Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
561001
  Бокал Г.В. "Категорії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 123-124. – ISBN 966-316-069-1
561002
  Вестель Ю. "Категорії" 1-5: оригінал і три переклади / Ю. Вестель, І. Листопад, О. Панич // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-58. – ISSN 0235-7941


  Про науковий експеримент у галузі перекладу філософських текстів. Головною метою експерименту було виявити й активізувати лексичні ресурси української мови, придатні для відтворення різниці термінологічних устроїв античної філософської греки та латини.
561003
  Матасова Ю.Р. "Категорія "COMMON WOMAN" у творчій практиці Джуді Гран та Ані Діфранко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У розвідці розглядаються творчі перетини, демонстровані у доробку американської поетки Джуді Ґран та американської авторки-виконавиці Ані ДіФранко в межах категорії "комональності", що вперше постає у поетичній збірці Ґран The Common Woman та ...
561004
  Могилевський В. "Катериан": ілюстрація до поеми чи самостійний твір? / В. Могилевський, Н. Михайлова // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
561005
  Богданова А.В. "Катерина Измайлова" Д.Д. Шостаковича / А.В. Богданова. – Москва : Музыка, 1968. – 86 с.
561006
  Коваль О. "Катерина" Т. Шевченка: новий погляд на класику у занківчан // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
561007
  Наєнко Г.М. "Катехизис" 1600 року як навчальний текст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 63-75
561008
  Лівобережний Володимир "Катрін", "Айрен" та інші // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 9 : фото
561009
   "Катюш" рубежи огневые.. – Харьков, 1983. – 183с.
561010
  Сохор А.Н. "Катюша" М.И. Блантера / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
561011
  Небоженко Т.Н. "Катюши" на одесских рубежах / Т.Н. Небоженко. – Одесса, 1988. – 158с.
561012
  Дегтярев П.А. "Катюши" на поле боя / П.А. Дегтярев, П.П. Ионов. – Москва, 1991. – 236с.
561013
   [Кафедра видавничої справи та редагування] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
561014
   [Кафедра історії літератури та журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
561015
   [Кафедра міжнародної журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
561016
   [Кафедра мови та стилістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
561017
   [Кафедра періодичної преси] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
561018
   [Кафедра реклами та зв"язків з громадкістю] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
561019
  Кирилюк А.С. Категория "активность": мировоззренческие и методологические функции. / А.С. Кирилюк. – К., 1985. – 126с.
561020
  Храбров Виктор Васильевич Категория "базис" в материалистическом обосновании истории : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Храбров Виктор Васильевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
561021
  Вильчинская С.В. Категория "возможность" и "действительность" как формы человеческой деятельности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вильчинская С. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 177л. – Бібліогр.:л.177-191
561022
  Сибирева М.Ю. Категория "детство" в истории социологии // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 1 (50). – С. 167-177. – ISSN 1029-8053
561023
  Павлов А.А. Категория "добросовестность" в гражданском процессуальном праве // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 104-113. – (Право. Економіка. Управління)
561024
  Ковалева Г.П. Категория "духовность" в космизме В.С. Соловьева: философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – с. 49-53. – ISSN 2073-9702
561025
  Панибратов В.Н. Категория "Закон", ее становление и объективно-диалектическое содержание. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Панибратов В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. ф-тет. – Л., 1977. – 24л.
561026
  Линенко О.А. Категория "инженерная деятельность" и профессионально - психологический портрет личности инженера // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Исследуется и анализируется высшая инженерная школа как субъект образовательного пространства России, выделяются основные черты, характеризующие данное явление. Приводится профессионально-психологический портрет личности инженера. The higher ...
561027
  Кузьмина А.В. Категория "интерес" в правовых воззрениях И.А. Ильина // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 9. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  В статье изучается проблематика рассмотрения И.А. Ильиным правового содержания категории "интерес". Проводится сравнение выявленных позиций с потребностями сегодняшнего правового регулирования.
561028
  Лисовина А.П. Категория "исторический факт" в максистской и буржуазной методологии истории / А.П. Лисовина. – Кишинев, 1981. – 70 с.
561029
  Злобина Е. Категория "личность" в системе понятий социологической теории // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.121-134
561030
  Лифинцева Т.П. Категория "мужество быть" в онтологии, антропологии и этике Пауля Тиллиха // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.96-111. – ISSN 0236-2007
561031
  Смирнова Н.Ф. Категория "национальные отношения" : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Смирнова Н.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
561032
  Денисова-Шмидт Категория "необучаемых" студентов как социальный феномен университетов (на примере дальневосточных вузов) / Денисова-Шмидт, Э.О. Леонтьева // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 86-93. – ISSN 0132-1625


  Рассматривается неблагоприятный отбор в российские университеты как институциональная ловушка. На примере дальневосточных вузов показывается, что современные российские университеты в большей степени заинтересованы в студентах, чем студенты в ...
561033
  Андреев Ю.П. Категория "общественные отношения" : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Андреев Ю.П.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 26л.
561034
  Томашов В.В. Категория "ответственность" в историческом материализме и ее значение для критики экзистенциализма США, : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Томашов В.В.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1977. – 25л.
561035
  Левин Г.Д. Категория "отношение" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левин Г.Д. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1969. – 13 с.
561036
  Галажинский Э.В. Категория "отношение" в психологии в свете парадигмальной динамики науки / Э.В. Галажинский, Клочко, Е // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 14-30. – ISSN 2073-8528
561037
  Беляева Я.В. Категория "Отношение": социологическая интерпретация // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 179-181. – ISSN 1684-2618
561038
  Научитель М.В. Категория "полезность" в экономических теориях / М.В. Научитель. – М, 1979. – 94с.
561039
  Демидов А.И. Категория "политическая жизнь" как инструмент человеческого измерения политики // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.156-162. – ISSN 0321-2017
561040
  Котковец С.П. Категория "правовая система" в современной теории права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
561041
  Струк Е.Н. Категория "предел" в современной философии: постановка проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 88-99. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
561042
  Стригунова Д.П. Категория "применимое право" в международных коммерческих договорах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 29-32. – ISSN 1812-3910
561043
  Трубенко А.И. Категория "рефлексия" в философии нового времени : Дис... канд. филос.наук: / Трубенко А.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 263л. – Бібліогр.:л.255-263
561044
  Кемкин В.И. Категория "састояние" в научном познании / В.И. Кемкин. – Москва, 1983. – 120 с.
561045
  Смирнова М.С. Категория "святости" в православном дискурсе // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 62-64
561046
  Аверьянов А.Н. Категория "система" в диалектическом материализме / А.Н. Аверьянов. – Москва : Мысль, 1974. – 70с.
561047
  Агошкова Е.Б. Категория "система" в современном мышлении // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.57-71. – ISSN 0042-8744
561048
  Демидов В.И. Категория "состояние" в истории и марксистской философии / В.И. Демидов. – Саранск, 1975. – 103с.
561049
  Кемкин Виктор Иванович Категория "состояние" в квантовой физике и ее гносеологическая функция : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кемкин Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т филосфии. Отд. филос. вопросов ествествознания. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
561050
  Тобота Ю.А. Категория "справедливость" в гражданском праве // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 212-219. – ISSN 0201-7245
561051
  Измайлова М.О. Категория "средняя величина"и её методологическое значение в научном исследовании / М.О. Измайлова, И.Ш. Рахманкулов. – Казань, 1982. – 143с.
561052
  Нюбина Л.М. Категория "стиль" в постмодернизме // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 35-48. – Библиогр.: Лит.: с. 47-48; 37 назв. – ISSN 0130-9730
561053
  Марцева Категория "труд" в культурологическом дискурсе / Марцева, Л..Лукаш // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 11. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702
561054
  Грейдин О. Категория "управления" в гражданском праве Украины // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
561055
  Макаров М.Г. Категория "цель" в домарксистской философии / М.Г. Макаров. – Л., 1974. – 186с.
561056
  Макаров М.Г. Категория "цель" в марксистской философии и критика телеологии / М.Г. Макаров. – Л., 1977. – 188с.
561057
  Экимов А.И. Категория "цель" в советском праве : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.710 / Экимов А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 16л.
561058
  Осыка С.Г. Категория "цель" в теории международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Осыка С.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с.
561059
  Осыка Сергей Григорьевич Категория "цель" в теории международного права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Осыка Сергей Григорьевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 245л. – Бібліогр.:л.200-245
561060
  Сабуров Е.А. Категория "Цель" и системно-кибернетических подход : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Сабуров Е. А.; Лен. пед. инзт. – Ленинград, 1980. – 19л.
561061
  Бим-Бад Категория амбивалентности в теории воспитания человека / Бим-Бад, Л.И. Егорова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
561062
  Бим-Бад Категория амбивалентности в теории воспитания человека. / Бим-Бад, Л.И. Егорова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-17. – ISSN 0869-561Х
561063
  Никитин М.В. Категория артикля в английском языке / М.В. Никитин. – Фрунзе, 1961. – 76с.
561064
  Габучян Г.М. Категория артикля в арабском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Габучян Г.М.; МГУ. Ин-т восточных языков. – М., 1967. – 24л.
561065
  Воеводская Вера Сергеевна Категория аспектуальности французского языка в трех измерениях семиотики : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Воеводская Вера Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
561066
  Воеводская В.С. Категория аспектуальности французского языка в трех измерениях симеотики : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Воеводская В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.176-180
561067
  Мусаев А.М. Категория безличности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Мусаев А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
561068
  Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии / А.Л. Доброхотов. – М, 1986. – 246с.
561069
  Харченко А.С. Категория вежливости в обращении в англоязычном дискурсе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 537-541. – ISSN 1993-5560
561070
  Ван Мэняо Категория верности в китайской теории перевода // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 5-13. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
561071
  Поддубко Ю.В. Категория вечности в поэтическом сознании А. Кушнера // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 63-68. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування категорії вічності в поетичному універсумі О. Кушнера. Показано, що вічність сприймається поетом як культурний оператор, організатор накопиченого часу. Вона має властивість співположення ...
561072
  Гогличидзе Ц.В. Категория вещественности в лексико-грамматической системе немецкого языка / Ц.В. Гогличидзе. – Тбилиси, 1974. – 350 с.
561073
  Ходжаева Мавжудахон Категория взаимности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ходжаева Мавжудахон; Московский педагогический ин-т иностранных яз. им. М.Тореза. – М., 1985. – 23л.
561074
  Курбанов Рафиг Осман оглы Категория взаимодействия в философии и физике. / Курбанов Рафиг Осман оглы. – Баку, 1983. – 184с.
561075
  Луценко Н.А. Категория вида в русских причастиях (значение и употребление) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Луценко Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1982. – 23л.
561076
  Федотова Н.А. Категория вида в русском литературном языке. (Глагольные суффиксальные образования с-ыва-(-ива-) в языке памятников XVII-XVIII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Федотова Н.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
561077
  Горелова Л.М. Категория вида в эвенкийском языке / Л.М. Горелова. – Новосибирск, 1979. – 117с.
561078
  Шелякин М.А. Категория вида и способы действия русского глагола. / М.А. Шелякин. – Таллин, 1983. – 216с.
561079
  Никоновайте Ф.И. Категория вида фразеологических единиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никоновайте Ф. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 18л.
561080
  Петрова Н.Е. Категория внутренней формы и "грамматическая" деривация в русском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 78-88. – ISSN 0130-9730
561081
  Кохановский В.П. Категория возникновения : Автореф... канд. филос.наук: / Кохановский В.П.; Ростов. гос. ун-т. Экономико-филос. фак-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 20л.
561082
  Коломойцев Алексей Федорович Категория возникновения в марксистской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коломойцев Алексей Федорович; Пермский гос. ун-тет. – Пермь, 1984. – 17л.
561083
  Тураева З.Я. Категория времени : Время грамматическое и время художственное / З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 218, [2] с.
561084
  Солдаткина Я.В. Категория времени в современной русской прозе (М. Шишкин, М. Петросян, Е. Водолазкин) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 271-280. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Рассматриваются особенности категории времени в романах нулевых=десятых годов, относящихся к неомодернистскому течению в современной русской литературе.
561085
  Коклякова А.А. Категория времени в современном узбекском языке / А.А. Коклякова. – М., 1963. – 124с.
561086
  Ахундов А.А. Категория времени глагола (на материалах азербайджанского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Ахундов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 15л.
561087
  Любинская Л.Н. Категория времени и системный анализ / Л.Н. Любинская. – Москва, 1966. – 32с.
561088
  Криворучко П.М. Категория времени предикативного признака. : Автореф... канд. филолог.наук: / Криворучко П.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1950. – 16л.
561089
  Совгира А.Г. Категория временной определенности. На материале глагольных систем нем. и рус. языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Совгира А.Г.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 23л.
561090
  Селиванова Е.А. Категория генерализации в свете функционализма и когнитивизма // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 81-85. – (Філологічні науки)
561091
  Яхонтов С.Е. Категория глагола в китайском языке / С.Е. Яхонтов. – Москва, 1956. – 319с.
561092
  Горгониев Ю.А. Категория глагола в современном кхмерском языке / Ю.А. Горгониев. – М, 1963. – 132с.
561093
  Сулима В.Л. Категория глагола в языке йоруба : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сулима В.Л. ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Ленинград, 1966. – 23 с.
561094
  Мальков И.Е. Категория гносеологического отношения и современная наука : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мальков И.Е.; МГУ. Филос. фак. – М., 1971. – 22л.
561095
  Абдусаламов А.А. Категория грамматических классов в даргинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдусаламов А.А.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1966. – 17л.
561096
  Абдуллаев И.Х. Категория грамматических классов в лакском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев И.Х. ; Тбилис. гос. ун-т. – Махачкала, 1963. – 22л.
561097
  Джидалаев Н.-И.С. Категория грамматического класса и лица в лакском глаголе : Автореф... канд. филол.наук: / Джидалаев Н.-И. С.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 23л.
561098
  Криворак А.Д. Категория денег в политической экономии / А.Д. Криворак, Л.Н. Сорока // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 70-74. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
561099
  Боровских А.В. Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике / А.В. Боровских, Н.Х. Розов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 90-102. – ISSN 0042-8744
561100
  Лабахуа М.А. Категория добра в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лабахуа М.А. ; Ин-т философии АН СССР, Сектор этики. – Москва, 1965. – 16 с.
561101
  Ребрин Вениамин Алексеевич Категория долга в марксистко-ленинской этике : Автореф... д-ра философ.наук: / Ребрин Вениамин Алексеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1966. – 31л.
561102
  Размустов Б.А. Категория долга в этике. : Автореф... канд.филос.наук: / Размустов Б.А.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 22л.
561103
  Колобкова Э.А. Категория достоинства в марксистско-ленинской этике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Колобкова Э.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
561104
  Пятак Н.А. Категория достоинства в марксистско-ленинской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Пятак Н.А.; Ан Азерб.ССР.Отд.обществ.наук Ин-т философии и права. – Баку, 1973. – 26л.
561105
  Шахриари Маргочоиех Категория женской ментальности в ранней поэзии Марины Цветаевой и в поэтическом творчестве Фурут Фаррохзад // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 147-157. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
561106
  Урастаев Джулдгали Джумагалиевич Категория жестких коммутативных связок алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Урастаев Джулдгали Джумагалиевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 12л.
561107
  Басыров Ш.Р. Категория жизни и смерти в разноструктурных языках (на материале паремий и крылатых выражений) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 45-60
561108
   Категория жизни.. – М, 1986. – 445с.
561109
  Мейерович Алла Вениаминовна Категория завершенности текста в функционально-стилистическом аспекте (На материале английской художественной и научной литературы ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мейерович Алла Вениаминовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 22л.
561110
  Биккенин Н.Б. Категория закона в марксистско-ленинской философии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Биккенин Н.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1961. – 15л.
561111
  Ахмедли Джамиль Теймур оглы Категория закона в материальистической диалектике : Автореф... д-ра философ.наук: / Ахмедли Джамиль Теймур оглы; АН АзССР. Сектор философии. – Баку, 1965. – 91л.
561112
   Категория залога : материалы конференции. – Ленинград : Нука, 1970. – 63 с.
561113
  Румянцева Г.И. Категория залога в русском языке / Г.И. Румянцева, З.А. Толмачева. – Рига, 1970. – 32с.
561114
  Азер А.А. Категория залога в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Азер А.А.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т языка и литературы им. Низами. – Баку, 1955. – 19л.
561115
  Мирзалиева Махаббат Мирзахан кызы Категория залога в современном азербайджанском языке и смежные явления : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Мирзалиева Махаббат Мирзахан кызы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Нисими. – Баку, 1976. – 33л.
561116
  Асатрян М.Е. Категория залога в современном армянском языке. : Автореф... наук: / Асатрян М.Е.; МВО СССР. Ерев. гос. унив. им.В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 24л.
561117
  Буланин Л.Л. Категория залога в современном русском языке. / Л.Л. Буланин. – Л., 1986. – 86,2с.
561118
  Чарыяров Б. Категория залога в современном туркменском языке. / Б. Чарыяров. – Ашхабад, 1957. – 169с.
561119
  Коркишко В.В. Категория залога герундия в современном английском языке. / В.В. Коркишко. – Таганрог, 1963. – 16с.
561120
  Шубик С.А. Категория залога и поле залоговости в немецком языке. / С.А. Шубик. – Л., 1989. – 121с.
561121
  Роббек В.А. Категория залоговости в эвенском языке / В.А. Роббек. – Л., 1984. – 187с.
561122
  Рассолова Наталья Георгиевна Категория и показатели конечных результатов производства в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Рассолова Наталья Георгиевна ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1980. – 20 с.
561123
  Айнабеков Куандык Салихович Категория издержек обращения в системе товарно-денежных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Айнабеков Куандык Салихович ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
561124
  Гурко Манана Зибиловна Категория интенсивности в современной немецкой фразеологии (на материале фразеологических единиц тематической группы "интеллектуальные способности человека") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Гурко М.З.; Киевский нац. лингвистический ун-т. – Киев, 2006. – 197 л. – Библиогр.: л.169-197
561125
  Рсалдинов Кусаин Танысбаевич Категория интенсивности признака в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рсалдинов Кусаин Танысбаевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 27л.
561126
  Здавомыслов А.Г. Категория интереса в марксистской социологии : Автореф... канд. философ.наук: / Здавомыслов А.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Каф-ра диалектич. и ист. материализма. – Л., 1959. – 19л.
561127
  Астафурова Т.Н. Категория итеративности в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Астафурова Т.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1981. – 28л.
561128
  Панасенко Н.И. Категория как познавательная форма мишления человека и её отражение в фитон7имической лексике // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 107-120. – Бібліогр.: Лит.: с. 117-120; 44 п. – ISSN 2075-4205
561129
  Шляхтенко С.. Категория качества и количества / С. Шляхтенко. – Л., 1968. – 144с.
561130
   Категория количества в науке. – К, 1991. – 242с.
561131
   Категория количества в современных европейских языках.. – К, 1990. – 279с.
561132
  Цырендоржиева Д.Ш. Категория количества и астрактыне математические структуры : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Цырендоржиева Д. Ш.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1979. – 20л.
561133
  Дымерская Л.В. Категория количества и ее методологическая функция : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дымерская Л.В.; АН УССР. – Киев, 1968. – 18л.
561134
  Всеволодова М.В. Категория количественности в славянских языках: числительные и квантитативы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 16-62. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
561135
  Жумагулова Б.С. Категория контактивности между партнерами комауникации (грамматический аспект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жумагулова Б. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1987. – 23л.
561136
  Болдырев Б.В. Категория косвенной принадлежности в Тунгусо-Маньчжурских языках. / Б.В. Болдырев. – М, 1976. – 151с.
561137
  Мирченко Николай Васильевич Категория лица в семантико-синтаксической структуре предложения : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мирченко Николай Васильевич ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1981. – 26 с.
561138
  Сушинов П.М. Категория лица глагола в современном немецком литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Сушинов П.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Благовещенск, 1968. – 23л.
561139
  Борщ Э.Г. Категория лица глагола в современном украинском литературном языке (по сравнению с русским и белорусским) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Борщ Э.Г. ; МП УССР; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 25 с.
561140
  Юдин А.А. Категория лица глагола в соременном русском языке. / А.А. Юдин. – Рязань, 1976. – 154с.
561141
  Архангельский Л.М. Категория марксистской этики / Л.М. Архангельский. – Москва, 1963. – 271с.
561142
  Архиповцев Ф.Т. Категория материи в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Архиповцев Ф.Т.; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 27л.
561143
  Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / В.П. Кузьмин. – М, 1966. – 222с.
561144
  Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кузьмин В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
561145
  Куликов Е.А. Категория меры в правосознании // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 22. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
561146
  Самбуров Э.А. Категория меры и многомерность реальных объектов : Автореф... канд. философ.наук: / Самбуров Э.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объедин. совет по присуждению учен. степеней по философ. наукам. – Иркутск, 1967. – 19л.
561147
  Павлюк Н.В. Категория местоимения в старопольском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлюк Н.В.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко, 1951. – 11л.
561148
  Чрелашвили К.Т. Категория множественности в нахских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Чрелашвили К.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 14л.
561149
  Дешериева Т.И. Категория модальности в нахских и иноструктурных языках. / Т.И. Дешериева. – М., 1988. – 208с.
561150
  Джанаев Т.А. Категория модальности и способы ее выражения в лакском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев Т. А.; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1970. – 16л.
561151
  Котинова Н.И. Категория наклонения в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Котинова Н.И.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. Каф-ра новогруз. яз. – Тбилиси, 1960. – 15л.
561152
  Агазаде Н.Г. Категория наклонения в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агазаде Н.Г. ; АН АзССР. – Баку, 1965. – 75 с.
561153
  Якутик В.Н. Категория наклонения как грамматическое средство выражения модальности. (На материале соврем. белорус. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Якутик В.Н. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 25 с.
561154
  Резникова Нинель Григорьевна Категория национального дохода в советской экономической литературе 20-30-х годов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Резникова Нинель Григорьевна ; АН СССР , Ин-т экономики. – Москва, 1977. – 19 с.
561155
  Дзенс Н.И. Категория неопределенного субъекта в немецком языке средневерхненемецкого периода : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзенс Н.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1980. – 20л.
561156
  Курбанов К.Г. Категория нравственного долга в марксистской этике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курбанов К.Г. ; Азербайдж. гос. ун-т. им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 19 с.
561157
  Яценко В.Г. Категория нравственного идеала в марксистско-лениниской этике : Дис... канд. философ.наук: / Яценко В.Г.; КГУ. Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 280л. – Бібліогр.:л.265-280
561158
  Яценко В.Г. Категория нравственного идеала в марксистско-ленинской этике : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Яценко В.Г. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
561159
  Захарова Л.Н. Категория образа жизни и ее связь с другими категориями исторического материализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Захарова Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист., филол., философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
561160
  Александров А.К. Категория общественно-экономической формации в историческом материале : Автореф... канд. филос.наук: / Александров А. К.; Ак. общ. наук пир ЦК КПСС, каф. диал. и ист. материал. – М., 1959. – 16л.
561161
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1812-3805
561162
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1812-3805
561163
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
561164
  Гонтарь И.Я. Категория общественной опасности в российском уголовном праве: история становления и современное понимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
561165
  Кузьменкова Т.В. Категория одушевленности -- неодушевленности в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Кузьменкова Т.В.; АН БССР. – Минск, 1980. – 24л.
561166
  Мурясов Категория одушевленности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Мурясов р.З.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1969. – 24л.
561167
  Вакула Г.И. Категория одушевленности и категория неодушевленности в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вакула Г.И. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
561168
  Михалева Т.В. Категория определения в современном русском языке и работа над ней в шестом классе семилетней и средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Михалева Т.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1951. – 16л.
561169
  Станкевич Н.В. Категория определения во вьетнамском языке. (Определение к существительному). : Автореф... канд. филолог.наук: / Станкевич Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 21л.
561170
   Категория определенности -- неопределенности в славянских и балканских языках.. – М, 1979. – 364с.
561171
  Гадилия К.Т. Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0373-658Х
561172
  Завистовская Галина Эдуардовна Категория определенности/неопределенности в современном русском языке в сопоставлении с украинским : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Завистовская Галина Эдуардовна; Украинский госуд. педаг. ун-т им. М.П.Драгоманова. – 175л. – Бібліогр.:л.157-175
561173
  Шкепу Мария Александровна Категория основание в материалистической диалектике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкепу Мария Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 164л. – Бібліогр.:л.145-164
561174
  Марцинковская Т.Д. Категория отношения в современной психологии // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С. 31-38. – ISSN 2073-8528
561175
  Комова Т.А. Категория отрицания в системе грамматических морфологических категорий английского глагола / Т.А. Комова. – М., 1985. – 90с.
561176
  Рустамов Т. Категория отрицания в современном узбекском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамов Т.; МГУ им. В.И.Ленина. Филолог. ф-тет. – М., 1956. – 25л.
561177
  Шуткина Л.Н. Категория отрицания во фразеологии современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шуткина Л.Н.; Москов. гос. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1988. – 22л.
561178
  Гуджиков С. Категория отрицания и отсутствия в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гуджиков С.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществен. наук. – Ашхабад, 1964. – 20л.
561179
  Сенкевич В.И. Категория оценки в белорусском и русском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Сенкевич В.И.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1987. – 23л.
561180
  Таов Х.Т. Категория падежа в адыгских языках в сравнительном аспекте : Автореф... канд. филол.наук: / Таов Х.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
561181
  Ушаков С.Г. Категория падежа и французский язык в вопросах перевода // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 66-72. – ISSN 1997-0803
561182
  Тарланов З.К. Категория падежа: к проблеме её грамматического статуса и этноментальной соотнесенности // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-46. – Библиогр.: с. 46: 12 назв. – ISSN 0130-9730
561183
  Дубянский А. Категория параллельных денег в русской экономической литературе ХІХ-ХХ веков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 7. – С. 111-123. – ISSN 0042-8736
561184
  Цокур Ольга Степановна Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя. : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цокур Ольга Степановна; Южно-украинский пед.ун-тет им. К.Д.Ушинского. – Одесса, 1998. – 464л. – Бібліогр.:л.401-444
561185
  Полесовой М.П. Категория повторяемости в материалистической диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Полесовой М.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 29л.
561186
  Шевцов И.С. Категория политической экономии социализма. / И.С. Шевцов. – Казань, 1982. – 64с.
561187
   Категория посессивности в славянских и балканских языках.. – М, 1989. – 261с.
561188
  Кудаев П.С. Категория послелога в мордовских языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 666 / Кудаев П.С.; Тартус.гос.ун-т. – 21л.
561189
  Домахина Наталья Николаевна Категория потребительной стоимости в политической экономии. (Вопросы генезиса и эволюции) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Домахина Наталья Николаевна; Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1980. – 24л.
561190
  Белодед В.Д. Категория практики в советской философской науке / В.Д. Белодед. – К, 1987. – 102с.
561191
  Афанасьева А.Л. Категория предшествования во французском языке / А.Л. Афанасьева. – Ленинград, 1973. – 36с.
561192
  Исаенко Г.Н. Категория преемственности в марксистско-ленинской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Исаенко Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1970. – 20л.
561193
  Мамедова Наталия Михайловна Категория прекрасного в свете единства симметрии и асимметрии природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Мамедова Наталия Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 24л.
561194
  Павлович А.А. Категория прекрасного в современной советской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Павлович А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории филос. и логики. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
561195
  Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал / Л.Н. Столович. – М, 1969. – 352с.
561196
  Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал / В.П. Крутоус. – М., 1985. – 168с.
561197
  Басилая Н.А. Категория признаковости в языке / Н.А. Басилая. – Тбилиси, 1988. – 303с.
561198
  Глебова И.И. Категория прилагательного в современном вьетнамском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 11.682 / Глебова И.И.; Моск.гос.ин-т.медунар.отнош. – М, 1970. – 21л.
561199
  Бейко Б.В. Категория прилагательных в современном японском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бейко Б.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1964. – 20л.
561200
  Атенов Ш. Категория приложения в современном казахском языке. : Автореф... наук: 665 / Атенов Ш.; Моск. гос. унив. им.М.В.ЛОмоносова. Инс. вост. яз. – М., 1971. – 23л.
561201
  Аслиддинов В. Категория принадлежности в современном узбекском литературном языке. : Автореф... наук: / Аслиддинов В.; Самаркд. гос.унив. им.Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 18л.
561202
  Маковельский А.О. Категория причастности и законы природы и общества / А.О. Маковельский. – М., 1961. – 59с.
561203
  Свечников Г.А. Категория причинности в физике / Г.А. Свечников. – Москва : Издательство соц-экон. литературы, 1961. – 245 с.
561204
  Павлов В.Т. Категория причинности и метод объяснения // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
561205
  Кузьмина А.А. Категория причинности и практика / А.А. Кузьмина. – М, 1964. – 96с.
561206
  Попов В.Г. Категория причинности как форма обобщения эмпирических знаний : Дис... канд. филос.наук: / Попов В.Г.; КГУ. – К, 1971. – 148л. – Бібліогр.:л.149-166
561207
  Попов В.Г. Категория причинности как форма обобщения эмпирических знаний. (На матер. медицины) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Попов В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
561208
  Цуй Ц.-до Категория производительных сил и источники их развития : Автореф... канд. филос.наук: / Цуй Ц.-до; МГУ, Каф. диалект. и ист. материал. – М., 1960. – 17л.
561209
  Андреева И.А. Категория пространства в аспекте междисциплинарного анализа // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 38-43. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
561210
  Мамедова А.И. Категория пространства в произведении "Слово о полку Игореве" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 106-108. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  "Категория пространства" - структурно-семантическая категория с семантической доминантой, компонент языковой и речевой семантики, в семантическую сьтруктуру которой входят семы "природа", "интерьер", "место действия". Даная статья рассмотрит ...
561211
  Вяккерев Ф.Ф. Категория противоречия в экономических произведениях К.Маркса 50-60-х гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Вяккерев Ф.Ф.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 15л.
561212
  Миклин А.М. Категория развития в марксистской диалектике. / А.М. Миклин, В.А. Подольский. – М., 1980. – 166с.
561213
  Бабин Б.В. Категория развития и проблема программных актов в современном международном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 10-14. – ISSN 1812-3910


