Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
571001
  Коваленко О. "Катарсис - IV" об"єднує театралів // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Про міжнародний студентський театральний фестиваль "Катарсис ІV". Постановки були натхнені драматургією та літературою країн Скандинавії та Сполучених Штатів Америки. Організатор та арт-директор фестивалю – О. Коваленко. Цього року організатори ...
571002
  Коваленко О. "Катарсис – IV" об"єднує театралів // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  При міжнародний студентський театральний фестиваль "Катарсис ІV" у КНУ імені Тараса Шевченка.
571003
  Джелева А. "Категории средневековой культуры" А.Я. Гуревича с точки зрения синергетики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 42-50. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
571004
  Бокал Г.В. "Категорії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 123-124. – ISBN 966-316-069-1
571005
  Вестель Ю. "Категорії" 1-5: оригінал і три переклади / Ю. Вестель, І. Листопад, О. Панич // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-58. – ISSN 0235-7941


  Про науковий експеримент у галузі перекладу філософських текстів. Головною метою експерименту було виявити й активізувати лексичні ресурси української мови, придатні для відтворення різниці термінологічних устроїв античної філософської греки та латини.
571006
  Матасова Ю.Р. "Категорія "COMMON WOMAN" у творчій практиці Джуді Гран та Ані Діфранко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У розвідці розглядаються творчі перетини, демонстровані у доробку американської поетки Джуді Ґран та американської авторки-виконавиці Ані ДіФранко в межах категорії "комональності", що вперше постає у поетичній збірці Ґран The Common Woman та ...
571007
   Каталог-перйскурант букинистических книг. Философия. История философии. Диалектический и исторический материализм. Критика современных буржуазных философских учений. Этика. – М., 1986. – 559с.
571008
   Каталог-прейскурант на книги серии "Жизнь замечательных людей". – М., 1990. – 72с.
571009
   Каталог-путеводитель. Русское и белорусское искусство 18 - начала 20 века. – Л., 1968. – 224с.
571010
   Каталог-справочник измерительных приборов. – М., 1952. – 164с.
571011
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования
6. – 1949. – 103с.
571012
  Коробкович И.В. Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования / И.В. Коробкович
16 вып. – 1949. – с.
571013
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Ареометры. Вискозиметры
5. – 1948. – 20с.
571014
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Весоизмерительные приборы
11. – 1948. – 20с.
571015
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Геодезические и фотограмметрические приборы
34. – 1949. – 91с.
571016
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Геологические, гидрогеологические и геофизические приборы
36. – 1948. – 80с.
571017
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Гидрометеорологические приборы
35. – 1948. – 27с.
571018
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Медицинские приборы и аппараты
33. – 1950. – 75с.
571019
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Мельницы, мешалки, центрифуги, насосы
4. – 1948. – 17с.
571020
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Меры и приборы для измерения сопротивления, емкости и индуктивности
23. – 1950. – 63с.
571021
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Микроскопы и лупы. – М.
27. – 1950. – 88с.
571022
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Нагревательная аппаратура
8. – 1948. – 36с.
571023
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Оптические приборы для физико-химического анализа
28-30. – 1950. – 64с.
571024
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Переносные приборы для измерения тока, напряжения, мощности
22а. – 1950. – 92с.
571025
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для измерения времени
12. – 1949. – 55с.
571026
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для измерения и регулирования температуры. – М.
9. – 1950. – 64с.
571027
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для испытания механизмов и машин
19. – 1948. – 36с.
571028
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для испытания механических свойств металлов
16. – 1949. – 76с.
571029
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для испытания свойств неметаллических материалов
17-18. – 1949. – 84с.
571030
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для контроля чистоты поверхности
15. – 1949. – 24с.
571031
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для магнитного и рентгеновского структурного анализа и радиоактивных измерений
26. – 1949. – 16с.
571032
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы для тепловых испытаний
10. – 1948. – 16с.
571033
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Приборы и инструменты для измерения линейных и угловых величин. – Л.
13. – 1950. – 104с.
571034
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Радиоизмерительная аппаратура и электронные приборы. – М.
25. – 1951. – 87с.
571035
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Сводные таблицы изделий. – М.
38. – 1950. – 79с.
571036
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Специализированные приборы для испытания и контроля работы механизмов и машин
20. – 1948. – 16с.
571037
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Специализированные приборы и инструменты для контроля и измерения геометрических величин
14. – 1948. – 16с.
571038
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Специализированные электроизмерительные приборы и электропринадлежности
24. – 1948. – 24с.
571039
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Специализированные электроизмерительные приборы и электропринадлежности. – М.
24. – 1948. – 24с.
571040
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Стекляная химическая посуда
2. – 1948. – 19с.
571041
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Стекляные химические приборы и аппараты
1. – 1948. – 44с.
571042
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Счетно-вычислительные приборы и аппараты
21. – 1948. – 23с.
571043
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Телескопические и астрономические приборы
32. – 1948. – 16с.
571044
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Термометры стекляные
7. – 24с.
571045
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Фото- кино-аппаратура и проекционные устройства
31. – 1950. – 55с.
571046
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Химическая посуда
3. – 1949. – 20с.
571047
   Каталог-справочник лабораторных приборов и оборудования. Щитовые приборы для измерения тока, напряжения, мощности
22б. – 1949. – 56 с.
571048
   Каталог-справочник по геодезическим приборам. – Москва : ОНТИ ЦНИИГАиК, 1976. – 136 с.
571049
   Каталог-справочник произведений М.И.Глинки. Издания 1917-1954 гг.. – Л., 1958. – 248с.
571050
   Каталог-справочник. Обогатительное оборудование. – Москва, 1962. – 492с.
571051
   Каталог-справочник: Электрические машины постоянного тока единой серии II 1-22-го габаритов и двигатель-генераторов. – Москва, 1964. – 227с.
571052
   Каталог-указатель этнографических коллекций. Украинцы XIX-XX вв.. – Л., 1983. – 63с.
571053
  Губанов И.А. Каталог типовых образцов сосудистых растений гербария Московского университета / И.А. Губанов. – М, 1993. – 156с.
571054
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). – Л.
2. – 1984. – 56с.
571055
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). – Л.
3. – 1987. – 65с.
571056
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). Семейства acroceridae nemestridae, bombyliidae. – Л., 1983. – 46с.
571057
   Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР: Млекопитающие (Mammalia). – Л.
1. – 1981. – 23с.
571058
   Каталог типографских красок : [промышленный каталог] / Гос. ком. Сов. Мин. СССР по печати ; Моск. завод полиграфических красок № 2. – Москва, 1965. – 44 л. – Миниатюрное издание. – (Типографские краски)
571059
  Джанашвили А.Г. Каталог Тифлисского Зоопарка. / А.Г. Джанашвили. – Тифлис, 1936. – 120с.
571060
   Каталог торгового оборудования для магазинов. – Москва, 1973. – 85с.
571061
   Каталог торгового отдела издательства "Пролетарий": Октябрь 1927г. - апрель 1928 г.. – Харьков : Пролетарий, 1928. – 68с.
571062
  Дойко Н.М. Каталог трав"янистих рослин Державного дендрологічного парку "Олександрія" Національної академії наук України : довідник / [Дойко Н.М. та ін.] ; за ред. С.І. Галкіна ; Нац. акад. наук України, Держ. дендрол. парк "Олександрія". – Біла Церква : [б. в.], 2013. – 65, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-52
571063
   Каталог третьої Всеукраїнської художньої виставки НКО УСРР: Малярство, графіка, скульптура, театральне оформ., оформлення побуту, студійні роботи худ. вишів УСРР. – Харків, 1930. – 51с.
571064
  Стрішенець Н. Каталог у епоху Google та Amazon // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16 - 27. – ISSN 1029-7200
571065
   Каталог узкопленочных хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов по состоянию на 1 ноября 1960 года. – Изд. 3-е. – М., 1961. – 182с.
571066
  Швець В.Є. Каталог українських грошей від 1917 року : З додатками грошей міста Львова / В.Є. Швець. – Львів : ЗУІВЦНК, 2000. – 168с. – (Бібліотека колекціонера). – ISBN 966-95723-0-4
571067
   Каталог Українських книг і нот Книгарні і видавництва Є.П.Череповського. – Київ : Друкарня 2-ї Артілі, 1913. – 64 с.
571068
   Каталог українських книжок. – Харків-Київ, 1925. – 76с.
571069
   Каталог українських товариств в державах колишнього СРСР : Станом на квітень 1994 року. – Київ, 1994. – 100с.
571070
   Каталог укрупненных единичных расценок на строительные и ремонтно-строительные работы по Киевской области и г.Киеву в ценах, введенных с 1 июля 1950 года. – К., 1951. – 620с.
571071
   Каталог унифицированной системы датчиков ГСП. – М., 1968. – 103с.
571072
   Каталог унифицированной системы датчиков ГСП. Датчики электрической дискретно-цифровой ветви ГСП. – М., 1965. – 106с.
571073
   Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта в собрании Нижнесинячихинского музея-заповедника: Коллекция И.Д. Самойлова. – Свердловск, 1988. – 208с.
571074
   Каталог уровенных наблюдений гидрометеорологических станций и постов, расположенных на Аральском море. – Аральск; Ташкент, 1965. – 37с.
571075
   Каталог условных знаков для картографических материалов, составляемых при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. – Москва : ИГиРГИ, 1976. – 53 с.
571076
   Каталог условных знаков и основных образцов для составления картографической документации при разведке и разработке нефтяных месторождений. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : ИГИРГИ, 1986. – 72 с., [1] л. табл.
571077
   Каталог учебно-наглядных пособий, макетов, моделей, альбомов и фотовыставок. – М., 1962. – 84с.
571078
   Каталог учебных кинофильмов для начальной и средней школы городской и районных фильмотек Гороно. По состоянию на 1 июня 1967 года. – Л., 1967. – 63с.
571079
   Каталог ученых записок и учебно-методических пособий МГПИ имени В.И.Ленина (1959-1965 гг.). – М., 1965. – 33с.
571080
   Каталог фарфору фаянсу і майоліки. – Київ, 1940
571081
   Каталог фауны Омской области (среднее Прииртышье). Беспозвоночные. – Омск
2. – 1948. – 8с.
571082
   Каталог фауны Омской области (среднее Прииртышье). Беспозвоночные. – Омск
3. – 1950. – 8с.
571083
   Каталог фауны Омской области (Среднее Прииртышье). Беспозвоночные. – Омск
5. – 1950. – 8с.
571084
   Каталог фауны Омской области (Среднее Прииртышье). Беспозвоночные. – Омск
6. – 1950. – 8с.
571085
   Каталог фауны Омской области (Среднее Прииртышье). Беспозвоночные. – Омск
7. – 1950. – 8с.
571086
  Северьянова И.М. Каталог фильмов по литературе и искусству / И.М. Северьянова. – М., 1989. – 48 с.
571087
   Каталог фонда китайских ксилографов Института востоковедения АН СССР. – Москва
1. – 1973. – 403 с.
571088
   Каталог фонда китайских ксилографов Института востоковедения АН СССР. – Москва
2-3. – 1973. – 591 с.
571089
   Каталог фондів. Бібліотечні колекції/АН УРСР, Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ
1. – 1988. – 959 с.
571090
   Каталог фонду рідкісних видань бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : 74 Освіта. Педагогічна наука (1792-1939 рр.). – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 128 с.
571091
   Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : бібліографічний покажчик : 84 Художня література Польщі / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О.Я. Кульчицька, Т.Р. Матвієшин, І.М. Потокій ; ред.: Н.В. Ткачова ]. – Тернопіль : Наук. б-ка Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – (Рідкісні видання ; вип. 5)
Ч. 1 : А - М (1800-1939 рр.). – 2010. – 223 с. : іл.
571092
   Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі : бібліографічний покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад. : О.Я. Кульчицька, І.М. Потокій ; ред. Н.В. Ткачова ; відп. за вип. І.А. Чайка]. – Тернопіль : Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – (Серія "Рідкісні видання" ; вип. 6)
Ч. 2 : N - Z (1830-1959 рр.). – 2011. – 239, [1] с. : іл.
571093
   Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762-1944) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О.Я. Кульчицька, Г.В. Кінаш ; відп. за вип. І.А. Чайка]. – Тернопіль : Наук. б-ка Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2012. – 113, [3] с. : іл. – Покажч.: с. 92-112. – (Серія "Рідкісні видання" ; вип. 7)
571094
   Каталог фотографических, фотовизуальных и фотокрасных величин 22000 звезд. – Киев : Издательство АН УССР, 1962. – 175 с.
571095
   Каталог фотолетописи Красной гвардии. – Л., 1984. – 99с.
571096
  Лук"яник І.В. Каталог фотометричних параметрів комет 90-х років / І.В. Лук"яник, О.В. Іванова, К.І. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-56. – (Астрономія ; Вип. 38)


