Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>
554001
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 13. – 1998
554002
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів
№ 13. – 1998
554003
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 14. – 1998
554004
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 15 : Югославія - Косово -Европа. – 1999
554005
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
Ч. 16 : Праві та Европа. – 2000
554006
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 17 : Гендерні студії. – 2000. – 176 с.
554007
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 33 : Нова Європа. – 2004
554008
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 34 : Україна - Польща. – 2004
554009
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 39 : Україна як суб"єкт геополітичної гри. – 2005
554010
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 40 : Україна-рік після революції. – 2005
554011
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 41 : Після Чорнобиля. – 2006
554012
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 42 : Галицький усе-світ. – 2006
554013
   " Ї " : Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
№ 43 : Хроніки Галицького містечка. – 2006
554014
   " Ї " : Незалежний культурологічний журнал. – Львів, 1989-
№ 44 : За- карпатський усе-світ. – 2006
554015
   " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 1989-
Ч. 53 : Культура має значення. – 2008. – 168 с.
554016
  Анісімова Н. "...Й театрик цих смішних трагедій...": художня модель театралізованого світу в поезії Івана Малковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С.37-50. – ISSN 0236-1477
554017
  Романцова Н.І. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 29-31. – ISBN 978-966-493-676-4
554018
  Старовойтенко І.М. "Історія України-Русі" М. Аркаса у свтлі відгуків та рецензій початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 102-116. – ISSN 0130-5247
554019
  Чухліб Т. "Історія України" та "Історія українського козацтва" авторства Миколи Гоголя // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 40-49
554020
  Решетник М.Д. "Історія філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 600-602. – ISBN 966-316-069-1
554021
  Антонова В.Р. "Історія Харкова у пам"ятних дошках" як інноваційний рекомендаційно-бібліографічний ресурс ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 33-37
554022
  Ващенко В.В. "Історія як фізика": М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-152. – ISSN 0130-5247
554023
  Малімон Н. "Історія" - це шлях від чужини до дому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 15


  Слова київського поета Леоніда Кисельова стали лейтмотивом розмови Лариси Івшиної зі студентами Східноєвропейського університету імені Лесі Українки та інтелігенцією Луцька.
554024
  Сипливець С. "Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях..." : До вивчення твору Марії Матіос "Солодка Даруся" // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-14
554025
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий Син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" І. Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 90-107. – ISSN 2225-5095
554026
  Тимошик Г. "Ісус є Христос, Божий син": новозавітна містерія крізь призму мовних візій "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 90-106. – ISSN 2225-5095
554027
  Данканіч А. "Ісус історії" та "Христос віри" в теології Пауля Тілліха // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 222-224. – ISSN 2076-1554
554028
  Бейдик О.О. "Італійський чинник " в історії Києва та Одеси / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 119-124. – Бібліогр.: 8 назв.
554029
  Халимоненко Г.І. "Іуда" Акакія Церетелі як твір на тему яничарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 3)


  Досліджується проблема національної зради й запроданства, яку активно розробляли грузинські поети, зокрема Ілля Чавчавадзе та Акакій Церетелі.
554030
  Файзулін Я. "Їде в Україну працювати. Всього боїться" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 43 (296), 5 листопада 2015. – С. 48-50


  Після поразки визвольних змагань публіцист Андрій Ніковський жив у Берліні. Повернувся до Києва 1924-го. Через рік його вперше викликали на допит у державне політичне управління. Ще через чотири - арештували.
554031
   "ЇЇ життя - це частина української історіографії". До 125-річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 69-76. – ISSN 0130-2043
554032
  Філоненко С. "Їсти вареник, запивати кока-колою". Українська масова література і глобалізація // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79) : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 69-71
554033
  Циховська Е. "Їсти, молотися, кохати" Елізабет Гілберт як путівник людини світу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 773-776. – ISBN 978-966-2763-27-0
554034
  Загорулько Александр "Йоганн Вермеер. Кухарка. 1658" : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 31-35. – ISSN 0131-8136
554035
  Плачинда С. ...Їм він віддав усе життя своє // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – С. 85-92. – ISBN 966-562-925-45
554036
  Лабенко О.В. [Історія як наука] = Approaches to studying history / [О. Лабенко, А. Малій, А. Горбаченко]. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Обкл. англ. мовою .- На тит. арк.: Approaches to studying history : a comprehensive student"s guide to the English language for the students of history faculty / O. Labenko, A. Maliy, A. Gorbachenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-531-8
554037
  Кацаітіс П. [Іфігенія в Ліксурії / Петрос Кацаітісис ; за ред. С. Евангелатоса ; ескізи Й. Патсаса. – Афіни : Естія, 1995. – 243, [ 2 ] с. : іл., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0642-6
554038
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
554039
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е, розшир. – Львів
Т. 2. – 1905. – 634с.
554040
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е, розшир. – Львів
Т. 3. – 1905. – 584с.
554041
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Львів
Т. 5. – 1905. – 687с.
554042
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е, розшир. – Київ-Львів
Т. 4. – 1907. – 538с.
554043
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Київ-Львів
Т. 6. – 1907. – 670с.
554044
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : З друкарні Наук. Тов-ва ім. Шевченка
Т. 8, ч. 1 : Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – 1922. – 335с.
554045
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Вид. 2-е. – Київ ; Відень
Т. 8, ч.2 : Початки Хмельниччини (1638-1648). – 1922. – 224 с.
554046
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Вид. 2-е, повторене. – Київ ; Відень
Т. 8, ч. 3 : Хмельниччина в розцвіті (1648-1650). – 1922. – 288с.
554047
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський; Михайло Сергійович. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 1 : До початку ХІ віка. – 1954. – 648 с. : портр. – Покажч. імен і речей: с. 627-636. - Передрук офсет-друком з 3-го допов. вид. 1913 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554048
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 2 : ХІ-ХІІI вік. – 1954. – 633 с. – Покажч. імен і речей: с. 614-626. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554049
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 3 : До року 1340. – 1954. – 587 с. – Покажч. імен і речей: с. 572-578. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554050
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1955. – 535 с. – Покажч. імен і речей: с. 517-525. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554051
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1955. – 687 с. – Покажч. імен і речей: с. 663-678. - Передрук офсет-друком з видання 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554052
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1955. – 667, [1] с. – Покажч. імен і речей: с. 634-649. - Передрук офсет-друком з вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554053
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" : збірник іст.-філософської секції Наук. Т-ва імені Шевченка у Львові т. 7 і 8. / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 7 : Козацькі часи - до р. 1625. – 1956. – 624, [4] с. – Покажч. імен і речей: с. 591-608. - Передрук офсет-друком з вид. 1909 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554054
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 8. – 1956. – 314 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554055
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, кн. 2 : Хмельниччина, роки 1634-1657 : (закінчення). – 1957. – С. 870-1632. – Спільна паг. з Т. 9, кн. 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554056
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, ч.1 : Хмельниччина. Роки 1650-1653. – 1957. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554057
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 10 : Від смерти Хмельницького до Гадяцької умови. – 1958. – 594, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
554058
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
4. – 1995. – 535с.
554059
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
5. – 1995. – 687с.
554060
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002470-Х; 5-12-002468-8
Т. 2 : ХІ - ХІІІ вік. – 1992. – 640с. – Репринтне видання
554061
  Грушевський Михайло Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / Грушевський Михайло; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-003310-5(т.5, в опр.); 5-12-002468-8
Т.5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14 - 17 віків. – 1994. – 687 с. – Репринтне видання
554062
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004829-3
Т.9, кн.1 : Роки 1650 - 1654. – 1996. – 869с. – На звороті тит. арк.: кількість сторінок 880
554063
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський; НАНУ. Ін-тут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятка історичної думки України). – ISBN 5-12-004832-3(Т.10)
Т.10 : Роки 1657 - 1658. – 1998. – 408с.
554064
  Аркас М.М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [обкладинки малював художник М. Ткаченко]. – Петербург : Дpук. Т-ва "Обществ. польза" ; [Фото-цінкогpафія С. Пpокуді на-Гоpского], 1908. – XVI, 384 с. : 9 аpк. каpт: мал., поpтp. – Малюнки і поpтpети у книзі: с. X-XVI


  На тит. стор. підпис Виктора Романоського 1908 р.
554065
  Аркас М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [вступ. слово і комент. В.Г. Сарбея]. – Факсимільне вид. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. – Вихідні дані оригіналу: [Петербург : Друк. тов. "Общественная польза"], 1908 р. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-002473-1
554066
  Григорєв Історія України / Григорєв. – Київ, 1918. – 176с.
554067
  Хоткевич Г.М. Історія України : Для шкіл вищих-початкових і сеpедніх / Педагогічне бюро Полтавської губерніальнох народної управи. – Полтава : : [Вид. Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Hаp. Упpави. Єлектp ; Дpук. бp. Рабинович]
Ч. 1 : До кінця XVII віку. – 1918. – 138, [2] с., 4 к.
554068
   Історія України : Пролетар
Т.1 : Передкапіталістична доба. – 1932. – 334с.
554069
   Історія України. – К., 1940. – 412с.
554070
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 2)
Т. 2 : (Литовсько-руська доба). – 1941. – 80 с.
554071
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 3)
Т. 3 : Козаччина та Гетьманщина. – 1941. – 118 с.
554072
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 4)
Т. 4 : (Нова доба). – 1942. – 92 с.
554073
  Холмський І. Історія України / Іван Холмський // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1949. – Ч. 2 : Історія України / Іван Холмський. – 360, X с.
554074
  Крип"якевич І. Історія України / І. Крип"якевич, М. Дольницький; Нове вид. зредагував П. Ісаїв. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 1989. – 256с.
554075
  Крип"якевич І.П. Історія України / І.П. Крип"якевич ; відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0004-9
554076
  Грушевський М.С. Історія України : Упоряд. В.Г.Сарбей / М.С. Грушевський. – Київ : Освіта, 1991. – 271с. – ISBN 5-330-02086-7
554077
   Історія України : Короткий огляд. – Тернопіль : Збруч; Тарнекс, 1991. – 63с.
554078
   Історія України. – К., 1991. – 95с.
554079
  Крип"якевич І.Д. Історія України / І.Д. Крип"якевич. – 2-е вид., перероб. доп. – Львів : Меморіал, 1991. – 360с.
554080
  Лановик Б.Д. Історія України : навчальний посібник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Л.А. та ін. Тирса. – Киев : НМК, 1991. – 211с.
554081
   Історія України. – К., 1991. – 359с.
554082
   Історія України : курс лекцій : у 2 кн. / Л.Г. Мельник, В.Д. Баран, О.І. Гуржій, М.В. Демченко, А.М. та ін. Катренко; Мельник Л.Г. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001693-3
Кн. 1 : Від найдавніших часів до кінця XIX століття. – 1991. – 576 с.
554083
   Історія України : Для дітей шк. віку. – Київ : Знання, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7770-0557-8
554084
  Крип"якевич І. Історія України / Іван Крип"якевич. – Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1992. – 88 с.
554085
  Коваль М.В. Історія України : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – Київ : Райдуга, 1992. – 512с. – ISBN 5-7707-2859-0
554086
  Крушинський В.Ю. Історія України / В.Ю. Крушинський, Ю.А. Левенець. – К., 1992. – 200с.
554087
  Полонська-Василенко Історія України : у 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00300-3
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1992. – 588 с.
554088
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00422-0
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1992. – 608 с.
554089
   Історія України. – К.
2 : Теми 3-4. – 1992. – 106с.
554090
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1990 р., ч. 1. – 1992
554091
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, О.Д. Зубалій, З.М. та ін. Матисякевич; Міністерство освіти України, ІСДО. – Київ : ІСДО, 1993. – 280с. – ISBN 5-7763-1721-5
554092
   Історія України / Лановик Б.Д. – К., 1993. – 260с.
554093
   Історія України : методичні поради, хронологія, довідкові матеріали до іпиту та тестування. – Київ : Київський університет, 1993. – 88 с. – (Б-чка Українського громадського науково-методичного бюлетеня "Репетитор")
554094
  Алексєєв.Ю.М Історія України / Алексєєв.Ю.М. – Київ, 1993. – 232с.
554095
  Кульчицький С.В. Історія України : пробний підручник для 10-11 класів серед. школи / С.В. Кульчицький, Ю. Курносов, М. Коваль. – Київ : Освіта. – ISBN 5330028957
Ч. 1. – 1993. – 255с.
554096
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00425-5
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1993. – 640с.
554097
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за рік 1991. – Київ
Ч. 1. – 1993. – 155 с.
554098
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00426-3
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1993. – 606с.
554099
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1991 р., ч. 2. – 1993
554100
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 3 квартал 1994 року. – Київ, 1994. – 229с.
554101
   Історія України : програма курсу для студ. усіх спеціальностей. – Київ, 1994. – 43 с.
554102
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1 кв. 1994 р. – 1994
554103
  Заруба В.М. Історія України / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Дніпропетровськ
1. – 1994. – 188с.
554104
  Заруба В.М. Історія України / В.М. Заруба, М.М. Лисенко. – Дніпропетровськ
2. – 1994. – 179с.
554105
   Історія України : бібліографічний покажчик. – Київ ; Львів, 1968-. – ISBN 5-7702-0619-5
за 1992 р. – 1994
554106
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІ квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 152с.
554107
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-те вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00596-0
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1995. – 672с.
554108
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0240-7
Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця 18 століття. – 1995. – 448с.
554109
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00597-9; 5-325-00589-8
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1995. – 608 с.
554110
   Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. Зайцев, Я. Ісаєвич, М. та ін. Литвин; [керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Львів : Світ, 1996. – 487 с. – ISBN 5-7773-0263-7
554111
  Безотосний М. Історія України / М. Безотосний. – К, 1996. – 66с.
554112
   Історія України : методичні поради до лекцій; плани семінарських занять і проблеми для контрольованої самостійної роботи для слухачів, що навчаються на факультеті заочної освіти / упор. М.Т. Безотосний ; Київський ін-т внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 60 с.
554113
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – Київ : Рідний край. – ISBN 5-7702-0774-4
[Вип. 1]. – 1996. – 436с.
554114
  Бойко О.Д. Історія України : запитання і відповіді / О. Бойко. – Київ : Академія, 1997. – 319 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-008-6
554115
  Темірова Н.Р. Історія України : Основні відомости шкільного курсу: Дати, події, коментарі / Н.Р. Темірова. – Донецьк : БАО, 1997. – 80с. – (Ключик). – ISBN 966-548-006-5
554116
  Рибалка І.К. Історія України : Підручник для істор. фак. вищих навч. закладів / І.К. Рибалка. – Харків : Основа. – ISBN 5-7768-0470-1
Ч. 2 : Від початку 19 ст. до лютого 1917 року. – 1997. – 480с.
554117
   Історія України : Маловідомі імена, поді , факти : [збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0597-Х
Вип. 2. – 1997. – 330 с.
554118
  Кульчицький С.В. Історія України : Підруч. для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – Київ : Освіта, 1998. – 288с. – ISBN 966-04-0201-5
554119
  Баран В. Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. та ін Зайцев; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – 2-е вид., зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 487 с. – ISBN 966-603-045-4
554120
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти : [Збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 3. – 1998. – 214 с.
554121
  Оніщенко Ірина Історія України : Навчальний посібник / Оніщенко Ірина; Європейськ. ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 162с. – ISBN 966-7508-30-7
554122
  Лихолат О.В. Історія України : Навч. посібник / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 212с. – ISBN 966-7312-88-7
554123
  Король В.Ю. Історія України : Посібник для абітурієнтів / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 1999. – 360с. – ISBN 966-580-048-5
554124
  Коляда І.А. Історія України : Підручник для 6-7 кл. / І.А. Коляда, К.І. Крилач, С.П. Юренко. – Київ : Генеза, 1999. – 256с. – ISBN 966-504-176-2
554125
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 1. – 1999. – 290 с.
554126
  Чайковський А.С. Історія України : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / А.С. Чайковський, В.Ф. Шевченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 304с. – ISBN 966-539-173-9
554127
  Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2000. – 574с. – ("Вища освіта ХХI століття"). – ISBN 966-620-007-4
554128
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1998 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2000. – 469, [2] c. – Виходить з 1968 р.
554129
   Історія України : Навчальний посібник до семінарських занять для студ. природничих фак-тів. – Київ, 2001. – 79с. – Шифр дубл.


