Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>
553001
  Старовойтенко І.М. "Історія України-Русі" М. Аркаса у свтлі відгуків та рецензій початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 102-116. – ISSN 0130-5247
553002
  Бутнару Л. "Історія українського авангарду - це закривавлена, жертовна історія..." / розмову підтримувала Галина Тарасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 258-263. – ISSN 0320-8370
553003
  Александрова Г. "Історія української літератури" Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С.355-362
553004
  Александрова Г.А. "Історія української літератури" Івана Стешенка: незавершений проект (за архівами вченого) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 7-12
553005
  Цибенко І. "Історія української літератури" Михайла Грушевського - важливий етап у розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
553006
   Історія та географія кохання : Україна чудес / Крушинська Олена, Бусленко Юрій, Горобець Сергій, Субота Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-89 : Фото
553007
  Бездрабко В.В. Історія та документознавство: інвазії методик вивчення історичного джерела, документа // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 136-143
553008
  Драган О. Історія та досвід протидії корупційним проявам в окремих країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-54.
553009
  Худайбердиєва О.А. Історія та духовна культура ногайців Буджакської Орди: історіографічний огляд // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 9-12. – ISBN 978-966-493-962-8
553010
  Дроздовський Д. Історія та історії Віталія Дончика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 11


  Ювілейний нарис.
553011
   Історія та історіографія в Європі. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-6-8
№ 1/2. – 2003
553012
   Історія та історіографія в Європі : Наукове видання. – Київ : Унісерв, 2003-
№ 3 : Історична наука як засіб політичної легітимації в Німеччині та в Україні у 20 ст. – 2004
553013
   Історія та історіографія України: Зб. наук. пр. присвячується пам"яті чл.-кор. АН УРСР І.О.Гуржія.. – К., 1985. – 183с.
553014
  Пошивайло С. Історія та історіографія української культури керамології (1900-1920) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 875-877. – ISSN 1028-5091
553015
  Гомотюк О. Історія та культура козацтва у наукових студіях Івана Франка / О. Гомотюк, С. Джафарова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 115-123
553016
   Історія та культура Лівобережжя України : Матеріали міжнар. конф. Травень, 1996. – Київ-Ніжин, 1997. – 201с.
553017
  Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е. / І.С. Винокур. – Київ, 1972. – 180с.
553018
  Прус В. Історія та методи окультних течій в Україні // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 49-51. – ISSN 2311-4258
553019
  Мезенцев К.В. Історія та методологія суспільно-географічного прогнозування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію становлення та розвитку суспільно-географічного прогнозування, його методологічні основи. Визначено інваріантний об"єкт суспільно-географічного прогнозування, чинники та закономірності його розвитку.
553020
  Печенікова Л.М. Історія та мовні засоби українських замовлянь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 209-211. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
553021
  Зелінський В. Історія та обличчя. Лицар віри. До портрета Іоанна Павла II // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 234-238
553022
  Карагодова О.О. Історія та перспективи розвитку економічної кібернетики / О.О. Карагодова, І.І. Коваленко, О.І. Черняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-59. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються та аналізуються етапи розвитку економічної кібернетики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
553023
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2004
553024
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2004
553025
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2004
553026
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2004
553027
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2004
553028
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2004
553029
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2004
553030
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2004
553031
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2004
553032
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2004
553033
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2004
553034
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14. – 2004
553035
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15/16. – 2004
553036
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17. – 2004
553037
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 18. – 2004
553038
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19. – 2004
553039
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 20. – 2004
553040
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 21. – 2004
553041
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22. – 2004
553042
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 23. – 2004
553043
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 24. – 2004
553044
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2005
553045
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2005
553046
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2005
553047
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2005
553048
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2005
553049
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2005
553050
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2005
553051
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2005
553052
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2005
553053
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2005
553054
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2005
553055
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2005
553056
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2005
553057
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2005
553058
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2005
553059
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2005
553060
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2005
553061
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2005
553062
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2005
553063
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2005
553064
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2005
553065
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2005
553066
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2005
553067
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2005
553068
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2005
553069
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2005
553070
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2005
553071
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 : Проблеми змісту шкільного курсу нової історії. – 2005
553072
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2006
553073
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2006
553074
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2006
553075
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2006
553076
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2006
553077
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2006
553078
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2006
553079
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8/9. – 2006
553080
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2006
553081
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
553082
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2006
553083
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2006
553084
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2006
553085
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2006
553086
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16. – 2006
553087
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17/18. – 2006
553088
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2006
553089
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23/24. – 2006
553090
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2006
553091
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2006
553092
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2006
553093
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2006
553094
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2006
553095
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2006
553096
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2006
553097
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2006
553098
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2006
553099
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2006
553100
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2006
553101
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2006
553102
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2007
553103
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2007
553104
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2007
553105
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2007
553106
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
553107
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2007
553108
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2007
553109
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2007
553110
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2007
553111
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
553112
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2007
553113
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2007
553114
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2007
553115
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2007
553116
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2007
553117
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2007
553118
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 : Історія 20 століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу. – 2007
553119
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2007
553120
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2007
553121
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2007
553122
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2007
553123
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2007
553124
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2007
553125
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2007
553126
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2007
553127
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2007
553128
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2007
553129
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2007
553130
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2007
553131
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2007
553132
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2008
553133
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2008
553134
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2008
553135
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2008
553136
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2008
553137
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2008
553138
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2008
553139
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2008
553140
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2008
553141
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2008
553142
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2008
553143
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2008
553144
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2008
553145
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2008
553146
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2008
553147
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2008
553148
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2008
553149
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2008
553150
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2008
553151
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2008
553152
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2008
553153
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2008
553154
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2008
553155
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2008
553156
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2008
553157
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2008
553158
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2008
553159
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2008
553160
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (171). – 2008
553161
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (172). – 2008
553162
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (173). – 2009
553163
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (174). – 2009
553164
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (175). – 2009
553165
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (176). – 2009
553166
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (177). – 2009
553167
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (178). – 2009
553168
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (179). – 2009
553169
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (180). – 2009
553170
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (181). – 2009
553171
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (182). – 2009
553172
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (183). – 2009
553173
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (184). – 2009
553174
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (185). – 2009
553175
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (186). – 2009
553176
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (187). – 2009
553177
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (188/190). – 2009
553178
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (191/193). – 2009
553179
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (194/196). – 2009
553180
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (197). – 2009
553181
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (198). – 2009
553182
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (199). – 2009
553183
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (200). – 2009
553184
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (201). – 2009
553185
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (202). – 2009
553186
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (203). – 2009
553187
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (204). – 2009
553188
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (205). – 2009
553189
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (206). – 2009
553190
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (207). – 2009
553191
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (208). – 2009
553192
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (209). – 2010
553193
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (210). – 2010
553194
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (211). – 2010
553195
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (212). – 2010
553196
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (213). – 2010
553197
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (214). – 2010
553198
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (215). – 2010
553199
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (216). – 2010
553200
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (217). – 2010
553201
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (218). – 2010
553202
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (219). – 2010
553203
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (220). – 2010
553204
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (221). – 2010
553205
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (222). – 2010
553206
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (223). – 2010
553207
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (224/226). – 2010
553208
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (227/229). – 2010
553209
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (230/232). – 2010
553210
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (233). – 2010
553211
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (234). – 2010
553212
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (235). – 2010
553213
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (236). – 2010
553214
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (237). – 2010
553215
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (238). – 2010
553216
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (239). – 2010
553217
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (240). – 2010
553218
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (241). – 2010
553219
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (242). – 2010
553220
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (243). – 2010
553221
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (244). – 2010
553222
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (248). – 2011
553223
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (249). – 2011
553224
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (251). – 2011
553225
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (252). – 2011
553226
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 ( 258). – 2011
553227
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (263/265). – 2011
553228
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (266/267). – 2011
553229
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (269). – 2011
553230
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (270). – 2011
553231
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (271). – 2011
553232
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (272). – 2011
553233
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (273). – 2011
553234
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (274). – 2011
553235
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (275). – 2011
553236
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (276). – 2011
553237
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (277). – 2011
553238
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (278/280). – 2011
553239
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (281). – 2012
553240
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 2/3 (282/283). – 2012
553241
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (284). – 2012
553242
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (285). – 2012
553243
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (286). – 2012
553244
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (288). – 2012
553245
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (289). – 2012
553246
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (290). – 2012
553247
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (291). – 2012
553248
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (292). – 2012
553249
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (299/301). – 2012
553250
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (302/303). – 2012
553251
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (307). – 2012
553252
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (309). – 2012
553253
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (310). – 2012
553254
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (320). – 2013
553255
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (321). – 2013
553256
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (323). – 2013
553257
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (324). – 2013
553258
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (326). – 2013
553259
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (327). – 2013
553260
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (329). – 2013
553261
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 14/15 (330/331). – 2013
553262
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (332/334). – 2013
553263
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (335/337). – 2013
553264
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Тов. "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (338/339). – 2013
553265
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (341). – 2013
553266
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (342). – 2013
553267
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (345). – 2013
553268
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (346). – 2013
553269
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (347). – 2013
553270
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№32 (348). – 2013
553271
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№33 (349). – 2013
553272
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (350/352). – 2013
553273
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (353/354). – 2014
553274
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (355). – 2014
553275
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (359/360). – 2014
553276
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (361). – 2014
553277
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (368/370). – 2014
553278
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (401/402), травень. – 2015. – Має вкладку "Актуальні діалоги", № 13, - 8 с.
553279
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (403), травень. – 2015
553280
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (404/406). – 2015
553281
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 21 (409), липень. – 2015
553282
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (410/411), серпень. – 2015
553283
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (412), серпень. – 2015
553284
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (413/414), вересень. – 2015
553285
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (415 )вересень 2016 рік. – 2015
553286
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (418), жовтень. – 2015
553287
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (422/424), грудень. – 2015
553288
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (425/426), січень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553289
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (427), січень 2016 р. – 2016. – 32 с.
553290
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5, (428/429), лютий 2016 р. – 2016. – 64 с.
553291
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (430), лютий 2016 р. – 2016. – 32 с.
553292
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (431/432), березень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553293
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (433), березень 2016 р. – 2016. – 32 с.
553294
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (434/435), квітень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553295
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (436), квітень 2016 р. – 2016. – 32 с.
553296
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (437/438), травень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553297
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (439), травень 2016 р. – 2016. – 32 с.
553298
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (440/442), червень 2016. – 2016. – 96 с.
553299
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (443/445), липень 2016 р. – 2016. – 96с.
553300
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (446/447), серпень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553301
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (448), серпень 2016 р. – 2016. – 32 с.
553302
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553303
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (451), вересень 2016 р. – 2016. – 32 с.
553304
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 28/29 (452/453), жовтень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553305
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (454), жовтень 2016 р. – 2016. – 64 с.
553306
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – 2016. – 64 с.
553307
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (457), листопад 2016 р. – 2016. – 64 с.
553308
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (458/460), грудень 2016 р. – 2016. – 96 с.
553309
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (461/462), січень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553310
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (463), січень 2017 р. – 2017. – 32 с.
553311
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (464/465), лютий 2017 р. – 2017. – 64 с.
553312
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (466), лютий 2017 р. – 2017. – 33 с.
553313
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (467/468), березень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553314
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (469), березень 2017 р. – 2017. – 32с.
553315
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (470/471), квітень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553316
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (472), квітень 2017 р. – 2017. – 32 с.
553317
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (473/474), травень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553318
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (475), травень 2017 р. – 2017. – 32 с.
553319
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (476/478), червень 2017 р. – 2017. – 96 с.
553320
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (479/481), липень 2017 р. – 2017. – 96 с.
553321
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (482/483), серпень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553322
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (484), серпень 2017 р. – 2017. – 32 с.
553323
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (485/486), вересень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553324
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (487), вересень 2017 р. – 2017. – 33 с.
553325
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/29 (488/489), жовтень 2017 р. – 2017. – 64 с.
553326
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (490), жовтень 2017 р. – 2017. – 32 с.
553327
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (491/492), листопад 2017 р. – 2017. – 64 с.
553328
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (493), листопад 2017 р. – 2017. – 32 с.
553329
  Ситник Г.О. Історія та розвиток адміністративно-правового регулювання процесу інформатизації в Україні та світ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 104-108. – ISSN 2222-5374
553330
  Халявка М. Історія та стан розвитку наукового туризму в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 100-105. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
553331
  Гаврушко Ю.Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 123-127. – Бібліогр.: на 20 пунктів
553332
  Мацко А.С. Історія та становлення розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 178-183
553333
  Головкін Б.М. Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин / Б.М. Головкін, Ю.О. Оберемко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 3-12. – ISSN 2079-6242
553334
   Історія та сучасний стан наукових досліджень у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України / Н.В. Заіменко, Т.М. Черевченко, М.Б. Гапоненко, Н.М. Смілянець // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 1605-6574


