Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
57001
   "Join UP!" на коні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 107 : фото
57002
  Sudermann H. "Jons i Erdme" i inne opowiesci / Hermann Sudermann; Tlum. T.Willan. – Olsztyn : Pojezierze, 1976. – 263 s.
57003
  Skierkowski Marek Jezus historii i wiary : Chrystologia fundamentalna Geralda O"Collinza / Skierkowski Marek. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2002. – 316s. – ISBN 83-7072-221-0
57004
  Hernadi Gyula Jezus Krisztus horoszkopja / Hernadi Gyula. – Budapest, 1977. – 331с.
57005
  Dlugosz Kazimierz Jezyk-religia-kultura / Dlugosz Kazimierz; Uniw.Szczecinski. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniw. Szczecinskiego, 2001. – 213s. – ISBN 83-7241-164-6
57006
  Smereka T. Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3131 : Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy / T. Smereka. – S. 1-341. – ISSN 0239-6661
57007
  Kopczynska Zdzislawa Jezyk a poezja. Studia z dziejow swiadomosci jezykowej i literackiej oswioconia i romantyzmu / Kopczynska Zdzislawa. – Wroclaw i i., 1976. – 207с.
57008
   Jezyk a polityka. Przypadek Ukrainy / Andrej Ksenicz, Jewhen Perehuda, Switlana Sawojska, Wadim Semko, Andrzej Malkiewicz. – Zielona Gora : Uniwersytet Zielonogorski, 2017. – 172 s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-946569-2-8
57009
  Schaff Adam Jezyk a poznanie / Schaff Adam. – Warszawa, 1964. – 278с.
57010
  Straczuk Justyna Jezyk a tozsamosc czlowieka w warunkach spolecznej wielojezycznosci : pogranicze polsko-litewsko-bialoruskie / Straczuk Justyna. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 1999. – 84s. – ISBN 83-230-9999-5
57011
  Borek Henryk Jezyk Adama Gdaciusa / Borek Henryk. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1962. – 232с.
57012
  Paszkowski S. Jezyk ALGOL 60 / S. Paszkowski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1965. – 238 s.
57013
  Mikulski Zdzislaw Jezyk angielski / Mikulski Zdzislaw. – Wyd. 5. – Lodz-Warszawa, 1963. – 339с.
57014
  Dobrzycka Irena Jezyk angielski dla poczatkujacyck / Dobrzycka Irena, Kopczynski Bronislaw. – Wyd. 7. – Warszawa, 1974. – 468с.
57015
  Dobrzycka Irena Jezyk angielski dla samoukow / Dobrzycka Irena. – Warszawa
1-13. – 1960. – 496с.
57016
  Smolska Janina Jezyk angielski dla technikow / Smolska Janina. – Wyd. 5. popr. – Warszawa, 1963. – 216с.
57017
  Plazewski Jerzy Jezyk filmu / Plazewski Jerzy. – Warszawa, 1961. – 522с.
57018
  Kielski Boleslaw Jezyk francuski a polski. Przyczynek do typologii jezykow. / Kielski Boleslaw. – Lodz, 1956. – 28с.
57019
  Szypowska Maria Jezyk francuski dla poczatkujacych / Szypowska Maria. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 492s. : ill. – (Ser.:"Samouczki jezykow obcych")
57020
  Perlin Oskar Jezyk hiszpanski / Perlin Oskar. – Warszawa, 1977. – 600с.
57021
  Perlin Oskar Jezyk hiszpanski dla samoukow / Perlin Oskar. – Warszawa, 1962. – 472с.
57022
  Witkowski W. Jezyk i literatura ukrainska / W. Witkowski, 1971. – [77] s.
57023
  Stonert Henryk Jezyk i nauka / Stonert Henryk. – Warszawa, 1964. – 272с.
57024
  Ajdukiewicz K. Jezyk i poznanie / Kazimierz Ajdukiewicz. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
T. 2 : Wybor pism z lat 1945-1963. – 1965. – 426 s.
57025
  Ajdukiewicz Kazimierz Jezyk i poznanie. / Ajdukiewicz Kazimierz. – Warszawa
1. – 1960. – 378с.
57026
  Smoczynski Wojciech Jezyk litewski w perspektywie porownawczej / Smoczynski Wojciech; Uniw. Jagiellonski, Katedra jezykoznaw. ogol. i baltystyki. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – 510s. – (Baltica Varsoviensia ; T.3). – ISBN 83-233-1430-6
57027
  Dyszak Andrzej Jezyk ojczysty w szkole podstawowej i w gimnazjum / Dyszak Andrzej. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej, 2002. – 211s. – ISBN 83-7096-412-5
57028
  Chwilczynska Monika Jezyk perski. Jezyk prasowy / Chwilczynska Monika, Pur Rahnama Kawen. – Warszawa
2. – 1988. – 332с.
57029
  Kulak J. Jezyk polski (Skrypt dla cudzoziemcow). / J. Kulak, W. Laciak, I. Zeleszkiewicz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1966. – 359с.
57030
  Przulubska Ewa Jezyk polski na codzien / Przulubska Ewa, Przylubski Feliks. – Warszawa, 1958. – 392с.
57031
  Szews Jerzy Jezyk polski w szkolnictwie srednim Pomorza Gdanskiego w latach 1815-1920 / Szews Jerzy. – Gdansk, 1975. – 245 с.
57032
  Parnowski T i in. Jezyk polski, dla klasy II zasadniczych szkol zawodowych / T i in. Parnowski. – Warszawa, 1957. – 348с.
57033
  Pecherski Mieczyslaw Jezyk polski. Wiadomosci i cwiczenia z gramatyki i pisowni / Pecherski Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 204с.
57034
  Skorupka Stanislaw Jezyk polski. Wiadomosci i cwiczenia z zakresu slownictwa, frazeologii i stylistyki klasa X / Skorupka Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 140с.
57035
  Nomanczuk Piotr Jezyk rosyjski / Nomanczuk Piotr. – Warszawa, 1961. – 200с.
57036
  Sobolewski Piotr Jezyk rosyjski / Sobolewski Piotr. – Warszawa, 1965. – 236с.
57037
  Nabrdalik Larysa Jezyk rosyjski dla akademii rolniczych. / Nabrdalik Larysa. – Warszawa, 1977. – 351с.
57038
  Ingram Wladyslawa Jezyk rosyjski w cwuczeniach dla studentow 3 roku filologii rosyjski / Ingram Wladyslawa, Paszt Stefania. – Opole, 1978. – 174с.
57039
  Ingram Wladyslawa Jezyk rosyjski w cwuczeniach dla studentow 4 roku filologii rosyjski / Ingram Wladyslawa, Paszt Stefania. – Opole, 1979. – 169с.
57040
  Chawronina S. Jezyk rosyjski, cwiczenia / S. Chawronina, A. Szyzoczenska. – M., 1985. – 327с.
57041
  Krywol Tamara Jezyk rosyjski. / Krywol Tamara, Zwierzowa Natalia. – Wyd. 3. – Lodz-Warszawa
1. – 1961. – 354с.
57042
  Sobolewski Piotr Jezyk rosyjski. Dla studentow Wydz. Prawa i studium administracyknego / Sobolewski Piotr. – Warszawa, 1963. – 252с.
57043
  Ramotowska Danuta Jezyk rosyjski. Podrecznik dla stud. wydz. farmaceutycznych Akademii medycz. / Ramotowska Danuta. – Wyd. 2. – Warszawa, 1977. – 263с.
57044
  Ohly Rajmund Jezyk suahili / Ohly Rajmund. – Warszawa
1, 2. – 1964. – 100с.
57045
   Jezyk w kontekscie spolecznym i komunikacyjnym : rusycystyczne studia konfrontatywne. – Katowice : Oficyna wydawnicza, 2007. – 238 s. – ISBN 978-83-60743-09-6
57046
  Grabias Stanislaw Jezyk w zachowaniach spolecznych / Grabias Stanislaw. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 382s. – ISBN 83-227-1039-9
57047
  Mroczko Eugeniusz Jezyk wegierski dla samoukow. / Mroczko Eugeniusz. – Warszawa, 1960. – 566с.
57048
  Masenko L. Jezyk, przemiany spoleczno-polityczne i wspolpraca miedzynarodowa // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
57049
   Jezyki algorytmiczne : Praca zbiorowa. – Wroclaw : Wyzsza szkola ekon. we Wroclawiu, 1973. – 244 s.
57050
   Jezyki obce w szkole wyzszej : zbior artykulow. – Warszawa : PWN, 1955. – 173 s.
57051
  Lipinski Edward Jezyki semickie rodziny afroazjatyckiej : Zarys ogolny / Lipinski Edward; Z jezyka angl. przel. S.Zawadzki; Uniw. im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 110s. – ISBN 83-232-1083-7
57052
   Jezyki slowianskie 1945-1995 : Gramatyka - leksyka - odmiany: Materialy miedzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 20-22.09.1995 r. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 226s. – ISBN 83-86881-04-6
57053
  Bracki A. Jezykowy obraz fauny w bajkach ukrainskich (na podstawie zbioru Wolodymyra Hnatiuka) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 33-41


