Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
561001
  Райбедюк Г. "...Каїном не був, а в треносі перебував...". Стоїцизм у ліриці Степана Сапеляка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізуються ідейно-емоційні домінанти лірики С. Сапеляка, досліджуються основні джерела пафосності його текстів, виявляється їх зумовленість етикою та закоріненістю в християнські цінності. Стоїцизм поета характеризується на основі ...
561002
  Сопронюк О. "...Кайдани порвіте..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Про "Менталітети" Ростислава Чопика.
561003
  Синицына К.Р. "Казанский музейный вестник" / К.Р. Синицына. – Казань, 1963. – 27с.
561004
  Кленер И.М. "Казарма". / И.М. Кленер. – К, 1920. – 14с.
561005
  Корженко С. "Казахи уважают тех, кто их язык знает. На базаре своих никогда не обвешивают" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 44 (147). – С. 40-44
561006
  Калєєва Т. "Казахстан - не мертва зона для журналістики" / інтерв"ю взяв Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Розмова із президентом Фонду захисту свободи слова "Аділ соз" .
561007
  Степаненко М. "Казахстан стає ближчим" / розмову вів Алан Жангожа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 4


  В Україні розпочав активну діяльність нещодавно створений Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, який очолив Микола Степаненко.
561008
  Хименес-Товар "Казахстанизация" Казахстана: языковая политика, национализм и этнические меньшинства // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 27-35. – ISSN 0869-5415
561009
  Лебедев П.Л. "Казбек" принимает бой / П.Л. Лебедев. – Грозный, 1987. – 192с.
561010
  Мухачев В. "Казенная" наука и феникс марксизма // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С.51-66. – ISSN 0869-44435
561011
  Логвіненко Н. "Казка - вічний заповіт народу від покоління до покоління" (Фольклорні джерела творів Олеся Бердника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 62-67
561012
  Римський-Корсаков "Казка про царя Салтана" / Римський-Корсаков. – Харкыв
1-й. – 1937. – с.
561013
  Мариновська О. "Казки дервішів" у контексті суфізму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.96-106. – ISSN 1609-5499
561014
  Нежива Л. "Казки для дорослих": сюрреалізм у шкільній літературній освіті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
561015
  Казакевіч А. "Казус Білорусі" в універсальних схемах // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 12-14
561016
  Искендеров П. "Казус Косова": уникальный случай или опасный прецендент? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 138-151. – ISSN 0130-9625
561017
  Азбелев Н.П. "Каин" Байрона в русских переводах / Н.П. Азбелев. – [Санкт-Петербург], 1908. – 25 с. – Кн. без тит. л., описана по обл. - Отд. оттиск: Современный мир
561018
  Трушин Г. "Кайзер" мирового футбола // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 34 (1239). – С. 51-53. – ISSN 0234-1670


  Франц Беккенбауэр царствовал на каждом поле.
561019
  Дьяченко Тамара "Как бестелесны и тихи..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-8136
561020
  Юзефович Л.А. "Как в посольских обычаях ведется..." / Л.А. Юзефович. – М., 1988. – 214с.
561021
  Млечин Л. "Как дешево можно купить генерала!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 38 (1289). – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Спор вокруг генерал-лейтенанта А. А. Власова, перешедшего на сторону нацистской Германии.
561022
  Сергиенко Е.Г. ...Как бесконечна сама геометрия // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 7 (66)
561023
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 2 : Арабські казки, т. 3. Нова Халіма. – 1990. – [6], 401 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т. 2: Арабські казки; т.3; Нова Халіма; т. 1
561024
   [Казки Халіми. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 3 : Нова Халіма. – 1991. – [6], 380 с., 8 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.3: Нова Халіма; т.2,3
561025
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46])
Т. 4 : Нова Халіма. – 1994. – [6], 375 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.4: Нова Халіма; т.4
561026
   [Казки Халіми. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 46]). – ISBN 960-05-0604-3
Т. 1 : Арабські казки, т. 1-2. – 1998. – [8], 373 с., 6 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Казки Халіми; т.1: Арабські казки; т. 1,2
561027
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 5, ч. 1 : Радар, або сонцепоклонники: роман-казка. – 2012. – 374, [2] с. : автопортр. – Назва кн. зазнач. на обкл.
561028
  Янченко В.А. [Казки] / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-83-6
Т. 6 : Радар, або сонцепоклонники : роман-казка, ч. 2. – 2013. – 358, [2] с. : іл., автопортр. – Назву кн. взято з обкл. - Зміст т. 6, ч. 2: Свобода ! ; Липневий нектар ; Остання осінь ; Крила одного птаха ; Сестри ; Володар Час ; Чарівне свічадо світу
561029
  Кенжеахметулы С. Казак халкынын салт-дэстурлері = Традиции и обряды казахского народа =Kazak traditions and customs / Сейт Кенжеахметулы; М-во образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : Алматыкітап, 2005. – 284c. : илл. – Парал. на казахском, рус., и англ. языках. – ISBN 9965-24-490-1
561030
  Сень Д. Казаки-перелеты. Может ли станичник турку служить? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-65. – ISSN 0235-7089
561031
  Иловайский А. Казаки : [очерк] / Алексей Иловайский. – Петроград, 1916. – 37 с.


  На обл. автограф.
561032
   Казаки : сборник статей антропологического отряда казакстанской экспедиции Академии наук СССР. Исследовани 1927 г. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1930. – 334 с.
561033
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Х., 1930. – 198с.
561034
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
1. – 1941. – 300с.
561035
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Краснодар
2. – 1941. – 347с.
561036
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Переработ. изд. – Ростов н/Д
1. – 1947. – 288с.
561037
  Петров Казаки / Петров, (Бирюк). – Ростов н/Д
1, 2. – 1948. – 378с.
561038
  Матвеенко А.Н. Казаки / А.Н. Матвеенко. – Саратов, 1953. – 184с.
561039
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва, 1954. – 152с.
561040
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1972. – 174с.
561041
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 191с.
561042
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – М., 1977. – 364с.
561043
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1981. – 350с.
561044
  Толстой Л.Н. Казаки / Л.Н. Толстой. – Рига, 1987. – 204с.
561045
  Барабаш Ю. Казаки и свинопасы. Т. Шевченко: фрагмент "Юродивый" - перечитывая заново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 247-276. – ISSN 0042-8795
561046
  Скорик А. Казаки станицы Горячеводской. Механизмы сталинской мифологии / А. Скорик, Р. Тикиджьян // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 113-115. – ISSN 0235-7089
561047
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 163с.
561048
  Толстой Л.Н. Казаки. Кавказская повесть / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1949. – 152с.
561049
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 304с.
561050
  Толстой Л.Н. Казаки; Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Барнаул, 1984. – 344с.
561051
  Скорик А.П. Казакия: постулаты, власть, практика // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 1812-3805
561052
  Ильин М.А. Казаков / М.А. Ильин. – Москва, 1955. – 48 с.
561053
  Власюк А.И. Казаков / А.И. Власюк. – Москва, 1957. – 372с.
561054
  Гроссман Н.М. Казакская АССР / Н.М. Гроссман, М.И. Коган. – М., 1932. – 59с.
561055
  Черданцев Г.Н. Казакстан : экономико-географические очерки СССР / Г.Н. Черданцев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Л.А. Никитина. – Москва : Планхозгиз, 1930. – 207 с.
561056
   Казакстан : Труды Конференции по изучению производительных сил казакстана, состоявшейся в Академии наук СССР 20 - 26 февраля 1932 г. – Ленинград : Издание АН СССР, 1932. – 484 с.
561057
   Казакстан. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 302с.
561058
  Жаркынбекова Ш.К. Казакстанская социолингвистика сегодня. Приоритеты развития исследований (библиографический обзор) / Ш.К. Жаркынбекова, А.Е. Агманова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 2, март. – С. 105-118. – ISSN 0130-9730
561059
  Живкова Л. Казанлъшката гробница / Л. Живкова. – София : Наука и изкуство, 1974. – 128 с.
561060
  Ніка О. Казання першої половини XVII ст. у лінгвістичному висвітленні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-254. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
561061
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 64с.
561062
  Цвейг С. Казанова / С. Цвейг. – Ленинград : Роспринт, 1991. – 63с. – ISBN 5-87180-001-7
561063
  Шницлер А. Казанова в СПА или сестры / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 163 с.
561064
  Флем Л. Казанова, или Воплощенное счастье / Л. Флем. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – (Мужчина-миф). – ISBN 5-222-0056-23
561065
   Казанская большевистская организация в 1917 г.. – Казань, 1933. – 160с.
561066
  Чугреева Казанская икона Богоматери и династия Романовых / Чугреева, Н // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 144-148. – ISSN 0042-8779


  В начале 17 века Казанская икона Богоматери стала почитаться царской династией Романовых как новая государственная святыня.
561067
   Казанская история. – М.-Л, 1954. – 195с.
561068
  Иванова Л.П. Казанская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 93-108. – ISBN 978-966-188-123-4
561069
  Хамматов Ш.Х. Казанская организация большевиков в годы первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамматов Ш.Х.; Акад.общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1950. – 23л.
561070
  Шишкин В.И. Казанская периодическая печать (русские издания) 1811-1916 гг. : Библиографический указатель / В.И. Шишкин. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1985. – 38с.
561071
   Казанская периодическая печать 19 - начала 20 века : Библиогр. указатели. – Казань, 1991. – 87с. – ISBN 5-7464-0585-Х
561072
  Форш О.Д. Казанская помещица / О.Д. Форш. – М., 1936. – 264с.
561073
  Беляев Н.Н. Казанская тетрадь / Н.Н. Беляев. – Казань, 1980. – 112с.
561074
  Болгарский Б.В. Казанская школа математики образавания. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1966. – 260с.
561075
  Болгарский Б.В. Казанская школа математичесеого образования (в характеристиках ее главнейших деятелей) : Автореф... докт. пед.наук: / Болгарский Б. В.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1955. – 26л.
561076
  Болгарский Б.В. Казанская школа математического образования. / Б.В. Болгарский. – Казань, 1969. – 72с.
561077
  Раднаев В.Э. Казанская школа монголоведов в трудах отечественных и зарубежных ученых // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-185. – ISSN 0869-1908
561078
  Ананьев Д.Д. Казанские большевики в борьбе за крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Ананьев Д.Д.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1950. – 15 с.
561079
  Пожилова Л.В. Казанские материалы в пьесе С.А.Найденово "Дети Ванюшина" / Л.В. Пожилова. – Казань, 1957. – 16 с.
561080
  Аристов В.В. Казанские находки / В.В. Аристов. – Казань, 1985. – 192с.
561081
  Мингазова Н Казанские озера : (исторический обзор) / Н Мингазова, , Ю.С. Котов. – Казань, 1989. – 172с.
561082
  Воробьев И Н. Казанские татары. / И Н. Воробьев, . – Казань, 1953. – 383с.
561083
  Новиков И.И. Казанский вокзал в ансамбле Комсомольской площади г. Москвы. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новиков И.И.; АН СССР. Ин-т истории искусств. – Москва, 1952. – 20 с.
561084
  Литвин А.Л. Казанский государственный педагогический институт / А.Л. Литвин. – Казань, 1970. – 28 с.
561085
   Казанский государственный университет. – Казань, 1978. – 15с.
561086
  Корбут М.К. Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1939/30 / М.К. Корбут. – Казань
т. 2. – 1930. – 384 с.
561087
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1980. – 159с.
561088
   Казанский государственный университет имени В.И. Ульяново-ленина. – Казань, 1954. – 60с.
561089
  Ермолаев И.П. Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980. – 262с.
561090
   Казанский кремль. – Казань, 1959. – 41с.
561091
  Квашенко Мария Казанский кремль. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 110-117 : фото. – ISSN 1029-5828
561092
   Казанский литературный сборник 1878. – Казань : Тип. М.А. Гладышевой, 1878. – [2], 539 с. – Без обл.
561093
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1961. – 164 с.
561094
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1964. – 207 с.
561095
  Шурыгин Я.И. Казанский собор / Я.И. Шурыгин. – Ленинград, 1987. – 191 с.
561096
   Казанский собор. Музей истории религии и атеизма. – Л, 1985. – 63с.
561097
  Евтушенко Е.А. Казанский университет / Е.А. Евтушенко. – Казань, 1971. – 95с.
561098
   Казанский университет 1804-1979. – Казань, 1979. – 304с.
561099
  Ионенко И.М. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И.М. Ионенко, В.А. Попов. – Москва, 1985. – 159с.
561100
  Михайлова С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (19-й век) / С.М. Михайлова. – Кзань, 1991. – 359с.
561101
  Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов Поволжья и Приуралья (19-й век) / С.М. Михайлова. – Казань, 1979. – 224с.
561102
   Казанский университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18с.
561103
   Казанский федералист : Журнал о федерализме в России и в мире. – Казань
№ 1 : зима. – 2002
561104
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2002
561105
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 4. – 2002
561106
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2003
561107
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 2. – 2003
561108
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 3. – 2003
561109
   Казанский федералист : Журнал о федерализие в России и в мире. – Казань, 2002-
№ 1. – 2004
561110
  Несмелов В.В. Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова, 1919-1969 : Истор. очерк / В.В. Несмелов. – Казань, 1969. – 204с.
561111
  Иванов В.Г. Казанский центр инженерной педагогики / В.Г. Иванов, Л.И. Гурье // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются предпосылки и факторы возникновения инженерной педагогики как отрасли педагогического знания, ее развитие в рамках научной школы Казанского национального исследовательского университета. The article considers preconditions and ...
561112
  В"яла О. Казанський період життя та діяльність В.К. Піскорського // Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – С. 86-88.
561113
  Бухараев Равиль Казань - "подземка" = Метро № 10 быть! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 144-145 : Іл.
561114
  Бухараев Равиль Казань - архитектура = Слой за слоем.. : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 146-147 : Іл.
561115
  Шульман Михаил Казань - кул-шариф = Приключения "бродячей"мечети : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 143 : Іл.
561116
   Казань - рыбная = Даешь тридцать тысяч! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 152 : Іл.
561117
   Казань - Сабантуй = Праздник, который всегда с татарином : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 156 : Іл., Карти
561118
  Бухараев Равиль Казань - транспорт = Догнать и перегнать Стамбул : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 148 : Іл.
561119
   Казань - элитный уровень гостеприимства : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73
561120
  Топуридзе К. Казань / К. Топуридзе. – Москва, 1945. – 91 с.
561121
   Казань. – Казань, 1952. – с.
561122
  Калинин Н.Ф. Казань : Исторический очерк / Н.Ф. Калинин. – Второе, исправленное и дополненное издание. – Казань : Таткнигоиздат, 1955. – 415 с.
561123
  Бушканец Е.Г. Казань : путеводитель / Е.Г. Бушканец. – Изд. 2-е. – Казань, 1964. – 140с.
561124
  Бобченко Т. Казань / Т. Бобченко. – Казань, 1970. – 208с.
561125
  Идиатуллин Шамиль Казань = Котел обетованный : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 116-129 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
561126
   Казань в фотографиях : На русском и татарском языках. – Казань : Татарское книжное, 1969
561127
  Климентовский В.А. Казань в художественной литературе / В.А. Климентовский. – Казань, 1966. – 392с.
561128
  Русинов Д. Казань в эпоху 2 съезда партии: краткий очерк. / Д. Русинов. – Казань, 1928. – 48с.
561129
  Литвин А.Л. Казань: время гражданской войны / А.Л. Литвин. – Казань, 1991. – 172с.
561130
  Остроумов В.П. Казань: Очерки по истории города и его архитектуры / В.П. Остроумов. – Казань, 1978. – 296с.
561131
  Бобченко Т. Казань: Путеводитель / Т. Бобченко, А. Гарзавина, Синицына. – Казань, 1970. – 208с.
561132
  Шутова Наталья Казань: тысячелетний рубеж пройден, что дальше? : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-57 : Фото
561133
  Маслов С.И. Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 55, [6] с. – Отд. отт.: Чтения в Ист. О-ве Нестора-летописца. 1908, кн. 20, вып. 2-3
561134
  Фомин С.Д. Казарма / С.Д. Фомин. – М., 1937. – 205с.
561135
  Поляков Р.Ю. Казарменная субкультура курсантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.117-120. – ISSN 0132-1625
561136
  Арзамасцев А.М. Казарменный "комунизм" / А.М. Арзамасцев. – Москва, 1974. – 168с.
561137
  Абдиров М. Казахи в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779


