Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
57001
  Witkowski Henryk "Kedyw" okregu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944 / Henryk Witkowski. – Warszawa : Instytut wydawniczy zwiazkow zawodowych, 1984. – 472s. – (Fakty i dokumenty). – ISBN 83-202-0217-5
57002
  Почупайло В. "Keep my kiss" або поцілунок у метро // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 42-43
57003
  Grossman Wasilij "Kilka smutnych dni" i inne opowiadania / Grossman Wasilij; Tlumaczyla M.Okolow-Podhorska. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 288 s.
57004
  Кащенко О.Д. "Kleine Gramatik" / О.Д. Кащенко. – М., 1962. – 74с.
57005
   Katalog Fauny Polski (Catalogus faunae Poloniae) = Skaposzczety Oligochaeta. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – 68S.
57006
   Katalog Fauny Polski (Catalogus faunae Poloniae) = Monogenoidea. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 29S.
57007
   Katalog Fauny Polski (Catalogus faunae Poloniae) = Pijawki Hirudinea. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 94S.
57008
   Katalog Fauny Polski (Catalogus faunae Poloniae) = Kolcoglowy Acanthocephala. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 40S.
57009
   Katalog Fauny Polski (Catalogus Faunae Poloniae) = Owady bezskrzydle. Apterygota. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 103S.
57010
   Katalog Fauny Polski (Catalogus Faunae Poloniae) = Skorki. Dermaptera. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 19S.
57011
   Katalog Fauny Polski (Catalogus Faunae Poloniae) = Karaczany i modliszki Blattodea et Mantodea. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 30S.
57012
   Katalog Fauny Polski. Catalogus Faunae Poloniae : Wioslarki. Cladocera. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 116S.
57013
   Katalog inkunabulow Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Polska Akad. Umiejetnosci, Bibl. Naukowa Polskiej Akad. Umiejetnosci i Polskiej Akad. Nauk w Krakowie ; oprac.: Teresa Dabrowa, Elzbieta Knapek, Jacek Wojtowicz. – Krakow : PAU, 2015. – 285, [3] s. : fot. – Bibliogr.: s. 278-281. – ISBN 978-83-7676-223-4
57014
   Katalog knih vydanych slovenskymi vydavatelstvami v roku 1969.. – Bratislava, 1970. – 226с.
57015
   Katalog kniznich a mapovych publikaci ustredniho ustavu geologickeho.. – Praha, 1971. – 218с.
57016
  Grunda D. Katalog ksiazek polskich : antykwarni we Lwowle ul. Teatralna 1. 16 / D. Grunda. – Lwow : Nakladem antykwarni D. Grunda, 1913. – 80 s.
57017
  Terlecky Wladyslaw Katalog monet polskich. 1916-1958 / Terlecky Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 72с.
57018
  Ozog Jan Katalog polonikow 16 w. / Ozog Jan. – Wroclaw
1. – 1988. – 359с.
57019
   Katalog polonikow 16 wieku biblioteki Jagiellonskiej. – Warszawa, Krakow
1 : A - L. – 1992. – 431с.
57020
  Tondel Janusz Katalog polonikow: Kammerbibliotek i nova bibliotheca ksiecia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach biblioteki uniwersyt. w Toruniu / Tondel Janusz. – Torun, 1991. – 49с.
57021
   Katalog rekopisow Biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie : Sygnatury 4887-5587. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 2001. – 347s. – ISBN 83-88857-27-4
57022
   Katalog rekopisow Biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 11500-11970. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 2007. – 11, 366 s. – ISBN 978-83-60183-67-0
57023
   Katalog rekopisow Biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 6551-6880 / oprac.: E. Danowska, E. Knapek ; Polska akademia umiejetnosci, Biblioteka naukowa PAU i PAN w Krakowie. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 2008. – 8, 331 s. – ISBN 978-83-60183-93-9
57024
   Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej akademii nauk w Krakowie : Sygnatury 4677-4715. – Wroclaw : Zaklad narodowy im. Ossolinskich; Wyd-wo PAN, 1995. – XVIII, 232 s.
57025
   Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej akademii nauk w Krakowie : Sygnatury 4797-4886. – Wroclaw; Warszawa; Krakow : Zaklad narodowy im.Ossolinskich; Wyd-wo PAN, 1996. – 158s. – ISBN 83-0404338-6
57026
   Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2907-3606. – Wroclaw, 1973. – 307с.
57027
   Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej Akademii nauk w Krakowie. Sygnatury 3607-4003.. – Wroclaw, 1976. – 182с.
57028
   Katalog rekopisow biblioteki Polskiej Akademii nauk w Krakowie. Sygnatury 4004-4567.. – Wroclaw, 1979. – 402с.
57029
   Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Sygnatury 4568-4676, 5588-6000.. – Wroclaw, 1986. – 466с.
57030
   Katalog rekopisow tureckich i perskich. – Warszawa : PWN. – (Katalog rekopisow orientalnych ze zbiorow polskich, / Zaklad Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk. ; t.5, pt. 2)
T. 5, cz. 2. – 1967. – S. 1-184, 69 pl.
57031
  Jablonski Z. Katalog rekopisow. Signatury 2631-2906 / Z. Jablonski, A. Preissner, B. Schnaydrowa. – Wroclaw ii., 1969. – 194с.
57032
   Katalog rekopisow. Sygnatury 1811-2148. / Z. Jablonski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 318с.
57033
   Katalog rekopisow. Sygnatury. 2149-2298. / Z. Jablonski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 410с.
57034
   Katalog rekopisow. Sygnatury. 2299-2630. / Z. Jablonski. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1967. – 236с.
57035
  Pavol H. Katalog slavistickych knih v Narodnej kniznici Matice slovenskej / H. Pavol, J. Kuzmik. – Martin
1. – 1972. – 561с.
57036
  Dokoupil V. Katalog slovacikallnych knih do roku 1800 Univerzitnej kniznice v Brne / V. Dokoupil. – Martin, 1969. – 231с.
57037
  Pumprla Vaclav Katalog slovacikalnych knih do r. 1800 Statnej vedeckej kniznice v Olomouci / Pumprla Vaclav. – Martin, 1974. – 415с.
57038
  Kolodziejsky L. Katalog slovacikalnych knih do roku 1918 kolegialnej kniznice v Presove / L. Kolodziejsky. – Martin, 1969. – 597с.
57039
   Katalog slovacikalnych knih vydanych do roku 1918 v kniznici Matice slovenskej.. – Martin
1. – 1974. – 612с.
57040
   Katalog slovacikalnych knih vydanych do roku 1918 v kniznici Matice slovenskej.. – Martin
2. – 1974. – 613-1207с.
57041
  Kowalski K. Katalog ssakow Plejstocenu Polski / K. Kowalski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 267s.
57042
  Borsa Gedeon Katalog starych ceskych a slovenskych tlaci do roku 1800 v Orszagos Szechenyi Konyvtar v Budapesti / Borsa Gedeon, Kafer Istvan. – Martin, 1970. – 413с.
57043
   Katalog szasopism polskich Biblioteki Jagiellonskiej.. – Krakow
9. – 1986. – 456с.
57044
  Sturbikova M. Katalog tlaci 16. storocia frantiskanskej kniznice v Hlohovci / M. Sturbikova. – Martin, 1970. – 113с.
57045
  Smetana Jan Katalog tlaci 16. storocia v caplovicovej kniznici v Dolnom Kubine / Smetana Jan, Telgarsky Jozef. – Martin, 1981. – 400с.
57046
   Katalog wydawnictw 1968.. – Warszawa, 1969. – 317с.
57047
   Katalog wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, 1986-1987.. – Warszawa, 1987. – 60с.
57048
   Katalog wydawnictw.. – Poznan, 1974. – 78с.
57049
   Katalog wydawnictw. Katalogof the publications. Каталог изданий. 1956-1966. – Poznan, 1968. – 134 с.
57050
  Bogdanowski Janusz Katalog zabytkow budownictwa przemyslowego w Polsce / Bogdanowski Janusz, M. Kornecki; Pazdur J. – Wroclaw, Warszawa, Krakow
3. – 1961. – 92с.
57051
  Krygier E. Katalog zabytkow budownictwa przemyslowego w Polsce. / E. Krygier, T. Ruszczynska. – Wroclaw-Warszawa, 1958. – 128с.
57052
  Krygier Eugeniusz Katalog zabytkow budownictwa przemyslowego w Polsce. / Krygier Eugeniusz. – Wroclaw-Warszawa, Krakow
2. – 1961. – 116с.
57053
  Krygier Eugeniusz Katalog zabytkow budownictwa przemyslowego w Polsce. Tom 2, zesz. 2. / Krygier Eugeniusz. – Wroclaw-Warszawa
2. – 1959. – 120с.
57054
   Katalog, 1986/1988: Lieferbare Reprints.. – Leipzig, 1987. – 95с.
57055
  Kramarova Alzbeta Katalogy a katalogizacia. / Kramarova Alzbeta. – 2 dop. vyd. – Bratislava, 1984. – 121с.
57056
   Katalyse. Bericht von der Hauptjahrestagung 1958.. – Berl., 1959. – 352с.
57057
  Lem Stanislaw Katar / Lem Stanislaw. – Krakow, 1976. – 147с.
57058
  Nowacka Ewa Katar po burzy / Nowacka Ewa. – Warszawa, 1974. – 38с.
57059
  Stawinski Jerzy Stefan Katarzyna / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1955. – 670с.
57060
  Plaidy Jean Katarzyna Aragonska / Plaidy Jean. – Krakow
1-2. – 1981. – 505с.
57061
  Plaidy Jean Katarzyna Aragonska / Plaidy Jean. – Krakow
3. – 1981. – 333с.
57062
  Serczyk Wladyslaw Katarzyna II, carowa Rosji / Serczyk Wladyslaw. – Wroclaw i i., 1989. – 311с.
57063
  Kurowski Edward Katarzyna. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1967. – 190с.
57064
  Snopkiewicz Halina Katastrofa nadfioletu / Snopkiewicz Halina. – Warszawa, 1974. – 283с.
57065
  Znicz Lucjan Katastrofa Tunguska. Trojkat Bermudzki. Obce slady / Znicz Lucjan. – Gdansk : Krajowa agencja wydawnicza, 1982. – 357s. – (Goscie z kosmosu)
57066
  Kubikowski Zbigniew Katastrofa. / Kubikowski Zbigniew. – Katowice, 1962. – 136с.
57067
  Rezanov I.A. Katastrophen der Erdgeschichte / I.A. Rezanov. – Leipzig : VEB Hermann Haak, 1980. – 176S. : Mit 14 Fotos
57068
  Kirsch Ruth Kate Duncker: Aus ihrem Leben. / Kirsch Ruth. – Berlin, 1982. – 219с.
57069
  Panitz Eberhard Kate. Eine biographische Erzahlung uber Kate Niederkirchner nach Aufzeichnungen und Berichten ihrer Schwester Mia / Panitz Eberhard. – Berlin, 1974. – 172с.
57070
  Panitz Eberhard Kate. Eine biographische Erzahlung uber Kate Niederkirchner Nach Aufzeichnungen und Berichten ihres Schwester Mia / Panitz Eberhard. – Berl., 1956. – 172с.
57071
  Bucher B. Katechismus der Kunstgeschichte / Bruno Bucher. – 2 Auflage. – Leipzig : J.J. Weber, 1884. – X S., 309 S., 8 S.
57072
  Grekova J.S. Katedra / J.S. Grekova. – Praha, 1983. – 314с.
57073
  Polkowski I. Katedra gnieznienska / przez Ks Ignacego Polkowskiego. – Gniezno : nakl. autora, 1874. – XV, 248, [8] s., 23 l. tabl.
57074
  Bukowski Marcin Katedra Wroclawska / Bukowski Marcin. – Wroclaw, 1974. – 84 p.
57075
  Cieslikowski Slawomir Kategorie estetyezne w poetyce dawnych Indii "Rasa" / Cieslikowski Slawomir. – Lodz, 1975. – 8s. – Отд. оттиск из: Lodzkie Tow-wo naukowe. Sprawezdania z czynnosci i posiedzen naukowych, r. 29, 9, 1975
57076
  Marsik Miroslav Kategorie subjektu a objektu v novodobe filozofii / Marsik Miroslav. – Praha, 1975. – 134с.
57077
  Dix Gustav Otto Kater Varus / Dix Gustav Otto. – Schwerin, 1956. – 112с.
57078
  Schewtschenko T. Katerina = Катерина / T. Schewtschenko; Ein Poem von Taras Schewscenko ; Deutsch von A. Kurella. – Kiew : Dnipro, 1974. – 63, [1] S. – Текст парал. укр., нім. - Парал. тит. арк. укр.
57079
  Pervomajskyj Leonid Katerina a jeji novy dum / Pervomajskyj Leonid. – Praha, 1963. – 151с.
57080
  Bilbassoff B. von Katharina II / B. von Bilbassoff; Schiemann T. – Facsimile: Berlin, 1897. – Leipzig
2. – 1983. – 739с.
57081
  Flocken Jan von Katharina II : Zarin von Russland; Biografie / Flocken Jan von. – Berlin : Neues Leben, 1991. – 368S. – ISBN 3-355-01215-7
57082
  Bilbassoff B. von Katharina II. / B. von Bilbassoff; Schiemann T. – Facsimile: Berlin 1897. – Leipzig
1. – 1983. – 706с.
57083
  Timm Werner Kathe Kollwitz / Timm Werner. – Berlin, 1974. – 15 S.
57084
   Katholische Soziallehre-klerikaler Volksbetrug.. – Berlin, 1960. – 404с.
57085
  Millner R. Katodenstrahl-Oszillographen / R. Millner. – Berl., 1966. – 296с.
57086
  Senius Adam Katolicyzm i komunizm - studium porownawcze / Senius Adam. – Krakow, 2002. – 95s.
57087
  Stevenson Robert Louis Katriona / Stevenson Robert Louis. – Warszawa, 1975. – 380с.
57088
  Kaiser Gerhard Katyn: Der Massenmord an polnischen Offizien / Kaiser Gerhard, Szczesniak Andrzej Leszak. – Berlin, 1992. – 336с.
57089
  Grass Gunter Katz und Maus / Grass Gunter. – Darmstadt, Neuwied, 1985. – 111с.
57090
  Salomon Horst Katzengold / Salomon Horst. – Berl., 1964. – 98с.
57091
  Stifter Adalbert Katzensilber. Zwei Novellen / Stifter Adalbert. – Berlin, 1960. – 183с.
57092
  Strittmatter Erwin Katzgraben. Szenen aus dem Bauernleben. Mit einem Nachspiel Katzgrabe ben 1958 / Strittmatter Erwin. – Berl., 1958. – 144с.
57093
  Karsten Herbert Kaufhallen fur Waren des taglichen Bedarfs. / Karsten Herbert, Muller Renate. – Berl., 1967. – 158с.
57094
   Kaukasische Teppiche.. – Leningrad : Aurora, 1984. – 105 S.
57095
   Kauno Politechnikos institutas. – Kaunas, 1967. – 106 с. – Текст на лит., русс., англ. и нем. яз.
57096
   Kautilya`s Arthasastra.. – Mysore, 1967. – 494с.
57097
  Kunne Manfred Kautschuk. Roman eines Rohstoffes. / Kunne Manfred. – Lpz., 1959. – 478с.
57098
  Kunne Manfred Kautschuk. Roman eines Rohstoffes. / Kunne Manfred. – Lpz., 1962. – 478с.
57099
  Beseler H. Kauzechen-Kuchle / H. Beseler; Bartsch H. – Berlin, 1973. – 358с.
57100
  Vcelicka Geza Kavarna na hlavni tride / Vcelicka Geza. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1963. – 250 s.
57101
  Vcelicka Geza Kavarna na hlavni tride / Vcelicka Geza. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1982. – 341 s.
57102
   Kavarna Union.. – Praha, 1958. – 128с.
57103
  Tolstoj L.N. Kavkazsky zajatec / L.N. Tolstoj. – Praha, 1971. – 452с.
57104
  Dumas Aleksander Kawaler de Maison-Rouge / Dumas Aleksander; Tlunaczenia J.Sliwowski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie
T. 1. – 1970. – 234 s.
57105
  Ziolkowski Jan Kawaler Zlotej ostrogi / Ziolkowski Jan. – Toruniu : LSW, 1972. – 587 s.
57106
  Bogucki Anatoliusz Kawalerowie benzenoweg pierscienia / Bogucki Anatoliusz. – Warszawa, 1974. – 143с.
57107
  Curwood J.O. Kazan, Perro Lobo / J.O. Curwood. – La Habana, 1974. – 155с.
57108
  Curwood James Oliver Kazan, the wolf-dog / Curwood James Oliver. – Warszawa, 1960. – 96с.
57109
   Kazania na wszystkie uroczyste w roku swieta po wiekszey czesci przeciw gorszacym teraznieyszego wieku zdaniom przystosowane / Przez xiedza Grzegorza Zacharyaszewicza ... napisane, mowione i do druku podane, w dwu tomikach. – W Kaliszu : Drukarnia J.K.M. i Rze-pltey
T. 1. – 1776. – [40], 448, 54, [6] s.