  Обеспечение развития, в частности, устойчивого развития, на международном уровне ставит перед международным правом задачу эволюции системы регуляторов. В рамках такого усовершенствования логичным становится использование в международном праве ...
561214
  Лебедева Л.Я. Категория результативности в английской фразеологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лебедева Л. Я.; Моск. гос. пед. инзт ин. яз. – Москва, 1984. – 24л.
561215
  Жаборюк Е.А. Категория результативности в современном английском языке и сопоставлении с немецким : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жаборюк Е.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 25 с.
561216
  Брускова Наталья Владимировна Категория ретроспекции и проспекции в художественном тексте (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Брускова Наталья Владимировна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 22л.
561217
  Щербаков В.С. Категория рода в русском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Щербаков В.С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 21 с.
561218
  Жданова А.К. Категория рода имен существительных в современном русском языке / А.К. Жданова. – Ставрополь, 1959. – 18с.
561219
  Смольская Людмила Ивановна Категория рода существительных в белорусском и русском языках : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.02 / Смольская Людмила Ивановна; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 21л.
561220
  Шанидзе А.Г. Категория ряда в глаголе / А.Г. Шанидзе, 1941. – 209-229с.
561221
  Яковенко Е.А. Категория сакральной границы и особенности ее языкового представления в произведениях А.С. Пушкина // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 3-6. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
561222
  Корупятник И.В. Категория свободы в классической и неклассической философии: различие подходов // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 74-76
561223
  Агафонова К. Категория свободы в конституционном праве России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 34-45. – ISSN 1812-7126
561224
  Налетов И.З. Категория связи в естественнонаучном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.627 / Налетов И.З. ; Кафедра философии естественных фак-тов. – Москва, 1971. – 26 с.
561225
  Гордукалова Г. Категория сложности запросов при проектировании аналитической технологии в библиотеке // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12 (150) спецвыпуск № 2 (08) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 27-33. – ISSN 1727-4893
561226
  Скиба Ю.Г. Категория служебных слов и развития языка как системы. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1974. – 42с.
561227
  Хохлов Анатолий Михайлович Категория случайности в диалектической концепции связи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хохлов Анатолий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 22л.
561228
  Миронов Анатолий Васильевич Категория смысла жизни в коммунистической и христианской этике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Миронов Анатолий Васильевич; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 27л.
561229
  Попова М.Л. Категория собирательности имен существительных в древнерусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова М.Л.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 16л.
561230
  Петровская Ольга Петровна Категория собирательности имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Петровская Ольга Петровна; Ин-т языкознания. – Киев, 1973. – 26л.
561231
  Матюшин Г.Г. Категория совести в коммунистической и христианской этике : Автореф... кандидата философ.наук: / Матюшин Г.Г.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 19л.
561232
  Гринштейн Т.Д. Категория соположения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Гринштейн Т.Д.; МГУ. Филолог. фак-т. Кафедра романской филологии. – М., 1973. – 26л.
561233
  Тихонов Александр Николаевич Категория состояния в современном русском языке / Тихонов Александр Николаевич. – Самарканд : Самаркандский унив., 1960. – 42с.
561234
  Каламова Н.А. Категория состояния в современном русском языке : учеб.-метод. пособие / Н.А. Каламова. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 78 с.
561235
  Панова Н.А. Категория состояния в современном русском языке. Лекция для студ. ист.-филолог. фак-та. / Н.А. Панова. – Ставрополь, 1959. – 10с.
561236
  Ли Анастасия Категория состояния и разноуровневые средства ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ли Анастасия; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 26л.
561237
  Гусев А.Н. Категория социальной дистанции в творчестве Г.Зиммеля // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.123-129. – ISSN 0132-1625
561238
  Гринкевич Р.Д. Категория социальной потребности в марксистской социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Гринкевич Р.Д. ; Ленингр. гос. ун-т , Философ. фак-т. – Ленинград, 1968. – 20 с.
561239
  Двойных А.В. Категория справедливости в Европейском Суде по правам человека // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2011. – № 1/2 (45/46). – С. 247-250. – ISSN 1560-2893
561240
  Савченко А.Н. Категория среднего залога в индроевропейском языке : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Савченко А.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 28 с.
561241
  Гордон В.М. Категория становления (историко-философский очерк) : Автореф... канд. филос.наук: / Гордон В. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
561242
  Резникова М.К. Категория становления в свете ленинского философского наследия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Резникова М.К.;. – Киев, 1981. – 135л. – Бібліогр.:л.122-135
561243
  Разинкова М.К. Категория становления в свете ленинского философского наследия : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Разинкова М.К.; КГУ. – Киев, 1981. – 20л.
561244
  Гурьев Д.В. Категория становления. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Гурьев Д.В.; МГУ. – М, 1973. – 44л.
561245
  Басова Р.В. Категория страдательного залога в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Басова Р.В.; Ленингр. гос. пде. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
561246
  Клишина С.А. Категория структуры и ее значение в химии. : Автореф... канд. филос.наук: / Клишина С.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 26л.
561247
  Алексеев И.С. Категория структуры и развитие представлений о строении атома : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев И. С.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1964. – 15л.
561248
  Маилов А.И. Категория субстанции как ступень познания : Автореф... канд. филос.наук: / Маилов А. И.; .АН СССР, Ин-т филос. Сект. диалект. материал. – М., 1966. – 28л.
561249
  Никитина Е.Н. Категория субъекта и неопределенно-личные предложения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-34. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена изучению неопределенно-личных предложений в системно-граммат. и текстовом аспектах. Обсуждаются средства граммат. семантики личности. Предлагается типология субъектов в неопределенно-личных предложениях. Категории числа и лица ...
561250
   Категория субъекта и объекта в языках различных типов.. – Л, 1982. – 189с.
561251
  Химик В.В. Категория субъективности и ее выражение в русском языке. / В.В. Химик. – Л., 1990. – 180с.
561252
  Гвоздева Анна Вячеславовна Категория субъектности в контексте интегративно-дифференцированного подхода к обучению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 77-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
561253
  Майданский А.Д. Категория существования в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.143-160. – ISSN 0042-8744
561254
  Сорокин А.А. Категория сущности в диалектике К.Маркса (На матер. "Капитала"). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сорокин А.А.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалект. материализма. – М., 1970. – 22л.
561255
  Айралетова Майя Прокофьевна Категория сходства в системе словообразования современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Айралетова Майя Прокофьевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 22 с.
561256
  Любимова Т.Б. Категория трагического в эстетике / Т.Б. Любимова. – М., 1979. – 64с.
561257
  Абрамович С.Д. Категория ужасного в эстетике Гоголя // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 1. – С.33-38.
561258
  Жукова А.Г. Категория условного накопления в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова А. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-. – Москва, 1954. – 16л.
561259
  Мещерякова Н.А. Категория устойчивости в методиологии современного естествознания / Н.А. Мещерякова. – Воронеж, 1981. – 175с.
561260
  Мещерякова Н.А. Категория устойчивости в методологии современного естествознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Мещерякова Н.А.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 24л.
561261
  Горбунова И.М. Категория фазовой полярности в атаяльском языке // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 34-54. – ISSN 0373-658Х
561262
   Категория характера в эстетике и художественном творчестве.. – М, 1980. – 150с.
561263
  Чунаева А.А. Категория цели в современной науке и ее методологическое значение: цель и деятельность. / А.А. Чунаева. – Л., 1979. – 147с.
561264
  Турпетко А.С. Категория ценности в системе понятий чистой социологии Ф. Тенниса // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 60-65. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
561265
  Дегтярев В.И. Категория чисел в славянских языках / В.И. Дегтярев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 320с.
561266
  Львова Э.Л. Категория чисел имен существительных в ситялх литературного языка XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Львова Э.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 27л.
561267
  Кошевая И.Г. Категория числа / И.Г. Кошевая. – Киев. – 32 с.
561268
  Павлов С.С. Категория числа в системе имен существительных во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлов С.С.; Военный ин-т иностранных языков. – М., 1955. – 20л.
561269
  Косянкин А.М. Категория числа имен существительных с современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Косянкин А. М.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
561270
  Борошнев В.Л. Категория числа имени существительного в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Борошнев В.Л.; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
561271
  Перельман М.М. Категория числа существительного в современном английском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Перельман М.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
561272
  Иванюк Н.И. Категория числа у производных отвлеченных существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Иванюк Н.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
561273
  Журавлев А.Ф. Категория числа у русского наречия // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 38-56. – ISSN 0373-658Х
561274
  Филимонова О.Е. Категория эмотивности в контексте современной когнитивной лингвистики / О.Е. Филимонова, Е.Г. Хомякова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 184-189. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
561275
  Квачан О.С. Категоріальна визначеність місцевих бюджетів // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 44-48.
561276
  Гайдай Т.В. Категоріальна визначеність поняття інституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню теоретичного змісту категорії інституції на основі порівняльного аналізу її сучасних інтер-претацій представниками провідних течій інституційного напряму. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical ...
561277
  Кривошея Т.О. Категоріальна дихотомія "поетичне-прозаїчне": обгрунтування принципів "прозаїки" в некласичному естетичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
561278
  Іщенко Н.Г. Категоріальна семантика похідних синонімів (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 168-175. – ISBN 966-581-295-6
561279
  Федорів М.І. Категоріальна та словотвірна семантика похідних одиниць // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 91-92
561280
  Матюхіна К.О. Категоріальний аналіз регіону // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 387-389
561281
  Краснояружська К.Ш. Категоріальний апарат логістики: сутність та зміст // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 307-312. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
561282
  Шапуров О.О. Категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств в латентних умовах розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 28 назв
561283
  Терещенко В. Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб"єкт і буття у феноменологічній філософії) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-163. – ISSN 2227-1503
561284
  Ляшенко І.В. Категоріальний синтез історико-філософської концепції В. Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
561285
  Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
561286
  Жванія Л.В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жванія Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
561287
  Ахметова Бахиткуль Надіровна Категоріально-граматична транспозиція дієслівних словоформ у російській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Ахметова Бахиткуль Надіровна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
561288
  Пономарьов С.М. Категоріально-понятійний апарат механізму реалізації конституційного права громадян на об"єднання в громадські організації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 108-114
561289
  Соколов В.А. Категоріально-понятійний апарат проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
561290
  Кубіцький Ю.С. Категоріально-поняттєвий апарат проблеми дослідження соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 90-94
561291
  Гаращук В. Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять "корупційне правопорушення" та "корупційний злочин" / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
561292
   Категоріі матеріалістичної діалектики. – Київ, 1958. – 204 с.
561293
  Слюсаренко М.І. Категорії "автор" і "образ" автора в моделюванні публіцистичної реальності (на прикладі памфлетів М. Хвильового) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 193-204. – ISSN 2312-6809
561294
  Яскал І.В. Категорії "економічний простір" і "просторова економіка" в регіональних дослідженнях // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 48-54. – ISSN 2226-8820
561295
  Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" в контексті актуальних проблем практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.105-110
561296
  Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" в контексті проблематики міждисциплінарних комунікацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 12-15. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
561297
  Ройко Тетяна Категорії "ідеал" і "належне" в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Соціальні науки традиційно звертаються до ціннісної проблематики. Однак недостатньо дослідженим є механізм ціннісного пізнання в соціології. Одним із таких важливих, що потребують дослідницької уваги, понять є категорія "належне", пов"язана з вивченням ...
561298
  Носенко О.В. Категорії "інститут конституційного права" в сучасній конституційно-правовій науці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
561299
  Скакун О.Ф. Категорії "інтеграція", "гармонізація", "апроксимація", "уніфікація" в правовому середовищі: схожість і відмінність дії // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 51-60.
561300
  Скрипнюк О. Категорії "народний суверенітет", "народне волевиявлення", "безпосередня демократія", "форма безпосередньої демократії": теоретико-методологічні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 281-290. – ISSN 1026-9932
561301
  Пацурківський П. Категорії "об"єкт науки фінансового права" та "предмет науки фінансового права" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.18-28
561302
  Донченко О.І. Категорії "право" і "політика" на шляху становлення демократичної держави // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 13-17.
561303
  Константий О.В. Категорії "публічно-правовий спір" та "адміністративний договір" в адміністративному судовому законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 58-67.
561304
  Гонда А. Категорії "свобода" та "відповідальність" у творчості Петра Чаадаева // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 323-330. – ISBN 978-966-306-020-4
561305
  Макушенко О.О. Категорії "своє-чуже" та "інше" в болгарській літературі періоду Відродження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 273-277. – ISBN 966-8188-07-1
561306
  Малишев Б. Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу використання Г. Радбрухом телеологічного методу при розкритті змісту своєї концепції право розуміння. Статья посвящена анализу применения Г. Радбрухом телеологического метода при раскрытии содержания своей концепции ...
561307
  Зуєв Ю.Й. Категорії "частина", "ціле" та процедура розчленування / Ю.Й. Зуєв, В.Ф. Музиченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
561308
  Смокович М. Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 14-23. – ISSN 2308-9636
561309
  Васильєв М.П. Категорії дійсності і можливості у квантовій фізиці / М.П. Васильєв. – Київ, 1972. – 48с.
561310
  Семенюк Л.С. Категорії духовного й тілесного в поезії українського бароко: синтез і опозиція // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 204-209. – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано вірші українських поетів XVII-XVIII ст., у яких порушено проблему єдності й протистояння духовного й тілесного начал. Особливу увагу звернуто на суто бароковий мотив суперечки душі з тілом, підкреслено ...
561311
  Барановська О. Категорії емотивності та експресивності в системі англійського дієслова // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – C. 25-29. – ISSN 2078-340X
561312
  Шевченко Л.І. Категорії історичного і психологічного часу: лінгвістична інтерпретація // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 356-359. – ISBN 966-638-08406
561313
  Бойченко І.В. Категорії історичної науки / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 186-187. – ISBN 966-642-073-2
561314
  Делія О.В. Категорії концепту "середовище": теоретичний аналіз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
561315
  Митрофанов І.І. Категорії кримінального права: вимисел чи реальність? // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 46-57. – ISSN 2304-4556
561316
   Категорії матеріалістичної діалектики. – К., 1958
561317
  Дядченко Л. Категорії міфопоетичного простору: локус, місце, місцевість, територія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 173-176. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
561318
  Арутюнов В.Х. Категорії можливості й дійсності і проблема об"єктивної реальності в квантовій механіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
561319
  Тріщук О.В. Категорії науково-інформаційного дискурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 11-20