  О широком участии казахов в войнах с Наполеоном в составе иррегулярных оренбургских казачьих, башкирских и тептярских полков.
561138
  Бадавамов Л. Казахи Восточного Туркестана в национально-освободительном движении против Гоминьдановской клики Чан-Кай-Ши (1940-1949 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бадавамов Л. ; Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1967. – 40 с.
561139
  Устинов А. Казахи и русские: пример межнационального общежития // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2006. – № 2. – С. 41-47
561140
  Бекназаров Р.А. Казахи и чай: историко-этнографическое исследование // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-62. – ISSN 0869-5415
561141
  Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи / У.Х. Шалекенов. – Ташкент, 1966. – 336с.
561142
  Идрисов Р. Казахская военная публицистика (1941-1945) : Автореф... канд. филол.наук: / Идрисов Р.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
561143
  Каскабасов С.А. Казахская волшебная сказка / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1972. – 260с.
561144
  Плахотная Л.Г. Казахская государственная художественная галерея им.Т.Г.Шевченко / Л.Г. Плахотная, И.Х. Кучис. – М., 1966. – 10с.
561145
  Субханбердина У. Казахская дореволюционная периодическая печать и художественная литература (конца XIX начала ХХ вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Субханбердина У.; АН КазССР. Ин-т лит. и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1964. – 20л.
561146
  Ордалиев С. Казахская драматургия и современность / С. Ордалиев. – Алма-Ата, 1964. – 71с.
561147
  Эльконина Ф.И. Казахская литература / Ф.И. Эльконина. – М., 1973. – 177с.
561148
   Казахская литература и ее интернациональные связи. – Алма-Ата, 1973. – 272с.
561149
  Каратаев М.К. Казахская литературная критика на современном этапе / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1974. – 39с.
561150
  Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия / Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1967. – 134с.
561151
  Нурмагамбетова О.А. Казахская народная поэзия в годы Великой Отечественной войны / О.А. Нурмагамбетова. – Алма-Ата, 1965. – 68с.
561152
  Захарова И.В. Казахская национальная одежда : Казахская национальная одежда. (XIX - начало XX в.) / Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. ; Акад. наук КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 178 с., [10] л. ил.
561153
  Каскабасов С.А. Казахская несказачная проза / С.А. Каскабасов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
561154
  Алимбаев М. Казахская песня / М. Алимбаев. – Алма-Ата, 1957. – 148 с.
561155
  Азиев А. Казахская повесть. (Зарождение, становление и развитие. 1920 - 1940) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азиев А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.26
561156
  Сагандыкова Н.Ж. Казахская поэзия в русском переводе. / Н.Ж. Сагандыкова. – Алма-Ата, 1983. – 129с.
561157
  Сарыбаев Ш.Ш. Казахская региональная лексикография / Ш.Ш. Сарыбаев. – Алма-Ата, 1976. – 216с.
561158
   Казахская респ. науч.-практическая конференция по проблемам коммунистического воспитания студенческой молодежи. – Алма-Ата, 1974. – 372 с.
561159
  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция / Ш.Ю. Тастанов. – Алма-Ата, 1982. – 255с.
561160
  Сильченко С М. Казахская советская литература на современном этапе / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1962. – 67с.
561161
  Нарымбетов А. Казахская советская литература. / А. Нарымбетов. – Алма-Ата, 1970. – 356с.
561162
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
561163
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1960. – 479с.
561164
   Казахская Советская Социалистическая Республика.. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
561165
  Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до начального всеобуча. : Автореф... Канд.пед.наук: / Сембаев А.И.; Науч-иссллед.ин-т пед.наук.Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 26л.
561166
   Казахская ССР. – М., 1941. – 126с.
561167
  Тажиев И.Т. и Крупко П.Н. Казахская ССР / И.Т. и Крупко П.Н. Тажиев. – Москва, 1947. – 100с.
561168
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – М., 1954. – 48с.
561169
  Ерзакович Б.Г. Казахская ССР / Б.Г. Ерзакович. – 2-е изд. – М., 1957. – 63с.
561170
   Казахская ССР : Экономико-географическая характеристика. – Москва, 1957. – 734с.
561171
  Кутафьев С.А. Казахская ССР / С.А. Кутафьев. – М., 1960. – 129с.
561172
   Казахская ССР. – Алма-Ата, 1968. – 52с.
561173
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл.
Т. 1. – 1985. – 589с.
561174
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата. – ISBN 5-89800-002-Х
Т. 2 : Природа. Естественные ресурсы. Население. Экономика. Народное образование. – 1985. – 607с.
561175
   Казахская ССР : 4-томная крат. энцикл. – Алма-Ата : Каз. сов. энцикл. – ISBN 5-89800-023-2
Т. 4 : Язык. Литература. Фольклор. Искусство. Архитектура. – 1985. – 685с.
561176
   Казахская ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – Алма-Ата, 1957. – 235с.
561177
  Двоскин Б.Я. Казахская ССР. / Б.Я. Двоскин, Е.П. Маслов. – М., 1971. – 183с.
561178
  Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла / М.С. Муканов. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
561179
   Казахские и уйгурские сказки.. – 2-е изд. – Алма-Ата, 1952. – 256с.
561180
   Казахские итературные связи. – Алма-Ата, 1968. – 412с.
561181
  Абжанов М. Казахские народные загадки. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абжанов М.; Казахский гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
561182
   Казахские народные сказки. – М., 1952. – 315с.
561183
   Казахские народные сказки. – М., 1953. – 136с.
561184
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
1. – 1971. – 280с.
561185
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
2. – 1971. – 312с.
561186
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата
3. – 1971. – 304с.
561187
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1979. – 416с.
561188
   Казахские народные сказки. – Алма-Ата, 1983. – 255с.
561189
  Абиров Д.Т. Казахские народные танцы / Д. Т. Абиров, А. И. Исмаилов ; под общ. ред. Н. И. Львова ; Дом нар. творчества КазССР. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 164 с. : ил., нот.
561190
  Таникеев М. Казахские национальные виды спорта и игры / М. Таникеев. – Алма-Ата, 1957. – 62с.
561191
   Казахские пословицы и поговорки. – Алма-Ата, 1975. – 92с.
561192
   Казахские рассказы. – Алма-Ата, 1958. – 400с.
561193
   Казахские сказки. – Алма-Ата
1. – 1958. – 463с.
561194
   Казахские сказки. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
561195
   Казахские сказки. – Алма-Ата
2. – 1962. – 448с.
561196
   Казахские сказки. – Алма-Ата
3. – 1964. – 430с.
561197
   Казахские советские народные песни. – Алма-Ата, 1959. – 456с.
561198
  Кожамкулова Р.С. Казахские эквиваленты русских приставок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кожамкулова Р.С. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
561199
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1954. – 80с.
561200
  Львов Н.И. Казахский академический театр драмы / Н.И. Львов. – Алма-Ата, 1957. – 384с.
561201
  Турсунбаев А.Б. Казахский аул в трех революциях / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1967. – 483с.
561202
  Орлов А.С. Казахский героческий эпос / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 148 с.
561203
  Нурмагамбетов А. Казахский говор на территории Туркменской ССР : Автореф... кандидата филол.наук: / Нурмагамбетов А.; АН КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
561204
  Мекишев Б. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая / Б. Мекишев, Г. Бисенова. – Алма-Ата, 1954. – 164с.
561205
   Казахский государственный государственный университет : исторический очерк. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 167 с., ил. – Посвящается 40-летию Каз. гос. ун-та им. С.М. Кирова
561206
   Казахский государственный сельскохозяйственный институт : К 40-летию института. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата, 1970. – 94с.
561207
   Казахский государственный университет : Материалы 2-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1974. – 418с.
561208
   Казахский государственный университет = Казактын мемлекеттік университеті. – Алма-Ата : Изд-во "Казахстан", 1974. – 164, [4] с. : фотоил. – Посвящ. 40-летию Казахского ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова. - Парал. назв. на казах. яз. – Библиогр. в подстроч. прим.
561209
   Казахский государственный университет. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 180с.
561210
  Джолдасбеков У.А. Казахский государственный университет и высшее образование в Казахской ССР / У.А. Джолдасбеков, Е. Кузнецов; Казахский государственный университет. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
561211
  Закарин А.З. Казахский государственный университет им С.М. Кирова / А.З. Закарин, Г.В. Колосов; Казахский государственный ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 39с.
561212
   Казахский государственный университет им. С.М.Кирова : Сб.науч. исслед. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 304с.
561213
   Казахский государственный университет им.С.М.Кирова к сорокалетию республики : Сб. науч. ст. – Алма-Ата, 1961. – 447с.
561214
  Джафарли А. Казахский диалект азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафарли А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1962. – 26 с.
561215
   Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1984. – 252с.
561216
  Жолдасов К.С. Казахский перевод "Тихого Дона" и некоторые проблемы художественного перевода : Автореф... канд .филол.наук: 10.01.03 / Жолдасов К. С.; МП КазССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 80л.
561217
  Джунусов Н. Казахский переходный говор на территории Кракалпакской АССР. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джунусов Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
561218
  Елеукенов Ш.Р. Казахский роман и современность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елеукенов Ш.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
561219
  Елеукенов Ш. Казахский роман и современность. / Ш. Елеукенов. – Алма-Ата, 1968. – 220с.
561220
  Львов Н.И. Казахский театр / Н.И. Львов. – М., 1961. – 190с.
561221
   Казахский университет : Факультеты и специальности: Краткий очерк: Для поступающих в КазГУ. – Алма-Ата, 1957. – 48с.
561222
   Казахский университет им.С.И.Кирова : Студенческая научная конференция: Тезисы докл.: Гуманитарные науки, 18-21 ареля 1973 года. – Алма-Ата, 1973. – 352с.
561223
   Казахский университет им.С.И.Кирова.. – Алма-Ата, 1973. – 680с.
561224
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского сотава, 3-я, 1973: Материалы 3-й учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1973. – 178с.
561225
   Казахский университет им.С.М.Кирова : Учебно-методическая конференция профессорско-преподаавтельского состава, 4-я, 1974: Материалы 4-й учебно-меодической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию ун-та. – Алма-Ата, 1974. – 252с.
561226
   Казахский университет им.С.М.Кирова. Алма-Ата : Обучение без отрыва от производства в Казахском университете им С.М. Кирова: Сборн. ст. – Москва : Изд-во МГУ, 1974. – 147с.
561227
  Айман Шолпан Казахский эпос / Айман Шолпан. – Алма-Ата, 1957. – 46с.
561228
   Казахский эпос. – Алма-Ата, 1958. – 667с.
561229
  Муллина Р.М. Казахский язык / Р.М. Муллина. – Алма-Ата
ч. 1. – 1958. – 59с.
561230
  Мусабекова У.Е. Казахский язык для стран СНГ : учеб. для студ., обучающихся по лингвист. спец. и направлениям / У.Е. Мусабекова, И.А. Краева, Г.М. Фролова ; [отв. ред. Т.С. Сорокина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : Рема, 2012. – 343, [1] с. : ил. + 1 CD. – Текст парал рус., казах. - На обл. указ. только 1-ый автор. – ISBN 978-5-88983-429-8
561231
  Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи 19 и первой половины 20 в. / Ш.К. Сатпаева. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
561232
  Мусинов А.О. Казахско-киргизские литературные связи / А.О. Мусинов. – Алма-Ата, 1974. – 160с.
561233
   Казахско-русские отношения в XVI-XVII веках.. – Алма-Ата, 1961. – 743с.
561234
   Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). – Алма-Ата, 1964. – 574с.
561235
  Махмудов Х. Казахско-русский словарь / Х. Махмудов, Г. Мусабаев. – Алма-Ата : Академия наук Казахской ССР, 1954. – 574 с.
561236
  Нуралиев Абдусаттар Казахско-таджикские взаимосвязи в области сказок и героического эпоса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуралиев Абдусаттар; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33
561237
  Кайшибаева Р.К. Казахско-украинские литературные связи / Р.К. Кайшибаева. – Алма-Ата, 1977. – 140с.
561238
  Утениязов С. Казахско-украинские этнические связи (после VI века) / Самат Утениязов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 39-42


  У даній статті докладно досліджується переселення на початку VII століття частини Уархунов (племена Забендер, Тарніяк, Котзагер), які мешкали в VI ст. н.е. в Арало-Каспійському регіоні, до Європи та приєднання до Уархунів, що утворили там каганат. Про ...
561239
  Востров В.В. Казахское народное жилище / В.В. Востров, И.В. Захарова. – Алма-Ата, 1989. – 179с.
561240
  Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата
2. – 1988. – 288с.
561241
  Кенжалиев З.Ж. Казахское обычное право в условиях Советской власти / З.Ж. Кенжалиев, С.О. Даулетова. – Алматы, 1993. – 144с.
561242
  Момынов П. Казахское оперное искусство. / П. Момынов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
561243
  Ахметов З.А. Казахское стихосложение / З.А. Ахметов. – Алма-Ата, 1964. – 460с.
561244
  Абусеитова М.Х. Казахское ханство во второй половине XVI века / М.Х. Абусеитова ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 103 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
561245
  Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
561246
  Казиханов Є. Казахстан-Україна: століттями закріплена дружба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  В Казахстані з повагою ставляться до творчості Т. Шевченка і дбайливо зберігають ті місця, де він майже 11 років перебував у засланні. Практично в усіх містах є вулиці його імені. Доброю традицією в культурному житті Казахстану стали щорічні ...
561247
  Карнаухова Е.С. Казахстан -- новая база свеклосеяния и свеклосахарная промышленность. / Е.С. Карнаухова. – М.-Л., 1944. – 119с.
561248
  Назарбаєв Н. Казахстан - 2030 : Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців / Н. Назарбаєв. – Київ : МАУП, 1999. – 184с. – ISBN 966-7312-87-9
561249
  Бучкин Б.А. Казахстан - республика крупного совхозного производства / Б.А. Бучкин. – Алма-Ата, 1956. – 131с.
561250
  Сахиев Казахстан - Россия: сотрудничество в обеспечении региональной безопасности / Сахиев, с. // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
561251
  Отрощенко І.В. Казахстан - США: стратегічний партнерський діалог // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 123-132. – ISSN 1682-671Х
561252
   Казахстан - Украина: дороги и перекрестки 1917-2008 гг. : (сборник воспоминаний и документов) / Архив Президента Республики Казахстан ; Пососльство Украины в Республике Казахстан ; [ ред. кол.: З.С. Айдарбеков, Е.М. Грибанова, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова, Е.В. Чиликова ]. – Алматы : Print Express, 2009. – 320 с., 26 с. вкл. – ISBN 9965-32-818-8
561253
  Шилибекова А.С. Казахстан - Украина: роль университетов в развитии сотрудничества // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 214-218. – ISBN 978-601-80179-5-7


