Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
561001
  Горбань Т. "Інородці" чи складова "єдиноруської нації": українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висловлено погляд на неоднозначно трактовану в історичній думці проблему правосуб"єктного статусу українців у складі Російської імперії. Окремі положення дослідження можуть мати дискусійний характер. The article presents a view on ambiguous historical ...
561002
  Семенюк Г.Ф. "Інститут філології - це частина мого життя..." : Ексклюзивне інтерв"ю директора Інституту філології, професора Григорія Фоковича Семенюка / Г.Ф. Семенюк, Н.Й. Волошина
561003
  Різун В. [Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка вітає газету "Освіта" з днем народження] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 3
561004
   [Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка] // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 19 грудня (№ 99). – С. 32 : фото


  Студенти й викладачі Інституту філології на перервах, у вільний від пар час плетуть сітку для військових в АТО.
561005
  Здорікова А.В. Іноземні студенти в системі вищої освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 137-145. – ISSN 1993-5560
561006
  Бардіна-Віж"є Іноземні студенти в Україні: чинники адаптації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 108-112. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
561007
   Іноземні студенти в университеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Щороку наш університет приймає на навчання не лише українських, а й іноземних громадян. Ось і в цьому році близько ста чоловік із зарубіжних країн стали студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
561008
  Кобченко В. Іноземні студенти на світовому освітньому ринку // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.117-120.
561009
   Іноземні студенти про КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  У першому семестрі 2013-2014 навчального року за освітньою програмою ЄС Еразмус Мундус у КНУ імені Тараса Шевченка навчалися та проходили стажування студенти з Італії, Литви, Словаччини, дослідники з Угорщини і викладач з Університету Миколаса ...
561010
   Іноземні студенти про КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  "...Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петро Бех та заступник начальника відділу міжнародного співробітництва Олександр Меншов зустрілися зі студентами та дослідниками. Іноземні студенти поділилися своїми враженнями від ...
561011
   Іноземні студенти про навчання в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7


  Проректор університету Петро Бех зустрівся зі студентами, які навчаються в КНУ за обміном у рамках міжнародних освітніх проектів Еразмус Мундус EMP-AIM та HUMERIA. Студенти з Чехії та Словаччини розповіли про свої враження про навчання в КНУ імені ...
561012
   Іноземні студенти спілкувалися з адміністрацією університету / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Зустріччю земляцтв з проректором П. Бехом започаткована традиція регулярного спілкування іноземних студентів, аспірантів, докторантів та стажистів з адміністрацією ун-ту.
561013
  Жиляєв І.Б. Іноземні студенти та навчання українців за кордоном / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-966-7909-71-0
561014
  Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / І. Добрянський, О. Наумець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Аналізується динаміка чисельності іноземних студентів в обох країнах, визначена роль України та Росії у міжнародному просторі вищої освіти, окреслені перспективи ринку освітніх послуг України і Росії.
561015
   Іноземні члени НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 338 : фото. – ISSN 1026-9932
561016
  Литвин Ю. Іноземні юрисдикції та підприємницька діяльність на їх території // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 111-113
561017
  Бугров В.А. Іноземною як рідною : інтерв"ю / В.А. Бугров ; [записала] Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров про нову Концепцію викладання іноземних мов для студентів неспеціальних факультетів та інститутів, яку затвердила Вчена рада університету 2 березня 2009 року. Ця концепція побудована так, щоб ...
561018
  Бобіна О.В. Іноземці-будівничі Миколаєва: початки історії // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 94-97. – ISBN 978-966-927-169-3
561019
  Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Додаток: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 181-208
561020
  Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
561021
  Ященко Т. Іноземці в Україні: особливості працевлаштування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 37). – С. 33
561022
  Кадзі Ітару Іноземці в Японії у світлі статистики: в"їзд, тимчасове й постійне проживання, натуралізація // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 27-39. – ISSN 0130-6936
561023
  Потапенко В. Іноземці нам допоможуть. Аналіз можливостей використання іноземних компаній для антирейдерського захисту // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 18-23.
561024
  Марочко В. Іноземці про голодомор: враження про подорожі до пекла // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 17-20
561025
   Іноземці про українських політв"язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – 733, [2] с. : іл. – Анот. покажч. укр. політв"язнів: с. 681-716. - Імен. покажч.: с. 717-728/ - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2164-80-0
561026
  Пасайлюк І.В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
561027
  Новородовський В. Іноземці та представники національних меншин України у вітчизняних збройних формуваннях: особливості, проблеми, статус (2014-2018) // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 40, вип. 3 : Філософія. – С. 133-145. – ISSN 2308-5126
561028
  Третяк А.М. Іноземці у сільськогосподарському землеволодінні. Бразилія // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 45-47


  Матеріали до обговорення проекту Закону України "Про ринок земель".
561029
  Константінов С.Ф. Іноземці як спеціальні суб"єкти адміністративної відпоідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-101.
561030
  Короткий В. Інокентій (в миру - Іван Олексійович Борисов) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 126-128. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
561031
  Хохуляк В. Інокентій Патлаєвський та наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 334-340. – ISSN 1026-9932
561032
  Гресько О.В. Іномовлення в системі міжнародних медіакомунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 14-23. – ISSN 2308-6912


  Іномовлення за допомогою новітніх ЗМК у ХХІ столітті виступають інструментом як внутрішніх, так і зовнішніх трансформацій певних політичних систем. Зазвичай свою інформаційну присутність у світовому просторі більшість країн забезпечують за допомогою ...
561033
  Кострубіцька А.В. Іномовлення як об"єкт державного регулювання: досвід країн-членів ЄС для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 26-29. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить аналіз основних законодавчих засад діяльності державного іномовлення у країнах-членах Європейського Союзу. Окрему увагу приділено розгляду всесвітньовідомих іномовників, - "Всесвітня служба BBC", "Німецька хвиля" та "France 24", за ...
561034
  Тетеріна О. Інонаціональна література у творчості Михайла Старицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
561035
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Івана Франка // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 3-103. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті досліджено мистецьку реалізацію мотивів із життя інших народів у поезії Івана Франка. Проаналізовано естетичне функціонування слов"янської, єврейської, бразильської тему оригінальної лірики і ліро-епіки письменника
561036
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (1837 – 1845 роки) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
561037
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Юрія Федьковича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 236-239
561038
  Лупул О.В. Інопланетятко: Віршоване оповід. / О.В. Лупул. – Чернівці, 1996. – 23с.
561039
  Нечитайло І.М. Інослов"янські відповідники прамовних рефлексів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 138-143. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
561040
  Коцюбинський С.П. Іноцерами крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.П. Коцюбинський; Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : АН УРСР, 1958. – 32с.
561041
  Пампуха С.І. Інраструктура сільскогосподарських підприємств / С.І. Пампуха, В.Г. Кобзар. – К, 1987. – 48с.
561042
   Інсайдери Join up! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 132 : фото
561043
  Петруня Ю. Інсайдери та аутсайдери в корпоративній моделі України : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 1 назви
561044
  Баторшина А. Інсайдерська інформація: міжнародний досвід державного регулювання / А. Баторшина, Л. Діденко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 41-51. – Бібліогр.: 16 назв
561045
  Черпак А. Інсайдерська рента - специфічний об"єкт корпоративного контролю в умовах трансформації економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-75. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1810-3944
561046
  Антошко Т.Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 41-43
561047
  Дудоров О. Інсайдерські зловживання під забороною кримінального закону: предмет злочину, передбаченого статтею 232 КК України / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 112-115.
561048
   Інсайт. Українська чорно-біла фотографія XXI ст. = Insight. Ukrainian black and white photography XXI / [уклад.: Ф.Ф. Хачатурян, О.В. Глядєлов ; передм.: Т. Прохасько, О. Глядєлов ; фот.: В.Кривенко та ін.]. – Київ : Бланк-Прес, 2008. – 143, [1] с. : фотоіл. – Видавничий проект "KonturPress". - Передм. та підписи до іл. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-8843-04-4
561049
  Добровольський В.В. Інсоляційні переваги локального енергозбереження на Півдні України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 24-26 : фото
561050
  Крісті А. Інспектор Пуаро та інші : Повісті / А. Крісті. – Донецьк : Донбас, 1991. – 448с.
561051
  Марисаєв Є.К. Інспектор рибоохорони : повість / Є.К. Марисаєв. – Київ : Веселка, 1984. – 72с.
561052
  Нечипорук З.С. Інспектування середньої школи / З.С. Нечипорук. – К., 1958. – 175с.
561053
  Головкін О.В. Інспектування як форма державного контролю у галузі охорони довкілля в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 233-236
561054
  Самагальська Ю. Інспекційні повноваження та правові основи їх реалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 209-214. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
561055
  Войцещук А. Інспекційно-доглядові комплекси в системі управління митними ризиками / А. Войцещук, В. Пархоменко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 7-14. – ISSN 2410-0919
561056
  Клімашевський А. Інспірація японських мотивів у мистецтві сецесії Львова і Східної Галичини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 261-266
561057
  Грицюк Л.С. Інсталяції в архітектурному просторі: гра мистецтва з архітектурою // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 119-124. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуте мистецтво інсталяції як один із способів формування архітектурного простору; представлені дефініції інсталяції, а також поняття інтермедіальності цього виду мистецтва; визначені критерії, яким повинні відповідати арт-інсталяції.
561058
  Голобородько Я. Інсталяція жанру: роман-puzzle Іздрика
561059
  Шумська Я.І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ-початку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шумська Ярина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
561060
  Новак Р. Інсталяція Україною заходів стратегічної безпеки в Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 157-159
561061
  Станіславська К.І. Інсталяція як візуально-видовищна форма сучасного образотворчого мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-236


  Художня техніка, яка використовує тривимірні об"єкти призначені для зміни сприйняття простору людиною. Інсталяції можуть бути як постійними об"єктами виставленими в музеях, або створюватися тимчасово в публічних та приватних просторах. Елементами ...
561062
  Затираха І. Інстанційна підсудність справ адміністративним судам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 159-165. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
561063
  Купрій В. Інстигути громадянського суспільства і процес формування суспільної політики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 140-145
561064
  Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Карнаухов К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 184л. – Бібліогр.: л.165-184
561065
  Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Карнаухов К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
561066
  Негреску І. Інстинкт мистецтва. Мистецтво інстинкту // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 4 : Медіосвіта а Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – С. 41-51. – ISBN 278-966-1648-15-8
561067
  Антонишин Світлана Інстинкт самозбереження душі = тіні з узбіччя : цикл непочутих монологів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
561068
  Марченко А.В. Інстинкт території в сакральній географії / А.В. Марченко, П.О. Масляк // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 140-143
561069
  Тузов Д.А. Інстинкти в маніакальних злочинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 274-279
561070
  Кавунник В.Л. Інституалізація більшовицького уряду в Україні (1919-1920): військово-політичні та дипломатичні аспекти // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 104-109. – ISSN 2076-8982
561071
  Мешковський К.Е. Інституалізація довіри як фактор ефективності державного управління // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 82-91. – (Серія "Державне управління")
561072
  Березенко В.В. Інституалізація зв"язків з громадськістю в Українгі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 4-8. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
561073
  Бова А. Інституалізація і політизація організованої злочинності // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 36-44. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
561074
  Фроленко О. Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 196-209
561075
  Волков С.М. Інституалізація мистецьких практик у культурі України 50-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 68-80
561076
  Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 201 л. – Бібліогр.: л. 175-201
561077
  Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
561078
  Зінченко В. Інституалізація моральної свідомості як передумова суспільного розвитку в західній соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 137-149
561079
  Ващенко К.О. Інституалізація наукового аналізу і прогнозування в умовах динаміки політичного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 363-374
561080
  Колюх В. Інституалізація парламентської коаліції у Верховній Раді України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-14. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальний суспільно-політичний контекст функціонування інституту парламентської більшості у Верховній Раді України. Показано взаємозв"язок між формою правління та засадами формування правлячої коаліції. Окреслено перспективи оптимізації ...
561081
  Ситник С.В. Інституалізація публічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 210-218
561082
  Люта Т.П. Інституалізація системи корпоративного навчання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 81-82
561083
  Солоненко Ю. Інституалізація сімейного фермерського господарства в контексті розвитку сімейного бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-62. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено становище сімейних фермерських господарств у світі, підкреслена їх ключова роль у забезпеченні продовольчої безпеки та збереженні природних ресурсів. Розглянуто діяльність Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) ООН ...
561084
  Люта Л.П. Інституалізація спорту: динаміка структурних змін : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальна структура та соціальні відносини / Люта Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л.191-204
561085
  Люта Л.П. Інституалізація спорту: динаміка структурних змін : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 - соц. стуктура та соц. відносини / Л.П. Люта ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
561086
  Ладиченко В. Інституалізація справедливості в процесі державотворення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-9
561087
  Литовченко І.В. Інституалізація суспільного життя в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 54-58. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
561088
  Михненко А.М. Інституалізація суспільного розвтку : навч. посібник / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, Н.Г. Макаренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 292, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-291. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-619-306-1
561089
  Косенко Д.В. Інституалізація сфери політичної відкритості в процесі демократичних трансформацій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 137-143
561090
  Волков С.М. Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / [Сергій Волков]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 235-247. – Бібліогр.: с. 213-234. – ISBN 978-966-2241-15-0
561091
  Шаблій О.А. Інституійно-процедурні умови юридичного перекладу у ФРН та в Україні // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 8-18. – ISBN 978-617-640-052-3
561092
  Фаїс О. Інститут "tata" і зміни функцій італійської сім"ї // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 87-91. – ISSN 0130-6936
561093
  Ковалишин П. Інститут "бізнес-ангелів" у США та Європі. Сучасний стан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
561094
  Бенедік К. Інститут "побратимства" в системі казкового епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 48-52