  Розглядаються текстово-дискурсивні категорії як об"єктивні істотні властивості, зумовлені функціонуванням тексту в комунікаційному процесі, як засіб узгодження діяльностей комунікаторів, пов"язаних через текст відношеннями взаємодії. The categories ...
561320
  Бочарніков В.П. Категорії національної безпеки: погляд на сутність і взаємозв"зки для розв"язання аналітичних задач підтримання прийняття рішень у сфері воєнної політики / В.П. Бочарніков, В.І. Павленко, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 21-27
561321
  Іванов Г.Т. Категорії необхідності і випадковості. / Г.Т. Іванов. – К., 1959. – 48с.
561322
  Білик Г.О. Категорії онтологічної неповноти у філософському аналізі творчості // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 11-15. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
561323
  Серажим К.С. Категорії оцінки й аргументації у публіцистичній мові газети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 104-107


  Розглянуто структуру та засоби вираження функціональних семантико-стилістичних категорій оцінки й аргументації та їхню комунікативно зумовлену взаємодію у газетно-публіцистичних текстах.
561324
  Мельник А. Категорії правонаступництва держав: проблеми визначення і класифікації // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-19


  У статті розглядається зміст і сутність фундаментального поняття "категорії правонаступництва держав". Автор також робить спробу провести чітке розмежування між подіями що тягнуть за собою наслідки правонаступництва та суміжними спорідненими ...
561325
  Бокал Г.В. Категорії пракриті та пуруша в філософській спадщині даршани санкх"я // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 9-10
561326
  Вівчарик Н. Категорії релігійності та історизму в драматургії Григора Лужницького: особливості авторської ідейно-естетичної свідомості // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 81-86. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналізуються художні особливості драматургії представника Львівської групи письменників "Логос" Григора Лужницького. Основну увагу приділено дослідженню художніх текстів, п"єс драматурга крізь призму історизму, релігійності та патріотизму
561327
  Кияк Т.Р. Категорії семантики в дискурсополі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 64-72. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
561328
  Луць Л. Категорії системного аналізу - методологічні основи дослідження правової системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.47-53. – Бібліогр.: 26 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
561329
  Воробей В.Г. Категорії соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) як спосіб визначення тематичного наповненя цього терміну в Україні / В.Г. Воробей, Ю.К. Бегма, О.Ю. Денищик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 137-143. – ISBN 966-614-021-7
561330
  Бойченко І.В. Категорії соціальної філософії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 187-189. – ISBN 966-642-073-2
561331
  Пилипенко Р.Є. Категорії стратегічного мислення мовної особистості німецького економіста в міжкультурній комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 127-132.
561332
  Плющ М.Я. Категорії суб"єкта і об"єкта в структурі простого речення: Навч. пос. для студ. спец.2102 Укр.мова і літ. / М.Я. Плющ. – К., 1986. – 175с.
561333
  Дученко М.В. Категорії суб"єкта і об"єкта в теорії пізнання діалектичного матеріалізму / М.В. Дученко. – Київ, 1964. – 143с.
561334
  Свєшнікова К. Категорії та види валютних ризиків комерційних банків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 147-154. – ISSN 1818-5754
561335
  Білик В.В. Категорії та поняття бюджетного права у системі категорій і понять фінансового права та їх модифікація // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 22-24
561336
  Петрова К.С. Категорії фразеологічних одиниць за наявності у їх складі реалій з огляду на їх лінгвокультурний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 186-196


  У статті розглядається фразеологічний пласт іспанської мови з точки зору лінгвокультурних досліджень. На фразеологічному рівні досліджується зв"язок культури і історії народу з його мовою. На основі аналізу мовного матеріалу досліджуються одиниці і ...
561337
  Яворська О. Категорії часу і простору в художніх текстах Анджея Хцюка про Дрогобич // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 404-407. – ISBN 978-966-3888-379-3
561338
  Кулінська Я. Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 206-212. – ISSN 2307-2261
561339
  Голосова Т. Категорійна макроситуація в системі художнього прозового тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 168-180
561340
  Фурман А. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / А. Фурман, Т. Ковальова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 72-81. – ISSN 1810-2131
561341
  Шавелашвілі Є. Категорійна семантика прикметника сучасної турецької мови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 60-64


  У сатті розглянуто категорійну семантику турецького прикметника, який визначається як семантико-граматичний клас слів.
561342
  Бугерко Ярослава Категорійний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 93-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
561343
  Кобченко Н. Категорійний статус прономінативів з наголошеним префіксом ні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 102-116. – ISSN 1682-3540
561344
  Загнітко А.П. Категорійно-кваліфікаційні виміри валентності: теоретико-контрастивні студії // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 135-156. – ISBN 978-966-489-126-1
561345
  Долінченко О.М. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 140-145. – ISSN 2306-6814
561346
  Ляховченко Л.А. Категорійно-понятійний апарат державного регулювання фінансування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 136-139
561347
  Фурман Анатолій Категоріогенез як напрям професійного методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
561348
  Николюк Д.А. Категорія " джерело права " : наступність і новизна наукової концепції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 58-63. – ISSN 1563-3349
561349
  Гриценко І.С. Категорія "адміністративний примус" у працях перших учених-адміністративістів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип.306)
561350
  Чмихало І. Категорія "бачення" в родинній обрядності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 176-182
561351
  Оніщук М Категорія "безпосередня демократія"в конституційному праві України (теоретико-методологічні аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
561352
  Бойченко Н.М. Категорія "буття" у Сігера Брабантського та Боеція Дакійського // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 23. – ISBN 966-8365-12-7
561353
  Бігун О. Категорія "буття" у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 12-18


  У статті зроблено спробу христологічної інтерпретації поетичної спадщини Т. Шевченка. Методологічною базою розвідки є концепції томізму. Аналізуєтьсяпоняття "буття" у творчості поета під кутом зору християнсько-антропологічних студій
561354
  Іванишин П.В. Категорія "великий письменник" як герменевтична проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті автор зосереджується на витлумаченні теоретико-літературної категорії "великий письменник". Ця категорія розглядається у різних методологічних, передусім герменевтичних, ракурсах. Дослідник вказує на пріоритетність поняття "націотворчість" для ...
561355
  Федоренко В.Л. Категорія "виборчий процес" у конституційному праві: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 30-40
561356
  Солдатенко О. Категорія "видатки" за законодавством України та країн Центральної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 45-47.
561357
  Стефанчук М. Категорія "виключні випадки" в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 36-42. – ISSN 2311-6676
561358
  Дойчик М. Категорія "гідність" у філософії Іммануїла Канта // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 87-92. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)
561359
  Гребеньков Г.В. Категорія "господарство" у контексті господарського права // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 103-106.
561360
  Тарнашинська Л. Категорія "діаспора": проблема розфокусованої свідомості // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 312-325
561361
  Ярешко О. Категорія "ділова репутація" в цивільному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.310-316. – (Серія юридична ; Вип. 38)
561362
  Тобота Ю.А. Категорія "добросовісність" у цивільному праві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 23-28. – ISSN 0201-7245
561363
  Шишка Р.Б. Категорія "засади" у приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 2219-5521
561364
  Мельник Р.С. Категорія "зібрання" та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 140-147. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу категорії «зібрання». Автором доводиться, що правильне розуміння категорії «зібрання» є важливою передумовою реалізації громадянами права на участь у мирному зібранні. У статті розглядаються такі характеристики зібрання, як ...
561365
  Микласевич Оксана Категорія "зловживання правом": поняття та форми // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 30-33
561366
  Кирилюк Д. Категорія "зловживання цивільним правом" в Україні та за кордоном: питання теорії і практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-101
561367
  Андрушко І.П. Категорія "інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 122-130
561368
  Андрушко П.П. Категорія "інтерес" у кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-90. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
561369
  Ворсуль В. Категорія "інтерес" у римському сімейному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 521-528. – ISSN 1026-9932
561370
  Запара С.І. Категорія "інтересу" в цивільних та трудових правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2219-5521
561371
  Бондар Вал С. Категорія "іронія" у контексті історії філософських учень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561372
  Баймуратов М.О. Категорія "конституційний лад": до проблеми визначення у сучасному конституційному (державному) праві / М.О. Баймуратов, І.Д. Сліденко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 112-121. – ISSN 1563-3349
561373
  Вірченко Т. Категорія "конфлікту" в літературознавстві : до постановки проблеми // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 191-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 197-199; 29 п. – ISBN 966-7773-70-1
561374
  Печеранский Ігор Категорія "культури" в історико - філософському українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С.110-112
561375
  Луцишин О. Категорія "літературний розвиток" у науковому трактуванні Івана Франка / О. Луцишин; Олена Лучишин ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка, НАН України. – Львів, 1998. – 139 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 1). – ISBN 966-02-0652-6
561376
  Скрипніченко О.П. Категорія "людина" у творах економістів-класиків // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 174-185. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
561377
  Скрипніченко О.П. Категорія "людина" у творах маржиналістів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 27-33. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
561378
  Ушенко Н.В. Категорія "людський капітал" у концепції людського розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 138-142.
561379
  Фесик О. Категорія "м"яка сила" у дослідженнях міжнародних відносин // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 196-209. – ISSN 2409-9260
561380
  Малишев Б. Категорія "мета" у системному та діяльнісному методах дослідження права // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 334-343. – ISBN 978-966-349-240-7
561381
  Лазаренко М Д. Категорія "метатекст" у термінологічній парадигмі сучасного літературознавства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 21-26. – Бібліогр.: Літ.: с. 25-26; 7 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
561382
  Лановик М.Б. Категорія "національної пам"яті" як форманта художнього перекладу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.101-106. – ISBN 966-568-658-5
561383
  Ходико Ю.Є. Категорія "нерухома річ" в цивільному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-104
561384
  Дереза Л. Категорія "пам"яті жанру" і літературна казка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 21-25. – (Філологічні науки)
561385
  Єрмоленко С.С. Категорія "позиція спостерігача" у функціональному та семіотичному висвітленні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-12. – Бібліогр.: с. 11-12, Літ.: 19 п. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі семіотичної та функціональної характеристики певних типів дискурсу, визначальною для яких є наявність риси "позиція спостерігача". Проблему розглянуто у межах більш загального питання про взаємозв"язок між конкретним епістемічним ...
561386
  Веренкіотова О. Категорія "поняття" у теорії та філософії права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 75-78.
561387
  Спаський А. Категорія "правовий режим": ознаки та поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561388
  Спаський А. Категорія "правовий режим": ознаки та поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561389
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561390
  Спаський А. Категорія "правовий режим": підходи до інтерпретації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
561391
  Гурджі Ю. Категорія "правові засоби" в кримінально-процесуальному механізмі захисту прав особи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 83-88.
561392
  Білоусов Ю.В. Категорія "примус" у законодавстві України провиконавче провадження // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 86-94. – ISBN 978-966-8823-76-3
561393
  Гульбс О.А. Категорія "професійна свідомість" викладача вищої школи в психології професіоналізму педагогічної праці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 19-26
561394
  Черникова А.О. Категорія "процесуальна форма" в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 71-78. – ISSN 2220-1394
561395
  Мельник Р.С. Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 8-14. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена аналізу сутності та змісту категорії «публічне управління». Зазначене завдання вирішується крізь призму принципу розподілу влади. Визначається система суб"єктів публічного управління. Окрема увага приділяється розмежуванню публічного ...
561396
  Тодика О. Категорія "публічний інтерес" у конституційному праві та проблеми здійснення народовладдя // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 67-75
561397
  Музика О.А. Категорія "публічність" у фінансовому праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 1. – С. 25-30.
561398
  Дронь Ю.П. Категорія "регіон": сутність і напрями досліджень // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 52-58. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
561399
  Левицький В.А. Категорія "редагування" у поняттєвому апараті державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 94-96
561400
  Гвоздь М.Я. Категорія "реінжиніринг" та її визначення у фаховій літературі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 106-110. – ISSN 0321-0499
561401
  Оніщук М. Категорія "референдна демократія" в конституційному праві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0132-1331
561402
  Рябченко Т.О. Категорія "референдна правотворчість" у теорії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 66-75
561403
  Печеранський І. Категорія "розуму" у творчості Петра Лодія та київській академічній філософії (до питання про два типи просвітницької філософії в Україні в I пол. XIX // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
561404
  Печеранський І. Категорія "розуму" у творчості Петра Лодія та київській академічній філософії (до питання про два типи просвітницької філософії в Україні в I пол. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
561405
  Бойко Д.В. Категорія "роялті" в податковому праві: до проблеми визначення // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 53-57
561406
  Рощин Д.Г. Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-98. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті викладені результати теоретичного аналізу категорії "смисл життя особистості" в системі суміжних понять. Зроблено висновок про те, що поняття" ціль життя", "смисложиттєві цілі", "цінність життя", "смисложиттєві цінності (ідеали)" безпосередньо ...
561407
  Дмитрук Н.А. Категорія "соціальна стабільність" в соціології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 49-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Робиться спроба розкрити соціологічний зміст категорії "соціальна стабільність", виділити поняття, з якими вона пов"язана: соціальна усталеність, порядок, інтеграція, інституціоналізація, рівновага, злагода, згуртованість, солідарність.
561408
  Оніщенко Н.М. Категорія "сприйняття права" у контексті утвердження принципу законності, забезпечення правопорядку та соціальної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 3-11. – ISSN 1563-3349
561409
  Бондар Т.В. Категорія "стиль життя" та його інтерпретації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.46-50. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
561410
  Заморська Л.І. Категорія "структура норми права" як основа його нормативності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 17-24. – ISSN 1563-3349