  Про сотрудничество в образовательной сфере и перспективных направлений мжду Казахстаном и Украиной. В частности, про сотрудничество КНУ имени Тараса Шевченко с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева.
561254
  Челкаренко Т. Казахстан / Т. Челкаренко. – М, 1931. – 127с.
561255
   Казахстан. – Алма-Ата, 1935. – 258с.
561256
   Казахстан : Физико-географическая характеристика. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 492с. : карта
561257
  Пальгов Н.Н. Казахстан : Популярный физико-географический очерк / Н.Н. Пальгов. – Москва : Географгиз, 1953. – 168с.
561258
  Сельвинский И.Л. Казахстан / И.Л. Сельвинский. – Алма-Ата, 1958. – 155с.
561259
   Казахстан в XV-XVIII веках.. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
561260
  Ташенев Ж.А. Казахстан в братской семье народов СССР / Ж.А. Ташенев. – Алма-Ата, 1960. – 230с.
561261
  Абишев Г. Казахстан в Великой Отечественной войне. 1941-1945 / Г. Абишев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1958. – 362 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-360
561262
  Жапанова М.Е. Казахстан в живописи Т.Г. Шевченко // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 42-46. – ISBN 978-601-80179-5-7
561263
  Абишев Г.А. Казахстан в защите социалистического Отечества / Г.А. Абишев. – Алма-Ата : Казахстан, 1969. – 357 с.
561264
   Казахстан в нерушимом союзе братских республик. – Алма-Ата, 1972. – 319с.
561265
   Казахстан в огне гражданской войны.. – Алма-Ата, 1960. – 470с.
561266
  Сулейманов Б.С. Казахстан в первой русской революции / Б.С. Сулейманов. – Алма-Ата, 1949. – 58с.
561267
  Искакова Б. Казахстан в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годов) : Автореф... канд. ист.наук: / Искакова Б.; Казах. гос. женский пед. ин-тут. Каф. маркс.-лен. – Алма-Ата, 1955. – 17л.
561268
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
1. – 1964. – 596с.
561269
   Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Алма-Ата
2. – 1967. – 528с.
561270
  Кульбаев С.Б. Казахстан в период принятия конституции и проведения первых выборов в Верховный Совет республики (1936-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кульбаев С.Б.; Казах. филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - Ин-т истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1960. – 19л.
561271
  Тулебаев Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Казахстан в семилетке. / Тулепберген Дауленов Баишев С. С. Тулебаев. – М., 1959. – 47с.
561272
  Мінгазутдінова Г. Казахстан в системі зовнішньополітичних інтересів США кінця ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено навчання в КДУ ім. Т. Г. Шевченка іноземних студентів, а також стажування студентів і педагогічну роботу викладачів цього університету за кордоном. Освещено обучение в КГУ им. Т. Г. Шевченко иностранных студентов, а также стажировку ...
561273
  Касым-Жомарт Токаев Казахстан в современном мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 19-28. – ISSN 0130-9625
561274
  Бекмаханова Нурия Ермухановна Казахстан в творчестве Н.И.Анова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмаханова Нурия Ермухановна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
561275
   Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1971. – 147с.
561276
   Казахстан в цифрах в 1988 году.. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
561277
  Жумасултанов А. Казахстан в экономическом сотрудничестве народов СССР / А. Жумасултанов. – Алма-Ата, 1977. – 137с.
561278
   Казахстан за 40 лет. – Алма-Ата, 1960. – 525 с.
561279
   Казахстан и Киргизия. – М., 1930. – 112с.
561280
  Ранета Л Казахстан и Украина: политические системы в контексте макроэкономической ситуации / Л Ранета, А. Кожабаева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0131-2227
561281
   Казахстан как он есть. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 367с.
561282
  Алтайский К.Н. Казахстан мой / К.Н. Алтайский. – Алма-Ата, 1958. – 115с.
561283
  Гельбрас В. Казахстан после кризиса // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С. 75-83. – ISSN 1998-1813
561284
  Райхель Ю. Казахстан рветься в "тигри" Центральної Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Досвід Астани дуже корисний і Києву.
561285
  Ердалетов С.Р. Казахстан туристский / С.Р. Ердалетов. – Алма-Ата, 1989. – 188с.
561286
   Казахстан.. – М., 1936. – 196с.
561287
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1940. – 574с.
561288
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1947. – 140с.
561289
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1949. – 160с.
561290
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1955. – 155с.
561291
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1960. – 276с.
561292
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1962. – 340с.
561293
   Казахстан.. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
561294
  Гвоздецкий Н.А. Казахстан. : очерк природы. / Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев. – Москва : Мысль, 1971. – 295с.
561295
   Казахстан.. – Алма-Ата, 1983. – 192с.
561296
  Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
561297
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 21
561298
  Халимоненко Г. Казахстан: криваві "здобутки" імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Історія Алаш-Орди - уроки для України.
561299
  Алиев Т. Казахстан: многовариантность макроэкономических показателей // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
561300
  Жетписбаева Б.А. Казахстан: образование в условиях полиязычия // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
561301
  Харченко С. Казахстан: от суверенитета к мировой конкурентоспособности / Сергей Харченко. – Москва : Зебра Е, 2010. – 591, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-94663-013-9
561302
  Худяков Ю.С. Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 149-151. – ISSN 0869-1908


  12 грудня 2008 р. в столиці Казахстану відбулася міжнародна наукова конференція "Казахстан: прошлое, настоящее, будущее".
561303
   Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 40. – ISSN 2074-6040
561304
  Параг Ханна Казахстан: Счастье - это когда много трубопроводов // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 87-96. – ISSN 1998-1813
561305
  Мухамеджанов Э. Казахстан: шаг к европейской демократии? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 26-36. – ISSN 0201-7083
561306
  Белоусов Я.П. Казахстанская Магнитка / Я.П. Белоусов. – Алма Ата, 1962. – 176с.
561307
  Темиргалиев К.Е. Казахстанская партийная организация в борьбе за развитие нефтяной промышленности в годы первой и второй пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Темиргалиев К. Е.; Казах.ГУ, Каф. КПСС. – Алма-Ата, 1959. – 22л.
561308
   Казахстанская русистика в лицах / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
561309
  Ильин С. Казахстанские были / С. Ильин. – Алма-Ата, 1962. – 84с.
561310
   Казахстанские советские писатели.. – Алма-Ата, 1949. – 132с.
561311
  Покровский С.Н. Казахстанские соединения в битве на Курской дуге. / С.Н. Покровский. – Алма-Ата, 1973. – 130с.
561312
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 24-25 : Фото
561313
  Лісовенко М. Казахстанська доля Кобзаря // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 22-25
561314
  Лісовенко Микола Казахстанська доля Кобзаря (продовження) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 28-30 : Фото
561315
  Журинов М. Казахстанський досвід створення наукових університетів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-28. – ISSN 0372-6436
561316
  Райхель Ю. Казахстанський транзит влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 163). – С. 11


  Назарбаєв не хоче повторювати помилок Карімова і готує майбутнє заздалегідь.
561317
  Назарбаєв Н.А. Казахстанський шлях / Нурсултан Назарбаєв. – Київ : Етнос, 2007. – 392с. – ISBN 966-522-159-0
561318
  Жумабаєв А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-12
561319
  Белан П.С. Казахстанцы в битве на Волге / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1990. – 268с.
561320
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1973. – 244с.
561321
  Стамбеков К.Е. Казахстанцы в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Стамбеков К.Е.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории Казах. ССР. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
561322
  Белан П.С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
561323
   Казахсткая литература в оценке зарубежной критики. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
561324
   Казахсткая литература.. – Алма-Ата, 1971. – 20с.
561325
  Ніязбеков Б.Б. Казахська Радянська Соціалістична Респубіка. / Б.Б. Ніязбеков. – К., 1972. – 87с.
561326
  Омаров И.О. Казахська РСР / И.О. Омаров. – Київ, 1967. – 88с.
561327
   Казахське радянське оповідання.. – К., 1983. – 294с.
561328
   Казахські народні казки.. – К., 1980. – 104с.
561329
   Казахські народні казки.. – 2-е вид. доп. – К., 1992. – 198с.
561330
   Казахські прислів"я та приказки.. – К., 1976. – 126с.
561331
  Паламарчук П.Г. Казацкие могилы / П.Г. Паламарчук. – М, 1990. – 462с.
561332
  Пичета В.И. Казацкое государство на Украине ( ХVII-XVIIIвв.) / В.И. Пичета. – М, 1945. – 21с.
561333
  Кочегаров К.А. Казацкое посольство М. Родкевича-Портянки к турецкому султану в 1667 году // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 0132-1366
561334
  Пузанов И.Е. Казачата / И.Е. Пузанов. – М, 1968. – 127с.
561335
  Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
561336
  Рознер И.Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг / И.Г. Рознер. – Львов, 1966. – 200с.
561337
   Казачество в Октябрьской революции и гражданской войне.. – Черкесск, 1984. – 277с.
561338
  Герасимова И.Ф. Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 227-239. – ISSN 2313-1993
561339
  Мужев И.Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905-1907 гг. / И.Ф. Мужев. – Орджоникидзе, 1963. – 80 с.
561340
  Анцупов И.А. Казачество российское между Бугом и Дунаем / И.А. Анцупов. – Кишенев : Центральная типография, 2000. – 288 с. – ISBN 9975-9561-2-2
561341
  Варавва И.Ф. Казачий край / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1970. – 408с.
561342
  Самвелян Н.Г. Казачий разъезд. / Н.Г. Самвелян. – 2-е изд. – М, 1985. – 285с.
561343
  Соклаков А.Ю. Казачий флот в контексте рассмотрения развития системы комплектования казачьих войск // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.254-260. – ISBN 966-7089-17-7
561344
  Макаров И.И. Казачий хутор / И.И. Макаров. – Рязань, 1962. – 288с.
561345
  Варавва И.Ф. Казачий шлях / И.Ф. Варавва. – Москва, 1979. – 126с.
561346
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1941. – 139с.
561347
  Иншаков П.К. Казачка. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1968. – 79с.
561348
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – М, 1981. – 574с.
561349
  Сухов Н.В. Казачка. / Н.В. Сухов. – Волгоград, 1987. – 528с.
561350
  Великанов В.Д. Казачонок / В.Д. Великанов. – Москва, 1958. – 72с.
561351
  Билый И.А. Казачьи земли : Территория и народонаселение. Отдельный оттиск статей из номеров 19-23 журнала "Вольное Казачество- Вільне Козацтво" / И.А. Билый. – Прага, 1928. – 25с.
561352
  Сень Д.В. Казачьи сообщества Крымского ханства и старообрядчество на Северном Кавказе в конце XVII - XVIII веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 141-146. – ISSN 0869-5687
561353
  Сафронов В.Н. Казачья балка / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1973. – 224с.
561354
  Софронов А.В. Казачья весна / А.В. Софронов. – М., 1946. – 72с.
561355
  Исаков А.М. Казачья дума / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1948. – 100с.
561356
  Шимко Л.И. Казачья площадь. / Л.И. Шимко. – М., 1984. – 63с.
561357
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – М., 1942. – 48с.
561358
  Софронов А.В. Казачья слава / А.В. Софронов. – Ростов -на-Дону, 1944. – 79с.
561359
  Анисимов С.С. Казбек / С.С. Анисимов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1930. – 87с. + карта Казбека
561360
  Кожевников-Степной Казбек / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1957. – 35с.
561361
  Паффенгольц К.Н. Казбек / К.Н. Паффенгольц. – Ереван, 1977. – 91с.
561362
  Сафонов Э.И. Казенные люди / Э.И. Сафонов. – М., 1981. – 560с.
561363
  Путилова М.В. Казенные предприятия Екатеринбургского горного округа в середине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Путилова М.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 17л.
561364
  Курбанов А.Д. Кази-Кумух в противостоянии имамата Шамиля и Российской империи. Реконструкция хронологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 77-83. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
561365
  Кумыков Т.Х. Кази Атажукин / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1969. – 172с.
561366
  Сташене Дангуоле Ладиславовна Казимерас Мешкаускас : Указатель литературы / Сташене Дангуоле Ладиславовна, Сантацкене Ирена Юльевна. – Вильнюс, 1987. – 102с.
561367
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность : исследования кандидата К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с.
561368
  Арабажин К.И. Казимир Бродзинский и его литературная деятельность (1791-1935) : исследования канд. К.И. Арабажина. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киевск. отд., 1891. – XVI, 378 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1890-91. – Библиогр.: "Литература о Бродзинском" (с. VII-XV)
561369
  Коржев В.Г. Казимир Лисовский. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1980. – 66с.
561370
  Велігоцька Н. Казимир Малевич - транзит у Вічність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Про маловідому - конотопську - сторінку у творчості великого художника.
561371
  Егоров И.М. Казимир Малевич / И.М. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 56 с. – ISBN 5-07-001362-9
561372
   Казимир Малевич // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 101 : Малевич Казимир. – С. 3-31.
561373
   Казимир Малевич [Електронний ресурс] : Преображение. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4.-продолжительность 44 минуты.- Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)


  Казимир Малевич - один из величайших художнико 20 в., новатор и реформатор, чьи художественные идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. Автор знаменитого на весь мир "Черного квадрата", является одним из родоначальников авангарда, ...
561374
  Никитин Н. Казимир Малевич: чертежник пустыни // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268


  Казимир Северинович Малевич (1878-1935) - укр. художник-авангардист україно-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва.
561375
  Дубровский В.В. Казимир Нарбут / В.В. Дубровский. – Минск, 1979. – 136с.
561376
  Задорожний М.П. Казимир Новак - мандрівник зі Стрия // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 62-64 : фото
561377
  Кахнич В. Казимир Пшибиловський - видатний історик права Львівського університету (1900 -1987) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 283-290. – ISSN 0132-1331
561378
  Ясиневич Н. Казимир Сіхульський - художник доби сецесії // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 396-409. – ISSN 1992-5514


  Казимир (Казімеж) Сіхульський (1879-1942) - визначний польський маляр і графік. У своїй творчості широко використовував галицькі мотиви, зокрема у нього багата гуцульська тематика, народні мотиви в релігійних картинах, символічні вітражі і мозаїки.
561379
  Гулевич В.П. Казимир Яґайлович і Менглі Гірей: від друзів до ворогів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 40-66. – ISSN 0130-5247


  Менґлі I Гірей — кримсько-татарський державний, політичний і військовий діяч.
561380
  Рей Пьер Казино "Палм-Бич". / Рей Пьер. – Смоленск : Русич, 1993. – 448с. – ISBN 5-88590-068-X
561381
  Флеминг Я. Казино "Рояль" / Я. Флеминг. – Москва : Аспект, 1990. – 122с.
561382
  Сафронов Виталий Казино: математика азарта : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 100-112 : Іл.
561383
  Соболь Олексій Казиранга. Земля великих тварин // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 66-69 : фото
561384
   Казіміров Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 37. – ISBN 966-8352-11-4
561385
  Мелешко В. Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
561386
  Собецька О. Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Казку про тварин - один із найдавніших жанрів фольклору - розглянуто в контексті індійського фольклорного твору "Панчатантра". Досліджено ґенезу сюжету казки та її міфологічний символізм. Deals with popular animal stories which are considered to ...
561387
  Дельта П.С. Казка без назви / П.С. Дельта. – 7-е вид. – [Афіни : Естія, 1996. – 234 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0311-7
561388
  Чендей І.М. Казка білого інею : повість ; оповідання / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1979. – 197 с. : іл.
561389
  Чендей І.М. Казка білого інею / І.М. Чендей. – Київ, 1979. – 80 с.
561390
  Свіфт Д. Казка бочки. Написана для загального вдосконалення людства. / Д. Свіфт. – К., 1958. – 40с.
561391
  Бутенко Яніна Казка в якій ми живемо : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 144
561392
  Горобець Ірина Казка Данії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 110-115 : Фото
561393
  Гончарук Д.Д. Казка Джанні Родарі "Le Avventure Di Cipollino" в українському перекладі Анатолія Іллічевського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 200-207