  Стаття присвячена дослідженню такого питання як інститут "побратимства", який є надзвичайно важливим у системі казкового епосу і кожний помічник - це персоніфікація певних властивостей головного персонажа або його стану, тому роль побратима надзвичайно ...
561095
  Самсін І. Інститут "професійності" суддів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 3-8
561096
  Ващук Д.П. Інститут "старини" у Великому князівстві Литовському (аналіз матеріалів Литовської метрики) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 195-209. – ISSN 0130-5247
561097
  Кривошея І. Інститут "товаришів" у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 34-45. – ISSN 1998-4634
561098
  Святоцька В. Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
561099
   Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - 5 років. – Київ, 2001. – 26с.
561100
  Блануца А. Інститут адвокатури у Великому князівстві Литовському ( 60-70-роки XVI ст.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 11-38. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
561101
  Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: історична генеза, сучаснаорганізація та професійна діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 129-138. – ISSN 1026-9932
561102
  Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: особливості формування і розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 247-253. – ISSN 0132-1331
561103
  Любімова С. Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу чинного адміністративного законодавства розкрито сутність адміністративних послуг. Визначено значення таких послуг для приватного підприємництва. Аналізуються види адміністративних послуг. В статье на основе анализа ...
561104
  Коршун В.Ф. Інститут адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 106-109. – ISSN 2219-5521
561105
  Тимощук В.П. Інститут адміністративного оскарження: проблеми та перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105-110.
561106
  Качур І.А. Інститут адміністративної справи в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Качур Ігор Анатолійович ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
561107
  Гриценко І.С. Інститут адміністративної юстиції та право скарги у працях М.Д. Загряцкова / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові праці М.Д. Загряцкова, присвячені дослідженню інституту адміністративної юстиції. M.D. Zagryatskov"s scientific works devoted to the problems of administrative justice institute are analised.
561108
  Ляхович У. Інститут адміністративної юстиції як крок до розбудови цивілізованої та прогресивної системи державно службових відносин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 69-73
561109
  Вербицька Н. Інститут акредитованих суб"єктів - законодавча новела у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 50-53
561110
  Малик І.П. Інститут акціонерної власності в контексті корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 156-166. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
561111
  Мартинишин Г. Інститут амністії в Україні: пропозиції щодо вдосконалення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 166–172. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
561112
  Литвак О. Інститут амністії та помилування натериторії України / О. Литвак, О. Палійчук // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 108-115.
561113
  Корчак Н.М. Інститут антимонопольного регулювання як засіб державного впливу в умовах змішаної економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.49-53. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
561114
  Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 5 (141). – С. 43-45
561115
  Христова Н. Інститут архівної науки в Маріборі // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 121-123. – ISBN 966725001-6
561116
  Синявська Н. Інститут аудиту через призму економіко-правових перетворень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 175-177
561117
  Шамрай І. Інститут банківської таємниці в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.83-89
561118
  Бірюков О.М. Інститут банкрутства в системі права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 43-46
561119
  Назімок Н. Інститут банкрутства фізичних осіб перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-50.
561120
  Токар В.В. Інститут банкрутства фізичної особи у системі забезпечення економічної безпеки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 177-182 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
561121
  Колісник М.К. Інститут банкрутства як інструмент антикризового управління виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С.377-381. – ISBN 5-7763-2435-1
561122
  Мірошниченко О.Ю. Інститут банкрутства як інструмент регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 321-331


  Охарактеризовано етапи становлення інституту банкротства в Україні.
561123
  Козлянченко О.М. Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
561124
  Онисько С. Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування / С. Онисько, О. Агрес // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 11-15
561125
  Власюк І.І. Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349
561126
   Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1925-2005) : До 120-річчя академіка О.В. Палладіна (1885-2005). – Київ : Альфа-Прайм, 2005. – 496с. – ISBN 966-8780-06-Х
561127
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 1. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561128
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 2. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561129
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 3. – 2016. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561130
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 4. – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561131
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2017. – 101 с. – Резюме укр., англ. мовами
561132
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 3/4. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
561133
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2018. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561134
  Дічкова Олена Інститут бюджетної декларації в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 48-51.
561135
  Ротар Д. Інститут бюджетної установи як елемент системи фінансового права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 55-59
561136
  Кузнецова І.С. Інститут венчурних інвестицій: стан і перспективи розвитку в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 87-95. – ISSN 1815-2066
561137
  Ковриженко Д. Інститут вето: зарубіжний досвід, національне законодавство і практика, пропозиції // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-21.
561138
  Харченко Л.В. Інститут виборів як основа політичної культури козацької доби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 325-333
561139
  Баулін Ю.В. Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 44-56.
561140
  Хмельова І.Є. Інститут визнання в контексті агресії Російської Федерації на сході України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 295-298. – ISSN 2219-5521
561141
  Хмельова І. Інститут визнання як складова генези міжнародної правосуб"єктності України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 97-100. – ISSN 1814-3385
561142
  Яремко О. Інститут виконання покарань України у радянський період: репресивно-каральна парадигма // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 95-100. – ISSN 2524-0129
561143
  Кошель Б. Інститут виправдання в Україні: історія та сучасність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 369-372. – ISBN 978-617-7069-17-0
561144
  Ющик О.І. Інститут виправданого ризику в кримінальному праві зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.113-117. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
561145
   Інститут високих технологій пропонує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  На базі КНУ проводиться педагогічний експеримент щодо підготовки кадрів з високих технологій шляхом запровадження спеціальності "Високі технології."З 1 вересня в нашому університеті почалися заняття в магістратурі за спеціальністю "Високі технології".
561146
  Ільченко В. Інститут високих технологій: бачити світ іншим // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 5


  У 2009 році в КНУ імені Тараса Шевченка створено новий організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ – Інститут високих технологій (ІВТ). від моменту створення Інституту його науковці отримали три Державні премії України в галузі науки і ...
561147
  Ільченко В. Інститут високих технологій: бачити світ іншим // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – С. 1


  Автор статті стверджує, що "вивчення природи живого на сучасному рівні неможливе без одночасного глибокого розуміння притаманних їй фізичних, хімічних, біологічних взаємодій та процесів. Саме закони згаданих взаємодій утворюють основу технології, яку ...
561148
  Коваленко О. Інститут вищої освіти - для вищої освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 червня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793
561149
  Хомерікі О.А. Інститут вищої освіти в соціологічному теоретизуванні // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 15-38. – ISBN 978-966-2462-25-8
561150
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
561151
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
561152
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
561153
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади у відділі політики та врядування у вищій освіті // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  "...Нещодавно зі стажування у Сполучених Штатах Америки повернувся провідний науковий співробіник Інституту педагогічної освіти і освіти доросих НАПН України Ярослав Пилинський. Він стажувався у м. Дейтон (штат Огайо) у всесвітньовідомій фундації ...
561154
  Судаков М.В. Інститут вищої освіти України: суперечності адаптації до освітніх систем постіндустріальних країн // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 121-126. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті досліджені якісні відмінності функціонування інституту вищої освіти в індустріальних та постіндустріальних суспільствах. Аргументовано,що процес реформування сучасної системи вищої освіти в Україні передбачає розробку принципів нової ...
561155
  Луговий В. Інститут вищої освіти: завдання сьогодення // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-18
561156
  Ясинюк М.М. Інститут відводу-яким йому бути? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-52
561157
  Ясинюк М. Інститут відводу - яким йому бути? // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37.
561158
  Ануфрієва О. Інститут відводу з позицій загальних засад нового кримінального процесуального кодексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 2220-1394
561159
  Харчук В. Інститут відводу судді: деякі проблеми реалізації у процесуальному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 64-68
561160
  Колысник О.В. Інститут відводу суду як гарантія відправлення належного судочинства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 63-68. – ISSN 0201-7245
561161
  Мельник Я. Інститут відмови від визнання обставин в цивільному процесі за ст. 178 ЦПК України, як реалізація права на процесуальну безпеку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 86-87
561162
  Терещук М.М. Інститут відповідальності глави держави в парламентських монархіях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
561163
  Кітовські Б. Інститут відповідальності Ради Міністрів Республіки Польща за виконання закону про бюджет (англійською мовою) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 68-74. – (Правознавство ; Вип.306)
561164
  Забара І. Інститут відповідальності суб"єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов"язані зі становленням і розвитком режиму міжнародно-правової відповідальності за інформаційні міжнародно-правові діяння. Автор аналізує суб"єкти відповідальності, підстави, ознаки, види і форми відповідальності, що ...
561165
  Сушинський О. Інститут відставки в здійсненні контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.107-118. – ISBN 966-7800-08-3
561166
  Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 178-182. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізований сучасний стан інституту військового капеланства у Війську Польському. Проаналізовані умови забезпечення права на задоволення релігійних потреб в армії для представників християнського та інших віросповідань.
561167
  Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 178-182. – ISSN 1728-9343
561168
  Тарасюк В.М. Інститут військового омбудсмена як інструмент демократичного контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 128-143. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
561169
  Чередник Н. Інститут вільного використання об"єктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах - проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 81-88. – Бібліогр.: 11 назв
561170
  Гримич М.В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX - початку XX століття : монографія / Марина Гримич. – Київ, 2004. – 588 с. – Рецензенти: А.Г. Слюсаренко, С.П. Павлюк, М.П. Тиводар. – ISBN 966-8026-04-7
561171
  Дмитрієв А.І. Інститут вмзнання в міжнародному праві: сторінка історіїї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-77
561172
  Севрюкова І.Ф. Інститут володіння у цивільному праві України і деяких країн ЄС: проблеми теорії і практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
561173
  Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
561174
  Яценко С. Інститут врегулювання спору за участю судді: правова характеристика та вплив на господарський процес // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 213-219. – ISSN 1026-9932
561175
  Федоренко В. Інститут всеукраїнського референдуму в умовах конституційної реформи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-22.
561176
  Будник Ю.В. Інститут всеукраїнського референдуму: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 82-89
561177
  Мельник З.П. Інститут гарантії в міжнародній практиці / З.П. Мельник, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одному з найважливіших інститутів зобов"язального права - гарантії (в її новому звучанні). Висвітлено певні проблеми теоретичного і практичного плану, а саме питання правової природи та правового регулювання за проектом ЦКУ та за чинним ЦК ...
561178
  Медведський В. Інститут генеральних осавулів у Гетьманщині в середині XVII - XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 104-107. – ISBN 978-966-171-783-0
561179
  Андрощук Г. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи / Г. Андрощук, А. Афян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 29-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1708-7422
561180
  Андрощук Г. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи : Продовженн. Початок у №1, 2015 / Г. Андрощук, А. Афян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 23-34. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1708-7422
561181
   Інститут геології та Французький ліцей імені Анни Київської: угода про співпрацю // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  Протягом двох років ННІ "Інститут геології" співпрацює з Французьким ліцеєм імені Анни Київської, проводячи геологічну практику для французьких ліцеїстів на території України під керівництвом викладача Ліцею наук про Землю Ерве Айчеджі та доцента ...
561182
  Палій В.М. Інститут геологічних наук Національної Академії наук України: історія та сучасність / В.М. Палій, С.Б. Шехунова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
561183
  Островська Л. Інститут гетьманів та його роль в історії Українського козацтва (XV - XVIII століття) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 44-46
561184
  Горобець В.М. Інститут гетьманства та генеральної старшини // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 294-313. – ISBN 966-518-349-4
561185
  Горобець В.М. Інститут гетьманства та генеральної старшини // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 294-314. – ISBN 978-966-518-582-6
561186
  Приймак О.О. Інститут гетьманства як українська національна ідея у науковій спадщині В.К. Липинського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1728-3671
561187
  Калантиренко І.І. Інститут гідротехніки і меліорації : Заснування, розвиток та найважливіші наукові досягнення за 75 років / І.І. Калантиренко, А.С. Загайчук; За ред. П.І. Коваленка; Українська академія аграрних наук. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 170с. – ISBN 966-8440-87-4
561188
  Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В.В. Сухонос ; Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 339 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 290-329. – ISBN 978-966-8958-81-6
561189
  Сухонос В.В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк] ; ДВНЗ "Українська акад. банк. справи Нац. банку України", Юрид. ф-т. – Суми : Університетська книга, 2011. – 317, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 275-301. – ISBN 978-966-8958-81-6
561190
  Бараєв В. Інститут глави держави: українська традиція та сьогодення / В. Бараєв, Г. Кривчик // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 10-21.
561191
  Рева К.С. Інститут громадянства в сучасній правовій доктрині // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія "Право" ; вип. 1)
561192
  Левкович О. Інститут громадянства в Українській Народній Республіці в період Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 206-207
561193
  Янковський С.А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Янковський Станіслав Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 178-196
561194
  Янковський С.А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Янковський Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
561195
  Суржинський М.І. Інститут громадянства України : конституційно-правовий аспект / М.І. Суржинський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2011. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 189-214. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1095-6
561196
  Дрьомов С.В. Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України : аналіт. доповідь / [С.В. Дрьомов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 49, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-292-6
561197
  Вітвіцький С.С. Інститут громадянського контролю в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 40-47. – ISSN 2078-3566
561198
  Годомський Д. Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту порушених або оспорюваних прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 107-110.
561199
  Гадомський Д. Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту порушених прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
561200
  Бабій І. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
561201
  Кіндзерський Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 48-58. – ISSN 0131-775Х
561202
  Біла С.О. Інститут держави та його роль в активізації реформування економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 184-190. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
561203
  Кучеренко І.М. Інститут держави у структурі політичної ідентичності українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 116-126
561204
  Монаснко А Інститут державних видатків у фінансовому праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 21-23. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
561205
  Ковриженко Д. Інститут державних секретарів в Україні: аналіз проблемних аспектів // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34
561206
  Валевський О. Інститут державних секретарів в Україні: від задуму до реалізації : Аналітична доповідь / Український незалежний центр політичних досліджень; Олексій Валевський, Світлана Конончук. – Київ : УНЦПД, 2003. – 108с. – ISBN 966-8136-10-1
561207
  Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи виконавчої влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.16-19. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
561208
  Авер"янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 59-72
561209
  Кравчук М. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 291-298. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
561210
  Монаєнко А.О. Інститут державного контролю за господарською діяльністю суб"єктів господарювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
561211
  Колосюк В.В. Інститут державного обов"язкового особистого страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 107-114. – (Правознавство ; Вип. 282)
561212
  Майдан І.Г. Інститут державної влади в Ісламській Республіці Іран (ІРІ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 334-342. – ISBN 966-7196-06-2
561213
  Павко Анатолій Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед питань становлення та розвитку Київської Русі найважливішим є історичний досвід формування та функціонування інститутів політичної влади Давньоруської держави.
561214
  Павко Анатолій Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед питань становлення та розвитку Київської Русі найважливішим є історичний досвід формування та функціонування інститутів політичної влади Давньоруської держави.
561215
  Радченко О.Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 60-66. – ISSN 2221-1055
561216
  Овчарук С. Інститут державної реєстрації речових прав на нерухоме майно через призму конституційності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-79.
561217
  Квасніцька О.О. Інститут державної реєстрації суб"єктів підприємництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 146-150. – (Право. Економіка. Управління)
561218
  Ільченко І.В. Інститут державної служби - порівняльний аналіз // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 289-292. – ISBN 978-966-301-172-1
561219
  Сушинський О. Інститут державної служби в Україні: поняття та законодавче регулювання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.216-230. – ISBN 966-7800-16-4
561220
  Мельник Р. Інститут державної служби чи службове право? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 65-70
561221
  Потебенько М. Інститут державності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
561222
  Шевченко Інститут дисциплінарних інспекторів: передумови становлення та основні засади функціонування / Шевченко, М // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 31-33
561223
  Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / КНУТШ; Доманова І.Ю. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л.219-234
561224
  Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Доманова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
561225
  Клименко С. Інститут добровільної відмови від скоєння злочину в законодавстві про кримінальну відповідальність деяких зарубіжних країн // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 87-95.
561226
  Кричевська Т. Інститут довіри в монетарних координатах // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 28-51 : рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
561227
  Мандибура В. Інститут довіри в сфері забезпечення якості споживання та захисту споживчих прав населення / В. Мандибура, С. Батажок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-11. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розкрито коло проблем, пов"язаних з функціонуванням інститутів довіри, недовіри (консюмеризму), сприяння формування довіри (маркетингу) в сфері кінцевого споживання населення в контексті узагальнення світового досвіду та ситуації, що склалась в ...
561228
  Малий І.Й. Інститут довіри та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 11-16