  Досліджується специфіка інтерпретації природного права у роботах Л. Цвєтаєва у контексті становлення юридичної науки Російської імперії на початку XIXстоліття. Висвітлюються основні елементи науки природного права та їх взаємозв"язок. Исследуется ...
561411
  Барабаш Т.М. Категорія "суб"єкт" у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 88-92. – ISSN 2220-1394
561412
  Джугастрянська Ю. Категорія "сугестія" та її супідрядні поняття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 160-170
561413
  Вільгушинський М. Категорія "судова влада" у новій інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблена спроба проаналізувати сутність та зміст категорії "судова влада" через призму останніх досягнень, зроблених у галузі вітчизняної правової науки. Автором стисло аналізується процес введення у правовий обіг ка- тегорії судова влада. ...
561414
  Пархета Я. Категорія "творча особистість" в мегатексті Григора Тютюнника // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 85-89. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
561415
  Процак Л.М. Категорія "точка зору" в художньому тексті // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 143-151. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5
561416
  Сорокін С.В. Категорія "умовності" у сучасній турецькій мові (на прикладі мови роману Орхана Памука "Біла фортеця") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-66. – (Східні мови та літератури ; Вип. 3)


  У статті на основі граматичних особливостей роману "Біла фортеця" Орхана Памука досліджується типологія граматичних форм, які служать для вираження категорії "умовності" у сучасній турецькій мові. Розглядається питання складнопідрядного речення з ...
561417
  Гетманцев Д.О. Категорія "фінансово-правове зобов"язання" в науці фінансового права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 85-90. – ISSN 2220-1394


  У статті аналізуються теоретичні підходи до формування юридичних понять, розкривається співвідношення юридичних понять та дефініцій, юридичних конструкцій тощо. Акцентується увага на необхідності якісного наукового забезпечення процесу законотворення, ...
561418
  Єрмоленко В. Категорія "форма права власності": торетико-методологічні засади обгрунтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 3-5.
561419
  Нижний А.В. Категорія "форма цивільно-правового договору" у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 145-150. – (Право. Економіка. Управління)
561420
  Куций І.П. Категорія "цивілізаційна ідентичність" як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 113-122. – ISSN 0130-5247
561421
  Гончаренко В.В. Категорія "ціле" та її роль у процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
561422
  Білоскурська О.В. Категорія "цінності" в конституційному праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 35-39. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
561423
  Яковець І.С. Категорія "якість кримінально-виконавчого законодавства": філософський та практичний аспекти // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 127-139
561424
  Кубаєвський М.К. Категорія "якість" у світлі системно-структурного підходу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
561425
  Набитович І. Категорія sacrum і художня література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 27-39. – ISSN 0236-1477
561426
  Смольнікова О. Категорія автономного навчання у предметному полі педагогіки вищої школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 108-114. – ISSN 2075-1478


  Здійснено категоріальний аналіз автономного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Представлено змістове наповнення поняття "автономне навчання". Досліджено співвідношення цього феномену з тотожними поняттями, зокрема: "самостійність", ...
561427
  Ожоган В.М. Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості / В.М. Ожоган, О.П. Кадочнікова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
561428
  Башун А.В. Категорія альтернативних джерел енергії в міжнародному праві XXI століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 93-100
561429
  Білоус Н.В. Категорія аргументативності у перекладених текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 60-66


  У статті розглядається відтворення категорії аргументативності в україномовних перекладах німецькомовних сучасних текстів популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів. Зроблено висновок про необхідність не лише суто мовної, але й ...
561430
  Калько Т.І. Категорія аспекту крізь призму поля візуального сприйняття Р. Арнгейма (на матеріалі української мови) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 0027-2833
561431
  Белих О.М. Категорія аспектуальності в науковому дискурсі: семантичні та дискурсні аспекти (на матеріалі німецькомовних джерел) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 136-141. – Бібліогр.: Літ.: с. 140-141; 11 п. – ISSN 1729-360Х
561432
  Сизонов Д.Ю. Категорія багатозначності у О. Потебні та сучасні дослідження з термінознавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 213-217
561433
  Верба Г. Категорія безособовості в іспанській та українській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-26. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено безособові речення в іспанській та українській мовах. Виявлено певні паралелі, що підтверджують, що безособовість властива обом мовам, проте за цим терміном часто тлумачать різні явища. Зроблено спробу вияви-ти загальні і специфічні для ...
561434
  Бойченко Наталія Михайлівна Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського середньовіччя : Автореф. дис.... канд. філос. наук : 09.00.11 / Бойченко Наталія Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
561435
  Бойченко Н.М. Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського середньовіччя : Дис.... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11- релігієзнавства / Бойченко Н.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 200л. – Бібліогр.:л.177-200
561436
  Лабетова В. Категорія визначеності / невизначеності у світлі функціонального підходу до вивчення мови // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 13-17. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
561437
  Безклубий І. Категорія вини у працях професора Г. Матвєєва: сутність підходу вченого та його сучасне значення / І. Безклубий, Ю. Різник // Відповідальність у приватному праві / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, В. Бажанов, Т. та ін. Боднар. – Київ : Грамота, 2014. – С. 40-47. – (серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-467-8
561438
  Кучеренко І.К. Категорія відмінка в сучасній українськії мові / І.К. Кучеренко. – Львів, 1961. – 52с.
561439
  Спасибо-Фатєєва Категорія відмови в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 94-105. – ISSN 1993-0909
561440
  Рубашова Л.М. Категорія відношення: логіко-філософські та лінгвістичні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 89-95. – ISBN 966-581-102-9
561441
  Турчин М.Б. Категорія відповідальності у соціально-екологічному вимірі постіндустріальної епохи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 176-183
561442
  Білик Я.М. Категорія гри в суасній філософії історії: історичний діалог та "археопсихологія" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.27-30. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
561443
  Хархун В. Категорія гри: герой і маска: (ОбразМихайлюка в романі Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля"№ // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.176-186. – ISBN 966-8547-61-6
561444
  Коць Т. Категорія двоїни і становлення морфологічної норми української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
561445
  Гуменюк Н.Г. Категорія дейксису в англійській мові: універсальний дейксис // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 24-26. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
561446
  Лесько Х.С. Категорія демінутативності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 250-256


  У статті проаналізовано концептуально-семантична природу демінутивних одиниць та місце і роль демінутивного компонента в структурі слів. Демінутиви як засоби вираження кількості виступають не самостійними складниками семантичних структур. Семи ...
561447
  Руда Н.В. Категорія демінутивності - гносеологічно-мовна універсалія // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 207
561448
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 122-126
561449
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 105-109


  У статті досліджуться способи та засоби вираження категорії демінутивності в латинській мові, аналізується формальна структура та особливості та особливості семантики ії виразників.
561450
  Руда Н. Категорія демінутивності в українській мові (формально-семантичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються способи та засоби вираження категорії демінутивності в українській мові, аналізується формальна структура та особливості семантики ії виразників.
561451
  Руда Н.В. Категорія демінутивності в українській мові: етнопсихолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 14-20


  У статті обгрунтовуються екстралінгвальні причини семантико-функціональних особливостей вираження категорії демінутивності в українській мові. Категорія демінутивності розглядається як універсальна гносеологічно-мовна категорія, а демінутивні ...
561452
  Руда Н.В. Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 384-388


  У статті окреслюються можливі напрямки та перспективи дослідження універсальної гносеологічно-мовної категорії демінутивності, багатоаспектність формальної та семантико-функціональної природи якої, незважаючи на численні студії на матеріалі різних мов, ...
561453
  Драгомирецька Н. Категорія діяльності в аспекті комунікацій державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-118
561454
  Лебідь Є. Категорія добра в етиологічній моделі персонажів роману Є.П. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 122-126
561455
  Рутковський Б.О. Категорія довір"я в марксистській етиці / Б.О. Рутковський. – Київ, 1970. – 116с.
561456
  Протопопова Т.В. Категорія достоинства Короля в Конституции Дании / Т.В. Протопопова, С.В. Орлова, Д.С. Дробышевский // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 284-289. – ISSN 1563-3349
561457
  Ворожбіт В.В. Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 2078-7782


  Метою статті є виклад результатів дослідження історичного аспекту теорії духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів для якісного оновлення методологічної і теоретичної бази організації виховного процесу, конкретизації ...
561458
  Марчук В.П. Категорія етикету в соціально-філософському пізнанні (понятійно-категоріальна структура) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 103-121. – ISBN 966-628-197-5
561459
  Линчак І. Категорія жанру прикмети у фольклористиці: поняття термінології // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 165-168.
561460
  Андрейчук Н.І. Категорія життєвого світу людини у філософській та лінгвофілософській антропології // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 91-96
561461
  Буднікова Леся Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – с. 11-13
561462
  Гончаренко Н.В. Категорія здоров"я як предмет психологічного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 125-128. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
561463
  Бедрич Я.В. Категорія інклюзивності у мові науки: функціонально-когнітивні та дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бедрич Ярослава Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
561464
  Бедрич Я.В. Категорія інклюзивності у мові науки: функціонально-когнітивні тв дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бедрич Ярослава Вадимівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викл. інозем. мов. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 222-226. – Бібліогр.: арк. 186-221
561465
  Рейзенкінд Т. Категорія інтеграції у професійній підготовці вчителя музики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
561466
  Гурко М.З. Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на матеріалі фразеол. одиниць тематичної групи "інтелектуальні здібності людини") : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.04 / Манана Зібіловна Гурко; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
561467
  Костенко В.Г. Категорія інтердискурсивності в науковому медичному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 153-160. – ISBN 978-966-2668-24-7
561468
  Скиба Н. Категорія інтертекстуальності й фразеологія // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 56-60.
561469
  Макарова А.В. Категорія інтертекстуальності у працях сучасних німецьких германістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 216-220
561470
  Лефтерова О.М. Категорія інформативності в творах Корнелія Непота // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 310-315
561471
  Леміш Н.Є. Категорія каузальності та специфічність ії лінгвістичної реалізації // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 87-93


  У статті аналізується категорія каузальності та визначається специфічність ії лінгвістичної реалізації. Окремо акцентується той факт, що казуальність виступає одним із компонентів людського мислення незалежно від ситації, а також підкреслюється ...
561472
  Ківшик Н. Категорія кількості у філософському та лінгвістичному витлумаченні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 93-97. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
561473
  Шабат-Савка Категорія комунікативної інтенції: типологічні вияви та синтаксична реалізація в сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 104-114. – ISSN 1682-3540


  У статті витлумачено статус комунікативної інтенції як лінгвістичної синтаксично зорієнтованої категорії. Запропоновано типологію комунікативних інтенцій залежно від потреб адресанта в стереотипних та контекстуально зумовлених ситуаціях мовлення.
561474
  Сайтарли І.А. Категорія матери у філософській спадщині Олексія Лосєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561475
  Матвєєва О. Категорія матеріальні цінності в контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі "Щоденника" (1911-1931) В. Винниченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 38-46. – ISSN 0236-1477
561476
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі : культурологічний аспект : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.169-185
561477
  Колісник Олександра Володимирівна Категорія ментальності та її прояви в українській культурі: культурологічний аспект : Автореф... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18с.
561478
  Сухомлин О.Ю. Категорія ментальності як складова рекламного образу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 146-151


  У статті досліджено функціонування категорії ментальності в рекламі, відтворення основних національних мотивів і символів у рекламних матеріалах, основні закономірності створення рекламних образів з урахуванням категорії ментальності, запропоновано ...
561479
  Шевченко Л.І. Категорія ментальності. Лінгвістична інтерпретація // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-68. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується ментальність як операціональна загальнонаукова категорія. Визначаються дефінітивні ознаки лінгвістичного змісту терміну, а також виділяються цивілізаційні рівні, співвідносні з історичною структурою українського менталітету.
561480
  Бігун Р. Категорія милосердя: історико-етичний аналіз // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 55-59. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
561481
  Шестопалова Т.П. Категорія мімезису та основоположні критерії літературно-критичного розмислу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 63-70. – ISBN 978-966-171-217-0
561482
  Климентова О. Категорія модальності оцінки як параметр літературного аналізу поетичного тексту : на матеріалі Псалмів царя Давида та Шевченкових переспівів старозаповітних творів // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 113-120
561483
  Самарський А.Ю. Категорія моральності: матеріалістичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 201-203
561484
  Смолінська О.Є. Категорія мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті: проблема означення та етичної дієвості // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 2078-7782
561485
  Маланій Н.І. Категорія наднаціонального в компаративістиці: екзистенціалістська проекція // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 66-70. – ISSN 1729-360Х
561486
  Ройко Тетяна Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Актуальність освоєння творчої спадщини Богдана Олександровича Кістяківського (1868-1920) у соціологічній думці зумовлена колом осмислених ним проблем, зокрема істинності соціального пізнання, а саме методології соціальних наук, застосування ...
561487
  Ройко Тетяна Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Актуальність освоєння творчої спадщини Богдана Олександровича Кістяківського (1868-1920) у соціологічній думці зумовлена колом осмислених ним проблем, зокрема істинності соціального пізнання, а саме методології соціальних наук, застосування ...
561488
  Ройко Т. Категорія належного та її застосування в соціальних науках Богданом Кістяківським // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 30-32.
561489
  Колеснікова Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 82-90
561490
  Медвідь К.М. Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний феномен / К.М. Медвідь, С.О. Швачко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 109-113. – ISSN 2077-804X
561491
  Гудима А. Категорія німоти, її сенсовий зміст у творчості Тараса Шевченка і Амвросія Метлинського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 18-25
561492
  Козуб С. Категорія нового в лексико-семантичній системі японської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні інноваційні процеси в лексико-семантичній системі японської мови. Головним завданням автора було дослідити і класифікувати лексичні неологізми залежно від способу творення. Матеріали для дослідження, використані в цій статті, взяті ...
561493
  Сорокін С.В. Категорія об"єктності та об"єктні словосполучення в турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються внутрішні зв"язки, специфіка та особливості інтеграції турецьких об"єктних словосполучень. Аналізується роль явища еліпсиса в складі об"єктних словосполучень.
561494
  Олешко Ю. Категорія оптативності у проповідях І.Галятовького // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 259-266


