Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>
561001
  Лозинський К. "Історична записка" 1925 р. як спроба УАПЦ дійти порозуміння із повнотою вселенського православ"я // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
561002
  Стельмах С. "Історична культура" в сучасних зарубіжних та вітчизняному історіографічних дискурсах / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "історичної культури" як наукового поняття. У контексті сучасних теоретичних підходів встановлюється кореляція між "культурою історичної пам"яті", засобом політичної інструменталізації знання про минуле в ...
561003
  Коник А. "Історична пам"ять" та "Політика пам"яті" в епоху медіакультури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 153-163. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
561004
  Гардзаніті Марчелло "Історична спадщина належить тому, хто зумів її осмислити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 217). – С. 10


  Засновник Асоціації україністів Італії, президент Асоціації славістів Італії, професор Університету Флоренції Марчелло Гардзаніті - про українців, слов"ян, Київську Русь та Європу.
561005
  Маначинський О. "Історична справедливість" в контексті нових реалій. Крим: чого чекати від повернення депортованого населення / О. Маначинський, Б. Парахонський // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0868-8273
561006
  Лоза Ю. "Історичний Атлас України": концепція і здобутки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 94-99. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
561007
   "Історичний дискусійний клуб" розпочав роботу // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  "... На історичному факультеті відбулася лекція доктора історичних наук, професора Донецького національного університету (м. Вінниця) Олени Стяжкіної "Неосмислена історія окупації: хибна оптика минулого як пастка для майбутнього". Декан історичного ...
561008
  Гирич І. "Історичний шлях" у київських монументах: спадок минулого і сьогочасні проблеми // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-138. – ISSN 0131-2685
561009
  Новиченко Леонід "Історичний" маскарад українсько-німецького націоналізму / Новиченко Леонід. – Київ, 1946. – 22 с.
561010
  Малацай І. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Друга половина ХІХ ст. стала часом пришвидшеного розвитку історичних наук. Саме у цей час з"явилася ціла плеяда видатних дослідників минувшини. Одним з них був відомий славіст, етнограф, міфолог, фольклорист та бібліограф - Олександр Олександрович ...
561011
  Стешенко О.Л. Історико-партійні знання -- в маси / О.Л. Стешенко. – К., 1965. – 32с.
561012
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 526 л. + Додатки: л. 389 - 526. – Бібліогр.: л. 361 389
561013
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
561014
  Годунко Л. Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
561015
  Голик Б. Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 228-234. – ISSN 2075-1478


  З ініціативи київської інтелегенції - Г. Павлуцького, Д. Антоновича, М. Біляшівського та інших, за особистої підтримки Голови Центральної Ради М. Грушевського у грудні 1917 року було відкрито Українську академію мистецтва.
561016
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2006
561017
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2006
561018
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2007
561019
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип .2. – 2007
561020
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2008
561021
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 2. – 2008
561022
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2009
561023
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2009
561024
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2010
561025
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
561026
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
561027
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
561028
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
561029
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561030
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561031
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561032
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 2. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561033
  Тітова О. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки вітчизняних інженерів для сільского господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
561034
  Телелим В.М. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 161-169


  У статті проведено ретроспективний історико-педагогічний аналіз виникнення та становлення ступеневої системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, починаючи від її виникнення на європейському просторі (Італія, Франція), специфічного ...
561035
  Когут С. Історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку педагогіки праці в Республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
561036
  Коркішко А.В. Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 30–34. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
561037
  Лебедь Г. Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 85-91. – ISSN 2309-9127
561038
  Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-49.
561039
  Розлуцька Г.М. Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 43-46. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
561040
   Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 2. – 2008. – 239 с.
561041
  Герасіна Л.М. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 80-94. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
561042
  Логвінов Історико-політичне підгрунтя формування жанрової системи магрибської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 206-210
561043
  Пікалова О.В. Історико-політичний аналіз розвитку неурядових організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті піднімаються питання формування та розвитку різноманітних неурядових суспільних об"єднань в різні історичні проміжки часу. Також подається історико-політичний аналіз розвитку таких організацій на Заході й, як приклад, наводиться найрозвиненіша ...
561044
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей. – Чернівці : Рута, 2005. – ISBN 966-568-745-Х
561045
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 29/30. – 2015. – 377 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
561046
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 31/32. – 2015. – 227 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
561047
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 33/34. – 2016. – 396 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
561048
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561049
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2. – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561050
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (3). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
561051
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (4). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
561052
  Макаренко Н. Історико-політичні чинники формування національної ідентичності: південно-український формат // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 81-87
561053
  Ступак Ф.Я. Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 124-128
561054
  Сидор В. Історико-праві аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43
561055
  Кравчук М. Історико-правова генеза Державного Трибуналу: досвід Польщі // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 18-22
561056
  Сказко Ю.А. Історико-правова генеза кримінальної відповідальності за розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 294-306. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
561057
  Лобода Ю.П. Історико-правова концепція М.Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 42-47


  Метою даної статті є висвітлення особливостей правової традиції українського народу з точки зору М.Чубатого.
561058
  Чорнобай А. Історико-правова оцінка існування Донецько-Криворізької республіки у працях українських вчених // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 108-110
561059
  Каращук К.Л. Історико-правова природа становлення правового регулювання прав стягувача у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 104-113
561060
  Карпічков В.О. Історико-правова реальність як форма буття права у просторово-часовій площині // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 160-163. – ISSN 2524-017X
561061
  Свінціцький Е.М. Історико-правова ретроспектива передумов виникнення та розвитку фінансового контролю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 62-66
561062
   Історико-правова спадщина України. – Х., 1996. – 129с.
561063
  Прокопов Д.Є. Історико-правова теорія солідаризму М. Ковалевського як спосіб розв"язання проблеми генезису держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 34-41. – ISSN 1563-3349
561064
  Корнієнко І.В. Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є.В.Васьковського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 365-375
561065
  Сербин Р.А. Історико-правова характеристика благодійництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Право" ; вип. 1)
561066
  Лебідь В.І. Історико-правова характеристика двору як організаційно-правової форми особистого господарювання громадян на землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 128-133
561067
  Тимкович І.І. Історико-правова характеристика поняття "повітряні лінії" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 23-26. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
561068
  Кацин М.Ю. Історико-правова характеристика розвитку економічної інтеграції в Австро-Угорщині (XIX ст.- поч. XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 50-65. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
561069
  Бунчук О.Б. Історико-правова характеристика становища селянства західноукраїнських земель під владою Польщі у науковій спадщині І.Я.Франка // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.286)
561070
  Гулєвата Н.Г. Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 85-90


  У статті автор розкриває витоки та здійснює аналіз першоджерел історико-правового вчення юриста, доктора права, ординарного професора, ректора Імператорського університету Св. Володимира (1837-1843) - Неволіна К.О..
561071
  Лавріненко О.В. Історико-правове дослідження законодавства, що регламентує порядок зміни умов служби персоналу органів внутрішніх справ / О.В. Лавріненко, ОстафійчукМ.М // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 257-268.
561072
  Василенко А.М. Історико-правове розуміння діаспор і національних меншин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 18-23. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Визначення історико-правового розуміння діаспор і національних меншин у контексті існуючих правовідносин щодо них. Стаття має більше теоретико-правовий характер і присвячена історико-правовому аналізу діаспор і національних меншин в цілому й ...
561073
  Житков О. Історико-правовий аналіз аграрного законодавства Центральної Ради // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 61-67. – ISBN 978-617-7399-06-2
561074
  Казначеєва Д.В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 79-93. – ISSN 2304-4556
561075
  Доля Р.В. Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 97-101. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
561076
  Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз зародження та формування повітряного права в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 148-154
561077
  Шимончук І.В. Історико-правовий аналіз інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 36-44.
561078
  Литвиненко Є.Ю. Історико-правовий аналіз кодифікації адміністративно-правових норм у провідних країнах Європейського Союзу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 32-46. – ISSN 2227-796X


  The article reveals approaches to codification of administrative legislation, formed in the leading countries of the European Union within the period of XVIII-XXI centuries, that have special interest for introduction of the applied methods and ...
561079
  Стоян В. Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 78-82


  У статті аналізується накладення штрафу у разі відмови у задоволенні вимог позивача у справах про оскарження нотаріальних актів, а також у разі нез"явлення нотаріуса-свідка, альтернатива адрес надсилання повістки нотаріусу, подання проти нотаріальних ...
561080
  Степанченко О.С. Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 120-123. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
561081
  Блажівська О.Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 56-63. – ISSN 2312-1831
561082
  Розсоха К.О. Історико-правовий аналіз передумов виникнення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 233-236. – ISBN 978-966-937-189-8
561083
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України
561084
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-9


  У статті грунтовно досліджуються теоретичні та практичні проблеми складу спадщини в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України. Автор згадує учених-цивілістів Київського університету: М.Ф. Владимирського-Буданова, М.С. ...
561085
  Сокол О.О. Історико-правовий аналіз протидії ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 88-94. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
561086
  Блажівська О. Історико-правовий аналіз речового права за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
561087
  Палехов Д.О. Історико-правовий аналіз розвитку екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 430-437. – ISSN 1563-3349
561088
  Гаврилов Ю.Г. Історико-правовий аналіз розвитку кримінального законодавства України про відповідальність за бандитизм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
561089
  Макаруха З. Історико-правовий аналіз розвитку спільної політики ЄС у сфері зовнішніх кордонів // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 55-58
561090
  Дараганова Н. Історико-правовий аналіз розвитку та формування галузі цивільної авіації України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 316-323. – ISSN 0132-1331
561091
  Прокопчук К. Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці XX ст. - першого десятиліття XXI ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 167-171. – ISSN 2409-4544
561092
  Процан Ю.Г. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 243-251. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
561093
  Яцишин М. Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 3-8
561094
  Санніков Д.В. Історико-правовий аспект використання земельних ділянок для садівництва в 1917-1927 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 227-232. – ISSN 0201-7245
561095
  Шульга М.В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 74-80. – ISSN 2413-7189
561096
  Коробенко Н.П. Історико-правовий аспект виникнення та становлення пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
561097
  Адамовський В.І. Історико-правовий аспект депортацій в Україні (перша половина XX століття): історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 19-26. – (Історичні науки ; Вип. 5)
561098
  Культенко О.В. Історико-правовий аспект емансипації фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, А.О. Солоненко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 240-248. – ISSN 1563-3349
561099
  Сакаджи К.Б. Історико-правовий аспект застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 241-248. – ISSN 0201-7245
561100
  Галунько В.В. Історико-правовий аспект захисту власності від протиправних посягань у Київській Русі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 269-273.
561101
  Марків С. Історико-правовий аспект кібертероризму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 103-106. – ISSN 2524-0129
561102
  Черниченко Людмила Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду ХІV - XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 125-128
561103
  Зайцева О.В. Історико-правовий аспект розвитку концепції юридичної особи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 48-50.
561104
  Налуцишин В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 182-192. – ISSN 2078-9165
561105
  Никонець А.А. Історико-правовий аспект становлення та функціонування фінансової системи України // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 9-13. – ISSN 2519-2353
561106
  Ющенко Т.В. Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 157-167. – ISSN 1993-0941
561107
  Сливка М.М. Історико-правовий аспект формування і розвитку охорони навколишнього природного середовища в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 158-164. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено формуванню та становленню знань у сфері охорони навколишнього природного середовища в різні періоди розвитку України, оскільки оновлення нормативно-правової бази з охорони довкілля є неможливим без урахування минулого досвіду. Статья ...
561108
  Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порівняльно-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 111-115


  Стаття присвячена порівняльному аналізу історико-правового розвитку інституту адміністративної відповідальності в Україні, Франції та Німеччині.
561109
  Гриценко В.Г. Історико-правовий генезис становлення та розвитку правоохоронної системи України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Серія "Право" ; вип. 2)
561110
  Каторкін Р.А. Історико-правовий нарис кримінальної відповідальоності за ухилення від призову на військову службу на землях сучасної України в період XVI-XIX століть // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 199-206. – ISSN 2304-4556
561111
  Вознюк А.А. Історико-правовий нарис спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій у вітчизняному кримінальному законодавстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 27-32.
561112
  Пронь Д. Історико-правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 362-368. – ISSN 1026-9932
561113
  Грицаєнко Л. Історико-правовий процес утвердження інституту прокуратури в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 121-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561114
   Історико-правовий часопис : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561115
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561116
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561117
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561118
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (5). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561119
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (6). – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561120
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (7). – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561121
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (8). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561122
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (9). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561123
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (10). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561124
  Мендєлєєва Ю.В. Історико-правові аспекти взаємодії органів державної влади та благодійних організацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
561125
  Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в умовах в Україні. Формулюються пропозиції щодо врахування історичного досвіду в сучасній правовій діяльності. The article deals with historical legal aspects used of land ...
561126
  Шевченко Д.В. Історико-правові аспекти вирішення трудових спорів (конфліктів) у Радянському Союзі в період 20-30-х років XX ст (РКК, мирові камери, єднальні (третейські) суди) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 312-317. – ISSN 1563-3349
561127
  Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності терирторіальної громади // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – 8-12


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
561128
  Красніцький А.В. Історико-правові аспекти дослідження українського державотворення 1917-1921 рр.: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 22-28. – (Право та державне управління ; № 2 (6))


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивчені національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні, виокремлено проблеми дослідження та окреслено його перспективи.
561129
  Бровар О. Історико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України у 90-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 119-121
561130
  Коваль А. Історико-правові аспекти захисту інтелектуальної власності за кримінальним законодавством України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-40.
561131
  Сидор В. Історико-правові аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-42
561132
  Лабецька Л.М. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 209-214. – ISSN 1562-0905
561133
  Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 33-38. – ISSN 2409-4544
561134
  Бостан С.К. Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О.Ф. Кістяківського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-25. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х


