). – 2016
59400
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 8 (August). – 2016
59401
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 69, No. 9 (September). – 2016
59402
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
No. 9 (September). – 2017
59403
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
10 (October). – 2017
59404
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 1 (January). – 2017
59405
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 3 (March). – 2017
59406
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 4 (April). – 2017
59407
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 5 (May). – 2017
59408
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 6 (June). – 2017
59409
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 7 (July). – 2017
59410
   International financial statistics: Monthly / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0020-6725
Vol. 70, No. 8 (August). – 2017
59411
   International financial statistics: Yearbook. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-266-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 56. – 2003
59412
   International financial statistics: Yearbook. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-655-7. – ISSN 0250-7463
Vol. 60. – 2007
59413
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-001-7. – ISSN 0250-7463
Vol. 63. – 2010
59414
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-146-5. – ISSN 0250-7463
Vol. 64. – 2011
59415
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-146-5. – ISSN 0250-7463
Vol. 65. – 2012
59416
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-4755-6442-6. – ISSN 0250-7463
Vol. 67. – 2014
59417
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51357-324-3. – ISSN 0250-7463
Vol. 68. – 2015
59418
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-51352-138-1. – ISSN 0250-7463
Vol. 69. – 2016
59419
   International financial statistics: Yearbook / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7463
Vol. 70. – 2017
59420
  Anisimova O. International financial theories and globalization // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 35-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  The article analyses international finance as the branch of economics that studies the dynamics of exchange rates, foreign investment, global financial system, and how these affect international trade. It also studies international projects, ...
59421
   International Flow of privat Capital 1946-1952. – N.Y., 1954. – 62с.
59422
   International Flow of privat Capital 1946-1952. – N.Y., 1959. – 108с.
59423
  Binner Vinal InternaTional Folktales / Binner Vinal. – New York
1. – 1967. – 172с.
59424
   International geological congress : The southern excursion. – Donetz coal basin. – Leningrad ; Moscow : Chief
17 session. – 1937. – 122 p.
59425
   International geological congress. – Moscow ; Leningrad
17 session : The Moscow coal basin. – 1937. – 56, [14] p.
59426
   International geological congress. – Moscow ; Leningrad
17 session : The Permian excursion. – 1937. – 135 p.
59427
   International Geological Congress (28; 1989; Washington). – Washington
1. – 1989. – 624с.
59428
   International Geological Congress (28; 1989; Washington). – Washington
2. – 1989. – 767с.
59429
   International Geological Congress (28; 1989; Washington). – Washington
3. – 1989. – 536с.
59430
   International geological congress XVII session : Southern part. – Leningrad ; Moscow : Chief editorial office, 1937. – 132 p.
59431
   International geological congress, 17 session : Donetz coal basin (Donbass). – Leningrad; Moscow : Geodetic. – 119p.
59432
   International Geological Congress. Report of the twenty-third session. Czechoslovakia. 1968. – Prague, 1968. – 396с.
59433
   International Geological Congress. XVIII. 1948. – London
3. – 1950. – 131с.
59434
   International Geological Congress. XVIII. 1948. – London
7. – 1950. – 400с.
59435
   International geological Congress17-e session : The Karelian automous Soviet Socialist Republic. – Leningrad ; Moscou : Principal, 1937. – 128 p.
59436
   International glossary of hydrology : Version English/Deutsch. – 2nd ed. – Koblenz : Bundesanstalt fur Gewasserkunde, 1998. – 243p. – (IHP/OHP-Berichte ; Heft12). – ISSN 0177-9915
59437
   International glossary of photographic terms. – Washington, 1973. – 96с.
59438
   International handbook of universities and other institutions of higher education : 1962. – Paris, 1962. – 773с.
59439
   International handbook of universities and other institutions of higher education : 1968. – Paris, 1968. – 1178с.
59440
   International handbook of universities and other institutions of higher education. – 5th ed. – Paris, 1971. – 1216с.
59441
   International handbook of universities and other institutions of higher education. – 7th ed. – London, Basingstoke, Paris : MacMillan for The International assoc. of universitties, 1978. – [9],1182 p.. – ISBN 0-333-22381-0
59442
   International handbook of universities and other institutions of higher education. – 11th ed. – New York, Paris : Stockton for The International assoc. of universitties, 1989. – 11,1302 p.. – ISBN 0-333-43642-3
59443
   International Hospitality Awards // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 12-13 : фото
59444
  Barabash Y. International human rights standards: the problems of their implementation in Ukraine // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – P. 12-15. – ISSN 2219-5521
59445
  Blishchenko Igor International Humanitarian Law / Blishchenko Igor; Chulaki I. – Moscow, 1989. – 220с.
59446
   International Indian Ocean expedition Collected reprints. – Paris
1. – 1965. – 916с.
59447
   International Indian Ocean expedition. Collected reprints. – Paris
3. – 1966. – 984с.
59448
   International Indian Ocean expedition. Collected reprints. – Paris
4. – 1967. – 868с.
59449
   International Indian Ocean expedition. Collected reprints. – Paris
5. – 1968. – 834с.
59450
   International Indian Ocean expedition. Collected reprints. – Paris
8. – 1972. – 838с.
59451
   International Indian Ocean expedition. Marine Biology. – Paris
2. – 1966. – 672с.
59452
  Orlovska Y. International intellectual economy: peculiarities of definition and evaluation in the context of sustainable development / Y. Orlovska, K. Dryhola // Journal of european economy : Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.] / Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.]. – Ternopil, 2018. – Vol. 17, N 4 (67), october - december. – P. 441-454. – ISSN 2519-4070
59453
  Voitovich S.A. International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. – Kyiv : Юридичний світ, 2019. – 268, [1] p. : портр. – Вип. дані укр.: Міжнародне інвестиційне право в арбітражному процесі. Ворйтович С.А. - Index: p. 247-268. – Бібліогр.: с. 212-225 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-645-8
59454
  Solnik B. International investments / Bruno Solnik, Dennis McLeavey. – 5th ed. – Boston [etc.] : Pearson, Addison Wesley, 2004. – XXII, 760 p. : ill. – На обкл. : Association for investment, management and research (AIMR). – (The Addison-Wesley series in finance). – ISBN 0-201-78568-4
59455
  Yamada M. International joint research project "Emergece and Colonization of Hominida in the Western Ukraine during Lower and Middle Plestocen" // Archaeological and geological researches in Ukraine / Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Arhaelogy and Museology Dep. Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kiev ; Inst. of Archaeology of the Nat. Acad. of Sciences of Ukraine (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada. – Tokyo : Meiji University, 2014. – P. 7-9. – (International jont research project ;Report 2013)
59456
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.65, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59457
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.65, N 4. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59458
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.65, N 3. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59459
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.65, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59460
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.66, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59461
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.66, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59462
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.66, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59463
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.66, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59464
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.68, N 4. – 2002
59465
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.68, N 3. – 2002
59466
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.68, N 2. – 2002
59467
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.68, N 1. – 2002
59468
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.69, N 4. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
59469
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.69, N 3. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
59470
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.69, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
59471
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.69, N 2. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
59472
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.70, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
59473
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.70, N 3. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
59474
   International journal of American linguistics. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0020-7071
Vol.70, N 4. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
59475
   International journal of antibiotics and probiotics : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукр. асоціація інфекційного контролю та антимикробної резистентності ; Міжнар. науковий мед. центр ім. З. Алієвої ; голов. ред. Салманов А.Г. – Київ, 2016-. – ISSN 2616-7484
Mar Vol. 2, № 1. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
59476
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Technical university. – ISSN 0867-857X
Vol.10, N 4. – 2000
59477
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Technical university. – ISSN 0867-857X
Vol.10, N 3. – 2000
59478
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Technical university. – ISSN 0867-857X
Vol.10, N 2. – 2000
59479
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Technical university. – ISSN 0867-857X
Vol.10, N 1. – 2000
59480
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : University of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol.18, N 3 : Special issue : Selected problems of computer science and control. – 2008
59481
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : University of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol.18, N 4 : Special issue : Issues in fault diagnosis and fault tolerant control. – 2008
59482
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : University of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol.19, N 1. – 2009
59483
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora. – ISSN 1641-876X
Vol.19, N 2. – 2009
59484
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Univ. of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol. 19, N 4 (spec. sect.) : Robot control theory / ed. Cezary Zielinski. – 2009
59485
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Univ. of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol. 19, N 3 (spec. iss.) : Verified methods: applications in medicine and engineering. – 2009
59486
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Univ. of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol. 20, N 2. – 2010
59487
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Univ. of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol. 20, N 1 (spec. sect.) : Computational intelligence in modern control systems / ed. Jozef Korbicz, Dariusz Ucinski. – 2010
59488
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Univ. of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol. 20, N 3. – 2010
59489
   International journal of applied mathematics and computer science. – Zielona Gora : Univ. of Zielona Gora press. – ISSN 1641-876X
Vol. 20, N 4. – 2010
59490
   International journal of ecohydrology and hydrobiology. – Warszawa, 2001-. – ISSN 1642-3593
Vol.1, N 1/2. – 2001. – Formerly: Polskie archiwum hydrobiologii and Acta hydrobiologica
59491
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.11, N 1. – 2000
59492
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.11, N 4. – 2000
59493
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.11, N 3. – 2000
59494
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.11, N 2. – 2000
59495
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.12, N 4. – 2001
59496
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.12, N 3. – 2001
59497
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.12, N 2. – 2001
59498
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.12, N 1. – 2001
59499
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 13, N 1. – 2002
59500
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.13, N 4. – 2002
59501
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.13, N 3. – 2002
59502
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
V.13, N 2. – 2002
59503
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 14, nr 4. – 2003
59504
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 14, nr 1. – 2003
59505
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 14, nr 2. – 2003
59506
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 14, nr 3. – 2003
59507
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 15, nr 1. – 2004
59508
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 15, nr 2. – 2004
59509
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 15, nr 4. – 2004
59510
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 15, nr 3. – 2004
59511
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 16, nr 2. – 2005
59512
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 16, nr 1. – 2005
59513
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 16, nr 3. – 2005
59514
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 16, nr 4. – 2005
59515
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 17, nr 1. – 2006
59516
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 17, nr 2. – 2006
59517
   International journal of information and management sciences. – Taipei : Tamkang university press. – ISSN 1017-1819
Vol. 17, nr 3. – 2006
59518
   International journal of information and management sciences. – Taipei : Tamkang university press. – ISSN 1017-1819
Vol. 17, nr 4. – 2006
59519
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 18, nr 1. – 2007
59520
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 18, nr 2. – 2007
59521
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 18, nr 4. – 2007
59522
   International journal of information and management sciences. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 18, nr 3. – 2007
59523
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 19, nr 1. – 2008
59524
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei. – ISSN 1017-1819
Vol. 19, nr 2. – 2008
59525
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 19, nr 3. – 2008
59526
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 19, nr 4. – 2008
59527
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 20, nr 1. – 2009
59528
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 20, nr 2. – 2009
59529
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 20, nr 3. – 2009
59530
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 21, nr 3. – 2010
59531
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 21, nr 4. – 2010
59532
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 4. – 2011
59533
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 1. – 2011
59534
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 2. – 2011
59535
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 22, nr 3. – 2011
59536
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 23, nr 1. – 2012
59537
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 23, nr 2. – 2012
59538
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 23, nr 3. – 2012
59539
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 4. – 2013
59540
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 1. – 2013
59541
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 2. – 2013
59542
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 24, nr 3. – 2013
59543
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Special issue. – 2014
59544
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 25, nr 1. – 2014
59545
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 25, nr 2. – 2014
59546
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Special issue. – 2015
59547
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 26, nr 1. – 2015
59548
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 26, nr 3. – 2015
59549
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 26, nr 4. – 2015
59550
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 1. – 2016
59551
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 2. – 2016
59552
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 3. – 2016
59553
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 27, nr 4. – 2016
59554
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 28, nr 1. – 2017
59555
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 28, nr 2. – 2017
59556
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 28, nr 3. – 2017
59557
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 28, nr 4. – 2017
59558
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 29, nr 1. – 2018
59559
   International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 1990-. – ISSN 1017-1819
Vol. 29, nr 2. – 2018
59560
   International journal of insect morphology & embryology. – Oxford : Pergamon Press. – ISSN 0020-7322
Vol. 23, N 1. – 1994
59561
   International journal of insect morphology & embryology. – Oxford : Pergamon Press. – ISSN 0020-7322
Vol. 23, N 2. – 1994
59562
   International journal of insect morphology & embryology. – Oxford : Pergamon Press. – ISSN 0020-7322
Vol. 23, N 3. – 1994
59563
   International journal of insect morphology & embryology. – Oxford : Pergamon Press. – ISSN 0020-7322
Vol. 23, N 4. – 1994
59564
   International journal of legal information : [official journal] / Intern. assoc. of law libraries. – Atlanta : Thomson Reuters. – ISBN 0731-1265
Vol. 40, Nr 1/2 (Spring - Summer). – 2012. – На обкл. також: The official publication of the International association of law libraries
59565
   International journal of legal information : [official journal] / Intern. assoc. of law libraries. – Atlanta : Thomson Reuters. – ISBN 0731-1265
Vol. 40, Nr 3 (Winter). – 2012. – На обкл. також: The official publication of the International association of law libraries
59566
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 1, iss. 1. – 2015. – 79 c. – Резюме англ. мовою
59567
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 2, iss. 1. – 2016. – 58 c. – Резюме англ. мовою
59568
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 2, iss. 2. – 2016. – 66 c. – Резюме англ. мовою
59569
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 3, iss. 2. – 2017. – 69 c. – Резюме англ. мовою
59570
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 3, iss. 1. – 2017. – 88 c. – Резюме англ. мовою
59571
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / I. Horbachevsky Ternopil state medical University ; ed. in cgief J. Zejda. – Ternopil : IJMMR, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 4, iss. 1. – 2018. – 93 p.
59572
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / I. Horbachevsky Ternopil state medical University ; ed. in chief M. Korda. – Ternopil : IJMMR, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 4, iss. 2. – 2018. – 86 p.
59573
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / I. Horbachevsky Ternopil state medical University ; ed. in cgief M. Korda ; ed. board: W. Barg, Z. Bokhua, R. Datiashvili [et al.]. – Ternopil, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 5, iss. 1. – 2019. – 90 p.
59574
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / I. Horbachevsky Ternopil state medical University ; ed. in cgief M. Korda ; ed. board: W. Barg, Z. Bokhua, R. Datiashvili [et al.]. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 5, iss. 2. – 2019. – 144 p.
59575
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / I. Horbachevsky Ternopil state medical University ; ed. in cgief M. Korda ; ed. board: W. Barg, Z. Bokhua, R. Datiashvili [et al.]. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 6, iss. 1. – 2020. – 87 p.
59576
   International journal of medicine and medical research : scientific journal / I. Horbachevsky Ternopil state medical University ; ed. in cgief M. Korda ; ed. board: W. Barg, Z. Bokhua, R. Datiashvili [et al.]. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2015-. – ISSN 2413-6077
Vol. 6, iss. 2. – 2020. – 81 p.
59577
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria
Y.1, N 1. – 2009
59578
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 1, № 2. – 2009
59579
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 1, № 3. – 2009
59580
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 1, № 4. – 2009
59581
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 1. – 2010
59582
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 2. – 2010
59583
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 3. – 2010
59584
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 2, № 4. – 2010
59585
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 1 : Special section: e-learning and knowledge society. – 2011
59586
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 2. – 2011
59587
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 3. – 2011
59588
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 3, № 4. – 2011
59589
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 4, № 1. – 2012
59590
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 4, № 2. – 2012
59591
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 4, № 3 : Special issue: 10 years personal data protection in Bulgaria. – 2012
59592
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 4, № 4 : Thematic issue: advanced information technologies. – 2012
59593
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 5, № 1 : In this issue: Federated identity management e-governmental clouds. – 2013
59594
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 5, № 2 : In this issue: Privacy and security policy. – 2013
59595
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 5, № 3 : In this issue: GRID and cloud computing sociai learning. – 2013
59596
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 5, № 4 : In this issue: Internet abuse. 3d modelling. Mobil sensor agent. Security analysis in robotics. – 2013
59597
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 6, № 4 : In this issue: Web services & web engineering. Branding effectiveness assessment. Intelligent user interface privacy. – 2014
59598
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 6, № 2 : In this issue: Technological aspects of e-Governance (e-Government & e-Health). Networking and multimedia traffic. Data quality control. – 2014
59599
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 6, № 1 : In this issue: Testing of complex software systems. IT and training in university. Software versioning. Web application protection. FETCH - the new european project in computing. – 2014
59600
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 6, № 3 : In this issue: Chatting on Facebook. Design optimization of power objects. 3D scenes, medical IT, privacy. – 2014
59601
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 7, № 1 : In this issue: 50 years CEEC. – 2015
59602
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 7, № 2 : In this issue: Internet of tinghs (power control). Mobile code security. Data protection in the police and criminal justice field. – 2015
59603
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 7, № 3 : In this issue: 3rd meeting of the project FETCH in Dublin, Ireland. – 2015
59604
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 7, № 4 : In this issue: Special section on e-Learning (selected papers presented at e-Learning conference-2015, Berlin, Germany, organized in the frame of European project FETCH). – 2015
59605
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 8, № 1 : In this issue: Internet of thinghs (IoT). e-Learning. Industrial applications. – 2016
59606
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 8, № 2 : In this issue: Digital word (Big Data; e-Government; Online payment; Security in the cloud; Anti-terrorist jamming); 5th FETCH project meeting in Palermo. – 2016
59607
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 8, № 3. – 2016
59608
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 8, № 4. – 2016
59609
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 9, № 1. – 2017
59610
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 9, № 2. – 2017
59611
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 9, № 3. – 2017
59612
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 9, № 4. – 2017
59613
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 9, special iss. № SP1. – 2017
59614
   International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia : Printing house of the Union of scientists in Bulgaria. – ISSN 1313-8251
Y. 10, № 1. – 2018
59615
  Szaszy I. International labour law. A comparative survey of the conflict rules affecting labour legiclation and regulations / I. Szaszy. – Leyden, 1968. – 465с.
59616
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.140, N 4. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59617
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.140, N 3. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59618
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.140, N 2. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59619
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.142, N 4. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59620
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.142, N 3. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59621
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.143, N 4. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59622
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.143, N 1/2. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59623
   International labour review. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.143, N 3. – 2004