  У статті проаналізовано мовленнєвий вияв категорії оптативності на матеріалі казань староукраїнською мовою І. Галятовського, представника проповідницької школи другої половини ХVII століття. В статье проанализировано речевое выражение категории ...
561495
  Пилипенко Р.Є. Категорія оцінки в німецьких економічних текстах багатомовних інституцій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 122-126. – ISBN 966-581-622-5
561496
  Пастушенко О.С. Категорія оцінки в новогрецькій мові (сучасний стан дослідження) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 141-144
561497
  Булах М.Б. Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 51-59
561498
  Грабовенко І.С. Категорія оцінки в системі піар-впливу в сучасному українському мас-медійному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 228-232


  У статті основну увагу приділено дослідженню особливостей функціонування категорії оцінки як одного з засобів піар-впливу у мас-медійному політичному дискурсі. В статье основное внимание уделено исследованию особенностей функционирования категории ...
561499
  Горюнова Я.В. Категорія оцінки як засіб мовної маніпуляції на інтернет-сторінках "The Theiegraph" (Велика Британія) та українських ЗМІ при висвітленні конфлікту навколо фільму "Невинність мусульман" у контексті нових медіа // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – C. 478-479
561500
  Федорова Л.М. Категорія оцінки: до проблеми становлення та вираження в слові : (на матеріалі метафор газетно-журнальної періодики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 115-121. – ISSN 1682-3540


  У статті зроблено опис становлення оцінки як лінгвістичної категорії, визначено головні ознаки, типи й структуру оцінки, основні способи її вираження, проаналізовано особливості функціонування оцінного компонента в метафорі.
561501
  Денискіна Г.О. Категорія парадоксальності у мовомисленні М.П. Драгоманова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 98-102. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
561502
  Цукор О.С. Категорія педагогічної свідомості в теоріі та практиці професійної підготовки вчителя : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цукор О. С.; КУ. – К., 1998. – 32л.
561503
  Корольова Т.М. Категорія переконання в юридичному дискурсі / Т.М. Корольова, В.Є. Швецова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 85-89. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
561504
  Любченко Т. Категорія переходності дієслова у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 286-290. – Бібліогр.: Літ.: С. 286-290;13 назв. – ISBN 966-7825-79-5
561505
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності: основи вивчення у вимірах функційної граматики // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 21-30


  У статті подано теоретичне підґрунтя потрактування категорії персональності. Встановлено, що персональність може бути представлена як система мікрополів, де різнорівневі мовні засоби згруповані навколо еталонного репрезентанта інваріантного значення.
561506
  Ясакова Н.Ю. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові / Наталія Ясакова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 286-323. – ISBN 978-966-2410-76-1
561507
  Пахолок З.О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 485 арк. – Бібліогр.: арк. 422-485
561508
  Пахолок З.О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
561509
  Гребенюк Т. Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-56. – ISSN 0236-1477
561510
  Гребенюк Тетяна Категорія події в рецептивно-комунікативній парадигмі аналізу літературного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується категорія події в контексті комунікативного та рецептивного підходів до аналізу літературного твору. Комунікативна подія розглядається як хронологічно тягле цілеспрямоване "о-чуження" тексту автором та поступове "о-своєння" ...
561511
  Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американськиих статей у галузі електроніки) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Шаля О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 283 л. + Додаток: л. 254-283. – Бібліогр.: л. 216-253
561512
  Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американських статей у галузі електроніки) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шаля Ольга Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
561513
  Сорокін С.В. Категорія посесивності та посесивні словосполучення в турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Розглядається проблема категорії посесивності як категорії семантики висловлювання, її місце в турецькій мові та прояв на рівні мікросинтаксису у вигляді словосполучень з посесивною семантикою. Пропонується новий підхід до класифікації посесивних ...
561514
  Вітрук М.В. Категорія правосуб"ектності: поняття і структура // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
561515
  Болдирєва К.В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 144-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
561516
  Жванія Л. Категорія простору в творчості Т. Шевченка й Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 179-193


  У статті досліджується простір як онтологічна категорія структури художніх світів Т. Шевченка й Лесі Українки. Простежуються особливості співвідношення внутрішнього світу героя і простору, в якому він діє
561517
  Гончарук Є.Л. Категорія простору у бароковій поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 84-91. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню просторових понять у поезії українського Бароко. Зроблено спролбу осмислити поняття простору принагідно до поетичного тексту. Досліджено характерні елементи концепту простору у бароковій поезії, проаналізовано семантичну ...
561518
  Кравченко І. Категорія простору у розгортанні концепту істина (на матеріалі творів Ф. Жакоте та І. Бонфуа) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 113-117. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
561519
  Халіков Р.Х. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.177-184. – ISSN 1728-3671
561520
  Голоцукова Ю. Категорія результативу в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 61-71. – ISSN 1728-9572
561521
  Дзюба І.В. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
561522
  Сорокін С.В. Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення турецькою мовою: зіставно-типологічне дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 79-91. – ISSN 0027-2833
561523
  Калустова О.М. Категорія роду іменників: можливі перешкоди перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-86. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  На матеріалі різних пар мов розглянуто й узагальнено можливі проблеми перекладу, що зумовлені семантикою та функціонуванням категорії роду іменників.
561524
  Рожавін М. Категорія роду російської мови (функціональний та характерологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 312-316. – ISBN 966-581-231-9
561525
  Рожавін М. Категорія роду російської мови:(Функціональний та характерологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
561526
  Погорєлов Ю.С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 30-34


  Розкрито зміст розвитку як загальнонаукової категорії з трьох взаємозв"язаних сторін: як закон, як принцип і як явище. Введено поняття "експлейнарного базису розвитку", показано його призначення, зміст, структура елементів.
561527
  Луцан Л. Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача каузативної та ітеративної семантики засобами української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-49. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
561528
  Луцан Л.В. Категорія розширення дієслівних основ в арабській мові та передача значення зворотності й пасиву засобами української та англійської мов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 47-50. – ISSN 1608-0599
561529
  Артюх В. Категорія світогляду в історико-філософських студіях Дмитра Чижевського // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 5-13
561530
  Бутмирчук І.В. Категорія свободи в "алфавіті духовному" Ісаї Копинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 69-74


  У статті розглянуто проблему свободи волі крізь призму барокового мислення, яке відзначається неабиякою складністю. У центрі роздумів барокового автора стає людина, її внутрішній світ іможливість орієнтації на нижче або вище духовне начало. Для свободи ...
561531
  Партико Т. Категорія свободи у контексті сучасних психологічних течій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.410-419. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
561532
  Костусяк Н. Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 99-103. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
561533
  Шатіліна Г.Ю. Категорія слабкої інтенсивності ознаки у сучасній англійській мові // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-106. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Характеризується мікрополе слабкої інтенсивності, ії експліційні та імпліційні засоби вираження, а також співвідношення з категоріями кількості, якості та градуальності.
561534
  Єрмоленко С.С. Категорія слов"янізмів в аспекті художнього перекладу з англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 149-157
561535
  Чорна В.В. Категорія сором"язливості як педагогічна проблема, структурні компоненти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проведено соціально-психологічний аналіз категорії сором"язливість, наголошено на залежності успіхів у навчанні від прояву цієї якості.
561536
  Ватаманюк М.Б. Категорія споживання у сучасній аналітичній економії // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.100-104. – ISBN 5-7763-2435-1
561537
  Скрастінш І. Категорія способу в античній граматиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 251-254
561538
  Васильчук В.О. Категорія справедливості: філософське, етичне та юридичне розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 20-25. – (Правознавство ; Вип.333)
561539
  Гурко О.В. Категорія ствердження у логіко-філософському та лінгвістичному витлумаченні // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 3-10
561540
  Качура О.В. Категорія ступенів порівняння прикметників в українській русистиці // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 77-81
561541
  Костусяк Н.М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників / Н.М. Костусяк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 219 с. – ISBN 966-600-087-3
561542
  Ткачук В. Категорія суб"єктивної модальності : Монографія / Ткачук Вадим; Тернопільський державний університет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 240с. – ISBN 966-562-973-5
561543
  Сафонова Н. Категорія суб"єктивної модальності в історії лінгвістичної науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 212-220. – Бібліогр.: с. 220, Літ.: 15 назв. – ISSN 1728-9572
561544
  Смущинська І.В. Категорія суб"єктивної модальності як показник індивідуально-оцінної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 76-81. – ISBN 966-581-148-7
561545
  Кравцова О.О. Категорія суперлативності англійського прикметника : функціональний та дискурсивний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кравцова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 273 л. + Додатки: л. 259-273. – Бібліогр.: л. 199-258
561546
  Кравцова О.О. Категорія суперлативності англійського прикметника: функціональний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Кравцова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
561547
  Сорокін С.В. Категорія таксису в різносистемних мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 101-106. – Бібліогр.: 16 назв
561548
  Попов В.Ю. Категорія тотожності у метафізиці Арістотеля // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.163-167. – ISSN 1728-3671
561549
  Гнатюк З. Категорія фемінного у польській та українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 72-75. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей категорії фемінного у польській та українській літературі. Особлива увага в процесі дослідження приділяється аналізу соціокультурного та історичного тла розвитку феміністичних студій
561550
  Вахніна Л. Категорія фольклорного пограниччя в слов"янських контекстах / Л. Вахніна, Л. Мушкетик // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 68-91. – ISBN 978-966-02-4860-1
561551
  Бібік В.Б. Категорія хронотопу як об"єкт літературної критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 80-83. – ISBN 978-966-171-217-0
561552
  Дибовська О. Категорія часопростору як жанрова ознака казок Зірки Мензатюк (на матеріалі збірок "Зварю тобі борщику" та "Український квітник") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 51-58. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
561553
  Бабенко М. Категорія часу в сучасній філософській ліриці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 55-60. – ISSN 0236-1477
561554
  Звонська Л.Л. Категорія часу і категорія темпоральності в давньогрецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 195-201. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
561555
  Карпенко О.О. Категорія часу у музичному мистецтві ХХ століття // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 76-78
561556
  Гончарук Є.Л. Категорія часу у поезії Лазаря Барановича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 109-113. – (Б-ка Ін-ту філології)
561557
  Руденко С.В. Категорія часу у філософсько-історичній концепції Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
561558
  Петреська Весна Категорія чесність/нечесність у весільному обрядовому комплексі ( на прикладах македонської весільної обрядовості ) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
561559
  Драпак Г. Категорія читача в літературознавчих роботах В. Гібсона та Дж. Принса // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 148-150. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
561560
  Гусак Н.І. Категорія щастя у моральній системі В. Винниченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядаються основні ідеї етичної теорії "конкордизму" В. Винниченка. Аналізується значущість його моральної концепції для сучасної етики.
561561
  Церна Г. Категорія щастя як основна домінанта повісті І. Чендея "Іван" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 254-263. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
561562
  Явор О. Категорія юридичних фактів у сімейному праві: теоретичне і практичнезначення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 229-235. – ISSN 1026-9932
561563
  Шостак И.В. Категорная модель языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля при сертификации программного обеспечения / И.В. Шостак, Ю.И. Бутенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 63-68


  Описана структура категорной модели языка стандартов для автоматизации процесса формирования нормативного профиля. Выявлена формальная структура текстов стандартов, выделены основные средства структурной формализации текста. Предложено деление текста ...
561564
  Овсієнко С.А. Категорні методи в теорії зображень : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.05 / Сергій Адамович Овсієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв
561565
  Овсієнко С.А. Категорні методи в теорії зображень : Дис. ...д-ра. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Сергій Адамович Овсієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 348л. – Бібліогр.: л. 321-348
561566
  Бабич В"ячеслав Михайлович Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бабич В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
561567
  Бабич В.М. Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06- алгебра і теорія чисел / Бабич В.М., КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.:л.151-155
561568
  Фултон У. Категорный подход к изучению пространств с особенностями / У. Фултон, Мак-Ферсон; Пер. с англ. А.В. и В.В. Шокуровых под ред. В.М. Бухштабера. – Москва : Мир, 1983. – 216 с. – (Новое в зарубежной науке ; Математика)
561569
  Магомедов А Категоря грамматических классов и категория лица в глаголе нахских языков : Автореф... канд. филол.наук: / Магомедов А Г.; АН ГССР, Ин-т языковед. – 25л.
561570
  Повстенко О. Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам"яток великокняжої доби України // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 563-585. – ISSN 2310-3310
561571
  Костяновский Р.Г. Катенанты и клатраты / Р.Г. Костяновский. – М., 1966. – 32с.
561572
  Шилл Г. Катенаны, ротаксаны и узлы / Г. Шилл. – М., 1973. – 211с.
561573
  Орланов Г.Б. Катеогрия причинности и структура научной теории / Г.Б. Орланов. – Воронеж, 1982. – 105с.
561574
  Жунгиету М.С. Катеория рода имени существительного в современном молдавском и французском языках : Автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.05 / Жунгиету М. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
561575
  Седых Нина Иосифовна Катепсин Д головного мозга в норме и после рентгеновского облучения : Дис... канд. биологическихнаук: 03.00.04 / Седых Нина Иосифовна; Днепропетровский государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – К., 1983. – 192л. – Бібліогр.:л.161-192
561576
  Седых Н.И. Катепсин Д головного мозга в норме и после рентгеновского облучения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Седых Н.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
561577
  Шестериков В.Г. Катер на Ишиме / В.Г. Шестериков. – Алма-Ата, 1979. – 71с.
561578
  Евтушенко Е.А. Катер связи / Е.А. Евтушенко. – М, 1966. – 263с.
561579
  Иванов Л.Н. Катер. / Л.Н. Иванов. – М., 1974. – 252с.
561580
  Галатенко А.Ф. Катера идут к Мысхако. / А.Ф. Галатенко. – Краснодар, 1979. – 109с.
561581
  Никитин Б.В. Катера пересекают океан / Б.В. Никитин. – М, 1980. – 223с.
561582
  Чернышев И.П. Катера уходят в балтийскую ночь / И.П. Чернышев. – М., 1979. – 126с.
561583
  Никитин С.И. Катера уходят в море / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1956. – 95с.
561584
  Корольков Ю.М. Катерами через океани / Ю.М. Корольков. – Одеса, 1939. – 152с.
561585
  Логинов Д. Катерина - матка // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-62


  Дочь неведомых лифляндских крестьян (то ли латышка, то ли эстонка, то ли литовка), крещеная Мартой, была воспитаницей-служанкой в доме протестанского пастора в Мариенбурге, полонянкой, любовницей сначала фельдмаршала, потом - князя, а в последствии, ...
561586
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1918. – 32с.
561587
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ : Сяйво, 1927. – 32с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
561588
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко, 1927. – 39с.
561589
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т. Шевченко ; Ін-т Тараса Шевченка. – вид. 3-є. – Харків : Держвидав Укрїни, 1930. – 47 с.
561590
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1936. – 31с. – (Бібліотека малописьменного)
561591
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т укр. літ. – Київ, 1939. – 32с.
561592
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 36с.
561593
  Осин Д.Д. Катерина / Д.Д. Осин. – М, 1941. – 81с.
561594
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 26с.
561595
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко ; Н. Охундий таржимаси. – Тошкент : Кизил Узбекистон ва Правда Востока, 1948. – 35 с. – На обкл. також: Китобдан-китобга
561596
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1951. – 27с.
561597
  Растрепин Н.М. Катерина / Н.М. Растрепин. – Тамбов, 1961. – 28с.
561598
  Морозов К.Т. Катерина / К.Т. Морозов. – М., 1968. – 48с.
561599
  Шевченко Т.Г. Катерина : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1972. – 54с.
561600
  Шевченко Т.Г. Катерина / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1973. – 63с.
561601
  Малыгина Н.П. Катерина : Роман. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1987. – 366с.
561602
  Сюндюков І. Катерина II і підкорення Криму // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 303-311. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
561603
  Дробінська К. Катерина II: просонографічний портрет // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 12-13
561604
   Катерина Белокур (1900-1961). – Москва : Советский художник, 1965. – 10 с.
561605
  Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268
561606
  Игнатова А. Катерина Билокур: цветы на полотне судьбы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 106-125. – ISSN 1819-6268
561607
   Катерина Білокур = Kateryna Bilokur : Фотокнига. – Київ : Спалах, 2001. – 127с. – ISBN 966-512-066-2
561608
  Войтюк Людмила Катерина Білокур очима Володимира Яворівського : урок - літературно-мистецьке дослідження з елементами інсценізації // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27
561609
  Войтюк Л. Катерина Білокур очима Володимира Яворівського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-22.
561610
   Катерина Білокур очима сучасників : Спогади, есеї, розвідки з архіву художниці. – Київ : Томіріс, 2000. – 432с. – ISBN 966-7873-01-3
561611
  Рибаков А.Н. Катерина Вороніна / А.Н. Рибаков. – Київ, 1961. – 123 с.
561612
  Матяш І.Б. Катерина Грушевська / І.Б. Матяш. – К., 1997. – 223с.
561613
  Церковняк-Городецька Катерина Грушевська : культуролог, соціолог, етнограф, фольклорист, перекладач // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 36-54