  Аналіз структури та змісту монографії "Дослідження про смертну кару" і на цій основі визначенно історико-правові аспекти смертної кари.
561135
  Осадчук С. Історико-правові аспекти ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. Осадчук, М. Осадчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 11-15
561136
  Астаф"єва К.Ю. Історико-правові аспекти обвинувачення та покарання за терористичну діяльність на території України // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 6-8
561137
  Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. - середина XVI ст.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 36-41. – ISSN 2409-4544
561138
  Бошицький Ю.Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 215-219
561139
  Мацюк М.С. Історико-правові аспекти приєднання західноукраїнських земель до УРСР (1939 р.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7363-7-0
561140
  Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 17-24
561141
  Шебаніц Д.М. Історико-правові аспекти реалізації конституційної реформи в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 78-84. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
561142
  Кулик С.В. Історико-правові аспекти реформування судової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
561143
  Чорний В.Б. Історико-правові аспекти розвитку митної справи на Поділлі з найдавніших джерел // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 30-34.
561144
  Горецький О.В. Історико-правові аспекти розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
561145
  Магновський І. Історико-правові аспекти розвитку територіальної автономії в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-111. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В історико-правовому ракурсі розглянуто процес розвитку територіальної автономії у державі.
561146
  Давидова Ю.Є. Історико-правові аспекти розвитку транспортного права України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 167-170
561147
  Хохленко О. Історико-правові аспекти розвитку університетської автономії в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 136-137
561148
  Сіньова Л. Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів - примусово зобов"язаних до праці у промисловості та сільському господарстві на користь Німеччини та її союзників під час Другої cвітової війни 1939-1945 ...
561149
  Осауленко А.О. Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 96-102
561150
  Дудар М.І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 262-268. – ISSN 2219-5521
561151
  Фещенко І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 95-98
561152
  Городовенко А.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку української судової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 123-130. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
561153
  Годованик С.В. Історико-правові аспекти створення Ради Безпеки ООН // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 1563-3349
561154
  Гороть А. Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 27-31. – ISSN 2409-4544
561155
  Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 220-231
561156
  Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-38. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історико-правові аспекти формування законодавства України щодо регулювання відносин у сфері охорони земель від забруднення та псування. The historic-legal aspects of the legislation formation for relation regulation in the field of ...
561157
  Тавлуй О.В. Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 115-122
561158
  Ільєнок В Т. Історико-правові витоки поняття корупції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 51-56. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
561159
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
561160
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
561161
  Портнов А. Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62.
561162
  Панич Н. Історико-правові джерела щодо інституту прокуратури в галичині у складі австрії і австро-угорщини (1849–1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 52–59. – (Серія юридична ; Вип. 48)
561163
  Капелюшна М.В. Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-66. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано дослідження істориків права української діаспори, присвячені проблемі вивчення законодавчих засад національного державного будівництва за доби Української революції 1917–1921 рр. Стверджується, що правознавцями діаспори проблема ...
561164
  Степанов Є. Історико-правові етапи становлення і розвитку екологічної функції держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 112-118
561165
  Барабаш О. Історико-правові етапи формування вищої екологічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 103-108. – ISSN 2075-1478


  "...Розглянуто становлення вищої екологічної освіти в Україні базуючись на історичному дослідженні розвитку законодавчої бази з питань охорони навколишнього природного середовища, ії форм і проявів впродовж тривалого періоду."
561166
  Турчак О.В. Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919-1926 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
561167
  Баланюк Н.Ю. Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 90-94. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
561168
  Супруненко Д.О. Історико-правові засади реалізації функцій прокуратури як суб"єкта запобігання злочинам: досвід зарубіжних країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 246-256. – ISSN 2304-4556
561169
  Церковник С.І. Історико-правові засади становлення та діяльності Львівського Ставропігійського інституту (друга половина XIX - початок XX століття) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 96-110. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
561170
  Герасименко Я.О. Історико-правові засади створення Червоної книги України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 152-159. – ISSN 2224-9281
561171
  Мушенок В.В. Історико-правові засади формування екологічного оподаткування в Україні / В.В. Мушенок, Ю Юзьків // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (16))


  Проаналізовано особливості правового регулювання сучасної системи екологічного оподаткування та обгрунтована необхідність її подальшого розвитку для отримання відповідного еколого-економічного ефекту. Дослідженню екологічної складової податкового ...
561172
  Кім Г.А. Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об"єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 181-189. – ISSN 2224-9281
561173
  Філонов О.В. Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з тероризмом (XIX - поч. XXст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Філонов Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
561174
  Рудешко В.В. Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 170-174
561175
  Деревинський О.М. Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
561176
  Гавриленко В.В. Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
561177
  Бориняк О.К. Історико-правові передумови активізації польсько-білоруського міждержавного співробітництва в першій половині 90-х рр. XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 222-230. – ISSN 2078-6743
561178
  Куреза Тетяна Історико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 52-55.
561179
  Джумагельдієва Г.Д. Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 147-153. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
561180
  Берназюк О.О. Історико-правові передумови запровадження цифрових технологій у право // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 53-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
561181
  Лизогуб А. Історико-правові передумови інтеграції Польщі з Євросоюзом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29
561182
  Головко С.Г. Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 29-35. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  Проаналізовано основні етапи становлення системи підготовки наукових кадрів в незалежній Україні та особливості розбудови її нормативно-правового забезпечення. Висвітлено історико-правові особливості ініціювання, розроблення та реалізації правових ...
561183
  Семків В. Історико-правові передумови реалізації релігійних свобод у сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 34-41. – (Серія юридична ; Вип. 41)
561184
  Русу С.Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 12-17. – (Право. Економіка. Управління)
561185
  Матевосян К. Історико-правові передумови формування адміністративного судочинства та шляхи його розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-966-8909-91-7
561186
  Гарагонич О. Історико-правові передумови формування господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 48-54
561187
  Кот С. Історико-правові питання державного визнання учасників українського національно-визвольного руху в контексті національного відродження України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 307-310. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
561188
  Греченко В.А. Історико-правові погляди І.Є. Енгельмана // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 10-16. – ISSN 1727-1584
561189
  Мацелюх І.А. Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 81-84. – ISSN 2413-6433
561190
  Пилипчук В.Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / В.Г. Пилипчук, В.С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 29-44. – ISSN 1993-0909
561191
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 31-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
561192
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 78-87. – ISSN 2524-0331
561193
  Ієрусалімова І.О. Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 92-102


  Проаналізовано історико-правові аспекти регламентування процесів заселення південних та південо-східних областей України. Визначені основні етапи та особливості міграційної політики уряду Російської імперії.
561194
  Налуцишин В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 237-248. – (Право. Економіка. Управління)
561195
  Ковальчук О.М. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д. Іванішева // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 63-75. – ISBN 978-966-667-385-8
561196
  Гуменюк Т.І. Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
561197
  Лихолат С.М. Історико-практичний аналіз розвитку конкурентних відносин в інфраструктурних галузях ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 72-78. – (Економічна ; Вип. 1)
561198
  Пустовгар О. Історико-просвітницькі виставки та нові видання презентували у Полтаві з нагоди сторіччя IV Універсалу Центральної Ради // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6
561199
  Богданов В.С. Історико-процесуальні аспекти становлення авторитету як чинника соціальної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 102-109. – ISBN 966-628-108-8
561200
  Дроздова М.А. Історико-психологічний "портрет" політичного лідера (на прикладі Отто фон Бісмарка) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8063-99-46
561201
  Малахов М.А. Історико-психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 92-95. – Бібліогр.: С. 95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті підходи зарубіжних та вітчизняних науковців щодо проблеми виникнення поняття "адаптації. In the article the approaches of foreign and national scholars to the problem of appearance of the "adaptation" notion are considered.
561202
  Шасварі З. Історико-психологічні основи агресиності. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Шасварі З.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 24 с.
561203
  Бойко Л.С. Історико-революційна проза П.Капельгородського / Л.С. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 232 с.
561204
  Кононко Г.Н. Історико-революційні пам"ятні місця та пам"ятники Києва. / Г.Н. Кононко. – К., 1959. – 96с.
561205
  Мельник Л.М. Історико-релігійна складова в державницьких поглядах В. Антоновича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
561206
  Зубова Н.С. Історико-семасіологічна характеристика концепту "Silence" (на матеріалі новофранцузької мови та сучасної французької) / Н.С. Зубова, С.М. Соломіна // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 79-92. – ISBN 978-966-8847-78-3
561207
  Мікіна О.Г. Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні : монографія / О.Г. Мікіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. ін-т розвитку людини Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 361-395. – ISBN 978-966-374-714-9
561208
  Копилов С.А. Історико-славістичні дослідження вчених Київського університету в перше десятиріччя XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 117-126. – Бібліогр : 43 назв. – (Історія ; Вип. 22)
561209
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права в працях О.Ф. Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Проаналізовано правову теорію вченого Київського університету св. Володимира О.Ф. Кістяківського й особливості його підходів до з"ясування актуальних правових проблем. Legal theory O.F. Kistyakivsky, a famous scientist who worked at Kyiv university of ...
561210
  Пружина О. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 6-8
561211
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-94. – ISBN 978-966-667-385-8
561212
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях О.Ф. Кістяківського // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 94-114. – ISBN 978-966-667-385-8
561213
  Бездрабко В.В. Історико-соціологічний аналіз діяльності Українського комітету краєзнавства та часопису „Краєзнавство" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 19-36
561214
  Рубанка Ю. Історико-соціологічний погляд на право в працях М.Ф. Владимирського-Буданова / Ю. Рубанка, С.В. Бобровник // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / Київський ун-т права НАНУ; Закарпатський держ. ун-т ; [ред. кол. : Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2010. – С. 233-237. – ISBN 978-966-301-168-4
561215
  Лукашук Валентин Історико-статистичні описи церков та моностирів за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей" // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 43-46. – ISSN 1999-4966
561216
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.179-193
561217
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Ройко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
561218
  Ржевська Н. Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 74-84. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
561219
  Піцур Я.С. Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку / Я.С. Піцур, О.В. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 82-92. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розкрито сутність основних положень концепції сталого розвитку. Зазначено, що це поняття є не лише своєрідним відкриттям сучасної суспільствознавчої думки, але й науковим синтезом багатьох теоретичних положень, які тією чи іншою мірою мають значне ...
561220
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 12-15. – ISBN 978-966-2133-74-5
561221
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7480-98-2
561222
  Приполова Л.І. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 229-234. – ISSN 1563-3349
561223
  Бондаренко А.Р. Історико-теоретичний аспект становлення права громадян на безоплатну медичну допомогу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 267-271. – ISSN 2306-9082
561224
  Пильгун Н.В. Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві / Н.В. Пильгун, Ж.В. Яківчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 41-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
561225
  Катасонова Ю. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
561226
  Осауленко А.О. Історико-теоретичні аспекти розвитку юридичної відповідальності та покарання // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 2078-3736
561227
  Кавун М В. Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 160-164. – ISSN 2312-4679
561228
  Бровко М.М. Історико-теоретичні аспекти становлення культурологічного знання в контексті розвитку сучасної гуманітарної науки // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – C. 9-14. – ISSN 2312-4679
561229
  Мацюк А.А. Історико-теоретичні аспекти форм державного правління в умовах конституційного розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
561230
  Соколов В. Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті еволюції європейського палітурного мистецтва / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток оправ та палітурного мистецтва в Україні, охарактеризовано основні історичні етапи й техніки, визначено семантичні відмінності в термінології.
561231
  Химович О.С. Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір сучасної трудової міграції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 91-99. – ISSN 2077-1800
561232
  Хороб С. Історико-теоретичні засади становлення та функціонування українського експресіонізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 309-331. – ISBN 966-594-298-0
561233
  Хоменко О. Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 130-138


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Грушевського, П. Кононенко, Є. Кирилюка, М. Максимовича, С. Маслова, В.Перетца, А. Погрібного.
561234
  Вітвіцький С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 55-59


  Розглядаються історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю, розкривається сутність бюрократизації влади.
561235
  Казимирова І. Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 72-85. – ISSN 2413-3094
561236
  Фриз П.І. Історико-типологічний аспект розвитку української хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 139-147
561237
  Буряк Л. Історико-фемінологічні студії в системі Української академії наук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 24-46


  У статті розглянуто дослідження у сфері жіночої історії (історичної фемінології), що здійснювались у системі Української академії наук у 20-30-ті роки XX ст. Проаналізовано проблематику, зміст, контекст, авторство матеріалів, визначено їхню специфіку, ...
561238
  Синиця І. Історико-філологічне значення лексеми "козак" у розумінні М.І. Костомарова (на матеріалі історичного дослідження "Богдан Хмельницький") // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 227-230. – ISBN 966-650-037-X
561239
  Конюшенко Ю.А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 97-106. – ISSN 0130-5247
561240
  Музичко О.Є. Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6). – С. 253-266. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  У статті йдеться про історію функціонування кабінетів у структурі вищої історичної та філологічної освіти в Одесі у Новоросійському університеті наприкінці XIX - першій третині XX ст.
561241
  Лучканин С.М. Історико-філологічні концепції в українських і румунських землях доби просвітництва: порівняльно-типологічне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 178-183
561242
  Карпенко К.І. Історико-філософске підгрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
561243
  Менжулін В.І. Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 18-25. – ISSN 1996-5931
561244
  Решетник М.Д. Історико-філософська концепція В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561245
  Руденко Сергій Валерійович Історико-філософська концепція В.П. Петрова ( методологічний аспект аналізу ) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Руденко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.:10 назв
561246
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова (методологічний аспект аналзу) : Дис. ... канд. філос. наук: Спец.09.00.05 - іст. філософії / Сергій Валерійович Руденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.164-181
561247
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова в контексті сучасних методологічних проблем історико-філософського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба аналізу співвідношення методологічних засад історико-філософського та філософсько-історичного пізнання в філософській концепції В.П. Петрова, що дозволяє виявити умови можливості застосування ідей вченого при розробці ...
561248
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
561249
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188л. – Бібліогр.: л. 168-188
561250
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософська концепція О.О. Козлова та її значення для розвитку університетської філософської традиції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 500-539. – ISBN 978-966-439-469-4
561251
  Федулова В.В. Історико-філософська освіта як складова філософських учень теїстів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561252
  Варениця О.П. Історико-філософська проблематика у концепції Р. Рорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
561253
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Дис.... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 184 л. – Бібліогр.: л.169-181
561254
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
561255
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2004. – 165л. – Бібліогр.: л.147-165
561256
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
561257
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
561258
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 182-191
561259
  Кириченко М.С. Історико-філософська ретроспектива проблеми людської природи в філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто проблему "людської природи" у філософії Д. Юма та сучасні критичні історико-філософські зауваження щодо позиції філософа відносно даного питання.
561260
  Шевців М.Б. Історико-філософська рефлексія війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 96-104. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
561261
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Дис.... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Таранов Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183л. – Бібліогр.: л.170-183
561262
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.05 / Таранов С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
561263
  Руденко С.В. Історико-філософська теорія Г.В.Ф. Гегеля та її переосмислення у вітчизняних історико-філософських дослідженнях ХІХ - ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
561264
  Літестанський В. Історико-філософське осмислення феномену традиції // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 211-213. – ISSN 2076-1554
561265
  Ткачук М.Л. Історико-філософське сходознавство в Києві ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 50 : Філософія та релігієзнавство
561266
  Демська О.І. Історико-філософський аналіз категорії "серце" у філософії Г. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 70-72
561267
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз поняття наукового принципу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-10. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Дається історико-філософський аналіз поняття наукового принципу в античній філософії, філософії Нового часу, німецькій класичній філософії та філософії марксизму-ленінізму.
561268
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проведено історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість". Проаналізовано значення і вплив цих понять на інноваційні процеси сучасного суспільства. Проведен историко-философский анализ понятий "свобода", "ценность", ...
561269
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз проблеми природи правди // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 81-88. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
561270
  Руденко О.В. Історико-філософський аналіз становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
561271
  Звонська Л.Л. Історико-філософський аспект становлення поняття "концепт" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 203-209