  Наведено відомості щодо історії створення, сучасного стану та розвитку Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Висвітлено основні наукові досягнення останніх років у галузі охорони рослин, інтродукції, селекції, ландшафтного ...
553335
   Історія та сучасний стан парку "Дюківський" м. Одеси / О. Попова, В. Кузнецов, Г. Бальчєва, О. Терзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчено історію та видовий склад дендрофлори парку "Дюківський" у м. Одеса. З"ясовано, що його треба вважати пам"яткою садово-паркового мистецтва другої половини XX ст., а не першої половини ХIХ ст., як досі вважалося. Тут зростає біля 8 тис. ...
553336
  Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 32-35
553337
  Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 93-97. – ISSN 2519-058X
553338
  Корягін М.В. Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 53-55
553339
  Яковенко Р.В. Історія та сучасність у дослідженні взаємодії економічних та демографічних процесів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 102-107. – (Економічні науки ; № 1)
553340
  Литвинська С. Історія та сучасність у драматургії Івана Франка й Олекси Коломійця (особливості проблематики і поетики) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 183-189. – ISBN 966-594-298-0
553341
   Історія та сучасність християнства : Матеріали наукової конференції, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000). – Одеса : Астропринт, 2001. – 188с. – ISBN 966-549-704-9
553342
  Ковальова О. Історія та сьогодення господарського судочинства в Україні / О. Ковальова, М. Гриценко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 20. – ISSN 1992-9277
553343
   Історія та сьогодення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету / Ю.Є. Роговий, Л.О. Філіпова, В.А. Дорошко, К.В. Слободян, А.В. Марущак // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 268-272. – ISSN 1684-7903


  "... У статті висвітлено основні історичні етапи становення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного унверситету та представлені ії найбільш вагомі сьогоднішні досягнення за період створення ЦНДЛ."
553344
  Березюк О. Історія та сьогодення Київського юридичного товариства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 135-136.
553345
   Історія та сьогодення пластикових карток // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 35-36
553346
  Пастушенко О.В. Історія та теорія книги в українському книгознавстві в дисертаційних дослідженнях незалежної України // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 193-196. – ISBN 978-966-02-7706-9
553347
  Євсєєва Г.П. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Г.П. Євсєєва, М.В. Савицький ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 266, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-217. – ISBN 978-966-323-117-4
553348
  Ратніков В.С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / В.С. Ратніков, З.Ю. Макаров; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 416с. – ISBN 978-966-382-192-4
553349
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект : програма спецкурсу для студ. ун-ту / В. Мордвінцев; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 12с.
553350
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2005. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/programs/Taem_tov.doc. - 29.09.09
553351
  Школьна О. Історія творення українського медіасвіту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 189-191


  Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналіс - тикознавчий дискурс : моногр. / Лідія Сніцарчук. - Львів, 2009. - 416 с.
553352
  Гальченко С.А. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; [наук. ред. М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 686, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1459-6
553353
  Мащенко І. Історія телебачення у липні та серпні // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-83.
553354
  Чернобров Ю. Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 162-174. – ISSN 2413-3094
553355
  Шинкаренко В. Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 15-21. – ISSN 2079-2999


  Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов"язаних еволюційних процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на ключовій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний ...
553356
   Історія техніки. Бібліографічний покажчик літератури, що вийшли на Україні в 1946-1955 рр.. – К., 1959. – 100с.
553357
  Потапенко Я. Історія тіла в контексті становлення й еволюції "історії жінок": перспективи й ретроспективи міждисциплінарної взаємодії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-48
553358
   Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – 204с.
553359
  Михайленко В.М. Історія трамвайчика : лірично-еротична сповідь Єви до падіння і Адама після падіння... : [роман] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 247, [1] с. – На тит. арк. також: Дипломант Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова - 2015". – ISBN 978-617-7323-90-6
553360
  Махорін Г. Історія транспорту в Житомирі / Геннадій Махорін. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 49, [3] с., 20 с. фот. : фот. – ISBN 978-617-7265-39-8
553361
  Карпенко Г.Л. Історія трансформації Митного тарифу України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 2 (92). – С. 21-26
553362
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури = Turk edebiyati tarihi : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2000. – 370с. – ISBN 966-594-151-8
553363
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури = Turk Edebiyati Tarihi : [ для студ. вищ. навч. закл. ] / Григорій Халимоненко ; КНУТШ. – Київ : Редакція журналу Дім, сад, город, 2009. – 544 с. – (Серія "Історія літератури народів Сходу"). – ISBN 978-966-2471-00-7
553364
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури (ХІV-XVI cтоліття) = 14-16.Yuzyil Turk edebyati tarini : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 208 с. – ISBN 966-594-232-8
553365
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури 17-18 ст. = 17-18. yuzyil turk edebiyati tarihi : Підручник / КНУТШ; Відділення сходознавства; Григорій Халимоненко. – Київ : Київський університет, 2002. – 150с. – ISBN 966-594-345-6
553366
  Кримський А. Історія Туреччини : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський. – Київ, 1924. – 226 с.
553367
  Кримський А. Історія Туреччини : Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАНУ. – Київ-Львів : Олір, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9225-6
553368
  Устименко Л. Історія туризму : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв 3-4 рівнів акредитації / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-268-5
553369
  Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова; КУТЕП. – Київ : Вища школа, 2002. – 195с. – ISBN 966-642-103-8


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
553370
  Байхан А.А. Історія тюркських переказів Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 254-269


  В наші дні Крим, який має статус автономної республіки України, - це півострів, розташований у північному Причорномор"ї, площа котрого складає 26.140 км2. Завдячуючи своїй красі та багатству флори, Кримський півострів у народі отримав назву "Зелений ...
553371
  Сенько Іван Історія у дзеркалі літератури / Сенько Іван; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 100с. – ISBN 996-7400-07-0
553372
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
553373
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : З друкарні Наук. Тов-ва ім. Шевченка
Т. 8, ч. 1 : Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – 1922. – 335с.
553374
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський; Михайло Сергійович. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 1 : До початку ХІ віка. – 1954. – 648 с. : портр. – Покажч. імен і речей: с. 627-636. - Передрук офсет-друком з 3-го допов. вид. 1913 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553375
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 2 : ХІ-ХІІI вік. – 1954. – 633 с. – Покажч. імен і речей: с. 614-626. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553376
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 3 : До року 1340. – 1954. – 587 с. – Покажч. імен і речей: с. 572-578. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553377
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1955. – 535 с. – Покажч. імен і речей: с. 517-525. - Передрук офсет-друком з 2-го розширеного вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553378
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1955. – 687 с. – Покажч. імен і речей: с. 663-678. - Передрук офсет-друком з видання 1905 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553379
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1955. – 667, [1] с. – Покажч. імен і речей: с. 634-649. - Передрук офсет-друком з вид. 1907 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553380
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" : збірник іст.-філософської секції Наук. Т-ва імені Шевченка у Львові т. 7 і 8. / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 7 : Козацькі часи - до р. 1625. – 1956. – 624, [4] с. – Покажч. імен і речей: с. 591-608. - Передрук офсет-друком з вид. 1909 року. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553381
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 8. – 1956. – 314 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553382
  Грушевський М.С. Історія України-Руси = History of Ukraine-Rus" / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, кн. 2 : Хмельниччина, роки 1634-1657 : (закінчення). – 1957. – С. 870-1632. – Спільна паг. з Т. 9, кн. 1. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553383
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 9, ч.1 : Хмельниччина. Роки 1650-1653. – 1957. – 869, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553384
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Нью Йорк : Книгоспілка
Т. 10 : Від смерти Хмельницького до Гадяцької умови. – 1958. – 594, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553385
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
4. – 1995. – 535с.
553386
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
5. – 1995. – 687с.
553387
  Грушевський Михайло Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / Грушевський Михайло; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-003310-5(т.5, в опр.); 5-12-002468-8
Т.5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14 - 17 віків. – 1994. – 687 с. – Репринтне видання
553388
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004322-4 (в опр.)
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1995. – 680с. – Репринтне видання
553389
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004829-3
Т.9, кн.1 : Роки 1650 - 1654. – 1996. – 869с. – На звороті тит. арк.: кількість сторінок 880
553390
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський; НАНУ. Ін-тут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятка історичної думки України). – ISBN 5-12-004832-3(Т.10)
Т.10 : Роки 1657 - 1658. – 1998. – 408с.
553391
  Аркас М.М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / написав Микола Аркас ; [обкладинки малював художник М. Ткаченко]. – Петербург : Дpук. Т-ва "Обществ. польза" ; [Фото-цінкогpафія С. Пpокуді на-Гоpского], 1908. – XVI, 384 с. : 9 аpк. каpт: мал., поpтp. – Малюнки і поpтpети у книзі: с. X-XVI