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Фундаментальная библиотека Подольской духовной семинарии На форзаці маргіналії
57110
  Skarga Piotr Kazania sejmowe / Skarga Piotr. – Wyd. 2. – Lwow. – 190с.
57111
  Martisova M. Kazda zena moze byt povabna / M. Martisova, A. Kol. – Bratislava, 1976. – 215с.
57112
  Strumff Tadeusz Kazdego dnia / Strumff Tadeusz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 160s.
57113
  Lewandowski Jan Kazdy czeka na wyrok / Lewandowski Jan. – Warszawa : PAX, 1979. – 158s. – ISBN 83-211-0044-9
57114
  Stoberski J. Kazdy inny / J. Stoberski. – Krakow, 1973. – 179с.
57115
  Lohutko Marian Kazdy musi napisac powiesc / Lohutko Marian. – Warszawa, 1978. – 216с.
57116
  Rotterova Bozena Kazen a problematika jejiho utvareni / Rotterova Bozena. – Praha, 1973. – 151с.
57117
   Kazim Karabekir egitim fakultesi dergisi. – Erzurum
Sayi 2. – 1991
57118
   Kazimiero teisynas (1468 m. -), 1967. – 36с.
57119
  Baniewicz Elzbieta Kazimierz Kutz / Baniewicz Elzbieta. – Warszawa : Iskry, 1999. – 272s. : il,. – ISBN 83-207-1581-4
57120
   Kazimierz nad Wisla.. – Warszawa, 1957. – 12с.
57121
  Brzoza Jan Kazimierz Pulaski. / Brzoza Jan. – Warszawa, 1960. – 156с.
57122
  Jadczak Ryszard Kazimierz Twardowski: Tworzca szkoly Lwowsko-Warszawskiej / Jadczak Ryszard. – Torun, 1991. – 142с.
57123
  Siwik Zygfryd Kazusy z prawa karhego materialnego. Czesc ogolna / Siwik Zygfryd. – Wroclaw - Warszawa, 1975. – 206с.
57124
  London Jack Kci snijega / London Jack; Zuber M. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 240с.
57125
  Sterba Otakar Kde priroda vladne. Pet vyprav do Asie / Sterba Otakar. – Praha, 1975. – 287с.
57126
  Irosnikovova Irina Kdesi v Sibiri. Z dennika komsorga / Irosnikovova Irina. – Bratislava, 1952. – 237с.
57127
   Kdo je kdo v Ceskoslovensku. A - J.. – Praha
1. – 1969. – 341с.
57128
  Cejka Eduard Kdo zastavi prival (valecna leta 1941-1942) / Cejka Eduard. – Praha, 1983. – 474с.
57129
   Kdo zavinil Mnichova.. – Praha, 1959. – 364с.
57130
  Kapoun Karel Kdyby tak serik nevonel. / Kapoun Karel. – Brno, 1963. – 71с.
57131
  Remy Jacques Kdyby vsichni chlapi sveta... Denik hodinstvi prostych lidi / Remy Jacques. – Praha, 1957. – 164с.
57132
  Slaby Jan Kdyz den mel velke modre oci / Slaby Jan. – Havlickuv Brod, 1962. – 50с.
57133
  Faulkner William Kdyz jsem umirala / Faulkner William; Preloz.J.Valja. – Praha : Odeon, 1967. – 266 s. – (Svetova cetba ; sv.388)
57134
  Macha Karel Ke kritice burzoasniho individualismu / Macha Karel. – Praha, 1960. – 236с.
57135
  Sulc Zdislav Ke kritice politicke ekonomie socialismu / Sulc Zdislav. – Praha, 1990. – 158с.
57136
  Solle Zdenek Ke vzniku prvni delnicke strany v nasi zemi / Solle Zdenek. – Praha, 1953. – 170с.
57137
   Ked nevystacia slova. State o Lacov: Novomeskom.. – Bratislava, 1964. – 192с.
57138
  Bodenek Jan Ked" padol obnovec... / Bodenek Jan. – Martin, 1986. – 61с.
57139
  Garai G. Kedd. / G. Garai. – Budapest, 1966. – 114с.
57140
  Ladanyi Mihaly Kedvesebb hazat / Ladanyi Mihaly. – Budapest, 1971. – 87с.
57141
   Kedzierzyn-Kozle miasto w procesie transformacji: Materialy z seminarium 19-20 maja 1994 r.. – Opole, Kedzierzyn-Kozle, 1994. – 282с.
57142
  Бахов І.С. Keep up your English : Focus on reading and speaking: Навчально-метод. посібни: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.С. Бахов; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 428с. – ISBN 966-608-437-6
57143
   Keep up your English.. – M., 1975. – 264с.
57144
  Carte Jimmy Keeping faith: memoire of a president Jimmy Carter / Carte Jimmy. – Toronto a.o., 1983. – 622с.
57145
  Carter Jimmy Keeping faith: memoirs of a president Jimmy Carter / Carter Jimmy. – Toronto a.o., 1982. – 622с.
57146
  O`Malley Michael Keeping Watch: A History of American Time / O`Malley Michael. – Harmondsworth : Penguin books, 1991. – 384 с.
57147
  Hrachovec Josef Keeping Young & Living Longer: How To Stay Active & Healhty Past 100 / Hrachovec Josef. – Los Angeles : Sherbourne Press, 1972. – 244с.
57148
  Uris Auren Keeping young in business / Uris Auren; Drawings by Al Ross. – New York a.o. : McGraw-Hill book, 1967. – 9,241p. : ill.
57149
  Huguenin Kegyetlen part / Huguenin, Jean-Rene. – Budapest, 1970. – 236с.
57150
  Nyilin Pavelo Kegyetlenseg / Nyilin Pavelo. – Budapest, 1975. – 449с.
57151
  Haeckel E. Keimesgeschichte des Menschen / E. Haeckel. – Auf. 5. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1903. – 432S. : Mit 30 Tafeln, 512 Textfiguren und 60 genetischen Tabellen
57152
  Muller Wolfgang Kein Fall fur Sie, Inspektor. / Muller Wolfgang. – Berlin, 1975. – 231с.
57153
  Muller Wolfgang Kein Fall fur Sie, Inspektor. / Muller Wolfgang. – Berlin, 1977. – 231с.
57154
  Harris R. Kein Happy-End fur Miss Brenning. / R. Harris. – Berlin, 1973. – 267с.
57155
  Lenz Jurgen Kein Pass fur Rio. / Lenz Jurgen. – Halle (Saale), 1971. – 288с.
57156
  Lenz Jurgen Kein Pass fur Rio. / Lenz Jurgen. – Halle (Saale), 1977. – 288с.
57157
  Eggerath Werner Kein Tropfen ist umsonst vergossen / Eggerath Werner. – Berl., 1959. – 302с.
57158
  Kleinschmidt Keine Angst vor guten Sitten. / Kleinschmidt. – Berl., 1957. – 312с.
57159
  Kleinschmidt Karl Keine Angst vor guten Sitten. / Kleinschmidt Karl. – Berl., 1961. – 272с.
57160
  Holzel Lothar Keine angst vor Morgen / Holzel Lothar. – Berl., 1961. – 112с.
57161
  Alvermann Dirk Keine Experimente. Bilder zum Grund gesets. / Alvermann Dirk. – Berl., 1961. – 120с.
57162
   Keine mildernden Umstande.. – Berlin, Weimar, 1987. – 232с.
57163
  Achopfel H. Keine Probleme bei Cryptocorynen / H. Achopfel. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1975. – 51S.
57164
  Katins Sabine Keine Wunderlampe fur Aladin. / Katins Sabine. – Berlin, 1981. – 223с.
57165
  Hoerning H. Keinen Pfifferling wert? : Pilzgeschichten eines "Pfeffermullers" / H. Hoerning. – Auf. 2. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1990. – 192S.
57166
  Greulich E.R. Keiner wird als Held geboren / E.R. Greulich. – Berlin, 1974. – 456с.
57167
  Greulich E.R. Keiner wird als Held geboren. Ein Lebensbild aus dem deutschen Widerstand / E.R. Greulich. – Berl., 1961. – 458с.
57168
   Keio science and technology reports. – Yokohama : Keio university press. – ISSN 0286-4215
Vol.50 N 1. – 1997


  1997. G. 6, N 3
57169
   Keio science and technology reports. – Yokohama : Keio university press. – ISSN 0286-4215
Vol.51 N 1. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57170
  Keith L.A. Keith Lucas / L.A. Keith. – Cambridge : Heffer & Song, 1934. – VIII, 131 p.
57171
  Балданжапов П.Б. Kelen-u cimeg. Монгольское грамматическое сочинение 19 века. / П.Б. Балданжапов. – Улан-Удэ, 1962. – 136с.
57172
  Orviku K. Kelmemonoliit / K. Orviku. – Tartu : Kirjandus, 1948. – 36, [11] s.
57173
   Keloglan ve sihirli saclar. – Istanbul : Dilset yayinlari, 2003. – 16s. – (Adim adim Turkce ogretim seti ; 12 ; Okuma kitaplari serisi). – ISBN 975-6576-23-5
57174
  Schlette F. Kelten zwischen Alesia und Pergamon / Friedrich Schlette. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania-Verlag, 1976. – 183 S., [24] Bl. Ill. : Ill. – (Eine Kulturgeschichte der Kelten)
57175
  Filip Jan Keltove ve Stredni Evrope. / Filip Jan. – Praha, 1956. – 552с.
57176
  Mihaly Mosonyi Kemia / Mihaly Mosonyi, Erno Z. es. – Budapest, 1953. – 276с.
57177
   Kempinski Hotel Barbaros // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 38 : фото
57178
  Вакуленко Інна Kempinski в Болгарії: сервіс європейський, рибки японські, аюрведа індійська // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74 : фото
57179
  Pinter Istvan Kemtortenetek a XX Szazadbol / Pinter Istvan. – Budapest, 1967. – 484с.
57180
  Scott Walter Kenilworth / Scott Walter. – Lodz, 1970. – 533с.
57181
  Scott Walter Kenilworth / Scott Walter. – Budapest, 1971. – 493с.
57182
  Kurella Alfred Kennst du das Land...? Mussolini ohne Maske. / Kurella Alfred. – Berl., Dietz, 1962. – 184с.
57183
   Kennziffern der tierischen Produktion fuhrender Erzeugerlander.. – Berl., 1963. – 232с.
57184
  Kellogg R. Kentriodon pernix, a miocene porpoise from Maryland : No. 2645 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.69, A.19 / R.Kellogg. – Washington : Government, 1927. – 55, [6] p.
57185
   Kentsel donusum projeleri = Urban regeneration projects. – Ankara : [s. n.], 2007. – 95 s. : фотоіл. – Текст парал. тур. та англ. мовами
57186
  Reeves John Estill Kentucky government / Reeves John Estill. – Lexington, 1960. – 114с.
57187
  Tralow Johannes Kepler und der Kaiser / Tralow Johannes. – Berl., 1961. – 464с.
57188
  Malaviya H.D. Kerala. Sprawozdanie zlozone narodowi / H.D. Malaviya. – Warszawa, 1959. – 132с.
57189
   Keramicka dielektrika a ferromagnetika. – Praha, 1960. – 116с.
57190
  Konta Jiri Keramicke a sklarske suroviny / Konta Jiri. – Praha, 1983. – 364с.
57191
  Skala H. Kerfe aus Oberdonau und anderes / H. Skala. – [S. l. : s. n.], 1943. – 4 S. – Wiener Entomologischen-Gesellschaft, 28, Jg., 1943, S. 101-104
57192
   Kerk en vrede in oudheid en middeleeuwen : Studies door historici van de Vrije univ. te Amsterdam bijeengebracht ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest (1880-1980). – Kampen : Uitgeversmaatschappij J.H.Kok, 1980. – 202 blz. – ISBN 90 242 04119
57193
  Hollmann D. Kern des Lebens / D. Hollmann. – M., 1973. – 83с.
57194
  Kusnezow W.I. Kernenergie - Schatzkammer des 21 Jahrhunderts. / W.I. Kusnezow. – 3. Aufl. – Moscau; Leipzig : MIR; B.G.Teubner, 1978. – 88 S.
57195
   Kernenergie. Gewinnung und Nutzung. – Berlin, 1959. – 248 с.
57196
  Bisenieks V. Kernfragen der deutschen phonetik / V. Bisenieks. – Riga, 1989. – 38с.
57197
  Huppert Hugo Kerngesundes Land. Ein osterreicher orusst die DDR / Huppert Hugo. – Halle (Saale), 1961. – 334с.
57198
  Meiling Wolfgang Kernphysikalische Elektronik / Meiling Wolfgang. – Berlin : Akademie-Verlag, 1975. – 253 S.
57199
  Langhans Kurt Kernstrahlungsmesgerate / Langhans Kurt. – Berl., 1958. – 144с.
57200
  Reinhardt Ernst Kernverhaltnisse, Eisystem und Entwicklungsweise von Drohner- und Arbeiterinneneiern der Honigbiene (Apis mellifera) / Reinhardt Ernst. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1960. – 167-234S. – Zoologische Jahrbucher. Abteilung fur Anatomie und Ontogenie der Tiere. Band 78, Heft 2
57201
  Woronkow L. Kernwaffenreier / L. Woronkow. – Moscow, 1984. – 127 s.
57202
  Drzewinski Felix Kers roczny fiziki experymentalney w cesarskim uniwersytecie Wilenskim. – Wilno, 1823. – 500с.
57203
  Baur Veronika Kerzenleuchter aus Metall. Geschichi Formen. Techniken / Baur Veronika. – Munchen, 1977. – 184с.
57204
  Hines Barry Kes / Hines Barry. – Warszawa, 1973. – 245с.
57205
  Taner H. Kesanli Ali destani / Haldun Taner. – 11. basim. – Ankara : Bilgi yayinevi, 2007. – 159, [1] с., [10] л. фот. – (Butun oyunlari ; 1). – ISBN 975-494-126-2
57206
  Mervio Mika Keskeisia piirteita japanin itsepuolustusvoimien, sopimussuhteiden ja alueellisen roolin kehityksessa / Mervio Mika. – Tampere, 1984. – 49с.
57207
  Gammltoft A. Ketonstoffernes Betydning i den Dyriske Organismes Fedtstofskifte / A. Gammltoft. – Kobenhavn : Forlag, 1948. – 104 s.
57208
   Ketrzyn. Z dziejow miasta i okolic.. – Olsztyn, 1978. – 345с.
57209
  Vadasz Ferenc Ketten a remete utcabol / Vadasz Ferenc. – Budapest : Magveto kiadj, 1962. – 454 L.
57210
  Simon Edith Ketzer, Bauern, Jesuiten. Reformation und Gegenreformation / Simon Edith. – Hamburg, 1973. – 189с.
57211
  Abeldanova A. Key approaches to the integrated assessment of innovations at enterprises in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 129-133 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
57212
  Tesliuk S. Key changes to funding political parties in the updated law of Ukraine on political parties in Ukraine // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – P. 88-90
57213
  Pijalovic V. Key drivers of changes in health expenditure // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 406-416. – ISSN 1993-6788