  За даними візуальних спостережень, опублікованих у журналі International Comet Quarterly, побудовано криву блиску 36 комет, які спостерігалися у 1990-1999 рр. Оцінки блиску комет m зводилися до стандартної апертури 6.7 см. Одержані результати ...
571097
   Каталог химико-лабораторной посуды и приборов из стекла. – Л.-М., 1948. – 78с.
571098
   Каталог химических анализов платформенных дайковых и вулканогенных пород Украины. – К., 1988. – 156с.
571099
   Каталог химических анализов платформенных дайковых и вулканогенных пород Украины. – К., 1988. – 156с.
571100
   Каталог химических реактивов и высокочистых химических веществ. – М., 1971. – 648с.
571101
   Каталог химических реактивов и препаратов. – М.-Л., 1951. – 176с.
571102
   Каталог холодильного оборудования. – Москва, 1960. – 184с.
571103
   Каталог хроникально-документальных и научно-популярных кинофильмов по состоянию на 1 января 1967 года. – Псков, 1966. – 74с.
571104
   Каталог художественных изданий Ф.И. Булгакова, 1887-1897 гг., 1897. – 28 с.
571105
   Каталог художественных произведений с изображениями Михаила Васильевича Ломоносова из собрания Московского университета : к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; [авт.-сост. : Е.В. Зименко, Г.А. Широкова ; под ред. А.П. Лободанова]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 88 с. : фотогр., ил. – Библиогр.: с. 87. – ISBN 978-5-211-06216-0
571106
   Каталог художественных произведений, находящихся в экспозиции Государственной Третьяковской Галлереи. – Изд. 28-е. – М., 1947. – 334с.
571107
   Каталог художественных произведений, находящихся в экспозиции Осипенковского областного художественного музея им. И.И.Бродского. – К., 1955. – 35с.
571108
   Каталог художественных произведений, принятых по договорам и приобретенных Министерством культуры СССР в 1985 году. – М.
4. – 1988. – 152с.
571109
   Каталог художественных произведений, принятых по договорам и приобретенных Министерством культуры СССР в 1986 году. – М.
1. – 1988. – 119с.
571110
   Каталог художественных произведений, принятых по договорам и приобретенных Министерством культуры СССР в 1989 году. – М.
4. – 1990. – 48с.
571111
   Каталог цветного стекла. – М., 1951. – 54с.
571112
   Каталог цветочных декоративных растений. – М., 1954. – 48с.
571113
   Каталог цветочных растений и газонных трав, выращиваемых питомниками треста "Госзеленхоз". – М., 1961. – 96с.
571114
  Соловьев С.Л. и др. Каталог цунами в Тихом океане, 1969-1982 гг. / С.Л. и др. Соловьев. – М., 1986. – 163с.
571115
  Соловьев С.Л. Каталог цунами на восточном побережье Тихого океана / С.Л. Соловьев. – М., 1975. – 202с.
571116
  Соловьев С.Л. Каталог цунами на западном побережье Тихого океана / С.Л. Соловьев, Го Чан Нам. – Москва : Наука, 1974. – 310с.
571117
  Иваненко Анна Каталог шикарного отдыха: как потратить миллион : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 96-102 : Іл.
571118
  Иваненко Анна Каталог шикарного отдыха: как потратить миллион : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 96-102 : Іл.
571119
  Борхсениус Н.С. Каталог щитовок мировой фауны / Н.С. Борхсениус. – Москва, 1966. – 450с.
571120
   Каталог экранно-звуковых пособий. – Минск, 1972. – 128с.
571121
   Каталог экскурсионной выставки устраиваемой Кружком студентов физико-математич. фак-та Юрьевского ун-та. Юрьев, Лифл. губ. 17-22 октября 1913 г.. – 37с.
571122
   Каталог экспозиции отделов русского и советского изобразительного искусства. Живопись. Скульптура. Графика. – Горький, 1957. – 121с.
571123
   Каталог экспозиции Ростовского областного музея изобразительных искусств. Живопись. Скульптура. Графика. Русское дореволюционное искусство конца XVII - начала XX веков и советское искусство. – Ростов-на-Дону, 1955. – 60с.
571124
   Каталог экспозиции Русское и советское изобразительное искусство. Живопись. Скульптура. Графика. – Саранск, 1965. – 31с.
571125
   Каталог экспозиций отделов русского, советского и западноевропейского искусства. Живопись, скульптура, графика. – Л., 1959. – 73с.
571126
   Каталог экспонатов выставки "Охрана труда-78". – М., 1980. – 232с.
571127
  Брудна З. Каталог электронных ламп / З. Брудна, Й. Поустка. – Прага, 1959. – 1112с.
571128
  Стржиж В. Каталог электронных ламп / В. Стржиж. – Прага : Госиздат технической литературы, 1964. – 659 с.
571129
   Каталог электрооборудования. АРН-250 автотрансформаторы. АОСХ-03 и трансформаторы ОС-О.12. – М.
2. – 1958. – 8с.
571130
   Каталог электрооборудования. Герметичные дисковые аккумуляторы типа Д-О, 2. – М.
9. – 1958. – 2с.
571131
   Каталог электрооборудования. Поток электромагнитного поля. – М.
9. – 1958. – 32с.
571132
   Каталог электрооборудования. Трансформаторы тока ТЗЛ. – М.
2. – 1958. – 4с.
571133
   Каталог электрооборудования. Трансформаторы тока ТПФМ-10, ТПФМУ-10. – М.
2. – 1959. – 8с.
571134
   Каталог электрооборудования. Трансформаторы трехфазные понижающие, силовые, масляные. Серии ТСМ мощностью 20-560 ква. – М.
2. – 1958. – 8с.
571135
   Каталог электрооборудования. Химические источники тока. – Москва, 1957. – 60с.
571136
   Каталог электрооборудования. Химические источники тока. – М.
9. – 1957. – 60с.
571137
   Каталог электрооборудования. Электрические машины. Машины постоянного тока. – Москва
4. – 1957. – 112с.
571138
   Каталог электрооборудования. Электрические машины. Передвижные электростанции, преобразователи частоты, универсальные электродвигатели. – Москва
5. – 1957. – 77с.
571139
   Каталог электрооборудования. Электроизмерительные приборы. Образцовые электрические меры, мосты, потенциометры, измерительные трансформаторы, осциллографы, установки измерительные. – Москва
3. – 1957. – 120с.
571140
   Каталог электрооборудования. Электроизмерительные приборы. Приборы переносные стрелочные (лабораторные и технические). – Москва
2. – 1957. – 143с.
571141
   Каталог электрооборудования. Электроизмерительные приборы. Приборы щитовые. – Москва
1. – 1957. – 156с.
571142
   Каталог электрооборудования. Электроизоляционные смолы, эмали, лаки и компаунды. – М.
9. – 1958. – 20с.
571143
   Каталог электрорадиосветотехнических изделий, выпускаемых учебно-производственными предприятиями Всероссийского общества слепых. – Москва, 1964. – 63с.
571144
   Каталог энергетических спектров солнечных протонных событий 1970-1979 гг.. – Москва : Издательство АН СССР, 1986. – 235 с.
571145
   Каталог этнографических коллекций музея археологии и этнографии Сибири Томского университета. – Томск
2. – 1980. – 251 с.
571146
   Каталог этнографических коллекций Музея археологии и этнографии Сибири Томского университета. – Томск
1. – 1979. – 342с.
571147
  Всехсвятский С.К. Каталог эффективных температур 160 звезд по наблюдениям, произведенным в Одессе в 1928 году. / С.К. Всехсвятский, 1930. – [9] с.
571148
   Каталог юбилейной выставки и перечень произведений бывшего вице президента Академии художеств Г.Г.Гагарина. 810-1910. – 20с.
571149
   Каталог юбилейной выставки изобразительного искусства Молдавской ССР, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Кишинев, 1969. – 25с.
571150
   Каталог юбилейной выставки произведений Андреяна Дмитриевича Захарова. 1761-1811. – Москва, 1961. – 34 с.
571151
   Каталог юбилейной выставки произведений художников Ярославской области. – Ярославль, 1971. – 54с.
571152
  Кукуйцев В.В. Каталог юбилейной выставки, посвященной 60-летию со дня рождения художника. / В.В. Кукуйцев. – Омск, 1982. – 15с.
571153
   Каталог юбилейной краевой художественной выставки, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Краснодар, 1970. – 55с.
571154
  Маслов С.І. Каталог ювілейної виставки / С.І. Маслов, 1925
571155
   Каталог ювілейної виставки творів В.І.Касіяна, народного художника СРСР. 50 років з дня народження і 30 років творчої діяльності. – К., 1946. – 105с.
571156
   Каталог ювілейної виставки творів Василя Ілліча Касіяна. – К., 1966. – 157с.
571157
  Маслов С.І. Каталог ювілейної виставки українського друкарства / С.І. Маслов. – К., 1925. – 43с.
571158
  Аралова В. Каталог. / В. Аралова. – Москва, 1967. – 26с.
571159
  Истомин К.Н. Каталог. / К.Н. Истомин. – М., 1975. – 26с.
571160
  Казенин Л.А. Каталог. / Л.А. Казенин. – М., 1975. – 28с.
571161
   Каталог. XXIV-я Республиканская художественная выставка 1961 года. – Фрунзе, 1961. – 18с.
571162
  Ефимова А.М. Каталог. Выставка произведений / А.М. Ефимова. – Л., 1974. – 15с.
571163
   Каталог. Живопись. Скульптура. Графика. Промышленная графика. Декоративно-прикладное искусство. Плакат, оформительское искусство. – М., 1971. – 72с.
571164
   Каталог. Изделия радиопромышленности. Реле электромагнитные нейтральные слаботочные РПН. – Москва
7. – 1965. – 464с.
571165
   Каталог. Любительская фотокиноаппаратура. Любительские фотографически, киносъемочные и кинопроекционные аппараты, фотографические объективы и принадлежности. – Москва, 1968. – 364с.
571166
   Каталог. Нумизматика. – Днепропетровск
2. – 1965. – 144с.
571167
   Каталог. Передвижная выставка живописи и графики советских художников. – Саратов-Астрахань, 1947. – 14с.
571168
   Каталог. Приборы, действие которых основано на использовании источников ядерных излучений, для контроля и автоматизации технологических процессов, поставляемые Всесоюзным объединением "Изотоп" в 196. – М., 1963. – 50с.
571169
   Каталог. Приборы, действие которых основано на использовании источников ядерных излучений, для контроля и автоматизации технологических процессов, поставляемые Всесоюзным объединением "Изотоп" в 196. – М., 1964. – 58с.
571170
   Каталог. Скульптура. Графика. Живопись, 1959. – 30с.
571171
   Каталог. Скульптура. Живопись. Графика.. – М., 1965. – 38с.
571172
   Каталог. Советское искусство. – Л., 1968. – 100с.
571173
   Каталог.Флора и фауна на почтовых марках. – М., 1971. – 239с.
571174
   Каталог: Всесоюзная коллекция клеточных культур. – Ленинград : Наука, 1991. – 120 с. – ISBN 5-02-026712-0
571175
   Каталог: диалоговых систем. – Киев, 1986. – 231 с.
571176
   Каталог: Участники Октябрьской революции. – Л., 1984. – 109с.
571177
   Каталоги буровых скважин, вынесенных на гидрогеологические карты и таблица результатов химических анализов подземных вод / Сост. Ю.А. Давыдов // Гидрогеология СССР : [в 50 т.] / М-во геологиии СССР ; ВСЕГИНГЕО ; гл. ред. А.В. Сидоренко. – Москва : Недра, 1972. – Т. 4 : Воронежская, Курская, Белгородская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская области. – 304 с.
571178
  Кленов А.В. Каталоги детских библиотек / А.В. Кленов. – М, 1955. – 24с.
571179
   Каталоги звездных положений, составленные в Пулковской обсерватории на основании наблюдений, произведенных в Мельбурнской обсерватории с 1928 по 1941 год. – Ленинград : Издание ГАО
Ч. 1 : Каталоги склонений звезд. – 1968. – 119 с.
571180
  Авдонина Н.А. Каталоги и картотеки как экскурсионные обьекты // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-51. – ISSN 1560-7968
571181
   Каталоги и картотеки крупнейших библиотек Москвы : Аннот. перечень. – Москва, 1982. – 207с.
571182
   Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы. – М., 1985. – 128с.
571183
   Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського : Пам"ятка користувача. – Київ, 2004. – 32с.
571184
  Скоробагатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов / В.М. Скоробагатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 12. – С. 15-24. – ISSN 0130-9765
571185
  Товстоляк Н.М. Каталоги музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерело з історії Придніпров"я // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 227-235. – ISBN 966-551-159-9
571186
  Товстоляк Н.М. Каталоги музею українських старожитностей В.В. Тарнавського як джерела з історії Придніпров"я // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 279-287. – ISBN 978-966-551-327-8
571187
   Каталоги положений звезд. – Киев : Наука, 1970. – 359 с.
571188
  Жак Д.К. Каталоги районной и городской библиотеки / Д.К. Жак, С.М. Смирнова. – М., 1957. – 90с.
571189
   Каталоги собраний Государственной Третьяковской галлереи. Рисунок и акварель. XVIII век. – М., 1952. – 55с.
571190
   Каталоги собраний Эрмитажа. – М.-Л.
1. – 1940. – 164с.
571191
   Каталоги та інформаційний пошук : матеріали науково-практичного семінару у межах секції МОН України з обробки документів та ведення довідкового апарату 27 листопада 2009 року / МОНУ ; Асоц. сучасних інформ. техн, Б-ка Харк. держ. ун-ту харч. та торгівлі, Наук. б-ка ХНУ радіоелектроніки ; [редкол. : Л.Д. Льовшина, В.О. Ільганаєва, В.П. Жукова, Т.Б. Грищенко]. – Харків, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-405-144-3
571192
  Подошовка Н.В. Каталоги та картотеки як складова інформаційно-пошукової системи ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 4-7
571193
  Чегринец М.Н. Каталоги Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко со дня их образования (1886-1946 гг.) // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 117-129


  Розглядається організація каталогів у ХГБ, принципи їх складання, передовий досвід упровадження, історія предметного каталогу.
571194
   Каталоги Центральной научной библиотеки. – К., 1981. – 80с.
571195
   Каталоги Центральной научной библиотеки. – Киев, 1981. – 80с.
571196
   Каталоги. Списки болгарских периодических изданий, книг и брошюр. – С-Пб., 1904. – 168 с.
571197
   Каталоги: собраний Гос.Третьяковской галлереи. Живопись XVIII - начала XX века. (до 1917 года). – Москва, 1952. – 584 с.
571198
  Бошески М. Каталогизациjа и систематизациjа на библиотечен материjал : Прирачник за формиранье Азбучен и Стручен УДК каталог / Миле Бошески. – Скопje : Библиотекарско друштво на Македониja, 2001. – 211с. – ISBN 9989-9526-1-2
571199
  Бугаев Д. Каталогизация - это просто совокупность процессов, обеспечивающих создание и функционирование каталогов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 60-61
571200
   Каталогизация в издании для массовых библиотек. – М., 1988. – 41с.
571201
  Кичакова Н.Н. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной каталогизации в России : на примере проекта "Каталогизация перед публикацией - (CIP)" // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 47-52. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается проект "Каталогизация перед публикацией - (CIP)" как элемент корпоративной каталогизации, дается терминологическое обоснование названия проекта.
571202
   Каталогизация в логистике : (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 10-18 : фото
571203
  Терновская Каталогизация газет / Терновская, А.М. Абрамцева. – М, 1935. – 40с.
571204
  Рудельсон К.И. Каталогизация документальных материалов в архивах СССР. / К.И. Рудельсон. – М., 1958. – 84с.
571205
   Каталогизация и научная систематизация литературы. – М., 1982. – 118с.
571206
   Каталогизация и научная систематизация литературы. – М., 1984. – 185с.
571207
  Митчелл Э.М. Каталогизация и организация электронных ресурсов: практическое руководство для библиотекарей = Cataloging and organizing digital resource: a how-to-do-it manual for librarians / Энн М. Митчелл и Брайан Э. Саррэтт; науч. ред. перевода Я.Л. Шрайберг; [пер. с англ. Е.В. Малявской, Э.Г. Азгальдова]. – Москва : Омега-Л, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-365-00246-3
571208
  Серебрянникова Т.О. Каталогизация как призвание // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-84. – ISSN 0869-608Х
571209
  Мережинская А.Ю. Каталогизация мира-хаоса в русском нелинейном романе 2000-х гг. // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 78-100. – ISBN 978-966-171-476-1


  В статье демонстрируется специфика русского нелинейного романа 2000-х гг., характеризуются общие особенности данной формы и ее изменения в последнее десятилетие. Описываются коды, стратегии, авторские интенции, модификации традиций барокко и ...
571210
  Шамурин Е.И. Каталогизация официальных и ведомственных изданий / Е.И. Шамурин. – М., 1947. – 119с.
571211
  Кузьмина О.В. Каталогизация ресурсов Интернета: проблемы и решения (опыт создания каталога веб-ресурсов в Самарской областной универсальной научной библиотеке) / О.В. Кузьмина, И.Л. Сабельникова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 46-50. – ISSN 0869-608Х
571212
  Мыхлик В.В. Каталогизация сериальных изданий в ЦНБ НАН Беларуси: опыт работы и перспективы развития / В.В. Мыхлик, Н.В. Максимцова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 144-150. – ISSN 2224-1825


  В статье представлен опыт работы библиотеки по формированию библиографических записей на сериальные издания и расширению их функциональных возможностей в электронном каталоге.
571213
   Каталогизация. Современные технологии. Тенденции и перспективы развития : курс лекций: учебно-метод. пособие / Ю.Г. Селиванова, Т.Л. Масхулия, О.Н. Жлобинская, М.В. Стегаева; Нац. информ.-библиотечный центр ЛИБНЕТ; Рос. нац. б-ка; Рос. библиотечная ассоциация ; Селиванова Ю.Г. [ и др.]. – Москва : ФАИР ; Центр "ЛИБНЕТ", 2007. – 216 с. : илл. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 978-5-8183-1361-0
571214
  Сокур О. Каталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі / Олена Сокур // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 44-45. – ISSN 1029-7200


  "21-23 жовтня 2014 р. у м. Києві відбулася міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" - щорічний науковий форум Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Національної бібліотеки України ...
571215
  Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 4. – С.14-20.
571216
  Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : науково-методичний посібник / І.П. Антоненко, О.В. Баркова ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ : НБУВ, 2007. – 115 с. – ISBN 978-966-02-4608-9
571217
  Волохін О. Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих / Олег Волохін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється досвід Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І.Чижевського з каталогізації ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих з подальшою конвертацією даних у бібліографічний формат обміну даними UNIMARC. Розглянуто технологічний ланцюжок ...
571218
  Волохін О. Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих / Олег Волохін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється досвід Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І.Чижевського з каталогізації ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих з подальшою конвертацією даних у бібліографічний формат обміну даними UNIMARC. Розглянуто технологічний ланцюжок ...
571219
  Антоненко І. Каталогізація цифрових ресурсів / Ірина Антоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 40-41. – ISSN 1029-7200
571220
  Шамурин Е.И. Каталография / Е.И. Шамурин. – Л., 1925. – 149с.
571221
  Станишева Л. Каталожна система на университетската библиотека 1944-1974. / Л. Станишева. – София, 1974. – 84с.
571222
  Дуброво И.А. Каталок местонахождений третичных позвоночных УССР / И.А. Дуброво, К.В. Капелист; Отв. ред. Топачевский В.А. – Москва : Наука, 1979. – 159с.
571223
   Каталония : История. Провинция. Жерона. Барселона. Таррагона. Путеводитель // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-115 : Фото. – ISSN 1029-5828
571224
  Верников В.Л. Каталония в поисках независимости. После несостоявшегося референдума - досрочные парламентские выборы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 61-71. – ISSN 0201-7083
571225
  Козлов М.В. Каталония. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Козлов М.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
571226
   Каталония. Дорогами Каталонии : Путеводитель // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 114-115 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
571227
  Морет Хавьер Каталония. Искусство жить в гармонии : Жерона // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 88-92 : Фото. – ISSN 1029-5828
571228
  Мэнь Жак Каталония. Каталонская страсть : Провинция // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 80-86 : Фото. – ISSN 1029-5828
571229
  Мартин Андреу Каталония. Путешествие по родному гроду : Барселона // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 94-102 : Фото. – ISSN 1029-5828
571230
  Гарсиа Кеведо Элена Каталония. Райская земля Таррагоны : Таррагона // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 104-112 : Фото. – ISSN 1029-5828
571231
  Беннассар Бартоломе Каталония. Чувство нации : История // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 74-78 : Фото. – ISSN 1029-5828
571232
   Каталония: семейный отдых как праздник // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 63-65 : фото
571233
  Мелешко К. Каталонія - не Іспанія // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 12 (165). – С. 36-39
571234
  Горобець Марися Каталонія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 84-89 : фото
571235
  Загоруйко Ю. Каталонія бажає незалежності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 вересня (№ 34). – С. 5
571236
  Завірюхіна Марія Каталонія без Гауді та Далі : вояж-колекція / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 80-88 : Фото, карта
571237
  Онишко Сергій Каталонія. Корида без крові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 74-79 : фото
571238
  Горпенюк Максим Каталонія. Королівський подарунок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 18-21 : фото
571239
  Голомша М. Каталонія. Референдум як дієвий інструмент глобального гібридного тероризму? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 2-3
571240
  Загоруйко Ю. Каталонія: крок у невідоме майбутнє // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  Парламент Каталонії проголосував за незалежність провінції від Іспанії. Історичне волевиявлення відбулося 9 листопада 2015 р., коли 72 депутати сказали "так", а 63 — "проти". Резолюція про незалежність містить урочисту заяву із закликом "розпочати ...
571241
  Перрамон Хосе Мария Каталонская кухня - кухня, которую нельзя не любить // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 72-76 : фото, табл.
571242
   Каталонская литература на страницах "ИЛ" : библиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 281. – ISSN 1130-6545


  За последние десятилетия можно было наблюдать бурное развитие каталонской литературы. Судьба каталонского языка на протяжении последних трех веков была непростой, его запрещали, изгоняли из школ и университетов. Читатели в России на страницах журнала ...
571243
  Рубанов Сергей Каталонские прогулки : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 84-93 : фото
571244
  Ковальова О. Каталонський прецедент // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 версеня (№ 170). – С. 3


  Чому іспанська провінція порушує демократичні принципи для захисту засад демократії.
571245
   Катальог [каталог] книгарні "Літературно-наукового вістника". – Київ : Друк. 2-ї Артілі, 1913. – 120 с.
571246
   Катальог [каталог] Книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка : Історія. – Львів : [НТШ]
1 : Бібліографія, видання серійні й періодичні, збірники, альманахи, записки і т.д. – 1927. – 48 с. – Книга дефектна без тит. арк.
571247
   Катальог [каталог] книжок українською мовою Харьківської Громадської Бібліотеки : Український відділ імені Тараса Шевченка / [Уклад. П. Мокроус]. – Харьків (Харків) : Вид. Укр. Коміс. ; Друк. С.А. Шмерковича
Т. 1. – 1912. – 98 с. – Алфавітний покажчик авторів: с. 91-96. - Алфавітний покажчик назвищ книг: с. 97-98
571248
   Катальог Першої виставки української старовини. – Лебедин : Тип Когона, 1918. – 20с.