  Розкрито вплив інституту довіри на підвищення ефективності та конкурентоспроможності національної економіки. Influence of institute of trust is exposed on the increase of efficiency and competitiveness of national economy.
561229
  Бурлай Т.В. Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 95-113. – ISSN 1605-7988
561230
  Майданик Р. Інститут довірчого управління майном і проект Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 119-121


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
561231
  Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (Траст) : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Майданик Р.А.; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.155-159
561232
  Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (ТРАСТ): (природа прав, умови рецепції в праві України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Майданик Р. А.; КУ. – К., 1996. – 24л.
561233
  Великорода О Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.67-70
561234
  Клейменова С.М. Інститут довічного утримання в системі цивільно-правових договорів (загальна характеристика) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 226-234. – ISSN 1563-3349
561235
  Черняк Ю. Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 30-33
561236
  Луць В. Інститут договору в цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1026-9932
561237
  Бонк В. Інститут допиту за кримінально-процесуальним законодавством УСРР 1920-1930 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 82-84


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
561238
  Прилуцький С. Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 132-138. – ISSN 0132-1331
561239
  Музика О. Інститут доходів місцевих бюджетів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.43-48
561240
  Гурська Г.А. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 432-435. – ISSN 1563-3349
561241
   Інститут економіки -- центр розвитку економічної науки на Україні. – К., 1969. – 16с.
561242
  Трохимчук В.В. Інститут економічної влади в системі корпоративних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
561243
  Трохимчук В.В. Інститут економічної влади в системі трансформаційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 57-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
561244
   Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Документація.Керівництво.Тематика досліджень.Аспірантура. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 28с. – ISBN 966-7411-75-3
561245
   Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. – К., 1957. – 159с.
561246
   Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона: 80 років / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 397, [3] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-398. – ISBN 978-966-360-258-5
561247
  Мілевський О. Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом / О. Мілевський, А. Мілевська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 57-61. – ISSN 2307-8049
561248
  Бохан О. Інститут емфітевзису: римське право та сучасна цивілістика в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7069-28-6
561249
  Огієнко І. Інститут етнології Академії наук Чеської Республіки в XXI столітті: тематика і проблематика досліждень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 56-67. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
561250
   Інститут журналістики - лідер у підготовці кадрів для масової комунікації // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 46-47. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
561251
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту..
561252
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація директора Ін-ту для абітурієнтів.
561253
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
561254
   Інститут журналістики : Довідник. – Київ : Київський університет, 1998. – 30 с. : іл.
561255
  Різун В. Інститут журналістики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
561256
  Різун В. Інститут журналістики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
561257
  Різун В.В. Інститут журналістики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 138-139. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
561258
  Різун В. Інститут журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Інститут журналістики готує фахівців для масовоінформаційної індустрії держави за напрямами: журналістика, видавнича справа та редагування, реклама та зв"язки з громадкістю (у медіа-галузі). Навчання студентів здійснюється на основі нових навчальних ...
561259
  Різун В. Інститут журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
561260
   Інститут журналістики в цифрах і коментарях (досягнення за 2000-2003 роки) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [укладач В.В. Різун]. – Київ : [Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка], 2004. – 63 с.
561261
   Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / КНУТШ ; [упорядник Шевченко В.Е. ; заг. ред. Різун В.В.]. – Київ : [Київський університет], 2005. – 68 с. : іл. – ISBN 966-594-186-0
561262
   Інститут журналістики приєднався до руху "Стоп цензурі!" / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8


  "...Учена рада Інституту журналістики КНУ приєднується до Громадського руху "Стоп цензурі!" у вимогах відповідальності ЗМІ".
561263
   Інститут журналістики.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.08-журналістика;23.00.03-політ.культура та ідеологія;07.00.07-історія науки і техніки. – Київ : Київський університет, 2001. – 27с.
561264
  Майкут Х.В. Інститут забезпечення зобов"язань на українських землях за Литовським статутами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 68-73
561265
  Рим Т. Інститут забезпечення позову: новели законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
561266
  Гуменюк І.О. Інститут заборони дискримінації в соціальному законодавстві ЄС: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
561267
  Єрменчук Х.М. Інститут загальних зборів членів територіальної громади в Україні: сучасні політико-правові тенденції // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
561268
  Воробель У. Інститут закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення по суті справи (історичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 128–136. – (Серія юридична ; Вип. 48)
561269
  Ластовська О.Л. Інститут закордонних монастирів з точки зору Федора Тітова і питання його наукового дослідження / О.Л. Ластовська, В.В. Ластовський // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 285-287
561270
  Кобернюк В. Інститут закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 64-70
561271
  Калюжний Р.А. Інститут заохочення в службовому праві України. / Р.А. Калюжний, О.А. Гусар // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 197-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
561272
  Бутенко В.Б. Інститут запобіжних заходів в історії розвитку кримінально-процесуального законодавства // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 72-75. – ISBN 978-617-616-077-9
561273
  Ковальова С.Г. Інститут заповіту в праві українських земель Великого князівства Литовського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 104-109. – ISSN 1563-3349
561274
  Ковальова С.Г. Інститут заповіту в руському праві Х - першої половини ХІV ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
561275
  Дячук Л. Інститут заручин у візантійському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-27. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються юридичні аспекти заручин в процесі еволюції візантійського права. In the article the legal aspects of betrothal in the process of evolution of Byzantine law are examined.
561276
  Шаркова А.М. Інститут затримання важливих свідків: практика та досвід США // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 205-215
561277
  Хрімлі О. Інститут захисту прав інвесторів: поняття й особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 222-228. – ISSN 1026-9932
561278
   Інститут захисту цивільних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб за законодавством України та зарубіжних держав // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 175-204. – ISBN 978-966-919-129-8
561279
  Мацко А.С. Інститут захитсу прав людини на звернення та дія принципу пріорітету міжнародно - правових норм у внутрішньому правопорядку України / А.С. Мацко, А.В. Слатвицька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.94-100
561280
  Грамацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-103
561281
  Кукуруз О.В. Інститут звернень громадян в Республіці Польща: політико-правові аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 445-453. – ISSN 0869-2491
561282
  Козак О. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності та його відмінності від звільнення від адміністративної відповідальності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
561283
  Сокира Л. Інститут звільнення від покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.57-59
561284
  Скакун Інститут звільнення від юридичної відповідальності, загальнотеоретичний аналіз / Скакун, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 40-48. – ISBN 978-966-306-020-4
561285
  Скакун О. Інститут звільнення від юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аналіз // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 12-14
561286
  Ващенко А.В. Інститут земських дільничих начальників у контексті реформування системи органів місцевого управління Російської імперії у 80 - 90-х роках XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 57)


  У статті, на основі аналізу законодавства та архівних документів, зроблено спробу переглянути традиційну оцінку Закону про земських дільничних начальників від 12 липня 1889 р. як одного із чинників так званих "контрреформ" уряду Олександра ІІІ. ...
561287
  Ващенко А.В. Інститут земських начальників Російської імперії кінця 19 - початку 20 ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Ващенко А.В.; Харків. нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
561288
  Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчому законодавстві України: історичний та порівняльний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-135
561289
  Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчоу законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-137
561290
  Мурашко Н. Інститут зустрічного позову у адміністративному судочинстві України: право на існування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-14-9
561291
  Заяць Н. Інститут імперативного мандата у контексті пропорційної виборчої системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
561292
  Заяць Н. Інститут імперативного мандату у контексті пропорційної виборчої системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561293
  Цимбалістий Т. Інститут імпічменту в системі конституційно-правової відповідальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 51-55. – ISSN 2524-0129
561294
  Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561295
  Майданник О.О. Інститут імпічменту президента: конституційно-правова природа,функціональна належність // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 57-62. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
561296
  Войтенко Ю.М. Інститут імпічменту у політико–правовій системі України та світу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 408-412. – ISSN 2076-1554
561297
  Толкач А.М. Інститут імпічменту: світова практика застосування // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 5-9. – ISSN 2415-3095
561298
  Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.121-124. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
561299
  Швидка Л. Інститут іноземних мов: перспективи майбутьнього крізь призму минулого та реалії сьогодення / Л. Швидка, І. Яковлева, Л. Киба // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються досвід роботи і перспективи розвитку ННІ іноземних мов як структурного підрозділу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Аналізуються основні результати наукової діяльності професорсько-викладацького ...
561300
  Стовпець О.В. Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 27-38. – ISSN 2075-1443
561301
  Стовпець О.В. Інститут інтелектуальної власності у відкритому суспільстві: соціально–філософські аспекти. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 217-221. – ISSN 2076-1554
561302
  Смерницький Д.В. Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 37-47. – ISSN 1992-4437
561303
  Клековкін О.Ю. Інститут історії мистецтв // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 226-242. – ISBN 978-966-136-114-9
561304
  Реєнт О. Інститут історії України НАН України - осередок дослідження руху декабристів // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-02-4425-2
561305
   Інститут історії України НАН України 1936-2006. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. – 815, [5] с., [24] арк. фотоіл. : фот. – Імен. покажчик: с. 788-815. – Бібліогр.: с. 700-787, у підрядк. прим. та в кінці біобібліогр. довідок. – ISBN 966-02-4173-9
561306
  Смолій В.А. Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії. До 80-річчя Інституту історії України НАНУ / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 4-36. – ISSN 0130-5247
561307
  Федоренко В.В. Інститут капеланства: польський досвід та реалії України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 124-126
561308
  Романцов О. Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 249-260
561309
   Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 25. – ISBN 978-966-96823-1-4
561310
   Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України : 1957-2007 (50 років). – Київ, 2007. – 52с.
561311
  Сергієнко І. Інститут кібернетики України // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 318-319
561312
  Халимоненко Г. Інститут козацтва: тюркського й українського // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 38-48. – ISBN 978-966-579-439-4
561313
  Білоусов В.М. Інститут комерційної таємниці в законодавстві України: поняття і шляхи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 205-209.
561314
  Антощук С. Інститут комп"ютерних систем ОНПУ - від минулого до майбутнього : підготовка кадрів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 33-38. – ISSN 1810-3944
561315
  Тертишник В.М. Інститут компромісу в кримінальному процесі // Вісник Академії митної служби України : [науковий збірник] / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 146-150. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
561316
  Клименко Н.І. Інститут конкурентної експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
561317
  Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин в системі конституційного права в України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 42-51. – (Правознавство ; Вип.333)
561318
  Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин у системі конституційного права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 39-48. – (Правознавство ; Вип.286)
561319
  Гураль П.Ф. Інститут конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах / П.Ф.Гураль, О.З.Панкевич; Львівський юридичний інститут МВС України. – Львів
Ч.1 : Громадянство у зарубіжних країнах: Навчально-методичні матеріали. – 2005. – 96с.
561320
  Гребенюк О.Я. Інститут конституційного контролю в конституційному праві зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 5-12


  В статті проаналізовани основні моделі конституційного контролю.
561321
  Баргілевич М. Інститут конституційної скарги : зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7069-15-6
561322
  Баргілевич М. Інститут конституційної скарги : зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7069-15-6
561323
  Гультай М. Інститут конституційної скарги в конституціях європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 130-139
561324
  Брезіна Т.М. Інститут конституційної скарги в механізмі захисту прав і свобод громадян в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7096-97-8
561325
  Трагнюк О. Інститут конституційної скарги в Україні - за і проти / О. Трагнюк, Т. Комарова // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 253-254. – ISBN 978-3-8305-3271-2
561326
  Перестюк О. Інститут конституційної скарги в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 87-88
561327
  Кіселичник В. Інститут конституційної скарги в Україні: європейський досвід та українські реалії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-37. – ISSN 2310-6158
561328
  Закоморна К.О. Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 54-63. – ISSN 2224-9281
561329
  Колюх В. Інститут конституційної скарги: європейський досвід і Україна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 32-37. – ISSN 2220-1394
561330
  Кузнецова Ю. Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-101
561331
  Цимбалістий Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 43-48
561332
  Міхеєва Т.П. Інститут конституційної юстиції генеза і розвиток в європейських країнах з континентальною системою права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 272-279. – ISSN 1563-3349
561333
  Гайдулін О. Інститут контрактного права в правових системах європейських країн та Європейського Союзу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-44.
561334
  Совгиря О.В. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання щодо історії законодавчого регулювання, змісту, правової природи та особливостей сучасного правового регулювання інституту контрасигнування в Україні та в зарубіжних країнах. На основі зазначеного дослідження автор ...
561335
  Гудзь П. Інститут контролінгу в системі управління підприємством / П. Гудзь, Г. Мізерна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 154-156
561336
  Тихомиров Д. Інститут контролю за діяльністю адвокатів Великобританії та України: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 83-86.
561337
  Звинигородський О.М. Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 49-53. – ISSN 2312-1831
561338
  Лещенко С. Інститут контролю трансфертного ціноутворення: проблеми співвідношення цивілістичних і публічно-правових методів правового регулювання у Республіці Білорусь // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
561339
   Інститут Конфуція - відтепер в Одесі : Україна - Китай // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  У Південноукраїнському нац. педагогічному ун-ті ім. К. Д. Ушинського офіційно відкрили Інститут Конфуція. Парнером виступив Харбінський інженерний університет.
561340
  Слєпушкіна А.С. Інститут корпоративного права як регулятор економічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються сутність, місце, роль і призначення інституту корпоративного права, його економічна природа та критерій сформованості. Дається визначення інвестиційно-інтеграційного процесу, критерію його результативності.
561341
  Самбор М.А. Інститут кримінального проступку за законодавством України: вади та прогалини // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 392-400. – ISSN 2078-3566
561342
  Карпець Ю.В. Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 149159
561343
  Степаненко М. Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 546-547. – ISBN 978-617-7016-11-2
561344
   Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України : сторінки історії, 1926-2001. – Київ : Наукова думка, 2003. – 589 с. – ISBN 966-00-0813-9
561345
  Боронь О. Інститут літератури у відзначенні 200-літнього ювілею Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 10). – С. 7


  Про заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Інституту літератури. Спільно з Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка випущено видання: "Шевченкіана діаспори" (у 6 т.), "Рецепція творчості Тараса Шевченка в ...
561346
  Федоренко В.Л. Інститут лобіювання у країнах західної демократії та перспективи його легітимації в Україні / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 13-25
561347
  Федоренко В.Л. Інститут лобіювання: проблеми конституційної правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні й за кордоном // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 58-64. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
561348
  Дмитрук А. Інститут Магдебурзького права на Поділлі // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 16-21
561349
  Подковенко Т. Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 36-40. – ISSN 2524-0129
561350
  Шершун К. Інститут медіації у правових системах ЄС та України: роль студентів у його запровадженні та функціонування // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 346-351. – ISSN 2218-5348
561351
  Філіпп І.Ю. Інститут медіації як спосіб вирішення спорів у господарських правовідносинах / І.Ю. Філіпп, Д.А. Єршов, О.Я. Дон // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 106-113. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
561352
  Подковенко Т.О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 26-31
561353
  Селіванов В.М. Інститут менеджерів та його тлумачення у доктрині менеджеризму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 64-70. – (Серія права ; № 15)