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
554130
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Академія, 2001. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-Х
554131
   Історія України : Навч.пос. для студ. екон. спец. та менеджменту всіх форм навчання. – Київ, 2001. – 100с. – ISBN 966-7817-23-7
554132
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 698с. – ISBN 966-7767-08-6


  На основі кращих здобутків історіографії по-дається стислий огляд історії України з найдавні-ших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання оригінально поєднується з доступним викладенням матеріалу.
554133
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
554134
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
554135
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
554136
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
554137
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
554138
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов; За ред. Ю.А. Мицика. – Київ : Генеза, 2002. – 256с. – ISBN 966-504-285-8
554139
   Історія України : Документи. Матеріали. Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-125-2
554140
   Історія України : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 480с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-126-0


  Висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Значну увагу преділено розвитку науки і техніки. Для студентів технічних вузів
554141
   Історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2002. – 520с. – ISBN 966-603-298-8


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
554142
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-ге вид., доповнене. – Київ : Академия, 2002. – 656 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-122-8
554143
   Історія України : Навчальний посібник. – 3-те вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2002. – 472 с. – ISBN 966-7217-71-X


  Подається короткій огляд вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення в загальному контексті світової цивілізації. Для учнів шкіл, студентів та викладачів середніх спеціальних і вищих навчальних закладів
554144
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 669 с. – ISBN 966-7767-72-8
554145
  Полонська-Василенко Наталія Історія України : У 2-х томах / Полонська-Василенко Наталія. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-220-0
Т.1 : До середини 17 століття. – 2002. – 672с.
554146
   Історія України : Навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 367с. – ISBN 966-8253-71-Х
554147
  Гісем О.В. Історія України : Довідник для учнів та абітурієнтів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 592с. – ISBN 966-692-193-6
554148
   Історія України : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – 4-е вид. – Львів : Світ, 2003. – 519 с. – ISBN 966-603-297-X


  Видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
554149
  Гусєв В.І. Історія України : навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвіт. навч. закл. / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький; за ред. С.В. Кульчицького. – Київ : Вища школа, 2003. – 431 с. – ISBN 966-642-082-1
554150
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник для студ. неістор. спец. вищ. закладів освіти / В.В. Світлична; За ред. Ю.М.Алєксєєва. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 308 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 986-7827-12-7
554151
  Лях Р.Д. Історія України : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 4-е вид.виправ. – Київ : Генеза, 2003. – 192с,. – ISBN 966-504-251-3
554152
  Турченко Ф.Г. Історія України : Кінець 18 - початок 20 століття: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2003. – 424с. – ISBN 966-504-064-2
554153
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Академвидав, 2003. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
554154
  Алексєєв Ю.М. Історія України : Навчальний посібник для абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. – Київ : Каравела, 2004. – 256 с. – (Высшее образование в Украине). – ISBN 966-8019-28-8


  Містить вклад основних положень нової програми курсу історії,контрольно-тренувальні питання, коротку хронологію історії, а також методичні поради тим, хто готується до екзамену.
554155
  Шокалюк О.І. Історія України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Шокалюк; МОіНУ; Ін-тут менеджменту та економіки "Галицька Академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 276с. – ISBN 966-8365-52-6
554156
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2001 рік. – Київ : Арістей, 2004. – 520с. – ISBN 966-8458-59-1
554157
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2004. – 304 с.
554158
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 1. – 2004. – 367 с.
554159
  Мицик Ю.А. Історія України : з кінця 18 ст. до 1914 р. : [ у 3-х частинах ] : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / Ю.А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-260-9
Ч. 2. – 2004. – 130 с.
554160
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2000 рік. – Київ, 1968-
Ч. 2. – 2004. – 377 с.
554161
  Калініченко В.В. Історія України : Підручник для студ. істор. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка; Мін-во освіти і науки України; ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-195-6
Ч.3 : 1917 - 2003. – 2004. – 628 с.


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
554162
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2002 рік. – Київ : Авокадо, 2005. – 616с. – ISBN 966-8709-04-7
554163
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник / О.Д. Бойко. – 3-є вид., випр., доповн. – Київ : Академвидав, 2005. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3


  За структурою і змістом посібник максимально відповідає академічним вимогам до студентів неспеціальних факультетів вузів. Для учителів історії, кожному, хто прагне глибше пізнати витоки, суть і наслідки подій минулого нашого народу
554164
   Історія України : новий довідник. – Київ : Казка, 2005. – 736 с. : іл. – ISBN 966-8055-18-7
554165
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2005. – 320 с. – ISBN 764-99-1221-22
554166
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Світлична ; за ред. Ю.М. Алексєєва. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
554167
   Історія України : ... навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.Г. Бажан, О.А. Білоусько, В.С. Власов, Ю.А. Мицик; Олег Бажан, Олександр Білоусько, Віталій Власов, Юрій Мицик. – Київ : Дельта, 2006. – 639, [1] с. : мапи. – ISBN 966-8797-17-5
554168
  Литвин В. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – Київ : Наукова думка, 2006. – 727 с. – ISBN 966-00-0580-6
554169
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2004 рік. – Київ : Арістей, 2006. – 612с. – ISBN 966-381-017-3
554170
   Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с. – ISBN 966-346-236-1
554171
  Магочій П.-Р. Історія України = A history of Ukraine / Павло Роберт Магочій ; [авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової ; ред.: С. Саваневська, Р. Свято]. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. : іл., табл. – Вих. дан. ориг.: Univ. of Toronto press, 1996. - Парал. тит. арк. англ .- Покажч.: c. 617-639. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7679-81-0
554172
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2005 рік. – Київ : Арістей, 2007. – 560с. – ISBN 966-381-017-3
554173
  Козлітін В.Д. Історія України : Плани лекцій, семінарських занять, тести, практичні завдання для самостійної роботи / Козлітін В.Д ; Мін-во освіти і науки України. Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут. – Харків : Курсор, 2007. – 114с.
554174
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 17 (513). – 2007. – 24 с.
554175
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2006 рік / Мін-во культури і туризму України; Держ. іст. бібліотека України; [упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, Н. Вощевська; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2008. – 716с. – ISBN 966-361-017-3
554176
  Мельник А.І. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Мельник ; МОНУ ; Чернігів. держ. ін-т екон. і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-966-364-630-5
554177
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2008. – 526, [1] с. : іл., карти. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
554178
  Мицик Ю.А. Історія України : навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 591 с. – ISBN 948-966-518-464-5
554179
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
554180
  Гусєв В.І. Історія України : навч. посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький ; За ред. С.В. Кульчицького. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-642-387-3
554181
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
554182
  Гудзь В. Історія України : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
554183
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2009. – 526, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
554184
   Історія України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; за ред. Г.Д. Казьмирчука ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 695 с. – ISBN 978-966-439-239-3
554185
  Добров П.В. Історія України : курс лекцій і структурно-логічні схеми : [навч. посіб. для студ. усіх форм навч. та всіх спец.] / Добров П.В., Єсіп І.М. ; Донецький нац. ун-т, Каф. історії України. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2009. – 472, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 468-472. – ISBN 978-966-335-275-6
554186
  Литвин В.М. Історія України : підручник / Володимир Литвин ; [відп. ред.: В.А. Смолій]. – 3-тє доопрац. та допов. вид. – Київ : Наукова думка, 2009. – 820, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 791-813. – Бібліогр.: с. 748-790. – ISBN 978-966-00-0873-2
554187
  Юрій М.Ф. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 247-249. – ISBN 966-7982-34-3
554188
  Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. для використ. у загальноосвітніх навч. закладах / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3-те вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 594, [2] с. – ISBN 978-966-518-535-2
554189
  Гісем О.В. Історія України : [комплексний] довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2010. – 480 с. : іл. – Вид. з дефектом: відсутні с. 363-380. – ISBN 978-966-672-691-2
554190
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підгот. для вступу до ВНЗ : довідник для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2010. – 526, [2] с. : іл., табл. – Покажчик: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
554191
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-658-3
554192
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-659-0
554193
   Історія України : тести 6-11 класи : посібник для використання в навчально-виховному процесі / [авт.-уклад. О.Д. Бойко та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2011. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-018-9
554194
  Іваненко В.В. Історія України : навч. посібник для студ. природн. і техн. спец. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-551-369-8
554195
   Історія України : проблемні лекції для студентів неіст. спец. ВНЗ / [О.М. Бут та ін.] ; за ред. д. і. н., проф. М.І. Бушина, д. і. н., проф. О.І. Гуржія ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 522, [2] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-402-125-5
554196
  Земерова Т.Ю. Історія України : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
554197
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2010 рік / М-во культури України ; Держ. заклад "Нац. історична б-ка України" ; [упоряд. : Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Издательский дом "Виниченко", 2012. – 616 с. – ISBN 978-966-2622-08-9
554198
  Світлична В.В. Історія України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – 6-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
554199
  Гарін В.Б. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Краматорск. екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-611-01-0261-2
554200
  Бойко О.Д. Історія України : підручник [для вищ. навч. закл.] / О.Д. Бойко. – 4-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 702, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. с. 700-702 та в підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-042-4
554201
   Історія України : навч. посібник / Філіпенко Р.І. [та ін.] ; за ред. С.М. Смоленського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2013. – 349, [3] с. : іл., схеми. – Відом. про Гетьманів України: с. 324. - Хроніка подій: с. 325-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-617-566-160-4
554202
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
554203
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-617-07-0075-9
554204
   Історія України : хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В.М. Литвин ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1054, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1011-1021. – Бібліогр.: с. 1004-1010, с. 1024-1055 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1312-4
554205
   Історія України. – Київ
січень (№ 1). – 2013. – 24 с.
554206
   Історія України. – Київ
січень (№ 2). – 2013. – 24 с.
554207
   Історія України. – Київ
лютий (№ 3). – 2013. – 24 с.
554208
   Історія України. – Київ, 1996-
лютий (№ 4). – 2013. – 22 с.
554209
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 5). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 3 (27)
554210
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 6). – 2013. – 22 с.
554211
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 7). – 2013. – 22 с.
554212
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 8). – 2013. – 22 с.
554213
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 9). – 2013. – 22 с.
554214
   Історія України. – Київ, 1996-
травень (№ 10). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Правознавство та інші суспільні дисциплини" (№ 5 (81))
554215
   Історія України. – Київ, 1996-
червень (№ 11). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 6 (30)
554216
   Історія України. – Київ, 1996-
жовтень (№ 20). – 2013. – 22 с.
554217
   Історія України. – Київ, 1996-
листопад (№ 21). – 2013. – 22 с.
554218
   Історія України. – Київ, 1996-
грудень (№ 23). – 2013. – 22 с.
554219
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 р. : виходить з 1968 р. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова ; наук. ред. Г. Боряк]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2014. – 711, [1] с. – На авантит. зазнач.: Ювілейне вид. 45 випуск. - 75-річчя Нац. іст. б-ки України. - Імен. та геогр. покажч.: с. 610-700. – Бібліогр.: с. 701-709. – ISBN 978-966-95419-9-4
554220
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-082-0
554221
   Історія України. – Київ, 1996-
січень (№ 1). – 2014. – 22 с.
554222
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
554223
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Історія ранього християнства", № 2, - 20 с.
554224
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2014. – 30 с.
554225
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2014. – 30 с.
554226
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
554227
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 20 с.
554228
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 20 с.
554229
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 20 с.
554230
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 40 с.
554231
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
554232
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
554233
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
серпень (№ 15). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
554234
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
554235
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2014. – 24 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 24 с.
554236
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 18 с.
554237
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Листопад (№ 21). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 40 с.
554238
   Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2015. – 701, [2] с. – Виходить з 1968 р. - Імен. покажч.: с. 598-671. - Геогр. покажч.: с. 672-701
554239
   Історія України : курс лекцій / [І.М. Заболотна та ін. ; за ред. А.П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Книги - XXI, 2015. – 755, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-614-094-8
554240
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 1, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
554241
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 2, січень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 20 с.
554242
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 3, лютий. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 2, - 20 с.
554243
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 6, березень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
554244
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 7, квітень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 32 с.
554245
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 16 с.
554246
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 9, травень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 5, - 16 с.
554247
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 10, травень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 12 с.
554248
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 20 с.
554249
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 16 с.
554250
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 13, липень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 16 с.
554251
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 16, серпень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
554252
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 20, жовтень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
554253
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 21, листопад. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
554254
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 22, листопад. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 11, - 14 с.
554255
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 23, грудень. – 2015. – 31 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 16 с.
554256
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 24, грудень. – 2015. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 16 с.
554257
   Історія України : : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / М-во культури України ; Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип.: А. Скорохватова]. – Київ : [б. в.], 2016. – 650, [2] c. – Виходить з 1968 р. - Покажчики: с. 563-640. – Бібліогр.: с. 641-650
554258
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 1, січень. – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
554259
  Гісем О. Історія України (11 клас) : Продовження.Початок див. "Історія в школах України". - 2011. - №7-8. / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (133). – С. 38-47
554260
  Коляда І.А. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах : Методика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. та філол. спец. / І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, Н.Д. Порало; МОіНУ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Арістей, 2004. – 272с. – ISBN 966-8458-20-6
554261
   Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навч. процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон; В.П. Коцур [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький ; Тернопіль : Астон, 2007. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 147-151 та в кінці тем. – ISBN 978-966-308-216-5
554262
  Хоткевич Г.М. Історія України (до кінця XVI століття) : Для молодшого та середнього шкільного віку) / Г.М. Хоткевич. – Київ : Веселка, 1992. – 228с. : іл. – (Історична б-ка для дітей "Золоті ворота")
554263
  Мордвінцев В. Історія України (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) : Навчальний посібник / В. Мордвінцев. – Київ, 2001. – 400с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-058-9


  Посібник є першою спробою осмислення історичного минулого України з позиції гуманітарних наук кінця ХХ ст. Основну увагу зосереджено на висвітленні подій і явищ ХХ ст., зокрема його другої половини, доводячи виклад до наших днів. Навчальний посібник ...
554264
  Уривалкін О.М. Історія України (кінець 17- початок 21 ст.) : Посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2007. – 436с. – ISBN 978-966-373-233-6
554265
  Турченко Ф.Г. Історія України (кінець XVIII- початок XX століття). : Підручник для 9 кл. серед. шк. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко, . – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – 424с. – ISBN 966-7362-38-8, 966-504-217-3
554266
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підручник для 9 класу серед. шк. / В.Г. Сарбей. – Видання 2-ге випр.та доп. – Київ : Генеза, 1996. – 248с. – ISBN 966-504-015-4
554267
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підручник для 9 класу середньої школи / В.Г. Сарбей. – 2-ге вид. випр.та доп. – Київ : Генеза, 1999. – 248с. – ISBN 966-504-015-4
554268
  Греченко В.А. Історія України : модульний курс : Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В.А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 383 с. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-887-0
554269
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук; МОНУ ; КЕІМ. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 422 с. – ISBN 966-311-039-2
554270
  Швидько Г.К. Історія України 16 - 18 століття : Підручник для 8 кл. середніх загальноосвіт. навч. закладів / Г.К. Швидько. – 2-ге вид. ,перероб. та доп. – Київ : Генеза, 2003. – 304с. – ISBN 966-504-350-1
554271
  Турченко Г.Ф. Історія України 1861-1917 рр. : Практикум для студентів ІІ курсу історичного ф-ту ЗДУ / Г.Ф. Турченко; Мін-во освіти і науки України. Запорізький державний ун-тет. Історичний факультет. Кафедра історії України. – Запоріжжя, 2000. – 98с. – ISBN 966-7037-45-2
554272
  Сарбей В.Г. Історія України 19 - початок 20 століття / В.Г. Сарбей. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Генеза, 1996. – 244с. – ISBN 966-504-015-4
554273
  Полонська-Василенко Історія України 1900-1923 рр. / Полонська-Василенко. – Київ, 1991. – 134с.
554274
  Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 / Д. Дорошенко. – Ужгород
1. – 1932. – 437с.
554275
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
554276
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 231-234. – Бібліогр.: л. 192-230
554277
  Лозовий А. Історія України XIX - початку XX ст. у працях вчених Київського університету сер. 50-х - сер. 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-26