  У статті висвітлено головні аспекти, підходи та особливості перекладу італійської авторської казки Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно». Проаналізовано специфіку відтворення онімів та емотивно забарвленої лексики. В статье рассмотрены основные проблемы, ...
561394
  Лепкий Б.С. Казка мойого життя / Б.С. Лепкий. – Івано-Франківськ, 1998. – 256 с.
561395
  Авенаріус П. Казка про бжілку-волохатку / П. Авенаріус ; пер. Т. Чепівський. – Житомир : Друк. Волинської губ. нар. управ., 1918. – 28 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Библиотека украинских писателей)
561396
  Вовк В. Казка про вершника / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Нью-Йорк, 1992. – с.
561397
  Панч П. Казка про двох братів та їх сестричку Івону / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 19 с.
561398
  Андієвська Е. Казка про двох пальців // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 30-34
561399
  Франко І.Я. Казка про Добробит : Патріотичні пориви / Іван Франко. – Харків : РУХ, 1926. – 28 с. – (Кооперативне видавництво "Рух" ; № 19)
561400
  Пушкін О.С. Казка про золотого півника / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 15с.
561401
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Галика / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 80 с.
561402
  Первомайський Л.С. Казка про Івана Голика та його брата, про морських людей та кита-рибу про мишиного князя Лаврина, комаря Ромася та іхне військо, про двох вдячних щук та про змія Гаврила і його дочку красуню Марисю / Л.С. Первомайський. – Київ, 1939. – 84 с.
561403
  Забужко О. Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – Київ : Факт, 2000. – 84с. – ISBN 966-7274-64-0
561404
  Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість (2000) // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 8-47. – ISBN 978-985-6998-70-9
561405
  Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-7


  У статті здійснено аналіз сюжету про чарівну сопілку та мотиву сестровбивства в українській літературі та фольклорі. Головним мотивом літературної інтерпретації даного сюжету є антиномія життя/смерть. Також у статті означено деякі філософські та ...
561406
   Казка про липку і зажерливу бабу.. – К., 1967. – 12с.
561407
  Іваненко О. Казка про маленького Піка / О. Іваненко. – Київ, 1981. – 16 с.
561408
  Пушкін О.С. Казка про мертву царівну / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 29с.
561409
  Яцків М.Ю. Казка про перстень : [Оповідання] / Михайло Яцків. – Львів : [Hакладом М. Дяковичівної. Загальна дpук.], 1907. – 125, [1] с. – (Молода Муза ; [Ч.] 3)


  На тит. стор. прим. № 36573 дарчий надпис: Високошановному Ол. Ів. Кісільову на спомин М.Ю.Яцків
561410
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 23с.
561411
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1936. – 16с.
561412
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1957. – 12с.
561413
  Пушкін О.С. Казка про попа і наймита його Балду / О.С. Пушкін. – К, 1966. – 16с.
561414
  Мирний П. Казка про правду та кривду / Панас Мирний. – Полтава : [Вид-во Полтав. Т-ва "Просвіта"], 1920. – 39 с.
561415
  Пушкін О.С. Казка про рибака і рибку / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 16с.
561416
  Пушкін О. С. Казка про рибалку та рибку А.С. Пушкина [О.С. Пушкіна] / Переклад з російської мови А. Кащенка. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1907. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
561417
  Околітенко Н.І. Казка про синього птаха / Н.І. Околітенко. – Київ, 1986. – 247 с.
561418
   Казка про спільну колиску, старшого та менших братів // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 90-99. – ISBN 978-966-00-1476-3
561419
   Казка про срібне блюдечко і наливне яблучко. – Київ, 1975. – 16с.
561420
  Костенко О. Казка про те, як право чудо ловило, або евристика нормативності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 128-155. – ISBN 978-966-306-020-4
561421
  Ярмуш В.І. Казка про тебе : поезії / В.І. Ярмуш. – Львів : Каменяр, 1972. – 44 с.
561422
  Ніцой Лариса Казка про українське щастя : казка // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-321Х
561423
  Пушкін О.С. Казка про царя Салтана / О.С. Пушкін. – Х, 1937. – с.
561424
  Панчев П. Казка про чотирьох близнюків = Комедія для дітей і дорослих : проза: п"єса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 104-130. – ISSN 0208-0710
561425
  Талалаєвський М.А. Казка про щастя : поезії / М.А. Талалаєвський. – Київ, 1975. – 208 с.
561426
  Мокляк Л.І. Казка як джерело формування духовної культури дюдини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 116-120. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
561427
  Прокопова О. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.24-27.
561428
  Дубина О. Казка як інформаційна формула // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 157-164
561429
  Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статі розглядаються особливості такого літературного жанру як казка, прослідковується зв"язок між фольклорною (народною) казкою та літературною казкою. Процес перетворення фольклорної казки у літературну розглянуто у двох вимірах: у європейській та ...
561430
  Величко Олена Борисівна Казка як феномен культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Величко Олена Борисівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 16 с.
561431
  Величко О.Б. Казка як феномен культури (естетичний аспект аналізу) : Дис... канд філос.наук: 00.00.04 / Величко О. Б.; Мін-во освіти України, КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 116л. – Бібліогр.:л.103-116
561432
  Кизилова В.В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 394-400


  У статті розглядається своєрідність жанрової взаємодії казки, байки, новели у творах українських письменників ІІ половини ХХ століття. Наголошується, що процес модифікації авторської казки відбувається в даному випадку шляхом звернення до попередніх ...
561433
  Бакуменко О. Казкар-чорнороб : до 100-річчя від дня народження Веніаміна Росіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 4


  Спогади про казкаря Веніаміна Юхимовича Росіна
561434
  Коваленко О. Казкар епохи відродження [Леонардо да Вінчі] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Як згодом скажуть про Леонардо сучасники, "всією своєю подобою виявляв справжнє втілення благородства знань".
561435
  Гордон О. Казкар із майбутнього // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 2


  На смерть і життя Романа Гамади - українського сходознавця та перекладача.
561436
  Якуба О.В. Казки-притчі в жанровій системі Юрія Ярмиша // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
561437
  Сабат Галина Казки - "вандрівки" Івана Франкаа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 55-61. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується характер нарації у формі подорожі в казках І. Франка. Наголошується, що герой-мандрівник - надзвичайно поширений персонаж в естетичній системі романтизму - актуалізується у творчості І. Франка, однак уже з неоромантичним ...
561438
  Бідная О.Г. Казки - скарбниця мудрості = Fairy tales - the mine of wisdom : навч. посіб. з домаш. читання для студентів І-ІІІ курсів за творами О. Уайльда / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 166 с. : іл. – Назва обкл.: Fairy Tales - the Mine of Wisdom. - Текст англ.
561439
  Ляфонтен Ж. Казки / Ж. Ляфонтен. – К.-Лейпціг. – 42 с.
561440
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – У Київі [Київ] : [З дpук. Т-ва М.О. Гиpич], 1906. – [1], 245 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчина з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Снігова коpолева; Дикі лебеді; Свічки; Дзвін.
561441
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки / Г. Х. Андерсен ; Попеpекладала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої дpук. спілки]. – (Бібліотека "Молодість" ; кн. 15)
Кн. 1 : Казки Андерсенови. – 1918. – 192 с.


  Зміст: Соловейко; Мати; Русалочка; Ялинка; Циганська голка; Дівчинка з сіpниками; Hове коpолівське убpання; Мизиночка; Шийка з пляшки; Стокpотка; Погане каченя; Пpопаща; Яблуневий цвіт та кульбаба; Пташина пісня; Істоpія pоку; Свічки; Останній сон ...
561442
  Уйда Казки / Уайда ; Пер. О. Кривинюк. – Січеслав : Українське вид. в Січеславі, 1919. – 118 с. ; № 54
561443
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки. – Київ : Вид-че Т-во "Поступ". – (Бібліотека "Молодість" ; кн. XV)
Кн. 2. – 1919. – 192 с.


  Зміст: Дикі лебеді; Мідяний Кабан; Снігова коpолева: Казка на сім оповіданнів; Сpібна гpошинка; Щось; Гоpобці і тpоянди; Великий змій моpський; Оле-Лук-Ойє; Вітpове оповідання пpо Вальдемаpа Даа та його дочок; Пpо дівчину, що стала ногами на хліб; ...
561444
  Жук М. Казки / написав Михайло Жук. – [Чернігів] : [Друк. у 2 Рад. друкарні ; Вид. Губнаросвіти Чернигівщини], 1920. – 84 с. – (Видання Губнаросвіти Чернигівщини ; секція виданича)


  На тит. стор. надпис: Історія книжки: видана після величезних заходів і місцевих "учених" комісій, які продовжували свою працю на протязі пів року.Матеріял скоротили і друга серія казок лед... не видана. Написана книжка "дітям України" - була послана ...
561445
  Андерсен Ганс Хрістіан Казки : в 5-ті т. / Ханс-Крістіан Андерсен ; Переказ з нім. пер. (зробленого самим авт.) під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав ; Відень : Стежка додому ; Wien: Друк. J.N.Vernay. – (Дитяча бібліотека)
Т. 2. – 1920. – 160 с. : мал. – Прим. дефектний, без тит. стор., описан по інтернету: Віртуальна бібліографічна довідка, Об"єднана довідкова служба бібліотек України
561446
  Франко І.Я. Казки : Лисичка кума. Лисичка і рак. Старе добро забувається. Їжак та заєць. Осел і лев / Ів. Франко ; Малюнки і обгоpтка худож[ника] П. Лапина. – Київ : Книгоспілка ; Дpук. Київ. Філії "Книгоспілки", 1923. – 39 с.
561447
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 60с.
561448
  Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1954. – 280 с.
561449
  Грімм Казки / Брати Грімм ; [переклали казки з нім. мови Є. Короткевич та С. Головківська]. – Київ : Молодь, 1954. – 316 с.
561450
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.1. – 1956. – 127, [2]c. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
561451
  Гауфф Вільгельм Казки = Tales / Гауфф Вільгельм; Переказ з нім. мови. – Вінніпег : Видавнича спілка Тризуб
Кн.2. – 1958. – 75с. : іл. – Тит. аркуш паралельно українською та англ. мовами
561452
  Маршак С.Я. Казки / С.Я. Маршак. – К., 1960. – 456с.
561453
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1964. – 63с.
561454
  Андерсен Ганс Крістіан Казки / Андерсен Ганс Крістіан. – Київ, 1964. – 125с.
561455
  Чумак Р.М. Казки : за народними мотивами / Р.М. Чумак. – Київ, 1966. – 63 с.
561456
  Іваненко О.Д. Казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1976. – 400 с.
561457
   Казки. – Київ : Веселка, 1978. – 219с.
561458
  Перро Ш. Казки / Ш. Перро. – К., 1980. – 80с.
561459
  Вовчок Марко Казки : Для сер. шк. віку / Вовчок Марко. – Київ : Веселка, 1988. – 381с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-301-00157-4
561460
  Суходольська-Сєдова Казки / Суходольська-Сєдова. – Київ : Кобза, 2004. – 64с. – ISBN 966-8024-43-5
561461
  Андієвська Е. Казки : Вибране // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.116-149
561462
  Топеліус З. Казки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 359-384.
561463
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – [2-е вид.]. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 1 : Сузір"я сон-трави : повісті-казки. – 2009. – 560 с. – Назву кн. взято з обкл.
561464
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 2 : Гніздо рай-птиці : повісті-казки. – 2009. – 556 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
561465
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : ДІЯ. – ISBN 966-7665-60-7
Т. 3 : Очеретина : повісті-казки. – 2009. – 440 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
561466
  Янченко В.А. Казки / Віра Янченко ; худож. А. Косупа. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-25-0
Т. 4 : Нитка долі : повісті-казки. – 2011. – 488 с. : іл. – Назву кн. взято з обкл.
561467
  Андерсен Ганс Крістіан Казки Андерсена / Андерсен Ганс Крістіан. – Київ, 1967. – 114с.
561468
  Мельник О.В. Казки братів Гримм як мовне вираження національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 269-274
561469
   Казки Буковини. – Ужгород : Карпати, 1973. – 240 с.
561470
   Казки Буковини.. – Ужгород : Карпати, 1968. – 219 с.
561471
  Смаало Н.С. Казки в записах Марка Вовчка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 125-127
561472
  Гофман Єжи Казки Гофмана. Українські : [інтерв"ю з кінорежисером Є. Гофманом] / Гофман Єжи, Шевченко Оксана // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 76-77. – ISSN 0130-5212
561473
  Платонов Ю. Казки далеких народів / Ю. Платонов. – Х.-К.
1. – 1925. – 103с.
561474
   Казки Дубаю : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 88-98 : Фото
561475
   Казки і легенди Індії. – К., 1991. – 102с.
561476
  Штойко Л.Л. Казки і легенди народів світу / Л.Л. Штойко, Л.Г. Левчук. – К, 1983. – 112с.
561477
  Закревська Я.В. Казки Івана Франка / Я.В. Закревська. – К, 1966. – 107с.
561478
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009. – 389с. – Бібліогр.: л. 352 - 389
561479
  Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Сабат Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 41 назва
561480
  Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" : монографія / Галина Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 362 с. – ISBN 966-7996-57-3
561481
   Казки Карпат : Українські народні казки. – Ужгород : Карпати, 1989. – 418с.
561482
  Поліщук В.П. Казки Карпатського лісу / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1968. – 272 с.
561483
  Еме М. Казки кота Воркота / М. Еме. – К., 1991. – 135с.
561484
  Ісакова М. Казки Л,Керролла про Алісу як "знята" модель роману Айрис Мердок "The Flight from the Enchanter" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 274-283. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
561485
   Казки народів Африки. – К., 1993. – 157с.
561486
   Казки народів світу. – К., 1989. – 447с.
561487
   Казки народів СРСР. – Київ : Веселка, 1970. – 222 с.
561488
   Казки народів СРСР. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
561489
   Казки народів СРСР. – К., 1989. – 442с.
561490
   Казки одного села. – Ужгород : Карпати, 1979. – 367 с.
561491
  Маландій О. Казки Очеретянки / О. Маландій. – Київ : Мистецтво, 1998. – 28с. – ISBN 5-7715-0747-4
561492
  Кольберг О. Казки Покуття / О. Кольберг. – Ужгород : Карпати, 1991. – 327с. – ISBN 5-7757-0414-2
561493
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Харків, 1934. – 156с.
561494
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1965. – 95с.
561495
  Горький М. Казки про Італію / М. Горький. – Київ, 1982. – 94с.
561496
  Каххар А. Казки про минуле : повість / А. Каххар. – Київ : Дніпро, 1974. – 376 с.
561497
   Казки про тварин. – Київ : Наукова думка, 1976. – 575 с.
561498
   Казки про тварин. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с. – (Біб-ка укр. усної народної творчості)
561499
  Пацеєвська О. Казки Спиридона Осташевського в оцінці І. Франка та його наступників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISBN 966-594-298-0
561500
  Єрошенко В. Казки та легенди / Василь Єрошенко. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 100 с. – ISBN 966-8387-37-6
561501
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
561502
  Шиян А.І. Казки та оповідання / А.І. Шиян. – Київ, 1976. – 390 с.
561503
  Литвиненко В. Казки та оповідання / В. Литвиненко. – К., 1979. – 126с.
561504
  Міхновський М.І. Казки та оповідання з недійсного життя : Spirillum patricianum ukrainofilicum : (дісертація на доктора патріотизму) / Микола Гедзь [псевд. М.І. Міхновського]. – Харьков : Друк. "Печатное дело", 1912. – 40 с.
561505
   Казки та оповідання з Поділля. – К.
Ч. 1-2. – 1928. – с.
561506
  Левченко М. Казки та оповідання з Поділля / М. Левченко. – Київ
Вип. 1 - 2. – 1928. – 598 с.
561507
  Шолом-Алейхем Казки та розповідання / Шолом-Алейхем, 1930. – 463 с.
561508
  Ламонова О. Казки та сни Галини Бодякової // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.191-192. – ISSN 0208-0710
561509
  Савельєва М. Казки у стилі Гауді // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.18-26.


