Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>
554001
  Мазнева Анастасия "Калийная зависимость. Третий элемент. Почему калий покорил мир / Мазнева Анастасия, Лягушкин Виктор, Куринной Иван // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 80-97 : фото
554002
  Фомин В. "Калина красная" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 139-144. – ISSN 0235-7089


  Весной 1974 г. вышел на экраны фильм Василия Шукшина "Калина Красная". История написания киноповести автором.
554003
  Сорока П. "Калинове серце над світом горить" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 7


  "Вік поета короткий. Хто рано спалахує, рано згорає. Хоча винятки, звичайно, бувають. Цьогоріч Наталці Нікуліній виповнилося б 70. Але вже 20 років її немає з нами".
554004
  Кусто Ж.-И. "Калипсо" и кораллы / Ж.-И. Кусто. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 2 ; Науки о Земле)
554005
  Крупач М. "Каліський Парнас" та Каліська літературна школа // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 547-556. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
554006
  Крупач Микола "Каліський Парнас": Михайло Селегій - воїн та письменник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття - перша спроба систематизувати зібрані матеріали про життя та творчість М. Селегія - підполковника Армії УНР, письменника, одного із лідерів українського літературного руху 1920-х років в еміграції.
554007
  Кузьманенко А.В. "Кам"яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 66-73


  Статтю присвячено проблемі жанрової атрибуції творів А.Пушкіна «Кам’яний гість» і Лесі Українки «Кам’яний господар». Розкрито проблему взаємозв’язку жанру і змісту твору, а також специфіку наукового і власне-авторського визначення жанру твору. Статья ...
554008
   "Каменное гнездо". Пьеса.. – М., 1959. – 18с.
554009
  Карп П.М. "Каменный цветок" С.С. Прокофьева / П.М. Карп, С.Я. Левин. – Л., 1963. – 55с.
554010
  Кудрявцев М.Г. "Камінний гість" О.С.Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки у контексті світової теми. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 2-7.
554011
   "Камінний господар" Лесі Українки та феномен середньовіччя : Збірник наукових праць. – Рівне : Перспектива, 1998. – 104с. – ISBN 966-7281-03-1
554012
  Подлісецька О.О. "Камінний хрест" В. Стефаника та "Міф про Сізіфа" А. Камю: екзистенційні виміри // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті розглядаються особливості поетики та функціонування екзистенційних кардіоцентричних мотивів у новелі В. Стефаника "Камінний хрест" та есеї А. Камю "Міф про Сізіфа". Аналізуються передумови світосприйняття персонажів Стефаника та Камю.
554013
  Владимиров В.М. "Камо грядеши" сучасної журналістики // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу стану світової, передовсім американської, але також і європейської журналістики у наш час, після економічної кризи 2008-2009 рр. та внаслідок діжіталізації мас-медіа. Розглядається проблема пошуку подальших шляхів ...
554014
  Салига Т. "Камо грядеши, Україно?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 8


  "Схід" і "Захід" у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка.
554015
   Календарь-справочник Академии наук СССР. – Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1934. – 259 с.
554016
   Календарь-справочник и записная книжка просвещенца на 1931 год. – М., 1931. – 255с.
554017
   Календарь-справочник на 1950 год. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1950. – 208 с.
554018
   Календарь-справочник на 1951 год : приложение к журналу "Электричество". – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 215 с.
554019
   Календарь-справочник на 1951 год. "Электричество". – М.-Л., 1951. – 216с.
554020
   Календарь-справочник на 1952 год. – Москва-Ленинград, 1952. – 240 с.
554021
   Календарь-справочник на 1953 год : приложение к журналу "Электричество". – Москва-Ленинград : Государственное энергатическое издательство, 1953. – 240 с.
554022
  Давыдов А.И. Календарь-справочник петроградского огородничества / А.И. Давыдов. – Петербург, 1920. – 39 с.
554023
   Календарь-справочник. 1937. – М. : Издательство Академии Наук СССР, 1937. – 161с.
554024
   Календарь-справочник. 1941 год. – Москва : ОГИЗ. Соцєкгиз, 1941. – 384с.
554025
   Календарь-справочник. 1946 год. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1946. – 616с.
554026
   Календарь-справочник. 1948 год. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1948. – 664с.
554027
   Календарь-справочник. 1950 год. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 672с.
554028
   Календарь-справочник. 1952. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 768с.
554029
  Нирос И. Календарь 1905 года (хроника главнейших событий). / И. Нирос. – М.Л., 1925. – 159с.
554030
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
январь. – 2010
554031
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
февраль. – 2010
554032
   Календарь дат и событий : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
март. – 2010
554033
  Страус О.Э. Календарь для электротехников 1909г. / О.Э. Страус. – Киев, 1908. – 376с.
554034
  Укачин Б.У. Календарь души. / Б.У. Укачин. – Барнаул, 1982. – 239с.
554035
   Календарь знаменательных дат и событий в зарубежных странах. – Москва : РИА НОВОСТИ
на 2007 год. – 2007
554036
   Календарь знаменательных дат и событий в странах СНГ. – Москва : РИА НОВОСТИ
на 2007 год. – 2007
554037
  Самыгина М.Г. Календарь знаменательных и памятних дат Якутской АССР / М.Г. Самыгина. – Якутск, 1963. – с.
554038
  Самолюбов А Л. Календарь и его история / А Л. Самолюбов, . – Смоленск : ОГИЗ, 1947. – 32 с.
554039
  Климишин И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – Москва : Наука, 1981. – 320с.
554040
  Сабанеев Л.П. Календарь природы / Л.П. Сабанеев. – М, 1964. – 383с.
554041
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1907 год : (год изд. 4-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1907. – VIII, 474 с. : ил. – Загл. 1904-1908 гг.: Календарь и справочная книга
554042
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1911 год : (год изд. 8-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1911. – 920 с. разд. паг. : ил.
554043
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1912 год : (год изд. 9-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1912. – 878 с. разд. паг., 1 пл. : ил.
554044
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1913 год : (год изд. 10-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1912. – 1101 с. разд. паг. : ил.
554045
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1914 год : (год изд. 11-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1913. – 606 с., 777 стб. разд. паг., 2 пл. : ил.
554046
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1915 год : (год изд. 12-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1914. – 729 с. разд. паг.
554047
   Календарь, справочная и адресная книга г. Киева на 1916 год : (год изд. 13-й). – Киев : Правл. О-ва скорой мед. помощи, 1916. – 542 с., 712 стб. разд. паг., 1 пл. : ил.
554048
   Календарь. В мире музыки. 1970. – Москва, 1969. – 56с.
554049
  Володомонов Н.в. Календарь: прошлое, настоящее, будущее / Н.в. Володомонов. – Москва, 1974. – 64с.
554050
  Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее / Н.В. Володомонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 80 с.
554051
   Календраь октябрятской звездочки. – Элиста, 1965. – 41с.
554052
   Каленик Іванович Геренчук : Бібліографія вчених України. – Львів, 1994. – 38с.
554053
  Вільний В. Калеників сад / В. Вільний. – Львів, 1961. – 144 с.
554054
  Збанацький Ю.О. Каленикові пригоди : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 83с.
554055
  Шелест Б.П. Калениченко Марія Михайлівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1996) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка З 1999 року працює асистентом кафедри слов"янської філологігії КНУТШ
554056
   Каленкова Татьяна Ивановна. Выставка работ. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 24с.
554057
  Руссков В.А. Каленов Яр / В.А. Руссков. – ХАбаровск, 1983. – 224с.
554058
  Руссков В.А. Каленов яр. / В.А. Руссков. – М., 1975. – 224с.
554059
  Ярочкин Б.П. Каленые версты / Б.П. Ярочкин. – М, 1988. – 251с.
554060
  Петров В.Н. Каленые стрелы / В.Н. Петров. – Харьков, 1977. – 238с.
554061
  Листовский П А. Каленые тропы / П А. Листовский, . – М, 1949. – 376с.
554062
  Данилов Н. Каленым пером / Н. Данилов. – Ашхабад, 1962. – 59с.
554063
  Черницына М. Калерия Волкова: покидая изумрудный город // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 4. – С. 164-175. – ISSN 1726-6084
554064
   Калєндар "Українського голосу" : 1949. – Вінніпег : Українська видавнича спілка в Канаді
Річник 32. – 1949. – 148с. : іл.
554065
  Сліпченко В.А. Кали-натровые полевые шпаты дайково-эффузивных пород Западного Приазовья / В.А. Сліпченко. – с.
554066
  Олидор О. Калибек Куанышпаев / О. Олидор. – М., 1950. – 118с.
554067
  Гершун В.Д. Калибричные поля и суперсиммтричное обобщение теории Янга-Миллса / В.Д. Гершун, В.И. Ткач. – Харьков, 1980. – 9с.
554068
  Тартаковский Б.Ю. Калибрование семян кукурузы на шесть фракций / Б.Ю. Тартаковский, В.В. Осетров. – Москва, 1962. – 12 с.
554069
  Семенцов А.В. Калибровка камер без использования твердых опорных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 26-30 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
554070
  Антипов И.Т. Калибровка камер без использования твердых опорных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 59-60. – ISSN 0016-7126
554071
  Кафтан В.И. Калибровка лазерного сканера на коротком эталонном геодезическом базисе / В.И. Кафтан, М.В. Никифоров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 14-19 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
554072
  Данилова Татьяна Владимировна Калибровка модели развития ядерных каскдов в атмосфере под данным 0 шал с энергией 3*10(13)+3*10(14) Эв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / данилова Татьяна Владимировна; Ин-т ядер. исследов. АН СССР. – М., 1985. – 20л.
554073
  Дубиновский В.Б. Калибровка снимков / В.Б. Дубиновский; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1982. – 224 с.
554074
   Калибровка съемочных систем : межвузовский сборник. – Новосибирск : НИИГАиК
19 (59). – 1983. – 92 с.
554075
  Шевченко О.Ю. Калибровочная инвариантность и вторичные калибровочные условия в теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Шевченко О. Ю.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 8л.
554076
  Зиноввьев Ю.М. Калибровочная инвариантность и спонтанное нарушение симметрии в супергравитации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зиноввьев Ю.М.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 15л.
554077
  Иваненко Д.Д. Калибровочная теория гравитации / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 141с.
554078
  Кадич А. Калибровочная теория дислокаций и дисклинаций : пер. с англ. / А. Кадич, Д. Эделен. – Москва : Мир, 1987. – 168с.
554079
  Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная интерпретация специальной и общей теорий относительности : сборник статей / П. Даныльченко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Винница : Нова Книга, 2008. – 116 с. – ISBN 978-966-382-140-5
554080
  Даныльченко П. Калибровочно-эволюционная теория Мироздания (пространства, времени, тяготения и расширения Вселенной) : сб. статей / П. Даныльченко. – Винница : б/в
Вып. 1. – 1994. – 80 с.
554081
  Смирнов А.Ю. Калибровочные модели слабых и электромагнитных взаимодействий с предельно тяжелыми промежуточными бозонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смирнов А.Ю.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1979. – 19л.
554082
  Коноплева Н.П. Калибровочные поля / Н.П. Коноплева, В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 240 с.
554083
  Коноплева Н.П. Калибровочные поля / Н.П. Коноплева, В.Н. Попов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 238 с.
554084
   Калибровочные поля : Учеб.пособие / А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 260с.
554085
  Манин Ю.И. Калибровочные поля и комплексная геометрия / Ю.И. Манин. – Москва : Наука, 1984. – 336с.
554086
  Гершун В.Д. Калибровочные поля и суперсимметричное обобщение теории Янга-Миллса / В.Д. Гершун, В.И. Ткач. – Харьков, 1980. – 9с.
554087
  Липартелиани Акакий Гайозович Калибровочные схемы слабых взаимодействий в многокварковых моделях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Липартелиани Акакий Гайозович; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 12л.
554088
  Ченг Т. Калибровочные теории в физике элементарных частиц : пер. с англ. / Т. Ченг, Л.-Ф. Ли. – Москва : Мир, 1987. – 624 с.
554089
  Тейлор Джон Калибровочные теории слабых взаимодействий. : пер. с англ. / Тейлор Джон. – Москва : Мир, 1978. – 206с.
554090
  Зайлер Э. Калибровочные теории. Связи с конструктивной квантовой теорией поля и статистической механикой : пер. с англ. / Э. Зайлер. – Москва : Мир, 1985. – 222 с.
554091
  Сягло И.С. Калибровочные условия и подгруппы локальных преобразования Лоренца и тетрадной теории гравитации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Сягло И.С. ; БГУ. – Минск, 1972. – 14 с.
554092
   Калибры-пробки гладкие диаметром до 1 мм. (ГОСТ) МН 117-60-МН 124-60, 1966. – 20 с.
554093
   Калибры : (ГОСТ). – Москва, 1962. – 159 с.
554094
   Калибры резьбовые для метрической резьбы с зазором диаметром от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры. МН 5356-64. – Москва, 1964. – 214с.
554095
  Томан Й. Калигула или после нас хоть потоп. / Й. Томан. – К., 1993. – 523с.
554096
  Кальянов В.И. Калидаса / В.И. Кальянов, В.Г. Эрман. – М., 1958. – 72с.
554097
   Калидаса. Библиограф. указатель. – М., 1957. – 31с.
554098
  Британ И.В. Калиеносность нижнекембрийских отложений юго-западной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Британ И.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.21
554099
  Высоцкий Э.А. Калиеносные бассейны мира / Э.А. Высоцкий. – Минск, 1988. – 386с.
554100
  Попов В.С. Калиеностность и сероностность верхнеюрской галогенной формации Средней Азии. / В.С. Попов. – Ташкент, 1988. – 214с.
554101
  Сердобольский И.П. Калий / И.П. Сердобольский. – М.-Л., 1944. – 84с.
554102
  Середина В.П. Калий в аморфных почвах на лессовидных суглинках / В.П. Середина. – Томск, 1984. – 216с.
554103
   Калий в почвах Волжско-Камской лесостепи. – Казань, 1985. – 120с.
554104
  Оканенко А.С. Калий, фотосинтез и фосфорный метаболизм у свеклы / А.С. Оканенко, Б.И. Бернштейн. – К., 1969. – 212с.
554105
  Балашев Л.Л. Калийное удобрение. / Л.Л. Балашев, Д.В. Дружинин; Под ред. Левицкого А.П. – Ленинград : Научное хим-тех. изд-во, 1929. – 93с.
554106
  Яржемский Я.Я. Калийные и калиеносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1967. – 134с.
554107
  Кашкаров О.Д. Калийные и магнезиальные соли / О.Д. Кашкаров, М.П. Фивег. – 2-е изд. перераб. – М.
22. – 1963. – 56с.
554108
  Гиммельфарб Б.М. Калийные соли / Б.М. Гиммельфарб, Н.П. Херсков. – М., 1932. – 22с.
554109
  Лепешков И.Н. Калийные соли Волга-Эмбы и Прикарпатья / И.Н. Лепешков. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 152 с.
554110
  Лепешков Н И. Калийные соли Волго-Эмбы и Прикарпатья / Н И. Лепешков, . – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 152 с.
554111
   Калийные соли Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 214с.
554112
   Калийные соли Припятского прогиба. – Минск, 1984. – 181с.
554113
   Калила и Димна. – М.-Л., 1934. – 368с.
554114
   Калила и Димна. – 2-е изд. – М., 1957. – 283с.
554115
  Ибн Калила и Димна / Ибн, аль-Мукаффа. – М., 1986. – 301с.
554116
   Калиматический справочник Южной Америки.. – Л, 1975. – 369с.
554117
  Баева А.А. Калина-ягода / А.А. Баева. – М., 1972. – 104с.
554118
  Смирнова М. Калина / М. Смирнова. – Пенза, 1963. – 100с.
554119
  Гнатюк І.Ф. Калина : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1966. – 109 с.
554120
  Солодухин Е.Д. Калина / Е.Д. Солодухин. – М., 1985. – 79с.
554121
  Новиков И.А. Калина в палисаднике : Повести. Рассказы. / И.А. Новиков. – Тула, 1982. – 317с.
554122
  Федоров В.И. Калина во ржи / В.И. Федоров. – М., 1967. – 181с.
554123
  Ковальчук Р. Калина і сакура : Урок компаративного аналізу творів М. Басьо і Т. Шевченка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 24-25
554124
  Бондарчук П.Ф. Калина край дороги / П.Ф. Бондарчук. – Донецьк, 1982. – 200с.
554125
  Жигулин А.В. Калина красная - калина черная / А.В. Жигулин. – Москва, 1979. – 102с.
554126
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Владивосток, 1980. – 639с.
554127
  Шукшин В.М. Калина красная / В.М. Шукшин. – Красноярск, 1980. – 484с.
554128
  Сосюра В. Калина над водою : Лірика та поеми / В. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1968. – 528с.
554129
  Полторак В. Калина над морем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 23 (136). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Минуло 100 років від заснування Українського клубу в Одесі.
554130
  Голобородько В.І. Калина об різдві / В.І. Голобородько. – К., 1992. – 207с.
554131
  Чендей І.М. Калина під снігом : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ, 1988. – 399 с. : іл.
554132
  Шукшин В.М. Калина червона / В.М. Шукшин. – Київ, 1978. – 352с.
554133
  Шукшин В.М. Калина червона / В.М. Шукшин. – Київ, 1986. – 358с.
554134
  Когут Б. Калина. Кому позволено жить : [повести] ; пер. с пол. / Богуслав Когут. – Москва : Прогресс, 1970. – 304 с. : ил.
554135
  Маценко І.А. Калини цвіт гіркий / І.А. Маценко. – К., 1990. – 358с.
554136
  Толмачев А.В. Калинин / А.В. Толмачев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей)
554137
   Калинин. – М., 1965. – 203с.
554138
   Калинин. – М., 1966. – 120с.
554139
  Толмачев А.В. Калинин / А.В. Толмачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 239с.
554140
  Мазурин Н.И. Калинин / Н.И. Мазурин. – М, 1974. – 159с.
554141
   Калинин. – М., 1975. – 35с.
554142
   Калинин Виктор Григорьевич. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1979. – 11с.
554143
   Калининград. – Калининград, 1966. – 7с.
554144
  Котов О.И. Калининград. / О.И. Котов. – Калининград, 1979. – 32с.
554145
  Филеева Ирина Калининград: маршрут по мюнхгаузеновским местам : Под маркой великого барона. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 58-59 : Фото
554146
   Калининградская область. – Калининград, 1969. – 207с.
554147
   Калининградская область в XI пятилетке. – Калининград, 1986. – 146с.
554148
   Калининградская область в девятой пятилетке. – Калининград, 1976. – 136с.
554149
  Сергеева Елена Калининградская область: на Западном краю России : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 68-69
554150
   Калининградские литературы. – Калининград, 1967. – 44с.
554151
   Калининградский государственный университет. – Калининград, 1972. – 166с.
554152
  Воронина Л.А. Калининградский зоопарк / Л.А. Воронина. – Калининград, 1984. – 205с.
554153
   Калининградский музей янтаря. – Калининград, 1982. – 63с.
554154
  Денисов Б.А. Калининская обласная партийная организация в борьбе за восстановление сельского хозяйства 1942-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисов Б. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 25л.
554155
   Калининская областная картинная галерея. – Л, 1961. – 118с.
554156
   Калининская областная картинная галерея. – Л, 1966. – 93с.
554157
   Калининская областная картинная галерея = The Kalinin art gallery : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 293, [2] с., [130] репрод. : ил. – Парал. текст на англ. и рус. языках
554158
   Калининская область за годы девятой пятилетки. – М, 1977. – 104с.
554159
   Калининская правда, орган Калининского областного комитета КПСС и областного Совета народных депутатов. – М, 1980. – 28с.
554160
   Калининские писатели. – Калинин, 1964. – 188с.
554161
   Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина : Сб. ст., посвящ. 40-летию ин-та. – Калинин, 1958. – 220с.
554162
  Полянский П.П. Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина : Истор. очерк (1917-1957 гг.) / П.П. Полянский, В.У. Славневский. – Калинин, 1959. – 152с.
554163
   Калининский государственный университет. – Калинин, 1975. – 26с.
554164
  Сидельникова Т.Н. Калининский драматический / Т.Н. Сидельникова. – М, 1971. – 160с.
554165
   Калининский комсомол. – Калинин, 1981. – с.
554166
  Матюшин И.А. Калинов Ключ / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1969. – 384с.
554167
  Матюшин И.А. Калинов Ключ / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1987. – 301с.
554168
  Сальников П.Г. Калинов покос : Повести и рассказы / П.Г. Сальников. – Москва : Современник, 1983. – 224с.
554169
  Радиш Б.І. Калинова галузка / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1982. – 66с.
554170
  Остапенко Б.В. Калинова любов / Б.В. Остапенко. – К., 1972. – 47с.
554171
  Герасимчук В.Н. Калинова сопілка : поезії / В.Н. Герасимчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 54 с.
554172
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Сокращенный вариант / А.Е. Корнейчук. – Москва : Госкультпросветиздат, 1950. – 96с. – (Б-ка "Художественная самодеятельность")
554173
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Комедия в 4-х действиях, 5-и катринах / А.Е. Корнейчук. – Киев : Мистецтво, 1951. – 100с.
554174
  Корнейчук А.Е. Калиновая роща : Комедия в 4-х действиях: Сокращ. вариант для художественной самодеятельности / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. – Москва : Искусство, 1951. – 111с.
554175
  Курашкевич К.В. Калинове намисто / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1969. – 87с.
554176
  Куліш Л.П. Калинове намисто / Л.П. Куліш. – Сімферополь, 1975. – 191с.
554177
  Ткач М.М. Калинове намисто : [оповідання] / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 65, [2] с.
554178
  Корнійчук О.Є. Калиновий гай : Комедія на 4 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1950. – 112с.
554179
  Мельничук А. Калиновий дзвін : Голосіївська мандрівка з поетом Вадимом Крищенком // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 126-132. – ISSN 0130-321Х
554180
  Олексюк М.М. Калиновий жар : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 28 с.
554181
  Забашта Л.В. Калиновий кетяг : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1956. – 185 с.
554182
  Крижанівський С.А. Калиновий міст / С.А. Крижанівський. – Київ, 1940. – 96 с.
554183
  Барагура Володимир Калиновий міст = The cranberry tree bridge : Зб.споминів-розповідок з дитячих років у Hемирові і з життя учнів Яворівської гімназії в1914-1928рр / Барагура Володимир. – Ню Йорк-Джерзі Ситі : Свобода, 1982. – 221с.
554184
  Ночовний М.В. Калиновий міст / М.В. Ночовний. – Донецк, 1986. – 111с.
554185
  Майданович Т.В. Калиновий птах : Поезії і пісні з нотами. Музика Людмили Левченко (Бутуханової) / Тетяна Майданович. – Київ : Криниця, 2006. – 168с. – ISBN 966-7575-77-2
554186
   Калиновий спів. – Ужгород, 1978. – 200с.
554187
   Калинович Михайло Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 353. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
554188
  Любарська Л.В. Калинович Михайло Якович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 109-111
554189
  Романюк В.С. Калинові коні : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
554190
   Калинові корали. – Ужгород, 1968. – 90с.
554191
   Калинові мости. – К, 1969. – 327с.
554192
  Чередниченко Д. Калинові мости : До 75-річчя українському поету Петрові Засенку // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 7 (801). – С. 121-127. – ISSN 0868-4790
554193
  Поляков В.И. Калиновка идет вперед. / В.И. Поляков. – М., 1957. – 95с.
554194
  Перебийнос П. Калиновый костер / П. Перебийнос. – М, 1984. – 77с.
554195
  Трегубов Н.М. Калиновый мост / Н.М. Трегубов. – М., 1979. – 78с.
554196
  Катаенко К.Ф. Калиновый цвет : роман / К.Ф. Катаенко ; [ил.: А. А. Чечин]. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 408 с.
554197
  Катаенко К.Ф. Калиновый цвет; Живые встретятся / К.Ф. Катаенко. – Краснодар, 1989. – 605с.
554198
  Карнович Е.П. Калиостро в Петербурге / Е.П. Карнович. – Москва : Панорама, 1990. – 28с.
554199
  Пирсол Калитация / Пирсол, , И. – М, 1975. – 94с.
554200
  Говоров А.А. Калитка / А.А. Говоров. – М, 1984. – 159с.
554201
  Татьяничева Л.К. Калитка в лес осенний / Л.К. Татьяничева. – М., 1979. – 248с.
554202
  Димчевский Н.В. Калитка в синеву / Н.В. Димчевский. – М., 1967. – 115с.
554203
  Быковский Егор Калитка между мирами // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 80-81 : фото
554204
  Юнке А. Калитка святого Луїса Гонсага / А. Юнке. – Київ, 1958. – 16 с.
554205
  Михеев Владимир Калитка у Совиного ключа, или Кот, петух и говорящая рыба : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 86-97. – ISSN 0321-1878
554206
  БейлинаН.В Калитка, отворись! / БейлинаН.В. – М, 1962. – 80с.
554207
  Бейлина Н.В. Калитка, отворись! / Н.В. Бейлина. – Москва : Детская литература, 1966. – 80 с.
554208
  Кудимов В.И. Калитка. / В.И. Кудимов. – М, 1976. – 64с.
554209
  Хаджімарчев І. Калитко - пастушок. Роман. / І. Хаджімарчев. – К, 1959. – 511с.
554210
   Калиточка. – К, 1971. – 160с.
554211
   Калиточка. – Київ, 1974. – 160 с.
554212
  Бабич Михай Калиф-аист. Розовый сад / Бабич Михай. – Москва, 1988. – 493 с.
554213
   Калифорний-252. – Москва, 1972. – 55с.
554214
   Калифорний-252. – Москва, 1972. – 55с.
554215
  Шарапов Андрей Калифорнийская Венеция на болоте : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 36-40 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
554216
   Калифорнийская мафия. – Минск, 1984. – 207с.
554217
   Калифорнийская щитовка в вусловиях СССР. – М.-Л, 1937. – 272с.
554218
  Гарт Брет Калифорнийские повести / Гарт Брет. – Москва, 1939. – 592 с.
554219
   Калифорния : Сан-Франциско. Венис-Бич. Анимация. Серфинг. Гора. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 58-99 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
554220
  Головачев В.В. Калиюга / В.В. Головачев. – Москва, 1989. – 55с.
554221
  Гуцалюк А.О. Калібрувальні та спінові двовимірні системи з Z(N) симетрією на гратці / А.О. Гуцалюк, О.А. Борисенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10-11
554222
   Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель / М.В. Куценко, Д.О. Тімченко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок, П.В. Воскобойніков // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 93-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
554223
  Спориш Н. Каліграми як пошук нової поетичної форми / Н. Спориш, А. Таранік // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 38-39
554224
  Кириченко Ю.І. Каліграфія весни / Ю.І. Кириченко. – Днепропетровск, 1979. – 61с.
554225
   Каліграфія з елементами зв"язного мовлення : навч.-метод. посібник для вчителів початк. кл. шк. з укр. мовою навчання : у 3 ч. / М-во освіти і науки України. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-130-3
Ч. 2 : 3 клас / В. Трунова. – 2016. – 114, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111
554226
   Каліграфія з елементами зв"язного мовлення : навч.-метод. посіб. для вчителів початк. кл. шк. з укр. мовою навчання : у 3 ч. / М-во освіти і науки України. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-156-3
Ч. 3 : 4 клас / В. Трунова, Ж. Шевченко. – 2016. – 110, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 106-107
554227
   Каліграфія з Піднебесної // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7