  1993. Vol. 39, N 1-6
59624
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.144, N 1. – 2005
59625
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.144, N 2. – 2005
59626
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.144, N 3. – 2005
59627
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.144, N 4 : Sp. iss.: Women"s labour force participation. – 2005
59628
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.145, N 1/2 : Sp. iss.: Migration. – 2006
59629
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.145, N 3. – 2006
59630
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.146, N 1/2. – 2007
59631
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.146, N 3/4. – 2007
59632
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.147, N 1. – 2008
59633
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.147, N 2/3. – 2008
59634
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.147, N 4. – 2008
59635
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.148, N 1/2. – 2009
59636
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.148, N 3. – 2009
59637
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.148, N 4. – 2009
59638
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.149, N 1. – 2010
59639
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.149, N 2. – 2010
59640
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.149, N 3. – 2010
59641
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.149, N 4. – 2010
59642
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.150, N 1/2. – 2011
59643
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.150, N 3/4. – 2011
59644
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol.151, N 1/2. – 2012
59645
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 151, N 3. – 2012
59646
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 151, N 4. – 2012
59647
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 152, N 1. – 2013
59648
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 152, N 2. – 2013
59649
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 152, N 3/4. – 2013
59650
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 158, N 2. – 2019
59651
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 158, N 3. – 2019
59652
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 158, N 4. – 2019
59653
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 159, N 4. – 2020
59654
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 159, N 1. – 2020
59655
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 159, N 2. – 2020
59656
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 159, N 3. – 2020
59657
   International labour review. – Geneva : International labour office. – ISSN 0020-7780
Vol. 160, N 1. – 2021
59658
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 00207780
Vol. 137, N 1. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
59659
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol. 137, N 4. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
59660
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol. 137, N 3. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
59661
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol. 137, N 2. – 1998