  The main goal of this paper is to analyze the factors of health expenditure in European countries. The paper analyzes health expenditures in 34 European countries, including EU members as well as Montenegro, Macedonia, Iceland, Turkey, Serbia and ...
57214
  Sadvakassov D. Key factors in attractiong foreign direct investments in the oil and gas indastri of Kazakhstan / D. Sadvakassov, S. Orazgaliyev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 147-154. – Bibliogr.: 45 назв. – ISSN 1993-6788
57215
  Nelipa D.V. Key indicators of quality public service // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – Р. 108-116. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
57216
  Nelipa D.V. Key indicators of quality public service // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 108-116. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
57217
  Ponikarov V.A. Key problems in controlling implementation // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 40-44 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
57218
  Ginzburg V.L. Key problems of physics and astrophysics : trans. from rus. / V.L. Ginzburg. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – 148 с.
57219
  Fang-Pei Nieh Key success factors in catering industry management / Fang-Pei Nieh, , Ching-Yung Pong // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 423-430 : table., fig. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
57220
  Lee Y.-J. Key success factors in the developement of cultural and creative industries // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 315-321 : tabl. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
57221
  Kiik R. Key themes and settings of social work in Estonia / R.Kiik. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 78p. – (Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-698X ; 4). – ISBN 9994-11-320-2
57222
   Key to the door and other stories.. – M., 1965. – 160с.
57223
  Mascull Bill Key words in business / Mascull Bill; Collins, Cobuild; The Univ. of Birmingham. – London : Harper Collins, 1997. – 9,206p. : ill. – На обкл.: Helping learners with real English. – (The Cobuild series from the Bank of English). – ISBN 0-00-375045-0
57224
  Bolba O. Keynesian approah to the world financial crisis // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 11-19
57225
  Bolba O. Keynesian approah to the world financial crisis : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.11-19. – Бібліогр. вкінці ст.
57226
   Keys to happiness: a Reader`s Digest Guide to Successful Living.. – Pleasantville, 1955. – 575с.
57227
   Keys to vertebrates of Poland. Mammals. – Warszawa : PWN - Polish Scientific Publishers, 1981. – 367S. – Collective Work edited by Zdzislaw Pucek
57228
   Kezmarske lyceum.. – Bratislava, 1984. – 271с.
57229
   KFA. (Kernforschungsanlage Julich des Landes Nordrhein-Westfalen - V.V.). 3-rd United Nations International Conference on the peaceful uses of atomic energy.. – Geneva, 1964. – 68с.
57230
  Barron John KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents / Barron John. – New York, 1974. – 623с.
57231
  Freemantle Brian KGN / Freemantle Brian. – London; Sydney, 1984. – 196с.
57232
   Kharkov order of the Red Banner of Labour State University named after A.M. Gorky.. – Kharkov, 1967. – 36с.
57233
  Illyes Oyula Kharon Ladikjan / Illyes Oyula. – Budapest, 1982. – 200с.
57234
  Adamovich Ales Khatyn. The Punitive Squads. The Joy of the Knife or The Hyperboreans and How They Live. / Adamovich Ales. – Moscow, 1988. – 479с.
57235
  Hulunian H. Khodorchur: lost paradise : memories of a land and its people / Fr. Harutiun Hulunian a. Fr. Madteos Hajian ; transl. from the Armenian Vatche Ghazarian ; ed.: Aram Arkun a. Victoria Rowe ; foreword: Hovann H. Simonian ; new material: V. Gianighian [etc.]. – Monterey : Mayreni, 2012. – XXIII, 652 p., 16 l. phot. : phot. – ISBN 9781931834384
57236
  Crankshaw Edward Khrushchev"s Russia. / Crankshaw Edward. – Harmondsworth, 1959. – 175с.
57237
  Crankshaw Edward Khrushchev: a cereer. / Crankshaw Edward. – New York, 1966. – 311с.
57238
  Singh K. Khushwant Singh"s joke book IV / Khushwant Singh ; ill. Arul Raj. – Delhi [etc.] : Orient paperbacks, 2008. – 143, [1] p. : ill. – ISBN 978-81-222-0196-3
57239
   Ki kicsoda? Eletrajzi lexikon magyar es kulfoldi szemelyisegekrol, kortarsainkrol. 2. kiadas.. – Budapest, 1972. – 611с.
57240
  Lazar I. Kialt patak vara / Lazar Istvan. – Budapest : Szepirodalmi konyvkiado, 1974. – 472 l., [20 f.kep.]. – (Magyarorszag felfedezese). – ISBN 963-15-2684-4
57241
  Meier-Cronemeyer Hermann Kibbuzim: Geschichte, Geist und Gestalt / Meier-Cronemeyer Hermann. – Hannover
1. – 1969. – 300с.
57242
  Galaj Julian Kibice mimo woli / Galaj Julian. – Warszawa, 1973. – 231с.
57243
  London Jack Kid & Co / London Jack. – Berl., 1956. – 222с.
57244
  Stevenson Robert Louis Kidnapped / Stevenson Robert Louis. – Warszawa, 1975. – 87с.
57245
  Stevenson R.L. Kidnapped / R.L. Stevenson. – London : Penguin books, 1994. – 225p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062106-7
57246
  Perovskaya O. Kids and cubs / O. Perovskaya. – M., 1966. – 236с.
57247
  Parandowski Jan Kiedy bylem recenzentem / Parandowski Jan. – Warszawa, 1963. – 261с.
57248
  Otero Silva Miguel Kiedy chce plakac - nie placze / Otero Silva Miguel. – Krakow, 1974. – 186с.
57249
  Cofino Manuel Kiedy krew podobna jest do ognia. / Cofino Manuel. – Krakow, 1977. – 192с.
57250
  Mihailovic Dragoslav Kiedy kwitna tykwy / Mihailovic Dragoslav; Przelozyla D.J.Cirlic. – Warszawa : Panstwowy instutut wydawniczy, 1977. – 122s.
57251
  Galuszka Jerzy Kiedy milkna strzaly / Galuszka Jerzy. – Katowice, 1958. – 238с.
57252
  Celmer Zuzanna Kiedy milosc przychodzi / Celmer Zuzanna. – Warszawa, 1972. – 306с.
57253
  Lanoux Armand Kiedy morze sie cofa / Lanoux Armand. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 408s.
57254
  Luczenczyk Andrzej Kiedy otwieraja sie drzwi / Luczenczyk Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1985. – 125s. – ISBN 83-207-0797-8
57255
  Fiala Adam Kiedy swieci maszeruja. / Fiala Adam. – Warszawa, 1981. – 266с.
57256
   Kiedy to sie zaczyna? Wybor opowiadan.. – Warszawa, 1972. – 295с.
57257
  Korczak Janusz Kiedy znow bede maly / Korczak Janusz. – Warszawa, 1961. – 208с.
57258
  Jurasz Tomasz Kiedys, przed rokiem i dzis / Jurasz Tomasz. – Warszawa : Iskry, 1968. – 244,[1]s.
57259
  Friedrichs K. Kiefernforst und Schafweide / K. Friedrichs, 1935. – 6 S. – Sonderabdr. aus "Forstliche Wochenschr. Silva", Nr. 49, 1935
57260
  Friederichs K. Kiefernspanner und Parasiten nach der Gradation / K. Friederichs; Hersg. Escherich K. – Berlin : Parey, 1932. – S. 130-143. – Z. ang. Ent. Bd. 19, H.1, 1932. – (Zeitschrift fur angewandte entomologie : B. 19, H.1, 1932)
57261
  Zielinski Stanislaw Kielbie we lbie / Zielinski Stanislaw. – Warszawa : Czytelnik, 1963. – 294 s.
57262
  Kopertowska Danuta Kielce : Historia i wspolczesnosc w nazewnictwie / Kopertowska Danuta. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 448s. – ISBN 83-7133-157-6
57263
   Kieleckie studia rusycystyczne. – Kielce : Wyzsza szkola pedagog.im.J.Kochanowskiego. – ISSN 0239-538X
N 8. – 1998
57264
   Kieleckie studia rusycystyczne. – Kielce : Wyzsza szkola pedagog.im.J.Kochanowskiego. – ISSN 0239-538X
N 9. – 1999
57265
   Kieler Arbeitspapiere = Kiel working papers. – Kiel. – ISSN 0342-0787
N 1219 : Komparative Wettbewerbsposition der Ukraine in den Produktions- und Handelsbeziehungen im Weltwirtschaftssystem und mit dem sich erweiternden Europa/ V.Konchyn. – 2004
57266
  Vollmer Conrad Kiemenfuss, hupferling und muschelkrebs / Vollmer Conrad. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 55S. – (Die Neue Brehm - Bucherei = Das Leben der Tiere und Pflanzen in Einzeldarstellungen ; Heft 57)
57267
  Gusdorf Georges Kierkegaard / Gusdorf Georges. – Paris, 1963. – 215с.
57268
  Gomolicki Leon Kiermasz. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1964. – 182с.
57269
  Pietrasinski Zbigniew Kierowanie wlasnym rozwojem / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 216с.
57270
  Lopatka Adam Kierownicza rola partii Komunistycznej w stosunku do panstwa socjalistycznego. Zasady leninowskie / Lopatka Adam. – Poznan, 1960. – 164с.
57271
  Zarajczyk A. Kierownicza rola PZPR w dzialalnosci rad narodowych / A. Zarajczyk. – Warszawa, 1962. – 47 s.
57272
  Centkiewiczowa Alina Kierunek Antarktyda / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Iskry
Cz. 1-3 : Przez morza i oceany. Antarktyda, jaka przezylismy. Kunie znanym wybrzezom. – 1961. – 326 s. : fot., mapa
57273
  Zukrowski Wojciech Kierunek Berlin / Zukrowski Wojciech. – 2 wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 185 s.
57274
  Kolasa W.M. Kierunki badan nad prasa polska najstarszej doby (1501-1729) // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – N 3 (50). – S. 65-80. – ISSN 1641-0920


  Напрямки досліджень польської преси найдавнішої доби (XVI-XVIIIст.)
57275
  Wisniewski Zenon Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Wisniewski Zenon. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. – 162s. – ISBN 83-231-1058-1
57276
  Strzelecki Zenobiusz Kierunki scenografii wspolczesnej / Strzelecki Zenobiusz. – Warszawa, 1970. – 328с.
57277
  Hultzsch A. Kiese und Sande / A. Hultzsch. – Leipzig : Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, 1968. – 164S. : Mit 60 Bildern und 39 Tabellen
57278
  Hultzsch Alexander Kiese und Sande / Hultzsch Alexander. – Leipzig, 1986. – 164с.
57279
  Kapusta A. Kieszenie i podszewki : podteksty kultury / Anna Kapusta. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 130, [1] s. – Bibliogr.: s. 125-130. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3447-7
57280
  Batowski Henryk Kieszonkowy slownik slowacko-polski i polsko-slowacki = Vreckovy slovnik slovensko-polsky a polsko-slovensky / Batowski Henryk. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 194s.
57281
   Kiev - Toulouse : 5-th Scientific iInternational conference in chemistry : (Kiev, 31 May - 4 June 2009) : Materials of reports and performances / Kiev National Taras Shevchenko University ; [ org. com.: Yu. M. Volovenko, Z.V. Voitenko a.o. ]. – Kiev, 2009. – 152 p. – Dedicated to 175th anniversary of Kiev National Taras Schevchenko University
57282
  Levitski G. Kiev : Guide / G. Levitski. – Moscou : Radouga, 1985. – 95p.
57283
  Levitsky G. Kiev / G. Levitsky. – Moscou : Radouga, 1985. – 95 p.
57284
  Kotliar N. Kiev aux temps anciens ef aujourdhui / N. Kotliar, S. Koultchitski. – K., 1983. – 183с.
57285
  Slobodyanik A. Kiev los invita / A. Slobodyanik. – Kiev, 1966. – 172с.
57286
   Kiev order of Lenin Shevchenko state university.. – Kiev, 1967. – 40 p.
57287
  Levchuk Ju. Kiev Trial Chamber Functions // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – P. 253-256. – ISSN 2409-4544
57288
  Tretyak O.V. Kiev university net work - goals and principles / O.V. Tretyak, V. Shevchenko // (Proceedings and abstacts)/ The onformation technology contribution to the building of a safe Regional Environment
57289
  Slobodyanyk A. Kiev vous invite / A. Slobodyanyk. – Kiev : Mistestvo, 1965. – 170p.
57290
   Kiev. Concise guide-book.. – Kiev, 1960. – 224с.
57291
  Daen L. Kiev. Guide-Aide-Memoire. / L. Daen, P. Pozniak, N. Tcherp. – K., 1963. – 192с.
57292
  Daen L. Kiev. Guide-Aide-Memoire. / L. Daen, Pozniak, Tcherp. – K., 1965. – 192с.
57293
   Kiev. Guide-book and directory.. – Kiev, 1956. – 204с.
57294
   Kiev. Guide and directory.. – Kiev, 1963. – 188с.
57295
  Dayen L. Kiev. Guide and directory. / L. Dayen, P. Poznyak, M. Cherp. – K., 1965. – 188с.
57296
  Dajen L. Kiev. Kutzer Wegweiser. / L. Dajen, P. Posniak, Mark. Tscherp. – K., 1968. – 192с.
57297
   Kiev. Petit guide de la ville.. – Kiev, 1961. – 230с.
57298
  Daen L. Kiev. Petit Guide. / L. Daen, P. Pozniak, M. Tscherp. – K., 1968. – 192с.
57299
  Dayen L. Kiev.Concise guide. / L. Dayen. – K., 1970. – 188с.
57300
  Dayen L. Kiev.Concise guide. / L. Dayen. – K., 1976. – 143с.
57301
   Kiev.Guide-Aide-Memoire. – Kiev : Госполитиздат УССР, 1963. – 190p.
57302
  Kotliar N. Kiev: ancient and modern city / N. Kotliar, S. Kulchitsky. – Kiev : Politvidav Ukraini, 1983. – 184с.
57303
   Kiev: Architecture; Monuments; Musees: Guide illustre. – Leningrad, 1987. – 163 p.
57304
  Rybakov Boris Kievan Rus / Rybakov Boris. – Moscow, 1989. – 385с.
57305
   Kiew - Лейпциг . Leipzig - Киев. Buch der Freundschaft.. – Berlin, 1976. – 160с.
57306
   Kiew : Kurzer Fuhrer. – Kiew : Госполитиздат, 1961. – 232S.
57307
  Lewizki G. Kiew : Kurzer Stadtfuhrer / G. Lewizki. – Moskau : Progress, 1980. – 190S.
57308
  Lewizki G. Kiew : Reisefuhrer / G. Lewizki. – Moskau : Raduga, 1985. – 93S.
57309
   Kiew erwartet seine Gaste.. – Kiew, 1965. – 172с.
57310
   Kiew. Kurzer Fuhrer.. – Kiew, 1961. – 232с.
57311
  Dajen L. Kiew. Wegweiser durch die Stadt. / L. Dajen, P. Posnjak, M. Tscherp. – K. – 192с.
57312
  Dajen L. Kiew. Wegweiser durch die Stadt. / L. Dajen, P. Posnjak, M. Tscherp. – K., 1965. – 192с.
57313
   Kiew.Wegweiser durch die Stadt / Dajen L., Posnjak P., Tscherp M. – Kiev : Госполитиздат УССР, 1963. – 190S. : має карту-план
57314
  Choynowski Piotr Kij w mrowisku / Choynowski Piotr. – Krakow, 1961. – 192с.
57315
  Lisicenko V. Kijevska statna universita Tarasa / V. Lisicenko
57316
  Цалик С. Kijow в Киеве // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2013. – № 9 (76), сентябрь : Polska sztuka в Украине. – С. 18-28. – ISSN 2222-436X