  В статье раскрывается методологическая несостоятельность обоснования американскими теоретиками менеджеризма, так называемой "революции в управлении", в результате которой субъектами власти в американском обществе стали будто бы не ...
561354
   Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 8. – ISBN 966-8411-01-3
561355
  Набока С.В. Інститут мирових посередників як провідник соціальної політики самодержавства під час запровадження селянської реформи на Правобережній Україні у 1861-1863 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 30-39. – ISBN 978-966-581-930-1
561356
  Автеньєва О. Інститут мирових суддів в контексті децентралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 95-97. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор доводить, що введення інституту світової юстиції сприятиме досягненню цілей майбутньої децентралізації в Україні. Наведено поняття, ознаки та типологія світової юстиції в зарубіжних країнах. Здійснюється аналіз юридичної літератури ...
561357
  Дика Н.Ю. Інститут мирового суду в Україні та закордоном // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 286-288. – ISBN 978-966-7178-01-8
561358
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Київський університет, 1994. – № 6
561359
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
561360
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація директора Ін-ту для абітурієнтів.
561361
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
561362
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Освіта, 2002. – № 30
561363
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
561364
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43
561365
   Інститут міжнародних відносин // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 48-51. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
561366
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 274-275. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
561367
  Копійка В. Інститут міжнародних відносин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історія створення й розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тарса Шевченка тісно пов"язана з історією нашої держави. Коли в 1944 році Українська РСР стала суб"єктом зносин з іноземними державами, постало ...
561368
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
561369
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин за п"ятдесят років: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
561370
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – 13 с. : іл.
561371
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 123-133
561372
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За заг. ред В.В. Скопенка ; [Авт. кол.: Л.В.Губерський, С.І.Баранов, С.Я.Боринець, В.А.Вергун, Г.С. Волкова, та ін.]. – Київ : Знання України, 2004. – 278 с. : іл. – ISBN 966-316-027-6
561373
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 16 с. – 60 років ІМВ
561374
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [В.В. Копійка (керівник) та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – Київ : Укрбланковидав, 2014. – 415, [1] с., [32] арк. фотоіл. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-415. – ISBN 978-966-472-174-2
561375
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІМВ) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 553-555. – ISBN 966-316-039-X
561376
   Інститут міжнародних відносин.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 12.00.11-міжнародне право;08.05.01-світове господ.і міжнар.економ.відносини;23.00.04-політ.проблеми міжн.систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
561377
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 235-236.
561378
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи // Історичний календар, 1997
561379
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: минуле-сьогодення-майбутнє // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.26-35
561380
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: минуле - сьогодення - майбутнє // Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1999. – Вип.12
561381
  Кондратенко О.Ю. Інститут міжнародних санкцій у врегулюванні російсько-українського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 41-52. – ISSN 2308-6912


  Розкрито сутність українсько-російського конфлікту у контексті транс- формації світового порядку. Розпочавши приховану агресію проти України, Росія прагне в односторонньому порядку змінити світовий порядок, який склався після закінчення холодної ...
561382
  Забара І.М. Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 64-71
561383
  Баранник Л.Б. Інститут мінімальної заробітної плати: український і зарубіжний досвід // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 133-140. – ISSN 2306-546X
561384
  Артьомова Т. Інститут міри економічної цінності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-55 : рис. – Бібліогр.: 61 назв. – ISSN 1811-3141
561385
  Дерев"янко С.М. Інститут місцевого референдуму в Україні: доцільність та перспективи оновлення його конституційної моделі // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 85-96. – (Думка). – ISSN 2304-7410
561386
  Федоренко В.Л. Інститут місцевого референдуму в Україні: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення / В.Л. Федоренко, Н.О. Кузнецова, Л.В. Черничка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 35-51.
561387
  Стасюк Ю.Є. Інститут місцевого самоврядування в політичній системі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-138
561388
  Кравець О.О. Інститут місцевого самоврядування та його роль і значення в реалізації демократичної, правової державності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 179-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
561389
  Ковальова А. Інститут місцевого самоврядування у Швеції: наочні наслідки послідовних реформ / А. Ковальова, В. Колодяжна // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 17-21. – ISSN 2409-4544
561390
   Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України - 75. 1930-2005 : матеріали до історії. – Київ : Довіра, 2005. – 565 с. – ISBN 966-507-177-7
561391
  Лукінова Т.Б. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 75 років // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 3-24. – Бібліогр. в примітках (11 назв.). – ISSN 0027-2833
561392
  Сіроткіна Марія Вячеславівна Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Сіроткіна М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
561393
  Сіроткіна М.В. Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України : Дис. ...канд. юрид.наук: Спец. 12.00.09 - кримін. процес та криміналістика; судова експерт. / Ь.В.Сіроткіна; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2006. – 213с. – Додатки: л.209-213. – Бібліогр.: л.193-208
561394
  Гриценко І.С. Інститут нагляду прокуратури як засіб забезпечення законності державного управління в СРСР / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-14. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується ефективність інституту нагляду як засобу забезпечення законності державного управління. The article examines the efficiency of the Directorate of Public Prosecution as a way of ensuring legitimacy in a state administration.
561395
  Замченко А.О. Інститут наказного провадження у цивільному процесі України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-15
561396
  Непша О. Інститут народних засідателів у цивільному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-79.
561397
  Гон М.М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – C. 216-225. – (Думка). – ISSN 2304-7410
561398
  Гон М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 50-55. – ISSN 2519-1942
561399
  Окунєв І.С. Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 236-240. – ISSN 2524-017X
561400
  Булайчук І. Інститут незалежного директора в Україні: шанси на успіх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 102-103
561401
  Леманинець В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
561402
  Прилуцький С.В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 375-388. – ISBN 978-617-7530-15-1
561403
  Косюк Т.П. Інститут нейтралітету в умовах сучасних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 70-72
561404
  Боднарук О.М. Інститут необхідної оборони в країнах романо-германської правової системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 110-114. – (Правознавство ; Вип. 525)
561405
  Моряк-Протопопова Інститут неосудності у "Правах за якими судиться малоросійський народ" // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 66-69
561406
  Бірюков О. Інститут неспроможності в системі приватного права // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.97-103. – Бібліогр.: 36 н. – ISSN 1561-4999
561407
  Джунь В. Інститут неспроможності у правовому, економічному та соціальному вимірах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
561408
  Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз : Монографія / О.М. Бірюков; КНУ імені Тараса Шавченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 163 с. – ISBN 966-594-141-0
561409
  Браніцкий О. Інститут неустойки в господарських правовідносинах: теоретичний і практичний аспекти / О. Браніцкий, А. Шароватов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 48-52
561410
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : монографія / Катерина Іванівна Чижмарь. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-25-4
561411
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 393 л. – Бібліогр.: л. 336-393
561412
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
561413
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі органів юстиції та інших органів державної влади: окремі аспекти // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 37-40. – ISSN 2524-017X
561414
  Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення : монографія / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-439-606-3
561415
  Ковальова С.Г. Інститут обласних привілеїв у науковій спадщині М.М. Ясинського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7133-95-6
561416
  Кам"янець Т.В. Інститут обмеження волі: міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 299-303
561417
  Фріс П. Інститут обмеження сфери дії законодавства про кримінальну відповідальність // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0132-1331
561418
  Мітулінський Т. Інститут одного факультету // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Київський інститут кінематографії — створений в 1930 р. , який в 1935 р. було перейменовано в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). У 1954 КІКІ був реорганізований в кіноінженерний факультет Київського політехнічного інституту.
561419
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві : порівнял.-правовий аспект : монографія / О.О. Білик. – Київ : Знання України, 2017. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-259. – ISBN 978-966-316-415-1
561420
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Бібліогр.: арк. 241-258
561421
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
561422
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в сучасному світі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.107-112
561423
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження : монографія / Наталія Наулік. – Тернопіль : Воля, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-8569-52-4
561424
  Майданник О.О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 12-16
561425
  Куліш А. Інститут омбудсмана як елемент правоохоронної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-74
561426
  Акопян Н.К. Інститут омбудсмана: сутність та моделі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 7-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
561427
  Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика : Монографія / О.В. Марцеляк; МВС; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 450с. – ISBN 966-610-084-3
561428
  Мельничук О. Інститут омбудсмена в механізмі захисту права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 7-11
561429
  Чістякова І.М. Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 136-149. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
561430
  Прутян Д. Інститут опіки за римським правом та його рецепція в сучасному законодавстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 145-151. – ISSN 1561-4999
561431
  Риженко Т. Інститут опіки та піклування за "Кодексом Законів про сім"ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану" від 31 травня 1926 року // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 240-242
561432
  Свінцов О.М. Інститут освіти у структурі ринкової економічної системи // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 40-45. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
561433
  Зарева І. Інститут оскарження в досудовому кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 100-102
561434
  Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 10-13


  Статтю присвячено дослідженню процесуальних процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування відповідно до нового КПК України.
561435
  Стецюк Б.Р. Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 16-20. – ISSN 1727-1584
561436
  Кравчук В. Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 55-61. – ISSN 2409-4544
561437
  Загуменник В. Інститут офіційних спостерігачів у виборчому законодавстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-78
561438
  Федоренко В.Л. Інститут офіційного оприлюднення конституційно-правових актів як складова системи сучасного конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-39. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
561439
  Шурма Р.І. Інститут офшорних компаній - інститут перерозподілу доходів між підприємцем та державою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 265-270
561440
  Петрушка Н. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці: характеристика та основні функції // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 56-58.
561441
  Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 69-77


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
561442
  Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
561443
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 22-28. – ISSN 2077-1800


  У даній статті на основі опрацювання теорії й практики партійного будівництва в Україні досліджується роль партійного лідера у здійсненні політичного процесу й партієтворення, реалізації політичної влади, розвитку політичної свідомості та формуванні ...
561444
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 48-54. – ISSN 2077-1800
561445
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики в осітньому просторі Полтавщини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4-11 травня (№ 18). – С. 4-5


  Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету.
561446
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету / А. Бойко, М. Степаненко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5-12 серпня (№ 32/33). – С. 4-7


  Обгрунтування доцільності створення Інституту педагогічної україністики як структурного складника інноваційного дослідницького університету.
561447
  Винокуров О.В. Інститут пенітенціарного судді: українські реалії // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-419-300-6
561448
  Мінка Т.П. Інститут перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України: окремі питання правозастосування // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 83-88. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
561449
  Курапова К. Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його завдання та місце у структурі кримінального провадження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
561450
  Волощенко А.К. Інститут підвищення кваліфікації - чверть віку / А.К. Волощенко, В.Т. Крюков // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 155
561451
  Ватаманюк О.З. Інститут підприємництва в господарській системі України / О.З. Ватаманюк, І.Я. Сухарська
561452
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Черняк Ю.В.; Інститут міжнародних відносин КНУШТ. – Київ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 167-187
561453
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
561454
  Грицаєнко Л. Інститут підтримання обвинувачення в Україні та в зарубіжних країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 111-122
561455
   Інститут післядипломної освіти // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
561456
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  До Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства (що постійно проживають на території України), які мають документ державного зразка ...
561457
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
561458
   Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області: дати, події, постаті : (з нагоди 75-ліття від часу заснування) / [упоряд.: Мороз Т.В., Федунович-Швед О.Т. ; відп. за вип. Білянін Г.І.]. – Чернівці : Наші книги, 2015. – 287, [1] с., [8] арк. фот. : іл., фот., ноти. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-482-058-2


  У пр. № 1705178 напис: Шановному Володимиру Сергійчуку еа згадку про перебування в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. З повагою директор ІППОЧО. Підпис. 03.03.2016.
561459
  Панченко В.С. Інститут повірених у структурі мирової юстиції 1872–1914 рр. (на прикладі Волинської губернії) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 93-103. – ISBN 978-966-353-452-7
561460
  Луцький М.І. Інститут повітових комісарів в ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 32-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
561461
  Лукашенко А.А. Інститут повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 36-42. – ISSN 2220-1394


  Проводиться комплексне дослідження інституту повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя. Аналізуються положення Конституції України та нормативно-правових актів стосовно з’ясування підстав набуття повноважень органів ...
561462
  Дідич Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
561463
  Чомахашвілі О. Інститут подвійного громадянства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64.
561464
  Сліпченко А.В. Інститут позадоговірних зобов"язань в міжнародному приватному праві Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-203
561465
  Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі національного конституційного права // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-46.
561466
  Бойко І.Й. Інститут покарання на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 236-314. – ISBN 978-617-10-0004-9
561467
  Бойко І.Й. Інститут покарання у джерелах кримінального права на українських землях у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського та речі Посполитої // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 59-169. – ISBN 978-617-10-0004-9
561468
  Бойко І.Й. Інститут покарання у кримінальному законодавстві у період відродження Української державності (1917-1920 рр.) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 315-337. – ISBN 978-617-10-0004-9
561469
  Турчинов К.О. Інститут політичних партій у конституційному прав України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 269-272. – ISBN 978-966-7166-35-9
561470
  Зубашевський Н. Інститут полюддя у владній системі Київської держави IX-X ст.
561471
   Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 57, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
561472
  Посімбайло О.В. Інститут помилування в Україні: сучасний стан // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 73-77
561473
  Фастовець В. Інститут понятих // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 74-81
561474
  Дячук Л. Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються регулятивно-юридичні механізми узгодження інтересів і захисту майнових прав суб"єктів шлюбу за нормами правового інституту посагу у контексті еволюції правової системи як структурного елемента Візантійської цивілізації. Исследуются ...
561475
  Рєзнікова В. Інститут посередництва в правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу правової природи посередництва в господарському обороті України. Проаналізовано існуючі в правовій доктрині концептуальні напрямки щодо розгляду посередництва: як "дії, діяльності", як "правовідношення" або як "прийому ...
561476
  Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві : Монографія / А.І. Дмитрієв; Ред. Кузьміна О.М.; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Юридична думка, 2005. – 312с. – ISBN 966-8602-26-9
561477
  Шамара О.В. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 109-114
561478
  Балабанов К.В. Інститут почесних ( нештатних) консулів / К.В. Балабанов, М.В. Трофименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 9-14