  [Барселона. Дорожні нариси. ]
561510
  Фенелон Казки Фенельона / Фенелон. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 48 с.
561511
  Сухомлинський В.О. Казки школи під голубим небом : казки, притчі, оповідання : для дітей молод. та серед. шк. віку / В.О. Сухомлинський ; худож. М.В. Перевальська. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
561512
  Зборовська Ніла Казки як психотерапія для дорослих і дітей // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 71-80. – Бібліогр.: с. 71-78
561513
  Денисенко М.В. Казки, легенди, міфи, притчі, говірки, байки : тексти та завдання для розвитку вмінь усного та писемного мовлення / М.В. Денисенкко, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко ; за ред. П.О. Беха. – Київ : Вольф, 2008. – 130 с. – Обкл. та текст англ. мовою. – ISBN 978-966-96538-8-8
561514
  Письменна Л.М. Казки, небом криті, а вітром підбиті / Л.М. Письменна. – Київ, 1990. – 325с.
561515
  Ламонова О. Казки, розказані Оленою Духневич // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.185-187. – ISSN 0208-0710
561516
  Грімм Казки. / Грімм, брати. – Катеринослав, 1918. – 32с.
561517
  Салтиков-Щедрін Казки. / Салтиков-Щедрін. – К., 1949. – 226с.
561518
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1965. – 136с.
561519
  Чапек Карел Казки. / Чапек Карел. – К., 1968. – 64с.
561520
  Сержпутоускі А. Казкі і апавяданьні Беларусау з слуцката павету / А. Сержпутоускі. – Л., 1926. – 252с.
561521
   Казкі і легенды роднага краю.. – Мінськ, 1960. – 258с.
561522
  Задорожний М.П. Казкова Арізона // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 36-42 : фото
561523
  Лучук В.І. Казкова орбіта: Вірші, казки, загадки для дітей молод.шк. віку. / В.І. Лучук. – Львів, 1981. – 88с.
561524
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
561525
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гуманенко Лариса Пилипівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 5 назв
561526
  Гуманенко Л.П. Казкова традиція кримського регіону України. - Рукопис [ автореферат) / підготував Ігор Гунчик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 141-142. – ISSN 2225-5095


  Огляд наукового видання. Додається список публікацій.
561527
  Дяченко-Лисенко Любов Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
561528
  Дяченко-Лисенко Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері : Урок компаративного аналізу повістей "Планетник" і "Маленький принц" / Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
561529
  Стехун Л.М. Казкове місто серед Айсбергів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 32 : фото
561530
   Казкове Різдво у Хевізі : Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 30-31 : фото
561531
  Покидько Г. Казковий вимір простору дитинства в романі Е. Тайлер "Святий "Можливо" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 194-199
561532
  Чабанівський М.І. Казковий край / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 192с.
561533
  Демедюк М. Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегілнальної своєрідності українців : (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 204-210. – ISSN 0130-528Х
561534
   Казковий світ Out of the blue Capsis Elite Resort : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 38-39 : Фото
561535
  Макаренко О.Ю. Казковий світ іграшки / О.Ю. Макаренко. – Київ, 1984. – 56с.
561536
  Михайлов В.А. Казковий світ рудних мінералів (Відгук на навчальний посібник І.К. Латиша "Рудні мінерали та їх діагностика") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817
561537
  Ковалів Ю. Казкові аберації Шевченкової Гайдамаччини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 152-158
561538
  Школа В. Казкові мотиви драматургії Миколи Куліша // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 301-308. – ISBN 978-966-171-890-5


  Автором статті розглядається проблема трансформації казкового дискурсу в творах українського драматурга. Виявлені казкові елементи в п"єсах драматурга, розглянуті шляхи їх трансформації.
561539
  Клокун Т.В. Казкові образи в сучасному дитячому анекдоті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 169-173
561540
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 48-60
561541
  Пилипчук С. Казкознавство Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 239-253


  У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій Івана Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на ...
561542
  Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка : (генологічні аспекти) / Наталя Тихолоз ; НАНУ, Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Є.К. Нахлік]. – Львів, 2005. – 314 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 6). – ISBN 966-02-2900-3; 966-02-3395-7
561543
  Терлецька Г Л. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології арт-терапії в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу казкотерапії як шляху до інтеграції особистості.
561544
   Казкы и оповидання [Казки і оповідання] / [Склав Б. Гpінченко]. – Кіив (Київ) : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. В.І. Завадзкого, 1890. – 60, III c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки та оповідання
561545
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 1. – 2006
561546
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 3. – 2006
561547
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 4/5. – 2006
561548
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 6. – 2006
561549
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ, 2001-
№ 7/8. – 2006
561550
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 9. – 2006
561551
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 10. – 2006
561552
   Казна : Всеукраїнське науково-практичне видання. – Дніпропетровськ : Зоря, 2001-
№ 11/12. – 2006
561553
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 1. – 2013
561554
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 2. – 2013
561555
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 3. – 2013
561556
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 4. – 2013
561557
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 5. – 2013
561558
   Казна України : всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ : Піраміда, 2009-
№ 6. – 2013
561559
  Кузнецова Т.З. Казначейский механизм управления доходами бюджета и его развитие // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 1993-3541
561560
  Гусев С.И. Казначейство как субъект управления государственными финансами // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1993-3541
561561
   Казначейська система : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с. – ISBN 966-7952-13-4


  Розглядаються основні коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів. Для студентів зі спеціальності "Фінанси"
561562
  Юрій С.І. Казначейська система : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
561563
  Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.56-64
561564
  Гуляницька Ю.В. Казначейська система касового виконання державного бюджету за доходами визначення основних проблем виконання та шляхи вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 185-187. – ISBN 978-966-188-219-4
561565
  Попова Л.М. Казначейська справа : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 164 с. + Додатки: с. 142-163. – Бібліогр.: с.136-141. – ISBN 978-611-01-0232-2
561566
  Семеніхін І.М. Казначейське обслуговування Збройних cил України / І.М. Семеніхін, Р.М. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто загальні положення фінансування збройних сил через органи державного казначейства в умовах ринкової економіки. Considered are general positions of financing of the Armed Forces through agencies of the state Treasury in conditions of market ...
561567
  Павлюк К.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 68-75. – Бібліогр.: 4 назви
561568
  Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: Теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 19-31. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
561569
  Яременко Л.М. Казначейське обслуговування навчальних закладів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 19-23. – Бібліогр.: 5 назв
561570
  Лермонтов М.Ю. Казначейша / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград, 1983. – 39с.
561571
  Нагаев Г.Д. Казнен неопознанным... : повесть о Степане Халтурине / Г.Д. Нагаев. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с. – (Пламенные революционеры)
561572
  Ге Г. Казнь / Г. Ге, 1942. – 90с.
561573
  Коттон Д. Казнь на мосту / Д. Коттон. – М., 1992. – 189с.
561574
  Буш Ю. Казнь современного Вавилона, или Пруссаки под Парижем с 1870-71 гг. : В 2 ч. / Сост. Буш ; Пер. с нем. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. Л.В. Фомина], 1881. – [2], 344, 348 с.
561575
   Казочкы [Казочки] [та віpші]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1896. – 76 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
561576
  Джадсон Оливия Казуары. Большая птица / Джадсон Оливия, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 114-129 : фото
561577
   Казус Даниэля Штайна : Записки из бутылки / С. Беляков, М. Горелик, Ю. Малицкий, И. Роднянская // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 161-191. – ISSN 0130-7673


  Добірка статей про роман російської письменниці Людмили Улицької ( "Даниэль Штайн, переводчик". - М.: Эксмо, 2006).
561578
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 0042-8779
561579
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-61. – ISSN 0042-8779
561580
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0042-8779
561581
  Пелевин Ю.А. Казус Засулич // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-70. – ISSN 0042-8779
561582
  Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие: уч. пособие / Б.Л. Зотов. – К., 1979. – 79с.
561583
  Романенко С.А. Казус Косово, европейский порядок и постсоветское пространство // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 118-131. – ISSN 0869-0499
561584
  Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого : Роман / Л.Е. Улицкая. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 464. – Шифр. дубл. 8рт Улиц. – (Современная проза). – ISBN 5-699-01052-1, 5-04-005667-2
561585
  Кузнечевский В. Казус Ливии и проблема государственного суверенитета // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-62. – ISSN 0130-9625
561586
  Гусев Ю. Казус Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795
561587
  Щербакова Елена Валерьевна Казус Ницше и казус Вагнера в культуре Германии первой половины ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.43-46. – ISSN 2073-9702
561588
  Вереша Р.В. Казус у кримінальному праві: основні ознаки та необхідність законодавчої регламентації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 130-142. – ISSN 2310-6166
561589
  Рябець Л. Казуси і колізії українського правопису // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 90-97. – ISBN 966-7773-70-1
561590
  Бекхожин Х.Н. Казхская прогрессивно-демократическая печать во второй половине ХІХ и начале ХХ вв / Х.Н. Бекхожин. – Алма-Ата, 1976. – 74с.
561591
   Казьмирчук Г.Д. : библиографический указатель : [з нагоди 45-річчя з дня народження та 15-річчя з дня педагогічної та наукової діяльності]. – Киев, 1990. – 20 с.
561592
  Колесник В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В. Колесник, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 207. – ISBN 96966-8060-04-0
561593
   Казьмирчук Григорій Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 38. – ISBN 966-8352-11-4
561594
  Колесник В.Ф. Казьмирчук Григорій Дмитрович / В.Ф. Колесник, Ю.В. Латиш // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 31-32. – ISBN 978-966-96992-6-8
561595
  Кругляк Е М. Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету I курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. - К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. - 360 с. : рецензія // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-240. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
561596
  Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 29 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Казьмирчук Марія Григорівна - кандидат історичних наук, асистент.
561597
  Горький Максим Каин и Артем / Горький М. – СПБ : Изд-во "Знание", 1906. – 40 с. – (Дешевая библиотека т-ва "Знание")
561598
  Коваленко-Коломацький Каинь и Авель / Коваленко-Коломацький. – К, 1918. – 16с.


  псевдоніми: Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін
561599
  Длин Н.А. Каир / Н.А. Длин. – Москва : Географгиз, 1957. – 38 с.
561600
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – Москва, 1967. – 183 с.
561601
  Олдридж Д. Каир : Биография города / Д. Олдридж; Пер. с англ. Орестова О. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
561602
  Воронина В.Л. Каир / В.Л. Воронина. – Ленинград, 1974. – 70 с.
561603
  Ходжаш С.И. Каир / С.И. Ходжаш. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 184 с.
561604
  Попов Андрей Каир. Кафе "Эль-Фишави". Один из 87 тысяч дней каирского кафе "Эль-Фишави" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 54-57 : фото
561605
  Исакина Юлия Каир. Не пролетайте мимо // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 38-39 : фото
561606
   Каир. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 104-105 : Іл.
561607
   Каирская конференция писателей стран Азии и Африки.. – М., 1963. – 100с.
561608
  Самойлов А.П. Каисса в Зазеркалье / А.П. Самойлов. – Л, 1989. – 300с.
561609
  Байрон Д.Г. Каїн Містерія / Д.Г. Байрон. – Київ, 1925. – 125 с.
561610
  Телюкова Т. Каїн: три художні версії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 179-186. – ISSN 1728-9572


  Об"ктом аналізу у статті стали поетичні твори М. Костомарова, І. Франка, Дж.Байрона, в яких переосмислено й інтерпретовано образ Каїна.
561611
  Лосєв І. Каїне, де твій брат Авель? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Путінські війська в Криму своїми чобітьми роздавили симпатії українців до Росії.
561612
  Яковенко І. Каїнове клеймо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 18


  Вбивство Бориса Нємцова.
561613
  Федоренко Євген Каїнові дні : До 75-х роковин Голодомору в Україні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 112-116. – ISSN 0130-1608
561614
  Рішко М.В. Каїнові сльози / М.В. Рішко. – Ужгород, 1987. – 165с.
561615
  Василюк О.Д. Каїрський університет аль-Азгар у дослідженнях Агатангела Кримського // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 32-40. – ISSN 1682-671Х


  З написання останньої зі статей академіка А. Кримського минуло сто років, а університет аль-Азгар (що означає "блискучий") працює й донині та динамічно розвивається. Нині там навчаються десятки молодих людей із багатьох країн на майже 30 факультетах.
561616
  Логвиненко О. Кайдани на слово // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710
561617
  Гусев О.П. Кайдани Чорнобиля : Документально-публіцистична повість / О.П. Гусев; Олег Гусєв. – Київ : ПП "ЕКМО", 2006. – 450с. – Текст укр. та рос. мовами; На обкл.: До 20-х роковин "трагедії 20 століття". – ISBN 966-8555-42-2
561618
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева симья [сім"я] : повисть / Иван Нечуй-Левицькый. – Кыив [Київ] : Вид. Е. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова],, 1906. – 195 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108009 дефектний, без тит. стор. – (Дешева Сільська бібліотека ; [№ 2])
561619
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ, 1918. – 160с.
561620
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ-Харків, 1936. – 166с.
561621
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1954. – 144с.
561622
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1961. – 157с.
561623
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1964. – 198с.
561624
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1980. – 237с.
561625
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1990. – 416с.
561626
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Нечуй-Левицький. – Київ, 1994. – 161с.
561627
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2005. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3003-0


  У повісті "Кайдашева сім"я" на прикладі життя звичайної селянської сім"ї змальовано безпросвітну темноту, що непроглядно огорнула пореформенну Україну
561628
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : Повісті. П"єса / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3500-8
561629
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Школа, 2006. – 320с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-559-2
561630
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
561631
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
561632
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Електронний ресурс] / І. Нечуй-Левицький, упор. Г. Лакштанова; студія "Книга вголос", звукорежисер Д.Бондаренко; читає Народна артистка України Н. Сумська. – [Б. м.] : Книга вголос, 2006. – 1 audioCD. – для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Микола Джеря Кайдашева сім"я У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
561633
  Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я. Хмари : Повісті / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка, 2001. – 504с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
561634
  Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя [сім"я] : Повість / Іван Нечуй-Левицький. – Вінніпег : Українська видавнича спілка, 1917. – 212 с.
561635
  Нечуй-Левицький Кайдашева сімя [сім"я] : Повість // Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м. – 212 с.
561636
  Лупейко В.Ю. Кайдашизм, або Доки ж будемо самоїдами ? : есеї / Віктор Лупейко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 384с. – ISBN 966-7018-29-6
561637
  Коміренко В. Кайдзен-філософія українсько-японських відносин / В. Коміренко, О. Попета, О. Коміренко // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34
561638
  Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 103-114. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности последнего германского императора Вильгельма II.
561639
  Троян С.С. Кайзерівська Німеччина на шляху до великої війни 1914 - 1918: геополітичний вимір // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 95-104. – ISSN 2075-1451
561640
  Плів"є Т Кайзерові раби / Т Плів"є. – Х., 1931. – 264с.
561641
  Лукьяненко А.М. Кайкавское наречие / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – XII, 326, [1] с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. IX-XI)