  У статті подається огляд історичних праць вчених Київського університету: А. К. Буцика, С. Євсеєнко, О. Крижанівського, А. Кришина, П. Кудлая, Ф. Лося, Л. Мельника, В. Спицького.
554278
  Чирков О. Історія України XV - XVIII століть у вільній енциклопедії - Вікіпедія українською мовою // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 48-54
554279
  Швидько Г.К. Історія України XVI-XVIII століття : підручник для 8 кл. серед. школи / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1999. – 382, [2] с. : іл. – Термінолог. словник: с. 361-363. – ISBN 966-504-041-3
554280
  Швидько Г.К. Історія України XVI—XVIII століття : Підручник для 8 кл. середньо шк. / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-041-3
554281
   Історія України XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко; За ред.П.П. Панченка. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 160с. – ISBN 966-521-130-7
554282
  Лапичак Д. Історія України в датах / Дмитро Лапичак. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 437 с.
554283
  Сарбей В.Г. Історія України в дожовтневій більшовицькій пресі / В.Г. Сарбей. – К., 1986. – 182с.
554284
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1939. – с.
554285
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
3. – 1941. – 291с.
554286
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1946. – 309с.
554287
   Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців : посібник для викладачів та студентів вузів. – Київ, 1991. – 315 с.
554288
  Федорук Я. Історія України в життєписах князів і гетьманів : Посібник для учнів / Я. Федорук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7437-44-2
554289
  Король В. Історія України в житті та творчості Тараса Шевченка // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – C. 1-10
554290
   Історія України в запитаннях та відповідях. – К.
1. – 1989. – 47с.
554291
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
2. – 1990. – 48с.
554292
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
3. – 1991. – 64с.
554293
  Уривалкін О.М. Історія України в запитаннях та відповідях : посібник / Олександр Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-8379-36-9
554294
  Самотулка Т. Історія України в іграх / Т. Самотулка. – К.-Нью-Йорк
1. – 1995. – 349с.
554295
  Світленко С.І. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 22-32. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Важливе значення для утвердження світогляду П.О. Куліша мало його знайомство в Університеті Св. Володимира з професором "руської словесності" М.О. Максимовичем. Згадуються О. Грушевський, М.І Костомаров, В.М. Білозерський, Т.Г. Шеченко та ін.
554296
   Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях. : Для молодшого та середнього шкільного віку. – Львів : Аверс, 2001. – 288с. – (Скарбничка школяра). – ISBN 966-7466-49-3; 966-7466-48-5
554297
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для серед. та старшого шк. віку / Григор"єв-Наш ; худож. Василь Лопата. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – (Українське відродження). – ISBN 5-301-01294-0
554298
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для середнього та старшого шкільного віку / Григор""єв-Наш ; [упоряд. та післям. О.О. Лисенко ; гол. ред. І.Т. Бойко] ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 2011. – 285, [3] с. : іл. – На авантитулі: До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-01-0517-1
554299
  Михайлик А.О. Історія України в нумізматиці (спроба реконструкції на основі приватної колекції) / А.О. Михайлик, О.С. Чайка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 73-88
554300
  Іващенко О.М. Історія України в опорних таблицях : Навч. посіб. для загальноосв. закладів / О.М. Іващенко, Ю.М. Поліщук. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2002. – 304с. – ISBN 966-504-310-2
554301
   Історія України в особах : XIX - XX ст. – Київ : Україна, 1995. – 479 с. – ISBN 5-319-00882-1
554302
  Чубукова Т. Історія України в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 38-44
554303
  Чубукова Т. Історія України в особах : Автобіограія.Фото.Творча особистість. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-48
554304
   Історія України в особах 9-18 ст.. – Київ : Україна, 1993. – 160 с. – ISBN 5-319-01062-1
554305
   Історія України в особах XIX століття / [В.С. Шандра (голова) та ін.]. – Київ : Україна, 2015. – 367, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-429-5


  Зміст: Модерна доба української історії / В. Шандра ; Дмитро Трощинський / О. Ковалевська ; Віктор Кочубей / О. Ковалевська ; Василь Каразин / С. Злупко ; Микола Рєпнін / В. Шандра ; Тадеуш Чацький / О. Карліна ; Євгеній (Болховітінов) / Т. Ананьєва ; ...
554306
  Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л.І. Гайдай. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 436 с. – ISBN 966-7294-41-2
554307
  Котляр М.Ф. Історія України в особах. : Давньоруська держава / М.Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – 239с. – ISBN 966-524-004-8
554308
   Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / [Русина О.В. та ін.]. – Київ : Україна, 2012. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-412-7
554309
   Історія України в особах: Козаччина / [Горобець В.М. та ін.]. – Київ : Україна, 2013. – 301, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-420-2
554310
   Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.]: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 318, [1] с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-660-952-9


  У пр. № 1700248 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! Підписи.
554311
   Історія України від найдавніших часів до сьогодення : збірник документів і матеріалів / за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес ; [ упорядники: Автушенко І.Б., Горбань Т.Ю. та ін.]. – Київ : Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1100 с. – ISBN 978-966-2147-07-0
554312
  Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
554313
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : Навчальний посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОіНУ. Одеська нац. юрид. академія. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Харків : Одіссей, 2002. – 480с. – ISBN 966-633-136-5
554314
  Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції / І.М. Конончук. – Ніжин : Гідромакс, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-18-3
554315
   Історія України для 10-11 классів. – К., 1991
554316
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
554317
  Лотоцький А. Історія України для дітей / А. Лотоцький. – Київ : Просвіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-7707-2094-8
554318
  Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / Нартов Віктор Васильович. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 349, [3] с. – Бібліогр.: с. 348-349. – ISBN 966-343-352-3
554319
  Федака С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посібник / С.Д. Федака. – Київ : Знання, 2014. – 782, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-732-0
554320
  Гісем О.В. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. : Білети та відповіді: 9 клас / Київ.міжрег.ін-тут вдосконал. вчителів ім.Б.Гринченка; О.В.Гісем, А.Л.Ольбушевський, В.М.Щербина. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 96с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-074-2
554321
   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищ. навч. закл. / [Литвин В.М. (кер.) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 645-668. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-561-5
554322
  Турченко Ф.Г. Історія України кінець XVIII - початок ХХ століття : Підручник для 9 класу / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2000. – 424с. – ISBN 966-504-217-3
554323
  Филипенко А.О. Історія України на сторінках "Історії Придніпровської Молдавської Республіки" // Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Упр. у справах національностей та міграції Одес. обл. держ. адміністрації, Філол. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-318-121-4
554324
   Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
554325
  Яковенко Наталія Історія України не є часом втрачених можливостей // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 3-14
554326
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
554327
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : (Продовження. Поч. див.в №№2-4 журналу за 2011 р.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 39-44
554328
  Чабукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : Русова Софія Федорівна(1856-1940) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – C. 38-44
554329
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
554330
  Свідерська В. Історія України та всесвітня історія (XX ст.) 11 класс. : Відповіді на екзаменаційні білети / В. Свідерська, Н. Свідерський Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 160с. – ISBN 966-562-195-5
554331
   Історія України та Всесвітня історія XX століття : Білети та відповіді: 11кл. – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 160. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-079-3
554332
   Історія України та Всесвітня історія ХХ століття : Білети та відповіді. 11 клас. Плани відповідей. Ключеві дати. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 112с. – ISBN 966-7437-57-4
554333
  Стрижак В.М. Історія України та всесвітня історія. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
554334
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу / О.Я. Єфименко. – Х, 1919. – 99с.
554335
  Єфименко О.Я. Історія України та її народу : пер. з рос. / О.Я. Єфименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 256 с.
554336
  Енгель Історія України та українських козаків / Енгель, Йоган-Христіан // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 135-176. – ISBN 978-966-8603-36-5
554337
  Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків / Енгель Йоганн-Христіан ; [упоряд.: Т.О. Чугуй ; заг. ред.: В.В. Кравченко ; комент.: Д.М. Чорний та ін. ; пер.: Ю.О. Голубкін та ін.]. – Харків : Факт, 2014. – 639, [1] с. – Пер. з нім. видання 1796 р. - Другий тит. арк. ориг. - Покажч.: с. 616-629. – Бібліогр. в прим.: с. 485-524 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-637-763-3
554338
  Кармазін А. Історія України у віддзеркаленні творчості Михайла Вериківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Досліджено ключове значення національно-історичної образності у спадщині Михайла Вериківського. Розглянуто різні позиції стосовно національно-історичної тематики в суспільстві та культурі від 40-х років ХХ століття до сучасності. Проаналізовано вплив ...
554339
  Зашкільняк Л.О. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 42-46. – ISSN 1996-5931


  Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були ...
554340
  Пода Н.В. Історія України ХХ століття: Запитання. Відповіді. Терміни , поняття : Для старшокласників та абітурієнтів / Н.В. Пода. – Київ : Знання
ХХ століття. – 1997. – 279с.
554341
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид.стер. – Київ : Либідь, 1992. – 228с. – Репринтное издание. – ISBN 5-325-00306-2
554342
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256с. – ISBN 5-203-01642-9
554343
   Історія України.
Т. 1. – 1943. – 330 с.
554344
  Коляда І. Історія України. : 10 кл.: Зошит-конспект тем: Проб. навч. посіб. / І. Коляда, О. Сушко, О. Ількова. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 128с. – ISBN 966-539-047-3
554345
   Історія України. 11 клас : навч. посібник для 11 кл. серед. загальноосвіт. школи / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко, Ф.Л. Левітас, О.В. Гісем; авт.-упоряд.: Шевчук В.П., Тараненко М.Г., Левітас Ф.Л., Гісем О.В. – Запоріжжя : Прем"єр, 2003. – 368 с. – ISBN 966-685-091-5


  Викладені в практичному аспекті положення екологічного права, а саме - на законодавчому рівні конкретизує їхнє застосування до конкретних екологічних порушень з метою юридичного захисту навколишнього середовища України.
554346
  Ладиченко Т.В. Історія України. 7 клас / Ладиченко Т.В., Свідерська В.В., Свідерський Ю.Ю. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 224 с. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-562-328-1
554347
  Смолій В.А. Історія України. 7 клас. Давні часи та середньовіччя : Пробний підручник для 7 класу / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Освіта, 2000. – 270с. – ISBN 966-04-0421-2
554348
  Власов В. Історія України. 8 клас : Зошит-конспект тем:Пробний навч.посібник / В. Власов, І. Коляда. – 4-е вид. доповн. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 176с. – ISBN 966-539-011-2
554349
  Стрижак В.М. Історія України. 9 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
554350
  Рум"янцев В.О. Історія України. Всесвітня історія XX століття : посібник для вступників до вищих навч. закладів України / В.О. Рум"янцев, М.М. Страхов. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 966-458-010-4
554351
   Історія України. Джерельний літопис / за ред В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [ упорядники : В.І. Червінський, М.І. Обушний, Т.Ю. Горбань та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. – ISBN 978-966-96605-3-4
554352
   Історія України. Джерельний літопис / за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного ; [упоряд.: В.І. Червінський, Л.В. Шимчак, М.І. Обушний та ін.]. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : КВІЦ, 2012. – 831, [1] с. : іл., карти, табл. – Дадатки: с. 830-831. – ISBN 978-966-2003-87-1
554353
  Червінський В.І. Історія України. Джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 895, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-524-436-3


  Книга вміщує документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових доку-ментів, генеалогічних таблиць ...
554354
  Реєнт О.П. Історія України. Кінець 18 - початок 20 століття : Навч. посібник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександ Реєнт, Ольга Малій. – Київ : Генеза, 2003. – 224с. – ISBN 966-504-271-8
554355
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 27. – 2004
554356
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
Вип. 29. – 2005
554357
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 31. – 2005
554358
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 33. – 2006
554359
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 34. – 2007
554360
   Історія України. Новітня доба : навч. посібник / В.М. Литвин [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Академвидав, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-572-038-7
554361
  Крушинський В.Ю. Історія України. Події. Факти. Дати / В.Ю. Крушинський, Ю.А. Левенець. – 2-е вид. перераб. і допов. – Київ : Зодіак - Еко, 1993. – 176с. – ISBN 5-7707-3342-X
554362
   Історія України. Програма спецкурсу "Історія козацького війська". – Київ, 1993. – 16 с.
554363
   Історія України. Тести. 6-11 класи : посібник : абітурієнту / [ автори-укладачі : О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська, Є.М. Луняк та ін. ] ; за ред. О.Д. Бойка. – Київ : Академвидав, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-8226-60-1
554364
   Історія України. Тести. 6-11 класи : абітурієнту : посібник [для використання в навч.-виховному процесі] / [авт.-уклад.: О.Д. Бойко, Є.М. Страшко, О.В. Ростовська та ін.] ; за ред. О.Д. Бойка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-572-043-1
554365
  Романцов В.О. Історія України. Україна в 20ті - на початку 90-х років XX століття : короткий демографічний огляд : конспект лекції / В.О. Романцов ; МО України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти ; Киів. технол. ін-т легкої промисловості. – Київ : НМК ВО, 1992. – 30 с.
554366
   Історія України. Уроки з історії культури по-новому. 7-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 1(25)). – ISBN 966-333-273-5
554367
   Історія України:. – Київ, 1991. – 212 с.
554368
   Історія України: : Учбовий посібник для учнів середніх навчальних закладів. – Київ : РНМК, 1991. – 216 с.
554369
   Історія України: виникнення й розвиток українського козацтва. – Київ, 1991. – 36 с.
554370
   Історія України: Документи. Матеріали : посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
554371
  Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період : Підручник для студ. іст. ф-тів вузів / І.К. Рибалка. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 607с.
554372
   Історія України: з історії національно-державної символіки України. – Теми 3-4. – К., 1991. – 20с.
554373
  Лях Р.Д. Історія України: здобутки і завдання подальшого вивчення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 51-56. – ISBN 966-7517-08-X
554374
  Довжук І.В. Історія України: імена, події, факти (20 століття) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2002. – 232с. – ISBN 966-590-283-0
554375
   Історія України: Короткий курс. – К., 1941. – 412с.
554376
  Савченко Н.М. Історія України: модульний курс : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.М. Савченко, М.К. Подольський ; МОНУ. – Київ : Фірма "ІНКОС"; Центр навчальної літератури, 2006. – 543 с. – ISBN 966-364-351-3
554377
   Історія України: навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти : проект для обговорення на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуман. дисциплін. – Київ : Генеза, 1997. – 46 с.
554378
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд України : [факти, міфи, коментарі] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Школа, 2008. – 601, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 588-599. – ISBN 966-8182-62-6
554379
  Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд. : Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Харків : Видавничий дім ШКОЛА, 2007. – 589, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як укладачі. – Бібліогр.: с. 577-587. – ISBN 966-8182-62-6
554380
   Історія України: нове бачення : навч. посіб. / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій, В.М. Даниленко, В.Б. та ін. Євтух; авт. кол.: В.Ф. Верстюк, О.В. Горань, О.І. Гуржій та ін. ; під ред. В.А. Смолія. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Альтернативи, 2000. – 463 с. – ISBN 966-7217-22-1
554381
   Історія України: первіснообщинний лад і розвиток феодалізму на Україні. – К., 1991. – 64с.
554382
   Історія України: програма спецкурсу "Історія козацького війська". – К., 1993. – 16с.
554383
  Єкельчик С. Історія України: становлення модерної нації = Ukraine. Birth of a modern nation / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. А. Цимбал ; за ред. М. Климчука]. – Київ : Laurus, 2011. – 374, [2] с. : іл., карти. – Парал. тит. арк. англ. - Назва обкл.: Історія України. Народження модерної нації. - Покажч.: с. 355-371. – Бібліогр. в прим.: с. 319-353. – ISBN 978-966-2449-18-1
554384
  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 390 с. – ISBN 966-311-016-3
554385
   Історія України: УРСР у 20-30-х роках ХХ століття. – К., 1991. – 72с.
554386
   Історія України: хронологія основних подій. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.
554387
   Історія України: школа у творчому пошуку. – К.
7. – 1997. – 29с.
554388
  Бойко Валентина Історія Української географії та картографії : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви
554389
  Нагаєвський Ісидор Історія Української держави двадцятого століття = De historia Reipublicae Ukrainae in saeculo XX / Нагаєвський Ісидор; Укр. катол. унів. ім. свКлимента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1989. – 486с. – (Сер.: [Opera Universitatis catholicae Ucrainorum] ; Vol.68)
554390
  Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття / І. Нагаєвський. – . – Київ : Український письменник, 1993. – 413с. – ISBN 5-333-01198-2
554391
  Гусєв Віктор Історія Української полонії очима етнополітолога : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112
554392
   Історія Української РСР. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1953. – 784 с.
554393
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
Т. 1. – 1955. – 908 с.
554394
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1957. – 780 с., вкл. карти
554395
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 780 с., вкл. карти
554396
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР / В.А. Дядиченко. – Київ, 1965. – 456с.
554397
   Історія Української РСР : (науково-популярний нарис). – Київ : Політвидав, 1967. – 410 с., 8л. іл.
554398
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 808 с.
554399
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1967. – 859 с.
554400
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1968 р. – 1971
554401
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 10-е. – Київ, 1976. – 151с.
554402
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найд.часів до сер. XVII ст.). Кн. 1 : Первіснооб.лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до друг.пол.XIII ст.) / ред. І.І. Артеменко. – 1977. – 443 с. : іл.
554403
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1970 р. – 1977
554404
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1971 р. – 1978
554405
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1973 р. – 1978
554406
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Визвольна війна і возз"єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друг. пол. XVII-XVIIIст.) / В.Й. Борисенко та ін. ; ред. Г.Я. Сергієнко. – 1979. – 615с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
554407
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 2 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 698с. : іл.
554408
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1974 р. – 1979
554409
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1975 р. – 1979
554410
   Історія Української РСР : Короткий нарис. – Київ : Наукова думка, 1981. – 526 с.
554411
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1979 р. – 1981
554412
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1980 р. – 1982
554413
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1981 р. – 1982
554414
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1982 р. – 1983
554415
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР / В.Г. та ін. Сарбей. – 2-е вид. – К., 1984. – 159с.
554416
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1983 р. – 1985
554417
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1984 р. – 1985
554418
  Сарбей В.Г. Історія Української РСР / В.Г. Сарбей, В.Є. Спицький. – Вид. 2-е із змінами. – К., 1987. – 176с.
554419
   Історія Української РСР : yауково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1986 р. – 1987
554420
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1987 р. – 1988
554421
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР : 8-9 кл. / В.Г. та ін. Сарбей. – К., 1990. – 270с.
554422
   Історія Української РСР (період капіталізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 63 с.
554423
   Історія Української РСР (період феодалізму) : Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1985. – 83 с.
554424
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 2-е вид.. доп. перероб. – К., 1963. – 216с.
554425
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1964. – 216с.
554426
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 5-е вид. – К., 1966. – 224с.
554427
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось. – 4-е вид. – К., 1970. – 152с.
554428
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР. / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 9-е. – К., 1975. – 151с.
554429
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
554430
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – К., 1968. – 192с.
554431
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 3-є вид. – К., 1970. – 192с.
554432
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 4-е вид. – К., 1971. – 192с.
554433
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 5-е вид. – К., 1972. – 192с.
554434
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 9-е вид. – К., 1976. – 192с.
554435
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 10-е вид., перероб. – К., 1979. – 176с.
554436
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР : дорадянський період / І.К. Рибалка. – Київ : Вища школа, 1978. – 592 с.
554437
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР. Епоха соціалізму / І.К. Рибалка, В.М. Довгопол. – Київ, 1982. – 640с.
554438
  Чубукова Т. Історія Укрвїни першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – C. 35-37
554439
  Бевз Г.П. Історія Уманщини / Г.П. Бевз. – Київ, 1997. – 104с.
554440
  Рилова О.Ю. Історія університету: І. Кант // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 108-109
554441
  Киричук Ю.А. Історія УПА / Юрій Киричук. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. – 68с. : іл.
554442
  Васьковська Т. Історія упаковки та її сучасна охорона як об"єкта інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 14-16. – ISSN 1608-6422
554443
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 6
554444
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 02 (218), січень. – С. 6
554445
  Тимошик М. Історія УПЦ у працях митрополита Іларіона (Огієнка) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 04 (220), лютий. – С. 6
554446
   Історія УРСР. – К.
2. – 1962. – 57с.
554447
   Історія УРСР. – К.
1. – 1963. – 92с.
554448
  Орленко М.І. Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври - головної святині східного православ"я // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 97-113. – ISSN 2077-3455
554449
   Історія успіхів української фізіологічної школи. Видатні українські фізіологи / І. Тимофійчук, С. Семененко, Л. Роман, С. Боштан, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 4 (8). – С. 60-65. – ISSN 2311-9896