  У статті досліджується формування поняття "концепт" в автентичній латиномовній традиції, розвиток понять на позначення ментальної єдності інтелектуальних процесів в античній філософії й філології та у філософсько-теологічному лексиконі середньовічної ...
561272
  Трубенко А.І. Історико-філософський вступ до курсу "Філософія" : Матеріали до лекцій / А.І. Трубенко; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 60с.
561273
  Руденко С.В. Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 18-30


  У статті здійснюється історико-філософський аналіз змісту категорій "реко- нструкція" та "рефлексія", обґрунтовується експліцитність поняття "реконст- руююча рефлексія" в структурі сучасного історико-філософського знання. In this article the ...
561274
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
561275
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр.: л. 170-189
561276
  Дмитриченко В.В. Історико-філософський зріз проблеми українського менталітету // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується проблема визначення специфіки українського менталітету. Розглядаються різні підходи до цієї проблеми в історії української філософії.
561277
  Віннічук А. Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-35. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито художні особливості історичних романів Віталія Кулаковського "Максим Кривоніс", "Северин Наливайко", "Іван Сірко". Увагу закцентовано на співвідношенні історичної та художньої правди. Простежено інтертекстуальність досліджуваних творів
561278
  Терлецький В.М. Історико-філософський контекст етики І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 186-188
561279
  Павленко І.А. Історико-філософський контекст лібералізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується процес історико-філософського осмислення ідей вдосконалення суспільного життя на принципах лібералізму, дається характеристика двох основних концепцій лібералізму. In this article were realized history-philosophical analyses of ...
561280
  Артем"єва О.О. Історико-філософський контекст становлення гендерних досліджень // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 56-58
561281
  Скринник М. Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 169-190. – ISSN 2227-1503
561282
  Мандрик-Мельничук Історико-філософський підхід до аналізу проблем здоров"я у концепції Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
561283
  Шашкова Л.О. Історико-філософський простір вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561284
  Прокопов Д.Є. Історико-філософський текст і проблема прагнення бути "більш-ніж-текстом" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561285
  Демченко М.В. Історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
561286
  Балагура Олена Історико-філософський феномен духовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.118-123
561287
  Ілініцька Н. Історико-філософський  аспект  диференціації  в  освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634
561288
  Мікулак Н.М. Історико-філософські аспекти жіночої освіти і ментальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
561289
  Степанов В.В. Історико-філософські аспекти становлення середньовічного містицизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
561290
  Гончаренко К.В. Історико-філософські аспекти теорії "зіткнення цивілізацій" С.Ф. Гантінгтона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 114-116
561291
  Держко І.З. Історико-філософські аспекти формування правової свідомості / І.З. Держко, О.П. Швед // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 189-196. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
561292
  Яручик А.І. Історико-філософські витоки поглядів М. Монтеня про людину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 187-194. – ISSN 1729-360Х
561293
  Самчук Р.В. Історико-філософські дослідження Інституту філософії АН УРСР // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 44-46
561294
  Луппол І.К. Історико-філософські етюди. / І.К. Луппол. – К., 1936. – 204 с.
561295
  Ярош О.М. Історико-філософські засади гносеологічної системи Миколи Кузанського // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 70-74. – ISSN 2076-7382
561296
  Демиденко Я.С. Історико-філософські засади українського авангардизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
561297
  Сіромська Г.М. Історико-філософські засади формування української ментальності у трактуванні Дмитра Чижевського // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 361-363. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Постать Дмитра Чижевського (1894-1977) належить до когорти непересічних представників української філософії, а його ідеї залишаються актуальними, потребуючи поглибленого вивчення. Обґрунтовуючи поняття "національної філософії", мислитель одним із ...
561298
  Гапченко О.В. Історико-філософські ідеї Бертрана Рассела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
561299
  Омельченко В.Ю. Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються історико-філософські джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна, зокрема погляди на філософію права Канта та Гегеля. В статье исследуются историко-философские истоки формирования философско-правового учения К. ...
561300
  Гумєнніков І.М. Історико-філософські концепції часу як інструмент прогностичної методології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 48-58. – ISBN 966-628-134-1
561301
  Посєва В.С. Історико-філософські медитації щодо визначення чинників становлення давньоіндійської філософської культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 222-224
561302
  Вауліна О.В. Історико-філософські основи українознавства / О.В. Вауліна, С.В. Майстренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
561303
  Бездверний Ю.Ю. Історико-філософські підвалини проблеми соціального насилля / Ю.Ю. Бездверний, М.В. Колінько // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 1728-3671
561304
  Андреус А.П. Історико-філософські погляди Артура Шопенгауера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561305
  Голик М.М. Історико-філософські погляди на етичні константи військовослужбовців / М.М. Голик, І.М. Томюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 191-194. – ISSN 2076-1554
561306
  Шейко В.М. Історико-філософські погляди на цивілізацію до початку 20 ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.12-18. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
561307
  Березкіна В. Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  Подається огляд історико-філософських праць вчених української діаспори Д. Чижевського, В. Липинського та ін.
561308
  Кушаков Ю.В. Історико-філософські проекти ХХ сторіччя: підсумки, проблеми, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561309
  Свириденко О.П. Історико-філософські реалії духовного буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
561310
  Кралюк П. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 589-594. – ISBN 978-966-2254-74-7
561311
  Клименко К. Історико-філософські та правові основи методології правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
561312
  Дегтярьова Н.І. Історико-філософські трансформації концепту ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 108-113. – ISSN 2077-1800
561313
  Волковський В. Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра Чижевського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 85-87


  18 листопада 2014 року в Інституті філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України до Всесвітнього дня філософії відбулися чергові історико-філософські читання, які цьогоріч були присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра ...
561314
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 77-85. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
561315
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX ст. // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 80-89. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
561316
  Шовковий В.М. Історико-фіолсофські засади герменевтики // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 34-54. – ISBN 978-966-439-842-5
561317
  Шумада Н.С. Історико-функціональна обумовленість художніх структур пісенного фольклору слов"янських народів / Н.С. Шумада. – Київ : Наукова думка, 1983. – [18] с. – Отд. оттиск из: IX Міжнародний з"їзд славістів : історія, культура, фольклор та етнографія слов"янських народів / АН УРСР ; Укр. комітет славістів ; Ін-т історії ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; Ін-т археології (с. 152-269)
561318
  Чекан Ю.І. Історико-функціональне дослідження музичних творів. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.02 / Чекан Ю.І.; Київ. Держ. консерваторія ім. П.Чайковського. – К., 1992. – 25л.
561319
  Іщенко А.В. Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 244-250.
561320
  Луньов П.Ф. Історико-художній музей в школі / П.Ф. Луньов. – К., 1964. – 72с.
561321
  Педич В. Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 265-274. – ISBN 966-7379-70-1
561322
  Педич В. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип"якевича "Львівська Русь в першій половині XVI віку" / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 316-326
561323
  Савчук О. Історичий досвід православ"я в Польщі: українське питання // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 200-213. – ISSN 2310-0923
561324
  Кругляков В. Історична антропологія в системі соціогуманітарних наук: спроба аналітичного огляду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 175-177
561325
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
561326
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – C. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
561327
  Карбашевська О. Історична балада: українсько-британський контекст // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 253-260. – ISSN 2078-340X
561328
  Казьмирчук Г. Історична бібліографія : Курс лекцій і методичних матеріалів для студентів історичних факультетів / Г. Казьмирчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 78с. – 01Казь Шифр дубл.
561329
  Голиш Г.М. Історична бібліографія : навч.-метод. посібник / Голиш Г.М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 55, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-353-223-3
561330
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: c. 145-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-580-5
561331
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : [курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту] / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2531-17-6
561332
  Поліщук В.В. Історична біогеографія Дунаю або Нагальні проблеми сьогодення у світлі особливостей великої європейської ріки / В.В. Поліщук, В.В. Шепа. – Київ : Краса і мода, Бруклін-Київ, 1998. – 512с. – ISBN 996-95377-0-3
561333
  Самойленко Н.І. Історична болгаристика у творчому доробку Миколи Державіна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 26-28. – ISBN 966-2980-20-2
561334
  Калакура Я. Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 114-116.
561335
  Косик В. Історична вигадка в сучасній проекції : [продовження] // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 41-43
561336
  Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 10-11
561337
  Чеканов В.Ю. Історична візантиністика в Київському університеті в другій половині XIX - на початку XX ст. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 50-52. – ISBN 978-966-2530-21-6
561338
  Мельничук Л.М. Історична генеза демографічної політики в Україні: особливості радянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 239-245. – (0). – ISSN 2078-9165
561339
  Хараджа Н. Історична генеза джерел сімейного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 122-126
561340
  Зімін В.С. Історична генеза дипломатичної освіти в Україні (начальний етап) // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 187-194
561341
  Соловйов В.М. Історична генеза корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
561342
  Сокальська О.В. Історична генеза литовсько-українського права // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В М..Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С.126-132. – ISSN 1563-3349
561343
  Павлюк І. Історична генеза моральних цінностей: від таліону до категоричного імперативу І.Канта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 156-161. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
561344
  Скороход І. Історична генеза передумов виникнення та розвитку зарубіжного законодавства й юридичної думки у системі фінансового і податкового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 101-103
561345
  Кострюков С. Історична генеза поняття "цінність" у філософії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С24-31.
561346
  Чувашова Д.Д. Історична генеза сатанізму. Психологічні та соціальні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 119-120
561347
  Ткаченко В.С. Історична генеза становлення територіальної самоорганізації населення на теренах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 126-131. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
561348
  Богачев Р.М. Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 33-43. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
561349
  Зубко А.М. Історична географія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167-168. – ISBN 966-642-073-2
561350
  Корнус О.Г. Історична географія : навч. посібник / Корнус О.Г. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Покаж. терм.: с. 155. – Бібліогр.: с. 151-154 та в кінці частин. – ISBN 978-966-698-163-2
561351
  Трубчанінов С.В. Історична географія в творчості Мирона Кордуби // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 86-101. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
561352
  Трубчанінов С. Історична географія в університетах Наддніпрянської України (XIX - початок XX ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-91


  У статті йдеться про історико-географічні дослідження та практику викладання історичної географії в університетах Наддніпрянської України в XIX - на початку XX ст. Розглядається внесок в історичну географію вчених Університету Св. Володимира: М.О. ...
561353
  Пилипчук Я.В. Історична географія Дашт-і Кипчак (соціально-економічний аспект) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 248-263. – ISBN 978-966-02-6446-5
561354
  Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім") / В.Б. Звагельський ; НАН України, Ін-т археології ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ ; Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 232-236. – Бібліогр.: с. 219-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-300-4
561355
  Приймак Віктор Історична географія Путивльського повіту Литовської доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-16. – ISBN 966-7865-75-4
561356
  Вербиленко Г. Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-82
561357
  Трубчанінов С.В. Історична географія у творчості В. Гериновича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 46-46
561358
  Щодра О. Історична географія України від найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посібник / Ольга Щодра, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 296, [1] с. : іл., табл., карти. – Геогр. покажч.: с. 288-296. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-617-10-0319-4
561359
  Трубчанінов С. Історична географія як дослідницьке поле для учених Півдня України (XIX - початок XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 99-105. – ISSN 1998-4634
561360
  Щодра О. Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 282-296. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107


  Згадується Київський національний університет ім. Т. Шевченка, викладачі: П. Шищенко, В. Пащенко, С. Романчук.
561361
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – К.-Х.
1. – 1938. – 346с.
561362
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – Київ-Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Мезозой. Кайнозой. Загальні питання історичної геології. – 1938. – 396с.
561363
   Історична геологія. – Х., 1963. – 40 с.
561364
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.1. – 1963. – 8 с.
561365
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.2. – 1963. – 40 с.
561366
  Клюшников М.М. Історична геологія / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 295с.
561367
  Киселевич Л.С. Історична геологія : навчальний посібник / Л.С. Киселевич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-439-036-8
561368
  Крочак М.Д. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум : навчальний посібник для студ. геологічних спец. вищих навч. закладів / М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-439-453-3
561369
   Історична гєологія. – вип.1. – Х., 1964. – 8с.
561370
  Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови : [ підручник ] / Богдан Чернюх ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-613-536-3


  У посібнику зібрано матеріал, що стосується розвитку латинської мови від 7 ст. до 4 ст. нашої ери, тобто до розпаду Римської імперії включно. Для студентів філологічних факультетів університетів.
561371
   Історична граматика української мови. – 38с.
561372
  Медведев Ф.П. Історична граматика української мови / Ф.П. Медведев. – Харків, 1955. – 215с.
561373
   Історична граматика української мови. – К.
1. – 1956. – 123с.
561374
   Історична граматика української мови. – К.
3. – 1956. – 120с.
561375
   Історична граматика української мови. – К., 1957. – 475с.
561376
   Історична граматика української мови. – К.
2. – 1957. – 224с.
561377
   Історична граматика української мови. – 2-е вид., випр. – К., 1962. – 510с.
561378
   Історична граматика української мови : навч. посібник / М.А. Жовтобрюх, О.Т. Волох, С.П. Самійленко, І.І. Слинько. – Київ : Вища школа, 1980. – 320 с.
561379
  Коломієць Л.І. Історична граматика української мови : Збірник вправ / Л.І. Коломієць, А.В. Майборода. – Киев : Вища школа, 1988. – 229с.
561380
   Історична граматика української мови : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 31с. – Бібліогр.:с.29-30
561381
   Історична граматика української мови : навч. посібник / О.І. Бондар [та ін. ; відп. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-167. – ISBN 978-617-689-055-3
561382
  Саєнко Н.А. Історична демографія і самоврядування Батурина у XVII - XVIII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 257-264. – ISSN 2409-2037
561383
  Ворончук Ірина Історична демографія України XVI- XVIIст.: Стан та проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 220-224
561384
  Химинець В.В. Історична динаміка геополітичних змін в Європі на початку XXI століття і відносини між Україною та ФРН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 268-276. – ISBN 966-7196-06-2
561385
  Кіндюк Б. Історична динаміка джерел українського лісового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 285-291. – ISSN 0132-1331
561386
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08. / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
561387
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 391 л. – Бібліогр.: л. 364-391
561388
  Чуприна Ю.В. Історична динаміка музею як соціокультурного інституту // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 139-141
561389
  Шевченко Ірина Семенівна Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16-20 ст.) : 10.02.04. Автореф. дис. ... докт. філолог. наук / Шевченко Ірина Семенівна; КДЛУ. – Київ, 1999. – 36 с.
561390
  Шевченко І.С. Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення 16-20 ст.) : Автореф... докт. філол.наук: 10.02.04 / Шевченко І. С.; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1999. – 36л.
561391
  Сафонова Т. Історична динаміка розвитку мистецтва фотографії Репродукція, фотоколаж // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 72-76
561392
  Галгаш А.Ю. Історична динаміка співвідношення мистецтва і моралі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 53-58
561393
  Трибуханчик А.М. Історична динаміка у фразеосемантичному мікрополі // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 48-50. – (Філологічні науки)
561394
  Дьяченко А.С. Історична динаміка форм естетизації жаху // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 81-83
561395
  Кіндюк Б. Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 158-166. – ISSN 1026-9932