  1993. Vol. 39, N 1-6
59662
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.138, N 4. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59663
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.138, N 3. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59664
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.138, N 2. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59665
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.138, N 1. – 1999


  1993. Vol. 39, N 1-6
59666
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.139, N 1. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59667
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.139, N 4. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59668
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.139, N 3. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59669
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.139, N 2. – 2000


  1993. Vol. 39, N 1-6
59670
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.140, N.1. – 2001


  1993. Vol. 39, N 1-6
59671
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.141, N 1/2. – 2002
59672
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.141 N 4. – 2002
59673
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
V.141, N.3. – 2002
59674
   International labour review.. – Geneva. – ISSN 0020-7780
Vol.142, N 1. – 2003


  1993. Vol. 39, N 1-6
59675
  Dupuy Rene Jean International law / Dupuy Rene Jean. – Paris, 1967. – 154с.
59676
  Shaw M.N. International law / Malcolm N. Shaw. – 5th ed. – Cambridge : Cambridge university press, 2003. – CXLV, 1287 p. – Websites: p. 1216-1224. - Index: p. 1225-1288. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-521-82473-7
59677
  Fenwick Ch. International Law / Ch. Fenwick. – New York, 1924. – 641s.
59678
   International Law. – Moscow, 1986. – 547с.
59679
  Murase S. International law an integrative perspective on transboundary issues / Shinya Murase. – Tokyo : Sophia University Press, 2011. – XI, 290, (4) p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-4-324-09051-0
59680
  Erickson Richard International Law and the Revolutionary State. / Erickson Richard. – New York, 1972. – 254с.
59681
  Lukashuk I.I. International law. General part / I.I. Lukashuk. – K., 1968. – 105с.
59682
   International Lawyers convention in Israel. 1958. – Jerusalem Israel, 1959. – 360с.
59683
   International Lectin Conference (2; 1989; Tartu). – Tartu, 1989. – 79с.
59684
  Ostrovska B.V. International Legal Aspects of Human Life Protection in the Process of Application of Innovative Biomedical Technologies // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2018. – Vol. 14, № 5. – C. 25-33. – ISSN 2409-9066


  Міжнародні правові аспекти захисту життя людини в процесі застосування інноваційних біомедичних технологій.
59685
  Futey B.A. International Legal Responsibility for Genocide Justice in the Courts // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – P. 173-187. – ISBN 978-966-518-655-7
59686
  Harris Chauncy International list of geographical serials. / Harris Chauncy, Fellmann Jerome. – 2d. ed. – Chicago, 1971. – 269с.
59687
  Beamish Paul International management : Text and cases / Beamish Paul, Morrison Allen, Rosenzweig Philip. – 3d ed. – Boston : McGraw-Hill Company, 1997. – XII,[1],604p. : il. – ISBN 0-256-19349-5
59688
   International management : text and cases / Paul W. Beamish, Allen J. Morrison, Andrew C. Inkpen, Philip M. Rosenzweig. – 5th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2003. – XII, 738 p. : ill. – ISBN 978-0-07-248581-3
59689
  Sorawech P. International managers" satisfaction with Thai logistic services // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – Р. 29-32. – ISSN 1993-6788


  This research paper drew upon data collected from international business managers" survey conducted in Bangkok, Thailand during January to March 2015. The objective of this paper is to study international business managers" level of satisfaction by the ...
59690
  Cateora P.R. International marketing / P.R. Cateora, J.L.Graham. – 11th ed. – Boston : McGraw-Hill, 2002. – 25,693 p. : ill. – ISBN 0-07-239884-1
59691
  Kanishchenko O.L. International marketing : study text and cases / O.L. Kanishchenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2012. – 143, [1] p. : tabl., ill. – Наприкінці кн. вих. дані укр. – Bibliogr.: p. 140-142. – ISBN 978-966-439-579-0
59692
  Lytvyn O. International means of post-conflict settlement: the experience of Bosnia and Herzegovina // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – P. 48-52. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
59693
   International media communication in a global age / ed.: Guy J. Golan, Thomas J. Johnson and Wayne Wanta. – New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. – VII, 480 p. : ill., tab. – Index: p. 462-480. – Бібліогр. в кінці гл. – (Communication series / Gen. ed.: J. Bryant, D. Zillman). – ISBN 978-0-415-99900-7
59694
   International meeting "Clusters and nanostructured materials (CNM-6)" : Uzhgorod Vodograj, Ukraine, 5-9 October 2020 : program & materials of the meeting / Nat. Acad. of Sciences of Ukraine [etc. ; ed.-in-chif : A.H. Naumovets ; ed. board : S.A. Bespalov et al.]. – Uzhgorod : ІПРІ НАНУ, 2020. – 374 p. : fig., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9366-3
59695
   International mergers and acquisitions : A country-by-country tax guide. – New York : Wiley, 2002. – 19,[425 с. розд.паг.]. – ISBN 0-471-40898-0
59696
  Koudela P. International migration from Central and Eastern European Countries to Western europe and the United States // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2011. – Vol. 12, Nr 46, Winter : Collapse or renaissance of Europe?. – P. 67-87. – ISSN 1586-4197
59697
  Petrikova D. International migration of future graduates in Slovak Republic / D. Petrikova, T. Sorokova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – P. 282-289. – ISSN 1993-6788