  Грушевська Катерина Михайлівна (1900-1943) — етносоціолог, фольклорист, етнограф, культуролог, перекладач з європейських мов, секретар Укр. соціологічного інституту у Відні (1919-24), керівник Кабінету примітивної культури ВУАН (1925-30), редактор ...
561614
  Радиш Я. Катерина Десницька - волинська принцеса Сіаму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 83-84. – ISSN 2306-6814
561615
   Катерина Измайлова. – М, 1934. – 40с.
561616
  Коцарев О. Катерина Калитко: вдумливість і пластичність смутку // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 353-362
561617
  Шиян А.І. Катерина Кожушана / А.І. Шиян. – Київ, 1938. – 28 с.
561618
  Приходько О. Катерина Ливрінц // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 24 : Катерина Ливрінц. – С. 3-31.
561619
  Гвоздевич С. Катерина Матейко - дослідниця української народної кераміки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 591-597. – ISSN 1028-5091
561620
  Сергієнко А. Катерина Медичі та її вплив на події в ніч Святого Варфоломея // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 356-358. – ISBN 978-966-171-793-9
561621
  Костюк С.П. Катерина Рубчакова (1881-1918). До 100- річчя від дня народження / С.П. Костюк, П.К. Медведик. – Львів, 1981. – 28с.
561622
  Беньяш Р.М. Катерина Семенова / Р.М. Беньяш. – Л, 1987. – 229с.
561623
  Михайлин І.Л. Катерина Серажим: журналістика як дискурс // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 147-152. – ISBN 978-966-680-459-7
561624
  Данильченко А. Катерина Скаржинська - фундатор першого приватного музею Лівобережної України історико-краєзнавчого профілю // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-893-6
561625
  Покормяко Н.И. Катерина Юнге - майстер пейзажу, учениця Тараса Шевченка // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .307-314
561626
  Прохорова А. Катерина Ющенко презентувала "Поетичну версію Червоної книги України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Міжнародний благодійний фонд ""Україна 3000" підготував "Поетичну версію Червоної книги України. Голова наглядової ради фонду Катерина Ющенко презентувала цю книжку в Зоологічному музеї КНУТШ. У презентації взяли участь ректор університету Л.В. ...
561627
  Шевченко Т.Г. Катерина. Тополя / Т. Шевченко. – Київ : [Всеукp. Учит. Видавн. Т-во "ВСЕУВИТО"] ; Дpук. Київ. Союзу Уст[анов] Дpіб. Кpед[иту], 1918. – 39 с. : портр. – Hа обкл.: Дpук. (!)"Союзбанку"
561628
  Дорош Е.Я. Катериновские девчата / Е.Я. Дорош. – М, 1953. – 48с.
561629
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років: 2. Революційний апогей // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 26-46. – ISBN 966-551-159-9
561630
  Світленко С.І. Катеринослав у демократичній революції 1905-1907 років:1. Початки революційної заграви // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С. 19-36. – ISBN 966-551-159-9
561631
  Перельман М. Катеринославська пролетарська і шкільна молодь 1905 р. / М. Перельман. – Х., 1931. – 79с.
561632
  Каплун С.И. Катеринославська Рада робытничих депутатів у революції 1905 року / С.И. Каплун. – Х.-Дніпропетровськ, 1931. – 183с.
561633
  Сміянова О.А. Катеринославське повсякдення Д.І. Яворницького в 1905-1917 рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 120-122
561634
  Іванов-Потьомкін Катеринославський "Союз боротьби за визволення робітничого класу". / Іванов-Потьомкін. – К, 1949. – 96с.
561635
  Кочергін І.О. Катеринославський дворянський рід Алексєєвих // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 88-96. – ISSN 2409-4137
561636
  Каковкіна О.М. Катеринославський період життя В.І. Пічети // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 68-77. – ISBN 966-551-159-9
561637
  Грищенко К.С. Катеринославський родич генерала Брусилова // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 302-315. – ISSN 2313-1993
561638
  Швидько Г.К. Катеринославський слід академіка Андрія Лободи // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 183-193. – ISBN 978-966-551-327-8


  А. М. Лобода з 1915 р. був головним редактором "Университетских известий". Цікавий факт: сім публікацій вченого 1918 р. присвячені українській проблематиці, хоча він завідував кафедрою російської літератури в Київському університеті.
561639
   Катеринославський трикутник: Дмитро Яворницький, Михайло Грушевський...(Пошуки третього невідомого) // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 99-106. – ISBN 978-966-8978-46-3
561640
  Поляков И.В. Катеринославські більшовики в боях за Жовтень. / И.В. Поляков. – Дніпропетровськ, 1933. – 32с.
561641
  Кочергін І. Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 210-216


  Про внесок дворян Катеринославської губернії в розвиток культури і освіти у другій половині ХІХ - ХХ ст.
561642
  Сулима Тетяна Катеринославські публіцистки : жива етнографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-61. – ISSN 0130-5263
561643
  Коник О.О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 21-24. – ISSN 2076-1554
561644
  Чернявський Д. Катеринославщина / Д. Чернявський. – Катеринослав, 1919. – 50с.
561645
  Гуманенко Л.В. Катерник (Л.Гуманенко. Анкеты пишутся кратко...) / Л.В. Гуманенко. – М., 1989. – 224с.
561646
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Чернигови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Пpавления, 1898. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28. – (Видання Б.Д. Гринченка ; № 10)
561647
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 28 с. – Конволют. - Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 26)


  Зміт конволюту: 1. Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина]:Поэма Тараса Шевченка; 2. Левицький М. За Колиивщыны [Коліївщини] : Оповиданнє: (За [Т.] Падалкою); 3. Гpінченко H. Буpя на моpи : Оповидання / [Пеpеказала H. Гpінченко]; 4. Мирний П. Лыхый ...
561648
  Шевченко Т.Г. Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – С.-Петербург : Тип. Уч-ща глухонемых, 1905. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотворит. об-во изд. общеполезных и дешевых книг ; № 29)
561649
  Боець Хома Катерына [Катерина] : поема в 3 ч. Хомы Бойця (В.Г.Т.). – Изд. Т.А. Губанова. – Киев : Тип. Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 108 с. – Псевдонім автора не розкритий. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
561650
  Джабвала С.Х. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала // Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник] / [Фонд духовной культуры мира ; пер. с англ. С.П. Евтушенко ; ред. Н.В. Коноплева]. – Москва : Сфера, 2002. – С. 130-437. – ISBN 5-93975-084-2
561651
   Катехизис зороастризма : древняя религия магов : [сборник]. – Москва : Сфера, 2002. – 437, [8] с. – Содерж.: Зороастризм / Д.В. Уотерхауз. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала. Маздеизм / Ю. Терапиано. – ISBN 5-93975-084-2
561652
   Катехизис Петра Могили : Оригінал 1645 року. – Київ-Париж : Воскресіння, 1996. – 288с. – Бібліогр.:с. 282-285. – ISBN 966-7017-00-1
561653
  Риман Г. Катехизис фортепианной игры / Г. Риман. – Москва : Музыкальный сектор, 1929. – 96 с.
561654
  Кузьмина Л.В. Катехол -- и индоламины в нейронах, некоторых кишечнополостных, сколецид и ианнелид. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кузьмина Л.В.; Ан СССР. ин-т.цитологии. – Л, 1975. – 21л.
561655
  Кандерал О.М. Катехолазна активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) / О.М. Кандерал, І.О. Фрицький, О.В. Присяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність тетраядерних [мю3]-(N,О,О)-оксиматних комплексів міді(ІІ) з N,N"-біс(2-оксимінопропіоніл)-1,3-діамінопропаном (РАР) у реакції окислення 3,5-ди-трет-бутілпірокатехіну (3,5-DTBC) киснем повітря в метанолі. З ...
561656
   Катехоламинергические нейроны.. – М, 1979. – 295с.
561657
   Катехоламіни в механізмі регуляції гіпоталамо-гонадного комплексу птахів / В.М. Гордієнко, М.Е. Джержинський, С.М. Гарматіна, Н.О. Бузинська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 105-111. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі, яка виконана на 60-денних півниках, показана участь катехоламінергічних систем мозку в механізмі активації функції сім"яників. Курчата протягом 7 днів отримували фармакологічні препарати, які стимулювали нейромедіаторні системи мозку. Про ...
561658
  Блок А.А. Катилина / А.А. Блок. – Пб, 1919. – 72с.
561659
  Ракша И.Е. Катилось колечко. / И.Е. Ракша. – М, 1971. – 176с.
561660
  Корнев А.Д. Катина ошибка. / А.Д. Корнев. – М., 1959. – 28с.
561661
  Омельченко Г. Катинський злочин без покарання. Масові розстріли поляків сталінським режимом Росія досі не визнала воєнним злочином і злочином проти людяності. Жертв трагедії так і не реабілітовано // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 6 квітня (№ 43). – С. 8-9


  Щорічно 10 квітня поляки, українці та люди доброї волі запалюють свічку пам’яті, щоб вшанувати безвинно убієнних сталінським комуністично-тоталітарним режимом польських полонених 76 років тому (1940) та схилити голови у хвилині скорботного мовчання до ...
561662
  Грінченко І. Катинський злочин: масові розстріли військовополонених Війська Польського у квітні - травні 1940 року // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 169-171
561663
  Сорокин М.П. Катины будни / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1963. – 96с.
561664
  Тригуб В. Катинь-2 не Биківня! А Козельщина, Путивль, Старобільськ // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 5
561665
  Розгон В. Катинь і не тільки: цифри та документи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 9 (270). – С. 37
561666
  Філонова С. Катинь: злочини... без покарання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 1, 15


  75 років тому, 3 квіт. 1940 р., з Козельського табору в Катинський ліс було відправлено на розстріл перших 74 чоловік... Після того, як 13 квіт. 1990 р. Горбачов дістав шило з мішка й офіційно визнав відповідальність НКВС за катинський злочин, було ...
561667
  Абакумов Г.А. Катион-радикалы диариламиния : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абакумов Г.А. ; Ан СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1966. – 15 с.
561668
  Прут Э.В. Катионная полимеризация в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Прут Э.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 16л.
561669
  Пахомова Л.К. Катионная полимеризация и сополимеризация -- Припиолактона : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Пахомова Л.К.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1974. – 23л.
561670
  Черканов С.П. Катионная полимеризация и сополимеризация эпоксибутанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Черканов С.П.; Охтинское науч.-производ. объед. "Пластполимер". – Л., 1977. – 15л.
561671
  Кеннеди Д. Катионная полимеризация олефинов / Д. Кеннеди. – М, 1978. – 430с.
561672
   Катионная полимеризация.. – М, 1966. – 584с.
561673
   Катионное упорядочение в структурах минералов.. – Новосибирск, 1979. – 157с.
561674
  Майстне А.А. Катионные возбуждения щелочногалоидных кристаллов в области ультрамягкого рентгеновского излучения : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук: 01.04.07 / Майстне А. А. ; Ин-т физ. АН ЭССР,. – Тарту, 1981. – 16 с.
561675
  Эймс Л.Л. Катионные замещения в процессе образования фосфорита из кальцита. / Л.Л. Эймс. – М., 1960. – 17с.
561676
  Бектуров Е.А. Катионные полимеры / Е.А. Бектуров. – Алма-Ата, 1986. – 157с.
561677
  Новицкая Л.В. Катионный обмен в бинарных водно-ацетоновых средах. : Автореф... канд. хим.наук: / Новицкая Л.В.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1967. – 25л.
561678
  Капуцкий Ф.Н. Катионный олигомер пиперилена / Ф.Н. Капуцкий, В.П. Мардыкин. – Минск, 1997. – 142с.
561679
  Шелудяков В.Д. Катионовые комплексы бора : Автореф... канд. хим.наук: / Шелудяков В. Д.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.18
561680
  Кример М.З. Катионоидное инициирование реакци и циклизации изопреноидов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кример М.З.; АН СССР. Ин-тут неорганич. химии. – М., 1967. – 21л.
561681
  Савенко О.Д. Катионообменные мембраны на основе полимерных пленок : Автореф... канд. хим.наук: / Савенко О. Д.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
561682
  Березницкий Г.К. Катионосодержащие полимеризационноспособные олигоуретаны и полимеры на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Березницкий Георгий Константинович ; Акад наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1988. – 17 c. – Библиогр.: 12 назв.
561683
  Осипов А.А. Катихзис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1963. – 328с.
561684
  Осипов А.А. Катихзис без прикрас / А.А. Осипов. – М, 1981. – 271с.
561685
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – [16] с. – Отд.отт. : с.297-312
561686
  Никольский А. Катихизис Арсения Мацевича. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Отд.отт. из : "Известия Отд. русск.яз. и словесности Императорской Академии Наук", Т.12, кн. 3, 1907, с.297-312
561687
   Катихисис малый или сокращенное православное исповедание Греческаго закона Соборной и Апостолской церкви восточной. – Черновцы : В типографии Петра Экарда, 1804. – Видання кир. др., молдав. та німец. мовами