  На тит. л. № 208932дарственная надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора
561642
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1965. – 316с.
561643
   Кайнозой Башкирского Предуралья. – М.
2. – 1970. – 125с.
561644
  Яхимович В.Л. Кайнозой Башкирского Предуралья. / В.Л. Яхимович. – Уфа
1. – 1958. – 176с.
561645
   Кайнозой Востояной Якутии. – Якутск, 1980. – 164с.
561646
   Кайнозой дальневосточных районов СССР.. – Л., 1978. – 169с.
561647
   Кайнозой Дальнего Востока СССР.. – Л., 1981. – 99с.
561648
   Кайнозой Дальнего Востока.. – Владивосток, 1989. – 248с.
561649
  Антощенко-Оленев Кайнозой Джидинского района Забайкалья : Сратиграфия, палеогеография и неотектоника / Антощенко-Оленев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 127с.
561650
   Кайнозой Западной Сибири. – Новосибирск, 1968. – 168с.
561651
  Аубекиров Б.Ж. Кайнозой зоны канала Иртыш-Караганда / Б.Ж. Аубекиров, Э.В. Чалыхьяян. – Алма-Ата, 1974. – 108с.
561652
  Базаров Кайнозой Прибайкалья и Западного Забайкалья / Базаров, Даши-Дондок. – Новосибирск : Наука, 1986. – 179с.
561653
   Кайнозойская история полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных территорий.. – Л., 1968. – 156с.
561654
   Кайнозойская эволюция земной коры и тектогенез Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1989. – 256с.
561655
  Кепежинскас П.К. Кайнозойские вулканические серии обрамления окраинных морей / П.К. Кепежинскас. – М, 1990. – 173с.
561656
  Дмитриев Э.А. Кайнозойские калиевые щелочные породы Восточного Памира. / Э.А. Дмитриев. – Душанбе, 1976. – 172с.
561657
   Кайнозойские коры выветривания и осадочные формации Западного Прибайкалья. – Новосибирск, 1976. – 155с.
561658
  Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса = Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.А. Савронь. – Киев : Вища школа, 1975. – 200с. + Карта
561659
  Мельников О.А. Кайнозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формации Сахалина / О.А. Мельников. – М., 1977. – 243с.
561660
   Кайнозойские отложения европейского Северо-Востока СССР и геология россыпей.. – Сыктывкар, 1987. – 94с.
561661
  Резанов И.Н. Кайнозойские отложения и морфоструктура Восточного Прибайкалья / И.Н. Резанов. – Новосисирск, 1988. – 126с.
561662
  Музис А.И. Кайнозойские отложения и новейшая текстоника олекмо-витимской горной страны : Автореф... канд. геол.наук: 04.123 / Музис А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
561663
  Логачев Н.А. Кайнозойские отложения Иркутского амфитеатра. / Н.А. Логачев. – Москва, 1964. – 196с.
561664
   Кайнозойские отложения, почвы, мерзлотные и инженерно-геологические условия Западной Сибири. – М., 1980. – 256с.
561665
  Горяйнов С.В. Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 55-66. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрены результаты кайнозойских (ларамийских и аттических) этапов складчатости в Украине и на сопредельных территориях Польши.
561666
   Кайнозойский покров большеземельской тундры.. – М., 1963. – 240с.
561667
   Кайнозойский седиментогенез и стрктурная геоморфология СССР.. – Л., 1987. – 109с.
561668
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1980. – 215с.
561669
  Козлов Ю.Я. Кайнок / Ю.Я. Козлов. – Барнаул, 1984
561670
   Кайраккумское водохранилище : результаты исследований по гидробиологии. – Душанбе : Дониш, 1982. – 287 с.
561671
  Минин И.А. Кайские повести : для средн. школ. возраста / И.А. Минин; пер. с коми-перм. – Пермь, 1979. – 183 с.
561672
  Байрамукова Н.М. Кайсын Кулиев / Н.М. Байрамукова. – Москва, 1975. – 270 с.
561673
  Эфендиева Т.Е. Кайсын Кулиев / Т.Е. Эфендиева. – М., 1985. – 125с.
561674
  Рассадин С.Б. Кайсын Кулиев. / С.Б. Рассадин. – Москва, 1974. – 158 с.
561675
  Дементьев В.В. Кайсын Кулиев: Размышления о жизни и творчестве / В.В. Дементьев. – Нальчик, 1988. – 230с.
561676
  Синельников Сергей Кайсэки:: камень в желудке : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 84-89 : Фото
561677
  Табачник Д. Как "вешатели" спасали Россию = Скверная традиция травить власть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  При наблюдении за позиционирующими себя в качестве оппозиционных укр.и рос. политиками и массмедиа, дошедшими до призывов ввести санкции против собственных стран, возникает естественное желание понять генезис данного явления. Для этого необходимо ...
561678
  Медведев А. Как "Газпром" выполняет поручение Госдепа США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 26-38. – ISSN 0130-9625
561679
  Сухарникова Т. Как "дядя Вася" уток стрелял // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 58-64. – ISSN 0235-7089


  Знаток и почитатель охоты Киров.
561680
  Церлинг В.В. Как "кормить" растения / В.В. Церлинг. – Москва, 1965. – 47с.
561681
  Касьянов Г. Как "общая" история разделяет: политика памяти в Украине, Польше, России в 1990-е - 2000-е гг. // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 158-184. – ISSN 1822-5136
561682
  Морозова Ю.В. Как "развязать язык" студента: к вопросу о развитии иноязычной коммуникативной компетенции // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – C. 88-91. – ISSN 1026-955X


  Поднята проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. Используя личный опыт преподавания английского языка в вузе, автор выделяет основные аспекты процесса формирования речевых навыков и останавливается ...
561683
   Как "устроен" человек : Беседы о кн. по анатомии, физиологии и гигиене человека. Для учащихся старш. кл. – Москва : Книга, 1986. – 48с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 18)
561684
  Хаткевич Василий Как 20 долларов продали за 6600000 : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3-4 : Іл.
561685
  Харитонов Э.В. Как 66 коломенцев в феврале 1991 года пытались уберечь СССР от распада // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 171-188. – ISSN 1606-0219
561686
   Как абитуриенту подать электронное заявление в вуз? [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
561687
  Брыль Р. Как Австралия не хочет повторить печальную судьбу России // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 10
561688
  Кружков В. Как Австрия стала нейтральной // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 161-175. – ISSN 0130-9625


  З 26 жовтня 1955 р. зовнішня політика Австрії шикується з урахуванням міжнародно-правового статусу постійного нейтралітету
561689
  Васькин А. Как Александр Пушкин на Арбате поселился... // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 6. – С. 224-227. – ISSN 0131-2332
561690
  Макаров Н. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Н. Макаров. – Нью-Йорк. – 157с.
561691
  Вейцман Н.Р. Как анализировать баланс промышленного предприятия / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1961. – 68с.
561692
  Татур С.К. Как анализировать выполнение плана по выпуску продукции / С.К. Татур. – М., 1954. – 104с.
561693
  Буслакова Т.П. Как анализировать лирическое произведение / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2005. – 203с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-004484-Х
561694
  Буслакова Т.П. Как анализировать лиро-эпическое произведение : Учебное пособие / Т.П. Буслакова. – Москва : Высшая школа, 2006. – 143с. – (Филологический практикум для абитуриента). – ISBN 5-06-005384-9
561695
  Шеремет А.Д. Как анализировать работу своего предприятия / А.Д. Шеремет, К.И. Рыженков. – М, 1962. – 60с.
561696
  Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы / И.И. Янжул. – Санкт-Петербург. – 167с.
561697
  Григулис А.П. Как Артур делал карьеру : рассказы / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 154 с.
561698
  Вибе Д.З. Как астрономы изучают Вселенную // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 23-28
561699
  Комаров В.Н. Как астрономы изучают небесные тела / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 95 с.
561700
  Чирков Ю.Г. Как Афродита из пены морской... / Ю.Г. Чирков. – М., 1988. – 204с.
561701
  Пестушко Валерий Как бабочка перекрасилась : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52
561702
  Бажанов Е. Как без приглашения попасть в Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 1/2 (1120/1121). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
561703
  Геген-Дрейфюс Как бездомная собака / Геген-Дрейфюс. – Ленинград, 1961. – 118с.
561704
  Мошенская Л.Г. Как белорусы говорят по русски? / Л.Г. Мошенская. – Минск, 1992. – 156с.
561705
  Дворкина М.Я. Как библиотеки привлекают пользователей // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 345-349. – ISSN 0869-608Х


  Рассмотрены способы, которыми библиотеки привлекают пользователей, включающие предоставление услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), прежде всего дистанционных, применение модификаций ...
561706
  Ерлыкин Л.А. Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – 143 с. – В изд. также: Слайдовая фотография : (окончанме) / А.И. Баканов ; "Скорая" для телевизора : (окончание) / Б.М. Васильев. – (Новое в жизни, науке, технике ; Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
561707
  Элевтеров Г. Как близилась революция : (Личные конспекты) / Георгий Элевтеров. – Киев : Оріяни, 2005. – 40с. – (Библиотека образованного человека). – ISBN 966-8305-31-0
561708
  Корольков Д.М. Как бодроться с вредными насекомыми в саду / Д.М. Корольков. – М, 1925. – 56с.
561709
   Как больно.... – Кишинев, 1989. – 629с.
561710
  Гиндин А.М. Как большевики национализировали частные банки. (Факты и документы послеоктябрьских дней в Петрограде) / А.М. Гиндин. – М., 1962. – 143с.
561711
  Толстой Л.Н. Как боролся русский богатырь / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1980. – 12с.
561712
  Голицынский Д.А. Как бороться с гибелью озимых посевов / Д.А. Голицынский. – Горы-Горки, 1949. – 24с.
561713
  Молодина И. Как бороться с задолжниками? / Ирина Молодина // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0869-4915
561714
   Как бороться с зажигательными бомбами и пожарами от них. – Алма-Ата, 1941. – 27с.
561715
  Ефременко П В. Как бороться с картофельным раком / П В. Ефременко, . – Вильнюс, 1962. – 12с.
561716
  Алексеенко Н. Как бороться с луговым мотыльком / Н. Алексеенко. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 46с.
561717
  Плигинский В.Г. Как бороться с майским червем на яблонях / В.Г. Плигинский. – Курск, 1924. – 14с.
561718
  Матисен В.А. Как бороться с насекомыми-вредителями огородов / В.А. Матисен. – Л., 1947. – 12с.
561719
  Щеголев В.Н. Как бороться с насекомыми, вредящими маслчным культурам на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1931. – 64с.
561720
  Джексон Д. Как бороться с нашими нервами / Д. Джексон. – Москва-Ленинград : Типография имени Н. Бухарина, 1926. – 343 с.
561721
   Как бороться с орфографическими ошибками учащихся. – М., 1928. – 46с.
561722
  Крылов Н.Н. Как бороться с радиопомехами / Н.Н. Крылов. – Москва, 1930. – 68 с.
561723
  Гритченко Н.В. Как бороться с утомлением и повысить выносливость в бою / Н.В. Гритченко. – Москва, 1963. – 96с.
561724
  Пантелеев А.М. Как бороться с фоллоксерой и другими вредителями и болезнями винограда / А.М. Пантелеев. – МОсква-Ленинград, 1928. – 56с.
561725
  Лукьянова И М. Как борются японские рабочие / И М. Лукьянова, . – М, 1935. – 100с.
561726
  Кочегаров К. Как бояре царя Петра женили // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 150-155. – ISSN 0235-7089


  Несостоявшиеся браки первого императора с грузинской царевной и польской королевной.
561727
   Как братья отцовский клад нашли. – М., 1988. – 127с.
561728
   Как бронируется май // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 38 : фото
561729
  Энтин Г.М. Как бросить курить / Г.М. Энтин, Ю.Б. Тарнавский. – Москва : Знание, 1977. – 96 с. : Ил. – (Нар. ун-т. Факультет здоровья ; 3)
561730
  Ермаков Дмитрий Как будет работать закон : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-19 : Фото
561731
  Нечаев В.Н. Как бунтовали "фабричники" в середине 18 века / В.Н. Нечаев. – М., 1932. – 52с.
561732
  Хейнман С.А. Как буржуазные экономисты "сражаются" с советскими темпами / С.А. Хейнман. – Москва, 1959. – 104с.
561733
  Головнин В. Как бы дело не дошло до харакири // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  ["Чистка" рядов внешнеполитического ведомства в Японии.]
561734
  Снегова И.А. Как бы там ни было... / И.А. Снегова. – М., 1978. – 151с.
561735
  Морли Ж. Как бы ты жил в Древнем Египте? / Ж. Морли. – Москва, 1995. – 48с.
561736
  Гэнери А. Как бы ты жил в Древнем Риме? / А. Гэнери. – Москва, 1995. – 48с.
561737
  Зиновьев М.Н. Как был выполнен ленинский декрет / М.Н. Зиновьев, А.В. Плешакова. – М, 1961. – 128с.
561738
  Твардовски Как был написан "Василий Теркин" / Твардовски, й. – М., 1952. – 44с.
561739
  Твардовский А.Т. Как был написан "Василий Теркин" / А.Т. Твардовский. – М., 1955. – 71с.
561740
  Нестеренко А.И. Как был образован Народный комиссариат здарвоохранения РСФСР / А.И. Нестеренко. – М., 1965. – 96с.
561741
  Альтшулер С.В. Как был открыт Менделеевым периодический закон / С.В. Альтшулер. – Москва-Ленинград, 1948. – 68с.
561742
  Лота В.И. Как был подписан предварительный акт о капитуляции фашистской Германии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
561743
   Как была крещена Русь. – Москва : Политиздат, 1988. – 382 с.
561744
   Как была крещена Русь. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 318с. – ISBN 5-250-00973-5
561745
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерк историиоткрытия и изучения природы Урала / Н.П. Архипова, Е.В. Ястребов. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Челябинск, 1982. – 302с.
561746
  Архипова Н.П. Как были открыты Уральские горы : очерки по истории открытия и изучения природы Урала / Н.П. Архипова, Е.В. Ястребов. – 3-е изд.перераб. – Свердловск, 1990. – 221с.
561747
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1980. – 224с.
561748
  Трифонов Д.Н. Как были открыты химические элеенты / Д.Н. Трифонов, В.Д. Трифонов. – М, 1988. – с.
561749
  Гвоздецкий Н.А. Как были стерты "белые пятна" с карты СССР / Н.А. Гвоздецкий; Под ред.Л.И.Щербаковой. – Москва : Географгиз, 1953. – 180с.
561750
  Коваленко Р.М. Как было - не будет / Р.М. Коваленко. – М, 1978. – 246с.
561751
  Шайтанов И.О. Как было и как вспомнилось / И.О. Шайтанов. – М., 1981. – 64с.
561752
  Богатов Г.Б. Как было получено изображение обратной стороны Луны / Г.Б. Богатов. – М, 1960. – 64с.
561753
  Венжер В.Г. Как было, как могло быть, как стало и как должно стать / В.Г. Венжер. – Москва, 1990. – 107с.
561754
  Иванченко В.А. Как быть здоровым / В.А. Иванченко. – Челябинск, 1989. – 318с.
561755
   Как быть здоровым : Из заруб. опыта обучения принципам здорового образа жизни. – Москва : Медицина, 1990. – 240с. – ISBN 5-225-00513-6
561756
  Брандыс К. Как быть любимой / К. Брандыс. – Москва, 1965. – 125с.
561757
  Стремятина Н.Л. Как быть любимой... / Н.Л. Стремятина. – М., 1989. – 207с.
561758
  Спиваковская А.С. Как быть родителями / А.С. Спиваковская. – М., 1986. – 157с.
561759
  Линчевский Э.Э. Как быть с ревностью? / Э.Э. Линчевский. – Л., 1978. – 36с.
561760
  Сарычева З.А. Как быть свободным? / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2012. – 161, [1] с. : ил. – Загол. обл.: Хочешь быть свободным?. – ISBN 978-966-8384-05-4
561761
  Баздырев К.К. Как быть счастливым в браке / К.К. Баздырев. – М., 1987. – 219с.
561762
  Смоленская Г. Как в акварели станцевать пейзаж? // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 138-151