  Міграція молоді стає типовим явищем нашого часу. Проаналізовано мотиви, які визначають можливу майбутню міграцію словацьких студентів різних факультетіів з акцентом на професійну орієнтацію та майбутню кар"єру. Результати досліджень виявили різні ...
59698
  Horbal N.I. International Migration of the Ukrainians in the Context of European Integration / N.I. Horbal, S.B. Romanyshyn, R.I. Durdela // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1 : / [Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Slatvinsyi M.A. et al.]. – P. 67-80. – ISBN 978-9934-571-44-2
59699
   International migration, remittances, and the brain drain. – New York : World Bank ; Palgrave Macmillan, 2006. – XIV, 274 p. : il., tab. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-0-8213-6372-0
59700
  Myhovych I. International mobility as a means of ensuring inclusive global higher education space // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 12. – С. 80-86. – ISSN 2409-3351


  Розглянуто поняття міжнародної мобільності, проаналізованого в контексті інтернаціоналізації простору вищої освіти.
59701
  Skripka O. International monetary fund as the foundation of a new global institution: perspectives and challenges : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.26-31. – Бібліогр. вкінці ст.
59702
  Altshuler A. International Monetary Law. / A. Altshuler. – Moscow, 1988. – 253с.
59703
  Kruming International News in America"s Media / Kruming, Martin // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – P. 155-159. – ISBN 978-9952-404-72-2
59704
   International of nuclear power costs. – Vienna, 1968. – 334с.
59705
  Archer C. International organizations / Clive Archer. – 3rd ed. – London ; New York : Taylor & Francis Group, Routledge, 2010. – XI, 204 p. – 1st publ.: 2001 .- Index: p. 198-204. – Bibliogr.: p. 182-197. – ISBN 978-0415246903
59706
  Taranenko Hanna International organizations contributing to elections observation as an instrument of securing human // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  The purpose of this research is to investigate the role of international organizations in elections observation as an instrument of ensuring human rights. The objectives are to analyze the notions of democracy and human rights, democratization trends ...
59707
  Christian Michel International Organizations in the Cold War: The Circulation of Experts Beyond the East-West Divide / Christian Michel, Kott Sandrine, Matejka Ondrej // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2017. – P. 35-60. – (Studia territorialia ; 17, с. 1). – ISSN 1213-4449
59708
   International perspectives on the Yugoslav conflict. – Oxford : In association with St Antony"s college, 1996. – XIX, 212 p. – Index: p. 207-212. – Бібліогр. в кінці частин. – (St Antony"s series). – ISBN 0-333-65775-6
59709
   International poets: International journal devoted to lofty literary criticism and world poetry. – Madras
B.11. – 1992


  1993. Vol. 39, N 1-6
59710
   International poets: International journal devoted to lofty literary criticism and world poetry : [Quarterly]. – Madras
B.14. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
59711
   International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. – Revised edit. – New York, 1969. – 740с.
59712
  Rourke John International politics on the world stage / Rourke John. – 5th. ed. – Guilford : Dushkin publishing group; Brown and Benchmark, 1995. – LXXXVIII,629, : ill. – ISBN 1-56134-382-X
59713
   International post-graduate course in hydrological methods for developing water resources management. – Budapest, 1965. – 12с.
59714
   International post-graduate course in hydrological methods for developing water resources management. – Budapest, 1968. – 20с.
59715
  Dovgert A.S. International private law methodology / A.S. Dovgert, O.O. Merezhko // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 215-220
59716
   International programmes and initiatives at the JU Faculty of International and Political Studies / Bujwid-Kurek, M. Porebska, M. Rzepecki, D. Stopa // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 57, Spring. – P. 7-10. – ISSN 1689-037X


  Міжнародні програми та ініціативи на факультеті міжнародних та політичних досліджень в Ягеллонському університеті. В контексті транскордонного співробітництва в Європі згадуються бакалаврська програма "Польсько-українські студії. Пограниччя і сусідство ...
59717
  Ryniejska M. International public relations juxtaposed with foreign policy. The challenges of PR-isation // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 91-104


  В статті звертається увага на мету зовнішньої політики: зростання сили держави та її міжнародна позиція з урахуванням мети міжнародних public relations. Головною метою public relations є створення, зміцнення та захист престижу країни і представленняїї ...
59718
   International Regimes. – Ithaca; London, 1983. – 372с.
59719
   International Regional Meeting on Conservation of Wildfowl Resources (Europe, Western Asia, Northern and tropical Africa) = Международное региональное совещание по охране ресурсов водоплавающей дичи (Европа, Западная Азия, Северная и Тропическая Африка) : Proceedings. – Moscow, 1970. – 423p.
59720
  Girman A.P. International regional studies: communication aspect / A.P. Girman, N.O. Kodatska // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 18-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
59721
   International relations and the European Union / ed. by Christopher Hill a. Michael Smith. – 2nd ed. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – XXIV, 557, [2] p. : ill., tab. – На обкл. ред. зазнач. як авт. - Index: p. 523-557. – Bibliogr.: p. 481-522. – (The new European Union series). – ISBN 978-0-19-954480-6
59722
  Lypko I. International relations students" translation strategies // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – P. 52-55. – ISBN 978-617-7037-08-7


  "Future International Relations experts are expected to possess a well developed translator’s competence concerning the texts in their field. However the ways to develop that competence seem to have been insufficiently studied which accounts for the ...
59723
  Mamedaliyeva L. International relations united nations and globalization: opening up opportunities with the backdrop of "humanitarian interventions" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 18-22. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  The article reviews opportunities for the UN"s renewal in the environment of globalization, with the "humanitarian interventions" in the backdrop. It highlights that at present, the existing mechanism of "humanitarian interventions" contains a ...
59724
  Schleicher Charles International relations: cooperation and conflict / Schleicher Charles. – Englewood Cliffs, 1965. – 651с.
59725
   International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / Lublin Science and Technology Park S. A. – Lublin : [s. n.], 2017. – 247, [1] p. – Дані тит. арк. частково пол. мовою. – Бібліогр. в кінці ст.
59726
  Bernard Kristin Magnusson International Reserve Adequacy in Central America // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 37-60. – ISBN 978-1-48436-498-7
59727
   International Review. – Київ
№ 3, жовтень : Відносини Україна - ЕС: "Східне партнерство" у регіональному вимірі. – 2010
59728
   International Review. – Київ
№ 4, грудень : Відносини Україна - ЕС: у вимірі року. – 2010
59729
   International Riga Conference on Magnetohydrodynamics (14th; Jurmala; 1995). – s.l., 1995. – 242с.
59730
   International scientific-practical conference "Innovation management in marketing: modern trends and strategic imperatives" : April 12-13th, 2018 : proceedings of the conf. / Mieszko I School of Education and Administration, Nat. Aviation Univ., IT-Company "AM Integrator Group" ; sci. ed.: S. Smerichevskyi, A. Malovychko, G. Kucharski. – Poznan : WSPiA, 2018. – XI, 294 p. : ill., tab. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-60038-63-5
59731
   International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / State Univ. of Jan Kochanowski, Dep of entrepreneurship a. innovation. – Kielce : State University of Jan Kochanowski. – ISBN 978-9934-571-51-0
P. 1. – 2018. – VI, 133, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст.
59732
   International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / State Univ. of Jan Kochanowski, Dep of entrepreneurship a. innovation. – Kielce : State University of Jan Kochanowski. – ISBN 978-9934-571-51-0
P. 2. – 2018. – VI, 137, [1] p. : ill., tab. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
59733
   International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / University of Greenwich. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing. – ISBN 978-9934-571-43-5
Pt. 1. – 2018. – 153, [1] p. : ill., tab. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
59734
   International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / University of Greenwich. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing. – ISBN 978-9934-571-43-5
Pt. 2. – 2018. – 153, [1] p. : ill., tab. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
59735
  Dannreuther R. International security : thе contemporary agenda / Roland Dannreuther. – Malden : Polity, 2011. – 263, [5] p. – 1st publ. in 2007 .- Index: p. 248-263. – Bibliogr.: p. 219-246. – ISBN 978-07456-3541-5
59736
   International Security and world Politics: Theme of the 14th World IPSA Congress (Washington; August 1988). – Moscow, 1988. – 191с.
59737
   International solidarity with the Spanish Republic. 1936-1939. – M., 1976. – 390с.
59738
   International Solvent Extraction Conference (1988; Moscow). – Moscow
Т. 1. – 1988. – 353с.
59739
   International Solvent Extraction Conference (1988; Moscow). – Moscow
Т. 2. – 1988. – 385с.
59740
   International Solvent Extraction Conference (1988; Moscow). – Moscow
Т. 3. – 1988. – 385с.
59741
   International Solvent Extraction Conference (1988; Moscow). – Moscow
Т. 4. – 1988. – 344с.
59742
   International space law. – M., 1976. – 271с.
59743
  Mantsurov I. International standards of inclusive growth as a basis for shaping an efficient economic policy of the state / I. Mantsurov, D. Mantsurov, Y. Khrapunova // Journal of european economy : Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.] / Ternopil national economic university ; ed.-in-ch. Y. Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, J. Ciburiene, O. Dzyublyuk [et al.]. – Ternopil, 2018. – Vol. 17, N 4 (67), october - december. – P. 398-421. – ISSN 2519-4070
59744
  Маіdаnуk R. [Майданик Р.] International standarts of the regulation of fiduciary ownership in Ukraine // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 245-249. – ISBN 978-966-2578-51-5
59745
   International Stratigraphic Chart [Електронний ресурс]. – б.м. – 1 с.
59746
  Mospan N. International students in higher education medical institutions in Ukraine: сurrent state of play and prospects / N. Mospan, V. Slipchuk // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 60-70. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3 (64)). – ISSN 1609-8595