  У статті під час розгляду історичної динаміки правової системи Гетьманщини виокремлено три періоди зміни форм правління: 1) установчий (1572–1648 рр.); 2) республіканський (1648–1722 рр., 1727–1734 pp. та 1750–1764 pp.); 3) монархічний (1722–1727 рр., ...
561396
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Коннов О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 182 л. – Бібліогр. : л. 159-182
561397
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.08. / Коннов О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 18 назв
561398
  Крисаченко В. Історична динаміка чисельності єврейської спільноти в Україні / В. Крисаченко, О. Дякова // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 92-103
561399
  Пушонкова О.А. Історична дійсність та подія життя: проблема співвідношення на рубежі XX - XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 82-90. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
561400
  Мішалова О.В. Історична дійсність та факт у світлі ідей Л. Вітгенштейна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 96-97
561401
  Георгієвська В. Історична доба у трагедії Крістоера Марло "Мальтійський Єврей" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 89-93. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  У добу Відродження повністю зруйновано ідеологію попередньої доби, Середньовіччя, тому необхідним було створення нових традицій і філософій. Специфіка англ. гуманізму зумовлена часовими межами його існування - Відродження проникає до Англії в кін. 15 ...
561402
  Вольвач П. Історична довідка про діяльність славетної родини Симиренків в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 11
561403
  Кравець С.В. Історична доля еволюційної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціологія та антропологія постійно перебували у любовно-ненависних стосунках з еволюційною теорією, періоди злету і захоплення даною теорією змінювалися падінням і ненавистю. Еволюціонізм протягом часу свого існування зазнавав жорсткої критики, хоча ...
561404
  Масненко В.В. Історична доля м. Черкаси у контексті руйнування Правобережної Гетьманщини у 60-70-х рр. XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 44-48. – ISBN 5-7702-0775-2
561405
  Коломієць В.В. Історична драма на сцені "театру корифеїв" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається розвиток історичного жанру в українській класичній драматургії, зокрема у творчості таких видатних письменників, як М. Старицький, І. Карпенко-Карий, І. Франко та ін., а також історія сценічного втілення їхніх п"єс у "театрі корифеїв" і ...
561406
  Процюк Л. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту і засобів характеротворення) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 82-93. – (Філологічні науки)
561407
   Історична дружба російського і українського народів : бібліографічний покажчик (до 300-річчя возз"єднання російського і українського народів). – Київ, 1954. – 56 с.
561408
  КДУ ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека Історична дружба російського і українського народіі. / ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека КДУ. – К., 1954. – с.
561409
  Стельмах С.П. Історична думка в Україні ХІХ - початку XX століття / Сергій Стельмах. – Київ : [Академія], 1997. – 175, [1] с.
561410
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 424л. – Бібліогр.: л. 378 - 424
561411
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.06- історіографія, джерелознавство, та спеціальні історичні дисципліни / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 30 назв
561412
  Данилюк Д.Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження : (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) / Д.Д. Данилюк ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Каф-ра історії України. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 397 с. – ISBN 978-966-332-054-7
561413
  Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ-Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 440с. – ISBN 966-7331-82-2
561414
  Ющик І О. Історична еволюція виправданого ризику в кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.105-109. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
561415
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: історія та методологія (стаття третя) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
561416
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-58
561417
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
561418
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (Стаття четверта) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.59-74
561419
  Пархомчук Олена Історична еволюція конверсії як чинника міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 164-176
561420
  Вашкевич В.М. Історична еволюція наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
561421
  Степаненко С. Історична еволюція поняття " власність" (від Арістотеля до неоінституціоналістів) : з історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 76-92. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 0131-775Х
561422
  Казанська І.В. Історична еволюція соціальної влади та її фіксації в соціальних вченнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і розвинуто уявлення про соціальну владу в соціальних вченнях. Розглянуто проблему функціонування соціальної влади на різних етапах історії та її трансформації в інші форми влади: державну, політичну, економічну. Запропоновано визначення ...
561423
  Шкляр Леонід Історична епоха - пером письменника : (Йоханнес Єнсен) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 0869-3595
561424
  Хоменко М.М. Історична етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168. – ISBN 966-642-073-2
561425
  Плясун Я.Г. Історична закономірність некапіталістичного розвитку молодих національних держав // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
561426
  Рогович П. Історична записка про ботанічний сад Університету Св. Володимира // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 217-241.
561427
  Калакура Я. Історична і національна пам"ять: історіографічний вимір // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 466-479. – ISBN 978-966-02-6839-5
561428
  Сніжко В.В. Історична ідея геополітичної свідомості українства / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 402-409
561429
  Корольов Б.І. Історична інформатика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168-170. – ISBN 966-642-073-2
561430
  Головченко В.І. Історична й колективна пам"ять як складові національної свідомості // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 62-68
561431
  Ісаєва Д.В. Історична картографія у школі: стан і перспективи : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-44 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
561432
  Рибак А.А. Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 270-278


  Проведено ретроспективний аналіз теоретичних та практичних досягнень в історичній картографії, розкрито результати наукових досліджень основних вітчизняних та зарубіжних авторів, подано огляд знакових публікацій. Проведен ретроспективный анализ ...
561433
  Мартинов А.Ю. Історична компаративістика світових економічних криз ( XX - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 131-146. – ISSN 0130-5247
561434
  Мороз В.Я. Історична комунікація первісної доби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
561435
  Олійник О. Історична контекстуалізація гостинності в Україні та світі: нотатки до постановки проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 132-136. – ISSN 1998-4634
561436
  Сиротенко В.П. Історична концепція М. Грушевського та її відображення в художніх творах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 160-165. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
561437
  Задорожна Л.М. Історична концепція Т. Шевченка в поемі "Гайдамаки" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 22-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються чинники, що - апріорно - обумовили зображення Т. Шевченком гайдамацького руху не як тривалої партизанської війни, а як заключної панорами боротьби, котрій нема історичних аналогів.
561438
  Лапушкіна Н. Історична концепція та жанрові особливості роману Сави Божка "В степах" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 62-65. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
561439
  Павленко С.Ф. Історична критика джерел / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 170-171. – ISBN 966-642-073-2
561440
  Нагорна Л.П. Історична культура : концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 379, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7177-7
561441
  Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 29-48
561442
   Історична література у фондах Наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1834-1949 : бібліографічний покажчик та навчально-методичні матеріали / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка, Історико-філософський факультет ; [ уклад. : О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. – (Історична)
561443
  Дерлиця А. Історична логіка становлення суспільних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 69-82. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
561444
  Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об"єкта: міська і сільська історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 9-26
561445
  Сидоренко О.Ф. Історична метрологія Лівобережної України 18 ст. / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1975. – 160с.
561446
  Шендеровський В. Історична минувшина - підгрунтя освіти нації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 32-38


  Відродження історичних, патріотичних та культурних традицій українського народу є головним завданням гуманітарної стратегії незалежної Української держави. З початком діяльності Києво-Могилянської академії (1632 рік) рівень натурфілософської науки вже ...
561447
  Подибайло М.Т. Історична минувшина як фактор формування і трансформації політичної свідомості українського суспільства // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 365-373
561448
  Терлецька О.В. Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 51-57. – ISSN 0868-6939


  Характеризуються окремі історичні зрізи розвитку функціонального зонування міста Дрогобич. Показано, що за тривалий історичний період набір функціональних зон змінювався досить повільно (практично за сторіччя додалась лише одна зона). При цьому риси ...
561449
  Шенін А.Д. Історична місі комунизму / А.Д. Шенін. – К, 1967. – 48с.
561450
  Калакура Я.С. Історична місія [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 51
561451
  Гош О. Історична місія політичної економії в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 52-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
561452
  Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови / С.П. Бевзенко. – Ужгород, 1960. – 416с.
561453
  Наєнко Г.М. Історична морфологія української мови : динаміка граматичної форми : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Галина Наєнко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 136 с. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-258-4
561454
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна імен / М.А. Пушкар. – Львів, 1970. – 119с.
561455
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна дієслів / М.А. Пушкар. – Львів, 1972. – 82с.
561456
  Бевзенко С.П. Історична морфоолгія української мови.(Нариси із словозміни та словотвору) : Дис... доктор філол.наук: / Бевзенко С. П.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатоблдвидав, 1960. – 416л.
561457
  Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-587-164-4
561458
   Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2002. – 430 с. – ISBN 966-642-073-2


  Уперше в Україні систематизовано і витлумачено близько 600 термінів і понять з різних галузей історичної науки. Хронологічно охоплено період із зародження людства до сьогодення. Універсального характеру виданню надає участь у його підготовці ...
561459
  Зашкільняк Л. Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 93-113. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті на підставі висвітлення політичних умов розвитку Галичини в складі Австро- Угорщини наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. показано еволюцію українсько-польських відносин, котрі характеризувались ескалацією боротьби двох національних рухів - ...
561460
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920-1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Дис...канд.істор.наук:07.00.06 / Ляпіна Олена Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
561461
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 - 1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ляпіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
561462
  Казьмирчук Г.Д. Історична наука в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – С. 67-92. – ISBN 978-966-171-364-1
561463
  Стельмах С.П. Історична наука в Україні епохи класичного історизму XIX - початок XX століття : монографія / Сергій Стельмах ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378 с. – ISBN 966-594-596-3
561464
  Яремчук Віталій Петрович Історична наука в УРСР у "добу Шелеста" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 149-162. – ISSN 0130-5247


  У статті здійснено спробу встановити, яким чином політико-ідеологічний клімат середини 1960-х - початку 1970-х рр. впливав на студіювання минулого України. Зроблено висновок, що тогочасне керівництво республіки на чолі з П. Шелестом вибудовувало власні ...
561465
  Коваль М.К. Історична наука і формування світогляду людини / М.К. Коваль. – Київ, 1963. – 40с.
561466
  Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII-перша половина ХХ ст.) / Д. Данилюк; МОУ. УДУ. Науково-дослідний ін-т Карпатознавства. – Ужгород, 1999. – 352с. – ISBN 966-7400-05-4
561467
  Масненко В.В. Історична наука та історики у національно ідентифікаційних реаліях Закарпаття 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 18-24. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
561468
  Логвінов В. Історична наука та музейне життя. Роздуми про майбутнє минулого // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 2-3
561469
  Кондратюк К. Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 190-198. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
561470
  Шуст Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Р. Шуст, Р. Тарнавський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 11-41. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
561471
  Головко В. Історична наука УРСР в оцінках діаспорної історіографії (кінець 1920-х - перша половина 1980-х рр.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 43-52. – ISBN 966-95788-6-8
561472
  Шановський В.К. Історична необхідність і людська діяльність / В.К. Шановський. – Київ : Знання України, 1973. – 48 с
561473
  Багмет М.С. Історична необхідність і суть перехідного періоду від капіталізму до соціалізму / М.С. Багмет. – К., 1968. – 39с.
561474
  Дніпровська Є.В. Історична необхідність постісторичності мистецтва в контексті американської естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
561475
   Історична ностальгія. Чи реваншизм? / Н. Пушкарук, Л. Зашкільняк, В. В"ятрович, А. Шептицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 3


  Українські та польські експерти - про ініціативу Польщі назвати кораблі на честь українських міст.
561476
  Васильковська М.А. Історична ностальгія: пошук ідентичності в епоху глобалізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 5-9. – ISSN 1996-5931
561477
  Карпенко О.П. Історична ойконімія Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-4236-4
561478
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 30-37. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
561479
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини (відантропонімні утворення) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 225-230. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
561480
  Жовтянський В.А. Історична Олика та її пам"ятки // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 253-273. – ISSN 2078-0133
561481
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
561482
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
561483
   Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.] ; [упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 253, [1] с. : табл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-54-7


  Бібліотеці від І.І. Лимана та В.Н. Константінової
561484
  Тарасенко О. Історична освіта в Київському університеті // Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / О. Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – С. 17-63. – ISBN 5-87534-250-1
561485
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
561486
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943 -1964 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. + Додаток: л. 164-167. – Бібліогр.: л. 168-210
561487
   Історична освіта і сучасність = Edukacji historyczna a wspolczesnosc : як викладати історію школярам і студентам. – Київ : К.І.С., 2007. – 428 с. – Збірник на пошану проф. А. Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльності та сімдесятиріччя з дня народження. – ISBN 978-966-7048-95-2
561488
  Безродна В. Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 66-68. – ISSN 0131-6788
561489
   Історична освіта: європейський та український досвід : викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / [пер. з нім. : О. Красівська, Н. Саповська ; наук. ред. О. Іванов ; літ. ред. Н. Гончаренко]. – Київ : К.І.С., 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-14-6
561490
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Білякович Людмила Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
561491
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Білякович Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. – Бібліогр.: л. 152-174
561492
  Горбулін В.П. Історична особистість: до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 5-15. – ISSN 0374-3896
561493
  Потильчак О. Історична оцінка радянсько-німецьких договорів 1939 року в наукових працях А. Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 28-37
561494
  Гирич І. Історична пам"ять - найсуттєвіший чинник формування національної свідомості. Історичні міфи та "війна пам"ятників" // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 94-102. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
561495
  Мороко В.В. Історична пам"ять - соціокультурний наратив чи соціополітичний дискурс? // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 171-181
561496
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-2-Х
№ 1/2. – 1999
561497
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-01-2
№ 1/2. – 2000
561498
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-03-6
№ 1/2. – 2001
561499
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-05-8
№ 1/2. – 2002
561500
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-10-3
№ 1/2. – 2003
561501
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
561502
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
561503
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-22-5
№ 1/2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
561504
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-. – ISBN 966-7653-01-1
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
561505
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
561506
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
561507
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
561508
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
561509
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
561510
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
561511
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
561512
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1 (25). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
561513
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2 (26). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
561514
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 27. – 2012. – 188 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
561515
   Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 28. – 2012. – 200, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561516
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 29. – 2013. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561517
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 30/31. – 2014. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561518
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 32. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561519
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 33. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561520
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 34/35. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561521
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 36. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561522
  Калакура Я.С. Історична пам"ять [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 52-53
561523
   Історична пам"ять в особистостях // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 35-118. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Науковці та викладачі Кафедри філософії гуманітарних наук філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
561524
  Бондаревська І. Історична пам"ять і забування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 18-21. – ISSN 0235-7941
561525
  Григоришин М.В. Історична пам"ять і конструювання суспільної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 45-47
561526
   Історична пам"ять і нові "види зброї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)