  "...У виставковій залі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбулося урочисте відкриття унікальної виставки китайської каліграфії від видатного майстра Піднебесної Ма Гоцзюня. Організатори: Інститут Конфуція Київського ...
554228
  Кишфалуши Ф. Калійний режим основних типів грунтів Угорщини : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.01.04 / Кишфалуши Ф.; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1997. – 15л.
554229
   Каліксарен біс-гідроксиметилфосфонова кислота змінює механокінетичні параметри скорочення кільцевих гладеньких м"язів caecum щура, що викликані ацетилхоліном / О.В. Цимбалюк, Онуфрийчук, М.С. Мірошниченко, С.О. Черенок, В.І. Кальченко, С.О. Костерін // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
554230
  Шляхова Валерія Калімантан. Привітні канібали : MODUS VIVENDI / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-82 : Фото
554231
  Толмачов А.В. Калінін / А.В. Толмачов. – К., 1971. – 222с.
554232
  Нестеренко М.І. Каліпсо 4.0 - система управління даними про колекційні фонди ботанічних садів і гербаріїв / М.І. Нестеренко, О.А. Прохоров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Дається характеристика нової системи управління базою даних з обміну колекційних фондів ботанічних садах - Каліпсо 4.
554233
  Немирович І.О. Каліфи на годину / І.О. Немирович. – Київ, 1984. – 199 с.
554234
  Гудзевата Марина Каліфорнія. Туристичне пау-вау : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 98-101 : Фото
554235
  Черных А.П. Калковский рубикон : [ист.-геогр. исслед.] / А.П. Черных. – Славянск : Друкарський двір, 2015. – 139, [2] с., [4] л. фотоил. и карт. : ил., табл. – Указ. имен: с. 108-130. – Библиогр.: с. 62-63 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1528-72-6
554236
  Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. / Л.И. Проненко. – М., 1990. – 247с.
554237
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1957. – 256с.
554238
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 541с.
554239
  Мартынов Г.С. Каллисто / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 480с.
554240
  Мартынов Г.С. Каллистяне / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 284с.
554241
  Раздольская В.И. Калльвиц / В.И. Раздольская. – М, 1960. – 54с.
554242
  Эрдниев У.Э. Калмыки / У.Э. Эрдниев. – 2-е изд. – Элиста, 1980. – 286с.
554243
   Калмыки в Отечественной войне 1812 года. – Элиста, 1964. – 162с.
554244
  Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве / И.В. Борисенко. – Элиста, 1982. – 63с.
554245
  Борисенко И.В. Калмыки в русском изобразительном искусстве / И.В. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Элиста, 1988. – 143с.
554246
  Шовун К.П. Калмыки в системе военной организации России (XVIII) век. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Шовун К.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 20л.
554247
  Кичиков М.Л. Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941-1945 / М.Л. Кичиков. – Элиста, 1966. – с.
554248
   Калмыкия моя. – Элиста, 1960. – 168с.
554249
   Калмыкия. Звезды степей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 46-50 : фото
554250
  Борисов Т. Калмыкия. Историко-политический и социально-экономический очерк / Т. Борисов. – М.-Л., 1926. – 100с.
554251
   Калмыкия. Пятьдесят лет автономии Советской Калмыкии. – Элиста, 1970. – 90с.
554252
  Бадмаев А.В. Калмыцкая дореволюционная литература / А.В. Бадмаев. – Элиста, 1984. – 171с.
554253
  Пюрвеев В.Д. Калмыцкая драматургия / В.Д. Пюрвеев. – Элиста, 1970. – 48с.
554254
  Киевская Т.Н. Калмыцкая областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства области на основе новой экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киевская Т.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 29л.
554255
   Калмыцкая проза. – Элиста, 1961. – 240с.
554256
  Уластаева Б.Б. Калмыцкая советская проза. (Становление и развитие в 1917 - 1966 гг.). : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Уластаева Б.Б.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им А.М. Горького. – М., 1969. – 25л.
554257
  Мацаков И.М. Калмыцкая советская художественная литература (20-е и 30-е годы). / И.М. Мацаков. – Элиста, 1967. – 68с.
554258
   Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. – Элиста, 1969. – 204с.
554259
   Калмыцкие народные сказки. – Элиста, 1961. – 249с.
554260
   Калмыцкие сказки. – Ставрополь, 1959. – 95с.
554261
   Калмыцкие сказки. – М., 1962. – 184с.
554262
   Калмыцкие сказки. – Элиста, 1982. – 146с.
554263
  Коновалов Г.И. Калмыцкий брод / Г.И. Коновалов. – М., 1940. – 48с.
554264
  Ковалев И.Г. Калмыцкий народный орнамент / И.Г. Ковалев. – Элиста, 1970. – 145с.
554265
  Сангаджиева Б. Калмыцкий чай : стихи и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва, 1978. – 190 с.
554266
  Позднев А. Калмыцко-русский словарь / сост. А.Позднев. – Санкт-Петербург : Типография императорской академии наук, 1911. – 306 с.
554267
   Калмыцко-русский словарь: 26000 слов. – М., 1977. – 765с.
554268
  Сычев Д.В. Калмыцкое народное искусство. / Д.В. Сычев. – Элиста, 1970. – 112 с.
554269
  Исбах А.А. Калмычка / А.А. Исбах. – Элиста, 1964. – 56с.
554270
  Семенюк К.С. Калокагатія як античне світовідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
554271
  Ситченко К.В. Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 251-260. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
554272
  Семенюк К.С. Калокагатія: сутність і специфіка історичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Автор досліджує античну категорію "калокагатія", її історичне становлення і можливість використання в сучасній естетиці та етиці. The author investigates ancient a category "kalokagatia" its historical becoming and an opportunity of the use in a ...
554273
  Остапеня А.П. Калорийность водных беспозвоночных животных и энергетическая оценка взвешенного органического вещества в водоемах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Остапеня А.П. ; АБН. – Минск, 1968. – 20 с.
554274
  Коварж З. Калориметр с жидким азотом для абсолютного измерения потока энергии у-излучения от ускорителей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Коварж З.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 14л.
554275
  Колесов Ю.Р. Калориметрические и весовые методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: 056 / Колесов Ю.Р.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1969. – 16л.
554276
  Крицкая Д.А. Калориметрические исследования низкотемпературных радиациооно-химических процессов в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Крицкая Д.А.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 23л.
554277
  Машкинов Л.Б. Калориметрические методы и приборы для физико-химических исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Машкинов Л.Б.; АН СССР. Отд-ние Ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
554278
  Хечинашвили Николай Николаевич Калориметрический подход в исследовании термодинамических функций глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Хечинашвили Николай Николаевич; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
554279
  Александров В.В. Калориметрическое изучение термического разложения порохов при высоких темепературах : Автореф... канд. техн.наук: / Александров В. В.; Сиб. отд-ние АН СССР, Объедин. уч. совет по хим. наук. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
554280
  Шиков Анатолий Афанасьевич Калориметрическое исследование влияния деформации фононного спектра на сверхпроводящие свойства ванадия с тяжелыми и легкими примесными атомами замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шиков Анатолий Афанасьевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1977. – 18л.
554281
  Привалко В.П. Калориметрическое исследование влияния молекулярного строения и границы раздела с твердой фазой на термодинамические и кинетические свойства полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Привалко В.П.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 20л.
554282
  Игранова Елена Георгиевна Калориметрическое исследование вопросов механизма синтеза аммиака на протирональных железных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Игранова Елена Георгиевна; Научно-исслед. физико-хим. ин-т. – М., 1976. – 20л.
554283
  Гайфуллин Анвар шакирович Калориметрическое исследование некоторых амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гайфуллин Анвар шакирович; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. Кафедра аналит. химии. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
554284
  Годовский Ю.К. Калориметрическое исследование процессов плавления и кристаллизаций полимеров : Автореф... кандидата хим.наук: / Годовский Ю.К.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – М., 1965. – 18л.
554285
  Юрченко Ю.Ф. Калориметрическое исследование процессов разупрочнения в сталях и сплавах, подвергнутых механической, термической и термомеханической обработке : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Юрченко Ю.Ф. ; Ин-т черной металлургии СССР. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
554286
  Шаронов Ю.А. Калориметрическое исследование размягчения и отжига аморфных полимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шаронов Ю.А.; Акад.наук СССР.Ин-т высокомолекул.соедин. – Л, 1963. – 19л.
554287
  Клешнина И.В. Калориметрическое исследование теплоемкостей спиртов, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Клешнина И.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1970. – 18л.
554288
  Сеницын В.А. Калориметрическое исследование теплоемкости бензола и н.гексана, адсорбированных графитированной сажей. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сеницын В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
554289
  Годовский Ю.К. Калориметрическое исследование физических процессов в полимерах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 076 / Годовский Ю.К.; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те им. Л.Я. Карпова. – М., 1972. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
554290
   Калориметрическое определение энтальпии образования природного сапонита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, В.В. Судьин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 617-623 : рис., табл. – Библиогр.: с. 623. – ISSN 0016-7525
554291
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в потрійній системі Ge-Ga-Mn / Л.О. Романова, В.С. Судавцова, Т.Н. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-76. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Уперше методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Mn при 1786 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховані з парціальних за методом Даркена. Показано, що сплавоутворення в цій ...
554292
   Калориметричне визначення ентальпій змішування в сплавах потрійної системи Ge-Ni-Al / В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич, В.М. Дубина, Л.О. Романова, Т.М. Гурник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії при 1800 К вперше досліджено парціальні для алюмінію та інтегральні ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ni-Al для сплавів 3-х променевих перерізів із сталим співвідношенням атомних часток ...
554293
   Калориметричне дослідження розчинення декстрину / О.В. Дацкевич, В.Г. Макаров, О.А. Валуйська, І.В. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 79-81. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено термодинамічні параметри розчинення декстрана у водних розчинах, зроблено висновки щодо характеру міжмолекулярних взаємодій у досліджених системах.
554294
   Калориметрия в адсорбции и катализе. – Новосибирск, 1984. – 154с.
554295
  Коляда В.М. Калориметрия излучений ядерного реактора / В.М. Коляда, В.С. Карасев. – Москва, 1974. – 184с.
554296
  Шиманская Н.С. Калориметрия ионизирующих излучений / Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1973. – 328 с.
554297
  Резницкий Л.А. Калориметрия твердого тела / Л.А. Резницкий. – Москва, 1981. – 184 с.
554298
  Хеммингер В. Калориметрия. Теория и практика : пер. с англ. / В. Хеммингер, Г. Хене. – Москва : Химия, 1989. – 175с. – ISBN 5-7245-0359-Х
554299
  Сабинин В.Е. Калоримтрическое исследование бинарных жидких систем : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сабинин В. Е. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 12 с.
554300
  Генгринович Б.И. Калорические и термические свойства каучука в упрорядоченном и неупорядоченном состоянии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Генгринович Б.И.; Ордена Трудового Красного Знамени науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1953. – 16л.
554301
  Іващенко Микола Калорійний тур // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 76-77 : фото
554302
  Уженцев Владислав Борисович Калос Лімен у 4 ст. до н.е.- 2ст.н.е. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.04 / Уженцев В.Б.; НАНУ ін-тут археолог. – Київ, 2002. – 20 с.
554303
  Лордкипанидзе К.А. Калотубанская невеста : рассказы / К.А. Лордкипанидзе. – Москва, 1962. – 48 с.
554304
  Гудинас П. Калпокас / П. Гудинас. – М, 1957. – 40с.
554305
  Струцюк Йосип Калсон : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 79-84. – ISSN 0130-321Х
554306
  Кравчук М.А. Калуга-Марс / М.А. Кравчук. – Калуга, 1962. – 96с.
554307
  Мигунов А.И. Калуга / А.И. Мигунов. – Калуга, 1957. – 79с.
554308
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1961. – 152 с.
554309
   Калуга. – Тула, 1968. – 128с.
554310
   Калуга. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Тула, 1971. – 168с.
554311
  Фехнер М.В. Калуга / М.В. Фехнер. – Москва, 1971. – 224 с.
554312
  Фехнер М.В. Калуга. Боровск / М.В. Фехнер. – Москва, 1972. – 267 с.
554313
  Шамурин Ю.И., Шамурин З. Калуга. Тверь. Тула. Торжок / Ю. и З. Шамурины. – Москва : Издание Т-ва "Образование",, 1913. – 71, [4] с., [29] л. ил. ил. – (Культурные сокровища России ; Вып. 7)