  На тит. стор. підпис Виктора Романоського 1908 р.
553392
  Аркас М.М. Історія України-Русі / М.М. Аркас. – 3-тє факс. вид. – Київ : Вища школа, 1993. – 414с. : іл. – ISBN 5-7760-0505-1
553393
  Кулікова Лілія Історія України - від прачасів до сьогодення : [рецензія] / Кулікова Лілія, Павленко Віктор, Батенко Ганна // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-117
553394
   Історія України - очима молоді : практична допомога музеїв ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 14-15 грудня 2009 р. / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [укл.: С.М. Ховрич ; ред. кол.: Ільченко М.Ю., Воронов С.О. та ін.]. – Київ : [б.в.], 2009. – 119 с. – До 350-річчя Конотопської Битви
553395
   Історія України : Пролетар
Т.1 : Передкапіталістична доба. – 1932. – 334с.
553396
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 2)
Т. 2 : (Литовсько-руська доба). – 1941. – 80 с.
553397
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 3)
Т. 3 : Козаччина та Гетьманщина. – 1941. – 118 с.
553398
  Антонович М. Історія України : в 4 т. / М. Антонович. – Прага : Вид. Юрія Тищенка. – (Наукова бібліотека "ЮТ" ; Ч. 4)
Т. 4 : (Нова доба). – 1942. – 92 с.
553399
  Грушевський М.С. Історія України : в двох книгах / М.С. Грушевський. – Факсімільне видання з оригіналу 1919 р. – Таллінн : Кярп
Кн. 2. – 1990. – 577с.
553400
   Історія України : пробний навчальний посібник для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов, В.Г. Сарбей; М.В. Коваль [та ін.] ; за ред. Ю.Ю. Кондуфора. – Київ : Радянська школа, 1991. – 336 с. – ISBN 5-330-01951-6
553401
  Коваль М.В. Історія України : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи / М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – Київ : Райдуга, 1992. – 512с. – ISBN 5-7707-2859-0
553402
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00422-0
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1992. – 608 с.
553403
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1990 р., ч. 1. – 1992
553404
   Історія України : методичні поради, хронологія, довідкові матеріали до іпиту та тестування. – Київ : Київський університет, 1993. – 88 с. – (Б-чка Українського громадського науково-методичного бюлетеня "Репетитор")
553405
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00425-5
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1993. – 640с.
553406
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 2-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00426-3
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1993. – 606с.
553407
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1991 р., ч. 2. – 1993
553408
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1 кв. 1994 р. – 1994
553409
   Історія України : бібліографічний покажчик. – Київ ; Львів, 1968-. – ISBN 5-7702-0619-5
за 1992 р. – 1994
553410
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за І квартал 1995 року. – Київ, 1995. – 170с.
553411
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за ІІІ квартал 1995 року. – Виходить з 1968 р. – Київ, 1995. – 156с.
553412
  Король В.Ю. Історія України / В. Король. – Київ : FEMINA, 1995. – 264 с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7454-1
553413
  Терещенко Ю.І. Історія України : У 2-х кн. / Ю.І. Терещенко, В.М. Курило. – Київ : Сільгоспосвіта. – ISBN 5-7987-0567-1
Кн.1 : Від найдавніших часів до 1917 р. – 1995. – 424 с.
553414
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01336-1,5-319-01362-0
Т. 1. – 1995. – 350 с.
553415
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-те вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00596-0
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1995. – 672с.
553416
  Полонська-Василенко Історія України : У 2 т. / Полонська-Василенко. – 3-е вид. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00597-9; 5-325-00589-8
Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 1995. – 608 с.
553417
  Безотосний М. Історія України / М. Безотосний. – К, 1996. – 66с.
553418
   Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. Зайцев, Я. Ісаєвич, М. та ін. Литвин; [керівник авт. кол. Ю. Зайцев]. – Львів : Світ, 1996. – 487 с. – ISBN 5-7773-0263-7
553419
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – Київ : Рідний край. – ISBN 5-7702-0774-4
[Вип. 1]. – 1996. – 436с.
553420
   Історія України : нове бачення : у 2 т. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01365-5,5-319-01362-0
Т. 2. – 1996. – 494с.
553421
  Темірова Н.Р. Історія України : Основні відомости шкільного курсу: Дати, події, коментарі / Н.Р. Темірова. – Донецьк : БАО, 1997. – 80с. – (Ключик). – ISBN 966-548-006-5
553422
   Історія України : Маловідомі імена, поді , факти : [збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0597-Х
Вип. 2. – 1997. – 330 с.
553423
  Кульчицький С.В. Історія України : Підруч. для 10 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, М.В. Коваль, Ю.Г. Лебедєва. – Київ : Освіта, 1998. – 288с. – ISBN 966-04-0201-5
553424
  Баран В. Історія України / В. Баран, Я. Грицак, Ю. та ін Зайцев; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – 2-е вид., зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 487 с. – ISBN 966-603-045-4
553425
   Історія України : Маловідомі імена, події, факти : [Збірник статей]. – Київ : Рідний край. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 3. – 1998. – 214 с.
553426
  Бойко О.Д. Історія України : посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Академія, 1999. – 565 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-028-0
553427
  Гайдуков Л.Ф. Історія України : посібник для старшокласників та абітурієнтів / Л.Ф. Гайдуков, В.Ю. Крушинський. – Київ : Либідь, 1999. – 270, [2] с. – ISBN 966-06-0085-2
553428
  Коляда І.А. Історія України : Підручник для 6-7 кл. / І.А. Коляда, К.І. Крилач, С.П. Юренко. – Київ : Генеза, 1999. – 256с. – ISBN 966-504-176-2
553429
  Лихолат О.В. Історія України : Навч. посібник / О.В. Лихолат, А.О. Лихолат; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 212с. – ISBN 966-7312-88-7
553430
  Оніщенко Ірина Історія України : Навчальний посібник / Оніщенко Ірина; Європейськ. ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 162с. – ISBN 966-7508-30-7
553431
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 2. – 1999. – 292 с.
553432
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1998 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2000. – 469, [2] c. – Виходить з 1968 р.
553433
   Історія України. – Київ, 2000
553434
  Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2000. – 574с. – ("Вища освіта ХХI століття"). – ISBN 966-620-007-4
553435
  Чайковський А.С. Історія України : Посібник для старшокласників та абітурієнтів / А.С. Чайковський, В.Ф. Шевченко. – Київ : А.С.К., 2000. – 304с. – ISBN 966-539-173-9
553436
   Історія України : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Бушин, В.І. Коваль, Н.А. Баранова, Г.Т. Галієв; Черкаськ. інженерно-технологічний ін-т; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького; Башкірський держ. педагогічний ун-т; Бушин М.І., Коваль В.І., Баранова Н.А., Галієв Г.Т.; Під ред. М.І. Бушина. – Черкаси : Брама, 2000. – 482с. – ISBN 966-7759-15-6
553437
  Бойко О.Д. Історія України : посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Академія, 2001. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-Х
553438
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 1999 р. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2001. – 475, [3] c. – Виходить з 1968 р.
553439
  Крилач К.І. Історія України : Підручник для 7 класу для загальноосв. навч. закл. з поглибленим вивч. історії / К.І. Крилач, І.А. Коляда, С.П. Юренко. – 2-е вид., доп. – Київ : Генеза, 2001. – 328с. – ISBN 966-504-089-8
553440
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
553441
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
553442
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
553443
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
553444
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
553445
  Власов В.С. Історія України : Підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов; За ред. Ю.А. Мицика. – Київ : Генеза, 2002. – 256с. – ISBN 966-504-285-8
553446
  Мирончук В.Д. Історія України : Навчальний посібник / В.Д. Мирончук, Г.С. Ігошкін; МАУП. – 2-ге вид., виправл. – Київ : МАУП, 2002. – 328с. – ISBN 966-608-169-5
553447
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 348 с. – ISBN 966-7767-58-2
553448
   Історія України : Навчально-допоміжний посібник. Для студентів природних факультетів університету. – Київ, 2002. – 74с.
553449
  Лях Р.Д. Історія України : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 4-е вид.виправ. – Київ : Генеза, 2003. – 192с,. – ISBN 966-504-251-3
553450
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 733с. – ISBN 966-311-001-5
553451
  Юрій М.Ф. Історія України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2004. – 252с. – ISBN 966-7982-34-3
553452
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2001 рік. – Київ : Арістей, 2004. – 520с. – ISBN 966-8458-59-1
553453
   Історія України : Навчальний посібник для дистанційного навчання / В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І. Лисова, А.А. Лукашенко; В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І.Лисова, А.А.Лукашенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 263 с. – ISBN 966-7979-55-5
553454
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2004. – 304 с.
553455
   Історія України : посібн. для вступн. до вищих навч. закл. – Київ : Унія, 2005. – 320 с. – ISBN 764-99-1221-22
553456
   Історія України : новий довідник. – Київ : Казка, 2005. – 736 с. : іл. – ISBN 966-8055-18-7
553457
  Світлична В.В. Історія України : Навчальний посібник / В.В. Світлична; За ред. Ю.М. Алексєєва. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2005. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
553458
  Мицик Ю.А. Історія України : Навчальний посібник для старшокласників / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 576с. – ISBN 966-518-332-Х
553459
   Історія України : Хрестоматія: Навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навч. закладів. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 2005. – 415с. – ISBN 966-642-095-3
553460
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю .Король. – Київ : Академія, 2005. – 494 с. – Шифр дубл.9уКоро( доп ст.). – (Альма-матер). – ISBN 966-580-188-0
553461
   Історія України : навч.-метод. посібник для семінар. занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. та ін. Гусєв; В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-043-0
553462
  Лановик Б.Д. Історія України : Навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 598с. – ISBN 966-311-027-9
553463
  Кормич Л.І. Історія України : підручник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький; МОНУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2006. – 413 с. – ISBN 966-8533-33-X
553464
  Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-є вид., виправлене, доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3
553465
  Литвин В. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – Київ : Наукова думка, 2006. – 727 с. – ISBN 966-00-0580-6
553466
   Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник, М.І. Гладких, В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, М.М. Карабанов, С.Ф. Пивовар, Г.П. Савченко, Н.В. Терес, С.П. Юренко ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Знання, 2006. – 607 с. – ISBN 966-346-236-1
553467
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2004 рік. – Київ : Арістей, 2006. – 612с. – ISBN 966-381-017-3
553468
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Світлична ; за ред. Ю.М. Алексєєва. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
553469
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2005 рік. – Київ : Арістей, 2007. – 560с. – ISBN 966-381-017-3
553470
  Білоцерківський В.Я. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-є вид., випр. і доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-364-427-1