  У статті проаналізовано українські народні казки, зібрані і впорядковані В. Гнатюком у книзі «Народні казки» (Львів, 1913). Розглядається спосіб і форма передачі людських рис, втілених у постатях тварин. Проведено також аналіз еволюції та визначення ...
57054
  Milewski Tadeusz Jezykoznawstwo / Milewski Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 276с.
57055
   Jezykoznawstwo Bronislawa Malinowskiego. – Krakow : Universitas. – ISBN 83-7052-679-9
Tom I : Jezykoznawstwo Bronislawa Malinowskiego: Wiezy wspolnego jezyka /Pisarkowa Krystyna. – 2000. – 346s. – На обкл. авт. тому: Krystyna Pisarkowa
57056
   Jezykoznawstwo Bronislawa Malinowskiego. – Krakow : Universitas. – ISBN 83-7152-679-9
Tom 2 : Problem znaczenia w jezykach pierwotnych. Formanty klasyfikujace w jezyku kiriwiny. ...leksykon kiriwinsko-polski i polsko-kiriwinski /Malinowski B.; Wedl.pom.K.Pisarkowej; Oprac.T.Szczerbowski. – 2000. – 420s.
57057
  Furdal Antoni Jezykoznawstwo otwarta / Furdal Antoni. – Opole, 1977. – 200с.
57058
  Klyczkow G.S. Jezykoznawstwo porownawcze XX wieku. / G.S. Klyczkow. – Warszawa
1. – 1970. – 73с.
57059
  Bedford Sybille Jigsaw / Bedford Sybille. – Harmondsworth, 1990. – 351с.
57060
  Kepel G. Jihad : the trail of political Islam / Gilles Kepel ; transl.: Anthony F. Roberts. – Cambridge : The Belknap press of Harvard Univ. press, 2002. – VIII, [1], 454 p. : maps. – ISBN 0-674-01090-6
57061
  Vrabec Vilem Jihoceska houbarska kucharka / V.Vrabec; Mykologicka cast M.Smotlacha; Fotogr. J.Erhart, M. Erchartova, V.Simer, J. Stach. – Ceske Budejovice : Jihoceske nakladatelstvi, 1982. – 253s. : fotorg.
57062
   Jihomoravsky kraj v tisku 1965 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Universitni knihovna, 1967. – 204 p. – (Vyberovy seznam 112)
57063
   Jihomoravsky kraj v tisku 1966 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Universitni knihovna, 1969. – 238 p. – (Vyberovy seznam 135)
57064
   Jihomoravsky kraj v tisku 1976 : Soupis publikaci a clanku. – Brno, 1978. – 257c.
57065
   Jihomoravsky kraj v tisku 1977 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna, 1980. – 288 p. – (Vyberovy seznam 135)
57066
   Jihomoravsky kraj v tisku 1981 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna, 1983. – 304 p.
57067
   Jihomoravsky kraj v tisku 1982 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna, 1985. – 315 p.
57068
   Jihomoravsky kraj v tisku 1983 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna
Sv.1 : Textova cast. – 1986. – 255 p.
57069
   Jihomoravsky kraj v tisku 1983 : Soupis publikaci a clanku. – Brno : Statni vedecka knihovna
Sv.2 : Rejstriky. – 1986. – pp. 257-357
57070
  Konta Jiri Jilove mineraly Ceskoslovenska / Konta Jiri. – Praha, 1957. – 320с.
57071
  Conrad Earl Jim Crow America / Conrad Earl. – New York : Duell, Sloan and Pearce, 1947. – 11,237p.
57072
  Havlicek Venceslav Jindrich Fugner. / Havlicek Venceslav. – Praha, 1948. – 38с.
57073
  Maly Jiri Jindrich Matiegka / Maly Jiri. – Praha, 1949. – 40с.
57074
  Capek-Chod Karel Matej Jindrove / Capek-Chod Karel Matej. – Praha, 1987. – 325с.
57075
   Jiri Dimitrov. 1882-1949-1982.. – Brno, 1983. – 231с.
57076
  Farova Anna Jiri Jenicek. / Farova Anna. – Praha, 1962. – 16с.
57077
  Hrabak Josef Jiri Krenek / Hrabak Josef. – Praha, 1988. – 196с.
57078
   Jiri Mahen-Spolutvurce pokrokove kulturni politiky: Sbornik z konferece Brno-7. Pprosince 1982. – Brno, 1983. – 281с.
57079
   Jiri Orten. – Praha, 1969. – 15с.
57080
  Dvorak Antonin Jiri Plachy / Dvorak Antonin. – Praha, 1964. – 110с.
57081
  Cerny Jiri Jiri Prochazka a dialektika v hemecke prirodni filosofii / Cerny Jiri. – Praha, 1960. – 346с.
57082
  Soldan Fedor Jiri Soldan / Soldan Fedor. – Praha, 1964. – 227с.
57083
  Балданжанов Л.Б. Jiruken-u tolta yin tayilburi. Монгольское грамматическое сочинение 18 века. / Л.Б. Балданжанов. – Улан-Удэ, 1962. – 133с.
57084
  Cech Svatopluk Jitrni pisne / Cech Svatopluk. – 6 vydani. – Praha, 1946. – 72с.
57085
  Galaktionov V. Jitro velke stavby / V. Galaktionov, A. Agranovskij. – Praha, 1953. – 328с.
57086
  Bousek Karel Jizda kralu. (1980-1981) / Bousek Karel. – Praha, 1982. – 113с.
57087
  Hausdorff D. Jizkor : Platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot 1960 / D.Hausdorff. – Baarn : Bosch & Keuning, 1978. – 191blz. : ill. – ISBN 90 246 4295 7
57088
   Jn the mechanism of recombination of charge crriersan seminsulating GaAs (Cr) / O.V. Tretyak, Y.B. Vorobyov, I.A. Kolomiets, N.V. Vorobyova // Phys. Stat. Sol., 1974. – №2
57089
  Alcott Louisa Jo"s boys, and how they turned out / Alcott Louisa. – Boston, 1904. – 365 p.
57090
  Jendryschik M. Jo, mitten im Paradies / M. Jendryschik. – Rostock : Hinstorff, 1974. – 215 S.
57091
  Parthey H. Joachim Jungius und Moritz Schlick / H. Parthey, H. Vogel. – Rostock, 1969. – 46 S.
57092
   Joachim Lelewel : Ksiegoznawca, bibliotekarz, bibliograf: Materialy Miedzynar. sesji nauk.20-22 mar.1986r. zorgan. przez Bibliot. Uniw. w Warsz, oraz. In-tut bibl. i inform. nauk Uniw.Warsz. w 200 rocz.urod. J.Lelewela. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 435s. : 12k.il. – ISBN 83-230-0712-8
57093
  Kaminski Antoni Joachim Lelewel a Michail Bakunin // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 103-115. – ISBN 978-83-935192-3-1
57094
  Talvio Tuukka Joachim Lelewel and coins of Ethelred II // Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – P. 169-178. – ISBN 978-83-63760-93-9
57095
  Wasiljew Aleksiej Joachim Lelewel w rosyjskiej historiografii // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 291-313. – ISBN 978-83-935192-3-1
57096
  Pastorius Joachimi Pastorii de Hirtenbrg... Florus Polonicus, seu Polonicae historiae epitome nova. – 5-m recognita, aucta & ad nostri usque temporis bella continuata. – Gedani (Gdansk) ; Francofurti (Frankfurt) : Sumptibus Simonis Beckensteinii ; Typ.Simonis Reinigeri, 1652. – [44], 851, [40] p. – На корінці: Histori Polonicae