  2-й автор: Шамурина, Зинаида Ивановна
554314
  Поленков К.А. Калужане - Герои Советского Союза / К.А. Поленков, Н.А. Хромиенков. – Калуга, 1963. – 402с.
554315
  Щербаков Д.А. Калужанин-двинец Е.Н. Сапунов / Д.А. Щербаков. – Калуга, 1957. – 36с.
554316
   Калужанин. Сборник литературно-художественных и публицистических произведений, 1959. – 161с.
554317
  Москвитина Н.А. Калужская область и Бавария: сравнительный анализ институциональных факторов регионального развития / Н.А. Москвитина, А.Н. Носова, Е.В. Романова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 81-88 : табл. – Библиогр.: с. 87-88. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
554318
  Мартынов А.Н. Калужские большаки / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1978. – 76с.
554319
  Писарев А. Калужские вечера, или отрывки сочинений и переводов. – Москва
ч.1. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
554320
  Савченко Н.Ф. Калужские говоры XVII века по данным местной письменности (фонетика и морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савченко Н.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 11 с.
554321
  Левиков А.И. Калужский вариант / А.И. Левиков. – 2-е изд. – М., 1982. – 271с.
554322
  Нелихов Антон Калужский великан : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 34 : Фото
554323
   Калужский областной художественный музей. – М., 1976. – 17с.
554324
  Бедлинский К.Б. Калужский театр / К.Б. Бедлинский. – Тула, 1977. – 206с.
554325
  Ермаченко А.В. Калужский фольклор / А.В. Ермаченко. – Тула, 1979. – 267с.
554326
  Войціховська Алла Калуські відходи гексахлорбензолу: міфи та реалії / Войціховська Алла, Куць Наталія // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 53-54 : фото
554327
   Калуш - зона надзвичайної екологічної ситуації // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 4-6 : фото
554328
  Чеботаренко Г.Ф. Калфа - городище VIII-X вв. на Днестре. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1973. – 116с.
554329
   Калчанов Аркадий Михайлович. – М., 1986. – 27с.
554330
  Вагабов М.В. Калым-вредный пережиток / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1975. – 48с.
554331
  Панч П. Калюжа / П. Панч. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
554332
  Бачинин В.А. Кальвин Жан и его социальная антропология // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-116. – ISSN 0042-8779
554333
  Папенко Н.С. Кальвінізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181. – ISBN 966-642-073-2
554334
   Кальдерные микроорганизмы. – Москва : Наука, 1989. – 119 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назв. – ISBN 5-02-003991-8
554335
  Пономаренко Л.А. Калькирование как вид влияния одного языка на другой (на матер. англ. калек и русского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: / Пономаренко Л.А.; АН СССР. Отд. лит., языка и искусствовед. – Киев, 1965. – 17 с.
554336
  Ахмедов О.С. Калькирование как особый прием в переводе налоговых и таможенных терминов // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
554337
  Наркевич Игорь Флорианович Калькированные слова русского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Наркевич Игорь Флорианович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
554338
  Романченко А.А. Калькиролвание как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 161-169. – ISSN 1608-0599
554339
  Смущинська І.В. Калькування у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 285-291


  Статтю присвячено проблемі кальок і калькування у сучасній французькій мові. Особлива увага приділяється різним підходам до їх аналізу та інтерпретації. В статье анализируются проблемы кальки и калькирования в современном французском языке. Особое ...
554340
  Ковальова В. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів) / В. Ковальова, Л. Науменко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 180-186


  Статтю присвячено проблемі калькування як мовному явищу, а також особливостям калькування як засобу творення нових військових терміноодиниць, з"ясовано структурні та семантичні види калькування, визначено типи кальок у німецькій військовій ...
554341
  Сівков І.В. Калькування як спосіб формування суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови / І.В. Сівков, А.В. Костюк // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 262-265


  Стаття присвячена дослідженню процесів калькування як одного з продуктивних способів формування суспільно-політичної та юридичної лексики сучасної арабської літературної мови. Статья посвящена исследованию процессов калькирования как одного из ...
554342
  Станков П.А. Калькулирование затрат труда в сельскохозяйственном производстве в условиях научно-технического прогресса / П.А. Станков. – Л., 1975. – 120с.
554343
  Мацкевичюс И.С. Калькулирование себестоимости продукции / И.С. Мацкевичюс. – Вильнюс, 1974. – 212с.
554344
   Калькулирование себестоимости продукции / Мацкевичюс Й. – Вильнюс, 1991. – 71с.
554345
  Махов С.А. Калькулирование себестоимости продукции в промышленности. / С.А. Махов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 99с.
554346
  Розенфельд И.Х. Калькулирование себестоимости продукции комплексных процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Розенфельд И. Х.; АН ЭССР, От-ние общесв. наук. – Таллин, 1965. – 19л.
554347
  Бунимович В.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / В.А. Бунимович. – М., 1967. – 216с.
554348
  Басманов И.А. Калькулирование себестоимости промышленной продукции / И.А. Басманов. – Минск, 1973. – 295с.
554349
  Гайштут А.Г. Калькулятор - твой помощник и соперник в играх / А.Г. Гайштут. – Киев : Радянська школа, 1988. – 248 с.
554350
  Екатеринославский Ю. Калькулятор внутренней устойчивости фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 3. – С. 11-14
554351
  Фишер Р. Калькуляция и организация предприятия / Р. Фишер. – Л, 1926. – 136с.
554352
  Баканов М.И. Калькуляция издержек обращения в торговле / М.И. Баканов. – Москва : Экономика, 1987. – 206 с.
554353
   Калькуляция сахпеска и сельско-хозяйственной продукции по комбинатам Киевского отделения Сахаротреста за 1926 год. Экономический обзор отчетных материалов. За 1926, 1926 и 1924 гг.. – К., 1927. – 445с.
554354
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1975. – 295с.
554355
   Калькуляция себестоимости в промышленности. – М., 1980. – 287с.
554356
  Маргулис А.Ш. Калькуляция себестоимости в промышленности: (Учебник для вузов по спец."Бух. учет"). / А.Ш. Маргулис. – М., 1980. – 287с.
554357
  Галль Г.В. Калькуляция себестоимости в современой индустрии. / Г.В. Галль. – Л.-М., 1931. – 192с.
554358
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – М, 1931. – 119с.
554359
  Чудов А.С. Калькуляция себестоимости железнодородных перевозок / А.С. Чудов. – Москва : Гострансиздат
Ч. 2. – 1932. – 167 с.
554360
   Калькуляция себестоимости продукции в промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 279с.
554361
  Биденко Д.С. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Д.С. Биденко. – К.-Одесса, 1985. – 105с.
554362
  Лисович Г.М. и др. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / Г.М. и др. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1985. – 90с.
554363
  Белый И.Н. Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве / И.Н. Белый. – Минск, 1990. – 176с.
554364
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1976. – 165 с.
554365
  Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" / В.К. Радостовец. – изд.2-е перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159 с.
554366
  Столдер Я.А. Калькуляция себестоимости продукции на сельскохозяйственных предприятиях / Я.А. Столдер. – Рига, 1986. – 58с.
554367
  Костюк П.А. Калькуляция себестоимости продукции сельского хозяйства. (Уч. пособие) / П.А. Костюк. – Минск, 1976. – 176с.
554368
  Линник В.Г. Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий / В.Г. Линник. – Киев, 1986. – 176 с.
554369
   Калькуляция, номенклатура расходов и снижение цен в промкооперации. – 3-е изд. – М., 1929. – 71с.
554370
  Фейхтвангер Л. Калькутта, 4-е мая / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1936. – 525 с.
554371
  Козлов-Качан Кальмар / Козлов-Качан. – Ужгород, 1975. – 135с.
554372
  Гаврилов О.В. Кальмарський з"їзд 1397 року і його акти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 386-405. – ISBN 966-7196-06-2
554373
  Зуев Г.В. Кальмары (биология и промысел) / Г.В. Зуев, К.Н. Несис. – М., 1971. – 360с.
554374
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 33-40. – ISBN 978-966-171-569-0