  Вміщено підбірку пісенних джерел жанрового характеру: літописи, хроніки, історико-публіцистичні трактати, юридичні пам"ятки, актові документи, пам"ятки літератури тощо. Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних ...
553471
  Воронянський О.В. Історія України : навчальний посібник / О.В. Воронянський. – Харків : Парус, 2007. – 544с. – ISBN 5-7763-0869-0
553472
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2006 рік / Мін-во культури і туризму України; Держ. іст. бібліотека України; [упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, Н. Вощевська; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. – Київ : Арістей, 2008. – 716с. – ISBN 966-361-017-3
553473
  Литвин В.М. Історія України : навчальний посібник / В.М. Литвин, В.М.Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ : Знання, 2008. – 957 с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-346-300-1
553474
  Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення : навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук. – 4-те вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-311-067-7
553475
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-346-383-4
553476
  Гудзь В. Історія України : підручник для студ. вищих навчальн. закладів / Віктор Гудзь ; МОНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Слово, 2008. – 672с. – ISBN 978-966-8407-92-5
553477
  Бойко О.Д. Історія України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
553478
  Король В.Ю. Історія України : навчальний посібник / В.Ю. Король. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Академія, 2008. – 496с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-269-3
553479
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
553480
  Каденюк О.С. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Каденюк О.С. – Київ : Кондор, 2008. – 408 с. – Бібліогр.: с. 406-407. – ISBN 978-966-351-202-0
553481
  Добров П.В. Історія України : курс лекцій і структурно-логічні схеми : [навч. посіб. для студ. усіх форм навч. та всіх спец.] / Добров П.В., Єсіп І.М. ; Донецький нац. ун-т, Каф. історії України. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2009. – 472, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 468-472. – ISBN 978-966-335-275-6
553482
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Світлична. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 400 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 378-382 та в кінці розділів. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
553483
   Історія України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; за ред. Г.Д. Казьмирчука ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 695 с. – ISBN 978-966-439-239-3
553484
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Мін-во культури і туризму України ; Державний заклад "Державна історична бібліотека України" ; [ упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ]. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с. – ISBN 978-966-381-013-3
553485
  Казьмирчук М.Г. Історія України : підручник для вищих навчальних закладів / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Кафедра української історії та етнополітики. – Київ : Цимбаленко Є.С., 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-96992-7-5
553486
  Крупник Л.О. Історія України : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.О. Крупняк ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 213, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-729-6
553487
   Історія України : підручник / Г.Д. Казьмирчук [та ін.] ; КНУТШ. – 2-вид., випр. і доп. – Київ : Логос, 2010. – 648 с. – ISBN 978-966-171-220-0
553488
  Багацький В.В. Історія України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Багацький, Л.І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2010. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2183-78-8
553489
  Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. для використ. у загальноосвітніх навч. закладах / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3-те вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 594, [2] с. – ISBN 978-966-518-535-2
553490
  Гісем О.В. Історія України : [комплексний] довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2010. – 480 с. : іл. – Вид. з дефектом: відсутні с. 363-380. – ISBN 978-966-672-691-2
553491
  Лазарович М.В. Історія України : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-658-3
553492
  Світлична В.В. Історія України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Світлична. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2011. – 383 с., іл. – Бібліогр.: с. 364-368. – ISBN 966-95596-2-6
553493
  Лазарович М.В. Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – Бібліогр.: с. 435-438. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-938-6
553494
  Іваненко В.В. Історія України : навч. посібник для студ. природн. і техн. спец. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-551-369-8
553495
  Земерова Т.Ю. Історія України : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
553496
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-617-07-0075-9
553497
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2013. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 558-635. - Виходить з 1968 р. – Бібліогр.: с. 636-642. – ISBN 978-966-2622-10-2
553498
   Історія України : навч. посібник / Філіпенко Р.І. [та ін.] ; за ред. С.М. Смоленського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2013. – 349, [3] с. : іл., схеми. – Відом. про Гетьманів України: с. 324. - Хроніка подій: с. 325-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-617-566-160-4
553499
   Історія України. – Київ, 1996-
березень (№ 5). – 2013. – 22 с. + Вкладка "Всесвітня історія" (№ 3 (27)
553500
   Історія України. – Київ, 1996-
квітень (№ 7). – 2013. – 22 с.
553501
   Історія України. – Київ, 1996-
листопад (№ 21). – 2013. – 22 с.
553502
   Історія України. – Київ, 1996-
грудень (№ 23). – 2013. – 22 с.
553503
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2014. – 30 с.
553504
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
553505
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 20 с.
553506
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень (№ 10). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 20 с.
553507
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
553508
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
553509
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
серпень (№ 15). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
553510
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
553511
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17). – 2014. – 24 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 9, - 24 с.
553512
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 10, травень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 5, - 12 с.
553513
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 20 с.
553514
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 13, липень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 16 с.
553515
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 20, жовтень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
553516
  Коляда І.А. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах : Методика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. та філол. спец. / І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, Н.Д. Порало; МОіНУ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Арістей, 2004. – 272с. – ISBN 966-8458-20-6
553517
   Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навч. процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон; В.П. Коцур [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький ; Тернопіль : Астон, 2007. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 147-151 та в кінці тем. – ISBN 978-966-308-216-5
553518
  Уривалкін О.М. Історія України (кінець 17- початок 21 ст.) : Посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2007. – 436с. – ISBN 978-966-373-233-6
553519
  Турченко Ф.Г. Історія України (кінець XVIII- початок XX століття). : Підручник для 9 кл. серед. шк. / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко, . – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – 424с. – ISBN 966-7362-38-8, 966-504-217-3
553520
  Уривалкін О.М. Історія України (середина ХІІІ-середина ХVІІст.) : Навчальний посібник / О.М. Уривалкін. – Київ : Кондор, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-28-0
553521
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підручник для 9 класу серед. шк. / В.Г. Сарбей. – Видання 2-ге випр.та доп. – Київ : Генеза, 1996. – 248с. – ISBN 966-504-015-4
553522
  Сарбей В.Г. Історія України (ХІХ-початок ХХ ст.) : Підручник для 9 класу середньої школи / В.Г. Сарбей. – 2-ге вид. випр.та доп. – Київ : Генеза, 1999. – 248с. – ISBN 966-504-015-4
553523
  Греченко В.А. Історія України : модульний курс : Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В.А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 383 с. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-887-0
553524
  Швидько Г.К. Історія України 16 - 18 століття : Підручник для 8 кл. середніх загальноосвіт. навч. закладів / Г.К. Швидько. – 2-ге вид. ,перероб. та доп. – Київ : Генеза, 2003. – 304с. – ISBN 966-504-350-1
553525
  Сарбей В.Г. Історія України 19 - початок 20 століття / В.Г. Сарбей. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Генеза, 1996. – 244с. – ISBN 966-504-015-4
553526
  Полонська-Василенко Історія України 1900-1923 рр. / Полонська-Василенко. – Київ, 1991. – 134с.
553527
  Візер С.О. Історія України XIII - XVI ст. у науковому доробку М.П. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 59-67. – ISBN 978-966-660-735-8
553528
  Швидько Г.К. Історія України XVI-XVIII століття : підручник для 8 кл. серед. школи / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1999. – 382, [2] с. : іл. – Термінолог. словник: с. 361-363. – ISBN 966-504-041-3
553529
  Швидько Г.К. Історія України XVI—XVIII століття : Підручник для 8 кл. середньо шк. / Г.К. Швидько. – 2-ге вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1997. – 384с. – ISBN 966-504-041-3
553530
   Історія України XX ст. : Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко; За ред.П.П. Панченка. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 160с. – ISBN 966-521-130-7
553531
  Коцур В.П. Історія України в датах : навчальний посібник / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 141, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-80-3
553532
  Сарбей В.Г. Історія України в дожовтневій більшовицькій пресі / В.Г. Сарбей. – К., 1986. – 182с.
553533
  Федорук Я. Історія України в життєписах князів і гетьманів : Посібник для учнів / Я. Федорук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7437-44-2
553534
  Самотулка Т. Історія України в іграх / Т. Самотулка. – К.-Нью-Йорк
1. – 1995. – 349с.
553535
  Світленко С.І. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 22-32. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Важливе значення для утвердження світогляду П.О. Куліша мало його знайомство в Університеті Св. Володимира з професором "руської словесності" М.О. Максимовичем. Згадуються О. Грушевський, М.І Костомаров, В.М. Білозерський, Т.Г. Шеченко та ін.
553536
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для серед. та старшого шк. віку / Григор"єв-Наш ; худож. Василь Лопата. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с. – (Українське відродження). – ISBN 5-301-01294-0
553537
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях : для середнього та старшого шкільного віку / Григор""єв-Наш ; [упоряд. та післям. О.О. Лисенко ; гол. ред. І.Т. Бойко] ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 2011. – 285, [3] с. : іл. – На авантитулі: До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-01-0517-1
553538
  Вітолін Олександр Історія України в науковій спадщині євразійців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 270-273
553539
  Кузенко П.Я. Історія України в образотворчому мистецтві Прикарпаття другої пооловини ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 135-142
553540
  Чубукова Т. Історія України в особах : Автобіограія.Фото.Творча особистість. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-48
553541
   Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / [Русина О.В. та ін.]. – Київ : Україна, 2012. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-412-7
553542
   Історія України в особах: Козаччина / [Горобець В.М. та ін.]. – Київ : Україна, 2013. – 301, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-524-420-2
553543
  Гуляк А. Історія України в художньому світі І. Нечуя-Левицького (на матеріалі історичної прози письменника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 9-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблеми художньої реалізації історії України крізь виміри історичної прози І.С. Нечуя-Левицького. Laying bare the problem of artistic depiction of the Ukraine history throughout Nechyi-Levitsky"s historical prose.
553544
  Вергунов В. Історія України від "Молодої гвардії" до Тараса Шевченка, або Хто їх зміг об"єднати // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 10-16 августа (№ 32)


  Про Василя Семеновича Костенко (1912-2001) - українського партійного діяча. Кандидат історичних наук. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3 скликань.
553545
  Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави : [навч. посібник] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Генеза, 2003. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 966-504-300-5
553546
  Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття : навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ ; Одеська нац. юрид. академія. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 473-474. – ISBN 966-633-259-0
553547
  Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції / І.М. Конончук. – Ніжин : Гідромакс, 2005. – 284с. – ISBN 966-8276-18-3
553548
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
553549
  Лотоцький А. Історія України для дітей / А. Лотоцький. – Київ : Просвіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-7707-2094-8
553550
  Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / Нартов Віктор Васильович. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 349, [3] с. – Бібліогр.: с. 348-349. – ISBN 966-343-352-3
553551
  Гісем О.В. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. : Білети та відповіді: 9 клас / Київ.міжрег.ін-тут вдосконал. вчителів ім.Б.Гринченка; О.В.Гісем, А.Л.Ольбушевський, В.М.Щербина. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 96с. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-074-2
553552
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку XX століття : курс лекцій / П.С. Гончарук ; МОНУ ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 524, [4] с. – ISBN 966-8365-98-4
553553
  Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навчальний посібник / П.С. Гончарук. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-364-770-8
553554
   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для студентів гуманітарних ф-тів вищ. навч. закл. / [Литвин В.М. (кер.) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 645-668. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-561-5
553555
  Турченко Ф.Г. Історія України кінець XVIII - початок ХХ століття : Підручник для 9 класу / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко. – Київ : Генеза, 2000. – 424с. – ISBN 966-504-217-3
553556
  Филипенко А.О. Історія України на сторінках "Історії Придніпровської Молдавської Республіки" // Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. / М-во освіти і науки України ; Упр. у справах національностей та міграції Одес. обл. держ. адміністрації, Філол. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2003. – Ч. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-318-121-4
553557
   Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
553558
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах : (Продовження. Поч. див.в №№2-4 журналу за 2011 р.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 39-44
553559
  Чубукова Т. Історія України першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 32-35
553560
  Свідерська В. Історія України та всесвітня історія (XX ст.) 11 класс. : Відповіді на екзаменаційні білети / В. Свідерська, Н. Свідерський Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 160с. – ISBN 966-562-195-5
553561
   Історія України та Всесвітня історія XX століття : Білети та відповіді: 11кл. – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 160. – (екзамен 2000). – ISBN 966-521-079-3
553562
  Стрижак В.М. Історія України та всесвітня історія. 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
553563
  Енгель Історія України та українських козаків / Енгель, Йоган-Христіан // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 135-176. – ISBN 978-966-8603-36-5
553564
  Кармазін А. Історія України у віддзеркаленні творчості Михайла Вериківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Досліджено ключове значення національно-історичної образності у спадщині Михайла Вериківського. Розглянуто різні позиції стосовно національно-історичної тематики в суспільстві та культурі від 40-х років ХХ століття до сучасності. Проаналізовано вплив ...
553565
  Рибак І.В. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях : [Навчальний посібник для студентів вищих закладів] / І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв; МОНУ; Хмельницкий ін-т бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 199с. – ISBN 966-8365-82-8
553566
   Історія України.
Т. 1. – 1943. – 330 с.
553567
  Коляда І. Історія України. : 10 кл.: Зошит-конспект тем: Проб. навч. посіб. / І. Коляда, О. Сушко, О. Ількова. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 128с. – ISBN 966-539-047-3
553568
  Смолій В.А. Історія України. 7 клас. Давні часи та середньовіччя : Пробний підручник для 7 класу / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Освіта, 2000. – 270с. – ISBN 966-04-0421-2
553569
  Власов В. Історія України. 8 клас : Зошит-конспект тем:Пробний навч.посібник / В. Власов, І. Коляда. – 4-е вид. доповн. й перероб. – Київ : А.С.К., 1997. – 176с. – ISBN 966-539-011-2
553570
  Стрижак В.М. Історія України. 9 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / В.М. Стрижак. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-17-2
553571
  Рум"янцев В.О. Історія України. Всесвітня історія XX століття : посібник для вступників до вищих навч. закладів України / В.О. Рум"янцев, М.М. Страхов. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 966-458-010-4
553572
  Реєнт О.П. Історія України. Кінець 18 - початок 20 століття : Навч. посібник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександ Реєнт, Ольга Малій. – Київ : Генеза, 2003. – 224с. – ISBN 966-504-271-8
553573
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ-Донецьк : Рідний Край, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 19. – 2001
553574
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 20/21. – 2002
553575
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей. – Київ, 1999-. – ISBN 966-02-0598-8
Вип. 22/23. – 2003
553576
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 27. – 2004
553577
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 33. – 2006
553578
   Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. – Київ, 1999-
Вип. 34. – 2007
553579
   Історія України. Новітня доба : навч. посібник / В.М. Литвин [та ін.] ; за ред. В.М. Литвина. – Київ : Академвидав, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-572-038-7
553580
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання 10-11 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6(30)). – ISBN 966-333-338-3
553581
   Історія України. Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 кл. : Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5(29)). – ISBN 966-333-321-9
553582
  Лях Р.Д. Історія України.З найдавніших часів до XV століття. : Підручник для 7 класу / Р.Д. Лях, Н.Р. Темірова. – 2-ге вид.виправ.і доп. – Київ : Генеза, 2000. – 320с. – ISBN 966-504-037-5
553583
  Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : Навчальний посібник / Н.К. Черкашина; МОНУ. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2005. – 384с. – ISBN 966-8556-79-8
553584
   Історія України: Документи. Матеріали : посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
553585
  Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період : Підручник для студ. іст. ф-тів вузів / І.К. Рибалка. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 607с.
553586
  Лях Р.Д. Історія України: здобутки і завдання подальшого вивчення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 51-56. – ISBN 966-7517-08-X
553587
  Довжук І.В. Історія України: імена, події, факти (20 століття) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2002. – 232с. – ISBN 966-590-283-0
553588
  Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 390 с. – ISBN 966-311-016-3
553589
   Історія українознавства : навчальний посібник / [П.П. Кононенко та ін.] ; за ред. П.П. Кононенка. – Київ : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 492-508. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-017-2
553590
  Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 55-67
553591
  Корнейчик І.І. Історія українскої бібліографії / І.І. Корнейчик. – Харків, 1971. – 374с.
553592
  Адамська І. Історія українських земель ІХ-ХІV століть на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто видавничу діяльність Історичного товариства Нестора-літописця та проаналізовано погляди його членів на історію українських земель часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. The article depicts the Nestor Chronicler ...
553593
  Подобєд О. Історія українських міст. Дніпропетровськ // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25
553594
  Подобєд О. Історія українських міст. Житомир // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 23, грудень. – С. 24-27
553595
  Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28, Літ.: 29 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи формування українських поселень на півдні України у XVIII ст. Показано також особливості господарського та культурного життя у них.
553596
  Задорожна Людмила Михайлівна Історія українсько-вірменських літературних взаємин ХХ ст. Парадигма розвитку : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.04, 10.01.05 / Задорожна Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 334л.
553597
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтневий період. – 1987. – 446, [2] с.
553598
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянський період. – 1987. – 477, [3] с.
553599
   Історія українського війська = History of the Ukrainian armed forces. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Іван Тиктор, 1953. – С. 294-832, IV, [12] с. : іл. – З цього другого вид. 1990р. перевид. у малому форматы лише третю ы четверту частини, а саме: "Збройні сили сучасної доби" за роки 1914-1953. – Бібліогр.: с. 822-832. – (Клюб приятелів української книжки = Ukrainian book club)
553600
   Історія українського війська : (від княжих часів до 20-х років 20 ст.). – Репринтне відтворення 4-го вид. – Львів : Світ, 1992. – 702с. – Вих. дан. ориг.: Львів: Друк Івана Тиктра, 1936. Вінніпег, 1953. – ISBN 5-7773-0148-7
553601
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 1, ч.1-2. – 1993. – 288с. : з 383 іл. – Передрук з виданння Івана Тиктора, Львів 1936
553602
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 2, ч.3. – 1993. – с.289-568 : з 383 іл. – Передрук з видання Івана Тиктора, Львів 1936
553603
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-634-8
Том 1. – 1994. – 384с.
553604
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене й доповнене. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-635-6
Том 2. – 1995. – 464с.
553605
  Огієнко І. Історія українського друкарства = History of Ukrainian printing : історично-бібліографічний огляд українского друкарства 15-18в.в. / Іван Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 418 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
553606
  Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00510-3
553607
  Огієнко І. Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 6 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-39-0
553608
  Тимошик М.С. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 164-179. – ISBN 966-594-015-5
553609
  Пода О. Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 134-140