  Підпис на тит. стор. В. Данилевича
571249
  Ситник М. Катам наперекір : Поезії, проза, спогади. / М. Ситник; Упор. М.Неврлий, Г.Булах. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 448с. – ISBN 966-7018-21-0
571250
  Давидов А.І. Катамаран / А.І. Давидов. – К., 1974. – 150с.
571251
   Катамарани на Росі : Київщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 12-15 : Фото
571252
  Кузнецов Л.М. Катангський хрест / Л.М. Кузнецов. – К., 1968. – 84с.
571253
  Аксенов В.П. Катапульта : рассказі и повесть / Василий Аксенов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 264 с.
571254
  Лем С. Катар / С. Лем. – Львів, 1982. – 136с.
571255
  Исаев В.А. Катар. Объединенные Арабские Эмираты / В.А. Исаев, В.В. Озолинг. – Москва : Мысль, 1984. – 116с.
571256
  Старцев С.А. Катар: маленький гигант большого газа // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 9-12. – ISSN 0321-5075
571257
  Вайнштейн Е.А. Катаракта / Е.А. Вайнштейн. – Москва, 1966. – 15с.
571258
  Мавроди И.В. Катаржи : Роман / И.В. Мавроди. – Киев : Радянський письменник, 1978. – 276с.
571259
  Мавроди И.В. Катаржи / И.В. Мавроди. – К., 1984. – 310с.
571260
  Причард К.С. Катарина Сусанна Причард : Метод. мат-лы к вечеру, посв. 75-летию со дня рождения / К.С. Причард; Всес. гос. б-ка иностр. лит-ры. – Москва : Всесоюз. гос. б-ка ин. лит-ры, 1959. – 16 с. – (В помощь работникам библиотек)
571261
   Катарина Сусанна Причард. – М., 1975. – 31с.
571262
  Гончар О. Катарсис / О. Гончар. – Київ : Український Світ, 2000. – 136с. – (Український портрет). – ISBN 966-7586-02-2
571263
  Драч Е. Катарсис / Едуард Драч ; [передм. О. Євтушенка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 109, [15] с. : ноти. – ISBN 978-966-8499-60-9
571264
  Білоцерківець Наталка Катарсис : вистава Андрія Жолдака "Ленін ove, Сталін love" за мотивами роману Василя Барки "Жовтий князь" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 10-11. – ISSN 0868-9644


  Тема, що за неї взявся наймодерніший і найконтроверсійніший укр. режисер Андрій Жолдак : убивство голодом мільйонів українських селян. Вистава А. Жолдака "Ленін love, Сталін love" за мотивами роману В. Барки "Жовтий князь"
571265
  Красніченко Є. Катарсис від Марчука // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 22-28 січня (№ 3). – С. 7


  Ретроспективна виставка Івана Марчука "Генотип вольності".
571266
  Василашко В. Катарсис зболілої душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 17
571267
  Шкуратова Наталья Борисовна Катарсис как этико-эстетическая проблема : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Шкуратова Наталья Борисовна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 20 с.
571268
  Шкуратова Наталья Борисовна Катарсис как этико-эстетическая проблема : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Шкуратова Наталья Борисовна; МВ образования Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 149л. – Бібліогр.:л.140-149
571269
  Твардовська О.В. Катарсис як стан синергетичної впорядкованості творчої особистості // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 47-51. – ISBN 966-7943-03-8
571270
  Білоус А.О. Катарсис як тактичний прийом у суперечці в інтернет-просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 72-74
571271
  Макаренко Г.Г. Катарсис як феномен багатовимірності // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 104-116
571272
  Федянін В. Катарський горішок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "У період священного для мусульман місяця Рамадан аравійські монархії зазвичай знижують ділову активність і переходять на незвичний для європейців нічний спосіб життя. Однак на цей раз релігійні особливості не стали на заваді потужній дипломатичній ...
571273
  Вирта Н.Е. Катастрофа / Н.Е. Вирта. – Москва, 1963. – 190с.
571274
  Ибрагимбеков М. Катастрофа : рассказы / М. Ибрагимбеков. – Баку : Азернешр, 1963. – 72 с.
571275
  Саат М. Катастрофа : рассказы и повести / М. Саат; пер. с эст. Т.Теппе. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 222 с.
571276
  Скобелев Э.М. Катастрофа / Э.М. Скобелев. – Минск, 1984. – 349с.
571277
  Иллеш А.В. Катастрофа / А.В. Иллеш. – М., 1989. – 159с.
571278
  Дрозд В.Г. Катастрофа / В.Г. Дрозд. – Москва, 1989. – 346 с.
571279
  Скринченко В. Катастрофа 1941-го // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 12


  Чому дезиртерство і здача у полон стали феноменом початкового періоду війни.
571280
  Бозе Т. Катастрофа 8 августа 1918 г. / Т. Бозе, фон. – Москва, 1937. – 280с.
571281
  Бозе Т. Катастрофа 8 августа 1918. Из серии "Сражение мировой войны". / Т. Бозе, фон. – М., 1934. – 168с.
571282
  Пестушко Валерій Катастрофа Аралу...закономірна? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17
571283
  Анцелевич Г.О. Катастрофа в Керченській протоці: деякі питання міжнародно-правового аспекту // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 99-101.
571284
  Лігостов В.О. Катастрофа в раю : космічний репортаж, усмішки / В.О. Лігостов. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 211 с.
571285
  Панченко В. Катастрофа в Семигорах ("Кайдашева сім"я") // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 303-313. – ISBN 978-966-493-818-8
571286
  Русаков Е.М. Катастрофа в Японии: буйство стихии и просчеты людей // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
571287
   Катастрофа європейського єврейства : у 4 кн. : навч. посіб. – Київ : Вирій. – ISBN 966-7295-22-22; 966-7295-18-4 (кн.1)
Ч. 1 - 2 : Від юдофобії до антисемітизму / Д. Міхман; Піднесення нацизму і формування антиєвропейської політики в Третьому Рейху в 30-ті роки/ Д. Міхман, І. Вайц. – 2005. – 220 с.
571288
   Катастрофа європейського єврейства : у 4 кн. : навч. посіб. – Київ : Вирій. – ISBN 966-7295-22-22; 966-7295-24-9 (кн.2)
Ч. 3 - 4 : Винищування євреїв: нацистська індустрія смерті/ Д. Міхман; Єврейські лідери і єврейський опір / Д. Міхман, Г. Гройф. – 2005. – 392 с.
571289
   Катастрофа європейського єврейства : у 4 кн. : навч. посіб. – Київ : Вирій. – ISBN 966-7295-22-22; 966-7295-15-X (кн.3)
Ч. 5 - 6 : Переслідування євреїв та їхнє повсякденне життя під владою нацистів/ Д. Міхман; Після катастрофи / Д. Міхман, І. Вайц. – 2005. – 292 с.
571290
  Ляшенко Б.М. Катастрофа зборки в квантовій механіці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 238-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для дослідження критичних станів квантово-механічних систем застосована методика катастрофи зборки. Використовуючи метод двосторонньої апроксимації власних значень сингулярних спектральних задач, отримані результати відповідних числових розрахунків.
571291
   Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / [упоряд. М. Семенченко ; за заг. ред. Л. Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 295, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. номер підсерії: 3.— На обкл. упоряд. зазнач. як авт. - На тит. арк.: Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; "Україна Incognita"). – ISBN 978-966-8152-69-6
571292
  Каганов В.І. Катастрофа на 74-й секунді // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 5-8
571293
  Видер И. Катастрофа на Волге.Воспоминания офицера разведчика 6-й армии Паулюса / И. Видер. – Москва, 1965. – 336с.
571294
  Королевич Я.О. Катастрофа на злеті / Я.О. Королевич. – К, 1989. – 192с.
571295
  Мікульонок І.О. Катастрофа на ЧАЕС: тридцять років по тому // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 38-40
571296
  Ваг Ю. Катастрофа на шоссе / Ю. Ваг. – Москва, 1972. – 607с.
571297
  Комаровский А.Б. Катастрофа отменяется / А.Б. Комаровский. – Ташкент, 1969. – 106с.
571298
  Асанов Н.А. Катастрофа отменяется / Н.А. Асанов. – Москва, 1984. – 336с.
571299
  Слонимский А.Г. Катастрофа русского либерализма / А.Г. Слонимский. – Душанбе, 1975. – 320с.
571300
  Смирнов В. Катастрофа століття у світлі безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 37-40
571301
  Лібанова Е. Катастрофа та її відлуння // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-29.


  Оцінка демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932-1933 років.
571302
   Катастрофа танкера "Глобе Асими" в порту Клайпеда и ее экологические последствия: (Результаты исследований по междувед. программе). – М., 1990. – 232с.
571303
  Табачник Д.В. Катастрофа! / записала В. Ярижко // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009. – № 5 (5). – С. 16-22.
571304
   Катастрофа, вызванная маслом : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
571305
  Эггерат В. Катастрофа. Роман. / В. Эггерат. – М., 1962. – 398с.
571306
  Скобелев Э.М. Катастрофа. Свидетель / Э.М. Скобелев. – Москва, 1989. – 655 с.
571307
  Окунев Я. Катастрофа. Соц.-ист. повесть / Я. Окунев. – Москва-Ленинград, 1927. – 103с.
571308
  Дрозд В.Г. Катастрофа. Спектакль : Романы / В.Г. Дрозд. – Москва : Советский писатель, 1989. – 346с.
571309
   Катастрофи в надрах і географічні способи їх прогнозування / Черней Е.І., Олійник Я.Б., Калько А.Д., Мельнійчук М.М. – Рівне : О. Зень, 2010. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-103. – ISBN 978-966-2096-98-9
571310
  Луцько В. Катастрофи не знають кордонів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.18-21


  Співробітництво України з НАТО у галузі ліквідації наслідків стихійних лих і катастроф
571311
  Голубчиков Ю.Н. Катастрофизм как методологическая и познавательная программа / Ю.Н. Голубчиков, М.Ю. Голубчиков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 117-124. – Библиогр.: с. 123-124. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
571312
  Солоненко В.П. и др. Катастрофическое Гоби-Алтайское землетрясение 4 декабря 1957 года. / В.П. и др. Солоненко. – М., 1960. – 48с.
571313
   Катастрофическое наводнение на р. Амур летом 2013 г.: особенности и причины формирования / Е.М. Вербицкая, С.В. Агеева, И.О. Дугина, И.М. Дунаева, Н.Ф. Ефремова, С.О. Романский, В.В. Тарасюк // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 65-74 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
571314
  Харлан О.Д. Катастрофізм як сюжетотвірна основа прози Валер"яна Підмогильного і Бруно Шульца // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 139-151. – ISBN 978-966-551-315-5
571315
  Харлан О. Катастрофізм як філософське поняття та літературознавчий термін // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 333-342
571316
  Пестушко Валерій Катастрофічний діалог з природою // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
571317
  Калашник О. Катастрофічні візії в поезії Г. Тракля і В. Свідзінського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 89-99. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядаються питання візійного часу, виявленого у творчості Г.Тракля і В. Свідзінського. Аналізуються мотиви сну, смерті, спілкування із померлими
571318
  Циховська Е. Катастрофічні мотиви у творчості Є.Маланюка і Ю.Лободовського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-13. – ISSN 0236-1477
571319
  Харлан О.Д. Катастрофічні тенденції в українській і польській літературі міжвоєнного двадцятиліття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 468-474. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
571320
  Поживанов М. Катастрофу можно отменить / М. Поживанов. – Мариуполь : Посейдон, 1995. – 224с. – ISBN 5-750701113-7
571321
   Катастрофы и история Земли: новый униформизм. – Москва : Мир, 1986. – 471с.
571322
  Гинко С.С. Катастрофы на берегах рек / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 128с.
571323
  Кузнецов С.С. Катастрофы на Земле / С.С. Кузнецов. – Л., 1929. – 47с.
571324
  Уолтхэм Т. Катастрофы: неистовая Земля / Т. Уолтхэм; Под ред. А.Н. Олейникова. – Ленинград : Недра, 1982. – 223с.
571325
  Нарусбаев А.А. Катастррофы в морских глубинах / А.А. Нарусбаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1989. – 111с.
571326
  Колпаков В.Г. Кататония у животных: Генетика, нейрофизиология, нейрохимия / В.Г. Колпаков. – Новосибирск, 1990. – 166с.
571327
  Ахметова Бахыткуль Надировна Категориально-грамматическая транспозиция глагольных словоформ в русском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ахметова Бахыткуль Надировна; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1994. – 159л. – Бібліогр.:л.128-150
571328
  Вандышев В.Н. Категориальное содержание и методологический статус концепции локальности / В.Н. Вандышев, В.М. Костев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
571329
  Комарова Алла Михайловна Категориальное соотношение в семантике абстрактных существительных современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комарова Алла Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 27л.
571330
  Ермолаев Борис Анатольевич Категориальные аспекты психологической структуры коннотативного значения слова : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Ермолаев Борис Анатольевич; МГК им. М.В.Ломоносова. Фак-т психологии. – М., 1974. – 25л.
571331
  Лиепинь Э.К. Категориальные ориентации познания / Э.К. Лиепинь. – Рига, 1986. – 209с.
571332
   Категориальные основания научного познания.. – Куйбышев, 1988. – 150с.
571333
  Карасик В.И. Категориальные признаки в значениии слова / В.И. Карасик. – М, 1988. – 112с.
571334
   Категориальные структуры познания и практики. – Киев, 1986. – 317с.
571335
  Пидтиченко Виктор Иванович Категориальный анализ деятельности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Пидтиченко Виктор Иванович; КГУ им. Т.Г, Шевченка. – К, 1982. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
571336
  Коряк Н.М. Категориальный анализ понятия "Образ жизни" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коряк Н. М.; Том.ГУ. – Томск, 1977. – 25л.
571337
  Пидтыченко Виктор Иванович Категориальный анализ природы деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пидтыченко Виктор Иванович; КГУ. – К., 1982. – 23л.
571338
  Бойченко И.В. Категориальный аппарат исторического материализма / И.В. Бойченко. – К., 1987. – 239с.
571339
  Першина Н.С. Категориальный класс компаративов в русском языке и его включенность в поле предложных единиц // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 7-32. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Проводится анализ компаративов как лексико-грамматического класса, а также как базового компонента компаративной конструкции; показана степень включенности компаратива в функционально-грамматическое поле предложных единиц. Подробно исследуются функции ...
571340
  Береговой И.И. Категориальный синтез логического знания / И.И. Береговой. – Львов, 1990. – 100с.
571341
  Храмова В.Л. Категориальный синтез теоретического знания / В.Л. Храмова. – Киев, 1984. – 295с.
571342
  Храмова В.Л. Категориальный синтез теоретического знания / В.Л. Храмова ; [отв. ред. С.Б. Крымский] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т философии им. Г.С. Сковороды. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Феникс, 2015. – 370, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 343-369. – ISBN 978-966-136-181-1
571343
  Артюх А.Т. Категориальный синтез теории / А.Т. Артюх. – Київ, 1967. – 154с.
571344
  Уваров В.Н. Категориальный статус деятельности (Анализ проблемы в советской философии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уваров В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 18л.
571345
  Стеванович Р.И. Категоризация "продуктов" мыслительной деятельности (на материале английского языка) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 213-216. – ISSN 2219-4290
571346
  Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж, 1987. – 190с.
571347
  Старко В.Ф. Категоризаційні кваліфікатори // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 132-138. – ISSN 2311-0821
571348
  Черевко Г.В. Категоризація агротуристичних господарств / Г.В. Черевко, Г.І. Шимечко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 133-138. – ISSN 2221-1055
571349
  Колоїз Ж.В. Категоризація буття в афоризмах Ростислава Доценка // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 294-306. – ISSN 2305-3852
571350
  Калініченко А.С. Категоризація негативних моральних якостей людини у іспанській мовній картині світу / А.С. Калініченко, Н.В. Чорна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 152-159


  Стаття присвячена проблемам категоризації негативних моральних якостей людини у іспанській мовній картині світу. Для вивчення історії народу його духовної культури велике значення має дослідження тематичних груп лексики, пов"язаних з особливостями ...
571351
  Дідух М. Категоризація поняття етнічного архетипу та проблема його розмежування від етнічного стереотипу // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 353-370. – ISBN 978-966-2241-22-8
571352
  Харитонов В. Категоризація родовищ титану за загальними запасами / В. Харитонов, Т. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані дані декількох інформаційних джерел про запаси металевих корисних копалин унікальних, крупних, середніх і дрібних родовищ. Для більшості металів різниця в запасах між категоріями родовищ становить десять разів. Висунуто пропозицію про ...
571353
  Саліхова О.Б. Категоризація секторів за рівнем технологоємності: від мезо- до мікрорівня. Частина 2. Концептуальні проблеми вимірювання й оцінки високотехнологічних виробництв та шляхи її подолання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
571354
  Саліхова О.Б. Категоризація секторів за рівнем технологоємності: від мезо- до мікрорівня. Частина I. Якість мікрорівня - мірило ефективності національної дослідницької та інноваційної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 22-24 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
571355
  Аристотель Категории / Аристотель; Пер. А.В. Кубицкого; Ред., вступ. статья и прим. Г.Ф. Александрова; АН СССР. Инсттут философии. – Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1939. – 84 с.
571356
  Уколова Ю.С. Категории "вера" и "доверие" - семантика различий // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 192-200. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье проводится семантический анализ двух близких по смыслу, но разных по содержанию понятий "вера" и "доверие", исследованы различия категорий "вера" и "доверие" в народном творчестве. Проведен анализ русских народных пословиц и поговорок.
571357
  Попов Н.В. Категории "внутреннее-внешнее" в научном познании. / Н.В. Попов. – К., 1971. – 235с.
571358
  Шевченко Л. Категории "все"и "ничто" в эстетике и поэтике русской прозы конца XX века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 172-182
571359
   Категории "закон" и "хаос". – К, 1987. – 292с.
571360
  Огородник В.В. Категории "идея" и "принцип" и их методологическая роль в становлении эволюционной теории в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Огородник В. В.; КГУ. – К., 1976. – 23л.
571361
  Огородник В.В. Категории "идея" и "принцип" и их методологическая роль в становлении эволюционной теории в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Огородник В. В.; КГУ. – К., 1976. – 25л.
571362
  Огородник В.В. Категории "идея" и "принцип" и их методологическая роль в становлении эволюционной теории в биологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Огородник В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 23 с.
571363
  Ногаев И.В. Категории "национальный интерес" и "национальная безопасность" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 69-83. – ISSN 0321-2068
571364
  Харченко Г.Г. Категории "ограничение" и "обременение" в вещном праве // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 294-311. – ISBN 978-617-566-164-2
571365
  Золотых В.С. Категории "свобода" и "выбор" в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 110-111
571366
  Филатенко И.А. Категории "событие" и "речевое событие" в современной лингвистической парадигме // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 353-360