  Код - Укр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець зі шкіри
561688
  Кутка Іоанн Катихисїсъ малый или наука православно-хрстїанская сокращенная во благочестное воспитанїе юношества дїецесїи Мункачовскїя составленная в ОунгварЪ : [Факсимільне відтворення] / Кутка Іоанн; Уклад.: Udvari Istvan; Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo Foiskola, Ukran es Ruszin Filologiai Tanszek. – Nyiregyhaza, 1997. – 203с. – Вих.дан. ориг.: Будин град,1801. – ISBN 963-9130-00-1
561689
  Богдань Ф. Каті, Петер та інші / Ф. Богдань, Ф. Югас. – К, 1960. – 168с.
561690
  Шпол Ю. Катіна любов або будівельна пропаганда / Ю. Шпол, 1928. – 108с.
561691
  Дзязько О.Г. Катіоний розподіл заліза у твердих розчинах Y3-хCaхGa5-x57FexO12-[Дельта](0.1 / О.Г. Дзязько, С.А. Неділько, О.С. Храмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом сумісного осадження компонентів (СОК) з подальшим прожарюванням одержаної шихти синтезовано тверді розчини складу Y3-xCaxGa5-xFe[верхній індекс 57, нижній індекс х]О12-[дельта] (0.1 [< або =] х [< або =] 1.0). Знайдено параметри кристалічної ...
561692
   Катіонні координаційні сполуки [хімічна формула] на основі [хімічна формула] (дипіперидин фосфорил) ацетаміду / О. Ліціс, Ю Т. Слива, С.В. Шишкіна, В.М. Амірханова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (58). – С. 29-37. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
561693
  Короткий В.А. Катков Михайло Никифорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 104-105. – ISBN 966-06-0393-2
561694
  Бишофф Юрген Катна. Загадка забытой державы : тема номера / Бишофф Юрген, Штейнмец Марк // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 68-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
561695
   Като антична трагедия : съдбата на Екатерина Каравелова и нейното семейство в писма, дневници, фотографии. – София : Наука и изкуство, 1984. – 523 с.
561696
  Грінченко Б.Д. Катоpжна. Палії : Оповідання / написав Б. Грінченко. – 5-те і 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 80 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
561697
  Панибратов В.Н. Катогория "закон". / В.Н. Панибратов. – Л., 1980. – 128с.
561698
  Чепкасов П.П. Катографический и графический методы в социально-экономических исследованиях : Учебное пособие по спецкурсу / П.П. Чепкасов; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1985. – 84с.
561699
   Катодная защита от коррозии.. – М-Л, 1962. – 254с.
561700
  Трифель М.С. Катодная и проекторная защита морских трубопроводов и свай оснований нефтепромысловых сооружений. : Автореф... канд. техн.наук: / Трифель М.С.; Азерб. Индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1954. – 23л.
561701
  Хлебников Н.С. Катодная лампа и ее применение / Н.С. Хлебников. – Москва-Ленинград : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1932. – 87с.
561702
  Молоткова Е.Н. Катодная поляризация при образовании железо-кобальтового сплава. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоткова Е.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1961. – 12л.
561703
  Стефаняк М.В. Катодні процеси в системі електрод-псевдозрідений шар неелектропровідних часток. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.18 / Стефаняк М.В.; НАН Укр.Ін-т загальної та неорганіч.хімії. – К, 1996. – 23л.
561704
  Фомичев Анатолий Матвеевич Катодное внедрение свинца в платину из расплавленных солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Фомичев Анатолий Матвеевич; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1974. – 28л.
561705
  Ермолаев Н.И. Катодное восстановление касситерита : Автореф... канд. хим.наук: / Ермолаев Н.И.; МВО. Иркутский гос. отвенный ун-т им. А.А.Жданова, 1951. – 7л.
561706
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – К, 1968. – 20л.
561707
  Вдовико Е.А. Катодное восстановление труднорастворимых соединений некоторых металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Вдовико Е.А.; КГУ. – Киев, 1968. – 20л.
561708
  Мурашкина И.Н. Катодное восстановление труднорастворимых соединений свинца и серебра : Автореф... канд. хим.наук: / Мурашкина И.Н.; Акад. наук УзССР. Объд. учен. совет по химии отд-ния геол.-хим. наук. – Ташкент, 1961. – 18л.
561709
  Лазоренко-Маневич Катодное выделение водорода на германии и влияние на него освещения : Автореф... канд. хим.наук: / Лазоренко-Маневич Р.М.; Гос. ком. по химии при Госплане СССР. Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. им. Л.Я.Карпова. – М., 1963. – 11л.
561710
  Громик Л.И. Катодное выделение кадмия из растворов с комплексонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 074 / Громик Л.И. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 13 с.
561711
  Васина С.Я. Катодное инфицирование полимеризации пиридина : Автореф... канд. хим.наук: / Васина С.Я.; МГУ. – М, 1967. – 16л.
561712
  Маслаковец Ю.П. Катодное распыление / Ю.П. Маслаковец. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 58 с.
561713
  Плешивцев Н.В. Катодное распыление / Н.В. Плешивцев. – Москва : Атомиздат, 1968. – 344с.
561714
  Сиротенко И.Г. Катодное распыление полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сиротенко И.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 7л.
561715
  Зарубицкий О.Г. Катодное рафинирование тяжелых цветных металлов из ионных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: / Зарубицкий О.Г.; АН УССР. Ин-т общей и неорганич. химии. – К., 1965. – 19л.
561716
  Коноплева Алевтина Александровна Катодное электроосаждение сополимеров 2-метил-5-винилпиридина из растворов полиэлектролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коноплева Алевтина Александровна; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1973. – 19л.
561717
  Баркгаузен Г. Катодные лампы / Г. Баркгаузен. – Москва-Ленинград, 1926. – 164 с.
561718
  Асеев Б.П. Катодные лампы / Б.П. Асеев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва
Ч. 2 : Ламповые генераторы и передатчики. – 1928. – 191 с.
561719
  Баркгаузен Г. Катодные лампы / Г. Баркгаузен. – Москва
Ч. 2. – 1928. – 142 с.
561720
  Граков В.Е. Катодные падения потенциала вакуумных дух на чистых металлах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Граков В. Е.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
561721
  Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги / И.Г. Кесаев. – Москва : Наука, 1968. – 244 с.
561722
  Томилов А.П. Катодные синтезы органических препаратов. / А.П. Томилов, И.В. Кирилюс. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
561723
  Дезидерьев Г.П. Катодный водород и металл-водородные электоы : Автореф... д-ра хим.наук: / Дезидерьев Г.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
561724
  Стекольников И.С. Катодный осциллограф / И.С. Стекольников. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1934. – 246с.
561725
  Каминир Л.Б. Катодный повторитель / Л.Б. Каминир. – Москва-Ленинград, 1955. – 56 с.
561726
   Катодолюминесцентная микроскопия известково-силикатных пород сверхвысоких давлений Кокчетавского массива: что мы можем узнать нового о силикатах, углеродосодержащих минералах и алмазах? / Г.-П. Шертл, Р.Д. Нойзер, А.М. Логвинова, Р. Вирт, Н.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 133-148 : рис., табл. – Библиогр.: с. 147-148. – ISSN 0016-7886
561727
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград, 1948. – 348 с.
561728
  Москвин А.В. Катодолюминесценция / А.В. Москвин. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ
Ч. 2 : Катодолюминофоры и экраны. – 1949. – 700 с.
561729
  Эль-Гизири А С.Б. Катодолюминесценция широкозонных полупроводников А В. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Эль-Гизири С.Б.А.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.электротехн.ин-т. – Л, 1974. – 14л.
561730
  Евстигнеев С.И. Катоды и подогреватели электровакуумных приборов / С.И. Евстигнеев, А.А. Ткаченко. – Москва, 1975. – 195 с.
561731
  Ширвите Регина Пятро Катоидное поведение 2-пропин-1-ола и 3-бутин-2-ола в электролите никелирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Ширвите Регина Пятро; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 18л.
561732
  Горпинич В.О. Катойконімія французької мови : монографія / В.О. Горпинич, С.Ю. Прийменко ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; НД Лабораторія фольклору, говорів і літератури. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 216 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 32)
561733
  Мазалова В.П. Католицизм - четверть века спустя после 2 Ватиканского собора / В.П. Мазалова. – М, 1989. – 63с.
561734
  Мчедлов М.П. Католицизм / М.П. Мчедлов. – М., 1970. – 271с.
561735
  Мчелдов М.П. Католицизм / М.П. Мчелдов. – 2-е изд. – М., 1974. – 278с.
561736
   Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление.. – Минск, 1987. – 238с.
561737
  Шейнман М.М. Католицизм в меняющемся мире / М.М. Шейнман. – М, 1975. – 161с.
561738
  Коваль Т.Б. Католицизм в современной Испании: "количество" и "качество" веры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 82-93. – ISSN 044-748Х
561739
  Ястребов И.Б. Католицизм в современной Франции / И.Б. Ястребов. – М., 1973. – 190с.
561740
  Великович Л.Н. Католицизм в современном мире / Л.Н. Великович. – Москва, 1981. – 64с.
561741
   Католицизм в СССР и современность.. – Вильнюс, 1971. – 245с.
561742
  Артуров О.А. Католицизм и "христианский социализм" на службе международной реакции / О.А. Артуров. – Москва, 1953. – 32 с.
561743
  Ковальский Католицизм и дипломатия / Ковальский. – Москва, 1969. – 224с.
561744
  Антонова О.А. Католицизм и искусство, 20 в. / О.А. Антонова. – Москва, 1985. – 175с.
561745
  Ковальский Н.А. Католицизм и международные отношения / Н.А. Ковальский, И.М. Иванова. – М, 1989. – 268с.
561746
  Ковальский Н.А. Католицизм и мировое социальноеразитие / Н.А. Ковальский. – М, 1974. – 184с.
561747
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация : Автореф... д-ра философ.наук: / Минкявичюс Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 42л. – Бібліогр.:с.42
561748
  Минкявичюс Я.В. Католицизм и нация. / Я.В. Минкявичюс. – М., 1971. – 287с.
561749
  Андреев М.В. Католицизм и некоторые социальные проблемы современности / М.В. Андреев. – Москва, 1965. – 40с.
561750
  Андреев М.В. Католицизм и основные проблемы современности / М.В. Андреев. – Москва, 1973. – 64с.
561751
  Андреев М.В. Католицизм и проблемы рабочего и национально-освободитльного движения / М.В. Андреев. – Москва, 1968. – 344с.
561752
  Ходорковский Л.Д. Католицизм и рабочий класс Германии, 1871-1933 / Л.Д. Ходорковский. – М., 1978. – 334с.
561753
   Католицизм и свободомыслие в Латинской Америке в 16-20 вв.. – М, 1980. – 296с.
561754
  Великович Лазарь наумович Католицизм и социально-политические проблемы современности. : Автореф... д-ра филос.наук: / Великович Лазарь наумович; Акад. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 31л.
561755
  Коровин Е.А. Католицизм как фактор современной мировой политики / Е.А. Коровин. – М.-Л., 1931. – 214с.
561756
  Пивовар С.Ф. Католицизм, католицтво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 189-190. – ISBN 966-642-073-2
561757
   Католицизм.. – М, 1977. – 256с.
561758
   Католицизм.. – М, 1991. – 319с.
561759
   Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – 353, [1] с. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-380-439-2
561760
  Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 474-477. – ISBN 966-7379-92-11
561761
  Остащук І.Б. Католицька народна культура: пасійна паралітургія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 120-126
561762
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Додатки: л. 190-198. – Бібліогр.: л. 156-189
561763
  Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
561764
  Джуджар Юрій Католицька церква візантійсько-слов"янського обряду в Югославії : Історично-юридична праця / Джуджар Юрій. – Вид.2-ге. – Рим, 1986. – 200с. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.44 ; Секція 1 : Праці)
561765
  Тарасюта К. Католицька церква у роботі Байоннської хунти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 47-48
561766
  Паламарчук К.М. Католицьке церковне мистецтво Австрії XVIII-IX століть: стильові тенденції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 328-335. – ISSN 2226-2180
561767
  Бичко Богдан Ігорович Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.05. / Бичко Б.І.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
561768
  Яртим Н.В. Католицькі доктрини походження держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 151-155. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
561769
  Козиряцька С.А. Католицькі мережеві видання України як складова конфесійного сегмента в Інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 68-75. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто католицькі мережеві видання як складову конфесійного сегмента в Інтернеті.
561770
  Климчук Католицькі храми Рівного / Климчук, Андрій-Аскольд // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
561771
  Малацай І.В. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність католицько-клерикальної течії словацького національно-політичного руху. The article deals with activities of catholically-clerical trend of the Slovak national political movement.
561772
  Сапунов А. Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой / А. Сапунов. – Витебск, 1888. – 50с.
561773
  Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции : Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине 16 века : (По неизданным источникам) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип.
Т. 1. – 1877. – 560, 60 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
561774
  Ойзерман Т.И. Католическая философия империалистической реакции / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1954. – 32с.
561775
  Овчинников В.Г. Католическая церков в Западной Африке / В.Г. Овчинников. – М., 1982. – 191с.
561776
  Курносов А.П. Католическая церковь - идеологический защитник господства помещиков и буржуазии в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Курносов А.П.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1969. – 27л.
561777
  Багацкас П. Католическая церковь в Литве в годы гитлеровской окупации : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Багацкас П.; Вильн. гос. ун-т им В.Какпсукаса. – Вильнюс, 1968. – 22л.
561778
  Лаурайтис В.А. Католическая церковь в Литве за 1905-1907 гг. и борьба против нее революционных социал-демократов : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Лаурайтис В. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
561779
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии / Э.О. Берзин. – М, 1966. – 320с.
561780
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Берзин Э.О.; АН СССР. – М, 1969. – 44л.
561781
  Ерин М.Е. Католическая церковь Германии и фашизм / М.Е. Ерин. – Ярославль, 1990. – 82с.
561782
  Щеголев С.И. Католическая церковь и национально-освободительное движение в Польше 1860-1864 гг.: положение польской католической церкви накануне периода манифестаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 71-76. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
561783
  Поташинская Н.Н. Католическая церковь и рабочее движение в Италии. / Н.Н. Поташинская. – М., 1979. – 255с.
561784
  Подберезский И.В. Католическая церковь на Филиппинах / И.В. Подберезский. – М., 1988. – 286с.
561785
  Артуров О.А. Католические партии Европы на службе американского империализма / О.А. Артуров. – Москва, 1950. – 32с.
561786
  Катасонов В.Н. Католический квиетизм и православный исихазм // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 67-76
561787
  Поташинская Н.Н. Католический клерикализм и народные массы. / Н.Н. Поташинская. – М., 1971. – 164с.
561788
  Гайдис А.А. Католический клерикальный антикоммунизм / А.А. Гайдис. – Вильнюс, 1982. – 311с.
561789
  Филатов С.Б. Католический пацифизм в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-42
561790
  Руткевич А.М. Католический реакционер Н. Гомес Давила // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 0235-1188
561791
  Безсонов П.А. Католический священник серб (хорват) Юрий Крижанич, Неблюшский, Явканица, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке : (По вновь открытым сведениям об нем) / П.А. Безсонов. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К), 1870. – 86 с. – Из журнала Православное Обозрение 1870 года
561792
  Канделоро Д. Католическое движение в Италии. / Д. Канделоро. – М, 1955. – 588с.
561793
  Лыкошина Л.С. Католическое и униатское духовенство Королевства Польского и Западных губерний России и польское восстание 1830-1831 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лыкошина Л.С.; МГУ. – Москва, 1981. – 22л.
561794
  Карсавин Л.П. Католичество / Л.П. Карсавин. – Пг., 1918. – 134с.
561795
  Красавин Л.П. Католичество / Л.П. Красавин. – Петроград, 1918. – 132с.
561796
   Католичество. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-453-3
561797
  Богданов В. Католичество в Италии. – [22] с. – Отд.отт.
561798
  Самокиш І. Католонія хоче сказати "до побачення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Сепаратистські рухи отримали більшість у місцевому парламенті, але менше 50% голосів виборців.
561799
  Сергеенко М.Е. Катон и его "Земледелие" // Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – С. 87-123
561800
  Лондр А. Каторга / А. Лондр. – Ленинград, 1925. – 160 с.
561801
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1988. – 768с.
561802
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 768с.
561803
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 128с.
561804
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 304с.
561805
  Гартевельд Каторга и бродяги Сибири / В. Гартевельд. – Москва : Изд. Дело, 1913. – 196 с.
561806
  Пилявець Ю.Г. Каторга СРСР (1943-1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в"язнів / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 91-105. – ISSN 0130-5247
561807
  Кантор Ю. Каторга у "тестовому режимі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 11


  90 років тому було відкрито перший радянський концтабір.
561808
  Пикуль В.С. Каторга. Богатство / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 624с. – ISBN 5-7838-0111-9
561809
  Гольденберг Л.А. Каторжанин - сибирский губернатор / Л.А. Гольденберг. – Магадан, 1979. – 288с.
561810
  Грінченко Б.Д. Каторжна : оповидання / написав Васыль Чайченко (псевд.). – Київ : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
561811
  Шпак В. Каторжна епопея доктора філософії // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 48). – С. 8


  120 років з дня народження Надії Суровцової - української громадської діячки, журналіста, автора мемуарів. Редакторки іномовних видань Міністерства закордонних справ УНР. Також перекладача, за фахом історика. Доктора філософії. Жертва сталінського ...
561812
  Таурин Ф.Н. Каторжный завод / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 416с.
561813
  Харкевич С.С. Катран сердцелистный - новое высокобелковое кормовое растение / С.С. Харкевич. – К, 1963. – 169с.
561814
  Гаман В.П. Катрановий мед / В.П. Гаман. – К, 1987. – 287с.
561815
  Казьмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 212. – ISBN 96966-8060-04-0
561816
  Бенцони Ж. Катрин в поисках любви / Ж. Бенцони. – Москва, 1994. – 336 с.
561817
  Ливанова М. Катрин Денев: Cat-de-neuve, которая гуляет сама по себе // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
561818
  Плахов А.С. Катрин Денев: Девять сюжетов из жизни актрисы / А.С. Плахов. – М., 1989. – 229с.
561819
  Салминен Салли Катрина / Салминен Салли. – Москва ; Ленинград, 1962. – 370 с.
561820
  Стивенсон Р.Л. Катриона / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1985. – 237с.
561821
  Стивенсон Р.Л. Катриона / Р.Л. Стивенсон. – М., 1991. – 238с.
561822
  Дружников Ю. Катриона Келли, Павлик Морозов и Лубянка // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 331-357. – ISSN 0042-8795


  Павлик Морозов один із самих героїчних міфів і наймоторошних міфів радянської ідеології. В СРСР образ Павлика Морозова - хлопчик-герой, а у Великій Британіїї - "донощик 001".
561823
   Катрич Василь Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 41. – ISBN 966-8352-11-4
561824
  Стівенсон Р.Л. Катріона / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1961. – 257 с.
561825
  Віноградський В.М. Катрусина доля / В.М. Віноградський. – Ужгород, 1967. – 80 с.
561826
  Стефаник В.С. Катруся : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1961. – 59с.
561827
  Стефаник В.С. Катруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1965. – 111с.
561828
  Стефаник В.С. Катруся : вибр. твори ; для середн. шк. віку / Василь Стефаник. – Київ : Веселка, 1971. – 102 с.
561829
  Стефаник В.С. Катруся / В.С. Стефаник. – Київ, 1975. – 87с.
561830
  Стефаник В.С. Катруся : Марко Черемшина; Карби: Вибрані твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1981. – 336с. – (Шкільна б-ка)
561831
  Гриневич Я. Катря Гриневичева = Katria Hrynewychewa : біограф. нарис / Ярослав Гриневич. – Торонто : Накладом Видавництва "Гомін України", 1968. – 96 с. – Пер. за вид.: Katria Hrynewychewa / Y. Hrynewych. Toronto, 1968. - Парал. тит. арк англ.
561832
  Дячун Т. Катували більш як місяць. Не сказав нічого / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 19 (372), 18 травня 2017. – С. 38-41


  Теодор Дячун шість років здобував для УПА зброю і провіант.
561833
  Багіров С.Р. Катування за обтяжуючих обставин: юридичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 167-173.
561834
  Сюндюков І. Катування України: приховані механізми та наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Російсько-американський соціолог Пітирим Сорокін - про вплив голоду на свідомість людини й нації.
561835
  Грошева Е.А. Катульская / Е.А. Грошева. – М, 1957. – 239с.
561836
   Катунский проект: проблемы экспертизы.. – Новосибирск, 1990. – 59,211с.
561837
  Макарова Е.Г. Катушка / Е.Г. Макарова. – М., 1978. – 230с.
561838
  Постников С. Катушка Румкорфа / С. Постников. – Москва, 1930. – 16 с.
561839
  Басс Э.И. Катушки реле защиты и автоматики / Э.И. Басс, Л.С. Жданов. – М., 1974. – 80с.
561840
  Матвеев Г.А. Катушки с ферритовыми сердечниками / Г.А. Матвеев, В.И. Хомич. – Изд. 2-е, доп. – М., 1967. – 64с.
561841
  Завгородній Ю.Ю. Катха упанішада у перекладі Павла Ріттера: історико-філософський контекст // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 59-78. – ISSN 2076-7382
561842
  Швейцер В. Катынская версия: подтверждения и опровержения // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 123-135. – ISSN 0201-7083
561843
   Катынская драма. – М, 1991. – 200с.
561844
  Абаринов В.К. Катынский лабиринт : [о расстреле польских военнослужащих, интернир. на территории СССР в 1939 г.] / Владимир Абаринов. – Москва : Новости, 1991. – 205, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 191-206
561845
  Яжборовская И.С. Катынское дело: на пути к правде // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 22-35. – ISSN 0042-8779
561846
  Василец В. Катынь не отпускает поляков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 15 (1134). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
561847
  Ежевский Л. Катынь. / Л. Ежевский. – Рига, 1990. – 93с.
561848
   КАТЭК и развитие отраслей хозяйства Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 166с.
561849
  Козланюк П.С. Катюзі по заслузі : гумор і сатира / П.С. Козланюк. – Львів, 1962. – 282 с.
561850
  Чабанівський М.І. Катюша : повість, оповідання, нариси / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1960. – 319 с.
561851
  Чабанівський М.І. Катюша : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1990. – 517 с.
561852
  Воронина М. Катюша. У смерти женское лицо / М. Воронина. – Минск : Современный литератор, 1999. – 448с. – ISBN 985-456-233-6
561853
  Кузовлев Д.М. Катя-Катерина / Д.М. Кузовлев. – Архангельск, 1983. – 317с.
561854
  Кедров Ф. Катя / Ф. Кедров. – Ижевск : Удмурткнигоиздат, 1957. – 64с.
561855
  Токаев А. Катя : Повесть / А. Токаев. – Москва : Советская Россия, 1960. – 112 с.
561856
  Александрова Т.И. Катя в игрушечном городе / Т.И. Александрова, В.Д. Берестов. – Москва, 1990. – 124с.
561857
  Коробов Я.Е. Катя Долга / Я.Е. Коробов. – Владимир, 1958. – 424с.
561858
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1974. – 96с.
561859
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1991. – 186с.
561860
  Корнилова М.Ф. Катя из Мичуринска / М.Ф. Корнилова. – Ташкент, 1960. – 152с.
561861
  Лычева К. Катя Лычева рассказывает / К. Лычева. – К., 1988. – 30с.
561862
  Эвальд И.В. Катя Павлова / И.В. Эвальд. – М, 1956. – 32с.
561863
  Федорова Л.Ф. Катя Уржумова. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 128с.
561864
  Сантарова А. Катя, Катенька, Катрин / А. Сантарова. – М., 1980. – 191с.
561865
  Сантарова А. Катя, Катенька, Катрин. / А. Сантарова. – М, 1980. – 191с.
561866
  Лазарев Е.В. Катькины слезы. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1966. – 84с.
561867
   Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 11-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні літературні джерела з метою виявлення різниці між термінами "каудексні" і "пахікаульні" рослини, а також колекцію сукулентів Ботанічного саду на наявність у ній каудексних рослин. Проведен анализ отечественных и ...
561868
  Кошиль Ю. Кауза правочину та інституту зміни і розірвання договору у зв"язку з істотною зміною обставин: аспекти співідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-38.
561869
  Полуян Игорь Владиславович Каузальная модель простого предложения современного английского языка (статический и динамический аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полуян Игорь Владиславович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 23л.
561870
  Зеленская Е.П. Каузальне связи в английском сложноподчиненном предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Е.П.; Львовск. гос. ин-т приклад. и декоративного искусства. – Львов, 1984. – 24л.
561871
  Балабанов О.С. Каузальні мережі: аналіз, синтез та виведення з статистичних даних : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Балабанов Олександр Степанович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
561872
  Войналович А.В. Каузальність в афоризмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 202-209