  У статті розглядається історія одного з українських жіночих журналів у контексті дослідження гендеру в лінгвістиці, зокрема аналізуються концепти "чоловік" і ""жінка"" на матеріалах журналу ""Селянка України" (1924-1941). Ukrainian female magazine in ...
553610
  Різун В. Історія українського журналістикознавства / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про становлення і розвиток української журналістикознавчої науки від початку ХХ століття до наших днів. Идет речь о становлении и развитии украинской журналистиковедческой науки от начала ХХ в. до наших дней. The article deals with ...
553611
  Масакі Умебаясі Історія українського і кримського національного руху в працях японських дослідників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 67-70. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам вивчення українського та кримського національного руху в японській історіографічній традиції, зокрема, репрезентативності цієї теми в працях японських дослідників. У статті, насамперед, робиться спроба критичного огляду ...
553612
  Госейко Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Любомир Госейко. – Київ : КІНО-КОЛО, 2005. – 464с. – ISBN 966-8864-00-X
553613
   Історія українського кіно : у 5 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-8074-8
Т. 2 : 1930-1945 / [Р. Бучко, О. Волошенюк, А. Дорошенко та ін.]. – 2016. – 443, [3] с., XVL, A-I арк. кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 418-418. - Покажч. фільмів: с. 432-443. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712153 напис:З подякою за повернення до дисципліни думки. Підпис
553614
  Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / Василь Ілляшенко. – Київ : ВІК, 2004. – 412с. – ISBN 966-8680-00-6
553615
   Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-349-4
Т. 1. – 2006. – 800с.
553616
   Історія українського козацтва : Нариси: У 2-х томах. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-398-2(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 724с. : іл.
553617
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
Т. 1. – 2011. – 800 с. – Бібліогр.: с. 690-781
553618
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
Т. 2. – 2011. – 724 с. – Бібліогр.: с. 590-700
553619
  Грабарчук Н. Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 343-346. – ISSN 2078-0850
553620
  Голуь О.М. Історія українського консонантизму у викладі П.О. Бузука // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 34-40. – ISBN 978-966-8847-84-4
553621
  Кресіна І. Історія українського конституційного процесу: етапи роботи над Основним Законом : [рец.] / І. Кресіна, Т. Подорожна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 404-406. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
553622
  Колодій І.М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд / І.М. Колодій, О.П. Колодій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
553623
  Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996. – 176с. – ISBN 5-325-00474-3
553624
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доповн. – Київ : Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1
553625
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – Київ : Академія, 2003. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
553626
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9


  Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах ...
553627
   Історія українського мистецтва. – К.
1. – 1966. – 455с.
553628
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 2 : Мистецтво XIV - першої половини XVII століття. – 1967. – 471 с.
553629
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.3. – 1968. – 439с.
553630
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.6. – 1968. – 451с.
553631
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 1. – 1969. – 363 с.
553632
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 2. – 1970. – 435 с.
553633
   Історія українського мистецтва 1917-1941 років. – Київ : Жовтень
Т. 5. – 1967. – 479 с.
553634
  Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства : Історія вивчення української мови: Навч. посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 231с. – ISBN 5-11-0011860-Х
553635
  Павлюк М.В. Історія українського мовознавства XVI-XVIII століть : конспект лекцій для студ. філол. ф-ту / М.В. Павлюк ; МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов"ян. мовознавства. – Одеса, 1970. – 36 с.
553636
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу : дієслово / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2017. – 701, [2] с. – Покажч. укр. слів: с. 654-695. – Бібліогр.: с. 640-652. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1477-0
553637
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник / В.Г. Скляренко; НАНУ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2006. – 709с. – ISBN 966-00-0555-5
553638
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу : підpучник для вищих початкових шкіл та пеpших класів гімназій / написав Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Час, 1919. – 340 с.


  В кн. також поет. твоpи Т.Г. Шевченка, М.С. Кононенка, Г. Чупpинки, Л.М. Стаpицької-Чеpняхівської, П.О. Куліша, М.Ф. Чеpнявського, І.С. Мазепи, С. Олександpіва, укp. наp. пісні, думи. - Пеp. з давньоpус. В.Г. Щуpата, В. Лиманського [В.С. Мова]. - Hа ...
553639
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко ; під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с.


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
553640
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / Під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с. – Конволют. Переплет з : Єфименко О.Я. Історія українського народу, 1922, вип. 2


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
553641
  Єфименко О.Я. Історія українського народу. Вип. 2-й / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка ; за pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія // Історія українського народу / О.Я. Єфименко. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук], 1922. – [Вип. 1]. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
553642
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка; За pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія. – Харків : Держвидав України ; [З дрк. Р. В. С. Укркрима]
Вип. 2. – 1922. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
553643
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О.Я. Єфименко. – Харків, 1992. – 207с.
553644
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу / Н.Я. Григоріїв; Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Богдана, 1993. – 248 с.
553645
  Багаліка Ю.О. Історія українського народу у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Історія ; Вип. 54)


  Досліджено, якою постає історія українського народу у творчості Лесі Українки, визначено пріоритети вітчизняної історії, яким надавала перевагу письменниця.
553646
  Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. / З передмовою Миколи Макаренка. / Українська Академії наук. Всеукр. Археолог. комітет, відділ мистецтва. – У Київі (Київ) : З друк. Українська Академії наук, 1927. – 27, XII с. : порт. Павлуцького + табл. XII
553647
  Степаненко М.І. Історія українського орфографічного кодексу й сучасні правописні дискусії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 9-12.
553648
  . Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3-х т.] / Ін-т історії НАНУ ; [ред. рада : Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б.]. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-202-5
[Т. III (продовження)] : Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I-VI скликань. – 2010. – 816 с. : фотоіл.
553649
   Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3 т.] / Смолій В.А. [та ін.] ; [ред. рада Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б. та ін.] ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-201-8
[Т. 1 - 3]. – 2010. – 636 с. : іл.
553650
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 249л. + Додаток: л.250-580. – Бібліогр.: л.194-249
553651
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. + Додаток А. Матеріали до бібліографії. – Бібліогр.: 14 назв
553652
  Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
553653
  Єфремов С.О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 3-тє вид. , з одмінами і додатками. – Київ : Вид. "Вік" ; [Друк акц. т-ва "Петро Барський"], 1917. – 460, XVI с.
553654
  Сулима М. Історія українського письменства : Конспект. – Харків : Держвидав України, 1923. – 38 с.
553655
  Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов; ред. і передм. М.К. Наєнка. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – ISBN 5-7707-8836-4
553656
   Історія українського права : навчальний посібник. – Київ : Олан, 2001. – 214 с. – ISBN 966-7320-00-6
553657
   Історія українського права : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Безклубий І.А., Вовк О.Й., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. І.А. Безклубого ; КНУТШ. – Київ : Грамота, 2010. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 332 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-349-279-7
553658
  Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк; МВС України ; Львівськ. ін-т внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2003. – 156c. – ISBN 5-87332-157-4
553659
  Москаленко А.А. Історія українського правопису / А.А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 61с.
553660
   Історія українського правопису XVI - XX століття : хрестоматія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 582 с. – ISBN 966-00-0261-0
553661
   Історія українського радянського кіно. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 245 с.
553662
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0577-1
Том 1. – 2006. – 632с.
553663
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0562-8
Том 2. – 2006. – 632с.
553664
  Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – Київ : Либідь, 1999. – 205с. – ISBN 966-06-0124-7
553665
  Корнєйчик І.І. Історія української бібліографії / І.І. Корнєйчик. – Харків, 1971. – 375 с.
553666
  Тодоровська Є.М. Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 111-120
553667
  Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
553668
  Сабадош І.В. Історія української ботанічної лексики (XIX - початок XX ст.) : монографія / Іван Сабадош ; [відп. ред. Л.О. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 597, [1] с. – Резюме парал укр., англ. - Покажчики.: с. 537-597. – Бібліогр.: c. 524-536. – ISBN 966-542-418-2
553669
  Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
553670
  Кара-Васильєва Історія української вишивки = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
553671
   Історія української географії : всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-562-342-7
Вип. 1. – 2000
553672
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 11. – 2005
553673
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 14. – 2006
553674
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
Вип. 16. – 2007. – мова укр., англ.
553675
  Бойко Валентина Історія Української географії та картографії : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви
553676
  Ющенко Історія української гривні / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
553677
  Ющенко В. Історія української гривні / В. Ющенко, В. Панченко; КНУТШ. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-16-9
553678
  Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
553679
  Шевчук В.П. Історія української державності : курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с. – ISBN 5-325-00860-9
553680
  Пивовар С.Ф. Історія української державності XІІ - XVIII ст. у працях вітчизняних учених 1960-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 20-21. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти висвтлення історії української державності XII - XVIII ст. у радянській історіографії 1960-х рр.
553681
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
553682
  Матяш І.Б. Історія української дипломатії в канадських архівах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 192-199
553683
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : Навч. посіб. для студ., аспірантів спеціальностей / Дмитро Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0330-4
553684
  Матвієнко Віктор Історія української дипломатії ХХ століття у постатях / Матвієнко Віктор, Головченко Володимир; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 266с. – ISBN 966-594-252-2
553685
   Історія української дожовтневої журналістики. – Львов : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1983. – 512 с.
553686
   Історія української дожовтневої музики. – К., 1969. – 588с.
553687
  Стешенко І.М. Історія української драми : [Збіpка поезій] / І. Стешенко. – У Київі (Київ) : [Дpук. H.Т. Коpчак-Hовицького], 1908. – V, 309 с. – Окр. відб. з журн.: Україна
553688
  Рєзанов В. Історія української драми : (атореферат) / Вол. Рєзанов. – [Київ], 1923. – [10] с. – Окр. відбиток з: Записки соц.-екон. відділу ВУАН, т. 1, 1923 (с. 97-107)
553689
   Історія української еміграції. – К., 1992. – 92с.
553690
   Історія української естетичної думки : монографія / [В.А. Личковах та ін.] ; за ред. В.А. Личковаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 386, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - Авт. зазнач. на.звороті тит. арк. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-379. – ISBN 978-611-01-0586-6
553691
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : підручник / І.Л. Михайлин; МОУ ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків. – ISBN 966-95465-9-1
Кн. 1 : Період становлення : від журналістики в Україні до української журналістики. – 2000. – 279 c.
553692
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / І.Л. Михайлин. – 3-те вид., допов. і поліпшене. – Харків : Право, 2004. – 320 c. – ISBN 966-7880-87-7