  У статті розглядаються основні підходи до осмислення понять "подія" й "мовленнєва подія" в сучасній лінгвістиці. Кожен із них спрямовано на опис особливостей цих категорій у власній системі координат, що сприяє розкриттю багатогранності феномену ...
571367
  Удачина Л.В. Категории "структура" и "функция" и их методологическая роль в физике : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.08 / Удачина Л.В.; Уральск. гос. ун-т им. .М. Горького. – Свердловск, 1973. – 25л.
571368
  Михайлов В.А. Категории "субъект" и "обхект" и их методологическая роль в научном познании (на матер. данных психологии, филологии и кибернетики) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Михайлов В.А.; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1986. – 16 с.
571369
  Филюков А.И. Категории "сущность" и "явление" и их роль в биологическом исследовании : Автореф... канд. филос.наук: / Филюков А.И.; АН БССР. Ин-т философии. – Минск, 1965. – 20л.
571370
  Голощапова Надежда Николаевна Категории "форма" и "содержание" и их роль в познании биологических процессов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Голощапова Надежда Николаевна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии естеств. фак. – Алма-Ата, 1974. – 27л.
571371
  Агудов В.В. Категории "форма" и "структура" / В.В. Агудов. – Москва, 1970. – 48с.
571372
  Вильчинская С.В. Категории *возможность* и *действительность* как формы человеческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вильчинская С.В.; КГУ. – К., 1987. – 17л.
571373
   Категории бытия и обладания в языке.. – М, 1977. – 259с.
571374
  Алпатов В.М. Категории вежливости в современном японском языке / В.М. Алпатов. – Москва, 1973. – 109с.
571375
  Кукушкина О.В. Категории вида и времени русского глагола / О.В. Кукушкина, М.Л. Ремнева. – М., 1984. – 122с.
571376
  Ионина М.В. Категории вида и изалога в русском литературном языке начала XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ионина М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
571377
  Сметанин В.А. Категории византийского крестьянства в XIII-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сметанин В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 18л.
571378
  Маковка Н.М. Категории возможность и действительность / Н.М. Маковка. – Краснодар, 1972. – 320с.
571379
  Черникова С.А. Категории времени и вида в современном литературном языке урду : Автореф... канд. филолог.наук: / Черникова С.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1965. – 18 с.
571380
  Серебренников Б.А. Категории времени и вида в финно-угорских языках Пермской и Волжской групп / Б.А. Серебренников. – М, 1960. – 300с.
571381
  Валл М.Н. Категории глагола в кетском языке / М.Н. Валл, И.А. Канакин. – Новосибирск, 1988. – 68с.
571382
   Категории глагола и структура предложения.. – Л, 1983. – 248с.
571383
  Шептулин А.П. Категории диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1971. – 280с.
571384
  Шептулин А.П. Категории диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1980. – 64с.
571385
   Категории диалектики в естественнонаучном познании.. – Ульяновск, 1984. – 133с.
571386
   Категории диалектики и их методологическая и мировоззренческая функция.. – Чебоксары, 1983. – 148с.
571387
   Категории диалектики и методология современной науки.. – Воронеж, 1970. – 212 с.
571388
   Категории диалектики и научное познание. – Саратов, 1983. – 144с.
571389
   Категории диалектики и научное познание.. – Уфа, 1985. – 151с.
571390
  Мариничев Э.А. Категории диалектики и язык науки. / Э.А. Мариничев. – Л., 1973. – 166с.
571391
   Категории диалектики как отражения закономерностей перехода к коммунизму.. – Л, 1965. – 92с.
571392
   Категории диалектики как ступени познания.. – М, 1971. – 252с.
571393
   Категории диалектики, их развитие и функции.. – К, 1980. – 363с.
571394
   Категории диалектики.. – Свердловск, 1973. – 81с.
571395
   Категории диалектики.. – Свердловск
В.3. – 1974. – 88с.
571396
   Категории диалектики.. – Свердловск, 1975. – 159с.
571397
  Рожин В.П. Категории диалектического материализма / В.П. Рожин. – Ленинград, 1956. – 66 с.
571398
  Свинцов В.И. Категории диалетики / В.И. Свинцов, Г.Д. Левин. – М., 1968. – 55с.
571399
  Рябов Н.А. Категории добра и зла в коммунистической и христианской этике : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.02 / Рябов Н. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 22л.
571400
  Колобкова Э.А. Категории достоинства в марксистско-ленинской этике : Дис... канд. философ.наук: / Колобкова э.А.; КГУ. – Киев, 1968. – 254л. – Бібліогр.:л.1-Х
571401
  Павлов В.А. Категории достоинства и чести в марксистско-ленинской и христианской этике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлов В.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
571402
  Блюмкин В.А. Категории достоинства и чести в марксистской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: / Блюмкин В.А.; МГУ. – М, 1964. – 25л.
571403
  Румянцева Е.А. Категории и жанровая специфика биржевого гипертекста // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 124-130
571404
  Шишлянников Н.И. Категории и законы диалектики / Н.И. Шишлянников. – Волгоград, 1957. – 109 с.
571405
  Трифонов Д.К. Категории и законы политической экономии / Д.К. Трифонов. – Л, 1973. – 232с.
571406
   Категории и законы политической экономии социализма как элементы ее системы.. – М, 1979. – 93с.
571407
  Шафиков С.Г. Категории и концепты в лингвистике // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-17. – ISSN 0373-658Х
571408
  Барг М.А. Категории и методы исторической науки / М.А. Барг. – М., 1984. – 342с.
571409
  Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. / Н.Л. Жуковская. – М., 1988. – 194с.
571410
  Айнабеков Кандык Салихович Категории издержек обращения в системе товарно-денежных отношений развитого социализма : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Айнабеков Кандык Салихович ; КГУ. – Киев, 1981. – 179 л.
571411
  Ягодкин Г.И. Категории изображений в теории построения чертежей. / Г.И. Ягодкин. – М., 1977. – 54с.
571412
  Патерило О.Н. Категории или мифологемы? (Опыт анализа основных понятий философии Ж. Деррида) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
571413
  Валл М.Н. Категории имени в кетском языке. / М.Н. Валл, И.А. Канакин. – Новосибирск, 1985. – 56с.
571414
   Категории исторических наук. – Л, 1988. – 170с.
571415
   Категории исторического материализма. – Москва : Мысль, 1980
571416
   Категории исторического материализма в их взаимосвязи.. – Свердловск, 1978. – 160с.
571417
   Категории исторического материализма и их методологическая функция. – К, 1986. – 325с.
571418
   Категории исторического материализма.. – Фрунзе, 1960. – 100с.
571419
   Категории исторического материализма: их роль в познании и преобразовании социальной действительности. – К, 1985. – 335с.
571420
  Момджян К.Х. Категории исторического материализма: системность, развитие. / К.Х. Момджян. – М., 1986. – 287с.
571421
  Голуб О. Категории космоса и хаоса в представлениях о смерти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
571422
  Гергиев Ф.И. Категории материалистической диалектики / Ф.И. Гергиев. – М, 1960. – 102с.
571423
  Злотина М.Л. Категории материалистической диалектики / М.Л. Злотина. – Киев, 1973. – 32 с.
571424
  Никтченко В.С. Категории материалистической диалектики / В.С. Никтченко, Х.Г. Расулев. – Ташкент, 1974. – 53с.
571425
  Никитченко В.С. Категории материалистической диалектики / В.С. Никитченко, Х.Г. Расулев. – Ташкент, 1974. – 53с.
571426
   Категории материалистической диалектики в психологии.. – Москва, 1988. – 243 с.
571427
  Кривов А.С. Категории материалистической диалектики как ступеньки познания. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кривов А.С.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
571428
   Категории материалистической диалектики.. – М, 1956. – 390с.
571429
   Категории материалистической диалектики.. – М, 1957. – 390с.
571430
  Чунаева А.А. Категории материалистической диалектики. / А.А. Чунаева. – Л., 1965. – 144с.
571431
  Чкнаверянц А Категории материалистической диалектики. / А Чкнаверянц. – М., 1966. – 51с.
571432
  Бугреев А.Н. Категории материалистической диалектики. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1968. – 48с.
571433
  Цехмистро В.З. Категории множенственное и единое : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Цехмистро В.З. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Филос. фак-т. – Киев, 1974. – 29 с.
571434
  Цехмистро Виктор Захарович Категории множественное и единое. : Дис... канд. филос.наук: / Цехмистро Виктор Захарович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Х., 1974. – 176, XVл. – Бібліогр.:л.I-XV
571435
  Данияров А.Д. Категории множественности в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Данияров А.Д.; АН Каз.ССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 31л.
571436
  Абишев К.А. Категории мышления и индивидуальное развитие. / [К. А. Абишев, А. А. Хамидов, Т. М. Туманова и др. ; отв. ред. К. А. Абишев] ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 215 с., [1]
571437
  Липеровский В.П. Категории наклонения в современном литературном хинди. / В.П. Липеровский. – М., 1964. – 168с.
571438
  Мусиенкод Н.Б. Категории народности и массовости в буржуазной эстетике: критический анализ. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.04 / Мусиенкод Н.Б.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1986. – 16л.
571439
  Саух П.Ю. Категории научного атеизма: Филос.-методол. анализ / П.Ю. Саух. – Львов, 1988. – 214с.
571440
  Иванов Н.А. Категории необходимости и случайности в историческом материализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Иванов Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 16л.
571441
  Головин И.И. Категории необходимости и случайности как ступени познания : Автореф... канд. философ.наук: / Головин И.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 18л.
571442
  Пономарева Н.В. Категории обратимости и необратимости и их методологическое значение для физики..... : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Пономарева Н.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 21л.
571443
  Дмитренко Н.М. Категории объективного и субъективного : Автореф... Канд.филос.наук: / Дмитренко Н.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960. – 17л.
571444
  Громова О.В. Категории одиночества в античной философии и современной экзистенциально-аналитической традиции // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 14-16
571445
  Намсарай Цогтын Категории основных и неосновных противоречий и их применение к современной исторической эпохе : Автореф... канд. философ.наук: / Намсарай Цогтын; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1966. – 16л.
571446
  Роговер Г.Б. Категории перспективных запасов рудных месторождений, практика и геологическая основа их оценки / Г.Б. Роговер. – Москва : Недра, 1969. – 121с.
571447
  Черныш Л.П. Категории планирования народного хозяйства / Л.П. Черныш. – Минск, 1981. – 134с.
571448
   Категории политической экономии социализма.. – Казань, 1972. – 59с.
571449
   Категории политической экономии социализма.. – М, 1986. – 144с.
571450
  Шарданов А.Х. Категории потенциалиса и версии (в системе спряжения адыгских языков). : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарданов А.Х.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
571451
   Категории предложения и способы их реализации (на материале романских языков). – М., 1983. – 80с.
571452
  Готт В.С. Категории прерывности и непрерывности в современной физике / В.С. Готт. – Москва : Знание, 1969. – 47 с. – (Философия ; № 6)
571453
  Гаджиев Ибрагим Зейнал оглы Категории принадлежности в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Гаджиев Ибрагим Зейнал оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1975. – 35л. – Бібліогр.:с.35
571454
  Котова Е.В. Категории причинности и взаимодействия в свете ленинской теории отражения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
571455
   Категории прогнозирования и поисков месторождений апатитовых и комплексных апатитсодержащих руд формации ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов на Украинском щите / В.И. Скаржинский, А.А. Голосов, Г.Г. Павлов, С.Е. Шнюков // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геология ; № 3)
571456
  Крейнович В.Я. Категории пространственно-временных моделей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Крейнович В.Я.; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-та математики. – Новосибирск, 1979. – 14л.
571457
  Братановский Анатолий Иванович Категории рассудок и разум в ранних произведениях К.Маркса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братановский Анатолий Иванович; АН УССР. Объединен. совет Ин-т философии и Ин-та государства и права. – К., 1973. – 22л.
571458
  Антипова Долорес Димова Категории ретроспекции в проспекции в научном тексте (На материале английской лингвистической литературы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Антипова Долорес Димова ; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 23 с.
571459
  Степанова Л.Н. Категории рода и лексические дублеты в испанском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Степанова Л.Н.; МГУ. – М, 1972. – 32л.
571460
  Фаизов Серик Колыбаевич Категории с обобщенным слабым алгоритмом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фаизов Серик Колыбаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 97л. – Бібліогр.:л.95-97
571461
  Фаизов С.К. Категории с обобщенным слабым алгоритмом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фаизов С.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 13л.
571462
  Спиридонова Т.А. Категории собирательного и совокупного множеств в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Спиридонова Т.А.; Москов. гос. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1990. – 24л.
571463
  Готт В.С. Категории современной науки : (становление и развитие) / В.С. Готт, Э.П. Семенюк, А.Д. Урсул. – Москва : Мысль, 1984. – 270 с.
571464
  Минасян А.М. Категории содержания и формы / А.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1962. – 312с.
571465
  Кузьмичева Ж.А. Категории содержания и формы и физическая наука : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Кузьмичева Ж.А. ; МГУ ,Филос. фак-т. – Москва, 1974. – 23 с.
571466
  Буян И.В. Категории соцалистической общественности формы труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Буян И.В.; АН УССР. – К, 1975. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
571467
  Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – М., 1972. – 318с.
571468
  Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – 2-е издание, испр. и дополнено. – Москва : Искусство, 1984. – 350с.
571469
  Демидов А.И. Категории стихийности и сознательности / А.И. Демидов. – Саратов, 1978. – 137с.
571470
  Матаев М. Категории субъекта и объекта в марксистской философии : Автореф... канд. философ.наук: / Матаев М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1967. – 16л.
571471
  Джолахава Г.Н. Категории сущности и явления по "Капиталу" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: / Джолахава Г. Н.; Тбли. ГУ. – Тбилиси, 1955. – 22л.
571472
  Искрицкая А.В. Категории тождества и различия в домарксистской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Искрицкая А.В.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 23л.
571473
  Бондаренко А.Ф. Категории тождестваа и локальности в структуре сложноподчиненного предложения / А.Ф. Бондаренко. – Кишинев, 1988. – 146с.
571474
  Козлов А.В. Категории трагического, драматического и комического в украинской советской драматургии 20- годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Козлов А.В.; АН УССР.Ин-т.лит.им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 23л.
571475
   Категории философии и категории культуры.. – К, 1983. – 343с.
571476
   Категории философии и развитие научного познания.. – Саратов, 1983. – 160с.
571477
  Ефимов А.И. Категории Фукаи, модели Ландау-Гинзбурга и гомологическая зеркальная симметрия : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Ефимов А.И. ; РАН ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011. – 14 с. – Библиогр.: 30 назв.
571478
  Яценко А.И. Категории цели в марксистско-ленинской философии : Дис... канд. филол.наук: / Яценко А.И.; Житомирский сельскохоз. ин-т. Каф. марксизма-ленинизма. – Житомир, 1963. – 364л. – Бібліогр.:л.I-XXXII
571479
  Габриель П. Категории частных и теория гомотопий / П. Габриель, М. Цисман. – Москва : Мир, 1971. – 296 с.
571480
  Борев Ю.Б. Категории эстетики / Ю.Б. Борев. – М., 1959. – 184с.
571481
  Табунов Н.Д. Категории этики и воспитание воинов. / Н.Д. Табунов. – М., 1966. – 208с.
571482
   Категории этики и эстетики.. – Л, 1973. – 159с.
571483
  Мартынов В.В. Категории языка. Семиологический аспект / В.В. Мартынов. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
571484
  Кожевников О.Б. Категорийные полугруппы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кожевников О.Б.; Ленингр.пед.ин-т. – Л, 1975. – 12л.
571485
  Затейкин В. Категорийный менеджмент как направление развития бизнеса // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 21-23
571486
  Свредиолас А.С. Категорическая философия культуры в буржуазной Литве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Свредиолас А. С.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1979. – 18л.
571487
  Садовский Я.Г. Категорически противопоказано! / Я.Г. Садовский. – М., 1991. – 205с.
571488
  Ойзерман Т.И. Категорический императив и абсолютность запрета на ложь в этике Канта // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.172-178. – ISSN 0869-5377
571489
  Степанюк Б.В. Категорический императив И. Канта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 115-116
571490
  Скрипник А.П. Категорический императив Иммануила Канта / А.П. Скрипник. – М., 1978. – 189с.
571491
  Шишмарев Юрий Евгеньевич Категоричность теории унаров и квазимногообразий группоидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Шишмарев Юрий Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 9л.
571492
  Зильбер Б.И. Категоричные теории групп и колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зильбер Б.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет. Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1974. – 11л.
571493
  Кирилюк А.С. Категория "активность": мировоззренческие и методологические функции. / А.С. Кирилюк. – К., 1985. – 126с.
571494
  Храбров Виктор Васильевич Категория "базис" в материалистическом обосновании истории : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Храбров Виктор Васильевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
571495
  Вильчинская С.В. Категория "возможность" и "действительность" как формы человеческой деятельности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вильчинская С. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 177л. – Бібліогр.:л.177-191
571496
  Сибирева М.Ю. Категория "детство" в истории социологии // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 1 (50). – С. 167-177. – ISSN 1029-8053
571497
  Павлов А.А. Категория "добросовестность" в гражданском процессуальном праве // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 104-113. – (Право. Економіка. Управління)
571498
  Ковалева Г.П. Категория "духовность" в космизме В.С. Соловьева: философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – с. 49-53. – ISSN 2073-9702
571499
  Панибратов В.Н. Категория "Закон", ее становление и объективно-диалектическое содержание. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Панибратов В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. ф-тет. – Л., 1977. – 24л.
571500
  Линенко О.А. Категория "инженерная деятельность" и профессионально - психологический портрет личности инженера // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Исследуется и анализируется высшая инженерная школа как субъект образовательного пространства России, выделяются основные черты, характеризующие данное явление. Приводится профессионально-психологический портрет личности инженера. The higher ...
571501
  Кузьмина А.В. Категория "интерес" в правовых воззрениях И.А. Ильина // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 9. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье изучается проблематика рассмотрения И.А. Ильиным правового содержания категории "интерес". Проводится сравнение выявленных позиций с потребностями сегодняшнего правового регулирования.
571502
  Лисовина А.П. Категория "исторический факт" в максистской и буржуазной методологии истории / А.П. Лисовина. – Кишинев, 1981. – 70 с.
571503
  Злобина Е. Категория "личность" в системе понятий социологической теории // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.121-134
571504
  Лифинцева Т.П. Категория "мужество быть" в онтологии, антропологии и этике Пауля Тиллиха // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.96-111. – ISSN 0236-2007
571505
  Смирнова Н.Ф. Категория "национальные отношения" : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Смирнова Н.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
571506
  Денисова-Шмидт Категория "необучаемых" студентов как социальный феномен университетов (на примере дальневосточных вузов) / Денисова-Шмидт, Э.О. Леонтьева // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 86-93. – ISSN 0132-1625