  Рассмотрены этапы развития отечественной физиологии с начала 30-х годов XX века. Вспоминается Киевський университет имени Т. Шевченко.
554450
  Доній О. Історія УСС мовою документів і фактів ( 1989 - 1999 ) / О. Доній, О. Синельников. – Київ : Смолоскип, 1999. – 324с. – ISBN 966-7332-21-7
554451
  Голіцин Ю. Історія утворення Латинського монетного союзу // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 34-36
554452
  Скрипченко Н. Історія фамільного архіву Кочубеїв (початок XVII - кінець XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 39-40
554453
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
1. – 1951. – 512 с.
554454
  Кудрявцев П.С. Історія фізики / П.С. Кудрявцев. – Київ
2. – 1959. – 416 с.
554455
  Кордун Г.Г. Історія фізики : короткий курс; навч. посібник / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1974. – 221 с.
554456
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1980. – 336 с.
554457
  Кордун Г.Г. Історія фізики : навч. посібник / Г.Г. Кордун. – 3-е вид., перероб.і доп. – Київ : Вища школа, 1993. – 280с.
554458
  Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку XXI століття : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – [2-ге вид. переробл. та допов.]. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 436 с.
554459
  Венгер Є.Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Венгер Є.Ф., Пасічник Ю.А. – Київ : Деснянська правда, 2011. – 127, [1] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-502-492-7
554460
  Татаркевич В.Г. Історія філософії / В.Г. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 5110046700
Т.1. : Антична та середньовічна філософія. – 1997. – 456 с.
554461
  Татаркевич В. Історія філософії / В. Татаркевич. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-039-2; 966-561-140-2
т.2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. – 1999. – 352с.
554462
  Татаркевич Владислав Історія філософії / Татаркевич Владислав; Переклад з польської О.Гірного; Наукю ред. В. Петрушенко. – Львів : Свічадо. – ISBN 966-561-141-0
т.3 : Філософія ХІХ століття і новітня. – 1999. – 568с. – Бібліогр.: с.460-516
554463
  Бичко А.К. Історія філософії : Підручник для студентів вищих закладів освіти / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. – Київ : Либідь, 2001. – 408с. – ISBN 966-06-0181-6
554464
   Історія філософії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / КНУТШ. Філософ. фак-тет каф. історії філософ.; В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, В.А. Бугров та інші; За ред. : В.І.Ярошовця. – Київ : Парапан, 2002. – 774с. – ISBN 966-8210-01-8
554465
   Історія філософії : підруч. для вищої школи / В.Г. Кремень, В.С. Афанасенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Е. Головченко, Л.В. та ін. Губерський. – 2-е вид. перероб. и доп. – Харків : Прапор, 2003. – 768 с. – ISBN 966-7880-62-1
554466
   Історія філософії : cловник. – Київ : Знання України, 2006. – 1200 с. – ISBN 966-316-069-1
554467
   Історія філософії : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, О.В. Александрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін.; КНУТШ; [за ред.: В.І. Ярошовця ]. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-975-6
Т. 1. – 2007. – 472с.
554468
   Історія філософії : у 2-х томах : підручник для студентів вищих навч. закладів: у 2 томах / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін. ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет. – ISBN 966-594-976-4
Т. 2 : Історія філософії. – 2008. – 536 с.
554469
   Історія філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Алєксандрова О.В. [та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; МОНУ, КНУТШ, Карпат. ун-т ім. А. Волошина. – 2-е вид, виправл. і допов. – Київ ; Ужгород, 2010. – 790, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-974-8
554470
   Історія філософії : підручник / [В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, А.К. Бичко та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 927, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-439-235-5
554471
   Історія філософії : словник / [В.І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця ; [редкол. : В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, А.В. Толстоухов та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – ISBN 978-966-316-303-1
554472
   Історія філософії : у 7 т. : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-667-4
Т. 4 : Німецька філософія Нового часу / [Прокопов Д.Є., Бобошко Н.М., Титаренко В.А.]. – 2013. – 558, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 551-558. – Бібліогр. в кінці розд.
554473
   Історія філософії : у 7 т. : підручник для студ. ВНЗ / [Ярошовець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-668-1
Т. 6 : Сучасна світова філософія. – 2013. – 702, [2] с. – Присвячується 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит арк. - Сер. засн. у 2013 р. - Імен. покажч.: с. 694-702. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
554474
  Ярошовець В.І. Історія філософії : від структуралізму до постмодернізму : підручник / В.І. Ярошовець ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-439-099-3
554475
   Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін. ; за ред. Г.І. Волинки]. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
554476
   Історія філософії в її зв"язку з освітою : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Волинка, Г.І. Гусєв, І.В. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; Волинка Г.І., Гусєв Г.І., Мозгова І.В., І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2006. – 480с. – ISBN 966-8019-46-6
554477
  Ткачук М.Л. Історія філософії в культурологічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії ХІХ-початку ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
554478
  Бугров В.А. Історія філософії в структурі фахової філософської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
554479
  Прокопов Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 81-93. – ISSN 0235-7941
554480
  Кириченко М.С. Історія філософії і філософія права в контексті симулякрів "негативної відносності" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 167-169
554481
  Рябенко О.С. Історія філософії мистецтва: злам сприйняття еволюція поняття естетичного? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 127-129
554482
   Історія філософії на Україні. – К., 1974. – 12с.
554483
   Історія філософії на Україні : у 3 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Філософська думка на Україні в період занепаду феодалізму і панування капіталістичних відносин (XIX - початок XX ст.). – 1987. – 367 с.
554484
   Історія філософії на Україні. – Київ : Либідь, 1994. – 410с.
554485
   Історія філософії на Україні. В 3-х т.. – Київ : Наукова думка
Т.1 : Філософія доби феодалізму. – 1987. – 399с.
554486
  Матюшко Б. Історія філософії науки Є.В. де Роберті: біля витоків еволюційної епістемології // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 22-31. – ISSN 2075-1443
554487
  Чайковський Я.Р. Історія філософії одного видання: вклад Станіслава Єдинака в розвиток дослідження слов"янської філософії / Я.Р. Чайковський, О.М. Швець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С.76-80
554488
  Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Юркевич. – 2-ге вид. – Київ : Український світ, 2000. – 756с. – ISBN 966-7586-00-6
554489
  Юркевич Памфіл Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / Юркевич Памфіл. – 3-тє вид. – Київ : Український Світ, 2001. – 756с. – ISBN 966-7601-39-0
554490
  Андреус А.П. Історія філософії та філософські практики // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 15-17. – ISBN 966-8365-12-7
554491
  Нич Т.В. Історія філософії у науковій спадщині В.Ф. Асмуса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
554492
   Історія філософії України : хрестоматія : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с. – ISBN 5-325-00254-6
554493
  Тарасенко М.Ф. Історія філософії України : Підручник для студ. ВНЗ / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. та ін. Бичко; Бондар С.В., Голіченко Т.С., Литвинов В.Д., Огородник І.В., Роменець А.В. – Київ : Либідь, 1994. – 413 с. – ISBN 5-325-00253-8
554494
  Кралюк П.М. Історія філософії України : навч. посібник / Кралюк П.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 650, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2254-74-7
554495
  Йосипенко С. Історія філософії України у XX столітті: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 26-36. – ISSN 0235-7941
554496
  Будз В.П. Історія філософії як "самосвідомість" філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
554497
  Верениця О.П. Історія філософії як геофілософія (за роботою Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі "Що таке філософія?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
554498
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Д.Є. Прокопов // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 4-28. – ISBN 966-594-988-8
554499
   Історія філософії як наука та навчальна дисципліна / В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця, Г.В. Бокал // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 377-409. – ISBN 978-966-439-469-4
554500
  Вільчинський Ю.М. Історія філософії як школа філософського мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
554501
  Метельова Т.О. Історія філософії як шлях до власного світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
554502
  Ярошовець В.І. Історія філософії. Вступ / В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, Г.Є. Аляєв // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 7-20. – ISBN 966-316-069-1
554503
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навч. посібник / НАНУ; Ін-тут філософії ім.Г.С.Сковороди; Під. ред. Н. Хамітова. – Київ : Наукова думка, 2000. – 272с. – ISBN 966-00-0178-9
554504
  Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та ії меж : Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; Під. ред. Н. Хамітова; НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Київ : КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1
554505
  Хамітов Н.В. Історія філософії. Проблема людини та її меж : вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. Хамітова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2015. – 393, [1] с. – Філос. словник: с. 256-393. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-373-080-3; 966-364-252-1


  В пр. №1711850 напис: Олі від автора з найкращими побажаннями. Підпис. Н. Хамітов. 2014
554506
   Історія філософії. Програма / КНУТШ, Філософський фак-т, Кафедра історії філософії ; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Сузір"я, 2008. – 602 с. – ISBN 978-966-2162-03-5
554507
   Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. – Київ : Київський університет, 2001. – 268с.
554508
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2004. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
554509
  Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізма до постмодернізму : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Ярошовець. – Київ : Знання України, 2006. – 214с. – ISBN 966-316-013-6
554510
   Історія філософії: досвід теоретичної саморефлексії : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 88с. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.1). – ISBN 966-7272-25-7
554511
  Ярошовець В.І. Історія філософії: єдиний процес чи сукупність утворень? / В.І. Ярошовець, В.А. Бугров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
554512
  Горський В.С. Історія філософії: монолог чи діалог? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
554513
   Історія філософії: теорія та методологія : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 162с. – На тит. арк.: (До 110-річчя від дня народження В.Ф. Асмуса). – ISBN 966-594-739-7
554514
  Горленко В.В. Історія філософсько-правових вчень про громадянське суспільство // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 27-37. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
554515
  Чайковський О.В. Історія філософського факультету як частина історії ОНУ // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 130-147. – ISBN 978-617-689-150-5
554516
  Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – 543 с. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
554517
  Поздняков В. Історія філософської думки України XX ст.. Сторінками нових підручників // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 28-38
554518
  Турло С.І. Історія флори та рослинності України в пізньому кайнозої // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 75-85. – Бібліогр.: 24 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі палеоботанічних (в основному палінологічних) даних простежено розвиток рослинного покриву України в пліоцені та плейстоцені - в пізньому кайнозої відбувається процес зміни тургайської теплопомірної флори з субтропічними елементами помірною; ...
554519
  Грунський М. Історія форм української мови : (підр. кн. для вищив) / М. Грунський, П. Ковальов. – Харків : Радянська школа, 1931. – 310 с.


  На тит. стор. дврчий надпис автора...
554520
  Латун Л.М. Історія формування англійського іменникону / Л.М. Латун, А.В. Боковець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 77-82. – Бібліогр.: Літ.: с. 82; 11 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
554521
  Молоткіна Ю. Історія формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичні особливості // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 297-308


  Статтю присвячено історії формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичним особливостям. У статті аналізуються теорії походження афро-американського сленгу, специфічні риси його фонологічної системи, а також його значення в ...
554522
  Солоцька Г. Історія формування багатопартійної системи в Російській Федерації (1985-1944) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 77-81
554523
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 29. – C. 71-81. – ISSN 2078-0133
554524
  Науменко В.В. Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – C. 59-70. – ISSN 2078-0133
554525
  Кольбух М.М. Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 263-276. – ISBN 966-02-3854-1
554526
  Клименко Л.О. Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Клименко Л.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – 270, [1] с., [10] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 245-268. – ISBN 978-966-306-190-8
554527
   Історія формування і розвитку української держави : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 485с. – Бібліогр.: 485 дж.


  Об"єктом дослідження є історіографія українського державотворення, економічні фактори соціальні чинники становлення і розвитку Української держави від стародавніх часів до XX століття включно. Мета роботи: проаналізувати стан наукової розробки ...
554528
  Осталецька О. Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 691-696. – ISSN 2224-9516


  Картографічні видання почали збиратись у Бібліотеці від часу її заснування і на період створення відділу його фонд становив близько 27 тис. примірників. Це були в основному цінні картографічні рукописи та стародруки з різних державних збірок та ...
554529
  Збир І. Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберга (за матеріалами архівних досліджень Агати Скрукви) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 4-11
554530
  Бакай О.А. Історія формування й перспективи розвитку національного законодавства про екологічний аудит // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 114-120. – ISSN 0201-7245
554531
  Власенко А.С. Історія формування мережі штучних заповідних парків у степу України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 238. – С. 71-84. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
554532
   Історія формування поняття "Безпека особистості" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-30
554533
  Набок О.М. Історія формування припортової території міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 194-201. – ISSN 2077-3455
554534
  Шумейко О.В. Історія формування сім"ї як соціального інституту в західно європейському культурному контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 93-100
554535
  Циб О.І. Історія формування та аналіз нормативно-правових документів щодо економічного обороту землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
554536
  Парнікоза І.Ю. Історія формування та будова дніпровської долини Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )
554537
  Мельник Р. Історія формування та огляд фонду "Державний архів у Львові (1932–1939)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 281–286. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
554538
  Христова Г.О. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта / Г.О. Христова, І.О. Гайдамака // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 43-49. – ISSN 1563-3349
554539
  Амелічева Л.П. Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 165-176. – ISSN 2078-9165
554540
  Шовкопляс Т. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Шовкопляс, А. Герус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122–129. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
554541
  Храброва Г.М. Історія формування топосу гендерного насильства в літературі античності (на матеріалі легендарного сюжету про збезчещену Лукрецію) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 120-124. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості репрезентації феномену гендерного насильства в давньогрецьких та давньоримських літературних творах, підгрунтям яких стало сказання про Лукрецію. На основі компаративного аналізу текстів висвітлено мотивацію гвалтування ...
554542
  Пріцак Омелян Історія формування української нації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599
554543
  Пріцак О. Історія формування української нації : Із наукової спадщини Омеляна Прицака // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 157-180. – ISSN 1608-0599