  Період становлення: від журналістики в Україні до украінської журналістики
553693
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7880-95-8
553694
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-269 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-594-3
553695
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини 20 ст.: структура, проблематика / Степан Кость; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів. – ISBN 978-966-613-597-4 (Кн.1)
Кн. 1. – 2008. – 264 с.
553696
  Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с. – ISBN 966-608-700-6
553697
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики XIX століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Михайлин; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с. – ISBN 966-8253-52-3
553698
  Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості XIX-XX століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.М. Сидоренко ; [наук. ред. В.В. Різун ; ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-501-1
553699
  Волобуєва А.М. Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Волобуєва, Н.М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-806-7
553700
  Герасимчук Н.Г. Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону : навч. посібник / Н.Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
553701
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 28-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглядаються можливості інноваційних технологій у бібліотеках України та зарубіжжя, зокрема оцифрування матеріалів (газет, журналів, бюлетенів, альманахів), пов"язаних з історією української журналістики ХІХ - початку ХХ ст. Використовується досвід ...
553702
  Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 180-186. – ISBN 978-966-187-072-6
553703
  Панібудласка А. Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
553704
  Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440с. – ISBN 5-325-00528-6
553705
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192с. – ISBN 5-7770-0600-0
553706
   Історія української Конституції / [упоряд.: А. Слюсаренко, М. Томенко] ; Українська правнича фундація. – Київ : Право, 1997. – 464 с. – ISBN 966-546-004-8
553707
  Томенко М.В. Історія української Конституції : навч. посібник / Микола Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 462, [2] с. – Імен. покажч.: с. 456-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-04-0778-7
553708
  Гуменюк О. Історія української Конституції у XX столітті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 13 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Початок 1920-х років охарактеризувався масовим виїздом українських державних, політичних, військових, освітніх, культурних сил за кордон. За межами Батьківщини продовжувалася праця в усіх сферах, готуючись до розбудови незалежної України. Зокрема, ...
553709
  Марченко М.І. Історія української культури / М.І. Марченко. – Київ, 1961. – 286с.
553710
   Історія української культури = History of ukrainian culture : [збірник матеріалів]. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Видав Іван Тиктор. – (Клюб приятелів української книжки). – ISBN 966-06-0161-1
Т. 1 : 1. Мітологія, 2. Побут, 3. Письменство. – 1964. – 480 с. : іл. – 322 іл. - Розг. тит. арк.
553711
   Історія української культури. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
553712
   Історія української культури. – Київ : Либідь, 1994. – 656 с. – ISBN 5-325-00589-8
553713
   Історія української культури. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1999. – 656с. – ISBN 966-06-0126-3
553714
   Історія української культури. – 3-те видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 656с. – ISBN 966-06-0161-1
553715
   Історія української культури : збірник матеріалів і документів. – Київ : Вища школа, 2000. – 606 с. – ISBN 966-642-008-2
553716
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0542-3
Т. 1 : Історія культури давнього населення України/Ред.кол.: П.П.Толочко, Д.Н.Козак, Р.С.Орлов та ін.; Авт.: Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін. – 2001. – 1136с.
553717
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0570-9
Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / Ред.кол.тому; Ісаєвич Я.Д., Ясіновський Ю.П., Войтович Л.В. та інші. – 2001. – 848с.
553718
   Історія української культури. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 656с. – ISBN 966-06-0248-0
553719
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0541-5; 966-00-0057-Х (т.3)
Т. 3 : Українська культура другої половини 17 - 18 століть / Ред.тому: Смолій В.А. – 2003. – 1247с.
553720
   Історія української культури : у 5 т. / М.П. Бондар, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчук, В.В. та ін. Рубан; НАНУ ; ред. кол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0188-6
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття. – 2005. – 1296 с.
553721
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 258 с. – ISBN 966-351-154-0
553722
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0806-9
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття /автори тому : Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Бондаренко Г.Б. та ін. ; редкол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В. [та ін.]. – 2008. – 1008 с. : іл.
553723
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2009. – 413 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-614-9


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553724
   Історія української культури : комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентів усіх спеціальностей) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Філософ. ф-т, К-ра українознавства ; [уклад. : Кравченко В.В., Чорний Д.М., Чугуєнко М.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – (Методична література)
553725
  Іваненко В.В. Історія української культури : навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с.95-96
553726
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-346-790-0


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553727
   Історія української культури : курс лекцій / [Анучина Л.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 407, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 3. – Бібліогр.: с. 402-404. – ISBN 978-966-8030-51-2
553728
   Історія української культури : навч. посібник / [Анучина Л.В. та ін. ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : ФІНН, 2011. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 445-446. – ISBN 978-966-8030-87-1
553729
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-893-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553730
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
553731
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / автори тому : Ажнюк Б.М., Бондар М.П., Горбачов Д.О. [та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 863 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 813-830
553732
   Історія української культури : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [автори тому : Агеєва В.П., Барабан Л.І., Бетко І.П. та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 1033 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 960-990
553733
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
553734
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553735
  Аксьонова Н.В. Історія української культури : навч.-метод. посібник / Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугай Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-623-876-7
553736
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553737
   Історія української культури : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
553738
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5, кн. 3 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [Александрова І.Є. та ін.] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2012. – 947, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 907-942
553739
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
553740
  Пальм Н.Д. Історія української культури : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
553741
  Греченко В.А. Історія української культури : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2013. – 351, [1] с. – Слов.: с. 330-348. - Імен. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 322-329. – ISBN 978-966-2781-56-4
553742
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0098-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553743
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
553744
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л.Ф. та ін.] ; редкол.: Жулинський М.Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2013. – 941, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 879-939. – Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.
553745
  Фареній І.А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця XVIII століття : короткий курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 156 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2783-02-5
553746
  Власов В. Історія української культури першої половини ХYII ст. : Чим уславився митрополит Петро Могила. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-23.
553747
  Власов Віталій Сергійович Історія української культури ХVI ст. : матеріали до уроків // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-28
553748
   Історія української культури: термінологічний словник : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
553749
  Горецький П.Й. Історія української лексикографії / П.Й. Горецький. – Київ, 1963. – 243 с.
553750
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У ЛьвовіЛьвів : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Часть 1 : (I і II доба. Устна народна словесність). – 1920. – 375 с.
553751
  Возняк Михайло Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Лвів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Загальна бібліотекака "Просвіти" ; Ч. 1)
Т. 1 : До кінця ХV віку : з 53 ілюстраціями. – 1920. – 344 с.: мал., портр., табл.


  На окр. арк. присвята: Славній Памяти Невмірущих Борців за Зєдинену, Вільну, Самостійну й Незалежну Україну. – Розд. кн.: Основи давньої доби української лїтератури; Перекладне письменство; Оригінальне письменство духовного змісту; Літописи; Поезія; ...
553752
  Возняк Михайло Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 2, ч. 1 : Віки XVI-XVIII : (З 46 ілюстраціями). – 1921. – 416 с. : [46 іл.] + табл.


  Розд. кн.: Національне пробудження українського народу; Від давніх до нових течій в письменстві; Полемічне письменство; Київська схоластика. – В кн. портр. Гедеона Балабана, Єлисея Плетенецького, Петра Могили, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Г. ...
553753
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У Львіві : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : (Третя (народна) доба письменьства). – 1921. – 424 с. – Прим. № 1344206 деф., відсутні с. 417-424


  Авт. поет. творів, розвідок з мовознавства, історії укр. театру: І.П. Котляревський, П.П. Гулак-Артемовський, А.Л. Метлинський, М.С. Шашкевич, М.І. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголев, Л.І. Глібов, Ю.А. Федькович, К.Г. Климкович, В.М. ...
553754
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 1, ч. 1, кн. 1. – 1923. – 360 с.


  Hа с. 3 пpисвята: Укpаїнському наpодови показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! - Розд. кн.: Вступ (памяти М. Максимовича); Початки і pозвій словесного мистецтва; Соціяльна і культуpна обстанова укp[аїнської] твоpчости (памяти В. ...
553755
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ; Львів : [З друк. наук. т-ва ім.Шевченка]
Т. 2 частини першої, кн. 2. – 1923. – 232 с.


  Розд. кн.: Книжна словесність київської доби (памяти І. Фpанка); Оpигінальне письменство ХI-ХII вв.; Твоpчість ХII-ХIII в. Слово о полку Ігоpевім (памяти О. Огоновського)
553756
  Грушевський М.С. Історія української літератури. – Київ; Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 3 частини першої, кн. 3. – 1923. – 296 с.


  Розд. кн.: Оpигінальне письменство ХII-ХIII в. (далі): Дpужинна повість (памяти М. Дашкевича); Релігійна літеpатуpа ХII-ХIII вв.; Галицько-Волинська доба (памяти І. Шаpаневича). - В кн. також уpив. з літописів та агіогpафічних твоpів. - Доповнення [до ...
553757
  Возняк М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львов) : Накл. Т-ва "Просвіта" з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – ([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 3, ч. 2 : Віки XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями). – 1924. – IV, 564 с.
553758
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Всеукраїнська академія нак. – Київ : Держвидав України
Т. 4 : Устна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1925. – 689 с.
553759
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). – 1926. – 206 с.
553760
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло ГрушевскийУкраїнська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). Друга половина. – 1927. – 516 с.
553761
  Чижевский Д. Історія української літератури / Д. Чижевский. – Прага
Том 2. – 1942. – 144с.
553762
  Шаховський С.М. Історія української літератури : короткий нарис / С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа
випуск перший. – 1951. – 132 с.
553763
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1955. – 732 с.
553764
  Чижевський Дмитро Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Чижевський Дмитро; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 511 с. : портр.
553765
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 2 : Радянська література. – 1956. – 667с.
553766
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ : Вид. АН УРСР
Т. 2 : Радянська література. – 1957. – 872 с.
553767
   Історія української літератури. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма та робочі плани для студ. гуманітарн.відділу загальнонаук. фак. вузів. – 1965. – 76с.
553768
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Давня література / В.П. Колосова [та ін.] ; відпов. ред. Л.Є. Махновець. – 1967. – 539, [1] с.
553769
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Література 40-60-х років XIXст. / Авт.: Бернштейн М.Д.. та ін. ; Відп. ред. Кирилюк Є.П. – 1968. – 513 с.
553770
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Література початку 20 ст. / Авт.: Грицюта М.С. та ін. ; Відп. ред. Колесник П.Й. – 1968. – 524 с.
553771
  Волинський П.К. Історія української літератури : давня література / П.К. Волинський. – Київ : Вища школа, 1969. – 432с.
553772
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 1 : Література 70-90-х років XIX ст. / авт. І.І. Басс, М.Д. Бернштейн, Г.Д, Вервес та ін. ; відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 435 с.
553773
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 2 : Література 70-90-х років 19 ст. / Засенко О.Є., Калениченко Н.Л., Каспрук А.А. та ін. ; Відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 462 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с. 443-449
553774
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) / /Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. С.А. Крижанівський. – 1970. – 515 с.
553775
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945) / Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. Б.С. Буряк. – 1971. – 402 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с.392-400
553776
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967 рр.) / Вакуленко Д.Т., Волинсткий К.П., Дончик В.Г. та ін.; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1971. – 574с. – Бібліогр.: Покажчмк імен і назв: с. 561-572
553777
  Радзикевич В. Історія української літератури : Підручник для шкіл і курсів українознавства / В. Радзикевич. – Нью-Йорк : Шкільної Ради, 1987. – 159с.
553778
   Історія української літератури : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтнева література / М.П. Бондар, О.І. Гончар, М.С. Грицюта та ін. ; Відп. ред. М.Т. Яценко. – 1987. – 629с.
553779
   Історія української літератури : У 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянська література / Л.М. Новиченко, О.І. Дзеверін, В.Г. Дончик та ін. ; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1988. – 741с.
553780
   Історія української літератури : (перші десятиріччя XIX століття). – Київ : Либідь, 1992. – 511 с.
553781
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львов : Світ
Кн. 1. – 1992. – 671с.
553782
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – Вид. 2-е випр. – Львов : Світ
Кн. 2. – 1992. – 580с.
553783
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; [упоряд. В.В. Яременко ; авт. передм. П.П. Кононенко ; прим. Л.Ф. Дунаєвської]. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00016-0
Т. 1. – 1993. – 391 с.
553784
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00418-2
Т. 2. – 1993. – 264с.
553785
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 3. – 1993. – 285с.
553786
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський; Упорядн. В.В.Яременко. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 5, кн. 2 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-15 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1993. – 285 с.
553787
  Возняк М.С. Історія української літератури : у 2 кн. / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0025-1
Кн. 2. – 1994. – 558 с.
553788
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00512-Х; 5-325-00572-3
Т. 4, кн. 1 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1994. – 336с.
553789
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5325005138
Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17 вв. – 1994. – 319 с.
553790
  Грушевський М. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00606-1
Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1995. – 256с.
553791
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; НАН України; Інститут літератури; Археографічна комісія Міжнар. асоц. україністів. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студіїї ; Том 1). – ISBN 5-8104-0052-3
Том 6. – 1995. – 712с.
553792
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.). – ISBN 5-325-00673
Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 264 с.
553793
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.)
Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 280 с.
553794
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-143-0