  Рассматривается неблагоприятный отбор в российские университеты как институциональная ловушка. На примере дальневосточных вузов показывается, что современные российские университеты в большей степени заинтересованы в студентах, чем студенты в ...
571507
  Андреев Ю.П. Категория "общественные отношения" : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Андреев Ю.П.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 26л.
571508
  Цесарская С.П. Категория "основание" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цесарская С. П.; МГУ, Спец. сов. по филос. наукам в МГУ, шифр.К053.05.67. – М., 1978. – 21л.
571509
  Томашов В.В. Категория "ответственность" в историческом материализме и ее значение для критики экзистенциализма США, : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Томашов В.В.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 25л.
571510
  Левин Г.Д. Категория "отношение" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левин Г.Д. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1969. – 13 с.
571511
  Галажинский Э.В. Категория "отношение" в психологии в свете парадигмальной динамики науки / Э.В. Галажинский, Клочко, Е // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 14-30. – ISSN 2073-8528
571512
  Беляева Я.В. Категория "Отношение": социологическая интерпретация // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 179-181. – ISSN 1684-2618
571513
  Научитель М.В. Категория "полезность" в экономических теориях : Исторический очерк / М.В. Научитель, В.Т. Смирнов. – Минск : БГУ, 1979. – 94 с.
571514
  Демидов А.И. Категория "политическая жизнь" как инструмент человеческого измерения политики // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.156-162. – ISSN 0321-2017
571515
  Котковец С.П. Категория "правовая система" в современной теории права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
571516
  Струк Е.Н. Категория "предел" в современной философии: постановка проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 88-99. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
571517
  Стригунова Д.П. Категория "применимое право" в международных коммерческих договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
571518
  Трубенко А.И. Категория "рефлексия" в философии нового времени : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Трубенко А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
571519
  Трубенко А.И. Категория "рефлексия" в философии нового времени : Дис... канд. филос.наук: / Трубенко А.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 263л. – Бібліогр.:л.255-263
571520
  Кемкин В.И. Категория "састояние" в научном познании / В.И. Кемкин. – Москва, 1983. – 120 с.
571521
  Смирнова М.С. Категория "святости" в православном дискурсе // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 62-64
571522
  Аверьянов А.Н. Категория "система" в диалектическом материализме / А.Н. Аверьянов ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. марксистско-ленинской философии. – Москва : Мысль, 1974. – 70 с.
571523
  Агошкова Е.Б. Категория "система" в современном мышлении // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.57-71. – ISSN 0042-8744
571524
  Демидов В.И. Категория "состояние" в истории и марксистской философии / В.И. Демидов. – Саранск, 1975. – 103с.
571525
  Кемкин Виктор Иванович Категория "состояние" в квантовой физике и ее гносеологическая функция : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кемкин Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т филосфии. Отд. филос. вопросов ествествознания. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
571526
  Тобота Ю.А. Категория "справедливость" в гражданском праве // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 212-219. – ISSN 0201-7245
571527
  Измайлова М.О. Категория "средняя величина"и её методологическое значение в научном исследовании / М.О. Измайлова, И.Ш. Рахманкулов. – Казань, 1982. – 143с.
571528
  Нюбина Л.М. Категория "стиль" в постмодернизме // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 35-48. – Библиогр.: Лит.: с. 47-48; 37 назв. – ISSN 0130-9730
571529
  Тяжков К.Н. Категория "сущность" и ее значение для познания общественных явлений : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Тяжков К.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 21л.
571530
  Марцева Категория "труд" в культурологическом дискурсе / Марцева, Л..Лукаш // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 11. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702
571531
  Грейдин О. Категория "управления" в гражданском праве Украины // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
571532
  Макаров М.Г. Категория "цель" в домарксистской философии / М.Г. Макаров. – Л., 1974. – 186с.
571533
  Макаров М.Г. Категория "цель" в марксистской философии и критика телеологии / М.Г. Макаров. – Л., 1977. – 188с.
571534
  Экимов А.И. Категория "цель" в советском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.710 / Экимов А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 16л.
571535
  Осыка С.Г. Категория "цель" в теории международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Осыка С.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с.
571536
  Осыка Сергей Григорьевич Категория "цель" в теории международного права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Осыка Сергей Григорьевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 245л. – Бібліогр.:л.200-245
571537
  Сабуров Е.А. Категория "Цель" и системно-кибернетических подход : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Сабуров Е. А.; Лен. пед. инзт. – Ленинград, 1980. – 19л.
571538
  Бим-Бад Категория амбивалентности в теории воспитания человека / Бим-Бад, Л.И. Егорова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
571539
  Бим-Бад Категория амбивалентности в теории воспитания человека. / Бим-Бад, Л.И. Егорова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-17. – ISSN 0869-561Х
571540
  Никитин М.В. Категория артикля в английском языке / М.В. Никитин. – Фрунзе, 1961. – 76с.
571541
  Габучян Г.М. Категория артикля в арабском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Габучян Г.М.; МГУ. Ин-т восточных языков. – М., 1967. – 24л.
571542
  Воеводская Вера Сергеевна Категория аспектуальности французского языка в трех измерениях семиотики : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Воеводская Вера Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
571543
  Воеводская В.С. Категория аспектуальности французского языка в трех измерениях симеотики : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Воеводская В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.176-180
571544
  Мусаев А.М. Категория безличности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Мусаев А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
571545
  Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии / А.Л. Доброхотов. – М, 1986. – 246с.
571546
  Харченко А.С. Категория вежливости в обращении в англоязычном дискурсе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 537-541. – ISSN 1993-5560
571547
  Ван Мэняо Категория верности в китайской теории перевода // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 5-13. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
571548
  Поддубко Ю.В. Категория вечности в поэтическом сознании А. Кушнера // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 63-68. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування категорії вічності в поетичному універсумі О. Кушнера. Показано, що вічність сприймається поетом як культурний оператор, організатор накопиченого часу. Вона має властивість співположення ...
571549
  Гогличидзе Ц.В. Категория вещественности в лексико-грамматической системе немецкого языка / Ц.В. Гогличидзе. – Тбилиси, 1974. – 350 с.
571550
  Ходжаева Мавжудахон Категория взаимности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ходжаева Мавжудахон; Московский педагогический ин-т иностранных яз. им. М.Тореза. – М., 1985. – 23л.
571551
  Курбанов Рафиг Осман оглы Категория взаимодействия в философии и физике. / Курбанов Рафиг Осман оглы. – Баку, 1983. – 184с.
571552
  Луценко Н.А. Категория вида в русских причастиях (значение и употребление) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Луценко Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1982. – 23л.
571553
  Федотова Н.А. Категория вида в русском литературном языке. (Глагольные суффиксальные образования с-ыва-(-ива-) в языке памятников XVII-XVIII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Федотова Н.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
571554
  Горелова Л.М. Категория вида в эвенкийском языке / Л.М. Горелова. – Новосибирск, 1979. – 117с.
571555
  Шелякин М.А. Категория вида и способы действия русского глагола. / М.А. Шелякин. – Таллин, 1983. – 216с.
571556
  Никоновайте Ф.И. Категория вида фразеологических единиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никоновайте Ф. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 18л.
571557
  Петрова Н.Е. Категория внутренней формы и "грамматическая" деривация в русском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 78-88. – ISSN 0130-9730
571558
  Кохановский В.П. Категория возникновения : Автореф... канд. филос.наук: / Кохановский В.П.; Ростов. гос. ун-т. Экономико-филос. фак-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20л.
571559
  Коломойцев Алексей Федорович Категория возникновения в марксистской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коломойцев Алексей Федорович; Пермский гос. ун-тет. – Пермь, 1984. – 17л.
571560
  Тураева З.Я. Категория времени : Время грамматическое и время художственное / З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 218, [2] с.
571561
  Солдаткина Я.В. Категория времени в современной русской прозе (М. Шишкин, М. Петросян, Е. Водолазкин) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 271-280. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Рассматриваются особенности категории времени в романах нулевых=десятых годов, относящихся к неомодернистскому течению в современной русской литературе.
571562
  Коклякова А.А. Категория времени в современном узбекском языке / А.А. Коклякова. – М., 1963. – 124с.
571563
  Ахундов А.А. Категория времени глагола (на материалах азербайджанского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Ахундов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 15л.
571564
  Любинская Л.Н. Категория времени и системный анализ / Л.Н. Любинская. – Москва, 1966. – 32с.
571565
  Криворучко П.М. Категория времени предикативного признака. : Автореф... канд. филолог.наук: / Криворучко П.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1950. – 16 с.
571566
  Совгира А.Г. Категория временной определенности. На материале глагольных систем нем. и рус. языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Совгира А.Г.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 23л.
571567
  Селиванова Е.А. Категория генерализации в свете функционализма и когнитивизма // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 81-85. – (Філологічні науки)
571568
  Яхонтов С.Е. Категория глагола в китайском языке / С.Е. Яхонтов. – Москва, 1956. – 319с.
571569
  Сулима В.Л. Категория глагола в языке йоруба : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сулима В.Л. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Ленинград, 1966. – 23 с.
571570
  Мальков И.Е. Категория гносеологического отношения и современная наука : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мальков И.Е.; МГУ. Филос. фак. – М., 1971. – 22л.
571571
  Абдусаламов А.А. Категория грамматических классов в даргинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдусаламов А.А.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 17л.
571572
  Абдуллаев И.Х. Категория грамматических классов в лакском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев И.Х. ; Тбилис. гос. ун-т. – Махачкала, 1963. – 22л.
571573
  Джидалаев Н.-И.С. Категория грамматического класса и лица в лакском глаголе : Автореф... канд. филол.наук: / Джидалаев Н.-И. С.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 23л.
571574
  Криворак А.Д. Категория денег в политической экономии / А.Д. Криворак, Л.Н. Сорока // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 70-74. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
571575
  Боровских А.В. Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике / А.В. Боровских, Н.Х. Розов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 90-102. – ISSN 0042-8744
571576
  Лабахуа М.А. Категория добра в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лабахуа М.А. ; Ин-т философии АН СССР, Сектор этики. – Москва, 1965. – 16 с.
571577
  Ребрин Вениамин Алексеевич Категория долга в марксистко-ленинской этике : Автореф... д-ра философ.наук: / Ребрин Вениамин Алексеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1966. – 31л.
571578
  Ушакова В.А. Категория долга в марксистской и христианской этике : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ушакова В.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1972. – 22л.
571579
  Размустов Б.А. Категория долга в этике. : Автореф... канд.филос.наук: / Размустов Б.А.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 22л.
571580
  Колобкова Э.А. Категория достоинства в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Колобкова Э.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
571581
  Пятак Н.А. Категория достоинства в марксистско-ленинской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Пятак Н.А.; Ан Азерб.ССР.Отд.обществ.наук Ин-т философии и права. – Баку, 1973. – 26л.
571582
  Богданова Н.Р. Категория драмы в классической европейской философии (от Аристотеля к Гегелю) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.44-56. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
571583
  Шахриари Маргочоиех Категория женской ментальности в ранней поэзии Марины Цветаевой и в поэтическом творчестве Фурут Фаррохзад // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 147-157. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
571584
  Урастаев Джулдгали Джумагалиевич Категория жестких коммутативных связок алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Урастаев Джулдгали Джумагалиевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 12л.
571585
  Басыров Ш.Р. Категория жизни и смерти в разноструктурных языках (на материале паремий и крылатых выражений) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 45-60
571586
   Категория жизни.. – М, 1986. – 445с.
571587
  Мейерович Алла Вениаминовна Категория завершенности текста в функционально-стилистическом аспекте (На материале английской художественной и научной литературы ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мейерович Алла Вениаминовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 22л.
571588
  Биккенин Н.Б. Категория закона в марксистско-ленинской философии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Биккенин Н.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 15л.
571589
  Ахмедли Джамиль Теймур оглы Категория закона в материальистической диалектике : Автореф... д-ра философ.наук: / Ахмедли Джамиль Теймур оглы; АН АзССР. Сектор философии. – Баку, 1965. – 91л.
571590
   Категория залога : материалы конференции. – Ленинград : Нука, 1970. – 63 с.
571591
  Румянцева Г.И. Категория залога в русском языке / Г.И. Румянцева, З.А. Толмачева. – Рига, 1970. – 32с.
571592
  Азер А.А. Категория залога в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азер А.А.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т языка и литературы им. Низами. – Баку, 1955. – 19л.
571593
  Мирзалиева Махаббат Мирзахан кызы Категория залога в современном азербайджанском языке и смежные явления : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Мирзалиева Махаббат Мирзахан кызы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Нисими. – Баку, 1976. – 33л.
571594
  Асатрян М.Е. Категория залога в современном армянском языке. : Автореф... наук: / Асатрян М.Е.; МВО СССР. Ерев. гос. унив. им.В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 24л.
571595
  Буланин Л.Л. Категория залога в современном русском языке. / Л.Л. Буланин. – Л., 1986. – 86,2с.
571596
  Чарыяров Б. Категория залога в современном туркменском языке. / Б. Чарыяров. – Ашхабад, 1957. – 169с.
571597
  Коркишко В.В. Категория залога герундия в современном английском языке. / В.В. Коркишко. – Таганрог, 1963. – 16с.
571598
  Шубик С.А. Категория залога и поле залоговости в немецком языке. / С.А. Шубик. – Л., 1989. – 121с.
571599
  Роббек В.А. Категория залоговости в эвенском языке / В.А. Роббек. – Л., 1984. – 187с.
571600
  Рассолова Наталья Георгиевна Категория и показатели конечных результатов производства в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Рассолова Наталья Георгиевна ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1980. – 20 с.
571601
  Айнабеков Куандык Салихович Категория издержек обращения в системе товарно-денежных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Айнабеков Куандык Салихович ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
571602
  Гурко Манана Зибиловна Категория интенсивности в современной немецкой фразеологии (на материале фразеологических единиц тематической группы "интеллектуальные способности человека") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Гурко М.З.; Киевский нац. лингвистический ун-т. – Киев, 2006. – 197 л. – Библиогр.: л.169-197
571603
  Рсалдинов Кусаин Танысбаевич Категория интенсивности признака в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рсалдинов Кусаин Танысбаевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 27л.
571604
  Здавомыслов А.Г. Категория интереса в марксистской социологии : Автореф... канд. философ.наук: / Здавомыслов А.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Каф-ра диалектич. и ист. материализма. – Л., 1959. – 19л.
571605
  Астафурова Т.Н. Категория итеративности в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Астафурова Т.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1981. – 28л.
571606
  Панасенко Н.И. Категория как познавательная форма мишления человека и её отражение в фитон7имической лексике // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 107-120. – Бібліогр.: Лит.: с. 117-120; 44 п. – ISSN 2075-4205
571607
  Шляхтенко С.. Категория качества и количества / С. Шляхтенко. – Л., 1968. – 144с.
571608
   Категория количества в науке. – К, 1991. – 242с.
571609
   Категория количества в современных европейских языках.. – К, 1990. – 279с.
571610
  Цырендоржиева Д.Ш. Категория количества и астрактыне математические структуры : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Цырендоржиева Д. Ш.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1979. – 20л.
571611
  Дымерская Л.В. Категория количества и ее методологическая функция : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дымерская Л.В.; АН УССР. – Киев, 1968. – 18л.
571612
  Всеволодова М.В. Категория количественности в славянских языках: числительные и квантитативы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 16-62. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
571613
  Жумагулова Б.С. Категория контактивности между партнерами комауникации (грамматический аспект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жумагулова Б. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1987. – 23л.
571614
  Болдырев Б.В. Категория косвенной принадлежности в Тунгусо-Маньчжурских языках. / Б.В. Болдырев. – М, 1976. – 151с.
571615
  Мирченко Николай Васильевич Категория лица в семантико-синтаксической структуре предложения : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мирченко Николай Васильевич ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1981. – 26 с.
571616
  Сушинов П.М. Категория лица глагола в современном немецком литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Сушинов П.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Благовещенск, 1968. – 23л.
571617
  Борщ Э.Г. Категория лица глагола в современном украинском литературном языке (по сравнению с русским и белорусским) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Борщ Э.Г. ; МП УССР; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 25 с.
571618
  Юдин А.А. Категория лица глагола в соременном русском языке. / А.А. Юдин. – Рязань, 1976. – 154с.
571619
  Архангельский Л.М. Категория марксистской этики / Л.М. Архангельский. – Москва, 1963. – 271с.
571620
  Архиповцев Ф.Т. Категория материи в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Архиповцев Ф.Т.; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 27л.
571621
  Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / В.П. Кузьмин. – М, 1966. – 222с.
571622
  Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кузьмин В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
571623
  Куликов Е.А. Категория меры в правосознании // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 22. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
571624
  Самбуров Э.А. Категория меры и многомерность реальных объектов : Автореф... канд. философ.наук: / Самбуров Э.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объедин. совет по присуждению учен. степеней по философ. наукам. – Иркутск, 1967. – 19л.
571625
  Павлюк Н.В. Категория местоимения в старопольском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюк Н.В.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1951. – 11 с.
571626
  Чрелашвили К.Т. Категория множественности в нахских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Чрелашвили К.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 14л.
571627
  Дешериева Т.И. Категория модальности в нахских и иноструктурных языках. / Т.И. Дешериева. – М., 1988. – 208с.
571628
  Джанаев Т.А. Категория модальности и способы ее выражения в лакском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев Т. А.; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1970. – 16л.
571629
  Шаов Ж.А. Категория наклонения в адыгейском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаов Ж.А.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Майкоп, 1966. – 16л.
571630
  Котинова Н.И. Категория наклонения в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Котинова Н.И.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. Каф-ра новогруз. яз. – Тбилиси, 1960. – 15л.
571631
  Агазаде Н.Г. Категория наклонения в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агазаде Н.Г. ; АН АзССР. – Баку, 1965. – 75 с.
571632
  Якутик В.Н. Категория наклонения как грамматическое средство выражения модальности. (На материале соврем. белорус. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Якутик В.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 25 с.
571633
  Хамидова З.Х. Категория наречия в чеченском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.668 / Хамидова З.Х.; АН Груз.ССР.Ин-т.языкознавства. – Грозный, 1971. – 21л.
571634
  Резникова Нинель Григорьевна Категория национального дохода в советской экономической литературе 20-30-х годов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Резникова Нинель Григорьевна ; АН СССР , Ин-т экономики. – Москва, 1977. – 19 с.
571635
  Дзенс Н.И. Категория неопределенного субъекта в немецком языке средневерхненемецкого периода : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзенс Н.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1980. – 20л.
571636
  Курбанов К.Г. Категория нравственного долга в марксистской этике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курбанов К.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т. им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 19 с.
571637
  Яценко В.Г. Категория нравственного идеала в марксистско-лениниской этике : Дис... канд. философ.наук: / Яценко В.Г.; КГУ. Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 280л. – Бібліогр.:л.265-280
571638
  Яценко В.Г. Категория нравственного идеала в марксистско-ленинской этике : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Яценко В.Г. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
571639
  Захарова Л.Н. Категория образа жизни и ее связь с другими категориями исторического материализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захарова Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист., филол., философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
571640
  Александров А.К. Категория общественно-экономической формации в историческом материале : Автореф... канд. филос.наук: / Александров А. К.; Ак. общ. наук пир ЦК КПСС, каф. диал. и ист. материал. – М., 1959. – 16л.
571641
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1812-3805
571642
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
571643
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1812-3805
571644
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
571645
  Кузьменкова Т.В. Категория одушевленности -- неодушевленности в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузьменкова Т.В.; АН БССР. – Минск, 1980. – 24л.
571646
  Мурясов Категория одушевленности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мурясов р.З.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1969. – 24л.
571647
  Вакула Г.И. Категория одушевленности и категория неодушевленности в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вакула Г.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
571648
  Михалева Т.В. Категория определения в современном русском языке и работа над ней в шестом классе семилетней и средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Михалева Т.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
571649
  Станкевич Н.В. Категория определения во вьетнамском языке. (Определение к существительному). : Автореф... канд. филолог.наук: / Станкевич Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 21л.
571650
   Категория определенности -- неопределенности в славянских и балканских языках.. – М, 1979. – 364с.
571651
  Гадилия К.Т. Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0373-658Х
571652
  Завистовская Галина Эдуардовна Категория определенности/неопределенности в современном русском языке в сопоставлении с украинским : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Завистовская Галина Эдуардовна; Украинский госуд. педаг. ун-т им. М.П.Драгоманова. – 175л. – Бібліогр.:л.157-175
571653
  Шкепу Мария Александровна Категория основание в материалистической диалектике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкепу Мария Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 164л. – Бібліогр.:л.145-164
571654
  Шкепу Мария Алексеевна Категория основание в материалистической диалектике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Шкепу Мария Алексеевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
571655
  Марцинковская Т.Д. Категория отношения в современной психологии // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 31-38. – ISSN 2073-8528
571656
  Комова Т.А. Категория отрицания в системе грамматических морфологических категорий английского глагола / Т.А. Комова. – М., 1985. – 90с.
571657
  Рустамов Т. Категория отрицания в современном узбекском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Т.; МГУ им. В.И.Ленина. Филолог. ф-тет. – М., 1956. – 25л.
571658
  Шуткина Л.Н. Категория отрицания во фразеологии современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шуткина Л.Н.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1988. – 22л.
571659
  Гуджиков С. Категория отрицания и отсутствия в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гуджиков С.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществен. наук. – Ашхабад, 1964. – 20л.
571660
  Сенкевич В.И. Категория оценки в белорусском и русском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Сенкевич В.И.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1987. – 23л.
571661
  Таов Х.Т. Категория падежа в адыгских языках в сравнительном аспекте : Автореф... канд. филол.наук: / Таов Х.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
571662
  Ушаков С.Г. Категория падежа и французский язык в вопросах перевода // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 66-72. – ISSN 1997-0803
571663
  Тарланов З.К. Категория падежа: к проблеме её грамматического статуса и этноментальной соотнесенности // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-46. – Библиогр.: с. 46: 12 назв. – ISSN 0130-9730
571664
  Дубянский А. Категория параллельных денег в русской экономической литературе ХІХ-ХХ веков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 7. – С. 111-123. – ISSN 0042-8736
571665
  Цокур Ольга Степановна Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя. : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цокур Ольга Степановна; Южно-украинский пед.ун-тет им. К.Д.Ушинского. – Одесса, 1998. – 464л. – Бібліогр.:л.401-444
571666
  Полесовой М.П. Категория повторяемости в материалистической диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Полесовой М.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 29л.
571667
  Кнгайбаева Р.А. Категория подтекста и способы его выявления (на материале англо-американской художественноей прозы XX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кнгайбаева Р.А.; Моск. гос. пед.ю ин-т ин. яз. – М., 1980. – 22л.
571668
  Шевцов И.С. Категория политической экономии социализма. / И.С. Шевцов. – Казань, 1982. – 64с.
571669
   Категория посессивности в славянских и балканских языках.. – М, 1989. – 261с.
571670
  Кудаев П.С. Категория послелога в мордовских языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 666 / Кудаев П.С.; Тартус.гос.ун-т. – 21л.
571671
  Домахина Наталья Николаевна Категория потребительной стоимости в политической экономии. (Вопросы генезиса и эволюции) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Домахина Наталья Николаевна; Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1980. – 24л.
571672
  Белодед В.Д. Категория практики в советской философской науке / В.Д. Белодед. – К, 1987. – 102с.
571673
  Афанасьева А.Л. Категория предшествования во французском языке / А.Л. Афанасьева. – Ленинград, 1973. – 36с.
571674
  Исаенко Г.Н. Категория преемственности в марксистско-ленинской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Исаенко Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1970. – 20л.
571675
  Мамедова Наталия Михайловна Категория прекрасного в свете единства симметрии и асимметрии природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Мамедова Наталия Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 24л.
571676
  Павлович А.А. Категория прекрасного в современной советской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Павлович А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории филос. и логики. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
571677
  Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал / Л.Н. Столович. – М, 1969. – 352с.
571678
  Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал / В.П. Крутоус. – М., 1985. – 168с.
571679
  Басилая Н.А. Категория признаковости в языке / Н.А. Басилая. – Тбилиси, 1988. – 303с.
571680
  Глебова И.И. Категория прилагательного в современном вьетнамском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 11.682 / Глебова И.И.; Моск.гос.ин-т.медунар.отнош. – М, 1970. – 21л.
571681
  Бейко Б.В. Категория прилагательных в современном японском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бейко Б.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1964. – 20л.
571682
  Атенов Ш. Категория приложения в современном казахском языке. : Автореф... наук: 665 / Атенов Ш.; Моск. гос. унив. им.М.В.ЛОмоносова. Инс. вост. яз. – М., 1971. – 23л.
571683
  Аслиддинов В. Категория принадлежности в современном узбекском литературном языке. : Автореф... наук: / Аслиддинов В.; Самаркд. гос.унив. им.Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 18л.
571684
  Маковельский А.О. Категория причастности и законы природы и общества / А.О. Маковельский. – М., 1961. – 59с.
571685
  Свечников Г.А. Категория причинности в физике / Г.А. Свечников. – Москва : Издательство соц-экон. литературы, 1961. – 245 с.
571686
  Павлов В.Т. Категория причинности и метод объяснения // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
571687
  Кузьмина А.А. Категория причинности и практика / А.А. Кузьмина. – М, 1964. – 96с.
571688
  Попов В.Г. Категория причинности как форма обобщения эмпирических знаний : Дис... канд. филос.наук: / Попов В.Г.; КГУ. – К, 1971. – 148л. – Бібліогр.:л.149-166
571689
  Попов В.Г. Категория причинности как форма обобщения эмпирических знаний. (На матер. медицины) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Попов В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
571690
  Цуй Ц.-до Категория производительных сил и источники их развития : Автореф... канд. филос.наук: / Цуй Ц.-до; МГУ, Каф. диалект. и ист. материал. – М., 1960. – 17л.
571691
  Андреева И.А. Категория пространства в аспекте междисциплинарного анализа // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 38-43. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
571692
  Мамедова А.И. Категория пространства в произведении "Слово о полку Игореве" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 106-108. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  "Категория пространства" - структурно-семантическая категория с семантической доминантой, компонент языковой и речевой семантики, в семантическую сьтруктуру которой входят семы "природа", "интерьер", "место действия". Даная статья рассмотрит ...
571693
  Вяккерев Ф.Ф. Категория противоречия в экономических произведениях К.Маркса 50-60-х гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Вяккерев Ф.Ф.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 15л.
571694
  Миклин А.М. Категория развития в марксистской диалектике. / А.М. Миклин, В.А. Подольский. – М., 1980. – 166с.
571695
  Бабин Б.В. Категория развития и проблема программных актов в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 10-14. – ISSN 1812-3910