  Украинскую столицу связывают с Польшей сотни видимых и невидимых нитей, которые формировались на протяжении столетий. В 1844 г. во время правления Николая I в Киев впервые приехал выпускник Харьковского университета Николай Костомаров. "Интеллигентный ...
57317
  Wolf Friedrich Kiki : Кики ( история одной собаки) / Wolf Friedrich. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр.языках, 1954. – 22 S.
57318
  Wolf Friedrich Kiki : Кики ( история одной собаки) / Wolf Friedrich. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 22 S.
57319
  Csalog Zsolt Kilenc cigany / Csalog Zsolt. – Budapest, 1976. – 241с.
57320
  Konwicki Tadeusz Kilka dni wojny, o ktorej nie wiadomo, czy byla / Konwicki Tadeusz. – Lublin : UMCS, 2001. – 102s. – (Wspolczesne opowiadania polskie). – ISBN 83-227-1723-0
57321
  Bruchnalski W. Kilka motywow ludowych w poezyi Mickiewicza / W. Bruchnalski. – 13 s.
57322
  Smreczynski S. Kilka uwag o krajowych ryjkowcach / S. Smreczynski. – [S. l. : s. n.], 1923. – s. 75-81. – Polskiego Pisma Entomologicznego, T. 7, Z. 1-4, 1928. Extrait du "Bulletin Entomologique de la Pologne", T. VII. 1928
57323
  Smith Page Killing the Spirit: Higer Education in America / Smith Page. – Harmondsworth, 1991. – 316с.
57324
  Fiker Eduard Kilometr devatenact. / Fiker Eduard. – Praha, 1960. – 236с.
57325
   Kilometre 101 : De la guerre du "Yom Kippour" a la conference de Geneve. – Bruxelles : Edition des Archers. – 192p. : phot.
57326
  Kipling Rudyard Kim / Kipling Rudyard; With an introd.by J.Bayley. – London : Campbell Publishers, 1995. – 306 p. – (Everyman"s Library ; 203 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-203-4
57327
  Mierzanski Stanislaw Kim jestes ozarny? / Mierzanski Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 196с.
57328
  Polak Edmund Kim jestes, Basiu? / Polak Edmund. – Krakow, 1974. – 271с.
57329
  Kipling Rudyard Kim. / Kipling Rudyard. – New York, 1984. – 284с.
57330
  Kim C.S. Kimchi and IT : tradition and transformation in Korea / Choong Soon Kim. – Seoul : ILCHOKAK, 2007. – 9,422 p. : ill. – ISBN 978-89-387-0521-5
57331
   Kimija: Tekstu krajums anglu valoda Kimijas tehnologijas fakultates 2 kursa studentiem.. – Riga, 1987. – 57с.
57332
  Mora Ferenc Kincskereso kiskodmon / Mora Ferenc. – Budapest, 1968. – 152с.
57333
  Peeters M H.F. Kind en jeugdige in het begin van de moderne tijd (ca.1500 - ca.1650) / H.F.M. Peeters. – Meppel : Boom, 1975. – 359 blz., 1 v. ill. : ill. – ISBN 906009 198 1
57334
  Grimm Bruder Kinder- und Hausmarchen der Bruder Grimm / Grimm Bruder. – Berl.
1. – 1962. – 360с.
57335
  Grimm Kinder- und Hausmarchen durch die Bruder Grimm / Grimm. – Frankfurt am Main, 1975. – 375с.
57336
  Grimm Kinder- und Hausmarchen gesammelt durch die Bruder Grimm / Grimm. – Frankfurt am Main
2. – 1975. – 342с.
57337
  Grimm Kinder- und Hausmarchen gesammelt durch die Bruder Grimm / Grimm. – Frankfurt am Main
3. – 1975. – 285с.
57338
  Grimm Jacob Kinder- und Hausmarchen: Gesammelt durch die Bruder Grimm / Grimm Jacob, Grimm Wilhelm. – Berlin, Weimar, 1978. – 786с.
57339
  Zech Paul Kinder vom Parana / Zech Paul. – Berlin, Weimar : Aufban-Verl., 1981. – 379 S.
57340
  Reimann Brigitte Kinder von Hellas / Reimann Brigitte. – Berlin, 1956. – 212с.
57341
  Agahd K. Kinderarbeit und Gesetz gegen die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft in Deutschland : (Unter Berucksichtigung der Gesetzgebung des Auslandes und der Beschaftigung der Kinder in der Landwirtschaft) / von Konrad Agahd. – Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1902. – 206 s. – Кн. готичним шрифтом
57342
   Kinderbuch & Illustration. Kunsthalle Rostock. Mai - Juni 1971. – Rostock, 1971. – 80с.
57343
   Kinderbuchausstellungen der Universitatsbibliothek Oldenburg. – Oldenburg, 1990. – 328с.
57344
  Handke Peter Kindergeschichte / Handke Peter. – Munchen : Suhrkamp, 1981. – 137,[3]p. – ISBN 3-518-03016-7
57345
  Kirchmair Heinrich Kinderheilkunde / Kirchmair Heinrich; Hrsg. von. H. Eggers u. a. – 2 Aufl. – Berlin : Folk und Gesundheit, 1975. – 307s. : il.
57346
  Richter Ludwig Kinderlust, 12 Holzschnitte mit einem Begleitwort und Versen deutscher Dichter / Richter Ludwig. – Dresden, 1956. – 14с.
57347
  Clauss G. Kinderpsychologie / G. Clauss. – Berlin, 1958. – 384 S.
57348
  Dietz K. Kinderwunsch / K. Dietz. – Berlin, 1983. – 400p.
57349
  Gorki Maxim Kindheit / Gorki Maxim. – Berlin : Kinderverlag
2. – 1937. – 262 S.
57350
  Hesse Hermann Kindheit des Zauberers / Hesse Hermann. – Frankfurt am Main, 1977. – 124с.
57351
  Wolf C. Kindheitsmuster / Christa Wolf. – Berlin ; Weimar : Aufbau, 1976. – 534 S.
57352
  Wolf C. Kindheitsmuster / Christa Wolf. – Darmstadt und Neuwied : Luchterhand, 1982. – 380 S.
57353
  Wolf C. Kindheitsmuster / Christa Wolf. – Berlin ; Weimar : Aufbau, 1990. – 498 p. – ISBN 3-351-00394-3
57354
  Tavormina Teresa M. Kindly similitude : Marriage and family in " Piers Plowman" / Teresa M. Tavormina. – Cambridge : Brewer, 1995. – 19,262p. – (Piers Plowman studies / Eitor by J.Simpson, ISSN 0261-9849). – ISBN 0-85991-454-2
57355
  Kozak P.M. Kinematical parameters of Chelyabinsk bolide // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 84
57356
  Plachow Andriej Kinematografia radziecka / Plachow Andriej. – Moskwa, 1990. – 156с.
57357
  Kryshtal A.N. Kinetic Alfven and low-frequency Alfven-like waves in post-flare loops / A.N. Kryshtal, S.V. Gerasimenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 17-25. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Для "кінетичних альфвеноподібних" хвиль розглядається спеціальний тип нестійкості плазмової хвилі в гарячій магнітоактивній плазмі зі слабкою просторовою неоднорідністю. Вважається, що плазма знаходиться у слабкому зовнішньому електричному полі. ...
57358
  Oras A. Kinetic aspects of dATPaS interaction with P2Y1 receptor / Aldo Oras. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 75с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 45). – ISBN 9949-11-000-9
57359
   Kinetic instability and Bose-condesation of non-equilibrium magnons / G.A. Melkov, V.L. Safonov, A.Y. Taranenko, S.V. Sholom // JMMM
57360
  Melkov G.A. Kinetic instability and bose-condesation of spin waves // Nonlinear Microwave Signal Processing. NATO Workshop
57361
  Melkov G.A. Kinetic Instability and Bose Condensation of Magnons - The Sources of Controlled Microwave Emis-sion from Magnetic Crystals / G.A. Melkov, A.Y. Taranenko // Nonlinear Microwave Proc-essing: Towards a New Range of Devices : R.Marcelli and A.Nikitov; Kluwer Academic Publishers, 1999
57362
  Melkov G.A. Kinetic instability and Bose condesation of magnons // 6 European Magnetic Materials and Applications Conference
57363
  Melkov G.A. Kinetic instability of spin-waves in ferrite / G.A. Melkov, A.Yu. Taranenko // 10-th International Conf. on microwave ferrites - Conferrence proceedings/
57364
  Danilova V. Kinetic theory of discharge in PDP-cell / V. Danilova, Ye. Martysh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.18-20. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що функцію розподілу електронів за швидкостями (ФРЕ) можна розглянути у спрощеній кінетичній моделі розряду в комірці плазмової панелі. Визначено ключові фази розряду й відповідно до цього стає можливим виділення основних процесів, які ...
57365
   Kinetics investigation of response to changing gas environment of the semiconductor heterosctructure SnO2 - Si / Y. Gulaga, V. Ilchenko, O. Kravchenko, M. Shyshkin, V. Telega // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  The kinetics of current through gas sensitive heterostructure SnO2 - Si as a n-p-heterojunction were investigated. It was shown that the adsorption or desorption of water molecules from the surface of heterostructure under the influence of constant ...
57366
  Bulavin L.A. Kinetics of equilibrium gravity effect establishment in binary mixture of methanol-hexane close to the liqud0liquid equlibrium point / L.A. Bulavin, A.D. Alekhin, Yu.L. Ostapchuk // Proceeding of CMD18-2000
57367
  Kondratenko S.V. Kinetics of photoconductivity in InGaAs/GaAs heterostructures with nanoislands / S.V. Kondratenko, V.M. Prokopets, I. Lisova // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 203-204
57368
   Kinetics of photoinduced electronic transitions in structures of bacterial reaction centers / M.A. Drapikovskyi, M.A. Zabolotny, Y.M. Barabash, M.P. Kulish, O.P. Dmytrenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 249-250
57369
   Kinetics of pyrolysis of ethanol-air mixture / O.M. Tsymbaliuk, V.Ya. Chernyak, E.V. Martysh, T.S. Donchenko, A.O. Fayzulin // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 283-285. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the study of the influence that air activation rate and reforming temperature have on the gaseous products composition and conversion efficiency during the plasma-catalytic reforming of ethanol. The analysis of product composition ...
57370
  Pastucha Ludwik Kinetyka i termodynamika rozdrabniania strumieniowego / Pastucha Ludwik, Mielczarek Eugeniusz. – Czestochowa : Wyd-wo Politechiki Czestochowskiej, 1994. – 298s. – ISBN 83-85031-41-3
57371
  Smith J.M. Kinetyka procesow chemii stosowanej / J.M. Smith. – Warszawa, 1960. – 446с.
57372
   Kinetyka procesow elektrodowych.. – Warszawa-Lodz, 1978. – 151с.
57373
  Harrison G.B. King Lear: text, sources, criticism. / G.B. Harrison, Robert F. McDonnell. – New York, Burlingame, 1962. – 186с.
57374
  Roberts Charles King of beasts and other stories / Roberts Charles. – Toronto, 1967. – 240с.
57375
  Epstein Leslie King of the Jews. / Epstein Leslie. – New York, 1979. – 309с.
57376
  Shakespeare William King Richard the Third / Shakespeare William. – Harmondsworth, 1968. – 254с.
57377
  Haggard King Solomon"s mines / Haggard, Rider. – Harmondworth : Penguin books, 1994. – 298p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062123-7
57378
  Lorenz Konrad King solomon"s ring : New Light on Animals Ways / Lorenz Konrad. – The U.S.A. : New American Library, 1972. – 215S.
57379
  Haggard King Solomon`s mines / Haggard, Rider. – Moscow, 1974. – 224с.
57380
  Haggard King Solomon`s mines / Haggard, Rider; Предисловие и комментарий А.А.Гасиной. На англ. языке. – Москва : Рольф, 2002. – 320с. – (Классика в пересказе). – ISBN 5-7836-0504-2
57381
  Haggard King Solomon`s mines. / Haggard, Rider. – Leningrad, 1958. – 92с.
57382
  Haggard King Solomon`s mines. / Haggard, Rider. – M., 1958. – 136с.
57383
  Karatkievich U. King Stakh"s wild hunt : novel / Uladzimir Karatkievich // Дзікае палявання караля Стаха : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – P. 565-757. – ISBN 978-985-6523-23-9
57384
  Vinaver M. King suivi de Les huissiers : (nouvelle version) : theatre / Michel Vinaver. – Paris : Actes sud, 1998. – 283, [ 4 ] p. – (Babel ; 360). – ISBN 2-7427-2066-9
57385
   Kinki. Guidebook.. – Tokyo, 1957. – 68с.
57386
   Kino-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 30 : Літо. – 2006
57387
   Kino-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 31 : осінь. – 2006
57388
   Kino-коло : Часопис екранних мистецтв. – Київ, 1997-
№ 32 : Зима. – 2006
57389
   Kino - film: poezja optyczna?. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995. – 255s. – (Studia filmoznawcze ; 16). – ISBN 83-229-1167-X
57390
  Toeplitz Krzysztof Teodor Kino dla wszystkich / Toeplitz Krzysztof Teodor. – Warszawa, 1964. – 308с.
57391
  Kavabata Jaszunari Kiotoi szerelmesek. / Kavabata Jaszunari. – Budapest, 1975. – 213с.
57392
  Kohler Erich Kiplag-Geschichten / Kohler Erich. – Berlin, 1980. – 164с.
57393
  Wells H.G. Kipps / H.G. Wells; Tlumaczyla C.Wieniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 421s.
57394
  Wells H.G. Kipps / H.G. Wells. – New York : Oxford University Pess, 1986. – 330 p.
57395
  Szczepanski Jan Jozef Kipu / Szczepanski Jan Jozef. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1978. – 124s.
57396
  Niekrasow Wiktor Kira / Niekrasow Wiktor; Przelozyl J.Jedrzejewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 128s.
57397
  Srabhai Mrinalini Kiratarjuniyam / Srabhai Mrinalini. – Bombay, 1979. – 26с.
57398
   Kirchenlexikon: Christliche Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften im Uberblick.. – Berlin, 1990. – 254с.
57399
  Zostsenko M. Kireahermoista vakea / M. Zostsenko. – Moscau : Raduga, 1990. – 207s. – ISBN 8321609147
57400
  Zielinski Gustaw Kirgiz / Zielinski Gustaw. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1956. – 225 s.
57401
  Kogan V.S. Kirill Dmitrievich Sinelnikov = Кирилл Дмитриевич Синельников : tr. from rus. / V.S. Kogan. – Kiev : Naukova Dumka Publishers, 1981. – 65 p.
57402
  Lunatsarski Anatoli Kirjallisuudesta ja taiteesta / Lunatsarski Anatoli. – Moskova, 1974. – 398с.
57403
  Jantti Yrjo Kirjapainotaidon historia / Yrjo A. Jantti. – Porvoo ; Helsinki : Werner Soderstrom Osakeyhtio, 1940. – XYI, 493 p.
57404
  Wendler Horst Ulrich Kirschen in Nachbars Garten / Wendler Horst Ulrich. – Berlin : Eulenspiegel Verlag, 1976. – 234, [1] S.
57405
  Klaniczay Tibor Kis Magyar irodalom-tortenet. / Klaniczay Tibor, J. Szauder, M. Szabolcsi. – Harmadik, javitott kiadas. – Budapest, 1965. – 348с.
57406
  Racz E. Kis magyar nyelvtan / E. Racz, E. Takacs. – 4dik kiad. – Budapest, 1974. – 313 l.
57407
  Horvath Janos Kisfaludy Karoly es irobaratai / Horvath Janos. – Budapest, 1955. – 182 l.
57408
  Kurzman Dan Kishi and Japan: the search for the sun. / Kurzman Dan. – New York, 1960. – 394с.
57409
  Urbanek Mariusz Kisiel / Urbanek Mariusz. – Wroclaw : Wyd. Dolnoslaskie, 1997. – 270с. : il. – (A to Polska wlasnie). – ISBN 83-7023-613-8
57410
  Talasi I. Kiskunsag / I.Talasi. – Budapest : Gondolat, 1977. – 332 l. : kep. – ISBN 963-280-504-6
57411
  Mahauden Charles Kisongo Kimo : Pribehy africkeho lovce / Mahauden Charles. – Praha : Olympia, 1965. – 176S.
57412
  Norman Howard Kiss in the Hotel Joseph Conrad and other stories by Howard Norman / Norman Howard. – Harmondsworth, 1990. – 158с.
57413
  Ashman Charles Kissinger. / Ashman Charles. – Secaucus, 1972. – 240с.
57414
  Heuman Susan Kistiakovsky: the struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Heuman Susan. – Cambridge, 1998. – 218с.
57415
  Heuman Susan Kistiakovsky:the struggle for national and constitutional rights in the last years of tsarism / Heuman Susan; Ukrainian research inst.Harvard univ. – Cambridge : Harvard Univ.Press, 1998. – 218 p. – (Harvard series in Ukrainian studies). – ISBN 091645861X
57416
  Bogdanov-Katjkov Kitchen garden and truck pests in the union of Soviet Socialistic REpublics / N.N. Bogdanov-Katjkov. – Leningrad : [S. n.], 1928. – 18 p.
57417
   Kizi. Aarresaari. Karjalan ASNTn kansanomaisen puurakennustaiteen ja kansaiteen ulkomuseo. – Petroskoi, 1967. – 124 s.
57418
  Lehmann L. Klagen uber Lehrer F. und andere Schul-Beispiele von autoritarer Tradition / L. Lehmann. – Frankfurt am Main, 1971. – 104с.
57419
  Hinojosa Rolando Klail city y sus alrededores / Hinojosa Rolando. – La Habana, 1976. – 163с.
57420
  Stangerup Henrik Klamstwo za klamstwem / Stangerup Henrik; Przelozyla z dunskiego M.Bero; Poslowie napisal W.Nawrocki. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1977. – 256 s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
57421
  Crichton Robert Klan Cameronow / Crichton Robert; Przelozyla E. Zycienska. – Warszawa : Czytelnik
1. – 1979
57422
  Borchert Jurgen Klappersteine / Borchert Jurgen. – Halle/Saale, 1977. – 128с.
57423
  Bass Eduard Klapzubova jedenactka / Bass Eduard. – Praha, 1963. – 115с.
57424
  Skoric A. Klasificacija Tala Jugoslavije / A. Skoric, G. Filipovski, M. Ciric. – Zagreb, 1973. – 63s.
57425
  Gleserman G.J. Klassen und Nation. / G.J. Gleserman. – Berlin, Dietz, 1975. – 116с.
57426
  Bronns H.G. Klassen und ordnungen des tierreichs : 6. Buch, III Teil, 2. Lieferung. Euphausiacea / H.G. Bronns. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1956. – 161-286s.
57427
  Bronns H.G. Klassen und ordnungen des tierreichs : 7. Buch, Decapoda 14 Lieferung / H.G. Bronns. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1961. – 1771-1978s.
57428
  Bronns H.G. Klassen und ordnungen des tierreichs : 7. Buch, Decapoda 15 Lieferung / H.G. Bronns. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1961. – (XVI), 1979-2169s.
57429
  Lowe B.P. Klassenkampf oder sozialer Konflikt? / B.P. Lowe. – Berl., 1973. – 158с.
57430
  Holzer Ludwig Klassenkorpertheorie / Holzer Ludwig. – Leipzig : Teubner, 1966. – 188 S.
57431
  Kedrow B.M. Klassifizierung der Wissenschaften. / B.M. Kedrow. – M.
1. – 1975. – 517с.
57432
  Kedrow B.M. Klassifizierung der Wissenschaften. / B.M. Kedrow. – M.
2. – 1976. – 607с.
57433
   Klassik.. – Berl., 1956. – 570с.
57434
   Klassik.. – Berl., 1960. – 580с.
57435
   Klassik.. – Berl., 1962. – 574с.
57436
   Klassische deutsche Erzahler.. – Berlin
2. – 1963. – 346с.
57437
   Klassische deutsche Erzahler. Joh Wolf Goethe, H. von Kleist, H. Zschokke, u.a.. – Berl.
1. – 1963. – 416с.
57438
   Klassisches spanisches Theater. – Berlin : Rutten & Loening. – (Bibliothek der Weltliteratur)
Bd. 1. – 1969. – 572 S.
57439
   Klassisches spanisches Theater. – Berlin : Rutten & Loening. – (Bibliothek der Weltliteratur)
Bd. 2. – 1969. – 474 S.
57440
  Chmara Michal Klasy spoleczne i partie polityczne Republiki Chile 1964-1973 / Chmara Michal. – Warszawa, 1978. – 310с.
57441
  Schaffer Boguslaw Klasycy dodekafonii. Czesc historyczna / Schaffer Boguslaw. – Krakow, 1961. – 184с.
57442
  Sielicki Franciszek Klasycy dziewietnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce miedzywojennej / Sielicki Franciszek. – Warszawa, 1985. – 597с.
57443
  Kostkiewiczowa Teresa Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko / Kostkiewiczowa Teresa. – Warszawa, 1975. – 480с.
57444
  Pogorzelski Witold Klasyczny rachunek kwantyfikatorow: Zarys teorii / Pogorzelski Witold. – Warszawa, 1981. – 225с.
57445
  Stola Wladyslawa Klasyfikacja funkcjonalna obszarow wiejskich Polski: Proba metodyczna / Stola Wladyslawa. – Wroclaw i i., 1987. – 166с.
57446
  Was Gabriela Klasztory franciszkanskie w miastach slaskich i gornoluzyckich XIII-XVI wieku. 2222 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-190. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
57447
  Graves Robert Klaudiusz i Messalina / Graves Robert. – Warszawa, 1975. – 515с.
57448
  Graves Robert Klaudiusz i Messlina / Graves Robert. – Warszawa, 1982. – 491с.
57449
  Colette Klauduna odchodzi / Colette; Tlum. K. Dolatowska; Poslow. opat. M. Zurowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 179s.
57450
  Colette Klaudyna w szkole / Colette; Tlumaczyla K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 274s.
57451
  Colette Klaudyna w szkole. Klaudyna w Paryzu / Colette; Przelozyla K.Dolatowska. – 3-ie wyd. – Warszawa : PIW. – ISBN 83-06-01234-8
T. 1. – 1985. – 274s.
57452
  Bower Tom Klaus Barbie: the butcher of Lyons / Bower Tom. – New York, 1984. – 255с.
57453
  Carrion I. Klaus ha vuelto / I. Carrion. – Madrid : Narrativa Mondadori, 1992
57454
  Kuba Klaus Stortebeker. / Kuba. – Lpz., 1960. – 206с.
57455
   Klavs - Martina dels = Клав -- сын Мартина. – Рига, 1970. – 10с.
57456
  Bardijewski Henryk Klawiatura / Bardijewski Henryk. – Warszawa, 1977. – 123с.
57457
  Mauriac Francois Klebowisko zmij / Mauriac Francois; Jaremko-Pytowska Z. – Warszawa, 1975. – 159с.
57458
  Swiezawski Ludwik Klechda o zaczarowanym sercu / Swiezawski Ludwik. – Warszawa, 1970. – 71с.
57459
   Klechdy domowe. Podania i legendy polskie.. – Warszawa, 1973. – 322с.
57460
  Lesmian B. Klechdy sezamowe. / B. Lesmian. – Warszawa, 1973. – 208с.
57461
  Schubert Dieter Kleider machen Braute / Schubert Dieter. – Berlin, 1976. – 190с.
57462
  Keller Gottfried Kleider machen Leute. / Keller Gottfried. – M., 1956. – 135с.
57463
  Keller Gottfried Kleider machen Leute. / Keller Gottfried. – Berlin
1. – 1957. – 248с.
57464
  Hoffmann A E.Th. Klein zaches genannt zinnober = Гофман Е.Т.А. Маленький Цахес / A E.Th. Hoffmann. – Київ-Львів : Радянська школа, 1948. – 90S. – (Serie fur fortgeschrittene (Бібліотека учня))
57465
  Hoffmann A E.T. Klein Zaches und andere Erzahlungen / A E.T. Hoffmann. – Lpz., 1957. – 452с.
57466
  Lullack Fred Kleinbildprojektion schwarz-weiss und farbig / Lullack Fred. – Halle, 1957. – 48с.
57467
  Schonbein Christian Friedrich Kleine Abhandlungen / Schonbein Christian Friedrich; Gesammelt und mit einem Vorwort hrsg. von Hans-Werner Schutt. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann, 1996. – 376с.розд.паг. – Nachdruck der Ausgaben: Basel, 1844-1856. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-10195-5
57468
  Hartmann Johannes Kleine AK-8 Fibel / Hartmann Johannes. – Halle, 1958. – 62 S.
57469
  Backhaus Kleine amateurfilm Technik. / Backhaus, Hans-Joachim und Kohler Manfred. – 3. Aufl. – Leipzig, 1975. – 110с.
57470
  Vogt D. Kleine Aquarienkunde / D. Vogt. – Leipzig; Jena : Urania, 1957. – 104S. : it 31 Abbildungen im Text und 40 Abbildungen auf Tafeln
57471
  Hamann H. Kleine Briefmarkenkunde. / H. Hamann. – Berlin, 1972. – 151с.
57472
  Hutt W. Kleine bunte Welt / W. Hutt. – Leipzig, 1973. – 59с.
57473
   Kleine Enzyklopadie Natur.. – Leipzig, 1971. – 780с.
57474
  Chowanetz Rudi Kleine Ferienfibel / Chowanetz Rudi, Trettin Helmut. – Berlin, 1974. – 392с.
57475
  Werner Rurh Kleine Fische grosse Fische / Werner Rurh. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1972. – 246, [2] S.
57476
  Hesse Hermann Kleine Freuden: Verstreute und kurze Prosa aus dem Nachlass / Hesse Hermann. – Frankfurt am Main, 1985. – 388с.
57477
  Kopisch August Kleine Geister / Kopisch August. – Lpz., 1958. – 72с.
57478
  Ruhlmann Gerhard Kleine Geschichte der Pyramiden / Ruhlmann Gerhard. – Dresden, 1962. – 52с.
57479
  Schmidt Eva Kleine Geschichte des Eisenkunstgusses / Schmidt Eva. – Dresden, 1976. – 75с.
57480
  Naas Malla Kleine Geschichtemfur kleine Leute. / Naas Malla, Schonberg Ursel. – Berl., 1956. – 122с.
57481
   Kleine Grammatik der Deutschen Sprache Satz- und Beziehungslehre.. – Lpz., 1961. – 284с.
57482
   Kleine Grammatik der deutschen Sprache.. – Lpz., 1954. – 284с.
57483
   Kleine Grammatik der deutschen Sprache.. – Lpz., 1955. – 284с.
57484
  Gams H. Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa / H. Gams. – Auf. 3. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 1 : Die Moos- und Farnpflanzen (Archegoniaten). – 1950. – 184S. : Mit 184 Abbildungen im Text
57485
  Gams H. Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa / H. Gams. – Auf. 3. – Jena : VEB Gustav Fischer
B. 2, Teil b/2 : Pilze, Die Rohrlinge und Blatterpilze (Agaricales). – 1967. – 443S. : Mit 429 Abbildungen auf 13 Tafeln und 1 Farbtafel
57486
  Bruning Elfriede Kleine Leute. / Bruning Elfriede. – Halle, 1988. – 260с.
57487
  Mehlhorn Kleine Methodik fur Zirkelleiter / Mehlhorn, Hans-Georg, Friedrich Walt; Schliwa H. – Berlin, 1976. – 215с.
57488
   Kleine padagogische Enzyklopadie.. – Berl., 1961. – 564с.
57489
  Liebknecht Wilhelm Kleine politische Schriften / Liebknecht Wilhelm. – Leipzig, 1976. – 413с.
57490
  Liebig Justus von Kleine Schriften / Liebig Justus von; Gesammelt und mit einem Vorwort hrsg. von Hans- Werner Schutt. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian ; Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-10684-1
Bd.1. – 2000. – 18,414S. – Nachdruck von Beitragen zu Periodika, die zwischen 1823 und 1838 erschienen sind
57491
  Liebig Justus von Kleine Schriften / Liebig Justus von; Gesammelt und mit einem Vorwort hrsg. von Hans- Werner Schutt. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian ; Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-10685-X
Bd.2. – 2000. – 511S. – Nachdruck von Beitragen za Periodika, die zwischen 1842 und 1872 erschienen sind
57492
  Forster Georg Kleine Schriften und Briefe / Forster Georg. – Lpz., 1964. – 416с.
57493
  Eichhorn-Nelson Wally Kleine Stadt in den Bergen / Eichhorn-Nelson Wally. – Rudolstadt, 1965. – 272с.
57494
   Kleine Theaterstucke.. – M., 1957. – 80с.
57495
   Kleine Theaterstucke.. – 2. – M., 1961. – 80с.
57496
  Drechsler H. Kleine Welt am Wegesrand : Ein Farbbildbuch von den Kleinen Ichonheiten unserer Heimat / H. Drechsler. – Auf. 4. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1958. – 96S. : Mit 40 Farbbildern Nach Aufnahmen des Verfassers
57497
  Benser Erich Kleine Werkstoffkunde, Stahl und Eisengusslegierungen. Stahlgruppen, Stahlverarbeitung, Oberflachenschutz, Fehler im Stahl und Werkstoffprufunf / Benser Erich. – 9. uberarb. Aufl. – Lpz.
2. – 1967. – 160с.
57498
  Teich M. Kleine Wetterkunde / M. Teich. – Potsdam : Sport und Technik, 1959. – 63S.
57499
  Brajtschews"kyj Mychajlo Kleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. 48 : Vom Palaolithikum zur Perestroika / Ukrainische freie Universitat; Ubers. von M.Scharnagl-Sajuk // Varia / Ukrainische freie Universitat. – Munchen, 2001. – Nr.48. – S.1-245. – ISBN 3-928687-28-X
57500
  Hamann Heinz Kleiner Kurs zum guten Bild. / Hamann Heinz. – Halle, 1962. – 64с.
57501
  Kurella Alfred Kleiner Stein im grossen Spiel. / Kurella Alfred. – Berl., 1961. – 466с.
57502
   Kleiner Weltatlas.. – 4. neubearb. – Gotha, Haack, 1956. – 64с.
57503
   Kleiner Weltatlas.. – 7. neubearb. und erw. – Gotha, 1961. – 68с.
57504
   Kleinere deutsche Gedichte des 11 und 12 Jahrhunderts.. – Leipzig, 1973. – 263с.
57505
   Kleinere deutsche Gedichte des 11 und 12 Jahrhunderts.. – Leipzig, 1977. – 264с.
57506
  Lommatzsch Erhard Kleinere Schriften zur romanischen Philologie / Lommatzsch Erhard. – Berl., 1954. – 248с.
57507
   Kleineres Brockhaus"sches Conversations-Lexikon fur den Handgebrauch : in 4 Bdn. – 2., vollig umgearbeitete Aufl. – Leipzig : F.A. Brockhaus
Bd. 1 : A bis Chor. – 1861. – 800 S.