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
553795
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-246-4


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
553796
   Історія української літератури : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
Т. 1 : Давня література (X - перша половина XVI ст.) / Пелешенко Ю. [та ін.] ; наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 811-835. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553797
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-418-5
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 510, [2] с. – На авантит. назва 1-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 497-510
553798
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-421-5
Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 622, [2] с. – На авантит. назва 2-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 617-622
553799
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1358-2
Т. 2 : Давня література (друга пол. XVI-XVIII ст.) / [М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов та ін.] ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима. – 2014. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 815-837. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553800
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред.: М. Жулинський ; [передм. М. Жулинського ]. – 2014. – 781, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 757-779. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553801
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1527-2
Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: Микола Бондар, Юрій Кузнецов. – 2016. – 747, [3] с., [14] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 727-746. – Бібліогр. в підрядк. прим.
553802
   Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки XIX століття) : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська та ін. ] ; за ред. Г.Ф. Семенюка ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
553803
  Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський; фахове редагування, передм. М.К. Наєнка. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с. – ISBN 5-7707-5647-0
553804
  Береза І.Ю. Історія української літератури (давня література) : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 167, [1] с. – Термінол. словник.: с. 156-166. – Бібліогр.: с. 145-155 та на початку тем. – ISBN 978-966-336-214-4


  У пр. № 1698122 напис: Читальному залу Інституту філології від авторів. 23.10.2003 р. Підпис
553805
  Новик О.П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Новик; МОНУ, Бердянський державний педагогічний ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-590-9
553806
   Історія української літератури (кінець 19 - початок 20 століття) : Підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 1967. – 476с.
553807
   Історія української літератури (кінець XIX - початок XX століття) : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1978. – 391 с.
553808
   Історія української літератури (перша половина XIX століття) : підручник / С.І. Дігтяр, К.Г. Сидоренко, І.П. Скрипник, А.М. Халимончук; за ред. І.П. Скрипника. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1980. – 328 с.
553809
  Білоус П.В. Історія української літератури 11-18 ст. : навчальний посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – 424с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-304-1


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
553810
   Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Книга 1. – 2002. – 575с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
553811
   Історія української літератури 19 століття : У 2-х кн.: Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. Кодак та ін.; За ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0392-4 (кн.2)
Кн. 2. – 2006. – 712с. – Шифр дубл 8у Істо.Доп. карт.фл.,ст,жур.


  Підручник для студентів вищих навчальних закладів
553812
   Історія української літератури 19 століття. У 3-х кн. : Hавч.посібн.для студ.філол.спец.вузів / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; За ред. М.Т.Яценка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0054-2
Кн. 3 : 70-90-ті роки 19 ст. – 1998. – 432с.
553813
   Історія української літератури 20 століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
553814
   Історія української літератури 20 століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0025-9; 966-06-0024-0
Кн. 1 : Перша половина 20 століття. – 1998. – 464с.
553815
   Історія української літератури 20 століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0026-7; 966-06-0024-0
Кн. 2 : Друга половина 20 століття. – 1998. – 456с.
553816
   Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
Т.1. – 1999. – 613, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці гл. і в підрядк. прим.
553817
  Полєк В.Т. Історія української літератури X - XVII століть : навчальний посібник для студ. філол. фак-тів внз / В.Т. Полєк. – Київ : Вища школа, 1994. – 144с. – ISBN 5-11-004281-0
553818
  Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / П.В. Білоус. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 373, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 360-365. – Бібліогр.: с. 366-373 та в кінці частин. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-396-6
553819
  Гнідан О.Д. Історія української літератури XIX - початку XX століття / О.Д. Гнідан. – Київ, 1987. – 158 с.
553820
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн. : підруч. для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / за ред.: Гнідан О.Д. ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Кн. 1. – 2003. – 575 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
553821
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн.: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред.: О.Д. Гнідан ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-148-8
Кн. 2. – 2003. – 439 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
553822
   Історія української літератури XIX століття : [навчальний посібник]. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00674-6, 5-325-00676-2
Кн. 2 : 40-ві - 60-ті роки XIX ст. – 1996. – 383 с.
553823
   Історія української літератури XIX століття / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; за ред. М.Т. Яценка. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00269-4; 5-325-00674-6
Кн. 3 : 70 - 90-ті роки XIX ст. – 1997. – 431 с.
553824
   Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; за ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0391-6(Кн.1) ; 966-06-0390-8;
Кн. 1. – 2005. – 654 с.
553825
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. Т. 1 : навч. посібник : у 3 т. / [Кузьменко В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
Т. 1. – 2013. – 588, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці ст.
553826
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. Т. 2 : навч. посібник : у 3 т. / [В.І. Кузьменко та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-081-3
Т. 2. – 2014. – 532, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р.
553827
  Дончик В.Г. Історія української літератури XX століття : у 2 кн. : навч. посіб. для студ.ВЗО / Дончик В.Г., Агеєва В.П., Ковалів Ю.І. та ін. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00430-1
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1993. – 784 с.
553828
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. / за ред. В.Г. Дончика. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00579-5; 5-325-00571-5
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1994. – 784 с.
553829
   Історія української літератури XX століття : у 2 кн. / ред. В.Г. Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00476-Х; 5-325-00571-5
Кн. 2, ч. 1 : 1940-ві- 1950-ті роки. – 1994. – 368 с.
553830
   Історія української літератури XX століття : навчальний посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00675-4
Кн. 1 : Перші десятиріччя XIX ст. – 1995. – 368 с.
553831
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. : навч. посіб. / за ред.В.Г. Дончика. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00477-8
Кн. 2, ч. 2 : 1960 -1990-ті роки. – 1995. – 512 с.
553832
   Історія української літератури другої половини XIX ст. : підручник для філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1986. – 431с.
553833
   Історія української літератури другої половини XIX століття : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1979. – 462 с.
553834
  Вільна Я.В. Історія української літератури другої половини XIX століття : навч. посібник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ] / Я.В. Вільна, І.Г. Хворостяний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 575, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-917-0


  У змісті авт.: П. Куліш, М. Вовчок, А. Свидницький, Ю. Федькович, О. Стороженко, О. Кониський, Л. Глібов, С. Руданський, Г. Барвінок, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Б. Грінченко, О. Пчілка, Н. Кобринська,0 Є. Ярошинська, Я. Щоголів, І. Манжула, П. ...
553835
  Задорожна Л.М. Історія української літератури кінця 18 - 60-х років 19 століття : підручник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 966-439-009-7
553836
  Токмань Г. Історія української літератури кінця 19 - початку 20 століття. : Самостійна робота студентів:Навч. посібник для студ.вузів / Г. Токмань; МОУ. Бердянський державний пед. ін-т ім. П.Осипенко. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-95248-4-9
553837
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття : підручник для філол. факультетів університетів. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Вища школа, 1989. – 437 с. – ISBN 5-11-002338-7
553838
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття / П.П. Хропко, П.І. Орлик, О.Д. Гнідан, В.Ф. Погребенник; за ред. П.П. Хропка. – Київ : Вища школа, 1991. – 511 с. – ISBN 5-11-002278-Х
553839
  Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
553840
   Історія української літератури т.1. – Київ, 1950. – 536 с.
553841
   Історія української літератури т.1. – Київ : Академвидав, 1954. – 731 с.
553842
   Історія української літератури т.1 частина 1. – Київ : Радянська школа, 1947. – 223 с.
553843
   Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
553844
   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини 19 століття : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко; МОНУ; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Г.ШевченкаЗа ред. О.А.Галича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392с. – ISBN 966-364-224-6
553845
  Сиротенко В.П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Сиротенко, Р.Ф. Суровцева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-390. – ISBN 978-617-673-060-6
553846
   Історія української літератури. : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Становлення нової літератури (друга половина 18 - тридцяті роки 19 ст. / Авт.: Махновець Л.Є. та ін. ; Відп. ред.Шабліовський Є.С. – 1967. – 484 с.
553847
   Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Кн. 2. – 2006. – 496с.


  Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської ...
553848
   Історія української літератури. Кінець 19 ст.- початок 20ст. : У двох книгах; Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0397-5
Кн. 1. – 2005. – 624 с.
553849
   Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко; Відп. ред. Волинський П.К. ; Київськ. держ. пед. ін-т. – Київ : Радянська школа, 1964. – 575 с.
553850
  Ігор Історія української літератури: епоха Бароко XVII - XVIII ст. : навчальний посіб. для студентів вищих навч. закл. / Архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – 568 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 551-557 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1576-03-01
553851
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-450-5
Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 471, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 467-471
553852
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-467-3-5
Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 574, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 568-574
553853
   Історія української літературної критики. – К., 1988. – 451с.
553854
  Гром"як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) : посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Роман Гром"як. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 223 с. – ISBN 966-562-280-3
553855
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00679-7 (кн. 1) ; 5-325-00680-0
Кн. 1. – 1996. – 416 с.
553856
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посібник для сту. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9 (кн. 2) ; 5-325-00680-0
Кн. 2. – 1998. – 352 с.
553857
   Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. : Hавч. посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9
Кн. 2. – 1998. – 352с.
553858
  Корнієнко Н.П. Історія української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 31с.
553859
  Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ, 1971. – 423с.
553860
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : Практикум / Н.Д. Бабич. – Львів : Вища школа, 1983. – 244с.
553861
  Блик О.П. Історія української літературної мови : навч. посібник : практ. заняття / О.П. Блик. – Київ : Вища школа, 1987. – 207 с.


  Пpактичнi заняття охоплюють усi основнi етапи iстоpiї укpаїнської лiтеpатуpної мови. Методичнi pекомендацiї i поpади допоможуть у самостiйнiй pоботi студентам: вiд визначення мовних особливостей лiтеpатуpних пам"яток, пpоцесу фоpмування лiтеpатуpної ...
553862
  Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., автор історико-біографічного нарису і прим. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь, 1995. – 294 с. – (Літературні пам"ятники України.). – ISBN 5-325-00753-Х
553863
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 392с. – ISBN 966-505-041-9
553864
  Іларіон Історія української літературної мови / Іларіон; Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440с. – ("Запізніле вороття": Видавничий проект фундації ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) ; 2 : Канадські першодруки І.Огієнка). – ISBN 966-7821-01-3
553865
   Історія української літературної мови : Практикум / М.М. Фащенко, З.І. Волосевич, М.Л. Микитин, Г.В. Сеник, С.Г. Яковець; Мін-во освіти і науки України; ОНУ ім.І.І.Мечникова; Філологічн. фак-тет. – Одеса : Астропринт, 2001. – 220 с. – ISBN 966-549-685-9
553866
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманітарних спеціальн. вищ. навч. закладів / В.М. Русанівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с. – ISBN 966-505-152-0
553867
  Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. – ISBN 966-7821-18-8
553868
  Ніка О. Історія української літературної мови : Навчальний посібник / Оксана Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-586-6
Ч.1. – 2005. – 140 с.
553869
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-655-682-3