  The article is dedicated to the issues of institute of honorary consuls, procedures of establishment of the honorary consulate in Ukraine and in the foreign countries. The article is based on analyses of latest scientific researches, articles. ...
561479
  Лозінська С.В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.11 / Лозінська С.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.17
561480
  Лозінська Світлана Володимирівна Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.11 / Лозінська Світлана Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
561481
  Короткий В.А. Інститут почесних членів і докторів honoris causa Університету Св. Володимира / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 10-39. – ISBN 966-06-0393-2
561482
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 265л. – Додатки: л.196-165. – Бібліогр.: л.171-195
561483
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
561484
  Мацієнко А. Інститут прав і свобод людини за доби Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 81-83
561485
  Лютий С. Інститут прав людини в конституціях України 1918 та 1996 рр.: історично–порівняльний аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 209-211
561486
  Рубаник В.Є. Інститут права власності В Україні: проблеми зарожденння, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року : Історико-правове дослідження / В.Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352с. – ISBN 966-8202-00-7
561487
  Дзера О.В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 69-75. – (Право. Економіка. Управління)
561488
  Рубаник В.Є. Інститут права власності за цивільним кодексом УСРР 1922 р. // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 134-141. – ISSN 1606-3715
561489
  Ухач В.Г. Інститут права власності на землю за звичаєвим правом (вибрані аспекти) / В.Г. Ухач, О.В. Вуєчко // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 44-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
561490
  Балинська О.М. Інститут права як культурний код // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 15-17. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
561491
  Кишко-Єрлі Інститут правового регулювання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 251-254
561492
  Коломієць-Людвіг Інститут правового регулювання злиття й поглинання суб"єктів господарювання у вітчизняній системі права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 69-75. – ISSN 0201-7245
561493
  Вівчаренко О. Інститут правової охорони земель і соціально-економічна функція права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 74-79
561494
  Цюра В.В. Інститут представництва в цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цюра Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
561495
  Цюра В.В. Інститут представництва в цивільному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Цюра Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535 арк. – Додатки: арк. 526-535. – Бібліогр.: арк.453-525
561496
  Гузе К.А. Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 254-261. – ISSN 0201-7245
561497
  Бичкова С.С. Інститут представництва у виконавчому провадженні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 113-121. – ISBN 978-966-8823-76-3
561498
  Татулич І.Ю. Інститут представництва у справах окремого провадження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 241-246. – ISSN 2227-796X


  У цій статті проаналізовано питання, що стосуються участі представника в цивільному процесі, зокрема у справах окремого провадження. Особлива увага зосереджується на участі представника при розгляді та вирішенні справ про обмеження цивільної ...
561499
  Стасюк Юрій Євдокимович Інститут президенства в контексті досвіду України та Росії : Дис...канд.політич.наук23.00.02 / Стасюк Юрій Євдокимович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
561500
  Лященко Т. Інститут президенства в країнах Центральної Азії // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. Спецвип. / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – Спецвип. : Політичне лідерство на пострадянському просторі. – С. 175-183.
561501
  Мельник Р. Інститут президенства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 204-210
561502
  Скіць С.В. Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-79. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи ефективність функціонування інституту президентства в Україні, визначено пріоритетні напрями його оптимізації. Показано необхідність інституційних змін в державному управлінні, які спрямовані напобудову збалансованої системи розподілу ...
561503
  Ляхович В. Інститут президенства: еволюція змін у східннослов"янських країнах СНД // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 4-6
561504
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Дис. ...канд. юридичних наук: 12.00.02. / Агафонов Сергій Анатолійович; Київськ. націон. економічний університет. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 162-179
561505
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Агафонов С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
561506
  Андрусів А.В. Інститут президента в системі міжінституційних взаємодій // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 50-58.
561507
  Кохановський В.В. Інститут Президента в України та конституційно-правове закріплення строку його повноважень та способу обрання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 113-116
561508
  Мельниченко В. Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 0132-1331
561509
  Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні : конституційні норми і політична практика : монографія / Волощук О.Т. ; МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8658-51-8
561510
   Інститут Президента України в системі державної влади України : матеріали наук. конф. : Київ, 17 січ. 2014 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 471, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
561511
  Нечепорук Д. Інститут президента України: критичні зауваження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 93-100
561512
  Вовк Ю. Інститут президента УНР у екзилі (1948-1922 рр.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 130-131. – ISSN 0132-1331
561513
  Литвинов О. Інститут президента як невід"ємний елемент республіканської форми правління: конституційно-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 122-126
561514
  Стасюк Ю.Є. Інститут президентства в контексті досвіду України та Росії : 23.00.02. Автореф. дис. ... канд. політич. наук / Стасюк Ю. Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
561515
  Москалюк М.Ф. Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 72-84. – (Думка). – ISSN 2304-7410
561516
  Ткач Д. Інститут президентства в Угорській Республіці та Україні - практика здійснення повноважень (спроба порівняльного аналізу) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.455-464. – ISBN 966-73-53-51-Х
561517
  Зелінська М. Інститут президентства в Україні в контексті конституційної реформи // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-124.
561518
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
561519
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л. 185 - 214
561520
  Москалюк М.Ф. Інститут президентства в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2519-2949
561521
  Колюх В. Інститут президентства в Україні як об"єкт конституційного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 5-7
561522
  Горбатюк Б.Б. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 325-329
561523
  Кіселичник Василь Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 80-86
561524
  Скіць С.В. Інститут президентства: проблема лідерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 5-15. – ISSN 2311-6420
561525
  Даценко І. Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі підготовки викладачів для вищої школи Російської імперії. Особлива увага приділяється характеристиці інституту приват-доцентів та основних умов його розвитку у російському університеті. The article is devoted to the problem ...
561526
  Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 7-12. – ISSN 1727-1584
561527
  Єна С. Інститут приватного виконання рішень як бізнес // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 16-17
561528
  Пашковська Т. Інститут приватного виконання рішень: а як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 30-31
561529
  Нестерчук Ю.О. Інститут приватної власності та інтеграційні процеси в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-99.
561530
  Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика / А. Музика, О. Горох // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 174-183. – ISSN 0132-1331
561531
  Забловський А. Інститут приймацтва в традиційній моделі соціалізації українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 55-60
561532
  Рябоконь Є.О. Інститут прийняття спадщини в цивільному законодавстві України: проблеми і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 129-134. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду та аналізу основних новел чинного спадкового законодавства з питань інституту прийняття спадщини. This article is devoted to examination and analysis of basic novels of current succession legislature concerning the provision of ...
561533
  Падун Є.В. Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 2222-5374
561534
  Слабковська А.І. Інститут прийомної сім"ї як форма опіки над дітьми-сиротами та його педагогічний супровід: український досвід // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 73-75
561535
  Царенко С.І. Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах / С.І. Царенко, О.М. Царенко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 147-154. – (0). – ISSN 2078-9165
561536
  Ткач Г. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 163-170. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
561537
  Андрощук Г. Інститут примусового ліцензування в Німеччині // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-23. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
561538
  Мельник М.Б. Інститут припинення права на аліменти у зв"язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 204-208. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються питання, які стосуються з"ясування місця інституту припинення права на аліменти в зв"язку із набуттям дитиною нерухомого майна в системі аліментних зобов’язань. Аналізуються зміст правовідносин в інституті припинення права на ...
561539
  Навроцька В. Інститут присяги при даванні показань у кримінальній справі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 42-44
561540
  Ткачук П. Інститут присяжних виконавців: порівняльні аспекти окремих положень законопроекту України та проекту Глобального кодексу примусового виконання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 506-508. – ISBN 978-617-7069-28-6
561541
  Святоцька В. Інститут присяжних повірених на території України за судовими статусами 1864 р. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
561542
  Бездітний В. Інститут присяжних у кримінальному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Пропозиції проекту КПК".
561543
  Бельо Л.Ю. Інститут присяжних: історичні аспекти та сучасний стан // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 201-206. – ISBN 978-966-927-378-9
561544
  Куценко В. Інститут присяжних: українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 34
561545
  Тиндик Н.П. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 299-303. – (Право. Економіка. Управління)
561546
  Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 72-75
561547
  Рибак О. Інститут пробації: проблеми та перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 415-417. – ISBN 978-617-7069-14-9
561548
   Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України / [А.В. Носовський та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.В. Носовського ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики НАН України. – Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2018. – 73, [1] с. : іл., портр., фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-02-8529-3
561549
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
561550
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
561551
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-122.
561552
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі (продовження) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119.
561553
  Федоренко В. Інститут прокуратури в системі конституційного права України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-60
561554
  Торончук І.Ж. Інститут прокуратури на Буковині у складі Румунії (1918-1940) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 92-97. – ISSN 1563-3349
561555
  Федоренко В. Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-213.
561556
  Корнякова Т. Інститут прокурора Міжнародного кримінального суду: принципи організації діяльності та функціональні повноваження / Т. Корнякова, М. Владимирова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
561557
  Яковенко І. Інститут прокурорів - криміналістів потребує законодавчої регламентації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.84-88
561558
  Максименко С.В. Інститут прописки в Україні і права людини // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.92-97
561559
  Фещук Т.С. Інститут професійних прав та обов"язків адвоката: деякі теоретичні аспекти // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-673-442-0
561560
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
561561
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
561562
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
561563
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
561564
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 8
561565
  Ющенко Т.В. Інститут професійної етики суддівського корпусу та його роль в реалізації судової функції Української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 242-246.
561566
  Самойленко О. Інститут професорських стипендіатів як один із шляхів підготовки професійних істориків в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 334-359. – ISSN 2415-8003
561567
  Бевзенко В.М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
561568
   Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України = G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine : інформ.-наук. видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [авт.-уклад.: Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 99, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - До 70-річчя наук. діяльності. – Бібліогр.: с. 69-73. – ISBN 978-966-644-450-2
561569
  Задирака Н.В. Інститут публічного майна в докласичний період // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7293-17-9
561570
  Левадіна Н. Інститут публічної адміністрації: проблеми становлення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 243-245
561571
  Суховіліна А.О. Інститут реабілітації в кримінально-процесуальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Суховіліна Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
561572
  Кравців В.С. Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 7-14. – ISSN 1562-0905
561573
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
561574
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 224-245. – Бібліогр.: л. 203-223
561575
  Білозір О.В. Інститут репатріації в Латвії: міжнародно-правовий вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 140-146. – ISSN 2220-1394
561576
  Дмитрієв А. Інститут реституції у міжнародному праві : історія становлення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.133-136. – ISSN 0132-1331
561577
  Янчук А. Інститут референдуму в рішеннях Конституційного суду України: огляд, аналіз, коментарі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 44-50
561578
  Ключковський Юрій Інститут референдуму: проблеми доктрини та нормативного регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 121-126
561579
  Сокіл Л. Інститут речника застрахованих у страховій системі Польщі // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 25-28
561580
  Дячук Л. Інститут розлучення в ранньовізантійському праві доби Юстиніана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема припинення шлюбу через розлучення за конституціями та новелами Юстиніана. Нормативно-правові акти імператора досліджуються на аксіологічній основі християнських цінностей з врахуванням особливостей ментальності ...
561581
  Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-прааовий аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 36-44. – (Право. Економіка. Управління)
561582
  Шевченко Т.О. Інститут розпуску парламенту як випадок колективного припинення повноважень народних депутатів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-83.
561583
  Парахіна М.Б. Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 7-11. – ISSN 2076-1554
561584
   Інститут святого Володимира // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 168, січень : січень. – С. 27


  Інститут не є навчальною установою. Тут мешкали студенти-українці, які вчилися по університетах і коледжах Канади.
561585
  Бовсуновська Ю.В. Інститут секретного заповіту: переваги та недоліки // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-419-299-3
561586
  Іліка Н. Інститут сепарації у сімейному законодавстві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 276-278. – ISBN 978-966-301-169-1
561587
  Масімова Е. Інститут сепарації у сімейному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 290-291. – ISBN 978-966-301-169-1
561588
  Лепех С. Інститут сепарації: проблеми застосування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.128-131. – ISSN 0132-1331


  Сепарація - засіб збереження сім"ї, альтернатива розлученню
561589
  Голікова О. Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджено історію заснування Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті. Його створено 1840 р. шляхом об’єднання перших у Російській імперії аграрних вишів - Інституту землеробства в Маримонті (Королівство Польське) та Лісівничого ...
561590
  Усаченко О. Інститут сім"ї, як основа правової культури процесу державотворення в Україні: сімейно-правовийаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 86-87
561591
  Москаленко А. Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 29-32
561592
  Мельник М.І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 15-23. – ISSN 1562-0905
561593
  Макара О. Інститут соціального партнерства як чинник розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 37-44. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
561594
  Нелін О.І. Інститут спадкування за українським звичаєвим правом (IX-XIX століття) : монографія / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-758-9
561595
  Неділько Я. Інститут спеціалізованих омбудсманів у зарубіжних країнах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 122-127. – ISSN 2311-6676
561596
  Єременко Ю. Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах Америки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 256-258
561597
  Коваль К. Інститут спеціальної конфіскації в правовій системі України: QUO Vadis? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
561598
  Іваненко І.В. Інститут співучасті у кримінальному праві України: новації та пропозиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 142-147.
561599
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.05 - етнологія / Олена Володимирівна Кондратюк; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196 л. – Бібліогр.: л. 163-196
561600
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец. 07.00.05 - етнологія / Кондратюк О.В. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
561601
  Малахова О. Інститут сприяння захисту у кримінальному процесуальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 421-422. – ISBN 978-617-7069-28-6
561602
  Короєд С.О. Інститут спрощеного позовного провадження як новела цивільного судочинства: аналіз ефективності процесуальних підстав застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 135-138. – ISBN 978-617-7096-97-8
561603
  Супрун Л. Інститут страхового та нерестрахового брокера н Україні: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 117-119.
561604
  Марчук В.О. Інститут субсидій - новий інститут муніципального права // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 324-327. – ISBN 978-966-190-861-0
561605
  Острогляд О.В. Інститут судимості в Україні: недоліки законодавчої регламентації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 176-179
561606
  Фвдоренко Л В. Інститут судів загальної юрисдикції в системі конституційного права України (теоретико-методолопчні аспекти) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 9-14. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
561607
  Кравчук В.М. Інститут судової влади в системі конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 40-46
561608
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні : (історико-правовий аспект): дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л. 202 - 220
561609
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
561610
  Колюх В.В. Інститут суду присяжних в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 68-78. – ISSN 2308-6912