  У виданні також: Calendae Regiae ... Dni. Joannis Casimiri... Recuperatum Thorunium...(S. 649). - Aurora Pacis ... (S. 705). - Diadema Gloriae ... Michaelis ... (S. 765) - Aegis Palladia In Serenissimi Ac Potentissimi ... Domini Joannis III Regis ...
57097
  Grabski Adrzej Joachin Lelewel i demokracja niemiecka / Grabski Adrzej. – Lodz, 1987. – 487с.
57098
  Rodziewiczowna Maria Joan VIII. 1-12 / Rodziewiczowna Maria. – Krakow
1-12. – 259с.
57099
  Clericus Joannes Joannis Clerici Opera philosophica : in 4 volumina digesta. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Georgium Gallet
Vol. 1-2. – 1698. – [14], 429, 432 p.
57100
  Nieremberg Juan Eusebio Joannis Eusebii Nierembergii, ex Societate Iesu, de arte voluntatis libri sex : Accedit Historia panegyrica de tribus martyribus ejusdem Societatis in Urugai pro fide occisis. – Parisiis : [s.n.], 1639. – [12], 543, [16]с.
57101
  Jensius Joannes Joannis Jensii Lectiones Lucianeae. Accedit ad J. G. Graevim, super aliqult Diodori Siculi loci epistola. – Hagae Comitis, Excud. M. Uirwere, 1699. – (18) 422 (32)с.
57102
  Jenkins D. Job power : Blue and white collar democracy / D. Jenkins. – New York a.o. : Penguin books, 1974. – XV, 375 p.
57103
   Jobs and growth: supporting the European recovery / ed.: Martin Schindler, Helge Berger, Bas B. Bakker, and Antonio Spilimbergo. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – VIII, 275 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-1-48430-446-4
57104
  Kortum Karol Arnol Jobsjada / Kortum Karol Arnol. – Warszawa, 1964. – 234с.
57105
  Tschirner Marga Jochen wird es schaffen! / Tschirner Marga. – Lpz., 1962. – 216с.
57106
  Jarvekulg A. Joevahk eestis bioloogia ja toonduslik tahtsus = Широкопалый рак в Эстонии / A. Jarvekulg; Арви Александрович Ярвекюльг. – Tartu, 1958. – 185s. – На эстонском, русском и немецком языках
57107
  Polasek Milan Joga: Osem stupnov vycviku / Polasek Milan. – Bratislava, 1990. – 237с.
57108
  Jonston J. Joh. Jonstoni Thaumatographia Naturalis : In decem classes distincta in quibus Admiranda. – Amstelodami, Apud Joh. Janssonium : Apud Johannem Janssonium, 1661. – [10], 498, [4] с.
57109
  Kozik Frantisek Johan Amos Comenius. 1592-1670 / Kozik Frantisek. – Prague, 1958. – 52с.
57110
  Fo Dario Johan Padan odkrywa Ameryke = Johan Padan a la descoverta de la Americhe / Fo Dario; Przeklad i posliwie A.Wasilewska. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 197,[5]s. – ISBN 83-0802833-0
57111
  Broszkiewicz Stanislaw Johanka. / Broszkiewicz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 152с.
57112
  Beckert Manfred Johann Beckmann / Beckert Manfred. – Leipzig, 1983. – 119с.
57113
  Herbart J.F. Johann Friedrich Herbart"s Sammtliche Werke / J.F. Herbart ; Hrsg. von G. Hartenstein. – Leipzig : Verlag von Leopold Voss
2. Bd. : Schriften zur Padagogic / 2. Theil. – 1851. – XIV, 506 S.
57114
  Herbart J.F. Johann Friedrich Herbart"s Sammtliche Werke / J.F. Herbart ; Hrsg. von G. Hartenstein. – Leipzig : Verlag von Leopold Voss
4. Bd. : Schriften zur Padagogic / 2. Theil. – 1851. – [ 4 ], 622 S.
57115
  Keyssler Johann Georg Johann George Keysslers Neueste Reisen durch Deutschland, Bohmen, Ungarn, die Schweitz, Italien und Lothringen worinn der Zustand und das merkwurdigste dieser Lander beschrieben wird : und vermittelst der naturlichen, gelehrten und politischen Geschichte, der Mechanik, Maler- Bau- und Bildhauerkunst, Munzen und Alterthumer wie auch mit verschiedenen Kupfern erlautert wird. – Hannover : N. Forster, 1740. – [8], 810, [1] S. : 1 grav. Kart.
57116
   Johann Gettfried Herder im Spiegel seiner Zeitgenossen: Briefe und Selbstzeugnisse. – Berlin, 1978. – 368с.
57117
  Gulyga Arseni Johann Gotteried Herder. Eine Einfuhrun in seine Philosophie / Gulyga Arseni. – Leipzig, 1978. – 167с.
57118
  Dietze Walter Johann Gottfried Herder. / Dietze Walter. – Berlin-Weimar, 1980. – 161с.
57119
   Johann Gottfried Herder; Zur Herder - Rezeption in Ost- und Sudosteuropa. – Berlin, 1978. – 275с.
57120
  Dejung E. Johann Heinrich Pestalozzi. Forschungsbericht 1955 - 1967 : Sonderabdruck aus "Schweizerische Zeitschrift fur Geschichte", Bd. 18, Heft 1, 1968 / Hrsg. von derAllgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz Redigiert von Andreas Staehelin und Jean-Francois Bergier / E. Dejung. – [S. l. : s. n.], 1968. – S. 87-101 + Додаток "Samtliche Werke und Briefe" / Johann Heinrich Pestalozzi, 8 S.
57121
  Stoll Heinrich Alexander Johann Heinrich Voss / Stoll Heinrich Alexander. – Berl.
Band 1. – 1962. – 612с.
57122
  Holstein Hugo Johann Reuchlins Komodien / Holstein Hugo. – Leipzig, 1973. – 172 S.
57123
  Schweitzer Albert Johann Sebastian Bach / Schweitzer Albert. – Lpz., 1963. – 922с.
57124
  Marcel Johann Sebastian Bach i n Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / Marcel, Luc-Andre. – Hamburg, 1977. – 181с.
57125
  Petzoldt Richard Johann Sebastian Bach sein Leben in Bildern / Petzoldt Richard. – Lpz., 1961. – 36с.
57126
  Reuter Johann Wolfgang Goethe / Reuter, Hans-Heinrich. – Leipzig, 1990. – 196с.
57127
   Johann Wolfgang Goethe und Leipzig : Beitrage und Katalog zur Ausstellung. – Leipzig : Universitat Leipzig, 1999. – 208S. : Ill. – (Schriften aus der Universitatsbibliothek Leipzig ; 4). – ISBN 3910108962
57128
  Hoyer Walter Johann Wolfgang Goethe. Sein Leben in 150 Bildern / Hoyer Walter. – Lpz., 1958. – 52с.
57129
  Jendryschik M. Johanna / M. Jendryschik. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1973. – 232 S.
57130
  Roidisz Emmanuil Johanna nopapa / Roidisz Emmanuil. – Budapest, 1974. – 231с.
57131
  Kapr Albert Johannes Gutenberg : Tatsachen und Thesen / Kapr Albert. – Leipzig, 1977. – 129 S.
57132
   Johannes Hevelius and his catalog of stars. – Utah, 1971. – 89с.
57133
  Hoppe J. Johannes Kepler / J. Hoppe. – 5. Aufl. – Leipzig : BSB Teubner, 1987. – 92 с.
57134
   Johannes R.Becher. – Berl., 1960. – 144с.
57135
  Erigena J.S. Johannes Scotus Erigena uber die eintheilung der natur / Uebersetzt und mit einer Schluss-Abhandlung uber Leben und Schriften des Erigena ...von Ludvig Noack. – Berlin : Verlag von L. Heimann. – (Philosophische bibliothek ; band 40)
Abtheilung 1, das 1, bis 3, Buch enthaltend. – 1870. – VIII s., S. 81-160. – На обкл. зазначено 1871 р. видання, в кн. відсутні 1-80 стор.
57136
   Johannesburg Declaration on sustainable development and Plan of implementation of the World summit on sustainable development : the final text of agreements negotiated by Governments at the World summit on sustainable development, 26 August - 4 September 2002, Johannesburg, South Africa. – New York : United Nations, 2003. – 89 p. – На обкл. назва: Political declaration and Plan of implementation
57137
  Graevius Johann Georg Johannis Georgii Graevii Lectiones Hesiodeae / Ut & notae Josephi Scaligeri et Francisci Guieti // [Назва грецькою графікою, потім:] Hesiodi Ascraei quae extant / Hesiod. – Amstelodami [Amsterdam] : Apud Danielem Elzevirium, 1667. – 183 p.


  На тит. арк. складової частини видавнича марка Elzevir
57138
  Jonston J. Johannis Jonstoni, doct. Polyhistor continuatus, seu Rerum toto orbe a Carolo M. ad Albertum 2. Austriacum, in Europa, Asia, Africa, America gestarum, tam sacrarum quam prophanarum succincta & methodi. – Amstelodami, Apud Joh. Jenae : sumtibus Viti Jacobi Trescheri, bibliopolae Vratislav. ; typis Johannis Nisii, 1667. – [10], 976, [4], 654 p.