  Автори "Дня" полемізували про те, чи потрібно переосмислювати концепцію української історії, якою повинна бути політика пам"яті та чи готові науковці "йти в народ".
561527
  Пилипчук Я. Історична пам"ять і писемність у кипчаків // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
561528
  Стародубцева В.М. Історична пам"ять і розвиток національної традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 31-32. – ISBN 966-7517-08-X
561529
  Литвин В. Історична пам"ять й устремління. // Голос України, 2004. – 21 серпня


  [Вітання голови Верховної Ради України з нагоди Дня незалежності України]
561530
  Мацькевич М. Історична пам"ять народу та сучасне українське державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 4-8.
561531
  Зарецький О.В. Історична пам"ять про Аллу Горську в 1970-1980 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 102-109
561532
  Шаповал Ю. Історична пам"ять про Голодомор: втрата та віднайдення // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 142-166. – ISBN 978-966-02-6839-5
561533
  Довганик Н.М. Історична пам"ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-217Х
561534
  Полянська Н. Історична пам"ять про Другу світову війну в українському та польському соуіумах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 413-421. – ISBN 978-966-02-5080-2
561535
  Смеречанська О. Історична пам"ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 191-201. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
561536
  Лозовий В.С. Історична пам"ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 271-278
561537
  Касьянов Г.В. Історична пам"ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 118-137. – ISSN 0130-5247
561538
  Лісничук О.В. Історична пам"ять та національні інтереси: особливості дискурсійних інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 58-68
561539
  Селищева І.А. Історична пам"ять у контексті історичної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 222-230. – ISSN 2304-4470
561540
  Ковальська-Павелко Історична пам"ять у пропедевтичному дискурсі // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 243-255. – ISSN 2409-3661
561541
  Надольний І. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 306-308 : фото
561542
  Жадько В.О. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / Віктор Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – 479, [1] с. : іл. – Корот. філос. слов.-довід.: с. 454-479. – Бібліогр.: с. 405-453. – ISBN 966-8567-08
561543
  Дудар В.В. Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Дудар В.В.; КУ. – К, 1994. – 16л.
561544
  Дудар Володимир Володимирович Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Дис... канд. філос.наук: / Дудар Володимир Володимирович; Мін. осв. України. КУ ім. Т.Г.Шевченко. Каф. філос. гум. наук. – К., 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
561545
  Трегуб О. Історична пам"ять як засіб мобілізації національної свідомості // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 25-29
561546
  Лозовий В.С. Історична пам"ять як інструмент політичної бротьби Центральної Ради (1917 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 233-242
561547
  Миклащук І.М. Історична пам"ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 67-73. – ISBN 978-966-136-196-5
561548
  Кривицька О.В. Історична пам"ять як маркер полярності ціннісних орієнтацій українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 69-82
561549
  Ковальська-Павелко Історична пам"ять як ментальний простір // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 331-334. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Сьогодні українське суспільство переживає складний і болючий процес пошуку національної ідентичності, формування національної свідомості. І в цих процесах ключову роль відіграє історична пам’ять - адже завдяки усвідомленню й переживанню спільного ...
561550
  Ковтун Н. Історична пам"ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку XXI ст. // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 53-58
561551
   Історична пам"ять як поле змагань за ідентичність : матеріали "круглого столу" / Національний ін-т стратегічних досліджень; [ за заг. ред. Ю.О. Зерній ]. – Київ : НІСД, 2008. – 68с. – ISBN 966-95383-6-X
561552
  Трохименко О. Історична пам"ять як складова німецької етнонаціональної свідомості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 162-168. – ISSN 2309-9356


  В статті розкриваються окремі аспекти етнонаціональної ідентичності та історичної пам"яті німців на матеріалах власного опитування громадян Німеччини. На материалах опросов граждан Германии в статье освещаются некоторые аспекты этнонациональной ...
561553
  Зерній Ю.О. Історична пам"ять як фактор національної безпеки України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 37-56
561554
  Бабка В.Л. Історична пам"ять як фактор політичного впливу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 6-8
561555
  Вольфовська Т.О. Історична пам"ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 70-74
561556
  Колесник І.І. Історична пам"ять: аналітична модель // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 19-29
561557
  Нагорна Л.П. Історична пам"ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 324, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6497-7
561558
  Бабка В.Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 227-238. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
561559
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
561560
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 207 с. – Резюме укр., англ. мовами
561561
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
561562
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
561563
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
561564
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 139 с. – Резюме укр., англ. мовами
561565
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., англ. мовами
561566
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-. – ISSN 2521-1587
Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
561567
  Стадніченко Р. Історична парадигма міжнародних відносин України з країнами Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.25-32
561568
  Лещинська С. Історична парадигма українських народних пісень до танцю // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 97-104


  У статті розглядається актуальні проблеми сучасного побутування фольклорного жанру пісні до танцю, його місце в культурній місії популяризації української народної традиції у світі. The article deals with topical issues of contemporary existence folk ...
561569
  Пилипенко Р.Є. Історична періодизація вивчення творчості Тараса Шевченка в німецькомовних країнах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 324-333


  Статтю присвячено аналізові німецькомовних дискурсів про великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Продемонстровано низку мовно-культурних тлумачень його постаті на трьох етапах розвитку німецькомовної шевченкіани. Статья посвящена ...
561570
  Бойніцька О.С. Історична перспектива у романі Берил Бейнбрідж "Мастер Джорджі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 60-64


  Розглядається проблема історичної перспективи у британському історіографічному романі. Зокрема, аналізується співвіднощення минулого та теперішнього планів, синтез реалістичних та постмодерністських елементів, особливості наративних стратегій, а також ...
561571
  Міхнік А. Історична політика : російський варіант / Адам Міхнік ; [ наук. ред. М.В. Кірсенко ] ; переклад з польської Е.М. Андреєвої. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 24 с. – ISBN 966-518-377-Х
561572
  Лозовий В.С. Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 30-35
561573
  Бондар В.В. Історична політика в Україні: постановка і загальний огляд проблеми // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-8809-92-7
561574
  Примаченко Я. Історична політика РФ та її влив на території південно-східної України та АР Крим в контексті "русского мира" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 101-132. – ISSN 2519-2760
561575
  Поліщук І. Історична політична ментальність українства: проекція у сучасність // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 333-338
561576
  Усань В.С. Історична постать Івана Матвійовича Муравйова-Апостола // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 38-39
561577
  Марченко Н. Історична постать Семена Палія у народній поезії та у творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 58-65


  Статті присвячена видатній постаті в історії України XVII - посатку XVIII ст. Семену Палію, котрий став прототипом народного героя в українському фольклорі та героєм низки поезій Тараса Шевченка. Символічність образу Семена Палія надає як історичним ...
561578
  Лизанчук В. Історична правда - головна гуманітарна зброя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 15
561579
   Історична правда в шатах художнього слова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Учитель спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Тетяна Пахомова стала переможцем і отримала першу премію у номінації "Романи" міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова".
561580
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
561581
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
561582
  Мельник В.М. Історична правдивість фольклору / В.М. Мельник. – Львів, 1968. – 310с.
561583
  Злотник О. Історична прем"єра і конкурс он-лайн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 22


  О.Злотник, ректор Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра розказав "Дню", які акції відбудуться до 150-річчя з днем заснування вишу.
561584
  Желіховська Н. Історична проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 70-75


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення історичної проблематики на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" в період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения исторической проблематики на страницах ...
561585
  Сейтяг"яєв Нариман Сеїтаметович Історична проза в кримськотатарській літературі 15-18 ст. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Сейтяг"яєв Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
561586
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Богдан Юрійович Денисюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
561587
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Денисюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 200л. – Бібліогр.: л. 191 - 200
561588
  КонончукМ Історична проза М.Грушевського та І.Крип"якевича (жанрово-стильова диференціація) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 67-74. – Бібліогр.: С. 73
561589
  Поліщук Я. Історична проза як націєтворчий проект // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 12 (16). – С. 66-70
561590
  Набитович І. Історична проза як предтеча проекту "історія повсякденності" та "історія ментальностей": література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 192-199. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
561591
  Яремчук О.В. Історична психологія в Одеському національному університеті: можливості міждисциплінарних досліджень // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 284-292. – ISBN 978-617-689-150-5
561592
  Карпенко З.С. Історична психологія у фокусі синергетики // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 16-21. – ISBN 978-617-689-193-2
561593
  Романчук Олег Костянтинович Історична публіцистика як складова система державотворення та самоорганізації громадського суспільства в Україні : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук Олег Костянтинович; Мін-во освіти України. Ін-тут журналістики.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 242л. – Бібліогр.:л.176-192; Додат.:л.192-242
561594
  Романчук О. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 42-48. – ISBN 966-294-186-0
561595
  Романчук О.К. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук О.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
561596
  Болварі Т.Й. Історична реальність діалектики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Болварі Т.Й. ; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1995. – 25 с.
561597
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Я.В. Верменич ; відп. ред. В.А. Смолій ; [М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 411, [1] с. – На парал. тит. арк. зазнач. назви розд. – ISBN 978-966-02-7169-2
561598
  Житков О. Історична регіоналістика 1950 - 1960-х років про селянський аграрний рух у Наддніпрянській Україні доби визвольних змагань // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 131-140. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
561599
  Верменич Я. Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-38
561600
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-21. – ISSN 0130-5247
561601
  Турченко Г.Ф. Історична реіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський аспект) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 50-57
561602
  Архієпископ Ігор Ісіченко Історична ретроспектива в багатовимірності барокового полемічного дискурсу (зі спостережень над діалогом О.Леви Кревзи, ЧСВВ та О.Захарії Копистенського)
561603
   Історична ретроспектива в українській літературі : Збірка наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 166с.
561604
  Ткаченко І. Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 260-271
561605
  Романенко Є.О. Історична ретроспектива виникнення та розвитку інституту права власності / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
561606
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
561607
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
561608
  Кравченко П.А. Історична ретроспектива глобалізаційних та антиглобалізаційних процесів у європейському філософському дискурсі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 30-46. – ISSN 2075-1451
561609
  Дубич К.В. Історична ретроспектива державного управління соціальним забезпеченням в період влади Радянського Союзу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 20-24. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
561610
  Філенко І. Історична ретроспектива еволюції ролі ЗМІ в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 181-187


  У статті аналізується трансформація ролі засобів масової інформації в світовій політиці в умовах глобалізації.
561611
  Левінська О.О. Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 240-245. – ISBN 978-966-581-958-5
561612
  Кобаль В.І. Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглядаються питання історії мобільності студентів та науково-педагогічних працівників на основі даних по університету м. Будапешт та визначено фактори, що сприяли або перешкоджали розвитку академічної мобільності, зокрема, наявність в ...
561613
  Неділько В.В. Історична ретроспектива поглядів на проблему сором"язливості у вітчизняних та зарубіжних джерелах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено науково-теоретичний аналіз проблеми сором"язливості у вітчизняній і зарубіжній літературі. Показано значення нагромадженого емпіричного досвіду для виявлення проблеми сором"язливості, її вивчення та подолання.
561614
  Коапків Ю.М. Історична ретроспектива процесів консолідації банківського та страхового бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 201-210
561615
  Денисенко О.А. Історична ретроспектива становлення пам"яткоохоронного законодавства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
561616
  Клюйко Т. Історична ретроспектива формування міст-супутників Києва та поширення субурбанізаційних процесів на території Київщини // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 186-189. – ISSN 2076-1333


  Стаття присвячена аналізу історико-географічних особливостей формування міських поселень навколо міста Києва. Виділено причини самобутності та специфіку окремих поселень, їх функції та зони впливу. Дана характеристика взаємозв"язків міст-супутників і ...
561617
  Карпенко К.К. Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 141-150. – ISSN 2524-0323
561618
  Шемшученко С.О. Історична ретроспектива, спроби та зрушення у сфері створення міжнародної системи захисту іноземних інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 492-498. – ISSN 1563-3349
561619
  Можаровська Н.О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-7.
561620
  Шевчук С.В. Історична ретроспекція виникнення правової охорони комерційної таємниці в Україні / С.В. Шевчук, Т.В. Васильченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 119-124
561621
   Історична розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 68-71 : фото
561622
  Петров В.М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 102-107
561623
  Кметюк Т.В. Історична роль Наддніпрянського хору Дмитра Котка в розбудові української музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 48-54


  Дмитро Васильович Котко (1892-1982) - український хоровий диригент. У 1925—1931рр. створив Український наддніпрянський хор (перший професійний укр. хор в Польщі), з яким гастролював у країнах Європи.
561624
  Мошкола М.І. Історична роль національної еліти у збереженні та розбудові системи освіти в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 130-133
561625
  Коврігіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Коврігіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 194-213
561626
  Ковригіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ковригіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв.
561627
  Мандебура Т.О. Історична свідомість / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 171-172. – ISBN 966-642-073-2
561628
  Зварич О. Історична свідомість на рубіконі : проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 121-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
561629
  Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді : ціннісно-світоглядні орієнтири : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.М. Вашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Світогляд, 2010. – 274, [1] с. – Покажч. імен: с. 269-274 .- Вид. містить тексти першоджерел. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8837-15-0
561630
  Нагорна Л. Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 61-74
561631
  Ящук Т.І. Історична ситуація / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173. – ISBN 966-642-073-2
561632
  Домановська М.Є. Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - поч. XX ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов"ян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 188-197. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
561633
   Історична соціальна наука в світ-системній перспективі : Матеріали Міжнародного наукового колоквіуму 2-3 червня 2005 року. – Харків : Константа, 2005. – 64с. – ISBN 966-342-059-6
561634
  Мартинов А.Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма) : Монографія / А.Ю. Мартинов; МВС України; Нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Рада, 2004. – 288 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 3). – ISBN 966-7909-06-9
561635
  Пержун В.В. Історична соціологія як галузь соціологічного знання // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 50-52. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
561636
  Дем"янюк О.Й. Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обгрунтуванні державної моделі Гетьманату // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 141-151. – ISSN 2313-5603
561637
  Щигельська Г. Історична спадщина Галицької Трембовлі в канадських преріях (до 120-річчя заснування Канадійської Трембовлі) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 41-46. – ISSN 2311-9896
561638
  Шайкан В. Історична спадщина Петра Варгатюка - невідомого науковця - історика, педагога, краєзнавця ( до 90 - річчя з дня народження ) / В. Шайкан, А. Дробот // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-37
561639
   Історична спадщина у світлі сучасних досліджень : Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський / Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод; [Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод]; НАНУ; Ін-т історії України; [За ред.: В.А. Смолія, Ю.А. Пінчука]. – Київ, 1995. – 190с. – Відомості щодо назви взяти з обкладинки. – ISBN 5-7702-0895-3
561640
  Донченко Євгенія Історична спадщина українсько-французьких відносин // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 265-270
561641
  Лукашук В. Історична спадщина часопису "Волынские епархиальные ведомости" (1867-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 137-139
561642
  Мельничук А.Л. Історична суспільна географія як навчальна та наукова дисципліна // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 59-64
561643
  Олійник А.Д. Історична та дидактична адекватність перекладу деяких соціально-побутових концептів у біблійних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 30-34
561644
  Баштова Л.С. Історична та наукова спадщина авіаконструктора Г.Є. Лозино-Лозинського в оцінках рідних та колег / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 158-180
561645
  Сивокінь Г. Історична та національна детермінованість теоретико-літературного знання