  Обеспечение развития, в частности, устойчивого развития, на международном уровне ставит перед международным правом задачу эволюции системы регуляторов. В рамках такого усовершенствования логичным становится использование в международном праве ...
571696
  Фарбштейн А.А. Категория реализма в современной марксистско-ленинской эстетике. (По матер. сов. и заруб. эстет. дискуссий 50-60-х гг.). : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Фарбштейн А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
571697
  Лебедева Л.Я. Категория результативности в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Л. Я.; Моск. гос. пед. инзт ин. яз. – Москва, 1984. – 24л.
571698
  Жаборюк Е.А. Категория результативности в современном английском языке и сопоставлении с немецким : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жаборюк Е.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 25 с.
571699
  Федорова Л.Н. Категория ретроспекции в художественном тексте (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Федорова Л.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 21л.
571700
  Брускова Наталья Владимировна Категория ретроспекции и проспекции в художественном тексте (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брускова Наталья Владимировна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 22л.
571701
  Щербаков В.С. Категория рода в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Щербаков В.С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 21 с.
571702
  Тимпко Л.А. Категория рода в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимпко Л. А.; МГУ, Каф. англ. яз., Филол. фак. – М., 1970. – 12л.
571703
  Жданова А.К. Категория рода имен существительных в современном русском языке / А.К. Жданова. – Ставрополь, 1959. – 18с.
571704
  Смольская Людмила Ивановна Категория рода существительных в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.02 / Смольская Людмила Ивановна; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 21л.
571705
  Шанидзе А.Г. Категория ряда в глаголе / А.Г. Шанидзе, 1941. – 209-229с.
571706
  Яковенко Е.А. Категория сакральной границы и особенности ее языкового представления в произведениях А.С. Пушкина // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 3-6. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
571707
  Корупятник И.В. Категория свободы в классической и неклассической философии: различие подходов // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 74-76
571708
  Агафонова К. Категория свободы в конституционном праве России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 34-45. – ISSN 1812-7126
571709
  Налетов И.З. Категория связи в естественнонаучном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.627 / Налетов И.З. ; Кафедра философии естественных фак-тов. – Москва, 1971. – 26 с.
571710
  Гордукалова Г. Категория сложности запросов при проектировании аналитической технологии в библиотеке // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12 (150) спецвыпуск № 2 (08) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 27-33. – ISSN 1727-4893
571711
  Скиба Ю.Г. Категория служебных слов и развития языка как системы. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1974. – 42с.
571712
  Хохлов Анатолий Михайлович Категория случайности в диалектической концепции связи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хохлов Анатолий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 22л.
571713
  Миронов Анатолий Васильевич Категория смысла жизни в коммунистической и христианской этике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Миронов Анатолий Васильевич; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 27л.
571714
  Попова М.Л. Категория собирательности имен существительных в древнерусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова М.Л.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
571715
  Петровская Ольга Петровна Категория собирательности имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Петровская Ольга Петровна; Ин-т языкознания. – Киев, 1973. – 26л.
571716
  Матюшин Г.Г. Категория совести в коммунистической и христианской этике : Автореф... кандидата философ.наук: / Матюшин Г.Г.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 19л.
571717
  Гринштейн Т.Д. Категория соположения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гринштейн Т.Д.; МГУ. Филолог. фак-т. Кафедра романской филологии. – М., 1973. – 26л.
571718
  Тихонов Александр Николаевич Категория состояния в современном русском языке / Тихонов Александр Николаевич. – Самарканд : Самаркандский унив., 1960. – 42с.
571719
  Каламова Н.А. Категория состояния в современном русском языке : учеб.-метод. пособие / Н.А. Каламова. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 78 с.
571720
  Панова Н.А. Категория состояния в современном русском языке. Лекция для студ. ист.-филолог. фак-та. / Н.А. Панова. – Ставрополь, 1959. – 10с.
571721
  Чельцова Т.Н. Категория состояния в структуре современного французского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Чельцова Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
571722
  Ли Анастасия Категория состояния и разноуровневые средства ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ли Анастасия; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 26л.
571723
  Гусев А.Н. Категория социальной дистанции в творчестве Г.Зиммеля // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.123-129. – ISSN 0132-1625
571724
  Гринкевич Р.Д. Категория социальной потребности в марксистской социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Гринкевич Р.Д. ; Ленингр. гос. ун-т , Философ. фак-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
571725
  Двойных А.В. Категория справедливости в Европейском Суде по правам человека // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2011. – № 1/2 (45/46). – С. 247-250. – ISSN 1560-2893
571726
  Савченко А.Н. Категория среднего залога в индроевропейском языке : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Савченко А.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 28 с.
571727
  Гордон В.М. Категория становления (историко-философский очерк) : Автореф... канд. филос.наук: / Гордон В. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
571728
  Резникова М.К. Категория становления в свете ленинского философского наследия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Резникова М.К.;. – Киев, 1981. – 135л. – Бібліогр.:л.122-135
571729
  Разинкова М.К. Категория становления в свете ленинского философского наследия : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Разинкова М.К.; КГУ. – Киев, 1981. – 20л.
571730
  Гурьев Д.В. Категория становления. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Гурьев Д.В.; МГУ. – М, 1973. – 44л.
571731
  Басова Р.В. Категория страдательного залога в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Басова Р.В.; Ленингр. гос. пде. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
571732
  Клишина С.А. Категория структуры и ее значение в химии. : Автореф... канд. филос.наук: / Клишина С.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 26л.
571733
  Алексеев И.С. Категория структуры и развитие представлений о строении атома : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев И. С.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 15л.
571734
  Маилов А.И. Категория субстанции как ступень познания : Автореф... канд. филос.наук: / Маилов А. И.; .АН СССР, Ин-т филос. Сект. диалект. материал. – М., 1966. – 28л.
571735
  Никитина Е.Н. Категория субъекта и неопределенно-личные предложения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена изучению неопределенно-личных предложений в системно-граммат. и текстовом аспектах. Обсуждаются средства граммат. семантики личности. Предлагается типология субъектов в неопределенно-личных предложениях. Категории числа и лица ...
571736
   Категория субъекта и объекта в языках различных типов.. – Л, 1982. – 189с.
571737
  Юнусова Мукаддасхан Категория субъекта и способы ее выражения в узбекском и французском языках (На примере способов выражения категорий определенности, неопределенности и обобщенности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.05 / Юнусова Мукаддасхан; АН УзССР. Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1983. – 25л.
571738
  Химик В.В. Категория субъективности и ее выражение в русском языке. / В.В. Химик. – Л., 1990. – 180с.
571739
  Гвоздева Анна Вячеславовна Категория субъектности в контексте интегративно-дифференцированного подхода к обучению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 77-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
571740
  Майданский А.Д. Категория существования в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.143-160. – ISSN 0042-8744
571741
  Сорокин А.А. Категория сущности в диалектике К.Маркса (На матер. "Капитала"). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сорокин А.А.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалект. материализма. – М., 1970. – 22л.
571742
  Айралетова Майя Прокофьевна Категория сходства в системе словообразования современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Айралетова Майя Прокофьевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 22 с.
571743
  Череповский М.П. Категория сюжета в художественной концепции Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Череповский М.П.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
571744
  Любимова Т.Б. Категория трагического в эстетике / Т.Б. Любимова. – М., 1979. – 64с.
571745
  Абрамович С.Д. Категория ужасного в эстетике Гоголя // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 1. – С.33-38.
571746
  Жукова А.Г. Категория условного накопления в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова А. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-. – Москва, 1954. – 16л.
571747
  Мещерякова Н.А. Категория устойчивости в методиологии современного естествознания / Н.А. Мещерякова. – Воронеж, 1981. – 175с.
571748
  Мещерякова Н.А. Категория устойчивости в методологии современного естествознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Мещерякова Н.А.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 24л.
571749
  Горбунова И.М. Категория фазовой полярности в атаяльском языке // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 34-54. – ISSN 0373-658Х
571750
   Категория характера в эстетике и художественном творчестве.. – М, 1980. – 150с.
571751
  Чунаева А.А. Категория цели в современной науке и ее методологическое значение: цель и деятельность. / А.А. Чунаева. – Л., 1979. – 147с.
571752
  Турпетко А.С. Категория ценности в системе понятий чистой социологии Ф. Тенниса // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 60-65. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
571753
  Дегтярев В.И. Категория чисел в славянских языках / В.И. Дегтярев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 320с.
571754
  Львова Э.Л. Категория чисел имен существительных в ситялх литературного языка XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Львова Э.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 27л.
571755
  Кошевая И.Г. Категория числа / И.Г. Кошевая. – Киев. – 32 с.
571756
  Павлов С.С. Категория числа в системе имен существительных во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлов С.С.; Военный ин-т иностранных языков. – М., 1955. – 20л.
571757
  Косянкин А.М. Категория числа имен существительных с современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Косянкин А. М.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
571758
  Борошнев В.Л. Категория числа имени существительного в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Борошнев В.Л.; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
571759
  Перельман М.М. Категория числа существительного в современном английском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Перельман М.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
571760
  Иванюк Н.И. Категория числа у производных отвлеченных существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Иванюк Н.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
571761
  Журавлев А.Ф. Категория числа у русского наречия // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 38-56. – ISSN 0373-658Х
571762
  Филимонова О.Е. Категория эмотивности в контексте современной когнитивной лингвистики / О.Е. Филимонова, Е.Г. Хомякова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 184-189. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
571763
  Квачан О.С. Категоріальна визначеність місцевих бюджетів // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 44-48.
571764
  Гайдай Т.В. Категоріальна визначеність поняття інституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню теоретичного змісту категорії інституції на основі порівняльного аналізу її сучасних інтер-претацій представниками провідних течій інституційного напряму. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical ...
571765
  Кривошея Т.О. Категоріальна дихотомія "поетичне-прозаїчне": обгрунтування принципів "прозаїки" в некласичному естетичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
571766
  Іщенко Н.Г. Категоріальна семантика похідних синонімів (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 168-175. – ISBN 966-581-295-6
571767
  Федорів М.І. Категоріальна та словотвірна семантика похідних одиниць // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 91-92
571768
  Матюхіна К.О. Категоріальний аналіз регіону // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 387-389
571769
  Краснояружська К.Ш. Категоріальний апарат логістики: сутність та зміст // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 307-312. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
571770
  Шапуров О.О. Категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств в латентних умовах розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 28 назв
571771
  Терещенко В. Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб"єкт і буття у феноменологічній філософії) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-163. – ISSN 2227-1503
571772
  Ляшенко І.В. Категоріальний синтез історико-філософської концепції В. Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
571773
  Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
571774
  Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
571775
  Ахметова Бахиткуль Надіровна Категоріально-граматична транспозиція дієслівних словоформ у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Ахметова Бахиткуль Надіровна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
571776
  Пономарьов С.М. Категоріально-понятійний апарат механізму реалізації конституційного права громадян на об"єднання в громадські організації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 108-114
571777
  Соколов В.А. Категоріально-понятійний апарат проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
571778
  Кубіцький Ю.С. Категоріально-поняттєвий апарат проблеми дослідження соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 90-94
571779
  Гаращук В. Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять "корупційне правопорушення" та "корупційний злочин" / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
571780
   Категоріі матеріалістичної діалектики. – Київ, 1958. – 204 с.
571781
  Слюсаренко М.І. Категорії "автор" і "образ" автора в моделюванні публіцистичної реальності (на прикладі памфлетів М. Хвильового) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 193-204. – ISSN 2312-6809
571782
  Яскал І.В. Категорії "економічний простір" і "просторова економіка" в регіональних дослідженнях // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 48-54. – ISSN 2226-8820
571783
  Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" в контексті актуальних проблем практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.105-110
571784
  Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" в контексті проблематики міждисциплінарних комунікацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 12-15. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
571785
  Ройко Тетяна Категорії "ідеал" і "належне" в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Соціальні науки традиційно звертаються до ціннісної проблематики. Однак недостатньо дослідженим є механізм ціннісного пізнання в соціології. Одним із таких важливих, що потребують дослідницької уваги, понять є категорія "належне", пов"язана з вивченням ...
571786
  Носенко О.В. Категорії "інститут конституційного права" в сучасній конституційно-правовій науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
571787
  Скакун О.Ф. Категорії "інтеграція", "гармонізація", "апроксимація", "уніфікація" в правовому середовищі: схожість і відмінність дії // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 51-60.
571788
  Скрипнюк О. Категорії "народний суверенітет", "народне волевиявлення", "безпосередня демократія", "форма безпосередньої демократії": теоретико-методологічні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 281-290. – ISSN 1026-9932
571789
  Пацурківський П. Категорії "об"єкт науки фінансового права" та "предмет науки фінансового права" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.18-28
571790
  Донченко О.І. Категорії "право" і "політика" на шляху становлення демократичної держави // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 13-17.
571791
  Константий О.В. Категорії "публічно-правовий спір" та "адміністративний договір" в адміністративному судовому законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 58-67.
571792
  Гонда А. Категорії "свобода" та "відповідальність" у творчості Петра Чаадаева // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 323-330. – ISBN 978-966-306-020-4
571793
  Макушенко О.О. Категорії "своє-чуже" та "інше" в болгарській літературі періоду Відродження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 273-277. – ISBN 966-8188-07-1
571794
  Малишев Б. Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу використання Г. Радбрухом телеологічного методу при розкритті змісту своєї концепції право розуміння. Статья посвящена анализу применения Г. Радбрухом телеологического метода при раскрытии содержания своей концепции ...
571795
  Зуєв Ю.Й. Категорії "частина", "ціле" та процедура розчленування / Ю.Й. Зуєв, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
571796
  Смокович М. Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 2308-9636
571797
  Васильєв М.П. Категорії дійсності і можливості у квантовій фізиці / М.П. Васильєв. – Київ, 1972. – 48с.
571798
  Семенюк Л.С. Категорії духовного й тілесного в поезії українського бароко: синтез і опозиція // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 204-209. – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано вірші українських поетів XVII-XVIII ст., у яких порушено проблему єдності й протистояння духовного й тілесного начал. Особливу увагу звернуто на суто бароковий мотив суперечки душі з тілом, підкреслено ...
571799
  Барановська О. Категорії емотивності та експресивності в системі англійського дієслова // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – C. 25-29. – ISSN 2078-340X
571800
  Шевченко Л.І. Категорії історичного і психологічного часу: лінгвістична інтерпретація // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 356-359. – ISBN 966-638-08406
571801
  Бойченко І.В. Категорії історичної науки / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 186-187. – ISBN 966-642-073-2
571802
  Делія О.В. Категорії концепту "середовище": теоретичний аналіз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
571803
  Митрофанов І.І. Категорії кримінального права: вимисел чи реальність? // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 46-57. – ISSN 2304-4556
571804
   Категорії матеріалістичної діалектики. – К., 1958
571805
  Дядченко Л. Категорії міфопоетичного простору: локус, місце, місцевість, територія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 173-176. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
571806
  Арутюнов В.Х. Категорії можливості й дійсності і проблема об"єктивної реальності в квантовій механіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
571807
  Тріщук О.В. Категорії науково-інформаційного дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 11-20