  У статті досліджується сучасний стан міжнародного студентського населення в Україні, чия кількість у національних медичних університетах постійно зростає з 2006 року.
59747
  Tarling N. International students in New Zealand : the making of policy since 1950 / Nicholas Tarling ; New Zealand Asia Inst., The Univ. of Auckland. – Auckland : New Zealand Asia Institute ; The Univ. of Auckland, 2004. – 238 p. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 0-476-00588-4
59748
  Melnyk V. International students" perception of teaching microbiology, virology and immunology at medical universities in Ukraine / V. Melnyk, G. Mikhnenko // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15. – С. 56-65. – ISSN 2409-3351


  Сприйняття іноземними студентами викладання мікробіології, вірусології та імунології в медичних університетах України.
59749
   International studies : Interdisciplinary political and cultural journal. – Lodz : Lodz university. – ISSN 1641-4233
Vol.2, N 1. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
59750
   International symposium on applications of the theory of functions in cntinuum mechanics (Tbilisi, September 17-23, 1963). – Москва, 1963. – 60с.
59751
   International symposium on Furan Chemistry (5; 1988; Riga). – Riga, 1988. – 192с.
59752
   International symposium on problems of scientific research sponsored by the National Research Council of Italy. – Roma, 1955. – 20с.
59753
   International symposium on production and decay of heavy flavors. – New York : The New York acad. of sciences, 1988. – 9,636p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B. Boland a.o. ; Vol.535). – ISBN 0-89766-467-1
59754
   International symposium on theoretical and applied aspects of plasma chemistry, 24-27 September, 1991. – Riga, 1991. – 187с.
59755
   International terrorism and the CIA. – M., 1983. – 263с.
59756
   International terrorism and the CIA. – Moscow : Progress, 1983. – 263 p.
59757
  Parfinenko A. International tourism as a neoliberal practice of chinese influence in the Western Balkans // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 146. – С. 14-28. – ISSN 2308-6912
59758
  Pysmenna O.O. International tourism in topics : English-Ukrainian-Russian dictionary : educational ed. / Olga Pysmenna. – Kyiv : Caravela, 2019. – 323, [1] p. – ISBN 978-966-801-973-3
59759
  Taylor A. International Trade - the Financial Arrangements // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 139-144