  У статті окреслено коло проблем, що постали перед українським літературознгавством, визначено теоретико-літературні домінанти на сучасному етапі
561646
  Братко В.О. Історична та фольклорна основи повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 28-31
561647
  Дяченко О.С. Історична тема в українській радянській драматургії : Дис... канд. філол.наук: / Дяченко О.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 319л. – Бібліогр.:л.309-318
561648
  Бурлака Г. Історична тематика в літературній творчості Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
561649
  Новік-Кретова Історична типологія та загальні тенденції розвитку жанру фортепіанного дуету: західноєвропейський контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 265-271
561650
  Занкін А.Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX-XVIII ст. (історико-природознавчий аспект) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 61-74. – ISSN 0235-3490
561651
  Петров М.Б. Історична топографія Кам"янця-Подільського очима художників 70-х рр. XVII - першої половини XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 58-64
561652
  Попельницька О. Історична топографія київського Подолу 17 - початку 19 століття / Ін-т історії України НАНУ; Відповід. ред. М.Ф.Дмитрієнко; Олена Попельницька. – Київ : Стилос, 2003. – 304с. – ISBN 966-8518-03-9
561653
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с.
561654
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – К., 1972. – 219с.
561655
  Пляшко Л. Історична топографія та пам"ятки Ніжина початку XIX століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 69-80. – ISSN 0131-2685


  Гоголь Микола Васильович (1809-1852).
561656
  Огієнко В.І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 145-156
561657
  Найдьонова Л.А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам"ятати трагічне? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (155). – С. 48-54
561658
  Павлів І. Історична трагедія Івана Карпенка-Карого "Сава Чалий" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С.21-31. – ISSN 0130-5263
561659
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Бібліогр.: л. 184-201
561660
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
561661
  Клевець Л.Т. Історична трилогія Володимира Рутківського "Джури" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 27 (463), вересень. – С. 26-31
561662
  Гриневич Т. Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 122-132. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
561663
  Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Ярослава Верменич ; НАН України ; Ін-т історії України ; Сектор теоретико-методолог. проблем історичної регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 306 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5659-0
561664
  Буряк Л.І. Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 241-260. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
561665
  Підгородецький П.Д. Історична фізична географія // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 9-15. – Бібліогр.: 15 назв
561666
  Пушкар М.А. Історична фонетика чеської мови / М.А. Пушкар. – Львів, 1965. – 106с.
561667
  Шевельов Юрій Історична фонологія української мови / Шевельов Юрій; Канад. ін-т укр. студій та ін. ; [пер. з англ.: С.Вакуленко, А.Даниленко]. – Харків : Акта, 2002. – 1054 с. – (Класика української науки). – ISBN 966-7021-62-9; 966-7021-34-3
561668
  Карабан А.В. Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметника // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 128-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 9 п.


  Досліджується исторична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметників. Исследуется историчекая фукциональная реинтерпретация слов с грамматическим значением при ...
561669
   Історична Шевченкіана : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко та ін. ; наук. ред., авт. вступ. ст.: Г. Боряк]. – Київ : [б. в.], 2016. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 509-572. – ISBN 978-966-02-7919-3
561670
  Хоменко М.М. Історична школа / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173-174. – ISBN 966-642-073-2
561671
  Гранат Н. Історична школа права: загальна характеристика / Н. Гранат, К.Г. Волинка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2609-60-8
561672
  Стрілець Б.В. Історична школа права: сильні та слабкі сторони // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 101-103
561673
  Гряник В. Історична югославістика в Харківському державному університеті імені О. М. Горького // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 126-137
561674
  Крючков О. Історична, освітянська, культурна святиня // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 83). – С. 6


  "... Національний університет "Острозька академія" - наступник першого вишу у Східній Європі - єдиний в Україні, занесений до Книги рекордів Гіннеса та п"ятиразовий номінант Книги рекордів України". Нещодавно академію відвідала група студентів КНУ ...
561675
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; Ін-т українознавства КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 196л. – Бібліогр.:л.163-179
561676
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
561677
  Турченко В.О. Історичне варіювання концепту скромність, вербалізованого лексичними засобами англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 25-32. – ISSN 2075-4205
561678
  Космина Віталій Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 118-122
561679
  Космина В. Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 121-130
561680
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2002. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
561681
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
561682
   Історичне джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / [Я.С. Калакура та ін. ; голов. ред. С.В. Головко]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – 510, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 497-506 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0750-7


  У пр. № 1713880 напис: Шановному Олегу Олеговичу і всьому колективу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з вдячністю за допомогу у створенні цього підручника. За дорученням авторів. Підпис. 1.09.2017 р.
561683
  Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Войцехівська І. Н.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 440 л. – Бібліогр.:л.383-440
561684
  Войцехівська Ірина Нінелівна Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Автореф. дис. ... док. істор. наук : 07.00.06 / Войцехівська Ірина Нінелівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 34 с.
561685
  Козицький М.Ю. Історичне значення II з"їзду РСДРП / М.Ю. Козицький, В.П. Рябцев // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье на основе ленинского теоретического наследия, партийных документов и фактического материала освещается историческое значение II съезда РСДРП, на котором завершился процесс объединения революционных марксистских организаций и была образована ...
561686
  Коростаренко М.К. Історичне значення XV сесії Генеральної Асамблеї ООН // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 49-56. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН является исторической: 1) по количественному составу участвующих в ней государств; 2) по качественному составу ее участников (23 главы государств и главы правительств, ряд крупных государственных и политических ...
561687
  Шевченко Ф.П. Історичне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – Київ, 1953. – 79 с.
561688
   Історичне значення возз"єднання України з Росією. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 298 с.
561689
  Марченко М.І. Історичне значення возз"єднання України з Росією / М.І. Марченко ; М-во освіти УРСР ; Київський Держ. Педагог. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ, 1954. – 17 с.
561690
  Лукач І. Історичне значення доктрини Драго (1902 р.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 53-56. – ISBN 978-966-171-793-9


  Доктрина незастосування державами сили для одержання боргів, які завинили їм інші країни. Сформульована міністром закордонних справ Аргентини Л. М. Драго у ноті, адресованій урядові США 29.XII 1902 р.
561691
  Джеджула А.О. Історичне значення дружби великого російського і українського народів / А.О. Джеджула. – Київ, 1952. – 40с.
561692
  Бойко І. Історичне значення західно-української народної республіки у багатовіковій історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 33-39
561693
  Вегеш М.М. Історичне значення Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 22)
561694
  Губський С. Історичне значення та уроки Акту злуки 22 січня 1919 р. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 396-398
561695
  Бабак І. Історичне значення тризуба як символу України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 127-129.
561696
  Гошуляк І. Історичне значення української революції 1917 - 1920 рр. та причини її поразки // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-33. – ISSN 0869-3595
561697
  Солошенко В.В. Історичне значення Ялтинської конференції // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 16-24
561698
  Пономаренко О. Історичне значення, пророчий зміст і літературна доля рукописної поетичної збірки "Три літа" Т. Шевченка
561699
  Міхелі С.В. Історичне і методологічне значення ландшафтного районування Волинскої губернії П.А. Тутковського // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 108-117. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
561700
  Козловець М. Історичне коріння - "поле битви" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  На жаль, український історичний простір, вітчизняна історія залишаються для нас значною мірою "полем битви" за свою автентичність, самобутність, національну ідентичність. Інтелектуальний історичний бестселер "Сила м"якого знака, або Повернення ...
561701
  Данилішина К.О. Історичне коріння американізації світового інформаційного простору // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 177-185.
561702
  Ракитська Т.Л. Історичне коріння кафедри неорганічної хімії та хімічної екології // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 178-191. – ISBN 978-617-689-150-5
561703
  Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство : Навчальний посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-136-2
561704
  Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство : навчальний посібник / Уривалкін О.М. – 2- ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-373-455-2
561705
  Гуменюк Т. Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х - 80-ті рр. XX ст.): історіографія проблеми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 33-39
561706
   Історичне краєзнавство в Україській РСР. – К., 1989. – 237с.
561707
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 1. – 1997. – 431с.
561708
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 2. – 1997. – 365с.
561709
  Бондаренко Г.В. Історичне краєзнавство і пізнання історії // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 30-32
561710
  Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 33-41
561711
  Кашаба О. Історичне краєзнавство як складова національної освіти: теоретичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 96-104
561712
   Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій / [В.Є. Голубко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2011. – 305, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрядних частин
561713
  Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство : Теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ладшафтних реконструкцій давнього природокор / С.П. Романчук; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 146с. – ISBN 966-534-065-1
561714
  Чуткий А.І. Історичне літературознавство в Університеті Св. Володимира: виникнення наукової традиції (друга половина XIX - початку XX ст.) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 150-159
561715
  Завалій Л. Історичне минуле в книжці О. Олеся "Княжа Україна"
561716
  Костюк О.В. Історичне минуле в романі "Отчий світильник" Р. Федоріва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 131-134. – (Філологічні науки ; № 2)
561717
  Завалій Л. Історичне минуле у книжці Олександра Олеся "Княжа Україна"
561718
  Мушкудіані О.О. Історичне минуле у творчості грузинських та українських романтиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Уперше в історії дослідження грузинсько-українських літературних взаємин розглянуто художню концепцію відображення минулого у творчості грузинських і українських романтиків.
561719
  Стежко С.О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "розстріляного відродження" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 322-329


  Розглянуто та порівняно зображення історичного минулого у творчості М. Ірчана та М.Стельмаха. Рассмотрено и сопоставлено изображение исторического прошлого в творчестве М.Ирчана и М.Стельмаха. A comparison and image of the past in the works of ...
561720
  Стежко С.О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "Розстріляного Відродження" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 123-131


  Розглянуто та порівняно зображення історичного минулого у творах М. Ірчана та М. Стельмаха, де центральною постала проблематика людини, війни і миру, праці і рідної землі, героїзму і боягузтва. З"ясовано ключові підходи до показу цих тем, діапазон ...
561721
  Витрикуш Г. Історичне минуле України у творчості Л. Костенко та В. Симоненка
561722
  Марченко М.І. Історичне минуле українського народу в творчості Т.Г.Шевченка. / М.І. Марченко. – Київ, 1957. – 194 с.
561723
  Котляр М.Ф. Історичне минуле українського народу і зарубіжні фальсифікатори / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ : Поліграф-книга, 1974. – 80 с.
561724
  Пержун В.В. Історичне минуле, історична пам"ять, боротьба символів: нові виклики для історичної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-62. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
561725
  Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності / Станіслав Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2002. – 63с. – ISBN 966-02-2525-3
561726
  Петрушкевич А.В. Історичне несвідоме М. Фуко: децентрація ролі суб"єкта в культурі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 2227-1503
561727
  Третяк К.О. Історичне пам"яткознавство / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 174-175. – ISBN 966-642-073-2
561728
  Гаврилюк С.В. Історичне пам`яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (19 - початок 20 ст.) : Монографія / С.В. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 532 с. – парал. тип. лист. англ. і польск. мовами. – ISBN 966-600-051-2
561729
  Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 459-529
561730
  Хоменко Н.А. Історичне підгрунття виникнення та формування поняття контрабанди як негативного соціально-правового явища // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 14-19
561731
  Отрешко О. Історичне підгрунтя і зарубіжний досвід в утвердженні змісту принципів українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 85-94
561732
  Бузян Г. Історичне підгрунтя пізньосередньовічного герба Переяслава / Г. Бузян, М. Роздобудько, Д. Тетеря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 164-167. – ISBN 966-95758-1-8
561733
  Сегеда С.П. Історичне підгрунтя політичних репресій в Україні: сибірська епопея гетьмана Дем"яна Многогрішного (Ігнатовича) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 163-171. – ISSN 2309-2262
561734
  Ціватий В. Історичне підгрунтя формування моделі регіональної дипломатії Румунії та механізми взаємодії з неурядовими організаціями (2006-2016 рр.): досвід для України / В. Ціватий, П. Макаренко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 48-51. – (Історичні науки)
561735
  Швець В. Історичне підгрунтя формування фінансового контролю в Україні / В. Швець, Ю. Радилицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто історичний досвід функціонування суб"єктів незалежного фінансового контролю на території Галичини. Досліджено організаційну побудову, підстави та форми здійснення ревізій, їх роль у житті кооперативних спілок. Встановлено зміст та ...
561736
  Столярчук О. Історичне пізнання в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
561737
  Мотрук С.М. Історичне слов"янознавство та дослідження історії Чехії в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 126-127. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюються основні напрямки та зміст дослідницької діяльності істориків богемістів Київського університету в другій половині XIX-XX ст. у контексті становлення та розвитку історичного слов"янознавства.
561738
  Криворучко В.С. Історичне становлення господарського договору // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
561739
  Демочко Г. Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 93-98. – ISSN 2222-5250
561740
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця XX - початку XXI ст.