  На матеріалах візитацій Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви і потреб ...
554375
  Казьмирчук Г. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 87-97. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  На матеріалах візитації Кальницького греко-католицького деканату XVII - XVIII століть досліджено церковне й соціальне життя мешканців м. Кальника, подана характеристика парохів кальницької церкви, розкрита їхня діяльність на користь церкви й потреб ...
554376
  Казьмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648-1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2009. – 97 с. – ISBN 978-966-96992-8-2
554377
  Мацько В.В. Кальницький мартиролог // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 151-157. – ISBN 978-966-581-772-1


  Розміщено матеріали, які на прикладі невеликого містечка Кальник, що на Вінничині, наводять конкретні факти й докази голодомору і політичних репресій в Україні періоду сталінізму.
554378
  Казьмирчук Г.Д. Кальницький полк: історіографія та джерела // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 54-58. – ISBN 978-966-96992-6-8


  В статті вивчено документальне й літературне надбання про Кальницький полк в роки національних зрушень 40-х років XVII ст. - початку XVIII ст. Доведено, що ця проблема досліджується фрагментарно й однобічно. Показано, що дослідники не використовували ...
554379
  Казьмирчук Г. Кальничани - учасники Руху Опору на Вінничині // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 290-296. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  Досліджено Рух Опору Дашівського району тимчасово окупованого німецькими військами в роки Великої Вітчизняної війни. Показано виняткову роль Івана Калашника в цій боротьбі.
554380
  Шпаков В. Кальсоны полковника : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 1. – С. 94-105
554381
  Литвин А.Л. Кальциевые амфиболы : (Структура, распределение катионов, параметры элементарной ячейки) / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1973. – 152с.
554382
  Солдатов Н.М. Кальциевые каналы биомембран / Н.М. Солдатов, С.М. Дудкин. – М., 1988. – 30с.
554383
  Краснов Е.В. Кальций-магниевый метод в морской биологии / Е.В. Краснов, Л.А. Позднякова. – Москва : Наука, 1982. – 107 с. : ил., табл. – Библиогр.: 199 назв..
554384
  Войцицкий В.М. Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Войцицкий Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев, 1990. – 37 с. – Библиогр.: 25 назв.
554385
  Кретов А.Е. Кальций-цианамид и продукты его переработки / А.Е. Кретов. – М.-Л., 1934. – 231с.
554386
  Доронин Н.А. Кальций / Н.А. Доронин. – М., 1962. – 192с.
554387
  Нгуэн Тинь Кальций в тканях и полостных жидкостях некоторых пресноводных моллюсков семейства Unionidae : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Нгуэн Тинь; МГУ. Биологич. фак-т. – Москва, 1973. – 29л.
554388
  Романенко В.Д. и др. Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов / В.Д. и др. Романенко. – Киев, 1982. – 152с.
554389
  Бауман В.К. Кальций и фосфор. Обмен и регуляция у птиц / В.К. Бауман. – Рига, 1968. – 271с.
554390
  Книжников В.А. Кальций и фтор / В.А. Книжников. – М., 1975. – 200с.
554391
  Скопенко Елена Викторовна Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скопенко Елена Викторовна ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 125 л. – Бібліогр.: л. 104-125
554392
  Скопенко Е.В. Кальций, нейромедиаторы и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острогог лучевого поражения : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Скопенко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
554393
  Соколова И.А. Кальций, стронций-90 и стронций в морских организмах / И.А. Соколова. – К., 1971. – 240с.
554394
  Вахобов Анвар Вахобович Кальций, стронций, барий. Соединения и сплавы на их основе : Библиогр. указ .отеч. и иностранной литературы за 1953-1967 гг / Вахобов Анвар Вахобович; АН ТаджССР ; Центр. науч. б-ка ; Ин-т химии ; Отв. ред. : В.Н.Вигдорович. – Душанбе : Дониш, 1976. – 203 с.
554395
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
554396
  Гребіник Дмитро Миколайович Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Гребіник Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 126л. – Бібліогр.: л.99-126
554397
  Гребіник С. Кальцієвий сигнал у тимоцитах та МТ-4 клітинах за дії екзогенних чинників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження впливу позаклітинного АТР (АТРо) та фулеренів С60 на концентрацію цитозольного Са2+ ([Ca2+]і) у нормальних (ізольовані тимоцити щура) та трансформованих (лінія МТ-4 лімфобластного лейкозу) Т-клітинах. The comparative ...
554398
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  Зовнішньоклітинний кальцій бере участь у формуванні величини мембранного потенціалу спокою спектральних клітин різних травних залоз завдяки регуляції провідності натрієвих та калієвих каналів витоку. Крім того, у плазматичній мембрані клітин слинної ...
554399
   Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
554400
  Бороздин М. Кальян: дивный аромат Востока // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
554401
  Габчак Н.Ф. Кам "яницький кар"єр як техногенна форма рельєфу в Закарпатській області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 275-281
554402
  Корнійчук О.Є. Кам""яний острів : П"єса на 4 дії, 9 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ; Харків : Лім, 1931. – 62с.
554403
  Крушинська Олена Кам"яна Буша : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 124-128
554404
  Плачинда С.П. Кам"яна веселка : нариси / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 271 с.
554405
  Якобенко Інна Кам"яна гостинність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74. – ISSN 0130-5212
554406
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-175-9
Вип. 6 : Неоліт Степового Побужжя. /Товкайло М./. – 2005
554407
   Кам"яна доба України : Наукове видання. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 966-650-190-2
Вип. 8 : Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України. /Залізняк Л./. – 2005
554408
   Кам"яна доба України : Наукове видання / Ін-т археології. НАН України. – Київ : Шлях, 2000-. – ISBN 978-966-650-242-4
Вип. 12 : Мезоліт заходу Східної Європи (Культурний поділ і періодизація) / Залізняк Л. – 2009. – 90-річчю Дмитра Яковича Телегіна присвячується
554409
  Радомський І. Кам"яна індустрія культури Кріш та її місце серед культур неоліту-енеоліту // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 436-440. – ISBN 978-966-171-795-3
554410
  Гребенюк Л.І. Кам"яна Могила - визначна пам"ятка світової культури в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 180-186
554411
  Михайлов Б.Д. Кам"яна Могила - світова пам"ятка стародавньої культури в Україні / Борис Михайлов; видавець С. Данилов; худож. оформлення Л. Кузнєцової. – Київ : Такі справи, 2003. – 159с. : іл. – ISBN 966-7208-12-5
554412
  Михайлов Б.Д. Кам"яна могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1976. – 22с.
554413
  Рудинський М.Я. Кам"яна Могила. / М.Я. Рудинський. – К., 1961. – 141с.
554414
  Пєшанов В.Ф. Кам"яна Могила. / В.Ф. Пєшанов. – Дніпропетровськ, 1967. – 24с.
554415
   Кам"яна Могила. Путівник.. – К., 1967. – 48с.
554416
  Михайлов Борис Кам"яна могила. Скрижалі часу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-141 : Фото
554417
  Козюба В. Кам"яна сировина в київському монументальному будівництві кінця Х - початку ХІІ століття // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 169-179. – ISSN 2312-9697
554418
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.19 - економічна геологія / Нікітенко І.С.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 205л. + Додатки: л.189-205. – Бібліогр.: л.171-188
554419
  Нікітенко І.С. Кам"яна сировина Криворіжжя доби бронзи : автореф. дис. ... канд. геол. наук : спец.: 04.00.19 - економічна геол. / Нікітенко І.С.; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
554420
  Будницька Є.М. Кам"яна троянда : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1972. – 46 с.
554421
  Василенко М.К. Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – 344 с. – В кн. також: Тексти з назвами і без назв / В.Г. Діброва ; Вперше / О.С. Кучерук. – (Перша книжка прозаїка)
554422
  Наумов М.М. Кам"яне вугілля / М.М. Наумов, 1932. – 199с.
554423
  Родіонов С.П. Кам"яне вугілля / С.П. Родіонов. – Київ, 1948. – 23с.
554424
  Шамека І.Т. Кам"яне вугілля. / І.Т. Шамека. – К., 1954. – 52с.
554425
  Прибєга Л.В. Кам"яне зодчество України : охорона та реставрація / Л.В. Прибєга ; Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Будівельник, 1993. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 5-7705-0357-2
554426
  Чабанівський М.І. Кам"яне небо : оповідання та повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 324 с.
554427
  Федорів Р.М. Кам"яне поле / Р.М. Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
554428
  Федорів Р.М. Кам"яне поле : трилогія / Роман Федорів. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 223 с.
554429
  Рубашов М.Б. Кам"яне свічадо. / М.Б. Рубашов. – К, 1961. – 27с.
554430
  Тесленко О.К. Кам"яне яйце : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 304 с.
554431
   Кам"янець-Подільський : іст.-архіт.нарис. – Київ, 1968. – 120 с.
554432
  Пламеницька О.А. Кам"янець-Подільський / Ольга Пламеницька. – Київ : Абрис, 2004. – 256с. : іл. – (Малі історичні міста України). – ISBN 966-531-170-0
554433
  Винокур І.С. Кам"янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І.С. Винокур, Г.М. Хотюн. – Львів, 1981. – 95с.
554434
  Сугак А.С. Кам"янець-Подільський державний історичний музей-заповідник в системі туризму в 1980-1990 рр. XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 27-28
554435
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / О.М. Завльнюк, А.О. Копилов // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2006. – № 9/10. – С.16-29.
554436
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 392-402. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
554437
  Завальнюк О.М. Кам"янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.) : історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – 5-е вид., доопрацьоване і доп. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-363-081-6
554438
   Кам"янець-Подільський історико-архітектурний заповідник : Історико-архітектурний нарис. – Київ, 1984. – 56 с.
554439
   Кам"янець-Подільський історичний музей-заповідник: Путівник.. – Львів, 1982. – 91с.
554440
  Трачук Т.А. Кам"янець-Подільський період життя і творчості А. Животка, С. Сірополка, І. Кревецького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 324-329. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
554441
  Блажкова І.О. Кам"янець-Подільський приватний ліцей "Антей" / І.О. Блажкова, І.М. Конет // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 100-101. – ISSN 1029-4171
554442
  Марушкевич А.А. Кам"янець-Подільський університет: актуальний досвід управлінського успіху (поч. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз ефективного управління університетом у процесі науково-педагогічної діяльності Івана Огієнка.
554443
  Жарій Олег Кам"янець-Подільський. Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
554444
  Ільченко Руслана Кам"янець-Подільський. Дуже веселе місто / Ільченко Руслана, Чечулін Роман // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 6-9 : фото
554445
   Кам"янець-Подільський. Путівник.. – Львів, 1965. – 58с.
554446
   Кам"янець-Подільський. Путівник.. – Львів, 1970. – 60с.
554447
  Рейн Анна Кам"янець-Подільський. Світ на межі історій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-126 : Фото
554448
   Кам"янець-Подільський: Фотоальбом.. – К., 1979. – 52с.
554449
  Олесіюк Т. Кам"янець - Золотий Вінець. (Спомини з 1918 - 1919 рр.) // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 91-109. – ISSN 0131-2685
554450
  Шелест Тетяна Кам"янець - Різдвяний // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 150-151 : фото
554451
  Гудзевата Марина Кам"янець. Скарби подільського острова : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 128-131 : Фото
554452
  Третяк Л.В. Кам"янецький період життєтворчості Остапа Вишні у системі уроків літератури рідного краю // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 51-52
554453
   Кам"янеччина в цифрах. 1927.. – Кам"янець-Под., 1927. – 132с.
554454
  Земляк В.С. Кам"яний брід / В.С. Земляк. – Київ, 1957. – 115с.
554455
  Шовкопляс І.Г. Кам"яний вік на території Української РСР / І.Г. Шовкопляс. – Киев, 1962. – 118с.
554456
  Мейгеш Ю.В. Кам"яний ідол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 367 с.
554457
  Минко В.П. Кам"яний міст. / В.П. Минко. – Х.-Одеса, 1932. – 36с.
554458
  Крушинська Олена Кам"яний Онуфрій : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 115 : Фото
554459
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – Київ, 1968. – 110 с.
554460
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1973. – 71 с.
554461
  Царьова М.В. Кам"яний свідок / М.В. Царьова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Будівельник, 1973. – 71с.
554462
  Малина В. Кам"яний хрест як дерево смерті і життя // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 105-122. – ISSN 0869-3595
554463
  Швець М.Я. Кам"янистими стежками "на круті гори" (Становлення правової інформатики в Україні) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 89-97
554464
  Бедзик Д.І. Кам"яні пороги : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1978. – 157с.
554465
  Сидоренко В. Кам"яні фантазії Кхаджурахо // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.32-40.