  На передньому форзаці гравюра, яка містить відомості титульного аркуша; На тит. арк. надпис: Gedlonis Wisiniowski Sinplus.? Ano 1728 Jan. 5. Cop?: 40 На задньому форзаці надпис чорним чорнилом: Сия ....? ..........? латинского языка Стольника? ...
57139
  Bowen Catherine Drinker John Adams and the American revolution / Bowen Catherine Drinker. – Boston, 1950. – 699с.
57140
  Rambert Pascal John and Mary. Tragedie: Les dialogues. Eloge / Rambert Pascal. – Paris, 1991. – 126с.
57141
  Fleming David John Capodistrias and the conference of London (1828-1831) / Fleming David. – Thessaloniki, 1970. – 398с.
57142
  Crawley C.W. John Capodistrias. / C.W. Crawley. – Thessaloniki, 1970. – 109с.
57143
  Novikova I. John Champlin Gardner"s philosophical novels / I. Novikova. – Riga, 1990. – 54 s.
57144
  Westbrook R.B. John Dewey and American democracy / R.B. Westbrook. – Ithaca ; London : Cornell University, 1991. – XVIII, 570 p.
57145
  Messick Hank John Edgar Hoover: an inquiry into the life and times of J.E. Hoover, and his relationship to the continuing partnershi of crime, business, and politics / Messick Hank. – New York, 1972. – 276с.
57146
  Sidey Hugh John F.Kennedy, president / Sidey Hugh. – New ed. – New York, 1964. – 365с.
57147
  Herzfelde Wieland John Heartfield : Leben und Werk / Herzfelde Wieland. – Dresden, 1962. – 356 S.
57148
  Sanders D. John Hersey / D. Sanders. – New Haven, 1967. – 159с.
57149
  Posener A. John i Jacqueline Kennedy / Alan Posener ; przel.: K. Jachimczak. – Krakow : Wydaw. literackie, 1998. – 176, [3] s., 8 k. il. – (PARY). – ISBN 83-08-02821-7
57150
  MacGregor Burns James John Kennedy: A Political Profile by James MacGregor Burns / MacGregor Burns James. – New York, 1960. – 309с.
57151
  Alinsky Saul John L.Lewis: an unauthorized biography. / Alinsky Saul. – New York
17. – 1970. – 389с.
57152
  Woodall James John Lennon i Yoko Ono / Woodall James; Przelozyl P.Lopatka. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1998. – 221s. : 12 k.il. – (Pary). – ISBN 83-08-02819-5
57153
  Siskind George John Maynard Keynes-ein falscher Prophet / Siskind George. – Berl., 1959. – 118с.
57154
  Gerstacker Friedrich John Mulligan, der Strafling. / Gerstacker Friedrich. – Berl., 1966. – 192с.
57155
   John O"Donovan. 1806-1861. Eugen O"Curry. 1794-1862. – 12с.
57156
  Cohen Matt Johnny Crackle sings. / Cohen Matt. – Toronto, 1971. – 108с.
57157
  Monika Joint and several liability of professional proxy / Monika, F-T // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 394
57158
   Joint report upon the survey and demarcation of the boundary betweenthe United States and Canada from the source of the St. Croix river to the Atlantic ocean. – Washington : Government, 1934. – XIV, 318 p. : ill.
57159
  Hoffmann Joh. Jcob. Jon. Jacobi Hoffmanni Lexicon Universale, historiam sacrum et profanam omnis aevi, omniumque Gentium, chronologiam ad haec usque tempora: geographiam et veteris et novi orbis...
1. – 1698. – (10), 1072с.
57160
  Blum Helena Jonasz Stern / Blum Helena. – Krakow, 1978. – 72с.
57161
  Maiden Cecil Jonathan Found / Maiden Cecil. – New York : Thomas Y.Crowell Company, 1957. – 214p.
57162
  Cook Richard Jonathan Swift as a tory pamphletter. / Cook Richard. – Seattle
35. – 1967. – 158с.
57163
  Fielding Henry Jonathan Wild der Grosse. / Fielding Henry. – Berlin, 1976. – 123с.
57164
  Hagens-Muilwijk Ina Jong-ouder-oud: verhoudingen tussen mensen : Een keuze uit recente uitspraken, visies en onderzoekingen / Hagens-Muilwijk Ina. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1979. – 98blz. – (Cahiers Ouderdom en levensloop ; 5). – ISBN 90-6001-373-5
57165
  Samuelson Olof Jonity w chemii analitycznej / Samuelson Olof. – Warszawa, 1958. – 300с.
57166
  Колисниченко Д.Н. Joomla 1.5. Руководство пользователя / Д.Н. Колисниченко. – Москва [и др.] : Диалектика, 2009. – 217, [7] с. : табл., ил. – Предм. указ.: с. 215-217. - На обл. указ. также: Установка и настройка CMS Joomla ; Структуризация и размещение материала сайта ; Управление сайтом, оптимизация и обеспечение безопасности ; Модули, расширения и плагины и др. - CD отсутствует. – ISBN 978-5-8459-1509-2
57167
  Warner M. Joourneys in north and south America / M. Warner. – Hicago : Knowledge 91, 1940. – 384 p.
57168
  Alfayez M. Jordan and the Arab-Israeli conflict // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 136-138. – ISBN 978-966-171-651-2