  У статті проаналізовано досягнення українського термінознавства на початку ХХ ст. в історичному напрямі; наукові дослідження покласифіковано за проблематикою: вивчення галузевої лексики конкретного історичного періоду; визначення основних етапів ...
561741
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ -початку ХХI ст.
561742
  Акімова А.О. Історичне тло китайської драми через призму новітньої драматургії // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 40-44
561743
  Черненко О. Історичне тло створення поеми "Кавказ" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
561744
  Єщенко М. Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука "Святе сімейство" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 298-305. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджуються особливості змалювання історичного тла як елемента поетики абсурду у сучасній новелістиці. Проаналізовано абсурдистський варіант потрактування історії у творі Юрія Винничука "Святе сімейство". В статье исследуются особенности ...
561745
  Демуз І. Історичне товариство Нестора-літописця: історіографічні студії дорадянського періоду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 65-70


  У статті проаналізовано дорадянську історіографію з проблеми діяльності Історичного товариства Нестора-літописця, яке функціонувало при Університеті Св. Володимира у кінці XIX - на початку XX ст.
561746
  Галата С. Історичний "блокпост" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Учителі, методисти, науковці, автори підручників із різних областей України зібралися у Києві на круглий стіл "Викладання історії України в контексті всесвітньої історії". Вони міркували над тим, як удосконалювати історичну освіту в школі та який саме ...
561747
  Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-10.
561748
  Бутинець Ю.Ф. Історичний аналіз економічної сутності капіталу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 27-29. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
561749
  Дудун В Т. Історичний аналіз класифікації топонімів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 226-232


  Відображені різні підходи до класифікації топонімів. Наведений аналіз класифікації географічних назв. Обгрунтовані останні класифікаційні схеми топонімістів, які були побудовані за морфолого-словотворчим принципом. Отображены разные подходы к ...
561750
  Злобенко Д. Історичний аналіз наукової думки про еволюцію ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-70. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Підкреслюється складне розуміння процесів трансформації ґрунтоутворювальних порід у ґрунти та аналізується розвиток наукових поглядів на цю проблему. The difficult understanding of processes of transformation of pedogenic rocks into soils is ...
561751
  Єщенко М.Г. Історичний аналіз проблеми професійної орієнтації в системі довузівської підготовки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-24. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
561752
  Поліщак І. Історичний аналіз регламентації призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті за українським законодавством // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 166-169
561753
  Гавриш В.П. Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях / В.П. Гавриш, Л.Г. Гулько // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 404-408. – (Право. Економіка. Управління)
561754
  Радецька В.Я. Історичний аналіз розвитку криміналістичних експертиз і становлення їх термінологічної системи / В.Я. Радецька, В.М. Атаманчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 203-209
561755
  Токовенко В. Історичний аналіз розвитку політико - адміністративних відносин в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.33-40
561756
  Сировець С.Ю. Історичний аналіз розвитку реакреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 179-186


  Динамічний розвиток рекреаційно-туристичної діяльності зумовив її різнобічний та значний вплив на соціально-політичні, екологічні, економічні процеси у світовій економіці, які варто досліджувати в історичній площині. Динамическое развитие ...
561757
  Лотюк О. Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття громадянського суспільства, робиться історичний аналіз його становлення, досліджується юридична природа громадянського суспільства. В статье раскрывается понятие гражданского общества, проводится исторический анализ его ...
561758
  Герасимчук Л. Історичний анахронізм деяких примусових заходів виховного характеру що застосовуються до неповнолітніх при звільненні їх від кримінальної відповідальності та покрання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 132-135
561759
  Чорномаз О.Б. Історичний аспект адміністративно-правового регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.
561760
  Грищенко О.М. Історичний аспект виникнення, становлення та еволюції обліку запасів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 104-109. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
561761
  Сірка Й. Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Йосиф Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8764-69-1
561762
  Павленко А. Історичний аспект державного управління : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.86-88. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
561763
  Рєвнівцева О.В. Історичний аспект дослідження рівня життя населення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 228-235. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
561764
  Поповченко О. Історичний аспект засвідчення справжності підпису на документі консульською установою // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 6 (96), грудень. – С. 158-160
561765
  Щасний А. Історичний аспект кримінально-правової протидії постановленню суддями завідомо неправосудного вироку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 110-115
561766
  Зевако В.І. Історичний аспект міждіалектних контактів у північній частині східнополіського ареалу (фонетичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 100-105
561767
  Сотула О. Історичний аспект політичної злочинності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 108-113
561768
  Стоян В. Історичний аспект правового регулювання інституту оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 440-442
561769
  Лозинський М. Історичний аспект релігійних періодичних видань у кінці XIX початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
561770
  Трофимчук В. Історичний аспект розвитку амортизаційної політики в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 412-415. – ISSN 1993-0259
561771
  Сергеєва О. Історичний аспект розвитку Конституції України: її значення і надбання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 663-668. – ISSN 1563-3349
561772
  Батюк О.В. Історичний аспект розвитку криміналістичної тактики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 244-249
561773
  Дикий О. Історичний аспект розвитку лізингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 328-335. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
561774
  Тарасюк А. Історичний аспект розвитку мети покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 424-425. – ISBN 978-617-7069-14-9
561775
  Бишевець О.В. Історичний аспект розвитку наукових підходів про тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 126-132
561776
  Березенко В.В. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 92-95


  Розглянуто історію розвитку наукового знання про паблік рилейшнз як соціальнокомунікаційний феномен, виокремлено етапи його становлення в сучасній Україні. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR визначається в роботі як самостійний предмет ...
561777
  Черкасов Ю.Е. Історичний аспект розвитку одорології / Ю.Е. Черкасов, М.В. Корнієнко // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 211-216. – ISSN 2078-3736
561778
  Козинець О.Г. Історичний аспект розвитку теорії розподілу влади / О.Г. Козинець, А.М. Толкач // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7496-99-9
561779
  Гіренко Ю.О. Історичний аспект розвитку хмелярства в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 160-164. – ISSN 2309-1533
561780
  Іщенко В. Історичний аспект самоосвіти вчителя природничих дисциплін // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 101-108. – ISSN 2075-1478
561781
  Кулініч О.О. Історичний аспект становлення й розвитку права на освіту на території України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 11-16. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
561782
  Слободенюк К.Є. Історичний аспект становлення охорони інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 38-44
561783
  Навка І.О. Історичний аспект формування менталітету українського народу // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 102-108
561784
  Іляшенко А.Х. Історичний аспект формування мотивації праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 82-85.
561785
  Данильчук Лариса Історичний аспект формування професійно-особистісного іміджу ( формальний сегмент ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.30-33. – ISSN 1999-4966
561786
  Чехова І.В. Історичний аспект формування ринку кредитних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 225-228. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто питання виникнення кредиту, формування і розвитку ринку кредитних ресурсів на основі аналізу історичного досвіду і наукових досліджень.
561787
   Історичний атлас Галичини з праісторичних часів до 20 ст. : Карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до 20 ст.: На допомогу науковцям, виклад. історії студ. і краєзнавцям. – Івано-Франківськ, 1996. – 52с.
561788
  Васюта С. Історичний генезис і сучасний стан соціально-економічних протиріч урбанізованих територій України / С. Васюта. – Львів, 1995. – 250с.
561789
  Чечило М.В. Історичний генезис прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
561790
  Терещук О.Д. Історичний генезис розвитку громадського контролю за правоохоронною діяльністю в період 1917-1945 рр. // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 222-227. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
561791
  Бешлей О.Н. Історичний генезис розвитку підприємництва в контексті економічних вчень // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 159-165. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
561792
  Кудінов Д. Історичний дискурс причин єврейських погромів в Україні у жовтні 1905 року: селянський вимір // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 85-94. – ISSN 2309-9356


  Розглядається комплекс історичної літератури, де висвітлюється проблема єврейських погромів, що прокотилися теренами України у жовтні 1905 року. В центрі уваги - розуміння авторами наукових робіт причинності селянського антисемітизму, місця ...
561793
  Вергун О.М. Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 136-142. – ISSN 2312-217Х
561794
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Дробіт І.М.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 189 л. – Бібліогр.: л. 171-189
561795
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.04. / Дробіт І.М.; Дроббіт І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
561796
  Цюра В. Історичний досвід виникнення і врегулювання речових прав на чуже майно // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 2-15
561797
  Коряк В.І. Історичний досвід державотворення в Україні і його актуальність // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 217-226
561798
  Пальчвнкова В.М. Історичний досвід допомоги суспільства у збереженні соціальних зв"язків засуджених // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-50. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
561799
  Денисова Т.А. Історичний досвід запобігання злочинності шляхом удосконалення системи покарань / Т.А. Денисова, В.М. Пальченкова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-83. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
561800
  Архипенко І. Історичний досвід здійснення державної аграрної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 52-58.
561801
  Сухенко С.В. Історичний досвід інституційного забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 126-128
561802
  Самофалов В.М. Історичний досвід Комуністичної партії України у здійсненні ленінських заповітів / В.М. Самофалов. – К., 1970. – 107с.
561803
  Киян М. Історичний досвід конституційних засад становлення правової держави в України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 116-119. – ISSN 1993-0909
561804
  Гозуватенко Г. Історичний досвід патріотичного виховання військовослужбовців у Російській Федерації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 86-88. – ISSN 1728-9343
561805
  Січкаренко Г.Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : [монографія] / Г.Г. Січкаренко. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-357. – ISBN 978-617-640-138-4
561806
  Миронюк Н. Історичний досвід реформування головних органів Організації Об"єднаних Націй // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
561807
  Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.32-34
561808
  Зозуля Є.В. Історичний досвід розвитку співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 30-38. – ISSN 1728-3671
561809
  Коряк В.І. Історичний досвід співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору на шляху реалізації державної політики в сфері безпеки і оборони / В.І. Коряк, С.Л. Речич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті відповідно до етапів воєнно-політичного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору розкриваються характер, особливості і механізми співпраці Збройних сил України з Альянсом, значення набутого досвіду для подальшого ...
561810
  Небрат В. Історичний досвід становлення державного бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 71-82. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
561811
  Турянський Ю.І. Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 282-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
561812
  Харчук В. Історичний досвід утворення та функціонування судів усправах неповнолітніх як основних органів ювенальної юстиції / В. Харчук, В. Хомич // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 73-75
561813
  Возняк А.Б. Історичний досвід формування особистості піідлітка у позакласній виховній роботі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 190-196
561814
  Малинська Н. Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.8-10
561815
  Бітаєва О.В. Історичний живопис як феномен польської культури: досвід другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бітаєва Оксана Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
561816
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2004
561817
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
561818
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
561819
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
561820
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6/7. – 2004
561821
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 8. – 2004
561822
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 10/11. – 2004
561823
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
561824
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
561825
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
561826
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
561827
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
561828
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2005
561829
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
561830
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
561831
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
561832
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
561833
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
561834
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
561835
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2007
561836
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2007
561837
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2007
561838
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2007
561839
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2007
561840
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2007
561841
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2008
561842
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2008
561843
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2008
561844
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2008
561845
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2008
561846
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2008
561847
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1 (43). – 2009
561848
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2 (44). – 2009
561849
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3 (45). – 2009
561850
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4 (46). – 2009
561851
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5 (47). – 2009
561852
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6 (48). – 2009
561853
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1/3 (49). – 2010
561854
  Яременко О. Історичний зміст кризи економічної науки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-32. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
561855
  Половка С.Г. Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у Харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття / С.Г. Половка, О.А. Половка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 129-135. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
561856
  Рудко Б.Б. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об"єкти нерухомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 340-346. – ISSN 1563-3349
561857
  Гайдулін О.О. Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 150-157. – ISSN 2412-8465
561858
  Баштанник О.В. Історичний інституціоналізм у політичній науці: конкретизація аналітичного поля застосування // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
561859
  Харчук Р. Історичний інтертекст образу Катерини II й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 307-319. – ISBN 978-966-920-140-9


  "Найповнішу інформацію про знищення Січі, дві російськотурецькі війни, що згодом відіб"ються у поемі «Сліпий»(1845), другій її редакції «Невольник»(1859) і в обох редакціях «Москалевої криниці»(1847, 1857) Т. Шевченко отримав із праці А. Скальковського ...
561860
   Історичний календар. – Київ
на 1996 рік. – 1995. – до 1998р назва"Український історичний календарь"
561861
   Історичний календар. – Київ
на 1997р. – 1996. – До 1998р. назва "Український історичний календар"
561862
   Історичний календар. – Київ
на 1998 рік. – 1997. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
561863
   Історичний календар. – Київ
на 1999 рік. – 1998. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
561864
   Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ. – ISSN 0869-3587
Вип. 7 : 10-річчю незалежності України присвячується. – 2001
561865
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ. – ISBN 966-7522-09-1
№ 8. – 2002
561866
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
№ 9. – 2003
561867
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
№ 10. – 2004
561868
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-04-0
№ 11. – 2005
561869
   Історичний календар : [історія Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова з 1834 до 2014 р.] / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В.О. Жадько]. – Київ : Преса України, 2015. – 807, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 803-806. – ISBN 978-966-472-183-4
561870
   Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
Вип. 9. – 2003
561871
   Історичний календар Чернігівщини. – Київ : Чернігівського земляцтва, 1997. – 736 с. – ISBN 966-95239-0-7
561872
  Шахрай О.Б. Історичний коментар до читання й правопису сучасної англійської мови. / О.Б. Шахрай. – К., 1976. – 168с.
561873
  Ткаченко О.Б. Історичний коментар Л.А. Булаховського як новий науковий метод і його значення для подальшого дослідження української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833
561874
  Смирскі Л. Історичний конструктивізм в Україні в контексті дискурсу етнічності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 612-621. – ISSN 1028-5091
561875
  Бешта П.П. Історичний контекст виникнення і зміст концепції створення "Великої Албанії" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 183-209. – ISBN 966-7196-06-2
561876
  Баюра Д.О. Історичний контекст розвитку системи корпоративного управління на теренах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 126-132.