  Розглядаються текстово-дискурсивні категорії як об"єктивні істотні властивості, зумовлені функціонуванням тексту в комунікаційному процесі, як засіб узгодження діяльностей комунікаторів, пов"язаних через текст відношеннями взаємодії. The categories ...
571808
  Бочарніков В.П. Категорії національної безпеки: погляд на сутність і взаємозв"зки для розв"язання аналітичних задач підтримання прийняття рішень у сфері воєнної політики / В.П. Бочарніков, В.І. Павленко, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 21-27
571809
  Іванов Г.Т. Категорії необхідності і випадковості. / Г.Т. Іванов. – К., 1959. – 48с.
571810
  Білик Г.О. Категорії онтологічної неповноти у філософському аналізі творчості // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 11-15. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
571811
  Серажим К.С. Категорії оцінки й аргументації у публіцистичній мові газети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 104-107


  Розглянуто структуру та засоби вираження функціональних семантико-стилістичних категорій оцінки й аргументації та їхню комунікативно зумовлену взаємодію у газетно-публіцистичних текстах.
571812
  Мельник А. Категорії правонаступництва держав: проблеми визначення і класифікації // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-19


  У статті розглядається зміст і сутність фундаментального поняття "категорії правонаступництва держав". Автор також робить спробу провести чітке розмежування між подіями що тягнуть за собою наслідки правонаступництва та суміжними спорідненими ...
571813
  Бокал Г.В. Категорії пракриті та пуруша в філософській спадщині даршани санкх"я // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 9-10
571814
  Вівчарик Н. Категорії релігійності та історизму в драматургії Григора Лужницького: особливості авторської ідейно-естетичної свідомості // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 81-86. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналізуються художні особливості драматургії представника Львівської групи письменників "Логос" Григора Лужницького. Основну увагу приділено дослідженню художніх текстів, п"єс драматурга крізь призму історизму, релігійності та патріотизму
571815
  Кияк Т.Р. Категорії семантики в дискурсополі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 64-72. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
571816
  Луць Л. Категорії системного аналізу - методологічні основи дослідження правової системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.47-53. – Бібліогр.: 26 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
571817
  Воробей В.Г. Категорії соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) як спосіб визначення тематичного наповненя цього терміну в Україні / В.Г. Воробей, Ю.К. Бегма, О.Ю. Денищик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 137-143. – ISBN 966-614-021-7
571818
  Бойченко І.В. Категорії соціальної філософії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 187-189. – ISBN 966-642-073-2
571819
  Пилипенко Р.Є. Категорії стратегічного мислення мовної особистості німецького економіста в міжкультурній комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 127-132.
571820
  Плющ М.Я. Категорії суб"єкта і об"єкта в структурі простого речення: Навч. пос. для студ. спец.2102 Укр.мова і літ. / М.Я. Плющ. – К., 1986. – 175с.
571821
  Дученко М.В. Категорії суб"єкта і об"єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму / М.В. Дученко. – Київ, 1964. – 143с.
571822
  Чередниченко О. Категорії сучасного перекладознавства: проблеми і дискусії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслено проблематику тлумачення основних категорій сучасного перекладознавства. Особливу увагу приділено метамові досліджень з перекладознавства, питанням термінотворення і терміновживання у цій галузі. The article highlights the problems ...
571823
  Свєшнікова К. Категорії та види валютних ризиків комерційних банків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 147-154. – ISSN 1818-5754
571824
  Білик В.В. Категорії та поняття бюджетного права у системі категорій і понять фінансового права та їх модифікація // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 22-24
571825
  Петрова К.С. Категорії фразеологічних одиниць за наявності у їх складі реалій з огляду на їх лінгвокультурний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 186-196


  У статті розглядається фразеологічний пласт іспанської мови з точки зору лінгвокультурних досліджень. На фразеологічному рівні досліджується зв"язок культури і історії народу з його мовою. На основі аналізу мовного матеріалу досліджуються одиниці і ...
571826
  Яворська О. Категорії часу і простору в художніх текстах Анджея Хцюка про Дрогобич // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 404-407. – ISBN 978-966-3888-379-3
571827
  Кулінська Я. Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 206-212. – ISSN 2307-2261
571828
  Бєлобородова Д.О. Категорії часу й простору: погляди Миколи Костомарова і Миколи Сумцова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 24-28. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770


  Статтю присвячено проблемі дослідження категорій часу й простору такими представниками української фольклористики XIX ст., як М. Костомаров і М. Сумцов.
571829
  Голосова Т. Категорійна макроситуація в системі художнього прозового тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 168-180
571830
  Фурман А. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / А. Фурман, Т. Ковальова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 72-81. – ISSN 1810-2131
571831
  Шавелашвілі Є. Категорійна семантика прикметника сучасної турецької мови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 60-64


  У сатті розглянуто категорійну семантику турецького прикметника, який визначається як семантико-граматичний клас слів.
571832
  Бугерко Ярослава Категорійний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 93-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
571833
  Кобченко Н. Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 102-116. – ISSN 1682-3540
571834
  Загнітко А.П. Категорійно-кваліфікаційні виміри валентності: теоретико-контрастивні студії // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 135-156. – ISBN 978-966-489-126-1
571835
  Долінченко О.М. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 140-145. – ISSN 2306-6814
571836
  Ляховченко Л.А. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання фінансування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 136-139
571837
  Фурман Анатолій Категоріогенез як напрям професійного методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
571838
  Николюк Д.А. Категорія " джерело права " : наступність і новизна наукової концепції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 58-63. – ISSN 1563-3349
571839
  Гриценко І.С. Категорія "адміністративний примус" у працях перших учених-адміністративістів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип.306)
571840
  Чмихало І. Категорія "бачення" в родинній обрядності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 176-182
571841
  Оніщук М Категорія "безпосередня демократія"в конституційному праві України (теоретико-методологічні аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
571842
  Бігун О. Категорія "буття" у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 12-18


  У статті зроблено спробу христологічної інтерпретації поетичної спадщини Т. Шевченка. Методологічною базою розвідки є концепції томізму. Аналізуєтьсяпоняття "буття" у творчості поета під кутом зору християнсько-антропологічних студій
571843
  Іванишин П.В. Категорія "великий письменник" як герменевтична проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті автор зосереджується на витлумаченні теоретико-літературної категорії "великий письменник". Ця категорія розглядається у різних методологічних, передусім герменевтичних, ракурсах. Дослідник вказує на пріоритетність поняття "націотворчість" для ...
571844
  Федоренко В.Л. Категорія "виборчий процес" у конституційному праві: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 30-40
571845
  Солдатенко О. Категорія "видатки" за законодавством України та країн Центральної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 45-47.
571846
  Гребеньков Г.В. Категорія "господарство" у контексті господарського права // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 103-106.
571847
  Тарнашинська Л. Категорія "діаспора": проблема розфокусованої свідомості // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 312-325
571848
  Ярешко О. Категорія "ділова репутація" в цивільному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.310-316. – (Серія юридична ; Вип. 38)
571849
  Тобота Ю.А. Категорія "добросовісність" у цивільному праві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 23-28. – ISSN 0201-7245
571850
  Мельник Р.С. Категорія "зібрання" та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 140-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу категорії «зібрання». Автором доводиться, що правильне розуміння категорії «зібрання» є важливою передумовою реалізації громадянами права на участь у мирному зібранні. У статті розглядаються такі характеристики зібрання, як ...
571851
  Микласевич Оксана Категорія "зловживання правом": поняття та форми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 30-33
571852
  Андрушко І.П. Категорія "інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 122-130
571853
  Ворсуль В. Категорія "інтерес" у римському сімейному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 521-528. – ISSN 1026-9932
571854
  Бондар Вал С. Категорія "іронія" у контексті історії філософських учень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
571855
  Вірченко Т. Категорія "конфлікту" в літературознавстві : до постановки проблеми // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 191-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 197-199; 29 п. – ISBN 966-7773-70-1
571856
  Лу Цзе Категорія "концепту" в парадигмі європейської та китайської музичної культури // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 305-316
571857
  Печеранский Ігор Категорія "культури" в історико - філософському українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С.110-112
571858
  Скрипніченко О.П. Категорія "людина" у творах економістів-класиків // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 174-185. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
571859
  Скрипніченко О.П. Категорія "людина" у творах маржиналістів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 27-33. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
571860
  Ушенко Н.В. Категорія "людський капітал" у концепції людського розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 138-142.
571861
  Малишев Б. Категорія "мета" у системному та діяльнісному методах дослідження права // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 334-343. – ISBN 978-966-349-240-7
571862
  Лазаренко М Д. Категорія "метатекст" у термінологічній парадигмі сучасного літературознавства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 21-26. – Бібліогр.: Літ.: с. 25-26; 7 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
571863
  П"ятницька-Позднякова Категорія "музичне мовлення" у контексті диз"юнкції // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 19-42


  "...Акцентовано увагу на процесі музичного мовлення, що є універсальною формою мислення людини, яке в умовах сучасної культури перетворюється на семіозисне. Розглянуто різні погляди на проблематику порівняння музичного та вербального мовлення".
571864
  Лановик М.Б. Категорія "національної пам"яті" як форманта художнього перекладу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.101-106. – ISBN 966-568-658-5
571865
  Ходико Ю.Є. Категорія "нерухома річ" в цивільному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-104
571866
  Царітеллі О.М. Категорія "особисті права людини": визначення та класифікація // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 41-47. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
571867
  Дереза Л. Категорія "пам"яті жанру" і літературна казка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 21-25. – (Філологічні науки)
571868
  Єрмоленко С.С. Категорія "позиція спостерігача" у функціональному та семіотичному висвітленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-12. – Бібліогр.: с. 11-12, Літ.: 19 п. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі семіотичної та функціональної характеристики певних типів дискурсу, визначальною для яких є наявність риси "позиція спостерігача". Проблему розглянуто у межах більш загального питання про взаємозв"язок між конкретним епістемічним ...
571869
  Веренкіотова О. Категорія "поняття" у теорії та філософії права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 75-78.
571870
  Спаський А. Категорія "правовий режим": ознаки та поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
571871
  Спаський А. Категорія "правовий режим": ознаки та поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
571872
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
571873
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
571874
  Гурджі Ю. Категорія "правові засоби" в кримінально-процесуальному механізмі захисту прав особи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 83-88.
571875
  Білоусов Ю.В. Категорія "примус" у законодавстві України провиконавче провадження // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 86-94. – ISBN 978-966-8823-76-3
571876
  Гульбс О.А. Категорія "професійна свідомість" викладача вищої школи в психології професіоналізму педагогічної праці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 19-26
571877
  Черникова А.О. Категорія "процесуальна форма" в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 71-78. – ISSN 2220-1394
571878
  Мельник Р.С. Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 8-14. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена аналізу сутності та змісту категорії «публічне управління». Зазначене завдання вирішується крізь призму принципу розподілу влади. Визначається система суб"єктів публічного управління. Окрема увага приділяється розмежуванню публічного ...
571879
  Тодика О. Категорія "публічний інтерес" у конституційному праві та проблеми здійснення народовладдя // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 67-75
571880
  Музика О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 25-30.
571881
  Дронь Ю.П. Категорія "регіон": сутність і напрями досліджень // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 52-58. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
571882
  Левицький В.А. Категорія "редагування" у поняттєвому апараті державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 94-96
571883
  Гвоздь М.Я. Категорія "реінжиніринг" та її визначення у фаховій літературі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 106-110. – ISSN 0321-0499
571884
  Оніщук М. Категорія "референдна демократія" в конституційному праві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
571885
  Рябченко Т.О. Категорія "референдна правотворчість" у теорії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 66-75
571886
  Печеранський І. Категорія "розуму" у творчості Петра Лодія та київській академічній філософії (до питання про два типи просвітницької філософії в Україні в I пол. XIX // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
571887
  Печеранський І. Категорія "розуму" у творчості Петра Лодія та київській академічній філософії (до питання про два типи просвітницької філософії в Україні в I пол. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
571888
  Рощин Д.Г. Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-98. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті викладені результати теоретичного аналізу категорії "смисл життя особистості" в системі суміжних понять. Зроблено висновок про те, що поняття" ціль життя", "смисложиттєві цілі", "цінність життя", "смисложиттєві цінності (ідеали)" безпосередньо ...
571889
  Дмитрук Н.А. Категорія "соціальна стабільність" в соціології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 49-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Робиться спроба розкрити соціологічний зміст категорії "соціальна стабільність", виділити поняття, з якими вона пов"язана: соціальна усталеність, порядок, інтеграція, інституціоналізація, рівновага, злагода, згуртованість, солідарність.
571890
  Блоха Я.Є. Категорія "справедливість" у політичній філософії Марка Тулія Цицерона // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 24-30. – ISSN 2075-1443
571891
  Оніщенко Н.М. Категорія "сприйняття права" у контексті утвердження принципу законності, забезпечення правопорядку та соціальної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 3-11. – ISSN 1563-3349
571892
  Бондар Т.В. Категорія "стиль життя" та його інтерпретації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.46-50. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
571893
  Заморська Л.І. Категорія "структура норми права" як основа його нормативності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349