  Йорданія та Ізраїль мають офіційні дипломатичні відносини з 1994 року після підписання Ізраїлем і Йорданією мирного договору. Король Йорданії Абдалла розглядає Ізраїль як життєво важливого регіонального союзника на Близькому Сході.
57169
  Fraenger Wilhelm Jorg Ratgeb: Ein Maler und Martyrer aus dem Bauernkrieg / Fraenger Wilhelm. – Dresden, 1980. – 284с.
57170
  Girardot Rafael Gutierrez Jorge Luis Borges. / Girardot Rafael Gutierrez. – Madrid, 1959. – 140с.
57171
  Bashkirtseff M. Jornal de Marie Bashkirtseff / M. Bashkirtseff. – Paris : Bibliotheque Charpentier
Т. 1. – 1891. – 401 p. : avec un portr.
57172
  Bashkirtseff M. Jornal de Marie Bashkirtseff / M. Bashkirtseff. – Paris : Bibliotheque-Charpentier
Tome 1. – 1908. – 401 p.
57173
  Pedrolo Manuel de Jos Brut / Pedrolo Manuel de. – Barcelona, 1990. – 107, [2] с.
57174
  Nuiry Sanchez Juan Jose Antonio. A traves de su testamento politico / Nuiry Sanchez Juan, 1964. – 22с.
57175
  Sanguily Manuel Jose de la Luz y Caballero. (Estudio critico) / Sanguily Manuel. – La Habana, 1962. – 312с.
57176
   Jose Guadalupe Posada. – Dresden, 1961. – 26с.
57177
  Gonzalez Manuel Pedro Jose Marti. / Gonzalez Manuel Pedro. – 2-d edit. – Havana, 1961. – 80с.
57178
   Josef Berg, 8.3.1927-26.2.1971 : Personalni bibliografie. – Brno, 1987. – 37с.
57179
  Tomes Jan Josef Broz / Tomes Jan. – Praha, 1960. – 18с.
57180
  Thiele Vladimir Josef Capek a kniha. Soupis knizni grafiky / Thiele Vladimir. – Praha, 1958. – 296с.
57181
  Keenan E.L. Josef Dobrovsky and the origins of the Igor" Tale / Edward L. Keenan; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university press, 2003. – 23,541 p. – (Harvard series in Ukrainian studies / Ukrainian research institute. Harvard university; HURI edtorial board M.S.Flier, G.G.Grabowicz a.o.; Davis center for Russian and Eurasian studies. Harvard university; Dir.:T.J Colton, M.I. Goldman, L.Tarlow). – ISBN 0-916458-96-2
57182
   Josef Dobrovsky. 1753-1953. – Praha, 1953. – 596с.
57183
  Masin Jiri Josef Ehm / Masin Jiri. – Praha, 1961. – 16с.
57184
  Benesova Marie Josef Gocar / Benesova Marie. – Praha, 1958. – 54с.
57185
  Loffler Fritz Josef Hegenbarth / Loffler Fritz. – Dresden, 1959. – 268с.
57186
   Josef Hegenbarth zum Gedachtnis. Zeichnungen der letzten Jahre.. – Dresden, 1963. – 58с.
57187
  Pisa A.M. Josef Hora / A.M. Pisa. – Praha, 1947. – 62с.
57188
  Ciger Hronsky Josef Mak / Jozef Ciger Hronsky; Przelozyl i posl. opat. A. Sieczkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 292s. – (Powiesci 20 wieku)
57189
  Lamac Miroslav Josef Manes / Lamac Miroslav. – Praha, 1956. – 241с.
57190
  Lamac M. Josef Manes / M. Lamac. – Praha, 1970. – 4с.
57191
   Josef Prosek. – Praha, 1962. – 42с.
57192
  Stech V.V. Josef Vaclav Myslbeck der Meister der tschechischen Bildhauerkunst. / V.V. Stech. – Prag, 1954. – 27с.
57193
  Pecirka Jaromir Josef Wagner / Pecirka Jaromir. – Praha, 1959. – 20с.
57194
  Porjes Ladislav Josele a ti ostatni / Porjes Ladislav. – Banska Bystrica, 1962. – с.
57195
   Josepf Beuys. – Bonn, 1986. – 72с.
57196
  Lipina V.I. Joseph Addison and the formation of the theoretical poetics of the essay genre // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – P. 187-191. – ISSN 2313-500Х
57197
  Fielding Henry Joseph Andrews and Shamela / Fielding Henry; With an introd.by C.Rawson. – London : Campbell Publishers, 1998. – 400p. – (Everyman"s Library ; 113 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-113-5
57198
  Fielding Henry Joseph Andrews. / Fielding Henry. – Harmondsworth, 1985. – 343с.
57199
  Koc Barbara Joseph Conrad / Koc Barbara. – Warszawa, 1989. – 159с.
57200
  Said Edw. Joseph Conrad and the fiction of autobiography / Edw. Said. – Cambridge, 1966. – 220с.
57201
  Said E.W. Joseph Conrad and the fiction of autobiography / E.W. Said. – Cambridge, 1968. – 219с.
57202
  Zabierowski S. Joseph Conrad i Universytet Jagiellonski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 169/170, listopad/grudzien. – S. 82-87. – ISSN 1427-1176
57203
   Joseph Conrad: Theory and word fiction.. – Lubbock, 1974. – 199с.
57204
  Zweig Stefan Joseph Fouche / Zweig Stefan. – Frankfurt am Main : Fischer, 1981. – 285 S.
57205
  Zweig Stefan Joseph Fouche / Zweig Stefan. – Berlin : Verlag der National, 1982. – 307 S.
57206
  Zweig Stefan Joseph Fouche: the portrait of a politician / Zweig Stefan. – New York : The Viking Press, 1930. – 368s.
57207
  Laux Karl Joseph Haas. Leben und Werk / Laux Karl. – Lpz., 1958. – 135с.
57208
  Petzoldt Richard Joseph Haydn. Sein Leben in Bildern / Petzoldt Richard. – Lpz., 1961. – 52с.
57209
   Joseph R. MacCarthy. – Englewood Cliffs, 1970. – 181с.
57210
   Joseph Stalin: A Short Biography. – Moscow, 1951. – 207с.
57211
  Schollak Sigmar Joshua oder das Rattennest / Schollak Sigmar. – Berlin, 1971. – 195с.
57212
  Schollak S. Joshua oder Der Mord in Detroit / S. Schollak. – Berlin, 1973. – 224с.
57213
  Massaut Jean Pierre Josse Clichtove, l"humanisme et la reforme du clerge / Massaut Jean Pierre. – Paris
1. – 1968. – 452с.
57214
  Massaut Jean Pierre Josse Clichtove, l"humanisme et la reforme du clerge / Massaut Jean Pierre. – Paris
2. – 1968. – 452с.
57215
  Choma Ivan Josyf Slipyj "Vinctus Christi" et "Defensor Unitatis" / Choma Ivan. – Roma, 1997. – 169s. – (Universitas Catholica Ucrainorum s.Clementis Papae ; Vol.87)
57216
  Goeteris Anthonis Journael der Legatie ghelaen inde Iaren 1615 ende 1616 by de Edele, Gestrenge, Hoochgheleerde Heeren... inhoudende curt ende waerachtich verhael, vande seer seltsame ende wonderbaerlicke ghestelteni. – Graven-Hage, Aert Meuris, 1619. – 158 s., figс.
57217
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig
Hf. 1. – 2009. – На обкл.: 600 Jahre : Universitat Leipzig
57218
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig
Hf. 2. – 2009. – На обкл. : 600 Jahre : Universitat Leipzig
57219
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig
Hf. 3. – 2009. – На обкл.: 600 Jahre : Universitat Leipzig
57220
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig
Hf. 4. – 2009. – На обкл.: 600 Jahre : Universitat Leipzig
57221
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 5. – 2009. – На обкл.: 600 Jahre : Universitat Leipzig
57222
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 6. – 2009. – На обкл.: 600 Jahre : Universitat Leipzig .- Журнал-переверт
57223
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 1. – 2010
57224
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 2. – 2010
57225
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 3. – 2010
57226
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 4. – 2010
57227
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 5. – 2010
57228
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 1. – 2011
57229
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 4. – 2011
57230
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 5. – 2011
57231
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 6. – 2011
57232
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 1. – 2012
57233
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 2. – 2012
57234
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 3. – 2012
57235
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 4. – 2012
57236
   Journal / Universitat Leipzig. – Leipzig : Universitat Leipzig. – ISSN 1860-6709
Hf. 5. – 2012
57237
  Bernanos G. Journal d"un cure de campagne / G. Bernanos. – M., 1981. – 349с.
57238
   Journal de ce qui s"est passe a la tour du Temple pendant la captivite de Louis XVI, roi de France. – Paris, 1833. – 295 p.
57239
   Journal de la Societe finno-ougrienne = Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja / Societe finno-ougrienne. – Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. – ISSN 0355-0215
85. – 1994
57240
  Bashkirtseff Marie Journal de Marie Bashkirtseff / Bashkirtseff Marie. – Paris : Bibliotheque-Charpentier ; Eugene Fasquelle
T. 2. – 1908. – 591 p. : avec un portr.
57241
  Choisy de Journal du voyage de Siam fait en 1685 et 1686 / Par l"abbe de Choisy. – Seconde edition [2-e вид.]. – A Paris (Paris) : Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687. – 652 p.
57242
  Chodowiecki Daniel Journal gehalten auf einer Lustreyse von Berlin nach Dresden, Leipzig, Halle, Dessau an. Anno 1789 / Chodowiecki Daniel. – Berl., 1961. – 64с.
57243
  Lesseps J.-B. B. de Journal historique du voyage de m. de Lesseps, consul de France, employe dans l"expedition de M. le comte de la Perouse, en qualite d"interprete du roi : depuis l"instant ou il a quitte les fregates Francoises au port Saint-Pierre & Saint-Paul du Kamtschatka, jusqu"a son arrivee en France, le 17 octobre 1788. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
P. 2. – 1790. – 380 p.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
57244
  Steinbeck John Journal of a novel: the East of Eden letters / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1990. – 182 p.
57245
   Journal of American studies. – Cambridge : Cambridge uneversity press. – ISSN 0021-8758
Vol.37 N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57246
   Journal of American studies. – Cambridge : Cambridge uneversity press. – ISSN 0021-8758
Vol.37 N 3. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57247
   Journal of American studies. – Cambridge : Cambridge uneversity press. – ISSN 0021-8758
Vol.38, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57248
   Journal of applied mechanics: Transactions of the ASME. – New York. – ISSN 0021-8936
Vol.66, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57249
   Journal of applied mechanics: Transactions of the ASME. – New York. – ISSN 0021-8936
Vol.66, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57250
   Journal of applied mechanics: Transactions of the ASME. – New York. – ISSN 0021-8936
Vol.66, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57251
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 76, № 1. – 1994
57252
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 76, № 2. – 1994
57253
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 76, № 3. – 1994
57254
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 77, № 1. – 1994
57255
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 77, № 2. – 1994
57256
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 77, № 3. – 1994
57257
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 78, № 1. – 1994
57258
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 78, № 2. – 1994
57259
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 78, № 3. – 1994
57260
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 79, № 1. – 1994
57261
   Journal of approximation theory. – Orlando : Academic press. – ISSN 0021-9045
Vol. 79, № 2. – 1994
57262
   Journal of Asia-Pacific affairs. – Seoul
Vol.2 N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57263
   Journal of Asia-Pacific affairs. – Seoul. – ISSN 1229-9774
Vol.2, N 2. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57264
   Journal of Asia-Pacific affairs. – Seoul. – ISSN 1229-9774
Vol.3, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57265
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 24. – 1994
57266
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 23. – 1994
57267
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 22. – 1994
57268
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 21. – 1994
57269
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 20. – 1994
57270
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 19. – 1994
57271
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 18. – 1994
57272
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 17. – 1994
57273
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 16. – 1994
57274
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 15. – 1994
57275
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 14. – 1994
57276
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 13. – 1994
57277
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 12. – 1994
57278
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 11. – 1994
57279
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 10. – 1994
57280
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 9. – 1994
57281
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 8. – 1994
57282
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 7. – 1994
57283
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 5. – 1994
57284
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 4. – 1994
57285
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 3. – 1994
57286
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 2. – 1994
57287
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 176, № 1. – 1994
57288
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 21. – 1995
57289
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 24. – 1995
57290
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 23. – 1995
57291
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 22. – 1995
57292
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 19. – 1995
57293
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 18. – 1995
57294
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 17. – 1995
57295
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 16. – 1995
57296
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 15. – 1995
57297
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 14. – 1995
57298
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 13. – 1995
57299
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 12. – 1995
57300
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 11. – 1995
57301
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 10. – 1995
57302
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 9. – 1995
57303
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 8. – 1995
57304
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 7. – 1995
57305
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 6. – 1995
57306
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 5. – 1995
57307
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 4. – 1995
57308
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 3. – 1995
57309
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 2. – 1995
57310
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 177, № 1. – 1995
57311
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 24. – 1996
57312
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 23. – 1996
57313
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 22. – 1996
57314
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 21. – 1996
57315
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 20. – 1996
57316
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 19. – 1996
57317
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 18. – 1996
57318
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 17. – 1996
57319
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 16. – 1996
57320
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 15. – 1996
57321
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 14. – 1996
57322
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 13. – 1996
57323
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 12. – 1996
57324
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 11. – 1996
57325
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 10. – 1996
57326
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 9. – 1996
57327
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 8. – 1996
57328
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 7. – 1996
57329
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 6. – 1996
57330
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 5. – 1996
57331
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 4. – 1996
57332
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 3. – 1996
57333
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 2. – 1996
57334
   Journal of bacteriology. – Washington
Vol. 178, № 1. – 1996
57335
   Journal of business and technical communication. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1050-6519
Vol.17, N 4. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57336
   Journal of business and technical communication. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1050-6519
Vol.18, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57337
   Journal of business and technical communication. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1050-6519
Vol.18, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57338
   Journal of business and technical communication. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1050-6519
Vol.18, N 3. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57339
   Journal of consumer research : An interdisciplinary quarterly. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0093-5301
Vol.27, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57340
   Journal of consumer research : An interdisciplinary quarterly. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0093-5301
Vol.27, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57341
   Journal of consumer research : An interdisciplinary quarterly. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0093-5301
Vol.29 N 4. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57342
   Journal of economic research : [Semi-annually]. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol. 3, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57343
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.4, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57344
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.5, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57345
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.6, N 2. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57346
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.6, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57347
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.7, N 2. – 2002
57348
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.7, N 1. – 2002
57349
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.8, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57350
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.8, N 2. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57351
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.9, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57352
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.10, N 2. – 2005
57353
   Journal of economic research. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol.10, N 1. – 2005
57354
   Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol. 14, No. 3. – 2009
57355
   Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol. 14, No. 1. – 2009
57356
   Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol. 15, No. 3. – 2010
57357
   Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol. 15, No. 2. – 2010
57358
   Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
Vol. 17, No. 2. – 2012
57359
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
V.37, N 2. – 1999
57360
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
V.37, N 4. – 2000
57361
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
V.38, N 2. – 2000
57362
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
V.38, N 1. – 2000
57363
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol.41, N 2. – 2003
57364
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol.41, N 3. – 2004
57365
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol.42, N 4. – 2005
57366
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol.42, N 3. – 2005
57367
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol.43, N 1. – 2005
57368
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol.43, N 2. – 2005
57369
   Journal of educational media & library sciences. – Taipei. – ISSN 1013-090X
Vol. 43, N 3. – 2006
57370
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.98, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57371
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.98, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57372
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.98, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57373
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.100, N 3. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57374
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.100, N 2. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57375
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.100, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57376
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.100, N 4. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57377
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.101, N 2. – 2002
57378
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.101, N 4. – 2002
57379
   Journal of English and Germanic philology (JEGP). – Champaign : University of Illinois press. – ISSN 0363-6941
Vol.101, N 3. – 2002
57380
   Journal of european economy = Журнал європейської економіки / Ternopil National Economic University ; ed.-in-ch. Yevhen Savelyev ; ed. board: K. Borsekova, O. Dzyublyuk, R. Eisen [et al.]. – Ternopil, -2001. – ISSN 2519-4070
Vol. 17, N 1 (64), january - march. – 2018. – 144 p.
57381
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 281. – 1994
57382
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 280. – 1994
57383
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 278. – 1994
57384
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 277. – 1994
57385
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 276. – 1994
57386
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 275. – 1994
57387
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, № 273. – 1994
57388
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 45, Special Issue. – 1994
57389
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 292. – 1995
57390
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 291. – 1995
57391
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 290. – 1995
57392
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 289. – 1995
57393
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 288. – 1995
57394
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 287. – 1995
57395
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 286. – 1995
57396
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 285. – 1995
57397
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 284. – 1995
57398
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 283. – 1995
57399
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 282. – 1995
57400
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, № 293. – 1995
57401
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, Special issue. – 1995
57402
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 46, Supplement : Plant Biology Abstracts, SEB Annual Meeting. – 1995
57403
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 47, № 303. – 1996
57404
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 47, № 302. – 1996
57405
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 47 : Special issue. – 1996
57406
   Journal of Experimental Botany : Plant Biology Abstracts, SEB Annual Meeting. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 47 : Supplement. – 1996
57407
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 47, № 304. – 1996
57408
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 312. – 1997
57409
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 311. – 1997
57410
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 310. – 1997
57411
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 309. – 1997
57412
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 308. – 1997
57413
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 307. – 1997
57414
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 306. – 1997
57415
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48 : Special issue. – 1997
57416
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 317. – 1997
57417
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 316. – 1997
57418
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 315. – 1997
57419
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 314. – 1997
57420
   Journal of Experimental Botany. – Oxford : Oxford Univ. Press
Vol. 48, № 313. – 1997
57421
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
V.4, N 2. – 2000
57422
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
V.5, N 3. – 2001
57423
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
V.5, N 4. – 2001
57424
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 8, N 1. – 2003
57425
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 8, N 3. – 2004
57426
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 8, N 4. – 2004
57427
   Journal of futures studies. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 9, N 2. – 2004
57428
   Journal of futures studies : Epistemology, methods, applied and alternative futures. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 10, N 1. – 2005
57429
   Journal of futures studies : Epistemology, methods, applied and alternative futures. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 10, N 2. – 2005
57430
   Journal of futures studies : Epistemology, methods, applied and alternative futures. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 10, N 3. – 2006
57431
   Journal of futures studies : Epistemology, methods, applied and alternative futures. – Taipei. – ISSN 1027-6084
Vol. 10, N 4. – 2006
57432
   Journal of geodynamics. – Amsterdam : Elsevier. – ISSN 0264-3707
Vol. 37, N 1. – 2004
57433
   Journal of geographical sciences. – Beijing, 1990-. – ISSN 1009-637X
Vol. 14 (suppl.) : Acta geographica Sinica. – 2004
57434
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 16