  Обґрунтована необхідність формування сучасної системи корпоративного управління в Україні, виходячи із світового досвіду та особливостей формування акціонерного капіталу, обігу акцій, захисту прав акціонерів Author of this scientific work is ...
561877
  Якуша Ю. Історичний контекст та теоретичне осмислення економічної глобалізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
561878
  Ніка О. Історичний корпус української мови : основні принципи створення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 28-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються основні принципи створення історичного корпусу українських текстів для вирішення різнопланових дослідницьких завдань. В статье определены основные принципы создания исторического корпуса украинских текстов для решения ...
561879
  Розум О. Історичний курйоз // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.86


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
561880
  Танчер В.К. Історичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1967. – 47с.
561881
  Савчук М.П. Історичний матеріалізм і соціальні дослідження. / М.П. Савчук. – К., 1969. – 38с.
561882
  Василенко В.Л. Історичний матеріалізм як наука / В.Л. Василенко. – Київ, 1971. – 30с.
561883
  Кононенко Т.П. Історичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
561884
  Тімірязєв К.А. Історичний метод в біології : Десять загальноприступних лекцій / К.А. Тімірязєв; Пер. з рос.М. Холодного. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 176с.
561885
  Ковальчук В. Історичний метод економічних досліджень та "стара" історична школа / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 69-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
561886
  Тімірязев К.А. Історичний метод у біології : Десять загальнодоступних лекцій / К.А. Тімірязев. – Х. : Радянська школа, 1949. – 164 с.
561887
  Іваненко О.І. Історичний напрямок розвитку бухгалтерського обліку в Україні у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розглянуто поступове становлення бухгалтерського обліку в Україні з початку його зародження до наших часів, порядок організації бухгалтерського обліку, вплив економічної політики на розвиток бухгалтерського обліку протягом років.
561888
  Мішалова О.В. Історичний наратив як форма організації та репрезентації історичного знання // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 184-213. – ISSN 2076-7382
561889
  Крилова І.І. Історичний нарис діяльності прокуратури // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 157-161.
561890
  Швед О. Історичний нарис діяльності Степана Ветвицького // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 517-534. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
561891
   Історичний нарис кафедри патологічної фізіології Дніпропетровської медичної академії / Ю.В. Козлова, М.А. Довгаль, В.В. Колдунов, Г.А. Клопоцький, О.Є. Худяков, С.І. Хмель, В.М. Бібікова, Н.С. Трясак, О.В. Анісімова // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – С. 146-151. – ISSN 2307-0404


  В статье представлены исторические сведения о развитии кафедры патологической физиологии Днепропетровской медицинской академии, о заведующих и их вкладе в развитие кафедры от момента основания (1918 год) до настоящего времени (2016).
561892
  Базов В. Історичний нарис кодифікації правових норм щодо кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 28-46. – ISSN 1814-3385


  Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права.
561893
  Котенко Т. Історичний нарис П.С. Морачевського про будівництво й освячення церкви в с. Шняківка і роль особистості автора у цій божій справі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 121-132. – ISSN 0869-3595


  Пилип Семенович Морачевський - український просвітитель середини XIX ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець, один із меценатів побудови у 1863-1874 рр. церкви Введення у храм Пресвятої Богородиці в с. Шняківка Ніжинського повіту.
561894
  Поляков Б.М. Історичний нарис правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) в Україні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-65.
561895
  Бігуненко В.П. Історичний нарис про Велику Березянку / [Бігуненко Василь Петрович ; ред. Макітренко (Лахман) Г.П. ]. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2012. – 162 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-2635-18-8
561896
  Любіцева О.О. Історичний нарис розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 3-8.
561897
  Звірід Н.В. Історичний огляд міграції населення на території України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 104-108.
561898
  Левченко І. Історичний огляд наукових досягнень членів медичних товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 20-24. – ISSN 2076-1554


  У статті проаналізовано наукові доповіді Товариств з різних сфер медичного знання.
561899
  Руденко С.М. Історичний огляд формування терміносистеми напій в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  На основі історичних даних прослідковується послідовність формування однієї з найдавніших термінологічних систем підмови предметної галузі харчування - напій - в українській мові.
561900
  Вішар Ю. Історичний плацдарм ринку праці в контексті Болонського процесу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 69-74


  Здійснено спробу аналізу визначальних етапів формування інфраструктури ринку праці у суспільному розвитку обумовленому підвищенням ролі освіти та професійної підготовки в контексті Болонського процесу.
561901
  Лопнова Н. Історичний погляд на прояв диспозитивності у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
561902
  Скуратовський М. Історичний портрет королеви Данії Маргарете II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 10


  Вона змогла модернізувати монархію, пристосувавши її до вимог сучасного данського суспільства.
561903
  Будз В. Історичний процес і його виміри в філософії історії Михайла Грушевського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.129-134
561904
  Мицик В.В. Історичний процес набуття національними меншинами правового статусу у державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 194-198. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні та сучасні проблеми визнання державами національних меншин та набуття ними правового статусу - системи прав, які закріпляються державами на законодавчому рівні у конституціях, міжнародних актах про права людини та інших ...
561905
  Чередниченко О.С. Історичний процес становлення окремої думки судді як інституту в кримінальному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 493-497. – ISSN 1563-3349


  Досліджується виникнення та розвиток інституту окремої думки судді. Автор проводить аналіз механізму реалізації окремої думки судді в кримінальному процесі на різних emanax її формування та вносить пропозиції по вдосконаленню даного інституту в ...
561906
  Повстяний О.В. Історичний процес створення детектора брехні (поліграфа) // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – C. 110-111
561907
  Нагорна Л. Історичний процес та історична пам"ять: влада стереотипів // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 3-13
561908
  Романова Т.В. Історичний процес формування структурної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 78-89. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
561909
  Мельничук С.М. Історичний ракурс правового становища населення гірських місцевостей західних областей України в аспекті його етичних, соціальних, економічних та політичних особливостей // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 141-146. – ISSN 1563-3349
561910
  Шкіль С.О. Історичний релігійний досвід як чинник сучасного державотворення (на прикладі діяльності Феофана Прокоповича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
561911
  Василенко М.К. Історичний репортаж: парадокси жанру, методика підготовки і написання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
561912
  Кузьменко О.В. Історичний розвиток адміністративно-правового заохочення / О.В. Кузьменко, Є.Є. Чернецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 203-216
561913
  Плєва К. Історичний розвиток англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Великобританії // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 7 (212). – С. 32-35. – ISSN 1810-3081
561914
  Плєва К. Історичний розвиток Англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Сполучених Штатів Америки // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 18-21. – ISSN 1810-3081
561915
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві до 1917 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 152-156
561916
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 232-238
561917
  Малишев О.О. Історичний розвиток археологічного права Мексики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 72-81. – ISSN 0869-2491
561918
  Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / Новікова І.Е. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 304 с. + Додатки: с. 275-303. – Бібліогр.: с. 234-274
561919
  Найчук А. Історичний розвиток в контексті соціально-філософських теорій // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31
561920
  Токовенко В. Історичний розвиток взаємовідносин політичного керівництва і державного управління в Украхні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.223-230. – ISBN 966-73-53-51-Х
561921
  Мозгова В.А. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
561922
  Рак Р.В. Історичний розвиток державних цінних паперів як джерела забезпечення державних потреб // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-107.
561923
  Кальченко І. Історичний розвиток деривативів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-75.
561924
  Зражевський О. Історичний розвиток законодавства про відповідальність за порушення законодавства про захист рослин // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 25-32.
561925
  Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 217-235. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
561926
  Яворська Василина Історичний розвиток інституту вето // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 15-19.
561927
  Буга Г. Історичний розвиток інституту забезпечення позову // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 107-111
561928
  Карнас А. Історичний розвиток інституту скарг і пропозицій в адміністративному процесі Польщі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
561929
  Сушко Л. Історичний розвиток інституту судового контролю в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-14.
561930
  Попельницька О.О. Історичний розвиток київського Подолу ( ХVII - початок XIX ст.) // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.104-119. – ISSN 0130-5247
561931
  Криворученко О.А. Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку / О.А. Криворученко, А.Ю. Копил // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 164-168. – ISSN 2075-4892
561932
  Литвин О. Історичний розвиток кримінально-правової охорони навколишнього середовища // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 26-34
561933
  Казанцева К.В. Історичний розвиток кримінального законодавства, що забороняє незаконні дії у сфері обігу дорогоцінних металів і коштовного каміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 74. – С. 3-6.
561934
  Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 120-126. – ISSN 2222-5374


  Досліджено історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб.
561935
  Ганова Г.О. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 210-210.
561936
  Романчук Я. Історичний розвиток набуття автокефалії Чехословацької Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2001. – № 9/10. – С. 56-58. – ISSN 0203-5863
561937
  Кундрюкова А.О. Історичний розвиток офіційно-ділового стилю німецької мови // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 167-170. – ISBN 978-617-7109-99-9
561938
  Коваленко І.Г. Історичний розвиток Партії зелених в незалежній Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті є спроба проаналізувати історичний розвиток Партії зелених в незалежній Україні, її активну участь у виборах до Верховної Ради та на президентських виборах, вплив Партії зелених України на формування екологічної свідомості українців, заклики ...
561939
  Шеверєва В.Є. Історичний розвиток передвиборної агітації в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 227-234. – ISSN 0201-7245
561940
  Медведєва О.А. Історичний розвиток поняття правового інституту концесій // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.72-76. – ISSN 0201-7245
561941
  Мухамєдова Е.Е. Історичний розвиток прав і свобод особи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
561942
  Циб О. Історичний розвиток права власності на землю та набуття нею форми товару // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 84-94.
561943
  Медведько О. Історичний розвиток правового статусу Генерального Прокурора України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
561944
  Третяк К.О. Історичний розвиток православної культової архітектури Київщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-81. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Присвячено історії церковного будівництва X - початку XX ст. на території Київської області. Дано загальну картину темпів будівництва в різні часи. Розглядаються характерні риси культової архітектури зазначених періодів.
561945
  Степурко С.І. Історичний розвиток принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-30. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Науковий аналіз історії виникнення і розвитку цивільних процесуальних норм, які регулювали порядок судового провадження для розв"язання життєвих конфліктів на ранніх етапах становлення української державності.
561946
  Гельфанд Й.А. Історичний розвиток радянських конституцій / Й.А. Гельфанд. – Київ, 1948. – 38с.
561947
  Смолярчук Р. Історичний розвиток регулювання правового режиму "колгоспних лісів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 231-233
561948
  Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні / Г.Ю. Стельмах. – К., 1964. – 230с.
561949
  Марченко Т.Я. Історичний розвиток суфіксальних одиниць у слов"янському словотворенні // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 91-102. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
561950
  Шульга Л.В. Історичний розвиток та морально-етичні проблеми адвокатської таємниці // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 170-174
561951
  Майстер І.П. Історичний розвиток та особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правового інституту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2220-1394
561952
  Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
561953
  Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0132-1331
561954
  Верхогляд В.Б. Історичний розвиток українсько-австрійських економічних відносин після проголошення незалежності України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 26-30.
561955
  Ющик О.І. Історичний розвиток уявлень про зміст покарання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 105-108. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
561956
  Алієва З. Історичний роман Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів": шляхи духовного поступу азербайджанців // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 6-10. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена роману Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів", духовній історії азербайджанців, формуванню держави та релігії. Автор аналізує політичні, економічні й культурні досягнення уряду Ширваншахів.
561957
  Швачко К.К. Історичний роман в українській радянській літературі : Дис... канд. філолог.наук: / Швачко К.К.; КДУ ім. Т.Шевченка. Каф. історії укр. літ-ри. – Київ, 1953. – 409л.
561958
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 224л. – Бібліогр.: л. 193-224
561959
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
561960
  Калинчук А. Історичний роман Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський": поетологічні аспекти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 54-65. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
561961
  Шинкар І. Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі"; актуальність проблематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 139-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
561962
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 173 л. – Бібліогр.: л. 157-173
561963
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
561964
  Волинець Ю. Історичний роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький…" та образ головного героя в ньому // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 75-88. – ISBN 978-966-493-187-5


  Стаття присвячена дослідженню образу гетьмана Богдана Хмельницького в історичному романі П.П. Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий..." - першому романі на історичну тематику в укр. літ. Осмислюється також літературно-естетичний контекст ...
561965
  Гайворонська І. Історичний рохвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-109.
561966
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови / І.І. Слинько. – К., 1973. – 215с.
561967
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови за памьятами 14-18 ст / І.І. Слинько. – Чернівці, 1968. – 91с.
561968
  Іваницький А.І. Історичний синтаксис фольклору : проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики / Анатолій Іваницький ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 403, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., ноти. – Предм.-темат. покажч.: с. 382-392. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-207-5
561969
  Чирков О.А. Історичний складник української Вікіпедії у загальній тематичній структурі знань про Україну й українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 152-151
561970
  Геєць О. Історичний та сучасний погляди на надання безоплатної правової допомоги адвокатами // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 23-27
561971
  Бедрій М.М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обгрунтування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 99-102. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
561972
  Гринів Олег Історичний україноцентризм у теософічній концепції Лева Силенка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 59-64. – ISSN 0130-6936
561973
  Чечуй Е. Історичний факт і романтичний герой (Петровська тема у прозі О. Корніловича) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 153-158
561974
  Космина Віталій Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-61
561975
  Космина В. Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-62
561976
  Колесник В.Ф. Історичний факультет - ровесник університету // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 83-91.
561977
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
561978
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
561979
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
561980
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історичний факультет є одним з найстаріших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців-істориків на стаціонарі здійснюється за чотирма спеціальностями: історія, етнологія, археологія, архівознавство. З усіх ...
561981
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
561982
   Історичний факультет historia est magistra vitae "історія - вчителька життя" // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 52-55. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
561983
  Дем"яненко Б.Л. Історичний факультет в історичній ретроспективі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 12-24. – ISBN 978-966-308-217-2


  Розглядається історія становлення та зростання історичного факультету Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, наукова робота на факультеті, інтеграція вузівської й академічної науки, здобутки аспірантів та студентів факультету. Спільно ...
561984
  Латиш Ю.В. Історичний факультет Київського університету - осередок дослідження декабристського руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 82-85. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження декабристського руху на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аналізується внесок викладачів, аспірантів та студентів факультету у вивчення проблеми. In this article the author ...
561985
  Макарчук С. Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
561986
  Колесник В.Ф. Історичний факультет на межі епох: здобутки і перспективи розвитку історичної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ф. Колесник, І.К. Патриляк // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 20-21
561987
  Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету : біобібліографічний довідник / М.В. Олашин ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгрод. нац. ун-т" ; [бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога ; відп. за вип. І.О. Мандрик]. – Ужгород : Гражда, 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-176-028-7
561988
  Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету (1945-2007) : короткий історичний нарис та довідкові матеріали / М.В. Олашин; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8924-40-8
561989
   Історичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури : 07.00.01-історія України;07.00.02-всесвітня історія;07.00.04-археологія;07.00.05 -етнологія;07.00.06 -історіографія,джерелознавство та спец. історичні дисципліни. – Київ : Київський університет, 2001. – 95с.
561990
  Олашин М.В. Історичний факультет: здобутки, пріоритети, перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 4-32. – (Історія ; Вип. 25)


  Основні етапи розвитку історичного факультету Ужгородського національного уніврситету.
561991
  Курбатов С. Історичний час у дзеркалах Хорхе Луїса Борхеса. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-154.
561992
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Курбатов С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
561993
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Дис...канд.філософ.наук: 09.00.08 / Курбатов Сергій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
561994
  Веретюк Т. Історичний час як домінантна категорія у збірці Ігоря Муратова "Розчахнута брама" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 137-141. – ISSN 2307-2261
561995
  Денисова Т. Історичний часопростір / міфічний хронотоп України у чужому мультікультурному контексті США (А. Мельничук "Що розказано") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 62-71
561996
  Казьмирчук Г.Д. Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 5-9. – ISBN 978-966-171-414-3


  Історія кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка.
561997
  Петрова Н.М. Історичний шлях розвитку інституту давності звільнення від кримінальної відповідальності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 139-143. – ISSN 0201-7245
561998
  Головач Н.М. Історичний шлях трансформаційних процесів релігійної свідомості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 226-231
561999
  Воронин О. Історичний шлях УАПЦ / Олександер Воронин ; Укр. Православне Т-во св. Андрія Первозваного. – Кенсінгтон : Воскресіння, 1992. – 134, [2] с. : іл.


  У пр. № 1694759 напис: ВША Стефанові і Людмилі Голибонь з найкращими побажаннями. Підпис (О. Воронин).
562000
  Салапатов В. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-45. – ISSN 1682-2366


  Інститут природничих наук Черкаського нац. ун-ту з 1921 року і донині.
<< На початок(–10)561562563564565566567568569570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,