  Из книг завещанных Н.И. Бакстом 1842-1904
57508
   Kleineres Brockhaus"sches Conversations-Lexikon fur den Handgebrauch : in 4 Bdn. – 2., vollig umgearbeitete Aufl. – Leipzig : F.A. Brockhaus
Bd. 3 : Heilige - Ginde bis Normann - Ehrenfels. – 1863. – 800 S.


  Из книг завещанных Н.И. Бакстом 1842-1904
57509
   Kleineres Brockhaus"sches Conversations-Lexikon fur den Handgebrauch : in 4 Bdn. – 2., vollig umgearbeitete Aufl. – Leipzig : F.A. Brockhaus
Bd. 4 : Normannen bis Zywiec. – 1864. – 922 S.


  Из книг завещанных Н.И. Бакстом 1842-1904
57510
  Chalifman Jossif Kleines Ameisenbuch / Chalifman Jossif. – Berlin : Der Kinderbuchverlag. – 153s.
57511
   Kleines Aubenhandels Worterbuch. In 8 Sprachen Deutsch-Russisch-Polnisch-Tschechisch-English.... – Berl., 1960. – 304с.
57512
  Buchholz E. Kleines deutsch-russisches Forstworterbuch / E. Buchholz. – Berlin : Ost-Europa-Verlag, 1942. – 110S. – німецькою та російською мовами
57513
  Bunin D.A. Kleines deutsch-russisches Worterbuch der automatisierung, fernsteuerrng, Fernmessung und Fernmeldung. / D.A. Bunin, A.A. Schubin. – M., 1962. – 532с.
57514
  Mengel Marianne Kleines Fernsehlexikon. English-Deutsch. Deutsch-English / Mengel Marianne. – 2. Aufl. – Berl., 1958. – 114с.
57515
  Arndt A. Kleines Formellexikon. / A. Arndt. – Berl., 1959. – 384с.
57516
  Arndt A. Kleines Formellexikon. / A. Arndt. – Berl.
6. – 1961. – 448с.
57517
   Kleines Fremdworterbuch.. – Leipzig, 1973. – 393с.
57518
   Kleines Fremdworterbuch.. – Leipzig, 1974. – 393с.
57519
  Oettingen Hans von Kleines Hotel mit Herz / Oettingen Hans von. – Berl., 1958. – 192с.
57520
  Breschnew L.I. Kleines Land / L.I. Breschnew. – Munchen ; Moskau : Damnitz Verlag GmbH ; Nowyj Mir, 1978. – 71 S. – ISBN 3-88112-073-4
57521
   Kleines Lexikon der physischen Geographie. – Potsdam : Herausgegeben von der Padagogischen Hochschule, 1960. – 191S.
57522
  Seeger Horst Kleines Musik Lexikon / Seeger Horst. – Berl., 1959. – 194с.
57523
  Thierbach H. Kleines palaontologisches Worterbuch / H. Thierbach, H. Reichert. – Freiberg : Fernstudium. – 82S.
57524
   Kleines politisches Worterbuch. – Berlin : Dietz, 1973. – 1015 S.
57525
  Bergmann Gunter Kleines suchsisches Worterbuch / Bergmann Gunter. – Leipzig, 1986. – 235с.
57526
  Gorner Herbert Kleines Synonym-worterbuch / Gorner Herbert. – Leipzig, 1987. – 430с.
57527
   Kleines Worterbuch der deutschen Sprache.. – Leipzig, 1988. – 365с.
57528
  Buhr Manfred Kleines Worterbuch der marxistishcleninistischen Philosophie. / Buhr Manfred, Kosing Alfred. – Berlin, 1975. – 334с.
57529
   Kleines Worterbuch sprachwissenschaftlicher Termini.. – Leipzig, 1975. – 306с.
57530
  Buhr Manfred Kleines Worterbush der marxistisch-leninistischen Philosophie. / Buhr Manfred, Kosing Alfred. – Berlin, 1974. – 334с.
57531
  Vollmer Conrad Kleines zoologisches worterbuch / Vollmer Conrad. – Berlin : Veb Deutsher Verlag der Wissenschaften, 1956. – 304S.
57532
   Kleinod der Buchkunst / hrsg. und verfasst von Erhard Walter ; mit bibliogr. von Karl Wiegel. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1979. – 382 S. – Мініатюрне видання
57533
  Gratz W. Kleintierstalle selbst gebaut / W. Gratz. – Auf. 2. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1975. – 159S.
57534
  Schmidt-Thielbeer Erika Kleinzerbst : Ein german.Graberfeld der Spatlateinzeit u.der fruhen rom.Kaiserzeit aus dem Landkr.Kothen / Schmidt-Thielbeer Erika; mit Beit.von B.Heussner,O.Kersten,G.Klein. – Halle (Saale), 1998. – 166S.,102Taf. – (Veroffentlichungen ds Landesamtes fur Archaologie-Landesmus.fur Vorgeschichte-Sachsen-Anhalt ; Bd.51/hrsg.von S.Frohlich). – ISBN 3-910010-30-X
57535
  Dunk Hermann von der Kleio heeft duizend ogen : Over historie en historici / Dunk Hermann von der. – Assen : Van Gorcum, 1974. – [5],137p. – ISBN 90 232 1154 5
57536
  Scott Paul Klejnot korony / Scott Paul; Przelozyla Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1986. – 416s. – ISBN 83-06-01329-8
57537
  Perzynski Wlodzimierz Klejnoty / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow. – 520с.
57538
  Maupassant Guy de Klejnoty / Maupassant Guy de; Czekanska-Heymanowa R. i i. (tlum.). – Warszawa, 1974. – 276с.
57539
  Perzynski Wlodzimierz Klejnoty / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow, 1976. – 419с.
57540
   Klement Gottwald o tlaci : Novinarrsky studijni ustav. – Bratislava : [S. n.], 1962. – 181 s.
57541
   Klementinske zlomky nejstarsich ceskych legend.. – Praha, 1959. – 132с.
57542
  Boglar Krystyna Klementyna lubi kolor czerwony / Boglar Krystyna; Butenko B. – Warszawa, 1975. – 159с.
57543
  Ludwig Emil Kleopatra / Ludwig Emil. – Warszawa, 1959. – 292с.
57544
  Chadzinikolau Nikos Klepsydra / Chadzinikolau Nikos. – Poznan, 1982. – 111с.
57545
  Roszczenko Mikolaj Kleszczele = Кліщелі / Roszczenko Mikolaj. – Bielsk Podlaski; Kleszczele : Zwiazek ukraincow Podlasia, 2002. – 424 s. – ISBN 83-904738-7-9
57546
  Gunther Harri Klettergeholze / Gunther Harri. – Berl., 1959. – 52с.
57547
  Grunert Ch. Kletterpflanzen / Ch. Grunert. – Auf. 2. – Radebeul : Neumann Verlag, 1966. – 212S.
57548
  Senoa August Kletva / Senoa August. – Zagreb
Dio 1. – 1978. – 519с.
57549
  Senoa August Kletva / Senoa August. – Zagreb
Dio 2. – 1978. – 554с.
57550
  Cimicky Jan Klic k pachateli / Cimicky Jan. – Praha, 1981. – 151с.
57551
  Szeghy I. Klic k urcovani drevin na uzemi CSSR plane rostoucich a casteji pestovanych / I. Szeghy. – Praha : Statni Pedagogicke Nakladatelstvi, 1963. – 163s. : Strihavkova Hana
57552
  Jedlicka J. Klic k urcovani evropskych druhu a foren rodu plagiothecium BR. EUR. S. str / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 11 s. – Sbornik Klubu prirodovedeckeho v Brne, 28, 1947
57553
  Cernohorsky Zdenek Klic k urcovani lisejniku CSR / Cernohorsky Zdenek, Nadvornik Josef, Servit Miroslav. – Praha : Akademia Ved
1. Dil. – 1956. – 156s. : Fotografoval Silhan V.
57554
  Gordon Barbara Klika / Gordon Barbara. – Poznan, 1964. – 216с.
57555
  Gorki Maxim Klim Samgin / Gorki Maxim. – Berlin, 1976. – 579с.
57556
  Gorki Maxim Klim Samgin / Gorki Maxim. – Berlin, 1976. – 417с.
57557
  Gorki Maxim Klim Samgin / Gorki Maxim. – Berlin
2. – 1976. – 699с.
57558
  Gorki Maxim Klim Samgin / Gorki Maxim. – Berlin
4. – 1976. – 655с.
57559
  Lundegardh H. Klima und Boden in Ihrer Wirkung auf das Pflanzenleben / H. Lundegardh. – Auf. 5. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1957. – 584S. : Mit 145 Figuren im Text und 2 Karten
57560
  Mrose H. Klima und Wetter in ihrer Wirkung auf den Menschen / H. Mrose, 1956. – 112p.
57561
  Kozakiewicz P. Klimat a drewno zabytkowe / P. Kozakiewicz, M. Matejak. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2002. – 176 s. – ISBN 83-7244-181-2
57562
   Klimat i bioklimat miast // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 570 s.: il., 2 map. – (Folia geographica physica ; N 3)
57563
  Wos Alojzy Klimat Polski / Wos Alojzy. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1999. – 302s. – ISBN 83-01-12780-5
57564
  Rambousek F. Klimaticke podminky vyskytu mouchy burakove / F. Rambousek, F. Neuwirth. – Praha : Zemedelske, 1932. – s. 281-319
57565
  Kozminski Czeslaw Klimatyczna charakterystyka rejonu stacji agrometeorologicznej w Lipkach k.Stargardu Szczecinskiego / Kozminski Czeslaw, Michalska Bozena; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej w Szczecinie, 2000. – 84s. : 19 rys. – ISBN 83-87327-53-0
57566
  Landau-Tylkina Kliment Timiryazev / Landau-Tylkina. – Moscow : Mir, 1988. – 152p.
57567
  Dippel Gerhardt Klingende Einkehr. Michail Glinka und Berlin / Dippel Gerhardt. – Berl., 1953. – 78 с.
57568
   Klio : Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
N 1. – 2001
57569
  Domanski Marek Klipsy z niebieskich migdalow / Domanski Marek. – Warszawa, 1957. – 244с.
57570
   Kljuc za Italijanski u 100 lekcija.. – Beograd. – 32с.
57571
   KLM внедряет Amadeus Ancillary Services // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
57572
  Ustinov Nadia Benois Klop / Ustinov Nadia Benois. – London : Sidgwick & Jackson, 1973. – 258 p.
57573
  Krzyzagorski Klemens Klopoty z cialem. Czytanki i reportaze. / Krzyzagorski Klemens. – Wroclaw, 1975. – 323с.
57574
  Brandys Marian Klopoty z pania Walewska. / Brandys Marian. – Warszawa, 1974. – 358с.
57575
  Mejbaum Waclaw Klopoty z poczatkiem swiata / Mejbaum Waclaw. – Warszawa, 1961. – 288с.
57576
  Marczynski Antoni Klopoty ze spadkiem / Marczynski Antoni. – Warszawa, 1958. – 262с.
57577
  Lach Ewa Klub kosmohikanow / Lach Ewa. – Warszawa, 1972. – 286с.
57578
  Kubka Jiri Klub nepratel ideokratu. / Kubka Jiri. – Praha, 1960. – 156с.
57579
  Dickens K. Klub Pickwicka. / K. Dickens. – Warszawa
1. – 1973. – 465с.
57580
  Dickens K. Klub Pickwicka. / K. Dickens. – Warszawa
2. – 1973. – 450с.
57581
  Wankowicz Melchior Klub trzeciego miejsca.Kundlizm.Dzieje rodziny Korzeniewskich. / Wankowicz Melchior. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1991. – 190s. – ISBN 83-7021-142-9
57582
  Konwicki Tadeusz Klucz / Konwicki Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 80с.
57583
  Morton Jozef Klucz Bozej Klamentyny / Morton Jozef. – Warszawa : Ksiazka, 1948. – 141s.
57584
  Korczak Jerzy Klucz do Berlina / Korczak Jerzy. – Warszawa, 1966. – 408с.
57585
  Sillitoe Alan Klucz do drzwi / Sillitoe Alan; Tlum. J.Milnikiel. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1965. – 636s.
57586
  Kita M. Klucz do zywych przekonan : Chrystologia filozoficzna Wlodzimierza Solowjowa / Marek Kita. – Krakow : Wyd-wo Uniw.Jagiellonskiego, 2005. – 213s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : Historia, religia, polityka / Rada program. ser.: B.Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski i.i. ; 9). – ISBN 83-233-2082-9
57587
  Dobraczynski Jan Klucz madrosci / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1955. – 384с.
57588
  Dobraczynski J. Klucz madrosci / J. Dobraczynski. – Warzawa, 1973. – 375с.
57589
  Strug Andrzej Klucz otchlani / Strug Andrzej. – Warszawa, 1957. – 276с.
57590
   Klucze do oznaczania kregowcow polski. – Warszawa, Krakow : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Czesc I : Kraglouste - Cyclostomi, Ryby - Pisces. – 1962. – 240S. – Polska Academia Nauk, Zaklad Zoologii Systematycznej w Krakowie
57591
   Klucze do oznaczania kregowcow polski. – Warszawa-Krakow : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Czesc II : Plazy-Amphibia. – 1963. – 75с. – Polska Akademia Nauk, Zaklad Zoologii Systematycznej w Krakowie
57592
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe№ 11 serii kluczy
Czesc IX - X : Karaczany - Blattodea, Modliszki - Mantodea. – 1956. – 40S. – Polski Zwiazek Entomologiczny
57593
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe№ 12 serii kluczy
Czesc XII : Skorki - Dermaptera. – 1956. – 15S. – Polski Zwiazek Entomologiczny
57594
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 21S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 19 Erinnidae№ 8 serii kluczy
57595
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 17S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 23 Cyrtidae№ 9 serii kluczy
57596
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 17S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 23 Cyrtidae№ 9 serii kluczy
57597
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 15S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 26 Omphralidae ; № 10 serii kluczy
57598
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 43S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 35-36 Conopidae, Pyrgotidae ; № 19 serii kluczy
57599
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 43S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 35-36 Conopidae, Pyrgotidae ; № 19 serii kluczy
57600
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 87S. – Czesc XXVII Motyle - Lepidoptera, Zeszyt 45b Omacnicowate - Pyralididae. Wachlarzykowate - Crambinae ; № 18 serii kluczy
57601
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 29S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 77 i 78 Hippoboscidae i Nycteribiidae ; № 13 serii kluczy
57602
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 30S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 77 i 78 Hippoboscidae i Nycteribiidae ; № 13 serii kluczy
57603
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 145S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 1 - wstepny ; № 20 serii kluczy
57604
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 15S. – Czesc XIX Chrzaszcze - Coleoptera, Zeszyt 64 Obumierki - Rhizophagidae, № 56 serii kluczy
57605
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 84S. – Czesc XXIV Blonkowki - Hymenoptera, Zeszyt 64-65 Osowate - Vespidae, Masaridae, № 54 serii kluczy
57606
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 43S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 24 Bujanki - Bombyliidae, № 55 serii kluczy
57607
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 141S.S. – Czesc XXIX Pchly - Siphonaptera (Aphaniptera), № 53 serii kluczy
57608
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 35S. – Czesc XVIII Pluskwiaki roznoskrzydle - Heteroptera, Zeszyt 3 Leptopodidae, Nabrzezkowate - Saldidae, № 58 serii kluczy
57609
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 63S. – Czesc XXVII Motyle - Lepidoptera, Zeszyt 64 Mieniaki - Apaturidae, Poludnice - Nymphalidae, № 57 serii kluczy
57610
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 106S. – Czesc XIX Chrzaszcze - Coleoptera, Zeszyt 98c Ryjkowce - Curculionidae, № 59 serii kluczy
57611
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 89S. – Czesc XVII Pluskwiaki rownoskrzydle - Homoptera, Zeszyt 3 Koliszki - Psyllodea, № 63 serii kluczy
57612
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 19S. – Czesc XIX - Chrzaszcze Coleoptera, Zeszyt 8 Kretakowate - Gyrinidae, № 60 serii kluczy
57613
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 28S. – Czesc XIX - Chrzaszcze Coleoptera, Zeszyt 14 Colonidae, № 64 serii kluczy
57614
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 131S. – Czesc XXVII Motyle -Lepidoptera, Zeszyt 41b Zwojkowki - Tortricidae, № 62 serii kluczy
57615
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 57S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 75 Gziki - Gasterophilidae, № 61 serii kluczy
57616
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 16S. – Czesc XIX Chrzaszcze - Coleoptera, Zeszyt 23 Scaphidiidae, № 66 serii kluczy
57617
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 33S. – Czesc XXVII Motyle - Lepidoptera, Zeszyt 60 Powszelatki - Hesperiidae, № 67 serii kluczy
57618
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 28S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 25 Therevidae, № 68 serii kluczy
57619
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 89S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 27 Lowiki - Asilidae, № 65 serii kluczy
57620
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 113S. – Czesc XIX Chrzaszcze - Coleoptera, Zeszyt 94a Stonkowate - Chrysomelidae, № 72 serii kluczy
57621
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 54S. – Czesc XXVII Motyle - Lepidoptera, Zeszyt 51-52 Oblaczki - Syntomidae, Niedzwiedziowki - Arctiidae, № 71 serii kluczy
57622
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 138S. – Czesc XXVIII Muchowki - Diptera, Zeszyt 9a Komary - Culicidae, № 69 serii kluczy
57623
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 57S. – Czesc XV Wszoly - Mallophaga, Zeszyt 1 Czesc ogolna oraz nadrodziny Gyropoidea i Laemobothrioidea, № 75 serii kluczy
57624
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 48S. – Czesc XV Wszoly - Mallophaga, Zeszyt 3 Nadrodziny Goniodoidea i Trichodectoidea, № 74 serii kluczy
57625
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 88S. – Czesc XVI Wszy - Anoplura, № 73 serii kluczy
57626
   Klucze do oznaczania owadow polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 52S. – Czesc XXVII Motyle - Lepidoptera, Zeszyt 9 Adelidae, № 76 serii kluczy
57627
   Klucze do oznaczania owadow Polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. – 48с. – Czesc XIX Chrzaszcze - Coleoptera, Zeszyt 52 Skorniki - Dermestidae, № 2 serii kluczy
57628
   Klucze do oznaczania owadow Polski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 112с. – Czesc XIX Chrzaszcze - Coleoptera, Zeszyt 7 Plywakowate - Dytiscidae, № 70 serii kluczy
57629
  Kuncewiczowa Maria Klucze. / Kuncewiczowa Maria. – Warszawa, 1959. – 268с.
57630
  Gliszczynski Jeremi Kluczowe problemy polityki spolecznogospodarczej PZPR w latach 1971-1980. / Gliszczynski Jeremi, Syrek Mieczyslaw. – Wyd. 2 zmien. – Katowice, 1978. – 307с.
57631
  Kogut Boguslaw Klusownicy i naganiacze / Kogut Boguslaw. – Warszawa, 1963. – 204с.
57632
   Kluwer schets van het sociaal zekerheidsrecht / D. Allewijn, P W.J. Fase, C A.Ph. Jaspers, E.V. Knopper, M.A. Pach, J. Riphagen; Onder red. van A.Ph.C.M.Jaspers, J.Riphagen. – 2-de druk. – Deventer : Kluwer, 1989. – [1],303blz. – ISBN 90 312 0511 7
57633
  Tolstoj Aleksy Kniaze Srebny / Tolstoj Aleksy; Przeloz. J. Jedrze. – Warszawa : PIW, 1976. – 366s.
57634
  Gozdzikiewicz Teodor Kniejowka / Gozdzikiewicz Teodor. – Warszawa, 1961. – 208с.
57635
  Smrcok Lubomir Knieza rastic / Smrcok Lubomir. – Martin, 1952. – 112с.
57636
   Kniha "87: Zbornik pre problemy a dejiny kniznej kultury na Slovensku. – Martin, 1988. – 150с.
57637
   Kniha "89: Zbornik o problemoch a dejinach kniznej kultury na Slovensku. – Martin, 1990. – 192с.
57638
  Hora Josef Kniha domova / Hora Josef. – Praha, 1954. – 210с.
57639
   Kniha o narodnim divadle 1883-1963. – Praha, 1964. – 172с.
57640
  Piklerova E. Kniha o nasom dietati / E. Piklerova. – Bucuresti : Osveta, 1989. – 370c.
57641
   Kniha o Praze 1958. – Praha, 1958. – 260с.
57642
   Kniha o Praze 1959. – Praha, 1959. – 180с.
57643
   Kniha o Praze 1960. – Praha, 1960. – 276с.
57644
  Horak Jiri Kniha o stare Praze / Horak Jiri. – Praha, 1989. – 343с.
57645
  Kubin Josef Kniha pohadek. / Kubin Josef. – Praha, 1976. – 164с.
57646
  Behounek F. Kniha robinzonu. Ozudy slavnych trosecniku / F. Behounek. – Praha, 1974. – 287с.
57647
   Kniha satir. – Praha, 1949. – 329с.
57648