  В статті розглядаються питання міжнародної торгівлі.
59760
  Hakhverdyan D.N. International trade and uneven distribution of income / D.N. Hakhverdyan, A.A. Pakhlyan // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – P. 96-100. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
59761
  Novackova D. International Trade Economic Measures Applied in Slovakia // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 143-157. – ISBN 978-1-57823-334-2
59762
   International trade policies : The Uruguay round and beyond. – Washington : International Monetary Fund. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-55775-469-1. – ISSN 0285-7440
Vol. 1 : Principal issues. – 1994. – 32,[1]p.
59763
   International tеrrогіsm post-9/11 : comparative dynamics and responses / ed.: Asaf Siniver. – London ; New York : Routledge, 2010. – XV, 240 p. – Бібліогр. в кінці ст. – (Contemporary terrorism studies). – ISBN 978-0-415-55230-1
59764
   International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop; Fac. of cybernetics of T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Inst. of cybernetics of the inter-regional acad. of persannel management (Ukraine) ; Inst. of mathematics of the Silesian univ. of technology ; [intern. organizing comm.: I. Sergienko et al.]. – [S. l : s. n], 2005. – 112 p. : ill., tab. – Ст. англ. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59765
   International understanding at schol. Circular N.16. October 1968, 1968. – 60с.
59766
   International understanding in primary schols. – Paris, 1967. – 96с.
59767
  Crispo John International unionism: a study in Canadian-american relations / Crispo John. – Toronto a.o., 1967. – 324с.
59768
   International visions: The Armenia-Azerbaijan conflict over Karabakh : From History to Future Peace prospects. – Київ, 2007. – 160с. – ISBN 978-9952-8092-44
59769
   International working-class and communist movement: Historical Record (1830s- to mid-1940s). – Moscow, 1988. – 277с.
59770
   International working-class movement : Problems of history and theory. – M.
Vol. 2. – 1981. – 654с.
59771
   International working-class movement : Problems of history and theory. – M.
Vol. 3. – 1987. – 694с.
59772
   International working-class movement: : Problems of history and theory. – M.
Vol. 1. – 1980. – 674с.
59773
   International workshop "Tomography and acoustics: Recent developments and methods", 06.--7.03.2001 in Leipzig / Hrsg.:K.Arnold, A.Ziemann, G.Tetzlaff u.a. // Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Institut fur Meteorologie der Universitat Leipzig und aus dem Institut fur Tropospharenforschung e. V. Leipzig. – Leipzig, 2001. – Bd. 25. – S.1-172
59774
   International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), V. Anisimov, A. Chikrii et al. ; nat. organizing comm: V. Hondjul (chairman), O. Zakusylo (chairman), V. Donchenko et al.]. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – 107, [1] p. : ill., tab. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59775
   International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop; Ukrainian-Hungary inst. of cybernetics of the Inter-Regional acad. of personnel management ; T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. programm comm.: A.Naconechny (chairman) et al. ; nat.organizing comm.: I.Beyko et al.]. – [S. l. : s. n.], 2006. – 192 p. – Ст. англ. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59776
   International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), I. Beyko, V. Donskoy et al. ; nat. organizing comm: O. Zakusylo (chairman), A. Anisimov (chairman), V. Donskoy et al.]. – [S. l. : s. n.], 2008. – 134 p. : ill. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
59777
   Internationale Bibliographie der Antiquariats-Auktions- und Kunstkatalogen "IBAK" 1962-1963. – Leipzig, 1966. – 288с.
59778
   Internationale Bibliographie der Antiquariats-Auktions- und Kunstkatalogen "IBAK" 1962-1963. – Leipzig, 1966. – 288с.
59779
   Internationale Bibliographie der Antiquariats-Auktions- und Kunstkatalogen "IBAK" 1964-1965. – Lpz., 1967. – 352с.
59780
   Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik, 1750-1850. – Weimar
20/2. – 1976. – 235с.
59781
   Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik, 1750-1850. – Weimar
25. – 1981. – 384с.
59782
   Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik, 1750-1850. – Weimar
1. – 1987. – 448с.
59783
   Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik, 1750-1850. – Weimar
Ч. 2. – 1987. – 906с.
59784
  Dawydow Juri Pawlowitsch Internationale Entspannung und ideologischer Kampf. / Dawydow Juri Pawlowitsch. – Berlin, 1981. – 127с.
59785
   Internationale Hydrologische Dekade : Deutsches Forschungsprogramm : Deutsche Forschungsgemeinschaft. – 92S.
59786
   Internationale Konferenz zum Schutz der Kinder. Wein, 12-16. April 1952, 1952. – 15с.
59787
   Internationale Organisationen: Bezeichnungen, Abkurzungen, Akronyme zusammengestallt von Sprachendienst des Auswartigen Amts der Bundesrepublik Deutscheland. – Berlin-New York, 1985. – 639с.
59788
  Кісєль О.Д. Internationale organizationen : Lehrstuhl fur Fremdsprachen / О.Д. Кісєль; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 96с. – (Бібліотека дипломатичної академії України)
59789
   Internationale Tagung Verfahren und Gerate der mechanischen Schwingunge technik vom 27. bis 29 September 1965 in Magdeburg. – Magdeburg, 1966. – 184с.
59790
  Gel Frantisek Internationale und Marseillaise. / Gel Frantisek. – Prag, 1954. – 348с.
59791
  Curry J.E. Internationale Verhandlungen planen und fuhren : [Geschaftliche Verhandlungen im Auslandsgeschaft] / Jeffrey E. Curry ; Mit Beitragen von Olaf Greifenhagen [et al.] ; aus dem Engl. ubers. von jurgen Ulrich Lorenz. – Koln : Deutscher Wirtschaftsdienst, 1999. – XIII, 267, [4] s. – ISBN 3-87156-228-9
59792
   Internationale Wirtschaftsbeziehungen. – Berlin, 1981. – 391с.
59793
  Wedde R. Internationale Wirtschaftsverfahren vor deutschen Gerichten // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 213-218. – ISBN 978-617-7096-97-8
59794
   Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse : Hrsg. von S. Freud. – Wien
Band 15, Heft 4. – 1929. – 563s.
59795
   Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse : Hrgb. von S. Freud. – Wien
Band 15, Heft 2/3. – 1929. – 392s.
59796
   Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse : Hrsg. von S. Freud. – Wien
Band 16, Heft 3/4. – 1930. – 564s.
59797
   Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse : Hrsg. von S. Freud. – Wien
Band 16, Heft 2. – 1930. – 284s.
59798
   Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse : Hrsg. von S. Freud. – Wien
Band 16, Heft 1. – 1930. – 148s.
59799
   Internationales Dobereiner-Kolloquium: Anlasslich des 200. Geburtstages von J.W. Dobereiner vom 20. bis 22. Mai 1980 in Jena. – Jena, 1981. – 174с.
59800
   Internationales Kaufrecht. – Berlin, 1991. – 448с.
59801
   Internationales Kaufrecht: Kaufrechtskonvention; Verjahrungskonvention; Vertretungskonvention; Rechtsanwendungskonvention. – Berlin, 1991. – 448с.
59802
  Walker G. Internationales Privatrech / G. Walker. – Wien, 1924. – 914
59803
  Neumeyer K. Internationales privatrecht / Karl Neumeyer. – Berlin : Verlag von Julius Springer, 1923. – VI, 33, [1] s. – (Enzyklopadie der Rechts- und Staatswissenschaft ; 15)
59804
  Reczei Laszlo Internationales privatrecht / Reczei Laszlo. – Budapest, 1960. – 478с.
59805
   Internationales Symposium uber Hochschulbildung. Moskau im September 1962. – M., 1962. – 428с.
59806
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. – Ilmenau : Technische Hochschule
H. 1. – 1987. – 243 s.
59807
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. – Ilmenau : Technische Hochschule
H. 2. – 1987. – 245 s.
59808
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. – Ilmenau : Technische Hochschule
H. 3. – 1987. – 203 p.
59809
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. – Ilmenau : Technische Hochschule
H. 4. – 1987. – 268 s.
59810
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. – Ilmenau : Technische Hochschule
H. 5. – 1987. – 170 s.
59811
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 18. 1973 : 1953-1973, 20 Jahre sozialistische Hochshule
H. 1. Vortragsreihe A. 1. – 1973. – 128 p.
59812
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 18. 1973 : 1953-1973, 20 Jahre sozialistische Hochshule
H. 2. Vortragsreihe A. 2. – 1973. – 164 p.
59813
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 18. 1973 : 1953-1973, 20 Jahre sozialistische Hochshule
H. 3. Vortragsreihe B. 1. – 1973. – 133 p.
59814
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 18. 1973 : 1953-1973, 20 Jahre sozialistische Hochshule
H.4. Vortragsreihe B. 2. – 1973. – 127 p.
59815
   Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 18. 1973. H.I., 1973. – 128с.
59816
  Modestova T. Internationalisation of higher education through English as a medium of instruction: the UK experts" view // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 3/4 (33/34), august - december. – С. 34-42. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація вищої освіти за допомогою англійської мови як засобу навчання: погляд британських експертів.
59817
   Internationalisierung des Kapitals und Gewerkschaften: Situation. Position. Aktion. – Berlin, 1980. – 234с.
59818
   Internationalismul proletar, 1951. – 32с.
59819
   Internationalization and domestic politics. – New York : Cambridge university press, 1997. – X, 308 p. : ill., tab. – Index: p. 303-308. - Copyright 1996. – Bibliogr.: p. 279-301. – (Cambridge studies in comparative politics / gen. ed. Peter Lange). – ISBN 0-521-56587-1
59820
  Ильченко В.В. Internationalization of Higher Education: Cultural Component // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 148-150
59821
  Kanishchenko O. Internationalization of Industrial Clusters: Objective and Perspectives / O. Kanishchenko, N. Kuznetsova, M. Ustimenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 39-44. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  Nowadays the actual issue is to explore the ways of international competitiveness strengthening in order to be able to compete effectively in the global market. Clusters are considered as one of the most effective ways for competitiveness enhancement, ...
59822
  Jancikova E. Internationalization of renminbi / E. Jancikova, J. Pasztorova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 377-387 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 31 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
59823
  Malysheva M. Internationalization of tourism specialists" vocational training in Turkey and Ukraine // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 24-30. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація професійної підготовки фахівців з туризму в Туреччині та Україні.
59824
  Gumperz Bllen McDonald Internationalizing American higher education: innovation and structural change. Project title / Gumperz Bllen McDonald. – Berkeley, 1970. – 251с.
59825
   Internatonale Sicherheit und Weltpolitik: Thema des 14. Weltkongresses fur Politikwissenschaft (Washington, August 1988). – Moskau, 1988. – 208с.
59826
  Ляшенко Л. Internet- ресурси на допомогу підвищенню професійного рівня бібліотекарів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-19
59827
  Kostenko A.A. Internet-libertarianism and Internet-etatism in the context of the internet rights of a person // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 1. – P. 62-75. – ISSN 1993-0909
59828
  Хэнсон У. Internet-маркетинг : Учебно-практическое пособие / У. Хэнсон; Пер. с англ. под ред.Ю.А.Цыпкина. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 527с. – ISBN 5-238-00254-8
59829
  Остропицкий В.М. Internet-технологии : Учебное пособие / В.М. Остропицкий, И.В. Мозговая. – Днепропетровск : Инновация, 2004. – 192с. – ISBN 966-96438-1-3
59830
  Тарнавський Ю.А. Internet-технології : Конспект лекцій / Ю. А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-352-3
59831
  Хоффман П. Internet : пер. с англ. / П. Хоффман. – Киев : Диалектика, 1995. – 160 с.
59832
  Кент П. Internet = The complete idiot"s guide to the internet / P. Kent. - S.l., 1994 : [Текст] / П.Кент ; Пер. c англ. В.Л. Григорьева. – Москва : Компьютер, ЮНИТИ, 1996. – 368 с. – (Компьютерный мир XXI века). – ISBN 5-88201-033-0
59833
  Зуев М. Internet : Советы Бывалого Чайника / М. Зуев. – Москва : Лаборатория базовых знаний, 1998. – 332с. – ISBN 5-7989-0062-2
59834
   Internet as a communication tool at the service of a higher education institution - a respective for the education markets of Poland and Ukraine / A. Kisiolek, O. Karyy, P. Kobis, O. Prokopenko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 91-99. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Інтернет як комунікаційний інструмент на службі вищих освітніх закладів - перспектива для освітніх ринків Польщі та України. Ринок освіти на сьогодні змушує ВОЗ активно працювати в сфері управління маркетингом. З цього боку роль Інтернету є ...
59835
  Romanenko Y.O. Internet as a means of communication and its influence on public policy formation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 429-434. – ISSN 1993-6788


  The article characterizes the role of Internet technologies in the optimization of cooperation of state authorities and the public, and their impact on the relevant state management processes. У статті охарактеризовано роль Інтернет-технологій в ...
59836
  Lisovskaya N. Internet as an environment of social communication // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 129-131
59837
  Кокс Д. Internet Explorer / Д. Кокс. – СПб, 1998. – 256с.
59838
  Лоу Дуг Internet Explorer 4 для Windows для "чайников" / Лоу Дуг; Пер.с англ. – К., М.,СПб., : Диалектика, 1998. – 320с. – ISBN 966-506-133-X
59839
  Лоу Дуг Internet Explorer 5 для Windows для "чайников" / Лоу Дуг; Пер.с англ. – М.,СПб.,К. : Диалектика, 2000. – 320с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0008-5
59840
  Лоу Дуг Internet Explorer 5.5 для Windows для "чайников" : Учеб. пособие / Лоу Дуг; Пер. с англ. и ред. Е.Н. Дериевой. – М.,СПб.,К. : Диалектика, 2001. – 336с. – ISBN 5-8459-0137-5
59841
  Zabara I. Internet filtering and blocking of information as possible threats to the freedom of expression in the digital age / I. Zabara, A. Zhuravel // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 48-50. – ISBN 978-966-916-903-7
59842
  Glowacki B. Internet jako zrodlo informacji dla dziennikarza - mijanie sie z prawda a etyka dziennikarska / Bartosz Glowacki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 1 (60). – S. 21-32. – ISSN 1641-0920
59843
  Richardson P. Internet marketing : Readings and online resources / Paul Richardson. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2001. – 12, [1], 350 p. – (The McGraw-Hill/Irwin series in marketing). – ISBN 0-07-242793-0
59844
  Bulakh M.B. Internet meme as a means of intertextuality // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 105-118. – ISSN 2311-2697
59845
  Ogonowska A. Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 100-114. – ISSN 1641-0920