  [Кхаджурахо - храмовий комплекс у центральній Індії.]
554466
  Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
554467
  Сапожников І.В. Кам"яні хрести степової України (ХVІІІ-перша половина ХІХст.) / І.В. Сапожников; Ін-тут археологі HАHУ. Буго- Дністровська Експедиція.Укра нське козацтво.Овідіопольське районне тов-. – Одеса : Чорномор"я, 1997. – 192с. – ISBN 9665551470
554468
  Традюк К. Кам"янка-Коломна / К.Традюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 85 с.
554469
  Новик К.Й. Кам"яновугільна флора львівської мульди / К.Й. Новик, Т.А. Іщенко; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 34с.
554470
  Чорнобривець С.А. Кам"янська легенда / С.А. Чорнобривець. – К., 1986. – 172с.
554471
  Шкаліберда М. Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського / М. Шкаліберда. – Київ : Мистецтво, 1971. – [23] с.
554472
   Кам"янський літературно-меморіальній музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 76 с.
554473
  Уэллс Г.Д. Кам`яна доба / Г.Д. Уэллс. – Київ, 1929. – 84 с.
554474
  Даниленко В.М. Кам`яна Могила / В.М. Даниленко. – К, 1986. – 150с.
554475
  Довгий О.П. Кам’яна роса : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Молодь, 1969. – 143 с.
554476
  Гулиа Г.Д. Кама / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1953. – 200 с.
554477
  Басков С. Кама : поэма / С. Басков. – Курган, 1957. – 23 с.
554478
  Ільїн В.В. Кама // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 53-54. – ISBN 966-316-069-1
554479
  Тумбасов А.Н. Кама выходит из берегов : Воткинская ГЭС глазами художника / А.Н. Тумбасов. – Пермь : Пермское книжное, 1963. – 66 с., [5] с.
554480
  Ватсьяяна Кама сутра / Ватсьяяна. – Москва, 1989. – 83с.
554481
   Кама Сутра, или Искусство любви и секса от древности до наших дней. – Рига, 1990. – 172с.
554482
   Кама, Волга, Дон. – Пермь, 1967. – 244с.
554483
   КамАЗ. (Сборник). – М., 1974. – 167с.
554484
  Ганина М.А. Камазонки на работе и дома / М.А. Ганина. – М., 1976. – 48с.
554485
   Камак-системы автоматизации в экспериментальной биологии и медицине. – Новосибирск : Наука, 1979. – 269 с. : ил., табл. – Библиогр.: 73 назв.
554486
  Мирзоев А.М. Камал ад-Дин Бинаи / А.М. Мирзоев. – М., 1976. – 479с.
554487
   Камалладин Бехзад. – Ташкент, 1984. – 128с.
554488
  Шевченко Ф.П. Каманин Иван Михайлович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 172
554489
  Дука М.В. Каманін Іван Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 209. – ISBN 96966-8060-04-0
554490
  Федорова Л. Каманін Іван Михайлович / Л. Федорова, М. Пархоменко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 240-243, 248-249. – ISBN 966-02-3529-1
554491
   Каманін Іван Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 190. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
554492
  Гончаров В.М. Камарада Викторио: (О Викторио Кодовилье) / В.М. Гончаров. – М., 1980. – 303с.
554493
  Гербачевская А.А. Камарики сем.Sciaridae -- вредители овощных культур и шампиньонов в закрытом грунте Ленинградской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гербачевская А.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 21л.
554494
  Фалей В. Камаринская / В. Фалей. – М, 1976. – 324с.
554495
  Ватсьяяна М. Камасутра / Ватсьяяна Малланага ; пер. с санскрита, вступ. ст. и коммент. А.Я. Сыркина ; [Рос. акад. наук, Отд-ние истории]. – Москва : Наука ; Восточная литература, 1993. – 189, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 182-184. – (Памятники письменности Востока / редкол.: О.Ф. Акимушкин (зам. пред.) [и др.] ; 111). – ISBN 5-02-017718-0
554496
  Донцова Дарья Аркадьевна Камасутра для Микки-Мауса : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04483-3
554497
  Гулиа Д.И. Камачич / Д.И. Гулиа. – Москва, 1961. – 208 с.
554498
  Гуліа Д.Й. Камачич / Д.Й. Гуліа. – К., 1979. – 198с.
554499
  Палиев Д. Камбани , клепала и овчарски звънци в България = Bells, Clappers and Cow-bells in Bulgaria / Д. Палиев. – София : Музика, 1985. – 104 с.
554500
  Поповкина Р.А. Камбоджа / Р.А. Поповкина, А.П. Шилтова. – М., 1958. – 32с.
554501
  Верин В.П. Камбоджа / В.П. Верин, Н.А. Верина. – Москва : Мысль, 1960. – 72с. – (У карты мира)
554502
  Петков Б. Камбоджа / Б. Петков. – София : Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1962. – 76с. : Ил. – (Пред новата карта на света ; 5)
554503
  Мосяков Д.В. Камбоджа / Д.В. Мосяков. – М, 1991. – 237с.
554504
  Малишева Ірина Камбоджа. Країна усміхнених облич : Камбоджа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 76-79 : Фото
554505
  Ву Тхе Хиеп Камбоджийская проблема в международных отношениях в Юго-Восточной Азии (1975-1991 гг.) : Дис... канд. политических наук: 23.00.04. / Ву Тхе Хиеп; КНУТШ. – Киев, 2003. – 208 л. – Библиогр.: л. 186-208
554506
  Ву Тхе Хієп Камбоджійска проблема в міжнародних відносинах в Південно-Східній Азії (1975-1991 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Ву Тхе Хієп; КНУТШ. – Київ, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
554507
  Шогенцуков А.А. Камбот и Ляца / А.А. Шогенцуков. – Нальчик, 1975. – 111 с.
554508
  Гбанфу Камелефата / Гбанфу. – М., 1990. – 92с.
554509
  Хилькевич В.П. Камелия / В.П. Хилькевич. – Минск, 1986. – 212с.
554510
  Кибальчич П.Н. Камелия эвгенольная / П.Н. Кибальчич. – М., 1954. – 68с.
554511
  Муратбеков С. Камен-тугай / С. Муратбеков. – Алма-Ата, 1974. – 256 с.
554512
  Зеров М.К. Камена / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 76с.
554513
   Каменец-Подольск. Фотографии. – 37с.
554514
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резин Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
554515
  Друзенко Геннадий Каменец-Подольский открывает "Врата времени" / Друзенко Геннадий, Резина Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
554516
  Птахив Семен Каменец-Подольский: амбиции и реалии : регионы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Фото
554517
  Борисов Е.А. Каменистое поле / Е.А. Борисов. – Л., 1977. – 80с.
554518
  Рауд М.А. Каменистые борозды : рассказы и повесть / М.А. Рауд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с.
554519
  Шулькина Т.В. Каменистые сады / Т.В. Шулькина. – Л., 1975. – 128с.
554520
  Селедец В.П. Каменистые степи и тимьянники Ростовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Селедец В.П.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
554521
  Билявичюс Э. Каменистые тропы / Э. Билявичюс. – Вильнюс, 1985. – 240с.
554522
  Лацис В.Т. Каменистый путь : роман / В.Т. Лацис; [Автор. перев. с латыш. И. Соколовой и А. Бочарова]. – Рига : Лиесма, 1965. – 288 с.
554523
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – М., 1973. – 255с.
554524
  Головченко И.Х. Каменистыми тропами / И.Х. Головченко. – К., 1985. – 216с.
554525
  Кононенко Світлана Камені Корнуолла : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 160-161 : Фото
554526
  Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
554527
  Добрев Петър Каменната на прабъгарите / Добрев Петър. – София : Проксима, 1981. – 160 с.
554528
  Годенко М.М. Каменная баба / М.М. Годенко. – Москва, 1979. – 263с.
554529
  Мигдалова Л.П. Каменная береза / Л.П. Мигдалова. – М, 1976. – 127с.
554530
  Останина Т. Каменная вода // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 7-71. – ISSN 1728-8568
554531
  Козловская Полина Каменная галерея : камни Белого моря. Природа / Козловская Полина, Михайлов Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 108-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
554532
  Бородкин С Ю. Каменная грива / С Ю. Бородкин, . – Ярославль, 1972. – 78с.
554533
  Загорный А.Г. Каменная грудь / А.Г. Загорный. – Ростов, 1957. – 252с.
554534
  Хоткевич Г.М. Каменная душа : Роман / Г.М. Хоткевич. – Москва : Федерация, 1930. – 391с.
554535
  Собир Бозор Каменная кладка. / Собир Бозор. – М., 1979. – 71с.
554536
  Дельвин Николай Каменная кладовая Рифея : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 196-204 : Іл., карта
554537
  Беспощадный П.Г. Каменная книга / П.Г. Беспощадный. – Донецк, 1970. – 143с.
554538
  Беспощадный П.Г. Каменная книга : стихи / Павел Беспощадный. – Донецк : Донбас, 1985. – 111 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
554539
  Фентон К.Л. Каменная книга. Летопись доисторической жизни = The fossil book. Arecord of prehistoric life / Науч. цент Монаш; Перераб. и доп.:Рич П.В., Рич Т.Х., Фентон М.А.; Пер. и перераб. А.Ю.Розанов и др.; Кэрролл Лейн и др. – Москва : Наука, 1997. – 623с. – ISBN 5-7846-0009-5
554540
  Аткай Каменная колыбель : стихи и поэма / Аткай; автриз. пер. с кумык. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
554541
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1972. – 124 с.
554542
  Бондаренко Б.А. Каменная летопись / Б.А. Бондаренко. – Харьков, 1978. – 72 с.
554543
  Арутюнян В.М. Каменная летопись армянского народа / В.М. Арутюнян. – Ереван, 1985. – 200с.
554544
  Баландин Р.К. Каменная летопись Земли : (Нар. ун-т. Естественнонакуч. ф-т) / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1983. – 167с.
554545
  Иконников А.В. Каменная летопись Москвы / А.В. Иконников. – Москва, 1978. – 352 с.
554546
  Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси / М.А. Ильин. – Москва, 1966. – 272 с.
554547
   Каменная летопись старой Москвы. – Москва, 1985. – 286 с.
554548
  Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса / Э.И. Соломоник. – Симферополь, 1990. – 112с.
554549
  Георг Уве Каменная летопись эволюции : Палеонтология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 114-134 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
554550
  Беспощадный П.Г. Каменная лира / П.Г. Беспощадный. – Киев, 1968. – 167с.
554551
  Михайлов Б.Д. Каменная могила. / Б.Д. Михайлов. – Днепропетровск, 1979. – 63с.
554552
  Ашимханов Д Каменная пядь / Д Ашимханов. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
554553
  Юргенсон Г.А. Каменная радуга / Г.А. Юргенсон. – Иркутск, 1980. – 112с.
554554
  Зверев В.Л. Каменная радуга / В.Л. Зверев. – Москва : Недра, 1981. – 95с.
554555
  Зверев В.Л. Каменная радуга: (О минер. ресурсах Земли) / В.Л. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 156с.
554556
  Мезенцев В.А. Каменная сказка / В.А. Мезенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 203с.
554557
  Журавский В. Каменная степь / В. Журавский, Б. Мартынов. – Орел, 1950. – 164с.
554558
   Каменная степь. (Опыт ландшафтно-типологической характеристики).. – Воронеж, 1971. – 176с.
554559
  Ла Гума Алекс Каменная страна / Ла Гума Алекс. – Москва, 1970. – 165 с.
554560
  Швиденко А.З. Каменноберезовые леса о. Сахалина, их строение, товарность и продуктивности : Автореф... канд. с. х.наук: 561 / Швиденко А. З.; Укр. с. х. акад. – К., 1968. – 22л.
554561
  Кузнецов П.П. Каменное дыхание Земли = Взгляд на проблемы мобилизма / П.П. Кузнецов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 74с.
554562
  Филатов Николай Филиппович Каменное зодчество в социально-экономической жизни Нижнего Новгорода 20-30-х годов XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Филатов Николай Филиппович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1979. – 18л.
554563
  Бусева-Давыдова Каменное зодчество Древней Руси / Бусева-Давыдова. – Москва, 1989. – 142 с.
554564
  Спегальский Ю.п. Каменное зодчество Пскова / Ю.п. Спегальский. – Ленинград, 1976. – 119 с.
554565
  Каптиков Ю А. Каменное зодчество русского Севера / Ю А. Каптиков. – Свердловск, 1990. – 181 с.
554566
  Сокуров С.А. Каменное море. / С.А. Сокуров. – Львов, 1975. – 64с.
554567
  Макаров Олег Каменное небо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 78-82 : фото
554568
  Федорив Р.Н. Каменное поле : роман / Роман Федорив ; авт. пер. с укр. Валентина Дольникова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 280 с.
554569
  Селищева Евгения Каменное сердце Матеры : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 76-84 : Фото
554570
  фон Вальденфельс Эрнст Каменное сердце Монголии / фон Вальденфельс Эрнст, Целльнер Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
554571
  Копылова С.В. Каменное строительство в Сибири / С.В. Копылова. – Новосибирск, 1979. – 253 с.
554572
  Булах А.Г. Каменное убранство центра Ленинграда / А.Г. Булах, Н.Б. Абакумова. – Ленинград, 1987. – 197 с.
554573
  Баратов Р.Б. Каменное чудо Таджикистана / Р.Б. Баратов, В.П. Новиков. – Душанбе : Ирфон, 1984. – 120с.
554574
  Шевчук В.А. Каменное эхо : роман, повести / Валерий Шевчук ; пер. с укр.Нины Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 443 с.
554575
  Ратнер А.Д. Каменноугольная и антрацитовая промышленность Донецкого бассейна / А.Д. Ратнер, В.П. Ренке, 1928. – 34с.
554576
  Давыдов Г.М. Каменноугольная промышленность Донбасса к началу восстановительного периода : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Г.М.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т экономики. – К., 1951. – 20л.
554577
   Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна в 1925-26 году (ежегодная статистика).. – Х., 1927. – 93с.
554578
  Бажанов В. Каменноугольная промышленность за 1920 г. / В. Бажанов. – М., 1920. – 70с.
554579
  Тихонов Борис Васильевич Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине 19 в. / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1988. – 275с.
554580
  Фомин П.И. Каменноугольная промышленность СССР / П.И. Фомин. – Х., 1929. – 241с.
554581
  Ренке В. Каменноугольная промышленность СССР: Статистические сведения и краткое описание месторождений / В. Ренке. – Х.-К., 1932. – 149с.
554582
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М., 1924. – 87с.
554583
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 86, [2] с., 4 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
554584
  Мерцалов Г.В. Каменноугольная промышленность. / Г.В. Мерцалов. – М.Л., 1925. – 1-88с.
554585
  Орлов Н.Н. Каменноугольная смола и ее пререрботка / Н.Н. Орлов. – Х., 1930. – 177с.
554586
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Донецкого бассейна / Е.О. Новик. – Киев, 1946. – 79с.
554587
  Новик Е.О. Каменноугольная флора Европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : АН СССР, 1952. – 468с. – (Новая серия = Палеонтология СССР ; Т. 1)
554588
  Залесский М.Д. Каменноугольная флора Северного Кавказа / М.Д. Залесский. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 22с.
554589
  Радченко М.И. Каменноугольная флора Юго-Восточного Казахстана / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1967. – 75с.
554590
  Прокофьев В.А. Каменноугольные атриды Подмосковной котловины. : Автореф... канд. биол.наук: / Прокофьев В.А.; Палеонтолог. ин-т АН СССР. – М., 1953. – 16л.
554591
  Андреев Б.И. Каменноугольные бассейны в СССР : Пособие для учителя / Б.И. Андреев, Д.В. Кравченко. – Москва : Просвещение, 1958. – 145с. + : 1 карта
554592
  Литвинович Н.В. Каменноугольные и пермские отложения западной части Центрального Казахстана. / Н.В. Литвинович. – М., 1962. – 1-390с.
554593
  Быкова М.С. Каменноугольные кораллы Зайсано-Иртышской геосинклинальной области : (Аркалыкская, кокпектинская и буконьская свиты) / М.С. Быкова; Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1974. – 102с.
554594
  Нехорошев В.П. Каменноугольные мшанки Северо-Восточного Прибалхашья / В.П. Нехорошев; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 69с.
554595
  Горак С.В. Каменноугольные остракоды Большого Донбасса : (палеоэкология, палеозоогеография, биостратиграфия) / С.В. Горак; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
554596
   Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.. – М., 1975. – 263с.
554597
  Великовская Е.М. Каменноугольные отложения Русской платформы : Под ред. Муратова М.В. и Милановского Е.Е. / Е.М. Великовская. – Москва : МГУ, 1977. – 179с.
554598
   Каменноугольные отложения центральных областей Русской платформы.. – Л., 1958. – 211с.
554599
  Мирошниченко Б.Е. Каменноугольные пластинчатожаберные моллюски Карагандинского бассейна / Б.Е. Мирошниченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН КазССР, 1953. – 79с.
554600
  Вебер В.Н. Каменноугольные трилобиты // Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1937. – Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – С.5-159
554601
  Цэдэв Д. Каменные волны / Д. Цэдэв. – М., 1985. – 32с.
554602
  Горбунов А.П. Каменные глетчеры гор Средней Азии / А.П. Горбунов, С.Н. Титков; Отв. ред. Н.Н.Романовский. – Якутск, 1989. – 164 с.
554603
  Малахов А.А. Каменные грезы. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1980. – 127с.
554604
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли / Д.Х. Чейз. – Л., 1991. – 92с.
554605
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли : Роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Риф, 1991. – 104с.
554606
  Чейз Д.Х. Каменные джунгли. / Д.Х. Чейз. – Ростов -на-Дону, 1990. – 428с.
554607
  Ши Нил Каменные джунгли. Жизнь на острие. В каменных джунглях Мадагаскара / Ши Нил, Альварес Стивен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 142-159 : фото
554608
  Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья / Я.А. Шер. – Москва ; Ленинград, 1966. – 140 с.
554609
  Арутюнян В. Каменные колокола / В. Арутюнян. – Москва, 1986. – 493 с.
554610
  Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли / А.Н. Кирпичников. – Л., 1984. – 274с.
554611
  Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец ХVIII-XIX вв.) / И.В. Сапожников. – Ильичевск : Элтон-2, Гратек, 1999. – 100с. – ISBN 966-7588-06-8
554612
  Горбунов А.П. Каменные ледники / А.П. Горбунов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 107с. – ("Человек и окружающая среда")
554613
  Панова Л.С. Каменные Могилы / Л.С. Панова. – Донецк, 1974. – 15с.
554614
  Левин Р.А. Каменные незабудки: стихи / Р.А. Левин. – К., 1979. – 94с.
554615
  Дмитрук Игорь Каменные пришельцы встретились в Уручье / Дмитрук Игорь, Суханов Александр // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 6-21 : Іл.
554616
  Значков Борис Каменные сады океана : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 8-15
554617
  Брюсов А.Я. Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской части СССР / А.Я. Брюсов, М.П. Зимина // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – В4-4 : Каменные сверленые боевые топоры на территории Европейской част СССР / Брюсов А.Я., Зимина М.П. – С.1-99, табл.
554618
  Рапов М.А. Каменные сказы / М.А. Рапов. – 2-е изд. – Ярославль, 1972. – 245 с.
554619
  Рапов М.А. Каменные сказы. Сокровища древней русской архитектуры Ярославской области / М.А. Рапов. – Ярославль, 1965. – 236 с.
554620
  Кросс Я. Каменные скрипки : стихотворения / Я. Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1973. – 175 с.
554621
  Кросс Я. Каменные скрипки / Я. Кросс; пер. с эст. – Москва, 1973. – 175 с.
554622
  Алешковский М.Е. Каменные стражи. Путеводитель по древним крепостям / М.Е. Алешковский. – Ленинград, 1971. – 175 с.
554623
  Бродский Б.И. Каменные страницы истории / Б.И. Бродский. – Москва, 1960. – 237 с.
554624
   Каменные строительные материалы Прионежья. – Л.
Ч.1. – 1927. – 84с.
554625
  Акира С. Каменные топоры со шлифованным лезвием в позднем палеолите Японии // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1563-0102
554626
   Каменные угли Кузбасса. Сборник статей по качеству и свойству углей.. – Новосибирск-М.-Л.-Грозный, 1935. – 439с.
554627
   Каменные угли Львовско-Волынского бассейна.. – Львов, 1978. – 174с.
554628
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки / К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1974. – 174с.
554629
  Рудич К.Н. Каменные факелы Камчатки. / К.Н. Рудич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1978. – 192с.
554630
   Каменные цветы : сказы, сказки, легенды / [Сост. В.С. Погачев ; хуож. В.А. Бокань]. – Донецк : Донбасс, 1983. – 156 с. : ил. – Миниатюрное издание
554631
  Волошин В.Ф. Каменные цветы Земли / В.Ф. Волошин. – Минск, 1985. – 159с.
554632
  Кротов А.А. Каменные часы / А.А. Кротов. – М, 1984. – 288с.
554633
   Каменные шары, сокровища и мухи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
554634
  Борисова М.И. Каменный берег. Новые стихи / М.И. Борисова. – Л, 1969. – 95с.
554635
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 244с.
554636
  Фиш Г.С. Каменный бор / Г.С. Фиш. – М.Л., 1950. – 224с.
554637
  Бельгер Г. Каменный брод / Г. Бельгер. – М., 1987. – 345с.
554638
  Темник Ю.А. Каменный брод. Очерки истории XVIII-XIX веков : к 250-летию основания / Юрий Темник, Юрий Егерев. – Луганск : Янтарь. – ISBN 966-678-099-2
Т. 1 : с 140 рис., 18 портр. и 10 картами. – 2003. – 167, [1] с. : ил., карты, портр. – Библиогр.: с. 157-164
554639
  Анциферовы Н.и Каменный век / Н.и Анциферовы. – Ленинград, 1924. – 196с.
554640
  Бегишева Алия Каменный век : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
554641
  Гайдук И.М. Каменный век бассейна верхней и средней Оби. (Плеолит, неолит) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Гайдук И.М.; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 19л.
554642
  Кириллов И.И. Каменный век Восточного Забайкалья : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кириллов И.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1969. – 18л.
554643
  Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья / А.А. Формозов. – М., 1965. – 160с.
554644
   Каменный век Монголии. Палеолит и неолит Монгольского Алтая: К конгр. INQUA (Китай, 1991).. – Новосибирск, 1990. – 644с.
554645
   Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хоз-ва и этнокульт. связей.. – Киев, 1990. – 122с.
554646
  Алексеев А.Н. Каменный век Олекмы / А.Н. Алексеев. – Иркутск, 1987. – 124с.
554647
  Хамракулыев С. Каменный век Прибалханья (Восточное Прикаспие). : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Хамракулыев С.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
554648
  Деревянко Анатолий Пантелеймонович Каменный век Северной, Восточной, Центральной Азии : Курс лекций / Деревянко Анатолий Пантелеймонович; Под. ред. д.и.н. Р.С. Васильевского. – Новосибирск : Новосибирский го.ун-т, 1975. – 251с.
554649
  Аргунов В.Г. Каменный век северо-западной Якутии / В.Г. Аргунов. – Новосибирск, 1990. – 209с.
554650
  Аргунов Валерий Георгиевич Каменный век Северо-Западной Якутии : Автореф... канд. исторнаук: 07.00.06 / Аргунов Валерий Георгиевич; Камеровский гос. ун-т. – Якутск, 1989. – 27л.
554651
   Каменный век Средней Азии и Казахстана. Тезисы докл. совщ.. – Ташкент, 1972. – 102с.
554652
  Воробьев М.В. Каменный век стран Японского моря : Автореф... канд. ист.наук: / Воробьев М.В.; Ин-т истории материальной культуры Академии наук СССР. Ленингр. отд. – Ленинград, 1953. – 18л.
554653
  Ранов В.А. Каменный век Таджикистана. / В.А. Ранов. – Душанбе, 1965. – 122с.
554654
   Каменный век: памятники, методика, проблемы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
554655
  Погосян А. Каменный венец : стихи и поэма / А. Погосян; пер. с арм. И.Кашежовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
554656
  Кнорре Ф.ф. Каменный венок / Ф.ф. Кнорре. – М., 1973. – 439с.
554657
  Дубровин В.А. Каменный глухарь / В.А. Дубровин. – Красноярск, 1962. – 39с.
554658
  Галимов Р. Каменный город / Р. Галимов. – М., 1970. – 416с.
554659
  Новицкий А.П. Каменный город в Серпухове / А.П. Новицкий. – Москва. – 10 с.
554660
  Потехина И.А. Каменный город: стихи. / И.А. Потехина. – М., 1982. – 77с.
554661
  Пушкин А.С. Каменный гость / А.С. Пушкин. – М, 1923. – 38с.
554662
  Хромовских В.С. Каменный дракон / В.С. Хромовских. – Москва : Мысль, 1984. – 156с.
554663
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1962. – 167 с.
554664
  Тонин Ю.А. Каменный друг / Ю.А. Тонин. – Ленинград, 1969. – 327 с.
554665
  Мейгеш Ю.В. Каменный идол : роман / Ю.В. Мейгеш. – Москва : Советский писатель, 1973. – 384 с.
554666
  Велиев С. Каменный ключ : роман, повести, рассказы / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 446 с.
554667
   Каменный лев. Тибетские народные сказки.. – М., 1976. – 192с.
554668
  Грек Александр Каменный лес / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 74-81 : фото
554669
  Котляров Б.И. Каменный лист. / Б.И. Котляров. – Х, 1968. – 71с.
554670
  Зорин А.И. Каменный листопад / А.И. Зорин. – М., 1980. – 79с.
554671
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 3-е изд. – Ленинград, 1969. – 48с.
554672
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 49с.
554673
  Вельскопф-Генрих Каменный мальчик / Вельскопф-Генрих. – Москва, 1980. – 43с.
554674
  Султангареев Р.Г. Каменный олень / Р.Г. Султангареев. – М., 1982. – 240с.
554675
  Араз М. Каменный орел : стихи / М. Араз; пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1975. – 111 с.
554676
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1975. – 174 с.
554677
  Замятнин Л.М. Каменный остров / Л.М. Замятнин. – Л, 1987. – 182с.
554678
  Витязева В.А. Каменный остров / В.А. Витязева. – Ленинград, 1991. – 268 с.
554679
  Асанов Н.А. Каменный пояс / Н.А. Асанов. – Молотов, 1945. – 154с.
554680
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1948. – 570с.
554681
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.-Л.
Кн.1. – 1950. – 399с.
554682
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Л.
Кн.3. – 1951. – 792с.
554683
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.-Л.
Кн.2. – 1952. – 596с.
554684
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Иркутск
Кн.3. – 1952. – 676с.
554685
   Каменный пояс. – Челябинск, 1974. – 291с.
554686
   Каменный пояс. – Челябинск, 1975. – 376с.
554687
   Каменный пояс. – Челябинск, 1976. – 367с.
554688
   Каменный пояс. – Челябинск, 1977. – 327с.
554689
   Каменный пояс. – Челябинск, 1978. – 286с.
554690
   Каменный пояс. – Челябинск, 1980. – 272с.
554691
   Каменный пояс. – Челябинск, 1981. – 269с.
554692
   Каменный пояс. – Челябинск, 1982. – 264с.
554693
   Каменный пояс. – Челябинск, 1986. – 269с.
554694
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
Кн. 1, 2. – 1987. – 765 с.
554695
  Федоров Е. Каменный пояс / Е. Федоров. – М.
Кн. 3. – 1987. – 748с.
554696
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – 2-е изд. – Фрунзе
1. – 1988. – 861с.
554697
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
1. – 1988. – 363с.
554698
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
2. – 1988. – 524с.
554699
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1989. – 733с.
554700
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – М.
2. – 1989. – 747с.
554701
  Федоров Е.А. Каменный пояс / Е.А. Федоров. – Минск
3. – 1989. – 383с.
554702
  Федоров Е.А. Каменный пояс : в трех книгах / Евгений Федоров. – Минск : Ураджай
Кн. 3 ; ч. 3-4 : Хозяин каменных гор. – 1989. – 398 с.
554703
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1974. – 255с.
554704
   Каменный пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб.. – Челябинск, 1974. – 253с.
554705
   Каменный приказ и его дела. – 82с.
554706
  Рза О. Каменный светильник : стихи / О. Рза. – М., 1987. – 109с.
554707
  Дильмурадов Асад Каменный сокол / Дильмурадов Асад. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 435 с.
554708
  Степанов П.И. Каменный уголь / П.И. Степанов. – М.-Птгр., 1918. – 51с.
554709
   Каменный уголь. – Л.-М., 1926. – 88с.
554710
  Жемчужников Ю.А. Каменный уголь / Ю.А. Жемчужников, Г.С. Гор. – М.-Л, 1949. – 68с.
554711
  Готуа Л. Каменный фазан : рассказы / Л. Готуа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 435 с.
554712
  Колобков Иван Каменный Феникс /Джокьякарта : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 8-19 : Фото
554713
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Красноярск, 1950. – 320с.
554714
  Сартаков С.В. Каменный фундамент / С.В. Сартаков. – Иркутск, 1951. – 291с.
554715
  Сартаков С. Каменный фундамент / С. Сартаков. – М., 1969. – 496с.
554716
  Украинка Леся Каменный хозяин. / Украинка Леся. – М.-Л., 1941. – 111 с.
554717
  Платов Л.Д. Каменный холм / Л.Д. Платов. – М., 1952. – 192с.
554718
  Бажов П.П. Каменный цветок / П.П. Бажов. – Ленинград, 1972. – 47с.
554719
  Гоберман Д.Н. Каменный цветок Молдавии / Д.Н. Гоберман. – Кишинёв, 1970. – 33 с.
554720
  Хмельницкий С. Каменный щит / С. Хмельницкий. – Л, 1939. – 154с.
554721
  Хмельницкий С.И. Каменный щит / С.И. Хмельницкий. – Л, 1960. – 189с.
554722
  Сергеев А.Н. Каменный щит: повести, рассказы / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1978. – 224с.
554723
  Авотынь Дайна Каменный якорь : роман / Авотынь Дайна, Шлиссер Льфред; пер. с латышского. – Москва : Советский писатель, 1979. – 376 с.
554724
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1945. – 321с.
554725
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1949. – 321с.
554726
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1956. – 321с.
554727
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
554728
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
554729
  Шишко А.В. Каменных дел мастер / А.В. Шишко. – М, 1965. – 321с.
554730
  Григорьев Г.К. Каменных дел мастера / Г.К. Григорьев. – М., 1950. – 40с.
554731
  Арясов И.Е. Каменотес / И.Е. Арясов. – Москва, 1978. – 85с.
554732
   Каменск-Уральский - город на Исети. – Свердловск, 1967. – 130с.
554733
  Шумов В.В. Каменск на Донце Северском / В.В. Шумов. – Ростов -на-Дону, 1967. – 84с.
554734
  Захаров Н.С. Каменская управа Южного общества декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров Н.С.; М-во высш. образования СССР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 23л.
554735
  Манзура И.В. Каменские курганы / И.В. Манзура. – Кишинев, 1992. – 134с.
554736
  Богатырев В.Г. Каменские портреты / В.Г. Богатырев. – М, 1975. – 127с.
554737
   Каменский литературно-мемориальный музей А.С.Пушкина и П.И.Чайковского. – Днепропетровск, 1987. – 61с.
554738
   Каменский Ян Амос и современность. – Харьков, 1992. – 82с.
554739
  Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – № 36 : Каменское городище на Днепре / Граков Б.Н. – С. 1-240, рис.
554740
  Безсалько П. Каменщик / П. Безсалько. – Пг., 1918. – 24с.
554741
  Франко И.Я. Каменщик и другие рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1974. – 299с.
554742
  Каринти Ф. Каменщики / Ф. Каринти. – М, 1953. – 184с.
554743
  Холодний М. Каменюк і Петрарка : Долі "внутрішньої еміграції" / М. Холодний. – Київ : Вир, 1997. – 165с. – ISBN 5-333-01446-9
554744
  Білодід І.К. Каменяр українського слова : До 110-річчя з дня народження і 50-и річчя з дня смерті І.Я. Франка / І.К. Білодід. – Київ : Наукова думка, 1966. – 67с.
554745
  Бондарєва Х. Каменяр, якого не знайдеш у навчальній програмі / Х. Бондарєва, Н. Швадчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 серпня (№ 133)