   Knihopis ceskych a slovenskych tisku Od doby nejstarsi az do konce XVIII stoleti. – Praha
2. – 1967. – 212с.
57649
   Knihopis ceskych a slovenskych tisku of doby najstarsi az do konce XVIII stoleti. – Praha
2. – 1961. – 190с.
57650
  Dokoupil Vladislav Knihovna Benediktinu v Bajhrade / Dokoupil Vladislav, Kral Adolf. – Bajhrade, 1968. – 30с.
57651
   Knihovna. Vedecko-teoreticky sbornik. 1959. – Praha, 1959. – 336с.
57652
   Knihovna. Vedeckoteoreticky sbornik.. – Praha
10. – 1977. – 521с.
57653
   Knihovna. Vedeckoteoreticky sbornik. 1966. – Praha, 1967. – 370с.
57654
   Knihtisk a Universita Karlova. K 500 vyroci knihtisku v ceskych zemich. – Praha, 1972. – 212с.
57655
   Knihtisk v Brne a na Morave: Sbornik z konference, Brno, 4. zari 1986. – Brno, 1987. – 238с.
57656
  Neruda Jan Knihy basni / Neruda Jan. – Praha : Orbis, 1951. – 570 s.
57657
  Tomek Lubomir Knizka na houby / Tomek Lubomir. – Praha, 1982. – 281с.
57658
   Knizka o jazyce a stylu soudobe ceske literatury. – Praha, 1961. – 202с.
57659
  Hus Jan Knizky o svatokupectvi / Hus Jan. – Praha, 1954. – 152с.
57660
  Kuzmik Jozef Knizna kultura na Slovensku v stredoveku a renesancii. / Kuzmik Jozef. – Martin, 1987. – 233с.
57661
  Hamanova Pavlina Knizni vazba sedmi stoleti z fondu Strahovske knihovny. / Hamanova Pavlina, Nuska Bohumil. – Praha, 1966. – 76с.
57662
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 1. – 2000
57663
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 2. – 2000
57664
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 1. – 2001
57665
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 2. – 2001
57666
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 4. – 2001
57667
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 5. – 2001
57668
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 6. – 2001
57669
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 7. – 2001
57670
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 8. – 2001
57671
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 9. – 2001
57672
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 10. – 2001
57673
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
N 11/12. – 2001
57674
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 11/12. – 2002
57675
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 10. – 2002
57676
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 9. – 2002
57677
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 7/8. – 2002
57678
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 6. – 2002
57679
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 5. – 2002
57680
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 4. – 2002
57681
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 3. – 2002
57682
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 3. – 2002
57683
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.3, N 1. – 2002
57684
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 1. – 2003
57685
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 2. – 2003
57686
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 4. – 2003
57687
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 5. – 2003
57688
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 6/7. – 2003
57689
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 8. – 2003
57690
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.4, N 3. – 2003
57691
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 10. – 2003
57692
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 11/12. – 2003
57693
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 4, N 9. – 2003
57694
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 1/2. – 2004
57695
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 3. – 2004
57696
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 9. – 2004
57697
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 10. – 2004
57698
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 11/12. – 2004
57699
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 4. – 2004
57700
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 6. – 2004
57701
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 7. – 2004
57702
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.5, N 8. – 2004
57703
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 1. – 2005
57704
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 3. – 2005
57705
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 4. – 2005
57706
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 5/6. – 2005
57707
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 7. – 2005
57708
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 9. – 2005
57709
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 8. – 2005
57710
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 10. – 2005
57711
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 11. – 2005
57712
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.6, N 12. – 2005
57713
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 1. – 2006
57714
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 2. – 2006
57715
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 3/4. – 2006
57716
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 5. – 2006
57717
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 6/7. – 2006
57718
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 8. – 2006
57719
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 11/12. – 2006
57720
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 9. – 2006
57721
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.7, N 10. – 2006
57722
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 7. – 2007
57723
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 8. – 2007
57724
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 9. – 2007
57725
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 10. – 2007
57726
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 11/12. – 2007
57727
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 1. – 2007
57728
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 2/3. – 2007
57729
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 4. – 2007
57730
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 5. – 2007
57731
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.8, N 6. – 2007
57732
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 1. – 2008
57733
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 2. – 2008
57734
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 3. – 2008
57735
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 9. – 2008
57736
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 10. – 2008
57737
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 8. – 2008
57738
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 4. – 2008
57739
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 5. – 2008
57740
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R.9, N 6/7. – 2008
57741
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
R. 9, N 11/12. – 2008
57742
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 1. – 2009
57743
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 2. – 2009
57744
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 3. – 2009
57745
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 6. – 2009
57746
   Kniznica : Revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 4/5. – 2009
57747
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 7. – 2009
57748
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 8. – 2009
57749
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 11/12. – 2009
57750
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 9. – 2009
57751
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 10, c. 10. – 2009
57752
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 5. – 2010
57753
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 6. – 2010
57754
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 7. – 2010
57755
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 8. – 2010
57756
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 9. – 2010
57757
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku... / Slovenska narodna kniznica v Martine. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 1. – 2010
57758
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 2/3. – 2010
57759
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 4. – 2010
57760
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 10. – 2010
57761
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 11, c. 11/12. – 2010
57762
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 1. – 2011
57763
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 2. – 2011
57764
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 3. – 2011
57765
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 4. – 2011
57766
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 6. – 2011
57767
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 9. – 2011
57768
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 10. – 2011
57769
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 5. – 2011
57770
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 7/8. – 2011
57771
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 12, c. 11/12. – 2011
57772
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 3. – 2012
57773
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 1. – 2012
57774
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 2. – 2012
57775
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 4. – 2012
57776
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 5. – 2012
57777
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 7/8. – 2012
57778
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 6. – 2012
57779
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 9. – 2012
57780
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 10. – 2012
57781
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 13, c. 11/12. – 2012
57782
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 1. – 2013
57783
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 2. – 2013
57784
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 3. – 2013
57785
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 10. – 2013
57786
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 11/12. – 2013
57787
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 4. – 2013
57788
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 5. – 2013
57789
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 6. – 2013
57790
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 7/8. – 2013
57791
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 14, c. 9. – 2013
57792
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 15, c. 1. – 2014
57793
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 15, c. 2. – 2014
57794
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 15, c. 3. – 2014
57795
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 15, c. 4. – 2014
57796
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 16, c. 1. – 2015
57797
   Kniznica : revue pre knihovnictvo, bibliografiu, kniznu kulturu, informacne systemy a technologie, biografistiku, archiv a muzeum knihy a literarnych pamiatok. – Martin : Slovenska narodna kniznica. – ISSN 1335-7026
Roc. 16, c. 2. – 2015
57798
  Gajdos V.J. Kniznica Antona Bernolaka / V.J. Gajdos. – Martin, 1970. – 59с.
57799
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 1. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57800
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 11. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57801
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 10. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57802
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 9. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57803
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 8. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57804
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 7. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57805
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 6. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57806
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 5. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57807
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 4. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57808
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 3. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57809
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
Roc. 30, N 2. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57810
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 12. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57811
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 11. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57812
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 10. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57813
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 7. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57814
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 7. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57815
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 6. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57816
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 5. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57817
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 4. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57818
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 3. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57819
   Kniznice a informacie. – Martin. – ISSN 1210-096X
R. 31, N 2. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57820
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 1. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57821
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 7/8. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57822
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 6. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57823
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 5. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57824
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 4. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57825
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 3. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57826
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R. 32, N 2. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57827
   Kniznice a informacie. – Martin : Matica Slovenska. – ISSN 1210-096X
R.34, N 3/4. – 2002
57828
   Kniznicna praca s ucnovskou mladezou. Zbornik materialov z pracovneho seminara v dnoch 4.-6. oktobra 1977 v Trnave. – Bratislava, 1979. – 225с.
57829
   Kniznicny zbornik 1987. – Martin, 1987. – 230с.
57830
   Kniznicny zbornik 1991. – Martin, 1991. – 151с.
57831
   Kniznicny zbornik 1992-1993. – Martin : Matica slovenska, 1995. – 204s. – ISBN 80-7090-325-2
57832
   Kniznicny zbornik, 1989. – Martin, 1989. – 212с.
57833
   Kniznicny zbornik. 1981. – Martin, 1981. – 181с.
57834
   Knjiga o Istri. – Zagreb, 1968. – 214с.
57835
  Kulundzic Zvonimir Knjiga o knjizi. / Kulundzic Zvonimir. – 2. iz osnove preradeno i znatno prosireno izd. – Zagreb
1. – 1957. – 1957с.
57836
  Flaker Al. Knjizevne poredbe / Al. Flaker. – Zagreb, 1968. – 530с.
57837
  Grcevic Franjo Knjizevni kriticar i teoreticar Bogdan Popovic / Grcevic Franjo. – Zagreb, 1971. – 225с.
57838
   Knjizevnost v izobrazevanju - cilji, vsebine, metode / Univerza v Ljubljani, filoz. fak., oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik; [ uredila Boza Krakar Vogel ]. – Ljubljana, 2008. – 11, 523 s. – На обкл. парал. назви: Literature in education - aims, content, methods = Литература в процессе обучения - цели, содержание, методы. – (Obdobja : Metode in zvrsti ; 25). – ISBN 978-961-237-263-7
57839
  Rankin Ian Knots & crosses : An inspector Rebus novel / Ian Rankin. – 12th impression. – London : Orion, 2001. – 226p. – ISBN 0 75280 942 3
57840
  Rankin Ian Knots & crosses : An inspector Rebus novel / Ian Rankin. – 12th impression. – London : Orion, 2002. – 226p. – ISBN 0 75280 942 3
57841
  Bogomolov A.V. Know your enemy: the concept of FULUL in the discourse of the Egyptian Revolution // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – P. 94-106. – ISSN 1608-0599
57842
  Eysenck H.J. Know your own I.Q. / H.J. Eysenck. – Harmondsworth, 1962. – 192с.
57843
  Eysenck H.J. Know your own I.Q. / H.J. Eysenck. – Harmondsworth, 1963. – 192с.
57844
  Blackaby Henry Knowing and doing the will of God / Blackaby Henry, King Claude. – Nashville : Lifeway, 1994. – 224p. : ill. – ISBN 0-8054-9954-7
57845
  Kharlamova G. Knowledge-Based Migration and Mobility: the Economic "Gamble" of the Eastern Neighbourhood // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  To what extent can the scientific migration and mobility, and remittances impact the economic development of the donor and recipient states? How significant are they as a resource for the enhancement of the Eastern Partnership? The policy brief ...
57846
  Rauche G.A. Knowledge and Experience: A Typology of Knowledge in Hermeneutical Perspective / G.A. Rauche. – Alice, 1990. – 274с.
57847
  Keseljevic A. Knowledge as factor of evolutionary progress within the theory of firm // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – S. 450-459. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено нові шляхи розвитку теорії фірми. Відзначено, що еволюційний прогрес в теорії фірми призводить до покращеного розуміння знання. Стверджено, що існує компроміс між перевагами неокласичної послідовності і витратами на застосування сучасніших ...
57848
   Knowledge for Development 1998/99 : World development report. – New York : Oxford University Press, 1998. – 1318 p. – ISBN 0195211189
57849
  Illiashenko S.M. Knowledge management as a basis for company’s innovative development / S.M. Illiashenko, Y.S. Shipulina, N.S. Illiashenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 173-181. – ISSN 1993-6788