  Досліджується специфіка інтерпретації природного права у роботах Л. Цвєтаєва у контексті становлення юридичної науки Російської імперії на початку XIXстоліття. Висвітлюються основні елементи науки природного права та їх взаємозв"язок. Исследуется ...
571894
  Барабаш Т.М. Категорія "суб"єкт" у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 88-92. – ISSN 2220-1394
571895
  Джугастрянська Ю. Категорія "сугестія" та її супідрядні поняття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 160-170
571896
  Процак Л.М. Категорія "точка зору" в художньому тексті // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 143-151. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5
571897
  Сорокін С.В. Категорія "умовності" у сучасній турецькій мові (на прикладі мови роману Орхана Памука "Біла фортеця") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-66. – (Східні мови та літератури ; Вип. 3)


  У статті на основі граматичних особливостей роману "Біла фортеця" Орхана Памука досліджується типологія граматичних форм, які служать для вираження категорії "умовності" у сучасній турецькій мові. Розглядається питання складнопідрядного речення з ...
571898
  Гукалова І.В. Категорія "урбанізація" у понятійній площині соціальної географії та інших наук / І.В. Гукалова, Н.В. Омельченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 96-108 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
571899
  Галів М. Категорія "факт" в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 94-99. – ISSN 2308-4634
571900
  Гетманцев Д.О. Категорія "фінансово-правове зобов"язання" в науці фінансового права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 85-90. – ISSN 2220-1394


  У статті аналізуються теоретичні підходи до формування юридичних понять, розкривається співвідношення юридичних понять та дефініцій, юридичних конструкцій тощо. Акцентується увага на необхідності якісного наукового забезпечення процесу законотворення, ...
571901
  Єрмоленко В. Категорія "форма права власності": торетико-методологічні засади обгрунтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 3-5.
571902
  Нижний А.В. Категорія "форма цивільно-правового договору" у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 145-150. – (Право. Економіка. Управління)
571903
  Гончаренко В.В. Категорія "ціле" та її роль у процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
571904
  Яковець І.С. Категорія "якість кримінально-виконавчого законодавства": філософський та практичний аспекти // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 127-139
571905
  Кубаєвський М.К. Категорія "якість" у світлі системно-структурного підходу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
571906
  Набитович І. Категорія sacrum і художня література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 27-39. – ISSN 0236-1477
571907
  Смольнікова О. Категорія автономного навчання у предметному полі педагогіки вищої школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 108-114. – ISSN 2075-1478


  Здійснено категоріальний аналіз автономного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Представлено змістове наповнення поняття "автономне навчання". Досліджено співвідношення цього феномену з тотожними поняттями, зокрема: "самостійність", ...
571908
  Башун А.В. Категорія альтернативних джерел енергії в міжнародному праві XXI століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 93-100
571909
  Калько Т.І. Категорія аспекту крізь призму поля візуального сприйняття Р. Арнгейма (на матеріалі української мови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 0027-2833
571910
  Сизонов Д.Ю. Категорія багатозначності у О. Потебні та сучасні дослідження з термінознавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 213-217
571911
  Бойченко Н.М. Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського середньовіччя : Дис.... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11- релігієзнавства / Бойченко Н.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 200л. – Бібліогр.:л.177-200
571912
  Лабетова В. Категорія визначеності / невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 13-17. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
571913
  Безклубий І. Категорія вини у працях професора Г. Матвєєва: сутність підходу вченого та його сучасне значення / І. Безклубий, Ю. Різник // Відповідальність у приватному праві / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, В. Бажанов, Т. та ін. Боднар. – Київ : Грамота, 2014. – С. 40-47. – (серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-467-8
571914
  Кучеренко І.К. Категорія відмінка в сучасній українськії мові / І.К. Кучеренко. – Львів, 1961. – 52с.
571915
  Спасибо-Фатєєва Категорія відмови в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 94-105. – ISSN 1993-0909
571916
  Рубашова Л.М. Категорія відношення: логіко-філософські та лінгвістичні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 89-95. – ISBN 966-581-102-9
571917
  Турчин М.Б. Категорія відповідальності у соціально-екологічному вимірі постіндустріальної епохи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 176-183
571918
  Білик Я.М. Категорія гри в суасній філософії історії: історичний діалог та "археопсихологія" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.27-30. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
571919
  Хархун В. Категорія гри: герой і маска: (ОбразМихайлюка в романі Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля"№ // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.176-186. – ISBN 966-8547-61-6
571920
  Коць Т. Категорія двоїни і становлення морфологічної норми української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
571921
  Лесько Х.С. Категорія демінутативності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 250-256


  У статті проаналізовано концептуально-семантична природу демінутивних одиниць та місце і роль демінутивного компонента в структурі слів. Демінутиви як засоби вираження кількості виступають не самостійними складниками семантичних структур. Семи ...
571922
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 122-126
571923
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 105-109


  У статті досліджуться способи та засоби вираження категорії демінутивності в латинській мові, аналізується формальна структура та особливості та особливості семантики ії виразників.
571924
  Драгомирецька Н. Категорія діяльності в аспекті комунікацій державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-118
571925
  Лебідь Є. Категорія добра в етиологічній моделі персонажів роману Є.П. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 122-126
571926
  Рутковський Б.О. Категорія довір"я в марксистській етиці / Б.О. Рутковський. – Київ, 1970. – 116с.
571927
  Ворожбіт В.В. Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 2078-7782


  Метою статті є виклад результатів дослідження історичного аспекту теорії духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів для якісного оновлення методологічної і теоретичної бази організації виховного процесу, конкретизації ...
571928
  Марчук В.П. Категорія етикету в соціально-філософському пізнанні (понятійно-категоріальна структура) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 103-121. – ISBN 966-628-197-5
571929
  Линчак І. Категорія жанру прикмети у фольклористиці: поняття термінології // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 165-168.
571930
  Буднікова Леся Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – с. 11-13
571931
  Гончаренко Н.В. Категорія здоров"я як предмет психологічного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 125-128. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
571932
  Бедрич Я.В. Категорія інклюзивності у мові науки: функціонально-когнітивні тв дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бедрич Ярослава Вадимівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викл. інозем. мов. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 222-226. – Бібліогр.: арк. 186-221
571933
  Рейзенкінд Т. Категорія інтеграції у професійній підготовці вчителя музики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
571934
  Гурко М.З. Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на матеріалі фразеол. одиниць тематичної групи "інтелектуальні здібності людини") : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.04 / Манана Зібіловна Гурко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
571935
  Костенко В.Г. Категорія інтердискурсивності в науковому медичному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 153-160. – ISBN 978-966-2668-24-7
571936
  Скиба Н. Категорія інтертекстуальності й фразеологія // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 56-60.
571937
  Лефтерова О.М. Категорія інформативності в творах Корнелія Непота // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 310-315
571938
  Ківшик Н. Категорія кількості у філософському та лінгвістичному витлумаченні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 93-97. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
571939
  Шабат-Савка Категорія комунікативної інтенції: типологічні вияви та синтаксична реалізація в сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 104-114. – ISSN 1682-3540


  У статті витлумачено статус комунікативної інтенції як лінгвістичної синтаксично зорієнтованої категорії. Запропоновано типологію комунікативних інтенцій залежно від потреб адресанта в стереотипних та контекстуально зумовлених ситуаціях мовлення.
571940
  Сайтарли І.А. Категорія матери у філософській спадщині Олексія Лосєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
571941
  Матвєєва О. Категорія матеріальні цінності в контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі "Щоденника" (1911-1931) В. Винниченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 38-46. – ISSN 0236-1477
571942
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі : культурологічний аспект : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.169-185
571943
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі: культурологічний аспект : Автореф... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18с.
571944
  Сухомлин О.Ю. Категорія ментальності як складова рекламного образу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 146-151


  У статті досліджено функціонування категорії ментальності в рекламі, відтворення основних національних мотивів і символів у рекламних матеріалах, основні закономірності створення рекламних образів з урахуванням категорії ментальності, запропоновано ...
571945
  Шевченко Л.І. Категорія ментальності. Лінгвістична інтерпретація // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-68. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується ментальність як операціональна загальнонаукова категорія. Визначаються дефінітивні ознаки лінгвістичного змісту терміну, а також виділяються цивілізаційні рівні, співвідносні з історичною структурою українського менталітету.
571946
  Шестопалова Т.П. Категорія мімезису та основоположні критерії літературно-критичного розмислу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 63-70. – ISBN 978-966-171-217-0
571947
  Климентова О. Категорія модальності оцінки як параметр літературного аналізу поетичного тексту : на матеріалі Псалмів царя Давида та Шевченкових переспівів старозаповітних творів // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 113-120
571948
  Смолінська О.Є. Категорія мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті: проблема означення та етичної дієвості // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 2078-7782
571949
  Ройко Т. Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32.
571950
  Ройко Тетяна Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Актуальність освоєння творчої спадщини Богдана Олександровича Кістяківського (1868-1920) у соціологічній думці зумовлена колом осмислених ним проблем, зокрема істинності соціального пізнання, а саме методології соціальних наук, застосування ...
571951
  Ройко Тетяна Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Актуальність освоєння творчої спадщини Богдана Олександровича Кістяківського (1868-1920) у соціологічній думці зумовлена колом осмислених ним проблем, зокрема істинності соціального пізнання, а саме методології соціальних наук, застосування ...
571952
  Колеснікова Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 82-90
571953
  Медвідь К.М. Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний феномен / К.М. Медвідь, С.О. Швачко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 109-113. – ISSN 2077-804X
571954
  Гудима А. Категорія німоти, її сенсовий зміст у творчості Тараса Шевченка і Амвросія Метлинського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 18-25
571955
  Козуб С. Категорія нового в лексико-семантичній системі японської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні інноваційні процеси в лексико-семантичній системі японської мови. Головним завданням автора було дослідити і класифікувати лексичні неологізми залежно від способу творення. Матеріали для дослідження, використані в цій статті, взяті ...
571956
  Сорокін С.В. Категорія об"єктності та об"єктні словосполучення в турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються внутрішні зв"язки, специфіка та особливості інтеграції турецьких об"єктних словосполучень. Аналізується роль явища еліпсиса в складі об"єктних словосполучень.
571957
  Пилипенко Р.Є. Категорія оцінки в німецьких економічних текстах багатомовних інституцій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 122-126. – ISBN 966-581-622-5
571958
  Булах М.Б. Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 51-59
571959
  Грабовенко І.С. Категорія оцінки в системі піар-впливу в сучасному українському мас-медійному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 228-232


  У статті основну увагу приділено дослідженню особливостей функціонування категорії оцінки як одного з засобів піар-впливу у мас-медійному політичному дискурсі. В статье основное внимание уделено исследованию особенностей функционирования категории ...
571960
  Горюнова Я.В. Категорія оцінки як засіб мовної маніпуляції на інтернет-сторінках "The Theiegraph" (Велика Британія) та українських ЗМІ при висвітленні конфлікту навколо фільму "Невинність мусульман" у контексті нових медіа // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – C. 478-479
571961
  Федорова Л.М. Категорія оцінки: до проблеми становлення та вираження в слові : (на матеріалі метафор газетно-журнальної періодики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 115-121. – ISSN 1682-3540


  У статті зроблено опис становлення оцінки як лінгвістичної категорії, визначено головні ознаки, типи й структуру оцінки, основні способи її вираження, проаналізовано особливості функціонування оцінного компонента в метафорі.
571962
  Корольова Т.М. Категорія переконання в юридичному дискурсі / Т.М. Корольова, В.Є. Швецова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 85-89. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
571963
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності в українській літературній мові : автореф. дис.... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ясакова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
571964
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові / Наталія Ясакова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 286-323. – ISBN 978-966-2410-76-1
571965
  Гребенюк Тетяна Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується категорія події в контексті комунікативного та рецептивного підходів до аналізу літературного твору. Комунікативна подія розглядається як хронологічно тягле цілеспрямоване "о-чуження" тексту автором та поступове "о-своєння" ...
571966
  Гребенюк Т. Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
571967
  Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американськиих статей у галузі електроніки) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Шаля О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 283 л. + Додаток: л. 254-283. – Бібліогр.: л. 216-253
571968
  Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американських статей у галузі електроніки) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шаля Ольга Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
571969
  Вітрук М.В. Категорія правосуб"ектності: поняття і структура // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
571970
  Болдирєва К.В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 144-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
571971
  Гончарук Є.Л. Категорія простору у бароковій поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 84-91. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню просторових понять у поезії українського Бароко. Зроблено спролбу осмислити поняття простору принагідно до поетичного тексту. Досліджено характерні елементи концепту простору у бароковій поезії, проаналізовано семантичну ...
571972
  Кравченко І. Категорія простору у розгортанні концепту істина (на матеріалі творів Ф. Жакоте та І. Бонфуа) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 113-117. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
571973
  Халіков Р.Х. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.177-184. – ISSN 1728-3671
571974
  Голоцукова Ю. Категорія результативу в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 61-71. – ISSN 1728-9572
571975
  Дзюба І.В. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
571976
  Сорокін С.В. Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення турецькою мовою: зіставно-типологічне дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 79-91. – ISSN 0027-2833
571977
  Калустова О.М. Категорія роду іменників: можливі перешкоди перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-86. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  На матеріалі різних пар мов розглянуто й узагальнено можливі проблеми перекладу, що зумовлені семантикою та функціонуванням категорії роду іменників.
571978
  Рожавін М. Категорія роду російської мови:(Функціональний та характерологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
571979
  Луцан Л. Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача каузативної та ітеративної семантики засобами української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-49. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
571980
  Артюх В. Категорія світогляду в історико-філософських студіях Дмитра Чижевського // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 5-13
571981
  Бутмирчук І.В. Категорія свободи в "алфавіті духовному" Ісаї Копинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 69-74


  У статті розглянуто проблему свободи волі крізь призму барокового мислення, яке відзначається неабиякою складністю. У центрі роздумів барокового автора стає людина, її внутрішній світ іможливість орієнтації на нижче або вище духовне начало. Для свободи ...
571982
  Гаврилко І.В. Категорія симулякру в романі Дж. Барнса "Англія, Англія" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 564-568
571983
  Шатіліна Г.Ю. Категорія слабкої інтенсивності ознаки у сучасній англійській мові // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-106. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Характеризується мікрополе слабкої інтенсивності, ії експліційні та імпліційні засоби вираження, а також співвідношення з категоріями кількості, якості та градуальності.
571984
  Єрмоленко С.С. Категорія слов"янізмів в аспекті художнього перекладу з англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 149-157
571985
  Чорна В.В. Категорія сором"язливості як педагогічна проблема, структурні компоненти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проведено соціально-психологічний аналіз категорії сором"язливість, наголошено на залежності успіхів у навчанні від прояву цієї якості.
571986
  Ватаманюк М.Б. Категорія споживання у сучасній аналітичній економії // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.100-104. – ISBN 5-7763-2435-1
571987
  Васильчук В.О. Категорія справедливості: філософське, етичне та юридичне розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип.333)
571988
  Качура О.В. Категорія ступенів порівняння прикметників в українській русистиці // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 77-81
571989
  Костусяк Н.М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників / Н.М. Костусяк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 219 с. – ISBN 966-600-087-3
571990
  Сафонова Н. Категорія суб"єктивної модальності в історії лінгвістичної науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 212-220. – Бібліогр.: с. 220, Літ.: 15 назв. – ISSN 1728-9572
571991
  Кравцова О.О. Категорія суперлативності англійського прикметника : функціональний та дискурсивний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кравцова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 273 л. + Додатки: л. 259-273. – Бібліогр.: л. 199-258
571992
  Сорокін С.В. Категорія таксису в різносистемних мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 101-106. – Бібліогр.: 16 назв
571993
  Попов В.Ю. Категорія тотожності у метафізиці Арістотеля // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.163-167. – ISSN 1728-3671
571994
  Гнатюк З. Категорія фемінного у польській та українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 72-75. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей категорії фемінного у польській та українській літературі. Особлива увага в процесі дослідження приділяється аналізу соціокультурного та історичного тла розвитку феміністичних студій
571995
  Вахніна Л. Категорія фольклорного пограниччя в слов"янських контекстах / Л. Вахніна, Л. Мушкетик // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 68-91. – ISBN 978-966-02-4860-1
571996
  Бібік В.Б. Категорія хронотопу як об"єкт літературної критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 80-83. – ISBN 978-966-171-217-0
571997
  Бабенко М. Категорія часу в сучасній філософській ліриці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 55-60. – ISSN 0236-1477
571998
  Руденко С.В. Категорія часу у філософсько-історичній концепції Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
571999
  Петреська Весна Категорія чесність/нечесність у весільному обрядовому комплексі ( на прикладах македонської весільної обрядовості ) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
572000
  Гусак Н.І. Категорія щастя у моральній системі В. Винниченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядаються основні ідеї етичної теорії "конкордизму" В. Винниченка. Аналізується значущість його моральної концепції для сучасної етики.
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,