  Інтернет у комунікативній політиці ЄС.
59846
  Хоникат Д. Internet Windows 95: Руководство пользователя / Д. Хоникат. – Москва, 1996. – 336с.
59847
  Дымов К. Internet в рыночной экономике // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 22-26.
59848
  Левин Дж.Р. Internet для "чайников" / Джон Р. Левин, Кэрол Бароди, Маргарет Левин-Янг ; пер. с англ. Ю.Н. Скороход. – 8-e изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2004. – 288 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0325-4


  Рассматриваются средства и возможности Internet, которые больше всего интересуют обычных пользователей, - World Wide Web, электронная почта и списки рассылки. Как выбрать наилучшего провайдера и подключиться к Internet и др. Для пользователелей.
59849
  Фок Б. Internet с самого начала. : Окно в мир информации / Б. Фок; Пер с англ. И. Вильдяев, С. Боровиков. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 1995. – 256с. – ISBN 5-88782-054-3
59850
  Фок Б. Internet с самого начала. : Окно в мир информации / Б. Фок; Пер с англ. И. Вильдяев, С. Боровиков. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 1996
59851
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 1/2. – 2001
59852
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 3. – 2001
59853
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 4. – 2001
59854
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 5. – 2001
59855
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 7/8. – 2001
59856
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 9. – 2001
59857
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 10. – 2001
59858
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 11. – 2001
59859
   Internet.ua : первый украинский журнал о глобальной сети. – Киев, 2000-
№ 12. – 2001
59860
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
59861
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
59862
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 3. – 2002
59863
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 4. – 2002
59864
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
59865
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
59866
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
59867
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 8. – 2002
59868
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
59869
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 10. – 2002
59870
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 11/12. – 2002
59871
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 1/2. – 2003
59872
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
59873
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 4. – 2003
59874
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
59875
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 6. – 2003
59876
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 7/8. – 2003
59877
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
59878
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
59879
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
59880
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
59881
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
59882
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
59883
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
59884
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 4. – 2004
59885
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
59886
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
59887
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
59888
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 8. – 2004
59889
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
59890
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004. – + CD
59891
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 1/2. – 2005
59892
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
59893
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
59894
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 5. – 2005
59895
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005. – + +CD
59896
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 7/9. – 2005
59897
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
59898
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
59899
   Internet.ua. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
59900
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 1. – 2006
59901
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 2. – 2006
59902
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 3. – 2006
59903
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 4. – 2006
59904
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 5. – 2006. – + CD
59905
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 6. – 2006
59906
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 7/8. – 2006
59907
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 9. – 2006
59908
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 10. – 2006
59909
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 11. – 2006
59910
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 12. – 2006. – + CD
59911
   Internet.ua : украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 1. – 2007
59912
   Internet.ua : украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 2. – 2007
59913
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 3. – 2007
59914
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 4. – 2007
59915
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 5. – 2007
59916
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 6. – 2007
59917
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 7/8. – 2007
59918
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 9. – 2007
59919
   Internet.ua : Украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 10. – 2007
59920
   Internet.ua : украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 11. – 2007
59921
   Internet.ua : украинский журнал об интернете. – Киев, 2000-
№ 12. – 2007
59922
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 1. – 2008
59923
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 2. – 2008
59924
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 3. – 2008
59925
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 4. – 2008
59926
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 5. – 2008
59927
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 6. – 2008
59928
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 7. – 2008
59929
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 8. – 2008
59930
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 9. – 2008
59931
   Internet.ua : украинский журнал об интернете / ЗАО "Интернет Медиа Груп". – Киев, 2000-
№ 10. – 2008
59932
  Кирк Ч. Internet: книга ответов / Ч. Кирк. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 384с. – ISBN 5-88782-165-5
59933
  Comer D.E. Internetworking with TCP/IP / Douglas E. Comer, David L. Stevens. – Upper Saddle River : Prentice Hall. – ISBN 0-13-032071-4
Vol. 3 : Client-server programming and applications : Linux/POSIX sockets version. – 2001. – 27, 601 p.
59934
  Kovbatyuk M. Interoperability mechanism between transport enterprises and educational institutions / M. Kovbatyuk, V. Shevchuk


  In the paper organizational economic mechanism of interaction between transport enterprises and higher education institutes in transport and logistics cluster has been suggested. This mechanism is based on the interaction model between transport ...
59935
  Kozachuk N. Interplay between Standards and Patents: Patenta Hold-up Problem // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – P. 181-184
59936
  Yanovich L.A. Interpolation formulas for functions, defined on the sets of matrices with different multiplication rules / L.A. Yanovich, M.V. Ignatenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  We consider the problem of matrix functions interpolation in the case of Jordan, Hadamard, Erobenius, Kronecker and Laplace multiplication rules. We give a new class of Lagrange and Newton interpolation polynomials of fixed degree for functions, ...
59937
  Moklyachuk M.P. Interpolation Problems for Random Fields from Observations in Perforated Plane / M.P. Moklyachuk, N.Yu. Shchestyuk, A.S. Florenko // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – P. 83-97. – (Технічні науки ; Вип. 14). – ISSN 2308-5916
59938
  Triebel H. Interpolation theory Function spaces - differential operators / H. Triebel. – Berlin : Wissenschaften, 1978. – 526 p.
59939
   Interpopulation Heterogeneity of Deschampsia Antarctica Desv. According to the Variability of Nuclei Areas and Relative Level of DNA in Different Tissues of Leaves / I. Parnicoza, N. Myryuta, M. Masur, I. Kozeretska // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 128-134. – ISSN 1727-7485
59940
   Interpressfoto-77. – М, 1977. – 52с.
59941
  Rosik Stanislaw Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold) // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – 368 s. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
59942
  Gavat I. Interpretarea geologica a prospectiunilor geofizice. / I. Gavat, R. Botezatu, M. Visarion. – Bucuresti, 1973. – 574с.
59943
   Interpretation 1 : Un processus mutatif. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 169,[2]p. – (Monographies de psychanalyse ; Section: Technique). – ISBN 2-13-049920-1
59944
  Delatre B. Interpretation de liaison et interpretation de conferences: ouverture d"un module de formation en interpretation de liaison (annee universitaire 2019-2020) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 162-168


  L"article est consacrй aux problиmes de la traduction-interprйtation, aux compйtences de l"interprиte en tant que mйditeur interculturel. Une attention particuliиre est prкte а l"enseignement de l"interprйtation de liaison. The article is devoted to ...
59945
  Richter Kurt Interpretation tellurischer Messungen durch Modellversuche / Richter Kurt. – Berl., 1961. – 32с.
59946
   Interpretationen deuttscher und rumaniendeutscer Lyrik. – Klausenburg, 1971. – 346с.
59947
   Interpretations : European research project for poetics and hermeneutics. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts. – ISBN 978-9989-101-77-9
Vol. 1 : Violence and art / ed.: Kata Kulavkova. – 2007. – 299, [3] p. : ill.
59948
   Interpretations = Интерпретации : European research project for poetics and hermeneutics / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts. – ISBN 978-608-203-000-5
Vol. 2 : Memory and art / ed.: Kata Kulavkova. – 2008. – 437, [2] p. : ill. – парал. тит. аркуш македонською мовою
59949
   Interpretations = Интерпретации : European research project for poetics and hermeneutics / Macedonian academy of sciences and arts. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts. – ISBN 978-608-203-036-4
Vol. 3 : Black Arab as a figure of memory / ed.: Kata Kulavkova. – 2009. – 377, [2] p. : ill. – Парал. тит. арк. макед. мовою
59950
   Interpretations of American history: patterns and perspectives. – New York
2. – 1967. – 520с.
59951
   Interpretations of American history: patterns and perspectives. – 4-th edit. – New York; London
2. – 1982. – 487с.
59952
   Interpretations of American Literature. – N.Y., 1959. – 390с.
59953
  MacDougall Curtis D. Interpretative reporting / Curtis D. MacDougall. – 6th ed. – New York; London, 1972. – 536с.
59954
  Poloska A. Interpretime linguistike = Лингвистички интерпретации / Agim Poloska. – Shkup : Menora, 2002. – 204f. – ISBN 9989-932-41-7
59955
   Interpreting Canada"s past. – Toronto
2. – 1986. – 471с.
59956
  Petersen Morris Interpreting Earth history : A manual in historical geology / Petersen Morris, Keith J. Rigby. – 5th ed. – Dubuque a.o. : Wm.C.Brown Publishers, 1994. – VII,223p. : il. – ISBN 0-697-10171-1
59957
  Porebski Mieczyslaw Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX w. / Porebski Mieczyslaw. – Warszawa, 1975. – 310с.
59958
  Kalcheva Desislava Zheleva Interrelationship Between Public Investments and Economic Developement in the EU Counties // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 3. – P. 281-290. – ISSN 2367-6361
59959
  Hildesheimer W. Interretationen James Joyce, Georg Buchner / W. Hildesheimer. – Frankfurt am Main, 1969. – 111с.
59960
  Balakina Ju. Intersemioticity and multimedia: transition from traditional to electronic texts / Ju. Balakina, A. Sosnin // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 323-335. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
59961
  Markova A.O. Interspecific Agression of the Passerine Birds (Aves, Passeriformes) on Watering Places in Wood-and-Steppe Zone of Ukraine // Вестник зоологии : scientific journal / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ed. in chief I.A. Akimov. – Kyiv, 2017. – Vol. 51, № 6. – P. 499-508. – ISSN 0084-5604
59962
  Harmuth Henning Interstellar propagation of electromagnetic signals / Harmuth Henning, Lukin Konstantin. – New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. – XII,[1],277p. – ISBN 0-306-46316-4
59963
  Maciejowska Dorota Interstudent 2017 // NJUsletter. – Krakow, 2017. – No. 60, Spring. – P. 7-12. – ISSN 1896-4354