  Шановним читачам із найкращими побажаннями пізнати світ та історію української літературної мови. Від автора 20.06.2013
553870
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Освіта України, 2014. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 319-329 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7111-63-3
553871
  Якимович-Чапран Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Дарія Якимович-Чапран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 165, [3] с. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7227-9
553872
  Ніка О.І. Історія української літературної мови в системі нового знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 57-68
553873
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. : Практичний курс: Навч. посібник / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376с. – ISBN 5-7773-0014-6
553874
  Кандюк С. Історія української мемуарної літератури перших десятиріч ХІХ століття (теоретичні узагальнення) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 314-320. – ISBN 966-7053-09-1
553875
  Медведєв Ф.П. Історія української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1950. – 88 с.
553876
  Жовтобрюх М.А. Історія української мови / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – К., 1979. – 368с.
553877
   Історія української мови. – Одеса, 1981. – 51с.
553878
   Історія української мови : Хрестоматія. – Київ : Либідь., 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00794-7
553879
  Степаненко М.І. Історія української мови / М.І. Степаненко; НАНУ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ, 1998. – 149с. – ISBN 966-02-0494-9
553880
  Крижанівська О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
553881
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-301, на початку частин, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-859-3
553882
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; за ред. д-ра філол. наук, доц. Г.М. Наєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – (Вид. 2-ге, зі змінами й допов.). – Київ : Київський університет, 2017. – 335, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 306-323. – Бібліогр.: с. 324-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-909-5
553883
  Кузьменко Ю.О. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка / Ю.О. Кузьменко. – Київ : Академія, 1997. – 92с. – Бібл.: с.90-91. – (Сер.:"Були, є і будемо вовіки!"). – ISBN 966-518-045-2
553884
   Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – Київ : Пульсари, 2003. – 124с. – ISBN 966-7671-59-3
553885
  Ільченко В. Історія української мови в піснях, танцях і квестах // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Побачити на власні очі фотокопії "Універсалу Богдана Хмельницького" та інтермедій 1718 року, повчитися читати староукраїнською мовою, потренуватися писати пером і чорнилом або ж повправлятися в каліграфії на восковій дощечці мали нагоду гості фестивалю ...
553886
  Степаненко Микола Історія української мови в публіцистичній спадщині Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 1. – С. 121-124. – Бібліогр. в кінці ст.
553887
  Черков О. Історія української мови у вільній енциклопедії - Вікіпедії українською, російською, білоруською мовами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
553888
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 699 с.
553889
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 743 с.
553890
   Історія української мови: морфологія. – К., 1978. – 540с.
553891
   Історія української мови: синтаксис. – Київ : Наукова думка, 1983. – 503 с.
553892
  Довбня Л. Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 89-94. – ISBN 978-617-7009-20-6
553893
  Грінченко М.О. Історія української музики / Микола Грінченко. – [Київ] : Видавн. Т-во "Спілка" ; [7-а Рад. Дpук.], 1922. – 278, X с. : мал., поpтp., нот. – Бібліогp.: с. I-Х. – (Бібліотека "Спілки". Сеp. наукова ; № 4)


  В кн. поpтp.: Д.С. Боpтнянського, О.Й. Hижанківського, С.І. Воpобкевича, Д.В. Січинського, Я.Й. Лопатинського, С.П. Людкевича, М.В. Лисенка, П.І. Сениці, Я.С. Степового, К.Г. Стеценка, М.Д. Леонтовича, О.А. Кошиця.
553894
  Побережна Г. Історія української музики Степана Лісецького // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
553895
  Пальонний В.І. Історія української музичної фольклористики (1960-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. мистецтв. наук: 17.00.01 / Пальонний В.І.;. – Київ, 1997. – 16с.
553896
  Онопрієнко В.І. Історія української науки XIX - XX століть : навчальний посібник / В.І. Онопрієнко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 302 с. – ISBN 966-06-0076-3
553897
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-5-1
[Вип. 2]. – 1999
553898
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-528-089-9
Вип. 3. – 2000
553899
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-4-2
Вип. 7. – 2002
553900
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-17-4
Вип. 8. – 2002
553901
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-26-8
Вип. 11. – 2003
553902
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-25-X
Вип. 12. – 2003
553903
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-81-0
Вип. 13. – 2003
553904
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-773780-2
Вип. 14. – 2004
553905
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-79-9
Вип. 15. – 2004
553906
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 16. – 2004
553907
  Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918 - 1929) = History of ukrainian national democracy (1918 - 1929) / М.В. Кугутяк; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень нац. акад. наук України. Наукове тов-ство ім. Т.Шевченка. – Київ - Івано-Франківськ : Плай. – ISBN 966-640-102-9
Том 1. – 2002. – 536с.
553908
  Павлова Л. Історія Української нотаріальної палати // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 106-110.
553909
  Кухта Б. Історія української політичної думки / Б. Кухта. – Львов, 1991. – 84с.
553910
   Історія української політичної думки : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
553911
  Потульницький В.А. Історія української політології : Нукове видання / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 230 с. – ISBN 5-325-00058-6
553912
  Гусєв В. Історія української полонії очима етнополітолога // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112.
553913
  Баженов О.Л. Історія української православної церкви домонгольського періоду в дослідженнях І. Власовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 7-8
553914
  Баженов О.А. Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 31-40. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
553915
  Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко ; Український технічно-господарський інститут ; з передм. К. Костева. – Мюнхен, 1989. – 334 с.
553916
  Животко А. Історія української преси / А. Животко. – Мюнхен, 1990. – 132с.
553917
  Животко А. Історія української преси : Навчальний посібник / А. Животко. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 368с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-95575-3-4
553918
  Пастушенко О.В. Історія української преси в сучасних дисертаційних дослідженнях: основні тенденції // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 30-32
553919
   Історія української преси. ХХ століття : Хрестоматія. Навч. посібник. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 352с. – ISBN 966-95575-6-9
553920
   Історія української радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1964. – 864 с.
553921
   Історія української радянської літератури. – К., 1965. – 863с.
553922
   Історія української радянської музики. – К., 1990. – 293с.
553923
  Іванова І.Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І.Б. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Харків : Юрайт, 2016. – 371, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 333-371. – ISBN 978-966-2740-74-5
553924
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
Т. 1. – 1955. – 908 с.
553925
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1957. – 780 с., вкл. карти
553926
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 780 с., вкл. карти
553927
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР / В.А. Дядиченко. – Київ, 1965. – 456с.
553928
   Історія Української РСР : (науково-популярний нарис). – Київ : Політвидав, 1967. – 410 с., 8л. іл.
553929
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 808 с.
553930
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1967. – 859 с.
553931
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1968 р. – 1971
553932
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 10-е. – Київ, 1976. – 151с.
553933
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найд.часів до сер. XVII ст.). Кн. 1 : Первіснооб.лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до друг.пол.XIII ст.) / ред. І.І. Артеменко. – 1977. – 443 с. : іл.
553934
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917-1920) / ред. М.І. Супруненко. – 1977. – 591 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
553935
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Українська РСР у період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства (1921-1941) / Ред. П.П. Гудзенко. – 1977. – 543 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
553936
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941-1945) / Ред. В.І. Клоков. – 1977. – 536 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
553937
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1970 р. – 1977
553938
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Україна в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму (XIX ст.) / ред. А.Г. Шевелєв. – 1978. – 607 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
553939
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Україна в період імперіалізму (1900-1917) / Ред. Ф.Є. Лось. – 1978. – 532 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
553940
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1971 р. – 1978
553941
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1973 р. – 1978
553942
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 2 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найдавніших часів до сер. XVII ст.). Кн.2 : Розвиток феодалізму. Наростання антифеодальної і визвольної боротьби (друг. пол.XIII-пер. пол.XVIIст.) / ред. В.О. Голобуцький. – 1979. – 343 с. : іл.
553943
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Визвольна війна і возз"єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друг. пол. XVII-XVIIIст.) / В.Й. Борисенко та ін. ; ред. Г.Я. Сергієнко. – 1979. – 615с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
553944
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 1 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму ы поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.1 : Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945-50-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 390с. : іл.
553945
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 8, кн. 2 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки). Кн.2 : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х-70-і роки) / ред. А.В. Лихолат. – 1979. – 698с. : іл.
553946
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1974 р. – 1979
553947
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1975 р. – 1979
553948
   Історія Української РСР : Короткий нарис. – Київ : Наукова думка, 1981. – 526 с.
553949
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1979 р. – 1981
553950
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1980 р. – 1982
553951
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1981 р. – 1982
553952
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1982 р. – 1983
553953
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР / В.Г. та ін. Сарбей. – 2-е вид. – К., 1984. – 159с.
553954
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1983 р. – 1985
553955
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
за 1984 р. – 1985
553956
  Сарбей В.Г. Історія Української РСР / В.Г. Сарбей, В.Є. Спицький. – Вид. 2-е із змінами. – К., 1987. – 176с.
553957
   Історія Української РСР : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, -1968
Вип. 21 : за 1988 рік. – 1989
553958
  Сарбей В.Г. та ін. Історія Української РСР : 8-9 кл. / В.Г. та ін. Сарбей. – К., 1990. – 270с.
553959
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 2-е вид.. доп. перероб. – К., 1963. – 216с.
553960
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1964. – 216с.
553961
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 5-е вид. – К., 1966. – 224с.
553962
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось. – 4-е вид. – К., 1970. – 152с.
553963
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР. / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 9-е. – К., 1975. – 151с.
553964
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
553965
   Історія української суспільно-політичної думки : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 180 с. – На обкл.: В.В. Морозов. – ISBN 966-574-823-8
553966
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібн. дя студ.вузів. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 328с. – (Київському національному університету ім. Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-7293-64-5, 5-11-004739-1
553967
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 2-ге вид-ня. – Київ : Вища школа, Знання, 2000. – 326с. – ISBN 5-11-004739-1; 966-620-060-0
553968
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 326с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-620-072-4
553969
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 351с. – ISBN 966-7767-59-0
553970
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань, Б.І. Білик; Авт.:Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф., Горбань Ю.А., Білик Б.І., За ред.:С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358с. : КНУТШ - 170 років. – ISBN 966-311-028-7
553971
   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. та ін. Остафійчук; С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. Остафійчук та ін.; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 358с. – ISBN 966-311-056-2
553972
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
553973
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 168 с. – Бібліогр. в кінці розд.
553974
  Вертипорох Є. Історія української фармації // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 38-39
553975
  Федів Ю.А. Історія української філософіі : Навчальний посібник / Ю.А. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 512c. – ISBN 966-524-070-6
553976
  Федів Ю.О. Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – 510 c. – ISBN 966-524-093-5
553977
  Федів Ю. Історія української філософії : курс лекцій / Юрій Федів ; Міністерство освіти України. – Київ, 1994. – 145 с.
553978
  Горський В.С. Історія української філософії : навчальний посібник : курс лекцій / В.С. Горський; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – ISBN 966-00-0022-7
553979
  Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0022-7; 966-00-0023-5
553980
  Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій.Hавчальний посібник для студентів вузів / В.С. Горський. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 288с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0126-6
553981
  Горський В.С. Історія української філософії : Навчальний посібник / В.С. Горський. – 4-те вид., допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 376с. – ISBN 966-00-0715-9
553982
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0333-9
553983
   Історія української філософії : хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 356 с. – ISBN 966-613-240-0
553984
  Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
553985
   Історія української філософії : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-62-5
553986
   Історія української філософії : підручник для студ. вищих навч. закл. / [М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 592 с. – Авт. вказ. у випускних даних. – ISBN 978-966-439-057-3
553987
  Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-299. – ISBN 978-966-439-469-4
553988
  Руденко С.В. Історія української філософії у структурі сучасного гуманітарного знання: особливості інституціалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 34-39. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розкриваються основні етапи та форми інституціалізації історії української філософії як самостійної галузі історико-філософської науки, здійснюється методологічна інтерпретація місця історії української філософії у структурі сучасного ...
553989
  Руденко С.В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті в узагальненому вигляді пропонуються результати проведеного автором комплексного дослідження сучасних методологічних проблем розвитку історії української філософії та можливих шляхів їх розв"язання. В статье в обощенном виде предлагаются ...
553990
  Руденко С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
553991
  Прадід Ю.Ф. Історія української фразеографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр.: Літ.: поз.: 50. – ISSN 0027-2833
553992
  Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; Мін-во культури і мистецтв України ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК ; Регіон-інформ, 2003. – 180с. : іл. – ISBN 966-7352-65-Х
553993
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навчальний посібник / За ред. О.О.Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-180-1


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
553994
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2003. – 766 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-204-2


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
553995
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 768 с. – ISBN 966-346-070-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
553996
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448с. – Шифр дубл.37 Люба.Доп.карт.ст. – ISBN 966-346-196-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
553997
  Вакулюк П.Г. Історія українців / П.Г. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-69-Х
553998
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР : дорадянський період / І.К. Рибалка. – Київ : Вища школа, 1978. – 592 с.
553999
  Рибалка І.К. Історія Україської РСР. Епоха соціалізму / І.К. Рибалка, В.М. Довгопол. – Київ, 1982. – 640с.
554000
  Чубукова Т. Історія Укрвїни першої половини XX століття в особах // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – C. 35-37
<< На початок(–10)551552553554555556557558559560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,