  Доповідь читана в Літературно-мистецькому клубі у Львові 25 лютого 1943 р.
554544
  Дякуч М. Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 57-67. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
554545
  Білошицька Н. Історія формування чеських легіонів в українських землях періоду Першої світової війни // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 358-361. – ISBN 978-966-493-651-1
554546
  Шипко Л.В. Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду М.Г. Крейна (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 195-210. – ISSN 2222-4203
554547
  Джеджула К.О. Історія Франції : Підручник / К.О. Джеджула. – Київ : Радянська школа, 1954. – 655 с.
554548
  Ададуров В. Історія Франції : Королівська держава та створення нації (від початків до кінця 18 століття) / Вадим Ададуров. – Львів : УКУ, 2002. – 412с. – (Історія країн світу). – ISBN 966-7034-29-1
554549
   Історія Фундації Українського вільного університету = Ukrainian free university foundation : 30 років діяльности: 1975-2005. – Ню Йорк : Українська книжка, 2006. – 324 с., 6 л. іл. : іл.
554550
  Міщенко М. Історія Фундації Українського Геноциду у США // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 35-36
554551
  Посохова Л. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 64-74. – ISBN 966-7679-64-0
554552
   Історія Харківського університету газетним рядком 1998-2006. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. – 234с.
554553
   Історія Харківського університету за двісті років : систематичний бібліографічний покажчик : [ у 3-х частинах ]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 752 с.
554554
   Історія хвороби Леоніда Плюща. – Вид. 2-е доповнене, 1976. – 206с.
554555
   Історія ХДНБ ім. В.Г.Короленка. – Х.
1. – 1996. – 79с.
554556
  Водотика С.Г. Історія Херсощини 13-19 ст. : Навч. посібник / С.Г. Водотика; МОНУ; Південноукраїнськ. регіональн. ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон : Айлант, 2005. – 160с. – ISBN 966-7403-55-6
554557
  Орловський С.Т. Історія хімії / С.Т. Орловський. – К., 1959. – 416с.
554558
  Семрад О.О. Історія хімії : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Семрад, В.Г. Лендєл, О.П. Кохан; Мін-во освіти і науки України; УНУ. – Ужгород, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7400-24-9
554559
  Ханик Л.Р. Історія хорового товариства " Боян " / Л.Р. Ханик; МОУ. Вищий державний музичний ін-т ім. М.В.Лисенка. – Львів, 1999. – 123с. – ISBN 966-02-0592-9
554560
  Каменаци Г. Історія Хотинської війни : хроніка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 221-235. – ISSN 0320-8370
554561
  Головащенко С.І. Історія християнства : Курс лекцій: Навчальний посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352с. – ISBN 966-06-0108-5
554562
  Гілл Дж. Історія Християнства / Джонатан Гілл ; [пер. з англ. Катерина Новикова]. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с., іл. : іл. – Бібліогр. : с. 539-545. – ISBN 978-617-569-013-0
554563
  Глушак А.С. Історія християнства в Криму і Україні (початковий період) / А.С. Глушак, П.І. Артюх, Н.В. Наумова; СДТУ; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАНУ. – 2-ге вид. – Київ - Севастополь, 1997. – 152с. – ISBN 966-02-0143-5
554564
  Борисова О.В. Історія християнства в Україні : навчальний посібник / О.В. Борисова ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-617-193-4
554565
  Пронь С.В. Історія християнства в Японії (1549-1873 рр.):per impossibile // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 100-103. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128


  Автор, використовуючи матеріали спеціальної літератури вчених США, Великої Британії, Японії, Росії, аналізує етапи і ключові моменти історії становлення та розповсюдження християнства в Японії у XVI- XIX століттях.
554566
  Чубатий Микола Історія християнства на Руси-Україні = De historia christianitatis in antiqua Rus-Ucraina : Від початку до 1353 р. / Чубатий Микола; Укр. катол. унів. – Рим ; Ню Йорк : Український католицький університет ім.Св. Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ; Т.24-26 ; Праці Греко-катол. богослов. академії)
Том 1 : (до р. 1353). – 1965. – 816 с.
554567
   Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992. – 102с.
554568
  Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / І. Ісіченко. – Харків : Акта, 2003. – 472с. – ISBN 966-7021-72-6
554569
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 17 і 18 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 184с. : іл. – ISBN 966-7352-53-6
554570
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Середньовіччя. Відродження : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтв і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 190с. : іл. – ISBN 966-7352-44-7
554571
  Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа 19-20 ст. : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 208с. : іл. – ISBN 966-7352-55-2
554572
  Білінська О.Б. Історія цегли: Стародавній світ // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 12-21. – ISSN 2076-815X
554573
   Історія Центрально-Східної Європи : Посібник. – Львів, 2001. – 660 с. – ISBN 966-613-037-8
554574
  Віднянський С.В. Історія Центрально-Східної Європи у творчому доробку професора В. П. Газіна / С.В. Віднянський, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 27-54. – ISSN 2309-2262
554575
  Томпсон Е. Історія Центральної Европи як постколоніальна на рація // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 227-234. – ISSN 2078-659X


  "Американська поетка Емілі Дікінсон написала, що «Правда в усій красі забирає у нас здатність радіти», це «велика несподіванка», вона мусить «з’являтися поволі, бо інакше засліпить». Це поетичне застереження варто мати на увазі, залучаючи ...
554576
   Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805-1992 рр.). – Х., 1993. – 92с.
554577
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзнавчий аспект) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
554578
  Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзначий аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
554579
  Бухальська М.А. Історія церкви в Україні в працях академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 48)


  Аналізуються основні напрями історії православної церкви в Україні на синтезі окремих праць академіка Миколи Петрова і митрополита Іларіона (Івана Огієнка)
554580
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00533-2
Кн. 1 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
554581
  Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : У 3-х книгах / В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00576-6
Кн. 2 : Середина ХV - кінець ХVI століття. – 1994. – 256с.
554582
  Крижанівський О.П. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – 1994. – 336 с.
554583
  Огієнко І. Історія церковно-слов"янської мови / І. Огієнко. – Варшава
1. – 1927. – 325с.
554584
  Огієнко І. Історія церковно-слов"янської мови / І. Огієнко. – Варшава
2. – 1928. – 400с.
554585
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство Волинь
Т. 1 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 1. – 1970. – 324 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
554586
  Огієнко Іван Історія церковно-слов"янської мови / Огієнко Іван; Інститут дослідів Волині. – Репринтне видання. – Вінніпег : Накл. т-ва "Волинь"
Т. 2 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія, ч. 2. – 1970. – 400 с. – Фотодрук з першого видання, що вийшло було в Варшаві року 1927-го. - На обкл.: Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність: Історично-літературна монографія
554587
  Окіншевич Л. Історія цивілізації Східної Європи в праці Арнольда Тойнбі // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 207-221. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
554588
  Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки : Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2005. – 504с. – Шифр дубл.9(7) Рубе.Доп. карт.ст.,м.в ,ист. – ISBN 966-06-0376-2


  На основі широкого комплексу писемних, археологічних та етнографічних джерел висвітлюється специфіка історичного розвитку давньоіндійських суспільств у контексті світового соціоеволюційного поступу.
554589
   Історія цивілізацій: теоретичні аспекти курсу : Методичні рекомендаці для студентів денно і заочно форм навчання. – Київ : ЦВП, 1998. – 44с.
554590
  Жерноклєєв О. Історія чернецтва // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 1, 3
554591
   Історія чеської мови = Dejiny ceskeho jazyka: prirucka pro studenty-bohemisty : посібник для студентів-богемістів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; уклад. Шелест Б.П. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-40-8
Ч. 1. – 2015. – 215, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. також зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. чеською мовою. – Бібліогр.: с. 148-156
554592
  Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини (з найдавніших часів до сьогодення) : Навчальний посібник / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 456 с. – ISBN 966-96421-0-8


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
554593
  Андрієва Т. Історія членства України в Співдружності Незалежних Держав // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.35-39. – ISBN 966-667-078-Х
554594
  Татаркевич Владислав Історія шести понять : Мистецтво, прекрасне, форма, творчість, відтворництво, естетичне переживання / Татаркевич Владислав; Пер. з польської В.Корнієнка. – Київ : ЮНІВЕРС, 2001. – 368с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-45-7
554595
  Шульга І.К. Історія шкільного природознавства в Росії : Дис... канд. пед..наук: / Шульга І.К.;. – Київ, 1954. – 404л. – Бібліогр.:л.393-404
554596
  Боднарчук Л.С. Історія як "відношення теперішнього до минулого" у дослідженнях Б. Рассела // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 109-110
554597
  Бойніцька О.С. Історія як наратив: концепт Гейдена Вайта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 59-64


  Розглядається сформульований американським істориком Г. Вайтом концепт "метаісторії", що постулює історіографію як поетичний конструкт, заснований на ідеологічних припущеннях. Декларуючи, що вс історія є наративом. Вайт обстоює думку, що саме вибір ...
554598
  Мелещук А.А. Історія як процес органічного розвитку людства в історіософії Володимира Соловйова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
554599
  Шпак Володимир Тимофійович Історія як система взаємодії потоків людської діяльності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-65. – Бібліогр.: с. 55, 57-65. – ISSN 0235-7941
554600
  Білас Історія як спокусник / Білас, Л.-Р.Р; вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 189-208. – ISSN 0130-5247
554601
  Сосновська Д. Історія як сумнів // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 18-21


  Монографія французького історика Даніеля Бовуа "Український трикутник. Шляхта, царат і простолюд на Волині, Поділлі та Київщині 1793 - 1914".
554602
  Ясь О. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М.І. Костомарова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-107. – ISSN 0130-5247
554603
  Меленець Л. Історія ялинкової іграшки // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35.
554604
  Степаненко М.І. Історія, граматика, поетика українського слова / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-7653-96-5
554605
  Сіренко І.В. Історія, ідея та значення українського тризуба // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 129-132. – (Серія "Історичні науки")
554606
  Бойніцька О.С. Історія, історії та "останні розпорядження" Грема Свіфта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 35-38
554607
   Історія, історіософія, джерелознавство. – К., 1996. – 360с.
554608
  Румянцева В.В. Історія, карбована в гербах: про походження гербів українських міст / В.В. Румянцева. – К., 1987. – 47с.
554609
  Шашкова Л. Історія, культура, наука: доповнюваність перспектив // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 314-333. – ISBN 978-966-423-392-4
554610
  Кволлс К. Історія, міське плпнування та творення повоєнного Севастополя // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 111-124. – ISBN 978-617-578-085-5
554611
  Гривінський Р. Історія, написана від руки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 18


  Світлана Черняк, журналіст, драматург і громадський діяч зберегла малюнки, створені очевидцями Голодомору.
554612
  Міщанини В.В. Історія, організація і проведення педагогічної практики на історичному факультеті УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 73-79. – (Історія ; Вип. 25)
554613
  Коцюбинська М.Х. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-966-518-499-7
554614
  Курило М. Історія, події, люди і геологія (відгук на книгу І. Латиша "От Урала до Карпат") / М. Курило, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817
554615
  Кириченко О.А. Історія, предмет і система криміналістики : Лекція №1 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай; МВС України. Київ. ін-тут Внутрішніх Справ. – Київ, 2002. – 63с.
554616
  Дмітрієв А. Історія, соціологія та пошуки "національної науки" // Критика. – Київ, 2013. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 21-26. – ISSN 1563-6461
554617
  Поярков О.В. Історія, сучасний етап та перспективи розвитку інситиуту зупинення досудового слідства, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.80-87. – Бібліогр.: 11 назв.
554618
  Лоссовський І. Історія, сучасний стан і перспективи корейського врегулювання // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-49. – (Історичні науки)
554619
  Хайсам М. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку арабських національних бібліотек. : Автореф... канд.іст.наук: 05.25.03 / Хайсам М.; Киів держ.ін-т культури. – К, 1995. – 26л.
554620
  Сербін Олег Олегович Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.08 - книгознав., бібліотекознав., бібліографознав. / Сербін Олег Олегович ; НАНУ, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
554621
   Історія, теорія і практика партійної і радянської преси. Бібліографічний покажчик.. – Львів, 1964. – 178с.
554622
   Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : Навчальний посібник. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408с. – ISBN 966-617-197-X
554623
  Небрат В.В. Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 144-151. – ISSN 1605-7988


  Круглий стіл , що відбувся 1 грудня 2016 р. У засіданні взяли участь фахівці з економічної історії, теорії і практики підприємництва, представники економічних кафедр національних університетів. КНУ ім. Т. Шевченка: Гайдай Т.В. - д.е.н., доцент каф. ...
554624
   Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : науково-навчально-методичний посібник / Харченко С.Я. [ та ін. ] ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка ; [ за заг. ред. С.Я. Харченка ]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-617-185-9
554625
   Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колект. монографія / [С.А. Панченко, Т.В. Хітрова, Ю.Г. Полєжаєв та ін.]. - М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-383-796-3
554626
   Історія.. – Пряшів, 1965. – 74с.
554627
   Історія. Матеріали до програми на 1937-38 навч.рік. – К., 1937. – 48с.
554628
  Нікольський Н.М. Історія. Рим. / Н.М. Нікольський. – Х-Дніпропетровськ, 1934. – 48с.
554629
   Історія. Тематичне оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – 33-42


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань. Україна під час Другої світової війни (1939-1945)
554630
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2008
554631
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2008
554632
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2008
554633
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 1. – 2009
554634
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 2. – 2009
554635
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 3. – 2009
554636
   Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
№ 4. – 2009
554637
  Брайчевський Михайло Історія. Як Володимир став святим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 16-19 : фото
554638
   Історія: завдання та тести : посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Історія". – Київ : Генеза
Ч.1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 95 с.
554639
  Афанасьєв М.М. Історія: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 4. – С. 16-20
554640
  Никольский Н.М. ІсторіяДокласове суспільство. Стародавній схід. / Н.М. Никольский. – Х-Дніпропетровськ, 1933. – 182с.
554641
  Галайчук В. Історя про те, як держава Україна ситуацію виправляла. Проте не виправила, а лише погіршала / В. Галайчук, С. Кальченко, Т. Канак // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
554642
  Дудоров О.О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону / О.О. Дудоров, Г.М. Зеленов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 69-81. – ISSN 1026-9932
554643
  Тростюк З. Істотна шкода як ознака складу службової недбалості / З. Тростюк, А. Соколов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 75-82.
554644
  Баглай І.П. Істотна шкода, заподіяна незаконним полюванням та зайняттям рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: порівняльний аналіз // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 186-194. – ISSN 2227-796X


  The measures of protection should be made more active and effective, scientifically proven. There should be put emphasize on sustainable usage and restoration of wildlife because of the interests of present and future generations in Ukraine. In ...
554645
  Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 3-7


  У статті досліджується правова природа спадкування орендованої земельної ділянки. Виявлено низку недоліків тлумачення поняття "систематичне невиконання обов"язків" щодо істотного порушення договору другою стороною, що призводить до розірвання договору ...
554646
  Присяжним А.В. Істотне порушення умов договору як підстава зміни та розірвання цивільно-правового договору // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 389-391. – ISBN 966-660-151-6
554647
  Гріник Ю.М. Істотний спектр електродного матричного диференціального оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджується істотний спектр одного класу нееліптичних матричних диференціальних операторів.
554648
  Бажанов В. Істотні умови авторських договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанню істотних умов договорів в авторському праві України. Публикация посвящена вопросу существенных условий договоров в авторском праве Украины. The article scrutinizes the problem of essential conditions of contracts in ...
554649
  Назаренко В"ячеслав Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 101-104.
554650
  Семків В.В. Істотні умови договорів оренди природних ресурсів // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 73-78. – ISSN 2413-7189
554651
  Падучак Богдан Істотні умови договорів у сфері трансферу технологій // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 70-77
554652
  Юрченко Е.І. Істотні умови договору емфітевзису: проблеми законодавчого регулювання // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 130-132. – ISSN 2413-7189
554653
  Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-24
554654
  Селіванов М. Істотні умови договору комерційної концесії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 1608-6422
554655
  Апопій Інна Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 77-79
554656
  Апопій І. Істотні умови договору купівлі - продажу на оптовому ринку споживчих товарів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.38-41
554657
  Отраднова О.О. Істотні умови договору найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 199-200. – ISBN 978-966-667-341-4
554658
  Степська О.В. Істотні умови договору оренди земель сільськогосподарського призначення // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-20-9
554659
  Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 90-96. – ISSN 0132-1331
554660
  Лукасевич-Крутник Істотні умови договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-86.
554661
  Гейнц Р.М. Істотні умови договору про надання комунальних послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 76-80. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
554662
  Волощенко Т.М. Істотні умови договору про надання телекомунікаційних послуг // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 73-77. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
554663
  Майданик Р.А. Істотні умови договору ренти договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 171-175. – ISBN 978-966-667-341-4
554664
  Горєв В.О. Істотні умови договору як обмеження договірної свободи учасників цивільних правовідносин // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 165-170. – ISBN 966-435-028-1
554665
  Кодинець А.О. Істотні умови договору, його зміст та виконання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 460-472. – ISBN 978-966-667-341-4
554666
  Безклубий І.А. Істотні умови кредитного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 912-915. – ISBN 978-966-667-341-4
554667
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
554668
  Парпан Тетяна Валеріївна Істотні умови трудового договору : Дис. .. кандидата юридичних наук: 12.00.05 / Парпан Т.В.; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.178-202
554669
  Константінов О.Ю. Істотній спектр одного класу матричних диференціальних операторів змішаного порядку / О.Ю. Константінов, О.В. Кутовий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлені умови істотної само спряженості 2х2 операторних матриць та вивчається їх істотній спектр.
554670
  Мерінг Ф. Істроія Німеччини від кінця середніх віків / Ф. Мерінг. – Харків ; Київ, 1931. – 200 с.
554671
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1951. – 72с.
554672
  Шевченко Ф.П. Істроричне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – К., 1954. – 167с.
554673
  Хохлов В.А. Іструментарій проектування комп`ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Хохлов В.А.; Херсонськ. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
554674
  Шуре Е. Ісус (Місія Христа) / Е. Шуре ; [пер. з фр. Л. Герасимчука]. – Київ : Криниця, 2002. – 74, [2] с. – Вих. дан. ориг.: Edouard Schure. Les Crands Jnities. Esquisse de l"histoire secrete des religions. Paris, 1917. - На обкл. зазнач. також: Вперше укр. мовою в пер. з французької. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Естетика. Філософія. Релігія). – ISBN 966-7575-38-1
554675
  Каспер Вальтер Ісус Христос = Jesus der Christus : пер. з нім. / Каспер Вальтер. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 427с. – ISBN 966-7888-34-7
554676
  Лихограй Р. Ісус христос крізь призму героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 104-109