  Автором розкрито досвід функціонування інституту присяжних у судочинстві зарубіжних держав відповідно до його основних моделей у світовій юридичні практиці. Окрема увага приділяється питанням процедури формування списків присяжних та їх кількісному ...
561611
  Трохлюк О.П. Інститут суду присяжних за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
561612
  Гутовська О. Інститут суду присяжних та теоретико-правові проблеми його імплементації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7069-14-9
561613
  Матвєєва Л.В. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського: сьогодення // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1608-0599
561614
  Гриценко А.А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні : наукова доповідь / Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І.; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-4719-2
561615
  Безручко О.В. Інститут телебачення, кіно і театру КиМУ: історія та специфіка навчального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 345-352
561616
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966 - 2016 / НАН України ; [редкол.: А.Г. Загородній (відп. ред.), З.І. Вахненко. О.М. Гаврилик та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 401, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : портр. – Імен. покажч.: с. 399-402. – Бібліогр.: с. 104-111 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-360-301-8
561617
  Русянцева Г. Інститут території із спеціальним режимом як фактор розвитку регіональної економіки // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 208-211. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
561618
  Харченко Г. Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-102. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
561619
  Пампуха Г. Інститут третіх осіб у третейському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 60-64.
561620
  Пушкар П.В. Інститут угоди про визнання вини: поняття та визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-239. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням інституту угоди про визначення вини. Визначено механізм її функціонування та окремі процесуальні елементи. Issues related to the interpretation of the institute of plea bargaining are dealt with. The ...
561621
  Александренко О.В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України / О.В. Александренко, А.В. Титко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2222-5374
561622
   Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича Національної Академії Наук України в 2001 р. : Інформаційний бюлетень. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2002. – 136с. – ISBN 966-02-1738-2
561623
   Інститут українознавства ім. Івана Крип"якевича Національної академії наук України : Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001. – 336с. – ISBN 966-02-2207-6
561624
   Інститут українознавства імені Івана Крип"якевича НАН України : Бібліографія праць наукових співробітників 1990-2001. – Львів, 2001. – 444с. – ISBN 966-02-2205-Х
561625
  Зущик Ю. Інститут українознавства: конфлікт директора і підлеглих досяг апогею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Співробітники Національного науково-дослідного Інституту українознавства і всесвітньої історії просять Президента звільнити директора Петра Кононенко.
561626
  Кононенко П.П. Інститут українознавства: новий етап розвитку / розмову записала Лідія Рапіна // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства розповідає директор інституту Петро Петрович Кононенко.
561627
   Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (1991-2011) = Mykhailo Hrushevsky institute of Ukrainian archeography and source studies of the National academy of sciences of Ukraine : (1991-2011) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Центр дослідж. історії України ім. Петра Яцика ; Канад. ін-т укр. студій, Альбертський ун-т ; [упоряд.: Д. Бурім та ін. ; редкол.: П. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Укр. письменник, 2011. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вид. Ін-ту: с. 217-414. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6258-4
561628
  Маврін О. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського національної академії наук України // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 163-165. – ISBN 966-625-017-9
561629
  Посікіра Р. Інститут уповноважених банків у фінансовому праві україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-177. – (Серія юридична ; Вип. 41)
561630
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-229
561631
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
561632
  Пустовіт Ж.М. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав в системі парламентського контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-14
561633
  Наулік Н.С. Інститут уповноваженого верховної ради України з прав людини; перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
561634
  Ковтуцька М. Інститут уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 389-390
561635
  Бялоблоцький З. Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 320-326. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
561636
  Ісакович В.С. Інститут усиновлення в міжнародному сімейному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 54-58
561637
  Гопанчук В. Інститут фактичного шлюбу у вітчизняному законодавстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 100-105.
561638
   Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2010 рр. / [Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України] ; за ред. В.Ф. Мачуліна. – Київ : Інтертехнодрук, 2010. – 450 с. : іл., портр. – На обкл.: 50 років 1960-2010. – Бібліогр.: с. 426-438. – ISBN 978-966-422-022-1
561639
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України 1927-2007 : 80 років. – Київ : Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 2007. – 332,[32] с. : фото
561640
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 90 років. 1927-2017 / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського ; [редкол.: В.Г. Кошечко (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 268, [2] с., [36] арк. фотоіл. : іл., портр. – Назва обкл.: Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 1927-2017. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-360-338-4
561641
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
561642
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 46
561643
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 328-333. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
561644
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  В інституті філології розроблено та впроваджено триступеневу програму підготовки фахівців. Випускники отримують кваліфікацію бакалавра, спеціаліста, магістра відповідно до напрямку підготовки.
561645
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
561646
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології: з минулого в майбутнє // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 171-179.
561647
   Інститут філології: слово, спрямоване в майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 75-77. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
561648
  Ткачук М. Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 113-121. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
561649
  Терещенко О. Інститут фінансового контролінгу - інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 52-53


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
561650
  Балануца О.О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-19
561651
  Вакарюк Л.В. Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 71-95. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження інституту фінансового права з позицій системного підходу як діалектичної єдності змісту та форми фінансового права.
561652
  Чучко Д. Інститут церковного ктиторства та його реалізіція в Молдавському князівстві (XVI - XIX ст.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – C. 21-33
561653
  Захаренко Н.О. Інститут цивільно-правової відповідальності підприємницьких господарських товариств як одна із форм реалізації правосуб"єктності юридичних осіб // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 239-250
561654
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 455 л. – Бібліогр.: л. 388-455
561655
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
561656
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 447, [1] с. – Додатки: с. 432-447. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-482-3
561657
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський. – Харків : Чальцев О.В., 2011. – 472, [1] с. – Бібліогр.: с. 395-456 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8766-16-9
561658
  Богдашина О. Інститут червоної професури: історія створення, соціально-політичні та матеріальні умови функціонування (1932-1937 рр.) / О. Богдашина, І. Сазонова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 167-174
561659
  Сойма М. Інститут шлюбного договору в сімейному праві України // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 328-333. – ISBN 978-966-2075-20-5
561660
  Вітович О.М. Інститут шлюбного договору як новела в сімейному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 317-319. – ISBN 966-660-151-6
561661
  Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
561662
  Ходаківська О.В. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір / О.В. Ходаківська, О.Г. Шпикуляк, О.М. Супрун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 13-18. – ISSN 2222-4459
561663
  Палійчук О.В. Інститути амністії та помилування: поняття, особливості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
561664
  Дашковська О.Р. Інститути безпосередньої демократії (деякі загальнотеоретичні питання) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 5-9
561665
  Сазонова Д.Д. Інститути безпосередньої демократії в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 107-109
561666
  Брюховецька Н.Ю. Інститути в економічній теорії та практиці: історія і сучасність / Н.Ю. Брюховецька, І.Л. Булєєв // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 92-100.
561667
  Яковина М.М. Інститути виконавчої влади та самоврядування у контексті конституційної реформи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
561668
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Бібліогр.: л. 199-236
561669
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр. : 9 назв
561670
  Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 0132-1331
561671
  Федоренко В.Л. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / В.Л. Федоренко, Я.О. Кагляк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 75-89.
561672
  Михненко А. Інститути громадянського суспільства та органи публічної влади в контексті політичної реформи в Україні / А. Михненко, С. Денисенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 278-282.
561673
  Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В.С ; Ін-т соціальної безпеки України. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 143, [1] с. – Додатки: с. 80-143. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 978-966-2509-11-3
561674
  Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 126-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561675
  Саричев В.І. Інститути громадянського суспільства як суб"єкт управління людським розвитком в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 28-35. – ISSN 2308-1988
561676
  Лотюк О.С. Інститути громадянського суспільства: доктринальний аналіз здобутків вітчизняних та зарубіжних учених // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 69-75. – ISSN 2312-1831


  У статті розкривається зміст поняття "інститути", аналізуються ознаки інституту громадянського суспільства, розглядаються точки зору на поняття і класифікацію інститутів громадянського суспільства окремих вітчизняних та зарубіжних вчених.
561677
  Лагутін В.Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 13-25 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
561678
  Манжола В.А. Інститути і суб"єкти глобального управління / В.А. Манжола, В.О. Романова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 64-70. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі становлення інститутів глобального світу. Особливу увагу приділено теоретико- методологічним підходам до дослідження глобального управління, а також характеристиці головних інститутів глобального управління.
561679
  Яременко О. Інститути й економічна свобода господарювальних суб"єктів / О. Яременко, О. Панкратова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-71. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1811-3141
561680
  Корнєєва Ю.В. Інститути міжнародного бізнесу : навч. посібник / Ю.В. Корнєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-247, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-381-2


  У пр. №1711649 напис: Шановному Валерію Володимировичу з повагою від автора. 28.08.2015. Підпис.
561681
  Дроботова Тетяна Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 39-45.
561682
  Бондарева К.В. Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 31-37. – ISSN 1563-3349
561683
  Ємець В.В. Інститути небанківського фінансового сектора у системі забезпечення економічної безпеки України : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 126-136 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
561684
  Бакленд Б. Інститути омбудсмена у справах збройних сил : практ. посібник / Бенджамін Бакленд, Вільям Макдермотт. – Geneva : DCAF, 2015. – XIV, 162 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
561685
  Сидорович О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 28-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
561686
  Биконя С.Ф. Інститути парабанківської системи в економічному зростанні : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 37-48 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
561687
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Виокремлюються й аналізуються політико-правові механізми реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування та політичних партій як інститутів громадянського суспільства. Political and low responsibility of self-governing authorities and ...
561688
  Малкна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевого самоврядування // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 90-101
561689
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевої влади // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 112-122
561690
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 191-202
561691
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності як елементи системи стримувань і противаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Визначається поняття інституту політичної відповідальності, з"ясовуються місце інститутів політичної відповідальності в системі поділу державної влади та їх роль у збалансуванні повноважень вищих органів держави. The concept of political ...
561692
  Чубаєвський В. Інститути політичної легітимації влади в електоральному процесі в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 13-18. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
561693
  Федущак- Паславська Г Інститути речового права у римському приватному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.33-40. – (Серія юридична ; Вип. 38)
561694
  Буряк Г. Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 26-28


  Розглянуто історичні передумови розвитку відносин власності у відмінних інституційних середовищах.
561695
  Левченко Н.В. Інститути розміщення заощаджень населення: становлення та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 172-178
561696
  Бойченко І.В. Інститути соціальні / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 158-159. – ISBN 966-642-073-2
561697
   Інститути спільного інвестування : правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / [Гарагонич О.В. та ін.]. – Київ : Гельветика, 2014. – 215, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 192-215. – ISBN 978-618-7041-58-6
561698
  Любива В.Б. Інститути спільного інвестування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7069-02-6
561699
  Шевченко А.О. Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 28-35. – ISSN 2310-9262
561700
  Чеберкус Д.В. Інститути спільного інвестування та їх вплив на розвиток інноваційної сфери в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
561701
  Криниця С.О. Інститути спільного інвестування: природа, проблеми і перспективи розвитку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 208-214. – ISSN 2221-755X
561702
  Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи : монографія / О.С. Колесник. – Київ : Зовнішня торгівля, 2010. – 142 с.
561703
  Грінченко О.В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 207-212. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
561704
  Тимошенков І.В. Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії / І.В. Тимошенков, О.М. Нащекіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 333-339. – ISSN 0321-0499
561705
  Павлов В.І. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір : монографія / В.І. Павлов, В.М.Заремба, Ю.Г Фесіна ; Спілка економістів України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-517-630-5
561706
  Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, Шпикуляк, ОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 169-176. – ISSN 2221-1055
561707
  Чубарь О.Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
561708
  Федірко О.А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 138-150.
561709
  Сілантьєв О.І. Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 128-135. – ISSN 2222-4459
561710
  Ціватий В.Г. Інститути, інституції та дипломатичний інструментарій у зовнішній політиці України XXI століття в контексті еволюції модернів, публічного управління та геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 85-88
561711
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Коломия : Галицька накл. Якова Оренштайта. – 77с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
561712
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1929. – 78с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева дит. б-ка)
561713
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : ДЛВ, 1935. – 87с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка читача-початківця)
561714
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1979. – 106с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
561715
  Вовчок М. Інститутка [Електронний ресурс] / Марко Вовчок; студія "Книга вголос"; читає народна артистка України Лариса Кадирова. – Київ : Книга вголосУкраїнська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 50 хв. Інститутка - 2 год. 10 хв. Кармелюк - 1 год. 26 хв. Козачка - 1 год. 5 хв. Не до пари - 16 хв. Павло Чорнокрил - 2 год. 15 хв. Пройдисвіт - 50 хв. Сестра - 2 год. Три ...
561716
   Інститутові біології - 80 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Звіт про ювілейний вечір з нагоди 80-річчя створення Інституту біології. Ювілярів привітав у відеозверненні ректор Л. Губерський, а також проректор О. Закусило. На вечорі виступила директор Інституту Л. Остапенко, акад., екс-декан М. Мусієнко та інші.
561717
  Німчук В. Інститутові української мови НАН України - 10 років / В. Німчук, К. Городенська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.63-65. – ISSN 0130-5263
561718
  Дем"яненко Н. Інституту вищої освіти АПН України - 10 років: витоки,сьогодення,майбуття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 25-28. – ISSN 0131-6788
561719
  Нагребельний В.П. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України - 60 років // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-10.
561720
  Волинський П.Б. Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 15 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.39-40 : фото
561721
   Інституту журналістики - 60!. – Київ : [Б. в.], 2007. – 48 с. – ISBN 966-594-770-2
561722
  Сорока М. Інституту журналістики - 60! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-3.
561723
  Матях В.М. Інституту історії України НАН України в процесі конституювання української новістики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 28-46. – (Історичні науки ; Т. 21)
561724
  Шутенко Л. Інституту літератури - 80
561725
  Загородній А.Г. Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України - 50 років // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
561726
   Інституту українознавства - 5 років // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про те, що 24 січня 1997 р. виповнилося 5 років відтоді, як розпочав діяльність Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка як його самостійний навчально-науковий підрозділ. Президент України Л. Кучма ...
561727
  Моргун В.В. Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України - 70 років // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (31). – С. 83-90. – ISSN 2312-749X
561728
  Шатіло В.А. Інституціалізація глави держави в системі державної влади // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 24-28. – ISSN 2222-5374
561729
  Гурицька М.С. Інституціалізація громадської думки в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 243-247
561730
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 245 л. – Додатки: л. 195-245. – Бібліогр.: л. 165-194
561731
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Констянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
561732
  Кринична І. Інституціалізація підходів до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 3 (33). – С. 145-152.
561733
  Крушельницька Т. Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-144
561734
  Хілько В.Г. Інституціалізація предмету "екологія" як базового компоненту освіти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 96-98
561735
  Коврига О.С. Інституціалізація регіональної соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 86-87. – Бібліогр.: 6 назв
561736
  Максимчук М.В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України: теорія і практика : монографія / Максим Максимчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 393, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7937-7
561737
  Шендеровський К.С. Інституціалізація соціальної журналістики в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 88-96


  Автор розглядає поняття соціальної журналістики, зважаючи на важливість розвитку означеної комунікаційної ланки для нашого суспільства. Він наголошує, що будь-яка медіадіяльність сприяє вирішенню соціальних проблем, об"єднує людей в соціальні ...
561738
  Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) / С.М. Голубка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 452, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-382 та в підрядк. прим. – ISBN 976-966-2380-59-0
561739
  Чухно А. Інституціалізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
561740
  Мамчур В.А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 55-61
561741
  Драгомирова Ірина Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Автор визначає необхідність створення інституційного підгрунтя корпоративного управління операторами ринку, які надають освітні послуги. В статті прогнозовано наслідки різнонаправленості векторів "раціонального менеджменту" та "ірраціонального ...
561742
  Драгомирова І. Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
561743
  Найдич М. Інституції молодіжної політики Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-182. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
561744
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 534 л. – Бібліогр.: л. 487-534
561745
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви
561746
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства: проблема ідентифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про визначення та ідентифікацію східного християнства. This article is about definition and identification of Oriental Christianity.
561747
  Тодорюк Інституції сталого розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 215-219. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
561748
  Ціватий В.Г. Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 136-141. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
561749
  Шпикуляк О.Г. Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 46-59
561750
  Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – Київ : Основи, 2000. – 198с. – ISBN 966-500-017-9
561751
  Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія = Institutions, behaviour and economic theory : внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Генріх Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-518-417-1
561752
  Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-10


  Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюджетної системи, інституційні засади розвитку системи бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету. Визначено роль бюджету як інструмента соціально-економічного розвитку ...
561753
  Абаніна Ю. Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
561754
  Шпикуляк О.Г. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 5 (9). – С. 80-93. – ISSN 2411-4413
561755
  Прутська О.О. Інституційна безпека суб"єктів аграрного ринку / О.О. Прутська, О.Г. Шпикуляк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 85-97. – ISSN 2411-4413
561756
  Чаленко О.Ю. Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
561757
  Зінченко В.В. Інституційна глобалізація і постмодернізація економіки в системній динаміці транзитивних трансформацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 106-112. – ISSN 2524-003X
561758
  Даниленко О.Л. Інституційна довіра і довіра до центрального банку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-84 : рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
561759
  Тарасевич В. Інституційна еволюція племені: діяльнісний контекст // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
561760
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: від інстинктів до протоінститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-66 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
561761
  Тарасевич В.М. Інституційна еволюція: від протоінститутів - до інститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 64-79. – Бібліогр.: на 23 пункта. – ISSN 1811-3141
561762
  Маслов А. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми інституційних перетворень в економіці. Розглянуто інституційні аспекти тіньової економіки, проблеми імпорту інституцій та інші. This article contents an observation under the theoretical and practical ...
561763
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110. – Бібліогр.: с. 102, 104, 107-108


  Обгрунтовано поняття "інституційна ефективність ринку цінних паперів" та запропоновано адаптовану до українського економічного середовища методику її визначення. Розглянуто чинники впливу на рівень інституційної ефективності ринку цінних паперів в ...
561764
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110.
561765
  Гражевська Н.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації / Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
561766
  Чемерис В.А. Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти / В.А. Чемерис, Куцаб-Бонк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 218-225. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
561767
  Студенніков І. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні: / І. Студенніков, В. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 36-40. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1728-6220
561768
  Лисюк В.М. Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему / В.М. Лисюк, Т.В. Деркач // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 138-148
561769
  Резнікова Н.В. Інституційна координація монетарної політики в Європейському валютному союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 96-103. – (Європейські дослідження)
561770
  Бойко Н. Інституційна легітимність виборчої системи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
561771
  Ворон О.П. Інституційна мережа Римо-Католицької церкви в Україні // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 165-171.
561772
  Дуда Б.Ю. Інституційна модель державного регулювання валютного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 21-24


  Розглядаються повноваження органів валютного регулювання на валютному ринку. Зазначено переваги та недоліки діючої моделі державного регулювання валютного ринку.
561773
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
561774
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0131-775Х
561775
  Туниця Т.Ю. Інституційна модель оптимізації природокористування // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 73-78.
561776
  Кредісов В.А. Інституційна модель підприємницького середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 191-195
561777
  Кириленко О.М. Інституційна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-286. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
561778
  Осецька Д. Інституційна модернізація фіскальної політики в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 111-116. – ISSN 2078-5860
561779
  Вергелес Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – ISSN 1818-5754
561780
  Шапошніков А.О. Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 334-338. – ISSN 2076-1554
561781
  Коваленко Ю.М. Інституційна організація фінансового сектора економіки України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 3-8
561782
  Предборський В.А. Інституційна пам"ять суспільства: тінізаційний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
561783
  Оргієць О. Інституційна пам’ять: основні етапи розвитку наукової думки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 36-42. – ISSN 2414-4436
561784
  Кіндзерський Ю.В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 22-46. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
561785
  Борщевськиіі В.В. Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення / В.В. Борщевськиіі, Куцаб- Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 108-117. – ISSN 1562-0905
561786
  Матюшенко І.Ю. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І.Ю. Матюшенко, В.Є. Хаустова, С.І. Князєв // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-2066
561787
  Кравчук Н.Я. Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 112-123. – Бібліогр.: 42 назв.
561788
  Корнєєв В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 99-109. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
561789
  Баюра Д. Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та необхідність трансформації системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Установлено необхідність застосування інституційного підходу до підвищення ефективності управління акціонерними товариствами на ...
561790
  Яншина А.М. Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах Північної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 172-182. – ISSN 2308-6912


  Екологічно дружня поведінка суб’єктів господарювання у країнах із розвиненою економікою, хоча і сприймається сьогодні більшістю громадян цих країн як єдино можлива, не сформувалася стихійно, а є результатом активної популяризації "зеленого" способу ...
561791
  Червякова О.В. Інституційна складова механізму державного управління у сфері культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 17-23. – ISSN 2226-3209
561792
  Заславська О.О. Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 24-26.
561793
  Міненко М. Інституційна спроможність фахових об"єднань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 42-49. – ISSN 1606-3732
561794
  Корюкалов М. Інституційна структура втілення зовнішньої політики ЄС // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 182-184
561795
  Версаль Н.І. Інституційна структура кредитної системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.95-99
561796
  Береза А.В. Інституційна структура регіональної політики у Східній Європі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 550-554. – ISSN 1563-3349
561797
  Гарбар Ж.В. Інституційна структура регулювання фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
561798
  Вірченко В.В. Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 69-79. – Бібліогр.: 9 назв
561799
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 26 назв.
561800
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. + Додаток: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 183-188
561801
  Поливана Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-25
561802
  Абдуллін Р.М. Інституційна сутність транзакційних витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 42-45
561803
  Шамборовський Г. Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343
561804
  Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню основних наукових підходів представників провідних течій інституційного напряму до розкриття теоретичного змісту економічної ментальності. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical contents of ...
561805
  Щербина С. Інституційна трансформація механізму державного регулювання аграрного та сільського розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394
561806
  Крисоватий А. Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 62-73. – ISSN 1818-5754
561807
  Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 3-21. – Бібліогр.: с. 7-8, 15, 19-20


  Досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи. Дано оцінку нинішньої ситуації і загроз розвитку окремих її сегментів - кредитного, страхового й фондового ринків.
561808
  Герасимчук З.В. Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті / З.В. Герасимчук, М.Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 161-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
561809
  Олійник О. Інституційне забезпечення банківського нагляду в ЄС // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 60-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
561810
  Онищенко С. Інституційне забезпечення бюджетної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інституційне середовище з позицій різних концептуальних підходів. Акцентована увага щодо проблем інституційного забезпечення бюджетної безпеки в Україні. Досліджено інституціоналізацію бюджетних відносин та особливості формування ...
561811
  Трюхан В. Інституційне забезпечення виконання угоди про асоціацію Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 184-193
561812
  Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 124-130
561813
  Іванова І.М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 82-88. – ISSN 2306-5664
561814
  Пішеніна Т.І. Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
561815
  Васильєв О.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 84-91. – (0). – ISSN 2078-9165
561816
  Гбур З.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
561817
  Наберухін В.А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878


  На даний час одним із актуальних завдань наукової спільноти є розробка та впровадження прогресивних методів залучення інтелектуальної власності до господарського обороту задля отримання максимального ефекту від її використання. Стаття присвячена ...
561818
  Глущевська А. Інституційне забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 205-208
561819
  Зубар І.В. Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 109-122. – ISSN 2411-4413
561820
  Залєвська-Шишак Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституційного забезпечення підприємництва в трансформаційних умовах. Досліджено особливості реформування економіки України та необхідність створення ефективного інституційного забезпечен- ня. Проаналізовано роль державного ...
561821
  Самофалова О.Ю. Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
561822
  Мартинова Л.Б. Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 220-225. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
561823
  Бучик В.С. Інституційне забезпечення реалізації спільної безпекової політики Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 18-22
561824
  Яцко Л.Б. Інституційне забезпечення регіонального розвитку в умовах трансформаційних перетворень / Л.Б. Яцко, М.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 75-78. – (Економіа ; Вип. 25)
561825
  Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 95-101
561826
  Боднар О.А. Інституційне забезпечення сільського розвитку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 61-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
561827
  Піжук О.І. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням тендерної складової // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 28-33
561828
  Балашов А.М. Інституційне забезпечення соціального захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 97-99.
561829
  Колосок А.М. Інституційне забезпечення соціального партнерства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 74-79. – ISSN 1993-6788
561830
  Гаманкова О. Інституційне забезпечення соціального страхування / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб"єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з урахуванням ...
561831
  Підліснюк В В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14.
561832
  Підліснюк В.В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В.В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчено та проаналізовано діяльність Національних рад з питань сталого розвитку в Європейських країнах. Даються рекомендації щодо практичного використання їх досвіду в Україні.
561833
  Стемковська О. Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито питання трансформації місцевого самоврядування в контексті інституційного забезпечення, а саме через діяльність інститутів міських рад, міських голів та членів громад зокрема. Окрему увагу приділено конституційному забезпеченню ...
561834
  Мельник Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-83. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
561835
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
561836
  Портна О.В. Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2222-0712
561837
  Садова У.Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У.Я. Садова, О.В. Махонюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 31-38. – ISSN 1562-0905
561838
  Жуковська А. Інституційне забещпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 15-22. – ISSN 1818-2682
561839
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 515л. + Додатки л. 425-483. – Бібліогр.: л. 484-515
561840
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
561841
  Уколова А.А. Інституційне розбалансування ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
561842
  Гуменюк О.С. Інституційне середовище забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в системі реалізації ендогенного потенціалу // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2014. – № 1. – С. 106-115
561843
  Мороз В.В. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів / В.В. Мороз, Р.І. Шепетько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  У статті за допомогою глобальних індексів проводиться пошук інституційних факторів, які негативно впливають на неоіндустріальні перетворення. За результатами дослідження такими факторами стали: непрозорість, непередбачуваність державної влади; ...
561844
  Давидович О. Інституційне середовище сприяння експортній діяльності України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 161-169. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
561845
  Тимошенко А.О. Інституційне середовище формування і функціонування фіскальної політики в євроінтеграційних процесах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 96-103. – ISSN 2415-8089
561846
  Гурняк І. Інституційний аналіз економічних процесів у перехідній економіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 298-306. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
561847
  Кітура А. Інституційний аналіз інвестицій у венчурний бізнес в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
561848
  Репех С.Ю. Інституційний аналіз інноваційної інертності економіки України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 152-156


  Здійснено інституційний аналіз чинників інноваційної інертності вітчизняної економіки на теоретико-методологічному грунті теорії "порядку обмеженого доступу" Дугласа Норта. Розкрито інститути та стимули, обумовлені логікою порядку обмеженого доступу, ...
561849
  Петленко Ю. Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-77. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено економічний зміст та умови інституційного розвитку фінансового механізму вертикально-інтегрованих структур в Україні, розглянуто організаційні форми вертикальної інтеграції та охарактеризовано їх вплив на розподіл майнової ...
561850
  Новікова І. Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-31. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітлено відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи налагодження фінансової рівноваги. Розглянуто значення інституційної ...
561851
  Гайдай Т.В. Інституційний аспект ринкового реформування перехідних економік // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 28-37. – ISSN 0320-4421
561852
  Ільчук Володимир Петрович Інституційний венчурний капітал як фактор зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрита структура інституційного венчурного капіталу як чинника інтеграції інтелектуального і фінансового капіталу, формування сприятливого економічного середовища для залучення інвестицій у розвиток інноваційної економіки та підвищення її ...
561853
  Горлинський В.В. Інституційний вимір безпечного і сталого розвитку в умовах мережного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 107-112
561854
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобальних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 491 л. – Бібліогр.: л. 444-491
561855
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобального суспільного розвитку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
561856
  Дідух Д.І. Інституційний вимір державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-19. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми інституційних характеристик державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу. Автор здійснює аналіз національного та наднаціонального рівнів регулювання інтелектуальної власності в ...
561857
  Заблоцька Р. Інституційний вимір міжнародної торговельної кооперацій в рамках багатосторонніх організацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 295-301. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
561858
  Бондар О. Інституційний вимір місцевого самоврядування // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 166-170
561859
  Длугопольський О.В. Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
561860
  Зінченко В.В. Інституційний вимір сучасних глобальних трансформацій суспільного розвитку в моделях освіти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 13-26. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти. Зазначається, що рух від загального до конкретного, коли до процесу пізнання постійно залучається соціальний контекст, дає можливість адекватно, в руслі системного підходу, ...
561861
  Лагутін В.Д. Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 43-51. – Бібліогр.: 21 назв.
561862
  Панасенко Г.О. Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 209-217. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
561863
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 426л. – Бібліогр.: л. 337-389; Джерела ілюстр.матеріалу: л. 390-426
561864
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 24 назви
561865
  Базилевич В.Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В.Д. Базилевич, В.Л. Осецький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 19-30. – Бібліогр.: 13 назв
561866
  Шпакович О.М. Інституційний механізм в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 23-28


  Ратифікація Лісабонських договорів про Європейський Союз та функціонування Європейського Союзу визначає новий формат відносин між Євросоюзом і Україною. Оскільки Угода про асоціацію України з Європейським Союзом парафована і наступними кроками є її ...
561867
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244 с. – Бібліогр.: л. 224-244
561868
  Синчанський С.О. Інституційний механізм забезпечення взаємозв"язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 608-613. – ISSN 1563-3349
561869
  Дяченко А.В. Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 12. – С. 50-58. – ISSN 2311-6420
561870
  Підбережник Н. Інституційний механізм публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 104-112. – ISSN 2414-4436
561871
  Утко-Масляник Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 210-217


  Статтю присвячено аналізу інституційного механізму реалізації євро- пейської космічної політики. Розглянуто інституційний механізм взаємодії ЄС та Європейського космічного агентства у сфері реалізації європейської космічної політики та здійснений ...
561872
  Власова Т.Р. Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні / Т.Р. Власова, Н.В. Чобанюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-14. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
561873
  Демидюк О.О. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 94-97. – ISSN 2306-6806
561874
  Вовкогон О.Ю. Інституційний підхід до вивчення соціальних явищ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
561875
  Осенцька Д.В. Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 150-158