  "The issue of the internationalisation of higher education in Poland was again the subject of dynamic debates and sharing good practices during the conference entitled "International Students in Poland 2017; held in the aula of the Jagiellonian ...
59964
  Kardela Henryk Intersubjectification in Cognitive Grammar: Reflecting on English and Polish reflexives // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 229-245. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
59965
   Intersubjectivity and power in the administrative leadership of high schools / M J.G. Sepulveda, H C.A. Billeke, E J.G. Sepulveda, G.M. Leiva // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 57-75. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  Інтерсуб"єктивність і влада в адміністративному управлінні освітніми закладами. У статті викладені результати дослідження адміністративного керівництва освітніми закладами з використанням можли востей герменевтичної методології. Герменевтична ...
59966
  Shcherbak S.I. Intersubjectivity as equality and reciprocity // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 36-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the contradictions of transcendental-phenomenological and communicative theories of intersujectivity, which treat intersubjectivity as equality and symmetry of ego and alter ego. Reciprocity, unlike equality, does not require ...
59967
  Costabile-Heming Carol Anne Intertextual Exile: Volker Braun"s Dramatic Re-Vision of GDR Society / Costabile-Heming Carol Anne : Georg Olms Verlag, 1997. – 263S. – Bibl.S.239-263. – (Germanistische Texte und Studien ; Bd.54). – ISBN 3-487-10288-9
59968
  Gruettner Mark Martin Intertextualitat und Zeitkritik in Gunter Grass` Kopfgeburten und die Rattin / Gruettner Mark Martin. – Tubingen : Stauffenburg Verlag, 1997. – 151S. – (Studien zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur/Hrsg.von P.M.Lutzeler ; Bd.6). – ISBN 3-86057-206-7
59969
  Smolii Valerii Interview by the Chief Scientifi Editor of the "Ukrainian Historical Journal", academician at the NAS of Ukraine Valerii Smolii on occasion of the 60th Anniversary of edition / Written down by Oleksandr Donik // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 17-32. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
59970
  Тео Вубблс Interview with theo wubbles - president of the European educational research association (Aug. 17, 2016) // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 2 (32), april - july. – С. 79-82. – ISSN 2306-5532


  Інтерв"ю з Тео Вубблсом - президентом Європейської асоціації освітніх досліджень (17 серпня 2016 року)
59971
  Chernishuk Viktor Yrievich Interviews on Kreshchatik Street / Chernishuk Viktor Yrievich, Proshchakov Dmitro Vitoldovich. – Kiev, 1990. – 94с.
59972
  Kulchytskyi S. Interwar and postwar history of Soviet Ukraine on pages of the "Ukrainian Historical Journal" (1957-2017) // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 296-315. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
59973
  Gadowska Irmina Interwar works by Izrael Lejzerowicz in the context of the "new art" milieu"s accomplishments in Lodz // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – N 19 (28) : Avant - garde and avant - gardes. – P. 205-219. – ISSN 1641-9278
59974
  Gromko Bartosz Interwencja wojsk Ukladu Warszawskiego w Czechoslowacji a polityka Wloskiej Partii Komunistycznej // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 1. – S. 123-134. – ISSN 0083-4351
59975
  Burroughs William Interzone. / Burroughs William. – Harmondsworth, 1990. – 194с.
59976
   Interполиция : международный полицейский журнал
№ 1. – 1994
59977
   Interполиция : международный полицейский журнал
№ 5. – 1995
59978
   Intestinal Toxicology. – New York : Raven Press, 1984. – 237p.
59979
  Reeman Douglas Intilnire in Atlantioul de Sud. In roman. de D. Ghibernea / Reeman Douglas. – Bucuresti, 1983. – 478с.
59980
  Morris Desmond Intimate behaviour / Morris Desmond. – New York, 1971. – 253с.
59981
  Broussouloux Claude Intime conviction. / Broussouloux Claude. – Paris, 1975. – 86с.
59982
  Preda Marin Intinirea din paminturi. - Desfasurarea / Preda Marin; Gafita Mihai. – Bucuresti, 1966. – 516с.
59983
  Petelycky S. Into Aushwitz, for Ukraine / S. Petelycky. – Kingston, Kyiv : The Kashtan Press, 1999. – 61c.
59984
  Vincenzi P. Into temptation : the spoils of time: 3 / Penny Vincenzi. – London : Orion, 2002. – 876 p. – ISBN 0-75284-879-8
59985
   Into the atom. Внутрь атома. – Москва : Высшая школа, 1963. – 54с.
59986
  Lohvin Hrihory Into the deep past / Lohvin Hrihory. – Kiev, 1977. – 84 p.
59987
  Gerrard Nicci Into the Mainstream. / Gerrard Nicci. – London, 1989. – 178с.
59988
  Granin Danil Into the storm / Granin Danil. – M., 1965. – 342с.
59989
  Krakauer J. Into thin air : a personal account of the mount Everest disaster / Jon Krakauer. – New York [etc.] : Anchor books, Doubleday, 1998. – XXVII, 378, [3] p., [4] l. phot. – (New York times bestseller). – ISBN 0-385-49208-1
59990
  Gorunescu Valeriu Intoarcerea la Circe / Gorunescu Valeriu. – Tasi, 1974. – 76с.
59991
  Grecea Ion Intoarcerea la viata / Grecea Ion. – Bucuresti, 1962. – 198с.
59992
  Morariu Modest Intoarcerea lui Ulise / Morariu Modest. – s.l., 1990. – 281с.
59993
  Samborska Magdalena Intolerable ugliness. A turn in European fashion as a result of confrontation with Japanese aesthetics // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – N 17 (26) : Artistic turns. – P. 309-320. – ISSN 1641-9278
59994
   Intonation of collogual English. – Riga, 1967. – 64с.
59995
  Pheby John Intonation und Grammatik im deutschen / Pheby John. – Berlin, 1975. – 192с.
59996
  Chambers R. Intracellular hydrion-concentration studies : IV. Gastric epithelium of the frog and nerve cells of Lophius / R. Chambers. – [S. l. : s. n.], 1930. – 6 p. – "The laws of life" Memorial volume in honour of the 60-th birt. V. Ruzicka
59997
  Chambers R. Intracellular hydrion-concentration studies : V. The Ph of the photoplasm of the fundulus egg / R. Chambers. – [S. l.] : Wistar inst. press, 1932. – P. 65-70. – Journ. cell. and Comp. Physiol., V. 1, No. 1, 1932
59998
  Reznikoff Paul Intracellular hydrion concentration studies / Reznikoff Paul, Pollack Herbert, 1927. – p.377-382. – Окремий відбиток з: Biological bulletin, V. 55, No.5, 1928
59999
  Pollack Herbert Intracellular hydrion concentration studies : 3. The buffer action of the cytoplasm of Ameba dubia and its use in measuring the pH / Pollack Herbert, 1928. – p.383-385. – Jrhtvbq dsl,bnjr p^ Biological bulletin, V.55,No. 5, 1928
60000
  Chambers R. Intracellular oxidation-reduction studies / R. Chambers, B. Cohen, H. Pollack. – [S. l. : s. n.], 1931. – 2 p. – Journ. of experimental biology, V. 8, No. 1, 1931
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,