  Перший "Франко Фест" зібрав 45 тисяч відвідувачів і встановив кілька рекордів України. А музей та садибу Івана Франка за три дні відвідало стільки людей, скільки сюди навідалося за останні два роки.
554746
  Франко І.Я. Каменярі : український текст і польський переклад, дещо про штуку перекладаня / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1912. – 23 с.
554747
  Франко І.Я. Каменярі : Вибр. твори: Для сер. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1971. – 303с.
554748
  Франко І.Я. Каменярі / І.Я. Франко. – Київ, 1975. – 117с.
554749
  Франко І.Я. Каменярі : Поезії. Оповідання: Для середн. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1975. – 94с.
554750
  Франко І.Я. Каменярі : поезії, оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 117 с.
554751
  Франко І.Я. Каменярі : Мовами народів світу: Антологія / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 191с.
554752
  Гроссман М.С. Камень-обманка / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1978. – 464с.
554753
  Губин Л. Камень-уголье / Л. Губин. – К, 1981. – 320с.
554754
  Губин Л. Камень-уголье : Исторический роман / Л. Губин. – Киев : Дніпро, 1991. – 343с.
554755
  Кравченко А.И. Камень-эхо / А.И. Кравченко. – М., 1984. – 88с.
554756
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – М,Итгр, 1923. – 98с.
554757
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ленинград : Наука, 1990. – 398 с.
554758
  Мандельштам О.Э. Камень / О.Э. Мандельштам. – Ставрополь, 1991. – 207с.
554759
  Губайловский Камень : роман / Губайловский, в. // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 9-61. – ISSN 0130-7673
554760
  Охтов А.Н. Камень Асият : повесть / А.Н. Охтов. – Ставрополь, 1962. – 64 с.
554761
  Полухин Ю.А. Камень бел-горюч. / Ю.А. Полухин. – М., 1972. – 71с.
554762
  Портнягин Э.А. Камень беспечальный / Э.А. Портнягин. – Львов, 1969. – 56с.
554763
  Захрат Камень бессмертный : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 59-64. – ISSN 0012-6756
554764
  Александри В. Камень в доме / В. Александри. – Москва, 1957. – 66с.
554765
  Силади Иштван Камень в сухом колодце : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-162. – ISSN 1130-6545
554766
  Приставкин А.И. Камень горючий. / А.И. Приставкин. – М., 1975. – 87с.
554767
  Роббинс Г. Камень для Дэнни Фишера : роман : [пер. с англ.] / Гарольд Роббинс ; [худож.: М.Л. Курдюмов]. – Харків ; Белгород : Грампус Эйт ; Вспышки, 1996. – 413, [2] с. – ISBN 5-900303-76-4
554768
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1955. – 307с.
554769
  Шестериков П.П. Камень за камнем / П.П. Шестериков. – Минск, 1969. – 224с.
554770
  Каткова Н.М. Камень земли Офир / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1965. – 171с.
554771
  Шульц К. Камень и боль / К. Шульц. – М., 1967. – 638с.
554772
  Шульц К. Камень и боль : Роман / К. Шульц. – Москва : Художественная литература, 1987. – 703с.
554773
  Лайпанов Б. Камень и дерево / Б. Лайпанов. – М., 1988. – 158с.
554774
  Лебединский В.И. Камень и человек. / В.И. Лебединский, Л.П. Кириченко. – М., 1974. – 215с.
554775
  Дойль А.К. Камень Мазарини / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Ярославль, 1989. – 272 с.
554776
  Воронин С.А. Камень Марии / С.А. Воронин. – Ленинград. – 240с.
554777
  Черепанов Д.Ф. Камень на дороге. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1964. – 135с.
554778
  Дар Д.Я. Камень на камень / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1959. – 154с.
554779
  Семпер Й. Камень на камень : роман / Й. Семпер. – Москва : Советский писатель, 1966. – 335 с.
554780
  Мысливский В. Камень на камень / В. Мысливский. – М., 1987. – 430с.
554781
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1954. – 319с.
554782
  Смердов А.И. Камень на ладони. / А.И. Смердов. – М., 1957. – 282с.
554783
  Лэнкрэнжан И. Камень на меже / И. Лэнкрэнжан. – Бухарест, 1972. – 40с.
554784
  Беретарь Хамид Камень не плачет / Беретарь Хамид. – Москва, 1968. – 80 с.
554785
  Белоусов А.И. Камень нерушимый / А.И. Белоусов. – Пермь, 1962. – 75с.
554786
  Динезон Я. Камень преткновения / Я. Динезон. – М., 1938. – 275с.
554787
  Клещенко А.Д. Камень преткновения / А.Д. Клещенко. – М-Л, 1966. – 392с.
554788
  Проскурин П.Л. Камень сердолик. / П.Л. Проскурин. – М., 1968. – 416с.
554789
  Проскурин П.Л. Камень сердолик. / П.Л. Проскурин. – М., 1987. – 445с.
554790
  Чубак С. Камень терпения / С. Чубак. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
554791
  Кузнецов В.Н. Камень у крыльца: рассказы / В.Н. Кузнецов. – М., 1980. – 192с.
554792
  Шолохов-Синявский Камень у моря / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1934. – 112с.
554793
  Шахтаманов О.-Г. Камень у родника / О.-Г. Шахтаманов. – Москва, 1973. – 71 с.
554794
  Панджикидзе Г.И. Камень чистой воды : романы / Г.И. Панджикидзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1973. – 383 с.
554795
  Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия / Л.И. Данилова. – М, 1991. – 236с.
554796
  Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл / Т.Б. Здорик. – М., 1984. – 191с.
554797
  Быков М. Камень, сын камня // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июль. – С. 46-51
554798
  Вахрушев В.А. Камень. Человек. Время / В.А. Вахрушев; Отв. ред. Н.В. Соболев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 172с.
554799
  Вильсон Дж. Камера Вильсона : Пер.с англ. / Дж. Вильсон. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 152 с.
554800
  Дас Гупта Камера Вильсона и ее применение в физике / Дас Гупта, С. Гош. – Москва, 1947. – 151 с.
554801
   Камера для дослідження характеристик детекторів ізотопу радону 220Rn / Ю.І. Усіков, Р.З. Векслярський, О.О. Гомон, Р.В. Голопапа, К.Г. Кошарський, Л.І. Асламова, Н.І. Вальковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Виготовлено камеру для дослідження характеристик детекторів ізотопу радону [верхній індекс 220]Rn. Наведено спектри [альфа]-частинок цього ізотопу та його дочірніх продуктів розпаду (ДПР). Досліджено просторовий та поверхневий розподіл торону та ДПР.
554802
  Абеле М.К. Камера с компенсацией скорости для наблюдений искусственных спутников земли : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Абеле М.К. ; Гос. Асторон. ин-т. – Рига, 1964. – 10 с.
554803
  Фіночко Ф.Д. Камеральні науки: до історії становлення адміністративного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
554804
  Маршів Н.А. Камеральні перевірки в системі податкового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 94-99. – (Правознавство ; Вип.306)
554805
  Базаров К.Ю. Камеральное дешифрирование космогеоизображений трансграничных территорий на основе анализа спектральных яркостей // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 48-52 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
554806
  Хамайко Н. Камернi поховання некрополя Десятинної церкви: проблеми інтерпретації // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 137-147. – ISSN 2312-9697
554807
  Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины 20 века / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1986. – 197с.
554808
  Шир Джей Камерная музыка в Израиле // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 71-77
554809
  Петрушанская Р.И. Камерная музыка. / Р.И. Петрушанская. – М., 1981. – 48с.
554810
  Соколова Світлана Камерний оркестр - який найкращий? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47. – ISSN 0868-9644
554811
  Кулян В.Р. Камерний підхід до задач математичного моделювання гідроекологічних процесів / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто практичну задачу оптимального регулювання водними ресурсами гідроекологічної системи при обмеженнях на концентрацію забруднюючих речовин.
554812
  Липська А.І. Камерні моделі в радіобіології // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
554813
  Майчик Н.Т. Камерно-вокальна творчість львівських композиторів другої половини XX століття: генезис, тенденції розвитку : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майчик Наталія Тарасівна ; Одеська нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
554814
  Соловцова Л.А. Камерно-инструментальная музыка А.П.Бородина / Л.А. Соловцова. – М., 1952. – 76с.
554815
  Олійник В.Ф. Камерно-інструментальна творчість Володимира Івасюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 177-178
554816
  Утіна А.М. Камерно-інструментальна творчість донецьких композиторів: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Утіна Анна Миколаївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
554817
  Кравченко А.І. Камерно-іструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Анастасія Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
554818
  Головинский Г.Л. Камерное инструментальное творчество А.П.Бородина. (К проблеме стиля композитора) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Головинский Г.Л.; Ин-т истории искусств. – М., 1968. – 22л.
554819
  Кузьминых И.Н. Камерное производство серной кислоты / И.Н. Кузьминых. – М.-Л, 1932. – 96с.
554820
  Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича / В.П. Бобровский. – Москва : Советский композитор, 1961. – 258 с.
554821
  Краснощекова Г.П. Камерные модели метаболизма кальция и строения в организме человека и крысы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Краснощекова Г.П.; МЗ СССР. Ин-т биофизики. – М., 1973. – 23л.
554822
  Таланцев А.С. Камерные пегматиты Урала. / А.С. Таланцев. – М., 1988. – 143с.
554823
   Камерные системы разработки с отбойкой руды скважинами на зарубежных рудниках. – М., 1957. – 80с.
554824
  Апушкин Я. Камерный театр / Я. Апушкин. – М.Л,, 1927. – 64с.
554825
   Камерный театр. – М., 1934. – 104с.
554826
   Камерный театр и его художники. – М., 1934. – 212с.
554827
   Камерон. – М., 1975. – 55с.
554828
  Крайтон Р. Камероны / Р. Крайтон. – Москва : Прогресс, 1975. – 526с.
554829
  Крайтон Р. Камероны : Роман / Р. Крайтон. – Москва : Прогресс, 1975. – 479с. – (Зарубежный роман о рабочем классе)
554830
  Крайтон Р. Камероны : роман / Роберт Крайтон ; пер. с англ. // Большой человек, ловкий человек : роман / Б. Эппел. – Москва : Радуга, 1984. – С. 125-569. – (Библиотека литературы США)
554831
  Бендер Л.М. Камертон / Л.М. Бендер. – Иркутск, 1965. – 25с.
554832
  Соловьев Н.М. Камертон / Н.М. Соловьев. – М., 1988. – 220с.
554833
  Усаковская С.Р. Камерун / С.Р. Усаковская. – М., 1962. – 37с.
554834
  Мельников И.А. Камерун / И.А. Мельников, В.А. Корочанцев. – Москва, 1972. – 136 с.
554835
  Задорожный Олег Камерун: а по фене ботаешь? = Африка : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 92-97 : Іл.
554836
  Мюллер Ф. Камерунские сны / Ф. Мюллер. – М., 1928. – 36с.
554837
   Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности, 1970. – 23с.
554838
  Зуев В.С. Камеры сгорания воздушно-реактивных двигателей / В.С. Зуев, Л.С. Скубачевский. – М., 1958. – 214с.
554839
  Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания газотрубинных двигателей / Ю.М. Пчелкин. – М, 1973. – 392с.
554840
  Красильников Г.Д. Камешек / Г.Д. Красильников. – Ижевск, 1964. – 32с.
554841
  Черлиг-оол К. Камешки в воде / К. Черлиг-оол. – М., 1986. – 77с.
554842
  Пивоваров С.М. Камешки в огороде: сатир. и юморист. стихи / С.М. Пивоваров. – Симферополь, 1980. – 80с.
554843
  Салынский Д А. Камешки на ладони / Д А. Салынский, . – М, 1966. – 91с.
554844
  Солоухин В.А. Камешки на ладони / В.А. Солоухин. – М, 1977. – 171с.
554845
  Солоухин В.А. Камешки на ладони / В.А. Солоухин. – М, 1988. – 445с.
554846
  Гамазин А. Камешки, де не те, которыми засыпают пропасть // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 177-193. – ISSN 0321-1878
554847
  Фокина О.А. Камешник : Стихи / О.А. Фокина. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
554848
  Жук Н. Камея / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-493-077-9
554849
  Неверов О.Я. Камея Гонзага: : Из истории глиптики / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1977. – 32с.
554850
  Холмс Ханна Ками из ниоткуда. Гости издалека / текст: Холмс Ханна; фото: Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 116-127 : фото
554851
  Кассис В.Б. Камикадзе берет штурвал / В.Б. Кассис. – М., 1980. – 96с.
554852
  Тешабаев Д. Камил Ярматов / Д. Тешабаев. – М, 1964. – 120с.
554853
  Примовски А. Камиларството в Беломорска Тракия. / А. Примовски. – София, 1958. – 165 с.
554854
  Чистяков В.В. Камилл Демулен и борьба течений в якобинском блоке. : Автореф... канд. истор.наук: / Чистяков В.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. новой истории., 1951. – 16л.
554855
  Вайнштейн Л.М. Камилло Эверарди / Л.М. Вайнштейн. – Киев, 1924. – 47 с.
554856
  Дмитревский В.И. Камило. / В.И. Дмитревский, А.К. Борисова. – Л., 1979. – 95с.
554857
  Алпатов М.В. Камиль Коро / М.В. Алпатов. – Москва, 1984. – 175с.
554858
  Крутогорова О. Камиль Сен-Санс // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 36-51