  Розкрито інституційні підходи до функціонування механізмів фіскального регулювання економіки, яке має грунтуватися на сукупності форм, засобів, механізмів формування та реалізації завдань фінансової політики, котрі визначають умови взаємовідносин ...
561876
  Жилінська О. Інституційний підхід у дослідженні проблем інноваційного розвитку / О. Жилінська, Д. Коломоєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано можливості застосування методичного інструментарію нової інституціональної економічної теорії щодо проблем інноваційного розвитку та здійснено аналіз якісних характеристик головного суб"єкта інноваційного процесу - споживачів ...
561877
  Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку репозитарію у Науковій бібліотеці Чернігівського державного інституту економіки і управління (НБ ЧДІЕУ), механізми їхньої реалізації, роль бібліотеки в процесі розвитку інституційного ...
561878
  Далгич К.В. Інституційний розвиток банківської системи в контексті підвищення її конкурентоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 18-26. – ISSN 2221-755X
561879
  Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, механізми державного управління : монографія / Сімак Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 388, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-350. – ISBN 978-966-2341-25-6
561880
   Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів : Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2003. – 37с.
561881
  Яскевич А.Й. Інституційний розвиток системи фахової підготовки державних службовців Франції. / А.Й. Яскевич, Я.І. Лазар // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 296-303
561882
  Бородіна О.М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
561883
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71.
561884
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71. – Бібліогр.: с. 54


  Висвітлено сучасний стан і основні тенденції інституційного розвитку фінансового сектору України та його окремих сегментів, досліджено негативні тенденції у формуванні його структури та їх вплив на економічні процеси.
561885
  Кукіна З.О. Інституційний та договірний механізми ООН у сфері захисту свободи слова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 140-147


  Стаття присвячена аналізу діяльності ООН в сфері медіа права, а точніше в сфері одного з найважливіших його інститутів - свободи слова. Автор приділяє увагу договірним та інституційним механізмам ООН, завдяки яким організація проводить активну ...
561886
  Лазор К.П. Інституційний та функціональний вимір взаємодії політики та релігії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 44-52
561887
  Резнікова Н.В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
561888
  Порожняк М. Інституційні аспекти врегулювання торговельних спорів у системі СОТ // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 71-74. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
561889
  Гурбик Ю.Ю. Інституційні аспекти державного регулювання туристичної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
561890
  Федірко М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / М. Федірко, П. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 18-30. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
561891
  Андрейчук В.С. Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 171-180. – (Серія "Державне управління" ; № 3). – ISSN 2310-2837
561892
  Филюк Г. Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основі аспекти інституційного забезпечення антимонопольного регулювання в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції, основні проблеми та шляхи їх розв"язання в українській економіці. The article deals with main aspects of ...
561893
  Запатріна І.В. Інституційні аспекти реалізації концепції "двох бюджетів" на прикладі російського досвіду : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 18-29 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
561894
  Білокінна І.Д. Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах "зеленої економіки" // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 95-104. – ISSN 2411-4413
561895
  Кравченко М. Інституційні аспекти структурних перетворень у національних економіках країн Східної Європи та СНД // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
561896
  Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційні аспекти творчих здобутків видатних учених-економістів, які прагнули розв"язати теоретич-ні та практичні проблеми інституційного характеру стосовно ефективного функціонування вітчизняної економіки. This article is dedicated to ...
561897
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – Бібліогр.:19 п. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню елементів інституційної спрямованості економічних поглядів представників Київської політ-економічної школи (другої половини ХІХ - початку ХХ ст.) у контексті з розвитком загальносвітових наукових тенденцій. The article is ...
561898
  Кебуладзе В. Інституційні аспекти трансформації філософського знання в пострадянській Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 5-12. – ISSN 0235-7941
561899
  Лисак Л.М. Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 136-141. – ISSN 2306-6814
561900
  Мельник А.Ф. Інституційні бар"єри впровадження спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування / А.Ф. Мельник, Монастирський, ГЛ // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.8-13
561901
  Заблоцька Р.О. Інституційні виміри економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.167-171.
561902
  Ткач О.Т. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 41-46. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
561903
  Міщенко Д.А. Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 108-110
561904
  Міщенко В. Інституційні засади державної підтримки бвнківського сектору в період кризи / В. Міщенко, С. Шульга // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 12-21
561905
  Запухляк І.Б. Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 39-42. – ISSN 1728-6220
561906
  Журавель Ю.Г. Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 61-68. – ISSN 2306-6814
561907
  Бойченко М.І. Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 21-23
561908
  Гончарук Лілія Інституційні засади регулювання національних інноваційних систем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено механізм інноваційних процесів економічного розвитку і державного регулювання інноваційної сфери, запропоновано заходи з удосконалення інноваційної політики держави.
561909
  Рудик В.К. Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 40-45
561910
  Колот А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-38 : табл. – ISSN 1682-2366
561911
  Вітренко А.О. Інституційні засади функціонування ринку реклами та їх особливості в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливий дворівневий механізм регулювання рекламних послуг та особливості його функціонування в перехідній економіці України.
561912
  Богомаз Г.О. Інституційні засади функціонування сучасного валютного ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
561913
  Довгаль О.А. Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС / О.А. Довгаль, А.Ю. Таран // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 2222-0712
561914
  Радіонов Ю.Д. Інституційні зміни в бюджетних відносинах як чинник зростання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 25-41. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано вплив інституціональної теорії на регулювання соціально-економічних процесів. Визначено, що без інституційних змін неможливо досягти успіху в економічних чи соціальних реформах. Взаємовідносини з учасниками бюджетного процесу формуються ...
561915
  Черчик Л. Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
561916
   Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації : аналіт. доповідь / [Г.І. Зеленько та ін. ; за ред. Г.І. Зеленько] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-74-65-5
561917
  Траверсе О.О. Інституційні зміни та лідерство в українській політиці початку демократичних змін // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 25-27.
561918
  Катигробова О.В. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
561919
  Попова В.В. Інституційні і господарські джерела формування траєкторії розвитку національної макросистеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 199-205. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
561920
  Бунецький Л.Л. Інституційні інновації періоду демократичного транзиту України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує особливості трансформації політичних інститутів в умовах системної кризи. Запропоновані деякі прикладні кроки, щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та влади в Україні. The author in this article ...
561921
  Козюк В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 3-34. – ISSN 1684-906Х
561922
  Михайленко О.В. Інституційні механізми ЄС у галузі боротьби з торгівлею людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексному дослідженню інституційних механізмів Європейського Союзу з питань боротьби з торгівлею людьми. Аналізується законодавство ЄС стосовно Співробітництва у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах. Метою ...
561923
  Горбатенко Віталій Інституційні механізми реалізації концепції "Європи регіонів" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 80-91. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
561924
  Стахєева Г.О. Інституційні механізму контролю за концентраціями в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 151-152


  Про механізм контролю за концентраціями в ЄС є його інституційна структура. Відомо, що інституційний механізм ЄС представлений наднаціональними органами, що покликані втілювати в життя цілі та завдання ЄС, слугувати інтересам його громадян та ...
561925
  Сірий Є. Інституційні можливості та соціокультурні параметри участі індивідів у підприємницькій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається проблематика розвитку підприємництва (малого та середнього бізнесу) в Україні в аспекті формування державою та суспільством відповідних інституційних можливостей та суспільних умов. Останні ж розглядаються як відповідний ресурс ...
561926
  Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 26-32. – ISSN 1996-5931
561927
  Данилова К.І. Інституційні обмеження валютної політики в системі відтворення трансформаційної економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 39-44
561928
  Бурлай Т.В. Інституційні обмеження на шляху конвергенції економік України та ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 5-9
561929
  Корж М.А. Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 77-88
561930
  Дяченко С.А. Інституційні обмеження щодо здійснення місцевих позик: Україна та європейський досід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
561931
  Куровський С. Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 47-54. – ISSN 2308-9636
561932
  Корнєєв В.В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-90. – ISSN 1605-7988
561933
  Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 79-95. – ISSN 1684-906Х
561934
  Колєсніченко А.С. Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 61-70. – ISSN 2222-4459
561935
  Токар В.В. Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 45-49
561936
  Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1811-3141
561937
  Герасимова С.В. Інституційні основи управління акціонерними товариствами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.84-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
561938
  Кукош М.С. Інституційні основи формування інвестиційного потенціалу регіону // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 110-115. – ISSN 2524-003X
561939
  Уманців Ю.М. Інституційні основи формування інтегрованих корпоративних структур // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
561940
  Витко Т. Інституційні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: порівняльний аналіз досвіду України й США // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 260-268
561941
  Предборський В.А. Інституційні особливості корупційних процесів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 16-22
561942
  Кудласевич О. Інституційні параметри оптимізації регуляторної політики держави у сфері телекомунікаційної діяльності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 33-39
561943
  Ляшенко В.І. Інституційні пастки перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 178-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
561944
  Артьомова Т. Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 36-45 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
561945
  Стадник В.В. Інституційні передумови і перспективи реалізації концепціїї інклюзивної освіти в Україні / В.В. Стадник, Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
561946
  Кочума І. Інституційні передумови людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-40
561947
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Дис. ... канд. економіч. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 226л. + Дод.: л.218-226. – Бібліогр.: л.200-217
561948
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
561949
  Нехайчук Д.В. Інституційні передумови розвитку інвестиційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
561950
  Нікіфоров П.О. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку / П.О. Нікіфоров, В.І. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми формування фінансового ринку в умовах трансформаційних змін. Автори здійснили аналіз передумов розвитку фінансових інститутів. The problems formation of financial markets in conditions of transformations replacements ...
561951
  Слухай С.В. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
561952
  Биконя С.Ф. Інституційні перетворення в Україні - головна умова участі в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 79-81
561953
  Ушакова Н.Г. Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 114-118. – ISSN 2222-4459
561954
  Корбут Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 175-183
561955
  Яременко Інституційні підвалини суб"єктного виміру господарчої системи у контексті розвитку національної конкурентоспроможності / Яременко, К.З. Назиров // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 21-31. – ISSN 1811-3141
561956
  Туниця Т. Інституційні підходи в контексті задач регулювання відкритої економіки // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-44. – ISSN 1729-7036
561957
  Давидов І.Г. Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1
561958
  Кириленко І.Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього агропродовольчого ринку / І.Г. Кириленко, Р.М. Шмідт // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 3-10
561959
  Попченко В.О. Інституційні протиріччя розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 45
561960
  Грушевський В.А. Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 24-27. – ISSN 1727-1584
561961
  Яременко О. Інституційні реформи і проблема богової залежності державних інститутів // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
561962
  Гражевська Н.І. Інституційні ризики соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації. Розкрито суперечливий вплив глобалізації на економічний розвиток та економічну безпеку трансформаційних економік. Обгрунтовано пропозиції щодо ...
561963
  Бутко М.П. Інституційні складові використання людського потенціалу в трансформаційний період України / М.П. Бутко, С.М. Задорожна // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 33-41. – ISSN 1562-0905
561964
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використання ресурсів ріки Дунай : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кулько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
561965
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використанням ресурсів ріки Дунай : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулько А. В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 201-226
561966
  Піскун В. Інституційні та науково-дослідні складові розвитку українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : (до 10-річчя створення Центру українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 162-168. – ISBN 966-8126-27-0
561967
  Польська І. Інституційні та правові основи регулювання регіонального розвитку: світовий досвід / І. Польська, Г. Пашкова // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 124-131.
561968
  Кузнєцова С.В. Інституційні технології формування політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 110-116. – ISBN 966-628-108-8
561969
  Корнієвська В.О. Інституційні трансформації в ЄС і болгарський досвід валютної ради // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 80-
561970
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-116 : табл. – ISSN 1811-3141
561971
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-113. – ISSN 1811-3141
561972
  Сагайдак Ю.А. Інституційні умови ефективного розвитку промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 314-319


  Стаття присвячена розгляду основних проблем, які зустрічаються на шляху країни, що прагне економічного зростання, окремим аспектам формування ефективної промислової політики. Проаналізовано статистичний матеріал розвитку промисловості України, ...
561973
  Слободян Р.Р. Інституційні умови і чинники підвищення ефективності державної фінансово-кредитної підтримки суб"єктів малого підприємництва // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 39-41
561974
  Олейникова Л.Г. Інституційні умови фінансування вищої освіти і науки в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 144-154. – (Економічні науки ; № 4 (36)). – ISSN 2414-0287


  "У статті розглянуто основні тенденції щодо ролі й значення вищої освіти в умовах глобальної конкуренції та трансформації соціально-економічного простору. Проаналізовано еволюцію інституційного середовища фінансування вищої освіти і науки в Україні та ...
561975
  Цибульська Е.І. Інституційні умови формування економіки знань в Україні // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 299-308. – ISSN 1993-5560


  "Дається аналіз динаміки індексу економіки знань України та провідних країн світу. Обгрунтовується системоутворююча роль інститутів генерації знань в інституційному каркасі країни в постіндустріальній економіці. Розглядаються заходи щодо вдосконалення ...
561976
  Архієреєв С.І. Інституційні фактори скорочення трансакційних витрат кредитування / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 84-92
561977
  Халковський О.М. Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 76-79. – ISSN 2306-6806
561978
  Жуковська А.Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 64-69
561979
  Мартиненко І.В. Інституційні форми реалізації принципу єдності влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 167-171. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
561980
  Годуєв О.О. Інституційні форми структуризації банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 354-366
561981
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
561982
  Мандибура В.О. Інституційні чинники забезпечення функціонування державної форми власності в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-12. – Бібліогр.: на 3 пункта. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст нормативно-правової складової інституційної архітектоніки державної форми власності. На основі узагальнення світового досвіду розкрито аспекти юридичного забезпечення функціонування інституту державної власно-сті, а також запропоновано ...
561983
  Демидюк О.О. Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 289-400
561984
  Сафонов В.В. Інституційні чинники регуляторної політики суб"єктів суспільно-економічних відносин // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 92-96
561985
  Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової економіки в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 35-40. – ISSN 2221-755X
561986
  Шабранська Н.І. Інституційні шляхи розв"язання проблем ресурсного забезпечення малого інноваційного підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 108-114
561987
  Андрос С. Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу і банківському секторі / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
561988
  Шукало І.М. Інституційність англомовного комп"ютерного рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 488-495. – Бібліогр.: Літ.: 495; 15 поз.
561989
  Ціватий В. Інституційно-дипломатичний і концептуальний вимір політичного простору в регіоні Балтійського моря / В. Ціватий, С. Божко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 44-48. – (Політичні науки)
561990
  Ігнатюк А. Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовано складові інституційно-організаційної системи регулювання галузевих ринків, а саме сукупність міждержавних угод, правових, нормативних актів, організаційної інфраструктури забезпечення дотримання й розвитку зазначених угод, ...
561991
  Клименко Н.Г. Інституційно-організаційні засади регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 72-76
561992
  Гражевська Н.І. Інституційно-організаційні механізми екологізації сучасного світогосподарського розвитку // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С.39-44
561993
  Гоблик В.В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
561994
  Цісінська О.Б. Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 151-162. – ISSN 1562-0905
561995
  Кондратьєва К. Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано систему та компетенцію органів державної влади у сфері забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні. Виявлено недоліки правового регулювання у цій галузі та запропоновано шляхи їх ...
561996
  Кушнір М.О. Інституційно-правове забезпечення як поняття у вітчизняній науці "публічне управління та адміністрування" // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 28-34. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
561997
  Микієвич М.М. Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 90-96.
561998
  Гоблик В.В. Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв"язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 19-22. – ISSN 2306-6814
561999
  Федулова Л.І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-16.
562000
  Ситник Г. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-33
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,