  У статті здійснено спробу розглянути Біблійний образ Ісуса Христа з позиції світового героїчного епосу на рівні мотивів, образів та сюжетів. The article attempts to trace the conception of Jesus Christ from position of world heroic epic songs in it`s ...
554677
  Моріак Ф. Ісусове життя = Vie de Jesus / Франсуа Моріак. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-378-099-3
554678
   Ісці на святло лабірынтамі дауніх падзей : зборнік памяці Віталя Скалабана / [уклад.: А. Сідарэвіч, А. Фядута, М. Шумейка ; рэдкал.: Г. Запартыка та ін.]. – Мінск : Лімарыус, 2013. – 497, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-985-6968-32-0
554679
  Бабаніна В.В. Ісюрія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 26-30.
554680
  Шкоба Я. Іськів Богдан Григорович : (до 80-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 88-89. – ISSN 0044-4650
554681
  Ус Р.Л. Іт-аудит - інструмент стратегічного управління організації / Р.Л. Ус, Г.С. Нерсесян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 124-128
554682
  Задорожнюк Н.О. ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
554683
  Матвієнко О. ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто проблему ІТ-освіти у вищих навчальних закладах культури. Наголошено на доцільності підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури у зв"язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний ...
554684
  Дудар З.В. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В. Дудар, А І. Ревенчук, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 39-43. – ISBN 966-8847-12-1
554685
  Дмитриченко М. ІТ-проектування у професійній освіті та педагогічній науці // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Член-кореспондент НАПН України, ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
554686
  Гарнык Л.П. ІТ-технологии и парадигма современного образования: концептуальные и методологические аспекты внедрения инноваций при создании комплексных мультидисциплинарных учебных курсов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 1. – С. 81-89. – ISBN 978-966-623-869-9
554687
   ІТ-хакатон: будьте здорові! // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 5


  На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: weHealth – аналіз стану здоров’я через моніторинг серцево-судинної системи, weData (eGov) – аналіз відкритих державних джерел даних методами ...
554688
  Юзич М. ІТ - ішники запропонували свої реформи в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  П"ять кращих ідей: відкритий бюджет, електронний паспорт, віртуальна біографія політиків, департамент нагляду за владою та пошукова система корупціонерів.
554689
  Тимошик М. Італієць Беретті проти "русского міра" в Києві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 12


  Роздуми над книгою професора Дмитра Степовика "Володимирський собор".
554690
  Сальваторе Дель Ґаудіо Італізми в українськомовних ЗМІ Італії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 66-73


  У статті розглядається мова українськомовних ЗМІ в Італії. Особливу увагу приділено впливу італійської мови на українськомовні газети, які були створені внаслідок масової імміграції українських заробітчан в Італію. In the article deals with the ...
554691
  Дель Гаудіо Італізми у творах М. Коцюбинського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 167-179


  У статті після оглядового параграфу, присвяченого біографії М. Коцюбинського та мотивам його перебування в Італії, проаналізовано вживання італізмів у таких відомих оповіданнях (нарисах), як "Сон", "Хвала Життю" та "На Острові", пов"язаних з ...
554692
  Кузьміч В. Італійка з Мадженто / В. Кузьміч. – Х. – 95с.
554693
  Онацький Євген Італійськo-український словник = Vocabolario italiano-ucraino / Онацький Євген; Укр. катол. ун-т ім. св.Климента Папи. – Рим, 1977. – 632с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім.св.Климента Папи ; Том 13-15)
554694
  Смирнов І.Г. Італійська "паста" та логістика: досвід компанії "Barilla" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 54-63
554695
  Мицик Ю.А. Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632-1634 рр.) / Ю.А. Мицик, Н.Я. Пухальська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 213-218. – ISSN 0130-5247
554696
  Роблес Е. Італійська весна: романи. / Е. Роблес. – К., 1985. – 304с.
554697
  Бацак К. Італійська еміграція в Україні наприкінці 18 - у першій третині 19 століття = Lemigrazione italiana in Ucraina : Витоки. Формування. Діяльність / К. Бацак; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Знання України, 2004. – 300 с. – ISBN 966-316-040-3
554698
   Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова = Italian Renaissance books ib the Funds of the Scientific library of Odessa National University. – Одеса : Астропринт, 2001. – 88с. – ISBN 966-549-622-0
554699
   Італійська лінгвістика і перекладознавство в Україні : (алф.-предм. бібліогр. довідник) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр італознавства, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова ; [упоряд. Ю.О. Чернишова, С.Б. Фокін]. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2014. – 80 с. – Покажч.: с. 60-79
554700
  Батраченко Б.А. Італійська мафія у Другій світовій війні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 30 (454), жовтень 2016 р. – С. 15-16
554701
  Лахтіонова К.М. Італійська мова для дітей = L"italiano per bambini / К. М. Лахтіонова. – Київ, 1998. – 49с.
554702
  Золенкова О.Е. Італійська мова. Фонетика. Граматика. = La lingua italiana : Довідник-самовчитель / О.Е. Золенкова, Д. Рудзанте, К.Г. Золенкова. – Тернопіль : Богдан Будный, 2000. – 160с. – ISBN 966-7437-70-1
554703
  Денисов С.Ф. Італійська модель запобігання злочинності молоді / С.Ф. Денисов, Т.С. Жукова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 492-500. – ISSN 1563-3349
554704
  Бацак К.Ю. Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєн // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 19-35. – ISSN 2226-2180


  Мета роботи передбачає дослідження історії однієї з найбільш успішних італійських антреприз в Одеському міському театрі першої половини ХІХ ст. у контексті позасценічної діяльності тодішнього імпресаріо Й. Жульєна. Методологія цієї праці полягає у ...
554705
  Бацак К. Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років: pro et contra // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 43-76


  "...Досліджено діяльність італійської оперної антрепризи у Києві, зокрема, її організацію, репертуар, особливості виступів провідних співаків труп в умовах боротьби європейських та російських тенденцій у музично-театральному житті міста. Доведено, що ...
554706
  Бацак К.Ю. Італійська оперна сцена Одеси (1831-1838 рр.) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 226-240. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено діяльність італійського оперного театру Одеси в період антрепризи сімейства Ризничів і їх компаньйонів: формування репертуару, специфіка музично-драматичного діяльності трупи, вокальні та артистичні особливості творчості головних виконавців."
554707
  Майборода Наталя Італійська пристрасть / Майборода Наталя, Будай Ніна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 138-141 : фото
554708
  Білоусова Н. Італійська Софія отримала продовження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  За кілька років у Римі поруч із християнською святинею збудують великий духовно-культурний центр для українців за кордоном.
554709
  Вдовиченко В. Італійська Шевченкіана // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
554710
  Стафійчук В.І. Італійська школа геополітики / В.І. Стафійчук, Л.В. Черненко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 175-183. – Бібліогр.: 7 назв
554711
  Глушко О.К. Італійське каприччо : новели / Олександр Глушко. – Київ : Вітчизна, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-8623-10-3
554712
  Хошобіна Олеся Італійське міжсезоння: формуємо індивідуальний тур // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 50-55 : фото. – ISSN 1998-8044
554713
  Стріха М. Італійський "прорив" Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 10-11. – ISSN 1819-7329


  Шевченківський 2014-й ювілейний рік суттєво підвищив інтерес до України у світі. Тому подією величезної ваги стала поява в престижному італійському видавництві "Le Monnier" книги відомого славіста, іноземного члена НАН України, професора Міланського ...
554714
  Пехів В.Б. Італійський вектор зовнішньої політики ОУН // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 136-140. – ISSN 0321-0499
554715
  Вдовиченко В. Італійський виклик для України та ЄС.: чим загрожують перші вибори 2018 року? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 13. – ISSN 1992-9277
554716
  Дель Гаудіо Італійський вплив на україномовні інтернет-газети в Італії // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 137-147. – ISBN 966-02-2984-4
554717
  Зеленська Любов Італійський калейдоскоп : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-43 : Фото
554718
  Дель Гаудіо Італійський лексичний компонент в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 111-125. – ISSN 1682-3540
554719
  Гончар М. Італійський страйк для західних санкцій. Українська дипломатія бурхливо відреагувала на заяви Генсека ООН у Петербурзі / М. Гончар, М. Каццулані // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 5


  Але в гостях у Путіна був не тільки цей малоавторитетний персонаж міжнародної політики Маттео Ренці, а й голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та італійський прем"єр Маттео Ренці. США вустами представника Держдепу Марка Тонера, акцентували увагу Європи на ...
554720
  Дель Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів / Дель, Ґаудіо // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 133-140. – ISSN 2219-4290
554721
  Бажан М.П. Італійські зустрічі : Поезії / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1961. – 54с.
554722
  Іванова Г.Б. Італійські кліше у текстах парламентських виступів та їх українські відповідники // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 175-182. – ISBN 966-581-481-8
554723
  Романенкова Ю.В. Італійські маньєристи при європейських дворах у XVI - на початку XVII століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 194-201. – ISSN 2226-2180
554724
   Італійські мистецьки вечори / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Інформація Прес-центра про участь студентів та викладачів КНУТШ у Десятому всесвітньому тижні італійської мови. Мистецьки вечори пройшли в арт-галереї українського скульптора Євгена Дерев"янко "Гольфстрім."
554725
   Італійські народні казки. – К., 1986. – 151с.
554726
  Бацак К. Італійські оперні виконавці на театральних та концертних сценах Львова (остання третина XIX - початок XX століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 145-157. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
554727
  Малерба Л. Італійські оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 111-120. – ISSN 0320-8370
554728
   Італійські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1987. – 172 с.
554729
  Ціватий В. Італійські та іспанські студії професора Піскорського - погляд через сторіччя // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 42-45. – (Історичні науки)
554730
  Манкелль Г. Італійські черевики : сканд. гостросюжет. роман / Геннінг Манкелль ; [пер. зі швед. Ганни Мамчур]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид. : Italienska skor / Mankell H. Stokholm : Leopard forlad, 2006. – (Карта світу. Швеція). – ISBN 978-966-03-6502-5
554731
  Нелін М.В. Італійсько-американська співпраця в "іракському питанні" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 126-131


  Актуальність дослідження даного аспекту італійсько-американських відносин обумовлюється подальшим зростанням значущості стратегічного співробітництва США та Італійської Республіки, як одного з "бастіонів" консолідації трансатлантичної єдності та ...
554732
  Гончар Б.М. Італійсько-російська угода 1909 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 573-574. – ISBN 966-316-039-X
554733
  Гончар Б.М. Італійсько-турецька війна 1911-12 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 574. – ISBN 966-316-039-X
554734
  Малаков Д. Італійці в Києві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 15-17


  Україна завжди була привабливою й відкритою для талановитих людей, вихідців з інших країн. Італійські архітектори зводили будинки у Києві ще з XII століття. Серед видатних імен - батько і син Беретті - Вінченцо й Аллесандро. Вінченцо спорудив будинок ...
554735
  Лісовська Р. Італійці в Одесі, абопроблема взаємодії двох культур // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 51-60. – ISSN 0869-3595
554736
  Курченко О. Італійці не вміють мовчати долго // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 244-246. – Бібліогр.: Літ.: С. 246; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5
554737
   Італійці та італійська культура в Україні = Gli italiani e la cultura italiana in Ucraina. – Київ, 2005. – 160с.
554738
  Ничко О. Італійці у прозі Джона Стейнбека (романи "Тортилія Флет", "Зима незгоди нашої") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 46-52.
554739
  Вишневська В.М. Італія-регіональний огляд : Навчальний посібник для студентів природничих факультетів / В.М. Вишневська, О.О. Мотузенко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2003. – 36с.
554740
  Супричов Олексій Італія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-50 : Карта
554741
  Крушельницький С. Італія (географічний нарис) / С. Крушельницький. – Х., 1931. – 123с.
554742
   Італія в гостях України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 138 : фото
554743
   Італія в українській поезії. – Львів, 1999. – 144с. – ISBN 966-7379-23-Х
554744
  Тищенко К.М. Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти / Костянтин Тищенко ; КНУТШ; Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2009. – 192с. – ISBN 978-966-2172-19-5
554745
  Торкут Н.М. Італія та італійці в рецепції англійського ренесансу: від показної ганьби до імпліцитної апологетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 426-429


  Рецепція Італії та італійців в англійському соціумі доби Ренесансу була настільки неоднозначною, а інколи амбівалентною, що її можна кваліфікувати як імагологічний парадокс. Сутність цього парадоксу полягає в тому, що попри відверту публічну ...
554746
  Вітрук А. Італія Тараса Шевченка: Святочна доповідь професора Джованни Броджі // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2014. – Вересень (ч. 22/23). – С. 16-17
554747
  Мяловицька Н.А. Італія у пошуках шляхів удосконалення державного устрою // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-20.
554748
  Патійчук В. Італія як міжнародний центр православного релігійно-паломницького туризму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 86-93. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
554749
   Італія. Dolce vita в Альпах : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр, Саватєєва Олена, Саватєєв Сергій, Безсонов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 120-124 : Фото
554750
  Онишко Сергій Італія. Авто та Альпи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 86-93 : фото
554751
  Москаленко Леся Італія. Венеція без маски : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-76 : Фото
554752
  Власенко Анастасія Італія. Екскурсії для бамбіни, або Зимові римські канікули // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 56-63 : фото
554753
  Москаленко Леся Італія. Лижі. Валь Гардена. Італія з австрійським присмаком // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 74-75
554754
  Москаленко Леся Італія. Ніч на озері Гарда : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-80 : Фото
554755
   Італія. Новинки "дольче віта" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 64-67 : фото
554756
   Італія. Собор Святого Петра. Італія і Рим. Де живе Папа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 46-47 : фото
554757
  Будзівула Ірина Італія. Фьюджи. Вода, що повертає час назад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 34-35 : фото
554758
   Італія. Фьюджи. Вода, що руйнує камінь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 62-63 : фото
554759
  Москаленко Леся Італія. Чайники на снігу : спецрепортаж. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-91 : Фото, карта
554760
  Ільченко Катерина Італія. Як ми шукали Сало й опинились у Мальцесіні : спецрепортаж. Італія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 62-67 : Фото
554761
  Чорнолуцька Т. Італія: вічне тяжіння // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.60-61


  Історія подорожей по Італії
554762
  Божко Тетяна Італія: перспективи безмежні / Божко Тетяна, Самойлов Юрій // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
554763
  Федоренко К. Італія: референдум проти істеблішменту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 4