  Шарль-Камиль Сен-Санс (1835-1921) - французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель.
554859
  Алексеева В.И. Камиль Фламмарион: человек и звездное небо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 92-106
554860
  Усачева Л.П. Камиль Шаяхметов / Л.П. Усачева. – М., 1986. – 35с.
554861
  Мухарямов М.К. Камиль Якубов / М.К. Мухарямов. – К., 1964. – 44с.
554862
   Камишний Юрій // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 3 : Камишний Юрій. – С.3-22
554863
  Орлова Т.В. Камікадзе / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 181-182. – ISBN 966-642-073-2
554864
  Сергійко М. Каміло Хосе Села: думати, знати і бути вільним // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 184-187. – ISSN 0130-321Х
554865
   Камінг-аут та аутінг чоловіків, які мають секс із чоловіками: результати етнографічного дослідження / М.Ю. Варбан, Л.К. Гончар, Н.А. Дмитрук, М.І. Дебелюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 12-18
554866
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Гнат Хоткевич. – Чернівці : Друк. Т-ва "Руска Рада" під зарядом І. Захарка, 1911. – 376 с. – Словничок мало зрозумілих слів: с. 371-376.
554867
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Гнат Хоткевич. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – [Катеpинослав] : Деpж. Вид-во Укpаїни ; [Дpук. Катеpинослав. пpоф.-техн. шк. полігp. виp-ва], 1922. – 303, VIII с. – Слівничок мало зpозумілих слів: с. I-V
554868
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : ДЛВ, 1958. – 364с.
554869
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1970. – 372с.
554870
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1981. – 295с.
554871
  Хоткевич Г.М. Камінна душа : повісті / Гнат Хоткевич ; [післямова Н.М. Шумило ; комент.: Н.М. Шумило, Г.І. Павленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 634, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2010 р. - Зміст: Авірон: повість ; Камінна душа: повість ; Тарас Шевченко: повість. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / громад. рада сер.: В.С. Бакіров [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5890-4
554872
  Безпощадний П. Камінна книга / П. Безпощадний, 1932. – 116 с.
554873
  Шевчук В.О. Камінна луна : повісті / Валерій Шевчук. – Київ : Молодь, 1987. – 212 с.
554874
  Пушкін О.С. Камінний гість / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 52с.
554875
  Українка Леся Камінний господар / Українка Леся. – Київ, 1954. – 139с.
554876
  Українка Леся Камінний господар / Українка Леся. – Київ, 1965. – 110с.
554877
  Українка Л. Камінний господар : драми / Леся Українка. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2006. – 176 с. – ISBN 966-7833-88-7
554878
  Ле І. Камінний мірошник : повість / І. Ле. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – 74 с.
554879
  Підгора В. Камінний спалах. Петро Печорний : кераміка і графіка / Володимир Підгора, Остап Ханко ; [слово видавця, упорядкув., прим., книгографія, покажч. О. Ханко ; передм.: М. Яковлєв та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ : О. Ханко, 2007. – 303, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 294-303. - На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 226-241 та в підрядк. прим. – ISBN 966-2922-09-1