  Управління знаннями як основа інноваційного розвитку підприємства.
57850
  Saken Algiev Knowledge share incentive: exploring opportunities in railway service provider in Kazakhstan / Saken Algiev, Aliya Turegeldinova, Dababrata Chowdhury // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 205-209 : tabl. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
57851
  Huxley J. Knowledge, Morality, and Destiny / J. Huxley. – New York : Mentor Book, 1960. – 287p.
57852
   Ko je ko u Jugoslaviji. Biografski podaci o jugoslovenskim savremenicima. – 1. izd. – Beograd, 1957. – 810с.
57853
   Ko lasit VIII klases skoleniem cilveka anatomija, fiziologija un higiena. – Riga, 1966. – 16с.
57854
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 00756423
N32. – 1998


  1997. G. 6, N 3
57855
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 33. – 1999


  1997. G. 6, N 3
57856
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 34. – 2000


  1997. G. 6, N 3
57857
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 35. – 2001


  1997. G. 6, N 3
57858
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 36. – 2002
57859
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 37. – 2003


  1997. G. 6, N 3
57860
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 38. – 2004


  1997. G. 6, N 3
57861
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 39. – 2005
57862
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 40. – 2006
57863
   Kobe university law review : International edition. – Kobe : Kobe university press. – ISSN 0075-6423
N 41. – 2007
57864
   Kobe university law review : іnternational edition / Kobe university, Graduate school of law. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 42. – 2008
57865
   Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 43. – 2009
57866
   Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 44. – 2010
57867
   Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 45. – 2011
57868
   Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 46. – 2012
57869
   Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 47. – 2013
57870
   Kobe university law review : іnternational edition. – Kobe : Graduate school of law, Kobe university. – ISSN 0075-6423
N 48. – 2014
57871
  Choromanski Michal Kobieta i mezczyzna / Choromanski Michal. – Poznan, 1959. – 362с.
57872
  Marciniak Rena Kobieta modli sie do swego mezczyzny / Marciniak Rena. – Warszawa, 1981. – 109с.
57873
  Petit Pastor Kobieta szpieg / Petit Pastor. – Warszawa, 1975. – 255с.
57874
  Abe Kobo Kobieta z wydm / Abe Kobo; M.Melanowicz. – Warszawa, 1968. – 176с.
57875
  Abe Kobo Kobieta z wydm / Abe Kobo; Przelozyl z japonskiego M.Melanowicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 188 s.
57876
  Abe Kobo Kobieta z wydm. / Abe Kobo. – Warszawa, 1968. – 176с.
57877
  Makarczyk Janusz Kobieta zawsze placi / Makarczyk Janusz. – Warszawa, 1959. – 504с.
57878
  Gerlowski Andrzej Kobieta, ktora nie lubila pajakow. / Gerlowski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 223с.
57879
  Klon Teodor Kobiety i telefon. / Klon Teodor. – Warszawa, 1960. – 98с.
57880
  Misiaszek Maria Kobiety z Wandalina / Misiaszek Maria. – Warszawa, 1978. – 194с.
57881
  Sevtsenko Tarass Kobsaar / Sevtsenko Tarass. – Tallinn, 1961. – 366с.
57882
  Sevcenko T. Kobzar : (secmeler) / Taras Sevcenko ; Ukraynaca"dan Turkce"ye ceviren Tudora Arnaut. – Ankara : Lazer Ofset Matbaa Tesisleri, 2009. – XXIX, 148 s. – (Ukraynaca ulusal sairi)