  1997. Vol. 2, N 2
57435
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 7


  1997. Vol. 2, N 2
57436
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 22


  1997. Vol. 2, N 2
57437
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 31,Ч.2


  1997. Vol. 2, N 2
57438
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 31,Ч.1


  1997. Vol. 2, N 2
57439
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N19, Ч.1


  1997. Vol. 2, N 2
57440
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 19,Ч.2


  1997. Vol. 2, N 2
57441
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 13


  1997. Vol. 2, N 2
57442
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 11


  1997. Vol. 2, N 2
57443
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 23


  1997. Vol. 2, N 2
57444
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 17


  1997. Vol. 2, N 2
57445
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 20


  1997. Vol. 2, N 2
57446
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 32


  1997. Vol. 2, N 2
57447
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 14


  1997. Vol. 2, N 2
57448
   Journal of geophysical research. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 8


  1997. Vol. 2, N 2
57449
   Journal of geophysical research : Space Physics. – Washington, 1971. – ISSN 0148-0227 ; Vol. 76, N 10


  1997. Vol. 2, N 2
57450
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 8. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57451
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 1. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57452
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 2. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57453
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 3. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57454
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 4. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57455
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 5. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57456
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 6. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57457
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 7. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57458
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 11. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57459
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № A 7. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57460
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № A 6. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57461
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № A 5. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57462
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № B 12. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57463
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № B 5. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57464
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № B 4. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57465
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № B 3. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57466
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № B 2. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57467
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № B 1. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57468
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 5. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57469
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 4. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57470
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 3. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57471
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 2. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57472
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 1. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57473
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D 6. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57474
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 3. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57475
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 4. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57476
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 5. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57477
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 6. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57478
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 7. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57479
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 8. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57480
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 9. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57481
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 10. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57482
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 11. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57483
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № C 12. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57484
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 11. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57485
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 9. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57486
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 10. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57487
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № E 12. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57488
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № D6. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57489
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 98, № A 10. – 1993


  1997. Vol. 2, N 2
57490
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № B 12. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57491
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № B 11. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57492
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № B 10. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57493
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № B 9. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57494
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № B 8. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57495
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № C 1. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57496
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № C 12. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57497
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № C 11. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57498
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № C 10. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57499
   Journal of geophysical research. C. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № C 9. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57500
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № A 6. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57501
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № A 5. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57502
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № A 4. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57503
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № A 3. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57504
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № A 7. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57505
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 4. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57506
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 5. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57507
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 6. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57508
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 7. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57509
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 8. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57510
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 9. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57511
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 10. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57512
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 11. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57513
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № D 12. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57514
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № E 2. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57515
   Journal of geophysical research. E. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 99, № E 1. – 1994


  1997. Vol. 2, N 2
57516
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № D 11. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57517
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № D 7. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57518
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № D 5. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57519
   Journal of geophysical research. D. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № D 1. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57520
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № B 12. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57521
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № B 11. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57522
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 100, № B 10. – 1995


  1997. Vol. 2, N 2
57523
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 10. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57524
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 8. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57525
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 5. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57526
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 4. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57527
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 3. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57528
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 2. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57529
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 1. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57530
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 6. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57531
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 7. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57532
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № A 9. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57533
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № A 10. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57534
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № A 8. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57535
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № A 7. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57536
   Journal of geophysical research. A. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № A 12. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57537
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 12. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57538
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 101, № B 11. – 1996