  "Референдум про внесення змін до Конституції, який відбувся в Італії 4 грудня, має шанси стати ще одним помітним ударом по сучасному західному світоустрою. Втім, панікувати передчасно: щоб таке сталося, мають збігтися відразу кілька чинників. Спочатку ...
554764
  Птахів Семен Італія: як стимулювати в"їзні турпотоки // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
554765
  Поманська О. Італо Кальвіно: Біобібліографічний нарис (1923-1985) // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.50-53
554766
  Парахина Наталья ІТВ - 2005 стала рекордной по всем показателям : На ІТВ-2005 Россия пользовалась спросом. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 8 : Фото
554767
  Савояров Никита ІТВ в непрерывном поиске совершенства : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-37 : Фото
554768
   ІТВ: Москва и регионы снова выступили вместе : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8
554769
  Ліптуга Іван ІТВ: ювілей виставки, успіх України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
554770
  Венгер Любов Олександрівна Ітенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Венгер Л.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
554771
  Анісімов А.В. Ітеративний алгоритм обчислення модулярної редукції / А.В. Анісімов, О.Г. Мекуш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ітеративний алгоритм для обчислення модулярної редукції, що дозволяє ефективно виконувати цю операцію для певного типу модулів.
554772
  Корчевська Л.О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 175-183. – ISSN 1993-6788
554773
  Карабут Л. Ітерації у кримінально-процесуальній діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 236-241. – ISSN 0132-1331
554774
  Нікітін А.В. Ітераційна процедура знаходження розв"язку матричного узагальненого рівняння Сільвестра для стохастичних динамічних систем не розв"язаних відносно диференціалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.178-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропоновано ітераційний метод розв`язання узагальненого матричного рівняння Сільвестра для систем стохастичних диференціальних рівнянь, не розв"язаних відносно диференціалів. Ключові слова: стохастичні динамічні системи, не розв"язані ...
554775
  Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу / І.М. Александрович, В М. Сидоров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розв"язана особлива задача Коші для ітераційного рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу.
554776
  Карпенко Б.О. Ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у реальних фазометрах і частотомірах інтерференційного типу на основі апріорної інформації про технічні характеристики їхніх детекторів / Б.О. Карпенко, Ю.О. Саричев, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий ітераційний алгоритм підвищення точності вимірів у фазовимірювальних схемах інтерференційного типу, що усуває помилки через неідентичність і нестабільність вольт-амперних характеристик діодів у чотири-детекторних схемах. The ...
554777
   Ітераційний метод розрахунку поліланцюгових хвилевідних смугово-пропускаючих фільтрів / М.І. Ляшенко, Т.М. Овсяннікова, І.М. Овсянніков, С.А. Тузіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано новий метод розрахунку, з заданою точністю хвилевідно-діелектричних фільтрів. Застосування цього методу в діапазоні НВЧ значно спрощує конструкторську частину роботи над фільтром. Створено необхідний пакет програм для проведення ...
554778
   Ітераційний метод розширення вимірювального діапазону сенсора хвильового фронту Шека-Хартмана / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов, Н.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 306-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано використання у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана ітераційного алгоритму реєстрації голографічної матриці мікроліт, при виготовленні якої опорний пучок для запису голограми формується самою досліджуваною хвилею. Розглянуто ...
554779
  Вавричук В.Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв"язування задачі Коші для параболічного рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вавричук Василь Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
554780
  Яремчук Андрій Ітербій // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 0868-9644
554781
  Бондарєва Н.О. Іти - ходити, їхати - їздити... : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Н.О. Бондарєва, М.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 282 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281. – ISBN 978-966-529-241-8
554782
  Кравченко І.Е. Іти верхів"ям. / І.Е. Кравченко. – Київ, 1981. – 184 с.
554783
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
554784
  Матюха М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
554785
  Морцінек Г. Іуда з Монте Сікуро. Роман / Г. Морцінек. – Київ, 1961. – 248с.
554786
  Танчер В.К. Іудаїзм-знаряддя ідеологічної реакції : (На правах рукопису) / В.К. Танчер; Кабінет атеїста Київського міського відділення тов-ва для поширення політич. і наукових знань УРСР; Каф-ра історії і теорії атеїзму КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1961. – 30с.
554787
  Кичко Т.К. Іудаїзм без прикрас / Т.К. Кичко. – Київ, 1963. – 192с.
554788
  Бренман Р.А. Іудаїзм на службі сіонізму / Р.А. Бренман. – Київ, 1973. – 144с.
554789
  Драбовик В. Іудаїзм як перша монотеїстична релігія // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 92-94
554790
   Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри : матеріали шостої міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім"ї та молоді КМДА Об"єднаної єврейської громади України Міжнародного центру толерантності Єврейського фонду України та; [ наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, О.С.Кисельов ]. – Київ, 2008. – 151с.
554791
  Фейхтвангер Л. Іудейська війна / Л. Фейхтвангер. – К., 1937. – 500с.
554792
  Новенченко О.Ю. Іудейське джерело мудрості Аристотеля: міф чи реальність? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
554793
  Дудченко В.В. Іудейське право: до проблеми виникнення, обгрунтування та взаємодії із сучасним ізраїльським правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
554794
   Іудине поріддя. Збірка нарисів, оповідань, поезій. – К., 1975. – 302с.
554795
  Москаленко Леся Іумпорн Джирагалвісул: "У Таїланді, якщо ти не посміхаєшся, значить, захворів" / Москаленко Леся, Рафаловський Євген // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 24-27 : фото
554796
  Алєксандрова О.В. Іустин Флавій, Мученик // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 252-254. – ISBN 966-316-069-1
554797
  Гете И.В. Іфігенія в Тавриї : драма в 5 діях / Вольфганг Гете ; Перекл. Василь Ріленко. – У Львові (Львів) : Накл. перекладн. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Бернадського, 1895. – 64 с.
554798
  Славінська М.В. Іформаційна політика правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 462-468. – ISSN 1563-3349
554799
  Дніпровський А.О. Іх водила молодість. / А.О. Дніпровський. – К., 1971. – 172с.
554800
   ІХ Всеукраїнський турнір юних економістів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 18
554801
   ІХ Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування / О.І. Терещук, В.І. Мовенко, І.О. Нисторяк, В.А. Крупко, О.Ю. Наровлянська // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 49-51 : фото
554802
  Будько Євген ІхтіАндрій / Будько Євген, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 108-117 : фото
554803
  Ковальчук О.М. Іхтіологічна колекція Д.К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природничого музею НАН України / О.М. Ковальчук, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 55-63. – ISSN 2219-7516
554804
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посібник з курсу " Іхтіологія" для студентів біологічних факультетів / В.Р. Алексієнко. – Київ : Укр. фітосоціол. центр, 2007. – 116с. – ISBN 966-306-137-6
554805
  Алексієнко В.Р. Іхтіологія : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
554806
  Олексенко Л.П. ІЧ- спектоскопічне дослідження адсорбції піридину на кобальтвмісних каталізаторах окиснення СО / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко, Г.М. Тельбіз // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 122-125. – ISBN 966-594-601-3
554807
  Труш В. ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 31-35. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано частково заміщений (H[L-d6]) та повний дейтероаналог (D[L-d6]) диметил-N-трихлорацетиламідофосфату (H[L]), а також його натрієві солі (Na[L]) і (Na[L-d6]), відповідно. На підставі детального аналізу даних ІЧ- спектрів було віднесено смуги ...
554808
   Ічнянська криниця : літературно-мистецький журнал Ічнянського районного об"єднання літераторів "Криниця" : Альманах / голов. ред. С. Маринчик ; редкол.: В. Голець, М. Клочко, А. Безлєпкіна [та ін.]. – Ічня, 2008-
№ 4/5 (6) 2016/2017. – 2016. – 252 с.
554809
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 24-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
554810
  Гетьман В.І. Ічнянський національний природний парк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
554811
  Ільїн В.В. Ішвара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52. – ISBN 966-316-069-1
554812
  Матюшенко Настя Ішгль. Дуже "крута" Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 42 : фото
554813
  Сидоренко Віктор Ішгль. Зіркова зима // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 46-49 : фото
554814
  Горобець Іван Ішгль. Наймодніший сніг Австрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 34-37 : фото
554815
  Сидоренко Віктор Ішгль. Фешенебельні схили // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 20-23 : фото
554816
   Іше раз про Грабовича - з двох боків // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 1, 5


  Дискусії з приводу висунення Г. Грабовича на Шевченківську премію.
554817
   Ішлінський Олександр Юлійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 264-265. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
554818
  Барань Є. Іштван Ковтюк як діалектолог // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 29-34
554819
  Муравецька Я. Іще один він (Антиромантична оповідка). Евридіка й Орфей, Або Мері й Кость. Містерія без шизофренії (Локальна драма Підсвідомості) : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 118-124
554820
  Слабошпицький М. Іще один його талант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 14


  Слово в ювілей Романа Колісника (Торонто)
554821
  Коцарев О. Іще одна іпостась Бруно Шульца // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вийшов український переклад літературно-критичних нарисів письменника.
554822
  Макаренко Є Д. Іщенко Антон Маркович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-107 : фото. – ISSN 0367-4290
554823
  Мовчанюк Д. Іщенко Микола Григорович : [спогади] / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 139. – ISBN 978-966-2726-03-9
554824
   Іщенко Микола Павлович : д-р філос. наук, проф., заслужений працівник освіти України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т.І. Іщенко, В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця ; авт. вступ. сл.: Г.М. Голиш, А.Є. Конверський ; наук. ред. М.І. Михальченко]. – Черкаси : Бізнес інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с. : портр. – До 75-річчя від дня народж. та 45-річчя н.-д. діяльності. - Імен. покажч.: с. 109-110. – (Серія "Бібліографія вчених України" ; вип. 8). – ISBN 978-966-353-429-9
554825
   ІЩорічник - 2010 Інституту ядерних досліджень НАН України = Annual report - 2010. – Київ
за 2010 р. – 2011
554826
   Іщук Лариса Вадимівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 258 : фото
554827
   Іщук Степан Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 48-49
554828
   Іщук Степан Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 89-90 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
554829
   Іщук Степан Іванович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 51-52. – ISBN 966-95774-3-5
554830
   Іщуку Степану Івановичу - 75 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Іщук Іван Степанович - професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998)
554831
  Забіяка І.В. Ї. Волькер "Балада про кочегарові очі": три варіанти перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 195-199. – (Б-ка Ін-ту філології)
554832
  Кармазіна М.С. Їдентичності у сучасному науковому дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 4-28
554833
  Стехов Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Їду на "Північ" : Повість / Серій Трохимович і Ляшук Григорій Львович Стехов. – Київ : Молодь, 1976. – 183с.
554834
  Салюк П.С. Їдуть гості / П.С. Салюк. – К., 1971. – 73с.
554835
   Їдьмо до Греції! : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 28-29 : Фото
554836
  Кецмур О. Їдьмо до Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19


  Враження журналістки від перебування в Санкт-Петербурзі в музеї-кімнаті Тараса Шевченка в якій він жив і творив останні роки свого життя
554837
  Черінь Ганна Їдьмо зі мною знов! : Збірка тревелогів / Черінь Ганна. – б.м. : Слово, 1990. – 354с. : іл. – ISBN 0-914834-82-7
554838
  Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя / Олена Костюкович ; [передмова Умберто Еко ; пер. з італ. В.Б. Чайковського ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 430, [2] с., [64] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Передм. також. італ. – Бібліогр. в прим.: с. 392-429. – ISBN 978-966-03-7264-1
554839
  Скиталінська Оксана Їжа для високого IQ // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 12 : Фото
554840
  Захожа Ганна Їжа єднає Україну // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
554841
  Шемета Ю.М. Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 61-69. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
554842
  Денисенко О.І. Їжа як культурний феномен: філософсько-структуралістський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 28-30
554843
  Косматенко А.Д. Їжак, Троянда й Соловей : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1974. – 190 с.
554844
  Степович А.І. Їзда королів / А.І. Степович. – [Київ], 1927. – С. 227-236. – Авт. вказан у кінці статті. - Окр. відб.: Первісне громадянство та його пережитки на Україні : наук. щорічник / Всеукр. АН, Культ.-іст. коміс. ; за ред. К. Грушевської. К. : Держвидав України, 1927, вип. 1-3, с. 227-236


  Анотація: У даному потрійному випуску журналу розглядається так звана жіноча господарська магія або елементи магічних ритуалів, які перейшли до побутового вжитку, мета їх використання. Міститься також матеріал, присвячений методологічній основі ...
554845
   Їздити обережно недостатньо. Потрібно страхуватися // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30
554846
  Гумовський О.В. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості = The family Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): systematics, morphology and life histories / О.В. Гумовський ; [Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 213, [2] с., [16] л. табл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 193-210. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1275-2
554847
  Гусарук Н.І. Їі покликання - біологія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 15-16
554848
  Ламонова Оксана Її ангел охороняє світ : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-189. – ISSN 0208-0710


  Валентина Султанова - майстер пап"є-арту
554849
  Гусарчук Т. Її бароковий сад // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-39. – ISSN 0868-9644


  Заслужений діяч мистецтв України Герасимова-Персидська Н.О.
554850
  Файзі Р. ЇЇ величніст людина : роман / Р. Файзі. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
554851
  Тимошик М.С. Її величність - книга : Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999 / Микола Тимошик. – Київ : Наша наука і культура, 1999. – 308 с. : іл. – 165-річчю від дня заснування Київського університету імені Тараса Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с.2 87-297. – ISBN 966-95575-0-Х
554852
  Цюпин Б. Її Величність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Королева Єлизавета ІІ святкує діамантовий ювілей - 60-річчя правління. Жінку, якій нині 86, називають найуспішнішим вінценосцем сучасності
554853
  Мікерін І. Її величність "система" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.83-86


  Практичне застосування Кримінального і кримінально процесуального права України
554854
  Ємельянова Світлана Її Величність Британія : вояж-колекція / Ємельянова Світлана, Сидоренко Віктр, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 90-93 : Фото
554855
  Дроздовський Дмитро Її величність Мнемозіна // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
554856
  Мусієнко М.М. Її величність рослина / М.М. Мусієнко, Л.М. Бацманова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
554857
  Молчанова Т. ЇЇ життя - музика // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 7. – ISSN 0868-4790


  Піаністка Марія Крушельницька
554858
  Войцехівський Борис Її картинами захоплювався Париж // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-160. – ISSN 0869-3595
554859
  Боженко А. Її любов : драма на 3 дії, 5 картин / А. Боженко. – Київ, 1960. – 80 с.
554860
  Жишкович М. Її місія - нести ідеї високої духовності : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 115-119. – ISSN 0868-4790


  Анна Дашак – співачка Львівської опери, заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
554861
  Шевнін О. ЇЇ мовчання - золгото, її слова - безцінні // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 6
554862
  Журавльова А. Її називали "Кобзарева онука" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 60-63. – ISBN 978-966-171-893-6


  Доля репресованого етнолога Софії Терещенко.
554863
  Черкаська Г. Її називали Гетьманшою... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 1 жовтня (№ 182). – С. 16


  Милорадович Єлизавета Іванівна — графиня, тітка гетьмана Павла Скоропадського присвятила себе українській громадській і культурній справі.
554864
  Ярославська Дарія Її Нью-Йорк : Скорочена повість / Ярославська Дарія. – Нью-Йорк : Союз Українок Америки, 1959. – 160 с.
554865
  Коваленко Л.М. Її окрадену збудили : роман / Людмила Коваленко. – Вінніпег : Тризуб
Ч. 3 : Наша не своя земля. – 1968. – 240 с.
554866
  Черкаська Г. Її очі дивляться в нас // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 14
554867
  Жулинський М. Її природа - жага творчості // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 10


  Ада Роговцева - яскравий, непроминальний талант.
554868
   Її стежина у царині флори. До 100-річчя від дня народження М.Ф. Макаревич (1906-1989) // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
554869
  Войцехівський Борис Її стихія - стоматологія // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 178-180. – ISSN 0869-3595
554870
  Бондаренко Є. Її талант - то найщиріший Україні дарунок Бога : До 110-річчя з дня народження Катерини Білокур - майстра народного декоративного живопису / Є. Бондаренко, С. Коваленко, Л. Маліченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 3 (102). – С. 24-44
554871
  Минко Василь Її усмішка. / Минко Василь. – Х., 1930. – 32с.
554872
  Божаткін М.И. Її щаслива доля / М.И. Божаткін. – Одесса, 1976. – 72 с.
554873
  Гірник Галина Її щедре древо // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
554874
  Букатий М. Їй аплодували стадіони світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 12


  Легендарній легкоатлетці Вірі Крепкіній - належна шана.
554875
  Леонтович О. Їм була подарована приязнь на все життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Духовна і душевна зрідненість Ізидори Косач-Борисової та Надії Шульгиної-Іщук. Косач-Борисова Ізидора Петрівна — українська мемуаристка, діяч культури, рідна сестра Лесі Українки. Член-кореспондент УВАН, почесний член Союзу Українок Америки. Надія ...
554876
   Їм є що патентувати // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
554877
   Їм жити при комунізмі. – К., 1962. – 44с.
554878
   Їм партія крила дала. – Дніпропетровськ, 1969. – 154с.
554879
  Тимошенко Наталія Їм подаровано кризу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 9. – ISSN 0130-5212
554880
   Їм промовляти душа моя буде : "Лісова пісня" Лесі Українки та її інтерпретації. – Київ : Факт, 2002. – 224с. – (Текст+контекст : Знакові літературні доробки та навколо них. Літературний проект). – ISBN 966-664-034-1
554881
  Котиш М.Т. Їм снились зорі.... / М.Т. Котиш. – К, 1970. – 263с.
554882
   Їм сьогодні шістнадцять. – К., 1966. – 108с.
554883
  Брезицький В.Я. Їм усміхається сонце / В.Я. Брезицький. – К., 1960. – 172с.
554884
  Аскалонов С.П. Їстивні та отруйні гриби / С.П. Аскалонов. – Київ, 1963. – 44с.
554885
  Настенко-Капалєт Їх було дванадцять? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 12 березня (№ 35). – С. 8