  Видання ілюстровано репродукціями художніх творів Т. Шевченка
57883
  Shevchenko T. Kobzar = Кобзар / Taras Shevchenko ; [пер. англ. мовою Віри Річ ; вступ. ст., есей про В. Річ, прим. (частково) англ. мовою, упорядкув. Р. Зорівчак ; прим. укр. мовою (частково) С. Гальченко]. – Kyiv : Mystetstvo, 2013. – 335, [1] p. : іл., портр. – До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-577-129-6
57884
  Shevchenko T.G. Kobzar : poetry of Taras Shevchenko in Ukrainian, English and French / Taras Shevchenko ; introd. by Andrew Gregorovich. – Toronto : Taras Shevchenko Museum, 2014. – 231 p. : ill. – ISBN 978-0-921537-94-6
57885
  Філатов А. Kobzar Stars: Шевченко на широких екранах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 58-65 : Фото: кадри з фільмів. – ISSN 0868-9644
57886
  Sevcenko T. Kobzarius / Tarasas Sevcenko ; Is ukrainieciu kalbos verte Vladas Braziunas. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 117, [2] с. : фотоіл. – Tarasas Sevcenko, 1814-2014. – ISBN 978-611-516-001-3
57887
  Szewczenko T. Kobziarz = Кобзар / Taras Szewczenko ; [упоряд., вступ. ст. Р. Лубківського ; іл. М. Стороженка]. – Львів : Світ, 2013. – 379, [1] с. : портр., фотоіл. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-603-850-3
57888
  Sevcsenko T. Kobzos / Tarasz Sevcsenko. – Budapest : Europa Konyvkiado, 1961. – XX, 314, [1] с. – (A vilagirodalom klasszikusai)
57889
  Sevcsenko T. Kobzos : valogatott koltemenyek / forditotta Weores Sandor // Поезії : вибрані твори / Ш. Петефі. – Київ : Модус Колоріс, 2006. – 402с. – ISBN 966-96724-1-4
57890
  Hollanek A. Kochac bez skory / A. Hollanek. – Warszawa : Krajowa аgencja wydawnicza, 1983. – 154,[6] s. – (Fantazja - przygoda - rozrywka). – ISBN 83-03-00037-3
57891
  Muszynska-Hoffmannowa Hanna Kochalam ksiecia Jozefa. / Muszynska-Hoffmannowa Hanna. – Warszawa, 1974. – 260с.
57892
  Polewka Adam Kocham i nienawidze / Polewka Adam. – Krakow, 1955. – 250с.
57893
  Janczarski Jacek Kocham pana, panie Sulku / Janczarski Jacek. – Warszawa, 1978. – 195с.
57894
  Marianowicz Antoni Kocham, lubie...zartuje / Marianowicz Antoni. – Warszawa, 1961. – 120с.
57895
  Malpass Eric Kochana coreczka / Malpass Eric. – Warszawa, 1975. – 283с.
57896
  Janaszek-Ivanickova Halina Kochanek Slawy / Janaszek-Ivanickova Halina. – Katowice, 1978. – 417с.
57897
  Seymour-Tulasiewicz Kochanek z Nigerii / Seymour-Tulasiewicz. – Katowice, 1965. – 234с.
57898
  Bobrowski Jerzy Kochankowe Ate / Bobrowski Jerzy. – Lodz, 1961. – 198с.
57899
   Kochen: Ein neues Rezeptbuch fur alle Leute, die mit Leidenschaft backen und brutzeln, kochen und mixen und.... – Leipzig, 1981. – 479с.
57900
  Pfeiffer Hans Kochrezepte fur Kriminalgerichte oder Wie man einen Kriminalroman schreibt / Pfeiffer Hans. – Berlin, 1987. – 63с.
57901
  Biely Andrzej Kocio Letajew / A. Biely ; przeloz.: M. Lesniewska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 297 s.
57902
  Spasov Aleksandar Koco Racin / Spasov Aleksandar. – Paris, 1986. – 75с.
57903
  Spasov Aleksandar Koco Racin / Spasov Aleksandar. – Paris, 1986. – 75с.
57904
  Schenk J. Kocsagvedelem - Termeszetvedelem : 1923/24. evi jelentes / J. Schenk. – Budapest : M. kir. allami nyomda, 1924. – S. 337-353
57905
  Lesznai A. Kod elottem, kod utanam. Valogatott versek. / A. Lesznai. – Budapest, 1967. – с.
57906
  Nolting Johannes Kodak pocket instamatic camera guide / Nolting Johannes, Blitz Georg. – New York, 1974. – 74с.
57907
  Sobanska A. Kodeks Baltazara Behema : komentarz kodykologiczny / Anna Sobanska. – Krakow : Biblioteka Jagiellonska, 2007. – 39 s. : il. – ISBN 83-921946-6-7
57908
   Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzajace. – Warszawa, 1964. – 268с.
57909
   Kodeks karny. Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Oraz przepisy wprowadzajce. – Warszawa, 1974. – 395с.
57910
   Kodeks postepowania karnego. Przepisy wprowadzajace oraz wazniejsze przepisy szczegolne. – Wyd. 13. wedlug stanu prawnego na dzien 15 sierpnia 1965 r. – Warszawa, 1965. – 302с.
57911
   Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa o ustroju kolegiow do spraw wykroczen przepisy wykonawcze. Stan prawny na dzien 31 marca 1975 r.. – Warszawa, 1975. – 140с.
57912
   Kodeks pracy 1975-1985: Materialy XIII Zimowej Szkoly Prawa Pracy: Karpacz, marzec 1986. – Wroclaw, 1986. – 138с.
57913
  Krakowski Ludwik Kodeks pracy w praktyce przedsiebiorstwa. / Krakowski Ludwik. – Warszawa, 1977. – 612с.
57914
  Nahlik Stanislaw Edward Kodeks prawa traktatow. / Nahlik Stanislaw Edward. – Warszawa, 1976. – 514с.
57915
   Kodeks rodzinny i opiekunczy po nowelizacji / pod red. Jacka Mazurkiewicza // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3249 : Kodeks rodzinny i opiekunczy po nowelizacji / pod red. J. Mazurkiewicza. – S. 1-157, [1]. – ISSN 0239-6661
57916
   Kodeks rodzinny. Komentarz. – Wyd. 2-ie. – Warszawa, 1959. – 880с.
57917
   Kodifikimi i pergjitheshem i legjislaciont ne fuqi te republikes popullore te shqiperise. Aneks 1958. – Tirane, 1959. – 675с.
57918
  Istrati Panait Kodyn. Prezentacja hajdukow / Istrati Panait; Zechenter W., Mares Zoda (przel.), Rolland R. (wstep). – Warszawa, 1965. – 196с.
57919
  Hincu Dumitru Kogalniceanu / Hincu Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 316с.
57920
   Kognitywne podstawy jezyka i jezykoznawstwa. – Krakow : Universitas, 2001. – 364s. – ISBN 83-7052-635-7
57921
  Bazin Herve Kogo smiem kochac / Bazin Herve; Tlumaczyla M.Metanomska. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 252 s.
57922
  Gordis R. Koheleth-the man and his world : A study of Ecclesiastesv / Robert Gordis. – 3d Augmented ed. – New York : Schocken books, 1988. – X, 421 p. – ISBN 0-8052-0166-1
57923
  Hartig Helmut Kohle, Erdol und Erdgas. / Hartig Helmut, Schmidt Rudolph. – Halle, 1957. – 282с.
57924
   Kohle, Kohle...Reportagen und Skizzen zum Kohle- und Energieprogramm. – Berl., 1959. – 144с.
57925
   Kohler"s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas : zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British Pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of Amerika. – [Berlin] : Gera, R. ; Friedrich v. Zezschwitz
Bd. 1 : mit 102 Tafeln in Farbendruck. – 1890. – 54, [185] S., 102 Tafl. ; pag. var : Ill.


  Se. Konigl. Hoheit der Herzog Karl Theodor von Bayern, Dtr. med., hat die Widmung dieses Werkes anzunehmen geruht
57926
   Kohler"s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas : zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British Pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of Amerika. – [Berlin] : Gera, R. ; Friedrich v. Zezschwitz
Bd. 2 : mit 101 Tafeln in Farbendruck. – 1890. – [182] S., 101 Taf. ; pag. var : Ill.


  Se. Konigl. Hoheit der Herzog Karl Theodor von Bayern, Dtr. med., hat die Widmung dieses Werkes anzunehmen geruht
57927
   Kohler"s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas : zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British Pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of Amerika. – [Berlin] : Gera, R. ; Friedrich v. Zezschwitz
Bd. 3 (Erganzungsband) : Neueste Medizinalpflanzen und Verwechselungen mit 80 Tafeln in Farbendruck / bearb. v. M. Vogtherr, M. Gurke ; Kustos am bot. Museum in Berlin. – 1898. – XXXIV, [334] S., 80 Taf. ; pag. var : Ill.


  Se. Konigl. Hoheit der Herzog Karl Theodor von Bayern, Dtr. med., hat die Widmung dieses Werkes anzunehmen geruht
57928
  Kasarda Mikulas Kohuti spev. / Kasarda Mikulas. – Bratislava, 1958. – 96с.
57929
  Greulich E.R. Koiner wird als Held geboren / E.R. Greulich. – Berlin, 1976. – 456с.
57930
  Ollinmaa Paavo Koivum vetopuum anatomisesta rakenteesta ja ominaisuuksista / Ollinmaa Paavo. – Helsinki, 1955. – 264с.
57931
  Milanovsky S. Kola Super-deep - evidence of fluids in the Crust // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 103-105. – Бібліогр.: с. 104-105. – ISSN 0203-3100
57932
  Baranowicz Jan Kolacz i razowiec / Baranowicz Jan. – Krakow, 1955. – 292с.
57933
  Lysiak Waldemar Kolebka / Lysiak Waldemar. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1987. – 261s.
57934
  Roszko Janusz Kolebka ciemowita / Roszko Janusz. – Warszawa, 1974. – 427с.
57935
  Duskova Danielle Koleckarna / Duskova Danielle. – Praha, 1977. – 395с.
57936
  Gorska G. Kolejne ogniwo. Punkt odniesienia. Zamkniety krag / Gabriela Gorska. – Warszawa : Instytut wyd-czy Nasza ksiegarnia, 1981. – 94s. – (Stalo sie jutro : Opowiadan fantastycznych zbior dwudziesty pierwszy). – ISBN 83-10-08085-9
57937
  Urban Jerzy Kolekcja jerzego kibica / Urban Jerzy. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1972. – 551 s.
57938
  Kopta Josef Kolibri povidky / Kopta Josef. – Praha, 1963. – 144с.
57939
  Krizanova-Brindzova Helena Kolko len burok... / Krizanova-Brindzova Helena. – Praha, 1959. – 68с.
57940
  Mannchen Walter Kolloidchemie / Mannchen Walter. – Freiberg, 1959. – 108с.
57941
  Lepeschkin W. Kolloidchemie des Protoplasmas / W. Lepeschkin. – Berlin : Julius Springer, 1924. – 228S. : Mit 22 Abbildungen
57942
   Kolloidchemisches Taschenbuch. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute. – 5. erw. Aufl. – Lpz., 1960. – 556с.
57943
  Korzeniowski Jozef Kollokacja / Korzeniowski Jozef. – Krakow, 1959. – 274с.
57944
   Koln. – Munchen, 1992. – 64 с.
57945
  Lukawski Z. Kolo Polskie w Dumie Panstwowej wobec k westii Chelmskiej : (Отношение Польского Коло В Государственной Думе к холмскому вопросу) / Z. Lukawski, 1966. – [24] s.
57946
   Kolo Sportowe. – Warszawa, 1956. – 80с.
57947
   Kolo: Casopis Matice hrvatske. – Zagreb. – ISSN 13310992
G. 6, N 3. – 1997


  1997. G. 6, N 3
57948
  Komornicki Stanislaw Kolobrzeg. Marzec 1945 / Komornicki Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 30с.
57949
  Bialek E. Kolokacja i wyraz – uwagi o relacjach synonimii oraz ekwiwalencji // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2013. – S. 89-104. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 31). – ISSN 0239-426X


  Niniejsze badania koncentruja sie na problematyce polaczen konwencjonalnych. Autorka na licznych przykladach kolokacji rosyjskich i polskich omawia relacje synonimii pomiedzy tymi polaczeniami oraz ich jednowyrazowymi odpowiednikami. Najwiecej uwagi ...
57950
   Kolomenskoe: Domaine-musee. – Leningrad, 1986. – 127с.
57951
   Kolonialismus und Neokolonialismus in Nordafrika und Nahost. – Berl., 1964. – 492с.
57952
  Mastauskis S. Kolorado Vabalas / St. Mastauskis, A. Lesinskas. – Leidykla : Enciklopediju, 1946. – 52 s.
57953
  Szyszkowski B. Kolorimetrische untersuchungen der neutralsalzwirkung / B. Szyszkowski. – Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1912. – 67 S.
57954
  Antonow Siergiej Kolorowe kamyczki / Antonow Siergiej; Tlumaczyly W.Jurkiewicz, A.Zukowska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1962. – 178s.
57955
  Skoszkiewicz Janusz Kolorowe miasteczko / Skoszkiewicz Janusz. – Warszawa, 1961. – 202с.
57956
  Mikulska Anna Kolorowe slowka / Mikulska Anna. – Warszawa, 1966. – 34с.
57957
  Czermanski Zdzislaw Kolorowi ludzie / Czermanski Zdzislaw. – Warszawa : Polonia, 1992. – 261s. – ISBN 83-7021-139-9
57958
  Osiecka Agnieszka Kolory / Osiecka Agnieszka. – Warszawa, 1962. – 244с.
57959
  Witwicka Katarzyna Kolory bez barw / Witwicka Katarzyna. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 212s.
57960
  Ostroleka Zygmunt Kolory mojego morza / Ostroleka Zygmunt. – Gdynia, 1966. – 224с.
57961
  Marczenko Zygmunt Kolorymetryczna oznaczanie pierwiaskow / Marczenko Zygmunt. – Warszawa, 1968. – 716с.
57962
  Miller Henry Kolos z Maroussi / Miller Henry; Tlum. C.Wojewoda. Przedmowa J.J. Szczepanskiego. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 344s.
57963
  Chwiejczak Stanislaw Kolosasty trakt / Chwiejczak Stanislaw. – Lublin, 1971. – 296с.
57964
  Bystrzycka Zofia Koltunka. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1971. – 212с.
57965
  Regel F. Kolumbien / F. Regel. – Berlin : Alfred Schall. – 274 S. – (Bibliothek der Landerkunde ; Bd. 7-8)
57966
  Bratny Roman Kolumbowie rocznik 20. / Bratny Roman. – Warszawa
1. – 1968. – 256с.
57967
  Bratny Roman Kolumbowie, rocznik 20. / Bratny Roman. – Warszawa
1. – 1957. – 274с.
57968
  Bratny Roman Kolumbowie, rocznik 20. / Bratny Roman. – Warszawa
2. – 1957. – 288с.
57969
  Bratny Roman Kolumbowie, rocznik 20. / Bratny Roman. – Warszawa
3. – 1957. – 250с.
57970
  Ingstad Helge Kolumbus nebyl prvni / Ingstad Helge. – Praha, 1970. – 228с.
57971
  Shalamov Varlam Kolyma tales / Shalamov Varlam. – New York; London, 1980. – 222с.
57972
  Shalamov Varlam Kolyma tales / Shalamov Varlam. – New York; London, 1982. – 222с.
57973
  Perepeczko Andrzej Komandosi w akcji / Perepeczko Andrzej. – Gdansk, 1978. – 255с.
57974
  Zuravljov T. Kombajneri / T. Zuravljov. – Praha : Svet Sovetu, 1956. – 184 s.
57975
  Miedzyrzecki Artur Kombatanci i podroznicy / Miedzyrzecki Artur. – Warszawa, 1960. – 72 s.
57976
  Lovasz L. Kombinatorik / L.Lovasz, K.L.Vesztergombi, J.Pelikan. – Leipzig : Teubner, 1977. – 132s.
57977
  Balzac H. Komedia ludzka / Honoriusz Balzac; Przel. T.Zelenski-Boy, J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik. – (Studia obyczajowe)
T. 14 : Sceny z zycia paryskiego. – 1960. – 551,[2]s. – Spis T.14: Sekrety ksieznej de Cadignan. Sarrasine. Facino Cane. Piotr Grassou. Gaudissart 2. Malomieszczanie. Krzywe zwierciadlo historii wspolczesnej
57978
  Balzac Honoriusz Komedia ludzka / Balzac Honoriusz. – Warszawa : Czytelnik. – (Studia filozoficzne ; 3)
23 : Rekrut. Marany. El Verdugo. Dramat nad morzem. Czerwona oberza. O Katarzynie Medycejskiej /Przelozyli A. Sygietynski, J. Rogozinski. – 1965. – 464s.
57979
   Komedia obyczajowa warszawska. – Warszawa
1. – 1960. – 398с.
57980
  Reymont Wladyslaw Komediantka / Reymont Wladyslaw. – Krakow, 1955. – 324с.
57981
  Hollos Korvin Lajos Komediasok / Hollos Korvin Lajos. – Budapest, 1966. – 242с.
57982
  Czartoryski Adam Kazimierz Komedie / Czartoryski Adam Kazimierz. – Warszawa, 1955. – 468с.
57983
  Bohomolec Franciszek Komedie / Bohomolec Franciszek; Kott Jan. – Warszawa, 1959. – 488с.
57984
  Bohomolec Franciszek Komedie / Bohomolec Franciszek; Kott Jan. – Warszawa, 1960. – 524с.
57985
  Rachlik Frantisek Komedie plna lasky / Rachlik Frantisek. – Praha, 1954. – 692с.
57986
  Rachlik Frantisek Komedie plna Lasky / Rachlik Frantisek. – Praha, 1956. – 646с.
57987
   Komedije XVII i XVIII stoljeca. – Zora, 1967. – 488с.
57988
   Komedyja rybaliowska nowa. – Warszawa, 1988. – 91с.
57989
  Adamowicz Tadeusz Komendy zeglarskie. / Adamowicz Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
57990
  Kopecky Milan Komensky jako umelec slova / Kopecky Milan. – Brno, 1992. – 138с.
57991
   Komentar k obcianskemu sudnemu poriadku. – Bratislava
1. – 1958. – 884с.
57992
  Luczak M. Kometa milosci / Mila Luczak; przeklad z jezyka ukrainskiego M. Horbaczek. – Przemysl, 2009. – 152 s. – На обкл. парал. назва : Комета любові. - Текст парал. укр. та польськ. мовами. – ISBN 978-83-926994-8-4
57993
  Svelec F. Komicki teatar Marina Drzica / F. Svelec. – Zagreb, 1968. – 383с.
57994
  Helner Tomasz Komisarz Bonetti szuka Magdaleny. / Helner Tomasz. – Warszawa, 1968. – 240с.
57995
  Bystron Jan Stanislaw Komizm. / Bystron Jan Stanislaw. – Wyd. 2. zmien. – Wroclaw, 1960. – 436с.
57996
  Pollack Inge Komm mit zu der Indianern. Mit Erich Wustmann in Sudamerika / Pollack Inge. – Dresden, 1975. – 149с.
57997
  Aderhold K. Komm wieder, Doktor! = Als Arzt in Urwald und Wuste / K. Aderhold, R. Becker, H. Landmann. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag Leipzig, 1965. – 247c.
57998
  Aderhold K. Komm wieder, Doktor! = Als Arzt in Urwald und Wuste / K. Aderhold, R. Becker, H. Landmann. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag Leipzig, 1967. – 247c.
57999
   Komm, Trost der Nacht, c Nachtigall. Deutsche Gedichte aus dem 17. Jahrhundert. – Leipzig, 1977. – 180с.
58000
   Kommentar zum Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 20 December 1965 und zum Einfuhrungsgesetz zum Familiengesetzbuch der DDR vom 20. December 1965. – Berlin, 1982. – 256с.
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,