  1997. Vol. 2, N 2
57539
   Journal of geophysical research. B. – Washington : American Geophysical Union
  Vol. 104, № B 12. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57540
   Journal of geophysical research. B. – Washington
  Vol. 104, N B 12. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57541
   Journal of heterocyclic chemistry : [Bimonthly]. – Odessa, FL. – ISSN 0022-152X
Vol. 35, N 6. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57542
   Journal of heterocyclic chemistry : [Bimonthly]. – Odessa, FL. – ISSN 0022-152X
Vol. 35, N 5. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57543
   Journal of heterocyclic chemistry : [Bimonthly]. – Odessa, FL. – ISSN 0022-152X
Vol. 35, N 4. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57544
   Journal of heterocyclic chemistry : [Bimonthly]. – Odessa, FL. – ISSN 0022-152X
Vol. 35, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57545
   Journal of heterocyclic chemistry : [Bimonthly]. – Odessa, FL. – ISSN 0022-152X
Vol. 35, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57546
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol.10, N 2. – 1992
57547
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol.11, N 1. – 1993
57548
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol.11, N 2. – 1994
57549
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol.14, N 2. – 1996
57550
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol.15, N 2. – 1997
57551
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol.15, N 1. – 1997
57552
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 17, N 1. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57553
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 18, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57554
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 18, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57555
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 19, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57556
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 20, N 2. – 2002
57557
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 21, N 2. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57558
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 22, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57559
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 22, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57560
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 23, N 2. – 2005
57561
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 24, N 1. – 2006
57562
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering / Committee on hydroscience and hydraulic engineering, Japan society of civil engineers. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 27, N 2. – 2009
57563
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering / Committee on hydroscience and hydraulic engineering, Japan society of civil engineers. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 28, N 2. – 2010
57564
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering / Committee on hydroscience and hydraulic engineering, Japan society of civil engineers. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 29, N 1. – 2011
57565
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering / Committee on hydroscience and hydraulic engineering, Japan society of civil engineers. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 29, N 2. – 2011
57566
   Journal of hydroscience and hydraulic engineering / Committee on hydroscience and hydraulic engineering, Japan society of civil engineers. – Tokyo. – ISSN 0912-2508
Vol. 30, N 1. – 2012
57567
   Journal of international affairs. – New York : Columbia university. – ISSN 0022-197X
Vol.52, N 1. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57568
   Journal of international affairs. – New York : Columbia University, 1947-. – ISSN 0022-197X
Vol.53, N 1. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57569
   Journal of international affairs. – New York : Columbia University, 1947-. – ISSN 0022-197X
V.54, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57570
   Journal of international affairs. – New York : Columbia University, 1947-. – ISSN 0022-197X
V.55, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57571
   Journal of international affairs. – New York : Columbia University, 1947-. – ISSN 0022-197X
V.55, N 2. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57572
   Journal of international affairs. – New York : Columbia University, 1947-. – ISSN 0022-197X
Vol.57, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57573
   Journal of international affairs. – New York : Columbia university, 1947-. – ISSN 0022-197X
Vol.58, N 2. – 2005
57574
   Journal of international affairs. – New York : Columbia university, 1947-. – ISSN 0022-197X
Vol.59, N 1. – 2005
57575
   Journal of international affairs / Columbia university, School of international and public affairs. – New York : Columbia university, 1947-
Vol.62, N 2. – 2009
57576
   Journal of international affairs / Columbia university, School of international and public affairs. – New York : Columbia university, 1947-
Vol.63, N 1. – 2009
57577
   Journal of international business studies. – Honolulu. – ISSN 0047-2506
Vol.34, N 2. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57578
   Journal of linguistics : The journal of the Linguistics association of Great Britain. – Cambridge : Cambridge university press. – ISSN 0022-2267
Vol.39, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57579
   Journal of linguistics : The journal of the Linguistics association of Great Britain. – Cambridge : Cambridge university press. – ISSN 0022-2267
Vol.39, N 2. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57580
   Journal of linguistics : The journal of the Linguistics association of Great Britain. – Cambridge : Cambridge university press. – ISSN 0022-2267
Vol.39, N 3. – 2003
57581
   Journal of linguistics : The journal of the Linguistics association of Great Britain. – Cambridge : Cambridge university press. – ISSN 0022-2267
Vol.40, N 1. – 2004
57582
   Journal of linguistics : The journal of the Linguistics association of Great Britain. – Cambridge : Cambridge university press. – ISSN 0022-2267
Vol.40, N 3. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57583
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol.23, N 6. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57584
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol.23, N 5. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57585
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol.23, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57586
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol.23, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57587
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol.23, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57588
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage periodicals press. – ISSN 1052-5629
Vol.24, N 6. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57589
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage periodicals press. – ISSN 1052-5629
Vol.24, N 5. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57590
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage periodicals press. – ISSN 1052-5629
Vol.24, N 3. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57591
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage periodicals press. – ISSN 1052-5629
Vol.24, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57592
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 27, N 5. – 2003
57593
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 27, N 6. – 2003
57594
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 27, N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57595
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 27, N 2. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57596
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 27, N 3. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57597
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 27, N 4. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57598
   Journal of management education. – Thousand Oaks : SAGE. – ISSN 1052-5629
Vol. 28, N 3. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57599
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 28, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57600
   Journal of management education. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 1052-5629
Vol. 28, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57601
   Journal of management education. – Thousand Oaks : SAGE. – ISSN 1052-5629
Vol. 28, N 4. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57602
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 3. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57603
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 4. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57604
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 5. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57605
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 6. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57606
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 7. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57607
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 8. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57608
   Journal of mathematical physics. – Bloomington. – ISSN 0022-2488
Vol. 35, N 9. – 1994


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57609
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol. 38, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57610
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol. 38, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57611
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol. 39, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57612
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol. 39, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57613
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol. 39, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57614
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.40, N 4. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57615
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.40, N 3. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57616
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.40, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57617
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.40, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57618
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.41, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57619
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.41, N 4. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57620
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.41, N 3. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57621
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.41, N 2. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57622
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
V.42, N 3. – 2002
57623
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
V.42, N 2. – 2002
57624
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.42, N 4. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57625
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.44, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57626
   Journal of mathematics of Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.48, N 3. – 2008
57627
   Journal of mathematics of Kyoto university / Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.49, N 3. – 2009
57628
   Journal of mathematics of Kyoto university / Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.49, N 4. – 2009
57629
   Journal of mathematics of Kyoto university / Kyoto university. – Kyoto : Kyoto university. – ISSN 0023-608X
Vol.49, N 2. – 2009
57630
   Journal of medicinal chemistry : [Biweekly]. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 40, N 5. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57631
   Journal of medicinal chemistry : [Biweekly]. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 40, N 6. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57632
   Journal of medicinal chemistry : [Biweekly]. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 40, N 3. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57633
   Journal of medicinal chemistry : [Biweekly]. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 40, N 2. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57634
   Journal of medicinal chemistry : [Biweekly]. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 40, N 1. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57635
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57636
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 11. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57637
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 12. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57638
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 13. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57639
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 14. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57640
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 15. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57641
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 16. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57642
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 17. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57643
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 18. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57644
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 19. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57645
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 20. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57646
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 21. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57647
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 22. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57648
   Journal of medicinal chemistry. – Washington. – ISSN 0022-2623
Vol. 41, N 23. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57649
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 1. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57650
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57651
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57652
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57653
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 5. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57654
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 6. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57655
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 7. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57656
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 8. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57657
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 14. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57658
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 15. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57659
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 16. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57660
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 17. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57661
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 18. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57662
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 19. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57663
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 20. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57664
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 21. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57665
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 22. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57666
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 23. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57667
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 42, N 25. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57668
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57669
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57670
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 3. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57671
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 5. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57672
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 4. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57673
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 6. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57674
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 7. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57675
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 9. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57676
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 8. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57677
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 10. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57678
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 12. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57679
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 11. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57680
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 13. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57681
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 14. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57682
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 15. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57683
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 16. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57684
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 17. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57685
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 18. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57686
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 19. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57687
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 20. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57688
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 21. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57689
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 22. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57690
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 23. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57691
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 24. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57692
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
Vol. 43, N 25. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57693
   Journal of medicinal chemistry. – Minneapolis. – ISSN 0022-2623
V.44, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57694
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 17. – 1993
57695
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 16. – 1993
57696
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 14. – 1993
57697
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 13. – 1993
57698
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 12. – 1993
57699
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 11. – 1993
57700
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 10. – 1993
57701
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 9. – 1993
57702
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 8. – 1993
57703
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 7. – 1993
57704
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 6. – 1993
57705
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 5. – 1993
57706
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 36, № 4. – 1993
57707
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington : American Chemical Society
Vol. 37, № 13. – 1994
57708
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington : American Chemical Society
Vol. 37, № 12. – 1994
57709
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington : American Chemical Society
Vol. 37, № 11. – 1994
57710
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington : American Chemical Society
Vol. 37, № 10. – 1994
57711
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 26. – 1994
57712
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 25. – 1994
57713
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 24. – 1994
57714
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 23. – 1994
57715
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 16. – 1994
57716
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 15. – 1994
57717
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 37, № 14. – 1994
57718
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 7. – 1995
57719
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 6. – 1995
57720
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 5. – 1995
57721
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 4. – 1995
57722
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 3. – 1995
57723
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 2. – 1995
57724
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 1. – 1995
57725
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 26. – 1995
57726
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 25. – 1995
57727
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 24. – 1995
57728
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 23. – 1995
57729
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 22. – 1995
57730
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 21. – 1995
57731
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 20. – 1995
57732
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 19. – 1995
57733
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 18. – 1995
57734
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 17. – 1995
57735
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 16. – 1995
57736
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 15. – 1995
57737
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 14. – 1995
57738
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 13. – 1995
57739
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 12. – 1995
57740
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 11. – 1995
57741
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 10. – 1995
57742
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 9. – 1995
57743
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 38, № 8. – 1995
57744
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 13. – 1996
57745
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 12. – 1996
57746
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 11. – 1996
57747
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 10. – 1996
57748
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 9. – 1996
57749
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 16. – 1996
57750
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 15. – 1996
57751
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 14. – 1996
57752
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 26. – 1996
57753
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 25. – 1996
57754
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 24. – 1996
57755
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 23. – 1996
57756
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 22. – 1996
57757
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 21. – 1996
57758
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 20. – 1996
57759
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 19. – 1996
57760
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 18. – 1996
57761
   Journal of Medicinal Chemistry. – Washington
Vol. 39, № 17. – 1996
57762
   Journal of money, credit and banking. – Columbus : Ohio state university press. – ISSN 0022-2879
Vol.32, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57763
   Journal of nano- and electronic physics / Ministry of Education and of Ukraine. – Sumy, 1994-. – ISSN 1817-9215
Vol.1, N 3/4. – 2009
57764
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 36, N 1 (141). – 2006
57765
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 38, N 2 (150). – 2009
57766
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 39, N 1 (153). – 2009
57767
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 39, N 4 (156). – 2010
57768
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 39, N 2 (154). – 2010
57769
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 40, N 1 (157). – 2010
57770
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 40, N 3 (159). – 2011
57771
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 40, N 4 (160). – 2011
57772
   Journal of Palestine studies : a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict / Institute for Palestine studies. – Berkeley : University of California press. – ISSN 0377-919X
Vol. 41, N 1 (161). – 2011
57773
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol. 106, N 6. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57774
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol. 106, N 5. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57775
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol. 106, N 4. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57776
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol. 106, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57777
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol. 106, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57778
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.107, N 6(p.2). – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57779
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.107, N 6(p.1). – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57780
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.107, N 5. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57781
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.107, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57782
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.107, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57783
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.107, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57784
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol. 108, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57785
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.109, N 6. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57786
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.109, N 4. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57787
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.109, N 5. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57788
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.110, N 6. – 2002
57789
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.110, N 5. – 2002
57790
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.110, N 4. – 2002
57791
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.110, N 3. – 2002
57792
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
V.110, N 2. – 2002
57793
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.111, N 4. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57794
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.111, N 5. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57795
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.112, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57796
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.112, N 4. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57797
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.112, N 5. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57798
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.112, N 6. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57799
   Journal of political economy. – Chicago : The university of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.113, N 1. – 2005
57800
   Journal of political economy. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.113, N 2. – 2005
57801
   Journal of political economy. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.113, N 3. – 2005
57802
   Journal of political economy. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.113, N 6. – 2005
57803
   Journal of political economy. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.114, N 1. – 2006
57804
   Journal of political economy. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.114, N 2. – 2006
57805
   Journal of political economy. – Chicago : The University of Chicago press. – ISSN 0022-3808
Vol.114, N 3. – 2006
57806
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol. 103, N 6. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57807
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol. 103, N 5. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57808
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol. 103, N 4. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57809
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol. 103, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57810
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol. 103, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57811
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol.104, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57812
   Journal of reseaech of the National institute of standards and technology. – Washington. – ISSN 1044-677X
Vol.104, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57813
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
Vol.9, N 4. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57814
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
Vol.9, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57815
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
Vol.9, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57816
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.10, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57817
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.10, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57818
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.10, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57819
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.11, N 4. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57820
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.11, N 3. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57821
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.11, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57822
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.12, N 4. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57823
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.12, N 3. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57824
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.12, N 2. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57825
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.12, N 1. – 2001