  О выставке живописных работ Владимира Викторовича Васильева "Краски земли моей", величайшего балетного исполнителя (1940 г. р.).
561763
  Покровский А.А. Как в библиотеке распределяются книги по отделам / А.А. Покровский. – К., 1919. – 16с.
561764
  Плисецкий М.С. Как в борьбе с религией развивалась наука о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – М., 1955. – 32с.
561765
  Торкунова Ю.В. Как в вузе управлять развитием инноваций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 55-57. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются подходы к управлению инновационно-образовательной деятельностью вуза, определяются основные компоненты педагогической системы информационно-аналитического сопровождения этой деятельности. Описана роль мониторинга в данных ...
561766
  Сини Карло Как в мимике открывается наш внутренний мир. Взгляд науки и философии : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 113 : Іл. – ISSN 1029-5828
561767
  Козловский Я.А. Как в молодости отдаленной / Я.А. Козловский. – М, 1981. – 32с.
561768
  Куликов Дмитрий Как в путешествиях делать фотографии на мобильный телефон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 54-57 : фото
561769
  Арцишевский А.А. Как в саду при долине / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата, 1984. – 208с.
561770
  Бурджалов Ф. Как в США принимался закон о здравоохранении // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-47. – ISSN 0131-2227
561771
   Как В.И. Ленин готовил свои труды. – Москва : Политиздат, 1969. – 192 с., [4] л. портр.
561772
  Варецкий Б.И. Как В.И. Ленин руководил печью. / Б.И. Варецкий. – Москва, 1981. – 64с.
561773
  Малышев А.А. Как В.И.Ленин готовился к устным выступлениям. / А.А. Малышев. – М., 1984. – 64с.
561774
  Карбовская В.А. Как важно быть красивым / В.А. Карбовская. – М, 1961. – 86с.
561775
  Уайльд О. Как важно быть серьезным / О. Уайльд. – М. – 88с.
561776
  Земсков А.И. Как важно быть читаемым // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2014. – № 3 (392). – С. 64-71. – ISSN 0869-6020


  В статье представлены в основном относящиеся к российской науке материалы, доложенные на 14-й конференции Международного общества наукометрии и инфометрии, проведенной в Университете Вены 15-19 июля 2013 г. Утверждается, что по ряду позиций российские ...
561777
  Разоренова М.А. Как вам живется. сестренки?... / М.А. Разоренова. – М, 1987. – 238с.
561778
   Как вам нравится калининградская погода ? : Фотоальбом. – Калининград : Калининградское книжное изд-во, 1989. – 158с.
561779
  Шекспир В. Как вам это понравится : Комедия / Вильям Шекспир; Пер. с англ. П Вейнберга. – СПб. : Кристалл, 2002. – 160с. – (Старый стиль). – ISBN 5-306-00284-6
561780
  Суперанская А.В. Как вас зовут? Где вы живете? / А.В. Суперанская. – М., 1964. – 95с.
561781
  Шаталова Н. Как вас теперь называть? Общественная палата заинтересовалась учеными званиями // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 6


  Вопросы модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации стали темой обсуждения в Общественной палате РФ
561782
  Деккерт Г. Как ведут себя животные? / Г. Деккерт, К. Деккерт. – М, 1985. – 224с.
561783
  Почепцов Г.Г. Как ведутся тайные войны : Психологические операции в современном мире / Г.Г. Почепцов; Ровенск.ин-т славяноведения.Ин-т междунар.отношений Киевск.нац.ун-та. – Рівне : Волинські обереги, 1999. – 304с. – ISBN 966-7518-24-8
561784
  Почепцов Георгий Как ведутся тайные войны. Психологические операции в современном мире / Почепцов Георгий. – Харків : Консум, 2000. – 200с. – ISBN 966-7124-74-6
561785
  Носенков В.Р. Как веревочке ни виться... / В.Р. Носенков. – Л, 1967. – 207с.
561786
  Нагорный Г.П. Как верили предки / Г.П. Нагорный. – М., 1975. – 224с.
561787
  Тихонов Николай Семенович Как весной молодой / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мол.гвардия, 1961. – 237с.
561788
   Как вести арбитражнй процесс : Практическое пособие для бухгалтеров. – Харків : Фактор, 1997. – 82с. – (Библиотека "Фактора")
561789
  Шелкова Т.Г. Как вести беседу по телефону / Т.Г. Шелкова, И.Я. Мелех. – Москва, 1989. – 94с.
561790
  Лутошкин А.Н. Как вести за собой: Старшеклассникам об основах орг. работы / А.Н. Лутошкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 208с.
561791
  Кузин Н. Как вести занятия в политшколе / Н. Кузин. – М., 1951. – 88с.
561792
  Чуковенков Ю.А. Как вести индивидуальную работу с верующими / Ю.А. Чуковенков. – М, 1962. – 40с.
561793
   Как вести переговоры. – М., 1991. – 15с.
561794
   Как вести работу по развитию речи в начальной школе, 1933. – 40с.
561795
  Шалов И.С. Как вести счетоводсто в мелких жилищных товариществах / И.С. Шалов. – М, 1924. – 24с.
561796
   Как вести устные и письменные работы на уроках родного языка : метод. указания к книгам "Развитие речи" 3-й и 4-й гг. обучения. – Изд. 5-е, испр. – Петроград : Тип. Рассвет, 1915. – 191 с.
561797
  Луговой В.А. Как вести учет в кооперативах / В.А. Луговой. – М., 1989. – 158с.
561798
  Новиков И.Д. Как взорвалась Вселенная / И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1988. – 174 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 68)
561799
   Как взорвать стереотипы создания отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 38-39 : фото
561800
  Журавлев Андрей Как видят животные. Поглазеем // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 98-111 : фото
561801
  Ласкер Э. Как Виктор стал шахматным мастером / Э. Ласкер. – М, 1973. – 144с.
561802
   Как вместе сражались. – Волгоград, 1979. – 176с.
561803
  Карташов Л. Как внедрять вузовские научные разработки / Л. Карташов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617
561804
   Как внедрять НОТ в сельскохозяйственное производство.. – М., 1969. – 56с.
561805
  Катречко С.Л. Как возможна метафизика: на пути к научной [трансцендентальной] метафизике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0042-8744
561806
  Моисеева А.Ю. Как возможна несознательная ложь? // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 57-81. – ISSN 1560-7488


  У статті розглядаються поняття брехні і обману, намічаються підходи до теорії брехні як двомісного відносини, робиться пошук визначення для понять «несвідома брехня» і «брехня самому собі». Також розглядаються питання семантики переконань: що означає ...
561807
  Князева Е.Н. Как возможно мышление о сложном и управление сложностью? = Предисловие к публикации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 81-83. – ISSN 0042-8744


  Предисловие к книге Клауса Майнцера "Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез"
561808
  Снежко В.П. Как возможно размышляющее вопрошание о человеке? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.24-33. – ISBN 966-7101-37-1
561809
  Горохов В.Г. Как возможны наука и научное образование в эпоху "академического капитализма"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744


  Разностороннее образование является необходимым условием модернизации общества, а не безличные рыночные механизмы и экономические ценности, якобы автоматически регулирующие общественные отношения в нужном направлении. The all-round education is the ...
561810
  Свадост Э. Как возникает всеобщий язык? / Э. Свадост. – Москва, 1968. – 288 с.
561811
  Кезе Уте Как возникает цвет? Материя и свет / Кезе Уте, Лайта Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 40-51 : фото. – ISSN 1029-5828
561812
  Голанова Е.И. Как возникают названия / Е.И. Голанова. – М., 1989. – 141с.
561813
  Урнов Д.М. Как возникла "страна чудес" / Д.М. Урнов. – М., 1969. – 80с.
561814
   Как возникла Библия.... – Bielefeld : Christliche Literatur-Verbreitung, 1993. – 223с. – ISBN 3-89397-225-0
561815
  Хвостов В.М. Как возникла вторая мировая война / В.М. Хвостов, А.М. Некрич. – М, 1959. – 84с.
561816
  Рувер Р. де Как возникла двойная бухгалтерия. (Развитие бухгалтерии до Луки Пачиоло согласно счетным книгам купцов средневековья). / Р. де Рувер. – М., 1958. – 67с.
561817
  Левина С.С. Как возникла и как развивалась жизнь на земле / С.С. Левина. – М, 1950. – 56с.
561818
  Павлов В.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / В.А. Павлов. – М., 1930. – 104с.
561819
  Гремяцкий М.А. Как возникла и развивалась жизнь на Земле / М.А. Гремяцкий. – Москва : ОГИЗ, 1939. – 144с.
561820
  Лепешинский П.Н. Как возникла Ленинская партия / Лепешинский П.Н. – Москва, 1933. – 143 с.
561821
  Каутский К. Как возникла мировая война. / К. Каутский. – М., 1924. – 231с.
561822
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – М., 1957. – 103с.
561823
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1958. – 112с.
561824
  Бутинова М.С. Как возникла религия / М.С. Бутинова. – Москва : Советская Россия, 1977. – 144 с.
561825
   Как возникла рупия? // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2014. – Т. 28, вып. 5. – С. 80-83. – ISSN 0970-5074


  Краткий экскурс в историю возникновения индийских банкнот.
561826
  Трубе Л.Л. Как возникли географические названия Горьковской области. / Л.Л. Трубе. – Горький, 1962. – 190с.
561827
  Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской области / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1966. – 111с.
561828
  Полтавченко Т.М. Как возникли христианские праздники. / Т.М. Полтавченко. – Изд. доп. – Кишинев, 1987. – 101с.
561829
  Гордеев В.Н. Как возникло христианство / В.Н. Гордеев. – Л, 1956. – 76с.
561830
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество / Ю.И. Семенов. – Москва : Наука, 1966. – 576с.
561831
  Семенов Ю.И. Как возникло человечество. / Ю.И. Семенов. – М., 1966. – 576с.
561832
  Рубцова М.М. Как воспитатель содействует укреплению авторитета родителей. / М.М. Рубцова. – М., 1959. – 16с.
561833
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – Москва, 1986. – 142с.
561834
  Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер / Л.И. Рувинский, С.И. Хохлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 160с.
561835
   Как воспитать гражданина. – Минск, 1980. – 96с.
561836
  Обухов В.М. Как воспитать гражданскую активность / В.М. Обухов. – М., 1986. – 109с.
561837
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – К, 1975. – 236с.
561838
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1978. – 288с.
561839
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Ижевск, 1980. – 291с.
561840
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – М, 1989. – 286с.
561841
  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1990. – 287с.
561842
  Заика Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей / Заика, И.Я. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.29-44
561843
  Заика Е.В. Как воспитать талантливого ребенка. Сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей (окончание) / Е.В. Заика, И.А. Калмыкова // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.43-52
561844
  Лийметс Х.Й. Как воспитывает процесс обучения? / Х.Й. Лийметс. – М., 1982. – 96с.
561845
  Польцин Ю. Как воспитывать любовь к труду / Ю. Польцин. – М., 1985. – 65с.
561846
  Штольц Х. Как воспитывать нравственное поведение? / Х. Штольц, Р. Рудольф. – М, 1986. – 78с.
561847
  Левшина И.С. Как воспринимается произведение искусства / И.С. Левшина. – М, 1983. – 96с.
561848
  Айрапетов О. Как восстание войной обернулось // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 : Николаевская эпоха. – С. 27-31. – ISSN 0235-7089


  Польськое восстание 1830-1831 годов: истоки и начало.
561849
  Ксандров В. Как восстановить добычу угля в Донецком бассейне / В. Ксандров. – Х., 1920. – 24с.
561850
  Сасовский А. Как вострить научные мозги // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 21-27 февраля (№ 8). – С. С 4


  В преамбуле к пространной статье "Наша вузовская наука: фантом, имитация, мистификация, виртуальное явление?" Белла Шелегеда, д-р экон. наук, обосновывает право (свое и коллег-единомышленников) участвовать в дискуссии, к которой редакция "2000" ...
561851
  Цветков В. Как Врангель и Ленин чуть не объявили войну Англии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 103-107. – ISSN 0235-7089