  Стаття присвячена проблемі та засобам вираження каузальних відношень в такому жанрі малої форми як афоризми. Статья посвящена проблеме и средствам выражения каузальных отношений в таком жанре малой формы как афоризмы. The article is devoted to the ...
561873
  Григорьян Е.Л. Каузальные значения и синтаксические структуры // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 23-34. – ISSN 0373-658Х
561874
  Зеленская Елена Пименовна Каузальные связи в английском сложноподчиненном предложении : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Елена Пименовна; Львовский гос. ин-т прикладного и декорат. ис-ва. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
561875
  Гаджикурбанов А.Г. Каузальный порядок и моральная телеология в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
561876
  Кудрина Н.А. Каузальный синхретизм значений в причастных и герундиальных оборотах современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудрина Н.А.; Воронеж.ун-т. – Воронеж, 1975. – 20л.
561877
  Любченко Т.В. Каузативи у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 473-478


  Статтю присвячено дослідженню лінгвістичної реалізації каузації у новогрецькій мові. У роботі запропоновано класичні та сучасні теорії трактування каузативних відношень у проекції на лінгвістичні проблеми дослідження каузації. Статья посвящена ...
561878
  Заубер Р.А. Каузативная конструкция в испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Заубер Р.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
561879
  Зубрицький Л.М. Каузативні дієслова як прототип транзитивних // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 37-44
561880
  Миронюк С.С. Каузативність, каузальність, каузація // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 80-81
561881
  Ромбандеев Е.И. Каузативные глаголы в современном мансинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ромбандеев Е. И.; АН СССР, ин-т языкознан. – Ленинград, 1964. – 14л.
561882
  Недялков В.П. Каузативные конструкции в немецком языке / В.П. Недялков. – Л., 1971. – 179с.
561883
  Максапетян А.Г. Каузация (лингвистические и экстралингвистические аспекты) / А.Г. Максапетян. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1990. – 338 с. – Библиогр.: с. 326-337. – ISBN 5-8084-0173-9
561884
  Ященко Т.А. Каузация в русском языке: онтология и концептуализация : Дисс. ... доктора филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Ященко Т.А.; Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007. – 491л. – Библиогр.: л. 448 - 487
561885
  Ященко Т.А. Каузация в русском языковом сознании : монография / Т.А. Ященко ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2006. – 475, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 433-475. – ISBN 966-8180-62-3
561886
  Ященко Т.А. Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.02 / Ященко Т.А.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
561887
  Зелюкас В. Каунас. / В. Зелюкас. – Вильнюс, 1958. – 34,6с.
561888
  Валюшкевичюте А. Каунасская художественная школа. : Автореф... Канд.исткуствовед.наук: 73.76.475.5.09 / Валюшкевичюте А.; АН Лит ССР. – Вильнюс, 1970. – 24л.
561889
   Каунасский политехнический институт. – Каунас, 1973. – 36с.
561890
  Беляускас А. Каунасский роман / А. Беляускас. – Москва, 1967. – 324 с.
561891
  Беляускас А. Каунасский роман / А. Беляускас. – Москва, 1968. – 240 с.
561892
  Беляускас А. Каунасский роман / А. Беляускас. – Москва, 1973. – 656 с.
561893
   Каучук и каучуконосы.. – М.-Л., 1936. – 488с.
561894
  Глазунов Г.И. Каучук и резиновое производство / Г. И. Глазунов. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 124, [3] с.
561895
  Корецкий А. Каучук. / А. Корецкий. – М., 1929. – 40с.
561896
  Гапочка М.П. Каую роль в жизни общества играет производство / М.П. Гапочка. – М., 1962. – 40с.
561897
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1979. – 511с.
561898
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1989. – 484с.
561899
  Мойсеєнко О.Б. Кафа і міжнародна торгівля прянощами в XV ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 40)


  Досліджується процес еволюції міжнародної торгівлі прянощами в Чорному морі в XV ст. На основы документів з Державного архіву м. Генуї (Італія) та низькі інших матеріалів з"ясовується роль та місце Кафи у змінах, що їх зазнала торгівля прянощами в ...
561900
   Кафанский рудный район.. – Ереван, 1987. – 197с.
561901
  Амбарцумян Геворк Александрович Кафанское медно-полиметалличесакое месторождение Армянской ССР. (Геол. строение, прогнозирование оруденения и главнейшие направления геол.-поисковых и развед. работ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Амбарцумян Геворк Александрович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 28л.
561902
  Комаровский Л.П. Кафе "Светлана", или Хроника текущих событий в маленьком рабочем поселке / Л.П. Комаровский. – М., 1990. – 206с.
561903
  Вчеличка Геза Кафе на главной улице / Вчеличка Геза. – Москва : Художественная литература, 1958. – 179 с.
561904
  Рив Р. Кафе у дороги. Южноафрик. рассказы. / Р. Рив. – М., 1967. – 64с.
561905
  Катханов М.Н. Кафедра - главное звено высшего учебного заведения / М.Н. Катханов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 143 с.
561906
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – М., 1980. – 463с.
561907
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – М., 1983. – 542с.
561908
   Кафедра : Видання науково-популярне та літературно-мистецьке. – New York
N 1. – 1990. – Передрук закордонного представництва Української гельсінської спілки. - Вих. дані ориг.: Одеса; Львів, 1988
561909
   Кафедра : Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник. – Торонто; Балтимор : Смолоскип
№ 8. – 1990
561910
  Міхневич Л. Кафедра "проблеми сучасного права": досвід організації юридичної науки ранньої радянської доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 102-107
561911
   Кафедра автоматизації хімічних виробництв. Історія: люди та справи (1960-2010 рр.) / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ уклад.: Жученко А.І., Кубрак А.І., Лукінюк М.В., Ярощук Л.Д. ; упоряд., редаг.: М. Лукінюка ; відп. ред. А.І. Жученко ]. – Київ : Просвіта, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-2152-11-1
561912
  Каракаш И. Кафедра аграрного, земельного и экологического права как учебно-научный коллектив единомышленников // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 113-116. – ISSN 1561-4999
561913
  Тарнавський Р.Б. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 98-113. – ISSN 2078-1849
561914
   Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського університету: 100 років. – Довідкове вид. – Львів, 2005. – 30 с. : з іл.
561915
  Самойленко Л. Кафедра археології та музеєзнавства / Л. Самойленко, М. Гладких // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 34-41. – ISBN 96966-8060-04-0
561916
  Калакура Я. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 42-49. – ISBN 96966-8060-04-0
561917
  Павленко С. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у спогадах випускників // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 154-163. – ISBN 966-625-009-8
561918
  Макарець М. Кафедра астрономії та фізики космосу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. В. Івченко
561919
  Новальська Т. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1863 - 2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 21 - 24. – Бібліогр. наприкінці ст. - Наведено список основних публікацій завідувачів кафедри бібліотекознавства (1968 - 2003)


  Наукова, педагогічна та організаційна діяльність завідувачів кафедри бібліотекознавства Київського національного університета культури і мистецтв, знаних в Україні та за її межами науковців, з іменами яких пов"язаний розвиток бібліотечної думки та ...
561920
  Бєлих Т. Кафедра біохімії: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка. Про роботу кафедри біохімії] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3
561921
  Дружилов С.А. Кафедра вуза в новых условиях: проблемы и перспективы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 60-74. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются кадровые и социально-психологические проблемы кафедр вузов, затрудняющие продуктивную работу в новых условиях. Проводимые реформы высшего образования вступают в противоречие с традициями советской высшей школы. О преобразованиях в вузах.
561922
   Кафедра географії України // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 15-20. – ISBN 966-95774-0-4
561923
  Дмитрук О.Ю. Кафедра географії України // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 20-27. – ISBN 978-966-439-593-6
561924
   Кафедра геодезії та картографії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 82-94. – ISBN 966-95774-0-4
561925
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с. – ISBN 966-594-161-5
561926
   Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 51-59. – ISBN 966-95774-0-4
561927
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 56-63. – ISBN 978-966-439-593-6
561928
  Колесник В. Кафедра давньої та нової історії України / В. Колесник, В. Короткий // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 50-59. – ISBN 96966-8060-04-0
561929
  Колесник В. Кафедра давньої та нової історії України: заснування, діяльність, сучасний стан / В. Колесник, В. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-29. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку українознавчих студій в Київському університеті ХІХ - початку ХХ ст., зокрема історії заснування, діяльності та сучасному стану розвитку Кафедри давньої та нової історії України The article deals with the history of Ukrainian ...
561930
  Стреблов П. Кафедра доверия / П. Стреблов. – Таллин, 1988. – 96с.
561931
  Григор"єв А.М. Кафедра економічної географії Київського інституту народного господарства за роки Радянської влади / А.М. Григор"єв, М.М. Штепа // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 162-164 : .
561932
   Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 21-32. – ISBN 966-95774-0-4
561933
  Олійник Я.Б. Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 64-75. – ISBN 978-966-439-593-6
561934
  Макарець М. Кафедра експериментальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. В. Ящук
561935
   Кафедра електрофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 125-136 : фото
561936
  Борисенко В. Кафедра етнології та краєзнавства / В. Борисенко, М. Гримич, М. Хоменко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 60-69. – ISBN 96966-8060-04-0
561937
  Макарець М. Кафедра загальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - доктор фіз.-мат. наук М. Боровий
561938
  Мірошниченко А.М. Кафедра земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сучасний стан та перспективи розвитку (2011-2016) / А.М. Мірошниченко, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 51-59. – ISBN 978-966-7957-18-6
561939
   Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 41-50. – ISBN 966-95774-0-4
561940
  Бортник С.Ю. Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76-95. – ISBN 978-966-439-593-6
561941
  Хоменко М. Кафедра зустріла перше п"ятеріччя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4
561942
  Чухно А.А. Кафедра и жизнь. Взаимное обогащение // Правда Украины, 1960. – 5 июля
561943
  Стрекопытов С.П. Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций : Краткий очерк организации и деятельности 1952-2002 гг. / С.П. Стрекопытов, А.С. Сенин; Росс.госуд. гуманит. ун-тет. Историко-архивный ин.-тут. – Москва : Компания Спутник+, 2002. – 231с. – ISBN 5-93406-354-5
561944
  Яблоков С.А. Кафедра истории русского права Императорского Московского университета (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-114. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
561945
  Сумцов Н.Ф. Кафедра истории русского языка и словесности в Харьковском университете с 1805 по 1905 г. / Н.Ф. Сумцов. – Харьков. – с.109-129. – Оттиск
561946
  Маслин М.А. Кафедра истории русской философии: очерк развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
561947
  Марущак О. Кафедра іноземних мов. Суворі вимоги. Якісні знання / О. Марущак, К. Коваленко, А. Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  35-річчя кафедри іноземних мов. Створена в 1976 р. у складі факультету міжнародних відносин та міжнародного права. Першими завідувачами кафедри іноземних мов були доценти І.І. Борисенко та К.Є. Смірнова. З 1990 р. кафедру очолює В.В. Дайнеко.
561948
  Тищик Б. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 190-209. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
561949
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 71-79. – ISBN 96966-8060-04-0
561950
  Казьмирчук Г.Д. Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 6-25. – ISBN 978-966-96992-6-8
561951
  Мордвінцев В. Кафедра історії Росії // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 80-87. – ISBN 96966-8060-04-0
561952
  Мордвінцев В.М. Кафедра історії Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено наукові та педагогічні здобутки кафедри історії Росії. Розглянуто академічні і наукові інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковано їх внесок у розвиток історичної науки. In clauses the scientific and pedagogical achievement of ...
561953
  Яровий В. Кафедра історії слов"ян // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 88-95. – ISBN 96966-8060-04-0
561954
  Яровий В.І. Кафедра історії слов"ян (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку кафедри історії слов"ян, за роки незалежності України. Послідовно розглядаються зміни, які відбувалися у змісті й спрямованості навчальної, навчально-методичної та наукової діяльності колективу кафедри, а також персональний внесок ...
561955
  Ліхтей І.М. Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 25)


  Науково-педагогічна діяльність кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків Ужгородського національного університету.
561956
  Крижанівський О. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 96-103. – ISBN 96966-8060-04-0
561957
  Шевченко Л.І. Кафедра історії та стилістики української мови: 20 років творчої діяльності // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-15. – ISBN 978-966-439-595-0
561958
  Дергач Д. Кафедра історії та стилістики української мови: ювілейний контекст // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До 20-річного ювілею кафедри: історія створення, наукові традиції та досягнення кафедри, міжнародні зв"язки. Згадуються: Тимошенко П.Д., Плющ П.П., Могила А.П., Русанівський В.М., Білодід О.І., Шевченко Л.І.,
561959
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 32-40. – (Історія ; Вип. 25)


  Етапи становлення кафедри історії України Ужгородського національного університету.
561960
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України УжНУ / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". Каф-ра історіі України. – Ужгород, 2010. – 125 с. – ISBN 978-966-332-056-4
561961
  Сліпушко О. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 103-110. – ISSN 0236-1477
561962
   Кафедра історії філософії. – Київ : Знання України, 2005. – 52с.
561963
   Кафедра історії філософії [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : (Історія та сучасність). – Київ : [Київський університет], 2004


  Історія кафедри.
561964
   Кафедра квантової радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 103-124 : фото
561965
  Макарець М. Кафедра квантової теорії поля // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. С. Вільчинський
561966
   Кафедра комп"ютерної інженерії // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 166-168 : фото
561967
   Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 75-81. – ISBN 966-95774-0-4
561968
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 96-101. – ISBN 978-966-439-593-6
561969
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка в становленні туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 3-12


  Кафедрі виповнюється 25 років. Вона була відкрита у 1990 р. на географічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, яку очолив канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної і соціальної геогрфії Яценко Б.П. До складу нової кафедри перевели з кафедри фізичної ...
561970
  Котюк І.І. Кафедра криміналістики - вчора, сьогодні, завтра / І.І. Котюк, А.М. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-138. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
561971
   Кафедра логіки [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11
561972
   Кафедра математики та теоретичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 67-83 : фото
561973
   Кафедра медичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 84-94 : фото
561974
  Тарасов А.В. Кафедра международного права и государственного права зарубежных стран национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.70-72. – ISSN 1812-3910
561975
   Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 60-74. – ISBN 966-95774-0-4
561976
  Сніжко С.І. Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 102-119. – ISBN 978-966-439-593-6
561977
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 6
561978
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики : 65 років Інституту міжнародних відносин / КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2009. – 35 с. : фот. – 175 років Київському національному університету ім. Тараса Шевченка
561979
  Матвієнко В.М. Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин: 20 років з українською дипломатією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 7-9
561980
  Вергун В. Кафедра міжнародного бізнесу за 20 років [Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 4-10


  Кафедра міжнародного бізнесу заснована у 1991 р. в результаті реорганізації кафедри міжнародних економічних відносин під назвою кафедра управління зовнішньоекономічних зв"язків та маркетингу, а з 1993 р. кафедра управління зовнішньоекономічною ...
561981
  Петрук В.І. Кафедра моделювання складних систем : до 45-річчя з дня заснування / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Кафедра моделювання складних систем 45. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-571-103-3


  У пр. № 1697771 напис: Шановному Олегу Калениковичу від колективу кафедри моделювання складних систем з надією на подальшу співпрацю. Підпис.
561982
  Макарець М. Кафедра молекулярної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2
561983
   Кафедра нанофізики та наноелектроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 137-164 : фото
561984
   Кафедра напівпровідникової електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 169-180 : фото
561985
   Кафедра нелінійної оптики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 181-184 : фото
561986
  Слюсаренко А. Кафедра новітньої істрії України / А. Слюсаренко, А. Пижик // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 104-113. – ISBN 96966-8060-04-0
561987
  Мандрик І.О. Кафедра нової і новітньої історії та історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 45-50. – (Історія ; Вип. 25)


  Кафедра нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.
561988
  Гончар Б. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн / Б. Гончар, О. Машевський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 114-121. – ISBN 96966-8060-04-0
561989
  Гончар Б.М. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн: минуле, сучасність, перспективи / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-12. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові та педагогічні здобутки кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн у 1991 - 2003 рр.; висвітлено академічні інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковується їхній внесок у розвиток української історичної науки, ...
561990
  Лигун Т. Кафедра номер один. В ожидании "минуты славы" / Татьяна Лигун // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  "Кафедра номер один", "важное звено информационного обеспечения учебного и научного процесса в вузе", "важный компонент информационной образовательной среды" - это всё про вузовскую библиотеку, и всё абсолютно правильно. В публикации освещается роль ...
561991
  Фурса С.Я. Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы Украины // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-74
561992
  Макарець М. Кафедра оптики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. Л. Поперенко
561993
  Ковжога С.О. Кафедра основ БЖД Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого у м. Харкові // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-11 : фото
561994
   Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – 80, [3] с. : іл., портр. – Анот. укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 978966-97130-0-1
561995
  Фурса С.Я. Кафедра правосуддя. Історія та сучасність [Вступне слово] // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 3. – ISBN 978966-97130-0-1
561996
  Кахнич В.С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 30-33. – ISSN 2219-5521
561997
   Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Н.І. Пирогова очима її співробітників // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 10-12
561998
  Седих К.В. Кафедра психології та 35 років на зламі світогляду XX-XXI століть / К.В. Седих, В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 293-297. – ISSN 2226-4078
561999
   Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 95-102 : фото
562000
  Іванців М. Кафедра реставрації творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв - історія та специфіка навчального процесу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 84-91. – ISSN 0236-4832


  У статті подається стислий огляд історії реставрації у Львові та кафедри реставрації творів мистецтва, становлення професії реставратора та міжнародні вимоги до неї. Звертається увага на особливості педагогічного процесу на кафедрі РТМ.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,