  Підпис, 2013 р.
554880
  Стефаник В.С. Камінний хрест : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1955. – 28с.
554881
  Стефаник В. Камінний хрест : Новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3355-2
554882
  Стефаник В. Камінний хрест : для старшого шкільного віку / Василь Стефаник. – Київ : Школа, 2007. – 272с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-664-5
554883
  Стефаник В.С. Камінний хрест : новели / Василь Стефаник. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4344-3
554884
  Мак О. Каміння під косою : Повість // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-120.
554885
  Мак О. Каміння під косою : Повість // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-118.
554886
  Мак О. Каміння під косою. / О. Мак. – К, 1994. – 125с.
554887
  Денисюк В.Т. Камінь-Каширський : 800 років від першої писемної згадки про місто: історія і сучасність / Володимир Денисюк. – Луцьк : Надстир"я, 1996. – 176с. : іл. – ISBN 966-517-010-4
554888
  Гаврилів О. Камінь в полум"ї / Орест Гаврилів. – Львів : Вид. Тараса Сороки, 2011. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-85-2
554889
  Шульц К. Камінь і біль = Kamen a bolest : роман / Карел Шульц ; із чеської переклав Д. Андрухів. – Київ : Юніверс, 2006. – 688 с., 32 [ л. іл. ]. – (Життєписи : Мікеланджело). – ISBN 966-8118-23-5
554890
  Мислівський В. Камінь на камені : проза: фрагмент роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 178-207
554891
  Муравлянский С. Камінь України як шляхлвий будівельний матеріал / С. Муравлянский. – Х., 1931. – 61с.
554892
  Мілевський Ф.Ц. Камінь цвіте іскрами / Ф.Ц. Мілевський. – Київ, 1966. – 63с.
554893
  Панджикідзе Г.І. Камінь чистої води: Роман. : роман / Г.І. Панджикідзе. – Київ, 1988. – 237 с.
554894
  Іванчишен В. Камінь як сакральна структура в народних уявленнях мешканців Східного Поділля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 12-13
554895
  Варгин Н.Ф. Камкор И. Грязнов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1971. – 120с.
554896
  Скороходов М.Е. Камнеломка / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1966. – 99с.
554897
  Лайцен Л. Камнем в окно / Л. Лайцен. – Москва : Госхудиздат, 1961. – 487 с.
554898
  Кэндзабуро Оэ Камнем, камнем сквозь пустоту... : Отрывок из романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.30-74. – ISSN 1130-6545
554899
  Школяр С.А. Камнеметная артиллерия и начальный этап развития порохового оружия в Китае : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Школяр С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 22л.
554900
  Павловский Б.В. Камнерезное искусство Урала / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1953. – 153с.
554901
  Фибих Д. Камни / Д. Фибих. – М., 1929. – 44с.
554902
  Мартинкус В. Камни / В. Мартинкус. – М, 1978. – 447с.
554903
  Лаксальт Тксомин Камни басков : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-30 : Фото. – ISSN 1029-5828
554904
  Безбородов М.А. Камни в стекле / М.А. Безбородов. – Л-М, 1936. – 152с.
554905
  Бахшуни А. Камни говорят молча : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
554906
  Гилберт Э. Камни его родины / Э. Гилберт. – Москва ; Ленинград, 1965. – 602с.
554907
  Киреенко И.В. Камни и зерна. / И.В. Киреенко. – Куйбышев, 1968. – 143с.
554908
  Николаев С.М. Камни и легенды / С.М. Николаев. – Новосибирск, 1992. – 189с.
554909
  Безбородов М.А. Камни и свили в стекле / М.А. Безбородов. – 2-е изд. – М, 1950. – 328с.
554910
  Безбородов М.А. Камни и свили в стекле / М.А. Безбородов. – 3-е изд. – М, 1953. – 328с.
554911
  Раннет Э. Камни и хлеб : роман / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 560 с.
554912
  Чау Ши Чин Камни или сны Красного дворца / Чау Ши Чин. – Пекин, 1955
554913
  Ялугин Э.В. Камни Млечного Пути / Э.В. Ялугин. – Минск, 1969. – 102с.
554914
  Гурунц Л.К. Камни моего очага / Л.К. Гурунц. – М., 1959. – 186с.
554915
  Сараджева Н.И. Камни на дороге / Н.И. Сараджева. – Ташкент, 1963. – 140с.
554916
  Панферов А.И. Камни на тропах. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1959. – 200с.
554917
  Насиб Давуд Камни очага : Стихи и поэма. / Насиб Давуд. – М., 1981. – 64с.
554918
  Черняев А.Ф. Камни падают в небо / А.Ф. Черняев. – М, 1992. – 132с.
554919
  Блисковский В.З. Камни плодородия : ( Промышленностьо - селу) / В.З. Блисковский, Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1986. – 208с.
554920
  Конецкий В.В. Камни под водой : рассказы / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 244 с.
554921
  Этозов О.М. Камни помнят / О.М. Этозов. – М, 1976. – 38с.
554922
  Мартынов В.Б. Камни преткновения / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1977. – 111с.
554923
  Гамаюнов И.Н. Камни преткновения / И.Н. Гамаюнов. – М., 1988. – 126с.
554924
  Дав В.Н. Камни радости / В.Н. Дав. – Мурманск, 1988. – 271с.
554925
  Дрбоглав Д.А. Камни рассказывают... / Д.А. Дрбоглав. – М., 1988. – 79с.
554926
  Егоров В.Ф. Камни растут и светят / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1985. – 376с.
554927
  Ширяев В.А. Камни с дороги надо убирать / В.А. Ширяев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 334с.
554928
  Кречетов В.Н. Камни со дна реки / В.Н. Кречетов. – Л., 1990. – 61с.
554929
  Сансоне В. Камни, которые надо спасти / В. Сансоне. – Москва : Мысль, 1986. – 236 с.
554930
  Бордон В.Е. Камни: мистика и реальность / В.Е. Бордон. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 95с.
554931
  Шілім Г. Камо / Г. Шілім : Вид. нар. СРСР, 1931. – 90 с.
554932
  Левада О.С. Камо : драма / О.С. Левада. – Київ, 1947. – 99 с.
554933
  Шилин Г.И. Камо / Г.И. Шилин. – Ставрополь, 1966. – 111с.
554934
  Мкртич К.Г. Камо / К.Г. Мкртич. – Ереван, 1970. – 255с.
554935
  Дубинський-Мухадзе Камо / Дубинський-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
554936
  Дубинський-Мухадзе Камо / Дубинський-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 215с. – (Жизнь замечательных людей)
554937
  Сенкевич Г. Камо грядеши / Г. Сенкевич. – М., 1989. – 445с.
554938
  Сенкевич Г. Камо грядеши : роман / Генрик Сенкевич ; [пер. с пол. Е. Лысенко и Е. Рифтиной ; послесл. и примеч. А. Столярова]. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 701, [3] с. : ил. – ISBN 5-289-00839-X
554939
  Желтухін Є. Камо грядеши, адвокатуро? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 4-5
554940
  Григорчук М. Камо грядеши, Україно? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 1, 6


  Про романи Юрія Щербака "Час смертохристів" та "Час великої гри"
554941
  Мартинюк І. Камо грядеши, українська академічна науко? // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 2, квітень - червень. – С. 208-216. – ISSN 1563-3713


  Щодо реалій української науки. "...Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства?".
554942
  Зелінська О. Камо грядеши? Безпекові передбачення ювілейного року // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-37
554943
  Поляков М. Камо грядеши? Деякі полемічні думки з приводу стану справ і перспектив розвитку вищої освіти в Україні, навіяні ювілеєм рідного університету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 28 серпня - 4 вересня (№ 38). – С. 6


  Ректор ДНУ ім. О.Гончара Микола Поляков про проблемні питання освіти та можливі шляхи їх вирішення.
554944
  Кононенко Петро Камо грядеши?.. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 199-201
554945
   Камо грядєші, сучасне літературознавство? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 180-181. – ISBN 978-966-2133-74-5
554946
  Имнаишвили Р.С. Камо. (Жизнь и рев. деятельность С.А.Тер-Петросяна) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Имнаишвили Р.С.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1968. – 33л.
554947
  Шаумян Л.С. Камо. Жизнь и деятельность проф. революционера С.А.Тер-Петросяна. / Л.С. Шаумян. – М., 1959. – 304с.
554948
   Камоль Худжанди. – Сталинабад, 1949. – 22с.
554949
  Жуковский В.С. Камоэнс : драматическая поэма / соч. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : [Тип. Глазунова], 1902. – 53 с. – (Доступная библиотека ; № 32)
554950
  Рутенбург В.И. Кампанелла / В.И. Рутенбург. – Л, 1956. – 43с.
554951
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – М, 1959. – 444с.
554952
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – М, 1960. – 444с.
554953
  Штекли А.Э. Кампанелла / А.Э. Штекли. – изд. 3-е, перераб. и испр. – М, 1966. – 287с.
554954
  Алєксандрова О.В. Кампанелла Томмазо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 254-256. – ISBN 966-316-069-1
554955
   Кампании войны на Тихом океане. – М., 1949. – 520с.
554956
   Кампании войны на Тихом океане. – М., 1956. – 510с.
554957
  Врадий Валерий Александрович Кампании солидарности с Н.Сакко и Б.Ванцетти, узниками Скоттсборо и участие в них трудящихся СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Врадий Валерий Александрович; Ужгородс. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16л.
554958
  Козлова Ольга Кампанилы прекрасной Равенны : Большое путешествие / Козлова Ольга, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 34-56 : Фото, карта
554959
  Захарова А. Кампания-2013: "почти идеальная" // Сегодня. – Киев, 2013. – 30 июля (№ 163). – С. 4


  Из тексту: Вступительная кампания-2013 подходит к концу. В лидеры попали КНУ имени Тараса Шевченко (49 767 заявлений), Львовский национальный университет им. И. Франко (44 536) и НТУУ "КПИ" (44 073).
554960
  Делюсин Л. Кампания "критики Линь Бяо и Конфуция" в КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 6 (257). – C. 3-140
554961
  Кодинцев А.Я. Кампания по борьбе с "дезертирством" с предприятий военной промышленности СССР в 1941-1948 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 101-107. – ISSN 0869-5687
554962
  Коваль А.А. Кампания по борьбе с коррупцией (2012 - 2014 гг.) и проблемы строительства в Китае правового государства // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 34-50. – ISSN 2409-904X
554963
  Томилин В.Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель в 1954-1959 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-93. – ISSN 0042-8779
554964
  Брошеван В.М. Кампания победы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 1 (121). – С. 4-46. – ISSN 1606-0219


  К истории вопроса о разгроме в Крыму в ноябре 1920 года Русской армии под командованием генерала барона П. Н. Врангеля.
554965
  Делюсин Л. Кампания против "банды четырех" // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 4 (275). – С. 3-130
554966
  Гуменна Д. Кампанія / Д. Гуменна. – Харків, 1931. – 112с.
554967
  Менджул М.В. Кампанія адвокасі як інструмент демократичних перетворень : навч. посібник / М.В. Менджул, В.В. Навроцький. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82–83 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-531-015-1
554968
  Фесенко А.М. Кампанія з націоналізації культових споруд на Донеччині у 20-х рр. XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена дослідженню проблеми державно-церковних відносин у 20-х роках XX ст. Автор аналізує та узагальнює особливості проведення кампанії з націоналізації культових споруд на території Донеччини у 1920-х рр. Дослідник зазначає, що вплив ...
554969
  Нестуля О О. Кампанія по ліквідації монастирів та хатніх церков і доля культових пам"яток України (початок 1920-х рр.) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2. – С.52-56. – (Гуманітарні науки ; № 1)
554970
   Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім"ї : Підготовлено до парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" ВРУ 21 листопада 2006 року. – Київ, 2006. – 93с.
554971
  Кіндратюк Б. Кампанологічне джерелознавство як основа вивчення дзвонарської культури // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 460-466
554972
  Атабекян А.А. Кампанские и маастрихтские аммониты Средней Азии / А.А. Атабекян, Ф.Х. Хакимов; АН Таджикской ССР, Институт геологии, отв. ред. Джалилов М.Р. – Душанбе : Дониш, 1976. – 146с.
554973
  Чайка Н.А. Кампилобактериоз : СССР - США - Бельгия / Н.А. Чайка, Л.Б. Хазенсон, Ж.П. Бутцлер. – Москва : Медицина, 1988. – 352с. – ISBN 5-225-00238-2
554974
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554975
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (1). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554976
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (2), квітень. – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554977
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (2). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554978
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554979
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (3). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554980
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов. их родителей, студентов. педагогов и работодателей / ООО "Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554981
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 4 (4). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554982
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554983
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 5 (5). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554984
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554985
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (6). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554986
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554987
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 7 (7). – 2009. – видається укр. та рос. мовами
554988
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554989
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 1 (8). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554990
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554991
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 2 (9). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554992
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554993
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 3 (10). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554994
   Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554995
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 6 (13). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554996
   Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов, их родителей, студентов, педагогов и родителей / ООО Издательский дом"Редактор М". – Киев, 2009-
№ 7 (14). – 2010. – видається укр. та рос. мовами
554997
  Литвинов И.П. Кампучия - страна кхмеров / И.П. Литвинов. – Москва : Мысль, 1976. – 140с.
554998
   Кампучия : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 184с.
554999
  Мосяков Д.В. Кампучия / Д.В. Мосяков; АН СССР. – Москва : Наука, 1986. – 166 с.
555000
  Озеров М.В. Кампучия, год первый / М.В. Озеров. – М., 1979. – 71с.
<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,