  1920-й: возможно ли было "согласие и примирение"?
561852
  Знаменский А.Д. Как все : роман / А.Д. Знаменский. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 284с.
561853
  Барнс Д. Как все было (обсуждение): Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С.3-141. – ISSN 1130-6545
561854
  Цветков Артем Как все запущено / Цветков Артем, Усовик Игорь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 24 : фото
561855
  Зульфукаров М. Как вспышка метеора / М. Зульфукаров. – Алма-Ата, 1979. – 175 с.
561856
  Стрельников Б.Г. Как вы там, в Америке? / Б.Г. Стрельников. – М., 1965. – 287с.
561857
  Барабашева Н.С. Как выбирается руководитель? / Н.С. Барабашева, Е.С. Жариков. – М, 1989. – 63с.
561858
   Как выбирали в Государственную Думу. – Л., 1938. – 134с.
561859
  Поповкин Е.Е. Как выбирали Катерину / Е.Е. Поповкин. – М., 1967. – 64с.
561860
   Как выбирали раньше.. – Ростов н/Д., 1947. – 47с.
561861
  Климов Е.А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. – М., 1984. – 160с.
561862
  Климов Е.А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. – 2-е изд., доп. и дораб. – М., 1990. – 158с.
561863
  Пейн Ч.А. Как выбирать путь синтеза органического соединенея. / Ч.А. Пейн, Л.Б. Пейн. – М, 1973. – 158с.
561864
  Ивашко В.А. Как выбирают имена / В.А. Ивашко. – Минск, 1980. – 174 с.
561865
  Ивашко В.А. Как выбирают имена / В.А. Ивашко. – Минск, 1988. – 239 с.
561866
  Соболева Елена Как выбирают президента США / Соболева Елена, Веллес Лидия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 106-107 : фото. – ISSN 1029-5828
561867
  Бычков Виктор Как выбрать название для отеля // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 70-71 : фото
561868
  Орлов М.А. Как выбрать оптимальный проект магазина / М.А. Орлов, В.В. Вержбицкий. – М., 1973. – 119с.
561869
  Карпов Ф.Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей / Ф.Ф. Карпов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1973. – 72 с.
561870
  Архангельская О.А. Как выбрать туристский маршрут / О.А. Архангельская. – Москва, 1967. – 21с.
561871
  Бабаева З.Ш. Как вывести предприятие из финансового кризиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 28-31. – ISSN 1680-2721
561872
  Чуприкова Наталья Ивановна Как вывести психологию внимания из теоретического тупика // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 13-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается кризисное состояние проблемы внимания в современной психологии. Анализируются и обобщаются данные нейронауки о значении работы неспецифических активирующих структур мозга для полноценного анализа и синтеза сигналов. Предлагается ...
561873
  Лобанов Г.А. Как выводить сорта плодовых и ягодных растений. / Г.А. Лобанов. – Москва, 1949. – 126с.
561874
  Агеева Н.Е. Как выглядели хулиганы 100 лет назад // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 43-45
561875
   Как выглядит памятник невидимке? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 32 : Іл.
561876
  Долбунов Алексей Как выдержать конкуренцию? : Передел туристического рынка. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 77
561877
  Воронцов Дмитрий Как выжить в космосе? : планетарий / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 30-39
561878
  Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В.Г. Волович. – Москва, 1990. – 190с.
561879
  Андреев Е.Г. Как вызвать и сохранить интерес аудитории / Е.Г. Андреев. – Москва, 1984. – 64с.
561880
  Медушевсикй А.Н. Как выйти из революции: стратегия преодоления социального кризиса в обществах переходного типа : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-18. – ISSN 0869-5687
561881
  Стрельцов Иван Как вылечить какаду? : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 124-131 : Іл.
561882
  Солоухин В.А. Как выпить солнце / В.А. Солоухин. – М, 1961. – 83с.
561883
  Забозлаев А.А. Как выплачиваются пенсии работающим пенсионерам / А.А. Забозлаев. – Москва, 1964. – 68с.
561884
  Покомарев Н.С. Как выполнить письменную работу по философии / Н.С. Покомарев. – Горький, 1971. – 24с.
561885
  Шумилов Н.Ф. Как выполнять курсовую работу / Н.Ф. Шумилов. – М, 1957. – 24с.
561886
  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. / Д. Карнеги. – Новосибирск, 1990. – 198с.
561887
  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. / Д. Карнеги. – М., 1994. – 205с.
561888
  Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично; Как перестать беспокоиться и начать жить. / Пер. с англ. / Дейл Карнеги; Сост. Хасхачих М. И.; Общ. ред. и предисл. Зинченко В. П., Жукова Ю. М. – Москва : Прогресс ; Баку : Ишыг, 1990. – 442 с.
561889
  Родников В.П. Как выработать убеждения : (Памяти Н.И. Пирогова) / В. Родников. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 10 с.
561890
  Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. : Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как перестать беспокоиться и начать жить. / Д. Карнеги; Дейл Кранеги. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2002. – 768с. – ISBN 985-438-674-0
561891
  Марин М.И. Как вырастают чемпионы: Сб. очерков. / М.И. Марин. – М., 1981. – 134с.
561892
  Литвинцев Данил Как вырастить из шишки доску : Россия / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 108-120 : Фото. – ISSN 1029-5828
561893
  Бурн-младший Джоэл Как вырастить лучшую рыбу / Бурн-младший Джоэл, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 82-101 : фото
561894
  Протасов А.Н. Как вырастить посадочный материал для полезащитных лесонасаждений. / А.Н. Протасов. – Алма-Ата, 1949. – 59с.
561895
  Стороженко Л.Н. Как вырастить цветы. / Л.Н. Стороженко. – М., 1978. – 96с.
561896
   Как выращивать семена сахарной свеклы в колхозах. – М., 1942. – 63с.
561897
  Новиков И. Как выращивают сахарную свеклу Суракан Кайназарова. / И. Новиков. – М., 1948. – 32с.
561898
  Поледнякова М. Как вырвать киту коренной зуб / М. Поледнякова. – М., 1989. – 175с.
561899
  Измаильский А.А. Как высохла наша степь / А.А. Измаильский. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1937. – 76с.
561900
  Зюзиков А. Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 42-45. – ISSN 1606-3732
561901
  Далецкая М.Э. Как Гайдаровка попала в "сети": стратегия работы в интернете // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (220). – С. 30-32. – ISSN 1727-4893
561902
  Султанов А.Д. Как геологи читают историю Земли / А.Д. Султанов, З.Я. Кравчинский. – Москва : Знание, 1968. – 32с.
561903
  Коллинз Дж. Как гибнут великие = How the mighty fall : и почему некоторые компании никогда не сдаются / Джин Коллинз ; пер с англ. С. Филина. – 5-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 276, [1] с. – На обл. кн. : Автор бестселлера "От хорошего к великому". – Библиогр. в примеч.: c. 229-272. – ISBN 978-5-91657-832-4
561904
  Левин А. Как гибнут миры // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 8. – С. 61-65


  Острів Пасхи, територія Чілі; цивілізація майя; Гренландія та ін.
561905
  Руге В. Как Гитлер пришел к власти: Германский фашизм и монополии. / В. Руге. – М., 1985. – 320с.
561906
  Головин Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре рус. речи / Б.Н. Головин. – Горький, 1966. – 208с.
561907
  Головин Б.Н. Как говорить правильно: заметки о культуре рус. речи / Б.Н. Головин. – 2-е изд., испр. – Горький, 1979. – 160с.
561908
  Головин Б.Н. Как говорить правильно: заметки о культуре рус. речи / Б.Н. Головин. – 3-е изд., испр. – М., 1988. – 159с.
561909
  Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно = How to talk to anybody about anything : психология успешного общения : технологии эффективных коммуникаций / Лейл Лаундес ; [пер.: Т. Науменко, Д. Буков]. – 2-е изд. – Москва : Добрая книга, 2006. – 399, [1] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр. в примеч.: с. 383-384. – ISBN 5-94015-006-3
561910
  Эрлихман Вадим Как говороят руками : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 8-15 : Фото
561911
  Зубарева С.Е. Как говорят по-английски сегодня / С.Е. Зубарева. – Ленинград, 1976. – 272с.
561912
  Максимова В.А. Как Горький редактировал рукописи. / В.А. Максимова. – М., 1954. – 72с.
561913
  Максимова В.А. Как Горький редактировал рукописи. / В.А. Максимова. – 2-е изд. – М., 1955. – 72с.
561914
  Аганбегян А. Как госбюжджет может стать локомотивом социально-экономического развития страны // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 142-151. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0042-8736
561915
  Борисов Е.Ф. Как государство богатеет / Е.Ф. Борисов. – М., 1992. – 63с.
561916
  Нефёдов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 41-55. – ISSN 0042-8779
561917
  Нефедов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 68-87. – ISSN 0042-8779
561918
  Нефёдов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 35-40. – ISSN 0042-8779
561919
  Нефёдов С.А. Как готовили революцию 1905 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 34-55. – ISSN 0042-8779
561920
  Клюев В. Как готовить бакалавров? : о новом стандарте высшего профессионального образования / Владимир Клюев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-38. – ISSN 0869-4915


  О российском стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 071900 "Библиотечно-информационная деятельность (квалификация (степень) "бакалавр")".
561921
  Фиговский Как готовить инновационных инженеров? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 28-32. – ISSN 0130-1640


  О сегодняшних требованиях к инженерам вообще и к инновационным в частности, полагая, что именно инженеры способны в конечном счёте определить переход от нынешнего «паразитирования на трубе» к принципиально иному – инновационному пути развития.
561922
  Поспелов Н.Н. Как готовить учащихся к выполнению домашних заданий / Н.Н. Поспелов. – М, 1979. – 96с.
561923
  Саулит В.Р. Как готовиться к вступительным экзаменам в вуз по физике / В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 279с.
561924
  Саулит В.Р. Как готовиться к вступительным экзаменам в вуз по физике / В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко. – 2-е испр. и частично перераб. изд. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 279с.
561925
  Палтышев Н.Н. Как готовиться к выпускному экзамену по физике : пособие для учащихся профтехучилищ / Н.Н. Палтышев. – Москва : Высшая школа, 1986. – 78 с.
561926
  Чудовский А.Н. Как готовиться к письменному экзамену по математике : 9-10 класс / А.Н. Чудовский. – М, 1986. – 142с.
561927
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – Ленинград, 1959. – 108с.
561928
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – 2-е изд. – Ленинград, 1960. – 107с.
561929
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – Ленинград, 1960. – 136с.
561930
   Как готовиться к приемным экзаменам в вуз. – Ленинград, 1961. – 136с.
561931
  Саулит В.Р. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз (Физика) / В.Р. Саулит, В.Ю. Падалко. – 4-е изд., перераб. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1966. – 263 с.
561932
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 4-е, стереотип. – Минск, 1966. – 272 с.
561933
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 6-е, стереотип. – Минск, 1968. – 327с.
561934
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 7-е, испр. и доп. – Минск, 1970. – 389с.
561935
  Шахно К.У. Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике / К.У. Шахно. – изд. 10-е, стереотип. – Минск, 1973. – 389с.
561936
  Артеменко Е.П. Как готовиться к сочинению по русскому языку и литературе / Е.П. Артеменко, Н.К. Соколова. – Изд. 3, перераб. и доп. – Воронеж, 1971. – 135с.
561937
  Гобарев В.М. Как готовят "джи-ай" / В.М. Гобарев. – М., 1991. – 63с.
561938
  Урманчиева А.Ю. Как грамматическая система управляет семантической эволюцией показателей (на примере эвиденциальной системы тазовского селькупского) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена одному аспекту семантической эволюции грамматических показателей, до сих пор не освещавшемуся в полной мере в работах по грамматикализации. Речь идет о том, как грамматическая система, принимая новый показатель, может влиять на ...
561939
  Чижик Сергей Как грамотно продать морской круиз : Distination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 68-69 : Фото
561940
  Оганов Г.С. Как гримируется Серый Волк / Г.С. Оганов. – Москва : Политиздат, 1980. – 224 с.
561941
  Дульян Алексей Как Грузия, Абхазия и Осетия вошли в Российскую империю // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 72-81. – ISSN 0130-9625
561942
  Толстой Л.Н. Как гуси Рим спасли / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 31с.
561943
  Ботушаров Х. Как да изучаваме миналото на родния край / Х. Ботушаров. – София, 1961. – 111с.
561944
  Ситкарев Г.Т. Как далее развивать финансовую систему мира // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 59-62. – ISSN 1684-2618
561945
  Беблер А. Как далеко зайдет расширения НАТО? // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 14-34. – ISSN 0235-5620
561946
  Бологов А.А. Как далекое сердце... / А.А. Бологов. – Москва, 1987. – 541с.
561947
  Гурев Г.А. Как дарвинизм был освобождён от мальтизуанских ошибок : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.А. Гурев. – Москва : Правда, 1951. – 32с.
561948
  Тарабукин И.И. Как дважды два... / И.И. Тарабукин. – Архангельск, 1977. – 55с.
561949
  Бронштэн В.А. Как движется Луна ? / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1990. – 204 с.
561950
   Как действуют афродизиаки? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 46 : Іл.
561951
  Бакши Как действуют различные роды войск / Бакши. – М, 1926. – 32с.
561952
  Мингажев С. Как дела почтовые? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 7-11. – ISSN 0234-1670


  Пошта в світі
561953
  Шомоди Тот Как дела, молодой человек? / Шомоди Тот. – М, 1971. – 271с.
561954
  Шомоди Тот Как дела, молодой человек? / Шомоди Тот. – М, 1984. – 365с.
561955
  Гребнев А.В. Как делается газета / А.В. Гребнев. – М., 1967. – 151с.
561956
  Корнилов Ю.Э. Как делается заговор / Ю.Э. Корнилов. – М., 1985. – 222с.
561957
   Как делается президент. – М., 1985. – 311с.
561958
   Как делается стенная газета. – Рязань, 1958. – 40с.
561959
  Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. / Г. Никольсон. – М, 1945. – 298с.
561960
  Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – М., 1990. – 253с.
561961
  Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – М., 1991. – 253с.
561962
  Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – Москва : Прогресс, 1992. – 253с.
561963
  Куликов Дмитрий Как делать в путешествиях фотографии за которые не стыдно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 74-77 : фото
561964
  Куликов Дмитрий Как делать в путешествиях фотографии, за которые не стыдно - 2 // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 30-33 : фото
561965
  Маяковский В.В. Как делать стихи / В.В. Маяковский. – М., 1931. – 128с.
561966
  Маяковский В.В. Как делать стихи. / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 63с.
561967
  Маяковский В.В. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва, 1927. – 54 с.
561968
  Маяковский В.В. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – М., 1940. – 48с.
561969
  Маяковский В.В. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – М., 1952. – 40с.
561970
  Гаврилов К.В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом / Константин Гаврилов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 304 с. – (Знаю как). – ISBN 978-5-367-00469-4
561971
  Фрейдлин Ю.С. Как делают почтовые марки. / Ю.С. Фрейдлин. – М, 1972. – 33с.
561972
  Гуревич В.Я. Как делают стенную газету / В.Я. Гуревич. – М., 1957. – 119с.
561973
  Земская Е.А. Как делаются слова / Е.А. Земская. – М., 1963. – 93с.
561974
  Суржикова Н.Я. Как делаются слова / Н.Я. Суржикова. – Москва, 1988. – 160с.
561975
  Болоховский А.М. Как демонстрируются кинофильмы. / А.М. Болоховский. – Москва, 1950. – 80с.
561976
  Сальников П.Г. Как день единый / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1986. – 446с.
561977
   Как День знаний встретишь - так учебный год и закончишь! // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х
561978
  Шнитников В.Н. Как дети могут помочь ученым? / В.Н. Шнитников. – Л., 1925. – 47с.
561979
  Шумский И.П. Как дети овладевают техникой / И.П. Шумский. – М., 1935. – 63с.
561980
  Карандашев Ю.Н. Как дети понимают взрослых? / Ю.Н. Карандашев. – Минск, 1981. – 208с.
561981
  Зорина Д.Ю. Как Джон Стрэчи "обновил" Маркса / Д.Ю. Зорина. – М., 1964. – 110с.
561982
  Кочетова Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень..." на французском языке / Кочетова, , О. Луценко // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 93-99.
561983
  Гиталов А.В. Как добиться высокой выработки на трактор / А.В. Гиталов. – М., 1952. – 24с.
561984
  Мордашов А. Как добиться максимального эффекта от вступления // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 12-14. – ISSN 2074-6040


  В статье показаны возможности и преимущества вступления в ВТО для бизнеса и экономики России в целом и пути реализации этих преимуществ.
561985
   Как добиться успеха. – М., 1991. – 509с.
561986
  Никитин В.А. Как добиться хорошей работы телевизора / В.А. Никитин. – Москва, 1988. – 240 с.
561987
   Как добывается и обрабатывается железо. – М., 1924. – 80с.
561988
  Никитин П.А. Как добывается счастье / П.А. Никитин. – М, 1967. – 392с.
561989
  Генерозов В.Я. Как добывать пушных зверей капканами / В.Я. Генерозов. – Петербург, 1921. – 100 с.
561990
  Чичков В.М. Как добывают золото спорсмены. / В.М. Чичков. – М., 1971. – 112с.
561991
  Погодин С.А. Как добыли советский радий / С.А. Погодин, Э.П. Либман. – М., 1971. – 232с.
561992
  Кох Эрвин Как дожить до 2100 года : наука / Кох Эрвин, Козловская Полина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
561993
  Дмитрук М. Как дожить до третьего тысячелетия / М. Дмитрук. – Москва : Т-Око, 1991. – 149с.
561994
  Надеинский Б.П. Как должен организовать работу студент Всесоюзного заочного политехнического института / Б.П. Надеинский. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 48с.
561995
   Как должны работать ясли в колхозах. – 2-е изд. перераб. – Горький, 1936. – 52с.
561996
  Шамов И.В. Как дорога ты мне, Россия! / И.В. Шамов. – М., 1966. – 128с.
561997
  Шамов И.В. Как дорога ты мне, Россия! / И.В. Шамов. – М., 1986. – 79с.
561998
  Богданова Светлана Как Дубна открыла свой первый туристский сезон : Колоссы Подмосковья. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 70-71 : Фото
561999
  Чешихин В.Е. Как думает партия Народной Свободы решить земельный вопрос / В.Е. Чешихин; Партия Народной Свободы. – Москва : Изд. "Народное право". – 20с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
562000
  Заборов М.А. Как душу в плен берут / М.А. Заборов. – Москва, 1974. – 256с.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,