  1997. Vol. 2, N 2
57826
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.13, N 4. – 2002
57827
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.13, N 3. – 2002
57828
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.13, N 2. – 2002
57829
   Journal of sciences Islamic Republic of Iran. – Tehran. – ISSN 1016-1104
V.14 N 1. – 2003


  1997. Vol. 2, N 2
57830
   Journal of the Academy of marketing science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0092-0703
Vol.31, N 4. – 2003
57831
   Journal of the Academy of marketing science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0092-0703
Vol.32, N 1. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57832
   Journal of the Academy of marketing science. – Thousand Oaks : Sage. – ISSN 0092-0703
Vol.32, N 2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57833
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 52. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57834
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 51. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57835
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 50. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57836
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 49. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57837
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 48. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57838
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 47. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57839
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 46. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57840
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 45. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57841
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 44. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57842
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 43. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57843
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 42. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57844
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 41. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57845
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 40. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57846
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 39. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57847
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 38. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57848
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 37. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57849
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 36. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57850
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 35. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57851
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 34. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57852
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 33. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57853
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 32. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57854
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 31. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57855
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 30. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57856
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 29. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57857
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 28. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57858
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 27. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57859
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 26. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57860
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 25. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57861
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 24. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57862
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 23. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57863
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 22. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57864
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 21. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57865
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 20. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57866
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 18. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57867
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 19. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57868
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 17. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57869
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 16. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57870
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 15. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57871
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 14. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57872
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 13. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57873
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 12. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57874
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 11. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57875
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 10. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57876
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.119, N 9. – 1997


  1997. Vol. 2, N 2
57877
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 50. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57878
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 49. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57879
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 45. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57880
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 44. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57881
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 43. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57882
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 42. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57883
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 41. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57884
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 40. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57885
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 39. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57886
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 38. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57887
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 37. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57888
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 36. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57889
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 35. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57890
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 34. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57891
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 33. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57892
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 32. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57893
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 31. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57894
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 30. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57895
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 29. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57896
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 28. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57897
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 27. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57898
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 26. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57899
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 25. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57900
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 24. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57901
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 23. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57902
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 22. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57903
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 21. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57904
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 20. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57905
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 19. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57906
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 18. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57907
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 17. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57908
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 16. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57909
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 15. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57910
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 14. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57911
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 13. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57912
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 12. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57913
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 11. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57914
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 10. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57915
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 9. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57916
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 8. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57917
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 7. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57918
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 6. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57919
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 5. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57920
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 4. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57921
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57922
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol.120, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57923
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 51. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57924
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 50. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57925
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 49. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57926
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 48. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57927
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 47. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57928
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 46. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57929
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 45. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57930
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 44. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57931
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 43. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57932
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 42. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57933
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 41. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57934
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 40. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57935
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 39. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57936
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 38. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57937
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 37. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57938
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 36. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57939
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 35. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57940
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 34. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57941
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 33. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57942
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 32. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57943
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 31. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57944
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 30. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57945
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 29. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57946
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 28. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57947
   Journal of the American chemical society. – Washington. – ISSN 0002-7863
Vol. 121, N 27. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57948
   Journal of the American mathematical society / American mathematical society. – Providence. – ISSN 0894-0347
V.11, N 4. – 1998


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57949
   Journal of the American mathematical society / American mathematical society. – Providence. – ISSN 0894-0347
V.11, N 3. – 1998


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57950
   Journal of the American mathematical society / American mathematical society. – Providence. – ISSN 0894-0347
V.11, N 2. – 1998


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57951
   Journal of the American mathematical society / American mathematical society. – Providence. – ISSN 0894-0347
V.11, N 1. – 1998


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57952
   Journal of the American mathematical society / American mathematical society. – Providence. – ISSN 0894-0347
V.12, N 2. – 1999


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57953
   Journal of the American mathematical society / American mathematical society. – Providence. – ISSN 0894-0347
V.13, N 4. – 2000


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
57954
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 6. – 1996
57955
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 23. – 1996
57956
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 22. – 1996
57957
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 21. – 1996
57958
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 20. – 1996
57959
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 19. – 1996
57960
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 18. – 1996
57961
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 17. – 1996
57962
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 16. – 1996
57963
   Journal of the Atmospheric Sciences : American Meteorological Socsety. – Boston. – ISSN 0022-4928
Vol. 53, № 7. – 1996
57964
   Journal of the Faculty of agriculture Shinshu university. – Nagano. – ISSN 0583-0621
V.34, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57965
   Journal of the Faculty of agriculture Shinshu university. – Nagano. – ISSN 0583-0621
V.36, N 2. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57966
   Journal of the Faculty of agriculture Shinshu university. – Nagano. – ISSN 0583-0621
V.36, N 1. – 2000


  1997. Vol. 2, N 2
57967
   Journal of the Faculty of agriculture Shinshu university. – Nagano. – ISSN 0583-0621
Vol.40, N 1/2. – 2004


  1997. Vol. 2, N 2
57968
   Journal of the Optical society of America. A. Optics, image, and vision. – Washington
  Vol. 15, N 12. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57969
   Journal of the Optical society of America. A. Optics, image, and vision. – Washington
  Vol. 15, N 11. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57970
   Journal of the Optical society of America. Part B: Optical physics. – Washington
  V.15, N 12. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57971
   Journal of the Optical society of America. Part B: Optical physics. – Washington
  V.15, N 11. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57972
   Journal of the Optical society of America. A. Optics, image, and vision. – Washington
  Vol. 15, N 10. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57973
   Journal of the Optical society of America. Part B: Optical physics. – Washington
  V.15, N 10. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57974
   Journal of the Optical society of America. A. Optics, image, and vision. – Washington
  V.16, N 6. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57975
   Journal of the Optical society of America. A. Optics, image, and vision. – Washington
  V.16, N 5. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57976
   Journal of the Optical society of America. A. Optics, image, and vision. – Washington
  V.16, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57977
   Journal of the School of letters (JSL). – Nagoya, 2005-. – ISSN 1349-6190
Vol. 2. – 2006
57978
   Journal of theoretical probability. – New York : Plenum Press. – ISSN 0894-9840
V.12, N 4. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57979
   Journal of theoretical probability. – New York : Plenum Press. – ISSN 0894-9840
V.12, N 3. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57980
   Journal of theoretical probability. – New York : Plenum Press. – ISSN 0894-9840
V.12, N 2. – 1999


  1997. Vol. 2, N 2
57981
   Journal of Virology
Vol. 68, № 2. – 1994
57982
   Journal of Virology
Vol. 68, № 1. – 1994
57983
   Journal of Virology
Vol. 68, № 6. – 1994
57984
   Journal of Virology
Vol. 68, № 5. – 1994
57985
   Journal of Virology
Vol. 69, № 7. – 1995
57986
   Journal of Virology
Vol. 69, № 11. – 1995
57987
   Journal of Virology
Vol. 69, № 10. – 1995
57988
   Journal of Virology
Vol. 69, № 9. – 1995
57989
   Journal of Virology
Vol. 69, № 8. – 1995
57990
   Journal of Virology
Vol. 69, № 12. – 1995
57991
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 11. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57992
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 10. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57993
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 9. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57994
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 8. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57995
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 7. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57996
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57997
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57998
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
57999
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
58000
   Journal ofthe IEEE. Quantum electronics : [Monthly]. – New York. – ISBN б/ц. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. Vol. 2, N 2
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,