  Кількість кирило-мефодіївців змушує по-новому глянути на роль Тараса Шевченка в цьому політично-просвітницькому братстві.
554886
  Замаровський В. Їх величності піраміди : для старшого шкільного віку / В. Замаровський; переклад із словацької Д. Андрухова. – Київ : Веселка, 1988. – 447с. – ISBN 5-301-00088-8
554887
  Візітів Ю.М. Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 279-282. – ISSN 0321-0499
554888
  Герасименко С.А. Їх виховала партія / С.А. Герасименко. – Дніпропетровськ, 1968. – 84с.
554889
   Їх водила молодість. – Дніпропетровськ, 1988. – 230с.
554890
  Головай Ірина Їх єднала доля України ( І. Франко й Українські Січові Стрільці ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-66
554891
  Пляченко А.Г. Їх звитяга подвигу гідна, або старшини Армії Української Народної Республіки // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-966-927-118-1
554892
  Юнгер Б.Г. Їх знали тільки в обличчя / Б.Г. Юнгер, Е.І. Ростовцев. – Київ, 1968. – 84с.
554893
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 5. – 1982. – 46 с. – До 1500-річчя Києва
554894
   Їх іменами названі вулиці Києва : список літератури про діячів науки, культури та мистецтва. – Київ
Вип. 6. – 1982. – 55 с. – До 1500-річчя Києва
554895
  Пушкар М.О. Їх кликала совість / М.О. Пушкар. – Київ, 1969. – 181с.
554896
  Ковалів Ю. Їх наукова заангажованість гідна подиву і наслідування // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 118-121. – ISSN 0868-4790


  Про посмертно обраних членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка
554897
  Тарнавський Ю. Їх немає : Поезії 1970-1999 / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1999. – 428с. – ISBN 966-95114-2-9
554898
  Катренко А. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 16-57
554899
  Катренко А.М. Їх об"єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу. (Листи І.Л. Шрага М.С. Грушевському) / Катренко А.М., Катренко Я.А. – Київ : Знання, 2009. – 64 с.
554900
  Галан Я.О. Їх обличчя : Збірка нарисів / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 104с.
554901
   Їх подвиг безсмертний : фото з архіву Агенства "Чорнобильінтерінформ" // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2010. – № 12. – С. 1 обкл.
554902
  Тимошенко Наталія Їх поміняли місцями // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
554903
  Маланчук Ф.І. Їх ремесло - зрада / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1978. – 128с.
554904
  Возняк Н.В. Їх справжнє обличчя / Н.В. Возняк. – Ужгород, 1974. – 120с.
554905
  Євген Рафаловський Їхав гуцул на коні : Спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-51 : фото
554906
  Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання... / Л.Н. Большаков. – К, 1977. – 328с.
554907
  Шендеровський В. Їхні імена гідні пантеону славетних (до 70-річчя трагедії 1937 року) // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-30. – ISSN 1819-7329
554908
  Кочерга О. Їхні традиції в нашому правописі // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 17-18
554909
  Нюкало О. Їхня "письменницька сила - в надзвичайно живому відчутті безкінечної широти Всесвіту". Компаративний аналіз поезії П. Тичини та В. Вітмена / О. Нюкало, І. Співак // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
554910
  Кононенко Є. Їхня наука виживання серед чоловіків // Критика. – Київ, 1999. – Червень, (число 6). – С. 27-28


  Жіночі журнали в Україні.
554911
  Николаенко Леонид Й самая краткая буква русского алфавита. Й - самая несогласная // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 24 : фото
554912
  Данько М.М. Й сонця прихилив би!.. / М.М. Данько. – К., 1991. – 203с.
554913
  Шевченко Віктор Й.-В. Гете - природознавець (До 260-річчя від дня народження великого поета і натураліста) : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-44 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
554914
  Ромащенко Л. Й. Авіжюс і М. Стельмах: топологічні паралелі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 126-134. – (Філологічні науки)
554915
  Котенко Я.М. Й. Брамс як наступник ідей музичного романтизму // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 244-252
554916
  Петрушов В.М. Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 107-108
554917
  Петрович В.Г. Й. Геббельс и А. Розенберг - главные идеологи фашизма: новый взгляд // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 127-137. – ISSN 2070-9773
554918
  Фесько Ю.О. Й. Гете та Харківський університет у період його заснування // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 42-47


  Розглядаються взаємозв"язки Й. Гете з засновниками Харківського університету
554919
  Чухно А. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-73. – ISSN 0131-775Х
554920
  Павлов О.І. Й. Шумпетер як передвісник міждисциплінарного синтезу економіки та суміжних наукових дисциплін // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 20-23
554921
  Ільницький. М. Й.В. Гете й І. Франко: антиномія природи і духу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (645). – С. 14-26. – ISSN 0236-1477
554922
  Гладишев В. Й.В. Гете та І. Франко про світову літературу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
554923
   Й.В. Сталіну Академія Наук УРСР : Збірник праць. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 710, [5] с. : портр., карти, іл. – Парал. тит. л. рос.
554924
   Й.В.Сталін.. – М., 1945. – 24с.
554925
  Руденко О.В. Й.Г. Фіхте та його "науковчення" як обгрунтування філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема формування філософії науки в класичному німецькому ідеалізмі, зокрема в філософській системі Й.Г. Фіхте.
554926
  Баженова С.Е. Й.Й. Роллє - один з фундаторів наукового поділлєзнавства // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 105-110
554927
  Титова Л.Н. Й.К.. Тыл и демократические позиции чашской культуры : Автореф... канд. филол.наук: / Титова Л. Н.; АН СССР, Ин-т славяновед. – М., 1964. – 18л.
554928
  Сабодаш І. Й.О. Дзендзелевський - дослідник українських говорів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 4-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 10 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
554929
  Лук"янова В.П. Й.Р. Бехер - поет і теоретик / В.П. Лук"янова; АН УРСР; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1966. – 248с.
554930
  Прокоф"єва-Михайловська Й.С. Шкловський. Біографічний нарис // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 52-55. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
554931
  Гоштанар І.В. Й.Ф.Гербарт про виховання як естетичне зображення світу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 115-125
554932
  Зеликсон-Бобровска Й.Ф.Дубровинський / Зеликсон-Бобровска. – Киев, 1937. – 21с.
554933
   Йатхартх Гита : Шримад Бхагвад Гита: Гита в её истинном виде. – Мумбай : Шри Парамханс Свами Адгаданандджи Ашрам траст, 2004. – 22,518 с. – На обл.: 5200-летний интервал Шримад Бхагвад Гита в её подлинном и вечном изложении. – (Наука религии для человечества)
554934
  Тичина Павло Григорович Йде весна : Для дошкільного віку / Тичина Павло Григорович. – Київ : Веселка, 1983. – 8с.
554935
  Рапіна Л. Йдемо до тебе ми, Тарасе... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 березня (№ 11). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  9 березня на факультетах КНУ імені Тараса Шевченка пройшли шевченківські читання.
554936
  Ткач М.М. Йдемо на верховини : вірші / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1956. – 80 с.
554937
   Йди в життя, як Ленін. – К., 1970. – 211с.
554938
  Сом М.Д. Йду на побачення : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1957. – 75 с.
554939
  Божик Є.Д. Йду поміж людей. / Є.Д. Божик. – Львів, 1977. – 94с.
554940
  Завгородній Ю. Йду проти себе : візії / Юрій Завгородній. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-123-7


  Новелістичні візії автора до проблем відповідальности кожної людини за все, що діється на нашій Землі
554941
  Концевич Є.В. Йдучи вулицею : оповідання / Є.В. Концевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 157 с.
554942
  Куаммен Дэвид Йеллоустон. Парадокс цивилизации / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
554943
  Ільченко Володимир Йелоупукі всіх часів і народів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 66-70 : фото
554944
  Удалова Г.М. Йемен в период первого османского завоевания / Г.М. Удалова. – М., 1988. – 198с.
554945
  Малышева Д. Йемен как новая "горячая точка" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 148-153. – ISSN 1998-1813
554946
  Серебров С.Н. Йемен на пороге гуманитарной катастрофы ( к событиям в горах Саады ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0869-1908
554947
  Генин И.А. Йемен. / И.А. Генин. – Москва : Географгиз, 1953. – 48с. – (У карты мира)
554948
  Голубовская Е.К. Йемен. / Е.К. Голубовская. – М., 1965. – 121с.
554949
  Исаев Л. Йемен: неизвестная революция и международный конфликт / Л. Исаев, А. Коротаев // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 8. – С. 71-81. – ISSN 0131-2227
554950
  Дмитриев Алексей Йемен: от Джамбии до "Калаша" : Образ жизни // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 158-163 : Іл., карта
554951
  Кириченко В.П. Йемен: факторы политической нестабильности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 57-61. – ISSN 0321-5075
554952
  Котлов Л.Н. Йеменская Арабская Республика / Л.Н. Котлов. – Москва : Наука, 1971. – 288с.
554953
  Сейранян Б.Г. Йеменская Арабская Республика / Б.Г. Сейранян. – М, 1977. – 63с.
554954
  Крахмалов С.П. Йеменская Арабская Республика и ее вооруженные силы : С.П. крахмалов / С.П. Крахмалов. – Москва : Военное издательство, 1977. – 88 с.
554955
  Герасимов О.Г. Йеменская Арабская Республика: 25 лет независимого развития / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 63с.
554956
  Герасимов Олег Герасимович Йеменская революция / Герасимов Олег Герасимович. – М, 1975. – 226с.
554957
  Герасимов Йеменская революция, 1962—1975 гг. / Герасимов, , Олег Герасимович. – М., 1979. – 226с.
554958
  Пересыпкин О. Йеменская Республика: назад в будущее // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 8 (242). – С. 161-172. – ISSN 1998-1813
554959
   Йеменская социалистическая партия. Съезд 1-й. Аден. 1978. – М., 1979. – 279с.
554960
  Герасимов О.Г. Йеменские документы / О.Г. Герасимов. – М., 1987. – 134с.
554961
  Герасимов О.Г. Йеменские зарисовки / О.Г. Герасимов. – М., 1983. – 48с.
554962
   Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы / С.Н. Серебров, Н.А. Замарева, Раванди-Фадаи, Г.Э. Фазельянова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 149-156. – ISSN 0869-1908


  Представлен обзор круглого стола "Йеменский кризис: внутриполитические аспекты и внешние вызовы ", который состоялся 1 апреля 2015 г. в Институте востоковедения РАН.
554963
  Герасимов О.Л. Йеменська революция, 1962-1975гг. / О.Л. Герасимов. – М., 1979. – 226с.
554964
  Ньюберри М. Йеху. Сатир. памфлеты. / М. Ньюберри. – М., 1966. – 264с.
554965
   Ймення зорі Чорнобиль : Фотоальбом. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233с. – ISBN 5-7707-9214-0
554966
  Степанюк Л.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ) / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, І.М. Котвіцька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 81-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
554967
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 62 : Табл. – ISSN 1605-2005
554968
  Долінський Л. Ймовірнісне моделювання кредитного ризику власника векселя : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
554969
  Сухоняк С.О. Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
554970
  Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології : Навчальний посібник для вищіх закладів освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 404с. – 91Само Шифр дубл. – ISBN 966-521-192-7
554971
  Хомченко Богдан Анатолійович Ймовірнісні моделі та алгоритми зваженого усереднення параметрів в інформаційних технологіях відновлення функцій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Хомченко Богдан Анатолійович; Мін-во освіти і науки України. Херсонський держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2000. – 19л.
554972
  Ганницький І.В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький І.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
554973
  Романенко С.О. Ймовірність банкрутства страхової компанії з випадковими ф-субгаусовими [подано формулу] страховими виплатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається ймовірність банкрутства страхової компанії у випадку, коли величини полісів клієнтів та страхові виплати с ф-субгауссовими [подано формулу]. Доводиться теорема для оцінки такої ймовірності та на конкретному прикладі ілюструється ...
554974
  Бродський Я.С. Ймовірність та статистика в школі. Науково-методична конференція. Донецьк. 28-30 січня 1997 р. / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 101-102. – ISSN 1029-4171
554975
  Костик О.І. Ймовірність як ступінь можливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 141-150. – Бібліогр.: Літ.: с. 150; 5 п.


  Стаття дає пояснення концепту ймовірності і розглядає його з точки зору алетичної й упістемічної модальності, яка реалізується в процесі пізнання. Осягнення істини шляхом дискурсивно-логічного мислення розглядається на прагмолінгвістичному та ...
554976
   Ймовірносний метод розв"язку одної перколяційної задачі / М.М. Шарапов, О.В. Воловода, Ю.В. Найдьон, К.В. Морозов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається застосування методів теорії ймовірностей до розв"язку одної перколяційної задачі просочування. Запропонований алгоритм дозволяє суттєво скоротити час пошуку відповіді. Ключові слова: перколяція, просочування, алгоритм, числа ...
554977
   Ймовірносні методи і технології Public Relations / М.М. Шарапов, Ф. Наврузов, А. Нужна, Ю. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається ймовірнісний підхід до розв"язку задачі конкурентної боротьби між трьома юридичними особами. Задача сформульована вербально в загальному вигляді, формалізована та розв"язана на основі запропонованої теореми. Отриманий результат ...
554978
   Йоанна Нижник-Винників : [альбом]. – Париж : [б. в.], 1992. – 102 с. : іл. – Тексти укр. та франц. мовами. - Тексти укр. мовою набрані на фотонаборі тижневика "Наше слово" у Варшаві. - Поліграфічне виконання в друкарні Arnera (Vallauris)
554979
  Кралюк П. Йоасаф Кроковський та його філософські курси // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 250-251. – ISBN 978-966-2254-74-7
554980
  Станишич Й. Йован Дучич и русская культура / Й. Станишич. – Л., 1991. – 267с.
554981
  Пелешенко Ю. Йован Раїч і українська поезія XVIII ст. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С.68-74
554982
  Зубков В.Н. Йога - путь к здоровью / В.Н. Зубков. – М, 1991. – 95с.
554983
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Москва : Медицина, 1986. – 208 с.
554984
  Евтимов В. Йога / В. Евтимов. – Кемерово, 1990. – 205с.
554985
  Коровкин Ф.Я. Йога / Ф.Я. Коровкин. – Ярославль, 1991. – 158с.
554986
  Ільїн В.В. Йога // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 52-53. – ISBN 966-316-069-1
554987
  Полтавцев И.Н. Йога делового человека / И.Н. Полтавцев. – Минск, 1991. – 206с.
554988
  Юнг К.Г. Йога и Запад : Сборник / К.Г. Юнг. – Львів; Київ : Ініціатива; AirLand, 1994. – 230с. – (Паломничество в страну Востока)
554989
  Волин М. Йога и красота / М. Волин, Н. Филен. – Москва, 1991. – 47с.
554990
  Ільїн В.В. Йога Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53. – ISBN 966-316-069-1
554991
  Айенгар Г.С. Йога: жемчужина для женщин / Гита Айенгар ; [пер. с англ. С.А. Прилипский ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2006. – 348, [4] с., [49] л. фотоил : ил. – Пер. изд.: Yoga: a gem for women / Iyengar G.S. New Delhi : Allied Publishers Limited, 2001. - Сер. осн. в 1997 г. - Содерж.: Путь йоги ; Идеальна ли йога для женщин? ; Познай свое тело ; Асаны йоги. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-3256-4
554992
   Йоганн Волфганг фон Гете = Johann Wolfgang von Goethe : Каталог книжкових видань. – Львів, 2001. – 256с. – (Каталоги книгозбірні ; Ч. 1). – ISBN 966-613-090-4
554993
  Белый Ю.А. Йоганн Мюллер / Ю.А. Белый. – М., 1985. – 128с.
554994
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : драма / Леся Українка. – Київ ; Берлін : Укр. накладня. – 39 с. – 1923?. – (Загальна бібліотека ; № 236)
554995
  Українка Леся Йоганна жінка Хусова : (Драматичний етюд) / Леся Українка. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 40 с. – На тит. арк. та обкл. після назви: Друковано в "Рідному краю"
554996
  Лукьянова В.П. Йоганнес Роберт Бехер - поэт и теоретик : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лукьянова В.П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
554997
  Жулинський М.Г. Його блогословила доля славою святою : До 20-річчя Незалежності України і 150-річчя від часу перепоховання Тараса Шевченка // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 32-40. – ISSN 1819-7329
554998
  Бурсов Г. Його вбивають. Хто? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 126-147. – ISSN 0130-1608


  Сторінки майбутньої книжки "Другий крик з могили Миколи Холодного, почутий і запсианий Михайлом Каменюком у Вінниці". Друкуються листи поета в яких, зокрема, йдеться про навчання в Київському державному університеті ім, Т.Г. Шевченка, початок його ...
554999
  Моріц Р. Його великий день. / Р. Моріц. – Київ, 1978. – 223 с.
555000
  Шпонтак І.М. Його величність - кальцій! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 6
<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,